Bede Katalin. Békési Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bede Katalin. Békési Gábor"

Átírás

1 arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: Iskolák, végzettség: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, Bölcsészettudományi Kar (l ), történelem-angol szakos középiskolai tanár, etnográfus (1963), egyetemi doktori cím (1967), kandidátusi fokozat (1977), MTA doktori cím (1999). Munka-helyek: Kossuth Lajos Tudományegyetem (jelenlegi nevén Debreceni Egyetem), Egye-temes Történeti Tanszék (1963-tól folyamatosan). Egyetemi megbízatások: tanszékve-zető ( ), Történelmi Intézet igazgatója ( ), Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese ( , ), Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola veze-tője (2004-től). Vendégoktatás: Bessenyei György Tanárképző Főiskola; Nyíregyháza ( ), Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola; Eger ( ), József Attila Tudományegyetem; Szeged (1994), Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Piliscsaba ( ). Tagság szervezetekben: MTA Történettudományi Bizottság tagja (1999-től), MTA közgyűlési választott doktor-képviselő ( ). Kutatási területek: A 18. századi felvilágosult abszolutizmus kelet-közép-európai változata (elsősorban a Habsburg és Hohenzollern monarchiákban), mezőgazdasági irodalom a koraújkorban, Zemplén megye társadalma a 18. század végén. (Publikációiban az ifj. Barta János nevet használja.). Díjak, elismerések: Debrecen város kultúrájáért, Debrecen város Cso-konai díja. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1995 Kincstári birtoklás és mezővárosi politika. - In: (Bencsik János-Orosz István szerk.): Tokaj. Várostörténeti tanulmányok I. köt. Tokaj p Nemesi birtokok és jövedelmek Zemplén megyében a XVIII. század végén. - In: (Ódor Imre Pálmány Béla Takács Péter szerk.): Mágnások, birtokosok, címer-levelesek. Rendi társadalom polgári társadalom, 9. k. Debrecen p Aspremont János Gobert gróf Zemplén-megyei birtokai és jövedelmei a XVIII. század végén. - In: (Tusor Péter szerk.): R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Buda-pest p Zemplén megye parasztsága a XVIII. század végén. - In: (Kovács Ágnes közre-működésével szerk. Rácz István): Szabó István Emlékkönyv. Debrecen p Zemplén megye parasztsága és a Mária Terézia-féle úrbérrendezés. - In: (Kovács Ágnes szerk.): Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. Debrecen p Nemzetiségek Zemplén megyében a 18. század végén. - In: (Angi János és Barta János szerk.): Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Debrecen p Szőlőművelésből és italmérésből származó jövedelmek Zemplén megyében a XVIII. század végén. - In: (Jozef BaďurikPéter KónyaRadovan Pekník Zostavili): Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Preov p Úrbérrendezés Zemplén megyében. - In: Gazdaságtörténet-könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Bp p Zemplén megye parasztsága önmaga helyzetéről a XVIII. század második felé-ben. In: (Kujbusné Mecsei Éva szerk.): Thesaurus Solemnis. Balogh István kö-szöntése. Debrecen-Nyíregyháza p A Zemplén megyei Rákóczi birtokok sorsa a 18. században. - In: (Peter Kónya Ed.): Povstanie Františka II. Rákociho (v novšom priblíeni). A Rá-kóczi szabadságharc (újabb megközelítésben) Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Preoviensis. Preov p Mád mezőváros birtokosai és lakosai 18. század végi összeírásokban. - In: (Angi JánosBarta János. szerk.): Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Mul-tiplex MediaDebrecen University Press, Debrecen p Egyházi földbirtokok és jövedelmeik Zemplén megyében a 18. század végén. - In: Mindennapi választások. Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. (Erdélyi Gabriella-Tusor Péter szerk.): MTA Történettudományi Intézet Kiadá-sa, CD változat! Bp p Földosztályok és jövedelmek Zemplén megyében a 18. század végén. - In: (Bánkiné Molnár Erzsébet szerk.): Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. Kiskunfélegyháza p Településszerkezet, foglalkozás és jövedelmek Zemplén megyében a 18. század végén. - In: (Ujváry

2 Bede Katalin Békési Gábor Zoltán szerk.): Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. NagykőrösDebrecen p. Bede Katalin (1966. november 1., Budapest) Elérhetőségek: 3557, Bükkszentkereszt Kossuth út 58/A, Iskolák, végzettség: ELTE BTK francia-történelem szak, Eszterházy Károly Főiskola (Eger) informatikus-könyvtáros szak. Munkahelyek: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc. Helytörténeti kutatási terület: Bükkszentkereszt története; népi táplálkozás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 2001 Voulez-vous parler un français courant? Tematikus mondatgyűjtemény napjaink francia nyelvű sajtójából. (összeáll. és ford. Klopfer Ágnes, Szolnokiné Bede Katalin) Miskolc, Bíbor Kiadó, p Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon. [Elektronikus dokumentum] Miskolc város és a történeti vármegyék. (összeáll. Bede Katalin, tervezte Vajda Éva) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc H. Szabó Béla: válogatott bibliográfia. (összeáll. Székelyné Forintos Judit, Bede Katalin) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, p Hűséggel szeretnők ezt az örökséget hordozni Az 1956-os forradalom eseményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szöveggyűjtemény a középiskolák számára. In: Borsodi kalászolás 3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Bíbor Kiadó, Miskolc, p. Békési Gábor (1974. december 23, Miskolc) Elérhetőségek: 3554, Bükkaranyos, Dózsa György út 11., 46/ , Iskolák, végzettség: Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc ( ), Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar-történelem szak ( ), Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szövegtudományi doktori iskola ( ), a doktori disszertáció elkészítése folyamatban van. Munkahelyek: Herman Ottó Múzeum, Miskolc. Helytörténeti kutatási terület: Borsod-Abaúj-Zemplén megye irodalomtörténeti múltja, írói-költői életművek a megyében. A doktori dolgozat témaköre: Kazinczy Ferenc és a magyar irodalmi régiség kapcsolata. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1995 Döbrentei Gábor két levele Kállay Ferenchez. In: Irodalomismeret, dec., p (SVÁB Antallal közösen) Fried István: Az "érzékeny" neoklasszicista (recenzió). Új Holnap, szept., p (SVÁB Antallal közösen) Kazinczy Zrínyi-centója. - In: Széphalom, 9. Sátoraljaújhely, p (SVÁB Antallal közösen) Kazinczy Zrínyi-jegyzetei. In: Széphalom, 10. Sátoraljaújhely, p Csokonai megvalósult tervezete Kazinczy Zrínyi-kiadása. In: Irodalomismeret, p Jókai Mór emlékkiállítás Tardonán Művelődéstörténeti hagyományok. In: (Veres LászlóViga Gyula szerk.): Halmaj monográfiája. Halmaj, p Tompa Mihály emlékkiállítás Kelemérben. (csak forgatókönyv) 2003 Maradok szeretve tisztelő barátod...: Telepi György a dokumentumok tükrében. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XLII. Miskolc, p (Tóth Arnolddal közösen) Hadifogoly vagyok, nem enged Amerika haza : Marsalkó Mihály hadifogolynaplója. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV. Miskolc, p Kalászatok a levélboglyában: Tétova gondolatok Kalász László levelezését forgatván. In: MŰÚT, 2008/05. (Kalász László emlékszám, február), p (MarosiÁgnessel közösen) Foglalkoztató füzet a Magyar Nyelv Múzeumához. (Pásztor Emil Galéria), kézirat, Miskolc, március (Németh Tiborral közösen) Város az Avas alatt: irodalmi barangolások. (antológia), magánkiadás, Miskolc.

3 Dr.Bencsik János Dr.Bencsik János (1933. március 22.) Elérhetőségek: 3915, Tarcal, Fő út 18., Iskolák, végzettség: Piarista Gimnázium Debrecen ( ), Bocskay I. Gimnázium Hajdúböszörmény ( ), KLTE Bölcsészettudományi Kar Debrecen, középiskolai tanár, magyar-történelem szak ( ), doktori cím (néprajz, történelem) (1968). Munkahelyek: Népművelési felügyelő Polgár, Járási Tanács ( ), muzeológus, intézményvezető Hajdúsági Múzeum Hajdúböszörmény ( ), muzeológus, intézményvezető Gyula, Erkel Ferenc Múzeum ( ), muzeológus, intézményvezető Tokaj, Tokaji Múzeum ( ). Tagság szervezetekben: Déri Múzeum Baráti Köre, Debrecen ( ), Magyar Néprajzi Társaság Budapest (1958-), Kazinczy F. Társaság, alapító tag, alelnök (1985-), Városszépítő Egyesület Tokaj, végig titkár ( ), Békési Élet c. folyóirat szerkesztősége ( ), Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület Szekszárd (1989-), Regionális Múzeumbaráti Kör Alapítvány Miskolc, kuratóriumi elnök jelenleg. Korábban szervezte a Tokaj és Hegyalja füzetsorozatot, részt vesz a Széphalom c. kiadvány munkatársi gárdájában. Helytörténeti kutatási terület: 1) Magyar tárgyi néprajz, állattartás, halászat, építkezés. 2) Hajdúság története, népi társadalom. 3) Élet a nagybirtokon- békési falvak társadalom néprajza: román, német, szerb, szlovák és cigány. 4) Tokaj-Hegyalja mezővárosai, elsősorban Tokaj, Tarcal. Taktaköz falvai, Tiszaladány, Taktabáj, Prügy. Díjak, elismerések: Szocialista Kultúráért a tiszacsegei falumúzeum megszervezéséért (1959), Szocialista Kultúráért II. múzeumi szervezőmunkáért (1978), Szocialista Kultúráért III. A cigány archívum és gyűjtemény, Gyula (1982), Hermann Antal Díj Szekszárd, (cigány gyűjtések) (1989), Magyar Köztársaság Középkeresztje polgári tagozat (1995), Honismereti Szövetség által alapított Bod Emlékplakett (2003), a Herman Ottó Múzeum Pro Museo díja, Kaji Jag Egyesületi Kitüntetés a cigány gyűjtőmunkáért, Budapest (2005), Tiszacsege, Polgár és Tokaj városok, Tarcal község Pro Urbe kitüntetései. Válogatás a nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkákból: 1984 Kultúrelemek adoptálása és tovább éltetése a cigányság kultúrájában. In: (Kunt-Szabadfalvi-Viga szerk.): Interetnikus kapcsolatok Északkelet- Magyarországon. Miskolc Tiszaladány és a táj házassági kapcsolatrendszere a feudalizmus utolsó évszázadában ( ). In: A Herman Ottó Múzeum közleményei. Miskolc A házikígyó. (Adatok Tokaj néprajzának ismeretéhez). In: Múzeumi Kurír Átkelés a Tiszán (1944). In: Napjaink A tokaji művészetbarátok. In: Népfront, 10. szám 1986 Kísérlet a Taktaköz néprajzi elemzésére az egyházi anyakönyvek és a recens néprajzi anyag segítségével. - In: A Herman Ottó Múzeum közleményei. 24. Miskolc Tokaj protestáns közössége a szatmári békét követő évszázadban. In: (Kováts Dániel szerk.): Széphalom, I. Sátoraljaújhely Adatok Tokaj belterületének történeti topográfiájához. In: Borsodi Szemle, 2. Miskolc Egy 1789-es adat Tokaj iskolatörténetéhez. In: Szülőföldünk, 9. Miskolc (Ismertető) Petercsák Tivadar: Népi szarvasmarhatartás a zempléni Hegyközben. In: Honismeret, A demokratikus iskolaszervezet kiépülése Tokajban ( ). In: Borsodi Művelődés, Liptor gödör. Egy néprajziadat a tokaji Kopaszhegy szőlőművelésének ismeretéhez. - In: Szülőföldünk, Kepések Szakmányban. (A tiszaladányiak közösségben vállalt munkán a tokaji hegyen) In: Napjaink, Negyedszázados a helytörténeti gyűjtemény Tokajban. In: Honismeret, Egy tokaji reformkori zsidó összeírás ( ) tanulságai. In: Borsodi Szemle, Adatok a Tokajba települők származásához ( ). In: Szülőföldünk, A tokaji református ifjak a sárospataki anyaiskolában ( ). In: Borsodi Művelődés, A tokaji borbíró gazdasági szerepköre. In: Szülőföldünk, Miért perelt Tokaj város paraszt tanácsa 1819-ben? Avagy hová folyt el a dézsma bor? In: Észak-Magyarország, 1988/ A híres tokaji piacok. In: (Kováts Dániel szerk.): Széphalom, 2. Sátoraljaújhely Tokaj város magisztrátusa és más hivatal képviselői ( ) In: Tokaj és Hegyalja, I A nemtelenek Tokaj társadalmában a napóleoni háborúk korában. In: Tokaj és Hegyalja, I Hagyományos szőlőbeli építmények a Tokaji hegyen. In: A Herman Ottó Múzeum közleményei. 26. Miskolc A paraszti lúdtartás egy hegyközi faluban. In: A Herman Ottó Múzeum közleményei. 26. sz. Miskolc A honismereti munka megújulása Tokajban. In: Honismeret, Tokaj

4 Bodnár Mónika dr es törvénykönyve. In: Népfront, A magisztrátus az 1774-es urbáriumot követő évtizedekben. In: Észak-Magyarország A taksás nemesek Tokaj városában a 18. század közepén. In: Észak-Magyarország Egy vezető testület belső szabályzata 1718-ból. In: Észak-Magyarország Határper Tarcal és Tokaj között ( ). In: Észak-Magyarország Hogyan szabályozta Erdőbényén a református egyház híveinek hagyományos életét? In: Észak-Magyarország A tokaji pinceházak. In: Ház és ember, 6. Szentendre Egy hegyaljai mezőváros. Erdőbénye történelmi információ-bázisa az osztrák örökösödési háború idején ( ). - In: Tokaj és Hegyalja, II Egy forrás a paraszt-családok geneológiájának ismeretéhez (Tiszaladány) In: Szülőföldünk, A régi tokaji képeslapok üzenetei ( ). In: Szülőföldünk, Bodrogkeresztúr társadalma a 18. század második felében. In: Tokaj és Hegyalja, VII A szőlőbirtok társadalom megosztó hatása Erdőbényén századunk első felében. In: A Herman Ottó Múzeum közleményei Miskolc társadalma a török hódoltságot követő évtizedben ( ). In: A Herman Ottó Múzeum közleményei Tokaj mezőváros közösségének nyelvhasználata. In: (Kováts Dániel szerk.): Széphalom, Tarcal gazdaságtörténetéhez (1774). In: Szülőföldünk, Tokaj tanácsának 1718-as rendtartása. In: Szülőföldünk, A 80 éves Tenkács Tibor köszöntése. In: Szülőföldünk, Tokaj-Hegyalja gazdasága és társadalma egy 18. századi verses krónikában. In: Tokaj és Hegyalja, XX A honismereti munka eredményei Zemplénben. In: Szülőföldünk, Nemesek, polgárok és parasztok együttélése a koraújkori Tokajban. Tokaj város és társadalma a században. - In: Studia Miskolciensia. I Emléktáblát avattunk Tokajban Mosolygó József helytörténész halálának 35. évfordulóján. In: Értékmentő, Rátka faluközössége a telepítés utáni évtizedekben. In: Adatok Dél-Zemplén történetéhez. I. Szerencs A zsidók beépülése Tokaj társadalmába. In: Tokaj és Hegyalja, XIII Zsidók Tokajban 1869-ben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc Regulatió a híres tokaji országos vásárok számára 1829-ből. In: (Kováts Dániel szerk.): Széphalom Adatok a tarcali szőlőültetvények 18. szd-i történetének ismeretéhez. In: (Kováts Dániel szerk.): Széphalom, 16. Bencsik János munkásságához további adatokat találhat az érdeklődő: Bencsik János élete és munkássága. című kiadványban 1998, Miskolc. Bodnár Mónika dr. (1961. március 26.) Elérhetőségek: 3630 Putnok, Rákóczi Ferenc u. 66; Iskolák, végzettség: Alap- és középiskolai tanulmányait az egykori Csehszlovákiában végezte (Szepsi, Kassa, Selmecbánya) ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar középiskolai magyar nyelv- és irodalomszakos tanár és etnográfus ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi doktori cím (1995), Debreceni Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskola néprajz és kulturális antropológiai tudományok PhD-hallgatója ( ). Munkahelyek: 1984-től a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa, néprajzos muzeológus; között a putnoki Gömöri Múzeum vezetője; között a Nógrád Megyei Múzeum szakmai igazgatóhelyettese, 2008-től ismét a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa. Tagság szervezetekben: Magyar Néprajzi Társaság (1983-), Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (1998-), (Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság ( ), Gömör-Kishonti Múzeumi Egyesület (1995-), Gömöri Múzeum Baráti Köre ( ), Gömöri Népfőiskolai Egyesület (1992-). Helytörténeti kutatási területek: 1) Táplálkozás. 2) A magyarországi Gömör története és néprajza. 3) Vallási és felekezeti viszonyok a Bódva-völgyében. 4) A gróf Serényi család története. 5) Tájházak, helytörténeti gyűjtemények szakmai támogatása (gyűjteményi munka, nyilvántartás, kiállításrendezés) a megyében. Díjak, elismerések: Pro Gömör-díj (1992). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1985 Egy gömöri szlovák telepítésű falu asszimilációja. - In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc, p Szlovák telepesek a magyarországi Gömör területén. - In: Folklór és Tradíció IV. MTA Néprajzi Kutató Csoport. Budapest, p Adatok Tornaújfalu népi táplálkozásához. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. Miskolc, p Egy kézírásos levélről. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, 26. Miskolc,

5 p A Gömöri Múzeum tevékenysége és feladatai. - In: (Ujváry Zoltán szerk.):eredmények és feladatok. A Gömör-kutatás és a Debreceni Néprajzi Intézet. Gömör Néprajza, 30. Debrecen, p Adatok egy elmagyarosodott ukrán (ruszin) telepítésű falu - Horváti (Chorváty) - történetéhez és néprajzához. - In: (Ujváry Zoltán közreműködésével Eperjessy Ernő-Krupa András szerk.): Nemzetiség - identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba-Debrecen, p Offer öntőformák Szepsiből. In: Néprajzi Látóhatár, I. évf A Györffy István Néprajzi Egyesület folyóirata p Serényfalva általános iskolás korú lakosságának történelmi ismeretei és identitása. In: (Ujváry Zoltán szerk.): Gömör néprajza, 33. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. Debrecen, p Ünnepi szokások egy elmagyarosodott ruszin telepítésű faluban a mai Szlovákia területén. In: Fiatal Néprajzkutatók Országos Konferenciája. A Makói Múzeum Füzetei, 75. Makó, p Felső-Bódva völgyi kutatások. IN: Utánpótlás, 3. (Bodnár Mónika szerk.): Bódva menti dolgozatok. Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság p Húsvéti táplálkozási szokások a történeti Abaúj-Torna megyében. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, p Kísérlet Bódva-völgye néprajzi körülhatárolására. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, p Szepsi - a néprajzos szemével. - In: Tokaj és Hegyalja. IX. Tokaj, p Bódva-völgye népessége. Húsvéti táplálkozási szokások interetnikus kapcsolatai. In: (Liszka József szerk.): Acta Museologica Komárom-Komárno, p Etnikai és vallási viszonyok Putnokon a században. - In: (Katona Judit-Viga Gyula szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc, A népszokások tárgyai. - In: (Fügedi Márta-Viga Gyula szerk.): Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc, p (Boldogh Sándorral közösen) Társadalom - Természet. A Gömöri Múzeum állandó kiállításának katalógusa. Múzeumi Könyvtár 3. Putnok A putnoki Gömöri Múzeum új állandó kiállításáról. In: Magyar Múzeumok, 4. sz p A lakodalmi étrend jelenkori változása egy borsodi faluban. - In: (Romsics ImreKisbán Eszter szerk.): A táplálkozáskultúra változatai a században. A néprajzkutatók I. táplálkozáskutatási konferenciájának előadásai. Kalocsai Múzeumi Értekezések, 2. Kalocsa, p Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVIII. Miskolc, p Felső-Bódva-völgye lakossságának etnikai és vallási összetétele. - In: (Bodnár Mónika - Rémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódvavölgye múltjából. Múzeumi Könyvtár 5., Putnok, p A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XII. Nagygyűlése. (Egy 130 évvel ezelőtti reprezentatív szakmai tanácskozás Rimaszombatban). In: A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület Évkönyve Rimaszombat, p A putnoki Gömöri Múzeum története. In: A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület Évkönyve Rimaszombat, p. é.n.(2001) Putnok és térségének gazdasági élete (ipari fejlődése) a 20. században. Putnok és Térsége Társulás. Putnok, 59 p Putnok és a Serényiek. - In: (Bodnár Mónika szerk.): Putnok monográfiája. Putnok, p Adatok Putnok történetéhez a 19. század második felétől napjainkig. - In: (Bodnár Mónika szerk.): Putnok monográfiája. Putnok, p Tompa-hagyományok és emlékek a magyarországi Gömörben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL. Miskolc, p. é.n.(2001) (Baltás Lászlónéval közösen). Molnárkalács címszó. - In: Hagyományok, ízek, régiók. Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye. I. kötet. Agrármarketing Centrum Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, p Múzeumok, tájházak a Bódva-völgyében. In: Gömörország, Az északi magyar peremvidék fóruma III. évf. 3. sz p Múzeumok, tájházak, kiállítóhelyek a magyarországi Gömörben. In: Gömörország, Az északi magyar peremvidék fóruma III. évf. 3. sz p Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója. - In: Múzeumi Könyvtár, 9. Putnok, p A Gömöri Múzeum története és a térség közművelődési életében betöltött szerepe. - In: Múzeumi Könyvtár, 9. Putnok, p Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században. In: Interethnica 1. Fórum Társadalomtudományi Intézet Etnológiai Központ, Komárom Bodnár Lajos, Dobosy László, Nagy Károly, Répási Imre, Serényi Nepomuki János, Tóthné Horányi Ilus címszavak. - In: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Életrajzok a magyar múzeumügy történetéből.

6 Bodnár Tamás Főszerk.: Bodó Sándor-Viga Gyula. Pulszky Társaság Tarsoly Kiadó, Budapest, 105.; ; 641.; 738.; 785.; p Egy Kossuth relikvia története. In: Gömörország, Az északi magyar peremvidék fóruma IV. évf. 2. sz p Görgő néprajza. (Národopis Hrhova). - In: (Rémiás Tibor szerk.): Tornagörgő kismonográfiája. (Malá monografia obce Hrhov). Tornagörgő (Hrhov), , p Putnok és a Serényi család. A Gömöri Múzeum kiállítási kalauza. Múzeumi Könyvtár 12. A Gömöri Múzeum és Baráti Körének kiadványa. Putnok, 124 p A magyarországi Gömör kézművessége. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV. Miskolc, p Modern népművészet tortadíszítés. A tornaújfalusi Koleszár Jánosné tortadíszítő művészete. In: Agria XLII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, p A Fejes család Putnokon. Adatok Putnok 20. századi társadalmához. - In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei. I. Debrecen, p Agyagipar a mai magyarországi Gömörben régen és ma. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV. Miskolc, p A Gömöri Múzeum 20 éve. - In: Magyar Múzeumok, 2006/ p Görcsös Mihály publikációinak jegyzéke. - In: Görcsös Mihály: Debrőd története és népi gazdálkodása. Múzeumi Könyvtár 14. Putnok, p Húszéves a Gömöri Múzeum. In: Gömörország. Az északi magyar peremvidék fóruma VIII. évf. 1. sz p Azoknak, akik utánunk jönnek. (Tým, čo prídu po nás.) Tornaújfalu Turnianska Nová Ves, 62 p Putnok és a Serényiek című új kiállítás előkészületei a Gömöri Múzeumban. - In: (Bodnár Mónika szerk.): Számadás. Írások Gömörből és a Gömöri Múzeum első húsz évéből. Putnok, p A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XII. Nagygyűlése és Fábry János. In: Gömörország. Az északi magyar peremvidék fóruma. IX. évf. 1. sz p Torna megye görög katolikus falvainak néprajzi képéhez. - In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVII. Miskolc. (Megjelenés alatt) 2008 A gróf Serényi család magyar ága történetének rövid áttekintése. - In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei. III. Debrecen. (Megjelenés alatt) Bodnár Tamás (1967. június 23.) Elérhetőségek: 3571, Alsózsolca, Bajcsy-Zsilinszky út 21., Iskolák, végzettség: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Sárospatak ( ), Comenius Tanítóképző Főiskola ( ), Eszterházy Károly Főiskola, történelem szakos tanár ( ), Miskolci Egyetem, történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár ( ). Munkahelyek: 1989-től az alsózsolcai Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Alapiskolában tanító, 1999-tól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár segédlevéltárosa, majd levéltárosa. Helytörténeti kutatási terület: Abaúj és Borsod megyék történeti földrajza a XVIII. századig, Abaúj és Borsod megyék nemessége. Díjak, elismerések: Magyar Történelmi Társulat családtörténeti pályázatának III. díja (1991), Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi Hivatala, régészeti örökségünk megmentéséért elismerése (2006), a Herman Ottó Múzeum Pro Museo díja (2008). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1992 Gönc lakosságának ragadványnevei 1879-ben. In: Szülőföldünk, 18. szám p Olaszliszka történetéből I. In: Szülőföldünk, 20. szám p Olaszliszka történetéből II. In: Szülőföldünk, szám p Hernádszudok története 1945-ig. Debrecen, Hernádszurdok Község Képviselő Testülete p (Sárközy Sebestyén, Szolyák Péter társszerzőkkel) A történeti Borsod megye településtopográfiája: a Sajó völgye Alsózsolcától Sajópetriig. In: (Dr. Dobrossy István szerk.): Levéltári évkönyv, 14. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, p A vidék településeinek középkori története. In: (Fata Edina szerk.): Fejezetek Csincse múltjából (Helyismereti olvasókönyv). Csincse, Mezőkeresztesi Általános Iskola p Putnok középkori története 1526-ig, Putnok története a hódoltság korában. In: (Bodnár Mónika szerk.): Putnok monográfiája. Putnok, Putnok Város Önkormányzata p (Kovács Zsolt, Takács László társszerzőkkel) Tard története. (Takács László szerk.): Tard, Tard Község Önkormányzata p Ónod környékének középkorban elpusztult települései. In: (Veres LászlóViga Gyula szerk.): Ónod monográfiája. Ónod, Ónod Önkormányzata p (Wolf Mária társszerzővel) Elpusztult középkori települések Szendrő

7 Bokrosné Stramszky Piroska Csengeri Piroska környékén In: (Veres LászlóViga Gyula szerk.): Szendrő monográfiája. Szendrő, Szendrő Város Önkormányzata p XVII. századi erdélyi urbárium a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. In: (Dr. Dobrossy István szerk.): Levéltári évkönyv, 11. szám. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, p Adalékok múltunk megismeréséhez: Kemej. In: Ongai kék daru. az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa. 4. évf. 8. szám. Onga, Ongai Kulturális Egyesület. (2002. aug.) 3. p Borsod megyei prédikátorok az közötti tizedjegyzékek alapján. In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve XLII. Miskolc, p A Kassai "Blogvada" gyalog- és lovasezrede 1704 szeptemberében. In: Szülőföldünk, 31. szám p Alsózsolca története, A honfoglalástól a XVIII. századig. Miskolc, Alsózsolca Község Önkormányzata. 97 p (Tóth Péter társszerzővel) Borsod vármegye adózása a török korban. In: (Dr Dobrossy István sorozatszerkesztő): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek, 44. köt. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Borsod vármegye katonai összeírása 1704-ből. In: (Dr. Dobrossy István szerk.): Levéltári évkönyv, szám. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, p (Kovács Zsolt, takács László társzerzőkkel) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helytörténeti mintatár [Elektronikus dokumentum] (Takács László szerk.): Onga, Ongai Kulturális Egyesület, 1 CD-ROM 2006 Birtokos nemesség Borsod vármegyében: az Ományi család. In: (Dr. Dobrossy István szerk.): Levéltári évkönyv, 14. szám. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, p A reformáció az Onga környéki középkori falvakban. In: (Takács László szerk.): Az ongai református templom és egyház története. Ongai kulturális füzetek IV. Onga, Ongai Kulturális Egyesület p Birtokos nemesség Borsod vármegyében: A Móré család, - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve XLV. Miskolc, p Birtokos nemesség Borsod vármegyében: A Basó és Hatvani családok. In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve XLVI. Miskolc, p Régészeti kultúrák és lelőhelyek. In: (Baráz Csaba Kiss Gábor szerk.): A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán. (Baráz Csaba főszerkesztő): A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Monográfiái 3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger, p. Bokrosné Stramszky Piroska (1957. július 15., Nagykanizsa) Elérhetőségek: Miskolc, Szeder u. 30. fszt. 2. Iskolák, végzettség: NME Miskolc gépészmérnök, KLTE Debrecen informatikus-könyvtáros. Munkahelyek: Digép, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (1989-). Tagság szervezetekben: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Gömörország Regionális Kulturális Egyesület. Helytörténeti kutatási terület: Helyi személyek, bibliográfiai kutatás,. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1994 Összeköttetés, amely tágra nyithatja a kaput. - In: Könyvtári levelező/lap, 12. sz. Budapest, OSZK KMK p Eötvös József, Válogatott bibliográfia A könyvtár, mint oktatóhely. - In: Könyvheti újság, 6. p Herman Ottó: Az utolsó magyar polihisztor. Bibliográfia "Az utolsó magyar polihisztor". Herman Ottó bibliográfia. - In: Könyvtári levelező/lap, 2. sz. Budapest, OSZK KMK p Könyvtárban "A Nagy Könyv" - In: Könyvheti újság, 6. p Egyesületi élet 2005-ben. - In: Könyvtári hírlevél. A Borsod- Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója, 3. évf. 3. sz p A "Nagy Könyv" a Megyei Könyvtárban. - In: Könyvtári hírlevél. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója, 4. évf. 1. sz. 3. p Nyomtatott és/vagy elektronikus kiadványok a Megyei Könyvtárban. - In: Könyvheti újság, 11. p. Csengeri Piroska (*1974. október 17.) Elérhetőségek: Iskolák, végzettség: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, Szeged ( ), Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, okleveles régész ( ), ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Régészeti Doktori Program (2002-). Munkahelyek: a szegedi Móra Ferenc Múzeum kiskundorozsmai raktárbázisában gyűjteménykezelő ( ), 2001-től a miskolci Herman Ottó Múzeumban dolgozik régészként. Tagság szervezetekben: Ősrégészeti Társaság (2001-től), Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (2002-től),

8 Dr. Csíki Tamás European Association of Archaeologists (2007-től). Helytörténeti kutatási terület: Északkelet-Magyarország őskora, különös tekintettel a neolitikumra. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 2001 Adatok a bükki kultúra kerámiaművességének ismeretéhez. A felsővadász-várdombi település leletanyaga. Data to the pottery of the Bükk Culture. Archaeological finds from the settlement at Felsővadász-Várdomb. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL. Miskolc, p A bükki kultúra temetkezése Mezőzomboron. A burial of the Bükk culture from Mezőzombor. In: Ősrégészeti Levelek Prehistoric Newsletter, p Arcábrázolások a bükki kultúra sajószentpéteri településéről. Face depictions of the Bükk culture from Sajószentpéter. In: Ősrégészeti Levelek Prehistoric Newsletter, p Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája legkorábbi időszakának települése a Hernád völgyében (Előzetes jelentés a Novajidrányt elkerülő út mentén végzett évi leletmentésről) The settlement of the earliest phase of the Alföld Linear Pottery culture in the Hernád valley (Preliminary report from a rescue excavation along the trunk road No. 3 at Novajidrány in 2002). In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLII. Miskolc, p A bükki kultúra települése Sajószentpéter, Kövecsesen (Előzetes kutatási jelentés). Settlement of the Bükk culture at Sajószentpéter, Kövecses (Preliminary report). In: Régészeti kutatások Magyarországon Archaeological Investigations in Hungary Budapest, p Adatok a Cserehát őskori településtörténetéhez. Data to the Prehistoric Settlements of the Cserehát. MΩMOΣ II. In: Őskoros Kutatók II. Összejövetelének konferenciakötete. Debrecen, november 6 8., Debrecen, p Spondylus mellékletes középső neolitikus temetkezések Mezőzomborról és Mezőkövesdről. Middle Neolithic burials with Spondylus shell ornaments from Mezőzombor (Tiszadob group) and Mezőkövesd (Szakálhát culture). In: Ilon, Gábor (Szerk.), MΩMOΣ III. In: Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés, Szombathely Bozsok, október 7 9., Szombathely, p The Neolithic and the Copper Age in the Sajó-Bódva Interfluve. - In: Gál, Erika Juhász, Imola Sümegi, Pál (Eds.), Environmental Archaeology in North-eastern Hungary. Varia Archaeologica Hungarica 19, Budapest, p. Dr. Csíki Tamás Elérhetőségek: 3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK; Iskolák, végzettség: Szepsi Csombor Márton Gimnázium ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar-történelem szakos tanár ( ), PhD-fokozat (1998: Északkelet-kelet magyarországi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténete). Munkahelyek: Herman Ottó Múzeum, Miskolc történészmuzeológus ( ), Miskolci Egyetem, BTK, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék (tanársegéd, adjunktus, majd docens) (1996-). Tagság szervezetekben: MTA köztestületi tagság Helytörténeti kutatási terület: Bódva-völgy gazdaság- és társadalomtörténete, nagybirtokok a században (OTKA-támogatással), Holokauszt - az Abaúj, Borsod és Zemplén megyei zsidóság deportálása, falusi társadalmak, parasztság a két világháború között. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1994 A miskolci zsidóság térfoglalása és az izraelita nagypolgárság a dualizmus évtizedeiben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXII. Miskolc, p Zsedényi Béla liberalizmusának alakulása, problémái. Zsedényi Béla In: (Csíki Tamás szerk.): Tanulmányok születésének 100. évfordulója tiszteletére. Miskolc, p (szerk.) Zsedényi Béla Tanulmányok születésének 100. évfordulója tiszteletére. Miskolc, 109. p A miskolci zsidó kis- és középpolgárság az I. világháborút megelőző évtizedekben. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIII.-XXXIV. Miskolc, p A román és a magyar etnikumú parasztság történeti kutatásának néhány problémája a kapitalizmus korában. In: (Katona Judit-Viga Gyula szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc, p A gazdasági élet megszervezésének kísérlete és lehetőségei a Rákóczi-szabadságharc idején. In: (Rémiás Tibor-Szalipszki Péter szerk.): Történelmi Közlemények Abaúj-Torna Vármegye és Kassa múltjából. Új Folyam, Szám p Az I. világháború gazdasági hatásai, a miskolci izraelita nagypolgárság az 1920-as években. In: A Herman Ottó

9 Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI. Miskolc, p Két vegyes etnikumú falu gazdasági-társadalmi viszonyainak néhány vonása a két világháború között. In: (Szabó László-Keményfi Róbert szerk.): Varia. Ethnographica et Folkloristica. Debrecen, p Pokus o zorganizovanie a možnosti hospodárskeho života v období Rákócziho protihabsburského povstania. Történelmi Közlemények Abaúj-Torna Vármegye és Kassa múltjából. (szerk.: uők) Új Folyam, szám p A Bódva-völgy település- és infrastrukturális szerkezetének alakulása a kapitaliz-mus korában ( ). In. (Bodnár Mónika-Rémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, p A Bódva-völgyi települések mezőgazdasági termelésének néhány vonása a kapitalizmus korában ( ). In: (Bodnár Mónika-Rémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, p Egy Bódva-völgyi parasztgazdaság termelésének néhány jellemzője a 19. század végén (Kertész István naplója alapján). In: (Bodnár Mónika-Rémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, p A miskolci izraelita kis- és középpolgárság a két világháború közötti időszakban. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVIII. Miskolc, p A sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomszerkezetének néhány vonása a dualizmus idején. Zemplén népessége, települései. In: (Tamás Edit szerk.): In memoriam Németh Gábor. Sárospatak, p A zsidóság városokba telepedésének és gazdasági térfoglalásának néhány sajátossága Észak-, Északkelet-Magyarországon. In: (Fazekas Csaba szerk.): Studia Miskolcinensia, 3. Miskolc, p Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon. (A miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata ) Budapest, Osiris p Wellmann Imre és mezőgazdaság-történetünk új útjai. In: (Csíki Tamás-Rémiás Tibor szerk.): 18. századi agrártörténelem. Válogatás Wellmann Imre agrár- és társadalomtörténeti tanulmányaiból. Miskolc, p (szerk.: Rémiás Tiborral) 18. századi agrártörténelem. Válogatás Wellmann Imre agrár- és társadalomtörténeti tanulmányaiból. Miskolc, 524. p (Keményfi Róberttel) A falu /Kisgéres/ társadalmának és térszerkezetének néhány jellemzője a kapitalizmus korában ( ). In: (Viga Gyula szerk.): Kisgéres. Hagyomány és változás egy bodrogközi falu népi kultúrájában. Dunaszerdahely, p A magyar zsidóság társadalom- és térszerkezetének néhány sajátossága a dualizmus időszakában. In: (Keményfi Róbert-Ilyés Zoltán szerk.): Tiszteletadás Szabó Józsefnek. Tanulmányok a földrajztudomány témaköreiből. Debrecen, p A szirmabesenyői Szirmay-uradalom birtokszervezetének és gazdálkodásának sajátosságai a kapitalizmus időszakában. In: (Lénárt Béla-Rémiás Tibor szerk.): Fejezetek Szirmabesenyő múltjából Szirmabesenyő, p Szirmabesenyő gazdaság- és társadalomtörténete a kapitalizmus korában. In: (Lénárt Béla-Rémiás Tibor szerk.): Fejezetek Szirmabesenyő múltjából. Szirmabesenyő, p A régiófogalmak néhány elméleti és módszertani problémája. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIX. Miskolc, p Az ónodi uradalom gazdálkodásának néhány sajátossága a kapitalizmus korában. In: (Veres László-Viga Gyula szerk.): Ónod monográfiája. Ónod, p A miskolci zsidóság a holocaust időszakában. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL. évf. Miskolc, p (Rémiás Tiborral) Magyarországi uradalomtörténeti kutatások (XVIII-XX. század). In: Agrártörténeti Szemle, XLIII. évf sz p Trianon néhány gazdasági következménye Északkelet-Magyarországon. In: (Bessenyei József szerk.): Felső- Magyarországtól Észak-Magyarországig. Miskolc, p A Social and Economic History of the Modern Hungary ( ). europole.u-nancy.fr (The site on Central and Eastern Europe Countries) A régiófogalmak néhány elméleti és módszertani problémája. In: (Keményfi Róbert szerk.): Néprajzi Látóhatár, XI. évf szám p Egy családregény vége. (A szendrői uradalom felbomlása a 19. században.) In: (Veres László-Viga Gyula szerk.): Szendrő monográfiája. Szendrő, p Zemplén vármegye dualizmus kori rajza. (Egy 19. század végi szöveg értelmezéséhez.) In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLI. Miskolc, p A kassai zsidóság a Holocaust idején. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XLII. évf. Miskolc, p Borsod vármegye. In: (Randolph L. Braham szerk.): A magyarországi holocaust földrajzi

10 Csirmazné Cservenyák Ilona enciklopédiája. New York, The Graduate Center of the City University of New York, (szerk.: Mester Zsolttal és Tóth Árpáddal) Források és történetírás. - Studia Miskolcinensia 4. Miskolc, 291. p Miskolc mezőgazdasága (a határhasználat és a birtokviszonyok, a városi földbérletek alakulása, a szántóföldi termelés). In: (Veres László szerk.): Miskolc története IV/ tól 1918-ig. Miskolc, p Városi zsidóság Sátoraljaújhelyen. In: (Mnashe S. Davidovits szerk.): A sátoraljaújhelyi zsidó hitközség emlékkönyve. Bne Brak, p City Jewry in Northeastern and Eastern Hungary. In: (ed. Mnashe S. Davidovits): Memorial Book of the Jewish Community in Sátoraljaújhely. Bne Brak, p A holocaust Borsod vármegyében. - In: Új holnap, 49. évf szám p A néprajz- és történettudomány kapcsolatának problémái a dualizmus időszakában és a két világháború között. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIII. Miskolc, p Városi zsidók Északkelet- és Kelet-Magyarországon. In: (Varga László szerk.): Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Budapest, p A megtelepedés útján. A nagytárkányi zsidóság a században. In: (Viga Gyula szerk.): Nagytárkány. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához. Somorja-Komárom, p A magyar holokauszt földrajzi enciklopédiája I-III. (Randolph L. Braham szerk.) Budapest, Park I. köt , , II. köt p. Csirmazné Cservenyák Ilona (1948. április 11., Rakaca) Elérhetőségek: 34oo, Mezőkövesd Szent László tér ll. 3/3, 49/ ; Iskolák, végzettség: Általános Iskola Rakaca, Svetits Mátyás Katolikus Leánygimnázium Debrecen, Tanítóképző Főiskola Debrecen, népművelő-könyvtár Szak. Munkahelyek: Körzeti Könyvtár Rakaca ( ), Városi Könyvtár Mezőkövesd (1974-). Tagság szervezetekben: Helytörténeti kutatási terület: Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete, vezetőségi tag, Városvédő és Városszépítő Egyesület Mezőkövesd vezetőségi tag, Öregdiákok Baráti Köre, Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismeretei szekció (alapító tag), Megyei Honismereti Egyesület, Magyar Comenius Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei művelődés és neveléstörténeti kutatócsoportja, titkár, Informatikai és Könyvtári Szövetség Városi tagozat (elnök). Mindezek mellett a Művelődés és Pedagógia című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Helytörténeti kutatási terület: Mezőkövesd, Rakaca. Díjak, elismerések: Szocialista kultúráért, Bibliotéka Emlékérem díj (2008), Honismereti Emlékérem (2008), Mezőkövesd Városért kitüntető cím (2008). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1998 Városi Könyvtár. In: Tanulmányok Mezőkövesdről Mezőkövesd, Mezőkövesd Város Önkormányzata p A mezőkövesdi Városi Könyvtárban található irodalom városunkról és vonzáskörzetéről. In: Mezőkövesd a Millennium évében. Mezőkövesd, MAME p Válogatás a Városi Könyvtárban található tanulmánykötetekből. In: Mezőkövesd a Millennium évében. Mezőkövesd, MAME p A szentelt pászka hamarább hazaért, mint a gazdája: Húsvét Rakacán. In: Mezőkövesdi Újság, 6. szám. 4. p Dolya. In: Mezőkövesdi Újság, 10. szám, 10. p A kis" Kövesd: Dólya 2. Rész. In: Mezőkövesdi Újság, 11. szám. 17. p A kis" Kövesd: Dólya 3. Rész. In: Mezőkövesdi Újság, 12. szám. 14. p A kis" Kövesd: Dólya befejező rész. In: Mezőkövesdi Újság, 13. szám. 15. p Dólya küldöttsége Mezőkövesden. In: Mezőkövesdi Újság, 13. szám. 5. p Ahogy nőttünk, úgy fényesedett" a karácsonyfa! In. Velünk az Isten! A görög katolikusok szórvány kiadványa, 18. szám p A könyvespolcra ajánljuk. In: Matyóföld, szám p Locsolkodunk vagy hógolyózunk? In. Velünk az Isten! A görög katolikusok szórvány kiadványa, 19. szám p Üdvözlet Mezőkövesdről. In. Velünk az Isten! A görög katolikusok szórvány kiadványa, 19. szám. 11. p Hová lett az a híres Rakaca?Kihordták a temetőbe. In. Velünk az Isten! A görög katolikusok szórvány kiadványa, 20 szám p A mezőkövesdi Városi Könyvtár helyismereti gyűjteménye. In: Matyóföld kultúrájáról. Mezőkövesd, MAME p Mezőkövesd és vidéke. Válogatott honismereti bibliográfia. Kiadó: Mezőkövesd Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. Mezőkövesd-Miskolc. 248 p A könyvespolcra ajánljuk. In: Matyóföld, szám p.

11 Csorba Csaba Csorba Csaba szeptember 28. Elérhetőségek: 5000 Szolnok, Györffy István u. 7. II. e. 12., Iskolák, végzettség: Eötvös József Gimnázium Bp. ( ), ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem, régészet, levéltár ( ). Munkahelyek: Déri Múzeum, Debrecen (régész-segédmuzeológus ), Budapesti Történeti Múzeum (régész-muzeológus ), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (igazgató, ), ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Bp. (főiskolai adjunktus majd docens ), azóta nyugdíjas. Tagság szervezetekben: Magyar Néprajzi Társaság (1970-), Kazinczy Ferenc Társaság (1985-), Magyar Comenius Társaság (1986-), Castrum Bene Egyesület (2005-), Honismereti Egyesület. Helytörténeti kutatási terület: településtörténet (elsősorban Zemplén vármegye), vártörténet, művelődéstörténet, címer- és pecséttörténet. Díjak és elismerések: Lévay József-díj, Ortutay Gyula Emlékérem a honismereti mozgalomért, Sátoraljaújhely díszpolgára (2006), Bél Mátyás díj (2008). Válogatás a nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkákból: 1971 Egy pusztuló emlékünk, a füzéri vár. In: Múzeumi Kurír, 6. Debrecen, június p A kárpátukránok kutatása Zemplénben a 20. század fordulóján. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 12. Miskolc, p Igaz történetek Hernádnémetiből. In: Múzeumi Kurír, 26. Debrecen, február p Várak a Hegyalján. Tokaj, Ónod, Szerencs. Budapest, A történeti Gömör. A gömöri falvak néprajza. Miskolc, p Muhi a magyar történelemben. In: Szülőföldünk, p Tiszakeszi. (Seresné Szegőfi Annával és Tóth Péterrel) Tiszakeszi, Abaúj történetének vázlata. In: (szerk.): Viga Gyula Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, IV. Abaúj néprajza. Miskolc, p A geszti krónika. In: Múzeumi Kurír, 42. Debrecen, július, p Nyíry Dániel régészeti munkássága. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, p A mai Borsod-Abaúj-Zemplén megye XVI-XVII. századi településtörténetének néhány kérdése. In: Honismeret, szám, p Bél Mátyás és a magyarországi honismereti mozgalom kezdetei. - In: Szülőföldünk, 7. Miskolc, 3-6. p Halmaj históriája. (Tóvári Judittal) Halmaj, Várak, kastélyok, kúriák Gömörben. In: Borsodi Művelődés, szám, p A miskolci Földes Ferenc Gimnázium történetének válogatott dokumentumai a XVII. századtól 1950-ig. (Gállné Jakó Mariannal és Tóvári Judittal) Katolikus Gimnázium. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye régi térképei. In: Borsodi Földrajzi Évkönyv. Miskolc, p Iskolatörténeti gyűjtemény Tiszakeszi. (Kozaróczy Gyulánéval és Seresné Szegőfi Annával) Tiszakeszi, Zemplén vármegye a reformkorban. In: Borsodi Művelődés, szám, p A gesztelyi Váradi Balázs feljegyzései a hadifogságban. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 24. Miskolc, p Encs (A kezdetektől a felszabadulásig 3-12.) Encs, Sátoraljaújhely (társszerző) Sátoraljaújhely, Abaúj történeti vázlata. In: Borsodi Művelődés, szám, p Szemere Bertalan emlékezete. Szülőföldünk, 11. Miskolc, p Abaúj- Torna gazdaságtörténeti vázlata. In: Szülőföldünk, 13. Miskolc, p A Czudar-család és Sajólád kapcsolata. In: Borsodi Művelődés, szám, p Emberek és esetek (Miskolci pitaval anno 1788). In: Déli Hírlap, december Marjalaki Kiss Lajos, Miskolc város történetének kutatója. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 25. Miskolc, p Várak, várkastélyok, kúriák a Bodrogközben. In: Borsodi Művelődés, szám, p Abaúj címere. - In: Encsi Kalendárium 1990, Encs, p Tokaj várának története. In: Tokaj és a Hegyalja, I. Miskolc, p Hegyaljai címerek. In: Tokaj-hegyaljai kalendárium 1991, Miskolc, p Hegyalja várai. In: Tokaj-hegyaljai Kalendárium, p Régi és új címerek megyénkben. (Balsai Jolánnal) In: Széphalom, p A muhi csata. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén. Magyarország megyéi. (Társszerző: , , , ) Budapest, Lorántffy Zsuzsanna és Ónod. Ónod, Vármegyei címerek és Borsod-Abaúj-Zemplén megye címere. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum évkönyve XXVIII-XXIX. Miskolc, p A reformáció kora Abaújban, Borsodban és Zemplénben. - In: Széphalom, p Abaúj és Zemplén honismereti-helytörténeti kutatásának néhány kérdése.

12 Dr. habil. Dienes Dénes In: Széphalom, p A végvári rendszer néhány kérdése Északkelet-Magyarországon. In: Studia Agriensia, 14. Eger, p Számos dicsőségű első Rákóczi György. In: A nagy fejedelem. Szerencs, Tiszakeszi évszázadai. Táj falu Iskola. (Kozaróczy Gyulánéval) Tiszakeszi, Tokaj vára századi metszeteken. In: Mappa, Sárospatak Erdélyi János korában. In: Széphalom, p Szemere Bertalan élete és munkássága. - In: Szemere Lapok, 5-6. sz. Miskolc, p Nyomdák, könyvkötők és könyvkereskedők Zemplénben a században. In: Széphalom, p A Sajó-mezei csata In: (Veres László-Viga Gyula szerk.): Ónod monográfiája. Ónod, p Sátoraljaújhely Lexikona. (félezer szócikk és a bibliográfia) Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhely társadalma az 1869-es népszámlálás tükrében. In: Széphalom, 11. Sátoraljaújhely, A település története a 18. századtól napjainkig. In: (Veres László Viga Gyula szerk.): Halmaj monográfiája. Halmaj, p Az Árpád-kori vármegyéktől Borsod-Abaúj-Zemplénig. In: Borsod-Abaúj-Zemplén. Megyekönyv. (szerk.): Viga Gyula. Miskolc, Új, átdolg. kiadás. Miskolc, p Sátoraljaújhely és Kossuth. In: Széphalom, 12. Sátoraljaújhely, p Sátoraljaújhely gazdasága és társadalma Kossuth korában. In: Szülőföldünk, p. Honismereti cikkei (28 db) a Turista Magazin ( ) (4db) Napjaink (1982-) (7 db) Miskolci Műsorkalauz ( ) (4 db) Déli Hírlap ( ) (9db) Észak-Magyarország ( ) (4db) hasábjain jelentek meg. A Magyar Könyvklub kiadásában megjelent ( ), magyarországi várakról (Legendás-, Regélő-, Regényes- és Rejtélyes váraink) írt kötetei: 4db. Abaúj, Borsod, Gömör, Torna és Zemplén vármegyék levéltári dokumentumait közreadó, szerkesztett és kísérő tanulmánnyal ellátott kötetei ( ): 22 db. Dr. habil. Dienes Dénes (1956. november 02., Alsóvadász) Elérhetőségek: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1., Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Iskolák, végzettség: Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémia (Debreceni Hittudományi Egyetem) történelmi falai között végezte ( ), ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék levéltár szakán is hallgatott ( ), majd a Debreceni Egyetemen pedagógia szakos tanári oklevelet szerzett (2001), majd még azon év őszén a DRH Egyetemen vallástanári diplomát kapott (2001) ben védte meg Az első püspökválasztás a Tiszáninneni Református Egyházkerületben című disszertációját (summa cum laude), és 2003-ban habilitált. Munkahelyek: Szolgálatát a Tiszáninneni Református Egyházkerületnél kezdte, előbb exmittált teológiai hallgatóként, majd lelkipásztorként Ároktő ( ), Tiszadorogma ( ) Alsóvadász, Kupa és Selyeb voltak állomásai. A Borsodi Egyházmegyében katechetikai előadói, majd az Abaúji Egyházmegyében főjegyzői tisztet töltött be. A Sárospataki Református Kollégium Levéltárának igazgatói tisztébe 1994-ben választotta meg az egyházkerületi közgyűlés, ugyanakkor óraadó lett a pataki Teológiai Akadémián. Az egyháztörténeti tanszék adjunktusaként 1995-től tanít, tanszékvezető teológiai tanár 1998-ban lett. Ugyanezen esztendőtől igazgatója a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek (1998-). Tagság szervezetekben: Magyarországi Református Egyház Doktorok Collegiuma egyháztörténeti szekció, Kazinczy Ferenc Társaság, Bodrogközi Művelődési Egyesület és a Debreceni Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa. Főszerkesztője a Sárospataki Református Lapoknak és a Sárospataki Füzeteknek, alapító szerkesztője az Egyháztörténeti Szemlének. Díjak, elismerések: A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Károli Gáspár-díja a teológia tudományában végzett tevékenységéért (2005), a Magyar Comenius Társaság Comenius-emlékérme (2006). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1990 A Csörsz-árokról. In: Szülőföldünk, p Egy különleges iparos Ároktőn a 19. század második felében (Várady Sándor orgonaépítő). In: Szülőföldünk, p Nőtanító tanítónő Ároktőn a 18. században. Adalék népoktatásunk történetéhez. In: Szülőföldünk, p Tompa Mihály Alsóvadászon. In: Sárospataki Református Lapok, 1991/III. 27. p A Szabadságharc emlékezete Alsóvadászon. In. Sárospataki Református Lapok, 1992/I p Koncz Sándor Alsóvadászon. In: Sárospataki Református

13 ifj. Dobosy László Lapok, 1993/II-III p Az alsóvadászi prédikátor feljegyzése az évi kolerajárványról. - In: Szülőföldünk, p Fejezetek Ároktő történetéből. Ároktő, 112 p Szuhogyi jeremiád. A templom építésének 200. évfordulójára. - In: (Laki Lukács László szerk.): Talentumomat megőriztem, gyarapítottam. Három neves szuhogyi. Edelény, p Adalékok a széphalmi Kazinczy-emlékhely kiépülésének történetéhez. In: Széphalom, p Alsóvadász. Egy abaúji község históriája. Sárospatak, 126 p A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei és a helytörténeti kutatás. - In: (Laki Lukács László szerk.): Helyismereti Könyvtárosok IV. Országos Tanácskozása. Miskolc, július Szentendre, p Babocsay Izsák végrendelete. - In: (Bencsik János szerk.): Tokaj és Hegyalja, XIX. Tarcal, p Egy elfelejtett alsóvadászi 220 éve született Czövek István. In: Szülőföldünk, p Neves prédikátorok Tarcalon a XVI-XVII. század fordulóján. In: (Bencsik János szerk.): Tokaj és Hegyalja, XIX. Tarcal, p Abaújnádasd. Egy hajdanvolt magyar református anyaegyház. In: Széphalom, A Kazimczy Ferenc Társaság Évkönyve. 10. kötet, Sátoraljaújhely, p Szláv ajkú protestánsok Zemplén Vármegyében a XVII. században. - In: (Tamás Edit szerk.): Zemplén népessége, települései. Tanulmányok Németh Gábor emlékére. Sárospatak, p A miskolci református egyház In: (Faragó Tamás szerk.): Miskolc története III ig. Miskolc, p A miskolci evangélikus egyház In: (Faragó Tamás szerk.): Miskolc története III ig. Miskolc, p Minthogy immár schola mestert tartanak Református iskolák Felső-Magyarországon Sárospatak, 318 p. (Bevezető tanulmány és forrásközlés, latin szövegek fordítása.) 2001 Debreczeni Tamás végrendelete. In: Egyháztörténeti Szemle, 2001/ p Isten Anyaszentegyházának emlékezetire Református egyházlátogatás a Borsod-Gömör-Kishonti Egyházmegyében , Sárospatak, 271 p. (Forrásközlés, utószó, jegyzetek, latin szövegek fordítása.) 2001 Kisfaludi Orbán református prédikátor végrendelete. In: Sárospataki Füzetek, 2001/ p Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek század. Budapest, Osiris. (Forrásközlés, utószó, jegyzetek, latin szövegek fordítása.) 2002 A tokaji református egyház története. - In: (Bencsik János szerk.): Tokaj. Várostörténeti tanulmányok III. Tokaj, p Fejezetek Ároktő történetéből. Ároktő, 112 p. Második, bővített kiadás A Tanító dicsértetik Hallgatóitól mindenekben Református egyházlátogatás a Borsod-Gömör-Kishonti egyházmegyében 1665, 1668, Sárospatak, 141 p. (Forrásközlés, utószó, jegyzetek, latin szövegek fordítása.) 2003 Az Isten is megszerette pedig ezt a helyet A Zempléni Református Egyházmegye összeírása Sárospatak, 145 p. (Forrásközlés, utószó, jegyzetek, latin szövegek fordítása.) ifj. Dobosy László (1949. december 31.) Elérhetőségek: 3600 Ózd, Bartók Béla út 30., Városi Múzeum, Ózd Ózd, Gyár út 10., 48 / , Iskolák, végzettség: Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Szeged (1972), kulturális menedzser, Miskolc (2002). Munkahelyek: 1974-től az Ózdi Kohászati Üzemeknél különböző munkaszervezési területek, 1983-tól a Kohászati Gyártörténeti Múzeum igazgatója, 1994-től az Ózdi Városi Múzeum igazgatója. Tagság szervezetekben: A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságán belül működő Komplex Technikatörténeti Bizottság Publikációs és Marketing Szakbizottság titkára, Magyar Fotóművészek Szövetsége (1992-) megkapta a fotóművész, majd 1994-ben a Nemzetközi Fotóművész Szövetség Művésze (AFIAP) címet. Helytörténeti kutatási terület: az Ózd környéki ipartörténeti és néprajzi emlékek feltárása. Díjak, elismerések: Kulturális miniszteri kitüntetés (1989), MszOSz-díj (1991), PRO GÖMÖR-díj (1993), Ózd Város Közszolgálatáért kitüntetés (2003). Nyomtatásban megjelent munkák: 1987 Az Ózdi Munkás Képzőművészeti Kör története. Ózd, 32 p Ózd-Szentsimon és műemlék temploma. Ózd, 26 p Ózd a XXI. század küszöbén. CEBA kiadó, Budapest, 224 p. 203 Ózd és térsége. CEBA kiadó, Budapest, 208 p Ózdi kistérség. INKA kiadó. Ózd, 260 p A szocialista realizmus értékei és emlékei Ózdon. In: Lakóhelyünk Ózd, 15. szám. Ózd, p Tájházak és kiállítóhelyek az Ózdi-kistérségben. Ózd, Pdf formátum, 38 p.

14 Dr. Dobrossy István Dr. Dobrossy István (1946. május 20.) Elérhetőség: 3529 Miskolc, Balog Ádám u. 23. Iskolák, végzettség: Földes Ferenc Gimnázium ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem-néprajz szak ( ). Munkahelyek: 1970-től a Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajzi tanszékének tanársegéde, 1973-tól a Herman Ottó Múzeum történész muzeológusa, osztályvezető, 1993-tól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatója. Tagság szervezetekben: Miskolci Városszépítő Egyesület, Miskolci Akadémiai Bizottság történettudományi szekciója, Lillafüredi József Nádor Borlovagrend, Vasasztal Társaság. Helytörténeti kutatási terület: 1., Miskolc várostörténete a kezdetektől (kiváltképp társadalom- és gazdaságtörténete), 2., Észak-Magyarország és Nyírség szerkezetváltozása a hagyományos paraszti gazdálkodásban és a népi kultúrában, 3., galíciai és balkáni görög és zsidó kereskedők kapcsolata Magyarországon keresztül Európához. Díjak, elismerések: Szabó Lőrinc irodalmi és sajtódíj (1993), Miskolc város díszpolgára (1998), Magyar Köztársasági Érdemkereszt Lovagkereszt (2006) 2005 decemberéig feldolgozott bibliográfiáját lásd: 2006 (Csák Leventéné szerk. és bev.): Dobrossy István Tudományos Munkássága. Bibliográfia Herman Ottó Múzeum Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc. 115 p. Válogatás a nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkákból: 1983 (Fügedi Márta társszerzővel) Termelés és életmód. Tíz község termelőszövetkezete. KLTE Néprajzi Tanszék. Debrecen. 282 p A miskolci vendégfogadók és vendéglátás története: HOM. Miskolc. 150 p (Bekes Dezső társszerzővel) 10 nap Miskolcon. Kis színes útikalauz. Déli Hírlap Kft. Miskolc. 78 p A miskolci Avas. Monográfia a város jelképéről. HOM. Miskolc. 523 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 1. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda. Miskolc. 305 p (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve 7. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 293 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 2. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda. Miskolc. 299 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 3. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 300 p (szerk.) Életem. Egy miskolci polgár visszaemlékezései Pfliegler J. Ferenc Alapítvány B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 200 p (Stipta István társszerkesztővel) A Miskolci Jogakadémia múltja és kultúrmunkássága B.-A.-Z. Megyei Levéltár Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Miskolc. 287 p (főszerk.) Miskolc története. I. A kezdetektől 1526-ig. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 495 p (szerk.) Hőgye István: Acta archivistica 1. Tudósok, művészek levelei a Zempléni Levéltárban. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 151 p (szerk.) G. Jakó Mariann és Hőgye István: Acta archivistica 2. A magyar-szlovák lakosságcsere és előzményei B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 151 p (szerk., G. Jakó Mariann és Hőgye István társszerzőkkel) Acta archivistica 3. A millennium megünneplésének dokumentumai Abaúj, Borsod és Zemplén vármegyékben. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 182 p (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve 8. Előtanulmányok a Miskolc monográfia II-III. kötetéhez. Miskolc története ig. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 314 p (szerk.) Borsod- Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve 9. Előtanulmányok a Miskolc monográfia II-V. kötetéhez. Miskolc története ig. B.- A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 324 p A Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 209 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 4. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 304 p (szerk. és bev.) Miskolc a millecentenárium évében 1-2. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc (szerk.) Miskolc írásban és képekben 5. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 314 p (főszerk.) Miskolc története. II B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 600 p (szerk.) Rózsa György Gyula: Acta archivistica 4. Az es forradalom és szabadságharc dokumentumai a B.-A.-Z. Megyei Levéltárban. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 181 p (szerk.) Rásó József: Acta archivistica dokumentumai a B.-A.-Z. Megyei Levéltárban. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 196 p (szerk.) G. Jakó Mariann: Acta archivistica 6. Választási dokumentumok a B.-A.-Z. Megyei Levéltárban. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 177 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 6. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 322 p (Balogh Judit

15 G.Fekete Éva társszerkesztővel) Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom. B.-A.-Z. Megyei Levéltár Tetemvári Egyházközség. Miskolc. 352 p (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve 10. Előtanulmányok a Miskolc monográfia IV-V. kötetéhez. Miskolc története ig. B-A-Z Megyei Levéltár. Miskolc. 328 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 7. Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 328 p (főszerk., társszerző) Miskolc története. III B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 512 p (szerk.) G. Jakó Mariann: Acta archivistica 7. A gazdasági élet dokumentumai a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara irataiban. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 143 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 8. Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 211 p (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve 11. Előtanulmányok a Miskolc monográfia IV-VI. kötetéhez. Miskolc története ig. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 319 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 9. Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 323 p (társszerzőkkel) Miskolc. Segédkönyv a város megismeréséhez általános és középiskolások részére. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 218 p Piac, vásár, sokadalom Miskolcon. A Búza téri Vásárcsarnok története. B.-A.-Z. Megyei Levéltár Közterület-Felügyelet. Miskolc. 243 p (szerk.) A miskolci Ortodox templom és sírkertje. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 276 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 10. Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális IrodaB-A-Z Megyei Levéltár. Miskolc. 300 p (főszerk., társszerző) Miskolc története. IV/ B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc p (Kapusi Krisztián társszerzővel) Szentpáli István B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 207 p (szerk.) Református templom és temető a miskolci Avason. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 395 p Miskolc-Tapolca. Klaviatura Bt. Miskolc. 72 p (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 352 p A bükki promontórium ékessége, a miskolci Avas. István Nádor Borlovagrend. Miskolc-Lillafüred. 140 p (Somorjai Lehel társszerzővel) Az igazi Miskolc. B.-A.-Z Megyei Levéltár - Pfligler J. Ferenc Alapítvány. 93 p A Palotaszálló és Lillafüred 75 éve. Hunguest Hotel Palota. Miskolc. 207 p (szerk. és bev.) Fügedi Márta: Matyó Kincsestár. Pfliegler J. Ferenc Alapítvány B.- A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 223 p (Stipta István társszerkesztővel, társszerző) Miskolc története. V/ B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 1/1-2. Pfliegler J. Ferenc Alapítvány. Miskolc. 623 p A Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet 50 éve. Miskolc. 117 p (Eszenyi Miklós és Zahuczky László társszerzőkkel) Miskolci életrajzi lexikon. Bíbor Kiadó. G.Fekete Éva (1960. március 24. Békéscsaba) geográfus Elérhetőségek: 3780 Edelény, Virág út 13/6; Iskolák, végzettség: A JATE TTK-n matematika földrajz szakos tanári okl. szerzett (1983), doktorált (1986), a földrajztudomány kandidátusa (1996). Munkahelyek: Az edelényi Izsó Miklós Gimnázium tanára ( ), igazgató helyettese (1987), az MTA Regionális Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztálya tudományos. munkatársa ( ), tudományos főmunkatársa (1996-tól); osztályvezetője ( ), a Miskolci Egyetem docense (1997-). Tagság szervezetekben: A Csereháti Településszövetség alapító elnökhelyettese ( ), a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetségének elnöke (1996-), majd tiszteletbeli elnöke (2004-től), az MTA Regionális Tudományos Bizottsága, a M. Földrajzi, a M. Szociológiai, a M. Regionális Tudományos Társaság, az Európai Faluszociológiai Társaság és a Regional Studies Association tagja. Kutatási területek: Az elmaradott térségek, elsősorban az aprófalvas vidékek szociálgeográfiai vizsgálatával, a településközi együttműködési formák tanulmányozásával foglalkozik. Elsősorban a lokális gazdaság és társadalom fejlődésének törvényszerűségeit és fejlesztésének lehetőségeit kutatja. Kutatásainak fő terepe Észak- Magyarország, azon belül a Cserehát. Az Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, regionális kutatási periodikus kiadvány főszerkesztője (2004-). Díjak, elismerések: Pro Régió Díj (2000). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák:

16 1989 Népességmegtartó képesség képesség-megtartó népesség. In: Borsodi Szemle, Cserehát 90 Egy tudományos tanácskozás margójára. In: Borsod, 9. 7 p Élni? A Csereháton. Edelény. Csereháti Településszövetség, 71 p (Vincze János Szabó Györgyné Kisgyörgy Ilona) Miskolc város felsőfokú szerepköre és regionális funkciói. - In: (Rechnitzer J szerk.): A nagyvárosok helye az önkormányzati rendszerben. Pécs-Győr, MTA RKK p Az elmaradottság előnyeire alapozott jövőkép a Csereháton. In: Településfejlesztés, p Cserehát: un area periferica. - In: (Sanches, J.S.-Vincze J. szerk.): Területi egyenlőtlenségek. Desequilibiros regionales. Spanyol-magyar szeminárium. Pécs-Madrid, MTA Regionális Kutatások Központja, Universidad Nacional de Educacion a Distancia Departamento de Geografía p Dinamikus, depressziós és stagnáló területek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében között. In: Földrajzi Értesítő, p Egy elmaradott térség felzárkózásának történeti-földrajzi lehetőségei. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVIII- XXIV p Egy perifériális terület a Cserehát. - In: (Sanches, J.S.-Vincze J. szerk.): Területi egyenlőtlenségek. Desequilimbros regionales. Spanyol-magyar szeminárium. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, Madrid, Universidad Nacional de Educacion a Distancia Departamento de Geografía p Hogy a térképen a Cserehát ne legyen se fehér, se fekete! - In: (Kovács T. szerk.) Válság és kiút. Falukonferencia. Pécs, MTA RKK p Hátrányos helyzetű területek kitörési és integrációs lehetőségei. In: Holnap, / p (Balabán Péterné - Szabó Györgyné) "Nincs más választásunk, ez van!" Helyhatósági választások B-A-Z megyében. - In: (Böhm A., Szoboszlai Gy. szerk.): Önkormányzati választások Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete p A települési és területi funkciók működése a rendszerváltás időszakában Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tapasztalatok. - In: (Kovács K. szerk.): Település, gazdaság, igazgatás a térben. Pécs, MTA RKK p A kultúraközvetítés intézményei és személyei Encsen (Esettanulmány). - In: (Mezei I szerk.): A kultúraközvetítés változásai. Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó MTA RKK p Kistérségi szerveződések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: Településfejlesztés, 1993/ p Önkormányzatok vállalkozásai és vállalkozástámogató politikája Borsod- Abaúj-Zemplén megyében Tézisek. - In: (Bódi F. szerk.): Területi Kutatások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében II. Miskolc, MTA RKK ÉMO B-A-Z Megyei Önkormányzat p Cigányok a Csereháton. - In: (Simon I.-Boros L. szerk.): Észak- és Keletmagyarország Földrajzi Évkönyv. I. Miskolc, p Élet a Csereháton. - In: (Dobány Z.-Hanusz Á. szerk.): Földrajzi tanulmányok Frisnyák Sándor hatvanadik születésnapja tiszteletére. Miskolc, Nyíregyháza, TIT Borsod Megyei Szervezete, Bessenyei György Tanárképző Főiskola p Sasok vagy nyulak? A PHARE Borsod és Szabolcs megyei kísérleti programjának tapasztalatai kistérségi nézőpontból. In: Vezetéstudomány, p (Kocziszky György) Adalékok az M3-as autópálya építésének gazdasági hatásai értékeléséhez. - In: Észak-kelet Magyarország, Gazdaság Kultúra Tudomány / p A térség, mely élni akar In: A Cserehát-Hernád-Bódva vidék fejlesztési programjai Edelény, Reg-Lex Bt. 149 p Területi különbségek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. - In: MICRO-CAD 99 Miskolci Egyetem, Miskolc: február Emberközpontú regionális fejlesztési stratégia követésének lehetősége B-A-Z megyében. In: Regionális fejlesztés a jövő szolgálatában. Miskolc, Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék p Bódva-völgyi és Csereháti Barangoló. Útikalauz autós és kerékpáros turistáknak. Szepsi, Bódva-völgyi Települések Szövetsége. 125 p A Bódva-völgy és térsége népesedési viszonyai. In: Északkelet Magyarország, Gazdaság Kultúra Tudomány p Nagy létszámú romaközösségekkel megvalósított szociális földprogram-modellek a Csereháton. In: (Szoboszlai Zs. szerk.): Cigányok a szociális földprogramban. Budapest, Gondolat Kiadó p A közelség távolságai és távlatai Határ menti együttműködés a Bódva-völgy és a Cserehát térségében. In: Új Holnap, 2004 tél 2004 (Solymári Gáborral) A szociális gazdaság kiépítésének esélye és feltételei az Észak-magyarországi régióban. In: Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, p Az Észak-magyarországi

17 Gál-Mlakár Viktor régió kistérségeinek abszorpciós képessége és helyzetük Magyarország más kistérségéivel összehasonlítva. In: Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, / p Cserehát-Hernád-Bódva vidék. Kistérségi Szociális Felzárkóztató Program In: Járóföld, / p Munkanélküliség és foglalkoztatási viszonyok az aprófalvas térségekben. Van-e esély a megmaradásra? - In: (Pritz P. szerk.): A tudomány a gyakorlat szolgálatában A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei. Az FMM és az MTA közötti együttműködési megállapodás alapján végzett kutatások első eredményei ( ). Budapest, MTA p Aprófalvak Zemplénben. - In: (Frisnyák S. Gál A szerk.): Szerencs, Tokaj-Hegyalaja kapuja. Nyíregyháza-Szerencs, Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke Szerencsi Bocskai István Gimnázium p Cigányok a Cserehát-Hernád-Bódva vidéken. Tájegységi elemzés. - In: (Baranyi B. szerk.): Roma szegregációs folyamatok a csereháti és a dél-baranyai kistérségekben. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet p Határ menti együttműködések a Bódva-völgy és a Cserehát térségében. In: Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, / p Közigazgatási és területfejlesztési sajátosságok bemutatása a KÖZTÉRKÉP segítségével a szlovák-magyar együttműködések támogatása érdekében. In: Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, / p (Barta Gy. G. Fekete É. Szörényiné Kukorelli I. Timár J. eds.): Small Villages Undergoing Transformation. In Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs, Centre for Regional Studies p A situation of disadvantage turned into an advantage? Convergence opportunities for backward smallregions in the region of Northern Hungary. In: European Integration Studies, / p Hátrányos helyzetből előnyök? Elmaradott térségek felzárkózásának esélyei az Észak-magyarországi régióban. In: Földrajzi Közlemények, 2006/ p Aprófalvaink átalakulóban. - In: (Csapó Tamás Kocsis Zsolt szerk.): A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon. Savaria University Press, Szombathely p A területi irányítás alapjai az Északmagyarországi Régióban. - In: (Kaiser Tamás Ágh Attila Kis-Varga Judit szerk.): A régiók Magyarországa. Stratégiai kutatások Magyarország (sorozatszerkesztő: Ágh Attila, Tamás Pál, Vértes András) MTA-MEH Projekt MTA Szociológiai Intézet, 2007/I p Teremtsünk munkahelyeket! De kinek? A helyi foglalkoztatás fejlesztésének feltételei a Hegyköz településeiben. - In: (Frisnyák S. Gál A. szerk.): Szerencs, Dél-Zemplén központja. A IV. Tájföldrajzi konferencia előadásai (Szerencs, április ). Nyíregyháza-Szerencs, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola p. Gál-Mlakár Viktor (1979) Elérhetőségek: Iskolák, végzettség: Avasi Gimnázium, Miskolc ( ), Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szak ( ), Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar múzeológia szakirány ( ), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar régészet szak népvándorláskori és középkori szakágak ( ). Munkahelyek: ben fél évig régésztechnikusként az Archeotech Assistant Bt. alkalmazásában, 2005 novemberétől a Miskolci Herman Ottó Múzeum régészeti osztályán dolgozik. Tagság szervezetekben: Herman Ottó Tudományos Közhasznú Egyesület (elnök), Castrum Bene Egyesület (tag). Díjak, elismerések: Pro Renovanda Cultura Hungariea Alapitvány: Diákok a tudományért ösztöndíja (2003), XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Veszprém, régészet szekció II. helyezés (2003). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 2003 (Szakfordítás) A cseh-szlovák nemzet történelmi joga Felső- Magyarország felett. (Das historische Recht der tschechoslowakischen Nation auf Oberungarn) - In: (dr. Bárány Attila szerk.): Hóman Bálint: A magyar középkor. (Hóman Bálint munkái I.) II. kötet p Régészeti és történeti adatok a Zemplén megyei Solymos várának történetéhez. - In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos Diákköri Közleményei, p Zemplén ismeretlen vára: a komlóskai pusztavár. - In: Várak kastélyok templomok, 2006/6. szám p Komlóska-

18 Garamvölgyi Ernőné, sz. Tóth Katali Gulyás Lászlóné Pusztavár régészeti feltárásnak eredményei. - In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV p (Könyvismertetés) Hegyi Klára: Török várak és várkatonaságuk. In: Várak templomok kastélyok, 2007/6. szám (Könyvismertetés) Sárközy Sebestyén: A történeti Torna megye településtopográfiája. - In: Castrum, 2007/1. szám p Tolcsva terra és vára. Topográfiai vizsgálatok egy századi nemzetségi birtokon. - In: Castrum, 2007/2. szám p Tolcsva kastélyai. - In: Várak templomok kastélyok, 2008./1. szám p Miskolc nemzetség és vára: Szilvásvárad-Éleskő - In: Várak templomok kastélyok, 2008/6. Szám. Északkelet-Magyarország századi kerámiájának kutatástörténete. - In: MARISIA, Maros Megyei Múzeumok Évkönyve. Marosvásárhely. (megjelenés alatt) Komlóska-Pusztavár. Múzeumi Mozaik, Herman Ottó Múzeum, Miskolc. (megjelenés alatt) Garamvölgyi Ernőné, sz. Tóth Katalin (1945. május 19.) Iskolák, végzettség: Kossuth Gimnázium ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-orosz szak ( ), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar könyvtár szak ( ), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar könyvtörténész-könyvmuzeológus szak ( ). Munkahelyek: 1972-től II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár szaktájékoztató könyvtáros, 1975-től Lévay József Muzeális Könyvtár, 1994-től a Miskolci Városi Könyvtár igazgatóhelyettese. Helytörténeti kutatási terület: könyvtártörténet. Díjak, elismerések: Nívódíj (2007). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1984 (Kis Józsefné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Folyóiratok, hírlapok. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 1.köt. Miskolc. 398 p (Kis Józsefné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Iskolai értesítők. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 2. köt. Miskolc. 291 p (Kis Józsefné társzerkesztővel) Régi Magyarországi Nyomtatványok. A Lévay József Könyvtár katalógusai. l-2. köt. Miskolc. 935 p (Kis Józsefné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Iskolai értesítők cikk-katalógusa. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 3. köt. Miskolc. 281 p. Gulyás Lászlóné (1960. április 23., Mezőcsát) Elérhetőségek: 3533 Miskolc, Szeder utca 22. fsz. 2., Iskolák, végzettség: ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, könyvtár szak. Munkahelyek: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc. Tagság szervezetekben: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekció, Borsod megyei Szervezet. Helytörténeti kutatási terület: zenetörténet. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 2002 Kossuth Lajos a zenében. Bibliográfia Operajátszás Miskolcon: Bibliográfia. Dr. Gyulai Éva Dr. Gyulai Éva (1953. december 23.) Elérhetőségek: 3529 Miskolc, Dessewffy Arisztid u. 20. Iskolák, végzettség: Móricz Zsigmond Gimnázium Kisújszállás ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar: történelem latin szakos középiskolai tanár ( ), Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: heraldikus, kitüntetéssel ( ), Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar: regionális menedzser ( ). KLTE 1994: egyetemi doktor (dr. univ.); 1995: Ph.D (történettudomány). Munkahelyek: 1978-tól a miskolci Herman Ottó Múzeum történész muzeológusa től a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem szakán egyetemi docens, és a Történettudományi Intézet mb. igazgatója, 2008-tól igazgatója. Tagság szervezetekben: Ókortudományi Társaság (1970-től), Hazafias Népfront Miskolc Városi Honismeretei Munkabizottságának elnöke ( ), Magyar Múzeumi Történészek Társulata (2000-től, alapító tag), Régészeti és Művészettörténeti Társulat (2006-tól), MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága. Helytörténeti kutatási területek: 1/ várostörténet (Miskolc, Szendrő, Tokaj, Sárospatak) 2/ helytörténet (Sajóbábony, Nagytárkány, Füzérkomlós) 3/ egyháztörténet, művelődéstörténet. Díjak,

19 elismerések: a Hazafias Népfront Kiváló Társadalmi Munkáért díja (1986), a Kulturális Minisztérium Nivó-díja (1992), a Herman Ottó Múzeum Pro Museo-díja (2002), a Magyar Múzeumi Történész Társulat Wellman Imre-díja (2006). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1981 Egyéb esemény nem történt. A miskolci Vörös Őrség eseménynaplója máj. 20. aug. 3. In: Napjaink, XX/ március p Miskolci nyomtatott céhlevelek. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, p (Rózsa Györggyel) Handwerkkundschaften mit Ortsansichten Miskolc-Mischkoltz. In: K. Stopp: Die Handwerkkundschaften mit Ortsansichten. Band 12. Stuttgart, p Törökbúza Miskolc környékén a XVIII. század végén. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, p Borsod vármegye Rákóczi hamvainak hazahozatalánál. Adalékok az ünnepek viselettörténetéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV XXVI p A diósgyőri vár és környékének ábrázolása 1719-ből Bél Mátyás kéziratos hagyatékában. Aszalay Ferenc Adatok a nemesi értelmiség művelődéstörténetéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVIII-XXIX p Miskolczi Csulyak István. Homo privatus, politicus-ecclesiasticus, literatus. In: Széphalom, p Miskolc szőlőbirtokosai a században. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, p (Tóth Péterrel) Az Avas topográfiája és toponímiája a XIV XVII. században. - In: (Dobrossy István szerk.): A miskolci Avas. Miskolc, p A miskolci Avasi templom 16. századi sírkövei. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXII p Érték és mérték. Miskolci adatok a szőlő és bor XVI. századi művelődéstörténetéhez. In: Agrártörténeti Szemle, XXXVIII p Szőlőbirtoklás Miskolcon a 16. században. HOM, Miskolc, Tokaj városképe a 18. században. - In: (Bencsik János és Orosz István szerk.): Tokaj. Várostörténeti tanulmányok. I. kötet. Tokaj, p A miskolci szőlő és birtokosa a diósgyőri uradalom zálogbirtoklásának első századában ( ). In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIII XXXIV p Miskolc középkori topográfiája. Termelés és kereskedelem a középkori Miskolcon. - In: (Kubinyi András szerk.): Miskolc története I. kötet. A kezdetektől 1526-ig. Miskolc, p Miskolci Kowach István címereslevele 1479-ből. Adatok a patkót harapó strucc és a folyók címerszimbolikájához. In: Turul, 69/ p Alkalmak és alkalmatlanságok. Miskolci volt-e Miskolczi Csulyak István? In: Új Holnap, 41. (7) szeptember p Chronostichon chronogramm inscriptio epigramma. 18. századi miskolci fel-iratok. - In: (Dobrossy István szerk.): Miskolc a millecentenárium évében ( Miskolci Évszázadok konferenciák a honfoglalás évfordulója tiszteletére) I II. Miskolc, I. köt p Fundus kötel járás. Telekszervezet Miskolcon a században. In: (Csoma Zsigmond Viga Gyula szerk.): Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendő Balassa Iván tiszteletére. Budapest Debrecen, p Helyek és helyszínek egy kora újkori mezővárosban. Miskolc topográfiája a században. In: Borsod Abaúj Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv VIII p Négyesi Szepessy János ( 1746) és Zsigmond ( 1768) halotti zászlaja a Herman Ottó Múzeum Történeti Gyűjteményében In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV XXXVI p Miskolc topográfiája a XVI XVII. században. Gazdálkodás, termelés és árucsere a kora újkori Miskolcon. - In: (Szakály Ferenc szerk.): Miskolc története II. kötet Miskolc, p Nemesek és városi kommunitás Miskolcon a 16. században. In: Archivum. A Heves Megyei Levéltár Évkönyve p kit eladott, kit kiárult, kit megittak Mezővárosi borkereslet és kereskedés Miskolcon a 16. század második felében In: Debreceni Szemle, 1998/ p A Bódva folyó helységei és tájai az utazási és országismereti irodalomban ( század). - In: (Bodnár Mónika Rémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, p Lengyelek Miskolcon a 18. század végén. - In: (Fazekas Csaba szerk.): Studia Miskolcinensia III. Miskolc, p Parókiák az újkori Miskolcon. - In: (Dobrossy István szerk.): Emlékkönyv dr. Deák Gábor 80. születésnapjára. Miskolc, p A Tetemvár Miskolc XVI XIX. századi topográfiájában. - In: (Balogh Judit Dobrossy István szerk.): Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom. Miskolc,

20 p Az Avasi templom, A pálosok emlékei; A Kohászati Múzeum, A Herman Ottó Múzeum; Zászló pecsét; A diósgyőri vár; Középkor; A céhek; A város személyiségei c. szócikkek. - In: (Josef Kirst Dobrossy István szerk.): Košice Miskolc. Spoločné storičia v jednom regióne Közös évszázadok egy régióban. Košice Miskolc, Mezővárosi iparosok a hódoltság peremvidékén (Iparűzés Miskolc a XVI XVII. században). - In: (Csiffáry Gergely-Dóka Klára szerk.): Tanulmányok a kézműipar történetéből. Veszprém, p Úthálózat és hírközlés a Hódoltság peremvidékén. (A diósgyőri vár és Miskolc szerepe a kora újkori közlekedésben és információcserében) In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVII. 1. köt p A tapolcai (Borsod m.) egyházi uradalom a XVIII. században. In: Borsod Abaúj Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv X. Előtanulmányok a Miskolc monográfia IV V. kötetéhez (Miskolc története ig) p Egy borsodi nemes Rákóczi oldalán Aszalay Ferenc ( ) udvari szekretárius életútja. - In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. Tanulmányok a szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. I II. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 46. Szerkeszti: Tamás Edit. Sárospatak, II. köt p Egy északkelet-magyarországi mezőváros a XVII. század végén (Miskolc társadalma a hódoltság után, a megváltakozás előtt). - In: (Tamás Edit szerk.): Hegyaljai felkelés. Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójára. Sárospatak, p Egy mezőváros imázsa (Miskolc és polgárai az újkori országismereti és utazási irodalomban) In: Északkelet Magyarország. Gazdaság Kultúra Tudomány. Társadalompolitikai folyóirat. 2000/4 5. szám p Miskolci portrék. Kiállítási vezető és katalógus a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci galéria közös kiállításához. (szerk.: Dobrik István9 Miskolc, Topográfia és városkép. - In: (Faragó Tamás szerk.): Miskolc története III Miskolc, p A görömbölyi görögkatolikus egyház évi canonica visitatioja. Forrásközlés In: Egyháztörténeti Szemle, I II. évf , p A miskolci Miskolci Csulyak. Miskolci Csulyak István miskolci működése ( ) In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL p A törökkori mezőváros társadalma és gazdálkodása. - In: (Veres László Viga Gyula szerk.): Szendrő monográfiája. Szendrő, p Muzeológia: tudomány vagy módszer? In: Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve II p Virgina és veresgyörgy A szendrői Alsóvár és majorság és évi inventáriuma. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLII p Carmina in arma Zapolyana. Címerversek Szapolyai Borbála lengyel királyné (1512) és Szapolyai János Zsigmond választott király (1567) címeréről In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Philosophica Tomus IX. Fasciculus 4. Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára Karácsony hava p Bor és kenyér I. Miskolc toposzok az újkori országismereti irodalomban In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIII p Aszalay Ferenc, Rákóczi udvari szekretáriusa lengyelországi bujdosása február szeptember. - In: Povstanie Františka Rákócziho (v novšom pribliení) / Rákócziszabadságharc (újabb megközelítésben). Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Ed. Peter Konya. Prešov, p Borsod vármegye a Rákóczi-szabadságharcban. - In: Évfordulós tanácskozások Az élő Rákóczi IX. Történelmi tanácskozás és megemlékezés II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 300-ik évfordulója alkalmából. Nagyenyed, április 29 május 1. Szerk.: Muzsnay Árpád Vitéz Enikő. EMKE Partiumi Elnöksége és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör kiadása. Szatmárnémeti, p Bor és kenyér II. Miskolc-toposzok az újkori utazási és honismereti irodalomban. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV Szűrszabók és posztószabók Gömörben a Században. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV p A kassai és Abaúj megyei szabócéhek a században. Topográfia és források. In. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV p A szabók és szűrművesek Zemplén vármegyében a században. In: Széphalom, p Bisterfeld özvegye, ifj. Zákány Andrásné Stenczel Anna testamentuma Szendrő, In: Borsod Abaúj Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv XIV.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Vándorutak - Múzeumi örökség

Vándorutak - Múzeumi örökség Vándorutak - Múzeumi örökség Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából Szerkesztette VIGA GYULA HOLLÓ SZILVIA ANDREA CS. SCHWALM EDIT ARCHAEOLINQUA BUDAPEST, 2003 Tartalom A mi

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

biz. sor Nev.szám Cég Cím Megnevezés egyéb Évjárat cukor Érem 1 30 97 Csubák József Sárospatak 5 puttonyos aszú 2008 Nagy arany 2 19 263 Varga György

biz. sor Nev.szám Cég Cím Megnevezés egyéb Évjárat cukor Érem 1 30 97 Csubák József Sárospatak 5 puttonyos aszú 2008 Nagy arany 2 19 263 Varga György 1 30 97 Csubák József Sárospatak 5 puttonyos aszú 2008 Nagy arany 2 19 263 Varga György Sárospatak furmint késői szüret 2011 édes Nagy arany 1 26 58 Royal Tokaji Borászati Zrt. Mád 5 puttonyos aszú 2008

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza

Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza Születés: Hatvan,1968.március 18. Iskolák: - Széchenyi István Általános Iskola, Jászárokszállás -1974-1982 - Solymosi Ignác Gimnázium, Jászárokszállás -1982-1986

Részletesebben

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc, 2014. október 15.

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlések 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra kilencedik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként Dr. Simon Mária Szakmai önéletrajz Középiskolai tanulmányaimat Budapesten az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló iskolájában végeztem 1965-ben. Ebben az évben felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem-orosz

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. szeptember 3. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES ELNÖKSÉGI KABINET Dr. Péntek Gábor főosztályvezető

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia Munkakör,,, Végzettségei Az oklevelet kiállító intézmény Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként) Tanított tantárgyak közművelődési és népművelési előadó közművelődés és

Részletesebben

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I.

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I. XXV. OTDK 2001. Pethő Andrea orosz nyelv és irodalom szakos tanár angol IV. Dolgozatának címe: Állatokkal kapcsolatos beszédfordulatok (orosz-magyar vonatkozások) Témavezető: Dr. Jankovics Mária főiskolai

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2015. július 10.: Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum szervezésében a Fiatal Néprajzkutatók XII. Szemináriuma keretében

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2015. szeptember 2-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület 3896 Telkibánya, Rákóczi

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MONOGRÁFIÁI 3. SOROZATSZERKESZTŐ: Baráz Csaba A Zempléni Tájvédelmi

Részletesebben