A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009."

Átírás

1 A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM ÉRTÉKELŐ ZÁRÓ TANULMÁNYA AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA BUDAPEST DECEMBER 1

2 A záró tanulmányt készítette: Berényi András Dr. Juhász Péter Fodor-Gál Valéria Mózes Bea Program koordinátor Klinikai és addiktológia szakpszichológus, szupervízor Debreceni Egyetem Vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály CVS, PVM 1 értékfejlesztési tanácsadó, Közgazda, tanácsadó szakpszichológus Value Hungary Program menedzser FSZK 1 CVS = Certified Value Specialist (SAVE International) PVM = Professional in Value Management (European Governing Board) 2

3 Az 1812 Rochester program - modellkísérlet című program értékelő záró tanulmánya Ajánlás a jegyzetelő szolgáltatás felsőfokú oktatási intézményekben történő biztosítására Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló Bevezető Ajánlás a jegyzetelő szolgáltatás biztosítására Jegyzetelő szolgáltatás meghatározása A jegyzetelő szolgáltatásra vonatkozó a szabályozási szükséglet elemzése Stratégiai partnerség Finanszírozási lehetőségek FSZK, mint központi szakmai felelős szerepe Ajánlás a felsőoktatási intézmények számára a jegyzetelő szolgáltatás kialakítására, feltételek biztosítására Ajánlás a felsőoktatási intézmények számára a jegyzetelő szolgáltatás működtetésére Várható becsült költségek bemutatása Melléklet számú melléklet: a Rochester program eseményei időrendben számú melléklet: Kik számára jelenthet segítséget a jegyzetelő szolgáltatás? számú melléklet: Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban OKM statisztika számú melléklet: Jogszabálygyűjtemény jegyzetelő szolgáltatáshoz számú melléklet: A jegyzetelők etikai követelményei számú melléklet: Tanúsítvány számú melléklet: Adatszolgáltatás az OKM részére a fogyatékos hallgatókról számú melléklet: Jegyzetelő sablon számú melléklet: Diszpécser megbízási szerződés minta számú melléklet: Igénybejelentő lap számú melléklet: Mikor és hogyan kell járulékot fizetni a diákmunka után? számú melléklet: Az értékelemzés folyamata melléklet: Emlékeztető a debreceni modellprogram részvevőivel tartott konzultációról

4 1. Vezetői összefoglaló A Szociális és Munkaügyi Minisztérium több évre visszatekintő kapcsolatot tart fenn az egyesült államokbeli National Technical Institute for the Deaf (Rochester) intézménnyel, elsősorban a felsőoktatásban tanuló siket és nagyothalló tanulókat segítő szolgáltatások magyarországi adaptálásának előkészítésére. Ennek eredménye a 1812 Rochester program modellkísérlet című projekt létrehozása a jegyzetelő segítő szolgáltatás meghonosítása érdekében, és ennek keretében a jegyzetelő szolgáltatás megszervezése a Debreceni Egyetemen. A programot lezáró összegző záró tanulmány elkészítésére az FSZK egy szakértői csoportot hozott létre azzal a céllal, hogy a tapasztalatok alapján tegyen ajánlást a jegyzetelő szolgáltatás magyarországi adaptálására, többek között a jogi szabályozásra, a szervezeti és szervezési struktúrára. Jelen tanulmány e feladatnak tesz eleget. A tanulmányban meghatároztuk a jegyzetelő szolgáltatás tartalmát, és az arra való jogosultságot. Javasoljuk, hogy a jegyzetelő szolgáltatást ne csak a hallássérült diákok számára biztosítsák, hanem minden olyan fogyatékos hallgató számára, akiknél a jegyzetelés valamilyen akadályba ütközik. (3.1. pont) A szabályozási szükségletettel kapcsolatban összegzésként elmondható, hogy a jegyzetelő szolgáltatás szempontjából lényeges általános elveket és rendelkezéseket a hatályos törvényi szabályozás tartalmazza. Az alacsonyabb szintű szabályozásban a jegyzetelő szolgáltatás mivel hazai viszonylatban teljesen új jelenségről van szó sehol sem szerepel nevesítetten, ám annak helyét kijelöli a hatályos Vhr. Ahhoz, hogy a szolgáltatás az egész országban azonos színvonalon, és azonos feltételek mellett működhessen, a jövőben elképzelhető egy olyan miniszteri rendeleti szabályozás megalkotása, amely rögzíti a jegyzetelő szolgálatokkal kapcsolatos elvárásokat, de a jogszabály-alkotási feladat még nem időszerű és nem is szükséges. A jegyzetelő szolgáltatás jelen viszonyok között a felsőoktatási verseny egyik elemeként kezelhető, vagyis olyan lehetőségként, amely jó a hallgatónak, hiszen a felkészülését nagyban megkönnyítő ingyenes szolgáltatáshoz jut, de jó az intézménynek is, hiszen ezáltal vonzóbbá teheti képzését a fogyatékos hallgatók számára, és növelheti presztízsét is, azaz hasznot hoz számára. (3.2. pont) A jegyzetelő szolgálatok kialakításával kapcsolatban fontos a stratégia partnerek, így az SZMM, az OKM, a felsőoktatás intézmények vezetése, a hallgatói önkormányzatok 4

5 képviselete és a fogyatékos érdekvédelmi szervezetek tájékoztatása, előkészítő feladatokba történő bevonása. (3.3. pont). A jegyzetelő szolgáltatás működtetéséhez szükséges forrást a szolgáltatást nyújtó felsőoktatási intézmény költségvetésén belül kell megtalálni. Ennek fedezetéül szolgálhat többek között a fogyatékos hallgatók után járó állami forrásból nyújtott kiegészítő támogatás. Meg kell azonban említeni, hogy a jegyzetelő szolgáltatás egy főre jutó becsült költségei meghaladják a kiegészítő támogatás 1 főre vetített mértékét. Segítséget nyújthat az intézményben működő hallgatói önkormányzat is, amely ugyancsak diszponál olyan források fölött, amely a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások finanszírozását szolgálhatja. A tárgyi-technikai feltételek megteremtéséhez azonban indokolt lehet egyszeri támogatás biztosítása. Ez történhet valamely minisztérium (vagy minisztériumok) fejezeti kezelésű forrásai, illetve az Európai Unió által biztosított infrastrukturális fejlesztésre fordítható forrás terhére. (3.4. pont) Központi szakmai feladatokat célszerű az FSZK-nál ellátni, így többek között a jegyzetelő szolgáltatás ismertté tételét, célcsoport specifikus tájékoztató anyagok elkészítését, módszertani ajánlás kidolgozását, etikai követelmények meghatározását, képzés biztosítását, esetleges pályázatok lebonyolítását. (3.5. pont) A gyakorlati tapasztalatokat összefoglalva ajánlást teszünk a felsőoktatási intézmények számára a jegyzetelő szolgálatok kialakításával és működtetésével kapcsolatban, ami a módszertani ajánlás alapja is lehet. Ahol lehetséges volt, iratmintákkal is segítjük a gyakorlati feladatok megoldását. (3.6. pont és 3.7. pont és a mellékletek) A jegyzetelő szolgáltatással kapcsolatos becsült működési költségek a választott formától, az egyedi megoldásoktól is erősen függve várhatóan eft/fő/szemeszter érték körül alakulhatnak. Az ajánlás végén mellékletben bemutatjuk a javaslatokat megalapozó értékelemzési folyamatot is. (13. melléklet) Budapest, december 17. Fodor-Gál Valéria értékfejlesztési tanácsadó 5

6 2. Bevezető A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Akadálymentesítési Programiroda célja a fogyatékos személyek társadalmi befogadásának és egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése. Kiemelt figyelmet kap az info-kommunikációs akadálymentesítés, ezen belül pedig a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatókat segítő szolgáltatások köre. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium több évre visszatekintő kapcsolatot tart fenn az egyesült államokbeli National Technical Institute for the Deaf (Rochester) intézménnyel, elsősorban a felsőoktatásban tanuló siket és nagyothalló tanulókat segítő szolgáltatások magyarországi adaptálásának előkészítésére. A jegyzetelő segítő szolgáltatás meghonosítása érdekében a 1812 Rochester program modellkísérlet című projekt került létrehozásra 2. A megszerzett tapasztalatok és az összegyűjtött információk alapján 2009-ben jegyzetelő szolgáltatást szerveztek a Debreceni Egyetemen. A szolgáltatást igénybevevő hallássérült hallgatók összesen 6-an voltak az alábbi területekről: I. évfolyam: programtervező informatikus IK I. évfolyam: gépészmérnök MK II. évfolyam: igazgatásszervező ÁJK III. évfolyam: szociális munkás BTK IV. évfolyam: geográfus TK V. évfolyam: agrármérnök MTK A jegyzetelést 14 fő (kezdetben 15 fő) diák végezte. A programot lezáró összegző záró tanulmány elkészítésére az FSZK létrehozott egy szakértői csoportot azzal a céllal, hogy a tapasztalatok alapján tegyen ajánlást a jegyzetelő szolgáltatás magyarországi adaptálására, többek között a jogi szabályozásra, a szervezeti és szervezési struktúrára. Az összegző tanulmány elkészítésének összefogására a Value Hungary kapott felkérést, módszertanként az értékelemzés (Value Methodology) módszer-együttes került kiválasztásra. Az elvégzett munkát, az ajánlások megalapozását a 12. számú mellékletben mutatjuk be. Ajánlásainkat a következő 3. fejezet ismerteti. 2 A program főbb eseményeit időrendben az 1. számú melléklet tartalmazza 6

7 3. Ajánlás a jegyzetelő szolgáltatás biztosítására 3.1. Jegyzetelő szolgáltatás meghatározása A felsőoktatási intézményekben tanuló, fogyatékosságuk miatt önálló jegyzetelésre nem, vagy csak akadályoztatva képes hallgatók számára alapvetően fontos a jegyzetelő szolgáltatás biztosítása. E tanulmány keretein belül jegyzetelő szolgáltatásként értelmezzük azt a tevékenységet, melyet a felsőoktatási intézményekben tanuló, önálló jegyzetelésre nem, vagy csak akadályozottan képes diákok számára az órán, azaz az előadásokon az osztálytermi megbeszéléseken, vitákon a gyakorlatokon és a tanulmányok keretében bemutatásra kerülő filmvetítéseken elhangzott főbb és kiegészítő információk írásbeli rögzítésével a jegyzetelő szolgáltatásra felkészített és megbízott személy végez. Az elkészített jegyzetben benne kell, legyen minden megtanulandó vagy egyéb fontos információ, így a feladatok, hirdetmények és vizsgaidőpontok is. Jegyzetelő szolgáltatás címén nem lehet hang és képfelvételt készíteni. Jegyzetelő szolgáltatásra az a diák jogosult, aki: olyan testi és/vagy érzékszervi fogyatékossággal él (pl. nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak, mozgássérült), tanulásban akadályozott (pl. diszlexiás, diszgráfiás), vagy autista 3, amely fogyatékosság akadályozza a jegyzetelést, és aktív hallgatói jogviszonyban áll, és fogyatékosságot igazoló, érvényes szakértői bizottsági véleménnyel rendelkezik, és fogyatékos hallgatók nyilvántartásába regisztrálja magát, és igényli a szolgáltatást, és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges keret-megállapodást megköti és betartja. 3 Részletesebben kifejtve lásd a 2. számú mellékletben. A fogyatékos hallgatók összes létszámára vonatkozó évi OKM statisztikát lásd a 3. számú mellékletben 7

8 3.2. A jegyzetelő szolgáltatásra vonatkozó a szabályozási szükséglet elemzése A hazánkban a évi XCII. törvénnyel ratifikált Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-Egyezmény 24. cikk 2. pontjának c) alpontja a fogyatékos személy oktatása során célként jelöli meg az ésszerű alkalmazkodásról való gondoskodást, e) alpontja pedig a hatékony, személyre szabott támogató intézkedések biztosítását. A 3. pont c) alpontja szerint a fogyatékos személyek oktatásának a számukra legmegfelelőbb módszerrel és eszközökkel, a tudományos és társadalmi fejlődés legmagasabb fokának elérését segítő környezetben kell történnie. Műfajából adódóan az Egyezmény közvetlenül csak az állam számára ír elő kötelezettséget a fentiek tehát nem vonatkoztathatók közvetlenül a felsőoktatási intézményekre, a nemzetközi színtéren megjelenő szakmai irányvonal és a legfontosabb követendő alapelvek tekintetében azonban nemcsak az állam, hanem egy sor más szereplő így például a főiskolák, egyetemek számára is fontos iránymutatást jelent. Lényegében az Egyezményben foglaltakat erősíti meg a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény. Ennek 70/F. -a deklarálja a művelődéshez való jogot, amelyet az állam többek között a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással biztosít. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (Fot.) az Egyezménnyel szemben már valamennyi hazai jogalany által közvetlenül alkalmazandó előírásokat tartalmaz. 2. -ának (3) bekezdése alapelvként rögzíti, hogy a tervezési folyamatok során kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek sajátos szükségleteit, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a bárki által igénybe vehető lehetőségekkel csak különleges megoldások alkalmazása esetén élhetnek. A 13. (1) bekezdése emellett a fogyatékos személy jogaként határozza meg az állapotának megfelelő oktatásban való részvételt. Tanulmányunk témája szempontjából még konkrétabb a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 61. -ának (1) bekezdése, amely előírja, hogy a fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. A fenti szabály kötelezetti köre már egész pontosan körülhatárolható: a törvény egyértelműen a felsőoktatási intézmények számára írja elő, hogy 8

9 igazodjanak a fogyatékos hallgatók adott esetben speciális igényeihez. Olyan hallgatók esetén, akik fogyatékosságuknál fogva az előadások, szemináriumok figyelemmel kísérésében vagy a jegyzetelésben akadályozottak, a fenti kötelezettségek teljesítésének egyik legjobb eszköze a jegyzetelő szolgáltatás biztosítása lehet. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) több olyan részletszabályt is tartalmaz, amely immár nemcsak alapot, de jogi keretet is adhat a jegyzetelő szolgáltatás működtetéséhez. A jegyzetelő szolgáltatás szempontjából a legfontosabb részletszabály a 20. (2) bekezdésének a) alpontja, mely szerint a fogyatékos hallgató a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint veheti igénybe ( ) az intézmény által biztosított, illetve az intézmény által nem biztosított, de más módon rendelkezésre álló személyi és technikai segítségnyújtást és szolgáltatásokat. A jegyzetelő szolgáltatás létezéséről és az igénybe vétel módjáról tehát az adott intézmény szervezeti és működési szabályzatában lehet és szükséges rendelkezni. A jegyzetelő szolgáltatás mindemellett érintheti a hallgató óralátogatási kötelezettségét is, a Vhr. azonban ezt is szabályozza: a 20. (1) bekezdése szerint a fogyatékos hallgató szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése ( ) alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését, (2) bekezdése ehhez kapcsolódóan pedig ugyancsak az intézmény SZMSZ-ére utalja a fogyatékossággal élő hallgatók segítségnyújtásra, mentességre és kedvezményekre irányuló kérelmeivel kapcsolatos részletszabályok rendezését. Összegzésként elmondható tehát, hogy a jegyzetelő szolgáltatás szempontjából lényeges általános elveket és rendelkezéseket a hatályos törvényi szabályozás tartalmazza. 4 Ezen a szinten ennél konkrétabb kötelezettség megfogalmazása nem szükséges, sőt, kifejezetten kerülendő is, hiszen a jegyzetelő szolgáltatás nevesítésével adott esetben elzárnánk az utat más a jövőben kialakuló és esetleg hatékonyabb szolgáltatások, módszerek elől. A törvények mindemellett alapvetően általános jogokat és kötelezettségeket határoznak meg, egy ilyen konkrét szolgáltatásra vonatkozó kötelezettség törvényi szintű rögzítése ezért kodifikációs szempontból sem lenne indokolt. Az alacsonyabb szintű szabályozást áttekintve 4 Jogszabályok kivonatát a 4. számú melléklet tartalmazza 9

10 azt láthatjuk, hogy a jegyzetelő szolgáltatás miután hazai viszonylatban teljesen új jelenségről van szó sehol sem szerepel nevesítetten, ám annak helyét kijelöli a hatályos Vhr. Egy esetleges új, rendeleti szintű szabályozás szükségessége elsősorban stratégiai döntés illetve értékválasztás kérdése. Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a felsőoktatási intézmények csak azt a feladatot teljesítik, amelyre őket valamely jogszabály kifejezetten kötelezi, akkor Vhrben szükséges rögzíteni a jegyzetelő szolgáltatás működtetésének kötelezettségét. Ha ezzel szemben úgy tekintünk a jegyzetelő szolgáltatásra, mint a felsőoktatási intézmények közötti verseny egyik tényezőjére melynek működtetésével az intézmény évről évre hallgatókat, és ezzel forrást is nyerhet, akkor nincs szükség ilyen előírásra. A szolgáltatás jellegét és egyes aspektusait áttekintve a munkacsoport az utóbbi álláspontra helyezkedett, és úgy ítélte meg, hogy a felsőoktatási intézményeket nem indokolt jogszabályban kötelezni a szolgáltatás működtetésére. Ahhoz, hogy a szolgáltatás az egész országban azonos színvonalon, és azonos feltételek mellett működhessen, a jövőben elképzelhetőnek tartjuk egy olyan miniszteri rendeleti szabályozás megalkotását, amely többek között rögzíti a jegyzetelőkkel szemben támasztott elvárásokat, a munkájukért járó díjazás egyes kérdéseit, stb.. Úgy véljük azonban, hogy a programot érintően annak modell-jellegéből adódóan még nem áll rendelkezésünkre elegendő tapasztalat ahhoz, hogy ezeket a feltételeket meghatározzuk, ezért ez a feladat nem időszerű. A fentieket összefoglalva tehát a munkacsoport arra az álláspontra jutott, hogy a jegyzetelő szolgáltatást érintő új jogi szabályozási lépés megtétele egyelőre nem szükséges Stratégiai partnerség A jegyzetelő szolgáltatás tervezése során annak elindítása előtt feltétlenül szükséges felkutatni azokat a szervezeteket, akik stratégiai partnerként vehetnek részt az előkészítésben illetve a megvalósításban. Államigazgatási szinten az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkársága valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztálya lehet az elsődleges partner. 10

11 A felsőoktatási intézmények vezetőit szintén be kell vonni a jegyzetelő szolgálatokkal kapcsolatos előkészítő folyamatba (pl. pályázat-előkészítés, esetleges szabályozási feladatok meghatározása). A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája szintén fontos partner, akiket már a tervezésnél meg kell keresni annak érdekében, hogy a megvalósítás és esetleg a finanszírozás tekintetében az egyes karok HÖK-jei egységes hozzáállással tudják támogatni a szolgáltatást. Mindezek mellett a Semmit rólunk nélkülünk elv érvényesítéseként folyamatosan konzultálni szükséges az érintett fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetekkel, köztük elsősorban a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével, illetve a valamennyi fogyatékossági ág érdekvédelmét tömörítő Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal. A központi szervezeteken túl külön is érdemes megkeresni azokat a helyi szervezeteket, amelyek területén felsőoktatási intézmény működik Finanszírozási lehetőségek A jegyzetelő szolgáltatás finanszírozását illetően fontos elválasztanunk a szolgáltatás feltételeinek kialakításához, beindításához szükséges forrás biztosítását illetve a működtetéshez szükséges folyamatos finanszírozást. Ahogy korábban is utaltunk rá, a munkacsoport a jegyzetelő szolgáltatást a felsőoktatási verseny egyik elemeként kezeli, vagyis olyan lehetőségként, amely jó a hallgatónak, hiszen a felkészülését nagyban megkönnyítő ingyenes szolgáltatáshoz jut, de jó az intézménynek is, hiszen ezáltal vonzóbbá teheti képzését a fogyatékos hallgatók számára, és növelheti presztízsét is, azaz hasznot hoz számára. Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a fogyatékosságügy területén ma már általános az ún. mainstreaming elv alkalmazása, vagyis annak a szemléletnek az érvényesítése, hogy az esélyegyenlőség megteremtése nem egy-egy elkülönült, kifejezetten erre szakosodott szerv központi feladata, hanem minden egyes személy vagy szervezet felelőssége a saját tevékenységét, szolgáltatásait érintően. A fentiekből kiindulva tehát a szolgáltatás működtetéséhez szükséges forrást mindenképpen a szolgáltatást nyújtó felsőoktatási intézmény költségvetésén belül kell megtalálni. Ennek fedezetéül szolgálhat többek között a fogyatékos hallgatók után járó kiegészítő támogatás, amelyet az intézmények évről évre állami forrásból kapnak éppen azzal a céllal, hogy a 11

12 fogyatékos hallgatóknak nyújtott speciális szolgáltatások esetleges többletköltségét fedezze. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ez a forrás önmagában nem fedezi teljes mértékben a jegyzetelő szolgáltatás 1 főre becsült költségeit (lásd a 3.8 pontot is). Segítséget nyújthat az adott karon működő hallgatói önkormányzat is, amely ugyancsak diszponál olyan források fölött, amely a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások finanszírozását szolgálja. Miután a szolgáltatás működtetéséhez tárgyi-technikai háttér is szükséges, ezek beszerzéséhez indokolt lehet egyszeri támogatás biztosítása az intézmények számára. Ez történhet valamely minisztérium (vagy minisztériumok) fejezeti kezelésű forrásai, illetve az Európai Unió által biztosított infrastrukturális fejlesztésre fordítható forrás terhére. A támogatás pályázati úton történő szétosztásának több előnye is van. Az első, hogy a jelentkezők számából és a benyújtott pályamunkák minőségéből következtethetünk arra, hogy pillanatnyilag milyen hajlandóság esetleg elköteleződés mutatkozik a felsőoktatási intézményekben a jegyzetelő szolgáltatás beindítására. A pályázat emellett lehetőséget teremt arra is, hogy a szolgáltatást jogszabályi előírás nélkül tereljük előre rögzített szakmai-pénzügyi keretek közé, hiszen a pályázati dokumentációban ilyen kikötések megfogalmazására van mód. További előny, hogy az elnyert támogatás fejében fenntartási kötelezettséget várhatunk el a pályázóktól, azaz biztosíthatjuk, hogy a nyertes intézmények legalább 3 évig működtessék a szolgáltatást. Ez az időszak kiváló lehetőséget teremthet arra, hogy olyan tapasztalatokat gyűjtsünk, amelyek a szolgáltatás későbbi fejlesztésének esetleg jogi szabályozásának alapjául szolgálhatnak. A pályázati keretösszeg természetesen az államháztartás mindenkori állapotán és az uniós források hozzáférhetőségén túl a szolgáltatás eszközigényétől és a potenciális szolgáltatók számától függ FSZK, mint központi szakmai felelős szerepe Jegyzetelő szolgáltatás ismertté tétele A jegyzetelő szolgáltatást ismertté kell tenni, ebben az FSZK meghatározó szerepet játszhat. A megismertetés érdekében a különböző célcsoportok számára specifikus tájékoztató anyagokat szükséges összeállítani, melyeket a különböző kommunikációs csatornákon (weblap, információs füzetek, szóróanyagok) lehet a címzettek számára eljuttatni, ill. hozzáférhetővé tenni. Ezek a következő formákban jelenhetnek meg: 12

13 A jegyzetelő szolgáltatás általános ismertetője az FSZK oldalán váljon hozzáférhetővé. Itt a különböző célcsoportok szerinti bontásban, más-más szemszögből kerülhet bemutatásra a program (fogyatékos diák, jegyzetelő diák, tanár/oktató). Kerüljön külön felsorolásra azon felsőfokú intézmények listája is, ahol a jegyzetelő szolgáltatás működik, hogy a továbbtanulását tervező diákok könnyebben tudjanak az intézmények között választani. A felsőoktatási intézményeknek szóló Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban (tájékoztató anyag) című (OKM/2009. február, OKM web lap) anyagot ki kell egészíteni a jegyzetelő szolgáltatás bemutatásával, a szolgáltatás ajánlásával. Az FSZK honlapjával összehangolva az internetes felvételi tájékoztatóban (http://www.felvi.hu) is megjelenhet a jegyzetelő szolgáltatás ismertetése. Azoknál az intézményeknél, ahol a jegyzetelő szolgáltatás működik, a nevüknél ezt jelezni kell, és egy kapcsolt linkkel az érdeklődőt az FSZK honlapján elérhető információk felé lehet irányítani. Ugyanígy kell eljárni, ha a jelentkező a felvételi eljárás során igénybe kívánja venni a plusz 50 pontot. Ennek bejelölése automatikusan egy ablakot nyithat meg, ahonnan az érintett szintén tovább tud menni az információkat tartalmazó FSZK honlapra. Ugyanezeket az információkat a felsőoktatási intézmények a saját honlapjukon is elérhetővé tehetik, így biztosítva a minél szélesebb körű tájékoztatást. Ezen túlmenően a felsőoktatási intézmények tanulmányi osztályain nyomtatott formában is hozzáférhetővé kell tenni a tájékoztató anyagokat. Nemcsak a fogyatékos diák, hanem a leendő jegyzetelő is felfigyelhet itt a szolgáltatásra. A kihelyezhető tájékoztatókat az FSZK állítsa össze és kinyomtatható formában juttassa el az intézményeknek. Módszertani ajánlás kidolgozása A jegyzetelő szolgáltatást minden, a szolgáltatást működtetni kívánó felsőoktatási intézményben egységes színvonalú és tartalmú szolgáltatásként kell nyújtani, ezért a szolgáltatás elemeit és működtetését meghatározó módszertani ajánlás kidolgozására van szükség. Ennek a felelőse az FSZK legyen. Az ajánlás a főbb elvárások meghatározása mellett engedje a felsőoktatási intézmények számára a saját belső gyakorlatuk kialakítását, a helyi lehetőségekhez való alkalmazkodást, a kialakult helyi jó gyakorlatok alkalmazását. 13

14 Ki kell dolgozni továbbá egy egységes etikai iránymutatást is, amit minden jegyzetelő szolgáltatásban részt vevővel meg kell ismertetni, és aminek betartása minden közreműködővel szemben elvárás, bármilyen részfeladatot lásson is el a szolgáltatás biztosításában. Az etikus viselkedésre azért kell gondot fordítani, mert ettől függ a fogyatékos hallgatók elégedettsége, a szolgáltatás intézményen belüli elfogadása, és a jegyzetek jó minősége is. A jegyzetelő képzés tananyagában már meghatározásra kerültek az etikai követelmények 5, de annak egyes tételeivel a debreceni modellprogramban résztvevő diákok nem értettek egyet (pl. a jegyzetelőtől elvárt a jeles, vagy a jó osztályzat). A tananyagban szereplő etikai követelményeket célszerű néhány felsőoktatási intézmény képviselőjével véleményeztetni, és egy vitamentes szöveg megalkotását kezdeményezni. Az etikai követelmények kialakításának felelőse az FSZK legyen. Kapcsolattartás a felsőoktatási intézményekkel A felsőoktatási intézményekben az intézményi vagy a kari fogyatékosügyi koordinátor feladata lesz a jegyzetelő szolgáltatás megszervezése. Ennek során ő gondoskodik többek között az intézmény illetékes vezetési szintjének tájékoztatásáról is. Annak érdekében, hogy az intézményi fogyatékosügyi koordinátor minél eredményesebben és hatékonyabban meg tudja oldani a jegyzetelő szolgáltatás megszervezését az FSZK adjon segítséget, biztosítson megfelelő támogatást (pl. tájékoztató anyagok átadásával, bemutató előadás, képzés szervezésével, módszertani ajánlás átadásával). Közreműködők képzése, felkészítése A jegyzetelő szolgáltatásban közreműködők számára felkészítést kell biztosítani. Két célcsoport: a fogyatékosügyi koordinátor és/vagy a diszpécser valamint a jegyzetelők számára kiemelkedően fontos a felkészítés. a. Fogyatékosügyi koordinátor ill. diszpécser felkészítése A felkészítés célja, hogy a koordinátorok ill. a diszpécserek saját intézményük adta lehetőségeken belül megfelelő jegyzetelő szolgáltatást alakítsanak ki a fogyatékos diákok számára. A kezdeti segítségnyújtást követően az intézmények önállóan, a napi rutinba 5 Az etikai követelményeket az 5. számú melléklet tartalmazza 14

15 építve legyenek képesek a folyamatos, megbízható színvonalú jegyzetelő szolgáltatás biztosítására. A képzést az FSZK szervezze. A képzés főbb ajánlott elemei: Általános fogyatékosügyi modul Tájékoztató a jegyzetelő szolgáltatásról A különböző szerepek és feladataik bemutatása A jegyzetelő szolgáltatást végzők képzése (beépített modul) Saját élmény a jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál - opció Debreceni Egyetem megkeresése, tájékoztatón való részvétel opció b. Jegyzetelők felkészítése A jegyzetelők képzését az intézményekben célszerű megszervezni, amihez elektronikus formában egységes, e-learning módszerre alapozott tananyagot dolgozott ki az FSZK. Ez a tananyag az FSZK weblapján legyen bárki számára hozzáférhető, de a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadása formalizált eljárásban történjen. Ennek felügyelete az FSZK hatásköre. A jegyzetelésre hivatalosan jelentkező diák regisztrációt követően kerülhet fel az on-line tanfolyamot végzett hallgatók közé. Ennek alapján a sorszámozott tanúsítványt az FSZK állítja ki. 6 Jegyzetelést csak e tanúsítvány birtokában lehessen végezni. Pályázatok lebonyolítása A jegyzetelő szolgáltatás elindításához szükséges infrastruktúra kialakításához célszerű pályázat útján egyszeri forrást biztosítani (lásd 3.4 pontot is). E pályázat lebonyolítása, vagy az abban való közreműködés szintén lehet az FSZK feladata. Adatgyűjtés szervezése, statisztika elkészítése A jegyzetelő szolgáltatás lehetséges hallgatói célcsoportjáról mindeddig megbízható adatokkal nem rendelkezünk. A tényadatok viszont fontos információt tartalmazhatnak a szolgáltatás hasznosságára, fenntarthatóságára vonatkozóan. Ezért szükséges a felsőoktatási intézményektől olyan adatszolgáltatást kérni és kapni, amely a modell végleges kialakításához támpontokat biztosít. Az adatszolgáltatást a pályázatokhoz lehet kapcsolni. Támogatás esetén az intézmény szolgáltasson adatot az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány számára az alábbi tartalommal: 6 A képzés elvégzését igazoló tanúsítványt lásd a 6. számú mellékletben 15

16 a. Jegyzetelők száma b. Igénybevevők száma szak és fogyatékosság típusa szerinti bontásban c. Jegyzetelt órák száma d. Összes költség Az adatkör kialakítása és az adatok feldolgozása az FSZK feladata legyen. Javasoljuk, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a felsőoktatási intézmény által beküldött, a felsőoktatási intézményben tanuló fogyatékossággal elő hallgatók létszámával kapcsolatos adatszolgáltatásban legyen feltüntetve a fogyatékosság típusa és a jegyzetelő szolgáltatást igénybevevők száma is. (Az általunk megismert adatlap 7 szerint az adatszolgáltatás kitér a fogyatékosság típusára, de a feldolgozás csak a 3. számú mellékletben bemutatott dimenziók mentén történik.) 3.6. Ajánlás a felsőoktatási intézmények számára a jegyzetelő szolgáltatás kialakítására, feltételek biztosítására A felsőoktatási intézmények autonómiát élveznek a tekintetben is, hogy milyen formában alakítják ki jegyzetelő szolgálatukat. Az alábbi leírás a szolgáltatás ellátásának megszervezéséhez, működtetéséhez ajánl az eddigi tapasztalatok alapján néhány lehetséges, ill. célszerű megoldást. A jegyzetelő szolgáltatás felelősének kijelölése a. Nem szükséges, hogy a fogyatékosügyi koordinátor lássa el a jegyzetelő szolgáltatással kapcsolatos operatív feladatokat, ezzel ún. diszpécser is megbízható. Az egyetem vezetésének kell eldöntenie, hogy kit bíz meg a diszpécseri feladatkörrel. b. Fontos meghatározni, hogy a diszpécser munkájával kapcsolatban ki lesz az illetékes. Lehet az egyetemi fogyatékosügyi koordinátor, de magasabb szinten az oktatási rektor helyettes vagy a szociális illetve a fogyatékos ügyekben illetékes vezető vagy igazgató is. 7 Az adatszolgáltatásra vonatkozó adatlapot lásd a 7. számú mellékletben 16

17 c. A fogyatékosügyi koordinátor általános feladatai a jegyzetelő szolgáltatással kapcsolatosan: Az intézmény vezetésének tájékoztatása a jegyzetelő szolgálat tárgyi és személyi feltételeiről. Részvétel a szolgálat tárgyi feltételeinek kialakításában. Kapcsolattartás az intézmény vezetőivel, oktatóival. Szoros együttműködés a diszpécserrel a szolgálat folyamatos működése során. d. Diszpécser feladatai a jegyzetelő szolgáltatással kapcsolatosan A szolgálattal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. A szolgáltatás meghirdetése a fogyatékossággal élő hallgatók számára. Közreműködés a jegyzetelő szolgáltatásban közreműködő hallgatók megkeresésében és kiválasztásában A jegyzetelők akadályoztatása esetén a helyettesítések megszervezése Megbeszélések összehívása és vezetése a jegyzetelők részére szemeszterenként 2-3 alkalommal. (Indokolt esetben a szolgáltatást igénybevevő hallgatók is meghívást kaphatnak) Nyilvántartás vezetése a jegyzetelők munkájáról és a teljesítések igazolása. Közreműködés a szolgálat működése során felmerülő problémák kezelésében. Szükség esetén jelzéssel él a fogyatékosügyi koordinátor felé. A diszpécser munkájával kapcsolatos feltételek: Köteles elvégezni a e-learninges jegyzetelőket felkészítő képzést. Rá is vonatkoznak az etikai követelmények. A jegyzetelő szolgálat számára szükséges tárgyi feltételek biztosítása a. Minimum feltételek: Fénymásoló a jegyzetek sokszorosítására. Akadálymentes helyiség, ahol zárható szekrényben lehet tárolni a jegyzeteket, fénymásolatokat. 17

18 Folyamatosan kell biztosítani a jegyzeteléshez az A4-es előre megszerkesztett papírt 8, illetve fénymásoló papírt a sokszorosításhoz. b. Opcionális ajánlások: Közepes vagy nagy teljesítményű, esetleg kóddal, számlálóval ellátott fénymásoló biztosítása, amelyet a jegyzetelők önállóan segítő nélkül tudnak használni. Másik lehetséges megoldás a fénymásolásra, hogy már működő egyetemi egységben kap helyet (pl. könyvtár, diákinformációs iroda) a fénymásolás, de meg kell oldani, hogy legyen, aki a másolást elvégzi és, hogy a jegyzetek elzárhatóak legyenek. Ha 5 főnél több hallássérült veszi igénybe a szolgáltatást, akkor alközpontokat is ki lehet alakítani az intézmény területén. Ideális esetben laptop biztosítható a jegyzetelők számára a jegyzeteléshez. A látássérült hallgatók számára ez a megfelelő jegyzetelési forma, de más számára is biztosíthatók e feltételek. Ha technikailag megoldható, akkor egy adott honlapra kóddal belépve a jegyzetelők feltölthetik a jegyzeteket, ahonnan a hallgatók szintén kód segítségével letölthetik azokat. Ezzel a módszerrel a fénymásolás is kiválthatóvá válik. Oktatók tájékoztatása A felsőoktatási intézmény oktatói számára általános tájékoztatást kell adni a jegyzetelő szolgáltatásról. Az oktatók számára kellő garanciát kell adni, hogy a jegyzetelők és a szolgáltatást igénybevevők megállapodásban vállalják, hogy harmadik személynek nem adják tovább a jegyzeteket és nem élnek vissza a jegyzetekkel. A jegyzetekhez csak a jegyzetelő, a szolgáltatást igénylő, a diszpécser, és kérésre a tanár férhet hozzá. A jegyzetelő szolgálat megszervezése A felsőoktatási intézmény különböző módokon alakíthatja ki a jegyzetelő szolgáltatást: a. Közvetlenül a felsőoktatási intézmény működteti a szolgáltatást az egyetem más szervezeti egységének közreműködésével. Ekkor az intézmény köti a szerződést a 8 Előrekeretezett sablont lásd a 8. számú mellékletben 18

19 közreműködő személyekkel (diszpécser, jegyzetelő), és a díjazást megbízási díjként, vagy számla ellenében fizeti ki. b. A hallgatói önkormányzat is lehet megvalósítója a jegyzetelő szolgálatnak. Ekkor lehetőség van hallgatói juttatásként kifizetni a szolgáltatásban közreműködő jegyzetelők díjait. c. Társadalmi szervezet (egyesület, alapítvány) végzi a szolgáltatást. Ezekben az esetekben felsőoktatási intézmény köt szerződést az adott szervezettel és a szervezet szerződik a diszpécserrel majd a jegyzetelőkkel. Ügyelni kell arra, hogy egyértelmű szerződéses viszonyok jöjjenek létre Ajánlás a felsőoktatási intézmények számára a jegyzetelő szolgáltatás működtetésére Diszpécser megbízása A jegyzetelő szolgáltatás működtetésének helyileg kialakított formája többféle lehet (lásd előző pontot). A diszpécser kiválasztása és alkalmazása a szolgáltatás választott formájától függ. A diszpécser lehet a felsőoktatási intézmény, de lehet a szolgáltatást nyújtó szervezet alkalmazottja vagy megbízottja is. 9 Intézményen belül tájékoztatás megszervezése Az intézmény hallgatói, tanárai számára a jegyzetelő szolgáltatásról a hirdető felületeken és a tanulmányi osztályon legyenek tájékoztató anyagok kihelyezve, amelyen az alap információk között a fogyatékosügyi koordinátor/diszpécser elérhetősége is legyen megadva. A hallgatókban fel kell kelteni az igényt, erre gondot kell fordítani. A kellő mértékű tájékoztatás érdekében az eddig ismertetett megoldásokon túl további kommunikációs lehetőségeket is érdemes kihasználni, pl. A Neptun rendszeren keresztül, valamint a tanulmányi osztály munkatársainak segítségével fokozható a hallgatók tájékoztatása. A félévenként megrendezendő egyetemi/főiskolai fórumon kerüljön bemutatásra a jegyzetelő szolgáltatás, amelyre az érintettek névre szóló meghívót kaphatnak. Célszerű lehetőséget teremteni a kérdések tisztázására, személyes konzultációra is. A kari, egyetemi sajtó is adhat tájékoztatást, lehet hirdetni, vagy riportot készíttetni. 9 Diszpécseri megbízási szerződés mintát lásd a 9. számú mellékletben 19

20 Igények összegyűjtése Az igények jelzésére és fogadására a Neptun rendszert célszerű használni, amelyből a fogyatékosügyi koordinátor vagy a tanulmányi osztály kérdezheti le az érdeklődők névsorát. A lista alapján a fogyatékosügyi koordinátor, vagy a diszpécser keresse meg és tájékoztassa a hallgatókat. Ne legyen alsó limit a szolgáltatás elindításánál, akár 1 fő igénylő esetén is biztosítsák a jegyzetelő szolgáltatást. Jegyzetelők toborzása, kiválasztása, felkészítése Az igények és igénylők megismerését követően lehet a jegyzetelők toborzását elvégezni. Az integráció szempontjából fontos, hogy a jegyzetelők a diáktársak közül kerüljenek ki. Több szempontból is szerencsés, ha a jegyzetelőket a fogyatékos hallgató környezetében lehet megtalálni. Először a fogyatékos hallgató ajánljon jegyzetelőt, és ha ő nem talál, akkor a diszpécser legyen segítségére, közvetítsen a szolgáltatást igénylő hallgató és a potenciális jegyzetelők között. Az igénylésről és a jegyzetelői ajánlásokra célszerű formanyomtatvány biztosítani. 10 Egy fogyatékos hallgató számára 2-3 fő jegyzetelő képes a szolgáltatást biztosítani. A jegyzetelők toborzásánál, kiválasztásánál a következő szempontokat ajánlott figyelembe venni: Lehetőleg csoporttárs legyen vagy Azonos szakra járjon és Azonos vagy magasabb évfolyamra járjon és Az órarendek összehangolhatók legyenek Olvasható kézírása legyen ill. laptopon történő jegyzetelésnél gyorsan tudjon gépelni. Ezekre a szempontokra azért van szükség, mert ha a fogyatékos hallgató és jegyzetelő is egy szakon tanul, akkor jobb minőségű a jegyzet, mert a jegyzetelő ismeri az adott tanegység szakkifejezéseit és tudja, melyek a lényeges információk. Továbbá ha a jegyzetelő még a fogyatékos hallgató csoporttársa is, könnyebb az időpont egyeztetés, a kapcsolattartás, a feladatellátás kisebb terhet ró a jegyzetelőre. A jegyzetelők kiválasztásához a szolgáltatást igénylő véleményét ki kell kérni, lehetőség szerint ő hozza meg a döntést. 10 Az igénybejelentő lap mintát lásd a 10. számú mellékletben 20

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata 2009. december 16. DEBRECEN A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLY- EGYENLŐSÉGÉNEK SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLY- EGYENLŐSÉGÉNEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLY- EGYENLŐSÉGÉNEK SZABÁLYZATA Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.03.09. Határozat száma: 2010/2/9. Hatályos: 2010.03.09. Felelős személy:

Részletesebben

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről Lezárva: 1999. május 31. Hatályos: 2003. I. 1. 29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről A felsőoktatásról

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Felsőoktatási tájékoztató

Felsőoktatási tájékoztató Felsőoktatási tájékoztató A MEOSZ kiemelten foglalkozik a mozgáskorlátozott hallgatók felsőoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésével. A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZegyezmény kimondja,

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember Tartalomjegyzék A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 A TDK célja... 3 Részvételi feltételek

Részletesebben

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT MEGILLETŐ TANULMÁNYI KEDVEZMÉNYEK ÉS AZ EGYETEM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TANULMÁNYI TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL Nftv. 41. (1) A Kormány a) hátrányos

Részletesebben

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai I. Előzmények A 2001. évi CI. Felnőttképzési törvény előírásai szerint a Közalapítvány felnőttképzési szakemberei elkészítették a 2010. évi Éves Képzési Tervet. A törvény 15.. (1) értelmében az Éves Képzési

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ SZABÁLYOK HKR V. FEJEZET MEGJEGYZÉS: A PARAGRAFUSOK SZÁMOZÁSA A TELJES HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Budapest 2007 1. A Hallgatói Véleményezés Szabályzatának hatálya (1) A Hallgatói Véleményezés Szabályzata

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról

A Debreceni Egyetem szabályzata a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról A Debreceni Egyetem szabályzata a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról egységes szerkezetben az 1. számú módosításokkal DEBRECEN 2008. május 15. A Debreceni Egyetem Szenátusa a

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA

ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA Fogyatékossággal Élő Hallgatók a Nyíregyházi Főiskolán 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Tel.: 06-42/599-4000 06-30/676-1089 Honlap: http://www.nyf.hu/hallgató/fogyatékossággal élő

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA SZABÁLYZAT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEKRÕL ÉS KEDVEZMÉNYEKRÕL EGER 2002.

ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA SZABÁLYZAT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEKRÕL ÉS KEDVEZMÉNYEKRÕL EGER 2002. ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA SZABÁLYZAT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEKRÕL ÉS KEDVEZMÉNYEKRÕL EGER 2002. Az oktatási miniszter 29/2002. (V.17.) OM rendelete alapján

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Referencia intézmények szakmai és pénzügyi elszámolásához kapcsolódó főbb irányelvek

Referencia intézmények szakmai és pénzügyi elszámolásához kapcsolódó főbb irányelvek Referencia intézmények szakmai és pénzügyi elszámolásához kapcsolódó főbb irányelvek NRSZH Szociális Főosztály Győri-Zöld Nikoletta 2011.01.27. Budapest Központi célmegjelölés Támogató szolgáltok és közösségi

Részletesebben

2014/2015-ös tanév 2. félév

2014/2015-ös tanév 2. félév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók, nem oktatói személyzet kiegészítő pénzügyi támogatására 2014/2015-ös tanév 2. félév

Részletesebben

A SAJÁTOS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT

A SAJÁTOS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT PANNON EGYETEM A SAJÁTOS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2012. december 13. A határozat száma: 117/2012-2013.(XII.13.) Hatálybalépés: 2013. február 1. A szabályzat karbantartásáért

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

FSZH Szociális Főosztály és a referencia intézmények kapcsolódási pontjai

FSZH Szociális Főosztály és a referencia intézmények kapcsolódási pontjai FSZH Szociális Főosztály és a referencia intézmények kapcsolódási pontjai Farkasné Farkas Gyöngyi főosztályvezető helyettes Budapest 2010. március 04. Statisztikai adatok Finanszírozási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat 4. A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét elősegítő tevékenység intézményi rendje 1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésről

Ügyféltájékoztató. Fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésről Ügyféltájékoztató Fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésről A hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

Debreceni Egyetem. szabályzata. a fogyatékossággal élő hallgatók. esélyegyenlőségének biztosításáról

Debreceni Egyetem. szabályzata. a fogyatékossággal élő hallgatók. esélyegyenlőségének biztosításáról A Debreceni Egyetem szabályzata a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról DEBRECEN 2006. május 25. A Debreceni Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora határozott időre szóló, kiemelkedő teljesítményért járó különdíjra

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Sulyok Tamás fıiskolai adjunktus projektkoordinátor Tanulás és fogyatékosság Egri Kulturális és Mővészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 6/2005. (I. 27) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS TANULMÁNYAIK FOLYTATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL BUDAPEST 2005 2 Az Egyetemi

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapelvek... 3 A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK 24/2012. SZÁMÚ UTASÍTÁSA. az Erasmus Program megvalósításának rendjéről

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK 24/2012. SZÁMÚ UTASÍTÁSA. az Erasmus Program megvalósításának rendjéről Hatály: 2013. 03. 15. - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK 24/2012. SZÁMÚ UTASÍTÁSA az Erasmus Program megvalósításának rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN AZ 5/2013. SZ. REKTORI UTASÍTÁS EZEN UTASÍTÁST

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT

A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT VESZPRÉMI EGYETEM A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT Az Egyetemi Tanács elfogadta: 2004. február 26-án A határozat száma: 64/2003-2004.(II.26.) ET Hatálybalépés: 2004. március 1. I.

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k. S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i R e n d j e

S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k. S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i R e n d j e S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k E s é l y e g y e n l ő s é g i é s F o g y a t é k o s ü g y i B i z o t t s á g S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i R e n d j e 2012 A Szolnoki Főiskola

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben