Gépipari Technológiai Intézet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépipari Technológiai Intézet"

Átírás

1 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet 2009/2010 tanév I. félév FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETİ 1. Általános adatok 1.1. A tantárgy címe és kódja(i): 1.2. Tárgyfelelıs: Dr. Zsidai László egyetemi docens Gépgyártástechnológia (Mechatronikai szak) / Mechanical engineering technology (for Mechatronics) SGMGTX02XXN SGMGTX02XXL 1.3. A tárgyat gondozó tanszék: GÉTI, Anyag- és Gépgyártástechnológia Tanszék 1.4. Intézetigazgató: Dr. Kalácska Gábor, egyetemi tanár 1.5 Hallgatók: Mechatronikai mérnök alapszak (Bsc) nappali és levelezı tagozat A tárgy legfıbb célja: A tárgy rövid tartalma: A fémek és fémötvözetek hegeszthetısége. Hegesztési eljárások, berendezések. A forgácsolás általános törvényszerőségeinek és a legfontosabb forgácsolási technológiák elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerése. Forgácsoló szerszámok geometriája és mőködése. Mővelettervezés, jellegzetes alkatrészek forgácsoló technológiájának tervezése. A számítógéppel irányított rendszereknek és elemeinek bemutatása. Számjegyvezérléső szerszámgépek, ipari robotok programozása. Rugalmas gyártócellák, gyártórendszerek felépítése, CIM rendszerek. Elektronikai elemek, áramkörök gyártása Elıtanulmány: Anyagismeret és technológia 1.8. Vizsgakövetelmény: kollokvium (4 kredit)

2 2. Tematika 2.1. Nappali tagozat: A foglalkozások 2 órás elıadások és 2 órás (labor) gyakorlatok keretében folynak az órarend szerinti helyen és idıben. Az elıadás helye és idıpontja minden csütörtökön, 8 óra 15-tıl 9 óra 45 ig, az órarendben meghatározott helyen. Oktatási hét Elıadás idıpontja 1. Szept. 10. Elıadások témakörei Bevezetés, ipari hossz- és optikai mérıeszközök Tantárggyal kapcsolatos információk ismertetése. Gyártás jelentısége, területei. Gépipari hosszmérés alapjai: közvetlen, közvetett és összehasonlító mérés, Abbe-féle elv. Tolómércék, mérıhasábok, mikrométerek, mérıórák. Mérımikroszkópok. Szögmérés. Alakhőség- és helyzetpontosság vizsgálatok. Menetmérés. Fogaskerék vizsgálatok. Az alkatrészek felületminıségének vizsgálata. Idomszerek: lyuk-, csapmérı- és menetmérı idomszerek. Hegesztés Hegesztési eljárások elmélete, berendezései és gyakorlata. 2. Szept. 17. Hegesztés alapfogalmai, kézi ívhegesztés Fémek és ötvözeteik hegeszthetısége. Acélkiválasztási rendszer. Kézi ívhegesztés: a hegesztıív tulajdonságai, a kézi ívhegesztés ömlesztı folyamata. Áramforrások és elektródák kiválasztása. A kézi ívhegesztés technológiája. 3. Szept. 24. Hegesztési eljárások Fedıporos, salak, plazma, elektron- és lézersugaras hegesztés, sajtoló hegesztési eljárások. Védıgázas (argon, széndioxid) hegesztési eljárások: a hegesztıív jellemzıi, a hegesztı- berendezések fı egységei. Fedett ívő hegesztés. Ellenállás-hegesztések. Lángvágás, plazmavágás. Gázhegesztés. Forgácsolás A forgácsolás általános törvényszerőségeinek és a legfontosabb forgácsolási technológiák elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerése. Forgácsoló szerszámok geometriája és mőködése. Szerszámgépek felépítése, mőködése és vezérlése. 4. Okt Okt Okt. 15. Forgácsolási alapfogalmak, MKGS rendszer Forgácsolás elmélete, alapfogalmak, általános törvényszerőségek, forgácsfajták. Fontosabb forgácsolási eljárások mozgásviszonyai. Forgácsképzıdés folyamatának vizsgálata. Az élrátét hatása. A forgácsolóerı befolyásoló tényezık hatása. Az éltartamot befolyásoló tényezık hatása. Gyártóeszközök, készülékek. MKGS-rendszer elemei. Esztergálás, forgácsoló szerszámok Esztergálás elmélete, szerszámai és szerszámgépei. Nagyoló és simító esztergálásnál a gépbeállításhoz szükséges paraméterek meghatározása. Egyélő szerszám elemei, élszögei. Egyetemes esztergapad felépítése, mőködése. Forgácsoló szerszámok anyagai, kopásuk és élezésük. Szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények. Ötvözött és gyengén ötvözött szerszámacélok. Keményfémek. Kerámia lapkák. Gyémánt és köbös bór-nitrid szerszámanyagok. Gyalulás, vésés és fúrás A gyalulás, vésés és fúrás elmélete, szerszámai és szerszámgépei. Gyalu- és vésıkések élszögei, harántgyalugép felépítése és mőködése; csigafúró felépítése és élszögei, a gépbeállításhoz szükséges paraméterek meghatározása, oszlopos- és sugárfúrógép felépítése és mőködése. 7. Okt Projekthét 8. Okt. 29. Marás, alakhúzás és a köszörülés, finomfelületek megmunkálása A marás, alakhúzás és a köszörülés elmélete, szerszámai és szerszámgépei. Marószerszámok csoportosítása és élszögei, a gépbeállításhoz szükséges paraméterek meghatározása, egyetemes marógép felépítése és mőködése; üregelıszerszám felépítése, a gépbeállításhoz szükséges paraméterek meghatározása; a köszörőszerszám jellemzıinek bemutatása, a gépbeállításhoz szükséges paraméterek meghatározása, sík- és palástköszörőgép felépítése és mőködése. Finomfelületek megmunkálása. Tükrısítı- (leppelı-) gépek, dörzsköszörő- 1

3 9. Nov Nov Nov. 19. pontrendszer alapú, komplex értékelés (hónoló-) gépek, tükörsimító (szuperfiniselı) gépek mőködési elve. Zárthelyi dolgozat I. Fogazási eljárások Fogazási eljárások, szerszámok és fogazógépek. A PFAUTER, MAAG, FELLOWS rendszerő fogazási eljárások mozgásviszonyai, szerszámai. A forgprofilhántoló gép mőködési elve. A fogprofil köszörülési eljárások. Egyenes fogú kúpkerék-gyalugépek. Hagyományos szerszámgépek pontossága, jellegzetes részegységeik, tartozékaik. Az esztergák tartozékai. A fúrógépek tartozékai. A marógépek tartozékai. Számjegyvezérléső szerszámgépek A számjegyvezérléső szerszámgépek felépítése és szerszámozása. NC szerszámgépek felépítése és mőködése. Golyósorsó, léptetımotor stb. Álló- és forgószerszámozás. Szerszámbeállítás és befogás. A számjegyvezérléső szerszámgépek vezérlése. Az NC vezérlıegység. Pont- és szakaszvezérlés, pályavezérlés. Útmegadási módok, útmérés. A korszerő gyártástechnológia jellemzıi, elektronikus elemek gyártása Jellemzı fejlıdési tendenciák és kihívások. A korszerő gyártás színtere struktúrája. A gyártás informatikai támogatásának fıbb erıforrásai. Definíciók. 12. Nov Dec Dec. 10. Rugalmas gyártócellák, CIM rendszer Gyártási folyamat automatizálása. FMS fogalma és gyártócelláinak jellegzetes elemei. A rugalmas gyártócellák és gyártórendszerek kialakítása. Kommunikáció a gyártócellákban és gyártórendszerekben. Számítógéppel integrált gyártás CIM. A gyártórendszer fogalma, elemei, folyamatai. Az integráció szintjei. Az anyagfolyam és az erıforrások tervezésének módszerei. (MRP) Ipari robotok, különleges gyártási eljárások Ipari robotok felépítése típusai. Kinematikai leírás. Megfogók. Robotprogramozás. Robotok alkalmazásai. Különleges gyártási eljárások Nagy energiasőrőségő (különleges) megmunkálások rendszerezése, forgácseltávolítási elvek és a megvalósítás módozatai. Szikraforgácsolás, elektrokémiai, ultrahangos és sugaras megmunkálások. Prototípusgyártási technológiák. Zárthelyi dolgozat II. (1 órában) NYÁK, SMD, IC gyártás (1 órában) NYÁK gyártás, az SMD (Surface Mounted Devices = felületszerelt alkatrészek) technológiája, beültetés, fóliakapcsolók gyártása, hullámforrasztás, IC gyártás. 15. Dec Projekthét Gyakorlatok tematikája heti bontásban Sorszám Gyakorlatok Dátum 1. Méréstechnológia elıadás kiegészítés (Tolómércék, mérıhasábok, mikrométerek, mérıórák 1. hét és fogaskerék vizsgálatok. Optikai mérıberendezések és ezek alkalmazása.) Hegesztés 2. Hegesztés elıadás kiegészítés (Acélkiválasztási rendszer. A kézi ívhegesztés technológiája.) 2. hét 3. Hegesztési feladat kiadása, kapcsolódó ismeretek, nomogrammok használata 3. hét 4. Kötelezı konzultáció (hegesztési feladat) 4. hét Forgácsolás 5. Forgácsolás elıadás kiegészítés I. 5. hét. 6. Kötelezı konzultáció (hegesztési feladat) 6. hét 7. Projekthét. 7. hét 8. Feladat beadás (hegesztés), Forgácsolási feladat kiadása 8. hét. 9. Mővelettervezés, feladat konzultáció 9. hét 10. Forgácsolás elıadás kiegészítés III. (NC szerszámgépek felépítése és mőködése.) 10. hét A korszerő gyártástechnológia jellemzıi, elektronikus elemek gyártása 11. Kötelezı konzultáció (forgácsolási feladat) 11. hét 12. A korszerő gyártástechnológia jellemzıi, elektronikus elemek gyártása 12.hét 13. Feladat beadás (forgácsolás) 13.hét 14. Vizsgával kapcsolatos tájékoztatás, egyeztetés, konzultáció. 14.hét 15. Projekthét 15.hét 2

4 2.2. Levelezı tagozat: Gépészmérnöki Kar II. évfolyam mechatronikai mérnöki szak (BSC) levelezı tagozat Sorszám Elıadások Dátum 1. Bevezetés, ipari hossz- és optikai mérıeszközök Tantárggyal kapcsolatos információk ismertetése. Gyártás jelentısége, területei. Gépipari hosszmérés alapjai: közvetlen, közvetett és összehasonlító mérés. Tolómércék, mérıhasábok, mikrométerek, mérıórák. Mérımikroszkópok. Alakhőség- és helyzetpontosság vizsgálatok. Fogaskerék vizsgálatok. Az alkatrészek felületminıségének vizsgálata. Idomszerek: lyuk-, csapmérı- és menetmérı idomszerek. Hegesztés Hegesztési eljárások elmélete, berendezései és gyakorlata. 2. Hegesztés alapfogalmai, kézi ívhegesztés Fémek és ötvözeteik hegeszthetısége. Acélkiválasztási rendszer. Kézi ívhegesztés: a hegesztıív tulajdonságai, a kézi ívhegesztés ömlesztı folyamata. Áramforrások és elektródák kiválasztása. A kézi ívhegesztés technológiája. 3. Hegesztési eljárások Fedıporos, salak, plazma, elektron- és lézersugaras hegesztés, sajtoló hegesztési eljárások. Védıgázas (argon, széndioxid) hegesztési eljárások: a hegesztıív jellemzıi, a hegesztıberendezések fı egységei. Fedett ívő hegesztés. Ellenállás-hegesztések. Lángvágás, plazmavágás. Gázhegesztés. Hegesztési feladat kiadása, kapcsolódó ismeretek, nomogrammok használata Forgácsolás A forgácsolás általános törvényszerőségeinek és a legfontosabb forgácsolási technológiák elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerése. Forgácsoló szerszámok geometriája és mőködése. Szerszámgépek felépítése, mőködése és vezérlése. 4. Forgácsolási alapfogalmak, MKGS rendszer Forgácsolás elmélete, alapfogalmak, általános törvényszerőségek, forgácsfajták. Fontosabb forgácsolási eljárások mozgásviszonyai. Forgácsképzıdés folyamatának vizsgálata. A forgácsolóerı befolyásoló tényezık hatása. Gyártóeszközök, készülékek. MKGS-rendszer elemei. 5. Esztergálás, forgácsoló szerszámok Esztergálás elmélete, szerszámai és szerszámgépei. Nagyoló és simító esztergálás. Egyélő szerszám elemei, élszögei. Egyetemes esztergapad felépítése, mőködése. Forgácsoló szerszámok anyagai, kopásuk és élezésük. Szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények. Feladat beadás (hegesztés), Forgácsolási feladat kiadása 6. Gyalulás, vésés és fúrás A gyalulás, vésés és fúrás elmélete, szerszámai és szerszámgépei. Gyalu- és vésıkések élszögei, harántgyalugép felépítése és mőködése; csigafúró felépítése és élszögei, a gépbeállításhoz szükséges paraméterek meghatározása, oszlopos- és sugárfúrógép felépítése és mőködése. 7. Marás, alakhúzás és a köszörülés, finomfelületek megmunkálása A marás, alakhúzás és a köszörülés elmélete, szerszámai és szerszámgépei. Marószerszámok csoportosítása és élszögei, egyetemes marógép felépítése és mőködése; az üregelıszerszám és a köszörőszerszám jellemzıinek bemutatása. Finomfelületek megmunkálása. Tükrısítı- (leppelı- ) gépek, dörzsköszörő- (hónoló-) gépek, tükörsimító (szuperfiniselı) gépek mőködési elve. Fogazási eljárások Fogazási eljárások, szerszámok és fogazógépek. A PFAUTER, MAAG, FELLOWS rendszerő fogazási eljárások mozgásviszonyai, szerszámai. A forgprofilhántoló gép mőködési elve. A fogprofil köszörülési eljárások. Egyenes fogú kúpkerék-gyalugépek. Hagyományos szerszámgépek pontossága, jellegzetes részegységeik, tartozékaik. 3

5 9. Számjegyvezérléső szerszámgépek A számjegyvezérléső szerszámgépek felépítése és szerszámozása. NC szerszámgépek felépítése és mőködése. Golyósorsó, léptetımotor stb. Álló- és forgószerszámozás. Szerszámbeállítás és befogás. A számjegyvezérléső szerszámgépek vezérlése. Az NC vezérlıegység. Pont- és szakaszvezérlés, pályavezérlés. Útmegadási módok, útmérés. Rugalmas gyártócellák, CIM rendszer Gyártási folyamat automatizálása. FMS fogalma és gyártócelláinak jellegzetes elemei. A rugalmas gyártócellák és gyártórendszerek kialakítása. Kommunikáció a gyártócellákban és gyártórendszerekben. Számítógéppel integrált gyártás CIM. A gyártórendszer fogalma, elemei, folyamatai. Az integráció szintjei. Az anyagfolyam és az erıforrások tervezésének módszerei. (MRP) 10. Zárthelyi dolgozat, feladat beadás (forgácsolás) A korszerő gyártástechnológia jellemzıi, elektronikus elemek gyártása Jellemzı fejlıdési tendenciák és kihívások. A korszerő gyártás színtere struktúrája. A gyártás informatikai támogatásának fıbb erıforrásai. Definíciók. 11. Ipari robotok, különleges gyártási eljárások Ipari robotok felépítése típusai. Kinematikai leírás. Megfogók. Robotprogramozás. Robotok alkalmazásai. Különleges gyártási eljárások Nagy energiasőrőségő (különleges) megmunkálások rendszerezése, forgácseltávolítási elvek és a megvalósítás módozatai. Szikraforgácsolás, elektrokémiai, ultrahangos és sugaras megmunkálások. Prototípusgyártási technológiák. NYÁK, SMD, IC gyártás NYÁK gyártás, az SMD (Surface Mounted Devices = felületszerelt alkatrészek) technológiája, beültetés, fóliakapcsolók gyártása, hullámforrasztás, IC gyártás Összefoglalás, vizsga elıkészítés Sorszám Fakultatív konzultációk Dátum 1. Feladat konzultáció (hegesztési feladat), elıadások konzultációja 2. Feladat konzultáció (forgácsolási feladat), elıadások konzultációja 3. Feladat konzultáció (forgácsolási feladat), elıadások konzultációja 4. Pótzárthelyi dolgozat, elıadások konzultációja 5. Vizsga elıkészítı konzultáció Fakultatív idıpontban zárthelyi dolgozat Kötelezı irodalom: Elektronikus anyagok - Gépgyártástechnológia I. (Piros könyv) - Gépgyártástechnológia Tankönyvpótló jegyzet SZIE - Gépgyártásrechnológia Példatár jegyzet SZIE 2.4. Ajánlott irodalom: - Horváth Markos: Gépgyártástechnológia, BME Király Ottó: Hossz- és szögmérı mőszerek, mérések, Mőszerek és Mérések sorozat, Mőszaki Könyvkiadó Dr. Ránky Pál: Bevezetés a számítógéppel irányított gépipari rendszerekbe, IPARI INFORMATIKAI KÖZPONT Budapest, 1985 (I.-II.-III. kötet) - Mátyási Gyula, Sági György: Számítógéppel támogatott technológiák CNC, CAD/CAM 3. Követelmények, elvárások A tantárgy pontértéke: 100 pont, amelybıl a félév során 50, a vizsgán 50 pont érhetı el. 4

6 3.1. A félév elismerésének valamint a vizsgára bocsátásnak a feltételei: - a zárthelyi dolgozatok eredményes megírása (min. 2 9 pont), - a házi feladat kiírás szerinti elkészítése és beadása (min. 5 pont), - az elıadások rendszeres látogatása (2 hiányzás lehetséges*, további, az elıadónak elıre jelzett esetleges hiányzás igazolása a tananyag pótlásával szükséges), * Levelezık kötelezı konzultációjára nem érvényes A félév során a szorgalmi idıszakban elérhetı maximális pontszám: 50 pont Ennek forrásai: Zárthelyi dolgozat: Házi feladat: Eredményességi pont (elsıre sikeres ZH után) max pont max. 10 pont 2x4 pont Az aláírás megszerzéséhez szükséges a két zárthelyi dolgozat eredményes megírása, és a megfelelı szintő házi feladat elkészítése. A Tanszék a sikertelen zárthelyi dolgozat pótlására 2 alkalmat biztosít. Az elsı (pót zh) ingyenes, a második (beszámoló) külön-eljárási díj** ellenében vehetı igénybe. Azok a hallgatók, akik ezen 2 alkalom során nem érik el a minimális 20 pontot, azt a tantárgy ismételt felvételére kötelezzük! Az eredményességi prémium pontra (2x2,5 pont) az jogosult, aki a kiírás szerinti elsı idıpontban sikeresen megírja a zárthelyi dolgozatát. (**megj.: A különeljárási díj mértéke a TVSZ aktuális szabályainak függvényében alakul!) 3.2. A házifeladat rövid ismertetése, és a szükséges átlagos idıráfordítás: Házi feladat Pont értéke Beadási határidı*** Hegesztési házi feladat max 5 8. hét Forgácsolási mővelettervezés házi feladat max hét *** Levelezı tagozaton az utolsó kötelezı konzultáció Kollokvium A félév során elért pontszámot minden hallgató magával hozza a kollokviumra. A kollokvium alkalmával a hozott pontokhoz további 50 pont szerezhetı. A vizsga idıpontjai a szorgalmi idıszak 13. hetében kerülnek kihirdetésre mind az elıadásokon, mind a Neptun tanulmányi rendszerben. Vizsgára jelentkezni a vizsga napját megelızı nap déli 12 órájáig van lehetıség. A vizsgára való jelentkezés a Neptun tanulmányi rendszerben kötelezı! A sikertelen vizsgákat a TVSZ szerint pótolni lehet a Neptunban meghirdetett idıpontokban. A hallgatóknak a TVSZ 39. -ában felsoroltakat a számonkérések során tilos használni. Azon hallgatókkal szemben, akik megszegik a Szabályzat ide vonatkozó elıírásait, az elıírt szankciókat alkalmazzuk. 3.4 Végsı tantárgyi értékelés: Az érdemjegyek megállapítása az elért pontszámoknak megfelelıen, a Kari TVSZ-al összhangban az alábbiak szerint történik: 0 50 pont elégtelen (1) 5

7 51 60 pont elégséges (2) pont közepes (3) pont jó (4) pont jeles (5) 4. Egyéb tudnivalók 4.1. Konzultációs lehetıségek: Keddi napokon 8 óra 15-tıl 9 óra 45-ig az Intézeti könyvtárban, valamint kérésre, a tárgy- és gyakorlat elıadóval megbeszélt helyen és idıben! 4.2. Kiegészítı megjegyzés: Az elıadásokról és gyakorlatokról bármilyen kép- vagy hangfelvétel rögzítése csak a tárgyfelelıs engedélyével lehetséges, illegális felvételek készítése a szellemi tulajdon ellen elkövetett cselekmény, mely ellen a vonatkozó törvények szerinti szankciók alkalmazandók. Gödöllı, szeptember 05. (Dr. Zsidai László) egyetemi docens tárgyfelelıs (Andó Mátyás) Ph.D hallgató (Dr. Kalácska Gábor) egyetemi tanár intézetigazgató 6

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet 2009/2010. tanév I. félév FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ 1. Általános adatok 1.1. A tantárgy címe és kódja(i): Anyagismeret

Részletesebben

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények BSC KÉPZÉSI SZINT 2016-2017. tanév I. (őszi) félév SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar Járműgyártási Tanszék Gépészmérnöki szak Gépgyártástechnológiai

Részletesebben

Szent István Egyetem. Mechanikai és Géptani Intézet TANTÁRGYI ISMERTETÕ. Az oktatási hetekre történõ részletezés a mellékelt tematika szerint.

Szent István Egyetem. Mechanikai és Géptani Intézet TANTÁRGYI ISMERTETÕ. Az oktatási hetekre történõ részletezés a mellékelt tematika szerint. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechanikai és Géptani Intézet 2009. február TANTÁRGYI ISMERTETÕ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Gépelemek II. / Machine Elements II. SGMGSX16XXN/ SGMGSX16XXL

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam: TANMENET Tanév: 2014/2015 Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló Szakképesítés száma: 34 521 03 Követelménymodul: Marós feladatok Követelménymodul száma: 10176-12 Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1

Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1 Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1 Mechatronikai mérnöki MSc szak Gyártási rendszerek szakirány 1. előadás Összeállította: Dr. Pintér József Tantárgyi követelmények 1. Tantárgy kódja: M_aj003_1

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 201/2014. tanév 1. félévében Oktatott tantárgyak: kredit SMKNZ201AN Takarmánynövény termesztés 2+ óra 5 BSc Állattenyésztő Mérnöki Szak II. SMKNZ202XN Növénytermesztéstani

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (NEPTUN tantárgykódok: MANABNN2723, MKNABNN2825,

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I.

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 1 c. tárgy tanulmányozásához Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai című tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Pénzügy és számvitel; Emberi erőforrás; Gazdálkodási és menedzsment szakon Nappali

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (NEPTUN tantárgykódok: MANABNN2723, MKNABNN2825,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév II. félév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév II. félév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév II. félév 1. TANTÁRGY CÍME: ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK 2. TANTÁRGY KÓDJA, ÓRASZÁMA: NMGAG013 ELMÉLET

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév I. félév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév I. félév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév I. félév 1. TANTÁRGY CÍME: ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK 3. TANTÁRGY KÓDJA: NEMAT205/1 ELMÉLET 3+0 NEMAT206/1-2 GYAKORLAT 0+2

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. Kósa Péter műszaki oktató. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. Kósa Péter műszaki oktató. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gépgyártástechnológia szakirányú gyakorlat II. tantárgy MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. 2009/2010. tanév, II. félév TANSZÉK GMB. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit:

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának célja: A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ 2015/16/2. Gépelemek II.

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ 2015/16/2. Gépelemek II. BME Gépészmérnöki Kar Mechatronikai mérnöki alapszak Kötelező tantárgy HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ 2015/16/2 Gépelemek II. 1. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév BMEGEGEAMG2 1 3+1+0/f

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

Gép- és szerkezeti elemek II.

Gép- és szerkezeti elemek II. BME Gépészmérnöki Kar Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak Kötelező tantárgy HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ 2015/16/2 Gép- és szerkezeti elemek II. 1. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM Megnevezése OKJ azonosító 54 481 01 A képzési program CAD-CAM informatikus A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 Gépészmérnöki (BSc) szak 7. előadás Összeállította: Vázlat 1. A forgácsolási eljárások 2. Esztergálás 3. Fúrás, süllyesztés, dörzsölés 4. Marás 5. Gyalulás, vésés 6.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak (levelező tagozat) IV. évf. 2009/2010. tanév I. félév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak (levelező tagozat) IV. évf. 2009/2010. tanév I. félév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak (levelező tagozat) IV. évf. 2009/2010. tanév I. félév 1. TANTÁRGY CÍME: ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK 3. TANTÁRGY KÓDJA: LEMAT205 ELMÉLET 9+0 GYAKORLAT 0+5

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Gyártástechnológia II.

Gyártástechnológia II. Gyártástechnológia II. BAGGT23NNB Technológiai dokumentáció Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.bmf.hu Tartalom Alapfogalmak Technológiai dokumentumok Elıgyártmányok Gyártási hibák, ráhagyások Bázisok és készülékek

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV Nyíregyházi Főiskola Gyártórendszerek tervezése c. tan- 2009/2010. tanév, II. félév GM.III. évfolyam Gyak.jegy, 2 kredit tárgy Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék Tanítási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés TEEL1K0MPZC BsC III. évfolyam Pénzügy és számvitel szak Számviteli szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés 2016/2017 I. félév A tantárgy oktatásának célja A Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2.

Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2. Gyártócellák (NGB_AJ018_1) Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2. Bevezetés Dr. Pintér József 2 Tartalom A forgácsolási eljárások csoportosítása Esztergálás és változatai Fúrás és változatai Marás és

Részletesebben

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Épületszerkezettan és építéstechnológia ismerete. Oktató tanszék(ek) 6 :

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Épületszerkezettan és építéstechnológia ismerete. Oktató tanszék(ek) 6 : TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: SZERVEZÉS I. Tárgykód: PMKEKNE038 Heti óraszám 1 : 1 ea / 2 gyak Kreditpont: 3 Szak(ok)/ típus 2 : környezetmérnök bsc Tagozat 3 : nappali Követelmény 4 :

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Felsőfokú szakképzés Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek.

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2013/2014/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék gépészmérnöki szak III. évfolyam FOLYAMATTERVEZÉS B Tantárgy kódja: GM 2505 Meghirdetés féléve: 5. Össz-óraszám (elm. + gyak.): 28 5. 14 1 1 14 14 Összesen: 14 14 Előfeltétel (tantárgyi kód): GM 1302 Tantárgyfelelős neve: Dr. Végső Károly

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév 2004/2005. tanév 1. TANTÁRGY CÍME: ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN A TANTÁRGY KÓDJA: NEGT A113 KREDIT 4. 2+0 ELŐADÁS

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI. Anyagmérnök BSc-képzés. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ. Miskolc, 2014.

ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI. Anyagmérnök BSc-képzés. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ. Miskolc, 2014. MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI ÉS ÖNTÉSZETI INTÉZET ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI Anyagmérnök BSc-képzés Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 Műszaki menedzser (BSc) szak, Mechatronikai mérnöki (BSc) szak Előadás Összeállította: Vázlat 1. A forgácsolási eljárások 2. Esztergálás 3. Fúrás, süllyesztés, dörzsölés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB48 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályzatismeret (pny.)1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre CNC gépkezelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak. 2014/2015. év II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak. 2014/2015. év II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak 2014/2015. év II. félév

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Információs technológiák 0. Ea: Infó Mátrix (2015)

Információs technológiák 0. Ea: Infó Mátrix (2015) Információs technológiák 0. Ea: Infó Mátrix (2015) 35/1 B IT v: 2015.09.14 MAN A tárgyról Tárgykódok, szakok, követelmények: GEIAL343B: Mechatronikai alapszak, 7. félév. 2e+1gy, aláírás + gyakorlati jegy,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)!

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)! 2 1. a) Ismertesse a csavarkötéseket és a csavarbiztosításokat (kötő- és mozgatócsavarok, csavaranyák, méretek, kiválasztás táblázatból, különféle csavarbiztosítások, jelölések)! b) Határozza meg a forgácsolás

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás ÚTMUTATÓ

Részletesebben

1. A tantárgy neve, kódja Közművek I., BMEEOVKAT42 2. Az oktatás nyelve magyar, angol

1. A tantárgy neve, kódja Közművek I., BMEEOVKAT42 2. Az oktatás nyelve magyar, angol 1. A tantárgy neve, kódja Közművek I., BMEEOVKAT42 2. Az oktatás nyelve magyar, angol 3. A tantárgy célja, feladata A tárgy célja, hogy megismertesse a vezetékes közművek fontosabb jellemzőit, azok egymásra,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: MECHANIKA II. (Szilárdságtan) Tárgykód: PMKSTNE143 Heti óraszám 1 : 2 ea, 4/2 gy, 0 lab Kreditpont: 7 / 5 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc., Gépészmérnök

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autógyártó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 521 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Finommechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben