Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!"

Átírás

1 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási területünket érintően a leginkább várt jogszabály a gazdasági és pénzügyi törvénycsomag, melyet a parlament július 23-án fogadott el, a köztársasági elnök augusztus 13-án írta alá, a Magyar Közlöny 132. számában jelent meg, a évi XC. számú törvény alatt. A parlamenti jóváhagyással egyebek között adó- és járulékmentessé vált a háztartási munka, csökkent a társasági adó, a közszférában bevezetésre került a bérplafon, és 98 százalékos adóval sújtják a végkielégítéseket. Az egyszerűsített foglalkoztatás folyamatos témát ad hírleveleinknek, az új kormányzat első lépései között módosította az ezzel kapcsolatos szabályozást, a legfontosabb változásokat közzé tesszük. A Magyar Közlöny 129. számában megjelent a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXIII. törvény, amely többek között adómentességet biztosít a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb Ft értékben juttatott, sporteseményre szóló belépőjegyre, bérletre. Hírlevelünkben tehát az alábbi témakörökkel foglalkozunk: - Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról - Az egyszerűsített foglalkoztatás legújabb szabályai - Egyebek - Sporttal összefüggő törvények módosításáról - A keresőfoglalkoztatást folytató nyugdíjasokra vonatkozó szabályok évben - Munkába járás hétvégi hazautazás - Iskolakezdési támogatás - Jogszabálykalauz 2010/június-júliusaugusztus ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 1

2 I. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról A terjedelmes, egyebek mellett pénzügyi tárgyú és adójogszabályokat, de még a Munka Törvénykönyvét is módosító gazdasági és pénzügyi törvénycsomag, melyet a parlament a évi XC. törvényben Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról címmel fogadott el, augusztus 13-án jelent meg a 131. sz Magyar Közlönyben. A csomagban a jogalkotó több területen hajtott végre jelentős módosítást, az alábbiakban a szolgáltatási területünket érintő változásokkal részletesebben foglalkozunk, és megemlítjük az egyéb fontosabb változtatásokat is. Adó- és járulékmentes háztartási munka Augusztus 15-től adó- valamint járulékmentessé vált a háztartási munka. A természetes személyek számára végzett lakástakarítás, főzés, mosás, vasalás, gyermekfelügyelet, házi tanítás, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés és kertgondozás tartozik ide, amennyiben ezt természetes személyek nem vállalkozóként végzik. E tevékenységekkel kapcsolatban sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség, a foglalkoztatottak ennek következtében társadalombiztosítási ellátásra sem jogosultak. A mentesség feltétele, hogy a foglalkoztató havonta, a munkavégzés megkezdése előtt bejelentse a háztartási alkalmazottat az adóhatósághoz, és alkalmazottanként havonta befizessen 1000 forint regisztrációs díjat (az utóbbira vonatkozó rendelkezéseket szeptember 15-től kell alkalmazni). A háztartási munka megváltozott szabályairól részletesebben a III. fejezetben írunk. A közszférában 98 százalékos különadó a végkielégítésekre A közszférában foglalkoztatott magánszemélyek esetében bevezetésre kerül a jogviszonyuk megszűnésével összefüggésben kifizetett juttatások 60 napra számított rendszeres járandóságot meghaladó rész után 98 százalékos különadó. A rendelkezés a törvény kihirdetését követő 44. napot követő hónap első napján, azaz október elsején lép hatályba, de rendelkezéseit a január 1-jétől megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni. Ez a szabályozás komoly alkotmányossági problémát vet fel, hiszen visszamenőlegesen határoz meg az érintettek részére jelentős fizetési kötelezettséget. Egyebekben az adót a kifizetőnek kell levonnia, bevallania és befizetnie. A kifizetőt a különadó-alap után 27 százalék egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli. A különadó alapjába a bevétel 2 millió forintot meg nem haladó része nem számít bele, a 60 napra számított összegből a 2 millió forint feletti összeg ugyanakkor adóköteles. A különadó a törvény hatályba lépését megelőzően kifizetett jövedelmekre is érvényes. A különadó fizetésére kötelezettek körébe tartoznak a költségvetési szervnél foglalkoztatott magánszemélyeken kívül az állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített más jogi személyeknél dolgozók is. ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 2

3 A különadó szempontjából rendszeres járandóságnak minősül minden olyan bevétel - különösen a munkabér, munkadíj, tiszteletdíj-, amely a magánszemélyt a jogviszonyra tekintettel meghatározott időközönként vagy a tartós megbízás teljes időtartamára megilleti. A különadó a nem pénzben juttatott járandóságra is vonatkozik. Nem számít be ugyanakkor a különadó alapjába a jogviszony megszűnésének évére járó, szabadság megváltása címén járó juttatás, a jogviszony megszűnésekor a magánszemélyt megillető jubileumi jutalom, illetve a felmentési idő munkavégzési kötelezettséggel járó részére fizetendő átlagkereset összege. Kétmilliós bérplafon bevezetése a közszférában dolgozók részére Az új szabályozás szerint a közszféra munkavállalóinak havi munkabére az előző évi - a KSH által közzétett - bruttó nemzetgazdasági havi átlagkereset tízszerese lehet. Ez vonatkozik a közalkalmazottakra, a köztisztviselők körében pedig a politikai tanácsadókra és főtanácsadókra, továbbá a vezető tanácsos és főtanácsos besorolású egyénekre, az állami vezetőkre, a kormánybiztosokra, a miniszterelnöki biztosokra és a kormányhivatal alkalmazottaira is. A szabályokat a fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell, vagyis a plafont meghaladó munkabérek, illetmények a törvény hatálybalépésével egyidejűleg a bérplafon mértékére csökkennek. Megszűnt a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó január 01-i hatállyal lépett életbe a évi LXXVIII. törvény (Nért.) az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról. Ezáltal adóköteles lett az e törvény szerinti lakóingatlan, vízi jármű, légi jármű, nagy teljesítményű személygépkocsi. Az új változások érintették ezt a területet is, hatályon kívül került augusztus 16-ai időponttól a vízi járművek, a légi járművek, valamint a nagy teljesítményű személygépkocsik adójára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó, egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény. Erről az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény 33. -a rendelkezik. Az új rendelkezés értelmében a Nért. szerint adóköteles légi jármű, vízi jármű, nagy teljesítményű személygépkocsi után évre bevallott adó második részletét nem kell megfizetni. Ha az adózó az általa évre bevallott adó felénél többet fizetett meg, akkor a bevallott és a megfizetett adó különbözetét az elévülési időn belül legkorábban a törvény hatálybalépését követő naptól igényelheti vissza az állami adóhatóságtól. Figyelem! A Nért. hatályon kívül helyezése nem visszamenőleges, azaz az abban foglalt kötelezettségeket január 01. és augusztus 16. közötti időszak vonatkozásában teljesíteni szükséges! A Nért. bevallást pótolni, a már benyújtott bevallást függetlenül attól, hogy más bevallással együtt, (személyi jövedelemadó bevallás, társasági adó bevallás, egyszerűsített vállalkozói adó bevallással), vagy önállóan került benyújtásra - helyesbíteni, önellenőrizni a számú nyomtatványon lehet az elévülési időn belül, december 31- ig. ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 3

4 Például, a 0953-as bevallás pótlása esetén a 0953-as számú nyomtatvánnyal, míg a Nért. bevallást a számú nyomtatvány (figyelem! A legutolsó 9.0 számú verzió használata szükséges) önálló benyújtásával lehet pótolni. A 0953-as személyi jövedelemadó és a Nért. együttes bevallásának önellenőrzését, helyesbítését különkülön, a 0953-as és a 1042-es számú nyomtatványon lehet elvégezni. Személyi jövedelemadót érintő változások Külföldi pénznemben szerzett jövedelem adózása augusztus 16-tól módosult a külföldi pénznemben szerzett jövedelem forintra történő átszámításának szabályozása. A jogszabály szerint alapesetben bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában, kiadás esetében a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Abban az esetben viszont, ha a bevétel adóelőleg levonásra kötelezett kifizetőtől származik, a kifizető az adóelőleg megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a megszerzése napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, EURO-ban megadott árfolyamot alkalmazza. Ez a választási lehetőség a magánszemély részére is fennáll. Új adómentes juttatás A jogszabály módosítja az szja törvény 1. sz. mellékletének 6.1. alpontját, ezáltal augusztus 16-tól adómentes az elemi kár, katasztrófa esetén a károsultnak, a károsult munkáltatója által nyújtott segély, támogatás (így különösen a lakás helyreállítása, újjáépítése). Az átmeneti rendelkezésből adódóan az adómentességre vonatkozó jogszabályt január 1-jétől alkalmazni lehet. Csak emlékeztetőül: az szja törvény pontja alapján elemi kár az elemi csapás, így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy biológiai eredetű tűz okozta kár, amelynek igazolására a kár tényét tartalmazó okmány (pl. biztosító, mezőgazdasági igazgatási szerv, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv), vagy ha nem rendelkezik tőle független szervezet által kiállított okmánnyal a károsult által kiállított jegyzőkönyv szolgál. 500 millió forintos adóalapig 10 százalékos társasági adó A kedvezményes 10 százalékos társasági adókulcsot július 1-jétől a mostani 50 millió forintos adóalappal szemben 500 millió forintos adóalapig lehet alkalmazni, s ehhez a jogszabály nem szab feltételeket. Az adókulcs az adóalap 500 millió forintos része után 19 százalék marad. Ugyanez vonatkozik a vállalkozói szja szerint adózó egyéni vállalkozókra. Az idei átmeneti évben a január 1. és június 30. közötti időszakra 50 millió forintig 10 százalékos adókulcsot alkalmazhatnak azok az adózók, akik teljesíteni tudják az ahhoz szükséges feltételeket, a többiek pedig 19 százalékos kulcsot. A július 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban 250 millió forintig 10 százalék az adókulcs, és megszűnnek ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 4

5 a kedvezményes adókulcshoz kapcsolódó feltételek, a 250 millió forint feletti összegre pedig 19 százalék az adó. Ingatlan bérbeadása A magánszemélyeknek az ingatlan bérbeadáshoz ezután nem kell egyéni vállalkozóvá válniuk, ugyanez vonatkozik az egyéb szálláshely szolgáltatást nyújtó magánszemélyekre is. Az ingatlan bérbeadási (egyéb szálláshely szolgáltatási) tevékenységet önálló tevékenységként folytató magánszemélyek bevételükkel szemben értékcsökkenési leírást számolhatnak el az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint. Az adózás rendjéről szóló törvény módosításával a magánszemélyek ingatlan bérbe/haszonbérbe adása esetén mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól, és nem kell adószámot kérniük, ha e tevékenységre nem választják az ÁFA fizetési kötelezettséget. II. Az egyszerűsített foglalkoztatás legújabb szabályai Örök témának bizonyul az elmúlt időszakban az egyszerűsített foglalkoztatás. Csak emlékeztetőül: április 01-től lépett hatályba a korábbi alkalmi munkavállalói könyvet megszüntető, az egyszerűsített foglalkoztatás intézményét bevezető jogszabály (2009. évi CLII. törvény). Életének 4 hónapja alatt sok kritika érte az érintettek részéről, ugyanis úgy találták, olyan szabályokat tartalmaz, amelyek rendkívül megnehezítik a foglalkoztatást a hatálya alá tartozó területeken, elsősorban a mezőgazdasági ágazatban július 05-én fogadták el az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény módosítását. A évi LXXV. törvény a Magyar Közlöny 118. számában (2010. július 12.) jelent meg, az abban foglaltak augusztus 01-i hatállyal lépnek életbe. A módosítás célja, hogy életszerűbb, alkalmazhatóbb szabályokat fogalmazzon meg. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályait a korábbi szabályokkal összhangban a mezőgazdasági-, valamint az idegenforgalmi (turisztikai) idénymunkára, továbbá az alkalmi munkára lehet alkalmazni. A háztartási munkát és a közhasznú szervezet által létesített munkaviszony esetét kivette a jogalkotó az egyszerűsített foglalkoztatás fogalom köréből. Mivel partnercégeinknél alapvetően az alkalmi munka jöhet szóba, így alapvetően jelen tájékoztatásban erre vonatkozóan igyekszünk a lehető legteljesebb információkkal szolgálni. Létszámkorlát: Új elemként komoly létszámkorlátozást építettek be az alkalmi munkavállalás szabályai közé, azaz a törvény korlátozza, hogy egyszerűsített munkaviszony keretében egy naptári napon legfeljebb hány munkavállaló foglalkoztatható: A megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámot alapul véve ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 5

6 az a munkáltató, aki az Mt. alapján főállású személyt nem foglalkoztat, legfeljebb 1 főt, az a munkáltató, aki az Mt. alapján 1 5 fő között foglalkoztat munkavállalót, legfeljebb 2 főt, az a munkáltató, aki az Mt. alapján 6-20 fő között foglalkoztat munkavállalót, legfeljebb 4 főt, az a munkáltató, aki az Mt. alapján 20 fő munkavállalónál többet foglalkoztat, legfeljebb a munkavállalói létszám 20%-át kitevő személyt foglalkoztathat foglalkoztatás keretében. egyszerűsített Az így meghatározott napi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató adott év napjaira egyenlőtlenül is felhasználhatja, az alkalmi munkára irányadó szabályok figyelembevételével, ám a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át. Időkorlátok: A mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén az időkorlát 90 napról 120 napra emelkedik. Az alkalmi munka esetén maradt az es szabály (azaz az alkalmi munka összesen legfeljebb öt egymást követő napig, egy hónapon belül 15 napig, egy éven belül pedig legfeljebb 90 napig tarthat), de augusztus 01-től a 90 nap újraindul, nem kell figyelembe venni az előző időszaki napokat. Ha azonos felek idénymunkára és alkalmi munkára is kötnek egymással több munkaszerződést, úgy ezek együttes időtartama nem haladhatja meg a 120 napot egy naptári éven belül. Amennyiben a munkáltató az idő-és létszámkorlátokat nem tartja be, úgy a túllépés napjától a munkáltató nem alkalmazhatja munkavállalóira a kedvezményes közteherviselés szabályait, hanem az általános szabályok vonatkoznak rá. Egyéb korlátozás: Az a munkáltató, aki a tárgyhónapban forint vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az 500, illetve forint összegű közteher és/vagy társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja törvényben a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette. [Eft.11..(6) bek] Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony Alapvető változás a korábbi jogszabályhoz képest, hogy a foglalkoztatási jogviszony a munkáltató - munkavégzés megkezdése előtti - bejelentési kötelezettségének teljesítésével és nem a munkaszerződés megkötésével keletkezik. A munkaszerződést csak akkor kell írásba foglalni legkésőbb a munka megkezdéséig, ha a munkavállaló azt kéri. A munkaszerződésre vonatkozóan a törvény formaszerződést tartalmaz, mely Hírlevelünk mellékletében található. A törvény szabályozza, hogy az Mt. mely szabályai nem alkalmazhatók az egyszerűsített foglalkoztatás esetében: ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 6

7 a) a munkaviszony időtartamára vonatkozó 79. (4) és (6) (7) bekezdése, b) a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó 83 83/A. -a, c) a munkaszerződés módosítására vonatkozó 84 84/A. -a, d) a munkáltató jogállásváltozására vonatkozó 86. d) pontját, valamint 86/A 86/E. -a, e) a kiküldetésre, kirendelésre, más munkáltatónál történő munkavégzésre vonatkozó /B. -a, f) az egyéb hátrányos jogkövetkezményekre vonatkozó a, g) a munkaidőre vonatkozó szabályai közül a 117/A. -a, h) a vasárnap történő munkavégzésre vonatkozó 124. (1) bekezdése ÚJ PONT!, i) a szabadság kiadására vonatkozó a ÚJ PONT!, j) a foglalkoztatási kötelezettségnek a munkavállaló más munkáltatónál történő munkavégzéssel való teljesítésére vonatkozó a k) az állásidőre vonatkozó 151. (4) bekezdése ÚJ PONT!, l) a vezető állású munkavállalókra vonatkozó X. fejezete, m) a távmunkavégzésre vonatkozó X/A. fejezete, n) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó XI. fejezete, valamint o) a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló XII. fejezete. Alkalmi munkára létesített egyszerűsített foglalkoztatás esetén az előzőkön túlmenően a) nem kell alkalmazni az Mt. betegszabadságra, egyéb munkaidőkedvezményekre vonatkozó át, b) a munkaidő-beosztás az Mt ától eltérően az egybefüggő munkavégzés első napján is közölhető, c) a munkáltató munkaidőkeret hiányában is elrendelhet az Mt a szerint egyenlőtlen munkaidő-beosztást, d) nem kell alkalmazni az Mt ában rögzített, a munkaviszony megszűnése esetén a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására vonatkozó előírásokat. Harmadik országbeli állampolgár kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható. A munkáltatónak meg kell győződnie a munkavégzés megkezdése előtt, hogy a munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapotban van-e. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 7

8 mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként 500 forint, alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként forint. E közteher megfizetésével nem terheli a) a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja.tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, b) a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről a természetes személynek nem kell bevallást benyújtania, kivéve, ha a) külföldi személy vagy b) egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja vagy c) az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett az Szja.tv. alkalmazásában adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmén kívül más, az Szja.tv. szerinti adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. Ellátásra való jogosultság Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló e törvény szerinti foglalkoztatása alapján a) nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, b) nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra azonban jogosultságot szerez. (2) A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén forint/nap, napi forint közteher esetén forint/nap. Bejelentési és bevallási szabályok Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé - a munkavégzés megkezdése előtt - bejelenteni a szükséges adatokat, ezek az alábbiak: a) a munkáltató adószáma, b) a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma, c) az egyszerűsített foglalkoztatás jellege, d) a munkaviszony napjainak száma (kivéve sms-ben történő bejelentés esetén, mert sms küldésével a munkáltató a bejelentés napjára eső bejelentési kötelezettségének tesz eleget). ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 8

9 A munkáltató bejelentési kötelezettségét választása szerint az ügyfélkapun történő előzetes regisztrálás esetén a) elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu) 10T1042E jelű elektronikus adatlap (FIGYELEM! kereskedelmi forgalomban nem kapható, kizárólag az APEH honlapjáról tölthető le, mindig frissített verziót alkalmazzunk!) alkalmazása, b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon, vagy c) rövid szöveges üzenet (SMS) útján teljesítheti csak december 01-ét követően! A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség, a munkáltató csak a fent felsorolt lehetőségek közül választhat!!! Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül,vagy b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. Módosítás bejelentésére bármely módon lehetőség függetlenül attól, hogy a munkáltató eredeti bejelentési kötelezettségének milyen módon tett eleget, azaz pl. az ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlap kitöltésével bejelentésre került adatokat a munkáltató akár telefonon keresztül is módosíthatja, illetve visszavonhatja. (A bejelentett adatokban bekövetkezett változás ügyfélkapun történő bejelentésére is a 10T1042E jelű adatlap szolgál!) A munkáltató a közteher-fizetési kötelezettséget az Art a rendelkezéseinek megfelelően a tárgyhót követő hó 12. napjáig, az állami adóhatóság által erre a célra meghatározott beszedési számla javára teljesíti, ezek: magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatott után a számú, az APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számla, a nem magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatott után a számú, az APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számla. Az adóhatóság a megfizetett közteher összegéből a) magán-nyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállaló esetén 91,8%- ot, magán-nyugdíjpénztári tag esetén 69,9%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, b) 21,9%-ot a munkavállaló magánnyugdíjpénztárának, c) 1,4%-ot az Egészségbiztosítási Alapnak és d) 6,8%-ot a Munkaerőpiaci Alapnak utal át. ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 9

10 Bevallás szabályai: a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét az Art.31. -ának (2) bekezdése szerint elektronikus úton havonta a tárgyhót követő hó 12. napjáig a 1008-as számú nyomtatványon köteles teljesíteni. Azok az adózók, akik elektronikus bevallásra nem kötelezettek, papír alapú bevallást is benyújthatnak a 1008E számú nyomtatványon, szintén a tárgyhót követő hó 12. napjáig. (A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a Magyar Postán szerezhető be, illetve az APEH internetes honlapjáról letölthető, és az internetes kitöltő-ellenőrző programmal kitölthető. A nyomtatvány elérési útvonala az APEH honlapján: Letöltések>Nyomtatványkitöltő programok.) Foglalkoztathatósági vizsgálat: Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára a.) a munkáltató vagy b.) az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között elhelyezkedni kívánó természetes személy kezdeményezésére kerül sor. A foglalkoztathatósági vizsgálat tényéről a munkáltatóval foglalkoztatásegészségügyi alapszolgáltatásra szerződött foglalkozásegészségügyi szolgáltató, a foglalkoztatás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozásegészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy az elhelyezkedni kívánó személy által választott, foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező háziorvos foglalkoztathatósági szakvéleményt állít ki a mellékletünkben is megtalálható kötelező formanyomtatványon. Igazolás kiadása az adókötelezettség teljesítéséhez: A törvényben nem szabályozott adózást érintő kérdésekben az Adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogíme, ugyanakkor nem kell alkalmazni az Art.46. -ának azon előírását, hogy a munkáltató az elszámolási évet követő év január 31-ig összesített igazolást ad a magánszemély részére. START kártyára jogosultság: A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után április 01-ét követően az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszony a START kártyára való jogosultságot nem zárja ki. Átmeneti rendelkezések évben a augusztus 01-i időpontot megelőzően alkalmi munkavállalói könyvvel vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében létesített munkaviszonyban eltöltött napok számát a augusztus 01-ét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás időtartamának számításánál nem kell számításba venni. ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 10

11 2010. augusztus 01-től egyszerűsített foglalkoztatásra csak a évi LXXV. törvény rendelkezési alapján van lehetőség. Kivétel: augusztus 01-i időpontot megelőzően egyszerűsített foglalkoztatás keretében közhasznú szervezet által létesített munkaviszony nem marad az egyszerűsített foglalkoztatás hatálya alatt, hanem augusztus 01-ét követően az Mt. hatálya alá tartozó, megszakítás nélkül fennálló munkaviszonynak tekintendő. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvénnyel kapcsolatos változások augusztus 01-től: Az Flt (5) bek. n) pontja egységesen értelmezi az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt. Az Flt. szerinti alkalmi foglalkoztatás fogalma alatt érteni kell az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó összes munkaviszonyt, így a mezőgazdasági, valamint turisztikai idénymunkát és az alkalmi munkát. Az álláskeresési járadék megállapításánál nem vehető figyelembe a járadék folyósítása alatt végzett alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony időtartama, mint jogosító idő. [Flt.25..(6), Eft.17..(2)] Alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony esetében nem kell szüneteltetni a keresetpótló juttatás, az álláskeresési járadék folyósítását. [Eft.23..b)] Az álláskeresési járadékban részesülő személynek nem kell bejelentenie a Munkaügyi Központ felé, ha alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt létesít. [Eft.23..b)] III. Egyebek Sporttal összefüggő törvények módosításáról A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról rendelkező évi LXXXIII. törvényt az Országgyűlés július 22-én fogadta el, a 129. számú Magyar Közlönyben jelent meg augusztus 10-én. E jogszabály bővítette az szja. törvény 1. számú mellékletében az adómentes juttatások körét. Így a természetbeni juttatások közül összeghatártól függetlenül adómentes a sportversenyen vagy sportvetélkedőn nyert érem, serleg, trófea. Ez a rendelkezés augusztus 18-tól hatályos, de az adómentességet a hatálybalépést megelőzően elnyert díjakra is lehet alkalmazni a adóév vonatkozásában. Adómentes továbbá az ingyenesen vagy kedvezményesen a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb Ft értékben juttatott, sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet. Az adómentesség a augusztus 10-ét követően megszerzett jövedelemre, juttatásra kell alkalmazni. ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 11

12 Háztartási munka Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló szakmai anyagunkban is említettük, hogy a háztartási munkát kivette a jogalkotó az egyszerűsített foglalkoztatás fogalom köréből. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól a évi XC. törvény rendelkezik és augusztus 15. napjától lép életbe. Ennek értelmében a természetes személyek között háztartási munkára létesített jogviszony adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásnak minősül. A törvény pontosan definiálja a háztartási munka fogalmát, s azt is, hogy mi az, ami nem minősül háztartási munkának: Háztartási munka: a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás. Nem tekinthető háztartási munkának: - a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi, - ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató - akár közvetve - mástól juttatásban részesül, - ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál. Bejelentési kötelezettség Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató az állami adóhatóságnak havonta a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a következő adatokat: - a foglalkoztató adóazonosító jelét, - a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, - a tényleges foglalkoztatás kezdő napját. A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét az alábbi módok valamelyikén teljesítheti: a) elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu) kizárólag előzetes regisztráció esetén a 10T1043H jelű bejelentő lapon, b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon 185-ös, helyi tarifával hívható számon, c) rövid szöveges üzenet (SMS) útján - csak december 01-jétől. Fontos! A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség. A bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időre vonatkozik. ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 12

13 Ez azt jelenti, hogy ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést újra teljesíteni kell. (Pl.: a foglalkoztató augusztus hónapban háztartási alkalmazottat foglalkoztat, és ugyanezen személyt szeptember hónapban is foglalkoztatja. A foglalkoztatónak a bejelentési kötelezettséget mindkét hónapban különkülön teljesítenie kell.) Az adóhatóság felé teljesített bejelentés módosítására és visszavonására (pl.: a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén) a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség. Regisztrációs díjfizetési kötelezettség A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1.000,- Ft összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet, és a háztartási munkára alkalmazott személy a Tbj. vonatkozásában nem minősül biztosítottnak. E jogcímen tehát egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak sem minősül a háztartási alkalmazott. A foglalkoztató a havi 1.000,- Ft összegű regisztrációs díjat az állami adóhatóság számlájára történő készpénzfizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg. Adó és járulékfizetési, bevallási kötelezettség Foglalkoztató: Amennyiben a természetes személy munkáltató a háztartási alkalmazottját még a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelenti, adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli. Háztartási alkalmazott: Az adórendszeren kívüli kereset a háztartási alkalmazott tekintetében adó- és járulékfizetési kötelezettséget még abban az esetben sem keletkeztet, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat érintő bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta, tehát a munkáltató mulasztása nem jelenti azt, hogy a fizetési kötelezettséget a háztartási alkalmazottnak kell teljesíteni. Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy a bejelentési kötelezettségét teljesíteni, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az Szja.tv.1 és a Tbj.2 rendelkezései szerint az adót és a járulékokat meg kell fizetni. A foglalkoztató mulasztása esetén tehát az adót és a járulékokat az Szjatv. és a Tbj. általános szabályai szerint kell megfizetni az adott jogviszonynak megfelelően (például: munkaviszony, megbízás), azzal, hogy ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, az egyébként a magánszemélyt terhelő adót és járulékokat is a foglalkoztató fizeti meg. ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 13

14 Bevallás Mulasztási bírság Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli. Tehát háztartási munka végzése esetén a foglalkoztatónak nem kell "8-as" bevallást benyújtani, illetve a magánszemélynek sem kell az "53-as" bevallásban ezen keresetről számot adni. Igazolás kiadása A háztartási alkalmazott az őt megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről a bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól. Amennyiben a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató egy adott hónapban több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti. A háztartási alkalmazott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni. A foglalkoztató által kiadott igazolásnak tartalmaznia kell: a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, a tényleges foglalkoztatás kezdő napját, a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés összegét, a kifizetés időpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását, a foglalkoztatás helyének címét, a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását. A foglalkoztató által kiadott igazolás bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes. A foglalkoztató ,- Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a bejelentési, és a regisztrációs díjfizetési kötelezettségének teljesítését elmulasztja. Átmeneti rendelkezések A háztartási alkalmazott foglalkoztatásával kapcsolatos bejelentési szabályokat augusztus 15-étől, a regisztrációs díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket pedig szeptember 15-étől kell alkalmazni. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján háztartási munkára létrejött munkaviszonyhoz kapcsolódó közteherfizetésre vonatkozó rendelkezéseit augusztus 14. napjáig kell alkalmazni. A augusztus 15. napján illetve azt követő 45 napon belül háztartási munkára létrejött foglalkoztatásra az általános szabályok szerinti bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségek nem vonatkoznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az a munkáltató, aki augusztus 15-én vagy azt követően augusztus 31-éig bármely napon háztartási alkalmazottat alkalmaz, köteles a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni, de a regisztrációs díjfizetési kötelezettséget csak szeptember 15-étől kell teljesíteni. Ebből következően az első regisztrációs díjfizetési kötelezettségnek először október 12-én kell eleget tenni. ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 14

15 A keresőfoglalkoztatást folytató nyugdíjasokra vonatkozó szabályok évben a) Előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjasok, korengedményes nyugdíjban részesülők esetében: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. -a szerint mindazok esetében, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjasként (ideértve az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat, a korkedvezményes nyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, a bányásznyugdíjat és a művész" nyugdíjat is) keresőtevékenységet folytatnak, meghatározott összegű, a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem megszerzése után a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. A rendelkezések szerint mindaddig, amíg a nyugdíjas adott évi nyugdíjjárulék-alapot képező keresete nem éri el a minimálbér tizennyolcszorosát, azaz az ún. éves keretösszeget, évben forint x 18 = forintot, a keresete mellett a nyugdíjat is korlátozás nélkül felveheti. Ha azonban a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi nyugdíjat vissza kell fizetni. Az éves keretösszeg elérését - annak bekövetkezésétől számított 10 munkanapon belül - az érintett nyugdíjasoknak - a folyósítási törzsszámra való hivatkozással be kell jelenteniük a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a nyugdíjas az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető. Azok a nyugdíjasok, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, korlátozás nélkül végezhetnek munkát. b) Az irányadó nyugdíjkorhatárt még be nem töltött egészségkárosodáson alapuló saját jogú nyugellátásban részesülők keresetkorlátozásának évi szabályai: Rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjasok esetében: Amennyiben hat egymást követő hónap bruttó keresetének a havi átlaga meghaladja a folyósított rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és a minimálbér összegét, a rokkantsági nyugdíjat meg kell szüntetni. A bruttó kereset számításánál az EGT tagállamban, illetőleg szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezménnyel érintett tagállamban végzett keresőtevékenységből származó keresetet, jövedelmet is figyelembe kell venni. Nem kell szüneteltetni a január 1-jét megelőző időponttól megállapított korhatár alatti öregségi nyugdíjban részesülők nyugellátását. ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 15

16 Rehabilitációs járadékban részesülők esetében: Amennyiben három egymást követő hónap nettó keresetének a havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 90 %-át, illetve ennek a nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a minimálbér összegét, a folyósítandó rehabilitációs járadékot 50%-kal csökkenteni kell. Amennyiben hat egymást követő hónap nettó keresetének a havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 90 %-át, illetve ennek a nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a minimálbér összegét, a rehabilitációs járadékot meg kell szüntetni. A nettó kereset számításánál az EGT tagállamban, illetőleg szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezménnyel érintett tagállamban végzett keresőtevékenységből származó keresetet, jövedelmet is figyelembe kell venni. Munkába járás hétvégi hazautazás Korábbi hírleveleinkben részletesen foglalkoztunk a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló, május elsején életbe lépett 39/2010.(II.26.) kormányrendelet tartalmáról, és e jogszabály valamint a hatályos szja törvény 25.. összefüggéseivel. A kormányrendelet a munkáltatók számára meghatározza a munkavállalóknak a munkába járással kapcsolatban kötelezően fizetendő költségek összegét. E rendelet (3. 3). bek.) értelmében a munkáltató köteles megtéríteni a napi munkába járás hiányában a hazautazással kapcsolatos költségtérítést a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-t, de legfeljebb azonban havonta Ft-ot. Hazautazásnak minősül a tartózkodási helyről munkavégzés rendjétől függően legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás. Ugyanakkor a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 25. (2) bekezdésének a) pontja értelmében a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, melyet a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti bérlet vagy utazási jegy ellenében legfeljebb a bérlet vagy jegy árát meg nem haladó értékben kap a magánszemély. Ez a rendelkezés viszont a rendelet által nevesített költségtérítésen felül a munkáltatónak lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltató döntésétől függően a munkavállalónak adómentesen kifizethető legyen a bérlet vagy menetjegy teljes összege is, függetlenül attól, hogy annak összege meghaladja-e a havi Ft-ot. Tehát, ha a munkáltató úgy dönt, hogy munkavállalóinak a hétvégi hazautazással kapcsolatosan felmerült bérlet vagy jegy árának teljes összegét megtéríti, akkor annak összegétől függetlenül a kifizetésre tekintettel sem a munkavállalónak sem a munkáltatónak adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 16

17 V. Jogszabálykalauz 2010/június-július-augusztus Magyar Közlöny évi 99. szám: 103/2010. (VI. 10.) AB határozat a magánnyugdíjról és intézményeiről szóló, az Országgyűlés december 14-ei ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 30. (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapításáról és további rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról Magyar Közlöny évi 107. szám: 200/2010. (VI. 23.) Korm. rendelet Magyar Közlöny évi 109. szám: 27/2010. (VI. 29.) KüM határozat 28/2010. (VI. 29.) KüM határozat Magyar Közlöny évi 118. szám: évi LXXV. törvény Magyar Közlöny évi 121. szám: évi LXXVII. törvény Magyar Közlöny évi 123. szám: 218/2010. (VII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 266/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 71. ülésszakán elfogadott, a munkaügyi statisztikáról szóló 160. számú egyezmény kihirdetéséről szóló évi XXXI. törvény 2. és 3. -ainak hatálybalépéséről a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 81. ülésszakán elfogadott, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 175. számú egyezmény kihirdetéséről szóló évi XXXII. törvény 2. és 3. -ainak hatálybalépéséről Hatályos: az egyszerűsített foglalkoztatásról Hatályos: , , az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról. Hatályos: Hatályos: ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 17

18 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény végrehajtásáról Hatályos: /2010. (VII. 30.) az egyszerűsített foglalkoztatásból NGM rendelet származó jövedelem és közteher bejelentésére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról Magyar Közlöny évi 129. szám: évi LXXXIII. törvény Magyar Közlöny évi 132. szám évi XC. törvény sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Hatályos: Hatályos: , az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő 15. naptól, Hatályos: , , , , , , , , , ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 18

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É PénzSztár D A rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom?

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Adóvilág 2014. április XVIII. Évfolyam 05. szám Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Évről évre megfogalmazódik számtalan adózóban az a kérdés, hogy egy adott tevékenysége kapcsán, illetve

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben