Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23."

Átírás

1 Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola

2 A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen lesz a civilizáció 20 év múlva. Ezért lehetetlen a gyermeket adott helyzetekre felkészíteni. Csak úgy lehet őt a jövőre nevelni, ha megtanítjuk arra, hogy ura legyen önmagának. Vagyis olyan képzést adunk neki, hogy tehetségeit gyorsan és teljes mértékben alkalmazni tudja; szeme füle és keze parancsra váró szerszámok legyenek; tudja megítélni a körülményeket; gazdaságos, hatékony cselekvésre legyen képes. (John Dewey) 1. Preambulum Az elmúlt két évtizedben a rendszerváltozást követő jogi szabályozás legalizálta, egyben felgyorsította az intézmények szerkezeti és tartalmi átalakítását. Sokszínűbbé vált az alapítás, fenntartás és működtetés lehetősége. Mindemellett az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a hazai infrastrukturális fejlesztések alapfeltételeként fogalmazódott meg a szakmai megújulás felvállalása is. Megérett hát az idő arra, hogy a zártságok és kizárólagosságok rendszerét az oktatásban a másság elfogadása, a nyitottság és a tolerancia váltsa fel. Közben a magyar közoktatási rendszer egyre differenciáltabbá vált. Az iskolafokokban átrendeződött az életkori struktúra, szélesedett a fenntartói kör. A szülők részéről törvényes lehetőség van az érdekérvényesítésre, és az adózó állampolgár beleszólást kér gyermeke egyszeri és megismételhetetlen idejű iskoláztatásába. E változások mögött húzódik az intézmények közötti verseny - gyakran ugyanazért - a gyermekért. Amelyik önálló arculattal képes megjelenni a közoktatási rendszerben, menedzselni tudja teljesítményét, és hitelesíteni eredményeit, azt elismeri a környezet és a fenntartó. A szülő ide irányítja gyermekét, a fenntartó pedig - remélhetőleg - elismeri a minőséget. Ezen a ponton történik a döntés egy-egy iskola jövőjéről. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése is kihasználta az ésszerű, modern változtatási lehetőségeket, amikor úgy döntött, hogy két nagy múltú középiskoláját a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolát, valamint a Thúry György Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskolát többcélú közoktatási intézményként közös irányítás alá vonja. A augusztus 1-én létrejött Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi, szakközép és szakiskolai, valamint alapfokú művészetoktatási feladatokat lát el. Az integráció pedagógiai hozadéka nagymértékben javíthatja a város közoktatási intézményei, továbbá a csatlakozó intézmények nevelő-oktató munkájának hatékonyságát, egységes pedagógiai színvonalát, az egyenlő bánásmód maradéktalan megvalósulását, valamint a ma még meglévő esélyegyenlőtlenségek megszüntetését. Pedagógiai programunk, jövőt meghatározó tervező munkánk teljes tantestületi összefogás eredménye, ezért a célok és az eszközök meghatározásánál kialakult emberi és szakmai konszenzus a biztosíték az azonos elvek szerint végzett összehangolt, színvonalas oktató - nevelő munkára Jogi státusz az alapító okirat szerint Az intézmény neve: Dr. Mező Ferenc-Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Fenntartója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény rövid neve: Dr. Mező-Thúry Gimnázium és Szakképző Iskola Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Platán sor 3. Telephelyei: 8800 Nagykanizsa, Petőfi u Nagykanizsa, Ady E. u Nagykanizsa, Ady E. u

3 Szervezete és típusai: Többcélú, közös igazgatású, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény (oktatott művészeti ágak: táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet) Az intézmény tagintézménye: Dr. Mező-Thúry Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry tagintézménye 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ktv. szerinti középfokú közoktatási feladatok ellátása Évfolyamainak típusa: gimnázium évfolyam gimnázium (nyelvi előkészítő) évfolyam szakközépiskola évfolyam szakközépiskola (nyelvi előkészítő) évfolyam érettségire épülő szakképzés évfolyam szakiskola: általános műveltséget megalapozó képzés évfolyam felzárkóztató oktatás évfolyam szakképzés évfolyam szakképzés évfolyam beszámoltató oktatás Jogállása: Önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv 1.2. Iskolatörténet Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 1964-ben szólalt meg az első csengőszó a Nagykanizsai 2. sz. Gimnáziumban. Az iskola 1967-ben vette fel Dr. Mező Ferenc nevét, aki az évi amszterdami olimpián sporttörténeti munkájával első helyezést ért el. Az iskolában kezdetektől folyik gimnáziumi képzés nappali és levelező tagozaton. A 2004/2005. tanévtől a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály indul. A szakközépiskolai képzés 1965-ben indult be mechanikai műszerészképzéssel től ezt közgazdasági képzés váltotta fel ban indultak az ún. világbanki modell szerinti osztályok közgazdasági és kereskedelem-marketing szakmacsoportban. Az érettségiig megszerezhető magasabb szintű általános műveltség jobb felkészítést ad a tanulóknak a továbbtanuláshoz, az ötödik évfolyamtól pedig korszerű, az elhelyezkedést elősegítő szakmai képzésben részesülnek. A szakképző évfolyamokon a közgazdasági szakközépiskola jellegének megfelelő közép- és felsőfokú, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések megszerzésére készítjük fel diákjainkat. Az oktatandó szakképesítéseket a mindenkori tanulói és piaci igények figyelembevételével választjuk ki. Ez a képzési forma nyitott a város, a régió és a megye más gimnáziumaiban, ill. szakközépiskoláiban érettségiző diákok előtt is. A típusterv alapján készült főépületről hamarosan kiderült, hogy nem képes biztosítani az egyre bővülő feladatok ellátásához szükséges feltételeket, ezért az iskola fennállása óta háromszor is bővíteni kellett Thúry György Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola A Thúry iskola jogelődjét 1831-ben alapította az izraelita hitközség, a magyar közoktatás történetének legrégibb kereskedelmi képzést folytató iskolájaként től már a felső évfolyamokon kereskedelmi szaktárgyakat tanítottak: kereskedelmi levelezés, könyvvitel, kereskedelmi számtan től az alapiskolára két évfolyamos kereskedelmi szakiskolát építettek től, mint felsőkereskedelmi iskola működött tól az állam kezelésébe került től közgazdasági technikum kereskedelmi tagozat 3

4 néven működött, majd 1957-ben vette fel Thúry György, Kanizsa vára főkapitányának nevét től szakközépiskolaként működött tovább szeptember 01-én a Zrínyi utcai régi épületből a jelenlegi helyére az Ady u. 29. sz. alá költözött szeptemberében indult a vendéglátó szakközépiskolai képzés, 1998 óta pedig újra felsőfokú szakemberképzés vette kezdetét, kereskedelmi szakmenedzser szakon. A 2000-től működő kereskedelmi, vendéglátó technikus képzés mellett 2001 szeptemberétől egy ideig idegenforgalmi technikusokat is képez től élelmiszeripari képzés is folyik Infrastruktúra Az iskola épületeinek technikai fejlesztése önerőből, a szakképzési hozzájárulásokból és pályázatok útján történt, mégis a legszámottevőbb előrelépés a világbanki projektnek, a szakképzési felzárkóztató programnak köszönhető. Így 9 számítógépes terem, egy taniroda két kereskedő kabinet, két tankonyha, egy tanétterem, egy cukrászműhely kialakítására került sor. A képzés színvonalának emelését szolgálják a nyelvi laborok, a természettudományos szaktantermek Az iskola hagyományai Az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyabbá tételének egyik lényeges feltétele a tartalmas hagyományrendszer ápolása, az iskolai közösséghez tartozás érzésének folyamatos mélyítése. Az iskola nevelési céljaival összhangban kiemelt feladatnak tekintjük a meglévő hagyományaink őrzését. Az összevont iskola megőrzi mindkét jogelődje hagyományait, támogatja új hagyományok életre keltését. Az iskolák összevonásakor fenntartónk szorgalmazta, hogy mindkét iskola tartsa meg egyedi arculatát, ezért megőriztük mindkét iskola legfontosabb jelképét, a címert: Iskolai egyenruha nincs, az ünnepélyeken a pedagógusok és tanulók megjelenése a házirend által előírt ünnepi öltözetben. Tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeken, amelyeket az általános munkaidőn kívül kell szervezni, szorgalmazzuk a szülők megjelenését. Megemlékezés a kiemelkedő évfordulókról iskolai rendezvények formájában történik. Az ünnepi műsor összeállítására az iskolavezetés évente kér fel felelősöket a tantestület tagjai közül. Dr. Mező Ferenc és Thúry György - iskolánk névadói szellemiségének ápolása hagyományaink szerves része. A kilencedik évfolyamon tanulók bemutatkozására műsorral egybekötött gólyabált rendezünk. A szervezés az osztályfőnök feladata. A végzős tanulók szalagavató ünnepélyét és bálját februárban tartjuk. Az ünnepély műsorának összeállítása és szervezése a végzős osztályok osztályfőnökeinek feladata. Az ünnepéllyel és a bállal kapcsolatos szervezési feladatokat a Dr. Mező intézményegységben a harmadik évfolyam látja el az osztályfőnökök irányításával. 4

5 A végzős tanulók ballagási ünnepélyére az utolsó tanítási napjukat követő szombaton, a Thúry tagintézményben egy héttel későbbi szombaton kerül sor. A tantermek és az iskola épületének díszítése a harmadik évfolyam feladata az osztályfőnökök irányításával. A végzősök távozását megelőző napon tanítás nélküli diáknapokat tartunk. Ennek a napnak a programjáról a diákönkormányzat dönt. Évente két alkalommal iskolabált rendezünk. Az 1. bál szervezője az iskolai szülői szervezet választmánya, a 2. bál szervezője az iskolai diákönkormányzat. Kőrösi Csoma Sándor emlékének ápolása és a Csónakázó tónál állított kopjafa gondozása az írásbeli érettségi hetében a kilencedik évfolyamosok feladata. Szántó Zoltán iskolánk volt tanára tiszteletére megrendezésre kerülő - Kosárlabda Emlékkupa szervezése a testnevelő munkaközösség és a diák-sportkör feladata. A téli szünetet megelőző héten az osztályfőnöki munkaközösség irányításával a tanulók fenyőfát állítanak. A szünet előtti utolsó tanítási héten karácsonyi ünnepélyt szervezünk. Minden év decemberének első hetének péntekén megtartjuk a Thúry-vásárt a tagintézményben Az iskola regionális helyzete Iskolánk a város, a megye és a régió egyik ismert és elismert nevelő-oktató intézménye, Dél-Zala egyetlen üzleti képzést folytató szakközépiskolája, szakiskoilája. Ebből eredően a város tanulóin kívül a környező településekről is járnak ide diákok, mind Zala, mind Somogy megyéből. A vidéki tanulók aránya megközelíti az 50%-ot. A beiskolázottak általános iskolai átlagteljesítménye az elmúlt években nem romlott. Ennek, illetve tanáraink magas felkészültségének, sikeres nevelő és tehetséggondozó munkájának köszönhetően a tanulmányi, szakmai, kulturális és sporteredményeink alapján a tágabb térség eredményesen dolgozó intézményei között tartják nyilván iskolánkat. Fő feladatunknak székhely intézményben a felsőoktatási intézményekre, az értelmiségi pályára történő felkészítést tekintjük, hogy tanulóink sikeresen találják meg helyüket az életben. Munkánk eredményességét évente olyan objektív mutatók minősítik, mint a felsőoktatásba felvett tanulóink száma, illetve hogy a beiskolázáskor hány volt tanítványunk bízza ránk gyermekét. Egyik alapján sincs szégyenkeznivalónk. A tagintézményben legfontosabb feladatunk a sikeres érettségi és szakképesítő vizsgákra való felkészítés, tanulóink felkészítése a munkába állásra, olyan fiatalok útnak indítása, akik sikerrel állják meg helyüket a hazai és az Európai Uniós munkaerőpiacon. Munkánk sikerét igazolja, hogy a város szinte minden középfokú iskolájából vannak jelentkezőink a szakképzésre. Kulturális és sport területén is igyekszünk elismerést kivívni: iskolagalériáinkat rendszeresen látogatják más intézmények dolgozói, a város lakói; a városi ünnepségeken adott műsoraink mindig nagy sikert aratnak; sportolóink több sportágban is eljutnak a legmagasabb hazai, de nemzetközi versenyekre is. Mindezeket figyelembe véve iskolánk előkelő szerepet játszik mind a város, mind a megye életében Az iskola személyi feltételei A szakos ellátottságunk megfelelőnek mondható, gondot csak a közgazdasági-tanári állások betöltése jelent, hiszen közgazdász végzettséggel a közalkalmazotti fizetésnél lényegesen jobb kondíciókkal lehet elhelyezkedni. A pedagógusok többsége egyetemet végzett (70%), főiskolai végzettségűek(26%) a szakiskolai és szakképző osztályokban, illetve az idegen nyelvszakosok között találhatók.a szakképzésben gyakorlati oktatóként érettségivel (4%) rendelkezők is dolgoznak. A tantestületben a férfinő arány nem ideális, pedagógusaink háromnegyede nő. A rész-, fél- vagy másodállású alkalmazottak száma évente változó. Az állandó és folyamatos önképzés mellett a nevelőtestület szervezett továbbképzéseken való részvételét is fontosnak tartjuk. A pedagógus továbbképzésre kapott központi támogatásból próbáljuk finanszírozni a képzéseket, de a pályázati forrásokból finanszírozható és az ingyenes képzéseket is keressük. Kiemelt feladat az új ismeretek, modulok oktatásához szükséges képesítési feltételek megszerzése. 5

6 Ösztönözni kell az idegen nyelvszakos kollégákat az egyetemi végzettség megszerzésére, mely a sikeres idegen nyelvoktatásunk záloga lehet. A szakképzésben oktató kollégáknál a szinte állandóan változó törvényi keretek megismerésére, a felkészültségük szinten tartására. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma megfelelő. Az iskola adminisztratív teendőit A székhely- és a tagintézményben is egy fő iskolatitkár és egy fő adminisztrátor látja el. A gazdasági ügyeinek intézését egy fő gazdasági titkár és öt fő gazdasági ügyintéző végzi. 2. Nevelési program 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Küldetésünk Iskolánk augusztus elsejével jött létre a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola valamint a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola összevonásával. Intézményünkben gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai képzés folyik. Iskolánk egyik legfontosabb feladata továbbra is az érettségi vizsgára való felkészítés, csak ez után következhet a felsőoktatásba való bekerülés feltételeinek megteremtése, illetve a korszerű, piacképes szakmaszerzés biztosítása. Célunk továbbá a felsőfokú továbbtanulásra való eredményes felkészítés, amelyet a klasszikus gimnáziumi és a modern, új szemléletű szakközépiskolai nevelés-oktatás valamint a megújuló szakképzés rendszerében kívánunk elérni. Ez utóbbi részeként kezeljük az érettségivel már rendelkezők szakképzését is, melynél a szakma korszerűségét, piacképességét tartjuk szem előtt. Mindezek, valamint a szülők és az iskolával kapcsolatban álló egyéb partnerek elvárásainak figyelembe vételével nevelési és oktatási céljainknak az alábbiakat tekintjük: az érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges tantárgyi ismeretek átadása; a felvételi tantárgyak emelt szinten, felvételi felkészítők keretében való minél magasabb szintű oktatása; gimnáziumban legalább két, szakközépiskolában, szakképzésben egy idegen nyelv társalgási szintű elsajátítása; kreatív gondolkodás folyamatos fejlesztése; a társadalmi nyitottság, érzékenység képességének fejlesztése; eltérő álláspontok összevetésének, az önálló állásfoglalás képességének kialakítása; a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése; a kezdeményezőképesség, vállalkozási kedv, a partneri együttműködés fejlesztése; az élethosszig tartó tanulás szükségességének elfogadása. Azon fáradozunk, hogy a nálunk végző tanulók fontos jellemzője legyen az önálló munka és problémamegoldó képesség, az egészséges és környezetkímélő életmód, a társadalmi kommunikáció és érintkezés elfogadott normáinak és helyes formáinak szem előtt tartása. Kiemelt feladatnak tekintjük a nemzeti értékek, hagyományok védelmét, továbbvitelét, az anyanyelv megbecsülését és tiszteletét. Célunk, hogy iskolánkban a munkaerő-piaci igényekhez igazodó oktatási és képzési szerkezet működjön, amely összhangban van a Magyar és az Európai Uniós szakképzési irányelvekkel: rugalmas képzési lehetőségek biztosításával az ismeretek, kompetenciák továbbfejlesztése; megbízható alap megszerzése a sikeres szakmai életúthoz elengedhetetlen ismeretek bővítéséhez, a tanuláshoz és fejlődéshez, különös tekintettel az idegen nyelvi, valamint az informatikai kompetenciák fejlesztése; 6

7 tanulóink esélyegyenlőségének növelése a hazai és az európai munkaerő-piacon, ugyanitt jól értékesíthető szakképzettség, azonnal hasznosítható szakmai tudás megszerzésének biztosítása, a gyakorlati szakképzés erősítése; sérülékeny csoportok(pl. hátrányos helyzetű, SNI) támogatása a versenyképes tudás és kompetenciák megszerzésében és ezáltal a munkahelyhez jutásban; a képzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének folyamatos nyomon követése; a mobilitás erősítése, a mobilitás és a csereutak (cseregyakorlat) számának növelése. Pedagógiai alapelveink az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallásán alapulnak. Meggyőződésünk, hogy a sokoldalú és harmonikus személyiségfejlesztés egyik alapfeltétele az olyan iskolai légkör megteremtése, amelyben tanulók az iskolát magukénak tekintik és otthon érezhetik magukat benne. Ezen alap-törekvésünk kiegészül azzal, hogy a szülőkkel, társintézményekkel, a város társadalmával karöltve folyamatosan részt kívánunk venni lakóhelyünk életében. Eszményeinkben olyan diák képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen lelkileg, szellemileg, testileg megerősödve lép ki az iskolából, amely egyszerre a diákok, a szülők és a tanárok iskolája. Minden nevelőnek tisztán kell látnia, hogy ezen törekvések csakis hiteles példa felmutatásával valósulhatnak meg Nevelési alapelvek, célok, feladatok A fent vázoltaknak megfelelően alapvető célunk: a sokoldalú, innovatív, európai gondolkodású, hazaszerető személyiség kialakításának elősegítése, aki szellemileg és fizikailag egyaránt terhelhető felnőtté tud válni, aki nyitott a kultúra és a társadalom kérdéseire. A pedagógus munkájában egyre inkább előtérbe kerül a tanulásirányító, tanulásszervező szerep. Ennek következtében céljaink kiegészülnek az együttműködő tanulás megszervezésével. Ennek eléréséhez az élet különböző területein számos feladat vár ránk úgy, hogy a megvalósítás során a gyermek mindenekfelett álló érdeke figyelembe vétele és az egyenlő bánásmód törvényi szabályai (2003. évi CXXV. tv.) érvényesüljenek A testi nevelés területén Az elképzeléseinknek megfelelően iskolánknak ragaszkodnia kell a testnevelési órákon a tanuló aktív, adottságainak, fizikai állapotának megfelelő részvételéhez. Szorgalmazzuk továbbá a sportköri munkát és lehetőség szerint az egyesületi sportolást is. Elő kell segítenünk minden sporttevékenységet, folyamatosan törekedni kell meggyőzni tanulóinkat a testedzés fontosságáról. Az iskola neve is arra utal, hogy: csak kellő fizikai állapotú tanulót lehet szellemileg terhelni. Valljuk, hogy a sport e vonatkozásban a dohányzás, az alkohol és a drogfogyasztás elleni küzdelem aktív eszköze is. Minden módon igyekszünk megszüntetni a tanulói túlterhelést, ezért figyelemmel kísérjük a tanulók heti órarendjének alakulását, csökkentve a diákok iskolában kötelezően töltendő tartózkodási idejét. Nem járulunk hozzá az indokolatlan óraszám-emelésekhez. Az átgondolt, egyeztetett tantervek használata, a hatékonyabb oktatás eszköze Az esztétikai nevelés területén A területet érintő tantárgyak hatékony oktatásán túl a tanároktól és tanulóktól kérjük az esztétikus megjelenést, a tanulóktól azt a viselkedési formát, melynek jellemeznie kell a jövő értelmiségét. Ezért elrendelhetjük az alkalomhoz illő öltözködést, ellenőrizzük betartását. Az iskola minden dolgozójától elvárjuk az esztétikus beszédstílust, szóhasználatot, viselkedést. Az esztétikai nevelés hatékony eszköze az esztétikus környezet kialakítása és fenntartása. Ez a tanulók és a dolgozók folyamatos feladata, és egyben a vezetés ellenőrző tevékenységének is lényeges része. 7

8 Az erkölcsi nevelés területén A felnövekvő nemzedék nevelése a lélek, a test és az értelem arányos fejlesztésével, valamint a személyiség, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a készségek, képességek, ismeretek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. Alapmodellként az európai polgári etikát képzeljük el, melynek kialakítása hosszú folyamat. Fellépünk minden ezt sértő megnyilvánulás ellen, igyekszünk közömbösíteni a meglevő negatív hatásokat. A tanárdiák kapcsolat minden megnyilvánulásában jelen kell lennie e törekvésnek. Ennek érdekében megköveteljük tanítványainktól, dolgozóinktól a pontos munkavégzést, a fegyelmezett munkát. A tanároktól azt is megköveteljük, hogy munkájuk során segítséget és támaszt is adjanak tanítványaiknak oktatási és nevelési kérdésekben egyaránt Az értelmi nevelés területén Arra törekszünk, hogy minden gyermek egységes, jó minőségű, magas színvonalú nevelésben, oktatásban részesüljön annak érdekében, hogy a közjót és mások jogait tiszteletben tartó, képességeinek kiteljesítésére, képességein belül a lehető legteljesebb önálló életre és céljainak elérésére képes emberré váljon. A nevelés-oktatás eszközeivel támogatjuk a társadalmi leszakadás megakadályozását és az esélyegyenlőség érvényesítését, valamennyi hátrányos helyzetű gyerek esetében. Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és a sajátos nevelési igényű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. Céljaink megvalósításának egyik eszköze, hogy a lexikális ismeretek túlértékelése helyett, a logikát fejlesztő, a gondolkodtató, illetve az alkotás örömét adó feladatok arányát növeljük. Mindez a számonkérésre is vonatkozik Az érzelmi nevelés területén Érző és gondolkodó embereket akarunk nevelni. Ezért a tantárgyaknál minden emocionális lehetőséget megragadunk, amelyekkel pozitív hatást tudunk elérni. Valljuk, hogy érzelmi nevelés minden tantárgyban lehetséges, és ezeket a lehetőségeket ki is kell aknázni. Olyan nevelő közösségek megteremtésén fáradozunk, ahol minden egyes pedagógus tisztában van a gyermekek fejlődésének és tanulásának sajátosságaival, képes olyan nevelési-oktatási feltételeket teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek intellektuális, szociális és személyes fejlődését. Ahol a tanár elismeri az egyéni különbségeket minden területen, megbecsüli minden egyes gyerek sajátos tehetségét, eltökélt a tanulók hozzáértésének és önértékelésének fejlesztése iránt. 8

9 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A KOMPETENCIA TERÜLETEK BEÉPÍTÉSÉVEL Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében Iskolánk nevelő-oktató Fejlesszük tovább az alapvető Fejlesszük az egész életen át munkájában a demokratizmus, kulcskompetenciákat a tartó tanuláshoz szükséges a humanizmus, az egyén tanulókban: motívumokat (önfejlesztő tisztelete, a lelkiismereti - anyanyelvi, elképzelések) és tanulási szabadság, a személyiség - idegen nyelvi, képességeket (stratégiákat és fejlődése, az alapvető - matematikai, módszereket)! közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat. Iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a tanulási képességek kialakítása. Az egyéni adottságokat figyelembe véve alakítjuk - természettudományos, digitális, a hatékony önálló tanulás, szociális és állampolgári kezdeményezőképesség és vállalkozói. - esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség - Minden kompetencia- - terület tartalmazza a szükséges ismeretek, képességek és attitűdök tárházát a NAT szerint. A tanulás tanítását és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását minden pedagógus tekintse kiemelt feladatának! Minden kolléga helyezzen kiemelt hangsúlyt a kreativitás A kulcskompetenciák NAT által meghatározott rendszere járuljon hozzá a szükséges ismeretek, képességek és attitűdök közvetítésével a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal és az érzelmek kezelése elsajátításához. A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak. A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják. Differenciált nehézségű feladatokkal, testreszabott 9 Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez A modern személy-központú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére. A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. Gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi Alkalmazott módszerek, eszközök Az egyes kompetenciaterületekre készített programcsomagok (tanulói, tanári segédletek, demonstrációs eszközök stb.) Elérhető: A képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált felkészítésként is, ha a közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg. A diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez pedig megyei ill. országos standardizált mérőeszközöket alkalmazunk. Egyéni fejlesztő programokkal (felzárkóztató, fejlesztő,

10 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében tanítványainkban a fejlesztésére és a (belső) egyéni és csoportos teljesítmény-központú tanulási motiváció erősítésére! foglalkoztatással lehetőséget beállítódást (attitűd), az önálló adunk az egyéni haladási ütem tanulás képességét. kialakítására. A kiváló adottságokkal és képességekkel rendelkező tanulóknak is lehetőséget teremtünk tehetségük kibontakoztatására. Iskolánkban idegen nyelvet magas színvonalon oktatunk. Alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében. Támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez. Szakszerű integrációs és integrált nevelési A képességfejlesztés és tehetséggondozás minden tantárgy keretében legyen kiemelt szempont mind a tanórai és tanórán kívüli foglalkoztatási formákban. Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése, a verbális kommunikáció fejlesztése. Jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság, segítőkészség! Akadályozzuk meg azt, hogy a szociokulturális hátrányok tanulási esélyegyenlőtlenséget eredményezzenek. A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő stratégiájának kialakításában és megvalósításában. Minél több tanuló tegyen a szakiskola befejezéséig alapfokú, a középiskolások pedig képességeik függvényében közép- és felsőfokú nyelvvizsgát. Demokratikus alapokon álló, tanár-diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak. Előtérbe helyezzük a csoportmunkát és az újszerű tanulásszervezési eljárásokat. A rászoruló gyermekeket hatékony felzárkóztató munkával, foglalkoztatással segítjük. 10 Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben, a tanulmányi versenyekre történő felkészítéssel, szerepléssel. Az idegen nyelv tanulását, az idegen nyelvi kompetencia kialakítását az adekvát stratégiák megválasztásával és a programok/taneszközök kiválasztásával segítsük! Természetesen az életkori sajátosságok és egyéni szükségletek figyelembe vételével. Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (projekt, témahét, modulok, megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő felkészítéssel. Alkalmazzuk a kooperatív Alkalmazott módszerek, eszközök versenyre készítő tehetséggondozó), és a modern informatikai eszközök alkalmazásával (CD, videofilmek, SDT, könyvtár) segítjük az egyéni haladási ütem követését. Az intelligencia és kreativitás fejlesztő egyéni programokkal. A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszerével. A modern nyelvoktatási technikák, módszerek és eszköztár (modulok) alkalmazása, a nyelvi labor, SDT, internet lehetőségeinek kihasználása. Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulásitanítási folyamatokat. Felzárkóztató, differenciált csoportos foglalkozás keretében és egyéni felzárkóztató korrepetálással.

11 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében gyakorlat megvalósítására törekszünk, az IPR stratégiák alkalmazásával. Az általános társadalmi Minden pedagógus tanulja meg Tanórai keretben és azon kívül modernizációt követve lépést és alkalmazza a modern általánossá tesszük az IKT-vel tartunk az informatikai infokommunikációs folytatott oktatási metódust. forradalommal. technikákat, a A kompetencia alapú oktatás számítástechnikai fokozatos kiépítésével informatikai eszközöket a saját párhuzamosan alkalmazzuk az tantárgya oktatása során! SDT programokat. Minden iskolai tevékenységünket a gyermekek okos szeretete hatja át. Szeretni kritika nélkül együgyűség, kritizálni szeretet nélkül becstelenség. (Németh L.) A közösségek biztosítsanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. Ezáltal válhat a fiatal egyénileg sikeressé, és társadalmilag hasznossá. Következetesen a bátorító megengedő nevelői magatartást alkalmazzuk, amely pozitív szociális tükör a gyermekeknek. Személyes példával adjunk mintát az empátiás kapcsolatokra. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját! A pozitív tartalmú társas kapcsolatok építése, az egyéni életélés kultúrájának megalapozása, a természeti társadalmi és emberi környezet felelős alakításában való aktív részvétel. Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük a belső kontrollos beállítódását, fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot! Az elemi és közösségi szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. Az oktatásban alkalmazzuk a műveltségterületeken átívelő szociális és életviteli programcsomagot, amely lehetőséget kínál a képességek és készségek kialakítására, valamint az attitűdök formálására. 11 Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez tanulási-tanítási technikákat és módszereket! A fejlesztő programok alkalmazásával lehetővé tesszük minden tanulónak az egyéni tanulási utak érvényesítését. A pedagógus a megszólíthatóság közelségében él tanítványaival, az interperszonális kapcsolatai építő jellegűek. A kortárs kapcsolatok megerősítésével, elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával. A diák-önkormányzat érdemi működtetésével. A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása. Ezek: Én és a világ. Én és a másik. Az én dimenziója. Polgár a demokráciában. Felnőtt szerepek. Toleranciára nevelés. Alkalmazott módszerek, eszközök Az adott középiskolai osztályban a tagozat profiljának megfelelő informatikai képzést nyújtunk. A pozitív motivációs eszközökkel, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem szélsőséges) alkalmazásával. Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására, a konfliktusok kezelésére. Gyakorlás és tréningek beiktatásával. A programcsomag részét képező tanulói és tanári eszközök. Kooperatív tanulás-tanítási technikák, drámapedagógiai módszerek, demonstrációs eszközök, SDT anyagok.

12 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében A SZÉK kompetenciák Tudatosan tervezze és valósítsa A programok tartalmát fejlesztését valamennyi meg minden pedagógus tanórai beépíteni a különböző tantárgy és műveltségterület és tanórán kívüli tantárgyak, illetve kitüntetett kötelességének foglalkozásokon a szociális, műveltségterületek tekinti. életviteli és környezeti (SZÉK) tananyagába, a tanári kompetenciák fejlesztését! tanmenetekbe, a tanórák anyagába. Az Ember és társadalom műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a társadalomismeret (jelenismeret). Az Ember a természetben műveltségi blokk ismeretanyaga az ember és természeti környezete viszonyát megalapozza. Pozitív életfilozófiát közvetítünk, megalapozzuk a konstruktív életvezetés és egészséges életmód készségét. Kiépítjük a jóléti modell alapelemeit: 1. egészség-centrikusság, 2. alkotás-centrikusság, 3. minőség centrikusság, 4. kultúra-centrikusság. Reális önismeret és életszemlélet-formálással segítjük a továbbtanulási, pályaválasztási döntések Az emberismeret az etika alapfogalmainak, értelmezési kereteinek bemutatásával járuljon hozzá a tanulók önismeretének elmélyítéséhez! Tanuljanak meg a fiatalok globálisan gondolkodni és lokálisan felelősséggel cselekedni. A kommunikációs és viselkedéskultúra elsajátíttatásával alakítsuk ki tanítványainkban a tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességét! Tudják helyesen megítélni az emberi kapcsolatok jelentőségét és minőségét! Pozitív énkép és reális önfejlesztő stratégiák kialakítása minden tanulóban. A tanuló legyen képes Kiemelt feladatunk: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság, a környezetért érzett felelősség, más kultúrák megismerése és elfogadása, értékeket védő magatartással kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztése. Tudatosítjuk a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, erősítjük a pozitív szokásokat és a humánus magatartásmintákat. Választási/döntési helyzetekben felelősen cselekedni. A pedagógusok sajátítsák el, és adekvát módon alkalmazzák a tanuló megismerési eljárásokat és módszereket! 12 Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez Összehangoljuk a tantárgyi, a műveltségterületi (ember és társadalom, földünk és környezetünk, művészetek), valamint az osztályfőnöki és modulok (ember- és társadalomismeret, etika; egészségtan; honés népismeret modulprogramok tematikáját. Az egyes tanulókat és csoportjaikat aktivizáló módszerekkel (kooperatív tanulási technikák) alkotó folyamatokat kezdeményezünk. Az iskolaotthonos nevelés és oktatás a nem szakrendszerű oktatásra alapozva egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenést, a kikapcsolódást. A környezettudatos magatartást, a pozitív életvezetési és kulturált társas kapcsolati formák elsajátítását lehetővé tevő játékoktól a drámapedagógiai eszközökön át a valós élet problémáinak kezeléséhez mintákat adó szituációk megélésével segítjük a SZÉK kompetenciák fejlődését. A tanulói megismerési technikák és eljárások elsajátítása és szükség szerinti alkalmazása az iskola belső mérési, ellenőrzési, Alkalmazott módszerek, eszközök Az életkori sajátosságoknak megfelelő aktivizáló kooperatív módszerekkel dolgozunk. A programcsomagok elemei, modulok alkalmazása. Gazdag tevékenységrepertoár kialakításával gyakorló terepet biztosítunk az életszerű tapasztalatok megszerzéséhez: témahét, projekt, moduláris oktatás. Vizsgálati módszerek, tesztek rendszerbe állítása, a tapasztalatok fejlesztő hatású visszacsatolása.

13 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében kialakítását, a tudatos énképébe, önreflexióiba Alakítsuk ki tanítványainkban életpálya-építés, az egyéni integrálni az elsajátított tudást, az önmegismerés és önkontroll; karrierprogramok készségeket, a tanulást segítő az önmagukért vállalt megvalósítását. beállítódásokat (attitűdök), felelősség, az önállóság; az motívumokat. önfejlesztés igényét és A testi, szellemi és lelki fejlődés harmóniájának integrációja személyiségben. A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: - magyar nyelv és irodalom, - élő idegen nyelv, - matematika, - ember és társadalom, - ember a természetben, - földünk-környezetünk, - művészetek, - informatika, - életvitel és gyakorlati ismeretek, - testnevelés és sport A kompetencia központú matematikatanítás alapja a matematika specifikus készségek, képességek, motívumok és attitűdök fejlesztése. A mennyiségi oktatás helyett a minőségi oktatás előtérbe Fejlesszük a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat: rugalmasság, kreativitás, önállóság, döntéshozatal, cselekvőképesség, magabiztosság, kritikus szemlélet, felelősségtudat. Cél: Az emberi élet harmóniájának megtalálása, a boldogságélmény megélése, a konstruktív életvezetés az egyén hasznára és a társadalom javára. Sokoldalú kompetenciákkal bíró ifjúság nevelése, akik a felnőtt életben megtalálják helyüket és boldogulásukat. A mindennapi pedagógiai munkánk fejlesztő jellegű legyen! Valósuljon meg a kompetenciaalapú matematika modulok széleskörű beépítése az egyes évfolyamok tananyagába. Biztosítsuk az alkalmazható tudást minden tanuló számára! képességét! Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) kiépítése. Kiemelt fejlesztési feladataink: - énkép, önismeret, - hon- és népismeret, - európai azonosságtudat, - egyetemes kultúra, - aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, - gazdasági nevelés, - környezettudatosságra nevelés, - a tanulás tanítása, - testi és lelki egészség, - felkészülés a felnőtt szerepekre. Az egyéni fejlesztési szint felmérése, személyre szabott tanulási módszerek keresése. Szakmai és módszertani megújulás a már jól bevált 13 Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez minőségbiztosítási programjának megfelelően. Emberléptékű következetes követelés. Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. A sokoldalú módszertani kulturáltság és változatos eljárások gazdag tárházából minden fejlesztő hatású adekvát eljárás alkalmazható. A pedagógus munkája a professzionális mesterségből ez által válik alkotó művészetté. Egyénre szabott fejlesztési módok kidolgozása, differenciálás. A hatékony tanulási technikák megismertetése a nevelőkkel. Alkalmazott módszerek, eszközök Az eljárások alkalmazásához szükséges professzionális tudás megszerzése. Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia. Pozitív tartalmú szociális kapcsolatok építése. A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő munkaformák. Mérőlapok, feladatlapok, a különböző bejárási utakat kínáló modulok, differenciált feladatok a gyorsan, az átlagosan, a lassan haladó tanulók számára. Differenciálás. Kooperatív technikák.

14 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében helyezése a matematikaórákon. A belső hálózati tanulás hagyományos módszerek erősítése. mellett. A biztos tudás kialakítása a Juttassuk el a tanulókat a Szelektálni kell a tantárgyi matematikai logikai, az realisztikus, azaz a mindennapi tartalmak között azon idegen nyelvi kompetenciaterületen. életben előforduló témakörök hangsúlyosabb szituációkban való alkalmazás megjelenítésével, amelyek képességéhez! jobban elősegítik a megszerzett tudás alkalmazását és továbbfejlesztését, a készség- A hatékony matematikatanulás érdekében megfelelő tanulási környezet kialakítása. A nyelvtudás nem a műveltség része csupán, hanem a mindennapi élet szerves része: - munkahelyhez segít, - az információáramlást biztosítja, - bekapcsolódást enged a nemzetközi gazdasági, kulturális életbe. A csoportmunkára alkalmas tanulási környezet indítson aktív, konstruktív elsajátítási folyamatokat a tanulókban! Használható nyelvtudás megszerzése, amely biztosítja, hogy a nyelv segítségével a tanuló a való életben cselekedni, tevékenykedni tudjon. és képességfejlesztést. Egyensúlyt kell találni az egyéni tanulás, a felfedeztetés, a problémamegoldás, a szervezett oktatás és irányítás között. A tanulók idegennyelvhasználati képességének fejlesztése: - a beszéd, - az írásbeli szövegalkotás, - a szövegértés fejlesztése. Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez A kompetencia alapú idegen nyelvi és matematikaoktatás bevezetése, elterjesztése. Projektnapok szervezése. Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. Az információcsere érdekében a tanuló interakcióban, interjúban vesz részt. Egyszerű közlések lényegét megérti, szövegek lényegi tartalmát kiszűri. Nyomtatványokat ki tud tölteni, üzeneteket képes küldeni írott formában. Alkalmazott módszerek, eszközök Projektek. A gyakorlati életből vett problémák, feladatok megoldása. Az idegen nyelv funkcionális elsajátítása, verbális kommunikáció fejlesztése. Szituációs játékok. Gyakorlati életből vett problémák megoldása. Viták indítványozása. Nyomtatott és hallott szövegek feldolgozása - magazinok, - interjúk, - tévéműsorok, - filmrészletek, - történetek, mesék, - levelek, - szerepjátékok. Kiemelten fontos a produktív nyelvi tevékenységek fejlesztése, ezeken belül a szóbeliség prioritást élvez. Az írásbeli szövegalkotás fejlesztése is alapvetően fontos a mai modern világunkban. A beszédfejlesztés fő céljai: - interakció - összefüggő beszéd. Növekedjen a tanuló kreatív íráskészsége, ezzel képes lesz meglévő ismereteit ötletesen, A tanuló az alapvető szükségleteinek kielégítése céljából egyszerű közléseket tud tenni, felszólítani, kérni, utasításokat adni. Személyekről, tárgyakról, helyekről egyszerű közléseket tud tenni. Tudjon írni: - üzeneteket, - feljegyzéseket, Betanult szerepeket el tud játszani. Csoportos, páros felkészülés után interakcióban vesz részt. Felkészülés után ismerős, személyes témában informál. Ajánlott nyelvi tevékenységek: - vázlatkészítés, - életrajz írása, A párban és csoportban dolgozzák fel az adott témákat, szituációkat. Minták, vázlatok, produktumok elemzése, alkotása. Gyakorlás. 14

15 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében újszerűen szokatlan funkcióban - életrajzot, használni. - magánlevelet, A szövegértés a beszédértés és az olvasás kompetenciáját foglalja magában. A cél, hogy a tanuló fő vonalaiban képes legyen megérteni a köznyelvi beszédet, a legfontosabb információkat ki tudja szűrni, tudjon követni részletesebb instrukciókat. Továbbá, hogy megértse a közlésekben kifejezett érzelmeket. - egyszerű történéseket. A legfontosabb feladat, hogy a hétköznapi témákról szóló szövegeket megértse a tanuló. Hosszabb szövegeket hallva, olvasva a kívánt információt megtalálja, megértse. Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez - élménybeszámoló, üzenet, - feljegyzés írása, - történet tömörítése. Mindenféle szövegtípus hallgatása és olvasása a megfelelő nyelvi szinthez igazodva: - hírműsor, - filmrészlet, - interjú, - történetek, mesék, - versek. Alkalmazott módszerek, eszközök Autentikus olvasott és hallható anyagok. A projektmunka minél szélesebb körű bevezetése és alkalmazása a tanulók nyelvi készségeit integrálja, és fejleszti az általános tanulási képességeket is mint a tervezés, az információszerzés, a kooperatív tanulás. A nyelvórákon lehetőség nyílik az általános kompetenciák és a kommunikatív nyelvi kompetencia integrált fejlesztésére. Az értékelés kompetenciákra irányuljon és kommunikatív nyelvhasználat során A projektmunka során a tanulók átélhető, valós élményeket szereznek, tevékenységüket önmaguk irányítják, a csoportban való együttműködés a kommunikatív nyelvhasználatot erősíti. A cél, hogy növekedjen a tanuló - kreativitása, - önismerete, önbecsülése, - váljon autonóm személyiséggé, - legyen képes együttműködésre, - fejlődjenek interkulturális kompetenciái. A megszerzett nyelvtudás fenntartása egy életen át tartó folyamat. A A tanulók képesek: - adott modellt követve saját szöveget alkotni, - saját munkájukat bemutatni, - követni tudja a projektkészítés lépéseit, - megérti a projekt forrásaként használt szöveg üzenetét és a fő információkat. Fontos arra felkészítenünk a gyermekeket, hogy legyenek képesek érdeklődően, empátiával, segítő szándékkal fordulni más népek képviselői felé. Az emberi élethelyzetek sokfélesége és az alapvető emberi azonosságok eltörölnek országhatárokat. Az értékelésnek fontos része legyen: - az önértékelés, Szabad interakció: - feladatfelmérés, - tervezés, - követés, - értékelés, - megvitatás. Az interkulturális tudatosság kialakítása. Ehhez ismernie kell a saját és más kultúrák különbözőségét, a kisebbségi kultúrákat. Tudjon összevetéseket készíteni azáltal, hogy önmagát egy nagyobb kultúra részének tekinti. Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a Különböző anyag- és eszközhasználat, minél szélesebb választékban. Az adott nemzet életét bemutató autentikus anyagok, azok sokszínű feldolgozása. Témahetek tartása. A tanuló portfóliót készít (a tanuló összes munkája összegyűjtve) 15

16 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében történjen. bizalommal teli légkör - a társak értékelése. Fontos összehasonlítási növeli a tanuló önbizalmát, Legyen szubjektív, kvalitatív szempont a tanuló korábbi önbecsülését, önismeretét. és szöveges. teljesítménye. Cél, hogy az értékelés, Figyelembe kell venni az Lényeges az önértékelés, fejlesztő jellegű legyen. eltérő kiindulási nyelvi mely az autonóm szinteket. nyelvtanulók fontos mércéje A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében Nevelő-oktató munkánk során Az iskolai tevékenységrendszer Támogassuk a fiatalokat a reális komplex minden eleme segítse a tanulók önismeret kialakításában, az személyiségfejlesztésre testi, értelmi, érzelmi, akarati és erkölcsi és jellembéli törekszünk. jellembeli tulajdonságainak tulajdonságok felismerésében és Ezért megismerjük harmonikus fejlődését! tudatos formálásában! tanítványaink szükségleteit, Teremtsük meg a feltételeket motivációs bázisát. tanulóink szükségleteinek Az iskolai élet szervezésének és kielégítéséhez: biológiai, a pedagógiai hatásrendszer biztonságérzet, a közösséghez alakításának meghatározó tartozás, az intellektuálisesztétikai szempontja a tanulói és az önmegvalósítás. szükségletek mind teljesebb kielégítése. Igyekszünk megismerni minden tanítványunk személyiségszerkezetét, s elősegítjük a reális önismeretük alakítását, formáljuk az önmagukhoz és társaikhoz fűződő (szociális) viszonyukat (attitűdjüket). Az ember személyiségét tükrözi viszonyulásainak rendszere: az A fiataloknak legyen áttekintése saját személyisége összetevőiről, képességei és tehetsége határairól és lehetőségeiről, legyen betekintése a viselkedése hátterébe, motívumrendszerébe, helyesen ítélje meg az emberi kapcsolatokban játszott szerepét, hatását! Segítsük felfedezni és fejleszteni minden gyermekben a személyiségének saját értékeit; keressük minden gyerekben az egyedit, a megismételhetetlent, támogassuk őket önmaguk kiteljesítésében! A gyerek nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, 16 Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez tanuló, ami kiemeli erősségeit, és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani. Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez Folyamatosan megismerjük, követjük és elősegítjük személyiségük fejlődését. Tapasztalatainkat megosztjuk a kollégákkal. Alkalmazzuk a tanuló megismerési technikákat. Reális önértékelésre késztetjük a tanulókat. Valós életszituációk teremtésével segítjük az önálló, aktív, felelősségteljes személyiség kialakulását. A valós állapotból kiindulva Alkalmazott módszerek, eszközök - ünneplés, - dicséret, - oklevél, - naplóvezetés (erősség, gyengeség) - közös értékelés. Alkalmazott módszerek, eszközök Tesztek, tréninget, dramatikus játékok, önmegvalósítási lehetőségek, szereplési alkalmak teremtésével segítjük tanítványainkat saját személyiségük megismerésében és fejlesztésében. Követjük a tanítványaink magatartásában megnyilvánuló SZÉK kompetencia-elemek fejlődését. Folyamatos visszacsatolás a reális énkép alakítása érdekében szociális tükör révén. Mind az alacsony, mind a túl magas önértékelés esetén a realitásokkal való szembesítésre a reális önkritika/kritika

17 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében önmagához, a szűkebb tágabb amit lángra kell lobbantani. emberi- és természeti környezetéhez, a munkájához való viszonya. Az életkori pszichikus sajátosságokhoz alkalmazkodunk. A pedagógus személyisége alapvető motivációs tényező, közvetett módon meghatározója a tanulói teljesítménynek a tantárgy iránti érdeklődésnek, a személyes kapcsolatok minőségének (magatartási modell, irányító személy). Az egyes életkori fejlődési szakaszok jellemzőit vegyük figyelembe (terhelhetőség, motiváció, viselkedési sajátosságok, társas kapcsolatok stb.). Lehetőleg alakítsunk ki minden tanulóban sikerorientált beállítódást, ennek érdekében alkalmazzon minden pedagógus hatékony tanítási stratégiákat, nevelési stílusa legyen integratív felismerhető együttműködéssel! Az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet és gondolkodás pszichikus funkcióit tudatosan fejlesszük a nevelési-oktatási folyamatokban! Ezzel megalapozzuk a tanuláshoz szükséges alapkészségeket. A pedagógus vértezze fel magát a hivatásszerű szakmaimódszertani tudás elemeivel, a tanuló személyiségének megismeréséhez szükséges tudással, a tanári-tanulói interakciós és kommunikációs készségekkel, a konfliktusok kezeléséhez és megoldásához szükséges képességekkel. Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez fogalmazzunk meg egyénre szóló személyiségfejlesztő programot. Valamennyi pszichikus funkció működését fejlesszük, de a serdülő korban már a produktív (konvergens és divergens) gondolkodásra helyezzük a hangsúlyt! Ezzel alapozzuk meg a kreatív személyiségjegyek kialakulását. A szociális befolyásolás folyamatai közül a behódolás, az azonosulás és a viselkedési szabályok elsajátítása közül az utóbbira törekszünk, amelyet nem a hatalmi tekintéllyel, hanem a vonzerővel, hitelességgel és értékeink vállalásával kívánunk elérni. Alkalmazott módszerek, eszközök kialakítására törekszünk. A kreatív személyiségbeállítódást erősítjük, az ismeretszerzés induktív és deduktív útját egyaránt alkalmazzuk. A tágan értelmezett tanulási folyamatokban az aktivizáló módszereket részesítjük előnyben. A tanulókkal a megszólíthatóság közelségében élnek a pedagógusok. Demokratikus együttműködési készséget tanúsítanak, korlátozottan tekintélyelvű nevelési gyakorlatot folytatnak. A kompetenciaalapú oktatás részprogramjait is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont a nevelés-oktatás személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése. Az iskola pedagógiai gyakorlata adjon teret: a színes, sokoldalú iskolai életnek, az egyéni és csoportos tanulásnak, játéknak, munkának, fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, eddze akaratát! Az értelem kiműveléséhez kapcsolódó tanulási motívumok és tanulási módok, a megismerési vágy fejlesztése, a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése, a tanulási teljesítmény optimalizálását segítő személyiségjegyek erősítése minden pedagógus napi feladata. Kognitív képességek fejlesztése: kognitív rutinok (műveletek), kognitív kommunikáció, problémamegoldás, a tanulási életforma kialakítása a pedagógusok és szülők együttműködése révén. Az egyéni (önálló) tanulási stratégiák és módszerek kialakítása a tanulás módszertani epocha beépítésével a tanrendbe. A kompetencia területekre készített tanulói eszközök célszerű alkalmazása. 17

18 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében Megalapozzuk a szociális A tanulók ismerjék meg és Olyan iskolai életrend (társas) kompetencia, a pozitív sajátítsák el a szociális kialakítása, működtetése, szociális szokások kialakulását. viselkedés alapvető szabályait, amelyben a tanulók Tudatosan fejlesztjük alakítsuk ki bennük az egyéni biztonságban érzik magukat, tanítványaink társas szociális értékrendet, a döntési mivel a magatartási szabályok hatékonyságát. szabadság és felelősség átláthatóak, kiszámíthatóak, A pedagógusok a segítő összhangját. mindenkitől egyértelműen és életmódra nevelés sikere Formáljuk tanítványainkat belső következetesen elvártak. érdekében rendszeresen pozitív kontrollos, öntudatos Tudják higgadtan kezelni a mintákat nyújtanak a segítő személyiségekké! konfliktusos szituációkat is. együttműködés változatos Legyenek tisztában a formáival. mindenkori szociális státusukkal. A személyek kompetenciafejlesztésével az egészséges és kulturált életmódra nevelést szolgáljuk. Kiépítjük és az egyéni életélési kultúra részévé tesszük a pozitív tartalmú viszonyulásokat (attitűd), szükségleteket (igényszint), motívumokat (cselekvésre késztető belső hajtóerő), szokásokat (sztereotip módon működő cselekvések). Az iskola profiljának megfelelően támogatja speciális kompetenciák fejlesztését, az alkotó képesség kibontakoztatását. Személyes képességek fejlesztése: önkiszolgálás, önellátás, önkifejezés, önvédelmi (egészségvédő, identitásvédő), önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képesség. A tanuló legyen tisztában a személyiséget veszélyeztető negatív hatásokkal (negatív hatású társas viszonyok, káros szenvedélyek drog, alkohol, dohányzás, elégtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód). Az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése mellett a pozitív tartalmú jellem és akarati tulajdonságok személyiségbe ágyazása. Az önkifejezés gazdag és igényes tárházának bemutatása, A tanuló tudatosan alakítsa a saját pozitív életfilozófiáját, egészséges életmódját, szokásrendszerét! A tanuló személyiségébe építsük be a jóléti modell központi kategóriáit: - egészség, - önmegvalósítás-alkotás, - minőség mindenben, - egyéni életélés kultúrája. Az önfejlesztő képesség alapozásával, a saját adottságok, képességek és tehetségük felmérésével segítsük tanulóinknak megtalálni erősségeiket. Indirekt módon segítsük a saját 18 Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez Az iskolai társas szituációk az iskolai/osztályközösség mindennapi életében terepgyakorlatként szolgálnak a tanulóknak az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítő-készségének élményszerű megtapasztalásához; a pozitív és negatív érzelmi viszonyulások kezeléséhez (szimpátia-antipátia kapcsolatok). Az önellátó és identitásvédő képesség, tevékenységformáinak gyakoroltatása az életkori sajátosságoknak megfelelően a SZÉK program szerint. A személyiség egészséges önérvényesítéséhez, ugyanakkor a függőségi relációk megtapasztalására is alkalmas szituációk teremtése. Minden korosztály jusson hozzá az életkornak megfelelő: zenei, vizuális esztétikai befogadás és megismerés lehetőségéhez, és kapjon inspirációkat önkifejezésre. Az iskola esztétikus külső és Alkalmazott módszerek, eszközök Élményszerű, pozitív minták felkínálása, szociális szokások, attitűdök bemutatása, meggyőződések, értékítéletek, ismeretek és készségek nyújtása, személyes példamutatás, történelmi személyiségek, irodalmi, drámai hősök tetteinek, magatartásának átélési lehetőségeivel, a negatív, antiszociális minták pusztító hatásának csökkentése, fékezése. Beszélgetés, vita, véleménycsere, élethelyeztek, szituációk eljátszása, azok elemzése, kiselőadások. Prezentációk, jelenetek bemutatása, dramatizálás, színjátszás, pszichodráma. Riportok készítése elemzése, kiállítások, vetélkedők, irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotások, tablók. Sajtófigyelés, videofilmek, bábozás, tematikus gyűjtőmunka, fénykép- és videofelvételek, riportok, témahét, projekt, stb. A testi-lelki jó komfortérzés érdekében a sportfoglalkozások, vetélkedők, szervezett játékok, kulturális programok, versenyek, képességfejlesztő és önismereti foglalkozások szervezése.

19 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében befogadó- és alkotóképesség, önfejlesztő stratégiáik improvizációs képesség, kialakítását! valamint vizuális kifejező képesség. A nevelési szituációkban a megfelelő konfliktus megoldási stratégiákat alkalmazunk: problémamegoldó (győztesgyőztes), alkalmazkodó, elkerülő, kompromisszumkereső, versengő (győztes-vesztes) A pedagógus tekintélyét a szakmai-emberi befolyásokra alapozzuk. A pedagógus személyisége alkotó művészetté nemesíti a professzionális szakmai munkáját. Az iskolánkban folyó pedagógiai tevékenység alapja a tanuló, nevelő, szülő együttműködése. A SZÉK kompetenciák fejlesztése a készségek és A nevelő személyiségének fontos eleme a hitelesség (kongruencia), az elfogadás és az empátia (beleélő készség), önmaga állandó fejlesztésére, interperszonális készségeinek javítására kell törekednie! Korlátozottan tekintélyelvű és magas szintű demokratizmusra épülő nevelési stílusra törekszünk, a pedagógusok bánásmódja, kontrollmódszerei a nevelés folyamán, alkalmazkodjanak a gyerek életkorához, alkatához, reakciómódjához! A pedagógus bánásmódja és nevelési stílusa legyen emberi, a hibák javítására rábíró magatartású! A nevelési területek kölcsönös hatékonyságának megteremtése A verbális és nonverbális kommunikációs képességek változatos formáinak megtanítása. A problémamegoldás lépéseit tudatosan betartjuk (a probléma meghatározása, a konfliktusban érintett személyek azonosítása, lehetséges megoldási módok keresése, a választott megoldás kivitelezése). A szociális befolyásolás fokozatait a helyzetnek megfelelően kell alkalmazni: behódolás (alapja a hatalom), azonosulás (alapja a vonzerő) és viselkedési szabályok elsajátítása (alapja a hitelesség). Formáljunk sokoldalú társas kapcsolatokra képes, környezettudatos, egészséges életmódot közvetítő, kialakító személyiségeket valamennyi tantárgy tanítása során, kiemelten az osztályfőnöki órák témakörének körültekintő megválasztásával. Az életkornak és fejlettségi szintnek megfelelő prioritások 19 Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez belső környezete fejleszti ízlésüket, igényességüket. A kortársi interakciókat indirekt módon irányítjuk, s a pozitív tartalmú csoportnyomás eszközét a kívánt nevelési hatások elérésének szolgálatába állítjuk. A szempontváltás képességét gyakorlással sajátíttatjuk el. Követendő mintákat nyújtunk a kommunikációban és a konfliktusok kezelésében. Változatos, a szituációkhoz megfelelő módon megválasztott nevelési eljárásokat és módszereket alkalmazunk. Az ember és társadalomismeret, etika modul keretében összehangoltan az osztályfőnöki témákkal, valamint az egészségnevelési modul tartalmával. A közösségi nevelés módszereinek, a Alkalmazott módszerek, eszközök A nevelőtestület elsajátítja a neveléssel összefüggő mérésiértékelési ismereteket és készségeket, igény szerint alkalmazza azokat: neveltségi szint vizsgálatok, szociometriai mérések, tanulási motiváció, szorongásvizsgálat, attitűdvizsgálat, szociometria, személyiségvizsgálat. A bevezetőben vázolt valamennyi nevelési módszernek létjogosultsága lehet, de annak eldöntése, hogy mikor, melyik megoldást alkalmazza a pedagógus, az kizárólag a nevelő döntésének a függvénye. Az építő és esetleges romboló következményeit egyaránt vállalnia kell. Sokféle ismerethordozó, médiaanyag, demonstrációs eszköz, infokommunikációs technika rendelkezésünkre áll. Ezeket az egyéni és csoportos ismeretelsajátítás szolgálatába állítjuk. Konkrét, megélt életszituációk elemzése, megoldási

20 Alapelvek Célok Konkrét feladatok, tennivalók a célok elérése érdekében képességek fejlesztése, pozitív a személyiség harmonikus megtalálása, a nevelő hatások attitűdök kialakítása fejlődése érdekében. összehangolása. szintézisében történik. Tanulóink személyiségébe építjük a szociális (társas) kapcsolatok, a konstruktív életvezetés, és az emberi természeti - társadalmi környezet alakításának képességét. A következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem és igazságosság. Az önellátó képesség, viselkedés- és tevékenységformáinak megismerése, gyakoroltatása, tudatosítása változatos formákban az életkori sajátosságoknak megfelelően. Folyamatok, eljárások, a sikerkritériumok eléréséhez szociálpszichológiai csoportnyomás eszköztárának alkalmazása. Egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, testápolás, rendszeretet, a lakás és az osztályterem berendezéseinek rendben tartási igénye, az önkiszolgáló munkák, a közlekedés és a vásárlás szokásai, mintái, készségei. Alkalmazott módszerek, eszközök alternatívák kidolgozása, alkotó viták lefolytatása, az egyéni felelősségvállalás fokozása, a belső kontroll, attitűd erősítése. A formális és informális szerepek értelmezése, elemzése, (szimulatív) gyakoroltatása, a szerepkonfliktusok megélése, feloldásuk lehetőségeinek feltárása. 20

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben