1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján"

Átírás

1 Előszó A es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók képzésének biztosítására. A nappali tagozatos képzés mellett megerősödött az esti, a levelező és távoktatási formák szerepe. A nyugati társadalmakban a széles tömegek számára nyitva álló felsőoktatás miatt a civil szervezetek szerepvállalása is szükségszerűvé és elengedhetetlenné vált. Ezek a szervezetek munkájuk során a lehetséges problémák rendkívül széles spektrumával találkoztak, megoldásukra megannyi alternatívát dolgoztak ki, gyakorlati alkalmazásukkal pedig számos értékes tapasztalatokat szereztek az elmúlt évtizedek alatt, ezzel is segítve a szakmai alapon álló társadalmi igényeket megfogalmazó felhasználói oldal és intézmények közötti párbeszédet. Hazánkban a felsőoktatás intézményrendszere a 90 es években alakult át gyökeresen. A hallgatók tömegesen áramoltak, és még áramolnak ma is, több száz új szak keletkezett és a régi szakok népszerűsége drámaian csökkent. Megváltozott a továbbtanulók társadalmi helyzete, és ezzel egy időben megváltozott a felsőoktatás és a munkaerőpiac viszonya is, hiszen a felsőoktatás lassabban reagált a gazdasági társadalmi változásokra, és az ezekből kialakuló új elvárásokra. A felsőoktatási intézményeknek általában nincs birtokukban adat, vélemény az általuk folytatott képzés hasznosságáról, megítéléséről. A megfelelő anyagi háttér hiánya miatt felsőoktatásba bekerült hallgatóknak komoly problémát jelent mind a mai napig a tanulmányok zökkenőmentes elvégzése. Ennek a megoldására sem kielégítő ösztöndíjrendszer, sem megnyugtató munkalehetőségek nem állnak a hallgatók rendelkezésére. A munkaerőpiac és a felsőoktatás kapcsolatában kialakult vákuumot többnyire mindenhol az újonnan, sokszor kifejezetten e célra alakult civil szervezetek töltötték be. Jellemzően munkaerő és munkahely közvetítéssel, tájékoztatással, tréningekkel igyekeztek javítani a felsőoktatásban tanulók, illetve a tanulmányaikat elvégző fiatalok helyzetén. A tanulmány célja, hogy bemutassa a felsőoktatási hallgatók társadalmi és szociális helyzetét, jövedelmi összetételét, valamint első sorban anyagi nehézségekből fakadó munkavállalásuk problémáit. A kutatás során bemutatott hazai és nemzetközi példák és rendszerek remélhetőleg útmutatást fognak adni a hazai egyetemi és főiskolai hallgatók munkavállalási lehetőségeinek javításához, és ezzel párhuzamosan magas szintű hallgatói munkavállalói érdekképviseleti rendszer kialakításához.

2 1. Bevezetés A felsőoktatási hallgatók jelentős része munkavállalóként is megjelenik a magyar társadalomban. E munkavállalási szándék kettős: nagyobb részben megélhetésre, kisebb részben munkatapasztalat szerzésére irányul. A főiskolásokat és egyetemistákat foglalkoztató gazdasági és társadalmi szervezetek hagyományos (iskolaszövetkezetek) és az azokat kiegészítő újabb vállalkozási formák (közhasznú társaságok), valamint a korosztályra jellemző magatartásminták miatt a felsőoktatási hallgatók jelentős része nonprofit szervezetekben vállal munkát. A vállalkozási alapon működő (profitorientált), diákokat foglalkoztató szervezetek közül a hallgatók leggyakrabban diákszövetkezeteket vállasztják munkavállalásuk intézményének keretéül. E szervezeti forma többek között azért nagyon népszerű, mert a jelenlegi hazai jogszabályok értelmében az iskoalszövetkezeti munkavállaló társadalombiztosítási kedvezményekben részesül. A nonprofit szférában jellemzően az egyesületi és alapítványi formában működő intézmények alkalmaznak diákokat. Emellett egyre több felsőoktatási intézmény foglalkoztatja hallgatóit. Ez esetben ezen intézményeket nonprofit szervezeteknek tekintjük. A munkát vállaló főiskolai és egyetemi hallgatóknak, mint munkavállalóknak jelenleg hazánkban nincs egységes érdekképviseleti szerve. Ilyen módon a szociális partnerség, az érdekegyeztető fórumok, folyamatok intézményrendszerében helyük, szerepük nem tisztázott. Szerkezetét tekintve jelen tanulmány készítői arra törekedtek, hogy részletes kép formálódjon azon motivációkról, amelyek a hallgatókat tanulmányaik mellett munkavállalásra és munkavégzésre késztetik. E cél érdekében két korábban elkészült, a hallgatók szociális helyzetét, munkavállalásuk anyagi motivációját elemző kutatás kerül összevetésre. A továbbiakban a tanulmány a hallgatók munkavállalásának jogi feltételeit, intézményi kereteit vizsgálja, melyekből kiderült, hogy ma Magyarországon a különböző nonprofit szervezeti formák mellett a munkavállalás kedvelt helye valamelyik iskolaszövetkezeti társulás. Jelenleg az országban általános iskolának, 15 középiskolának és 40 felsőoktatási intézménynek van diákszövetkezete 1, ezért fontos áttekinteni ezen intézmények működésének jogi szabályozását, munkapiaci előnyeit és nem utolsó sorban e munkaerőpiaci forma fogyatékosságait, működési alternatíváit. A tanulmány készítői a teljesség igénye és lehetősége nélkül igyekeztek alternatívákat bemutatni, hogy a különböző államokban milyen jelentőséget szentelnek e társadalmi réteg munkaerőpiaci szerepének, melyek a különböző rendszerek előnyei és hátrányai. Az összehasonlító vizsgálatok arra a következtetésre vezettek, hogy külföldön a legtöbb esetben a hallgatók részletesebben kidolgozott, központilag szabályozott program keretén belül vállalhatnak munkát, a különböző államok változatos programjai azonban nem rendelkeznek intézményi háttérrel, ebből következően a munkavállalók érdekképviselete sincs specifizálva. A tanulmányban megfogalmazott következtetésekből eredően, figyelembe véve, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája törvénybe foglalt feladatként és kötelezettségeként látja el Magyarországon a felsőoktatásban résztvevő hallgatók érdekképviseletét, szükséges lenne, hogy az országos érdekképviselet az Országos Munkaügyi Tanács munkavállalói oldalán részt vevő szakszervezeti konföderációkkal együttműködési megállapodást kössön a munkavállaló hallgatók érdekeinek képviseletére. 1 Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

3 2 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK HALLGATÓI JÖVEDELMEK 2.1 Állami támogatások Hallgatói jövedelmek Magyarországon 1999 március áprilisában a TEMPUS program keretében a Magyar Felsőoktatási Egyesületek Szövetsége megbízásából egy 1500 fős országos reprezentatív mintán kérdőíves adatfelmérést végzett az Expanzió Humán Tanácsadó, melynek adatait az Oktatáskutató Intézet munkatársai elemezték. A felmérés során egyetemisták, főiskolások lettek életkörülményeikről, anyagi helyzetükről megkérdezve. A felmérés készítői arra is igyekeztek választ találni, hogy a családi háttér mutatóiból fakadó különbségek hogyan és milyen mértékben csapódnak le a mindennapokban, az egyes hallgatói csoportok hogyan és milyen sikerrel próbálják meg kompenzálni hátrányaikat, illetve váltják még több előnyre előnyeiket. A hallgatók többségénél a szülői/családi támogatás a legjelentősebb bevételi forrás (40 50% közötti arányban szerepel minden vizsgált csoportban). Ezek megoszlása: az alacsonyabb státusú réteg gyermekeinek jövedelem struktúrájában a családi támogatás összege magasabb arányt mutat, mint az "elit" gyermekeinek körében, utóbbiak viszont szívesebben vállalnak munkát, s inkább ebben kapnak szülői támogatást. Így a két réteg között összbevételeik arányait tekintve nincs igazán különbség (egyedül a vállalkozói réteg gyermekei emelkednek ki közülük, illetve az inaktív és munkanélküli szülők gyermekei látszanak leszakadni). Az alulról érkezettek inkább az állami vagy kvázi állami forrásokra támaszkodnak megélhetésük biztosítására pl. különféle ösztöndíjak, tandíj mentesség stb. Első közelítésre tehát egy állam piac család tagolódású függőségi rendszer kialakulása feltételezhető, s ezek a társadalmi helyzet függvényében alakulnak alulról fölfelé haladva: az "államtól" függők jellemzően az ösztöndíjakra vagy az ösztöndíj jellegű juttatásokra számítanak, így nincs lehetőségük, illetve idejük a piaci részvételre, hiszen ezeket a jövedelmi forrásokat a többnyire a tanulásra fordított energiákkal lehet elérni (forrásaikat leginkább még a családi támogatás egészíti ki); a piacorientált réteg jövedelmi struktúrájában jellemzően a munkából származó jövedelmek magasak, az ösztöndíj szerű bevételek alacsonyak, viszont esetükben sem elhanyagolható a szülői segítség. Itt két jól elkülöníthető csoport figyelhető meg: az egyik az, amelyik valamilyen oknál fogva elfordul az állam által kínált juttatásoktól, és minden szóba jöhető munkát elvállal szinte válogatás nélkül; a másik csoportra viszont jellemző, hogy kapcsolataikat kiaknázva kizárólag szakmai jellegű munkákat vállal akár jövendő munkahelyén, s így munkavállalása szakmai karrier építésének része, s nem kizárólag a megélhetés biztosítása; a két csoport jövedelmében is jelentősen eltér egymástól; a családtól függők kiadásainak döntő hányadát a szülői ház finanszírozza, számukra minden biztosított (pl. saját lakás, autó stb.), s így nem is szorulnak a két fenti jövedelemforrásra. Bevételek, pénzbeli támogatás A hallgatók bevételeit vizsgálva az adatgyűjtők nyolc lehetséges forrást jelöltek meg, és arra kérték a hallgatókat, mondják meg, hogy az egyes forrásokból van e havonta rendszeres jövedelmük, s ha igen, körülbelül mennyi? Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy a

4 hallgatók milyen bevételekkel rendelkeznek, s azok átlagosan milyen részt képeznek egy átlag hallgatói jövedelemben. "Mennyi az a pénz, amivel rendelkezel, és milyen forrásokból tevődik össze?" Forrás Átlagos bevétel Válaszadók (Ft/hó) (% ) Szülőktől kapott támogatás Ft 80% Tanulmányi ösztöndíj Ft 82% Szociális támogatás Ft 37% Tanulmányi szerződésből származó Ft ösztöndíj 3% Önkormányzati szociális támogatás Ft 2% Munkavégzés + vállalkozás Ft 45% Lakás bérbeadása Ft 2% Egyéb forrás Ft 12% Összesen Ft aránya Mint látható, a hallgatók legszélesebb körét érintő támogatások a szülőktől kapott pénzek és a tanulmányi ösztöndíjak (80 82 %). Viszonylag magas azoknak hallgatóknak az aránya, akik szociális támogatásban is részesülnek (39 %). Az alábbi ábra adatai szerint a hallgatók több mint fele (54 % a) egy hónapban átlagosan Ft közötti bevétellel rendelkezik, majdnem egynegyedük (23 %) viszont Ft alatti összegből él (öt öt százalék nem tudja, illetve Ft fölötti bevétellel rendelkezik). A hallgatók rendelkezésére álló anyagi források A továbbiakban részletesebb elemzésre kerülnek azok a bevételek, amelyeket a hallgatók nagyobb hányada említett, a szülőktől származó bevételek és juttatások, az ösztöndíjból és a munkavégzésből származó jövedelmek (amely 45 % ukra jellemző).

5 Pénzbeli támogatások a szülőktől származó bevételek A hallgatók közel kétharmada esetében nem nagyobb forintnál az az összeg, amelyet otthonról kap. Mindössze 13 % uk kap ennél nagyobb összeget, s körülbelül egyötödük nem tudja, mennyit kap otthonról. Egyéb, nem pénzbeli támogatást is kapnak a hallgatók különböző helyekről (családi támogatások). Ezek értékét havi bontásban nagyon nehéz lenne forintban kifejezni, ezért ezt a kérdőív figyelmen kívül hagyta. Emiatt a kapott eredmények feltételezhetően a valóságban nagyon különböző értékeket takarnak. A nem pénzbeli támogatások közül leggyakoribb az élelmiszer, amelyet a megkérdezettek 71 % a rendszeresen, 20 % a alkalmanként kap. A hallgatók nagyobb része (56 %) alkalmanként, kisebb része (29 %) pedig rendszeresen kap otthonról ruhaneműt. Ezen kívül közlekedési támogatást (bérlet, autóhasználat) 35 % uk rendszeresen, 20 % uk alkalmanként kap. Körülbelül egytizedük időnként egyéb (nem pénzbeli) támogatást is kap. A családok jellemzőit a felmérés készítői abból a szempontból is megvizsgálták, hogy milyen mértékben teszik a hallgatók számára szabaddá az ösztöndíjak (esetleg) szociális támogatások összegének felhasználását. A megkérdezett hallgatók 82 % a az ilyen címen kapott összeggel teljes egészében maga rendelkezik. Öt százalékuk ösztöndíjának, illetve szociális támogatásának egy részét, három százalékuk pedig teljes egészét beadja a családi költségvetésbe. A hallgatók további hét százaléka sem tanulmányi ösztöndíjat, sem szociális támogatást nem kap. A tanulmányi ösztöndíjak nagysága

6 Az ösztöndíj nagyságára vonatkozó kérdésekre a hallgatók közel ötöde nem tudott vagy nem akart válaszolni. A megkérdezett hallgatók több mint negyede (27 %) Ft közötti összeget, egyötöde Ft közötti összeget, szintén egyötödük legfeljebb 3000 Ft ot, és 14 % uk 7500 forintnál nagyobb összeget kap ösztöndíjként. A következő, az eddigieknél kevésbé széles hallgatói csoportot érintő bevételi forrás a munkavégzésből származó jövedelem. A munkavégzésből származó bevételek havi átlaga Amint az ábra mutatja, a hallgatók több mint fele nemleges választ adott a kérdésre. A munkavégzésből származó jövedelmek között leggyakrabban a havi 5000 Ft alatti jövedelem fordul elő (29 %). Jelentős még az Ft közötti jövedelmek aránya (9 %), az ennél magasabb jövedelműeké azonban csak négy, illetve kettő százalék. A hallgatói jövedelmek felhasználása: A felmérés szerint a hallgatók jelentős hányada (43 %) teljes mértékben a saját megélhetésére fordítja, és feléli a maga által megkeresett összeget. Az egyetemisták és a főiskolások másik fele (49%) pedig valamennyi pénzt félretesz. A megkérdezetteknek 5% a mondta azt, hogy a megkeresett pénz teljes egészében félre tudja tenni.

7 A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája megbízásából szociológusok által évben készített, Sikerágazat Állami Felsőoktatás Magyarországon címmel publikált kétezer állami felsőoktatási intézményben tanuló hallgató megkérdezésével készült kutatás eredményei szerint a diákok a tanulmányaik során felhasznált összegnek közel felét (49 százalékát) a szüleiktől kapták, ugyanakkor jelentős bevételhez jutottak az ösztöndíjakból is (29 százalék). A két bevételi forrás a hallgatók megélhetésének több mint háromnegyedét biztosította. Az ösztöndíjak legnagyobb részét a tanulmányi juttatások tették ki, egy hallgató átlagosan 4200 forintos ösztöndíjban részesül, ami háromszor annyi, mint a tankönyv illetve jegyzettámogatás (1350 forint). E tétel mellett a rendszeres szociális támogatás 675 forint, a lakhatási támogatás 450 forint volt átlagosan. A vizsgálat nem támasztotta alá a felmérés készítőinek azt a hipotézisét, hogy a magasabb végzettségű szülők gyermekeinél magasabb a tanulmányi ösztöndíj összege is, hiszen a felvételiig befektetett kulturális tőke már az évközi vizsgán kamatozhat. Az adatok azt mutatják, hogy a szülők iskolázottsága nincs hatással a gyerek tanulmányi ösztöndíjára: azok a hallgatók akiknek szülei alapfokú végzettséggel rendelkeztek átlagosan 3914 forintos tanulmányi ösztöndíjat kaptak, míg ugyanez diplomás szülők esetén 3985 forint volt. A felmérés rámutatott, hogy a diákok szorgalmi időszakban általános létfenntartásra étkezésre, tisztálkodásra a rendelkezésre álló összeg 28, vizsgaidőszakban 25 százalékát fordítják. Lakhatásra százalék megy el, míg kultúrára színházra, mozira 14, illetve 12, ruházkodásra 9, illetve 8 százalékot költenek. A könyvek és jegyzetek megvásárlása a pénz 8 8 százalékát fordítják szorgalmi és vizsgaidőszakban. A felmérés főbb eredményei 2 A hallgatók jövedelmi helyzete bevételi oldal A hallgatók jövedelmi viszonyainak elemzésekor az egyik fő tényező a bevételek alakulása, mely eltérést mutathat egyrészt a szorgalmi és vizsgaidőszakokban, másrészt a hallgatók családi háttere, szociális körülményei alapján is. A bevételi oldal vizsgálata fontosnak mondható abból a szempontból is, hogy annak mekkora hányadához jut hozzá a hallgató többlet tevékenység nélkül (mely nem a tanulástól veszi el az időt), mekkora hányadhoz jut úgy, hogy ezzel a szakmájához szorosan kapcsolható egyéb ismeretekre tesz szert (akár gyakorlati, akár elméleti szinten), bár időráfordítást igényel. E két többletforrás részletesebb vizsgálata azért lehet a továbbiakban érdekes, mert azon hallgatóknak, akiknek bevételei között csak ilyen jellegű tételek mutathatók ki, nagy valószínűséggel nem megélhetésükkel kell foglalkozniuk elsősorban, hanem szakmai fejlődésükre összpontosíthatnak. A bevételek elemzésénél a tanulmány készítői abból indultak ki, hogy a hallgatók anyagi forrásai elegendőek tanulmányaik folytatásához, hiszen ha nem így lenne, akkor már kiszorultak volna a felsőoktatási intézményből. 2 Az adatok a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája megbízásából»sikerágazat?állami Felsőoktatás Magyarországon«címmel megjelentetett publikáció részét képezik.

8 A szorgalmi időszakban a hallgatók az 1999/2000 es tanévben hozzávetőleg a minimálbérrel azonos átlagos összegekből gazdálkodtak (22365 Ft), melyek közel felét a szüleiktől kapták (49 százalékát), de jelentős bevételi tételnek számított az ösztöndíj (29 százalék) is. Mint látható, ez a két bevételi forrás a tanulók megélhetésének több mint háromnegyedét biztosította. Akik számára ezen bevételek kevésnek bizonyultak, azok nagy arányban (13 százalék) vállaltak valamilyen munkát jövedelmeik kiegészítésére. A hallgatók bevételeinek nagysága erősen függ attól, hogy milyen a szülők iskolai végzettsége. Ha mindkét szülő iskolai végzettsége azonos, akkor elmondható, hogy az iskolázottságuk növekedésével az egyetemre/főiskolára járó hallgatók bevételei is növekednek, az azonban már nem ennyire egyértelmű, hogy a szülők iskolai végzettsége (a szülői támogatásokon túl) egyáltalán hat e gyermekeik bevételi szerkezetére is. 15. táblázat A hallgatók bevételeinek alakulása szorgalmi és vizsgaidőszakban az azonos iskolai végzettségű szülők gyerekei körében (Ft/hó) Mindkét Mindkét Mindkét Mindkét szülő szülő szülő szülő alapfokú szakmunkás érettségizett diplomás Hány Ft ból gazdálkodik Szorgalmi időszakban? Hány Ft ból gazdálkodik Vizsgaidőszakban? táblázat A hallgatók bevételi szerkezetének alakulása szorgalmi és vizsgaidőszakban az azonos iskolai végzettségű szülők gyerekei körében (százalék) Mindkét Mindkét Mindkét Mindkét szülő szülő szülő szülő alapfokú szakmunkás érettségizett diplomás Ösztöndíj szorgalmi időszakban Szülői segítség szorgalmi i. ban Saját munka szorgalmi i. ban Egyéb ösztöndíj szorgalmi i. ban Egyéb támogatás szorg i. ban Ösztöndíj vizsgaidőszakban Szülői támogatás vizsgai. ban Saját munka vizsgai. ban Más ösztöndíj vizsgai. ban Egyéb támogatás vizsgai. ban

9 A táblázat jól mutatja, hogy az ösztöndíj jelentősége a bevételi szerkezet alakulásában az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyerekeinél nagyobb, és az iskolai végzettség növekedésével csökken (ez alól egyetlen kivétel mutatható ki, hogy a szorgalmi időszakban a szakmunkás végzettségű szülők gyerekeinek az ösztöndíj jelentősebb bevételi forrás, mint az alapfokú végzettségű szülők gyerekeinek), ugyanakkor a szülői támogatás részarányában ellentétes tendencia mutatkozik. Nem elhanyagolható másrészt az sem, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekei (akiknek a bevételei már egyébként is magasabbak) bevételeik nagyobb részarányban tudják biztosítani saját munkából, tehát jó eséllyel könnyebben tudnak jobban fizető munkákhoz jutni, mint a kevésbé iskolázott szülők gyerekei. Valószínűleg az egész eddigi életünkben használt szülői kapcsolati tőkét az elhelyezkedésüknél is eredményesebben tudták működtetni. Felmerül a kérdés, hogy ez a munkavállalás mennyire gyakori a felsőoktatási intézményekbe járó diákoknál. A válaszok alapján a megkérdezettek közel egyhatoda számolt be arról, hogy hetente valamennyi órát (átlagosan 5,3 órát) tölt munkával (jövedelemszerzés céljából). A dolgozók kétharmada azonban nem dolgozik többet heti 2 óránál. A fenti táblázat rámutat arra is, hogy míg a felső és középfokú valamint a szakmunkás végzettségű szülők gyerekeinek jövedelmi szerkezete alig változik a szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak között, addig az alapfokú végzettségű szülők gyerekei a vizsgaidőszakban nagyobbrészt az ösztöndíjra kell, hogy támaszkodjanak, mert ebben az időszakban a szülői támogatások is lecsökkennek. Tehát úgy versenyeznek társaikkal, hogy a szüleik a vizsgák ideje alatt nem tudják őket a szorgalmi időszakkal azonos mértékben támogatni. 17. táblázat A hallgatói bevételek alakulása és szerkezete a szorgalmi és vizsgaidőszakban Szorgalmi időszak Vizsgaidőszak Bevételek Ft Ft Ösztöndíj 29% 29% Szülői segítség 49% 48% Saját munka 12% 12% Egyéb ösztöndíj 1% 1% Egyéb támogatás 2% 1% Ismeretlen, válaszmegtagadó 7% 9% A felmérésből kiderül, hogy a hallgatók bevételei vizsgaidőszakban átlagosan közel 2800 forinttal alacsonyabbak, mint szorgalmi időszakban. Az adatok tanúsága szerint jelentős bevételcsökkenés különösen az egyébként sem kiemelkedő jövedelemmel rendelkező tanító és óvóképzőben járó főiskolásoknál jellemző, akiknek egyhavi jövedelme 23 százalékkal alacsonyabb átlagosan forint ilyenkor. Jelentős 21 százalékos bevételkieséssel kénytelenek számolni a joghallgatók, akik forintos jövedelemre tettek szert a vizsgaidőszakban. Kiadási oldal A kiadások szerkezetét elsősorban a bevételek nagysága felől lettek megközelítve, azaz minél nagyobb a bevétel, annál nagyobb a kiadásokban megnyilvánuló döntési szabadság. Ez azt jelenti, hogy a létfenntartáshoz szükséges bevételnél értelemszerűen nincs jelentős mozgástér,

10 hiszen az elsődleges cél a megélhetés, az ennél magasabb bevételekkel együtt növekszik viszont annak lehetősége, hogy a vizsgált személy szabad döntése alapján másra is köthessen. 11.ábra Az egy hónapban rendelkezésére álló összegből hány százalékot költ az alábbi tételekre? 30% 25% 20% 15% szorgalmi időszak vizsgaidőszak 10% 5% 0% Az ábra szerint a hallgatók jövedelmének legnagyobb hányadát az általános létfenntartásra, lakhatásra, valamint a kulturális javak fogyasztására fordítják. A kultúrára fordított kiadás nem a közvetlen létfenntartáshoz szükséges fogyasztási javakhoz tartozik, azonban az értelmiségi lét egyik fontos összetevője. A kiadás szerkezetében szakcsoportonként és a család kulturális háttere alapján eltérések mutatkoznak. Lakhatásra az átlagot meghaladó mértékben a tanító és óvóképzőbe, az agrárfőiskolába, a bölcsészkarra, természettudományi karokra, a műszaki főiskolákra járó hallgatók költenek többet, tehát elsősorban a kevésbé kurrens szakok hallgatói kényszerülnek bevételük nagyobb hányadát erre a célra fordítani. Hasonlóan az alacsony presztízsű szakok hallgatói kénytelenek jövedelmük nagyobb hányadát létfenntartásra (étkezés, tisztálkodás stb.) és utazási költségekre fordítani. A vizsgaidőszak kiadási szerkezete eltér a szorgalmi időszakban megfigyelhetőtől. Ennek az lehet a magyarázata, hogy az intenzív tanulás más életvitelt, fogyasztási szokást kényszerít a hallgatókra, másrészt ebben az időszakban a bevételük is jelentős mértékben (több mint 10 százalékkal) csökken. Mindezt jól mutatja, hogy míg a hallgatók naponta átlagosan két órát tanultak szorgalmi időszakban, addig négyszer ennyi időt fordítottak vizsgaidőszakban ugyanerre a tevékenységre. Képzési csoportoktól függetlenül megállapítható az, hogy a diákok szorgalmi időszak alatt viszonylag kevesebb időt töltenek tanulással, ami részben már magyarázza a vizsgaidőszak alatti túlterheltségüket. Vizsgaidőszak alatt, képzési csoportonként vizsgálva az átlagot meghaladó mértékben a jogászok, az orvosok, a természettudományi és bölcsészkarokra, valamint az egészségügyi főiskolákra járó hallgatók tanulnak.

11 A vizsgaidőszakban különösen a létfenntartási és a kulturális javak fogyasztására fordított kiadásokat fogják vissza a hallgatók. A szorgalmi időszakhoz képest csupán némi növekedést az egyéb kiadásoknál tapasztaltunk, ahol elsősorban kávéra, cigarettára stb. költenek többet. Összegzés: Az 1999 ben és 2000 ben készült felmérés összevetéséből az látható, hogy a vizsgált időszakban a hallgatók bevételei nőttek, bár ezen bevételek reálértékének vizsgálatakor még e rövid időszak intervallumában is egyértelmű csökkenés mutatható ki. A nominális növekedés magyarázata nem lehet az ösztöndíjak növekedése, hiszen a hallgatói normatíva ezen időszak alatt nem nőtt, bár az állami szociális támogatások költségvetési összegei emelkedtek. A bevétel növekedésének a fenti megállapítás ellenére történő emelkedésének okait keresve a témakör kutatói a következő indokokat tartják elképzelhetőnek: 1. A hallgatók körében változtak a jövedelembevallási szokások. 2. A nem állami bevételek nominális növekedése, melynek oka lehet a fogyasztói árindex vizsgált időszakban bekövetkezett változása is (lsd. Az infláció alakulása 1999 ben és 2000 ben). 3. A munkabérek növekedése (lsd ben a minimálbérek Ft ra történő emelése), mely növekedés közvetlenül a családi jövedelemre gyakorolt hatást, de közvetve a tanulásra fordítandó összeg növekedését is jelentheti. 4. A kormányzati döntésekből fakadóan a szociális és adótámogatások növekedése is hatást gyakorolhat a felsőoktatási tanulmányokra fordított összeg megálapított növekedésére. Mindezekből azt kell megállapítani, hogy az állami támogatások reálérték csökkenése és a családok által nyújtott támogatás folyamatos beszűkülése miatt láthatóan az átlagos hallgatói jövedelmi szint a fogyasztói árindex változását nem követi, a hallgatói jövedelem reálértéke csökken, és emiatt a fent említett két forrás (állami és családi) jelentőségének csökkenése a hallgatók jövedelemszerkezetében folyamatos, és mindezek mellett a munkavégzésből származó jövedelem egyre jelentősebb hányadot mutat. 2.2 Állami támogatások Hallgatói jövedelmek külföldi példái A Deutsches Studentenwerk 1997 ben tanulmányt készített az oktatás támogatási rendszerének nyugat európai fejlődéséről, amely jelentős eltéréseket tárt fel a különböző nemzeti támogatási rendszerek, jogosultsági kritériumok és lehetőségek között. A tanulmányból kiderül, hogy a különböző rendszerek összehasonlítása rendkívül bonyolult feladat: figyelembe kell venni a tényleges segélyek és/vagy tanulmányi hitelek rendszereinek működését és kapcsolódását a családi tehervállalás kiegyenlítésének rendszereihez és az adórendszerhez. A közvetlen hallgatói segélyek tényleges összegeinek összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a hallgatók a skandináv országokban, Ausztriában (2000 ben bevezették a tandíj kötelezettséget és azóta érezhetően csökkent a felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma), Németországban és Hollandiában részesülnek a legmagasabb összegű támogatásban. Az támogatás minden országban rászorultság függő, azaz figyelembe veszik a

12 hallgatók és családtagjaik, esetenként egy bizonyos korhatár eléréséig a szülők jövedelmét. A kötelező szülői támogatást illetően az országok két jól elkülöníthető csoportra oszthatók: Azok az országok, ahol a törvény nem állapít meg a szülők számára semmilyen kötelezettséget a gyermekek egyetemi és főiskolai tanulmányainak támogatására (skandináv országok, Írország, Hollandia, Spanyolország és az Egyesült Királyság). Ezekben az országokban a hallgatók anyagi támogatása jelentős, a felsorolt országok egy részében (Írországban, Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban) azonban részben vagy teljesen a szülök mindenkori jövedelmi helyzetének függvénye. Azok az országok, ahol a hatályos törvények értelmében a szülők a gyermek tanulmányainak, többek között felsőoktatási tanulmányainak idejére kötelesek gondoskodni a gyermekek eltartásáról (Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország és Olaszország). Ezekben az országokban a szülők a felsőoktatásban résztvevő gyermekeik után különböző állami ellátásokban és kedvezményekben, többek között adókedvezményben és/vagy családi pótlékban részesülnek. A szülőknek nyújtott kedvezmények és támogatás mellett a hallgatók is igényelhetnek rászorultság függő anyagi támogatást és/vagy hitelt. A 2002 márciusában a megjelent 51/2002 es A hallgatói juttatásokról és térítésekről szóló kormányrendelet (A 144/96 os Kormányrendelet utódja) megalkotását majd egy éves egyeztetés, és számos felmérés előzte meg. A viszgálatok során természetesen teljes körű kitekintés készült az európai hallgatói támogatásokról. A kutatás fő szempontjai között a hallgatók ösztöndíját, a diákhitel rendszerét és jogosultsági formáit, a lakhatási helyzetet, az étkezési és utazási kedvezményeket és a társadalombiztosítás meglétét vizsgálták. Az alábbi táblázat mutatja a hallgatói juttatási rendszerek jelenlegi európai helyzetét: Ország A B/FlB/VD DK E F GB GR I IRLL R NL P S SF H SK PL O ösztöndíj függ a lakóhelytől való távolságtól függ a tanulmányi eredménytől függ a jövedelemtől hitel hitel állami garanciával diákotthoni elhelyezés kollégiumi támogatás felvétel feltételekkel étkezés kedvezményes étkezés vállalkozói támogatás utazási támogatás + diákigazolvány kedvezményes tarifa társadalombiztosítás támogatása táblázat: Az európai hallgatói támogatási rendszerek összehasonlítása (Forrás: 51/2002 es Kormányrendelet előterjesztés)

13 A táblázatból világosan látszik, ahol létezik diákhitel, ott megtartották mellette az ösztöndíjrendszereket is. Általában az ösztöndíjak és a hitelek arányát egymáshoz rögzítik (Németország, Svédország, Dánia). Meglepően alacsony a támogatott kollégiumi férőhelyek száma Nyugat Európában (Németország 13%, Franciaország 7,5%, Ausztria 10%, Olaszország 2%), a hallgatók albérletben illetve diákotthonok tudnak szálláshoz jutni, melynek havi bérleti díja jelentősen megterheli a hallgató költségvetését. A hallgatói étkeztetés támogatása általában valamilyen kártyarendszeren keresztül történik. Németországban olyan magas támogatásokat nyújtanak, hogy egy átlagos étkezés ára a magyarországi árak alatt van. Jelentős különbségek vannak a külföldi tanulmányokhoz igényelhető nemzeti ösztöndíjak igénybevételének lehetőségei között. A skandináv országokban, Ausztriában, Görögországban és Hollandiában már bevezették, vagy éppen most vezetik be a külföldi egyetemekre teljes képzési programra kiutazó hallgatók ösztöndíjrendszerét. Flandriában a teljes idejű képzésnél is igénybe lehet venni az állami ösztöndíjat a holland állami egyetemeken, illetve az olyan stúdiumok esetén, amelyek nem szerepelnek a flandriai intézmények kínálatában. Azokban az országokban, ahol az ösztöndíjak odaítélése részben a szülői támogatás alapján történik, vagy ahol a támogatást kollégiumi elhelyezés vagy ellátás formájában biztosítják, ez a lehetőség nem minden esetben vehető igénybe. A tengeren túlon (Canada, USA) megismert hallgatói támogatási rendszerek az Egyesült Királyságban bevezetett támogatási juttatási rendszer fejlesztett, módosított változatai. A németországi sajátosságok elemzése érdekében vissza kell térnünk a tanulmányunkban egyszer már hivatkozott Deutsche Studentwerk által készített felmérésekhez. Rövid áttekintés erejéig, valamint a magyarországi hallgatók szociális helyzetét demonstráló adatok szem előtt tartásával érdemes megfigyelni, hogy az alábbi adatok alapján milyen okok vezérlik Németországban a tanulmányaikat végző fiatalokat a munkavállalásra. A tanulmányból azoknak a hallgatóknak a jövedelmi viszonyairól kapunk képet, akik nem a szüleikkel laknak, és graduális képzésben vesznek részt. Ez lesz a standard hallgatói referenciacsoport. Ez a csoport az összes hallgató 62% a. Azon hallgatók gazdasági helyzete, akik még a szüleikkel élnek, már házasok, illetve sikeresen befejezték graduális képzésüket, nagymértékben különbözik a standard hallgatói csoporttól, mivel az életkörülményeik egészen mások. Még 1997 ben is jelentős különbségeket rögzítettek a keleti és nyugati tartomány között a hallgatók havi bevételében, mely a havi megélhetésükre fordítható. Széles skálán mozog a jövedelmek eloszlása. A legalacsonyabb jövedelmű hallgatók 10% a a nyugati tartományokban kevesebb, mint 810 DM val (1997 es adatok) rendelkeznek, míg a keleti tartományokban 690 DM val. Az eloszlási mérleg másik oldalán a legmagasabb jövedelmű hallgatók 10% a áll: a nyugati államokban a rendelkezésre álló havi összeg több, mint 1995 DM, míg a keleti tartományokban több, mint 1618 DM. Míg a nyugati tartományokban élő hallgatók felének több, mint 1300 DM áll rendelkezésére, a keleti tartományokban csak a hallgatók negyede rendelkezik ilyen összeggel. Az átlagos, egy főre eső hallgatói havi jövedelem a nyugati tartományokban 1392 DM, míg a keleti tartományokban ez 1115 DM. Ez magasabb, mint az összes tartomány közös értéke (ún. központi érték), mert az eloszlási szerkezet alapján a hallgatók többségének az átlagosnál kisebb a havi jövedelme, míg a hallgatók kisebb aránya rendelkezik ennél magasabb összeggel, egyes esetekben pedig jelentősen túllépi azt. Ezek az extrém esetek azonban

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA: trendek és statisztikák

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet HCCI Research Institute of Economics and Enterprises Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Nemzeti szakképzési rendszerek

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben