a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Összeállította: Holchacker Jánosné osztályvezetı

2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! A testület két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és egyes közgyőlési határozatok végrehajtásáról a következıkben adok számot, illetve tájékoztatást. A Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 1. különszámában megjelent a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzata. 2. különszámában megjelent a 6/2008. (III.27.)számú önkormányzati rendelet a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról. Tájékoztatást kívánok adni arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 3/2008. (II.28.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl 4. (2) bekezdésében kapott engedély alapján a likviditási problémák kezelésére éven belüli visszafizetési kötelezettséggel megnyitottuk a E Ft összegő likviditási hitelkeretet. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 6/2008. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése alapján, elnöki hatáskörben engedélyeztem a Kultsár István Szakközépiskolában használaton kívül helyezett 13 db számítógép használati jogának ingyenes átengedését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola részére. (90200 Beregszász Kárpátalja, Kossuth tér 6.) Május én az önkormányzati szövetségek javaslatára az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE) magyar delegációjának tagjaként Strassburgban tartózkodom és a plenáris ülésen veszek részt, ezért kezdeményezem a munkatervben az e napra ütemezett testületi ülés idıpontjának módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint. Füsti Edina atléta és Csernoviczky Éva cselgáncsozó április közepére kivívta a részvétel jogát a XXIX. Nyári olimpiai játékokra. Erre figyelemmel a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság egyetértésével javasolom, hogy módosítsa a testület a 37/2008. (III. 27.) számú közgyőlési határozatot, és nevezettek felkészülését - Sidi Péter sportlövıhöz hasonlóan E Ft-tal támogassa. HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA A 13/2008 (I. 31.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen, a február 15-i határidıre benyújtottuk pályázatunkkal a Közép-Dunántúli Operatív Program Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatása címő pályázati rendszer keretében A Várgesztesi Vár turisztikai mőemléki rekonstrukciója megnevezéssel. A kiíró szervezet február 12-én (a pályázat benyújtásának határideje elıtt 3 nappal) módosította a pályázat követelményrendszerét, ennek teljes körő követése már nem volt lehetséges, így pályázatunkat nem fogadták be.

3 3 A Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatása címő pályázat ben várhatóan ismét kiírásra kerül, a fejlesztési cél megvalósítására tehát az elkövetkezı idıszakban lehetıség lesz. A 45-46/2008. (III.27.) számú közgyőlési határozattal a Kistelepülési Pályázati Alapból kapott támogatás visszafizetésével kapcsolatos halasztási kérelmekrıl döntött a közgyőlés. A határozatokat eljuttattuk Ete község polgármesteréhez. A 49/2008. (III.27.) számú közgyőlési határozat szerint a testület a közgyőlés kérelemre megszüntette a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona vezetıjének közalkalmazotti jogviszonyát és rendelkezett az intézmény magasabb vezetıi feladatainak ellátásáról. Megtettük a szükséges személyügyi intézkedéseket. Az 50/2008. (III.27.) számú közgyőlési határozat meghozatalára zárt ülés keretében került sor. A döntéssel kapcsolatos kihirdetési kötelezettségnek a következık szerint teszek eleget: április 9-én a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat rendezésében sor került a Megye Gazdaságáért Kitüntetı Cím átadására. A díjakat dr. Völner Pál a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke és Járai Zsigmond adta át a következık szerint: Kónya Lajos Béla részére Komárom-Esztergom megye vállalkozója 2007-ben kitüntetı címet, a Szöllısi Pincészet részére Komárom-Esztergom megye agrárvállalkozása 2007-ben kitüntetı címet, a SFT Kft részére év innovációs vállalkozása Komárom-Esztergom megyében kitüntetı címet, a Fischer-Bau Kft részére Komárom-Esztergom megye beruházója 2007-ben kitüntetı címet, az EUROTRADE Kft részére Komárom-Esztergom megye kis- és középvállalkozása 2007-ben kitüntetı címet, különdíjat pedig a megye gazdasági életében jelentıs szerepet vállaló, nem klasszikus gazdálkodó szervezet a Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája részére. A felelısök a következı közgyőlési határozatokban elıírt feladatokat végrehajtották, eleget tettek tájékoztatási kötelezettségüknek: 39/2008. (III.27.) sz. KH Tájékoztatás a Közép-dunántúli Régió Mentıszervezet munkájáról 40/2008. (III.27.) sz. KH Beszámoló a évi intézményi ellenırzési tapasztalatokról

4 4 42/2008. (III.27.) sz. KH Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája rekonstrukciójának címzett pályázattal történı megvalósításának idıarányos teljesítésérıl 44/2008. (III.27.) sz. KH Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Dorog) alapító okiratának módosításával BIZOTTSÁGOK TEVÉKENYSÉGE A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés - Egészségügyi és Szociális Bizottsága márciusi ülésén a Közép-dunántúli Régió Mentıszervezet évi munkájáról kapott tájékoztatást, amelyek köszönettel vett tudomásul. Jó gyakorlatnak tartja a bizottság, hogy a Mentıszervezet beszámolóját valamennyi önkormányzathoz eljuttatta. A Szent Borbála Kórház közötti stratégiájának ismertetéséhez vetített-képes elıadás kerestében került sor. A közgyőlésnek - egyhangú szavazással - ajánlotta elfogadásra a bizottság. Tájékoztatást kapott a bizottság a mozgó tüdıszőrı vizsgálatok megyei helyzetérıl, majd pedig a Szent Borbála Kórház struktúráját tekintették át. - Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottsága márciusi ülésén átruházott hatáskörben döntött a évi Sport Keret felosztásáról a következık szerint (8/2008. (III.20.) számú határozat): Bevételek: - Megyei önkormányzat Ft Kiadások: - Pályázatok Ft Diáksport Ft Szövetségi Ft (diák- és szabadidısport versenyek) - Sportgála Ft - Peking Ft (megyei olimpikonok köszöntése) - Forest Suliolimpia Ft (Nemzetközi meghívásos verseny támogatás + Megye Nap -i rendezvény) - Bizottsági tartalék Ft Összesen: Ft A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság egyhangú szavazással, 9/2008. (III. 20.) sz. határozatával döntött a pályázat meghirdetésérıl 6 M keretösszegben. (A pályázati felhívás csatolva az elıterjesztéshez.) Ugyancsak egyhangú szavazással (10/2008. (III. 20.) sz. határozat) döntött arról, hogy a nyári olimpiai játékokon résztvevı megyei sportolók felkészülésének támogatását

5 5 javasolja a közgyőlésnek a Sport keret terhére. A bizottság javaslatát elfogadva a Közgyőlés döntött arról, hogy Sidi Péter sportlövıt 200 E Ft-tal, Csernoviczky Éva cselgáncsozót és Füsti Edina atlétát (gyaloglás) E Ft-tal támogatja. A bizottság megismerte a Beszámoló a évi intézményi ellenırzés tapasztalatairól, valamint az Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Dorog) alapító okiratának módosításával tárgyú elıterjesztésben foglaltakkal, amelyeket elfogadásra ajánlott a közgyőlésnek. Egyebek keretében pedig az Eötvös József Gimnázium átadásával kapcsolatos kérdések kerültek felszínre. - Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága márciusi ülését Oroszlányon, a Polgármesteri Hivatalban tartotta, ahol a XVII. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Találkozó elıkészítésével egyidejőleg sor került a helyszín megtekintésére. A bizottság átruházott hatáskörben - döntött arról, hogy a Nemzetiségi Keretbıl Ft ot kíván felhasználni a találkozóra és azt támogatási szerzıdés formájában át kívánja adni Oroszlány városának a rendezvény költségeinek fedezetére. A bizottság - ugyancsak átruházott hatáskörben - döntött a Nemzetiségi Kereten tartalékban lévı pénzösszeg felosztásáról (3/2008. (III.20.) számú határozat) a következık szerint: -a XVII. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Találkozó költségeinek kiegészítı támogatására: Ft, - a év folyamán adódó egyéb nemzetiségi feladatokra: Ft - Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottsága márciusi ülésén tájékoztatást kapott a Wächtersbachi Vásáron való megjelenés elıkészületeirıl; átruházott hatáskörben döntött az Idegenforgalmi és a Nemzetközi Kapcsolatok Keretének felosztásáról (6/2007. (III.20.) számú határozat) a következık szerint: IDEGENFORGALMI KERET Szakmai tevékenység Utazás Kiállítás költsége Turisztikai marketing eszközök Pályázati önrész, keret Összesen: NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KERET Szakmai tevékenység: Main-Kinzig-Kreis (2008. évi programok hivatalos delegációk látogatása, fogadása) Workcamp Kötelezettséggel terhelt: Wächtersbachi Vásáron való megyei megjelenés április 26. május 4. Heinsberg Kreis (2008. évi programok, hivatalos delegációk látogatása, fogadása) Euro-Jugend-Találkozó, Sportfesztivál Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

6 6 Nyitra Kerületi Önkormányzat (2008. évi programok, hivatalos delegációk látogatása, fogadása) Midlothian Council (2008. évi programok, hivatalos delegációk látogatása, fogadása) Henan Tartomány (2008. évi programok, hivatalos delegációk látogatása, fogadása) Új partnerkapcsolat kialakítása (Kárpátalja, Vajdaság) Összesen: Ft Ft 0 Ft Ft Ft Egyebek keretében pedig a közeljövıben várható, nemzetközi kapcsolatokat érintı eseményekrıl tárgyaltak a bizottság tagjai. - Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága márciusi ülésén megvitatta és közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta a következı közgyőlési elıterjesztéseket: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája címzett pályázattal történı megvalósításának idıarányos részérıl A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Ete község halasztási kérelme a Kistelepülési Pályázati Alapból kapott támogatás visszafizetésére - Ügyrendi és Regionális Bizottsága márciusi ülésén jogi szempontból véleményezte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletmódosítás tervezetét és véleményezte az Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Dorog) alapító okiratának módosítása tárgyú elıterjesztést. Közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta az elıterjesztéseket a bizottság. Ezt követıen módosította ez évi munkatervét: az áprilisi ülésének idıpontjául április 22-ét határozta meg. Információ a késıbbiekben megrendezésre kerülı bizottsági ülésekrıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés - Egészségügyi és Szociális Bizottsága április 17-én 9.00 órai kezdettel ülésezik Esztergomban, a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában. - Környezetvédelmi Bizottsága április 22-én 9,00 órai - Mezıgazdasági Bizottsága április 23-án 14 órai kezdettel ülésezik Bábolnán, a Pettkó- Szandtner Tibor Lovaskollégium és Szakiskolában. - Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottsága április 17-én 9.00 órai - Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottsága április 18-án Esztergomban tartja ülését.

7 7 - Pénzügyi Bizottsága április 21-én órai - Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága április 21-én 11,00 órai - Ügyrendi és Regionális Bizottsága április 22-én 9,00 órai kezdettel ülésezik. A bizottsági ülésekrıl a késıbbiekben adunk tájékoztatást. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belsı szervezeti egységei biztosították a bizottságok mőködésének adminisztratív feltételeit. Ezen túl végzett munkájukról a következık szerint adnak tájékoztatást: Elnöki Titkárság - Nemzetközi kapcsolatok: április 2. Komárom-Esztergom megye Tatabányára látogatott a Nyitrai partnermegye alelnöke, Dr. Jan Vanco és képviselıtársa Ing. Pavol Menky, a Pénzügyi Bizottság elnöke. A találkozón Dr. Völner Pál elnök és Turi Bálint NKIB elnök egyeztetett a közös pályázati lehetıségek és a szorosabb együttmőködés kérdésérıl. Délután a vendégek a Területi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselıivel találkoztak április Kárpátalja, Beregszász Simon Géza alelnök vezette delegáció munkalátogatatáson vett részt Beregszászon. Meglátogatták a Magyar Fıiskolát és találkoztak Dr. Brenzovics Lászlóval, akik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke és egyben a megyei közgyőlés alelnöke is. A találkozón a partneri együttmőködés lehetıségét vitatták meg. Elnökség Március 27. A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács ülésén vett részt dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Március 28. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vett részt dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Március 31. Kisbér Város Képviselı-testületének ülésén vett részt dr. Völner Pál. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke tájékoztatást nyújtott a megyei önkormányzati feladatok ellátásáról és a területfejlesztési lehetıségekrıl. Fenntartói tájékoztatót tartott az Eötvös József Gimnázium jövıbeni helyzetérıl dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke.

8 8 Április 02. A Jan Vančo, nyitra megyei alelnök vezetésével érkezı delegációt fogadta dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. A megbeszélésen részt vett Turi Bálint, a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, Mézes Melinda, nemzetközi és idegenforgalmi referens. Április 05. Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a tatabányai Máltai Játszótér jótékonysági rendezvényén az Egyesület egy forint értékő életmentı mőszert adományozott a Szent Borbála Kórház csecsemı és gyermek intenzív osztálya részére egész napos Mosoly fesztivál keretében, amelyen részt vett dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke. Április 07. A Magyar - Szlovák Határon Átnyúló Együttmőködésrıl szóló konferencián vett részt dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés és a megyei területfejlesztési tanács elnöke. Április 8. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnöke, dr. Völner Pál és dr. Budai Gyula, a MAGOSZ szövetségi igazgatója A bábolnai agrárbirodalom végnapjai. Kinek kell a Nemzeti Ménesbirtok? Tizedáron kelt el a Kerteskıi Gazdaság. címmel sajtótájékoztatót tartott. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom Megyei Szervezete éves közgyőlését tartotta, amelyen részt vett és tájékoztatót nyújtott az önkormányzat vállalkozássegítı tevékenységérıl dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Április 13. A Rákóczi Szövetség 1848-as emléktábla avató ünnepségén mondott beszédet dr. Völner Pál. A közgyőlés elnöke az ünnepséget követıen a lábatlani református templom istentiszteletén vett részt. Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Egészségügyi referens A Magyar Kórházszövetség XX. Kongresszusát Debrecenben tartotta április 2-4. között. A három napos kongresszuson szó volt a fekvıbeteg szakellátás helyzetérıl az elmúlt egy év jogszabály változásai tükrében. Gondot okoz a betegellátásban és betegirányításban az egyes intézmények bezárása, más intézmények ágyszám csökkentése, az intézményeken belüli struktúra változása (aktív és krónikus ágy arányának változása), a finanszírozáson belül a teljesítmény volumen korlát. Külön foglalkoztak a munkaerıhiánnyal, a munkaidı betartásának nehézségeivel, és az orvostársadalom elöregedésével. A Szent Borbála Kórház fıigazgatója a kongresszuson elıadta a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlésen is elhangzott elıadását egészségügyi szolgáltatók stratégiai alkalmazkodása az ellátó rendszer piaci átalakításának folyamatában a tatabányai Szent Borbála Kórház példáján címmel.

9 9 A Kórházszövetség közös állásfoglalást fogalmazott meg, mely szerint érdekelt az egészségügyi ellátó rendszer átalakításában, azonban ezt átgondoltan, a szakmával egyeztetve tudja elfogadni. Közmővelıdési és közgyőjteményi referens Részt vettünk: - a Komárom-Esztergom megyei Megyenapok címő rendezvénysorozat elıkészítésében; - a Kuny Múzeum Kıbezárt élet címő kiállításának megnyitóján; - a Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány kuratóriumi ülésén; - Segítségnyújtás, információadás az OKM megyei önkormányzatokat vizsgáló közmővelıdési szakfelügyeleti ellenırzéséhez. - Baji vezetési, védelmi központ megtekintése. - Segítségnyújtás a megyei múzeumi szervezet szervezeti és mőködési szabályzatának kidolgozásához, mőködési engedély megkéréséhez, valamint a kedvezményes belépési lehetıség elıkészítése. Oktatási osztály április 3-án intézményvezetıi értekezletet tartottunk a megyei önkormányzat fenntartásában lévı intézmények számára az igazgatók és a gazdaságvezetık részvételével. Az értekezlet fıbb témái voltak: - intézményracionalizálási intézkedések - vagyongazdálkodási szabályok - tájékoztató a kiskincstári rendszerrıl évi ellenırzés tapasztalatai - tájékoztató a közbeszerzésekrıl, a biztosítóváltásról, a számlavezetı pénzintézetrıl - aktuális mőszaki kérdések. Sportreferens Folyamatos: /2008. tanévi diákolimpia megyei döntıinek szervezése, koordinálása /2008. évi tavaszi körzeti versenyek rendezése (DSB-k) - MOSB Sport pályázat 2008 Programok: - Szellemi Diákolimpia V-VI. korcsoportos országos elıdöntı Tata, Eötvös József Gimnázium - március 16. Elnök: Martinek János olimpiai bajnok - Sakk diákolimpia III-VI. korcsoport egyéni verseny; Tata, Kıkúti Ált. Isk. (március 22.) - Kézilabda IV. korcsoport fiú megyei döntıje, Ács, Gárdonyi Géza Ált. Isk. (március 27.) - Részvétel: Kistérségi Sportnap Esztergomban Dobó Katalin Gimnázium (március 30.) - Kézilabda IV. korcsoport leány megyei döntıje, Tatabánya (március 31.) - Mezei futás diákolimpia Kecskéden, a Repülıtéren (április 1.) - Kosárlabda IV. korcsoport fiú megyei döntı Esztergomban, a Dobó Gimnáziumban (április 3.)

10 10 - Kosárlabda IV. korcsoport leány megyei döntı Tatán, a Vaszary J. Általános Iskolában (április 2.) - Tájékozódási futó diákolimpia közös rendezés a Kultsár István Középiskolával Tatán (április 4.) - Szellemi Diákolimpia V-VI. korcsoportos országos döntı Tata, Eötvös József Gimnázium - március 16. Elnök: Németh Ferenc olimpiai bajnok - Labdarúgás V. kcs. Megyei döntı Tatabányán (április 7.) - Kosárlabda III. korcsoport fiú megyei döntı Oroszlányban (április 9.) - Kosárlabda III. korcsoport leány megyei döntı Tatabányán, a Kodály Zoltán Általános Iskolában (április 10.) - III. korcsoportos labdajáték megyei döntık elıkészítése. Sportágak: röplabda, kézilabda - Labdarúgás IV. korcsoport megyei döntı elıkészítése Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztály Költségvetési Osztály Költségvetési gazdálkodás A 16/1997. (XII.18.) sz. önkormányzati rendeletnek megfelelıen jelentjük, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek március 31-i tartozásállománya a mellékelt 1. sz. táblázat szerint alakult. A évben felvett munkabérhitelek és kamataik alakulását a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az önkormányzat fenntartásában mőködı Szent Borbála Kórház március 31-i állapotnak megfelelı tartozásállományát a 3. sz. táblázat tartalmazza. J O G S Z A B Á L Y O K évi VII. törvény Egyes adótörvények módosításáról /M.K.44./ évi IX. törvény A március 9-i országos ügydöntı népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról /M.K.50./ 48/2008. (III.11.) Korm.r. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm.rendelet módosításáról /M.K.39./ 49/2008. (III.14.) Korm.r. A közszféra területén dolgozók évi illetményemelésének és egyé személyi célú kifizetésének támogatásáról /M.K.42./ 67/2008. (III.29.) Korm.r. A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról /M.K.53./ 71/2008. (IV.3.) Korm.r. A nyugellátások és a baleseti járadék évi évközi kiegészítı emelésérıl /M.K.55./

11 11 72/2008. (IV.3.) Korm.r. A nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások évi évközi kiegészítı emelésérıl /M.K.55./ 15/2008. (III.27) ÖTM r. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirıl /M.K.51./ 16/2008. (III.28.) ÖTM r. Az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérıl /M.K.52./ 2/2008. (III.31.) SZMM r. A szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásáról, valamint egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítı támogatásáról /M.K.54./ 5/2008. (IV.3.) MNB r. A XXIX. nyári olimpiai játékok emlékérme kibocsátásáról /M.K.55./ 21/2008. (IV.8.) ÖTM r. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztési Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet módosításáról /M.K.58./ 13/2008. (IV.10.) OKM r. A XX. Oktatási és Kulturális Minisztériumi költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok évi felhasználásának szabályairól /M.K.59./ 22/2008. (IV.10.) ÖTM r. Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról /M.K.59./ 28/2008. (III.20.) OGY h. Az Új Tulajdonosi Programról /M.K.46./ A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt közleménye a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek értékesítési szabályzatának kibocsátásról /M.K.41./ A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt közleménye a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek haszonbérleti pályázati szabályzatának kibocsátásáról /M.K.42./ Az Országos Választási Bizottság közleménye a március 9-én megtartott országos népszavazás eredményérıl /M.K.47. I. kötet/ Tatabánya, április 16. Dr. Völner Pál

12 12 A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés HATÁROZATI JAVASLAT 1. A évi munkatervben május 29-ére ütemezett ülésének idıpontját május 22-ére módosítja. Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. Módosítja a 37/2008. (III.27.) számú közgyőlési határozatban szereplı Csernoviczky Éva cselgáncsozó és Füsti Edina atléta (gyaloglás) felkészülését segítı támogatását és azt 200 E 200 E Ft -ra felemeli. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 3. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 13/2008. (I.31.) 45/2008. (III.27.) 39/2008. (III.27.) 46/2008. (III.27.) 40/2008. (III.27.) 49/2008. (III.27.) 42/2008. (III.27.) 50/2008. (III.27.) 44/2008. (III.27.) 4. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót.

13 13 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 2008 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet SPORT: Diák- és szabadidısporttal kapcsolatos feladatok ellátása témákban az alábbi feltételekkel: Pályázati keretösszeg: 6 millió Ft, a támogatás mértéke támogatási célonként változó. A támogatás formája: vissza nem térítendı Pályázók köre: megyei sportszövetségek, sportági országos szakszövetségek megyei szervezetei, valamint a megyei sportszövetségek szövetsége Önállóan bejegyzett, adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkezı sportszövetségek pályázhatnak. A támogatás mértéke: Minimum Ft/pályázat Pályázati feltételek: A pályázat idıtartama március 1. december 31. között kizárólag Komárom-Esztergom megyében megvalósuló vagy Komárom-Esztergom megyét népszerősítı programokra/fejlesztésekre. Pályázni lehet: Rendezvények Helyi, körzeti, megyei szintő sportrendezvények, bajnokságok rendezési költségeinek, továbbá a fogyatékosok országos/megyei szintő rendezvényeinek támogatására, valamint a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására. Pályázható költségnem: sportlétesítmények bérleti díja, versenybírói díj és orvosi ügyeleti díj, a díjazási költségek közül: érem, kupa, oklevél, valamint a résztvevık által igénybe vett tömegközlekedési eszközök csoportos utazási költségei, csoportos szállásköltségek (csoport: legalább 6 fı), nevezési díj. Mőködési költségek A pályázó támogatása infrastruktúrájának fenntartására, sportlétesítmény bérlésére. Pályázható költségnem: sportlétesítmény bérleti díja, áram-, közüzemi díjak, vezetékes telefon költségeinek díja, a kizárólag természetben őzhetı sportágak esetén térképek, festékek, szerszámok ára (pl. tájfutók térképei beszerzéséhez, turisták útjelzéseinek felújítási, erdei sportlétesítmények javítási céljára). Pályázatok benyújtása: A pályázatot két példányban (!), lefőzve kell benyújtani zárt borítékban Megyei SPORT -pályázat jeligével a felhíváshoz mellékelt pályázati adatlap és a pályázat kötelezı mellékleteinek becsatolásával a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat címére (H-2800, Tatabánya, Fı tér 4.).

14 14 A pályázatok benyújtási határideje: április 11. (péntek) 12,00 órai beérkezéssel Pályázatok elbírálása: A pályázatok támogatásáról az illetékes bizottságok kivétel az alapítványok, ahol a megyei közgyőlés a döntéshozó testület döntenek a április havi rendes ülésükön. A döntéshozót indoklási kötelezettség nem terheli. A pályázat eredménye a weboldalon ill. írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre. A nyertes pályázókkal a Megyei Önkormányzat szerzıdést köt. A pályázatokat hiánytalanul, a pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követıen 3 munkanapon belül van lehetıség. A hiányos pályázatok esetében a bíráló bizottságok jegyzıkönyvben rögzítik a hiányzó adatok tényét és a pályázatból való kizárás okát! A támogatott pályázatok esetében a támogatási szerzıdést a döntési értesítı kézhezvételétıl számított 30 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követıen (amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg) a támogatási döntés hatályát veszti. Vis major esetekben egyedi döntést hoz az illetékes bizottság. Amennyiben a döntéshozó a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a pályázónak a döntés kézhez vétele után 30 napon belül lehetısége van a fejlesztés szakmai tartalmának és a vállalt kötelezettségének csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelelı átdolgozott részeinek benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szakmai tartalom csökkentésének lehetıségével nem él, abban az esetben az eredeti pályázat szakmai tartalmát és kötelezettségeit kell megvalósítani. Támogatás utalása: Fı szabályként a megítélt támogatás 50 %-a a támogatási szerzıdés megkötését követıen 30 napon belül kerül átutalásra, további 50 % az elszámolás után illeti meg a pályázót, melytıl az egyes bizottságok az elbírálás során eltérhetnek. Támogatásról történı elszámolás: A program megvalósulását követıen vagy a támogatási szerzıdés aláírását követı (már megvalósult program esetén) 30 napon belül a támogatási szerzıdés 1. sz. mellékletét képezı elszámolási lapon, csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat, melyen beazonosíthatóan szerepel a pályázati cél és a költségtételek (a hitelesítés formája: az eredetivel mindenben megegyezı hiteles másolat aláírás, pecsét). Az elszámolást a Megyei Önkormányzat címére (H-2800 Tatabánya, Fı tér 4.) Pályázati elszámolás és a pályázati téma megjelöléssel 2 példányban kérjük beküldeni. Jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a pályázat kötelezı mellékleteinek jegyzéke díjmentesen átvehetık a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat portáján (munkanapokon óra között). A pályázatokkal kapcsolatosan érdeklıdni lehet az illetékes szakreferenstıl: Csicsó Erika: (Tel: 34/ , Tatabánya, Mellékletek: Pályázati adatlap Pályázat kötelezı mellékleteinek jegyzéke Pályázati elszámoló lap

15 15 A pályázat kötelezı mellékleteinek jegyzéke 1. sz. melléklet: a pályázó szervezet rövid (max. 2 oldal) bemutatása 2. sz. melléklet: alapító okirat, alapszabály, másolata, 3. sz. melléklet: a program/projekt részletes leírása ( max. 3 oldal) 4. sz. melléklet: a projekt részletezett költségvetése a mellékelt adatlapon (külsı kivitelezı, készítı esetén árajánlattal alátámasztott) 5. sz. melléklet: együttmőködésben megvalósított fejlesztéseknél, programoknál, az együttmőködı fél rövid bemutatása, az együttmőködésben a feladat és költségmegosztás bemutatása

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-229/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-290/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet.

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2009. (IX.30.)Ör a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2007. (III.28.)Ör módosítása Apátfalva Község

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 9. szám 2009. november KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2009. november 26-ai ülése RENDELET

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 235/2010 Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Tárgy: Felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter részére

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona igazgatója Tata, Fényes fasor 2. Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális területen

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŐLÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2009.

A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŐLÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2009. A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŐLÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2009. A pályázat benyújtásának általános szabályai: a pályázatnak tartalmaznia kell a megpályázott program célját, annak részletes leírását, a közremőködık

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet K I V O N A T Vecsés Város Képviselı-testület 2009. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: 2009. évi költségvetés elfogadása Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 egyhangú

Részletesebben

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata

Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE E LİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szt. Borbála Kórház

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m

E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m 1 A s z ó d V á r o s Ö n k o r m á n y z a t 2 1 7 0 A s z ó d, S z a b a d s á g t é r 9. Szám: 3662-29/2009. E l ı t e r j e s z t é s C í v i s t á mo g a t á s 2 0 0 9. é v i I I. ü t e m Tisztelt

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben