Faiskolai értesítô 2010/1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faiskolai értesítô 2010/1."

Átírás

1 Faiskolai értesítô 2010/1.

2 ötlet... technológia... minôség... megoldás FAISKOLA, CSEREPES DÍSZNÖ VÉNYEK, HAGYOMÁNYOS TÁPANYAGVISSZAPÓTLÁSI ELJÁRÁS A Faiskola és szaporítóanyag előállítás, cserepes dísznövények és zöldség palánta nevelés megfelelő tápoldatozásának titka a nagy mennyiségű szerves foszfor felhasználása, mely segíti a gyökerek növekedését, erősíti a növények immunreakcióit, elősegíti a generativ szervek (gyökeresedés) képzését és erőteljes fejlődését, tartós betegség ellenálló képesség kialakulását. A kezeléshez GUANITO NPK összetételű szerves táplálást ajánljuk, mert a lassan bomló nitrogén, fosztfor és kálium és mikroelemek a szervesanyag, a humin-, amino- és fulvolsavak segítik a kiegyensúlyozott növekedést, és a növények egészséges, egyenletes fejlődését. Figyelem: a mennyiségek átlagos tápérték talajokra vonatkoznak, egyéb esteben a megfelel dózist a termföld laboratóriumi elemzése során kell megállapítani. Minden egyes növénytípusnak eltér igényei lehetnek. Tápoldatozási receptjeinkről termesztéstechnológiai, módszereinkről, termesztési javaslatainkról további információért kérjük, hívjon telefonon, vagy küldjön t az alábbi címre: TERMÉK MENNYISÉG KEZELÉS GUANITO NPK Ca + Mg + Mikroelemek AEGIS Mikorrhiza gomba 0,2 0,4 t/1000 m g/cserép (10 15 cm átmérőjű). A mennyiség a növény fajtája és mérete alapján változik 1 tabletta minden cserépbe/edénybe ALKALMAZÁS HAJTATÁSBAN Talaj előkészítéskor egyenletesen terítsük szét a terméket és 5 10 cm mélyen dolgozzuk a talajba vetés, ültetés előtt. CSEREPEZÉSNÉL Cserép/konténer töltéshez keverjük, majd nedvesítsük a talajt, hagyjuk néhány napig oldódni a keveréket. MIKORRHIZA GOMBA segíti a növény fejlődését, és ellenállóbbá teszi a betegségekkel szemben. NPK NPK NPK Ca NPK Fülei Zoltán okleveles kertészmérnök Tel.:

3 Egyesületi hírek 2010 évi közgyûlés A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete február én tartotta meg éves Közgyûlését és Konferenciáját Sárváron, a Park Inn szálloda konferenciatermében. Az idei év rendhagyónak számít, hiszen sok évi próbálkozás után valósult meg a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületével (MAKERT) a közös konferencia. A közgyûlésen a 211 fôs tagságból 52 tag jelent meg. A korábbi, i közgyûlés határozatképtelensége miatt jelen közgyûlés megismételt közgyûlésnek számított, tehát a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes volt. Napirendi pontok: 1. Beszámoló év munkájáról. Elôadó: Izer Gábor /elnök/ 2. A Felügyelô Bizottság jelentése. Elôadó: Németh Lajos /felügyelô bizottság elnöke/ évi munka- és költségvetési terv meg tárgyalása Elôadó: Izer Gábor /elnök/ 4. Vezetôségi tagok választása Elôadó: Izer Gábor /elnök/ 5. Egyebek: Ex Horto Kft, Dísznövény Szövetség, Szaporítóanyag Szövetség tájékoztatója A helyszínen, elôre meg nem hirdetett napirendi pontként felvetôdô kérdések megvitatása A két lejárt mandátumú vezetôségi tag közül Simon Ferenc megköszönve az eddigi bizalmat nem kívánt újra indulni. A vezetôségi tagválasztás eredménye: a tagság Kovács Zoltán tagságát meghoszszabbította, új vezetôségi tagnak Szalay Imrét megválasztotta. Gratulálunk, munkájukhoz sok sikert kívánunk. Faiskolai Börze 2010 A közgyûlés döntött az idei Faiskolai Börze megrendezésérôl is. A börze idôtartamáról megoszlottak a vélemények. A szavazás eredménye: 29 igen, 13 nem és 4 tartózkodás mellett a évi Faiskolai Börze 2 napos lesz, idôpontja: augusztus A börze népszerûsítésére javasolt külön költségkeretet jelentôs többség támogatta. A közgyûlés után hasznos és érdekes elôadásokat hallhattunk az alábbi témákban: Antal Anikó (Magyar Kwizda Kft.): Új termékek és alkalmazási tapasztalataik a faiskolai termesztésben a Magyar Kwizda kínálatából. Aradi László (Pindstrup Mosebrug A/S): Importáljon Ön is tôzeget Dániából! Hefler József (COMPO): COMPO EXPERT növénytáplálás a faiskolai termesztésben 2010 Magyar Zoltán (Bátori Kft.): Versenyképességünk javítása Klasmann-, Memon-, és Desch-Plantpak termékek használatával Mayerhoffer Attila (Scotts): 40 éves az Osmocote Dr. Kondár László (Chemtura): Víztakerékos megoldások a Chemtura-tól Faiskolai értesítô 2010/1. 3

4 A vacsora után, immár együtt a MAKERT tagságával, a késô estébe nyúló beszélgetés mellett kaphattunk ízelítôt Albániáról Biza Klára vetített elôadásában. Másnap, a közös konferenciának közel 200 fôs résztvevôje érdekes és hasznos információk birtokába juthatott az elôadásokat meghallgatva. Biza Klára (MAKERT): Gartencenterek Manchester-Liverpool-Chester környékén Eve Tigwell (független gartencenter szaktanácsadó, Anglia): Hatékony értékesí tési módszerek a kertészeti áruházakban a barkácsáruházak szomszédságában, elvá rások a beszállítókkal szemben Hegedûs András (MAKERT): Online marketing Both Gyula (Prenor Kft.): Konténeres növények növényvédelme és tápanyagutánpótlása Tóth Balázs (FVM): Kertészek lehetôségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Juhász Zoltán (Eko-Punkt Kft.): Környezetvédelmi termékdíj, hulladék kezelés Csuka Imréné (Prenor Kft.): Munkaügyi- és adóváltozások Gyalog Péter (Fyrex Bt.): Munka- és tûzvédelem a kertészeti üzemekben A konferencia utáni beszélgetésekbôl kiderült, hogy a sok új információ mellett számos dologban nincs egyértelmû állásfoglalás, holott a hatósági ellenôrzés már az új törvények alapján történik. Nem egyszerûsödik az adminisztráció, nem egyértelmûek a munkaügyi változások, az egyszerûsített foglalkoztatás szabályai, a környezetvédelmi termékdíj besorolások, kötelezettségek keletkezése, stb. A következôkben próbáltunk az egyszerûsített foglalkoztatással és a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatosan hasznos információkat összegyûjteni: A konferencia hallgatósága 4 Faiskolai értesítô 2010/1.

5 Az egyszerûsített foglalkoztatás Az új szabályozással, vagyis az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló CLII. törvénynyel (Eftv.)a jogalkotó azt kívánja ellenôrzési szempontból elérni, hogy megszûnjenek az alkalmi munkavállalói könyvvel megvalósítható és a vizsgálati tapasztalatok szerint megvalósult visszaélések, visszaszoruljon az ily módon elterjedt fekete foglalkoztatás. Munkáltató Munkavállaló Egyszerűsített munka jellege: Munkakör: Munkaviszony kezdete: neve, megnevezése: székhelye, lakóhelye: Adószáma: neve, születési családi és utóneve(i): születési helye, ideje: anyja születési családi és utóneve(i): lakóhelye: TAJ-száma: adóazonosító jele: Természetes személy háztartásában végzett munka:...év...hó Egyszerűsített munkaszerződés Alkalmi munka: Munkaviszony megszűnésének napja: Idénymunka:...év...hó...nap...nap Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként):.;.;.;.;.;.;.; Rendes munkaidő:... óra/nap Személyi alapbér. Ft/hó vagy. Ft/nap, összesen:. Ft a munkaviszony (bruttó): teljes idejére Munkavégzési hely: Kelt:....,. év. hó..nap.. munkáltató munkavállaló legkésőbb a bejelentési kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni határozatlan időre kötött munkaszerződés alapján folytatott háztartási munka kivételével legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor kell kitölteni A papíralapú AM könyv kitöltését felváltja a bejelentési kötelezettség, melyet a munkavégzés megkezdését megelôzôen kell megtenni (ugyanúgy, mint a hagyományos, Mt. szerinti munkaviszonynál). Ez fôszabály szerint azt jelenti, hogy a növénytermesztési idénymunka kivételével bármely rövid idejû munkavégzés esetén a jogviszony létesítését a munkáltatónak be kell jelentenie az adóhatóságnak. Ebbôl következôen a munkaügyi felügyelô ellenôrizni tudja, hogy a munkáltató legalizálta-e a foglalkoztatást. Az egyszerûsített foglalkoztatásnál is immáron lehetségessé váló elektronikus, adóhatóság felé történô bejelentés nem újdonság, ez a forma a hagyományos munkaviszonyhoz kapcsolódó bejelentés esetén is fennáll és az adóhatóság információi szerint gördülékenyen mûködik. A bejelentési kötelezettség mellett az ellenôrzést segíti az is, hogy a munkavállalóval egyes esetekben munkaszerzôdést (un. blankettaszerzôdést) kell kötni. Ez tartalmazza a bármely munkaszerzôdésben rögzítendô adatokon túl azt is, hogy az egyszerûsített foglalkoztatásnak mely formájában állapodtak meg a felek, például, hogy mezôgazdasági idénymunkáról vagy alkalmi foglalkoztatásról van-e szó. Ha nem szükséges munkaszerzôdést kötni mezôgazdasági idénymunka vagy alkalmi munka esetén 5 naptári napnál rövidebb (4 napos) foglalkoztatási idôtartamig, vagy növénytermesztési idénymunkánál 31 naptári napnál rövidebb (30 napos) foglalkoztatási idôtartamig akkor egy speciális, APEH által engedélyezett jelenléti ívet kell vezetnie a munkáltatónak (ez szigorú számadású nyomtatvány), amely az ellenôrzés számára ugyancsak alátámasztja a foglalkoztatás tényét. Az ellenôrzés változatlanul kiemelkedôen fontosnak tekinti a munkavállalók nyilatkozatát. Ebbôl ugyanis a szerzôdés vagy a jelenléti ív hiányában is kiderül az, hogy a felek esetleg az Mt. szerinti munkaviszony létesítésében állapodtak meg, de a munkáltató a kedvezôbb adózású egyszerûsített foglalkoztatásra jelentette be munkavállalóját. Az egyszerûsített foglalkoztatás jellemzôi és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek (A táblázat nem tartalmazza a háztartási munka, a kiemelkedôen közhasznú szervezet munkáltató által létesített egyszerûsített foglalkoztatás és az idegenforgalmi idénymunka jellemzôit) Faiskolai értesítô 2010/1. 5

6 Jellemzôi Fog lalkoz ta tás idôtartama Külföldiek fog lal kozta tása mezôgazdasági idénymunka Növénytermesztési, er dôgaz dá l kodási, állattenyésztési, halászati ágazatban. Az áru vagy szolgáltatás természete miatt évszakhoz, az év valamely idôszakához vagy idôpontjához kötôdik a munkavégzés Egybefüggôen max. 31 nap, évente max. 90 nap EU, EGT tagállambeli, valamint harmadik országbeli (pl. Ujrajna, Szerbia, stb.) személyt is lehet foglalkoztatni növénytermesztési idénymunka Egyes növénytermesztési termékek termelésével össze függô munka, valamint anyagmozgatás, csomagolás évente max. 90 nap, azon belül nincs korlátozás EU, EGT tagállambeli, valamint harmadik országbeli (pl. Ujrajna, Szerbia, stb.) személyt is lehet foglalkoztatni alkalmi munka Bármilyen jellegû munka beletartozhat Egybefüggôen max. 5 nap, egy hónapon belül max. 15 nap, évente max. 90 nap EU, EGT tagállambeli személyt lehet foglalkoztatni Mun ka - szer zô dés 5 és 5 napnál hosszabb foglalkoztatás esetén kell kötni. Ha a foglalkoztatás ennél rövidebb, jelenléti ívet kell kitölteni. Ha a dolgozó kéri, vagy ha 30 napot meghaladó a jogviszony, munkaszerzôdést kell kötni. Egyéb eset jelenléti ívet kell kitölteni. 5 és 5 napnál hosszabb foglalkoztatás esetén kell kötni. Ha a foglalkoztatás ennél rövidebb, jelenléti ívet kell kitölteni. Bejelentés A munkavégzés megkezdése elôtt. Adóhatósághoz elektronikusan (T1041E) adatlapon), vagy a késôbb megjelenô jogszabályban meghatározottak szerint SMS-ben A tárgyhót követô hó 12-ig. Adóhatósághoz elektronikusan (T1041E) adatlapon), vagy a késôbb megjelenô jogszabályban meghatározottak szerint SMS-ben, vagy a kormányzati ügyfélszolgálathoz (189) telefonon A munkavégzés megkezdése elôtt. Adóhatósághoz elektronikusan (T1041E) adatlapon), vagy a késôbb megjelenô jogszabályban meghatározottak szerint SMS-ben Köz te herfi ze tés Nettó munkabér 30 %-a külön számlára havonta, tárgyhót követô hó 12-ig. Nettó munkabér 30 %-a külön számlára havonta, tárgyhót követô hó 12-ig. Adóhatósági bejelentés (2010-ben július 12, késôbbiekben május 15.) alapján e helyett közteher elôleg fizetése választható (késôbbiekben meg je le nô jogszabályban meg határozott számítás szerint) a tízezer munkaórát meg nem haladó foglalkoztatás esetén. A fizetési határidô július 12. Általános szabályok szerint, havonta tárgyhót követô hó 12-ig. (a foglalkoztatott biztosított lesz) Bevallás Ha nem elektronikus bevalló, akkor elektronikusan vagy papír alapon tárgyévet követô év január 12-ig. Ha elektronikus bevalló, akkor kötelezôen a 08-as bevalláson havonta, elektronikusan. 6 Faiskolai értesítô 2010/1. Ha nem elektronikus bevalló, akkor elektronikusan vagy papír alapon tárgyévet követô év január 12-ig. Ha elektronikus bevalló, akkor kötelezôen a 08-as bevalláson havonta, elektronikusan. 08-as bevalláson havonta, elektronikusan

7 A mezôgazdasági idénymunka ellenôrzésérôl A mezôgazdasági ágazatra (idénymunkára) különösen jellemzô volt az AM könyvvel történô jogsértô foglalkoztatás, ezért e terület vizsgálata változatlan lesz, hiszen ben az összes ellenôrzés 6%-a esett a mezôgazdaságra, de a feketemunkások 10%-a ebben az ágazatban volt fellelhetô. A munkaügyi vizsgálat hatásköre és lehetséges jogkövetkezményei Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény /Eftv./ tételesen megjelöli azokat az Mt. elôírásokat, amelyeket az egyszerûsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni, továbbá azokat is, amelyeket speciálisan a háztartási munka és az alkalmi foglalkoztatás kapcsán nem kell figyelembe venni (pl. az egyszerûsített foglalkoztatás körében nem irányadóak a munkaerô-kölcsönzés szabályai vagy alkalmi munkavállalásnál a munkaidô-nyilvántartás szabályai.). A munkaügyi felügyelô fôszabály szerint a jogviszony rendezettségét vizsgálja, vagyis a munkaszerzôdés és/ vagy a jelenléti ív, valamint a bejelentés teljesítését. Ha itt jogsértést talál az eljáró felügyelô, akkor nincs mérlegelési jogköre, a Munkaügyi ellenôrzésrôl szóló törvény értelmében köteles bírság kiszabásáról rendelkeznie. A munka és pihenôidôvel, illetve a munkabérrel (minimálbér, garantált bérminimum) kapcsolatos jogsértések esetén ugyancsak kötelezô bírságot kiszabnia. Forrás: Önadózó 2010/04. Az egyszerûsített foglalkoztatás végrehajtási rendelete 1. melléklete szerint sajnos a kertészetet nem sorolták be a növénytermesztési idénymunka kategóriába, így a me zô gazdasági idénymunkára vonatkozó elôírásokat kell betartani! Nem minden esetben kötelezô, de a tapasztalat szerint ajánlott a jelenléti ív vezetése, melyet célszerû kiegészíteni azzal, hogy a munkaidô tartalmazza-e a munkaközi szüneteket. Ügyelni kell arra is,hogy az adott munka besorolható-e a mezôgazdasági idénymunka kategóriába, mert egyébként alkalmi munkáról kell beszélni (pl. a faiskola bekerítése nem mezôgazdasági idénymunka!). Környezetvédelmi termékdíj a mezôgazdaságban A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény értelmében kötelezett az a gazdálkodó, aki az általa learatott, begyûjtött termést becsomagolja, bezsákolja, majd értékesíti. Kötelezett az ôstermelô, aki a saját termékét raklapra helyezve, rekeszekbe téve belföldön értékesíti (újrahasználható csomagolásként). Szintén kötelezett az is, aki Közösségen belül, vagy harmadik országból beszerez termékeket amelyek csomagoltan érkeznek Magyarországra belföldön értékesíti, vagy saját célra felhasználja. Kötelezett az gazdaboltos, aki boltjába árult portékáit becsomagolja, esetleg mûanyag-bevásárló tasakba helyezve értékesíti, és még sorolhatnánk a kört. Tehát ez alapján elméletileg minden faiskolás kötelezett a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában! (A földlabdázáshoz használt juta, drótháló is termékdíj köteles.) A mezôgazdasági termelôk (a me zô gaz dasági ter melô fogalmát a Kt.5/F. (1) bekezdésében hivatkozott 73/2009/EK Tanácsi rendelet Faiskolai értesítô 2010/1. 7

8 határozza meg) így a faiskolások is egy részének kedvezô lehetôség 2010-tôl, hogy a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettségének termékdíj átalány megfizetésével tegyen eleget, amennyiben a tárgyévet megelôzô évben nettó árbevétele: 10 millió Ft az átalány mértéke: Ft/év millió Ft az átalány mértéke: Ft/év (a tárgyévben kötelezetté váló Ft/év) 50 millió Ft nettó árbevétel fölött nincs le hetô ség termékdíj átalányra, vagyis számukra marad továbbra is a törvény általános szabályai szerinti bonyolult eljárás mind az adminisztrációban, mind a fizetés tekintetében! A termékdíj átalányt a tárgyévet követô év ig kell befizetni! Azok a mezôgazdasági termelôk, akiknek évi árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot és korábban termékdíj kötelezettségük nem volt, április 20-ig a VPOP-hoz be kell, hogy jelentkezzenek, a vám azonosítószámot (VPID számot) meg kell, hogy kérjék, és a bejelentéssel egyidejûleg meg kell, hogy jelöljék az átalánykötelezettséget. A termékdíj köteles termékrôl szóló számlát pedig, az adózás rendjérôl szóló szabályok szerint 5 évig meg kell ôrizni. Az átalányfizetési kötelezettsége ezen termelônek legkorábban, évben keletkezik, a gazdálkodási év árbevételi adatai alapján. A befizetést március 31-ig kell majd teljesíteni a vámhatóság által közzétett számlaszámra. Az átalánykötelezett eljárása a.) Ha a termelô már korábban is részese volt a termékdíj kötelezettségbôl eredô eljárásnak és rendelkezik vám-azonosításhoz szükséges számmal, (VPID számmal) illetve a korábbiakban is eleget tett a szükséges beje- 8 Faiskolai értesítô 2010/1. lentésnek, bevallásnak és fizetési kötelezettségének, ez esetben, 2010-ben egyszerûsített tartalmú bejelentéssel élhet, a VPOP honlapjáról letölthetô KT10-BEJKE Fôlap, évi környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem kitöltésével. A Fôlap Bejelentés mezôjében nyílik lehe tô ség a termékdíj átalánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítésére, a jelölônégyzet értelemszerû X-szel történô megjelölése mellett. b.) Ha a mezôgazdasági termelô a termékdíj kötelezettségbôl adódóan elsô bejelentéssel él, akkor elsô lépésben a vámhatóságtól meg kell kérnie a VPID számot, majd a vámazonosítást követôen a KT10-BEJKE Fôlap, évi környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem kitöltésével tehet eleget vámhatósági bejelentési kötelezettségének. Ez esetben is a Fôlap Bejelentés mezôjében nyílik lehetôség a termékdíj átalánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítésére, a jelölô négyzet értelemszerû X-szel történô megjelölése mellett. Az a.) és b.) pontok szerinti átalánykötelezett mezôgazdasági termelônek egyéb vámhatósági adminisztratív kötelezettsége nincs. Mentesül a termékdíj köteles termékek külön nyilvántartása és a rendszeres termékdíj bevallási kötelezettség alól. Fontos, hogy január elsejétôl a vámeljárás alá esô kötelezettségeket kizárólag elektronikus úton lehet elvégezni, kivételt képeznek ez alól az önellenôrzéssel kapcsolatos eljárások. c.) Korábbi évek kötelezettségeit elmulasztó termelô eljárása: Ha a mezôgazdasági termelônek a korábbi években ( ) elsôsorban a termékdíj köteles csomagolóanyagok alkalmazása; úgymint bálazsineg, bálaháló, papír, mû anyag, vagy faláda, rekesz, raklap stb. alkalmazása révén kötelezettsége keletkezett,

9 de ennek a kötelezettségnek nem tett valamilyen okból eleget, elsôdleges feladata, hogy a termékdíj tekintetében az önellenôrzést az adott évekre elvégezze. Az önellenôrzés, amely a pótbejelentkezést, pótbevallást, a termékdíj és az önellenôrzési pótlék utólagos megfizetését jelenti, mindenképpen a évi átalány kötelezettségre történô bejelentkezést meg kell, hogy elôzze. Ugyanis, ha a vámhatóság egy esetleges átalánykötelezettségre történô bejelentkezéskor deríti fel, hogy a termelô korábbi kötelezettségeinek nem tett eleget, az, jelentôs mulasztási és 100%- os termékdíj /adó/ bírság kiszabását eredményezi. A hiányosságok elôzetes feltárásával a jogkövetkezményektôl mentesül a termelô. A környezetvédelmi termékdíj kötelezettség utólagos önellenôrzéssel történô rendezésére vonatkozó adatlapok, nyomtatványok a VPOP honlapjáról letölthetôk. Az önellenôrzés január 1-tôl papír alapon, postai úton, vagy személyesen intézhetô a termelô székhely/lakóhely szerint illetékes VPOP Ellenôrzési Központokban. Az elektronikus úton történô bevalláshoz elôször az ügyfélkapun történô regisztrációra van szükség (https://ugyfelkapu. magyarorszag.hu), melynek lényege, hogy a természetes személy, aki valamilyen hatósággal elektronikus kapcsolatban fog állni, közhitelesen megadja az adatait a késôbbi azonosíthatósága érdekében. Az ügyfélkapun a természetes személy intézheti saját vagy az általa képviselt gazdálkodó közigazgatási ügyeit. Az ügyfélkapu, egy központi elektronikus hatósági kapcsolatot biztosító felület, amely a közigazgatás és a természetes személy kapcsolatát teszi lehetôvé. Hasznos információk, linkek: Adatlapok, illetékességek, általános információk: index.html#1 Kitöltési útmutató a KT10-BEJKE környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz: ado/vpopkt10bejke_v1_kiut.pdf Termékdíj tanácsadó portál: A környezetvédelmi termékdíj átalányt fizetô mezôgazdasági termelônek célszerû vevôjének késôbbi munkájának megkönynyítése érdekében a következô szöveget feltüntetni a számlán: a csomagolás termékdíja átalány fizetéssel rendezve Mikorrhiza gombák a mezôgazdaság szolgálatában A mikorrhiza gombák mikroszkópikus méretû talajban élô gombák, melyek a szárazföldi növények közel 90%-val képesek szimbiózisban élni. A növények gyökereit behálózó mikorrhiza gombákat, pontosabban ezt az együttélési formát gombagyökér -nek, vagyis mikorrhizának nevezzük. Ez a kapcsolat mindkét fél számára kedvezô: a gombapartner a növénytôl kész tápanyagokat kap, a növény pedig a gomba micélium-hálózatának segítségével képes a számára egyébként elérhetetlen tápanyag és víz felvételére. Morfológiai és funkcionális szempontból a mikorrhizákat két nagy csoportra oszthatjuk attól függôen, hogy a gomba milyen mértékû kapcsolatot alakít ki a növénnyel: a nyitvatermô növényekre jellemzô ektomikorrhizák, illetve a mezôgazdasági növényeknél is nagy szerepet játszó endomikorrhizák. Legôsibb és legelterjedtebb típus az arbuszkuláris endomikorrhiza (AM), mely kialakulása több mint négyszáz millió évre nyúlik vissza, és valószínûleg szerepet játszottak a szárazföldi növények térhódításában is. Faiskolai értesítô 2010/1. 9

10 Ennek ellenére fajszámuk igen csekély, alig több mint kétszáz faj sorolható ide. Ezek is egy viszonylag szûk rendszertani csoportba a Glomeromycetes osztály négy rendjébe sorolhatóak, melyek közül a Glomus, Scutellospora, Gigaspora és Acaulospora nemzetségek a legismertebbek. A mikorrhiza gombák elônyös hatással vannak a gazdanövény növekedésére, elsôsorban a talaj foszfor, réz, cink valamint nitrogén felvételének fokozása révén, valamint a növény só-, szárazság- és fémtûrôképességének a növekedésében, és a növényi betegségek és kórokozók (Phytium, Phytophtora, Fusarium ssp.) elleni védekezésében is szerepet játszanak. Mikorrhiza gombák hatása A bevezetésben felsorolt megállapításokat ma már nem csak a kutató laboratóriumok eredményei alapján állíthatjuk. Európa több országában olyan mikorrhiza oltóanyagok vannak kereskedelmi forgalomban, melyek segítségével elôsegíthetjük a növény tápanyagfelvételének a növekedését, a kedvezôbb virágzást (korábbi, erô teljesebb), gyümölcs- és terméshozamot, a növény öntözés és mûtrágya igényének a csökkentését, a növény stressz-hatásokkal (szárazság, meleg, egyenlôtlen csapadékeloszlás, kórokozók jelenléte, átültetés) szembeni ellenálló képességének növekedését. Mivel a mikorrhiza szimbiózis a természetben spontán kialakuló kapcsolat, felvetôdik a kérdés: akkor miért van szükség mikorrhiza oltóanyagra? Számos eredmény utal arra, hogy az intenzív mezôgazdasági mûvelés, korunk megnövekedett peszticid használata csökkenti a talajban élô mikorrhiza gombák mennyiségét, így szükséges a gombák visszatelepítése. Forrás: 10 Faiskolai értesítô 2010/1.

11 Mikorrhiza oltóanyag használatával bár nem minden területen szüntethetô meg, de mérsékelhetô a felhasznált mûtrágya menynyisége. Ha figyelembe vesszük a mûtrágya árának rohamos növekedését, illetve ha tudatosan csökkenteni szeretnénk a környezet kémiai terhelését, ajánlott a mikorrhiza oltóanyagok használata. Az oltóanyagban lévô gombák ugyanis képesek a korábban túlzott mûtrágyázás hatásaként gyakran jelentkezô szerves formában lévô foszforvegyületek mobilizálására is. Hogyan használjuk, milyen elônyök várhatóak mikorrhiza oltáskor? Magyarországon jelenleg csak egy mikorrhiza oltóanyag forgalmazása engedélyezett, melyet fôleg gyepesítésnél ajánlott alkalmazni. A hasonló hatásmechanizmus alapján mûködô, kertészeti, csemetekerti, és akár szántóföldi igényeket is biztosító és a közeljövôben piacra kerülô termékek miatt fontosnak tartjuk, hogy minél több mezôgazdaságban érdekelt megismerkedjen ezzel a területtel. A mikorrhiza oltóanyagok szántóföldi felhasználását jelenleg még meggátolja a kijuttatás nehézsége, ugyanis célzott oltás hiányában igen nagymennyiségû oltóanyagot kell a szántóföldön teríteni. Ez gazdasági megfontolások miatt óriási gát. A jelenleg folyó kutatások az oltóanyag kijuttatásának körülményeit modellezik és optimalizálják különbözô technológiai megoldásokat alkalmazva. Rövid, egy-két éven belül várható ennek a problémának is a megoldása, mely a mikorrhiza oltóanyagok ugrásszerû növekedését fogja elôidézni. Az oltóanyag kijuttatása történhet szárazon, illetve szuszpenzióként, de feltétel a termék és a növény gyökerének közvetlen érintkezése. Így alkalmazhatjuk vetés elôtt a talaj felsô rétegébe bedolgozva, illetve palánták, magoncok ültetésekor a gyökerek szuszpenzióba történô mártásával. Fás szárú, és lágyszárú növényeknél egyaránt tapasztalható a mesterségesen kialakított (oltott) mikorrhizált növény gyökérzetének növekedése, de ennek hiányában is jelentkezhet a megnövekedett tápelemfelvétel illetve más pozitív hatás (pl. korai virágzás). A gombafonalak ugyanis több százszorosára is növelhetik a tápanyagfelvételben aktív gyökérfelszínt, így javul a növény tápanyag- és vízfelvétele. Az oltott növény közvetlen illetve közvetett módon elônyben részesül, mely a növény hajtás- és gyökér méretének változásán kívül megnyilvánulhat a beltartalmi értékek (fehérje, cukortartalom) növekedésében is. A gyakorlatban a mikorrhiza-kapcsolat elônyeit a csemeték gyökerének kiültetés elôtti mikorrhizálásával is hasznosítják, jelentôsen megnövelve kiültetéskor a túlélési arányt. Így ültetvények, erdôtelepítéseknél is elônyösen használhatjuk ki ezt a kapcsolatot. Összefoglalás A mikorrhiza oltóanyagok ugrásszerû elterjedésével Magyarországon is számolnunk kell. Ezzel a rövid kis ismertetéssel szerettem volna a teljesség igénye nélkül vázolni a tudományos életben már ismert, de a gyakorlatban csak most induló mikorrhiza oltás lehetôségeit illetve hatásának alapjait. Posta Katalin Szent István Egyetem, Növényvédelmi Intézet, Mikrobiológiai és Környezettoxikológiai Csoport, Gödöllô Forrás: A Faiskolai értesítôben lehetôség van hirdetéseket, PR cikkeket megjelentetni. Bôvebb információ: / Faiskolai értesítô 2010/1. 11

12 Összhangban a természettel istállótrágya helyett ötlet technológia minôség megoldás Korszerû szervestrágyázás Az utóbbi évek mezôgazdaságának ki e mel kedô en fontos technológiai eleme a szükséges mennyiségû és minôségû természetes anyagok, szerves trágyák visszajuttatása a talajba. Tápanyag visszapótlás az 1950-es években Téves az a feltételezés hogy mûtrágyázással minden növényi táplálóanyag visszapótlása megoldható. Az agrár- és kertészeti célú termesztés tápanyag visszapótlásának rendkívül fontos eleme a szerves hatóanyagok általános technológiai elemként történô alkalmazása. A termesztés egyik legsúlyosabb gondja napjainkban a talajok jó minôségû, megfizethetô szerves anyaggal való ellátása, a szerves trágya gazdaságos és következetes visszapótlása. A Magyarországon elterjedt gyakorlattól eltérôen a szerves anyagok visszajuttatása és rendszeres használata nem hagyható ki a növénytermesztési technológiákból. Mielôtt eldöntjük, hogy milyen módon oldjuk meg termesztett növényeink tápanyag vissza- 12 Faiskolai értesítô 2010/1. pótlását, alapvetôen tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen talaj és klimatikus környezetben termesztünk. Különbözô növényfajoknak eltérô a tápanyagigénye, de akár a piaci környezet is befolyásolhatja a tápanyag viszszapótlás módját. Termesztett növényeink táplálásának több módját ismerjük, ezeket négy alapvetô csoportba sorolhatjuk: szervestrágyázás, mûtrágyázás, zöldtrágyázás levél (foláris) trágyázás A következô fejezetekben kiemelten a szer ves trágyázás korszerû megoldási lehetôségeire szeretnénk olvasóink figyelmét ráirányítani. Szabadföldi termesztés során évente átlagosan 3 4 tonna humusz alakul át növények számára hasznosítható ásványi táplálékká hektáronként. Ahhoz, hogy megôrizhessük, és hosszú távon javíthassuk a talaj biológiai, fizikai és kémiai tulajdonságait, a legfontosabb teendônk, hogy szerves anyaggal pótoljuk az elásványosodott humuszt. Szerves anyagot többféle módon juttathatunk a talajba, pl.: füvesítéssel zöldanyagok, gallyazási apríték talajba dolgozásával a sorokban szerves trágya használatával, esetleg ezek kombinációjával A szerves trágyákat három fô csoportba oszthatjuk: Hagyományos szerves trágyák, pl. istállótrágya, Komposztok Korszerû granulált természetes növényi tápanyagok

13 Korszerû granulált természetes növényi tápanyagok A tápanyag visszapótlás módjának kiválasztásakor fontos ismerni a növények igényeit és a tápanyagféleségek alapvetô paramétereit, árát és tulajdonságait. Elsôrendû fontossággal bír a szerves anyag szárazanyag tartalma (%) a szerves trágyában, a tápanyag-összetétele (N, P 2 O 5, K 2 O, MgO és a mikroelemek), a humin-, aminó- és fulvolsav tartalom, felhasználási/kezelési/tárolási/raktározási sajátosságok pl. mennyire körülményes a trágya kijuttatása, gyommagvak vagy patogén organizmusok jelenléte és az a tény, hogy mennyit kell az adott szerves trágyából hektáronként a talajba juttatni. Alapvetô kitétel, hogy minél magasabb a szerves trágya szárazanyag tartalma, annál magasabb a szerves anyag tartalma is. Vagyis egy szárazanyagban gazdag szerves trágyával, mint amilyen pl. az Italpollina, vagy Biorex (90% száraz anyag tartalom) kisebb mennyiség használata esetén is ugyanolyan, sôt akár nagyobb hatásfok is elérhetô. Az istállótrágya 17,5%-os szárazanyag tartalmához viszonyítva a korszerû szervestrágya pellet munkaerô, költség és minden más ide vonatkozó tényezô tekintetében óriási különbséget mutat. Amennyiben a korszerû, granulált természetes anyagok használatát választjuk, kb. százszorosan (!) kevesebb mennyiségû szerves trágyát kell kijuttatnunk hektáronként, ami mindenképpen jelentôs megtakarítást eredményez akár a ráfordított munkaórák, akár az üzemanyagköltség = az összköltség viszonylatában. A korszerû granulált természetes növényi tápanyagok egyik jelentôs elônye a szerves trágyával szemben, hogy a gyártás technológia részeként, a hôkezelés következtében (65 70 C) a káros ammóniagázok, a patogén baktériumok és gyommagvak maradéktalanul eltûnnek. A természetes granulált természetes anyagok pl. Italpollina (NPK: 4-4-4) kijuttatott hatóanyagából kiindulva minimálisan tízszer több nitrogént, minimálisan tizenöt-húszszor több foszfort és káliumot tartalmaz, mint a hagyományos átlagos istállótrágya hatóanyagai. Amino-, fulvol- és huminsavak A pellet formátumú természetes növényi tápanyag készítménynek legjelentôsebb járulékos minôségi elônye minden más trágyával szemben hangsúlyosan gazdag humin-, fulvol- és aminósav tartalmuk. Az aminosavak biológiai feladata, hogy megkönnyítsék és megnöveljék a növény gyökérzetének azt a képességét, hogy a talajból a tápanyagokat hatékonyan felszívja: a szerves savak segítségével az egyébként hasznosíthatatlan tápanyagok konyha kész, növényi táplálkozásra, azonnali fogyasztásra alkalmas állapotba kerülnek. Az aminosavak hozzásegítik a növényt a stresszhelyzetek könnyebb átvészelésére, mint pl. a fagy, szárazság, hirtelen hôingadozások, szél, jégesô stb. Az Italpollina granulátumot akár ôsszel, akár tavasszal kijuttathatjuk, ami a mûtrágya vagy az istállótrágya esetében nem lehetséges, vagy egyértelmû hatóanyag veszteséggel jár. Az istállótrágya és mûtrágya kombinációk, illetve a mûtrágyák esetében a nitrát alakban található nitrogén az ôsz, vagy a tél folyamán egy erôsebb csapadék következtében kimosódik és talajvíz rétegekbe kerülve károsítja folyóvizeinket. Ugyanez a kimosódás veszély áll fenn a karbamid-nitrogén (vizelet), illetve ammónium-nitrát tartalmú NPK mûtrágyákkal is. Faiskolai értesítô 2010/1. 13

14 Összegezve: Italpollina kínai kel Balogh János, Csongrád A pellet formátumú szarvasmarha és baromfitrágya pozitív hatásai: a talajélet nagymértékû stimulálása, az elfáradt talajok revitalizálása, a talajok fizikai-kémiai szerkezetének javítása, az eróziós, deflációs károk csökkentése, minimalizálása, a tápanyagelemek könnyen felvehetô formában való megkötése (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, stb.), gyorsabb vízoldékonyság, könnyebben táródnak fel a tápanyagok néhány hasznos mikroorganizmus (pl. Trichoderma fajok), és aminósav, megmarad a kíméletesebb (60 percig 70 C fokon végzett) hôkezelés következtében, magasabb NPK a tápanyagok gyors kimosódásának megakadályozása több szempontból is rendkívül fontos: nincs hatóanyag veszteség, jelentôs kiadáscsökkentés, 14 Faiskolai értesítô 2010/1. A granulált természetes szarvasmarha és baromfitrágya felhasználásával megfordíthatók a talajoknál tapasztalható és sajnos egyre gyorsuló káros folyamatok. Csökkennek a tápanyag visszapótlás költségei és egészségesebb, jobb ízû és minôségû árut állíthatunk elô. Nem utolsó sorban védjük vele környezetünket. A granulált szerves baromfitrágya jellemzôi: Állandó, ellenôrzött hatóanyag tartalom, Könnyû, gépesíthetô kijuttatás, Alap és fejtrágyázásra is használható kombinációk, Növénytípusokhoz és növényi fe no fá zisok hoz igazított tápanyag összetétel, Magasabb dózisok esetén sem perzsel, Mentes mindennemû gyommagtól, kórokozótól. Figyelembe véve a felsorolt szempontokat, valamint azt, hogy a hazánkban a talajok kb. fele elsavanyodott, aktuális és indokolt a minôségi természetes tápanyagok használata, az intenzíven használt és elfáradt talajok újraélesztése/revitalizálása céljából. Alaptrágyázáshoz kifejezetten javasolt az ITALPOLLINA készítmény rendszeres alkalmazása. Fejtrágyázáshoz érdemes az emelt szerves hatóanyag tartalmú kombinációkat alkalmazni abból a meggondolásból, hogy a szerves hatóanyagok minél gyorsabban talajba oldódhassanak és kifejthessék hatásukat. A természetes növényi tápanyagok rendszeres használata egyrészt jelentôs (mûtrágya) költségcsökkentést eredményez, másrészt a talaj mikrobiológiai aktivitását, ezzel együtt a növények immunháztartásának, betegségekkel szembeni ellenálló képességének erôsítését eredményezi. (szárazság- és télállóság, stressz tûrô képesség, szín- és íz anyagok, stb.) A BIOREX tökéletesen alkalmas az istállótrágyázás kiváltására, ugyanakkor a korábbi

15 mûtrágya szükséglet fele is bôven elegendô, sôt a kiadagolt mûtrágya szerves anyagok jelenlétében a növény számára könnyebben válik elérhetôvé és hasznosíthatóvá. Szerves NPK: = mûtrágya NPK: ! Eszerint a szerves anyagok hatóanyagai 3-szorosan értékesebbek hatóanyag szempontjából, mint a mûtrágyák. Az alábbi termékekkel mindenféle makromezo- és mikroelem igény kielégíthetô: ITALPOLLINA NPK: CaO (baromfi trágya) BIOREX NPK: 2,8-3-2 (szarvasmarha trágya) DUETTO NPK: MgO DIX10N NPK: GUANITO NPK: CaO +2 MgO Külön szeretném a figyelmébe ajánlani az AEGIS mikorrhiza gomba (Glomus intraradices) inokulum formulát, mely a termesztett növények gyökereivel szimbiózisban élve megsokszorozza a haszonnövény teljesítô képességét. Szerves anyagokkal kombinálva érdemes kijuttatni. Fülei Zoltán okleveles kertészmérnök Az ITALPOLLINA korszerû természetes növényi tápanyag termékeit importálja és Magyarországon forgalmazza: ZFW HORTISERVICE Kft. Megújult honlap A 2009 évi közgyûlési határozatnak megfelelôen megújításra került az egyesület honlapja (www.fakertesz.hu). A honlapot folyamatosan karbantartjuk, illetve a kapott észrevételek, javaslatok, információk alapján javítjuk. A honlap aktualitásának fenntartása érdekében kérünk minden tagot, hogy szíveskedjen a honlapot átnézni különös tekintettel a saját adatokra hogy mindenkirôl korrekt információk jelenjenek meg. Változások: megszûnt a tag adminisztrátor belépési jogosultsága, adat feltöltés, változtatás csak a titkáron keresztül lehetséges lehetôség van a tag adatainál képek elhelyezésére megszûnt a közös készletlista, (eddig sem mûködött rendesen), a tagok adatainál lehet készletlistát csatolni a jobb oldali banner sávon hirdetések helyezhetôk el, a kép mérete max. 120x120 képpont. A képrôl link segítségével lehet a konkrét hirdetéshez/honlaphoz jutni. Ára: Ft + Áfa/hó végre lehetôség cím igénylésére. Díja: Ft + Áfa/év (Az foglalt az egyesület számára.) Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy minden tagunk rendelkezzen címmel (és a leveleit naponta meg is nézze), mert egyre gyakrabban van szükség gyors információ cserére, mely e nélkül elképzelhetetlen. cím hiányában potenciális vevôket lehet elszalasztani, vagy akár meglévôket is elveszíteni, mert a telefon és fax ma már nem elegendô a sikeres üzletvitelhez. Reméljük, hogy a megújult honlap minden tagunknak segítséget nyújt vállalkozásának sikeresebb mûködtetéséhez. Faiskolai értesítô 2010/1. 15

16 A gyengén növô Buxusok Cylindrocladium-érzékenysége Van helyettesítô fajtája a Suffruticosa -nak? 2004 óta, mióta a Cylindrocladium buxicola betegséget elôször írták le Németországban; egyre több parkban és kertben okozott hatalmas gondokat ez a kórokozó. Különösen érzékeny fajta az alacsony sövénynek használt Buxus sempervirens Suffruticosa. Mivel az elsô tünetek megjelenése után a betegség már nem kezelhetô, olyan kiegészítô fajok vagy fajták keresése lenne fontos, amelyek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. Ennek érdekében az alsó-szászországi Mezô gazdasági Kamara Kertészeti Kísérleti Üzeme elvégzett néhány kísérletet. A kísérleti üzem Bad Zwischenahn-i területén 15 lassú növésû puszpángfajt teszteltek. 16 Faiskolai értesítô 2010/1. A kísérletek elvégzéséhez szabad területre, természetes fertôzöttség mellett sövényeket ültettek, azokat rendszeresen metszették és közt a betegségérzékenységre értékelték. Emellett teszteltek még 6 egyéb alacsony növésû, örökzöld cserjét, amelyeknél azt vizsgálták, hogy mennyire alkalmas alacsony sövénynek. A kísérletek menete, eredmények A 2 3 éves korú szaporítóanyag 9 növényenként, 3-as ismétlésben sorba lett kiültetve. Évente 1 2 alkalommal, az alacsony sövény kialakítási szabályainak megfelelôen a növényeket megmetszették. Ültetés elôtt a talajba fertôzött növényi részeket kevertek, ami által egy, a természeteshez hasonló, de annál nem erôsebb fertôzöttség volt elérhetô. Fajtánként

17 3 növényt külön ültettek ki, hogy ellenôrizhetô legyen, vajon az érkezett növényanyag már fertôzött volt-e. Ezek a növények a kísérlet ideje alatt végig egészségesek maradtak. A kísérlet eredményeit a táblázat mutatja. A fertôzöttség mértékében jelentôs különbségek voltak megfigyelhetôk, a legérzékenyebben a Suffruticosa reagált, legkevésbé fertôzôdött a Buxus microphylla Herrenhausen, a Buxus microphylla Brno és a Buxus microphylla var. koreana. A Herrenhausen, a Brno, a Globosa és a Green Gem fajtákból könnyen és gyorsan alacsony sövény volt nevelhetô. Alternatívaként alacsony sövénynek a leg megfelelôbbnek bizonyultak a Thuja occidentalis Tiny Tim, az Ilex aquifolium Heckenzwerg és a Taxus baccata Kleiner Grüner fajták. Azonban a Buxusétól eltérô levélalak és forma miatt nem nyújtanak teljesen azonos képet a puszpángból kialakított alacsony sövényekkel. Következtetések Az eredmények azt mutatják, hogy elég sok olyan alacsony növésû puszpángfajta van, ami kevésbé érzékeny a Suffruticosa -nál. Ezen fajták azonban nem eléggé ismertek és nem is elérhetôk. Fontos azonban ezeknek a fajtáknak az egyéb tulajdonságait is figyelembe venni a tervezéskor, nehogy a kiültetés után meglepetés érje az embert között egy országos vizsgálat keretein belül az itt említett fajták díszértékét már vizsgálták. Ennek a tesztsorozatnak az eredményei a www. gehoelzsichtung.de honlapon megtekinthetôk. Az említett fajták természetes formában több bad-zwischenahn-i parkban megtalálhatók. Egy követezô kísérletsorozatban szintén Bad-Zwischenahn-ban erôsebb növekedésû puszpángfajokat és alternatíváit is vizsgálják majd. Ezeknek a kísérleteknek az az alapja, hogy ez erôsebb növekedésû fajták a Cylindrocladium-mal szemben ellenállóbbak. Az értékelés szempontjai Levélhullás Növénysûrûség/sövénynek való alkalmasság 1 nincs tünet, nincs levélhullás 2 levélfoltok, nincs levélhullás 3 5% levélhullás 4 10% levélhullás % levélhullás % levélhullás % levélhullás % levélhullás 9 teljes levélhullás 1 nagyon laza, nem alkalmas 9 teljesen sûrû, alkalmas Faiskolai Értesítô 2010/1. (április) Kiadja a Nyugat dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 9700 Szombathely, Béke tér 1. Elnök: Izer Gábor Titkár, fôszerkesztô: Tóth Péter Tel.: 30/ , Fax: 94/ Honlap: Címlap: Magnolia Judy Fotó: Tóth Péter Faiskolai értesítô 2010/1. 17

18 Eredmények áttekintése Nemzetség Faj Fajta 18 Faiskolai értesítô 2010/1. Növekedési sûrûség Megjegyzések középértékek Buxus microphylla Brouwer s Seedling 4,2 5,9 Laza, alul kopasz, felfelé növô Buxus microphylla Brno 1,6 7,9 Hasonlít a Herrenhausen -re Buxus microphylla Compacta 5,9 2,7 Törpe, alacsony növés Buxus microphylla Herrenhausenvô, szélesen kompakt, napé gés! Világoszöld lomb, gyorsan nö- 1,3 7,6 Buxus microphylla Morris Midget 6,2 2,7 Egyenetlen, túl lassan nô Buxus microphylla Pincushion 2,4 6,1 Közepes növekedés, laza, egyes hajtások hosszúak Buxus microphylla var. koreana 1,7 4,5 Széles, laza Buxus Green Gem 2,8 6,7 Közepesen erôs növekedés, felfelé törô, egyes hosszú hajtások, részben le vél szél nek ró zis Buxus Green A Green Gem -nél erôsebben 2,7 6,2 Mound nô, alul ritka Buxus sempervirens Blauer Heinz 5,4 5,6 Gyengén nô, pusztulások Buxus sempervirens Elegantissima Buxus sempervirens Globosa 2,6 7,2 Buxus sempervirens Ingrid 3,0 5,1 Buxus sempervirens Myosotidifolia 3,3 5,7 Felfelé növô, pusztulások 3,8 2,5 Buxus sempervirens Suffruticosa 6,9 5,7 Közepesen nô, rendszertelen növekedés, részben narancssárga levélcsúcsok Nagylevelû, lyukas, egyes elpusztult hajtások Gyengén nô, laza, egyes elpusztult növények és hajtások Erôsebb fertôzések miatti pusztulás Ilex aquifolium Myrtifolia 4,5 Túl erôs növekedésû Ilex aquifolium Heckenzwerg 6,5 Ilex crenata Convexa 5,6 Ilex crenata Glorie Gem 5,4 Nyírás nélkül kicsit egyenetlen, azonban a Myrtifolia -nál kompaktabb Túl erôs növekedésû, alul kopasz A Convexa -hoz hasonlít, de kisebb a levele és keskenyebb is Erôs növekedésû, pangóvízre nagyon érzékeny Taxus occidentalis Kleiner Grüner 6,3 Thuja occidentalis Tiny Tim 7,3 Erôs növekedésû, sûrû (Deutsche Baumschule, 2010/ oldal) Fordította: Dr. Sinkó Zoltán

19 Ellenálló Buxus fajták Herrenhausen Pincushion Brno Cylindrocladium buxicola károsítás Díszfaiskolás Konferencia 2010

20 40 éves az Osmocote! AKCIÓS AJÁNLATOK MINDEN VÁSÁRLÁSI MÉRETHEZ! 1 raklap + 1 zsák Ha egyben vásárol 1 raklap Osmocote Exact-ot, +1 zsák Osmocote Exact-ot kap ajándékba. 25 zsák Osmocote Topdress + Fertil Dispenser Ha egyszerre vásárol 25 zsák Osmocote Topdress-t, 1 Fertil Dispenser mûtrágya adagolót kap ajándékba zsák 10 zsák Osmocote Exact vásárlása esetén 1 zsák Universol Zöld, vagy Universol Kék mûtrágyát kap ajándékba. Az akciók március 22-tôl szeptember 30-ig tartanak. Akciós zsákokat kérje a Prenor akcióban résztvevô forgalmazóitól. Akció részletei a és a weboldalon. Az akciós ajánlatok egymással nem összevonhatók. Sikeres termesztési szezont kívánunk! Ajánlatunk Parképítôknek! Akciós Parképítôi Startercsomag!... hogy könnyebben induljon a tavasz: 1 zsák Scotts Díszpark Performance fûmag + 1 zsák Scotts Díszpark Gyepstarter + 1 zsák Scotts Díszpark Gyepfenntartó 4 5 hó + 1 EasyGreen mûtrágyaszóró kocsi együtt történô vásárlása esetén a fogyasztói árból 33%-os kedvezményt biztosítunk. Az akció április 6-tól május 15-ig, vagy a készlet erejéig. Akciós csomagot kérje a Prenor akcióban résztvevô forgalmazóitól. Akció részletei a és weboldalon. Faiskolai kiegészítôk: Bambuszkarók Drótkosarak Csomagolóanyagok (juták, konitex) Oltási segédanyagok stb. AW-Disk Az AW-Disk egy speciális, gyomosodást gátló takarólemez, amely 100%-ban természetes szövetekbôl (kókusz, szizál, juta) és természetes latexbôl készül, így teljesen lebontható és környezetbarát. Az AW-Disk jogvédett, Hollandiában gyártják. PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. H-9700 Szombathely, Béke tér 1. Telefon: Fax: Web:

TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁS

TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁS TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁS SZERVES ÉS SZERVES ÁSVÁNYI TÁPANYAGOK www.hortiservice.hu www.italpollina.it ötlet... technológia... minőség... megoldás Összhangban a természettel Az Italpollina SPA, Európa

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait (továbbiakban: Eft.)

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 5 kg, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) az egyszerűsített foglalkoztatásnak a következő

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

3. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

3. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2010-08-01-től Milyen munkát lehet az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végezni? Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony (a továbbiakban: egyszerűsített foglalkoztatás)

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény élet Szabó Gábor területi képviselő Minden itt kezdődik Az ENSZ 2015-öt A termőtalajok nemzetközi évének nyilvánította. Az ENSZ előrejelzései alapján a nem megfelelő talajművelési

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban 1. Milyen munkát lehet vállalni EF-ban? -mezőgazdasági idénymunkát, - turisztikai idénymunkát - alkalmi munkát. 2. Hány főt alkalmazhatnak

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS. FORINT-Soft Kft.

FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS. FORINT-Soft Kft. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2010. április 1-én hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.), és ezzel egyidejűleg megszűnt az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás keretei között létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

Cziráki László 2014.

Cziráki László 2014. Cziráki László 2014. A talajerő utánpótlás Feladata: a talaj termőképességének fenntartása, a kivont tápanyagok pótlása a talaj táplálása úgy, hogy az a növényt táplálhassa Fogalma: minden olyan anyag

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 1 NITRÁT RENDELET 48% Mo. területének 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről nitrát-szennyezési bírságot köteles fizetni, ami 50.000-500.000

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

Az egyes tápanyagok szerepe a növények életében DAMISOL KFT. ALBERTIRSA Ladányi Péter ügyvezető igazgató Az adott év termésmennyiségét és főleg annak minőségét a minimumban lévő tápanyag határozza meg!

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai. 2011.04.16. Alsóörs

A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai. 2011.04.16. Alsóörs A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai 2011.04.16. Alsóörs A növénytermesztés során a növények tápanyagot vonnak el a talajból. A tápanyagot a nagyüzemekben műtrágyával vagy/és szerves

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga Kálium szerepe a gyümölcstermő növények fejlődésében A kálium meghatározó jelentőségű a gyümölcstermő

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Hogyan lehet még ezt is fokozni? A növényvédelmi kezeléseknél (kártevő, kórokozó) is érdemes olyan készítményt (Control DMP 50200ml/100L) alkalmazni, amely segíti a hatóanyag stabilitását és erősíti a

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a piaci árusok termékdíj kötelezettségeiről

TÁJÉKOZTATÓ a piaci árusok termékdíj kötelezettségeiről TÁJÉKOZTATÓ a piaci árusok termékdíj kötelezettségeiről A környezetvédelmi termékdíj területe a piaci árusok szinte mindegyikét érinti. Sajnos gyakran előfordul, hogy adott Gazdálkodónak tudomása sincs

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1.

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1. ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot 2014.December 1. Helyszíni ellenőrzések során vizsgált adókötelezettségek. Telephely bejelentési, változás bejelentési kötelezettség

Részletesebben

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23.

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Fiatal gazdálkodók javaslatai a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Helyzetértékelés 1. Zöldség: 68.000 ha 1144 ezer tonna Gyümölcs: 93.000 ha 766 ezer tonna Szőlő: 80.000 ha

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa, a zöld jövő Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa fejlődése A kiültetéskor 3 év múlva Az előző évben ültetett, a fagyok után tarra vágott Smaragdfa növekedése A 30, a 80 és a 100 napos facsemete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához I. Az új munka törvénykönyvének

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció

A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció A TALAJ A TALAJ a földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója kőzetek + elhalt szerves maradékok mállási folyamatok legértékesebb rész: humusz jellemzők: szemcsézettség, pórusméret, vízfelvevő képesség,

Részletesebben

Az előadás fontosabb témái:

Az előadás fontosabb témái: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Kiküldetés szabályai, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Dísznövénytermesztésre vonatkozó növény- és talajvédelmi, valamint szaporítóanyag-felügyeleti jogszabályi aktualitások

Dísznövénytermesztésre vonatkozó növény- és talajvédelmi, valamint szaporítóanyag-felügyeleti jogszabályi aktualitások Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete konferenciája, 2014.02.13., Siófok Szabó Levente növény- és talajvédelmi igazgató Szakmai kapcsolódások növényvédelem szaporítóanyagfelügyelet növényegészségügy

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és középvállalkozásoknál Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető

Részletesebben

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony Minden, ami EFO 1. Kapcsolat az MT és az EFO tv között 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 201. (1) A törvényben

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat A REFERTIL projekt

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

BENNOVUM KFT. 1087 Budapest Százados út 18. Telefon: +36 1 323 3210 Fax: +36 1 323 3029 Web: www.herbahaz.hu

BENNOVUM KFT. 1087 Budapest Százados út 18. Telefon: +36 1 323 3210 Fax: +36 1 323 3029 Web: www.herbahaz.hu BENNOVUM KFT. 1087 Budapest Százados út 18. Telefon: +36 1 323 3210 Fax: +36 1 323 3029 Web: www.herbahaz.hu PLAKÁTHELYEK A BEJÁRATNÁL Budapesti áruházunk bejáratánál elhelyezett médiafelületek előnye,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

SZORTIMENT AJÁNLAT 2015.

SZORTIMENT AJÁNLAT 2015. Kisker COMPO UNIVERZÁLIS VIRÁGTÁP COM TÁPOLDAT UNIVERZÁLIS 500ML 4 008 398 943 523 12 357 Ft 550 Ft Felhasználás: január - december, általános minden növény számára ideális tápanyagutánpótlást biztosít

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1..

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1.. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2007. (III.29.) számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben