Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevétel jogcíme. Adóbevételek"

Átírás

1 Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz Szoc. feladatok kie. támog. Egyéb központi támogatás Átvett peszk., állami elk.alap (mozgáskorl. támog.gyvt) évi pót normatíva Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Iparűzési adó Pótlék, bírság Adóbevételek Átvett pénzeszközök TB.finanszírozás (anya és gyermekvédelem) Közhasznú tevékenység támogatására Választások, védőnői játszótér Működési bevételek Étkezés térítési díjak Általános Iskola étk.térítési díj. Óvoda étk.térítési díj Felnőtt étk.(alkalmazotti, vendégebéd) Szociális étk. Bérleti díjak Lakás és nem lakás bérleti díjai Szemétszáll.gk. és víztornyok bérleti díja Művelődési Ház bérleti díja Tornaterem bérleti díja Hivatal egyéb bevételei (közterületfogl., kifüggesztésid., hirdetési díjak) Vízszolgáltatás bevétele Strand, kemping bevétele Szemétszállítási díj bevétele Egyéb bevételek Általános forgalmi adó Kamatbevétel Összesen: Összesen: Összesen: Összesen:

2 Bevétel jogcíme Felhalmozási bevételek Útépítéshez hozzájárulás Belterületi, zártkerti ingatlanok eladása Nagyberuházás utófinansz.miatt várható: Protégé számlák miatt (8880 e Ft 90 %-a) LOOPBACK számla miatt (9468 e Ft 90 %-a) IHSV Co szla miatt (4649 e Ft 90 %-a) már utalt ÁFA kompenzáció miatt Felhalmozási hitel Faluközpont felújítás önerőre Polg.Hiv. akadálymentesítés önerőre Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI HITEL FOLYÓSZÁMLA HITEL ÖSSZES BEVÉTEL

3 Kiadás jogcíme POLGÁRMESTERI HIVATAL Köztisztviselők alapilletménye Keresetkiegészítés (13. havi bér polgármester nélkül) Jubileumi jutalom (1 fő ) Somodi Istvánné Közlekedési költségtérítés (köztisztviselők) Egyéb költségtérítés (polgármester) Köztisztv. CAFETÉRIA juttatása Állományba nem t.j.(újságszerk,kihord,tűo.pk.td.) Képviselők tiszteletdíja Képviselői költségtérítés Bérjárulékok Készletbeszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat (papíralapú szakmai tájékoztatási eszk.) Egyéb információ hordozó (elektronikus eszközök) Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök Egyéb klet besz.(tisztítószer, karbantartási anyag) Kommunikációs szolgáltatások Telefondíj Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolg. (rendszergazda) Szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üz.,fennt.(posta, foglalk.eü.,földh.szolg.) Pénzügyi szolg.(banki ksg-ek) Községi rendezvények költségeire Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személy juttatása Szellemi tevékenységre kifizetés (dr.tápay, Illés, Ozsváth L.,könyvvizsg.) Egyéb dologi kiadás Önk-i szintű Áfa fizetési kötelezettség

4 Általános forgalmi adó Előző évi normatíva visszafizetés VIS MAIOR visszafiz. Hitelkamat törlesztés Tőke törlesztés Adók, díjak (Önkorm. szintű) Csatornamű Vízgazd.társ.(kezességvállalás) Dologi kiadások összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Dologi kiadások Közteherjegyek: Végrehajtási dij Késedelmi kamat Üdülési csekk szolg.dija Továbbképzés Egyebek(Eljásári dij,szolg.dij stb)

5 ÉLELMEZÉSI TEVÉKENYSÉG (KONYHA) Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Egyéb bérrendszer alá tart. alapbére Keresetkiegészítés (13. havi) Étkezési hozzájárulás (5 fő) Bérjárulékok Kiadás jogcíme Készletbeszerzés Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Hajtó- és kenőanyag Munkaruha Egyéb klet besz.(tisztítószer, karbantartási anyag) Kommunikációs szolgáltatások Telefondíj Szolgáltatások Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemelt.,fennt.,(posta, vagyonbizt.) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés ÉLELMEZÉSI TEV. (KONYHA) ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások összesen

6 Város és községgazdálkodás Közalkalmazottak alapbére Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (közfoglal.) Keresetkiegészítés (13. havi) Étkezési hozzájárulás (2 fő) Bérjárulékok Táppénz hj. Készletbeszerzés Hajtó és kenőanyag Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha (Településőrök) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb anyag besz. (karbantartás, tisztítószer) Szolgáltatások Telefon (Településőrök) Villamos energia (díszkivilágítás) Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási ksg. Vásárolt közszolgáltatások Egyéb dologi kiadás (Szúnyogírtás költsége) Belföldi kiküldetés(településőrök) Általános forgalmi adó Kiadás jogcíme VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások

7 Kiadás jogcíme ÓVODA Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Minőségi kieg. Keresetkiegészítés (13. havi) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (közfoglalk.) Túlóra Készenléti, helyettesítési díj Jubileumi jutalom Továbbképzés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (13 fő) Egyéb költségtérítés (szakkönyv) Bérjárulékok Irodaszer, nyomtatvány Szakkönyv, folyóirat Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz (szoftver) Munkaruha Egyéb anyag besz. (karbantartás, tisztítószer) Szolgáltatások Telefondíj Egyéb komm.szolg. (rendszergazda) Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás Egyéb üzem.,fenntart.(posta, vagyobizt.) Általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Járulékok Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (vállalkozó logopédus,gyógypedagógus Dologi kiadások összesen ÓVODA ÖSSZESEN

8 ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖNYVTÁR Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (közfoglalk.) Keresetkiegészítés (13. havi) Rendszeres személyi juttatások Túlóra Helyettesítés, készenléti díj Végkielégítés, felment. járó bér (Kormányné) Kiadás jogcíme Közalkalmazottak szabadságmegvált.,felmentési időre járó bér (Kiss Csaba, Földesi Tiborné) Jubileumi jutalom (Kiss Csabáné, Földesi Tünde) Minőségi munkavégzésért járó juttatás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (23 fő) Egyéb költségtérítés (szakkönyv) Ksgv. tv. szerint Állományba nem tartozók juttatásai Bérjárulékok Készletbeszerzések Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb anyag besz. (karbantartás, tisztítószer) Szolgáltatások Telefondíj Egyéb komm.szolg.(rendszergazda) Szállitás Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzem.,fennt.(posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Járulékok

9 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (vállalkozó logopédus, gyógypedagógus, óraadó) Dologi kiadások Általános iskola,könyvtár összesen:

10 Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Keresetkiegészítés (13. havi) Étkezési hozzájárulás (1 fő) Közlekedési költségtérítés Bérjárulékok Kiadás jogcíme ANYA- ÉS GYERMEKVÉDELEM Készletbeszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Könyv, folyóirat Egyéb anyagbeszerzés (karbantart., tisztitószer) Szolgáltatások Telefondíj Nem adatátviteli célú távk. Díj Egyéb kommunikációs szolg. (Softverhasználati dij) Gázenergia Villamosenergia Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemelt.,fenntart. (posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Dologi kiadások ANYA-ÉS GYERMEKVÉDELEM ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok

11 Kiadás jogcíme CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Készletbeszerzések Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz, szakmai eszközök Egyéb anyagbeszerzés (karbantart.,tisztítószer) Szolgáltatások Telefondíj Karbantartás, kisjavítás Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások Nyári gyermekétkeztetés CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERM.JÓLÉTI SZOLG.ÖSSZ.

12 Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Keresetkiegészítés (13. havi) Jubileumi jutalom (30 éves) Állományba nem tartozók juttatásai Étkezési hozzájárulás (1 fő) Bérjárulékok Készletbeszerzések Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb anyagbesz. Szolgáltatások Telefondíj Adatátviteli célú távk.díjak (internet) Szállítási szolg. Gázenergia Villamosenergia Karbantartás, kisjavítás Egyéb üz.,fennt.ksge (posta) Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Kiadás jogcíme MŰVELŐDÉSI HÁZ Céltartalék érdekeltségnövelő pályázathoz MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások

13 Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Egyéb bérrendsz. alapbére Keresetkiegészítés (13. havi) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (6 fő) Bérjárulékok Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hj. Készletbeszerzése Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyag Kiadás jogcíme KÖZSÉGI VÍZMŰ Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Járulékok Szakmai anyagok beszerzés (fertőtlenítő, tisztítószer, mérőóra csere,stb.) Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb anyagbesz.(takarítószer, karbantart.ag.) Szolgáltatások Telefondíj Egyéb komm.szolg.(rendszerg.:horváth) Bérleti és lízingdíjak Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Egyéb üzemeltetés, fenntart. (posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Számlázott szell. tevékenység Reklám és propaganda (CINEMA) Különféle adók és díjak VÍZMŰ ÖSSZESEN Dologi kiadások

14 Egyéb bérrendsz. alapbére Bérjárulékok Készletbeszerzése Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó és kenőanyag Kiadás jogcíme STRAND-KEMPING Rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Járulékok Szakmai anyagok beszerzés (fertőtlenítő, tisztítószer, mérőóra csere,stb.) Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb anyagbesz.(takarítószer, karbantart.ag.) Szolgáltatások Telefondíj Bérleti és lízingdíjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Egyéb üzemeltetés, fenntart. (posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Reklám és propaganda (CINEMA) Különféle adók és díjak STRAND-KEMPING ÖSSZESEN Dologi kiadások

15 Kiadás jogcíme Útjavítás (zúzott kő) Áfa Béke u. 14.sz. közműdíjai Áfa Villamosenergia Karbantartás Áfa Utak-hidak Utak-hidak összesen LAKÁSGAZDÁLKODÁS LAKÁSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN KÖZVILÁGÍTÁS KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Közalkalmazottak alapbére Közalkalmazozzak illetménykiegészítése Közalkalmaz.egyéb juttatása Étkezési hozzájárulás (1 fő) Rendszeres személyi juttatások TB.járulék Táppénz hozzájárulás munkaruha SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN Járulékok Dologi kiadások Kiadás jogcíme Vásárolt közszolgáltatás Áfa TELEPÜLÉSTISZT.SZOLG.ÖSSZESEN TELEPÜLÉSTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj+tb.járuléka Átmeneti segély (felnőtt+gyermek)

16 Bursa Hungarica Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Tankönyv támogatás Normatív és kieg. gyermekv. támogatás Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott ellátás RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN

17 Kiadás jogcíme FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Pályázat Iskola, óvoda konyha( Többletmunka) Pályázat akadálymentesítés (előleg visszafiz.) Térfigyelőrendszer Művelődési Ház elektromos felújítása Számítógép beszerzés 4.sz. kút bejáratához terület vásárlás Szennyvízleeresztő felülvizsgálata Anya és gyermekvédelem Épületfelújítás Vízmű, Strand, Kemping Nagymedence betonozása (csempézés) Szivattyú csere, kútjavítás Kútvezérlés Utak kátyúzása Béke, Rákóczi út vízelvezető akna készítése Hulladékgazdálkodási terv Ceglédi hulladékkezelő építése Pályázatokhoz önerő akadálymentesítés, teljes ktg-e faluközpont felújítás Polg.Hiv. akadálymentesítés Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb ktg-ek Könyvvizsgálat ksg-e 2009.évi Vismaior védekezési munkái Általános forgalmi adó FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 Kiadás jogcíme TÁMOGATÁSOK, EGYÉB BEFIZ.KÖTELEZETTS. Civil szervezetek támogatása Tűzoltószertár építéséhez támogatás Katasztrófavédelmi szervezet támogatása DSK támogatása MÖSZ Pes megyei Területfejlesztési Tanács Tápió-Hajta Gödöllői Turisztikai Egyesület GVOP Működési hj. Aranyi állatotthon támog. ( Eb-farm ) ÖSSZESEN

19 Kiadás jogcíme Polgármesteri Hivatal Élelmezési tevékenység Város és községgazdálkodás Óvoda Általános Iskola, Könyvtár Anya és gyermekvédelem Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat Művelődési Ház Községi Vízmű Strand, kemping Utak-hidak Lakásgazdálkodás Közvilágítás Településtisztasági szolgáltatás Rendszeres és eseti ellátások Támogatások, egyéb befizetési kötelezettségek Felhalmozási kiadások Országgyűlési választások Települési kisebbségi választások Szociális étkeztetés 2009.évi Váti-nak utalt összeg (KÁTA Épszöv.) Ár és belvízvédelem Tartalék Kiadások összesen

20 2010.év javaslat 2010.mód e.i I.félévi teljesités Telj.%-a

21 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I.félévi teljesités Telj.%-a

22 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I. félévi teljesítés Telj. %-a

23

24 2010.év javaslat évi mód.e.i I.félévi teljesítés Teljesítés %-a

25 2010.év javaslat mód.e.i I. félévi teljesités Teljesités %-a

26 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I. félévi teljesítés Teljesítés %-a

27 2010.év javaslat 2010.mód. e.i I.félévi teljesítés Teljesítés %-a

28

29 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I. félévi teljesités Teljesités %-a

30 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I.félé vi teljesités Teljesités %-a

31 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I.félé vi teljesités Teljesités %-a

32 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I.félé vi teljesités

33 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I. félévi teljesités Teljesités %-a

34 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a

35

36 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a

37 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a

38 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi Teljesités %-a teljesítés

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93 KIADÁSOK 360.000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Hagyományok Háza 2013. évi elemi költségvetés indoklása

Hagyományok Háza 2013. évi elemi költségvetés indoklása Elemi költségvetés indoklás 2013. év Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szektor: 1051 Cím/alcím: 0400 Intézmény megnevezése: Hagyományok Háza PIR törzsszám: 309480 Áht (I) azonosító: 038258

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLATÜKÖR

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLATÜKÖR SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLATÜKÖR 2014. 1110000000 Vagyoni ért. jogok NR X 1111000000 Egyéb vagyoni ért. jogok NR X 1120000000 Szellemi termékek NR X 1181000000 Vagyoni ért. jogok tf. écs NR X 1182000000

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben