Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskolája Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon PhD-értekezés SEBŐK MARIANNA Témavezető: DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN egyetemi tanár,d.sc. Pécs, 2015

2 TARTALOMJEGYÉK BEVEZETÉS... 4 A TÉMA AKTUALITÁSA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 5 KUTATÁSI KÉRDÉSEK - A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA... 7 AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE... 8 A KUTATÁS ÉRVÉNYESSÉGE ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE A MUNKAERŐ-PIACI MOBILITÁS ASPEKTUSAI A SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS TÜKRÉBEN A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB FOGALMAK TISZTÁZÁSA, ÉRTELMEZÉSE MUNKAERŐ-PIACI MOBILITÁS KERETRENDSZERE A Munkaadó, mint a munkaerő-piaci mobilitás szereplője A Munkavállaló, mint a munkaerő-piaci mobilitás szereplője Vállalkozói környezet Társadalmi és gazdasági tér MUNKAERŐ-PIACI MOBILITÁS VIZSGÁLATÁNAK TUDOMÁNY-RENDSZERTANI HELYE NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Munkaerő térbeli mobilitása Európában és az Egyesült Államokban Lakossági mobilitás az OECD országokban Összegzés és következtetések A MUNKAERŐ-PIACI MOBILITÁS PEREMFELTÉTELEI, TÉNYEZŐI MAGYARORSZÁG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI MUNKAERŐPIAC A hazai foglalkoztatás területi különbségei Foglalkoztatottság Foglalkoztatási kihívások 2020-ig az Európa Unióban és Magyarországon Munkanélküliség MIGRÁCIÓ INGÁZÁS INGATLANPIAC JÖVEDELMI KÜLÖNBSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK BELFÖLDI MOBILITÁST AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA A MUNKÁLTATÓK ÁLTAL, ADÓKEDVEZMÉNNYEL BIZTOSÍTHATÓ MOBILITÁSI TÁMOGATÁSOK A MUNKAERŐ-PIACI MOBILITÁS PEREMFELTÉTELEINEK ÉS TÉNYEZŐINEK ÖSSZEFOGLALÁSA, KÖVETKEZTETÉSEK ESETTANULMÁNYOK RÖVID BEMUTATÁSA A HAZAI MUNKAERŐ-PIACI MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSÉRE Önkormányzati kezdeményezés Vállalkozások kezdeményezései

3 3. MUNKAERŐ-PIACI MOBILITÁSI KÖRKÉP EMPIRIKUS TAPASZTALATOK ALAPJÁN KUTATÓI HIPOTÉZISEK MINTAVÉTEL, KUTATÁSI NEHÉZSÉGEK MEGFOGALMAZÁSA KUTATÁSI MÉRŐESZKÖZ BEMUTATÁSA A ÉVI KUTATÁS ELŐZMÉNYEI A ÉVI EMPIRIKUS KUTATÁS A HAZAI MUNKAERŐ-PIACI MOBILITÁS A kutatási minta alapeloszlásai A munkaerő-piaci mobilitással kapcsolatos vélemények elemzése A munkaerő mobilitást elősegítő intézkedések A mobilitást támogató programok céljai Atipikus foglalkoztatás és formái Munkaadók véleménye az atipikus foglalkoztatásról Az atipikus foglalkoztatás régi és új formáinak áttekintése a Munka Törvénykönyve (Mt évi I. törvény) alapján Munkaerő kölcsönzés A távmunka Mobilitási támogatások igénybevétele A távolság, mint befolyásolási tényező A mobilitást elősegítő programok a vállalati vezetők véleményei alapján ÉVI KONTROLLKUTATÁS TAPASZTALATAI ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, JAVASLATOK, TOVÁBBI KUTATÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK A ÉVI KUTATÁS HIPOTÉZISEINEK IGAZOLÁSA A ÉS ÉVI KUTATÁSI PÁRHUZAMOK SZCENÁRIÓK Foglalkoztatást és Mobilitást Elősegítő Információs Központ létrehozása Javaslat a vállalkozások szerepvállalására Javaslat az állam szerepvállalására A KUTATÁS TOVÁBBI IRÁNYAI ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS IRODALOMJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK TÁBLÁZATJEGYZÉK MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

4 BEVEZETÉS A nemzetközi kutatások hosszú évek óta foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy vajon milyen okokra vezethető vissza a migráció hiánya, vagy éppen fokozott jelenléte egy adott térségben. Milyen motivációs tényezők segítik elő vagy éppen gátolják a munkavállalók migrációs képességét. A neoklasszikus migrációs elméletek feltételezése szerint az emberek jövedelmük vagy jólétük maximalizálása érdekében költöznek (HASS, H. DE ONLINE 2010). Hazánk belső vándorlási adataiból az látható, hogy a magyar népesség migrációs hajlandósága meglehetősen alacsony (DÖVÉNYI Z. 2009, 749. o.). Ez is alátámasztja a magyar társadalom helyhez kötött attitűdjét, nemcsak történelmi aspektusból, hanem munkavállalás szempontjából is. Az elmúlt évtizedek újszerű kihívása Magyarország munkaerő-piaci mobilitásának növelése, annak tükrében, hogy az eltérő földrajzi területen megjelenő munkaerő-piaci kereslet és kínálat egymásra találjon, növelve ezzel a foglalkoztatást és a vállalkozások működésének hatékonyságát. Vajon van-e erre hatékony megoldás? Eme egyszerűnek tűnő, de nagyon összetett kérdés megválaszolására teszek kísérletet e tudományos értekezésem keretén belül. Elfogadott tény, hogy vannak szegény és gazdag térségek, s az ezek közötti különbség folyamatosan növekszik. A gazdasági fejlettség a Föld bizonyos térségeiben koncentrálódik, s ezt a gazdaság és társadalom térbeli folyamatai alakítják ki (HARDI T. SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI. I. ONLINE 2006, 3. o.). Magyarországot is területi egyenlőtlenség jellemzi, melyek eltérő intenzitású társadalmi és gazdasági változások következményei. Máig érzékelhető egyfajta lejtő az ország nyugat-keleti, valamint észak-déli tengelyén, nem beszélve arról, hogy fővárosunkat (az agglomerációjával együtt) az ország többi részétől számos jelentős különbség választja el, többek között: az intézményrendszerek és a közlekedési hálózatok centrális jellege, gazdasági aktivitása (pl. vállalkozások és foglalkoztatottság magasabb aránya), a területi ellenpólusok hiánya ban Magyarország területének, népességének, gazdasági erőforrásainak összefüggő település- és vasút hálózatának, beépített értékeinek, közigazgatási struktúrájának jelentős részét veszítette el. Nemcsak az ország egysége, de a regionális erőterek is szétszakadtak (SÜLI-ZAKAR I. CSÜLLÖG G. 2003). Trianont követően Budapest, Magyarország térszervező központja, az addigi régiócentrumok (Pozsony, Kassa, Munkács, Nagyvárad, Arad, Temesvár, Kolozsvár, Brassó) a határokon kívül rekedtek. 4

5 Az Európa Uniós csatlakozást (2004) követően Magyarországon, a határok elválasztó szerepének csökkenésével megindult a határon átnyúló régiók kialakulása, napjainkra a határok elválasztó funkciója jelentős mértékben megváltozott (HARDI T. HAJDÚ Z. MEZEI I. 2009). Az uniós tagországok között megszűnt a határellenőrzés (Schengeni Egyezmény), így a kontinens nagyobb részén az állampolgárok szabadon utazhatnak, az uniós polgárok jóval könnyebben tartózkodhatnak és vállalhatnak munkát más európai országokban. Kezdetben a külföldi munkavállalást az idegennyelvtudás hiánya nehezítette. Ennek hatása ma már kisebb mértékben érezhető, hiszen a nyelveket beszélő Y generációba tartozó fiatalok számára egyre inkább vonzó a külföldi munkavállalás. A hazánkba irányuló migráció egyik sajátossága, hogy elsősorban a környező országok magyar nemzetiségű állampolgárai közül kerülnek ki. A mobilitási kérdés vizsgálatánál a nyelvhasználat szempontja mellett legalább ekkora fontossággal bír a magyaroknak az európai átlagtól lényegesen eltérő, az ingatlan tulajdonláshoz való viszonya. A KSH évi adatai alapján, míg Európában (EU-27) a saját lakásban élő háztartások aránya 71% körül mozog, addig Magyarországon ez az arány 90% felett van. A migrációs hajlandóságot a saját lakás birtoklása mellett, a területi egyenlőtlenségekből fakadó nagymértékű lakásár-különbségek is visszafogják. A munkavállalók a családjukhoz, saját tulajdonukhoz, megszokott lakáshelyzetükhöz és lakókörnyezetükhöz ragaszkodva inkább vállalják az ingázás mindennapos fáradalmait, mintsem lakóhelyet változtassanak. A TÉMA AKTUALITÁSA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA A térbeli mobilitás a XX. század második felétől a gazdasági, politikai folyamatok meghatározó eleme lett, és változó jellege miatt bekerült az érdeklődés központi körébe (LANGERNÉ RÉDEI M. 2010). A globalizáció világában a térbeli mobilitásra való hajlandóság alapképességgé kell, hogy váljon. Nagy területű és változatos népesség-összetételű országokban a térbeli mobilitás kérdésköre nem úgy merül fel, mint Magyarországon azaz, hogy van vagy nincs, hanem inkább abban a kontextusban, hogy mi az iránya. (Gondolok itt az USA-ra, vagy Indiában a Bangalore körül kialakult Szilícium-völgy munkaerő-piaci telítettségére.) Európai szinten is tapasztalható egy eddig jellemzően németországi központosodás a multinacionális vállalatok tekintetében, amely a felsővezetőket, valamint a speciális szaktudással rendelkező munkavállalói kört térbeli 5

6 mobilitásra kényszeríti. Ebben a célcsoportban van erőteljes mobilitási hajlandóság a magyarok tekintetében is. Ma jellemzően jelentős ipari foglalkoztatási gócpontok alakulnak ki országszerte, amelyeknek nagy a munkaerő vonzása is (pl. Győr, Kecskemét), itt biztosan elmondható, hogy egy-egy területen nincs elegendő, megfelelő speciális végzettséggel rendelkező munkaerő. Másrészről arról is kell beszélnünk, hogy ezek az erős munkaerőmágnes cégek egyik napról a másikra meg is szüntethetik a magyarországi tevékenységüket (lásd NOKIA Komáromban). Ilyen esetben ez több ezer képzett munkaerő felszabadulását jelenti, amelyet a környék biztosan nem tud rövid idő alatt felszippantani. Így tehát a cél ebben az esetben az, hogy mobil attitűdű munkaerővel rendelkezzen az adott vállalat, mert könnyebben lesz kezelhető a hirtelen megjelenő munkaerő kereslet kínálat egyensúlytalansága. Vezetőként és tanácsadóként több mint 20 évet foglalkoztam magyar vállalatok szervezetének, munkaerő struktúrájának fejlesztésével. Ilyen minőségemben sokszor találkoztam a munkaerő-piaci mobilitás kérdésével (egy adott térség nem rendelkezett elegendő számú képzett munkaerővel egy speciális feladat elvégzéséhez). Munkámban 15 évet kifejezetten a kkv-szektorban dolgoztam, a további időszakot pedig az állami szférában töltöttem el. Gyakorlati tapasztalataim az értekezés tárgyát illetően, e két forrásból táplálkoznak. A évi SBA-tájékoztató alapján a hazánkban működő vállalkozások 99,9 százaléka kisés középvállalkozásokból áll, akik Magyarországon a munkát vállalók 71,2 százalékát foglalkoztatják és a nemzeti össztermék 53,2 százalékát állítják elő. Munkám során gyakran találkoztam olyan munkaerő-mobilitási kérdéskörrel, amely kiemelt problémaként merült fel a munkáltatók részéről, mint például: gyártó cég vagyunk az Alföld közepén és nem találunk CNC gépkezelő szakembereket, vagy, hogy a környéken nincsenek jól képzett, releváns tapasztalatokkal rendelkező és idegen nyelveket beszélő vezetők, és a vidéki településen lévő közösségi helyek hiánya sem vonzó a leendő munkavállalók számára. Nagy nehézséget okoz a vezetőknek a hasonló jellegű problémák megoldása, mert az egyszerűnek tűnő feladat mögött komoly gazdasági és társadalmi kérdések húzódnak meg. Ahhoz, hogy a munkáltatók megnyerjenek egy jó szakembert, hogy az otthonától távol végezzen munkát, a munkáltatónak vonzó jövedelmi kereteket és legalább változatlan, vagy jobb életkörülményeket kell felajánlania a munkavállaló részére, mint amit a korábbi munkahelye biztosítani tudott. Kérdésként merül fel, hogy hol van az a határ, amikor mind a két fél megelégedettségére szolgál a rendelkezésre álló kompenzációs csomag? Hol van az a pont, ahol 6

7 a munkavállaló hajlandó vállalni a mindennapi ingázást, vagy netalán mobilizálni a családját és új lakóhelyre költözni a biztos megélhetés reményében, a munkáltató gazdasági számításai is azt mutatják, hogy ez még megéri? A munkaerő árát növelik a mobilitást támogató költségek. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) ajánlása szerint statisztikai szempontból a munkaerőköltség fogalomkörébe tartoznak a munkavállalóknak nyújtott lakástámogatások, valamint a dolgozók munkába járási költségeinek megtérítése is, amely növeli a humánerőforrás költséget. Jelen értekezés lényege, hogy megértve a történelmi alapokon nyugvó jelenlegi helyzetet, elemezve a kutatási eredményeket, hogyan lehetne valós megoldási szcenáriókat felállítani. Amikor arról beszélünk, hogy a vállalatok közötti egyik különbséget a munkaerő minősége és annak megfelelő menedzselése jelenti, akkor a földrajzilag mobilizálható munkaerő alapkérdés országhatáron belül, ami vállalati, egyben társadalompolitikai kérdés is. Érdeklődésem központjában olyan megoldások keresése áll, amely növeli a foglalkoztatást és egyben elősegíti a vállalkozások hatékonyabb működését. Meggyőződésem, hogy a földrajzi mobilitás vizsgálata és mélyebb megismerése elősegítheti a kutatók, gazdasági szakemberek munkáját, hogy olyan programokat dolgozzanak ki a politikai döntéshozók számára, mely a társadalmi- és gazdasági aktivitást növeli. KUTATÁSI KÉRDÉSEK A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI, HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA A kutatásomat számos kérdés megválaszolása motiválta, amely nemcsak kutatói érdeklődésemből fakadt, hanem a szakmai érintettségem is befolyásolta. Az emberi erőforrás tervezés és gazdálkodás mindennapi kérdése, hogy egy gazdálkodó szervezet életében, a legjobb kompetenciákkal rendelkező munkavállalót nyerje meg a mindkét fél számára kedvező jövedelmi csomag ellenében. Hipotéziseimet az alábbi kérdések mentén fogalmaztam meg: Miért van ilyen nagymértékű munkaerő-piaci egyenlőtlenség? Míg az egyik régióban/megyében munkaerő-túlkínálat van, addig egy másik régióban/megyében munkaerőhiánnyal találkozhatunk? Miért van az, hogy a rendszerváltás után kialakult foglalkoztatási probléma alakulásában nincs számottevő változás? Gondolok itt pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, ahol a munkanélküliségi ráta nemcsak ma, hanem 25 évvel ezelőtt is az egyik legmagasabb volt (a KSH adatai szerint) az országban. 7

8 Mik a mobilitás főbb gátló tényezői, amiért a köznyelvben röghöz kötött társadalomként is emlegetik a magyar népet, holott ezt sem hazánk földrajzi távolságai, sem demográfiai mutatói nem indokolnák!? Hogyan lehetne elősegíteni a munkaerő-piaci egyensúlyt ma Magyarországon? Mi a munkáltatók véleménye ma erről a kérdésről és milyen intézkedésekkel segíti a kormány a fennálló jelenség megszüntetését? Van-e olyan megoldás, amely részben vagy egészben javíthatja a munkaerőpiac egyensúlyát? A kutatás célja a munkaadókra irányult. Célom volt annak feltérképezése, hogy: a vállalkozások vezetői hogyan gondolkodnak a munkaerő-piaci mobilitásról, milyen eszközökkel támogatják a munkavállalókat az ingázás, vagy éppen lakhelyváltoztatás tekintetében, milyen mértékben élik meg problémaként a magyar népesség mobilitási hajlandóságának meglehetősen alacsony szintjét, a foglalkoztatási politika hogyan és milyen eszközökkel támogatja a munkaadókat. Hipotéziseim szerint: a munkaerő-piaci mobilitás mértéke területi egyenlőtlenségeket mutat. a mobilitás megítélése függ a vállalat fő tevékenységétől. a vállalati munkavállalói létszám növekedésével növekszik az immobilitásból fakadó problémák mértéke is. a munkaerő mobilitásnak alacsony szintjével kapcsolatos problémák ösztönzőleg hatnak olyan vállalati programok elindítására, amelyek előmozdítják a mobilitást. a munkaadók a kiválasztás, toborzás során figyelembe veszik a mobilitás költségeit. a munkaadók támogatási rendszere nagyon szűkös. minél alacsonyabb a munkanélküliség egy adott területen, annál nagyobb problémaként élik meg a mobilitás hiányát a munkaadók. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE A munka alapja az empirikus kutatás, melynek segítségével gyűjtöttem (kvantitatív kutatás) és generáltam (kvalitatív kutatás) adatokat. 8

9 A kutatást az ide vonatkozó dokumentumelemzéssel kezdtem. A szekunder anyagok begyűjtése során azt tapasztaltam, hogy a munkaerő-piaci mobilitás témaköre viszonylag kevés szakirodalommal rendelkezik, ami megnehezítette a kutatás elméleti és gyakorlati keretrendszerének felállítását. Ezzel szemben széles spektrumú szakirodalom áll rendelkezésre a munkaerő-piaci mobilitás tényezői és peremfeltételei vizsgálatára, mint pl.: Magyarország területi különbségei; munkaerőpiac; migráció; ingázás; ingatlanpiac; jövedelmi különbségek. Megkerestem olyan kutatókat (telefonon, ben, személyesen), akik a választott kutatási területemmel valamilyen szinten foglalkoztak, mint pl.: Cseres-Gergely Zsombor a Munkaerő-piaci egyenlőtlenség és földrajzi mobilitás Magyarországon című tanulmány szerzője, Közelkép (2003) Michalkó Gábor MTA kutatója, térbeli mobilitás kutatócsoport vezetője Németh Zsolt KSH elnök-helyettese Hegedűs Henrik az IBM kutatás eredményeit publikálta valamint az NGM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárságát is. A szakirodalom nem hemzseg az olyan kutatásoktól, ami kiindulási alapul szolgált volna a saját kutatásom felépítéséhez, vagy összehasonlításához. A kutatásom témája elsősorban Magyarországra vonatkozik, de mindezek mellett fontosnak tartottam a nemzetközi kitekintést, ezért a külföldi szakirodalom felkutatásánál elsődleges célom nem az egyes kontinensek, vagy országok munkaerő-piaci mobilitás sajátosságainak bemutatása, hanem a munkaerő térbeli mobilitásának bemutatása, összehasonlító adatok feltárása volt. A primer adatok generálása során strukturált kérdőívet alkalmaztam, melyet egy kisebb csoport tekintetében mélyinterjúkkal egészítettem ki. A kérdőívek, interjúk segítségével végrehajtott felmérések arra valók, hogy az önkéntesen szolgáltatott adatok alapján megállapíthassuk, hogy az emberek hogyan gondolkoznak, és éreznek, vagy mit szándékoznak tenni (GRIFFIN, E. 2001, 16. o.). A felmérés során információkat kértem a vállalatok első számú vezetőitől és HR szakembereitől a munkaerő-piaci mobilitás minőségéről, a munkáltatók által biztosított eszközök használatáról. Az adatok elemzése során felhasználtam a Központi Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint Eurostat és az OECD a kutatásomhoz kapcsolódó adatait is. Az adatokat Excel táblákba rendeztem, elemzésük SPSS 20.0 rendszerben történt, a térbeli ábrázolás során az IDRISI geoinformatikai programot alkalmaztam. 9

10 A KUTATÁS ÉRVÉNYESSÉGE ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA A megbízhatóság érdekében figyelembe vettem Earl Babbie (2001) által megfogalmazottakat, amely szerint, amikor megkérdezünk embereket, csakis olyat kérdezzünk, amire a megkérdezett feltehetően tudja a választ. A kutatás során összeállított kérdőívek kitöltésére minden esetben azokat kértem fel, akik a legkompetensebbek voltak az adott szervezetnél e témakörben. Ez az első számú vezető és/vagy a HR terület vezetője, valamint gazdasági terület vezetője (pl. éves statisztikai létszám, támogatási formák létszámmegoszlása). Számos esetben a kérdezettek együttesen, vagy nagyobb szervezeteknél szakterületi felosztásban töltötték ki a kérdőíveket. A kérdőívek összeállítását követően tesztelési fázis következett, melyre két kategóriába tartozókat kértem meg a tesztelésre (3-3 fő bevonásával): - akik nem potenciális alanyai a kutatásnak (nem voltak érintettek), hogy ellenőrizzék a megfogalmazás érthetőségét, stilisztikáját; - a másik csoportba tartozók potenciális alanyok voltak, akik később élesben is kitöltötték a kérdőíveket. A beérkezett észrevételek alapján került véglegesítésre a kutatás során használt kérdőív, mindkét esetben (2014-ben és 2015-ben is). A kérdőívek tartalma összetett és kényes pontokat érintett. Emiatt is de talán a felfokozott és szinte mindennapos adatkérések miatt is a munkaadók nem szíves szolgáltatnak adatokat. A évi kutatásomból ismertem, hogy a kérdőíveket melyik cég töltötte ki, megjelölve a kapcsolattartó nevével és elérhetőségével. Itt manuális adatfeldolgozás történt, így volt alkalmam visszakérdezni, ha bármelyik kérdésre nem volt egyértelmű a válasz (mint pl.: egy válaszadási kérés helyett többet jelöltek be). A évi kutatás esetében a kerdoivem.hu szoftvert használtam, ahol a program lehetőséget adott a szabályok felállítására, így a hibalehetőségek számát minimálisra, egyes esetekben nullára sikerült csökkentenem. Babbie (2001, 169. o.) szerint, a megbízhatóság azt jelenti, hogy konzisztens eredményt ad a mérésünk, az érvényesség azt, hogy a mérendő fogalmat hitelesen tükröző eredményt kapunk. A kutatás megbízhatóságát támogatja az a tény, hogy a kutatási adatok tipizálhatóak, az alábbi kategóriák szerint: 10

11 - szubjektív adatok, mint pl. a munkaadók véleménye, a cégvezetők vagy humánvezetők értékelése a munkaerő-piaci mobilitás szintjéről; - objektív adatok, mint pl. közel fő munkavállaló esetében a létszám megoszlások típusa és alkalmazási mód szerint, illetve az atipikus foglalkoztatási adatok tekintetében; - egyéb adatok és információk, amelyek nem létszámfüggőek, pl. vélemények, tapasztalatok, javaslatok a munkaerő-piaci mobilitás serkentésére. A kutatás megbízhatóságát erősíti, hogy tizennyolc vezetővel (akik részt vettek a évi kutatásban is) készítettem interjút, a kérdőívek mélyebb megértése érdekében. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE Az értekezést figyelembe véve a tudományos tartalmi és formai követelményeket a bevezető és befejező rész kivételével, négy fő fejezetre tagoltam. Az első fejezetben foglalkozom a munkaerő-piaci mobilitás témaköréhez kapcsolódó fogalmak áttekintésével, a kutatási terület tudomány-rendszertani helyének bemutatásával. Megfogalmazom a munkaerő-piaci mobilitás keretrendszerét, kitekintést teszek a nemzetközi szakirodalom feldolgozásával a munkaerő térbeli mobilitására, elsősorban a kontinensek és az európai országok összehasonlításával. A második fejezetben, a munkaerő-piaci mobilitás tényezőire és peremfeltételeire helyeztem a hangsúlyt. Itt olyan témák kifejtése történik, amelyek meghatározzák és egyben befolyásolják a munkaerő-piaci mobilitás jelenlegi helyzetét és működését (pl.: Magyarország területi különbségeinek felvázolása; körkép a jelenlegi munkaerőpiacról, migrációról, ingázásról és jövedelmi különbségekről). Felvázolom a kormányzati támogatásokat és a területfejlesztési politika e témához kapcsolódó irányait. Bemutatásra kerül a munkáltatók által, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett rendelkezésre álló támogatási rendszer, valamint esettanulmányok, melyek példák a munkaerő-piaci mobilitás elősegítésére. A harmadik fejezetben mutatom be részletesen az empirikus kutatás eredményét. Ez tükrözi a hazai munkaadói véleményeket a munkavállalók mobilitási hajlandóságáról, illetve a mobilitást segítő támogatások rendszeréről. Részletesen elemzem és véleményt formálok a kétfázisú kutatásról, mely időben és földrajzi mértékben eltérő: az első országos szintű 11

12 felmérés, melyet 2014-ben végeztem, a második megyei szintű (Jász-Nagykun-Szolnok megye vonatkozásában), amely 2015-ben készült. A negyedik fejezetben, a kutatás eredményeként lehetséges szcenáriókat fogalmazok meg a munkaerő-piaci mobilitás szereplői részére, amelyek megoldásként előmozdíthatják a hazai térbeli munkaerő kereslet-kínálat egyensúlyát. 12

13 1. A MUNKAERŐ-PIACI MOBILITÁS ASPEKTUSAI A SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS TÜKRÉBEN Ebben a fejezetben a témához kapcsolódó alapfogalmakat, legfontosabb definíciókat szeretném bemutatni. Fontosnak tartom a kutatómunkám során preferált megközelítések tisztázását, illetve a munkaerő-piaci mobilitás, mint fogalom értelmezését A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB FOGALMAK TISZTÁZÁSA, ÉRTELMEZÉSE Mint minden tudományágban, úgy a földtudomány terén is az egyes témakörhöz kapcsolódó fogalmak definíciója folyamatosan változik a tudományág fejlődésével, illetve a kutatások sokszínűségéből fakadóan eltérő értelmezések születnek. A doktori értekezésem egységessége miatt fontosnak tartom a témakörhöz kapcsolódó fogalmak tisztázását, alapvetően ismertetve az e témakörben elismert kutatók értelmezéseit, ezzel párhuzamosan bemutatva az általam is elfogadott fogalmakat és az általam is preferált megközelítéseket. A mobilitás, vándorlás és a migráció jelentése a hétköznapi érdeklődők számára nem tűnik egyszerű feladatnak. Számos, a témát érintő cikkekben és beszélgetésben sokszor tapasztalható, a fogalmak jelentésének keveredése. A magam részéről, az eddigi ismereteim alapján, a mobilitás szót tekintem a legtágabb kifejezésnek e szakterületen belül, amely helyváltoztatást jelent, nemcsak térbeli, hanem társadalmi szempontból is. Ezzel szemben a vándorlás olyan térbeli jelenség, amely szükségszerűen legalább két területet érint (indulási és érkezési területet). A vándorláson belül is megkülönbeztetünk belföldi, azaz országon belüli térbeli, földrajzi mozgást, illetve országok között, azaz országon kívüli vándorlást. A vándorlás semmiképpen sem tekinthető kivételes folyamatnak, hiszen a lakóhely változtatás egy természetes, az élettel együtt járó jelenség, így elmondható, hogy az emberek migrációja magával az emberiséggel egyidős. Amennyiben a területi, azaz földrajzi mobilitás lakóhely-változtatással jár együtt, akkor beszélhetünk vándorlásról, a köznyelvben is elterjedt idegen szóval migrációról (EKÉNÉ Z. I. DÖVÉNYI Z. 2010). A vándorlás (migráció) a térbeli mobilitás egyik formája, az ingázás mellett (1. ábra). A vándorlásokat a kritériumok függvényében többféleképpen bonthatjuk csoportokra (ACSÁDI GY. VARGA I. 1964; TÓTH J. TRÓCSÁNYI A. 1997; HAAGA, J. KEELY, C. REED, H. 1998). 13

14 1. ábra: A migráció osztályozása Illés S Belföldi vándormozgalom a XX. század utolsó évtizedeiben 19. o. alapján, Szerk. Sebők M. A migráció fogalma alatt, a potenciális munkaerő nemzetállamokon belüli szabad, többékevésbé rendszeres és céltudatos áramlását érti a közgazdász (LÉVAI I. 1993). A tértudományokat képviselő egyik földrajzi meghatározás rendkívül szimpla: egyének és csoportok állandó, vagy ideiglenes lakóhely-változtatása (JOHNSTON, R. J. 1981). A demográfusokat képviselő definíció már utal a migráció interdiszciplináris megközelítésének szükségességére: a vándorlás olyan egyensúlyra törekvő folyamat, amely két eltérő társadalmi környezettel rendelkező földrajzi pont között jön létre. Ennek során kölcsönhatás alakul ki a változó tartalmú emberi igények és a környezeti adottságok között, a hosszabb távon kialakítandó összhang céljából, amelynek egyéni szintű hordozója az ember (LANGERNÉ RÉDEI M. 1985). Ingázásnak minősül az a munkába járás, amely településhatár átlépésével jár. Két fajtája van: a napi ingázás és a távolsági ingázás. A lakóhelyük és a munkahelyük között naponta utazók a napi ingázók; a nem napi gyakoriságú, túlnyomó részt hetente, kéthetente, vagy annál ritkábban utazók a távolsági ingázók (2. ábra). 2 ábra: A mobilitás szerkezeti bontása, Szerk. Sebők M. 14

15 Az ingázás kialakulásának 4 feltétele van: 1. Szabad munkaerő a küldő településen. 2. Be nem töltött munkahely a fogadó településen. 3. Megfelelő közlekedési kapcsolat a két település között. 4. Az utazási időhosszúsága még elfogadható-elviselhető legyen az ingázó számára. (ILLÉS S. 2000) Végeredményben az ingázást a munkaerő-kereslet és munkaerőkínálat területi egyenlőtlensége váltotta és váltja ki (BŐHM A. PÁL L. 1985). Az időszak migrációs szempontból átvéve Szauter (1975) fogalomrendszerét interregionális (hosszú távú, megyék közötti) és intraregionális (rövid távú, megyén belüli) vándorlás szakaszaira osztható. Fontos megemlítenünk, hogy a vándorlások irányát tekintve, a szuburbanizáció (városból faluba irányuló vándorlás) és dezurbanizáció (a fővárosból kiköltözők hulláma, ami ma már túllépett az agglomeráció határain), fogalma szintén kapcsolódik a témakör rendszeréhez. Az európai urbanizáció szakaszokra bontása pedig elsősorban holland szerzők érdeme Klaasen, L.H. Paelinck, J.H.P. 1981, és van den Berg, L (ENYEDI GY. 2011, 7. o.). A holland iskola négy szakaszra bontotta az Európában zajló modern urbanizációt: 1) urbanizáció (városnövekedést értve ezen) 2) szuburbanizáció (az elővárosi gyűrű kialakulása), 3) dezurbanizáció (a vidéki térségek gyorsabb népességnövekedése), 4) reurbanizáció (a tömeges visszaköltözés a régi városközpontok felújított területeire) (ENYEDI GY. 2011) MUNKAERŐ-PIACI MOBILITÁS KERETRENDSZERE A munkaerő-piaci mobilitás, mint fogalom terminológiája nem használatos a hazai szakirodalomban. Külföldi szakemberek Jason Long (Colby College) és Joseph Ferrie (Northwestern University) 2011-ben az alábbiak szerint foglalják össze a munkaerő- vagy dolgozói mobilitást a dolgozók földrajzi és foglalkozási mozgását: A munkaerő-mobilitás a dolgozók helyének változásait jelöli egyrészt fizikai terükön belül (földrajzi mobilitás), valamint az álláscsoportokon belül (foglalkozási mobilitás). A földrajzi mobilitás felosztható rövid távú és hosszú távú költözésekre, valamint önkéntes és kényszermigrációra. A foglalkozási mobilitás lehet oldalirányú (hasonló társadalmigazdasági státuszú állások széles csoportján belül) vagy függőleges (egyik állásból egy jobb vagy rosszabb állás felé). 15

16 A szakirodalom említést tesz, mind a munkaerőpiac, és mind a mobilitás (földrajzi mobilitás) fogalmáról külön-külön. Elemezve a munkaerő-piaci mobilitás kifejezést, mint fogalmat, illetve mint jelenséget, az a meglátásom, hogy több szereplő tevékenységének eredményeként és egymásra épülő kölcsönhatások összességeként értelmezhető, ami leginkább egy keretrendszerbe foglalva ábrázolható (3. ábra). 3. ábra: A munkaerő-piaci mobilitás keretrendszere, Szerk. Sebők M. A munkaerő-piaci mobilitás keretrendszerben való ábrázolásával azt szeretném szemléltetni, hogy ez a fogalom önmagában, mint jelenség nem értelmezhető, több szereplő tevékenységének eredménye és egymásra épülő kölcsönhatások összességeként azonban igen. A munkaerő-piaci mobilitás keretrendszerének szereplői: - Munkaadók - Munkavállalók - Vállalkozói környezet - Társadalmi-gazdasági tér Az áttanulmányozott szakirodalom, valamint az eddig általam fellelt mobilitási kutatások elsősorban sorban a munkavállalók, illetve a lakosság mobilitási hajlandóságával foglalkozik, egy kicsit megfeledkezve a gazdasági társaságok, azaz a munkaadók mobilitást támogató képességéről és munkaerő-piaci mobilitásról alkotott véleményükről. Ezért fontosnak találom a munkaerő-piaci mobilitás minden szereplőjének feltérképezését, amennyiben teljes képet szeretnénk kapni e jelenségről. 16

17 A Munkaadó, mint a munkaerő-piaci mobilitás szereplője Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet értjük, amelynek célja a vállalkozó jövedelmének, vagyonának gyarapítása. Így kimondhatjuk, hogy a gazdasági társaságok, vagy vállalkozók elsődleges motivációja kivéve, ha nonprofit jelleggel jönnek létre minél magasabb profit elérése. Hisrich, R. D. és Peter, M. P. szerzőpáros (1991, 12. o.) így definiálja: a vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő pénzügyi, pszichikai és szociális kockázatot, és megkapja az ennek a következtében létrejövő pénzbeli és személyes megelégedettséget nyújtó jutalmakat Egy vállalkozás a működése során különböző természetes- és jogi személyekkel kerül kapcsolatba, mint pl. tulajdonosok, hitelezők, partner cégek (vevők, szállítók), állami intézmények és nem utolsó sorban a munkavállalókkal. A vállalkozások a munkavállalóval való kapcsolatuk alapján Munkáltatókká válnak, melyet számos jogszabály definiál, illetve jogi keretek között szabályoz. A munkáltató és a munkavállaló gazdasági, valamint szociális érdekeit a évi I. törvény rögzíti, ahol a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Munka tv.) 33. alapján a Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. Az Adózás rendjéről szóló törvény, pontjai alapján, Munkáltató az a belföldön székhellyel, telephellyel, képviselettel rendelkező jogi személy, bejegyzett cég, személyi egyesülés és egyéb szervezet, egyéni és társas vállalkozó, a Tbj. 4. a) pontja szerinti foglalkoztató, akivel vagy amellyel a magánszemély a Munka tv.-ről szóló évi I. törvény szerint munkaviszonyt, vagy olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, amelyre külön törvény szerint a Munka tv. rendelkezéseit is alkalmazni kell. A társas vállalkozások legelterjedtebb formái a gazdasági társaságok, melyeket cégeknek neveznek a köztudatban. A teljesség igénye mellett a vállalkozások az alábbi formákban működhetnek: Egyéni vállalkozásként Társas vállalkozásként, mint pl. - Közkereseti társaság /Kkt/ - Betéti társaság /Bt/ - Korlátolt felelősségű társaság /Kft/ - Részvénytársaság /Rt/ 17

18 Zártkörűen alapított /ZRT/ Nyilvánosan működő/nyrt/ - Európai részvénytársaság /SE/ Szövetkezetek. A vállalkozások méretét tekintve beszélhetünk: mikrovállalkozásokról, kis- és középvállalkozásokról, valamint nagyvállalatokról. A KSH meghatározása szerint a kkv fogalma a statisztikában, a évi XXXIV. törvény szerint az Európai Bizottság ajánlásával összhangban Magyarországon az a vállalkozás számít kis- és középvállalkozásnak, amely legfeljebb 249 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele nem éri el az 50 millió eurót vagy a mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót, valamint az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot. A statisztikai lehatárolás viszont kizárólag a létszám-kategória alapján történik: a legfeljebb 49 főt foglalkoztató vállalkozások kisvállalkozásnak, az fővel működő vállalatok középvállalkozásnak minősülnek. A 10 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező cég mikro-vállalkozásnak számít. A vállalkozások tulajdonosai lehetnek természetes személyek, valamint jogi személyek, tulajdonformájuk szerint, lehet: állami tulajdon magántulajdon vegyes tulajdon önkormányzati szövetkezeti. A vállalkozások (munkaadók) bemutatását nem csak azért tartom fontosnak, mert a munkaerő-piaci mobilitás egyik fő szereplői, hanem az empirikus kutatásom a munkaadókra irányul és a kutatás feldolgozása, az adatok vizsgálata az alábbi független változók mentén határoztam meg: - a vállalat tulajdonviszonya, - a cég mérete, - a vállalat tevékenységének ágazat, - a vállalatok földrajzi elhelyezkedése, regionális megközelítésben. A vállalkozások földrajzi elhelyezkedését, azaz mely szempontok mentén választják ki a tevékenységük helyszínét néhány szempont alapján érdemes áttekintenünk. A vállalkozások vonatkozásában a telephely, ill. elhelyezkedésének körültekintő megválasztása kiemelten fontos szempont, hiszen a termékeik vagy szolgáltatásaik iránti kereslet és az azok 18

19 előállításához szükséges források (inputok) ára a térben jelentős eltéréseket mutathat. A költségminimalizálásra és profitmaximalizálásra törekvő cégeknek tehát ezekhez alkalmazkodva, a teret hatékonyan használva kell kijelölniük működési helyüket (SMITH, D.M. 1981). A telephelyválasztás a vállalat versenyképességét szolgálja, ilyen versenyképességi tényező: a földrajzi fekvés (közelség a dinamikusan fejlődő régiókhoz) infrastrukturális helyzet, a településkörnyezet vonzó jellege (jól kiépített úthálózat, bekapcsolódás a hálózatokba) a helyi társadalom minősége (szakképzettsége, vállalkozó szellem stb.), (ENYEDI GY. 2004). A telephely-elméleti kutatások figyelembe veszik a termelés és fogyasztás mellett, számos más tényezőt is, mint pl. a települési és népességi viszonyokat, az infrastrukturális ellátottságot, a munkaerő- és tőkepiacot, a természeti tényezők szerepét stb. Paul Krugman nevéhez fűződik egy új kereskedelmi elmélet (NTT New Trade Theory) és ennek nyomán kidolgozott, új gazdaságföldrajzként (NEG New Economic Geography) ismertté vált tudományos megközelítés, aminek köszönhetően a közgazdasági gondolkodásban is széles körben tudatosult az a tény, hogy a javak előállítása konkrét földrajzi terekben történik (KISS K. ONLINE 2014, 32. o.). Krugman alapmodelljében és annak folyamatos továbbfejlesztésében egy olyan általános egyensúly elméletet dolgoz ki, amely a gazdasági folyamatok térbeli koncentrációját három tényező, a növekvő skálahozadék, a szállítási költség és az ipari termékek iránti kereslet kölcsönhatásai révén értelmez. A modell szerint a három paraméternek bizonyos határértékeket kell elérni annak érdekében, hogy a gazdaság térbeli koncentrációját eredményező folyamatok beinduljanak. Amennyiben a szállítási költségek és a növekvő hozadék megfelelő szintjei kialakulnak, az ipari termelés elkezd koncentrálódni azokon a területeken, ahol a már a kereslet egy viszonylag magas fokon kialakult (ÁCS J. Z. VARGA A. 2000) A Munkavállaló, mint a munkaerő-piaci mobilitás szereplője Munkavállaló az a személy, aki szervezett munkavégzés keretében munkát végez olvashatjuk a Munkavédelmi Törvény (Mvt.) bekezdésében. Humánpolitikai értelmezésem szerint számomra az a munkavállaló, aki rendelkezésre bocsájtja a tudását, munkaerejét a munkaadó részére, rendszeres jövedelem ellenében. 19

20 A munkavállalók elsősorban ott szeretnének munkát vállalni, ahol a lakóhelyük van, ami azt jelenti, hogy vélhetően a szabadidejüket is ott töltik el. Így megállapítható, hogy az optimális az lenne, ha az erre fordítható forrásokat is ott lehetne megtermelniük, ahol a lakóhelyük van. A statisztikai adatok alapján a foglalkoztatottak 42,9%-a 5 km-es körzeten belül dolgozik, míg 5-15 km közé esők majdnem elérik a 25%-ot. Amennyiben ehhez hozzáadjuk az otthon dolgozók arányát is, megállapítható, hogy a munkavállalók majd háromnegyede (73,2%) szinte a lakóhelyének vonzásköretében dolgozik (lásd 4. ábra). Kijelenthető, hogy ezen néhány kilométer nem távolság, a XXI. század közlekedési infrastruktúrájában. 4. ábra: A éves foglalkoztatottak megoszlása a lakó- és a munkahelyük közötti távolság szerint Magyarországon, Forrás: KSH Statisztikai tükör 2009/2, adatsor alapján újra szerk. Sebők M. Elméletben a szabad kapacitású munkaerő oda áramlik, ahol a magasabb bérek és az ezért vásárolható termékek/szolgáltatások az egyén számára megszerezhetőek, vagyis az infrastruktúrának is megfelelőnek kell lennie. Ez a logikai lánc azonban szimplán közgazdasági (makroszintű) megközelítés, vagyis az elméleti sík, amely egy 1970-ben leírt tanulmány (Harris-Todaro) alapján értelmezhető (Általános egyensúlyi modell). E szerint a vidéki települések és a város közötti népességmozgás egy egyensúlyi modell alapján működik, amelynek fontos változóit nem külső tényezők alakítják, hanem a modell belső tulajdonságai. A gondolatmenet lényege a következő: mivel a falusi emberek a minimálbér változásainak hatására koncentrálnak, a költözést motiváló változóként a városi bérek és a vidéki bérek várható különbségét használják, így kizárólag ez az, ami alapján a költözést mérlegelő egyén meghozza döntését. 20

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL...

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL... Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Czeglédi Csilla Okleveles közgazdász A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon Doktori értekezés Konzulens: Prof. Dr. Józsa

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János Dsc. Egyetemi tanár, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Regionális- tudományi és Közpolitikai Tanszék Schuchmann Júlia Okleveles terület-és településfejlesztő

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÖRŐNÉ DUNAY ANNA GÖDÖLLŐ 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI GKI Gazdaságkutató Zrt. Andrási Zoltán dr. Borsi Balázs Farkas László Némethné Pál Katalin dr. Papanek Gábor D.Sc. (kutatásvezető) Viszt Erzsébet A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben