Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az Interneten megjelenítse. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel kizárólag oktatási és tudományos, nonprofit célú, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI F ISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI F ISKOLAI KAR A Limagrain Magyarország költséggazdálkodása és jövedelmez ségének elemzése Küls konzulens: Nedvesi Renáta Operatív konzulens: Simonné Romsics Erika Gyarmatiné Tóth Georgina Távoktatás Pénzügy/Számvitel szak Számvitel szakirány

3

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Cégismertet A vállalkozás tevékenysége Vet magpiaci helyzet A Limagrain Magyarország számviteli politikája Költségtani ismeretek, költséggazdálkodás Költség, ráfordítás, kiadás Költségek csoportosítása A költséggazdálkodás A költséggazdálkodás fontosabb módszerei, területei A költségek tervezése A költségek elszámolása A költségek alakulásának elemzése A költségek alakulásának ellen rzése Jövedelmez ség A gazdasági hatékonyság elemzése Komplex hatékonyság Él munka hatékonysági mutató

5 Bérhatékonyság mutatói Eszközhatékonysági mutatók Termelési költségszint mutató kehatékonyság Jövedelmez ség alakulásának átfogó elemzése Árbevétel arányos jövedelmez ség kearányos jövedelmez ség Él munka arányos jövedelmez ség Eszközarányos jövedelmez ség Er forrás arányos jövedelmez ség Eredményelemzés Üzemi, üzleti tevékenység eredmény elemzése Pénzügyi eredmény elemzése Rendkívüli eredmény elemzése Mérleg szerinti eredmény elemzése Összefoglaló értékelés Irodalomjegyzék Mellékletek

6 1. Bevezetés A vet magtermesztés a magyar mez gazdaság jelent s, nagy hagyományokkal rendelkez ágazata. A vet mag, amely kiinduló pontja és dönt mértékben meghatározója a növénytermesztés sikerének, mindig is fontos szerepet töltött be a gazdaságban. A piacot jellemz kínálati viszonyok, az élesed verseny és a szigorúbb min ségi el írások megkövetelik a jó min ség, igazolt eredet vet mag használatát. A jövedelmez ség alapja a vet mag el állítás termésbiztonságának megteremtése a hatékonyság és gazdaságosság figyelembe vételével. Napjaink költségtudatos világában a költséggazdálkodásnak egyre nagyobb szerep jut. A jövedelem növelése az értékesítés volumenének emelésével, a gazdálkodás költségeinek, vagy a termelés, forgalmazás költségeinek csökkentésével lehetséges. Egy piaci alapon m köd vállalkozásnál különösen lényeges kérdés az eredményes m ködés és ennek érdekében hozott vezet i döntések. A pontos költséginformációk segítik ezeket a döntéseket, ezáltal a vállalat versenyképességéhez nagymértékben járulnak hozzá. Az információ azonban nemcsak a vállalkozás döntéshozóinak, de a társaság tevékenységér l a tulajdonosoknak, illetve a vállalkozási környezetnek is elengedhetetlen forrás. A tulajdonosoktól jogos igény a vagyoni helyzet stabil megléte, a vállalkozás megfelel jövedelemtermel és osztalékfizet képessége. A tényleges költségek ismerete, azok alakulása és elemzése lényeges a potenciális befektet knek is, hogy lehet ségük legyen mérlegelni a befektetési döntéseiket, tisztában legyenek a társaságtól elvárható hozammal és kockázattal. A szállítók és vev k szemszögéb l nézve pedig a kiszámítható üzleti kapcsolatot, a biztonságos pénzügyi helyzetet jelenti a megfelel információ. Végül, de nem utolsósorban a munkavállalók biztos munkahelye, a tevékenység folytatásának ismerete jelenti a kiszámíthatóságot. Az információhoz való hozzájutást, annak megszerzését a számviteli törvény szabályozza. 4

7 A számviteli törvény célja: meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítend elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket. 1 Biztosítja, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet adjon a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l. A tevékenység költségeinek elemzése az információhoz jutást segíti el, illetve biztosítja, hogy az információ érthet vé váljon a felhasználójának. Dolgozatomban a LIMAGRAIN Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe költséggazdálkodásával és jövedelmez ségével foglalkozom. A költségelemzés során kitérek a költségszerkezet, a költségváltozás, valamint a költségek alakulására ható tényez k vizsgálatára. A vállalkozás által a költségek elszámolásának, nyilvántartásának módjára, valamint azok ellen rzésére. A jövedelmi helyzet elemzése során el ször a gazdasági hatékonyság alakulásával foglalkozom a hozammutatók felhasználásának segítségével. A vállalkozás fejl désének mérésére alkalmazom a komplex-, az él munka- és eszközhatékonysági mutatót. A jövedelmez ség szintjének megállapításához a jövedelmez ségi mutatókat használom fel. Végül az eredményelemzés során arra keresem a választ, hogy az eredménykimutatás egyes eredménykategóriái hogyan változtak a vizsgált 3 év során. 1 A számviteli törvény 2009, I fejezet, 1., 7.o. 5

8 2. Cégismertet A francia Limagrain nemesít ház vet mag nemesítéssel és el állítással, valamint a mag értékesítésével foglalkozó cégcsoport. A Limagrain név már ismer sen cseng szerte a világban, így Magyarországon is, azt azonban talán kevesebben tudják, hogy francia eredet cég egy klasszikus szövetkezetet takar. A hatszáz gazdálkodó tagot számláló Limagrain Szövetkezet 100 %-ban tulajdonolja a Group Limagrain Holdingot, amely a világ negyedik legnagyobb vet magcégét megtestesít vállalatóriás. Ugyanakkor a legnagyobbnak számít azon vet mag-el állító és forgalmazó vállalkozások sorrendjében, melyek nem vegyipari konszern tulajdonában, vagy azzal szoros kapcsolatban m ködnek. A szövetkezet gazdálkodásának sikeréhez évr l évre mez gazdasági vállalkozó járul hozzá. A cégcsoport világszerte több mint 6100 f t foglalkoztat A vállalkozás tevékenysége Limagrain csoport tevékenységének négy f alappillére a szántóföldi vet mag-, a zöldség vet mag-nemesítés és forgalmazás, a kertészet és az élelmiszeripar. E négy f terület és a hozzájuk tartozó mez gazdasági és biotechnológiai kutatásfejlesztés alkotják a nemesít vállalat eredményeit és járulnak hozzá ahhoz a sokszín séghez, amelyet mind termékpaletta, mind pedig világmárkák bizonyítanak. Fontos megjegyezni, hogy a napraforgó nemesítési munka a Soltis nev vállalatnál történik, amely a Limagrain és egy francia versenytárs, az Euralis tulajdonában van. A foglalkoztatási helyzetkép is nagyon érdekes információt jelent, ugyanis a vállalkozás közel 2 milliárd forintos árbevételét a 2009/2010-es üzleti évben 49 f alkalmazott segítségével érte el. 6

9 Az értékesítés menete Az értékesítés közvetetten történik, vagyis az eladó és a végs felhasználó közé ékel dnek be a forgalmazó, integráló vállalkozások. A vet magot a forgalmazó cég vásárolja meg az el állítótól, majd értékesíti és kiszállítja a termel nek. A forgalmazók munkáját és eredményességét is segítve generálják a vet mag igényeket az el állító cég területi képvisel i a termel k közvetlen megkeresésével. Az árbevétel legnagyobb hányadát a kukorica, a napraforgó és a repce vet mag értékesítés adja, de néhány éve már kalászos gabona vet mag eladásával is b vítették a termékskálájukat. Az értékesítés zsákolt kiszerelés, a zsák súlyát a benne lév mag (1000 mag súly) tömege határozza meg. Kukorica esetében 50 ezer mag/zsák súlya kg, napraforgónál 150 ezer kaszat/zsák súlya kg és a repce tömege 3,5 millió mag/zsák kg. Kukorica árbevétel alakulása 2007/ / /2010 Értékesített mennyiség (zsák) Nettó ár, Ft/zsák Nettó árbevétel, ezer Ft táblázat Napraforgó árbevétel alakulása 2007/ / /2010 Értékesített mennyiség (zsák) Nettó ár, Ft/zsák Nettó árbevétel, ezer Ft táblázat 7

10 Repce árbevétel alakulás 2007/ / /2010 Értékesített mennyiség (zsák) Nettó ár, Ft/zsák Nettó árbevétel, ezer Ft táblázat A Limagrain árbevételének alakulása, eft Kukorica Napraforgó 2007/ / /2010 Repce 1.diagram 8

11 Cégtörténeti kitekint 1965: Fontos mérföldk nek tekinthet. Ekkor kib vül a tevékenység a kukorica hibridek kutatási és nemesítési programjával, illetve ezek szállítmányozásával Északeurópai országokba. A kukoricanemesítési tevékenység sikere ismertté tette a Limagrain hibridjeit az egész világon. Az eredményes gazdálkodásnak köszönhet en a nemesítési és kutatási tevékenység tovább er södik és lehet vé teszi a cég hibridkínálatának vítését. 1975: a Vilmorin cég felvásárlásával a zöldség és kertészeti növények irányába nyit a francia nemesít cég. 1983: Saját kukorica malom létrehozása, amely hozzájárul a vertikális integráció megvalósításához, azaz nem csak a vet mag értékesítése immáron a cél, hanem a mez gazdasági végtermék feldolgozása és értékesítése. 1995: A Jacuet cég megvásárlásával egy ipari méret pékséget hoz létre a Limagrain Franciaországban. Mindeközben az amerikai piac meghódítása is elkezd dik, kukoricakutató állomás és egy önálló kukorica üzletág létrehozása járul hozzá a tengerentúli fejl déshez. A genetikai bázis id közben kiegészült nagyszámú kanadai, amerikai és egyéb alapanyaggal, mely révén koncentrált és hatékony nemesítési programok indulhattak el. 1998: A Limagrain hosszú távon kíván megbízható partner lenni Magyarországon, és ennek jeleként ebben az évben kísérleti és nemesít állomást létesített hazánkban. A dél-alföldi régióban megvalósuló nemesítési programok célja a magyar viszonyoknak megfelel, valamint a Kárpát-medence országainak igényeit kielégít, piacképes kukorica- és napraforgó hibridek el állítása. Az LG kukorica nemesítési programjai pontosan arra szolgálnak, hogy a sokszín termel i igények mindegyikére megfelel választ adjanak. Ezzel egy id ben márkaképvisleti hálózaton keresztül megkezd dik az LG kukorica és napraforgó hibridek piaci bevezetése hazánkban. 2000: Megalakul a Limagrain Magyarország Kft. és kezdi meg önálló kereskedelmi, el állítói tevékenységét itthon. A viszonteladói hálózat kib vül, az országos 9

12 lefedettség mez gazdasági integrátorok mellet kis-közepes forgalmazók is terjesztik az LG magokat. Kialakul egy megyei szint területi képviseletei rendszer Budaörsi irodai központtal és Törökszentmiklósi központi raktárral. A vet mag értékesítés mellett egyre nagyobb szerepet kap az itthoni szaporítási lehet ségek kiaknázása, ezáltal stratégiai országgá válunk a kelet közép európai régió vet magellátásában : a napraforgó hibridek el retörése folyamatos, már a vetésterület 10%-án LG hibrideket használnak. A Tour de Limagrain szántóföldi rendezvénysorozat megindítása 4 országos helyszínnel : a kukorica hibridek között speciális siló hasznosítású hibridek piaci bevezetése, ezzel a mintegy hektárra emelkedik az LG kukorica hibridek országos aránya, a napraforgó részarány er södése. Kereskedelmi csapat megszervezése megyei lefedettség eléréséhez. 1 milliárdos éves árbevétel átlépése. 2005: A Limagrain Group megvásárolja a holland érdekeltség Advantát. Az akvizícióval tovább er södik Európában az LG márkanév, Magyarországon egyesül kereskedelmi csapat és összegz dnek a piaci részarányok. Az Advanta 2005-ig mintegy 1100 alkalmazottal a világ 5. legnagyobb vet magvállalata volt. A napraforgó hibridek között nóvumként jelenik meg a vegyszer toleráns LG Rimisol a köztermesztésben. 2006: szi káposztarepce fajta értékesítését kezdi meg a Limagrain, amelyb l 2 év alatt és azóta is piacvezet fajta válik Magyarországon. 2007: A LIMAGRAIN Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe megalakul. A fióktelep létrehozásának célja, hogy az er források fejlesztésével, b vítésével, a ködés optimalizálásával a piaci részesedés növekedjen, a jövedelmez ség megfelel szint legyen, a vagyon gyarapodjon. Mintegy 3000 hektáron folyik vet mag szaporítás hazánkban megel zve ezzel konkurens nemesít házak el állító felületeit. Kukoricában közel zsák 50 ezer szemes kukorica került értékesítésre, az éves árbevétel pedig meghaladja a 2 milliárd forintot. 10

13 : A Limagrain Europe 1,3 milliárd forintos fejlesztést hajt végre a törökszentmiklósi Mg. ZRt. vet magüzemében. Mindhárom növényfajban, kukorica, napraforgó, repce stabilizálódik az LG márka részaránya; árbevétel arányos nyeresége. A Limagrain Magyarország Kft. megsz nik jogutód nélkül és létrejön egy Kelet Közép Európai holdinghoz tartozó magyarországi fióktelep. 2010: Nickerson márkanév alatt a Limagrain mint Európa vezet búza nemesít je, 2 fajtával szi búza értékesítésbe kezd hazánkban. Fajtarepcék mellet hibridrepcék piaci bevezetése Vet magpiaci helyzet Magyarországi növénytermesztés számokban Országunk nedves kontinentális éghajlati övben fekszik, ahol, az éves csapadék mennyisége mm. A teljes GDP 2,8-3,0% -át teszi ki a mez gazdasági termelés, míg a teljes foglalkoztatottak 5,2%-a dolgozik közvetlenül a mez gazdaságban. A szántóföldi termesztésre alkalmas terület nagysága 4,8 millió hektár; amelyb l a kukorica 1,2 millió; az szi búza 1,1 millió; a napraforgó 550 ezer; az szi káposztarepce 300 ezer hektárt képvisel. A Limagrain nemesít ház mind a négy f szántóföldi kultúrában érdekelt vet mag nemesít ként. A teljes magyar vet magpiaci potenciál, ideértve a kertészeti kultúrákat és apró magvú növényeket is mintegy 50 milliárd forintot tesz ki éves szinten. 300 Vetésterület, ezer ha kukorica szi búza napraforgó szi káposztarepce diagram 11

14 2.3. A Limagrain Magyarország számviteli politikája Számviteli célkit zés A számviteli politika elve, hogy a számviteli rendszer által nyújtott információk megbízható alapjai lehessenek az elemzéseknek, az eltérések vizsgálatának, megbízható alapot nyújtsanak a gazdasági döntések megalapozásához, ugyanakkor a számviteli rend a hatályos szabályozásnak mindenben megfeleljen. Könyvvezetés módja A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, a kett s könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és m ködtetése a gazdálkodó erre kijelölt bels szervének feladata. A könyvvezetés részletes módszereit a számlarend tartalmazza. Könyvvezetés pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik. Költségelszámolás módja A gazdálkodó könyvvezetésében a költségeket csak az 5. számlaosztályban, költségnemenként számolja el. Könyvelési dátum A gazdasági események a könyvekben az esemény bekövetkeztének napjával (a teljesítés napjával) kerülnek felvezetésre. Ha a teljesítés id pontja egyértelm en nem határozható meg, akkor a gazdasági eseményr l kiállított bizonylat kelte a könyvelési dátum. Bizonylatok feldolgozásának határideje A számviteli bizonylatokat a számviteli törvény és más jogszabályok által el írt határid ben, a nem pénzforgalmat igazoló bizonylatokat - ha jogszabály vagy a számviteli politika más része ett l eltér en nem rendelkezik - legkés bb a tárgynegyedévet követ hó 20-ig kell a könyvekben rögzíteni. 12

15 Üzleti év Az üzleti év id tartama a naptári évt l eltér. A mérleg fordulónapja az üzleti év június 30. napja. A mérlegkészítés id pontja a fordulónapot követ szeptember 30. A beszámoló formája A LIMAGRAIN Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe a számviteli törvény 9 (1) bekezdése szerint éves beszámolót és üzleti jelentés készít. Mérleg- és eredménykimutatás változatok A mérleg- és eredménykimutatás választott formája az "A" változat. Eredmény megállapítása Az eredmény megállapításának választott módja az összköltség eljárás. Cash-flow kimutatás A gazdálkodás bemutatása során cash-flow kimutatás is készül, az a kiegészít mellékletnek részét képezi. Üzleti jelentés A beszámoló részeként elkészített üzleti jelentést magyarul kell elkészíteni és a Kft. képviseletére jogosult személy köteles aláírni. Az üzleti jelentésnek tartalmaznia kell a vállalkozás gazdálkodásáról, annak fejl désér l egy átfogó elemzést. Ki kell térni a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események részletezésére, a vállalkozás telephelyeinek bemutatására, foglalkoztatás politikájára, a kutatás-fejlesztés területén végrehajtott és jöv beni változtatásokra, illetve a környezetvédelemmel való kapcsolatára. Bels információs rendszer A számviteli információk szolgáltatásának és felhasználásának módját a mindenkori vezetés saját hatáskörében határozza meg. Az LIMAGRAIN Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe független bels ellen rzési apparátussal nem rendelkezik. Az ellen rzés vezet i folyamatban beépített. 13

16 Jelent s összeg hiba Jelent s összeg nek min sül az egy évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját t ke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegf összegének 2 %-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten kerül bemutatásra. Lényeges hibák A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak min sülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megel üzleti év mérlegében kimutatott saját t ke legalább 20 %-kal változik. Ismételt közzététel A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelent s összeg hibák feltárása esetén a feltárás évét megel üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megel en ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészít mellékletében kell bemutatni. 14

17 3. Költségtani ismeretek, költséggazdálkodás Miel tt részletesen rátérnék a költséggazdálkodás témakörre, fontos megemlíteni néhány alapfogalmat Költség, ráfordítás, kiadás Költség Az er forrás felhasználások pénzben kifejezett értéke. A tevékenység folytatásához sokféle er forrást használunk fel. Ezen er forrás felhasználások alapján állíthatjuk össze a költség kalkulációt. Attól függ n, hogy milyen költségeket vizsgálunk, a következ költségkategóriák meghatározására van lehet ség: - elszámolt közvetlen költség, - kalkulált közvetlen költség, - teljes költség. A költségkategóriák a következ képpen függnek össze: Elszámolt közvetlen költség + Felosztásra kerül közvetett költség Kalkulált közvetlen költség + Felosztásra nem kerül költségek (pl. értékesítési költség, igazgatási költség) Teljes költség 2 2 Dr.Sztanó Imre: A számvitel alapjai, Perfekt 15

18 Kiadás A gyakorlatban a költség fogalma mellett a kiadás és ráfordítás fogalmát is elkülöníthetjük. A kiadás fogalmának kétféle megközelítése: - üzemgazdasági közelítésben értelmezhetjük a kiadást eszközcsökkenésként; - pénzügyileg viszont a kiadás pénzeszközcsökkenést jelent. Összességében megállapítható, hogy minden költség kiadással jár együtt. 3 Ráfordítás A költség és ráfordítás kapcsolatáról elmondható, hogy a költség a termék el állításához, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik, a ráfordítás pedig a kibocsátáshoz, az eredményképz déshez. A ráfordítás egyrészt az id szaki értékesítés bekerülési költsége, másrészr l az értékesítést l független költségek, illetve az eredmény terhére elszámolt ráfordítások összege. A ráfordítások egy része úgy keletkezik, hogy a korábban elszámolt költség az értékesítéssel ráfordítássá válik. Azokat a költségeket, amelyek az értékesítést l függetlenül ráfordítássá válnak, nem tesszük a bekerülési költségek részévé, azokat az id szak eredménye terhére számoljuk el Költségek csoportosítása A költségek ismerete nélkül nem lehet megállapítani, hogy az ármeghatározás helyes-e. A költségek alakulásának figyelemmel kísérése a vállalkozás eredményes gazdálkodásának egyik fontos feltétele, a megbízható jövedelemkimutatás is csak a költségek pontos ismerete alapján lehetséges. A költségek elkülönítése, csoportosítása termékekre, szolgáltatásokra, id periódusokra, szervezeti egységekre és a költségek hatékony ellen rzése a költségek korlátozásához, a költségek minimalizálásához 3, 4 Dr. Sztanó Imre: A számvitel alapjai, Perfekt 16

19 nélkülözhetetlen. A számviteli törvény el írásainak megfelel en, ha a vállalkozás összköltség típusú eredménykimutatást készít, a költségeket költségnemek szerint gy jti, ha forgalmi költség típusú eredménykimutatást készít, akkor az értékesítés költségeit közvetlen és közvetett költségekre bontja, de a kiegészít mellékletben be kell mutatni a költségek költségnemek szerinti alakulását. Azonban azt is fontos mérlegelni, hogy a törvényi el írásokon túlmen en sokszor a gazdálkodás sajátosságai azok, amelyek a különböz csoportosításokat meghatározzák. Költségnemek szerint Megjelenési forma szerinti csoportosítás, azt vizsgáljuk, hogy a költség milyen tényez felhasználásához kapcsolódik. A költségnemek a felmerült éves összköltséget ölelik fel. Anyagi jelleg ráfordítások: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás, egyéb szolgáltatások értéke, bérköltség, személy jelleg egyéb kifizetések, bérjárulékok, értékcsökkenési leírás. A költségek költségnemenkénti elszámolására az 5. számlaosztály szolgál. A költségnemek szerinti csoportosítás a vállalkozásnál folytatott tevékenységek költségeinek költségfajták szerinti csoportosítását jelenti. Összetétel, illetve összetettségük szerint Egyszer (elemi): további részekre nem bontható (pl. anyagköltség, bérköltség), egy költségnemb l állnak. Összetett: több elemi költséget tartalmaz (pl. karbantartási, fenntartási költség) Felmerülési helyük szerint Költséghelyenként: a költség felmerülésekor csak annak helye ismert. Általában itt csak a közvetett költségeket számoljuk el és az elszámolt költségek egy része költségvisel k szerint, kerül további megbontásra. Azok a költségek, amelyek tovább nem oszthatók az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. 17

20 Termelési folyamattal való kapcsolatuk szerint A csoportosítás a szerint történik, hogy a termelés melyik szakaszában és milyen céllal jönnek létre. Ez alapján a következ 2 kategória különböztethet meg: Alapköltség: adott termeléssel kapcsolatban közvetlenül merül fel. Ide sorolható az anyagköltség, a közvetlen bérköltség, a közvetlen bérek járulékai. Járulékos költség: jellemz en általános költségek, amelyek a vállalkozás irányítási, igazgatási feladataival kapcsolatban merülnek fel, vagyis közvetett költségek. Tervezés, utalványozás, elszámolási mód szerint Közvetlen költség: a költség keletkezésekor tudjuk, hogy mely költségvisel t milyen mértékben terhel. Közvetett költség: a felmerülés id pontjában csak a költséghely ismert. Tevékenység jellege szerint Alaptevékenység költségei Alaptevékenységen kívüli tevékenységköltségek Az újratermelési folyamatban betöltött szerepük szerint Holtmunka jelleg költségek: anyagköltség, értékcsökkenési leírás, anyag jelleg egyéb költségek. Él munka költségei: bérköltség, bér jelleg egyéb költség. Tisztajövedelem jelleg költségek: társadalombiztosítási-járulék, cél jelleg adók stb. A fedezeti költségszámítás igénye szerint Proporcionális költségek (termelési volumen vagy más költségjellemz változásának hatására összegükben viszonylag arányosan változnak) 18

21 Fix költségeket (a termelés volumenének vagy más költségjellemz nek változására összegükben változatlanok maradnak) Árképzési követelmények szerint Árképzésnél figyelembe vehet (közvetlen) költség. Árképzésnél figyelembe nem vehet költség. A termelés volumenével való kapcsolatuk szerint A termelés mennyiségi és összetétel változása hatására a költségek változása is bekövetkezik. Attól függ en, hogy a különböz költségek hogyan követik ezeket a változásokat, beszélhetünk állandó és változó költség kategóriáról. Állandó költség: összegét a termelési volumen változása nem befolyásolja. Változó költségek lehetnek: - Arányos: azok a költségek tartoznak ide, melyek a termelés, forgalom mennyiségével arányosan változnak. Ilyen jelleg költségek a közvetlenül elszámolt anyagok. - Degresszív: azokat a költségfajtákat soroljuk ide, amelyek a termelés, forgalom változásával összegükben változnak, a változás mértéke azonban nem haladja meg a termelés változásának mértékét. Ide tartoznak például az üzemi általános költségek vagy a központi irányítás költségei. - Progresszív: azok a költségek, amelyek összegükben a termelési volumen változásánál nagyobb mértékben változnak. 5 5 Kardos, B.-Dr.Sztanó, I.-Veress, A.: A vezet i számvitel alapjai, 2007 Budapest, Saldo 19

22 3.3. A költséggazdálkodás A költségek csökkentése minden vállalkozónál alapvet érdek és cél, ezért a vezetés állandó és kiemelt feladatát jelenti. A költséggazdálkodás célja a költségek elkülönítése termékekre, szolgáltatásokra, id periódusokra, szervezeti egységekre és a költségek hatékony ellen rzése a költségek korlátozásához, a költségek minimalizálásához. Ahhoz hogy mindez megvalósulhasson fontos a költséggazdálkodás eszközrendszerének fejlesztése, továbbá a tervezés hatékonyságának javítása, amely több szempontból is kiemelked aktualitással bír a vállalkozások gazdálkodó tevékenységében. Ezért a vállalati kontrolling részeként lényeges a költséggazdálkodás feladatainak megvalósítása. Ezek a következ k: A pénzügyi beszámolókhoz szükséges a készletek értékelése és az eladott áruk beszerzési értékének a követése, A vállalat tevékenységei, a termékek, a szolgáltatások és a vev k költségeinek a nyomon követése, Visszacsatolás a folyamatok hatékonyságáról a vezet k és a munkafolyamat irányítói számára. Tehát a költséggazdálkodáson olyan tevékenységet értünk, melynek középpontjában a költség áll, és tartalmazza annak tervezését utalványozását analitikus nyilvántartását könyvi elszámolását kalkulációját (önköltségszámítását és gazdasági kalkulációját) ellen rzését, elemzését információrendszerének kialakítását 6 6 Kardos, B.-Dr.Sztanó, I.-Veress, A.: A vezet i számvitel alapjai, 2007 Budapest, Saldo 20

23 3.4. A költséggazdálkodás fontosabb módszerei, területei Módszerek: költségváltozási tényez (r) fedezeti költségszámítás felhasználási normák határköltség-számítás standard költségszámítás értékelemzés A költségek tervezése Célszer költségtervet összeállítani költségnemek szerint az eredménytervezési munka ellen rzése céljából, ez különösen fontos a kisebb vállalkozások esetében, amelyek az összköltségeljárás szerinti eredmény-megállapítást választják költséghelyek szerint nemcsak a közvetett költségekre vonatkoznak, hanem minden költségre végül szükség van arra, hogy jelent s termékekre évenként tervkalkulációk készüljenek Költségtervezés általános módszerei: báziskorrekción alapuló módszer: az elmúlt év tényszámaiból kiindulva kiemeljük a nem ismétl költségnemeket. normákra, normatívákra alapozva, valamint nullabázisú költségtervezéssel (ZBB módszer): a közvetett költségek tervezése a "nulláról" indulva történik, és nem csupán az el évi költség átlagolt százalékos növelésével vagy csökkentésével. 21

24 Ellen rz módszerként használható: a fedezeti költségszámítás a határköltség számítás és a flexibilis (reagálási fokot alkalmazó) tervezés módszertana. A Limagrain könyvvezetésében a költségeket csak az 5. számlaosztályban, költségnemenként számolja el. A költségterv összeállítása is kizárólag költségnemenként történik, de azon belül is csak a legfontosabb költség típusokra terveznek. A következ táblázat tömörítve tartalmazza a költségterv felépítését a 2009/2010-es üzleti évre. Költségterv 2009/2010 Költségnem Összes költség 2008/2009 Éves költségterv 2009/2010 Költségterv 2010/2011 Ft Bérköltség Autó és utazási költségek Telefon és internet költség Fajta regisztrációs díj Egyéb kiadások és bevételek Értékcsökkenési leírás Összes költség táblázat 22

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Tárgyalásra kerülő témakörök Költség- és saját teljesítmény elszámolás lehetőségei

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi. éves beszámolóhoz. Orbán & Pozsonyi Capital Management Zrt. 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi. éves beszámolóhoz. Orbán & Pozsonyi Capital Management Zrt. 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040938 KSH: 14024902662911413 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi éves beszámolóhoz Telki, 2011.05.24. Készült a Forint-Soft Kft Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÉLEGYHÁZI TÉRSÉGI SPORTISKOLA NONPROFIT 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS utca 35. Adószám: 23494341-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-123014 KSH: 23494341-8551-572-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében.

A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében. A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében. Plain Consult Kkt. Galántai Tamás 2010. november 9.. www.plainconsult.hu A vezetői költség- és teljesítményszámítási

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

1. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 6. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Költségelszámolás II.

Költségelszámolás II. Költségelszámolás II. Számvitel I. 2004. november 17. Joó Ágnes 1 őző előadáson kiosztott feladat megoldásának befejezése: osztott feladat megoldása: költséghely, költségviselő elszámolással a. Társasági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015.

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015. -1- Adószám: 18623857-1-41 Bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósági végzés száma: 83.Pk.60.1479/2014/5-I. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. 2015. Beszámolási időszak: 2015.április 01. - 2014. június 30.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben