borito1.pdf 1 11/7/11 12:04 PM 20 C M Y CM MY CY CMY K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "borito1.pdf 1 11/7/11 12:04 PM 20 C M Y CM MY CY CMY K"

Átírás

1 borito1.pdf 1 11/7/11 12:04 PM 20 C M Y CM MY CY CMY K

2 3. TARTALOM Lectori salutem! 4 Bevezetés 5 Az olaj rövid története 6 A magyar olajipar rövid története 8 A Magyar Ásványolaj Szövetség 10 Szénhidrogén kutatás 13 Olajtermelés 15 Gázkitermelés és felhasználás 16 Finomítás 17 Kenőanyagok 18 Olajtermékek minősége 19 Minőségellenőrzés 21 Kiskereskedelem 22 Környezetvédelem 24 Stratégiai készletek 25 Adózás és árszerkezet 26 Alternatív üzemanyagok 27 Bio-üzemanyagok 29 Oktatás 31 A Magyar Olajipari Múzeum 32 Az olajipart érintő speciális jogszabályok 33 Fontosabb intézmények 34

3 4. LECTORI SALUTEM! Dr. Tóth József a Magyar Ásványolaj Szövetség elnöke a Kőolaj Világtanács első elnökhelyettese Húsz év nagy idő. Ennyi telt el azóta, hogy a Magyarországra bejövő multinacionális vállalatok és a legnagyobb magyar olajcégek létrehozták a Magyar Ásványolaj Szövetséget. Húsz év jó alkalom arra, hogy egy kicsit megálljunk, és szétnézzünk. Nézzük meg, hogy épül fel az olajipar, illetve milyen változások következtek be az elmúlt években. Az olajipartól sokan idegenkednek, mindenek előtt hatalmas méretei miatt. Igaz ez globálisan és lokálisan. Nehéz elképzelni, hogy a világ olajipara évi négymilliárd tonna olajat dolgoz fel; ez a mennyiség a Balaton vízmennyiségének kétszerese. De azt sem lehet könnyű elképzelni, hogy Magyarországon évi négymilliárd liter üzemanyagot értékesítenek. A hazai olajipar gazdasági súlyára jellemző, hogy az állami költségvetés bevételeinek mintegy 20 %-a az olajjal, illetve az olajvállalatokkal kapcsolatos (bányajáradék, társasági adó, jövedéki adó stb.). A hazai olajipar erejére pedig az jellemző, hogy az elsők között volt, ahol a piacot liberalizálták. Bár a liberalizálás jogilag nem kellően végiggondolt megvalósítása sok gondot okozott, igen komoly pezsgést indított be. A beérkező olajóriások néhány év alatt mintegy 2 milliárd dollár működő tőkét hoztak be az országba. Hogy ezzel bírni tudják a versenyt, az olajiparban érintett hazai vállalatoknak is hatalmas átalakulásokon kellett átmenniük, és hatalmas beruházásokat végrehajtaniuk. Ennek lett az az eredménye, hogy néhány évvel a rendszerváltás után arányaiban annyi korszerű töltőállomás volt Magyarországon, mint sehol másutt, és a nemzetközi olajcégek megjelenése biztató jel volt a külföldi közepes és kis vállalkozások számára. Ahhoz azonban, hogy a versenyt állja az olajipar, állandó fejlesztésekre volt, van és lesz szükség. A folyamatos fejlesztéseknek volt köszönhető, hogy ahhoz a nem túl népes szektorhoz tartoztunk, amely már 1994-ben, Magyarország tagfelvételi kérelmének benyújtásakor minden szempontból összhangban volt az Európai Unió, illetve jogelődje előírásaival, és a csatlakozáskor sem kellett az olajiparnak semmilyen vonatkozásban derogációt kérnie. Nem sokkal a rendszerváltás után, a stratégiai készletezés megkezdésével nagyot nőtt az ellátás biztonsága, és ma már a földgázra is vannak stratégiai készletek nálunk, gyakorlatilag egyedüliként Európában. Erőfeszítéseink eredményeként az olajtermékek vizsgálatára létezik egy független, akkreditált vizsgáló intézet, amely az üzemanyagok minőségével kapcsolatos jelentéseket is összeállítja az EU számára. Jelentős előrelépés történt a környezet és az egészség védelme érdekében. Csak, mint példát említem meg, hogy Szövetségünk megalakulásakor a gázolajok kéntartalma 5000 ppm (0,5 %) lehetett, ami 2003-ra több lépcsőben 10 ppm-re (0,001 %) csökkent. Nem feledkeztünk meg a szakmai utánpótlásról sem. Jó kapcsolatot tartunk fenn az olajipar mérnöki utánpótlását biztosító egyetemekkel. Ennek részeként néhány éve létrehoztuk a Szénhidrogénipari Vegyészmérnök-utánpótlás Alapítványt. A sikerek mellett, természetesen, voltak, és vannak gondjaink, így például nem tudtuk elérni a fáradt olaj kérdés megnyugtató rendezését. Összességében úgy gondolom mégis, eredményes húsz évet tudhatunk magunk mögött. Ezt a húsz évet is bemutatjuk ebben a kiadványban, amely nem szakembereknek készült. Célunk az volt, hogy a szakmán kívülieknek segítsünk képet kialakítani az olajiparról.

4 BEVEZETÉS 5. Az ásványolaj (más néven kőolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek, elhalt tengeri egysejtű élőlények, planktonok anaerob (levegőtől elzárt) bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék. A kőolaj meghatározó összetevőit folyékony halmazállapotú szénhidrogének alkotják, de lelőhelyétől függően kisebb-nagyobb mennyiségben gáznemű, valamint szilárd halmazállapotú szénhidrogéneket is tartalmazhat oldott, vagy szilárd állapotban. A kőolaj alkotórészei közé sorolhatók továbbá a szénhidrogének kénnel, nitrogénnel, oxigénnel és egyéb heteroatomokkal képzett vegyületeit is. Ezeken kívül természetes állapotban a kőolaj vizet és szilárd ásványi szennyezőanyagokat is tartalmazhat. A kőolaj a viszonylag magas fajlagos energiatartalom, a könnyű kitermelhetőség, szállíthatóság, tárolhatóság és ipari nyersanyagként való felhasználhatóság miatt az egyik legfontosabb, legszélesebb körben alkalmazott természeti erőforrás. A szénhidrogénmezők kialakulása, a biomassza felhalmozódása és eltemetődése, a genetikai átalakulás, a migráció és a végső csapdákban való felhalmozódás több millió év alatt megy végbe. Nagy szénhidrogéntelepeket csak olyan helyen találhatunk, ahol csekély a kéregmozgás és a kőolajcsapdák áramlási szempontból zártak. Ennek a feltételnek elsősorban a hegységrendszerek előtereiben található nagy kiterjedésű üledékes rétegek felelnek meg. Ezek elhelyezkedhetnek szárazföldi, kontinentális területeken, de nagy kiterjedésű kontinentális talapzaton (offshore), több ezer méteres tengerszint alatti mélységben is. A geológiai formációkban előforduló szénhidrogének akkor hasznosíthatók gazdaságosan, ha a megkutatott földtani vagyon, illetve annak adott műszaki színvonalon kitermelhető készlete számottevő. A tektonikai, vagy szerkezeti csapdában, tárolóban felhalmozódott kőolaj kitermelhetőségét számos tényező befolyásolja. Egyebek mellett a tárolókőzetnek lehetőleg nagy áteresztőképességgel, porozitással, vagy kiterjedt repedezettséggel kell rendelkeznie, és az olajtestnek aktív hidrodinamikai kapcsolatban kell lennie peremi, vagy alsó víztesttel, esetleg felső gázsapkával. A különböző csapdákban, tárolókban a szénhidrogén előfordulások jellege nagymértékben függ a biomassza eltemetődésének és átalakulásának helyétől (anyakőzettől) kiinduló elsődleges (primer) és a másodlagos (szekunder) migrációtól, azaz a telepek tárolhatnak csak kőolajat, vagy földgázt, de számos esetben, a gázsapkás tárolókban a gáz és folyadék halmazállapotú szénhidrogének együtt fordulnak elő. A kőolaj fizikai és kémiai tulajdonságai nagymértékben függenek a felhalmozódás, és tárolás nyomás és hőmérsékleti viszonyaitól is. Általában reológiai sajátságaik alapján megkülönböztetünk könnyű, közép és nehéz olajokat, illetve a szénhidrogéncsoportok mennyisége alapján paraffinos, nafténes, nafténaromás és aszfalténes olajokat. A kőolajból a feldolgozás előtt eltávolítják a vizet és a kőzettörmeléket, majd az ezt követő gáztalanítás során tekintélyes mennyiségű propán-bután tartalmú gázt nyernek. Az így stabilizált kőolajat atmoszférikus desztillációval a következő párlatokra bontják: C közötti párlat: nyers benzin, C közötti párlat: petróleum, C közötti párlat: gázolaj. olaj frakciók. Az atmoszférikus desztilláció maradéka a pakura. A pakurából vákuumdesztillációval további párlatokat vákuumgázolajat, orsó-, gép-, motor- és nehézolajat - nyernek, melyeket a nemkívánatos komponensek eltávolítása céljából fizikai és kémiai kezelésnek vetnek alá. A vákuumdesztilláció maradékát főként bitumen gyártására használják fel. A kőolaj-feldolgozás főbb termékei: a motorhajtó anyagok (benzin, gázolaj), a repülőgép üzemanyagok (kerozin), a különböző kenőolajok (orsó- gép-, motorolaj), szilárd paraffin és a bitumen. Az olaj feldolgozásakor kapott termékek csak részben szolgálnak közlekedési és kenési célokat. A finomítás során keletkező egyéb párlatok (pl. vegyipari benzin) jelentik a petrolkémia alapanyagait; a belőlük keletkező szerves vegyületeket szintéziseknél használják fel, mindenekelőtt a műanyag- és a vegyiparban.

5 6. AZ OLAj RöVID TöRTÉnETE Bár az olaj természetes szivárgások formájában több ezer éve ismert, iparszerű kitermelése csak a XIX. század közepén kezdődött, és ezután üstökösként jelent meg az energiaellátás egén augusztus 27-én került a felszínre egy titusville-i (USA, Pennsylvania állam) kútból az olaj. Mai szemmel nézve, nem túl nagy dolog: alig valamivel több mint 20 méter mélyre kellett lefúrni, és kézi szivattyúkkal napi 3-4 m 3 olajat termeltek. Mégis ezzel a fúrással indult diadalútjára a fekete arany. A sikeres fúrás után kitört az olajláz, megindult a harc a titusville-i koncessziókért, a környék hamarosan megtelt fúrótornyokkal, deszkabódékkal, szalmazsákos szálláshelyekkel és műhelyekkel. Nem egy ma nagyon elegáns világcég ezen deszkabódék egyikéből indult. Másfél évvel a nagy találat után már napi 160 tonnát termeltek itt ki. Véletlen egybeesés, de az olaj későbbi sorsa szempontjából döntő jelentőségű, hogy a titusville-i fúrás évében szabadalmaztatta Etienne Lenoire a gázmotort, amit egy német fiatalember, bizonyos Nicolaus August Otto úgy fejlesztett tovább, hogy az éghető folyadékkal is üzemelhessen. (A sors fintora, hogy még nagyon sokáig a lámpaolaj volt az olajfeldolgozás célterméke, Otto pedig etanolra szabadalmaztatta belső égésű motorját...). Az olajtermelésben a Rockefeller vezette Standard Oilnak (a mai Exxon ősének) jutott meghatározó szerep. Nem sokkal később a pennsylvaniai mezőket messze felülmúló lelőhelyeket találtak a Mississippitől nyugatra és az USA déli államaiban (Texas, Oklahoma). Baku környékén a Nobel fivérek kezdték meg az iparszerű kitermelést. De hamarosan megjelent a piacon az angol Shell, a holland Royal Dutch, valamint később az Angol-Perzsa Olajvállalat (mai nevén BP). Az olaj feldolgozásában a döntő változást az hozta, hogy 1877-ben Edison feltalálta a villanykörtét, így a lámpaolaj egyre inkább kiszorult. Ugyanakkor a belsőégésű motorok elterjedése (autók, repülők) következtében egyre nagyobb szükség lett motorhajtó anyagokra. Először 1910-ben múlta felül a benzin értékesítése a lámpaolajét. Az első világháború meggyőzően bizonyította a folyékony tüzelőanyagok és üzemanyagok (benzin, gázolaj, fűtőolaj) fölényét a kőszénnel szemben. A háború után a közlekedés és az ipar egyre több olajat igényelt, és felütötte a fejét az aggodalom, hogy a fokozódó igények következtében a készletek gyorsan kimerülnek (a század tízes éveiben azt jósolták, hogy a világ olajkészlete az akkori igények mellett még 30 évre elegendő). Mindenesetre világméretekben lázas kutatótevékenység kezdődött, számos új olajmezőt fedeztek fel. Annak ellenére, hogy a piacon olajbőség alakult ki, fokozódott a verseny mind a piacokért, mind a kitermelési engedélyekért (koncessziók) szeptemberében a Royal Dutch Shell, a Standard Oil és az Angol-Perzsa Olajvállalat megegyeztek a termelés korlátozásáról és a piacok felosztásáról. Ehhez, az úgynevezett achnacarry-i egyezményhez később még négy nagy amerikai cég (SOCAL, Mobil, Gulf,Texaco) csatlakozott. Őket nevezete Enrico Mattei, az olasz ENI elnöke Hét Nővér -nek. Az igények növekedése miatt a kitermelés egyre nőtt ben 362 millió tonna olajat bányásztak világszerte, ez a szám 35 év múlva megtízszereződött, a XXI. század legelején a globális kitermelés évi 4 milliárd tonna körül volt. Mintegy a Hét Nővér ellenkartelljeként, 1960-ban Irán, Irak, Kuvait, Szaud-Arábia és Venezuela Bagdadban megalakította a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét (OPEC), melyhez idővel csatlakozott Algéria, Ecuador, az Emirátusok, Gabon, Indonézia, Katar, Líbia és Nigéria. Sosem voltak viszont OPEC tagok olyan jelentős kitermelők, mint a Szovjetunió (és utódállamai), Mexikó, Nagy Britannia, vagy Norvégia. Az olaj ára nagyjából stabil volt, de az 1970-es években két árrobbanás következett be. Előbb 1973-ban az arab-izraeli háború idején, majd 1979-ben az iráni forradalomkor. Utóbbinál az ár figyelembe véve az inflációt 100 mai dollár/hordónak felelt meg. A második nagy árrobbanás után egy enyhén lejtő

6 ártendencia alakult ki, mely mélypontját februárjában érte el (az irányadó Brent minőség hordójáért nem adtak 10 dollárt sem), majd ismét emelkedés következett, de úgy, hogy közben felcserélődött az ok és az okozat. Eddig a termékek ára követte az olaj árát, de a századfordulótól az üzemanyagok iránti megnövekedett igény (gázolaj esetében India és Kína, benzin esetében az USA) vitte soha nem látott magasságokba az üzemanyagok világpiaci árát, és ezt követte az olajár emelkedése (a farok csóválta a kutyát). Az olajár eddigi maximumát június 4-én érte el; ekkor egy hordó Brent olajért 144,2 dollárt adtak. Miközben számos szakember azzal riogatott, hogy hamarosan elérjük a 250 dollárt, az olajár zuhanásba kezdett, mélypontját december 24-én érte el 33,6 dollárral. Jelenleg (2011. közepe) az olaj ára 100 USD/bbl körül van, és stabilnak mondható. Az olajtermékek iránti kereslet növekedésével a feldolgozásban is jelentős változások álltak be. A kezdeti egyszerű atmoszférikus lepárlást egyre bonyolultabb eljárások (vákuum desztilláció, krakkolás, reformálás) követte, majd egyre nagyobb szerephez jutottak a maradékot értékesebb termékekké feldolgozó eljárások (késleltetett kokszolás, hidrokrakkolás). Európa alapvető ellátási problémája jelenleg, hogy a finomítók akkor épültek, mikor azt gondolták, a cél minél több benzin termelése. Időközben azonban igen erős dízelesedés indult be, és ha az európai finomítók ki akarnák elégíteni a gázolaj igényt, hatalmas mennyiségű benzinfelesleg képződne. A finomítói lehetőségek és az autópark igényei közti egyensúlyzavart úgy egyenlítik ki, hogy nagyságrendileg húszmillió tonna gázolajat importál Európa Oroszországból és a Közel-Keletről, miközben hasonló mennyiségű benzint exportálnak Amerikába. Nyilván sokakban felmerül a kérdés, meddig lesz olaj? Pontosan senki sem tudja. A XXI. század legelején úgy becsülték, hogy a kitermelés között fogja elérni a csúcsot. Azóta azonban hatalmas olajmezőket találtak brazil felségvizeken, Venezuelában és a Jeges-tengerben. Érdemes a kérdés kapcsán idézni Lew Watts urat, a Shell egyik vezetőjét, aki azt mondta a évi Kőolaj Világkongresszuson: A kőkorszaknak sem azért lett végre, mert elfogyott a kő. Az olajkornak sem azért lesz vége, mert elfogy az olaj. 7.

7 8. A MAgyAR OLAjIpAR RöVID TöRTÉnETE A történelmi Magyarországon többfele ismertek olaj- és földgázszivárgásokat (ezek zöme a mai Magyarország területén kívülre esik). Jóval a komolyabb olajfúrások megkezdése előtt, az as évek elején, állami monopóliummá nyilvánították az kőolajat és a földgázt (1911. évi VI. törvény). Kitermelés ( upstream ) 1920-ban megalakult az Angol-Perzsa Olajvállalat (a későbbi British Petroleum) magyar érdekeltsége, a Magyar Olajszindikátus Kft., de kutatásaik nem vezettek eredményre. Az angol és amerikai tulajdonú EUROGASCO 1933-ban kapott a Dunántúlra kőolaj- és földgázkutatási jogot a magyar államtól ben a Zala megyei Budafapuszta mellett ipari méretű termeltetésre alkalmas mezőt fedeztek fel. A kút termelési eredményei alapján 1938-ban megalakult a Standard Oil of New Jersey (a későbbi Exxon) magyar leányvállalataként a Magyar- Amerikai Olajipari Rt. (MAORT), mely 1940-ben Lovászi mellett ipari mértékű kitermelésre érdemes olajmezőt fedezett fel, ezzel biztosítva a hazai olajfinomítók kőolajellátását. A vállalatot Magyarország hadba lépésekor (1941) államosították, a II. világháború után újra az amerikaiaké lett, majd 1948-ban újra államosították ben feltárták a nagylengyeli kőolajmezőt. Az olajtermelés erőltetése következtében az 1953-ra elért 1,2 millió tonnás csúcs 1957-re 300 tonnára esett, és az 1,2 millió tonnát csak 1965-re sikerült újra elérni. Közben 1957-ben megalakult a Kőolaj-ipariTröszt, majd 1960-ban a hazai gázipar tevékenységét is átfogó Országos Kőolaj- és GázipariTröszt (a MOL jogelődje) után kezdődött az algyői kőolajmező feltárása, mely ma is a legtöbb olajat adja Magyarországon. A hazai kitermelés 1980-ban érte el a maximumot, valamivel több, mint 2 millió tonnával, majd csökkeni kezdett. Feldolgozás ( downstream ) A történelmi Magyarország területén már az 1800-as évek közepén volt több olajfeldolgozással foglalkozó üzem (üstdesztilláló) a keleti országrészben, melyek galíciai olajat dolgoztak fel. A termékbehozatalt sújtó évi vámtarifa-módosítás megindította az olajfinomítók kiépítését. Ezek sorában többek között 1882-ben Fiumében (ma Rijeka), 1883-ban és 1891-ben Budapesten, 1889-ben Biharszilágyon és 1895-ben Pozsonyban (ma Bratislava) létesültek jelentősebb (60 80 kt/év) kapacitású gyárak. AVákuum Kőolajvállalat 80 kt/év kapacitású üzeme Almásfüzitőn 1907-ben indította be a termelést. A kisebbek közül kiemelhető az 1906-ban alapított Nyírbogdányi Kőolajipari Rt. E finomítók galíciai, román és orosz (azeri) kőolajat dolgoztak fel. A XIX. század második felében közel húsz olajfinomító létesült, kapacitásuk 1900-ban már fedezte, később meghaladta a hazai igényeket (1913-ban 252 kt kőolajtermék). Ezek közül ma Rijekában, Pozsonyban és Almásfüzitőn folytatnak olajipari tevékenységet, valamennyien a MOL-csoport tagjai. Az első világháború után a kőolajfinomítók zöme az elcsatolt területeken, országhatárokon kívül maradt, és a kőolajellátás megnehezült. A Shell 1930-ban indította csepeli üzemét, 1931-ben létesült a Szőregi Petróleumgyár, 1937-ben a magyar kincstár támogatásával született a Pétfürdői üzem. Ugyancsak kincstári beruházásként elkezdődött Szőnyben egy 400 kt/év kapacitású olajfinomító építése, amely azonban csak a második világháború után kezdte el működését ban a hazai finomítók benzin, petróleum és gázolaj termelése meghaladta az 500 kt-t. A második világháború után, az évi államosítások során a kisebb finomítókat leállították, így a feldolgozó kapacitás visszaesett ben a korábban említett nagylengyeli kőolaj bázisán kezdte meg a termelést a Zalai Aszfaltgyár ban alapították a Dunai Kőolajipari Vállalatot, melynek utóda (a Dunai Finomító) a folyamatos beruházások és korszerűsítések eredményeként ma is meghatározó az ország olajtermékekkel történő ellátása szempontjából. A beruházási munkák ben kezdődtek meg, és 1965-ben indul meg a termelés. A vállalat olajjal történő ellátását a korábbi Szovjetunióból induló Ba-rátság vezetékek és a hazai

8 olajmezőkről jövő szállítások biztosítják ben alapították a Tiszai Kőolajipari Vállalatot. A beruházás alig indult meg, amikor kitört az olajválság, és felmerült a kivitelezés félbehagyása, de végül felépült az üzem (igaz, az eredetileg terve-zett évi 8 millió helyett csak 3 millió tonna feldolgo-zására). 9. Az ország feldolgozási kapacitása 1980-ban volt a legmagasabb (14,5 millió tonna/év), a legtöbb olajat 1979-ben dolgozták fel (11,4 millió tonnát). Ma Magyarország feldolgozói kapacitása (számos korábbi desztilláló egység bezárása következtében) 8 millió tonna körül van. Kőolajfinomítást kizárólag a MOL Dunai Finomítója (a korábbi Dunai Kőolajipari Vállalat) végez.

9 10. MAgyAR ÁSVÁnyOLAj SZöVETSÉg Húsz évesek lettünk, és ez az idő gazdag volt eseményekben. Az olajpiac január 1-i, túl gyors liberalizálása után kaotikus állapotok jöttek létre, melynek megszüntetésére az akkor Magyarországon levő 14 legnagyobb olajcég (Agip, Allcom, Aral, Avanti, BP, Esso, Kuvait, Mineralimpex, Mobil, MOL, OMV, Shell,Tamoil éstotal) december 13-án létrehozta a Magyar Ásványolaj Szövetséget. A Szövetség alapvető céljának tekintette, és tekinti ma is a szabad versenyen alapuló piac létrehozásának/fenntartásának elősegítését, a megfelelő kapcsolat kialakítását a hatóságokkal, valamint szakmai információk adását tagjainak és a Szövetségen kívülieknek. A Szövetség nyitott; taggá válhat bárki, ha eleget tesz az Alapszabályban előírt feltételeknek. A Szövetség megalakulásakor Elnökké választották Dr. Tóth Józsefet, aki többször újraválasztva a mai napig betölti ezt a pozíciót után azonban nemcsak a multik jelentek meg, és hozták a legtöbb működő tőkét Magyarországra (beruházásaik az első években elérték a kétmilliárd dollárt), hanem ezen gazdasági óriások mellett megpróbáltak maguknak helyet találni egymillió forintot törzstőkéjű Kft-k, vagyon nélküli Bt-k, és vélhetően számos olyan alkalmi formáció, amely azzal sem törődött, hogy be legyen jegyezve a cégbíróságon. Nem lett volna velük baj, ha a multik mintájára, ők is eleget tesznek az állammal és a többi piaci szereplővel kapcsolatos minden kötelezettségüknek. Többségük azonban úgy gondolta, hogy ő hátrányos helyzetű, ezért rá más szabályoknak kellene vonatkozni, mint a nagyokra. A bajok gyökere az volt, hogy január 1-jén úgy szüntette meg a parlament az OKGT (a MOL jogelődje) termelési és belkereskedelmi, valamint a Mineralimpex (a MOLTRADE-Mineralimpex jogelődje) külkereskedelmi monopóliumát, hogy nem biztosította a megfelelő jogi hátteret és gyakorlatilag az ellenőrzést. (Így történhetett meg, hogy egy vállalkozásnak elfogadták székhelyként a köztársasági elnök irodáját; importot engedélyeztek CaboVerdéből, nem tudván, hogy az a Zöldfoki-szigetek, ahol nincs finomító; így kaphattak engedélyt egy vonatszerelvény üzemanyag importjára ami persze, eltűnt ; és ha valakit véletlenül tetten értek, az közölte, hogy, sajnos, nem tud fizetni.) Ilyen körülmények voltak a demonopolizált (liberalizált) piacon. A Szövetség tagjai számára nyilvánvalóvá vált, hogy így nem lehet versenyezni, és örömmel vették, amikor 1993-ban a kormány benyújtotta a jövedéki törvény olajcégek által is véleményezett tervezetét. Sajnos, végül nem került be két nagyon fontos javaslatunk: legyen minden olajtermék jövedéki termék (mert így a törvény szigora rendet tett volna a kereskedelemben) és az olajjal kapcsolatos tevékenységet kössék jelentős garanciához (egy tőke nélküli Bt-nek nem adott valaki csak úgy el egy irányvonatnyi üzemanyagot, és ha a Bt az eladójának tudott garanciát nyújtani, tudott volna adni a magyar államnak is). A hatóságok egyértelműen ellenünk foglaltak állást, mondván, hogy a nagyok így akarják lehetetlenné tenni a kicsiket, majd amikor nyilvánvalóvá vált, hogy így már nagyon sok milliárd forinttól esett el az államkassza, mégis elfogadták a fenti javaslatokat ben a Szövetség megbízást adott az Arthur Andersen könyvvizsgáló cégnek, hogy tekintse át, mennyire van összhangban a hazai szabályozás az Európai Gazdasági Közösség (az Európai Unió jogelődje) gyakorlatával. A tanulmány két legfontosabb megállapítása az volt, hogy Magyarországon is be kellene vezetni az adóraktár intézményét, mert e nélkül nem folytatható nagykereskedelmi tevékenység, illetve, hogy az ellátás biztonsága érdekében létre kellene hozni az ország stratégiai készleteit. Szövetségünk tagjai nagyban hozzájárultak, hogy még a következő évben megalakult a Kőolaj- és Kőolajtermék Készletező Szövetség (a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség jogelődje). Hamarosan újabb csalássorozat kezdődött. Magyarországon sok lakos fűtött un. háztartási tüzelőolajjal (HTO). Ez a termék műszakilag leginkább abban különbözött a motorikus gázolajtól, hogy pirosra színezték. Pénzügyi szempontból volt egy nagy különbség köztük: a gázolajon jelentős jövedéki adó volt, a HTO-n semmi. Elvben töltőállomáson autóba HTO-t tilos volt tölteni. Mikor Szövetségünk kezdeményezésére és anyagi támogatásával megkezdődtek az ellenőrzések, a találékonyság újabb formája jött elő: a szőkítés. Röviden arról van szó, hogy a HTO piros színét adó szudánvöröst kénsavval szétroncsolták, így annak piros színe eltűnt. A baj az, hogy a kénsav a gázolajban gyantásodást indít meg, ami tönkreteszi a Diesel-motorok századmilliméter pontossággal beállított adagolóit. A szőkítés ellen a parlament évekig nem csinált semmit. Végül második felétől a HTO-ra a gázolaj jövedéki adóját vetették ki, amit visszaigényelhetett az, aki valóban fűtésre használta a HTO-t. (A végső megoldás az lett, hogy 1996-tól ez a visszaigénylési lehetőség is megszűnt, ami olymértékben megdrágította a HTO-val történő fűtést, hogy ez a termék gyakorlatilag lekerült a termékpalettáról.) Megalakulásunktól kezdve részt vettünk számos szabvány kialakításában és módosításában ban valósult meg első javaslatunk az üzemanyagok zöldebbé tételére: törölték a forgalmazható üzemanyagok Az alapítók AgipHungária Rt. Allcom Kereskedelmi Rt. Avanti Rt. Aral Hungária Kft. Bp Oil Magyarország Kereskedelmi Kft. Esso Oil Töltőállomás Kft. Kuvait-ÁFOR Kft. Mineralimpex Külkereskedelmi Vállalat Mobil - ÁFOR Kft. MOL Rt. OMV -ÁFOR Kft. Shell és Interag Kft. Tamoil Hungaria Kft. Total Hungaria Kft.

10 Tagvállalatok őszén EniHungária Zrt. Envirochem Kft. LUKOil Magyarország Kft. Mabanaft Hungary Kft. Mobil petrol 2000 Kft. MOL nyrt. Moltrade- Mineralimpex Zrt. OMV Hungaria Ásványolaj Kft. Opal Tartálypark Zrt. Shell Hungary Zrt. Terméktároló Zrt. Total Hungaria Kereskedelmi Kft. közül a 92 oktános ólmozott benzint (a teljes ólommentesítésre, amivel a legelsők egyike voltunk Európában, 1999-ben, a 98 oktános ólmozott benzin kivonásával került sor) ban a gázolajok is zöldebbé váltak azáltal, hogy tagvállalataink egyhangú javaslatára a kéntartalmat 0,2-ről 0,05 m%-ra csökkentették. Sokévi erőfeszítésünkbe került az adózás egyszerűsítésének megvalósítása ben egy liter ólmozott benzinre a következő közterheket vetették ki import esetén: - fogyasztási adó 41,6 Ft/liter - útalap 9,5 Ft/liter - termékdíj 2,0 Ft/liter - készletezési hozzájárulás Ft/tonna - statisztikai illeték 3 %, - vámkezelési díj 2 %, - vámpótlék 8 %, - ÁFA 25 %. Nyolc címen adóztattak, és ezt több jogszabály rendezte. Némelyik százalékban volt megadva, némelyik fix összegben, utóbbinál a vetítés alapja esetenként térfogat, esetenként tömeg. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a különböző adókat nem egyszerre kellett befizetni. Nem sokkal az ezredforduló előtt vezették be Magyarországon is azt az, EU gyakorlattal összhangban levő szabályozást, hogy csak kétfajta adó (jövedéki és ÁFA) legyen az üzemanyagokon, a befolyt összeg szétosztása pedig a kormány/parlament dolga. Fennállásunk 10. évfordulóján jelentünk meg önálló honlappal az interneten (www.petroleum.hu) magyar és angol nyelven. Ezen jelent meg 2002-ben az Olajipari Értelmező Szótár, mely a szakmán kívülieknek szánt ismertető anyag. A műszaki, pénzügyi és kereskedelmi részekből álló összeállítás úgy került felvitelre, hogy az egyes címszavak szövegében hivatkozott más címszavakra kattintva a gép átugrik az új címszóra. Gyakorlatilag megalakulásunk óta küzdünk a tankturizmus és főleg az üzemanyag-csempészet ellen. A jelenség mögött az állt, és áll, hogy Magyarországon magasak az adók (az ÁFA egész Európában nálunk a legmagasabb), ezért jobban megéri külföldön tankolni. Az az autós, aki külföldön saját autójába tölt üzemanyagot, és Magyarországon megy vele, nem csinált semmi szabálytalant. Ugyanakkor sokan életvitelszerűen töltötték meg külföldön a gyárinál sokkal nagyobbra cserélt üzemanyagtartályokat, itthon lefejtették, és eladták a benzint/gázolajat. Szövetségünknek is köszönhető, hogy a csempészést (és általában a feketepiacot) gyakorlatilag sikerült felszámolni. Azt viszont csak 2011-re értük el, hogy az országon átmenő teherautók is lehetőleg nálunk tankoljanak. Ezt az un. kereskedelmi gázolaj bevezetése engedte meg, mely a fuvarozóknak lehetővé tette, hogy az EU-ban minimumként előírt jövedéki adóval vásárolják a gázolajat, míg egy Diesel-motoros személyautó vezetője lényegesen drágábban kapja ugyanezt az üzemanyagot. Számos kútrablás történt a 2000-es évek elején, melyek között volt halálos kimenetelű is. Kezdetben annyit sikerült elérni, hogy a sajtóban egyre ritkábban jelentek meg olyan cikkek, melyek a potenciális bűnözőknek tippeket adta volna (ha nem talál elég készpénzt, mit vigyen el), illetve az elektronikus és nyomtatott sajtóban a kutak biztonsági felszerelését ismertetésekkel igyekeztünk csökkenteni a rablások számát. Ez a próbálkozásunk eredményes volt. Az viszont nem, hogy a kutasokat (a taxisokhoz hasonlóan) jogszabály minősítse közfeladatot ellátó személynek, ami önmagában megnövelte volna a rablásért kiszabható büntetést, és vélhetően lett volna visszatartó ereje ban járt le a gőzvisszavezetésre és a töltőállomások duplafalú tartályaira vonatkozó türelmi idő ben Szövetségünk javaslatára hozták meg ezeket a jogszabályokat, melynek következtében számos kisforgalmú kutat kénytelenek voltak bezárni tagvállalataink, mert a szükséges beruházások költsége nem térült volna meg. Ugyanakkor a hatóságok a türelmi idő lejárta után sem kezdték meg a fehér kutak ellenőrzését ilyen szempontból május 1-jén Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Minthogy nem mindenben feleltünk meg az EU szabályozásának, számos területen kellett derogációt (átmeneti időt) kérni.talán nem túlzás azt állítani, hogy Szövetségünk eddigi munkája is szerepet játszott abban, hogy az olajipar és kereskedelem területén semmilyen derogációra nem volt szükség. Az olajipar szempontjából egy nagyon fontos irányelvet ( direktívát ) fogadott el az Unió nem sokkal hazánk csatlakozása előtt: a 2003/30/EK irányelv azt írta elő, hogy a forgalmazott üzemanyagokban energia alapon számolva 2005-re 2, 2010-re 5,75 %-nak kell lennie a bio-üzemanyagok részarányának. Magyarországon úgy módosították a jövedéki törvényt, hogy a benzineknél július 1-jétől, a gázolajoknál január 1-jétől akkor van kedvezményes adó, ha a forgalmazott üzemanyag minden cseppje legalább 4,4V% bio-üzemanyagot tartalmaz. Ezt az osztrák gyakorlat váltotta től a német, ami nem ad adókedvezményt, hanem azt írja elő, hogy az olajcégeknek havi szinten kell biztosítaniuk, hogy az általuk forgalmazott benzinben legalább 3,1 az általuk forgalmazott gázolajban 11.

11 12. legalább 4,4 e% legyen a bio-üzemanyagok részaránya, és ha valaki ezt nem teljesítené, komoly büntetőadót kell fizetnie több szempontból is izgalmas év volt. A világpiacon az olaj ára soha nem látott szintre nőtt (július 4-én a Brent ára 144,2 USD/bbl volt), majd szabadesésbe kezdett (december 24-én alig haladta meg a hordónkénti 33,6 dollárt). Előbb az áremelkedés megállítására az OPEC történelmi csúcsra emelte a termelését, majd az árzuhanás megállítására története legnagyobb termeléscsökkentését hajtotta végre, de egyik akciójával sem érte el a kívánt hatást. Mindezek eredőjeként Magyarországon 80 Ft/literrel csökkent az üzemanyagok ára július eleje és december vége között. Az olaj árzuhanása nyilván összefüggésben volt az egyre nagyobb méreteket öltő gazdasági világválsággal. Ennek hatására hozták be Magyarországon a Robin Hood adót, ami hivatalos nevén nem is adótörvény, hanem a távhőszolgáltatást versenyképesebbé tevő törvény. A július 1-jén hatályba lépő törvény lényege az volt, hogy 8 % különadót vetnek ki az energiaellátókra. Hiába fejtettük ki, hogy a törvény diszkriminatív, torzítja a versenyt, bünteti a hatékonyságot és a teljesítményt, továbbá nem megfelelő eszköz egy szociális probléma rendezésére ben folytatódott a válság, és ennek következménye volt, hogy a kormány kétszer jelentősen megemelte az üzemanyagok adóját (ekkora adóemelés fél év alatt még sosem volt). Az adóemelések katasztrofálisan hatottak az üzemanyagok forgalmára: első félévében első félévéhez képest 15 %-kal csökkent a benzin és 10 %-kal a gázolaj értékesítése a kutakon októberében a Robin Hood adó után új különadóval ismerkedhettek meg az energiaellátók. Ugyan ez hátrányosan érintette a tagvállalatokat, ismerve az ország gazdasági helyzetét, tudomásul vették. Pusztán azt kértük a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy a törvény módosításakor változtassák meg az adónak kifejezetten csak az olajcégeket hátrányosan érintő részeit (a jövedéki adót is megadóztatják, a nagykereskedelmi láncban az árrésnél nagyobb összeggel adóztatnak meg minden résztvevőt, az adó sávos jellege miatt nem egyformán sújtja az érintetteket, továbbá indokolatlan, hogy ha egy cég energiaellátásból származó bevétele meghaladja az 5 %-ot, a teljes tevékenysége után kell adóznia). A Szövetség munkabizottságokat működtet (Jogi Munkabizottság, Jövedéki Munkabizottság, Statisztikai Munkabizottság, Kenőanyag Munkabizottság, Üzemanyag-kártya Munkabizottság, Tartálytechnikai Munkabizottság, Környezetvédelmi, Egészségügyi és Biztonsági Munkabizottság, Szabványügyi Munkabizottság, Minőségbiztosítási Munkabizottság, EU Integrációs Munkabizottság, PR Munkabizottság és KiegészítőTevékenységek Munkabizottsága). Ezek készítik elő az egyes kérdéseket döntésre az Elnökség vagy a Közgyűlés részére (az ügy súlyától függően). A Szövetség álláspontját tagjainak egyeztetett véleménye alapján alakítja ki, tagjai és tisztségviselői önálló véleményt nem mondhatnak. A Szövetség nem árkartell, a kereskedelmi ár kialakításában soha nem foglalt állást, azt a tagvállalatok magánügyének tekinti. A hatóságok felé képviselte, és képviseli az olajipar álláspontját pénzügyi (pl. adók), műszaki (pl. üzemanyag-minőség), környezetvédelmi (pl. ólmozott benzinek megszüntetése) és biztonsági (pl. kútrablások elleni védelem) kérdésekben. Fő célja a tisztességes piaci viszonyok kialakítása érdekében - mind szakmai ismeretekkel, mind anyagilag segíteni a hatóságokat. Úgy érezzük, a hírhedt benzinpancsolások és a HTO szőkítések megszüntetésében a Szövetségnek jelentős volt a szerepe. Kezdettől fogva részt vettünk, és részt veszünk a jogszabályok kialakításában. A Szövetség tevékenységét a nyilvánosság előtt végzi, minden esztendőről készít Éves Jelentést, készít egyéb kiadványokat (például Környezetvédelmi elkötelezettség ), negyedévente a sajtóban közli az üzemanyag statisztikáját, és rendszeresen frissített honlapot működtet (www.petroleum.hu) magyar és angol nyelven. Kapcsolatot tart fenn a külföldi olajszövetségekkel, hasonló tevékenységet folytató hazai szövetségekkel. A Szövetség Elnöke egyben a Kőolaj Világtanács első alelnöke.

12 SZÉHHIDROgÉn KUTATÁS 13. A magyar kőolaj-, és földgázbányászat születése az 1937-es budafai felfedezéshez köthető. A hazai szénhidrogén bányászat fejlődési ütemére jellemző volt, hogy az első tíz kútból december 31-ig 3600 tonna kőolajat és 17 millió köbméter földgázt termeltek ki, majd 1939-ben kutanként 14 tonna napi átlagtermeléssel már 142 ezer tonna hozamot értek el. Ez a mennyiség az akkori hazai kőolajszükséglet mintegy 75 százalékát fedezte. Az ötvenes években találták meg Nagylengyel (1951), Demjén (1955) Battonya és Pusztaföldvár (1959) szénhidrogén-kincsét. A hatvanas évek jelentősebb kőolaj-, és földgáz felfedezései voltak: Hajdúszoboszló (1961), Üllés (1963), Szank (1964), melyeket az 1965-ben felfedezett algyői mező követett. Magyarország kőolaj-, és földgáztermelése között - jelentős mezőfelfedezésekkel A magyar kőolaj- és földgázbányászat születése óta 74 év telt el, így elmondható, hogy Magyarország a szénhidrogén kutatás (szeizmikus mérések) szempontjából nagymértékben megkutatott területnek számít. A felfedezett és termelésbe állított kőolaj-, és földgáztelepekből mostanáig mintegy 93,5 millió tonna kőolajat, 209 milliárd köbméter földgázt bocsátottunk az ország rendelkezésére.

13 14. Kutatási Területek Magyarországon A napjainkban is folyó sikeres és eredményes hazai kutatófúrások ellenére (2010-ben 10 befejezett fúrásból 7 sikeres, ami kiemelkedően magas) a hazai szénhidrogén-készletek jelentős része érett fázisban van, az újonnan elérhető és feltárható készletek száma és az elérhető mérettartomány is egyre szűkül. Sajnos a szénhidrogéniparban, nemzetközi viszonylatban és hazánkban is, gazdaságossági és műszaki szempontból kedvezőtlen trendek figyelhetők meg. Az egyik ilyen irányzat a megtalált készletek nagyságának csökkenése, a másik pedig a feltárható lelőhelyek mélységének növekedése. Mindezek igen jelentős költségnövekedéshez vezetnek. A nagyfokú megkutatottság és a kutatással járó kockázat csökkentése érdekében, jelenleg a legnagyobb szereplő, a MOL a hazai szénhidrogén kutatási projektjei esetében elsősorban a meglévő és üzemelő mezőinek közelében végzett kutatásaira fókuszál. A geológiai és geofizikai módszerek fejlődése és alkalmazása révén (pl. szekvencia-sztratigráfia módszer) új, de a korábbiaknál kisebb mezők felfedezésére került sor, mely előbbi terület addig szénhidrogén-kutatás szempontjából meg-nem-kutatott, érintetlen területnek számított A hazai, ismert telepek jelenlegi termelési állapotát a leműveltséggel (ez az érték kőolajra 0,79; földgázra 0,61) jellemezhetjük. Ezen szénhidrogénelőfordulásokból várható kőolaj-, és földgáztermelés egy átlagos 15 éves tervezési időhorizonton belül, a kőolajból az 1/8-adára, földgázból alig több mint 1/4- ére esik vissza. A hazai szénhidrogén telepek, melyek átlagosan közel 40 évesek, készletei folyamatosan csökkennek, mely természetesen csökkenő termelési mennyiség jelenleg évi közel 800 ezer tonna kőolaj, illetve több mint 2,6 milliárd m 3 földgáz termelését jelenti, amely termelés volumene már igen csak távol van az 1980-as évek első felében kitermelt csúcsértékektől. A szénhidrogén-mezőinkre jellemző, olajtelepek esetében, az átlagosan 42 százalékos kihozatali tényező, míg gáztelepek esetében a közel 70 százalékos kihozatal, melyek világviszonylatban is kiemelkedően magas értékek.

14 OLAjKITERMELÉS 15. A hazai szénhidrogén termelés döntő részét 2-3 nagyobb termelési terület és környező mezői adják (Dél-Alföld - Algyő, Kiskunhalas; Nyugat-Dunántúl - Sávoly, Nagylengyel; Közép-Magyarország -Tóalmás, Gomba), s az elmúlt évtizedekben nem volt és kevésbé valószínűsíthető egy olyan nagy készlettel rendelkező mező felfedezése, mint amilyen akár a demjéni (1955), vagy akár az algyői (1965) mező volt. Demjén Dány Tóalmás-D Hosszúpályi Ölbõ CO2 Gomba Nagykáta Nagykörû Fegyvernek Kisújszállás-Ny Szeghalom Kismarja-Ny Földes-K Mezõsas-Ny Bajánsenye-Õriszentpéter-D Martfû Endrõd-É Dévaványa Endrõd Méhkerék Nagylengyel Ortaháza Budafa Sávoly Sávoly-D-K Mezõcsokonya-Ny Szank-ÉNY Szank-Ny Tázlár Kiskunhalas-ÉK-É Kiskunhalas-ÉK Kiskunhalas-D Jánoshalma-Új Ruzsa-É Borota Öttömös-K Szank-ÉK Szank-DK Pusztaföldvár Csanádapáca Csólyospálos-K Kömpöc-D Kaszaper-Nagybánhegyes Dél-Békés Kiskunmajsa-D Tótkomlós-D Mezõhegyes Mezõhegyes-Ny Algyõ Battonya Battonya-K Üllés Szeged-Móraváros Görgeteg-Babócsa Barcs-Ny A MOL jelentősebb termelő mezői Az elmúlt években a MOL sikeres együttműködést alakított ki stratégiai partnerével, a horvát INA céggel a Dráva-medencében, a határ menti közös kutatásban (Zaláta-1 kút; Oresac-Potony közös 3D mérés), a Magyar Horizont Energia Kft-vel a Komádi-Vésztő blokkokban, illetve számos partner vállalattal van folyamatban kutatási/termelési együttműködés előkészítése (határmenti együttműködés, mező-rehabilitáció, közös mezőfejlesztés). A kutatás és a termelés célja továbbra is az értékteremtő és hatékony hazai kutatás és termelés folytatása, a jelenlegi termelési szint tartása, s a készlet-ellátottsági szint csökkenésének megállítása. A 3D szeizmikus mérési módszerek széleskörű alkalmazása és a korábban végzett mérések fejlettebb eljárásokkal való újbóli feldolgozása további lehetőségeket tartogat a szakemberek számára (Derecske-, és Dráva-medence). Az 1990-es évek végére több lépcsőben bevezetett szigorú költséggazdálkodás révén a csökkenő termelési volumenek ellenére a fajlagos költségek nem növekednek, illetve ehhez járulnak hozzá a költséghatékonyság, környezetvédelem és a fenntartható fejlődés irányába mutató beruházások, folyamatos működést biztosító intézkedések, valamint a hatékonyságjavító projektek. Központi szerepet játszik a karbantartási tevékenység folyamatos kontrollja, a karbantartási munkák napi szinten történő tervezése. Általános tendencia, hogy az olajipari vállalatok a harmadlagos, azaz a tovább növelt művelési módokat (EOR - Enhanced Oil Recovery, IOR - Improved Oil Recovery, EGR - Enhanced Gas Recovery) későn kezdik el alkalmazni, ezeknek kisebb jelentősséget tulajdonítva. A világátlagot tekintve elmondható, hogy a készlet kihozatali tényező átlagosan 8 százalék, míg a végső kihozatali mutató is csak 22 százalék körül mozog, szemben a hazai átlag 35 százalékkal. Magyarországon kiemelt figyelmet fordítanak a hagyományos szénhidrogén előfordulások kutatása mellett, a kedvező világpiaci árkörnyezet révén nagyobb figyelmet kapott nem-hagyományos szénhidrogén kutatási lehetőségek beazonosítására és a tényleges kutatás beindítására. Három régióban végeznek nem konvencionális kutatási tevékenységet. Ebben a három régióban öt medence található, mely jelentős nem-konvencionális szénhidrogén potenciállal rendelkezik. Már mintegy 30 éve ismert a nem-konvencionális szénhidrogén tárolók létezése, többek között a például a Makói árokban az aktív szénhidrogén rendszer jelenléte, amelynek feltárására több kutatófúrást is végzett az OKGT (a MOL jogelődje). A műszaki technológiai lehetőségek korábbi színvonala, az igen magas geológiai-műszaki kockázat és bekerülési költség eredőjeként ezen területek megkutatásával és esetleges termelésbe állításával egészen a közelmúltig kevésbé foglalkoztak. A hatalmas beruházási költségek, a kezdeti kutatási bizonytalanság, valamint az általános nagy kockázat miatt elsősorban partner bevonással valószínűsíthetőek ezen projektek.

15 16. gázkitermelés ÉS FOgyASZTÁS Az ország primerenergia igényén belül a földgáz meghatározó szereppel bírt az elmúlt évtizedekben. Az ország energiaszükségletének 40%-a földgázon alapszik, a háztartások több mint 80 %-a földgázzal ellátott, mely kiemelkedő arány európai összehasonlításban. Az elmúlt két évtizedben 25%-kal nőtt a földgázfelhasználás a fogyasztás 2010-ben közel 12 Mrd m 3 volt. A hazai gázmezők letermelésével egyre csökkenő magyar termeléssel párhuzamosan az ország energiaszükségletének kielégítéséhez a már korábban is kiemelkedő import részaránya az elmúlt két évtizedben több mint 50 %-kal nőtt. Jelenleg a teljes felhasználás 81 %-a származik külföldi döntően oroszországi forrásokból. Az ország gázellátását a jól kiépített vezetékhálózat, valamint a szezonális ingadozások kielégítésében jelentős szerepet betöltő földalatti gáztároló kapacitások biztosítják. A földgáztárolók éves szinten 4,9 Mrd m 3 kereskedelmi és 1,2 Mrd m 3 biztonsági földgázkészlet ki- és betárolását teszik lehetővé. Az együttműködő földgázrendszer részeként a kereskedelmi tárolókapacitások lehetőséget biztosítanak egy nyári átlagos fogyasztáshoz viszonyított akár hatszorosára növekedett téli fogyasztás kielégítésére is, ugyanakkor a stratégiai tárolókapacitások az egyoldalú és domináns importforrás okozta ellátási kockázatok minimalizálására létesültek január 1-től biztosítottak a földgáz versenypiaci feltételei, melynek fejlődésével július 1-től már lakossági fogyasztók is kiléphettek a közüzemi ellátásból, igénybe véve a szabadpiaci szolgáltatást július 1-től néhány fogyasztói csoport kivételével a közüzemi ellátás megszüntetésével a legtöbb nem lakossági felhasználó számára kötelezővé vált a versenypiacra történő kilépés, amely a hatékony versenypiac kialakulása irányába mutatott. A lakossági és kisfogyasztók ellátásában területileg meghatározó maradt az egyetemes szolgáltatás. A magyar gázpiac előtt a belső fejlődési potenciál beszűkülése ellenére látványos jövő állhat, melyet a régiós piac kialakításához épült román-magyar és horvát-magyar összekötés, valamint az előkészítési fázisban álló szlovák hálózatokhoz való kapcsolódás jelenthet. A hálózati összekötések nem csak a régiós kereskedelem megvalósulását segítik, hanem jelentősen javíthatják a regionális ellátásbiztonságot. A regionális együttműködés fejlesztéséhez, valamint az Európai piacok eléréséhez a tervezett Nabucco és Déli Áramlat nemzetközi tranzitvezetékek Magyarországot átszelő nyomvonalai is hozzájárulhatnak.

16 FInOMÍTÁS 17. Magyarországon csak egy vállalat, a MOL foglalkozik olajtermékek előállításával az alábbi négy helyen: Százhalombattán, Tiszaújvárosban, Zalaegerszegen és Almásfüzitőn. A finomítói tevékenységek racionalizálásának eredményeként 2001-ben a Tiszai és a Zalai Finomítóban megtörtént a desztillációs kapacitások leállítása, így azóta Magyarországon egyedül Százhalombattán folyik kőolaj-feldolgozás. Az almásfüzitői kenőanyag-keverő gyáregység a 2002-ben alakult, a MOL 100 %-os tulajdonában lévő MOL-LUB-hoz került. A 8,1 millió tonna/év desztillációs kapacitású Dunai Finomító hazai és import kőolajat egyaránt feldolgoz. A finomító a kőolajtermékek széles választékát, köztük motorbenzineket, gáz- és tüzelőolajokat, bitumeneket, bázisolajokat, különféle vegyipari alapanyagokat és fűtőolajokat állít elő, melyeket Magyarországon és a közép- kelet-európai régió országaiban értékesít. A termékek kiszállítása csővezetéken, vasúton, közúton és uszályon történik. A Dunai Finomító pénzügyi és számos műszaki mutatóját tekintve az európai finomítók élvonalában van. A MOL az 1990-es évek elejétől folyamatos fejlesztéseket hajtott végre annak érdekében, hogy üzemanyagai megfeleljenek az Európai Unió által előírt minőségnek. A vállalat már hazánk uniós csatlakozása előtt végrehajtotta a szükséges beruházásokat, mikor az adott minőségek magyarországi forgalmazása még jórészt nem volt kötelező. E tevékenységnek köszönhetően a Magyarországon gyártott üzemanyagok 1997 óta minden tekintetben teljesítik az EU aktuális minőségi követelményeit. Már 1999-ben megszűnt az ólmozott motorbenzinek gyártása, továbbá ötödére csökkent a benzinek benzoltartalma. Az 1990 utáni időszak első nagyszabású finomítói fejlesztése a olaj-feldolgozás hatékonyságának növelését célzó maradék-feldolgozás projekt volt. E nagyberuházást a környezetvédelmi előírások szigorodása és a gazdaságosabb termék-kihozatali igények indokolták. Az 1998-ban megkezdett projekt a magas kén- és nehézfémtartalmú, erősen környezetszennyező nehéz fűtőolajok továbbfeldolgozását célozta. A beruházás legfontosabb egysége, a késleltetett kokszoló üzem 2001-ben készült el. A késleltetett kokszolás során a korábban nehéz fűtőolajként eltüzelt desztillációs maradékok átalakításával motorhajtó anyagok és egyéb értékes termékek valamint petrolkoksz keletkezik. Az ezredfordulót követően az olajipar fő fejlesztési területe a motorhajtóanyagok környezetterhelésének csökkentését célzó EU 2005 és 2009 üzemanyagminőségi követelményeknek való megfelelés. A Dunai Finomítóban végrehajtott fejlesztések eredményeként egy évi 2,2 millió tonna kapacitású új gázolajkénmentesítő, egy 40 ezer m 3 /óra teljesítőképességű új hidrogéngyár és egy benzin-kénmentesítő épült meg 2005-re. E létesítményeknek köszönhetően az üzemanyagok kéntartalma már 2005-től 10 ppm alá csökkent. A 2005 utáni időszak kiemelt fejlesztési területe a bio-komponenseket tartalmazó motor-benzinek és gázolajok előállítása.

17 18. KEnŐAnyAgOK A töltőállomások mellett az olajipar másik kirakata a kenőanyagok forgalmazása. Magyarországon közlekedési- és ipari kenőanyagok, fémmegmunkálási segédanyagok, kenőzsírok és ezekhez szükséges adalékok készülnek Almásfüzitőn, és import útján is érkeznek kenőanyagok és adalékok. Szinte valamennyi olajcég forgalmazza saját termékét, sőt bizonyos Magyarországon jelenlevő vállalatok üzemanyagot nem, csak kenőanyagokat forgalmaznak. Tagvállalataink saját statisztikát készítenek óta a nagykereskedelemben forgalomba hozott kenőanyagokról a túloldalon látható bontásban (1997-ben egy, a korábbinál részletesebb statisztika került bevezetésre). Az adatok csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek egyik oka, hogy egyes autógyárak (pl. Opel, Toyota) saját nevükben importálnak, és visznek márkaszervizeikbe olajat. Ezt ugyan valamelyik nálunk is jelenlevő olajcég állította elő, de minthogy a láncból ki van iktatva a magyarországi leányvállalat, a Szövetség statisztikájában ezek a mennyiségek nem jelennek meg. A járműveknél egyértelmű növekedést mutat az olajcsere periódusa (Otto-motoroknál km, Diesel-motoroknál km de pl. a Mercedes új kamionjaiban km felett kell olajat cserélni). A korszerűbb ipari berendezések is ritkább olajcserét igényelnek. Valószínűsíthető, hogy a Szövetségen kívüli (többnyire igen olcsó olajat forgalmazó) cégek növelték eladásaikat az utóbbi években. A kenőanyagok önmagukban nem veszélyes anyagok, azonban a belőlük keletkező fáradt olaj igen ban bevezették az un. környezetvédelmi termékdíjat, ami visszakapható a keletkező fáradt olaj visszagyűjtése és újrahasznosítása után (ideértve az energetikai hasznosítást is). A termékdíjjal kapcsolatban (melyről Év Befizetés Termékdíj Országos MÁSZ tagok MÁSZ tagok részletesebben a Környezetvédelem résznél található leírás) érdemes mft Ft/kg forgalmazás forgalma piaci részesedése (%) szabályozás azon a előtti állapoton nyugszik, hogy a befizetés alapja megjegyezni, hogy irreálisan magas összeg, ami ráadásul kijátszható. A tonna tonna a vámkezelés során bevallott kenőanyag-mennyiség. Az EU csatlakozás ,0 60, ,3 óta azonban nincs vámvizsgálat (nem EU-országból pedig nem érkezik kenőanyag). A környezetvédelmi termékdíj magyar specialitás, egyetlen ,1 69, ,3 más országban sem alkalmazzák. Ha valaki egy Magyarországon ,9 74, , ,7 79, , ,0 83, , ,5 88, , ,6 92, , ,2 97, , ,8 97, , ,5 97, , ,3 97, , ,1 97, ,5 forgalmazott kenőanyagot ugyanannak az olajtársaságnak a bécsi vagy pozsonyi leányvállalatánál veszi meg, és teherautón behozza, és nem fizeti be a termékdíjat, nincs következménye (mert senki nem ellenőrzi a felhasználókat). Hogy ez mennyire így van, az jól látható az alábbi táblázatból. Ismerve a tagvállalatok együttes forgalmát, kiszámítható piaci részesedésük. Jól látszik, hogy az évek óta tartó csökkenésben 2004 éles fordulatot vett. Minthogy az országos igény nem csökkent, joggal feltételezhető, hogy ebben az évben tonna kenőanyag a befizetési kötelezettség megkerülésével érkezett be, legalább másfél milliárd forint kiesést okozva a költségvetésben.

18 MInŐSÉg 19. Az olajiparban gyártott termékek többnyire meglehetősen bonyolultak, ezért minőségük nem jellemezhető egy számmal. Bonyolítja a helyzetet, hogy egy adott termékminőségen sok országban ugyanazt kell érteni. (Ha ez nem így lenne, és például gázolajon egyik országban mást értenének, mint a másikban, gond lenne a Dieselmotoros járművek tankolásával). A minőséget szabványokkal, az esetek zömében nemzetközi szabványokkal határozzák meg. Ezt illusztrálja a mellékelt motorbenzin szabvány. (Az olajiparban az első szabvány a múlt század elején készült Amerikában, és a benzin forráspont görbéjének egy pontjára határozott meg értéket ma már ez nagyon kevés lenne.) A szabvány meghatározhat maximumot (pl. kéntartalom), minimumot (pl.oktánszám) és intervallumot (pl. sűrűség). Mint a táblázatból látható, az egyes értékek meghatározására szolgáló eljárásoknak maguknak is szabványosnak kell lenniük. Az olajipari magyar szabványok, több mint húsz éve megegyeznek az európai szabványokkal (erre utal a magyar szabványban az MSz után az EN jelölés). Az olajipar szinte minden termékére (a propán-bután elegytől a bitumenig) létezik nemzetközi és magyar szabvány. A szabvány léte nem jelenti azt, hogy az általa meghatározott minden terméket gyártani kell. Így például a magyar szabvány megengedné 91 oktános benzin gyártását, de mivel nincs rá kereslet Magyarországon, gyártás sincs. A szabvány önmagában nem kötelező. A nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény értelmében alkalmazása önkéntes, pl. szerződésben a minőség jellemzésére lehet felhasználni. Kötelező akkor lenne egy szabvány, ha arra jogszabály kifejezetten hivatkozna. Ma azonban nem ez a gyakorlat. Van egy rendelet a forgalmazható üzemanyagok minőségére (30/2011 (VI.28.) NFM rendelet), de ez nem azt mondja, hogy csak az MSz EN 228 és az MSz EN 590 szabványok szerinti benzin és gázolaj forgalmazható a töltőállomásokon, hanem a szabványban szereplő legfontosabb, többnyire környezetvédelmi jellegű előírásokat ismétlik meg. Ezt mutatja a Magyarországon forgalmazható benzinre vonatkozó táblázat. A minőséggel kapcsolatos előírások a kiskereskedelemre vonatkoznak, arra az üzemanyagra, amelyik elhagyja az adóraktárat, és kiszállítják a töltőállomásra, vagy a végfelhasználónak. Arra, hogy egy cég (pl. egy vasúttársaság) saját felhasználásra milyen minőségű üzemanyagot hoz be, nem vonatkozik a rendelet. Hogy ez által ne nőhessen meg a károsanyag-kibocsátás, arról egy másik jogszabály, a jövedéki törvény gondoskodik, amely akkora büntetőadót vet ki ilyen esetekben, hogy senkinek sem érje meg rossz minőségű üzemanyagot felhasználni. (Az adózással és a minőségellenőrzéssel külön részben foglalkozunk.) GKM Kijelölési Okiratának száma: 103/2006 ÁMEI T1 /2011 Budaörs, ÉRTÉKELÉS Megbízó neve: Termék azonosítása: Dízelgázolaj, Vizsgálati eredmények: ÁMEI /2011 Vizsgálati Jegyz könyv alapján Tulajdonságok Vizsgálati eredmények Követelmények Vizsgált minta sorszáma legalább legfeljebb Cetánszám (MSZ EN ISO 5165) 51,0 - Cetánindex (MSZ EN ISO 4264) 46,0 - S r ség 15 C-on (MSZ EN ISO 12185) kg/m Többgy r s aromás szénhidrogének %(m/m) - 8 (MSZ EN 12916) Kéntartalom (MSZ EN ISO 20846) mg/kg - 10,0 Lobbanáspont (MSZ EN ISO 2719) o C 55 felett - Kokszmaradék (MSZ EN ISO 10370) %(m/m) - 0,30 (10%-os lepárlási maradékból) Hamutartalom (MSZ EN ISO 6245) %(m/m) - 0,01 Víztartalom (MSZ EN ISO 12937) mg/kg Összes szennyez dés (MSZ EN 12662) mg/kg - 24 Rézlemez korrózió (MSZ EN ISO 2160) fokozat 1. osztály (3 óra 50 o C-on) Oxidációs stabilitás (MSZ EN ISO 12205) (MSZ EN 15751) g/m 3 óra Ken képesség, a korrigált kopási bemaródás µm átmér je (wsd) 60 o C-on (MSZ EN ISO ) Viszkozitás 40 o C-on (MSZ EN ISO 3104) mm 2 /s 2,00 4,50 Desztilláció (MSZ EN ISO 3405) 250 o C-ig átdesztillált mennyiség 350 o C-ig átdesztillált mennyiség 10 %(V/V) átdesztillál 50 %(V/V) átdesztillál 90 %(V/V) átdesztillál 95 %(V/V) átdesztillál Hidegsz rhet ségi határh mérséklet (MSZ EN 116) Zsírsav-metil-észter (FAME)- tartalom (MSZ EN 14078) %(V/V) %(V/V) o C o C o C o C < o C - +5 %(V/V) - 7 A minta vizsgálati eredményei alapján a vizsgált tétel a Dízelgázolaj, kénmentes, MSZ EN 590:2009+A1:2010 szabvány követelményeinek. Stáhl Gabriella értékel

19 20. GKM Kijelölési Okiratának száma: 103/2006 ÁMEI T1 /2008 Budaörs, ÉRTÉKELÉS Megbízó neve: Termék azonosítása: Ólmozatlan szuperplusz benzin, Esz-98/E5 Vizsgálati eredmények: ÁMEI /2008 Vizsgálati Jegyz könyv alapján Tulajdonságok Vizsgálati eredmények Követelmények Vizsgált minta sorszáma legalább legfeljebb Kísérleti oktánszám (MSZ EN ISO 5164) 98,0 - Motoroktánszám (MSZ EN ISO 5163) 88,0 - Ólomtartalom (MSZ EN 237) mg/l - 5 S r ség 15 C-on (MSZ EN ISO 12185) kg/m Kéntartalom (MSZ EN ISO 20846) mg/kg - 10,0 Oxidációs stabilitás (MSZ EN ISO 7536) perc Gyantatartalom (oldószerrel mosott) (MSZ EN ISO 6246) mg/100ml - 5 Rézlemez-korrózió (MSZ EN ISO 2160) fokozat 1. osztály Küls (érzékszervi) tiszta, átlátszó Szénhidrogén csoportösszetétel (ASTM D 1319) %(V/V) olefintartalom aromásanyag-tartalom ,0 35,0 Benzoltartalom (MSZ EN 12177) %(V/V) - 1,00 Oxigéntartalom (MSZ EN 1601) %(m/m) - 2,7 Oxigéntartalmú szerves vegyületek (MSZ EN 1601) %(V/V) metanol - 3,0 etanol - 5,0 izopropil-alkohol - 10,0 terc-butil alkohol - 7,0 izo-butil alkohol - 10,0 éterek (5 vagy nagyobb szénatomszámú) összesen - 15,0 MTBE - - ETBE - - TAME - - egyéb oxigéntartalmú szerves vegyületek - 10,0 Biokomponens tartalom (etanolban kifejezve) %(V/V) - - G znyomás (MSZ EN ) kpa 45,0 60,0 Desztilláció (MSZ EN ISO 3405) 70 C-ig átdesztillált 100 C-ig átdesztillált 150 C-ig átdesztillált Végforrpont Desztillációs maradék %(V/V) %(V/V) %(V/V) C %(V/V) 20,0 46,0 75,0 - - Illékonysági index (MSZ EN 228) - - Foszfortartalom (XRF) nem tartalmazhat A minta vizsgálati eredményei alapján a vizsgált tétel 48,0 71, az Ólmozatlan szuperplusz benzin, Esz-98, MSZ EN 228:2004 szabvány követelményeinek. Stáhl Gabriella értékel

20 MInŐSÉgELLEnŐRZÉS 21. Bár olajtermékek vizsgálatára és minőségük tanúsítására több vizsgáló cég található Magyarországon, a legnagyobb jelentőséggel a független és teljesen akkreditált ÁMEI Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zrt bír, mely nemzeti és európai szinten is ismert és elismert intézmény. Az ÁMEI-t a Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditálta. A vállalat a kinyilvánított műszaki területen mindenkor kellően megalapozott eredményt szolgáltat. Pártatlanul, befolyástól mentesen, következetesen, hatékonyan, a szakma követelményeit, és a tudományos ismereteket szem előtt tartva jár el. Az ÁMEI a piaci szereplők megfogalmazott és látens igényeit egyaránt kiszolgáló, hatékony, minőségszemléletű szervezet kialakítására, fenntartására és folyamatos fejlesztésére törekszik. Az ÁMEI általános feladata ásványolaj, ásványolaj-ipari és rokon termékek (kőolaj, földgáz, cseppfolyósított szénhidrogéngázok motorbenzinek, repülőbenzinek, speciális benzinek, aromás szénhidrogének, petróleumok, JET-A1, dízelgázolaj, tüzelőolajok, fűtőolajok szigetelőolajok, kenőanyagok, paraffinok, bitumenek, petrolkoksz) továbbá bio-üzemanyagok és alapanyagaik (bioetanol, E85 etanol, biodízel) fizikai, kémiai és műszeres analitikai vizsgálata, valamint földgáz, cseppfolyósított szénhidrogéngázok (ideértve az LPG is), folyékony ásványolajtermékek, gépjármű- és repülő-hajtóanyagok, folyékony szigetelőanyagok, bitumenes kötőanyagok mintavétele. Az ÁMEI tevékenységének színvonalát jól jelzi, hogy a kereskedelmi forgalomba kerülő olajtermékek tanúsítását a forgalmazók nagy része, és a kúthálózatok ellenőrzését a tulajdonosak döntő többsége ezzel a vállalattal végezteti. Az ÁMEI vizsgálja az ország stratégiai üzemanyag- és fűtőanyag készleteit, összeállítja az Európai Unió számára az üzemanyagok minőségével kapcsolatos jelentéseket, és hatósági kijelölés esetén szakértői feladatokat lát el.

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1 JET A1 fuzet OK 6.qxd 5/31/05 3:05 PM Page 1 JET A1 fuzet OK 6.qxd 5/31/05 3:05 PM Page 2 GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1 FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A JET-A1 sugárhajtómû-tüzelôanyag a korszerû

Részletesebben

A Dunai Finomító története

A Dunai Finomító története Tisztelt Hallgatóság, kedves vendégeink! Hölgyeim és Uraim! A Dunai Finomító története Galambos László MOL Finomítás igazgató Zalaegerszeg, 2010. október 27. A MOL Finomítás nevében tisztelettel köszöntöm

Részletesebben

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A petróleumot (130 300 C forrásponttartományon belüli szénhidrogén-frakció) világítási célokra, továbbá mosófolyadékok, autóápolási és zsíroldó anyagok elôállítására

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1)

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest Dr. Zsuga János CEO 1 A régió import igénye jelentősen növekedik a következő 10 évben bcm 140,00 Indegineous Production and Import demand in the SEE region 120,00

Részletesebben

a NAT-1-1015/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1015/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1015/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MOL Nyrt. Termékelõállítás és Kereskedelem Finomítás Minõség-ellenõrzés Zalai Finomító Minõség-ellenõrzés

Részletesebben

Kőolajkutatás, termelés, szállítás

Kőolajkutatás, termelés, szállítás Kőolajkutatás, termelés, szállítás Molnár Zsolt 2012. október 26. Ráhangoló Ohhhh.. Úgy látom, hogy fontos szerep vár rád a jövő olajiparában! Témakörök 1. Geológia A Föld szerkezete Atmoszféra Kéreg Köpeny

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

4. Kőolaj feldolgozó technológiák, frakcionálás, krakkolás, környezeti hatásaik

4. Kőolaj feldolgozó technológiák, frakcionálás, krakkolás, környezeti hatásaik 4. Kőolaj feldolgozó technológiák, frakcionálás, krakkolás, környezeti hatásaik A kőolaj nagyon sokféle, változatos összetételű szerves vegyületet tartalmaz. Ezeket alkalmazási területeik szerinti csoportonként

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Nem-konvencionális gazdaságélénkítés

Nem-konvencionális gazdaságélénkítés Szabó Gábor Nem-konvencionális gazdaságélénkítés A világgazdasági válság kezdete óta monetáris és fiskális gazdaságélénkítő programok változatos formái látnak napvilágot. Az Egyesült Államok gazdasága

Részletesebben

A VILÁG ENERGIA HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2005 ÉS 2030 KÖZÖTT

A VILÁG ENERGIA HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2005 ÉS 2030 KÖZÖTT A VILÁG ENERGIA HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2005 ÉS 2030 KÖZÖTT AZ ELŐADÁS ADATAIT ELSŐSORBAN AZ ExxonMobil 2010 ÉVI TANULMÁNYA SZOLGÁLTATJA. EZEN KÍVŰL UTALÁSOK VANNAK AZ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, A US

Részletesebben

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

Cetánszám. α-metil-naftalin (C 11 H 10 ) cetán (C 16 H 34 )

Cetánszám. α-metil-naftalin (C 11 H 10 ) cetán (C 16 H 34 ) Cetánszám, cetánindex A gázolajok gyulladási készségét jellemző tulajdonság. A cetánszámot speciális vizsgáló-motorban határozzák meg amely során a vizsgált gázolaj gyulladási hajlamát összehasonlítják

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

Éves Jelentés 2009 Nemzetközi kitekintés

Éves Jelentés 2009 Nemzetközi kitekintés Éves Jelentés 2009 Nemzetközi kitekintés A nemzetközi kitekintést két részre osztjuk: az egyikben a világpiaci árakkal, a másikban az olajjal kapcsolatos fontosabb külföldi eseményekkel foglalkozunk. (Valamennyi

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Múlt és jelen Bioüzemanyagtól a kőolaj termékeken keresztül a bioüzemanyagig (Nicolaus Otto, 1877, alkohol

Részletesebben

borito1.pdf 8/14/09 12:23:05 AM

borito1.pdf 8/14/09 12:23:05 AM borito1.pdf 8/14/09 12:23:05 AM ÉVES JELENTÉS 2008 borito2.pdf 8/14/09 10:33:09 AM beliv2008 HU.qxp:masz2008 14.8.2009 14:38 Page 1 Beszámoló a Magyar Ásványolaj Szövetség 2008. évi tevékenységéről Ilyet

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

19_1. Motorhajtóanyagok

19_1. Motorhajtóanyagok 2012.02.10. 19_1. Motorhajtóanyagok Fosszilis eredetű motorhajtóanyagok (benzin, gázolaj) Összeállította: Csöndes Géza Budapest, 2012 1 Keletkezése, eredete szempontjából az energia: - fosszilis energia

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

A hazai szénhidrogén-bányászat helyzete, lehetőségei és korlátai

A hazai szénhidrogén-bányászat helyzete, lehetőségei és korlátai A hazai szénhidrogén-bányászat helyzete, lehetőségei és korlátai Ernyey Ibolya Igazgató, Magyar Horizont Energia Kft. Holoda Attila Eurázsiai kutatás-termelés igazgató MOL KTD Horizontban a MOL, avagy

Részletesebben

KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS. Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára

KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS. Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára 3 dolog, amire koncentrálj az előadás alatt! Mi a kőolaj desztilláció lényege? Hogyan

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Visegrád, 2011. április 13. Az energiastratégia pillérei

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Budapest, 2013. június

Budapest, 2013. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11563. számú törvényjavaslat egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. június 1 2013.

Részletesebben

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból (Cg. 08-09-022029, adóazonosító: 23400449-2-08) tel. 003696525617,-18, fax. 003696527748 Üzemanyag gyártás szerves hulladékból DI. Imre Sárközi, Mag. Edit Cervenova, DI. Eduard Buzetzki, Doc. DI. Ján Cvengroš,

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Kiadja a Magyar Ásványolaj Szövetség 1027 Budapest Csalogány u. 23. Felelős kiadó: dr. Wilde György főtitkár

Kiadja a Magyar Ásványolaj Szövetség 1027 Budapest Csalogány u. 23. Felelős kiadó: dr. Wilde György főtitkár Kiadja a Magyar Ásványolaj Szövetség 1027 Budapest Csalogány u. 23. Felelős kiadó: dr. Wilde György főtitkár BESZÁMOLÓ a Magyar Ásványolaj Szövetség 2006. évi tevékenységéről 2006. sem volt a nyugalom

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése tekintetében jogelôdjének számító céget

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Az újrahasznosító ipar átrendeződése Németországban

Az újrahasznosító ipar átrendeződése Németországban A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.4 Az újrahasznosító ipar átrendeződése Németországban Tárgyszavak: cégalapítások; cégmegszüntetések; változások okai. A többi iparághoz hasonlóan az újrahasznosítással

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16.

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16. 2 0 1 1 EGS Magyarországon Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16. TARTALOM Geotermális energia felhasználási lehetőségek Geotermális villamos erőmű és a NER300 program 2 I. RÉSZ Geotermális

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05.

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05. Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon Nyíregyháza, 2014.09.05. A Continental Cégcsoport A dohánymagvetéstől az értékesítésig lefedi a teljes vertikumot

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

A Shell legújabb GTL (gázból folyadék) alapolaj előállítási technológiája

A Shell legújabb GTL (gázból folyadék) alapolaj előállítási technológiája A Shell legújabb GTL (gázból folyadék) alapolaj előállítási technológiája XIV. SZIGETELÉSDIAGNOSZTIKAI KONFERENCIA FELSŐTÁRKÁNY, MAGYARORSZÁG 2014 Fehér Tamás műszaki tanácsadó Orbico Hungary Kft. Copyright

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

BEVEZETÉS A KŐOLAJFELDOLGOZÁS TECHNOLÓGIÁJÁBA

BEVEZETÉS A KŐOLAJFELDOLGOZÁS TECHNOLÓGIÁJÁBA Dr. Széchy Gábor egyetemi docens BEVEZETÉS A KŐOLAJFELDOLGOZÁS TECHNOLÓGIÁJÁBA A MOL Rt. Dunai Finomító rövid technológiai leírását és blokksémáját a MOL Rt. bocsátotta rendelkezésünkre (2.2 fejezet) A

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. Az MBSZ feladata, Tagsága Az MBSZ

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban

ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban Összefoglalás 2008-ban jelentős változás következett be a világ aranykeresletében. Ebben az összefoglalóban erre szeretnénk rávilágítani az Erste Research Group

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest Miskolci geotermikus hőbetáplálási projekt Népesség 170000 fő Üzemeltetés

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

i-sint új kenőanyagcsalád a vezetés élményéért agip.hu

i-sint új kenőanyagcsalád a vezetés élményéért agip.hu i-sint új kenőanyagcsalád a vezetés élményéért agip.hu i-sint eni i-sint: személygépjármű kenőanyagok az enitől Minden motornak szüksége van a megfelelő kenőanyagra, amely védelmet nyújt és fokozza a teljesítményét.

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

A motorhajtóanyagok története I.

A motorhajtóanyagok története I. Őskor (1886-1914) Az első négyütemű Otto-motor 1876-ban gázmotor volt. Ezt Benz 1885-ben illesztette folyékony motorhajtóanyaghoz. Diesel szabadalma 1892 (de első dízelmotoros jármű 1925!) Autóklubok gondoskodtak

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

Stelazsi ZRt.? Hungaroprodukt ZRt.? Magyar-Orosz Kereskedőház

Stelazsi ZRt.? Hungaroprodukt ZRt.? Magyar-Orosz Kereskedőház Stelazsi ZRt.? Hungaroprodukt ZRt.? Magyar-Orosz Kereskedőház Ujhelyi Sándor elnök Vállalkozók Klubja Egyesület 1 Bevezetés Előzmény: V. Magyar-Orosz Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember-találkozó

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

A piacon mégis fellelhető alkalmazások kis adatbázissal, igénytelen programokkal működnek, és ezek nem vezetnek a probléma megoldásához.

A piacon mégis fellelhető alkalmazások kis adatbázissal, igénytelen programokkal működnek, és ezek nem vezetnek a probléma megoldásához. A Komlóssy Team Kft egy klasszíkus családi vállalkozás, férj és feleség együtt alkotják a tulajdonosokat, a menedzsmentet és az alkalmazottak csapatát. A társaság 2011-ben alakult, a férj (Maczák György)

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 12.

szerda, 2015. augusztus 12. szerda, 2015. augusztus 12. Kedden veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Szerda hajnalban ismét leértékelte a jüant a Kínai Központi Bank. Szerda reggel az euróval szemben a tegnapi

Részletesebben

Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell. III. Energy Summit Hungary 2012

Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell. III. Energy Summit Hungary 2012 Új üzleti modell az Európai bioetanol piacon: a kereskedő (merchant) modell III. Energy Summit Hungary 2012 Budapest, 2012. május 31. Szendrői Gábor Partner Oriens IM gabor.szendroi@oriensim.com Az új

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben