10 ÉVES A GTTSZ HÍRLEVÉL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 ÉVES A GTTSZ HÍRLEVÉL"

Átírás

1 - 1 - GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 10 ÉVES A GTTSZ (Szemelvények a GTTSZ 10 éves tevékenységéből) HÍRLEVÉL KÜLÖNKIADÁS GTTSZ jubileumi közgyűlése január 29. Dr. Kovács Árpád elnök Dr. Tóth János főtitkár

2 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Tájékoztató a 10 éves Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségéről 2. A GTTSZ Alapszabálya 3. A GTTSZ választott tisztségviselői 4. A GTTSZ Tudományos és Szakértői Tanácsának tisztségviselői 5. A Magyar Tudományos, Gazdálkodási, Társadalmi, Szakmai Civil Szervezetek Társulásának tisztségviselői 6. A GTTSZ jogi tagsága 7. A GTTSZ egyéni tagsága 8. Szemelvények a GTTSZ 10 éves tevékenységéből a) szeptember 8-tól május 15-ig (I. Tisztújító Közgyűlés: május 15.) b) május 15-től május 25-ig (II. Tisztújító Közgyűlés: május 25.) c) május 25-től január 29-ig (10 éves jubileumi Közgyűlés: január 29.)

3 - 3 - Tájékoztató a 10 éves Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségéről Kedves Tagtársaink, Tisztelt Partnereink! Tisztelettel köszöntjük Önöket, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének jelenlegi és jövőbeni tagjait, partnerszervezeteink vezetőit, abból az alkalomból, hogy Szövetségünk 10 éves jubileumát ünnepli. A Gazdálkodási Tudományos Társaság 1992-ben, a rendszerváltás és a privatizáció körülményei között alakult meg től Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségeként, mint párt-semleges, tudományos, szakmai, érdekképviseleti közhasznú szervezet tevékenykedik, melynek egyéni és jogi tagjai, országos és megyei tagozatai, szakosztályai vannak, működtet 200 tagú Tudományos és Szakértői Tanácsot, valamint országos Energia Klubot. Tagjai között több mint 40 civil szervezet vezetője megtalálható, éppen ezért kezdeményezője volt, jelenleg házigazdája és ügyvezetője a Magyar Tudományos, Gazdálkodási, Társadalmi, Szakmai Civil Szervezetek Társulásának, melynek jelenleg már 16 országos civil szervezet a tagja. A GTTSZ megalakulásától legfontosabb feladatának tekinti a nemzetgazdaság fejlesztésének, modernizációjának, versenyképességének, az EU-integrációs követelmények megteremtésének segítését, az értékek megvédését és növelését. Alapszabálya szerint lobbizik az egyéni és jogi tagjai érdekében, elősegítve azok szakmai tájékoztatását, szakirányú munkákhoz való juttatását, vállalkozásuk feltételeinek javítását. A Szövetség támogatja az ország szakmai elitjének együttműködését, együttes tevékenységét. Tagozatainak keretében pedig a szakmai fórumok klubszerű működésére, olyan rövid- és hosszú távú feladatok, témák, rendezvények megszervezésére helyezi a hangsúlyt, melyekre a parlamentnek, a mindenkori kormánynak, az országnak, az egyéni és jogi tagjainak, a szakembereknek szüksége van. Szellemi erejét, eszköz- és kapcsolatrendszerét az alapításkor megfogalmazott célok, elvek megvalósításának szolgálatába állítja. A tagok között sok olyan vezető szakember található, aki nemcsak saját szellemi erejét, hanem valamely civil szervezet (tudományos, szakmai egyesület, gazdasági és kereskedelmi kamara, szakmai szövetség, stb.) vezető tisztségviselőjeként (elnök, főtitkár), vagy valamely intézmény, cég, vállalat vezetőjeként, annak szellemi potenciálját is maguk mögött tudhatja, és így támogatja a Szövetséget. Számuk évről-évre növekszik. A GTTSZ ezért megalakulásától alkalmas bizonyos országos feladatok megvalósításának segítésére, más civil szervezetekkel, intézményekkel, cégekkel, vállalatokkal együtt munkálkodva, alkalmas a koordináló szerepvállalásra is, a társadalom fejlődését szolgáló koncepciók és jogszabályok kidolgozásának kezdeményezésére, minősítésére, azok végrehajtásának elősegítésére. Ezt bizonyítják az elmúlt évek rendezvényeinek (elnökségi ülések, konferenciák, szakmai fórumok, kerekasztal-megbeszélések) témái, a legkiválóbb szakemberek, országos vezetők előadásai és a résztvevők nagy létszáma is. Bizonyítják továbbá az egyre növekvő együttműködési megállapodások is, melyeket minisztériumokkal, vállalatokkal, cégekkel, civil szervezetekkel kötöttünk. A Szövetség sokirányú tevékenységét, a partnerszervezetekkel történő együttműködést segítik elő írásos kiadványaink, valamint a rendszeresen megjelenő Hírlevelek is. A Szövetség adottságai, tagjainak összetétele, szervezeti struktúrája lehetővé teszik más civil szervezetekkel, cégekkel, vállalatokkal a szakmai együttműködést, az egyeztetést, bizonyos gazdaságpolitikai kérdésekben az egységes kezdeményezést, állásfoglalást, vélemény-nyilvánítást, javaslattételt, a különböző politikai erők, a parlament, a kormány pozitív befolyásolását az ország, valamint az egyéni és jogi tagjaink érdekében, és mindehhez a szakmai közvélemény támogatását is megkapjuk.

4 - 4 - A GTTSZ a társadalmi átalakulás gyakran nehéz és népszerűtlen feladatainak megoldásához állandó jellegű párbeszédet kezdeményez a szakmai, a társadalmi összefogás, az együttműködés érdekében. Törekvéseinek egyik fontos motiválója, hogy az ország sorsáért, a gazdaság állapotáért és fejlesztéséért nemcsak a mindenkori kormányon levő politikai erők a felelősek, hanem az ország szakmai elitje, a társadalom egésze is. Ezért minden lehetséges eszközével igyekszik a civil közéleti aktivitást növelni, különösen közgazdasági, pénzügyi és műszaki területen. Az elmúlt években helyesnek bizonyult, hogy rendezvényeink szervezésénél nem a külsőségekre, hanem a tartalmi kérdésekre helyeztük a hangsúlyt. Arra törekszünk, hogy az egyéni és jogi tagok, illetve az egyes témák iránt érdeklődő szakemberek számára lehetővé tegyük azok anyagi forrásait egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben terhelve az aktuális tudománypolitikai, gazdaságpolitikai kérdések széles körű megvitatását, a legújabb tudományos, szakmai információk eljuttatását részükre, véleményük visszacsatolását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervek számára. A GTTSZ pártpolitikától független szervezetként jött létre, és az elmúlt években ezt a státuszt sikerült megőriznie. Természetesen tagjai között, az elnökségében és a tagozatok vezetőségében a politika különböző irányzatai iránt elkötelezett, ismert személyiségek is jelentős számban vállalnak szerepet, ők azonban választási ciklustól függetlenül, szakemberként vesznek részt a munkában, éppen ezért mindez ideig a politikai csatározások beszivárgását a Szövetségbe sikerült megakadályoznunk. Úgy ítéljük meg, hogy a GTTSZ-nek ma már egyre nagyobb a társadalmi és szakmai elismertsége, egyrészt a szakmai elit, másrészt a döntés-előkészítő, és döntéshozó szervezetek részéről. Szövetségünk vallotta és vallja, hogy egy szellemi, szakmai elitje van Magyarországnak, és ha ezt az értelmiséget a mindenkori törvényelőkészítő és törvényhozók értelmes célok, feladatok megoldása érdekében hívják, akkor hadra lehet fogni őket. A tanulságok, tapasztalataink figyelembe vételével továbbra is feladatunknak tartjuk: Hazánk EU-integrációs csatlakozásának és a nemzetgazdaság versenyképességének segítését. A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának segítése. A szellemi elit szakmai, politikai érdeklődésének magas szintű kielégítése és véleményük eljuttatása a döntés-előkészítő és döntéshozó szervekhez. Az egyéni és jogi tagokkal szinte a napra kész kapcsolattartás, számukra szolgáltatásaink teljesítése. Az országos és megyei tagozatok tartalmi és szervezeti életének korszerűsítése. A GTTSZ tartalmi munkájának, munkastílusának, munkamódszerének és szervezete korszerűsítésének folyamatos hozzáigazítása az új követelményekhez. Meggyőződésünk, hogy a következő években még jobban felértékelődik a tudás, a szellemi tevékenység szerepe, amit a GTTSZ szellemisége is tükröz. Hazánkban még jobban előtérbe kerül az új követelményeknek megfelelő képzés, továbbképzés, az új szakmai ismeretek megszerzése és alkalmazása, továbbadása az élet minden területére. Az elkövetkezendő évek a magyar nemzetgazdaság EU-integrálódásának az időszaka lesz, a GTTSZ-nek továbbra is nagy feladatai lesznek az integrálódási folyamatban. Nemes céljaink és feladataink megvalósítása érdekében a jövőben is számítunk egyéni és jogi tagjainkra, a velünk együttműködő partnerszervezeteinkre, és kérjük a vállalatok, intézmények, cégek vezetőit és valamennyi szakembert, akik még nem egyéni, vagy jogi tagjai szövetségünknek, hogy részvételükkel tiszteljenek meg bennünket. Kedves Tagtársaink, Tisztelt Partnereink! Nagyon köszönjük Önöknek a GTTSZ-ben eddig végzett eredményes munkájukat, a jövőben is számítunk tudományos, szakmai tevékenységükre. Fogadják szeretettel a most megjelent Hírlevelünk különkiadását, amely a fent vázolt célokat, feladatokat kívánja szolgálni. Dr. Kovács Árpád a GTTSZ elnöke Dr. Tóth János a GTTSZ főtitkára

5 - 5 - A GTTSZ Alapszabálya (A május 30. napján tartott közgyűlés által elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 1.1. Neve: GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE Rövidítve: GTTSZ Angolul: Németül: Franciául: Oroszul: The Federation of Management and Scientific Associations Verband der Wirtschaftsgesellschaften und der Wissenschaftlichen Gesellschaften Fédération des associations scientifiques et de gestion économique Союз Экономических и Научных Обществ Székhelye: 1027, Fő u. 68. Működési területe: Magyarország Alapítás éve: 1992 Képviselete: A szövetséget az elnök és a főtitkár, akadályoztatásuk estén az elnökhelyettesek és főtitkárhelyettesek képviselik Jellege: A szövetség a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás (ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal) területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi, gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek (cégek, vállalatok, önkormányzatok) önkormányzati elven működő, országos hatáskörű pártoktól független, non-profit tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és érdekegyeztetési közhasznú társadalmi szervezete. Konzultatív és koordináló szerepet vállal olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesületek (szervezetek) között, amelyek jellege, tevékenysége, céljai egészben, vagy részben megegyeznek a szövetség céljaival. A szövetség közvetlen politikai, így pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői és megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít A szövetség jogi személy A szövetség illetékes vezető testületének döntése alapján más társadalmi szervezetnek is tagja lehet A szövetség pecsétje 2.1. A szövetség célja II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI A gazdaság és a tudomány élénkítése, fejlesztése érdekében az értékek termelésének, védelmének (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, kereskedelem, hon- és rendvédelem, oktatás, állami vagyonkezelés, igazságszolgáltatás) az innovációnak, a finanszírozási problémák

6 - 6 - megoldásának (bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás) a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak [Khtt. 26. c) 1. pont], a munkahelyek megteremtésének [Khtt. 26. c) l.] elősegítése. Az érdekegyeztetés, érdekfeltárás, érdekképviselet biztosítása. Tudományos tevékenység, kutatás. [Khtt. 26. c) 3 pont] Az euroatlanti integráció elősegítése. [Khtt. 26. c) 19. pont] Szociális tevékenység [Khtt. 26. c) 2. pont] Kulturális tevékenység. [Khtt. 26. c) 5. pont] Oktatás. [Khtt. 26. c) 4. pont] Ismeretterjesztés. [Khtt. 26. c) 4. pont] Környezetvédelem. [Khtt. 26. c) 9. pont] 2.2. A szövetség céljainak megvalósítása érdekében támogatja a gazdasági és a kutató, fejlesztő tevékenység élénkítésére, fejlesztésére irányuló parlamenti, kormányzati munkákat, új jogszabályok alkotását kezdeményezi és azokra javaslatot tesz, véleményt nyilvánít gazdasági és tudományos tevékenységet érintő, azt szabályozó törvénytervezetekről, jogszabályokról és hatósági intézkedésekről, tagjai bevonásával azok széles körű megvitatását megszervezi, kezdeményezi egy olyan információs-tájékoztató rendszer kialakítását és azt működteti,, amely lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó szervezetek folyamatosan megismerjék a velük szemben támasztott hazai és nemzetközi követelményeket, jogszabályokat, és így időben alkalmazkodhassanak az állandóan változó körülményekhez, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn szakmai, tudományos szervezetekkel [Khtt. 26. c) 19. pont], külföldi tagozatokat szervez, működtet, rendszeresen közvetíti a külföldi és hazai, e témakörben általánosan hasznosítható tapasztalatokat, különös tekintettel az euroatlanti integráció elősegítésére, szakmai, tudományos előadásokat, kiállításokat, vitákat, tanfolyamokat, rendezvényeket (konferenciákat), összejöveteleket, tanulmányutakat szervez, vállalkozási, szakértői tevékenységet végez, bizottságokat szervez gazdasági, tudományos és műszaki feladatok hatékony megoldására, tagozati és egyéni tagjai közreműködésével tanulmányokat készít és kutatási tevékenységet végez, kutatási, fejlesztési témákra javaslatot tesz [Khtt. 26. c) 3. pont], egyéni és jogi tagjainak érdekében a jogi keretek adta lehetőségen belül eljár, munkához jutásukat elősegíti, alapítványokat, díjakat, és emlékérmeket létesít, személyi javaslatot tesz más szervezetek és szervek számára,

7 - 7 - a személyi kapcsolatok, az információcsere támogatására klubot működtet, lehetővé teszi azoknak a szakembereknek a részvételét is a rendezvényeken, akiknek nincs lehetőségük a magas részvételi díjakkal járó, exkluzív rendezvényeken való részvételre, a gazdaság fejlesztése érdekében a törvényhozó, kormányzati és társadalmi erőkkel partneri kapcsolatra törekszik, a tagok informálása érdekében Hírlevelet ad ki. A szövetség közhasznú szervezetté minősítését a már bejegyzett tevékenységei alapján kéri, mely közhasznúvá minősítés iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg attól függetlenül tevékenységét bővítette Vállalkozik azonos profilú társadalmi szervezetekkel történő együttműködés útján a gazdaságpolitikai célokkal, feladatokkal kapcsolatos, egységes álláspont kialakítására, az azzal kapcsolatos koordinációra, az ilyen jellegű tevékenységek integrálására A szövetség céljait a jogi és egyéni tagok részvételével, bizottságok, tagozatok, területi, megyei és helyi szervezetek, bevont külső szakértők és partnerszervezetek munkája révén valósítja meg. A működéshez szükséges anyagi forrásokat bevételeiből biztosítja mely bevételek tagdíj támogatások, közhasznú, vállalkozói valamint egyéb cél szerinti tevékenységből származó bevételek. Az anyagi források megszerzését a szövetség érdekeltségi alapon is biztosítja, melynek konkrét mértékéről a főtitkár dönt. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabály 2.1. pontjában meghatározott tevékenységére fordítja A szövetség 2.2. pontban meghatározott tevékenységet folytat, lehetővé téve, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen A szövetség az önkéntesség elvén alapszik. III. A SZÖVETSÉG TAGJAI 3.2. A szövetség tagjai lehetnek: magánszemélyek, jogi személyek (gazdasági társaságok, egyesületek, szakmai és civil szervezetek stb.) A szövetségnek tagja lehet az a magánszemély, aki a 18. életévet betöltötte és valamilyen szakirányú képzésben részesül(t), a szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri, rendszeresen eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének A szövetségnek az a jogi személy lehet tagja, amely elfogadja a szövetség alapszabályát és céljait, rendszeresen eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének A szövetség pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki a szövetség céljait magáénak érzi, azok megvalósítását erkölcsi és anyagi segítséggel támogatni kívánja és ebbéli szándékát kinyilvánítja Tagsági viszony létesítése, tag felvétele és nyilvántartása a szövetség ügyvezető titkárságának döntése alapján történik.

8 A tagság megszűnik: az egyéni tag halálával, a jogi tag jogutód nélküli megszűnésével, kilépéssel, a kilépést követő év első napjával, kizárással, ha a tag magatartásával a szövetség alapszabályát megsérti, törléssel, ha a tag 6 hónapon keresztül önhibájából felszólítás ellenére nem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, a szövetség megszűnésével. A tag kizárásról a közgyűlés minősített szótöbbséges határozatával dönt. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4.1. A szövetség tagjainak jogai: részvétel a szövetség tevékenységében, részvétel a közgyűlésen és egyéni nyilvános rendezvényen, szavazati jog, választás és válaszhatóság joga (tisztségre csak nagykorú magánszemély választható) javaslattételi jog, tájékozódás joga, iratbetekintési jog, a szövetség céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezi, a szövetség bármely szervének alapszabályát vagy törvénysértő határozatát az elnökség és közvetlenül a bíróság előtt megtámadhatja. A jogi tagok tagsági jogaikat képviselőik útján gyakorolják A szövetség tagjainak kötelezettségei: az alapszabály és a választott szervek határozatainak betartása, a tagsági díj befizetése, a szövetség munkájában való részvétel, a szövetség tekintélye és belső figyelme feletti őrködés, a szakmai hivatástudat és az összetartozás szellemének ápolása, szövetség szellemi és anyagi gyarapítása, közreműködés a tagsági kör bővítésében. A jogi személy tagok kötelezettségeiket bejegyzett képviselők útján gyakorolják Az egyéni tagok tagsági díját, illetve a jogi tagok által fizetendő tagsági díj mértékének irányelveit az elnökség állapítja meg. Tagsági díjat évente kell fizetni. A tanulók és a nyugdíjasok csak a tagsági díj 10%-át tartoznak fizetni A szövetség vezető- és testületi szervei közgyűlés elnökség ügyvezető titkárság ellenőrző bizottság területi szervezetek tagozatok bizottságok V. A SZÖVETSÉG TESTÜLETI SZERVEI A szövetség vezető- és testületi szerveinek ülései nyilvánosak. E szervek döntéseikről, határozataikról, működésükről és beszámolóikról a szövetség által kiadott Hírlevél -ben tájékoztatják az érintetteket.

9 - 9 - A szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. A betekintés lehetővé tételéről az elnök és a főtitkár köteles gondoskodni az iratbetekintési igény bejelentésétől számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb harminc napon belül. A szövetség szolgáltatásairól ugyancsak az általa kiadott Hírlevél -ben, illetve propagandaanyagok kiadásával tájékoztatja az érintetteket azzal, hogy szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet A közgyűlés A közgyűlés a szövetség legfőbb képviseleti és döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll A szövetség közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Ezenkívül szükséges összehívni az elnökség, vagy ez ellenőrző bizottság kezdeményezésére, továbbá a tagság egyharmadának a konkrét cél megjelölésével bíró kérésére, valamint akkor, ha azt a törvényi felügyeletet ellátó ügyészség kezdeményezi, illetve az illetékes bíróság elrendeli A közgyűlést az elnökség írásbeli meghívóval és a tárgysorozat feltüntetésével legalább 15 nappal megelőzően hívja össze A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelen van A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza (50% + 1fõ). Nyílt (nem titkos) szavazás útján minősített többség (2/3 + 1 fő) szükséges viszont az alapszabály megállapodásához, módosításához, az 1.4. pont alatti döntéshez, a szövetség más egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondásához, az elnökség megválasztásához és visszahívásához. (Titkos szavazást akkor kell tartani, ha a jelenlévő tagság 50%-a azt kéri.) Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, 15 napon belül ugyanazzal a tárgysorozattal újabb közgyűlést kell összehívni. Az újból összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták. A közgyűlés ülései nyilvánosak A közgyűlésen az egyéni tagok személyesen, a jogi tagok képviselőjük (megbízottjuk) útján vesznek részt és szavaznak A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a főtitkár, valamint a közgyűlésen megválasztott két egyesületi tag, mint hitelesítők írnak alá A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, figyelemmel az pont szerinti szavazati arányokra a szövetség alapszabályának elfogadása és módosítása, az évi költségvetés meghatározása, az elnökség éves beszámolójának és ezzel egyidejűleg előterjesztett közhasznúsági jelentésének elfogadása, az elnökségnek, a társelnököknek és főtitkárnak, ellenőrző bizottság tagjainak öt évre szóló megválasztása, illetve visszahívása, az elnöknek a társelnökök közül történő megválasztása, a szövetség tevékenységének átfogó értékelése, pályadíjak, alapítványok létrehozása, a felszámolás során meglévő vagyon sorsáról való döntés, döntés tag kizárásáról, befektetési szabályzat és egyéb működési szabályzatok elfogadása,

10 a szövetség más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének úgyszintén feloszlásának kimondása Az elnökség Az elnökség a szövetség két közgyűlés közötti irányító, végrehajtó, képviseleti és ügyintéző szerve Az elnökség összetétele elnök társelnök(ök) főtitkár főtitkárhelyettesek elnökségi tagok ügyvezető titkárság tagjai tagozatok, bizottságok elnökei területi szervezetek elnökei Az elnökség feladat- és hatásköre Az elnökség feladatkörében: gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, jogszerű működéséről, összehívja a közgyűlést, gondoskodik a szervezeti és működési szabályzat, illetve egyéb belső szabályzatok elkészítéséről és azt jóváhagyja, a két közgyűlés között irányítja a szövetség tevékenységét, az évi költségvetést, beszámolót és az éves mérleget jóváhagyja, a szövetség törvényes alapszabályszerű működését biztosítja. Az elnökség hatáskörében: bizottságokat, tagozatokat, területi szervezeteket hozhat létre és szüntethet meg, vezetőségét megerősíti, a szövetség nevében szerződéseket, megállapodásokat köthet, a szövetség munkatervét és ügyrendjét jóváhagyja, az ügyvezető titkárság tagjait a főtitkár javaslata alapján megválasztja, a főtitkárhelyettes(eke)t ugyancsak a főtitkár javaslata alapján jóváhagyja Az elnökség működése: Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente háromszor tartja, melyeket az elnök távollétében a társelnök vezeti. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a főtitkár hitelesít. Az elnökség döntéseit szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség üléseit az ügyvezető titkárság hívja össze az elnökség tagjai részére az ülést megelőzően 15 nappal korábban kiküldött, napirendi pontokat feltüntető meghívó megküldésével. Az elnökség ülései nyilvánosak Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon az elnökség szavazásra jogosult tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van Ügyvezető titkárság Tagjai: főtitkár főtitkárhelyettes(ek) az Elnökség által megválasztott további tagok Az ügyvezető titkárság a főtitkár vezetésével a két elnökségi ülés között, utólagos beszámolási kötelezettséggel irányítja a szövetség tevékenységét. Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak, a mindenkori jogszabályoknak, az alapszabálynak betartásáról, a

11 testületi ülések előkészítéséről, illetve azok megtartását megszervezi. A titkárság nyilvántartást vezet a közgyűlés és az elnökség döntéseiről, mely nyilvántartásból megállapítható azok tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. Az ügyvezető titkárság nyilvántartást vezet a tagságról, ennek során tudomásul veszi a kilépést és a kilépő tagot törli a nyilvántartásból Az ügyvezető titkárság legalább kéthavonta ülésezik Tagjai munkájukat tevékenységi leírás alapján végzik Határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A jelen rendelkezés mind az ügyvezető titkárságra, mind az elnökség tagjaira, mind pedig a közgyűlésre érvényes Az ellenőrző bizottság Az ellenőrző bizottság 5 főből áll, élén a bizottság elnökével. Gondoskodik a szövetség alapszabály szerinti működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja Az ellenőrző bizottságot a közgyűlés öt évre választja meg. A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg A közgyűlés az ellenőrző bizottság jelentése nélkül az elnökség beszámolójának elfogadásáról érvényesen nem határozhat Az ellenőrző bizottság tanácskozási joggal vesz részt az elnökség ülésén Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése és vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b) vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, aki a) az elnökség vagy az ügyvezető titkárság elnöke vagy tagja, b) a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

12 c) a szövetség cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szövetség által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Területi szervezetek A szövetség központi szerveink koordinációja mellett saját választott vezetőségük (elnök+titkár+három-öt tag) irányításával működik és az adott megyében, illetve településen tevékenykedő tagokból áll Tagozatok A szövetségen belül a gazdaság egyes szakágazatainak sajátos problémái iránt érdeklődő tagokból alakulnak A tagozat vezetőségét a főtitkár javaslata alapján a tagság választja és az ügyvezető titkárság erősíti meg Bizottságok A közgyűlés, az elnökség vagy az ügyvezető titkárság hozza létre állandó vagy ideiglenes jelleggel egy-egy kiemeltebb téma kezelésére Az elnök VI. A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELÕI Az elnök a szövetség törvényes képviselője. Akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti Feladatai különösen: felelős a szövetség törvényes és alapszabályszerű működéséért, vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit, ellenőrzi az alapszabály és az elnökségi határozatok végrehajtását Mivel az elnök minden évben rotációs alapon a társelnökök közül kerül megválasztásra, ezért a mindenkori elnök neve az alapszabály mellékleteként szerepel A társelnök(ök) A társelnök(ök) az elnök megbízásából ellátja(k) a rá(juk) bízott feladatokat és hatáskört, az elnöki hatáskör keretében A főtitkár A főtitkár a szövetség törvényes képviselője, akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt főtitkárhelyettes helyettesít. Felelős a szövetség ügyviteléért és gazdálkodásáért Feladatai különösen: az ügyvezetői feladatok ellátása, felügyeletet gyakorol a szervezeti egységek felett, kivéve az ellenőrző bizottságot, a hatáskörébe utalt terv betartásának és betartásának ellenőrzése,

13 a közgyűlések és az elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése, jegyzőkönyvvezetés, választás megszervezése, a szövetség ügyvitelének szabályszerű szervezése, ennek keretében a levelezés és az adatszolgáltatás irányítása, a tagnyilvántartás pontos vezetése, a tagfelvételi ügyek előkészítése, tevékenységéről beszámol az elnökségnek Hatáskörében az elnökség ülésein javaslattételi és szavazati joga van, képviseli a szövetséget, a szövetség nevében szerződéseket köt, az elnök, illetve a társelnök(ök) akadályoztatása esetén annak hatáskörében jár el, önálló aláírási és utalványozási jog illeti meg, kivéve a bankszámla feletti rendelkezést, a munkaviszonyban álló egyesületi személyek felett a munkáltatói jogkört gyakorolja A főtitkárhelyettes(ek) A főtitkár megbízásából annak akadályoztatása esetén gyakorolja a főtitkári jogköröket Feladatai különösen: A szövetség működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok a főtitkár közvetlen irányítása és ellenőrzése melletti ellátása, a költségvetési javaslat elkészítése, pénzügyi beszámolók elkészítése, gondoskodás a szövetség pénz- és eszközgazdálkodásáról, a szövetség vagyonának megóvása, gondoskodás és számviteli és az azzal kapcsolatos ügyviteli, bizonylati rendszer és a bizonylati Fegyelem megszervezéséről és betartásáról Hatáskörében: az elnökség ülésén javaslattételi és szavazati joga van, a főtitkár által jóváhagyott tevékenységi körben aláírási joga van, , Ft (azaz egyszázezer forint) értékhatárig utalványozási, aláírási joga van. A szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben a főtitkár és egy képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges. VII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 7.1. A szövetség vagyona a 2.4. pontban meghatározott bevételekből, így különösen tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból képződik. A felajánlások elfogadásáról a főtitkár dönt A szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt tevékenységére kell fordítania A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A szövetség céljainak eléréséhez szükséges anyagi fedezet megteremtése érdekében befektetési tevékenységet folytat, azaz saját eszközeiből értékpapírt, társasági tagsági viszonyból eredő vagyoni értékű jogot, ingatlant vagy más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgyat szerezhet a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján.

14 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesületi jogról szóló évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók. 2. A módosított alapszabályt az szeptember 29. napján tartott közgyűlés elfogadta. A Gazdálkodási Tudományos Társaságot a Fővárosi Bíróság sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette., május 30. Dr. Tóth János főtitkár s.k. ALAPSZABÁLY MELLÉKLETE A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok elnöke szeptember 20-tól: DR. KOVÁCS ÁRPÁD 1037 III., Remetehegyi út 21.

15 A GTTSZ választott tisztségviselői Elnök: Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke Főtitkár: Dr. Tóth János egyetemi docens, a Közép- és Kelet-európai Mérnökszövetség (RCC) főtitkára Társelnökök: Dr. Chikán Attila egyetemi tanár, a i Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem rektora Dr. Ginsztler János akadémikus, egyetemi tanár, a Magyar Mérnökakadémia elnöke Dr. Kocsis Károly egyetemi tanár, a SZIE Európai Tanulmányok Központjának igazgatója Dr. Matolcsy György, a Tulajdon Alapítvány igazgatója Főtitkárhelyettesek: Dr. Gerda Sándor ny. vezérigazgató Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat Dr. Lévai János, az Állami Számvevőszék főtitkárhelyettese Pados László, a TESCO Kft. vezérigazgatója Dr. Soós Tibor ügyvéd Tölgyesiné Szamosi Andrea, a CENTRALCOM Kft. ügyvezető igazgatója Ügyvezető Titkárság tagjai: Badacsonyi István, a VILL-LAND Kft. ügyvezető igazgatója Beke József, a Group BMB Bt. ügyvezető igazgatója Főcze Lajos ny. szaktanácsadó, a GTTSZ Munkavédelmi Tagozatának elnöke Gál András, a Hungaro-Kábel Rt. elnök-vezérigazgatója Dr. Kemény Attila közigazgatási államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Dr. Kerepesi Katalin, az Általános Vállalkozási Főiskola főigazgatója Pintér Zoltán, a Buda-Cash Brókerház Rt. elnöke Szabó Sándor, a SZAMAX Kft. ügyvezető igazgatója Szalipszki Endre, a Külügyminisztérium Sajtó- és Nemzetközi Főosztályának főtanácsosa Szöllősi Balázs, a Cordial Express Bt. ügyvezetője Dr. Topár József adjunktus i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari Menedzsment és Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék Dr. Tóth István ny. vezérigazgató Ellenőrző Bizottság: Elnök: Szegner László szervezési-szakmai igazgató Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tagok: Bognár Gyula ny. szakközépiskolai igazgató Laki Árpád könyvvizsgáló Deloitte and Touche Kft.

16 Polonkai János könyvvizsgáló Deloitte and Touche Kft. Zemplényi Zoltán szakmai igazgató Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Humánpolitikai és Képzési Osztály Országos tagozatok és azok elnökei: Agrár- és vidékfejlesztési Tagozat: Kocsis Károly GTTSZ társelnöke Egészségügyi Tagozat: Romics László egyetemi tanár SE ÁOK III. sz. Belgyógyászati Klinika Energia Klub: Hatvani György helyettes államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a GTTSZ Energiatagozatának elnöke Energiatagozat: Hatvani György helyettes államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU-Integrációs Tagozat: Vissi Ferenc közgazdász Fővárosi Közmű Tagozat: Vajda Pál főpolgármester-helyettes Főváros Főpolgármesteri Hivatal Hon- és Rendvédelmi Szervek Tagozata: Szandtner Iván kabinetfőnök - Belügyminisztérium Kommunikációs és Marketing Tagozat (klub): Závecz Ferenc ügyvezető igazgató Definit Kft. Közgazdasági és Pénzügyi Tagozat: Tarsoly Csaba elnök-vezérigazgató Quaestor Rt. Közlekedési, Hírközlési és Szállítmányozási Tagozat: Pál József pályavasúti vezérigazgató-helyettes Magyar Államvasutak Rt. Munkavédelmi Tagozat: Főcze Lajos ny. szaktanácsadó Oktatási Tagozat: Török Imre főigazgató i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Területfejlesztési, Önkormányzati és Környezetvédelmi Tagozat: Kemény Attila közigazgatási államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tudományos és Szakértői Tanács: Kroó Norbert akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Vállalkozásfejlesztési Tagozat: Varga Ferenc főcsoporfőnök Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megyei tagozatok és azok elnökei: Baranya megyei tagozat elnöke: Gungl János vezérigazgató Volán Rt. Pécs Bács-Kiskun megyei tagozat elnöke: B. Tóth Ferenc ügyvezető igazgató Prompt Kft. Békés megyei tagozat elnöke: Fazekasné Dr. Magda Erzsébet humánpolitikai és bérgazdálkodási irodavezető Kőrös Volán Rt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozat elnöke: Kocsis Gyula lakásszövetkezeti elnök Kinizsi Lakás Garázs Építő és Fenntartó Szöv. Csongrád megyei tagozat elnöke: Dr. Szilágyi János gazdasági tanácsadó Fejér megyei tagozat elnöke: Hajnal Józsefné személyügyi igazgató Alba Volán Rt. Győr-Moson-Sopron megyei tagozat elnöke: Szabó Sándorné ügyvezető igazgató MTESZ GY-M-S megyei Szervezet Hajdú-Bihar megyei tagozat elnöke: Dr. Harangozó István ügyvezető igazgató D- ÉG Hajdúság Kft. Heves megyei tagozat elnöke: Dr. Kovács Jenő egyetemi tanár, elnök Magyar Biomassza Társaság

17 Jász-Nagykun-Szolnok megyei tagozat elnöke: Bálint Ferenc ny. városi tanácselnök, Szolnok Komárom-Esztergom megyei tagozat elnöke: Dr. Tóth István ügyvezető igazgató ROHBAU Hungaria Kft. Nógrád megyei tagozat elnöke: Tóth Sándor GUARDIAN GLASS S.A., Luxemburg Pest megyei tagozat elnöke: Permeky Antal ügyvezető igazgató Perneky és Társa Kft. Somogy megyei tagozat elnöke: Christ Miklós alelnök MTESZ Somogy megyei Szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozat elnöke: Melles András igazgató UITEK Rt. Tolna megyei tagozat elnöke: Egyed László elnök MTESZ Tolna megyei Szervezet Vas megyei tagozat elnöke: Barna Tamás ügyvezető igazgató MTESZ Vas megyei Szervezet Veszprém megyei tagozat elnöke: Vécsi Barnabás ügyvezető igazgató MTESZ Veszprém megyei Szervezet Zala megyei tagozat elnöke: Janzsó Antal igazgató Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola A GTTSZ Tudományos és Szakértői Tanácsának tisztségviselői Elnök: Kroó Norbert akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Társelnökök: Chikán Attila tudományok doktora, közgazdász, a BKÁE rektora Detrekői Ákos akadémikus, a BMGE rektora Fekete János közgazdász, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. vezérigazgatói tanácsadója Kopátsy Sándor tudományok doktora, MTA doktor Az elnökség további tagjai: Erent Gábor egyetemi doktor, a i Vállalkozásfejlesztési Központ elnöke Gazsó Ferenc tudományok doktora, egyetemi tanár, BKÁE Szociológiai Tanszék Kovács Ferenc akadémikus, Magyar Tudományos Akadémia Lentner Csaba közgazdaságtudományok kandidátusa, közgazdász, egyetemi docens, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Pénzügytan, Számvitel, Statisztikai intézeti igazgatója Márta Ferenc akadémikus, az MTA Kémiai Kutató Központ tudományos tanácsadója Pongrácz Tibor tudományok kandidátusa, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. FB tagja Pulai Miklós, a Magyar Bankszövetség elnöki tanácsadója Sárközy Tamás jogtudományok doktora, egyetemi tanár, BKÁE Somody Imre egyetemi doktor Tétényi Pál akadémikus, MTA rendes tagja, kutatóprofesszor, MTA Izotópkutató Intézet Zettner Tamás műszaki tudományok doktora, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének elnöke Titkár: Imre József műszaki tudományok kandidátusa, az OMKFHÁT Kutatás-fejlesztési Stratégiai Főosztály, Tudománypolitikai Osztályának vezetője

18 A Magyar Tudományos, Gazdálkodási, Társadalmi, Szakmai Civil Szervezetek Társulásának tisztségviselői Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége Tárnoki Péter főtitkár GTTSZ Dr. Tóth János főtitkár és Dr. Gerda Sándor főtitkárhelyettes Ipartestületek Országos Szövetsége Szűcs György elnök Magyar Adófizetők Országos Szövetsége Dr. Desics István alelnök Magyar Bankszövetség Pulai Miklós elnöki tanácsadó Magyar Építőanyag-ipari Szövetség Dr. Szabó Miklós elnök és Tamás László főtitkár Magyar Innovációs Szövetség Dr. Pakucs János elnök Magyar Közgazdasági Társaság Dr. Halm Tamás főtitkár és igazgató Magyar Mérnökakadémia Dr. Ginsztler János elnök és Dr. Karsai István ügyvezető igazgató Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége Dr. Szalma Béla főigazgató Magyar Privatizációs és Vagyonkezelési Társaság Dr. Gágyor Pál ügyvezető elnök Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete Dr. Komornik Ferenc ügyvezető igazgató Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége Dr. Horváth Gábor főtitkár Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége Wimmer István főtitkár Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Dr. Zettner Tamás elnök és Szegner László szakmai igazgató Nemzeti Értelmiségi Klub Egyesület Merth László elnök Társadalmi Érdekegyeztető Tanács Dr. Bányász Rezső társelnök és Dr. Kemény László társelnök A GTTSZ jogi tagsága 1. AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Miskolc, Csabai kapu Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1054, Széchenyi u AFB Agro-Food Band Kft Kecskemét, Nagykőrösi u Airport Projects (Hungary) Kft. 1027, Margit krt Aktív-Transz NLP Hungaria Kft. 1052, Párisi u. 1. I. 5/a

19 Alba Geotrade Rt Székesfehérvár, Ányos Pál u Alba Volán Rt Székesfehérvár, Börgöndi u Általános Vállalkozási Főiskola 1114, Villányi út Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft Baracska, Annamajor 10. Aprítógépgyár Rt Jászberény, Sportpálya u BARSZ Magyar-Kazak Alapítvány 1027, Fő u BAVÉP Export Építőipari és Kereskedelmi Kft. 1053, Királyi Pál u. 13/a. 13. B. Cs. Kontroll Vagyonkezelő és Adószakértő Rt. 1051, Vörösmarty tér Belügyminisztérium 1051, József Attila u Berényi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Eger, Vörösmarty út BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149, Mogyoródi út BME-OMIKK Információs Központ 1255, Pf: BMGE Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1011, Gyorskocsi u Bódi János Ügyvédi Iroda 1194, Csiky u Buda-Cash Brókerház Rt. 1052, Váci u Budai Parti Ügynökség 1015, Batthyány u Főváros Vagyonkezelő Központ Rt. 1091, Üllői út Gyógyfürdői és Hévizei Rt. 1138, Népfürdő u i Elektromos Művek Rt. 1134, Angyalföldi út 5/b.

20 i Közlekedési Rt. 1072, Akácfa u i Távhőszolgáltató Rt. 1116, Kalotaszeg u i Temetkezési Intézet Rt. 1086, Fiumei út Budavári Söröző Kft. 1014, Hess András tér CARINEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1113, Nagyszõlõs u Centrál Mosodák Rt. 1134, Róbert Károly krt Centralcom Kft. 1037, Flóra u. 11/c. 32. Centrotool Szerszám-Nagy -és kiskereskedelmi Kft. 1105, Kőrösi Csoma út Concert & Média Kft. 1114, Ulászló u Debreceni Hőszolgáltató Rt Debrecen, Tüzér u Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Rt Cegléd, Bede DIALOG Plussz Számítástechnikai Kft. 1137, Katona József u EGIS Gyógyszergyár Rt. 1106, Keresztúri út Első Hazai Energia-portfólió Rt. 1052, Váci u ENERGEX Bt Miskolc, Aulich Lajos u Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 1055, Kossuth L. tér ENERGOCOOP Kft Nyíregyháza, Tompa M. u Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. 1074, Hársfa u ERAVIS Rt. 1113, Bartók Béla út Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Rt Győr, Kandó Kálmán u

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A GTTSZ Alapszabálya GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

A GTTSZ Alapszabálya GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A GTTSZ Alapszabálya GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA az 1992-ben megalakult Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 2014. május 27. napján meghozott közgyűlési döntéseivel

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben