Színidirektor-választás: felgördülhet a függöny

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Színidirektor-választás: felgördülhet a függöny"

Átírás

1 CIV. évfolyam, 12. szám március 27. VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Minõsített iskolák Az elmúlt egy évben az egész országra kiterjedõ minõsítésben vettek részt az alapfokú mûvészeti iskolák. A kecskeméti intézmények kiváló minõsítésben részesültek. 8. oldal Szín, hang, játék ALAPÍTVA 1868-BAN Színidirektor-választás: felgördülhet a függöny Kocsár Miklós Hang-szín-játékok két fuvolára címû darabjával nyílt meg a tavaszi fesztivál. A gazdag programválasztékban helyet kaptak hangok, vagyis koncertek, színek, azaz kiállítások, valamint játékos foglalkozások. 12. és 13. oldal Ciróka-titkok A közelmúltban érkezett haza a Ciróka Bábszínház társulata Helsinkibõl, ahol egy nemzetközi bábfesztivál vendégei voltak. Most két új darabot próbálnak, amelynek elõkészületeibe mi is beleshettünk. 16. oldal Kedves Olvasóink! Lapunk jövõ héttõl szerdánként jelenik meg. Buszos bosszúságok Panaszos telefonok sokasága érkezett szerkesztõségünkhöz Kecskemét számos részébõl. A Máriavárosban az 5-ös busz szinte teljes kiiktatása borzolja a kedélyeket. 5. oldal Halálraítélt szabadságharcos Elõbb-utóbb Magyarországon is eljön a megtisztulás ideje vallja Wittner Mária ötvenhatos szabadságharcos, aki a forradalomról, a börtönévekrõl és egy jobb Magyarország lehetõségérõl beszélt lapunknak. Portré 6-7. oldal Direktorválasztás 2. oldal Színházi Világnap 14. oldal Népfõiskolai Lapok a oldalon

2 2 HÍR-HÁTTÉR március 27. Tárlatlátogató tulajdonos Pákh Imre, a kecskeméti Cifrapalotában látható Munkácsy-kiállítás képei egy részének tulajdonosa köszöntötte kedden délelõtt a tárlat tizenötezredik látogatóját. Az amerikai-magyar kettõs állampolgárságú mûgyûjtõnek nem volt lehetõsége jelen lenni a kiállítás megnyitóján, most azonban a húsvéti ünnepeket budapesti rezidenciáján töltötte, és ezt az alkalmat használta fel arra, hogy feleségével és két gyermekével ellátogasson a hírös városba. Elkísérte a családot Szemenkár Mátyás, a Pákh-gyûjtemény magyarországi kurátora is. Pákh Imre elismerõen nyilatkozott a kecskeméti kiállítás színvonaláról, rendkívül elegánsnak nevezte a rendezést, és dicsérte a hangulatos, a képekhez és a környezethez illõ megvilágítást is. A vendéglátók meglepetést is tudtak szerezni a mûgyûjtõnek, aki a megyei múzeum tulajdonában lévõ két Munkácsy-képet még sohasem látta. A tárlat megtekintésének zárásaként Pákh Imre egy Munkácsy-albummal köszöntötte Vida Valéria logisztikust, aki egy solti csoport tagjaként a kiállítás tizenötezredik látogatója volt. sipi Pákh Imre ajándékkal köszöntötte a Munkácsy kiállítás tizenötezredik látogatóját Gyurcsány titkos tanúvallomása Továbbra is élénken foglalkoztatják a közvéleményt a Zuschlag-ügy újabb fejleményei. A legfrissebb információk élére kívánkozik, hogy bár a nyomozati cselekmények sora lezárult Gyurcsány Ferenc miniszterelnök nem kívánja nyilvánosságra hozni a vizsgálat során tett tanúvallomását. Gyurcsány meghallgatása után a Kormányszóvivõi Iroda arról tájékoztatta a médiát, hogy amint a nyomozás lezárul, megismerhetõ lesz a miniszterelnök ügyészségi vallomása. Akkor arra hivatkoztak, hogy a tanúvallomás nyilvánosságra hozatala sérthetné a nyomozás érdekeit, ráadásul azt is hozzátették, hogy az elhangzottak kiteregetésével egyesek kabátlopási ügybe szeretnék keverni a miniszterelnököt. A Gyurcsány vezette egykori ifjúsági és sportminisztérium pályázati pénzeinek szervezett eltüntetése miatt indult csalás ügyében várhatóan májusban emel vádat az ügyészség. A nyomozás során kiderült, hogy a vizsgált egyesületek és alapítványok mintegy hetvenötmillió forint pályázaton nyert pénzzel nem tudnak megfelelõen elszámolni. Az ügynek tizenhat gyanúsítottja van, közülük Zuschlag mellett Katus Ferenc, az MSZP Bács- Kiskun megyei közgyûlési frakciójának volt tagja is elõzetes letartóztatásban van, Lados Istvánt pedig miután beismerõ, illetve társaira nézve terhelõ vallomást tett a szegedi nyomozási bíró háziõrizetbe vette. Ugyancsak a Zuschlag-ügyhöz kapcsolódó hír ha nem is közvetlenül, hogy a napokban, az MSZP országos véleménynyilvánító pártszavazásának keretében olyan személyek is kaptak levelet Gyurcsány Ferenctõl, akik tagjai voltak a párt tavaly õsszel feloszlatott kiskunhalasi szervezetének, illetve olyanok is, akik nem tudnak róla, hogy párttagok lennének. Egyes vélemények szerint feltételezhetõ, hogy továbbra is vannak fiktív tagok az MSZP kiskunhalasi szervezetében. A szocialisták szerint viszont egyszerû adminisztrációs hibáról van szó. Azt állítják, hogy az MSZP-szóróanyagokat terjesztõ külsõ cég még valószínûleg nem kapta meg a tagrevízió utáni hivatalos tagnévsort, ezért fordulhatott elõ, hogy azok is kaptak a pártelnök aláírásával küldött levélbõl, akik korábban a tagnyilvántartásban szerepeltek. S.S Direktort választanak A március 27-i közgyûlés egyik kiemelt napirendi pontja lesz igaz, zárt ajtók mögött a régóta húzódó színházigazgató-választás. A városatyák már tavaly novemberben is voksoltak a témában, de az akkori jelöltek közül senki sem kapta meg a direktori kinevezéshez szükséges szavazatmennyiséget. Az új kiírásra nyolcan nyújtották be pályázatukat. Továbbra is szívesen irányítaná a teátrum életét Bodolay Géza, jelenlegi igazgató, aki tíz éve irányítja az intézményt. Õsszel õ kapta messze a legtöbb voksot a képviselõktõl, igaz, a várost irányító polgári frakció tagjai akkor nem támogatták. Bodolay-n kívül a már õsszel is pályázók közül Cseke Péter színész-rendezõ, Éry-Kovács András rendezõ, valamint Hegedûs Zoltán, a Katona József Színház társulatának tagja tartott ki korábbi elképzelése mellett. Az új pályázók között olvasható Radó Denise színész-rendezõ, Bereményi Géza író-rendezõ, Réthly Attila rendezõ-író és Turpinszky Béla színész-rendezõ neve. Mivel a kulturális és idegenforgalmi bizottság zárt ülésen tárgyalta a színházigazgatóról szóló elõterjesztést, a városatyák nem tájékoztatták a sajtót arról, kit tekintenek a direktorválasztás favoritjának. Más forrásból úgy értesültünk, a testületnek már nem nyolc jelölt közül kell választania, ugyanis nem mindegyik pályázat felelt meg a pályázati kiírásnak. Egyes hírek szerint Hegedûs Zoltán mellett több helyi alkotóközösség és mûvész is kiáll. A színész direktorrá választása esetén nagy hangsúlyt kíván helyezni a helyi kulturális értékek ápolására, ráadásul olyan ismert és elismert mûvészekkel mûködne együtt, mint Benedek Tibor, Mácsai Pál vagy Gulyás Dénes. EZT ÍRTA A KECSKEMÉTI LAPOK BAN Új igazgató a színház élén A színügyi bizottság javaslatára a városi tanács f. hó 7-én délután tartott ülésében négy pályázó közül teljes egyértelmûséggel a színház igazgatásával Kövessy Albertet az ó-budai Kisfaludi-színház érdemes igazgatóját bízta meg, mint a kiben legtöbb garanciát látott arra nézve, hogy mûvészi tudásával, szervezõ képességével és finomabb ízlésével oly nívóra emeli a kecskeméti színészetet, mely közönségünk fokozott igényeit is kielégítendi. A választás városszerte a legnagyobb megelégedést keltette, s méltán mert Kövessyt kiváló igazgatót, nagy mûveltségû mûvezetõt és rendezõt olyannak ismerjük, aki ismert jeles tulajdonságaival színmûvészetünk fejlesztésére kellõ hivatottsággal bír - tudósít lapunk a kinevezésrõl az 1900-as év elején.

3 2008. március 27. HÍR-HÁTTÉR 3 Tanárverés és az iskolai agresszió kérdése tartja izgalomban a közvéleményt. Legutóbb mobiltelefonnal készült videófelvétel került nyilvánosságra, mely az egyik fõvárosi iskolában órát tartó idõs tanárt fenyegetõ és bántalmazó diák tettét dokumentálta. Ez nyilvánvalóan csak egy eset a sok közül. (Kecskemétrõl is lehetne példát hozni, ha az állásukat féltõ pedagógusoknak lenne bátorságuk beszélni. De sokuknak nincs, mert a hírös városban is akad olyan intézményvezetõ, aki elbocsátást helyezett kilátásba, amennyiben a tanár feljelentést merne tenni egy, az iskolában agresszívan viselkedõ tanuló és annak szülõje miatt.) Persze nem is lenne Magyarország, ha a legutóbbi eset után az iskolai agresszió nem kerülne azonnal pártpolitikai mezõbe. Az MDF szerint az ilyen diákokat ki kell zárni az ország összes iskolájából. (A modern konzervatív párt akciója Torgyán József fáklyás tüntetését juttatja eszembe. A kisgazda vezér a kilencvenes években tömegtüntetésen követelte a halálbüntetés visszaállítását, amit nyilvánvalóan õ sem gondolt komolyan kormányra kerülvén már nem is szorgalmazta, mégis jó eszköznek bizonyult megcsappant népszerûségének helyreállítására.) Az elismert és a jelenlegi kormányoldal által agyonjutalmazott gyermekpszichológus szerint pedig mit várhatunk egy tizenhat éves nebulótól, ha a felnõttektõl sem lát jobb példát, hiszen nálunk büntetlenül elmebetegnek lehet nevezni a miniszterelnököt és fel lehet gyújtani a tévé székházát. Ha egy pillanatnyi sóhaj után elvonatkoztatunk a szakpolitikusok és szakemberek fenti magvas és 42% 35% 23% VÉLEMÉNY Szóval és cselekedettel megalapozott értékelésétõl, megállapíthatjuk, hogy valami tényleg nincs rendben. És noha megkerülhetetlen a mindenkori oktatási tárca felelõssége, az a folyamat, mely mostanában például iskolai erõszak formájában ölt testet, túlmutat a kormányzati ciklusokon. Hazánkban a világtrendhez igazodva súlyos morális és értékválság alakult ki, ahol már a korábbi biztos fundamentumok is megrendültek. Ennek mélyebb elemzésére nem vagyok hivatott, és ez amúgy is messze túlfeszítené egy másfél flekkes publicisztika korlátait, ám a család és a hagyományápoló, illetve vallási közösségek szétesése, a teremtés értelmébe vetett hit és a korábbi biztos igazodási pontok relativizálása, sõt megszûnése semmiképpen sem bíztató fejleményekkel kecsegtet. Bertold Brecht mondta valahol a túlvilágba vetett hit tagadásaként: Ne hagyjátok félrevezetni magatokat! Meghaltok mind, mint az állatok, és utána nem következik semmi! Ha az ember azt hiszi, úgy hal meg, hamarosan úgy is fog élni, mint az állatok. Önzõ módon, Tízparancsolat, erkölcs, gátlások és lelkiismeret nélkül. Mindannyiunkon múlik, milyen lesz a jövõ embere. Ezért megbotránkozás és ítélkezés helyett inkább a saját magunk, családunk, közösségünk szintjén járuljunk hozzá gondolattal, szóval és cselekedettel egy jobb és igazabb társadalom létrejöttéhez. Haág Zalán fõszerkesztõ Az a folyamat, mely mostanában például iskolai erõszak formájában ölt testet, túlmutat a kormányzati ciklusokon. HONLAPUNK ELÕZÕ HETI KÉRDÉSE: Lesz-e rendkívüli tisztújítás a választási csalás miatt az SZDSZ-ben? Igen, mert Kóka erkölcsileg és politikailag is megbukott. Nem, Kókáék lezsírozzák a dolgot Összes szavazat: 3018 Nem, mert nem lehet tudni, kinek a javára csaltak. E heti kérdésünk: Bûntetõ-feljelentést tett a Civil Jogász Bizottság Gyurcsány Ferenc ellen a október 23-ei rendõrterror miatt. Bûnösnek találja-e a bíróság a miniszterelnököt? Szavazzon Ön is a hírportálon! Kórházi esték Hírmix Sokakat érintõ egészségügyi kérdésekrõl indít ingyenes elõadássorozatot az Egészségügyi Civil Kerekasztal és a megyei kórház. Minden hónap utolsó csütörtökén 17 órakor az Onkoradiológiai Központ második emeleti tanácstermében, más és más témával várják az érdeklõdõket a szakemberek. Az elsõ elõadást március 27-én, csütörtökön Nagy András kardiológus fõorvos tartja a szívinfarktusról. Érdeklõdni a 76/ es telefonszámon lehet. Tiszti kaszinó nyílik Kecskeméti Tiszti Kaszinó néven klubhelyiség nyílik a Lechner Ödön és a Kisfaludy utca sarkán. A megnyitó március 27-én, csütörtökön 18 órakor lesz, amelyen a tiszti kaszinó létrehozását ösztönzõ HM Honvéd Kulturális Szolgáltató és az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis mellett a társ fegyveres szervek, azaz a rendõrség, a tûzoltóság, a polgárõrség, valamint a büntetésvégrehajtás képviselõi is részt vesznek. Megalakult a MOSZ Március 13-án a megyei kórházban is megalakult a Magyar Orvosok Szövetségének (MOSZ) helyi szervezete. Vezetõ tisztségviselõnek Horváth Zsolt traumatológus adjunktust, országos küldöttnek Borsody Mária fõorvost választották meg. Az önkéntes tagsággal mûködõ szövetség az orvosok érdekvédelmét vállalja. További információért az orvosi kamara irodájához lehet fordulni a 76/ telefonszám 5181-es mellékén, vagy a címen. Kezdetben volt az Ige A Biblia Éve 2008 címmel nyílik kiállítás a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárában április 13-án. A rendezvényt Németh Pál lelkipásztor, a Biblia Múzeum munkatársa nyitja meg 10 óra 30 perckor az Újkollégium Zsibongójában. A legvitézebb huszárra emlékeznek Báró Simonyi József huszárezredes születésének 237. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tart március 30-án a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület (HOHE) és a Történelmi Vitézi Rend Területi Szervezete. A vasárnap délelõttöt magába foglaló rendezvény 9 óra 45 perckor kezdõdik egy emlékezõ szentmisével a piarista templomban, majd 10 óra 35 perckor a Simonyi óbester emléktáblánál beszédet mond Jósa Iván, a HOHE területi elnöke. Borbácsi és Vitézvári Simonyi óbester március 18-án született Nagykállón õszén csapott fel közhuszárnak. 33 éves volt, mikor érdemei elismeréseként átvehette a kor legmagasabb katonai kitüntetését, a Mária Terézia-rend jelét. Ezután még 64 alkalommal tüntették ki.

4 4 TÁJOLÓ március 27. Magyar Múzsa Antológia egy történet folytatódik 2007-ben, amikor a régi, polgári hagyományokhoz visszatérve megújult a hírös város száznegyvenéves krónikása, a Kecskeméti Lapok, vele együtt megszületett a Magyar Múzsa, mint a lap irodalomnak és mûvészetnek teret engedõ, kulturális melléklete. Az induláskor Jókai Anna azt a tanácsot küldte a szerkesztõségnek, hogy fogadja meg nemzetünk két nagyjának üzenetét. Berzsenyi Dániel így fogalmazta meg az irodalom célját: Legyen az szépben rejtett jó. Kazinczy Ferenc pedig ezt az intelmet hagyta ránk: Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Napjainkban semmi sem aktuálisabb, mint magas esztétikai színvonalon fejezni ki örök igazságokat fogalmazott az írónõ. Kecskeméti kultúra - Katonától Kodályig Orosz István: Labirintus Azóta bebizonyosodott, hogy a magyar kultúra a huszonegyedik században is teret követel magának, és a kecskeméti közönség körében értõ, a mûvészetekre nyitott befogadókra talál. Ezért 2008 márciusában a Magyar Múzsa önálló életre kel. Útjára indul egy új folyóirat a Kecskeméti Lapok Kft. kiadásában, mely a tervek szerint negyedévente jelentkezik majd. Bátran kijelenthetjük, hogy a Magyar Múzsának van mire építkeznie. Kecskemét ugyanis a magyar kultúra egyik fellegvára volt. Katona József, Kodály Zoltán, Petõfi, Jókai mind valamiféle szellemi tartalmat adtak Kecskemétnek, és kötõdtek ehhez a városhoz. A 20. század elején kiváló festõk alapítottak itt mûvésztelepet Iványi-Grünwald Béla vezetésével. Elsõk között itt bontakozott ki a Kodály kezdeményezte kórusmozgalom is. A Magyar Múzsa ezt az elõdök által kijelölt kulturális irányt próbálja követni, ennek a szellemi közegnek a hagyományait szeretné megõrizni és továbbvinni, a magyar kultúrának egyfajta Kecskeméthez is kapcsolható, az itteni hagyományokban gyökerezõ felfogását ápolni. Drangalag költõjének nyomában Most pillantsunk bele kicsit a folyóirat elsõ számába, melyben sokféle mûfaj helyet kapott. Interjú, esszé, vers, próza, képzõmûvészeti tanulmány, irodalmi riport és kritika is olvasható a Magyar Múzsában. Sokféle szerzõvel is találkozhatunk a folyóirat lapjain, az elismert, rangos költõk mellett több, pályája kezdetén álló egyetemista is bemutatkozik. Az elsõ szám az örökölt hagyományokhoz méltón a legidõsebb magyar költõ verseivel, majd a vele készült irodalmi interjúval indul. A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó Takáts Gyula olyan mûvészekrõl tud mesélni, akik ma már csak a könyvek lapjairól, festmények vásznairól lépnek elénk. Elsõ rajzait Rippl-Rónai József javítgatta, elsõ verseskötetérõl Radnóti Miklós írt kritikát a Nyugatban. Ismerte Babits Mihályt, József Attilát, Kassák Lajost, Nagy Lászlót, Szabó Lõrincet. Egyetemista társa volt Weöres Sándor, jó barátja Jékely Zoltán. Felidéz egy történetet, amikor egy fiatal újságíró várt rá Kaposváron, aki nem más volt, mint Lázár Ervin. Egy pillanatra beléphetünk a költõ által teremtett birodalomba, Drangalagba is, és megleshetjük Csu Fu-t, aki csak a szépre és igazra figyel. Szabadság mint hívószó Egy esszéfüzér a szabadság, sajtószabadság témakörét járja körül, melynek nyitódarabjában Orosz István grafikus, költõ megpróbálja felidézni, milyen volt az egykori szilveszter, mely bár akkor még nem tudtuk fordulópontot jelentett sokak életében. Eldõlt egy meglökött dominósor, ami nem állt meg az ország határain. Ekkor sokak életében visszavonhatatlanul véget ért az ifjúság. Az 1989 utolsó éjszakájára összeverõdött társaságok beszélgetéseinek hívószavai a demokrácia, a rendszerváltás és a szabadság voltak. A közelmúlt történelmével foglalkozó írások közé tartozik Szigethy Gábor Naplója, melybõl megtudhatjuk, hogyan ért véget egyik napról a másikra egy meredeken felfelé ívelõ politikai karrier lehetõsége. A szerzõ elmondja, hogy miért nem vállalta a feladatot, amikor az elsõ szabad kormány kulturális miniszterének kérték fel. Orosz István esszéje mintájára keressünk mi is néhány hívószót a folyóirat elsõ számából. Munkácsy Mihály, Páll Lajos, Czigány György, Katona József, Kosztolányi Dezsõ, Pomogáts Béla, közélet, társadalom, publicisztika. És még sorolhatnánk. A név pedig kötelez. A korabeli olvasókhoz szóló egykori Magyar Múzsák céljai, az erõs magyarságtudat, a nyitott szellemiség, a szûkebb és tágasabb közösség városunk és a nemzet alapvetõ értékeinek óvása most folytatást nyer, hiszen tennivaló ma is akad bõven. A Magyar Múzsa története folytatódik... Gál Orsolya Kedves Borbarátok! Szeretettel meghívjuk április 4-én (pénteken) 19 órakor a HÁRY HOTEL és a VINOAR Borkereskedés által közösen szervezett borvacsoránkra AZ ÉV BORTELMELÕJE címet elnyert FRITTMANN JÁNOS soltvadkerti borász mutatja be borait a Háry Hotel különtermében megrendezésre kerülõ ZENÉS borvacsorán. Az est folyamán a következõ borok és étkek kerülnek kóstolásra: Frittmann Ezerjó 2007 Frittmann Kékfrankos Rosé 2007 Frittmann Cabernet Sauvignon-Franc 2006 Friss házi pogácsa Tavaszi jércesaláta Vinegrette mártással Marhahátszín erdei gombás barnamártásban, Hercegnõ burgonyával Frittmann Ezerjó Késõi szüret 2006 Maylandi mandulás galuska Frittmann Irsai Olivér 2007 Frittmann Kadarka 2006 Az est ára: 6500 Ft/fõ Jegyek a helyszínen rendelhetõk: Háry Hotel és Étterem Kecskemét, Kodály Zoltán tér 9. Tel: 76/ , Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

5 2008. március 27. TÁJOLÓ 5 TELJES VÁROSRÉSZEK MARADTAK TÖMEGKÖZLEKEDÉS NÉLKÜL Buszos bosszúságok Egész városrészeket fosztott meg a Kunság Volán Zrt. a tömegközlekedésben való részvételtõl. A társaság úgy csökkentette a buszjáratok számát, hogy a megyeszékhely egyes területein élõk csak több kilométeres gyaloglással tudnak eljutni úticéljukhoz. Panaszos telefonok sokasága érkezett szerkesztõségünkhöz többek között a Talfája köz térségébõl, Kisfáiból, valamint a Máriavárosból is. Az utóbbi településrészen például az 5-ös busz szinte teljes kiiktatása borzolja a kedélyeket. Máriaváros, Jász utca, hétköznap reggel háromnegyed nyolckor. A megállóban legalább kéttucatnyian várják az 5-ös busz érkezését. A közeli Juhar utcai speciális iskolából egy egész osztály készül a belvárosba. Hogy hogyan térnek vissza az intézménybe, még nem tudják, hiszen legközelebb csak délután háromnegyed kettõkor, majd azt követõen háromnegyed háromkor lehet tömegközlekedési eszközzel eljutni a Jász utca végére. Az 5-ös busz március 1-je óta hétköznapokon mindössze öt alkalommal indul el a Noszlopy Gáspár parkból, szombaton és vasárnap pedig egyszer sem. Kilométeres gyaloglások Fogyatékkal élõ, sérült gyerekeinkkel közlekedünk nap mint nap a Juhar utcai iskolába és vissza mondta Lintner Zoltánné. Pontosabban csak közlekednénk, mert a délutáni járatokat gyakorlatilag kiiktatta a Volán. Több anyuka vidékre menne haza a csemetéjével, de a változtatás miatt nem érik el a csatlakozást. Háromnegyed kettõkor kijövök a gyerekért, és egy teljes órát kell várnunk, hogy visszajussunk a központba. Ebben az idõszakban korábban félóránként lehetett itt buszra szállni. Most dönthetünk: vagy rostokolunk egyhelyben, vagy a fáradt gyerekekkel nekiindulunk, hogy a körülbelül egy kilométerre lévõ Nyíri úton felszálljunk egy másik járatra. Bûn volt ilyen durván átalakítani a menetrendet vette át a szót Gál Gyuláné, aki a várakozók többségével ellentétben nem az iskolából jött a megállóhoz, hanem közeli, Tatár sori otthonából. Ínszalagszakadásom van, szívmûtétem volt, nagyon nehezen járok panaszolta. Két-háromnaponta kell orvoshoz mennem, a harmincezer forintos nyugdíjamból nem telik taxira. A kevés örömöm egyike volt, hogy vasárnaponként templomba mentem a városközpontba. Most ezt a lehetõséget is elvették tõlem. Nem is értem, hogy gondolta ezt a Volán? Az egekbe emelik a jegyek és a bérletek árát, közben pedig elveszik a buszt? Ráadásul egy bõ fél éve a fedett buszvárót is felszámolták itt, a Jász utca végén. A KÉPVISELÕ VÁLASZOL A közgyûlésnek döntenie kellett A máriavárosiak panaszával megkerestük a körzet önkormányzati képviselõjét is. A probléma valóban súlyosan érinti ezt az egyébként nagyon is fejlõdõfélben lévõ városrészt mondta Iványosi Szabó András. Az 5-ös autóbusz járatainak megritkítása, illetve hétvégi megszüntetése az itt élõ idõs emberek mozgását alapvetõen befolyásolja. Azok a hivatkozások azonban, amelyek alapján ez a járatszámcsökkentés bekövetkezett, valóban indokolt érvek. Rendkívül alacsony az utasok száma az említett idõszakokban ezen a vonalon. A közgyûlésnek döntenie kellett, hogy a járatok megritkításához járul hozzá, vagy egy drasztikusabb viteldíjemeléshez. A máriavárosiak, valamint a más, érintett városrészekben élõk gondja azonban el kell, hogy indítson egy újragondolási folyamatot. Törekedni fogunk még ebben az évben a felmerült kérdések alapján egy kezelhetõbb közlekedési helyzet kialakítására. Ami a Jász utca végérõl a buszváró eltávolítását illeti: szándékunk visszaállítani a helyszínre egy átlátható falú helyiséget. Az 5 ös járatot szinte teljesen kiiktatták, a busz hétköznapokon ötször, hétvégén egyáltalán nem közlekedik Ésszerûsítést szeretnének A kecskeméti Kósafalu lakóinak nem a járatok száma az alapvetõ problémájuk, õk a 2-es és a 2/a-s vonalak összevonását szorgalmazzák. -Hétköznapokon teljesen feleslegesen kanyarodik a nagybani piachoz a 2/a-s busz jelentette ki a közelben lakó Horváth Béláné. Emiatt ráadásul a menetidõt sem tudja tartani. Sokkal ésszerûbb lenne, ha a két járatot összevonnák, és a Búzakalász utcánál a lakott terület felé kanyarodva az ott élõk is könnyebben igénybe vehetnék a jármûveket. Kiiktatott kedvezmény Reggelente Vincze Tiborné, a Juhar utcai iskola pedagógusa is az 5- ös járattal érkezik munkahelyére, hazafelé azonban már többnyire más megoldást kell találnia. Engem is rosszul érint az átszervezés, de leginkább a diákok miatt vagyok elkeseredve jelentette ki. Mozgássérült, nehezen közlekedõ gyerekekrõl van szó, és akad köztük olyan is, aki magatartászavaros. A közvetlen járat nagyon fontos lenne a számukra. A buszra várakozó egyik szülõ arról panaszkodott, hogy hiába utazhatna ingyen sérült gyermekével, a kedvezmény csak akkor jár neki, amikor az apróság is vele van. A szociális juttatás így csak papíron létezik, amint ugyanis leadom a gyereket az iskolában, meg is szûnik a jogom az ingyenes utazásra világított rá a tragikomikus ellenmondásra Bogasow Irén. Ugyanúgy meg kell vennem az összvonalas bérletet, mint bárki másnak, mert ha hazafelé jegy nélkül szállok fel a buszra, vagy jegy nélkül közlekedek, amikor délután a gyerekért jövök, akkor megbüntetnek. Több támogatást kérne a Volán A Kunság Volán Zrt. termelési igazgatóját elõször errõl a nesze semmi, fogd meg jól kedvezményrõl kérdeztük. A szociális alapú, ingyenes utazással kapcsolatos rendeletet kormányzati szinten reformálták meg, ehhez társaságunknak semmi köze szögezte le Hári Ernõ. A buszjáratok számának csökkentésével kapcsolatban pedig a kecskeméti közgyûlés által elfogadott határozat volt az irányadó a számunkra. Ennek megfelelõen 4,4 százalékkal csökkentettük a helyi autóbuszaink megtett kilométereinek számát. A változtatások nem véletlenszerûen történtek, valamennyi érintett vonalon utasszámlálást végeztünk. Az 5-ös esetében például a hétvégi járatokon tíz-tizenöt ember utazott. Az ilyen járatokat nem lehet gazdaságosan üzemeltetni. Amennyiben az önkormányzat a közgyûlés által megszavazott 227 millió forint mellett további forrást is tud biztosítani, akkor természetesen teljesítjük majd a forgalom bõvítésére vonatkozó megrendeléseket jelentette ki Hári Ernõ. Sipiczki Sándor

6 6 PORTRÉ március 27. WITTNER MÁRIA ÖTVENHATRÓL, SZENVEDÉSRÕL ÉS EGY JOBB MAGYARORSZÁGRÓL Elõbb-utóbb eljön a megtisztulás ideje Emlékezetes beszédet mondott február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Vádolta õket: a pribékeket, gyilkosokat és hazaárulókat, mert nemzetünk kiváló polgárait küldték bitófára, és gyalázták meg holtukban is. Vádolta õket a Gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársai nevében. Vádolta õket a legdrágább kincs, a gyermek nevében, akitõl elvették az apát, az anyát és az otthon melegét Vádolta õket jogosan. Õ megtehette. Hiszen a halálos ítélet kihirdetésének pillanatában tõle is elvettek mindent. Elvették tõle az alig kétéves gyermekét, elvették legszebb ifjú éveit, hivatását, a szerelem érzését. Elvették tõle a hitet, a reményt, elvették szabad magyar hazáját. Tizenhárom évet töltött börtönökben sokunk példaképe, a halálraítélt szabadságharcos, Wittner Mária. Szenvedéssorozata tanúságtétel: szereti õt az Úr. Névjegy Wittner Mária A Damjanich Polgári Kör vendégeként beszélt arról, milyen nehéz gyermekkora volt: szülei nélkül nõtt fel. Miért? Anyám mindannyiunkat leányfejjel szült. Sokáig azt hittem, hárman vagyunk: a bátyám, a húgom és én. Évek múlva tudtam csak meg, hogy összesen heten vagyunk testvérek. Ezért került az apácákhoz. Kicsi gyermekkoromban a nagyszüleim adtak be az apácákhoz. A karmelitáknál nõttem fel, elõször a Maglódi úton, majd amikor kitört a háború, levittek bennünket vidékre. Az apácáknál emberségre, hazaszeretetre, egymás iránti odafigyelésre neveltek. Advent idején mindig elkészítettük az adventi ingecskéket. Ha valaki jócselekedetet hajtott végre, este a kiértékeléskor felhajthatott egy ablakocskát. Persze apró dolgokra kell gondolni. Egy-egy felhajtott ablakocska egy szál szalmaszálat jelentett. Minél több szalmaszálat gyûjtöttünk, annál többet tehettünk a Jézuska jászolába, s az annyival volt puhább. Erre mindannyian igyekeztünk. Ilyen finom módszerekkel neveltek bennünket az apácák. Innen került aztán állami gondozásba? Amikor mindent államosítottak Wittner Mária 1937-ben született Budapesten. Apját nem ismerte, anyja dajkaságba adta. Kétévesen karmelita zárdába került ban ismerte meg anyját, aki rövid idõ múlva állami gondozásba adta. Gimnáziumi tanulmányait félbehagyva gyors- és gépíróként helyezkedett el Szolnokon, majd a Kunhegyesi Járási Tanácson ben fia született, fél évvel ezután Budapestre költözött. Alkalmi munkákból élt október 23-án részt vett a tüntetésen, a Rádió ostroma során csatlakozott a felkelõkhöz. Október 24-én a Corvin közben megismerkedett Havrila Béláné Sticker Katalinnal, akivel a következõ napokban a sebesültek ellátásában segítettek. Késõbb a Vajdahunyad utcai csoport tagja, társaival 30-án fegyverszerzés céljából elfoglalta a X. kerületi rendõrkapitányság épületét. A november 4-ei, szovjet invázió során az Üllõi úton aknarepeszektõl megsebesült, a Péterfy Sándor Utcai Kórházban ápolták. November 9-én megpróbálta elhagyni az országot, de letartóztatták. A kihallgatás után elengedték, újból disszidált, néhány hetet Ausztriában töltött. Hazajövetele után segédmunkásként dolgozott július 16-án letartóztatták, július 23-án halálra ítélték. Ítéletét másodfokon február 24-én életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták március 25-én szabadult. Elõször varrodában, majd takarítónõként dolgozott tól rokkantnyugdíjas. A rendszerváltozás óta aktívan részt vesz több ötvenhatos veteránszervezet munkájában ben megkapta a Magyar Köztársaság Nagykeresztjét óta a Fidesz országgyûlési képviselõje. A Kisfogházban nap mint nap találkoztunk a halál gondolatával 1950-ben, egy éjszaka kocsira pakolták az apácákat, és kiadták az útjukat. Õk azonban elõtte még gondoskodtak a reájuk bízottakról, s hazavitték a gyermekeket. Biztonságba helyezték õket a családoknál. Engem egy nõvér hozott haza a nagymamámhoz. Hány éves volt ekkor? Tizenhárom. Együtt élt a nagyanyám, anyám nõvére és a bátyám. Szoba-konyhás, kis kertes házban laktak. Késõbbi zárkatársam, Heim Ági édesanyja özvegyasszonyként nevelt öt gyermeket, mosónõ volt. A Garas utca 6.-ban, egy budai villa szuterénjében laktak. Õ örökbe fogadott volna, ám anyám nem engedte. Ebben a pillanatban telt be a pohár. Anyám egyébként is mindig azzal ijesztgetett, bead állami gondozásba. Ekkor magam hajtottam végre a fenyegetõzését, s jelentkeztem az üllõi úti otthonban. Hamarosan jött ötvenhat. Igaz lenne, hogy sokan csak úgy belesodródtak a forradalomba? Nem volt kötelezõ belesodródni. Engem nem a tömeg sodort, hanem tudatosan mentem el otthonról. A Szabad Nép székháznál vártuk, hogy kiadják a 16 pontot, ám közben kaptuk a drámai hírt: ölik a fiatalokat a Rádiónál. Ekkor tudatosan mentünk oda. Nem tízéves gyermekek voltunk, akiket belesodortak valamibe, hisz ekkor már nagykorú voltam. Mitõl sebesült meg? Aknabecsapódástól. November 4- én reggel kerültem a Péterfy Sándor utcai kórházba. 9-én jöttem ki, s akkor visszamentem a Corvin közbe. De már csak romokat találtam. Borzalmas látvány volt. Egy emberrel találkoztam, aki késõbb az utolsó pillanatban diszszidált. Akkor már keresték. Nekem kintrõl írt egy képeslapot. Nem gondolt arra, hogy külföldön, szabadon élje az életét? Dehogynem. Ki is mentem, de hazajöttem, hisz Kádár büntetlenséget ígért, a gyermekem pedig itthon maradt. Egyébként Ausztráliába készültem, és Bécsig jutottam. A Vöröskereszt segítségét kértem abban, hogy utánam hozzák a gyermekemet. Ez folyamatban is volt, de közben visszatértem. Másodszorra pedig már nem sikerült kimennem. Elkaptak bennünket: június 16-án tartóztattak le. Mi történt ezután? Letartóztatásomkor úgy látszik, sehol nem tudom befogni a számat összevitatkoztam a nyomozóval. Amikor a Divatcsarnok került szóba, õ azt mondta: az ellenforradalmárok rabolták ki a Divatcsarnokot. Én persze pontosan tudtam, mi történt. Amikor sebesülten feküdtem a Péterfy Sándor utcában, hallottam, hogy ég a Divatcsarnok, és az oroszok fosztogatják. Ezen összevitatkoztunk. Ez biztos nem volt jó ajánlólevél Ugyanakkor nehéz volt mindent szó nélkül tûrni: az újságban a fotóm alá ezt írták: Wittner Mária kisasszony, az egykori zárdanövendék prostituált. Naná, hogy felcsattantam. Milyen jogon neveznek prostituáltnak? Azért, mert van egy gyermekem? Koncepciós váddal ítélték halálra. Több indokuk is volt: például fegyverek rablásával, a közértek kifosztásával vádoltak. A Történeti Hivatalban betekinthettem a peranyagomba. A kihallgatási jegyzõkönyvek tanulmányozásakor nagyon érdekes dologra jöttem rá. Több tanú azt állítja, hogy november 4-én délután bementem a szövetkezeti cipõgyárba, sõt másnap is visszamentem, és száz pár cipõt hoz-

7 2008. március 27. PORTRÉ 7 tam el. Ez döbbenetes. Miközben már a délelõtti órákban ott feküdtem a Péterfy Sándor utcai kórházban! Mégis, ezeket a hazugságokat veszik át a lexikonok és a tankönyvek. A vádirat és a valós tények több pontban ellentmondanak egymásnak. Jelen pillanatban mégis úgy állítják össze a lexikonokat, hogy teljes egészében átemelik a népbíróság koncepciózus anyagait. Ez etikátlan eljárás, sõt történelemhamisítás. Ami igaz: október-novemberben fegyver is volt a kezemben. Benzines palackokat töltöttünk. Késõbb, amikor gyõzött a forradalom, járõröztünk. A rendõrséget leszereltük, ez mind igaz. Elvettük tõlük a fegyvereket. Az is igaz, hogy a parancsnok engedélyével a kilõtt gyógyszertárból vittünk tápszert egy pici, hathónapos babának a szomszéd házba. Az is igaz, hogy az egyik Közértbõl kiosztottuk az ételt, amikor elfogyott az élelem a fõvárosban. Az is Mûsor, politika február 24-én mutatták be a Wittner Máriáról szóló 80 perces dokumentumfilmet Hóhér, vigyázz! címmel Budapesten, az Uránia Filmszínházban. Az 56-os halálraítélt szabadságharcosról szóló filmet több évi kutatás után 2007 augusztusában kezdte el forgatni Siklósi Beatrix és Matúz Gábor. A díszbemutató után a filmet Balassagyarmaton mutatták be, valamint nyáron levetítik az Erdélyi Magyar Ifjak augusztusi táborában. Itthon az Uránia Filmszínház egyelõre nem tûzi mûsorára igaz, hogy az ÁVH-s lakásból iratok tûntek el. Ám ez nincs benne a bírósági anyagban. Helyette hazugságok olvashatók. Amikor megtudta, hogy halálra ítélték, mit érzett? Amikor fölvittek bennünket a zárkába, megkérdeztük egymástól, mi az ítélet. Nem ájultam el, sõt táncoltam és tapsoltam a halálra ítélésem pillanatában. Ez a kimerült idegállapotot tükrözhette. Katival megbeszéltük egyébként, hogy amikor kimondják az ítéletet, fapofát vágunk, hogy semmi érzelmet ne lássanak rajtunk. Ezt persze nehéz volt betartani, valószínû ennek az ellenhatása tört ki rajtunk a zárkában. Utána kaptunk egy injekciót. Pár nap múlva átvittek bennünket a Kisfogházba, ahol a halálraítélteket õrizték. Ott aztán nap mint nap találkoztunk a halál gondolatával. Naponta akasztottak embereket. Íratlan szabály szerint mindenki elköszönt. Bemondta a nevét. Mondott néhány szót, ilyeneket például: Isten veletek! Bosszuljatok meg! Ki a Himnuszt énekelte, ki a hazát éltette. A folyosón általában síri csend volt, az õrök is csizmára húzott papucsban közlekedtek. Ebbe a síri csendbe hasított bele egy-egy halálra ítélt búcsúkiáltása. Az akasztásokat egy zárt teremben hajtották végre, a Kisfogház végében. A vasajtón túl, jobbra nyílt a kivégzõhely. Önön végül mégsem hajtották végre a halálos ítéletet, helyette tizenhárom év letöltése következett. Mi volt a legszörnyûbb ebben az idõszakban? A karácsonyok. A halál árnyékában mindig csak gondoltunk rá. A másik borzasztó pillanat Kati barátnõm kivégzése volt. Közvetlenül mellõlem vitték el. Amikor becsapódott mögötte az ajtó nem tudom, hogyan gondolhattam rá, hogy visszahozzák, nekiestem az ajtónak és ütöttem, vertem. Közben kiabáltam: ne vigyék el, hozzák vissza! Aztán elájultam. Amikor kivégezték, megfogadtam, hogy ha módom lesz rá az Gulyás Dénes operaénekes köszönti Wittner Máriát a 70. születésnapján életben, emléket állítok neki és a többieknek. Ekkor esküdtem meg a Kisfogházban, hogy soha nem hagyom cserben õket! Egy hónap múlva a jogerõs végzésnél átvittek a Csillagba, ahol idegösszeomlást kaptam. Sorba bevertem a zárka ablakait! A nyomai máig láthatók a kezemen. Ömlött a vérem. Ott tört ki rajtam a megelõzõ nyolc hónap pokla. Üvöltöttem, hogy vissza akarok menni a Kisfogházba. Ekkor lekötötték a kezem, állítólag nagyon magas ideglázam volt. Még Kalocsán is, amikor Szegedrõl A tisztességes emberek ma nehezen élnek, míg a tolvajok dõzsölnek A Magyarok Házában tartott előadása után autogramkérők sokasága vette körül odaszállítottak, két hõmérõvel mérték mindennap a lázam. Ez a két hét teljesen kiesett, folyamatosan altattak. Amikor újra tudatra ébredtem, abban a zárkában találtam magam, ahol Katival õriztek. Amikor megkérdeztem a fegyõrt, hogyan kerültem ide, azt mondta, hogy én akartam visszakerülni. Késõbb újra visszavittek a Csillagba, majd megint Kalocsára kerültem. A börtön varrodájában dolgoztam, munkaruhákat varrtunk fillérekért. Húsz évesen került börtönbe, 33 volt, amikor kiengedték. Szabadulása után, megbélyegzett emberként iszonyú nehéz lehetett új életet kezdenie. Mennyire érezte ötvenhatos múltjának hátrányát a késõbbiekben? Nagyon, szinte lépten-nyomon. Patkós Gyula, a Szolnok-megyei Gyermek- és Ifjúságvédõ Intézet igazgatója tette valamennyire könnyebbé az életemet. Õ fogadta örökbe a gyermekemet. Õ hozta be hozzám a halálos zárkába, hogy utoljára láthassam. Attól kezdve õ nevelte a fiamat. Rendkívül sokat segített nekem, végtelenül tisztességes ember. Akkor is támogatott, amikor kikerültem a börtönbõl. Egy hónapig az Intézetben laktam a betegszobában, amíg nem találtam megfelelõ albérletet. Õ szerezte a munkahelyemet is. Csoda, hogy voltak ilyen emberek az embertelen világban... Valóban így van. Õ maga volt az Wittner Mária és Kecskemét emberség. Ma nehézségek közepette ugyanabban a másfélszobás lakásban él, ahol felnevelte a három fiát. A tisztességes emberek ma nehezen élnek, míg a tolvajok dõzsölnek abban a vagyonban, amit elloptak a tisztességesektõl. Megbocsátható-e a sok vér, emberáldozat, a tönkretett életpályák? Nem, mert nem követte megbánás, sõt a pusztítás tovább folytatódik, csak finomabb formában. Ma nem ítélnek senkit halálra, ma félig agyonvernek embereket. Ma belõnek a bíró ablakán, és leütik, ha nem olyan ítéletet hoz, amit várnak tõle. Ha csak itt tartunk, volt-e értelme 1956 áldozatának? Az egész módszerváltást felülrõl vezényelték ben. Õk azt mondják: vértelen forradalom volt. Én nem ismerek vértelen forradalmat! Tehát a vértelen forradalom helyett hatalomátmentés zajlott. Ha így nézem, nem volt értelme. Mégis azt mondom, elõbb-utóbb eljön a megtisztulás ideje. Reménykedem, hogy helyére kerülnek az értékek, s akkor jobb lesz élni ebben az országban. Frigyesy Ágnes Néhány nappal március 15-e után Kecskeméten, a Magyarok Házában szólt többszáz fõs hallgatóságához Wittner Mária. Az idõpont jó alkalmat kínált arra, hogy megossza gondolatait a jelenlevõkkel az es forradalom és szabadságharc százhatvanadik évfordulója budapesti megünneplését beárnyékoló eseményekrõl is. Jellemzõ a kormányra, hogy milyen fogalmai vannak az összetartásról. Rendõrök ezreit csõdítették fel vidékrõl a fõvárosba, hogy vigyázzák az emlékezni vágyókat. Csakhogy ki tud igaz szívvel ünnepelni, ha átmatatják a táskáját, vagy éppen fegyvert szegeznek a hátának? tette fel a kérdést, majd hozzátette: sajnálja, hogy a tüntetõk felvették a harcot a rendõrökkel. A békés elvonulással kellett volna hagyni, hogy Gyurcsány pofára essen. Kis bozótharcokkal nem lehet legyõzni ezt az embert és a csatlósait. Mindennek eljön az ideje, de azt ki kell várni. A népszavazás három igenje után megrendült a miniszterelnök trónja. A kormány most egy nagy fa vastag ágán ül, amit maguk alatt vágnak. Csak idõ kérdése, hogy mikor zuhannak a mélybe. Ezeknek az embereknek egyébként semmit sem jelent 1948, de 1956 sem mondta ki Wittner Mária, aki azt is kijelentette, hogy 1989-ben nem volt rendszerváltás, a szocialisták csak kölcsönadták a hatalmat, amit aztán 1994-ben vissza is vettek. Ezt követõen egy ciklusban sikerült háttérbe szorítani õket, azóta viszont, ha kell, csalás árán is megkaparintják az ország irányítását állapította meg Wittner Mária, aki mindig örömmel jön a hírös városba. Mint mondja, szívesen tartott elõadást korábban is a Piarista Gimnáziumban és az Angolkisasszonyoknál, valamint él egy 56-os forradalmár barátja a hírös városban: Laczai András nyugalmazott orvos, aki a Széna tér kufáraihoz címmel írt verset 1997-ben.

8 8 KÖZÉLET március 27. Lezárult a mûvészeti iskolák minõsítése Az elmúlt egy évben az egész országra kiterjedõ minõsítésben vettek részt az alapfokú mûvészeti iskolák. A közelmúltban lezárult eljárás során a kecskeméti intézmények kiváló minõsítésben részesültek. A város iskolái a mûvészeti oktatás teljes palettáját biztosítják a diákok számára. Egy évig tartott az a minõsítõ eljárás, melyben az oktatási tárca megbízásából közel hétszáz alapfokú mûvészeti iskola mûködését, személyi és tárgyi feltételeit vizsgálta a Szakmai Minõsítõ Testület. Az eljárásban a Magyar Rektori Konferencia, a Mûvészeti Szakközépiskolák Szövetsége, az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, a Magyar Mûvészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet és a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége vett részt. A vizsgálatnak komoly tétje volt, ugyanis az intézmények fenntartói január 1-jétõl csak abban az esetben vehetik igénybe a költségvetési hozzájárulás száz százalékát, ha a minõsítési eljárásban a Minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény vagy a Kiválóra minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény címet szerezték meg, különben csak a korábbi támogatás felét kaphatják meg. A kilencvenes években sorra A zeneiskolában 1894 óta tanulhatnak a kecskeméti diákok alakultak a mûvészetoktatási iskolák. Míg 1990-ben nyolcvan-kilencvenezren tanultak ilyen intézményben, 2006-ban már háromszázötvenezren. Voltak olyan iskolák, ahol tanári oklevél nélkül tanítottak néhányan. A minõsítés többek között azért jött létre, hogy kiszûrje azokat az intézményeket, ahol nem megfelelõ munka folyik tudtuk meg Palotás Józseftõl, az M. Bodon Pál Zeneiskola igazgatójától, aki értékelõként maga is részt vett a minõsítésben. Értékelés két fordulóban Az eljárás egy elõminõsítéssel kezdõdött, ami azt jelentette, hogy mindenféle okiratot be kellett mutatnunk. A tanárok végzettségét igazoló dokumentumokat, öt évre visszamenõleg a versenyeredményeket, illetve a helyi tanterv programját. Vizsgálták a diákok által fizetendõ térítési díjak összegét is mondta lapunknak Ladics Tamásné, a Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola igazgatóhelyettese. Aki az elõminõsítésen megfelelt, az vehetett részt szeptembertõl a minõsítésen. Tanszakonként egy szakértõ látogatta az órákat, megnézte a tárgyi eszközöket, illetve átvizsgálta a naplót, az ellenõrzõket, valamint a pedagógiai programot. Emellett volt egy vezetõ értékelõ, aki újra átnézte az iratokat. Végül egy pontrendszer alapján értékelték az intézményeket tudtuk meg Bukovinszkyné Wamzer Gabriellától, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Mûvészeti Alapiskola tagozatvezetõjétõl. Az egy évig tartó minõsítési eljárásban több mint négyszáz értékelõ vett részt, akik a mûvészeti iskolákból kerültek ki. Egy sokoldalú, áttekinthetõ, alapos szempontrendszer alapján dolgoztak, ami azonban jelentõs terhet és pluszmunkát rótt az iskolákra. Sok munkával járt a minõsítés, de a szakma egyetért azzal, hogy kellenek ilyen rosták ahhoz, hogy csak a valóban jól teljesítõ intézmények maradjanak fent. Tanítani lehet szakképzettség nélkül is, sõt, még jól is lehet tanítani végzettség nélkül, de az állam csak olyan iskolának ad normatívát, amelyik megfelel bizonyos meghatározott minõségnek mondta Bedõcs János néptáncoktató. A néptánchoz hozzátartozik a megfelelő viselet Kiváló kecskeméti iskolák A kecskeméti alapfokú mûvészetoktatási intézmények kiváló minõsítést értek el. A szakmai színvonal mellett a tárgyi feltételek is adottak voltak az eredményes munkához a város iskoláiban. A Zeneiskola már 1894 óta mûködik Kecskeméten. A Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolának már a legelsõ évfolyama is tanult hangszeren játszani. Azonban Kecskeméten nemcsak ezek a nagy múltú intézmények nyújtanak kiváló oktatást, hanem azok is, melyek csupán néhány éve alakultak. Az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központban mûködõ mûvészeti iskola 1999-ben nyitotta meg a kapuit. Ma már a néptáncosok külön tanszakként a Kecskeméti Mûvészetoktatási Intézményekhez tartoznak. Ebben a tanévben tizenhárom osztály indult, ahol a diákok nem csupán néptáncot, hanem népi kultúrát is tanulnak. A Vásárhelyi Pál Általános Iskolában két éve mûködik a mûvészeti oktatás. A most mûködõ mûvészeti ágak mindegyikét szakkörök mûködtetésével alapoztuk meg az elmúlt években. Két éve érett meg a helyzet, hogy szakmailag, pedagógiailag is felvállalhattuk a mûvészeti képzés indítását mondta Bukovinszkyné Wamzer Gabriella. Az iskolában jelenleg három mûvészeti ág, ezen belül hat tanszak mûködik: grafika, kézmûves, fotóvideo, társastánc, moderntánc és színjáték. Tíz éves korig a gyerek képességei nyitottak, akkor a legfogékonyabbak az új ismeretekre. Fontos, hogy addig minél több lehetõséget megmutassunk nekik, hiszen ekkor dõl el, hogy egy jó alapozással, kedvcsinálással, valamint hosszú munkával kikbõl lesznek az ország nagy mûvészei fogalmazta meg Gabriella. Gál Orsolya

9 2008. március 27. KÖZÉLET 9 Máriahegyi kertszomszédok Nekem ez a Kánaán! mutatja lelkesen látogatásomkor Földi János a Máriahegy 263/A. szám alatti hobbiját. Nem cserélném el semenynyiért. Négy sorban Zalagyöngye amit saját magam gyökereztettem, a növénybetegségeknek leginkább ellenálló szõlõ. Képes a harmadszori virágzás termését is beérlelni, ha hosszú az õsz. Jó ízéért és aranysárga, erõs boráért nemcsak, hogy kedvelem, de egyenesen imádom. Szívmûtét után jó a mozgás nul termékenyítõen hat a közeli hobbikra. Földi Jánosnak sincs oka restelkedni, hogy kimaradna ebbõl a sorból. Szívmûtétje után, márciusban újult erõvel lát munkához. Elsõ a metszés. Gyakorlottan veszi sorra metszõollójával a levágásra való, fölösleges hajtásokat a kopaszõszibarack-fájáról, amelyhez egy kis elõzmény is tartozik. Nem oltványról magoncról nevelte. Amikor elõször termett, csodálkozott, hogy csak egy nagy, szõrös barackkal honorálta fáradozásáért. Ám a következõ esztendõtõl már egyenletesen kisebb barackokat szüretelhetett. Így van ez azóta is. Tiszta levegõn, zajmentesen Tüskétlen szeder a kopasz õszi mellett. Ezt egy málnasor követi. Tovább bírsalma, pándi meggy, kajszibarack három fája és egy nagy, lószemû szilvát termõé. Az utóbbi gyümölccsel, amikor itt a szezonja, találkozhatunk a kecskeméti piacon is. A városon túl, a tanyákon innen sajátosan köztes mezõgazdasági terület Földi Jánosé, aki hely- és természetszeretõ ember. Érdemes róla ban. A széljárásnak vagy a nap állásának köszönhetõ-e, nem tudom, de nálam a gyümölcsök is édesebbek. A vén diófám már kilencvenéves, rálátok, akárhol vagyok az udvaron. Kisebb hasonmása a szomszédban van. Valamikor egy varjú hullajthatott oda a termésébõl, abból fakadt ki. Az idestova negyedszázada kiskerttulajdonos Földi János esküszik a természet éltetõ erejére. A zöldhagymát és a retket sosem teszi be a hûtõbe frissen fogyasztja a zsíroskenyérhez. Ha pedig kihúz a földbõl egy sárgarépát, csak a nadrágjához törli, és úgy eszi meg. Teheti, hiszen vegyszermentesen termeszt. A presszós hölgy is feltalálja magát A szomszédban Tarjányi Józsefné. A szép, napsütéses vasárnapot kertgondozással és ezzel együtt egy kis Hét közben a munka, vasárnap pedig a kert várja Tarjányinét levegõzéssel tölti. A gyümölcsfák elsõ, lemosó permetezése már kész, jön a metszés, ebben számíthat férje kollégájának segítségére. Látni, hogy a körtefán milyen duzzadtak a bimbók, jó termés ígérkezik. A hölgy hét közben az Izsáki úti Szil-Coop Áruház presszójában dolgozik. Napi órát tölt munkában. Jóformán csak aludni jár haza. Így nem csoda hát, ha jól esik neki a hét utolsó napján átváltani egy kis vasárnapi kikapcsolódásra. Aztán kezdõdhet a hét újra. kohl Mindenből egy keveset és a legjobbat (Földi János az őszibarackfát metszi) Mindenbõl egy keveset és a legjobbat tartja fontosnak a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben a Széchenyiváros északi felétõl mindössze kõhajításnyira fekvõ kert gazdája. A közeli arborétum természeti kincseivel, kimondva, kimondatla- tudni, hogy az általános iskolát 1968-ban végzett férfi itt született, a közelben. Házuk a mai mentõállomás bejárata helyén állt. Természetes tehát, hogy ragaszkodik a lakóhelyéhez. Nem tudnám elképzelni az életemet máshol, csak itt. Tiszta a levegõ, nincs akkora zaj, mint a város-

10 10 NÉPFÕISKOLAI LAPOK március 27. Programok a Népfõiskoláról Állandó kiállítások: Emigráció a hazáért, Mindszenty József élete, Festmények és grafikák Szíj Rezsõ gyûjteményébõl, Ábrahám Lajos népviseleti gyûjteménye. Vezéri kõjurta: Ferencz Béla faragásai. Március 27-én 1956-os Klub Budapesten. Március 28-án a Csengey Dénes Vándoregyetem Tiszakécskén tartja következõ elõadását, melynek témája Wass Albert író élete és munkássága lesz. Április 2-3-án a Lakitelek Népfõiskolán rendezik meg a kisiskolások Kovács Lajos matematika és nyelvtanversenyét. Április 3-án a Csengey Dénes Vándoregyetem Pétervásáron tartja soron következõ elõadását, ezúttal a hungarikumokról Április 4-én Puskás László festõmûvész kiállítása a Lakitelek Népfõiskolán Rendelkezõ nyilatkozat az adó 1 százalékáról A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Népfõiskola Alapítvány Tudnivalók: Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan borítékba, amelyen feltüntette a nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét. Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthetõ legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tüntesse fel. Lakitelek A magyarság esélyei A tanácskozás teljes, vágatlan videofelvétele, amely szeptember 27-én Lezsák Sándor házának kertjében készült most hat darab DVD-n hozzáférhetõ. Ára postaköltséggel együtt hatezer forint. (A küldeménybe számlát és csekket teszünk.) Megrendelhetõ: Sütõné Gulyás Évánál, a 06-20/ es telefonszámon Az eredeti VHS nyersanyagot felvette és azt most DVD-re szerkesztette: Szentendrei Eörs. Tájékozódás és stratégia Az eredmények, tapasztalatok egymással való megosztása mellett a jövõ év januárjától bevezetésre kerülõ SPS (Single Payment Scheme) támogatási rendszerben rejlõ lehetõségek és az õstermelõk adózása volt a két fõtémája annak a sorrendben tizenhetedik agrárfórumnak, melyet Konferencia és fórum a mezõgazdálkodókért címmel február 29-én tartottak a Lakitelek Népfõiskolán. Az eszmecserét Ángyán József országgyûlési képviselõ nyitotta meg. A gödöllõi Szent István Egyetem intézetigazgató-egyetemi tanára bevezetõjében leszögezte: a veszélyeztetõ folyamatok és a visszaélések kivédéséhez nemcsak folyamatos tájékozódásra, információszerzésre, de megfelelõ stratégia kidolgozására is szüksége van a gazdáknak. A tanácskozás levezetõ elnöki teendõit Bagi Béla országgyûlési Ángyán József (balról) és Bagi Béla országgyűlési képviselők A Szeged-Rókusi Általános Iskola Hunyadi kardjai nevû csapata lett a gyõztese a Bõsz mars dúl mindenfele címmel meghirdetett, országos történelmi vetélkedõnek. A Nagy Daniella Fanni, Ürmös Kitti, Vígh Nándor és Bereczki Bence alkotta csapatot Ormándiné Bujáki Edit és Zakarné Róczi Mária készítette fel. A második helyen a nádudvari Hunyadi sarjai, míg a harmadikon a kalocsai Eperfák csapata végzett. Idén tizenharmadik alkalommal hirdették és rendezték meg az általános iskolák országos történelmi vetélkedõjét a Lakitelek Népfõiskolán. A közel száz beküldött pályamunka alapján huszonöt, egyen- Megfelelő stratégia kidolgozására is szüksége van a gazdáknak képviselõ látta el. A parlament mezõgazdasági bizottságának tagja elmondta: ha az SPS támogatási rendszer és az õstermelõk adóztatása a jelenlegi kormányzati szándék szerint valósul meg, nagyon rövid idõ alatt a magyar vidék olyan társadalmi változáson megy keresztül, amilyenre senki sem számít. Az SPS támogatási rendszer lehetõségeit Nyújtó Ferenc, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési tárca stratégiai fõosztályának vezetõje, míg az õstermelõk adóztatásának körülményeit Gubcsáné Liksz Erzsébet, az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Tájékoztatási Osztályának szakmai tanácsadója ismertette. A találkozón a házigazda Lezsák Sándor bejelentette: Tanyavilág a Parlamentben címmel országos gazdafórumot tartanak november 15-én az Országházban. A konferenciának a tanya, a tanyavilág, összességében: a külterületen folyó gazdálkodás, úthálózat és az iskoláztatás lesz a témája. Az eseménysorozathoz szervesen kapcsolódnak a Nemzeti Fórum és a Csengey Dénes Vándoregyetem szervezésében áprilisban Dabason, illetve májusban Nyíregyházán megrendezésre kerülõ találkozók is. icsé Történelmi vetélkedõ gyerekeknek A kalocsai Eperfák csapata ként négyfõs csapat került be az elõdöntõbe. Közülük választották ki a döntõbe jutott tizenkettõt. A válaszokat a Szegfû László (elnök), Péterné Fehér Mária, Harmatos Áronné és Olajosné Kádár Ilona alkotta négyfõs zsûri értékelte. A vetélkedõt Olajos István iskolaigazgató vezette. Az eseményen korhû, 16. századi végvári vitézi öltözékben jelen volt az õsi magyar hagyományokat ápoló Csepin Péter és Zsolnai Gábor is.

11 2008. március 27. NÉPFÕISKOLAI LAPOK 11 A PAPI TALÁLKOZÓN RÉSZT VETT ERDÕ PÉTER BÍBOROS, MAGYARORSZÁG PRÍMÁSA IS Az erkölcs a társadalom alapja Az erkölcs nem öröklõdik, a papok feladata, hogy átörökítsék. Az a társadalom, melynek hiányoznak erkölcsi alappillérei, nem maradhat fent hosszú távon fogalmazódott meg a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye papjainak idei találkozóján. Ötödik alkalommal rendezték meg a Kalocsa Kecskeméti Főegyház megye papjainak továbbképzését a Lakitelek Népfőiskolán Ötödik alkalommal rendezték meg a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye papjainak továbbképzését, rekollekcióját a Lakitelek Népfõiskolán. A március 12-ei találkozón jelen volt Erdõ Péter bíboros, Magyarország prímása, Bábel Balázs és Bíró László, a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye érseke, illetve segédpüspöke, valamint Balás Béla kaposvári megyéspüspök. Az eseményen meghívottként részt vett Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnö- Vízi E. Szilveszter, az MTA elnöke Pécsett kezdte az orvosi egyetemet, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett 1961-ben. Huszonkilenc évesen ösztöndíjjal kijutott Oxfordba tõl az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének tudományos igazgatóhelyettese, 1989-tõl fõigazgatója volt tõl az MTA levelezõ, 1990-tõl teljes tagja, 2002-tõl az MTA elnöke. ke és Szabó Gábor református elnöklelkész is. A Lakitelek Népfõiskola Kölcseyházának most rendkívüli súlya van, mert egyszerre van jelen benne a keresztény erkölcs és a tudomány fogalmazott köszöntõjében a házigazda Lezsák Sándor. Külön erõt ad az eseménynek, hogy Erdõ Péter bíboros, Magyarország prímása is megtisztelte jelenlétével tette hozzá a Parlament alelnöke. A politikus emlékeztetett arra, hogy a 2008-as esztendõt a Biblia évévé nyilvánították. Szomorú, hogy épp ennek az esztendõnek az elején halt meg a kecskeméti születésû Baja Béla, aki a középkori kéziratok másolóihoz hasonlóan elkészítette Károli Gáspár Vizsolyi Bibliájának másolatát. Az egyébként mûszaki végzettségû mûvész negyed évszázadon keresztül másolta a Szentírást, mintegy másfélezer kódexoldalt írt le XII- XIII. századi angol ó-gót betûkkel. Keze nyomán az Újszövetség 871 oldalán, 139 iniciálé, 105 szövegközi kép, 109 lapszél kép, 59 arckép és 1529 alak készült el. Bányai Gábor, a megyei közgyûlés elnöke ennek az értékes könyvritkaságnak egy példányával ajándékozta A továbbképzés szünetében a papok a Kölcsey ház előcsarnokában felállított standok zömében egyházi témájú könyvei közt válogattak Erdõ Péter érsek, bíboros, prímás Hatgyermekes család elsõszülött gyermeke. A pesti piaristáknál érettségizett. Az esztergomi és a budapesti hittudományi fõiskola elvégzése után 1975-ben szentelték pappá január 6-án püspökké szentelték, december 7-e óta Esztergom-Budapest érseke, Magyarország prímása október 21-én II. János Pál pápa kreálta bíborossá. meg Vízi E. Szilvesztert, aki Tudomány és erkölcs a XXI. században címmel tartott elõadást. A huszonegyedik századnak van egy sajátos képlete, üzenete. Nevezetesen, hogy az információs forradalom idõszakában lehetõvé teszi, hogy a tudást gyorsan megszerezzük, s ha megszerezzük, az egyben a hatalom megszerzését is jelenti. Ebbõl a képletbõl, amely ma az egész világot uralja, sajnos egy dolog hiányzik: az erkölcs. Márpedig erkölcsre még a bankrendszerben is szükség van. Nincs olyan gazdasági rendszer, de társadalom sem, amely erkölcs nélkül hosszú távon hatékonyan fent tudna maradni. Balás Béla kaposvári megyéspüspök Bábel Balázs érsek, metropolita Gyónon született október 18-án. A kecskeméti piaristáknál érettségizett. Vácott szentelték pappá június 19-én. Koadjutor érsekké február 24-én nevezték ki, két hónap múlva, április 10-én püspökké szentelték Kalocsán június 25-étõl a Kalocsa- Kecskeméti Fõegyházmegye érseke, metropolita. az ifjúsági pasztoráció fontosságáról, a generációs különbségek áthidalásáról tartott rekollekciós elmélkedésében kijelentette: a papi munka egyik leghasznosabb része az ifjúság nevelése. A fiatalok nemcsak életet visznek az egyházközségbe, de a cölibátusban élõ papok számára is mérhetetlenül sok örömet jelentenek. Segítenek a lelkek pásztorának elfelejteni egyéni bajait, problémáit, konfliktusait, ugyanakkor segítik a Teremtõ szándékának megértésében is. Ezért törõdni kell a fiatalokkal. Érdeklõdni örömeik, bánataik, félelmeik iránt. Törekedni kell velük a párbeszédre, ki kell kérni véleményüket. Egyszóval mindenre oda kell figyelni, ami velük, fiatalokkal kapcsolatos. Iványi Csaba

12 12 KULTÚRA március 27. MEGNYÍLT A XXIII. KECSKEMÉTI TAVASZI FESZTIVÁL Hangok, színek és játékok Kocsár Miklós Hang-szín-játékok két fuvolára címû darabjával nyílt meg március 19-én a XXIII. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál. A megnyitón Berényi Bea és Dratsay Ákos mûvészházaspár elõadásában hallhatta a közönség Kocsár darabját, melynek címében benne rejlik az idei Tavaszi Fesztivál kínálata. A gazdag programválasztékban ugyanis lesznek hangok, vagyis koncertek a komoly- és a könnyûzene széles palettájáról, színek, azaz kiállítások a klasszikus festészettõl a népi iparmûvészetig, játékos foglalkozások gyermekek és játékos kedvû felnõttek részére, valamint a szervezõk színjátékokkal, azaz színházi elõadásokkal is várják az érdeklõdõket. Zombor Gábor polgármester köszöntõjében hangsúlyozta: Kecskemét mindig híres volt arról, hogy színvonalas rendezvényeket, fesztiválokat tudott szervezni. Sok helyen zajlanak hasonló rendezvények az országban, de bátran ki merem jelenteni, hogy 2008-ban Kecskeméten lesz a legszínvonalasabb a Tavaszi Fesztivál mondta a megnyitón a polgármester. Az idei fesztivál programját a húsvéthoz és a reneszánsz évhez kapcsolódó rendezvények sora is színesíti. Amire idén a legbüszkébbek lehetünk, az a kiállítássorozat, ami Kecskeméten zajlik, hiszen a látogatók egyszerre három helyszínen gyönyörködhetnek Munkácsy képeiben. Bízom benne, hogy akik elõször jönnek Kecskemétre a tavaszi fesztiválra, azok visszatérõ vendégeink lesznek emelte ki a megnyitón Zombor Gábor. Névadójára emlékezett a New York-i tánctársulat Száz évvel ezelõtt született José Limón táncos és koreográfus, akit Amerikában a XX. századi modern táncmûvészet egyik legnagyobb hatású alkotójaként, atyjaként tisztelnek. Az 1972-ben elhunyt mûvész nevét viselõ Limón Táncegyüttes a napokban a budapesti, valamint a kecskeméti Júdás árulásának történetét táncban mesélte el a New York i Limón Táncegyüttes Tavaszi Fesztivál vendége volt, és egykori koreográfiáinak bemutatásával tisztelgett emléke elõtt. Mexikóban látta meg a napvilágot, Hit, érzékenység és szenvedély A hat évtizede mûködõ New York-i Limón társulat jelenleg tizennégy tagból, hét férfi és hét nõi táncosból áll, akik több földrészrõl érkeztek Európát egy francia fiatal képviseli. Az együttes híven õrzi alapítójának hagyományait: a maga nemében kifejezetten klasszikus modern táncot, és a Limón által megalkotott, ma már világszerte elterjedt technikát. Témaválasztásaikban is követik a nagy elõdöt, gyakran dolgoznak fel olyan történeteket, amelyek a vallással, a társadalommal, az erkölcscsel kapcsolatosak, és komplex világlátást közvetítenek. José Limónt egyébként egy magyar zeneszerzõ, a városunkban született Kodály Zoltán is megihlette, akinek Missa Brevis-ére 1958-ban készített koreográfiát. Az együttes tíz évvel ezelõtt, 1998-ban egyszer már fellépett Magyarországon, Kecskeméten idén elõször jártak. ám hétéves korában Los Angelesbe költözött. Akkor még festõmûvészként képzelte el a jövõjét, szülei azonban elvitték egy táncestre, és attól kezdve megpecsételõdött José Limón sorsa. A keleti partra New Yorkba költözött, hogy táncot tanuljon. Delejes elõadásmódjával, sajátos technikájával hamar sikert aratott, és az ötvenes években már az amerikai modern tánc egyik atyjaként tekintettek rá. Limón nagyon emberközeli, ösztönös és szenvedélyes táncokat álmodott a színpadra, amelyek ma is megszólítják a közönséget nyilatkozta lapunknak John Classen, a Limón Dance Company produkciós igazgatója. Három korszakából három koreográfiát hoztunk el Magyarországra. Az elsõ Isadora Duncan amerikai táncosnõt idézi elénk, akinek karrierje éppen az önök hazájában vett meghatározó fordulatot. A második Júdás árulásának bibliai történetét dolgozza fel, a harmadik pedig a Szvit a koreográfiai áldozatból címet viseli. Mindhárom tánchoz klasszikus dallamokat, Chopin-, Schuller- és Bach-muzsikát választott aláfestésül. A KKK két évtizedének meséje Kocsár Hang szín játékok darabjával nyílt meg a fesztivál A kortárs képzõmûvészet népszerûsítése, a város mûvészeti életének szervezése, a fiatal tehetségek gondozása és a közönséggel való minél jobb kapcsolat kialakítása 1988-ban ezekkel a célkitûzésekkel alakult meg a Kecskeméti Képzõmûvészek Közössége (KKK). Alapító mesterei, Bagi Béla, Dulity Tibor, Goór Imre és Báron László közül már csak az utóbbi két mûvész él, a közösség azonban ma is ugyanabban a szellemben tevékenykedik. A húsz éves jubileumot a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében kiállítással ünneplik. Közel negyven kiállítás, több katalógus, számos külföldi és hazai elismerés a jelenleg hatvanegy tagot számláló KKK mûvészei számára röviden így foglalhatnánk össze a Közösség húsz év alatt elért eredményeit. A számadatoknál azonban sokkal inkább jellemzi érdemeit, hogy sokszínû szellemi mûhelyként nemcsak az alkotások létrehozását és bemutatását tartja fontosnak a mûvészeti társaság, hanem elõadásokra, beszélgetésekre, szakmai és baráti kapcsolatok kialakítására is lehetõséget teremt. Mi magyarok hajlamosak vagyunk a trendkövetésre, a nyugati kultúrák divatjának túlértékelésére, esetenként utánzására nyilatkozta lapunknak Balanyi Károly, a Kecskeméti Képzõmûvészek Közösségének vezetõje. A Közösség tagjaival azonban úgy véljük: a mûvész felelõssége, hogy önálló véleményt alkosson a világban zajló történésekrõl, és valódi szellemi-mûvészi tartalmat közvetítsen a mûalkotásaival. A KKK tagok közös erkölcsi értékrendet képviselnek, amely a mûveket is áthatja. Habán kerámiák, csak tiszta forrásból A fazekasság maga a csoda! Imádom, mert egy marék földbõl percek alatt ott egy használható, egyedi tárgy. Ez a fontos nekem! Csak tiszta forrásból, õszintén, tisztán. Vallom, hogy kultúrájában él a nemzet! Van, és remélem lesz is élõ népmûvészet. Ezek a mondatok jelentik a fõ motívumát Verseghy Ferenc fazekas hitvallásának. A tolnai mester habán kerámiáiból a napokban nyílt kiállítás a kecskeméti Népi Iparmûvészeti Gyûjteményben. A megnyitó résztvevõit városunk önkormányzata nevében Sárközy István alpolgármester köszöntötte, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a tárlat szervesen kapcsolódik a reneszánsz

13 2008. március 27. KULTÚRA 13 Többféle művészeti ág jeles képviselői mutatták be alkotásaikat évéhez, hiszen itt is az értékek újrafelfedezésének lehetünk szemtanúi. A reneszánsz alkotók újra felfedezik a természetet. Ezt kell tennünk nekünk is a huszonegyedik században, amikor az emberek egy része már kiszakadt a természet varázslatos világából. A mai kiállításon jól láthatjuk, hogy az alkotó mennyi mindent képes elénk tárni a természet csodálatos szépségébõl állapította meg Sárközy István. Verseghy Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy a kézmûipart mindig is jellemezte a racionalitás. A mesterek csak önmagáért sosem készítettek semmit. Mindennek a praktikusságát keresték. Ezek az edények javarészt használatiak: ét-, süteményes-, reggelizõ-, salátás-, sörös-, boros-, pálinkás- és egyéb készletek. Ezek a mai kornak is megfelelnek. A magas égetési hõ miatt mikrózhatóak, mosogatógépben mosogathatóak mondta a kiállító. Az augusztus 30-áig látogatható tárlat megnyitó ünnepségének zárásaként a jelenlevõk Gömöri Dorottya fazekas segítségével a gyakorlatban is megismerkedhettek a habán kerámiák szín- és motívumvilágával. Húsvéti sárkányreptetés tizennegyedszer A Szórakaténuszban három napon át készültek a szebbnél szebb papírsárkányok, hogy aztán Húsvét hétfõjén ismét reptethessék õket a kecskemétiek a Kápolna-réten. Egy narancs csomagolópapírja, néhány hurkapálca, egy darabka krepp-papír, ragasztó, madzag, egy kis kézügyesség, és máris kész a sárkány. Péntektõl vasárnapig leshették el a sárkánykészítés mesterfogásait a gyerekek és a szülõk a Szórakaténuszban. Deltoid alakú, narancspapíros és kobrafejes repülõ csodák készültek, hogy aztán hétfõn mind felrepülhessen a Kápolna-réten. A húsvéti sárkányreptetés hagyománya tizennégy évvel ezelõtt kezdõdött, amikor egy régi kecskeméti népszokást elevenített fel a Szórakaténusz Játékmúzeum és Mûhely. Húsvét hétfõn Emmausba menés volt szokásos. A Mária-kápolna gyepén ekkor mézesbábosok ütötték föl sátraikat, lacikonyhások sütötték a friss cigánypecsenyét, mely jól esett a foszlós kalácshoz, a finom béleshez, a tojásos pogácsához, mit az anyjuk rakott a kocsi ládájába... Lófuttatást rendeztek a gazdalegények, versenybírák az öregek voltak, mások tánczoltak, a legfiatalabb suttyónép czikázó kifutósdit játszott. Ez volt az ébredezõ tavasz elsõ népmulatsága, ha esetleg fekete karácsony után ki nem fehéredett a húsvét... írta Hanusz István Elhalványult népszokások Kecskeméten címmel megjelent gyûjtésében. Értéket mentenek és teremtenek A Kecskeméti Képzõmûvészek Közösségének a napokban nyílt meg Bukarestben, a Magyar Kulturális Intézetben is egy tárlata, míg a kecskeméti jubileumi kiállítás a Tavaszi Fesztivál egyik kiemelt programja. A hírös városban ötvenkét mûvész hetvenhét alkotását láthatja a közönség. Az Erdei Ferenc Kulturális Központban bemutatott festményekben, grafikákban, fa- és fémszobrokban, textilekben és zománcképekben egyaránt jelen van a hagyománytisztelet, az újító szándék, a transz-avantgárd és a szakrális iránti fogékonyság is. Történelmünk, kultúránk, sajátosan Kárpát-medencei értékeink, és a Nagybányáról idetelepült mûvészek gondolkodásmódja mind-mind érezhetõen jelen van a ma Kecskeméten élõ és alkotó mûvészek munkáiban tette hozzá Balanyi Károly. Ha nem is a témaválasztásban, a stílusban vagy a technikákban, de az alkotásvágyban, a régi tiszteletében és az új felfedezésének örömében biztosan. A habán kerámiák díszítésével a gyakorlatban is megismerkedhettek a jelenlevők A Szórakaténusz Játékmúzeum és Mûhely, valamint a Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány ben szervezte meg az elsõ Nemzetközi Sárkányeresztõ Találkozót. Azóta minden évben húsvét hétfõn reptethetjük a papírsárkányokat a Kápolna-réten. Péntektõl vasárnapig különbözõ sárkányokat építhettek a gyerekek és szüleik a Szórakaténuszban. Egy narancs csomagolópapírjából készült sárkány akár tizenöt perc alatt is elkészíthetõ. A reptetésre mindig sokan érkeznek külföldrõl is, többek között Ausztriából és Németországból tudtuk meg Szatai Miklóstól, a sárkányépítõ foglalkozás vezetõjétõl. Miközben a gyerekeknek segített, elárulta lapunknak, hogy sárkány szinte bármibõl készülhet. Legutóbb egy céges vacsorán tetszett meg neki egy terítõ, ami ma már megfelelõ zsinórozással, merevítéssel sárkányként száll a levegõben. Húsvét hétfõjén többek között népi ügyességi játékokkal, grundbirkózással, vásári bábjátékkal, felhõvadászattal és táncházzal várták az érdeklõdõket a Kápolna-réten, ahol a nem túl barátságos idõ ellenére is idén már tizennegyedszer szálltak fel sárkányok. bera gál sipiczki Folyamatosan változó motívumok A megnyitón Rubold Ödön színmûvész aki egyben Verseghy Ferenc földije és régi jó barátja is versmondása után Csupor István etnográfus, a Néprajzi Múzeum fõmunkatársa tartott elõadást A habán hagyomány és a magyar népmûvészet címmel. Elmondta többek között, hogy a habán kerámiákat Magyarországon sokáig nem sorolták a népi hagyományokat õrzõ alkotások közé. Szólt arról is, hogy az évszázados motívumok folyamatosan változnak napjainkban is. A vásárló, aki ezeket a tárgyakat használni szeretné, a mai lakáskultúrájába kívánja beilleszteni azokat, a fazekasnak pedig meg kell felelnie az igényeknek. Ha valaki megnézi Verseghy Ferenc munkáit, akkor láthatja, hogy azok maradéktalanul megfelelnek a kor elvárásainak, miközben tovább éltetik az egykori habán motívumkincset is jelentette ki Csupor István. Tizennegyedik alkalommal építhettünk sárkányt a Szórakaténuszban

14 14 KULTÚRA március 27. Soós Imre-díjas kecskeméti színész A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az Országos Színészegyesület által 2001-ben alapított Soós Imre-díjat nem elõször kapja a kecskeméti Katona József Színház mûvésze. A magas mûvészeti tevékenységet folytató, tehetséges pályakezdõk közül az idén Gidró Katalint érdemesítették erre a komoly szakmai és erkölcsi megbecsülést jelentõ díjra, melyet a Színházi Világnap alkalmából a Madách Színházban rendezett ünnepségen vehetett át. A kecskemétiek körében máris igen népszerû, ifjú színésznõvel a neves esemény elõtti napokban beszélgettünk. Az Úri muriban Kőszegi Ákossal Magyarországi õsbemutató Hazánkban a kecskeméti közönség láthatja elõször Roland Schimmelpfennig Látogatás apánál címû darabját, Hollós Gábor rendezésében. A német szerzõ szövevényes családi és szerelmi kapcsolatokba bepillantást engedõ színmûvét Bodolay Géza fordította magyarra. A történet szerint egy fiatal fiú felkeresi soha nem látott apját, Henriket. Henrik felesége, Edit beleszeret a fiúba, aki azonban az asszony lányának és unokahúgának is elcsavarja a fejét. A két férfi összecsapása elkerülhetetlen. A fõbb szerepekben Ádám Tamást, Balogh Erikát, Gidró Katalint és Sorbán Csabát láthatjuk. Szászrégeni születésû vagy. Hogyan lettél színésznõ Magyarországon? Annak idején a szüleim jobban örültek volna, ha orvos leszek, mert ez volt a továbböröklõdõ foglalkozás a családban. Nagyapám például széles körben ismert, jónevû sebész volt. Úgy tûnik, fogorvosnak tanuló testvérem váltja majd valóra ezt a reményt. Színházközelbe marosvásárhelyi gimnazistaként kerültem. Régóta szerettem a verseket, fõleg József Attila, Reményik Sándor, Tóth Árpád és Dsida Jenõ költészetét. A Bolyai gimnáziumban magyartanárnõmmel hamar megtaláltuk a közös hangot, igazi baráti kapcsolat alakult ki köztünk. Neki is köszönhetõen számtalan alkalommal mondtam verset templomban, ünnepségen, szavalóversenyeken. Hamarosan én voltam a gimnázium versmondója. Így találkoztam a Kõvirág együttessel is, versmondóként közremûködtem mûsorukban. Helyi színjátszókör nem volt, ennek ellenére egy idõ után világossá vált bennem: színésznõ szeretnék lenni. Az utolsó években már a marosvásárhelyi színmûvészetire készültem, ám egy hirtelen elhatározással mégis Budapestre jelentkeztem. Nagy meglepetésemre, elsõre fel is vettek. Otthonosan érezted magad az itteni magyarok között? Az elsõ két év nagyon nehéz volt. Nem volt könnyû megszoknom a környezetet, nem csak azért, mert nagyon hiányoztak a szüleim és a barátaim, hanem azért is, mert néha szinte más nyelven beszéltünk. A beilleszkedést az is nehezítette, hogy alapvetõen befelé forduló típus vagyok. Volt, aki furcsának talált. Ez idõvel természetesen sokat változott. Kecskeméten nagyon jól érzem magam. Kétségtelen, hogy minden színházi ember mozgástere alapvetõen a színház és környéke. A próbák és az elõadások között gyakran járok úszni és moziba. Nagyon szeretem Kecskemét belvárosát. Gyakorlás kérdése, hogy egy befelé forduló típusú emberbõl jó színész váljon? Az, hogy egy társaságban nem vagyok kezdeményezõ, és nem én vagyok a színházi büfé társalgójának hangadója, nem zárja ki, hogy egy ilyen szerepet el tudjak játszani a színpadon. Sõt, még élvezem is, ha olyan lehetek, amilyen az életben nem. E nélkül a színészekre jellemzõ egészséges exhibicionizmus nélkül nem lehet felmenni a színpadra. Ugyanakkor mindennap felmerül a kérdés, hogy miért, meddig, hogyan? Állandóan kételkedem magamban, de erre az elégedetlenségre is szükség van. Soha nem tudnék hátradõlni és azt mondani: igen, ezt most tökéletesen csináltam. Hogyan fogsz hozzá egy szerephez? Kezdõként és még a mai napig is a legtöbb próbafolyamat úgy indul, hogy nem találom ki elõre, amit majd játszani fogok. A nemrég bemutatott Látogatás apánál címû darabnál sem tudtam semmit felhasználni abból, amit már eddig tanultam. A próbákon elõször úgy tûnt, hogy Izabella egy penészvirág, de hamar kiderült, hogy ez nem mûködik, mert foglalkozása szerint mégiscsak színésznõrõl van szó. A rendezõvel, Hollós Gáborral együtt kerestük azt a karaktert, amirõl a darab szól. Idõvel megszerettem a szerepet, de még messze nincs kész. Általában az ötödik elõadás táján kezdem érezni, hogy az enyém. Milyen szerepben érzed legotthonosabban magad? Móricz Zsigmond, Szép Ernõ, Molnár Ferenc darabjaiban vannak talán a szívemnek legkedvesebb lányszerepek. Az eddig játszottak közül az Úri muri Rozikája volt az, ami legközelebb állt hozzám. Már az olvasópróbán éreztem ezt, és késõbb is nagyon szerettem játszani, pedig ez az ártatlannak tûnõ, mégis nagyra törõ vágyakkal bíró lányalak bonyolult, összetett jellem. Nem könnyen játszható. A szerepálom címû kérdésre azt felelném: Blanche A vágy villamosából, de ez harminc év múlva lesz esedékes. Barta Lajos mûvébõl tévéjáték is készült, amit a Duna tévé mûsorára is tûzött a Színházi Világnap alkalmából. Más filmes szereped is volt? Három évvel ezelõtt a Kivilágos kivirradtig címû Horváth Gergely-filmben olyan fõhõsök mellett játszhattam Annuska szerepét, mint Blaskó Péter és Bánsági Ildikó. A magam számára azért is nagy szerencsének tartom a kamera elõtti szereplés lehetõségét, mert a mostanában egyre divatosabb szereplõválogatást nem nekem találták ki. Öt perc meghallgatás alatt nem tudom igazán megmutatni, alkalmas vagyok-e a megálmodott szerepre. A tavaly társulati tagként kapott Radó-díj után a Soós Imre-díj már országos elismerés. Mit jelent ez a számodra? Gidró Katalin A díjról elõször a Körhinta jut eszembe, ami az egyik kedvenc filmem, legalább tízszer megnéztem. Nem gondoltam, hogy valaha ilyen módon is közöm lesz az egyik fõszereplõhöz, Soós Imréhez. Elõször el se akartam hinni, hogy a díjat tényleg én kapom, nagy boldogság ezt most a magaménak tudni. Mikor édesanyámat felhívtam a hírrel, sírt a meghatottságtól. A szüleim mindenképpen úgy értékelik, hogy ez egy óriási elõrelépés az életemben: visszajelzése annak, hogy Március 27-e, Színházi Világnap A párizsi Nemzetek Színházának március 27-én volt az évadnyitója, ennek emlékére 1961-ben a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyûlése elfogadott egy határozat arról, hogy ezen a napon legyen a Színházi Világnap. Azóta a világ szinte minden országában megemlékeznek róla. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházmûvészet tágabb értelemben a kultúra fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók elõtt, és a közönség további szeretetét és támogatását kérjék. Az idei színházi világnapon Robert Lepage kanadai rendezõ, színész, forgatókönyvíró üzenetét olvassák fel a magyarországi teátrumokban az elõadások elõtt: A színházmûvészet fennmaradása azon múlik, hogy képes-e megújulni Hogyan kérkedhetne azzal, hogy megoldásokat kínál az intolerancia, a kirekesztettség, a rasszizmus problémáira, ha saját gyakorlatában elvet mindenféle mûfaji keveredést és integrációt. érdemes volt a színészmesterséget választanom. Ám ezen a pályán mindig újból és újból meg kell küzdeni a sikerért. kada A cikk teljes terjedelemben a honlapon olvasható. KECSKEMÉT BELVÁROS KÖZELÉBEN, CEGLÉDI ÚT ELEJÉN IRODAÉPÜLETEK, IGÉNY SZERINT ALAKÍTHATÓ MÉRETBEN, AKÁR OKTATÁSI CÉLRA IS ALKALMAS HELYISÉGEKKEL, SAJÁT PARKOLÓKKAL Kb m 2 -en, 1000 Ft/m 2 -tõl KIADÓK. Érdeklõdni a 06/ telefonszámon, vagy a internetes portálon.

15 2008. március 27. KULTÚRA 15 Koncert és misztériumjáték Nagyszabású Kormorán-koncertet tartanak április 26-án, szombaton a kiskunfélegyházi sportcsarnokban. Elõmûsorként a Kasza Ákos vezette Félegyházi Táncszínház adja elõ A víz szalad, a kõ marad címû zenés-táncos játékát. A koncertjegyekbõl (1950 forint/fõ) befolyó teljes összeget a pünkösd szombatján este, a pálosszentkúti kegyhelyen bemutatásra kerülõ, A Napba öltözött lány címû szabadtéri misztériumjáték/rockopera finanszírozására fordítják, melyre viszont nem kell belépõt fizetni. A koncert, illetve a misztériumjáték kapcsán megkerestük Kasza Ákost, aki elmondta: idestova nyolc éve, 2000-ben ismerte meg a Kormorán együttest. Történt, hogy egy városi ünnepség kapcsán a félegyháziak zenés mûsort terveztek elõadni a fõtéri Petõfi-szobornál. Mivel a darabhoz a fiatalok körében népszerû Kormorán népi motívumokra épülõ, rockos hangzású zenéje (etno rock) illett a legjobban, a fiatalember megkereste az együttest, hogy engedélyüket kérje néhány daluk felhasználásához. Az ismeretség idõvel barátsággá mélyült, és 2006-ban a Félegyházi Táncszínház Nimród vére címû darabjának zenéjét már teljes egészében a Kormorán szolgáltatta. Még ugyanabban az évben a népszerû együttes két nõtagja (Géczi Erika és Tóth Renáta) egész estét betöltõ mûsort adott a félegyházi Petõfi-szobornál. Ezer székely leány Csíksomlyón A népzenével, néprajzzal, nyelvészettel és irodalommal foglalkozó híres kutató, Domokos Pál Péter július 7-én rendezte meg az elsõ Ezer Székely Lány NapjaTalálkozót Csíksomlyón. (A híres kegytemplom július 2-án, Sarlós Boldogaszszony napján ünnepli búcsúját.) Kifejezetten a hagyományteremtõ, elsõ találkozó 75. jubileumára írta meg Koltay Gergely a kegyhely Szûzanya-szobrának legendájára épülõ rockoperáját, melyet július 1-jén mutattak be a magyarság leghíresebb búcsújáró helyén. Tisztelt Olvasóink, kedves diákok! A mellékelt szavazólapot kitöltve adhatják le voksaikat kedvenc pedagógusaikra. A szavazólapokat a játék idõtartama alatt az alábbi címre várjuk: Kecskeméti Lapok Kft., 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. A borítékon tüntessék fel az alábbi jeligét: AZ ÉV PEDAGÓGUSA A legtöbb szavazatot kapott pedagógusokat ünnepélyes keretek között köszöntjük. A játékban résztvevõ olvasóink között pedig nyereményeket sorsolunk ki. A játék idõtartama: február május 22. Pedagógus neve: Intézmény neve: Szavazó neve: Szavazó címe: Telefonszám: cím: Az év pedagógusa A víz szalad, a kő marad zenés táncos játék a Félegyházi Táncszínház előadásában A közelmúltban Busáné Hajdú Blanka azzal a kéréssel kereste meg Kasza Ákost, segítsen elhozni Pálosszentkútra Koltay Gergely népszerû misztériumjátékát, A Napba öltözött lányt. Hátha a két éve Csíksomlyón nagy sikerrel bemutatott mûnek az alföldi kegyhelyen is sikerül a székelyföldiéhez hasonló, lélekemelõ hangulatot teremtenie. A Kormorán felajánlotta, hogy a Tizenkilenc általános iskolás diák képviselte Bács-Kiskun megyét a múlt hét végén Kecskeméten megrendezett Zrínyi Ilona Országos Matematikaversenyen. Közülük ketten értek el kiemelkedõ eredményt: Fehér Zsombor, a kiskõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola ötödik osztályos tanulója a harmadik, Tóth Pál Gábor, a hírös városi Zrínyi Ilona Általános Iskola hatodikos nebulója pedig az ötödik helyen végzett. A kecskeméti Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATE- GYE) Alapítvány immár tizenkilencedik alkalommal szervezte meg a nemes versengést. Ebben az esztendõben kétezerötszáz iskola több mint hatvanezer ifjú matekosa vett részt a kétfordulós viadalon. Az országos döntõre négyszázhatvanöt diákot hívtak meg. A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny lényegesen eltér a hagyományos tudáspróbáktól, a résztvevõknek ugyanis nagyon rövid idõ alatt kell kiválasztaniuk az pünkösdi szentkúti bemutató költségeinek elõteremtésére szívesen tart egy koncertet Félegyházán, melynek elõmûsorát a Félegyházi Táncszínház már említett zenéstáncos játéka adja. A Kormorán együttes tagjai: Tóth Renáta (tetkós), Géczi Erika, Koltay Gergely, Nagy László, Szûts István, Zsoldos Tamás, Mr. Basary, Gáspár Álmos és Szabó Miklós. szász Ifjú matekosok sikere öt válasz közül az egyetlen jót. Kiemelkedõ eredményhez nem elég a biztos matematikatudás, a tanulóknak elmélyült figyelemre, kitartó Fehér Zsombor és Tóth Pál Gábor koncentrációra és gyors reagálóképességre is szükségük van. A verseny után Csordás Mihály, a MATEGYE elnöke, a szervezõbizottság elnöke lapunk érdeklõdésére elmondta: a rendezvény sikeres volt, a szabadidõs, illetve kulturális eseményekben is bõvelkedõ, Kecskeméten töltött három nap pedig a majdnem ötszáz kisdiáknak is minden bizonnyal emlékezetes marad. sipi

16 16 KÖZ-ÉRZET március 27. Mûhelytitkok a Ciróka kulisszái mögül A közelmúltban érkezett haza a kecskeméti Ciróka Bábszínház társulata Helsinkibõl, ahol a BRAVO! Nemzetközi Bábfesztivál vendégei voltak. A kékruhás kislány történetével a finn közönség és gyermekzsûri mellett a szintén meghívott dán, kanadai, francia, valamint német bábosok körében is nagy sikert arattak. A Cirókában most két új darabot próbálnak, amelynek elõkészületeibe mi is beleshettünk. Hársfából faragják a bábok testét Finnországban minden évben megrendezik a bábosok találkozóját páratlan években a helyi mûvészek seregszemléjeként, míg párosokban a külföldrõl érkezõ társulatoké a fõszerep. Helsinkiben épp a fesztivál idejére esett a Magyar Hét, így a hazai bábkultúrát mi képviselhettük nyilatkozta lapunknak Kiszely Ágnes, a Ciróka igazgatója. A szervezõk célja az, hogy fellendítsék a finnországi bábjátszást, és inspirálják a helyi mûvészeket. Hat résztvevõ színháztól változatos elõadásokat láthatott a közönség, akik az elõadás végén kérdéseiket is feltehették a bábosoknak. Hamarosan újra útra kelnek a cirókások, a jövõ hónapban Hong Kongban és Valenciában vendégszerepelnek. Közben itthon két újabb bemutatóra készülnek. Áprilisban lesz mûsoron a kedves dakszli ikrekrõl szóló Bertalan és Barnabás címû darab, a közkedvelt Kukucs után pedig újabb babaelõadást láthatnak majd a szülõk és az apróságok, Almafácska címmel. Miután a rendezõ és a tervezõ megálmodták az új elõadások látványvilágát, és eldöntötték, hogy marionettek, kesztyûs, bunraku bábok vagy árnyfigurák szerepeljenek a színpadon, a Ciróka két mûhelyében folytatódik a munka. A lentiben Sáriné Gubacsi Éva fúrja, faragja, ragasztja, szögeli, csiszolja a szebbnélszebb bábtesteket, míg Szikora Imre színes festékkel díszíti azokat, valamint a díszlet összeállításánál is segédkezik. Fizikai, szellemi és kreatív munkát is végzünk, hiszen a bábok és a díszletelemek kialakításánál a tervek mellett azt is figyelembe kell vennünk, hogy azok minél tartósabbak, ugyanakkor szépen és könnyen moz- Vizet vasalnak és egymást ugratják A jól összeszokott társulatnak saját nyelvezete van, így senki nem lepõdik meg, ha a varrómûhely azt kéri: valaki hozza fel a létrából a vizet, hogy kivasaljuk. Ez számunkra is érthetõen annyit jelent, hogy a Létramesék címû elõadásból azt a kék selyemanyagot szeretnék kivasalni, amely a vizet szimbolizálja a színpadon. Elõfordul, hogy a színészek meglepik egymást elõadás közben persze úgy, hogy a közönség semmit sem vegyen észre. Így esett, hogy a Hófehérkét játszó színészt születésnapján a törpék virágcsokorral köszöntötték, vagy a Malom Mesék utolsó elõadásában titokban odaszögelték az ördögfióka-bábot a ládához, így a figurát alakító színésznek rögtönöznie kellett, amíg kiszabadította onnan. gathatóak legyenek mondta Sáriné Gubacsi Éva bábkészítõ. Most éppen a négy évszak váltakozását bemutató Almafácska címû darab madárfiguráin dolgoznak, amelyeket hársfaágakból vágtak ki. Közben az emeleti varrómûhelyben már összeállították az elõadás földre pottyant almáit gyûjtögetõ sünijének ruháját. Ha végleg elkészül, kere- Az Almafácska kedves sünifigurája már elkészült keken gurul majd ez a süni, amihez szivacsot és különbözõ színû textildarabokat használtunk mutatja Sipos Katalin bábkészítõ. Sokszor meglepõek a bábok alapanyagai, vízvezeték csõ, polifom, gémkapocs is szerepel a mûhelyünk kelléktárában teszi hozzá Emõd Kriszta. Kettejük kezében születnek a színészek jelmezei is világszerte egyre inkább elõtérbe kerülnek ugyanis azok az elõadások, ahol a bábszínészek is jól láthatóak. A bábok ruhái mellett az õ jelmezeik is aprólékosan kidolgozottak és mutatósak. Ha minden figura elkészült, jöhetnek a próbák a színészekkel, a rendezõvel, a világosítóval és hangosítóval. Mire felmegy a függöny, a nézõtéren ülõk már egy új világ látványában gyönyörködhetnek. Bera Linda Hõszigetelt nyílászárók gyártása és egyéb faipari tevékenységek Helyszíni szerelés és beépítés 6000 Kecskemét, Rákócziváros 8. (Kurucz krt. vége) Telefon: 06-30/ , 06-76/ web:

17 2008. március 27. SPORT 17 KTE: az elsõségért folyik a harc Továbbra is hatalmas harc folyik az NB II-es labdarúgó bajnokság elsõ helyéért a keleti csoportban. Az elmúlt hétvégén mindhárom élcsapat, a Szolnok, a KTE és a Fradi is egygólos gyõzelmet aratott, így még mindig mindössze 3 pont a különbség a riválisok között. Az elõttünk álló 20. forduló akár sorsdöntõ is lehet, hiszen a kecskemétiek két nagy riválisa egymás ellen lép majd pályára. Természetesen a Szolnok Ferencváros rangadó is nagy érdeklõdésre tart számot városunkban, de a leglényegesebb ebben a helyzetben az, hogy Csordásék szombaton legyõzzék hazai pályán a Tuzsér gárdáját, így vasárnap már nyugodtan, a karosszékbõl figyelhetnék, mire megy egymással a két nagy ellenfél. A lila-fehérek elmúlt heti, 2:1-es BKV Elõre elleni gyõzelmük alkalmával már jobban játszottak, mint egy héttel korábban a Mezõkövesd ellen, de a támadások terén van még bõven fejlõdnivalója a támadószekciónak. A szombaton 18 órakor kezdõdõ mérkõzésre nagy elánnal készülnek a KTE játékosai, és Tomislav Sivic vezetõedzõnek ezúttal igen kellemes gondjai lehetnek a kezdõ tizenegy kihirdetésénél. Az idei évben elõször ugyanis a teljes keret a rendelkezésére áll: Farkas eltiltása lejárt, míg Lovric és Savic felépült sérülésébõl, és amennyiben a mester úgy ítéli meg, mindketten visszafoglalhatják helyüket a kezdõcsapatban. A héten Yannick hiányzik a gyakorlásokról, ugyanis válogatottbeli kötelességének tesz eleget Kamerunban. A klubvezetés tájékoztatása szerint neki csütörtökön kell újra Kecskeméten játékra jelentkeznie, bízzunk benne, ezúttal nem késik a színesbõrû támadó. A tuzsériak a tavalyi szezonban sok borsot törtek a kecskemétiek orra alá, az õsszel azonban vendégként is nyerni tudtak Némediék 3:0-ra. A zöld-fehér Négy fordulóval az alapszakasz zárása elõtt már csak a csodában bízhatnak az Univer férfi kosárlabdacsapatának szurkolói. Horváth Ákosék az elmúlt heti, Paks elleni 85:75-ös hazai vereségükkel elérték, hogy már csak matematikai esélyük marad a felsõházba kerülésre, ráadásul közben a Körmend és az Albacomp is bravúros gyõzelmet aratott, így amellett, hogy a kecskemétieknek minden hátralévõ kiscsapat nem kezdte jól a tavaszt, hiszen idegenben egyaránt 3:1-re kikaptak a Bõcstõl és az Orosházától is, otthon pedig egy 2:2-es döntetlent tudtak csak elérni, igaz, szombaton a Mezõkövesd elleni 1:0-ás gyõzelmükkel megszerezték negyedik pontjukat is a szezonban. A találkozó egyértelmû esélyese azonban a Kecskemét, és a vezetõk bíznak benne, hogy sokan kilátogatnak majd a három hetes szünet utáni elsõ hazai meccsre. Természetesen ezúttal is ott lesznek az újjáalakult B-közép tagjai is, akik a székházzal szemközti lelátón várják azokat, akik csatlakozni szeretnének hozzájuk. ferentzi Univer: csak a csodában bízhatnak A brazil válogatott Jefferson (6) teljesítménye is leromlott a szezon hajrájára Farkas István, a KTE gólerős balhátvédje is visszatérhet eltiltását követően mérkõzésüket meg kellene nyerniük Hódmezõvásárhely és Zalaegerszeg ellen itthon, Dombóvár és Kaposvár ellen pedig idegenben, a riválisok eredményeinek is megfelelõen kellene alakulnia. Arra talán még a legpesszimistább rajongók sem számítottak néhány hónappal, sõt pár héttel ezelõtt sem, hogy március végén már nem a soron következõ bajnoki összecsapás lesz a legfõbb beszédtéma, hanem személyi kérdések. Ugyanis borítékolható, hogy amennyiben nem lesz ott a felsõházi rájátszásban a csapat, akkor a légiósok közül többekkel szerzõdést is bontanak, és a magyar mag harcol majd a bennmaradásért, amire azért jó az esély. Sajnálatos, hogy a kecskeméti szurkolóknak a tavalyi év után megint csak ez jutott, és áprilistól várhatóan megint csak néhány száz nézõ jár majd ki az impozáns Messzi István Sportcsarnokba. A gyenge szereplésnek egyéb negatív következményei is lehetnek, hiszen az önkormányzat vezetése tavaly azzal a feltétellel emelte fel a klub támogatását 70 millió forintra, hogy az elsõ nyolcba kerüljön a gárda, amire ugye jelenleg igen kicsi az esély. És nagy kérdés, mi lesz így a kiemelt támogatás sorsa, hiszen az ígéret szerint minden évben átértékelik a helyzetet. A hírek szerint egy-két szponzornak sem tetszik, hogy két éve gyakorlatilag semmi eredményt nem ért el a szakosztály, ami különösen veszélyes lehet a jövõre nézve. Információink szerint Zsoldos András helye nincs veszélyben a vezetõedzõi poszton, a folytatást is vele képzeli el a vezetõség, ráadásul õt a szurkolók is megszerették, nem õt hibáztatják az eredménytelenség miatt. Jeffersonék ezen a hétvégén sem lépnek pályára, legközelebb április 5-én a Hódmezõvásárhely lesz az ellenfél, hazai pályán. F. M.

18 18 SPORT március 27. Sportmix Kikaptak rögbiseink Véget ért az olaszországi Trevisoban zajló tizennyolc év alattiak rögbi Európa-bajnoksága. Svájc harmadszor is borsot tört a mieink orra alá, ezúttal a feljutásról dönteni hivatott C csoport döntõjében 20-0-ra múlta felül az öt kecskeméti játékost is sorai közt tudó magyar válogatottat. Így a helvétek jutottak fel a B csoportba, de a mieink is vitathatatlanul nagy fegyvertényt hajtottak végre Dánia és Bulgária legyõzésével, valamint a csoportdöntõbe jutással. Ezzel az eredménnyel az Eb tizenhetedik helyét csípte meg válogatottunk, és így jövõre is a C csoportban folytathatja a küzdelmeket. Az Eb-döntõben Franciaország Írországgal találkozott, ahol a gallok 12-5-re diadalmaskodtak, és történetük során másodszor foglalhatták el az utánpótlás rögbi európai trónját. A magyar együttesben helyet kapott a KARC öt ifjú játékosa: Gyenes Ede, Tóth Antal Máté, Tóth Dániel, Lukácsi Tamás és Schrauf Kont. Folytathatják tavaszi menetelésüket férfi kéziseink A hétvégén kéthetes pihenõt követõen újra folytatódnak a bajnoki küzdelmek az NB I/B férfi kézilabda-bajnokságban. A keleti csoportban tizennégy gyõzelemmel és egy vereséggel elsõ helyen álló Delfin KC vasárnap 17 órakor a Makó otthonában lép pályára, ahol a fiúk igyekeznek folytatni száz százalékos tavaszi teljesítményüket. Takács Bálinték ezúttal Makóról próbálják meg elhozni a két pontot Szávay egy hellyel visszaesett Legutóbbi pozícióján egyet rontva Szávay Ágnes a tizennyolcadik helyen áll a nõi teniszezõk világranglistáján. A jelenlegi legjobb magyar játékos nem indult az elmúlt két héten rendezett Indian Wells-i tornán. A rangsort továbbra is a belga Justine Henin vezeti a szerb Ana Ivanovic elõtt, a harmadik helyen viszont változás történt, az ugyancsak szerb Jelena Jankovic megelõzte az orosz Szvetlana Kuznyecovát. Már harmadik az NKSE Az elmúlt hétvégén újabb bravúros gyõzelmet aratott a kecskeméti NKSE nõi kézilabdacsapata. A kecskeméti gárda ezúttal 30:19 arányban gyõzte le idegenben a Túrkevét, ezzel pedig feljöttek az NB II dél-keleti csoportjában a harmadik helyre. Kalmár Jenõ, az együttes vezetõedzõje lapunknak elmondta: nagyon készültek erre az összecsapásra, hiszen a két gárda között mindössze egy hely volt a különbség, és õsszel a rivális elvitte Kecskemétrõl a két pontot. Most azonban már a találkozó elsõ percétõl remekül védekeztek a lányok, négy-öt játékos pedig egészen kiemelkedõt nyújtott, így sikerült magabiztos gyõzelemmel visszavágni a korábbi fiaskóért. Az NKSE legközelebb április 6-án játszik itthon a Tiszakécske ellen. A kecskemétiek a bajnoki szünetben két edzõmérkõzést is játszottak, elõbb 30:25-re kikaptak az élvonalbeli Százhalombattától, majd lapzártánk után a Dabas ellen is gyakoroltak még Juhász Viktorék. Nem kétséges, hogy most az idei év eddigi legnehezebb feladata elõtt áll a listavezetõ, hiszen az ellenfél igen masszív teljesítményt produkálva a hatodik helyen áll, tavasszal négy mérkõzésükbõl kettõt megnyertek úgy, hogy zsinórban három alkalommal is idegenben szerepeltek. Az ellenfélnél szerepel a csoport egyik leggólerõsebb játékosa, Minik Géza és a fiatal Simon, aki ötödik helyen áll a góllövõlistán. A kecskemétiek háza tájáról jó hírnek számít, hogy Zapletán Csaba a héten már elkezdte a teljes intenzitású edzéseket, akire feltehetõen már a kezdõcsapatban számít Kun István vezetõedzõ. A szakvezetõ lapunknak megerõsítette: õ sem vár könnyû mérkõzést. Kiemelte Vörös Árpád, Simon és Minik veszélyes játékát, és emlékeztetett rá, hogy már õsszel, hazai pályán is megnehezítették a Delfin dolgát, sokáig vezettek is. Sajnos Losonc László továbbra sem egészséges, így õ nem lehet ott a többiekkel a pályán. Kun István elmondta: véleménye szerint döntõ lesz a védekezés, erre kiemelten készülnek, és gyors lerohanásokkal igyekeznek megtörni a makóiak ellenállását. ferentzi Delfinszörf Felhívjuk a kecskeméti sportbarátok figyelmét, hogy e héttõl kezdve elindult a férfi kézilabdacsapat honlapja, amelyet a címen lehet elérni. A portálon megtalálhatóak a csapatról szóló legfrissebb képek, a játékosok adatai, illetve a legfontosabb hazai és nemzetközi kézilabdás információk is. A fórumon keresztül kapcsolatba lehet lépni a játékosokkal, illetve kérdezni lehet a szakvezetéstõl is. Csütörtökön szavaznak a sportalapról A csütörtöki közgyûlésen szavaznak a képviselõk a 2008-as sportalap felosztásáról. Az már korábban eldõlt, hogy az idei évben ez az összeg 89 millió forint lesz, így március 27-én a felosztás alapelveirõl döntenek a városatyák. Ez alapján a sportbizottság már pénteken tizenegy órakor összeül, és megkezdõdik a rendelkezésre álló keret felosztása. Ami biztosnak látszik: a verseny- és szabadidõsport egyesületeknek pályázniuk kell, a fogyatékos-sportra, a diáksportokra és a sportiskolára viszont külön összeget biztosít az önkormányzat. Természetesen a KTE és az Univer ezen felül kapta meg a költségvetésbõl az 50, illetve 70 millió forint támogatását még az év elején. Arra egyelõre nem kaptunk választ, hogy mi lesz az Univer férfi kosarasainak támogatásával, ha nem kerülnek be a legjobb nyolc közé. Ez ugyanis feltétele volt a korábbinál jóval nagyobb támogatási összeg folyósításának. F. M.

19 2008. március 27. Vívóink eredményes húsvétja Az elmúlt hétvégén két versenyen küzdöttek a kecskeméti vívók. Pénteken Békéscsabán, a Junior Országos Párbajtõr Vívóbajnokságon csak a Kecskeméti Repülõ és Vívó SE versenyzõi vettek részt. A tizennégy helyett csak hatan tudtak pástra állni a nem túl jó idõpontban rendezett Ob-n. A fiúk Nagy Zsolt, Tóth Mátyás, Bartók Botond és Szabó László nem muzsikáltak valami jól, egy-egy nyert asszóval már az elsõ körben kiestek. Az estébe nyúló asszóknak két nõi párbajtõrös, Oláh Zsófi és Szendrei Lili látott neki. A csoportból Lili tapasztalatlanságának és a kelleténél több versenydrukknak köszönhetõen nem jutott tovább, de Zsófi a hat asszóból ötöt meg- Két érmet is szereztek a kecskeméti vívók az ünnepi hétvégén nyert, és végre sikerült egy riválisát megvernie, a ranglista ötödik helyén álló, Honvédos Budai Dorinát. A táblaasszóra másfél óra várakozás után került sor, ami kicsit kizökkentette Zsófit, és hagyta elhúzni ellenfelét, de az utolsó harmadra összeszedte magát, és fordított, végül arányban jutott a legjobb harminckettõ közé. Aztán megint hosszú várakozás következett, és a tizenhat közé jutásért a Vasas párbajtõrözõjével, Bukoczki Biankával került szembe, akitõl re kikapott. Érdekessége ennek az asszónak, hogy a két barátnõ versenyen elõször került egymással szembe, valamint, hogy Bianka edzõje a kecskeméti származású, és a KRVSE-t támogató Németh Árpád. Zsófinak ez a megmérettetés inkább felkészülés volt az áprilisi Junior Világbajnokságra. Szombaton a BVSCben rendezett Vasutas kupán már mindkét kecskeméti egyesület képviseltette magát, az Univer-KTE hét, a KRVSE pedig négy versenyzõvel. Ezen a versenyen Nagy Zsolt (KRVSE) végre kitett magáért, és egy bronzéremmel térhetett haza, míg a tõrben Erdélyi Ádám (KRVSE) egy ezüstéremnek örülhetett. Szalay Bence a hetedik lett. Az érmeket Tordas Ildikó olimpiai bajnoktól vehették át. Három érmet szereztek súlyemelõink Sikeresen szerepeltek a KTE Súlyemelõ Club versenyzõi a sportág diákolimpiájának országos döntõjében. A háromnapos viadalon majdnem kétszáz fiatal sportoló vett részt. Városunkat négyen képviselték, valamennyien a KTE színeiben. Nem is akárhogy, hiszen közülük hárman szereztek érmet. A junior korosztályú, 53 kilogrammos Szatmári Erika akinek édesanyja, Takács Erika Magyarország egyetlen nõi súlyemelõ világbajnoka 66 kilogrammos összesített teljesítményével a dobogó második fokára állhatott fel. Az ugyancsak ifjúsági korcsoportban induló, 77 kilogrammos Kosik András 157 kilogrammos összeredményével negyedik lett. Ugyanebben a korosztályban a 85 kilogrammos Sáfrán Gábor 142 kilogrammos összteljesítménye bronzérmet jelentett. A junior Patkós Krisztián (94 kilogrammos súlycsoport) 248 kilogrammal a csapat másik ezüstérmét szerezte meg. Az eredményeket Bálint Csaba, a KTE Súlyemelõ Club edzõje összegezte lapunknak: Köszönjük a város önkormányzatának a lebonyolításhoz F. M. nyújtott erkölcsi támogatást. Ami versenyzõink teljesítményét illeti: Szatmári Erika újoncként kiválóan teljesített, Kosik András és Sáfrán Gábor pedig egyaránt megdöntötte eddigi egyéni csúcsát. Egyedül az okoz némi keserû szájízt, hogy Patkós Krisztián lökését vitatható módon ítélték érvénytelennek. Ha nem így történik, akkor junior versenyzõnk elsõ lett volna. S. S. Patkós Krisztián ezüstérme igazán dícséretre méltó KRC: kezdõdik a rájátszás SPORT 19 Sportmix Jövõ hét pénteken, április 4-én elkezdõdik a play-off a férfi röplabda bajnokságban. Az elmúlt héten eldõlt, hogy az alapszakaszban elsõ helyen végzett, de a Kaposvár Interligából való visszatérése után a második helyre rangsorolt Phoenix-Mecano Kecskeméti RC férfi röplabda együttese a Szegeddel mérkõzik meg a legjobb négy közé kerülésért, a továbbjutás két nyert meccsig tart. A szegediek a Szolnokot gyõzték le korábban, így kerültek a fõtáblára. Friss információ, hogy Szabó Tamás az egyik edzésen megsérült, a térde bedagadt, így az elsõ körben még kérdéses a játéka. A rájátszás részleteirõl jövõ heti számunkban részletesen is beszámolunk majd rovatunkban. Készülnek atlétáink A fõvárosban edzõtáboroznak a KARC fiatal atléta tehetségei, akik gõzerõvel készülnek az április végén rajtoló szabad-pályás versenyszezonra. Toldy Laura, Vörös Orsolya és Varga Nikolett Adamik Zoltán vezetõedzõ irányításával keményen edz az április 27-ei megyei bajnoksággal kezdõdõ sorozatra, hiszen a lányok a nyáron a tervek szerint a korosztályos Eb-n és a vb-n is képviselik majd városunkat. A KARC rögbisei viszont nem várnak a hó végéig, most szombaton 13 órakor a Váci Elefántok ellen megkezdik a bajnokság tavaszi szezonját. A meccs helyszíne a Széktói Stadion 4-es pályája lesz. Újabb Madarász-arany Folytatta idei remek teljesítményét Madarász Dóra, a Spartacus ifjú asztalitenisz reménysége. Az Arany János Általános Iskola tanulója a hétvégén az országos serdülõ diákolimpián végzett az elsõ helyen, meggyõzõ fölénnyel. Dóri áprilisban a tengerentúlon is megméretteti magát, sorrendben indul az egyiptomi, a venezuelai és az ecuadori ifjúsági nemzetközi bajnokságokon is. Eredményeit természetesen továbbra is figyeljük. Horváth nem utazhat A Magyar Birkózó Szövetség intézõ bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy 74 kg-ban nem az Univeres Horváth András, hanem a fõvárosi Bácsi Péter indulhat. Tették mindezt annak ellenére, hogy korábban a szakmai bizottság elfogadott egy válogatási alapelvet, mely szerint három verseny alapján válogatják ki az indulókat. Horváth ebbõl a három versenybõl kettõt is megnyert, az illetékesek mégis a mellett a Bácsi mellett döntöttek, aki a kecskeméti OB-n csak az 5. lett. Az Univer- KTE szakosztályának vezetõsége egyelõre gondolkozik, mi legyen a következõ lépésük. Az ügy fejleményeirõl jövõ heti számunkban bõvebben is beszámolunk.

20 20 KALENDÁRIUM március 27. ÉVFORDULÓK, NAPTÁR 50 éve, március 27-én halt meg Dömötör Lajos városi tanácsnok, helyettes polgármester. 193 éve, március 29-én született Handtel Károly gyógyszerész, az Országos Gyógyszerészeti Egyesület egyik alapítója ben Kecskeméten megvette a Szentlélekhez címzett patikát, és itt telepedett le. A gyógyszerészet mellett nagy szeretettel foglalkozott a Kecskemét környéki homokos terület hasznosításával. Gyümölcsexportunk egyik elsõ kezdeményezõje volt. 220 éve, március 30-án jött világra Csányi János városi tanácsnok, fõbíró, Kecskemét polgármestere, Katona József elsõ életrajzírója. 30 éve, március 30-án hunyt el Liszka Béla, Kecskemét egykori polgármestere. 133 éve, március 31-én halt meg Mádi Pál, városi tisztifõorvos. Március 30-a, Szent Kerény napja Kerény latinul Quirinus a 2. században katonatiszt volt, aki a legenda szerint Hadrianus császár alatt, Rómában szenvedett vértanúhalált. Fõképp Belgiumban, Luxemburgban, Franciaországban és Németország keleti részén tisztelik, de a XIII. században a Szepességben is gyakran imába foglalták a nevét, járványos betegségek és jószágvész idején folyamodtak hozzá. A Rajna-vidéken a négy marsall közé tartozott, vagyis ott Remete Szent Antallal, Kornéllal és Huberttel együtt a legtiszteltebb középkori jószágpatrónusok között tartották számon. Április 2-a, Egyiptomi Mária napja A hagyomány szerint a fiatal és szépséges Mária az 5. században örömlányként kereste kenyerét Alexandriában, de szakítani akart a parázna életmóddal, ezért elhatározta, hogy elzarándokol Jeruzsálembe a Szent Sírhoz. Nem volt elegendõ pénze a hajóútra, így azért is testével fizetett. A Szent Sírnál látomása volt, azután 47 évre a sivatagba vonult, hogy vezekeljen. Remeteként halt meg. Egyiptomi Mária történetének lehet valóságalapja, mégis inkább erkölcsi példázatként tekinthetünk rá. A maga férjének a szíve nincs rendben mondja az orvos a beteg feleségének. Mire az asszony: I-II. Erõszakkal történõ megszervezés Páratlan álom! Apró pókféle Enyhe figyelmeztetés Megveret Farkas Egykori kiskirály (Máté) Német rt. Indíték Népi mértékegység...és sérthetetlen II. Í A lóláb vége Szaharai berber Atyafiság Faasztal része! Ókori Hajdísz Pásztor viselet Esztendõs Papíron rögzített Beküldendõ: a vízszintes I. és a függõleges II. sz. sor. Beküldési határidõ: március 31. A helyes megfejtõk között könyvjutalmat sorsolunk ki. Címünk: Kecskeméti Lapok Csányi János krt. 14. Pf.: 287. A március 20-i számunkban közölt keresztrejtvény helyes megfejtése: MOST OTT ÁLL SZEGÉNY EGY HEGEDÛVEL A BANK PÉNZTÁRÁNÁL. Könyvjutalmat nyert: Kovács Emõke, Kecskemét. Nyereményét szerkesztõségünkben veheti át. Kedves Olvasóink! Rejtvényünk távozik a Kecskeméti Lapokból, így a játékot a jövõben a Hírös címû ingyenes kecskeméti hírújságban találják meg. Április 3-ától keressék postaládájukban! Maga Majdnem egy! Lappföldi tó Határfolyónk Ileny felhõ is van...ridge USA- város Bizonyos fémszilánk Rest Tündér. Szabó M. alakja Mesealak Bor lesz belõle Párizsi metróvonal I....Rusz taveli Kikelet Gyógyító Kötõszó Vérfaktor...Lake City Serleg Üres kéz! Tánclépés...Galation román író v....vidal am. író Színész v. (Béla) Ragadozó õn Apró kenyérdarabka E napon Víznyerõ hely Az elsõ búvárunk Átló, röv. Sziget az Írtengeren Kovács igéje is Kettõzve: település Úri... Móricz Sziki madár Déli folyónk...gros nagyban Nála lentebb Sugár, röv. Velencei csatorna Felfelé C állóvíz? B.G.G.! EGYHÁZI HÍREK ANYAKÖNYVI HÍREK Legifjabb kecskeméti polgárok: Hanák András anyja neve: Kiss Judit, Mátyus Adrián/Petõ Eszter, Albert Attila/Himpelmann Edit, Várkonyi Gábriel/Juhász Noémi, Kertész Anna/Molnár Anna, Boros Blanka/Lódi Tímea, Diós Nelli Zsanett/Bera Lilla, Marozsi Petra/Kucsera Beáta, Botka Dominik Zsolt/Szerdahelyi Nikolett, Zsiros Levente/Pinczehelyi Emese Judit, Gebula Noel/Domby Krisztina, Gál Szintia Katalin/Csorba Szilvia Terézia, Banka László Imre/Mindér Tímea Katalin, Majoros Bendegúz Zsolt/Diós Anita, Szabó Ádám/ Bognár Anikó, Mihály Míra/Vida Terézia, Bodri Angelika Angyalka/Fekete Ilona, Böde Csenge/Szabó Szilvia, Turucz Zoé/Kovács Római Katolikus Egyház Március 27-én, csütörtökön reggel a 8 órai szentmise után szentórát tartanak a Nagytemplomban. Szintén március 27-én 18 órai kezdettel Takaró Mihály elõadást tart Wass Albert igazsága címmel a Közösségi Ház nagytermében. A székely-tékozló fiú címû rockoperát mutatják be március 29-én, szombaton 18 órai kezdettel a Marosszentgyörgyi Plébánia Jubilate Deo együttesének fiataljai a Nagytemplomban. Köszöntõt mond Gál Kinga európai parlamenti képviselõ. A belépés díjtalan, de adományokat elfogadnak. Március 30-án, vasárnap 9 órakor Bõjte Csaba atya misézik a Nagytemplomban a Kápát-medencei találkozó kecskeméti résztvevõinek. Ugyancsak március 30-án 18 órakor Bíró László püspök úr misézik, és utána várja a házas-csoportok tagjait. Március 31-én, hétfõn, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 18 órakor a Nagytemplomban lelki örökbefogadás lesz. Azért imádkozunk, hogy a várandós édesanyák igent tudjanak mondani az életre. Református Egyház Március 29-én 15 órától a Lepra Missziót bemutató, vetítéssel egybekötött elõadás lesz a gyülekezet Tóth Endre termében. Március 29-én, szombaton a fiatal öregdiákok, azaz a Krisztina, Kovács Dzsenifer Erzsébet/Harkai Erzsébet, Simon Petra/Várkonyi Katalin, Csikai Zsuzsanna/Hajagos Adrienn Zsuzsanna, Kovács Amina Klaudia/Bukovinszki Zsanett, Kismók Barnabás/Fekete Katalin, Sulyok Nimród/Nagy Judit, Radics Viktória Mária/Radics Viktória, Pulai Gergõ/ Falusi Anita, Pap Gergely/Fekete Anikó, Gergely Szilveszter/Dr. Kedves Melinda, Kelemen Nikolett/Tóth Ágnes Erzsébet, Tormási Dávid/Törteli Andrea, Martinkovics Enikõ Boglárka/Polyák Erzsébet, Görög Anita/Somodi Éva, Kristóf Janka Viktória/Kristóf Zsuzsanna, Lakatos Alexandra/Lakatos Krisztina Anna, Halász Vivien/Halász Mónika, Lénárt Zsófia Lilla/Dr. Törõcsik Katalin, Lévai Rozina Sára/Novák Ildikó Halottaink: Balai Imréné Poják Mária 1944, Herczeg István 1944, Tasi Sándor Elekné Kapus Mária 1921, Tomasovszky Mihályné Szemerédi Anna 1921, Berényi László 1949, Balogh Református Gimnázium újraindulása óta végzettek találkozóját tartják az Újkollégium dísztermében. Gyülekezõ 16 óra 30 perctõl. Március 30-án 9 órakor hálaadó istentisztelet lesz a kollégium újraindulásának évfordulója alkalmából, utána emléktábla-leleplezés az Újkollégiumnál. Evangélikus Egyház Március 29-én, szombaton 19 órakor az Ars Nova ad hangversenyt az evangélikus templomban, Ave verum címmel. Március 30-án, vasárnap huszonhárom gyermek konfirmációjára kerül sor az evangélikus templomban, akik vizsgát tesznek, és elsõ úrvacsorájukat veszik magukhoz. Józsefné Ország Erzsébet 1924, Nagy Ferencné Sutus-Juhász Terézia 1928, Kullai Imréné Kovács Terézia 1911, Fejes János Balázs 1910, Kiss Béla 1926, Mészáros László 1941, Nagy István 1937, Kanizsai Istvánné Sánta Judit 1946, Gondi Ferenc 1930, Faragó Istvánné Nagy Franciska 1922, Nagy Ferenc József 1934, Pásztor Józsefné Tóth Mária 1941, Kalmár Tibor 1965, Nagy Lajosné Tóth Margit 1930, Szöllõsi József 1933, Ábrahám István 1923, Varga Elena Pascar Elena 1943, Orbán Kálmánné Radics Rózsa 1951, Zsigár Miklósné Gondi Brigitta 1947, Faragó László 1924, Nehéz Gyula 1938, Vörös János Antal 1932, Kállai Dezsõ 1924, Söröli Ferencné Hering Erzsébet 1925, Könyves József Jánosné Tóth Mária Terézia 1951, Kis József Mihály 1945, Koltai Zoltánné Lángos Mária 1957, Mészáros Lajos Sándor 1946, Nedelkovics Antal Imréné Rigó Mária 1951

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Maradunk Csepelen. 16. oldal. 4. oldal 5. oldal. Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia. Sokaknak segített az új mentőautó

Maradunk Csepelen. 16. oldal. 4. oldal 5. oldal. Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia. Sokaknak segített az új mentőautó 2015. január 15. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. évfolyam 1. szám Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia Maradunk Csepelen Cikkünk a 3. oldalon Cikkünk a 20-21. oldalon Ingyen használhatják

Részletesebben

Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.: 06/20/974-37-38

Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.: 06/20/974-37-38 Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 19. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2011. május 12. Fizikakísérletek: miért nem nulla forint? A fenti jelszót is adhatnánk április 12-iki pesti kirándulásnak, amelyen diáktársammal

Részletesebben

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. február 14. Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz Önkormányzati hírek 2 2015. február 14. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»»

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek!

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek! Valami hülye találhatta ki ezt is : agyrém szabályok az alkalmi munkára Az alkalmi munkavállalást újraszabályozó áprilisi jogszabály az érintettek szerint több gondot hozott, mint segítséget... (7. o.)

Részletesebben

Lírai tavaszünnep. Álmából ébresztett központ. A TV13 mûsorából. József Attila tér Magyar Költészet Napja. Klapka-ház Jövõre kezdõdhet a kivitelezés

Lírai tavaszünnep. Álmából ébresztett központ. A TV13 mûsorából. József Attila tér Magyar Költészet Napja. Klapka-ház Jövõre kezdõdhet a kivitelezés media13.hu XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2015. ÁPRILIS 16. A TV13 mûsorából Sporttárs (Hegyi Iván mûsora) április 22.: Solymos Tóni Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth

Részletesebben

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Hangkatedrális épült a színházteremben Mit kezdjünk a harmadik évezredben a kultúrával? A magyar kultúra napját, január 22-ét reggel

Részletesebben

Mire költik a befizetett adót? Minden évben az egyik legfontosabb közgyűlési

Mire költik a befizetett adót? Minden évben az egyik legfontosabb közgyűlési ÉRDI Ingyenes havilap 12 000 példányban LAP XIII. évfolyam 2. szám 2015. február 19.. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni Szentesi Élet XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Másodszorra sikerült megtartani a közgyûlést A szentesi polgárõr egyesület két héttel korábbi közgyûlésére

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 19. szám I 2011. november 2. I Megjelenik: kéthetente Elindult a LÉLEK-program Segítség a legelesettebbeknek ÖNKORMÁNYZAT Rendezett, otthonos

Részletesebben

KöSzöntjüK Az édesanyákat

KöSzöntjüK Az édesanyákat Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 4. (282.) szám 2014 április A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa KöSzöntjüK Az édesanyákat Szénási Sándor István: Anyák napjára Kezeidben nyílt a létem minden

Részletesebben

Ingyenes jégpálya a Fõ téren

Ingyenes jégpálya a Fõ téren XVI. évfolyam 23. szám Megjelenik kéthetente 2010. december 2. Közmeghallgatás a környezetvédelemrõl Az önkormányzat képviselõ-testülete december 21-én tartja az idei közmeghallgatást a Békásmegyeri Közösségi

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet Page 1 Az évszakok színei Évszakok színei Z. Soós István festészetében címmel nyílt új kamara-kiállítás a Kiskastélyban, amelyet a látogatók március végéig tekinthetnek meg. A kiállított tájképek túlnyomó

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

Öt földrész úszói Füreden

Öt földrész úszói Füreden TARTALOM Romantikus Reformkor BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Évzáró elõtt Nem ment el az eszem, ha az olvasó arra gondolna. Hiszen az iskolai évnyitó éppen most zajlott, az év vége

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11.

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11. Jánossomorjai NAPLÓ VII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2008. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft Fotó: Hossala Tamás TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol

Részletesebben