A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. III. évfolyam, Febuár, 2. szám. F a r s a n g

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. III. évfolyam, 2006. Febuár, 2. szám. F a r s a n g"

Átírás

1 A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA III. évfolyam, Febuár, 2. szám Megjelenik havonta F a r s a n g Amikor a feje tetejére áll az egész világ, amikor felszabadulnak a tabuk. Itt a vigasság és a bolondozás ideje. Bár Makfalván többnyire csupán az iskola, óvoda által szervezett maszkabálok ápolják ezt az ókorba visszanyúló szokást, mégis mindnyájunknak vannak konkrét tapasztalásai az igazi farsangról a szomszédos, e téren nagyobb hagyománnyal rendelkező település, Kibéd vagy a szintén gazdag farsangi szokásokat ápoló Sófalva révén. Mint már jeleztem, a farsang gyökerei az ókorban keresendők, a kereszténység térhódítását követően sokáig megtűrt szokásként funkcionált. Ma igen nehéz meghúzni a pogány és a keresztény elemek közötti választóvonalat. Egykor ezek a pogány ünnepek és szertartások véresek voltak, szinte minden évben emberáldozatot követeltek. A későbbiekben a véres szokások sokat szelídültek, az emberáldozat jelképessé vált. Farsang szavunk a bajor-osztrák vaschang szóból származik, s eredetileg csak a böjt előtti napokat jelentette. Az ünnep Vízkereszttől (jan.6.) Hamvazószerdáig tart, három utolsó napja: farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyó kedd. Húshagyó keddet követően már nem volt szabad húsételeket fogyasztani, megkezdődött a negyven napos nagyböjti időszak. A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata a jelmezes- álarcos alakoskodás. A XV. század óta szólnak az adatok a férfi-női ruhacseréről, álarcviselésről. A XVI. századtól említik a Cibere és Konc, vagyis a böjti ételek és a húsételek tréfás küzdelmét is. A farsang legjellemzőbb szokása a maszkos, jelmezes alakoskodás és a farsangi bálozás. Farsang utolsó napján, húshagyókedden a farsang, ill. a tél elmúlását jelképező dramatikus játékok voltak- vannak szokásban: farsangtemetés, téltemetés, Cibere vajda és Konc király párviadala. Vízkeresztkor Konc király kerül ki győztesen a viadalból- kezdődik a farsang. Húshagyókedden vagy a farsangfarkának is nevezett kedden kerül sor a különféle télűző rituálékra, a lakomás időszak temetésére. Rövid történeti áttekintésemmel talán sikerül felkeltenem a vágyat egy kis téltemetésre. Elvégre nekünk, makfalviaknak is elegünk van már ebből a sok didergéssel járó évszakból. Vagy nem? Vass Júlia Farsangi köszöntő Hipp, hopp, farsang! Itt ölték az ártányt, nem adják a máját, csak a szalonnáját. Adjon az Úristen, ennek a gazdának, nyolc-tíz ökröt, öt-hat lovat, sok kulacs bort, sok kalácsot! Olyan egészséges legyen minden családtagja, mint a makk!

2 Makfalvi Tekintő 2. oldal KÁRPÁT-MEDENCEI, MOLDVAI ÉS SZÉTSZÓRATOTTSÁGBAN ÉLŐ MAGYAR KÖZÖSSÉGEK 11. Kárpátalja, Beregszász környéke, Mezővári, Beregsom Beregszász után nézzünk körül a város környékén. Nem messze, a Tisza partján terül el egy hangulatos kis mezőváros, Vári. Egyik legrégebbi, IX. században alapított település. A keskeny aszfaltút, amely odavezet, gidresgödrös. A Borsova torkolatánál fekszik a vár, amelyet Anonymus is említ. A települést a XIV. században Nagy Lajos anyja, Erzsébet királyné emelte városi rangra, s olyan jogokkal ruházta fel, mint Budát. Az itt lakók részt vettek a Rákóczi-szabadságharcban. Mezőváriban ma 3500 református él. A központi téren XV. században épült magas tornyú református templom áll. Az az érdekessége, hogy a központi, zömök, szép ívű hagymakupola körül négy, a makfalviakhoz hasonló fiatorony áll. Érdekes társítás. És az is, hogy az ablakok gótikusak. Régi templomoknál fordul elő, hogy javításkor új stílusjegyeket adnak a régiekhez. A templom mellett a szovjet diktatúra által elhurcoltak és a két világháborúban meghalt hősök emlékműve. Ezzel szemben lakik Kárpátalja legismertebb tanár költője, Vári Fábián László. Meglátogatjuk. Kedvesen szeretettel fogad, és szép otthonában mutatja az itteni írószövetség (irodalmiművészeti-kultúrális) folyóiratát, az Együtt-tet, amely a nehéz anyagi körülmények ellenére negyedévenként megjelenik. Mivel adatközlőket keresek, elvisz egy idős házaspárhoz, ahol kiderül, hogy a férfi néhány évvel ezelőtt észrevette magán, hogy Vári Fábián Lászlóval Mezőváriban 2005-ben Nagy Zoltán Mihály íróval ( középen) Beregsomban gyógyító képességei vannak. A felesége a kárpátaljai népi gyógyászatról, bábaságról mesél. Olyan kedves, hogy elvisz három egymáshoz közel lakó idős asszonyhoz, hogy azokat is vallassam. Értékes anyagot mondanak magnómba. Nagyon kedvesek, vendégszeretők. Összebarátkozunk. Miután fényképezkedünk együtt, és búcsúzom, egyikük, Erzsike néni megkönnyez. Szomorúan mondja, többet soha nem találkozunk Vonattal megyünk/mennénk haza Beregszászra. Az állomásban meglepetés ér. Ahhoz, hogy a jegyeinket kiállítsák, útleveleinket kérik, nekünk pedig csak újságíró igazolványaink vannak. Mikor kérjük az ablak mögött ülő hölgyet, hogy állítsa ki így is, megtagadja. Összenézünk, hogy most mi lesz? Hogy érünk haza? Hosszas kérlelésünk után bosszúsan kezdi írni a jegyet. Családnév, személynév, apja neve Mindez szükséges a jegyhez! El is teszem emlékbe. A vonatok itt, Ukrajnában széles nyom-távon járnak, és így van az egész volt Szovjetunió területén. Mennyi ilyen sínen vitték mun-katáborokba, haláltáborokba magyar testvéreinket, és mennyi sóhaj szállhatott fel e kemény, vas sínek felett! És mennyi bánatos szív haladhatott el itt egykor, amikor dühöngött a rémuralom! Barátnőm, aki elősegítette a kárpátaljai utat, s akivel magyarországi természetgyógyász táborban ismerkedtem meg, Beregszász mellett lakik családjával egy környékbeli faluban, Beregsomban. Két édes kisgyermekük van. Iluska ba-rátnőm tanárnő, férje a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSz) vezetője. Mindketten aktív politikai, kulturális életet élnek. Az itteni magyarok közösségi életének vezetői,

3 mindenesei. M e g i s m e r t e t n e k e g y i k írópéldaképemmel, Nagy Mihály Zoltánnal, aki megírta szabadversben életem legcsodálatosabb regényét, A sátán fattyát. Sok éve nem éreztem ilyen gyö-nyörűséget egy könyv olvasása közben. A regény 2001-ben Magyarországon az Év Könyve lett. Zoltán bácsi 1949-ben született, Csonkapapiban lakik, egyszerű (és nagyszerű) ember, aki saját kertjében, földjén gazdálkodik. Fiatal korától, 1963-tól ír, közöl verseket, novellákat. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának aktív tagja, az Írószövetség Interjú Tőkés Brigittával Úgy élni, hogy ne szégyenkezzem a tegnapért. Riporter: Kérlek, mutatkozz be röviden! Tőkés Brigitta: Marosvásárhelyen születtem, az elemi iskolát Maroskeresztúron végeztem, ahol a lakhelyem is volt tavaly tavaszig. Tanulmányaimat az Egészségügyi- majd az Unirea középiskolában folytattam, és iparikémia szakosításban érettségi diplomát szereztem. Mint laboráns a Közüzemekhez tartozó maroskeresztúri Víztisztító Állomáson dolgoztam szeptember 1-ig ben kezdtem el a Protestáns Teológia, Didaktikai Fakultás vallástanár-képző tanulmányaimat, és 1991-től már a maroskeresztúri általános iskolában másodállásban végeztem a hitoktatást szeptember 1-től Szovátán tanítok mint helyettesítő vallástanár. Jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia szakán IV. éves hallgató vagyok. Mindezek mellett sokat foglalkoztam gyerekekkel (táborozások szervesése, ingyenes angol tanfolyam szervezése, különböző vetélkedők és ünnepélyek szervezése ) Alapítottunk egy civil szervezetet, KEGY (Keresztyén Egyesület a Gyerekekért), melynek elnöke vagyok, de remélem, hamarosan átveszi egy maroskeresztúri ezt a tisztséget, hiszen a távolság miatt már nem lehet ugyanolyan hatékony tevékenységet kifejteni. R: Miért esett a választás éppen Makfalvára az új lakóhely kiválasztásakor? T.B: Eredetileg Szovátán szerettünk volna házat venni, de az árak miatt a közeli falvakra esett a 3. oldal lapjának főszerkesztője. Beregsomot 1200 magyar református lakja. Magyarul folyik itt az élet, magyarul köszönnek az utcán. A községet először ben említik írásos forrásokban. A XV. században megyei gyűléseket is tartottak itt, akkor épült a temploma is. Az emberek kertészetből és szőlészetből élnek. Határában régi, elhanyagolt malom. Körülöttünk a Beregi-hegyek. A táj domborzati szempontból is hasonlít a mi vidékünkhöz. Bernád Ilona döntés. Több helyen is érdeklődtünk, és végül Makfalván találtunk árban megfelelő lakást. Természetesen számításba jött a tiszta levegő is, hisz Maroskeresztúr nagyon szennyezett a Vegyi Combinat által. R: Milyennek láttad a falut ideköltözésedkor, és milyennek látod most? T.B: Mindig szerettem a szép tájakat és a falvakat, ezért nem tűnt idegennek Makfalva, sőt, most is ugyanazt mondhatom, hogy barátságos emberek lakják. Úgy éreztem már első perctől, hogy otthonra találtam. R: Mennyire vagyunk mi, makfalviak befogadó közösség, illetve mennyire vagyunk elutasítóak? T.B: Semmi negatívat nem említhetek ezzel kapcsolatban. Sőt, kellemes meglepetésben volt részünk, amikor néhány közeli és távoli szomszéd felköszöntött bennünket a Házi Áldással és virágokkal. R: Nehéz beilleszkedni, egyáltalán van olyan törekvésed, hogy beilleszkedj a makfalviak közé? T.B: A beilleszkedés nem nehéz, és törekvésem is van erre nézve, már az is ezt mutatja, hogy igyekszem az egyházi munkában hasznossá válni, és természetesen ez a cikk is ezt bizonyítja. R: Szerinted mit kellene tenni annak érdekében, hogy a falu élete felpezsdüljön, hogy ne csak hétköznapokban éljünk? T.B: Tudo máso m szer int bizo nyo s rendezvények, ünnepélyek itt is megtalálhatóak, mint általában e vidékre jellemző falvakban. Amit szeretnék ajánlani: ünnepélyek, bálok szervezése különböző korcsoportok számára, évjáratok találkozója (pl. 25 éve konfirmáltak találkozója), különböző versenyek szervezése (pl. a legjobb mezőgazdász, a legjobb

4 üzletember, a legszebb tehén - természetesen szakértő meghívottak bírálásával), pályázati kiírások- amennyire a költségvetés megengedi, esszék írása egy bizonyos témáról a fiatalok számára. R: Tudom, hogy népszerű foglalkozást vezetsz a faluban az ifjú nemzedék számára. Beszélj erről röviden! T.B: Annyit tudok mondani, hogy minden kezdet nehéz, de örvendek, hogy nem apadtunk, hanem szaporodtunk. A visszajelzések is a fiatalok részéről kedvezőek, és ez megnyugtató számomra. Tevékenységem célja az, hogy felismerjük, és felszínre hozzuk társainkból a jót, ugyanakkor a bizalomfejlesztés is. Bízzanak saját magukban, és bízzanak egymásban. Jobban megismerjék egymást, és végül egy közösség kialakulása a cél. R: Egy számunkra fontos kérdés: mi a 4. oldal véleményed a Makfalvi Tekintőről? T.B: Dicséretre méltó, hogy egy kis közösség gondolt egy szépet, és ezt valóra is váltotta. Számomra jó benyomást keltett. Már a tavaly megjelent lapokból is olvastam egy párat, szomszédom jóvoltából. Úgy a történelmi, mint a gazdasági cikkek, nem említve a többit, tanulságosak lehetnek minden olvasó számára. R: Végül megtudhatjuk, hogy mi a te életfilozófiád? T.B: Hogy rövid legyek, csak annyit mondanék: úgy élni, hogy ne szégyenkezzem a tegnapért, de ehhez még hozzátenném azt, hogy a tehetség Isten ajándéka, amire használjuk, a mi ajándékunk Istennek. R: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és remélem, hogy valóban igazi otthonra lelsz Makfalván! VaSS Két magyar egyezik, de három már marakodik!!? Először is azzal kezdem, hogy amikor írogatni kezdtem a Makfalvi Tekintőbe, megfogadtam magamnak, hogy politikáról nem fogok írni, mert azt mindannyian tudjuk ugyebár, hogy a politikához meg a futballhoz mindenki ért. Az előzetes néhány lapszámban megjelent néhány írás azonban gondolkodóba ejtett, olyannyira, hogy engedjék meg, hogy leírjam néhány gondolatomat. Nem tehetek róla, de eme írások olvasása után akaratlanul is Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében leírt gondolata jutott az eszembe! Mert mi értelme annak, hogy mi, emberek (magyarok és más nemzetiségűek egyaránt) egymás ellen ágaskodjunk, főleg mivel mindannyian ugyanazt akarjuk, (én legalábbis azt remélem) szeretnénk békességben, nyugalomban és egy kicsit magasabb életszínvonalon élni az életünket. Őszintén megvallom, hogy nem tudom eldönteni, melyik "szövetség" a jobb, és szerintem ez nem is olyan fontos kérdés. (Szerintem mindkettő ugyanazt ígéri, csak más csomagolásban.) Csak az a baj, hogy a jelenlegi helyzetben nemigen hagynak nekünk választási lehetőséget. Mert azt 1990 óta belénk sulykolták (és szerintem is nagyon fontos), hogy képviselőink bekerüljenek a parlamentbe, ám ehhez tudni kell azt is, hogy Románia parlamentjében öt százalék a bejutási küszöb, s mivel az utóbbi időben a romániai magyarság száma nagyon megcsappant, így már csak számtani szempontból is lehetetlen, hogy két politikai alakulatot bejuttassunk a román parlamentbe. Azt ugyanis szívből remélem, nem állítja senki, hogy az egyikben mind jó "magyarok" vannak, a másikban meg mind rosszak. Én tehát azt javasolnám a kedves romániai magyar politikusainknak, hogyha valóban választási lehetőséget akarnak teremteni nekünk, romániai magyaroknak, minden választási év előtt járják végig a városokat meg a falvakat, és kérdezzék meg igazán az embereket, hogy kit szeretnének a parlamentben látni. A választóknak meg javasolnám, hogy merjük azt követelni és kimondani, amit gondolunk, mert ez demokratikus emberi jogunk, de azt is fogadjuk el, hogy, ha valakinek más a véleménye, mint a miénk, az is demokráciához tartozik. A falunkbeli embereket és a romániai honfitársaimat arra kérném, hogy probáljunk meg békességben élni egymással, mert szerintem egy politikai, etnikai vagy akármilyen alakulat nem érdemes arra, hogy rosszban legyünk felebarátainkkal. Most, amikor egyre jobban tavaszodik, napról napra jobb az idő, és közeledik március 15. is,

5 5. oldal érdemes volna elgondolkozni azon, hogy 1848-ban mi volt az, ami összefogott annyi különböző nemzetiségű és társadalmi rangú embert. Én nagyon szeretném, ha véleménykülönbségeinket félretéve az idén is együtt ünnepelnénk nemzeti ünnepünkön, mert szerintem tartozunk ennyivel a 48- as hősöknek is. Ennek reményében kívánok mihamarabbi "kikeletet" és a legjobbakat minden makfalvinak, akárhol éjen is! ifj. Kovács Árpád BraveHeart T E N N I V A L Ó K A H Á Z K Ö R Ü L Márciusi teendőink... Gyümölcstermesztés: Reménykedve eljön a kikelet, és nekifoghatunk a tavaszi munkálatoknak. A gyümölcsösökben fejezzük be a metszéseket legkésőbb a hónap végéig, áprilisban azért nem ajánlatos a metszések folytatása, mert a nedvkeringés megindulása károsan hat a be nem gyógyult sebekre és az utána következő rügyfakadásra. A télen elmaradt permetezést folytathatjuk ebben a hónapban is fagymentes időben rügypattanásig. Most már az ásványi olajakat tartalmazó permetezőszerek helyett a réztartalmú vegyszereket ajánlom, mint például a rézszulfát (kékkő). Ez 0,5 kg-os csomagolásban 4,7-5,0 új lejért vásárolható meg ( régi lej), amelyhez természetesen adagoljuk a megfelelő oltott meszet. A permetezéshez 1,5-2,0 %-os oldatot ajánlok. Amint múlt számainkban is említettem, ez azt jelenti, hogy kb. 4-5 liter langyos vízben feloldjuk a gramm rézgálicot (kékkövet), kavargatva, amíg elolvad, majd egy másik edényben feloldjuk az oltott meszet (dupláját a rézszulfátnak). Használhatunk a kereskedelemben található pormeszet is, csak ezeket min. 12 literes műanyagedényben oldjuk fel, kb. 4-5 liter vízben, hogy állandó kavarás mellett hozzáönthessük a rézgálic oldatot is. Figyelem! Mindig a mésztejre öntjük a rézgálic oldatot és nem fordítva! Ha 10 liter oldatot készítünk, természetesen kiegészítjük az oldatot 10 literig vízzel. Az így elkészített oldatot használt selyemharisnyán átszűrve a permetezőgépbe öntjük, és alaposan lemossuk gyümölcsfáinkat. Azért javasolom, hogy szűrjük meg úgy a meszet meg a kékkövet összetöltés előtt és után, hogy elkerüljük a kellemetlenségekkel járó dűzni- dugulásokat (nem kellemes mindegyre lecsavarni a szórófejet és gombostűvel kiszúrni). Ne zavarjon, ha néhány hétig a fák törzsén és ágain fog látszani a szép halványzöldes-kékes bevonat, ez azt jelenti, hogy jól adagoltuk a meszet. E zt a kez el és t a lka lma zha t ju k almástermésűeknél és csonthéjasoknál egyaránt, mely preventív védelmet nyújt a, sajnos, nálunk is megjelent tűzelhalás, moníliás fertőzés és varasodás ellen. Ugyancsak március hónap folyamán pótolhatjuk az ősszel elmaradt gyümölcsfacsemeték ültetését. Ültetés előtt, ahogy a talaj megengedett, ássuk ki a min. 60x60x60 cm gödröket, hogy a talaj tudjon megkészülni. Ásáskor ne felejtsük el, hogy a felső talajréteget (20-30cm) külön tesszük a gödör egyik szélére, a többit a másik szélére. Ültetéskor pedig a felső réteget helyezzük a gödör aljára a megfelelő trágyamennyiséggel és utána az alsó réteget. Jó minőségű, alacsony és közepes növekedésű alanyra oltott nemes gyümölcsfákat különböző fajtákban akciós áron vásárolhatnak özv. Belényesi Andrásnénál Erdőszentgyörgyön, amíg a készlet tart (alma, körte, szilva kb lej/ darab).nem ajánlom senkinek sem a piacokon alkalmi árusoktól vásárolni facsemetét, ha nem tudnak felmutatni a fajtára vonatkozó hiteles okiratokat! (Certificat de calitate) Itt szeretném megemlíteni az önök tanulságára, hogy egy kedves ismerősömnek kb. 4-5 évvel ezelőtt javasoltam, hogy vagy Erdőszentgyörgyről Belényesi úrtól vagy a Marosvásárhelyi Kísérleti Állomástól vásároljunk garantált minőségű facsemetéket( ahol még jártas is voltam...), de Ő a piacon vásárolt csemeték mellett döntött. Így lett, hogy a Pruton túli testvéreinktől nem is olyan olcsón megvásárolt csemetékből, mikor termőre fordultak a fák, piros alma helyett sárga lett, a fehér pedig piros, de nem az a fajta, amit akart. A csemeték szállításával kapcsolatban ajánlom, hogy ezek gyökerét nylonba csavarva a gyökér fölött megkötve szállítsuk a csomagtartókban vagy a csomagtartó fölött, hogy a hajszálerek kiszáradását megakadályozzuk. Ha a csemetéket nem tudjuk az- nap elültetni, tároljuk nedves helyen (pincében) vagy vízzel telt edényben! Szántóföldi növénytermesztésnél a hó elolvadása után elvégezhetjük az őszi vetések fejtrágyázását, annak függvényében, hogy mennyi műtrágyát adagoltunk a vetésnél. Mielőtt ezt megkezdenénk, ajánlatos ellenőrizni főleg a késői vetések vegetációs állapotát (mekkora a

6 növénysűrűség, fagykár, nem kell-e esetleg kitárcsázni stb.). A síkterületeken, ahol nem áll fenn a lemosódás veszélye, ott nem kell megvárni a hó elolvadását, ott hamarabb feloldódik, és hamarabb hat a kiszórt műtrágya- mennyiség. Az egyre robbanó árak miatt javasolom a tavaszi vetésekhez is mielőbb beszerezni a szükséges 6. oldal műtrágyamennyiségeket, mert jelenleg is nagyon borsosak az árak (egy zsák nitrogéntartalmú műtrágya lej, egy zsák komplex műtrágya pedig lej Kibéden, Mátyus úrnál). Péter Ödön K Ö Z É R D E K Ű T U D N I V A L Ó K Közlemény A Makfalvi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya értesíti a lakosságot, hogy a 2006-os évre a következő adókat és illetékeket állapította meg a 24/2005-ös községi tanács határozata alapján: Épületadók a következő adózandó értékek négyzetméterenkénti adatai: - lakóház: téglából, betonból és kőből épített házak 0,46 lej/m2 - lakóház: fából, égetetlen téglából, sárból vagy hasonló anyagokból 0,132 lej/m2 - melléképületek téglából, betonból és kőből épített fallal - 0, 118 lej/m2 - melléképületek fából, égetetlen téglából, sárból vagy hasonló anyagokból 0,52 lej/ m2 A fent lévő adatok csökkennek 15%-kal. ha 1951 előtt volt építve vagy 5%-kal, ha 1951 és 1978 között volt építve. Azok a tulajdonosok, akik március 15-ig kifizetik adójukat, 10%-os kedvezményben részesülnek. A március 15. utáni adófizetők 0,1%/nap késedelmi kamatot fizetnek. Területi adók Makfalva községében: - Makfalva lej/ha - Hármasfalu lej/ha - Abod, Szolokma és Cséje lej/ha Ezen adatok a beltelekre vonatkoznak. Gépjármű adó: - személygépkocsi 9 lej minden 500 cm3, valamint megkezdett 500 mc3 után - személygépkocsi, ami meghaladja 2000 mc3-t, 11 lej minden 500 mc3 után - mikróbusz, autóbusz 18 lej/500 cm3 - gépjármű, amely nem haladja meg a 12 tonnát szállító anyagokat 19 lej/500 cm3 - forgalomba iratott traktorok 12 lej/500 cm3 - robogók, motorbicikli 5 lej/500 cm3 - utánfutók 1 tonnáig 9 lej/év - utánfutók 1-3 tonnáig 28 lej/év - utánfutók 3-5 tonnáig 43 lej/év - utánfutók 5 tonnán felül 53 lej/év A felsorolt adók 4 részletben is fizethetők, valamint 10%-kos kedvezményben részesülnek azok, akik március 15-ig fizetnek. Ádám József Fontos telefonszámok: Központosított ügyelet: (SMURD, RENDŐRSÉG, TŰZOLTÓSÁG): 112, 955, 956, 961 Gázszolgáltató vállalat: Áramszolgáltató vállalat: Makfalvi orvosi rendelő: Szerkesztették: Barabás Zoltán, Bányai József, Bernád Barna Attila, Fábián Kinga, Fülöp Irén, Péterfi Levente, Péter Ödön, Seprődi István, Vass Katalin, Zsigmond Zsuzsánna Támogatónk: a Makfalvi Polgármesteri Hivatal

figyel Erdõszentgyö rgyi Övéi közé jött

figyel Erdõszentgyö rgyi Övéi közé jött figyel Kiadja a Bodor Péter Mûvelõdési Egyesület Õ V. É V F O L Y A M 3 7. S Z Á M, 2 0 0 5. D E C E M B E R 10 OLDAL - ÁRA 1,5 LEJ Övéi közé jött SEBESTYÉN Péter Fotó: Kovrig Zoltán Beke Sándor Fejedre

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA

Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA 2014. augusztus KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA Ó, Mária egek királynéja A holtaknak tekints fájdalmára. Tárt karokkal feléd sóhajtoznak, Segítségért hozzád folyamodnak. Rettenetes

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

LVII. évfolyam 2004. május

LVII. évfolyam 2004. május LVII. évfolyam 2004. május Sztána és völgye A Sztánai Mûhely Párválasztási szokások Etnikai feszültségek a magyar román egymásról alkotott képben Közmûvelôdési szakemberképzés Építészeti értékek Sztánán

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Ingyenes. I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. Ceglédi. Fradista. szemmel az ellenfélrõl 3. oldal

Ingyenes. I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. Ceglédi. Fradista. szemmel az ellenfélrõl 3. oldal Ingyenes Ceglédi I. évfolyam, 5. szám 2007. november 9. P A N O R Á M A Fradista szemmel az ellenfélrõl 3. oldal www.maxivendeglo.atw.hu MAXI PIZZA (40 dkg - 28 cm-es tészta) PARADICSOMOS ALAP Sajtos 700,-

Részletesebben

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés NAGYKÖRŰ ÁRA: 290 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2009. Május Újraszentelés Szobor szentelés Alternatív munkaerő piac Önkormányzati hírek Polgárőrség a faluban Tartalom Kampány a fenntartható fejlődésért

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

szeretettel várunk minden érdeklôdôt rá! Zámbó Istvánné képviselô

szeretettel várunk minden érdeklôdôt rá! Zámbó Istvánné képviselô Inárcsi ÚJ Hírmondó 2009. március 2 KULTURÁLIS Nônapi köszöntô Ismerve a magyar nôk helyzetét, régi vágyam volt egy olyan rendezvény szervezése, mely maradandó élményt nyújt az inárcsi hölgyeknek. Ezt

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Fehér lepel

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

A világ, amelyben élek

A világ, amelyben élek 1 A világ, amelyben élek Tartalomjegyzék Milyen az a világ, amelyben élnek ők, az az ötvennyolc középiskolás diák az ország különböző részeiből, aki pályaművet küldött a BKF ennek a korosztálynak kiírt

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. április 10. Ingyenes Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A télies idő és a kitartó esőzés megtette a hatását: a megszokottól kevesebben

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. www.budapest16.hu 3 Bölcsődei Felvételi Tájékoztató 6-7 Ünnepi

Részletesebben