HR HÍRLEVÉL Augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HR HÍRLEVÉL. 2011. Augusztus"

Átírás

1 HR HÍRLEVÉL Augusztus

2 MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások Speciális szakmai tesztelés Kompetencia alapú tesztelés Munkaerő-közvetítés, direkt keresés Munkaerő-kölcsönzés Cafeteria tanácsadás Cafeteria bevezetés Cafeteria adminisztráció Hivatalos ügyintézés Otthon keresés Költöztetés Beilleszkedési szolgáltatás 1 Augusztusi köszöntő A Széll Kálmán-tervben kitűzött célok és azok elérését szolgáló intézkedések érdekében a Kormány számos területen törvényváltozásokat hajtott végre. Az alábbiakban a köznyelven munkaügyi salátatörvénynek nevezett az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló évi CV. törvényben megfogalmazott általunk legfontosabbnak tartott változásokat az alábbi 10 pontban foglaltuk össze. Expatrióta munkavállalókkal foglalkozó cikkünkben német és osztrák vezetőket kérdeztünk arról, hogyan illeszkedtek be a magyar vállalati kultúrába, és ehhez kapcsolódóan javaslatokat tettünk arra, HR-esként hogyan lehet támogatni sikeres integrációjukat. A cafeteria rendszerek alá tartózó elemek széles választéka közül, kétségtelenül az internet támogatás az egyik legnépszerűbb juttatási forma manapság. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján, a munkáltatók béren kívüli juttatás formájában is támogathatják a munkavállalók internet használattal kapcsolatos költségeit. Ezzel kapcsolatban öt hasznos gyakorlati tudnivalót gyűjtöttünk össze augusztusi hírlevelünkben. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner MUNKAÜGY 1.Változások a próbaidő kapcsán Változás: augusztus 1. napjától A próbaidő továbbra is legfeljebb három hónap lehet, alkalmazásának feltétele, hogy a felek azt a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben rögzítsék. A megváltozott jogszabály értelmében a próbaidő kollektív szerződés rendelkezése alapján hat hónapig terjedhet. Vagyis a próbaidő kapcsán csak azon foglalkoztatók élhetnek ezen változtatással, melyek rendelkeznek kollektív szerződéssel, és a megállapodás erre vonatkozó szabályozása ezt lehetővé is teszi. 2. A tájékoztató hiánya újra bírságalap Változás: augusztus 1. napjától Az elfogadott munkaügyi salátatörvény egyik sajtóban kevésbé kommunikált, de annál lényegesebb eleme, hogy a Munkaügyi Felügyelet ellenőrei újra munkaügyi bírságot szabhatnak ki az ún. írásos belépési tájékoztató kiadásának hiánya miatt. Mint az ismeretes, az elmúlt években is kiterjedtek a munkaügyi ellenőrzések a Tájékoztatók kiadásának vizsgálatára, azonban ezen dokumentummal összefüggésben nem volt lehetőség munkaügyi bírság kiszabására. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Augusztus 2

3 3. Kötelező bérkompenzáció 2012-től Változás: január 1. napjától Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról elnevezésű törvény új hatásköri szabályokat delegál a munkaügyi ellenőrzésekhez a kötelező béremelések vonatkozásában. A jövő évtől minden egyes munkaügyi ellenőrzés során, hivatalból le kell majd folytatni a kötelező bérkompenzációra irányuló vizsgálatokat. Ha a munkaügyi ellenőrzés feltárja, hogy a munkáltató a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést a kormányrendeletben meghatározott elvárt mértéknek megfelelően nem hajtotta végre, a megállapításról a munkaügyi hatóság határozatot hoz. Fontos, hogy önmagában a kompenzáció elmulasztása munkaügyi ellenőrzések kapcsán - nem bírságalap, viszont egyéb munkaügyi szabálytalanságok esetén súlyosbító tényezőként kerül az figyelembe vételre. A jogkövetkezmények szigorát jelzi az is, hogy azok a cégek, ahol ez megállapításra kerül a rendezett munkaügyi kapcsolatok analógiája alapján a közbeszerzésektől is elbúcsúzhatnak. 4. Túlóra ellenértéke szabadidőben a munkáltató döntése alapján Változás: augusztus 1. napjától A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. A munkáltató előírhatja, hogy ellenértékként pótlék helyett - szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál. Erre a korábbi szabályok alapján is sor kerülhetett, azonban eddig ennek feltétele volt a felek megállapodása. Ez most megszűnik, a munkáltató döntése alapján pótlék helyett szabadidő kompenzálhatja a rendkívüli munkavégzést. 5. Változások az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás kapcsán Változás: augusztus 1. napjától Az iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás lehetőségét is mindenképpen meg kell említeni, különös tekintettel arra, hogy augusztus 1-től a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény a teljesen új XII/A. fejezettel egészül ki, mely az iskolaszövetkezet és tagjai között fennálló munkaviszony egyes kérdéseit szabályozza. Az iskolaszövetkezet és nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja egymással munkaviszonyt létesíthet abból a célból is, hogy az iskolaszövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében a tag a harmadik személynél munkát végezzen. A törvény lényegében kimondja, hogy ez a típusú foglalkoztatás nem minősül színlelt szerződéssel történő munkaerő kölcsönzésnek. Speciális, határozott időre szóló szerződést kell, hogy a felek kössenek, melynek tartalmaznia kell: a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait, a tag által vállalt feladatok körét, a tag harmadik személynél történő munkavégzési kötelezettsége teljesítésének időtartamára járó személyi alapbérek legkisebb mértékét, azt, hogy a felek a tag munkavégzési kötelezettsége teljesítéséről a 194/B. alapján esetenként állapodnak meg, valamint a felek kapcsolattartásának módját abban az időszakban, amikor a tag munkavégzési kötelessége szünetel. 6. Megszűnt passzív táppénz Változás: napjától A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény módosítása értelmében megszűnik a biztosítási jogviszony megszűnését követően járó táppénz, az úgynevezett passzív táppénz {43. (1)}. Az új szabályt július 1- jét követően bekövetkező keresőképtelenség esetén kell alkalmazni, így a június 30.-ig keresőképtelen állományba kerültekre még a régi szabály vonatkozik. Az új szabály szerint táppénzre csak az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Augusztus 3

4 A passzív táppénz megszűnése hatást gyakorol az egyéb egészségbiztosítási ellátásokra való jogosultságra is. Például terhességi-gyermekágyi segély annak is járt, aki biztosítási jogviszony megszűnését követően, passzív táppénz folyósítása ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követően 28 napon belül szült. A terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj jogosultság megszerzéséhez szükséges előzetes biztosítási időbe is beszámított a passzív táppénz. Ezek a hatások későbbiekben jelentkeznek, de azokkal már most is számolni kell. 7. Már csak 90 napig jár az álláskeresési járadék Változás: napjától A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény szerint álláskeresési járadék annak jár, aki álláskeresővé válását megelőző öt éven belül legalább 360 nap munkaviszonnyal, egyéni/társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt munka-erőpiaci járulékfizetési kötelezettség terhelte ( 25. (1), b)) ig hatályos jogszabály alapján 365 nappal kellett rendelkezni négy éven belül. Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap, a régi 270 nap helyett jétől az álláskeresési járadék napi összege a járadékalap 60 százaléka, legfeljebb azonban a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg. Ez az összeg az ellátás teljes időtartamára vonatkozik. Az új rendelkezéseket 2011.szeptember 1-jét követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. 8. Kismamákat érintő változások a szabadság kiszámítása kapcsán Változás: napjától augusztus 1-jén hatályba lép a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény módosítása, ami szerint szülési szabadságot követően a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára illeti meg munkavállalót a rendes szabadság július 31-ig érvényes szabály alapján rendes szabadság a fizetés nélküli szabadság első évére járt. Sajnos, a jogalkotó nem nyújt pontos értelmezést az új szabály átmeneti rendelkezései vonatkozásában, de feltételezhető, hogy csak azokra a munkavállalókra vonatkozik, akik 2011.augusztus1-jétől vagy később mennek gyermek ápolása vagy gondozása miatti fizetés nélküli szabadságra. Azokra, akiknek a fizetés nélküli szabadsága a módosítás hatálybalépését megelőzően kezdődött, még a régi szabály vonatkozik és a fizetés nélküli szabadságuk első évére illeti meg a rendes szabadság, mivel ezt a jogot még a régi szabály érvényességi ideje alatt szerezte meg. 9. A kismama munkába való visszatérésével kapcsolatos szabályozás Változás: napjától A munkavállaló együttműködési kötelezettségéből eddig is következett, hogy időben értesítenie kellett a munkáltatót a visszatérés szándékáról. A Munka törvénykönyve a jövőben kifejezetten rendelkezik arról, hogy a munkavállalónak kötelező bejelentenie, hogy mikor kíván visszatérni a gyermek gondozása, ápolása céljából kapott fizetés nélküli szabadságról, és egyértelműen rögzíti, hogy a munkáltatónak vissza kell vennie a kismamát. Ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, a megszakítás szándékát előzetesen közölnie kell a munkáltatóval. A munkáltató, ha a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság kezdetétől számított hat hónap eltelte előtt kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb 30 nap, ha hat hónap elteltével, vagy azt követően kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb 60 nap elteltével köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Augusztus 4

5 10. Egyszerűbb egyszerűsített foglalkoztatás Változás: napjától A törvény (Efo. tv. 1. (2)) meghatározza, hogy az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb hány munkavállalót alkalmazhat a munkáltató. Új szabály szerint tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát veszi számítási alapként. Ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámmal kell számolni. Ezt a létszámot nem lehet túllépni. Régebben a törvény adott hónapot megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámról beszélt. Egyszerűsített foglalkoztatásnál a munkaszerződés kötelező írásba foglalása esetén (munkavállaló kérésére, illetve elektronikus úton bevallásra nem kötelezett munkáltató választása szerint) a munkavégzés megkezdésig most már csak a munkavállaló és a munkáltató megnevezéseit kötelező kitölteni, egyéb adatokat munkavégzési nap végéig kell kitölteni augusztus 1-től egyszerűsített foglalkoztatás esetén a szabadságot nem kell kiadni a munkavállalónak, valamint nem kell alkalmazni az Mt. betegszabadságra, és egyéb munkaidő-kedvezményekre vonatkozó szabályokat. Munkaidő keret hiányában is elrendelhető egyenlőtlen munkaidő beosztás, amelyet nem kell hét napra előre közölni, hanem elegendő a munkavégzés első napján is közölni. Nem kell alkalmazni az Mt ában rögzített, a munkaviszony megszűnése esetén a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására vonatkozó előírásokat. Amennyiben a felek írásban kötöttek munkaszerződést, munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetni, valamint nem kell alkalmazni a munkabér írásos elszámolására vonatkozó rendelkezéseket. Máriás Attila / Szente Gyöngyi BDO Magyarország MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS? Készüljön fel velünk! Kérje a BDO Magyarország munkaügyi átvilágítás szolgáltatását, mely lényegében egy olyan munkaügyi kockázatértékelés, amely során munkaügyi szaktanácsadó munkatársunk a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény szempontrendszere és a munkaügyi ellenőrzések módszertana alapján tételesen és szúrópróbaszerűen - átvilágítja a cég munkaügyi rendszerét, mely alapján meghatározásra kerülnek a munkaügyi működés azon kritikus pontjai, amelyek egy esetleges hatósági ellenőrzés során munkaügyi bírság kiszabásának alapját képezhetik. Kérje ingyenes konzultációnkat, melynek keretében munkaügyi ellenőrzési tapasztalattal rendelkező tanácsadónk felkeresi Önt! BDO Magyarország Munkaügyi tanácsadás Időpont egyeztetés: BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Augusztus 5

6 2 EXPAT Magyar virtus kontra németes pontosság: expatrióták integrációja a hazai vállalati kultúrába Magyarország és a német anyanyelvű országok közötti szoros gazdasági kapcsolatok hosszú éves múltra tekintenek vissza, a rendszerváltás óta számos cég alapított leányvállalatot hazánkban. Ezen országok közelségéből adódik, hogy az intenzív kapcsolattartás és a szakértelem átadásának céljából gyakorivá váltak a kiküldetések, melynek keretében az expatrióta munkavállalók általában három-öt éves időtartamra hazánkba helyezik át otthonukat és munkavégzésük helyét. A vállalati kultúrába történő integráció kulcsfontosságú mind a külföldi munkavállaló mind a vállalat szempontjából, hiszen annak sikertelensége értékes szakértő elveszítéséhez vezethet. A BDO egyik tanácsadójának idén tavasszal elvégzett felmérése ezért a hazánkba érkező német és osztrák közép- és felsővezetők beilleszkedésére koncentrál: milyen pozitív meglepetéseket tartogatott számukra az új munkahely, milyen nehézségeik voltak, és ezek megoldásában hogyan támogatta őket a vállalati HR. A kutatáshoz használt mélyinterjús adatfelvételi módszer jó lehetőségnek bizonyult arra, hogy a mintában résztvevők egy másfél órás beszélgetés során szabadon osszák meg személyes tapasztalataikat, nem kötődve egy kérdőív meghatározott szempontrendszeréhez. A kiválasztott hat német és osztrák vezető, akik az interjúfelvétel időpontjában kiküldetésük első félévét töltötték hazánkban, jelentős nemzetközi cégeknél tevékenykednek az energiaszektorban illetve a pénzügyi szférában. Az interjú során átadott személyes információk miatt a részvevőknek anonimitást biztosítottunk. Magát a kiküldetést, mint folyamatot szemléltük vizsgálatunk során, mely már az előkészítéssel megkezdődik. Ez utóbbi hossza a vizsgált csoportnál eléggé lerövidült, két héttől három hónapig terjedő időtartamra, melynek eredményeként legtöbbjük csak egy hazánkba tett villámlátogatás során nyert bepillantást a következő évek mindennapjaiba. Éppen ezért volt olyan vezető, aki szóvá tette, hogy a HR-től nem kapott elegendő információt az itthoni adózási és egészségbiztosítási rendszerre vonatkozóan. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Augusztus 6

7 2 A szakmai tevékenység megkezdése tartogatott nem várt meglepetéseket a vezetők számára annak ellenére, hogy nemzetközi karrierrel a hátuk mögött érkeztek hozzánk. A nyugaton megszokott németes munkamorál, azaz a gyakori túlórázásra való hajlandóság, illetve olykor a precizitás, a határidő betartásának hiánya okozott néhányuknak nehézséget az első hetekben. Ezt csak a kollégák segítőkészsége, a magyarok híres vendégszeretete tudta ellensúlyozni, hiszen a vezetők kiemelték, hogy jó tanácsokat kaptak az olyan mindennapi elintéznivalókhoz, mint a bevásárlás vagy a lakás felszerelése. Emellett beilleszkedésüket megkönnyítették a közösen szervezett szabadidős programok, a sportolás és a vacsorameghívások. Ez a közvetlenség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a munkahelyi légkört a vezetők pozitívan ítélték meg, és talán a HR osztály passzivitását is elfeledteti velük, hiszen arra többen utaltak, hogy ők személyes támogatást nem igazán nyújtottak. A magyarokról változatos képet kaptunk a vezetők leírásából, mikor a munkahelyen kívül szerzett élményeikről meséltek: itt minden lassabb, minden majd jövő héten készül el, a lakás zárcseréje is egy napig tart az egy óra helyett. A feketemunka, a számla nélkül végzett szolgáltatás sokukban ellenérzést vált ki, és szerintük ez vezetett oda, ahol az ország most tart. A magyar virtus abban mutatkozik meg, hogy érzelmesen reagálunk, kissé sértődékenyek vagyunk. Emellett a ránk jellemző pesszimizmus sem maradt szó nélkül, hiszen a magyarul nem tudó külföldi is kiszűri, hogy itthon még a rádióban is mindig azt mondják, hogy nem. Este azonban a vezetők szerint ez a negatív hozzáállás, a nyomott hangulat eltűnik, ilyenkor a magyarok sokkal lazábbak, mint a németek. Habár HR-esként ezen a mentalitáson változtatni nehéz, a vállalati kultúrába történő integráció megkönnyítésére van néhány javaslatunk. Összességében elmondható, hogy a vezetők beilleszkedése sikeresnek tekinthető, vannak azonban olyan problémák, melyek megoldása pozitívan járulna hozzá a folyamathoz. A kiküldetés előkészítésében ezért hasznos egy személyre szabott információs csomag elkészítése, melyben az összes olyan országspecifikus információ benne van, mely az adózásra, a szociális juttatásokra illetve a kulturális életre vonatkozik. A jól szervezett, a külföldi munkavállalást megelőző villámlátogatás lebonyolításában egy relokációs szolgáltatást nyújtó cég nagy segítséget jelenthet, hiszen a hivatali ügyintézéstől kezdve, az ingatlan tanácsadást illetve a városnézést is megszervezik. A mindennapi helyzetekre vonatkozóan pedig egy interkulturális tapasztalattal rendelkező coach nyújthat hatékony támogatást. Ez a személyes bizalmon alapuló, objektív tanácsadói kapcsad a kulturális különbségekből fakadó vezetési, konfliktuskezelési és kommunikációs problémák megoldásának. A kutatásról bővebb információt személyes megkeresése esetén szívesen adunk. Király Annamária BDO Magyarország BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Augusztus 7

8 3 CAFETERIA Öt gyakorlati tudnivaló az internet támogatással kapcsolatban Manapság egyre nagyobb teret hódít az internet mindennapi életünkben. Már nem csak munkaeszközként tekintünk rá, hanem életünk részévé vált, hiszen ezen keresztül informálódunk a világ híreiről, bővítjük ismereteinket, tartjuk a kapcsolatot ismerőseinkkel, és nem utolsó sorban, a szórakozás és a kikapcsolódás egyik eszközeként is funkcionál. A munkáltatóknak lehetőségük van cafeteria rendszerük keretein belül támogatni munkavállalóik otthoni internet előfizetését. Ezzel kapcsolatban vesszük számba az öt legfontosabb tudnivalót augusztusi hírlevelünkben. Az elszámolhatóság feltétele Az internet támogatással kapcsolatos szabályokat az évi CXVII. a személyi jövedelemadóról szóló törvény bekezdésének d) pontja tartalmazza, melynek db) bekezdése kimondja, hogy az elszámolhatóság feltétele a munkavállaló - vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó - nevére kiállított számla, vagy, hogy utalvány formájában biztosítsuk a juttatást. A Ptk 685. b) pontja alapján közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. Támogatási formák A törvény több lehetőséget biztosít a támogatásra, ezzel is hozzájárulva ezen cafeteria elem népszerűségéhez. Az egyik lehetőség a számla alapján történő, utólagos elszámolás. Ebben az esetben a munkavállaló az általa választott formában egyenlíti ki az internet számláját, majd ezt követően a munkáltatónál meghatározott eljárás alapján, a juttató cég utólagosan téríti meg az internet használat díját. A másik lehetőség a támogatásra az utalvány formájában történő juttatás. A legnagyobb utalványgyártó cégek mindegyike rendelkezik ilyen utalvánnyal (az Edenred TicketWeb internet, míg a Sodexo Sodexo INTERNET néven forgalmazza az ilyen típusú utalványokat). Míg a Sodexo papír alapú formában biztosítja az utalványokat, addig az Edenred a munkavállaló e- mail címére, elektronikus formában küldi meg a felhasználáshoz szükséges információkat. A juttatás mértéke Bár a törvény nem határoz meg maximum értékhatárt a juttatással kapcsolatban, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a támogatással kapcsolatos adózási terheket. Az internet támogatás a kedvezményes adózású elemek közé tartozik, így 19,04%-os adóterhet visel. Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy a kedvezményes adóteher évi CXVII. a személyi jövedelemadóról szóló törvény bekezdésének d) pontjának megfelelően legfeljebb havi 5000 forintot meg nem haladó összegben érvényesíthető. Az Ft-ot meghaladó támogatás után már 51,17% adót kell fizetnie a juttató cégnek. Maximális értékhatár tehát nincs, de a 19,04%-os adóteher csak Ft-ig vehető figyelembe. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Augusztus 8

9 Az elszámolható összeg A támogatás számla alapján történő juttatása esetén, gyakran találkozhatunk olyan hibás esetekkel, amikor a juttató cég az internet szolgáltató által küldött számla végösszegét veszi alapul a támogatás megfizetésénél. Ez a gyakorlat hibás lehet, hiszen manapság a távközlési szolgáltató cégek komplett csomagokat biztosítanak az előfizetőik számára, melyről összevont számlát küldenek meg, az átláthatóság megkönnyítése végett. Ezek a számlák azonban tartalmazhatják a munkavállaló televízió, valamint vezetékes telefon előfizetési díját is, amit azonban a munkáltató nem téríthet meg internet támogatás címén. Utólagos elszámolás Az utólagos formában, számla alapján történő elszámolás esetében, még egy fontos tényezőt kell figyelembe vennünk. A személyi jövedelemadóról szóló törvény bekezdésének db) pontja szigorú korlátot szab a számlák időbeli elszámolhatóságának. Ennek megfelelően legfeljebb három hónapon belül az említett számlával történő utólagos elszámolással téríthetjük meg a munkavállaló internet használati díját. Bár a korlátozásból nem derül ki egyértelműen, hogy a számla kiállításától számított három hónapon belül, vagy a számla vonatkozási időszakához viszonyítva kell betartanunk ezen szabályt, mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül amennyiben internet támogatást biztosítunk a munkavállalóknak cafeteria rendszerünk keretein belül. Nagy Zsolt BDO Magyarország MUNKAÜGYI KONFERENCIÁK a Milton és a BDO Magyarország szervezésében szeptember 13. Az új Munka Törvénykönyvének várható változásai, munkaügyi helyzetkép a kereskedelemben október 18. Munkaidőkeret a munkaügyi ellenőrzések tükrében november 22. Munkaidőkeret a munkaügyi ellenőrzések tükrében A jelentkezési lap letölthető a weboldalról, további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető telefon: BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Augusztus 9

10 Összeállításunk figyelemfelhívó jellegű és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat! Kiadásért és szerkesztésért felel: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner ISSN BDO Magyarország Tanácsadó Kft Budapest, Nagy Jenő u. 10. Telefon: Fax: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó Nagy Zsolt cafeteria tanácsadó Zórándy Nóra recruitment tanácsadó Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni. Személyzeti szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül irodánkat.

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15.

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Munkaügyi ellenőrzés: íme a változások Álláskeresési támogatások Így kezelhet személyes adatokat a munkáltató Nők 40: ami beszámít a nyugdíjba, és ami nem Hatékonyabb az

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É PénzSztár D A rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA!

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B1 STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! www.fmm.gov.hu/palyakezdok palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B2 KEDVES FIATALOK! Sikeres start ez most

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

Munkaviszony, munkaszerződés

Munkaviszony, munkaszerződés A munkaszerződés megkötéséhez, munkaviszony létesítéséhez, béren kívüli juttatásokhoz, valamint gyeshez, gyedhez kapcsolódó olvasói kérdések és szakértői válaszok Tartalom Munkaviszony, munkaszerződés...

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé Álláskalauz 08/09 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H Álláskalauz 08/09 ISBN 978-80-970027-8-7 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H 4 Tartalom Tartalom 5 1 Előszó 6 2 Álláskeresők 8 2.1. Diákok

Részletesebben