Horváthné Szabó Beáta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horváthné Szabó Beáta"

Átírás

1 Kiküldetések elszámolása Horváthné Szabó Beáta 2013.

2 Kiküldetések jogszabályi hátterének ismertetése Személyi jövedelemadó törvény (Szja) Társadalombiztosítási törvény (Tbj) Szociális hozzájárulás adó (Szhj) Egészségügyi hozzájárulás (Eho) Foglalkoztatási törvény (Flt) Munkába járással kapcsolatos Korm. Rend. Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló Korm. rendelet Gépjárműadó-cégautó Kettős adózást elkerülő egyezmények Tb egyezmények 2

3 Kiküldetés, kirendelés- Mt Munka Törvénykönyvének (Mt.) meghatározása szerint : Kiküldetés: olyan egyoldalú és gazdasági érdekek következtében szükséges munkáltatói kötelezés, amellyel a munkáltató a munkavállalóját ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi úgy, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a jogi munkáltató irányítása és utasításai alapján végzi a munkáját. Kirendelés esetén alapvetően a munkavállaló a munkát a fogadó munkáltató javára végzi és a munkával járó felelősséget vagy kockázatot is a fogadó munkáltató viseli. Változó munkavégzési hely esetén a kiküldetés nem értelmezhető. 3

4 Kiküldetés, kirendelés az Szja tv-ben Kiküldetés: a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen való munkavégzés - lehet belföldi és külföldi Külföldi kiküldetés: belföldi illetőségű személynek, jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységének összefüggő feladat ellátása érdekében Magyarországon kívüli munkavégzése Külszolgálat: munkáltató által elrendelt külföldi munkavégzés Belföldi illetőségű: a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nincs lakcíme; az EGT állampolgár aki legalább 183 napig Magyarország területén tartózkodik; a harmadik országbeli állampolgár ha letelepedett jogállású, illetve hontalan személy; továbbá akinek : kizárólag belföldön van állandó lakóhelye; létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel; szokásos tartózkodási helye belföldön található, 4

5 Hivatalos üzleti utazás A magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás Kivéve a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárást, ideértve különösen a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást is, (kivéve, ha az utazás csak látszólagosan üzleti) Továbbá az országgyűlési képviselő, a polgármester, az önkormányzati képviselő e tisztségével összefüggő feladata ellátása érdekében szükséges utazás (a lakóhelytől való távollét.) Látszólagos az utazás ha a dokumentumok, körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, tényleges szakmai és szabadidő program aránya alapján akár közvetve is megállapítható a látszólagosság 5

6 Bel- és külföldi kiküldetésre vonatkozó azonos költség elszámolási szabályok Időtartamtól függetlenül a kiküldetés lehet rövid és hosszú távú, belföldi vagy külföldi DE a költségek térítése, a finanszírozás adókötelezettségének megállapítása azonos rendelkezések alapján történik 6

7 Utazás, szállás Szja tv. 7. (1) g) nem bevétel g) a magánszemélynek adott olyan összeget (utalvány értékét) - ideértve hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló összeget is -, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy - ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg - ezt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti azzal, hogy ez a rendelkezés egyébként nem alkalmazható olyan kiadások esetén, amelyeket e törvény nem ismer el a magánszemélynél költségnek; 3. sz. mell. I.17. pont a hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára fordított kiadás, továbbá a 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezetének 7. pontja szerint elszámolható költség azzal, hogy e pont rendelkezése nem alkalmazható abban az esetben, ha az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti; 7

8 Bel- és külföldi kiküldetésre vonatkozó azonos szabályok Nem bevétel: 7. q) hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazás jegy árában felszámított étkezés, továbbá a szállás ellenértéke és a szálláshely árában felszámított reggeli étkezés ellenértéke 7. r) kiküldetési rendelvény alapján az üzleti utazáshoz adott gépkocsi költségtérítés, feltéve hogy nem haladja meg az igazolás nélkül elszámolható mértéket Költségtérítés: az a bevétel amelyet e tv által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag a bevételszerző tevékenység folytatása vagy az üzleti utazással összefüggésben kap a msz 8

9 Üzleti utazáson felmerült étkezés vagy más szolgáltatás Főszabály: az étkezés magánszükséglet, így adóköteles, de milyen jogcímen? 70. (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem; Nem alkalmazható ez a rendelkezés, amennyiben az utazásra vonatkozó dokumentáció és körülmények alapján megállapítható, hogy az utazás csak látszólag hivatali, üzleti. Napidíj = étkezési többlet költség mentessége nem alkalmazható Nem bevétel a kötelezően elfogyasztható étel mely a jegy, szállás értékében megtestesül 9

10 -vagy más szolgáltatás A tiltó korlát mellett lehet bármi, pl. múzeum, szórakozás, opera, színház, sport, masszázs, orvos, biztosítás, mosatás, gyerek tandíja, fodrász, stb. De hol a határ? Mi a jogkövetkezmény, ha egyes meghatározott juttatásként megfizetem az adót? 50% mulasztási bírság 10

11 Bel- és külföldi kiküldetésre vonatkozó azonos szabályok Napidíj (Szja tv sz.mell.II.7.b)) munkaviszonyos jövedelem Biztosítás Szja tv. 1. sz. mell. mentes a kockázati elemet tartalmazó biztosítás értékéből a havi minimálbér 30%-a Üzleti reprezentáció, ajándék (Szja tv pontok és Szja tv. 70. ) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat. Pl. művelődést szolgáló jegy, sportbelépő 11

12 Bel- és külföldi kiküldetésre vonatkozó azonos szabályok Oktatási költségek (regisztrációs díj, tankönyv, tandíj, stb) (Szja tv béren kívüli ) Nem keletkezik bevétel...amelynek használata, a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik (ideértve azt is, ha ez iskolarendszeren kívüli képzés, akkor sem, ha a dolog, a szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, e törvény a hasznosítást, használatot, igénybevételt vagy annak lehetőségét adóztatható körülményként nem határozza meg. Munkavállallási és tartózkodási engedélyek (Szja tv. 4. ) Beutazáshoz szükséges oltások 12

13 A kiadások elszámolása történhet: 1.) Költségtérítés formájában Kiküldetési rendelvénnyel Útnyilvántartással 2.) Utólagos elszámolás keretében Adómentes, Egyes meghatározott és Munkaviszonyos jövedelmek különválasztásával 3.) Nem pénzbeli juttatásként számlák alapján 13

14 Adóköteles jövedelem megszerzési időpontja pénz esetében a birtokbavétel napja, vagy kifizető esetén az átutalás napja dolog, értékpapír esetében a tulajdonjog megszerzésének napja, ha a magánszemélyt sem a használat, a hasznok szedésének joga, sem a rendelkezési jog nem illeti meg, akkor a bevétel ezen jogok közül legalább egynek a megnyílásáig nem tekinthető megszerzettnek; igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik, ha a bevétel tárgyát képező vagyoni érték miatti kiadást a magánszemély a juttatónak megelőlegezi, és/vagy a kiadást igazoló bizonylattal elszámolni köteles, az előzőektől eltérően az elszámolás napja. 14

15 Adóköteles jövedelem/ költség meghatározása Elismert költség: a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás minősül. Ha az értékesítő az Áfa tvben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett, akkor a kiadás igazolására kizárólag az ÁFÁ-s számla (ide nem értve a nyugtát) alkalmas, egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas, amely tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például a kiadás összegét és pénznemét) is. Nem elismert költség: a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben kielégítő termék, szolgáltatás megszerzésére fordított kiadás, 15

16 Külföldi pénznem átváltása a) bevétel esetében - a bevételszerzés időpontjában, b) kiadás esetében a teljesítés időpontjában Ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és rendelkezik az ott meghatározott időpontot - a külföldi pénz eladása esetén - követő 15 napon, illetve - külföldi pénz vétele esetén - megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz; Ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik - a kifizető az adóelőleg megállapításához, vagy a magánszemély - választása szerint - az adóelőleg, adó megállapításához a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyamlapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza. 16

17 Kiküldetési rendelvény Kiküldetési rendelvény a kifizető által 2 példányban kiállított bizonylat, mely tartalmazza: A magánszemély és a gépjármű azonosítására szolgáló adatokat a hivatali, üzleti utazás célját, időtartamát, útvonalát, futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint a költségtérítések kiszámításához szükséges adatokat (pl. üzemanyagár, üzemanyag fogyasztási norma, stb.) Eredeti példányt a kiállító kifizető, a másolatot a magánszemélynek kell megőriznie elévülési időn belül Nem kötelező használni, de az adminisztráció csökkentése miatt ajánlott! Miért? - Nem jelenik meg a NAV-os adatszolgáltatásban, csak analitika alapján ellenőrizhető. 17

18 Kiküldetési rendelvény - útnyilvántartás Szja tv magánszemély neve adóazonosító jele gépjármű gyártmánya, típusa, az év első és utolsó napján a kilométeróra megnevezése, forgalmi rendszámaállása, hivatali (üzleti) utazások célja, időtartama, az utazás időpontja, útvonala futásteljesítmény utazás költségtérítése és a kiszámításhoz szükséges élelmezési költségtérítés adatok költségtérítés kiszámításához szükséges adatok Szja tv. 5.sz. melléklet II/7. gépjármű típusa, forgalmi rendszáma, fogyasztási norma, az utazás célja (honnan-hova történt az utazás), a felkeresett üzleti partner(ek) megnevezése, a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek száma. Tartalmazhatja az előzőekkel kapcsolatos üzemanyag-vásárlás időpontját és költségeit is. 18

19 Utólagos elszámolás Magánszemély előleget vesz fel, mellyel utólag Számlákkal elszámol: - Nem bevétel (7. ) - Egyes meghatározott juttatás szla a cég nevére (70. ) - Munkaviszonyos jövedelem - költségtérítés szla a msz. nevére (25. ) Nem tud elszámolni (nincs számla, vagy van de nem szabályszerű) - Kamatkedvezményből származó jövedelem keletkezik - Munkaviszonyos jövedelem keletkezik, ha a követelést a munkáltató elengedi, az elengedés időpontjában 19

20 Kamatkedvezmény Kamatkülönbözet, magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével - ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal - kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot (kamatkedvezmény). Nem keletkezik kamatkülönbözet a külföldi kiküldetésre, külszolgálatra tekintettel adott előleg, elszámolásra kiadott összegnél, feltéve, hogy annak a kifizetővel való elszámolása a visszaérkezést követő 30 napon belül megtörténik. Az adó mértéke 1,19-es adóalap után 16% szja és 27% Eho 20

21 Költségtérítés Fogalma: (Szja tv ): az a bevétel, amelyet a tv. által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében vagy hivatali (üzleti) utazással (ideértve a kiküldetést, külföldi kiküldetést, külszolgálatot) összefüggésben kap a magánszemély Költségnyilatkozat: a munkáltató/kifizető felé a költségelszámolás módjáról (NAV honlapjáról letölthető) Költségelszámolás lehet: - Jogszabályon alapuló - Tételes költségelszámolás 21

22 Költségtérítés Jogszabályon alapuló költségelszámolás 9 Ft/km munkába járás költségtérítése, Hivatali (üzleti) út költségtérítése (szállás, utazás, mely lehet tömegközelkedési eszköz és saját, vagy bérelt gépjármű, illetve cégautó) Napidíj (munkaviszonyos jövedelem) Tételes költségelszámolás : amikor a munkavállaló tényleges költségeivel, számlákkal elszámol. Kiküldetésnél jellemző a saját gépkocsi használatná olyankor amikor a munkáltató többet fizet a jogszabályban meghatározott mértéknél. Pl. 35 Ft/km 22

23 Munkába járás - 39/2010. (II.26) Korm.rend. Miért kell erről beszélnünk a kiküldetéseknél? Szja tv 25. nem minősül bevételnek a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén a munkavállalónak adott azon összeg, amely nem haladja meg - az utazási bérlet, az utazási jegy árát, vagy - munkába járás költségtérítése címén, a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként a 9 forintot (napi munkába járás vagy hétvégi hazautazás esetén). Az elszámolás történhet bérlet, jegy, vagy számla ellenében és saját gépjármű -vel kapcsolatos költségtérítés formájában mivel nem bevétel, nem kell lejelenteni a NAV részére 23

24 Munkába járás - fogalom Május 1-től hatályos, kiterjed az MT és a közszféra alkalmazottaira Munkába járás: munkába járás a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás. -továbbá a közigazgatási határon belül a napi munkába járás és hazautazás is, de csak akkor, ha a munkavállaló a munkavégzés helyét sem helyi, sem közösségi közlekedéssel nem tudja elérni. Lakóhely: annak a Magyar Köztársaság, vagy EU államaiban lévő lakás címe, amelyben a munkavállaló él, életvitelszerűen lakik. Tartózkodási hely: annak a Magyar Köztársaság, vagy EU államaiban lévő lakás címe, amelyben a munkavállaló végleges lakásának elhagyásának szándéka nélkül a munkavégzés céljából él. Hosszú várakozás: az az időtartam amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja. 24

25 Munkába járás a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló napi munkába járását szolgáló teljes árú, valamint utazási kedvezménnyel megváltott árú bérletének, vagy menetjegyének árát. a munkáltató által fizetett költségtérítés a bérlettel, vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében téríthető, azok árának egységesen legalább 86%-a. a hétvégi hazautazás (a tartózkodási helytől az állandó lakóhelyre hetente legfeljebb egyszer) szintén menetjegy ellenében számolható el adómentesen, de 2013-ben forint. Igénybe vehető közlekedési eszközök: közforgalmú vasút 2. kocsiosztálya, helyközi autóbuszjárat, elővárosi busz, HÉV, menetrend szerint közlekedő hajó, komp vagy rév légi közlekedési jármű (ez utóbbi legfeljebb hetente egyszer hazautazás céljából) 25

26 Munkába járás Saját gépjárművel történő munkába járásra az Szja törvény szerinti 9 Ft/km összeg fizetése kötelező, ha: a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincs közösségi közlekedés, a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést. Hosszú várakozás az az időtartam, melyet a munkavállaló a személyi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges. a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt (2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója biztosítja (közigazgatási határon belül is). 26

27 Saját gépjárművel kapcsolatos költségek- saját gépjármű a saját és a házastárs tulajdonában lévő gépjármű Üzemanyag költség: a számla végösszege nem számolható el! - Számla szerinti -vagy NAV üzemanyag egységár alapján számolunk Üzemanyag fogyasztási norma 60/1992.(IV.19 Korm. Rendelet - Alapnorma átalány - Korrekciós tényezőkkel módosított alapnorma Kenőanyag felhasználás:alapnorma 7 ezreléke és a motorolaj ár szorzata (gyártó által megjelölt mennyiség) Fenntartási, javítási, felújítási költség elszámolása - Tételesen - Normaköltség alkalmazásával mely 9 Ft/km Éven belül az elszámolás módja nem változtatható 27

28 Cégautó Szja tv. szerinti szgk után, amely nem magánszemély tulajdonában áll, az után a szgk után, amivel kapcsolatban a Számviteli tv. szerint költséget, ráfordítást, ill. az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget számolnak el. (Nincs jelentősége a magánhasználat és az üzleti használat elkülönítésének, kivéve Áfa szempontjából). Magánszemély vagy cég által külföldről bérelt autó - külföldi rendszámú szgk esetén, az adó fizetésére az a személy vagy szervezet kötelezett, aki a szgk után költséget számol el Az adó megfizetése: negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig kell bevallani és megfizetni, csak azon hónapokra, amikor az adókötelezettség felmerül, a már megfizetett gépjármű-adó levonható a cégautó adóból (csak azon hónapok tekintetében, ahol a személygépkocsi után gépjárműadó és cégautó adó fizetési kötelezettség is fennáll). 28

29 Cégautó Nem keletkezik cégautó adó fizetési kötelezettség: A kifizető által kiküldetési rendelvény alapján elszámolt hivatali, üzleti utazás költségtérítése. (Útnyilvántartás esetén IGEN!) Többet kap mint a jogszabály alapján adható, de a felesleget leadózza az adóelőlegnél Munkába járás költségtérítése a munkáltató által (9 Ft/km), ha ennél magasabb összegű térítést kap a munkavállaló az, munkaviszonyból származó jövedelem, mellyel szemben nem számolhat el költséget. Tételes költségelszámolás esetén cégautó adó fizetési kötelezettség keletkezik! Költség elszámolásának a napja a költségről szóló bizonylat kiállításának a napja vagy az a nap, amit az útnyilvántartásba a járműhasználattal kapcsolatosan bejegyeztek. 29

30 Cégautó adó Változás, ha a környezetvédelmi osztály-jelzés nem ismert pl. külföldi járművek esetében a 6 -os a mérvadó Cégautó adó havi mértéke évre nem változott gépjármű Környezetvédelmi osztály- jelzés hajtómotorjának,,0"-,,4",,6" -,,10",,5" ;,,14-15" teljesítménye (kw) osztályjelzések osztályjelzések osztályjelzések esetén esetén esetén Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 120 felett Ft Ft Ft 30

31 Üzleti ajándék Fogalma: - a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott, ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány). Alátámasztó dokumentációból a megajándékozottról és az ajándék átadásáról továbbra is szükséges Nem társasági adóalany juttató (pl. társadalmi szervezet, köztestület, egyház, alapítvány) esetében a reprezentáció és az üzleti ajándék együttes értéke ha nem haladja meg az összbevétel/összráfordítás 10%-át, akkor az mentes az adó alól. Felette 1,19-es adóalapra 16% +27% Eho. A külföldi magánszemély ajándéka után itthon kell adózni? - Igen, mert a kifizető kötelezettsége és ha nincs illetőségigazolás, nincs egyezmény ami felülírná 31

32 Belföldi kiküldetés napidíj 278/2005. (XII.20) Korm. Rend. Nem adójogi kérdés. Munkaviszonyos jövedelem. Az szja mellett, egyéni tb járulékot kell levonni és szoc. Hj adót és szakképzési hj-t kell fizetni. Munkahelytől eltérő helyen való munkavégzés, pl. vidéki üzleti partner tárgyalás, ellenőrzés, konferencia, szakmai utak, betanulás más helyen, értekezlet, stb. Költségtérítés vagy számla alapján Napidíj (élelmezési költségátalány) Legalább napi 500 Ft - Nem számolható el, ha a kiküldetés rövidebb 6 óránál ha a munkáltató a kiküldetés helyén élelmezést biztosít szállodai reggeli igénybevételekor -20% (400 Ft) Adó és tb köteles juttatás 32

33 Külföldi kiküldetés napidíj 285/2011. (XII.22.) Korm rendelet + Szja tv. 3.sz.mell. II.7.pontja 40 Euro a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott - kizárólag az e tevékenysége tekintetében - feltéve, hogy az említett Korm. Rend. alapján kizárólag a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza; Mindenki más a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30 százalékát, de legfeljebb a kormányrendelet szerint naponta elszámolható 15 Euro; Munkaviszonyból származó jövedelem 24 órás kiküldetés 1 nap Indulás és érkezés napján törtidőket összeszámítani Légi és vízi közlekedésnél indulás-érkezés + 1 óra (újabb indulás minimum 2 óra) 33

34 Külföldi kirendelést megelőző kérdések Kell-e munkavállalási és tartózkodási engedély, vízum, stb. Alapbér : ki fizeti a küldő, vagy a fogadó munkáltató Munkabér kifizetése Ft-ban, vagy más pénznemben Nettó, vagy bruttó bért kell megállapítani és miért fontos ez Ha bruttó, hogyan lehet biztosítani, hogy az országok között különböző az adómérték és a dolgozó nem járhat rosszabbul a külföldi munkavégzés során Melyik ország adózását kell figyelembe venni Ki fizeti a napidíjat és a külföldön tartózkodás többletköltségét Létezik-e Magyarországon shadow payroll? Utazási költségtérítés hányszori repülőjegy (kinek + bizonylatolás) Családtagokhoz kapcsolódó költségtérítés vagy juttatás: pl. nyelvtanulás beiskolázás, lakhatás 34

35 Külföldi kiküldetés Adóalap meghatározása - Kettős adózási egyezmények figyelembe vétele - Egyezmény hiányában itt adózik a jövedelem, de a külföldön megfizetett adó figyelembe vehető Tb járulék alap Rövid távú kiküldetésnél - Általában az adóelőleg alapja Hosszú távú kiküldetésnél: - Alapbér, vagy a szerződésben meghatározott díj - De minimum a kiküldetést megelőző bér!!! Egyezmény hiányában az adóelőleg alapja kivéve ha a jövedelem szerzés helye külföld 35

36 Illetőség tisztázása Belföldi illetőségű Nem foglalja magába azokat a személyeket, akik ebben az államban kizárólag az ebben az államban lévő forrásokból származó jövedelem vagy az ott lévő vagyon alapján adókötelesek. lakóhely mindkét Szerződő Államban belföldi illetőségű, helyzetét az alábbiak szerint kell meghatározni: személyi és gazdasági kapcsolatai szorosabbak (a létérdekek központja); szokásos tartózkodási helye van; állampolgára; Több állampolgárság esetén a Szerződő Államok illetékes hatóságai kölcsönös egyetértéssel rendezik a kérdést. 36

37 Adóztatás helye 14 v 15. cikk fizetés, a bér és más hasonló díjazás,amelyet Magyarországon belföldi illetőségű személy munkaviszonyra tekintettel kap, csak Magyarországon adóztatható, kivéve, ha a munkát a másik Szerződő Államban végzik. Amennyiben a munkát ott végzik, úgy az ezért kapott díjazás megadóztatható ebben a másik államban. Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, az a díjazás, amelyet a magyar belföldi illetőségű személy a másik Szerződő Államban végzett munkára tekintettel kap, csak az Magyarországon adóztatható, ha: a kedvezményezett a másik államban nem tartózkodik egyfolytában vagy megszakításokkal összesen 183 napnál hosszabb időszakot az adott adóévben kezdődő vagy végződő bármely tizenkét hónapos időtartamon belül, és a díjazást olyan munkaadó fizeti, vagy azt olyan munkaadó nevében fizetik, aki nem belföldi illetőségű a másik államban, és a díjazást nem a munkaadónak a másik államban lévő telephelye viseli. 37

38 Mit jelent a gazdasági munkáltató? október 31-én megjelent NAV tájékoztató követi az OECD Modell Egyezmény július 22-én alaírt Kommentárjának iránymutatásait. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (angol nevének Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, Magyarország óta tagja Miért kell ezzel most foglalkozni? Vizsgálni kell, hogy a munkavállaló tevékenysége szervesen integrálódik-e annak a vállalkozásnak a tevékenységébe, amelynél a munkát végzi. Integrálódás: a fogadó társaság viseli a munkavállaló munkájának eredményével járó felelősséget vagy kockázatot. Nem az az elsődleges, hogy ki hasznosítja a dolgozó munkájának eredményét, és az sem, hogy a magánszemély betagozódik-e a fogadó társaság (munkavállalói) hierarchiájába (utóbbi esetben pl. a munkavégzési folyamatokba, munkaszervezetbe integrálódás a meghatározó). 38

39 Gazdasági munkáltató megállapításának szempontjai Amennyiben az integrációs teszt alapján a jogi és a gazdasági munkáltató eltér egymástól a következő szempontokat kell figyelembe venni: ki jogosult utasítani a munkavállalót a munkavégzés módjára vonatkozóan, ki jogosult ellenőrizni és köteles viselni a felelősséget a munkavégzés helyéért, a munkavállaló juttatását közvetlenül áthárítja-e a formális jog szerinti munkáltató arra a társaságra, amelynél a tevékenységet kifejti a munkavállaló, ki bocsátja a munkavégzéshez szükséges eszközöket és az anyagokat a munkavállaló rendelkezésére, ki határozhatja meg a munkát végző munkavállalók számát és képzettségét, ki jogosult a munkát végző munkavállaló kiválasztására és az azzal a munkavállalóval, e célból kötött szerződés felmondására, ki jogosult munkajogi szankciók alkalmazására a munkavállalóval szemben, ki határozza meg a szabadságolás és a munkavégzés rendjét. Nincs fontossági sorrend!!!! 39

40 Milyen következményekkel jár, ha a fogadó munkáltató nem vizsgálja a gazdasági munkáltató megközelítést? Bérszámfejtést évekre való visszamenőlegesen önellenőrizni szükséges Adóhiány a magánszemélynél a fogadó ország adóhatósága állapíthatja meg Adóbírság 50% Késedelmi pótlék: jegybanki alapkamat kétszerese Mulasztási bírság a fogadó munkáltatónál a bejelentés elmulasztása miatt ART 17 (10) A beutazás, vagy a tevékenység megkezdését követő 30 napon belül bejelenti azt az adóévben nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemélyt, akinek várhatóan, vagy a tevékenysége megkezdésekor szja kötelezettsége keletkezik ( a külföldi illetőségű magánszemély természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, a munkavégzés megkezdésének és befejezésének időpontját, a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély nevét, székhelyét (telephelyét), illetve lakóhelyét. 40

41 Magyarországról külföldre történő kiküldetés Kiküldött továbbra is a magyar társaságtól kapja a jövedelmét, ezért a magyarországi küldő vállalatnak minden esetben tisztában kell lennie azzal, hogy - a fogadó országban hogyan értelmezik a gazdasági munkáltató megközelítést és - ez alapján bejön-e az adóztatás a fogadó országban. Fogadó országnak a joga eldönteni. Abban az esetben, amennyiben a munkaviszonyos jövedelem a munkavégzés országában adóztatható, Magyarországon mentesíteni kell az adóztatás alól. Mivel bizonyítható a gyakorlatban, hogy a magánszemély hol végzi a munkát? Munkaidő nyilvántartás Utazási naptár Hogyan bizonyítható a külföldön történő adófizetés, ha a bevallási határidő az adott országban később van? 41

42 Kiküldés Egyezményes országba Rövid távú kiküldetésnél nincs sok teendő, ha a költségeket a küldő munkáltató viseli a jövedelem is Magyarországon adózik és tb-zik Ha kiszámlázzák a költségeket a külföldi ország adóztathat Előzetesen egyeztetni szükséges pl. a gadasági munkáltatós szabály alkalmazásáról is Bizonyítani kell az adó levonásának megakasztását, de kérdés mivel, mikor, hogyan? Általában csak később derül ki az adóztatás ezért önellenőrzés szükséges 6 hónapon túl vizsgálni kell az Egyezmény 15 cikkének rendelkezéseit 183 nap adott évben vagy bármely 12 hónap) és hogy ki viseli a költségeket, már nem jelentős Szja levonás megakasztása Egyes meghatározott és más juttatások kezelése cégautó, cafeteria (nincs adó) Eldöntendő, hogy ki fizeti az adót, - ha a magánszemély a bruttó jár neki - ha a cég célszerű bevezetni a hipotetikus adó levonását (kirendelő levél, belső szabályzat alapján) 42

43 Kiküldés Egyezményes országba Számviteli elszámolás (bérkorrekció, rendkívüli bevétel) Átszámlázás módja (nettó-bruttó elszámolás, szolgáltatási díj) A két munkáltató megállapodhat egymással, hogy a külföldi cég a magyar nevében fizeti a jövedelmet. Ekkor külföldön adózik, ott levonják tőle az adóelőleget. Itthon bevallási kötelezettsége csak akkor keletkezik, ha magyar illetőségű és más jövedelmet egyébként be kell vallania. Ha külföldi illetőséget szerez, nem kell bevallani még tájékoztató adatként sem. Nem magyar illetőség esetén nincs adófizetés akkor sem ha a kifizető magyar cég (illetőségigazolás szükséges Art ) Adatszolgáltatás: rossz adatszolgáltatás helyesbítése (Art 29, ha adóévet követően történik) 43

44 Kiküldetés nem egyezményes országba Szja levonás megakasztható Tb és szochj fizetési kötelezettség fennmarad, ha magyar a munkáltató Ha külföldi, akkor 27% Eho fizetés keletkezik A külföldön megfizetett adó csak bevallásban érvényesíthető, de max. a magyar adó 90%-a erejéig Nem pénzbeni juttatások kezelése cafeteria (kettős adózás!) Bevallás (minden évben) Bejelentési kötelezettségre ügyelni kell (állandó lakhely, OEP, NAV) Egészségbiztosítási járulék nem kerülhető el, csak ha kivándorol az illető 44

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Esettanulmányok és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Siklós Márta Elek Diána 2015. május 7. Budapest Esettanulmányok Külföldi munkavállalók dolgozó külföldiek Áttekintés

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Főbb témák Személygépjárművek egyes gyakorlati

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó. Előadó: Hága Hedvig

Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó. Előadó: Hága Hedvig Személygépjárművek költségelszámolása, cégautóadó Előadó: Hága Hedvig Jogszabályi háttér Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,(szja.) Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015 A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2015 A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

Kutya értékesítés adózása. Fehérné Polyák Beatrix

Kutya értékesítés adózása. Fehérné Polyák Beatrix Kutya értékesítés adózása Készítette: Dr. Dencső Istvánné Fehérné Polyák Beatrix I. Önálló tevékenység Adózási szabályok: Ki végzi a tevékenységet? - magánszemély: -- adószámos magánszemély, -- egyéni

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele 1 Halálhír nekrológ Tájékoztatjuk a tisztelt kamarai tagokat, hogy Méri Éva szakértő társunk (aki 1983 óta a kamara tagja, azon belül az orvos szakosztály tagja volt) elhunyt. Emlékét megőrizzük. Igazságügyi

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek hivatali,

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai

Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai 2005. évben ismét bővült az adómentesen nyújtható természetbeni juttatások köre, és emellett néhány esetben emelkedtek azok az értékhatárok, ameddig bizonyos

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT.. igazgató P.H. 1 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében a

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Amit a cégautó adóról tudni érdemes

Amit a cégautó adóról tudni érdemes Amit a cégautó adóról tudni érdemes Cégautóadót kell fizetnünk abban az esetben, ha a személygépkocsink nem magánszemély tulajdonában áll, vagyis például egy társaság tulajdonában van ide nem értve a kizárólag

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága

Belső Ellenőrök Társasága Belső Ellenőrök Társasága Kerekasztal beszélgetés 2014.10.31. Kiküldetés, napidíj, munkába járás, hétvégi hazautazás, költségelszámolás, számlás kifizetések adó- és járulékkötelezettsége Nagyné Véber Györgyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 4.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ JUTTATÁSOK, ADÓKÖTELES TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2010 Névszerinti nyilvántartást csak azokról a juttatásokról kell vezetni: a)

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata 2012. július 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K A szabályzat hatálya... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 3 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben