Bede Katalin. Békési Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bede Katalin. Békési Gábor"

Átírás

1 arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: Iskolák, végzettség: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, Bölcsészettudományi Kar (l ), történelem-angol szakos középiskolai tanár, etnográfus (1963), egyetemi doktori cím (1967), kandidátusi fokozat (1977), MTA doktori cím (1999). Munka-helyek: Kossuth Lajos Tudományegyetem (jelenlegi nevén Debreceni Egyetem), Egye-temes Történeti Tanszék (1963-tól folyamatosan). Egyetemi megbízatások: tanszékve-zető ( ), Történelmi Intézet igazgatója ( ), Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese ( , ), Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola veze-tője (2004-től). Vendégoktatás: Bessenyei György Tanárképző Főiskola; Nyíregyháza ( ), Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola; Eger ( ), József Attila Tudományegyetem; Szeged (1994), Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Piliscsaba ( ). Tagság szervezetekben: MTA Történettudományi Bizottság tagja (1999-től), MTA közgyűlési választott doktor-képviselő ( ). Kutatási területek: A 18. századi felvilágosult abszolutizmus kelet-közép-európai változata (elsősorban a Habsburg és Hohenzollern monarchiákban), mezőgazdasági irodalom a koraújkorban, Zemplén megye társadalma a 18. század végén. (Publikációiban az ifj. Barta János nevet használja.). Díjak, elismerések: Debrecen város kultúrájáért, Debrecen város Cso-konai díja. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1995 Kincstári birtoklás és mezővárosi politika. - In: (Bencsik János-Orosz István szerk.): Tokaj. Várostörténeti tanulmányok I. köt. Tokaj p Nemesi birtokok és jövedelmek Zemplén megyében a XVIII. század végén. - In: (Ódor Imre Pálmány Béla Takács Péter szerk.): Mágnások, birtokosok, címer-levelesek. Rendi társadalom polgári társadalom, 9. k. Debrecen p Aspremont János Gobert gróf Zemplén-megyei birtokai és jövedelmei a XVIII. század végén. - In: (Tusor Péter szerk.): R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Buda-pest p Zemplén megye parasztsága a XVIII. század végén. - In: (Kovács Ágnes közre-működésével szerk. Rácz István): Szabó István Emlékkönyv. Debrecen p Zemplén megye parasztsága és a Mária Terézia-féle úrbérrendezés. - In: (Kovács Ágnes szerk.): Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. Debrecen p Nemzetiségek Zemplén megyében a 18. század végén. - In: (Angi János és Barta János szerk.): Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Debrecen p Szőlőművelésből és italmérésből származó jövedelmek Zemplén megyében a XVIII. század végén. - In: (Jozef BaďurikPéter KónyaRadovan Pekník Zostavili): Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Preov p Úrbérrendezés Zemplén megyében. - In: Gazdaságtörténet-könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Bp p Zemplén megye parasztsága önmaga helyzetéről a XVIII. század második felé-ben. In: (Kujbusné Mecsei Éva szerk.): Thesaurus Solemnis. Balogh István kö-szöntése. Debrecen-Nyíregyháza p A Zemplén megyei Rákóczi birtokok sorsa a 18. században. - In: (Peter Kónya Ed.): Povstanie Františka II. Rákociho (v novšom priblíeni). A Rá-kóczi szabadságharc (újabb megközelítésben) Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Preoviensis. Preov p Mád mezőváros birtokosai és lakosai 18. század végi összeírásokban. - In: (Angi JánosBarta János. szerk.): Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Mul-tiplex MediaDebrecen University Press, Debrecen p Egyházi földbirtokok és jövedelmeik Zemplén megyében a 18. század végén. - In: Mindennapi választások. Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. (Erdélyi Gabriella-Tusor Péter szerk.): MTA Történettudományi Intézet Kiadá-sa, CD változat! Bp p Földosztályok és jövedelmek Zemplén megyében a 18. század végén. - In: (Bánkiné Molnár Erzsébet szerk.): Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. Kiskunfélegyháza p Településszerkezet, foglalkozás és jövedelmek Zemplén megyében a 18. század végén. - In: (Ujváry

2 Bede Katalin Békési Gábor Zoltán szerk.): Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. NagykőrösDebrecen p. Bede Katalin (1966. november 1., Budapest) Elérhetőségek: 3557, Bükkszentkereszt Kossuth út 58/A, Iskolák, végzettség: ELTE BTK francia-történelem szak, Eszterházy Károly Főiskola (Eger) informatikus-könyvtáros szak. Munkahelyek: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc. Helytörténeti kutatási terület: Bükkszentkereszt története; népi táplálkozás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 2001 Voulez-vous parler un français courant? Tematikus mondatgyűjtemény napjaink francia nyelvű sajtójából. (összeáll. és ford. Klopfer Ágnes, Szolnokiné Bede Katalin) Miskolc, Bíbor Kiadó, p Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon. [Elektronikus dokumentum] Miskolc város és a történeti vármegyék. (összeáll. Bede Katalin, tervezte Vajda Éva) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc H. Szabó Béla: válogatott bibliográfia. (összeáll. Székelyné Forintos Judit, Bede Katalin) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, p Hűséggel szeretnők ezt az örökséget hordozni Az 1956-os forradalom eseményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szöveggyűjtemény a középiskolák számára. In: Borsodi kalászolás 3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Bíbor Kiadó, Miskolc, p. Békési Gábor (1974. december 23, Miskolc) Elérhetőségek: 3554, Bükkaranyos, Dózsa György út 11., 46/ , Iskolák, végzettség: Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc ( ), Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar-történelem szak ( ), Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szövegtudományi doktori iskola ( ), a doktori disszertáció elkészítése folyamatban van. Munkahelyek: Herman Ottó Múzeum, Miskolc. Helytörténeti kutatási terület: Borsod-Abaúj-Zemplén megye irodalomtörténeti múltja, írói-költői életművek a megyében. A doktori dolgozat témaköre: Kazinczy Ferenc és a magyar irodalmi régiség kapcsolata. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1995 Döbrentei Gábor két levele Kállay Ferenchez. In: Irodalomismeret, dec., p (SVÁB Antallal közösen) Fried István: Az "érzékeny" neoklasszicista (recenzió). Új Holnap, szept., p (SVÁB Antallal közösen) Kazinczy Zrínyi-centója. - In: Széphalom, 9. Sátoraljaújhely, p (SVÁB Antallal közösen) Kazinczy Zrínyi-jegyzetei. In: Széphalom, 10. Sátoraljaújhely, p Csokonai megvalósult tervezete Kazinczy Zrínyi-kiadása. In: Irodalomismeret, p Jókai Mór emlékkiállítás Tardonán Művelődéstörténeti hagyományok. In: (Veres LászlóViga Gyula szerk.): Halmaj monográfiája. Halmaj, p Tompa Mihály emlékkiállítás Kelemérben. (csak forgatókönyv) 2003 Maradok szeretve tisztelő barátod...: Telepi György a dokumentumok tükrében. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XLII. Miskolc, p (Tóth Arnolddal közösen) Hadifogoly vagyok, nem enged Amerika haza : Marsalkó Mihály hadifogolynaplója. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV. Miskolc, p Kalászatok a levélboglyában: Tétova gondolatok Kalász László levelezését forgatván. In: MŰÚT, 2008/05. (Kalász László emlékszám, február), p (MarosiÁgnessel közösen) Foglalkoztató füzet a Magyar Nyelv Múzeumához. (Pásztor Emil Galéria), kézirat, Miskolc, március (Németh Tiborral közösen) Város az Avas alatt: irodalmi barangolások. (antológia), magánkiadás, Miskolc.

3 Dr.Bencsik János Dr.Bencsik János (1933. március 22.) Elérhetőségek: 3915, Tarcal, Fő út 18., Iskolák, végzettség: Piarista Gimnázium Debrecen ( ), Bocskay I. Gimnázium Hajdúböszörmény ( ), KLTE Bölcsészettudományi Kar Debrecen, középiskolai tanár, magyar-történelem szak ( ), doktori cím (néprajz, történelem) (1968). Munkahelyek: Népművelési felügyelő Polgár, Járási Tanács ( ), muzeológus, intézményvezető Hajdúsági Múzeum Hajdúböszörmény ( ), muzeológus, intézményvezető Gyula, Erkel Ferenc Múzeum ( ), muzeológus, intézményvezető Tokaj, Tokaji Múzeum ( ). Tagság szervezetekben: Déri Múzeum Baráti Köre, Debrecen ( ), Magyar Néprajzi Társaság Budapest (1958-), Kazinczy F. Társaság, alapító tag, alelnök (1985-), Városszépítő Egyesület Tokaj, végig titkár ( ), Békési Élet c. folyóirat szerkesztősége ( ), Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület Szekszárd (1989-), Regionális Múzeumbaráti Kör Alapítvány Miskolc, kuratóriumi elnök jelenleg. Korábban szervezte a Tokaj és Hegyalja füzetsorozatot, részt vesz a Széphalom c. kiadvány munkatársi gárdájában. Helytörténeti kutatási terület: 1) Magyar tárgyi néprajz, állattartás, halászat, építkezés. 2) Hajdúság története, népi társadalom. 3) Élet a nagybirtokon- békési falvak társadalom néprajza: román, német, szerb, szlovák és cigány. 4) Tokaj-Hegyalja mezővárosai, elsősorban Tokaj, Tarcal. Taktaköz falvai, Tiszaladány, Taktabáj, Prügy. Díjak, elismerések: Szocialista Kultúráért a tiszacsegei falumúzeum megszervezéséért (1959), Szocialista Kultúráért II. múzeumi szervezőmunkáért (1978), Szocialista Kultúráért III. A cigány archívum és gyűjtemény, Gyula (1982), Hermann Antal Díj Szekszárd, (cigány gyűjtések) (1989), Magyar Köztársaság Középkeresztje polgári tagozat (1995), Honismereti Szövetség által alapított Bod Emlékplakett (2003), a Herman Ottó Múzeum Pro Museo díja, Kaji Jag Egyesületi Kitüntetés a cigány gyűjtőmunkáért, Budapest (2005), Tiszacsege, Polgár és Tokaj városok, Tarcal község Pro Urbe kitüntetései. Válogatás a nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkákból: 1984 Kultúrelemek adoptálása és tovább éltetése a cigányság kultúrájában. In: (Kunt-Szabadfalvi-Viga szerk.): Interetnikus kapcsolatok Északkelet- Magyarországon. Miskolc Tiszaladány és a táj házassági kapcsolatrendszere a feudalizmus utolsó évszázadában ( ). In: A Herman Ottó Múzeum közleményei. Miskolc A házikígyó. (Adatok Tokaj néprajzának ismeretéhez). In: Múzeumi Kurír Átkelés a Tiszán (1944). In: Napjaink A tokaji művészetbarátok. In: Népfront, 10. szám 1986 Kísérlet a Taktaköz néprajzi elemzésére az egyházi anyakönyvek és a recens néprajzi anyag segítségével. - In: A Herman Ottó Múzeum közleményei. 24. Miskolc Tokaj protestáns közössége a szatmári békét követő évszázadban. In: (Kováts Dániel szerk.): Széphalom, I. Sátoraljaújhely Adatok Tokaj belterületének történeti topográfiájához. In: Borsodi Szemle, 2. Miskolc Egy 1789-es adat Tokaj iskolatörténetéhez. In: Szülőföldünk, 9. Miskolc (Ismertető) Petercsák Tivadar: Népi szarvasmarhatartás a zempléni Hegyközben. In: Honismeret, A demokratikus iskolaszervezet kiépülése Tokajban ( ). In: Borsodi Művelődés, Liptor gödör. Egy néprajziadat a tokaji Kopaszhegy szőlőművelésének ismeretéhez. - In: Szülőföldünk, Kepések Szakmányban. (A tiszaladányiak közösségben vállalt munkán a tokaji hegyen) In: Napjaink, Negyedszázados a helytörténeti gyűjtemény Tokajban. In: Honismeret, Egy tokaji reformkori zsidó összeírás ( ) tanulságai. In: Borsodi Szemle, Adatok a Tokajba települők származásához ( ). In: Szülőföldünk, A tokaji református ifjak a sárospataki anyaiskolában ( ). In: Borsodi Művelődés, A tokaji borbíró gazdasági szerepköre. In: Szülőföldünk, Miért perelt Tokaj város paraszt tanácsa 1819-ben? Avagy hová folyt el a dézsma bor? In: Észak-Magyarország, 1988/ A híres tokaji piacok. In: (Kováts Dániel szerk.): Széphalom, 2. Sátoraljaújhely Tokaj város magisztrátusa és más hivatal képviselői ( ) In: Tokaj és Hegyalja, I A nemtelenek Tokaj társadalmában a napóleoni háborúk korában. In: Tokaj és Hegyalja, I Hagyományos szőlőbeli építmények a Tokaji hegyen. In: A Herman Ottó Múzeum közleményei. 26. Miskolc A paraszti lúdtartás egy hegyközi faluban. In: A Herman Ottó Múzeum közleményei. 26. sz. Miskolc A honismereti munka megújulása Tokajban. In: Honismeret, Tokaj

4 Bodnár Mónika dr es törvénykönyve. In: Népfront, A magisztrátus az 1774-es urbáriumot követő évtizedekben. In: Észak-Magyarország A taksás nemesek Tokaj városában a 18. század közepén. In: Észak-Magyarország Egy vezető testület belső szabályzata 1718-ból. In: Észak-Magyarország Határper Tarcal és Tokaj között ( ). In: Észak-Magyarország Hogyan szabályozta Erdőbényén a református egyház híveinek hagyományos életét? In: Észak-Magyarország A tokaji pinceházak. In: Ház és ember, 6. Szentendre Egy hegyaljai mezőváros. Erdőbénye történelmi információ-bázisa az osztrák örökösödési háború idején ( ). - In: Tokaj és Hegyalja, II Egy forrás a paraszt-családok geneológiájának ismeretéhez (Tiszaladány) In: Szülőföldünk, A régi tokaji képeslapok üzenetei ( ). In: Szülőföldünk, Bodrogkeresztúr társadalma a 18. század második felében. In: Tokaj és Hegyalja, VII A szőlőbirtok társadalom megosztó hatása Erdőbényén századunk első felében. In: A Herman Ottó Múzeum közleményei Miskolc társadalma a török hódoltságot követő évtizedben ( ). In: A Herman Ottó Múzeum közleményei Tokaj mezőváros közösségének nyelvhasználata. In: (Kováts Dániel szerk.): Széphalom, Tarcal gazdaságtörténetéhez (1774). In: Szülőföldünk, Tokaj tanácsának 1718-as rendtartása. In: Szülőföldünk, A 80 éves Tenkács Tibor köszöntése. In: Szülőföldünk, Tokaj-Hegyalja gazdasága és társadalma egy 18. századi verses krónikában. In: Tokaj és Hegyalja, XX A honismereti munka eredményei Zemplénben. In: Szülőföldünk, Nemesek, polgárok és parasztok együttélése a koraújkori Tokajban. Tokaj város és társadalma a században. - In: Studia Miskolciensia. I Emléktáblát avattunk Tokajban Mosolygó József helytörténész halálának 35. évfordulóján. In: Értékmentő, Rátka faluközössége a telepítés utáni évtizedekben. In: Adatok Dél-Zemplén történetéhez. I. Szerencs A zsidók beépülése Tokaj társadalmába. In: Tokaj és Hegyalja, XIII Zsidók Tokajban 1869-ben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc Regulatió a híres tokaji országos vásárok számára 1829-ből. In: (Kováts Dániel szerk.): Széphalom Adatok a tarcali szőlőültetvények 18. szd-i történetének ismeretéhez. In: (Kováts Dániel szerk.): Széphalom, 16. Bencsik János munkásságához további adatokat találhat az érdeklődő: Bencsik János élete és munkássága. című kiadványban 1998, Miskolc. Bodnár Mónika dr. (1961. március 26.) Elérhetőségek: 3630 Putnok, Rákóczi Ferenc u. 66; Iskolák, végzettség: Alap- és középiskolai tanulmányait az egykori Csehszlovákiában végezte (Szepsi, Kassa, Selmecbánya) ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar középiskolai magyar nyelv- és irodalomszakos tanár és etnográfus ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi doktori cím (1995), Debreceni Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskola néprajz és kulturális antropológiai tudományok PhD-hallgatója ( ). Munkahelyek: 1984-től a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa, néprajzos muzeológus; között a putnoki Gömöri Múzeum vezetője; között a Nógrád Megyei Múzeum szakmai igazgatóhelyettese, 2008-től ismét a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa. Tagság szervezetekben: Magyar Néprajzi Társaság (1983-), Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (1998-), (Cseh)Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság ( ), Gömör-Kishonti Múzeumi Egyesület (1995-), Gömöri Múzeum Baráti Köre ( ), Gömöri Népfőiskolai Egyesület (1992-). Helytörténeti kutatási területek: 1) Táplálkozás. 2) A magyarországi Gömör története és néprajza. 3) Vallási és felekezeti viszonyok a Bódva-völgyében. 4) A gróf Serényi család története. 5) Tájházak, helytörténeti gyűjtemények szakmai támogatása (gyűjteményi munka, nyilvántartás, kiállításrendezés) a megyében. Díjak, elismerések: Pro Gömör-díj (1992). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1985 Egy gömöri szlovák telepítésű falu asszimilációja. - In: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc, p Szlovák telepesek a magyarországi Gömör területén. - In: Folklór és Tradíció IV. MTA Néprajzi Kutató Csoport. Budapest, p Adatok Tornaújfalu népi táplálkozásához. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. Miskolc, p Egy kézírásos levélről. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, 26. Miskolc,

5 p A Gömöri Múzeum tevékenysége és feladatai. - In: (Ujváry Zoltán szerk.):eredmények és feladatok. A Gömör-kutatás és a Debreceni Néprajzi Intézet. Gömör Néprajza, 30. Debrecen, p Adatok egy elmagyarosodott ukrán (ruszin) telepítésű falu - Horváti (Chorváty) - történetéhez és néprajzához. - In: (Ujváry Zoltán közreműködésével Eperjessy Ernő-Krupa András szerk.): Nemzetiség - identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba-Debrecen, p Offer öntőformák Szepsiből. In: Néprajzi Látóhatár, I. évf A Györffy István Néprajzi Egyesület folyóirata p Serényfalva általános iskolás korú lakosságának történelmi ismeretei és identitása. In: (Ujváry Zoltán szerk.): Gömör néprajza, 33. Tanulmányok Faggyas István tiszteletére. Debrecen, p Ünnepi szokások egy elmagyarosodott ruszin telepítésű faluban a mai Szlovákia területén. In: Fiatal Néprajzkutatók Országos Konferenciája. A Makói Múzeum Füzetei, 75. Makó, p Felső-Bódva völgyi kutatások. IN: Utánpótlás, 3. (Bodnár Mónika szerk.): Bódva menti dolgozatok. Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság p Húsvéti táplálkozási szokások a történeti Abaúj-Torna megyében. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, p Kísérlet Bódva-völgye néprajzi körülhatárolására. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, p Szepsi - a néprajzos szemével. - In: Tokaj és Hegyalja. IX. Tokaj, p Bódva-völgye népessége. Húsvéti táplálkozási szokások interetnikus kapcsolatai. In: (Liszka József szerk.): Acta Museologica Komárom-Komárno, p Etnikai és vallási viszonyok Putnokon a században. - In: (Katona Judit-Viga Gyula szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc, A népszokások tárgyai. - In: (Fügedi Márta-Viga Gyula szerk.): Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc, p (Boldogh Sándorral közösen) Társadalom - Természet. A Gömöri Múzeum állandó kiállításának katalógusa. Múzeumi Könyvtár 3. Putnok A putnoki Gömöri Múzeum új állandó kiállításáról. In: Magyar Múzeumok, 4. sz p A lakodalmi étrend jelenkori változása egy borsodi faluban. - In: (Romsics ImreKisbán Eszter szerk.): A táplálkozáskultúra változatai a században. A néprajzkutatók I. táplálkozáskutatási konferenciájának előadásai. Kalocsai Múzeumi Értekezések, 2. Kalocsa, p Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVIII. Miskolc, p Felső-Bódva-völgye lakossságának etnikai és vallási összetétele. - In: (Bodnár Mónika - Rémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódvavölgye múltjából. Múzeumi Könyvtár 5., Putnok, p A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XII. Nagygyűlése. (Egy 130 évvel ezelőtti reprezentatív szakmai tanácskozás Rimaszombatban). In: A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület Évkönyve Rimaszombat, p A putnoki Gömöri Múzeum története. In: A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület Évkönyve Rimaszombat, p. é.n.(2001) Putnok és térségének gazdasági élete (ipari fejlődése) a 20. században. Putnok és Térsége Társulás. Putnok, 59 p Putnok és a Serényiek. - In: (Bodnár Mónika szerk.): Putnok monográfiája. Putnok, p Adatok Putnok történetéhez a 19. század második felétől napjainkig. - In: (Bodnár Mónika szerk.): Putnok monográfiája. Putnok, p Tompa-hagyományok és emlékek a magyarországi Gömörben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL. Miskolc, p. é.n.(2001) (Baltás Lászlónéval közösen). Molnárkalács címszó. - In: Hagyományok, ízek, régiók. Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye. I. kötet. Agrármarketing Centrum Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, p Múzeumok, tájházak a Bódva-völgyében. In: Gömörország, Az északi magyar peremvidék fóruma III. évf. 3. sz p Múzeumok, tájházak, kiállítóhelyek a magyarországi Gömörben. In: Gömörország, Az északi magyar peremvidék fóruma III. évf. 3. sz p Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója. - In: Múzeumi Könyvtár, 9. Putnok, p A Gömöri Múzeum története és a térség közművelődési életében betöltött szerepe. - In: Múzeumi Könyvtár, 9. Putnok, p Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században. In: Interethnica 1. Fórum Társadalomtudományi Intézet Etnológiai Központ, Komárom Bodnár Lajos, Dobosy László, Nagy Károly, Répási Imre, Serényi Nepomuki János, Tóthné Horányi Ilus címszavak. - In: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Életrajzok a magyar múzeumügy történetéből.

6 Bodnár Tamás Főszerk.: Bodó Sándor-Viga Gyula. Pulszky Társaság Tarsoly Kiadó, Budapest, 105.; ; 641.; 738.; 785.; p Egy Kossuth relikvia története. In: Gömörország, Az északi magyar peremvidék fóruma IV. évf. 2. sz p Görgő néprajza. (Národopis Hrhova). - In: (Rémiás Tibor szerk.): Tornagörgő kismonográfiája. (Malá monografia obce Hrhov). Tornagörgő (Hrhov), , p Putnok és a Serényi család. A Gömöri Múzeum kiállítási kalauza. Múzeumi Könyvtár 12. A Gömöri Múzeum és Baráti Körének kiadványa. Putnok, 124 p A magyarországi Gömör kézművessége. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV. Miskolc, p Modern népművészet tortadíszítés. A tornaújfalusi Koleszár Jánosné tortadíszítő művészete. In: Agria XLII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. Eger, p A Fejes család Putnokon. Adatok Putnok 20. századi társadalmához. - In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei. I. Debrecen, p Agyagipar a mai magyarországi Gömörben régen és ma. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV. Miskolc, p A Gömöri Múzeum 20 éve. - In: Magyar Múzeumok, 2006/ p Görcsös Mihály publikációinak jegyzéke. - In: Görcsös Mihály: Debrőd története és népi gazdálkodása. Múzeumi Könyvtár 14. Putnok, p Húszéves a Gömöri Múzeum. In: Gömörország. Az északi magyar peremvidék fóruma VIII. évf. 1. sz p Azoknak, akik utánunk jönnek. (Tým, čo prídu po nás.) Tornaújfalu Turnianska Nová Ves, 62 p Putnok és a Serényiek című új kiállítás előkészületei a Gömöri Múzeumban. - In: (Bodnár Mónika szerk.): Számadás. Írások Gömörből és a Gömöri Múzeum első húsz évéből. Putnok, p A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XII. Nagygyűlése és Fábry János. In: Gömörország. Az északi magyar peremvidék fóruma. IX. évf. 1. sz p Torna megye görög katolikus falvainak néprajzi képéhez. - In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVII. Miskolc. (Megjelenés alatt) 2008 A gróf Serényi család magyar ága történetének rövid áttekintése. - In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei. III. Debrecen. (Megjelenés alatt) Bodnár Tamás (1967. június 23.) Elérhetőségek: 3571, Alsózsolca, Bajcsy-Zsilinszky út 21., Iskolák, végzettség: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Sárospatak ( ), Comenius Tanítóképző Főiskola ( ), Eszterházy Károly Főiskola, történelem szakos tanár ( ), Miskolci Egyetem, történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár ( ). Munkahelyek: 1989-től az alsózsolcai Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Alapiskolában tanító, 1999-tól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár segédlevéltárosa, majd levéltárosa. Helytörténeti kutatási terület: Abaúj és Borsod megyék történeti földrajza a XVIII. századig, Abaúj és Borsod megyék nemessége. Díjak, elismerések: Magyar Történelmi Társulat családtörténeti pályázatának III. díja (1991), Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi Hivatala, régészeti örökségünk megmentéséért elismerése (2006), a Herman Ottó Múzeum Pro Museo díja (2008). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1992 Gönc lakosságának ragadványnevei 1879-ben. In: Szülőföldünk, 18. szám p Olaszliszka történetéből I. In: Szülőföldünk, 20. szám p Olaszliszka történetéből II. In: Szülőföldünk, szám p Hernádszudok története 1945-ig. Debrecen, Hernádszurdok Község Képviselő Testülete p (Sárközy Sebestyén, Szolyák Péter társszerzőkkel) A történeti Borsod megye településtopográfiája: a Sajó völgye Alsózsolcától Sajópetriig. In: (Dr. Dobrossy István szerk.): Levéltári évkönyv, 14. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, p A vidék településeinek középkori története. In: (Fata Edina szerk.): Fejezetek Csincse múltjából (Helyismereti olvasókönyv). Csincse, Mezőkeresztesi Általános Iskola p Putnok középkori története 1526-ig, Putnok története a hódoltság korában. In: (Bodnár Mónika szerk.): Putnok monográfiája. Putnok, Putnok Város Önkormányzata p (Kovács Zsolt, Takács László társszerzőkkel) Tard története. (Takács László szerk.): Tard, Tard Község Önkormányzata p Ónod környékének középkorban elpusztult települései. In: (Veres LászlóViga Gyula szerk.): Ónod monográfiája. Ónod, Ónod Önkormányzata p (Wolf Mária társszerzővel) Elpusztult középkori települések Szendrő

7 Bokrosné Stramszky Piroska Csengeri Piroska környékén In: (Veres LászlóViga Gyula szerk.): Szendrő monográfiája. Szendrő, Szendrő Város Önkormányzata p XVII. századi erdélyi urbárium a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. In: (Dr. Dobrossy István szerk.): Levéltári évkönyv, 11. szám. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, p Adalékok múltunk megismeréséhez: Kemej. In: Ongai kék daru. az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa. 4. évf. 8. szám. Onga, Ongai Kulturális Egyesület. (2002. aug.) 3. p Borsod megyei prédikátorok az közötti tizedjegyzékek alapján. In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve XLII. Miskolc, p A Kassai "Blogvada" gyalog- és lovasezrede 1704 szeptemberében. In: Szülőföldünk, 31. szám p Alsózsolca története, A honfoglalástól a XVIII. századig. Miskolc, Alsózsolca Község Önkormányzata. 97 p (Tóth Péter társszerzővel) Borsod vármegye adózása a török korban. In: (Dr Dobrossy István sorozatszerkesztő): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek, 44. köt. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Borsod vármegye katonai összeírása 1704-ből. In: (Dr. Dobrossy István szerk.): Levéltári évkönyv, szám. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, p (Kovács Zsolt, takács László társzerzőkkel) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helytörténeti mintatár [Elektronikus dokumentum] (Takács László szerk.): Onga, Ongai Kulturális Egyesület, 1 CD-ROM 2006 Birtokos nemesség Borsod vármegyében: az Ományi család. In: (Dr. Dobrossy István szerk.): Levéltári évkönyv, 14. szám. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, p A reformáció az Onga környéki középkori falvakban. In: (Takács László szerk.): Az ongai református templom és egyház története. Ongai kulturális füzetek IV. Onga, Ongai Kulturális Egyesület p Birtokos nemesség Borsod vármegyében: A Móré család, - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve XLV. Miskolc, p Birtokos nemesség Borsod vármegyében: A Basó és Hatvani családok. In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve XLVI. Miskolc, p Régészeti kultúrák és lelőhelyek. In: (Baráz Csaba Kiss Gábor szerk.): A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán. (Baráz Csaba főszerkesztő): A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Monográfiái 3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger, p. Bokrosné Stramszky Piroska (1957. július 15., Nagykanizsa) Elérhetőségek: Miskolc, Szeder u. 30. fszt. 2. Iskolák, végzettség: NME Miskolc gépészmérnök, KLTE Debrecen informatikus-könyvtáros. Munkahelyek: Digép, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (1989-). Tagság szervezetekben: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Gömörország Regionális Kulturális Egyesület. Helytörténeti kutatási terület: Helyi személyek, bibliográfiai kutatás,. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1994 Összeköttetés, amely tágra nyithatja a kaput. - In: Könyvtári levelező/lap, 12. sz. Budapest, OSZK KMK p Eötvös József, Válogatott bibliográfia A könyvtár, mint oktatóhely. - In: Könyvheti újság, 6. p Herman Ottó: Az utolsó magyar polihisztor. Bibliográfia "Az utolsó magyar polihisztor". Herman Ottó bibliográfia. - In: Könyvtári levelező/lap, 2. sz. Budapest, OSZK KMK p Könyvtárban "A Nagy Könyv" - In: Könyvheti újság, 6. p Egyesületi élet 2005-ben. - In: Könyvtári hírlevél. A Borsod- Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója, 3. évf. 3. sz p A "Nagy Könyv" a Megyei Könyvtárban. - In: Könyvtári hírlevél. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója, 4. évf. 1. sz. 3. p Nyomtatott és/vagy elektronikus kiadványok a Megyei Könyvtárban. - In: Könyvheti újság, 11. p. Csengeri Piroska (*1974. október 17.) Elérhetőségek: Iskolák, végzettség: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, Szeged ( ), Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, okleveles régész ( ), ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Régészeti Doktori Program (2002-). Munkahelyek: a szegedi Móra Ferenc Múzeum kiskundorozsmai raktárbázisában gyűjteménykezelő ( ), 2001-től a miskolci Herman Ottó Múzeumban dolgozik régészként. Tagság szervezetekben: Ősrégészeti Társaság (2001-től), Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (2002-től),

8 Dr. Csíki Tamás European Association of Archaeologists (2007-től). Helytörténeti kutatási terület: Északkelet-Magyarország őskora, különös tekintettel a neolitikumra. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 2001 Adatok a bükki kultúra kerámiaművességének ismeretéhez. A felsővadász-várdombi település leletanyaga. Data to the pottery of the Bükk Culture. Archaeological finds from the settlement at Felsővadász-Várdomb. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL. Miskolc, p A bükki kultúra temetkezése Mezőzomboron. A burial of the Bükk culture from Mezőzombor. In: Ősrégészeti Levelek Prehistoric Newsletter, p Arcábrázolások a bükki kultúra sajószentpéteri településéről. Face depictions of the Bükk culture from Sajószentpéter. In: Ősrégészeti Levelek Prehistoric Newsletter, p Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája legkorábbi időszakának települése a Hernád völgyében (Előzetes jelentés a Novajidrányt elkerülő út mentén végzett évi leletmentésről) The settlement of the earliest phase of the Alföld Linear Pottery culture in the Hernád valley (Preliminary report from a rescue excavation along the trunk road No. 3 at Novajidrány in 2002). In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLII. Miskolc, p A bükki kultúra települése Sajószentpéter, Kövecsesen (Előzetes kutatási jelentés). Settlement of the Bükk culture at Sajószentpéter, Kövecses (Preliminary report). In: Régészeti kutatások Magyarországon Archaeological Investigations in Hungary Budapest, p Adatok a Cserehát őskori településtörténetéhez. Data to the Prehistoric Settlements of the Cserehát. MΩMOΣ II. In: Őskoros Kutatók II. Összejövetelének konferenciakötete. Debrecen, november 6 8., Debrecen, p Spondylus mellékletes középső neolitikus temetkezések Mezőzomborról és Mezőkövesdről. Middle Neolithic burials with Spondylus shell ornaments from Mezőzombor (Tiszadob group) and Mezőkövesd (Szakálhát culture). In: Ilon, Gábor (Szerk.), MΩMOΣ III. In: Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés, Szombathely Bozsok, október 7 9., Szombathely, p The Neolithic and the Copper Age in the Sajó-Bódva Interfluve. - In: Gál, Erika Juhász, Imola Sümegi, Pál (Eds.), Environmental Archaeology in North-eastern Hungary. Varia Archaeologica Hungarica 19, Budapest, p. Dr. Csíki Tamás Elérhetőségek: 3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK; Iskolák, végzettség: Szepsi Csombor Márton Gimnázium ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar-történelem szakos tanár ( ), PhD-fokozat (1998: Északkelet-kelet magyarországi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténete). Munkahelyek: Herman Ottó Múzeum, Miskolc történészmuzeológus ( ), Miskolci Egyetem, BTK, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék (tanársegéd, adjunktus, majd docens) (1996-). Tagság szervezetekben: MTA köztestületi tagság Helytörténeti kutatási terület: Bódva-völgy gazdaság- és társadalomtörténete, nagybirtokok a században (OTKA-támogatással), Holokauszt - az Abaúj, Borsod és Zemplén megyei zsidóság deportálása, falusi társadalmak, parasztság a két világháború között. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1994 A miskolci zsidóság térfoglalása és az izraelita nagypolgárság a dualizmus évtizedeiben. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXII. Miskolc, p Zsedényi Béla liberalizmusának alakulása, problémái. Zsedényi Béla In: (Csíki Tamás szerk.): Tanulmányok születésének 100. évfordulója tiszteletére. Miskolc, p (szerk.) Zsedényi Béla Tanulmányok születésének 100. évfordulója tiszteletére. Miskolc, 109. p A miskolci zsidó kis- és középpolgárság az I. világháborút megelőző évtizedekben. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIII.-XXXIV. Miskolc, p A román és a magyar etnikumú parasztság történeti kutatásának néhány problémája a kapitalizmus korában. In: (Katona Judit-Viga Gyula szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc, p A gazdasági élet megszervezésének kísérlete és lehetőségei a Rákóczi-szabadságharc idején. In: (Rémiás Tibor-Szalipszki Péter szerk.): Történelmi Közlemények Abaúj-Torna Vármegye és Kassa múltjából. Új Folyam, Szám p Az I. világháború gazdasági hatásai, a miskolci izraelita nagypolgárság az 1920-as években. In: A Herman Ottó

9 Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI. Miskolc, p Két vegyes etnikumú falu gazdasági-társadalmi viszonyainak néhány vonása a két világháború között. In: (Szabó László-Keményfi Róbert szerk.): Varia. Ethnographica et Folkloristica. Debrecen, p Pokus o zorganizovanie a možnosti hospodárskeho života v období Rákócziho protihabsburského povstania. Történelmi Közlemények Abaúj-Torna Vármegye és Kassa múltjából. (szerk.: uők) Új Folyam, szám p A Bódva-völgy település- és infrastrukturális szerkezetének alakulása a kapitaliz-mus korában ( ). In. (Bodnár Mónika-Rémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, p A Bódva-völgyi települések mezőgazdasági termelésének néhány vonása a kapitalizmus korában ( ). In: (Bodnár Mónika-Rémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, p Egy Bódva-völgyi parasztgazdaság termelésének néhány jellemzője a 19. század végén (Kertész István naplója alapján). In: (Bodnár Mónika-Rémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, p A miskolci izraelita kis- és középpolgárság a két világháború közötti időszakban. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVIII. Miskolc, p A sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomszerkezetének néhány vonása a dualizmus idején. Zemplén népessége, települései. In: (Tamás Edit szerk.): In memoriam Németh Gábor. Sárospatak, p A zsidóság városokba telepedésének és gazdasági térfoglalásának néhány sajátossága Észak-, Északkelet-Magyarországon. In: (Fazekas Csaba szerk.): Studia Miskolcinensia, 3. Miskolc, p Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon. (A miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata ) Budapest, Osiris p Wellmann Imre és mezőgazdaság-történetünk új útjai. In: (Csíki Tamás-Rémiás Tibor szerk.): 18. századi agrártörténelem. Válogatás Wellmann Imre agrár- és társadalomtörténeti tanulmányaiból. Miskolc, p (szerk.: Rémiás Tiborral) 18. századi agrártörténelem. Válogatás Wellmann Imre agrár- és társadalomtörténeti tanulmányaiból. Miskolc, 524. p (Keményfi Róberttel) A falu /Kisgéres/ társadalmának és térszerkezetének néhány jellemzője a kapitalizmus korában ( ). In: (Viga Gyula szerk.): Kisgéres. Hagyomány és változás egy bodrogközi falu népi kultúrájában. Dunaszerdahely, p A magyar zsidóság társadalom- és térszerkezetének néhány sajátossága a dualizmus időszakában. In: (Keményfi Róbert-Ilyés Zoltán szerk.): Tiszteletadás Szabó Józsefnek. Tanulmányok a földrajztudomány témaköreiből. Debrecen, p A szirmabesenyői Szirmay-uradalom birtokszervezetének és gazdálkodásának sajátosságai a kapitalizmus időszakában. In: (Lénárt Béla-Rémiás Tibor szerk.): Fejezetek Szirmabesenyő múltjából Szirmabesenyő, p Szirmabesenyő gazdaság- és társadalomtörténete a kapitalizmus korában. In: (Lénárt Béla-Rémiás Tibor szerk.): Fejezetek Szirmabesenyő múltjából. Szirmabesenyő, p A régiófogalmak néhány elméleti és módszertani problémája. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIX. Miskolc, p Az ónodi uradalom gazdálkodásának néhány sajátossága a kapitalizmus korában. In: (Veres László-Viga Gyula szerk.): Ónod monográfiája. Ónod, p A miskolci zsidóság a holocaust időszakában. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL. évf. Miskolc, p (Rémiás Tiborral) Magyarországi uradalomtörténeti kutatások (XVIII-XX. század). In: Agrártörténeti Szemle, XLIII. évf sz p Trianon néhány gazdasági következménye Északkelet-Magyarországon. In: (Bessenyei József szerk.): Felső- Magyarországtól Észak-Magyarországig. Miskolc, p A Social and Economic History of the Modern Hungary ( ). europole.u-nancy.fr (The site on Central and Eastern Europe Countries) A régiófogalmak néhány elméleti és módszertani problémája. In: (Keményfi Róbert szerk.): Néprajzi Látóhatár, XI. évf szám p Egy családregény vége. (A szendrői uradalom felbomlása a 19. században.) In: (Veres László-Viga Gyula szerk.): Szendrő monográfiája. Szendrő, p Zemplén vármegye dualizmus kori rajza. (Egy 19. század végi szöveg értelmezéséhez.) In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLI. Miskolc, p A kassai zsidóság a Holocaust idején. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XLII. évf. Miskolc, p Borsod vármegye. In: (Randolph L. Braham szerk.): A magyarországi holocaust földrajzi

10 Csirmazné Cservenyák Ilona enciklopédiája. New York, The Graduate Center of the City University of New York, (szerk.: Mester Zsolttal és Tóth Árpáddal) Források és történetírás. - Studia Miskolcinensia 4. Miskolc, 291. p Miskolc mezőgazdasága (a határhasználat és a birtokviszonyok, a városi földbérletek alakulása, a szántóföldi termelés). In: (Veres László szerk.): Miskolc története IV/ tól 1918-ig. Miskolc, p Városi zsidóság Sátoraljaújhelyen. In: (Mnashe S. Davidovits szerk.): A sátoraljaújhelyi zsidó hitközség emlékkönyve. Bne Brak, p City Jewry in Northeastern and Eastern Hungary. In: (ed. Mnashe S. Davidovits): Memorial Book of the Jewish Community in Sátoraljaújhely. Bne Brak, p A holocaust Borsod vármegyében. - In: Új holnap, 49. évf szám p A néprajz- és történettudomány kapcsolatának problémái a dualizmus időszakában és a két világháború között. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIII. Miskolc, p Városi zsidók Északkelet- és Kelet-Magyarországon. In: (Varga László szerk.): Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Budapest, p A megtelepedés útján. A nagytárkányi zsidóság a században. In: (Viga Gyula szerk.): Nagytárkány. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához. Somorja-Komárom, p A magyar holokauszt földrajzi enciklopédiája I-III. (Randolph L. Braham szerk.) Budapest, Park I. köt , , II. köt p. Csirmazné Cservenyák Ilona (1948. április 11., Rakaca) Elérhetőségek: 34oo, Mezőkövesd Szent László tér ll. 3/3, 49/ ; Iskolák, végzettség: Általános Iskola Rakaca, Svetits Mátyás Katolikus Leánygimnázium Debrecen, Tanítóképző Főiskola Debrecen, népművelő-könyvtár Szak. Munkahelyek: Körzeti Könyvtár Rakaca ( ), Városi Könyvtár Mezőkövesd (1974-). Tagság szervezetekben: Helytörténeti kutatási terület: Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete, vezetőségi tag, Városvédő és Városszépítő Egyesület Mezőkövesd vezetőségi tag, Öregdiákok Baráti Köre, Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismeretei szekció (alapító tag), Megyei Honismereti Egyesület, Magyar Comenius Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei művelődés és neveléstörténeti kutatócsoportja, titkár, Informatikai és Könyvtári Szövetség Városi tagozat (elnök). Mindezek mellett a Művelődés és Pedagógia című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Helytörténeti kutatási terület: Mezőkövesd, Rakaca. Díjak, elismerések: Szocialista kultúráért, Bibliotéka Emlékérem díj (2008), Honismereti Emlékérem (2008), Mezőkövesd Városért kitüntető cím (2008). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1998 Városi Könyvtár. In: Tanulmányok Mezőkövesdről Mezőkövesd, Mezőkövesd Város Önkormányzata p A mezőkövesdi Városi Könyvtárban található irodalom városunkról és vonzáskörzetéről. In: Mezőkövesd a Millennium évében. Mezőkövesd, MAME p Válogatás a Városi Könyvtárban található tanulmánykötetekből. In: Mezőkövesd a Millennium évében. Mezőkövesd, MAME p A szentelt pászka hamarább hazaért, mint a gazdája: Húsvét Rakacán. In: Mezőkövesdi Újság, 6. szám. 4. p Dolya. In: Mezőkövesdi Újság, 10. szám, 10. p A kis" Kövesd: Dólya 2. Rész. In: Mezőkövesdi Újság, 11. szám. 17. p A kis" Kövesd: Dólya 3. Rész. In: Mezőkövesdi Újság, 12. szám. 14. p A kis" Kövesd: Dólya befejező rész. In: Mezőkövesdi Újság, 13. szám. 15. p Dólya küldöttsége Mezőkövesden. In: Mezőkövesdi Újság, 13. szám. 5. p Ahogy nőttünk, úgy fényesedett" a karácsonyfa! In. Velünk az Isten! A görög katolikusok szórvány kiadványa, 18. szám p A könyvespolcra ajánljuk. In: Matyóföld, szám p Locsolkodunk vagy hógolyózunk? In. Velünk az Isten! A görög katolikusok szórvány kiadványa, 19. szám p Üdvözlet Mezőkövesdről. In. Velünk az Isten! A görög katolikusok szórvány kiadványa, 19. szám. 11. p Hová lett az a híres Rakaca?Kihordták a temetőbe. In. Velünk az Isten! A görög katolikusok szórvány kiadványa, 20 szám p A mezőkövesdi Városi Könyvtár helyismereti gyűjteménye. In: Matyóföld kultúrájáról. Mezőkövesd, MAME p Mezőkövesd és vidéke. Válogatott honismereti bibliográfia. Kiadó: Mezőkövesd Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. Mezőkövesd-Miskolc. 248 p A könyvespolcra ajánljuk. In: Matyóföld, szám p.

11 Csorba Csaba Csorba Csaba szeptember 28. Elérhetőségek: 5000 Szolnok, Györffy István u. 7. II. e. 12., Iskolák, végzettség: Eötvös József Gimnázium Bp. ( ), ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem, régészet, levéltár ( ). Munkahelyek: Déri Múzeum, Debrecen (régész-segédmuzeológus ), Budapesti Történeti Múzeum (régész-muzeológus ), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (igazgató, ), ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Bp. (főiskolai adjunktus majd docens ), azóta nyugdíjas. Tagság szervezetekben: Magyar Néprajzi Társaság (1970-), Kazinczy Ferenc Társaság (1985-), Magyar Comenius Társaság (1986-), Castrum Bene Egyesület (2005-), Honismereti Egyesület. Helytörténeti kutatási terület: településtörténet (elsősorban Zemplén vármegye), vártörténet, művelődéstörténet, címer- és pecséttörténet. Díjak és elismerések: Lévay József-díj, Ortutay Gyula Emlékérem a honismereti mozgalomért, Sátoraljaújhely díszpolgára (2006), Bél Mátyás díj (2008). Válogatás a nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkákból: 1971 Egy pusztuló emlékünk, a füzéri vár. In: Múzeumi Kurír, 6. Debrecen, június p A kárpátukránok kutatása Zemplénben a 20. század fordulóján. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 12. Miskolc, p Igaz történetek Hernádnémetiből. In: Múzeumi Kurír, 26. Debrecen, február p Várak a Hegyalján. Tokaj, Ónod, Szerencs. Budapest, A történeti Gömör. A gömöri falvak néprajza. Miskolc, p Muhi a magyar történelemben. In: Szülőföldünk, p Tiszakeszi. (Seresné Szegőfi Annával és Tóth Péterrel) Tiszakeszi, Abaúj történetének vázlata. In: (szerk.): Viga Gyula Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, IV. Abaúj néprajza. Miskolc, p A geszti krónika. In: Múzeumi Kurír, 42. Debrecen, július, p Nyíry Dániel régészeti munkássága. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, p A mai Borsod-Abaúj-Zemplén megye XVI-XVII. századi településtörténetének néhány kérdése. In: Honismeret, szám, p Bél Mátyás és a magyarországi honismereti mozgalom kezdetei. - In: Szülőföldünk, 7. Miskolc, 3-6. p Halmaj históriája. (Tóvári Judittal) Halmaj, Várak, kastélyok, kúriák Gömörben. In: Borsodi Művelődés, szám, p A miskolci Földes Ferenc Gimnázium történetének válogatott dokumentumai a XVII. századtól 1950-ig. (Gállné Jakó Mariannal és Tóvári Judittal) Katolikus Gimnázium. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye régi térképei. In: Borsodi Földrajzi Évkönyv. Miskolc, p Iskolatörténeti gyűjtemény Tiszakeszi. (Kozaróczy Gyulánéval és Seresné Szegőfi Annával) Tiszakeszi, Zemplén vármegye a reformkorban. In: Borsodi Művelődés, szám, p A gesztelyi Váradi Balázs feljegyzései a hadifogságban. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 24. Miskolc, p Encs (A kezdetektől a felszabadulásig 3-12.) Encs, Sátoraljaújhely (társszerző) Sátoraljaújhely, Abaúj történeti vázlata. In: Borsodi Művelődés, szám, p Szemere Bertalan emlékezete. Szülőföldünk, 11. Miskolc, p Abaúj- Torna gazdaságtörténeti vázlata. In: Szülőföldünk, 13. Miskolc, p A Czudar-család és Sajólád kapcsolata. In: Borsodi Művelődés, szám, p Emberek és esetek (Miskolci pitaval anno 1788). In: Déli Hírlap, december Marjalaki Kiss Lajos, Miskolc város történetének kutatója. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 25. Miskolc, p Várak, várkastélyok, kúriák a Bodrogközben. In: Borsodi Művelődés, szám, p Abaúj címere. - In: Encsi Kalendárium 1990, Encs, p Tokaj várának története. In: Tokaj és a Hegyalja, I. Miskolc, p Hegyaljai címerek. In: Tokaj-hegyaljai kalendárium 1991, Miskolc, p Hegyalja várai. In: Tokaj-hegyaljai Kalendárium, p Régi és új címerek megyénkben. (Balsai Jolánnal) In: Széphalom, p A muhi csata. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén. Magyarország megyéi. (Társszerző: , , , ) Budapest, Lorántffy Zsuzsanna és Ónod. Ónod, Vármegyei címerek és Borsod-Abaúj-Zemplén megye címere. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum évkönyve XXVIII-XXIX. Miskolc, p A reformáció kora Abaújban, Borsodban és Zemplénben. - In: Széphalom, p Abaúj és Zemplén honismereti-helytörténeti kutatásának néhány kérdése.

12 Dr. habil. Dienes Dénes In: Széphalom, p A végvári rendszer néhány kérdése Északkelet-Magyarországon. In: Studia Agriensia, 14. Eger, p Számos dicsőségű első Rákóczi György. In: A nagy fejedelem. Szerencs, Tiszakeszi évszázadai. Táj falu Iskola. (Kozaróczy Gyulánéval) Tiszakeszi, Tokaj vára századi metszeteken. In: Mappa, Sárospatak Erdélyi János korában. In: Széphalom, p Szemere Bertalan élete és munkássága. - In: Szemere Lapok, 5-6. sz. Miskolc, p Nyomdák, könyvkötők és könyvkereskedők Zemplénben a században. In: Széphalom, p A Sajó-mezei csata In: (Veres László-Viga Gyula szerk.): Ónod monográfiája. Ónod, p Sátoraljaújhely Lexikona. (félezer szócikk és a bibliográfia) Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhely társadalma az 1869-es népszámlálás tükrében. In: Széphalom, 11. Sátoraljaújhely, A település története a 18. századtól napjainkig. In: (Veres László Viga Gyula szerk.): Halmaj monográfiája. Halmaj, p Az Árpád-kori vármegyéktől Borsod-Abaúj-Zemplénig. In: Borsod-Abaúj-Zemplén. Megyekönyv. (szerk.): Viga Gyula. Miskolc, Új, átdolg. kiadás. Miskolc, p Sátoraljaújhely és Kossuth. In: Széphalom, 12. Sátoraljaújhely, p Sátoraljaújhely gazdasága és társadalma Kossuth korában. In: Szülőföldünk, p. Honismereti cikkei (28 db) a Turista Magazin ( ) (4db) Napjaink (1982-) (7 db) Miskolci Műsorkalauz ( ) (4 db) Déli Hírlap ( ) (9db) Észak-Magyarország ( ) (4db) hasábjain jelentek meg. A Magyar Könyvklub kiadásában megjelent ( ), magyarországi várakról (Legendás-, Regélő-, Regényes- és Rejtélyes váraink) írt kötetei: 4db. Abaúj, Borsod, Gömör, Torna és Zemplén vármegyék levéltári dokumentumait közreadó, szerkesztett és kísérő tanulmánnyal ellátott kötetei ( ): 22 db. Dr. habil. Dienes Dénes (1956. november 02., Alsóvadász) Elérhetőségek: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1., Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Iskolák, végzettség: Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémia (Debreceni Hittudományi Egyetem) történelmi falai között végezte ( ), ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék levéltár szakán is hallgatott ( ), majd a Debreceni Egyetemen pedagógia szakos tanári oklevelet szerzett (2001), majd még azon év őszén a DRH Egyetemen vallástanári diplomát kapott (2001) ben védte meg Az első püspökválasztás a Tiszáninneni Református Egyházkerületben című disszertációját (summa cum laude), és 2003-ban habilitált. Munkahelyek: Szolgálatát a Tiszáninneni Református Egyházkerületnél kezdte, előbb exmittált teológiai hallgatóként, majd lelkipásztorként Ároktő ( ), Tiszadorogma ( ) Alsóvadász, Kupa és Selyeb voltak állomásai. A Borsodi Egyházmegyében katechetikai előadói, majd az Abaúji Egyházmegyében főjegyzői tisztet töltött be. A Sárospataki Református Kollégium Levéltárának igazgatói tisztébe 1994-ben választotta meg az egyházkerületi közgyűlés, ugyanakkor óraadó lett a pataki Teológiai Akadémián. Az egyháztörténeti tanszék adjunktusaként 1995-től tanít, tanszékvezető teológiai tanár 1998-ban lett. Ugyanezen esztendőtől igazgatója a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek (1998-). Tagság szervezetekben: Magyarországi Református Egyház Doktorok Collegiuma egyháztörténeti szekció, Kazinczy Ferenc Társaság, Bodrogközi Művelődési Egyesület és a Debreceni Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa. Főszerkesztője a Sárospataki Református Lapoknak és a Sárospataki Füzeteknek, alapító szerkesztője az Egyháztörténeti Szemlének. Díjak, elismerések: A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Károli Gáspár-díja a teológia tudományában végzett tevékenységéért (2005), a Magyar Comenius Társaság Comenius-emlékérme (2006). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1990 A Csörsz-árokról. In: Szülőföldünk, p Egy különleges iparos Ároktőn a 19. század második felében (Várady Sándor orgonaépítő). In: Szülőföldünk, p Nőtanító tanítónő Ároktőn a 18. században. Adalék népoktatásunk történetéhez. In: Szülőföldünk, p Tompa Mihály Alsóvadászon. In: Sárospataki Református Lapok, 1991/III. 27. p A Szabadságharc emlékezete Alsóvadászon. In. Sárospataki Református Lapok, 1992/I p Koncz Sándor Alsóvadászon. In: Sárospataki Református

13 ifj. Dobosy László Lapok, 1993/II-III p Az alsóvadászi prédikátor feljegyzése az évi kolerajárványról. - In: Szülőföldünk, p Fejezetek Ároktő történetéből. Ároktő, 112 p Szuhogyi jeremiád. A templom építésének 200. évfordulójára. - In: (Laki Lukács László szerk.): Talentumomat megőriztem, gyarapítottam. Három neves szuhogyi. Edelény, p Adalékok a széphalmi Kazinczy-emlékhely kiépülésének történetéhez. In: Széphalom, p Alsóvadász. Egy abaúji község históriája. Sárospatak, 126 p A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei és a helytörténeti kutatás. - In: (Laki Lukács László szerk.): Helyismereti Könyvtárosok IV. Országos Tanácskozása. Miskolc, július Szentendre, p Babocsay Izsák végrendelete. - In: (Bencsik János szerk.): Tokaj és Hegyalja, XIX. Tarcal, p Egy elfelejtett alsóvadászi 220 éve született Czövek István. In: Szülőföldünk, p Neves prédikátorok Tarcalon a XVI-XVII. század fordulóján. In: (Bencsik János szerk.): Tokaj és Hegyalja, XIX. Tarcal, p Abaújnádasd. Egy hajdanvolt magyar református anyaegyház. In: Széphalom, A Kazimczy Ferenc Társaság Évkönyve. 10. kötet, Sátoraljaújhely, p Szláv ajkú protestánsok Zemplén Vármegyében a XVII. században. - In: (Tamás Edit szerk.): Zemplén népessége, települései. Tanulmányok Németh Gábor emlékére. Sárospatak, p A miskolci református egyház In: (Faragó Tamás szerk.): Miskolc története III ig. Miskolc, p A miskolci evangélikus egyház In: (Faragó Tamás szerk.): Miskolc története III ig. Miskolc, p Minthogy immár schola mestert tartanak Református iskolák Felső-Magyarországon Sárospatak, 318 p. (Bevezető tanulmány és forrásközlés, latin szövegek fordítása.) 2001 Debreczeni Tamás végrendelete. In: Egyháztörténeti Szemle, 2001/ p Isten Anyaszentegyházának emlékezetire Református egyházlátogatás a Borsod-Gömör-Kishonti Egyházmegyében , Sárospatak, 271 p. (Forrásközlés, utószó, jegyzetek, latin szövegek fordítása.) 2001 Kisfaludi Orbán református prédikátor végrendelete. In: Sárospataki Füzetek, 2001/ p Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek század. Budapest, Osiris. (Forrásközlés, utószó, jegyzetek, latin szövegek fordítása.) 2002 A tokaji református egyház története. - In: (Bencsik János szerk.): Tokaj. Várostörténeti tanulmányok III. Tokaj, p Fejezetek Ároktő történetéből. Ároktő, 112 p. Második, bővített kiadás A Tanító dicsértetik Hallgatóitól mindenekben Református egyházlátogatás a Borsod-Gömör-Kishonti egyházmegyében 1665, 1668, Sárospatak, 141 p. (Forrásközlés, utószó, jegyzetek, latin szövegek fordítása.) 2003 Az Isten is megszerette pedig ezt a helyet A Zempléni Református Egyházmegye összeírása Sárospatak, 145 p. (Forrásközlés, utószó, jegyzetek, latin szövegek fordítása.) ifj. Dobosy László (1949. december 31.) Elérhetőségek: 3600 Ózd, Bartók Béla út 30., Városi Múzeum, Ózd Ózd, Gyár út 10., 48 / , Iskolák, végzettség: Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Szeged (1972), kulturális menedzser, Miskolc (2002). Munkahelyek: 1974-től az Ózdi Kohászati Üzemeknél különböző munkaszervezési területek, 1983-tól a Kohászati Gyártörténeti Múzeum igazgatója, 1994-től az Ózdi Városi Múzeum igazgatója. Tagság szervezetekben: A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságán belül működő Komplex Technikatörténeti Bizottság Publikációs és Marketing Szakbizottság titkára, Magyar Fotóművészek Szövetsége (1992-) megkapta a fotóművész, majd 1994-ben a Nemzetközi Fotóművész Szövetség Művésze (AFIAP) címet. Helytörténeti kutatási terület: az Ózd környéki ipartörténeti és néprajzi emlékek feltárása. Díjak, elismerések: Kulturális miniszteri kitüntetés (1989), MszOSz-díj (1991), PRO GÖMÖR-díj (1993), Ózd Város Közszolgálatáért kitüntetés (2003). Nyomtatásban megjelent munkák: 1987 Az Ózdi Munkás Képzőművészeti Kör története. Ózd, 32 p Ózd-Szentsimon és műemlék temploma. Ózd, 26 p Ózd a XXI. század küszöbén. CEBA kiadó, Budapest, 224 p. 203 Ózd és térsége. CEBA kiadó, Budapest, 208 p Ózdi kistérség. INKA kiadó. Ózd, 260 p A szocialista realizmus értékei és emlékei Ózdon. In: Lakóhelyünk Ózd, 15. szám. Ózd, p Tájházak és kiállítóhelyek az Ózdi-kistérségben. Ózd, Pdf formátum, 38 p.

14 Dr. Dobrossy István Dr. Dobrossy István (1946. május 20.) Elérhetőség: 3529 Miskolc, Balog Ádám u. 23. Iskolák, végzettség: Földes Ferenc Gimnázium ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem-néprajz szak ( ). Munkahelyek: 1970-től a Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajzi tanszékének tanársegéde, 1973-tól a Herman Ottó Múzeum történész muzeológusa, osztályvezető, 1993-tól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatója. Tagság szervezetekben: Miskolci Városszépítő Egyesület, Miskolci Akadémiai Bizottság történettudományi szekciója, Lillafüredi József Nádor Borlovagrend, Vasasztal Társaság. Helytörténeti kutatási terület: 1., Miskolc várostörténete a kezdetektől (kiváltképp társadalom- és gazdaságtörténete), 2., Észak-Magyarország és Nyírség szerkezetváltozása a hagyományos paraszti gazdálkodásban és a népi kultúrában, 3., galíciai és balkáni görög és zsidó kereskedők kapcsolata Magyarországon keresztül Európához. Díjak, elismerések: Szabó Lőrinc irodalmi és sajtódíj (1993), Miskolc város díszpolgára (1998), Magyar Köztársasági Érdemkereszt Lovagkereszt (2006) 2005 decemberéig feldolgozott bibliográfiáját lásd: 2006 (Csák Leventéné szerk. és bev.): Dobrossy István Tudományos Munkássága. Bibliográfia Herman Ottó Múzeum Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc. 115 p. Válogatás a nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkákból: 1983 (Fügedi Márta társszerzővel) Termelés és életmód. Tíz község termelőszövetkezete. KLTE Néprajzi Tanszék. Debrecen. 282 p A miskolci vendégfogadók és vendéglátás története: HOM. Miskolc. 150 p (Bekes Dezső társszerzővel) 10 nap Miskolcon. Kis színes útikalauz. Déli Hírlap Kft. Miskolc. 78 p A miskolci Avas. Monográfia a város jelképéről. HOM. Miskolc. 523 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 1. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda. Miskolc. 305 p (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve 7. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 293 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 2. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda. Miskolc. 299 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 3. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 300 p (szerk.) Életem. Egy miskolci polgár visszaemlékezései Pfliegler J. Ferenc Alapítvány B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 200 p (Stipta István társszerkesztővel) A Miskolci Jogakadémia múltja és kultúrmunkássága B.-A.-Z. Megyei Levéltár Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Miskolc. 287 p (főszerk.) Miskolc története. I. A kezdetektől 1526-ig. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 495 p (szerk.) Hőgye István: Acta archivistica 1. Tudósok, művészek levelei a Zempléni Levéltárban. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 151 p (szerk.) G. Jakó Mariann és Hőgye István: Acta archivistica 2. A magyar-szlovák lakosságcsere és előzményei B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 151 p (szerk., G. Jakó Mariann és Hőgye István társszerzőkkel) Acta archivistica 3. A millennium megünneplésének dokumentumai Abaúj, Borsod és Zemplén vármegyékben. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 182 p (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve 8. Előtanulmányok a Miskolc monográfia II-III. kötetéhez. Miskolc története ig. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 314 p (szerk.) Borsod- Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve 9. Előtanulmányok a Miskolc monográfia II-V. kötetéhez. Miskolc története ig. B.- A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 324 p A Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 209 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 4. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 304 p (szerk. és bev.) Miskolc a millecentenárium évében 1-2. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc (szerk.) Miskolc írásban és képekben 5. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 314 p (főszerk.) Miskolc története. II B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 600 p (szerk.) Rózsa György Gyula: Acta archivistica 4. Az es forradalom és szabadságharc dokumentumai a B.-A.-Z. Megyei Levéltárban. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 181 p (szerk.) Rásó József: Acta archivistica dokumentumai a B.-A.-Z. Megyei Levéltárban. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 196 p (szerk.) G. Jakó Mariann: Acta archivistica 6. Választási dokumentumok a B.-A.-Z. Megyei Levéltárban. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 177 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 6. Belvárosi Kulturális és Menedzser Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 322 p (Balogh Judit

15 G.Fekete Éva társszerkesztővel) Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom. B.-A.-Z. Megyei Levéltár Tetemvári Egyházközség. Miskolc. 352 p (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve 10. Előtanulmányok a Miskolc monográfia IV-V. kötetéhez. Miskolc története ig. B-A-Z Megyei Levéltár. Miskolc. 328 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 7. Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 328 p (főszerk., társszerző) Miskolc története. III B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 512 p (szerk.) G. Jakó Mariann: Acta archivistica 7. A gazdasági élet dokumentumai a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara irataiban. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. 143 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 8. Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 211 p (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve 11. Előtanulmányok a Miskolc monográfia IV-VI. kötetéhez. Miskolc története ig. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 319 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 9. Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 323 p (társszerzőkkel) Miskolc. Segédkönyv a város megismeréséhez általános és középiskolások részére. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 218 p Piac, vásár, sokadalom Miskolcon. A Búza téri Vásárcsarnok története. B.-A.-Z. Megyei Levéltár Közterület-Felügyelet. Miskolc. 243 p (szerk.) A miskolci Ortodox templom és sírkertje. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 276 p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 10. Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális IrodaB-A-Z Megyei Levéltár. Miskolc. 300 p (főszerk., társszerző) Miskolc története. IV/ B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc p (Kapusi Krisztián társszerzővel) Szentpáli István B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 207 p (szerk.) Református templom és temető a miskolci Avason. B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 395 p Miskolc-Tapolca. Klaviatura Bt. Miskolc. 72 p (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye levéltári évkönyve B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 352 p A bükki promontórium ékessége, a miskolci Avas. István Nádor Borlovagrend. Miskolc-Lillafüred. 140 p (Somorjai Lehel társszerzővel) Az igazi Miskolc. B.-A.-Z Megyei Levéltár - Pfligler J. Ferenc Alapítvány. 93 p A Palotaszálló és Lillafüred 75 éve. Hunguest Hotel Palota. Miskolc. 207 p (szerk. és bev.) Fügedi Márta: Matyó Kincsestár. Pfliegler J. Ferenc Alapítvány B.- A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc. 223 p (Stipta István társszerkesztővel, társszerző) Miskolc története. V/ B.-A.-Z. Megyei Levéltár. Miskolc p (szerk.) Miskolc írásban és képekben 1/1-2. Pfliegler J. Ferenc Alapítvány. Miskolc. 623 p A Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet 50 éve. Miskolc. 117 p (Eszenyi Miklós és Zahuczky László társszerzőkkel) Miskolci életrajzi lexikon. Bíbor Kiadó. G.Fekete Éva (1960. március 24. Békéscsaba) geográfus Elérhetőségek: 3780 Edelény, Virág út 13/6; Iskolák, végzettség: A JATE TTK-n matematika földrajz szakos tanári okl. szerzett (1983), doktorált (1986), a földrajztudomány kandidátusa (1996). Munkahelyek: Az edelényi Izsó Miklós Gimnázium tanára ( ), igazgató helyettese (1987), az MTA Regionális Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztálya tudományos. munkatársa ( ), tudományos főmunkatársa (1996-tól); osztályvezetője ( ), a Miskolci Egyetem docense (1997-). Tagság szervezetekben: A Csereháti Településszövetség alapító elnökhelyettese ( ), a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetségének elnöke (1996-), majd tiszteletbeli elnöke (2004-től), az MTA Regionális Tudományos Bizottsága, a M. Földrajzi, a M. Szociológiai, a M. Regionális Tudományos Társaság, az Európai Faluszociológiai Társaság és a Regional Studies Association tagja. Kutatási területek: Az elmaradott térségek, elsősorban az aprófalvas vidékek szociálgeográfiai vizsgálatával, a településközi együttműködési formák tanulmányozásával foglalkozik. Elsősorban a lokális gazdaság és társadalom fejlődésének törvényszerűségeit és fejlesztésének lehetőségeit kutatja. Kutatásainak fő terepe Észak- Magyarország, azon belül a Cserehát. Az Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, regionális kutatási periodikus kiadvány főszerkesztője (2004-). Díjak, elismerések: Pro Régió Díj (2000). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák:

16 1989 Népességmegtartó képesség képesség-megtartó népesség. In: Borsodi Szemle, Cserehát 90 Egy tudományos tanácskozás margójára. In: Borsod, 9. 7 p Élni? A Csereháton. Edelény. Csereháti Településszövetség, 71 p (Vincze János Szabó Györgyné Kisgyörgy Ilona) Miskolc város felsőfokú szerepköre és regionális funkciói. - In: (Rechnitzer J szerk.): A nagyvárosok helye az önkormányzati rendszerben. Pécs-Győr, MTA RKK p Az elmaradottság előnyeire alapozott jövőkép a Csereháton. In: Településfejlesztés, p Cserehát: un area periferica. - In: (Sanches, J.S.-Vincze J. szerk.): Területi egyenlőtlenségek. Desequilibiros regionales. Spanyol-magyar szeminárium. Pécs-Madrid, MTA Regionális Kutatások Központja, Universidad Nacional de Educacion a Distancia Departamento de Geografía p Dinamikus, depressziós és stagnáló területek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében között. In: Földrajzi Értesítő, p Egy elmaradott térség felzárkózásának történeti-földrajzi lehetőségei. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVIII- XXIV p Egy perifériális terület a Cserehát. - In: (Sanches, J.S.-Vincze J. szerk.): Területi egyenlőtlenségek. Desequilimbros regionales. Spanyol-magyar szeminárium. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, Madrid, Universidad Nacional de Educacion a Distancia Departamento de Geografía p Hogy a térképen a Cserehát ne legyen se fehér, se fekete! - In: (Kovács T. szerk.) Válság és kiút. Falukonferencia. Pécs, MTA RKK p Hátrányos helyzetű területek kitörési és integrációs lehetőségei. In: Holnap, / p (Balabán Péterné - Szabó Györgyné) "Nincs más választásunk, ez van!" Helyhatósági választások B-A-Z megyében. - In: (Böhm A., Szoboszlai Gy. szerk.): Önkormányzati választások Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete p A települési és területi funkciók működése a rendszerváltás időszakában Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tapasztalatok. - In: (Kovács K. szerk.): Település, gazdaság, igazgatás a térben. Pécs, MTA RKK p A kultúraközvetítés intézményei és személyei Encsen (Esettanulmány). - In: (Mezei I szerk.): A kultúraközvetítés változásai. Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó MTA RKK p Kistérségi szerveződések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: Településfejlesztés, 1993/ p Önkormányzatok vállalkozásai és vállalkozástámogató politikája Borsod- Abaúj-Zemplén megyében Tézisek. - In: (Bódi F. szerk.): Területi Kutatások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében II. Miskolc, MTA RKK ÉMO B-A-Z Megyei Önkormányzat p Cigányok a Csereháton. - In: (Simon I.-Boros L. szerk.): Észak- és Keletmagyarország Földrajzi Évkönyv. I. Miskolc, p Élet a Csereháton. - In: (Dobány Z.-Hanusz Á. szerk.): Földrajzi tanulmányok Frisnyák Sándor hatvanadik születésnapja tiszteletére. Miskolc, Nyíregyháza, TIT Borsod Megyei Szervezete, Bessenyei György Tanárképző Főiskola p Sasok vagy nyulak? A PHARE Borsod és Szabolcs megyei kísérleti programjának tapasztalatai kistérségi nézőpontból. In: Vezetéstudomány, p (Kocziszky György) Adalékok az M3-as autópálya építésének gazdasági hatásai értékeléséhez. - In: Észak-kelet Magyarország, Gazdaság Kultúra Tudomány / p A térség, mely élni akar In: A Cserehát-Hernád-Bódva vidék fejlesztési programjai Edelény, Reg-Lex Bt. 149 p Területi különbségek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. - In: MICRO-CAD 99 Miskolci Egyetem, Miskolc: február Emberközpontú regionális fejlesztési stratégia követésének lehetősége B-A-Z megyében. In: Regionális fejlesztés a jövő szolgálatában. Miskolc, Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék p Bódva-völgyi és Csereháti Barangoló. Útikalauz autós és kerékpáros turistáknak. Szepsi, Bódva-völgyi Települések Szövetsége. 125 p A Bódva-völgy és térsége népesedési viszonyai. In: Északkelet Magyarország, Gazdaság Kultúra Tudomány p Nagy létszámú romaközösségekkel megvalósított szociális földprogram-modellek a Csereháton. In: (Szoboszlai Zs. szerk.): Cigányok a szociális földprogramban. Budapest, Gondolat Kiadó p A közelség távolságai és távlatai Határ menti együttműködés a Bódva-völgy és a Cserehát térségében. In: Új Holnap, 2004 tél 2004 (Solymári Gáborral) A szociális gazdaság kiépítésének esélye és feltételei az Észak-magyarországi régióban. In: Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, p Az Észak-magyarországi

17 Gál-Mlakár Viktor régió kistérségeinek abszorpciós képessége és helyzetük Magyarország más kistérségéivel összehasonlítva. In: Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, / p Cserehát-Hernád-Bódva vidék. Kistérségi Szociális Felzárkóztató Program In: Járóföld, / p Munkanélküliség és foglalkoztatási viszonyok az aprófalvas térségekben. Van-e esély a megmaradásra? - In: (Pritz P. szerk.): A tudomány a gyakorlat szolgálatában A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei. Az FMM és az MTA közötti együttműködési megállapodás alapján végzett kutatások első eredményei ( ). Budapest, MTA p Aprófalvak Zemplénben. - In: (Frisnyák S. Gál A szerk.): Szerencs, Tokaj-Hegyalaja kapuja. Nyíregyháza-Szerencs, Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke Szerencsi Bocskai István Gimnázium p Cigányok a Cserehát-Hernád-Bódva vidéken. Tájegységi elemzés. - In: (Baranyi B. szerk.): Roma szegregációs folyamatok a csereháti és a dél-baranyai kistérségekben. Budapest, Gondolat Kiadó MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet p Határ menti együttműködések a Bódva-völgy és a Cserehát térségében. In: Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, / p Közigazgatási és területfejlesztési sajátosságok bemutatása a KÖZTÉRKÉP segítségével a szlovák-magyar együttműködések támogatása érdekében. In: Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, / p (Barta Gy. G. Fekete É. Szörényiné Kukorelli I. Timár J. eds.): Small Villages Undergoing Transformation. In Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs, Centre for Regional Studies p A situation of disadvantage turned into an advantage? Convergence opportunities for backward smallregions in the region of Northern Hungary. In: European Integration Studies, / p Hátrányos helyzetből előnyök? Elmaradott térségek felzárkózásának esélyei az Észak-magyarországi régióban. In: Földrajzi Közlemények, 2006/ p Aprófalvaink átalakulóban. - In: (Csapó Tamás Kocsis Zsolt szerk.): A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon. Savaria University Press, Szombathely p A területi irányítás alapjai az Északmagyarországi Régióban. - In: (Kaiser Tamás Ágh Attila Kis-Varga Judit szerk.): A régiók Magyarországa. Stratégiai kutatások Magyarország (sorozatszerkesztő: Ágh Attila, Tamás Pál, Vértes András) MTA-MEH Projekt MTA Szociológiai Intézet, 2007/I p Teremtsünk munkahelyeket! De kinek? A helyi foglalkoztatás fejlesztésének feltételei a Hegyköz településeiben. - In: (Frisnyák S. Gál A. szerk.): Szerencs, Dél-Zemplén központja. A IV. Tájföldrajzi konferencia előadásai (Szerencs, április ). Nyíregyháza-Szerencs, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola p. Gál-Mlakár Viktor (1979) Elérhetőségek: Iskolák, végzettség: Avasi Gimnázium, Miskolc ( ), Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szak ( ), Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar múzeológia szakirány ( ), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar régészet szak népvándorláskori és középkori szakágak ( ). Munkahelyek: ben fél évig régésztechnikusként az Archeotech Assistant Bt. alkalmazásában, 2005 novemberétől a Miskolci Herman Ottó Múzeum régészeti osztályán dolgozik. Tagság szervezetekben: Herman Ottó Tudományos Közhasznú Egyesület (elnök), Castrum Bene Egyesület (tag). Díjak, elismerések: Pro Renovanda Cultura Hungariea Alapitvány: Diákok a tudományért ösztöndíja (2003), XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Veszprém, régészet szekció II. helyezés (2003). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 2003 (Szakfordítás) A cseh-szlovák nemzet történelmi joga Felső- Magyarország felett. (Das historische Recht der tschechoslowakischen Nation auf Oberungarn) - In: (dr. Bárány Attila szerk.): Hóman Bálint: A magyar középkor. (Hóman Bálint munkái I.) II. kötet p Régészeti és történeti adatok a Zemplén megyei Solymos várának történetéhez. - In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos Diákköri Közleményei, p Zemplén ismeretlen vára: a komlóskai pusztavár. - In: Várak kastélyok templomok, 2006/6. szám p Komlóska-

18 Garamvölgyi Ernőné, sz. Tóth Katali Gulyás Lászlóné Pusztavár régészeti feltárásnak eredményei. - In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV p (Könyvismertetés) Hegyi Klára: Török várak és várkatonaságuk. In: Várak templomok kastélyok, 2007/6. szám (Könyvismertetés) Sárközy Sebestyén: A történeti Torna megye településtopográfiája. - In: Castrum, 2007/1. szám p Tolcsva terra és vára. Topográfiai vizsgálatok egy századi nemzetségi birtokon. - In: Castrum, 2007/2. szám p Tolcsva kastélyai. - In: Várak templomok kastélyok, 2008./1. szám p Miskolc nemzetség és vára: Szilvásvárad-Éleskő - In: Várak templomok kastélyok, 2008/6. Szám. Északkelet-Magyarország századi kerámiájának kutatástörténete. - In: MARISIA, Maros Megyei Múzeumok Évkönyve. Marosvásárhely. (megjelenés alatt) Komlóska-Pusztavár. Múzeumi Mozaik, Herman Ottó Múzeum, Miskolc. (megjelenés alatt) Garamvölgyi Ernőné, sz. Tóth Katalin (1945. május 19.) Iskolák, végzettség: Kossuth Gimnázium ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-orosz szak ( ), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar könyvtár szak ( ), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar könyvtörténész-könyvmuzeológus szak ( ). Munkahelyek: 1972-től II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár szaktájékoztató könyvtáros, 1975-től Lévay József Muzeális Könyvtár, 1994-től a Miskolci Városi Könyvtár igazgatóhelyettese. Helytörténeti kutatási terület: könyvtártörténet. Díjak, elismerések: Nívódíj (2007). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1984 (Kis Józsefné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Folyóiratok, hírlapok. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 1.köt. Miskolc. 398 p (Kis Józsefné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Iskolai értesítők. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 2. köt. Miskolc. 291 p (Kis Józsefné társzerkesztővel) Régi Magyarországi Nyomtatványok. A Lévay József Könyvtár katalógusai. l-2. köt. Miskolc. 935 p (Kis Józsefné és Bálint Péterné társzerkesztőkkel) Iskolai értesítők cikk-katalógusa. A Lévay József Könyvtár katalógusai. 3. köt. Miskolc. 281 p. Gulyás Lászlóné (1960. április 23., Mezőcsát) Elérhetőségek: 3533 Miskolc, Szeder utca 22. fsz. 2., Iskolák, végzettség: ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, könyvtár szak. Munkahelyek: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc. Tagság szervezetekben: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekció, Borsod megyei Szervezet. Helytörténeti kutatási terület: zenetörténet. Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 2002 Kossuth Lajos a zenében. Bibliográfia Operajátszás Miskolcon: Bibliográfia. Dr. Gyulai Éva Dr. Gyulai Éva (1953. december 23.) Elérhetőségek: 3529 Miskolc, Dessewffy Arisztid u. 20. Iskolák, végzettség: Móricz Zsigmond Gimnázium Kisújszállás ( ), Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar: történelem latin szakos középiskolai tanár ( ), Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: heraldikus, kitüntetéssel ( ), Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar: regionális menedzser ( ). KLTE 1994: egyetemi doktor (dr. univ.); 1995: Ph.D (történettudomány). Munkahelyek: 1978-tól a miskolci Herman Ottó Múzeum történész muzeológusa től a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem szakán egyetemi docens, és a Történettudományi Intézet mb. igazgatója, 2008-tól igazgatója. Tagság szervezetekben: Ókortudományi Társaság (1970-től), Hazafias Népfront Miskolc Városi Honismeretei Munkabizottságának elnöke ( ), Magyar Múzeumi Történészek Társulata (2000-től, alapító tag), Régészeti és Művészettörténeti Társulat (2006-tól), MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága. Helytörténeti kutatási területek: 1/ várostörténet (Miskolc, Szendrő, Tokaj, Sárospatak) 2/ helytörténet (Sajóbábony, Nagytárkány, Füzérkomlós) 3/ egyháztörténet, művelődéstörténet. Díjak,

19 elismerések: a Hazafias Népfront Kiváló Társadalmi Munkáért díja (1986), a Kulturális Minisztérium Nivó-díja (1992), a Herman Ottó Múzeum Pro Museo-díja (2002), a Magyar Múzeumi Történész Társulat Wellman Imre-díja (2006). Nyomtatásban megjelent megyei vonatkozású munkák: 1981 Egyéb esemény nem történt. A miskolci Vörös Őrség eseménynaplója máj. 20. aug. 3. In: Napjaink, XX/ március p Miskolci nyomtatott céhlevelek. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, p (Rózsa Györggyel) Handwerkkundschaften mit Ortsansichten Miskolc-Mischkoltz. In: K. Stopp: Die Handwerkkundschaften mit Ortsansichten. Band 12. Stuttgart, p Törökbúza Miskolc környékén a XVIII. század végén. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, p Borsod vármegye Rákóczi hamvainak hazahozatalánál. Adalékok az ünnepek viselettörténetéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV XXVI p A diósgyőri vár és környékének ábrázolása 1719-ből Bél Mátyás kéziratos hagyatékában. Aszalay Ferenc Adatok a nemesi értelmiség művelődéstörténetéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVIII-XXIX p Miskolczi Csulyak István. Homo privatus, politicus-ecclesiasticus, literatus. In: Széphalom, p Miskolc szőlőbirtokosai a században. In: A Herman Ottó Múzeum Közleményei, p (Tóth Péterrel) Az Avas topográfiája és toponímiája a XIV XVII. században. - In: (Dobrossy István szerk.): A miskolci Avas. Miskolc, p A miskolci Avasi templom 16. századi sírkövei. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXII p Érték és mérték. Miskolci adatok a szőlő és bor XVI. századi művelődéstörténetéhez. In: Agrártörténeti Szemle, XXXVIII p Szőlőbirtoklás Miskolcon a 16. században. HOM, Miskolc, Tokaj városképe a 18. században. - In: (Bencsik János és Orosz István szerk.): Tokaj. Várostörténeti tanulmányok. I. kötet. Tokaj, p A miskolci szőlő és birtokosa a diósgyőri uradalom zálogbirtoklásának első századában ( ). In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIII XXXIV p Miskolc középkori topográfiája. Termelés és kereskedelem a középkori Miskolcon. - In: (Kubinyi András szerk.): Miskolc története I. kötet. A kezdetektől 1526-ig. Miskolc, p Miskolci Kowach István címereslevele 1479-ből. Adatok a patkót harapó strucc és a folyók címerszimbolikájához. In: Turul, 69/ p Alkalmak és alkalmatlanságok. Miskolci volt-e Miskolczi Csulyak István? In: Új Holnap, 41. (7) szeptember p Chronostichon chronogramm inscriptio epigramma. 18. századi miskolci fel-iratok. - In: (Dobrossy István szerk.): Miskolc a millecentenárium évében ( Miskolci Évszázadok konferenciák a honfoglalás évfordulója tiszteletére) I II. Miskolc, I. köt p Fundus kötel járás. Telekszervezet Miskolcon a században. In: (Csoma Zsigmond Viga Gyula szerk.): Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendő Balassa Iván tiszteletére. Budapest Debrecen, p Helyek és helyszínek egy kora újkori mezővárosban. Miskolc topográfiája a században. In: Borsod Abaúj Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv VIII p Négyesi Szepessy János ( 1746) és Zsigmond ( 1768) halotti zászlaja a Herman Ottó Múzeum Történeti Gyűjteményében In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV XXXVI p Miskolc topográfiája a XVI XVII. században. Gazdálkodás, termelés és árucsere a kora újkori Miskolcon. - In: (Szakály Ferenc szerk.): Miskolc története II. kötet Miskolc, p Nemesek és városi kommunitás Miskolcon a 16. században. In: Archivum. A Heves Megyei Levéltár Évkönyve p kit eladott, kit kiárult, kit megittak Mezővárosi borkereslet és kereskedés Miskolcon a 16. század második felében In: Debreceni Szemle, 1998/ p A Bódva folyó helységei és tájai az utazási és országismereti irodalomban ( század). - In: (Bodnár Mónika Rémiás Tibor szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, p Lengyelek Miskolcon a 18. század végén. - In: (Fazekas Csaba szerk.): Studia Miskolcinensia III. Miskolc, p Parókiák az újkori Miskolcon. - In: (Dobrossy István szerk.): Emlékkönyv dr. Deák Gábor 80. születésnapjára. Miskolc, p A Tetemvár Miskolc XVI XIX. századi topográfiájában. - In: (Balogh Judit Dobrossy István szerk.): Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom. Miskolc,

20 p Az Avasi templom, A pálosok emlékei; A Kohászati Múzeum, A Herman Ottó Múzeum; Zászló pecsét; A diósgyőri vár; Középkor; A céhek; A város személyiségei c. szócikkek. - In: (Josef Kirst Dobrossy István szerk.): Košice Miskolc. Spoločné storičia v jednom regióne Közös évszázadok egy régióban. Košice Miskolc, Mezővárosi iparosok a hódoltság peremvidékén (Iparűzés Miskolc a XVI XVII. században). - In: (Csiffáry Gergely-Dóka Klára szerk.): Tanulmányok a kézműipar történetéből. Veszprém, p Úthálózat és hírközlés a Hódoltság peremvidékén. (A diósgyőri vár és Miskolc szerepe a kora újkori közlekedésben és információcserében) In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVII. 1. köt p A tapolcai (Borsod m.) egyházi uradalom a XVIII. században. In: Borsod Abaúj Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv X. Előtanulmányok a Miskolc monográfia IV V. kötetéhez (Miskolc története ig) p Egy borsodi nemes Rákóczi oldalán Aszalay Ferenc ( ) udvari szekretárius életútja. - In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. Tanulmányok a szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. I II. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 46. Szerkeszti: Tamás Edit. Sárospatak, II. köt p Egy északkelet-magyarországi mezőváros a XVII. század végén (Miskolc társadalma a hódoltság után, a megváltakozás előtt). - In: (Tamás Edit szerk.): Hegyaljai felkelés. Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójára. Sárospatak, p Egy mezőváros imázsa (Miskolc és polgárai az újkori országismereti és utazási irodalomban) In: Északkelet Magyarország. Gazdaság Kultúra Tudomány. Társadalompolitikai folyóirat. 2000/4 5. szám p Miskolci portrék. Kiállítási vezető és katalógus a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci galéria közös kiállításához. (szerk.: Dobrik István9 Miskolc, Topográfia és városkép. - In: (Faragó Tamás szerk.): Miskolc története III Miskolc, p A görömbölyi görögkatolikus egyház évi canonica visitatioja. Forrásközlés In: Egyháztörténeti Szemle, I II. évf , p A miskolci Miskolci Csulyak. Miskolci Csulyak István miskolci működése ( ) In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XL p A törökkori mezőváros társadalma és gazdálkodása. - In: (Veres László Viga Gyula szerk.): Szendrő monográfiája. Szendrő, p Muzeológia: tudomány vagy módszer? In: Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve II p Virgina és veresgyörgy A szendrői Alsóvár és majorság és évi inventáriuma. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLII p Carmina in arma Zapolyana. Címerversek Szapolyai Borbála lengyel királyné (1512) és Szapolyai János Zsigmond választott király (1567) címeréről In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Philosophica Tomus IX. Fasciculus 4. Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára Karácsony hava p Bor és kenyér I. Miskolc toposzok az újkori országismereti irodalomban In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIII p Aszalay Ferenc, Rákóczi udvari szekretáriusa lengyelországi bujdosása február szeptember. - In: Povstanie Františka Rákócziho (v novšom pribliení) / Rákócziszabadságharc (újabb megközelítésben). Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Ed. Peter Konya. Prešov, p Borsod vármegye a Rákóczi-szabadságharcban. - In: Évfordulós tanácskozások Az élő Rákóczi IX. Történelmi tanácskozás és megemlékezés II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 300-ik évfordulója alkalmából. Nagyenyed, április 29 május 1. Szerk.: Muzsnay Árpád Vitéz Enikő. EMKE Partiumi Elnöksége és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör kiadása. Szatmárnémeti, p Bor és kenyér II. Miskolc-toposzok az újkori utazási és honismereti irodalomban. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV Szűrszabók és posztószabók Gömörben a Században. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIV p A kassai és Abaúj megyei szabócéhek a században. Topográfia és források. In. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV p A szabók és szűrművesek Zemplén vármegyében a században. In: Széphalom, p Bisterfeld özvegye, ifj. Zákány Andrásné Stenczel Anna testamentuma Szendrő, In: Borsod Abaúj Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv XIV.

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Viga Gyula. Tájak, ízek, ételek. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Viga Gyula. Tájak, ízek, ételek. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Viga Gyula Tájak, ízek, ételek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2004 Szerkesztette: VERES LÁSZLÓ Technikai szerkesztő: FEKETÉNÉ BÍRÓ EDIT Borító és színes technika: SZUJÓ PÉTER A borítón 19. századi

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS EGYHÁZKÖZSÉG Alsódobsza, Rákóczi u. 37. A régi Zemplén vármegye déli részén, a Hernád folyó mentén a Miskolc és Szerencs között levő település lassan 200 éves temploma éke és büszkesége

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Sokorópátkai Krónika 1990-2010 S K Sokorópátkai Krónika 1990-2010 A Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Márai Sándor Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Győr

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

A Kazinczy-kutatás új eredményei

A Kazinczy-kutatás új eredményei szemle Kováts Dániel A Kazinczy-kutatás új eredményei A magyar irodalomtudomány, azon belül a Kazinczy-kutatás hasznos segédeszközt kap kezébe Busa argit Szinnyey-díjas bibliográfus új kötetének megjelenésével.

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

www.elmenyvar.hu www.eszakivarak.hu monok sirok VÁRA SALGÓ VÁRA Somoskő VÁRA NÓGRÁD VÁRA

www.elmenyvar.hu www.eszakivarak.hu monok sirok VÁRA SALGÓ VÁRA Somoskő VÁRA NÓGRÁD VÁRA füzér vára füzérradvány Somoskő VÁRA SALGÓ VÁRA kisnána VÁRA cserépvár monok szerencs vára ónod vára diósgyőr vára abaújvár szádvár sátoraljaújhely regéc vára szendrő vára boldogkő vára edelény vára hollókő

Részletesebben

A modern magyar történetírás

A modern magyar történetírás A modern magyar történetírás A modern vagyis professzionális magyar történetírás intézményrendszere és személyi feltételei a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. A szervezeti keretek megteremtése

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Alapító okiratok A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési

Részletesebben

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA *

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * KOCSIS GYÖRGY: NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * Önálló kötetek 1987. 1. Ibrány: egy rétközi település társadalomtörténete a XX. századig. Nyíregyháza, 127 p. 1995. 2. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

Szlovákiai magyar szervezetek adattára

Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek ADATTÁRA Szerkesztette Nagy Myrtil Lilium Aurum könyvkiadó Információs Központ Dunaszerdahely, 22 A kötet megjelenését támogatta: Charles

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben