TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK"

Átírás

1 Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudomoányi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete 1014 Budapest Országház u Közép-európai Egyetem Nationalism Studies Program Tel.: TANULMÁNYOK, FOKOZATOK az MTA doktora (2013) Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Dr. Habil. (alkotmányjog-kriminológia) (2009) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, PhD (alkotmányjog, Summa Cum Laude) (2005) Közép-európai Egyetem (CEU), M. Phil. (összehasonlító alkotmányjog) (2005) Közép-európai Egyetem (CEU), MA (Nationalism Studies) (1999) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, egyetemi doktor (1998) TANULMÁNYUTAK Police Training of Trainers on Non-discrimination, Council of Europe, Strasbourg, 2014, November Academic Exchange (USA-Israel) (2014) Combating Discrimination, Racism and Xenophobia, MTA, Budapest Institute for International Legal Studies (ISGI - CNR), Róma, kétoldalú mobilitási pályázat, résztvevő (2012) University College Dublin, Faculty of Law, Erasmus vendégprofesszor (2012) New York University School of Law, Global Law Program, vendégkutató (visiting scholar) ( ) Richmond College (London), vendéghallgató (1992) West Virginia State College (USA), vendéghallgató (1991) JELENLEGI MUNKAHELYEK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék egyetemi docens (2014 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék egyetemi docens (2014 ) (fizetés nélküli szabadságon) MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, tudományos tanácsadó (2013-) (tudományos főmunkatárs ) (tudományos munkatárs ), az Alkotmányosság és jogállamiság kutatása osztály vezetője (2013-) (az alkotmányjogi és emberi jogi osztály vezetője (2011), az alkotmányjogi, nemzetközi jogi és jogelméleti osztály vezetője ( ) Közép-európai Egyetem (CEU), Nationalism Studies Program, meghívott előadó (2003 ) 1

2 KORÁBBI MUNKAHELYEK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Média és Kommunikáció Tanszék, egyetemi docens ( ) Belügyi ( között Rendészeti) Szemle, szerkesztő ( ) Kodolányi János Főiskola, főiskolai tanár ( ), (főiskolai docens ) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, doktori iskola, meghívott előadó (2010) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, meghívott előadó (2010) Nemzeti Közszolgálati Egyetem (korábban Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar), meghívott előadó ( ) Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, meghívott előadó (2009) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet, meghívott előadó ( ) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens (2006), meghívott előadó ( , ) Országgyűlési Könyvtár Képviselői Kutatószolgálat, kutatókönyvtáros (2004) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, meghívott előadó ( , ) Független Médiaközpont (korábban Népszabadság Oktatási Központ), meghívott előadó ( ) Általános Vállalkozási Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Szak, meghívott előadó (2003) New York University School of Law, Global Law Program, kutatási asszisztens ( ) East European Constitutional Review, regionális referens ( ) Amerikai Ügyvédi Kamara Közép- és Kelet Európai Jogi Kezdeményezés (American Bar Association Central and East European Law Initiative, ABA CEELI), jogi munkatárs ( ) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék, meghívott előadó ( ) Parlamenti Levelek, főszerkesztő ( ), szerkesztő ( ) Fővárosi Munkaügyi Bíróság, szerződéses kutató (1996) felvételire felkészítés történelemből ( ) angol nyelv oktatása, magánformában és nyelviskolákban (AMEROPA, SZTÁV) ( ) ÖSZTÖNDÍJAK Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ( : kiemelkedő minősítéssel; ) Közép-európai Egyetem (CEU), Legal Studies Department Comparative Constitutional Law SJD Program, ösztöndíjas PhD hallgató (összehasonlító alkotmányjog doktori program) ( ) Politikatörténeti Intézet, kutatási ösztöndíjas (2004) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, ösztöndíjas PhD hallgató ( ) Közép Európai Egyetem, Nacionalizmus Tanszék, Pozitív Diszkrimináció Projekt, kutatási ösztöndíjas ( ) Közép-európai Egyetem (CEU), Nationalism Studies MA Program, ösztöndíjas hallgató ( ) Világbank Transparency International, kutatási ösztöndíjas (1998) ELISMERÉSEK 2

3 Bolyai-emléklap, Bolyai-plakett, Bolyai-oklevél, Belügyminiszteri elismerés, PÁLYÁZATÉRTÉKELŐI MUNKA 2020 Secure Societies, EU-pályázatértékelő (2014) Netherlands Organisation for Scientific Research, Division of Social Sciences, peer reviewer (2011) OTKA, szakértő (2011 ) KUTATÓMUNKA MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kis-inkubátor kutatás, Jogalkalmazási nehézségek és megoldási lehetőségek a hátrányos megkülönböztetés egyes esetei, a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletvezérelt bűncselekmények elleni fellépés során, különösen a közösségi jog zaklatás fogalmának kiterjesztő értelmezése során összehasonlító elemzés a cseh, német magyar tapasztalatok alapján, (2014) MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Kisebbségi Jogi Kutatócsoport, vezető (2014-) OTKA-kutatás, Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban, résztvevő, ( ) MTA TK Intézetközi Kutatócsoport, Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok az európai, nemzeti és lokális szintek viszonylatában, ( ) Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Fundamental Rights Agency, FRA), alapjogi kutatócsoport (FRANET National Focal Point), vezető kutató ( ) RED Network combating racism, xenophobia and intolerance, magyarországi vezető kutató ( ) Combating Discrimination, Racism and Xenophobia, MTA, Budapest Institute for International Legal Studies (ISGI - CNR), Róma, kétoldalú mobilitási pályázat ( ) European Commission-European Institute of Law Study on possible developments of Community legislation in the field of electoral matters including possible modification of Directive 93/109/EC, magyarországi országjelentés, szakértő (Horváthy Balázzsal közösen) (2010) European Cooperation in Science and Technology (COST), Living in Surveillance Societies (LiSS) ( ), partner (Working group 3: The business of surveillance) Network on Rights Equality & Diversity (RED network), tag (2009 ) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Rule of Law Institutions in Moldova: The Constitutional Court and the Ombudsman Service, vezető kutató (2008) Council of Europe International Centre for Democratic Transition, Monitoring National Human Rights Structures, vezető kutató (2008) Council of Europe International Centre for Democratic Transition, Monitoring National Human Rights Structures, vezető kutató (2008) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Hátrányos megkülönböztetés a rendőrségi gyakorlatban ( ) EU Alapjogi Ügynökség (European Union Agency for Fundamental Rights), Rasszizmus és idegenellenesség, magyarországi szakértői munkacsoport (RAXEN National Focal Point), vezető, ( ) 3

4 OTKA-kutatás, Jogállamiság és rendőrség: korszakváltás és új kihívások, vezető kutató ( ) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Rule of Law Institutions in Moldova: The Constitutional Court and the Ombudsman Service, vezető kutató (2008) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Hátrányos megkülönböztetés a rendőrségi gyakorlatban ( ) EU Alapjogi Ügynökség (European Union Agency for Fundamental Rights), Rasszizmus és idegenellenesség, magyarországi szakértői munkacsoport (RAXEN National Focal Point), vezető, ( ) OTKA-kutatás, Jogállamiság és rendőrség: korszakváltás és új kihívások, vezető kutató ( ) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Democratic Institutions In The Balkans: Ombudsman Service Reform In Kosovo And Montenegro, vezető kutató (2007) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Democratic Institutions In The Balkans: Ombudsman Service Reform In Kosovo And Montenegro, vezető kutató (2007) Open Society Institute Justice Initiative, A rendőrségi igazoltatások összehasonlító vizsgálata Bulgáriában, Magyarországon és Spanyolországban, regionális kutatásvezető (Simonovits Borival közösen) ( ) Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet (Constitutional and Legislative Policy Institute, COLPI) Magyar Helsinki Bizottság ELTE ÁJTK, jogklinika program, idegenrendészeti szekció, résztvevő (1997) SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ENSZ Emberi Jogi Főbiztos (UN Office of the High Commissioner for Human Rights), National Consultant (2012) City of Westminster Magistrates Court, London (Egyesült Királyság), kirendelt szakértő (2012) City of Westminster Magistrates Court, London (Egyesült Királyság), kirendelt szakértő (2010) 18th International Congress on Comparative Law (Washington D.C. 2010), nemzeti referens, családjog ( ) Magyar Akkreditációs Bizottság, szakértő (2009 ) Központi Statisztikai Hivatal, a évi népszámlálás nemzetiségi, etnikai adatfelvételének szakértői értekezlete, meghívott szakértő (2009) Külügyminisztérium, Magyarország ENSZ általános emberi jogi felülvizsgálati jelentésének előkésztése (UN Universal Periodic Review, UPR) előkészítése, meghívott szakértő (2009) Nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa, rendőrségi vizsgálat, szakértő (2008) SZ Bilateral relations between the EU and Canada in the field of Justice and Home Affairs, szakértő (2008) Miniszterelnöki Hivatal, Idősügyi kormánystratégia, jogbiztonsági fejezet, szakértő (2008) Centre for European Policy Studies (CEPS)- Directorate-General Internal Policies, Policy Department C, Citizens Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Brussels, raportőr, (Ethnicity- and race-based profiling in counter-terrorism, law enforcement and border control) (2008) Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Fundamental Rights Agency, FRA), alapjogi kutatócsoport (FRALEX National Focal Point), szakértő ( ) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat monitorozása, szakértő ( ) Internal and external challenges Challenge: The changing landscape of the European Liberty and Security, Sixth EU Framework Programme, szakértő ( ) 4

5 Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (MTAKI) European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), szakértő ( ) Társaság a Szabadságjogokért, szakértő (1999) LEKTORI TEVÉKENYSÉG Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről, EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (OSCE/ODIHR Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders), magyar kiadás, lektor, 2014 Politikatudományi Szemle, lektor (2014) Nations and Nationalism, lektor (2014) szakmai lektori vélemény, Dr. Kozáry Andrea: Gyűlölet-bűncselekmények, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013 TUDOMÁNYSZERVEZÉS Central European University (CEU) Nationalism Studies Program- Association for the Study of Nationalities (ASN), Nationalist Responses to Economic and Political Crises, Budapest, 2014 június 12-14, a szervezőbizottság tagja KÉPZŐI TEVÉKENYSÉG: Magyar Helsinki Bizottság, Anti-diszkriminációs képzés civil szervezetek számára, képző (2005, ) SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG Intersections. East European Journal of Society and Politics, szerkesztő (2014) a szerkesztőbizottság tagja (2015-) Állam- és Jogtudomány, szerkesztő (2013 ) Fundamentum. Az emberi jogok folyóirata, szerkesztő ( ) Föld-rész Nemzetközi és Európai jogi Szemle, a szerkesztőbizottság elnöke ( ) Föld-Rész Könyvek (L Harmattan Kiadó, Budapest), sorozatszerkesztő ( ) Belügyi ( ig Rendészeti) Szemle, szerkesztő ( ) SZAKMAI, TUDOMÁNYOS TESTÜLETEKBEN TAGSÁG Gyűlölet-bűncselekmények elleni munkacsoport (2012-) Magyar Tudományos Akadémia, Állam- és Jogtudományi Bizottság, Rendészeti Albizottság, alapító tag (2012 ) European Academic Network on Romani Studies (EU/Európa Tanács), tag (2011 ) Minority Research Network, tag (Ambassador) (2009 ) Network on Rights Equality & Diversity (RED network), tag, (2009-) International Law Association Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozat, tag ( ) Association for the Study of Nationalities, tag (2008 ) Magyar Tudományos Akadémia, Fiatal Kutatók Testülete, tag (2008 ) 5

6 Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag (2005 ) Magyar Politikatudományi Társaság, tag ( ) Gulliver Connect Network, résztvevő, (1998-) Magyar Újságírók Országos Szövetsége, tag (1997 ) Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, tag ( ) TÁRSADALMI SZERVEZETEKBEN TAGSÁG Magyar Helsinki Bizottság, tag (2007 ) Magyarországi Európa Társaság, tag (2003 ) TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL Témavezető PhD-eljárásban: Balogh Lídia (ELTE BTK, 2010 ) Déry Kinga (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatásdományi Kar, társtémavezető, 2014 ) Asbóth Márton (társtémavezető, ELTE BTK, 2014 ) Konzulens PhD-eljárásban: Tóth Balázs (Miskolci Egyetem AJK, ) Hivatalos bíráló habilitációs-eljárásban: Győri Szabó Róbert (Széchenyi István Egyetem, DFÁJK, ) (tag, habilitációs szakértői bizottság) Hivatalos bíráló PhD-eljárásban: Tóth Gábor Attila (Miskolci Egyetem ÁJK, 2009) Szajbély Katalin (Szegedi Tudományegyetem ÁJK, 2009) Kállai Ernő (Miskolci Egyetem ÁJK, 2008) Bizottsági tag PhD-eljárásban: Nagy Andrea (Miskolci Egyetem ÁJK. 2007) Smuk Péter (Széchenyi István Egyetem, DFÁJK, 2007) Felkért véleményező kutatóhelyi vitán: Pál Gábor (ELTE ÁJTK, 2010) Dobos Balázs (MTA ENKI, 2009) Kisteleki Károly (ELTE ÁJTK, 2009) Szigorlati bizottsági tag PhD-eljárásban: Nagy Boldizsár (ELTE, ÁJK, 2012) Smuk Péter (Széchenyi István Egyetem, DFÁJK, 2007) 6

7 JELENTŐSEBB NEMZETKÖZI KONFERENCIAELŐADÁSOK ÉS PREZENTÁCIÓK 1) Who are We, the People? Biases and Preferences in the Hungarian Fundamental Law, The New Hungarian Fundamental Law, Hungarian Academy in Rome, 8 October, 2014, 2) Institutional cynicism: A reluctance to combat the discrimination and marginalization of the Roma in Hungary, Summer session of the University of Richmond, Central European University Budapest - UPCES, Prague június 11. 3) Hate crimes - theoretical dilemmas and practical challenges, Social Theory and Romany Studies, Summer University CEU, 2014, július 2. 4) The Representation of Crime and Ethnicity in the Hungarian Media, The Media Reflection on Racializing Political, Social and Legal Discourses on Roma, (Balogh Lídiával közösen), Nationalist Responses to Economic and Political Crises, Nationalism Studies Program at Central European University (CEU) -- Association for the Study of Nationalities (ASN) Tom Lantos Intézet, 2014 június 13. 5) Is there a legal right to free choice of ethno-racial identity? Legal and political difficulties in defining minority communities and membership boundaries, Race in/outside post-wwii Europe: On the Politics of Governing and Knowledge Production, CEU Institute for Advanced Study and Department of Sociology and Social Anthropology, 2014,június 10. 6) Asymmetries of power and access in the Big Data Era, 2014 Popular Culture & American Culture Association Conference, 2014 április 18., Chicago, (Ságvári Bencével közösen) 7) Group Boundaries and Membership Criteria: Notes on the Legal Conceptualization of Ethno-National Identity, 19th Annual ASN World Convention, 2014 áprislis 24, Harriman Institute, Columbia University, USA 8) Institutional cynicism: Identity debates and legal uncertainties for classification as tools for discrimination, over- and underpolicing, Computers, Privacy and Data Protection: Reforming Data Protection: The Global Challenge, 24 January, 2014, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, 9) Promoting the rule of law in the EU, 4th Annual FRA Symposium, European Union Agency for Fundamental Rights, 2013 június 7., Bécs 10) Surveillance Evolutions, Living in Surveillance Societies Conference 4, Living in Surveillance Societies, European Cooperation in Science and Technology, COST Action IS0807, 2013 május 30-31, Brüsszel, Belgium 1) Group Boundaries and Membership Criteria: Notes on the Legal Conceptualization of Ethno- National Identity, 18th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. 2) Migration and integration, 18th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. (üléselnök). 3) RED Network Combating Racism & Xenophobia, Final Conference, Athens, January ) Outsorcing state competences, efficacy in legal reasoning and the peculiarities of new 7

8 or/and weak democracies: a surveillance-focused analysis The boundaries of surveillance, Open University Business School, Milton Keynes (Egyesült Királyság), szeptember 26. 5) Efficacy and balancing anti-terrorist measures and profiling, Erasmus vendégelőadóként, University College Dublin School of Law, Dublin (Írország), szeptember 19. 6) Legislative and interpretative options for expanding the scope of discrimination: ethnic profiling and hate speech as harrassment, Erasmus vendégelőadóként, University College Dublin School of Law, Dublin (Írország), szeptember 19. 7) Privacy and surveillance in judicial proceedings: Business interests, the expectation of privacy and democracy: Inter-continental and Inter-European Differences (Christel Backman-nel), The State of Surveillance LiSS Conference 3, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (Spanyolország), május 30. 8) The Venice Commission s recommendations on external voting, Preferential Naturalization and Social Integration in Hungary, Central European University, Budapest, május 11. 9) Roma Nation-Building and Advocacy within the European Union, The Wages of Nationhood: Conflicts, Compromises, and Costs, 17th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. (üléselnök). 10) Non-Resident Citizenship in Hungary: Normative Dilemmas and Political Implications The Wages of Nationhood: Conflicts, Compromises, and Costs, 17th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. (szekciószervező) 11) A New Form of Surveillance? Access to Judicial Proceedings in the Digital Age a Democratic Requirement or a Constitutional Black Hole? The 2012 Conference of the National Popular Culture & American Culture Association, Boston (USA), április ) TETRA World Congress 2011, Hungarian TETRA Forum Stream, Budapest, május 26. (meghívott szakértő). 13) Inadequate legal and social responses to the complexities of democracy a Central East European experience, Charting the Nation between State and Society, 16th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április ) Mapping Identity Change in Central Europe, Charting the Nation between State and Society, 16th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 14. (szekciószervező). 15) Ethnic profiling and discrimination: The international context and Hungarian empirical research findings, Combating Discrimination, Racism and Xenophobia, Italian-Hungarian Workshop, Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, február ) Murphy s law on the free choice of identity? Legal and political difficulties in defining membership in minority communities, Minority Research Network Conference: Socio economic participation of minorities in relation to the right to (respect for) identity, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam (Hollandia), október ) Policing Diversity (The Global Neighbourhood), CEPOL Research Symposium, Garda College, Templemore (Írország), október ) Civil society in Ukraine - is it in the making?, Manfred Wörner Foundation Center for EU Enlargement Studies, Central European University, Budapest, október 8. (meghívott szakértő). 19) Working Seminar on Sharing Good Practices in Collection of Ethnic Data. Czech Ministry for 8

9 Education, Youth and Sport/Human Rights League, Prague (Cseh Köztársaság) október 5. (meghívott szakértő). 20) Access to judicial proceedings in the internet age a democratic requirement or a constitutional black hole?, The Political Economy of Surveillance: A Research Workshop, Open University Business School, Milton Keynes (Egyesült Királyság szeptember ) Minority Regimes at Work Hungarian Expereinces on the Interrelated Complexities of Data Protection and Minority Protection, Minority Politics within the Europe of Regions, Cluj-Napoca (Kolozsvár, Klausenburg Románia), június ) Constitutional Exceptionalism: Efficacy, Proportionality and the Attenuation of Balancing Standards, New Landscapes of Justice and Security International Seminar, University of Oslo Faculty of Law, (Norvégia), június ) Dual Citizenship and Political Conflict, Nations and States: On the map and in the mind 15th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Association for the Study of Nationalities (ASN), Columbia University, New York (USA), április (szekciószervező). 24) Ethno-National Identity, Data Collection, and Discrimination: Legal Approaches in Hungary, 14th Annual Convention for the Study of Nationalities, Association for the Study of Nationalism (ASN), Columbia Univeristy, New York (USA), április ) Expert meeting on racist crime and asylum issues, European Union Agency for Fundamental Rights, Bécs (Ausztria), február 4-5, ) Socio-legal Notes on the Liberty vs. Security Dilemma European Concepts on National Security, Bundesministerium für Bildung und Frorschun-Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, ISI -Institute für Soziologie University of Freiburg Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg, The Max-Planck-Society, Berlin (Németország), november ) Joint FRA, OSCE, Council of Europe Conference on Roma Migration and Freedom of Movement, Bécs, (Ausztria), november (meghívott szakértő). 28) Living in Surveillance Societies (LiSS) COST Action Working Group 3 Meeting, Brüsszel (Belgium), október (meghívott szakértő). 29) Tolerance and non-discrimination, OSCE/ODHIR 2009 Human Dimension Implementation Meeting, Varsó (Lengyelország), október 5. (moderátor). 30) Dogmatism, hypocrisy and the inadequacy of legal and social responses combating hate crimes the CEE experience, Extremism and the Roma and Sinti in Europe: Challenges, Risks and Responses, OSCE/ODHIR UCL, London (Egyesült Királyság), szeptember ) Hogyan ne! A magyar etnopolitikai modell. A kisebbségi kérdés kezelése és a kisebbségpolitikai modellek/ Politické prístupy a modely v riešení menšinovej otázky, Inštitút pre Verejné Oázky-MTA ENKI MTA Szociológiai Intézet, Pozsony (Szlovákia), február ) The Role of NGOs in the Access to Public Information: Extraordinary Renditions and the Absence of Transparency, Bilateral relations between the EU and Canada in the field of Justice and Home Affairs (JHA), MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, december 5. 33) Reforming the Ombudsman Institution in the Republic of Moldova, Ombudsman Project, International Centre for Democratic Transition, Kisinyov (Moldávia), november ) Reforming the Constitutional Court of Moldova International Centre for Democratic Transition, Kisinyov (Moldávia), november ) Ethnicity and Race-Based Profiling in Counter-Terrorism, Law Enforcement and Border Control, The Changing Landscape of European Liberty and Security: Internal and External Insecurities The EU s Anti-Terrorism Strategy and International Cooperation, 6th 9

10 CHALLENGE Training School, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brüsszel (Belgium), november ) Functioning ombuds-institutions in fragile democracies Lessons from the Ombuds Service Reform Project in Montenegro, Follow-up conference, International Centre for Democratic Transition, Ombudsman Project, Budapest, június ) Security, Law Enforcement and Human Rights: Risks and Caveats The Case of Ethnic Profiling, The Philopsphy of Security in an Insecure World, XXV Varna International Philosophy School, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Philosophical Research, Várna (Bulgária), június ) Minority Rights as Reciprocate Diaspora Claims: Minorities and Minority Rights after the Political Transition in Hungary, 13th Annual Convention for the Study of Nationalities. Association for the Study of Nationalism (ASN), Columbia Univeristy, New York (USA), április ) Comments and Recommendations on the Kosovo Assembly s»draft Law On People s Advocate«and the prospective amendments to the»law On The Protector Of Human Rights And Freedoms«in Montenegro, Ombudsman Project, International Centre For Democratic Transition, Hága (Hollandia), január ) How to protect human rights in the face of corruption and nepotism and certain conditions/habits that are incompatible with international human rights law, Regional Ombudsman Conference on the Support and Obstacles to the Protection of Human Rights, Pristina (Koszovó), június ) Are migrants and Roma integrated? Lessons on police ethnic profiling in Spain, Hungary and Bulgaria, Internal and external challenges Challenge: The changing landscape of the European Liberty and Security, Sixth EU Framework Programme, MTAKI MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, május. 42) Minority Rights as Reciprocate Diaspora Claims: Minorities and Minority Rights after the Political Transition in Hungary, Minorities in Transition: A Force Forward Rather than Backward, International Centre for Democratic Transition, Budapest, február. 43) Constitutional Ambiguities Regarding Anti-Terrorist Financial Enforcement Measures The Case of Hungary, Illiberal Practices of Liberal Regimes?, Conférence annuelle du programme de recherche Challenge, Centre d Etudes et de Recherches Internationales (CERI), Párizs (Franciaország), június. 44) People, nation, political community, Batthyány Nyári Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Győr, július. (meghívott szakértő). 45) Comparative Study of Stop and Search Practices in Bulgaria, Hungary and Spain, Open Society Jusitce Initiative, Madrid (Spanyolország), március. 46) Ethnic discrimination and the war against terrorism The case of Hungary, Enlargement of the EU- A Challenge for what?, Challenge MTAKI, Budapest, ) Ethnic Data Processing in Police Procedures, Addressing Ethnic Profiling and Discrimination in Policing in Europe, Open Society Institute Justice Initiative, Budapest, január. 48) A Soul For Europe, Berlin Conference for European Cultural Policy, Berlin (Németország), november. 49) European Identities, Forum Amsterdam, Felix Meritis Foundation, Amszterdam (Hollandia), november. 50) The Status Law Syndrome: Post-Communist Nation-Building or Post-Modern Citizenship? MTAKI MTA JTI Hokkaido University, Budapest, október. 51) World Public Forum: A dialogue of civilizations, Rodosz (Görögoszág), szeptember. 10

11 52) Identity, Nation, National Minorities and Ethno-corruption, Social Norms and Social Deviance in the Soviet and Post-Soviet Era, Miami University, Havighurst Center for Russian and Post- Soviet Studies, Graduate School and the Graduate Program of the Political Science Department, Oxford (USA), szeptember. 53) Ethnicization and European Identity Policies: Window-shopping with Risks, European Identity and Nationalism, Rutgers University, Center for Russian, Central and East European Studies, New Brunswick (USA.) május. 54) Defining Ethnicity Globalization or Colonialism?, Globalization and its Demons, 2001 Comparative Literature Graduate Student Colloquium, New York University, New York (NY, USA), április. 55) Ethnicity and Politics Definitions and Scopes, The Twenty-third Annual Warren I. Sussman Memorial Graduate Student Conference, Rutgers University, New Brunswick (USA), ) Preferential Parliamentary Politics Participatory Options and Limits, Women in Political Studies Interdisciplinary Conference, New School University, Graduate Faculty, NewYork (USA), március. 57) Street Police Corruption A Post-communist State of the Art, Kokkalis Graduate Student Workshop, Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe, Harvard University Kennedy School of Government, Cambridge (USA), február. 58) The Modern World and Human Rights in the Republic of Georgia, The National Section of Georgia of the International Society for Human Rights (ISHR), 1st International Congress, Batumi (Grúzia), február. 59) Essay International, Felix Meritis Foundation, Amszterdam (Hollandia), ) Reconnecting the Caucasus Bridging Time and Space, Felix Meritis Foundation Council of Europe-Stichting Caucasus Foundation, Tbiliszi (Grúzia), ) Representational Ethnic Balance Ethnic Minority Representation in Unicameral Parliaments, Cultural Transformations and Civil Society: Reflecting on a Decade of Change, Jagellonian University, Institute of Philosophy and Sociology, Civic Education Project, Krakkó (Lengyelország), május. 62) Ethnicity as a Basis for Political Representation, Rethinking Identities: State, Nation, Culture 4th Annual Convention for the Study of Nationalities. Association for the Study of Nationalities (ASN), Columbia University, New York (USA), április. 63) Cultural Rights in a Changing Multinational Environment, KulturKontakt Felix Meritis Foundation, Bécs (Ausztria), október. 64) Cultural Rights and their Implications for Cultural Policy, Felix Meritis Foundation Council of Europe, Amszterdam (Hollandia), április. 65) From the Berlin Wall to New Walls, Felix Meritis Foundation Council of Europe, Bukarest (Románia), JELENTŐSEBB HAZAI ELŐADÁSOK 1. A kisebbségek politikai képviselete az új magyar szabályozásban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Tudomány napi konferencia, november Választások után a nemzetiségi képviselet kérdései Magyarországon, Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete, ELTE ÁJK, november Az etnikai hovatartozás meghatározásának problematikája a hátrányos megkülönböztetés és a gyűlöletbűncselekmények elleni fellépés során, Társadalmi 11

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html András László PAP Associate Professor, Eötvös University (ELTE) Faculty of Humanities, Department of Media and Communication Address: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A http://media.elte.hu/en/about-the-department/faculty/dr-andras-laszlo-pap/

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve: os Tisztifőorvosi Hivatal Anglia 1 2005.05.19.-05.22. 4 40 0 194 6 240 Epidemiológiai Központ EISS Annual Meeting

Részletesebben

Dr. Lattmann Tamás. Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság Születési dátum 1976. augusztus 12.

Dr. Lattmann Tamás. Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság Születési dátum 1976. augusztus 12. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Cím(ek) Dr. Lattmann Tamás Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil E-mail(ek) lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Munkajogi és Szociális Jogi tanszék Munkajogi és

Részletesebben

Curriculum vitae. Tanulmányi és kutatói ösztöndíjak, projektek

Curriculum vitae. Tanulmányi és kutatói ösztöndíjak, projektek Curriculum vitae Személyi adatok Név: Virginás Andrea A. Születési adatok: Állandó lakcím: Gyerővásárhely 46 szám, Magyarkapus község, 407152, Kolozs megye, Románia. Munkahely: Sapientia EMTE, Média Tanszék,

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu Tanulmányok 2008. - PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME. 1997-2002.

Részletesebben

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Személyes adatok Születési idő: 1954. július 29., hely: Budapest. Családi állapot: nős, feleség neve: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit. Gyermek: Dr. Lévay Boglárka, 26 éves.

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, Hungária krt. 9-11. 1101 Telefon: 06 1 3 923 554 Lakcím: 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula u. 10. fszt.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Euroguidance Hungary National Employment and Social Office Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in

Részletesebben

Curriculum Vitae. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás. angol nyelvtanár, központvezető

Curriculum Vitae. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás. angol nyelvtanár, központvezető Curriculum Vitae SZEMÉLYI ADATOK Név Tolnainé Dr. Kabók Zsuzsanna Lánykori név Kabók Zsuzsanna Születési hely, idő Szeged, 1953.02.23. Munkahely Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek 2. Végzettség, minősítés 2007. 1999. PhD (közgazdaságtudomány) PTE

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary EUROGUIDANCE HUNGARY National Labour Office National Labour Office Euroguidance Hungary 1 Introduction Euroguidance Hungary started

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Tanulmányok, végzettség. /2008/ Corvinus Egyetem, posztgraduális képzés Tuirizmus szakértő diploma. Ügyvédi, jogi szakvizsga

CURRICULUM VITAE. Tanulmányok, végzettség. /2008/ Corvinus Egyetem, posztgraduális képzés Tuirizmus szakértő diploma. Ügyvédi, jogi szakvizsga CURRICULUM VITAE Adatok Név: dr Kricsfalvi. Anita Születési hely, idő : Budapest, 1972.12.10. Állampolgárság: magyar Postacím: 1061 Budapest,Jókai tér 8. Mobiltelefon:36 20 5120705 anita@businessitalia.hu

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Anglia 1 2005.05.19.-05.22. 4 40 0 194 6 240 Epidemiológiai Központ EISS Annual Meeting Anglia 1 2005.06.26.-07.17. 23 180 0 110

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ EGYETEMI ÉS EGYÉB TANULMÁNYOK

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ EGYETEMI ÉS EGYÉB TANULMÁNYOK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név és utónév: Dr. habil. Bordás Mária Születési hely és idő: Miskolc, 1959. december 29. Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közszervezési és Szakigazgatási

Részletesebben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Values, Value-transfer and Education in the Public Service Dr. Norbert KIS Vice Rector National University of Public Service 2010 előtt: politikai válság,

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség. Név

Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség. Név Szakmai önéletrajz Név Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség Szociológia szakos bölcsész és középiskolai tanár, Miskolci Egyetem, 1998 Általános szociális munkás, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

Önéletrajz. 2006-2009. Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, igazgatásszervező szak, BA

Önéletrajz. 2006-2009. Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, igazgatásszervező szak, BA Önéletrajz Személyes adatok Név: Bende Zsófia Elérhetőség: zsofi.bende@gmail.com Iskolai tanulmányok 2010-2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (korábban: Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

HÍREK, KÖZLEMÉN Y EK. Tudományos élet

HÍREK, KÖZLEMÉN Y EK. Tudományos élet Please note that the usual s section, aimed at providing information for the members of the Hungarian Michael Polanyi Liberal Philosophical Association is in Hungarian in the following pages. As required

Részletesebben

Államkapacitás problémái Magyarországon - Dilettantizmus és korrupció

Államkapacitás problémái Magyarországon - Dilettantizmus és korrupció Államkapacitás problémái Magyarországon - Dilettantizmus és korrupció Fazekas Mihály, University of Cambridge, UK mf436@cam.ac.uk, www.mihalyfazekas.eu SzISz Jubileumi Konferencia és Évnyitó, 2011. 10.

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák Publikációs jegyzék Könyvek, monográfiák DEZSŐ Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. /Jog és jogtudomány 15./ MTA Állam- és Jogtudományi Intézete. Budapest, 1998. Közgazdasági és Jogi Kiadó,

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem 2013. április 18-19. Rektori Hivatal 6720 Szeged,

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán:

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán: Szerzõink Bakacsi Gyula: közgazdász 1959, Szeged. Diplomáját a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1983-ban. 1988-ban egyetemi doktori fokozatot, 1994-ben a Közgazdaságtudomány kandidátusa

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe

ÖNÉLETRAJZ. Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe ÖNÉLETRAJZ Név: Gábos András Születési idő: 1968. július 7. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: TÁRKI Zrt. Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Zrt. Vezető Beosztás Végzettség: Képző intézmény

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY 0 H SZENT ISTVÁN GODOLLO0

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma ÖNÉLETRAJZ Grotte Judit, PhD, főiskolai docens szálloda szakirány vezető Email cím: jgrotte@bkf.hu Tudományos minősítés: 2011 regionális tudományok PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2007 szeptember

Részletesebben

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója 3 főállású oktató: 1. Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens 2. Prof.

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései

Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései Dr. Seres György: A sakk és a döntési képesség összefüggései DSc, nyugállományú egyetemi docens, ZMNE KMDI E-mail: drseres@drseres.com Honlap: http://drseres.com (kutatási programvázlat) EGY ÉRDEKES KÍSÉRLET

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2.

HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2014/1-2. SZERZŐINKRŐL / AUTHORS Bencze Szabina a PTE Neveléstudományi Doktori Iskola harmadéves PhDhallgatója. Kutatási területei az oktatásfinanszírozás, a hátrányos helyzet, valamint a hallgatói mobilitás vizsgálata.

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

Curriculum Vitae and Professional Summary of Gyorgy Csepeli. Professor of Social Psychology

Curriculum Vitae and Professional Summary of Gyorgy Csepeli. Professor of Social Psychology Curriculum Vitae and Professional Summary of Gyorgy Csepeli Professor of Social Psychology Personal Data Born: in Budapest, on February 14, 1946 Address: Budapest 1114 Bartók Béla út 17. Phone: +36 30

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet)

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) Tanulmányok: 1976-1978 tudományos továbbképzési ösztöndíj (Magyar Tudományos

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint K y L A y m y y y A u óbb b y m v - m y y, m ó, m m b ü b, y Eu ó U ó ( v v ) ü, y j u ó - yu ó v ü b, v, u ó u v ó m y y,, u u. E ü b, M y u ó u ó ( v m ) ó y m v y ü m ó y j v, j m b. E j u y m u m y

Részletesebben

EurópaiDoktori Program a Pedagógusképzésben projekt - eredmények és lépesek a megvalósítás felé -

EurópaiDoktori Program a Pedagógusképzésben projekt - eredmények és lépesek a megvalósítás felé - EurópaiDoktori Program a Pedagógusképzésben projekt - eredmények és lépesek a megvalósítás felé - This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views

Részletesebben

STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN Dr. Gál András Levente Jó Állam Fejlesztési Koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos 2012. február 3. Brüsszel A prezentáció

Részletesebben

dr. Szőke Gergely László szoke.gergely@ajk.pte.hu Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi felelős

dr. Szőke Gergely László szoke.gergely@ajk.pte.hu Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi felelős ÖNÉLETRAJZ DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ SZEMÉLYES ADATOK NÉV dr. Szőke Gergely László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Pécs, 1981. július 25. LAKCÍM 7632 Pécs, Enyezd út 26. E-MAIL CÍM szoke.gergely@ajk.pte.hu MUNKAHELY,

Részletesebben