KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 a Mszaki-Szellemi Alkotásért kiemelkeden közhasznú szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Az Alapítvány adószáma: Az Alapítvány nyilvántartási /sor/száma: 1284 Az Alapítványt a Fvárosi Bíróság az január 12-én kelt, 13. Pk /1991/15. számú VÉGZÉS-ben kiemelkeden közhasznú szervezetnek minsítette. Az Alapítvány az évi CLVI. tv c./ pontjának alábbi alpontjai szerinti közhasznú tevékenységet folytat: 3. tudományos tevékenység, kutatás 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 6. kulturális örökség megóvása A közhasznú jogállás megszerzésének idpontja: január 1. A MÉRLEG évi eredménye: fösszege: eft eft. Budapest, április 20. Garay Tóth János a kuratórium elnöke

2 Pénzügyi helyzet 1. Bevételek 2. Kiadások 3. Értelmezések Tartalomjegyzék Közhasznú (cél szerinti) tevékenység 1. Hazai és nemzetközi Gábor Dénes-díj 2. In memoriam Gábor Dénes elismer oklevél 3. Ünnepélyes díjátadás a Parlament Frendiházi termében 4. Gábor Dénes emlékprogramok 4.1 Emlékülés 4.2 Emlékverseny 4.3 Egyéb emlékápoló programok 5. Egyéb közhasznú tevékenység 5.1 Gábor Dénes díjasok klubja 5.2 Képzés Alapítványi mködés Mellékletek Egyszersített mérleg 2006 Közhasznú eredménylevezetés Tájékoztató adatok Kimutatás költségvetési (minisztériumi) támogatás felhasználásáról Kimutatás a vagyon felhasználásáról Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Kimutatás a vezet tisztségviselknek nyújtott szolgáltatásokról Kimutatás a közhasznú bevételekrl A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 2/17

3 1. Bevételek A 2006 évi célok megvalósítására érkezett közhasznú bevétel sajnos elmaradt a várhatótól, költségtervünk 99 %-ra teljesült, ezért az alapítványi vagyon csökkent. A Nemzeti Civil Alapprogramnál a mködésre 1,4 MFt támogatást nyertünk el. A támogatások felhasználására vonatkozó valamennyi beszámolót elkészítettük és határidben benyújtottuk az adományozó szervezet részére. Az állampolgárok személyi jövedelemadója 1 %-ának részünkre történ felajánlásából származó Ft-ot teljes egészében a (nemzetközi) Gábor Dénes díjjal kapcsolatos költségek egy hányadának fedezésére fordítottuk. Bevételeink 8 %-át a kamatok (értékpapír és folyószámla) biztosították ban vállalkozási tevékenységünk nem volt. 2. Kiadások A 2006 évi feladatainkat eft-ból finanszíroztuk. Fizetési kötelezettségeinknek minden esetben határidre eleget tettünk. A költségek 28,9 %-a anyag-, 56,6 %-a személyi-, 8 %-a közteher- és 5 %-a egyéb jelleg. Az értékcsökkenési leírás a költségek 1,5 %-a volt. A személyi jelleg kifizetések több mint felét (59 %) a Gábor Dénes díjjal járó pénzdíj és az ösztöndíjak alkotják. Az anyagköltség 33,8 %-át a különböz kiadványok (album, díjazottakat népszersít anyagok) elállítására, 53,9 %-át a díjak rekvizitumaira és az ünnepélyes díjátadásra, 11,5 %- át kommunikációra (posta, telefon, internet) fordítottuk. A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák. 3. Értelmezések A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvekben a gazdasági eseményeket, ügyleteket a vonatkozó számviteli alapelvnek (a tartalom elsdlegessége a formával szemben) megfelelen a tényleges gazdasági tartalmuk szerint számoljuk el és mutatjuk be. A Kimutatás a cél szerinti juttatásokról c. táblában az adóköteles pénzbeli juttatások között a hazai és nemzetközi Gábor Dénes díjjal járó pénz, az adómentes pénzbeli juttatások között az ösztöndíj címen kifizetett összeg szerepel. A Kimutatás a vezet tisztségviselknek nyújtott szolgáltatásokról c. táblában a tiszteletdíj a kuratórium és a Felügyel Bizottság elnöke és tagjai részére kifizetett, egy éves idtartamra járó összeget tartalmazza. A költségtérítésben az autópálya díjak és a személygépkocsi használati díjak szerepelnek. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 3/17

4 Közhasznú (cél szerinti) tevékenység 1.1 Nemzetközi Gábor Dénes-díj Az ötödik alkalommal a Magyar Tudományos Akadémia, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal védnökségével nemzetközi szinten meghirdetett díjra a Gábor Dénes munkássága szellemében inspirált területeken (alkalmazott fizika, mszaki alapkutatások, informatikát megalapozó eredmények), vagy az ott elért kutatási eredményeket hasznosító tudományos szakterületeken (pl. az orvostudomány területén) dolgozó, a pályázat beadásának évében a 35. életévét betölt vagy fiatalabb, elssorban PhD fokozattal már rendelkez vagy PhD képzésben részt vev tudományos kutatók pályázhattak. A díj egy 130 mm átmérj ezüst medálból, és 7500 USD összeg pénzdíjból állt, melyet a 12 tagú nemzetközi Díjbizottság javaslata alapján a NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma ítélt oda egy magyar és egy külföldi állampolgárságú fiatal kutatónak. Nemzetközi Gábor Dénes-díjban részesült: Dr. Nico F. Declercq fizikus, a Georgia Institute of Technology professzora, a különböz károsodásokat szenvedett anyagok, a nano-anyagok ultraszonikus, nem destruktív vizsgálata, a diffrakció miniatr hullámos felületekre, piramisokra és ókori színházakra gyakorolt hatásának valamint az akuszto-optika, a fizikai akusztika és az elektroaktív habok kutatása terén elért eredményeiért, Dr. Czirók András fizikus, az ELTE Biológiai Fizika tanszék adjunktusa, a University of Kansas Medical Center Anatómia és Sejtbiológia tanszék részállású kutatója, a biológiai rendszerek önszervezdésének kutatása, a sejtek és környezetük kölcsönhatásának vizsgálata terén elért eredményeiért, melyek hozzájárulhatnak a mesterséges szövetek elállításához és fenntartásához. 1.2 Hazai Gábor Dénes-díj A tizennyolcadik alkalommal, nyilvánosan meghirdetett Gábor Dénes-díj felhívás alapján a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a mszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezeti továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakemberek terjeszthették fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkez szakembereket, akik: jelents tudományos és/vagy mszaki-szellemi alkotást hoztak létre, tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megrzéséhez, személyes közremködésükkel nagyon jelents mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez. A Kuratórium által véglegesített hazai és a nemzetközi Gábor Dénes-díj felhívásokat részben közvetlen megkeresés, részben a média segítségével ismertettük, népszersítettük. a./ Közvetlen megkeresés útján Az augusztusban 1100 címre küldött levélben az aktuális innovációs eredményeket ismer szakembereket arra kértük, hogy saját hírcsatornájukon keresztül (hírlevél, honlap, szaklap, szakmai kapcsolatok, stb.) terjesszék és népszersítsék a felhívást, segítsék el a potenciális jelöltek megismerését és lehetség szerint kezdeményezzék az arra alkalmasnak ítélt szakemberek Gábor Dénes-díjjal való elismerését. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 4/17

5 A kiküldött levelek címzettjei között voltak: Média képviselk (napi és szaksajtó, rádió, TV, honlap üzemeltetk) MTA rendes és levelez tagjai, az MTA doktor képviseli MTESZ és tagegyesületei Területi Kereskedelmi és Iparkamarák (elnök, titkár, ipari tagozati alelnök) Magyar Mérnökkamara (területi és szakterületi vezetk) Nagyvállalati vezetk MGyOSz és tagvállalati képviseli Gábor Dénes-díjjal korábbiakban kitüntetettek Egyetemek, fiskolák vezeti Elmúlt évi felterjesztk, ajánlók b./ Média segítségével (napi és a szaksajtó, rádió és a televízió, internet) Médiatükör (OBSERVER jelentések alapján) Sajtó Agrárium Rövid felhívás BOSS Szeptember Teljes felhívás Elektrotechnika Rövid felhívás Élelmiszer Rövid felhívás Energiagazdálkodás 4. szám Rövid felhívás Építéstechnika Rövid felhívás IT-BUSINESS Rövid felhívás Kertészet és Szlészet Teljes felhívás Közéleti Gazdasági Krónika Teljes felhívás + GD életrajz MAG Kutatás, Fejlesztés és Környezet Teljes felhívás Magyar Mezgazdaság Teljes felhívás Mérnök Újság Teljes felhívás MISZ Hírlevél Teljes felhívás MM Mszaki Magazin Rövid felhívás Vas Népe Rövid felhívás Vasárnapi Hírek Rövid felhívás A népszersítés eredményeként összesen 65 felterjesztés érkezett. A bírálat során a felterjesztésekbl mindössze hármat kellett formai okok miatt kizárni. A NOVOFER Alapítvány kuratóriumának 2006 novemberi döntése alapján Gábor Dénes díjban részesültek: Bogsch Erik vegyészmérnök, gazdasági mérnök, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezérigazgatója, a hazai gyógyszergyártás nemzetközi tekintélyének megrzése, a Richter kiemelkeden sikeres stratégiájának kidolgozása, kutatási-fejlesztési tevékenységének ösztönzése, az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése és fenntartása, a társaság szellemi termékeinek védelme, a környezetbarát technológiák bevezetése terén elért eredményeiért, a hosszú évek óta folytatott és kiemelkeden sikeres irányító tevékenységéért, a kutatásösztönz, innovatív szemlélet vezetési módszer alkalmazásáért, A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 5/17

6 Dr. Kertész Zoltán agrármérnök, genetikus szakmérnök, a mezgazdasági tudomány doktora, a Gabonatermesztési Kutató Kht. kutató professzora, a búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése, a hibridbúza elállítás elvi és megvalósítási lehetségeinek kutatása, a szelekciós és fajtafenntartási eljárások tökéletesítése, a homogén búzaformák elállítása és fenntartása terén elért eredményeiért, 56 búzafajta elállításában való alkotó részvételéért, Dr. Sallai Gyula villamosmérnök, a mszaki tudomány doktora, a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezet egyetemi tanára, stratégiai rektor-helyettese, a távközlési, információs és média technológiák konvergenciájának értéklánc alapú komplex modellezésében, a magyarországi szélessávú távközlés stratégiájának kidolgozásában elért innovatív eredményeiért, a hazai infokommunikáció szabályozás és menedzsment oktatásban nyújtott és nemzetközi elismerést is szerzett iskolateremt munkásságáért, Dr. Rudas Imre matematikus, az MTA doktora, a Budapesti Mszaki Fiskola egyetemi tanára és rektora, az irányítástechnika, a robotok és a nem lineáris rendszerek irányítása, a környezet védelme terén elért tudományos eredményeiért ill. kutatás-fejlesztési projektek megvalósításáért, a felsfokú szakember képzésben vállalt eredményes oktatói munkájáért, továbbá a kutatási területén megvalósult hazai és nemzetközi együttmködések indukálásáért, Dr. Petis Mihály agrármérnök, vállalatgazdálkodási szakmérnök, címzetes fiskolai tanár, a Bátorcoop Szövetkezet elnöke, a Bátor Trade Kft. ügyvezetje, az állattenyésztés, a növénytermesztés és az energiatermelés tápanyag és energia körforgalmi összhangjának megteremtése, Nyírbátor város és környéke környezeti terhelésének csökkentése és környezeti értékeinek hosszú távú megrzése, a hátrányos helyzet térségben a foglalkoztatottság fenntartása és növelése terén elért eredményeiért, a biogáz program indításában és megvalósításában vállalt meghatározó tevékenységéért, Dr. Sarkadi Balázs osztályvezet forvos, akadémikus, az Országos Gyógyintézeti Központ Haematológiai és Immunológiai Intézetének kutatási igazgató-helyettese, a nemzetközi szinten is kiemelked kutatás-fejlesztési tevékenységéért, iskolateremt kutatási eredményeinek széleskör nemzetközi publikálásáért, a magyar orvosbiológiai kutatási eredmények ipari hasznosítását segít közremködéséért, innovatív vállalkozások alapításáért, nevezetesen a biológiai membránok és membrán-transzporterek szerkezetének és mködésének vizsgálata, az ssejt kutatás terén elért eredményeiért, a hatékony gyógyszertervezést, a személyre szabott terápia megválasztását biztosító találmányok kidolgozásában vállalt szerepéért, Dr. Molnár Béla belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Sejtanalitikai Laboratóriumának vezetje, a virtuális mikroszkópia ill. a digitális hisztológia elméletének kidolgozásáért, eszközeinek kifejlesztéséért, az eljárás hazai és nemzetközi elterjesztésében végzett kiemelkeden sikeres tevékenységéért, a graduális hisztológiai oktatás létrejöttében vállalt meghatározó tevékenységéért, a virtuális mikroszkópos alkalmazások fejlesztésén munkálkodó és világszinten elismert spin-off cég megszervezéséért. A díjjal járó pénzjutalmat Bogsch Erik felajánlotta a Dr. Schaffer Károly emlékére létrehozott alapítvány javára. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 6/17

7 2. In memoriam Gábor Dénes elismer oklevél A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma, köszönete és elismerése jeléül In memoriam Gábor Dénes oklevelet adományozott - Czigány Magda, az Imperial College London Könyvtárának nyugalmazott figazgatója részére, azért az önzetlenül végzett és évtizede tartó szakmai közremködésért, mellyel hozzájárult a névadó emlékének ápolását célzó alapítványi munkához, - a szegedi Gábor Dénes Gimnázium és Mszaki Szakközépiskola tantestületének, a névadó emlékének gondozásáért, a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny országos szint rendszeres megszervezéséért, a fiatal tehetségek felkutatásáért, - a SOLART Produkció alkotó kollektívájának, a DUNA TV. HEURÉKA cím msorának szerkesztéséért, az értéket jelent tudományos, mszaki-fejlesztési eredmények közvetítéséért, a névadó emlékének ápolásáért, a Gábor Dénes-díj és a díjjal kitüntetett alkotók népszersítéséért. 3. Ünnepélyes díjátadás a Parlament Frendiházi termében A 2006 évi hazai és nemzetközi Gábor Dénes-díjat december 21-én, az Országház Frendiházi termében ötszáz vendég jelenlétében tartott ünnepségen, az illetékes tárcák és érdekvédelmi szervezetek fels szint vezeti valamint a sajtó, rádió és televízió képviseli eltt vehették át a kiválasztott szakemberek. A Himnusszal 11 órakor kezdd ünnepséget megelzen a vendégek megtekinthettek néhány filmet Gábor Dénesrl, a holográfiáról és a NOVOFER Alapítványról ill. a díj történetérl, majd egy vetített eladás keretében megismerhették a Gábor Dénes-díjjal 1989 óta kitüntetett szakembereket és tájékoztatást kaptak a rendezvényt támogató szervezetekrl. A díjátadási ünnepségen Mandur László országgylési alelnök köszöntötte a vendégeket, az Alapító képviseletében Jamrik Péter vezérigazgató tartott beszédet és Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szólt a kutatás-fejlesztés aktuális kérdéseirl. A Gábor Dénes-díjakat Garay Tóth János kuratóriumi elnök és Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter, Szilvásy György MEH miniszter, Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, Boda Miklós, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke adta át. A nemzetközi Gábor Dénes-díjat Garay Tóth János kuratóriumi elnök, Vizi E. Szilveszter MTA elnök és Keviczky László díjbizottsági elnök kezébl vehették át a kitüntetettek. Az In memoriam Gábor Dénes elismer okleveleket a kuratórium elnöke és Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke nyújtotta át. A Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj -at dr. Molnár Károly rektor úr közremködésével vehette át Geresdi Attila hallgató. Az egyes díjak átadását követen Kóka János, Szilvásy György, Kiss Péter, Boda Miklós, Vizi E. Szilveszter, Bendzsel Miklós és Molnár Károly röviden értékelte az elismert szakember teljesítményét. A díjazottak tiszteletére rendezett állófogadást Vizi E. Szilveszter elnök úr pohárköszöntje nyitotta meg. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 7/17

8 Az ünnepségen nagy számban megjelentek a sajtó, a rádió és a televízió képviseli, riporterei. Az eseményrl a Magyar Rádió Kossuth adója és a Klub Rádió több alkalommal, a DUNA TV még aznap beszámolt, a Népszava, a Magyar Hírlap, a budapesti és az országos METRO jelentetett meg tudósítást, továbbá az Internet informálta a közvéleményt. Médiatükör (Gábor Dénes-díj átadása) Típ Dátum Médium Megjegyzés NL Délmagyarország GDD Kertész Z., In mem. GD NL Magyar Hírlap Hazai és nemzetközi GDD NL METRO Hazai és nemzetközi GDD NL Népszava Hazai és nemzetközi GDD NL Kelet-Magyarország GDD Petis Mihály P január BMF Hírlevél GDD Rudas Imre P sz. Technika Mszaki Szemle Hazai és nemzetközi GDD P Magyar Mezgazdaság GDD Kertész Zoltán, Petis Mihály P Magyar Mezgazdaság GDD Petis Mihály P Mérnök Újság Hazai és nemzetközi GDD P Orvosok Lapja GDD Bogsch Erik P Szemeszter GDD Rudas Imre P MAG Kut. Fejl. és Körny. GDD Kertész Zoltán, Petis Mihály R Klub Rádió Hazai és nemzetközi GDD R Kossuth Reggeli Krónika GDD, GDTDK R Kossuth Reggeli Krónika GDD, GDTDK R Klub Rádió GDD Czirók A., Sarkadi B. R Kossuth Reggeli Krónika GDD Kertész Zoltán R Kossuth Reggeli Krónika GDD Petis Mihály TV DUNA TV Hírek Hazai és nemzetközi GDD TV DUNA TV Váltó Hazai és nemzetközi GDD TV DUNA TV GDD Petis Mihály TV DUNA TV GDD Petis Mihály NL: Napilap P: Periodika R: Rádió TV: Televízió Hagyományainknak megfelelen megjelentettük a Gábor Dénes díjjal kitüntetetteket népszersít éves alapítványi kiadványt, melyben többek között leközöltük az MTA ftitkárának, Meskó Attila akadémikusnak a díjjal kapcsolatos gondolatait, az Imperial College professzorának, Eric M. Yeatman úrnak a NOVOFER Alapítvány és az Imperial College közötti kapcsolatokra vonatkozó ismertetjét és a BME tanszékvezet egyetemi tanárának, Kovács Ilona professzor asszonynak a Gábor foltok -ról szóló tudományos cikkét. A kiadványt a díjátadási ünnepség valamennyi résztvevjének átadtuk, továbbá postáztuk szponzorainknak is. A kiadványból, az azt igényl közkönyvtárak részére, a Könyvtárellátó Kht. közremködésével biztosítunk olvasói példányokat. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 8/17

9 4. Gábor Dénes emlékprogramok 4.1 Emlékülés A Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében 2006 május 30.-án sikeres emléknapot tartottunk, melyen dr. Meskó Attila akadémikus, az MTA ftitkára elnökölt. Az emléknapon meghallgathattuk professor Sir Eric Ash, a londoni Imperial College korábbi rektora Respectable Beliefs for Scientists cím, dr. Szabó Gábor professzor: Legacy of Dennis Gabor in higher education cím, Balogh Tibor holográfus: From holography to HoloVizio cím és dr. Baranyi Péter kutató: The new generation of informatics int the dreams of Dennis Gabor cím eladását. Az eseményen Sir Eric Ash részére átadtuk az In memoriam Dennis Gabor elismerést. 4.2 Emlékverseny A Gábor Dénes Gimnázium, Mszaki Szakközépiskola és Kollégium (Szeged) és az Alapítvány között létrejött megállapodás szerint évente anyagilag támogatjuk a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékversenyt. A támogatásként átutalt 70 eft a évfolyam egyik kategória gyztesének jutalmazására fordítható. 4.3 Egyéb emlékápoló programok A mszaki-informatikai témakörben a Miskolci Egyetemmel közösen hirdetett Gábor Dénes diplomaterv pályázaton Tóth Adrián (Grid erforrásbrókerrel támogatott paramétervizsgálatok elvégzése a Gridben a P-GRADE portál segítségével), Kun Szabolcs (A Nestlé Hungária szerencsi gyártelephelyén belüli kamionforgalom számítógépes irányítása, monitoringja és kontrollja) és Becsei Lajos Csaba (Robotizált munkahely kiépítése) részesült pályadíjban. Az 5 fs bíráló bizottságba az Alapítvány 1 ft delegál. Az eredményhirdetést Miskolcon, a Gépészmérnöki Kar diplomakiosztó ünnepségén tartottuk. A Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai vagy Természettudományi Karán graduális képzésen résztvev hallgatók szakmai tudásának elmélyítése, tudományok iránti elkötelezettségének növelése érdekében, az Alapító okiratban foglalt céloknak is megfelelve, Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj -at alapítottunk. Az ösztöndíj odaítélése 3 tagú zsri feladata, melybe 1 ft az Alapítvány, 2 ft a BME delegál. A Ft összeg ösztöndíjat Geresdi Attila, V. évfolyamos mérnök-fizikus hallgató kapta a Töltéshordozók spin-polarizációja mágneses félvezetkben tárgyú tudományos diákköri munkája további ösztönzéséért. A díjat a kuratórium elnöke és dr. Molnár Károly a BME rektora adta át a Gábor Dénes-díj átadási ünnepségen. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 9/17

10 5. Egyéb közhasznú tevékenység 5.1 Gábor Dénes díjasok klubja A legkülönbözbb szakterületeket képvisel díjazottak összetartása, tudásuk és tehetségük, a kutatás-fejlesztés terén szerzett tapasztalataik egyesített hasznosítása, eredményeik fiatal nemzedék elé példának állítása érdekében 1997 március 22-én megalakult a Gábor Dénes díjasok klubja. A klub évente egy-két alkalommal tartja összejöveteleit. A 2006 évi els összejövetelt az MTA Felolvasótermében rendezett emléknapon, a második találkozót a decemberi díjátadási ünnepségen tartottuk. A klub elnöki tisztségét december végéig dr. Gordos Géza professzor, a BME egyetemi tanára látta el. A díjátadási ünnepséget követ Klub összejövetelen a tagság a Klub új elnökének dr. Darvas Ferenc urat választotta meg. 5.2 Képzés A Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a NOVOFER Alapítvány között szeptemberében megkötött Együttmködési megállapodás értelmében az Alapítvány vállalta, hogy a Gábor Dénes-díjjal kitüntetettek kreativitására, innovativitására, magas szint tudományos és szakmai ismereteire támaszkodva, a meghatározott tantervhez igazodva részt vesz a képzésben. Ennek keretében egy nemzetközi Gábor Dénes-díjjal kitüntetett kutató témavezetként segítette két szakember PhD képzését. A NIOK Civil Szolgáltató Központ adatbázisába bejelentkezve vállaltuk fiskolai és/vagy egyetemi hallgatók gyakornoki foglalkoztatását. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 10/17

11 Alapítványi mködés A Gábor Dénes-díj megkülönböztet megjelölésre február 16-án M szám alatt tett bejelentéssel védjegyoltalmat nyertünk a Magyar Szabadalmi Hivataltól, melyet szám alatt lajstromoztak részünkre a 41. áruosztályban. (Kulturális szolgáltatások, különösen a kiemelked szellemi alkotó teljesítmény erkölcsi elismerése, kiadói tevékenység, kulturális célú kiállítások szervezése) A augusztus 31-ig terjed idszakra megbízott kuratórium elnöke Garay Tóth János gépészmérnök, és tagjai: dr. Czinege Imre professzor, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára dr. Ginsztler János professzor, a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezet egyetemi tanára, a Magyar Mérnökakadémia elnöke dr. Inzelt Péter kandidátus, az MTA SZTAKI igazgatója Nyiri Lajos, a Zinnia Group vezet tanácsadója, az EU Institute for Prospective Technological Studies senior kutatója. Az FB elnöke dr. Fayl Ivor okleveles közgazda, bejegyzett könyvvizsgáló, az FB tagjai dr. Gyöngyösy Zoltán kandidátus, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense és dr. Imre József kandidátus, egyetemi magántanár, az NKTH fosztályvezet-helyettese. A szeptember 1-tl augusztus 31-ig terjed idszakra megválasztott kuratórium elnöke Garay Tóth János gépészmérnök, a tagjai: dr. Drozdy Gyz villamosmérnök, a Pannon GSM vezérigazgató helyettese, dr. Ginsztler János professzor, a BME tanszékvezet egyetemi tanára, a Magyar Mérnökakadémia elnöke, az MTA levelez tagja, dr. Inzelt Péter kandidátus, az MTA SZTAKI igazgatója, dr. Szabó Gábor professzor, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, az MTA levelez tagja. Az FB elnöke dr. Fayl Ivor okleveles közgazda, bejegyzett könyvvizsgáló, a tagjai dr. Imre József kandidátus, egyetemi magántanár, az NKTH megbízott fosztályvezetje és dr. Lajtha György villamosmérnök, címzetes egyetemi tanár, tudományos szaktanácsadó. A Fvárosi Bíróság a 12. Pk /91/21 számú szeptember 11-én kelt Végzésével elrendelte a változás bejegyzését. Az innovációért felels intézmények vezeti (EüM, FVM, GKM, KvVM, MeH, OM, SzCsM, NKTH, MTA, MSzH, MTESZ, MGyOSz, MKIK, MMK, VOSZ, MISz) 2006 októberében aláírt Nyilatkozatukban egyetértettek azzal a szándékkal, hogy a magyar innováció nemzetközi hírének és hitelének megrzése és öregbítése, a tehetség és alkotóképesség kibontakoztatásának elsegítése, a szellemi teljesítmény elismerése kiemelten fontos és ezért erkölcsileg, szakmailag és anyagilag egyaránt támogatásra méltónak találták a hazai- és nemzetközi Gábor Dénes-díjat. Az innovációra hatást gyakorló szervezetek, testületek ill. egyesületek közül az alábbiakkal van érvényes együttmködési megállapodásunk: Általános Vállalkozási Fiskola, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Iparfejlesztési Közalapítvány, Ipari Parkok Egyesület, Magyar Agrártudományi Egyesület, Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége, Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzi Jogi Egyesület, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Szabadalmi Hivatal, Miskolci Egyetem, Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, OBSERVER Médiafigyel Kft., Országos A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 11/17

12 Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete. Elkészítettük a évi beszámolónkat és a Közhasznúsági jelentést, a évi munkatervet és pénzügyi tervet, továbbá minden esetben határidre teljesítettük egyéb adatszolgáltatási (APEH, TB, KSH, NN Nyugdíjpénztár, stb.) és adminisztrációs kötelezettségeinket. A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 12/17

13 EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG 2006 A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint Adatok ezer forintban Sorszám A tétel megnevezése Elz év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9 sorok) I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (1+5) C. Saját tke (12 16 sorok) I. INDULÓ TKE II. TKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEV.-BL D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (20 21 sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Források (passzívák) ÖSSZESEN ( ) A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 13/17

14 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYLEVEZETÉS A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3 sz. melléklete szerint 2005 Helyesb A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I. + II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú mködésre kapott támogatás 4 a./ alapítótól b./ központi költségvetésbl 6 c./ helyi önkormányzattól 7 d./ társadalombiztosítótól 8 e./ egyéb (SZJA 1 %, NCA) f./ továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás (min.ok, NKTH) Közhasznú tev. származó bev. (számlázott tételek) Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel (támogatások, juttatások, kamat) II. Pénzbevételt nem jelent bevételek (barter) 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1 + 2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelent bevételek 0 18 C. Tényleges pénzbevételek (AI + B1) D. Pénzbevételt nem jelent bevételek (AII + B2) 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthet kiadások Ebbl: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelent eszközváltozások (écs) Ráfordítást jelent elszámolások (röv. lej. köt.) Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások 26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai( ) Ráfordításként érvényesíthet kiadások Ráfordítást jelent eszközváltozások Ráfordítást jelent elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 14/17

15 2005 Helyesb G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1 és +-2) Kh. tev. tárgyévi püi. eredménye (AI-E1-E4) Váll. tev. tárgyévi püi. eredm. (BI-F1-F4) 0 34 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1 és +-2) Kh. tev. nem pénzben real. eredm. (AII-E2-E3) Váll. tev. nem pénzben real. eredm. (B2-F2-F3) 0 37 I. Adózás eltti eredmény (B1-F1)+-H2 38 J. Fizetend társasági adó 39 K. Tárgyévi eredmény Kh. tev. tárgyévi eredménye (AI+AII)-(E1+E2+E3) Váll. tev. tárgyévi eredménye (I-J) 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42 Pénzügyileg rendezett személyi jelleg ráfordítások Bérköltség ebbl: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jelleg egyéb kifizetések (GDD, öszt.díj, szerzi díj) Bérjárulékok (szem. jell. ráfordítások járulékai) B. Pénzügyileg rendezett anyagjelleg ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások (E. pont nélkül) E. A szervezet által nyújtott támogatások (püi.leg rendezett) F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 15/17

16 Kimutatás költségvetési (alapok, minisztériumok) támogatás felhasználásáról Támogató neve Támogatás idpont összeg Ft Felhasználás Felhasználás összege Ft célja elz évi tárgyévi tárgyévet követ Elsz. hi. APEH 1 % Gábor Dénes-díj Hird. GKM KVVM NCA NKTH Gábor Dénes-díj rendezvény Gábor Dénes-díj rendezvény jan jan Mködés jun Gábor Dénes-díj jan Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés Elz évi Tárgyévi Változás összeg Ft összeg Ft % Ft Induló tke változása Tkeváltozás Éves eredmény alaptevékenységbl (+) Megjegyzés Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezése Elz évi Tárgyévi Változás összeg Ft összeg Ft % Ft Kh. tev. keretében nyújtott adóköteles pénzbeli juttatás Kh. tev. keretében nyújtott adómentes pénzbeli juttatás Megjegyzés Hazai és nemzetközi Gábor Dénes-díj 2006-ban csak ösztöndíj Kimutatás a vezet tisztségviselknek nyújtott szolgáltatásokról Megnevezés Elz évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Ft Ft % Ft Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás Egyéb juttatások ÖSSZESEN A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 16/17

17 Kimutatás a közhasznú bevételekrl Sorszám szolg. igénybe vev Elz évi Tárgyévi % Ft Támogató, közhasznú Bevétel Eltérés 1 Központi Költségvetési szerv (min., NKTH) /a Országos hatáskör költségvetési szerv Nemzeti Civil Alapprogram Helyi önk. és szervei Kisebbségi önk. és szervei Települési Önk. társulása Eg.bizt. önk. és szervei Magánszemély Egyéni vállalkozó Jogi személyiség gazdasági társaság Jogi szem. nélküli szervezet Közhasznú szervezet Közhasznúként be nem sorolt - közalapítvány - alapítvány - társadalmi szervezet - közhasznú társaság 13 APEH (1 %-os közcélú adomány) Összesen A Kuratórium május 3-i ülésén elfogadott anyag Oldalszám: 17/17

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2013

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2013 GÁBOR DÉNES-DÍJ 2013 A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2.

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2. XIX. évf. 2009. június 2. 11. szám Hírlevél www.innovacio.hu 11. szám XIX. évfolyam 2009. június 2. 32 Választmány Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged,

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

Fiatal magyar tudósok esélyei

Fiatal magyar tudósok esélyei innoval 0802 08/02/17 16:21 Page 1 I N N O V Á C I Ó S M A G A Z I N 2008. február március 9. szám A Z É R T É K T E R E M T Ő K L A P J A Fiatal magyar tudósok esélyei ÁRA: 470 Ft Rátai Dániel feltaláló

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben