Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai"

Átírás

1 Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először június 29-én, a évi LXXVII. törvényt (kihirdetve án), másodszor pedig november 9-én, a évi CXVI. törvényt (kihirdetve án). Jelen anyagunkban a teljesség igénye nélkül - az elfogadott jogszabályok legfontosabb elemeiről tájékoztatjuk Önöket. A változások általánosságban január 1-jén lépnek hatályba, ahol nem, ott azt külön jeleztük. 1) Társasági adó A társasági adó mértéke a jelenlegi 16%-ról 19%-ra emelkedik. - továbbra is megmarad az 50 millió forintos adóalapig alkalmazható 10%-os adókulcs, melyet meghatározott feltételek teljesülése esetén lehet érvényesíteni, változás: 2009-ben akkor jogosult többek között a vállalkozás a kedvezményes kulcs használatára, ha az adóalapja az adóévben és a megelőző adóévben legalább a jövedelem- (nyereség) minimum összegével egyezik meg. Könnyítés 2010-től: akkor is jogosult a vállalkozás, ha az adóalapja vagy az adózás előtti eredménye egyezik meg legalább a jövedelem-(nyereség) minimum összegével. - valamint a jövőben is figyelembe kell venni a jövedelem (nyereség)-minimumra vonatkozó előírásokat. Megszűnő adóalap-módosító tételek: - Helyi iparűzési adó csökkentésként történő érvényesítése - A kapcsolt vállalkozások által fizetett/kapott kamat alapján előírt adóalap-módosító tételek, vagyis megszűnik az ilyen kamatbevétel kedvezményes, 50%-os levonhatósága. 1

2 - Adott/kapott támogatás, véglegesen átadott/átvett pénzeszköz (adomány is), térítés nélkül adott/kapott eszköz és szolgáltatás, átvállalt tartozás, elengedett kötelezettség miatti módosító tételek (az elengedett kötelezettségnél csak az adóalap csökkenthetősége). Átmeneti rendelkezés: az adózó a ig elengedett kötelezettség, átvállalt tartozás miatt az adóévben elszámolt bevételre, valamint a kapott támogatás, juttatás miatt az adóévben elszámolt bevételre a tv december 31-én hatályos rendelkezéseit alkalmazhatja - tekintettel arra, hogy ezekhez időbeli elhatárolás kapcsolódik-, azonban utoljára a 2012-i adóévében. - A környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék, ill. az azt növelő összeg levonhatósága (vagyis a továbbiakban kötelező az adóalap növelés). - Szabályozott piacon kötött ügylet nyeresége alapján történő adóalap-csökkentés. - Kis- és középvállalkozásba történő befektetésen realizált árfolyamnyereség levonhatósága (átmeneti rendelkezés: az adózó alkalmazhatja az adóalap-csökkentést, amennyiben a részesedést még december 31-éig megszerzi, és legkésőbb december 31-ig átruházza). - Képzőművészeti alkotás beszerzéséhez kapcsolódó kedvezmény (átmeneti rendelkezés: a december 31-éig beszerzett kortárs alkotásra még érvényesíthető a következő négy évben adóalap módosítás). - Üvegházhatású gázok kibocsátási egységének elidegenítésekor elért nyereség alapján történő adóalap-csökkentés. - Szabadalom, mintaoltalom költsége alapján kis- és középvállalkozásoknál érvényesíthető kedvezmény. Változó és új adóalap-módosító tételek - A jövőben behajthatatlan követelésnek minősül a számviteli törvény szerinti behajthatatlan követelés, valamint azon követelések bekerülési értékének 20%-a, amelyet a fizetési határidőt követő 365 napon belül nem egyenlítettek ki, kivéve, ha a követelés elévült, vagy a bíróság előtt nem érvényesíthető. A behajthatatlan követelés továbbra is adóalap csökkentő, azonban legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés mértékéig. Ez a szabály már a adóévre is alkalmazható. - Bejelentett részesedés esetén a meglévő legalább 30%-os mértéken felül vásárolt további részesedést akkor lehet 30 napon belül bejelenteni az adóhatóságnak (és rá tekintettel adóalap-kedvezményt érvényesíteni), amennyiben korábban maga a legalább 30%-os részesedés is be volt jelentve. 2

3 - Csökkenti az adóalapot (a korábban adóalap-növelő tételként számításba vett) a tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés. Ez a szabály már a adóévre is alkalmazható. - A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adóalap kedvezménynél csak az adózó saját tevékenységi körében végzett kutatás közvetlen költsége vehető figyelembe. - Habár megszűnik az adott/kapott támogatáshoz kapcsolódó adóalap-módosítási kötelezettség, az adományhoz továbbra is kapcsolódik majd kedvezmény. A kiemelten közhasznú szervezetek támogatása esetén a támogatás 50%-ával, tartós adományozási szerződés esetén a támogatás 20%-ával lehet majd az adóalapot csökkenteni, együttesen azonban legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig. (A lehetőséggel továbbra is csak akkor lehet élni, ha az adózó rendelkezik a szervezet által kiadott igazolással.) - Ha a kedvezményezett átalakulásnál, eszközátruházásnál a jogutód, ill. az átvevő társaság külföldi, a jogelőd, ill. az átruházó csak azon átadott eszközök tekintetében élhet adóhalasztással, amelyeket a jogutód külföldi a belföldi telephelyén használ. - Ismételt kedvezményezett átalakulás, vagy részesedéscsere esetén nem keletkezik adókötelezettség az átalakuló, részesedéscserét kezdeményező társaság tagjánál, amíg a részesedést véglegesen nem vonja ki - A jövőben az elengedett követelések közül az alábbiakkal nem kell az adóalapot növelni: 1) ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, 2) ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll. A fentiek értelmében tehát csak akkor kell az elengedett követeléssel az adóalapot megemelni, ha az elengedés nem magánszemély kapcsolt vállalkozás részére történik. - A 2008-as beszámolóban lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalékot a lekötés adóévét követő 4 adóév helyett 6 adóév alatt lehet feloldani adómentesen. A szabályt már a adóévre is alkalmazni lehet. - Kedvezőbbé válik a fejlesztési adókedvezmény igénybevételének feltételrendszere, bizonyos feltételek mellett a kis- és középvállalkozások is jogot szerezhetnek annak igénybevételére. Az új előírásokat először a december 31-ét követően benyújtott kérelemre kell alkalmazni. - Adóalapnál elismert költségek változása: A képzés adózó által viselt költsége függetlenül a képzés céljától, formájától teljes egészében a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség, nem növeli az adóalapot (2010-ig csak a tevékenységhez szükséges képzés volt elismert). 3

4 - Adóalapnál nem elismert (nem a vállalkozás érdekében felmerült) költségek változása: 1) adóalap-növelő tételt képez a reprezentáció és az üzleti ajándék. (Az üzletpolitikai (reklám) célból adott kedvezmény, árengedmény, továbbá az áruminta továbbra is elismert költség marad.) 2) annak ellenére, hogy a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, végleges pénzeszközátadás, térítés nélküli eszközátadás-, és szolgáltatásnyújtás, átvállalt kötelezettség összege ezentúl nem adóalap növelő tétel, ezek az alábbi esetekben nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősülnek, vagyis ezen jogcímen mégis adóalap növelőek: - ha a juttatást olyan külföldi személy kapja, amelynek államával Magyarországnak nincs hatályos egyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről, vagy - ha a juttatást ellenőrzött külföldi társaság kapja, vagy - ha a juttatást olyan személy kapja, amelynek gazdálkodása veszteséges (ez akár belföldi, akár külföldi személy is lehet). Ezt a tényállást az adózó a juttatásban részesülő nyilatkozata alapján tudja eldönteni; a juttatásban részesülőnek nyilatkoznia kell a juttató adózó felé, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív (ekkor nem adóalap növelő a juttatás), vagy negatív lesz (ekkor adóalap növelő lesz a juttatás) Veszteségelhatárolás Az elhatárolt veszteséggel az adózó a következő adóévekben akkor csökkentheti az adóalapját döntése szerinti megosztásban -, ha a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett, vagyis hatályukat vesztik a 17. -ának (8) és (9) bekezdései, melyek a veszteség elhatárolás engedélyezésének szabályait tartalmazták. A rendeltetésszerű joggyakorlás elvéről az adózással összefüggésben az Art rendelkezik: 2. (1) Az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése. A vázolt módosítást első ízben a 2009 évi veszteségelhatárolásra kell alkalmazni, akkor is, ha az adózó adóéve eltér a naptári évtől. Engedélyt kérni már a 2009 adóévi negatív adóalapra sem kell. 4

5 Külföldi személyek adókötelezettsége A jövőben a belföldi telephelyen végzett vállalkozási tevékenységen felül még további két esetben válhat adóalannyá egy külföldi személy, ill. az üzletvezetése alapján külföldi illetőségű, 1) ha részére kamatot, jogdíjat és szolgáltatási díjat (üzletvezetés, üzletviteli tanácsadás, reklám, piac-, közvélemény-kutatás, üzleti ügynöki tevékenység díja) fizetnek ki, feltéve, hogy az illetősége szerinti állam és hazánk között nincs kettős adózási egyezmény. A kamatként nem kell figyelembe venni a Magyar Állam, az államháztartás alrendszerei vagy az MNB által fizetett kamatot, a hitelintézetnél elhelyezett betétre fizetett kamatot, valamint a késedelmi kamatot. Az adó mértéke 30%.Az adót a kifizető vonja le és fizeti be a magyar adóhivatalnak, legkésőbb a kifizetést követő hó 12-ig. (A kifizetőnek a külföldi szervezet társasági adóját a saját társaságiadó-bevallásában kell bevallania a követő év május 31-éig.) 2) továbbá, ha ingatlannal rendelkező társaságban meglévő részesedésének elidegenítése vagy kivonása révén szerez jövedelmet. Ingatlannal rendelkező társaság: az adózó, ill. az adózó belföldön fekvő ingatlannal rendelkező kapcsolt vállalkozásai, amennyiben2.1.) az adózó beszámolójában vagy a kapcsolt vállalkozások beszámolóiban együttesen kimutatott eszközök mérlegfordulónapi piaci értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75%, és2.2.) valamelyikük tagja (részvényese) az adóév legalább egy napján olyan államban rendelkezik külföldi illetőséggel, amellyel hazánk nem kötött kettős adózási egyezményt, vagy az egyezmény lehetővé teszi az árfolyamnyereség Magyarországon történő adóztatását, azzal hogy - a beszámoló alatt az adóévre vonatkozó, a naptári év (első ízben 2011.) május 31-éig rendelkezésre álló beszámolót kell érteni - az illetőséget az adózó a tag nyilatkozata alapján veszi figyelembe, nyilatkozat hiányában a 2.2.) pontban szereplő feltétel bekövetkeztét kell vélelmezni - az adózónak az ingatlan arányának megállapításához szükséges adatokról a naptári év július 31-éig tájékoztatnia kell a csoporthoz tartozó valamennyi kapcsolt vállalkozását - a fenti rendelkezések az elismert tőzsdén jegyzett adózóra nem vonatkoznak, - nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha az adózó vagy a csoporthoz tartozó kapcsolt vállalkozás egyik külföldi illetőségű tagja sem idegenítette el, vonta ki (részben sem) a részesedését a tájékoztatási kötelezettség esedékességét megelőző naptári évben. Az adó alapja a kapott ellenérték és a bekerülési érték, valamint a tartáshoz kapcsolódó kiadások pozitív különbözete. Elidegenítésnek számít az értékesítés, az apportálás és a térítés nélküli átadás. Az adó mértéke 19%. Az adót az adóévet követő év november 20-áig kell önadózás keretében megállapítania, befizetni, és az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallani. 5

6 Változik az ellenőrzött külföldi társaság fogalma és az onnan származó jövedelem adózása Ellenőrzött külföldi társaság: - amennyiben a külföldi társaságban annak adóéve napjainak többségében van belföldi illetőségű ún. tényleges tulajdonos (=magánszemély, amely közvetlenül vagy közvetve legalább 10%-os tulajdonosi részesedéssel vagy a Ptk. szerint meghatározó befolyással rendelkezik), VAGY az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, ÉS, - a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő) társasági adó és az adóalap hányadosa nem éri el a hatályos magyar társasági adó mérték kétharmadát, VAGY - a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív, de a külföldi állam jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adó mértéke nem éri el a hatályos magyar társasági adó mérték kétharmadát. Nem kell a rendelkezést alkalmazni, - ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az EU vagy az OECD tagállamában, továbbá olyan államban van, amellyel hazánknak van kettős adózási egyezménye, ÉS - amely államban a külföldi társaság valós gazdasági jelenléttel bír (saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői és kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevétel eléri az összes bevétel legalább 50%-át). A valós gazdasági jelenlétet az adózónak kell bizonyítania. Nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak az a külföldi személy sem, amelyben az adóév első napján már legalább 5 éve elismert tőzsdén jegyzett személy, vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25%-os részesedéssel rendelkezik. Növeli az adóalapot az ellenőrzött külföldi társaságban lévő közvetlen részesedésre jutó (felosztott osztalékkal csökkentett) adózott eredmény, ha - a magyar társaság az ellenőrzött külföldi társaságban legalább 25%-os vagy a Ptk. szerint meghatározó befolyással rendelkezik, ÉS - a magyar társaságban közvetlenül/közvetve nem rendelkezik részesedéssel az Szja tv. szerinti belföldi illetőségű magánszemély. Az adózó a adóévi társasági adó számítása során a Tao. 7., (1) g) és gy) pontja alkalmazásakor az adózás előtti eredményt csökkentheti az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó), az adóévben bevételként elszámolt osztalék, részesedés, valamint az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedés jogutód nélküli megszűnés, jegyzett tőke tőkekivonás útján történő leszállítása miatt elszámolt bevétel 75%-ával. A kedvezményt az adózó kizárólag abban 6

7 az esetben veheti igénybe, ha az ellenőrzött külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkésőbb december 31. napjáig bevételként elszámolta. (Az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott fenti bevételekkel más esetbennem csökkenthető az adó alapja.) Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása A szokásos piaci ár alkalmazásának kötelezettségét kibővítették: - apporttal történő alapítás és tőkeemelés, továbbá a nem pénzben történő vagyonkiadás (tőkeleszállítás, jogutód nélküli megszűnés, osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként történő teljesítése) esetén az alapítóra, amennyiben az többségi befolyással rendelkezik, vagy az alapítás révén válik azzá, - a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a belföldi adózó és külföldi telephelye közötti ügyletekre is. 2) Különadó Megszűnik mind a magánszemélyekre, mind a társas vállalkozásokra vonatkozó 4%-os különadó. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében az új szabály csak a 2010-ben kezdődő adóévben alkalmazható elsőként. A jelenlegi szabályozás szerint a társaságok 0853-as bevallása alapján április 20. és július 20-ig esedékes ezen adónemre a I. és II. negyedévi adóelőleg. Valószínűsíthető, hogy az adóhivatal ezen befizetési kötelezettségeket hivatalból törölni fogja. A hitelintézetek által fizetendő 5%-os járadék továbbra is fennmarad. 7

8 3) Személyi jövedelemadó Változik az összevont adóalap számítása. A jövőben a tényleges jövedelmet növeli (adóalapkiegészítés) a jövedelem után számított általános mértékű társadalombiztosítási járulék (27%), illetve biztosítási kötelezettség hiányában a jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás (szuperbruttósítás) január 1-től érvényes adótábla: - ha az összevont adóalap nem haladja meg az 5 millió Ft-ot, a fizetendő adó 17% - ha az összevont adóalap meghaladja az 5 millió Ft-ot, a fizetendő adó Ft és az 5 millió Ft-ot meghaladó rész 32%-a (Az összevont adóalap új számítási módszere miatt az 5 millió forintos sávhatár ténylegesen Ft-os éves bruttó jövedelmet jelent.) január 1-től érvényes adótábla: - ha az összevont adóalap nem haladja meg a 15 millió Ft-ot, a fizetendő adó 17% - ha az összevont adóalap meghaladja az 15 millió Ft-ot, a fizetendő adó Ft és a 15 millió Ft-ot meghaladó rész 32%-a Adójóváírás: a megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 17%-a, de jogosultsági hónaponként maximum forint, feltéve, hogy a magánszemély összes jövedelme az adóévben nem haladja meg a Ft-ot, azonban ezen felül is jár még év végén csökkenő mértékben évi Ft-ig. Adóévi összes jövedelem: A magánszemély összes jövedelme az összevont adóalapba tartozó valamennyi jövedelem, növelve az adóalap-kiegészítéssel, valamint minden külön adózó jövedelem, ill. bevétel összege, azzal, hogy bele kell számítani az ekhos jövedelmet, de nem tartozik bele az ingatlan átruházásból származó jövedelem. Devizában megszerzett jövedelmek forintra történő átszámítása: főszabály szerint a bevételszerzés / teljesítés időpontjában érvényes, MNB devizaárfolyamon (speciális esetekre eltérő szabályokat fogalmaz meg a törvény). 8

9 Megmaradó szja kedvezmények: - családi kedvezmény (eltartottak számától függően, évi maximum Ft-os jövedelemig) - őstermelői kedvezmény (évi maximum Ft jövedelemig) - önkéntes pénztári kedvezmény - nyugdíj-előtakarékossági kedvezmény Megszűnő szja kedvezmények: - tandíjkedvezmény - alapítványi kedvezmény - biztosítások kedvezménye - alkalmi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény - háztartási szolgáltatások után járó kedvezmény (csak a 2009-es adóévben volt hatályban) - magánnyugdíjpénztári kiegészítő tagdíj, és a társadalombiztosítási megállapodás alapján járó kedvezmény (A már megkezdett ügyletekre átmeneti szabályok vonatkoznak.) Egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások kedvezményes adózása Juttatásban részesülhet a munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja, valamint egyes juttatásoknál azok családtagjai is.az alábbiakban felsorolt legnépszerűbb, értékhatáron belüli juttatások után a kifizető 25% személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett. (További társadalombiztosítási járulék és 27%-os egészségügyi hozzájárulás juttatásokat nem terheli.) ezeket a - üdülési csekk, az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó részben, - meleg étkeztetés, havi Ft-ot meg nem haladó értékben, - iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér két és félszereséig, - iskolakezdési támogatás, a minimálbér 30%-káig, - helyi utazási bérlet (a munkáltató nevére szóló számlával) Az adót a juttatás hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és befizetni. Ezen kedvezményes adózású juttatásokról nyilvántartást kell vezetni. Az egyedi korlátokon felüli rész természetbeni juttatásként adózik. 9

10 Továbbra is adómentes juttatás marad: - a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép és/vagy internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását), de a legalább két évig használt számítógép átadása már nem!!! - munkaruházati termék - a céges személygépkocsi magáncélú használata, továbbá az ezzel összefüggő autópályadíj (mivel 2009-től vagyoni típusú cégautó adót kell utána fizetni) - a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által pályázat alapján a szociálisan rászorulónak adott üdülési csekk - társadalmi szervezettől, egyháztól évente egy alkalommal kapott tárgyjutalom értékéből (ide nem értve az értékpapírt) az Ft-ot meg nem haladó összeg - a szociális alapon nyújtott juttatások (pl. a munkáltató által folyósított temetési segély is) - a károk megtérülése és a kockázatok viselése körében korábban is adómentes bevételek - ÚJ, 2009-re visszamenőlegesen: a kifizető által fizetett védőoltás Adókötelessé váló jelenleg népszerű adómentes természetbeni juttatások: - művelődési intézményi szolgáltatás - évente 3-szor adható csekély értékű ajándék - hideg étkezési utalvány. Ezek juttatása után az általános szabályok szerint 54% személyi jövedelemadót, és az adóval növelt rész után 27% társadalombiztosítási járulékot és 1,5% szakképzési hozzájárulást kell fizetni. 10

11 EGYEBEK: - A reprezentáció és az üzleti ajándék alapján meghatározott bevétel adómentes természetbeni juttatássá válik, ha azt a kifizető társasági adó alapot növelő tételként köteles figyelembe venni A reprezentációnál eddig a bevétel 1%-káig, de max 25 millió Ft-ig volt adómentesség, és a vállalkozások többsége általában belefért ebbe a határba, a módosítás szerint viszont már az első forinttól fizetni kell gyakorlatilag a 19% társasági adót. Az üzleti ajándéknál attól függően lehet kedvező vagy kedvezőtlen a változás a vállalkozások számára, hogy jelenleg mennyire tudnak élni az átlaglétszám adta adómentes keret lehetőségével. A reprezentáció és az üzleti ajándék fogalma azonban nem változott, tehát erre majd továbbra is figyelni kell, a dolgozónak adott ajándékot továbbra sem lehet ezek terhére elszámolni. - A törvény a természetbeni juttatások körébe az utalvány mellé beemeli a készpénzhelyettesítő fizetési eszközt, ezáltal nem tesz különbséget a papír alapú és elektronikus juttatási forma között. Azonban a bármire korlátozás nélküli beválthatóság továbbra sem megengedett lehetőség. - A törvény bevezeti a tevékenységre jellemző kereset fogalmát, mely a magánszemély főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás. Ezt az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá nem tartozó társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok, valamint az egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározásánál kell majd figyelembe venni. A törvény nem ad jogszabályi hivatkozást az értékekre vonatkozóan, hanem azt mondja, hogy a díjazás mértékét a szokásos piaci értékként kell meghatározni, melyre három módszert kínál fel. A társas vállalkozónak és az egyéni vállalkozónak nyilvántartást kell készítenie, melyben rögzíti, hogy milyen körülményeket vett figyelembe a tevékenységre jellemző kereset meghatározásakor, melyik módszert választotta, hogyan alakul a számszaki levezetés. Ez a nyilvántartás az adózással összefüggő iratnak minősül, így azt az adóelévülésig meg kell őrizni. - Személyes közreműködői díj kiegészítés: Ha a nem evás társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja osztalékot, részesedést vesz ki, de az adóévben felvett, költségként elszámolt személyes közreműködői díj éves összege nem éri el a társas vállalkozó főtevékenységére jellemző díjazás éves összegét, a személyes közreműködői díjat a felvett osztalék, ill. az adóévben jóváhagyott, már kifizetett osztalékelőleg terhére ki kell egészíteni a piaci viszonyoknak megfelelő éves keresetre. Az így számított díjkiegészítést mint nem önálló tevékenység jövedelmét kell leadózni az adótábla szerint számítva, nem pedig az osztalékra vonatkozó szabályok szerint. A 2010-es adóév vonatkozásában először 2011-ben keletkezik ilyen jövedelmük a társasvállalkozóknak. - A munkáltató által bizonyos feltételekkel adható lakáscélú támogatás összege a korábbi 1 millió forintról 5 millió forintra emelkedik. Változik ennek a jogcíme is, az eddigi adómentes bevétel helyett adóterhet nem viselő járandóság lesz. 11

12 - Egyéb jövedelem ezentúl ha az nem minősül bérnek a felszolgálási díj, borravaló, hálapénz. (Korábban adóterhet nem viselő járandóságként kellett ezeket figyelembe venni.) - Amennyiben a magánszemély ellenőrzött külföldi társaságban annak adóéve utolsó napján közvetlenül vagy közvetve legalább 25%-os részesedéssel/szavazattal rendelkezik, akkor nála az adóévi egyéb jövedelmét növeli a külföldi társaság osztalékként ki nem osztott adózott eredményének a magánszemély részesedésének arányában számított része. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amelyen az adózott eredményt a társaság arra jogosult szerve jóváhagyta. Ezzel a jövedelemmel kapcsolatban a magánszemélynek külön nyilvántartást kell vezetnie. (Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát a társasági adó törvény definiálja.) - Amennyiben a magánszemély az adóelőleg levonásához költségnyilatkozatot adott, melyhez képest utólag a bevallásban mégis kevesebb költséget tudott érvényesíteni, akkor az 5%-ot meghaladó költség-differencia után 39% adót kell fizetnie - Ha a magánszemély tévesen kért adóelőleg-levonást, és neki felróható okok miatt év végén fizetendő adó mutatkozik, a Ft feletti különbözet után 12% bírságot kell fizetni. - A külföldi illetőségű magánszemély részére ha a magánszemély illetősége szerinti állam és a Magyar Köztársaság között nincs kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény kamat, jogdíj, szolgáltatási díj (pl. üzletviteli tanácsadás, reklám-, piac- és közvéleménykutatás, ügynöki tevékenység) címén fizetett jövedelemből 30% adót kell levonnia a kifizetőnek. (Kamatként nem kell figyelembe venni a Magyar Állam, az államháztartás alrendszerei vagy az MNB által fizetett kamatot, a hitelintézetnél elhelyezett betétre fizetett kamatot, valamint a késedelmi kamatot.) - Az ingatlan bérbeadásból származó bevételből levonható az ugyanazon ingatlan után fizetett vagyonadó, amennyiben azt az előírt határidőig megfizették. - Kamatkedvezmény miatt fizetendő adó 44%-ról 54%-ra emelkedik. További változás, hogy ezentúl nincs jelentősége annak, hogy a magánszemély milyen jogviszonyára tekintettel részesül kamatkedvezményben, az adó mindenféleképpen a kifizetőt terheli. ( ig pl., a munkavállalónál a kedvezmény munkaviszonyból származó jövedelemnek minősült.) Átmeneti szabály: a november 30-áig kötött szerződések esetén a munkáltatót választási lehetőség illeti meg a régi és az új szabályok közül. - Üzemanyag-megtakarítás, maximum havi Ft-ig adómentes - A külföldi napidíjból származó bevétel teljes egésze jövedelem, nincs levonható 30%-os adómentes rész, kizárólag csak a nemzetközi fuvarozásban dolgozóknál. 12

13 - A magánszemély a évi személyi jövedelemadó számítása során 10%-os mértékű adót fizet az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék, részesedés, valamint az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedés jogutód nélküli megszűnés, jegyzett tőke tőkekivonás útján történő leszállítása miatt kapott jövedelem után. A feltételrendszer megegyezik a társasági adónál írottakkal. - Iskolarendszeren kívüli képzés: adóköteles bevételnek számít, ha a képzés nem a képzést nyújtó tevékenységének ellátása érdekében történik (olyan képzések tartoznak ide, amelynek résztvevői nem állnak a képzőintézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban). - A törvény sajátos szabályokat fogalmaz meg az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó és a tartós befektetésből származó jövedelmekre. 4) Társadalombiztosítás, Egészségügyi hozzájárulás, Rehabilitációs hozzájárulás, Szakképzési hozzájárulás 4.1) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék: 27% - ebből 24% a nyugdíjbiztosítási járulék - és 3% az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (ebből természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5%, pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%, a munkaerőpiaci járulék 1%) A foglalkoztatottat terhelő levonások: - 9,5% nyugdíjjárulék, - 7,5% egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (ebből természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%, pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%, a munkaerő-piaci járulék 1,5%) A jelenlegi munkaadói és munkavállalói járulék megszűnik önálló adónem lenni, beépül a fenti járulékokba. Megszűnik továbbá az egyéni és társas vállalkozók által fizetendő vállalkozói járulék, és az abból részükre folyósítható vállalkozói járadék is. A tevékenységre jellemző kereset fogalom, csakúgy, mint az SZJA törvényben, a Tbj. Törvényben is bevezetésre került, tartalmilag a két törvény fogalma megegyezik: a természetes személy főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás. 13

14 A jelenlegi minimum járulékalap (=dupla minimálbér) helyett, a biztosított társas és egyéni vállalkozók után fizetendő társadalombiztosítási járulékot (27%) havi szinten legalább ezen érték után kell megfizetni. A foglalkoztató továbbra is bejelentést tehet a havi járulékbevallásában arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a tényleges járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér alapulvételével fizeti meg. 4.2) EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS - Megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás, azaz Ft/fő/hó. - Az eddigi 11%-os egészségügyi hozzájárulás (eho) mértéke 27%-ra emelkedik. Új alapok: * 27%-os ehot kell fizetni az egyéni és társas vállalkozó személyi jövedelemadóval adózott (tényleges jövedelem növelve a díjkiegészítésekkel) és a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelem közötti különbözet után. ** 27%-os ehot kell fizetni a biztosított társas vállalkozónál a ki nem osztott adózott eredmény bizonyos része után, figyelembe véve a tevékenységre jellemző keresetet (legelőször a évi üzleti év mérleg szerinti eredménye alapján kell alkalmazni, a fizetési és bevallási kötelezettséget a beszámoló közzétételére előírt határidőt követő hónap 12-éig kell teljesíteni, azaz általános esetben legelőször június 12-ig) - Az egyes külön adózó jövedelmek után (pl. osztalék, árfolyam nyereség) fizetendő 14%-os egészségügyi hozzájárulás továbbra is hatályban marad. 4.3) REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS A rehabilitációs hozzájárulás a 2009-es érték több mint ötszörösére emelkedik 2010-től: Ft/fő/év. A járulékot továbbra is csak a 20 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeknek kell fizetni a létszám 5%-a után, amelyből levonható marad a megváltozott munkaképességű foglalkoztatotti létszám. 4.4) SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS A gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettekre vonatkozó szabályok részben és csökkentett mértékben visszaállításra kerültek. A szakképzési hozzájárulás alapja mely megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával -, valamint mértéke 1,5% - nem változott. 14

15 5) Általános forgalmi adó 1) NEM VÁLTOZOTT: adókulcs: 5%, 18% és 25% 2) MÓDOSULT SZABÁLYOK Változások a szolgáltatás teljesítési helyében 2010-től döntően attól függ a teljesítési hely, hogy a szolgáltatást adóalanynak (ideértve az áfanyilvántartásban szereplő közösségi adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személyeket is) vagy nem adóalanynak nyújtják. Az alábbiakban összehasonlító jelleggel felsoroljuk a jelenleg érvényes és a 2010-től érvényes szabályozást. a) Főszabály: : a teljesítési helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van (36. ) : ha adóalanynak nyújtják a szolgáltatást, akkor a teljesítés helye az a hely, ahol az igénybe vevő gazdasági céllal letelepedett, ennek hiányában állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye (új 37. (1)) : ha nem adóalanynak nyújtják a szolgáltatást, akkor a teljesítési helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett (új 37. (2)) b) Közvetítés : teljesítési hely az a hely, ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van, amennyiben az igénybevevő közösségi adóalany, akkor a teljesítési helye az igénybevevő székhelye (37. ) : ha adóalanynak nyújtják, akkor a főszabály szerinti teljesítési hely : ha nem adóalanynak nyújtják, akkor az a hely, ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van (új 38. ) c) Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások - változás nincs, mind 2009-ben (38. ), mind 2010-ben (új 39. ) a teljesítési helyet az ingatlan fekvése határozza meg ben kibővül az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások köre, ide tartozik ezentúl a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás és az ingatlanhasználatra vonatkozó jogok átengedése is 15

16 d) Személyek szállítása - változás nincs, mind 2009-ben (39. ), mind 2010-ben (új 40. ) a teljesítés helye az az útvonal, amelyet a szolgáltatásnyújtás során ténylegesen megtesznek e) Termék fuvarozása : az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása során ténylegesen megtesznek, eltérés a Közösségen belüli fuvarozás esetén: itt a teljesítés helye a fuvarozás indulásának helye, amennyiben az igénybevevő ettől eltérő tagállamban nyilvántartott, akkor az igénybevevő székhelye ( ) : ha adóalanynak nyújtják, akkor a főszabály szerinti teljesítési hely, függetlenül attól, hogy az igénybevevő közösségi vagy nem közösségi adóalany (új 37. ) : ha nem adóalanynak nyújtják, akkor a teljesítési hely közösségen belüli igénybevevő esetén a termék fuvarozásának indulási helye (új 41. (2)), egyéb igénybevevő esetén a ténylegesen megtett útszakasz (új 41. (1)) f) Fuvarozás közvetítése Közösségen belüli adóalany számára : a teljesítés helye a termék fuvarozásának indulási helye, amennyiben az igénybevevő ettől eltérő tagállamban nyilvántartott, akkor az igénybevevő székhelye (41. ) : a főszabály szerinti teljesítési hely, vagyis az igénybevevő székhelye (új 37. ) g) Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, és sportszolgáltatások - változás nincs, mind 2009-ben (42. (1)a)), mind 2010-ben (új 42. ) a teljesítési hely az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik h) Személy szállításához, ill. termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatások, közvetlenül termékre kivéve ingatlant irányuló szakértői értékelés, terméken ide nem értve az ingatlant végzett munka : a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, Közösségen belüli igénybevevő esetén bizonyos feltételekkel az igénybevevő székhelye is lehet (42. (1)b),c),d), ), : amennyiben adóalany számára teljesítik, akkor a főszabály szerinti teljesítési hely (új 37. ) : amennyiben nem adóalany számára teljesítik, akkor a szolgáltatás tényleges teljesítési helye (új 43. ) 16

17 i) Egyéb nevesített szolgáltatások, pl. reklám, tanácsadás, ügyvéd, számvitel, adatfeldolgozás : a teljesítés helye az igénybevevő székhelye ( ) : amennyiben adóalany számára teljesítik, akkor a főszabály szerinti teljesítési hely (új 37. ) : amennyiben nem adóalany számára teljesítik, akkor a teljesítési hely az igénybevevő székhelye, feltéve, hogy ez a Közösség területén kívül van (új 46. ) j) Közlekedési eszközök bérbeadása : nem kiemelt típus, főszabály szerinti, vagyis a szolgáltatásnyújtó székhelye (36. ) : rövid időtartam esetén a teljesítési hely az a hely, ahol a közlekedési eszközt ténylegesen a bérbevevő birtokába adják; rövid időtartam vízi eszközök esetén kevesebb mint 90 nap, egyéb eszközök esetén keveebb mint 30 nap (új 44. ) : hosszú időtartam esetén a főszabály,vagyis az igénybevevő adóalanyiságától függő (új 37. ) : további speciális szabályok a tényleges igénybevétel vagy a vagyoni előny szerzésének függvényében k) Éttermi-és egyéb vendéglátóipari szolgáltatások : nem kiemelt típus, főszabály szerinti, vagyis a szolgáltatásnyújtó székhelye (36. ) : a teljesítési helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, eltérés a vízi, légi, és vasúti eszközökön történő szolgáltatásnyújtás esetén van (új 45. ) Egyéb változások - Minden áfaalanynak (ideértve a nem áfaalany speciális adóalanyokat is) közösségi adószámmal kell rendelkeznie ahhoz, hogy másik tagállami adóalanytól szolgáltatást vegyen igénybe, vagy annak nyújtson. - Az összesítő nyilatkozatot ezentúl már nem csak a termékek kereskedelméről, hanem a határon átnyúló, főszabály szerinti teljesítési helyű más tagállambeli adóalanynak nyújtott, ill. tőlük igénybe vett szolgáltatásokról is ki kell tölteni. (Az összesítő nyilatkozatot ezentúl csak elektronikusan lehet beadni, gyakoriságára vonatkozó változás az Art-nél található. - 25%-os kulcs helyett 20%-os áfa vonatkozik azon lakásértékesítésre, amely esetében a tulajdonjog bejegyzésének alapjául szolgáló okiratot (adásvételi szerződést) legkésőbb június 30-ig benyújtották a földhivatalhoz. 17

18 A módosító tv. külön rendelkezik a július 1. és a tv. hatályba lépése július 9.- közötti átmeneti időszakról is. Ezen átmeneti időszakban vagyis július 1-8-ig - is alkalmazható a 20%-os adókulcs, amennyiben mégis 25%-os áfával számlázták ezen időszakban a lakásértékesítést, azt utólag módosítani kell, ha pedig ennek nyomán önellenőrzés válik szükségessé, az pótlékmentesen végezhető el. - Az adóalany ezentúl dönthet úgy, hogy csak a lakóingatlannak nem minősülő egyéb ingatlanainak értékesítésére választja az általános szabálytól eltérő áfafizetési kötelezettséget(a bérbeadásra vonatkozóan már eddig is fennállt ez a lehetőség). A választás bejelentésének határideje: január 31., mely határidő jogvesztő - Áfafizetési kötelezettség keletkezése: ha a fordított adózást azért kell alkalmazni, mert a szolgáltatásnyújtó Magyarországon nem letelepedett, az adófizetési kötelezettség (teljesítés időpontja) a szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontjában keletkezik, azaz nem alkalmazhatók az adófizetési kötelezettség keletkezésének főszabálytól eltérő időpontjai.ha a folyamatosan teljesített, határon átnyúló, fordítottan adózó szolgáltatások elszámolási időszaka meghaladja a 12 hónapot, akkor az igénybevevőnek a naptári év végén az időarányos áfát be kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az ellenérték elszámolása még nem esedékes. - A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás a kedvezményes 18%-os adókulcs alá került, hatálybalépés július 9-től. - Könnyítéseket vezettek be azon vállalkozások számára, akik vámhatósági engedély birtokában a termékimport utáni adót önadózással állapítják meg, hatálybalépés szeptember 1-től. - Adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei szolgáltatásnyújtásnál fordított adózás esetén: az áfa nemcsak a számla, hanem olyan okiratok birtokában is levonható, amelyekből megállapítható a fizetendő adó, abban az esetben, ha a fizetendő adó megállapításakor a számla még nem áll rendelkezésre. - A számla fogalma: az áfa törvény számlának ismeri el a 2006/112 EK-irányelv , valamint cikke szerinti, minden egyes tagállam nemzeti szabálya szerint kiállított bizonylatot, mely megfelel az uniós irányelvben írottaknak. - Külföldi áfák visszatérítésének új szabályozása: a magyar adóalanyoknak a más tagállamban érvényesíteni kívánt kérelmet a visszatérítési időszakot követő szeptember 30-ig kell benyújtaniuk a magyar adóhatósághoz. A más tagállami adóalanyoknak a magyar hatósággal szembeni visszaigénylésüket szintén a saját tagállamukban kell beadniuk. A tagállamok azután felveszik az illetékes másik tagállammal a kapcsolatot. Az ügyintézés valamennyi esetben, valamennyi fél szintjén, kizárólag elektronikusan folytatható. Nem közösségi adóalanyokra ez a szabály nem vonatkozik, számukra nem kötelező az elektronikus ügyintézés (de választható), a Magyarországról való visszatéríttetés iránti kérelmet pedig közvetlenül a magyar állami adóhatósághoz kell benyújtaniuk. Az ügyintézés nyelve magyar vagy angol lehet. 18

19 Az adó alapja két ponton is változott: 6) Iparűzési adó - ezentúl levonható lesz az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége (a fogalmat a Társasági adó tv. tartalmazza) - a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származó adóalap feltétel nélkül, teljes mértékben adómentes lesz (a mentességhez eddig külföldön vállalkozási jellegű adót kellett fizetni ezen adóalap után) a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenység adóalaprészét a tv. mellékletében szabályozott általános módszerek valamelyikével (a megelőző évi adóalap mértékének figyelembevételével) kell meghatározni Az adó mértéke nem változott, továbbra is 2%. Az adóztatási feladatokat átveszi az APEH. Az átmeneti időszakban: - a évi fizetési meghagyásban közölt március 15-ig esedékes adóelőleget, és a 2009-es adóév után fizetendő adót és bevallást május 31-ig még az önkormányzathoz kell majd befizetni, és a bevallást benyújtani - az önkormányzat hatásköre a január 1-jét megelőző adóévekre terjed ki, az ezekhez az évekhez kapcsolódó adó megállapítási jog azonban legkésőbb december 31-vel elévül. Az új eljárás lényegi vonásai: - az APEH hatásköre csak a január 1-től kezdődő adóévekre terjed ki, az önkormányzat január 31-ig adatot szolgáltat az APEH-nak a nála nyilvántartott adóalanyokról - a fizetendő előleg számítása, esedékessége (harmadik és kilencedik hónap 15-e), gyakorisága (2 alkalommal) nem változik - az adóelőlegeket az adózó maga fogja számítani, és erről adóbevallást is kell majd benyújtania, - az adózó az iparűzési adó kötelezettség keletkezését az adóra jogosult helyi önkormányzat megjelölésével az adókötelezettség bekövetkeztétől, ill. megszűnésétől számított 15 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak 19

20 - az adóhatósághoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg adóelőleget is kell kalkulálni és vallani, mely bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül (nem kell adóelőleget vallania előtársaságnak, a jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak a kezdés évében) - nem változott az adóév utolsó hónapjának 20-áig esedékes feltöltési kötelezettség, amelyről azonban szintén bevallást kell majd benyújtani - az APEH a helyi iparűzési adót, ill. az ezzel összefüggő pótlékokat és bírságokat a bevételre jogosult települési önkormányzatonként külön számlákon tartja nyilván, a befizetésre azonban egy összevont helyi iparűzési adó számlát hoznak létre 7) Illetékek Vagyonátruházási illeték mértéke január 1-től az alábbiak szerint csökken: - általános mértéke 10%-ról 4%-ra - maximális értéke ingatlanonként a forgalmi érték után 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió Ft. - lakástulajdon esetén az illeték mértéke 4 millió forintig 2%, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 4%. - az ingatlanforgalmazó vállalkozások továbbra is 2% illetéket fizetnek, amennyiben teljesítik a rájuk vonatkozó előírásokat. Mentes lesz az ajándékozási illeték alól: - olyan ingó vagyontárgyaknak a számviteli tv. szerinti térítésmentes eszközátruházása, mely tárgyak után visszterhes vagyonátruházási illetéket sem kellett volna fizetni - követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás útján történő megszerzése, ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is. - A fenti mentességek már július 9-től érvénybe léptek. Öröklési illeték köteles lesz: január 1-től a bt, kkt, kft vagyoni betétje, a szövetkezeti részjegy, a befektetői részjegy öröklése esetén is (hasonlóan a jelenleg is illetékköteles részvény örökléshez). Az örökrészből örökösönként millió forint viszont továbbra is illetékmentes, ha az örökös közeli hozzátartozó. 20

Adótörvény változások

Adótörvény változások Adótörvény változások 2009-2010 A külföldi illetőségű társaságokkal kapcsolatos jogszabály módosítások 2009. Július 28. & I. rész Az adóelkerülés megakadályozását célzó főbb intézkedések A külföldi társaságnál

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Társasági adó változások

Társasági adó változások Társasági adó változások Változik az idő, s minket is változtat RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Társasági adó változások 2010 "Aki azt állítja vagy hiszi, hogy ezeket az áldozatokat

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17 Külföldi szervezet magyarországi adózása, külföldiek adófizetési kötelezettsége. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. (4) bekezdésének 2010.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben