Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról"

Átírás

1 Grünhut Zoltán Szegénység Izraelben Bevezetés Izrael Állam hatvanéves, számos háborúval, az ellenséges környezet állandó fenyegetésével beárnyékolt történelme során világraszóló gazdasági csodákat, illetve legalább ugyanannyira figyelemfelkeltő ökonómiai mélyrepüléseket, válságokat élt meg. A nyolcvanas évek közepén a katonai kiadások elképesztő mértéke 1, valamint a szomszédos arab államok bojkottja miatt 2, radikális gazdaságpolitikai reformokra és az Egyesült Államok segítőkész kölcsönére volt szükség ahhoz, hogy Izrael megmeneküljön az államcsőd egyre fenyegetőbb veszélyétől. A következő évtized békülési kísérletei egyaránt kedvező gazdasági fejleményekkel kecsegtetett mind Izrael, mind pedig az 1993-ben megalakult, később szerződésről-szerződésre területileg egyre kibővült Palesztin Autonómia (PA) számára. A békefolyamat mind nyilvánvalóbb kudarca, majd 2000-es teljes összeomlása, illetve a párhuzamosan kitörő második palesztin népfelkelés/terrorhadjárat azonban végképp egymás ellen fordította a feleket, olyannyira, hogy ma már nem kétséges: izraeliek és palesztinok nemcsak együtt, de megfelelő biztonsági garanciák nélkül még egymás mellett sem tudnak békében élni. A súlyos agyvérzés miatt 2006 januárja óta kómában fekvő Ariel Saron kormányzása idején az állami nagypolitika egyértelmű céljává vált az etnikai alapú szétválasztás, mely több szempontból is új fejezetet nyitott Izrael történetében. Unilaterális lépéseivel egyoldalú kivonulás valamennyi zsidó telep felszámolása mellett Gázából, biztonsági kerítés építése a vitatott státuszú, többségében arabok lakta Júdea és Szamária köré Izrael stabilizálta önmaga, illetve állampolgárai biztonságát, a palesztinai arabok szegregálása azonban hatalmas nemzetközi, illetve a szélsőséges békepártiak, valamint az izraeli arabok tiltakozásai nyomán időről-időre felszínre törő belső felháborodást váltott ki. 1 Az 1982-es libanoni hadjárat Izrael történelmének legtöbb humán- és anyagi vesztességet követelő háborúja volt, melyet hasonlóan költséges és elhúzódó (egyben tragikus) megszállás követett. 2 Természetesen e bojkott keretében nem izraeli termékek importját lehetetlenítették el a zsidó állammal ellenséges arab országok (erre még ma sincs lehetőség), hanem azon nyugati cégeket és befektetőket rakták tiltóindexre, amelyek párhuzamosan kereskedtek Izraellel, üzleti érdekeltségeik voltak a zsidó államban. A gazdasági logika értelmében nyilvánvaló következménye volt e lépésnek, hogy a befektetők, illetve cégeik a jóval kisebb izraeli piacot adták fel a több tízmilliós arab vásárlói potenciállal szemben. 1

2 A 2000 és 2004 között szinte feltartóztathatatlanul tomboló palesztin erőszak súlyos recessziós időszakot indított el mind Izraelben, mind pedig a Palesztin Autonómiában. A terrorfenyegetettség okán drasztikusan csökkenő turisztikai bevételek, a hasonló tényezőkkel magyarázható beruházási visszaesés, valamint a növekvő katonai kiadások jelentősen visszavetették az izraeli gazdaság teljesítőképességét. A biztonsági kockázatok miatt az izraeli munkaerőpiac is szerkezetváltásra kényszerült: a Júdeából, Szamáriából és Gázából bejáró, főként az építőipari és az agrárszektorban dolgozó palesztinoktól megvonták az engedélyeket, így rövid idő alatt tízezrek vesztették el, ha nem is jól jövedelmező, stabil, de legalább megélhetést biztosító, alkalmi munkalehetőségüket. A vitatott térségben gyors gazdasági mélyrepülés vette kezdetét: a növekvő munkanélküliség problematikáját súlyosbították az izraeli hadsereg infrastruktúrát nem kímélő erélyes fellépései, illetve széleskörű megszigorításokkal jellemezhető intézkedései. Amíg az izraeli kormányok újabb és újabb csomagtervekkel igyekeztek visszájára fordítani a gazdasági recessziót, addig a Palesztin Hatóság (PH) a teljes összeomlás szélére került: a közalkalmazottak bérkifizetése eleinte csak csúszott, később végképp elmaradt, a munkanélküliek foglalkoztatása megoldhatatlanná vált, a folyamatosan növekvő nemzetközi segélyek, különböző állami és civil felajánlások elégtelennek bizonyultak, miközben a palesztin bürokrácia továbbra sem tudta levetkezni korrupciós és terrortámogató hajlamát. A Világbank és a Nemzetközi Valutaalap számos dotációs programot dolgozott ki a Palesztin Autonómia területén beruházni, munkahelyeket teremteni hajlandó vállalkozások számára, a térségben tapasztalható politikai-igazgatási káosz, illetve erőszakos anarchia miatt azonban csak elvétve akadtak befektetni szándékozók nyarán Izrael egyoldalúan kiürítette és felszámolta a gázai zsidó telepeket, mely az iszlamista Hamasz terrorszervezet megerősödésével járt, olyannyira, hogy a szociális reformokat, korrupcióellenes fellépést és az Izraellel való teljes leszámolást hirdető fegyveres mozgalom 2006 év elején az általános választásokat is sikerrel abszolválta. Szorult helyzetében (elvégre a fejlett világ is elfogadhatatlan terrorcsoportnak tartja/tartotta a Hamaszt) a nemzetközi közösség rövid időre hátat fordított a Palesztin Hatóságnak, később azonban újra folyósítani kezdték az egyébként valóban nélkülözhetetlen, de ellenőrizetlenül felhasznált segélyeket. Napjainkra a Hamasz által uralt Gáza valóságos gazdasági katasztrófaövezetté vált, a sorozatos rakétatámadások elleni fellépésként bevezetett, mindenre 2

3 kiterjedő izraeli blokád a humanitárius válság állandó fenyegetését kényszeríti a terület lakosaira. 3 Általános gazdasági helyzet a mai Izraelben Az izraeli palesztin konfliktus ezen, tömören összefoglalt sajátosságai nyilvánvaló szoros kihatással vannak a zsidó állam különböző gazdasági mutatóira. A harmadik évezred első esztendeinek fentebb említett recessziós szakaszából kilábalni látszik Izrael, a biztonsági kockázatok újbóli kezelhetősége nyomán fellendülőben van a turizmus, valamint az ahhoz kapcsolódó tercier szektor, gyorsan emelkednek a szférához köthető beruházási összegek. Hasonlóan innovatív eredményeket mutat az elektrotechnikai ágazat és a kutatás-fejlesztés, mely területeken Izrael immáron évtizedek óta a világ élvonalába tartozik. A gazdasági növekedés tartósan 5% felett áll, az egy főre jutó nemzeti jövedelem rövidesen elérheti a USA dollárt (2007-ben , 2008-as várható ). 4 A GDP több mint kétharmadát a szolgáltatási szektor adja, mely a dolgozók közel fele számára biztosít munkalehetőséget. Az inflációs rátát vizsgálva Izrael kimagaslóan stabil eredményeket mutat: 2007-ben 0,4% volt e mutató, mely idén a gazdasági világválság hatására kismértékben ugyan emelkedhet, azonban már most is biztosnak látszik, hogy Japánnal és Norvégiával együtt továbbra is világelső marad a zsidó állam e tekintetben. 5 A 2007-es költségvetés a tervezetteknek megfelelően maradt deficites, s egyelőre az idei adatok sem engednek feltételezni mást, a GDP közel 18%-át beruházásokra fordítják, a fennmaradó hányadot pedig a közkiadások adják (melyek között a katonai költségek még mindig igen magas, 7% körüli részt mutatnak). 6 A kereskedelmi mérleg közel hat milliárd dolláros plusszal zárt 2007-ben, mely adatot idén is reális értékként jelölték meg az elemzők. 7 E sok szempontból kimagaslóan kedvező gazdasági mutatók ellenére Izraelben egyre növekvő problémát jelent a szegénység, a leszakadás, a súlyos társadalmi különbségek 3 A történelemben kevés példa akad arra, hogy két ellenséges, egymással háborúban álló fél közül az egyik arra legyen kényszerítve, hogy az ellene fegyveres hadjáratot folytató fél humanitárius (lásd édesvíz, áram, üzemanyag, élelmiszer, gyógyszer, orvosi ellátás, stb.) szükségleteit kielégítse. A nemzetközi jog nemcsak félreértelmezése, de valóságos kicsúfolása elvárni Izraeltől, hogy a mindennapokban tapasztalható fenyegető helyzetben állandóan rendelkezésre álló éléskamraként funkcionáljon a palesztinok számára. 4 Az Európai Unió (EU) már 2004 előtt is tagállamainak számító országai közül egyedül Írországban magasabb az éves gazdasági növekedés. Az egy főre eső nemzeti jövedelem összege szerint, 3000 dollárral elmaradva az EU átlagtól, Izrael a 42. helyen áll a világranglistán. The CIA Factbook Bank of Israel: Summarise report Yigal Ben Shalom (ed.): Annual Survey, National Insurance Institute Research and Planning Administration, Jerusalem, August Bank of Israel: Summarise Im. 3

4 megléte 8, mely negatív fejleményeket tovább erősíti, hogy az érintettek többnyire jól behatárolható társadalmi csoportokból [arab kisebbség, szefárd és mizrahi (keleti) zsidó közösség, vallásos zsidóság, ázsiai, afrikai, kelet-európai gazdasági bevándorlók] kerülnek ki, vagyis párhuzamosan mélyül a szegregáció, a diszkrimináció és a dezintegráció. 9 A fentebb sorolt, elismerésre méltó pozitívumok más megítélés alá kerülnek, ha szembesülünk annak tényével, hogy minden ötödik izraeli a létminimum [az átlagbér (kb új sékel, nagyjából Ft) fele] közelében, illetve az alatt él 10, s minden harmadik gyermek nem jut elegendő élelemhez. 11 Súlyos, a nemzetbiztonsági kockázatokhoz hasonló kihívást jelentő számok ezek, melyek első olvasatban okkal követelnek átfogó gazdasági és szociális reformokat, a kérdés azonban ahogyan az általában lenni szokott jóval összetettebb, semmint néhány politikai döntéssel megoldható lenne Év Minimálbér alatt keresők 1. táblázat. Jövedelemmegoszlás Izraelben (%-ban) Minimálbér és az átlagbér 50%-a között keresők Átlagbér 50-74%-a között keresők Átlagbér %-a között keresők Átlagbért, illetve annál kevesebbet keresők összesen Átlagbérnél 1,5-2-szer többet keresők Átlagbérnél több mint kétszer többet keresők ,2 14,4 19,5 11,8 72,9 18,3 8, ,4 10,7 20,0 13,0 65,1 22,3 12, ,5 9,3 20,1 12,0 70,9 18,8 10, ,2 10,0 20,3 12,1 71,6 19,0 9, ,4 5,8 20,3 11,5 73,0 17,7 9,3 Forrás: Adva Information on Equality and Social Justice in Israel: A social report, o. Az etnikai egyenlőtlenségek szociális hatásairól Az izraeli társadalom, bármilyen aspektus (etnikai, vallási, születési hely alapján, stb.) szerint is vizsgáljuk, rendkívüli módon összetett. Ezen alapvető társadalmi rétegződést a munkaerőpiac, a munkavállalási lehetőségek, illetve szokások tovább erősítik. Hogy pontosan mit is értünk ez alatt? Először is az Izraelen belüli zsidó arab elkülönülésre szükséges kitérni. Izrael, ahogyan a Függetlenségi Nyilatkozat is kimondja zsidó állam, amely nemzeti otthona a zsidóságnak éljen bárhol is a világ diaszpórájában. A deklaráció május 14-i felolvasásakor David Ben Gurion, az ország első miniszterelnöke továbbá leszögezte, hogy 8 Ruth Sinai: Third of Israelis so poor they must forgo some essential foods, Haaretz, 31th March Avirama Golan: The facts speak for themselves, Jerusalem Post, 12th March Ruth Sinai: Government report: 1.65 million Israelis living below poverty line, Haaretz, September Ruth Sinai: Study: Twenty percent of children receive welfare assistance, Haaretz, December

5 Izraelben zsidók, arabok és minden más etnikum fajra és vallásra való tekintet nélkül békében él egymás mellett. Nos, az izraeli arabok helyzete ugyan jelentősen javult az elmúlt évtizedek során 12, több rendszerint biztonsági okokkal magyarázható szempontból azonban még mindig nem tekinthetőek teljesen egyenjogú állampolgároknak, habár bizonyos jogosítványaik korlátozása mellett a kötelezettségek terén is kapnak felmentéseket. 13 Izraelnek a számítás alapjául vett terület (Nagy-Jeruzsálem, vagy csak Nyugat-Jeruzsálem), illetve szempontok (állampolgárok, vagy kék igazolvánnyal rendelkezők is) értelmében körülbelül 1,2 1,6 millió arab lakosa van, vagyis az össznépesség 15 20%-a. A két etnikum többnyire elkülönülten él egymástól, a vegyes lakosságú települések esetében is rendszerint megjelölhetőek zsidó és arab városrészek. A nagyfokú a múlt eseményei alapján egyáltalán nem megalapozatlan bizalmatlanság szövődményei a társadalmi együttélés (pontosabban inkább amennyire lehetséges különélés) minden területére kihatnak: a gyermekek általában külön iskolába járnak, eltérő módon szocializálódnak, a fiatalok rendszerint saját közösségükön belül alakítják társas interakcióikat. E társadalmi dezintegráció természetesen kihat a munkaerőpiacra is: az évekig tomboló palesztin terrorizmus hatására nemcsak a (ma már beutazni sem tudó) gázai, júdeai, vagy szamáriai arabokkal szemben fokozódott a bizalmatlanság, hanem értelemszerűen az izraeli arabokkal szemben is. Az országos átlaghoz képest aluliskolázottabb, így már a békésebb kilencvenes évek során is a rosszabbul fizető állásokban felülreprezentált izraeli arabok helyzete az ezredforduló óta csak romlott. A már többször emlegetett bizalomvesztés, kialakuló racionális rasszizmus (mely alatt nem kifejezetten etnikai célzatú, inkább a körülményekkel magyarázható elővigyázatossági idegenkedést kell érteni) miatt sokan veszítették el állásukat, a két népcsoport szegregációja új lendületet vett. A palesztinai arabok helyét egyértelműen és gyorsan, míg az izraeli arabok korábbi pozícióit valamivel fokozatosabban átvették a többnyire Ázsiából (főként a Fülöpszigetekről, Indiából, Thaiföldről és Kínából), illetve Kelet-Európából (a volt szovjet terültekről és Romániából) érkező gazdasági bevándorlók, kiknek tömegei növekvő problémát jelentve újabban afrikai migránsokkal (eritreai, szudáni és elefántcsontparti menekültekkel) is kiegészülni látszanak. E bevándorlók rendszerint siralmas körülményeket 12 Még a hatvanas évek során is Izrael, bizonyos arablakta részei zárt katonai zónáknak számítottak, az ott lakók csak engedélyek mellett hagyhatták el az adott kerületeket, foglalkozást többnyire nem végezhettek azokon kívül, miközben a hadsereg biztonsági okokra hivatkozva bármikor lefoglalhatta földjeiket, ingatlanjaikat. 13 A biztonsági szerveknek többnyire nem lehet tagja muzulmán vallású személy, ugyanakkor az izraeli arabok nem tekintendőek sorkötelesnek sem (kivéve a drúz vallásúakat), katonai szolgálatukat legfeljebb önkéntes alapon, civil kisegítőként töltik, a hadsereg helyett különböző egészségügyi és szociális intézményeknél. 5

6 hátrahagyva igyekeznek munka-, illetve letelepedési engedélyt kapni Izraelben. Hasonlóan olcsón, esetenként a munkaadók szempontjából még a palesztinai araboknál is kedvezőbb feltételek mellett hajlandóak dolgozni, ráadásul biztonsági kockázatot sem jelentenek (egyelőre merthogy kérdéses milyen jövő vár a szintén szegregált szubkultúrában, csak egymásközti interakciókban élő bevándorló közösségekre. Lehet-e, pontosabban akarja-e egyáltalán az izraeli társadalom, az izraeli állam integrálni e közösségeket, avagy pusztán többgenerációs segédmunkásként tekint rájuk?). Miközben kirajzolódni látszik előttünk egy, többek által is érzésem szerint túlzott kritikával etnokráciának minősített izraeli társadalmi korrajz, gazdasági szempontból fontos leszögezni, hogy a zsidó államban sem minden zsidó helyzete irigylésre méltó. Sőt, a szegény családok sorába mind több és több zsidó család süllyed, köztük igen magas számban munkát önként nem vállaló vallásosak, illetve az államalapítás óta hányattatottabb sorsa kárhoztatott szefárdok és mizrahik. 1. ábra. Munkahellyel rendelkező szegények és szegény dolgozók Izraelben Forrás: Adva Information Im. 17.o. Szegény zsidók Izraelben Az ortodox (háredi) vallásos zsidók legyenek askenázik, szefárdok, vagy mizrahik számaránya folyamatosan emelkedik Izraelben. Hivatalos munkát (leszámítva a vallás tanulmányozását és oktatását) általában nem vállalnak, tehát növelik a munkanélküliek, segélyekből élők számát, ugyanakkor mivel népes családokat alkotnak, így magas állami dotáció jár számukra, mely egyre nyilvánvalóbb felháborodást vált ki a világiak körében. A 6

7 szociális feszültségeken túl, e mélyülő társadalmi ellenérzésre gerjesztő hatással van annak ténye, hogy az ortodoxok jövedelem híján nem adóznak, nem katonáskodnak, az állami politizálásban mégis igen fajsúlyos szerepet játszanak. E politikai status quo még az államalapítás idejére vezethető vissza, amikoris a világi körök elérték, hogy Izrael Állam a nyugati, demokratikus elvek szerint épüljön és működjön, párhuzamosan azonban elismerték a vallásosak igényét arra vonatkozólag, hogy a társadalmi élet számos területét (házasság, család, válás, temetés, szombat, stb.) a judaizmus előírásai alapján intézményesítsék. A világiak vallásosak ideológiai, eszmei, életviteli ellentéte mindennapos témája az izraeli közés politikai életnek. Egyes vélemények szerint a zsidó állam, a Közel-Kelet egyetlen demokráciája, rohamosan halad a teokrácia uralmának csapdája felé, míg mások mindezt eltúlozva pusztán a vallásos közösség, bizonyos fokig elfogadható kivételezett, felülreprezentált érdekérvényesítő-képességéről beszélnek. Jelen dolgozat keretei között nem áll módunkban hosszasan kitérni a zsidó identitás alapvető faktorainak módosulásaira, mint a világi vallási ellentét megragadható gyökereire, fontos azonban leszögezni, hogy a judaizmus, illetve kapcsolódó hagyományainak, szokásrendszerének évezredes megőrzése, továbbvitele tartotta fenn közösségként a diaszpórába kényszerített zsidóságot, így az örökségre való áldozás szükségessége napjaink kulturálisan globalizálódó világában kevéssé vitatható, még ha annak társadalmi feszültségeket keltő velejárói valóban konszenzust is igényelnek. A szegény sorsú vallásos zsidó családok kapcsán egy félmondatban fontos kihangsúlyozni, hogy a munkaerőpiacon mutatott inaktivitásuk miatt statisztikailag a létminimum alatt élők közé tartoznak, jelentős hányadúk azonban a magas gyerekszám miatti emeltszintű állami dotáción túl egyéb, (többnyire szintén az államkasszából kipréselt, illetve magán felajánlásokból összeszedett) közösségi adományokból és külföldi juttatásokból is részesül. A szigorúan vallásosak mellett, Izrael Állam zsidó lakosai közül igen nagy számban élnek szefárdok és mizrahik a szegénységi küszöb alatt. Ezen észak-afrikai, etióp, török, arab, iráni és indiai kultúrkörből származó közösségek a mai napig sok szempontból elkülönülnek az európai, amerikai, avagy dél-afrikai felmenőkkel bíró askenáziktól. Más kulturális behatások érték őket, eltérő gondolkodásvilág és szokásrendszer alakult ki náluk, kimaradtak a nyugati hittestvéreik polgárjogi harcából, emancipációs törekvéseiből. A szefárd és mizrahi közösségek jószerivel évszázadokig súlyos társadalmi kirekesztettségre lettek kárhoztatva, s bár a holokauszt tragédiája őket csak kisebb mértékben sújtotta, zárt, helyesebben szigorúan 7

8 elzárt közösségeik, hasonlóan a nekik otthont adó országokhoz, el-, illetve lemaradt a világ fejlődésétől. Izrael Állam megalapítását a szefárdok és a mizrahik csupán távolról figyelték, s csak később, a kirobbanó arab zsidó ellenségeskedés külső áldozataiként menekültek új, számos megpróbáltatást tartogató hazájukba. Integrációjuk rendkívül lassan és nehézkesen haladt, miközben a zsidó államnak párhuzamosan katonai és gazdasági értelemben egyaránt a létéért, fennmaradásáért kellett küzdenie. A nyugati és keleti izraeliek kezdeti egyenlőtlen viszonya ugyanakkor sokáig nem torkollott komolyabb társadalmi elégedetlenkedésbe: az askenázik (illetve askenázi felmenőkkel bíró szabrék) vezető szerepe megkérdőjelezhetetlennek bizonyult, a szefárd és mizrahi betelepülők pedig élvezték szabadságukat, önállóságukat, készek voltak elvégezni az államalapítás olykor igen nehéz, alantasabb velejáróit. E szembetűnő társadalmi különbségek (legyenek azok anyagi, avagy státusz eredetűek) a nyolcvanas évek elejéig maradtak a felszín alatt, akkor azonban politikai és civil értelemben egyaránt hirtelen robbantak, s mind a mai napig megoldatlan kérdéseket vetnek fel. 2. táblázat. Havi jövedelemmegoszlás Izraelben a munkavállalók származása szerint (100-as az átlagérték mellet) Év Askenázi Szefárd és mizrahi Arab Forrás: Adva Information Im. 12.o. Az izraeli munkaerőpiac telítettségéről és annak következményeiről A gazdasági növekedés stabilitása ellenére Izraelben igen magas, 7% feletti a munkanélküliek részaránya, amely aktívkorú személyt jelent. Ahogyan fentebb olvashattuk, a munkanélküliség elsősorban az arab kisebbség, a szefárd és mizrahi közösségek, illetve 8

9 értelemszerűen a semmilyen foglalkozást önként nem vállaló szigorúan vallásosak között magas. Tradicionális okok miatt különösen számottevő a munkanélküliség az említett társadalmi csoportok nő tagjai között. A már fiatalon házasodó lányok feladata ugyanúgy az arab, mint a keleti, vagy vallásos zsidók esetében inkább a gyereknevelésre, valamint a háztartási teendőkre szorítkozik. A nők otthonmaradásán, illetőleg annak számos negatív következményein túl (egyet kiemelve csupán: a férj elhalálozása esetén egész családok megélhetése kerülhet veszélybe), a nemek között tapasztalható igen jelentős jövedelemkülönbség is kezelendő problémát jelent Izraelben táblázat. Nemek közötti jövedelemkülönbség Izraelben Év Nem Átlagfizetés (sékel) Nők keresete a férfiakéhoz képest Férfiak 7090 Nők % Férfiak 8459 Nők % Forrás: Adva Information Im o. Az izraeli munkaerőpiacon leginkább a felső, illetve a legalsóbb szintű foglalkozási kategóriákban mutatkozik állandó kereslet. Mindkét szinten jelentős a fluktuáció: a felső vezetők gyakran csak projektekhez szerződtetett, számtalan esetben rövidebb-hosszabb ideig külföldön (főként az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Nyugat-Európában) is megfordult (s oda rendszerint visszavárt), magasan képzett szakemberek, míg a fejlett világban ma már általánosnak mondható tendenciaként Izraelben is a legalja munkát többnyire bevándorlók végzik el. Ezen alsó kategóriákban foglalkoztatott migránsok között manapság már gyakran tűnnek fel frissen alijázó, szűkös anyagi javakkal bíró, kapcsolati rendszerrel még nem rendelkező, a nyelvet alig beszélő zsidó fiatalok is, mely sok más, e dolgozatban már érintett kihíváshoz hasonlóan leküzdendő problémát jelent a világ zsidóságát minden eszközzel összegyűjteni szándékozó Izrael számára. Amíg a frissen bevándorló zsidókat (illetve közvetlen hozzátartozóikat) különböző állami támogatások, kedvezmények és juttatások (pl.: letelepedési támogatás, bérleti dotációk, olcsó hitelek, speciális szolgáltatások) illetik meg, addig a kizárólag munkavégzési céllal érkező ázsiai, afrikai és kelet-európai nem-zsidó migránsok pusztán munkájukkal megtakarított bérükre számíthatnak, minek okán készek akár a piaci átlagnál alacsonyabb fizetésért is dolgozni. Vagyis az ezredfordulótól mindennapossá váló palesztin terrorizmus hatására az izraeli munkaerőpiacról kizárt palesztinai arabok alulfinanszírozott munkahelyeit 9

10 ma már bőséges kínálat alapján készek, hasonlóan alacsony fizetés mellett betölteni a fülöpszigeteki, indiai, thaiföldi, kínai, román és egyéb kelet-európai, illetve afrikai vendégmunkások, valamint átmeneti ideig akár a nehezen beilleszkedő, újbevándorló zsidó fiatalok is. Számos felmérés szerint 14 bizonyos, szakképzettséget nem, vagy csak alapszinten igénylő, ugyanakkor nyelvi jártasságot megkövetelő foglalkozások (pl.: eladó, ipari, agrár, építkezési szakmunkás, ügyintéző, sofőr, stb.) bérezése tartósan alacsony szintre süllyedt, miközben az izraeliek körében különösen elutasított, szinte kizárólag bevándorlók által ellátott munkakörök (pl.: takarítás, építkezési és mezőgazdasági segédmunkás, idősgondozás, stb.) óradíja jelentősen megemelkedett. Ez elsősorban a piaci túlkínálatnak tudható be: az izraeliek egy adott minimumstátuszra feljogosító munkakörök alá nem hajlandóak visszalépni, ezáltal telítettséget, illetve még nyomottabb árakat generálva a meghatározott követelményeket (pl.: nyelvtudást) előíró, ám alacsonybérezésű állásokra jelentkezők körében. Közben a munkavállalási engedéllyel ugyan általában rendelkező, ám a munkavégzés legalitására gondot rendszerint nem fordító 15 gazdasági bevándorlók számára nyitott nem éppen presztízs foglalkozási lehetőségek terén a palesztinai arabok teljes és az izraeli arabok folyamatos kiszorulása miatt (is) konstans kereslet- és éppen ezért bérnövekedés mutatkozik. Mindezek hatására az alacsonybérezésű állasok esetében egyfajta jövedelemkiegyenlítődés tapasztalható, melynek következményeként értelmezhetjük az 1-es számú táblázatban közölt azon adatot, miszerint az izraeli dolgozók közel háromnegyede átlagbért, vagy annál kevesebbet vihet haza. Ez utóbbi megállapítás egyúttal kifejezi annak tényét is, hogy az izraeli dolgozók egynegyedének keresete felér a maradék háromnegyed összjövedelmével, vagyis a bérkülönbségeket jelző olló rendkívül tág. 14 Leach Achdut (ed.): Annual Survey, National Insurance Institute Research and Planning Administration, Jerusalem, August Miri Endweld - Daniel Gottlieb - Refaela Cohen: Poverty and Inequality in Income Distribution in Israel, NIO, Jerusalem, Dirk Michel - Claudia Schertges: Poverty in Israel, Social Work and Society, Coppenhagen, A gazdasági bevándorlók ugyan hosszútávra próbálnak tervezni, de mindenképpen csak addig akarnak Izraelben maradni, amíg munkahellyel rendelkeznek, amíg dolgozni tudnak, tehát a majdani nyugdíjhoz előírt járulékfizetésre kevés hangsúlyt fektetnek. E bevándorló közösségek körében kevés a nyugdíjas korú személy, addigra már rendszerint visszatérnek hazájukba és helyüket a fiatalabb generáció valamelyik tagja veszi át, mint családfenntartó. E jelenleg még érvényes tendenciában előbb-utóbb változást hozhat az Izraelben családot alapító bevándorlók növekvő száma, kiknek gyerekeik a kulturális-társadalmi kitaszítottság ellenére már izraeli állampolgárok, s kevéssé valószínű, hogy a visszatérés útjára szándékoznak lépni. 10

11 Egy izraeli felsővezető keresete összevetve az átlag- és minimálbérrel 1994-ben 2004-ben Az átlagbér 13-szorosa Az átlagbér 19-szerese A minimálbér 30-szorosa A minimálbér 43-szorosa Forrás: Adva Information Im o. Röviden az izraeli szociális rendszerről és az adóelvonásokról A nyolcvanas évek közepe óta az aktuális izraeli kormányzatok igen nagy erőfeszítéssel küzdenek a katonai és biztonsági célzatú költségek, illetve személyi jellegű adóelvonások mérsékléséért. Törekvéseik ugyan nem ítéltettek alapvető kudarcra, a viszonylag magas adókulcsok hátterében azonban továbbra is hangsúlyos szerepet játszanak az ilyen tárgyú elvonások. Mielőtt azonban túlzott mértékű hadiadóra gondolnánk fontos leszögezni, hogy Izraelben igen kiterjedt habár az érintettek szerint persze nem igazságos a szociális juttatások rendszere, mely alapvetően magas adóelvonásokat követel. Az újonnan bevándorló zsidó származásúakat, illetve közvetlen rokonaikat illető speciális akár évekre szóló kedvezményekről és dotációkról fentebb már volt szó. Az izraeli szociális rendszer körülményekből fakadó hasonlóan egyedi jellemzője a terrormerénylet következtében hozzátartozójukat elvesztő állampolgárok, illetve a nácizmus rémtetteit túlélők számára folyósított támogatások. 16 E külön alapokat leszámítva az izraeli és a magyar szociális ellátórendszer nagyvonalakban megegyező. Izraelben is megvan a GYES, a GYED, valamint a gyermek(ek) után járó különböző támogatások, illetve a nyugdíj- és egészségügyi biztosítás, a munkanélküli segély, továbbá a tartósan munkaképteleneknek és a mozgási, vagy értelmi sérülteknek járó juttatások változatai, melyek alanyi körének és anyagi vonzatainak kifejtése azonban már egy külön tanulmány kereteit követelné meg 16 Itt érdemes megjegyezni, hogy nemcsak a vészkorszakot átvészelők, de az Izrael Állam megalakulásáért folytatott harc során politikai börtönbüntetésre ítéltek is jogosultak szociális támogatásra. 11

12 Felhasznált irodalom: ACHDUT, LEACH (ED.): Annual Survey, National Insurance Institute Research and Planning Administration, Jerusalem, August ADVA Information on Equality and Social Justice in Israel: A social report, Ben Shalom Dr., Yigal (ed.): Annual Survey, National Insurance Institute Research and Planning Administration, Jerusalem, August CHASON, MIRI: Israel leads West in child poverty, Israel News, 8th August, ENDWELD, MIRI - GOTTLIEB, DANIEL - COHEN, REFAELA: Poverty and Inequality in Income Distribution in Israel, NIO, Jerusalem, GOLAN, AVIRAMA: The facts speak for themselves, Jerusalem Post, 12th March MICHEL, DIRK - SCHERTGES, CLAUDIA: Poverty in Israel, Social Work and Society, Coppenhagen, SINAI, RUTH: Government report: 1.65 million Israelis living below poverty line, Haaretz, 15th September SINAI, RUTH: Study: Twenty percent of children receive welfare assistance, Haaretz, 30th December SINAI, RUTH: Third of Israelis so poor they must forgo some essential foods, Haaretz, 31th March

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében SIVÁK JÓZSEF 1 ZSUGYEL JÁNOS 2 Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében A fiskális föderalizmus

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Amikor elkezdődött az év, nem sokan merték felvállalni azt a jóslatot, hogy a részvénypiacok új csúcsokat fognak döntögetni idén. Most, hogy közeleg az

Részletesebben

Magyarország és Ausztria demográfiai és népességföldrajzi összehasonlítása

Magyarország és Ausztria demográfiai és népességföldrajzi összehasonlítása Magyarország és Ausztria demográfiai és népességföldrajzi összehasonlítása Jelige: Güzüegér Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 1. Az Európai Unió népesedési folyamataitól - röviden...

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Ifjúságpolitikai vizsgálat Magyarországon

Ifjúságpolitikai vizsgálat Magyarországon Ifjúságpolitikai vizsgálat Magyarországon Nemzetközi jelentés (Európa Tanács, Ifjúsági és Sportigazgatóság) Andreas Walther, Manfred Zentner Bjørn Jaaberg Hansen (elnök) Roman Kühn Szelényi Zsuzsanna Elvira

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam Jelen tanulmány az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósuló TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 2 Helyzetelemző munkarész... 2 2.1

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2013. TULAJDONOS NEVE BEOSZTÁSA ÁTVÉTEL DÁTUMA PÉLDÁNY SORSZÁMA ÉRVÉNYESÍTŐ PECSÉT HELYE Karbantartásra kötelezett példány: Karbantartásra nem kötelezett példány:

Részletesebben

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN*

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* FALUSSY BÉLA A szerző az időfelhasználás alapvető szerkezeti változásait a társadalomban és a gazdaságban hosszú távon lezajlott meghatározó

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális- Tudományi és Közpolitikai Tanszék Vizsgálati irányok A helyi társadalom rétegződésében

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

A társadalmi depriváció területi vetületei Európában és Magyarországon

A társadalmi depriváció területi vetületei Európában és Magyarországon A társadalmi depriváció területi vetületei Európában és Magyarországon Kovács Katalin MTA, 2014. november 20. AZ MTA RKK 30. évfordulójára A magas munkanélküliséggel sújtott NUTS-3 régiók Európa 4 ország-csoportjában

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Sokan halnak meg megelőzhető(1) betegségekben Magyarországon

Sokan halnak meg megelőzhető(1) betegségekben Magyarországon 3. szint szeptember-október Sokan halnak meg megelőzhető(1) betegségekben Magyarországon Még mindig nagyon sokan halnak meg olyan betegségekben, amelyeket megfelelő életmóddal meg lehetne előzni. A javuló

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Legyünk figyelemmel az egész teremtett világra. A környezetünkre, ahol élünk és tiszteljük embertársainkat. Különösen figyeljünk a gyerekekre, az idősekre, az elesettekre,

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján 1. ábra. Összpopuláció* Összlakosság 285 691 501 (99%) Összlakosság 1 527 156

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete

Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete MÓZER PÉTER Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete Az év elején megjelent a Tárki Monitor Jelentések új kötete. A Jelentés több témakör mentén mutatja be és elemzi a magyar társadalmat. A Monitor-vizsgálat

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések Országjelentések BULGÁRIA Az információs technológia és a telekommunikáció óriási hatást gyakorol a gazdasági és társadalmi életre. Annak ellenére, hogy Bulgária fontos szerepet játszott a KGST információs

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30.

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2010) A stratégia a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben