Báthory István Elméleti Líceum. II. Gazdasági Esettanulmányverseny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Báthory István Elméleti Líceum. II. Gazdasági Esettanulmányverseny"

Átírás

1 Báthory István Elméleti Líceum II. Gazdasági Esettanulmányverseny április 3.

2 A II. Gazdasági Esettanulmány-verseny támogatói: Báthory István Elméleti Líceum Báthory 1970 csoport Rulmenþi Suedia Kft. Tip-Top Panzió-Vendéglõ Marosvásárhely A verseny szakmai támogatója: a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete Szerkesztõbizottság: Balázs Bence, Káptalan Erna és Páll Gyöngyvér 2

3 Új Szivadar-keringõ Én vagyok a Szivadar, Hiszen tetszik tudni, Tudományban ki akar Velem versenyt futni? Aki akar, megjárja, Tartom a rekordot, Szivadarnak nincs párja, Aranyérmet hordok. Tóth Árpád S tudják-e, hogy mi is lesz Mindennek a vége? Hát errõl is referál E közgazdász-gége. Vége az lesz, hogy önök Sorra megpukkadnak, Nekem viszont a kormányok Tán egy ordót adnak. 3

4 II. gazdasági esettanulmány verseny a Báthory István Elméleti Líceumban A Báthory 1970 csoport és a Báthory István Elméleti Líceum hagyományteremtõ szándékkal megszervezi a II. gazdasági esettanulmány versenyét Gazdasági tervezés válság idején és az azt követõ idõszakban címmel. A verseny a Báthory-napok keretében zajlik. Célja: a diákok gazdasági kezdeményezésének, vállalkozói kedvének ösztönzése. A részvétel feltételei: a versenyre az Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Brassai Sámuel Elméleti Líceum, a Kolozsvári Református Kollégium, a János Zsigmond Unitárius Kollégium, az Onisifor Ghibu Elméleti Líceum és a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum X-XII osztályos diákokból álló 3 tagú csapata (összesen 6 csapat) nevezhet. A Báthory István Elméleti Líceum, mint házigazda, hat 3 fõs csapattal vehet részt a versenyen. Minden csapat egy általa választott csapatnévvel, jeligével vesz részt a versenyen. A verseny lebonyolítása: a verseny két fordulós. Az elsõ fordulóban a csapatoknak egy makrogazdasági témájú esettanulmányt kell feldolgozniuk (amelyet jelen felhíváshoz mellékelünk) a megadott szempontok alapján (terjedelme megközelítõleg 2000 karakter). Az esettanulmányt a versenyzõknek február 20-ig kell eljuttatniuk a Báthory István Elméleti Líceum titkárságára nyomtatott formában és elektronikusan CD-re írva. A beérkezett elemzéseket szakmai bizottság értékeli, amelynek tagjai a Báthory 1970 csoport, egyetemi és középiskolai oktatók és gyakorló közgazdászok.a verseny második fordulójában a versenyzõ csapatok Üzleti tervezés és finanszírozási források válság idején és az azt követõ idõszakban címmel 5 oldalas (A4-es oldal, max karakter, min karakter) önálló üzleti tervet kell bemutatniuk (nyomtatott formában és PowerPoint-bemutatóval), 10 perces idõkeretben. A dolgozatok egyetlen értékelési szempontja a megvalósíthatóság. A helyszínen a 3 fõs csapatok 10 perces prezentációt mutatnak be, majd 5 perces idõtartamban a zsûri tagjai kérdéseket tesznek fel a bemutatóval kapcsolatban. 4

5 A prezentációkhoz szükséges mûszaki felszerelést a Báthory István Elméleti Líceum biztosítja. A csapatok végsõ rangsorolását a két fordulóban szerzett pontok összege határozza meg. A döntõ idõpontja: április 3., a Báthory napok alkalmával. A döntõ helyszíne: a Báthory István Elméleti Líceum díszterme. A verseny díjai: A gazdasági verseny támogatóinak szándékával összhangban két kategóriájú (de azonos értékû) díjat hirdetnek meg a verseny szervezõi: I. kategória: I. díj: 300 lej/csapat II. díj: 240 lej/csapat III díj: 180 lej/csapat II. kategória: a verseny szervezõi még három különdíjat osztanak ki, az általuk meghatározott szempontok alapján: I. különdíj: 300 lej/csapat II. különdíj: 240 lej/csapat III különdíj: 180 lej/csapat A közönségnek lehetõsége van az összes versenyzõ csapat közül kiválasztani az általa legjobbnak ítélt csapatot, amely 50 lej értékû közönségdíjban részesül. A verseny támogatója a 41 évvel ezelõtt végzett egykori 11-es számú Líceum, ma Báthory István Elméleti Líceum XII. B. osztálya és két vállalkozó. A verseny szakmai támogatója: a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete. A verseny szervezõi: Báthory 1970 csoport, Báthory István Elméleti Líceum és Páll Gyöngyvér tanárnõ. Tímár Ágnes, a Báthory István Elméleti Líceum igazgatója Székely Imre, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet oktatója, az Értékelõ Bizottság elnöke 5

6 Válságmenedzselés diákszemmel 6 Gondolj merészet és nagyot És tedd rá az életed Vörösmarty Mihály A diák csereprogramok, a külföldi utazások, a különbözõ nemzetközi versenyeken való részvételek mind gazdagítják a fiatalok tapasztalatait. A családi életükben közvetítõdnek a hazai gazdasági életnek a rezdülései, hullámzásai. Nyitott szemmel járva a világban a fiatalok öszszehasonlítják a különbözõ országok lakóinak életmódját, a gazdasági fejlettségi szintjét. Felhasználva az iskolában tanultakat, a különbözõ információs forrásokból szerzett ismereteket és a mindennapi élményeiket, empirikus és a rendszerezett ismeret szintjén megfogalmazzák a véleményüket. A Báthory István Elméleti Líceum által szervezett II. esettanulmány-verseny szervezõi azt a célt tûzték ki, hogy ösztönözzék a diákok kezdeményezõképességét, a vállalkozó kedvét. Érdekes nyomon követni, miként gondolkodnak a éves közép iskolások a világgazdaság, illetve a hazai gazdasági élet kérdéseirõl, hogyan értelmezik a jelenlegi válsággal kapcsolatos kérdéseket, hogyan képzelik el a döntési helyzetben levõ állami és tanácsadó testületek által kidolgozott programokat és gazdasági mechanizmust. A jelenkori világgazdasági válságra, az országok kormányainak válságmenedzselésére világhírû közgazdászok, egyetemek keresnek optimális megoldást. Rendkívül komoly próbát jelent tehát a éves fiatalok számára, hogy e kérdésekkel kapcsolatban megfogalmazzák álláspontjukat, illetve megoldási javaslatokat fogalmazzanak meg. A válságmenedzselés diák-szemmel jelzi, hogy a fiatalokat érdekli a probléma, van a kérdéssel kapcsolatban véleményük. A merész, kritikai gondolkodás, a megoldások keresése aktívabb hozzáállást eredményezhet, amely a közeljövõben komoly szellemi tõkét jelent a társadalom számára. A II. gazdasági esettanulmány-verseny nem véletlenül került Az iskola másképp rendezvénysorozatba. Ezen a versenyen valóban más-

7 képp is lehet problémát megoldani, mint ahogy a tanórákon történik. Miért másképp? A II. gazdasági esettanulmány-verseny 2 fordulós. Az elsõ fordulóban a versenyzõknek makrogazdasági elemzést kell végezni. A versenyzõk a Sárkányföld problémái a XXI. század hajnalán címû esettanulmányra keresik a megoldást. Egy gazdaságilag viszonylag jól fejlett országban, a fiktívnek nevezhetõ Sárkányföldön gazdasági egyensúlytalanság keletkezik. Ha a kormány nem talál megfelelõ megoldási csomagot, államcsõd következhet be. A versenyre jelentkezett 3 tagú csapatok jeligével ellátott dolgozatukban Sárkányföld kormánya számára fogalmaztak meg megoldási javaslatokat annak érdekében, hogy az ország elkerülje az államcsõdöt. A csapatoknak a dolgozat megszerkesztése során sajátos munkastílust kellett kialakítani. Nemcsak a kérdésre vonatkozó gazdasági ismereteket használhatták fel. Szükséges a különbözõ forrásokból származó információknak a saját szemüvegen keresztül történõ átszûrése ahhoz, hogy értelmezni, elemezni tudják a szöveget, és megfelelõ megoldási javaslatokat dolgozzanak ki. Mivel csapatban dolgoztak, a vélemények eltérõek lehetnek. A különbözõ nézõpontok összevetése, azoknak kritikai elemzése alapján fogalmazhatták meg következtetéseiket, megoldási javaslataikat. A gazdasági verseny elsõ fordulójára a kolozsvári magyar tannyelvû és a tordai Jósika-líceumból összesen 9 csapat jelentkezett. A diákok dolgozatait értékelve megállapítható, hogy bizonyos fokig uralják a gazdasági nyelvezetet. Nyitott szemmel járnak a világban. Képesek azonosítani a problémát, azt, hogy Sárkányföldön a költségvetési hiány eredményezte a gazdasági egyensúlytalansági helyzetet. Kiemelik azokat a tényezõket, amelyek ezt a költségvetési hiányt eredményezték. Az eset megoldásához nemcsak gazdasági ismeretre, hanem kreatív képzeletre is szükség volt. Érdekes, hogy a megoldási javaslatok megfogalmazásában érezhetõ a hazai válságmenedzselési modell hatása. Elõtérbe kerülnek a megszorító intézkedések, anélkül hogy összekapcsolnák egy jövõbeli fejlesztési 7

8 tervvel. Jó meglátásuk van viszont az államadósság, a külsõ hitelfelvétel következményeirõl. A verseny 2. fordulójában üzleti tervet kellett bemutatni, amely a különbözõ idõszakban levõ finanszírozási lehetõségekre is reflektál. Megállapítató, hogy a versenyzõ csapatoknak van bizonyos rálátásuk az üzleti életre. A dolgozatok tartalmazzák az üzleti terv elemeit: marketing, a humán erõforrás menedzselése, pénzügyi terv. A versenyzõ csapatoknak problémát jelentett az üzleti tevékenységnek folyamatban való elképzelése, a pénzügyi források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos információk pontos értékelése. Nem fordítottak kellõ figyelmet az üzleti terv megvalósítása következtében várható hatásokra sem. A verseny 2. szakaszában 8 csapat vett részt. A résztvevõk nemcsak a csapatok megoldási modelljeirõl szerezhettek információkat, hanem a leendõ kapcsolati rendszer elemeit is kiépíthették ne feledjük: a kapcsolati tõke az üzleti világ egyik fontos eleme. Összegezve, a II. gazdasági esettanulmány verseny egy olyan edzõpálya, ahol a játékosok felkészíthetik magukat. Közhelynek számít az a megállapítás, hogy a jobban felkészült, edzésben levõ versenyzõk nagyobb eséllyel nyerhetnek. Nyerni? Kivel szemben? Nem a többi szereplõvel szemben, hisz a piaci folyamatokat alapvetõen a kooperáció jellemzi, tartja fenn. A résztvevõ fiatalok képesek gyõzni. Képesek legyõzni saját kényelmüket és képesek saját magukat fejleszteni. Ezért jelenthetjük ki, hogy a végsõ rangsortól függetlenül, mindannyian nyertesek. Páll Gyöngyvér Székely Imre 8

9 Sárkányföld problémái a XXI. század hajnalán (esettanulmány) Sárkányföld kormánya az elmúlt években több olyan programot indított, amely a sárkányok általános jólétének növekedését célozza meg. Az iskolában minden kissárkány reggelit és ebédet kap, amelynek költségeit Sárkányföld állami költségvetésébõl fizetik. Több településen egészségügyi ellátó központokat építettet az állam, amelyeket különbözõ egészségügyi eszközökkel szerelt fel. Az újonnan beindított egészségügyi központokba orvosokat, ápolókat és más személyzetet alkalmazott. Ezzel egyidejûleg szorgalmazta a külföldi kapcsolatok erõsítését is, új konzulátusokat nyitott Tündérországban, Törpeországban és Boszorkaföldön. Sárkányföldön új utakat épített az állam, és igyekezett növelni az autóutak biztonságát azáltal, hogy több forgalmi rendõrt alkalmazott, akik már nemcsak nappal, hanem éjszaka is szolgálatot teljesítenek a közutakon. Az állam felvállalta, hogy minden sárkány számára a nyári hõség leküzdése érdekében úszómedencét épít a lakóhelyén. A sárkányok örültek az állam által nyújtott szolgáltatásoknak, és ujjongva dicsérték a kormányzatot. Az intézkedések bevezetése elõtt Sárkányföld állami költségvetése a sárkányok teljes bruttó jövedelmének 28%-át vonta el különbözõ adók formájában, és ezt az összeget költötték el évente. Az intézkedések bevezetése után az állam kiadásai a korábbi szinthez képest 25%-kal megemelkedtek. A növekvõ állami kiadások finanszírozása végett a kormányzat enyhe adóemelést hajtott végre, aminek következtében a bevételek 10%-kal nõttek. A fennmaradó különbséget külföldrõl felvett kölcsönbõl fizették. A külföldiek kezdetben szívesen nyújtottak hitelt Sárkányföld állami költségvetésének, mert korábban nem volt adósságuk és úgy látták, hogy a sárkányok képesek lesznek a hitelt visszafizetni. Néhány év elteltével azonban Sárkányföld adósságállománya nagy méretûvé duzzadt, és a külföldiek már nem voltak hajlandóak újabb kölcsönt adni Sárkányföldnek. 9

10 Sárkányföld kormányzata látva, hogy már nem tudja külföldi kölcsönbõl finanszírozni kiadásait saját állampolgáraitól próbált meg kölcsönt felvenni, de ez sem járt sikerrel, mert a sárkányok is féltek attól, hogy nem kapják vissza az államnak nyújtott kölcsönt. A kormány egyre nehezebb helyzetbe került, minden nap elteltével egyre kevesebb pénzzel rendelkezett és attól félt, hogy egy nap nem tudja fizetni kötelezettségeit. Ilyen körülmények között a hiányzó pénzösszeg pótlására a kormány azzal az ötlettel rukkolt elõ, hogy megkéri Sárkányföld Nemzeti Bankját, amely a Sárkányföldön forgalomban levõ fabatkát bocsátja ki, hogy nyomtasson akkora összegû fabatkát (pénzt), amennyi hiányzik a kiadások fedezése végett. Sárkányföld Nemzeti Bankja úgy döntött, hogy a kormány ezen kérését határozottan visszautasítja. Ebben a helyzetben a kormány egy négytagú független szakértõi testülethez fordult, hogy segítséget kérjen. Mivel a kormány nem volt meggyõzõdve arról, hogy a Nemzeti Bank jól cselekedett, megkérte a szakértõi testületet, hogy véleményezze a Nemzeti Bank döntését és mutassa meg, hogy milyen következményei lettek volna, ha eleget tesz a kormány kérésének. Emellett Sárkányföld kormánya arra kérte a szakértõi testületet, hogy tegyen javaslatot a kialakult helyzet kezelésére és megoldására. Összeállította: Székely Imre, a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságés Gazdálkodástudományi Magyar Intézet tanára A verseny értékelési szempontjai és a bizottság összetétele A II. gazdasági esettanulmány verseny elsõ fordulójának értékelési szempontjai a következõk: 1. Probléma azonosítása max. 2,5 pont - Sárkányföld reális problémáinak felismerése 2. Strukturált, megalapozott elemzés max. 3,5 pont - az adott csapat milyen mértékben képes logikai sémára építeni az elemzését, gazdasági nyelvezet használatával, illetve gazdasági adatok, számítások felhasználásával 10

11 3. Megoldási javaslatok max. 4 pont - reális, megfelelõ érvekkel megalapozott kifejtés A maximálisan elérhetõ összpontszám: 10 pont. Az elsõ forduló értékelését a következõ összetételû bizottság végzi: 1. Lãpuºan Éva, közgazdász 2. Ördög Béla, közgazdász, a Szabadság szerkesztõje 3. Páll Gyöngvér, szaktanár 4. Székely Imre, a BBTE szaktanára, az értékelõ bizottság elnöke 5. Valkai Ferenc, vállalkozó A II. gazdasági esettanulmány verseny második fordulójának értékelési szempontjai a következõk: I. rész: Az írott üzleti terv értékelése: 6 pont Az üzleti terv struktúrája, realitása és megvalósíthatósága: 1. az üzleti tervben szerepelnie kell: 1 pont - a tervezett vállalkozást azonosító adatoknak - a vállalkozás tevékenysége(i)nek - a vállalkozás indításának motivációja (miért azon a területen szeretnének vállalkozni a vállalkozók?) 2. marketing terv: 1,25 pont - piaci információk ismerete, termék vagy szolgáltatás jellemzõinek bemutatása, célcsoportok azonosítása, versenytársak feltérképezése, piacra való belépés stratégiája, árpolitika 3. mûködési keretek: 1,25 pont - a vállalkozás mûködésének infrastruktúrája, személyzeti keretek, beszállítók és fizetési feltételek 4. pénzügyi terv értékelése 1,5 pont - gazdasági költségek számítása (fix- és változó költségek azonosítása), árbevétel becslése, mûködési eredményszámítás, cash-flow kimutatás 5. Az üzleti terv formai feltételeinek való megfelelés: 1 pont - terjedelem, nyelvezet és nyelvhelyesség, formázás, külalak II. rész: Az üzleti terv bemutatójának értékelése: 3 pont 1. A bemutató értékelése: 2 pont - a verbális és nonverbális kommunikációs készség, a bemutató 11

12 meggyõzõereje, a csapattagok magabiztossága, a releváns információk bemutatása, a csapatmunka mértéke 2. A feltett kérdésekre adott válaszok: 1 pont - a csapattagok helyzetjelenléte, saját álláspont megvédése A maximálisan elérhetõ összpontszám: 10 pont (9 pont + 1 pont hivatalból). A második forduló értékelését a következõ összetételû bizottság végzi: 1. Imecs Veronika, közgazdász 2. Lãpuºan Éva, közgazdász 3. Mezei Magda közgazdász 4. Ördög Béla, közgazdász, Szabadság szerkesztõje 5. Páll Gyöngvér, szaktanár 6. Szász Levente, a BBTE szaktanára 7. Székely Imre, a BBTE szaktanára, az értékelõ bizottság elnöke 8. Timár Ágnes, Báthory István Elméleti Líceum igazgatónõje 9. Valkai Ferenc, vállalkozó 12

13 Lotusz csapat: Miklós Enikõ, Varga Hilda, Dezsõ Erika Onisifor Ghibu Elméleti Líceum Tisztelt sárkányföldi kormányzat! A szakértõi testület véleményezése a Nemzeti Bank döntésére vonatkozóan, valamint javaslatai a kialakult helyzet megoldására A probléma meghatározása: A sárkányföldiek általános jólétét növelõ programok által a kormány túl sokat költekezik olyan luxuscikkekre és szolgáltatásokra, amelyeket a sárkányföldiek nem engedhetnek meg maguknak. Miután az adónövelés nem fedezte költségeiket, külföldi kölcsönökhöz folyamodtak a különbség törlesztésére. Ezt meg is kapták egy ideig, csakhogy közben az adósságuk akkorára duzzadt, hogy a külföldiek többet nem voltak hajlandók hitelezni. Továbbá a kormány saját polgáraitól sem tudott kölcsönözni, mert õk sem bíztak abban, hogy kölcsönadott pénzüket visszakapnák. Sárkányföld problémája tehát a költségvetési hiány. Azaz az állam többet költ, mint megengedhetné magának. A kényelmes környezet kialakításáért egyszerre túl sok tervbe fektet be. Ennek következtében nagyobb a kiadásuk, mint amekkora a bevételük. Kötelezettségeik fizetése egyre nagyobb gondot okoz, és megtörténhet, hogy egy szép nap lehetetlenné válik. A Nemzeti Bank döntésének elemzése: A sárkányföldi kormány ebben a nehéz helyzetben rukkolt elõ azzal az ötlettel, hogy megkéri a Nemzeti Bankot, nyomtasson olyan mennyiségû pénzt, amely hiányzik a kiadások fedezése végett. Javaslatát azonban a Nemzeti Bank határozottan visszautasította. Mint szakértõi testület, támogatjuk a Nemzeti Bank által hozott határozatot. A pénzkibocsátást, a pénz mennyiségének növelését, mi is csak látszatmegoldásnak találjuk. Valójában a túlzott mennyiségû pénzkibocsátás egyensúlyzavart hoz létre, amely következtében infláció keletkezik. Ez az árak általános növekedésében és a vásárlóerõ csökkenésében nyilvánul meg. 13

14 A szakértõi testület javaslatai a kialakult helyzet megoldására: Mivel a probléma a költségvetési hiány, amit nem tudunk fedezni, szükségesek bizonyos megszorítási intézkedések. Csak azokat a befektetéseket (költekezéseket) kell fenntartani, amelyeket meg tudunk engedni magunknak, finanszírozni tudunk, és ami az ország fejlõdését elõidézi. Ideiglenesen le kell mondanunk a legtöbb jóléti intézkedésrõl. Amenynyiben az ország gazdasági helyzete megengedi, tekintettel kell legyünk az általános jólét növelésére, de tanulva a hibákból, nem szabad többet fejetlenül költekeznünk. Megszorítások: Az egyik megszorítás irányulhat az állami alkalmazottak számának csökkentésére. Így például csökkenthetnénk a forgalmi rendõrök számát. A közutak biztonsága fontos, de a közlekedésbõl a rendõröket nagymértékben helyettesíteni lehet közlekedési táblákkal, mert ezek sokkal praktikusabbak, és fizetést sem kell adni nekik. Éjjel a forgalom kisebb, ezért nem szükséges, hogy a forgalmi rendõrök éjjel is szolgálatot teljesítsenek. Másodszor az otthoni medencéknek több hátránya van, mint haszna, hisz a befektetés sok pénzt igényel, és ezt jelenleg az állam nem engedheti meg magának. Ezek nélkül eddig is megvoltak a sárkányok. Ha nagyon melegük van a sárkányoknak, egészségügyileg ajánlott a meleg tea, és a meleg zuhany. Egy másik intézkedés, amit vissza kellene vonni vagy le kellene csökkenteni a rá költött összeget, az a kis sárkányoknak osztott étel az iskolákban. Bár dicséretes intézkedés, az ország jelenleg nem engedheti meg magának. Úgy gondoljuk, a szülõk képesek helyettesíteni ezt a szolgáltatást saját erejükbõl szendvicsekkel, vagy más otthon készített, illetve vásárolt ételekkel. Fenntartható költekezések: Az egészségügyi szolgáltatás az ország javát szolgálja, amihez nem kell hozzányúlni, hisz jó orvosra mindig szükség van, és betegek mindig lesznek. Az utak építését folytatni kell, mert ez az ország fejlesztési stratégiájához tartozik. Fontos, hogy minél több helység legyen egymással kapcsolatban. Az autópálya is a sárkányföldiek javára szolgál, mert így 14

15 könnyebben és többen utazhatnak hozzájuk rövid idõ alatt. Így növekedne az ország turizmusa, aminek következtében növekedni az ország jövedelme is. A külföldi befektetõk Sárkányországba érkezése ugyancsak elõnyére válna az országnak. A külföldieket az infrastruktúra által is be lehet csalogatni, ide tartozik például az utak minõsége. Ugyanakkor a fizetések alacsony szintje is igen vonzó lehet egy külföldi cégnek. Ha az országban a gazdasági helyzetbõl adódóan kicsik a fizetések, akkor a külföldi cég se kénytelen sokkal több pénzt adni a munkásoknak, ami a cég számára elõnyt jelent. Az ország elõnye a külföldi befektetõkbõl, hogy újabb munkahelyeket teremtenek, másfelõl, hogy adót fizetnek az államnak, ami által gyarapszik az állam pénze, és így lesz lehetõség befektetni a kívánt tervekbe. Ha az adókból több pénz folyik be az államkasszába, akkor költekezni is többet tud. Így a cégeknek is több munkájuk lesz, újabb munkahelyeket tudnak teremteni. Továbbá nõhet a bér is, ami következtében nõ a kereslet. És ha van kereslet, akkor többet lehet termelni, és így nõ a profit, az adók által pedig nõhet az állami bevétel. És innen minden kezdõdik elölrõl. A munka nélkül maradt sárkányok (például forgalmi rendõrök) átszakosítását az államnak kell támogatnia, olyan szakterületekre, amelyek munkaerõt tudnak felszippantani akár alkalmazás által, akár önálló foglalkozás (például mezõgazdaság) által. Tisztelettel: A Független Szakértõi Testület R2G csapat: Albert Lóránd, Gere Attila és Kovács András-Botond Báthory István Elméleti Líceum Javaslatok Sárkányföld kormánya több olyan programot indított el, amely a sárkányok életét pozitívan befolyásolta. Ezek közé sorolhatjuk, hogy minden kissárkánynak ingyenes ételt biztosítanak az iskolában. 15

16 Emellett az állam több településen egészségügyi központokat létesített, amelyeket a legkorszerûbb mûszerekkel látott el. Mivel ezek a központok csak szakképzett munkaerõ foglalkoztatásával mûködhetnek, az állam több sárkánynak is munkahelyet biztosított. Az utak építése és a külföldi kapcsolatok erõsítése fejleszti Sárkányföldet. Az utak biztonsága érdekében több forgalmi rendõrt helyeztek el a közutakon. A nyári hõség leküzdése érdekében a kormány minden sárkány lakóhelyére épített egy úszómedencét. Ezek a fejlesztések és módosítások mind a kormány számláját terhelték, viszont a társadalom javára szolgáltak. Az intézkedések Sárkányföld infrastruktúráját fejlesztették, így a sárkányok morálja is emelkedett, és mindenben támogatták a kormányt. A fejlesztések elõtt a kormány Sárkányföld lakói bruttó jövedelmének 28%-át vonta le adók és illetékek formájában, hogy fedezni tudja a kiadásokat. A tervek gyakorlatba ültetésének elkezdése után sárkányföld kiadásai megemelkedtek, és ezért a kormány 10%-os adónövelést vezetett be. Az infrastruktúra és az életszínvonal növelésével a vezetõség Sárkányföld hírnevét is növelte. A sárkányok boldogak, és ezt látván többen kívánnak majd beköltözni az országba. A lakosságnövekedés az államháztartási bevételeket is látványosan növeli, ezért hosszabb távon megérte a befektetés. Viszont, mivel az állami kiadásokat még a jövedelemadó növelésével elért nagyobb adóbefizetések sem fedezték, külföldi hiteleket vettek fel, hogy biztosíthassák a befektetésekhez szükséges tõkét. Azonban az állam kiadásai a vártnál sokkal nagyobbak lettek, ezért az adósság egyre csak növekedett, mígnem már a külföldiek se voltak hajlandóak újabb kölcsönt adni, mert féltek, hogy nem kapják vissza a pénzüket. Ezen problémák megoldására a kormány a Sárkányföldi Nemzeti Bankhoz fordult segítségért, hogy nyomtasson nagyobb címletû fabatkát, az állami adósságok törlesztése céljából. Mivel Sárkányföld Nemzeti Bankja ellenzi a fabatkák nyomtatását, az állam képtelen fejlõdni. Az állam képviselõi viszont úgy gondolják, a fabatka (pénz) kibocsátás elmaradásával az államháztartási kiadások nagymértékben lecsökkennének a jövõben, nem lenne pénz az újításokra és a polgárok elégedetlen- 16

17 sége lassan megnõne. Ez viszont Sárkányföld hírnevén rontana, és a befektetések nem lennének teljes mértékben kihasználva. Megoldás lenne, ha a bank egy bizonyos összeg nyomtatásával fellendítené a gazdaságot, a külföldi kölcsönöket kifizetnék, így az nem halmozódna fel, és nem kell majd arra is pénzalapot elkülöníteni az állami költségvetésbõl. Ez jobb fényt vetne Sárkányföldre és fellendítené a gazdaságot, növelvén a külföldi befektetõk bizalmát. Az állam nem kényszerülne további kölcsön felvételére, az eddigi befektetések nagymértékben eleget tennének a lakosság igényeinek, a továbbiakban pedig erõfeszítéseket kellene tenni annak érdekében, hogy csak az államháztartási bevételbõl gazdálkodjanak, ami növekedni fog a lakosság számának növekedésével. Másrészt, ha az állam képes lenne több munkahelyet létesíteni, gyárakban, irodákban stb. ahol sok sárkányt lehetne foglalkoztatni, és leginkább külföldi cégekkel kötne szerzõdést, akkor a sárkányok jövedelme is megemelkedne, és ezzel az állam bevétele is növekedne. Úgy véljük, ezeknek a javaslatoknak a gyakorlatba ültetésével Sárkányföld néhány éven belül ki tudna lábalni a jelenlegi problematikus helyzetébõl. Apáczai Consulting csapat: Tlasadze Orsolya, Rácz Tímea, Kerekes Bálint Apáczai Csere János Elméleti Líceum Sárkányföld gazdasági problémáinak megoldása javaslatok Szakértõi testületünk úgy véli, hogy Sárkányföld Nemzeti Bankja helyesen döntött, amikor visszautasította az állam azon kérését, hogy a kötelezettségek kifizetésére bizonyos mennyiségû fabatkát gyártson. Lévén, hogy Sárkányföld jelentõs összegekkel tartozik külföldi hitelezõinek, nagy mennyiségû pénzgyártásról lenne szó. Ezáltal a pénzpiacon forgó fabatka értéke felhígulna, drasztikusan csökkenne a fabatka felvásárlóereje, így fellépne az infláció, növelve az árakat és csökkentve az állami szektorban dolgozó sárkányok fizetésemelési lehetõségeit. 17

18 Megvizsgálva Sárkányföld pénzügyi helyzetét, szakértõi testületünk több bevétel-növelési stratégiát is kigondolt. Sárkányföld legfõbb célja a befektetõk bevonzása kell, hogy legyen. Ehhez viszont az államnak ki kell alakítania azt a kedvezõ környezetet, amelyet a befektetõk igényelnek. A befektetõk számára fontos a pénzügyi stabilitás, ami minél kisebb inflációt és a pénznem erõsödését jelenti (éppen emiatt is rossz döntés lenne a fabatka nyomtatás). Fontos kritérium a politikai stabilitás is, így az állam országházának tevékenységét is ellenõrizni kellene olyan módon, hogy stabil politikai helyzet alakuljon ki. Ezek által a befektetõk hajlandók lennének a tõkebefektetésre, ami tõkeáramlást, termelést és munkahelyeket jelentene a sárkányok számára, mindez pedig állami bevételeket hozna. Az állami bevételek fokozására ajánlott a jövedelem és profit progresszív módon való adózása. Az állam nyereségességéhez fontos elérni azt, hogy a külkereskedelmi fizetési mérleg legyen pozitív, és azt, hogy a letétek kamatlába (fabatkában) nagyobb legyen, mint az inflációs ráta. Szintén jó módszernek véljük a veszteséges állami vállalatok privatizálását is, befektetõk által. Az államnak nem csak külföldi befektetõk bevonzására kell törekednie, hanem Sárkányföld állampolgárait is megcélozhatja a privatizálás érdekében. A már meglévõ vállalkozások fellendítésére a vállalkozó sárkányoknak tanfolyamokat is tarthatnak, hogy tevékenységük hatékony lebonyolításához tudjanak vissza nem térítendõ támogatásokat lehívni az Egyesült Meseföld részérõl. Pénzalapok lehívásának érdekében, Sárkányföld kormánya is folyamodhatna hasonló támogatásokhoz, különbözõ projektjeinek megvalósításához. Ha rövid távon mégis hitelre van szüksége az államnak, kötvényes hiteleket kérhet a sárkányoktól. Az államnak volt már egy ilyen jellegû próbálkozása, ám a sárkányok féltek, hogy nem kapják vissza pénzüket. A sárkányok bizalmát növelni kellene, viszont ehhez az országban nem célszerû több adóemelés eszközlése, továbbá javítani kell az ország imázsát és megnövelni presztízsét. Végül, mint bevétel-növelési módszer, gondoltunk (és erõteljesen 18

19 ajánljuk) a turizmusba való befektetésre. Reklámozni kell Sárkányföld nevezetességeit, látványosságait és minél több sárkányt vagy törpét, tündért és boszorkát (az Egyesült Meseföld állampolgárait) ösztönözni arra, hogy az ország turisztikai és vendéglátói szolgáltatásait igénybe vegyék. Tehát a turizmus ösztönzésére, fellendítésére is fontos felfigyelni és stratégiákat kieszközölni. Mivel Sárkányföld kormányzata megoldásképtelen intézkedései negatív egyenleghez vitték az állam kasszáját, és külföldi illetve banki hitelezésre nem számíthatott, a kialakult helyzet megoldására és kezelésére a kormánynak az alábbi költségcsökkentõ eljárásokat kellene foganatosítania. Elsõsorban, az államnak le kell mondania az úszómedence építési akcióról, amely óriási költségeket jelent az állam számára. Az állampolgárok jólétét nyári forróság esetén elsõsegélynyújtási központok által kellene biztosítani, amelyek mûködtetési feltétele az, hogy a levegõ hõmérséklete 30 C fölé emelkedjen. Egy ilyen jellegû rendszer kialakítása természetesen költségekkel jár, ám ezek mértéke jóval kisebb. Továbbá az új autóutak biztonságához nem szükségszerû éjszakai rendõröket alkalmazni, hanem lakónegyedi civil õrszolgálatokat kellene alakítani. Ez azt feltételezné, hogy civil állampolgárok önkéntesen õrszolgálatot vállalnak, amelyet kisebb-nagyobb csoportokban visznek véghez. Egy másik költségcsökkentõ módszer az állam által indított étkezési program átszervezése. Jelenleg ennek célja a kis sárkányok jólétének biztosítása, ami rövid idõn belül kiürítené az államkasszát, és ez egyértelmûen vezethet a program megszûnéséhez is. Ezért ésszerû lenne a reggeli mellett az ebédet csak azoknak a sárkányoknak biztosítani, akik anyagi vagy szociális szempontból hátrányos helyzetben élnek. Mindezen javaslatok figyelembe vételével Sárkányföld gazdasági helyzete már rövid idõn belül javulna, emiatt ajánljuk ezek alkalmazását a közeljövõben az ország vezetési politikájában. Fontos a költségcsökkentés, ám fontos az állami költségek stabilizálása és az államkaszsza pozitív egyenlegének megtartása is. 19

20 Egymillió Euró csapat: Andacs Zsolt Levente, Makkai Hanna Borbála és Kismihály Róbert Báthory István Elméleti Líceum Sárkányföld problémái a XXI. század hajnalán Sárkányföld problémái a költségvetési hiányból adódtak, mivel vezetõi nem tartották szem elõtt az államháztartási kiadások és a bevételek egyensúlyát. Így a kiadás sokkal nagyobb lett, mint a bevétel. A bevétel növekedésének érdekében a kormány adóemelést hajtott végre, aminek következtében a bevétel 10%-kal emelkedett. Azzal, hogy a Nemzeti Bank visszautasította a pénznyomtatást, megúszták az infláció súlyosbodását sok pénz került volna forgalomba, így a pénz értéke csökkent volna. Úgy véljük, Sárkányföld lakóinak meg kell válniuk néhány jóléti, állami intézkedéstõl, hogy az ország újra talpra tudjon állni. Ezeknek a sárkányok nem fognak örülni, de meg kell tenni. Tehát az államháztartási költségeket csökkenteni kell. A kissárkányoktól meg lehetne vonni a reggelit az iskolában, mivel nyugodtan reggelizhetnek otthon is. A medencék építését is le lehetne állítani. Az adósság-állománnyal is kell kezdeni valamit, mert rövidebbhosszabb távon az ország így csõdbe jut. Meg lehetne próbálni kölcsönt kérni a belföldi pénzpiacról, és azt okosan felhasználni. Be lehetne vezetni a progresszív adót, vagyis hogy a szegényebb sárkányok kevesebb adót, a gazdagabb sárkányok pedig több adót fizessenek. A rendõrségrõl le lehetne építeni a sárkányokat, és más helyen kellene alkalmazni õket. gyakorlatba kellene ültetni olyan programokat a fiatalok körében, amelyektõl azok kedvet kapnak vállalkozni a mezõgazdaság területén, és támogatni kellene õket. Ennek következében megnõne az export, a sárkányok hazai árut fogyasztanának, és a külkereskedelmi mérleg is javulna az export-növekedésnek köszönhetõen. Különbözõ tanfolyamokat lehetne indítani, képezni kellene a sárkányokat. Meg kell vizsgálni a fejlesztések hatékonyságát. Ami hatékonynak bizonyul, azt folytatni kell, de nagyon kevés új beruházást kell eszközölni csakis olyanokat, amelyek munkahelyet biz- 20

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben!

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Információtartalom vázlata: A vállalkozás fogalma o Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája Budapest, 2010. július 8-9. A közlekedésben résztvevők döntő többsége a költség

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

6. lépés: Fundamentális elemzés

6. lépés: Fundamentális elemzés 6. lépés: Fundamentális elemzés Egész mostanáig a technikai részre összpontosítottunk a befektetési döntéseknél. Mindazonáltal csak ez a tudás nem elegendő ahhoz, hogy precíz üzleti döntéseket hozzunk.

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. version 2015.11.16. 13:56:00. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. version 2015.11.16. 13:56:00. EcoSim Kft. Budapest version 2015.11.16. 13:56:00 KÉZIKÖNYV EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Közösségi kezdeményezések

Közösségi kezdeményezések Közösségi kezdeményezések Város és a nők 2015. március 9. SIMON ILDIKÓ CIVIL NŐI KORMÁNY CROMO ALAPÍTVÁNY SIMON.ILDIKO@CROMO.HU Társadalmi innováció A társadalmi innovációk mind céljukat, mind eszközeiket

Részletesebben

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Misszió Munkánkkal hozzájárulunk a nemzetgazdaság és a magyar társadalom fejlődéséhez a külföldi működőtőke bevonásával, új

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Útmutató a Lakástakarék szerződéskötést megelőző igényfelméréshez és az Egyszerűsített termékválasztó segítségével történő ügyfél-tájékoztatáshoz

Útmutató a Lakástakarék szerződéskötést megelőző igényfelméréshez és az Egyszerűsített termékválasztó segítségével történő ügyfél-tájékoztatáshoz Útmutató a Lakástakarék szerződéskötést megelőző igényfelméréshez és az Egyszerűsített termékválasztó segítségével történő ügyfél-tájékoztatáshoz A táblázat használata előtt néhány kérdéssel célszerű az

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben

Céges farsang - re-krea stílusban

Céges farsang - re-krea stílusban Céges farsang - re-krea stílusban Humusz Szövetség A Humusz Szövetség mint országos civil szervezet célja, hogy Magyarországon a fenntartható, a természeti erőforrásokkal takarékosan bánó fogyasztás és

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei

Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei Miniszterelnöki Hivatal Kormánymegbízott Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei Ingatlan 1. Pillér és szabályozás építési 2. Pillér ösztönzés Építési és befektetési és Mûszaki Államigazgatási

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgya 19/2016. (VII. 21.) Balla Birkett Szociális

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

www.perfectofx.com Az Új Generációs Befektetés

www.perfectofx.com Az Új Generációs Befektetés www.perfectofx.com Az Új Generációs Befektetés Mi mozgatja életünket? Mik azok az alapvető gondolatok, amelyek a mindennapok során motiválnak bennünket? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy könnyebben

Részletesebben

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali francia tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Készítette:

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE Készítette: Csákvári Tamás a Fehérkereszt Egyesület megbízásából A családi napközik támogatási rendszerét jelentős mértékben meghatározza

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató -

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - VÁLLALKOZÓFEJLESZTÉSI KÉPZÉS Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. pályázati felhívás keretében Kódszám: TÁMOP 2.3.6.A-12/1.

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve

Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve 2015.12.09. Tartalom I. Bevezető... 3 II. Üzleti terv... 5 1. MÓDSZERTAN... 5 2. 2016. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben