Báthory István Elméleti Líceum. II. Gazdasági Esettanulmányverseny

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Báthory István Elméleti Líceum. II. Gazdasági Esettanulmányverseny"

Átírás

1 Báthory István Elméleti Líceum II. Gazdasági Esettanulmányverseny április 3.

2 A II. Gazdasági Esettanulmány-verseny támogatói: Báthory István Elméleti Líceum Báthory 1970 csoport Rulmenþi Suedia Kft. Tip-Top Panzió-Vendéglõ Marosvásárhely A verseny szakmai támogatója: a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete Szerkesztõbizottság: Balázs Bence, Káptalan Erna és Páll Gyöngyvér 2

3 Új Szivadar-keringõ Én vagyok a Szivadar, Hiszen tetszik tudni, Tudományban ki akar Velem versenyt futni? Aki akar, megjárja, Tartom a rekordot, Szivadarnak nincs párja, Aranyérmet hordok. Tóth Árpád S tudják-e, hogy mi is lesz Mindennek a vége? Hát errõl is referál E közgazdász-gége. Vége az lesz, hogy önök Sorra megpukkadnak, Nekem viszont a kormányok Tán egy ordót adnak. 3

4 II. gazdasági esettanulmány verseny a Báthory István Elméleti Líceumban A Báthory 1970 csoport és a Báthory István Elméleti Líceum hagyományteremtõ szándékkal megszervezi a II. gazdasági esettanulmány versenyét Gazdasági tervezés válság idején és az azt követõ idõszakban címmel. A verseny a Báthory-napok keretében zajlik. Célja: a diákok gazdasági kezdeményezésének, vállalkozói kedvének ösztönzése. A részvétel feltételei: a versenyre az Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Brassai Sámuel Elméleti Líceum, a Kolozsvári Református Kollégium, a János Zsigmond Unitárius Kollégium, az Onisifor Ghibu Elméleti Líceum és a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum X-XII osztályos diákokból álló 3 tagú csapata (összesen 6 csapat) nevezhet. A Báthory István Elméleti Líceum, mint házigazda, hat 3 fõs csapattal vehet részt a versenyen. Minden csapat egy általa választott csapatnévvel, jeligével vesz részt a versenyen. A verseny lebonyolítása: a verseny két fordulós. Az elsõ fordulóban a csapatoknak egy makrogazdasági témájú esettanulmányt kell feldolgozniuk (amelyet jelen felhíváshoz mellékelünk) a megadott szempontok alapján (terjedelme megközelítõleg 2000 karakter). Az esettanulmányt a versenyzõknek február 20-ig kell eljuttatniuk a Báthory István Elméleti Líceum titkárságára nyomtatott formában és elektronikusan CD-re írva. A beérkezett elemzéseket szakmai bizottság értékeli, amelynek tagjai a Báthory 1970 csoport, egyetemi és középiskolai oktatók és gyakorló közgazdászok.a verseny második fordulójában a versenyzõ csapatok Üzleti tervezés és finanszírozási források válság idején és az azt követõ idõszakban címmel 5 oldalas (A4-es oldal, max karakter, min karakter) önálló üzleti tervet kell bemutatniuk (nyomtatott formában és PowerPoint-bemutatóval), 10 perces idõkeretben. A dolgozatok egyetlen értékelési szempontja a megvalósíthatóság. A helyszínen a 3 fõs csapatok 10 perces prezentációt mutatnak be, majd 5 perces idõtartamban a zsûri tagjai kérdéseket tesznek fel a bemutatóval kapcsolatban. 4

5 A prezentációkhoz szükséges mûszaki felszerelést a Báthory István Elméleti Líceum biztosítja. A csapatok végsõ rangsorolását a két fordulóban szerzett pontok összege határozza meg. A döntõ idõpontja: április 3., a Báthory napok alkalmával. A döntõ helyszíne: a Báthory István Elméleti Líceum díszterme. A verseny díjai: A gazdasági verseny támogatóinak szándékával összhangban két kategóriájú (de azonos értékû) díjat hirdetnek meg a verseny szervezõi: I. kategória: I. díj: 300 lej/csapat II. díj: 240 lej/csapat III díj: 180 lej/csapat II. kategória: a verseny szervezõi még három különdíjat osztanak ki, az általuk meghatározott szempontok alapján: I. különdíj: 300 lej/csapat II. különdíj: 240 lej/csapat III különdíj: 180 lej/csapat A közönségnek lehetõsége van az összes versenyzõ csapat közül kiválasztani az általa legjobbnak ítélt csapatot, amely 50 lej értékû közönségdíjban részesül. A verseny támogatója a 41 évvel ezelõtt végzett egykori 11-es számú Líceum, ma Báthory István Elméleti Líceum XII. B. osztálya és két vállalkozó. A verseny szakmai támogatója: a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete. A verseny szervezõi: Báthory 1970 csoport, Báthory István Elméleti Líceum és Páll Gyöngyvér tanárnõ. Tímár Ágnes, a Báthory István Elméleti Líceum igazgatója Székely Imre, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet oktatója, az Értékelõ Bizottság elnöke 5

6 Válságmenedzselés diákszemmel 6 Gondolj merészet és nagyot És tedd rá az életed Vörösmarty Mihály A diák csereprogramok, a külföldi utazások, a különbözõ nemzetközi versenyeken való részvételek mind gazdagítják a fiatalok tapasztalatait. A családi életükben közvetítõdnek a hazai gazdasági életnek a rezdülései, hullámzásai. Nyitott szemmel járva a világban a fiatalok öszszehasonlítják a különbözõ országok lakóinak életmódját, a gazdasági fejlettségi szintjét. Felhasználva az iskolában tanultakat, a különbözõ információs forrásokból szerzett ismereteket és a mindennapi élményeiket, empirikus és a rendszerezett ismeret szintjén megfogalmazzák a véleményüket. A Báthory István Elméleti Líceum által szervezett II. esettanulmány-verseny szervezõi azt a célt tûzték ki, hogy ösztönözzék a diákok kezdeményezõképességét, a vállalkozó kedvét. Érdekes nyomon követni, miként gondolkodnak a éves közép iskolások a világgazdaság, illetve a hazai gazdasági élet kérdéseirõl, hogyan értelmezik a jelenlegi válsággal kapcsolatos kérdéseket, hogyan képzelik el a döntési helyzetben levõ állami és tanácsadó testületek által kidolgozott programokat és gazdasági mechanizmust. A jelenkori világgazdasági válságra, az országok kormányainak válságmenedzselésére világhírû közgazdászok, egyetemek keresnek optimális megoldást. Rendkívül komoly próbát jelent tehát a éves fiatalok számára, hogy e kérdésekkel kapcsolatban megfogalmazzák álláspontjukat, illetve megoldási javaslatokat fogalmazzanak meg. A válságmenedzselés diák-szemmel jelzi, hogy a fiatalokat érdekli a probléma, van a kérdéssel kapcsolatban véleményük. A merész, kritikai gondolkodás, a megoldások keresése aktívabb hozzáállást eredményezhet, amely a közeljövõben komoly szellemi tõkét jelent a társadalom számára. A II. gazdasági esettanulmány-verseny nem véletlenül került Az iskola másképp rendezvénysorozatba. Ezen a versenyen valóban más-

7 képp is lehet problémát megoldani, mint ahogy a tanórákon történik. Miért másképp? A II. gazdasági esettanulmány-verseny 2 fordulós. Az elsõ fordulóban a versenyzõknek makrogazdasági elemzést kell végezni. A versenyzõk a Sárkányföld problémái a XXI. század hajnalán címû esettanulmányra keresik a megoldást. Egy gazdaságilag viszonylag jól fejlett országban, a fiktívnek nevezhetõ Sárkányföldön gazdasági egyensúlytalanság keletkezik. Ha a kormány nem talál megfelelõ megoldási csomagot, államcsõd következhet be. A versenyre jelentkezett 3 tagú csapatok jeligével ellátott dolgozatukban Sárkányföld kormánya számára fogalmaztak meg megoldási javaslatokat annak érdekében, hogy az ország elkerülje az államcsõdöt. A csapatoknak a dolgozat megszerkesztése során sajátos munkastílust kellett kialakítani. Nemcsak a kérdésre vonatkozó gazdasági ismereteket használhatták fel. Szükséges a különbözõ forrásokból származó információknak a saját szemüvegen keresztül történõ átszûrése ahhoz, hogy értelmezni, elemezni tudják a szöveget, és megfelelõ megoldási javaslatokat dolgozzanak ki. Mivel csapatban dolgoztak, a vélemények eltérõek lehetnek. A különbözõ nézõpontok összevetése, azoknak kritikai elemzése alapján fogalmazhatták meg következtetéseiket, megoldási javaslataikat. A gazdasági verseny elsõ fordulójára a kolozsvári magyar tannyelvû és a tordai Jósika-líceumból összesen 9 csapat jelentkezett. A diákok dolgozatait értékelve megállapítható, hogy bizonyos fokig uralják a gazdasági nyelvezetet. Nyitott szemmel járnak a világban. Képesek azonosítani a problémát, azt, hogy Sárkányföldön a költségvetési hiány eredményezte a gazdasági egyensúlytalansági helyzetet. Kiemelik azokat a tényezõket, amelyek ezt a költségvetési hiányt eredményezték. Az eset megoldásához nemcsak gazdasági ismeretre, hanem kreatív képzeletre is szükség volt. Érdekes, hogy a megoldási javaslatok megfogalmazásában érezhetõ a hazai válságmenedzselési modell hatása. Elõtérbe kerülnek a megszorító intézkedések, anélkül hogy összekapcsolnák egy jövõbeli fejlesztési 7

8 tervvel. Jó meglátásuk van viszont az államadósság, a külsõ hitelfelvétel következményeirõl. A verseny 2. fordulójában üzleti tervet kellett bemutatni, amely a különbözõ idõszakban levõ finanszírozási lehetõségekre is reflektál. Megállapítató, hogy a versenyzõ csapatoknak van bizonyos rálátásuk az üzleti életre. A dolgozatok tartalmazzák az üzleti terv elemeit: marketing, a humán erõforrás menedzselése, pénzügyi terv. A versenyzõ csapatoknak problémát jelentett az üzleti tevékenységnek folyamatban való elképzelése, a pénzügyi források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos információk pontos értékelése. Nem fordítottak kellõ figyelmet az üzleti terv megvalósítása következtében várható hatásokra sem. A verseny 2. szakaszában 8 csapat vett részt. A résztvevõk nemcsak a csapatok megoldási modelljeirõl szerezhettek információkat, hanem a leendõ kapcsolati rendszer elemeit is kiépíthették ne feledjük: a kapcsolati tõke az üzleti világ egyik fontos eleme. Összegezve, a II. gazdasági esettanulmány verseny egy olyan edzõpálya, ahol a játékosok felkészíthetik magukat. Közhelynek számít az a megállapítás, hogy a jobban felkészült, edzésben levõ versenyzõk nagyobb eséllyel nyerhetnek. Nyerni? Kivel szemben? Nem a többi szereplõvel szemben, hisz a piaci folyamatokat alapvetõen a kooperáció jellemzi, tartja fenn. A résztvevõ fiatalok képesek gyõzni. Képesek legyõzni saját kényelmüket és képesek saját magukat fejleszteni. Ezért jelenthetjük ki, hogy a végsõ rangsortól függetlenül, mindannyian nyertesek. Páll Gyöngyvér Székely Imre 8

9 Sárkányföld problémái a XXI. század hajnalán (esettanulmány) Sárkányföld kormánya az elmúlt években több olyan programot indított, amely a sárkányok általános jólétének növekedését célozza meg. Az iskolában minden kissárkány reggelit és ebédet kap, amelynek költségeit Sárkányföld állami költségvetésébõl fizetik. Több településen egészségügyi ellátó központokat építettet az állam, amelyeket különbözõ egészségügyi eszközökkel szerelt fel. Az újonnan beindított egészségügyi központokba orvosokat, ápolókat és más személyzetet alkalmazott. Ezzel egyidejûleg szorgalmazta a külföldi kapcsolatok erõsítését is, új konzulátusokat nyitott Tündérországban, Törpeországban és Boszorkaföldön. Sárkányföldön új utakat épített az állam, és igyekezett növelni az autóutak biztonságát azáltal, hogy több forgalmi rendõrt alkalmazott, akik már nemcsak nappal, hanem éjszaka is szolgálatot teljesítenek a közutakon. Az állam felvállalta, hogy minden sárkány számára a nyári hõség leküzdése érdekében úszómedencét épít a lakóhelyén. A sárkányok örültek az állam által nyújtott szolgáltatásoknak, és ujjongva dicsérték a kormányzatot. Az intézkedések bevezetése elõtt Sárkányföld állami költségvetése a sárkányok teljes bruttó jövedelmének 28%-át vonta el különbözõ adók formájában, és ezt az összeget költötték el évente. Az intézkedések bevezetése után az állam kiadásai a korábbi szinthez képest 25%-kal megemelkedtek. A növekvõ állami kiadások finanszírozása végett a kormányzat enyhe adóemelést hajtott végre, aminek következtében a bevételek 10%-kal nõttek. A fennmaradó különbséget külföldrõl felvett kölcsönbõl fizették. A külföldiek kezdetben szívesen nyújtottak hitelt Sárkányföld állami költségvetésének, mert korábban nem volt adósságuk és úgy látták, hogy a sárkányok képesek lesznek a hitelt visszafizetni. Néhány év elteltével azonban Sárkányföld adósságállománya nagy méretûvé duzzadt, és a külföldiek már nem voltak hajlandóak újabb kölcsönt adni Sárkányföldnek. 9

10 Sárkányföld kormányzata látva, hogy már nem tudja külföldi kölcsönbõl finanszírozni kiadásait saját állampolgáraitól próbált meg kölcsönt felvenni, de ez sem járt sikerrel, mert a sárkányok is féltek attól, hogy nem kapják vissza az államnak nyújtott kölcsönt. A kormány egyre nehezebb helyzetbe került, minden nap elteltével egyre kevesebb pénzzel rendelkezett és attól félt, hogy egy nap nem tudja fizetni kötelezettségeit. Ilyen körülmények között a hiányzó pénzösszeg pótlására a kormány azzal az ötlettel rukkolt elõ, hogy megkéri Sárkányföld Nemzeti Bankját, amely a Sárkányföldön forgalomban levõ fabatkát bocsátja ki, hogy nyomtasson akkora összegû fabatkát (pénzt), amennyi hiányzik a kiadások fedezése végett. Sárkányföld Nemzeti Bankja úgy döntött, hogy a kormány ezen kérését határozottan visszautasítja. Ebben a helyzetben a kormány egy négytagú független szakértõi testülethez fordult, hogy segítséget kérjen. Mivel a kormány nem volt meggyõzõdve arról, hogy a Nemzeti Bank jól cselekedett, megkérte a szakértõi testületet, hogy véleményezze a Nemzeti Bank döntését és mutassa meg, hogy milyen következményei lettek volna, ha eleget tesz a kormány kérésének. Emellett Sárkányföld kormánya arra kérte a szakértõi testületet, hogy tegyen javaslatot a kialakult helyzet kezelésére és megoldására. Összeállította: Székely Imre, a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságés Gazdálkodástudományi Magyar Intézet tanára A verseny értékelési szempontjai és a bizottság összetétele A II. gazdasági esettanulmány verseny elsõ fordulójának értékelési szempontjai a következõk: 1. Probléma azonosítása max. 2,5 pont - Sárkányföld reális problémáinak felismerése 2. Strukturált, megalapozott elemzés max. 3,5 pont - az adott csapat milyen mértékben képes logikai sémára építeni az elemzését, gazdasági nyelvezet használatával, illetve gazdasági adatok, számítások felhasználásával 10

11 3. Megoldási javaslatok max. 4 pont - reális, megfelelõ érvekkel megalapozott kifejtés A maximálisan elérhetõ összpontszám: 10 pont. Az elsõ forduló értékelését a következõ összetételû bizottság végzi: 1. Lãpuºan Éva, közgazdász 2. Ördög Béla, közgazdász, a Szabadság szerkesztõje 3. Páll Gyöngvér, szaktanár 4. Székely Imre, a BBTE szaktanára, az értékelõ bizottság elnöke 5. Valkai Ferenc, vállalkozó A II. gazdasági esettanulmány verseny második fordulójának értékelési szempontjai a következõk: I. rész: Az írott üzleti terv értékelése: 6 pont Az üzleti terv struktúrája, realitása és megvalósíthatósága: 1. az üzleti tervben szerepelnie kell: 1 pont - a tervezett vállalkozást azonosító adatoknak - a vállalkozás tevékenysége(i)nek - a vállalkozás indításának motivációja (miért azon a területen szeretnének vállalkozni a vállalkozók?) 2. marketing terv: 1,25 pont - piaci információk ismerete, termék vagy szolgáltatás jellemzõinek bemutatása, célcsoportok azonosítása, versenytársak feltérképezése, piacra való belépés stratégiája, árpolitika 3. mûködési keretek: 1,25 pont - a vállalkozás mûködésének infrastruktúrája, személyzeti keretek, beszállítók és fizetési feltételek 4. pénzügyi terv értékelése 1,5 pont - gazdasági költségek számítása (fix- és változó költségek azonosítása), árbevétel becslése, mûködési eredményszámítás, cash-flow kimutatás 5. Az üzleti terv formai feltételeinek való megfelelés: 1 pont - terjedelem, nyelvezet és nyelvhelyesség, formázás, külalak II. rész: Az üzleti terv bemutatójának értékelése: 3 pont 1. A bemutató értékelése: 2 pont - a verbális és nonverbális kommunikációs készség, a bemutató 11

12 meggyõzõereje, a csapattagok magabiztossága, a releváns információk bemutatása, a csapatmunka mértéke 2. A feltett kérdésekre adott válaszok: 1 pont - a csapattagok helyzetjelenléte, saját álláspont megvédése A maximálisan elérhetõ összpontszám: 10 pont (9 pont + 1 pont hivatalból). A második forduló értékelését a következõ összetételû bizottság végzi: 1. Imecs Veronika, közgazdász 2. Lãpuºan Éva, közgazdász 3. Mezei Magda közgazdász 4. Ördög Béla, közgazdász, Szabadság szerkesztõje 5. Páll Gyöngvér, szaktanár 6. Szász Levente, a BBTE szaktanára 7. Székely Imre, a BBTE szaktanára, az értékelõ bizottság elnöke 8. Timár Ágnes, Báthory István Elméleti Líceum igazgatónõje 9. Valkai Ferenc, vállalkozó 12

13 Lotusz csapat: Miklós Enikõ, Varga Hilda, Dezsõ Erika Onisifor Ghibu Elméleti Líceum Tisztelt sárkányföldi kormányzat! A szakértõi testület véleményezése a Nemzeti Bank döntésére vonatkozóan, valamint javaslatai a kialakult helyzet megoldására A probléma meghatározása: A sárkányföldiek általános jólétét növelõ programok által a kormány túl sokat költekezik olyan luxuscikkekre és szolgáltatásokra, amelyeket a sárkányföldiek nem engedhetnek meg maguknak. Miután az adónövelés nem fedezte költségeiket, külföldi kölcsönökhöz folyamodtak a különbség törlesztésére. Ezt meg is kapták egy ideig, csakhogy közben az adósságuk akkorára duzzadt, hogy a külföldiek többet nem voltak hajlandók hitelezni. Továbbá a kormány saját polgáraitól sem tudott kölcsönözni, mert õk sem bíztak abban, hogy kölcsönadott pénzüket visszakapnák. Sárkányföld problémája tehát a költségvetési hiány. Azaz az állam többet költ, mint megengedhetné magának. A kényelmes környezet kialakításáért egyszerre túl sok tervbe fektet be. Ennek következtében nagyobb a kiadásuk, mint amekkora a bevételük. Kötelezettségeik fizetése egyre nagyobb gondot okoz, és megtörténhet, hogy egy szép nap lehetetlenné válik. A Nemzeti Bank döntésének elemzése: A sárkányföldi kormány ebben a nehéz helyzetben rukkolt elõ azzal az ötlettel, hogy megkéri a Nemzeti Bankot, nyomtasson olyan mennyiségû pénzt, amely hiányzik a kiadások fedezése végett. Javaslatát azonban a Nemzeti Bank határozottan visszautasította. Mint szakértõi testület, támogatjuk a Nemzeti Bank által hozott határozatot. A pénzkibocsátást, a pénz mennyiségének növelését, mi is csak látszatmegoldásnak találjuk. Valójában a túlzott mennyiségû pénzkibocsátás egyensúlyzavart hoz létre, amely következtében infláció keletkezik. Ez az árak általános növekedésében és a vásárlóerõ csökkenésében nyilvánul meg. 13

14 A szakértõi testület javaslatai a kialakult helyzet megoldására: Mivel a probléma a költségvetési hiány, amit nem tudunk fedezni, szükségesek bizonyos megszorítási intézkedések. Csak azokat a befektetéseket (költekezéseket) kell fenntartani, amelyeket meg tudunk engedni magunknak, finanszírozni tudunk, és ami az ország fejlõdését elõidézi. Ideiglenesen le kell mondanunk a legtöbb jóléti intézkedésrõl. Amenynyiben az ország gazdasági helyzete megengedi, tekintettel kell legyünk az általános jólét növelésére, de tanulva a hibákból, nem szabad többet fejetlenül költekeznünk. Megszorítások: Az egyik megszorítás irányulhat az állami alkalmazottak számának csökkentésére. Így például csökkenthetnénk a forgalmi rendõrök számát. A közutak biztonsága fontos, de a közlekedésbõl a rendõröket nagymértékben helyettesíteni lehet közlekedési táblákkal, mert ezek sokkal praktikusabbak, és fizetést sem kell adni nekik. Éjjel a forgalom kisebb, ezért nem szükséges, hogy a forgalmi rendõrök éjjel is szolgálatot teljesítsenek. Másodszor az otthoni medencéknek több hátránya van, mint haszna, hisz a befektetés sok pénzt igényel, és ezt jelenleg az állam nem engedheti meg magának. Ezek nélkül eddig is megvoltak a sárkányok. Ha nagyon melegük van a sárkányoknak, egészségügyileg ajánlott a meleg tea, és a meleg zuhany. Egy másik intézkedés, amit vissza kellene vonni vagy le kellene csökkenteni a rá költött összeget, az a kis sárkányoknak osztott étel az iskolákban. Bár dicséretes intézkedés, az ország jelenleg nem engedheti meg magának. Úgy gondoljuk, a szülõk képesek helyettesíteni ezt a szolgáltatást saját erejükbõl szendvicsekkel, vagy más otthon készített, illetve vásárolt ételekkel. Fenntartható költekezések: Az egészségügyi szolgáltatás az ország javát szolgálja, amihez nem kell hozzányúlni, hisz jó orvosra mindig szükség van, és betegek mindig lesznek. Az utak építését folytatni kell, mert ez az ország fejlesztési stratégiájához tartozik. Fontos, hogy minél több helység legyen egymással kapcsolatban. Az autópálya is a sárkányföldiek javára szolgál, mert így 14

15 könnyebben és többen utazhatnak hozzájuk rövid idõ alatt. Így növekedne az ország turizmusa, aminek következtében növekedni az ország jövedelme is. A külföldi befektetõk Sárkányországba érkezése ugyancsak elõnyére válna az országnak. A külföldieket az infrastruktúra által is be lehet csalogatni, ide tartozik például az utak minõsége. Ugyanakkor a fizetések alacsony szintje is igen vonzó lehet egy külföldi cégnek. Ha az országban a gazdasági helyzetbõl adódóan kicsik a fizetések, akkor a külföldi cég se kénytelen sokkal több pénzt adni a munkásoknak, ami a cég számára elõnyt jelent. Az ország elõnye a külföldi befektetõkbõl, hogy újabb munkahelyeket teremtenek, másfelõl, hogy adót fizetnek az államnak, ami által gyarapszik az állam pénze, és így lesz lehetõség befektetni a kívánt tervekbe. Ha az adókból több pénz folyik be az államkasszába, akkor költekezni is többet tud. Így a cégeknek is több munkájuk lesz, újabb munkahelyeket tudnak teremteni. Továbbá nõhet a bér is, ami következtében nõ a kereslet. És ha van kereslet, akkor többet lehet termelni, és így nõ a profit, az adók által pedig nõhet az állami bevétel. És innen minden kezdõdik elölrõl. A munka nélkül maradt sárkányok (például forgalmi rendõrök) átszakosítását az államnak kell támogatnia, olyan szakterületekre, amelyek munkaerõt tudnak felszippantani akár alkalmazás által, akár önálló foglalkozás (például mezõgazdaság) által. Tisztelettel: A Független Szakértõi Testület R2G csapat: Albert Lóránd, Gere Attila és Kovács András-Botond Báthory István Elméleti Líceum Javaslatok Sárkányföld kormánya több olyan programot indított el, amely a sárkányok életét pozitívan befolyásolta. Ezek közé sorolhatjuk, hogy minden kissárkánynak ingyenes ételt biztosítanak az iskolában. 15

16 Emellett az állam több településen egészségügyi központokat létesített, amelyeket a legkorszerûbb mûszerekkel látott el. Mivel ezek a központok csak szakképzett munkaerõ foglalkoztatásával mûködhetnek, az állam több sárkánynak is munkahelyet biztosított. Az utak építése és a külföldi kapcsolatok erõsítése fejleszti Sárkányföldet. Az utak biztonsága érdekében több forgalmi rendõrt helyeztek el a közutakon. A nyári hõség leküzdése érdekében a kormány minden sárkány lakóhelyére épített egy úszómedencét. Ezek a fejlesztések és módosítások mind a kormány számláját terhelték, viszont a társadalom javára szolgáltak. Az intézkedések Sárkányföld infrastruktúráját fejlesztették, így a sárkányok morálja is emelkedett, és mindenben támogatták a kormányt. A fejlesztések elõtt a kormány Sárkányföld lakói bruttó jövedelmének 28%-át vonta le adók és illetékek formájában, hogy fedezni tudja a kiadásokat. A tervek gyakorlatba ültetésének elkezdése után sárkányföld kiadásai megemelkedtek, és ezért a kormány 10%-os adónövelést vezetett be. Az infrastruktúra és az életszínvonal növelésével a vezetõség Sárkányföld hírnevét is növelte. A sárkányok boldogak, és ezt látván többen kívánnak majd beköltözni az országba. A lakosságnövekedés az államháztartási bevételeket is látványosan növeli, ezért hosszabb távon megérte a befektetés. Viszont, mivel az állami kiadásokat még a jövedelemadó növelésével elért nagyobb adóbefizetések sem fedezték, külföldi hiteleket vettek fel, hogy biztosíthassák a befektetésekhez szükséges tõkét. Azonban az állam kiadásai a vártnál sokkal nagyobbak lettek, ezért az adósság egyre csak növekedett, mígnem már a külföldiek se voltak hajlandóak újabb kölcsönt adni, mert féltek, hogy nem kapják vissza a pénzüket. Ezen problémák megoldására a kormány a Sárkányföldi Nemzeti Bankhoz fordult segítségért, hogy nyomtasson nagyobb címletû fabatkát, az állami adósságok törlesztése céljából. Mivel Sárkányföld Nemzeti Bankja ellenzi a fabatkák nyomtatását, az állam képtelen fejlõdni. Az állam képviselõi viszont úgy gondolják, a fabatka (pénz) kibocsátás elmaradásával az államháztartási kiadások nagymértékben lecsökkennének a jövõben, nem lenne pénz az újításokra és a polgárok elégedetlen- 16

17 sége lassan megnõne. Ez viszont Sárkányföld hírnevén rontana, és a befektetések nem lennének teljes mértékben kihasználva. Megoldás lenne, ha a bank egy bizonyos összeg nyomtatásával fellendítené a gazdaságot, a külföldi kölcsönöket kifizetnék, így az nem halmozódna fel, és nem kell majd arra is pénzalapot elkülöníteni az állami költségvetésbõl. Ez jobb fényt vetne Sárkányföldre és fellendítené a gazdaságot, növelvén a külföldi befektetõk bizalmát. Az állam nem kényszerülne további kölcsön felvételére, az eddigi befektetések nagymértékben eleget tennének a lakosság igényeinek, a továbbiakban pedig erõfeszítéseket kellene tenni annak érdekében, hogy csak az államháztartási bevételbõl gazdálkodjanak, ami növekedni fog a lakosság számának növekedésével. Másrészt, ha az állam képes lenne több munkahelyet létesíteni, gyárakban, irodákban stb. ahol sok sárkányt lehetne foglalkoztatni, és leginkább külföldi cégekkel kötne szerzõdést, akkor a sárkányok jövedelme is megemelkedne, és ezzel az állam bevétele is növekedne. Úgy véljük, ezeknek a javaslatoknak a gyakorlatba ültetésével Sárkányföld néhány éven belül ki tudna lábalni a jelenlegi problematikus helyzetébõl. Apáczai Consulting csapat: Tlasadze Orsolya, Rácz Tímea, Kerekes Bálint Apáczai Csere János Elméleti Líceum Sárkányföld gazdasági problémáinak megoldása javaslatok Szakértõi testületünk úgy véli, hogy Sárkányföld Nemzeti Bankja helyesen döntött, amikor visszautasította az állam azon kérését, hogy a kötelezettségek kifizetésére bizonyos mennyiségû fabatkát gyártson. Lévén, hogy Sárkányföld jelentõs összegekkel tartozik külföldi hitelezõinek, nagy mennyiségû pénzgyártásról lenne szó. Ezáltal a pénzpiacon forgó fabatka értéke felhígulna, drasztikusan csökkenne a fabatka felvásárlóereje, így fellépne az infláció, növelve az árakat és csökkentve az állami szektorban dolgozó sárkányok fizetésemelési lehetõségeit. 17

18 Megvizsgálva Sárkányföld pénzügyi helyzetét, szakértõi testületünk több bevétel-növelési stratégiát is kigondolt. Sárkányföld legfõbb célja a befektetõk bevonzása kell, hogy legyen. Ehhez viszont az államnak ki kell alakítania azt a kedvezõ környezetet, amelyet a befektetõk igényelnek. A befektetõk számára fontos a pénzügyi stabilitás, ami minél kisebb inflációt és a pénznem erõsödését jelenti (éppen emiatt is rossz döntés lenne a fabatka nyomtatás). Fontos kritérium a politikai stabilitás is, így az állam országházának tevékenységét is ellenõrizni kellene olyan módon, hogy stabil politikai helyzet alakuljon ki. Ezek által a befektetõk hajlandók lennének a tõkebefektetésre, ami tõkeáramlást, termelést és munkahelyeket jelentene a sárkányok számára, mindez pedig állami bevételeket hozna. Az állami bevételek fokozására ajánlott a jövedelem és profit progresszív módon való adózása. Az állam nyereségességéhez fontos elérni azt, hogy a külkereskedelmi fizetési mérleg legyen pozitív, és azt, hogy a letétek kamatlába (fabatkában) nagyobb legyen, mint az inflációs ráta. Szintén jó módszernek véljük a veszteséges állami vállalatok privatizálását is, befektetõk által. Az államnak nem csak külföldi befektetõk bevonzására kell törekednie, hanem Sárkányföld állampolgárait is megcélozhatja a privatizálás érdekében. A már meglévõ vállalkozások fellendítésére a vállalkozó sárkányoknak tanfolyamokat is tarthatnak, hogy tevékenységük hatékony lebonyolításához tudjanak vissza nem térítendõ támogatásokat lehívni az Egyesült Meseföld részérõl. Pénzalapok lehívásának érdekében, Sárkányföld kormánya is folyamodhatna hasonló támogatásokhoz, különbözõ projektjeinek megvalósításához. Ha rövid távon mégis hitelre van szüksége az államnak, kötvényes hiteleket kérhet a sárkányoktól. Az államnak volt már egy ilyen jellegû próbálkozása, ám a sárkányok féltek, hogy nem kapják vissza pénzüket. A sárkányok bizalmát növelni kellene, viszont ehhez az országban nem célszerû több adóemelés eszközlése, továbbá javítani kell az ország imázsát és megnövelni presztízsét. Végül, mint bevétel-növelési módszer, gondoltunk (és erõteljesen 18

19 ajánljuk) a turizmusba való befektetésre. Reklámozni kell Sárkányföld nevezetességeit, látványosságait és minél több sárkányt vagy törpét, tündért és boszorkát (az Egyesült Meseföld állampolgárait) ösztönözni arra, hogy az ország turisztikai és vendéglátói szolgáltatásait igénybe vegyék. Tehát a turizmus ösztönzésére, fellendítésére is fontos felfigyelni és stratégiákat kieszközölni. Mivel Sárkányföld kormányzata megoldásképtelen intézkedései negatív egyenleghez vitték az állam kasszáját, és külföldi illetve banki hitelezésre nem számíthatott, a kialakult helyzet megoldására és kezelésére a kormánynak az alábbi költségcsökkentõ eljárásokat kellene foganatosítania. Elsõsorban, az államnak le kell mondania az úszómedence építési akcióról, amely óriási költségeket jelent az állam számára. Az állampolgárok jólétét nyári forróság esetén elsõsegélynyújtási központok által kellene biztosítani, amelyek mûködtetési feltétele az, hogy a levegõ hõmérséklete 30 C fölé emelkedjen. Egy ilyen jellegû rendszer kialakítása természetesen költségekkel jár, ám ezek mértéke jóval kisebb. Továbbá az új autóutak biztonságához nem szükségszerû éjszakai rendõröket alkalmazni, hanem lakónegyedi civil õrszolgálatokat kellene alakítani. Ez azt feltételezné, hogy civil állampolgárok önkéntesen õrszolgálatot vállalnak, amelyet kisebb-nagyobb csoportokban visznek véghez. Egy másik költségcsökkentõ módszer az állam által indított étkezési program átszervezése. Jelenleg ennek célja a kis sárkányok jólétének biztosítása, ami rövid idõn belül kiürítené az államkasszát, és ez egyértelmûen vezethet a program megszûnéséhez is. Ezért ésszerû lenne a reggeli mellett az ebédet csak azoknak a sárkányoknak biztosítani, akik anyagi vagy szociális szempontból hátrányos helyzetben élnek. Mindezen javaslatok figyelembe vételével Sárkányföld gazdasági helyzete már rövid idõn belül javulna, emiatt ajánljuk ezek alkalmazását a közeljövõben az ország vezetési politikájában. Fontos a költségcsökkentés, ám fontos az állami költségek stabilizálása és az államkaszsza pozitív egyenlegének megtartása is. 19

20 Egymillió Euró csapat: Andacs Zsolt Levente, Makkai Hanna Borbála és Kismihály Róbert Báthory István Elméleti Líceum Sárkányföld problémái a XXI. század hajnalán Sárkányföld problémái a költségvetési hiányból adódtak, mivel vezetõi nem tartották szem elõtt az államháztartási kiadások és a bevételek egyensúlyát. Így a kiadás sokkal nagyobb lett, mint a bevétel. A bevétel növekedésének érdekében a kormány adóemelést hajtott végre, aminek következtében a bevétel 10%-kal emelkedett. Azzal, hogy a Nemzeti Bank visszautasította a pénznyomtatást, megúszták az infláció súlyosbodását sok pénz került volna forgalomba, így a pénz értéke csökkent volna. Úgy véljük, Sárkányföld lakóinak meg kell válniuk néhány jóléti, állami intézkedéstõl, hogy az ország újra talpra tudjon állni. Ezeknek a sárkányok nem fognak örülni, de meg kell tenni. Tehát az államháztartási költségeket csökkenteni kell. A kissárkányoktól meg lehetne vonni a reggelit az iskolában, mivel nyugodtan reggelizhetnek otthon is. A medencék építését is le lehetne állítani. Az adósság-állománnyal is kell kezdeni valamit, mert rövidebbhosszabb távon az ország így csõdbe jut. Meg lehetne próbálni kölcsönt kérni a belföldi pénzpiacról, és azt okosan felhasználni. Be lehetne vezetni a progresszív adót, vagyis hogy a szegényebb sárkányok kevesebb adót, a gazdagabb sárkányok pedig több adót fizessenek. A rendõrségrõl le lehetne építeni a sárkányokat, és más helyen kellene alkalmazni õket. gyakorlatba kellene ültetni olyan programokat a fiatalok körében, amelyektõl azok kedvet kapnak vállalkozni a mezõgazdaság területén, és támogatni kellene õket. Ennek következében megnõne az export, a sárkányok hazai árut fogyasztanának, és a külkereskedelmi mérleg is javulna az export-növekedésnek köszönhetõen. Különbözõ tanfolyamokat lehetne indítani, képezni kellene a sárkányokat. Meg kell vizsgálni a fejlesztések hatékonyságát. Ami hatékonynak bizonyul, azt folytatni kell, de nagyon kevés új beruházást kell eszközölni csakis olyanokat, amelyek munkahelyet biz- 20

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

A hazai szállodaipar egy ingatlanszakértő szemével

A hazai szállodaipar egy ingatlanszakértő szemével A hazai szállodaipar egy ingatlanszakértő szemével A Colliers International Értékbecslés, tanácsadás üzletág 482 iroda, 13 500 munkatárs a világ 62 országában, összesen 2 Mrd USD árbevétel; jelenlét Magyarországon

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe keretében

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

A Jászkiséri Sportegyesület pénzügyi gazdálkodásának bemutatása 2005 2009

A Jászkiséri Sportegyesület pénzügyi gazdálkodásának bemutatása 2005 2009 A Jászkiséri Sportegyesület pénzügyi gazdálkodásának bemutatása 2005 2009 A következő oldalakon az egyesületünk gazdálkodását kívánjuk tagságunknak bemutatni, főbb költségvetési mutatók alakulásán keresztül.

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Útmutató a Lakástakarék szerződéskötést megelőző igényfelméréshez és az Egyszerűsített termékválasztó segítségével történő ügyfél-tájékoztatáshoz

Útmutató a Lakástakarék szerződéskötést megelőző igényfelméréshez és az Egyszerűsített termékválasztó segítségével történő ügyfél-tájékoztatáshoz Útmutató a Lakástakarék szerződéskötést megelőző igényfelméréshez és az Egyszerűsített termékválasztó segítségével történő ügyfél-tájékoztatáshoz A táblázat használata előtt néhány kérdéssel célszerű az

Részletesebben

Turisztikai vállalkozások mindennapjai, kilátások! Kocsy Béla. Nehéz gazdasági helyzet, fogyatékkal élő munkavállalók! Budapest, 2013. Március 01.

Turisztikai vállalkozások mindennapjai, kilátások! Kocsy Béla. Nehéz gazdasági helyzet, fogyatékkal élő munkavállalók! Budapest, 2013. Március 01. Turisztikai vállalkozások mindennapjai, kilátások! Kocsy Béla Nehéz gazdasági helyzet, fogyatékkal élő munkavállalók! Budapest, 2013. Március 01. Honnan indultunk? Összehasonlító elemzése, az elmúlt időszakról

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

A fenntartható adósságpálya problémái Mellár Tamás egyetemi tanár A magyar gazdasági válság jellege Vajon az adósságválság a legsúlyosabb problémánk? Sokan igennel válaszolnak erre a kérdésre A kormány

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE Készítette: Csákvári Tamás a Fehérkereszt Egyesület megbízásából A családi napközik támogatási rendszerét jelentős mértékben meghatározza

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program A Fiat Magyarország úgy döntött, hogy pénzügyi erőforrásainak egy részét inkább arra fordítja, hogy segítsen azoknak, akik svájci frank hitellel vásároltak autót és a nem várt árfolyam növekedés miatt,

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Molnár Melinda őstermelő 2490 Pusztaszabolcs Szakmai beszámoló Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Első lecke A döntéshozatal

Első lecke A döntéshozatal Első lecke A döntéshozatal Tanári útmutató Te döntöd el, úgy gondolkozol-e, hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben, vagy ezzel ellentétesen. Naponta hozunk döntéseket életünk különféle

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft.

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft. TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN Projektmenedzsment Konstantinusz Kft. 2010 Esettanulmányomban egy új termék projektmenedzsmentjét szeretném elemezni. A projekt egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18..

A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18.. A szociális szövetkezetek fenntarthatósága SOLTÉSZ ANIKÓ A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18.. MIRŐL FOGOK

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Pénzügyi tervezésről lesz szó a következő percekben. A pénzügyi tervezés során előre felrajzolunk egy pályát pénzügyi szempontból

Pénzügyi tervezésről lesz szó a következő percekben. A pénzügyi tervezés során előre felrajzolunk egy pályát pénzügyi szempontból Pénzügyi tervezés GR: Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel beszélgetek a stúdióban. Pénzügyi tervezésről lesz szó a következő percekben. Meglehetősen vaskos témának és nehéz témának tűnik ebben az időszakban.

Részletesebben

Balázs Bence, Káptalan Erna és Páll Gyöngyvér

Balázs Bence, Káptalan Erna és Páll Gyöngyvér Báthory István Elméleti Líceum Báthory 1970 Csoport III. Gazdasági Esettanulmány-verseny 2013. április 5. A megújuló gazdaság kihívásai a XXI. század elején Üzleti terv Piaci szegmentáció Marketing Kiadja

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006.

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. Fővédnök: Dr. Veres János pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Zrt. vezérigazgatója Fő témakörök: Állampapírpiac

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Csomafáy Ferenc. Romániában az Országos Statisztikai Hivatal közlése szerint 2013 márciusában az elõzõ hónaphoz képest 4,1%-kal növekedett a névleges

Csomafáy Ferenc. Romániában az Országos Statisztikai Hivatal közlése szerint 2013 márciusában az elõzõ hónaphoz képest 4,1%-kal növekedett a névleges 68 Gazdasági hírek CSOMAFÁY FERENC Zöld Ipari Innováció Kolozsváron, 2013. április 3-án a Napoca Szállóban tartották meg a Zöld Ipari Innováció programmal kapcsolatos értekezletet. A rendezvény szervezõi

Részletesebben

A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében.

A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében. A költségkontrolling szerepe. Kalkulációk készítése egy konkrét megvalósítás tükrében. Plain Consult Kkt. Galántai Tamás 2010. november 9.. www.plainconsult.hu A vezetői költség- és teljesítményszámítási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN. Péterfi Mária szociális munkás

ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN. Péterfi Mária szociális munkás ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN Péterfi Mária szociális munkás Tartalom Társadalmi változások Probléma Adósságkezelés Hogyan tovább? Tartalom Társadalmi változások Probléma Adósságkezelés Hogyan tovább? Társadalmi

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének a

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Vállalati egészségprogramok

Vállalati egészségprogramok mert a cég legnagyobb értéke a munkaerő. Vállalati egészségprogramok Új megoldás AZ IRODAJÓGA TÖKÉLETES VÁLASZTÁS, HA felismerte, hogy a cég sikere a dolgozók erejében rejlik, ha tudja, hogy a motivált

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

A bizalom infrastruktúrája a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon Szepesi Balázs, Szabó-Morvai Ágnes

A bizalom infrastruktúrája a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon Szepesi Balázs, Szabó-Morvai Ágnes A bizalom infrastruktúrája a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon Szepesi Balázs, Szabó-Morvai Ágnes Közjó és Kapitalizmus Intézet Műhelytanulmány No. 17. 2009. április 28. Tanulmányunk

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

2013. szeptemberi hírek

2013. szeptemberi hírek 2013. szeptemberi hírek Pályázati hírek Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése című kiírás a Közép-magyarországi régióban Megjelent a települési szilárdhulladék-gazdálkodási

Részletesebben