Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány"

Átírás

1 Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és az ehhez kapcsolódó lehetséges indikátorok Összeállította: Eruditio-Hungária Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP / azonosító számú projekt támogatásával. Budapest, 2011

2 Tartalom Összefoglaló a jelenleg a magyar felsőoktatási intézményekben elérhető nemzetközi ösztöndíjakról... 3 Erasmus... 3 Ceepus... 4 Comenius tanárasszisztensi ösztöndíjak... 5 Erasmus Mundus... 5 Magyar Ösztöndíj Bizottság... 6 Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram... 6 Kellner Alapítványi Ösztöndíj... 7 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány... 7 The Hungarian American Enterprise Scholarship Fund... 8 Roma Oktatási Alap... 9 AIESEC IASTE Az EU 7. Keretprogram Emberek Marie Curie egyéni ösztöndíjak Problémák a nemzetköziesítés és ennek nyomon követése területén A magyar felsőoktatás finanszírozásában korábban alkalmazott indikátorok Lehetséges minőségmutatók Megoldandó feladatok a nemzetköziesítés területén Függelék Nemzetköziesítési indikátorok az egyes külföldi rangsorokban QS felmérés The Times egyetemi rangsor Shanghai lista A felsőoktatási intézmények részvétele a nemzetközi mobilitási programokban, a 2011/12-es tanévben A felsőoktatási intézmények lehetséges kategorizálása Az Erasmus hallgatói mobilitásról a Tempus Közalapítvány által gyűjtött adatok

3 Ez a tanulmány összefoglalja a felsőoktatás nemzetköziesedéséhez nyújtott támogatásokat és az eredmények mérhetővé tételével kapcsolatos ajánlásokat (ki- és befelé irányuló hallgatói és oktatói mobilitás, közös kutatási projektek, külföldi képzési helyek nyilvántartása, közös diplomakurzusok, stb.), és ezek alapján javaslatot tesz a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó mutatókra. Összefoglaló a jelenleg a magyar felsőoktatási intézményekben elérhető nemzetközi ösztöndíjakról Kizárólag azokra az ösztöndíjakra összpontosítunk, amelyek a magyarországi felsőoktatási intézményekbe beiratkozott hallgatók, az ott dolgozó oktató vagy kutatók számára elérhetők. Tekintettel arra, hogy a nemzetköziesítésről nem állnak rendelkezésre minden egyetemen több évre visszamenőleg statisztikák, csak azokat a hallgatói mobilitásokat érdemes figyelembe venni a nemzetközivé válás mérésére és értékelésére, ahol a hallgató legalább egy kreditet hazahoz. A programok ismertetésénél szerepel az ösztöndíjat kiíró szervezet neve, a támogató, a pályázásra jogosultak köre, és ahol elérhető ilyen adat a pályázati keret éves összege és az évente támogatott személyek létszáma. Erasmus 1 A program célja mennyiségében és minőségében növelni a hallgatói és oktatói mobilitást, a nemzetközi projektek számát, a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti együttműködést. Növelni kívánja az európai hallgatói és oktatói mobilitás volumenét és javítani annak minőségét úgy, hogy 2012-re az Erasmus hallgatók száma elérje a 3 milliót (az Erasmus korábbi szakaszaival együttesen). Magyarországon az Erasmus most a legnagyobb ösztöndíjprogram, az ilyen kiutazások mintegy %-áért felelős. Ez adja a legváltozatosabban kihasználható támogatási struktúrát is, hiszen a hallgatók féléváthallgatásra vagy szakmai gyakorlatra utazhatnak külföldre (3-12 hónapra) bármely szakirányon. Ezen kívül részt vehetnek a mobilitásban oktatók is vagy a felsőoktatási intézmények nem oktatóként dolgozó munkatársai is. Az Erasmus program pályázati kerete évi mintegy 9 millió euró (kb. 2,5 milliárd forint), amelyből kb hallgató, 800 oktató és 200 nem oktató munkatárs vehet részt külföldi tanulmányúton. 1 Az Erasmus, a Ceepus, a Comenius, az Erasmus ösztöndíj-programokról szóló leírások forrása a Tempus Közalapítvány honlapja, illetve a programok pályázati felhívásai. Az itt felsorolt, a TKA-nál működő programok körében 10 év alatt 45 ezer felsőoktatási hallgató és oktató kapott külföldi ösztöndíjat. 3

4 Fontos megjegyezni, hogy bár az Erasmus a legelterjedtebb, könnyen hozzáférhető mobilitási program hazánkban, mégsem vesz benne részt minden felsőoktatási intézmény. A jelenleg működő 72 felsőoktatási intézményből a 2011/12-es tanévben 51 fog ilyen programot szervezni. Ugyanakkor a nem aktív intézmények egyben a legkisebb hallgatói létszámú intézmények is: az aktív intézmények oktatják a jelenlegi Magyarországi hallgatói létszám mintegy 95%- át 2. Az Erasmus program szervezése hozzájárult ahhoz, hogy a legtöbb egyetemen 3 működik nemzetközi iroda vagy pályázati iroda, ahol az eredményekről szóló adatok könnyen elérhetők. A program eredményeinek számszerű nyomon követése a legfejlettebbek között van. Több mint 10 évre visszamenőleg rendelkezésre állnak az adatok 4 a Tempus Közalapítványnál, amelyből nyomon követhető, hogy az egyes részt vevő intézmények milyen mértékben tudták fejleszteni a nemzetközi kapcsolataikat az évek során. A Tempus Közalapítvány a támogatások elszámolása során az intézményi szinttől a személyes szintig nyomon követi a pályázatokat, így rendelkezik az intézményi és a hallgatói beszámolókkal is. Ceepus A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram a felsőoktatási intézmények közötti oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését támogatja egyéni ösztöndíjakkal. A cél, hogy hosszú távú szakmai együttműködések alakuljanak ki a térségben, és Közép-Európa stratégiai szerepe erősödjön. Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni Ceepus támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. A program támogatja a közös oklevélhez vezető képzések kidolgozását, ez az elbírálás során előnynek számít, de anyagi támogatást kizárólag a mobilitáshoz nyújt, pl. a tantervfejlesztéshez, akkreditációs költségekhez nem. A programban évente mintegy 250 hallgató utazik ki Magyarországról, és 200 hallgató utazik be hozzánk. A kiutazó oktatók száma , a beutazóké 120 fő. A pályázati keret több éven át 42 millió forint volt, ez mára körülbelül a 2/3-2 A NEFMI honlapján dec. 10-én közzétett statisztika alapján 361 ezer felsőoktatási hallgató van ma Magyarországon (2010/11-es tanév). Ebből a sikerrel Erasmusra pályázó intézmények csaknem 343 ezret oktatnak. (kb. 95%) ( án letöltve) 3 Az egyetem alatt felsőoktatási intézményt értünk, tehát beletartoznak a főiskolák is. 4 A gyűjtött adatokat típusait ld a függelékben 4

5 ára csökkent (a gazdasági válság miatt). Fontos, hogy az előbbi adat a beutazó hallgatókra és oktatókra felhasználható keret, hiszen a fogadó fél fizeti az ösztöndíjat. A Magyarországról kiutazó hallgatók ösztöndíját is a fogadó ország fizeti. A statisztika szerint (hónap a kinti havi ösztöndíj) ez az összeg kb. 300 ezer euró évente (sok hallgató megy Ausztriába, ahol a havi ösztöndíj 1000 euró körül van). A Tempus Közalapítvány a támogatások elszámolása során az intézményi szinttől a személyes szintig nyomon követi a pályázatokat, így rendelkezik az intézményi beszámolókkal és a hallgatói és oktatói adatokkal (az Erasmushoz hasonlóan). Comenius tanárasszisztensi ösztöndíjak A program célja, hogy lehetőséget adjon leendő vagy frissen végzett tanároknak a pedagógiai, nyelvi és kulturális kompetenciáik és ismereteik bővítésére, azaz arra, hogy módszertani tapasztalatokra tegyenek szert, fejlesszék nyelvtudásukat, bővítsék ismereteiket a fogadó országról és az ottani oktatási rendszerről. A tanárasszisztensek külföldi (az EU 32 országában működő) iskolákba utazhatna 3-8 hónapra tanítási gyakorlatra. Cél az is, hogy a fogadó intézmények hasznosítsák az idegen anyanyelvű tanárasszisztensek munkáját és ismereteit. Az ösztöndíj nem kötődik felsőoktatási intézményhez, hiszen nemcsak még beiratkozott hallgatók, hanem a közvetlenül az oklevélszerzés után lévő, szakmai tapasztalattal még nem rendelkező tanárok is pályázhatnak. Évente kb. 25 ilyen ösztöndíjat oszt ki a Tempus Közalapítvány, az egyéni adatok 10 évre visszamenőleg állnak rendelkezésre. Erasmus Mundus Az Erasmus Mundus egy európai közösségi (elit)program, amely támogatja az európai felsőoktatási intézményeket abban, hogy magas színvonalú, közös, kettős vagy többes oklevélhez vezető szakokat (mesterképzéseket vagy doktori képzéseket) kínáljanak a világ legkiválóbb hallgatói részére. Az Európai Bizottság ezért ösztönzi a felsőoktatási intézmények együttműködését, és ösztöndíjat kínál európai és Európán kívüli hallgatóknak és oktatóknak egyaránt. A program nagyrészt az Európán kívüli, ú.n. 3. országbeli hallgatók és oktatók számára nyújt ösztöndíjakat ahhoz, hogy Európába jöjjenek egy teljes képzésre között közel egymilliárd euró a program költségvetése, amelynek túlnyomó része a szakok létrehozására és az ösztöndíjakra fordítható. Évente körülbelül 100 ezer euró az az összeg, amelyet a hozzánk tanulni érkezők kapnak a 5

6 programban (kb fő). Ebből fizetik a tandíjukat a fogadó intézménynek és a megélhetésüket is ebből finanszírozák. Az Erasmus Mundus-ban közös oklevélhez vezető képzést tervez vagy indított eddig 8 magyar egyetem (van, amelyik több képzésben is részt vesz). Magyar Ösztöndíj Bizottság 5 A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) a kétoldalú államközi egyezmények, illetve a kétoldalú oktatási munkatervek által biztosított államközi ösztöndíjakat kezeli, valamint a bécsi Collegium Hungaricumba irányuló ösztöndíjakat, és a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj pályázatokat. A MÖB kezeli a DAAD által meghirdetett ösztöndíjakat is. A MÖB hosszú vagy rövid tanulmányutakra, kutatásra, teljes-, rész- és doktori képzésekre, nyári egyetemi kurzusokon történő részvételre kínál pályázati lehetőségeket. Általában pályázhatnak alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók vagy diplomások; oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, művészek vagy PhD hallgatók is. A MÖB évente kb. 350 millió forintból mintegy 800 fő mobilitását támogatja. A pályázatokat közvetlenül a MÖB irodába kell beadni, az adattárolást is ők végzik. Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság az Amerikai Egyesült Államokba irányuló ösztöndíjakat támogat. Célcsoportjai: a hallgatók, a kutatók és az egyetemi oktatók. Posztgraduális hallgatói ösztöndíjakat kínál olyan diplomásoknak, akik az Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni). Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet az Egyesült Államok bármely felsőoktatási intézményébe. A Fulbright ösztöndíjra olyan PhD-fokozattal rendelkező egyetemi oktatók is jelentkezhetnek, akik az Egyesült Államok valamely felsőoktatási intézményében szeretnének tanítani. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet (a magyar tanulmányok (Hungarian Studies) körébe tartozó témakörök előnyt élveznek). Az ösztöndíjak időtartama egy vagy két egyetemi félév. A Fulbrightra kutatók is pályázhatnak (tudományos vagy költségvetési intézményeknél, illetve non-profit szervezeteknél dolgozó szakemberek), akik az USA valamely felsőoktatási intézményében szeretnének kutatni, 3-5 hónapig. Előnyt élvez az amerikai partnerekkel folyó közös kutatás. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet. 5 Forrás: ( ) 6

7 Nem állnak rendelkezésre nyilvános adatok arról, hogy Magyarországon hányan kaptak eddig ilyen ösztöndíjat, illetve, hogy ezek kötődtek-e felsőoktatási intézményhez. A Fulbright Bizottság az Institute of International Educationnel együtt végzi a pályáztatást, így valószínűleg az adatokat is ezek az intézmények tárolják, nem pedig az egyetemek. Kellner Alapítványi Ösztöndíj 6 A Kellner Alapítvány egy amerikai-magyar üzletember magánkezdeményezésére jött lére 1991-ben. Humán tudományokkal foglalkozó hallgatóknak nyújt egyéves amerikai tanulmányi lehetőséghez jelentős anyagi támogatást óta 60 fő kapott náluk ösztöndíjat, tehát évente 3-4 fő, ami statisztikailag elenyésző. A támogatást kizárólag az ELTE BTK és PPK, valamint a Szegedi Tudományegyetem BTK és Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói vehetik igénybe. A pályáztatást a Kellner Alapítvány végzi, így a felsőoktatási intézmények valószínűleg nem tartanak nyilván erről adatokat. Osztrák-Magyar Akció Alapítvány 7 Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (továbbiakban: OMAA) az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja. A programot a magyar és az osztrák oktatási tárca kétoldalú együttműködésének keretében hozták létre 1990-ben októbere óta a projektjeibe szlovák és cseh partnerek is bevonhatók. A támogatás a tudományos szakember utánpótlást helyezi előtérbe. A támogatott tevékenységek legfontosabb típusai: - közös kutatási és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében, - közös osztrák-magyar disszertációs témában kutatók ösztöndíjas támogatása, - közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósítása céljából, - tudományos anyagok elkészítése céljából történő kutatási célú tartózkodás, - oktatási segédanyagok kiadása, - ösztöndíjak

8 A támogatásra jogosultak köre: Magyarországon a 36 állami felsőoktatási intézmény, ill. azok hallgatói, osztrák részről pedig a 21 állami egyetem és 17 szakfőiskola nyújthat be pályázatot. Ösztöndíjas kérelmet nappali tagozatos hallgatók, 6 lezárt, sikeres félévet követően adhatnak be. Az Európai Unió hallgatói ausztriai vagy magyarországi pályázatra jogosult egyetemen elvégzett 4 szemeszter igazolása alapján pályázhatnak. Az Alapítvány évente kb. 100 millió forintból gazdálkodik, amelyet felerészben a magyar, felerészben pedig az osztrák oktatási tárca finanszíroz. A költségvetés mintegy 20 %-át fordítják működési költségre, a többit ösztöndíjakra. Az osztrák fél 2010-ben euróval támogatta az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemet is. A 2010-es éves jelentésük szerint ebben az évben 34 fő egy éves ausztriai ösztöndíját finanszírozták. A támogatottak 70 %-a bölcsészet- vagy társadalomtudományokkal foglalkozik. Előnyben részesültek a PhD hallgatók és a kutatók. A programban kiemelkedő az ELTE aktivitása a magyar intézmények közül. Az egyéves ösztöndíjakon kívül támogatták még 34 fő 3 napos ausztriai tanulmányútját is. The Hungarian American Enterprise Scholarship Fund 8 A HAESF alapítvány célja hogy előmozdítsa a szabad kereskedelmet és vállalkozások fejlesztését Magyarországon, és erősítse az USA és Magyarország közötti kapcsolatokat. Ennek érdekében lehetőséget nyújt kiemelkedő képességekkel rendelkező vagy ígéretes tehetségű magyarok számára ahhoz, hogy az USA-ban szerezzenek szakmai tapasztalatokat, és ezt a magyar társadalom szolgálatába állítsák. Az alapítvány 4 fő területen kínál támogatásokat: 1) Professional Internship program (Szakmai gyakorlati program) Végzős (5. éves vagy a mesterképzés végén járó) hallgatók vagy elsőéves PhD hallgatók (a tanárképzés kivételével bármely szakirányon) pályázhatnak arra, hogy 6-12 hónapos szakmai gyakorlatot végezzenek az USA-ban. A programot az Egyesült Államok költségvetése támogatja. 2) Graduate Scholarship Nemrégiben végzett diplomások számára nyújt ösztöndíjakat az USA-ba. A jelen tanulmány szempontjából tehát nem érdekes. 8 8

9 3) Senior Leaders and Scholars Fellowships Erre az ösztöndíjra többek között vezető beosztású személyek vagy kutatók is pályázhatnak. A támogatott tevékenység: 3-12 hónapos kutatási program megvalósítása az USA-ban, gazdasági területen. 4) Eecutive Education Vállalatvezetők számára kínál tanulmányi lehetőséget a Harvard Egyetemen. A jelenlegi tanulmány szempontjából nem érdekes. Roma Oktatási Alap 9 A Roma Oktatási Alap (REF) az oktatás területén elért eredmények tekintetében a romák és nem romák közötti szakadék felszámolása érdekében jött létre. A cél elérésének érdekében a szervezet olyan stratégiákat és programokat támogat, amelyek a romák számára minőségi oktatást biztosítanak, illetve az oktatási rendszerek deszegregációját valósítják meg. A tevékenységein keresztül a Roma Oktatási Alap a roma integrációt támogatja a Roma Integráció Évtized programban részt vevő országok, illetve más, a törekvéshez csatlakozni kívánó országok vonatkozásában. A REF célkitűzései magukban foglalják a középfokú-, felsőfokú- és felnőttoktatáshoz való hozzáférés növelését, például ösztöndíjakon keresztül. A Roma Oktatási Alap öt főbb programot működtet, köztük a Roma Nemzetközi Diák Ösztöndíjprogramot (Roma International Scholar Programme, rövidítve RISP). Ez azzal a céllal jött létre, hogy részleges támogatást nyújtson azon roma hallgatók részére (más országok mellett Magyarországon is), akik tanulmányaikat alap-, mester-, doktori- vagy posztdoktori szinten, nappali tagozatos hallgatóként külföldön szeretnék folytatni egy államilag elismert, jó hírnevű egyetemen. 2011/12-ben várhatóan 35 ösztöndíjat ítélnek oda ebben a programban (a 16 részt vevő országban összesen). A programot a REF budapesti irodája kezeli, így az adatok náluk férhetők hozzá. Mivel ebben a programban a hallgatók elve külföldön végzik a teljes szakjukat, a magyar egyetemek számára fogadó félként lehet érdekes a program. 9 9

10 AIESEC Az AIESEC egy nemzetközi, fiataloknak szóló szervezet, amely a világ 110 országában működtet tagszervezeteket hallgatók számára, főként társadalomtudományi területen. Az AIESEC segít kapcsolatot teremteni a hallgatók és a vállalkozások között, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében. Az AISEC által hirdetett szakmai gyakorlatra mehetnek a hallgatók a következő szakirányokon: Menedzsment - az ügyvitel, közgazdaságtan, pénzügy, számvitel, marketing, projekt menedzsment és a HR területeihez köthető gyakorlatok. Társadalom-fejlesztés - jellemzően nem profit-orientált szervezeteknél, önkormányzatoknál végzett munka, mely egy adott közösség, térség fejlesztését szolgálja. Informatikai és mérnöki - szoftverfejlesztés, hálózatüzemeltetés, adatbázisépítés, programozás és a web-fejlesztés, valamint néhány hagyományos mérnöki terület. Oktatás - az oktatási szektorban végzett tanítási és tanácsadási munkák. A szervezet nem rendelkezik fi éves költségvetéssel, ösztöndíjakat nem adnak, csak a kapcsolatépítésben segédkeznek. Tevékenységük hasonló tehát a IASTE tevékenységéhez. Adatokat gyűjtenek ugyan a mobilitásról, de ezek valószínűleg nem képezik részét a felsőoktatási intézmények teljesítményének, mivel az egyetemi struktúrától jórészt függetlenül működnek. IAESEC iroda működik a következő egyetemeken: BCE, BME, BGF (3), SZTE, ME, SZE, SZIE, DE, PE. Amennyiben a hallgatók nyomon követése és az adatgyűjtés formalizálható, érdemes lenne a programot az Erasmus programhoz kapcsolni. IASTE A IASTE Hungary, azaz a mérnökhallgatók egyesülete is kínál nemzetközi mobilitási lehetőséget, azokban az intézményekben, ahol mérnökképzés vagy természettudományos képzés folyik. Magyarországon a IASTE egyesületi formában működik, működési kerete nincs, illetve a pártoló tagoktól beszedett adományokból tartja fenn magát, és a hallgatók önkéntes munkájára épít. Igen sikeres szervezet a saját területén, hiszen évente mintegy 250 hallgató számára szerez külföldi szakmai gyakorlati lehetőséget vállalkozásoknál. A program szervezését helyi bizottságokon keresztül oldják meg. Helyi bizottság a következő intézményekben működik: Óbudai Egyetem, Műegyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Dunaújvárosi, ELTE, Szent István Egyetem, Miskolci Egyetem. Az intézmények nem végeznek strukturált adatgyűjtést arról, hogy kik vettek részt a IASTE által szervezett külföldi tanulmányúton, tudomásom szerint ez nem szerepel az intézményi statisztikákban. A program kreditelismerése eseti alapon oldható meg, de ez valószínűleg nem minden esetben történik meg. 10

11 Amennyiben a hallgatók nyomon követése és az adatgyűjtés formalizálható, érdemes lenne a programot az Erasmus programhoz kapcsolni. Az EU 7. Keretprogram Emberek Marie Curie egyéni ösztöndíjak Intézményi szintű nyilvántartás létezhet, illetve nemzeti szinten a Nemzeti Innovációs Hivatal rendelkezik adatokkal. Ezek nyilvánosságra hozatala azonban nem biztosított, hiszen egy-egy kutatási eredmény, vagy akár együttműködés is, gyakran ipari titoknak minősül. 11

12 Problémák a nemzetköziesítés és ennek nyomon követése területén A lehetséges problémák közé tartozik az a (nyugat-)európai tendencia, hogy a hallgatók, az általános életszínvonal növekedése folytán, már akár nyaralásként, hátizsákkal is be tudják járni Európát, így féléváthallgatásra vagy más külföldi tanulmányútra inkább Európán kívülre mennek. Bár pl. a kiutazó Erasmus hallgatók létszáma a KKE országokban, így nálunk is, a korábbi években folyamatosan, mintegy 8 %-kal növekedett, ez 2010-re megtorpant, és a növekedés már inkább a szakmai gyakorlatra utazók körében tapasztalható, a féléváthallgatásra utazók körében nem. A magyar felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése során a jelentős akadályozó tényezők az alábbiak: Mivel külföldön csak kevesen beszélnek magyarul, az itthoni nemzetköziesítéshez kevés az idegen nyelvű képzés, szak. Az idegen nyelven oktatott szakok ugyanakkor még akkor sem mindig elérhetők a magyar hallgatók számára, ha ők egyébként szívesen mennének ilyen (tandíjas) képzésre, hiszen a FELVI rendszerben nem hirdetik meg ezeket, csak az egyetemnél lehet közvetlenül jelentkezni. A magyar hallgatók számára valamint a részképzésre érkező külföldiek számára elérhető szakokon kevés oktató beszél olyan szinten idegen nyelvet, hogy megfelelő minőségben tudjon azon a nyelven oktatni. Az a tapasztalat, hogy a sokszor a részképzésre érkező bejövő hallgatók nyelvtudása sem elégséges ahhoz, hogy nálunk idegen nyelven tanuljanak. Az idegen nyelvi lektorátusok segítséget nyújthatnának ebben a helyzetben, de a legtöbb egyetemen már nem működnek, mivel az előző évtized elején forráshiány miatt megszüntették vagy kiszervezték őket. A statisztikák szerint az utóbbi években a végzős magyar hallgatók mintegy 20 %-a nem kap az abszolutórium után oklevelet, mivel nem rendelkezik az előírt nyelvvizsgával (így feltételezhetően nyelvtudással sem). A magyar hallgatók nyelvtudása nem elég ahhoz, hogy idegen nyelven tanuljanak, akár itthon így az idegen nyelvű képzések csaknem kizárólag a külföldi hallgatók számára érhetők el, amelyek így nem adnak lehetőséget a magyar és a külföldi hallgatók találkozására, együttműködésére. Az ott dolgozó oktatók elmondása szerint tendencia, hogy az orvosi egyetemeken idegen nyelvű szakon tanuló külföldi hallgatóknak szinte semmilyen kapcsolatuk nincs a magyarokkal magyarul nem tudnak, és sokan 6 év alatt még néhány szót sem tanulnak meg. A Magyarországra teljes képzésre érkező hallgatók jó része határon túli magyar. Egyébként a külföldi hallgatók közé ők is beszámítanak. Az EUROSTAT adatai szerint 2007-ben 3,6% volt a magyar felsőoktatásban a külföldi teljes képzéses hallgatók aránya, (kb fő), ami nemzetközi összehasonlításban 12

13 is kiemelkedően jó arány. Ugyanakkor a jelenlétük nem érzékelhető, hiszen magyarul tanulnak. A NEPTUN és az ETR tanulmányi nyilvántartási rendszerekben nyilván kell tartani minden, forintban kifizetett ösztöndíjat. Ahol ezt a szabályt bevezették és betartják, az ösztöndíjasok jól nyomon követhetők intézményi szinten is. Az említett tanulmányi rendszerek nem képesek azonban a forinton kívül más pénznemben (jobbára euróban) kifizetett összegeket nyilvántartani, mivel az ehhez szükséges fejlesztést még nem kérte egy intézmény sem a rendszer fejlesztőitől. Amennyiben lehetőség nyílik a tanulmányi rendszerekben nyilvántartani ezeket az adatokat, akkor ezek még mindig csak a hallgatói mobilitásra fognak vonatkozni, az oktatók és a más személyzet mobilitására nem. A magyar felsőoktatás finanszírozásában korábban alkalmazott indikátorok között az állami felsőoktatási intézmények és az oktatási tárca között létrejött fenntartói megállapodások részét képezték azok a vállalások, amelyeket az adott intézmény önmaga választott ki a benyújtott fejlesztési tervében foglaltak értékelésére. (Ezeket a mutatókat 2011-től nem alkalmazzák, mivel nem köt a NEFMI fenntartói megállapodást.) Mivel a mutatók között voltak kötelező és szabadon választott elemek is, ebben a formában ez a rendszer nem alkalmas felsőoktatási rangsor elkészítésére (hiszen a különböző indikátorokat nem lehet összehasonlítani). Az öt indikátortípus közül az 1. Oktatás tartalmaz egy lehetséges nemzetköziesítési indikátort (1.2: A hallgatókon belül az idegen nyelven folyó képzésben ( ) résztvevők arányának alakulása), valamint az 5., Nemzetközi és regionális együttműködés típusba tartozók tartalmaztak olyan mérőszámokat, amelyek alkalmazhatók lettek volna az intézmény nemzetközi részvételének mérésére. 6 mutatószám közül választhattak ezen a területen az egyetemek: Megjelenés az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térségben, részvétel a nemzetközi oktatási és kutatási piacon: 1) az ide és a külföldre irányuló hallgatói mobilitás mutatóinak a változása; 2) az ide és a külföldre irányuló oktatói, kutatói és dolgozói mobilitás alakulása; 3) külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kutatási, egyéb együttműködés; 4) a nemzetközi kutatási tevékenység hatékonysága: EU és nemzetközi kutatási bevételek, pl. Keretprogramok / ITN; 5) Sikeres EU-s, külföldi pályázatokban közreműködő tudományterületek, kutatók aránya, bevétel / fő; 6) kapcsolódás kiválósági centrumokhoz, ilyenek kiépítése. (Az intézmény regionális szerepére még további öt mutató létezett, amelyek azonban a magyarországi régiókra vonatkoztak értelmezésem szerint, így a nemzetközi tevékenység szempontjából nincs jelentőségük. (Természetesen itt is lehetne euro-régiókban gondolkodni és 13

14 határon túl nyúló együttműködésekben, mint ahogy erre is vannak példák egyes EU-s programok keretében.) A fenti mutatószámok közül csak egy egyetem választott önmaga számára mutatót, ami meglehetősen negatív képet fest arról, hogy mennyire gondolják a magyar egyetemek fontosnak a nemzetköziesítést (vagy mennyire gondolják ezt fontosnak a fenntartó szemében). Lehetséges minőségmutatók Fontos, hogy egységen alkalmazható, jól mérhető mutatókat használjunk. A mutatók legyenek világosak és egyértelműek, amelyek az intézmény adott területen elért kimeneti eredményeit, mintsem a bemenetet számszerűsítik. Mivel nemzeti rangsort kell felállítani, minden intézmény által egyformán alkalmazott mutatókra van szükség. Természetesen nem elég csak pl. a kiutazó hallgatók számát mérni, hiszen a nemzetközi környezetnek az itthon maradók számára is elérhetővé kell válnia, aminek hosszabb távon akár nagyobb hatása is lehet az egyetem életére, mint egy néhány hónapos külföldi utazás. A mutatóknak ahol ez releváns nem csak a tanulási vagy oktatási célú nemzetközi tevékenységeket, hanem a kutatás nemzetközi jelenlétét is mérniük kell. Figyelembe kell venni az intézmények sokféleségét: egy kisebb, helyi érdekű főiskola, korlátozott kutatási tevékenységgel, várhatóan kevesebb és kisebb arányban vesz részt a nemzetközi együttműködésekben, mint egy többkarú kutatóegyetem. A különböző intézménytípusoknál érdemes különböző indikátorokat alkalmazni, attól függően, hogy mi az elvárás velük szemben a nemzetközivé válás tekintetében. Itt összeállítottam egy lehetséges kategorizálást a különböző intézménytípusokra, amelyet természetesen tovább lehet finomítani Egy másik lehetséges kategóriarendszert lehet felállítani szakirányok, tudományterületek szerint (az ISCED 97 besorolás alapján), ebben az esetben is hasonló indikátorok alkalmazhatók, de az egyes tudományterületeken belül legalább képzési szintek szerint érdemes különbséget tenni, hiszen mást várunk és más eredményei lehetnek pl. egy biológia alapképzésnek, mint egy mesterképzésnek vagy doktorik képzésnek. A nemzetköziesítés jelenleg egyáltalán nem jellemző a felsőfokú szakképzésben, így ezt ott nem érdemes mérni. 14

15 A nemzetköziesítésben történő részvétel az intézmény adottságai szerint A mutatók alkalmazásához a magyar felsőoktatási intézményeket több csoportra kell osztani kategória: kutató egyetemek és kiváló egyetem 2. kategória: az 1. kategórián kívül eső egyetemek és főiskolák, ahol van doktori képzés 3. kategória: doktori iskolát nem működtető főiskolák és teológiai főiskolák világi képzései 4. kategória: vallási képzést nyújtó főiskolák 12. A fenti kategóriákon belül elsősorban a teljes intézményre vonatkoztatva az alábbi szempontok szerint mérjünk, úgy, hogy az egyes intézmények nem a többi mintegy 70 másikkal állnak versenyben, hanem a saját kategóriájukon belüliekhez viszonyítjuk őket. A 4. kategória számára nem határozunk meg nemzetköziesítési indikátorokat. 11 Az intézmények kategóriák szerinti listája a függelékben található. 12 A vallási képzést nyújtó főiskolák nemzetközi tevékenységét egyáltalán nem érdemes mérni a magyar rangsorban, 2 ok miatt: a hallgatói létszámuk nagyon alacsony; a nemzetközi tevékenységüket az egyházi szabályaik szerint végzik, ami nem hasonlítható össze a világi képzésekre vonatkozó adatokkal és folyamatokkal. Róluk tehát a továbbiakban nem szólok. 15

16 A fenti mutatók eredményei a teljes rangsor összeállításánál ne képviseljenek 5%-nál nagyobb arányt! Az 1. intézményi kategória nemzetköziesítési indikátorának elemei és súlyuk a nemzetköziesítési szemponton belül: 1 sokszínűség a kampuszon: a részképzésen vagy teljes képzésen (credit mobility: legalább 1 kreditet szerez 13 vagy degree mobility: teljes szakot itt végzi) 14 tanuló külföldi hallgatók aránya a teljes hallgatói létszámhoz (a távoktatás kivételével) képest egy adott évben 15 2 hallgatói mobilitás: az Erasmus és a Ceepus programban kiutazó hallgatók aránya a teljes hallgatói létszámhoz képest (a távoktatás kivételével) egy adott évben 3 oktatói és személyzeti mobilitás: az Erasmus és a Ceepus programban kiutazó oktatói és személyzet (nem oktatói státuszban dolgozó alkalmazottak) aránya a teljes alkalmazotti létszámhoz képest egy adott évben 4 kutatói mobilitás: az intézményhez beutazó vagy onnan kiutazó kutatók (beleértve a doktoranduszokat - az Erasmus és a Ceepus kivételével - is) aránya az összes főállású kutatóhoz képest 5 nemzetközi kutatási projektekből származó bevételek / év/ kutató aránya a teljes bevétel / év / főállású kutatóhoz képest 30% 15% 15% 10% 30% Sokszínűség a kampuszon: a nemzetközi környezetnek az itthon maradók számára is elérhetővé kell válnia, aminek hosszabb távon akár nagyobb hatása is lehet az egyetem életére, mint egy néhány hónapos nemzetközi utazás. Így természetesen nem elég csak pl. a kiutazó hallgatók számát mérni, hiszen az mutatóknak ahol ez releváns nem csak a tanulási vagy oktatási célú nemzetközi tevékenységeket, hanem a kutatás nemzetközi jelenlétét is mérniük kell. A kampusz nemzetközi voltának mérése egyben jelzi azt is, hogy elegendő 13 A fenntartói keretszerződésekben korábban a legalább 1 hónapnyi külföldi tartózkodást mérték, itt inkább a legalább 1 kreditet szerző hallgatókat mérő, nemzetközileg is elfogadott indikátort javasoljuk figyelembe venni. 14 Külföldi hallgatónak számít az, aki az itt végzett képzés előfeltételének számító korábbi legmagasabb iskola végzettségét nem Magyarországon szerezte tekintet nélkül az állampolgárságára. (Tehát, ha egy magyar állampolgárságú hallgató itthon érettségizett, de pl. Franciaországban szerzett alapdiplomát, majd hazajön a mesterképzésre, akkor ő külföldi hallgatónak számít. Ugyanakkor, ha egy román állampolgárságú, ámde magyar nemzetiségű hallgató nálunk szerzett mesterdiplomát és itt szeretné a doktori képzést is elvégezni, akkor ő nem számít külföldi hallgatónak.) 15 Ebbe beleérthetők pl. az Erasmus Mundus programban beérkezők is. 16

17 létszámú, idegen nyelven oktatni tudó oktató van-e az adott intézményben, illetve súlyoz a valóban elinduló idegen nyelvű képzések szerint is. Így ezzel a mutatóval megvalósul az, hogy nem a bemeneti, hanem a kimeneti oldalt mérjük. Statisztikai szempontból egyelőre nem érdemes figyelembe venni a közös, kettős vagy többes oklevélhez vezető képzések számát vagy az ezek keretében ténylegesen kiállított oklevelek mennyiségét, mivel ezek száma elenyésző évente 5-10 db. A sokszínűségi indikátorban a tényleges működésük eredménye az itt tanuló Erasmus Mundus hallgatók száma már szerepel. Hallgatói mobilitás: itt kizárólag az Erasmus és a Ceepus programban kiutazó hallgatók arányát mérjük a teljes hallgatói létszámhoz képest (a távoktatás kivételével) egy adott évben. Tekintettel arra, hogy a nemzetköziesítésről nem állnak rendelkezésre minden egyetemen több évre visszamenőleg statisztikák, csak azokat a hallgatói mobilitásokat érdemes figyelembe venni a nemzetközivé válás mérésére és értékelésére, ahol a hallgató legalább egy kreditet hazahoz. Azért nem mérjük a bejövő mobilitást, mert azt már belevettük az első indikátorba, hiszen a bejövő hallgatók az intézmény sokszínűségének az alapját képezik. Azért csak az Erasmus és a Ceepus (itt is a kiutazókat!) programot javasoljuk mérni, mert egyrészt ezek lefedik a külföldi részképzési lehetőségek igen jelentős részét (több mint 80%-át), másrészt ezekről rendelkezésre állnak 10 évre visszamenőleg az összehasonlítható adatok. Más ösztöndíjprogramok még együttesen is csak kis súlyt képviselnek a teljes hallgatói mobilitáson belül, és különösen keveseket érintenek a teljes hallgatói létszámból. Szintén nem érdemes külön mérni a nemzetközi kétoldalú intézményi megállapodások számát a hallgatói mobilitás területén, mivel ezeknek a száma tükröződik a kiutazó és a beutazó Erasmus és Ceepus hallgatók számában. (Amennyiben pedig egy kapcsolat nem élő, csak papíron létezik, akkor mobilitás sem fog ennek keretében megvalósulni.) Oktatói és személyzeti mobilitás: Azért csak az Erasmus és a Ceepus (itt is a kiutazókat!) programot javasoljuk mérni, mert egyrészt ezek lefedik a külföldi oktatási és továbbképzési lehetőségek szinte teljességét, másrészt ezekről rendelkezésre állnak 10 évre visszamenőleg az összehasonlítható adatok. Más ösztöndíjprogramok még együttesen is csak kis súlyt képviselnek a teljes oktatói mobilitáson belül, személyzeti mobilitásra pedig nincs másutt lehetőség. Itt is a teljes alkalmazotti létszámhoz viszonyított arány javasoljuk mérni. Kutatói mobilitás: Ez a szám az intézményhez beutazó vagy onnan kiutazó kutatók aránya az összes főállású kutatóhoz képest. Ebbe a mutatóba beleértjük a doktoranduszokat is, kivéve, ha az Erasmus vagy a Ceepus programban utaznak, hiszen őket egyszer már mértük az előző mutatókban. 17

18 Itt számolhatják el az intézmények azokat a kétoldalú, gyakran informális együttműködéseket és támogatásokat, amelyekről csak tanszéki, oktatói vagy legfeljebb kari szinten rendelkeznek információval, de amelyek sokszor igen jelentős támogatást nyújtanak a kutatási tevékenységhez. A nemzetközi kutatási projektekből származó bevételek / év/ kutató arány a teljes bevétel / év / főállású kutatóhoz képest. Itt számos lehetőség adódik, de nemzeti szintű nyilvántartásról nem tudok. Várhatóan a legtöbb nemzetközi támogatás az EU7 keretprogramjából származik. Esetleges, hogy ezt az intézmények hogyan tartják nyilván, de a könyvelésükben biztosan megjelenik. Nemzeti szinten a Nemzeti Innovációs Hivatal rendelkezik erről adatokkal, de ők is csak azt tudják, hogy egy adott intézmény a) részt vesz egy projektben és b) mekkora a teljes támogatás a projekthez. Azt viszont már nem tudják, hogy a teljes támogatásból mekkora részt jut a magyar egyetemnek, így ennek a mutatónak az esetében csak a FOI adataira lehet támaszkodni. (Árfolyam-problémák adódhatnak számításkor, hiszen nem forintban kapják a támogatásokat, így ezt a számítást megelőzően tisztázni kell.) Az egyes részindikátorok aránya egymáshoz képest: a legfontosabb mutatók kutatásban kiemelkedő egyetemek esetében a sokszínűség és a kutatási bevételek, hiszen elsődlegesen ebben kell erősnek lenniük. Amennyiben ezek jól működnek, várhatóan a többi mutató is magas arányt tükröz majd. A 2. intézményi kategória nemzetköziesítési indikátorának elemei és súlyuk a nemzetköziesítési szemponton belül: 1 sokszínűség a kampuszon: a részképzésre vagy teljes képzésen tanuló külföldi hallgatók aránya a teljes hallgatói létszámhoz képest (a távoktatás kivételével) egy adott évben 16 2 hallgatói mobilitás: az Erasmus és a Ceepus programban kiutazó hallgatók aránya a teljes hallgatói létszámhoz képest (a távoktatás kivételével) egy adott évben 3 oktatói és személyzeti mobilitás: az Erasmus és a Ceepus programban kiutazó oktatói és személyzet (nem oktatói státuszban dolgozó alkalmazottak) aránya a teljes alkalmazotti létszámhoz képest egy adott évben 4 kutatói mobilitás: az intézményhez beutazó vagy onnan kiutazó kutatók (beleértve a doktoranduszokat - az Erasmus és 30% 20% 20% 15% 16 Ebbe beleérthetők pl. az Erasmus Mundus programban beérkezők is. 18

19 a Ceepus kivételével - is) 5 nemzetközi kutatási projektekből származó bevételek / év/ kutató a teljes bevétel / év / alkalmazotthoz képest 15% Ugyanazokat az indikátorokat javasoljuk használni, mint a kutató egyetemek esetében, csak eltérő súllyal. Itt nagyobb hangsúly helyeződik a sokszínűségre és mobilitásra, hiszen esetleges, hogy melyik egyetem hány kutatási témában erős a saját területei közül. Itt inkább már az oktatáson van a hangsúly, de persze a kutatás sem elhanyagolható. A 3. intézményi kategória nemzetköziesítési indikátorának elemei és súlyuk a nemzetköziesítési szemponton belül: 1 hallgatói mobilitás: az Erasmus és a Ceepus programban kiutazó hallgatók aránya a teljes hallgatói létszámhoz képest (a távoktatás kivételével) egy adott évben 2 oktatói és személyzeti mobilitás: az Erasmus és a Ceepus programban kiutazó oktatói és személyzet (nem oktatói státuszban dolgozó alkalmazottak) aránya a teljes alkalmazotti létszámhoz képest egy adott évben 3 A végzős évfolyamon ténylegesen oklevelet szerző hallgatók aránya (azoknak a hallgatóknak a száma, akik az abszolutórium után 12 hónappal még a nyelvtudás hiánya miatt nem kaptak oklevelet, az adott évben abszolutóriumot szerző összes hallgató számához képest). 50% 25% (- )25% Mivel ezeknél az intézményeknél az oktatáson van a hangsúly, a kutatási területen elért nemzetközi eredményeiket nem számoljuk bele a teljes arányba. Ezen a területen nyilván nem is tudnának versenyezni a kutató egyetemekkel. Itt azt tartjuk fontosnak, hogy a hallgatóik a számára megfelelő felkészülési lehetőséget adjanak a külföldi mobilitásra (ezért negatív indikátort is használunk azok esetében, ahol a hallgató jelentős száma nem szerez diplomát a nyelvtudás hiánya miatt. Mivel kisebb, inkább szakfőiskolákról van szó, a nemzetközi kampusz megteremtése nem várható el. (Ennél a kategóriánál kilóghat a sorból a Nemzetközi Üzleti és a Budapesti Gazdasági.) 19

20 Megoldandó feladatok a nemzetköziesítés területén Az eddigiek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a felsőoktatási rangsorhoz használt adatokat megalapozzuk, és minden érintett számára elfogadhatóvá tegyük a nemzetköziesítés területén kialakított rangsort, a következő feladatok elvégzésére mindenképpen szükség lenne: 1. Létre kell hozni egy nemzetköziesítési stratégiát a magyar felsőoktatás számára. 2. Minél több oktató és személyzet részére lehetőséget kell nyújtani ahhoz, hogy idegen nyelvet sajátítson el olyan szinten, hogy képes legyen a kampuszon megjelenő külföldi hallgatókkal az interakcióra, oktatásra. 3. Növelni kell az idegen nyelven folyó képzések számát, illetve az ezekre beiratkozó magyarországi hallgatók arányát. 4. Javítani kell a hallgató szolgáltatásokat és a magyar felsőoktatás marketingjét. 5. Minél több hallgató részére lehetőséget kell nyújtani ahhoz, hogy idegen nyelvet sajátítson el olyan szinten, hogy képes legyen a kampuszon megjelenő külföldi hallgatókkal az interakcióra, vagy az idegen nyelven történő tanulásra és a külföldi tanulmányokra. 6. Az ösztöndíjak teljes körű, intézményi szintű nyilvántartásához fejleszteni kell az ETR és a Neptun szoftvereket (legyenek idegen nyelven is elérhetők a kezelő felületek és a súgók; legyenek a szoftverek képesek a nem forintos átutalások rögzítésére). 7. Együtt kell működni az idegenrendészeti szerveknek és az oktatási tárcának, a 3. országokból bejövő hallgatók vízum- és egyéb ügyeinek megkönnyítése érdekében. 20

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Rangsorokon innen és túl

Rangsorokon innen és túl Rangsorokon innen és túl Magyar felsőoktatási rangsorok, hallgatói preferenciák Ankét a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi karán 2013. november 19. Temesi József, egyetemi tanár, társigazgató Nemzetközi

Részletesebben

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek 198x 2007 2007. április 26. Makay Árpád, Szegedi Tudományegyetem 1 A fejlődés motorjai Technikai előfeltételek A felsőoktatási intézmények tartalmi igényei

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Ugrósdy-Beregi Bettina Tempus Közalapítvány 2015. február 18. Név, pozíció Intézmény Megkezdődött már a megvalósítás?

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok Holik Mónika Head of Unit A3 Erasmus+: Higher Education Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

Az alábbi kérdőívben az Ön intézménye minőségfejlesztési programjának az oktatói munkára gyakorolt hatására vonatkoznak kérdések.

Az alábbi kérdőívben az Ön intézménye minőségfejlesztési programjának az oktatói munkára gyakorolt hatására vonatkoznak kérdések. Tisztelt Oktató! A 2005. évi CXXXIX. törvény (Felsőoktatási tv.) alapján az Ön felsőoktatási intézménye is készített minőségfejlesztési programot az intézményfejlesztési terv és a kutatásifejlesztési-innovációs

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Kilin Emőke 16 CEEPUS tagország

Részletesebben

Társadalmi kohéziós szerep elemzése

Társadalmi kohéziós szerep elemzése Társadalmi kohéziós szerep elemzése Vidéki felsőoktatási intézmények gazdasági és társadalmi hatásai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Tartalom A kutatás célja Társadalmi és

Részletesebben

FRANCIA KORMÁNY ÖSZTÖNDIJAK

FRANCIA KORMÁNY ÖSZTÖNDIJAK FRANCIA KORMÁNY ÖSZTÖNDIJAK Mester-, Mérnökképzési és Copernic ösztöndíjak 1 évre szóló ösztöndíjak (9-12 hónap) franciaországi Mesterképzésekre, Mérnökiskolákba vagy a Copernic-program keretében. i feltételek

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet Cserediákprogramok JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet CSEREDIÁK- PROGRAMOK Felsőoktatási tájékoztató füzet 2015 A legismertebb, hazánkban is működő cserediákprogramokról

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció E-LEARNING A FELSŐOKTATÁSBAN DIDAKTIKAI LEHETŐSÉGEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

Részletesebben

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) WS 5 OKTATÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGY 2010. április

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28.

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Felsőoktatási körkép Rendszerváltozás utáni expanzió (hallgatói, intézményi oldalról

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1, TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Kollégium neve irsz város utca. Budapesti Corvinus Egyetem FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. eljárás folyamatban

Kollégium neve irsz város utca. Budapesti Corvinus Egyetem FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. eljárás folyamatban Intézmény neve Int. azonosító Kollégium neve irsz város utca Nyilvántartásba vétel állapota Megjegyzés Budapesti Corvinus FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. Budapesti Corvinus FI43814

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere Felkai András Ösztöndíj háttere PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE 2013 A Felkai András Ösztöndíjat 2001 őszén a Citibank kezdeményezésére hozta létre az Alapítány a Pénzügyi Kultúra

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

4 Kulturalis bizottsag jelestesé -

4 Kulturalis bizottsag jelestesé - Cr i ásyűies Hivatala eromenyszám : 114 O I~ Kijelölt bizottsáq Érkezett: 2015 NOV 2 5. Az Országgyűlés Kulturális bizottsága 4 Kulturalis bizottsag jelestesé - az oktatás szabályozására vonatkozó egyes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kivéve a Habsburg hálózatot, ahová MA és PhD hallgatók jelentkezését várják.

Kivéve a Habsburg hálózatot, ahová MA és PhD hallgatók jelentkezését várják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) program keretében idén öt hálózaton belül hirdetünk meg ösztöndíjas helyeket partneregyetemeinkre, a 2014/2015-ös

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum Stipendium Hungaricum Pályázatíró szeminárium 2015. április 13. Dobos Gábor, csoportvezető Témák Jogszabályváltozás A program tervezett menetrendje Pályázati feltételek Pályázati űrlap Bírálati szempontrendszer

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2 ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY KÁROLI GÁSPÁR BUDAPES0 REFORMÁTUS HR ZAGREB0 ZAGREB DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

2. Tanulmányi időszak és motiváció

2. Tanulmányi időszak és motiváció Név: Tanulmányi azonosító kód (Neptun, ETR): Irányítószám: Állandó cím: Város: Pontos cím: E-mail: Intézmény: 2. Tanulmányi időszak és motiváció A tanulmányi időszak időtartama: Milyennek ítéli meg a tartózkodás

Részletesebben

NYELVOKTATÁS A FELSŐOKTATÁSBAN. Az államilag elismert nyelvvizsga követelménye a diplomához

NYELVOKTATÁS A FELSŐOKTATÁSBAN. Az államilag elismert nyelvvizsga követelménye a diplomához NYELVOKTATÁS A FELSŐOKTATÁSBAN Az államilag elismert nyelvvizsga követelménye a diplomához A nyelvoktatás jelenlegi helyzete a felsőoktatásban Nincs szabályozva a rendszere Nincs mindenhol Ahol van nem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Részképzés 2014/2015. TARTALOMJEGYZÉK ALBÁNIA... 2 CSEHORSZÁG... 2 ÉSZTORSZÁG... 3 HORVÁTORSZÁG... 4 KÍNA... 5 KUVAIT... 6 LENGYELORSZÁG... 7 LETTORSZÁG... 8 LIBANON... 8 LITVÁNIA...

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Hittudományi Tanácskozása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben