Magyar díszkertészet ágazati stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar díszkertészet ágazati stratégia"

Átírás

1 Magyar díszkertészet ágazati stratégia március 26.

2 A stratégiát a Magyar Díszkertészek Szövetsége állította össze, a szerzők: Csikor Julianna Gyuris Attila Hajnal Sándor Izer Gábor Kirrné Feith Ágnes Lukács Zoltán Maróti Lászlóné Nyugat-dunántúli Faiskolások Egyesülete Ocskay Mária Orlóci László Rónai Gergely Széll Imre Tóth Péter Treer András Az általános érvényű, a kertészetre vonatkozó stratégiai javaslatokat a Magyar zöldség, gyümölcs stratégia felhasználásával készítettük.

3 Tartalomjegyzék PREAMBULUM 1. A DÍSZKERTÉSZ ÁGAZAT HELYZETELEMZÉSE 1.1 Az ágazat jellemzői Az ágazat szerkezeti felépítése, részterületei és tevékenységei Az ágazat nemzetgazdasági jelentősége A dísznövénytermelés helyzete 1.2 Birtok- és tulajdonviszonyok jellemzői az ágazatban 1.3 Az ágazat piaci viszonyainak jellemzői Problémák az ágazatban A hazai dísznövény-kereskedelem formái A hazai díszkertészeti szolgáltatás formái Az ágazat jelenlegi marketingje, megkülönböztető jelölései A dísznövény vásárlási igények felmérése 1.4 A természeti erőforrások hasznosítása az ágazatban 1.5 Az ágazat tudományos fejlettségének jellemzői 1.6 Az ágazat humánerő-ellátottságának jellemzői Az ágazat foglalkoztatási jelentősége Szakmai képviselet, adat-felvételezés 1.7 Az ágazat pénzügyi folyamatai Adópolitika Hitelfinanszírozás Támogatások 2. A MAGYAR DÍSZKERTÉSZ ÁGAZAT HELYZETÉNEK ELEMZÉSE SWOT-ANALÍZISSEL 2.1 Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek 2.2 Következtetések 2.3 A SWOT-analízis alapján az ágazat fejlesztésének fő stratégiai elemei és prioritásai Áru-előállítás Kereskedelem Szolgáltatás

4 2.3.4 Egyéb ágazati kérdések 3. A DÍSZKERTÉSZ ÁGAZAT KÖZÉP TÁVÚ CÉLJAI 3.1 Stratégiák az ágazat egyes területeire Termesztésfejlesztést célzó stratégia Értékesítés fejlesztése, különös tekintettel a kelet-európai új piaci lehetőségekre Szolgáltatások fejlesztése 3.2 Minőségi árualapok megteremtése Ágazati kutatás és független szaktanácsadás Biológiai alapok védelme A foglalkoztatás bővítése Szakember-ellátottság Esélyegyenlőség megteremtése a társas vállalkozások és a családi gazdaságok között Az őstermelői tevékenység áttekintése Szaktanácsadás Szakképzés Technológiai feltételek biztosítása Jogszabályok, hatósági eljárásrend módosítása Növényvédőszerek és egyéb vegyi anyagok használata A feketekereskedelem visszaszorítása 3.3 Támogatások Tőketámogatás Az energia felhasználás támogatása Az összefogás, önszerveződés segítése 3.4 Zöldfelület-gazdálkodás, táj- és kerttervezés 3.5 A fogyasztók igényeinek megfelelő termékekkel való ellátása, fogyasztók körében történő bővítése Vásárlási szokások, taktika, stratégia Az ágazat piaci erejének növelése Piaci eredmények nyomon követése 3.6 Ágazati keretek adaptációja

5 4. ELÉRENDŐ CÉLOK ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 5. CSELEKVÉSI TERV, A LEGSZÜKSÉGESEBB FEJLESZTÉSEK ÉS INTÉZKEDSEK ÜTEMEZÉSE 6. NYOMONKÖVETÉS, ÉRTÉKELÉS ALAPELVEI

6 PREAMBULUM A díszkertészet termékei és szolgáltatásai az emberi környezet alakítása és az élhető környezet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. Az előállított termék nem luxuscikk, alapvető emberi létfeltétel. A díszkertész ágazatra jellemző, hogy kimagasló az egységnyi területen előállított termelési értéke és az egységnyi területen foglalkoztatottak száma. Az előállított dísztermék gazdasági versenyben létrejött gazdálkodási folyamat eredménye. Az Unió a dísznövényeket a nem szabályozott termékek közé sorolja, ami lehetőséget ad a szinte korlátlan termelés- és piacbővítésre. A vidék népességmegtartó és eltartó képességében sokat segíthet a díszkertészet. Tevékenysége a résztvevők számára megélhetéshez szükséges jövedelmet eredményez. A díszkertészet a megfelelő termékszerkezettel képes jövedelmező gazdálkodásra, ezáltal a különféle adónemek formájában állami bevételt eredményez, amivel jelentősen hozzájárul az állami költségvetéshez. Az ágazat fejlődésének alapja az integráció. Csak díszkertész végzettségűek, vagy azokat alkalmazók tevékenykedhessenek a szakmában. Az ágazathoz tartozás az érdekképviseleti szervezeten keresztül szükséges.

7 1. A DÍSZKERTÉSZ ÁGAZAT HELYZETELEMZÉSE 1.1 Az ágazat jellemzői Tevékenysége a Kárpát-medencében több száz éves múltra tekint vissza. Főleg a vidéki térség foglalkoztatásában vesz részt. A felgyorsult fejlődés, a környezet és az életkörülmények gyors változása egészen más tartalmat kölcsönöz a dísznövénytermesztés fogalmának, mint ahogy korábban tartottuk. Az elmúlt évtizedekben nem csak az ipari termelés növekedett rohamléptekkel, hanem a mezőgazdasági termelés is fellendült, vele párhuzamosan egyre gyorsabb üteművé vált a városiasodás. Ez a folyamat az emberre és környezetére jelentős hatást gyakorolt. A természetes táj helyébe a termesztőtáj (ipari, mezőgazdasági) és a lakótáj lép, majd megkezdődik és folyamatosan halad az üdülőtáj kialakulása is. A táj- és környezetrendezésben az egyik legfontosabb funkcionális elemmé válik a dísznövény, amelynek szociálhigiéniai, pszichológiai jelentősége mellett klimatikus, biológiai, esztétikai hatása elsődleges. A változásokkal, a fejlődéssel emelkedik a lakosság életszínvonala, amely az igények fokozódásával, a fogyasztás növekedésével jár. A közületi és lakossági dísznövény- és virágellátás alapvető gazdasági feladat, a díszkertészet az egyéb mezőgazdasági ágazatoknál fajlagosan sokkal nagyobb értéket állít élő. Ezek alapján indokolt a dísznövény-termesztési ágazat kiterjesztése díszkertész ágazatra Az ágazat szerkezeti felépítése, részterületei és tevékenységei Termesztés, árualapok előállítása szabadföldi (faiskola, rózsatő, évelő vágott és szaporítóanyagai) fedett (cserepes levél és virágos dísznövények, egy- és kétnyári, balkonnövények, díszcserjék, gyümölcsök cserepes növényként, vágott virág, vágott zöld, valamint ezek szaporítóanyagai)

8 Kereskedelem (kis- és nagykereskedelem) Szolgáltatások, dekoráció kültéri (kert- és tájtervezés, kivitelezés, fenntartás, faápolás) beltéri (virágkötészet, lakótér-dekoráció) TEAOR besorolás alapján a palántának ültetett növények termesztése a dísznövény hasznosítású növények termesztése, beleértve a gyeptéglatermesztést is Növényi szaporítóanyag termesztése a gumó, gyökér, hagyma előállítására ültetett növények; oltvány, dugvány; gombaspóra termesztése a faiskola működtetése, kivéve erdei faiskola Mezőgazdasági termék ügynöki virágok, dísznövények ügynöki nagykereskedelme nagykereskedelme a dísznövények, virághagymák, vágott Dísznövény nagykereskedelme virágok nagykereskedelme a vágott virág, a dísznövény és szaporítóanyagai (pl. palánta, Dísznövény kiskereskedelme virághagyma, gumó, dugvány, oltvány) szakosodott kiskereskedelme Építészmérnöki tevékenység tájépítés-tervezés Egyéb természettudományi, kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági műszaki kutatás, fejlesztés tudományok területein az alábbiak telepítése, gondozása, fenntartása, felújítása és fejlesztése: Zöldterület-kezelés parkok, fasorok és kertek: magán- és bérházaknál, társasházaknál és lakóparkokban

9 85.32 Szakmai középfokú oktatás Felsőfokú oktatás Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése köz- és közösségi épületeknél (bölcsődék, nevelési intézmények: óvodák, általánosés középiskolák, szociális és egészségügyi intézmények, kórházak, közigazgatási épületek, templomok stb.) közterületeknél (parkok, fasorok, zöld területek, temetők stb.) autópálya, közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és villamos vonalak, vízi utak, kikötök) ipari és kereskedelmi épületeknél növényzet: épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert) sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél, napozópázsitnál és egyéb szabadidős parkoknál álló- és folyóvíznél (medencék, alternáló vizes területek, tavak, uszodák, csatornák, vízpályák, szennyvíztelep) zaj, szél, erózió, vakítás elleni védő-, takarónövényzet FEOR alapján: 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő Jellemző munkakörök: Díszfaiskolai kertész Dísznövény- és virágtermesztő Dísznövény- és zöldségtermesztő Dísznövénykertész

10 Dísznövénykertész és parképítő Dísznövényszaporító Faiskolai és csemetekerti kertész Faiskolai kertész Faiskolai lerakatvezető Faiskolai metsző, szemző Faiskolai munkás Faiskolai szaporítóanyag-előállító Faiskolai termesztő Kertépítő és -fenntartó Kertépítő kertész Kertépítő munkás Kertgondnok Növényházi dísznövénytermesztő Park- és kertépítő, -gondozó Parkápoló Parképítő Parkfenntartó Parkkarbantartó Parkkezelő Parkosító Parkrendező Szabadföldi dísznövénytermesztő Sziklakertépítő Üvegházidísznövény-termesztő Virágkertész Virágtermesztő Virágzöld termelő 5111 Kereskedő Virágkereskedő 5113 Bolti eladó Virágbolti eladó 3131 Mezőgazdasági technikus Kertész szaktechnikus

11 Az ágazati stratégia elkészítéséhez pontos és naprakész adatokkal kell rendelkezni. A külföldi szakirodalmak számos ellentmondást, eltérő adatot, megállapítást tartalmaznak. A nemzetközi adatfogások a dísznövényágazatot stratégiai ágazatként kezelő néhány ország kivételével becsléseken alapulnak. A legtöbb esetben csak egyegy szűkebb terület áll a rendelkezésünkre. Átfogó tanulmányok, kutatások a hazai dísznövénytermesztés helyzetéről nem készültek. A magyarországi dísznövénytermesztés egészen 2000-ig nem volt része az országos adatgyűjtési programnak. A díszkertészet területéről ezért csak a KSH-tól (OSZÖ) nyerhetünk adatokat, illetve a Dísznövény Szövetség és Terméktanács készít erre vonatkozó becsléseket. A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (NÉBIH) feladata a szaporítóanyagok fajtaazonosságának nyomon követése és minőségének ellenőrzése, így e szervezetben is keletkeznek dísznövénytermeléssel kapcsolatos adatok. [Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 288/2009. (XII. 15.) kormányrendelet évtől rendelkezik a dísznövénytermesztés körében végzendő kötelező adatszolgáltatásról. Az adatgyűjtést az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) végzi. Ez a kérdőív a GSZÖ-vel ellentétben már részletes, növénycsoportokra és növényfajokra lebontott adatokat, továbbá a terület mellett a munkaerő-felhasználásra és az értékesítésre vonatkozó információkat is tartalmaz.] Az ágazat nemzetgazdasági jelentősége A termékcsoport teljesen liberalizált 1 m 2 re eső hozam és bevétel magas, egységnyi területen nagyobb jövedelmezőség érhető el mint más mezőgazdasági ágazatban. Fontos tényező, hogy a legmagasabb az egységnyi területen előállított termelési érték. Ezen a területen 5000 és Ft/m 2 közötti árbevétel lehetséges. Egységnyi területre jutó foglalkoztatottak száma magas. A természeti adottságainkat jól kihasználva versenyképessé válhatunk az Unión belül (pl. termálvíz, talaj adottságok). További fejlesztések lehetővé tennék a nemzetközi piacokon való nagyobb számú részvételt. Hazánkban megoldott és működő a közép- és felsőfokú kertészképzés, valamint jellemző a több évszázados tapasztalat és tudás átadása. Ezáltal elmondható, hogy a díszkertészek szakmai felkészültsége magas.

12 A hazai dísznövénytermesztés területi megoszlása Az egyes növénycsoportokat vizsgálva a legnagyobb területen a faiskolák találhatóak, a szabadföldi terület 95,5 százalékot, a többi kultúra mindössze 4,5 százalékot foglal el. A 400 faiskolai üzem termesztő felülete megközelítőleg 2900 ha. Termesztő körzetei: Nyugat-Dunántúl, Budapest, Kecskemét, Szeged és Debrecen környéke. A rózsatő termesztése 120 ha-on folyik Szeged-Szőreg környékén. A kész rózsatöveket uniós nyilvántartásban lévő oltalom alatt álló földrajzi árujelzéssel hozzák forgalomba. Az évi 4-5 millió megtermelt rózsatő 90%-a exportra kerül. A fedett dísznövénytermesztés 315 ha-on folyik és jellemzően az egynyári és balkonnövények termesztése mutat növekvő tendenciát. Az évelő dísznövények termesztése megközelítőleg 30 ha-on folyik, felhasználási területe elsődlegesen a hazai zöldfelületek, magánkertek, zöldtetők. A dísznövény-termesztési ágazatban előállított termelési érték becsült értéke 60 milliárd Ft, melyet a kertészeti szolgáltatások, a zöldfelület gazdálkodás további milliárd Ft-tal növel. Az egy lakosra jutó zöldterület nagysága általában nem éri el a kívánatos mértéket (0,49-144,06 m 2 /fő között szóródik), viszont a falvakban magas, 96 m 2 /fő. Az önkormányzatok vagy saját hivataluk, intézményük, gazdasági társaságuk, vagy külső vállalkozások megbízásával oldják meg a zöldterületek gondozását, gazdaságossági megfonto1ások alapján. A gondozási munkákban számottevő a közfoglalkoztatottak aránya, összességében a fenntartási munkák 66%-át szervezik így. A zöldfelület-gazdálkodásra jellemzője, hogy az elődeink által létrehozott kert-vagyon fenntartását végzi. A faápolásra jellemző, hogy a fák, fasorok alatti közlekedést teszi biztonságossá.

13 Az ágazat jelentősége a vidékfejlesztésben A kertészetek nagy része vidéken található. Egy-egy nagyobb kertészet fontos szerepet játszik a helyi lakosok életében. Magyarországon sajátos helyzet alakult ki, ugyanis a dísznövény kertészetek sok esetben állattenyésztéssel, zöldség- és gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak. A mezőgazdasági iskolákból kikerülő diákok gyakorlatait részben a kertészetek vállalják magukra. Az egységnyi területre eső foglalkoztatottak száma a legnagyobb, ezáltal a vidék lakosság megtartó képességében jelentős szerepet játszik. A dísznövény ágazatban szereplők világpiaci és magyarországi pozíciója, illetve esélyei Magyarország klimatikus és geológiai adottságai nagyon kedvezőek, mely adottságok jobb kihasználása, a kutatási eredmények alkalmazása, intenzív költségtakarékos termesztési technológiák bevezetése nagyban hozzájárul a magyar dísznövénytermesztés versenyképességének, az ágazat fejlesztésének növeléséhez. Az ágazat szereplőinek esélyei a technológiák fejlesztési eredményeinek alkalmazásával a megújuló energiára épített termesztői telepek létrehozásával, értékesítési csoportok létrehozásával, a munkaerő megtartó képessége a környező országok piaci lehetőségeinek kihasználásával a háttéripar fejlesztésével kimagaslóak. A környező 10 ország negatív külkereskedelmi szaldóval rendelkezik, a dísznövényben importfüggő. Magyarország a kelet-európai régió dísznövény termelői és értékesítői piac központjává válhat A dísznövénytermelés helyzete Az Európai Közösség nyugat-európai tagországaira jellemző folyamatok, a vállalatok számának csökkenése, a vállalatok összeolvadása nem jelentett területbeli, mennyiségbeli csökkenést. A versenyképesebb, szervezettebb nagyvállalatok létrejötte stabilizálta, megerősítette az adott ország dísznövénytermelését és kereskedelmét. Ez a folyamat Magyarországon csak az elmúlt években indult be.

14 Magyarországon már az uniós csatlakozás előtt elkezdődött a virágtermeléssel foglalkozó mind technikai, mind termesztés technológiai vonatkozásban és a kereskedelemben is vezető szerepet betöltő szövetkezetek felszámolása. Ez a folyamat a termesztő területek csökkenéséhez vezetett (különös tekintettel az üvegház felületekre), továbbá csökkent a hazai termesztésű dísznövények mennyisége és minősége. Az elhibázott gazdaságpolitikai lépés eredményeként a dísznövényágazat nem tartozott, sajnálatos módon ma sem tartozik a kertészeten belül a kedvezményezett ágazatok sorába. Így nem jöhettek létre termelői és értékesítői csoportok az ágazat súlyának és a benne lévő lehetőségek mértékben, hogy betöltsék a kiesett dísznövénytermesztő szövetkezetek helyét, és versenyképes helyzetbe kerülhessenek az Európai Közösségben. Magyarországra és a volt szocialista országokra jellemző, hogy többnyire kisvállalatok, egyéni vállalkozók foglalkoznak dísznövénytermesztéssel és kereskedelemmel. A fedett termesztői területek nagy része 1 hektár alatti. Az együttműködési készség a termesztők és forgalmazók körében alacsony, szervezetlen, tervezhetetlen a piac, nagy teret biztosítva így az import termékeknek. Mindezek ellenére Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt fontos szerepet tölt be a nemzetközi dísznövény kereskedelemben. Dísznövényexportunk termékösszetétele kevésbé kiegyenlített mint az importunké. Ez abból adódik, hogy a technológia- és energiaigényes üvegházi termékek előállításában nem vagyunk versenyképesek, míg a szabadföldi termesztésben adottságaink többnyire kedvezőnek mondhatók. Az exportban ennek megfelelően a faiskolai termékek aránya a meghatározó, több év átlagában 60% feletti részt képviselnek, a rózsatő aránya ebből 95%. Komolyabb, l0% feletti részesedéssel bírnak még az exportban a vágott virágok. A szobanövény az egyetlen olyan termékcsoport, ahol nem nőtt a kivitel értéke. A fogyasztási adatok szerint Magyarországon dísznövényvásárlásra évente átlagosan mindössze 30 eurót fordítottunk, ami messze elmarad a leggazdagabb európai országok szintjétől.

15 A termelési struktúra illesztése a termelési és piaci lehetőségekhez Egyes dísznövénykultúrák nem termeszthetők gazdaságosan idehaza. Azonban a kereskedelmi és termelési láncban szerepelniük kell, felhasználva a helyi ismereteket, a hazai genetikai és tudásbázist. A nehezen szállítható, alacsony hőigényű, ma még jelentős kézimunkaerő igényű kultúrák, így a faiskolai növények, egyéb szabadföldieknek, cserepes növényeknek, virágágyi és balkonnövényeknek, valamint bizonyos kis termesztési szegmenset felölelő, úgynevezett réskultúrák fejlesztésére kell koncentrálni. A szabadföldi termesztés Díszfaiskola A faiskolai termesztéssel, forgalmazással, felhasználással foglalkozó vállalkozások száma ma 400, s ezek a vállalkozások szerény becslés szerint is munkavállalónak és segítő családtagnak, továbbá alkalmi munkavállalónak biztosítanak megélhetést. Közülük a többség családi vállalkozás, vagy melléktevékenységként ad kiegészítő jövedelmet. A faiskolai szektor által előállított termelési érték ma mintegy 26,5 milliárd Ft/év. A rózsatő termesztésében nagyon kedvező termőhelyi adottságokkal rendelkezünk, és a szőregi rózsatő eredetvédett (hungarikum) termékünk. Szárazvirág-termesztés A piaci lehetőségek függvényében fokozatos a növekedés. Az utóbbi években nem csak a felületük, hanem a feldolgozás minősége, az előállított termékek választéka is megugrott. Több száz család foglalkozik ezen termékek előállításával országszerte. Egyéb szabadföldi kultúrák, mint a virághagyma, szabadföldi vágott virág, termesztése a csekély mennyiség miatt elhanyagolható. Virágmagtermesztés Reméljük mivel klímánk kiválóan alkalmas arra, hogy átmeneti visszaesés után ismét növekedni fog. Valószínű, hogy a termelésirányítás külföldi kezekbe kerül, ugyanis a potenciális piac messze túllép a magyar határokon, ugyanakkor a beruházási igény messze meghaladja a magyar termesztők lehetőségeit. Hiányosság, hogy nincs az

16 iparág mögött olyan jelentős nemesítési tevékenység, amely nagyobb kényszerítőerővel hatna a termesztésre. Szabadföldi virágpalánta termesztés Folyamatos a növekedés, a bővülő piacnak megfelelően. A szabadföldi termesztésben lejátszódó és várható folyamatok A faiskolák mérete növekedni, számuk csökkenni, a szakosodás fokozódni fog. Még határozottabban elkülönülnek a termesztőtájak (Nyugat-Dunántúl, Dél- Magyarország). A faiskolai termesztésben egész Európa mindinkább egy piacnak számít, ha az adott országban nincs az adott növényféleségből versenyképes áru, akkor az adott termék messze a gazdaságosnak tűnő szállítási határokon túl is eljuthat. A minőség áru termesztése elengedhetetlen, meghatározóvá kell válnia. Várható a környezetvédelmi és egyéb előírások szigorodása. Habár a jelenlegi helyzetben, sok esetben, a magyarországi előírások szigorúbbak mint a nyugateurópaiak. Ez a tény versenyhátrányt jelenthet számunkra. A környezetvédelmi irányzat a választékot is érinti majd, az egyes fajtacsoportok, a természetes környezetüknek, környezeti igényeiknek megfelelően jobban a helyükre kerülnek. Jelentősen fokozódik a sziklakerti, az évelő dísznövények termesztése. A fedett dísznövénytermesztés Magyarországon a növényházi vágott virágok és cserepes dísznövények termesztésének főbb körzetei a Dél-Alföldön, Nyugat-Dunántúlon és Budapest környékén találhatók. Kialakulásukban az agroökológiai adottságok (talaj, éghajlat) mellett a felvevő piacok, nagyobb városok, határszélek közelsége játszott szerepet.

17 Vágott virág-termesztés A fedett termesztőberendezésben előállított vágott virágok közül meghatározó a gerbera rózsa, a liliom, a krizantém és a szegfű. A vágott virágok termesztőfelülete csökken, amelyben az előállítási költségek emelkedése mellett a beáramló olcsóbb import konkurenciája is szerepet játszik. A vágott virág termesztés beruházás- és energiaigénye magas. A korábban termesztésünket uraló szegfűkultúra jelentősége alaposan megcsappant, köszönhetően a globalizációs jelenségeknek, a gazdaságosság romlásának, a választék bővülésének, a népszerűség vesztésének köszönhetően. Cserepes dísznövénytermesztés A cserepes dísznövénytermesztés, a virágzó- és levéldísznövények előállítását jelenti. A virágzó cserepes dísznövények közül, az elsősorban szobanövényként termesztett, hosszabb tenyészidejű és magasabb hőigényű fajok köre leszűkült, helyükre rövid tenyészidejű, alacsony hőigényű és szabadföldi kiültetésre is alkalmas fajok tömegtermesztése került. A virágzó növények közül a legjelentősebb hazai termesztésű kultúrák, a Poinsettia (mikulásvirág), Cyclamen, Dendramthema (krizantém), a Primula és a cserepes a Gerbera. A szabadföldi kiültetésre a muskátli, az egynyári- és balkonnövény, valamint az árvácska termesztése idényjellegű. Egyre nagyobb rést tölt be, fontos a parkosításban és a közterület fejlesztéseknél. Ezekkel, a szezonalitásuknál fogva, egymás után következő kultúrákkal a korszerűtlenebb termesztő-berendezések jól kihasználhatók, nagyobb kézimunka igényük miatt a dolgozók folyamatosan foglalkoztathatók.

18 1.2 Birtok- és tulajdonviszonyok jellemzői az ágazatban A dísznövénytermesztő üzemek nagy része magánkézben működik. A bérelt területek aránya elenyésző. Sok a többgenerációs családi vállalkozás. A piaci igényekhez igazodva bővítik, illetve szűkítik a területeiket. A legtöbb a mikro- és kisgazdaság, amelyek gyakran a helyi igények kielégítésére jöttek létre. A zöldfelület-gazdálkodásban és a faápolásban ez nem értelmezhető. A zöldfelületek, fasorok fenntartását önkormányzati tulajdonban lévő cégek, magántulajdonban lévő vállalkozások végzik. 1.3 Az ágazat piaci viszonyainak jellemzői A magyar díszkertész ágazat, Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt fontos szerepet tölt be a nemzetközi dísznövény kereskedelemben és jóval kisebbet a termesztésben. A nyugat-európai országokban a termesztési és értékesítési színvonal jóval magasabb, így nagyon sok termék kerül onnan értékesítésre részben itthon, részben pedig Magyarországon keresztül a kelet-európai piacokra. Az ágazat jövője egyre nehezebb, 20 éve kevesebb munkával, kisebb területtel lehetett elérni ugyanezt az eredményt. Ma már egyre nagyobb területen kell termelni, mert a jövedelem fokozatosan zsugorodik. A nettó árbevétel csökken (a virág nem szükséges, tehát úgynevezett luxustermék, nagyon érzékenyen reagál az árak és a jövedelmek változására), miközben a költségek egyre emelkednek. Leginkább a szaporítóanyag ára, de az egyéb segédanyagok (föld, cserép), az energia, a szállítás, a műtrágya és növényvédőszerek is drágulnak. Az árfolyammozgást is nagyon megérzi az ágazat, mert a legtöbb alapanyag importtermék. A hazai fogyasztás az elmúlt 10 évben folyamatosan stagnál, melynek okai: a gazdasági világválság, az életminőség romlása, a termékeinket és szolgáltatásainkat terhelő rendkívül magas áfa (27%), az élőmunkát terhelő járulékos költségek.

19 A zöldfelület gazdálkodók közül a parkfenntartók egyre inkább köztulajdonú cégek, városi kertészetek. Ezek mellett itt is, mint a dísznövénytermesztésben mikro-, kis- és közepes vállalkozások szolgáltatnak. A parképítésben mikro-, kis- és közepes vállalkozások szolgáltatnak melyeknek alkupozíciójukat a megrendelő nagy építőipari cégek gyengítik. A faápolást jellemzően mikro-, kis- és közepes vállalkozások végzik. A kis faiskolák jellemzően konténeres növényeket termesztenek, nagy fajtaszámmal dolgoznak, hogy a környék igényeit kielégítsék. Sok esetben több lábon állnak, nem csak díszfaiskolai termesztéssel, hanem erdészeti, gyümölcs szaporítóanyag előállítással vagy termeléssel, kertépítéssel is foglalkoznak, továbbá árudát működtetnek, esetleg teljesen más irányú tevékenységet folytatnak. A faiskolai termesztés fejlesztése igen tőkeigényes, ezért más utakat keresnek a fennmaradáshoz, fejlődéshez. Többen bekapcsolódnak az agrárturizmusba, bemutató parkot létesítenek. Az ágazatban a 81/2004. (V. 4.) FVM-rendeletnek megfelelő termelői csoportok támogatottság hiányában ez idáig nem jöttek létre, ezért az egész termelés és kereskedelem szervezetlen és érzékeny a piaci változásokra. Éppen emiatt gyakran előfordul, hogy az azonos termékekből túlkínálat, míg másokból hiány alakul ki, a termesztés megkezdésekor nincs mindig pontos adat arról, hogy ki, mikorra és mennyit termel. Ebben az is közrejátszik, hogy a termesztők az előző évi jövedelemtömeget az előállított mennyiség növelésével tudják csak elérni és nem áremeléssel. A szezonális termékek forgalmát az időjárás is befolyásolja (késői kitavaszodás, korai nyár kezdet). Amikor az értékesítési időpontok összecsúsznak, a megtermelt növények egymás versenytársaivá válnak. Értékesítési kényszer miatt egyre több termelő foglalkozik közvetlen értékesítéssel Problémák az ágazatban A hazai dísznövények árképzésére jelentős hatást gyakorolnak a Hollandián át beszerezhető áruk árai. Mivel a dísznövénytermesztők évek óta nem tudnak árat emelni, a költségeiket próbálják leszorítani. A költségcsökkentés fő területei az

20 energiatakarékosság, az inputanyagok olcsóbb beszerzése, melyek esetenként a minőség rovására mehet. A magyarországi árakat alapvetően az import árak határozzák meg, ami azt jelenti, hogy a hazai termelőknek áremelésre igen kevés esélyük van, hiszen a hazai áru importból bármikor helyettesíthető. Magyarországon a dísznövénytermékek iránti kereslet nem kiegyenlített, jellemzően alkalomhoz (Valentin nap, nőnap, anyák napja, ballagások), nagyobb névnapokhoz, szezonhoz kötődik. A kereslet-kínálat hullámzása igen erősen megjelenik az árakban is, amely követi az árutőzsde árának alakulását. Az értékesítési árakkal kapcsolatban 27%-os áfa sújtja a termelőket. Ez főleg a belföldi forgalmazásban okozott visszaesést. A feketekereskedelmet viszont jelentősen erősíti. A vágott virág-termesztők egy része kiegészítésként zöldségtermesztéssel is foglalkozik. A zöldfelület gazdálkodásra sokkal több helyen volna szükség. A társadalom sokkal magasabb színvonalú és költségesebb munkát igényelne, továbbá a szakma is, mint amilyet napjainkban végzünk. Forráshiány miatt gyakran elmarad, illetve nem megfelelő a zöldfelületek szakmailag indokolt felújítása, elmaradnak fontos munkák (tápanyag-utánpótlás, a növényvédelem nem teljes körű stb.), így csökken a zöldfelületek díszítő értéke A hazai dísznövény-kereskedelem formái Magyarországon mintegy 100 dísznövény nagykereskedelmi cég működik, legtöbbjük vágott virágok és cserepes dísznövények kereskedelmével foglalkozik. Az importőr és a nagykereskedő szerep egyértelműen nem különül el egymástól. A nagykereskedők között jelentős a Virágpaletta Szövetkezet, amely termelők által létrehozott, és részben működtetett nagykereskedelmi cég. Az alapító kertészek elsősorban saját termékeik értékesítését elősegítendő hozták létre, de választékbővítési céllal importtal, és más (külső) beszállítók árujának forgalmazásával is foglalkoznak.

21 Jelenleg az egyetlen faiskolai termékeket korszerű vállalkozási formában forgalmazó nagykereskedés a Profi Partner Kft.. A faiskolai ágazatban kevésbé jellemző a nagykereskedelmi értékesítés (gyakoribb, hogy a kiskereskedők közvetlenül a termelőtől vásárolnak, emellett az is közrejátszhat ebben, hogy faiskolai termékekből jóval kisebb az import aránya). A dísznövény-kereskedelem fontos egységei a nagybani piacok, melyek az ország eltérő területein találhatók. Budapesten és vonzáskörzetében működik a szigetszentmiklósi Flora Hungaria, a Szent László utcai és a budaörsi virágpiac. Vidéken a debreceni és szegedi virágpiac jelentős. A Flora Hungaria virágpiacon becslések szerint a Magyarországon forgalmazott vágott és cserepes virágok 60-70%-a megfordul, emellett jelentős ármeghatározó szereppel is bír. A kiskereskedelemben továbbra is fontos szerepe van a virágboltoknak (8-10 ezer). A vágott virágok értékesítésében még mindig abszolút vezető szerepet játszanak, a cserepes dísznövények esetében viszont csökkent a jelentőségük a multinacionális láncok megjelenésével. Az ún. gartencenterek az EU észak-nyugati tagállamaiban jelentős szerepet töltenek be a dísznövény-forgalmazásban (részesedésük akár az 50%-ot is eléri a teljes dísznövényszegmenst tekintve), de nálunk egyelőre csak néhány ilyen jellegű áruház, illetve áruházlánc működik (3-400). A kertészeti árudák elsősorban értékesítési körülményeikben különböznek a gartencenterektől. Nyitott légterű, ezért csak szezonális értékesítésre alkalmas eladóhelyek. Főleg faiskolai termékeket, zöldségpalántákat, egynyári, balkonnövényeket forgalmaznak. A multinacionális kereskedelmi láncok jelentősége túl nagy a dísznövények értékesítésében. Faiskolai árut elsősorban az ún. barkácsáruházak forgalmaznak, de az utóbbi időben egyes kiskereskedelmi láncok is kertészeti termékekkel bővítették árukínálatukat. Cserepes dísznövényeket ma már gyakorlatilag minden kiskereskedelmi

22 lánc kínálatában találunk, az utóbbi időben a kisebb szupermarketeket működtető és a diszkont cégek is beszálltak az értékesítésbe. A szolgáltatók szerepe sem elhanyagolható a dísznövények fogyasztói értékesítésében. A kertépítő cégeknek különösen a magas jövedelmű réteg dísznövénybeszerzésében van egyre jelentősebb szerepe, hiszen ez a fogyasztói réteg nem faiskolai termékeket, hanem kész kertet vásárol, gyakran a fenntartását, gondozását így a növények pótlását is szakemberre bízza, aki természetesen a növények beszerzését is intézi. A szolgáltatások jelentősége növekszik. A minőségi közterületek létrehozásában, fenntartásában elengedhetetlen, hogy csak szakképesítéssel rendelkezők végezzék ezt a tevékenységet A hazai díszkertészeti szolgáltatás formái A parkfenntartás nagyobb piacai: a városi zöldfelületek, közutak zöldfelületei, cégek telephelyeinek zöldfelületei, társasházak, lakóparkok, villakertek. A parképítés piacai: városi zöldfelületek, tájépítési munkák, autópályák, hulladéklerakók, gyűjteményes kertek, kastélyok, cégek, zöldmezős beruházásai, magán megrendelők. A fasorfenntartás, faápolás piacai: városi zöldfelületek, közutak zöldfelületei, közműszolgáltatók, gyűjteményes kertek, kastélyok.

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása Gazdálkod lkodás s Baráti Köre K Gazdálkod lkodás s Szerkesztőbizotts bizottsága Agrárgazdas rgazdasági gi Kutató Intézet EU-tagságunk 10 évének agrár- és vidékgazdasági tapasztalatai Budapest, 2014. április

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23.

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Fiatal gazdálkodók javaslatai a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Helyzetértékelés 1. Zöldség: 68.000 ha 1144 ezer tonna Gyümölcs: 93.000 ha 766 ezer tonna Szőlő: 80.000 ha

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT. 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria

SZAKMAI GYAKORLAT. 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria SZAKMAI GYAKORLAT 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria Összeállította: Horváth Ferenc tankertészet-vezető helyettes A Tempus Közalapítvány által hirdetett Szakiskolai Fejlesztési Program keretein

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Vidékfejlesztési Konferencia, Kecskemét 2015. szeptember 29. A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Dr. Sebestyén Róbert, igazgató www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. 2015. május

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Mezőgazdasági Bizottság Kertészeti albizottsága

Mezőgazdasági Bizottság Kertészeti albizottsága Mezőgazdasági Bizottság Kertészeti albizottsága A gombaipar a kertészet sikerágazata lehet dr. Bittsánszky János FruitVeB társelnök 2012. február 28. Európai Uniós adatok Az EU 27 tagállamában megközelítőleg

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat a pólus stratégia

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe Feladat: összeszedni A mezőgazdaság funkciói Élelmiszertermelés Alapanyag, frisstermék Takarmánytermelés

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Pályázatok és általános információk gazdálkodók részére HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási lehetőségek 2020 Közeljövőben várható VP

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben