A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. III. évfolyam, Febuár, 2. szám. F a r s a n g

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. III. évfolyam, 2006. Febuár, 2. szám. F a r s a n g"

Átírás

1 A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA III. évfolyam, Febuár, 2. szám Megjelenik havonta F a r s a n g Amikor a feje tetejére áll az egész világ, amikor felszabadulnak a tabuk. Itt a vigasság és a bolondozás ideje. Bár Makfalván többnyire csupán az iskola, óvoda által szervezett maszkabálok ápolják ezt az ókorba visszanyúló szokást, mégis mindnyájunknak vannak konkrét tapasztalásai az igazi farsangról a szomszédos, e téren nagyobb hagyománnyal rendelkező település, Kibéd vagy a szintén gazdag farsangi szokásokat ápoló Sófalva révén. Mint már jeleztem, a farsang gyökerei az ókorban keresendők, a kereszténység térhódítását követően sokáig megtűrt szokásként funkcionált. Ma igen nehéz meghúzni a pogány és a keresztény elemek közötti választóvonalat. Egykor ezek a pogány ünnepek és szertartások véresek voltak, szinte minden évben emberáldozatot követeltek. A későbbiekben a véres szokások sokat szelídültek, az emberáldozat jelképessé vált. Farsang szavunk a bajor-osztrák vaschang szóból származik, s eredetileg csak a böjt előtti napokat jelentette. Az ünnep Vízkereszttől (jan.6.) Hamvazószerdáig tart, három utolsó napja: farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyó kedd. Húshagyó keddet követően már nem volt szabad húsételeket fogyasztani, megkezdődött a negyven napos nagyböjti időszak. A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata a jelmezes- álarcos alakoskodás. A XV. század óta szólnak az adatok a férfi-női ruhacseréről, álarcviselésről. A XVI. századtól említik a Cibere és Konc, vagyis a böjti ételek és a húsételek tréfás küzdelmét is. A farsang legjellemzőbb szokása a maszkos, jelmezes alakoskodás és a farsangi bálozás. Farsang utolsó napján, húshagyókedden a farsang, ill. a tél elmúlását jelképező dramatikus játékok voltak- vannak szokásban: farsangtemetés, téltemetés, Cibere vajda és Konc király párviadala. Vízkeresztkor Konc király kerül ki győztesen a viadalból- kezdődik a farsang. Húshagyókedden vagy a farsangfarkának is nevezett kedden kerül sor a különféle télűző rituálékra, a lakomás időszak temetésére. Rövid történeti áttekintésemmel talán sikerül felkeltenem a vágyat egy kis téltemetésre. Elvégre nekünk, makfalviaknak is elegünk van már ebből a sok didergéssel járó évszakból. Vagy nem? Vass Júlia Farsangi köszöntő Hipp, hopp, farsang! Itt ölték az ártányt, nem adják a máját, csak a szalonnáját. Adjon az Úristen, ennek a gazdának, nyolc-tíz ökröt, öt-hat lovat, sok kulacs bort, sok kalácsot! Olyan egészséges legyen minden családtagja, mint a makk!

2 Makfalvi Tekintő 2. oldal KÁRPÁT-MEDENCEI, MOLDVAI ÉS SZÉTSZÓRATOTTSÁGBAN ÉLŐ MAGYAR KÖZÖSSÉGEK 11. Kárpátalja, Beregszász környéke, Mezővári, Beregsom Beregszász után nézzünk körül a város környékén. Nem messze, a Tisza partján terül el egy hangulatos kis mezőváros, Vári. Egyik legrégebbi, IX. században alapított település. A keskeny aszfaltút, amely odavezet, gidresgödrös. A Borsova torkolatánál fekszik a vár, amelyet Anonymus is említ. A települést a XIV. században Nagy Lajos anyja, Erzsébet királyné emelte városi rangra, s olyan jogokkal ruházta fel, mint Budát. Az itt lakók részt vettek a Rákóczi-szabadságharcban. Mezőváriban ma 3500 református él. A központi téren XV. században épült magas tornyú református templom áll. Az az érdekessége, hogy a központi, zömök, szép ívű hagymakupola körül négy, a makfalviakhoz hasonló fiatorony áll. Érdekes társítás. És az is, hogy az ablakok gótikusak. Régi templomoknál fordul elő, hogy javításkor új stílusjegyeket adnak a régiekhez. A templom mellett a szovjet diktatúra által elhurcoltak és a két világháborúban meghalt hősök emlékműve. Ezzel szemben lakik Kárpátalja legismertebb tanár költője, Vári Fábián László. Meglátogatjuk. Kedvesen szeretettel fogad, és szép otthonában mutatja az itteni írószövetség (irodalmiművészeti-kultúrális) folyóiratát, az Együtt-tet, amely a nehéz anyagi körülmények ellenére negyedévenként megjelenik. Mivel adatközlőket keresek, elvisz egy idős házaspárhoz, ahol kiderül, hogy a férfi néhány évvel ezelőtt észrevette magán, hogy Vári Fábián Lászlóval Mezőváriban 2005-ben Nagy Zoltán Mihály íróval ( középen) Beregsomban gyógyító képességei vannak. A felesége a kárpátaljai népi gyógyászatról, bábaságról mesél. Olyan kedves, hogy elvisz három egymáshoz közel lakó idős asszonyhoz, hogy azokat is vallassam. Értékes anyagot mondanak magnómba. Nagyon kedvesek, vendégszeretők. Összebarátkozunk. Miután fényképezkedünk együtt, és búcsúzom, egyikük, Erzsike néni megkönnyez. Szomorúan mondja, többet soha nem találkozunk Vonattal megyünk/mennénk haza Beregszászra. Az állomásban meglepetés ér. Ahhoz, hogy a jegyeinket kiállítsák, útleveleinket kérik, nekünk pedig csak újságíró igazolványaink vannak. Mikor kérjük az ablak mögött ülő hölgyet, hogy állítsa ki így is, megtagadja. Összenézünk, hogy most mi lesz? Hogy érünk haza? Hosszas kérlelésünk után bosszúsan kezdi írni a jegyet. Családnév, személynév, apja neve Mindez szükséges a jegyhez! El is teszem emlékbe. A vonatok itt, Ukrajnában széles nyom-távon járnak, és így van az egész volt Szovjetunió területén. Mennyi ilyen sínen vitték mun-katáborokba, haláltáborokba magyar testvéreinket, és mennyi sóhaj szállhatott fel e kemény, vas sínek felett! És mennyi bánatos szív haladhatott el itt egykor, amikor dühöngött a rémuralom! Barátnőm, aki elősegítette a kárpátaljai utat, s akivel magyarországi természetgyógyász táborban ismerkedtem meg, Beregszász mellett lakik családjával egy környékbeli faluban, Beregsomban. Két édes kisgyermekük van. Iluska ba-rátnőm tanárnő, férje a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSz) vezetője. Mindketten aktív politikai, kulturális életet élnek. Az itteni magyarok közösségi életének vezetői,

3 mindenesei. M e g i s m e r t e t n e k e g y i k írópéldaképemmel, Nagy Mihály Zoltánnal, aki megírta szabadversben életem legcsodálatosabb regényét, A sátán fattyát. Sok éve nem éreztem ilyen gyö-nyörűséget egy könyv olvasása közben. A regény 2001-ben Magyarországon az Év Könyve lett. Zoltán bácsi 1949-ben született, Csonkapapiban lakik, egyszerű (és nagyszerű) ember, aki saját kertjében, földjén gazdálkodik. Fiatal korától, 1963-tól ír, közöl verseket, novellákat. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának aktív tagja, az Írószövetség Interjú Tőkés Brigittával Úgy élni, hogy ne szégyenkezzem a tegnapért. Riporter: Kérlek, mutatkozz be röviden! Tőkés Brigitta: Marosvásárhelyen születtem, az elemi iskolát Maroskeresztúron végeztem, ahol a lakhelyem is volt tavaly tavaszig. Tanulmányaimat az Egészségügyi- majd az Unirea középiskolában folytattam, és iparikémia szakosításban érettségi diplomát szereztem. Mint laboráns a Közüzemekhez tartozó maroskeresztúri Víztisztító Állomáson dolgoztam szeptember 1-ig ben kezdtem el a Protestáns Teológia, Didaktikai Fakultás vallástanár-képző tanulmányaimat, és 1991-től már a maroskeresztúri általános iskolában másodállásban végeztem a hitoktatást szeptember 1-től Szovátán tanítok mint helyettesítő vallástanár. Jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia szakán IV. éves hallgató vagyok. Mindezek mellett sokat foglalkoztam gyerekekkel (táborozások szervesése, ingyenes angol tanfolyam szervezése, különböző vetélkedők és ünnepélyek szervezése ) Alapítottunk egy civil szervezetet, KEGY (Keresztyén Egyesület a Gyerekekért), melynek elnöke vagyok, de remélem, hamarosan átveszi egy maroskeresztúri ezt a tisztséget, hiszen a távolság miatt már nem lehet ugyanolyan hatékony tevékenységet kifejteni. R: Miért esett a választás éppen Makfalvára az új lakóhely kiválasztásakor? T.B: Eredetileg Szovátán szerettünk volna házat venni, de az árak miatt a közeli falvakra esett a 3. oldal lapjának főszerkesztője. Beregsomot 1200 magyar református lakja. Magyarul folyik itt az élet, magyarul köszönnek az utcán. A községet először ben említik írásos forrásokban. A XV. században megyei gyűléseket is tartottak itt, akkor épült a temploma is. Az emberek kertészetből és szőlészetből élnek. Határában régi, elhanyagolt malom. Körülöttünk a Beregi-hegyek. A táj domborzati szempontból is hasonlít a mi vidékünkhöz. Bernád Ilona döntés. Több helyen is érdeklődtünk, és végül Makfalván találtunk árban megfelelő lakást. Természetesen számításba jött a tiszta levegő is, hisz Maroskeresztúr nagyon szennyezett a Vegyi Combinat által. R: Milyennek láttad a falut ideköltözésedkor, és milyennek látod most? T.B: Mindig szerettem a szép tájakat és a falvakat, ezért nem tűnt idegennek Makfalva, sőt, most is ugyanazt mondhatom, hogy barátságos emberek lakják. Úgy éreztem már első perctől, hogy otthonra találtam. R: Mennyire vagyunk mi, makfalviak befogadó közösség, illetve mennyire vagyunk elutasítóak? T.B: Semmi negatívat nem említhetek ezzel kapcsolatban. Sőt, kellemes meglepetésben volt részünk, amikor néhány közeli és távoli szomszéd felköszöntött bennünket a Házi Áldással és virágokkal. R: Nehéz beilleszkedni, egyáltalán van olyan törekvésed, hogy beilleszkedj a makfalviak közé? T.B: A beilleszkedés nem nehéz, és törekvésem is van erre nézve, már az is ezt mutatja, hogy igyekszem az egyházi munkában hasznossá válni, és természetesen ez a cikk is ezt bizonyítja. R: Szerinted mit kellene tenni annak érdekében, hogy a falu élete felpezsdüljön, hogy ne csak hétköznapokban éljünk? T.B: Tudo máso m szer int bizo nyo s rendezvények, ünnepélyek itt is megtalálhatóak, mint általában e vidékre jellemző falvakban. Amit szeretnék ajánlani: ünnepélyek, bálok szervezése különböző korcsoportok számára, évjáratok találkozója (pl. 25 éve konfirmáltak találkozója), különböző versenyek szervezése (pl. a legjobb mezőgazdász, a legjobb

4 üzletember, a legszebb tehén - természetesen szakértő meghívottak bírálásával), pályázati kiírások- amennyire a költségvetés megengedi, esszék írása egy bizonyos témáról a fiatalok számára. R: Tudom, hogy népszerű foglalkozást vezetsz a faluban az ifjú nemzedék számára. Beszélj erről röviden! T.B: Annyit tudok mondani, hogy minden kezdet nehéz, de örvendek, hogy nem apadtunk, hanem szaporodtunk. A visszajelzések is a fiatalok részéről kedvezőek, és ez megnyugtató számomra. Tevékenységem célja az, hogy felismerjük, és felszínre hozzuk társainkból a jót, ugyanakkor a bizalomfejlesztés is. Bízzanak saját magukban, és bízzanak egymásban. Jobban megismerjék egymást, és végül egy közösség kialakulása a cél. R: Egy számunkra fontos kérdés: mi a 4. oldal véleményed a Makfalvi Tekintőről? T.B: Dicséretre méltó, hogy egy kis közösség gondolt egy szépet, és ezt valóra is váltotta. Számomra jó benyomást keltett. Már a tavaly megjelent lapokból is olvastam egy párat, szomszédom jóvoltából. Úgy a történelmi, mint a gazdasági cikkek, nem említve a többit, tanulságosak lehetnek minden olvasó számára. R: Végül megtudhatjuk, hogy mi a te életfilozófiád? T.B: Hogy rövid legyek, csak annyit mondanék: úgy élni, hogy ne szégyenkezzem a tegnapért, de ehhez még hozzátenném azt, hogy a tehetség Isten ajándéka, amire használjuk, a mi ajándékunk Istennek. R: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és remélem, hogy valóban igazi otthonra lelsz Makfalván! VaSS Két magyar egyezik, de három már marakodik!!? Először is azzal kezdem, hogy amikor írogatni kezdtem a Makfalvi Tekintőbe, megfogadtam magamnak, hogy politikáról nem fogok írni, mert azt mindannyian tudjuk ugyebár, hogy a politikához meg a futballhoz mindenki ért. Az előzetes néhány lapszámban megjelent néhány írás azonban gondolkodóba ejtett, olyannyira, hogy engedjék meg, hogy leírjam néhány gondolatomat. Nem tehetek róla, de eme írások olvasása után akaratlanul is Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében leírt gondolata jutott az eszembe! Mert mi értelme annak, hogy mi, emberek (magyarok és más nemzetiségűek egyaránt) egymás ellen ágaskodjunk, főleg mivel mindannyian ugyanazt akarjuk, (én legalábbis azt remélem) szeretnénk békességben, nyugalomban és egy kicsit magasabb életszínvonalon élni az életünket. Őszintén megvallom, hogy nem tudom eldönteni, melyik "szövetség" a jobb, és szerintem ez nem is olyan fontos kérdés. (Szerintem mindkettő ugyanazt ígéri, csak más csomagolásban.) Csak az a baj, hogy a jelenlegi helyzetben nemigen hagynak nekünk választási lehetőséget. Mert azt 1990 óta belénk sulykolták (és szerintem is nagyon fontos), hogy képviselőink bekerüljenek a parlamentbe, ám ehhez tudni kell azt is, hogy Románia parlamentjében öt százalék a bejutási küszöb, s mivel az utóbbi időben a romániai magyarság száma nagyon megcsappant, így már csak számtani szempontból is lehetetlen, hogy két politikai alakulatot bejuttassunk a román parlamentbe. Azt ugyanis szívből remélem, nem állítja senki, hogy az egyikben mind jó "magyarok" vannak, a másikban meg mind rosszak. Én tehát azt javasolnám a kedves romániai magyar politikusainknak, hogyha valóban választási lehetőséget akarnak teremteni nekünk, romániai magyaroknak, minden választási év előtt járják végig a városokat meg a falvakat, és kérdezzék meg igazán az embereket, hogy kit szeretnének a parlamentben látni. A választóknak meg javasolnám, hogy merjük azt követelni és kimondani, amit gondolunk, mert ez demokratikus emberi jogunk, de azt is fogadjuk el, hogy, ha valakinek más a véleménye, mint a miénk, az is demokráciához tartozik. A falunkbeli embereket és a romániai honfitársaimat arra kérném, hogy probáljunk meg békességben élni egymással, mert szerintem egy politikai, etnikai vagy akármilyen alakulat nem érdemes arra, hogy rosszban legyünk felebarátainkkal. Most, amikor egyre jobban tavaszodik, napról napra jobb az idő, és közeledik március 15. is,

5 5. oldal érdemes volna elgondolkozni azon, hogy 1848-ban mi volt az, ami összefogott annyi különböző nemzetiségű és társadalmi rangú embert. Én nagyon szeretném, ha véleménykülönbségeinket félretéve az idén is együtt ünnepelnénk nemzeti ünnepünkön, mert szerintem tartozunk ennyivel a 48- as hősöknek is. Ennek reményében kívánok mihamarabbi "kikeletet" és a legjobbakat minden makfalvinak, akárhol éjen is! ifj. Kovács Árpád BraveHeart T E N N I V A L Ó K A H Á Z K Ö R Ü L Márciusi teendőink... Gyümölcstermesztés: Reménykedve eljön a kikelet, és nekifoghatunk a tavaszi munkálatoknak. A gyümölcsösökben fejezzük be a metszéseket legkésőbb a hónap végéig, áprilisban azért nem ajánlatos a metszések folytatása, mert a nedvkeringés megindulása károsan hat a be nem gyógyult sebekre és az utána következő rügyfakadásra. A télen elmaradt permetezést folytathatjuk ebben a hónapban is fagymentes időben rügypattanásig. Most már az ásványi olajakat tartalmazó permetezőszerek helyett a réztartalmú vegyszereket ajánlom, mint például a rézszulfát (kékkő). Ez 0,5 kg-os csomagolásban 4,7-5,0 új lejért vásárolható meg ( régi lej), amelyhez természetesen adagoljuk a megfelelő oltott meszet. A permetezéshez 1,5-2,0 %-os oldatot ajánlok. Amint múlt számainkban is említettem, ez azt jelenti, hogy kb. 4-5 liter langyos vízben feloldjuk a gramm rézgálicot (kékkövet), kavargatva, amíg elolvad, majd egy másik edényben feloldjuk az oltott meszet (dupláját a rézszulfátnak). Használhatunk a kereskedelemben található pormeszet is, csak ezeket min. 12 literes műanyagedényben oldjuk fel, kb. 4-5 liter vízben, hogy állandó kavarás mellett hozzáönthessük a rézgálic oldatot is. Figyelem! Mindig a mésztejre öntjük a rézgálic oldatot és nem fordítva! Ha 10 liter oldatot készítünk, természetesen kiegészítjük az oldatot 10 literig vízzel. Az így elkészített oldatot használt selyemharisnyán átszűrve a permetezőgépbe öntjük, és alaposan lemossuk gyümölcsfáinkat. Azért javasolom, hogy szűrjük meg úgy a meszet meg a kékkövet összetöltés előtt és után, hogy elkerüljük a kellemetlenségekkel járó dűzni- dugulásokat (nem kellemes mindegyre lecsavarni a szórófejet és gombostűvel kiszúrni). Ne zavarjon, ha néhány hétig a fák törzsén és ágain fog látszani a szép halványzöldes-kékes bevonat, ez azt jelenti, hogy jól adagoltuk a meszet. E zt a kez el és t a lka lma zha t ju k almástermésűeknél és csonthéjasoknál egyaránt, mely preventív védelmet nyújt a, sajnos, nálunk is megjelent tűzelhalás, moníliás fertőzés és varasodás ellen. Ugyancsak március hónap folyamán pótolhatjuk az ősszel elmaradt gyümölcsfacsemeték ültetését. Ültetés előtt, ahogy a talaj megengedett, ássuk ki a min. 60x60x60 cm gödröket, hogy a talaj tudjon megkészülni. Ásáskor ne felejtsük el, hogy a felső talajréteget (20-30cm) külön tesszük a gödör egyik szélére, a többit a másik szélére. Ültetéskor pedig a felső réteget helyezzük a gödör aljára a megfelelő trágyamennyiséggel és utána az alsó réteget. Jó minőségű, alacsony és közepes növekedésű alanyra oltott nemes gyümölcsfákat különböző fajtákban akciós áron vásárolhatnak özv. Belényesi Andrásnénál Erdőszentgyörgyön, amíg a készlet tart (alma, körte, szilva kb lej/ darab).nem ajánlom senkinek sem a piacokon alkalmi árusoktól vásárolni facsemetét, ha nem tudnak felmutatni a fajtára vonatkozó hiteles okiratokat! (Certificat de calitate) Itt szeretném megemlíteni az önök tanulságára, hogy egy kedves ismerősömnek kb. 4-5 évvel ezelőtt javasoltam, hogy vagy Erdőszentgyörgyről Belényesi úrtól vagy a Marosvásárhelyi Kísérleti Állomástól vásároljunk garantált minőségű facsemetéket( ahol még jártas is voltam...), de Ő a piacon vásárolt csemeték mellett döntött. Így lett, hogy a Pruton túli testvéreinktől nem is olyan olcsón megvásárolt csemetékből, mikor termőre fordultak a fák, piros alma helyett sárga lett, a fehér pedig piros, de nem az a fajta, amit akart. A csemeték szállításával kapcsolatban ajánlom, hogy ezek gyökerét nylonba csavarva a gyökér fölött megkötve szállítsuk a csomagtartókban vagy a csomagtartó fölött, hogy a hajszálerek kiszáradását megakadályozzuk. Ha a csemetéket nem tudjuk az- nap elültetni, tároljuk nedves helyen (pincében) vagy vízzel telt edényben! Szántóföldi növénytermesztésnél a hó elolvadása után elvégezhetjük az őszi vetések fejtrágyázását, annak függvényében, hogy mennyi műtrágyát adagoltunk a vetésnél. Mielőtt ezt megkezdenénk, ajánlatos ellenőrizni főleg a késői vetések vegetációs állapotát (mekkora a

6 növénysűrűség, fagykár, nem kell-e esetleg kitárcsázni stb.). A síkterületeken, ahol nem áll fenn a lemosódás veszélye, ott nem kell megvárni a hó elolvadását, ott hamarabb feloldódik, és hamarabb hat a kiszórt műtrágya- mennyiség. Az egyre robbanó árak miatt javasolom a tavaszi vetésekhez is mielőbb beszerezni a szükséges 6. oldal műtrágyamennyiségeket, mert jelenleg is nagyon borsosak az árak (egy zsák nitrogéntartalmú műtrágya lej, egy zsák komplex műtrágya pedig lej Kibéden, Mátyus úrnál). Péter Ödön K Ö Z É R D E K Ű T U D N I V A L Ó K Közlemény A Makfalvi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya értesíti a lakosságot, hogy a 2006-os évre a következő adókat és illetékeket állapította meg a 24/2005-ös községi tanács határozata alapján: Épületadók a következő adózandó értékek négyzetméterenkénti adatai: - lakóház: téglából, betonból és kőből épített házak 0,46 lej/m2 - lakóház: fából, égetetlen téglából, sárból vagy hasonló anyagokból 0,132 lej/m2 - melléképületek téglából, betonból és kőből épített fallal - 0, 118 lej/m2 - melléképületek fából, égetetlen téglából, sárból vagy hasonló anyagokból 0,52 lej/ m2 A fent lévő adatok csökkennek 15%-kal. ha 1951 előtt volt építve vagy 5%-kal, ha 1951 és 1978 között volt építve. Azok a tulajdonosok, akik március 15-ig kifizetik adójukat, 10%-os kedvezményben részesülnek. A március 15. utáni adófizetők 0,1%/nap késedelmi kamatot fizetnek. Területi adók Makfalva községében: - Makfalva lej/ha - Hármasfalu lej/ha - Abod, Szolokma és Cséje lej/ha Ezen adatok a beltelekre vonatkoznak. Gépjármű adó: - személygépkocsi 9 lej minden 500 cm3, valamint megkezdett 500 mc3 után - személygépkocsi, ami meghaladja 2000 mc3-t, 11 lej minden 500 mc3 után - mikróbusz, autóbusz 18 lej/500 cm3 - gépjármű, amely nem haladja meg a 12 tonnát szállító anyagokat 19 lej/500 cm3 - forgalomba iratott traktorok 12 lej/500 cm3 - robogók, motorbicikli 5 lej/500 cm3 - utánfutók 1 tonnáig 9 lej/év - utánfutók 1-3 tonnáig 28 lej/év - utánfutók 3-5 tonnáig 43 lej/év - utánfutók 5 tonnán felül 53 lej/év A felsorolt adók 4 részletben is fizethetők, valamint 10%-kos kedvezményben részesülnek azok, akik március 15-ig fizetnek. Ádám József Fontos telefonszámok: Központosított ügyelet: (SMURD, RENDŐRSÉG, TŰZOLTÓSÁG): 112, 955, 956, 961 Gázszolgáltató vállalat: Áramszolgáltató vállalat: Makfalvi orvosi rendelő: Szerkesztették: Barabás Zoltán, Bányai József, Bernád Barna Attila, Fábián Kinga, Fülöp Irén, Péterfi Levente, Péter Ödön, Seprődi István, Vass Katalin, Zsigmond Zsuzsánna Támogatónk: a Makfalvi Polgármesteri Hivatal

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január 2 A Hegyközcsatári Helyi Tanács még 2014 ben eltörölte az éjjeliőradót! Azon személyek akik március 31-ik kifizetik az egész éves adókat 10%

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2003. FEBRUÁR TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI LAKOSOK! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni ebrendeletünkről, mivel településünk belterületén az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor ebek.

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntöm képviselő-testületünk nevében községünk megjelent lakosait és a kábeltelevízió nézőit!

Sok szeretettel köszöntöm képviselő-testületünk nevében községünk megjelent lakosait és a kábeltelevízió nézőit! 1 Sok szeretettel köszöntöm képviselő-testületünk nevében községünk megjelent lakosait és a kábeltelevízió nézőit! Tisztelt Falugyűlés! Tájékoztatóm elején egy tragikus aktualitásról kell szólnom: március

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÍGY ÜNNEPELTÜNK...

VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÍGY ÜNNEPELTÜNK... BALATONAKALI ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Január óta tervezgettük, hogyan lehetne igazán emlékezetessé tenni legszebb tavaszi ünnepünket, március 15-ét. Erdélyi testvértelepülésünk polgármestere, Kanyaró Pál

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

HartApro.hu. Havonta megjelenő, ingyenes újság. Hartai hírek. 3. oldal. Hát immár elértük a csúcsot. Hartai Hársfavirág Szociális Központ

HartApro.hu. Havonta megjelenő, ingyenes újság. Hartai hírek. 3. oldal. Hát immár elértük a csúcsot. Hartai Hársfavirág Szociális Központ HartApro.hu ISSN 2064-3241 Óvodai hírek 6. oldal Havonta megjelenő, ingyenes újság Hartai hírek 3. oldal 2014. július Tájékoztató a hartai kábeltelevízió és internetszolgáltatás helyzetéről 4-5. oldal

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

FÖLDEÁK GYERMEKMOSOLY ÓVODA HÁZIRENDJE

FÖLDEÁK GYERMEKMOSOLY ÓVODA HÁZIRENDJE FÖLDEÁK GYERMEKMOSOLY ÓVODA HÁZIRENDJE Készült: 2013. KEDVES SZÜLŐK! Óvodai nevelőmunkánkat a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében, az óvodai nevelés

Részletesebben

R O M ÁN I A Maros megye Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa. 2013. november 28-i 300-as számú határozat

R O M ÁN I A Maros megye Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa. 2013. november 28-i 300-as számú határozat R O M ÁN I A Maros megye Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa 2013. november 28-i 300-as számú határozat a 2014-es évi helyi adók és illetékek jóváhagyására Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi

Részletesebben

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagszervezetünknek!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagszervezetünknek! 2010. január - II. évf. 1. szám Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagszervezetünknek! Az Akciócsoport új feladatai A Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete és a tatai iroda 2009.

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

KEREPLÕ MEGALAKULT SÁRMELLÉK KÖZSÉG KÉPVISELÕTESTÜLETE

KEREPLÕ MEGALAKULT SÁRMELLÉK KÖZSÉG KÉPVISELÕTESTÜLETE KEREPLÕ XII. évfolyam 8. szám november SÁ R M ELL www.sarmellek.hu telehaz.sarmellek@gmail.com É K Ezúton szeretném megköszönni a bizalmukat, hogy megtiszteltek és engem választottak polgármesterüknek.

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

7-8. osztályos kategória

7-8. osztályos kategória ISKOLA NEVE:. CSAPAT NEVE: TELEPÜLÉS:. 7-8. osztályos kategória 1. feladat lakásfelújítás Egy fiatal házaspár lakást vásárol Budapesten, a lakás árának 60%-át fizették ki az eladónak, ami 4 800 000 Ft.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik 1991. évi verseny, 1. nap 1. Számold össze, hány pozitív osztója van 16 200-nak! 2. Bontsd fel a 60-at két szám összegére úgy, hogy az egyik szám hetede egyenlő legyen a másik szám nyolcadával! 3. Van

Részletesebben

Köszöntő. 2013. február 11. II. évfolyam 1. szám

Köszöntő. 2013. február 11. II. évfolyam 1. szám 2013. február 11. II. évfolyam 1. szám Köszöntő Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót az idei év első kiadványának megjelenése alkalmából. A témák a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódnak, így minden

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

MEGHÍVÓ BIOKERTÉSZET TANFOLYAM KRISNA-VÖLGYBEN. Idıpontok: (4 független hétvége, más-más programmal, jelentkezni mindegyikre külön-külön kell!

MEGHÍVÓ BIOKERTÉSZET TANFOLYAM KRISNA-VÖLGYBEN. Idıpontok: (4 független hétvége, más-más programmal, jelentkezni mindegyikre külön-külön kell! Idıpontok: (4 független hétvége, más-más programmal, jelentkezni mindegyikre külön-külön kell!) 1. 2013. március 9-10. 2. 2013. április 13-14. 3. 2013. július 27-28. 4. 2013. szeptember 7-8. Helyszín:

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

FALU - KÉP. Tisztelt Cserkútiak, kedves Barátaink!

FALU - KÉP. Tisztelt Cserkútiak, kedves Barátaink! FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG Ö NKORMÁNYZ ATÁNAK LAPJA 2014 D ECEMBER Kik messze voltak, most mind összejönnek a percet édes szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott mezőket karcolja éles, kék körmeivel. Kosztolányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Híradó Tagozat Évzáró összejövetel 2014. december 4. BESZÁMOLÓ 2014-RŐL. Tisztelt Hölgyek, Tisztelt Urak, kedves klubtársak, kedves vendégek.

Híradó Tagozat Évzáró összejövetel 2014. december 4. BESZÁMOLÓ 2014-RŐL. Tisztelt Hölgyek, Tisztelt Urak, kedves klubtársak, kedves vendégek. Híradó Tagozat Évzáró összejövetel 2014. december 4. BESZÁMOLÓ 2014-RŐL Tisztelt Hölgyek, Tisztelt Urak, kedves klubtársak, kedves vendégek. Ez év utolsó tagozati évzáróján négy éves ciklust zárunk le,

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 40. szám, 2011. okt. 2. Kedves Testvérek! Tamás, a hitetlen így ment át a köztudatba, és lett belőle szólás. Azonban ahogyan a hit,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1 Szén Sándor Új bornak új tömlő 1 Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort, új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. (Mt

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye Kedves Dieter Rubenbauer Polgármester Úr! Kedves Mik József Polgármester Úr! Kedves Ünneplő Pilisvörösvári Polgárok! Kedves Vendégeink!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

5-6. osztályos kategória

5-6. osztályos kategória ISKOLA NEVE:. CSAPAT NEVE: TELEPÜLÉS:. 5-6. osztályos kategória 1. feladat lakásfelújítás Egy fiatal házaspár lakást vásárol Budapesten, a lakás árának csak a felét fizették ki az eladónak, ami 4 000 000

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 9142 RÁBAPATONA, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról Készítette: Márkus Gusztáv igazgató Rábapatona,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben

Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben DAOP-4.1.3/A-2008-0028 A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2007-ben hozta létre Családsegítő és Gyermekjóléti Központ néven szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Szűk területen kellett 300 lakást kevésbé

Szűk területen kellett 300 lakást kevésbé ROTTERDAM VÁROS KIEFHOETC" LAKÓTELEPE A feladat: Szűk területen kellett 300 lakást kevésbé tehetős, de sokgyermekes családok számára építeni. Többemeletsoros házak nem jöhettek szóba, mert az az előny,

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Hetedhéthatár Barangolások Erdélyben 12. Zetelaka (kürtöskalács),... http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9783 1 / 4 2013.09.21. 11:32 Keresés Keresés: Go RSS Facebook Impresszum Nagyvilág Barangolások

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Kárpát-medencei szőttesek

Kárpát-medencei szőttesek Kárpát-medencei szőttesek A világ számos tájáról megismerkedhettük az előzőekben a szőnyegszövés különböző módjaival. A következőekben a Kárpát-medencében ismeretes díszítéseket, szőnyegkészítéseket mutatom

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL ABUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2010. MÁRCIUS ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL ABUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2010. MÁRCIUS ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL ABUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2010. MÁRCIUS ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK 2010. MÁJUS 23. MÁJUS 24. Hagyományainknak

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1;

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; A tüdő a túloldalon n A tüdôgyógyászati osztállyal 15 beteget költöztettek át hétvégén, de hétfôn már 20-an voltak. Miskolc

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Kárpátaljai Nagyborzsova község és Komló Város Önkormányzata között

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat!

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! Szövegértés 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! 1. Az elbeszélő a. egy régi baráttal szeretne találkozni. b. Istennel szeretne találkozni. c. a nagy szerelmével szeretne találkozni. 2. Az

Részletesebben