TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK"

Átírás

1 Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudomoányi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete 1014 Budapest Országház u Közép-európai Egyetem Nationalism Studies Program Tel.: TANULMÁNYOK, FOKOZATOK az MTA doktora (2013) Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Dr. Habil. (alkotmányjog-kriminológia) (2009) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, PhD (alkotmányjog, Summa Cum Laude) (2005) Közép-európai Egyetem (CEU), M. Phil. (összehasonlító alkotmányjog) (2005) Közép-európai Egyetem (CEU), MA (Nationalism Studies) (1999) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, egyetemi doktor (1998) TANULMÁNYUTAK Police Training of Trainers on Non-discrimination, Council of Europe, Strasbourg, 2014, November Academic Exchange (USA-Israel) (2014) Combating Discrimination, Racism and Xenophobia, MTA, Budapest Institute for International Legal Studies (ISGI - CNR), Róma, kétoldalú mobilitási pályázat, résztvevő (2012) University College Dublin, Faculty of Law, Erasmus vendégprofesszor (2012) New York University School of Law, Global Law Program, vendégkutató (visiting scholar) ( ) Richmond College (London), vendéghallgató (1992) West Virginia State College (USA), vendéghallgató (1991) JELENLEGI MUNKAHELYEK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék egyetemi docens (2014 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék egyetemi docens (2014 ) (fizetés nélküli szabadságon) MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, tudományos tanácsadó (2013-) (tudományos főmunkatárs ) (tudományos munkatárs ), az Alkotmányosság és jogállamiság kutatása osztály vezetője (2013-) (az alkotmányjogi és emberi jogi osztály vezetője (2011), az alkotmányjogi, nemzetközi jogi és jogelméleti osztály vezetője ( ) Közép-európai Egyetem (CEU), Nationalism Studies Program, meghívott előadó (2003 ) 1

2 KORÁBBI MUNKAHELYEK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Média és Kommunikáció Tanszék, egyetemi docens ( ) Belügyi ( között Rendészeti) Szemle, szerkesztő ( ) Kodolányi János Főiskola, főiskolai tanár ( ), (főiskolai docens ) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, doktori iskola, meghívott előadó (2010) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, meghívott előadó (2010) Nemzeti Közszolgálati Egyetem (korábban Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar), meghívott előadó ( ) Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, meghívott előadó (2009) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet, meghívott előadó ( ) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens (2006), meghívott előadó ( , ) Országgyűlési Könyvtár Képviselői Kutatószolgálat, kutatókönyvtáros (2004) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, meghívott előadó ( , ) Független Médiaközpont (korábban Népszabadság Oktatási Központ), meghívott előadó ( ) Általános Vállalkozási Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Szak, meghívott előadó (2003) New York University School of Law, Global Law Program, kutatási asszisztens ( ) East European Constitutional Review, regionális referens ( ) Amerikai Ügyvédi Kamara Közép- és Kelet Európai Jogi Kezdeményezés (American Bar Association Central and East European Law Initiative, ABA CEELI), jogi munkatárs ( ) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék, meghívott előadó ( ) Parlamenti Levelek, főszerkesztő ( ), szerkesztő ( ) Fővárosi Munkaügyi Bíróság, szerződéses kutató (1996) felvételire felkészítés történelemből ( ) angol nyelv oktatása, magánformában és nyelviskolákban (AMEROPA, SZTÁV) ( ) ÖSZTÖNDÍJAK Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ( : kiemelkedő minősítéssel; ) Közép-európai Egyetem (CEU), Legal Studies Department Comparative Constitutional Law SJD Program, ösztöndíjas PhD hallgató (összehasonlító alkotmányjog doktori program) ( ) Politikatörténeti Intézet, kutatási ösztöndíjas (2004) Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, ösztöndíjas PhD hallgató ( ) Közép Európai Egyetem, Nacionalizmus Tanszék, Pozitív Diszkrimináció Projekt, kutatási ösztöndíjas ( ) Közép-európai Egyetem (CEU), Nationalism Studies MA Program, ösztöndíjas hallgató ( ) Világbank Transparency International, kutatási ösztöndíjas (1998) ELISMERÉSEK 2

3 Bolyai-emléklap, Bolyai-plakett, Bolyai-oklevél, Belügyminiszteri elismerés, PÁLYÁZATÉRTÉKELŐI MUNKA 2020 Secure Societies, EU-pályázatértékelő (2014) Netherlands Organisation for Scientific Research, Division of Social Sciences, peer reviewer (2011) OTKA, szakértő (2011 ) KUTATÓMUNKA MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kis-inkubátor kutatás, Jogalkalmazási nehézségek és megoldási lehetőségek a hátrányos megkülönböztetés egyes esetei, a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletvezérelt bűncselekmények elleni fellépés során, különösen a közösségi jog zaklatás fogalmának kiterjesztő értelmezése során összehasonlító elemzés a cseh, német magyar tapasztalatok alapján, (2014) MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Kisebbségi Jogi Kutatócsoport, vezető (2014-) OTKA-kutatás, Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban, résztvevő, ( ) MTA TK Intézetközi Kutatócsoport, Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok az európai, nemzeti és lokális szintek viszonylatában, ( ) Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Fundamental Rights Agency, FRA), alapjogi kutatócsoport (FRANET National Focal Point), vezető kutató ( ) RED Network combating racism, xenophobia and intolerance, magyarországi vezető kutató ( ) Combating Discrimination, Racism and Xenophobia, MTA, Budapest Institute for International Legal Studies (ISGI - CNR), Róma, kétoldalú mobilitási pályázat ( ) European Commission-European Institute of Law Study on possible developments of Community legislation in the field of electoral matters including possible modification of Directive 93/109/EC, magyarországi országjelentés, szakértő (Horváthy Balázzsal közösen) (2010) European Cooperation in Science and Technology (COST), Living in Surveillance Societies (LiSS) ( ), partner (Working group 3: The business of surveillance) Network on Rights Equality & Diversity (RED network), tag (2009 ) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Rule of Law Institutions in Moldova: The Constitutional Court and the Ombudsman Service, vezető kutató (2008) Council of Europe International Centre for Democratic Transition, Monitoring National Human Rights Structures, vezető kutató (2008) Council of Europe International Centre for Democratic Transition, Monitoring National Human Rights Structures, vezető kutató (2008) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Hátrányos megkülönböztetés a rendőrségi gyakorlatban ( ) EU Alapjogi Ügynökség (European Union Agency for Fundamental Rights), Rasszizmus és idegenellenesség, magyarországi szakértői munkacsoport (RAXEN National Focal Point), vezető, ( ) 3

4 OTKA-kutatás, Jogállamiság és rendőrség: korszakváltás és új kihívások, vezető kutató ( ) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Rule of Law Institutions in Moldova: The Constitutional Court and the Ombudsman Service, vezető kutató (2008) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Hátrányos megkülönböztetés a rendőrségi gyakorlatban ( ) EU Alapjogi Ügynökség (European Union Agency for Fundamental Rights), Rasszizmus és idegenellenesség, magyarországi szakértői munkacsoport (RAXEN National Focal Point), vezető, ( ) OTKA-kutatás, Jogállamiság és rendőrség: korszakváltás és új kihívások, vezető kutató ( ) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Democratic Institutions In The Balkans: Ombudsman Service Reform In Kosovo And Montenegro, vezető kutató (2007) International Centre for Democratic Transition, Strengthening Democratic Institutions In The Balkans: Ombudsman Service Reform In Kosovo And Montenegro, vezető kutató (2007) Open Society Institute Justice Initiative, A rendőrségi igazoltatások összehasonlító vizsgálata Bulgáriában, Magyarországon és Spanyolországban, regionális kutatásvezető (Simonovits Borival közösen) ( ) Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet (Constitutional and Legislative Policy Institute, COLPI) Magyar Helsinki Bizottság ELTE ÁJTK, jogklinika program, idegenrendészeti szekció, résztvevő (1997) SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ENSZ Emberi Jogi Főbiztos (UN Office of the High Commissioner for Human Rights), National Consultant (2012) City of Westminster Magistrates Court, London (Egyesült Királyság), kirendelt szakértő (2012) City of Westminster Magistrates Court, London (Egyesült Királyság), kirendelt szakértő (2010) 18th International Congress on Comparative Law (Washington D.C. 2010), nemzeti referens, családjog ( ) Magyar Akkreditációs Bizottság, szakértő (2009 ) Központi Statisztikai Hivatal, a évi népszámlálás nemzetiségi, etnikai adatfelvételének szakértői értekezlete, meghívott szakértő (2009) Külügyminisztérium, Magyarország ENSZ általános emberi jogi felülvizsgálati jelentésének előkésztése (UN Universal Periodic Review, UPR) előkészítése, meghívott szakértő (2009) Nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa, rendőrségi vizsgálat, szakértő (2008) SZ Bilateral relations between the EU and Canada in the field of Justice and Home Affairs, szakértő (2008) Miniszterelnöki Hivatal, Idősügyi kormánystratégia, jogbiztonsági fejezet, szakértő (2008) Centre for European Policy Studies (CEPS)- Directorate-General Internal Policies, Policy Department C, Citizens Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Brussels, raportőr, (Ethnicity- and race-based profiling in counter-terrorism, law enforcement and border control) (2008) Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Fundamental Rights Agency, FRA), alapjogi kutatócsoport (FRALEX National Focal Point), szakértő ( ) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat monitorozása, szakértő ( ) Internal and external challenges Challenge: The changing landscape of the European Liberty and Security, Sixth EU Framework Programme, szakértő ( ) 4

5 Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (MTAKI) European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), szakértő ( ) Társaság a Szabadságjogokért, szakértő (1999) LEKTORI TEVÉKENYSÉG Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről, EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (OSCE/ODIHR Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders), magyar kiadás, lektor, 2014 Politikatudományi Szemle, lektor (2014) Nations and Nationalism, lektor (2014) szakmai lektori vélemény, Dr. Kozáry Andrea: Gyűlölet-bűncselekmények, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013 TUDOMÁNYSZERVEZÉS Central European University (CEU) Nationalism Studies Program- Association for the Study of Nationalities (ASN), Nationalist Responses to Economic and Political Crises, Budapest, 2014 június 12-14, a szervezőbizottság tagja KÉPZŐI TEVÉKENYSÉG: Magyar Helsinki Bizottság, Anti-diszkriminációs képzés civil szervezetek számára, képző (2005, ) SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG Intersections. East European Journal of Society and Politics, szerkesztő (2014) a szerkesztőbizottság tagja (2015-) Állam- és Jogtudomány, szerkesztő (2013 ) Fundamentum. Az emberi jogok folyóirata, szerkesztő ( ) Föld-rész Nemzetközi és Európai jogi Szemle, a szerkesztőbizottság elnöke ( ) Föld-Rész Könyvek (L Harmattan Kiadó, Budapest), sorozatszerkesztő ( ) Belügyi ( ig Rendészeti) Szemle, szerkesztő ( ) SZAKMAI, TUDOMÁNYOS TESTÜLETEKBEN TAGSÁG Gyűlölet-bűncselekmények elleni munkacsoport (2012-) Magyar Tudományos Akadémia, Állam- és Jogtudományi Bizottság, Rendészeti Albizottság, alapító tag (2012 ) European Academic Network on Romani Studies (EU/Európa Tanács), tag (2011 ) Minority Research Network, tag (Ambassador) (2009 ) Network on Rights Equality & Diversity (RED network), tag, (2009-) International Law Association Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozat, tag ( ) Association for the Study of Nationalities, tag (2008 ) Magyar Tudományos Akadémia, Fiatal Kutatók Testülete, tag (2008 ) 5

6 Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag (2005 ) Magyar Politikatudományi Társaság, tag ( ) Gulliver Connect Network, résztvevő, (1998-) Magyar Újságírók Országos Szövetsége, tag (1997 ) Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, tag ( ) TÁRSADALMI SZERVEZETEKBEN TAGSÁG Magyar Helsinki Bizottság, tag (2007 ) Magyarországi Európa Társaság, tag (2003 ) TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL Témavezető PhD-eljárásban: Balogh Lídia (ELTE BTK, 2010 ) Déry Kinga (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatásdományi Kar, társtémavezető, 2014 ) Asbóth Márton (társtémavezető, ELTE BTK, 2014 ) Konzulens PhD-eljárásban: Tóth Balázs (Miskolci Egyetem AJK, ) Hivatalos bíráló habilitációs-eljárásban: Győri Szabó Róbert (Széchenyi István Egyetem, DFÁJK, ) (tag, habilitációs szakértői bizottság) Hivatalos bíráló PhD-eljárásban: Tóth Gábor Attila (Miskolci Egyetem ÁJK, 2009) Szajbély Katalin (Szegedi Tudományegyetem ÁJK, 2009) Kállai Ernő (Miskolci Egyetem ÁJK, 2008) Bizottsági tag PhD-eljárásban: Nagy Andrea (Miskolci Egyetem ÁJK. 2007) Smuk Péter (Széchenyi István Egyetem, DFÁJK, 2007) Felkért véleményező kutatóhelyi vitán: Pál Gábor (ELTE ÁJTK, 2010) Dobos Balázs (MTA ENKI, 2009) Kisteleki Károly (ELTE ÁJTK, 2009) Szigorlati bizottsági tag PhD-eljárásban: Nagy Boldizsár (ELTE, ÁJK, 2012) Smuk Péter (Széchenyi István Egyetem, DFÁJK, 2007) 6

7 JELENTŐSEBB NEMZETKÖZI KONFERENCIAELŐADÁSOK ÉS PREZENTÁCIÓK 1) Who are We, the People? Biases and Preferences in the Hungarian Fundamental Law, The New Hungarian Fundamental Law, Hungarian Academy in Rome, 8 October, 2014, 2) Institutional cynicism: A reluctance to combat the discrimination and marginalization of the Roma in Hungary, Summer session of the University of Richmond, Central European University Budapest - UPCES, Prague június 11. 3) Hate crimes - theoretical dilemmas and practical challenges, Social Theory and Romany Studies, Summer University CEU, 2014, július 2. 4) The Representation of Crime and Ethnicity in the Hungarian Media, The Media Reflection on Racializing Political, Social and Legal Discourses on Roma, (Balogh Lídiával közösen), Nationalist Responses to Economic and Political Crises, Nationalism Studies Program at Central European University (CEU) -- Association for the Study of Nationalities (ASN) Tom Lantos Intézet, 2014 június 13. 5) Is there a legal right to free choice of ethno-racial identity? Legal and political difficulties in defining minority communities and membership boundaries, Race in/outside post-wwii Europe: On the Politics of Governing and Knowledge Production, CEU Institute for Advanced Study and Department of Sociology and Social Anthropology, 2014,június 10. 6) Asymmetries of power and access in the Big Data Era, 2014 Popular Culture & American Culture Association Conference, 2014 április 18., Chicago, (Ságvári Bencével közösen) 7) Group Boundaries and Membership Criteria: Notes on the Legal Conceptualization of Ethno-National Identity, 19th Annual ASN World Convention, 2014 áprislis 24, Harriman Institute, Columbia University, USA 8) Institutional cynicism: Identity debates and legal uncertainties for classification as tools for discrimination, over- and underpolicing, Computers, Privacy and Data Protection: Reforming Data Protection: The Global Challenge, 24 January, 2014, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, 9) Promoting the rule of law in the EU, 4th Annual FRA Symposium, European Union Agency for Fundamental Rights, 2013 június 7., Bécs 10) Surveillance Evolutions, Living in Surveillance Societies Conference 4, Living in Surveillance Societies, European Cooperation in Science and Technology, COST Action IS0807, 2013 május 30-31, Brüsszel, Belgium 1) Group Boundaries and Membership Criteria: Notes on the Legal Conceptualization of Ethno- National Identity, 18th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. 2) Migration and integration, 18th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. (üléselnök). 3) RED Network Combating Racism & Xenophobia, Final Conference, Athens, January ) Outsorcing state competences, efficacy in legal reasoning and the peculiarities of new 7

8 or/and weak democracies: a surveillance-focused analysis The boundaries of surveillance, Open University Business School, Milton Keynes (Egyesült Királyság), szeptember 26. 5) Efficacy and balancing anti-terrorist measures and profiling, Erasmus vendégelőadóként, University College Dublin School of Law, Dublin (Írország), szeptember 19. 6) Legislative and interpretative options for expanding the scope of discrimination: ethnic profiling and hate speech as harrassment, Erasmus vendégelőadóként, University College Dublin School of Law, Dublin (Írország), szeptember 19. 7) Privacy and surveillance in judicial proceedings: Business interests, the expectation of privacy and democracy: Inter-continental and Inter-European Differences (Christel Backman-nel), The State of Surveillance LiSS Conference 3, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (Spanyolország), május 30. 8) The Venice Commission s recommendations on external voting, Preferential Naturalization and Social Integration in Hungary, Central European University, Budapest, május 11. 9) Roma Nation-Building and Advocacy within the European Union, The Wages of Nationhood: Conflicts, Compromises, and Costs, 17th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. (üléselnök). 10) Non-Resident Citizenship in Hungary: Normative Dilemmas and Political Implications The Wages of Nationhood: Conflicts, Compromises, and Costs, 17th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 19. (szekciószervező) 11) A New Form of Surveillance? Access to Judicial Proceedings in the Digital Age a Democratic Requirement or a Constitutional Black Hole? The 2012 Conference of the National Popular Culture & American Culture Association, Boston (USA), április ) TETRA World Congress 2011, Hungarian TETRA Forum Stream, Budapest, május 26. (meghívott szakértő). 13) Inadequate legal and social responses to the complexities of democracy a Central East European experience, Charting the Nation between State and Society, 16th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április ) Mapping Identity Change in Central Europe, Charting the Nation between State and Society, 16th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York (USA), április 14. (szekciószervező). 15) Ethnic profiling and discrimination: The international context and Hungarian empirical research findings, Combating Discrimination, Racism and Xenophobia, Italian-Hungarian Workshop, Institute for Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, február ) Murphy s law on the free choice of identity? Legal and political difficulties in defining membership in minority communities, Minority Research Network Conference: Socio economic participation of minorities in relation to the right to (respect for) identity, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam (Hollandia), október ) Policing Diversity (The Global Neighbourhood), CEPOL Research Symposium, Garda College, Templemore (Írország), október ) Civil society in Ukraine - is it in the making?, Manfred Wörner Foundation Center for EU Enlargement Studies, Central European University, Budapest, október 8. (meghívott szakértő). 19) Working Seminar on Sharing Good Practices in Collection of Ethnic Data. Czech Ministry for 8

9 Education, Youth and Sport/Human Rights League, Prague (Cseh Köztársaság) október 5. (meghívott szakértő). 20) Access to judicial proceedings in the internet age a democratic requirement or a constitutional black hole?, The Political Economy of Surveillance: A Research Workshop, Open University Business School, Milton Keynes (Egyesült Királyság szeptember ) Minority Regimes at Work Hungarian Expereinces on the Interrelated Complexities of Data Protection and Minority Protection, Minority Politics within the Europe of Regions, Cluj-Napoca (Kolozsvár, Klausenburg Románia), június ) Constitutional Exceptionalism: Efficacy, Proportionality and the Attenuation of Balancing Standards, New Landscapes of Justice and Security International Seminar, University of Oslo Faculty of Law, (Norvégia), június ) Dual Citizenship and Political Conflict, Nations and States: On the map and in the mind 15th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Association for the Study of Nationalities (ASN), Columbia University, New York (USA), április (szekciószervező). 24) Ethno-National Identity, Data Collection, and Discrimination: Legal Approaches in Hungary, 14th Annual Convention for the Study of Nationalities, Association for the Study of Nationalism (ASN), Columbia Univeristy, New York (USA), április ) Expert meeting on racist crime and asylum issues, European Union Agency for Fundamental Rights, Bécs (Ausztria), február 4-5, ) Socio-legal Notes on the Liberty vs. Security Dilemma European Concepts on National Security, Bundesministerium für Bildung und Frorschun-Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, ISI -Institute für Soziologie University of Freiburg Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg, The Max-Planck-Society, Berlin (Németország), november ) Joint FRA, OSCE, Council of Europe Conference on Roma Migration and Freedom of Movement, Bécs, (Ausztria), november (meghívott szakértő). 28) Living in Surveillance Societies (LiSS) COST Action Working Group 3 Meeting, Brüsszel (Belgium), október (meghívott szakértő). 29) Tolerance and non-discrimination, OSCE/ODHIR 2009 Human Dimension Implementation Meeting, Varsó (Lengyelország), október 5. (moderátor). 30) Dogmatism, hypocrisy and the inadequacy of legal and social responses combating hate crimes the CEE experience, Extremism and the Roma and Sinti in Europe: Challenges, Risks and Responses, OSCE/ODHIR UCL, London (Egyesült Királyság), szeptember ) Hogyan ne! A magyar etnopolitikai modell. A kisebbségi kérdés kezelése és a kisebbségpolitikai modellek/ Politické prístupy a modely v riešení menšinovej otázky, Inštitút pre Verejné Oázky-MTA ENKI MTA Szociológiai Intézet, Pozsony (Szlovákia), február ) The Role of NGOs in the Access to Public Information: Extraordinary Renditions and the Absence of Transparency, Bilateral relations between the EU and Canada in the field of Justice and Home Affairs (JHA), MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, december 5. 33) Reforming the Ombudsman Institution in the Republic of Moldova, Ombudsman Project, International Centre for Democratic Transition, Kisinyov (Moldávia), november ) Reforming the Constitutional Court of Moldova International Centre for Democratic Transition, Kisinyov (Moldávia), november ) Ethnicity and Race-Based Profiling in Counter-Terrorism, Law Enforcement and Border Control, The Changing Landscape of European Liberty and Security: Internal and External Insecurities The EU s Anti-Terrorism Strategy and International Cooperation, 6th 9

10 CHALLENGE Training School, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brüsszel (Belgium), november ) Functioning ombuds-institutions in fragile democracies Lessons from the Ombuds Service Reform Project in Montenegro, Follow-up conference, International Centre for Democratic Transition, Ombudsman Project, Budapest, június ) Security, Law Enforcement and Human Rights: Risks and Caveats The Case of Ethnic Profiling, The Philopsphy of Security in an Insecure World, XXV Varna International Philosophy School, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Philosophical Research, Várna (Bulgária), június ) Minority Rights as Reciprocate Diaspora Claims: Minorities and Minority Rights after the Political Transition in Hungary, 13th Annual Convention for the Study of Nationalities. Association for the Study of Nationalism (ASN), Columbia Univeristy, New York (USA), április ) Comments and Recommendations on the Kosovo Assembly s»draft Law On People s Advocate«and the prospective amendments to the»law On The Protector Of Human Rights And Freedoms«in Montenegro, Ombudsman Project, International Centre For Democratic Transition, Hága (Hollandia), január ) How to protect human rights in the face of corruption and nepotism and certain conditions/habits that are incompatible with international human rights law, Regional Ombudsman Conference on the Support and Obstacles to the Protection of Human Rights, Pristina (Koszovó), június ) Are migrants and Roma integrated? Lessons on police ethnic profiling in Spain, Hungary and Bulgaria, Internal and external challenges Challenge: The changing landscape of the European Liberty and Security, Sixth EU Framework Programme, MTAKI MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, május. 42) Minority Rights as Reciprocate Diaspora Claims: Minorities and Minority Rights after the Political Transition in Hungary, Minorities in Transition: A Force Forward Rather than Backward, International Centre for Democratic Transition, Budapest, február. 43) Constitutional Ambiguities Regarding Anti-Terrorist Financial Enforcement Measures The Case of Hungary, Illiberal Practices of Liberal Regimes?, Conférence annuelle du programme de recherche Challenge, Centre d Etudes et de Recherches Internationales (CERI), Párizs (Franciaország), június. 44) People, nation, political community, Batthyány Nyári Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Győr, július. (meghívott szakértő). 45) Comparative Study of Stop and Search Practices in Bulgaria, Hungary and Spain, Open Society Jusitce Initiative, Madrid (Spanyolország), március. 46) Ethnic discrimination and the war against terrorism The case of Hungary, Enlargement of the EU- A Challenge for what?, Challenge MTAKI, Budapest, ) Ethnic Data Processing in Police Procedures, Addressing Ethnic Profiling and Discrimination in Policing in Europe, Open Society Institute Justice Initiative, Budapest, január. 48) A Soul For Europe, Berlin Conference for European Cultural Policy, Berlin (Németország), november. 49) European Identities, Forum Amsterdam, Felix Meritis Foundation, Amszterdam (Hollandia), november. 50) The Status Law Syndrome: Post-Communist Nation-Building or Post-Modern Citizenship? MTAKI MTA JTI Hokkaido University, Budapest, október. 51) World Public Forum: A dialogue of civilizations, Rodosz (Görögoszág), szeptember. 10

11 52) Identity, Nation, National Minorities and Ethno-corruption, Social Norms and Social Deviance in the Soviet and Post-Soviet Era, Miami University, Havighurst Center for Russian and Post- Soviet Studies, Graduate School and the Graduate Program of the Political Science Department, Oxford (USA), szeptember. 53) Ethnicization and European Identity Policies: Window-shopping with Risks, European Identity and Nationalism, Rutgers University, Center for Russian, Central and East European Studies, New Brunswick (USA.) május. 54) Defining Ethnicity Globalization or Colonialism?, Globalization and its Demons, 2001 Comparative Literature Graduate Student Colloquium, New York University, New York (NY, USA), április. 55) Ethnicity and Politics Definitions and Scopes, The Twenty-third Annual Warren I. Sussman Memorial Graduate Student Conference, Rutgers University, New Brunswick (USA), ) Preferential Parliamentary Politics Participatory Options and Limits, Women in Political Studies Interdisciplinary Conference, New School University, Graduate Faculty, NewYork (USA), március. 57) Street Police Corruption A Post-communist State of the Art, Kokkalis Graduate Student Workshop, Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe, Harvard University Kennedy School of Government, Cambridge (USA), február. 58) The Modern World and Human Rights in the Republic of Georgia, The National Section of Georgia of the International Society for Human Rights (ISHR), 1st International Congress, Batumi (Grúzia), február. 59) Essay International, Felix Meritis Foundation, Amszterdam (Hollandia), ) Reconnecting the Caucasus Bridging Time and Space, Felix Meritis Foundation Council of Europe-Stichting Caucasus Foundation, Tbiliszi (Grúzia), ) Representational Ethnic Balance Ethnic Minority Representation in Unicameral Parliaments, Cultural Transformations and Civil Society: Reflecting on a Decade of Change, Jagellonian University, Institute of Philosophy and Sociology, Civic Education Project, Krakkó (Lengyelország), május. 62) Ethnicity as a Basis for Political Representation, Rethinking Identities: State, Nation, Culture 4th Annual Convention for the Study of Nationalities. Association for the Study of Nationalities (ASN), Columbia University, New York (USA), április. 63) Cultural Rights in a Changing Multinational Environment, KulturKontakt Felix Meritis Foundation, Bécs (Ausztria), október. 64) Cultural Rights and their Implications for Cultural Policy, Felix Meritis Foundation Council of Europe, Amszterdam (Hollandia), április. 65) From the Berlin Wall to New Walls, Felix Meritis Foundation Council of Europe, Bukarest (Románia), JELENTŐSEBB HAZAI ELŐADÁSOK 1. A kisebbségek politikai képviselete az új magyar szabályozásban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Tudomány napi konferencia, november Választások után a nemzetiségi képviselet kérdései Magyarországon, Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete, ELTE ÁJK, november Az etnikai hovatartozás meghatározásának problematikája a hátrányos megkülönböztetés és a gyűlöletbűncselekmények elleni fellépés során, Társadalmi 11

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b.

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Soros Alapítvány Évkönyv 2004 ELÉRHETŐSÉGÜNK Magyar Soros Alapítvány 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Telefon: 315-0303 315-0315 Telefax: 315-0201 Internet: http://www.soros.hu TARTALOMJEGYZÉK ELÉRHETŐSÉGÜNK

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

A MEGFIGYELÉS TÁRSADALMÁNAK PROLIFERÁCIÓJÁTÓL AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁSON ÁT AZ ÁLLAMI FELELŐSSÉG KISZERVEZÉSÉIG

A MEGFIGYELÉS TÁRSADALMÁNAK PROLIFERÁCIÓJÁTÓL AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁSON ÁT AZ ÁLLAMI FELELŐSSÉG KISZERVEZÉSÉIG Pap András László A MEGFIGYELÉS TÁRSADALMÁNAK PROLIFERÁCIÓJÁTÓL AZ ETNIKAI PROFILALKOTÁSON ÁT AZ ÁLLAMI FELELŐSSÉG KISZERVEZÉSÉIG FÖLDrész Könyvek Sorozatszerkesztők: Balogh Lídia, Majtényi Balázs, Pap

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program KÁROLY BÁRD PERSONAL Date of birth: 7 May 1951 Place of birth: Budapest (Hungary) Nationality: Hungarian Tel: + 361 3273023 or +3613273294 Fax: +361 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu or bard@ajk.elte.hu 1975

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Csatlós Erzsébet: A tanulmány az EU közös kül- és biztonságpolitikáját (KKBP) tekinti át abból a szempontból, hogy vajon valóban beszélhetünk-e a szó szoros értelemben közös

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban. Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia

A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban. Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia KJF 2015 A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015 1 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI

Részletesebben

Magyar Rendészet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, dékán.

Magyar Rendészet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, dékán. Magyar Rendészet A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi szakmai folyóirata A szerkesztőbizottság elnöke: A szerkesztőbiz. tiszteletbeli elnöke: Alapító szerkesztőbizottsági elnök: Szerkesztőbizottsági

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4. Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu ISSN 1419-0222 (Nyomtatott) ISSN 2064-5929 (Online)

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben