Nehéz élethelyzetben a rendvédelmi dolgozók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nehéz élethelyzetben a rendvédelmi dolgozók"

Átírás

1 Nehéz élethelyzetben a rendvédelmi dolgozók Több mint ezerötszázan töltötték ki azt az internetes kérdõívet, amelyet a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) állított össze. A felmérés a belügyi területen szolgálati jogviszonyban, közalkalmazottként illetve köztisztviselõként foglalkoztatottak jövedelmi helyzetét és eladósodottságukat tárta fel. Megdöbbentõ, hogy miközben a célcsoport tagjainak több mint kilencven százaléka külföldi fizetõeszközben felvett hitelét törleszti, megtakarítása mindössze tizenkét százalékuknak van. A válaszadók többségének a családja a havonta nettó és forint jövedelembõl gazdálkodik. Mindössze tizenöt százalékuk családja él ennél többõl, forint feletti havi nettóból. Ugyanennyien jelölték be forint alatti családi nettó jövedelmet. Mivel a válaszolók nettó jövedelmének több mint egyharmadát elviszik a rendszeres havi kiadások (rezsi), megállapítható, hogy a többségük a hitel törlesztése nélkül is a létminimum alatt él. A felvett hitel havi törlesztõrészlete jelentõs terhet jelent az érintett családok számára. Az utóbbi években a törlesztõrészlet a családok állandó kiadásait a bevételek harminc százalékáról közel ötven százalékra emelkedve terheli meg. Nem csoda, hogy ilyen jövedelmi és kiadási viszonyok közt a válaszadóknak fele képtelen folyamatosan fizetni a felvett hitel terheit. Sõt, közel tíz százalékuk nyilatkozott úgy, hogy már bedõlt a hitele. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a hitelek többségét a lakhatás biztosítása érdekében vették fel, akkor el lehet képzelni, hogy a rendvédelmi területen dolgozók családjának többsége állandó létbizonytalanságban él. Ilyen körülmények között fegyelmezett és szakszerû munkát végezni rendkívüli önfegyelmet igényel. Ne feledjük el, hogy olyan emberekrõl beszélünk, akiknek életében a kötelességek teljesítése az egyik legfõbb erkölcsi érték. Belegondolni is rossz, mit éreznek, ha külsõ körülmények miatt képtelenek teljesíteni vállalt kötelezettségeiket. A kérdõívekbõl megismert napi megélhetési gondok és az életpálya bizonytalansága, illetve a szerzett jogaik elvesztésének lehetõsége hatalmas terhet jelent a belügyi szektorban dolgozók számára, ami megfelelõ érdekegyeztetés hiányában kiszámíthatatlanná teheti az érintettek reakcióit. A hosszú távon fenntartott megalázó helyzet viszont komoly feszültségforrás, amit kezelni kell. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy olyan kereseti csoportról beszélünk, amelynek az idei és a 2012-es adóváltozások tovább csökkenthetik a nettõ jövedelmüket, illetve az államadósság csökkentése további terheket róhat rájuk, akkor a politikai döntéshozóknak az ebbõl következõ további kockázatokkal kell számolniuk. A BRDSZ a felmérés eredményeit a kormánnyal folytatott újabb tárgyalások kezdeményezésére és az érintett foglalkoztatási csoportok élet- és munkakörülményeinek jobbítása érdekében szakmai érvrendszerének részeként fogja felhasználni. A felmérést készítõ, a válaszadókat képviselõ Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete ezúton (is) köszöni meg a kérdõívet kitöltõ tagjainak, hogy idõt szakítottak az adatszolgáltatásra. A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése 1

2 Miért készült a felmérés? Az eltelt egy év alatt több alkalommal is megremegett kollégáink szeme, amikor a médián keresztül tudomást szereztek arról, hogy a gazdasági válságra utalással szinte a duplájára nõtt az a hitelállományuk, aminek a segítségével vásároltak maguknak elsõsorban lakást, személygépkocsit, vagy egyéb használati tárgyat. Ha devizahitelt veszünk fel, az árfolyamkockázatot mindig a hitelt felvevõnek kell magára vállalnia? Kezdõdtek a családokban a finanszírozási problémák, s ha mellette véletlenül még valamelyik családtag, mint vállalkozó a körbetartozás áldozata is lett, akkor a család az összeomlás szélére került, kerül. Több alkalommal megkerestük a rendõrségi vezetõket, mérjék fel, hogyan állnak a családok a hitelekkel, az eladósodással. A válasz mindig az volt, ez nem az õ feladatuk. Ugyanígy válaszolt a belügyminiszter is, annak ellenére, hogy szociális érzékenységét mindig hangoztatta. Mindezek figyelembe vételével s talán azért is, mert ezekkel a kollégákkal és a kialakult helyzettel már nem törõdött senki, készítettük el e tárgykörben a felmérést, kérdõívet és tettük lehetõvé az összes rendvédelmi szakszervezet és szerv részére, hogy szakszervezeti tagságra tekintet nélkül, az adott szervnél dolgozó bármelyik munkavállaló kitölthesse. Sajnálatos módon az élet felülírt mindenféle elképzelésünket az elmúlt pár hét alatt. A BRDSZ vezetése úgy gondolja, hogy a jelenlegi társadalmi problémák eltakarják a rendvédelemben dolgozók szociális problémáit, igazából a törvényes kereteket feszegetõ, s az állampolgárokat megmozgató, s lassan minden családot negatív módon érintõ kormányzati döntések felülírják jelenkori történelmünket egyéni, képviselõi indítványokkal. Most fel lehetne tenni azt a kérdést, mégis miért foglalkozunk akkor mindezzel, miért értékeljük a beküldött válaszokat? Egy adott országban az aktuális, pillanatnyi történések következtében megoldásra kerülõ problémák a történelem távlatából csak pillanatoknak minõsülnek. Ezt figyelembe véve mi is úgy ítéltük meg, hogy a jelenlegi robbanásig feszülõ helyzet megszûnésével, a családoknál felhalmozódó problémák még nem nyernek megoldást. Ezért szükséges jelen felmérés eredményérõl, úgy ahogyan a BRDSZ megígérte, tájékoztatni a közvéleményt, az országgyûlési képviselõket és nem utolsó sorban a szakmai vezetõket. Mindenképpen meg kell ezt tenni, mert az elmúlt egy év alatt a rendvédelemben dolgozó hivatásosok, de fõleg a rendõrségen dolgozók céltáblái voltak és jelenleg is azok a médiának, a képviselõknek, a kormány tagjainak és a feltüzelt állampolgároknak. Az itt dolgozók a kialakult negatív kommunikáció miatt félelemben éltek és élnek, ami oda fog vezetni, hogy egyre inkább a szakmát elhagyva, máshol keresik saját és családjuk boldogulását, megélhetésüket. Nem okozott meglepetést, hogy a válaszolók majd mindegyikének havonta majdnem a duplájára emelkedett hiteltörlesztése, s mellette a lakásfenntartás költsége is sok-sok százalékkal nõtt. Történt mindez akkor, amikor a rendvédelmi ágazatban 2006 óta semmiféle bérintézkedés nem történt pozitív irányba, a bérek jelenleg a évi színvonalon állnak. AZ OBJEKTÍV ADATOK + A NEM szerint a válaszolók 68,60 százalék férfi, 31,40 százalék nõ (1. sz. táblázat); + az ÉLETKOR alapján az ifjúkort 16,54 százalék, a felnõtt korosztályt 83,05 százalék, ezen belül aktívak 57,89 százalék (31-40 év), kevésbé aktívak 21,08 százalék (41-50 év), nem aktív 4,08 százalék (51-60 év), az öregkort 0,18 százalék képviseli (2. sz. táblázat); + az ISKOLAI VÉGZETTSÉG-et illetõen 36,00 százalék szakközépiskolát, 17,43 százalék gimnáziumot, 11,20 százalék egyetemet, 10,32 százalék fõiskolát végzett stb. (5. sz. táblázat); a SZAKMAI ISKOLAI VÉGZETTSÉGE-nek a válaszolók 20,91 százaléka a Rendészeti Szakközépiskolát, 14,04 százaléka a Rendõrtiszti Fõiskolát, 11,58 százaléka a tiszti átképzõt, 8,12 százaléka a Tûzoltó Szakközépiskolát jelölte meg (6-7. sz. táblázat); + a CSALÁDI ÁLLAPOTA? kérdésre adott válaszok: 41,19 százalék nõs, 19,38 százalék élettárs, 15,42 százalék férjezett, 13,66 százalék egyedülálló, 10,45 százalék elvált (3. sz. táblázat); + a GYEREKEINEK SZÁMA? 32,33 százalékának kettõ, 27,88 százalékának egy, nincs gyermeke 29,14 százalékának (8. sz. táblázat); + az ELTARTOTTAK SZÁMA? 28,57 százalékánál kettõ fõ, 27,38 százalékánál egy fõ, nincs eltartott 32,79 százalékánál (9. sz. táblázat); + a JOGÁLLÁSA szerint, a válaszolók 70,52 százaléka szolgálati jogviszonyban áll, 16,72 százaléka közalkalmazott, 3,83 százalék a köztisztviselõ stb. (4. sz. táblázat). 2 A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése

3 A közvéleménykutatás elõzményei A politikai-, gazdasági-, bizalmi-, erkölcsi válság közepette, az ország gyors átalakítása során, stratégiai és taktikai döntések, illetve az érdekek harcának következtében felgyorsult a társadalmi folyamatok radikális megváltoztatása. Napirendre kerültek a fenntartható egyéni és társadalmi fejlõdés biztosítása, a kooperáció és az egészséges kompromisszumkötés kérdései. A szakszervezeti mozgalom is lassú erózión, változáson megy keresztül. Számukra is létkérdés, hogy létrejöjjön az összefogás, a szolidaritás egymással, a dolgozókkal való szoros együttmûködés, az érdekegyesítés, az egységes fellépés, hogy a munkavállalók által kivívott kötelezettségek és jogok megfelelõ harmóniájával megmaradjanak a szociális eredmények. Változatosabb, újabb módszerekkel hatékonyabban tudják megvédeni a szerzett jogokat. Ötleteikkel az új problémákra újszerû megoldásokat szeretnének elfogadtatni. A munkavállalók pozíciói egyre rosszabbak, ki vannak téve a mindenkori hatalom kényének-kedvének, az oktatási-, a munkahelyi-, a lakhatási-, a kulturális-, az élhetõbb élet esélyei instabilok. A napi megélhetés problémái-, az alulképzettség hátrányai, a munkanélküliség kísértete szövi át a hétköznapi életet. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intézõ Bizottsága úgy döntött, hogy a gyorsan változó, felpörgetett társadalmi viszonyok között még jobban kell ismernie a napról-napra átalakuló munkavállalók élet- és munkakörülményeit. Ennek érdekében egy témafeltáró közvéleménykutatás elvégzését javasolta, és fogadta el. A szociális helyzet felmérésére egy 27 kérdésbõl álló kérdõívet (I. sz. melléklet) szerkesztettünk, természetesen a felmérés nem terjed ki e téma minden részletére. Nemcsak a BRDSZ, más társszakszervezeti tagok is kitölthették a kérdõívet, mivel az összes rendvédelmi dolgozóról szól. Nyitott-, õszinte válaszokra-, saját empirikus tapasztalatokra várva indítottuk útjára a felmérést. A válaszadás teljesen önkéntes, anonim, és nem visszaellenõrizhetõ, személytelen. A feltett kérdések megválaszolására a BRDSZ vezetése üzleti célú internetes kérdõív lehetõséget vásárolt egy évre. A web-oldalon a kerdoivem.hu/kerdoiv/ /1/ elérhetõségen lehetett megnyitni, letölteni a kérdõívet. A program excel-ben értékelte a kapott adatokat. A kérdések egy része zárt, azaz eldöntendõ, a másik része félig zárt félig nyitott-, a harmadik része nyitott, azaz kifejtõ jellegû volt. A kérdések mellett egy illetve több válasz lehetséges, opcionális kérdés megjegyzéssel segítettük a kérdõív kitöltését. A felmérés, a kérdõív kitöltése án én óráig tartott. Ebben az idõszakban lehetett válaszolni az interneten keresztül feltett kérdésekre. A felmérés elérhetõségét a hírlevélben 3412 fõ kapta meg, azok, akik címüket a tagnyilvántartóba megadták. E- A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése mailban elküldték a titkároknak, a társszakszervezeteknek, BM vezetõknek, megyei fõkapitányoknak, városi-, kerületi kapitányságoknak, Bevándorlási Hivatalnak, Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörû Részvénytársaságnak (MNVZRT), tûzoltóságoknak, Rendõrtiszti Fõiskolának (RTF), rendészeti szakközépiskoláknak, Állami Egészségügyi Központnak (ÁEK), Központi Szolgáltató Fõigazgatóságnak (KSZF), Nemzetközi Oktatási Központnak (NOK), Terrorelhárítási Központnak (TEK), Nemzetvédelmi Szolgálatnak (NVSZ). A kérdõív elõszavában megkértünk minden rendvédelmi dolgozót, hogy a kérdõív kitöltésével segítse a munkát. A titkárok-, a bizalmiak-, a szakszervezeti tagok verbális szervezéssel kérték tagjaikat, minél többen vegyenek részt a felmérésben. Összesen 1589 fõ töltötte ki a kérdõívet. A határidõn túl érkezett kérdõíveket nem vettük figyelembe. A rendõrség korruptságát szolgáló-, az imázs rombolását-, a szavahihetõségét-, a tekintélyét lejárató megnyilvánulások, az ellenük való védekezõ fellépés valamint a szakszervezeti demonstrációk elõkészítése, szervezése, lebonyolítása, a munkáltatóval történõ tárgyalások kerültek az érdeklõdés középpontjába. Mindezek elvonták a figyelmet, minden erõt és tevékenységet lekötöttek. Végül 32 diagram és 37 táblázat készült el. A százalékos értékeket a megkérdezettek számához (1589 fõ = 100 százalék), ahol ettõl eltértünk, ott a válaszok számához (3069 = 100 százalék) viszonyítva adtuk meg. Az értékelés utáni eredményeket a BRDSZ vezetése eljuttatja az országgyûlési képviselõknek, a kormány tagjainak, azért, hogy az ágazatban dolgozók szociális helyzetét a valóságnak megfelelõen lehessen bemutatni, az eredmények alapján segíteni, illetve segítséget kérni. A felmérés adatait, a beérkezett véleményeket, a tapasztalatokat, a kritikai megjegyzéseket, a javaslatokat, a tanulságokat felhasználjuk a szakszervezeti elemzõ munkához, a szakszervezet jelenlegi és jövõbeni filozófiájának stratégiájának taktikájának kidolgozásához, az arculatváltáshoz, az erkölcsi-anyagi megbecsülés eléréséhez, a célrendszer kialakításához. A szakszervezeti tagok véleményére építve a szakszervezet vezetõségével együttesen érhetjük el, hogy a BRDSZ tevékenysége sokrétû demokratikus együttmûködési készséggel párosuljon, mindenki maximális aktivitásával, megelégedésére. A felmérés kapcsán problémáikkal a szakszervezeti vezetésnél jelentkezõ BRDSZ tagok konkrét ügyeivel is foglalkoznak. A valós vagy vélt, a megértett vagy fel nem ismert érdekeket, szükségleteket feltárva lehet diagnózist kialakítani és pozitív terápiát felállítva, az elõremutató célokat kitûzve végrehajtani a szakszervezeti feladatokat, a munkavállalók érdekében. 3

4 A kitöltött kérdõívek adatainak összesítése Az elkövetkezendõ idõben a figyelem középpontjába kerülnek a megtakarítás-, az öngondoskodás-, a pénzügyi tudatosság kérdései. Kívánatos lenne az életciklus-alapok bevezetése (target date fund), elõtérbe helyezése. Mennyi a család havi nettó összjövedelme? 24,67 százaléknak ( forint), 24,42 százaléknak ( forint), 15,86 százaléknak ( forint), 15,30 százaléknak ( forintig) stb. (6. sz. kérdés). Mekkora forintösszeg a család összes havi rezsije? 21,28 százaléknak ( forint illetve felette), 15,17 százaléknak ( forint), 12,47 százaléknak ( forint), 12,03 százaléknak ( forint) stb. (7. sz. kérdés). Van-e banki hitele? Banki hitellel 90,82 százalék igen, 7,80 százalék nem rendelkezik. A banki hitelezés még mindig lábadozik, a rossz hitelek negligálása folyik. A bankok nemigen adnak hitelt. A hitelpiac aktivitása a négy évvel elõtti állapotot tükrözi (8. sz. kérdés). Ha van hitele, milyen alapú? 41,42 százaléknak svájci frank, 28,15 százaléknak forint, 4,83 százaléknak euró, 23,64 százalék nem válaszolt. A felelõtlen hitelkihelyezés gyakorlatával szakítani kell (9. sz. kérdés). A hitel fajtája? 31,02 százaléka lakáshitellel, 18,18 százaléka gépjármû hitellel, 15,97 százaléka személyi kölcsönnel, 10,00 százaléka szabad-felhasználású hitellel rendelkezik, nem válaszolt 20,76 százalék. A többletjövedelem nagy része az ingatlanokba jelzáloghitel formájában áramlott (10. sz. kérdés). Mekkora volt a havi törlesztõrészlete, amikor felvette? 19,19 százaléknak forint), 16,93 százaléknak ( forint), 12,90 százaléknak ( forint), 10,64 százaléknak ( forint) volt a törlesztõrészlete, nem válaszolt 7,54 százalék (11. sz. kérdés). A törlesztõrészlet nettó fizetésének hány százalékát tette ki a felvételkor? 42,67 százalék (30 százalék illetve alatta), 27,00 százalék (31-40 százalék), 12,21 százalék (41-50 százalék) (12. sz. kérdés). Mekkora most a havi törlesztõrészlete? 22,22 százalék ( forint illetve felette), százalék ( forint), 12,46 százalék ( forint), 11,14 százalék ( forint), 10,76 százalék ( forint), 10,45 százalék ( forint) a törlesztõrészlete (13. sz. kérdés). A törlesztõrészlet nettó fizetésének hány százalékát teszi ki, a kérdõív kitöltésekor? 20,14 százalék (31-40 százalék), 17,62 százalék (41-50 százalék), 16,61 százalék (30 százalék, illetve alatta), 14,41 százalék (51-60 százalék), 13,22 százalék (71 százalék illetve felette), 10,20 százalék (61-70 százalék) (14. sz. kérdés). Van-e bedõlt hitele? 91,38 százaléknak nincs, 8,62 százaléknak van bedõlt hitele. A gazdasági krízist a pénzpiac ingadozása okozza (15. sz. kérdés). Tudja-e fizetni a részleteket? 57,21 százalék igen, 30,08 százalék nem folyamatosan, 3,34 százalék több mint 3 hónapos elmaradásom van, 2,39 százalék nem tudja fizetni a részleteket. Az adósok fizetõképtelensége miatt az ingatlanok a bankok tulajdonába kerülnek körülbelül 100 ezer adós 90 naptól régebben, nem törleszti lakáskölcsönét, (16. sz. kérdés). Van-e megtakarítása? 87,28 százaléknak nincs, 12,72 százalékának van megtakarítása. A felnõtt korosztály (31-40 év) egyszer kockázati terméket vásárol illetve megtakarítási célú biztosítást köt (17. sz. kérdés). Árverezik-e a tulajdonát? Még nem 93,52 százaléknak, 1,45 százaléknak folyamatban van, 0,31 százaléknak elárverezték (18. sz. kérdés) Melyik szervezetnél dolgozik? 48,46 százalék a Magyar Rendõrséget, 17,12 százalék a büntetés-végrehajtást, 15,74 százalék a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 9,57 százalék a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságot, 3,53 százalék a Tûz- és Katasztrófavédelmet jelölte meg, (19. sz. kérdés). A szervezet közigazgatási besorolása? 34,49 százalék a helyi-, városi-, kerületi-, 31,09 százalék területi-, régió-, megyei-, 24,29 százalék országos hatáskörû szerv, 10,13 százalék minisztérium (20. sz. kérdés). A beosztása? 14,47 százalék elõadó, 9,82 százalék nyomozó, 8,06 százalék tûzoltási terület, 5,85 százalék járõr, 5,16 százalék biztonsági felügyelõ, 4,22 százalék körletfelügyelõ, 3,71 százalékügyeletes, 3,59 százalék alosztályvezetõ, 3,34 százalék vizsgáló (21. sz. kérdés). Milyen munkarendben dolgozik? 49,15 százalék hivatali, 26,12 váltásos, 21,21 százalék vezényléses, 3,52 százalék egyéni munkarendben dolgozik (22. sz. kérdés). 4 A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése

5 A válaszok részletes értékelése Az objektív adatok A válaszolók NEME szerint: 68,60 százalék férfi, 31,40 százaléka nõ, (Lásd 1. számú diagram, II. számú melléklet: 1. számú táblázat). A szakszervezeti tagság zöme az idõsebb korosztályhoz tartozik, akik inaktívak, kivéve a vezetõi posztokat. Az igazi utánpótlást a év közöttiek jelentik, (2. sz. diagram, II. sz. melléklet: 2. sz. táblázat). 2. sz. diagram 1. sz. diagram A választ adók ÉLETKOR szerinti megoszlása a következõ: (36-40 év között) 29,07 százaléka, (31-35 év között) 28,82 százaléka, (41-45 év között) 14,41 százaléka, (26-30 év között) 11,95 százaléka jelölte életkorát az elõre megadott rubrikába. A fiatalok (19-30 év között) 16,54 százaléka érdeklõdik e téma iránt. A szakszervezeti munkában kevesen vesznek részt, nemigen érinti meg õket e tevékenység. A juttatások is csábították a fiatalokat a rendõri pályára. A felnõtt korosztály a többség (31-45 év között) 72,30 százalék volt a legaktívabb, (46-60 év között) 10,75 százalékuk az óvatosabb, megfontoltabb, míg (61 év illetve felette) 0,18 százaléka idõsek, vették a fáradságot, hogy részt vegyenek a felmérésben. A férfiaknál (36-40 év között) 22,03 százalék, (31-35 év között) 20,96 százalék, (41-45 év között) 9,51 százalék, (26-30 év között) 8,49 százalék, a nõknél (31-35 év között) 7,86 százalék, (36-40 év között) 7,04 százalék, (41-45 év között) 4,90 százalék, (46-50 év között) 3,71 százalék szerepel az elsõ négy között. A fiatal felnõtt korosztályt (26-30 év között, 11,95 százalék) kellene hatékonyabban megszólítani, feladatokkal megbízni, az innovatív-, a kreatív-, a problémaérzékeny készségük kibontakozását segíteni. A szocializálódó fiatalok keresik önmagukat-, helyüket a társadalomban. A szakszervezeti tagság a szakszervezeti vezetés potenciális utánpótlását jelentik. A fiatalkorúak körülbelül 25 százaléka ma már munkanélküli. A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése A CSALÁDI ÁLLAPOTA? kérdésre adott válaszok: 41,19 százaléka nõs, 19,38 százaléka élettársi kapcsolatban él, 15,42 százaléka férjezett, a 13,66 százaléka egyedülálló, 10,45 százaléka elvált. A megélhetési problémák, az interperszonális kapcsolatok lazulása miatt, egyre jobban gyarapodik az élettársi kapcsolatban élõk, az egyedülállók, az elváltak tábora, (3. sz. diagram, II. sz. melléklet: 3. sz. táblázat). 3. sz. diagram A JOGÁLLÁSA? A kitöltõk megoszlása foglalkoztatási jogviszonyuk alapján: 70,52 százalékuk szolgálati jogviszonyban áll, 16,72 százalékuk közalkalmazott, 4,68 százalékuk kormánytisztviselõ, 3,83 százalékuk köztisztviselõ, nyugdíjas 2,49 százalék, munkavállaló 1,28 százalék, nyugdíj mellett tovább foglalkoztatott a válaszolók 0,49 százalék. Több válasz volt lehetséges, volt, aki a nyugdíjas kategóriában is jelölte magát és a tovább foglalkoztatott válaszlehetõségnél is. A BRDSZ nemcsak a közalkalmazottaknál, a rendõrségen is reprezentatív, így a hivatásos állomány érdekeit is teljes erõvel védi, többek között a szolgálati jogviszonyért, a foglalkoztatási korhatárért, az esélyegyenlõségért, a bérekért, az élet- és 5

6 munkakörülményekért stb. harcol, (4. sz. diagram, II. sz. melléklet: 4. sz. táblázat). A SZAKMAI ISKOLAI VÉGZETTSÉGE? Az elõre megadott válaszok alapján 20,91 százalék Rendészeti Szakközépiskolát, 14,04 százalék Rendõrtiszti Fõiskolát, 11,58 százalék tiszti átképzõt, 8,12 százalék Tûzoltó Szakközépiskolát, 7,31 százalék köztisztviselõi alapvizsgát végzett. A válaszok arányából kiderül, hogy az állomány fiatal kora miatt nem rendelkezik elégséges szakmai iskolai végzettséggel illetve szakmai tapasztalattal, (6. sz. diagram, II. sz. melléklet: 6. sz. táblázat) 4. sz. diagram AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉG-et illetõen 36,00 százalékuk szakközépiskolai/szakiskolai, 17,43 százalékuk gimnáziumi, 11,20 százalékuk egyetemi, 10,32 százalékuk fõiskolai, stb. végzettséggel rendelkezik. A program hibája miatt egyéb kategóriába kerültek a technikummal, felsõfokú képesítéssel, tanfolyammal rendelkezõk, arányuk 16,17 százalék. A férfiak 26,43 százaléka a szakközépiskolai/szakiskolai, 11,77 gimnáziumi, 7,49 egyetemi, 6,80 százaléka fõiskolai, a nõk 9,57 százaléka szakközépiskolai/szakiskolai, 5,66 gimnáziumi, 3,71 egyetemi, 3,52 százaléka pedig fõiskolai végzettséget mondhat magáénak. Érzékelhetõ a középszintû iskolai végzettséggel (53,43 százalék) és a felsõfokú végzettséggel (21,52 százalék) rendelkezõk közötti feszültség, (5. sz. diagram, II. sz. melléklet: 5. sz. táblázat). 6. sz. diagram 5. sz. diagram Ami az egyéb iskolai végzettség kategóriába került válaszokat illeti: 13,81 százalék felsõszintû (egyetem, fõiskola), 7,00 százalék középszintû képzést (gimnázium, technikum, szakközépiskola), 6,73 százalék a BV alapfokú-, középfokú-, felsõfokú-, 4,16 százalék a Vám- és Pénzügyõr Iskola alsó-, középfokú képzést, a középfokú 2,00 százalék, a felsõfokú 1,19 százalék, az alapfokú végzettséget 0,37 százalék, tûzoltó tanfolyamot 0,37 százalék jelölte meg stb., (II. sz. melléklet: 7. sz. táblázat). A GYERMEKEINEK SZÁMA? A kérdõívet kitöltõk 32,33 százaléknak 2 gyermeke van, 27,88-nak 1 gyermeke, 8,38- nak 3 gyermeke, 2,27-nek 4 vagy több gyermeke van, 29,14 százaléknak pedig nincs gyermeke. Az ideális családmodell továbbra is a két gyerekét favorizálja, az egy gyerek egyre népszerûbb, a három gyerek ideálja nem jött be, a 4 vagy több gyerek száma alacsony, viszont a gyereknélküliek aránya egyre nõ. Ahhoz, hogy a gyermekszám növekedjen, biztonságos munkahely, pozitív elõmeneteli lehetõség, tisztességes fizetés, kulturált családi otthon, nyugodt családi, munkahelyi légkör stb. szükséges, (7. sz. diagram, II. sz. melléklet: 8. sz. táblázat). 6 A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése

7 százaléknál 1 fõ, 8,87 százaléknál 3 fõ, 2,39 százaléknál 4 v. több fõ, 32,79 %-nál nincs eltartott, (8. sz. diagram, II. sz. melléklet: 9. sz. táblázat). 7. sz. diagram AZ ELTARTOTTAK SZÁMA? A családokban az eltartottak számaránya a következõ: 28,57 százaléknál 2 fõ, 27,38 8. sz. diagram A többi kérdés 6. kérdés: MENNYI A CSALÁD HAVI NETTÓ ÖSSZ- JÖVEDELME? A kitöltõk bevallása alapján 24,67 százalék ( között), 24,42 százalék ( között), 15,86 százalék ( között), 15,30 százalék ( között) stb. volt a havi nettó jövedelme. A családok összjövedelme Ft között 19,45 százalék, Ft között 49,09 százalék, Ft között 24,29 százalék, Ft ill. felett 7,17 százalék, (9. sz. diagram, II. sz. melléklet: 10. sz. táblázat). A családok rezsije 27,64 százaléknál ( Ft), 22,85 százaléknál ( Ft), 21,28 százaléknál ( Ft ill. felette), 18,18 százaléknál ( Ft), 10,05 százaléknál ( Ft), (10. sz. diagram, II. sz. melléklet: 11. sz. táblázat). 9. sz. diagram 7. kérdés: MEKKORA FORINT ÖSSZEG A CSALÁD ÖSSZES HAVI REZSIJE? A megszólítottak 21,28 százalékának ( Ft ill. felette), 15,17 százaléknak ( Ft), 12,47 százaléknak ( Ft), 12,03 százaléknak ( Ft), 10,82 százaléknak ( Ft), stb. az összes havi rezsije. 10. sz. diagram 8. kérdés: VAN-E BANKI HITELE? Banki hitele 90,82 százaléknak igen van, 7,80 százaléknak nincs, 1,38 százalék nem válaszolt volt a válasz, (11. sz. diagram, II. sz. melléklet: 12. sz. táblázat). A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése 7

8 11. sz. diagram 9. HA VAN HITELE, MILYEN ALAPÚ? 41,42 százaléknak svájci frank, 28,15 százaléknak forint, 4,83 százaléknak euró, 1,53 százaléknak yen alapú hitele van. Nem válaszolt 23,64 százalék, mivel opcionális kérdés volt (12. sz. diagram, II. sz. melléklet: 13. sz. táblázat). 13. sz. diagram 11. kérdés: MEKKORA VOLT A HAVI TÖRLESZTÕ- RÉSZLETE, AMIKOR FELVETTE? A hitel felvételekor a törlesztõrészlet 19,19 százaléknak ( forint), 16,93 százaléknak ( forint), 12,90 százaléknak ( forint), 10,64 százaléknak ( forint), 9,38 százaléknak ( forint), 9,19 százaléknak ( forint), 6,86 százaléknak ( forint), 5,10 százaléknak ( forint illetve feletti), 2,27 százaléknak ( forint illetve alatti) volt a törlesztõrészlet. Nem válaszolt: 7,54 százalék (14. sz. diagram, II. sz. melléklet: 15. sz. táblázat). 12. sz. diagram 10. kérdés: HITEL FAJTÁJA? A válaszolók 31,02 százaléka lakáshitellel, 18,18 százaléka gépkocsi hitellel, 15,97 százaléka személyi kölcsönnel, 10,00 százaléka szabad-felhasználású hitellel, 4,07 százaléka általános banki hitellel rendelkezik. Nem válaszolt: 20,76 százalék., (13. sz. diagram, II. sz. melléklet: 14. sz. táblázat). 14. sz. diagram 12. kérdés: A TÖRLESZTÕRÉSZLET NETTÓ FIZETÉ- SÉNEK HÁNY SZÁZALÉKÁT TETTE KI A FELVÉTEL- KOR? A választ adók 42,67 százalékát (30 illetve alatta), 27,00 százalékát (31-40 között), 12,21 százalékát (41-50 között), 5,41 százalékát (51-60 között), 2,83 százalékát (61-70 között), 1,95 százalékát (71 illetve felette) tette ki felvételkor a nettó fizetésének. Nem válaszolt 7,93 százalék (15. sz. diagram, II. sz. melléklet: 16. sz. táblázat). 8 A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése

9 14. kérdés: A TÖRLESZTÕRÉSZLET NETTÓ FIZETÉ- SÉNEK HÁNY SZÁZALÉKÁT TESZI KI A KÉRDÕÍV KITÖLTÉSEKOR? A megszólítást vállalók 20,14 százalékát (31-40), 17,62 százalékát (41-50), 16,61 százalékát (30 százalék illetve alatta), 14,41 százalékát (51-60), 13,22 százalékát (71 százalék illetve felette), 10,20 százalékát (61-70) teszi ki a kérdõív kitöltésekor. Nem válaszolt: 7,8 százalék (17. sz. diagram, II. sz. melléklet: 18. sz. táblázat). 15. sz. diagram 13. kérdés: MEKKORA MOST A HAVI TÖRLESZTÕ- RÉSZLETE? A felmérésben résztvevõk 22,22 százalékának ( forint illetve felette), 12,84 százalékának ( forint), 12,46 százalékának ( forint), 11,14 százalékának ( forint), 10,76 százalékának ( forint), 10,45 százalékának ( forint), 7,30 százalékának ( forint), 3,71 százalékának ( forint), 1,76 százalékának ( forint illetve alatta) van a törlesztõrészlete. Nem válaszolt 7,36 százalék (16. sz. diagram, II. sz. melléklet: 17. sz. táblázat) 17. sz. diagram 15. kérdés: VAN-E BEDÕLT HITELE? (NEM TUDJA FIZETNI) A megszólítást elfogadók 91,38 százalékának nincs, 8,62 százalékának igen, van bedõlt hitele (18. sz. diagram, II. sz. melléklet: 19. sz. táblázat) 16. sz. diagram 18. sz. diagram A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése 9

10 16. kérdés: TUDJA-E FIZETNI A RÉSZLETEKET? A kérdõívet kitöltõk 57,21 százaléka igen, 30,08 százaléka nem folyamatosan, 3,34 százaléka több, mint 3 hónapos elmaradásom van, 2,39 százaléka nem tudja fizetni a részleteket. Nem válaszolt: 6,98 százalék, (19. sz. diagram, II. sz. melléklet: 20. sz. táblázat). 18. kérdés: ÁRVEREZIK-E A TULAJDONÁT? A választ küldõk 93,52 százaléknak még nem, 1,45 százaléknak folyamatban van, 0,31 százaléknak elárverezték a tulajdonát. Nem válaszolt: 4,72 százalék, (21. sz. diagram, II. sz. melléklet: 22. sz. táblázat) 21. sz. diagram 19. sz. diagram 17. kérdés: VAN-E MEGTAKARÍTÁSA? Akik vették a fáradságot és válaszoltak, 87,28 százaléknak nincs, 12,72 százaléknak igen, van megtakarítása (20. sz. diagram, II. sz. melléklet: 21. sz. táblázat) 19. kérdés: MELYIK SZERVEZETNÉL DOLGOZIK? A véleményüket leírók 48,46 százaléka a Magyar Rendõrségnél, 17,12 százaléka a Büntetés-végrehajtásnál, 15,74 százaléka a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, 9,57 százaléka a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságnál, 3,53 százaléka a Tûzés Katasztrófavédelemnél, 1,89 százaléka Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatalnál, 0,89 százaléka a Belügyminisztériumban, 0,82 százaléka HM Egészségügyi Központban, 0,57 százaléka a Rendõrtiszti Fõiskolán, 0,31 százaléka a Terrorelhárítási Központban, stb. dolgozik (II. sz. melléklet: 23. sz. táblázat). 20. sz. diagram 10 A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése

11 22. sz. diagram 20. kérdés: A SZERVEZET KÖZIGAZGATÁSI BESO- ROLÁSA? Az önkitöltéses kérdõíves interjút vállalók 34,49 százaléka helyi-, városi-, kerületi, 31,09 százaléka területi-, régió-, megyei, 24,29 százaléka országos hatáskörû szerv, 10,13 százaléka minisztérium sorolták be magukat (23. sz. diagram, II. sz. melléklet: 24. sz. táblázat). 21. kérdés: BEOSZTÁSA? A válaszolók (1309) 14,47 százaléka elõadó, 9,82 százaléka nyomozó, 8,06 százaléka tûzoltási terület, 5,85 százaléka járõr, 5,16 százaléka biztonsági felügyelõ, 4,22 százaléka körletfelügyelõ, 3,71 százaléka ügyeletes, 3,59 százaléka alosztályvezetõ, 3,34 százaléka vizsgáló, 3,21 százaléka osztályvezetõ, 3,02 százaléka csoportvezetõ, 2,83 százaléka ügykezelõ (II. sz. melléklet: 25. sz. táblázat). Az egyéb kategóriába (283 válasz) a következõ válaszok érkeztek: 1,45 százaléka KMB-s, 1,32 százaléka fõszemlész, 0,82 százaléka fõelõadó, 0,63 százaléka segédelõadó (II. sz. melléklet: 26. sz. táblázat). 22. kérdés: MILYEN MUNKARENDBEN DOLGOZIK? A nyilatkozók 49,15 százaléka hivatali, 26,12 százaléka váltásos, 21,21 százaléka vezényléses, 3,52 százaléka egyéni munkarendben dolgozik (24. sz. diagram, II. sz. melléklet: 27. sz. táblázat). 23. sz. diagram 24. sz. diagram A rendvédelemben dolgozók szociális felmérése 11

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészít ések Nyelvpótlék Egyéb kötelező

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az EMMI által kért, és 2015.10.12. állapotnak megfelelő táblázat a következő kiegészítéssel ment el: Állami egyetemek / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest BCE 1999 2914 2056 2527 1867 2198 2031 2006

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490012 1251 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai kapcsolódó fő összesen I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 01 000011 Európai Parlament magyarországi képviselői 02 000020 köztársasági elnök 03 000021 alkotmánybíró 04

Részletesebben

2. melléklet a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelethez

2. melléklet a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelethez 77030 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 180. szám 2. melléklet a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelethez 1. Az R. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A Tevékenységek Egységes Ágazati

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi NKE-RTK Intézmény elérhetősége: 1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12. Telefon: (1) 432-9000, (1) 392-3565 Fax: (1) 392-3562 Honlap: http://www.uni-nke.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Kari Tanulmányi

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉS A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010. KÓDSZÁMÚ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722678 1051 14 0700 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete 1. melléklet a 13951/BM. számú munkaanyaghoz A belügyminiszter / ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete Melléklet a BM/13590/2014. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. (1) bekezdése,

Részletesebben

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000020 000021 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 000023

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági igazgatóhelyettes 3. humán

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2011. január 1-jétől 2. melléklet A kulcsszámrendszer a következõ módon épül fel: 1 2 3 4 5 6 általánostól való eltérés illetménycsoport

Részletesebben

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező Iskola megnevezése Szak 1. TT.Kar biológia szakos tanár 2. BME Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Műszaki Szakoktató szak 3. Besenyei György Tanárképző Főiskola rajz szakos tanár József Attila Tudományegyetem

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 000020 köztársasági elnök 01 02 000021 alkotmánybíró 03 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 04 000023 legfőbb ügyész 05 000024 országgyűlési

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány /2016. (..) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Készült: :47 Ellenőrző kód: Érték típus: Ezer Forint

Készült: :47 Ellenőrző kód: Érték típus: Ezer Forint PIR: 450351 Elemi költségvetés DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET Megye: 12 Településtípus: 0076 Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 Készült: 2012.09.19 19:47 Ellenőrző kód: 3874005042

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

A Belügyi Továbbképzési Kollégium minőségirányítási rendszeréhez kapcsolódó évi ellenőrzési terve 1. FÉLÉV

A Belügyi Továbbképzési Kollégium minőségirányítási rendszeréhez kapcsolódó évi ellenőrzési terve 1. FÉLÉV KÖZSZOLGÁLATI SZEMÉLYZETFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG TOVÁBBKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 162/2016. (III. 02.) Kollégiumi határozat Az 1/KE/2016 kóddal benyújtott éves ellenőrzési tervet a Kollégium elfogadta A Belügyi

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 0000 000020 000021 000023 000025 000029 egyéb választott tisztségviselő (vezető) polgármester, polgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 000033 megyei

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722975 1051 14 1200 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben