a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Összeállította: Holchacker Jánosné osztályvezetı

2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! A testület két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és egyes közgyőlési határozatok végrehajtásáról a következıkben adok számot, illetve tájékoztatást. A Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 1. különszámában megjelent a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzata. 2. különszámában megjelent a 6/2008. (III.27.)számú önkormányzati rendelet a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról. Tájékoztatást kívánok adni arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 3/2008. (II.28.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl 4. (2) bekezdésében kapott engedély alapján a likviditási problémák kezelésére éven belüli visszafizetési kötelezettséggel megnyitottuk a E Ft összegő likviditási hitelkeretet. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 6/2008. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése alapján, elnöki hatáskörben engedélyeztem a Kultsár István Szakközépiskolában használaton kívül helyezett 13 db számítógép használati jogának ingyenes átengedését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola részére. (90200 Beregszász Kárpátalja, Kossuth tér 6.) Május én az önkormányzati szövetségek javaslatára az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE) magyar delegációjának tagjaként Strassburgban tartózkodom és a plenáris ülésen veszek részt, ezért kezdeményezem a munkatervben az e napra ütemezett testületi ülés idıpontjának módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint. Füsti Edina atléta és Csernoviczky Éva cselgáncsozó április közepére kivívta a részvétel jogát a XXIX. Nyári olimpiai játékokra. Erre figyelemmel a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság egyetértésével javasolom, hogy módosítsa a testület a 37/2008. (III. 27.) számú közgyőlési határozatot, és nevezettek felkészülését - Sidi Péter sportlövıhöz hasonlóan E Ft-tal támogassa. HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA A 13/2008 (I. 31.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen, a február 15-i határidıre benyújtottuk pályázatunkkal a Közép-Dunántúli Operatív Program Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatása címő pályázati rendszer keretében A Várgesztesi Vár turisztikai mőemléki rekonstrukciója megnevezéssel. A kiíró szervezet február 12-én (a pályázat benyújtásának határideje elıtt 3 nappal) módosította a pályázat követelményrendszerét, ennek teljes körő követése már nem volt lehetséges, így pályázatunkat nem fogadták be.

3 3 A Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatása címő pályázat ben várhatóan ismét kiírásra kerül, a fejlesztési cél megvalósítására tehát az elkövetkezı idıszakban lehetıség lesz. A 45-46/2008. (III.27.) számú közgyőlési határozattal a Kistelepülési Pályázati Alapból kapott támogatás visszafizetésével kapcsolatos halasztási kérelmekrıl döntött a közgyőlés. A határozatokat eljuttattuk Ete község polgármesteréhez. A 49/2008. (III.27.) számú közgyőlési határozat szerint a testület a közgyőlés kérelemre megszüntette a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona vezetıjének közalkalmazotti jogviszonyát és rendelkezett az intézmény magasabb vezetıi feladatainak ellátásáról. Megtettük a szükséges személyügyi intézkedéseket. Az 50/2008. (III.27.) számú közgyőlési határozat meghozatalára zárt ülés keretében került sor. A döntéssel kapcsolatos kihirdetési kötelezettségnek a következık szerint teszek eleget: április 9-én a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat rendezésében sor került a Megye Gazdaságáért Kitüntetı Cím átadására. A díjakat dr. Völner Pál a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke és Járai Zsigmond adta át a következık szerint: Kónya Lajos Béla részére Komárom-Esztergom megye vállalkozója 2007-ben kitüntetı címet, a Szöllısi Pincészet részére Komárom-Esztergom megye agrárvállalkozása 2007-ben kitüntetı címet, a SFT Kft részére év innovációs vállalkozása Komárom-Esztergom megyében kitüntetı címet, a Fischer-Bau Kft részére Komárom-Esztergom megye beruházója 2007-ben kitüntetı címet, az EUROTRADE Kft részére Komárom-Esztergom megye kis- és középvállalkozása 2007-ben kitüntetı címet, különdíjat pedig a megye gazdasági életében jelentıs szerepet vállaló, nem klasszikus gazdálkodó szervezet a Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája részére. A felelısök a következı közgyőlési határozatokban elıírt feladatokat végrehajtották, eleget tettek tájékoztatási kötelezettségüknek: 39/2008. (III.27.) sz. KH Tájékoztatás a Közép-dunántúli Régió Mentıszervezet munkájáról 40/2008. (III.27.) sz. KH Beszámoló a évi intézményi ellenırzési tapasztalatokról

4 4 42/2008. (III.27.) sz. KH Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája rekonstrukciójának címzett pályázattal történı megvalósításának idıarányos teljesítésérıl 44/2008. (III.27.) sz. KH Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Dorog) alapító okiratának módosításával BIZOTTSÁGOK TEVÉKENYSÉGE A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés - Egészségügyi és Szociális Bizottsága márciusi ülésén a Közép-dunántúli Régió Mentıszervezet évi munkájáról kapott tájékoztatást, amelyek köszönettel vett tudomásul. Jó gyakorlatnak tartja a bizottság, hogy a Mentıszervezet beszámolóját valamennyi önkormányzathoz eljuttatta. A Szent Borbála Kórház közötti stratégiájának ismertetéséhez vetített-képes elıadás kerestében került sor. A közgyőlésnek - egyhangú szavazással - ajánlotta elfogadásra a bizottság. Tájékoztatást kapott a bizottság a mozgó tüdıszőrı vizsgálatok megyei helyzetérıl, majd pedig a Szent Borbála Kórház struktúráját tekintették át. - Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottsága márciusi ülésén átruházott hatáskörben döntött a évi Sport Keret felosztásáról a következık szerint (8/2008. (III.20.) számú határozat): Bevételek: - Megyei önkormányzat Ft Kiadások: - Pályázatok Ft Diáksport Ft Szövetségi Ft (diák- és szabadidısport versenyek) - Sportgála Ft - Peking Ft (megyei olimpikonok köszöntése) - Forest Suliolimpia Ft (Nemzetközi meghívásos verseny támogatás + Megye Nap -i rendezvény) - Bizottsági tartalék Ft Összesen: Ft A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság egyhangú szavazással, 9/2008. (III. 20.) sz. határozatával döntött a pályázat meghirdetésérıl 6 M keretösszegben. (A pályázati felhívás csatolva az elıterjesztéshez.) Ugyancsak egyhangú szavazással (10/2008. (III. 20.) sz. határozat) döntött arról, hogy a nyári olimpiai játékokon résztvevı megyei sportolók felkészülésének támogatását

5 5 javasolja a közgyőlésnek a Sport keret terhére. A bizottság javaslatát elfogadva a Közgyőlés döntött arról, hogy Sidi Péter sportlövıt 200 E Ft-tal, Csernoviczky Éva cselgáncsozót és Füsti Edina atlétát (gyaloglás) E Ft-tal támogatja. A bizottság megismerte a Beszámoló a évi intézményi ellenırzés tapasztalatairól, valamint az Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Dorog) alapító okiratának módosításával tárgyú elıterjesztésben foglaltakkal, amelyeket elfogadásra ajánlott a közgyőlésnek. Egyebek keretében pedig az Eötvös József Gimnázium átadásával kapcsolatos kérdések kerültek felszínre. - Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága márciusi ülését Oroszlányon, a Polgármesteri Hivatalban tartotta, ahol a XVII. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Találkozó elıkészítésével egyidejőleg sor került a helyszín megtekintésére. A bizottság átruházott hatáskörben - döntött arról, hogy a Nemzetiségi Keretbıl Ft ot kíván felhasználni a találkozóra és azt támogatási szerzıdés formájában át kívánja adni Oroszlány városának a rendezvény költségeinek fedezetére. A bizottság - ugyancsak átruházott hatáskörben - döntött a Nemzetiségi Kereten tartalékban lévı pénzösszeg felosztásáról (3/2008. (III.20.) számú határozat) a következık szerint: -a XVII. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Találkozó költségeinek kiegészítı támogatására: Ft, - a év folyamán adódó egyéb nemzetiségi feladatokra: Ft - Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottsága márciusi ülésén tájékoztatást kapott a Wächtersbachi Vásáron való megjelenés elıkészületeirıl; átruházott hatáskörben döntött az Idegenforgalmi és a Nemzetközi Kapcsolatok Keretének felosztásáról (6/2007. (III.20.) számú határozat) a következık szerint: IDEGENFORGALMI KERET Szakmai tevékenység Utazás Kiállítás költsége Turisztikai marketing eszközök Pályázati önrész, keret Összesen: NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KERET Szakmai tevékenység: Main-Kinzig-Kreis (2008. évi programok hivatalos delegációk látogatása, fogadása) Workcamp Kötelezettséggel terhelt: Wächtersbachi Vásáron való megyei megjelenés április 26. május 4. Heinsberg Kreis (2008. évi programok, hivatalos delegációk látogatása, fogadása) Euro-Jugend-Találkozó, Sportfesztivál Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

6 6 Nyitra Kerületi Önkormányzat (2008. évi programok, hivatalos delegációk látogatása, fogadása) Midlothian Council (2008. évi programok, hivatalos delegációk látogatása, fogadása) Henan Tartomány (2008. évi programok, hivatalos delegációk látogatása, fogadása) Új partnerkapcsolat kialakítása (Kárpátalja, Vajdaság) Összesen: Ft Ft 0 Ft Ft Ft Egyebek keretében pedig a közeljövıben várható, nemzetközi kapcsolatokat érintı eseményekrıl tárgyaltak a bizottság tagjai. - Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága márciusi ülésén megvitatta és közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta a következı közgyőlési elıterjesztéseket: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája címzett pályázattal történı megvalósításának idıarányos részérıl A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Ete község halasztási kérelme a Kistelepülési Pályázati Alapból kapott támogatás visszafizetésére - Ügyrendi és Regionális Bizottsága márciusi ülésén jogi szempontból véleményezte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletmódosítás tervezetét és véleményezte az Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Dorog) alapító okiratának módosítása tárgyú elıterjesztést. Közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta az elıterjesztéseket a bizottság. Ezt követıen módosította ez évi munkatervét: az áprilisi ülésének idıpontjául április 22-ét határozta meg. Információ a késıbbiekben megrendezésre kerülı bizottsági ülésekrıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés - Egészségügyi és Szociális Bizottsága április 17-én 9.00 órai kezdettel ülésezik Esztergomban, a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában. - Környezetvédelmi Bizottsága április 22-én 9,00 órai - Mezıgazdasági Bizottsága április 23-án 14 órai kezdettel ülésezik Bábolnán, a Pettkó- Szandtner Tibor Lovaskollégium és Szakiskolában. - Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottsága április 17-én 9.00 órai - Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottsága április 18-án Esztergomban tartja ülését.

7 7 - Pénzügyi Bizottsága április 21-én órai - Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága április 21-én 11,00 órai - Ügyrendi és Regionális Bizottsága április 22-én 9,00 órai kezdettel ülésezik. A bizottsági ülésekrıl a késıbbiekben adunk tájékoztatást. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belsı szervezeti egységei biztosították a bizottságok mőködésének adminisztratív feltételeit. Ezen túl végzett munkájukról a következık szerint adnak tájékoztatást: Elnöki Titkárság - Nemzetközi kapcsolatok: április 2. Komárom-Esztergom megye Tatabányára látogatott a Nyitrai partnermegye alelnöke, Dr. Jan Vanco és képviselıtársa Ing. Pavol Menky, a Pénzügyi Bizottság elnöke. A találkozón Dr. Völner Pál elnök és Turi Bálint NKIB elnök egyeztetett a közös pályázati lehetıségek és a szorosabb együttmőködés kérdésérıl. Délután a vendégek a Területi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselıivel találkoztak április Kárpátalja, Beregszász Simon Géza alelnök vezette delegáció munkalátogatatáson vett részt Beregszászon. Meglátogatták a Magyar Fıiskolát és találkoztak Dr. Brenzovics Lászlóval, akik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke és egyben a megyei közgyőlés alelnöke is. A találkozón a partneri együttmőködés lehetıségét vitatták meg. Elnökség Március 27. A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács ülésén vett részt dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Március 28. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vett részt dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Március 31. Kisbér Város Képviselı-testületének ülésén vett részt dr. Völner Pál. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke tájékoztatást nyújtott a megyei önkormányzati feladatok ellátásáról és a területfejlesztési lehetıségekrıl. Fenntartói tájékoztatót tartott az Eötvös József Gimnázium jövıbeni helyzetérıl dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke.

8 8 Április 02. A Jan Vančo, nyitra megyei alelnök vezetésével érkezı delegációt fogadta dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. A megbeszélésen részt vett Turi Bálint, a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, Mézes Melinda, nemzetközi és idegenforgalmi referens. Április 05. Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a tatabányai Máltai Játszótér jótékonysági rendezvényén az Egyesület egy forint értékő életmentı mőszert adományozott a Szent Borbála Kórház csecsemı és gyermek intenzív osztálya részére egész napos Mosoly fesztivál keretében, amelyen részt vett dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke. Április 07. A Magyar - Szlovák Határon Átnyúló Együttmőködésrıl szóló konferencián vett részt dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés és a megyei területfejlesztési tanács elnöke. Április 8. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnöke, dr. Völner Pál és dr. Budai Gyula, a MAGOSZ szövetségi igazgatója A bábolnai agrárbirodalom végnapjai. Kinek kell a Nemzeti Ménesbirtok? Tizedáron kelt el a Kerteskıi Gazdaság. címmel sajtótájékoztatót tartott. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom Megyei Szervezete éves közgyőlését tartotta, amelyen részt vett és tájékoztatót nyújtott az önkormányzat vállalkozássegítı tevékenységérıl dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke. Április 13. A Rákóczi Szövetség 1848-as emléktábla avató ünnepségén mondott beszédet dr. Völner Pál. A közgyőlés elnöke az ünnepséget követıen a lábatlani református templom istentiszteletén vett részt. Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Egészségügyi referens A Magyar Kórházszövetség XX. Kongresszusát Debrecenben tartotta április 2-4. között. A három napos kongresszuson szó volt a fekvıbeteg szakellátás helyzetérıl az elmúlt egy év jogszabály változásai tükrében. Gondot okoz a betegellátásban és betegirányításban az egyes intézmények bezárása, más intézmények ágyszám csökkentése, az intézményeken belüli struktúra változása (aktív és krónikus ágy arányának változása), a finanszírozáson belül a teljesítmény volumen korlát. Külön foglalkoztak a munkaerıhiánnyal, a munkaidı betartásának nehézségeivel, és az orvostársadalom elöregedésével. A Szent Borbála Kórház fıigazgatója a kongresszuson elıadta a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlésen is elhangzott elıadását egészségügyi szolgáltatók stratégiai alkalmazkodása az ellátó rendszer piaci átalakításának folyamatában a tatabányai Szent Borbála Kórház példáján címmel.

9 9 A Kórházszövetség közös állásfoglalást fogalmazott meg, mely szerint érdekelt az egészségügyi ellátó rendszer átalakításában, azonban ezt átgondoltan, a szakmával egyeztetve tudja elfogadni. Közmővelıdési és közgyőjteményi referens Részt vettünk: - a Komárom-Esztergom megyei Megyenapok címő rendezvénysorozat elıkészítésében; - a Kuny Múzeum Kıbezárt élet címő kiállításának megnyitóján; - a Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány kuratóriumi ülésén; - Segítségnyújtás, információadás az OKM megyei önkormányzatokat vizsgáló közmővelıdési szakfelügyeleti ellenırzéséhez. - Baji vezetési, védelmi központ megtekintése. - Segítségnyújtás a megyei múzeumi szervezet szervezeti és mőködési szabályzatának kidolgozásához, mőködési engedély megkéréséhez, valamint a kedvezményes belépési lehetıség elıkészítése. Oktatási osztály április 3-án intézményvezetıi értekezletet tartottunk a megyei önkormányzat fenntartásában lévı intézmények számára az igazgatók és a gazdaságvezetık részvételével. Az értekezlet fıbb témái voltak: - intézményracionalizálási intézkedések - vagyongazdálkodási szabályok - tájékoztató a kiskincstári rendszerrıl évi ellenırzés tapasztalatai - tájékoztató a közbeszerzésekrıl, a biztosítóváltásról, a számlavezetı pénzintézetrıl - aktuális mőszaki kérdések. Sportreferens Folyamatos: /2008. tanévi diákolimpia megyei döntıinek szervezése, koordinálása /2008. évi tavaszi körzeti versenyek rendezése (DSB-k) - MOSB Sport pályázat 2008 Programok: - Szellemi Diákolimpia V-VI. korcsoportos országos elıdöntı Tata, Eötvös József Gimnázium - március 16. Elnök: Martinek János olimpiai bajnok - Sakk diákolimpia III-VI. korcsoport egyéni verseny; Tata, Kıkúti Ált. Isk. (március 22.) - Kézilabda IV. korcsoport fiú megyei döntıje, Ács, Gárdonyi Géza Ált. Isk. (március 27.) - Részvétel: Kistérségi Sportnap Esztergomban Dobó Katalin Gimnázium (március 30.) - Kézilabda IV. korcsoport leány megyei döntıje, Tatabánya (március 31.) - Mezei futás diákolimpia Kecskéden, a Repülıtéren (április 1.) - Kosárlabda IV. korcsoport fiú megyei döntı Esztergomban, a Dobó Gimnáziumban (április 3.)

10 10 - Kosárlabda IV. korcsoport leány megyei döntı Tatán, a Vaszary J. Általános Iskolában (április 2.) - Tájékozódási futó diákolimpia közös rendezés a Kultsár István Középiskolával Tatán (április 4.) - Szellemi Diákolimpia V-VI. korcsoportos országos döntı Tata, Eötvös József Gimnázium - március 16. Elnök: Németh Ferenc olimpiai bajnok - Labdarúgás V. kcs. Megyei döntı Tatabányán (április 7.) - Kosárlabda III. korcsoport fiú megyei döntı Oroszlányban (április 9.) - Kosárlabda III. korcsoport leány megyei döntı Tatabányán, a Kodály Zoltán Általános Iskolában (április 10.) - III. korcsoportos labdajáték megyei döntık elıkészítése. Sportágak: röplabda, kézilabda - Labdarúgás IV. korcsoport megyei döntı elıkészítése Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztály Költségvetési Osztály Költségvetési gazdálkodás A 16/1997. (XII.18.) sz. önkormányzati rendeletnek megfelelıen jelentjük, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek március 31-i tartozásállománya a mellékelt 1. sz. táblázat szerint alakult. A évben felvett munkabérhitelek és kamataik alakulását a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az önkormányzat fenntartásában mőködı Szent Borbála Kórház március 31-i állapotnak megfelelı tartozásállományát a 3. sz. táblázat tartalmazza. J O G S Z A B Á L Y O K évi VII. törvény Egyes adótörvények módosításáról /M.K.44./ évi IX. törvény A március 9-i országos ügydöntı népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról /M.K.50./ 48/2008. (III.11.) Korm.r. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm.rendelet módosításáról /M.K.39./ 49/2008. (III.14.) Korm.r. A közszféra területén dolgozók évi illetményemelésének és egyé személyi célú kifizetésének támogatásáról /M.K.42./ 67/2008. (III.29.) Korm.r. A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról /M.K.53./ 71/2008. (IV.3.) Korm.r. A nyugellátások és a baleseti járadék évi évközi kiegészítı emelésérıl /M.K.55./

11 11 72/2008. (IV.3.) Korm.r. A nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások évi évközi kiegészítı emelésérıl /M.K.55./ 15/2008. (III.27) ÖTM r. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirıl /M.K.51./ 16/2008. (III.28.) ÖTM r. Az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérıl /M.K.52./ 2/2008. (III.31.) SZMM r. A szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásáról, valamint egyes szociális szolgáltatások évi kiegészítı támogatásáról /M.K.54./ 5/2008. (IV.3.) MNB r. A XXIX. nyári olimpiai játékok emlékérme kibocsátásáról /M.K.55./ 21/2008. (IV.8.) ÖTM r. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztési Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet módosításáról /M.K.58./ 13/2008. (IV.10.) OKM r. A XX. Oktatási és Kulturális Minisztériumi költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok évi felhasználásának szabályairól /M.K.59./ 22/2008. (IV.10.) ÖTM r. Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról /M.K.59./ 28/2008. (III.20.) OGY h. Az Új Tulajdonosi Programról /M.K.46./ A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt közleménye a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek értékesítési szabályzatának kibocsátásról /M.K.41./ A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt közleménye a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek haszonbérleti pályázati szabályzatának kibocsátásáról /M.K.42./ Az Országos Választási Bizottság közleménye a március 9-én megtartott országos népszavazás eredményérıl /M.K.47. I. kötet/ Tatabánya, április 16. Dr. Völner Pál

12 12 A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés HATÁROZATI JAVASLAT 1. A évi munkatervben május 29-ére ütemezett ülésének idıpontját május 22-ére módosítja. Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. Módosítja a 37/2008. (III.27.) számú közgyőlési határozatban szereplı Csernoviczky Éva cselgáncsozó és Füsti Edina atléta (gyaloglás) felkészülését segítı támogatását és azt 200 E 200 E Ft -ra felemeli. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 3. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 13/2008. (I.31.) 45/2008. (III.27.) 39/2008. (III.27.) 46/2008. (III.27.) 40/2008. (III.27.) 49/2008. (III.27.) 42/2008. (III.27.) 50/2008. (III.27.) 44/2008. (III.27.) 4. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót.

13 13 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 2008 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet SPORT: Diák- és szabadidısporttal kapcsolatos feladatok ellátása témákban az alábbi feltételekkel: Pályázati keretösszeg: 6 millió Ft, a támogatás mértéke támogatási célonként változó. A támogatás formája: vissza nem térítendı Pályázók köre: megyei sportszövetségek, sportági országos szakszövetségek megyei szervezetei, valamint a megyei sportszövetségek szövetsége Önállóan bejegyzett, adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkezı sportszövetségek pályázhatnak. A támogatás mértéke: Minimum Ft/pályázat Pályázati feltételek: A pályázat idıtartama március 1. december 31. között kizárólag Komárom-Esztergom megyében megvalósuló vagy Komárom-Esztergom megyét népszerősítı programokra/fejlesztésekre. Pályázni lehet: Rendezvények Helyi, körzeti, megyei szintő sportrendezvények, bajnokságok rendezési költségeinek, továbbá a fogyatékosok országos/megyei szintő rendezvényeinek támogatására, valamint a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására. Pályázható költségnem: sportlétesítmények bérleti díja, versenybírói díj és orvosi ügyeleti díj, a díjazási költségek közül: érem, kupa, oklevél, valamint a résztvevık által igénybe vett tömegközlekedési eszközök csoportos utazási költségei, csoportos szállásköltségek (csoport: legalább 6 fı), nevezési díj. Mőködési költségek A pályázó támogatása infrastruktúrájának fenntartására, sportlétesítmény bérlésére. Pályázható költségnem: sportlétesítmény bérleti díja, áram-, közüzemi díjak, vezetékes telefon költségeinek díja, a kizárólag természetben őzhetı sportágak esetén térképek, festékek, szerszámok ára (pl. tájfutók térképei beszerzéséhez, turisták útjelzéseinek felújítási, erdei sportlétesítmények javítási céljára). Pályázatok benyújtása: A pályázatot két példányban (!), lefőzve kell benyújtani zárt borítékban Megyei SPORT -pályázat jeligével a felhíváshoz mellékelt pályázati adatlap és a pályázat kötelezı mellékleteinek becsatolásával a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat címére (H-2800, Tatabánya, Fı tér 4.).

14 14 A pályázatok benyújtási határideje: április 11. (péntek) 12,00 órai beérkezéssel Pályázatok elbírálása: A pályázatok támogatásáról az illetékes bizottságok kivétel az alapítványok, ahol a megyei közgyőlés a döntéshozó testület döntenek a április havi rendes ülésükön. A döntéshozót indoklási kötelezettség nem terheli. A pályázat eredménye a weboldalon ill. írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre. A nyertes pályázókkal a Megyei Önkormányzat szerzıdést köt. A pályázatokat hiánytalanul, a pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követıen 3 munkanapon belül van lehetıség. A hiányos pályázatok esetében a bíráló bizottságok jegyzıkönyvben rögzítik a hiányzó adatok tényét és a pályázatból való kizárás okát! A támogatott pályázatok esetében a támogatási szerzıdést a döntési értesítı kézhezvételétıl számított 30 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követıen (amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg) a támogatási döntés hatályát veszti. Vis major esetekben egyedi döntést hoz az illetékes bizottság. Amennyiben a döntéshozó a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a pályázónak a döntés kézhez vétele után 30 napon belül lehetısége van a fejlesztés szakmai tartalmának és a vállalt kötelezettségének csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelelı átdolgozott részeinek benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szakmai tartalom csökkentésének lehetıségével nem él, abban az esetben az eredeti pályázat szakmai tartalmát és kötelezettségeit kell megvalósítani. Támogatás utalása: Fı szabályként a megítélt támogatás 50 %-a a támogatási szerzıdés megkötését követıen 30 napon belül kerül átutalásra, további 50 % az elszámolás után illeti meg a pályázót, melytıl az egyes bizottságok az elbírálás során eltérhetnek. Támogatásról történı elszámolás: A program megvalósulását követıen vagy a támogatási szerzıdés aláírását követı (már megvalósult program esetén) 30 napon belül a támogatási szerzıdés 1. sz. mellékletét képezı elszámolási lapon, csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat, melyen beazonosíthatóan szerepel a pályázati cél és a költségtételek (a hitelesítés formája: az eredetivel mindenben megegyezı hiteles másolat aláírás, pecsét). Az elszámolást a Megyei Önkormányzat címére (H-2800 Tatabánya, Fı tér 4.) Pályázati elszámolás és a pályázati téma megjelöléssel 2 példányban kérjük beküldeni. Jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a pályázat kötelezı mellékleteinek jegyzéke díjmentesen átvehetık a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat portáján (munkanapokon óra között). A pályázatokkal kapcsolatosan érdeklıdni lehet az illetékes szakreferenstıl: Csicsó Erika: (Tel: 34/ , Tatabánya, Mellékletek: Pályázati adatlap Pályázat kötelezı mellékleteinek jegyzéke Pályázati elszámoló lap

15 15 A pályázat kötelezı mellékleteinek jegyzéke 1. sz. melléklet: a pályázó szervezet rövid (max. 2 oldal) bemutatása 2. sz. melléklet: alapító okirat, alapszabály, másolata, 3. sz. melléklet: a program/projekt részletes leírása ( max. 3 oldal) 4. sz. melléklet: a projekt részletezett költségvetése a mellékelt adatlapon (külsı kivitelezı, készítı esetén árajánlattal alátámasztott) 5. sz. melléklet: együttmőködésben megvalósított fejlesztéseknél, programoknál, az együttmőködı fél rövid bemutatása, az együttmőködésben a feladat és költségmegosztás bemutatása

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-52/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 17-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 17-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-298/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-104/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 22-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 22-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-113/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-75/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-67/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának melléklet 2/2010. (10.28.) számú a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Nonprofit Kft. közterület-használat engedélyezési kérelmérıl Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-41/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére -KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1372008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A 2012. évi munkaterv megállapítása 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés!

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-215/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-56/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-229/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS

*1000050705873* ELİTERJESZTÉS Budapest Fıváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Fıpolgármester-helyettes *1000050705873* *1000050705873* ikt. szám: FPH037 /968-16 /2012 tárgy: Javaslat a Fıvárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-281/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-29/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Zalaapáti Mővelıdési Ház évi közmővelıdési munkatervét, évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja.

Zalaapáti Mővelıdési Ház évi közmővelıdési munkatervét, évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja. 13/2012. /III. 01./ számú határozat: Zalaapáti Mővelıdési Ház 2012. évi közmővelıdési munkatervét, 2011. évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja. Felelıs: Pozsegovits Borbála Mőv. Ház vezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II.

IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II. IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: 2011. ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II. ÜTEM) MELLÉKLET: E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-46/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben