Tájékoztató a január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról"

Átírás

1 Tájékoztató a január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges teljesítésének kelte sorszáma kiállító adószáma vevő adószáma ha ő az adófizetésre kötelezett a részére kiállított számlában áthárított ÁFA a 2 millió forintot elérte kiállító és vevő neve, címe az értékesített termék vagy szolgáltatás megnevezése, ha természetes mértékegységben kifejezhető, akkor mennyisége az adó alapja, esetleges engedmény az adó mértéke áthárított adó PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS kifejezés ha a kibocsátó ezt választotta ÖNSZÁMLÁZÁS kifejezés ha a számlát a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő állítja ki ADÓMENTES ha a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás mentes az adó alól + jogszabályi hivatkozás FORDÍTOTT ADÓZÁS ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett KISADÓZÓ ha a számla kibocsátója választotta ezt az adózási formát a számla aláírása nem kötelező, kivéve ha minősített elektronikus aláírású számláról van szó magyar nyelven vagy élő idegen nyelven egyaránt kiállítható idegen nyelven kiállított számla esetében, adóigazgatási eljárás keretében lefolytatott ellenőrzés során megkövetelhető a saját költségre történő hiteles fordítás nyugta kizárólag magyar nyelven állítható ki Egyszerűsített számla bocsátható ki előleg számlaként készpénzfizetés esetén Pénzforgalmi ÁFA választás feltétele, hogy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás éves nettó összege a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben várhatóan ne haladja meg a 125 millió forintot minden adózónak a NAV nyilvános adatbázisában ellenőriznie kell a bejövő számla kiállítóját, hogy belépett-e ebbe a rendszerbe, mert akkor csak úgy érvényesítheti ÁFA levonási jogát, ha a számla ellenértékét már megfizette Egyéb változások közösségen belüli adómentes értékesítéshez kapott előleg esetén nincs számla kibocsátási kötelezettség személygépkocsi üzemeltetés, fenntartás szolgáltatásainak ÁFÁ-ja 50%-ban nem vonható le alanyai adómentes határ 6 millió forint közlekedési eszközök 30 napon túli bérbeadása esetén a teljesítési hely az igénybevevő letelepedése, állandó lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye fordított adózású ügyleteknél az adókötelezettség utólagos módosulása esetén egy időszakban lehet figyelembe venni a fizetendő és a levonható adóváltozást is Melyik ország szabályai szerint kell a számlát kiállítani a teljesítési hely határozza meg ha a teljesítési hely Magyarország vagy 3. ország, akkor a magyar szabályok szerint külföldi letelepedettség esetén, ha a teljesítési hely az EU, akkor az EU tagállamának szabályai

2 szerint Pénztárgépet használók a pénztárgépeket az adóhatóság közvetlen rendszer útján felügyelni fogja miniszteri rendeletben fogják kidolgozni az erre vonatkozó szabályokat Elektronikus számla elektronikus számla, ha minősített aláírással látták el, vagy elektronikus adatcsere rendszerben elektronikus adatként hozták létre és továbbítják bármilyen eljárás, amely megfelel a törvényben meghatározott általános követelményeknek kibocsátás feltétele írásbeli megállapodás a számla kiállító és befogadó között az EDI rendszer alkalmazásáról egyéb esetben a számla befogadó beleegyezése Személyi jövedelemadó Megszűnt a szuperbruttó a jövedelem adója egységesen 16% Családi kedvezmény jogosultja aki a családi pótlékra jogosult, de megoszthatja vele közös háztartásban élő házastársával vagy élettársával Egyes meghatározott juttatás munkáltató által valamennyi munkavállaló vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, közeli hozzátartozóik részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, munkáltató által valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján több munkavállaló vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, közeli hozzátartozóik részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amely megfelel a béren kívüli juttatás feltételeinek, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja, az adóévben biztosított a béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot, illetve időarányos részét meghaladó része, Adómentes jövedelem ha a kifizető társadalmi szervezet, alapítvány mentes a reprezentáció és a minimálbér 25%ának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása, ha közhasznú illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10%át, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10%kát nem haladja meg, az adómentesnek nem minősülő juttatások adókötelezettségére az egyes juttatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni külföldi napidíj 30 %-a, maximum napi 15 Euro kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére - muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, ide nem értve a Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói támogatást Béren kívüli juttatások 1,19 szerese után a munkáltatónak (kifizetőnek) 16 % szja + 14 % eho fizetési kötelezettsége van, a következő meghatározott mértékig, iskolakezdési támogatás csak utalványban adható minimálbér 30 %-a munkáltató által adott helyi utazási bérlet számla összege Erzsébet utalvány - készétel vásárlására jogosító utalvány (MNÜA) 8.000,- Ft/hó - munkahelyi, üzemi étkeztetés ,- Ft/hó Széchenyi pihenőkártya szálláshely szolgáltatás ,- Ft/év Széchenyi pihenőkártya vendéglátás kártya ,- Ft/év Széchenyi pihenőkártya szabadidő kártya ,- Ft/év

3 munkáltató által adott internethasználat 0,- Ft/hó munkáltatói utalás önkéntes kölcsönös pénztárba minimálbér 50 5-a munkáltatói utalás önkéntes egészségpénztárba minimálbér 30 %-a munkáltató által adott iskolarendszerű képzés támogatása 2,5 minimálbér/év Ha ezek a juttatások meghaladják a rájuk vonatkozó keret összegét vagy együttesen az 500 eft időarányos részét, akkor 1,19 szerese után 16 % szja + 27 % eho, - Szép kártyákat nem kell időarányosítani. Egyes meghatározott juttatások 1,19 szerese után a munkáltatónak (kifizetőnek) 16 % szja + 27 % eho fizetési kötelezettsége van minden munkavállalójának egyaránt, azonos nagyságrendben nyújt minden munkavállaló által megismerhető szabályzat alapján juttatja hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy egyéb szolgáltatás révén magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel cégtelefon használata csoportos életbiztosítás reprezentáció, üzleti ajándék adóköteles része reprezentációnak nem minősülő vendéglátás (részt vevő magánszemély utazási és szállásköltsége, neki nyújtott étel-, italszolgáltatás) költsége, ha nem állapítható meg a juttatásban részesülő személy által szerzett bevétel a minimálbér 1 %-át meg nem haladó értékű reklámcélú vagy egyéb, adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő juttatás (pl. szóróajándék) a béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárán felüli rész csekély értékű ajándék személyenként évi három alkalommal, minimálbér 10 %-áig adható termék, szolgáltatás reprezentáció üzleti ajándék, ha egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 %-át adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá és nem széles körben meghirdetett Egyes meg nem határozott juttatások 1,27 szerese után a magánszemély adózik 16 % szja-t a járulékterheket a felek közti jogviszony határozza meg munkáltató magánnyugdíjpénztári tagdíj kiegészítése művelődési intézményi szolgáltatás munkáltató által munkavállalók részére azonos feltételekkel és módon, ingyen vagy kedvezményesen adott termék, szolgáltatás munkáltató által minden munkavállaló számára megismerhető belső szabályzatban meghatározott kör részére, azonos feltételekkel és módon ingyen vagy kedvezményesen adott termék, szolgáltatás sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás, utalvány kifizető által biztosított ingyenes vagy kedvezményes személyszállítás kifizető által ingyen vagy kedvezményesen átadott termék, szolgáltatás, ha a kifizető a tb-nyugdíj törvény szerint nem foglalkoztatója a juttatásban részesülő magánszemélynek Szociális hozzájárulási adó Kedvezmény már nem feltétele hogy 2012-ben elvárt béremelés legyen Ft-ig 16% - legfeljebb Ft, ha a kedvezményalap Ft fölött a Ft feletti kedvezményalap 20%-át meghaladó része Adókedvezmények - munkaviszonyban szakképzettséget nem igénylő FEOR főcsoport teljes hónapban bruttó munkabér, legfeljebb 100 eft 14,5%-a 25 év alatti és 55 év feletti a legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti bruttó munkabér, legfeljebb 100 eft 27%-a a 180 napnál több munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti és az 55 év feletti bruttó munkabér, legfeljebb 100 eft 14,5%-a a foglalkoztatás első 2 évében vehető igénybe azoknak a hónapoknak az egészére jár a kedvezmény, amelyben a munkavállaló a 25. vagy 55. évét betölti, vagy amikor a 2 éves időtartam véget ér szükséges NAV igazolás arról, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik 15 napnál nem régebbi jár a kedvezmény akkor is, ha a foglalkoztatás január 1-jét megelőzően kezdődött tartósan álláskereső személyek bruttó munkabér, legfeljebb 100 eft 27%-a az 1-2. évben bruttó munkabér, legfeljebb 100 eft 14,5%-a 3. évben állami foglalkoztatási szerv által kiállított igazolás alapján gyed folyósítását követően, gyes, gyát folyósítása alatt és azt követően

4 bruttó munkabér, legfeljebb 100 eft 27%-a az 1-2. évben bruttó munkabér, legfeljebb 100 eft 14,5%-a 3. évben anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti ellátásban részesülő kérelmére kiállított igazolás alapján jár a kedvezmény akkor is, ha a foglalkoztatás január 1-jét megelőzően kezdődött szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások kedvezménye új munkavállaló esetén feltétele o a tao szerint fejlesztési adókedvezményre legyen jogosult (100 millió forintos beruházás o fölött jár a kedvezmény) létszámát a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezését megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növelje bruttó munkabér, legfeljebb 100 eft 27%-a az 1-2. évben bruttó munkabér, legfeljebb 100 eft 14,5%-a 3. évben munkavégzés helye a szabad vállalkozási zóna területe fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembehelyezésének hónapjától 5. évig kutatók foglalkoztatása korlátozó rendelkezések START PLUSZ, EXTRA, BÓNUSZ, Rehabilitációs kártya fenti kedvezményekkel nem vonhatók össze a legfeljebb két címen érvényesíthető együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoztatott után fizetendő adó összegét ha a foglalkoztató havi adókedvezménye meghaladja az adott hónapra számított adó összegét, a kedvezményre a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni részmunkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb 100 eft-nak részmunkaidő és teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót Társasági és osztalékadó Adóalapot növeli tagi hitel állománynövekedésének 50%-a Kisvállalati adóból visszalépő 60 napon belül adóelőleg bevallásra kötelezett, összege a bevétele 1%-a Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 6660 Ft-ra emelkedett Nyugdíjjárulék fizetés felső határa megszűnik Helyi adó törvény Változások 8 millió forint árbevétel alatt egyszerűsített adóalap megállapítás adóalap a nettó árbevétel 80%-a Számvitelről szóló törvény Változások jelentős hiba, ha az árbevétel és saját tőke változás hatása meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, legalább az 1 millió forintot jelentős hiba esetén háromoszlopos mérleget kell készíteni törölték a lényeges hiba fogalmát, amikor új közzétételre volt kötelezett a társaság pénzügyi műveletek egyéb bevétele, a fizetési határidőn belül történt pénzügyi rendezés esetén adott fizetendő összeg 3%-át meg nem haladó engedmény

5 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készíthet, ha két egymást követő évben a következők közül kettő a határértéket nem haladja meg mérlegfőösszeg 100 millió forint nettó árbevétel 200 millió forint átlagos foglalkoztatottak száma 10 fő ha két üzleti évben nem felel meg a feltételeknek, akkor a második évet követően vissza kell térnie saját döntés alapján három beszámoló elkészítése után térhet vissza Áru azok az eszközök, amelyeket a gazdálkodó értékesítési céllal vásárolt, de értékesítésig, átmenetileg használatba vett Egyszerűsített foglalkoztatás Változás eltörölték az éves 840 eft bevallás nélküli jövedelem keretet adómentes az év első napján érvényes minimálbér napibérként meghatározott összegének és a egyszerűsített foglalkoztatásban eltöltött napok szorzatának összege adóbevallásban csak az ezt meghaladó összeget kell szerepeltetni filmipari statisztaként végzett alkalmi munkából származó bevétel egésze mentes a bevallás és az adózás alól nyugellátás 500 Ft közteher esetén 1370 Ft, 1000 Ft közteher esetén 2740 Ft Kötelezően bejelentendő adatok munkavállaló neve munkáltató adószáma munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele egyszerűsített foglalkoztatás jellege a munkaviszony napjainak száma Filmipari statiszta új fogalom, amire a létszámkeret nem vonatkozik fogalma: 3711 Feor számú természetes személy, meghatározott filmalkotás elkészítésében kisegítő jellegű Alapbér legalább a minimálbér 85%-a legalább a garantált bérminimum 87%-a filmipari statiszta napi munkabére legfeljebb 12eFt Fizetendő közteher nincs változás 500 illetve 1000 Ft filmipari statiszta esetében 3000 Ft amennyiben bármilyen előírt feltételnek nem tesz eleget a munkáltató, jogosulatlan foglalkoztatásra a nem egyszerűsített munkavállalásra vonatkozó jogszabályokat kell alkalmaznia Adózás rendje Változások adó-, jövedelemigazolás ügyintézése ideje 6 napon belül fizetési könnyítési, adómérséklés iránti kérelem sürgősséggel is benyújtható ügyintézési határidő 15 nap ha minősített adózó nyújtja be személyi jövedelemadó bevallásban Ft-ra 6 havi részletfizetést lehet kérni havonta ugyanazon partnerek között 1,5 millió forint készpénzforgalom fölött 20% mulasztási bírság ADAM ha május 20-ig adózó nem reagál, adóhatóság elfogadottnak tekinti a bevallást

6 Adószám felfüggesztés 1 éven túli adótartozás 180 napra felfüggesztés, utána törlés KOCKERD nem küldi vissza figyelmeztetés + mulasztási bírság, utána törlés Társadalombiztosítási szerv igazolása az ellátás összegéről nem kifizetéskor állít ki igazolást, hanem a teljes naptári évről január 31-ig Adóigazolás ha az adózó a köztartozásmentes adatbázisban szerepel, akkor ez egyenértékű egy adóigazolással, együttes adóigazolással Adóhatósági levél kézbesítése a nem átvett levelek címzettjeit az adóhatóság a weblapján közzéteszi ezzel egyidejűleg az értesítési tárhelyre is levelet küld róla a képviseletre jogosult személyeknek, meghatalmazottaknak Budapest, január 16.

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen Adóváltozások 2013 A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen 1 Tartalomjegyzék Személyi jövedelemadó... 4 SZUPERBRUTTÓSÍTÁS KIVEZETÉSE... 4 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK... 4 EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK...

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A munkabér bruttó-nettóegyebek

A munkabér bruttó-nettóegyebek A munkabér bruttó-nettóegyebek Személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (régen munkavállalói járulék) Szociális hozzájárulási adó (régen 2011

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Munkavállalót terhelő adók és járulékok: SZJA (16 %) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan 2012.12.12. Fehér Zsóka 1 1. Személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat Gottgeisl Rita 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja 1 VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Hírlevél. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó. 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon

Hírlevél. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó. 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon 1/2013 Hírlevél Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásának változása Lehetővé válik az együttműködési megállapodás és a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Mi mennyi 2014-ben? 1.

Mi mennyi 2014-ben? 1. Mi mennyi 2014-ben? 1. Minimálbér: 101.500 Ft Garantált bérminimum: 118.000 Ft Öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500 Ft Álláskeresési járadék: max. 101.500 Ft /hó Nyugdíj előtti álláskeresési segély:

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben