A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009."

Átírás

1 A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM ÉRTÉKELŐ ZÁRÓ TANULMÁNYA AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA BUDAPEST DECEMBER 1

2 A záró tanulmányt készítette: Berényi András Dr. Juhász Péter Fodor-Gál Valéria Mózes Bea Program koordinátor Klinikai és addiktológia szakpszichológus, szupervízor Debreceni Egyetem Vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály CVS, PVM 1 értékfejlesztési tanácsadó, Közgazda, tanácsadó szakpszichológus Value Hungary Program menedzser FSZK 1 CVS = Certified Value Specialist (SAVE International) PVM = Professional in Value Management (European Governing Board) 2

3 Az 1812 Rochester program - modellkísérlet című program értékelő záró tanulmánya Ajánlás a jegyzetelő szolgáltatás felsőfokú oktatási intézményekben történő biztosítására Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló Bevezető Ajánlás a jegyzetelő szolgáltatás biztosítására Jegyzetelő szolgáltatás meghatározása A jegyzetelő szolgáltatásra vonatkozó a szabályozási szükséglet elemzése Stratégiai partnerség Finanszírozási lehetőségek FSZK, mint központi szakmai felelős szerepe Ajánlás a felsőoktatási intézmények számára a jegyzetelő szolgáltatás kialakítására, feltételek biztosítására Ajánlás a felsőoktatási intézmények számára a jegyzetelő szolgáltatás működtetésére Várható becsült költségek bemutatása Melléklet számú melléklet: a Rochester program eseményei időrendben számú melléklet: Kik számára jelenthet segítséget a jegyzetelő szolgáltatás? számú melléklet: Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban OKM statisztika számú melléklet: Jogszabálygyűjtemény jegyzetelő szolgáltatáshoz számú melléklet: A jegyzetelők etikai követelményei számú melléklet: Tanúsítvány számú melléklet: Adatszolgáltatás az OKM részére a fogyatékos hallgatókról számú melléklet: Jegyzetelő sablon számú melléklet: Diszpécser megbízási szerződés minta számú melléklet: Igénybejelentő lap számú melléklet: Mikor és hogyan kell járulékot fizetni a diákmunka után? számú melléklet: Az értékelemzés folyamata melléklet: Emlékeztető a debreceni modellprogram részvevőivel tartott konzultációról

4 1. Vezetői összefoglaló A Szociális és Munkaügyi Minisztérium több évre visszatekintő kapcsolatot tart fenn az egyesült államokbeli National Technical Institute for the Deaf (Rochester) intézménnyel, elsősorban a felsőoktatásban tanuló siket és nagyothalló tanulókat segítő szolgáltatások magyarországi adaptálásának előkészítésére. Ennek eredménye a 1812 Rochester program modellkísérlet című projekt létrehozása a jegyzetelő segítő szolgáltatás meghonosítása érdekében, és ennek keretében a jegyzetelő szolgáltatás megszervezése a Debreceni Egyetemen. A programot lezáró összegző záró tanulmány elkészítésére az FSZK egy szakértői csoportot hozott létre azzal a céllal, hogy a tapasztalatok alapján tegyen ajánlást a jegyzetelő szolgáltatás magyarországi adaptálására, többek között a jogi szabályozásra, a szervezeti és szervezési struktúrára. Jelen tanulmány e feladatnak tesz eleget. A tanulmányban meghatároztuk a jegyzetelő szolgáltatás tartalmát, és az arra való jogosultságot. Javasoljuk, hogy a jegyzetelő szolgáltatást ne csak a hallássérült diákok számára biztosítsák, hanem minden olyan fogyatékos hallgató számára, akiknél a jegyzetelés valamilyen akadályba ütközik. (3.1. pont) A szabályozási szükségletettel kapcsolatban összegzésként elmondható, hogy a jegyzetelő szolgáltatás szempontjából lényeges általános elveket és rendelkezéseket a hatályos törvényi szabályozás tartalmazza. Az alacsonyabb szintű szabályozásban a jegyzetelő szolgáltatás mivel hazai viszonylatban teljesen új jelenségről van szó sehol sem szerepel nevesítetten, ám annak helyét kijelöli a hatályos Vhr. Ahhoz, hogy a szolgáltatás az egész országban azonos színvonalon, és azonos feltételek mellett működhessen, a jövőben elképzelhető egy olyan miniszteri rendeleti szabályozás megalkotása, amely rögzíti a jegyzetelő szolgálatokkal kapcsolatos elvárásokat, de a jogszabály-alkotási feladat még nem időszerű és nem is szükséges. A jegyzetelő szolgáltatás jelen viszonyok között a felsőoktatási verseny egyik elemeként kezelhető, vagyis olyan lehetőségként, amely jó a hallgatónak, hiszen a felkészülését nagyban megkönnyítő ingyenes szolgáltatáshoz jut, de jó az intézménynek is, hiszen ezáltal vonzóbbá teheti képzését a fogyatékos hallgatók számára, és növelheti presztízsét is, azaz hasznot hoz számára. (3.2. pont) A jegyzetelő szolgálatok kialakításával kapcsolatban fontos a stratégia partnerek, így az SZMM, az OKM, a felsőoktatás intézmények vezetése, a hallgatói önkormányzatok 4

5 képviselete és a fogyatékos érdekvédelmi szervezetek tájékoztatása, előkészítő feladatokba történő bevonása. (3.3. pont). A jegyzetelő szolgáltatás működtetéséhez szükséges forrást a szolgáltatást nyújtó felsőoktatási intézmény költségvetésén belül kell megtalálni. Ennek fedezetéül szolgálhat többek között a fogyatékos hallgatók után járó állami forrásból nyújtott kiegészítő támogatás. Meg kell azonban említeni, hogy a jegyzetelő szolgáltatás egy főre jutó becsült költségei meghaladják a kiegészítő támogatás 1 főre vetített mértékét. Segítséget nyújthat az intézményben működő hallgatói önkormányzat is, amely ugyancsak diszponál olyan források fölött, amely a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások finanszírozását szolgálhatja. A tárgyi-technikai feltételek megteremtéséhez azonban indokolt lehet egyszeri támogatás biztosítása. Ez történhet valamely minisztérium (vagy minisztériumok) fejezeti kezelésű forrásai, illetve az Európai Unió által biztosított infrastrukturális fejlesztésre fordítható forrás terhére. (3.4. pont) Központi szakmai feladatokat célszerű az FSZK-nál ellátni, így többek között a jegyzetelő szolgáltatás ismertté tételét, célcsoport specifikus tájékoztató anyagok elkészítését, módszertani ajánlás kidolgozását, etikai követelmények meghatározását, képzés biztosítását, esetleges pályázatok lebonyolítását. (3.5. pont) A gyakorlati tapasztalatokat összefoglalva ajánlást teszünk a felsőoktatási intézmények számára a jegyzetelő szolgálatok kialakításával és működtetésével kapcsolatban, ami a módszertani ajánlás alapja is lehet. Ahol lehetséges volt, iratmintákkal is segítjük a gyakorlati feladatok megoldását. (3.6. pont és 3.7. pont és a mellékletek) A jegyzetelő szolgáltatással kapcsolatos becsült működési költségek a választott formától, az egyedi megoldásoktól is erősen függve várhatóan eft/fő/szemeszter érték körül alakulhatnak. Az ajánlás végén mellékletben bemutatjuk a javaslatokat megalapozó értékelemzési folyamatot is. (13. melléklet) Budapest, december 17. Fodor-Gál Valéria értékfejlesztési tanácsadó 5

6 2. Bevezető A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Akadálymentesítési Programiroda célja a fogyatékos személyek társadalmi befogadásának és egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése. Kiemelt figyelmet kap az info-kommunikációs akadálymentesítés, ezen belül pedig a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatókat segítő szolgáltatások köre. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium több évre visszatekintő kapcsolatot tart fenn az egyesült államokbeli National Technical Institute for the Deaf (Rochester) intézménnyel, elsősorban a felsőoktatásban tanuló siket és nagyothalló tanulókat segítő szolgáltatások magyarországi adaptálásának előkészítésére. A jegyzetelő segítő szolgáltatás meghonosítása érdekében a 1812 Rochester program modellkísérlet című projekt került létrehozásra 2. A megszerzett tapasztalatok és az összegyűjtött információk alapján 2009-ben jegyzetelő szolgáltatást szerveztek a Debreceni Egyetemen. A szolgáltatást igénybevevő hallássérült hallgatók összesen 6-an voltak az alábbi területekről: I. évfolyam: programtervező informatikus IK I. évfolyam: gépészmérnök MK II. évfolyam: igazgatásszervező ÁJK III. évfolyam: szociális munkás BTK IV. évfolyam: geográfus TK V. évfolyam: agrármérnök MTK A jegyzetelést 14 fő (kezdetben 15 fő) diák végezte. A programot lezáró összegző záró tanulmány elkészítésére az FSZK létrehozott egy szakértői csoportot azzal a céllal, hogy a tapasztalatok alapján tegyen ajánlást a jegyzetelő szolgáltatás magyarországi adaptálására, többek között a jogi szabályozásra, a szervezeti és szervezési struktúrára. Az összegző tanulmány elkészítésének összefogására a Value Hungary kapott felkérést, módszertanként az értékelemzés (Value Methodology) módszer-együttes került kiválasztásra. Az elvégzett munkát, az ajánlások megalapozását a 12. számú mellékletben mutatjuk be. Ajánlásainkat a következő 3. fejezet ismerteti. 2 A program főbb eseményeit időrendben az 1. számú melléklet tartalmazza 6

7 3. Ajánlás a jegyzetelő szolgáltatás biztosítására 3.1. Jegyzetelő szolgáltatás meghatározása A felsőoktatási intézményekben tanuló, fogyatékosságuk miatt önálló jegyzetelésre nem, vagy csak akadályoztatva képes hallgatók számára alapvetően fontos a jegyzetelő szolgáltatás biztosítása. E tanulmány keretein belül jegyzetelő szolgáltatásként értelmezzük azt a tevékenységet, melyet a felsőoktatási intézményekben tanuló, önálló jegyzetelésre nem, vagy csak akadályozottan képes diákok számára az órán, azaz az előadásokon az osztálytermi megbeszéléseken, vitákon a gyakorlatokon és a tanulmányok keretében bemutatásra kerülő filmvetítéseken elhangzott főbb és kiegészítő információk írásbeli rögzítésével a jegyzetelő szolgáltatásra felkészített és megbízott személy végez. Az elkészített jegyzetben benne kell, legyen minden megtanulandó vagy egyéb fontos információ, így a feladatok, hirdetmények és vizsgaidőpontok is. Jegyzetelő szolgáltatás címén nem lehet hang és képfelvételt készíteni. Jegyzetelő szolgáltatásra az a diák jogosult, aki: olyan testi és/vagy érzékszervi fogyatékossággal él (pl. nagyothalló, siket, gyengénlátó, vak, mozgássérült), tanulásban akadályozott (pl. diszlexiás, diszgráfiás), vagy autista 3, amely fogyatékosság akadályozza a jegyzetelést, és aktív hallgatói jogviszonyban áll, és fogyatékosságot igazoló, érvényes szakértői bizottsági véleménnyel rendelkezik, és fogyatékos hallgatók nyilvántartásába regisztrálja magát, és igényli a szolgáltatást, és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges keret-megállapodást megköti és betartja. 3 Részletesebben kifejtve lásd a 2. számú mellékletben. A fogyatékos hallgatók összes létszámára vonatkozó évi OKM statisztikát lásd a 3. számú mellékletben 7

8 3.2. A jegyzetelő szolgáltatásra vonatkozó a szabályozási szükséglet elemzése A hazánkban a évi XCII. törvénnyel ratifikált Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-Egyezmény 24. cikk 2. pontjának c) alpontja a fogyatékos személy oktatása során célként jelöli meg az ésszerű alkalmazkodásról való gondoskodást, e) alpontja pedig a hatékony, személyre szabott támogató intézkedések biztosítását. A 3. pont c) alpontja szerint a fogyatékos személyek oktatásának a számukra legmegfelelőbb módszerrel és eszközökkel, a tudományos és társadalmi fejlődés legmagasabb fokának elérését segítő környezetben kell történnie. Műfajából adódóan az Egyezmény közvetlenül csak az állam számára ír elő kötelezettséget a fentiek tehát nem vonatkoztathatók közvetlenül a felsőoktatási intézményekre, a nemzetközi színtéren megjelenő szakmai irányvonal és a legfontosabb követendő alapelvek tekintetében azonban nemcsak az állam, hanem egy sor más szereplő így például a főiskolák, egyetemek számára is fontos iránymutatást jelent. Lényegében az Egyezményben foglaltakat erősíti meg a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény. Ennek 70/F. -a deklarálja a művelődéshez való jogot, amelyet az állam többek között a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással biztosít. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (Fot.) az Egyezménnyel szemben már valamennyi hazai jogalany által közvetlenül alkalmazandó előírásokat tartalmaz. 2. -ának (3) bekezdése alapelvként rögzíti, hogy a tervezési folyamatok során kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek sajátos szükségleteit, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a bárki által igénybe vehető lehetőségekkel csak különleges megoldások alkalmazása esetén élhetnek. A 13. (1) bekezdése emellett a fogyatékos személy jogaként határozza meg az állapotának megfelelő oktatásban való részvételt. Tanulmányunk témája szempontjából még konkrétabb a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 61. -ának (1) bekezdése, amely előírja, hogy a fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. A fenti szabály kötelezetti köre már egész pontosan körülhatárolható: a törvény egyértelműen a felsőoktatási intézmények számára írja elő, hogy 8

9 igazodjanak a fogyatékos hallgatók adott esetben speciális igényeihez. Olyan hallgatók esetén, akik fogyatékosságuknál fogva az előadások, szemináriumok figyelemmel kísérésében vagy a jegyzetelésben akadályozottak, a fenti kötelezettségek teljesítésének egyik legjobb eszköze a jegyzetelő szolgáltatás biztosítása lehet. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) több olyan részletszabályt is tartalmaz, amely immár nemcsak alapot, de jogi keretet is adhat a jegyzetelő szolgáltatás működtetéséhez. A jegyzetelő szolgáltatás szempontjából a legfontosabb részletszabály a 20. (2) bekezdésének a) alpontja, mely szerint a fogyatékos hallgató a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint veheti igénybe ( ) az intézmény által biztosított, illetve az intézmény által nem biztosított, de más módon rendelkezésre álló személyi és technikai segítségnyújtást és szolgáltatásokat. A jegyzetelő szolgáltatás létezéséről és az igénybe vétel módjáról tehát az adott intézmény szervezeti és működési szabályzatában lehet és szükséges rendelkezni. A jegyzetelő szolgáltatás mindemellett érintheti a hallgató óralátogatási kötelezettségét is, a Vhr. azonban ezt is szabályozza: a 20. (1) bekezdése szerint a fogyatékos hallgató szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése ( ) alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését, (2) bekezdése ehhez kapcsolódóan pedig ugyancsak az intézmény SZMSZ-ére utalja a fogyatékossággal élő hallgatók segítségnyújtásra, mentességre és kedvezményekre irányuló kérelmeivel kapcsolatos részletszabályok rendezését. Összegzésként elmondható tehát, hogy a jegyzetelő szolgáltatás szempontjából lényeges általános elveket és rendelkezéseket a hatályos törvényi szabályozás tartalmazza. 4 Ezen a szinten ennél konkrétabb kötelezettség megfogalmazása nem szükséges, sőt, kifejezetten kerülendő is, hiszen a jegyzetelő szolgáltatás nevesítésével adott esetben elzárnánk az utat más a jövőben kialakuló és esetleg hatékonyabb szolgáltatások, módszerek elől. A törvények mindemellett alapvetően általános jogokat és kötelezettségeket határoznak meg, egy ilyen konkrét szolgáltatásra vonatkozó kötelezettség törvényi szintű rögzítése ezért kodifikációs szempontból sem lenne indokolt. Az alacsonyabb szintű szabályozást áttekintve 4 Jogszabályok kivonatát a 4. számú melléklet tartalmazza 9

10 azt láthatjuk, hogy a jegyzetelő szolgáltatás miután hazai viszonylatban teljesen új jelenségről van szó sehol sem szerepel nevesítetten, ám annak helyét kijelöli a hatályos Vhr. Egy esetleges új, rendeleti szintű szabályozás szükségessége elsősorban stratégiai döntés illetve értékválasztás kérdése. Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a felsőoktatási intézmények csak azt a feladatot teljesítik, amelyre őket valamely jogszabály kifejezetten kötelezi, akkor Vhrben szükséges rögzíteni a jegyzetelő szolgáltatás működtetésének kötelezettségét. Ha ezzel szemben úgy tekintünk a jegyzetelő szolgáltatásra, mint a felsőoktatási intézmények közötti verseny egyik tényezőjére melynek működtetésével az intézmény évről évre hallgatókat, és ezzel forrást is nyerhet, akkor nincs szükség ilyen előírásra. A szolgáltatás jellegét és egyes aspektusait áttekintve a munkacsoport az utóbbi álláspontra helyezkedett, és úgy ítélte meg, hogy a felsőoktatási intézményeket nem indokolt jogszabályban kötelezni a szolgáltatás működtetésére. Ahhoz, hogy a szolgáltatás az egész országban azonos színvonalon, és azonos feltételek mellett működhessen, a jövőben elképzelhetőnek tartjuk egy olyan miniszteri rendeleti szabályozás megalkotását, amely többek között rögzíti a jegyzetelőkkel szemben támasztott elvárásokat, a munkájukért járó díjazás egyes kérdéseit, stb.. Úgy véljük azonban, hogy a programot érintően annak modell-jellegéből adódóan még nem áll rendelkezésünkre elegendő tapasztalat ahhoz, hogy ezeket a feltételeket meghatározzuk, ezért ez a feladat nem időszerű. A fentieket összefoglalva tehát a munkacsoport arra az álláspontra jutott, hogy a jegyzetelő szolgáltatást érintő új jogi szabályozási lépés megtétele egyelőre nem szükséges Stratégiai partnerség A jegyzetelő szolgáltatás tervezése során annak elindítása előtt feltétlenül szükséges felkutatni azokat a szervezeteket, akik stratégiai partnerként vehetnek részt az előkészítésben illetve a megvalósításban. Államigazgatási szinten az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkársága valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztálya lehet az elsődleges partner. 10

11 A felsőoktatási intézmények vezetőit szintén be kell vonni a jegyzetelő szolgálatokkal kapcsolatos előkészítő folyamatba (pl. pályázat-előkészítés, esetleges szabályozási feladatok meghatározása). A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája szintén fontos partner, akiket már a tervezésnél meg kell keresni annak érdekében, hogy a megvalósítás és esetleg a finanszírozás tekintetében az egyes karok HÖK-jei egységes hozzáállással tudják támogatni a szolgáltatást. Mindezek mellett a Semmit rólunk nélkülünk elv érvényesítéseként folyamatosan konzultálni szükséges az érintett fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetekkel, köztük elsősorban a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével, illetve a valamennyi fogyatékossági ág érdekvédelmét tömörítő Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal. A központi szervezeteken túl külön is érdemes megkeresni azokat a helyi szervezeteket, amelyek területén felsőoktatási intézmény működik Finanszírozási lehetőségek A jegyzetelő szolgáltatás finanszírozását illetően fontos elválasztanunk a szolgáltatás feltételeinek kialakításához, beindításához szükséges forrás biztosítását illetve a működtetéshez szükséges folyamatos finanszírozást. Ahogy korábban is utaltunk rá, a munkacsoport a jegyzetelő szolgáltatást a felsőoktatási verseny egyik elemeként kezeli, vagyis olyan lehetőségként, amely jó a hallgatónak, hiszen a felkészülését nagyban megkönnyítő ingyenes szolgáltatáshoz jut, de jó az intézménynek is, hiszen ezáltal vonzóbbá teheti képzését a fogyatékos hallgatók számára, és növelheti presztízsét is, azaz hasznot hoz számára. Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a fogyatékosságügy területén ma már általános az ún. mainstreaming elv alkalmazása, vagyis annak a szemléletnek az érvényesítése, hogy az esélyegyenlőség megteremtése nem egy-egy elkülönült, kifejezetten erre szakosodott szerv központi feladata, hanem minden egyes személy vagy szervezet felelőssége a saját tevékenységét, szolgáltatásait érintően. A fentiekből kiindulva tehát a szolgáltatás működtetéséhez szükséges forrást mindenképpen a szolgáltatást nyújtó felsőoktatási intézmény költségvetésén belül kell megtalálni. Ennek fedezetéül szolgálhat többek között a fogyatékos hallgatók után járó kiegészítő támogatás, amelyet az intézmények évről évre állami forrásból kapnak éppen azzal a céllal, hogy a 11

12 fogyatékos hallgatóknak nyújtott speciális szolgáltatások esetleges többletköltségét fedezze. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ez a forrás önmagában nem fedezi teljes mértékben a jegyzetelő szolgáltatás 1 főre becsült költségeit (lásd a 3.8 pontot is). Segítséget nyújthat az adott karon működő hallgatói önkormányzat is, amely ugyancsak diszponál olyan források fölött, amely a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások finanszírozását szolgálja. Miután a szolgáltatás működtetéséhez tárgyi-technikai háttér is szükséges, ezek beszerzéséhez indokolt lehet egyszeri támogatás biztosítása az intézmények számára. Ez történhet valamely minisztérium (vagy minisztériumok) fejezeti kezelésű forrásai, illetve az Európai Unió által biztosított infrastrukturális fejlesztésre fordítható forrás terhére. A támogatás pályázati úton történő szétosztásának több előnye is van. Az első, hogy a jelentkezők számából és a benyújtott pályamunkák minőségéből következtethetünk arra, hogy pillanatnyilag milyen hajlandóság esetleg elköteleződés mutatkozik a felsőoktatási intézményekben a jegyzetelő szolgáltatás beindítására. A pályázat emellett lehetőséget teremt arra is, hogy a szolgáltatást jogszabályi előírás nélkül tereljük előre rögzített szakmai-pénzügyi keretek közé, hiszen a pályázati dokumentációban ilyen kikötések megfogalmazására van mód. További előny, hogy az elnyert támogatás fejében fenntartási kötelezettséget várhatunk el a pályázóktól, azaz biztosíthatjuk, hogy a nyertes intézmények legalább 3 évig működtessék a szolgáltatást. Ez az időszak kiváló lehetőséget teremthet arra, hogy olyan tapasztalatokat gyűjtsünk, amelyek a szolgáltatás későbbi fejlesztésének esetleg jogi szabályozásának alapjául szolgálhatnak. A pályázati keretösszeg természetesen az államháztartás mindenkori állapotán és az uniós források hozzáférhetőségén túl a szolgáltatás eszközigényétől és a potenciális szolgáltatók számától függ FSZK, mint központi szakmai felelős szerepe Jegyzetelő szolgáltatás ismertté tétele A jegyzetelő szolgáltatást ismertté kell tenni, ebben az FSZK meghatározó szerepet játszhat. A megismertetés érdekében a különböző célcsoportok számára specifikus tájékoztató anyagokat szükséges összeállítani, melyeket a különböző kommunikációs csatornákon (weblap, információs füzetek, szóróanyagok) lehet a címzettek számára eljuttatni, ill. hozzáférhetővé tenni. Ezek a következő formákban jelenhetnek meg: 12

13 A jegyzetelő szolgáltatás általános ismertetője az FSZK oldalán váljon hozzáférhetővé. Itt a különböző célcsoportok szerinti bontásban, más-más szemszögből kerülhet bemutatásra a program (fogyatékos diák, jegyzetelő diák, tanár/oktató). Kerüljön külön felsorolásra azon felsőfokú intézmények listája is, ahol a jegyzetelő szolgáltatás működik, hogy a továbbtanulását tervező diákok könnyebben tudjanak az intézmények között választani. A felsőoktatási intézményeknek szóló Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban (tájékoztató anyag) című (OKM/2009. február, OKM web lap) anyagot ki kell egészíteni a jegyzetelő szolgáltatás bemutatásával, a szolgáltatás ajánlásával. Az FSZK honlapjával összehangolva az internetes felvételi tájékoztatóban (http://www.felvi.hu) is megjelenhet a jegyzetelő szolgáltatás ismertetése. Azoknál az intézményeknél, ahol a jegyzetelő szolgáltatás működik, a nevüknél ezt jelezni kell, és egy kapcsolt linkkel az érdeklődőt az FSZK honlapján elérhető információk felé lehet irányítani. Ugyanígy kell eljárni, ha a jelentkező a felvételi eljárás során igénybe kívánja venni a plusz 50 pontot. Ennek bejelölése automatikusan egy ablakot nyithat meg, ahonnan az érintett szintén tovább tud menni az információkat tartalmazó FSZK honlapra. Ugyanezeket az információkat a felsőoktatási intézmények a saját honlapjukon is elérhetővé tehetik, így biztosítva a minél szélesebb körű tájékoztatást. Ezen túlmenően a felsőoktatási intézmények tanulmányi osztályain nyomtatott formában is hozzáférhetővé kell tenni a tájékoztató anyagokat. Nemcsak a fogyatékos diák, hanem a leendő jegyzetelő is felfigyelhet itt a szolgáltatásra. A kihelyezhető tájékoztatókat az FSZK állítsa össze és kinyomtatható formában juttassa el az intézményeknek. Módszertani ajánlás kidolgozása A jegyzetelő szolgáltatást minden, a szolgáltatást működtetni kívánó felsőoktatási intézményben egységes színvonalú és tartalmú szolgáltatásként kell nyújtani, ezért a szolgáltatás elemeit és működtetését meghatározó módszertani ajánlás kidolgozására van szükség. Ennek a felelőse az FSZK legyen. Az ajánlás a főbb elvárások meghatározása mellett engedje a felsőoktatási intézmények számára a saját belső gyakorlatuk kialakítását, a helyi lehetőségekhez való alkalmazkodást, a kialakult helyi jó gyakorlatok alkalmazását. 13

14 Ki kell dolgozni továbbá egy egységes etikai iránymutatást is, amit minden jegyzetelő szolgáltatásban részt vevővel meg kell ismertetni, és aminek betartása minden közreműködővel szemben elvárás, bármilyen részfeladatot lásson is el a szolgáltatás biztosításában. Az etikus viselkedésre azért kell gondot fordítani, mert ettől függ a fogyatékos hallgatók elégedettsége, a szolgáltatás intézményen belüli elfogadása, és a jegyzetek jó minősége is. A jegyzetelő képzés tananyagában már meghatározásra kerültek az etikai követelmények 5, de annak egyes tételeivel a debreceni modellprogramban résztvevő diákok nem értettek egyet (pl. a jegyzetelőtől elvárt a jeles, vagy a jó osztályzat). A tananyagban szereplő etikai követelményeket célszerű néhány felsőoktatási intézmény képviselőjével véleményeztetni, és egy vitamentes szöveg megalkotását kezdeményezni. Az etikai követelmények kialakításának felelőse az FSZK legyen. Kapcsolattartás a felsőoktatási intézményekkel A felsőoktatási intézményekben az intézményi vagy a kari fogyatékosügyi koordinátor feladata lesz a jegyzetelő szolgáltatás megszervezése. Ennek során ő gondoskodik többek között az intézmény illetékes vezetési szintjének tájékoztatásáról is. Annak érdekében, hogy az intézményi fogyatékosügyi koordinátor minél eredményesebben és hatékonyabban meg tudja oldani a jegyzetelő szolgáltatás megszervezését az FSZK adjon segítséget, biztosítson megfelelő támogatást (pl. tájékoztató anyagok átadásával, bemutató előadás, képzés szervezésével, módszertani ajánlás átadásával). Közreműködők képzése, felkészítése A jegyzetelő szolgáltatásban közreműködők számára felkészítést kell biztosítani. Két célcsoport: a fogyatékosügyi koordinátor és/vagy a diszpécser valamint a jegyzetelők számára kiemelkedően fontos a felkészítés. a. Fogyatékosügyi koordinátor ill. diszpécser felkészítése A felkészítés célja, hogy a koordinátorok ill. a diszpécserek saját intézményük adta lehetőségeken belül megfelelő jegyzetelő szolgáltatást alakítsanak ki a fogyatékos diákok számára. A kezdeti segítségnyújtást követően az intézmények önállóan, a napi rutinba 5 Az etikai követelményeket az 5. számú melléklet tartalmazza 14

15 építve legyenek képesek a folyamatos, megbízható színvonalú jegyzetelő szolgáltatás biztosítására. A képzést az FSZK szervezze. A képzés főbb ajánlott elemei: Általános fogyatékosügyi modul Tájékoztató a jegyzetelő szolgáltatásról A különböző szerepek és feladataik bemutatása A jegyzetelő szolgáltatást végzők képzése (beépített modul) Saját élmény a jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál - opció Debreceni Egyetem megkeresése, tájékoztatón való részvétel opció b. Jegyzetelők felkészítése A jegyzetelők képzését az intézményekben célszerű megszervezni, amihez elektronikus formában egységes, e-learning módszerre alapozott tananyagot dolgozott ki az FSZK. Ez a tananyag az FSZK weblapján legyen bárki számára hozzáférhető, de a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadása formalizált eljárásban történjen. Ennek felügyelete az FSZK hatásköre. A jegyzetelésre hivatalosan jelentkező diák regisztrációt követően kerülhet fel az on-line tanfolyamot végzett hallgatók közé. Ennek alapján a sorszámozott tanúsítványt az FSZK állítja ki. 6 Jegyzetelést csak e tanúsítvány birtokában lehessen végezni. Pályázatok lebonyolítása A jegyzetelő szolgáltatás elindításához szükséges infrastruktúra kialakításához célszerű pályázat útján egyszeri forrást biztosítani (lásd 3.4 pontot is). E pályázat lebonyolítása, vagy az abban való közreműködés szintén lehet az FSZK feladata. Adatgyűjtés szervezése, statisztika elkészítése A jegyzetelő szolgáltatás lehetséges hallgatói célcsoportjáról mindeddig megbízható adatokkal nem rendelkezünk. A tényadatok viszont fontos információt tartalmazhatnak a szolgáltatás hasznosságára, fenntarthatóságára vonatkozóan. Ezért szükséges a felsőoktatási intézményektől olyan adatszolgáltatást kérni és kapni, amely a modell végleges kialakításához támpontokat biztosít. Az adatszolgáltatást a pályázatokhoz lehet kapcsolni. Támogatás esetén az intézmény szolgáltasson adatot az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány számára az alábbi tartalommal: 6 A képzés elvégzését igazoló tanúsítványt lásd a 6. számú mellékletben 15

16 a. Jegyzetelők száma b. Igénybevevők száma szak és fogyatékosság típusa szerinti bontásban c. Jegyzetelt órák száma d. Összes költség Az adatkör kialakítása és az adatok feldolgozása az FSZK feladata legyen. Javasoljuk, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a felsőoktatási intézmény által beküldött, a felsőoktatási intézményben tanuló fogyatékossággal elő hallgatók létszámával kapcsolatos adatszolgáltatásban legyen feltüntetve a fogyatékosság típusa és a jegyzetelő szolgáltatást igénybevevők száma is. (Az általunk megismert adatlap 7 szerint az adatszolgáltatás kitér a fogyatékosság típusára, de a feldolgozás csak a 3. számú mellékletben bemutatott dimenziók mentén történik.) 3.6. Ajánlás a felsőoktatási intézmények számára a jegyzetelő szolgáltatás kialakítására, feltételek biztosítására A felsőoktatási intézmények autonómiát élveznek a tekintetben is, hogy milyen formában alakítják ki jegyzetelő szolgálatukat. Az alábbi leírás a szolgáltatás ellátásának megszervezéséhez, működtetéséhez ajánl az eddigi tapasztalatok alapján néhány lehetséges, ill. célszerű megoldást. A jegyzetelő szolgáltatás felelősének kijelölése a. Nem szükséges, hogy a fogyatékosügyi koordinátor lássa el a jegyzetelő szolgáltatással kapcsolatos operatív feladatokat, ezzel ún. diszpécser is megbízható. Az egyetem vezetésének kell eldöntenie, hogy kit bíz meg a diszpécseri feladatkörrel. b. Fontos meghatározni, hogy a diszpécser munkájával kapcsolatban ki lesz az illetékes. Lehet az egyetemi fogyatékosügyi koordinátor, de magasabb szinten az oktatási rektor helyettes vagy a szociális illetve a fogyatékos ügyekben illetékes vezető vagy igazgató is. 7 Az adatszolgáltatásra vonatkozó adatlapot lásd a 7. számú mellékletben 16

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Monitorozási Rendszer Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben