Közhasznúsági beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági beszámolója"

Átírás

1 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk /2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: évi Közhasznúsági beszámolója Zalaegerszeg, április 30. Dóra János Kuratórium elnöke

2 TARTALOMJEGYZÉK A közhasznúsági beszámoló tartalma 1.) Számviteli beszámoló 1-4. oldal 2.) Közhasznúsági melléklet 5-8. oldal 3.) Kiegészítő melléklet oldal Mellékletek 1 sz. melléklet: költségvetési támogatások felhasználása 2 sz. melléklet: Vagyonfelosztással kapcsolatos kimutatás 3 sz. melléklet: A cél szerinti juttatások kimutatása 4 sz. melléklet: Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzattok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 5 sz. melléklet: A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke 6 sz. melléklet: Tárgyi eszközök, immateriális javak változása év 7 sz. melléklet: Kimutatás az Alapítvány pénzeszközeiről 8 sz. melléklet: Kimutatás az Alapítvány követeléseiről 9 sz. melléklet: Kimutatás az alapítvány kötelezettségeiről

3 Kiegészítő melléklet 1. Bevezetés A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványt február 26-án alapította Dr. Gárdos László, a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályának osztályvezető főorvosa. Az Alapítványt a Zala Megyei Bíróság a március 1-én kelt, Pk /2010/2. számú végzésével, 1077 nyilvántartási szám alatt, a közhasznú jogállás megszerzésével vette nyilvántartásba. Az alapítvány célja a születés után súlyos, vagy életveszélyben lévő újszülöttek mentése, mint állami speciális mentési feladat megvalósításának segítése, az újszülöttek, csecsemők, gyermekek kórházi intenzív ellátásával és szállításával, gyógykezelésével, rehabilitációjával kapcsolatos teendők támogatása a Zala Megyei Kórház ellátási területére kiterjedően, különös tekintettel a Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályára. Az Alapítvány évi CLVI. Tv. 26. c. pontja szerinti közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az Alapítvány munkáját 6 tagú Kuratórium felügyeli és irányítja. Az Alapítvány a közhasznú céljainak megvalósítása, a vagyon gyarapodása érdekében vállalkozási tevékenységet is végez, ennek során azonban ügyel arra, hogy az alapítói vagyon nem csökkenhet. Az Alapítvány az egészségügyi ellátással kapcsolatos konferenciákat, szakmai konzultációkat, tanulmányutakat is szervez évtől már nemcsak támogatja, hanem a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány végzi Zala, Vas és Somogy megye nyugati felében a koraszülöttek és súlyos állapotú újszülöttek mentését az év 365 napján és 24 órában

4 2. Számviteli beszámoló A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány évi gazdálkodásáról a évi C. tv. a számvitelről és a - 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól előírásainak megfelelve, közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás az egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből, egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatásából és közhasznú mellékletéből áll. A számviteli beszámolóra vonatkozó adatok Könyvvezetés: kettős könyvvezetés, pénzneme magyar forint Beszámoló elkészítéséért felelős: Dóra János a kuratórium elnöke Könyvvizsgáló: az alapítvány nem kötelezett könyvvizsgálatra, a beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Beszámolót készítette: Borsosné Pál Ildikó kamarai tag könyvvizsgáló. Kamarai nyilvántartási szám: A beszámoló formája: egyszerűsített beszámoló A beszámoló fordulónapja: december 31, a mérlegkészítés időpontja: a fordulónapot követő év április 30. napja. A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány érvényes számviteli politikával rendelkezik, amelyben rögzítésre kerültek az értékelés szabályai. Az értékcsökkenés (lineáris) megállapítása a tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzésekor kerül megállapításra. A Ft alatti tárgyi eszközök értékcsökkenése egy összegben kerül elszámolásra. 3. A költségvetési támogatás felhasználása Az Alapítvány évben költségvetési támogatást nem kapott (1. számú melléklet). 4. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás Az Ft induló vagyont az alapításkor Dr. Gárdos László bocsátotta a szervezet rendelkezésére. Az Alapítvány 2013-ban jelentősen tudta emelni - a rendkívül aktív támogatásgyűjtésének köszönhetően, illetve - a vállalkozási tevékenységére kapott támogatások összegeit. Míg évben e Ft volt a kapott támogatások összege, addig évben e Ft volt az ilyen címen szerzett egyéb bevétel nagysága. Saját tőkéje évben nem nőtt jelentősen az Alapítványnak. Bár vállalkozási célú eredményként e Ft-ot ért el a szervezet, az alaptevékenységéből viszont e Ft vesztesége keletkezett, így a tárgyévi eredményének egyenlege 252 e Ft lett.

5 A Kuratórium felügyelete mellett a megszerzett vagyont az alapító okiratban meghatározott közhasznú célokra lehet felhasználni, aminek a működés során az Alapítvány megfelelt. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be. 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 2013 évben Koraszülött PIC-NIC-et szerveztünk. A rendezvényen az egykoron az osztályon ápolt súlyos állapotú koraszülöttek és újszülöttek közül gyermek és családtagjai vettek részt. A cél szerinti juttatások kimutatásának részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 6. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzattok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke évben központi költségvetési szervektől, helyi önkormányzattól és ezek szerveitől támogatást nem kaptunk (4. számú melléklet). 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke Az Alapítvány alapító okiratának 6.4. szerint a Kuratórium tagjai megbízatásukat térítésmentesen látják el. Ezen tevékenységükért semmiféle jövedelem nem fizethető, ugyanakkor a kuratóriumi tagsággal kapcsolatban felmerült költségeket tételes elszámolás alapján a tagok részére megtérítheti ban a vezető tisztségviselők számára költségtérítés kifizetése nem történt. A tárgyévi személyi jellegű ráfordítások a koraszülött mentésben résztvevő orvosok, ápolók, mentőautó vezetők részére kifizetett megbízási díjak, ezen díjak után fizetendő szociális hozzájárulási adó, és a reprezentációs költségek és üzleti ajándékok voltak. A nevezett kifizetések részletezetését az 5. számú melléklet tartalmazza. 8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi összefoglaló A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány évben, az Alapító Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységeket folytatott, elősegítve a születés után súlyos, vagy életveszélyben lévő újszülöttek mentését, az újszülöttek, csecsemők, gyermekek kórházi

6 intenzív ellátásával és szállításával, gyógykezelésével, rehabilitációjával kapcsolatos teendők támogatását. Az Alapítvány a 2013 évi gazdálkodása során támogatásgyűjtési tevékenységéből Ft-ot ért el évtől jogosultságot kapott a szervezet évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján az adó 1 %-nak a kiutalására. Az alapítvány szórólapokkal, különböző fórumokon való figyelemfelhívással érte el azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZJA 1 %-ból származó Ft támogatást utalt át évben. Februárban jótékonysági bált tartottunk a város és megye jeles személyiségeinek részvételével, ahol jelentős összeg e Ft gyűlt össze a felajánlott támogatásokból. Ezen a bálon került először kiosztásra hagyományteremtő jelleggel a Zala Megyei Kórház Csecsemőés Gyermekosztályán dolgozó egy orvos és három ápoló részére a Tündérkéz és a Gyógyító mosoly díjak. Alapítványunk április hónapban a Zala megyei Alsópáhokon / Hévízen konferenciát szervezett gyermekorvosok részére. Az ország minden tájáról érkező résztvevők a rendezvény sikerét mutatja, ahol számos szakmai előadáson lehetett részt venni. Meg kell említeni, hogy a konferencia szakmai sikerén túl, pénzügyileg is eredményes volt. Miután a reklám tevékenységből és a regisztrációs díjakból származó bevételből kifizettük a felmerült költségeket, tovább gyarapodott az alapítvány vagyona május hónapban fiatal gyermekgyógyászok vehettek részt az általunk szervezett kongresszuson. A kongresszus is eredményesen zárult mind szakmai szempontból, mind pedig pénzügyi szempontból szeptember-december hónapokban havi egy alkalommal rendeztük meg a Zalai Tudományos Esték akkreditált gyermekorvos továbbképzést évben a Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete úgy döntött, hogy jótékonysági party-t tart, amely rendezvény bevételét Alapítványunk részére felajánlja. Az október 8-án megrendezésre került party eredményeként szervezetünk Ft támogatásban részesült, amely a bankszámlánkon én került jóváírásra. A pénzbeli adományok értéke 2013-ben forintot tett ki. Ezeket az adományokat az Országgyűlés Elnöke, magánszemélyek, gazdasági társaságok fizették az Alapítvány részére közvetlen pénzbefizetésekkel, illetve az SZJA 1 %-nak a felajánlásával évben az alábbi eszközök beszerzésével segítette a gyógyítás színvonalát, illetve tette gyorsabbá, hatékonyabbá az IT eszközök beszerzésével a szervezet működését: Windows 7 Home program 2 db NOD 32 HOME program 2 db Tornaszőnyeg Fülhőmérő Braun IRT 4020 MRI Kompatibilis pulzoximéter Projector DOE Solide számítógép Office Plus SSD számítógép Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

7 Az alapítvány évben folyamatosan frissíti honlapját. Igyekszünk minden eseményt, az alapítványt érintő változást megosztani minden érdeklődővel. A honlap címe: A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány 2013 évben az Alapító Okiratban lefektetett céloknak megfelelően végezte munkáját, gazdálkodása megfelel a törvényi előírásoknak, számviteli és pénzügyi kötelezettségeit rendre teljesítette. A évi Közhasznúsági Beszámoló nyilvánosságát, illetve elérhetőségét az Alapítvány a honlapján - - biztosítja. A évi beszámoló megtekinthetőségét a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig, azaz ig köteles biztosítani a szervezet. Zalaegerszeg, április 30. Dóra János Kuratórium elnöke Záradék: A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány kuratóriuma a évi közhasznúsági beszámolót a.. sz. kuratóriumi határozatával írásbeli szavazással fogadta el.

8 Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk /2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 NYILATKOZAT A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2013 évben A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány Kuratóriumi tagjai a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 19. (3) f) pont alapján tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, megbízási díjban nem részesülnek. Zalaegerszeg, április 30. Dóra János Kuratóriumi elnök

9 1. számú melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (eft) időpontja összege (eft) előző évi tárgyévi SZJA 1 % NAV működési költség, cél szerinti tevékenység SZJA 1 % NAV működési költség, cél szerinti tevékenység Átvitel összege (eft) Elszámolás határideje Összesen:

10 2. sz. melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás ,23 % Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény ,82 % Közhasznú tevékenység tárgyévi n.é. % eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi ,83% 765 eredménye Egyéb Megjegyzés

11 3. számú melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (e Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ,63 % 1222 Tündérkéz, Gyógyító mosoly díjak - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ,96 % 8881 Koraszülöttmentés, közhasznú tevékenység ráfordításai ÖSSZESEN: ,24 % Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: ,24% 10103

12 4. számú melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (eft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől visszafizetési kötelezettség Új Európa -640 n.a -640 Alapítvány Országgyűlés Elnöke 700 n.a. 700 Helyi önkormányzat és szervei 0 Települési Önkormányzat n.a Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől ,65 % -201 Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól ,49 % 1401 Jogi személyiség nélküli társaságtól 43 n.a -43 Forest Hungary KFT, Flextronics % 0 International KFT eszköz adománya SZJA 1%-a (APEH) ,42 % 1444 Egyéb ,33 % 148 ÖSSZESEN:

13 5. számú melléklet KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Pénzbeli juttatások Szja mentes Szja köteles Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* ebből: Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.

14 6. sz. melléklet Tárgyi eszközök és immateriális javak változása év ( adatok Ft-ban) megnevezés immateriális javak gépek, berendezések egyéb gépek, berendezések Összesen Bruttó érték Értékcsökkenés nyitó növekedés csökkenés záró nyitó növekedés csökkenés záró Nettó érték

15 7. sz. melléklet Kimutatás az Alapítvány pénzeszközeiről év ( adatok Ft-ban) Megnevezés összeg Pénztár OTP elszámolási betétszámla Pénzeszközök összesen

16 8.sz. melléklet Kimutatás az Alapítvány követeléseiről év ( adatok Ft-ban) Megnevezés összeg Vevőkkel szembeni követelés Egyéb előlegek ÁFA követelés Egyéb követelések 0 Követelések összesen

17 9.sz. melléklet Kimutatás az Alapítvány kötelezettségeiről év ( adatok Ft-ban) Megnevezés összeg Társasági adó Belföldi szállítók Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Helyi iparűzési adó Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék EHO Szociális hozzájárulási adó Kötelezettségek összesen

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben