Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása"

Átírás

1 Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása Forgalmazó: TEN-SOFT Kft Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / (74) / (30) / Fax: (74) / Web:

2 2 TARTALOM 1. A rendszer általános ismertetése A rendszer tartalma A rendszer működési elve és kapcsolódása az ügyviteli folyamatba Kódrendszer Vállalkozás azonosítója Vállalkozás kódja Költségelszámolás módja: ÁFA elszámolási mód Forgalom kód ÁFA kulcs Kompenzációs felár Számla típusa jogviszony (Foglalkoztatás) A bérkifizetés jogcíme SZJA előleg számítás: Távollét oka: Eszköz típusjelző: Tárgyi mentes tevékenység végzése esetén a választott levonási módszer jelölése Tárgyi mentes és vállalkozói tevékenység együttes végzése esetén a forgalmi adatok rögzítésekor az ÁFA levonhatóság jelzésére használt kódok: ÁFA bevallás időszak: A rendszer indítása A rendszer betöltése A program indítása A rendszer elvi felépítése és működése Az egyes menüpontok részletes ismertetése "a" Vállalkozó kiválasztása Vállalkozó törzs karbantartása Nyitóállomány kialakítása Havi adatok karbantartása Havi adatok könyvelése (naplófőkönyv) Egyéb táblák készítése Segédműveletek Új hónap nyitása Éves zárás Új év nyitása A Főmenü 2. menüpontjának kiválasztásával indítható a bérszámfejtés és a bevallásokat tartalmazó modul Nyugdíjpénztár törzs karbantartása Bérszámfejtés Bérlisták Jövedelem-kifizetési lista (alk., scstag/t21) SZJA-köteles kifizetések (alkalmi 3000 Ft felett/t22) SZJA-köteles kifizetések (alkalmi 3000 Ft alatt/t23) Vállakozó jövedelem kifizetései (/T24)

3 Havi bérkifizetési lista (/T25) Dolgozótörzs lista Jogcímenkénti kifizetések listája Igazolások munkaviszony megszűnésekor a. Igazolás a biztosított nyilvántartásba vételéről TB listák Mentések Egyéb tudnivalók Dokumentáció nyomtatása

4 4 1. A rendszer általános ismertetése 1.1. A rendszer tartalma Az egyszeres könyvviteli program az egyéni és társas vállalkozások alábbi - könyveléssel és nyilvántartással kapcsolatos - feladatait hivatott megoldani: a./ Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások adatainak, tagjainak, alkalmazottainak és egyéb, a vállalkozáshoz tartozó személyeknek a nyilvántartását; b./ A tárgyhónapban számlázatlan szállítólevelek, illetve ki nem egyenlített számlák nyilvántartását; (szállító-vevő analitika) Számlakiegyenlítés figyelés esetén fizetési felszólítás nyomtatás, késedelmi pótlék számítás, valamint szállítónkénti és vevőnkénti lista a tartozásokról) c./ A havi forgalom tételek felvitelét a bizonylatok alapján; d./ A felvitt tételek könyvelését, Naplófőkönyv vagy/és Pénztárkönyv nyomtatását. Ezen belül elvégzi a bolti kiskereskedelmi különleges eljárást alkalmazó vállalkozások fizetendő ÁFA számításához szükséges arányosítást, továbbá az ÁFA levonására nem jogosító (tárgyi mentes) és arra jogosító vállalkozói tevékenység (pl. ügyvédek, orvosok stb.) együttes végzése esetén a levonható ÁFA bevétel-arányos kiszámítását a tárgyévi adatok alapján. e./ A vállalkozás kötelezettségeinek kimutatását, eredményének kiszámítását; f./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartását és az értékcsökkenések elszámolását. Egyéni vállalkozónál a vegyes hasznosítású tárgyi eszközök és személygépkocsi nyilvántartását és amortizációjának elszámolását a jogszabály által meghatározott értékhatárok figyelésével. g./ A dolgozóknak és tagoknak kifizetett juttatások számfejtését; elkészíti a hozzá kapcsolódó bérkimutatásokat, bérkartonokat, bérjegyzéket. Kilépő dolgozónak elkészíti az adatlapot. h./ A vállalkozók, tagok és más munkavállalók bérkifizetései alapján számított társadalombiztosítási járulékkötelezettség bevallását (99610, 99611, 99612), valamint a magánnyugdíj-pénztári jelentést ( , , jelentéseket), valamint a magánnyugdíj-pénztári jelentéseket floppyra. i./ A NYENYI-lap elkészítését papíralapú adathordozóra és átadását a Nyugdíjbiztosítás NYENYI-programjának. j./ Analitikus nyilvántartások készítését és nyomtatását; k./ A tárgyév lezárását, a szükséges kimutatásokkal együtt, valamint a következő év nyitását. l./ A bevallások elkészítését; m./ A munkáltatói adatszolgáltatás elkészítését nyomtatvány formátumban és floppyra. 4

5 A rendszer működési elve és kapcsolódása az ügyviteli folyamatba A rendszer négy fő folyamatra tagolható: Adatelőkészítés Adatbevitel Adatfeldolgozás Információszolgáltatás Az adatfelvitel megkezdése előtt célszerű a bizonylatokat ellenőrizni és a szükséges adatokat felvezetni (kontírozni). A kontírozás alatt a számlák tartalmától függően a forgalom-típus és -kód felvezetését, valamint árubeszerzésnél ha egy számlán több ÁFA kulcsú tétel szerepel, azok megbontását el kell végezni. (Ha az adatrögzítés ÁFA-kulcsonként történik.) (A forgalmi tételek könyvelését a paraméter adattárban lévő forgalom-típus és -kód vezérli, melynek tartalmára és használatára a havi adatok karbantartása fejezetben részletesen kitérünk.) Az ellenőrzés mindenképpen terjedjen ki a bizonylat érvényességi dátumára, a számlák tartalmára, árubeszerzésnél az ÁFA helyességére. Az adatbeviteli folyamat a bemeneti adatok rögzítéséből és kódvizsgálati tevékenységeiből tevődik össze. Az adatfeldolgozás a Naplófőkönyvi könyvelést és az egyéb kimutatások elkészítését jelenti. Az információszolgáltatást az alábbi kimutatások biztosítják: Kimutatások: Naplófőkönyv, Pénztárkönyv Leltár (T02) Kötelezettségek (T03) Eredményelszámolós (T04) Szállítólevelek listája (T05) Egyeztető tábla (T11) Tárgyi eszközök nyilvántartása (T26, T38) Immateriális javak nyilvántartása (T27) Havi és éves forgalom (forgalom típusonként összesített kimutatás a vállalkozó számára) (T30, T34) Szállító-vevő nyilvántartás (T28) Adatszolgáltatás a magánszemélyek jövedelmeiről (T35) Összesített bank, pénztár forgalom (T36) Kódonkénti forgalom (T37) 5

6 6 Havi ÁFA kimutatás (T39) ÁFA bevallás Számlakiegyenlítés figyelés esetén: Kiegyenlítetlen számlák (T31) Fizetési felszólítás (T32) Késedelmi kamat közlés (T33) Éves zárás, bevallás listái: Éves naplófőkönyv Egyéni vállalkozók 07-es bevallása Társas vállalkozások 28-as bevallása Társas vállalkozások 03-as bevallása Személyi jövedelemadó bevallás (53-as) Munkáltatói adatszolgáltatás az APEH és a dolgozók felé Adatszolgáltatás a mezőgazdasági kistermelőkről Bérlisták: Jövedelem-kifizetési lista (T21) SZJA-köteles kifizetések (alkalmi 3000 Ft felett (T22) SZJA-köteles kifizetések (alkalmi 3000 Ft alatt (T23) Vállakozó jövedelem kifizetései (T24) Tagok jöv.kif.(várható adó alapján) Havi bérkifizetési lista (T25) Dolgozótörzs lista Jogcímenkénti kifizetés személyenként, éves szinten, havi bontásban Igazolások munkaviszony megszűnésekor Igazolás a magánszemély munkáltató által történő nyilvántartásba vételéről TB-kimutatások: Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartó lap (főfogl.tag) Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartó lap (foglalkoztatottak) Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lap Magánnyugdíj-pénztári tagdíjbevallás foglalkoztatottak részére Magánnyugdíj-pénztári tagdíjbevallás egyéni vállalkozók részére Magánnyugdíjpénztári bevallás floppyra 1.3. Kódrendszer A számítógépes feldolgozás alapvető követelménye, hogy a feldolgozandó információkat gépi adatfeldolgozásra alkalmas, tömör, egyértelmű jelölésekkel helyettesítsük. A jelen rendszer által alkalmazott kódszámok az alábbiak: 6

7 Vállalkozás azonosítója A vállalkozás adóigazgatási száma/x, 11+1 pozíciós, az első 11 karakter numerikus, a többtelephelyes vállalkozók megkülönböztetését szolgáló + 1 pozíció alfanumerikus adat Vállalkozás kódja A vállalkozás típusát meghatározó 2x1 pozíciós kódszám. 1. karakter értéke: 1 = kereskedő (anyag és árubeszerzésbe oszlopba csak a továbbértékesítési célú árubeszerzéseket könyveli) 2 = egyéb tevékenységet végző vállalkozások (anyagbeszerzés anyagés árubeszerzés rovatra kerül könyvelésre). 3 = mezőgazdasági termelő 2. karakter értékei: 1 = egyéni vállalkozók (SZJA) 4 = Gazdasági Társaság Kitöltése kőtelező Költségelszámolás módja: A vállalkozás költségeinek elszámolási módja: Értékei: 1 = tételes költségelszámolás 2 = Átalány-elszámolás 3 = Tételes átalányadó 4 = Árrés szerint adózó ÁFA elszámolási mód A kód a vállalkozás által választott adózási módszert tartalmazza. Értékei: 10 = adómentes 41 = különleges eljárás (bolti kiskereskedelem) 54 = kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 5,8 % 60 = általános eljárás (ÁFA-kulcsonként tételes) Forgalom kód Az egyes forgalmi tételek (gazdasági események) könyveléstechnikailag megkülönböztető alfanumerikus kódja: bxxx xx - bevétel jellegű forgalom (típus=b) xxx xx = kód (sorszám) kxxx xx - kiadás jellegű forgalom (típus=k) xxx xx = kód (sorszám) 7

8 8 Konkrét értékeit a paraméter állomány lista tartalmazza, használatát a forgalmi adatok felvitelénél részletesen ismertetjük ÁFA kulcs A terméket vagy szolgáltatást terhelő ÁFA %-a. Értékei: 1 = mentes 2 = 0 %-os 3 = 12 %-os 4 = 25 %-os Kompenzációs felár Értékei: 8 = 7 %-os 9 = 12 %-os Számla típusa A szállítói vagy vevői számlák elkülönítését szolgáló 1 pozíciós alfabetikus adat. Értéke: b = vevői számla (bevétel) k = szállítói számla (kiadás) jogviszony (Foglalkoztatás) Annak a személynek a foglalkoztatás jellege, akinek a vállalkozás munkabért, vagy egyéb juttatást ad. x x Két karakteres kódszám Értékei: l. pozíció: F = főfoglalkozású K = kiegészítő tevékenységű N = nyugdíjas A = alkalmi, megbízásos jogv. 2. pozíció: A = alkalmazott S = segítő családtag V = vállalkozó M = Megbízásos jogv. O = szakmunkástanuló T = tag Csak FM jogviszony a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanuló Lehetséges együttes értékek: FA, KA, NA, FS, KS, NS 8

9 9 FV, KV, NV FT, KT, NT AM, FO, FM A bérkifizetés jogcíme A bérkifizetés jogcímei külön törzsadatként kerültek felvitelre. Fix kódszám, felhasználó által nem módosítható SZJA előleg számítás: Értéke: H = halmozott E = egyenletes Távollét oka: Kétszámjegyű folyamatos sorszám, külön törzsadat. A felhasználó által nem módosítható Eszköz típusjelző: Az immateriális javak és tárgyi eszközök típus szerinti megkülönböztetését szolgáló 1 pozíciós jelölés: I = immateriális javak T = A vállalkozást egy éven túl szolgáló, egyedileg nyilvántartandó tárgyi eszköz F = Egy éven belül elhasználódó Ft alatti eszköz (Nem egyedi nyilvántartó kartonra kerül) V = Vegyes hasznosítású tárgyi eszköz (csak egyéni vállalkozónál) S = Vegyes hasznosítású személygépkocsi (csak egyéni vállalkozónál) Tárgyi mentes tevékenység végzése esetén a választott levonási módszer jelölése T = tárgyévi Tárgyi mentes és vállalkozói tevékenység együttes végzése esetén a forgalmi adatok rögzítésekor az ÁFA levonhatóság jelzésére használt kódok: " " (üres) - a teljes ÁFA összeg visszaigényelhető (vállalkozói tevékenység) 1 = az ÁFA nem igényelhető vissza /tárgyi mentes tevékenységhez felmerült költség/ 2 = ÁFA levonása arányosítással történhet ÁFA bevallás időszak: 1 = havi 9

10 10 2 = engedély alapján havi 3 = negyedéves 4 = éves 2. A rendszer indítása 2.1. A rendszer betöltése A winchesteren létre kell hozni egy könyvtárat, ide töltjük be a programot A program indítása A gép bekapcsolása után elvégzi a rendszer a memória tesztelését, majd kéri a napi dátumot és az időt. Ha a gépi dátum a valós napi dátumot mutatja, akkor ENTER-re1 elküldjük, ha nem jó, akkor (mm-dd-yy) hónap-nap-év, vagy (dd-mm-yy) nap-hónap-év formában megadjuk aszerint, ahogy a rendszer kéri A program elindításához be kell lépni abba a könyvtárba, ahova a program betöltésre került a cd (könyvtárnév) utasítás megadásával. (pl. ha a könyvtár neve NAP2000, akkor C>cd nap2000 paranccsal lépünk be a szükséges könyvtárba.) A könyvelési rendszer a NAP2000 név megadására indul. (Minden évben megegyezik az aktuális év számával. Pl ben NAP2000, 2001-ben NAP2001 vagy NAPLO01 lesz, stb.) 10

11 11 A program indításakor megjelenik a modulok választéka: könyvelés és a hozzá kapcsolódó funkciók Bérszámfejtés- és a hozzátartozó nyilvántartások, listák Bevallások A K02 képernyő nyújtja az 1. könyvelési rendszer választék-struktúráját. A választott menübe való belépést kétféle módon érhetjük el: 11

12 12 a választott menü sorszámának (1-9, illetve a-b) és színes monitor esetén az s betű beütésére automatikusan belép a rendszer a menübe; a le- és felfelé mutató nyíl segítségével a világító ablakkal a kiválasztott menüre állunk és az ENTER gomb megnyomására a rendszer belép a menübe. A rendszerből való kilépést a 0 menüpont vagy Esc gomb beütésére megjelenő "VALÓBAN KI AKAR LÉPNI A RENDSZERBŐL? I/N" I - igen vagy 1 válasz biztosítja. N - nem vagy 0 válaszra folytatható a munka újabb menü kiválasztásával. 3. A rendszer elvi felépítése és működése Az Egyszeres könyvviteli program általános, valamennyi, az egyszeres könyvvitel szabályai szerinti nyilvántartásra kötelezett (egyéni és társasági) és minden ÁFA elszámolási módszert választó vállalkozó forgalmának könyvelésére, nyilvántartására alkalmas. A vállalkozás azonosítója az adóigazgatási száma. Több telephely esetén a vállalkozás azonosítójában megadható megkülönböztető jelölés alkalmazásával (az adószám utáni /x ig vagy A-Z-ig bármilyen jelöléssel) alkalmas a program a vállalkozás különböző telephelyeinek külön-külön történő könyvelésére és eredmény-megállapítására. A vállalkozás számítógépes könyvelésének megkezdésekor a nyitó értékeket fel kell vinni. E nyitó értékek a korábbi naplófőkönyv oszlopai záró sorait, valamint - évközi átállás esetén - a számítógépes rendszerben egész évben gyűjtött adatait jelentik. Ezt egyszer, a számítógépes könyvelés indulásakor kell felvinni. Mindezek után kezdődhet a tulajdonképpeni rendszeres munka, a havi forgalmak felvitele. A forgalom felvitele és könyvelése havonként történik, a naplófőkönyv vagy pénztárkönyv elkészítése minden hónapra kötelező. A felvitt tételekről nyomtatott kimutatások készülnek. Az elkészült naplófőkönyv vagy pénztárkönyv utolsó sorát havonként kötelező bevezetni kézzel a naplófőkönyvbe vagy a pénztárkönyvbe. Az egyes menüpontokba való belépést az előbbiekben leírt módszerrel érhetjük el, míg az alsóbb szintűből a magasabb szintűbe való visszatérést az ESC gomb használata biztosítja. 4. Az egyes menüpontok részletes ismertetése 4.1. "a" Vállalkozó kiválasztása A feldolgozás megkezdésekor az "a" Vállalkozó kiválasztása menüponttal meghatározom, hogy mely vállalkozás adatait akarom feldolgozni. A kiválasztás úgy történik, hogy a képernyő (K03) bal felső sarkán meg kell adni a kiválasztandó vállalkozás adószámát. 12

13 13 Ha nem tudom a vállalkozó (vállalkozás) adószámát, akkor vagy a Ctrl és az y gombok együttes lenyomásával törlöm az ott lévő adószámot, vagy egy nem létező adószámot írok be (pl. az ott lévő adószám 1. számjegye helyett bármilyen betűt írok; (K04 képernyő). Az így megadott nem létező adószámot Enter gombbal elküldve kinyílik az ablak. (K05 képernyő) 13

14 14 Az üres vagy nem létező adószám megadására a K05 képernyő szerint kinyíló ablakból a világító ablakkal történő ráállással és Enterrel ki lehet választani a szükséges vállalkozást. A kiválasztás után a képernyő felső sorában megjelenik a kiválasztott vállalkozás adószáma, a vállalkozás neve, valamint a jobb oldalán A.HÓ: xx felirattal a vállalkozás aktuális (utoljára könyvelt) hónapja, illetve U.HÓ: xx felirattal a vállalkozás utolsó lekönyvelt hónapja. (Ezek az adatok mindig a képernyőn maradnak). A két hónap dátum normál feldolgozás során mindig megegyezik. Eltérés akkor lehet a kettő között, ha egy korábbi hónaphoz vissza kell lépni javítás céljából. Az U.hó jelző mindig a legutolsó feldolgozott hónap hónapszámát tartalmazza, míg az aktuális hónap számának változtatásával e menüponton belül van lehetőség, hogy egy már korábban lezárt hónaphoz visszalépjek. Ha tehát augusztusban fedezek fel egy áprilisi hibát a könyvelésemben, akkor első lépésként az "a" menüponttal kiválasztom a vállalkozó adószámát, és javítom az A.hó: 08 jelzést A.hó: 04-re. Így máris lehetőségem van a 4. havi adataimban elvégezni a szükséges javítást. Természetesen a javítás jellegétől függően a könyvelést és az analitikák nyomtatását itt is, és valamennyi következő hónappal el kell végeznem. A program minden hónapról a havi nyitó adatokat és a tárgyhavi bizonylatokról rögzített adatokat tárolja. Ezért szükséges, hogy a nyitó vagy a forgalmi adatokban történt módosítás után minden hónap újra könyvelésre kerüljön, mert a javítás előtti eltárolt nyitó az előző havi módosítás után már nem azonos a javított záróval. A 4. havi javítás után elvégzem a szükséges műveleteket (a Főmenü pontjainak megfelelően) és a 7. Hónap zárása (új hónap nyitása) menüponttal a következő hónapra lépek 14

15 15 és elvégzem a könyvelést és új hónap nyitását a következő valamennyi hónapra egészen az utolsó hónapig. Amennyiben a 4. hónapra csak azért kellett visszalépnem, mert pl. egy listát ki kellett nyomtatni, és nem változtattam az adataimban, akkor elég a következő, vagy az utolsó hónapra az "a" Vállalkozó kiválasztása menüponttal visszalépni Vállalkozó törzs karbantartása A főmenü 1. pontjának kiválasztására megjelenik a K06 képernyő. A képernyők alján a menü kiválasztásánál leírt módszerek szerint kiválasztjuk a szükséges funkciót 1. Új felvitel 2. Módosítás 1. Módosítás Kiegyenlítés 3. Törlés 4. Lista 5. Személyek Új felvitel: ha a vállalkozó még nem szerepel a nyilvántartásban, tehát eddigi könyvelése nem e számítógépes rendszer keretében történt. Ezt minden vállalkozás esetén első alkalommal legelső lépésként kell végrehajtani. Ha "Új felvitel" menüt választunk és a vállalkozás már szerepel a törzsben, illetve 15

16 16 "Módosítás" vagy "Törlés" menüt választunk és a vállalkozó még nem szerepel a törzsben, a rendszer hibaüzenetet ír a képernyőre. Az adatok bevitele: A funkció kiválasztása után a kurzor az első beviendő mezőre áll. Vállalkozás azonosítója: a vállalkozó, vagy a képviselő adóigazgatási száma/a telephely jele. Vállalkozás kódja: l.poz.: Vállalkozás típusa (1-2-3) 2.poz.: A kódtáblázat szerint 1,4 lehet, kötelező adat. Költségelszámolás módja: A költségek elszámolásának választott módja: tételes, átalány-elszámolásos vagy tételes átalány-elszámolásos (SZJA szempontjából). Induló ÁFA bevallási időszak: 1,2,3 vagy 4 értéket kell megadni attól függően, hogy a vállalkozás havi vagy negyedéves bevalló-e. Áttérési időszak I.: Éves induló bevallási időszak esetén adható meg, ha a vállalkozás év közben átlépi az éves bevallásra jogosító 8 millió forintos határt. Értékei: 1,2,3 lehet, attól függően, hogy melyik negyedévben lépi át a 8 millió forintot. Áttérési időszak II.: Negyedévesről havira történő bevallási időszak áttérése esetén kell kitölteni. Értékei 4,7,10 lehet attól függően, hogy melyik hónapban éri el a vállalkozás nettó fizetendő ÁFÁ-ja az forintot. A bevallási időszakok miatti törzsmódosítást az alábbiak szerint kell végrehajtani: Ha az "induló bevallási időszak" 1 - havi vagy 2 - engedély alapján havi, akkor év közben csak az "induló bevallási időszak" módosítható, az "áttérési időszak I." és "áttérési időszak II." adatmezők nem tölthetők ki. Ha az "induló bevallási időszak 4 (éves), és a vállalkozás az 1. negyedévben (mácius 31-ig) elérte a 8 millió forint bevételt, akkor az "áttérési időszak I." 1. negyedév, és a jelzőbe 1-est kell írni. Ugyanakkor ha a vállalkozás nettó fizetendő ÁFÁ-ja (továbbiakban: NFÁ) az 1. negyedévben elérte az 1 millió forintot is, akkor az "áttérési időszak II" értékét is be kell állítani a negyedévet követő hónapra (jelen esetben 4-esre). Ha a vállalkozás NFÁ-ja csak a 2. vagy 3. negyedévben érte el az 1 millió forintot, akkor az áttérési időszak II.-t 7-re vagy 10-re kell állítani. 16

17 17 Ha az "induló bevallási időszak 4 (éves), és a vállalkozás a 2. negyedévben (június 30-ig) érte el a 8 millió forint bevételt, akkor az "áttérési időszak I." 2. negyedév, és a jelzőbe 2-est kell írni. Ugyanakkor ha a vállalkozás nettó fizetendő ÁFA-ja a 2. negyedévben elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak II" értékét is be kell állítani a negyedévet követő hónapra (jelen esetben 7-esre). Ha a vállalkozás NFÁ-ja csak 3. negyedévben érte el az 1 millió forintot, akkor az áttérési időszak II.-t 10-re kell állítani. Ha az "induló bevallási időszak 4 (éves), és a vállalkozás a 3. negyedévben (szeptember 30-ig) érte el a 8 millió forint bevételt, akkor az "áttérési időszak I." 3. negyedév, és a jelzőbe 3-ast kell írni. Ugyanakkor ha a vállalkozás nettó fizetendő ÁFÁ-ja a 3. negyedévben elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak II" értékét is be kell állítani a negyedévet követő hónapra (jelen esetben 10-esre). Ha a vállalkozás NFÁ-ja csak 3. negyedévben érte el az 1 millió forintot is, akkor az áttérési időszak II.-t 10-re kell állítani. Ha az "induló bevallási időszak 3 (negyedéves), és a vállalkozás NFÁ-ja az 1. negyedévben elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak I."-be nem kerülhet adat, az "áttérési időszak II."-be 4 kerülhet. Ha az "induló bevallási időszak 3 (negyedéves), és a vállalkozás NFÁ-ja a 2. negyedévben elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak I."-be nem kerülhet adat az "áttérési időszak II."-be 7 kerülhet. Ha az "induló bevallási időszak 3 (negyedéves), és a vállalkozás NFÁ-ja az 3. negyedévben elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak I."-be nem kerülhet adat az "áttérési időszak II."-be 10 kerülhet. Fentiek az évközbeni áttérés lehetőségeit tartalmazzák. Módosítható az "INDULÓ BEVALLÁSI IDŐSZAK" is. Simán átírással módosítható, ha még nem volt évközi áttérés és az "áttérési időszak I." és az "áttérési időszak II." nincs kitöltve. Ha év közben már a feldolgozás menetében kitöltésre került áttérés miatt az "ÁTTÉRÉSI IDŐSZAK I." és az "ÁTTÉRÉSI IDŐSZAK II." is, de bármely okból vissza kell térni ÉVES "INDULÓ BEVALLÁSI IDŐSZAK"-hoz, ez csak három lépésben tehető meg. P1. az induló bevallási időszak éves (4) volt. 17

18 18 1. negyedévben elérte a 8 millió bevételt és a NFÁ elérte az 1 millió forintot, akkor az "áttérési időszak I." első negyedévi áttérést mutat (1) ugyanakkor az "áttérési időszak II." 4. hónaptól való áttérést tartalmaz (4). Néhány hónappal később kiderül, hogy az 1. negyedévben egy hibás rögzítés miatt érte el az áttérés feltételeit, és vissza kell térni az éves bevallási időszakra, ami az "induló bevallási időszak volt. Ez három lépést igényel: Első lépésben az "áttérési időszak II." tartalmát ki kell törölni (üresre állítani), így el kell fogadtatni a törzset; A második lépésben lehet az "áttérési időszak I."-et is kitörölni. Harmadik lépésben módosítható az "Induló bevallási időszak". Ha egyszerre próbáljuk meg kiüríteni mindkét áttérési mezőt, figyelmeztet, hogy a "Két áttérési időszak együtt nem módosítható!" Vállalkozás neve: A vállalkozás fantázia-neve, vagy a vállalkozó neve. Vállalkozó vagy képviselő neve: egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó, társas vállalkozásnál a képviselő neve; kötelező adat. Személyi szám: a vállalkozó vagy a képviselő személyi száma. A személyi szám ellenőrzését a program elvégzi, hibás személyi szám esetén hibaüzenetet ír, de az Elfogadjuk? I/N kérdésre adandó I - igen válaszra elfogadja a hibás CDV-számú személyi számot is. Személyi szám helyett az adóazonosító is megadható. Telefon: A vállalkozás vagy a vállalkozó telefonszáma Cím: a vállalkozás levelezési címe. Vállalkozás helye: A vállalkozás iparengedélyben engedélyezett telephelye. Pénzforgalmi jelzőszám: A vállalkozás pénzforgalmi jelzőszáma Tagok száma: egyéni vállalkozó esetén 1 (ha a vállalkozás kódja 1,2), egyébként a vállalkozás tagjainak társasági szerződésben meghatározott létszáma. Alkalmazottak száma: a vállalkozás összes alkalmazottjának száma (beleértve a besegítő családtagot is), informatív adat. Alkalmazottból besegítő családtag: a besegítő családtagok létszáma, informatív adat. Csökkent munkaképességű alkalmazott: a csökkent munkaképességű alkalmazottak létszáma, informatív adat. Utolsó sorszám forgalom, nyitott számla: Az adatrögzítés sorrendjében folyamatos (januártól decemberig) sorszámmal látjuk el a rögzített tételeket. ÁFA elszámolás módja: a vállalkozás által választott ÁFA elszámolási módszer kódtáblázat szerinti értéke. Ha a vállalkozó tételesen ÁFÁ-zik (ÁFA elszámolási módját e programban 60-na1 jelöljük), akkor az ÁFA elszámolási mód=60 után a 18

19 19 K09 képernyő szerint kinyíló ablakban kéri, hogy az adott vállalkozó ÁFA levonására jogosító és arra nem jogosító (tárgyi mentes) tevékenységet együtt végez-e (pl. ügyvédek - ügyvédi és pl. ingatlanközvetítési tevékenység). Ki kell tölteni, ha a vállalkozónak csak tárgyi mentes tevékenysége van, illetve "1" az adatmező értéke, ha a vállalkozó a fenti tevékenységeket együttesen végzi. "1" esetén meg kell adni következő adatként, hogy mely levonási módszert választja: T - tárgyévi adatok alapján Cégbírósági bejegyzés száma Statisztikai szám Átlag haszonkulcs: a vállalkozás által alkalmazott árrés, mely minél pontosabb értéket tartalmaz, annál pontosabb leltárkimutatást készít a rendszer a készletekről. (Elsősorban a bolti kiskereskedelemben hasznosítható.) Koefficiens: A bolti kiskereskedelmi különleges eljárás szerint ÁFÁ-t fizető vállalkozások fizetendő ÁFÁ-jának kiszámításakor használt konstans, értéke 1.0, vagy attól függően, hogy a vállalkozás fogyasztói áron, vagy ÁFÁ-val növelt beszerzési áron tartja-e nyilván a készleteit. A vállalkozás kezdete: a vállalkozás kezdete év utolsó két jegye - hónap - nap megadásával. Előző évi adatok: a K10 képernyő szerint bekért adatok, amelyeket az adóévben kell megfizetni, de az előző évről áthúzódó tartozások és követelések. 19

20 20 A követeléseket (visszaigénylési jogosultságot) "-" előjellel kell felvinni. Az itt megadott értékek a kötelezettség táblán nyitó adatként jelennek meg. Tb. folyószámlaszám: A vállalkozás társadalombiztosítási folyószámla száma. Tb. kifizetőhely: Jelölés I - igennel vagy N - nemmel, hogy a vállalkozás tb. kifizetőhelyként működik-e. SZJA %/Társasági adó előleg: Az SZJA hatálya alá tartozó vállalkozók választott SZJA-előleg számítási értékét tartalmazza. Lehetséges értékei: üres, ha a költségelszámolás tételesen történik 20, 13, 7, ha átalány-elszámolásos 0.5, 2, 5, ha mezőgazdasági termelő. A társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozások negyedévenként fizetendő társasági adóelőlege. A társasági adóe1őleg 1-4. negyedévi kötelezettségét a kinyíló ablakban lehet tételesen bevinni. Késedelmi kamatszámítás (I/N): N - nem, ha nem akarjuk használni, I - igen, ha számítani akarjuk az egyes vevői számlák késedelmes kiegyenlítéséért felszámított késedelmi kamatot. Bankok száma és adatai: A programban lehetőség van arra, hogy ha a vállalkozásnak több bankszámlája van, akkor azok forgalmát egymástól elkülönítsük. Ehhez szükséges a bankszámlák száma és megnevezése. Maximum 9 bankszámla forgalma különíthető el. (k11 képernyő) 20

21 21 Pénztárak száma és adatai: Megegyezik a banknál leírtakkal Az adatok kitöltése végén megkérdezi, hogy a: "A BEVITT ADATOK MEGFELELNEK A VALOSÁGNAK?"(I/N) N - "Nem" vagy 0 válaszra a képernyő elejére ugrik, és javítható a tétel, "igen" válasz után folytatható az adatfelvitel a következő vállalkozó adataival; I - igen vagy 1 válaszra befejeződik a tétel rögzítése. Módosítás: 21

22 22 A módosítás funkció kiválasztása további választékot kínál: 1. Módosítás 2. Számlázás (jelenleg nem működik) 3. Kiegyenlítés 1. Ha a törzsben szereplő vállalkozás valamely adata hibásan került a törzsbe, vagy megváltozik, az adatokat módosítani lehet a módosítás funkció kiválasztásával. Módosítható a vállalkozó adóigazgatási száma is, ebben az esetben a rendszer automatikusan elvégzi az összes adatállományban a módosított vállalkozó azonosítójának cseréjét is. Módosítani a Módosítás funkció kiválasztásával lehet oly módon, hogy a javítandó mezőre állva az adatokat felülírjuk. 3. Kiegyenlítés funkció kiválasztására kinyíló ablakban rögzíthető az egyes számlák kiegyenlítése (k14 képernyő) Törlés: ha a vállalkozás adatai hibásan kerültek be, vagy megszűnt a vállalkozás, törölni lehet. A törzsadat törlésével a vállalkozó valamennyi adata törlődik. A 4. funkció kiválasztására a törzsadattárba már bevitt vállalkozók adatai kerülnek listázásra. 22

23 Nyitóállomány kialakítása A nyitóállomány képzése szempontjából a vállalkozást a-szerint különböztetjük meg, hogy induló vállalkozásról, vagy már létezőről van-e szó. Induló vállalkozásnál ugyan a Naplófőkönyvben/Pénztárkönyvben nyitó nincs, de a feldolgozás figyeli az egyes vállalkozások nyitó állományát, és hibát jelez, ha nem talál. Ezért az induló vállalkozás könyvelésének megkezdésekor is ki kell választani a Nyitóállomány kialakítása menüpontot, és 0-val feltölteni. (PgDn-ekkel végigfutni rajta.) ha a könyvelést év közben kezdjük, akkor a naplófőkönyv 32 oszlopának összeg sorát és a K15-K25 képernyőkön bekért adatokat kell felvinni. A Főmenü 2. pontjának kiválasztásakor megjelenik a K15 Nyitó kialakítása képernyő. A funkció (új felvitel, módosítás, törlés) kiválasztása után a K16 képernyő szerint kéri a vállalkozás azonosítóját. Hibás választás esetén hibaüzenetet ír a képernyőre. Új felvitel funkció kiválasztásakor adja a K16-K25 képernyőket és várja a nyitó adatokat. 23

24 24 A K17 képernyőn a Naplófőkönyv 32 oszlopának záró adatait kéri. A bevitel végén ellenőrzi a naplófőkönyv alsó és felső sorainak összegzését és eltérés esetén hibaüzenetet ír az eltérés összegének kiírásával együtt. 24

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

Mezőgazdasági felvásárlás rendszer felhasználói leírása

Mezőgazdasági felvásárlás rendszer felhasználói leírása Mezőgazdasági felvásárlás rendszer felhasználói leírása 2007. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / 417-005 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74) / 529-440 E-mail:

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

NTAX évi es verzió

NTAX évi es verzió Érvényességi dátumok Demó verzió érvényessége: 2017.02.28. Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2017.03.31. Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: 2017.04.15. Regisztrált

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI LECKE 11. LECKE 49 1. GYAKORLÓ FELADAT MEGOLDÁS Nagy Annamária egyéni vállalkozó, 2013. októberében indította el vállalkozását. Szeretné a kézzel készített termékeit, dekorációit értékesíteni. Heti 36 órát meghaladó

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

Számlázás, készletnyilvántartás rendszer felhasználói leírása

Számlázás, készletnyilvántartás rendszer felhasználói leírása Számlázás, készletnyilvántartás rendszer felhasználói leírása 2007. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / 417-005 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74) / 529-440

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 9. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 9. LECKE 9. LECKE 37 6. KÉZI KÖNYVELÉS PÉNZTÁRKÖNYBEN A következőekben elkezdjük gyakorlati feladatok alapján elkészíteni a könyvelést. A még szükséges nyilvántartásokat menet közben fogjuk elkészíteni. A feladat

Részletesebben

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban A KIVÁ-s társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adó -t kell választani és a vállalkozási formánál Társaság -ot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát.

Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát. TISZTELT PARTNERÜNK! Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát. KULCS BÉR 2008 MÁRCIUS/4 A telepítés oly módon történhet, mint a program vagy a

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés 2012.07.06 Főbb változások - Áfa gyűjtő bevezetése - Fordított áfa automatikus könyvelési lehetőség - Fordítottan adózó mezőgazdasági termékek - Termék import áfa kezelés kibővítése Áfa gyűjtő bevezetés

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

Letiltások kezelése. A letiltásokat alapértelmezetten letiltási sorrendben jeleníti meg a program, ami a nyilakkal módosítható.

Letiltások kezelése. A letiltásokat alapértelmezetten letiltási sorrendben jeleníti meg a program, ami a nyilakkal módosítható. Letiltás rögzítése A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások/Jöv. gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített letiltásokról a program analitikát vezet,

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban

Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

Comp-Sys DOS Fo ko nyv-folyo sza mla program Felhaszna lo i leı ra s a 2013. e vi jogszaba lyva ltoza sokkal kapcsolatos mo dosı ta sokhoz

Comp-Sys DOS Fo ko nyv-folyo sza mla program Felhaszna lo i leı ra s a 2013. e vi jogszaba lyva ltoza sokkal kapcsolatos mo dosı ta sokhoz Comp-Sys DOS Fo ko nyv-folyo sza mla program Felhaszna lo i leı ra s a 2013. e vi jogszaba lyva ltoza sokkal kapcsolatos mo dosı ta sokhoz A 2013. évi jogszabályi változások illetve az ügyfél kérdőívek

Részletesebben

Libra6i Mérleg A/B Napló

Libra6i Mérleg A/B Napló Libra6i Mérleg A/B Napló Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 1/6 Készült a LibraWiki tudástárból A menü általános leírása Ez a menüpont biztosítja a bevitt tételek

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22.

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Makrodigit programcsomag Tárgyi eszköz modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről... 3 Menü... 3 Lista képernyő...

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4.

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Makrodigit programcsomag Társasház modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Tartalom Bevezető... 3 Egyszeri feladatok, az alapadatok menü beállításai...

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM Kezelési leírás 1993-2015 Program azonosító: UJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080 Fax: 83/515-082 E-mail:

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Cafetéria nyilvántartás

Cafetéria nyilvántartás A cafetéria nyilvántartás segíti a személyre szóló, éves cafetéria keret tervezését, havi bontásban nyilvántartásba veszi a tervezett juttatásokat, valamint megjeleníti a számfejtett juttatásokat. A programban

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. 2016.01.31-40 Euro költségátalány MNB Árfolyam letöltés Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. Meg kell adni a letöltendő intervallum kezdő, záró dátumát, az deviza nemet. A letöltéshez aktív internetkapcsolat

Részletesebben

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás

Részletesebben

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Mivel az évek alatt a kettőskönyvviteli program eszköz kezelése sok funkciót magában rejtő rendszerré vált, szeretnénk összefoglalni a program eszköz kezelésének

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről KÖKÉNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ 7666. Pogány, Széchenyi

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1992-ben a DUNAFERR Rt. és leányvállalatai alapították. A bejegyzés 1993- ban

Részletesebben

Tájékoztató az Evolut 9.13.6.02 verzió módosításairól

Tájékoztató az Evolut 9.13.6.02 verzió módosításairól Tájékoztató az Evolut 9.13.6.02 verzió módosításairól I. Evolut BE program Fejlesztési tartalék-módosítása A Fejlesztési Tartalék (FT) lényege: adótörvény szempontjából előre hozott értékcsökkenés. Emiatt

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:

Részletesebben

CF-2000/Contorg Integrált Rendszer 2013 változásai

CF-2000/Contorg Integrált Rendszer 2013 változásai CF-2000/Contorg Integrált Rendszer 2013 változásai 2013-ban a Contorg DOS-os könyvelőprogramjainak működését érintő változás az áfatörvényben bevezetett pénzforgalmi áfa elszámolásához (PF-áfa), a másik

Részletesebben

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések A 2015. évi főkönyvi zárás és a 2016. év nyitás feladatai www.griffsoft.hu 1 December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések www.griffsoft.hu

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben