A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja"

Átírás

1 A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A tartalomból STUDIUM ARANY TÓTH MARIANN BANKÓ ZOLTÁN DUX LÁSZLÓ KUN ATTILA RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: Munkajogi kodifikációs megoldások Közép- és Kelet-Európában ÁDÁM ANTAL: A biztonság az értékek között BOGUSLAW BANASZAK: Der Sturz des Eisernen Vorhangs und die Verfassungsentwicklung in Mitteleuropa Beispiel Polens BRUHÁCS JÁNOS: A határon túli környezeti károk orvoslásának problémája: nemzetközi magánjogi egyezmények JÓZSEF BULCSÚ FENVYESI: Application of International Law as Applicable Law under the First Sentence of Art 42(1) of the ICSID Convention HAJAS BERTALAN: A jelölõszervezetek esélyegyenlõségérõl a évi EP-választási kampányban HERGER CSABÁNÉ: Tradíció vagy modernizálás? Az évi egyházügyi törvények, különös tekintettel a polgári házasságról szóló törvényre JAKAB ANDRÁS: Ki a jó jogász? Avagy tényleg jó bíró volt Magnaud? MÁTÉ JULESZ: Un égard particulier au droit privé de l environnement (Quelques remarques d importance juridique soulevées par l urgence de l harmonisation communautaire européenne) JUSZTINGER JÁNOS: A vételár a római jogban: emptionis substantia constitit ex pretio ADRIENNE KOMANOVICS: Democracy, legitimacy and freedom of information in the European Unio SZABÓ GÁBOR: Az új világrend és az emberi jogok COLLOQUIUM BALOG ÁDÁM GELÁNYI ANIKÓ: Ingatlanpiacok adózása Magyarországon és Romániában BIRKÁS ANTAL: A kálvinista dogmafelfogás és az alkotmányeszme ARMIN STOLZ: Die Verwaltungsorganisation in Österreich und Ungarn im Vergleich ZSIGMOND ANNA: Két márki: A. Custine és A. Tocqueville. Az orosz bárka és Amerika Európából FORUM ÓRIÁS NÁNDOR: Emlékeim töredékei VI. TÓTH MIHÁLY: A tett-központú büntetõjogtól a sértett-központú büntetõjogig (Ferencz Zoltán emlékére) 11. évfolyam szám AD HOC HAHN MELINDA: Boguslaw Banaszak professzor honoris causa doktorrá avatása a PTE Állam- és Jogtudományi Karán HAHN MELINDA KOCSIS MIKLÓS: Az európai uniós tagság alkotmányjogi következményei (Nemzetközi alkotmányjogi konferencia Pécsett)

2 2 J U R A a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja szám HU-ISSN Felelõs kiadó: Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet dékán A Szerkesztõbizottság Elnöke: Tagjai: Fõszerkesztõ: Szerkesztõ: Dr. Benedek Ferenc Dr. Chronowski Nóra, Dr. Kõhalmi László, Dr. Maczonkai Mihály, Dr. Szécsényi László Dr. Ádám Antal Dr. Bankó Zoltán Postacím: 7601 Pécs, Pf.: 450., tel.: 72/ /3226, fax: 72/ /3226 Kiadó: Dialóg Campus, Budapest Pécs A lap, valamint a benne szereplõ valamennyi cikk szerzõi jogilag védett, ezeknek a szerzõi jogi törvény keretein kívül történõ bármilyen felhasználása jogellenes és büntetendõ. Fénymásolatok személyes használatra készíthetõk az egyes tanulmányokról vagy azok részleteirõl. Üzletszerûen készített, illetve felhasznált másolatok díjkötelesek. A megjelentetésre szánt kéziratokat kérjük

3 TARTALOM STUDIUM ARANY TÓTH MARIANN BANKÓ ZOLTÁN DUX LÁSZLÓ KUN ATTILA RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: Munkajogi kodifikációs megoldások Közép- és Kelet-Európában 5 ÁDÁM ANTAL: A biztonság az értékek között 33 BOGUSLAW BANASZAK: Der Sturz des Eisernen Vorhangs und die Verfassungsentwicklung in Mitteleuropa Beispiel Polens 42 BRUHÁCS JÁNOS: A határon túli környezeti károk orvoslásának problémája: nemzetközi magánjogi egyezmények 48 JÓZSEF BULCSÚ FENVYESI: Application of International Law as Applicable Law under the First Sentence of Art 42(1) of the ICSID Convention 61 HAJAS BERTALAN: A jelölõszervezetek esélyegyenlõségérõl a évi EP-választási kampányban 69 HERGER CSABÁNÉ: Tradíció vagy modernizálás? Az évi egyházügyi törvények, különös tekintettel a polgári házasságról szóló törvényre 79 JAKAB ANDRÁS: Ki a jó jogász? Avagy tényleg jó bíró volt Magnaud? 95 MÁTÉ JULESZ: Un égard particulier au droit privé de l environnement (Quelques remarques d importance juridique soulevées par l urgence de l harmonisation communautaire européenne) 102 JUSZTINGER JÁNOS: A vételár a római jogban: emptionis substantia constitit ex pretio 114 ADRIENNE KOMANOVICS: Democracy, legitimacy and freedom of information in the European Unio 129 SZABÓ GÁBOR: Az új világrend és az emberi jogok 143 COLLOQUIUM BALOG ÁDÁM GELÁNYI ANIKÓ: Ingatlanpiacok adózása Magyarországon és Romániában 149 BIRKÁS ANTAL: A kálvinista dogmafelfogás és az alkotmányeszme 158 ARMIN STOLZ: Die Verwaltungsorganisation in Österreich und Ungarn im Vergleich 164 ZSIGMOND ANNA: Két márki: A. Custine és A. Tocqueville. Az orosz bárka és Amerika Európából 172 FORUM ÓRIÁS NÁNDOR: Emlékeim töredékei VI. 179 TÓTH MIHÁLY: A tett-központú büntetõjogtól a sértett-központú büntetõjogig (Ferencz Zoltán emlékére) 189 AD HOC HAHN MELINDA: Boguslaw Banaszak professzor honoris causa doktorrá avatása a PTE Állam- és Jogtudományi Karán 193 HAHN MELINDA KOCSIS MIKLÓS: Az európai uniós tagság alkotmányjogi következményei (Nemzetközi alkotmányjogi konferencia Pécsett) 195 ZELLER JUDIT: A 75 éves Ádám Antal köszöntése 197 A JURA korábbi számainak tartalomjegyzéke 199 3

4 4 CONTENTS STUDIUM MARIANN ARANY TÓTH ZOLTÁN BANKÓ LÁSZLÓ DUX ATTILA KUN KRISZTINA RÚZS MOLNÁR: Versions of Labour Law Codification in Central and Eastern Europe 5 ANTAL ÁDÁM: Security among values 33 BOGUSLAW BANASZAK: Der Sturz des Eisernen Vorhangs und die Verfassungsentwicklung in Mitteleuropa Beispiel Polens 42 JÁNOS BRUHÁCS: Problems of remedying environmental damages over the border: international private law conventions 48 JÓZSEF BULCSÚ FENVYESI: Application of International Law as Applicable Law under the First Sentence of Art 42(1) of the ICSID Convention 61 BERTALAN HAJAS: On Equal Opportunities of Nominators in the Electoral Campaign of EP Elections in CSABÁNÉ HERGER: Tradition or Modernisation? Statutes on Church of , with special regards to the Act on civil marriage 79 ANDRÁS JAKAB: Who is the good lawyer? Was Magnaud certainly a good judge? 95 MÁTÉ JULESZ: Un égard particulier au droit privé de l environnement (Quelques remarques d importance juridique soulevées par l urgence de l harmonisation communautaire européenne) 102 JÁNOS JUSZTINGER: Purchase Price in the Roman Law: emptionis substantia constitit ex pretio 114 ADRIENNE KOMANOVICS: Democracy, legitimacy and freedom of information in the European Unio 129 GÁBOR SZABÓ: The New World Order and Human Rights 143 COLLOQUIUM ÁDÁM BALOG ANIKÓ GELÁNYI: Tax on real estate market in Hungary and in Romania 149 ANTAL BIRKÁS: The Calvinist Dogma Approach and the Idea of Constitution 158 ARMIN STOLZ: Die Verwaltungsorganisation in Österreich und Ungarn im Vergleich 164 ANNA ZSIGMOND: Two Marquis: A. Custine and A. Tocqueville: the Russian Boat and America from Europe 172 FORUM NÁNDOR ÓRIÁS: Fragment of My Memoirs VI. 179 MIHÁLY TÓTH: From the Act-Centred Criminal Law to the Victim-Centred Criminal Law (In memory of Zoltán Ferencz) 189 AD HOC MELINDA HAHN: Ceremony of Doctor Honoris Causa of Professor Boguslaw Banaszak in the Faculty of Law, University of Pécs 193 MELINDA HAHN MIKLÓS KOCSIS: Consequences of the Membership of the EU in Constitutional Law (International Conference on Constitutional Law in Pécs 195 JUDIT ZELLER: Congratulations on the 75th Birthday of Professor Antal Ádám 197 Contents of the previous volumes of JURA 199

5 Arany Tóth M. Bankó Z. Dux L. Kun A. Rúzs Molnár K.: Munkajogi kodifikációs megoldások Közép- és Kelet-Európában 5 STUDIUM Arany Tóth Mariann egyetemi tanársegéd Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bankó Zoltán egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dux László PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kun Attila egyetemi tanársegéd Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Rúzs Molnár Krisztina egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi kodifikációs megoldások Középés Kelet-Európában E tanulmánygyûjtemény néhány közép- és kelet-európai állam munkajogi jogalkotásába nyújt rövid betekintést, a szerzõk reménye szerint a következõ öszszefoglalók alkalmasak arra, hogy a hazai folyamatokat a szomszédos országokban zajló kodifikációs megoldásokkal összehasonlíthassuk. Ennek érdekében az egyes országokról szóló részek megírásakor szerzõk a hasonló jogintézmények bemutatására törekedtek azért, hogy ezáltal összehasonlíthatóvá tegyék a vizsgált nemzeti munkajogi megoldásokat. A tanulmány a október közt Visegrádon rendezett Unióban Európával I. Magyar Munkajogi konferencia Munkajog Közép- és Kelet-Európában szekciójában elhangzott elõadások szerkesztett változata: a Csehországról szóló fejezetet Kun Attila, a Litvániáról szólót Dux László, a Romániáról szólót Bankó Zoltán, a Szlovéniáról szólót Rúzs Molnár Krisztina, a Szlovákiáról szóló fejezetet pedig Arany Tóth Mariann írta. 1. Alapvetések I. Csehország 1 Közép- és Kelet-Európa posztszocialista országaiban különösen elterjedt az az egyébként igencsak vitatható vélekedés, hogy a munkajog, mint jogág alapvetõen szocialista szellemû, sõt kialakulását, önállósulását is a szocializmus éveinek köszönheti, amikor is a legtöbb ilyen országban vezetõ jogágként tartották számon. Ha politikailag már nem is, ám dogmatikailag és a szabályozás mélyebb rétegeiben még ma is érezhetõ a munkajognak az ilyen szellemû kvázi megmerevedettsége. Talán éppen emiatt is tekintik sokan koncepcionálisan elavultnak ezen országokban a munkajog napjainkban is továbbélõ elvi alapjait és rendszerét, melyek alapvetõen egy olyan korszerûtlen gazdasági társadalmi és munkaügyi modellt, ideáltipikus munkaerõ-piaci struktúrát posztulálnak, amely mára egyértelmûen meghaladottá vált. Így van ez hazánkban is, ám Csehországban talán még jobban szimbolizálja e jelenséget az, hogy ott a munkajogi jogalkotás alapvetõ forrása az 1965-ben elfogadott Munkakódex ( Zákoník práce 65/1965. évi törvény). Mindamellett, hogy a munkajogi szabályozás rendszere több tekintetben idejétmúlt, igencsak bonyolult is 2 a számtalan módosítás és toldozgatás-foltozgatás, az EU-jog (acquis) harmonizációja, illetve a számtalan kiegészítõ-kapcsolódó jogszabály léte miatt. A Kódex legjelentõsebb módosításaiként tarthatjuk számon elsõdlegesen a bársonyos forradalom után közvetlenül átvezetett szükségszerû változtatásokat, amelyek közül például február 1-jén léptek életbe azok, amelyek jelentõsen megnyirbálták a szakszervezeti központok jogait. Másodsorban fontos megemlíteni az 1994 márciusában életbe lépõ változásokat, amelyek kapcsán a szakirodalomban többen új Munka Törvénykönyvérõl is beszélnek, 3 noha formailag ez valójában csak végrehajtási rendelet (108/1994-es Kormányrendelet) és módosítás volt, az 1965-ös Kódex máig hatályos. A Kódex 1994-es módosításai a neoliberális Klaus-kormány igényeinek megfelelõen a flexibilitás irányába vitték el a megmerevedett munkajogi szabályokat (például lényegében korlátozás nélkül tették lehetõvé a határozott idejû munkaszerzõdések megkötését és megszüntetését, illetve egyebekben is liberalizálták a munkaviszony megszüntetésének egyes korlátait), kiváltva ezzel a szakszervezetek ellenállását. A szakszervezeteknek sikerült demonstrálni erejüket egy olyan kaliberû tüntetéssel Prágában 1994 márciusában, amely a rendszerváltó 1989 novemberi általános sztrájk óta addig a legnagyobb demonstráció volt az országban. 4 Harmadsorban említésre érdemes a Kódex 2001 január 1-jétõl hatályos átfogó módosítása (155/2000-es törvény), amely alapvetõen uniós jogharmonizációs kötelezettségek megvalósítását célozta, 5 egyebekben pedig leginkább munkavállaló-barát, a szakszervezetek által is többnyire üdvözölt változásokat honosított meg az immár 1998 óta

6 6 Arany Tóth M. Bankó Z. Dux L. Kun A. Rúzs Molnár K.: Munkajogi kodifikációs megoldások Közép- és Kelet-Európában hatalmon lévõ szociáldemokrata kormány politikájának szellemében. 6 Negyedikként: a második nagy jogharmonizációs csomag 2004 március 1-jétõl hatályos (46/2004-es törvény). Ez többek között érintette az egyenlõ bánásmód követelményét, 7 szigorította a határozott idejû munkaszerzõdéseket és a versenytilalmi megállapodás szabályait is precizírozta. 2. A munkajog struktúrája Nem csak a rengeteg módosítás, hanem a kapcsolódó, kiegészítõ jogszabályok nagy száma is fokozza a munkajogi szabályozás komplexitását. Csak a legfontosabbakat említve is feltétlenül utalnunk kell a kollektív munkajog részleteit szabályozó kollektív alkuról szóló külön törvényre (2/1991), a munkabér törvényre (1/1992), vagy a minimálbér-megállapítási mechanizmushoz kapcsolódó tarifákról tételesen rendelkezõ 1993-as Kormányrendeletre, illetve a közszférára vonatkozó külön normákra. A Kódex ugyanis kimondja, hogy a közszolgálatra csak annyiban alkalmazhatóak a Kódex rendelkezései, amenynyiben a Kódex vagy más jogszabály kifejezetten így rendelkezik. A legfontosabb vonatkozó jogszabályként említhetjük a közigazgatási reform keretében megszületett új közszolgálati törvényt (218/2002), melynek hosszú viták és bonyodalmak után jelen állás szerint 2005 január 1-jével kellene hatályba lépnie, a munkajogi kódex hatályát végleg a magánalkalmazottakra korlátozva ben egyébként törvényt fogadtak el az önkormányzati szektor alkalmazottaira vonatkozólag is (312/2002). A legfontosabb további munkaügyi tárgyú jogszabályok a következõk: a szervezkedés szabadságát biztosító egyesülési törvény (83/1990), 8 a szakszervezeti pluralitásról rendelkezõ törvény (120/1990), továbbá a munkáltatók fizetésképtelenségének esetére a munkavállalók védelmét biztosító törvény (118/2000). E jogszabály a magyar Bérgarancia Alap szabályaihoz hasonlatos szabályokat tartalmaz, megfelelve az uniós jogharmonizációs követelményeknek is. Említésre érdemes még a korábbi foglalkoztatási törvényt (1/1991) 2004 október 1-jén kezdõdõ hatállyal felváltó új, több tekintetben szigorúbb (pl. munkanélküli ellátások, külföldiek foglalkoztatása) foglalkoztatáspolitikai témájú törvény (435/2004). Mindezek mellett is természetesen még számos egyéb munkajogi tárgyú külön jogszabály létezik (pl. a terhes nõk védelmérõl, a munkaszüneti napokról stb.) A magyar szabályozás struktúrájával összevetve ugyanakkor megállapíthatjuk azt is, hogy több olyan kérdés is szerepel a cseh Kódexben, amely tárgyalása nálunk például külön jogszabályt képez (pl. alapvetõ munkavédelmi szabályok, az európai üzemi tanács kérdései, egyenlõ bánásmód), illetve számos olyan téma akad, amelynek tárgyalása a cseh Kódexben alaposabbnak tûnik (pl. egyes atipikus munkavégzési formák, munkafegyelem, egyes munkaidõ- szabályok, nõk és fiatalkorúak munkafeltételei). Ugyanakkor van olyan kérdés is, amit a cseh munkajog egyáltalán nem rendez: például nem létezik a Cseh Köztársaságban külön munkaügyi ellenõrzés, felügyelet. 9 Bizonyos ellenõrzõ tevékenységet ellátnak ugyan a foglalkoztatáspolitika rendszerében mûködõ munkaügyi központok, illetve a szakszervezeteknek is még erõs jogosítványai vannak e téren, továbbá szûken munkabiztonsági szempontú ellenõrzésrõl is rendelkezik egy 1968-as törvény, ám elkülönült, átfogó munkaügyi ellenõrzési gyakorlatról nem beszélhetünk. Mindemellett a legutóbbi idõkig elvileg tilos volt a cseh munkajogban az olyan foglalkoztatás, amelynek a kizárólagos célja a munkavállaló további kikölcsönzése (tulajdonképpen a munkaerõ-kölcsönzés), ám az új foglalkoztatási törvény a munkaközvetítõ irodáknak immár lehetõvé teszi ezt bizonyos feltételekkel. 10 Összehasonlításként, általános jelleggel még érdemes lehet utalni az OECD-metodológián alapuló, az egyes új EU-tagállamok munkajogának általános rugalmasságát, flexibilitását értékelõ ún. EPL-index (Employment Protection Legistlation) vonatkozó adataira. Elsõsorban a munkaviszony megszüntetését körülbástyázó garanciákat alapul vevõ, a 90-es évek második felének adatait feldolgozó mutató szerint a közép- és kelet-európai térségben Magyarország munkajoga a leginkább flexibilis a maga 1,7-es EPL-indexével (a mutató 6-os skálán értékel és minél magasabb az érték, annál fokozottabb az adott országban a munkavállalók védelme). Csehországban is csak kevéssel jobb a helyzet (2,1), míg a térségben egyébként Szlovénia munkajoga bizonyul messze a leginkább protektívnek ezen mutató szerint is. Egyébként mind Magyarország, mind Csehország EPL-indexe az EU-átlag (2,4), sõt a közép- és kelet-európai átlag (szintén 2,4) alatt marad A munkajog jövõje A jelen munkajogának alapvetõ kihívásai szinte teljesen azonosak hazánkban és a Cseh Köztársaságban. Az EU-normáknak való tényleges megfelelés nehézségei mellett két fõ kívánalom látszik kirajzolódni: egyrészt a munkajog korszerûsítése, alkalmazkodása az új gazdasági körülményekhez és a mind rugalmasabbá váló, gyorsan változó munkaerõ-piaci kívánalmakhoz; másrészt a szabályozás bonyolultságának csökkentése, vagyis a dereguláció kérdése, illetve egyéb kapcsolódó jogtechnikai dilemmák (pl. kódex avagy több különálló jogszabály). Mindezekbõl

7 Arany Tóth M. Bankó Z. Dux L. Kun A. Rúzs Molnár K.: Munkajogi kodifikációs megoldások Közép- és Kelet-Európában 7 adódóan már a rendszerváltás óta mindkét országban szinte folyamatos a vita a munkajog jövõjét érintõ koncepcionális kérdésekben, ám a már-már állandósult reformigény eleddig csak apróbb módosításokban ölthetett testet; egyik országban sincs átfogó társadalmi és szakmai konszenzus, illetve politikai akarat a jogág jövõjét illetõen. Ugyanakkor a leghatározottabb reformkoncepciót mindkét országban a munkajog fokozottabb kontraktuális jellegének és a liberalizációnak a hívei fogalmazzák meg. Csehországban például a vezetõ kormánypárt (ODS) Vaclav Klaus vezetésével a 90-es évek elsõ felében egyenesen azon munkálkodott, hogy az individuális munkajogi kérdések szabályozása átkerüljön az ország polgári törvénykönyvébe. 12 Az 1994-es átfogó módosítás ugyan a fokozottabb flexibilitás jegyében történt, ám a további lépéseket a szakszervezeteknek sikerült megakadályozniuk. A következõ években, illetve a szociáldemokrata kormányzat alatt ( amely a szakszervezetekkel erõs kapcsolatban állt) a munkajog polgári jogi karakterének erõsítését valló koncepciók kevesebb visszhangot keltettek, ám újra meg újra megfogalmazódnak ilyen jellegû elképzelések. Az is felmerült például a cseh magánjogi kódex elõkészítésénél, hogy e kódex a jövõben legalább jelenjen meg a munkajogi kódex mögött lex generalis-ként, hogy a munkajogi kódexnek csak néhány eltérést kelljen szabályoznia. 13 A jogág jövõje tehát még Csehországban is csak formálódik, ám nem lehet figyelmen kívül hagynunk ezeket az átfogóbb elméleti dilemmákat a munkajog konkrét intézményeinek vizsgálatánál sem. Annál is inkább nem, mert e koncepciók a jogirodalomban is igen nagy hangsúlyt kapnak. Igor Tomeš cseh professzor szerint például maga a Munka Törvénykönyve mint intézmény nem más, mint a kommunizmus terméke, és noha véleménye szerint ez pusztán formai kérdés távlatilag megfontolandó a munkajognak a polgári jog felé közelítése, sõt egyes részeinek akár egyenesen a Polgári Törvénykönyvbe illesztése. 14 Mindemellett az elmúlt években a Munka- és Szociálisügyi Minisztériumban (MPSV) is folytak munkálatok egy új munkajogi Kódex tervezetén, ám egy idõre ezek elakadtak. Egyes források szerint 2005-ben ismét várható érdemi elõrelépés, és talán 2006 január 1-jével életbe léphet egy új, flexibilisebb munkakódex. A koncepcióról jelenleg sokat még nem lehet tudni, de egy ILO-anyag leszögezi, hogy míg a korábbi Kódex azon az elvi alapon állt, hogy ami kifejezetten nincs megengedve, az tilos, addig a tervezet szelleme szerint minden, ami kifejezetten nem tilos, az megengedett. 15 Érdemes megjegyezni, hogy Csehországban bizonyos munkaerõ-piaci jelenségek természetesen eltérõ idõpontban vagy eltérõ módon jelentkeztek mint hazánkban. Például a cseh foglalkoztatási csodaként emlegetik máig, hogy a 90-es évek közepéig még itt voltak a legjobbak a munkanélküliségi mutatók Közép- és Kelet-Európában. 16 Ez a következõ okoknak volt köszönhetõ: a viszonylag megkésett privatizáció; a kezdeti magánosítások névlegessége ( virtualitása ); a nagyvállalatok lassabb feldarabolása; a rendszerváltás utáni évek erõs központi bérszabályozása; másrészt a rendszerváltás elõtt talán ebben az országban valósult meg legjobban a teljes foglalkoztatás ideája (pl. világrekord adatnak tekinthetõ, hogy 1989-ben Csehországban a nõk 84%-a dolgozott 17 ). Sajnos a helyzet azóta Csehországban is sokat romlott, a munkanélküliség EU-összehasonlításban rendkívül magas. Ugyanakkor a posztkommunista országok közül még Csehországnak sikerült talán leginkább a tradicionális és a munkajogi jogalkotást is determináló ipari jellegû foglalkoztatási struktúrát átmentenie: Európán belül itt a legmagasabb az iparban foglalkoztatottak aránya (mintegy 40%). 18 Persze a szolgáltató szektor javára történõ további eltolódás itt is bátran prognosztizálható, ami közvetetten elõrevetíti a további munkajogi reformok igényét is. 4. Munkaügyi kapcsolatok 4.1 Az országos tripartit tárgyalások 19 Kelet- és Közép-Európa rendszerváltó országaiban így Csehországban is kiemelt szerepe volt az átalakulásban az állam, a munkáltatói érdekképviseletek és a munkavállalói érdekképviseletek tripartit tárgyalásainak. Utóbb kvázi felülrõl lettek intézményesítve a fordulat kerekasztal -tárgyalásai. Csehországban között Szociális Érdekegyeztetõ Tanács néven, majd 1992 és 1995 között Gazdasági és Szociális Érdekegyeztetõ Tanács (RHSD) néven élte fénykorát e fórum. Ekkoriban évente fogadtak el tripartit országos Általános Megállapodásokat, központi szerepet játszva a bérszabályozásban, illetve a kollektív alkura vonatkozó iránymutatásokban is és 1997 között a liberális kormányzat céljaival konform módon átalakították a fórumot (új neve: RDSP): visszaszorították és redukálták a testület cselekvési területét tól sor került az RHSD felélesztésére az új szociáldemokrata kormányzat koncepciója mentén. Ismét köttetnek megállapodások, ám 2001-tõl a perspektivikus cél már egy hosszabb távú, átfogó, stabilitási paktum elfogadása lenne. Egy ilyen keretmegállapodás-szerû szociális paktum elfogadásának a legnagyobb gátja viszont az, hogy Csehországban is gyenge az ágazati szintû kollektív alku, amely akár évente tartalommal tudná kitölteni a paktumot. Paradox módon az ágazati alku gyengeségének egyik okát sokan éppen abban látják, hogy az országos tripartit tárgya-

8 8 Arany Tóth M. Bankó Z. Dux L. Kun A. Rúzs Molnár K.: Munkajogi kodifikációs megoldások Közép- és Kelet-Európában lások rendszerének a kimondottan deklarált céljukon (az átalakulási folyamat és a szociális béke biztosítása) túl lehet egy olyan ki nem mondott célja is, hogy a közös béke és a kirakat-párbeszéd politikailag csalogató szellemében semlegesítse a szakszervezetek valós nyomásgyakorló potenciálját, alkuképességét. Ez a végsõ soron a kollektív alkut aláásó megfontolás nem volt idegen a cseh kormányzattól sem (különösen a neoliberális éra éveiben). Megemlítendõ, hogy az utóbbi években szórványosan regionális, sõt szektorális tripartit fórumok is megjelentek, különösen az ipari vidékeken (mint konzultációs fórumok). 4.2 Az érdekképviseletek A rendszerváltás után az új szabad szakszervezetek jórészt a bársonyos forradalom sztrájkbizottságaiból, látszólag alulról szervezõdve alakultak meg, a korábbi Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom (ROH) feloszlatása mellett. Ennek ellenére a közvélekedés szerint Csehországban is erõs a szervezeti kontinuitás a rendszerváltás elõtti szakszervezetek vonatkozásában, csak a topvezetõk szintjén volt valós fordulat. A cseh szakszervezetek köszönhetõen viszonylag gyors demokratikus átvedlésüknek és gazdasági realizmusuknak még aránylag jól meg tudták õrizni politikai erejüket és egységességüket. A szakszervezeti szervezettség még az elmúlt évek csökkenése mellett is a munkavállalók mintegy harmadára terjed ki, 20 illetve a szervezett munkavállalók kb. 80%-a (mintegy 1 millió fõ) tagja az országosan legjelentõsebb szakszervezeti szövetségnek, a Cseh- Morva Szakszervezeti Konföderációnak (CMKOS). A mintegy 30 tagszervezettel bíró, alapvetõen az üzemi szintû alapszervezetekre építkezõ (az általában gyengébb ágazati szintû szervezõdések közül a vasasok a legerõsebbek) CMKOS mellett még egy független szakszervezeti tömörülés (ASO) vesz részt az országos tripartit tárgyalásokban, ám a központosított CMKOS vezetõ szerepe tagadhatatlan (politikai szerepük jelentõségét példázza, hogy pl. az 1998-as szociáldemokrata hatalomátvétel elõkészítésében döntõ szerepe volt a szakszervezeti tömegdemonstrációknak). A vitathatatlan politikai erõ mellett azonban sajnos már jóval gyengébb a szakszervezetek valós ereje például a kollektív alku tekintetében. Egyes felmérések szerint ugyanakkor a rendszerváltás utáni bizalmi hullámvölgy után az ezredfordulóra valamelyest ismét nõtt a szakszervezetekbe vetett bizalom (egy 1999-es közvélemény-kutatás szerint a válaszadók mintegy kétharmada véli a szakszervezetek társadalmi szerepét szükségesnek és hasznosnak Csehországban 21 ). Mindemellett a szakszervezeteknek a munkakódex által biztosított jogi szerepe is jóval erõsebb, mint például hazánkban. Ez egyrészt eredeztethetõ az üzemi demokrácia intézményeinek a továbbiakban ismertetendõ gyengeségébõl, ám ettõl függetlenül is számos jelentõs jogosítvánnyal bírnak a szakszervezetek a követketezõ területeken (fõ funkciójukon, a kollektív szerzõdések megkötésén is túl): a döntéshozatalban való részvétel együttdöntési jogok, információs és konzultációs jogok, ellenõrzési jogok. Kelet- és Közép-Európa rendszerváltáson átesett országai közül tehát talán még Csehországban a legerõsebbek, leghatékonyabbak és leginkább egységesek a szakszervezetek a teljesen evidens szerepvesztés ellenére is, legalábbis a legnagyobb cseh szakszervezeti szövetség (CMKOS) egyik vezetõjének 2000-es nyilatkozata szerint. 22 Csehországra is igaz, hogy a munkáltatók érdekképviseleti szervei 23 részben történelmi okokból inkább politikai, gazdasági lobbitestületként funkcionálnak, igazi tárgyalópartnernek inkább az államot (a kormányt) tekintik a szakszervezetek helyett. Ez az attitûd, illetve a munkáltatói szervezetek alakításának következetlenségei és ellentmondásai, továbbá a szervezettség alacsony aránya (a vállalkozóknak alig 30%-a tag) is aláássa a kollektív alku hatékonyságát. 4.3 A kollektív alku 24 Magyarországhoz hasonlatosan itt is viszonylag kiegyensúlyozatlanul keveredik a szektorális és a vállalati alkuszint jelentõsége, mindamellett, hogy alapjaiban az üzemi szint a domináns ott is (Csehországban is az elmúlt években indult az a jelenben is tartó folyamat, amely az EU-s elvárásoknak is megfelelve igyekszik aktivizálni az ágazati kollektív alkurendszert). Alacsony sõt csökkenõ tendenciát mutató a kollektív szerzõdéssel lefedett munkavállalók aránya (pl ben 45%, 2001-ben 38%, 2002-ben 30%), nehézkes a kiterjesztési gyakorlat, és nagyfokú a decentralizáltság, izoláltság és a fragmentáltság. A kollektív alku tartalmáról és anyagi jogi alapjairól a munkakódex rendelkezik, ám a részletes eljárási szabályok és a kollektív viták megoldásának szabályai külön törvényben (2/1991) találhatóak. A kollektív alku alanyai tekintetében elmondható, hogy a reprezentativitás kérdése már csak a szakszervezetek nagyfokú egységessége miatt sem vet fel olyan problémákat, mint hazánkban, sõt jogilag is csak annyiban szabályozott, hogy a szakszervezeti pluralizmusról szóló törvény (120/1990) deklarálja, hogy a kollektív alkuba valamennyi képviselettel rendelkezõ szakszervezetet be kell vonni, illetve a megállapodást mindnek alá kell írnia. A gyakorlatban tehát sokkal nagyobb a súlya a szociális partnerek kölcsönös elismerésének, mint a reprezentativitás kritériumának. A kollektív szerzõdések tartalma tekintetében

9 Arany Tóth M. Bankó Z. Dux L. Kun A. Rúzs Molnár K.: Munkajogi kodifikációs megoldások Közép- és Kelet-Európában 9 a jogszabályok nem adnak tételes elõírást, ám a kódextõl a munkavállalóra nézve kedvezõbb irányú eltérésnek is csak akkor van helye, ha a kódex erre kifejezetten lehetõséget ad. Ez az elv adódik az 1965-õs kódex döntõen kógens, kötelezõ jellegébõl. A kollektív szerzõdések egyebekben hasonlatosan hazánkhoz, ám Németországtól például eltérõen csak néhány súlyponti kérdésre koncentrálnak, kevés területet szabályoznak. A jogilag lehetséges tartalom függ attól is, hogy a munkáltató üzleti tevékenységet folytatónak minõsül-e, vagy sem. A kollektív megállapodások állam általi kiterjesztésének jogalapja tekintetében a minisztérium jelenleg is igyekszik precizírozni a 2/1991-es törvény vonatkozó szabályozását, hiszen 2004 március 1-jével az Alkotmánybíróság érvénytelenítette az ide vonatkozó szabályokat (a 40/2002-es alkotmányossági panasz alapján), tekintettel a feltételek homályosságára, a túlzott flexibilitásra és a felülvizsgálat kidolgozatlanságára. 25 Egyébként a jogszabály elõírásait megvalósítandó, illetve kiegészítendõ, egy a tripartit testület döntése nyomán felálló tanácsadó bizottság segíti a minisztérium munkáját a kiterjesztés tekintetében. Érdekes szabály a cseh kollektív munkajogban, hogy ha egy vállalatnál nincs szakszervezet és ebbõl adódóan kollektív szerzõdés, akkor a munkáltató kifejezetten fel van hatalmazva, hogy belsõ szabályzatában egyoldalúan (kvázi normatívan) rendezze a legtöbb fontos kérdést, leszámítva néhány témát (pl. nem térhet el a kódex munkaidõszabályaitól). 4.4 A kollektív munkaügyi viták megoldása A kollektív alkuról szóló törvény (2/1991) rendezi e kérdést is (elkülönítetten az egyéni vitáktól), mégpedig megkülönböztetve a már meglévõ kollektív szerzõdés teljesítésével, kikényszerítésével kapcsolatos vitákat ( jogviták ), illetve a kollektív szerzõdések megkötése során felmerülõ vitákat ( érdekviták ). Az elõbbiek rendezésére egy speciális, alternatív vitamegoldási eljárást tételez a törvény (mediátor és/vagy arbitrátor közremûködésével, a Munka- és Szociálisügyi Minisztérium adminisztratív és anyagi segítségével), ám a végsõ bírói felülvizsgálat lehetõségének garantálása mellett. Ezen esetekben a munkaharc intézményei (sztrájk, lock-out) nem alkalmazhatóak. A viták második csoportja, tehát a kollektív alku során elõálló érdekviták tekintetében is fõszabály a mediáció és/vagy arbitráció útján történõ vitarendezés, ám ezen esetekben ultima ratioként lehetõség nyílhat a sztrájkra, illetõleg a lock-out-ra is. A jogszabály részletesen szabályozza a munkaharc jogát (sztrájk és kizárás), szigorú formális gátakat teremtve (pl. sztrájkot csak szakszervezet szervezhet, az érintett munkavállalók minimum 50%-ának jóváhagyásával). Ugyanakkor kiemelendõ, hogy a szabályozás kizárólag a kollektív alkuval összefüggésben rendelkezik a direkt akciókról, az ezen kívüli, ettõl független sztrájkokra, kizárásokra nincs külön szabályozás, a jogalapot is csak az Alkotmány teremti meg. Paradox módon a gyakorlatban ugyanakkor szinte jelentéktelen Csehországban azoknak a sztrájkoknak a száma, amelyek kollektív szerzõdéssel öszszefüggésben merültek volna fel. Egyebekben is csak mintegy 20 jelentõsebb sztrájk volt Csehországban a rendszerváltás óta, ám ezek mindegyike inkább politikai jellegû volt (pl. az 1997-es nagy vasutassztrájk, illetve az oktatási és egészségügyi szféra sztrájkjai). 4.5 Az üzemi demokrácia A munkavállalók részvételi jellegû intézményeinek csak csekély hagyományai vannak a cseh munkaügyi kapcsolatokban. Elõzményként talán a hitleri megszállás (1938) elõtti idõk ilyetén fórumai, illetve a prágai tavasz kapcsolódó ideológiája említhetõ. A 80-as évek végén szervezett munkástanácsok sokkal inkább a szocializmus feltartóztathatatlan erózióját voltak hivatottak tompítani, semmint hogy tényleges participációs fórumként funkcionáltak volna. A jelenlegi cseh kollektív munkajog egyik fõ sajátossága is éppen az, hogy itt a munkavállalók munkahelyi képviseletének az ún. egycsatornás modellje él, azaz kizárt, hogy a munkahelyen egyidejûleg létezzen szakszervezeti képviselet és üzemi tanács. A Kódex 2000-es módosítása ugyan bevezette az üzemi tanács jellegû participációs fórumok rendszerét, ám ezek szerepe még a magyar ÜT-rendszerhez képest is gyenge. Csak akkor lehet ugyanis (tehát ekkor sem kötelezõ) üzemi tanácsot létrehozni 25 fõs munkavállalói létszám felett, ha nincs szakszervezeti képviselet az adott munkahelyen. Az üzemi tanácsok szerepe tehát szubszidiárius, alternatív, ám még létrejövetelük esetén is igen erõtlenek: nem minõsülnek jogi személynek, jogi kötõerejû megállapodások kötésére nem jogosultak, pusztán információs, vita és egyeztetési fórumként funkcionálhatnak. Emellett még megemlíthetõ, hogy Csehországban is létezik a munkavállalói képviselet modellje a részvénytársaságok felügyelõbizottságaiban ( 50 fõnél nagyobb cégeknél, egyharmados arányban, az összes munkavállaló választása alapján). Továbbá szintén a 155/2000-es törvény harmonizálta az Európai Üzemi Tanácsban való részvételre irányuló uniós szabályokat a 94/45 EK-irányelv fényében. 5. Szemelvények az individuális munkajog körébõl

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2 A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1 Gyulavári Tamás 2 Bevezetés A magyar munkajogi szabályozás hagyományosan a munkaviszonyokból és a polgári jogviszonyokból álló

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Konzulens: Gyulavári Tamás Írta: Kártyás Gábor Budapest

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

AJB PROJEKTFÜZETEK. A Munka Méltósága projekt 2013/4

AJB PROJEKTFÜZETEK. A Munka Méltósága projekt 2013/4 AJB PROJEKTFÜZETEK A Munka Méltósága projekt 2013/4 A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K A Munka Méltósága projekt 2 0 1 3 / 4 Az alapvető jogok biztosának munkajogi projektjét 2012-ben a Munkaadók és Gyáriparosok

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek dr. Bednay Dezső Budapest 2012-2013 1 Tartalomjegyzék I. Témakör: Munkajogi ismeretek 1) A munkajog kialakulása 2) A közszolgálati

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia Vámos István EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE TANULMÁNY ÉTOSZ Budapest, 2008. Tartalom

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

Szakszervezetek Németországban

Szakszervezetek Németországban ELEMZÉS Szakszervezetek Németországban Szervezet, keretfeltételek, kihívások HEINER DRIBBUSCH ÉS PETER BIRKE Március 2012 A német szakszervezetek, és a szociális partnerség és együttdöntés rendszerei az

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra

Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2013/2 Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra Kutatási zárójelentés LAKI MIHÁLY NACSA BEÁTA NEUMANN LÁSZLÓ

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A tartalomból STUDIUM ANDRÁSSY GYÖRGY: Nyelvek az ezredfordulón. Fennmarad-e a világ nyelvi sokfélesége és miként hat erre a jog?

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Munkajog Kiss, György

Munkajog Kiss, György Munkajog Kiss, György Munkajog Kiss, György Publication date 2005-03-31 Szerzői jog 2005-03-31 György, Kiss Kivonat A könyv a teljesség igényével mutatja be a magyar munkajog elméletét, gyakorlatát, valamint

Részletesebben

A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvében. Gyulavári Tamás - Kun Attila

A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvében. Gyulavári Tamás - Kun Attila A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvében Gyulavári Tamás - Kun Attila Gyulavári Tamás tanszékvezető egyetemi docens, PPKE, JAK, Munkajogi Tanszék Lakcím: 1112 Budapest, ördögorom lejtő 43/b.

Részletesebben

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása Kiss Anna Mészáros Ádám A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása A büntetőeljárás gyorsítása Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúly került a büntetőeljárás gyorsítását célzó megoldások keresésére.

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben