Horváthné Szabó Beáta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horváthné Szabó Beáta"

Átírás

1 Kiküldetések elszámolása Horváthné Szabó Beáta 2013.

2 Kiküldetések jogszabályi hátterének ismertetése Személyi jövedelemadó törvény (Szja) Társadalombiztosítási törvény (Tbj) Szociális hozzájárulás adó (Szhj) Egészségügyi hozzájárulás (Eho) Foglalkoztatási törvény (Flt) Munkába járással kapcsolatos Korm. Rend. Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló Korm. rendelet Gépjárműadó-cégautó Kettős adózást elkerülő egyezmények Tb egyezmények 2

3 Kiküldetés, kirendelés- Mt Munka Törvénykönyvének (Mt.) meghatározása szerint : Kiküldetés: olyan egyoldalú és gazdasági érdekek következtében szükséges munkáltatói kötelezés, amellyel a munkáltató a munkavállalóját ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi úgy, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a jogi munkáltató irányítása és utasításai alapján végzi a munkáját. Kirendelés esetén alapvetően a munkavállaló a munkát a fogadó munkáltató javára végzi és a munkával járó felelősséget vagy kockázatot is a fogadó munkáltató viseli. Változó munkavégzési hely esetén a kiküldetés nem értelmezhető. 3

4 Kiküldetés, kirendelés az Szja tv-ben Kiküldetés: a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen való munkavégzés - lehet belföldi és külföldi Külföldi kiküldetés: belföldi illetőségű személynek, jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységének összefüggő feladat ellátása érdekében Magyarországon kívüli munkavégzése Külszolgálat: munkáltató által elrendelt külföldi munkavégzés Belföldi illetőségű: a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nincs lakcíme; az EGT állampolgár aki legalább 183 napig Magyarország területén tartózkodik; a harmadik országbeli állampolgár ha letelepedett jogállású, illetve hontalan személy; továbbá akinek : kizárólag belföldön van állandó lakóhelye; létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel; szokásos tartózkodási helye belföldön található, 4

5 Hivatalos üzleti utazás A magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás Kivéve a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárást, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást is, (kivéve, ha az utazás csak látszólagosan üzleti) Továbbá az országgyűlési képviselő, a polgármester, az önkormányzati képviselő e tisztségével összefüggő feladata ellátása érdekében szükséges utazás (a lakóhelytől való távollét.) Látszólagos az utazás ha a dokumentumok, körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, tényleges szakmai és szabadidő program aránya alapján akár közvetve is megállapítható a látszólagosság 5

6 Bel- és külföldi kiküldetésre vonatkozó azonos költség elszámolási szabályok Időtartamtól függetlenül a kiküldetés lehet rövid és hosszú távú, belföldi vagy külföldi DE a költségek térítése, a finanszírozás adókötelezettségének megállapítása azonos rendelkezések alapján történik 6

7 Utazás, szállás Szja tv. 7. (1) g) nem bevétel g) a magánszemélynek adott olyan összeget (utalvány értékét) - ideértve hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló összeget is -, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy - ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg - ezt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti azzal, hogy ez a rendelkezés egyébként nem alkalmazható olyan kiadások esetén, amelyeket e törvény nem ismer el a magánszemélynél költségnek; 3. sz. mell. I.17. pont a hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára fordított kiadás, továbbá a 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezetének 7. pontja szerint elszámolható költség azzal, hogy e pont rendelkezése nem alkalmazható abban az esetben, ha az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti; 7

8 Bel- és külföldi kiküldetésre vonatkozó azonos szabályok Nem bevétel: 7. q) hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazás jegy árában felszámított étkezés, továbbá a szállás ellenértéke és a szálláshely árában felszámított reggeli étkezés ellenértéke 7. r) kiküldetési rendelvény alapján az üzleti utazáshoz adott gépkocsi költségtérítés, feltéve hogy nem haladja meg az igazolás nélkül elszámolható mértéket Költségtérítés: az a bevétel amelyet e tv által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag a bevételszerző tevékenység folytatása vagy az üzleti utazással összefüggésben kap a msz 8

9 Üzleti utazáson felmerült étkezés vagy más szolgáltatás Főszabály: az étkezés magánszükséglet, így adóköteles, de milyen jogcímen? 70. (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem; Nem alkalmazható ez a rendelkezés, amennyiben az utazásra vonatkozó dokumentáció és körülmények alapján megállapítható, hogy az utazás csak látszólag hivatali, üzleti. Napidíj = étkezési többlet költség mentessége nem alkalmazható Nem bevétel a kötelezően elfogyasztható étel mely a jegy, szállás értékében megtestesül 9

10 -vagy más szolgáltatás A tiltó korlát mellett lehet bármi, pl. múzeum, szórakozás, opera, színház, sport, masszázs, orvos, biztosítás, mosatás, gyerek tandíja, fodrász, stb. De hol a határ? Mi a jogkövetkezmény, ha egyes meghatározott juttatásként megfizetem az adót? 50% mulasztási bírság 10

11 Bel- és külföldi kiküldetésre vonatkozó azonos szabályok Napidíj (Szja tv sz.mell.II.7.b)) munkaviszonyos jövedelem Biztosítás Szja tv. 1. sz. mell. mentes a kockázati elemet tartalmazó biztosítás értékéből a havi minimálbér 30%-a Üzleti reprezentáció, ajándék (Szja tv pontok és Szja tv. 70. ) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat. Pl. művelődést szolgáló jegy, sportbelépő 11

12 Bel- és külföldi kiküldetésre vonatkozó azonos szabályok Oktatási költségek (regisztrációs díj, tankönyv, tandíj, stb) (Szja tv béren kívüli ) Nem keletkezik bevétel...amelynek használata, a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik (ideértve azt is, ha ez iskolarendszeren kívüli képzés, akkor sem, ha a dolog, a szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, e törvény a hasznosítást, használatot, igénybevételt vagy annak lehetőségét adóztatható körülményként nem határozza meg. Munkavállallási és tartózkodási engedélyek (Szja tv. 4. ) Beutazáshoz szükséges oltások 12

13 A kiadások elszámolása történhet: 1.) Költségtérítés formájában Kiküldetési rendelvénnyel Útnyilvántartással 2.) Utólagos elszámolás keretében Adómentes, Egyes meghatározott és Munkaviszonyos jövedelmek különválasztásával 3.) Nem pénzbeli juttatásként számlák alapján 13

14 Adóköteles jövedelem megszerzési időpontja pénz esetében a birtokbavétel napja, vagy kifizető esetén az átutalás napja dolog, értékpapír esetében a tulajdonjog megszerzésének napja, ha a magánszemélyt sem a használat, a hasznok szedésének joga, sem a rendelkezési jog nem illeti meg, akkor a bevétel ezen jogok közül legalább egynek a megnyílásáig nem tekinthető megszerzettnek; igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik, ha a bevétel tárgyát képező vagyoni érték miatti kiadást a magánszemély a juttatónak megelőlegezi, és/vagy a kiadást igazoló bizonylattal elszámolni köteles, az előzőektől eltérően az elszámolás napja. 14

15 Adóköteles jövedelem/ költség meghatározása Elismert költség: a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás minősül. Ha az értékesítő az Áfa tvben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett, akkor a kiadás igazolására kizárólag az ÁFÁ-s számla (ide nem értve a nyugtát) alkalmas, egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas, amely tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például a kiadás összegét és pénznemét) is. Nem elismert költség: a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben kielégítő termék, szolgáltatás megszerzésére fordított kiadás, 15

16 Külföldi pénznem átváltása a) bevétel esetében - a bevételszerzés időpontjában, b) kiadás esetében a teljesítés időpontjában Ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és rendelkezik az ott meghatározott időpontot - a külföldi pénz eladása esetén - követő 15 napon, illetve - külföldi pénz vétele esetén - megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz; Ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik - a kifizető az adóelőleg megállapításához, vagy a magánszemély - választása szerint - az adóelőleg, adó megállapításához a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyamlapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza. 16

17 Kiküldetési rendelvény Kiküldetési rendelvény a kifizető által 2 példányban kiállított bizonylat, mely tartalmazza: A magánszemély és a gépjármű azonosítására szolgáló adatokat a hivatali, üzleti utazás célját, időtartamát, útvonalát, futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint a költségtérítések kiszámításához szükséges adatokat (pl. üzemanyagár, üzemanyag fogyasztási norma, stb.) Eredeti példányt a kiállító kifizető, a másolatot a magánszemélynek kell megőriznie elévülési időn belül Nem kötelező használni, de az adminisztráció csökkentése miatt ajánlott! Miért? - Nem jelenik meg a NAV-os adatszolgáltatásban, csak analitika alapján ellenőrizhető. 17

18 Kiküldetési rendelvény - útnyilvántartás Szja tv magánszemély neve adóazonosító jele gépjármű gyártmánya, típusa, az év első és utolsó napján a kilométeróra megnevezése, forgalmi rendszámaállása, hivatali (üzleti) utazások célja, időtartama, az utazás időpontja, útvonala futásteljesítmény utazás költségtérítése és a kiszámításhoz szükséges élelmezési költségtérítés adatok költségtérítés kiszámításához szükséges adatok Szja tv. 5.sz. melléklet II/7. gépjármű típusa, forgalmi rendszáma, fogyasztási norma, az utazás célja (honnan-hova történt az utazás), a felkeresett üzleti partner(ek) megnevezése, a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek száma. Tartalmazhatja az előzőekkel kapcsolatos üzemanyag-vásárlás időpontját és költségeit is. 18

19 Utólagos elszámolás Magánszemély előleget vesz fel, mellyel utólag Számlákkal elszámol: - Nem bevétel (7. ) - Egyes meghatározott juttatás szla a cég nevére (70. ) - Munkaviszonyos jövedelem - költségtérítés szla a msz. nevére (25. ) Nem tud elszámolni (nincs számla, vagy van de nem szabályszerű) - Kamatkedvezményből származó jövedelem keletkezik - Munkaviszonyos jövedelem keletkezik, ha a követelést a munkáltató elengedi, az elengedés időpontjában 19

20 Kamatkedvezmény Kamatkülönbözet, magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével - ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal - kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot (kamatkedvezmény). Nem keletkezik kamatkülönbözet a külföldi kiküldetésre, külszolgálatra tekintettel adott előleg, elszámolásra kiadott összegnél, feltéve, hogy annak a kifizetővel való elszámolása a visszaérkezést követő 30 napon belül megtörténik. Az adó mértéke 1,19-es adóalap után 16% szja és 27% Eho 20

21 Költségtérítés Fogalma: (Szja tv ): az a bevétel, amelyet a tv. által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében vagy hivatali (üzleti) utazással (ideértve a kiküldetést, külföldi kiküldetést, külszolgálatot) összefüggésben kap a magánszemély Költségnyilatkozat: a munkáltató/kifizető felé a költségelszámolás módjáról (NAV honlapjáról letölthető) Költségelszámolás lehet: - Jogszabályon alapuló - Tételes költségelszámolás 21

22 Költségtérítés Jogszabályon alapuló költségelszámolás 9 Ft/km munkába járás költségtérítése, Hivatali (üzleti) út költségtérítése (szállás, utazás, mely lehet tömegközelkedési eszköz és saját, vagy bérelt gépjármű, illetve cégautó) Napidíj (munkaviszonyos jövedelem) Tételes költségelszámolás : amikor a munkavállaló tényleges költségeivel, számlákkal elszámol. Kiküldetésnél jellemző a saját gépkocsi használatná olyankor amikor a munkáltató többet fizet a jogszabályban meghatározott mértéknél. Pl. 35 Ft/km 22

23 Munkába járás - 39/2010. (II.26) Korm.rend. Miért kell erről beszélnünk a kiküldetéseknél? Szja tv 25. nem minősül bevételnek a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén a munkavállalónak adott azon összeg, amely nem haladja meg - az utazási bérlet, az utazási jegy árát, vagy - munkába járás költségtérítése címén, a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként a 9 forintot (napi munkába járás vagy hétvégi hazautazás esetén). Az elszámolás történhet bérlet, jegy, vagy számla ellenében és saját gépjármű -vel kapcsolatos költségtérítés formájában mivel nem bevétel, nem kell lejelenteni a NAV részére 23

24 Munkába járás - fogalom Május 1-től hatályos, kiterjed az MT és a közszféra alkalmazottaira Munkába járás: munkába járás a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás. -továbbá a közigazgatási határon belül a napi munkába járás és hazautazás is, de csak akkor, ha a munkavállaló a munkavégzés helyét sem helyi, sem közösségi közlekedéssel nem tudja elérni. Lakóhely: annak a Magyar Köztársaság, vagy EU államaiban lévő lakás címe, amelyben a munkavállaló él, életvitelszerűen lakik. Tartózkodási hely: annak a Magyar Köztársaság, vagy EU államaiban lévő lakás címe, amelyben a munkavállaló végleges lakásának elhagyásának szándéka nélkül a munkavégzés céljából él. Hosszú várakozás: az az időtartam amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja. 24

25 Munkába járás a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló napi munkába járását szolgáló teljes árú, valamint utazási kedvezménnyel megváltott árú bérletének, vagy menetjegyének árát. a munkáltató által fizetett költségtérítés a bérlettel, vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében téríthető, azok árának egységesen legalább 86%-a. a hétvégi hazautazás (a tartózkodási helytől az állandó lakóhelyre hetente legfeljebb egyszer) szintén menetjegy ellenében számolható el adómentesen, de 2013-ben forint. Igénybe vehető közlekedési eszközök: közforgalmú vasút 2. kocsiosztálya, helyközi autóbuszjárat, elővárosi busz, HÉV, menetrend szerint közlekedő hajó, komp vagy rév légi közlekedési jármű (ez utóbbi legfeljebb hetente egyszer hazautazás céljából) 25

26 Munkába járás Saját gépjárművel történő munkába járásra az Szja törvény szerinti 9 Ft/km összeg fizetése kötelező, ha: a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincs közösségi közlekedés, a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést. Hosszú várakozás az az időtartam, melyet a munkavállaló a személyi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges. a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt (2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója biztosítja (közigazgatási határon belül is). 26

27 Saját gépjárművel kapcsolatos költségek- saját gépjármű a saját és a házastárs tulajdonában lévő gépjármű Üzemanyag költség: a számla végösszege nem számolható el! - Számla szerinti -vagy NAV üzemanyag egységár alapján számolunk Üzemanyag fogyasztási norma 60/1992.(IV.19 Korm. Rendelet - Alapnorma átalány - Korrekciós tényezőkkel módosított alapnorma Kenőanyag felhasználás:alapnorma 7 ezreléke és a motorolaj ár szorzata (gyártó által megjelölt mennyiség) Fenntartási, javítási, felújítási költség elszámolása - Tételesen - Normaköltség alkalmazásával mely 9 Ft/km Éven belül az elszámolás módja nem változtatható 27

28 Cégautó Szja tv. szerinti szgk után, amely nem magánszemély tulajdonában áll, az után a szgk után, amivel kapcsolatban a Számviteli tv. szerint költséget, ráfordítást, ill. az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget számolnak el. (Nincs jelentősége a magánhasználat és az üzleti használat elkülönítésének, kivéve Áfa szempontjából). Magánszemély vagy cég által külföldről bérelt autó - külföldi rendszámú szgk esetén, az adó fizetésére az a személy vagy szervezet kötelezett, aki a szgk után költséget számol el Az adó megfizetése: negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig kell bevallani és megfizetni, csak azon hónapokra, amikor az adókötelezettség felmerül, a már megfizetett gépjármű-adó levonható a cégautó adóból (csak azon hónapok tekintetében, ahol a személygépkocsi után gépjárműadó és cégautó adó fizetési kötelezettség is fennáll). 28

29 Cégautó Nem keletkezik cégautó adó fizetési kötelezettség: A kifizető által kiküldetési rendelvény alapján elszámolt hivatali, üzleti utazás költségtérítése. (Útnyilvántartás esetén IGEN!) Többet kap mint a jogszabály alapján adható, de a felesleget leadózza az adóelőlegnél Munkába járás költségtérítése a munkáltató által (9 Ft/km), ha ennél magasabb összegű térítést kap a munkavállaló az, munkaviszonyból származó jövedelem, mellyel szemben nem számolhat el költséget. Tételes költségelszámolás esetén cégautó adó fizetési kötelezettség keletkezik! Költség elszámolásának a napja a költségről szóló bizonylat kiállításának a napja vagy az a nap, amit az útnyilvántartásba a járműhasználattal kapcsolatosan bejegyeztek. 29

30 Cégautó adó Változás, ha a környezetvédelmi osztály-jelzés nem ismert pl. külföldi járművek esetében a 6 -os a mérvadó Cégautó adó havi mértéke évre nem változott gépjármű Környezetvédelmi osztály- jelzés hajtómotorjának,,0"-,,4",,6" -,,10",,5" ;,,14-15" teljesítménye (kw) osztályjelzések osztályjelzések osztályjelzések esetén esetén esetén Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 120 felett Ft Ft Ft 30

31 Üzleti ajándék Fogalma: - a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott, ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány). Alátámasztó dokumentációból a megajándékozottról és az ajándék átadásáról továbbra is szükséges Nem társasági adóalany juttató (pl. társadalmi szervezet, köztestület, egyház, alapítvány) esetében a reprezentáció és az üzleti ajándék együttes értéke ha nem haladja meg az összbevétel/összráfordítás 10%-át, akkor az mentes az adó alól. Felette 1,19-es adóalapra 16% +27% Eho. A külföldi magánszemély ajándéka után itthon kell adózni? - Igen, mert a kifizető kötelezettsége és ha nincs illetőségigazolás, nincs egyezmény ami felülírná 31

32 Belföldi kiküldetés napidíj 278/2005. (XII.20) Korm. Rend. Nem adójogi kérdés. Munkaviszonyos jövedelem. Az szja mellett, egyéni tb járulékot kell levonni és szoc. Hj adót és szakképzési hj-t kell fizetni. Munkahelytől eltérő helyen való munkavégzés, pl. vidéki üzleti partner tárgyalás, ellenőrzés, konferencia, szakmai utak, betanulás más helyen, értekezlet, stb. Költségtérítés vagy számla alapján Napidíj (élelmezési költségátalány) Legalább napi 500 Ft - Nem számolható el, ha a kiküldetés rövidebb 6 óránál ha a munkáltató a kiküldetés helyén élelmezést biztosít szállodai reggeli igénybevételekor -20% (400 Ft) Adó és tb köteles juttatás 32

33 Külföldi kiküldetés napidíj 285/2011. (XII.22.) Korm rendelet + Szja tv. 3.sz.mell. II.7.pontja 40 Euro a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott - kizárólag az e tevékenysége tekintetében - feltéve, hogy az említett Korm. Rend. alapján kizárólag a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza; Mindenki más a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30 százalékát, de legfeljebb a kormányrendelet szerint naponta elszámolható 15 Euro; Munkaviszonyból származó jövedelem 24 órás kiküldetés 1 nap Indulás és érkezés napján törtidőket összeszámítani Légi és vízi közlekedésnél indulás-érkezés + 1 óra (újabb indulás minimum 2 óra) 33

34 Külföldi kirendelést megelőző kérdések Kell-e munkavállalási és tartózkodási engedély, vízum, stb. Alapbér : ki fizeti a küldő, vagy a fogadó munkáltató Munkabér kifizetése Ft-ban, vagy más pénznemben Nettó, vagy bruttó bért kell megállapítani és miért fontos ez Ha bruttó, hogyan lehet biztosítani, hogy az országok között különböző az adómérték és a dolgozó nem járhat rosszabbul a külföldi munkavégzés során Melyik ország adózását kell figyelembe venni Ki fizeti a napidíjat és a külföldön tartózkodás többletköltségét Létezik-e Magyarországon shadow payroll? Utazási költségtérítés hányszori repülőjegy (kinek + bizonylatolás) Családtagokhoz kapcsolódó költségtérítés vagy juttatás: pl. nyelvtanulás beiskolázás, lakhatás 34

35 Külföldi kiküldetés Adóalap meghatározása - Kettős adózási egyezmények figyelembe vétele - Egyezmény hiányában itt adózik a jövedelem, de a külföldön megfizetett adó figyelembe vehető Tb járulék alap Rövid távú kiküldetésnél - Általában az adóelőleg alapja Hosszú távú kiküldetésnél: - Alapbér, vagy a szerződésben meghatározott díj - De minimum a kiküldetést megelőző bér!!! Egyezmény hiányában az adóelőleg alapja kivéve ha a jövedelem szerzés helye külföld 35

36 Illetőség tisztázása Belföldi illetőségű Nem foglalja magába azokat a személyeket, akik ebben az államban kizárólag az ebben az államban lévő forrásokból származó jövedelem vagy az ott lévő vagyon alapján adókötelesek. lakóhely mindkét Szerződő Államban belföldi illetőségű, helyzetét az alábbiak szerint kell meghatározni: személyi és gazdasági kapcsolatai szorosabbak (a létérdekek központja); szokásos tartózkodási helye van; állampolgára; Több állampolgárság esetén a Szerződő Államok illetékes hatóságai kölcsönös egyetértéssel rendezik a kérdést. 36

37 Adóztatás helye 14 v 15. cikk fizetés, a bér és más hasonló díjazás,amelyet Magyarországon belföldi illetőségű személy munkaviszonyra tekintettel kap, csak Magyarországon adóztatható, kivéve, ha a munkát a másik Szerződő Államban végzik. Amennyiben a munkát ott végzik, úgy az ezért kapott díjazás megadóztatható ebben a másik államban. Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, az a díjazás, amelyet a magyar belföldi illetőségű személy a másik Szerződő Államban végzett munkára tekintettel kap, csak az Magyarországon adóztatható, ha: a kedvezményezett a másik államban nem tartózkodik egyfolytában vagy megszakításokkal összesen 183 napnál hosszabb időszakot az adott adóévben kezdődő vagy végződő bármely tizenkét hónapos időtartamon belül, és a díjazást olyan munkaadó fizeti, vagy azt olyan munkaadó nevében fizetik, aki nem belföldi illetőségű a másik államban, és a díjazást nem a munkaadónak a másik államban lévő telephelye viseli. 37

38 Mit jelent a gazdasági munkáltató? október 31-én megjelent NAV tájékoztató követi az OECD Modell Egyezmény július 22-én alaírt Kommentárjának iránymutatásait. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (angol nevének Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, Magyarország óta tagja Miért kell ezzel most foglalkozni? Vizsgálni kell, hogy a munkavállaló tevékenysége szervesen integrálódik-e annak a vállalkozásnak a tevékenységébe, amelynél a munkát végzi. Integrálódás: a fogadó társaság viseli a munkavállaló munkájának eredményével járó felelősséget vagy kockázatot. Nem az az elsődleges, hogy ki hasznosítja a dolgozó munkájának eredményét, és az sem, hogy a magánszemély betagozódik-e a fogadó társaság (munkavállalói) hierarchiájába (utóbbi esetben pl. a munkavégzési folyamatokba, munkaszervezetbe integrálódás a meghatározó). 38

39 Gazdasági munkáltató megállapításának szempontjai Amennyiben az integrációs teszt alapján a jogi és a gazdasági munkáltató eltér egymástól a következő szempontokat kell figyelembe venni: ki jogosult utasítani a munkavállalót a munkavégzés módjára vonatkozóan, ki jogosult ellenőrizni és köteles viselni a felelősséget a munkavégzés helyéért, a munkavállaló juttatását közvetlenül áthárítja-e a formális jog szerinti munkáltató arra a társaságra, amelynél a tevékenységet kifejti a munkavállaló, ki bocsátja a munkavégzéshez szükséges eszközöket és az anyagokat a munkavállaló rendelkezésére, ki határozhatja meg a munkát végző munkavállalók számát és képzettségét, ki jogosult a munkát végző munkavállaló kiválasztására és az azzal a munkavállalóval, e célból kötött szerződés felmondására, ki jogosult munkajogi szankciók alkalmazására a munkavállalóval szemben, ki határozza meg a szabadságolás és a munkavégzés rendjét. Nincs fontossági sorrend!!!! 39

40 Milyen következményekkel jár, ha a fogadó munkáltató nem vizsgálja a gazdasági munkáltató megközelítést? Bérszámfejtést évekre való visszamenőlegesen önellenőrizni szükséges Adóhiány a magánszemélynél a fogadó ország adóhatósága állapíthatja meg Adóbírság 50% Késedelmi pótlék: jegybanki alapkamat kétszerese Mulasztási bírság a fogadó munkáltatónál a bejelentés elmulasztása miatt ART 17 (10) A beutazás, vagy a tevékenység megkezdését követő 30 napon belül bejelenti azt az adóévben nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemélyt, akinek várhatóan, vagy a tevékenysége megkezdésekor szja kötelezettsége keletkezik ( a külföldi illetőségű magánszemély természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, a munkavégzés megkezdésének és befejezésének időpontját, a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély nevét, székhelyét (telephelyét), illetve lakóhelyét. 40

41 Magyarországról külföldre történő kiküldetés Kiküldött továbbra is a magyar társaságtól kapja a jövedelmét, ezért a magyarországi küldő vállalatnak minden esetben tisztában kell lennie azzal, hogy - a fogadó országban hogyan értelmezik a gazdasági munkáltató megközelítést és - ez alapján bejön-e az adóztatás a fogadó országban. Fogadó országnak a joga eldönteni. Abban az esetben, amennyiben a munkaviszonyos jövedelem a munkavégzés országában adóztatható, Magyarországon mentesíteni kell az adóztatás alól. Mivel bizonyítható a gyakorlatban, hogy a magánszemély hol végzi a munkát? Munkaidő nyilvántartás Utazási naptár Hogyan bizonyítható a külföldön történő adófizetés, ha a bevallási határidő az adott országban később van? 41

42 Kiküldés Egyezményes országba Rövid távú kiküldetésnél nincs sok teendő, ha a költségeket a küldő munkáltató viseli a jövedelem is Magyarországon adózik és tb-zik Ha kiszámlázzák a költségeket a külföldi ország adóztathat Előzetesen egyeztetni szükséges pl. a gadasági munkáltatós szabály alkalmazásáról is Bizonyítani kell az adó levonásának megakasztását, de kérdés mivel, mikor, hogyan? Általában csak később derül ki az adóztatás ezért önellenőrzés szükséges 6 hónapon túl vizsgálni kell az Egyezmény 15 cikkének rendelkezéseit 183 nap adott évben vagy bármely 12 hónap) és hogy ki viseli a költségeket, már nem jelentős Szja levonás megakasztása Egyes meghatározott és más juttatások kezelése cégautó, cafeteria (nincs adó) Eldöntendő, hogy ki fizeti az adót, - ha a magánszemély a bruttó jár neki - ha a cég célszerű bevezetni a hipotetikus adó levonását (kirendelő levél, belső szabályzat alapján) 42

43 Kiküldés Egyezményes országba Számviteli elszámolás (bérkorrekció, rendkívüli bevétel) Átszámlázás módja (nettó-bruttó elszámolás, szolgáltatási díj) A két munkáltató megállapodhat egymással, hogy a külföldi cég a magyar nevében fizeti a jövedelmet. Ekkor külföldön adózik, ott levonják tőle az adóelőleget. Itthon bevallási kötelezettsége csak akkor keletkezik, ha magyar illetőségű és más jövedelmet egyébként be kell vallania. Ha külföldi illetőséget szerez, nem kell bevallani még tájékoztató adatként sem. Nem magyar illetőség esetén nincs adófizetés akkor sem ha a kifizető magyar cég (illetőségigazolás szükséges Art ) Adatszolgáltatás: rossz adatszolgáltatás helyesbítése (Art 29, ha adóévet követően történik) 43

44 Kiküldetés nem egyezményes országba Szja levonás megakasztható Tb és szochj fizetési kötelezettség fennmarad, ha magyar a munkáltató Ha külföldi, akkor 27% Eho fizetés keletkezik A külföldön megfizetett adó csak bevallásban érvényesíthető, de max. a magyar adó 90%-a erejéig Nem pénzbeni juttatások kezelése cafeteria (kettős adózás!) Bevallás (minden évben) Bejelentési kötelezettségre ügyelni kell (állandó lakhely, OEP, NAV) Egészségbiztosítási járulék nem kerülhető el, csak ha kivándorol az illető 44

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

a személyi jövedelemadóról 1

a személyi jövedelemadóról 1 1 / 158 2011.10.07. 5:28 a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28

1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28 1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2015.1.1. és 2015.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I.

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben