Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása"

Átírás

1 Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása Forgalmazó: TEN-SOFT Kft Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / (74) / (30) / Fax: (74) / Web:

2 2 TARTALOM 1. A rendszer általános ismertetése A rendszer tartalma A rendszer működési elve és kapcsolódása az ügyviteli folyamatba Kódrendszer Vállalkozás azonosítója Vállalkozás kódja Költségelszámolás módja: ÁFA elszámolási mód Forgalom kód ÁFA kulcs Kompenzációs felár Számla típusa jogviszony (Foglalkoztatás) A bérkifizetés jogcíme SZJA előleg számítás: Távollét oka: Eszköz típusjelző: Tárgyi mentes tevékenység végzése esetén a választott levonási módszer jelölése Tárgyi mentes és vállalkozói tevékenység együttes végzése esetén a forgalmi adatok rögzítésekor az ÁFA levonhatóság jelzésére használt kódok: ÁFA bevallás időszak: A rendszer indítása A rendszer betöltése A program indítása A rendszer elvi felépítése és működése Az egyes menüpontok részletes ismertetése "a" Vállalkozó kiválasztása Vállalkozó törzs karbantartása Nyitóállomány kialakítása Havi adatok karbantartása Havi adatok könyvelése (naplófőkönyv) Egyéb táblák készítése Segédműveletek Új hónap nyitása Éves zárás Új év nyitása A Főmenü 2. menüpontjának kiválasztásával indítható a bérszámfejtés és a bevallásokat tartalmazó modul Nyugdíjpénztár törzs karbantartása Bérszámfejtés Bérlisták Jövedelem-kifizetési lista (alk., scstag/t21) SZJA-köteles kifizetések (alkalmi 3000 Ft felett/t22) SZJA-köteles kifizetések (alkalmi 3000 Ft alatt/t23) Vállakozó jövedelem kifizetései (/T24)

3 Havi bérkifizetési lista (/T25) Dolgozótörzs lista Jogcímenkénti kifizetések listája Igazolások munkaviszony megszűnésekor a. Igazolás a biztosított nyilvántartásba vételéről TB listák Mentések Egyéb tudnivalók Dokumentáció nyomtatása

4 4 1. A rendszer általános ismertetése 1.1. A rendszer tartalma Az egyszeres könyvviteli program az egyéni és társas vállalkozások alábbi - könyveléssel és nyilvántartással kapcsolatos - feladatait hivatott megoldani: a./ Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások adatainak, tagjainak, alkalmazottainak és egyéb, a vállalkozáshoz tartozó személyeknek a nyilvántartását; b./ A tárgyhónapban számlázatlan szállítólevelek, illetve ki nem egyenlített számlák nyilvántartását; (szállító-vevő analitika) Számlakiegyenlítés figyelés esetén fizetési felszólítás nyomtatás, késedelmi pótlék számítás, valamint szállítónkénti és vevőnkénti lista a tartozásokról) c./ A havi forgalom tételek felvitelét a bizonylatok alapján; d./ A felvitt tételek könyvelését, Naplófőkönyv vagy/és Pénztárkönyv nyomtatását. Ezen belül elvégzi a bolti kiskereskedelmi különleges eljárást alkalmazó vállalkozások fizetendő ÁFA számításához szükséges arányosítást, továbbá az ÁFA levonására nem jogosító (tárgyi mentes) és arra jogosító vállalkozói tevékenység (pl. ügyvédek, orvosok stb.) együttes végzése esetén a levonható ÁFA bevétel-arányos kiszámítását a tárgyévi adatok alapján. e./ A vállalkozás kötelezettségeinek kimutatását, eredményének kiszámítását; f./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartását és az értékcsökkenések elszámolását. Egyéni vállalkozónál a vegyes hasznosítású tárgyi eszközök és személygépkocsi nyilvántartását és amortizációjának elszámolását a jogszabály által meghatározott értékhatárok figyelésével. g./ A dolgozóknak és tagoknak kifizetett juttatások számfejtését; elkészíti a hozzá kapcsolódó bérkimutatásokat, bérkartonokat, bérjegyzéket. Kilépő dolgozónak elkészíti az adatlapot. h./ A vállalkozók, tagok és más munkavállalók bérkifizetései alapján számított társadalombiztosítási járulékkötelezettség bevallását (99610, 99611, 99612), valamint a magánnyugdíj-pénztári jelentést ( , , jelentéseket), valamint a magánnyugdíj-pénztári jelentéseket floppyra. i./ A NYENYI-lap elkészítését papíralapú adathordozóra és átadását a Nyugdíjbiztosítás NYENYI-programjának. j./ Analitikus nyilvántartások készítését és nyomtatását; k./ A tárgyév lezárását, a szükséges kimutatásokkal együtt, valamint a következő év nyitását. l./ A bevallások elkészítését; m./ A munkáltatói adatszolgáltatás elkészítését nyomtatvány formátumban és floppyra. 4

5 A rendszer működési elve és kapcsolódása az ügyviteli folyamatba A rendszer négy fő folyamatra tagolható: Adatelőkészítés Adatbevitel Adatfeldolgozás Információszolgáltatás Az adatfelvitel megkezdése előtt célszerű a bizonylatokat ellenőrizni és a szükséges adatokat felvezetni (kontírozni). A kontírozás alatt a számlák tartalmától függően a forgalom-típus és -kód felvezetését, valamint árubeszerzésnél ha egy számlán több ÁFA kulcsú tétel szerepel, azok megbontását el kell végezni. (Ha az adatrögzítés ÁFA-kulcsonként történik.) (A forgalmi tételek könyvelését a paraméter adattárban lévő forgalom-típus és -kód vezérli, melynek tartalmára és használatára a havi adatok karbantartása fejezetben részletesen kitérünk.) Az ellenőrzés mindenképpen terjedjen ki a bizonylat érvényességi dátumára, a számlák tartalmára, árubeszerzésnél az ÁFA helyességére. Az adatbeviteli folyamat a bemeneti adatok rögzítéséből és kódvizsgálati tevékenységeiből tevődik össze. Az adatfeldolgozás a Naplófőkönyvi könyvelést és az egyéb kimutatások elkészítését jelenti. Az információszolgáltatást az alábbi kimutatások biztosítják: Kimutatások: Naplófőkönyv, Pénztárkönyv Leltár (T02) Kötelezettségek (T03) Eredményelszámolós (T04) Szállítólevelek listája (T05) Egyeztető tábla (T11) Tárgyi eszközök nyilvántartása (T26, T38) Immateriális javak nyilvántartása (T27) Havi és éves forgalom (forgalom típusonként összesített kimutatás a vállalkozó számára) (T30, T34) Szállító-vevő nyilvántartás (T28) Adatszolgáltatás a magánszemélyek jövedelmeiről (T35) Összesített bank, pénztár forgalom (T36) Kódonkénti forgalom (T37) 5

6 6 Havi ÁFA kimutatás (T39) ÁFA bevallás Számlakiegyenlítés figyelés esetén: Kiegyenlítetlen számlák (T31) Fizetési felszólítás (T32) Késedelmi kamat közlés (T33) Éves zárás, bevallás listái: Éves naplófőkönyv Egyéni vállalkozók 07-es bevallása Társas vállalkozások 28-as bevallása Társas vállalkozások 03-as bevallása Személyi jövedelemadó bevallás (53-as) Munkáltatói adatszolgáltatás az APEH és a dolgozók felé Adatszolgáltatás a mezőgazdasági kistermelőkről Bérlisták: Jövedelem-kifizetési lista (T21) SZJA-köteles kifizetések (alkalmi 3000 Ft felett (T22) SZJA-köteles kifizetések (alkalmi 3000 Ft alatt (T23) Vállakozó jövedelem kifizetései (T24) Tagok jöv.kif.(várható adó alapján) Havi bérkifizetési lista (T25) Dolgozótörzs lista Jogcímenkénti kifizetés személyenként, éves szinten, havi bontásban Igazolások munkaviszony megszűnésekor Igazolás a magánszemély munkáltató által történő nyilvántartásba vételéről TB-kimutatások: Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartó lap (főfogl.tag) Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartó lap (foglalkoztatottak) Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lap Magánnyugdíj-pénztári tagdíjbevallás foglalkoztatottak részére Magánnyugdíj-pénztári tagdíjbevallás egyéni vállalkozók részére Magánnyugdíjpénztári bevallás floppyra 1.3. Kódrendszer A számítógépes feldolgozás alapvető követelménye, hogy a feldolgozandó információkat gépi adatfeldolgozásra alkalmas, tömör, egyértelmű jelölésekkel helyettesítsük. A jelen rendszer által alkalmazott kódszámok az alábbiak: 6

7 Vállalkozás azonosítója A vállalkozás adóigazgatási száma/x, 11+1 pozíciós, az első 11 karakter numerikus, a többtelephelyes vállalkozók megkülönböztetését szolgáló + 1 pozíció alfanumerikus adat Vállalkozás kódja A vállalkozás típusát meghatározó 2x1 pozíciós kódszám. 1. karakter értéke: 1 = kereskedő (anyag és árubeszerzésbe oszlopba csak a továbbértékesítési célú árubeszerzéseket könyveli) 2 = egyéb tevékenységet végző vállalkozások (anyagbeszerzés anyagés árubeszerzés rovatra kerül könyvelésre). 3 = mezőgazdasági termelő 2. karakter értékei: 1 = egyéni vállalkozók (SZJA) 4 = Gazdasági Társaság Kitöltése kőtelező Költségelszámolás módja: A vállalkozás költségeinek elszámolási módja: Értékei: 1 = tételes költségelszámolás 2 = Átalány-elszámolás 3 = Tételes átalányadó 4 = Árrés szerint adózó ÁFA elszámolási mód A kód a vállalkozás által választott adózási módszert tartalmazza. Értékei: 10 = adómentes 41 = különleges eljárás (bolti kiskereskedelem) 54 = kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 5,8 % 60 = általános eljárás (ÁFA-kulcsonként tételes) Forgalom kód Az egyes forgalmi tételek (gazdasági események) könyveléstechnikailag megkülönböztető alfanumerikus kódja: bxxx xx - bevétel jellegű forgalom (típus=b) xxx xx = kód (sorszám) kxxx xx - kiadás jellegű forgalom (típus=k) xxx xx = kód (sorszám) 7

8 8 Konkrét értékeit a paraméter állomány lista tartalmazza, használatát a forgalmi adatok felvitelénél részletesen ismertetjük ÁFA kulcs A terméket vagy szolgáltatást terhelő ÁFA %-a. Értékei: 1 = mentes 2 = 0 %-os 3 = 12 %-os 4 = 25 %-os Kompenzációs felár Értékei: 8 = 7 %-os 9 = 12 %-os Számla típusa A szállítói vagy vevői számlák elkülönítését szolgáló 1 pozíciós alfabetikus adat. Értéke: b = vevői számla (bevétel) k = szállítói számla (kiadás) jogviszony (Foglalkoztatás) Annak a személynek a foglalkoztatás jellege, akinek a vállalkozás munkabért, vagy egyéb juttatást ad. x x Két karakteres kódszám Értékei: l. pozíció: F = főfoglalkozású K = kiegészítő tevékenységű N = nyugdíjas A = alkalmi, megbízásos jogv. 2. pozíció: A = alkalmazott S = segítő családtag V = vállalkozó M = Megbízásos jogv. O = szakmunkástanuló T = tag Csak FM jogviszony a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanuló Lehetséges együttes értékek: FA, KA, NA, FS, KS, NS 8

9 9 FV, KV, NV FT, KT, NT AM, FO, FM A bérkifizetés jogcíme A bérkifizetés jogcímei külön törzsadatként kerültek felvitelre. Fix kódszám, felhasználó által nem módosítható SZJA előleg számítás: Értéke: H = halmozott E = egyenletes Távollét oka: Kétszámjegyű folyamatos sorszám, külön törzsadat. A felhasználó által nem módosítható Eszköz típusjelző: Az immateriális javak és tárgyi eszközök típus szerinti megkülönböztetését szolgáló 1 pozíciós jelölés: I = immateriális javak T = A vállalkozást egy éven túl szolgáló, egyedileg nyilvántartandó tárgyi eszköz F = Egy éven belül elhasználódó Ft alatti eszköz (Nem egyedi nyilvántartó kartonra kerül) V = Vegyes hasznosítású tárgyi eszköz (csak egyéni vállalkozónál) S = Vegyes hasznosítású személygépkocsi (csak egyéni vállalkozónál) Tárgyi mentes tevékenység végzése esetén a választott levonási módszer jelölése T = tárgyévi Tárgyi mentes és vállalkozói tevékenység együttes végzése esetén a forgalmi adatok rögzítésekor az ÁFA levonhatóság jelzésére használt kódok: " " (üres) - a teljes ÁFA összeg visszaigényelhető (vállalkozói tevékenység) 1 = az ÁFA nem igényelhető vissza /tárgyi mentes tevékenységhez felmerült költség/ 2 = ÁFA levonása arányosítással történhet ÁFA bevallás időszak: 1 = havi 9

10 10 2 = engedély alapján havi 3 = negyedéves 4 = éves 2. A rendszer indítása 2.1. A rendszer betöltése A winchesteren létre kell hozni egy könyvtárat, ide töltjük be a programot A program indítása A gép bekapcsolása után elvégzi a rendszer a memória tesztelését, majd kéri a napi dátumot és az időt. Ha a gépi dátum a valós napi dátumot mutatja, akkor ENTER-re1 elküldjük, ha nem jó, akkor (mm-dd-yy) hónap-nap-év, vagy (dd-mm-yy) nap-hónap-év formában megadjuk aszerint, ahogy a rendszer kéri A program elindításához be kell lépni abba a könyvtárba, ahova a program betöltésre került a cd (könyvtárnév) utasítás megadásával. (pl. ha a könyvtár neve NAP2000, akkor C>cd nap2000 paranccsal lépünk be a szükséges könyvtárba.) A könyvelési rendszer a NAP2000 név megadására indul. (Minden évben megegyezik az aktuális év számával. Pl ben NAP2000, 2001-ben NAP2001 vagy NAPLO01 lesz, stb.) 10

11 11 A program indításakor megjelenik a modulok választéka: könyvelés és a hozzá kapcsolódó funkciók Bérszámfejtés- és a hozzátartozó nyilvántartások, listák Bevallások A K02 képernyő nyújtja az 1. könyvelési rendszer választék-struktúráját. A választott menübe való belépést kétféle módon érhetjük el: 11

12 12 a választott menü sorszámának (1-9, illetve a-b) és színes monitor esetén az s betű beütésére automatikusan belép a rendszer a menübe; a le- és felfelé mutató nyíl segítségével a világító ablakkal a kiválasztott menüre állunk és az ENTER gomb megnyomására a rendszer belép a menübe. A rendszerből való kilépést a 0 menüpont vagy Esc gomb beütésére megjelenő "VALÓBAN KI AKAR LÉPNI A RENDSZERBŐL? I/N" I - igen vagy 1 válasz biztosítja. N - nem vagy 0 válaszra folytatható a munka újabb menü kiválasztásával. 3. A rendszer elvi felépítése és működése Az Egyszeres könyvviteli program általános, valamennyi, az egyszeres könyvvitel szabályai szerinti nyilvántartásra kötelezett (egyéni és társasági) és minden ÁFA elszámolási módszert választó vállalkozó forgalmának könyvelésére, nyilvántartására alkalmas. A vállalkozás azonosítója az adóigazgatási száma. Több telephely esetén a vállalkozás azonosítójában megadható megkülönböztető jelölés alkalmazásával (az adószám utáni /x ig vagy A-Z-ig bármilyen jelöléssel) alkalmas a program a vállalkozás különböző telephelyeinek külön-külön történő könyvelésére és eredmény-megállapítására. A vállalkozás számítógépes könyvelésének megkezdésekor a nyitó értékeket fel kell vinni. E nyitó értékek a korábbi naplófőkönyv oszlopai záró sorait, valamint - évközi átállás esetén - a számítógépes rendszerben egész évben gyűjtött adatait jelentik. Ezt egyszer, a számítógépes könyvelés indulásakor kell felvinni. Mindezek után kezdődhet a tulajdonképpeni rendszeres munka, a havi forgalmak felvitele. A forgalom felvitele és könyvelése havonként történik, a naplófőkönyv vagy pénztárkönyv elkészítése minden hónapra kötelező. A felvitt tételekről nyomtatott kimutatások készülnek. Az elkészült naplófőkönyv vagy pénztárkönyv utolsó sorát havonként kötelező bevezetni kézzel a naplófőkönyvbe vagy a pénztárkönyvbe. Az egyes menüpontokba való belépést az előbbiekben leírt módszerrel érhetjük el, míg az alsóbb szintűből a magasabb szintűbe való visszatérést az ESC gomb használata biztosítja. 4. Az egyes menüpontok részletes ismertetése 4.1. "a" Vállalkozó kiválasztása A feldolgozás megkezdésekor az "a" Vállalkozó kiválasztása menüponttal meghatározom, hogy mely vállalkozás adatait akarom feldolgozni. A kiválasztás úgy történik, hogy a képernyő (K03) bal felső sarkán meg kell adni a kiválasztandó vállalkozás adószámát. 12

13 13 Ha nem tudom a vállalkozó (vállalkozás) adószámát, akkor vagy a Ctrl és az y gombok együttes lenyomásával törlöm az ott lévő adószámot, vagy egy nem létező adószámot írok be (pl. az ott lévő adószám 1. számjegye helyett bármilyen betűt írok; (K04 képernyő). Az így megadott nem létező adószámot Enter gombbal elküldve kinyílik az ablak. (K05 képernyő) 13

14 14 Az üres vagy nem létező adószám megadására a K05 képernyő szerint kinyíló ablakból a világító ablakkal történő ráállással és Enterrel ki lehet választani a szükséges vállalkozást. A kiválasztás után a képernyő felső sorában megjelenik a kiválasztott vállalkozás adószáma, a vállalkozás neve, valamint a jobb oldalán A.HÓ: xx felirattal a vállalkozás aktuális (utoljára könyvelt) hónapja, illetve U.HÓ: xx felirattal a vállalkozás utolsó lekönyvelt hónapja. (Ezek az adatok mindig a képernyőn maradnak). A két hónap dátum normál feldolgozás során mindig megegyezik. Eltérés akkor lehet a kettő között, ha egy korábbi hónaphoz vissza kell lépni javítás céljából. Az U.hó jelző mindig a legutolsó feldolgozott hónap hónapszámát tartalmazza, míg az aktuális hónap számának változtatásával e menüponton belül van lehetőség, hogy egy már korábban lezárt hónaphoz visszalépjek. Ha tehát augusztusban fedezek fel egy áprilisi hibát a könyvelésemben, akkor első lépésként az "a" menüponttal kiválasztom a vállalkozó adószámát, és javítom az A.hó: 08 jelzést A.hó: 04-re. Így máris lehetőségem van a 4. havi adataimban elvégezni a szükséges javítást. Természetesen a javítás jellegétől függően a könyvelést és az analitikák nyomtatását itt is, és valamennyi következő hónappal el kell végeznem. A program minden hónapról a havi nyitó adatokat és a tárgyhavi bizonylatokról rögzített adatokat tárolja. Ezért szükséges, hogy a nyitó vagy a forgalmi adatokban történt módosítás után minden hónap újra könyvelésre kerüljön, mert a javítás előtti eltárolt nyitó az előző havi módosítás után már nem azonos a javított záróval. A 4. havi javítás után elvégzem a szükséges műveleteket (a Főmenü pontjainak megfelelően) és a 7. Hónap zárása (új hónap nyitása) menüponttal a következő hónapra lépek 14

15 15 és elvégzem a könyvelést és új hónap nyitását a következő valamennyi hónapra egészen az utolsó hónapig. Amennyiben a 4. hónapra csak azért kellett visszalépnem, mert pl. egy listát ki kellett nyomtatni, és nem változtattam az adataimban, akkor elég a következő, vagy az utolsó hónapra az "a" Vállalkozó kiválasztása menüponttal visszalépni Vállalkozó törzs karbantartása A főmenü 1. pontjának kiválasztására megjelenik a K06 képernyő. A képernyők alján a menü kiválasztásánál leírt módszerek szerint kiválasztjuk a szükséges funkciót 1. Új felvitel 2. Módosítás 1. Módosítás Kiegyenlítés 3. Törlés 4. Lista 5. Személyek Új felvitel: ha a vállalkozó még nem szerepel a nyilvántartásban, tehát eddigi könyvelése nem e számítógépes rendszer keretében történt. Ezt minden vállalkozás esetén első alkalommal legelső lépésként kell végrehajtani. Ha "Új felvitel" menüt választunk és a vállalkozás már szerepel a törzsben, illetve 15

16 16 "Módosítás" vagy "Törlés" menüt választunk és a vállalkozó még nem szerepel a törzsben, a rendszer hibaüzenetet ír a képernyőre. Az adatok bevitele: A funkció kiválasztása után a kurzor az első beviendő mezőre áll. Vállalkozás azonosítója: a vállalkozó, vagy a képviselő adóigazgatási száma/a telephely jele. Vállalkozás kódja: l.poz.: Vállalkozás típusa (1-2-3) 2.poz.: A kódtáblázat szerint 1,4 lehet, kötelező adat. Költségelszámolás módja: A költségek elszámolásának választott módja: tételes, átalány-elszámolásos vagy tételes átalány-elszámolásos (SZJA szempontjából). Induló ÁFA bevallási időszak: 1,2,3 vagy 4 értéket kell megadni attól függően, hogy a vállalkozás havi vagy negyedéves bevalló-e. Áttérési időszak I.: Éves induló bevallási időszak esetén adható meg, ha a vállalkozás év közben átlépi az éves bevallásra jogosító 8 millió forintos határt. Értékei: 1,2,3 lehet, attól függően, hogy melyik negyedévben lépi át a 8 millió forintot. Áttérési időszak II.: Negyedévesről havira történő bevallási időszak áttérése esetén kell kitölteni. Értékei 4,7,10 lehet attól függően, hogy melyik hónapban éri el a vállalkozás nettó fizetendő ÁFÁ-ja az forintot. A bevallási időszakok miatti törzsmódosítást az alábbiak szerint kell végrehajtani: Ha az "induló bevallási időszak" 1 - havi vagy 2 - engedély alapján havi, akkor év közben csak az "induló bevallási időszak" módosítható, az "áttérési időszak I." és "áttérési időszak II." adatmezők nem tölthetők ki. Ha az "induló bevallási időszak 4 (éves), és a vállalkozás az 1. negyedévben (mácius 31-ig) elérte a 8 millió forint bevételt, akkor az "áttérési időszak I." 1. negyedév, és a jelzőbe 1-est kell írni. Ugyanakkor ha a vállalkozás nettó fizetendő ÁFÁ-ja (továbbiakban: NFÁ) az 1. negyedévben elérte az 1 millió forintot is, akkor az "áttérési időszak II" értékét is be kell állítani a negyedévet követő hónapra (jelen esetben 4-esre). Ha a vállalkozás NFÁ-ja csak a 2. vagy 3. negyedévben érte el az 1 millió forintot, akkor az áttérési időszak II.-t 7-re vagy 10-re kell állítani. 16

17 17 Ha az "induló bevallási időszak 4 (éves), és a vállalkozás a 2. negyedévben (június 30-ig) érte el a 8 millió forint bevételt, akkor az "áttérési időszak I." 2. negyedév, és a jelzőbe 2-est kell írni. Ugyanakkor ha a vállalkozás nettó fizetendő ÁFA-ja a 2. negyedévben elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak II" értékét is be kell állítani a negyedévet követő hónapra (jelen esetben 7-esre). Ha a vállalkozás NFÁ-ja csak 3. negyedévben érte el az 1 millió forintot, akkor az áttérési időszak II.-t 10-re kell állítani. Ha az "induló bevallási időszak 4 (éves), és a vállalkozás a 3. negyedévben (szeptember 30-ig) érte el a 8 millió forint bevételt, akkor az "áttérési időszak I." 3. negyedév, és a jelzőbe 3-ast kell írni. Ugyanakkor ha a vállalkozás nettó fizetendő ÁFÁ-ja a 3. negyedévben elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak II" értékét is be kell állítani a negyedévet követő hónapra (jelen esetben 10-esre). Ha a vállalkozás NFÁ-ja csak 3. negyedévben érte el az 1 millió forintot is, akkor az áttérési időszak II.-t 10-re kell állítani. Ha az "induló bevallási időszak 3 (negyedéves), és a vállalkozás NFÁ-ja az 1. negyedévben elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak I."-be nem kerülhet adat, az "áttérési időszak II."-be 4 kerülhet. Ha az "induló bevallási időszak 3 (negyedéves), és a vállalkozás NFÁ-ja a 2. negyedévben elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak I."-be nem kerülhet adat az "áttérési időszak II."-be 7 kerülhet. Ha az "induló bevallási időszak 3 (negyedéves), és a vállalkozás NFÁ-ja az 3. negyedévben elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak I."-be nem kerülhet adat az "áttérési időszak II."-be 10 kerülhet. Fentiek az évközbeni áttérés lehetőségeit tartalmazzák. Módosítható az "INDULÓ BEVALLÁSI IDŐSZAK" is. Simán átírással módosítható, ha még nem volt évközi áttérés és az "áttérési időszak I." és az "áttérési időszak II." nincs kitöltve. Ha év közben már a feldolgozás menetében kitöltésre került áttérés miatt az "ÁTTÉRÉSI IDŐSZAK I." és az "ÁTTÉRÉSI IDŐSZAK II." is, de bármely okból vissza kell térni ÉVES "INDULÓ BEVALLÁSI IDŐSZAK"-hoz, ez csak három lépésben tehető meg. P1. az induló bevallási időszak éves (4) volt. 17

18 18 1. negyedévben elérte a 8 millió bevételt és a NFÁ elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak I." első negyedévi áttérést mutat (1) ugyanakkor az "áttérési időszak II." 4. hónaptól való áttérést tartalmaz (4). Néhány hónappal később kiderül, hogy az 1. negyedévben egy hibás rögzítés miatt érte el az áttérés feltételeit, és vissza kell térni az éves bevallási időszakra, ami az "induló bevallási időszak volt. Ez három lépést igényel: Első lépésben az "áttérési időszak II." tartalmát ki kell törölni (üresre állítani), így el kell fogadtatni a törzset; A második lépésben lehet az "áttérési időszak I."-et is kitörölni. Harmadik lépésben módosítható az "Induló bevallási időszak". Ha egyszerre próbáljuk meg kiüríteni mindkét áttérési mezőt, figyelmeztet, hogy a "Két áttérési időszak együtt nem módosítható!" Vállalkozás neve: A vállalkozás fantázia-neve, vagy a vállalkozó neve. Vállalkozó vagy képviselő neve: egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó, társas vállalkozásnál a képviselő neve; kötelező adat. Személyi szám: a vállalkozó vagy a képviselő személyi száma. A személyi szám ellenőrzését a program elvégzi, hibás személyi szám esetén hibaüzenetet ír, de az Elfogadjuk? I/N kérdésre adandó I - igen válaszra elfogadja a hibás CDV-számú személyi számot is. Személyi szám helyett az adóazonosító is megadható. Telefon: A vállalkozás vagy a vállalkozó telefonszáma Cím: a vállalkozás levelezési címe. Vállalkozás helye: A vállalkozás iparengedélyben engedélyezett telephelye. Pénzforgalmi jelzőszám: A vállalkozás pénzforgalmi jelzőszáma Tagok száma: egyéni vállalkozó esetén 1 (ha a vállalkozás kódja 1,2), egyébként a vállalkozás tagjainak társasági szerződésben meghatározott létszáma. Alkalmazottak száma: a vállalkozás összes alkalmazottjának száma (beleértve a besegítő családtagot is), informatív adat. Alkalmazottból besegítő családtag: a besegítő családtagok létszáma, informatív adat. Csökkent munkaképességű alkalmazott: a csökkent munkaképességű alkalmazottak létszáma, informatív adat. Utolsó sorszám forgalom, nyitott számla: Az adatrögzítés sorrendjében folyamatos (januártól decemberig) sorszámmal látjuk el a rögzített tételeket. ÁFA elszámolás módja: a vállalkozás által választott ÁFA elszámolási módszer kódtáblázat szerinti értéke. Ha a vállalkozó tételesen ÁFÁ-zik (ÁFA elszámolási módját e programban 60-na1 jelöljük), akkor az ÁFA elszámolási mód=60 után a 18

19 19 K09 képernyő szerint kinyíló ablakban kéri, hogy az adott vállalkozó ÁFA levonására jogosító és arra nem jogosító (tárgyi mentes) tevékenységet együtt végez-e (pl. ügyvédek - ügyvédi és pl. ingatlanközvetítési tevékenység). Ki kell tölteni, ha a vállalkozónak csak tárgyi mentes tevékenysége van, illetve "1" az adatmező értéke, ha a vállalkozó a fenti tevékenységeket együttesen végzi. "1" esetén meg kell adni következő adatként, hogy mely levonási módszert választja: T - tárgyévi adatok alapján Cégbírósági bejegyzés száma Statisztikai szám Átlag haszonkulcs: a vállalkozás által alkalmazott árrés, mely minél pontosabb értéket tartalmaz, annál pontosabb leltárkimutatást készít a rendszer a készletekről. (Elsősorban a bolti kiskereskedelemben hasznosítható.) Koefficiens: A bolti kiskereskedelmi különleges eljárás szerint ÁFÁ-t fizető vállalkozások fizetendő ÁFÁ-jának kiszámításakor használt konstans, értéke 1.0, vagy attól függően, hogy a vállalkozás fogyasztói áron, vagy ÁFÁ-val növelt beszerzési áron tartja-e nyilván a készleteit. A vállalkozás kezdete: a vállalkozás kezdete év utolsó két jegye - hónap - nap megadásával. Előző évi adatok: a K10 képernyő szerint bekért adatok, amelyeket az adóévben kell megfizetni, de az előző évről áthúzódó tartozások és követelések. 19

20 20 A követeléseket (visszaigénylési jogosultságot) "-" előjellel kell felvinni. Az itt megadott értékek a kötelezettség táblán nyitó adatként jelennek meg. Tb. folyószámlaszám: A vállalkozás társadalombiztosítási folyószámla száma. Tb. kifizetőhely: Jelölés I - igennel vagy N - nemmel, hogy a vállalkozás tb. kifizetőhelyként működik-e. SZJA %/Társasági adó előleg: Az SZJA hatálya alá tartozó vállalkozók választott SZJA-előleg számítási értékét tartalmazza. Lehetséges értékei: üres, ha a költségelszámolás tételesen történik 20, 13, 7, ha átalány-elszámolásos 0.5, 2, 5, ha mezőgazdasági termelő. A társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozások negyedévenként fizetendő társasági adóelőlege. A társasági adóe1őleg 1-4. negyedévi kötelezettségét a kinyíló ablakban lehet tételesen bevinni. Késedelmi kamatszámítás (I/N): N - nem, ha nem akarjuk használni, I - igen, ha számítani akarjuk az egyes vevői számlák késedelmes kiegyenlítéséért felszámított késedelmi kamatot. Bankok száma és adatai: A programban lehetőség van arra, hogy ha a vállalkozásnak több bankszámlája van, akkor azok forgalmát egymástól elkülönítsük. Ehhez szükséges a bankszámlák száma és megnevezése. Maximum 9 bankszámla forgalma különíthető el. (k11 képernyő) 20

21 21 Pénztárak száma és adatai: Megegyezik a banknál leírtakkal Az adatok kitöltése végén megkérdezi, hogy a: "A BEVITT ADATOK MEGFELELNEK A VALOSÁGNAK?"(I/N) N - "Nem" vagy 0 válaszra a képernyő elejére ugrik, és javítható a tétel, "igen" válasz után folytatható az adatfelvitel a következő vállalkozó adataival; I - igen vagy 1 válaszra befejeződik a tétel rögzítése. Módosítás: 21

22 22 A módosítás funkció kiválasztása további választékot kínál: 1. Módosítás 2. Számlázás (jelenleg nem működik) 3. Kiegyenlítés 1. Ha a törzsben szereplő vállalkozás valamely adata hibásan került a törzsbe, vagy megváltozik, az adatokat módosítani lehet a módosítás funkció kiválasztásával. Módosítható a vállalkozó adóigazgatási száma is, ebben az esetben a rendszer automatikusan elvégzi az összes adatállományban a módosított vállalkozó azonosítójának cseréjét is. Módosítani a Módosítás funkció kiválasztásával lehet oly módon, hogy a javítandó mezőre állva az adatokat felülírjuk. 3. Kiegyenlítés funkció kiválasztására kinyíló ablakban rögzíthető az egyes számlák kiegyenlítése (k14 képernyő) Törlés: ha a vállalkozás adatai hibásan kerültek be, vagy megszűnt a vállalkozás, törölni lehet. A törzsadat törlésével a vállalkozó valamennyi adata törlődik. A 4. funkció kiválasztására a törzsadattárba már bevitt vállalkozók adatai kerülnek listázásra. 22

23 Nyitóállomány kialakítása A nyitóállomány képzése szempontjából a vállalkozást a-szerint különböztetjük meg, hogy induló vállalkozásról, vagy már létezőről van-e szó. Induló vállalkozásnál ugyan a Naplófőkönyvben/Pénztárkönyvben nyitó nincs, de a feldolgozás figyeli az egyes vállalkozások nyitó állományát, és hibát jelez, ha nem talál. Ezért az induló vállalkozás könyvelésének megkezdésekor is ki kell választani a Nyitóállomány kialakítása menüpontot, és 0-val feltölteni. (PgDn-ekkel végigfutni rajta.) ha a könyvelést év közben kezdjük, akkor a naplófőkönyv 32 oszlopának összeg sorát és a K15-K25 képernyőkön bekért adatokat kell felvinni. A Főmenü 2. pontjának kiválasztásakor megjelenik a K15 Nyitó kialakítása képernyő. A funkció (új felvitel, módosítás, törlés) kiválasztása után a K16 képernyő szerint kéri a vállalkozás azonosítóját. Hibás választás esetén hibaüzenetet ír a képernyőre. Új felvitel funkció kiválasztásakor adja a K16-K25 képernyőket és várja a nyitó adatokat. 23

24 24 A K17 képernyőn a Naplófőkönyv 32 oszlopának záró adatait kéri. A bevitel végén ellenőrzi a naplófőkönyv alsó és felső sorainak összegzését és eltérés esetén hibaüzenetet ír az eltérés összegének kiírásával együtt. 24

Forgalmazó: www.tensoft.hu

Forgalmazó: www.tensoft.hu Kettős könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2010. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. Telefon: (74) / 417-005 (74) / 529-430 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74)

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Bér+ Személyi adatok nyilvántartására, bérszámfejtésre, TB adatok

Részletesebben

Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai. Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő

Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai. Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő Ez a könyv a szerzői jog védelme alatt áll, kizárólag a szerző előzetes, írásos engedélyével másolható

Részletesebben

CobraMunBér bérszámfejtő és munkaügyi. programcsomag 2014.

CobraMunBér bérszámfejtő és munkaügyi. programcsomag 2014. CobraMunBér bérszámfejtő és munkaügyi programcsomag 2014. 1 Tartalom RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 6 Operációs rendszerek... 6 Speciális... 6 Hardver igény... 6 Főbb jellemzők, tulajdonságok... 6 A PROGRAM

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft.

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft. Felhasználói kézikönyv 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A telepítés folyamata...6 A szoftver indítása...6 A Főképernyő felépítése...6 Menü...7 Eszközsor...8 Információs sáv...8 Cégek menüpont...9 Cégek

Részletesebben

infotéka Napló kézikönyv

infotéka Napló kézikönyv kézikönyv I Tartalomjegyzék 3 Fejezet I Kezdő lépések 1 Kezdő lépések... 3 Fejezet II Nézet 8 1 Ikonsor... 8 8 Fejezet III Paraméterezések 1 Felhasználók... és jogok 8 2 Évnyitás... 12 3 Vezérlő rekord...

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Számla+ Számlázó és nyilvántartó programhoz 8.72 verzió MINDEN JOG FENNTARTVA!

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

WebKönyvelő Felhasználói Kézikönyv

WebKönyvelő Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék A.Első lépések, azaz hogy kezdjek el dolgozni a WebKönyvelővel? B.A napi munka menete C.Funkciók leírása menüpontonként sorban haladva WebKönyvelő Feladatok Egyéni elszámolás Felhasználói

Részletesebben

JUTA-Raktár Univerzális raktárkészlet nyilvántartó és számlázó program Felhasználói kézikönyv

JUTA-Raktár Univerzális raktárkészlet nyilvántartó és számlázó program Felhasználói kézikönyv JUTA-Soft Computer 1112. Budaörsi út 45. Tel.: 309-2633,309-2600/1189 Fax: 319-3136, Mobil: 06 (30) 9449-668 E-mail : zuber@juta-soft.hu JUTA-Raktár Univerzális raktárkészlet nyilvántartó és számlázó program

Részletesebben

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Bevezetés A mai világba mikor már szinte minden felköltözik az internetre un. felhőkbe felmerül a kérdés, hogy az vállalkozások ügyvitele miért helyhez kötött még mindig.

Részletesebben

Tartalom jegyzék: MUN v0101... 2 MUN v0128... 17

Tartalom jegyzék: MUN v0101... 2 MUN v0128... 17 Tartalom jegyzék: MUN v0101... 2 MUN v0128... 17 1 MUN v0101 2. A 2010. évi jogszabályváltozások 1 2.1. Adóalap-kiegészítés A szuper bruttósítás néven ismertté vált, adóalap-kiegészítés során az összevonandó

Részletesebben

Számlázási funkciók kezelése

Számlázási funkciók kezelése METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

RIWO Számítástechnikai és Kereskedelmi KFT. Hardver követelmények Szoftver követelmények Általános tudnivalók A program célja Kezdőoldal Számla és Készletnyilvántartás - Leírás Adatbevitel - Bevét - Számlázás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szolgáltatói számlázó Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310 5 273-3311 Mobil (20) 934-0661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET: http:/

Részletesebben

CASSA NEW. Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer

CASSA NEW. Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer CASSA NEW Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer BUDAPEST 2002. Xix Software Kft. Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY A CASSA PROGRAMCSOMAGRA... 3 BEVEZETÉS... 5 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap:

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap: Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos! 2002 Provimax Kft. A könyv készítése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE Pro Verzió 4.8 Felhasználói kézikönyv COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE PRO 4.8 Copyright 1991-1996 Commade Software Kft. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentációban megadott

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Silver Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1 Tartalomjegyzék 1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1 1.1. Hardver konfiguráció leírása...1 1.2. Szoftver konfiguráció leírása...1 1.3. Használható hőpapírra vonatkozó előírások...1

Részletesebben

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal Számla Kezelési kézikönyv Tartalomjegyzék: Általános ismertető... 2 Törzsadatok áttekintése... 4 Anyagtörzs... 7 Partnertörzs... 7 Számlázás... 9 Számla stornó...

Részletesebben