KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 a Mszaki-Szellemi Alkotásért kiemelkeden közhasznú szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Az Alapítvány adószáma: Az Alapítvány nyilvántartási /sor/száma: 1284 Az Alapítványt a Fvárosi Bíróság az január 12-én kelt, 13. Pk /1991/15. számú VÉGZÉS-ben kiemelkeden közhasznú szervezetnek minsítette. Az Alapítvány az évi CLVI. tv c./ pontjának alábbi alpontjai szerinti közhasznú tevékenységet folytat: 3. tudományos tevékenység, kutatás 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 6. kulturális örökség megóvása A közhasznú jogállás megszerzésének idpontja: január 1. A MÉRLEG évi eredménye: fösszege: eft eft. Budapest, április 20. Garay Tóth János a kuratórium elnöke

2 Pénzügyi helyzet 1. Bevételek 2. Kiadások 3. Értelmezések Tartalomjegyzék Közhasznú (cél szerinti) tevékenység 1. Hazai és nemzetközi Gábor Dénes-díj 2. In memoriam Gábor Dénes elismer oklevél 3. Ünnepélyes díjátadás a Parlament Frendiházi termében 4. Gábor Dénes emlékprogramok 4.1 Emlékülés 4.2 Emlékverseny 4.3 Egyéb emlékápoló programok 5. Egyéb közhasznú tevékenység 5.1 Gábor Dénes díjasok klubja 5.2 Képzés Alapítványi mködés Mellékletek Egyszersített mérleg 2006 Közhasznú eredménylevezetés Tájékoztató adatok Kimutatás költségvetési (minisztériumi) támogatás felhasználásáról Kimutatás a vagyon felhasználásáról Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Kimutatás a vezet tisztségviselknek nyújtott szolgáltatásokról Kimutatás a közhasznú bevételekrl A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 2/17

3 1. Bevételek A 2006 évi célok megvalósítására érkezett közhasznú bevétel sajnos elmaradt a várhatótól, költségtervünk 99 %-ra teljesült, ezért az alapítványi vagyon csökkent. A Nemzeti Civil Alapprogramnál a mködésre 1,4 MFt támogatást nyertünk el. A támogatások felhasználására vonatkozó valamennyi beszámolót elkészítettük és határidben benyújtottuk az adományozó szervezet részére. Az állampolgárok személyi jövedelemadója 1 %-ának részünkre történ felajánlásából származó Ft-ot teljes egészében a (nemzetközi) Gábor Dénes díjjal kapcsolatos költségek egy hányadának fedezésére fordítottuk. Bevételeink 8 %-át a kamatok (értékpapír és folyószámla) biztosították ban vállalkozási tevékenységünk nem volt. 2. Kiadások A 2006 évi feladatainkat eft-ból finanszíroztuk. Fizetési kötelezettségeinknek minden esetben határidre eleget tettünk. A költségek 28,9 %-a anyag-, 56,6 %-a személyi-, 8 %-a közteher- és 5 %-a egyéb jelleg. Az értékcsökkenési leírás a költségek 1,5 %-a volt. A személyi jelleg kifizetések több mint felét (59 %) a Gábor Dénes díjjal járó pénzdíj és az ösztöndíjak alkotják. Az anyagköltség 33,8 %-át a különböz kiadványok (album, díjazottakat népszersít anyagok) elállítására, 53,9 %-át a díjak rekvizitumaira és az ünnepélyes díjátadásra, 11,5 %- át kommunikációra (posta, telefon, internet) fordítottuk. A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák. 3. Értelmezések A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvekben a gazdasági eseményeket, ügyleteket a vonatkozó számviteli alapelvnek (a tartalom elsdlegessége a formával szemben) megfelelen a tényleges gazdasági tartalmuk szerint számoljuk el és mutatjuk be. A Kimutatás a cél szerinti juttatásokról c. táblában az adóköteles pénzbeli juttatások között a hazai és nemzetközi Gábor Dénes díjjal járó pénz, az adómentes pénzbeli juttatások között az ösztöndíj címen kifizetett összeg szerepel. A Kimutatás a vezet tisztségviselknek nyújtott szolgáltatásokról c. táblában a tiszteletdíj a kuratórium és a Felügyel Bizottság elnöke és tagjai részére kifizetett, egy éves idtartamra járó összeget tartalmazza. A költségtérítésben az autópálya díjak és a személygépkocsi használati díjak szerepelnek. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 3/17

4 Közhasznú (cél szerinti) tevékenység 1.1 Nemzetközi Gábor Dénes-díj Az ötödik alkalommal a Magyar Tudományos Akadémia, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal védnökségével nemzetközi szinten meghirdetett díjra a Gábor Dénes munkássága szellemében inspirált területeken (alkalmazott fizika, mszaki alapkutatások, informatikát megalapozó eredmények), vagy az ott elért kutatási eredményeket hasznosító tudományos szakterületeken (pl. az orvostudomány területén) dolgozó, a pályázat beadásának évében a 35. életévét betölt vagy fiatalabb, elssorban PhD fokozattal már rendelkez vagy PhD képzésben részt vev tudományos kutatók pályázhattak. A díj egy 130 mm átmérj ezüst medálból, és 7500 USD összeg pénzdíjból állt, melyet a 12 tagú nemzetközi Díjbizottság javaslata alapján a NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma ítélt oda egy magyar és egy külföldi állampolgárságú fiatal kutatónak. Nemzetközi Gábor Dénes-díjban részesült: Dr. Nico F. Declercq fizikus, a Georgia Institute of Technology professzora, a különböz károsodásokat szenvedett anyagok, a nano-anyagok ultraszonikus, nem destruktív vizsgálata, a diffrakció miniatr hullámos felületekre, piramisokra és ókori színházakra gyakorolt hatásának valamint az akuszto-optika, a fizikai akusztika és az elektroaktív habok kutatása terén elért eredményeiért, Dr. Czirók András fizikus, az ELTE Biológiai Fizika tanszék adjunktusa, a University of Kansas Medical Center Anatómia és Sejtbiológia tanszék részállású kutatója, a biológiai rendszerek önszervezdésének kutatása, a sejtek és környezetük kölcsönhatásának vizsgálata terén elért eredményeiért, melyek hozzájárulhatnak a mesterséges szövetek elállításához és fenntartásához. 1.2 Hazai Gábor Dénes-díj A tizennyolcadik alkalommal, nyilvánosan meghirdetett Gábor Dénes-díj felhívás alapján a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a mszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezeti továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakemberek terjeszthették fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkez szakembereket, akik: jelents tudományos és/vagy mszaki-szellemi alkotást hoztak létre, tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megrzéséhez, személyes közremködésükkel nagyon jelents mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez. A Kuratórium által véglegesített hazai és a nemzetközi Gábor Dénes-díj felhívásokat részben közvetlen megkeresés, részben a média segítségével ismertettük, népszersítettük. a./ Közvetlen megkeresés útján Az augusztusban 1100 címre küldött levélben az aktuális innovációs eredményeket ismer szakembereket arra kértük, hogy saját hírcsatornájukon keresztül (hírlevél, honlap, szaklap, szakmai kapcsolatok, stb.) terjesszék és népszersítsék a felhívást, segítsék el a potenciális jelöltek megismerését és lehetség szerint kezdeményezzék az arra alkalmasnak ítélt szakemberek Gábor Dénes-díjjal való elismerését. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 4/17

5 A kiküldött levelek címzettjei között voltak: Média képviselk (napi és szaksajtó, rádió, TV, honlap üzemeltetk) MTA rendes és levelez tagjai, az MTA doktor képviseli MTESZ és tagegyesületei Területi Kereskedelmi és Iparkamarák (elnök, titkár, ipari tagozati alelnök) Magyar Mérnökkamara (területi és szakterületi vezetk) Nagyvállalati vezetk MGyOSz és tagvállalati képviseli Gábor Dénes-díjjal korábbiakban kitüntetettek Egyetemek, fiskolák vezeti Elmúlt évi felterjesztk, ajánlók b./ Média segítségével (napi és a szaksajtó, rádió és a televízió, internet) Médiatükör (OBSERVER jelentések alapján) Sajtó Agrárium Rövid felhívás BOSS Szeptember Teljes felhívás Elektrotechnika Rövid felhívás Élelmiszer Rövid felhívás Energiagazdálkodás 4. szám Rövid felhívás Építéstechnika Rövid felhívás IT-BUSINESS Rövid felhívás Kertészet és Szlészet Teljes felhívás Közéleti Gazdasági Krónika Teljes felhívás + GD életrajz MAG Kutatás, Fejlesztés és Környezet Teljes felhívás Magyar Mezgazdaság Teljes felhívás Mérnök Újság Teljes felhívás MISZ Hírlevél Teljes felhívás MM Mszaki Magazin Rövid felhívás Vas Népe Rövid felhívás Vasárnapi Hírek Rövid felhívás A népszersítés eredményeként összesen 65 felterjesztés érkezett. A bírálat során a felterjesztésekbl mindössze hármat kellett formai okok miatt kizárni. A NOVOFER Alapítvány kuratóriumának 2006 novemberi döntése alapján Gábor Dénes díjban részesültek: Bogsch Erik vegyészmérnök, gazdasági mérnök, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezérigazgatója, a hazai gyógyszergyártás nemzetközi tekintélyének megrzése, a Richter kiemelkeden sikeres stratégiájának kidolgozása, kutatási-fejlesztési tevékenységének ösztönzése, az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése és fenntartása, a társaság szellemi termékeinek védelme, a környezetbarát technológiák bevezetése terén elért eredményeiért, a hosszú évek óta folytatott és kiemelkeden sikeres irányító tevékenységéért, a kutatásösztönz, innovatív szemlélet vezetési módszer alkalmazásáért, A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 5/17

6 Dr. Kertész Zoltán agrármérnök, genetikus szakmérnök, a mezgazdasági tudomány doktora, a Gabonatermesztési Kutató Kht. kutató professzora, a búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése, a hibridbúza elállítás elvi és megvalósítási lehetségeinek kutatása, a szelekciós és fajtafenntartási eljárások tökéletesítése, a homogén búzaformák elállítása és fenntartása terén elért eredményeiért, 56 búzafajta elállításában való alkotó részvételéért, Dr. Sallai Gyula villamosmérnök, a mszaki tudomány doktora, a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezet egyetemi tanára, stratégiai rektor-helyettese, a távközlési, információs és média technológiák konvergenciájának értéklánc alapú komplex modellezésében, a magyarországi szélessávú távközlés stratégiájának kidolgozásában elért innovatív eredményeiért, a hazai infokommunikáció szabályozás és menedzsment oktatásban nyújtott és nemzetközi elismerést is szerzett iskolateremt munkásságáért, Dr. Rudas Imre matematikus, az MTA doktora, a Budapesti Mszaki Fiskola egyetemi tanára és rektora, az irányítástechnika, a robotok és a nem lineáris rendszerek irányítása, a környezet védelme terén elért tudományos eredményeiért ill. kutatás-fejlesztési projektek megvalósításáért, a felsfokú szakember képzésben vállalt eredményes oktatói munkájáért, továbbá a kutatási területén megvalósult hazai és nemzetközi együttmködések indukálásáért, Dr. Petis Mihály agrármérnök, vállalatgazdálkodási szakmérnök, címzetes fiskolai tanár, a Bátorcoop Szövetkezet elnöke, a Bátor Trade Kft. ügyvezetje, az állattenyésztés, a növénytermesztés és az energiatermelés tápanyag és energia körforgalmi összhangjának megteremtése, Nyírbátor város és környéke környezeti terhelésének csökkentése és környezeti értékeinek hosszú távú megrzése, a hátrányos helyzet térségben a foglalkoztatottság fenntartása és növelése terén elért eredményeiért, a biogáz program indításában és megvalósításában vállalt meghatározó tevékenységéért, Dr. Sarkadi Balázs osztályvezet forvos, akadémikus, az Országos Gyógyintézeti Központ Haematológiai és Immunológiai Intézetének kutatási igazgató-helyettese, a nemzetközi szinten is kiemelked kutatás-fejlesztési tevékenységéért, iskolateremt kutatási eredményeinek széleskör nemzetközi publikálásáért, a magyar orvosbiológiai kutatási eredmények ipari hasznosítását segít közremködéséért, innovatív vállalkozások alapításáért, nevezetesen a biológiai membránok és membrán-transzporterek szerkezetének és mködésének vizsgálata, az ssejt kutatás terén elért eredményeiért, a hatékony gyógyszertervezést, a személyre szabott terápia megválasztását biztosító találmányok kidolgozásában vállalt szerepéért, Dr. Molnár Béla belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Sejtanalitikai Laboratóriumának vezetje, a virtuális mikroszkópia ill. a digitális hisztológia elméletének kidolgozásáért, eszközeinek kifejlesztéséért, az eljárás hazai és nemzetközi elterjesztésében végzett kiemelkeden sikeres tevékenységéért, a graduális hisztológiai oktatás létrejöttében vállalt meghatározó tevékenységéért, a virtuális mikroszkópos alkalmazások fejlesztésén munkálkodó és világszinten elismert spin-off cég megszervezéséért. A díjjal járó pénzjutalmat Bogsch Erik felajánlotta a Dr. Schaffer Károly emlékére létrehozott alapítvány javára. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 6/17

7 2. In memoriam Gábor Dénes elismer oklevél A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma, köszönete és elismerése jeléül In memoriam Gábor Dénes oklevelet adományozott - Czigány Magda, az Imperial College London Könyvtárának nyugalmazott figazgatója részére, azért az önzetlenül végzett és évtizede tartó szakmai közremködésért, mellyel hozzájárult a névadó emlékének ápolását célzó alapítványi munkához, - a szegedi Gábor Dénes Gimnázium és Mszaki Szakközépiskola tantestületének, a névadó emlékének gondozásáért, a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny országos szint rendszeres megszervezéséért, a fiatal tehetségek felkutatásáért, - a SOLART Produkció alkotó kollektívájának, a DUNA TV. HEURÉKA cím msorának szerkesztéséért, az értéket jelent tudományos, mszaki-fejlesztési eredmények közvetítéséért, a névadó emlékének ápolásáért, a Gábor Dénes-díj és a díjjal kitüntetett alkotók népszersítéséért. 3. Ünnepélyes díjátadás a Parlament Frendiházi termében A 2006 évi hazai és nemzetközi Gábor Dénes-díjat december 21-én, az Országház Frendiházi termében ötszáz vendég jelenlétében tartott ünnepségen, az illetékes tárcák és érdekvédelmi szervezetek fels szint vezeti valamint a sajtó, rádió és televízió képviseli eltt vehették át a kiválasztott szakemberek. A Himnusszal 11 órakor kezdd ünnepséget megelzen a vendégek megtekinthettek néhány filmet Gábor Dénesrl, a holográfiáról és a NOVOFER Alapítványról ill. a díj történetérl, majd egy vetített eladás keretében megismerhették a Gábor Dénes-díjjal 1989 óta kitüntetett szakembereket és tájékoztatást kaptak a rendezvényt támogató szervezetekrl. A díjátadási ünnepségen Mandur László országgylési alelnök köszöntötte a vendégeket, az Alapító képviseletében Jamrik Péter vezérigazgató tartott beszédet és Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szólt a kutatás-fejlesztés aktuális kérdéseirl. A Gábor Dénes-díjakat Garay Tóth János kuratóriumi elnök és Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter, Szilvásy György MEH miniszter, Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, Boda Miklós, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke adta át. A nemzetközi Gábor Dénes-díjat Garay Tóth János kuratóriumi elnök, Vizi E. Szilveszter MTA elnök és Keviczky László díjbizottsági elnök kezébl vehették át a kitüntetettek. Az In memoriam Gábor Dénes elismer okleveleket a kuratórium elnöke és Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke nyújtotta át. A Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj -at dr. Molnár Károly rektor úr közremködésével vehette át Geresdi Attila hallgató. Az egyes díjak átadását követen Kóka János, Szilvásy György, Kiss Péter, Boda Miklós, Vizi E. Szilveszter, Bendzsel Miklós és Molnár Károly röviden értékelte az elismert szakember teljesítményét. A díjazottak tiszteletére rendezett állófogadást Vizi E. Szilveszter elnök úr pohárköszöntje nyitotta meg. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 7/17

8 Az ünnepségen nagy számban megjelentek a sajtó, a rádió és a televízió képviseli, riporterei. Az eseményrl a Magyar Rádió Kossuth adója és a Klub Rádió több alkalommal, a DUNA TV még aznap beszámolt, a Népszava, a Magyar Hírlap, a budapesti és az országos METRO jelentetett meg tudósítást, továbbá az Internet informálta a közvéleményt. Médiatükör (Gábor Dénes-díj átadása) Típ Dátum Médium Megjegyzés NL Délmagyarország GDD Kertész Z., In mem. GD NL Magyar Hírlap Hazai és nemzetközi GDD NL METRO Hazai és nemzetközi GDD NL Népszava Hazai és nemzetközi GDD NL Kelet-Magyarország GDD Petis Mihály P január BMF Hírlevél GDD Rudas Imre P sz. Technika Mszaki Szemle Hazai és nemzetközi GDD P Magyar Mezgazdaság GDD Kertész Zoltán, Petis Mihály P Magyar Mezgazdaság GDD Petis Mihály P Mérnök Újság Hazai és nemzetközi GDD P Orvosok Lapja GDD Bogsch Erik P Szemeszter GDD Rudas Imre P MAG Kut. Fejl. és Körny. GDD Kertész Zoltán, Petis Mihály R Klub Rádió Hazai és nemzetközi GDD R Kossuth Reggeli Krónika GDD, GDTDK R Kossuth Reggeli Krónika GDD, GDTDK R Klub Rádió GDD Czirók A., Sarkadi B. R Kossuth Reggeli Krónika GDD Kertész Zoltán R Kossuth Reggeli Krónika GDD Petis Mihály TV DUNA TV Hírek Hazai és nemzetközi GDD TV DUNA TV Váltó Hazai és nemzetközi GDD TV DUNA TV GDD Petis Mihály TV DUNA TV GDD Petis Mihály NL: Napilap P: Periodika R: Rádió TV: Televízió Hagyományainknak megfelelen megjelentettük a Gábor Dénes díjjal kitüntetetteket népszersít éves alapítványi kiadványt, melyben többek között leközöltük az MTA ftitkárának, Meskó Attila akadémikusnak a díjjal kapcsolatos gondolatait, az Imperial College professzorának, Eric M. Yeatman úrnak a NOVOFER Alapítvány és az Imperial College közötti kapcsolatokra vonatkozó ismertetjét és a BME tanszékvezet egyetemi tanárának, Kovács Ilona professzor asszonynak a Gábor foltok -ról szóló tudományos cikkét. A kiadványt a díjátadási ünnepség valamennyi résztvevjének átadtuk, továbbá postáztuk szponzorainknak is. A kiadványból, az azt igényl közkönyvtárak részére, a Könyvtárellátó Kht. közremködésével biztosítunk olvasói példányokat. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 8/17

9 4. Gábor Dénes emlékprogramok 4.1 Emlékülés A Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében 2006 május 30.-án sikeres emléknapot tartottunk, melyen dr. Meskó Attila akadémikus, az MTA ftitkára elnökölt. Az emléknapon meghallgathattuk professor Sir Eric Ash, a londoni Imperial College korábbi rektora Respectable Beliefs for Scientists cím, dr. Szabó Gábor professzor: Legacy of Dennis Gabor in higher education cím, Balogh Tibor holográfus: From holography to HoloVizio cím és dr. Baranyi Péter kutató: The new generation of informatics int the dreams of Dennis Gabor cím eladását. Az eseményen Sir Eric Ash részére átadtuk az In memoriam Dennis Gabor elismerést. 4.2 Emlékverseny A Gábor Dénes Gimnázium, Mszaki Szakközépiskola és Kollégium (Szeged) és az Alapítvány között létrejött megállapodás szerint évente anyagilag támogatjuk a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékversenyt. A támogatásként átutalt 70 eft a évfolyam egyik kategória gyztesének jutalmazására fordítható. 4.3 Egyéb emlékápoló programok A mszaki-informatikai témakörben a Miskolci Egyetemmel közösen hirdetett Gábor Dénes diplomaterv pályázaton Tóth Adrián (Grid erforrásbrókerrel támogatott paramétervizsgálatok elvégzése a Gridben a P-GRADE portál segítségével), Kun Szabolcs (A Nestlé Hungária szerencsi gyártelephelyén belüli kamionforgalom számítógépes irányítása, monitoringja és kontrollja) és Becsei Lajos Csaba (Robotizált munkahely kiépítése) részesült pályadíjban. Az 5 fs bíráló bizottságba az Alapítvány 1 ft delegál. Az eredményhirdetést Miskolcon, a Gépészmérnöki Kar diplomakiosztó ünnepségén tartottuk. A Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai vagy Természettudományi Karán graduális képzésen résztvev hallgatók szakmai tudásának elmélyítése, tudományok iránti elkötelezettségének növelése érdekében, az Alapító okiratban foglalt céloknak is megfelelve, Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj -at alapítottunk. Az ösztöndíj odaítélése 3 tagú zsri feladata, melybe 1 ft az Alapítvány, 2 ft a BME delegál. A Ft összeg ösztöndíjat Geresdi Attila, V. évfolyamos mérnök-fizikus hallgató kapta a Töltéshordozók spin-polarizációja mágneses félvezetkben tárgyú tudományos diákköri munkája további ösztönzéséért. A díjat a kuratórium elnöke és dr. Molnár Károly a BME rektora adta át a Gábor Dénes-díj átadási ünnepségen. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 9/17

10 5. Egyéb közhasznú tevékenység 5.1 Gábor Dénes díjasok klubja A legkülönbözbb szakterületeket képvisel díjazottak összetartása, tudásuk és tehetségük, a kutatás-fejlesztés terén szerzett tapasztalataik egyesített hasznosítása, eredményeik fiatal nemzedék elé példának állítása érdekében 1997 március 22-én megalakult a Gábor Dénes díjasok klubja. A klub évente egy-két alkalommal tartja összejöveteleit. A 2006 évi els összejövetelt az MTA Felolvasótermében rendezett emléknapon, a második találkozót a decemberi díjátadási ünnepségen tartottuk. A klub elnöki tisztségét december végéig dr. Gordos Géza professzor, a BME egyetemi tanára látta el. A díjátadási ünnepséget követ Klub összejövetelen a tagság a Klub új elnökének dr. Darvas Ferenc urat választotta meg. 5.2 Képzés A Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a NOVOFER Alapítvány között szeptemberében megkötött Együttmködési megállapodás értelmében az Alapítvány vállalta, hogy a Gábor Dénes-díjjal kitüntetettek kreativitására, innovativitására, magas szint tudományos és szakmai ismereteire támaszkodva, a meghatározott tantervhez igazodva részt vesz a képzésben. Ennek keretében egy nemzetközi Gábor Dénes-díjjal kitüntetett kutató témavezetként segítette két szakember PhD képzését. A NIOK Civil Szolgáltató Központ adatbázisába bejelentkezve vállaltuk fiskolai és/vagy egyetemi hallgatók gyakornoki foglalkoztatását. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 10/17

11 Alapítványi mködés A Gábor Dénes-díj megkülönböztet megjelölésre február 16-án M szám alatt tett bejelentéssel védjegyoltalmat nyertünk a Magyar Szabadalmi Hivataltól, melyet szám alatt lajstromoztak részünkre a 41. áruosztályban. (Kulturális szolgáltatások, különösen a kiemelked szellemi alkotó teljesítmény erkölcsi elismerése, kiadói tevékenység, kulturális célú kiállítások szervezése) A augusztus 31-ig terjed idszakra megbízott kuratórium elnöke Garay Tóth János gépészmérnök, és tagjai: dr. Czinege Imre professzor, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára dr. Ginsztler János professzor, a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezet egyetemi tanára, a Magyar Mérnökakadémia elnöke dr. Inzelt Péter kandidátus, az MTA SZTAKI igazgatója Nyiri Lajos, a Zinnia Group vezet tanácsadója, az EU Institute for Prospective Technological Studies senior kutatója. Az FB elnöke dr. Fayl Ivor okleveles közgazda, bejegyzett könyvvizsgáló, az FB tagjai dr. Gyöngyösy Zoltán kandidátus, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense és dr. Imre József kandidátus, egyetemi magántanár, az NKTH fosztályvezet-helyettese. A szeptember 1-tl augusztus 31-ig terjed idszakra megválasztott kuratórium elnöke Garay Tóth János gépészmérnök, a tagjai: dr. Drozdy Gyz villamosmérnök, a Pannon GSM vezérigazgató helyettese, dr. Ginsztler János professzor, a BME tanszékvezet egyetemi tanára, a Magyar Mérnökakadémia elnöke, az MTA levelez tagja, dr. Inzelt Péter kandidátus, az MTA SZTAKI igazgatója, dr. Szabó Gábor professzor, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, az MTA levelez tagja. Az FB elnöke dr. Fayl Ivor okleveles közgazda, bejegyzett könyvvizsgáló, a tagjai dr. Imre József kandidátus, egyetemi magántanár, az NKTH megbízott fosztályvezetje és dr. Lajtha György villamosmérnök, címzetes egyetemi tanár, tudományos szaktanácsadó. A Fvárosi Bíróság a 12. Pk /91/21 számú szeptember 11-én kelt Végzésével elrendelte a változás bejegyzését. Az innovációért felels intézmények vezeti (EüM, FVM, GKM, KvVM, MeH, OM, SzCsM, NKTH, MTA, MSzH, MTESZ, MGyOSz, MKIK, MMK, VOSZ, MISz) 2006 októberében aláírt Nyilatkozatukban egyetértettek azzal a szándékkal, hogy a magyar innováció nemzetközi hírének és hitelének megrzése és öregbítése, a tehetség és alkotóképesség kibontakoztatásának elsegítése, a szellemi teljesítmény elismerése kiemelten fontos és ezért erkölcsileg, szakmailag és anyagilag egyaránt támogatásra méltónak találták a hazai- és nemzetközi Gábor Dénes-díjat. Az innovációra hatást gyakorló szervezetek, testületek ill. egyesületek közül az alábbiakkal van érvényes együttmködési megállapodásunk: Általános Vállalkozási Fiskola, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Iparfejlesztési Közalapítvány, Ipari Parkok Egyesület, Magyar Agrártudományi Egyesület, Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége, Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzi Jogi Egyesület, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Szabadalmi Hivatal, Miskolci Egyetem, Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, OBSERVER Médiafigyel Kft., Országos A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 11/17

12 Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete. Elkészítettük a évi beszámolónkat és a Közhasznúsági jelentést, a évi munkatervet és pénzügyi tervet, továbbá minden esetben határidre teljesítettük egyéb adatszolgáltatási (APEH, TB, KSH, NN Nyugdíjpénztár, stb.) és adminisztrációs kötelezettségeinket. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 12/17

13 EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG 2006 A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint Adatok ezer forintban Sorszám A tétel megnevezése Elz év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9 sorok) I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (1+5) C. Saját tke (12 16 sorok) I. INDULÓ TKE II. TKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEV.-BL D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (20 21 sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Források (passzívák) ÖSSZESEN ( ) A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 13/17

14 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYLEVEZETÉS A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3 sz. melléklete szerint 2005 Helyesb A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I. + II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú mködésre kapott támogatás 4 a./ alapítótól b./ központi költségvetésbl 6 c./ helyi önkormányzattól 7 d./ társadalombiztosítótól 8 e./ egyéb (SZJA 1 %, NCA) f./ továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás (min.ok, NKTH) Közhasznú tev. származó bev. (számlázott tételek) Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel (támogatások, juttatások, kamat) II. Pénzbevételt nem jelent bevételek (barter) 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1 + 2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelent bevételek 0 18 C. Tényleges pénzbevételek (AI + B1) D. Pénzbevételt nem jelent bevételek (AII + B2) 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthet kiadások Ebbl: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelent eszközváltozások (écs) Ráfordítást jelent elszámolások (röv. lej. köt.) Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások 26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai( ) Ráfordításként érvényesíthet kiadások Ráfordítást jelent eszközváltozások Ráfordítást jelent elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 14/17

15 2005 Helyesb G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1 és +-2) Kh. tev. tárgyévi püi. eredménye (AI-E1-E4) Váll. tev. tárgyévi püi. eredm. (BI-F1-F4) 0 34 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1 és +-2) Kh. tev. nem pénzben real. eredm. (AII-E2-E3) Váll. tev. nem pénzben real. eredm. (B2-F2-F3) 0 37 I. Adózás eltti eredmény (B1-F1)+-H2 38 J. Fizetend társasági adó 39 K. Tárgyévi eredmény Kh. tev. tárgyévi eredménye (AI+AII)-(E1+E2+E3) Váll. tev. tárgyévi eredménye (I-J) 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42 Pénzügyileg rendezett személyi jelleg ráfordítások Bérköltség ebbl: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jelleg egyéb kifizetések (GDD, öszt.díj, szerzi díj) Bérjárulékok (szem. jell. ráfordítások járulékai) B. Pénzügyileg rendezett anyagjelleg ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások (E. pont nélkül) E. A szervezet által nyújtott támogatások (püi.leg rendezett) F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 15/17

16 Kimutatás költségvetési (alapok, minisztériumok) támogatás felhasználásáról Támogató neve Támogatás idpont összeg Ft Felhasználás Felhasználás összege Ft célja elz évi tárgyévi tárgyévet követ Elsz. hi. APEH 1 % Gábor Dénes-díj Hird. GKM KVVM NCA NKTH Gábor Dénes-díj rendezvény Gábor Dénes-díj rendezvény jan jan Mködés jun Gábor Dénes-díj jan Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés Elz évi Tárgyévi Változás összeg Ft összeg Ft % Ft Induló tke változása Tkeváltozás Éves eredmény alaptevékenységbl (+) Megjegyzés Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezése Elz évi Tárgyévi Változás összeg Ft összeg Ft % Ft Kh. tev. keretében nyújtott adóköteles pénzbeli juttatás Kh. tev. keretében nyújtott adómentes pénzbeli juttatás Megjegyzés Hazai és nemzetközi Gábor Dénes-díj 2006-ban csak ösztöndíj Kimutatás a vezet tisztségviselknek nyújtott szolgáltatásokról Megnevezés Elz évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Ft Ft % Ft Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás Egyéb juttatások ÖSSZESEN A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 16/17

17 Kimutatás a közhasznú bevételekrl Sorszám szolg. igénybe vev Elz évi Tárgyévi % Ft Támogató, közhasznú Bevétel Eltérés 1 Központi Költségvetési szerv (min., NKTH) /a Országos hatáskör költségvetési szerv Nemzeti Civil Alapprogram Helyi önk. és szervei Kisebbségi önk. és szervei Települési Önk. társulása Eg.bizt. önk. és szervei Magánszemély Egyéni vállalkozó Jogi személyiség gazdasági társaság Jogi szem. nélküli szervezet Közhasznú szervezet Közhasznúként be nem sorolt - közalapítvány - alapítvány - társadalmi szervezet - közhasznú társaság 13 APEH (1 %-os közcélú adomány) Összesen A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 17/17

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2010 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

tata.etata.hu

tata.etata.hu KÖZHASZ Ú JELE TÉS a Tartalom: 2004. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

MAGYAR EVEZS SZÖVETSÉG

MAGYAR EVEZS SZÖVETSÉG 1 8 1 5 8 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MESZ közhasznúsági jelnetés 20/a melléklet Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszersített Beszámolója Éves zárómérleg 2009. január 01. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6.

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012. év Budapest, 2013. március 31. Oldal: 1 / 6 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Kovács Máté Alapítvány Számviteli Beszámolója

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Trampolin Sportegyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Veszprém, 2012. március 27. aláírás I. Számviteli beszámoló Trampolin Sportegyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege adatok E Ft-ban A tétel

Részletesebben

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1821323-9499-529-1 PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ 164 Budapest, Vörösmarty utca 59. 3/24. KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 21. JANUÁR 1. - 21. DECEMBER 31. 21 Kelt:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. NÉV Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület CÍM 7150 Bonyhád, István u. 18. 18142165-9499-529-17 Fordulónap: 2010.12.31. Megnevezés Előző évi Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév A. Befektetett eszközök 0 0 I.

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója ről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Alapítvány 2001 évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás a kapott

Részletesebben

Osztályfnökök Országos Szakmai Egyesülete Közhasznúsági jelentés

Osztályfnökök Országos Szakmai Egyesülete Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2006. január 1 2006. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 9355/2001-1-42 Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrl Egyesületünket 2001-ben jegyezték be, jelenleg 80 tagja van.

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. 2010.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerősített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. május 24.

Részletesebben

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. Szakmai beszámoló Budapest, 2012. Május 18. 1 Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság egyéb szervezet megnevezése 4400 Nyíregyháza, Szent István u.68. címe Keltezés:

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2007.

Közhasznúsági beszámoló 2007. Közhasznúsági beszámoló 2007. A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1821323-9499-529-1 PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 164 Budapest, Vörösmarty utca 59. 3/24. KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 211. JANUÁR 1. - 211. DECEMBER

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Székhely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Alapítás éve: 2006. Bejegyzés sorszáma:1562 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet.

Részletesebben

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Ajka, 2013. 01. 31. Kerekes Bálint elnök Az Ajkai Kistérségért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Közhasznúsági jelentés 2007. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE, mely tartalmazza a szervezet éves beszámolóját

. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE, mely tartalmazza a szervezet éves beszámolóját A SZENTENDREI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE, mely tartalmazza a szervezet éves beszámolóját. 2011. 1. Számviteli beszámoló I. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ az alapítvány működéséről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése Nagyszénási Állatvédő Közhasznú Egyesület 5931 Nagyszénás, Ságvári u 68. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Nagyszénás, 2011. 04. 26. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) A Nagyszénási Állatvédő Közhasznú

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 9 6 2 3 2 3 8 9 3 1 9 5 2 1 1 a vállalkozás megnevezése 153. Budapest, Curia u.3. a vállalkozás címe, telefonszáma 212. december 31. EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 9 6 2 3 2 3 8 9 3 1 9 5 2 1 1 a vállalkozás megnevezése 153. Budapest, Curia u.3. a vállalkozás címe, telefonszáma 211. december 31. EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány. 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány. 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 2009. január 01. 2009. december 31. KERNSTOK KÁROLY MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2800 TATABÁNYA, Fİ TÉR 4. Adószám: 19148580-1-11

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Adószám: 18771929-1-14 A szervezet megnevezése: Öreglak Tanuló Ifjúságáért Alapítvány A szervezet címe: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK,

Részletesebben

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén.

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén. VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2006. Elfogadta a Kuratórium 2007. május 29-i ülésén. Kelt Vácott, 2007. május 25. napján T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II.

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20.

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: CF-es Gyermekek

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.év Páka, 2012. május 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A.

Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A. Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30. Kiss Sándor Kuratóriumi elnök Áttekintő adatok Az Academia Humana Wagner Nándor Művész

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10. KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A hatályos 222/200...(XII.19.) Korm. Rendelet- a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségeinek sajátosságairól Országúti Keselyűk Motorkerékpáros

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 5000. Szolnok, Kilián út 1. Törzsszám: 19866839-9312-521-16

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 5000. Szolnok, Kilián út 1. Törzsszám: 19866839-9312-521-16 SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 5000. Szolnok, Kilián út 1. Törzsszám: 19866839-9312-521-16 KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. év I. Közhasznú beszámoló: - Szakmai beszámoló

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló

2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 19277181-1-20 Apk.60.068/1992/20 Nagykanizsai Piarista Iskoláért Közhasznú Alapítvány 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése Együtt Sárhidáért Alapítvány 8944 Sárhida, Béke utca 33. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sárhida, 2011. január 21. Mázsa Ferenc Kuratóriumi elnök Együtt Sárhidáért Alapítvány Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2014.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2015.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 4027 Debrecen Füredi út 76. I. Közhasznú beszámoló - Eredménylevezetés - Mérleg II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV

Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Kelt: Kunszentmárton, 2011. március 8. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben