Útmutató az OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához"

Átírás

1 Útmutató az OKJ-azonosító számú KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítés egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Készítette: Freinwald Éva Marosi Katalin Dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. A közbeszerzési referens szakképesítés A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakmai vizsgarészek alóli felmentés szabályozása Az egyes szakmai vizsgarészek alóli felmentések az szvk. szerint III. A vizsgarészek alól adható felmentések A) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek A jogi képzések rendszere A jogi felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet A felmentést megalapozó jogi szakirányú képzések felsorolása B) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági- és pénzügyi tevékenység A gazdasági képzések rendszere A gazdasági felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet A felmentést megalapozó alapképzésben, illetőleg mesterképzésben megszerzett gazdasági szakirányú végzettségek felsorolása Az előtt indult, alapképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek Az között indult, alapképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek (a szakok és a végzettség szintjének megadásával) A után indult, alapképzésben, illetőleg mesterképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek A felmentést megalapozó szakirányú továbbképzéseken megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek felsorolása Az 1999-ig egyetemi szakosító továbbképzés során megszerzett végzettségek (oklevéllel elismert szakképzettségek) Az 1999-ig főiskolai szakosító továbbképzés során megszerzett végzettségek (oklevéllel elismert szakképzettségek) Az között indult, szakirányú továbbképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló végzettségek A után indult, szakirányú továbbképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló végzettségek

3 IV. Mellékletek sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet

4 I. BEVEZETÉS A szakképzésben jelentős változásokat hozott a kompetenciaelvű moduláris szakképzési rendszer bevezetése, melynek általános szabályait a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007 (V. 21.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) állapítja meg. E változás eredményeképpen módosultak az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei, köztük a közbeszerzési referens szakképesítésé is, mely a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. számú mellékletének 137. sorszáma alatt került kiadásra, amit a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosított. Jelen Útmutató a közbeszerzési referens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben (a továbbiakban: szvk.) meghatározott felmentések elbírálásához kíván segítséget nyújtani az alábbiak szerint: a felmentések megítélése jogszabályi hátterének bemutatásával, azon végzettségek taxatív felsorolásával, melyekre a felmentést meg kell adni

5 II. A KÖZBESZERZÉSI REFERENS SZAKKÉPESÍTÉS A szakmai vizsgára bocsátás feltételei vizsgadolgozat elkészítése az szvk.-ban meghatározott témák egyikének kifejtésével, modulzáró vizsgák sikeres letétele, jelentkezés a kötött formátumú Jelentkezési lap szakmai vizsgára kitöltésével (1. sz. melléklet). A szakmai vizsgarészek alóli felmentés szabályozása A Rendelet alapján (összhangban a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény ának (2) bekezdésével) egyértelmű a vizsgázó, a vizsgaszervező, valamint a vizsgabizottság feladata a felmentés benyújtásának és elbírálásának folyamatában. 5. (1) A szakmai vizsga részeinek ismételt teljesítése alóli vizsgafelmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban kell benyújtani a vizsgaszervezőnek. A vizsgafelmentés tárgyában a szakmai vizsgabizottság dönt. Döntését a korábbi vizsga letételét igazoló okirat, a vizsgázó kérelméhez csatolt dokumentumok és a szakmai és vizsgakövetelményekről szóló rendelet alapján hozza meg. (2) A vizsgabizottság a vizsgafelmentésről hozott döntéséről a kérelmet benyújtó vizsgára jelentkezőt a jelentkező számára legkedvezőbb időpontban, de legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége megkezdése előtt 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatja. A vizsgabizottság döntését határozatba foglalja, amelyet e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni. (3) Ha a vizsgabizottság azt állapítja meg, hogy a vizsgára jelentkező a vizsgált szakképesítés esetén minden vizsgarész tekintetében teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben előírtakat, akkor a vizsgázó számára újabb szakmai vizsga letétele nélkül a szakmai vizsgabizonyítványt a korábbi vizsgán, vizsgákon elért eredménye alapján kell kiállítani. A szakmai vizsgán felmentés csak vizsgarészből, azaz a szakmai vizsga valamely követelménymoduljából kérhető; nem kérhető és nem adható felmentés vizsgafeladatból

6 Amennyiben a felmentési kérelem elutasításra kerül 1, a vizsgaszervező kötelessége pótlóvizsga lehetőségét biztosítani, megfelelő feltételek megléte esetén akár ugyanabban a vizsgaidőszakban is [Rendelet 29. -ának (1) bekezdése]. Amennyiben a vizsgázó mentességet kap 2 a vizsgarész teljesítése alól, a Rendelet 25. -ának (7) bekezdése szerint a vizsgarész eredményének megállapításakor a vizsgabizottságnak az alábbiak szerint kell eljárnia: Ha az 5. (1)-(3) bekezdései alapján vizsgarész teljesítése alóli mentesítésre kerül sor, akkor a vizsgázó teljesítményének értékelésekor a vizsgarészt annak korábbi szakmai vizsgán teljesített százalékos értékével, vagy a felmentés alapjául szolgáló tanulmányokban meghatározott, illetve a vizsgán szerzett érdemjegynek a (4) bekezdés szerinti maximális % értékével kell figyelembe venni. Az 5. (5) bekezdése alapján a versenykiírásban meghatározott felmentés esetén az adott vizsgarész teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni. Az egyes szakmai vizsgarészek alóli felmentések az szvk. szerint Az egyes vizsgarészek alóli felmentések konkrét lehetőségét a vonatkozó szvk. a következőképpen határozza meg: az Közbeszerzés követelménymodul esetén felmentés nem adható, az Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek követelménymodul tekintetében felmentés adható jogi szakirányú diploma megléte esetén, az Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység követelménymodul tekintetében felmentés adható gazdasági szakirányú diploma megléte esetén. Felmentés alapjául előző OKJ-s szakképesítés nem szolgálhat! Külföldön megszerzett diploma alapján is kérhető vizsgarész teljesítése alóli felmentés. E tekintetben a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény hatodik része ( ai) nyújt támpontot, melyhez a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény ad eljárási rendet. 1 Javasolt forma a 3. sz. mellékletben 2 Javasolt forma a 2. sz. mellékletben - 6 -

7 III. A VIZSGARÉSZEK ALÓL ADHATÓ FELMENTÉSEK A) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek 1. A jogi képzések rendszere Magyarországon több egyetemen folyt/folyik jogász alapképzés, melyhez kapcsolódva szakjogász képzések szervezhetők. Nem jogász alapképzettségűeknek jogi szakirányú továbbképzések indulnak, melyeken a résztvevők jogi szakokleveles megjelölésű oklevelet szerezhetnek. Az szvk. szerint a közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek követelménymodul teljesítése alóli felmentés feltétele jogi szakirányú diploma megléte. Ebből következően nem kizárólag a jogász végzettséget igazoló oklevél, hanem a szakjogászi és a jogi szakokleveles oklevelek is megalapozzák a felmentés engedélyezését. A rendvédelmi és államigazgatási felsőfokú képzést teljesítők számára nem adható felmentés. A következőkben bemutatásra kerül a jogi felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet és a közbeszerzési referens szakképesítés modulja tekintetében a felmentés alapjául elfogadható jogi szakirányú végzettségek listája. 2. A jogi felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet A jogász, szakjogász illetve a jogi szakirányú képzésekre vonatkozó főbb rendelkezések: amennyiben egy jelölt felmentési kérelméhez olyan oklevelet nyújt be, amely nem azonosítható be egyértelműen, e jogszabályok segíthetnek a megfelelő beazonosításban (eredeti közlönyállapotuk, időbeli módosulásaik támpontot adhatnak az egyes képesítések elnevezésének az évek során bekövetkezett változásairól). 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről - 7 -

8 251/2005. (XI. 23.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 81/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 54/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet a jogtudományi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról 18/2007. (III. 19.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról 14/2006. (XII. 13.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményiről szóló 15/2006. (IV: 3.) OM rendelet módosításáról 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 24/2005. (VIII. 22.) OM rendelet egyes szakirányú továbbképzési szakok képzési követelményeiről szóló OM rendeletek módosításáról, kiegészítéséről 10/2004. (III. 24.) OM rendelet a jogi és igazgatási felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 31/2003. (XII. 17.) OM rendelet kiegészítéséről 31/2003. (XII. 17.) OM rendelet a jogi és igazgatási felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeiről 22/2000. (VIII. 3.) OM rendelet a jogi és igazgatási felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 6/1999. (II. 1.) OM rendelet módosításáról 6/1999. (II. 1.) OM rendelet a jogi és igazgatási felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről 133/1984. (Műv. K. 24.) MM utasítás a jogi továbbképzésekre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról 175/1973. (M. K. 21.) MM utasítás a jogi továbbképzés megszervezéséről és Jogi Továbbképző Intézet létesítéséről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen - 8 -

9 3/2004. (OK. 12.) OM utasítás a jogi továbbképzés megszervezéséről és a Jogi Továbbképző Intézet létesítéséről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című 175/1973. (M. K. 21.) MM utasítás hatályon kívül helyezéséről 3. A felmentést megalapozó jogi szakirányú képzések felsorolása Azon felsőoktatási intézmények és karaik, amelyek jogi alapképzést folytatnak és jogász végzettséget tanúsító oklevelet adnak ki: Intézmény DE-ÁJK ELTE-ÁJK KRE-ÁJK ME-ÁJK PPKE-JÁK PTE-ÁJK SZE-ÁJK SZTE-ÁJK Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Azon felsőoktatási intézmények, melyek jogi szakirányú továbbképzéseken szakjogász és jogi szakokleveles végzettséget tanúsító oklevelet adnak ki: Intézmény DE-ÁJK DE-ÁJK DE-ÁJK DE-ÁJK ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Európa jogi szakjogász jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember adójogi szakjogász családjogi szakjogász gazdasági büntetőjogi szakjogász iparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogász - 9 -

10 ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK ELTE-ÁJK KRE-ÁJK ME-ÁJK ME-ÁJK ME-ÁJK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK PPKE-JÁK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK SZTE-ÁJK jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember jogi szakokleveles lelkész adójogi szakjogász jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember társasági jogi és cégjogi szakjogász Európa jogi szakjogász gazdasági büntetőjogi szakjogász jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember jogi szakokleveles sportszakember sportjogi szakjogász társasági jogi és cégjogi szakjogász versenyjogi szakjogász angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó családjogi szakjogász Európa-jogi szakjogász francia jogi és szakfordítói szakjogász francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember német jogi és német jogi szakfordítói szakjogász német jogi és német jogi szakfordítói szaktanácsadó

11 B) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység 1. A gazdasági képzések rendszere A gazdasági szakirányú végzettségek rendszere az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment keresztül, ennek megfelelően azokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: a.) Alapképzések 1996-ig, között, 2006-tól kezdődően, jelenleg is folyó alapképzésben megszerezhető gazdasági szakirányú végzettségek. b.) Szakirányú továbbképzések 1999-ig, között, 2006-tól kezdődően, jelenleg is folyó szakirányú továbbképzési szakok és végzettségek. Szakirányú továbbképzések szervezhetők mind gazdasági alapképzésekhez kapcsolódóan, mind pedig nem gazdasági alapképzettség megléte esetén. Az szvk. szerint közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység követelménymodul teljesítése alóli felmentés feltétele gazdasági szakirányú diploma megléte. A következőkben bemutatásra kerül a gazdasági felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet és a közbeszerzési referens szakképesítés modulja tekintetében a felmentés alapjául elfogadható gazdasági szakirányú végzettségek listája a fentiek szerinti csoportosításnak megfelelően

12 2. A gazdasági felsőoktatásra vonatkozó jogszabályi környezet A gazdasági szakirányú képzésekre vonatkozó főbb rendelkezések: amennyiben egy jelölt felmentési kérelméhez olyan oklevelet nyújt be, amely nem azonosítható be egyértelműen, e jogszabályok segíthetnek a megfelelő beazonosításban (eredeti közlönyállapotuk, időbeli módosulásaik támpontot adhatnak az egyes képesítések elnevezésének az évek során bekövetkezett változásairól) évi 31. törvényerejű rendelet a műszaki, a mezőgazdasági és a közgazdasági főiskolákon a karok megszüntetéséről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 251/2005. (XI. 23.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 81/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 4/2003. (I. 8.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 221/2002. (X. 24.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 119/2002. (V. 15.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 174/2000. (X. 30.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 107/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló, módosított 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 69/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

13 14/2006. (XII. 13.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményiről szóló 15/2006. (IV: 3.) OM rendelet módosításáról 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról 18/2007. (III. 19.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 35/2004. (XII. 23.) OM rendelet a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézete megszüntetéséről 9/2001. (III: 9.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet módosításáról 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről 3. A felmentést megalapozó alapképzésben, illetőleg mesterképzésben megszerzett gazdasági szakirányú végzettségek felsorolása 3.1. Az előtt indult, alapképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek Az alábbi táblázatban felsorolásra kerülnek az 1996-ig alapképzésben indított gazdasági szakirányú tanulmányokban megszerezhető végzettségek (szakok) eredeti elnevezései, a tanulmányok szintjei és az eredeti elnevezések jelenlegi végzettség-megnevezéseknek megfelelő elnevezései (szakok):

14 A végzettség eredeti elnevezése Végzettség szintje Egyenértékűség / megfeleltetés Általános közgazdasági szak egyetemi Közgazdasági szak Nemzetközi szak egyetemi Nemzetközi kapcsolatok szak Szociológiai szak egyetemi Szociológus-közgazdász szak Szociálpolitikai szak egyetemi Szociálpolitikus-közgazdász szak Politikatudományi szak egyetemi Politológus-közgazdász szak Társadalomgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász Tervgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász Pénzügyi szak egyetemi Okleveles közgazdász Középiskolai gazdaságtudományi tanári szak egyetemi Okleveles közgazdász Középiskolai információelmélet és -feldolgozás tanári szak egyetemi Okleveles közgazdász Áruforgalmi szak egyetemi Okleveles közgazdász Külgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász Ipari tervező-szervező szak egyetemi Okleveles közgazdász Mezőgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász Közlekedési szak egyetemi Okleveles közgazdász Elméleti közgazdasági és tervezési szak egyetemi Okleveles közgazdász Terv-matematika szak egyetemi Okleveles közgazdász Pénzügyi szak egyetemi Okleveles közgazdász Tanárképző A. szak (politikai gazdaságtan tervezés) egyetemi Okleveles közgazdász Tanárképző B. szak (könyvvitelstatisztika) egyetemi Okleveles közgazdász Tanárképző C. szak (kémiaáruismeret) egyetemi Okleveles közgazdász Tanárképző D. szak (politikai gazdaságtan, kereskedelmi ismeretek) egyetemi Okleveles közgazdász Ipari szak egyetemi Okleveles közgazdász Közlekedési szak egyetemi Okleveles közgazdász Belkereskedelmi szak egyetemi Okleveles közgazdász Agrárközgazdász szak egyetemi Okleveles közgazdász Pénzügyi közgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász Közgazdász tanári szak. egyetemi Okleveles közgazdász Szervezési szak főiskolai Gazdasági informatikai szak Külkereskedelmi idegen nyelvű levelező szak főiskolai Nemzetközi kommunikáció szak Külgazdasági szakfordító és levelező szak főiskolai Nemzetközi kommunikáció szak Üzemgazdász szak főiskolai Gazdálkodási szak Külkereskedelmi, majd a Külkereskedelmi áruforgalmi szak főiskolai Külgazdasági szak

15 3.2. Az között indult, alapképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek (a szakok és a végzettség szintjének megadásával) Szak megnevezése Végzettség szintje Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Gazdálkodási szak egyetemi Okleveles közgazdász gazdálkodási szakon Közgazdasági szak egyetemi Okleveles közgazdász közgazdasági szakon Szociológus-közgazdász szak egyetemi Okleveles szociológus-közgazdász Szociálpolitikus-közgazdász szak egyetemi Okleveles szociálpolitikusközgazdász Politológus-közgazdász szak egyetemi Okleveles politológus-közgazdász Nemzetközi kapcsolatok szak egyetemi Okleveles nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász Okleveles közgazdász gazdálkodási Gazdálkodási szakos közgazdász tanári egyetemi szakon és okleveles gazdálkodási szak szakos közgazdász tanár Közgazdasági szakos közgazdász tanári szak egyetemi Okleveles közgazdász közgazdasági szakon és okleveles közgazdasági szakos közgazdász tanár Pénzügyi szak egyetemi Okleveles közgazdász pénzügyi szakon Gazdaságmatematikai elemző szak egyetemi Okleveles gazdaságmatematikai elemző szakos közgazdász Gazdálkodási szak főiskolai Közgazdász gazdálkodási szakon Általános közgazdasági szak főiskolai Közgazdász általános közgazdasági szakon Kereskedelmi szak főiskolai Közgazdász kereskedelmi szakon Vendéglátó és szálloda szak főiskolai Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon Idegenforgalmi és szálloda szak főiskolai Közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon Pénzügyi szak főiskolai Közgazdász pénzügyi szakon Számviteli szak főiskolai Közgazdász számviteli szakon Informatikus közgazdász szak főiskolai Informatikus közgazdász Gazdasági informatikai szak főiskolai Közgazdász gazdasági informatikai szakon Külgazdasági szak főiskolai Közgazdász külgazdasági szakon Nemzetközi kommunikáció szak főiskolai Közgazdász nemzetközi kommunikáció szakon Vállalkozásszervező szak Közgazdász vállalkozásszervező főiskolai szakon

16 Kereskedelmi közgazdász tanár szak főiskolai Közgazdász kereskedelmi szakon és kereskedelmi szakos közgazdász tanár Közgazdász vendéglátó és szálloda Vendéglátó-szállodai közgazdász tanári főiskolai szakon és vendéglátó-szálloda szakos szak közgazdász tanár Közgazdász idegenforgalmi és Idegenforgalmi-szállodai közgazdász főiskolai szálloda szakon és idegenforgalmiszálloda szakos közgazdász tanár tanár Közgazdász Nemzetközi marketing Nemzetközi marketing és teljes körű főiskolai és teljes körű minőségirányítás minőségirányítás (TQM) szak (TQM) szakon Gazdaságdiplomácia és nemzetközi Közgazdász Gazdaságdiplomácia és főiskolai menedzsment szak nemzetközi menedzsment szakon Nonprofit gazdálkodási szak főiskolai Közgazdász nonprofit gazdálkodási szakon Közszolgáltatási közgazdász szak főiskolai Közszolgáltatási szakos közgazdász 3.3. A után indult, alapképzésben, illetőleg mesterképzésben megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek Az alábbiak eligazítást nyújtanak a után indult alapképzést, illetőleg mesterképzést folytató intézményekben megszerzett oklevelek beazonosításában. Az első táblázat azon intézményeket és karaikat mutatja be, melyeken a következő két táblázatban felsorolt szakokon megszerzett gazdasági szakirányú szakképzettségek fogadhatóak el a felmentés feltételeként. Gazdasági szakirányban oklevelet kiállító felsőoktatási intézmények és karaik: Szokásos rövidítés ANNYE ÁVF BCE-GTK BCE-KTK BCE-TK BGF-KKFK BGF-KVIFK BGF-PSZFK-BP A kar elnevezése Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Általános Vállalkozási Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai

17 Kar - Budapest BGF-PSZFK-SA Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Salgótarjáni Intézet BGF-PSZFK-ZA Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet BKF Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola BME-GTK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar BMF-KGK Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar DE-ÁJK Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar DE-AVK Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar DE-KTK Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar DF Dunaújvárosi Főiskola EJF-M Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás EKF-GTK Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar ELTE-ÁJK Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar ELTE-BTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ELTE-TÁTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ELTE-TTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar GDF Gábor Dénes Főiskola HFF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája HJF Harsányi János Főiskola IBS IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola KEE Közép-Európai Egyetem KE-GTK Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar KJF Kodolányi János Főiskola KRF-GK Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar ME-ÁJK Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar ME-GTK Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája NYF-GTFK Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar NYME-AK Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar NYME-BTK Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar NYME-KTK Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar NYME-TTMK Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar PE-GK Pannon Egyetem Georgikon Kar PE-GTK Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PPKE-BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar PPKE-JÁK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar PTE-FEEK Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar PTE-IFK Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar PTE-KTK Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar SZE-GK Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar SZF Szolnoki Főiskola SZIE-ABK Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar

18 SZIE-GTK SZTE-ÁJK SZTE-GTK SZTE-JGYPK TPF TSF-GFK WSUF ZMNE-BKMK ZSKF Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tomori Pál Főiskola Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Zsigmond Király Főiskola A felsőoktatási alapképzési szakokon megszerzett (alapfokozat: baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Szak megnevezése Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése alkalmazott közgazdaságtan közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon gazdaságelemzés közgazdász gazdaságelemzés alapképzési szakon közszolgálati közgazdász közszolgálati alapképzési szakon gazdálkodási és menedzsment közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon kereskedelem és marketing közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon emberi erőforrások közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon nemzetközi gazdálkodási közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon pénzügy és számvitel közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon turizmus-vendéglátás közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon üzleti szakoktató üzleti szakoktató kereskedelmi szakirányon üzleti szakoktató üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon üzleti szakoktató üzleti szakoktató ügyviteli szakirányon A felsőoktatási mesterképzési szakokon megszerzett (mesterfokozat: magister, master; rövidítve: MA) szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Szak megnevezése közgazdasági elemző Master of Business Administration (MBA) marketing nemzetközi gazdaság és gazdálkodás nemzetközi gazdaság és gazdálkodás nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése közgazdasági elemző okleveles közgazdász, MBA szakon okleveles közgazdász, marketing szakon okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (nemzetközi gazdaságelemzés szakirány) okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (nemzetközi üzleti menedzsment szakirány) okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (nemzetközi fejlesztés szakirány)

19 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás pénzügy pénzügy pénzügy regionális és környezeti gazdaságtan regionális és környezeti gazdaságtan regionális és környezeti gazdaságtan számvitel számvitel turizmus-menedzsment vállalkozásfejlesztés vezetés és szervezés vezetés és szervezés vezetés és szervezés vezetés és szervezés vezetés és szervezés vezetés és szervezés közgazdálkodás és közpolitika közgazdálkodás és közpolitika közgazdálkodás és közpolitika biztosítási és pénzügyi matematika biztosítási és pénzügyi matematika gazdaság-matematikai elemző gazdaság-matematikai elemző gazdaság-matematikai elemző logisztikai menedzsment okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány) okleveles közgazdász, pénzügy szakon (vállalati pénzügy szakirány) okleveles közgazdász, pénzügy szakon (befektetés-elemző szakirány) okleveles közgazdász, pénzügy szakon (monetáris és közpénzügyek szakirány) okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtani szakon (területfejlesztési szakirány) okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtani szakon (környezetfejlesztési szakirány) okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtani szakon (városfejlesztési szakirány) okleveles közgazdász, számvitel szakon (vezetői számvitel szakirány) okleveles közgazdász, számvitel szakon (ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány) okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztés szakon okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (szervezetalakítás és folyamatszervezés szakirány) okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (controlling és teljesítménymenedzsment szakirány) okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirány) okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (üzletviteli tanácsadás szakirány) okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (termelés- és szolgáltatásmenedzsment szakirány) okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon (információmenedzsment szakirány) okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitika szakon (közpolitika elemzés szakirány) okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitika szakon (közintézményi menedzsment szakirány) okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitika szakon (ágazati szakértő szakirány) okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász (aktuárius szakirány) okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász (kvantitatív pénzügyek szakirány) okleveles közgazdász, gazdaság-matematikai elemző szakon (gazdaságmodellezés szakirány) okleveles közgazdász, gazdaság-matematikai elemző szakon (operációkutatás szakirány) okleveles közgazdász, gazdaság-matematikai elemző szakon (ökonometria-statisztika szakirány) okleveles logisztikai menedzser

20 közgazdásztanár közgazdásztanár közgazdásztanár közgazdásztanár közgazdásztanár közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan) közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) közgazdásztanár (pénzügy és számvitel) közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás) közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) 4. A felmentést megalapozó szakirányú továbbképzéseken megszerzett, a felmentés alapjául szolgáló gazdasági szakirányú végzettségek felsorolása 4.1. Az 1999-ig egyetemi szakosító továbbképzés során megszerzett végzettségek (oklevéllel elismert szakképzettségek) agrár-közgazdasági szak; agrármenedzser szak; aktuárius szak; általános menedzser szak (eladási, logisztikai, pénzügyi szakiránnyal); bankmenedzser szak; belügyi gazdasági szak; biztosítási szak; egészségügyi menedzser szak; elemző statisztikus szak; értékelemző szak; EU-tanulmányok szak; európai adójogi és számviteli szakértői szak; fővállalkozás (projekt menedzsment szak); gazdálkodási szakokleveles jogász szak; gazdálkodási szakokleveles orvos-gyógyszerész szak; gazdálkodástudományi szak; gazdasági ellenőrző szak; gazdasági viselkedés szak; gazdaságpolitika szak; gyógyszerügyi menedzser szak;

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása

Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása HEFOP 3.5.1. A korszerű képzésszervezés gyakorlati kérdései Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Hajdúszoboszló 2OO7. december 5-7. Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása Marosi

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2010-IG A BKF SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya

Részletesebben