A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. III. évfolyam, Febuár, 2. szám. F a r s a n g

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. III. évfolyam, 2006. Febuár, 2. szám. F a r s a n g"

Átírás

1 A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA III. évfolyam, Febuár, 2. szám Megjelenik havonta F a r s a n g Amikor a feje tetejére áll az egész világ, amikor felszabadulnak a tabuk. Itt a vigasság és a bolondozás ideje. Bár Makfalván többnyire csupán az iskola, óvoda által szervezett maszkabálok ápolják ezt az ókorba visszanyúló szokást, mégis mindnyájunknak vannak konkrét tapasztalásai az igazi farsangról a szomszédos, e téren nagyobb hagyománnyal rendelkező település, Kibéd vagy a szintén gazdag farsangi szokásokat ápoló Sófalva révén. Mint már jeleztem, a farsang gyökerei az ókorban keresendők, a kereszténység térhódítását követően sokáig megtűrt szokásként funkcionált. Ma igen nehéz meghúzni a pogány és a keresztény elemek közötti választóvonalat. Egykor ezek a pogány ünnepek és szertartások véresek voltak, szinte minden évben emberáldozatot követeltek. A későbbiekben a véres szokások sokat szelídültek, az emberáldozat jelképessé vált. Farsang szavunk a bajor-osztrák vaschang szóból származik, s eredetileg csak a böjt előtti napokat jelentette. Az ünnep Vízkereszttől (jan.6.) Hamvazószerdáig tart, három utolsó napja: farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyó kedd. Húshagyó keddet követően már nem volt szabad húsételeket fogyasztani, megkezdődött a negyven napos nagyböjti időszak. A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata a jelmezes- álarcos alakoskodás. A XV. század óta szólnak az adatok a férfi-női ruhacseréről, álarcviselésről. A XVI. századtól említik a Cibere és Konc, vagyis a böjti ételek és a húsételek tréfás küzdelmét is. A farsang legjellemzőbb szokása a maszkos, jelmezes alakoskodás és a farsangi bálozás. Farsang utolsó napján, húshagyókedden a farsang, ill. a tél elmúlását jelképező dramatikus játékok voltak- vannak szokásban: farsangtemetés, téltemetés, Cibere vajda és Konc király párviadala. Vízkeresztkor Konc király kerül ki győztesen a viadalból- kezdődik a farsang. Húshagyókedden vagy a farsangfarkának is nevezett kedden kerül sor a különféle télűző rituálékra, a lakomás időszak temetésére. Rövid történeti áttekintésemmel talán sikerül felkeltenem a vágyat egy kis téltemetésre. Elvégre nekünk, makfalviaknak is elegünk van már ebből a sok didergéssel járó évszakból. Vagy nem? Vass Júlia Farsangi köszöntő Hipp, hopp, farsang! Itt ölték az ártányt, nem adják a máját, csak a szalonnáját. Adjon az Úristen, ennek a gazdának, nyolc-tíz ökröt, öt-hat lovat, sok kulacs bort, sok kalácsot! Olyan egészséges legyen minden családtagja, mint a makk!

2 Makfalvi Tekintő 2. oldal KÁRPÁT-MEDENCEI, MOLDVAI ÉS SZÉTSZÓRATOTTSÁGBAN ÉLŐ MAGYAR KÖZÖSSÉGEK 11. Kárpátalja, Beregszász környéke, Mezővári, Beregsom Beregszász után nézzünk körül a város környékén. Nem messze, a Tisza partján terül el egy hangulatos kis mezőváros, Vári. Egyik legrégebbi, IX. században alapított település. A keskeny aszfaltút, amely odavezet, gidresgödrös. A Borsova torkolatánál fekszik a vár, amelyet Anonymus is említ. A települést a XIV. században Nagy Lajos anyja, Erzsébet királyné emelte városi rangra, s olyan jogokkal ruházta fel, mint Budát. Az itt lakók részt vettek a Rákóczi-szabadságharcban. Mezőváriban ma 3500 református él. A központi téren XV. században épült magas tornyú református templom áll. Az az érdekessége, hogy a központi, zömök, szép ívű hagymakupola körül négy, a makfalviakhoz hasonló fiatorony áll. Érdekes társítás. És az is, hogy az ablakok gótikusak. Régi templomoknál fordul elő, hogy javításkor új stílusjegyeket adnak a régiekhez. A templom mellett a szovjet diktatúra által elhurcoltak és a két világháborúban meghalt hősök emlékműve. Ezzel szemben lakik Kárpátalja legismertebb tanár költője, Vári Fábián László. Meglátogatjuk. Kedvesen szeretettel fogad, és szép otthonában mutatja az itteni írószövetség (irodalmiművészeti-kultúrális) folyóiratát, az Együtt-tet, amely a nehéz anyagi körülmények ellenére negyedévenként megjelenik. Mivel adatközlőket keresek, elvisz egy idős házaspárhoz, ahol kiderül, hogy a férfi néhány évvel ezelőtt észrevette magán, hogy Vári Fábián Lászlóval Mezőváriban 2005-ben Nagy Zoltán Mihály íróval ( középen) Beregsomban gyógyító képességei vannak. A felesége a kárpátaljai népi gyógyászatról, bábaságról mesél. Olyan kedves, hogy elvisz három egymáshoz közel lakó idős asszonyhoz, hogy azokat is vallassam. Értékes anyagot mondanak magnómba. Nagyon kedvesek, vendégszeretők. Összebarátkozunk. Miután fényképezkedünk együtt, és búcsúzom, egyikük, Erzsike néni megkönnyez. Szomorúan mondja, többet soha nem találkozunk Vonattal megyünk/mennénk haza Beregszászra. Az állomásban meglepetés ér. Ahhoz, hogy a jegyeinket kiállítsák, útleveleinket kérik, nekünk pedig csak újságíró igazolványaink vannak. Mikor kérjük az ablak mögött ülő hölgyet, hogy állítsa ki így is, megtagadja. Összenézünk, hogy most mi lesz? Hogy érünk haza? Hosszas kérlelésünk után bosszúsan kezdi írni a jegyet. Családnév, személynév, apja neve Mindez szükséges a jegyhez! El is teszem emlékbe. A vonatok itt, Ukrajnában széles nyom-távon járnak, és így van az egész volt Szovjetunió területén. Mennyi ilyen sínen vitték mun-katáborokba, haláltáborokba magyar testvéreinket, és mennyi sóhaj szállhatott fel e kemény, vas sínek felett! És mennyi bánatos szív haladhatott el itt egykor, amikor dühöngött a rémuralom! Barátnőm, aki elősegítette a kárpátaljai utat, s akivel magyarországi természetgyógyász táborban ismerkedtem meg, Beregszász mellett lakik családjával egy környékbeli faluban, Beregsomban. Két édes kisgyermekük van. Iluska ba-rátnőm tanárnő, férje a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSz) vezetője. Mindketten aktív politikai, kulturális életet élnek. Az itteni magyarok közösségi életének vezetői,

3 mindenesei. M e g i s m e r t e t n e k e g y i k írópéldaképemmel, Nagy Mihály Zoltánnal, aki megírta szabadversben életem legcsodálatosabb regényét, A sátán fattyát. Sok éve nem éreztem ilyen gyö-nyörűséget egy könyv olvasása közben. A regény 2001-ben Magyarországon az Év Könyve lett. Zoltán bácsi 1949-ben született, Csonkapapiban lakik, egyszerű (és nagyszerű) ember, aki saját kertjében, földjén gazdálkodik. Fiatal korától, 1963-tól ír, közöl verseket, novellákat. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának aktív tagja, az Írószövetség Interjú Tőkés Brigittával Úgy élni, hogy ne szégyenkezzem a tegnapért. Riporter: Kérlek, mutatkozz be röviden! Tőkés Brigitta: Marosvásárhelyen születtem, az elemi iskolát Maroskeresztúron végeztem, ahol a lakhelyem is volt tavaly tavaszig. Tanulmányaimat az Egészségügyi- majd az Unirea középiskolában folytattam, és iparikémia szakosításban érettségi diplomát szereztem. Mint laboráns a Közüzemekhez tartozó maroskeresztúri Víztisztító Állomáson dolgoztam szeptember 1-ig ben kezdtem el a Protestáns Teológia, Didaktikai Fakultás vallástanár-képző tanulmányaimat, és 1991-től már a maroskeresztúri általános iskolában másodállásban végeztem a hitoktatást szeptember 1-től Szovátán tanítok mint helyettesítő vallástanár. Jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia szakán IV. éves hallgató vagyok. Mindezek mellett sokat foglalkoztam gyerekekkel (táborozások szervesése, ingyenes angol tanfolyam szervezése, különböző vetélkedők és ünnepélyek szervezése ) Alapítottunk egy civil szervezetet, KEGY (Keresztyén Egyesület a Gyerekekért), melynek elnöke vagyok, de remélem, hamarosan átveszi egy maroskeresztúri ezt a tisztséget, hiszen a távolság miatt már nem lehet ugyanolyan hatékony tevékenységet kifejteni. R: Miért esett a választás éppen Makfalvára az új lakóhely kiválasztásakor? T.B: Eredetileg Szovátán szerettünk volna házat venni, de az árak miatt a közeli falvakra esett a 3. oldal lapjának főszerkesztője. Beregsomot 1200 magyar református lakja. Magyarul folyik itt az élet, magyarul köszönnek az utcán. A községet először ben említik írásos forrásokban. A XV. században megyei gyűléseket is tartottak itt, akkor épült a temploma is. Az emberek kertészetből és szőlészetből élnek. Határában régi, elhanyagolt malom. Körülöttünk a Beregi-hegyek. A táj domborzati szempontból is hasonlít a mi vidékünkhöz. Bernád Ilona döntés. Több helyen is érdeklődtünk, és végül Makfalván találtunk árban megfelelő lakást. Természetesen számításba jött a tiszta levegő is, hisz Maroskeresztúr nagyon szennyezett a Vegyi Combinat által. R: Milyennek láttad a falut ideköltözésedkor, és milyennek látod most? T.B: Mindig szerettem a szép tájakat és a falvakat, ezért nem tűnt idegennek Makfalva, sőt, most is ugyanazt mondhatom, hogy barátságos emberek lakják. Úgy éreztem már első perctől, hogy otthonra találtam. R: Mennyire vagyunk mi, makfalviak befogadó közösség, illetve mennyire vagyunk elutasítóak? T.B: Semmi negatívat nem említhetek ezzel kapcsolatban. Sőt, kellemes meglepetésben volt részünk, amikor néhány közeli és távoli szomszéd felköszöntött bennünket a Házi Áldással és virágokkal. R: Nehéz beilleszkedni, egyáltalán van olyan törekvésed, hogy beilleszkedj a makfalviak közé? T.B: A beilleszkedés nem nehéz, és törekvésem is van erre nézve, már az is ezt mutatja, hogy igyekszem az egyházi munkában hasznossá válni, és természetesen ez a cikk is ezt bizonyítja. R: Szerinted mit kellene tenni annak érdekében, hogy a falu élete felpezsdüljön, hogy ne csak hétköznapokban éljünk? T.B: Tudo máso m szer int bizo nyo s rendezvények, ünnepélyek itt is megtalálhatóak, mint általában e vidékre jellemző falvakban. Amit szeretnék ajánlani: ünnepélyek, bálok szervezése különböző korcsoportok számára, évjáratok találkozója (pl. 25 éve konfirmáltak találkozója), különböző versenyek szervezése (pl. a legjobb mezőgazdász, a legjobb

4 üzletember, a legszebb tehén - természetesen szakértő meghívottak bírálásával), pályázati kiírások- amennyire a költségvetés megengedi, esszék írása egy bizonyos témáról a fiatalok számára. R: Tudom, hogy népszerű foglalkozást vezetsz a faluban az ifjú nemzedék számára. Beszélj erről röviden! T.B: Annyit tudok mondani, hogy minden kezdet nehéz, de örvendek, hogy nem apadtunk, hanem szaporodtunk. A visszajelzések is a fiatalok részéről kedvezőek, és ez megnyugtató számomra. Tevékenységem célja az, hogy felismerjük, és felszínre hozzuk társainkból a jót, ugyanakkor a bizalomfejlesztés is. Bízzanak saját magukban, és bízzanak egymásban. Jobban megismerjék egymást, és végül egy közösség kialakulása a cél. R: Egy számunkra fontos kérdés: mi a 4. oldal véleményed a Makfalvi Tekintőről? T.B: Dicséretre méltó, hogy egy kis közösség gondolt egy szépet, és ezt valóra is váltotta. Számomra jó benyomást keltett. Már a tavaly megjelent lapokból is olvastam egy párat, szomszédom jóvoltából. Úgy a történelmi, mint a gazdasági cikkek, nem említve a többit, tanulságosak lehetnek minden olvasó számára. R: Végül megtudhatjuk, hogy mi a te életfilozófiád? T.B: Hogy rövid legyek, csak annyit mondanék: úgy élni, hogy ne szégyenkezzem a tegnapért, de ehhez még hozzátenném azt, hogy a tehetség Isten ajándéka, amire használjuk, a mi ajándékunk Istennek. R: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és remélem, hogy valóban igazi otthonra lelsz Makfalván! VaSS Két magyar egyezik, de három már marakodik!!? Először is azzal kezdem, hogy amikor írogatni kezdtem a Makfalvi Tekintőbe, megfogadtam magamnak, hogy politikáról nem fogok írni, mert azt mindannyian tudjuk ugyebár, hogy a politikához meg a futballhoz mindenki ért. Az előzetes néhány lapszámban megjelent néhány írás azonban gondolkodóba ejtett, olyannyira, hogy engedjék meg, hogy leírjam néhány gondolatomat. Nem tehetek róla, de eme írások olvasása után akaratlanul is Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében leírt gondolata jutott az eszembe! Mert mi értelme annak, hogy mi, emberek (magyarok és más nemzetiségűek egyaránt) egymás ellen ágaskodjunk, főleg mivel mindannyian ugyanazt akarjuk, (én legalábbis azt remélem) szeretnénk békességben, nyugalomban és egy kicsit magasabb életszínvonalon élni az életünket. Őszintén megvallom, hogy nem tudom eldönteni, melyik "szövetség" a jobb, és szerintem ez nem is olyan fontos kérdés. (Szerintem mindkettő ugyanazt ígéri, csak más csomagolásban.) Csak az a baj, hogy a jelenlegi helyzetben nemigen hagynak nekünk választási lehetőséget. Mert azt 1990 óta belénk sulykolták (és szerintem is nagyon fontos), hogy képviselőink bekerüljenek a parlamentbe, ám ehhez tudni kell azt is, hogy Románia parlamentjében öt százalék a bejutási küszöb, s mivel az utóbbi időben a romániai magyarság száma nagyon megcsappant, így már csak számtani szempontból is lehetetlen, hogy két politikai alakulatot bejuttassunk a román parlamentbe. Azt ugyanis szívből remélem, nem állítja senki, hogy az egyikben mind jó "magyarok" vannak, a másikban meg mind rosszak. Én tehát azt javasolnám a kedves romániai magyar politikusainknak, hogyha valóban választási lehetőséget akarnak teremteni nekünk, romániai magyaroknak, minden választási év előtt járják végig a városokat meg a falvakat, és kérdezzék meg igazán az embereket, hogy kit szeretnének a parlamentben látni. A választóknak meg javasolnám, hogy merjük azt követelni és kimondani, amit gondolunk, mert ez demokratikus emberi jogunk, de azt is fogadjuk el, hogy, ha valakinek más a véleménye, mint a miénk, az is demokráciához tartozik. A falunkbeli embereket és a romániai honfitársaimat arra kérném, hogy probáljunk meg békességben élni egymással, mert szerintem egy politikai, etnikai vagy akármilyen alakulat nem érdemes arra, hogy rosszban legyünk felebarátainkkal. Most, amikor egyre jobban tavaszodik, napról napra jobb az idő, és közeledik március 15. is,

5 5. oldal érdemes volna elgondolkozni azon, hogy 1848-ban mi volt az, ami összefogott annyi különböző nemzetiségű és társadalmi rangú embert. Én nagyon szeretném, ha véleménykülönbségeinket félretéve az idén is együtt ünnepelnénk nemzeti ünnepünkön, mert szerintem tartozunk ennyivel a 48- as hősöknek is. Ennek reményében kívánok mihamarabbi "kikeletet" és a legjobbakat minden makfalvinak, akárhol éjen is! ifj. Kovács Árpád BraveHeart T E N N I V A L Ó K A H Á Z K Ö R Ü L Márciusi teendőink... Gyümölcstermesztés: Reménykedve eljön a kikelet, és nekifoghatunk a tavaszi munkálatoknak. A gyümölcsösökben fejezzük be a metszéseket legkésőbb a hónap végéig, áprilisban azért nem ajánlatos a metszések folytatása, mert a nedvkeringés megindulása károsan hat a be nem gyógyult sebekre és az utána következő rügyfakadásra. A télen elmaradt permetezést folytathatjuk ebben a hónapban is fagymentes időben rügypattanásig. Most már az ásványi olajakat tartalmazó permetezőszerek helyett a réztartalmú vegyszereket ajánlom, mint például a rézszulfát (kékkő). Ez 0,5 kg-os csomagolásban 4,7-5,0 új lejért vásárolható meg ( régi lej), amelyhez természetesen adagoljuk a megfelelő oltott meszet. A permetezéshez 1,5-2,0 %-os oldatot ajánlok. Amint múlt számainkban is említettem, ez azt jelenti, hogy kb. 4-5 liter langyos vízben feloldjuk a gramm rézgálicot (kékkövet), kavargatva, amíg elolvad, majd egy másik edényben feloldjuk az oltott meszet (dupláját a rézszulfátnak). Használhatunk a kereskedelemben található pormeszet is, csak ezeket min. 12 literes műanyagedényben oldjuk fel, kb. 4-5 liter vízben, hogy állandó kavarás mellett hozzáönthessük a rézgálic oldatot is. Figyelem! Mindig a mésztejre öntjük a rézgálic oldatot és nem fordítva! Ha 10 liter oldatot készítünk, természetesen kiegészítjük az oldatot 10 literig vízzel. Az így elkészített oldatot használt selyemharisnyán átszűrve a permetezőgépbe öntjük, és alaposan lemossuk gyümölcsfáinkat. Azért javasolom, hogy szűrjük meg úgy a meszet meg a kékkövet összetöltés előtt és után, hogy elkerüljük a kellemetlenségekkel járó dűzni- dugulásokat (nem kellemes mindegyre lecsavarni a szórófejet és gombostűvel kiszúrni). Ne zavarjon, ha néhány hétig a fák törzsén és ágain fog látszani a szép halványzöldes-kékes bevonat, ez azt jelenti, hogy jól adagoltuk a meszet. E zt a kez el és t a lka lma zha t ju k almástermésűeknél és csonthéjasoknál egyaránt, mely preventív védelmet nyújt a, sajnos, nálunk is megjelent tűzelhalás, moníliás fertőzés és varasodás ellen. Ugyancsak március hónap folyamán pótolhatjuk az ősszel elmaradt gyümölcsfacsemeték ültetését. Ültetés előtt, ahogy a talaj megengedett, ássuk ki a min. 60x60x60 cm gödröket, hogy a talaj tudjon megkészülni. Ásáskor ne felejtsük el, hogy a felső talajréteget (20-30cm) külön tesszük a gödör egyik szélére, a többit a másik szélére. Ültetéskor pedig a felső réteget helyezzük a gödör aljára a megfelelő trágyamennyiséggel és utána az alsó réteget. Jó minőségű, alacsony és közepes növekedésű alanyra oltott nemes gyümölcsfákat különböző fajtákban akciós áron vásárolhatnak özv. Belényesi Andrásnénál Erdőszentgyörgyön, amíg a készlet tart (alma, körte, szilva kb lej/ darab).nem ajánlom senkinek sem a piacokon alkalmi árusoktól vásárolni facsemetét, ha nem tudnak felmutatni a fajtára vonatkozó hiteles okiratokat! (Certificat de calitate) Itt szeretném megemlíteni az önök tanulságára, hogy egy kedves ismerősömnek kb. 4-5 évvel ezelőtt javasoltam, hogy vagy Erdőszentgyörgyről Belényesi úrtól vagy a Marosvásárhelyi Kísérleti Állomástól vásároljunk garantált minőségű facsemetéket( ahol még jártas is voltam...), de Ő a piacon vásárolt csemeték mellett döntött. Így lett, hogy a Pruton túli testvéreinktől nem is olyan olcsón megvásárolt csemetékből, mikor termőre fordultak a fák, piros alma helyett sárga lett, a fehér pedig piros, de nem az a fajta, amit akart. A csemeték szállításával kapcsolatban ajánlom, hogy ezek gyökerét nylonba csavarva a gyökér fölött megkötve szállítsuk a csomagtartókban vagy a csomagtartó fölött, hogy a hajszálerek kiszáradását megakadályozzuk. Ha a csemetéket nem tudjuk az- nap elültetni, tároljuk nedves helyen (pincében) vagy vízzel telt edényben! Szántóföldi növénytermesztésnél a hó elolvadása után elvégezhetjük az őszi vetések fejtrágyázását, annak függvényében, hogy mennyi műtrágyát adagoltunk a vetésnél. Mielőtt ezt megkezdenénk, ajánlatos ellenőrizni főleg a késői vetések vegetációs állapotát (mekkora a

6 növénysűrűség, fagykár, nem kell-e esetleg kitárcsázni stb.). A síkterületeken, ahol nem áll fenn a lemosódás veszélye, ott nem kell megvárni a hó elolvadását, ott hamarabb feloldódik, és hamarabb hat a kiszórt műtrágya- mennyiség. Az egyre robbanó árak miatt javasolom a tavaszi vetésekhez is mielőbb beszerezni a szükséges 6. oldal műtrágyamennyiségeket, mert jelenleg is nagyon borsosak az árak (egy zsák nitrogéntartalmú műtrágya lej, egy zsák komplex műtrágya pedig lej Kibéden, Mátyus úrnál). Péter Ödön K Ö Z É R D E K Ű T U D N I V A L Ó K Közlemény A Makfalvi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya értesíti a lakosságot, hogy a 2006-os évre a következő adókat és illetékeket állapította meg a 24/2005-ös községi tanács határozata alapján: Épületadók a következő adózandó értékek négyzetméterenkénti adatai: - lakóház: téglából, betonból és kőből épített házak 0,46 lej/m2 - lakóház: fából, égetetlen téglából, sárból vagy hasonló anyagokból 0,132 lej/m2 - melléképületek téglából, betonból és kőből épített fallal - 0, 118 lej/m2 - melléképületek fából, égetetlen téglából, sárból vagy hasonló anyagokból 0,52 lej/ m2 A fent lévő adatok csökkennek 15%-kal. ha 1951 előtt volt építve vagy 5%-kal, ha 1951 és 1978 között volt építve. Azok a tulajdonosok, akik március 15-ig kifizetik adójukat, 10%-os kedvezményben részesülnek. A március 15. utáni adófizetők 0,1%/nap késedelmi kamatot fizetnek. Területi adók Makfalva községében: - Makfalva lej/ha - Hármasfalu lej/ha - Abod, Szolokma és Cséje lej/ha Ezen adatok a beltelekre vonatkoznak. Gépjármű adó: - személygépkocsi 9 lej minden 500 cm3, valamint megkezdett 500 mc3 után - személygépkocsi, ami meghaladja 2000 mc3-t, 11 lej minden 500 mc3 után - mikróbusz, autóbusz 18 lej/500 cm3 - gépjármű, amely nem haladja meg a 12 tonnát szállító anyagokat 19 lej/500 cm3 - forgalomba iratott traktorok 12 lej/500 cm3 - robogók, motorbicikli 5 lej/500 cm3 - utánfutók 1 tonnáig 9 lej/év - utánfutók 1-3 tonnáig 28 lej/év - utánfutók 3-5 tonnáig 43 lej/év - utánfutók 5 tonnán felül 53 lej/év A felsorolt adók 4 részletben is fizethetők, valamint 10%-kos kedvezményben részesülnek azok, akik március 15-ig fizetnek. Ádám József Fontos telefonszámok: Központosított ügyelet: (SMURD, RENDŐRSÉG, TŰZOLTÓSÁG): 112, 955, 956, 961 Gázszolgáltató vállalat: Áramszolgáltató vállalat: Makfalvi orvosi rendelő: Szerkesztették: Barabás Zoltán, Bányai József, Bernád Barna Attila, Fábián Kinga, Fülöp Irén, Péterfi Levente, Péter Ödön, Seprődi István, Vass Katalin, Zsigmond Zsuzsánna Támogatónk: a Makfalvi Polgármesteri Hivatal

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

5-6. osztályos kategória

5-6. osztályos kategória ISKOLA NEVE:. CSAPAT NEVE: TELEPÜLÉS:. 5-6. osztályos kategória 1. feladat lakásfelújítás Egy fiatal házaspár lakást vásárol Budapesten, a lakás árának csak a felét fizették ki az eladónak, ami 4 000 000

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszék. Animáció. Népi hagyományok és játékok a szállodában. Szak: IFO Neptunkód: CGL7L9

Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszék. Animáció. Népi hagyományok és játékok a szállodában. Szak: IFO Neptunkód: CGL7L9 Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszék Animáció Népi hagyományok és játékok a szállodában Elõadó: Suszter Zoltán Készítette: Dancsó Péter Szak: IFO Neptunkód: CGL7L9 Budapest 2007 "Bárhová mégy, menj

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181.

BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181. BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181. Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Kérem engedjék

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Az iskolai magyar oktatás helyzete Finnországban

Az iskolai magyar oktatás helyzete Finnországban Az iskolai magyar oktatás helyzete Finnországban A Finn alkotmány 17. kimondja, hogy az összes Finnországban élő ember joga, hogy fejlessze és fenntartsa saját nyelvét és kultúráját. A magyar nyelvet tehát

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR : MATEMATIKA, EMELT SZINT

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR : MATEMATIKA, EMELT SZINT 1. FELADATSOR Felhasználható idő: 40 perc I. rész 1.1.) Oldja meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenséget! x + 1 + 1 x + x + 11 1..) Mekkora legyen az x valós szám értéke, hogy az alábbi három mennyiség

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2014-2015-ös egyetemi év felvételi követelményei

2014-2015-ös egyetemi év felvételi követelményei 2014-2015-ös egyetemi év felvételi követelményei Alapképzés : ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY Felvételi kritériumok: 50 %- az érettségi átlag 50 %- nyelvi és alapvető matematikai kompetenciákat

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

S A M U R A I. by Reiner Knizia

S A M U R A I. by Reiner Knizia S A M U R A I 2-4 játékos számára 10 év felett by Reiner Knizia Tartozékok: 3 x 13 db figura - Sisak, Buddha, Rizsmező 80 db jelzőlapka 20 db mind a négy színben 4 db japán karakteres paraván Játéktábla

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK I. Témakör: feladatok 1 Huszk@ Jenő IX.TÉMAKÖR I.TÉMAKÖR HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK Téma A halmaz fogalma, alapfogalmak, elemek száma, üres halmaz, egyenlő halmazok, ábrázolás Venn-diagrammal

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Szezonközi katalógus (Ezüstös viharlámpa) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében, illetve

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel:

Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel: WOL ÉLET SZAVA 2015 ÉVI NYÁRI TÁBORI KEDVEZMÉNYKÉRELEM Kérjük, hogy a kérelem összes lapját töltsék ki, mert a hiányosan beküldött kérelmeket nem bíráljuk el. Ezen kérelem kitöltése önkéntes adatszolgáltatás.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

1 Magyar munkavállalók Ausztriában

1 Magyar munkavállalók Ausztriában 1 Magyar munkavállalók Ausztriában 1. Az élet Ausztriában 1.1 Közérdekű telefonszámok Tűzoltóság: 122 Rendőrség: 133 Mentők: 144 Orvosi ügyelet: 141 Egységes Európai segélyhívó szám: 112 Gyógyszertári

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT

ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Nappali Tagozat ADATBÁZIS-KEZELÉS FÉLÉVES FELADAT NÉV: MÁK VIRÁG NEPTUN KÓD: A DOLGOZAT CÍME: Jani bácsi székadatbázisa Beadási határidő: 14. oktatási hét

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I. ) Mely valós számokra igaz, hogy 7 7 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 8. KÖZÉPSZINT I. 7? Összesen: pont ) Egy 40 000 Ft-os télikabátot a tavaszi árleszállításkor 0%-kal olcsóbban lehet megvenni. Mennyi

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 2. őszi nagykatalógus (1-5 ajándékot tartalmazó értékcsomagok) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

7. osztályos tanuló. gondosan kidolgozott, hibátlan írásával, harmonikus soraival, arányos, formás betűivel

7. osztályos tanuló. gondosan kidolgozott, hibátlan írásával, harmonikus soraival, arányos, formás betűivel Betűk, szavak, sorok és lehet az bármi, regény, levél vagy vers, ha rátalálsz, rád tud találni. Elrepül az idő, míg peregnek a mondatok, beleolvadsz... mint én is, ha olvasok. Sodor és magával ragad...

Részletesebben

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa.

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929 Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944 Mundszer??-? Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Apa Brandl Ferenc 1895

Részletesebben

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 49/2013. (VII. 24.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

46. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ?

46. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ? 46. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR FENNTARTHATÓ URBANIZÁCIÓ? A fenntarthatóság vitatott és sok szempontból lejáratott fogalom, mégis a legtöbb felelősen gondolkodó emberben felmerül

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Érettségi feladatok: Halmazok, logika

Érettségi feladatok: Halmazok, logika Érettségi feladatok: Halmazok, logika 2005. május 10 18. Egy rejtvényújságban egymás mellett két, szinte azonos rajz található, amelyek között 23 apró eltérés van. Ezek megtalálása a feladat. Először Ádám

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe 1 Belső Tűz Legyél Te a Tűz! 2 Belső Tűz Alkossunk együtt! 3 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő 4 Daniló

Részletesebben