Báthory István Elméleti Líceum. II. Gazdasági Esettanulmányverseny

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Báthory István Elméleti Líceum. II. Gazdasági Esettanulmányverseny"

Átírás

1 Báthory István Elméleti Líceum II. Gazdasági Esettanulmányverseny április 3.

2 A II. Gazdasági Esettanulmány-verseny támogatói: Báthory István Elméleti Líceum Báthory 1970 csoport Rulmenþi Suedia Kft. Tip-Top Panzió-Vendéglõ Marosvásárhely A verseny szakmai támogatója: a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete Szerkesztõbizottság: Balázs Bence, Káptalan Erna és Páll Gyöngyvér 2

3 Új Szivadar-keringõ Én vagyok a Szivadar, Hiszen tetszik tudni, Tudományban ki akar Velem versenyt futni? Aki akar, megjárja, Tartom a rekordot, Szivadarnak nincs párja, Aranyérmet hordok. Tóth Árpád S tudják-e, hogy mi is lesz Mindennek a vége? Hát errõl is referál E közgazdász-gége. Vége az lesz, hogy önök Sorra megpukkadnak, Nekem viszont a kormányok Tán egy ordót adnak. 3

4 II. gazdasági esettanulmány verseny a Báthory István Elméleti Líceumban A Báthory 1970 csoport és a Báthory István Elméleti Líceum hagyományteremtõ szándékkal megszervezi a II. gazdasági esettanulmány versenyét Gazdasági tervezés válság idején és az azt követõ idõszakban címmel. A verseny a Báthory-napok keretében zajlik. Célja: a diákok gazdasági kezdeményezésének, vállalkozói kedvének ösztönzése. A részvétel feltételei: a versenyre az Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Brassai Sámuel Elméleti Líceum, a Kolozsvári Református Kollégium, a János Zsigmond Unitárius Kollégium, az Onisifor Ghibu Elméleti Líceum és a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum X-XII osztályos diákokból álló 3 tagú csapata (összesen 6 csapat) nevezhet. A Báthory István Elméleti Líceum, mint házigazda, hat 3 fõs csapattal vehet részt a versenyen. Minden csapat egy általa választott csapatnévvel, jeligével vesz részt a versenyen. A verseny lebonyolítása: a verseny két fordulós. Az elsõ fordulóban a csapatoknak egy makrogazdasági témájú esettanulmányt kell feldolgozniuk (amelyet jelen felhíváshoz mellékelünk) a megadott szempontok alapján (terjedelme megközelítõleg 2000 karakter). Az esettanulmányt a versenyzõknek február 20-ig kell eljuttatniuk a Báthory István Elméleti Líceum titkárságára nyomtatott formában és elektronikusan CD-re írva. A beérkezett elemzéseket szakmai bizottság értékeli, amelynek tagjai a Báthory 1970 csoport, egyetemi és középiskolai oktatók és gyakorló közgazdászok.a verseny második fordulójában a versenyzõ csapatok Üzleti tervezés és finanszírozási források válság idején és az azt követõ idõszakban címmel 5 oldalas (A4-es oldal, max karakter, min karakter) önálló üzleti tervet kell bemutatniuk (nyomtatott formában és PowerPoint-bemutatóval), 10 perces idõkeretben. A dolgozatok egyetlen értékelési szempontja a megvalósíthatóság. A helyszínen a 3 fõs csapatok 10 perces prezentációt mutatnak be, majd 5 perces idõtartamban a zsûri tagjai kérdéseket tesznek fel a bemutatóval kapcsolatban. 4

5 A prezentációkhoz szükséges mûszaki felszerelést a Báthory István Elméleti Líceum biztosítja. A csapatok végsõ rangsorolását a két fordulóban szerzett pontok összege határozza meg. A döntõ idõpontja: április 3., a Báthory napok alkalmával. A döntõ helyszíne: a Báthory István Elméleti Líceum díszterme. A verseny díjai: A gazdasági verseny támogatóinak szándékával összhangban két kategóriájú (de azonos értékû) díjat hirdetnek meg a verseny szervezõi: I. kategória: I. díj: 300 lej/csapat II. díj: 240 lej/csapat III díj: 180 lej/csapat II. kategória: a verseny szervezõi még három különdíjat osztanak ki, az általuk meghatározott szempontok alapján: I. különdíj: 300 lej/csapat II. különdíj: 240 lej/csapat III különdíj: 180 lej/csapat A közönségnek lehetõsége van az összes versenyzõ csapat közül kiválasztani az általa legjobbnak ítélt csapatot, amely 50 lej értékû közönségdíjban részesül. A verseny támogatója a 41 évvel ezelõtt végzett egykori 11-es számú Líceum, ma Báthory István Elméleti Líceum XII. B. osztálya és két vállalkozó. A verseny szakmai támogatója: a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete. A verseny szervezõi: Báthory 1970 csoport, Báthory István Elméleti Líceum és Páll Gyöngyvér tanárnõ. Tímár Ágnes, a Báthory István Elméleti Líceum igazgatója Székely Imre, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet oktatója, az Értékelõ Bizottság elnöke 5

6 Válságmenedzselés diákszemmel 6 Gondolj merészet és nagyot És tedd rá az életed Vörösmarty Mihály A diák csereprogramok, a külföldi utazások, a különbözõ nemzetközi versenyeken való részvételek mind gazdagítják a fiatalok tapasztalatait. A családi életükben közvetítõdnek a hazai gazdasági életnek a rezdülései, hullámzásai. Nyitott szemmel járva a világban a fiatalok öszszehasonlítják a különbözõ országok lakóinak életmódját, a gazdasági fejlettségi szintjét. Felhasználva az iskolában tanultakat, a különbözõ információs forrásokból szerzett ismereteket és a mindennapi élményeiket, empirikus és a rendszerezett ismeret szintjén megfogalmazzák a véleményüket. A Báthory István Elméleti Líceum által szervezett II. esettanulmány-verseny szervezõi azt a célt tûzték ki, hogy ösztönözzék a diákok kezdeményezõképességét, a vállalkozó kedvét. Érdekes nyomon követni, miként gondolkodnak a éves közép iskolások a világgazdaság, illetve a hazai gazdasági élet kérdéseirõl, hogyan értelmezik a jelenlegi válsággal kapcsolatos kérdéseket, hogyan képzelik el a döntési helyzetben levõ állami és tanácsadó testületek által kidolgozott programokat és gazdasági mechanizmust. A jelenkori világgazdasági válságra, az országok kormányainak válságmenedzselésére világhírû közgazdászok, egyetemek keresnek optimális megoldást. Rendkívül komoly próbát jelent tehát a éves fiatalok számára, hogy e kérdésekkel kapcsolatban megfogalmazzák álláspontjukat, illetve megoldási javaslatokat fogalmazzanak meg. A válságmenedzselés diák-szemmel jelzi, hogy a fiatalokat érdekli a probléma, van a kérdéssel kapcsolatban véleményük. A merész, kritikai gondolkodás, a megoldások keresése aktívabb hozzáállást eredményezhet, amely a közeljövõben komoly szellemi tõkét jelent a társadalom számára. A II. gazdasági esettanulmány-verseny nem véletlenül került Az iskola másképp rendezvénysorozatba. Ezen a versenyen valóban más-

7 képp is lehet problémát megoldani, mint ahogy a tanórákon történik. Miért másképp? A II. gazdasági esettanulmány-verseny 2 fordulós. Az elsõ fordulóban a versenyzõknek makrogazdasági elemzést kell végezni. A versenyzõk a Sárkányföld problémái a XXI. század hajnalán címû esettanulmányra keresik a megoldást. Egy gazdaságilag viszonylag jól fejlett országban, a fiktívnek nevezhetõ Sárkányföldön gazdasági egyensúlytalanság keletkezik. Ha a kormány nem talál megfelelõ megoldási csomagot, államcsõd következhet be. A versenyre jelentkezett 3 tagú csapatok jeligével ellátott dolgozatukban Sárkányföld kormánya számára fogalmaztak meg megoldási javaslatokat annak érdekében, hogy az ország elkerülje az államcsõdöt. A csapatoknak a dolgozat megszerkesztése során sajátos munkastílust kellett kialakítani. Nemcsak a kérdésre vonatkozó gazdasági ismereteket használhatták fel. Szükséges a különbözõ forrásokból származó információknak a saját szemüvegen keresztül történõ átszûrése ahhoz, hogy értelmezni, elemezni tudják a szöveget, és megfelelõ megoldási javaslatokat dolgozzanak ki. Mivel csapatban dolgoztak, a vélemények eltérõek lehetnek. A különbözõ nézõpontok összevetése, azoknak kritikai elemzése alapján fogalmazhatták meg következtetéseiket, megoldási javaslataikat. A gazdasági verseny elsõ fordulójára a kolozsvári magyar tannyelvû és a tordai Jósika-líceumból összesen 9 csapat jelentkezett. A diákok dolgozatait értékelve megállapítható, hogy bizonyos fokig uralják a gazdasági nyelvezetet. Nyitott szemmel járnak a világban. Képesek azonosítani a problémát, azt, hogy Sárkányföldön a költségvetési hiány eredményezte a gazdasági egyensúlytalansági helyzetet. Kiemelik azokat a tényezõket, amelyek ezt a költségvetési hiányt eredményezték. Az eset megoldásához nemcsak gazdasági ismeretre, hanem kreatív képzeletre is szükség volt. Érdekes, hogy a megoldási javaslatok megfogalmazásában érezhetõ a hazai válságmenedzselési modell hatása. Elõtérbe kerülnek a megszorító intézkedések, anélkül hogy összekapcsolnák egy jövõbeli fejlesztési 7

8 tervvel. Jó meglátásuk van viszont az államadósság, a külsõ hitelfelvétel következményeirõl. A verseny 2. fordulójában üzleti tervet kellett bemutatni, amely a különbözõ idõszakban levõ finanszírozási lehetõségekre is reflektál. Megállapítató, hogy a versenyzõ csapatoknak van bizonyos rálátásuk az üzleti életre. A dolgozatok tartalmazzák az üzleti terv elemeit: marketing, a humán erõforrás menedzselése, pénzügyi terv. A versenyzõ csapatoknak problémát jelentett az üzleti tevékenységnek folyamatban való elképzelése, a pénzügyi források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos információk pontos értékelése. Nem fordítottak kellõ figyelmet az üzleti terv megvalósítása következtében várható hatásokra sem. A verseny 2. szakaszában 8 csapat vett részt. A résztvevõk nemcsak a csapatok megoldási modelljeirõl szerezhettek információkat, hanem a leendõ kapcsolati rendszer elemeit is kiépíthették ne feledjük: a kapcsolati tõke az üzleti világ egyik fontos eleme. Összegezve, a II. gazdasági esettanulmány verseny egy olyan edzõpálya, ahol a játékosok felkészíthetik magukat. Közhelynek számít az a megállapítás, hogy a jobban felkészült, edzésben levõ versenyzõk nagyobb eséllyel nyerhetnek. Nyerni? Kivel szemben? Nem a többi szereplõvel szemben, hisz a piaci folyamatokat alapvetõen a kooperáció jellemzi, tartja fenn. A résztvevõ fiatalok képesek gyõzni. Képesek legyõzni saját kényelmüket és képesek saját magukat fejleszteni. Ezért jelenthetjük ki, hogy a végsõ rangsortól függetlenül, mindannyian nyertesek. Páll Gyöngyvér Székely Imre 8

9 Sárkányföld problémái a XXI. század hajnalán (esettanulmány) Sárkányföld kormánya az elmúlt években több olyan programot indított, amely a sárkányok általános jólétének növekedését célozza meg. Az iskolában minden kissárkány reggelit és ebédet kap, amelynek költségeit Sárkányföld állami költségvetésébõl fizetik. Több településen egészségügyi ellátó központokat építettet az állam, amelyeket különbözõ egészségügyi eszközökkel szerelt fel. Az újonnan beindított egészségügyi központokba orvosokat, ápolókat és más személyzetet alkalmazott. Ezzel egyidejûleg szorgalmazta a külföldi kapcsolatok erõsítését is, új konzulátusokat nyitott Tündérországban, Törpeországban és Boszorkaföldön. Sárkányföldön új utakat épített az állam, és igyekezett növelni az autóutak biztonságát azáltal, hogy több forgalmi rendõrt alkalmazott, akik már nemcsak nappal, hanem éjszaka is szolgálatot teljesítenek a közutakon. Az állam felvállalta, hogy minden sárkány számára a nyári hõség leküzdése érdekében úszómedencét épít a lakóhelyén. A sárkányok örültek az állam által nyújtott szolgáltatásoknak, és ujjongva dicsérték a kormányzatot. Az intézkedések bevezetése elõtt Sárkányföld állami költségvetése a sárkányok teljes bruttó jövedelmének 28%-át vonta el különbözõ adók formájában, és ezt az összeget költötték el évente. Az intézkedések bevezetése után az állam kiadásai a korábbi szinthez képest 25%-kal megemelkedtek. A növekvõ állami kiadások finanszírozása végett a kormányzat enyhe adóemelést hajtott végre, aminek következtében a bevételek 10%-kal nõttek. A fennmaradó különbséget külföldrõl felvett kölcsönbõl fizették. A külföldiek kezdetben szívesen nyújtottak hitelt Sárkányföld állami költségvetésének, mert korábban nem volt adósságuk és úgy látták, hogy a sárkányok képesek lesznek a hitelt visszafizetni. Néhány év elteltével azonban Sárkányföld adósságállománya nagy méretûvé duzzadt, és a külföldiek már nem voltak hajlandóak újabb kölcsönt adni Sárkányföldnek. 9

10 Sárkányföld kormányzata látva, hogy már nem tudja külföldi kölcsönbõl finanszírozni kiadásait saját állampolgáraitól próbált meg kölcsönt felvenni, de ez sem járt sikerrel, mert a sárkányok is féltek attól, hogy nem kapják vissza az államnak nyújtott kölcsönt. A kormány egyre nehezebb helyzetbe került, minden nap elteltével egyre kevesebb pénzzel rendelkezett és attól félt, hogy egy nap nem tudja fizetni kötelezettségeit. Ilyen körülmények között a hiányzó pénzösszeg pótlására a kormány azzal az ötlettel rukkolt elõ, hogy megkéri Sárkányföld Nemzeti Bankját, amely a Sárkányföldön forgalomban levõ fabatkát bocsátja ki, hogy nyomtasson akkora összegû fabatkát (pénzt), amennyi hiányzik a kiadások fedezése végett. Sárkányföld Nemzeti Bankja úgy döntött, hogy a kormány ezen kérését határozottan visszautasítja. Ebben a helyzetben a kormány egy négytagú független szakértõi testülethez fordult, hogy segítséget kérjen. Mivel a kormány nem volt meggyõzõdve arról, hogy a Nemzeti Bank jól cselekedett, megkérte a szakértõi testületet, hogy véleményezze a Nemzeti Bank döntését és mutassa meg, hogy milyen következményei lettek volna, ha eleget tesz a kormány kérésének. Emellett Sárkányföld kormánya arra kérte a szakértõi testületet, hogy tegyen javaslatot a kialakult helyzet kezelésére és megoldására. Összeállította: Székely Imre, a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságés Gazdálkodástudományi Magyar Intézet tanára A verseny értékelési szempontjai és a bizottság összetétele A II. gazdasági esettanulmány verseny elsõ fordulójának értékelési szempontjai a következõk: 1. Probléma azonosítása max. 2,5 pont - Sárkányföld reális problémáinak felismerése 2. Strukturált, megalapozott elemzés max. 3,5 pont - az adott csapat milyen mértékben képes logikai sémára építeni az elemzését, gazdasági nyelvezet használatával, illetve gazdasági adatok, számítások felhasználásával 10

11 3. Megoldási javaslatok max. 4 pont - reális, megfelelõ érvekkel megalapozott kifejtés A maximálisan elérhetõ összpontszám: 10 pont. Az elsõ forduló értékelését a következõ összetételû bizottság végzi: 1. Lãpuºan Éva, közgazdász 2. Ördög Béla, közgazdász, a Szabadság szerkesztõje 3. Páll Gyöngvér, szaktanár 4. Székely Imre, a BBTE szaktanára, az értékelõ bizottság elnöke 5. Valkai Ferenc, vállalkozó A II. gazdasági esettanulmány verseny második fordulójának értékelési szempontjai a következõk: I. rész: Az írott üzleti terv értékelése: 6 pont Az üzleti terv struktúrája, realitása és megvalósíthatósága: 1. az üzleti tervben szerepelnie kell: 1 pont - a tervezett vállalkozást azonosító adatoknak - a vállalkozás tevékenysége(i)nek - a vállalkozás indításának motivációja (miért azon a területen szeretnének vállalkozni a vállalkozók?) 2. marketing terv: 1,25 pont - piaci információk ismerete, termék vagy szolgáltatás jellemzõinek bemutatása, célcsoportok azonosítása, versenytársak feltérképezése, piacra való belépés stratégiája, árpolitika 3. mûködési keretek: 1,25 pont - a vállalkozás mûködésének infrastruktúrája, személyzeti keretek, beszállítók és fizetési feltételek 4. pénzügyi terv értékelése 1,5 pont - gazdasági költségek számítása (fix- és változó költségek azonosítása), árbevétel becslése, mûködési eredményszámítás, cash-flow kimutatás 5. Az üzleti terv formai feltételeinek való megfelelés: 1 pont - terjedelem, nyelvezet és nyelvhelyesség, formázás, külalak II. rész: Az üzleti terv bemutatójának értékelése: 3 pont 1. A bemutató értékelése: 2 pont - a verbális és nonverbális kommunikációs készség, a bemutató 11

12 meggyõzõereje, a csapattagok magabiztossága, a releváns információk bemutatása, a csapatmunka mértéke 2. A feltett kérdésekre adott válaszok: 1 pont - a csapattagok helyzetjelenléte, saját álláspont megvédése A maximálisan elérhetõ összpontszám: 10 pont (9 pont + 1 pont hivatalból). A második forduló értékelését a következõ összetételû bizottság végzi: 1. Imecs Veronika, közgazdász 2. Lãpuºan Éva, közgazdász 3. Mezei Magda közgazdász 4. Ördög Béla, közgazdász, Szabadság szerkesztõje 5. Páll Gyöngvér, szaktanár 6. Szász Levente, a BBTE szaktanára 7. Székely Imre, a BBTE szaktanára, az értékelõ bizottság elnöke 8. Timár Ágnes, Báthory István Elméleti Líceum igazgatónõje 9. Valkai Ferenc, vállalkozó 12

13 Lotusz csapat: Miklós Enikõ, Varga Hilda, Dezsõ Erika Onisifor Ghibu Elméleti Líceum Tisztelt sárkányföldi kormányzat! A szakértõi testület véleményezése a Nemzeti Bank döntésére vonatkozóan, valamint javaslatai a kialakult helyzet megoldására A probléma meghatározása: A sárkányföldiek általános jólétét növelõ programok által a kormány túl sokat költekezik olyan luxuscikkekre és szolgáltatásokra, amelyeket a sárkányföldiek nem engedhetnek meg maguknak. Miután az adónövelés nem fedezte költségeiket, külföldi kölcsönökhöz folyamodtak a különbség törlesztésére. Ezt meg is kapták egy ideig, csakhogy közben az adósságuk akkorára duzzadt, hogy a külföldiek többet nem voltak hajlandók hitelezni. Továbbá a kormány saját polgáraitól sem tudott kölcsönözni, mert õk sem bíztak abban, hogy kölcsönadott pénzüket visszakapnák. Sárkányföld problémája tehát a költségvetési hiány. Azaz az állam többet költ, mint megengedhetné magának. A kényelmes környezet kialakításáért egyszerre túl sok tervbe fektet be. Ennek következtében nagyobb a kiadásuk, mint amekkora a bevételük. Kötelezettségeik fizetése egyre nagyobb gondot okoz, és megtörténhet, hogy egy szép nap lehetetlenné válik. A Nemzeti Bank döntésének elemzése: A sárkányföldi kormány ebben a nehéz helyzetben rukkolt elõ azzal az ötlettel, hogy megkéri a Nemzeti Bankot, nyomtasson olyan mennyiségû pénzt, amely hiányzik a kiadások fedezése végett. Javaslatát azonban a Nemzeti Bank határozottan visszautasította. Mint szakértõi testület, támogatjuk a Nemzeti Bank által hozott határozatot. A pénzkibocsátást, a pénz mennyiségének növelését, mi is csak látszatmegoldásnak találjuk. Valójában a túlzott mennyiségû pénzkibocsátás egyensúlyzavart hoz létre, amely következtében infláció keletkezik. Ez az árak általános növekedésében és a vásárlóerõ csökkenésében nyilvánul meg. 13

14 A szakértõi testület javaslatai a kialakult helyzet megoldására: Mivel a probléma a költségvetési hiány, amit nem tudunk fedezni, szükségesek bizonyos megszorítási intézkedések. Csak azokat a befektetéseket (költekezéseket) kell fenntartani, amelyeket meg tudunk engedni magunknak, finanszírozni tudunk, és ami az ország fejlõdését elõidézi. Ideiglenesen le kell mondanunk a legtöbb jóléti intézkedésrõl. Amenynyiben az ország gazdasági helyzete megengedi, tekintettel kell legyünk az általános jólét növelésére, de tanulva a hibákból, nem szabad többet fejetlenül költekeznünk. Megszorítások: Az egyik megszorítás irányulhat az állami alkalmazottak számának csökkentésére. Így például csökkenthetnénk a forgalmi rendõrök számát. A közutak biztonsága fontos, de a közlekedésbõl a rendõröket nagymértékben helyettesíteni lehet közlekedési táblákkal, mert ezek sokkal praktikusabbak, és fizetést sem kell adni nekik. Éjjel a forgalom kisebb, ezért nem szükséges, hogy a forgalmi rendõrök éjjel is szolgálatot teljesítsenek. Másodszor az otthoni medencéknek több hátránya van, mint haszna, hisz a befektetés sok pénzt igényel, és ezt jelenleg az állam nem engedheti meg magának. Ezek nélkül eddig is megvoltak a sárkányok. Ha nagyon melegük van a sárkányoknak, egészségügyileg ajánlott a meleg tea, és a meleg zuhany. Egy másik intézkedés, amit vissza kellene vonni vagy le kellene csökkenteni a rá költött összeget, az a kis sárkányoknak osztott étel az iskolákban. Bár dicséretes intézkedés, az ország jelenleg nem engedheti meg magának. Úgy gondoljuk, a szülõk képesek helyettesíteni ezt a szolgáltatást saját erejükbõl szendvicsekkel, vagy más otthon készített, illetve vásárolt ételekkel. Fenntartható költekezések: Az egészségügyi szolgáltatás az ország javát szolgálja, amihez nem kell hozzányúlni, hisz jó orvosra mindig szükség van, és betegek mindig lesznek. Az utak építését folytatni kell, mert ez az ország fejlesztési stratégiájához tartozik. Fontos, hogy minél több helység legyen egymással kapcsolatban. Az autópálya is a sárkányföldiek javára szolgál, mert így 14

15 könnyebben és többen utazhatnak hozzájuk rövid idõ alatt. Így növekedne az ország turizmusa, aminek következtében növekedni az ország jövedelme is. A külföldi befektetõk Sárkányországba érkezése ugyancsak elõnyére válna az országnak. A külföldieket az infrastruktúra által is be lehet csalogatni, ide tartozik például az utak minõsége. Ugyanakkor a fizetések alacsony szintje is igen vonzó lehet egy külföldi cégnek. Ha az országban a gazdasági helyzetbõl adódóan kicsik a fizetések, akkor a külföldi cég se kénytelen sokkal több pénzt adni a munkásoknak, ami a cég számára elõnyt jelent. Az ország elõnye a külföldi befektetõkbõl, hogy újabb munkahelyeket teremtenek, másfelõl, hogy adót fizetnek az államnak, ami által gyarapszik az állam pénze, és így lesz lehetõség befektetni a kívánt tervekbe. Ha az adókból több pénz folyik be az államkasszába, akkor költekezni is többet tud. Így a cégeknek is több munkájuk lesz, újabb munkahelyeket tudnak teremteni. Továbbá nõhet a bér is, ami következtében nõ a kereslet. És ha van kereslet, akkor többet lehet termelni, és így nõ a profit, az adók által pedig nõhet az állami bevétel. És innen minden kezdõdik elölrõl. A munka nélkül maradt sárkányok (például forgalmi rendõrök) átszakosítását az államnak kell támogatnia, olyan szakterületekre, amelyek munkaerõt tudnak felszippantani akár alkalmazás által, akár önálló foglalkozás (például mezõgazdaság) által. Tisztelettel: A Független Szakértõi Testület R2G csapat: Albert Lóránd, Gere Attila és Kovács András-Botond Báthory István Elméleti Líceum Javaslatok Sárkányföld kormánya több olyan programot indított el, amely a sárkányok életét pozitívan befolyásolta. Ezek közé sorolhatjuk, hogy minden kissárkánynak ingyenes ételt biztosítanak az iskolában. 15

16 Emellett az állam több településen egészségügyi központokat létesített, amelyeket a legkorszerûbb mûszerekkel látott el. Mivel ezek a központok csak szakképzett munkaerõ foglalkoztatásával mûködhetnek, az állam több sárkánynak is munkahelyet biztosított. Az utak építése és a külföldi kapcsolatok erõsítése fejleszti Sárkányföldet. Az utak biztonsága érdekében több forgalmi rendõrt helyeztek el a közutakon. A nyári hõség leküzdése érdekében a kormány minden sárkány lakóhelyére épített egy úszómedencét. Ezek a fejlesztések és módosítások mind a kormány számláját terhelték, viszont a társadalom javára szolgáltak. Az intézkedések Sárkányföld infrastruktúráját fejlesztették, így a sárkányok morálja is emelkedett, és mindenben támogatták a kormányt. A fejlesztések elõtt a kormány Sárkányföld lakói bruttó jövedelmének 28%-át vonta le adók és illetékek formájában, hogy fedezni tudja a kiadásokat. A tervek gyakorlatba ültetésének elkezdése után sárkányföld kiadásai megemelkedtek, és ezért a kormány 10%-os adónövelést vezetett be. Az infrastruktúra és az életszínvonal növelésével a vezetõség Sárkányföld hírnevét is növelte. A sárkányok boldogak, és ezt látván többen kívánnak majd beköltözni az országba. A lakosságnövekedés az államháztartási bevételeket is látványosan növeli, ezért hosszabb távon megérte a befektetés. Viszont, mivel az állami kiadásokat még a jövedelemadó növelésével elért nagyobb adóbefizetések sem fedezték, külföldi hiteleket vettek fel, hogy biztosíthassák a befektetésekhez szükséges tõkét. Azonban az állam kiadásai a vártnál sokkal nagyobbak lettek, ezért az adósság egyre csak növekedett, mígnem már a külföldiek se voltak hajlandóak újabb kölcsönt adni, mert féltek, hogy nem kapják vissza a pénzüket. Ezen problémák megoldására a kormány a Sárkányföldi Nemzeti Bankhoz fordult segítségért, hogy nyomtasson nagyobb címletû fabatkát, az állami adósságok törlesztése céljából. Mivel Sárkányföld Nemzeti Bankja ellenzi a fabatkák nyomtatását, az állam képtelen fejlõdni. Az állam képviselõi viszont úgy gondolják, a fabatka (pénz) kibocsátás elmaradásával az államháztartási kiadások nagymértékben lecsökkennének a jövõben, nem lenne pénz az újításokra és a polgárok elégedetlen- 16

17 sége lassan megnõne. Ez viszont Sárkányföld hírnevén rontana, és a befektetések nem lennének teljes mértékben kihasználva. Megoldás lenne, ha a bank egy bizonyos összeg nyomtatásával fellendítené a gazdaságot, a külföldi kölcsönöket kifizetnék, így az nem halmozódna fel, és nem kell majd arra is pénzalapot elkülöníteni az állami költségvetésbõl. Ez jobb fényt vetne Sárkányföldre és fellendítené a gazdaságot, növelvén a külföldi befektetõk bizalmát. Az állam nem kényszerülne további kölcsön felvételére, az eddigi befektetések nagymértékben eleget tennének a lakosság igényeinek, a továbbiakban pedig erõfeszítéseket kellene tenni annak érdekében, hogy csak az államháztartási bevételbõl gazdálkodjanak, ami növekedni fog a lakosság számának növekedésével. Másrészt, ha az állam képes lenne több munkahelyet létesíteni, gyárakban, irodákban stb. ahol sok sárkányt lehetne foglalkoztatni, és leginkább külföldi cégekkel kötne szerzõdést, akkor a sárkányok jövedelme is megemelkedne, és ezzel az állam bevétele is növekedne. Úgy véljük, ezeknek a javaslatoknak a gyakorlatba ültetésével Sárkányföld néhány éven belül ki tudna lábalni a jelenlegi problematikus helyzetébõl. Apáczai Consulting csapat: Tlasadze Orsolya, Rácz Tímea, Kerekes Bálint Apáczai Csere János Elméleti Líceum Sárkányföld gazdasági problémáinak megoldása javaslatok Szakértõi testületünk úgy véli, hogy Sárkányföld Nemzeti Bankja helyesen döntött, amikor visszautasította az állam azon kérését, hogy a kötelezettségek kifizetésére bizonyos mennyiségû fabatkát gyártson. Lévén, hogy Sárkányföld jelentõs összegekkel tartozik külföldi hitelezõinek, nagy mennyiségû pénzgyártásról lenne szó. Ezáltal a pénzpiacon forgó fabatka értéke felhígulna, drasztikusan csökkenne a fabatka felvásárlóereje, így fellépne az infláció, növelve az árakat és csökkentve az állami szektorban dolgozó sárkányok fizetésemelési lehetõségeit. 17

18 Megvizsgálva Sárkányföld pénzügyi helyzetét, szakértõi testületünk több bevétel-növelési stratégiát is kigondolt. Sárkányföld legfõbb célja a befektetõk bevonzása kell, hogy legyen. Ehhez viszont az államnak ki kell alakítania azt a kedvezõ környezetet, amelyet a befektetõk igényelnek. A befektetõk számára fontos a pénzügyi stabilitás, ami minél kisebb inflációt és a pénznem erõsödését jelenti (éppen emiatt is rossz döntés lenne a fabatka nyomtatás). Fontos kritérium a politikai stabilitás is, így az állam országházának tevékenységét is ellenõrizni kellene olyan módon, hogy stabil politikai helyzet alakuljon ki. Ezek által a befektetõk hajlandók lennének a tõkebefektetésre, ami tõkeáramlást, termelést és munkahelyeket jelentene a sárkányok számára, mindez pedig állami bevételeket hozna. Az állami bevételek fokozására ajánlott a jövedelem és profit progresszív módon való adózása. Az állam nyereségességéhez fontos elérni azt, hogy a külkereskedelmi fizetési mérleg legyen pozitív, és azt, hogy a letétek kamatlába (fabatkában) nagyobb legyen, mint az inflációs ráta. Szintén jó módszernek véljük a veszteséges állami vállalatok privatizálását is, befektetõk által. Az államnak nem csak külföldi befektetõk bevonzására kell törekednie, hanem Sárkányföld állampolgárait is megcélozhatja a privatizálás érdekében. A már meglévõ vállalkozások fellendítésére a vállalkozó sárkányoknak tanfolyamokat is tarthatnak, hogy tevékenységük hatékony lebonyolításához tudjanak vissza nem térítendõ támogatásokat lehívni az Egyesült Meseföld részérõl. Pénzalapok lehívásának érdekében, Sárkányföld kormánya is folyamodhatna hasonló támogatásokhoz, különbözõ projektjeinek megvalósításához. Ha rövid távon mégis hitelre van szüksége az államnak, kötvényes hiteleket kérhet a sárkányoktól. Az államnak volt már egy ilyen jellegû próbálkozása, ám a sárkányok féltek, hogy nem kapják vissza pénzüket. A sárkányok bizalmát növelni kellene, viszont ehhez az országban nem célszerû több adóemelés eszközlése, továbbá javítani kell az ország imázsát és megnövelni presztízsét. Végül, mint bevétel-növelési módszer, gondoltunk (és erõteljesen 18

19 ajánljuk) a turizmusba való befektetésre. Reklámozni kell Sárkányföld nevezetességeit, látványosságait és minél több sárkányt vagy törpét, tündért és boszorkát (az Egyesült Meseföld állampolgárait) ösztönözni arra, hogy az ország turisztikai és vendéglátói szolgáltatásait igénybe vegyék. Tehát a turizmus ösztönzésére, fellendítésére is fontos felfigyelni és stratégiákat kieszközölni. Mivel Sárkányföld kormányzata megoldásképtelen intézkedései negatív egyenleghez vitték az állam kasszáját, és külföldi illetve banki hitelezésre nem számíthatott, a kialakult helyzet megoldására és kezelésére a kormánynak az alábbi költségcsökkentõ eljárásokat kellene foganatosítania. Elsõsorban, az államnak le kell mondania az úszómedence építési akcióról, amely óriási költségeket jelent az állam számára. Az állampolgárok jólétét nyári forróság esetén elsõsegélynyújtási központok által kellene biztosítani, amelyek mûködtetési feltétele az, hogy a levegõ hõmérséklete 30 C fölé emelkedjen. Egy ilyen jellegû rendszer kialakítása természetesen költségekkel jár, ám ezek mértéke jóval kisebb. Továbbá az új autóutak biztonságához nem szükségszerû éjszakai rendõröket alkalmazni, hanem lakónegyedi civil õrszolgálatokat kellene alakítani. Ez azt feltételezné, hogy civil állampolgárok önkéntesen õrszolgálatot vállalnak, amelyet kisebb-nagyobb csoportokban visznek véghez. Egy másik költségcsökkentõ módszer az állam által indított étkezési program átszervezése. Jelenleg ennek célja a kis sárkányok jólétének biztosítása, ami rövid idõn belül kiürítené az államkasszát, és ez egyértelmûen vezethet a program megszûnéséhez is. Ezért ésszerû lenne a reggeli mellett az ebédet csak azoknak a sárkányoknak biztosítani, akik anyagi vagy szociális szempontból hátrányos helyzetben élnek. Mindezen javaslatok figyelembe vételével Sárkányföld gazdasági helyzete már rövid idõn belül javulna, emiatt ajánljuk ezek alkalmazását a közeljövõben az ország vezetési politikájában. Fontos a költségcsökkentés, ám fontos az állami költségek stabilizálása és az államkaszsza pozitív egyenlegének megtartása is. 19

20 Egymillió Euró csapat: Andacs Zsolt Levente, Makkai Hanna Borbála és Kismihály Róbert Báthory István Elméleti Líceum Sárkányföld problémái a XXI. század hajnalán Sárkányföld problémái a költségvetési hiányból adódtak, mivel vezetõi nem tartották szem elõtt az államháztartási kiadások és a bevételek egyensúlyát. Így a kiadás sokkal nagyobb lett, mint a bevétel. A bevétel növekedésének érdekében a kormány adóemelést hajtott végre, aminek következtében a bevétel 10%-kal emelkedett. Azzal, hogy a Nemzeti Bank visszautasította a pénznyomtatást, megúszták az infláció súlyosbodását sok pénz került volna forgalomba, így a pénz értéke csökkent volna. Úgy véljük, Sárkányföld lakóinak meg kell válniuk néhány jóléti, állami intézkedéstõl, hogy az ország újra talpra tudjon állni. Ezeknek a sárkányok nem fognak örülni, de meg kell tenni. Tehát az államháztartási költségeket csökkenteni kell. A kissárkányoktól meg lehetne vonni a reggelit az iskolában, mivel nyugodtan reggelizhetnek otthon is. A medencék építését is le lehetne állítani. Az adósság-állománnyal is kell kezdeni valamit, mert rövidebbhosszabb távon az ország így csõdbe jut. Meg lehetne próbálni kölcsönt kérni a belföldi pénzpiacról, és azt okosan felhasználni. Be lehetne vezetni a progresszív adót, vagyis hogy a szegényebb sárkányok kevesebb adót, a gazdagabb sárkányok pedig több adót fizessenek. A rendõrségrõl le lehetne építeni a sárkányokat, és más helyen kellene alkalmazni õket. gyakorlatba kellene ültetni olyan programokat a fiatalok körében, amelyektõl azok kedvet kapnak vállalkozni a mezõgazdaság területén, és támogatni kellene õket. Ennek következében megnõne az export, a sárkányok hazai árut fogyasztanának, és a külkereskedelmi mérleg is javulna az export-növekedésnek köszönhetõen. Különbözõ tanfolyamokat lehetne indítani, képezni kellene a sárkányokat. Meg kell vizsgálni a fejlesztések hatékonyságát. Ami hatékonynak bizonyul, azt folytatni kell, de nagyon kevés új beruházást kell eszközölni csakis olyanokat, amelyek munkahelyet biz- 20

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

TIP TECHNOLOGY Vállalat

TIP TECHNOLOGY Vállalat Stratégiai menedzsment esettanulmányok I. TIP TECHNOLOGY Vállalat 1997 májusa volt, amikor Budai János - a TIP Technology alapítója és 80%-ban tulajdonosa - a szobájában ülve a falon függô bekeretezett

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Eredmények és tapasztalatok A projekt az Európai Unió

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu MAGAZIN II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár LAKÁSELADÁSI PRAKTIKÁK Tippek, trükkök, nyitott házak VISSZA AZ ÉDENKERTBE Bali-sziget AKI MEGTALÁLTA ÁLMAI KERTJÉT Kováts Adéllal az otthonról és a színészetrôl

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés

A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés az Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

Civil szerepek tanult szerepek?

Civil szerepek tanult szerepek? Civil szerepek tanult szerepek? Olvasom, hogy a civil szervezetek szerepéről két regiszterben is beszélhetünk. Az ismert civil szféra-szakértő, Kuti Éva fogalmazta meg Hívjuk talán nonprofitnak c. könyvében,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL Készítette: Kocsis Erika Budapest,

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

Versengõ célok, versengõ elvek. Lakáspolitika és politikai motivációk 1990 2003

Versengõ célok, versengõ elvek. Lakáspolitika és politikai motivációk 1990 2003 LAKNER ZOLTÁN Versengõ célok, versengõ elvek. Lakáspolitika és politikai motivációk 1990 2003 Politikai motivációk és szakpolitikai döntések: tanulmányomban ezek összefüggését kívánom bemutatni a rendszerváltás

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben