Nehéz élethelyzetben a rendvédelmi dolgozók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nehéz élethelyzetben a rendvédelmi dolgozók"

Átírás

1 Nehéz élethelyzetben a rendvédelmi dolgozók Több mint ezerötszázan töltötték ki azt az internetes kérdõívet, amelyet a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) állított össze. A felmérés a belügyi területen szolgálati jogviszonyban, közalkalmazottként illetve köztisztviselõként foglalkoztatottak jövedelmi helyzetét és eladósodottságukat tárta fel. Megdöbbentõ, hogy miközben a célcsoport tagjainak több mint kilencven százaléka külföldi fizetõeszközben felvett hitelét törleszti, megtakarítása mindössze tizenkét százalékuknak van. A válaszadók többségének a családja a havonta nettó és forint jövedelembõl gazdálkodik. Mindössze tizenöt százalékuk családja él ennél többõl, forint feletti havi nettóból. Ugyanennyien jelölték be forint alatti családi nettó jövedelmet. Mivel a válaszolók nettó jövedelmének több mint egyharmadát elviszik a rendszeres havi kiadások (rezsi), megállapítható, hogy a többségük a hitel törlesztése nélkül is a létminimum alatt él. A felvett hitel havi törlesztõrészlete jelentõs terhet jelent az érintett családok számára. Az utóbbi években a törlesztõrészlet a családok állandó kiadásait a bevételek harminc százalékáról közel ötven százalékra emelkedve terheli meg. Nem csoda, hogy ilyen jövedelmi és kiadási viszonyok közt a válaszadóknak fele képtelen folyamatosan fizetni a felvett hitel terheit. Sõt, közel tíz százalékuk nyilatkozott úgy, hogy már bedõlt a hitele. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a hitelek többségét a lakhatás biztosítása érdekében vették fel, akkor el lehet képzelni, hogy a rendvédelmi területen dolgozók családjának többsége állandó létbizonytalanságban él. Ilyen körülmények között fegyelmezett és szakszerû munkát végezni rendkívüli önfegyelmet igényel. Ne feledjük el, hogy olyan emberekrõl beszélünk, akiknek életében a kötelességek teljesítése az egyik legfõbb erkölcsi érték. Belegondolni is rossz, mit éreznek, ha külsõ körülmények miatt képtelenek teljesíteni vállalt kötelezettségeiket. A kérdõívekbõl megismert napi megélhetési gondok és az életpálya bizonytalansága, illetve a szerzett jogaik elvesztésének lehetõsége hatalmas terhet jelent a belügyi szektorban dolgozók számára, ami megfelelõ érdekegyeztetés hiányában kiszámíthatatlanná teheti az érintettek reakcióit. A hosszú távon fenntartott megalázó helyzet viszont komoly feszültségforrás, amit kezelni kell. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy olyan kereseti csoportról beszélünk, amelynek az idei és a 2012-es adóváltozások tovább csökkenthetik a nettõ jövedelmüket, illetve az államadósság csökkentése további terheket róhat rájuk, akkor a politikai döntéshozóknak az ebbõl következõ további kockázatokkal kell számolniuk. A BRDSZ a felmérés eredményeit a kormánnyal folytatott újabb tárgyalások kezdeményezésére és az érintett foglalkoztatási csoportok élet- és munkakörülményeinek jobbítása érdekében szakmai érvrendszerének részeként fogja felhasználni. A felmérést készítõ, a válaszadókat képviselõ Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete ezúton (is) köszöni meg a kérdõívet kitöltõ tagjainak, hogy idõt szakítottak az adatszolgáltatásra. A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése 1

2 Miért készült a felmérés? Az eltelt egy év alatt több alkalommal is megremegett kollégáink szeme, amikor a médián keresztül tudomást szereztek arról, hogy a gazdasági válságra utalással szinte a duplájára nõtt az a hitelállományuk, aminek a segítségével vásároltak maguknak elsõsorban lakást, személygépkocsit, vagy egyéb használati tárgyat. Ha devizahitelt veszünk fel, az árfolyamkockázatot mindig a hitelt felvevõnek kell magára vállalnia? Kezdõdtek a családokban a finanszírozási problémák, s ha mellette véletlenül még valamelyik családtag, mint vállalkozó a körbetartozás áldozata is lett, akkor a család az összeomlás szélére került, kerül. Több alkalommal megkerestük a rendõrségi vezetõket, mérjék fel, hogyan állnak a családok a hitelekkel, az eladósodással. A válasz mindig az volt, ez nem az õ feladatuk. Ugyanígy válaszolt a belügyminiszter is, annak ellenére, hogy szociális érzékenységét mindig hangoztatta. Mindezek figyelembe vételével s talán azért is, mert ezekkel a kollégákkal és a kialakult helyzettel már nem törõdött senki, készítettük el e tárgykörben a felmérést, kérdõívet és tettük lehetõvé az összes rendvédelmi szakszervezet és szerv részére, hogy szakszervezeti tagságra tekintet nélkül, az adott szervnél dolgozó bármelyik munkavállaló kitölthesse. Sajnálatos módon az élet felülírt mindenféle elképzelésünket az elmúlt pár hét alatt. A BRDSZ vezetése úgy gondolja, hogy a jelenlegi társadalmi problémák eltakarják a rendvédelemben dolgozók szociális problémáit, igazából a törvényes kereteket feszegetõ, s az állampolgárokat megmozgató, s lassan minden családot negatív módon érintõ kormányzati döntések felülírják jelenkori történelmünket egyéni, képviselõi indítványokkal. Most fel lehetne tenni azt a kérdést, mégis miért foglalkozunk akkor mindezzel, miért értékeljük a beküldött válaszokat? Egy adott országban az aktuális, pillanatnyi történések következtében megoldásra kerülõ problémák a történelem távlatából csak pillanatoknak minõsülnek. Ezt figyelembe véve mi is úgy ítéltük meg, hogy a jelenlegi robbanásig feszülõ helyzet megszûnésével, a családoknál felhalmozódó problémák még nem nyernek megoldást. Ezért szükséges jelen felmérés eredményérõl, úgy ahogyan a BRDSZ megígérte, tájékoztatni a közvéleményt, az országgyûlési képviselõket és nem utolsó sorban a szakmai vezetõket. Mindenképpen meg kell ezt tenni, mert az elmúlt egy év alatt a rendvédelemben dolgozó hivatásosok, de fõleg a rendõrségen dolgozók céltáblái voltak és jelenleg is azok a médiának, a képviselõknek, a kormány tagjainak és a feltüzelt állampolgároknak. Az itt dolgozók a kialakult negatív kommunikáció miatt félelemben éltek és élnek, ami oda fog vezetni, hogy egyre inkább a szakmát elhagyva, máshol keresik saját és családjuk boldogulását, megélhetésüket. Nem okozott meglepetést, hogy a válaszolók majd mindegyikének havonta majdnem a duplájára emelkedett hiteltörlesztése, s mellette a lakásfenntartás költsége is sok-sok százalékkal nõtt. Történt mindez akkor, amikor a rendvédelmi ágazatban 2006 óta semmiféle bérintézkedés nem történt pozitív irányba, a bérek jelenleg a évi színvonalon állnak. AZ OBJEKTÍV ADATOK + A NEM szerint a válaszolók 68,60 százalék férfi, 31,40 százalék nõ (1. sz. táblázat); + az ÉLETKOR alapján az ifjúkort 16,54 százalék, a felnõtt korosztályt 83,05 százalék, ezen belül aktívak 57,89 százalék (31-40 év), kevésbé aktívak 21,08 százalék (41-50 év), nem aktív 4,08 százalék (51-60 év), az öregkort 0,18 százalék képviseli (2. sz. táblázat); + az ISKOLAI VÉGZETTSÉG-et illetõen 36,00 százalék szakközépiskolát, 17,43 százalék gimnáziumot, 11,20 százalék egyetemet, 10,32 százalék fõiskolát végzett stb. (5. sz. táblázat); a SZAKMAI ISKOLAI VÉGZETTSÉGE-nek a válaszolók 20,91 százaléka a Rendészeti Szakközépiskolát, 14,04 százaléka a Rendõrtiszti Fõiskolát, 11,58 százaléka a tiszti átképzõt, 8,12 százaléka a Tûzoltó Szakközépiskolát jelölte meg (6-7. sz. táblázat); + a CSALÁDI ÁLLAPOTA? kérdésre adott válaszok: 41,19 százalék nõs, 19,38 százalék élettárs, 15,42 százalék férjezett, 13,66 százalék egyedülálló, 10,45 százalék elvált (3. sz. táblázat); + a GYEREKEINEK SZÁMA? 32,33 százalékának kettõ, 27,88 százalékának egy, nincs gyermeke 29,14 százalékának (8. sz. táblázat); + az ELTARTOTTAK SZÁMA? 28,57 százalékánál kettõ fõ, 27,38 százalékánál egy fõ, nincs eltartott 32,79 százalékánál (9. sz. táblázat); + a JOGÁLLÁSA szerint, a válaszolók 70,52 százaléka szolgálati jogviszonyban áll, 16,72 százaléka közalkalmazott, 3,83 százalék a köztisztviselõ stb. (4. sz. táblázat). 2 A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése

3 A közvéleménykutatás elõzményei A politikai-, gazdasági-, bizalmi-, erkölcsi válság közepette, az ország gyors átalakítása során, stratégiai és taktikai döntések, illetve az érdekek harcának következtében felgyorsult a társadalmi folyamatok radikális megváltoztatása. Napirendre kerültek a fenntartható egyéni és társadalmi fejlõdés biztosítása, a kooperáció és az egészséges kompromisszumkötés kérdései. A szakszervezeti mozgalom is lassú erózión, változáson megy keresztül. Számukra is létkérdés, hogy létrejöjjön az összefogás, a szolidaritás egymással, a dolgozókkal való szoros együttmûködés, az érdekegyesítés, az egységes fellépés, hogy a munkavállalók által kivívott kötelezettségek és jogok megfelelõ harmóniájával megmaradjanak a szociális eredmények. Változatosabb, újabb módszerekkel hatékonyabban tudják megvédeni a szerzett jogokat. Ötleteikkel az új problémákra újszerû megoldásokat szeretnének elfogadtatni. A munkavállalók pozíciói egyre rosszabbak, ki vannak téve a mindenkori hatalom kényének-kedvének, az oktatási-, a munkahelyi-, a lakhatási-, a kulturális-, az élhetõbb élet esélyei instabilok. A napi megélhetés problémái-, az alulképzettség hátrányai, a munkanélküliség kísértete szövi át a hétköznapi életet. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intézõ Bizottsága úgy döntött, hogy a gyorsan változó, felpörgetett társadalmi viszonyok között még jobban kell ismernie a napról-napra átalakuló munkavállalók élet- és munkakörülményeit. Ennek érdekében egy témafeltáró közvéleménykutatás elvégzését javasolta, és fogadta el. A szociális helyzet felmérésére egy 27 kérdésbõl álló kérdõívet (I. sz. melléklet) szerkesztettünk, természetesen a felmérés nem terjed ki e téma minden részletére. Nemcsak a BRDSZ, más társszakszervezeti tagok is kitölthették a kérdõívet, mivel az összes rendvédelmi dolgozóról szól. Nyitott-, õszinte válaszokra-, saját empirikus tapasztalatokra várva indítottuk útjára a felmérést. A válaszadás teljesen önkéntes, anonim, és nem visszaellenõrizhetõ, személytelen. A feltett kérdések megválaszolására a BRDSZ vezetése üzleti célú internetes kérdõív lehetõséget vásárolt egy évre. A web-oldalon a kerdoivem.hu/kerdoiv/ /1/ elérhetõségen lehetett megnyitni, letölteni a kérdõívet. A program excel-ben értékelte a kapott adatokat. A kérdések egy része zárt, azaz eldöntendõ, a másik része félig zárt félig nyitott-, a harmadik része nyitott, azaz kifejtõ jellegû volt. A kérdések mellett egy illetve több válasz lehetséges, opcionális kérdés megjegyzéssel segítettük a kérdõív kitöltését. A felmérés, a kérdõív kitöltése án én óráig tartott. Ebben az idõszakban lehetett válaszolni az interneten keresztül feltett kérdésekre. A felmérés elérhetõségét a hírlevélben 3412 fõ kapta meg, azok, akik címüket a tagnyilvántartóba megadták. E- A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése mailban elküldték a titkároknak, a társszakszervezeteknek, BM vezetõknek, megyei fõkapitányoknak, városi-, kerületi kapitányságoknak, Bevándorlási Hivatalnak, Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörû Részvénytársaságnak (MNVZRT), tûzoltóságoknak, Rendõrtiszti Fõiskolának (RTF), rendészeti szakközépiskoláknak, Állami Egészségügyi Központnak (ÁEK), Központi Szolgáltató Fõigazgatóságnak (KSZF), Nemzetközi Oktatási Központnak (NOK), Terrorelhárítási Központnak (TEK), Nemzetvédelmi Szolgálatnak (NVSZ). A kérdõív elõszavában megkértünk minden rendvédelmi dolgozót, hogy a kérdõív kitöltésével segítse a munkát. A titkárok-, a bizalmiak-, a szakszervezeti tagok verbális szervezéssel kérték tagjaikat, minél többen vegyenek részt a felmérésben. Összesen 1589 fõ töltötte ki a kérdõívet. A határidõn túl érkezett kérdõíveket nem vettük figyelembe. A rendõrség korruptságát szolgáló-, az imázs rombolását-, a szavahihetõségét-, a tekintélyét lejárató megnyilvánulások, az ellenük való védekezõ fellépés valamint a szakszervezeti demonstrációk elõkészítése, szervezése, lebonyolítása, a munkáltatóval történõ tárgyalások kerültek az érdeklõdés középpontjába. Mindezek elvonták a figyelmet, minden erõt és tevékenységet lekötöttek. Végül 32 diagram és 37 táblázat készült el. A százalékos értékeket a megkérdezettek számához (1589 fõ = 100 százalék), ahol ettõl eltértünk, ott a válaszok számához (3069 = 100 százalék) viszonyítva adtuk meg. Az értékelés utáni eredményeket a BRDSZ vezetése eljuttatja az országgyûlési képviselõknek, a kormány tagjainak, azért, hogy az ágazatban dolgozók szociális helyzetét a valóságnak megfelelõen lehessen bemutatni, az eredmények alapján segíteni, illetve segítséget kérni. A felmérés adatait, a beérkezett véleményeket, a tapasztalatokat, a kritikai megjegyzéseket, a javaslatokat, a tanulságokat felhasználjuk a szakszervezeti elemzõ munkához, a szakszervezet jelenlegi és jövõbeni filozófiájának stratégiájának taktikájának kidolgozásához, az arculatváltáshoz, az erkölcsi-anyagi megbecsülés eléréséhez, a célrendszer kialakításához. A szakszervezeti tagok véleményére építve a szakszervezet vezetõségével együttesen érhetjük el, hogy a BRDSZ tevékenysége sokrétû demokratikus együttmûködési készséggel párosuljon, mindenki maximális aktivitásával, megelégedésére. A felmérés kapcsán problémáikkal a szakszervezeti vezetésnél jelentkezõ BRDSZ tagok konkrét ügyeivel is foglalkoznak. A valós vagy vélt, a megértett vagy fel nem ismert érdekeket, szükségleteket feltárva lehet diagnózist kialakítani és pozitív terápiát felállítva, az elõremutató célokat kitûzve végrehajtani a szakszervezeti feladatokat, a munkavállalók érdekében. 3

4 A kitöltött kérdõívek adatainak összesítése Az elkövetkezendõ idõben a figyelem középpontjába kerülnek a megtakarítás-, az öngondoskodás-, a pénzügyi tudatosság kérdései. Kívánatos lenne az életciklus-alapok bevezetése (target date fund), elõtérbe helyezése. Mennyi a család havi nettó összjövedelme? 24,67 százaléknak ( forint), 24,42 százaléknak ( forint), 15,86 százaléknak ( forint), 15,30 százaléknak ( forintig) stb. (6. sz. kérdés). Mekkora forintösszeg a család összes havi rezsije? 21,28 százaléknak ( forint illetve felette), 15,17 százaléknak ( forint), 12,47 százaléknak ( forint), 12,03 százaléknak ( forint) stb. (7. sz. kérdés). Van-e banki hitele? Banki hitellel 90,82 százalék igen, 7,80 százalék nem rendelkezik. A banki hitelezés még mindig lábadozik, a rossz hitelek negligálása folyik. A bankok nemigen adnak hitelt. A hitelpiac aktivitása a négy évvel elõtti állapotot tükrözi (8. sz. kérdés). Ha van hitele, milyen alapú? 41,42 százaléknak svájci frank, 28,15 százaléknak forint, 4,83 százaléknak euró, 23,64 százalék nem válaszolt. A felelõtlen hitelkihelyezés gyakorlatával szakítani kell (9. sz. kérdés). A hitel fajtája? 31,02 százaléka lakáshitellel, 18,18 százaléka gépjármû hitellel, 15,97 százaléka személyi kölcsönnel, 10,00 százaléka szabad-felhasználású hitellel rendelkezik, nem válaszolt 20,76 százalék. A többletjövedelem nagy része az ingatlanokba jelzáloghitel formájában áramlott (10. sz. kérdés). Mekkora volt a havi törlesztõrészlete, amikor felvette? 19,19 százaléknak forint), 16,93 százaléknak ( forint), 12,90 százaléknak ( forint), 10,64 százaléknak ( forint) volt a törlesztõrészlete, nem válaszolt 7,54 százalék (11. sz. kérdés). A törlesztõrészlet nettó fizetésének hány százalékát tette ki a felvételkor? 42,67 százalék (30 százalék illetve alatta), 27,00 százalék (31-40 százalék), 12,21 százalék (41-50 százalék) (12. sz. kérdés). Mekkora most a havi törlesztõrészlete? 22,22 százalék ( forint illetve felette), százalék ( forint), 12,46 százalék ( forint), 11,14 százalék ( forint), 10,76 százalék ( forint), 10,45 százalék ( forint) a törlesztõrészlete (13. sz. kérdés). A törlesztõrészlet nettó fizetésének hány százalékát teszi ki, a kérdõív kitöltésekor? 20,14 százalék (31-40 százalék), 17,62 százalék (41-50 százalék), 16,61 százalék (30 százalék, illetve alatta), 14,41 százalék (51-60 százalék), 13,22 százalék (71 százalék illetve felette), 10,20 százalék (61-70 százalék) (14. sz. kérdés). Van-e bedõlt hitele? 91,38 százaléknak nincs, 8,62 százaléknak van bedõlt hitele. A gazdasági krízist a pénzpiac ingadozása okozza (15. sz. kérdés). Tudja-e fizetni a részleteket? 57,21 százalék igen, 30,08 százalék nem folyamatosan, 3,34 százalék több mint 3 hónapos elmaradásom van, 2,39 százalék nem tudja fizetni a részleteket. Az adósok fizetõképtelensége miatt az ingatlanok a bankok tulajdonába kerülnek körülbelül 100 ezer adós 90 naptól régebben, nem törleszti lakáskölcsönét, (16. sz. kérdés). Van-e megtakarítása? 87,28 százaléknak nincs, 12,72 százalékának van megtakarítása. A felnõtt korosztály (31-40 év) egyszer kockázati terméket vásárol illetve megtakarítási célú biztosítást köt (17. sz. kérdés). Árverezik-e a tulajdonát? Még nem 93,52 százaléknak, 1,45 százaléknak folyamatban van, 0,31 százaléknak elárverezték (18. sz. kérdés) Melyik szervezetnél dolgozik? 48,46 százalék a Magyar Rendõrséget, 17,12 százalék a büntetés-végrehajtást, 15,74 százalék a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 9,57 százalék a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságot, 3,53 százalék a Tûz- és Katasztrófavédelmet jelölte meg, (19. sz. kérdés). A szervezet közigazgatási besorolása? 34,49 százalék a helyi-, városi-, kerületi-, 31,09 százalék területi-, régió-, megyei-, 24,29 százalék országos hatáskörû szerv, 10,13 százalék minisztérium (20. sz. kérdés). A beosztása? 14,47 százalék elõadó, 9,82 százalék nyomozó, 8,06 százalék tûzoltási terület, 5,85 százalék járõr, 5,16 százalék biztonsági felügyelõ, 4,22 százalék körletfelügyelõ, 3,71 százalékügyeletes, 3,59 százalék alosztályvezetõ, 3,34 százalék vizsgáló (21. sz. kérdés). Milyen munkarendben dolgozik? 49,15 százalék hivatali, 26,12 váltásos, 21,21 százalék vezényléses, 3,52 százalék egyéni munkarendben dolgozik (22. sz. kérdés). 4 A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése

5 A válaszok részletes értékelése Az objektív adatok A válaszolók NEME szerint: 68,60 százalék férfi, 31,40 százaléka nõ, (Lásd 1. számú diagram, II. számú melléklet: 1. számú táblázat). A szakszervezeti tagság zöme az idõsebb korosztályhoz tartozik, akik inaktívak, kivéve a vezetõi posztokat. Az igazi utánpótlást a év közöttiek jelentik, (2. sz. diagram, II. sz. melléklet: 2. sz. táblázat). 2. sz. diagram 1. sz. diagram A választ adók ÉLETKOR szerinti megoszlása a következõ: (36-40 év között) 29,07 százaléka, (31-35 év között) 28,82 százaléka, (41-45 év között) 14,41 százaléka, (26-30 év között) 11,95 százaléka jelölte életkorát az elõre megadott rubrikába. A fiatalok (19-30 év között) 16,54 százaléka érdeklõdik e téma iránt. A szakszervezeti munkában kevesen vesznek részt, nemigen érinti meg õket e tevékenység. A juttatások is csábították a fiatalokat a rendõri pályára. A felnõtt korosztály a többség (31-45 év között) 72,30 százalék volt a legaktívabb, (46-60 év között) 10,75 százalékuk az óvatosabb, megfontoltabb, míg (61 év illetve felette) 0,18 százaléka idõsek, vették a fáradságot, hogy részt vegyenek a felmérésben. A férfiaknál (36-40 év között) 22,03 százalék, (31-35 év között) 20,96 százalék, (41-45 év között) 9,51 százalék, (26-30 év között) 8,49 százalék, a nõknél (31-35 év között) 7,86 százalék, (36-40 év között) 7,04 százalék, (41-45 év között) 4,90 százalék, (46-50 év között) 3,71 százalék szerepel az elsõ négy között. A fiatal felnõtt korosztályt (26-30 év között, 11,95 százalék) kellene hatékonyabban megszólítani, feladatokkal megbízni, az innovatív-, a kreatív-, a problémaérzékeny készségük kibontakozását segíteni. A szocializálódó fiatalok keresik önmagukat-, helyüket a társadalomban. A szakszervezeti tagság a szakszervezeti vezetés potenciális utánpótlását jelentik. A fiatalkorúak körülbelül 25 százaléka ma már munkanélküli. A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése A CSALÁDI ÁLLAPOTA? kérdésre adott válaszok: 41,19 százaléka nõs, 19,38 százaléka élettársi kapcsolatban él, 15,42 százaléka férjezett, a 13,66 százaléka egyedülálló, 10,45 százaléka elvált. A megélhetési problémák, az interperszonális kapcsolatok lazulása miatt, egyre jobban gyarapodik az élettársi kapcsolatban élõk, az egyedülállók, az elváltak tábora, (3. sz. diagram, II. sz. melléklet: 3. sz. táblázat). 3. sz. diagram A JOGÁLLÁSA? A kitöltõk megoszlása foglalkoztatási jogviszonyuk alapján: 70,52 százalékuk szolgálati jogviszonyban áll, 16,72 százalékuk közalkalmazott, 4,68 százalékuk kormánytisztviselõ, 3,83 százalékuk köztisztviselõ, nyugdíjas 2,49 százalék, munkavállaló 1,28 százalék, nyugdíj mellett tovább foglalkoztatott a válaszolók 0,49 százalék. Több válasz volt lehetséges, volt, aki a nyugdíjas kategóriában is jelölte magát és a tovább foglalkoztatott válaszlehetõségnél is. A BRDSZ nemcsak a közalkalmazottaknál, a rendõrségen is reprezentatív, így a hivatásos állomány érdekeit is teljes erõvel védi, többek között a szolgálati jogviszonyért, a foglalkoztatási korhatárért, az esélyegyenlõségért, a bérekért, az élet- és 5

6 munkakörülményekért stb. harcol, (4. sz. diagram, II. sz. melléklet: 4. sz. táblázat). A SZAKMAI ISKOLAI VÉGZETTSÉGE? Az elõre megadott válaszok alapján 20,91 százalék Rendészeti Szakközépiskolát, 14,04 százalék Rendõrtiszti Fõiskolát, 11,58 százalék tiszti átképzõt, 8,12 százalék Tûzoltó Szakközépiskolát, 7,31 százalék köztisztviselõi alapvizsgát végzett. A válaszok arányából kiderül, hogy az állomány fiatal kora miatt nem rendelkezik elégséges szakmai iskolai végzettséggel illetve szakmai tapasztalattal, (6. sz. diagram, II. sz. melléklet: 6. sz. táblázat) 4. sz. diagram AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉG-et illetõen 36,00 százalékuk szakközépiskolai/szakiskolai, 17,43 százalékuk gimnáziumi, 11,20 százalékuk egyetemi, 10,32 százalékuk fõiskolai, stb. végzettséggel rendelkezik. A program hibája miatt egyéb kategóriába kerültek a technikummal, felsõfokú képesítéssel, tanfolyammal rendelkezõk, arányuk 16,17 százalék. A férfiak 26,43 százaléka a szakközépiskolai/szakiskolai, 11,77 gimnáziumi, 7,49 egyetemi, 6,80 százaléka fõiskolai, a nõk 9,57 százaléka szakközépiskolai/szakiskolai, 5,66 gimnáziumi, 3,71 egyetemi, 3,52 százaléka pedig fõiskolai végzettséget mondhat magáénak. Érzékelhetõ a középszintû iskolai végzettséggel (53,43 százalék) és a felsõfokú végzettséggel (21,52 százalék) rendelkezõk közötti feszültség, (5. sz. diagram, II. sz. melléklet: 5. sz. táblázat). 6. sz. diagram 5. sz. diagram Ami az egyéb iskolai végzettség kategóriába került válaszokat illeti: 13,81 százalék felsõszintû (egyetem, fõiskola), 7,00 százalék középszintû képzést (gimnázium, technikum, szakközépiskola), 6,73 százalék a BV alapfokú-, középfokú-, felsõfokú-, 4,16 százalék a Vám- és Pénzügyõr Iskola alsó-, középfokú képzést, a középfokú 2,00 százalék, a felsõfokú 1,19 százalék, az alapfokú végzettséget 0,37 százalék, tûzoltó tanfolyamot 0,37 százalék jelölte meg stb., (II. sz. melléklet: 7. sz. táblázat). A GYERMEKEINEK SZÁMA? A kérdõívet kitöltõk 32,33 százaléknak 2 gyermeke van, 27,88-nak 1 gyermeke, 8,38- nak 3 gyermeke, 2,27-nek 4 vagy több gyermeke van, 29,14 százaléknak pedig nincs gyermeke. Az ideális családmodell továbbra is a két gyerekét favorizálja, az egy gyerek egyre népszerûbb, a három gyerek ideálja nem jött be, a 4 vagy több gyerek száma alacsony, viszont a gyereknélküliek aránya egyre nõ. Ahhoz, hogy a gyermekszám növekedjen, biztonságos munkahely, pozitív elõmeneteli lehetõség, tisztességes fizetés, kulturált családi otthon, nyugodt családi, munkahelyi légkör stb. szükséges, (7. sz. diagram, II. sz. melléklet: 8. sz. táblázat). 6 A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése

7 százaléknál 1 fõ, 8,87 százaléknál 3 fõ, 2,39 százaléknál 4 v. több fõ, 32,79 %-nál nincs eltartott, (8. sz. diagram, II. sz. melléklet: 9. sz. táblázat). 7. sz. diagram AZ ELTARTOTTAK SZÁMA? A családokban az eltartottak számaránya a következõ: 28,57 százaléknál 2 fõ, 27,38 8. sz. diagram A többi kérdés 6. kérdés: MENNYI A CSALÁD HAVI NETTÓ ÖSSZ- JÖVEDELME? A kitöltõk bevallása alapján 24,67 százalék ( között), 24,42 százalék ( között), 15,86 százalék ( között), 15,30 százalék ( között) stb. volt a havi nettó jövedelme. A családok összjövedelme Ft között 19,45 százalék, Ft között 49,09 százalék, Ft között 24,29 százalék, Ft ill. felett 7,17 százalék, (9. sz. diagram, II. sz. melléklet: 10. sz. táblázat). A családok rezsije 27,64 százaléknál ( Ft), 22,85 százaléknál ( Ft), 21,28 százaléknál ( Ft ill. felette), 18,18 százaléknál ( Ft), 10,05 százaléknál ( Ft), (10. sz. diagram, II. sz. melléklet: 11. sz. táblázat). 9. sz. diagram 7. kérdés: MEKKORA FORINT ÖSSZEG A CSALÁD ÖSSZES HAVI REZSIJE? A megszólítottak 21,28 százalékának ( Ft ill. felette), 15,17 százaléknak ( Ft), 12,47 százaléknak ( Ft), 12,03 százaléknak ( Ft), 10,82 százaléknak ( Ft), stb. az összes havi rezsije. 10. sz. diagram 8. kérdés: VAN-E BANKI HITELE? Banki hitele 90,82 százaléknak igen van, 7,80 százaléknak nincs, 1,38 százalék nem válaszolt volt a válasz, (11. sz. diagram, II. sz. melléklet: 12. sz. táblázat). A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése 7

8 11. sz. diagram 9. HA VAN HITELE, MILYEN ALAPÚ? 41,42 százaléknak svájci frank, 28,15 százaléknak forint, 4,83 százaléknak euró, 1,53 százaléknak yen alapú hitele van. Nem válaszolt 23,64 százalék, mivel opcionális kérdés volt (12. sz. diagram, II. sz. melléklet: 13. sz. táblázat). 13. sz. diagram 11. kérdés: MEKKORA VOLT A HAVI TÖRLESZTÕ- RÉSZLETE, AMIKOR FELVETTE? A hitel felvételekor a törlesztõrészlet 19,19 százaléknak ( forint), 16,93 százaléknak ( forint), 12,90 százaléknak ( forint), 10,64 százaléknak ( forint), 9,38 százaléknak ( forint), 9,19 százaléknak ( forint), 6,86 százaléknak ( forint), 5,10 százaléknak ( forint illetve feletti), 2,27 százaléknak ( forint illetve alatti) volt a törlesztõrészlet. Nem válaszolt: 7,54 százalék (14. sz. diagram, II. sz. melléklet: 15. sz. táblázat). 12. sz. diagram 10. kérdés: HITEL FAJTÁJA? A válaszolók 31,02 százaléka lakáshitellel, 18,18 százaléka gépkocsi hitellel, 15,97 százaléka személyi kölcsönnel, 10,00 százaléka szabad-felhasználású hitellel, 4,07 százaléka általános banki hitellel rendelkezik. Nem válaszolt: 20,76 százalék., (13. sz. diagram, II. sz. melléklet: 14. sz. táblázat). 14. sz. diagram 12. kérdés: A TÖRLESZTÕRÉSZLET NETTÓ FIZETÉ- SÉNEK HÁNY SZÁZALÉKÁT TETTE KI A FELVÉTEL- KOR? A választ adók 42,67 százalékát (30 illetve alatta), 27,00 százalékát (31-40 között), 12,21 százalékát (41-50 között), 5,41 százalékát (51-60 között), 2,83 százalékát (61-70 között), 1,95 százalékát (71 illetve felette) tette ki felvételkor a nettó fizetésének. Nem válaszolt 7,93 százalék (15. sz. diagram, II. sz. melléklet: 16. sz. táblázat). 8 A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése

9 14. kérdés: A TÖRLESZTÕRÉSZLET NETTÓ FIZETÉ- SÉNEK HÁNY SZÁZALÉKÁT TESZI KI A KÉRDÕÍV KITÖLTÉSEKOR? A megszólítást vállalók 20,14 százalékát (31-40), 17,62 százalékát (41-50), 16,61 százalékát (30 százalék illetve alatta), 14,41 százalékát (51-60), 13,22 százalékát (71 százalék illetve felette), 10,20 százalékát (61-70) teszi ki a kérdõív kitöltésekor. Nem válaszolt: 7,8 százalék (17. sz. diagram, II. sz. melléklet: 18. sz. táblázat). 15. sz. diagram 13. kérdés: MEKKORA MOST A HAVI TÖRLESZTÕ- RÉSZLETE? A felmérésben résztvevõk 22,22 százalékának ( forint illetve felette), 12,84 százalékának ( forint), 12,46 százalékának ( forint), 11,14 százalékának ( forint), 10,76 százalékának ( forint), 10,45 százalékának ( forint), 7,30 százalékának ( forint), 3,71 százalékának ( forint), 1,76 százalékának ( forint illetve alatta) van a törlesztõrészlete. Nem válaszolt 7,36 százalék (16. sz. diagram, II. sz. melléklet: 17. sz. táblázat) 17. sz. diagram 15. kérdés: VAN-E BEDÕLT HITELE? (NEM TUDJA FIZETNI) A megszólítást elfogadók 91,38 százalékának nincs, 8,62 százalékának igen, van bedõlt hitele (18. sz. diagram, II. sz. melléklet: 19. sz. táblázat) 16. sz. diagram 18. sz. diagram A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése 9

10 16. kérdés: TUDJA-E FIZETNI A RÉSZLETEKET? A kérdõívet kitöltõk 57,21 százaléka igen, 30,08 százaléka nem folyamatosan, 3,34 százaléka több, mint 3 hónapos elmaradásom van, 2,39 százaléka nem tudja fizetni a részleteket. Nem válaszolt: 6,98 százalék, (19. sz. diagram, II. sz. melléklet: 20. sz. táblázat). 18. kérdés: ÁRVEREZIK-E A TULAJDONÁT? A választ küldõk 93,52 százaléknak még nem, 1,45 százaléknak folyamatban van, 0,31 százaléknak elárverezték a tulajdonát. Nem válaszolt: 4,72 százalék, (21. sz. diagram, II. sz. melléklet: 22. sz. táblázat) 21. sz. diagram 19. sz. diagram 17. kérdés: VAN-E MEGTAKARÍTÁSA? Akik vették a fáradságot és válaszoltak, 87,28 százaléknak nincs, 12,72 százaléknak igen, van megtakarítása (20. sz. diagram, II. sz. melléklet: 21. sz. táblázat) 19. kérdés: MELYIK SZERVEZETNÉL DOLGOZIK? A véleményüket leírók 48,46 százaléka a Magyar Rendõrségnél, 17,12 százaléka a Büntetés-végrehajtásnál, 15,74 százaléka a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, 9,57 százaléka a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságnál, 3,53 százaléka a Tûzés Katasztrófavédelemnél, 1,89 százaléka Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatalnál, 0,89 százaléka a Belügyminisztériumban, 0,82 százaléka HM Egészségügyi Központban, 0,57 százaléka a Rendõrtiszti Fõiskolán, 0,31 százaléka a Terrorelhárítási Központban, stb. dolgozik (II. sz. melléklet: 23. sz. táblázat). 20. sz. diagram 10 A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése

11 22. sz. diagram 20. kérdés: A SZERVEZET KÖZIGAZGATÁSI BESO- ROLÁSA? Az önkitöltéses kérdõíves interjút vállalók 34,49 százaléka helyi-, városi-, kerületi, 31,09 százaléka területi-, régió-, megyei, 24,29 százaléka országos hatáskörû szerv, 10,13 százaléka minisztérium sorolták be magukat (23. sz. diagram, II. sz. melléklet: 24. sz. táblázat). 21. kérdés: BEOSZTÁSA? A válaszolók (1309) 14,47 százaléka elõadó, 9,82 százaléka nyomozó, 8,06 százaléka tûzoltási terület, 5,85 százaléka járõr, 5,16 százaléka biztonsági felügyelõ, 4,22 százaléka körletfelügyelõ, 3,71 százaléka ügyeletes, 3,59 százaléka alosztályvezetõ, 3,34 százaléka vizsgáló, 3,21 százaléka osztályvezetõ, 3,02 százaléka csoportvezetõ, 2,83 százaléka ügykezelõ (II. sz. melléklet: 25. sz. táblázat). Az egyéb kategóriába (283 válasz) a következõ válaszok érkeztek: 1,45 százaléka KMB-s, 1,32 százaléka fõszemlész, 0,82 százaléka fõelõadó, 0,63 százaléka segédelõadó (II. sz. melléklet: 26. sz. táblázat). 22. kérdés: MILYEN MUNKARENDBEN DOLGOZIK? A nyilatkozók 49,15 százaléka hivatali, 26,12 százaléka váltásos, 21,21 százaléka vezényléses, 3,52 százaléka egyéni munkarendben dolgozik (24. sz. diagram, II. sz. melléklet: 27. sz. táblázat). 23. sz. diagram 24. sz. diagram A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése 11

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉS A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010. KÓDSZÁMÚ

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete 1. melléklet a 13951/BM. számú munkaanyaghoz A belügyminiszter / ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. (1) bekezdése,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező Iskola megnevezése Szak 1. TT.Kar biológia szakos tanár 2. BME Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Műszaki Szakoktató szak 3. Besenyei György Tanárképző Főiskola rajz szakos tanár József Attila Tudományegyetem

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 4-6 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a 9/6. (XI..) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 7/7

Részletesebben

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról

Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztály 16543-4/2007-SZMM Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) -

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - HAY kat. HAY munkaköri besorolások Képzettség Gyakorlat 6 Kertész Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Segédmunkás Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Takarító Alapfokú iskolai (8 általános) - 7 Gépkocsimosó

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira;

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira; M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 39. szám 2015. március 25., szerda V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 9/2015. (III. 25.) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

Felvételi adatlap raktározási munkakörökre vonatkozóan

Felvételi adatlap raktározási munkakörökre vonatkozóan 1 CÉGŐR felvételi adatlap - Raktározási munkakörökre vonatkozóan Adatlap azonosító: (az adatkezelő tölti ki) Sorszám: Partnerek által online kutatható adatok 1 Családi és utóneve: 2 Születési éve: 3 Lakhelye

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 tanévre 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Tel.: 36/341-131 Az intézmény azonosítója:

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

2012. április 27-én 11.00 óra

2012. április 27-én 11.00 óra 2012. április 27-én 11.00 óra TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ÁLLAMTITKÁR URAK, KABINETFŐNÖK ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! BEJELENTEM, HOGY KÖVÉR LÁSZLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 135. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 232/2010. (VIII. 19.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 19., csütörtök 135. Tartalomjegyzék 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 1175/2010. (VIII. 19.) Korm. határozat 1176/2010. (VIII. 19.)

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

Felhasználói Dokumentáció

Felhasználói Dokumentáció ÚJ KÖZSZOLGÁLATI ÉLETPÁLYA ÁROP-2.2.17 PROJEKT Felhasználói Dokumentáció Vezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Telefon: +36 (1) 795 1000 Honlap: www.kormany.hu

Részletesebben

Lesz-e fedezet a szociális ágazati életpálya finanszírozására a 2016. évi költségvetésben?

Lesz-e fedezet a szociális ágazati életpálya finanszírozására a 2016. évi költségvetésben? Lesz-e fedezet a szociális ágazati életpálya finanszírozására a 2016. évi költségvetésben? Magyar Szegénységellenes Hálózat 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében

Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 16., kedd Tartalomjegyzék 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. LÁZÁR Gábor gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com magyar Születési dátum 1953. 07. 05. Neme férfi

Részletesebben

Választási melléklet. 2009. október 3-án. Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Henrik u. 1/a. József Attila Kollégium. Baross Gábor u. 10.

Választási melléklet. 2009. október 3-án. Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Henrik u. 1/a. József Attila Kollégium. Baross Gábor u. 10. 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Választási melléklet polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben