Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4 Csutor Ferenc tanácsnok 1-5 Dér Tamás tanácsnok 1-17 Felder Frigyes tanácsnok 1-6 Gelencsér Ferencné képviselő 1-15 dr. Giber Vilmos képviselő 0-7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1-18 Karsai Józsefné képviselő 0-11 Kiss Tamás képviselő 1-12 dr. Lamperth Mónika képviselő 0-8 Mihalecz András tanácsnok 1-16 Oláh Lajosné alpolgármester 0-13 Pintér Attila tanácsnok 1-9 dr. Szép Tamás tanácsnok Torma János tanácsnok 1 - Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva.

2 köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv nézőket. Megállapította, hogy a testület 14 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Kérte, vegyék fel napirendek közé: - az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. #: 2955 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:06 Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: Továbbá kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendek közé: - a településkép védelméről szóló 20/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.

3 #: 2956 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:06 Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 18/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -a településkép védelméről szóló 20/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról és -az alapítványi támogatásról szóló előterjesztéseket. Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3., 4., 5., 6. és 7. számú mellékletei tartalmazzák. NAPIREND: 1.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 2.) Előterjesztés a településkép védelméről szóló 20/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 3.)Előterjesztés a Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának és a Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója Területi hatásvizsgálatának és értékelésének véleményezéséről Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész

4 4.)Előterjesztés a 610-es út 48-as Ifjúság úti szakaszán jelzőlámpás csomópontok kiépítésére és a forgalomirányítás módosítására irányuló megállapodások jóváhagyásáról 5.) Előterjesztés a Kaposvár, Sörház u-i volt óvoda épületének átmeneti hasznosításáról 6.)Előterjesztés a KOMETA 99 Zrt. reorganizációs tervével összefüggő szerződésmódosítások jóváhagyásáról 7.)Előterjesztés a KVG Zrt. átalakulásának jóváhagyásáról 8.)Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról 9.)Előterjesztés a Keleti Ipari Park "Ipari Park" cím szerződésének módosításáról 10.)Előterjesztés a NABI Real Estate Holding Kft.-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződésről és a társaság részére nyújtandó támogatásról 11.)Előterjesztés a kaposvári 0443/31 hrsz-ú, a Deseda-tó melletti állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről 12.)Előterjesztés Simon László felajánlása köztéri szobor adományozásáról Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Kérdések nem hangzottak el.-----

5 -----Hozzászólások nem hangzottak el #: 2957 Száma: /1/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:07 Minősített szavazás Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 7/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 8. számú mellékleteként csatolva Előterjesztés a településkép védelméről szóló 20/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Kérdések nem hangzottak el Hozzászólások nem hangzottak el.-----

6 #: 2958 Száma: /2/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:08 Minősített szavazás Tárgya: A testület a rendeletmódosítás elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 8/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről szóló 20/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 9. számú mellékleteként csatolva Előterjesztés a Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának és a Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója Területi hatásvizsgálatának és értékelésének véleményezéséről Kérdések----- dr. Szép Tamás tanácsnok: Csak egyetlen kérdése lenne Polgármester Úrhoz, szerepel-e ebben a koncepcióban Kaposvár vonatkozásában gépgyártás fejlesztése? Újabban már nem aktuális. Pintér Attila tanácsnok: Elmondta, a területfejlesztési koncepció 38. oldalán olvasható a célrendszer kapcsolata az országos területrendezési tervvel kapcsolatban és a koncepció szövege azt mondja, hogy a Megyei Közgyűlés kérte a 67-es út gyorsforgalmi útként való feltüntetését a területrendezési tervben. Ugyanakkor a későbbiekben van egy utalás arra, hogy a Megyei Közgyűlés, mely javaslatát fogadták el az országos területrendezési tervbe, de nincs feltüntetve a 67-es, csak annyit ír, a közlekedési infrastruktúrát érintő javaslatok közül az előbbi három M 60-as, a 681-es és 66-os főutak meg is jelentek az OTRT-ben, de a 67-es nem jelenik meg gyorsforgalmi útként az országos területrendezési tervben a koncepció szerint. Kérdése volt, a 67-es út gyorsforgalmi út lesz-e, vagy sem?

7 : A feltett kérdésekre válaszában elmondta, attól, hogy a NABI beszüntette a magyarországi és európai tevékenységet, még nem zárja ki egyik a másikat, ezért javasolta, hogy maradjon benn ez az elképzelés. Nem tudja Pintér tanácsnok úrnak megadni a választ, egyet tud, hogy a legutóbbi információk szerint a gyorsforgalmi út tavasszal a somogybabodi elkerülővel épül és számára ez a fontos. Az, hogy benne szerepel-e koncepcióban nem tudja, de meg fogja nézetni rá a választ Hozzászólások----- Pintér Attila tanácsnok: Elmondta, hozzászólása egy másik nyomvonalat érintene, a M9-es. Annak nagyon örül, hogy bár a megyei koncepció jövőképében nem jelenik meg, mint térségeket összekötő infrastruktúra az M9-es, de a kaposvári fejezetben megjelenik és ez örvendetes, hogy Kaposvár és a város térsége számára rendkívül fontos, hogy a nagy térségek közötti összeköttetést biztosító M9-es megépüljön, és ez Kaposvárnak is stratégiai fontosságú, hiszen ez olyan transz összeköttetést biztosít a város számára, amely a nemzetközi versenyképességet is nagymértékben tudja javítani. Az M9-essel kapcsolatban talán 2009-ben, vagy 2010-ben a Regionális Fejlesztési Tanácsnak volt egy javaslata, mely szerint az M9-es az eredeti elképzelésekkel ellentétben az M7-es autópályát nem Nagykanizsánál érintse, hanem a Balatonhoz lehető legközelebb eső területen, merthogy ez a megyének is és a balatoni turizmusnak is az érdeke, hogy közelebb kerüljön az M9-es nyomvonala a Balatonhoz. Ennek a koncepciónak van egy stratégiai térstruktúra fejezete, ahol be is van mutatva a megyét érintő nyomvonal-hálózat és az M9-es is be van rajzolva, de az eredeti nyomvonal terv szerint. Ha elfogadható és támogatható az a javaslat, hogy lehetőleg minél közelebb kerüljön az M9-es és M7-es metszéspontja a Balatonhoz, akkor szerinte nekik ezt kellene képviselni a további javaslatok meghozatalában. Azt javasolta a Közgyűlésnek, hogy ha ez egy elfogadható javaslat, akkor kéri, hogy támogassák, és amikor lehetőség lesz arra, hogy valamilyen módon ezt a nyomvonali tervezést befolyásolják, akkor szerinte ez egy támogatható cél lenne, legalább is a megyének és a Balatonnak ez lenne az érdeke. Tudja, ez egy fontos dokumentum, mivel 2030-ig fogalmaz meg hosszú távú stratégiai célokat, és valóban érint olyan fejezeteket, amelyek nagyon fontosak a megye és a város számára, nem akarja felsorolni. Arra való tekintettel, hogy ez egy fontos dokumentum azt javasolná a készítőinek, hogy helyesírásilag nézzék át, nagyon sok elírás van benne, valószínű abból fakad, hogy a különböző fejezeteket különböző személyek írták, de nem fektettek elég energiát abba, hogy valaki egységesen átfésülje. : Válaszában elmondta, a Megyei Önkormányzat felé továbbítani fogja a felvetést, mely szerinte is fontos dolog. Az anyag készítői, főleg, amit nyilvánosságra hoznak, abban helyesírási hibák ne legyenek. Az M9-es ügyében a főépítész asszonynak szólni fog, hogy nézze meg ezt a területfejlesztési döntést is és nézze meg, hogy térszerkezetileg mivel indokolták akkor, mert az M9-esnek kettő szakasza elkészült már. Elkészült az egyik szakasza a szekszárdi Duna-híd és a rávezető gyorsforgalmi szakasz és elkészült a kaposvári északi elkerülő, az is az M9-esnek a szakasza. Amikor az M9-es először szóba került, akkor ezen a nyomvonalon tervezték, meg fogja nézni és tájékoztatni fogja képviselő urat. Ezt most nem akarja megszavaztatni és nem is javasolná, mert nem tudja, hogyan állnak a terveztetéssel egyébként, de bemondásra egyik pillanatról a másikra megváltoztatni - ami egyébként lehet, hogy indokolt nem tartaná helyesnek, módosítható ez még. Megköszönte a megfogalmazott véleményeket, kérte, hogy a határozati javaslatról döntsenek.

8 #: 2959 Száma: /3/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:16 19/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Somogy Megye területfejlesztési Koncepciója és a Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója Területi hatásvizsgálata és értékelése c. dokumentumokat és az azokban foglaltakkal egyetért. Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: február 15. (megküldésre) 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Somogy megye Területfejlesztési Programja c. dokumentum összeállítása során további javaslatokat tegyen, első sorban a dél-dunántúli hulladékgazdálkodási programok technológiájának összehangolása, a megyei élelmiszeripari alapanyagok és termékek piacra juttatásának koordinálása, a Somogy megyei (köztük a kaposvári) kerékpárút rendszerek összeillesztése, valamint a víz- és szennyvízelvezető rendszerek ütemezett felújításának és rekonstrukciójának összehangolt pályáztatása tekintetében. Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: március 3. (megküldésre)

9 Előterjesztés a 610-es út 48-as Ifjúság úti szakaszán jelzőlámpás csomópontok kiépítésére és a forgalomirányítás módosítására irányuló megállapodások jóváhagyásáról----- : Elmondta, a 48-as csomópont, Tallián Gyula és a Hunyadi csatlakozásánál a jelzőlámpás csomópont kiépítéséről van szó. A Közútkezelővel kötendő megállapodás kiosztásra került, amiben hozzájárulnak a csomópont építésének a költségeihez Kérdések nem hangzottak el Hozzászólások nem hangzottak el #: 2960 Száma: /4/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:16 20/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 610-es út 48-as Ifjúság úti szakaszán jelzőlámpás csomópontok kiépítésére és a forgalomirányítás módosítására irányuló megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező Társfinanszírozási megállapodást és Keretátadási megállapodást jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodásokat, az azok tartalmát lényegesen nem érintő módosításokkal utólagos beszámolási kötelezettséggel aláírja. Közreműködik: Szirják Imréné igazgató Molnár György igazgató Határidő: március 31.

10 Előterjesztés a Kaposvár, Sörház u-i volt óvoda épületének átmeneti hasznosításáról Kérdések nem hangzottak el Hozzászólások nem hangzottak el #: 2961 Száma: /5/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:17 Minősített szavazás 21/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet által állami közfeladatként szervezett és a Komplex telep program Kaposváron című projekt keretében megvalósuló alapkészségekre felzárkóztató- és rész-szakmák képzési helyszínéül a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére ingyenesen, közcélú adományként biztosítja a Kaposvár, Sörház u. 10. sz. alatti volt óvoda épület használatát február 5. és június 30. közötti időszakban. Közreműködik: Határidő: Molnár György igazgató azonnal

11 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő használati megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Közreműködik: Határidő: Molnár György igazgató azonnal Előterjesztés a KO META 99 Zrt. reorganizációs tervével összefüggő szerződésmódosítások jóváhagyásáról Kérdések----- Pintér Attila tanácsnok: Elmondta, olvasható az előterjesztésben, hogy ezek a tervek már elkészültek októberben, novemberben elfogadta a társaságnak a közgyűlése. Nem dönthetett volna a városi Közgyűlés esetleg erről korábban és nem most februárban? : Éppenséggel dönthettek volna, nem is tudja mi volt az oka. Felkérte a főjegyző urat a válaszadásra. dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Elmondta, maga az a szerződés, amellyel ezt jóváhagyják, amelyet előterjesztettek jóváhagyásra az nem készült el. Ennek az elkészítése történt meg csak most a Havasi Ügyvédi Iroda által Hozzászólások nem hangzottak el #: 2962 Száma: /6/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:18 Igen Nem Tartózkodik

12 22/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a KOMETA 99 Zrt tervéről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozza: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a KOMETA 99 Zrt október 15. napján elkészített reorganizációs tervét, mint stratégiai tervet elfogadja. Közreműködik: Határidő: Molnár György igazgató azonnal 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Kometa 99 Zrt-ben történő tőkebefektetésről március 27-én kötött Szindikátusi szerződés az előterjesztés mellékletének megfelelő módosításához. Közreműködik: Határidő: Molnár György igazgató március 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Kometa 99 Zrt-ben történő tőkebefektetésről március 27-én kötött Befektetési szerződés az előterjesztés mellékletének megfelelő módosításához. Határidő: azonnal 4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Kometa 99 Zrt-ben történő tőkebefektetésről március 27-én kötött Exit szerződés az előterjesztés mellékletének megfelelő módosításához. Közreműködik: Határidő: Molnár György igazgató azonnal Előterjesztés a KVG Zrt. átalakulásának jóváhagyásáról Kérdések nem hangzottak el Hozzászólások nem hangzottak el.-----

13 #: 2963 Száma: /7/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:18 Igen Szavazott Nem szavazott /2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező dokumentumok alapján jóváhagyja a Kapos Holding Zrt. többségi tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet végző KVG Zrt. kiválással történő átalakulását oly módon, hogy a KVG Zrt. vagyonkezelő szervezetként való fennmaradása mellett a Társaságból két új korlátolt felelősségű társaság válik ki: a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és Kaposvári Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. Határidő: február Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról Kérdések nem hangzottak el Hozzászólások nem hangzottak el.-----

14 #: 2964 Száma: /8/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:19 24/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: 1 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező dokumentumok alapján jóváhagyja a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet végző KAVÍZ Kft. jegyzett tőkéjének belépéssel, Gálosfa, Kaposgyarmat és Hajmás Község Önkormányzata által történő emelését Ft-os közös új üzletrész kibocsátásával. Határidő: március Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kapos Holding Zrt. elővásárlási jogáról lemondjon, és Kaposfő Község Önkormányzata által értékesítésre felkínált Ft-os üzletrész a KAVÍZ Kft. saját tulajdonába kerüljön azzal a feltétellel, hogy azt a Kft egy éven belül eladásra felkínálja a tulajdonosoknak. Határidő: március Előterjesztés a Keleti Ipari Park "Ipari Park" cím szerződésének módosításáról Kérdések nem hangzottak el.-----

15 -----Hozzászólások nem hangzottak el #: 2965 Száma: /9/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:19 25/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Keleti Ipari Park Ipari Park cím használatára vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt szerződésmódosítást jóváhagyja, annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. Határidő: március Előterjesztés a NABI Real Estate Holding Kft.-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződésről és a társaság részére nyújtandó támogatásról Kérdések----- Pintér Attila tanácsnok: Kérdése volt, ha nem kapja meg ezt a támogatást, hogy telekadót nem kell fizetni, akkor ez befolyásolta volna-e a szerződést? : Válaszában elmondta, már korábban döntöttek a novemberi előterjesztésben erről. Mivel december 31-ig nem tudták megcsinálni a telekmegosztást, nem tudták leválasztani, így átmentek az új adóévbe január 1-jétől, erre is csak a deminimis támogatási forma alapján nyílik lehetőség. Igen, ez az alap megállapodás része volt.

16 -----Hozzászólások nem hangzottak el #: 2966 Száma: /10/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:20 Minősített szavazás 26/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3657/93 hrsz-ú ingatlant érintő adásvétel tárgyában hozott, 239/2013. (XI.14.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. A vételár fedezete, bruttó ,-Ft összeg az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a felhalmozási célú kiadások között elkülönített keretösszeg terhére kerül biztosításra. Határidő: március Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a NABI Real Estate Holding Kft. részére ,-Ft összegű de minimis támogatást nyújt a kaposvári 3657/93 hrsz-ú ingatlan Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére értékesítendő - 15 ha 2063 m2 nagyságú területét terhelő telekadó fizetési kötelezettségének teljesítéséhez az Önkormányzat évi költségvetésének működési célú általános tartaléka terhére. A támogatás nyújtásának feltétele az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szervezet hozzájáruló nyilatkozata. Határidő: április 30.

17 Előterjesztés a kaposvári 0443/31 hrsz-ú, a Deseda-tó melletti állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről Kérdések nem hangzottak el Hozzászólások nem hangzottak el #: 2967 Száma: /11/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:21 27/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 0443/31 hrsz-ú, állami tulajdonú, 5894 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXXVII. törvény 21. (3a) bekezdésének a) pontja alapján - történő értékesítését kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél a Deseda-tó és környékén megvalósuló komplex turisztikai fejlesztések céljára. Közreműködik: Határidő: Molnár György igazgató március 15. (döntés közlése) 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás során felmerülő költségek megtérítését. Közreműködik: Határidő: Molnár György igazgató március 15. (döntés közlése)

18 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kaposvári 0443/31 hrsz-ú ingatlan tulajdonbaadásával kapcsolatos eljárás során a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé teljes jogkörben eljárjon, valamennyi szükséges nyilatkozatot megtegyen és az adásvételi szerződést aláírja. Határidő: december Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a vételár és a tulajdonbaadás során felmerülő költségek fedezetét, legfeljebb bruttó ,-Ft összeget az Önkormányzat évi költségvetésében elkülönített felhalmozási célú általános tartalék terhére biztosítja. Határidő: december Előterjesztés Simon László felajánlása köztéri szobor adományozásáról Kérdések nem hangzottak el Hozzászólások nem hangzottak el #: 2968 Száma: /12/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:21

19 28/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú város Közgyűlése köszönettel elfogadja Simon László adományát, mellyel szülővárosa, Kaposvár iránti szeretetét fejezi ki. A szobor felállításának helyszínéről a művész terveinek ismeretében később születik döntés. Közreműködik: Molnár György igazgató Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens Határidő: március Előterjesztés Alapítványi támogatásra : Elmondta, Pintér Attila tanácsnok úr a tiszteletdíjából Ft-ot a Kaposvári Színészképzésért Alapítvány részére szeretne felajánlani Kérdések nem hangzottak el Hozzászólások nem hangzottak el #: 2969 Száma: /13/0/A/KT Ideje: 2014 február 10 17:22

20 29/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatáshoz: Pintér Attila képviselői kerete terhére: Kaposvári Színészképzésért Alapítvány ,-Ft Határidő: május 31. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. K. m. f. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Borhi Zsombor tanácsnok Kiss Tamás képviselő

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben