Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról"

Átírás

1 Grünhut Zoltán Szegénység Izraelben Bevezetés Izrael Állam hatvanéves, számos háborúval, az ellenséges környezet állandó fenyegetésével beárnyékolt történelme során világraszóló gazdasági csodákat, illetve legalább ugyanannyira figyelemfelkeltő ökonómiai mélyrepüléseket, válságokat élt meg. A nyolcvanas évek közepén a katonai kiadások elképesztő mértéke 1, valamint a szomszédos arab államok bojkottja miatt 2, radikális gazdaságpolitikai reformokra és az Egyesült Államok segítőkész kölcsönére volt szükség ahhoz, hogy Izrael megmeneküljön az államcsőd egyre fenyegetőbb veszélyétől. A következő évtized békülési kísérletei egyaránt kedvező gazdasági fejleményekkel kecsegtetett mind Izrael, mind pedig az 1993-ben megalakult, később szerződésről-szerződésre területileg egyre kibővült Palesztin Autonómia (PA) számára. A békefolyamat mind nyilvánvalóbb kudarca, majd 2000-es teljes összeomlása, illetve a párhuzamosan kitörő második palesztin népfelkelés/terrorhadjárat azonban végképp egymás ellen fordította a feleket, olyannyira, hogy ma már nem kétséges: izraeliek és palesztinok nemcsak együtt, de megfelelő biztonsági garanciák nélkül még egymás mellett sem tudnak békében élni. A súlyos agyvérzés miatt 2006 januárja óta kómában fekvő Ariel Saron kormányzása idején az állami nagypolitika egyértelmű céljává vált az etnikai alapú szétválasztás, mely több szempontból is új fejezetet nyitott Izrael történetében. Unilaterális lépéseivel egyoldalú kivonulás valamennyi zsidó telep felszámolása mellett Gázából, biztonsági kerítés építése a vitatott státuszú, többségében arabok lakta Júdea és Szamária köré Izrael stabilizálta önmaga, illetve állampolgárai biztonságát, a palesztinai arabok szegregálása azonban hatalmas nemzetközi, illetve a szélsőséges békepártiak, valamint az izraeli arabok tiltakozásai nyomán időről-időre felszínre törő belső felháborodást váltott ki. 1 Az 1982-es libanoni hadjárat Izrael történelmének legtöbb humán- és anyagi vesztességet követelő háborúja volt, melyet hasonlóan költséges és elhúzódó (egyben tragikus) megszállás követett. 2 Természetesen e bojkott keretében nem izraeli termékek importját lehetetlenítették el a zsidó állammal ellenséges arab országok (erre még ma sincs lehetőség), hanem azon nyugati cégeket és befektetőket rakták tiltóindexre, amelyek párhuzamosan kereskedtek Izraellel, üzleti érdekeltségeik voltak a zsidó államban. A gazdasági logika értelmében nyilvánvaló következménye volt e lépésnek, hogy a befektetők, illetve cégeik a jóval kisebb izraeli piacot adták fel a több tízmilliós arab vásárlói potenciállal szemben. 1

2 A 2000 és 2004 között szinte feltartóztathatatlanul tomboló palesztin erőszak súlyos recessziós időszakot indított el mind Izraelben, mind pedig a Palesztin Autonómiában. A terrorfenyegetettség okán drasztikusan csökkenő turisztikai bevételek, a hasonló tényezőkkel magyarázható beruházási visszaesés, valamint a növekvő katonai kiadások jelentősen visszavetették az izraeli gazdaság teljesítőképességét. A biztonsági kockázatok miatt az izraeli munkaerőpiac is szerkezetváltásra kényszerült: a Júdeából, Szamáriából és Gázából bejáró, főként az építőipari és az agrárszektorban dolgozó palesztinoktól megvonták az engedélyeket, így rövid idő alatt tízezrek vesztették el, ha nem is jól jövedelmező, stabil, de legalább megélhetést biztosító, alkalmi munkalehetőségüket. A vitatott térségben gyors gazdasági mélyrepülés vette kezdetét: a növekvő munkanélküliség problematikáját súlyosbították az izraeli hadsereg infrastruktúrát nem kímélő erélyes fellépései, illetve széleskörű megszigorításokkal jellemezhető intézkedései. Amíg az izraeli kormányok újabb és újabb csomagtervekkel igyekeztek visszájára fordítani a gazdasági recessziót, addig a Palesztin Hatóság (PH) a teljes összeomlás szélére került: a közalkalmazottak bérkifizetése eleinte csak csúszott, később végképp elmaradt, a munkanélküliek foglalkoztatása megoldhatatlanná vált, a folyamatosan növekvő nemzetközi segélyek, különböző állami és civil felajánlások elégtelennek bizonyultak, miközben a palesztin bürokrácia továbbra sem tudta levetkezni korrupciós és terrortámogató hajlamát. A Világbank és a Nemzetközi Valutaalap számos dotációs programot dolgozott ki a Palesztin Autonómia területén beruházni, munkahelyeket teremteni hajlandó vállalkozások számára, a térségben tapasztalható politikai-igazgatási káosz, illetve erőszakos anarchia miatt azonban csak elvétve akadtak befektetni szándékozók nyarán Izrael egyoldalúan kiürítette és felszámolta a gázai zsidó telepeket, mely az iszlamista Hamasz terrorszervezet megerősödésével járt, olyannyira, hogy a szociális reformokat, korrupcióellenes fellépést és az Izraellel való teljes leszámolást hirdető fegyveres mozgalom 2006 év elején az általános választásokat is sikerrel abszolválta. Szorult helyzetében (elvégre a fejlett világ is elfogadhatatlan terrorcsoportnak tartja/tartotta a Hamaszt) a nemzetközi közösség rövid időre hátat fordított a Palesztin Hatóságnak, később azonban újra folyósítani kezdték az egyébként valóban nélkülözhetetlen, de ellenőrizetlenül felhasznált segélyeket. Napjainkra a Hamasz által uralt Gáza valóságos gazdasági katasztrófaövezetté vált, a sorozatos rakétatámadások elleni fellépésként bevezetett, mindenre 2

3 kiterjedő izraeli blokád a humanitárius válság állandó fenyegetését kényszeríti a terület lakosaira. 3 Általános gazdasági helyzet a mai Izraelben Az izraeli palesztin konfliktus ezen, tömören összefoglalt sajátosságai nyilvánvaló szoros kihatással vannak a zsidó állam különböző gazdasági mutatóira. A harmadik évezred első esztendeinek fentebb említett recessziós szakaszából kilábalni látszik Izrael, a biztonsági kockázatok újbóli kezelhetősége nyomán fellendülőben van a turizmus, valamint az ahhoz kapcsolódó tercier szektor, gyorsan emelkednek a szférához köthető beruházási összegek. Hasonlóan innovatív eredményeket mutat az elektrotechnikai ágazat és a kutatás-fejlesztés, mely területeken Izrael immáron évtizedek óta a világ élvonalába tartozik. A gazdasági növekedés tartósan 5% felett áll, az egy főre jutó nemzeti jövedelem rövidesen elérheti a USA dollárt (2007-ben , 2008-as várható ). 4 A GDP több mint kétharmadát a szolgáltatási szektor adja, mely a dolgozók közel fele számára biztosít munkalehetőséget. Az inflációs rátát vizsgálva Izrael kimagaslóan stabil eredményeket mutat: 2007-ben 0,4% volt e mutató, mely idén a gazdasági világválság hatására kismértékben ugyan emelkedhet, azonban már most is biztosnak látszik, hogy Japánnal és Norvégiával együtt továbbra is világelső marad a zsidó állam e tekintetben. 5 A 2007-es költségvetés a tervezetteknek megfelelően maradt deficites, s egyelőre az idei adatok sem engednek feltételezni mást, a GDP közel 18%-át beruházásokra fordítják, a fennmaradó hányadot pedig a közkiadások adják (melyek között a katonai költségek még mindig igen magas, 7% körüli részt mutatnak). 6 A kereskedelmi mérleg közel hat milliárd dolláros plusszal zárt 2007-ben, mely adatot idén is reális értékként jelölték meg az elemzők. 7 E sok szempontból kimagaslóan kedvező gazdasági mutatók ellenére Izraelben egyre növekvő problémát jelent a szegénység, a leszakadás, a súlyos társadalmi különbségek 3 A történelemben kevés példa akad arra, hogy két ellenséges, egymással háborúban álló fél közül az egyik arra legyen kényszerítve, hogy az ellene fegyveres hadjáratot folytató fél humanitárius (lásd édesvíz, áram, üzemanyag, élelmiszer, gyógyszer, orvosi ellátás, stb.) szükségleteit kielégítse. A nemzetközi jog nemcsak félreértelmezése, de valóságos kicsúfolása elvárni Izraeltől, hogy a mindennapokban tapasztalható fenyegető helyzetben állandóan rendelkezésre álló éléskamraként funkcionáljon a palesztinok számára. 4 Az Európai Unió (EU) már 2004 előtt is tagállamainak számító országai közül egyedül Írországban magasabb az éves gazdasági növekedés. Az egy főre eső nemzeti jövedelem összege szerint, 3000 dollárral elmaradva az EU átlagtól, Izrael a 42. helyen áll a világranglistán. The CIA Factbook Bank of Israel: Summarise report Yigal Ben Shalom (ed.): Annual Survey, National Insurance Institute Research and Planning Administration, Jerusalem, August Bank of Israel: Summarise Im. 3

4 megléte 8, mely negatív fejleményeket tovább erősíti, hogy az érintettek többnyire jól behatárolható társadalmi csoportokból [arab kisebbség, szefárd és mizrahi (keleti) zsidó közösség, vallásos zsidóság, ázsiai, afrikai, kelet-európai gazdasági bevándorlók] kerülnek ki, vagyis párhuzamosan mélyül a szegregáció, a diszkrimináció és a dezintegráció. 9 A fentebb sorolt, elismerésre méltó pozitívumok más megítélés alá kerülnek, ha szembesülünk annak tényével, hogy minden ötödik izraeli a létminimum [az átlagbér (kb új sékel, nagyjából Ft) fele] közelében, illetve az alatt él 10, s minden harmadik gyermek nem jut elegendő élelemhez. 11 Súlyos, a nemzetbiztonsági kockázatokhoz hasonló kihívást jelentő számok ezek, melyek első olvasatban okkal követelnek átfogó gazdasági és szociális reformokat, a kérdés azonban ahogyan az általában lenni szokott jóval összetettebb, semmint néhány politikai döntéssel megoldható lenne Év Minimálbér alatt keresők 1. táblázat. Jövedelemmegoszlás Izraelben (%-ban) Minimálbér és az átlagbér 50%-a között keresők Átlagbér 50-74%-a között keresők Átlagbér %-a között keresők Átlagbért, illetve annál kevesebbet keresők összesen Átlagbérnél 1,5-2-szer többet keresők Átlagbérnél több mint kétszer többet keresők ,2 14,4 19,5 11,8 72,9 18,3 8, ,4 10,7 20,0 13,0 65,1 22,3 12, ,5 9,3 20,1 12,0 70,9 18,8 10, ,2 10,0 20,3 12,1 71,6 19,0 9, ,4 5,8 20,3 11,5 73,0 17,7 9,3 Forrás: Adva Information on Equality and Social Justice in Israel: A social report, o. Az etnikai egyenlőtlenségek szociális hatásairól Az izraeli társadalom, bármilyen aspektus (etnikai, vallási, születési hely alapján, stb.) szerint is vizsgáljuk, rendkívüli módon összetett. Ezen alapvető társadalmi rétegződést a munkaerőpiac, a munkavállalási lehetőségek, illetve szokások tovább erősítik. Hogy pontosan mit is értünk ez alatt? Először is az Izraelen belüli zsidó arab elkülönülésre szükséges kitérni. Izrael, ahogyan a Függetlenségi Nyilatkozat is kimondja zsidó állam, amely nemzeti otthona a zsidóságnak éljen bárhol is a világ diaszpórájában. A deklaráció május 14-i felolvasásakor David Ben Gurion, az ország első miniszterelnöke továbbá leszögezte, hogy 8 Ruth Sinai: Third of Israelis so poor they must forgo some essential foods, Haaretz, 31th March Avirama Golan: The facts speak for themselves, Jerusalem Post, 12th March Ruth Sinai: Government report: 1.65 million Israelis living below poverty line, Haaretz, September Ruth Sinai: Study: Twenty percent of children receive welfare assistance, Haaretz, December

5 Izraelben zsidók, arabok és minden más etnikum fajra és vallásra való tekintet nélkül békében él egymás mellett. Nos, az izraeli arabok helyzete ugyan jelentősen javult az elmúlt évtizedek során 12, több rendszerint biztonsági okokkal magyarázható szempontból azonban még mindig nem tekinthetőek teljesen egyenjogú állampolgároknak, habár bizonyos jogosítványaik korlátozása mellett a kötelezettségek terén is kapnak felmentéseket. 13 Izraelnek a számítás alapjául vett terület (Nagy-Jeruzsálem, vagy csak Nyugat-Jeruzsálem), illetve szempontok (állampolgárok, vagy kék igazolvánnyal rendelkezők is) értelmében körülbelül 1,2 1,6 millió arab lakosa van, vagyis az össznépesség 15 20%-a. A két etnikum többnyire elkülönülten él egymástól, a vegyes lakosságú települések esetében is rendszerint megjelölhetőek zsidó és arab városrészek. A nagyfokú a múlt eseményei alapján egyáltalán nem megalapozatlan bizalmatlanság szövődményei a társadalmi együttélés (pontosabban inkább amennyire lehetséges különélés) minden területére kihatnak: a gyermekek általában külön iskolába járnak, eltérő módon szocializálódnak, a fiatalok rendszerint saját közösségükön belül alakítják társas interakcióikat. E társadalmi dezintegráció természetesen kihat a munkaerőpiacra is: az évekig tomboló palesztin terrorizmus hatására nemcsak a (ma már beutazni sem tudó) gázai, júdeai, vagy szamáriai arabokkal szemben fokozódott a bizalmatlanság, hanem értelemszerűen az izraeli arabokkal szemben is. Az országos átlaghoz képest aluliskolázottabb, így már a békésebb kilencvenes évek során is a rosszabbul fizető állásokban felülreprezentált izraeli arabok helyzete az ezredforduló óta csak romlott. A már többször emlegetett bizalomvesztés, kialakuló racionális rasszizmus (mely alatt nem kifejezetten etnikai célzatú, inkább a körülményekkel magyarázható elővigyázatossági idegenkedést kell érteni) miatt sokan veszítették el állásukat, a két népcsoport szegregációja új lendületet vett. A palesztinai arabok helyét egyértelműen és gyorsan, míg az izraeli arabok korábbi pozícióit valamivel fokozatosabban átvették a többnyire Ázsiából (főként a Fülöpszigetekről, Indiából, Thaiföldről és Kínából), illetve Kelet-Európából (a volt szovjet terültekről és Romániából) érkező gazdasági bevándorlók, kiknek tömegei növekvő problémát jelentve újabban afrikai migránsokkal (eritreai, szudáni és elefántcsontparti menekültekkel) is kiegészülni látszanak. E bevándorlók rendszerint siralmas körülményeket 12 Még a hatvanas évek során is Izrael, bizonyos arablakta részei zárt katonai zónáknak számítottak, az ott lakók csak engedélyek mellett hagyhatták el az adott kerületeket, foglalkozást többnyire nem végezhettek azokon kívül, miközben a hadsereg biztonsági okokra hivatkozva bármikor lefoglalhatta földjeiket, ingatlanjaikat. 13 A biztonsági szerveknek többnyire nem lehet tagja muzulmán vallású személy, ugyanakkor az izraeli arabok nem tekintendőek sorkötelesnek sem (kivéve a drúz vallásúakat), katonai szolgálatukat legfeljebb önkéntes alapon, civil kisegítőként töltik, a hadsereg helyett különböző egészségügyi és szociális intézményeknél. 5

6 hátrahagyva igyekeznek munka-, illetve letelepedési engedélyt kapni Izraelben. Hasonlóan olcsón, esetenként a munkaadók szempontjából még a palesztinai araboknál is kedvezőbb feltételek mellett hajlandóak dolgozni, ráadásul biztonsági kockázatot sem jelentenek (egyelőre merthogy kérdéses milyen jövő vár a szintén szegregált szubkultúrában, csak egymásközti interakciókban élő bevándorló közösségekre. Lehet-e, pontosabban akarja-e egyáltalán az izraeli társadalom, az izraeli állam integrálni e közösségeket, avagy pusztán többgenerációs segédmunkásként tekint rájuk?). Miközben kirajzolódni látszik előttünk egy, többek által is érzésem szerint túlzott kritikával etnokráciának minősített izraeli társadalmi korrajz, gazdasági szempontból fontos leszögezni, hogy a zsidó államban sem minden zsidó helyzete irigylésre méltó. Sőt, a szegény családok sorába mind több és több zsidó család süllyed, köztük igen magas számban munkát önként nem vállaló vallásosak, illetve az államalapítás óta hányattatottabb sorsa kárhoztatott szefárdok és mizrahik. 1. ábra. Munkahellyel rendelkező szegények és szegény dolgozók Izraelben Forrás: Adva Information Im. 17.o. Szegény zsidók Izraelben Az ortodox (háredi) vallásos zsidók legyenek askenázik, szefárdok, vagy mizrahik számaránya folyamatosan emelkedik Izraelben. Hivatalos munkát (leszámítva a vallás tanulmányozását és oktatását) általában nem vállalnak, tehát növelik a munkanélküliek, segélyekből élők számát, ugyanakkor mivel népes családokat alkotnak, így magas állami dotáció jár számukra, mely egyre nyilvánvalóbb felháborodást vált ki a világiak körében. A 6

7 szociális feszültségeken túl, e mélyülő társadalmi ellenérzésre gerjesztő hatással van annak ténye, hogy az ortodoxok jövedelem híján nem adóznak, nem katonáskodnak, az állami politizálásban mégis igen fajsúlyos szerepet játszanak. E politikai status quo még az államalapítás idejére vezethető vissza, amikoris a világi körök elérték, hogy Izrael Állam a nyugati, demokratikus elvek szerint épüljön és működjön, párhuzamosan azonban elismerték a vallásosak igényét arra vonatkozólag, hogy a társadalmi élet számos területét (házasság, család, válás, temetés, szombat, stb.) a judaizmus előírásai alapján intézményesítsék. A világiak vallásosak ideológiai, eszmei, életviteli ellentéte mindennapos témája az izraeli közés politikai életnek. Egyes vélemények szerint a zsidó állam, a Közel-Kelet egyetlen demokráciája, rohamosan halad a teokrácia uralmának csapdája felé, míg mások mindezt eltúlozva pusztán a vallásos közösség, bizonyos fokig elfogadható kivételezett, felülreprezentált érdekérvényesítő-képességéről beszélnek. Jelen dolgozat keretei között nem áll módunkban hosszasan kitérni a zsidó identitás alapvető faktorainak módosulásaira, mint a világi vallási ellentét megragadható gyökereire, fontos azonban leszögezni, hogy a judaizmus, illetve kapcsolódó hagyományainak, szokásrendszerének évezredes megőrzése, továbbvitele tartotta fenn közösségként a diaszpórába kényszerített zsidóságot, így az örökségre való áldozás szükségessége napjaink kulturálisan globalizálódó világában kevéssé vitatható, még ha annak társadalmi feszültségeket keltő velejárói valóban konszenzust is igényelnek. A szegény sorsú vallásos zsidó családok kapcsán egy félmondatban fontos kihangsúlyozni, hogy a munkaerőpiacon mutatott inaktivitásuk miatt statisztikailag a létminimum alatt élők közé tartoznak, jelentős hányadúk azonban a magas gyerekszám miatti emeltszintű állami dotáción túl egyéb, (többnyire szintén az államkasszából kipréselt, illetve magán felajánlásokból összeszedett) közösségi adományokból és külföldi juttatásokból is részesül. A szigorúan vallásosak mellett, Izrael Állam zsidó lakosai közül igen nagy számban élnek szefárdok és mizrahik a szegénységi küszöb alatt. Ezen észak-afrikai, etióp, török, arab, iráni és indiai kultúrkörből származó közösségek a mai napig sok szempontból elkülönülnek az európai, amerikai, avagy dél-afrikai felmenőkkel bíró askenáziktól. Más kulturális behatások érték őket, eltérő gondolkodásvilág és szokásrendszer alakult ki náluk, kimaradtak a nyugati hittestvéreik polgárjogi harcából, emancipációs törekvéseiből. A szefárd és mizrahi közösségek jószerivel évszázadokig súlyos társadalmi kirekesztettségre lettek kárhoztatva, s bár a holokauszt tragédiája őket csak kisebb mértékben sújtotta, zárt, helyesebben szigorúan 7

8 elzárt közösségeik, hasonlóan a nekik otthont adó országokhoz, el-, illetve lemaradt a világ fejlődésétől. Izrael Állam megalapítását a szefárdok és a mizrahik csupán távolról figyelték, s csak később, a kirobbanó arab zsidó ellenségeskedés külső áldozataiként menekültek új, számos megpróbáltatást tartogató hazájukba. Integrációjuk rendkívül lassan és nehézkesen haladt, miközben a zsidó államnak párhuzamosan katonai és gazdasági értelemben egyaránt a létéért, fennmaradásáért kellett küzdenie. A nyugati és keleti izraeliek kezdeti egyenlőtlen viszonya ugyanakkor sokáig nem torkollott komolyabb társadalmi elégedetlenkedésbe: az askenázik (illetve askenázi felmenőkkel bíró szabrék) vezető szerepe megkérdőjelezhetetlennek bizonyult, a szefárd és mizrahi betelepülők pedig élvezték szabadságukat, önállóságukat, készek voltak elvégezni az államalapítás olykor igen nehéz, alantasabb velejáróit. E szembetűnő társadalmi különbségek (legyenek azok anyagi, avagy státusz eredetűek) a nyolcvanas évek elejéig maradtak a felszín alatt, akkor azonban politikai és civil értelemben egyaránt hirtelen robbantak, s mind a mai napig megoldatlan kérdéseket vetnek fel. 2. táblázat. Havi jövedelemmegoszlás Izraelben a munkavállalók származása szerint (100-as az átlagérték mellet) Év Askenázi Szefárd és mizrahi Arab Forrás: Adva Information Im. 12.o. Az izraeli munkaerőpiac telítettségéről és annak következményeiről A gazdasági növekedés stabilitása ellenére Izraelben igen magas, 7% feletti a munkanélküliek részaránya, amely aktívkorú személyt jelent. Ahogyan fentebb olvashattuk, a munkanélküliség elsősorban az arab kisebbség, a szefárd és mizrahi közösségek, illetve 8

9 értelemszerűen a semmilyen foglalkozást önként nem vállaló szigorúan vallásosak között magas. Tradicionális okok miatt különösen számottevő a munkanélküliség az említett társadalmi csoportok nő tagjai között. A már fiatalon házasodó lányok feladata ugyanúgy az arab, mint a keleti, vagy vallásos zsidók esetében inkább a gyereknevelésre, valamint a háztartási teendőkre szorítkozik. A nők otthonmaradásán, illetőleg annak számos negatív következményein túl (egyet kiemelve csupán: a férj elhalálozása esetén egész családok megélhetése kerülhet veszélybe), a nemek között tapasztalható igen jelentős jövedelemkülönbség is kezelendő problémát jelent Izraelben táblázat. Nemek közötti jövedelemkülönbség Izraelben Év Nem Átlagfizetés (sékel) Nők keresete a férfiakéhoz képest Férfiak 7090 Nők % Férfiak 8459 Nők % Forrás: Adva Information Im o. Az izraeli munkaerőpiacon leginkább a felső, illetve a legalsóbb szintű foglalkozási kategóriákban mutatkozik állandó kereslet. Mindkét szinten jelentős a fluktuáció: a felső vezetők gyakran csak projektekhez szerződtetett, számtalan esetben rövidebb-hosszabb ideig külföldön (főként az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Nyugat-Európában) is megfordult (s oda rendszerint visszavárt), magasan képzett szakemberek, míg a fejlett világban ma már általánosnak mondható tendenciaként Izraelben is a legalja munkát többnyire bevándorlók végzik el. Ezen alsó kategóriákban foglalkoztatott migránsok között manapság már gyakran tűnnek fel frissen alijázó, szűkös anyagi javakkal bíró, kapcsolati rendszerrel még nem rendelkező, a nyelvet alig beszélő zsidó fiatalok is, mely sok más, e dolgozatban már érintett kihíváshoz hasonlóan leküzdendő problémát jelent a világ zsidóságát minden eszközzel összegyűjteni szándékozó Izrael számára. Amíg a frissen bevándorló zsidókat (illetve közvetlen hozzátartozóikat) különböző állami támogatások, kedvezmények és juttatások (pl.: letelepedési támogatás, bérleti dotációk, olcsó hitelek, speciális szolgáltatások) illetik meg, addig a kizárólag munkavégzési céllal érkező ázsiai, afrikai és kelet-európai nem-zsidó migránsok pusztán munkájukkal megtakarított bérükre számíthatnak, minek okán készek akár a piaci átlagnál alacsonyabb fizetésért is dolgozni. Vagyis az ezredfordulótól mindennapossá váló palesztin terrorizmus hatására az izraeli munkaerőpiacról kizárt palesztinai arabok alulfinanszírozott munkahelyeit 9

10 ma már bőséges kínálat alapján készek, hasonlóan alacsony fizetés mellett betölteni a fülöpszigeteki, indiai, thaiföldi, kínai, román és egyéb kelet-európai, illetve afrikai vendégmunkások, valamint átmeneti ideig akár a nehezen beilleszkedő, újbevándorló zsidó fiatalok is. Számos felmérés szerint 14 bizonyos, szakképzettséget nem, vagy csak alapszinten igénylő, ugyanakkor nyelvi jártasságot megkövetelő foglalkozások (pl.: eladó, ipari, agrár, építkezési szakmunkás, ügyintéző, sofőr, stb.) bérezése tartósan alacsony szintre süllyedt, miközben az izraeliek körében különösen elutasított, szinte kizárólag bevándorlók által ellátott munkakörök (pl.: takarítás, építkezési és mezőgazdasági segédmunkás, idősgondozás, stb.) óradíja jelentősen megemelkedett. Ez elsősorban a piaci túlkínálatnak tudható be: az izraeliek egy adott minimumstátuszra feljogosító munkakörök alá nem hajlandóak visszalépni, ezáltal telítettséget, illetve még nyomottabb árakat generálva a meghatározott követelményeket (pl.: nyelvtudást) előíró, ám alacsonybérezésű állásokra jelentkezők körében. Közben a munkavállalási engedéllyel ugyan általában rendelkező, ám a munkavégzés legalitására gondot rendszerint nem fordító 15 gazdasági bevándorlók számára nyitott nem éppen presztízs foglalkozási lehetőségek terén a palesztinai arabok teljes és az izraeli arabok folyamatos kiszorulása miatt (is) konstans kereslet- és éppen ezért bérnövekedés mutatkozik. Mindezek hatására az alacsonybérezésű állasok esetében egyfajta jövedelemkiegyenlítődés tapasztalható, melynek következményeként értelmezhetjük az 1-es számú táblázatban közölt azon adatot, miszerint az izraeli dolgozók közel háromnegyede átlagbért, vagy annál kevesebbet vihet haza. Ez utóbbi megállapítás egyúttal kifejezi annak tényét is, hogy az izraeli dolgozók egynegyedének keresete felér a maradék háromnegyed összjövedelmével, vagyis a bérkülönbségeket jelző olló rendkívül tág. 14 Leach Achdut (ed.): Annual Survey, National Insurance Institute Research and Planning Administration, Jerusalem, August Miri Endweld - Daniel Gottlieb - Refaela Cohen: Poverty and Inequality in Income Distribution in Israel, NIO, Jerusalem, Dirk Michel - Claudia Schertges: Poverty in Israel, Social Work and Society, Coppenhagen, A gazdasági bevándorlók ugyan hosszútávra próbálnak tervezni, de mindenképpen csak addig akarnak Izraelben maradni, amíg munkahellyel rendelkeznek, amíg dolgozni tudnak, tehát a majdani nyugdíjhoz előírt járulékfizetésre kevés hangsúlyt fektetnek. E bevándorló közösségek körében kevés a nyugdíjas korú személy, addigra már rendszerint visszatérnek hazájukba és helyüket a fiatalabb generáció valamelyik tagja veszi át, mint családfenntartó. E jelenleg még érvényes tendenciában előbb-utóbb változást hozhat az Izraelben családot alapító bevándorlók növekvő száma, kiknek gyerekeik a kulturális-társadalmi kitaszítottság ellenére már izraeli állampolgárok, s kevéssé valószínű, hogy a visszatérés útjára szándékoznak lépni. 10

11 Egy izraeli felsővezető keresete összevetve az átlag- és minimálbérrel 1994-ben 2004-ben Az átlagbér 13-szorosa Az átlagbér 19-szerese A minimálbér 30-szorosa A minimálbér 43-szorosa Forrás: Adva Information Im o. Röviden az izraeli szociális rendszerről és az adóelvonásokról A nyolcvanas évek közepe óta az aktuális izraeli kormányzatok igen nagy erőfeszítéssel küzdenek a katonai és biztonsági célzatú költségek, illetve személyi jellegű adóelvonások mérsékléséért. Törekvéseik ugyan nem ítéltettek alapvető kudarcra, a viszonylag magas adókulcsok hátterében azonban továbbra is hangsúlyos szerepet játszanak az ilyen tárgyú elvonások. Mielőtt azonban túlzott mértékű hadiadóra gondolnánk fontos leszögezni, hogy Izraelben igen kiterjedt habár az érintettek szerint persze nem igazságos a szociális juttatások rendszere, mely alapvetően magas adóelvonásokat követel. Az újonnan bevándorló zsidó származásúakat, illetve közvetlen rokonaikat illető speciális akár évekre szóló kedvezményekről és dotációkról fentebb már volt szó. Az izraeli szociális rendszer körülményekből fakadó hasonlóan egyedi jellemzője a terrormerénylet következtében hozzátartozójukat elvesztő állampolgárok, illetve a nácizmus rémtetteit túlélők számára folyósított támogatások. 16 E külön alapokat leszámítva az izraeli és a magyar szociális ellátórendszer nagyvonalakban megegyező. Izraelben is megvan a GYES, a GYED, valamint a gyermek(ek) után járó különböző támogatások, illetve a nyugdíj- és egészségügyi biztosítás, a munkanélküli segély, továbbá a tartósan munkaképteleneknek és a mozgási, vagy értelmi sérülteknek járó juttatások változatai, melyek alanyi körének és anyagi vonzatainak kifejtése azonban már egy külön tanulmány kereteit követelné meg 16 Itt érdemes megjegyezni, hogy nemcsak a vészkorszakot átvészelők, de az Izrael Állam megalakulásáért folytatott harc során politikai börtönbüntetésre ítéltek is jogosultak szociális támogatásra. 11

12 Felhasznált irodalom: ACHDUT, LEACH (ED.): Annual Survey, National Insurance Institute Research and Planning Administration, Jerusalem, August ADVA Information on Equality and Social Justice in Israel: A social report, Ben Shalom Dr., Yigal (ed.): Annual Survey, National Insurance Institute Research and Planning Administration, Jerusalem, August CHASON, MIRI: Israel leads West in child poverty, Israel News, 8th August, ENDWELD, MIRI - GOTTLIEB, DANIEL - COHEN, REFAELA: Poverty and Inequality in Income Distribution in Israel, NIO, Jerusalem, GOLAN, AVIRAMA: The facts speak for themselves, Jerusalem Post, 12th March MICHEL, DIRK - SCHERTGES, CLAUDIA: Poverty in Israel, Social Work and Society, Coppenhagen, SINAI, RUTH: Government report: 1.65 million Israelis living below poverty line, Haaretz, 15th September SINAI, RUTH: Study: Twenty percent of children receive welfare assistance, Haaretz, 30th December SINAI, RUTH: Third of Israelis so poor they must forgo some essential foods, Haaretz, 31th March

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A biztonság fenntarthatósága A biztonsági kerítés

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. A biztonság fenntarthatósága A biztonsági kerítés A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Kis kezek- nagy teher A szíriai konfliktus egyre több gyereket kényszerít munkára

Kis kezek- nagy teher A szíriai konfliktus egyre több gyereket kényszerít munkára Kis kezek- nagy teher A szíriai konfliktus egyre több gyereket kényszerít munkára Az UNICEF és a Save the Children jelentésének összefoglalója Mielőtt Szíria a katonai konfliktusba fulladt, közepes jövedelmű

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27.

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27. A közép-afrikai k konfliktusok hatása Európa biztonságára Jelentős biztonsági kockázatot képviselnek a világfejlődésből egyre inkább elmaradó, ugyanakkor egyre jelentősebb népességgel rendelkező régiók,

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján 1. ábra. Összpopuláció* Összlakosság 285 691 501 (99%) Összlakosság 1 527 156

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni!

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! A rendszeres szociális támogatás kérelméhez csatolandó igazolások és a pontrendszer (amennyiben az adott eset fennáll). Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! Kötelező igazolások

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban

ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban Összefoglalás 2008-ban jelentős változás következett be a világ aranykeresletében. Ebben az összefoglalóban erre szeretnénk rávilágítani az Erste Research Group

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság Pontrendszer A hatályos magyar törvények értelmében a szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság által meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni. MINDENKINEK KELL ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS 1.

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

KÉRELEM helyi támogatás igényléséhez

KÉRELEM helyi támogatás igényléséhez KÉRELEM helyi támogatás igényléséhez Alulírott kérem, hogy részemre Siófok Város Önkormányzata vissza nem térítendő helyi támogatást nyújtson: Ft összegben. A támogatást - lakás építéséhez..m2, szoba száma.db

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 06 (52) 384-103, fax: 06 (52) 384-295, e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu K É R E L E M Alulírott kérem, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács község önállóan működő kistelepülés Nógrád megyében, az állandó lakosok száma 780 fő. A falu nyugodt hangulatát biztosítja, hogy nincs

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására A kérelem

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

A felnőtté válás Magyarországon

A felnőtté válás Magyarországon A felnőtté válás Magyarországon Murinkó Lívia KSH NKI Helyzetkép 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2014. január 20. Általános megállapítások a felnőtté válással kapcsolatban 1. Kitolódó életesemények,

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 10. lecke Mi okozza a munkanélküliséget és az inflációt? munkanélküliség mérése. munkapiac modellje és a rövidebb oldal elve. munkanélküliség típusai. z infláció fogalma, mérése és mértéke. z infláció

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Pszichológiai tényezık

Pszichológiai tényezık Pszichológiai tényezık Motivációk: kitörés a mindennapi, megszokott életbıl, lazítás, játszás, családi kötelékek erısítése, presztízs, szociális interakció, tanulás, ön-realizálás, bevásárlás. Társadalmi

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben