Útmutató az OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához"

Átírás

1 Útmutató az OKJ-azonosító számú KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítés egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Készítette: Freinwald Éva Marosi Katalin Dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. A közbeszerzési referens szakképesítés A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakmai vizsgarészek alóli felmentés szabályozása Az egyes szakmai vizsgarészek alóli felmentések az szvk. szerint III. A vizsgarészek alól adható felmentések A) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek A jogi képzések rendszere A jogi felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet A felmentést megalapozó jogi szakirányú képzések felsorolása B) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági- és pénzügyi tevékenység A gazdasági képzések rendszere A gazdasági felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet A felmentést megalapozó alapképzésben, illetőleg mesterképzésben megszerzett gazdasági szakirányú végzettségek felsorolása Az előtt indult, alapképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek Az között indult, alapképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek (a szakok és a végzettség szintjének megadásával) A után indult, alapképzésben, illetőleg mesterképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek A felmentést megalapozó szakirányú továbbképzéseken megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek felsorolása Az 1999-ig egyetemi szakosító továbbképzés során megszerzett végzettségek (oklevéllel elismert szakképzettségek) Az 1999-ig főiskolai szakosító továbbképzés során megszerzett végzettségek (oklevéllel elismert szakképzettségek) Az között indult, szakirányú továbbképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló végzettségek A után indult, szakirányú továbbképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló végzettségek

3 IV. Mellékletek sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet

4 I. BEVEZETÉS A szakképzésben jelentős változásokat hozott a kompetenciaelvű moduláris szakképzési rendszer bevezetése, melynek általános szabályait a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007 (V. 21.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) állapítja meg. E változás eredményeképpen módosultak az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei, köztük a közbeszerzési referens szakképesítésé is, mely a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. számú mellékletének 137. sorszáma alatt került kiadásra, amit a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosított. Jelen Útmutató a közbeszerzési referens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben (a továbbiakban: szvk.) meghatározott felmentések elbírálásához kíván segítséget nyújtani az alábbiak szerint: a felmentések megítélése jogszabályi hátterének bemutatásával, azon végzettségek taxatív felsorolásával, melyekre a felmentést meg kell adni

5 II. A KÖZBESZERZÉSI REFERENS SZAKKÉPESÍTÉS A szakmai vizsgára bocsátás feltételei vizsgadolgozat elkészítése az szvk.-ban meghatározott témák egyikének kifejtésével, modulzáró vizsgák sikeres letétele, jelentkezés a kötött formátumú Jelentkezési lap szakmai vizsgára kitöltésével (1. sz. melléklet). A szakmai vizsgarészek alóli felmentés szabályozása A Rendelet alapján (összhangban a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény ának (2) bekezdésével) egyértelmű a vizsgázó, a vizsgaszervező, valamint a vizsgabizottság feladata a felmentés benyújtásának és elbírálásának folyamatában. 5. (1) A szakmai vizsga részeinek ismételt teljesítése alóli vizsgafelmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban kell benyújtani a vizsgaszervezőnek. A vizsgafelmentés tárgyában a szakmai vizsgabizottság dönt. Döntését a korábbi vizsga letételét igazoló okirat, a vizsgázó kérelméhez csatolt dokumentumok és a szakmai és vizsgakövetelményekről szóló rendelet alapján hozza meg. (2) A vizsgabizottság a vizsgafelmentésről hozott döntéséről a kérelmet benyújtó vizsgára jelentkezőt a jelentkező számára legkedvezőbb időpontban, de legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége megkezdése előtt 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatja. A vizsgabizottság döntését határozatba foglalja, amelyet e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni. (3) Ha a vizsgabizottság azt állapítja meg, hogy a vizsgára jelentkező a vizsgált szakképesítés esetén minden vizsgarész tekintetében teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben előírtakat, akkor a vizsgázó számára újabb szakmai vizsga letétele nélkül a szakmai vizsgabizonyítványt a korábbi vizsgán, vizsgákon elért eredménye alapján kell kiállítani. A szakmai vizsgán felmentés csak vizsgarészből, azaz a szakmai vizsga valamely követelménymoduljából kérhető; nem kérhető és nem adható felmentés vizsgafeladatból

6 Amennyiben a felmentési kérelem elutasításra kerül 1, a vizsgaszervező kötelessége pótlóvizsga lehetőségét biztosítani, megfelelő feltételek megléte esetén akár ugyanabban a vizsgaidőszakban is [Rendelet 29. -ának (1) bekezdése]. Amennyiben a vizsgázó mentességet kap 2 a vizsgarész teljesítése alól, a Rendelet 25. -ának (7) bekezdése szerint a vizsgarész eredményének megállapításakor a vizsgabizottságnak az alábbiak szerint kell eljárnia: Ha az 5. (1)-(3) bekezdései alapján vizsgarész teljesítése alóli mentesítésre kerül sor, akkor a vizsgázó teljesítményének értékelésekor a vizsgarészt annak korábbi szakmai vizsgán teljesített százalékos értékével, vagy a felmentés alapjául szolgáló tanulmányokban meghatározott, illetve a vizsgán szerzett érdemjegynek a (4) bekezdés szerinti maximális % értékével kell figyelembe venni. Az 5. (5) bekezdése alapján a versenykiírásban meghatározott felmentés esetén az adott vizsgarész teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni. Az egyes szakmai vizsgarészek alóli felmentések az szvk. szerint Az egyes vizsgarészek alóli felmentések konkrét lehetőségét a vonatkozó szvk. a következőképpen határozza meg: az Közbeszerzés követelménymodul esetén felmentés nem adható, az Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek követelménymodul tekintetében felmentés adható jogi szakirányú diploma megléte esetén, az Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység követelménymodul tekintetében felmentés adható gazdasági szakirányú diploma megléte esetén. Felmentés alapjául előző OKJ-s szakképesítés nem szolgálhat! Külföldön megszerzett diploma alapján is kérhető vizsgarész teljesítése alóli felmentés. E tekintetben a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény hatodik része ( ai) nyújt támpontot, melyhez a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény ad eljárási rendet. 1 Javasolt forma a 3. sz. mellékletben 2 Javasolt forma a 2. sz. mellékletben - 6 -

7 III. A VIZSGARÉSZEK ALÓL ADHATÓ FELMENTÉSEK A) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek 1. A jogi képzések rendszere Magyarországon több egyetemen folyt/folyik jogász alapképzés, melyhez kapcsolódva szakjogász képzések szervezhetők. Nem jogász alapképzettségűeknek jogi szakirányú továbbképzések indulnak, melyeken a résztvevők jogi szakokleveles megjelölésű oklevelet szerezhetnek. Az szvk. szerint a közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek követelménymodul teljesítése alóli felmentés feltétele jogi szakirányú diploma megléte. Ebből következően nem kizárólag a jogász végzettséget igazoló oklevél, hanem a szakjogászi és a jogi szakokleveles oklevelek is megalapozzák a felmentés engedélyezését. A rendvédelmi és államigazgatási felsőfokú képzést teljesítők számára nem adható felmentés. A következőkben bemutatásra kerül a jogi felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet és a közbeszerzési referens szakképesítés modulja tekintetében a felmentés alapjául elfogadható jogi szakirányú végzettségek listája. 2. A jogi felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet A jogász, szakjogász illetve a jogi szakirányú képzésekre vonatkozó főbb rendelkezések: amennyiben egy jelölt felmentési kérelméhez olyan oklevelet nyújt be, amely nem azonosítható be egyértelműen, e jogszabályok segíthetnek a megfelelő beazonosításban (eredeti közlönyállapotuk, időbeli módosulásaik támpontot adhatnak az egyes képesítések elnevezésének az évek során bekövetkezett változásairól). 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről - 7 -

8 251/2005. (XI. 23.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 81/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 54/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet a jogtudományi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról 18/2007. (III. 19.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról 14/2006. (XII. 13.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményiről szóló 15/2006. (IV: 3.) OM rendelet módosításáról 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 24/2005. (VIII. 22.) OM rendelet egyes szakirányú továbbképzési szakok képzési követelményeiről szóló OM rendeletek módosításáról, kiegészítéséről 10/2004. (III. 24.) OM rendelet a jogi és igazgatási felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 31/2003. (XII. 17.) OM rendelet kiegészítéséről 31/2003. (XII. 17.) OM rendelet a jogi és igazgatási felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeiről 22/2000. (VIII. 3.) OM rendelet a jogi és igazgatási felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 6/1999. (II. 1.) OM rendelet módosításáról 6/1999. (II. 1.) OM rendelet a jogi és igazgatási felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről 133/1984. (Műv. K. 24.) MM utasítás a jogi továbbképzésekre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról 175/1973. (M. K. 21.) MM utasítás a jogi továbbképzés megszervezéséről és Jogi Továbbképző Intézet létesítéséről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen - 8 -

9 3/2004. (OK. 12.) OM utasítás a jogi továbbképzés megszervezéséről és a Jogi Továbbképző Intézet létesítéséről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című 175/1973. (M. K. 21.) MM utasítás hatályon kívül helyezéséről 3. A felmentést megalapozó jogi szakirányú képzések felsorolása Azon felsőoktatási intézmények és karaik, amelyek jogi alapképzést folytatnak és jogász végzettséget tanúsító oklevelet adnak ki: Intézmény DE-ÁJK ELTE-ÁJK KRE-ÁJK ME-ÁJK PPKE-JÁK PTE-ÁJK SZE-ÁJK SZTE-ÁJK Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Azon felsőoktatási intézmények, melyek jogi szakirányú továbbképzéseken szakjogász és jogi szakokleveles végzettséget tanúsító oklevelet adnak ki: Intézmény DE-ÁJK DE-ÁJK DE-ÁJK DE-ÁJK ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Európa jogi szakjogász jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember adójogi szakjogász családjogi szakjogász gazdasági büntetőjogi szakjogász iparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogász - 9 -

10 ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK KRE-ÁJK ME-ÁJK ME-ÁJK ME-ÁJK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember jogi szakokleveles lelkész adójogi szakjogász jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember társasági jogi és cégjogi szakjogász Európa jogi szakjogász gazdasági büntetőjogi szakjogász jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember jogi szakokleveles sportszakember sportjogi szakjogász társasági jogi és cégjogi szakjogász versenyjogi szakjogász angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó családjogi szakjogász Európa-jogi szakjogász francia jogi és szakfordítói szakjogász francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember német jogi és német jogi szakfordítói szakjogász német jogi és német jogi szakfordítói szaktanácsadó

11 B) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység 1. A gazdasági képzések rendszere A gazdasági szakirányú végzettségek rendszere az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment keresztül, ennek megfelelően azokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: a.) Alapképzések 1996-ig, között, 2006-tól kezdődően, jelenleg is folyó alapképzésben megszerezhető gazdasági szakirányú végzettségek. b.) Szakirányú továbbképzések 1999-ig, között, 2006-tól kezdődően, jelenleg is folyó szakirányú továbbképzési szakok és végzettségek. Szakirányú továbbképzések szervezhetők mind gazdasági alapképzésekhez kapcsolódóan, mind pedig nem gazdasági alapképzettség megléte esetén. Az szvk. szerint közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység követelménymodul teljesítése alóli felmentés feltétele gazdasági szakirányú diploma megléte. A következőkben bemutatásra kerül a gazdasági felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet és a közbeszerzési referens szakképesítés modulja tekintetében a felmentés alapjául elfogadható gazdasági szakirányú végzettségek listája a fentiek szerinti csoportosításnak megfelelően

12 2. A gazdasági felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet A gazdasági szakirányú képzésekre vonatkozó főbb rendelkezések: amennyiben egy jelölt felmentési kérelméhez olyan oklevelet nyújt be, amely nem azonosítható be egyértelműen, e jogszabályok segíthetnek a megfelelő beazonosításban (eredeti közlönyállapotuk, időbeli módosulásaik támpontot adhatnak az egyes képesítések elnevezésének az évek során bekövetkezett változásairól) évi 31. törvényerejű rendelet a műszaki, a mezőgazdasági és a közgazdasági főiskolákon a karok megszüntetéséről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 251/2005. (XI. 23.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 81/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 4/2003. (I. 8.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 221/2002. (X. 24.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 119/2002. (V. 15.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 174/2000. (X. 30.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 107/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló, módosított 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 69/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

13 14/2006. (XII. 13.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményiről szóló 15/2006. (IV: 3.) OM rendelet módosításáról 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról 18/2007. (III. 19.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 35/2004. (XII. 23.) OM rendelet a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézete megszüntetéséről 9/2001. (III: 9.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet módosításáról 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről 3. A felmentést megalapozó alapképzésben, illetőleg mesterképzésben megszerzett gazdasági szakirányú végzettségek felsorolása 3.1. Az előtt indult, alapképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek Az alábbi táblázatban felsorolásra kerülnek az 1996-ig alapképzésben indított gazdasági szakirányú tanulmányokban megszerezhető végzettségek (szakok) eredeti elnevezései, a tanulmányok szintjei és az eredeti elnevezések jelenlegi végzettség-megnevezéseknek megfelelő elnevezései (szakok):

14 A végzettség eredeti elnevezése Végzettség szintje Egyenértékűség / megfeleltetés Általános közgazdasági szak egyetemi Közgazdasági szak Nemzetközi szak egyetemi Nemzetközi kapcsolatok szak Szociológiai szak egyetemi Szociológus-közgazdász szak Szociálpolitikai szak egyetemi Szociálpolitikus-közgazdász szak Politikatudományi szak egyetemi Politológus-közgazdász szak Társadalomgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász Tervgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász Pénzügyi szak egyetemi Okleveles közgazdász Középiskolai gazdaságtudományi tanári szak egyetemi Okleveles közgazdász Középiskolai információelmélet és -feldolgozás tanári szak egyetemi Okleveles közgazdász Áruforgalmi szak egyetemi Okleveles közgazdász Külgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász Ipari tervező-szervező szak egyetemi Okleveles közgazdász Mezőgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász Közlekedési szak egyetemi Okleveles közgazdász Elméleti közgazdasági és tervezési szak egyetemi Okleveles közgazdász Terv-matematika szak egyetemi Okleveles közgazdász Pénzügyi szak egyetemi Okleveles közgazdász Tanárképző A. szak (politikai gazdaságtan tervezés) egyetemi Okleveles közgazdász Tanárképző B. szak (könyvvitelstatisztika) egyetemi Okleveles közgazdász Tanárképző C. szak (kémiaáruismeret) egyetemi Okleveles közgazdász Tanárképző D. szak (politikai gazdaságtan, kereskedelmi ismeretek) egyetemi Okleveles közgazdász Ipari szak egyetemi Okleveles közgazdász Közlekedési szak egyetemi Okleveles közgazdász Belkereskedelmi szak egyetemi Okleveles közgazdász Agrárközgazdász szak egyetemi Okleveles közgazdász Pénzügyi közgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász Közgazdász tanári szak. egyetemi Okleveles közgazdász Szervezési szak főiskolai Gazdasági informatikai szak Külkereskedelmi idegen nyelvű levelező szak főiskolai Nemzetközi kommunikáció szak Külgazdasági szakfordító és levelező szak főiskolai Nemzetközi kommunikáció szak Üzemgazdász szak főiskolai Gazdálkodási szak Külkereskedelmi, majd a Külkereskedelmi áruforgalmi szak főiskolai Külgazdasági szak

15 3.2. Az között indult, alapképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek (a szakok és a végzettség szintjének megadásával) Szak megnevezése Végzettség szintje Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Gazdálkodási szak egyetemi Okleveles közgazdász gazdálkodási szakon Közgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász közgazdasági szakon Szociológus-közgazdász szak egyetemi Okleveles szociológus-közgazdász Szociálpolitikus-közgazdász szak egyetemi Okleveles szociálpolitikusközgazdász Politológus-közgazdász szak egyetemi Okleveles politológus-közgazdász Nemzetközi kapcsolatok szak egyetemi Okleveles nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász Okleveles közgazdász gazdálkodási Gazdálkodási szakos közgazdász tanári egyetemi szakon és okleveles gazdálkodási szak szakos közgazdász tanár Közgazdasági szakos közgazdász tanári szak egyetemi Okleveles közgazdász közgazdasági szakon és okleveles közgazdasági szakos közgazdász tanár Pénzügyi szak egyetemi Okleveles közgazdász pénzügyi szakon Gazdaságmatematikai elemző szak egyetemi Okleveles gazdaságmatematikai elemző szakos közgazdász Gazdálkodási szak főiskolai Közgazdász gazdálkodási szakon Általános közgazdasági szak főiskolai Közgazdász általános közgazdasági szakon Kereskedelmi szak főiskolai Közgazdász kereskedelmi szakon Vendéglátó és szálloda szak főiskolai Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon Idegenforgalmi és szálloda szak főiskolai Közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon Pénzügyi szak főiskolai Közgazdász pénzügyi szakon Számviteli szak főiskolai Közgazdász számviteli szakon Informatikus közgazdász szak főiskolai Informatikus közgazdász Gazdasági informatikai szak főiskolai Közgazdász gazdasági informatikai szakon Külgazdasági szak főiskolai Közgazdász külgazdasági szakon Nemzetközi kommunikáció szak főiskolai Közgazdász nemzetközi kommunikáció szakon Vállalkozásszervező szak Közgazdász vállalkozásszervező főiskolai szakon

16 Kereskedelmi közgazdász tanár szak főiskolai Közgazdász kereskedelmi szakon és kereskedelmi szakos közgazdász tanár Közgazdász vendéglátó és szálloda Vendéglátó-szállodai közgazdász tanári főiskolai szakon és vendéglátó-szálloda szakos szak közgazdász tanár Közgazdász idegenforgalmi és Idegenforgalmi-szállodai közgazdász főiskolai szálloda szakon és idegenforgalmiszálloda szakos közgazdász tanár tanár Közgazdász Nemzetközi marketing Nemzetközi marketing és teljes körű főiskolai és teljes körű minőségirányítás minőségirányítás (TQM) szak (TQM) szakon Gazdaságdiplomácia és nemzetközi Közgazdász Gazdaságdiplomácia és főiskolai menedzsment szak nemzetközi menedzsment szakon Nonprofit gazdálkodási szak főiskolai Közgazdász nonprofit gazdálkodási szakon Közszolgáltatási közgazdász szak főiskolai Közszolgáltatási szakos közgazdász 3.3. A után indult, alapképzésben, illetőleg mesterképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek Az alábbiak eligazítást nyújtanak a után indult alapképzést, illetőleg mesterképzést folytató intézményekben megszerzett oklevelek beazonosításában. Az első táblázat azon intézményeket és karaikat mutatja be, melyeken a következő két táblázatban felsorolt szakokon megszerzett gazdasági szakirányú szakképzettségek fogadhatóak el a felmentés feltételeként. Gazdasági szakirányban oklevelet kiállító felsőoktatási intézmények és karaik: Szokásos rövidítés ANNYE ÁVF BCE-GTK BCE-KTK BCE-TK BGF-KKFK BGF-KVIFK BGF-PSZFK-BP A kar elnevezése Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Általános Vállalkozási Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai

17 Kar - Budapest BGF-PSZFK-SA Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Salgótarjáni Intézet BGF-PSZFK-ZA Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet BKF Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola BME-GTK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar BMF-KGK Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar DE-ÁJK Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar DE-AVK Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar DE-KTK Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar DF Dunaújvárosi Főiskola EJF-M Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás EKF-GTK Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar ELTE-ÁJK Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar ELTE-BTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ELTE-TÁTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ELTE-TTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar GDF Gábor Dénes Főiskola HFF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája HJF Harsányi János Főiskola IBS IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola KEE Közép-Európai Egyetem KE-GTK Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar KJF Kodolányi János Főiskola KRF-GK Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar ME-ÁJK Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar ME-GTK Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája NYF-GTFK Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar NYME-AK Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar NYME-BTK Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar NYME-KTK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar NYME-TTMK Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar PE-GK Pannon Egyetem Georgikon Kar PE-GTK Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PPKE-BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar PPKE-JÁK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar PTE-FEEK Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar PTE-IFK Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar PTE-KTK Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar SZE-GK Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar SZF Szolnoki Főiskola SZIE-ABK Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar

18 SZIE-GTK SZTE-ÁJK SZTE-GTK SZTE-JGYPK TPF TSF-GFK WSUF ZMNE-BKMK ZSKF Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tomori Pál Főiskola Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Zsigmond Király Főiskola A felsőoktatási alapképzési szakokon megszerzett (alapfokozat: baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Szak megnevezése Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése alkalmazott közgazdaságtan közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon gazdaságelemzés közgazdász gazdaságelemzés alapképzési szakon közszolgálati közgazdász közszolgálati alapképzési szakon gazdálkodási és menedzsment közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon kereskedelem és marketing közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon emberi erőforrások közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon nemzetközi gazdálkodási közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon pénzügy és számvitel közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon turizmus-vendéglátás közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon üzleti szakoktató üzleti szakoktató kereskedelmi szakirányon üzleti szakoktató üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon üzleti szakoktató üzleti szakoktató ügyviteli szakirányon A felsőoktatási mesterképzési szakokon megszerzett (mesterfokozat: magister, master; rövidítve: MA) szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Szak megnevezése közgazdasági elemző Master of Business Administration (MBA) marketing nemzetközi gazdaság és gazdálkodás nemzetközi gazdaság és gazdálkodás nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése közgazdasági elemző okleveles közgazdász, MBA szakon okleveles közgazdász, marketing szakon okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (nemzetközi gazdaságelemzés szakirány) okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (nemzetközi üzleti menedzsment szakirány) okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (nemzetközi fejlesztés szakirány)

19 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás pénzügy pénzügy pénzügy regionális és környezeti gazdaságtan regionális és környezeti gazdaságtan regionális és környezeti gazdaságtan számvitel számvitel turizmus-menedzsment vállalkozásfejlesztés vezetés és szervezés vezetés és szervezés vezetés és szervezés vezetés és szervezés vezetés és szervezés vezetés és szervezés közgazdálkodás és közpolitika közgazdálkodás és közpolitika közgazdálkodás és közpolitika biztosítási és pénzügyi matematika biztosítási és pénzügyi matematika gazdaság-matematikai elemző gazdaság-matematikai elemző gazdaság-matematikai elemző logisztikai menedzsment okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány) okleveles közgazdász, pénzügy szakon (vállalati pénzügy szakirány) okleveles közgazdász, pénzügy szakon (befektetés-elemző szakirány) okleveles közgazdász, pénzügy szakon (monetáris és közpénzügyek szakirány) okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtani szakon (területfejlesztési szakirány) okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtani szakon (környezetfejlesztési szakirány) okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtani szakon (városfejlesztési szakirány) okleveles közgazdász, számvitel szakon (vezetői számvitel szakirány) okleveles közgazdász, számvitel szakon (ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány) okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztés szakon okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (szervezetalakítás és folyamatszervezés szakirány) okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (controlling és teljesítménymenedzsment szakirány) okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirány) okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (üzletviteli tanácsadás szakirány) okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (termelés- és szolgáltatásmenedzsment szakirány) okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (információmenedzsment szakirány) okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitika szakon (közpolitika elemzés szakirány) okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitika szakon (közintézményi menedzsment szakirány) okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitika szakon (ágazati szakértő szakirány) okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász (aktuárius szakirány) okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász (kvantitatív pénzügyek szakirány) okleveles közgazdász, gazdaság-matematikai elemző szakon (gazdaságmodellezés szakirány) okleveles közgazdász, gazdaság-matematikai elemző szakon (operációkutatás szakirány) okleveles közgazdász, gazdaság-matematikai elemző szakon (ökonometria-statisztika szakirány) okleveles logisztikai menedzser

20 közgazdásztanár közgazdásztanár közgazdásztanár közgazdásztanár közgazdásztanár közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan) közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) közgazdásztanár (pénzügy és számvitel) közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás) közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) 4. A felmentést megalapozó szakirányú továbbképzéseken megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek felsorolása 4.1. Az 1999-ig egyetemi szakosító továbbképzés során megszerzett végzettségek (oklevéllel elismert szakképzettségek) agrár-közgazdasági szak; agrármenedzser szak; aktuárius szak; általános menedzser szak (eladási, logisztikai, pénzügyi szakiránnyal); bankmenedzser szak; belügyi gazdasági szak; biztosítási szak; egészségügyi menedzser szak; elemző statisztikus szak; értékelemző szak; EU-tanulmányok szak; európai adójogi és számviteli szakértői szak; fővállalkozás (projekt menedzsment szak); gazdálkodási szakokleveles jogász szak; gazdálkodási szakokleveles orvos-gyógyszerész szak; gazdálkodástudományi szak; gazdasági ellenőrző szak; gazdasági viselkedés szak; gazdaságpolitika szak; gyógyszerügyi menedzser szak;

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga - INTENZÍV II. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Részvétel feltétele: képzésen kizárólag azok vehetnek részt, akik felsőfokú iskolai tanulmányaikat

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN Képzéskereső: www.bgf.hu Az alábbi képzések további részletes leírása a külön képzési szintenként megtalálható. 1 Adóigazgatási szakügyintéző 2 Banki szakügyintéző

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

A felsőoktatás és a közigazgatás. bemutatása. HSZOSZ KSZK 2010. március 24.

A felsőoktatás és a közigazgatás. bemutatása. HSZOSZ KSZK 2010. március 24. A felsőoktatás és a közigazgatás együttműködésének é k lehetőségei Egy konkrét megoldás bemutatása 1 Képzési piramis 2 Elemző statisztikus szak Nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok szak Vezetési

Részletesebben

I. Képzési szerkezet. II. KJF Nyelvvizsga Központ

I. Képzési szerkezet. II. KJF Nyelvvizsga Központ Kodolányi János Főiskola képzési szerkezete, az egyes képzési szintekhez tartozó képzések megnevezése és azok hivatalos engedélyezési (akkreditációs) adatai I. Képzési szerkezet 1. Felsőfokú szakképzések

Részletesebben

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása A rangsorok értelmezését megkönnyítendő, a Felvi rangsorok mutatóit két csoportba soroltuk: a leíró mutatók

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez Függelék Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez 1. táblázat: ok értékelései és helyezései Értékelés Helyezés ANNYE 32 61,59%

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK

ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK Az 2006. évi felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények új felvételi lehetőségeket hirdetnek. Erre két formában kerülhet sor. I. A felsőoktatási

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

-1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

-1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége -1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége -2- Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettségek 1. fejlesztő pedagógus gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, 2. fejlesztő pedagógus gyógypedagógiai

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 2008.06.03. Kari Tanács 6. napirendi pont Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 3. A Miskolci Egyetemen a felvételi eljárás rendjére a mindenkor hatályos jogszabályokban

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

KOMPLEX OKJ KÉPZÉSEK TERVEZETT VIZSGAIDŐPONTJAI 2015.

KOMPLEX OKJ KÉPZÉSEK TERVEZETT VIZSGAIDŐPONTJAI 2015. KOMPLEX OKJ KÉPZÉSEK TERVEZETT VIZSGAIDŐPONTJAI 2015. Tanfolyam neve ADÓTANÁCSADÓ M 10767 150512 KÖZPONTI MODULZÁRÓ VIZSGA OKJ szám 55 344 01 Tanfolyam kezdési időpontja Tanfolyam befejezési időpontja

Részletesebben

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 323 fő. Képzési Nappali Település Nyelv képzés Esti, levelező munkarend Képzési Távoktatás /Szakmacsoport gazdaságtudományok képzési Budapest

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány /2016. (..) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 1/13. évfolyam Osztály Szakképző évfolyamok

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 54 344 02 0000 00 00

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga INTENZÍV I. Bolognai képzésben végzett hallgatók részére Részvétel feltétele: MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 54 344 02 0000 00 00 Gazdaságtudományok képzési területén, üzleti

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 477 730 0 GAZD. Budapest magyar 136 190 0 TÁRS. Budapest magyar 97 0 0 ker

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 477 730 0 GAZD. Budapest magyar 136 190 0 TÁRS. Budapest magyar 97 0 0 ker ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 1680 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési társadalomtudomány képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend

Részletesebben

jelentkezési lap 11-14. oldalán lévő tájékoztatóban olvashat. Kérjük, ezt figyelmesen olvassa át!!!

jelentkezési lap 11-14. oldalán lévő tájékoztatóban olvashat. Kérjük, ezt figyelmesen olvassa át!!! Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatal 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. em. 187. Tel: 482-5158 / Fax: 482-5164 http://www.uni-corvinus.hu/kkar KREDITELISMERÉSI KÉRELEM 1 A jelentkező adatai (a formanyomtatványt

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Közlemény. Budapest, 2009. január 31. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közlemény. Budapest, 2009. január 31. Oktatási és Kulturális Minisztérium Közlemény A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2009. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek és diplomásoknak c. kiadványok hivatalos kiegészítése A Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2009

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest német 90 0 0 BÖLCS. Budapest német 24 0 0 GAZD. Budapest német 37 0 0 KRK

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest német 90 0 0 BÖLCS. Budapest német 24 0 0 GAZD. Budapest német 37 0 0 KRK ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem ANNYE felvehető összlétszáma: 157 fő. Képzési bölcsészettudomány képzési gazdaságtudományok képzési közigazgatási, rendészeti és katonai képzési társadalomtudomány

Részletesebben

1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2009 1.3.5.3. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Részletesebben

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás József Attila Tudomány Természettudományi Karának biológia- kémia Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon (BGF, 2006.), Szakács Fizika-technika és számítástechnika szakos általános iskolai (BDF, 1991),

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 733 896 0 GAZD. Budapest magyar 114 199 0 TÁRS. Budapest magyar 139 20 0 ker

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 733 896 0 GAZD. Budapest magyar 114 199 0 TÁRS. Budapest magyar 139 20 0 ker ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 2169 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési társadalomtudomány képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

TERV Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában

TERV Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában J ó v á h a g y o m! 2016. május -án, Dr. Káposzta József dékán TERV a Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában című kiadvány elkészítésére Felterjesztés: 2016. április 26-án, Dr.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés hallgatói motivációs kutatás, 2009

Diplomás pályakövetés hallgatói motivációs kutatás, 2009 Diplomás pályakövetés hallgatói motivációs kutatás, 2009 DPR Hallgatói motivációs kutatás 2009. Módszertan A kutatás tematikája A kutatás célja a jelenlegi hallgatók munkaerő-piaci várakozásainak, karrierstratégiáinak,

Részletesebben

Az új Országos Képzési Jegyzék bevezetése

Az új Országos Képzési Jegyzék bevezetése Az új Országos Képzési Jegyzék bevezetése Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2013 Új szakképzési törvény (a 2011. évi CLXXXVII. törvény)

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI

TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények pótfelvételi lehetőséget

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2008. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2008. szeptemberben induló képzések Alapképzés nappali munkarend (A N) műszaki földtudományi (210 kredit) ME-MFK műszaki menedzser (210 kredit) BME-GTK, BMF-KGK, DE-MFK, DF, GDF, KF-GAMFK, ME-GÉK, NYME-TTMK, PE-GTK, SZE-MTK, SZF-MMF, SZIE-GÉK,

Részletesebben

VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK

VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK A következő táblázat meghirdetésenként tartalmazza a felsőoktatási intézmények által megadott alkalmassági, gyakorlati vizsgák, illetve mesterképzésben tartandó egyéb vizsgák

Részletesebben

MODULOS OKJ KÉPZÉSEK VÁRHATÓ VIZSGAIDŐPONTJAI 2015.

MODULOS OKJ KÉPZÉSEK VÁRHATÓ VIZSGAIDŐPONTJAI 2015. MODULOS OKJ KÉPZÉSEK VÁRHATÓ VIZSGAIDŐPONTJAI 201 neve ADÓTAN M 10766 151012 MODULZÁRÓ VIZSGA 55 344 01 bocsátás feltételei: az alábbi eredményes letétele: 10766-12 feladatok (szóbeli) 10767-12 Az adózás

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Közgazdásztanár mesterszak

Közgazdásztanár mesterszak Közgazdásztanár mesterszak Bevezetés A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Közgazdásztanár mesterszakot indít 4 szakirányon a 2009/10-es tanévtől. Az alap-

Részletesebben

A 19. sorszámú Biztosítási tanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 19. sorszámú Biztosítási tanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 19. sorszámú Biztosítási tanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1.1/B. Az egyes karok képzési programja A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a Vasúti Vizsgaközpont szakmai gyakorlatára és tudományos hátterére támaszkodva a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

2.4. Anyagtudományok és technológiák 3.3. Egészségtudományok vagy 5.5. Pszichológia tudományok

2.4. Anyagtudományok és technológiák 3.3. Egészségtudományok vagy 5.5. Pszichológia tudományok acélgyártó Szak neve addiktológiai konzulens adójogi szakjogász agrárközgazdasági agrármenedzsment aktuárius algoritmikus matematika szakirányú tanári állat-egészségügyi igazgatási és járványügyi állatorvosi

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

A 34. sorszámú Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

Részvétel feltétele: A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Részvétel feltétele: A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. i Főiskola i Főiskola (SZF) Intézmény elérhetősége: 5000, Tiszaligeti sétány 14., tel: (56) 510-300/5506, fax: (56) 340-106, email: szep@szolf.hu, honlap:http://www.szolf.hu. MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2010. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola vállalkozásfejlesztés M N 74 n.i. vállalkozásfejlesztés M L 58 n.i. ANNYE Andrássy Gyula Budapesti

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2016. január 27. (BDG) Tájékoztató 2016. január 27. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 01 1.2.

Részletesebben

A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben