TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK"

Átírás

1 Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudomoányi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete 1014 Budapest Országház u Közép-európai Egyetem Nationalism Studies Program Tel.: TANULMÁNYOK, FOKOZATOK az MTA doktora (2013) Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Dr. Habil. (alkotmányjog-kriminológia) (2009) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, PhD (alkotmányjog, Summa Cum Laude) (2005) Közép-európai Egyetem (CEU), M. Phil. (összehasonlító alkotmányjog) (2005) Közép-európai Egyetem (CEU), MA (Nationalism Studies) (1999) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, egyetemi doktor (1998) TANULMÁNYUTAK Police Training of Trainers on Non-discrimination, Council of Europe, Strasbourg, 2014, November Academic Exchange (USA-Israel) (2014) Combating Discrimination, Racism and Xenophobia, MTA, Budapest Institute for International Legal Studies (ISGI - CNR), Róma, kétoldalú mobilitási pályázat, résztvevő (2012) University College Dublin, Faculty of Law, Erasmus vendégprofesszor (2012) New York University School of Law, Global Law Program, vendégkutató (visiting scholar) ( ) Richmond College (London), vendéghallgató (1992) West Virginia State College (USA), vendéghallgató (1991) JELENLEGI MUNKAHELYEK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék egyetemi docens (2014 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék egyetemi docens (2014 ) (fizetés nélküli szabadságon) MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, tudományos tanácsadó (2013-) (tudományos főmunkatárs ) (tudományos munkatárs ), az Alkotmányosság és jogállamiság kutatása osztály vezetője (2013-) (az alkotmányjogi és emberi jogi osztály vezetője (2011), az alkotmányjogi, nemzetközi jogi és jogelméleti osztály vezetője ( ) Közép-európai Egyetem (CEU), Nationalism Studies Program, meghívott előadó (2003 ) 1

2 KORÁBBI MUNKAHELYEK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Média és Kommunikáció Tanszék, egyetemi docens ( ) Belügyi ( között Rendészeti) Szemle, szerkesztő ( ) Kodolányi János Főiskola, főiskolai tanár ( ), (főiskolai docens ) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, doktori iskola, meghívott előadó (2010) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, meghívott előadó (2010) Nemzeti Közszolgálati Egyetem (korábban Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar), meghívott előadó ( ) Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, meghívott előadó (2009) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet, meghívott előadó ( ) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens (2006), meghívott előadó ( , ) Országgyűlési Könyvtár Képviselői Kutatószolgálat, kutatókönyvtáros (2004) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, meghívott előadó ( , ) Független Médiaközpont (korábban Népszabadság Oktatási Központ), meghívott előadó ( ) Általános Vállalkozási Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Szak, meghívott előadó (2003) New York University School of Law, Global Law Program, kutatási asszisztens ( ) East European Constitutional Review, regionális referens ( ) Amerikai Ügyvédi Kamara Közép- és Kelet Európai Jogi Kezdeményezés (American Bar Association Central and East European Law Initiative, ABA CEELI), jogi munkatárs ( ) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék, meghívott előadó ( ) Parlamenti Levelek, főszerkesztő ( ), szerkesztő ( ) Fővárosi Munkaügyi Bíróság, szerződéses kutató (1996) felvételire felkészítés történelemből ( ) angol nyelv oktatása, magánformában és nyelviskolákban (AMEROPA, SZTÁV) ( ) ÖSZTÖNDÍJAK Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ( : kiemelkedő minősítéssel; ) Közép-európai Egyetem (CEU), Legal Studies Department Comparative Constitutional Law SJD Program, ösztöndíjas PhD hallgató (összehasonlító alkotmányjog doktori program) ( ) Politikatörténeti Intézet, kutatási ösztöndíjas (2004) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, ösztöndíjas PhD hallgató ( ) Közép Európai Egyetem, Nacionalizmus Tanszék, Pozitív Diszkrimináció Projekt, kutatási ösztöndíjas ( ) Közép-európai Egyetem (CEU), Nationalism Studies MA Program, ösztöndíjas hallgató ( ) Világbank Transparency International, kutatási ösztöndíjas (1998) ELISMERÉSEK 2

3 Bolyai-emléklap, Bolyai-plakett, Bolyai-oklevél, Belügyminiszteri elismerés, PÁLYÁZATÉRTÉKELŐI MUNKA 2020 Secure Societies, EU-pályázatértékelő (2014) Netherlands Organisation for Scientific Research, Division of Social Sciences, peer reviewer (2011) OTKA, szakértő (2011 ) KUTATÓMUNKA MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kis-inkubátor kutatás, Jogalkalmazási nehézségek és megoldási lehetőségek a hátrányos megkülönböztetés egyes esetei, a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletvezérelt bűncselekmények elleni fellépés során, különösen a közösségi jog zaklatás fogalmának kiterjesztő értelmezése során összehasonlító elemzés a cseh, német magyar tapasztalatok alapján, (2014) MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Kisebbségi Jogi Kutatócsoport, vezető (2014-) OTKA-kutatás, Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban, résztvevő, ( ) MTA TK Intézetközi Kutatócsoport, Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok az európai, nemzeti és lokális szintek viszonylatában, ( ) Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Fundamental Rights Agency, FRA), alapjogi kutatócsoport (FRANET National Focal Point), vezető kutató ( ) RED Network combating racism, xenophobia and intolerance, magyarországi vezető kutató ( ) Combating Discrimination, Racism and Xenophobia, MTA, Budapest Institute for International Legal Studies (ISGI - CNR), Róma, kétoldalú mobilitási pályázat ( ) European Commission-European Institute of Law Study on possible developments of Community legislation in the field of electoral matters including possible modification of Directive 93/109/EC, magyarországi országjelentés, szakértő (Horváthy Balázzsal közösen) (2010) European Cooperation in Science and Technology (COST), Living in Surveillance Societies (LiSS) ( ), partner (Working group 3: The business of surveillance) Network on Rights Equality & Diversity (RED network), tag (2009 ) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Rule of Law Institutions in Moldova: The Constitutional Court and the Ombudsman Service, vezető kutató (2008) Council of Europe International Centre for Democratic Transition, Monitoring National Human Rights Structures, vezető kutató (2008) Council of Europe International Centre for Democratic Transition, Monitoring National Human Rights Structures, vezető kutató (2008) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Hátrányos megkülönböztetés a rendőrségi gyakorlatban ( ) EU Alapjogi Ügynökség (European Union Agency for Fundamental Rights), Rasszizmus és idegenellenesség, magyarországi szakértői munkacsoport (RAXEN National Focal Point), vezető, ( ) 3

4 OTKA-kutatás, Jogállamiság és rendőrség: korszakváltás és új kihívások, vezető kutató ( ) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Rule of Law Institutions in Moldova: The Constitutional Court and the Ombudsman Service, vezető kutató (2008) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Hátrányos megkülönböztetés a rendőrségi gyakorlatban ( ) EU Alapjogi Ügynökség (European Union Agency for Fundamental Rights), Rasszizmus és idegenellenesség, magyarországi szakértői munkacsoport (RAXEN National Focal Point), vezető, ( ) OTKA-kutatás, Jogállamiság és rendőrség: korszakváltás és új kihívások, vezető kutató ( ) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Democratic Institutions In The Balkans: Ombudsman Service Reform In Kosovo And Montenegro, vezető kutató (2007) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Democratic Institutions In The Balkans: Ombudsman Service Reform In Kosovo And Montenegro, vezető kutató (2007) Open Society Institute Justice Initiative, A rendőrségi igazoltatások összehasonlító vizsgálata Bulgáriában, Magyarországon és Spanyolországban, regionális kutatásvezető (Simonovits Borival közösen) ( ) Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet (Constitutional and Legislative Policy Institute, COLPI) Magyar Helsinki Bizottság ELTE ÁJTK, jogklinika program, idegenrendészeti szekció, résztvevő (1997) SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ENSZ Emberi Jogi Főbiztos (UN Office of the High Commissioner for Human Rights), National Consultant (2012) City of Westminster Magistrates Court, London (Egyesült Királyság), kirendelt szakértő (2012) City of Westminster Magistrates Court, London (Egyesült Királyság), kirendelt szakértő (2010) 18th International Congress on Comparative Law (Washington D.C. 2010), nemzeti referens, családjog ( ) Magyar Akkreditációs Bizottság, szakértő (2009 ) Központi Statisztikai Hivatal, a évi népszámlálás nemzetiségi, etnikai adatfelvételének szakértői értekezlete, meghívott szakértő (2009) Külügyminisztérium, Magyarország ENSZ általános emberi jogi felülvizsgálati jelentésének előkésztése (UN Universal Periodic Review, UPR) előkészítése, meghívott szakértő (2009) Nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa, rendőrségi vizsgálat, szakértő (2008) SZ Bilateral relations between the EU and Canada in the field of Justice and Home Affairs, szakértő (2008) Miniszterelnöki Hivatal, Idősügyi kormánystratégia, jogbiztonsági fejezet, szakértő (2008) Centre for European Policy Studies (CEPS)- Directorate-General Internal Policies, Policy Department C, Citizens Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Brussels, raportőr, (Ethnicity- and race-based profiling in counter-terrorism, law enforcement and border control) (2008) Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Fundamental Rights Agency, FRA), alapjogi kutatócsoport (FRALEX National Focal Point), szakértő ( ) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat monitorozása, szakértő ( ) Internal and external challenges Challenge: The changing landscape of the European Liberty and Security, Sixth EU Framework Programme, szakértő ( ) 4

5 Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (MTAKI) European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), szakértő ( ) Társaság a Szabadságjogokért, szakértő (1999) LEKTORI TEVÉKENYSÉG Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről, EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (OSCE/ODIHR Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders), magyar kiadás, lektor, 2014 Politikatudományi Szemle, lektor (2014) Nations and Nationalism, lektor (2014) szakmai lektori vélemény, Dr. Kozáry Andrea: Gyűlölet-bűncselekmények, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013 TUDOMÁNYSZERVEZÉS Central European University (CEU) Nationalism Studies Program- Association for the Study of Nationalities (ASN), Nationalist Responses to Economic and Political Crises, Budapest, 2014 június 12-14, a szervezőbizottság tagja KÉPZŐI TEVÉKENYSÉG: Magyar Helsinki Bizottság, Anti-diszkriminációs képzés civil szervezetek számára, képző (2005, ) SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG Intersections. East European Journal of Society and Politics, szerkesztő (2014) a szerkesztőbizottság tagja (2015-) Állam- és Jogtudomány, szerkesztő (2013 ) Fundamentum. Az emberi jogok folyóirata, szerkesztő ( ) Föld-rész Nemzetközi és Európai jogi Szemle, a szerkesztőbizottság elnöke ( ) Föld-Rész Könyvek (L Harmattan Kiadó, Budapest), sorozatszerkesztő ( ) Belügyi ( ig Rendészeti) Szemle, szerkesztő ( ) SZAKMAI, TUDOMÁNYOS TESTÜLETEKBEN TAGSÁG Gyűlölet-bűncselekmények elleni munkacsoport (2012-) Magyar Tudományos Akadémia, Állam- és Jogtudományi Bizottság, Rendészeti Albizottság, alapító tag (2012 ) European Academic Network on Romani Studies (EU/Európa Tanács), tag (2011 ) Minority Research Network, tag (Ambassador) (2009 ) Network on Rights Equality & Diversity (RED network), tag, (2009-) International Law Association Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozat, tag ( ) Association for the Study of Nationalities, tag (2008 ) Magyar Tudományos Akadémia, Fiatal Kutatók Testülete, tag (2008 ) 5

6 Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag (2005 ) Magyar Politikatudományi Társaság, tag ( ) Gulliver Connect Network, résztvevő, (1998-) Magyar Újságírók Országos Szövetsége, tag (1997 ) Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, tag ( ) TÁRSADALMI SZERVEZETEKBEN TAGSÁG Magyar Helsinki Bizottság, tag (2007 ) Magyarországi Európa Társaság, tag (2003 ) TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL Témavezető PhD-eljárásban: Balogh Lídia (ELTE BTK, 2010 ) Déry Kinga (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatásdományi Kar, társtémavezető, 2014 ) Asbóth Márton (társtémavezető, ELTE BTK, 2014 ) Konzulens PhD-eljárásban: Tóth Balázs (Miskolci Egyetem AJK, ) Hivatalos bíráló habilitációs-eljárásban: Győri Szabó Róbert (Széchenyi István Egyetem, DFÁJK, ) (tag, habilitációs szakértői bizottság) Hivatalos bíráló PhD-eljárásban: Tóth Gábor Attila (Miskolci Egyetem ÁJK, 2009) Szajbély Katalin (Szegedi Tudományegyetem ÁJK, 2009) Kállai Ernő (Miskolci Egyetem ÁJK, 2008) Bizottsági tag PhD-eljárásban: Nagy Andrea (Miskolci Egyetem ÁJK. 2007) Smuk Péter (Széchenyi István Egyetem, DFÁJK, 2007) Felkért véleményező kutatóhelyi vitán: Pál Gábor (ELTE ÁJTK, 2010) Dobos Balázs (MTA ENKI, 2009) Kisteleki Károly (ELTE ÁJTK, 2009) Szigorlati bizottsági tag PhD-eljárásban: Nagy Boldizsár (ELTE, ÁJK, 2012) Smuk Péter (Széchenyi István Egyetem, DFÁJK, 2007) 6

7 JELENTŐSEBB NEMZETKÖZI KONFERENCIAELŐADÁSOK ÉS PREZENTÁCIÓK 1) Who are We, the People? Biases and Preferences in the Hungarian Fundamental Law, The New Hungarian Fundamental Law, Hungarian Academy in Rome, 8 October, 2014, 2) Institutional cynicism: A reluctance to combat the discrimination and marginalization of the Roma in Hungary, Summer session of the University of Richmond, Central European University Budapest - UPCES, Prague június 11. 3) Hate crimes - theoretical dilemmas and practical challenges, Social Theory and Romany Studies, Summer University CEU, 2014, július 2. 4) The Representation of Crime and Ethnicity in the Hungarian Media, The Media Reflection on Racializing Political, Social and Legal Discourses on Roma, (Balogh Lídiával közösen), Nationalist Responses to Economic and Political Crises, Nationalism Studies Program at Central European University (CEU) -- Association for the Study of Nationalities (ASN) Tom Lantos Intézet, 2014 június 13. 5) Is there a legal right to free choice of ethno-racial identity? Legal and political difficulties in defining minority communities and membership boundaries, Race in/outside post-wwii Europe: On the Politics of Governing and Knowledge Production, CEU Institute for Advanced Study and Department of Sociology and Social Anthropology, 2014,június 10. 6) Asymmetries of power and access in the Big Data Era, 2014 Popular Culture & American Culture Association Conference, 2014 április 18., Chicago, (Ságvári Bencével közösen) 7) Group Boundaries and Membership Criteria: Notes on the Legal Conceptualization of Ethno-National Identity, 19th Annual ASN World Convention, 2014 áprislis 24, Harriman Institute, Columbia University, USA 8) Institutional cynicism: Identity debates and legal uncertainties for classification as tools for discrimination, over- and underpolicing, Computers, Privacy and Data Protection: Reforming Data Protection: The Global Challenge, 24 January, 2014, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, 9) Promoting the rule of law in the EU, 4th Annual FRA Symposium, European Union Agency for Fundamental Rights, 2013 június 7., Bécs 10) Surveillance Evolutions, Living in Surveillance Societies Conference 4, Living in Surveillance Societies, European Cooperation in Science and Technology, COST Action IS0807, 2013 május 30-31, Brüsszel, Belgium 1) Group Boundaries and Membership Criteria: Notes on the Legal Conceptualization of Ethno- National Identity, 18th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. 2) Migration and integration, 18th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. (üléselnök). 3) RED Network Combating Racism & Xenophobia, Final Conference, Athens, January ) Outsorcing state competences, efficacy in legal reasoning and the peculiarities of new 7

8 or/and weak democracies: a surveillance-focused analysis The boundaries of surveillance, Open University Business School, Milton Keynes (Egyesült Királyság), szeptember 26. 5) Efficacy and balancing anti-terrorist measures and profiling, Erasmus vendégelőadóként, University College Dublin School of Law, Dublin (Írország), szeptember 19. 6) Legislative and interpretative options for expanding the scope of discrimination: ethnic profiling and hate speech as harrassment, Erasmus vendégelőadóként, University College Dublin School of Law, Dublin (Írország), szeptember 19. 7) Privacy and surveillance in judicial proceedings: Business interests, the expectation of privacy and democracy: Inter-continental and Inter-European Differences (Christel Backman-nel), The State of Surveillance LiSS Conference 3, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (Spanyolország), május 30. 8) The Venice Commission s recommendations on external voting, Preferential Naturalization and Social Integration in Hungary, Central European University, Budapest, május 11. 9) Roma Nation-Building and Advocacy within the European Union, The Wages of Nationhood: Conflicts, Compromises, and Costs, 17th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. (üléselnök). 10) Non-Resident Citizenship in Hungary: Normative Dilemmas and Political Implications The Wages of Nationhood: Conflicts, Compromises, and Costs, 17th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. (szekciószervező) 11) A New Form of Surveillance? Access to Judicial Proceedings in the Digital Age a Democratic Requirement or a Constitutional Black Hole? The 2012 Conference of the National Popular Culture & American Culture Association, Boston (USA), április ) TETRA World Congress 2011, Hungarian TETRA Forum Stream, Budapest, május 26. (meghívott szakértő). 13) Inadequate legal and social responses to the complexities of democracy a Central East European experience, Charting the Nation between State and Society, 16th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április ) Mapping Identity Change in Central Europe, Charting the Nation between State and Society, 16th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 14. (szekciószervező). 15) Ethnic profiling and discrimination: The international context and Hungarian empirical research findings, Combating Discrimination, Racism and Xenophobia, Italian-Hungarian Workshop, Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, február ) Murphy s law on the free choice of identity? Legal and political difficulties in defining membership in minority communities, Minority Research Network Conference: Socio economic participation of minorities in relation to the right to (respect for) identity, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam (Hollandia), október ) Policing Diversity (The Global Neighbourhood), CEPOL Research Symposium, Garda College, Templemore (Írország), október ) Civil society in Ukraine - is it in the making?, Manfred Wörner Foundation Center for EU Enlargement Studies, Central European University, Budapest, október 8. (meghívott szakértő). 19) Working Seminar on Sharing Good Practices in Collection of Ethnic Data. Czech Ministry for 8

9 Education, Youth and Sport/Human Rights League, Prague (Cseh Köztársaság) október 5. (meghívott szakértő). 20) Access to judicial proceedings in the internet age a democratic requirement or a constitutional black hole?, The Political Economy of Surveillance: A Research Workshop, Open University Business School, Milton Keynes (Egyesült Királyság szeptember ) Minority Regimes at Work Hungarian Expereinces on the Interrelated Complexities of Data Protection and Minority Protection, Minority Politics within the Europe of Regions, Cluj-Napoca (Kolozsvár, Klausenburg Románia), június ) Constitutional Exceptionalism: Efficacy, Proportionality and the Attenuation of Balancing Standards, New Landscapes of Justice and Security International Seminar, University of Oslo Faculty of Law, (Norvégia), június ) Dual Citizenship and Political Conflict, Nations and States: On the map and in the mind 15th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Association for the Study of Nationalities (ASN), Columbia University, New York (USA), április (szekciószervező). 24) Ethno-National Identity, Data Collection, and Discrimination: Legal Approaches in Hungary, 14th Annual Convention for the Study of Nationalities, Association for the Study of Nationalism (ASN), Columbia Univeristy, New York (USA), április ) Expert meeting on racist crime and asylum issues, European Union Agency for Fundamental Rights, Bécs (Ausztria), február 4-5, ) Socio-legal Notes on the Liberty vs. Security Dilemma European Concepts on National Security, Bundesministerium für Bildung und Frorschun-Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, ISI -Institute für Soziologie University of Freiburg Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg, The Max-Planck-Society, Berlin (Németország), november ) Joint FRA, OSCE, Council of Europe Conference on Roma Migration and Freedom of Movement, Bécs, (Ausztria), november (meghívott szakértő). 28) Living in Surveillance Societies (LiSS) COST Action Working Group 3 Meeting, Brüsszel (Belgium), október (meghívott szakértő). 29) Tolerance and non-discrimination, OSCE/ODHIR 2009 Human Dimension Implementation Meeting, Varsó (Lengyelország), október 5. (moderátor). 30) Dogmatism, hypocrisy and the inadequacy of legal and social responses combating hate crimes the CEE experience, Extremism and the Roma and Sinti in Europe: Challenges, Risks and Responses, OSCE/ODHIR UCL, London (Egyesült Királyság), szeptember ) Hogyan ne! A magyar etnopolitikai modell. A kisebbségi kérdés kezelése és a kisebbségpolitikai modellek/ Politické prístupy a modely v riešení menšinovej otázky, Inštitút pre Verejné Oázky-MTA ENKI MTA Szociológiai Intézet, Pozsony (Szlovákia), február ) The Role of NGOs in the Access to Public Information: Extraordinary Renditions and the Absence of Transparency, Bilateral relations between the EU and Canada in the field of Justice and Home Affairs (JHA), MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, december 5. 33) Reforming the Ombudsman Institution in the Republic of Moldova, Ombudsman Project, International Centre for Democratic Transition, Kisinyov (Moldávia), november ) Reforming the Constitutional Court of Moldova International Centre for Democratic Transition, Kisinyov (Moldávia), november ) Ethnicity and Race-Based Profiling in Counter-Terrorism, Law Enforcement and Border Control, The Changing Landscape of European Liberty and Security: Internal and External Insecurities The EU s Anti-Terrorism Strategy and International Cooperation, 6th 9

10 CHALLENGE Training School, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brüsszel (Belgium), november ) Functioning ombuds-institutions in fragile democracies Lessons from the Ombuds Service Reform Project in Montenegro, Follow-up conference, International Centre for Democratic Transition, Ombudsman Project, Budapest, június ) Security, Law Enforcement and Human Rights: Risks and Caveats The Case of Ethnic Profiling, The Philopsphy of Security in an Insecure World, XXV Varna International Philosophy School, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Philosophical Research, Várna (Bulgária), június ) Minority Rights as Reciprocate Diaspora Claims: Minorities and Minority Rights after the Political Transition in Hungary, 13th Annual Convention for the Study of Nationalities. Association for the Study of Nationalism (ASN), Columbia Univeristy, New York (USA), április ) Comments and Recommendations on the Kosovo Assembly s»draft Law On People s Advocate«and the prospective amendments to the»law On The Protector Of Human Rights And Freedoms«in Montenegro, Ombudsman Project, International Centre For Democratic Transition, Hága (Hollandia), január ) How to protect human rights in the face of corruption and nepotism and certain conditions/habits that are incompatible with international human rights law, Regional Ombudsman Conference on the Support and Obstacles to the Protection of Human Rights, Pristina (Koszovó), június ) Are migrants and Roma integrated? Lessons on police ethnic profiling in Spain, Hungary and Bulgaria, Internal and external challenges Challenge: The changing landscape of the European Liberty and Security, Sixth EU Framework Programme, MTAKI MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, május. 42) Minority Rights as Reciprocate Diaspora Claims: Minorities and Minority Rights after the Political Transition in Hungary, Minorities in Transition: A Force Forward Rather than Backward, International Centre for Democratic Transition, Budapest, február. 43) Constitutional Ambiguities Regarding Anti-Terrorist Financial Enforcement Measures The Case of Hungary, Illiberal Practices of Liberal Regimes?, Conférence annuelle du programme de recherche Challenge, Centre d Etudes et de Recherches Internationales (CERI), Párizs (Franciaország), június. 44) People, nation, political community, Batthyány Nyári Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Győr, július. (meghívott szakértő). 45) Comparative Study of Stop and Search Practices in Bulgaria, Hungary and Spain, Open Society Jusitce Initiative, Madrid (Spanyolország), március. 46) Ethnic discrimination and the war against terrorism The case of Hungary, Enlargement of the EU- A Challenge for what?, Challenge MTAKI, Budapest, ) Ethnic Data Processing in Police Procedures, Addressing Ethnic Profiling and Discrimination in Policing in Europe, Open Society Institute Justice Initiative, Budapest, január. 48) A Soul For Europe, Berlin Conference for European Cultural Policy, Berlin (Németország), november. 49) European Identities, Forum Amsterdam, Felix Meritis Foundation, Amszterdam (Hollandia), november. 50) The Status Law Syndrome: Post-Communist Nation-Building or Post-Modern Citizenship? MTAKI MTA JTI Hokkaido University, Budapest, október. 51) World Public Forum: A dialogue of civilizations, Rodosz (Görögoszág), szeptember. 10

11 52) Identity, Nation, National Minorities and Ethno-corruption, Social Norms and Social Deviance in the Soviet and Post-Soviet Era, Miami University, Havighurst Center for Russian and Post- Soviet Studies, Graduate School and the Graduate Program of the Political Science Department, Oxford (USA), szeptember. 53) Ethnicization and European Identity Policies: Window-shopping with Risks, European Identity and Nationalism, Rutgers University, Center for Russian, Central and East European Studies, New Brunswick (USA.) május. 54) Defining Ethnicity Globalization or Colonialism?, Globalization and its Demons, 2001 Comparative Literature Graduate Student Colloquium, New York University, New York (NY, USA), április. 55) Ethnicity and Politics Definitions and Scopes, The Twenty-third Annual Warren I. Sussman Memorial Graduate Student Conference, Rutgers University, New Brunswick (USA), ) Preferential Parliamentary Politics Participatory Options and Limits, Women in Political Studies Interdisciplinary Conference, New School University, Graduate Faculty, NewYork (USA), március. 57) Street Police Corruption A Post-communist State of the Art, Kokkalis Graduate Student Workshop, Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe, Harvard University Kennedy School of Government, Cambridge (USA), február. 58) The Modern World and Human Rights in the Republic of Georgia, The National Section of Georgia of the International Society for Human Rights (ISHR), 1st International Congress, Batumi (Grúzia), február. 59) Essay International, Felix Meritis Foundation, Amszterdam (Hollandia), ) Reconnecting the Caucasus Bridging Time and Space, Felix Meritis Foundation Council of Europe-Stichting Caucasus Foundation, Tbiliszi (Grúzia), ) Representational Ethnic Balance Ethnic Minority Representation in Unicameral Parliaments, Cultural Transformations and Civil Society: Reflecting on a Decade of Change, Jagellonian University, Institute of Philosophy and Sociology, Civic Education Project, Krakkó (Lengyelország), május. 62) Ethnicity as a Basis for Political Representation, Rethinking Identities: State, Nation, Culture 4th Annual Convention for the Study of Nationalities. Association for the Study of Nationalities (ASN), Columbia University, New York (USA), április. 63) Cultural Rights in a Changing Multinational Environment, KulturKontakt Felix Meritis Foundation, Bécs (Ausztria), október. 64) Cultural Rights and their Implications for Cultural Policy, Felix Meritis Foundation Council of Europe, Amszterdam (Hollandia), április. 65) From the Berlin Wall to New Walls, Felix Meritis Foundation Council of Europe, Bukarest (Románia), JELENTŐSEBB HAZAI ELŐADÁSOK 1. A kisebbségek politikai képviselete az új magyar szabályozásban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Tudomány napi konferencia, november Választások után a nemzetiségi képviselet kérdései Magyarországon, Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete, ELTE ÁJK, november Az etnikai hovatartozás meghatározásának problematikája a hátrányos megkülönböztetés és a gyűlöletbűncselekmények elleni fellépés során, Társadalmi 11

Osztályvezető, Tudományos tanácsadó (MTA TK JTI)

Osztályvezető, Tudományos tanácsadó (MTA TK JTI) Pap András László Osztályvezető, Tudományos tanácsadó (MTA TK JTI) Osztály: Alkotmányosság és Jogállamiság Kutatásának Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, PhD Szervezési felelősségi körök:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Tankönyv, felsőoktatási jegyzet:

Tankönyv, felsőoktatási jegyzet: Oktatott tantárgyak és az ezekkel kapcsolatos publikációk: Oktatott tárgyak (2009): - Bevezetés a közjogba - Jogi alapismeretek - Az Európai Unió joga - Nemzetközi jog Monográfiák: - Mozgásszabadság. Alkotmányjogi

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony!

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! AGYAR riözt4r SASÁG ELNÖK E lrc_t1l* á Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés BUDAPEST 2009 JA 0 2 IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! Az Alkotmány 48. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Oktatói adatlap Marton Péter

Oktatói adatlap Marton Péter adjunktus Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-2002 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar, nemzetközi kommunikáció 2002-2005

Részletesebben

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html András László PAP Associate Professor, Eötvös University (ELTE) Faculty of Humanities, Department of Media and Communication Address: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A http://media.elte.hu/en/about-the-department/faculty/dr-andras-laszlo-pap/

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Szakmai önéletrajz Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Tanulmányok 1998. szeptember 2003. június JATE, majd szociológia szak Szociológus (Oklevél szám: 773/2003. ; Megszerzés

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 7622 Pécs, 48-as tér 1. E-mail

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 7622 Pécs, 48-as tér 1. E-mail SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. KULCSÁR Gabriella PhD Születési hely és idő, 1980. március 25. Munkahelyi cím i Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622, 48-as tér 1. E-mail kulcsar.gabriella@ajk.pte.hu

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK KI)

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK KI) Bogdán Mária Tudományos segédmunkatárs (MTA TK KI) Osztály: Romakutatások Osztálya E-mail: bogdan.maria@tk.mta.hu Telefonszám: +36-1 224-6700 / 468 Épület: KI (Emelet, szobaszám: III./8) Kutatási területek

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport Pál Judit kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) E-mail: pal.judit@tk.mta.hu Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 432 Épület: Keresztszárny (Emelet, szobaszám: fsz. 2.) Kutatási területek kapcsolatháló-elemzés,

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK)

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) KUTATÁSI PROJEKT Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) ALAPINFORMÁCIÓK A projekt időtartama 2011.01. 2012.12.31

Részletesebben

Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország. Program. Budapest. 2009. október 13.

Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország. Program. Budapest. 2009. október 13. Az EU alapok szerepe a roma integráció elősegítésében Magas szintű fórum - Magyarország High Level Meeting Hungary Program Programme Budapest Hotel Sofitel, Budapest, Lánchíd (Chain Bridge) H-1051 Budapest,

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve: os Tisztifőorvosi Hivatal Anglia 1 2005.05.19.-05.22. 4 40 0 194 6 240 Epidemiológiai Központ EISS Annual Meeting

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Ács Péter. Béres Csaba Zoltán Filó Csilla.: E-neighbourhood, azaz a hipertér lokális perspektívái in: Kultúra és Közösség 2003/1

Ács Péter. Béres Csaba Zoltán Filó Csilla.: E-neighbourhood, azaz a hipertér lokális perspektívái in: Kultúra és Közösség 2003/1 Publikációk Cikkek: Ács Péter 2009 A web mögött in Médiakutató 2009/ (Megjelenés alatt.) Peter Ács. 2009. Theoretical approach of territorial intelligence and communication. In International Conference

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Vogel Sándor: Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok

Vogel Sándor: Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok ENSZ dokumentumok Vogel Sándor: Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok 1. Az Egyesült Nemzetek Alapítóokmánya (The Charter of the United Nations) (1945). 1, 55, 56. 73-74. cikk 2. Az Emberi Jogok Egyetemes

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

1994-1995 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság, adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók)

1994-1995 Magyar Olaj- és Gázipari Rt Marketing és Kereskdelemi Igazgatóság, adóreferens (ÁFA,, fogyasztási adó, helyi adók) Forman Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1989-1995 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem)

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem) 3. számú melléklet Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa 11. plenáris ülésszakának(, 2004 május 25-27) napirend-tervezetének (2004. 05 20 -.ai verzió)magyar nyelvü összefoglalója

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Pályázat. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának. elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben

Pályázat. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának. elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben Pályázat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben Bezsenyi Tamás cum grano salis 1 ÖNÉLETRAJZ Bezsenyi Tamás Tanulmányok, végzettség

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben