Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság február 3. - XVI. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Mit képzelsz, ki vagy te? 3 Rendkívüli ünnep Nagylókon 4 Mindenkinek érdeke! 5 Vadócba rózsát oltok 7 A Dél-Mezõföld független közéleti hetilapja Pálfordulás Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához kapcsolódóan, Himnusz-mondó versenyt rendeztek a Petõfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban (a múlt heti idõjárás miatt) február 2-án. Az eseményt Géró A. Péterné nyitotta meg néhány gondolattal. Az immár hagyományos megmérettetésen összesen 28 diák vett részt, fiúk, lányok, kicsik és nagyok vegyesen. A zsûri tagjainak: Györéné Lengyel Teréz tanárnõnek, Szabó István nyugalmazott igazgató úrnak és Kása Ferenc 12.b osztályos tanulónak nem volt könnyû kiválasztani a legjobbakat. Hiszen a versenyben éppen az volt a szép, hogy ki-ki a saját megközelítésébõl adta elõ nemzeti imánkat. Hargitai Kiss Virág KIÉ A BÁCSALMÁSI MEZÕGAZDASÁGI RT.? A Bácsalmási Mezõgazdasági Rt. eladásáról mind az írott, mind az elektronikus médiában számos hír és vélemény jelent meg az utóbbi hónapban. Vitát kavart ugyanis, hogy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság Igazgatósága december 22-i döntésével 220 millió Ft vételárért értékesítette a Pegano-Pig Kft.-nek a mezõgazdasági rt Ft névértékû, állami tulajdonú részvénycsomagját. Ezzel a hírrel annak sárbogárdi vonatkozásai miatt foglalkozunk. (Írásunk a 2. oldalon) Ingyen föld Bereczk Imrének? Aminek tavaly májusban még 11 millió volt az ára, miért legyen idén januárban már ingyenes? Õri Gyula mondja: Munkát kaptam Bereczk úrtól a szovjet laktanya területén felújítások, illetve átépítések kapcsán, de ez nem összeférhetetlen a képviselõi tevékenységemmel. Nem lobbizni szeretnék, de felháborítónak tartom (P) Varga László képviselõ felszólalását, aki nem ért egyet a terület ingyenes átadásával, és mereven elzárkózik attól, hogy Bereczk úr bármilyen formában támogatást kapjon a várostól. Hogy is van ez az összeférhetetlenség? (Írásunk a lap 3. oldalán olvasható.) SÍTÁBOR A KÁRPÁTOKBAN Egy hetet Szlovákiában töltöttünk a Magas-Tátrában, a Petõfi Sándor Gimnázium sítáborában. Alig két hónappal ezelõtt a Tátra erdeit letarolta egy orkánerejû szélvihar. Emiatt sokan visszariadtak attól, hogy ott hódoljanak a téli sport örömeinek. Mi úgy gondoltuk, hogy nem riadunk vissza, sõt, azzal is támogatjuk szlovák testvéreinket, hogy odamegyünk, ott költjük a pénzünket. Persze eleve számoltunk azzal, hogy a katasztrófa által okozott sokk hatással lesz az ottani lehetõségekre, hiszen kirándulóhelyek, sípályák, épületek mentek tönkre a viharban. A pusztítás képei minden képzeletet felülmúltak. A szlovákok azonban mindent megtettek, hogy újra használhatóvá váljanak a sípályák, felvonók. Szerencsénkre az idõjárás is a lehetõ legkedvezõbben alakult. Jók voltak a pályák, nem fújt a szél, és az utolsó három napban egyenesen verõfényes, ragyogó napsütésben siklottunk a lejtõkön. Nem utolsó sorban nagyon jó, szeretetteljes, egymásra figyelõ társaságban, gyerekek és felnõttek egy csapatként töltöttek el együtt hét csodálatos napot. Élményeinkrõl több számon keresztül olvashatnak. (Beszámoló a 6. oldalon) Hargitai Lajos

2 2 KÖZÜGYEK február 3. Bogárd és Vidéke Kié a Bácsalmási Mezõgazdasági Rt.? A Bácsalmási Mezõgazdasági Rt. eladásáról mind az írott, mind az elektronikus médiában számos hír és vélemény jelent meg az utóbbi hónapban. Vitát kavart ugyanis, hogy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság Igazgatósága december 22-i döntésével 220 millió Ft vételárért értékesítette a Pegano-Pig Kft.-nek a mezõgazdasági rt Ft névértékû, állami tulajdonú részvénycsomagját. Ezzel a hírrel annak sárbogárdi vonatkozásai miatt foglalkozunk. Bányai Gábor, a Fidesz bácsalmási választókerületének elnöke valamint Kerényi János fideszes országgyûlési képviselõ nyilatkozataikban arról beszéltek, hogy az MSZP a 2002-es választási kampányában azt ígérte: nem engedi szétverni a vállalatot, és biztosítja az ott dolgozók munkahelyét; ennek ellenére vagyoni értékének töredékéért adták el a céget. Állításuk szerint szakértõk úgy látják, hogy a cégbõl négy milliárd forint vagyont lehet kivenni, mivel a vállalat Önkormányzati meghívó Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete február 11-én (pénteken), 9.00 órakor ülést tart, melyre meghívom. Az ülés helye: Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2. Napirend: 1. A Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadása. 2. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény mûködésérõl, személyi és tárgyi feltételeirõl. 3. Nevelési-oktatási intézmények 2004/ nevelési év beiratkozási idõszakának meghatározása. 4. Tájékoztató a 2005/2006. évi közhasznú foglalkoztatásról. 5. A távhõ szolgáltatásért fizetett évi bérleti díj felhasználásáról döntés. 6. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása. 7. A sportról szóló helyi rendelet elfogadása. 8. A helyi hulladékgazdálkodási tervrõl szóló rendelet. 9. Csapadékvíz-elvezetõ árok használatba átvétele. 10. Ingatlan-felajánlás az önkormányzat részére. 11. Az önkormányzat tulajdonában lévõ telkek minimális vételárának meghatározása. 12. Állami Számvevõszék jelentése az önkormányzati gazdálkodás átfogó ellenõrzésérõl. 13. Református egyház támogatási ügye. 14. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele. 15. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. 16. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 17. Bejelentések, interpellációk. Zárt ülés 1 Ingatlan árverésen való részvétel. 2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása. 3. Bejelentések. Juhász János polgármester milliárdos értékû sertésállománnyal, földekkel és jelentõs szarvasmarha-állománnyal rendelkezik, ráadásul ez utóbbi esetében hamarosan értékesíteni lehet a tejkvótát, amely egy-egy állat esetében milliós nagyságrendû. Márfai Péter, az MSZP Bács-Kiskun megyei elnöke az ellenzék állításaira reagálva kifejtette: az rt. értékesítésére a mostani volt a harmadik kísérlet. Az elõzõ két alkalommal egy ajánlat sem érkezett a mezõgazdasági vállalkozás további mûködtetésére. Ennek az volt az oka, hogy a volt állami gazdaság vagyonát az elmúlt 4-5 évben mintegy millió Ft hitelállomány terhelte. A nyertes cég vállalta, hogy kifizeti a vételárat, rendezi a hitelállományt, és 2005-ben 400 millió Ft tõkeemelést hajt végre, azaz összesen millió Ft befektetést vállal. A 4 milliárd Ft kivehetõ vagyont megalapozatlan állításnak nevezte, mivel a hitellel terhelt sertés- és szarvasmarha-állomány értéke milliókban, nem pedig milliárdokban mérhetõ. Az ellenzék által említett tejkvóta-értékesítés Márfai szerint az állomány eladását is jelentené, és mintegy 250 millió Ft bevételt eredményezhetne, feltéve, ha májusban újra meghirdetnek tejkvóta-felvásárlást. Az ÁPV Rt. megítélése szerint az agrárprivatizáció folyamata alapvetõen sikeresnek mondható, mert az agrártársaságok hozzájuthatnak a fejlõdéshez szükséges forrásokhoz, megmarad a társaságokban megtestesülõ szakmai tudás és integrációs képesség, és hosszú távra stabilizálódik a hatékony foglalkoztatás. A Fidesz két említett politikusa szóba hozta az eladás kapcsán érintettként a sárbogárdi Dr. Szabadkai Ügyvédi Irodát mûködtetõ dr. Szabadkai József és fia, dr. Szabadkai Tamás alpolgármester, valamint az iroda munkatársa, dr. Pálfi Petra nevét is. Kértem dr. Szabadkai Tamást, hogy nyilatkozzanak lapunk számára az ügy kapcsán, ezt azonban elhárította. A rendelkezésünkre álló dokumentumokból kiderítettük, hogy dr. Szabadkai Tamás személyében nem érintett az ügyben. Dr. Szabadkai József felügyelõ bizottsági tagként azonban valóban megtalálható a Pegano-Pig Kft. egyik tagjának, a Panák Kft.-nek a cégkivonatában. A gazdasági törvény szerint a kft. felügyelõ bizottsági tagjának nincs döntési jogosultsága a társaság üzletpolitikájára, ügyeire nézve; a gazdasági társaság legfõbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesz részt. Jogköre a társaság ügyvezetésének, számvitelének ellenõrzése. Dr. Pálfi Petra neve ugyancsak fellelhetõ a birtokunkban lévõ cégkivonatok egyikében. Õ ugyanis a Panák Kft. illetve a Pegano-Pig Kft. egyik tagjának, a Peganor Kft.-nek az egyik jelentõs befolyással bíró tagja. Mindhárom cég székhelye Pécs, Jogász u em. 5. Az említett cím egyben dr. Pálfi Petra lakcíme is. Tény, hogy a közelmúltban a Bácsalmási Mezõgazdasági Rt.-vel egyetemben több nagy értékû állami gazdaságot is értékesített az ÁPV Rt. Tény, hogy az ezeket megvásárló cégek és céghálózatok egymás közötti kölcsönösségi viszonyai nem minden esetben feltárhatók, mert azokról nem nyilatkoznak, az ezzel kapcsolatos információkat belsõ üzleti titokként kezelik. Források: ÁPV Rt. honlapja, nyilvános Cégjegyzék, Figyelõ, MTV Online Híradó, Magyar Rádió Online, ma.hu, évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról. Hargitai Kiss Virág

3 Bogárd és Vidéke február 3. KÖZÜGYEK 3 Ingyen föld Bereczk Imrének? A Bogárd és Vidéke május 27-i számában olvashatták, hogy a sárbogárdi önkormányzat a volt szovjet laktanyaingatlant a város tulajdonában lévõ mintegy 11 hektárnyi területébõl épülettel, betonburkolattal rendelkezõ 3 hektárnyit ajánl föl megvételre Bereczk Imrének (Somogy Mega 2000 Kft.) 11 millió Ft értékben. Ehhez képest meglepõ, hogy fél év elteltével lapunk legutóbbi számában a január 21-i testületi ülésrõl szóló tudósításban már azt olvashatjuk, hogy azt a területet Bereczk Imre most ingyen kéri a várostól, amiért cserében augusztus 1-jéig összesen 150 fõ fog ott dolgozni. Etelvári Zoltán képviselõ az ingyenes átadás mellett azzal érvelt, hogy a megváltozott munkaképességûeknek nehéz munkát találni. Ugyan, mi történt 2004 májusa óta, hogy az a terület egyes képviselõknél 11 milliót veszített az értékébõl? Arról, hogy miféle munkahelyet biztosít Bereczk Imre, és azok létesítésnek mi a garanciája, a testületi ülésen nem esett szó. Varga László (pedagógus) a munkahelyteremtéssel kapcsolatban kételyeit fejezte ki. Véleménye szerint nem azon 4-5 hektáros önkormányzati területen múlik, hogy a volt szovjet laktanyában 150 fõt foglalkoztasson Bereczk Imre. Ha valóban munkahelyet akar teremteni, a birtokában lévõ területen 2000 fõs munkahelyet is teremthetne. Mit képzelsz, ki vagy te? Mit képzelsz, ki vagy te? kérdezte tõlem Bereczk Imre nagyvállalkozó múlt csütörtök délután telefonon. És mit képzelsz te magadról? kérdeztem én vissza, és letettem a telefont. Az elõzmények röviden: a januári testületi ülésen, a bejelentések között, szerepelt Bereck Imre kérelme, miszerint a város adja neki ingyen a volt szovjet laktanya mögötti több mint három hektáros területet. Az ügy pikantériája: tavaly májusban egyszer már döntött a testület, hogy értékbecslés alapján megállapított áron a területet eladja a kérelmezõnek, és a polgármestert felhatalmazza az adás-vételi szerzõdés aláírására. (Erre nem került sor.) A januári testületi ülésen Etelvári Zoltán és Õri Gyula nagy hévvel érvelt Bereczk úr mellett, míg én próbáltam emlékeztetni a fenti tényre (ti.: egyszer már felajánlottuk neki a terület megvásárlásának lehetõségét), és nem tartottam erkölcsösnek, hogy ajándékba adjunk több mint 11 milliós értéket. Ilyen alapon a város összes vállalkozója, sõt bármely polgára kérhet ajándékot az önkormányzattól. Az elsõ meglepetés akkor ért, amikor másnap Bereczk úr (6-8 év után elõször) felhívott telefonon. Arról beszélt, hogy meg fogja szüntetni a miklósi iskolában folyó, az alapítványa által támogatott nyelvoktatást, ha az iskola vezetése és gazdasági ügyintézõi így viszonyulnak hozzá. (Fura szavakkal minõsítette az iskola igazgatóját és munkatársait.) Azért beszéljek én az igazgató úrral, mert képviselõ vagyok. A kettõ közötti összefüggést ugyan nem értettem, de úgy gondoltam, mivel tanítok is az iskolában, megteszem. Nagy Sándor elmondta, Szabó Istvánnal (a gimnázium nyugalmazott igazgatójával) együtt írásban közölték Bereczk úrral, hogy nem vállalják a kuratóriumi elnökséget, illetve tagságot, mivel a felkérés óta (ami több hónappal ezelõtt történt) a hivatalos átvezetések nem történtek meg, hivatalosan az új összetételû kuratórium nem létezik. A második meglepetés a múlt csütörtökön ért, amikor Bereczk úr újra hívott. Ez a telefonbeszélgetés még az elõzõnél is barátságtalanabbul folyt le. Valaki faxon megküldte neki a Bogárd és Vidéke múlt heti számából a testületi ülésre vonatkozó részt, amely alapján vedd tudomásul megszüntetem miattad a miklósi iskolában folyó nyelvoktatás támogatását, én, és mit képzelsz, ki vagy te? Ekkor tettem le a telefont. Elképesztõ! A város egyik képviselõ-testületi tagját Bereczk úr megfenyegeti, számon kér rajta, és az álláspont, vélemény megváltoztatása érdekében nyomást próbál gyakorolni (jobb helyeken ezt akár zsarolásnak is minõsítenék). Ez nálam nem mûködik. Õri Gyula pusztaegresi képviselõ eladást támogató hozzászólása meglepetést okozott számomra. Õri Gyula felszólalásában elmondta, hogy (Nedoba Károly önkormányzati képviselõ, CISB bizottsági elnök, MSZP-frakcióvezetõhöz hasonlóan!!! Szerk.) szintén munkát kapott Bereczk úrtól a szovjet laktanya területén. E kijelentésével kapcsolatban rögvest kinyilatkoztatta, hogy ez nem összeférhetetlen a képviselõi tevékenységével, majd így folytatja felszólalását: nem lobbizni szeretne, de felháborítónak tartja (P) Varga László képviselõ felszólalását, aki nem ért egyet a terület ingyenes átadásával, és mereven elzárkózik attól, hogy Bereczk úr bármilyen formában támogatást kapjon a várostól. Alig hihetõ, hogy önkormányzati képviselõk képtelenek lennének felfogni: azáltal, hogy Bereczk Imrétõl munkát kaptak, eleve összeférhetetlen helyzetbe kerültek egy olyan döntésnél, ahol éppen meg akarják ajándékozni a munkaadójukat a város vagyonából egy minimálisan 11 milliót érõ földdarabbal. Talán nem tudják, hogy a testületben nem magukat, hanem a város vagyonának tényleges tulajdonosait: a város polgárait képviselik? Nem tudják, hogy a város vagyonával magán-, gazdasági és pártérdektõl függetlenül jó gazdaként kötelesek bánni? Nekik nem erre szól a képviselõi esküjük? Varga László Meghívó Hargitai Lajos Egészséges életmód, táplálkozás, környezetvédelem címmel Várhegyi László természetgyógyász elõadást tart február 11-én, pénteken, 17 órától a mûvelõdési központban. Várhegyi László mérnök-radiesztéta, bioenergetikus, fitoterapeuta, életmód- és táplálkozási tanácsadó és terapeuta, a Magyar Természetgyógyászok Szövetségének és Életreformerek Tudományos Egyesületének tagja. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk POLGÁRÕR-VONAL Lakossági bejelentések és segítségkérések a polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon: 06 (30)

4 4 KÖZÖSSÉG február 3. Bogárd és Vidéke Rendkívüli ünnep Nagylókon A Nagylóki Általános Iskola és Óvoda gyermekei, pedagógusai, valamint a település lakói minden évben megünneplik a magyar kultúra napját. Idén, január utolsó vasárnapján, ráadásul két örömteli meglepetés elõzte meg a gyermekek mûsorát: Nagy Jánosné, az intézmény igazgatója tanácsosi címmel jutalmazta meg Nagy Imréné igazgatóhelyettest az óvodáért és falu közösségéért végzett több mint három évtizedes munkájáért, Tóth József polgármester pedig az intézmény pedagógusainak adta át azt az elismerõ oklevelet, melyet Magyar Bálint oktatási miniszter adományozott részükre oktató nevelõ munkájuk elismeréseként. A kultúrház színháztermét megtöltõ közönség nagy tapssal fejezte ki õszinte gratulációját. Megtisztelõ, ha az ember dicséretet kap mondta meghatódva az igazgatónõ, ugyanakkor a dicséret kötelez is. A fellépõk sorát a Himnuszt szavaló Varga Ildikó nyitotta meg, õt a Sárvíz Mûvészeti Alapiskola nagylóki néptáncosai követték Fuják Zsuzsa és Gõbölös Gábor vezetésével. Majd az óvodások vonultak a színpadra versekkel, mondókákkal. Az elsõ osztályosok a Holle anyó-t dolgozták föl, a másodikosok lakodalmast mutattak be a hatodik osztályosok és két hetedikes citerás lány segítségével, a harmadikosok a farsang hangulatát idézték fel, a negyedikesek Csipkerózsika meséjét vitték színre. Az ötödikesek elõadták, hogyan bánt el a törökökkel egy csapat asszony töltött káposztája, majd a furulyás, fuvolás lányok kiváló játéka után a hatodikosok arról beszéltek humorosan, hogyan vélekednek az állatok az emberekrõl, a hetedikesektõl Mátyás király és a tétényiek történetét láthattuk, és végül, de nem utolsó sorban a nyolcadikosok zárták a sort az Ilyenek a kamaszok címû összeállításukkal. Erre az alkalomra megjelent a nagylóki iskolaújság, az Einstein legújabb száma is. Hargitai Kiss Virág Köszöntõ Agócs Imrénének (született Aniszin Katalin) és Fecsku Jánosnak Nagylókon, 25 együtt töltött évükhöz és a további életükhöz jó egészséget kíván szerkesztõségünk. AMADEUS ÉTTEREM Esküvõi rendezvények lebonyolítása 200 fõig. Éttermünk Sárbogárd üzletközpontjában várja kedves vendégeit. Hangulatos étterme, terasza, különterme ideális színhelye esküvõi vacsoráknak, baráti, vállalati rendezvényeknek. Kitûnõ konyha, széles menüválaszték, elegáns környezet, szolid árak. Válassza a legkedvezõbbet, keressen, hívjon bennünket! Telefon: 06 (25) , 06 (70)

5 Bogárd és Vidéke február 3. KÖZÜGYEK 5 Mindenkinek érdeke! A városrendezési terv térképei és az ehhez tartozó szöveges dokumentumok február 17-ig megtekinthetõk a polgármesteri hivatal elõterében. Az ezzel kapcsolatos polgármesteri felhívás lapunk január 13-i számában is megjelent. Mindenki számára fontos, hogy megtekintse ezeket a térképeket és dokumentumokat, mert a rendezési terv a következõ 20 évre meghatározza, hogy hol nyílnak új utcák, hol mit lehet építeni, mit tiltanak meg, mit korlátoznak vagy mit engednek meg. Ezeken a térképeken feltüntetik az egyes körzeteket, a közintézmények tiltó körzethatárait, stb. Ebbõl a hosszú távra tervezõk megtudhatják, hol nyithatnak pl. vendéglátó üzletet, vagy hol nem nyithatnak, melyik településrészen lesz korlátozott az állattartás, milyen magasságú házak építhetõk, melyek a mûemléki védettség alá esõ utcarészek. Ha ezt a rendezési tervet a képviselõ-testület elfogadta, az abban foglaltak törvénnyé válnak, amin utólag módosítani csak újabb testületi rendelettel és súlyos milliók árán lehet. Éppen ezért mindenkinek érdeke, hogy most, idõben jelezze kifogásait, és amennyiben azok figyelembe vehetõk, még átvezethessék a változtatásokat. Szõnyegi Tamás példáját említhetem, aki így szerzett tudomást arról, hogy a még föl sem épült házának telkét keresztben kettészeli egy majdan épülõ út, amely a Vágóhíd utcát kötné össze a temetõ mellett a Kossuth utcával. Ennek következtében a telke végén lévõ temetõ melletti hétvégi háza (volt Ács Tomi-féle présház), és egy fõutcai lakóház is eltûnne a föld színérõl. Ne sajnálják a fáradságot és az idõt, nézzék meg, milyen változások lehetnek lakásuk vagy vállalkozásuk körzetében. Az érdeklõdõknek, ha nem tudnak eligazodni a térképek rövidítései között, a mûszaki osztály dolgozói állnak rendelkezésükre, és készséggel segítenek a tájékozódásban. Hargitai Lajos Parkolási igazolvány Január elsejétõl csak új parkolási engedély! A mozgássérült személyeket szállító jármûvek ingyenes parkolásra jogosító régi parkolási engedélyek január 1-tõl érvénytelenek. Az új fényképes igazolványkártyát az okmányirodáknál lehet kiváltani. Újszerû változás, hogy az engedélyt a mozgássérült személyeken kívül a látássérült, valamint az autista és értelmi fogyatékos személyeket szállító jármûvekre is igényelni lehet. Az új engedélyt nemcsak saját tulajdonú gépkocsira lehet felhasználni, hanem bármelyikre, amelynek a tulajdonosa igazolni tudja, hogy autójával sérült embert szállít. Székesfehérvári Esélyek Házában adhatják be parkolási igazolvány iránti kérelmüket azok a jogosultak, akik mozgásukban korlátozottságuk miatt az okmányirodát nem tudják megközelíteni. Helye: Székesfehérvár, Budai út 90. (Bejárat a Vízivárosi Általános Iskola mögött), ideje minden csütörtökön, óráig. Minden érdekeltet szeretettel várunk. Márton Zoltán

6 6 TÉLI VILÁG február 3. Bogárd és Vidéke Sítábor a Kárpátokban A síkvidéki ember vágyik a hegyek közé. No, nem örökre, csak egy kicsit. Nyáron kirándulni, télen pedig a magashegyi sípályákra. Harminc éve már nekünk is van sífelszerelésünk, de azzal csak itthoni terepen tudtunk gyakorolni. Na, és mi adódik itt Sárbogárd környékén? Van a Bolondvár, a pusztaegresi dombok és Simontornya környéke. Nincs túl messze a Bakony sem, a bodajki pályát azonban, ha egyáltalán van rajta hó, agyonhasználják a szánkósok, deszkások. Ritka esztendõ, amikor igazán jó hó van Magyarországon. Az igazság az, hogy hiába van harminc éve sífelszerelésünk, azt soha nem próbáltuk ki igazi nagy lesiklópályán. Nem is lesiklólécek ezek, hanem inkább túralécek. Ezekkel nem sokra mennénk egy komolyabb pályán. Nos, az idén erre lehetõség nyílt számunkra, amit valójában egy szomorú véletlen hozott. Mint ismeretes, novemberben óriási szélvihar tombolt a Magas-Tátrában, ami letarolta a magashegyi erdõket. Ide tervezték a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egyhetes sítáborát is januárban, ahova befizettük középiskolás fiúnkat. A szlovákiai erdõket novemberben kidöntötte egy hatalmas vihar. A katasztrófa hírére többen visszamondták a jelentkezésüket. Az aggódó szülõk féltették csemetéiket, ezért több hely megüresedett. Virág Mária tanár néni összehívott bennünket, hogy akkor mi legyen? Többen határozottan amellett kardoskodtunk, hogy igenis, legyen meg a sítábor, a megüresedett helyeket pedig mi, szülõk megtöltjük. Ez nem sikerült teljes mértékben, de azért összesen negyvenen lettünk a gyerekekkel együtt, hogy elindulhassunk a nagy útra. Így jutottunk el feleségemmel életünkben elõször mi is igazi magashegyi síterepre. Mint késõbb kiderült, hiába volt a harminc éves sígyaloglás gyakorlata, ott, a hegyi pályán mi teljesen kezdõknek számítottunk. Sõt, mint kiderült, a léceink is alkalmatlanok voltak a hegyi terepre. Tóth Zoltán segített rajtunk aki a síoktatás feladatát vállalta, keresett nekünk a tartalék lécek közül alkalmasat. Pordán László buszát alaposan megraktuk málhával a vasárnapi indulás reggelén. A sílécek, bakancsok mellett vastag téli ruhák és persze sok ennivaló töltötte színültig a csomagteret, mert csak reggelit és vacsorát kaptunk a szállásunkon. Annak ellenére, hogy az unióban megszûntek a határok, útlevelet kellett vinnünk, de azért a határon minden gond nélkül átjutottunk. Újoncként nekem jutott a megtiszteltetés, hogy a felnõttek számára a lélekmelegítõ pálinkáról gondoskodjak. Ez volt az útlevél melléklete. Lajos, van pálinkád? Ezzel a költõi kérdéssel ellenõrizte Macsim Andris, hogy nem felejtettem-e otthon e fontos utazási kelléket. Be kellett mutatnom a magammal hozott nemes nedût. Nem volt mit szégyenkeznem vele, hiszen az alapanyag a kertünkben nyáron termett illatos, édes körte és szilva volt. Ezt elismerõen nyugtázta is a szakértõ pálinkavizsgálatot lefolytató Andris. Ekkor magyarázta el nekem, a zöldfülûnek, hogy mire is való a hegyen a pálinka. A régi öreg síelõk mindegyikének volt egy igen praktikus kis lapos fémflaskája. Ezt töltötték tele. Egész nap kint a havon, bizony, olykor elkelt ebbõl egy-egy korty. Nagyobb esések alkalmával ezzel lehetett enyhíteni a fájdalmat kívül is, bévül is. Fõként bévül. Mint mesélték az öreg harcosok, ez a flaska már életet is mentett. Egy nagy esésnél ez fogta föl egyszer a síléc szívtájra mért ütését. Macsim Andris számtalan hegyi történetet ismer, ami e flaska életmentõ fontosságára világít rá. Õ volt köztünk az igazi profi hegyi ember. A legendák szerint a Gyergyói-havasok tövében síléccel a lábán született. Nincs az a meredek lejtõ, amin ne tudna lesiklani. Bár még az õ lélegzete is elállt, amikor 2100 méter magasságból letekintett Tátralomnicon a fekete pálya tetejérõl. Miután két barátjával, a székesfehérvári Kiss Józseffel és Balogh Józseffel ezt a lejtõt is sikeresen kipróbálták, úgy nyilatkozott, hogy élete egyik legszebb élményében volt része. Ebben lehet is valami igazság, mert kiváló hóviszonyok között, ragyogó napsütésben több mint 1000 méter szintkülönbséget gyõzött le, mire leért a 960 méteres szintre. Ekkorra bajszán méretes jégcsapok lógtak. Folytatás a következõ oldalon

7 Bogárd és Vidéke február 3. KÖZÖSSÉG 7 Folytatás az elõzõ oldalról No, de ne szaladjunk elõre ennyire! Egyelõre még a reggeli ködös tájat szemléljük, míg visz bennünket buszunk a Magas-Tátra felé. Ahogy közeledünk, egyre több lesz a hó. Aztán feltûnnek a Kárpátok hófödte kopár sziklái a messzeségben. Hatalmas fenyvesek közt kanyarog az út. Itt még semmi nyoma a novemberi katasztrófának. Aztán ahogy átjutunk az Alacsony-Tátra hegyláncain, egyre több lesz az út mellett a kidõlt fenyõ. A Magas-Tátra lábánál pedig megrendítõ látvány fogad bennünket. Aki azt nem látta, el se tudja képzelni. Amíg a szem ellát, fekszik az erdõ. A holdbéli tájjá vált végeláthatatlan erdõség fenyõóriásai hiába kapaszkodtak több tonnás sziklákat öles gyökereikkel körülölelve a talajba, a rettenetes erejû orkán a sziklatömbökkel együtt fordította ki õket a földbõl és repítette némelyiküket száz méterekkel odébb a völgybe. Aztán egy olyan erdõ következik, amelyiknek a fáit derékban tördelte el a szélvihar. Sok fa hosszában, szilánkokra hasadozott szét. Csak néhány vörösfenyõ áll talpon. Mint megtudtuk késõbb, ennek az óriási kárnak a korábbi évtizedek mennyiségi szemléletû erdõgazdálkodása is oka volt, mert nagy mennyiségben ültettek gyorsan növõ ipari fenyõfajtákat, amelyek nem tudnak úgy ellenállni az idõjárás viszontagságainak mint az õshonos vörösfenyõ. Az út mellett lépten-nyomon favágók dolgoztak, és hatalmas szállítóautók vitték az öles szálfákat. A munkásoknak szó szerint a méteres hó alól kellett kikaparni az erdõt. Az utóbbi hetekben ugyanis a Tátrában rengeteg hó esett. A méteres hó ellenére az utak tiszták voltak. A szlovákoknál jól szervezett a közutak kezelése. Ennek is köszönhettük, hogy viszonylag gyorsan elértük utunk célját, szálláshelyünket, a Kárpátia Szállót. Ez a háromszintes szép épület még a Monarchia idején épült közvetlenül a csúcsok alatt, jó kiindulási pontot jelentve a nyári és a téli túrázóknak. A szálló mellett csobog a Hideg patak, ennek vize nyáron is jéghideg, hiszen közvetlenül a Tátra havasaiból szállítja a hóolvadékot. (Folytatom) Hargitai Lajos Vadócba rózsát oltok Kertész Tivadar, valamikori sárhatvaninagyhörcsöki plébános õsszel látogatott el Sárhatvanra. Itt tartózkodásáról akkor lapunkban is tudósítottunk. Az itt töltött idõrõl visszaemlékezését elküldte az újságunknak. Akik emlékeznek azokra az idõkre, bizonyára örömmel olvassák emlékezõ sorait. (Szerkesztõ) E mottóm Mécs László papköltõtõl idézett és mondandója, hogy népesebb legyen a föld és az ég!... A magyar nyelvünk csodálatos kifejezõerejû! Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe a tavasz ébredése és Jézus fogantatása a bûnbeesett emberiség számára. Az elvadult növény megnemesítése a gyümölcsérlelõ nyárra. Sarlós Boldogasszony július 2-án a nõi aratást jelzi. Az egyház vizitációnak címzi, mert Mária ekkor látogatta meg Keresztelõ János anyját, Erzsébetet. A nõk nem kaszával arattak a férfiak mögött, hanem sarlóval követték. Március 25-e pedig Annunciáció Gábriel híradása csupán. Életemben mindig nehéz feladatok próbáltak meg. Sztálinváros mellett, Dunapentele közelében voltam 56 elõtt hittanár, aki cserkészmódra együtt kirándult tanítványaival a szabadba, hogy Szabó Lajos atyának gyógyfüveket gyûjtsön, s ezért az ifjúsági munkáért 56 tavaszán 10 évet kaptam. A forradalomkor Vácról szabadultam, mikor a bíróm félve a civilek bosszújától fõbe lõtte magát. Azt mondtuk, hogy bosszú bosszút szül, ezért azt mondtuk a rabtársaknak, hogy mindenki menjen haza a családjához, s ne népítéletet tartson! 1956 novemberében jött a fordulat. Politikailag rovott múltú lettem, s így voltam 1959-ben Sárszentmiklóson ismét káplán, az az segédlelkész. Mivel a teológián a latin második anyanyelvem lett, Sárbogárdra a gimnáziumba akartak meghívni latin óraadó tanárnak, de ezt sem szabadott nekem mert rovott múltú pap voltam. Mivel elvitelemkor édesapám meghalt, mert nem engedtek a házkutatáskor orvost hozzá, pályáztam plébániára, hogy nyugdíj nélküli anyámat magam mellé vehessem. Hörcsögpusztán a volt plébános biciklijével nyakát szegte, kívánsága szerint utódja lehettem. Az állami gazdaság vezetõjétõl mint lelki gazda meleg szót és meleg ebédet kértem és kaptam. Nem volt persze mindenki ilyen jó hozzám. A sárhatvani párttitkár például -10 fokos hidegben sem vett fel a teherautójára, pedig a csatornaépítésben részt vettem, és motorral kötöttem össze a két pusztát. Hörcsögpusztai emlékeim Az állami gazdaságban egy hosszú házsor volt benyílókkal (elõszoba?), két szoba két családé, sok gyerekkel. Este a ház elõtt a kis padkán beszélték meg az asszonyok dolgaikat. 100 év elmaradottság volt itt. Az iskolába jövõ egyik pusztai gyereknek lyukas csizmájába belefagyott a lába, mire hazaért. Pestrõl gyûjtöttem ruhát, cipõt, csizmát nekik. Anyám varrta a ministránsruhát a gyerekeknek. Az államosított kápolnába vasárnap nem gyûlt össze annyi pénz, hogy a miseborra és ostyára elég lett volna. Én pedig a háztáji földemet az iskolának, gyakorlótérnek ajánlottam fel. A lelki szolgálat mellett a két puszta beszerzõje lettem. Félnaponként ment a busz Bogárdról, s ha behavazott, két napig el voltunk vágva a világtól. Egy ötgyerekes autó-motor mûszerésznek IK- KÁN autót szereztem. Letettem az autóvezetõi vizsgát, hogy néha kölcsönkérhessem a motor helyett, de egy hét múlva bevonták a jogosítványomat. Féltek talán, hogy még négy kerékkel külföldre távozom, s talán a Szabad Európának mondom el élményeimet. Egyszer ültem a szerzett autóban, mikor a tanácselnöknek és a téeszelnöknek bemutatta a hívõ Tivadar atya hívei körében tulaj az új Skoda Victoria kocsiját, melyhez a csepeli kikötõbõl hazahozatalához én adtam még a benzinpénzt is. Ki gondolta akkor, hogy a pusztán is ellenség vagyok és listán várnak engem is börtönbe 106 paptársammal és apácával együtt, olyanokkal, akik nem mentek a történtek után külföldre február 6-án éjszaka begyûjtöttek minket a szanatóriumba. A nagyhörcsöki paplakból vittek el 1961-ben, hogy folytassam büntetésemet. Utódom lett Sárhatvanon a késõbbi váci püspök. A paplak egy kápolnával a kastély alatti völgyben volt. Most Sárközi Károly és családja tulajdona az épület. Õk hoztak ott létre szép gazdaságot a volt rezidenciámon. Az igazság kedvéért meg kell mondanom, hogy elvitelem Kádárék alatt már szanatórium volt az 56 elõtti Rákosi börtönbánásmódhoz viszonyítva, mert Kádár is volt börtönben. De négy tárgyalás után kiszabadulva nem taníthattam, nem prédikálhattam ellenségként, hanem 14 évig gyári munkás lehettem a gyógyszeriparban, hogy hallgatagon megtanuljam a munkások nyelvét is. Milyen érzés volt most 43 év után ellátogatni Sárhatvanba és találkozni a régi hittanos gyermekeimmel év után? Alig ismertem meg õket a fényképek után! Sokan már nem laknak itt. A többség azóta elvándorolt innen. Aki maradt, helyben családi házat épített, és kiköltöztek a régi cselédházból. Írjon, aki erre az idõre emlékszik: 1365 Budapest, Pf.: 405. Válaszolok! Kertész Tivadar

8 8 KÖZÖSSÉG február 3. Bogárd és Vidéke február 5-én, szombaton BATYUS BÁLT szervezünk a Happy Centrumban, melynek bevételét az Illyés Gyula Általános Iskola kültéri játékainak cseréjére ajánlunk fel. A bál 18 órakor kezdõdik. Belépõdíj 250 Ft, és természetesen mindent hozhatnak magukkal. Minden felajánlást szívesen fogadunk! Szendviccsel, tombolával és jó hangulattal várjuk kedves kisebb és nagyobb vendégeinket. Zenél Szabó László. Borbarátok találkozója 2005 A tavalyi és az azt megelõzõ év nagy sikere után az idei évben is megrendezzük a Cecei Borbarátok Találkozóját, melynek helyszíne a Happy Centrum, ideje február 12., szombat, 16 óra. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen töltenék el ezt az estét a borral foglalatoskodók, e nedût kedvelõk és tisztelõk társaságában. A finom borok kóstolása mellett vacsora is várja vendégeinket, melynek ára 500 Ft. Jelentkezni lehet a polgármesteri hivatal titkárságán személyesen, vagy telefonon a 06 (25) es számon. Minden borbarátot szeretettel várunk! Farsang az iskolában Az elõzõ évekhez hasonlóan külön rendezik meg az alsó és felsõ tagozaton a vidám farsangi délutánt a cecei Illyés Gyula Általános Iskolában. Az alsósok február 4-én, pénteken 14 órától várják a jelmezes felvonulókat. A felsõsök február 12-én, szombaton, órától rendezik meg a farsangi mulatságot. Mindkét rendezvényen büfé, tombola és vidámság várja az érdeklõdõket. Mindenkit szeretettel várunk. MEGHÍVÓ A legnagyobb felismerés napjainkban, hogy bolygónk békéje elsõsorban a szívünkben megteremtett békén alapszik. A frusztráció, a gyûlölet és a bosszúvágy erõszakot, halált, katasztrófát hoz létre a világban. Alapítványunk arra összpontosítja energiáit, hogy az erõszakmentes, együtt érzõ kommunikáció eszközét használjuk belsõ és külsõ békénk létrehozásában. Az erõszakmentes kommunikáció olyan szemléletmód, amely támogatja az információáramlást és a nézeteltérések békés rendezését. Hozzájárul közös értékeink és szükségleteink azonosításához, bátorít olyan fogalmazásmód használatára, amely fokozza a jóakarat megnyilvánulását, és elkerüli azt a nyelvet, amely haragot eredményez, valamint az önbecsülés csökkenését. Segít megtalálni azokat a megoldási stratégiákat, amelyekkel a saját és a másik szükségletei egyformán érvényesülnek. A modell Dr. Marshall Rosenberg amerikai klinikai pszichológus nevéhez fûzõdik február én Dunaújváros ad helyet a módszert világszerte oktató Dunia Hategekimana tréningjének. Dunia az erõszakmentes kommunikáció gyakorlati felhasználásának tapasztalatait osztja meg azokkal, akik a késõbbiekben tovább akarják adni, vagy saját életükben szeretnék használni az emberekkel végzett munkájukban. Dunia Kongóban született, Nairobiban tanult, jelenleg Burundiban él. Elsõ kézbõl tud beszámolni földünk egyik legforrongóbb területén megélt tapasztalatairól. Biztosan hasznosnak fogod találni a tréninget; ha már régóta tervezed, hogy kezedbe veszed emberi kapcsolataid irányítását; ha szeretnéd fejleszteni képességedet, hogy együttérzéssel tudd meghallgatni gyermekeidet, szüleidet, munkatársaidat, barátaidat, társadat, még akkor is, amikor agresszívek, követelõzõk, s neked eleged van belõlük; ha szeretnél minden helyzetre békés megoldást. Azért választottuk a trénig helyszínének Dunaújvárost, mert szeretnénk, ha itt is gyökeret eresztene ennek a modellnek a használata, tanulása, tanítása. A helyi fõiskola lelkes támogatója törekvéseinknek, s jelentõs mértékben hozzájárul anyagilag, eszmeileg, szellemiségében rendezvényünk lebonyolításához. A tréning idõpontja: február 25., óráig, február 26., 27., 9-18 óráig. Helyszín: Dunaújvárosi Fõiskola, Kerpely Antal Kollégium, Semmelweis I. u. 6., Youth Hostel. Részvételi díj: Ft, ami a tanfolyam díja. Ha vidékrõl jössz, az étkezést és a szállást ugyanitt tudod igénybe venni kedvezményes áron (2500 Ft/fõ/éjszaka, 2-3 ágyas, fürdõszobás szobákban. Napi háromszori étkezés: 2700 Ft/nap, reggeli: svéd asztal, ebéd: három fogás, vacsora két fogás). A csoport maximum 30 fõs. A jelentkezés: Jelentkezni -en vagy telefonon tudsz az alábbi címen február 15-ig. Érvényes jelentkezésnek az számít, ha befizetéseddel nyomatékosítod az alábbi OTP bankszámlaszámon: EMK tréning megnevezéssel, vagy postai rózsaszín csekken: Horváth Klára, Dunaújváros, Kossuth L. utca 2/b. 1/1. Ha van olyan ismerõsöd, akirõl tudod, hogy szívesen eljönne a tréningre, kérünk, továbbítsd neki ezt a meghívót! Köszönjük! Amennyiben szeretnéd támogatni azok részvételét, akiknek nincs rá anyagi fedezetük, örömmel segítünk eljuttatni hozzájárulásod hozzájuk. Ezt a szándékodat tüntesd fel a jelentkezéseden az összeg megjelölésével. Ha rajtad kívül hozol három embert, te ingyen vehetsz részt a tréningen. Valósítsd meg álmodat, tedd szebbé saját életeden keresztül másokét is! Lelkesen várjuk jelentkezésedet! A szervezõ elérhetõségei: Horváth Klára 06 (30) , 06 (25) , fre .hu Fogyatékosügyi tanácsadás A székesfehérvári Esélyek Háza a fogyatékosság téma körében fogyatékos ellátás intézményi lehetõségei, szociális támogatások, egyéni fejlesztés, rehabilitációs tevékenységek tanácsadást tart Kaposváriné Varga Zsuzsa az ÉFOÉSZ Fejér Megyei titkára. Helye: Esélyek Háza Székesfehérvár, Budai út 90. Ideje: február 03., csütörtök, óráig. A tanácsadás ingyenes. Márton Zoltán intézményvezetõ

9 Bogárd és Vidéke február 3. KÖZÖSSÉG 9 Február 4-én tartottuk meg a hittanosok farsangját. Pár éve erre az alkalomra gyermek-evangelizációval készülünk, hogy a résztvevõk lelki élményekben is gazdagodjanak. Idén Saul megtérését adtuk elõ, Pál apostolként a megalakult keresztény egyházaknak írt leveleinek fontos mondanivalóit, hitbeli útmutatásait dolgoztuk fel. Nagyon örülök, hogy családok is eljöttek, így még meghittebb hangulatban lehettünk együtt. A jelmezverseny, tombola, a tánc kicsiket-nagyokat egyaránt megmozgatott. Ezúton köszönjük mindenkinek a felajánlott tombolatárgyakat, finom süteményeket. Ez a délelõtt megerõsítette a 14 tagú szervezõ csapatunkat abban, hogy ezt a munkát folytatni kell. Isten kegyelmébõl és szeretetérõl tanúskodni fontos feladatunk. PÁLFORDULÁS Szervezõk Köszönet A Templomunk Alapítvány köszöni az eddigi szíves hozzájárulásukat és kéri, hogy adójuk 1%-ával továbbra is támogassák a sárbogárdi katolikus templom tatarozását. Adószámunk: Segítségüket elõre is köszönjük. Isten fizesse meg! Tisztelt Adózók! A Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel az alapítvány javára. Felajánlásukat elõre is köszönjük. Adószáma: Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány Kuratórium Felhívás A Flórián 07 Lövészklub megköszöni azon személyeknek a támogatását, akik az adójuk 1%-os felajánlásával segítették munkánkat ben. A lövészklub továbbra is várja felajánlásukat, segítségüket elõre is köszönjük. Az egyesület neve: Flórián 07 Lövészklub. Adószáma: ifj. Kiss András elnök Tisztelt Támogatóink! Sárbogárd város az idegen nyelv oktatásért Bereczk alapítvány kéréssel fordul az adózó polgárokhoz, hogy a évi adójuk 1%-ával járuljanak hozzá a Sárbogárd és környéki diákok idegen nyelv oktatásához. Bereczk alapítvány adószáma: % a környezetünkben élõ súlyosan fogyatékos gyermekekért A Csipike Egyesület (volt autista gyermekekért egyesület) kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára. Felajánlásukat elõre is köszönjük! Az egyesület neve: Csipike Egyesület. Adószáma: Meghívó Sárbogárd Asztalitenisz Klub vezetõsége barátságos mérkõzésre meghívja a polgármesteri hivatal, valamint a Szenátorok 3-3 fõs csapatát (több csapat is nevezhetõ) egy barátságos asztalitenisz-versenyre február 12-én, 9.30 órakor az alsótöbörzsöki arénába. Minden érdeklõdõt és játékost szeretettel vár a S. A. K. vezetõsége Meghívó Sárbogárdi Öregfiúk-labdarúgótorna kerül megrendezésre elsõ alkalommal február 5-én, 8.00 órától nyolc csapat részvételével a városi sportcsarnokban. Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk.

10 10 KÖZÖSSÉG február 3. Bogárd és Vidéke A budapesti Terror Háza Múzeum írásos anyagaiból (Folytatás az elõzõ heti számunkból) GULAG A háború végén Európa szerte milliók kényszerültek szülõföldjük, lakóhelyük elhagyására. A gyõztesek döntése következtében Magyarországról is elûzték a német származásúakat, mintegy kétszázezer fõt. Csehszlovákia pedig, melyet a nagyhatalmak a gyõztesek közé számítottak, több mint százezer szlovákiai magyart költöztetett át magyar területre. A megszálló szovjet hadsereg pedig akárcsak pár hónappal korábban a nácik kész listákkal érkezett. Felkutatott és elvitt mindenkit, akit a kommunista hatalomátvétel szempontjából veszélyesnek vélt. Volt miniszterelnököket, minisztereket, parlamenti képviselõket, nagyköveteket, katonatiszteket, papokat, tanárokat. Elhurcolták Raoul Wallenberg svéd diplomatát, akinek annyi zsidó köszönhette életét. Vitték válogatás nélkül a munkaképes fiatalokat, leányokat, asszonyokat, fiúkat és férfiakat. Döntõ többségük még nem töltötte még be a huszadik életévét januárjától a muszkavezetõnek nevezett magyarok és a kialakuló új közigazgatás tevõleges közremûködésével folyt a fiatalok és azok összefogdosása, akik épphogy hazatértek a náci koncentrációs táborokból. A malenkij robotra elhurcolt magyar állampolgárokat elõször még Magyarország területén gyûjtõtáborokba vitték, majd átmenõ-táborokba kerültek, Máramarosszigetre, Foksányiba, Brassóba, illetve Temesvárra. Ezekben az átmenõtáborokban rettenetes körülmények uralkodtak, amelynek következtében sokan meghaltak. Innen, több hetes marhavagonokban történõ szállítás után érkeztek meg az életben maradottak a szovjet lágervilág mintegy kétezer táborába. Több mint hétszázezer magyart nyelt el a hatalmas kiterjedésû, a Szovjetunió egész területét behálózó gulág birodalma. Háromszázezren vagy többen sohasem tértek vissza. A szovjet koncentrációs és munkatáborok rendszerét 1919-ben szervezték meg azzal a céllal, hogy elkülönítsék, megbüntessék és munkaerejét ingyen felhasználják mindazoknak, akiket a szovjet rendszer vélt vagy valós ellenségeinek tartottak. A gulág szó jelentése: lágerek központi igazgatósága; de a köztudatban a szovjet koncentrációs táborok gyûjtõneve lett. A gulág lágereiben több tízmillió ember halt meg. Voltak évek, amikor az õrszemélyzet brutalitása, a szovjet hatóságok által megszabott kivégzési tervszámok kvóták, a szörnyû körülmények, a napi órás megerõltetõ munka, az éhség, a fagy hatására több millióra rúgott az áldozatok száma. A rabok bányákban, út-, gát- és vasútépítéseknél dolgoztak, embertelen körülmények között, megfelelõ szerszámok, élelmezés és ruházat nélkül. Több százra tehetõ azoknak a magyar állampolgároknak a száma, akiket szovjet hadbíróságok ítéltek halálra vagy hosszú szabadságvesztésre, ahogy õk nevezték, javító-kényszermunkára. A kivégzettek esetében nem volt vizsgálat, bizonyítás, csak ítélet, melyet azonnal végrehajtottak. Az életben maradtak az ötvenes évek elsõ felében hagyhatták el a Szovjetuniót. Sokan azonban még a büntetés lejárta után sem térhettek haza a családjaikhoz. A magyar határon ugyanis az államvédelmi hatóság emberei fogadták õket. Egy részüket internálták, mások hazamehettek, de õket is titoktartásra kötelezték. A rendszerváltásig hallgatniuk kellett. Az utolsó magyar hadifogoly, Toma András, 2000-ben jött haza. Meghívó Szeretettel meghívjuk a Mészöly Géza Általános Iskola alapítványi báljára, melyet február 12-én, 19 órakor tartunk az iskola aulájában. Belépõjegy ára Ft. Zenés mûsorral, vacsorával, tombolával várjuk kedves vendégeinket. Mészöly Géza Általános Iskola Alapítványa ÁTÖLTÖZÉS A nyilaskeresztes párt az 1939-es parlamenti választásokon a második legerõsebb párttá vált. Több mint háromszázezer tagja volt, a magyar nemzeti szocialistákat majdnem egymilliós választói tömeg támogatta. Budapest munkások lakta kerületeiben minden harmadik szavazatot õk kapták. Az 1919 után illegális szervezkedõ kommunista párt a szovjet megszállást megelõzõ idõszakokban csak néhány száz fõbõl állt. A második világháború éveiben sokszor csak tucatnyi aktivistára számíthattak. Amikor a Vörös Hadsereg nyomában megindult a Magyar Kommunista Párt szervezése, döntõ fontosságúvá vált a párt taglétszámának növelése. Miután a Magyar Kommunista Párt tagjai a háború befejezésének elsõ pillanatától kezükbe kaparintották a belügyi és katonai politikai nyomozó szervezeteket, hozzájárultak a nyilasok tagnyilvántartásához is. Ezt követõen tömegesen léptek be a kommunista pártba olyanok, akiken kisebb vagy nagyobb mértékben forgott az ellenforradalom és a fasizmus fertõzõ mételye ismerte el Rákosi Mátyás. A kommunista pártba felvett kisnyilasoknak nyilatkozniuk kellett arról, hogy mikor és mennyi ideig voltak a Nyilaskeresztes Párt tagjai, hogy tagságukat hibának minõsítik és jóvá kívánják tenni. Ezek a nyilatkozatok minden kétséget kizáróan alkalmasak arra, hogy kitöltõiket megfélemlítsék és zsarolhassák. Késõbb a kommunista párt igyekezett kompromittálódott tagjaitól megszabadulni. (Folytatás a következõ számban)

11 Bogárd és Vidéke február 3. FÓKUSZ 11 Mi nem táncolunk! A versekkel úgy vagyunk, hogy idõrõl idõre egy-egy belénk üt tanyát. A költemény szavai átjárják tudatunkat, s dallamát, rímeinek lüktetését ízlelgetjük, halljuk. Ez azért jó, mert a legtöbb vers mondanivalójából igencsak sok dolog vonatkoztatható le napi életünkre. A költemények bennünk kelnek új életre, gondolatainkkal kapcsolódhatunk a költõ gondolataihoz. Minden vers csak így, ezáltal lesz teljes, befejezett, ha sokan, sokszor olvasgatjuk õket. Véletlen idõbeli egybeesés a mai látszatokra építõ kirakat-politizálással, hogy bennem hetek óta lakozik egy vers, amely mint cáfolat, rárímel a mostani hatalmon lévõk és vazallusainak önelégültségére. Orbán Ottóé a költemény. Ebbõl idézek néhány sort: Halál-madár kuvikolja a fekete lombban, kórság és ragály lakását lásd a hatalomban. Kioltja szemed világát, összetöri mércéd, hazugsággal marja sárrá mondataid ércét. Ujuj-júj, az ördög vezeti a táncot, arcodra varázsol ráncot, nyakadra vasláncot... A választás szabadsága mindõnknek megadatott: bólogathatunk sõt a taps sem tilos politikusaink tömjénezésére (ld.: miniszterelnöki cicanadrágos népszerûsködés a gagyi bulvárlapokban, és a gagyi televíziós beszélgetõs mûsorokban). De itt van például ez a fenti versidézet, amely használható védõszemüvegnek a ránk zúduló politikai szemfényvesztés ellen. Mert ez olyan, mintha a tûzõ napon szenvednénk meg a kora nyár melegét, kitéve testünk bõrfelületét a pírnak, égésnek, esetleg a még károsabb következményeknek. A vers hûs árnyék, ez alól szemléljük a borzasztóan nagy önkielégültséget. Nem könnyû megóvni magunkat, gondolatainkat e propagandamasszától! A nagy médiadicsérettel szemben az én tapasztalatom az, hogy igazából a hatalom adományosztásaiból hasznot húzó vazallusokon és baráti körein kívül szinte senki nem dicséri a kormányt. Nem esett szó ilyesmirõl magán- és munkahelyi beszélgetésekben, sem a sorban állások idõtöltéseképp, sem a hosszú utazások idején. A tizenötmilliónyi magyar mert a határainkon túlra rekesztetteknek is igencsak megvan a véleménye országunk dolgairól így a népszavazás után, szóval a nép ha szabad e szót használni, a közvélemény tényleg nem dicsérte a kormányt. A gazdák gazdatüntetésre, tejtüntetésre, csirketüntetésre készülnek. Emelik (lassan mondom) a gázárat, villanyt, gyógyszert és mindent. Ennek ellenére mást se hallani, csak azt, hogy milyen jó a kormány megítélése. Hazánkban kettõs hangzat jött ezáltal létre, mert míg lassan már a WC-öblítõtartály is a kormányról zeng nekünk dicsérõ éneket, ugyanakkor a lakosság hangja egyre elégedetlenebb. Hol a hiba, ki téved? Mert ugye, egyszerre két igaz állítás ugyanarról a dologról nem lehetséges. Azt is hallhattuk, hogy a polgári oldal az, amelyik nem nyugszik, viszályt szít, uszít, nemhogy az árkokat temetné. Ki tudja, lehet, így van, ha õk mondják. Meg az is lehet, tizenötmilliónyian tévedünk, s csak néhány ember képes derûsen visszaemlékezni az ország elmúlt pár esztendejére. Mi meg, többiek alávaló zavarkeltõ pesszimisták, sötétben bujkáló, rémhírterjesztõ rasszista ilyen, meg olyan, ezek-azok volnánk. Ilyen nagy dicsekvések közepette szinte már ünneprontás, belerondítás a nagy örömbe arról szólni, hogy állítólag komoly bajok keletkeztek a mezõgazdaságban, az államadósság körül. Állítólag fejre állóban van az oktatás, az egészségügy, és a nyugdíjasok helyzete is romlott. Szintén állítólag, drasztikusan nõtt a munkanélküliség, naponta zárnak be gyárakat, munkahelyeket, nálunk meg a fejlett Székesfehérvár alatti déli térségben 20%-ot veri a regisztrált munkanélküliség. Hát még a nem regisztrált mennyi lehet!? Akiknek még van hol dolgozniuk, annyira féltik munkájukat, hogy ha betegek, akkor sem mernek táppénzre menni. Sok fiatal nõ pedig ilyen okból nem mer gyereket vállalni, mert az újszülött magyar állampolgárokból nem termelõdik azonnali profit a profitra éhes munkaadóknak. Állítólag még soha nem született ilyen kevés gyermek az országunkban mint tavaly. Állítólag privatizálják a még megmaradt állami vagyont kormányközeli barátoknak. Postákat, iskolákat zártak és zárnak be és körzetesítenek. A kormány sokallja béreinket, mert ugye nagy a jólét országunkban és szerinte többet költött az egészségügyi és a szociális szféra, mint amennyi nekünk, lakosoknak járna. Sõt olyan nagy már a jólét, hogy a deli férfinép miniszterelnöki javaslatra lecserélheti öregecske feleségét. Mindezekkel szemben egy centi védõgát sem épült a Tiszta és a Duna árvizeinek megfékezésére. Még szerencse, hogy most aszály volt. A választási kampányban pedig errõl is sok szó esett. Meg arról is, hogy négy év alatt itt új munkahelyet teremtenek, teljesen ingyenes lesz az oktatás, a diákétkeztetés, a tankönyv. Mindezekbõl idõarányosan semmi sem lett. Viszont ígéretszegõ módon megemelték a villany, a gáz és a gyógyszer árát. Pakson pedig nagy a baj. Hogy mégis mekkora, arról elõbb a kormány hallgatásával, majd folyamatos mellébeszélésével szembesülünk. No, de vettek negyvenezer gázálarcot. Ha jön az atom, néhány órás túlélésre ez is ad lehetõséget. Az Irak ellen megindított háborúba való beszállásunknak az volt az oka, hogy fel kell számolni eme ország tömegpusztító fegyvereit. Az USA baráti testvéri? hadseregének katonái mikroszkóppal sem találtak egyetlen ilyen szerkezetet sem. Tehát ez volt a világtörténelem leglinkebb háborús indoka. Magyarország kormánya meg úgy gabalyodott bele Irakba, mint kiscica a gombolyagba. Abból még soha semmi jó nem keletkezett, ha Magyarország idegen országba küldött csapatokat. A megszállást, hódítást lehet nevezni persze felszabadításnak (ld.: Don-kanyar 1942), a demokratikus vívmányok megõrzésének (ld.: Csehszlovákia 1968), ez mégis gusztustalan benyalás egy nagyhatalomnak. Lám, ilyen a hatalom. Kórság és ragály lakása, ami összetöri mércénket, hogy ne ítélhessük meg, mi számunkra a jó és mi a rossz. Aki pedig szót emelne ártó dolgaink ellen, a hatalom hazugságokkal sárrá mossa szét mondanivalója ércét, igazát. A hatalomvágy ördöge vezeti ezt az országos táncot, és a vezértáncos azt rikoltja a képünkbe: Aki nincs velünk, az ellenünk van!. Tükörbe nézünk, s ott vannak az odavarázsolt elsõ ráncok arcunkon. Ha nem vigyázunk, a nyakunkba kerülhet az erkölcsi és anyagi értékeinktõl megfosztó vaslánc is. Aztán majd jöhet az igazi tánc: egy ráncos arcú nép, leláncolt nyakkal ismét azt topogja: Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van! És teljesen mindegy, hogy egy vagy több párt nevében zsarnokolnak felettünk. Nekünk nem kell ilyen tánc. Mi nem táncolunk idegenek kedvére, idegen érdekek muzsikájára! Borbély József A SÁRBOGÁRDI CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (Sárbogárd, Ady E. út 162.) RUHAADOMÁNY OSZTÁST SZERVEZ február 4-én, (pénteken) óráig. Kérjük, hogy reklámszatyrokat hozzanak magukkal!

12 12 HITÉLET február 3. Bogárd és Vidéke KÉPEK A SÁRSZENTMIKLÓSI EVANGÉLIKUSSÁG ÉLETÉBÕL 1. Egyháztörténeti kiállításhoz készülõdik a sárszentmiklós-sárbogárdi evangélikus gyülekezet. A rendelkezésre álló anyagok közül egy érdekes és egyben értékes forrást szeretnénk kiemelni Strack Károly, a késõbbi Béldi tiszteletes tollából, amely datálása szerint 1868-ban íródott és az akkori állapot ábrázolásán túl kis összefoglalását adja a gyülekezet korábbi történetének. Lelkészek, tanítók és családok képe a mindennapi élet viszonyai villannak fel benne. A sorokból egy küzdelmes sorsú, de élni akaró, lelki terhet vállaló, összefogó gyülekezet képe rajzolódik ki a szemünk elõtt, melyrõl hisszük, hogy története ma is folytatódik. (Az egyházi jelentést korabeli helyesírással közöljük.) Sár Szt. Miklós falu fehér megye alsó részén a sármelléki járásban utolsó posta Sár Bogárd. A Sár Szt. Miklósi evangélikus gyülekezet keletkezett 1740-ik évben a midõn egy pozsonyi születésû és evangélikus vallású Frendl János haszonbérbe vette az egész Sár Szt. Miklósi uradalmat. Frendl János vallása iránti buzgalomtól a környékbeli evangélikus lakosokat összehívta s ezáltal a pusztát megnépesítette. Hogy pedig a megtelepült evangélikus lakosok gyermekei oktatást is nyerhessenek, tehát meghívta az akkori Bikácsi községi jegyzõt Zaborszky Samuelt iskola tanítónak. Frendl János haszonbérleti ideje letelvén, haszonbérbe vette az uradalmat vasmegyébül származó és Róm. Chat. Vallást követõ Vajda Ferencz és Miklós. Ezeknek ideje alatt az evangélikus lakosoknak sorsa hanyatlani kezdett, ugy annyira, hogy lakhelyeinket nagyobb részt chatolikus embereknek adták el, maguk pedig Bácskába költöztek, csak mintegy 24 evangélikus családot hagyva hátra körül Gróf Zichy János vette át az uradalmat, s meg alapította itt az elsõ chatolikus parochiát.[=lelkészlakot, helyesebben plébánia - szerk] Ezen idö körül Zaborszky Samuel hivatalából elûzetett, s az evangélikus lakosok kényszerítve lettek chatolikus iskolába küldeni gyermekeiket és a chat. papnak stolat [= díjat] és más fizetéseket is adni de ezen teher alul az evang. lakosok felmentettek a boldog emlékü II.József és II Leopold uralkodása alatt ik év elején Gr. Zichy Jánosné kegyessége folytán az evang. lakosok ujjolag nyertek helyiséget iskola és ima ház építtésére. Ugyan ezen év folytán fel is épült az ima ház és pap lak, de ekkor a gyülekezet már csak 20 családból állt. Ugyan ezen év folytán adatott ki ezen rendelet is mely szerint evang. embernek nem volt szabad chat. embertõl házat és telket venni, ne hogy ez által a chat. papnak jövedelme megcsonkíttassék. Még 1790-ik évben a hivatalából elüzetett Zaborszky Samuel után a tanítói hivatalban következett Pohlon János, azután Tiringer György, ennek halála után jött egy pozsonyi tanuló ennek neve feljegyezve nincsen. Ennek távozása után következett Tausz János és Krausz Péter ik évben tiszt. Meribrodszy István Úr küldetett el lelkészül a gyülekezetbe Fõtisztelendõ Nagy István Superintendens [=püspök] Úr által kinek oldala mellett Merybrodszky István két évig káplánkodott. A gyülekezet állt ekkor A Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Gyülekezet szeretettel meghívja Önt és kedves családját február 7-én, hétfõn, 18 órakor Evangélikus gyökereink címû gyülekezettörténeti kiállítás megnyitójára. Helyszín a sárszentmiklósi klub nagyterme. Közremûködnek: Benéné Csík Judit, Horváth István tanár, Bõjtös Attila, az evangélikus gyülekezet énekkara és hittanosai. A kiállítás február 19-ig látogatható hétköznapokon és óráig, szombaton és óráig. További programjaink: február 10. (csütörtök), 18 óra: Evangélikusok vagyunk bemutatkozunk, fórumbeszélgetés. Kik vagyunk? Miben, kiben hiszünk? Mit jelent evangélikusnak lenni? Február 17. (csütörtök), 18 órakor: esti zenés áhítat. Evangélikus szerzõk versei és énekei, igehirdetés. Mindkét program a sárszentmiklósi klubban kerül megrendezésre. Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség m.e.[=mintegy] 28 házaspárból, a környékbeli pusztákon szinte [=szintén] 25 házaspár az öszves lélekszám tett 256. Minthogy azonban a gyülekezet tagjai szabad költözködésû lakosok voltak tehát sokan más helyekre költözködtek el, de helyökbe ismét jöttek mások úgy hogy 1814-ik év körül még is 300-ra szaporodott a lélekszám ei Augusztus havában Fõtisztelendõ Kiss János Superintendens úr is meglátogatván a gyülekezetet, úgy találta, hogy az ima ház és pap lak nagyon pusztuló félben volna, intette tehát a híveket hogy mindent újra építsenek át, a gyülekezet és a történendõ építkezésre pedig felügyelõül tiszt.[eletes] Balassa János [Sár] Szt. Lõrinczi lelkész urat nevezte ki. De mivel a gyülekezet pénztárában semmi sem volt, a fent nevezett felügyelõ Úr biztatása folytán, könyöradományok gyûjtése végett a gyülekezet akkori curatora [=felügyelõje] Muka György küldetett el a Tolna-Baranyi Esperességbe. A gyûjtés eredménye lett 90 R.frt. Adott pedig SztLõrincz 15 frt. Györköny 10 frt, a többi gyülekezetek 5-4 frtot. A következendõ 1815-s évben tisztelendõ Balassa János Úr felügyelet alatt csakugyan átépítetett a már fent álló imaház és pap lak új tetõre a falai is felemeltettek sõt még egy kis szoba is építtetett hozzá a mely azután iskolául szolgált, mert ez elõtt a lelkész saját szobájában tanította a gyermekeket. Miután Schitzenhofer Mihály plebanost Román Ádám követte az evang. lakosok sorsa ismét megnehezedett, mert Roman Ádám a halottaknéli harangozási díjt háromszor annyira emelte fel. Ez iránt folyamodtak az akkori uradalmi directorhoz [=jószágigazgatóhoz], ki is elrendelte azt, hogy jövendõben a protestansok se fizessenek többet a harangozásért mint a chatolikusok az az 24 kr.tisztelendõ Merybrodszky István úr alatt történt meg az is, hogy a Hantosi uj majori és Perkátai plebanosok megtiltották az evang. chat. temetõbe temetni de 15 év alatt még is kivitte azt Milassin Miklós fehérvári püspök elrendelte azt, hogy az evangélikusokat nem szabad akadályoztatni halottaiknak a rendes temetõbeni eltemetésénél. Tiszt.Merybrodszky István Úr még megemlíti, hogy valahányszor folyamodott mindenkor kapott kegyelem utján az uradalmi magtárból 4 p[=ozsonyi]mérõ Kétszerest 2 pmérõ tiszta buzát és 2 pmérõ Árpát és 20 frt, de Gróf Zichy Jánosné halálával ezen beneficium [=javadalmazás] is megszünt. (Folytatás a következõ számban)

13 Bogárd és Vidéke február 3. PROGRAMAJÁNLÓ 13 Meghívó Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a mezõfalvi könyvtár és a Mezõföld Népfõiskolai Társaság közös szervezésében megrendezésre kerülõ Mezõgazdasági vállalkozók és õstermelõk adózása címû programra. Elõadó: Simmighné Bátor Klára APEH fõosztályvezetõ-helyettes. Idõpont: február 8., 17 óra. Helyszín: Móricz Zsigmond Könyvtár, 2422 Mezõfalva, József nádor u. 13. Szeretettel várjuk rendezvényünkön! Elérhetõségeink: telefon: 06 (30) , 06 (25) , fax: 06 (25) , tel./fax: 06 (25) Sárbogárdi KÉPESLAPOK kaphatók szerkesztõségünkben 35 Ft-os áron. Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött). Telefon: 06 (25) Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba! február 4-én, pénteken, 19 órakor: Bridget Jones: Mindjárt megõrülök Színes szinkronizált angol vígjáték Bridget meg van róla gyõzõdve, hogy mindenkinek összejön, csak neki nem. Céljai nem nagyok. Szeretne fogyni és tartós kapcsolatot kialakítani egy normális férfival. Az új év kezdetén Bridget úgy dönt, kezébe veszi életét. február 5-én, szombaton, 19 órakor: Totál szívás Színes szinkronizált francia vígjáték Maurice egy dél-franciaországi farmon tölti mindennapjait. Egy bájos párizsi lány érkezése, majd távozása bírja rá a fiút, hogy egy haverral nekivágjanak a nagyvárosnak, és felkutassák a hölgyeményt. Párizsban elképesztõen bizarr kalandok részeseivé válnak. Rock Café Beatles show a The Black Birds zenekarral. Korhû ruhákban, korhû hangszereken! Utazzunk vissza a 60-as évekbe egy éjszakára február 12-én, szombaton, 21 órától Sárbogárdon a mûvelõdési házban. Információ, asztalfoglalás: 06 (30) Belépõ: 600 Ft. Magical, mistery tour! (www.blackbirds.hu) KLUBALAPÍTÓ BULI február 5-én, 20 órai kezdettel a sárbogárdi futballpálya aulájában. Zenél a NO STRESS BAND (Stranigg Miklós együttese). Részvételi szándékát a helyfoglalás miatt mindenki jelezze az alábbi telefonszámokon: 06 (25) , 06 (30) Érezd magad jól velünk!

14 14 CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK február 3. Bogárd és Vidéke Nagymama receptjei Göngyölt pulykamell Hozzávalók: 1 kg pulykamellfilé, só, õrölt fekete bors, 1 fej vöröshagyma, 4-5 evõkanál olaj, 50 dkg csirkemáj, 2 zöldpaprika, 1 kiskanál morzsolt majoránna, egy kevés reszelt füstölt sajt, 8-12 vékony szelet húsos szalonna (bacon). A húst a rostjaira merõlegesen 8 egyforma szeletre vágjuk, majd vékonyra, téglalap alakúra kiverjük. Megsózva, megborsozva félrerakjuk. A hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, majd 3 evõkanál olajon megfonnyasztjuk. A kis kockákra vágott májat és paprikát rádobjuk, 4-5 percig kevergetve pirítjuk, közben megsózzuk, megborsozzuk, majoránnával fûszerezzük. A tûzrõl lehúzva a reszelt sajtot is hozzáadjuk. Egyenletesen a húsra kenjük, felgöngyöljük, majd szalonnával körbetekerjük. Kiolajozott sütõzacskóba rakjuk, és közepesen forró sütõben (kb. 180 o C) 30 percig sütjük. Enyhén ferdén felszeletelve, burgonyapürével tálaljuk. Sajttal töltött tojás Hozzávalók: 6 tojás, 1-2 evõkanál reszelt sajt, 1 evõkanál tejföl, szardellapaszta, só, pirospaprika, 2 dl tejföl, vaj. A tojásokat keményre megfõzzük, hideg vízbe tesszük és lehámozzuk. Hosszában kettévágjuk, a sárgáját óvatosan kiszedjük, és a tejben áztatott és kinyomkodott zsemlével együtt áttörjük, vagy villával teljesen szétnyomkodjuk. A reszelt sajtot, 1 evõkanál tejfölt, szardellapasztát, pirospaprikát, egy kevés sót hozzáadva simára keverjük. Púpozva megtöltjük a tojásfeleket, vajjal vastagon kikent tûzálló tálba rakjuk, és tejföllel leöntve, olvasztott vajjal meglocsolva sütõbe tesszük, és szép pirosra sütjük. Túrós máktorta Hozzávalók a tésztához: 18 dkg finomliszt, 22 dkg vaj vagy margarin, 6 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 tojássárgája; a töltelékhez: 75 dkg tehéntúró, 4 tojás, 25 dkg darált mák, 15 dkg cukor, 5 dkg étkezési keményítõ, 3 evõkanál citromlé, 5 dkg mazsola; a forma kikenéséhez: 2 dkg vaj vagy margarin; a lekenéshez: 1 tojássárgája; a tetejére: porcukor. A lisztet a puha vajjal, a kétféle cukorral és a tojássárgájával tésztává gyúrjuk, folpackba csomagolva kb. 30 percre behûtjük. A töltelékhez a túrót szitán áttörjük, a tojássárgáját, a mákot, a cukrot, a keményítõt, a citromlevet és a vízbe áztatott, lecsöpögtetett mazsolát belekeverjük. Végül a kemény habbá vert tojásfehérjét beleforgatjuk. A tésztát két réteg folpack között kinyújtjuk, majd egy kb. 24 centi átmérõjû kerek lapot vágunk ki belõle. A maradékból csillagformákat szúrunk ki. A kerek lapot egy kivajazott, 24 centi átmérõjû formába fektetjük. A túrós masszát rásimítjuk. Elõmelegített sütõben, közepes lánggal (175 o C) kb. 50 percig sütjük. Ekkor a tésztacsillagokkal díszítjük, a tojássárgájával lekenjük, további 10 percig sütjük, hûlni hagyjuk. Tálaláskor porcukorral hintjük meg a tetejét. Hargitai nagymama Szép és hasznos ajándék bármilyen alkalomra NAGYMAMA SZAKÁCSKÖNYVE! Szerezzen örömet nõismerõseinek, hozzátartozóinak! Kapható szerkesztõségünkben. Ára: 800 Ft/db JANUÁR Késhet-e a tavasz, ha már itt a tél? Ez a verssor járt az eszemben, amint ballagtam a téli utcán. Egy angol költõ, Shelley versének záró sora ez, Tóth Árpád tette át magyarra. Kilestem egy könyvbõl, hogy hangzik eredeti nyelven. Hát így: If Winter comes, can Spring be far behind? De tényleg, ilyenkor a tél derekán, amikor szünet nélkül hull a hó, az eget sötét felhõbunda fedi, a kéz dermedten keresi a zseb valamelyest melegebb régióit, van-e más vigaszunk, mint az, hogy lesz még egyszer tavasz is a világon? Ami a télben jó, az ünnepek már messze suhantak, megjöttek a nyomasztó hétköznapok, ilyenkor az egész világ egyetlen hatalmas várakozássá válik. Január a várakozás hónapja. Egy kissé reménytelen is ez a várakozás, mert hol van még a tavasz? Az említett költemény egyébként a modern Európa egy dermedt idõszakában keletkezett, 1815 után. Királyok, császárok fogtak össze addig nem látott egyetértésben, hogy a jöttment Napóleont legyõzzék, ami Waterloonál sikerült is nekik. Azt hitték, ezzel kitekerték a nyakát annak a szellemnek, amelyik a francia forradalomban nagyon véresen, a nyaktiló szapora kattogása közepette megszületett. A Marseillaise-t gajdoló, szabadságért, egyenlõségért, testvériségért ordibáló tömegeknek befogták a száját, sokakat ólommal csendesítettek le, a káplárból lett császárt, Bonapartét végleg számûzték, s az a remény töltötte el az uralkodókat és politikusaikat, hogy visszatértek a régi szép idõk, a nyugalom, engedelmes jobbágyok néma igavonása, feltétlen hódolat a trón iránt. Tarkabarka egyenruhákban százezrek álltak fegyverben, kocsmákban, színházakban, templomokban besúgók, titkosrendõrök silbakoltak, rend volt, csend volt. A szabadság fanatikusa, Shelley szerint tél. Dermedtség. De épp ez a tél volt a garancia arra, hogy eljön a tavasz. Manapság józanabb az emberiség. Tudja, hogy tavasszal a tél nem múlik el véglegesen. Egy kört megtesz a Föld, aztán megint jön a fagyos évszak. Hogy kellõ idõben átadja a helyét a kikeletnek. Olyan ez, mint a kormányváltások sorozata (bár ugye ott tél nincs, csak viruló tavasz, érlelõ nyár és dús gyümölcsû õsz. A tél a politikában nem fordul elõ). Na de mit hall az ember valamelyik tv-csatornán? Hát azt, kérem, hogy még néhány év(tized), és erre mifelénk megszûnik a tél. Bizony, e táj emberei elfelejtik a havat, jeget, nem dermed meg többé a sár. Ám ennek nem szabad örülni, mert abbamarad például a Golf-áramlat, elapadnak az esõk, szárazság jön, éhínség jön, rászakad Európára a katasztrófa. Az utódaink úgy fogják bánni a tél elmaradását, mint a kutya, amelyik hetet kölykezett. Örüljünk tehát a hónak, a mérsékelt égöv e csodás színeváltozásának még akkor is, ha lapátolni kell, és néha hasra esünk a síkos járdán. Sárosdi ügyeleti kör február havi beosztása (L. A.) óráig dr László Judit, óráig dr. László Judit óráig dr László Judit óráig dr. László Judit óráig dr. Koroknai Géza óráig dr. Koroknai Géza óráig dr. Koroknai Géza óráig dr. Koroknai Géza.

15 Bogárd és Vidéke február 3. GYEREKSAROK 15 A HÓEMBER Rejtvény Írd be az ábra megfelelõ sorába, oszlopába az alul felsorolt állatneveket. Ha jól dolgoztál, a számmal jelölt mezõkbe kerülõ betûket folyamatosan összeolvasva megkapod a nyolcadik állatnevet. ARANYHAL, CSIGA, GYÍK, PINGVIN, ÜREGI NYÚL, VADMACSKA, VIPERA. Beküldési határidõ: február 8. Az elõzõ szám megfejtése: Benedek Elek A következõ gyerekek küldtek be helyes megfejtést: Csesznek Anett Pusztaegres, Horváth Luca Sárbogárd, Horváth Katalin Pusztaegres, Jencski Klaudia Sárbogárd, Jencski Hajnalka Sárbogárd, Kiss Viktória Sárszentmiklós, Molnár Tamás Sárbogárd, Németh Brigitta Sárbogárd, Sallai Attila Sárbogárd, Sallai Dalma Sárbogárd, ifj. Simon György Sárbogárd, Szakács Andrea Sárbogárd, Valicsek Éva Sárbogárd. Szerencsés heti megfejtõnk: Szakács Andrea Sárbogárd, Tompa M. u. 27. Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben. Heti idõjárás Az elõttünk álló napokban csendes, igen hideg téli idõ várható számottevõ csapadék nélkül. Kezdetben még sok lesz a napsütés, majd egyre inkább szürke, párás, nyirkos idõ veszi kezdetét. A reggeli hõmérséklet -5, -15, a nappali 0, -5 fok körül alakul. 2. rész De jólesik ez a hideg! mondta kis idõ múlva a hóember. No, hát mesélj tovább! Csak a láncodat ne csörgesd, mert attól fejfájást kapok. Úgy bizony, úgy, úgy! folytatta a kutya. Én is voltam valamikor kicsi kutya, kicsi és kedves, ahogy mondták rólam. Bársonyszéken heverésztem odabenn az uraságék házában, a legfõbb uraság ölében feküdtem, simogattak, becézgettek, hímzett kendõcskével törülgették tisztára a lábaimat; gyönyörûségem, aranyos kutyácskám mást se hallottam egész nap. Egy nap aztán azt mondták, hogy már igen nagy vagyok, s a szakácsnénak ajándékoztak. Lekerültem hát a pincelakásba. Te éppen beláthatsz oda, megláthatod a kamrát, ahol olyan nagy úr voltam, mert az voltam a szakácsné kamrájában is. Ez már nem volt olyan fényes hely, de sokkal kényelmesebb: nem cibáltak, ráncigáltak a gyerekek, mint odafönn. Enni még többet kaptam, mint azelõtt. Külön vánkosom volt, amin aludtam, s még kályha is volt a szobában. Ilyenkor, télidõben, az a legnagyobb kincs a világon! Úgy megbújtam alatta, hogy még a farkam csücske se látszott ki. Ó, még ma is arról a meleg kályháról álmodom! Úgy, úgy! Hát olyan szép az a kályha? kérdezte a hóember. Hasonlít hozzám? Mindenben az ellentéted! felelte a kutya, és elábrándozott: Fekete, mint a szén, hosszú, karcsú nyaka van és réztrombitája. Hasábfát eszik, s ha evett, láng csap ki a szájából. Ó, milyen gyönyörûség a közelében lenni, hozzásimulni, alája bújni. Onnan, ahol állsz, éppen leláthatsz a szakácsné kamrájába. A hóember odanézett, s meg is látta azt a fekete, fényesre dörzsölt, réztrombitás jószágot, amelybõl pirosan világított a tûz. Különös érzés szállta meg a hóembert, maga se tudott rajta eligazodni, mit érez. Aki nem hóembernek született, talán úgy nevezné: szerelem. Még kaphatók... És mért hagytad el õnagyságát? kérdezte a hóember. Úgy érezte, a kályha csak nõi lény lehet. Mert kényszerítettek rá! mondta a kutya. Kitessékeltek a kamrából, és láncra kötöttek. Megharagudtak rám, mert a legkisebb úrfinak beleharaptam a lábába. Pedig igazam volt mért rúgta félre a csontot, amit rágtam! De õk nem adtak igazat nekem, s azóta láncot hordok, még szép érces hangom is odalett, hallod, milyen rekedt vagyok? Úgy, úgy! Ez lett a nóta vége! De a hóembernek már máshol járt az esze: a pincelakás ablakát bámulta, nézte a kályhát, amely négy vaslábon állt, és éppen olyan derék termetû volt, mint õ maga. Olyan furcsán ropog bennem valami! mondta aztán a kutyának. Bejuthatok-e valaha abba a szobába? Igazán szerény kívánság, az ilyenek teljesülni szoktak. Legforróbb vágyam ez, egyetlen vágyam, nincs igazság a földön, ha ez nem teljesül. Lemegyek abba a szobába, meg kell ölelnem azt a teremtést, ha másképp nem juthatok hozzá, hát az ablakot nyomom be! Pedig oda nem juthatsz be! - mondta a kutya. Ha meg valami módon mégis hozzá tudsz érni a kályhához, nyomban véged van. Úgy, úgy! (Folytatás a következõ számban.) Andersen...szerkesztõségünkben az alábbi, Sárbogárdon készült könyvek. Demeter Zsófia: Lajoskomárom, a legelsõ rendes falu Ft; Hargitai nagymama ételreceptjeinek gyûjteménye 800 Ft; Dr. Horváth Endre - Kõszegi Erika: Közalapítvány Sárbogárdon 300 Ft; Horváth Lajos: Kések 150 Ft; Horváth Lajos: Komárom 800 Ft; Magony Imre: Székesfehérvári olvasókönyv Ft; Magony Imre: Azok az évek Ft; Sárbogárd Ft.

16 16 TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR február 3. Bogárd és Vidéke FEBRUÁR 05., SZOMBAT MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Magyar népmesék 9.10 Egy vízcsepp kalandjai 9.40 A király és a madár Heti mozaik Hírek Walter és Henry Stílus Rege a jégkorszaki lóról Delta Századunk Rómeó és Júlia Luxor-show Híradó Hofi Menekülõ ember Híradó este A mohácsi vész 0.20 Buddy Faro Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Airwolf 6.45 A világ meséi 7.00 Kölyökklub 9.45 Disney-rajzfilmek Titkok nyomában Ötletház Híradó Játék Autómánia Papás-mamás Dutyi dili Dawson és a haverok Vesztegzár Rendõr-akadémia Híradó Szeress most! Kismalac az öcsikém Heti hetes Célpontban 0.25 Harmadik mûszak 1.15 Titkok nyomában TV2: 6.00 TV2-matiné Vad világ Babaház Laktérítõ Totalcar Kobra Kulcsember Jake Sliders Csillagkapu Rex felügyelõ Tények Magellán Szilveszteri Activity Felpörgetve Smaragderdõ 0.35 Virgonc Vili kalandjai 0.40 A jog hálójában KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem Családi tükör 9.35 Kézjegy Szombat délelõtt B. ú. é. k.-2005! Déli Krónika Kontinensek Új zenei újság Oxigén Világstúdió Irodalmi újság Tizenhat óra Népzenei portré Esti Krónika Színház az egész világ! Szemle Sportvilág Ötöslottó-sorsolás Mese Szülõföldünk Aranyemberek: Benedek Tibor vízilabdázó Hogy volt? Vámos Miklós emlékezése Rádiószínház Késõ Esti Krónika Világvevõ Hírek Saját hangja vigye haza Himnusz FEBRUÁR 6., VASÁRNAP MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Fõtér Magyar elsõk Papa angyalkái Így szól az Úr Hírek Uniós pályázati kalauz Úton Politour Mindentudás egyeteme Csellengõk Örömhír Telesport Kleopátra Berlin, Berlin Híradó NÉVshowR Friderikusz Hírek Héthatár 0.10 Reménysziget 0.55 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Airwolf 6.45 A világ meséi 7.00 Kölyökklub 9.35 Megaman Inuyasha Receptklub Hóbarátok A vadak ura Az ifjú Indiana Jones kalandjai Vadnyugati fejvadász A bohóc Elveszett legendák kalandorai Cobra Híradó V. I. P Örömapa 2. Cápa Fókusz portré 0.05 Országház 0.35 Maffiózók TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Állatkert a hátizsákban 6.45 TV2-matiné Egyrõl a kettõre Csak egy kis para Stahl konyhája Xena Waikiki páros Országutak õrangyala Kaland Bt Pacific Blue Walker, a texasi kopó J. A. G Tények Napló A kód neve: Merkúr Galaxy Quest 0.00 Svindlerek KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Zene 5.35 Rákóczi-induló 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra Református istentisztelet Gondolat jel Déli Krónika Harminc perc alatt a Föld körül Vasárnapi levél Névjegy Szonda Népdalkörök pódiuma Kard és kereszt Mûvészlemezek Több volt mint testõr A mi idõnk Esti Krónika Sportvilág Mese Offenbach: Párizsi vidámságok Rádiófónia Bevezetés Németh László: II. József történeti drámájához Rádiószínház. II. József Késõ Esti Krónika Zene Erkel 0.00 Himnusz FEBRUÁR 7., HÉTFÕ MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe (A nap folyamán még: 11.03, 13.01, 14.51, 16.31, 9.21, 22.25) 9.03 Napi mozaik Panorama Europe Parlamenti napló Híradó Roma magazin Nemzetiségi magazin Szerelmek Saint Tropez-ban Kachorra Telitalálat Az Apostol együttes Híradó délután Híradó Bûvölet Híradó Kékfény Gálvölgyi-show Hétfõ este Híradó Nyugtató Maradj éhen! 1.10 Buddy Faro 1.55 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó Apai választás Játék Disney-rajzfilmek Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Gyõzike Dupla dinamit Találkozások 0.15 Halálos felismerés 1.45 Autómánia 2.15 Fókusz TV2: 6.00 Magellán 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.10 El Manantial - Az õsforrás Teleshop Lökött lakótársak Charlie - majom a családban Bérbosszú Bt Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Bûbájos boszorkák Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos Banánhéj avagy túlélni Bagi Nacsát Szulák Andrea-show Hideglelõsdi 1.00 Jó estét, Magyarország! 1.30 Fastlane KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.30 Hírek 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Szonda Rádiószínház: Két zöld ász Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Zene-szóval Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Pénz, piac, profit Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Nagy Sándorné dzsúdós Egy másik élet A Szabó család Értsünk szót! Késõ Esti Krónika Felhang Hangversenymúzeum 0.00 Himnusz FEBRUÁR 8., KEDD MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe 9.03 Napi mozaik A sivatag szerelmesei Híradó Nemzetiségi magazinok Szerelmek Saint Tropez-ban Kachorra Telitalálat Maradj velünk! Katolikus krónika Uniós pályázati kalauz Híradó Híradó Bûvölet Híradó Önök kérték Demjén-koncert Kedd este Híradó Allegro Kárpáti krónika Helter Skelter 1.30 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó Isten kezében Játék Disney-rajzfilmsorozat Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen ön is milliomos! Barátok közt Függõ játszma Drágán add a halálod! 0.20 Találkozások 0.30 Villamoszék villanófényben 2.20 Fókusz TV2: 6.00 Laktérítõ 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.10 El Manantial Az õsforrás Teleshop Lökött lakótársak Charlie majom a családban Turbó a négylábú zsaru Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Bûbájos boszorkák Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos A tetovált múmia titka Tudom, mit tettél tavaly nyáron 0.40 Szeret, nem szeret 0.55 Jó estét, Magyarország! 1.20 Propaganda 1.55 Torzók KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Napközben Délelõtti krónika Rádiószínház Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Társalgó Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Európa-klub Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Nagy Tímea párbajtõrözõ Egy másik élet Nemzetközi vallási híradó Hagyományápolók Gyöngyszemek Késõ Esti Krónika Tér-idõ Operákból 0.00 Himnusz FEBRUÁR 9., SZERDA MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe 9.03 Napi mozaik A sivatag szerelmesei Híradó Nemzetiségi magazinok Szerelmek Saint Tropez-ban Kormányváró Fogadóóra Telitalálat Református ifjúsági mûsor Útmutató Híradó Híradó Bûvölet Híradó A tévé ügyvédje Vérvörös nyár Szerda este Panorama Europe Híradó Médiamix Lapozó 0.10 Kárpáti krónika 0.25 Helter Skelter 1.55 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó Sárkányok kora Játék Disney-rajzfilmsorozat Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Ítéletnap XXI. század Az elnök emberei 0.35 Lucky Luke 1.00 Találkozások 1.10 Antenna 1.40 Fókusz TV2: 6.00 Propaganda 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.00 El Manantial - Az õsforrás Teleshop Charlie majom a család-

17 Bogárd és Vidéke február 3. TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR 17 ban Rebecca Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Bûbájos boszorkák Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos Humorfalók éjszakája Jó estét, Magyarország! 0.10 Paranoid KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Tetten ért szavak Rádiószínház Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Zene szóval Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Digitális Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Paralimpiai vívónégyes Hogy volt? Szülõföldünk Késõ Esti Krónika Mérleg Nagy mesterek világhírû elõadómûvészek 0.00 Himnusz FEBRUÁR 10., CSÜTÖRTÖK MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe 9.03 Napi mozaik Panorama Europe A sivatag szerelmesei Híradó Nemzetiségi magazin Együtt Szerelmek Saint Tropez-ban Kachorra Telitalálat a 12-es körzet Híradó Híradó Bûvölet Híradó New York sûrûjében Vérvörös nyár Csütörtök este Híradó Világkép Kárpáti krónika Az utolsó jelenet 1.15 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó A semmi közepén Játék Disney-rajzfilm Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Esti showder Végveszélyben Találkozások Mozi klub 0.15 Harmadik mûszak 1.05 Fókusz TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.00 El Manantial - Az õsforrás Teleshop Charlie - majom a családban Rebecca Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Bûbájos boszorkák Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos Csaó Darwin! a pacák 0.45 Jó estét, Magyarország! 1.10 Drága testek KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben A Szabó család Rádiószínház Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Társalgó Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Vállalkozásklinika Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Horváth Gábor és Verckei Ákos kajakozók Egy másik élet Kopogtató Gyöngyszemek Késõ Esti Krónika Iskolapélda Önarckép 0.00 Himnusz FEBRUÁR 11., PÉNTEK MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe 9.03 Napi mozaik A sivatag szerelmesei Hírek Körzeti magazinok Szerelmek Saint Tropez-ban Kachorra Telitalálat A 12-es körzet Híradó Híradó Bûvölet Híradó New York sûrûjében Vérvörös nyár Péntek este Híradó Kárpáti krónika TS jégkorongtorna 0.30 Buddy Faro 1.15 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó Nincs igazság Játék Disney-rajzfilmsorozat Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt A suttyók visszavágnak Jakuza zsaru 0.10 Találkozások 0.35 Harmadik mûszak 1.25 Fókusz TV2: 6.00 Totalcar 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.05 El Manantial - Az õsforrás Teleshop Lökött lakótársak Charlie - majom a családban Lotta elköltözik otthonról Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Bûbájos boszorkák Tények Jóban, rosszban Aktív Áll az alku! Szerelem tengere Jó estét, Magyarország! 0.10 Nagyokosok KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi-induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Cigányfélóra Rádiószínház Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Péntek kávéház Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Holnaprakész Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Engelhardt Katalin úszó Egy másik élet Tetten ért szavak Világvevõ Késõ Esti Krónika Fórum Egy hazában nemzetiségi magazin 0.00 Himnusz MEGÚJULT!!! A Delta Testépítõ Klub új szolgáltatásokkal várja vendégeit: AEROB GÉPEK (KARDIÓ), SZAUNA, MASSZÁZS. Nyitva tartás: H-P: és , Szo.-V: és Ct.: Horváth Tibor. Cím: Delta Testépítõ Klub 7000 Sárbogárd, Ady E. út 114., telefon 06 (25) Szolgáltatói áraink: KONDI napijegy 500 Ft; napijegy+szauna Ft, 1 havi kondibérlet Ft; 1 havi kombinált kondi bérlet Ft (korlátlan szauna+4 alkalom szolárium használat); SZOLÁ- RIUM: alkalmi jegy 10 perc 300 Ft; 15 perc 400 Ft; 20 perc 500 Ft, 30 perc 700 Ft, bérlet (10x20 perc) Ft; SZAUNA: 1 alkalom 500 Ft; bérlet (10 alkalom) Ft; MASSZÁZS: 1 óra Ft; 1/2 óra 800 Ft; CELLULITIS-KE- ZELÉS Ft (Klein Mária gyógymasszõr, 06 (70) ). LAKÁSHITELEK minimálbérrel, elõzetes költségek nélkül: 1-30 millió forintig! * Hitelkiváltás terhelt ingatlanra is! * 1 millió Ft lakáscélú hitel törlesztõrészlete: Ft. * Építési hitel + szoc. pol. ügyintézése 15 munkanap alatt! * Szabad-felhasználású jelzáloghitelek már havi Ft-tól! Telefon: 06 (25) , 06 (20) , 06 (20) Iroda: Dunaújváros, Vasmû út 41., fszt. 15. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK NYITVA TARTÁSA A Mészöly Géza Általános Iskolában az alábbi szombatokon lesznek nyitva az iskola sportlétesítményei: csarnok: február 12., március 5., március 26.; szabadtéri pályák: április 16., május 7., május 28. Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) , Honlap: Internetes kiadás: a gondozásában. Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán, Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Varga János, Zámbó Tibor, Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs, Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Ambrózi Miklós, Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig). Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800 Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az»observer«budapest MÉDIAFIGYELÕ KFT Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11. Tel.: 06(1) , fax: 06(1)

18 18 HIRDETÉSEK február 3. Bogárd és Vidéke FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon. 06 (25) ( ) KÉTKERÉK kisáruház és javítómûhely: robogók, kerékpárok, elektromos kerékpárok és alkatrészek nagy választékban. Szerviz: robogók, kerékpárok gyors javítása. Üzletközpont, Sárbogárd, József A. u. 3. Tel.: 06 (25) , 06 (20) ( ) UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT CENTER. Székesfehérvár, Távírda út (22) , 06 (30) ( ) Német tulajdonú pénzintézet, települési megbízotti hálózatának kiépítéséhez keres agilis munkatársakat, akik vállalják, hogy társaságunkat lakóhelyükön képviselik. OKJ-s képzés, garantált jövedelem! Tel.: 06 (22) Fészekrakó+otthonteremtõ-támogatás szoc.pol.-lal+szabadfelhasználás és hitelkiváltás , Tel.: 06 (30) , 06 (30) ( ) Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélyesi vasudvarnál. Tel.: 06 (70) , 06 (25) ( ) Ház eladó Cecén, az óvodához közel. Érdeklõdni: 06 (70) Lakás-, személyi és szabadfelhasználású hitel, hitelkiváltás, 20 bankkal szerzõdés. Minimálbértõl, BÁR-lista nem akadály. Kamat: 3,6%, éves lejárat. Ügyintézés 15 munkanap alatt. 06 (70) ( ) Négyszobás családi ház Sárbogárd központjában, nagy kerttel eladó. Építési telek Sárbogárd központjában eladó. Érdeklõdni: 06 (20) m 2 -es irodahelyiség kiadó, mely áll 2 kisebb, 1 nagyobb fogadó helyiségbõl. Központi helyen, új épületben, padlófûtéssel, konyha + fürdõrésszel. 06 (30) ( ) Malacvásárlás! 06 (30) ( ) Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) ( ) Nõi pultost abai sörözõbe felveszünk. Igény esetén lakás megoldható. Érdeklõdni: 06 (30) ( ) Lakáshitel! Államilag 30%-kal támogatott hitelek, államilag támogatott 4,99% kamattal. Felhasználási terület: építés, vásárlás, bõvítés, korszerûsítés, hitelkiváltás, felújítás fûtés, nyílászáró, burkolás, vakolás, festés kölcsön összege 500 ezertõl 20 millióig, 4-20 év futamidõre. Számoljunk együtt! Tel.: 06 (25) , 06 (30) Nyugdíjas nénit keresek, aki heti 1 alkalommal takarítást, vasalást, házi munkát vállalna. Telefon: 06 (20) ( ) Kiadó, eladó kétszobás elsõ emeleti lakás. Telefon: 06 (30) ( ) Gépelést vállalok. Telefon: 06 (30) Kétszobás, egyedi gázfûtéses lakás eladó az Ady-lakótelepen. Telefon: 06 (20) ( ) Ady-lakótelepen 3. emeleti lakás eladó. Tel.: 06 (20) ( ) Veszélyes fák kivágását vállalom. Tel.: 06 (20) ( ) Értesítem kedves vásárlóinkat, hogy a Zsebõk vas-mûszaki boltba (cukrászda mellett) megérkeztek a vetõmagok, illetve fa és talajfertõtlenítõ-szerek. Új szolgáltatást vezettünk be, ami kulcsmásolásból, illetve kulcsok forgalmazásából áll. Szeretettel várunk mindenkit. Tel.: 06 (25) ( ) Személyi kölcsönök jelzálog és lakáshitelek, családi és lakásbiztosítások. Te.: 06 (30) , 06 (20) ( ) Munkát vállalnék 8-17 óráig ruházati eladói, boltvezetõi, pénztárgépkezelõi végzettséggel. Tel.: 06 (20) ( ) 2500 m 2 -es három telek egyben vagy külön is eladó. Tel.: 06 (25) ( ) Sárbogárdon összkomfortos családi ház eladó. Tel.: 06 (70) ( ) Ház eladó vagy kisebbre cserélhetõ Sárbogárdon, a Semmelweis u. 19. szám alatt. 4,5 szobás, 2 fürdõszobás, padlástér beépítve. Érdeklõdni lehet egész nap. ( ) Könyvelés egyéni vállalkozók, mezõgazdasági vállalkozók részére teljes körû ügyintézéssel, visszamenõleg is. Adóbevallások készítését vállalom. Tel.: 06 (30) ( ) 1,6 ha 52,40 ak. értékû szántóföld eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Ady-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó. Tel.: 06 (20) ( ) Berni pásztor kiskutyák eladók. Tel.: 06 (20) ( ) Abai szeszfõzde rövid határidõvel tavalyi áron pálinkafõzést vállal. Tel.: 06 (30) ( ) Árpád-lakótelepen téglaépületben lévõ lakás, kettõ garázs, két tároló eladó vagy értékegyeztetéssel családi házra cserélhetõ. Tel.: 06 (30) , 06 (30) ( ) Rendezvényre, lakodalomra sátor-és edénykölcsönzés. László István Sárbogárd, Szabadság u. 23., tel.: 06 (25) ( ) Igal fürdõn telek, megkezdett építkezéssel, sárbogárdi parasztházra cserélhetõ. Tel.: 06 (30) ( ) Ady-lakótelepen, Mészöly u. 2/a számú lakóház, valamint az ABC felett lakás eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Fiat Uno alkatrésznek eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Sárszentmiklóson raktárhelyiség kiadó. Tel.: 06 (20) ( ) 24-es Hauser gyermekkerékpár kitûnõ állapotban, Totya 5,5 hõszigetelt, vegyes tüzelésû kazán, 3 részes ülõgarnitúra eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Akció az Atlanta sportban! Adidas sportcipõk 20%-kal, EGO bélelt szabadidõ ruhák 30%- kal, téli kabátok akciós áron kaphatók. ( ) 80m 2 -es lakás a központban kiadó. Tel.: 06 (30) ( ) Fészekrakó és otthonteremtõ hitelek ügyintézése. Bankok által szerzõdött partnerek segítségével. A-Z Iroda Dunaújváros, Szórád M. út 12. Tel.: 06 (25) , 06 (30) Dunaújvárosban eladó lakások: egyszobás étkezõs, 1. emeleti Ft, kétszobás 8. emeleti Ft, 1+3 félszobás 3. emeleti Ft. Tel.: 06 (30) Vagyonõrtanfolyam indul február 5-én a Légió 2000 Security szervezésében. Fegyvervizsgára felkészítés. RÉSZLETFIZETÉS. MUNKALEHETÕSÉG. Érdeklõdni: 06 (25) , 06 (20) Kálozon felújított 2 szobás családi ház Ft, Sárbogárdon fõútvonalon családi ház mûködõ üzlettel Ft. Tel.: 06 (30) Kétszobás lakás kiadó az Ady-lakótelepen, Sárbogárdon, hosszú távra. Tel.: 06 (30) ( ) Szobafestõ-mázoló- és tapétázó szakra jelentkezõ tanulók gyakorlati oktatását vállalom térítésmentesen a 2005/2006-os tanévben. Festõ-mázoló szakembert felvennék. Magyar László vállalkozásvezetõ, telefon 06 (25) , 06 (20) ( ) 91-es Opel Astra 1,6-os benzines, 5 ajtós eladó. Irányár: Ft, telefon 06 (20) ( ) Árpád-lakótelepen lakás kiadó. Tel.: 06 (20) ( ) Ingatlanát eredményesebben szeretné eladni, elcserélni? Hívjon, segítünk! Tel.: 06 (70) ( ) Háromszobás erkélyes lakás eladó az Árpád-lakótelepen. Tel.: 06 (30) ( ) Árpád-lakótelepen 3 szobás, erkélyes, saját pincével rendelkezõ lakás eladó. 06 (20) , 06 (25) ( ) Díszgalambok kb. 30 db(páva, debreceni pergõ, magasszállók ) igényes helyre ingyen elvihetõk. Tel.: 06 (20) Sárbogárdon, Árpád u. 17. sz. alatt 130m 2 -es kétszintes családi ház garázzsal, 57%-os készültséggel eladó, ill. elcserélhetõ. Irányár: 10 millió Ft. Tel.: 06 (20) ( ) Visszavásárolnám elveszett Sony Ericson T230-as telefonomat, illetve SIM-kártyámat. A becsületes megtaláló kérem értesítsen a 06 (70) es telefonon. Lakáscélú és szabad felhasználású forint, euro, CHF hitelek, hitelkiváltás, szoc.pol., vállalkozói hitelek, tõkepótló hitelek, személyi kölcsönök, Széchenyi-kártya, illetve megoldások BÁR-listások részére is. Idõpontegyeztetéssel a 06 (20) es telefonon. ( ) Hitelügyintézéshez jól felkészült, közép vagy felsõfokú végzettséggel rendelkezõ munkatársat keresünk. Idõpontegyeztetés a 06 (20) es telefonon. ( ) Használt cserép eladó; számítógép javítás, telepítés, karbantartás; házi zsír eladó Dobó I. u. 10. Tel.: 06 (30) ( ) Kertes családi ház Sárszentmiklóson eladó. Tel.: 06 (30)

19 Bogárd és Vidéke február 3. HÍREK, ESEMÉNYEK 19 Garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult Ny. L. T. cecei lakos ellen. Nevezett január 22-én, 21 óra körüli idõben Cecén, a Jókai utcában lévõ Gála sörözõben szóváltást követõen késsel hasba szúrta K. N. helyi lakost, aki ennek során könnyû sérülést szenvedett. Ezt megelõzõen a délutáni órákban lakásán feleségét is több alkalommal bántalmazta. A gyanúsítottat kihallgatása után õrizetbe vették. Lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki január 21-re virradóra F. J.-né Sárbogárd alatti lakos hátsó gazdasági udvarába behatolt, és onnan eltulajdonított 1 db vas vályút, mely értéke kb Ft. Lopás bûntettének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki január 21-én, Sárkeresztúron, a Felsõnyilas dûlõúton lévõ, R. J. tárnoki lakos borospincéjébe behatolt, és onnan dunyhapaplant, konzervet, szalonnát, különféle italokat tulajdonított el. Lopási kár kb Ft, rongálási kár kb Ft. Garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult A. G. sárbogárdi lakos ellen, aki január 23-án, 1.50 órakor Szabadegyházán, az Ady E. úton lévõ Faház kocsma elõtt egy elõzetes szóváltást követõen F. P. sárosdi lakos személygépkocsijának oldal-ablaküvegét kitörte. Az okozott kár kb Ft. Okirattal való visszaélés vétségének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen. G. Zs. sárbogárdi tanuló feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki január 23-án, a sárbogárdi MÁV-állomáson eltulajdonította irattárcáját, melyben különféle iratai és Ft készpénz volt. Az iratokat másnap a sértett visszakapta (a vasúti postaládába dobták be), így a kár Ft. Lopás bûntettének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki január 25-re virradóra, Szabadegyháza, Közép-pusztán található Fáma Farm Kft. csirketelepének istállójába behatolt, majd onnan eltulajdonított 1 db fûkaszát, mellyel kb Ft-os kárt okozott, míg a rongálási kár kb. 500 Ft. Lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki január 22-én, óra közötti idõben eltulajdonította T. M. sárbogárdi lakos tárcáját a sárbogárdi COOP ABC pultjáról, melyet ottfelejtett. A tárcában voltak személyes iratai, okmányai, Ft készpénz, OTP-bankkártya PIN-kóddal együtt, melyrõl még aznap Ft-ot Simontornyán le is vettek. Lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen. P. I.-né nagylóki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki január 25-re virradóra lakásának melléképületébõl eltulajdonított 1 db kakast, 14 db tyúkot (miután fejüket levágta), mellyel kb Ft kára keletkezett. Lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettesek ellen, akik január 26-án, a délutáni órákban megjelentek S. Gy.-né sárbogárdi lakos lakásán, majd a figyelmét elterelve, onnan arany ékszereket tulajdonítottak el. A lopással okozott kár kb Ft.

20 20 NYÍLT TÉR február 3. Bogárd és Vidéke Nyílt tér Sikerült! Ma még igen. Nagyon fegyelmezetlenül közlekedünk. Városban élünk, de figyelembe kellene vennünk, hogy a gyaloglás helyett sokan választjuk a közlekedésben a kerékpározást. Ki is van jelölve az úttesten a kerékpársáv, de nem veszik figyelembe az autósok. Ez úton üzenem a sofõröknek, hogy én, és sok hasonló korú anyuka biztosan félreálltunk elõlük, amikor még nem olyan régen biciklizni tanultunk. A KRESZ (Közlekedésrendészeti szabályok) ugyanis, mindenkire vonatkozik!! Jobbra elõzésrõl nem tesz említést. Két autós nem tudta kivárni, hogy beforduljon az elõttük álló autó, majdnem elütöttek. A sárgával jelölt csíkon átment még a járdára is felhajtott, félrelökve elhúzott. Csak azért nem estem el, mert még volt annyi lendület a bicikliben, hogy, a padkán átguruljon. Szerencsére le is tudtam ugrani. Képzeljük csak el, ha olyan anyuka jár így, aki két gyerekkel megy az óvodába vagy az iskolába. A szabályok be nem tartása egyszer tragédiát okozhat, vissza nem fordítható következményekkel. Igaz sok mindent megengedhet magának bárki, de nem biztos, hogy használ! Mi lesz velünk? Mennyi az a sok, amit engedélyezhetünk magunknak? Egyik reggel bemondták a hírekben, hajléktalanok tüzet raktak, két társuk halálát követelte a szabadtéri melegedés. A Városligetben történt az eset, Budapesten. Legelsõ gondolatom az volt, hogy milyen ötletesek, összehordták a tûzrevalót, talán közösen körbe is ülték. További gondolataim már menõben másfelé vittek. Tudom, sokak megköveznének, amit gondoltam, mert kontrolálatlanul mindent megengednek maguknak. Sokan jól érzik magukat a civilizáció peremén. Harminc éve még Budapesten dolgoztam. Ott találkoztam egy férfival és a barátnõjével mellesleg a nõ végzett óvónõ volt,akiket kirúgtak, mert nem jártak rendszeresen dolgozni. Alkalmi munkások lettek. Szánakozással gondolok rájuk, mert nekem sem volt kellemes fél ötkor kelni minden nap, hogy reggel elmenjek dolgozni. Szerénytelenség nélkül írom, nem akárhogyan, hiszen mindig kaptam prémiumot, még jutalmat is. A szabadság a munkában eltöltött idõ után növekedett tõl már elõ is jegyezték, hogy mikor aktuális kivenni. Volt olyan hónap, amikor 31 napot dolgoztam. Arról tudtam, hogy vasárnap van, hogy ketten voltunk a sofõrrel a buszon. Mi is kellett ahhoz, hogy helyreálljon az ember? Rend, belül a lelkekben és kívül a világban. Most túl sok a rendetlenség, amit szabadságnak neveznek. Igen, ez szabadság önmagunk és környezetünk pusztítására. Ezen kellene változtatni! Nem kellene megengedni, hogy csaknem korlátlanul droghoz, italhoz jussanak még a gyerekek is, hogy ne legyen semmi következménye, hogy valaki nem dolgozik. Aki pedig mégis munkához jut agyonhajtja magát másképp utcára kerül. Lelkiismeretlen ügyvédek segítségével ne lehessen kitúrni a lakás-maffiózóknak minden következmény nélkül hajlékukból a hiszékeny embereket. Miért nem vonják felelõsségre a kis-és nagy rablókat? Ebben a nagy szabadosságban az a legborzasztóbb, hogy nincs az emberekkel szemben igazi követelmény és nincs igazi védelem sem. Minden hamis. Csillogó fények az áruk világában és mérhetetlen nyomor a lelkekben. Sok dolgozó kortársam méltán várja az öregségi nyugdíját, amit sajnos nem kívánságra fognak folyósítani, hanem a munkában eltöltött idõ után. Reméljük, leszünk egypáran, akiket otthon fog találni a postás, a várva várt napon. De ugyan lesz-e még élhetõ világ akkor a számunkra? Vagy minket is az utcára dobnak mint magatehetetlen, használhatatlan lomot? Heksziné Balesetveszélyes körforgalmak Köszönöm! Heksziné Köszönet annak a kedves embertársamnak aki az adókártyámat megtalálta, és leadta a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében! Dömötör Attiláné Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. NÉMETH ISTVÁNNÉ szül.: Papp Zsófia Sárbogárd, Kossuth u. 58. szám alatti lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése február 4-én, pénteken, 13 órakor lesz a Huszár temetõben. Gyászoló család A közúti forgalom növekedésével nem törvényszerû, de sajnos velejárója a közúti balesetek egyre növekvõ száma. Ez alól nem kivétel a nagy átmenõ forgalmat is lebonyolító megyei és városi úthálózat sem. Az mindenki számára szembetûnõ, hogy épülnek az elkerülõ utak, és gomba módra szaporodnak a körforgalmak. Székesfehérvár városában ez idáig tizenkét körcsomópont épült, sajnos építészetileg egymástól nagyon eltérõ módon. Az talán magyarázatra szorulna, hogy miért épülnek a Fiskális-Pozsonyi útihoz hasonló mini körforgalmak. Az autósok bizonyára jobban szeretik az egysávos utakat, mert a forgalmi helyzet könnyen felismerhetõ és minimális a baleseti veszély. Viszont a többsávos párhuzamos közlekedésre is alkalmas körforgalomban nagy a kockázat és a balesetveszély, elsõsorban annak elhagyásakor. Most ebben az új helyzetben több sávon mehetünk be és hajthatunk ki. Ennek a gyakorlati végrehajtását sokan sajátos módon értelmezik. Nem árt tudni, a belsõ sávból a második lehetõségnél kihajtani szándékozó vezetõ irányjelzés elõtt köteles meggyõzõdni az igénybe venni kívánt forgalmi sáv forgalmáról. Irányjelzés után a forgalmisáv-változtatást akkor kezdheti meg, ha az igénybe venni kívánt forgalmi sávban külsõ sáv haladó jármûveknek elsõbbséget adott. Továbbá a körforgalmat elhagyó jármûvet is menetirány-változtatónak kell tekinteni, és így ezt a mûveletet is irányjelzéssel jelezni kell. Teljesen rendhagyó, hogy a Seregélyesi úton a körcsomópontban az elmúlt évben tizenhárom, jelentõs anyagi kárral járó közúti baleset történt. Csökkenne a veszélyhelyzet, ha a sávokat felezõvonal választaná el. Több EU-s országban ezt a szabályt alkalmazzák, azzal az eltéréssel, hogy a külsõ sávban haladó lassítással elõsegíti a körforgalom belsõ sávjából kihajtani szándékozót. Nekünk magyaroknak a felzárkózás érdekében sokat kell még tenni azért, hogy javuljon a közúti közlekedés morális állapota. Szigeti Sándor KRESZ-Oktató Bt.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Csikja Sándorné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke A RENDEZVÉNY KIEMELT TÁMOGATÓI:

A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke A RENDEZVÉNY KIEMELT TÁMOGATÓI: A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke Dr. Solti László, a Szent István Egyetem (SZIE) rektora Dr. Gémesi György, Gödöllô Város Polgármestere

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben