2. Hírlevél: Az őszi téli időszakban megrendezett programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Hírlevél: Az őszi téli időszakban megrendezett programok"

Átírás

1 2. Hírlevél: Az őszi téli időszakban megrendezett programok Projekttevékenységek Tájékoztató előadások o Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet o Európa Intézet o Általános Vállalkozási Főiskola Közös látogatás az Educatio kiálításon A második tanulói kérdőív kitöltése és kiértékelése Képes beszámoló az előadásokról Dr. Málnási Gábornak, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársának előadása Az Európa Intézet tájékoztatója az Europass összeállításáról Antal Jánosnak, az Általános Vállalkozási Főiskola főigazgatójának és munkatársának prezentációja

2 Osztrák-magyar együttműködés egy Comenius Regio projektben Tovább tovább Még 2010 őszén indult útjára a Nagy Sándor József Gimnázium, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár és Budakeszi Város Önkormányzata, illetve négy grazi intézmény: a Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft, a Landesschulrat für Steiermark, a Modeschule Graz és a Stift Gymnasium Rein együttműködésével az a kétéves Comenius Regio projekt, amelynek feladata a diákok hatékonyabb segítése a pályaválasztásban novemberében a magyar fél, azaz Vincze Jutta tanárnő vezetésével Áfra Sándor igazgatóhelyettes, Hamar Viktória és Budai Gabriella tanárnő, Béres Magdolna könyvtárvezető és Páll Edit oktatási referens látogatott el Grazba munkatervezés céljából márciusának végén pedig az osztrák kollégák 12 fős delegációja érkezett Budakeszire a projekt eddigi eredményeit megvitatni, tapasztalatot cserélni, valamint a további feladatokat kijelölni. A munkatalálkozó első reggelén a Nagy Sándor József Gimnáziumban dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony és dr. Dömötörné Papp Hargita, a Nagy Sándor József Gimnázium igazgatója köszöntötte a vendégeket. Dr. Heidi Hudabiunigg, a Landesschulrat für Steiermark munkatársa pedig egy-egy könyvet nyújtott át Steiermarkról a polgármester asszonynak és az igazgató asszonynak. A beszámolók sorát Vincze Jutta tanárnő kezdte: a gimnáziumban 75 tanulót szólított meg az a kérdőív még a múlt év decemberében, amely feltérképezte a fiatalok jelenlegi elképzeléseit a pályaválasztásról. Érdekes volt megtudni, hogy nincsenek top álomszakmák, igen sokszínű, szubjektív lista alakult ki a vágyott hivatásokról a weblapfordítótól a labdarúgóig, a pszichológustól a patológusig (Ez utóbbi köszönhető a külföldi sorozatoknak?). A diákok 0 %-a tervezi, hogy érettségi után munkába áll, 10,67 %-a akar szakmát tanulni, 12 %-a egy időre külföldre készül, 65,33 %-a pedig egyetemre, főiskolára akar felvételizni. Meglepő volt látni, hogy nagy százalékuk nem biztos abban, mi iránt érdeklődik, pedig a képességek helyes ismerete nélkül nehéz pályát választani. A magyar oktatási rendszer hiányosságait mutatja, hogy a diákok 77 %-a nem töltött még ki tanulmányi és szakmaválasztással kapcsolatos tesztet, ill. eddig 2,67 %-uk vett részt érdeklődését és képességeit felmérő teszten vagy workshopon. A Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft és a Landesschulrat für Steiermark közös beszámolója azért volt érdekes, mert a két osztrák partneriskola különböző profilú: a Modeschule Graz szakképzést, a Stift Gymnasium Rein általános képzést végez. Az osztrák felmérésből nem meglepő módon az is kiderült, hogy a divatiskola diákjainak határozottabb, pontosabb elképzelése van a jövőről. Reichmann úr beszámolóját úgy összegezte, hogy mégis inkább több hasonlóság volt a két iskola diákjai között, mint különbség, a gyakorlat mindkét intézmény tanulói számára központi kérdés: hogy lehet már 18. éves korukig különféle cégeknél gyakorlatot szerezni, valamint megjelent az igény, hogy a pályaválasztással kapcsolatos információkra iskolai előadások, rendezvények formájában igényt tartanak a fiatalok. A Modeschule Graz beszámolójából megtudhattuk, hogy a diákjaik külföldi gyakorlatokon is részt vesznek, 2 tanulójuk például Budapesten szerzett jó tapasztalatokat. A diákjaik nagy része a divat területén marad, köszönhető ez annak, hogy a felvételi tájékoztató során teljes képet kapnak az iskolában folyó képzésről. Érdekes azzal szembenézniük, hogy az ipar kevésbé tudja, mire képesek a szakképzésben résztvevő fiatalok, ezért döntöttek úgy, hogy egy kiadványban összegzik, mit is tudnak diákjaik, hogy ezzel könnyítsék meg a cégek dolgát. Tervük egy A világ kifutó című rendezvény, ahol a cégek közvetlenül találkozhatnának a diákokkal. A fiatalok divatterveiről egy gyönyörű prospektusból is képet

3 kaphattunk. A Stift Gymnasium Rein éves diákjainak 14 évesen kötelező a pályaválasztási orientáció, mely során kiderül, kinek nem való a gimnáziumi képzés, így inkább más képzést választ. Akik maradnak, azoknak 50 %-a nem tudja, mi szeretne lenni, és kb. 20 %-uk biztos csak abban, hogy érettségi után tovább akar tanulni. Gimnáziumukban van olyan projekt, amely során a diákok feladata a cégalapítás: fél évük van arra, hogy a tervektől a konkrét tevékenységig eljussanak. Ipar a tanteremben címmel olyan rendezvényeik is vannak, amely során az ipar képviselői tartanak tájékoztatót a gimnáziumban, mert úgy tartják, a jó alapképzés az ipari cégek érdeke is. A kérdőívek kitöltése, elemzése után megegyeztek a diákokkal, hogy az általuk kedvelt szakmák képviselőit hívják el előadásokat tartani. A diákok együttműködését igényli az a terv, hogy a család, az ismerősök körében keressenek olyan szakembereket, akik munkahelyén a nyári szünetben 3-5 napot eltölthetnek, így szerezve konkrét képet a vágyott szakmákról. Új információként hallgattuk, hogy az osztrák diákok számára az újságírás, a pedagógia és a szociális terület szakmái is vonzóak. Páll Edit oktatási referens beszámolója Pest megye munkaanalízisére épült. Budapest és Pest megye központú országunkban a lakosság majd harmada, 3 millió ember él és dolgozik a régióban, tehát nincs egyszerű dolga a fiataloknak, amikor itt akarnak munkába állni. Ezután Béres Magdolna könyvtárvezető ismertette, milyen aktivitások fűződnek eddig a könyvtárhoz. Két alkalommal hívták el Málnási Gábort, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársát, hogy tájékoztatót tartson a gimnazistáknak, először az önismeret, képességfelmérés volt a téma, másodszor pedig konkrét esetekkel szemléltette, hogyan kell átgondoltan készülni a továbbtanulásra. A könyvtár a projekt részeként is gyűjti a továbbtanulással, szakmai képzésekkel kapcsolatos dokumentumokat, s a honlapukon ezekről is részletesen tájékozódhatnak a fiatalok. A honlapjukon más hasznos információval, a témához kapcsolódó linkgyűjteménnyel is találkozhatunk. A gimnázium aulájában pedig dekoratív és információgazdag tablókat helyeztek el. A szünetben arra is adódott alkalom, hogy két 9.-es diákunk német nyelvű idegenvezetéssel kedveskedjen vendégeinknek a gimnázium épületében. A munkatalálkozó második napján osztrák vendégeink a Nagy Gáspár Városi Könyvtárat tekintették meg, ez is, valamint utána a tájház megtekintése is élményt jelentett számukra. A munkatervezés, a határidő-koordináció végeztével még egy kis sétára maradt idő a budai Várban, s búcsút vettünk grazi kollégáinktól. Pár hét és újra ballag már a vén diák tovább tovább a jó hír, hogy a projektben résztvevő diákok még nem végzősök, nekik még van idejük a továbbtanulást, a szakmaválasztást átgondolni. Budai Gabriella

4 Közös projekt a grazi sógorokkal A Nagy Sándor József Gimnázium pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a diákok érettségi utáni életszakaszának előkészítése. A gimnáziumi tanulmányok során a felsőoktatásban és a szakmai képzésben elvárható alapkövetelmények erősítésére, a tudástartalmak elsajátíttatására és a tanulók mélyebb önismeretének kialakítására törekszünk. Ezt a célt szolgálja az európai uniós, Comenius Régiós pályázat, amelyben Vincze Jutta tanárnő vezetésével a gimnázium tanárai, a Budakeszi Önkormányzat és a Művelődési Ház dolgozói, valamint osztrák szakemberek vesznek részt. A közös projekt megvalósítása során, 2011 októberében a gimnázium tanári delegációja osztrák szakemberekkel találkozott Grazban. Az együttműködés gyümölcseként elkészült az a 2. és 3. kérdőív, amelyet osztrák és magyar diákok egyaránt ki fognak tölteni, majd ezeket a projektben résztvevők értékelik. A kérdőívre adott válaszok nagymértékben segíteni fognak bennünket a bevezetőben említett célok megvalósításában. A találkozó során előkészítettük a jövő nyári nagyszabású projektzáró konferenciáját is. A pályázat megvalósításának fontos állomása volt a 2011 novemberében, a Budakeszi Könyvtár vezetője, Béresné Dávid Magdolna által szervezett előadás. A gimnáziumunkban diákjaink az Európa Ház munkatársától fontos információhoz jutottak az EUROPASS -ról. Az EUROPASS az Európai Unió kezdeményezése, amelynek célja a végzettségek, a szakképzettségek és szakképesítések átjárhatósága és az állampolgárok Európán belüli mobilitása. Öt dokumentumból áll (önéletrajz, nyelvi útlevél, oklevélmelléklet, bizonyítványkiegészítő, mobilitási igazolvány), amelyek világosan bemutatják az egyén készségeit és szakértelmét. Kinek ajánlják az "EUROPASS -t? Tanulni vágyóknak és képzési intézményeknek. Olyanoknak, akik itthon tanultak és külföldre készülnek. Olyanoknak, akik külföldön tanultak, de itthon szeretnének tanulni, dolgozni. Munkakeresőknek és munkaadóknak. Szakmai gyakorlatot végzőknek és szakmai gyakorlatot biztosító intézményeknek. A tanítási, pályázati tevékenységünkben az ars poétikánk, amelyet szeretnénk a diákok tudatába átültetni, a következő: A győzni akarás mit sem ér, ha nincs meg az akaraterőnk a felkészüléshez." - Juma Ikangaa Áfra Sándor

5 2. Kérdőív a pályaválasztásról 1. Abban a döntésben, hogy érettségi után mit csinálok: biztos vagyok eléggé biztos vagyok inkább bizonytalan vagyok bizonytalan vagyok 2. Milyen a pályaválasztással kapcsolatos programokat kínáltak december óta az iskoládban: beszélgetések szakemberekkel üzemlátogatások szakemberek előadásai képzési tanácsadás pályaorientációs kiállítások látogatása gyakorlatok semmi 3. Az iskola által kínált programok a pályaválasztásomban nagyon segítettek: igaz inkább igaz kevésbé igaz nem igaz 4. A kínált programok megkönnyítették a döntésemet egy gyakorlaton való részvételben: igaz inkább igaz kevésbé igaz nem igaz 5. Megcsináltam egy személyiségi, illetve érdeklődési tesztet az irányultságaim és a képességeim igen nem

6 6. Érettségi után: szakmát fogok tanulni egyből dolgozni fogok egy bizonyos időre külföldre fogok menni egy OKJ-s képzést fogok elvégezni egyetemen, illetve főiskolán fogom a tanulmányaimat folytatni egyéb: 7. Mikor kellene a következő pályaválasztással kapcsolatos programokat az iskolában megrendezni: 1/2 évvel az érettségi előtt 1 évvel az érettségi előtt 2 évvel az érettségi előtt Beszélgetések külső tanácsadókkal Üzemlátogatások Szakemberek előadásai Képzési tanácsadás Pályaválasztási kiállítások látogatása Gyakorlatok A évfolyamban 8. Az iskolámban szervezett pályaválasztási, illetve pályaorientációs rendezvényekkel: nagyon elégedett vagyok elégedett vagyok kevésbé elégedett vagyok nem vagyok elégedett 9. A képzési/továbbtanulási lehetőségeimről a szakabidőmben is kerestem információt: igen nem

7 10. Értékeld a következő információforrásokat a pályaválasztásod, illetve továbbtanulási döntésed illetően: Kevésbé Nagyon fontos Fontos Nem fontos fontos Iskolán kívüli rendezvények Újságok TV Rádió Szórólap Tanácsadói központok látogatása Internet Üzemek látogatása Nyíltnapok Barátok tapasztalatai Rokonok tapasztalatai Gyakorlatok Tanácsadások 11. Pályaválasztási és képzési döntéshez nagyobb kínálatot szeretnék a következő területeken: 12. Én 13. Én Beszélgetések külső tanácsadókkal Üzemlátogatások Szakemberek előadásai Továbbtanulási tanácsadás Pályaválasztási kiállítások látogatása Gyakorlatok Egyéb: lány vagyok fiú vagyok nyelvi osztályba járok informatikai osztályba járok

8 2. kérdőív kiértékelése Összes válasz 47 db 1. Abban a döntésben, hogy érettségi után mit csinálok: biztos vagyok: 10 db 21% eléggé biztos vagyok: 17 db 36% inkább bizonytalan vagyok: 15 db 32% bizonytalan vagyok: 5 db 11% 2. Milyen a pályaválasztással kapcsolatos programokat kínáltak december óta az iskoládban: beszélgetések szakemberekkel: 24 db 51% üzemlátogatások: 2 db 4% szakemberek előadásai: 36 db 77% képzési tanácsadás: 6 db 13% pályaorientációs kiállítások látogatása: 3 db 6% gyakorlatok: 0 db 0% semmi: 2 db 4% 3. Az iskola által kínált programok a pályaválasztásomban nagyon segítettek: igaz: 1 db 2% inkább igaz: 9 db 19% kevésbé igaz: 30 db 64% nem igaz: 7 db 15% 4. A kínált programok megkönnyítették a döntésemet egy gyakorlaton való részvételben: igaz: 4 db 9% inkább igaz: 7 db 15% kevésbé igaz: 19 db 40% nem igaz: 17 db 36% 5. Megcsináltam egy személyiségi, illetve érdeklődési tesztet az irányultságaim és a képességeim: igen: 15 db 32% nem: 32 db 68% 6. Érettségi után: szakmát fogok tanulni: 2 db 4% egyből dolgozni fogok: 0 db 0% egy bizonyos időre külföldre fogok menni: 1 db 2% egy OKJ-s képzést fogok elvégezni: 9 db 19% egyetemen, illetve főiskolán fogom a 31 db tanulmányaimat folytatni: 66% egyéb: 3 db 6% vannak gondolataim, de még bizonytalan vagyok még nem tudom OKJ-s képzés és egyetem

9 7. Mikor kellene a következő pályaválasztással kapcsolatos programokat az iskolában megrendezni: 1/2 évvel az 1 évvel az érettségi 2 évvel az érettségi érettségi előtt előtt előtt A évfolyamban Beszélgetések külső tanácsadókkal 11 db 23% 16 db 34% 15 db 32% 3 db 6% Üzemlátogatások 8 db 17% 18 db 38% 14 db 30% 6 db 13% Szakemberek előadásai 10 db 21% 17 db 36% 18 db 38% 2 db 4% Képzési tanácsadás 5 db 11% 22 db 47% 15 db 32% 3 db 6% Pályaválasztási kiállítások látogatása 10 db 21% 18 db 38% 14 db 30% 3 db 6% Gyakorlatok 12 db 26% 18 db 38% 15 db 32% 1 db 2% 8. Az iskolámban szervezett pályaválasztási, illetve pályaorientációs rendezvényekkel: nagyon elégedett vagyok: 0 db 0% elégedett vagyok: 28 db 60% kevésbé elégedett vagyok: 17 db 36% nem vagyok elégedett: 2 db 4% 9. A képzési/továbbtanulási lehetőségeimről a szakabidőmben is kerestem információt: igen: 42 db 89% nem: 5 db 11% 10. Értékeld a következő információforrásokat a pályaválasztásod, illetve továbbtanulási döntésed illetően: Nagyon fontos Fontos Kevésbé fontos Nem fontos Iskolán kívüli rendezvények 10 21% 26 55% 9 19% 2 4% Újságok 7 15% 26 55% 10 21% 4 9% TV 4 9% 17 36% 22 47% 4 9% Rádió 3 6% 15 32% 21 45% 8 17% Szórólap 3 6% 11 23% 19 40% 14 30% Tanácsadói központok látogatása 10 21% 21 45% 12 26% 4 9% Internet 25 53% 20 43% 2 4% 0 0% Üzemek látogatása 7 15% 20 43% 15 32% 5 11% Nyíltnapok 23 49% 20 43% 4 9% 0 0% Barátok tapasztalatai 22 47% 23 49% 1 2% 1 2% Rokonok tapasztalatai 22 47% 20 43% 4 9% 1 2% Gyakorlatok 18 38% 18 38% 10 21% 1 2% Tanácsadások 17 36% 22 47% 7 15% 1 2% 11. Pályaválasztási és képzési döntéshez nagyobb kínálatot szeretnék a következő területeken: Beszélgetések külső tanácsadókkal: 8 db 17% Üzemlátogatások: 4 db 9% Szakemberek előadásai: 8 db 17% Továbbtanulási tanácsadás: 10 db 21% Pályaválasztási kiállítások látogatása: 11 db 23% Gyakorlatok: 6 db 13% Egyéb: 0 db 0% 12. Én: lány vagyok: 26 db 55% fiú vagyok: 21 db 45% 13. Én nyelvi osztályba járok: 29 db 62% informatikai osztályba járok: 18 db 38%

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23.

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. erasmus sikertörténetek Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei tartalomjegyzék 3 4

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ

BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ BMSZKI MÓDSZERTAN 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: FEHÉR BORÓKA TATÁR BABETT VIDA JUDITH 1 1. REGIONÁLIS MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉGEK A Közép-magyarországi régió Módszertani feladatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,

Részletesebben

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel A Kolping család iskoláiban első az erkölcsi nevelés A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási hatása A magyar termelőiskolai

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 5 Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között

Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között Aktív ingyenes Xii. évfolyam 3 4. szám Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között Ahol a japán és a magyar kultúra találkozik Egy fedél alatt az X, az Y és a Z generáció Fotó: Csákvári Zsigmond

Részletesebben

FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése

FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése Az egyesület 2014. évben is az alapító okiratban meghatározott célok és feladatok megvalósításának szem előtt tartásával végezte bűnmegelőzési

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Mit ér a bölcsészdiploma?

Mit ér a bölcsészdiploma? Szerkesztette: Forgó Melinda - Brenner Koloman - Halmi Eszter - Nyerges Andrea MŰHELY felsô oktatási Mit ér a bölcsészdiploma? szerkesztett kerekasztal-beszélgetés munkaadókkal és munkaerô-közvetítôkkel

Részletesebben

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 7. szám Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében 2013. 2014. április július Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa A Paksi Atomerőmű teljesítményének

Részletesebben

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat projektzáró kiadvány Kiadja: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2014 Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Nagy Ádám Támogatók: A projektet az Európai

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány FIATALOK MUNKAERŐPIACI HELYZETE NÉMETORSZÁGBAN, AZ ÁLLAM ÉS A PIACVEZETŐ

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ Hallgatói életutak FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Szakértôi kerekasztal-beszélgetés A felsôoktatásba lépéssel új fejezet nyílik a fiatalok életében, új kihívásokkal találják szembe magukat. A hallgatók elôtt

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben