Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az Interneten megjelenítse. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel kizárólag oktatási és tudományos, nonprofit célú, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI F ISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI F ISKOLAI KAR A Limagrain Magyarország költséggazdálkodása és jövedelmez ségének elemzése Küls konzulens: Nedvesi Renáta Operatív konzulens: Simonné Romsics Erika Gyarmatiné Tóth Georgina Távoktatás Pénzügy/Számvitel szak Számvitel szakirány

3

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Cégismertet A vállalkozás tevékenysége Vet magpiaci helyzet A Limagrain Magyarország számviteli politikája Költségtani ismeretek, költséggazdálkodás Költség, ráfordítás, kiadás Költségek csoportosítása A költséggazdálkodás A költséggazdálkodás fontosabb módszerei, területei A költségek tervezése A költségek elszámolása A költségek alakulásának elemzése A költségek alakulásának ellen rzése Jövedelmez ség A gazdasági hatékonyság elemzése Komplex hatékonyság Él munka hatékonysági mutató

5 Bérhatékonyság mutatói Eszközhatékonysági mutatók Termelési költségszint mutató kehatékonyság Jövedelmez ség alakulásának átfogó elemzése Árbevétel arányos jövedelmez ség kearányos jövedelmez ség Él munka arányos jövedelmez ség Eszközarányos jövedelmez ség Er forrás arányos jövedelmez ség Eredményelemzés Üzemi, üzleti tevékenység eredmény elemzése Pénzügyi eredmény elemzése Rendkívüli eredmény elemzése Mérleg szerinti eredmény elemzése Összefoglaló értékelés Irodalomjegyzék Mellékletek

6 1. Bevezetés A vet magtermesztés a magyar mez gazdaság jelent s, nagy hagyományokkal rendelkez ágazata. A vet mag, amely kiinduló pontja és dönt mértékben meghatározója a növénytermesztés sikerének, mindig is fontos szerepet töltött be a gazdaságban. A piacot jellemz kínálati viszonyok, az élesed verseny és a szigorúbb min ségi el írások megkövetelik a jó min ség, igazolt eredet vet mag használatát. A jövedelmez ség alapja a vet mag el állítás termésbiztonságának megteremtése a hatékonyság és gazdaságosság figyelembe vételével. Napjaink költségtudatos világában a költséggazdálkodásnak egyre nagyobb szerep jut. A jövedelem növelése az értékesítés volumenének emelésével, a gazdálkodás költségeinek, vagy a termelés, forgalmazás költségeinek csökkentésével lehetséges. Egy piaci alapon m köd vállalkozásnál különösen lényeges kérdés az eredményes m ködés és ennek érdekében hozott vezet i döntések. A pontos költséginformációk segítik ezeket a döntéseket, ezáltal a vállalat versenyképességéhez nagymértékben járulnak hozzá. Az információ azonban nemcsak a vállalkozás döntéshozóinak, de a társaság tevékenységér l a tulajdonosoknak, illetve a vállalkozási környezetnek is elengedhetetlen forrás. A tulajdonosoktól jogos igény a vagyoni helyzet stabil megléte, a vállalkozás megfelel jövedelemtermel és osztalékfizet képessége. A tényleges költségek ismerete, azok alakulása és elemzése lényeges a potenciális befektet knek is, hogy lehet ségük legyen mérlegelni a befektetési döntéseiket, tisztában legyenek a társaságtól elvárható hozammal és kockázattal. A szállítók és vev k szemszögéb l nézve pedig a kiszámítható üzleti kapcsolatot, a biztonságos pénzügyi helyzetet jelenti a megfelel információ. Végül, de nem utolsósorban a munkavállalók biztos munkahelye, a tevékenység folytatásának ismerete jelenti a kiszámíthatóságot. Az információhoz való hozzájutást, annak megszerzését a számviteli törvény szabályozza. 4

7 A számviteli törvény célja: meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítend elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket. 1 Biztosítja, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet adjon a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l. A tevékenység költségeinek elemzése az információhoz jutást segíti el, illetve biztosítja, hogy az információ érthet vé váljon a felhasználójának. Dolgozatomban a LIMAGRAIN Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe költséggazdálkodásával és jövedelmez ségével foglalkozom. A költségelemzés során kitérek a költségszerkezet, a költségváltozás, valamint a költségek alakulására ható tényez k vizsgálatára. A vállalkozás által a költségek elszámolásának, nyilvántartásának módjára, valamint azok ellen rzésére. A jövedelmi helyzet elemzése során el ször a gazdasági hatékonyság alakulásával foglalkozom a hozammutatók felhasználásának segítségével. A vállalkozás fejl désének mérésére alkalmazom a komplex-, az él munka- és eszközhatékonysági mutatót. A jövedelmez ség szintjének megállapításához a jövedelmez ségi mutatókat használom fel. Végül az eredményelemzés során arra keresem a választ, hogy az eredménykimutatás egyes eredménykategóriái hogyan változtak a vizsgált 3 év során. 1 A számviteli törvény 2009, I fejezet, 1., 7.o. 5

8 2. Cégismertet A francia Limagrain nemesít ház vet mag nemesítéssel és el állítással, valamint a mag értékesítésével foglalkozó cégcsoport. A Limagrain név már ismer sen cseng szerte a világban, így Magyarországon is, azt azonban talán kevesebben tudják, hogy francia eredet cég egy klasszikus szövetkezetet takar. A hatszáz gazdálkodó tagot számláló Limagrain Szövetkezet 100 %-ban tulajdonolja a Group Limagrain Holdingot, amely a világ negyedik legnagyobb vet magcégét megtestesít vállalatóriás. Ugyanakkor a legnagyobbnak számít azon vet mag-el állító és forgalmazó vállalkozások sorrendjében, melyek nem vegyipari konszern tulajdonában, vagy azzal szoros kapcsolatban m ködnek. A szövetkezet gazdálkodásának sikeréhez évr l évre mez gazdasági vállalkozó járul hozzá. A cégcsoport világszerte több mint 6100 f t foglalkoztat A vállalkozás tevékenysége Limagrain csoport tevékenységének négy f alappillére a szántóföldi vet mag-, a zöldség vet mag-nemesítés és forgalmazás, a kertészet és az élelmiszeripar. E négy f terület és a hozzájuk tartozó mez gazdasági és biotechnológiai kutatásfejlesztés alkotják a nemesít vállalat eredményeit és járulnak hozzá ahhoz a sokszín séghez, amelyet mind termékpaletta, mind pedig világmárkák bizonyítanak. Fontos megjegyezni, hogy a napraforgó nemesítési munka a Soltis nev vállalatnál történik, amely a Limagrain és egy francia versenytárs, az Euralis tulajdonában van. A foglalkoztatási helyzetkép is nagyon érdekes információt jelent, ugyanis a vállalkozás közel 2 milliárd forintos árbevételét a 2009/2010-es üzleti évben 49 f alkalmazott segítségével érte el. 6

9 Az értékesítés menete Az értékesítés közvetetten történik, vagyis az eladó és a végs felhasználó közé ékel dnek be a forgalmazó, integráló vállalkozások. A vet magot a forgalmazó cég vásárolja meg az el állítótól, majd értékesíti és kiszállítja a termel nek. A forgalmazók munkáját és eredményességét is segítve generálják a vet mag igényeket az el állító cég területi képvisel i a termel k közvetlen megkeresésével. Az árbevétel legnagyobb hányadát a kukorica, a napraforgó és a repce vet mag értékesítés adja, de néhány éve már kalászos gabona vet mag eladásával is b vítették a termékskálájukat. Az értékesítés zsákolt kiszerelés, a zsák súlyát a benne lév mag (1000 mag súly) tömege határozza meg. Kukorica esetében 50 ezer mag/zsák súlya kg, napraforgónál 150 ezer kaszat/zsák súlya kg és a repce tömege 3,5 millió mag/zsák kg. Kukorica árbevétel alakulása 2007/ / /2010 Értékesített mennyiség (zsák) Nettó ár, Ft/zsák Nettó árbevétel, ezer Ft táblázat Napraforgó árbevétel alakulása 2007/ / /2010 Értékesített mennyiség (zsák) Nettó ár, Ft/zsák Nettó árbevétel, ezer Ft táblázat 7

10 Repce árbevétel alakulás 2007/ / /2010 Értékesített mennyiség (zsák) Nettó ár, Ft/zsák Nettó árbevétel, ezer Ft táblázat A Limagrain árbevételének alakulása, eft Kukorica Napraforgó 2007/ / /2010 Repce 1.diagram 8

11 Cégtörténeti kitekint 1965: Fontos mérföldk nek tekinthet. Ekkor kib vül a tevékenység a kukorica hibridek kutatási és nemesítési programjával, illetve ezek szállítmányozásával Északeurópai országokba. A kukoricanemesítési tevékenység sikere ismertté tette a Limagrain hibridjeit az egész világon. Az eredményes gazdálkodásnak köszönhet en a nemesítési és kutatási tevékenység tovább er södik és lehet vé teszi a cég hibridkínálatának vítését. 1975: a Vilmorin cég felvásárlásával a zöldség és kertészeti növények irányába nyit a francia nemesít cég. 1983: Saját kukorica malom létrehozása, amely hozzájárul a vertikális integráció megvalósításához, azaz nem csak a vet mag értékesítése immáron a cél, hanem a mez gazdasági végtermék feldolgozása és értékesítése. 1995: A Jacuet cég megvásárlásával egy ipari méret pékséget hoz létre a Limagrain Franciaországban. Mindeközben az amerikai piac meghódítása is elkezd dik, kukoricakutató állomás és egy önálló kukorica üzletág létrehozása járul hozzá a tengerentúli fejl déshez. A genetikai bázis id közben kiegészült nagyszámú kanadai, amerikai és egyéb alapanyaggal, mely révén koncentrált és hatékony nemesítési programok indulhattak el. 1998: A Limagrain hosszú távon kíván megbízható partner lenni Magyarországon, és ennek jeleként ebben az évben kísérleti és nemesít állomást létesített hazánkban. A dél-alföldi régióban megvalósuló nemesítési programok célja a magyar viszonyoknak megfelel, valamint a Kárpát-medence országainak igényeit kielégít, piacképes kukorica- és napraforgó hibridek el állítása. Az LG kukorica nemesítési programjai pontosan arra szolgálnak, hogy a sokszín termel i igények mindegyikére megfelel választ adjanak. Ezzel egy id ben márkaképvisleti hálózaton keresztül megkezd dik az LG kukorica és napraforgó hibridek piaci bevezetése hazánkban. 2000: Megalakul a Limagrain Magyarország Kft. és kezdi meg önálló kereskedelmi, el állítói tevékenységét itthon. A viszonteladói hálózat kib vül, az országos 9

12 lefedettség mez gazdasági integrátorok mellet kis-közepes forgalmazók is terjesztik az LG magokat. Kialakul egy megyei szint területi képviseletei rendszer Budaörsi irodai központtal és Törökszentmiklósi központi raktárral. A vet mag értékesítés mellett egyre nagyobb szerepet kap az itthoni szaporítási lehet ségek kiaknázása, ezáltal stratégiai országgá válunk a kelet közép európai régió vet magellátásában : a napraforgó hibridek el retörése folyamatos, már a vetésterület 10%-án LG hibrideket használnak. A Tour de Limagrain szántóföldi rendezvénysorozat megindítása 4 országos helyszínnel : a kukorica hibridek között speciális siló hasznosítású hibridek piaci bevezetése, ezzel a mintegy hektárra emelkedik az LG kukorica hibridek országos aránya, a napraforgó részarány er södése. Kereskedelmi csapat megszervezése megyei lefedettség eléréséhez. 1 milliárdos éves árbevétel átlépése. 2005: A Limagrain Group megvásárolja a holland érdekeltség Advantát. Az akvizícióval tovább er södik Európában az LG márkanév, Magyarországon egyesül kereskedelmi csapat és összegz dnek a piaci részarányok. Az Advanta 2005-ig mintegy 1100 alkalmazottal a világ 5. legnagyobb vet magvállalata volt. A napraforgó hibridek között nóvumként jelenik meg a vegyszer toleráns LG Rimisol a köztermesztésben. 2006: szi káposztarepce fajta értékesítését kezdi meg a Limagrain, amelyb l 2 év alatt és azóta is piacvezet fajta válik Magyarországon. 2007: A LIMAGRAIN Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe megalakul. A fióktelep létrehozásának célja, hogy az er források fejlesztésével, b vítésével, a ködés optimalizálásával a piaci részesedés növekedjen, a jövedelmez ség megfelel szint legyen, a vagyon gyarapodjon. Mintegy 3000 hektáron folyik vet mag szaporítás hazánkban megel zve ezzel konkurens nemesít házak el állító felületeit. Kukoricában közel zsák 50 ezer szemes kukorica került értékesítésre, az éves árbevétel pedig meghaladja a 2 milliárd forintot. 10

13 : A Limagrain Europe 1,3 milliárd forintos fejlesztést hajt végre a törökszentmiklósi Mg. ZRt. vet magüzemében. Mindhárom növényfajban, kukorica, napraforgó, repce stabilizálódik az LG márka részaránya; árbevétel arányos nyeresége. A Limagrain Magyarország Kft. megsz nik jogutód nélkül és létrejön egy Kelet Közép Európai holdinghoz tartozó magyarországi fióktelep. 2010: Nickerson márkanév alatt a Limagrain mint Európa vezet búza nemesít je, 2 fajtával szi búza értékesítésbe kezd hazánkban. Fajtarepcék mellet hibridrepcék piaci bevezetése Vet magpiaci helyzet Magyarországi növénytermesztés számokban Országunk nedves kontinentális éghajlati övben fekszik, ahol, az éves csapadék mennyisége mm. A teljes GDP 2,8-3,0% -át teszi ki a mez gazdasági termelés, míg a teljes foglalkoztatottak 5,2%-a dolgozik közvetlenül a mez gazdaságban. A szántóföldi termesztésre alkalmas terület nagysága 4,8 millió hektár; amelyb l a kukorica 1,2 millió; az szi búza 1,1 millió; a napraforgó 550 ezer; az szi káposztarepce 300 ezer hektárt képvisel. A Limagrain nemesít ház mind a négy f szántóföldi kultúrában érdekelt vet mag nemesít ként. A teljes magyar vet magpiaci potenciál, ideértve a kertészeti kultúrákat és apró magvú növényeket is mintegy 50 milliárd forintot tesz ki éves szinten. 300 Vetésterület, ezer ha kukorica szi búza napraforgó szi káposztarepce diagram 11

14 2.3. A Limagrain Magyarország számviteli politikája Számviteli célkit zés A számviteli politika elve, hogy a számviteli rendszer által nyújtott információk megbízható alapjai lehessenek az elemzéseknek, az eltérések vizsgálatának, megbízható alapot nyújtsanak a gazdasági döntések megalapozásához, ugyanakkor a számviteli rend a hatályos szabályozásnak mindenben megfeleljen. Könyvvezetés módja A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, a kett s könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és m ködtetése a gazdálkodó erre kijelölt bels szervének feladata. A könyvvezetés részletes módszereit a számlarend tartalmazza. Könyvvezetés pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik. Költségelszámolás módja A gazdálkodó könyvvezetésében a költségeket csak az 5. számlaosztályban, költségnemenként számolja el. Könyvelési dátum A gazdasági események a könyvekben az esemény bekövetkeztének napjával (a teljesítés napjával) kerülnek felvezetésre. Ha a teljesítés id pontja egyértelm en nem határozható meg, akkor a gazdasági eseményr l kiállított bizonylat kelte a könyvelési dátum. Bizonylatok feldolgozásának határideje A számviteli bizonylatokat a számviteli törvény és más jogszabályok által el írt határid ben, a nem pénzforgalmat igazoló bizonylatokat - ha jogszabály vagy a számviteli politika más része ett l eltér en nem rendelkezik - legkés bb a tárgynegyedévet követ hó 20-ig kell a könyvekben rögzíteni. 12

15 Üzleti év Az üzleti év id tartama a naptári évt l eltér. A mérleg fordulónapja az üzleti év június 30. napja. A mérlegkészítés id pontja a fordulónapot követ szeptember 30. A beszámoló formája A LIMAGRAIN Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe a számviteli törvény 9 (1) bekezdése szerint éves beszámolót és üzleti jelentés készít. Mérleg- és eredménykimutatás változatok A mérleg- és eredménykimutatás választott formája az "A" változat. Eredmény megállapítása Az eredmény megállapításának választott módja az összköltség eljárás. Cash-flow kimutatás A gazdálkodás bemutatása során cash-flow kimutatás is készül, az a kiegészít mellékletnek részét képezi. Üzleti jelentés A beszámoló részeként elkészített üzleti jelentést magyarul kell elkészíteni és a Kft. képviseletére jogosult személy köteles aláírni. Az üzleti jelentésnek tartalmaznia kell a vállalkozás gazdálkodásáról, annak fejl désér l egy átfogó elemzést. Ki kell térni a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események részletezésére, a vállalkozás telephelyeinek bemutatására, foglalkoztatás politikájára, a kutatás-fejlesztés területén végrehajtott és jöv beni változtatásokra, illetve a környezetvédelemmel való kapcsolatára. Bels információs rendszer A számviteli információk szolgáltatásának és felhasználásának módját a mindenkori vezetés saját hatáskörében határozza meg. Az LIMAGRAIN Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe független bels ellen rzési apparátussal nem rendelkezik. Az ellen rzés vezet i folyamatban beépített. 13

16 Jelent s összeg hiba Jelent s összeg nek min sül az egy évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját t ke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegf összegének 2 %-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten kerül bemutatásra. Lényeges hibák A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak min sülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megel üzleti év mérlegében kimutatott saját t ke legalább 20 %-kal változik. Ismételt közzététel A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelent s összeg hibák feltárása esetén a feltárás évét megel üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megel en ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészít mellékletében kell bemutatni. 14

17 3. Költségtani ismeretek, költséggazdálkodás Miel tt részletesen rátérnék a költséggazdálkodás témakörre, fontos megemlíteni néhány alapfogalmat Költség, ráfordítás, kiadás Költség Az er forrás felhasználások pénzben kifejezett értéke. A tevékenység folytatásához sokféle er forrást használunk fel. Ezen er forrás felhasználások alapján állíthatjuk össze a költség kalkulációt. Attól függ n, hogy milyen költségeket vizsgálunk, a következ költségkategóriák meghatározására van lehet ség: - elszámolt közvetlen költség, - kalkulált közvetlen költség, - teljes költség. A költségkategóriák a következ képpen függnek össze: Elszámolt közvetlen költség + Felosztásra kerül közvetett költség Kalkulált közvetlen költség + Felosztásra nem kerül költségek (pl. értékesítési költség, igazgatási költség) Teljes költség 2 2 Dr.Sztanó Imre: A számvitel alapjai, Perfekt 15

18 Kiadás A gyakorlatban a költség fogalma mellett a kiadás és ráfordítás fogalmát is elkülöníthetjük. A kiadás fogalmának kétféle megközelítése: - üzemgazdasági közelítésben értelmezhetjük a kiadást eszközcsökkenésként; - pénzügyileg viszont a kiadás pénzeszközcsökkenést jelent. Összességében megállapítható, hogy minden költség kiadással jár együtt. 3 Ráfordítás A költség és ráfordítás kapcsolatáról elmondható, hogy a költség a termék el állításához, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik, a ráfordítás pedig a kibocsátáshoz, az eredményképz déshez. A ráfordítás egyrészt az id szaki értékesítés bekerülési költsége, másrészr l az értékesítést l független költségek, illetve az eredmény terhére elszámolt ráfordítások összege. A ráfordítások egy része úgy keletkezik, hogy a korábban elszámolt költség az értékesítéssel ráfordítássá válik. Azokat a költségeket, amelyek az értékesítést l függetlenül ráfordítássá válnak, nem tesszük a bekerülési költségek részévé, azokat az id szak eredménye terhére számoljuk el Költségek csoportosítása A költségek ismerete nélkül nem lehet megállapítani, hogy az ármeghatározás helyes-e. A költségek alakulásának figyelemmel kísérése a vállalkozás eredményes gazdálkodásának egyik fontos feltétele, a megbízható jövedelemkimutatás is csak a költségek pontos ismerete alapján lehetséges. A költségek elkülönítése, csoportosítása termékekre, szolgáltatásokra, id periódusokra, szervezeti egységekre és a költségek hatékony ellen rzése a költségek korlátozásához, a költségek minimalizálásához 3, 4 Dr. Sztanó Imre: A számvitel alapjai, Perfekt 16

19 nélkülözhetetlen. A számviteli törvény el írásainak megfelel en, ha a vállalkozás összköltség típusú eredménykimutatást készít, a költségeket költségnemek szerint gy jti, ha forgalmi költség típusú eredménykimutatást készít, akkor az értékesítés költségeit közvetlen és közvetett költségekre bontja, de a kiegészít mellékletben be kell mutatni a költségek költségnemek szerinti alakulását. Azonban azt is fontos mérlegelni, hogy a törvényi el írásokon túlmen en sokszor a gazdálkodás sajátosságai azok, amelyek a különböz csoportosításokat meghatározzák. Költségnemek szerint Megjelenési forma szerinti csoportosítás, azt vizsgáljuk, hogy a költség milyen tényez felhasználásához kapcsolódik. A költségnemek a felmerült éves összköltséget ölelik fel. Anyagi jelleg ráfordítások: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás, egyéb szolgáltatások értéke, bérköltség, személy jelleg egyéb kifizetések, bérjárulékok, értékcsökkenési leírás. A költségek költségnemenkénti elszámolására az 5. számlaosztály szolgál. A költségnemek szerinti csoportosítás a vállalkozásnál folytatott tevékenységek költségeinek költségfajták szerinti csoportosítását jelenti. Összetétel, illetve összetettségük szerint Egyszer (elemi): további részekre nem bontható (pl. anyagköltség, bérköltség), egy költségnemb l állnak. Összetett: több elemi költséget tartalmaz (pl. karbantartási, fenntartási költség) Felmerülési helyük szerint Költséghelyenként: a költség felmerülésekor csak annak helye ismert. Általában itt csak a közvetett költségeket számoljuk el és az elszámolt költségek egy része költségvisel k szerint, kerül további megbontásra. Azok a költségek, amelyek tovább nem oszthatók az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. 17

20 Termelési folyamattal való kapcsolatuk szerint A csoportosítás a szerint történik, hogy a termelés melyik szakaszában és milyen céllal jönnek létre. Ez alapján a következ 2 kategória különböztethet meg: Alapköltség: adott termeléssel kapcsolatban közvetlenül merül fel. Ide sorolható az anyagköltség, a közvetlen bérköltség, a közvetlen bérek járulékai. Járulékos költség: jellemz en általános költségek, amelyek a vállalkozás irányítási, igazgatási feladataival kapcsolatban merülnek fel, vagyis közvetett költségek. Tervezés, utalványozás, elszámolási mód szerint Közvetlen költség: a költség keletkezésekor tudjuk, hogy mely költségvisel t milyen mértékben terhel. Közvetett költség: a felmerülés id pontjában csak a költséghely ismert. Tevékenység jellege szerint Alaptevékenység költségei Alaptevékenységen kívüli tevékenységköltségek Az újratermelési folyamatban betöltött szerepük szerint Holtmunka jelleg költségek: anyagköltség, értékcsökkenési leírás, anyag jelleg egyéb költségek. Él munka költségei: bérköltség, bér jelleg egyéb költség. Tisztajövedelem jelleg költségek: társadalombiztosítási-járulék, cél jelleg adók stb. A fedezeti költségszámítás igénye szerint Proporcionális költségek (termelési volumen vagy más költségjellemz változásának hatására összegükben viszonylag arányosan változnak) 18

21 Fix költségeket (a termelés volumenének vagy más költségjellemz nek változására összegükben változatlanok maradnak) Árképzési követelmények szerint Árképzésnél figyelembe vehet (közvetlen) költség. Árképzésnél figyelembe nem vehet költség. A termelés volumenével való kapcsolatuk szerint A termelés mennyiségi és összetétel változása hatására a költségek változása is bekövetkezik. Attól függ en, hogy a különböz költségek hogyan követik ezeket a változásokat, beszélhetünk állandó és változó költség kategóriáról. Állandó költség: összegét a termelési volumen változása nem befolyásolja. Változó költségek lehetnek: - Arányos: azok a költségek tartoznak ide, melyek a termelés, forgalom mennyiségével arányosan változnak. Ilyen jelleg költségek a közvetlenül elszámolt anyagok. - Degresszív: azokat a költségfajtákat soroljuk ide, amelyek a termelés, forgalom változásával összegükben változnak, a változás mértéke azonban nem haladja meg a termelés változásának mértékét. Ide tartoznak például az üzemi általános költségek vagy a központi irányítás költségei. - Progresszív: azok a költségek, amelyek összegükben a termelési volumen változásánál nagyobb mértékben változnak. 5 5 Kardos, B.-Dr.Sztanó, I.-Veress, A.: A vezet i számvitel alapjai, 2007 Budapest, Saldo 19

22 3.3. A költséggazdálkodás A költségek csökkentése minden vállalkozónál alapvet érdek és cél, ezért a vezetés állandó és kiemelt feladatát jelenti. A költséggazdálkodás célja a költségek elkülönítése termékekre, szolgáltatásokra, id periódusokra, szervezeti egységekre és a költségek hatékony ellen rzése a költségek korlátozásához, a költségek minimalizálásához. Ahhoz hogy mindez megvalósulhasson fontos a költséggazdálkodás eszközrendszerének fejlesztése, továbbá a tervezés hatékonyságának javítása, amely több szempontból is kiemelked aktualitással bír a vállalkozások gazdálkodó tevékenységében. Ezért a vállalati kontrolling részeként lényeges a költséggazdálkodás feladatainak megvalósítása. Ezek a következ k: A pénzügyi beszámolókhoz szükséges a készletek értékelése és az eladott áruk beszerzési értékének a követése, A vállalat tevékenységei, a termékek, a szolgáltatások és a vev k költségeinek a nyomon követése, Visszacsatolás a folyamatok hatékonyságáról a vezet k és a munkafolyamat irányítói számára. Tehát a költséggazdálkodáson olyan tevékenységet értünk, melynek középpontjában a költség áll, és tartalmazza annak tervezését utalványozását analitikus nyilvántartását könyvi elszámolását kalkulációját (önköltségszámítását és gazdasági kalkulációját) ellen rzését, elemzését információrendszerének kialakítását 6 6 Kardos, B.-Dr.Sztanó, I.-Veress, A.: A vezet i számvitel alapjai, 2007 Budapest, Saldo 20

23 3.4. A költséggazdálkodás fontosabb módszerei, területei Módszerek: költségváltozási tényez (r) fedezeti költségszámítás felhasználási normák határköltség-számítás standard költségszámítás értékelemzés A költségek tervezése Célszer költségtervet összeállítani költségnemek szerint az eredménytervezési munka ellen rzése céljából, ez különösen fontos a kisebb vállalkozások esetében, amelyek az összköltségeljárás szerinti eredmény-megállapítást választják költséghelyek szerint nemcsak a közvetett költségekre vonatkoznak, hanem minden költségre végül szükség van arra, hogy jelent s termékekre évenként tervkalkulációk készüljenek Költségtervezés általános módszerei: báziskorrekción alapuló módszer: az elmúlt év tényszámaiból kiindulva kiemeljük a nem ismétl költségnemeket. normákra, normatívákra alapozva, valamint nullabázisú költségtervezéssel (ZBB módszer): a közvetett költségek tervezése a "nulláról" indulva történik, és nem csupán az el évi költség átlagolt százalékos növelésével vagy csökkentésével. 21

24 Ellen rz módszerként használható: a fedezeti költségszámítás a határköltség számítás és a flexibilis (reagálási fokot alkalmazó) tervezés módszertana. A Limagrain könyvvezetésében a költségeket csak az 5. számlaosztályban, költségnemenként számolja el. A költségterv összeállítása is kizárólag költségnemenként történik, de azon belül is csak a legfontosabb költség típusokra terveznek. A következ táblázat tömörítve tartalmazza a költségterv felépítését a 2009/2010-es üzleti évre. Költségterv 2009/2010 Költségnem Összes költség 2008/2009 Éves költségterv 2009/2010 Költségterv 2010/2011 Ft Bérköltség Autó és utazási költségek Telefon és internet költség Fajta regisztrációs díj Egyéb kiadások és bevételek Értékcsökkenési leírás Összes költség táblázat 22

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.sz. Adószám: 18142031-1-05 Cégjegyzékszám: - - KSH: 18142031-9499-952-05 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Miskolc, 2015.01.31. Készült a FORINT-Soft

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében.

A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében. A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében. Plain Consult Kkt. Galántai Tamás 2010. november 9.. www.plainconsult.hu A vezetői költség- és teljesítményszámítási

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

Költséggazdálkodás. Katona Ferenc. Katona Ferenc

Költséggazdálkodás. Katona Ferenc. Katona Ferenc Költséggazdálkodás franzkatona@gmail.com Költséggazdálkodás A termelési folyamatban felhasznált élő- és holtmunka ráfordítások értékben kifejezett összegét költségnek nevezzük. A termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara B-A-Z Megyei Területi Szervezete

Magyar Orvosi Kamara B-A-Z Megyei Területi Szervezete A tevékenységét 2007- ben kezdte meg. A köztestület alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai kapu 19.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT 7627 Pécs, Hársfa utca 4. 2009.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I: A vállalkozás bemutatása A vállalkozás a Primax Kht-ból alakult át 2007.05.31.-én,

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÉLEGYHÁZI TÉRSÉGI SPORTISKOLA NONPROFIT 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS utca 35. Adószám: 23494341-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-123014 KSH: 23494341-8551-572-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Tárgyalásra kerülő témakörök Költség- és saját teljesítmény elszámolás lehetőségei

Részletesebben

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31.

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31. 1 9 0 9 8 8 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma Egyszer sített éves beszámoló 2015 december 31. A közzétett

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 12 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06. F igazgató. F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 12

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben