Magyar díszkertészet ágazati stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar díszkertészet ágazati stratégia"

Átírás

1 Magyar díszkertészet ágazati stratégia március 26.

2 A stratégiát a Magyar Díszkertészek Szövetsége állította össze, a szerzők: Csikor Julianna Gyuris Attila Hajnal Sándor Izer Gábor Kirrné Feith Ágnes Lukács Zoltán Maróti Lászlóné Nyugat-dunántúli Faiskolások Egyesülete Ocskay Mária Orlóci László Rónai Gergely Széll Imre Tóth Péter Treer András Az általános érvényű, a kertészetre vonatkozó stratégiai javaslatokat a Magyar zöldség, gyümölcs stratégia felhasználásával készítettük.

3 Tartalomjegyzék PREAMBULUM 1. A DÍSZKERTÉSZ ÁGAZAT HELYZETELEMZÉSE 1.1 Az ágazat jellemzői Az ágazat szerkezeti felépítése, részterületei és tevékenységei Az ágazat nemzetgazdasági jelentősége A dísznövénytermelés helyzete 1.2 Birtok- és tulajdonviszonyok jellemzői az ágazatban 1.3 Az ágazat piaci viszonyainak jellemzői Problémák az ágazatban A hazai dísznövény-kereskedelem formái A hazai díszkertészeti szolgáltatás formái Az ágazat jelenlegi marketingje, megkülönböztető jelölései A dísznövény vásárlási igények felmérése 1.4 A természeti erőforrások hasznosítása az ágazatban 1.5 Az ágazat tudományos fejlettségének jellemzői 1.6 Az ágazat humánerő-ellátottságának jellemzői Az ágazat foglalkoztatási jelentősége Szakmai képviselet, adat-felvételezés 1.7 Az ágazat pénzügyi folyamatai Adópolitika Hitelfinanszírozás Támogatások 2. A MAGYAR DÍSZKERTÉSZ ÁGAZAT HELYZETÉNEK ELEMZÉSE SWOT-ANALÍZISSEL 2.1 Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek 2.2 Következtetések 2.3 A SWOT-analízis alapján az ágazat fejlesztésének fő stratégiai elemei és prioritásai Áru-előállítás Kereskedelem Szolgáltatás

4 2.3.4 Egyéb ágazati kérdések 3. A DÍSZKERTÉSZ ÁGAZAT KÖZÉP TÁVÚ CÉLJAI 3.1 Stratégiák az ágazat egyes területeire Termesztésfejlesztést célzó stratégia Értékesítés fejlesztése, különös tekintettel a kelet-európai új piaci lehetőségekre Szolgáltatások fejlesztése 3.2 Minőségi árualapok megteremtése Ágazati kutatás és független szaktanácsadás Biológiai alapok védelme A foglalkoztatás bővítése Szakember-ellátottság Esélyegyenlőség megteremtése a társas vállalkozások és a családi gazdaságok között Az őstermelői tevékenység áttekintése Szaktanácsadás Szakképzés Technológiai feltételek biztosítása Jogszabályok, hatósági eljárásrend módosítása Növényvédőszerek és egyéb vegyi anyagok használata A feketekereskedelem visszaszorítása 3.3 Támogatások Tőketámogatás Az energia felhasználás támogatása Az összefogás, önszerveződés segítése 3.4 Zöldfelület-gazdálkodás, táj- és kerttervezés 3.5 A fogyasztók igényeinek megfelelő termékekkel való ellátása, fogyasztók körében történő bővítése Vásárlási szokások, taktika, stratégia Az ágazat piaci erejének növelése Piaci eredmények nyomon követése 3.6 Ágazati keretek adaptációja

5 4. ELÉRENDŐ CÉLOK ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 5. CSELEKVÉSI TERV, A LEGSZÜKSÉGESEBB FEJLESZTÉSEK ÉS INTÉZKEDSEK ÜTEMEZÉSE 6. NYOMONKÖVETÉS, ÉRTÉKELÉS ALAPELVEI

6 PREAMBULUM A díszkertészet termékei és szolgáltatásai az emberi környezet alakítása és az élhető környezet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. Az előállított termék nem luxuscikk, alapvető emberi létfeltétel. A díszkertész ágazatra jellemző, hogy kimagasló az egységnyi területen előállított termelési értéke és az egységnyi területen foglalkoztatottak száma. Az előállított dísztermék gazdasági versenyben létrejött gazdálkodási folyamat eredménye. Az Unió a dísznövényeket a nem szabályozott termékek közé sorolja, ami lehetőséget ad a szinte korlátlan termelés- és piacbővítésre. A vidék népességmegtartó és eltartó képességében sokat segíthet a díszkertészet. Tevékenysége a résztvevők számára megélhetéshez szükséges jövedelmet eredményez. A díszkertészet a megfelelő termékszerkezettel képes jövedelmező gazdálkodásra, ezáltal a különféle adónemek formájában állami bevételt eredményez, amivel jelentősen hozzájárul az állami költségvetéshez. Az ágazat fejlődésének alapja az integráció. Csak díszkertész végzettségűek, vagy azokat alkalmazók tevékenykedhessenek a szakmában. Az ágazathoz tartozás az érdekképviseleti szervezeten keresztül szükséges.

7 1. A DÍSZKERTÉSZ ÁGAZAT HELYZETELEMZÉSE 1.1 Az ágazat jellemzői Tevékenysége a Kárpát-medencében több száz éves múltra tekint vissza. Főleg a vidéki térség foglalkoztatásában vesz részt. A felgyorsult fejlődés, a környezet és az életkörülmények gyors változása egészen más tartalmat kölcsönöz a dísznövénytermesztés fogalmának, mint ahogy korábban tartottuk. Az elmúlt évtizedekben nem csak az ipari termelés növekedett rohamléptekkel, hanem a mezőgazdasági termelés is fellendült, vele párhuzamosan egyre gyorsabb üteművé vált a városiasodás. Ez a folyamat az emberre és környezetére jelentős hatást gyakorolt. A természetes táj helyébe a termesztőtáj (ipari, mezőgazdasági) és a lakótáj lép, majd megkezdődik és folyamatosan halad az üdülőtáj kialakulása is. A táj- és környezetrendezésben az egyik legfontosabb funkcionális elemmé válik a dísznövény, amelynek szociálhigiéniai, pszichológiai jelentősége mellett klimatikus, biológiai, esztétikai hatása elsődleges. A változásokkal, a fejlődéssel emelkedik a lakosság életszínvonala, amely az igények fokozódásával, a fogyasztás növekedésével jár. A közületi és lakossági dísznövény- és virágellátás alapvető gazdasági feladat, a díszkertészet az egyéb mezőgazdasági ágazatoknál fajlagosan sokkal nagyobb értéket állít élő. Ezek alapján indokolt a dísznövény-termesztési ágazat kiterjesztése díszkertész ágazatra Az ágazat szerkezeti felépítése, részterületei és tevékenységei Termesztés, árualapok előállítása szabadföldi (faiskola, rózsatő, évelő vágott és szaporítóanyagai) fedett (cserepes levél és virágos dísznövények, egy- és kétnyári, balkonnövények, díszcserjék, gyümölcsök cserepes növényként, vágott virág, vágott zöld, valamint ezek szaporítóanyagai)

8 Kereskedelem (kis- és nagykereskedelem) Szolgáltatások, dekoráció kültéri (kert- és tájtervezés, kivitelezés, fenntartás, faápolás) beltéri (virágkötészet, lakótér-dekoráció) TEAOR besorolás alapján a palántának ültetett növények termesztése a dísznövény hasznosítású növények termesztése, beleértve a gyeptéglatermesztést is Növényi szaporítóanyag termesztése a gumó, gyökér, hagyma előállítására ültetett növények; oltvány, dugvány; gombaspóra termesztése a faiskola működtetése, kivéve erdei faiskola Mezőgazdasági termék ügynöki virágok, dísznövények ügynöki nagykereskedelme nagykereskedelme a dísznövények, virághagymák, vágott Dísznövény nagykereskedelme virágok nagykereskedelme a vágott virág, a dísznövény és szaporítóanyagai (pl. palánta, Dísznövény kiskereskedelme virághagyma, gumó, dugvány, oltvány) szakosodott kiskereskedelme Építészmérnöki tevékenység tájépítés-tervezés Egyéb természettudományi, kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági műszaki kutatás, fejlesztés tudományok területein az alábbiak telepítése, gondozása, fenntartása, felújítása és fejlesztése: Zöldterület-kezelés parkok, fasorok és kertek: magán- és bérházaknál, társasházaknál és lakóparkokban

9 85.32 Szakmai középfokú oktatás Felsőfokú oktatás Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése köz- és közösségi épületeknél (bölcsődék, nevelési intézmények: óvodák, általánosés középiskolák, szociális és egészségügyi intézmények, kórházak, közigazgatási épületek, templomok stb.) közterületeknél (parkok, fasorok, zöld területek, temetők stb.) autópálya, közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és villamos vonalak, vízi utak, kikötök) ipari és kereskedelmi épületeknél növényzet: épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert) sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél, napozópázsitnál és egyéb szabadidős parkoknál álló- és folyóvíznél (medencék, alternáló vizes területek, tavak, uszodák, csatornák, vízpályák, szennyvíztelep) zaj, szél, erózió, vakítás elleni védő-, takarónövényzet FEOR alapján: 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő Jellemző munkakörök: Díszfaiskolai kertész Dísznövény- és virágtermesztő Dísznövény- és zöldségtermesztő Dísznövénykertész

10 Dísznövénykertész és parképítő Dísznövényszaporító Faiskolai és csemetekerti kertész Faiskolai kertész Faiskolai lerakatvezető Faiskolai metsző, szemző Faiskolai munkás Faiskolai szaporítóanyag-előállító Faiskolai termesztő Kertépítő és -fenntartó Kertépítő kertész Kertépítő munkás Kertgondnok Növényházi dísznövénytermesztő Park- és kertépítő, -gondozó Parkápoló Parképítő Parkfenntartó Parkkarbantartó Parkkezelő Parkosító Parkrendező Szabadföldi dísznövénytermesztő Sziklakertépítő Üvegházidísznövény-termesztő Virágkertész Virágtermesztő Virágzöld termelő 5111 Kereskedő Virágkereskedő 5113 Bolti eladó Virágbolti eladó 3131 Mezőgazdasági technikus Kertész szaktechnikus

11 Az ágazati stratégia elkészítéséhez pontos és naprakész adatokkal kell rendelkezni. A külföldi szakirodalmak számos ellentmondást, eltérő adatot, megállapítást tartalmaznak. A nemzetközi adatfogások a dísznövényágazatot stratégiai ágazatként kezelő néhány ország kivételével becsléseken alapulnak. A legtöbb esetben csak egyegy szűkebb terület áll a rendelkezésünkre. Átfogó tanulmányok, kutatások a hazai dísznövénytermesztés helyzetéről nem készültek. A magyarországi dísznövénytermesztés egészen 2000-ig nem volt része az országos adatgyűjtési programnak. A díszkertészet területéről ezért csak a KSH-tól (OSZÖ) nyerhetünk adatokat, illetve a Dísznövény Szövetség és Terméktanács készít erre vonatkozó becsléseket. A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (NÉBIH) feladata a szaporítóanyagok fajtaazonosságának nyomon követése és minőségének ellenőrzése, így e szervezetben is keletkeznek dísznövénytermeléssel kapcsolatos adatok. [Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 288/2009. (XII. 15.) kormányrendelet évtől rendelkezik a dísznövénytermesztés körében végzendő kötelező adatszolgáltatásról. Az adatgyűjtést az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) végzi. Ez a kérdőív a GSZÖ-vel ellentétben már részletes, növénycsoportokra és növényfajokra lebontott adatokat, továbbá a terület mellett a munkaerő-felhasználásra és az értékesítésre vonatkozó információkat is tartalmaz.] Az ágazat nemzetgazdasági jelentősége A termékcsoport teljesen liberalizált 1 m 2 re eső hozam és bevétel magas, egységnyi területen nagyobb jövedelmezőség érhető el mint más mezőgazdasági ágazatban. Fontos tényező, hogy a legmagasabb az egységnyi területen előállított termelési érték. Ezen a területen 5000 és Ft/m 2 közötti árbevétel lehetséges. Egységnyi területre jutó foglalkoztatottak száma magas. A természeti adottságainkat jól kihasználva versenyképessé válhatunk az Unión belül (pl. termálvíz, talaj adottságok). További fejlesztések lehetővé tennék a nemzetközi piacokon való nagyobb számú részvételt. Hazánkban megoldott és működő a közép- és felsőfokú kertészképzés, valamint jellemző a több évszázados tapasztalat és tudás átadása. Ezáltal elmondható, hogy a díszkertészek szakmai felkészültsége magas.

12 A hazai dísznövénytermesztés területi megoszlása Az egyes növénycsoportokat vizsgálva a legnagyobb területen a faiskolák találhatóak, a szabadföldi terület 95,5 százalékot, a többi kultúra mindössze 4,5 százalékot foglal el. A 400 faiskolai üzem termesztő felülete megközelítőleg 2900 ha. Termesztő körzetei: Nyugat-Dunántúl, Budapest, Kecskemét, Szeged és Debrecen környéke. A rózsatő termesztése 120 ha-on folyik Szeged-Szőreg környékén. A kész rózsatöveket uniós nyilvántartásban lévő oltalom alatt álló földrajzi árujelzéssel hozzák forgalomba. Az évi 4-5 millió megtermelt rózsatő 90%-a exportra kerül. A fedett dísznövénytermesztés 315 ha-on folyik és jellemzően az egynyári és balkonnövények termesztése mutat növekvő tendenciát. Az évelő dísznövények termesztése megközelítőleg 30 ha-on folyik, felhasználási területe elsődlegesen a hazai zöldfelületek, magánkertek, zöldtetők. A dísznövény-termesztési ágazatban előállított termelési érték becsült értéke 60 milliárd Ft, melyet a kertészeti szolgáltatások, a zöldfelület gazdálkodás további milliárd Ft-tal növel. Az egy lakosra jutó zöldterület nagysága általában nem éri el a kívánatos mértéket (0,49-144,06 m 2 /fő között szóródik), viszont a falvakban magas, 96 m 2 /fő. Az önkormányzatok vagy saját hivataluk, intézményük, gazdasági társaságuk, vagy külső vállalkozások megbízásával oldják meg a zöldterületek gondozását, gazdaságossági megfonto1ások alapján. A gondozási munkákban számottevő a közfoglalkoztatottak aránya, összességében a fenntartási munkák 66%-át szervezik így. A zöldfelület-gazdálkodásra jellemzője, hogy az elődeink által létrehozott kert-vagyon fenntartását végzi. A faápolásra jellemző, hogy a fák, fasorok alatti közlekedést teszi biztonságossá.

13 Az ágazat jelentősége a vidékfejlesztésben A kertészetek nagy része vidéken található. Egy-egy nagyobb kertészet fontos szerepet játszik a helyi lakosok életében. Magyarországon sajátos helyzet alakult ki, ugyanis a dísznövény kertészetek sok esetben állattenyésztéssel, zöldség- és gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak. A mezőgazdasági iskolákból kikerülő diákok gyakorlatait részben a kertészetek vállalják magukra. Az egységnyi területre eső foglalkoztatottak száma a legnagyobb, ezáltal a vidék lakosság megtartó képességében jelentős szerepet játszik. A dísznövény ágazatban szereplők világpiaci és magyarországi pozíciója, illetve esélyei Magyarország klimatikus és geológiai adottságai nagyon kedvezőek, mely adottságok jobb kihasználása, a kutatási eredmények alkalmazása, intenzív költségtakarékos termesztési technológiák bevezetése nagyban hozzájárul a magyar dísznövénytermesztés versenyképességének, az ágazat fejlesztésének növeléséhez. Az ágazat szereplőinek esélyei a technológiák fejlesztési eredményeinek alkalmazásával a megújuló energiára épített termesztői telepek létrehozásával, értékesítési csoportok létrehozásával, a munkaerő megtartó képessége a környező országok piaci lehetőségeinek kihasználásával a háttéripar fejlesztésével kimagaslóak. A környező 10 ország negatív külkereskedelmi szaldóval rendelkezik, a dísznövényben importfüggő. Magyarország a kelet-európai régió dísznövény termelői és értékesítői piac központjává válhat A dísznövénytermelés helyzete Az Európai Közösség nyugat-európai tagországaira jellemző folyamatok, a vállalatok számának csökkenése, a vállalatok összeolvadása nem jelentett területbeli, mennyiségbeli csökkenést. A versenyképesebb, szervezettebb nagyvállalatok létrejötte stabilizálta, megerősítette az adott ország dísznövénytermelését és kereskedelmét. Ez a folyamat Magyarországon csak az elmúlt években indult be.

14 Magyarországon már az uniós csatlakozás előtt elkezdődött a virágtermeléssel foglalkozó mind technikai, mind termesztés technológiai vonatkozásban és a kereskedelemben is vezető szerepet betöltő szövetkezetek felszámolása. Ez a folyamat a termesztő területek csökkenéséhez vezetett (különös tekintettel az üvegház felületekre), továbbá csökkent a hazai termesztésű dísznövények mennyisége és minősége. Az elhibázott gazdaságpolitikai lépés eredményeként a dísznövényágazat nem tartozott, sajnálatos módon ma sem tartozik a kertészeten belül a kedvezményezett ágazatok sorába. Így nem jöhettek létre termelői és értékesítői csoportok az ágazat súlyának és a benne lévő lehetőségek mértékben, hogy betöltsék a kiesett dísznövénytermesztő szövetkezetek helyét, és versenyképes helyzetbe kerülhessenek az Európai Közösségben. Magyarországra és a volt szocialista országokra jellemző, hogy többnyire kisvállalatok, egyéni vállalkozók foglalkoznak dísznövénytermesztéssel és kereskedelemmel. A fedett termesztői területek nagy része 1 hektár alatti. Az együttműködési készség a termesztők és forgalmazók körében alacsony, szervezetlen, tervezhetetlen a piac, nagy teret biztosítva így az import termékeknek. Mindezek ellenére Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt fontos szerepet tölt be a nemzetközi dísznövény kereskedelemben. Dísznövényexportunk termékösszetétele kevésbé kiegyenlített mint az importunké. Ez abból adódik, hogy a technológia- és energiaigényes üvegházi termékek előállításában nem vagyunk versenyképesek, míg a szabadföldi termesztésben adottságaink többnyire kedvezőnek mondhatók. Az exportban ennek megfelelően a faiskolai termékek aránya a meghatározó, több év átlagában 60% feletti részt képviselnek, a rózsatő aránya ebből 95%. Komolyabb, l0% feletti részesedéssel bírnak még az exportban a vágott virágok. A szobanövény az egyetlen olyan termékcsoport, ahol nem nőtt a kivitel értéke. A fogyasztási adatok szerint Magyarországon dísznövényvásárlásra évente átlagosan mindössze 30 eurót fordítottunk, ami messze elmarad a leggazdagabb európai országok szintjétől.

15 A termelési struktúra illesztése a termelési és piaci lehetőségekhez Egyes dísznövénykultúrák nem termeszthetők gazdaságosan idehaza. Azonban a kereskedelmi és termelési láncban szerepelniük kell, felhasználva a helyi ismereteket, a hazai genetikai és tudásbázist. A nehezen szállítható, alacsony hőigényű, ma még jelentős kézimunkaerő igényű kultúrák, így a faiskolai növények, egyéb szabadföldieknek, cserepes növényeknek, virágágyi és balkonnövényeknek, valamint bizonyos kis termesztési szegmenset felölelő, úgynevezett réskultúrák fejlesztésére kell koncentrálni. A szabadföldi termesztés Díszfaiskola A faiskolai termesztéssel, forgalmazással, felhasználással foglalkozó vállalkozások száma ma 400, s ezek a vállalkozások szerény becslés szerint is munkavállalónak és segítő családtagnak, továbbá alkalmi munkavállalónak biztosítanak megélhetést. Közülük a többség családi vállalkozás, vagy melléktevékenységként ad kiegészítő jövedelmet. A faiskolai szektor által előállított termelési érték ma mintegy 26,5 milliárd Ft/év. A rózsatő termesztésében nagyon kedvező termőhelyi adottságokkal rendelkezünk, és a szőregi rózsatő eredetvédett (hungarikum) termékünk. Szárazvirág-termesztés A piaci lehetőségek függvényében fokozatos a növekedés. Az utóbbi években nem csak a felületük, hanem a feldolgozás minősége, az előállított termékek választéka is megugrott. Több száz család foglalkozik ezen termékek előállításával országszerte. Egyéb szabadföldi kultúrák, mint a virághagyma, szabadföldi vágott virág, termesztése a csekély mennyiség miatt elhanyagolható. Virágmagtermesztés Reméljük mivel klímánk kiválóan alkalmas arra, hogy átmeneti visszaesés után ismét növekedni fog. Valószínű, hogy a termelésirányítás külföldi kezekbe kerül, ugyanis a potenciális piac messze túllép a magyar határokon, ugyanakkor a beruházási igény messze meghaladja a magyar termesztők lehetőségeit. Hiányosság, hogy nincs az

16 iparág mögött olyan jelentős nemesítési tevékenység, amely nagyobb kényszerítőerővel hatna a termesztésre. Szabadföldi virágpalánta termesztés Folyamatos a növekedés, a bővülő piacnak megfelelően. A szabadföldi termesztésben lejátszódó és várható folyamatok A faiskolák mérete növekedni, számuk csökkenni, a szakosodás fokozódni fog. Még határozottabban elkülönülnek a termesztőtájak (Nyugat-Dunántúl, Dél- Magyarország). A faiskolai termesztésben egész Európa mindinkább egy piacnak számít, ha az adott országban nincs az adott növényféleségből versenyképes áru, akkor az adott termék messze a gazdaságosnak tűnő szállítási határokon túl is eljuthat. A minőség áru termesztése elengedhetetlen, meghatározóvá kell válnia. Várható a környezetvédelmi és egyéb előírások szigorodása. Habár a jelenlegi helyzetben, sok esetben, a magyarországi előírások szigorúbbak mint a nyugateurópaiak. Ez a tény versenyhátrányt jelenthet számunkra. A környezetvédelmi irányzat a választékot is érinti majd, az egyes fajtacsoportok, a természetes környezetüknek, környezeti igényeiknek megfelelően jobban a helyükre kerülnek. Jelentősen fokozódik a sziklakerti, az évelő dísznövények termesztése. A fedett dísznövénytermesztés Magyarországon a növényházi vágott virágok és cserepes dísznövények termesztésének főbb körzetei a Dél-Alföldön, Nyugat-Dunántúlon és Budapest környékén találhatók. Kialakulásukban az agroökológiai adottságok (talaj, éghajlat) mellett a felvevő piacok, nagyobb városok, határszélek közelsége játszott szerepet.

17 Vágott virág-termesztés A fedett termesztőberendezésben előállított vágott virágok közül meghatározó a gerbera rózsa, a liliom, a krizantém és a szegfű. A vágott virágok termesztőfelülete csökken, amelyben az előállítási költségek emelkedése mellett a beáramló olcsóbb import konkurenciája is szerepet játszik. A vágott virág termesztés beruházás- és energiaigénye magas. A korábban termesztésünket uraló szegfűkultúra jelentősége alaposan megcsappant, köszönhetően a globalizációs jelenségeknek, a gazdaságosság romlásának, a választék bővülésének, a népszerűség vesztésének köszönhetően. Cserepes dísznövénytermesztés A cserepes dísznövénytermesztés, a virágzó- és levéldísznövények előállítását jelenti. A virágzó cserepes dísznövények közül, az elsősorban szobanövényként termesztett, hosszabb tenyészidejű és magasabb hőigényű fajok köre leszűkült, helyükre rövid tenyészidejű, alacsony hőigényű és szabadföldi kiültetésre is alkalmas fajok tömegtermesztése került. A virágzó növények közül a legjelentősebb hazai termesztésű kultúrák, a Poinsettia (mikulásvirág), Cyclamen, Dendramthema (krizantém), a Primula és a cserepes a Gerbera. A szabadföldi kiültetésre a muskátli, az egynyári- és balkonnövény, valamint az árvácska termesztése idényjellegű. Egyre nagyobb rést tölt be, fontos a parkosításban és a közterület fejlesztéseknél. Ezekkel, a szezonalitásuknál fogva, egymás után következő kultúrákkal a korszerűtlenebb termesztő-berendezések jól kihasználhatók, nagyobb kézimunka igényük miatt a dolgozók folyamatosan foglalkoztathatók.

18 1.2 Birtok- és tulajdonviszonyok jellemzői az ágazatban A dísznövénytermesztő üzemek nagy része magánkézben működik. A bérelt területek aránya elenyésző. Sok a többgenerációs családi vállalkozás. A piaci igényekhez igazodva bővítik, illetve szűkítik a területeiket. A legtöbb a mikro- és kisgazdaság, amelyek gyakran a helyi igények kielégítésére jöttek létre. A zöldfelület-gazdálkodásban és a faápolásban ez nem értelmezhető. A zöldfelületek, fasorok fenntartását önkormányzati tulajdonban lévő cégek, magántulajdonban lévő vállalkozások végzik. 1.3 Az ágazat piaci viszonyainak jellemzői A magyar díszkertész ágazat, Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt fontos szerepet tölt be a nemzetközi dísznövény kereskedelemben és jóval kisebbet a termesztésben. A nyugat-európai országokban a termesztési és értékesítési színvonal jóval magasabb, így nagyon sok termék kerül onnan értékesítésre részben itthon, részben pedig Magyarországon keresztül a kelet-európai piacokra. Az ágazat jövője egyre nehezebb, 20 éve kevesebb munkával, kisebb területtel lehetett elérni ugyanezt az eredményt. Ma már egyre nagyobb területen kell termelni, mert a jövedelem fokozatosan zsugorodik. A nettó árbevétel csökken (a virág nem szükséges, tehát úgynevezett luxustermék, nagyon érzékenyen reagál az árak és a jövedelmek változására), miközben a költségek egyre emelkednek. Leginkább a szaporítóanyag ára, de az egyéb segédanyagok (föld, cserép), az energia, a szállítás, a műtrágya és növényvédőszerek is drágulnak. Az árfolyammozgást is nagyon megérzi az ágazat, mert a legtöbb alapanyag importtermék. A hazai fogyasztás az elmúlt 10 évben folyamatosan stagnál, melynek okai: a gazdasági világválság, az életminőség romlása, a termékeinket és szolgáltatásainkat terhelő rendkívül magas áfa (27%), az élőmunkát terhelő járulékos költségek.

19 A zöldfelület gazdálkodók közül a parkfenntartók egyre inkább köztulajdonú cégek, városi kertészetek. Ezek mellett itt is, mint a dísznövénytermesztésben mikro-, kis- és közepes vállalkozások szolgáltatnak. A parképítésben mikro-, kis- és közepes vállalkozások szolgáltatnak melyeknek alkupozíciójukat a megrendelő nagy építőipari cégek gyengítik. A faápolást jellemzően mikro-, kis- és közepes vállalkozások végzik. A kis faiskolák jellemzően konténeres növényeket termesztenek, nagy fajtaszámmal dolgoznak, hogy a környék igényeit kielégítsék. Sok esetben több lábon állnak, nem csak díszfaiskolai termesztéssel, hanem erdészeti, gyümölcs szaporítóanyag előállítással vagy termeléssel, kertépítéssel is foglalkoznak, továbbá árudát működtetnek, esetleg teljesen más irányú tevékenységet folytatnak. A faiskolai termesztés fejlesztése igen tőkeigényes, ezért más utakat keresnek a fennmaradáshoz, fejlődéshez. Többen bekapcsolódnak az agrárturizmusba, bemutató parkot létesítenek. Az ágazatban a 81/2004. (V. 4.) FVM-rendeletnek megfelelő termelői csoportok támogatottság hiányában ez idáig nem jöttek létre, ezért az egész termelés és kereskedelem szervezetlen és érzékeny a piaci változásokra. Éppen emiatt gyakran előfordul, hogy az azonos termékekből túlkínálat, míg másokból hiány alakul ki, a termesztés megkezdésekor nincs mindig pontos adat arról, hogy ki, mikorra és mennyit termel. Ebben az is közrejátszik, hogy a termesztők az előző évi jövedelemtömeget az előállított mennyiség növelésével tudják csak elérni és nem áremeléssel. A szezonális termékek forgalmát az időjárás is befolyásolja (késői kitavaszodás, korai nyár kezdet). Amikor az értékesítési időpontok összecsúsznak, a megtermelt növények egymás versenytársaivá válnak. Értékesítési kényszer miatt egyre több termelő foglalkozik közvetlen értékesítéssel Problémák az ágazatban A hazai dísznövények árképzésére jelentős hatást gyakorolnak a Hollandián át beszerezhető áruk árai. Mivel a dísznövénytermesztők évek óta nem tudnak árat emelni, a költségeiket próbálják leszorítani. A költségcsökkentés fő területei az

20 energiatakarékosság, az inputanyagok olcsóbb beszerzése, melyek esetenként a minőség rovására mehet. A magyarországi árakat alapvetően az import árak határozzák meg, ami azt jelenti, hogy a hazai termelőknek áremelésre igen kevés esélyük van, hiszen a hazai áru importból bármikor helyettesíthető. Magyarországon a dísznövénytermékek iránti kereslet nem kiegyenlített, jellemzően alkalomhoz (Valentin nap, nőnap, anyák napja, ballagások), nagyobb névnapokhoz, szezonhoz kötődik. A kereslet-kínálat hullámzása igen erősen megjelenik az árakban is, amely követi az árutőzsde árának alakulását. Az értékesítési árakkal kapcsolatban 27%-os áfa sújtja a termelőket. Ez főleg a belföldi forgalmazásban okozott visszaesést. A feketekereskedelmet viszont jelentősen erősíti. A vágott virág-termesztők egy része kiegészítésként zöldségtermesztéssel is foglalkozik. A zöldfelület gazdálkodásra sokkal több helyen volna szükség. A társadalom sokkal magasabb színvonalú és költségesebb munkát igényelne, továbbá a szakma is, mint amilyet napjainkban végzünk. Forráshiány miatt gyakran elmarad, illetve nem megfelelő a zöldfelületek szakmailag indokolt felújítása, elmaradnak fontos munkák (tápanyag-utánpótlás, a növényvédelem nem teljes körű stb.), így csökken a zöldfelületek díszítő értéke A hazai dísznövény-kereskedelem formái Magyarországon mintegy 100 dísznövény nagykereskedelmi cég működik, legtöbbjük vágott virágok és cserepes dísznövények kereskedelmével foglalkozik. Az importőr és a nagykereskedő szerep egyértelműen nem különül el egymástól. A nagykereskedők között jelentős a Virágpaletta Szövetkezet, amely termelők által létrehozott, és részben működtetett nagykereskedelmi cég. Az alapító kertészek elsősorban saját termékeik értékesítését elősegítendő hozták létre, de választékbővítési céllal importtal, és más (külső) beszállítók árujának forgalmazásával is foglalkoznak.

21 Jelenleg az egyetlen faiskolai termékeket korszerű vállalkozási formában forgalmazó nagykereskedés a Profi Partner Kft.. A faiskolai ágazatban kevésbé jellemző a nagykereskedelmi értékesítés (gyakoribb, hogy a kiskereskedők közvetlenül a termelőtől vásárolnak, emellett az is közrejátszhat ebben, hogy faiskolai termékekből jóval kisebb az import aránya). A dísznövény-kereskedelem fontos egységei a nagybani piacok, melyek az ország eltérő területein találhatók. Budapesten és vonzáskörzetében működik a szigetszentmiklósi Flora Hungaria, a Szent László utcai és a budaörsi virágpiac. Vidéken a debreceni és szegedi virágpiac jelentős. A Flora Hungaria virágpiacon becslések szerint a Magyarországon forgalmazott vágott és cserepes virágok 60-70%-a megfordul, emellett jelentős ármeghatározó szereppel is bír. A kiskereskedelemben továbbra is fontos szerepe van a virágboltoknak (8-10 ezer). A vágott virágok értékesítésében még mindig abszolút vezető szerepet játszanak, a cserepes dísznövények esetében viszont csökkent a jelentőségük a multinacionális láncok megjelenésével. Az ún. gartencenterek az EU észak-nyugati tagállamaiban jelentős szerepet töltenek be a dísznövény-forgalmazásban (részesedésük akár az 50%-ot is eléri a teljes dísznövényszegmenst tekintve), de nálunk egyelőre csak néhány ilyen jellegű áruház, illetve áruházlánc működik (3-400). A kertészeti árudák elsősorban értékesítési körülményeikben különböznek a gartencenterektől. Nyitott légterű, ezért csak szezonális értékesítésre alkalmas eladóhelyek. Főleg faiskolai termékeket, zöldségpalántákat, egynyári, balkonnövényeket forgalmaznak. A multinacionális kereskedelmi láncok jelentősége túl nagy a dísznövények értékesítésében. Faiskolai árut elsősorban az ún. barkácsáruházak forgalmaznak, de az utóbbi időben egyes kiskereskedelmi láncok is kertészeti termékekkel bővítették árukínálatukat. Cserepes dísznövényeket ma már gyakorlatilag minden kiskereskedelmi

22 lánc kínálatában találunk, az utóbbi időben a kisebb szupermarketeket működtető és a diszkont cégek is beszálltak az értékesítésbe. A szolgáltatók szerepe sem elhanyagolható a dísznövények fogyasztói értékesítésében. A kertépítő cégeknek különösen a magas jövedelmű réteg dísznövénybeszerzésében van egyre jelentősebb szerepe, hiszen ez a fogyasztói réteg nem faiskolai termékeket, hanem kész kertet vásárol, gyakran a fenntartását, gondozását így a növények pótlását is szakemberre bízza, aki természetesen a növények beszerzését is intézi. A szolgáltatások jelentősége növekszik. A minőségi közterületek létrehozásában, fenntartásában elengedhetetlen, hogy csak szakképesítéssel rendelkezők végezzék ezt a tevékenységet A hazai díszkertészeti szolgáltatás formái A parkfenntartás nagyobb piacai: a városi zöldfelületek, közutak zöldfelületei, cégek telephelyeinek zöldfelületei, társasházak, lakóparkok, villakertek. A parképítés piacai: városi zöldfelületek, tájépítési munkák, autópályák, hulladéklerakók, gyűjteményes kertek, kastélyok, cégek, zöldmezős beruházásai, magán megrendelők. A fasorfenntartás, faápolás piacai: városi zöldfelületek, közutak zöldfelületei, közműszolgáltatók, gyűjteményes kertek, kastélyok.

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23.

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Fiatal gazdálkodók javaslatai a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Helyzetértékelés 1. Zöldség: 68.000 ha 1144 ezer tonna Gyümölcs: 93.000 ha 766 ezer tonna Szőlő: 80.000 ha

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT. 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria

SZAKMAI GYAKORLAT. 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria SZAKMAI GYAKORLAT 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria Összeállította: Horváth Ferenc tankertészet-vezető helyettes A Tempus Közalapítvány által hirdetett Szakiskolai Fejlesztési Program keretein

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV Kérjük, hogy lehetőség szerint jelen kérdőívet a szervezet elsőszámú döntéshozója töltse ki!

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe Feladat: összeszedni A mezőgazdaság funkciói Élelmiszertermelés Alapanyag, frisstermék Takarmánytermelés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Bemutatkozás. Kedves Nyolcadikosok!

Bemutatkozás. Kedves Nyolcadikosok! Bemutatkozás Kedves Nyolcadikosok! A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola évtizedek óta meghatározó intézmény a térség mezőgazdasági szakmai képzésében. 2013. augusztus 01.-től a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

A SEE-REUSE projekt termékei

A SEE-REUSE projekt termékei Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért A SEE-REUSE projekt termékei Felnőttképzési tananyagok Vajdahunyadvár, 2014. december 10. A pályázatban vállalt projekttermékek

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Tartalom BUSH projekt Útitervének indokoltsága Általános következtetések az Útiterv kidolgozásához Intézkedési javaslatok az Útitervhez Tartalom

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából: 1,2 millió bejegyzett vállalkozás 99%-a KKV

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Dr. Loncsár Krisztina Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Miniszterelnökség 2015. Július 27. Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Egészség és versenyképesség: együtt vagy egymás ellen?

Egészség és versenyképesség: együtt vagy egymás ellen? Egészség és versenyképesség: együtt vagy egymás ellen? Folláth Györgyné ügyvezető igazgató és Szöllősi Réka tanácsadó Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. március 22. A hazai élelmiszerfeldolgozók

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI Tamás DUSEK PhD Széchenyi István University Regional Science and Public Policy Department Győr Hungary, Europe Miklós

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Molnár Melinda őstermelő 2490 Pusztaszabolcs Szakmai beszámoló Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Témakörök Zöld gazdaság és munkahelyteremtés Közgazdasági megközelítések Megújuló energiaforrások Energiatervezés Foglakoztatási

Részletesebben

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok-

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- Dr. Urbányi Béla Tanszékvezető, egyetemi docens SzIE, MKK-KTI Halgazdálkodási tanszék

Részletesebben

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon JUHÁSZ, Anikó Rövid Ellátási Lánc (REL) EMVA tematikus alprogram Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020

Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 IFJ. HUBAI IMRE Öntözésfejlesztés lehetőségei 2014-2020 Kecskemét, 2014. május 16. Öntözésfejlesztés szükséglete jelentős felszíni és felszín alatti vízbázisok és készletek, országon átfolyó vízmennyiség

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben