Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban"

Átírás

1 Az Ön szociális biztonsági jogai Belgiumban

2 A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról további tájékoztatás olvasható a következő címen: A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális biztonsági előírásokat..részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. Európai Unió, 2012 Sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett július 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás... 5 Általános tudnivalók... 5 A szociális védelem szerkezete... 6 Finanszírozás... 7 II. fejezet: Egészségügyi ellátások... 9 Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra?... 9 Finanszírozott ellátások... 9 Az egészségügyi ellátások igénybevétele...11 III. fejezet: Táppénz...12 Mikor jogosult táppénzre?...12 Finanszírozott ellátások...12 A táppénz igénybevétele...12 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások...13 Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra?...13 Finanszírozott ellátások...13 V. fejezet: Rokkantsági ellátások...15 Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra?...15 Finanszírozott ellátások...15 A rokkantsági ellátások igénybevétele...15 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások...16 Mikor jogosult öregségi ellátásokra?...16 Finanszírozott ellátások...16 Az öregségi ellátások igénybevétele...17 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások...18 Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra?...18 Finanszírozott ellátások...18 A hozzátartozói ellátások igénybevétele...19 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások...20 Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra?...20 Finanszírozott ellátások...20 Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele...22 IX. fejezet: Családi ellátások...24 Mikor jogosult családi ellátásokra?...24 Finanszírozott ellátások...25 A családi ellátások igénybevétele...26 X. fejezet: Munkanélküliség...27 Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra?...27 Finanszírozott ellátások...28 A munkanélküli-ellátások igénybevétele...29 XI. fejezet: Minimumjövedelem...30 Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra?...30 Finanszírozott ellátások...31 A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele...32 XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás...33 Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra?...33 Finanszírozott ellátások...34 Tartós ápolás-gondozás igénybevétele július 3

4 Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és hasznos honlapok július 4

5 I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás Általános tudnivalók A munkavállalókra vonatkozó belga szociális biztonságirendszer ágai a következők: Betegségbiztosítási és anyasági ellátások Biztosítás munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetére Haláleseti juttatások rokkantsági ellátások; öregségi és túlélő hozzátartozói ellátások; munkanélküli-járadék és családi ellátások. Hasonló rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra is. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő intézményekhez. Mit kell tenni a szociális biztonsági rendszerbe való belépéshez? Amint Belgiumban munkavállalóként dolgozni kezd, munkáltatójának meg kell tennie a szükséges lépéseket ahhoz, hogy Ön csatlakozzék a szociális biztonsági rendszerhez. Ehhez Önnek személyesen semmilyen intézménynél nem kell megjelennie. E szabály alól az egyetlen kivétel az egészségügyi ellátásokra és támogatásokra vonatkozó biztosítás. E kockázatokra vonatkozó biztosítási fedezet megszerzéséhez be kell lépnie egy biztosítási szervhez (organisme assureur/verzekeringsinstelling) vagy egy Ön által kiválasztott kölcsönös biztosító alapba (mutualité/ziekenfonds) vagy nyilvántartásba kell vetetnie magát a Kiegészítő Beteg- és Rokkantbiztosítási Pénztár (Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité/hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering CAAMI/HZIV) valamely regionális irodájánál. Belgiumban keresztény, szocialista semleges, szabad és liberális kölcsönös biztosító alapok léteznek. Minden negyedév első napján Ön választhat új biztosítási szervet vagy biztosítót. Az Ön által kiválasztott biztosító azonban megtagadhatja a felvételét, többek között abban az esetben, ha Ön 12 hónapnál rövidebb ideje biztosított tag. Új biztosítója ezzel kapcsolatban minden tájékoztatást megad. A tájékoztató további részében a kölcsönös biztosítóegyesületek és a Kiegészítő Pénztár regionális irodáinak elnevezése: betegbiztosítási pénztárak. A kölcsönös biztosító alapok magánszemélyek non-profit szövetségei, amelyek célja a fizikai, a pszichikai és a szociális jólét előmozdítása. A Kiegészítő Beteg- és Rokkantbiztosítási Pénztár egy állami szociális biztonsági intézmény. Jogorvoslat Amennyiben valamely szociális biztonsági intézmény által hozott határozattal nem ért egyet, a határozatról szóló értesítéstől számított egy hónapon belül panasszal élhet. Ha Belgiumban rendelkezik lakóhellyel, a panaszt vagy ajánlott levélben kell elküldenie, a lakóhelye szerinti bírósági kerület munkaügyi bírósága hivatalának július 5

6 (Greffe du Tribunal du travail, Griffie van de Arbeidsrechtbank), vagy személyesen kell ugyanott benyújtania. Ha külföldön rendelkezik lakóhellyel, a panaszt a legutolsó belgiumi lakóhelye vagy állandó lakóhelye szerinti bírósági kerület munkaügyi bírósági hivatalához, vagy ha Belgiumban soha nem rendelkezett lakóhellyel vagy állandó lakóhellyel, akkor az utolsó munkahelye szerinti bírósági kerület munkaügyi bírósági hivatalához kell elküldenie. A szociális védelem szerkezete Valójában a szociális biztonság szövetségi ügy, amely a szociálisügyi miniszter (Ministre des Affaires sociales), a foglalkoztatási miniszter (Ministre de l'emploi), a közszolgálati miniszter (Ministre de la Fonction publique), a nyugdíjakért és a nagyvárosokért felelős miniszter (Ministre des Pensions et des Grandes villes), a középosztályért felelős miniszter (Ministre des Classes moyennes), a fogyatékossággal élőkért felelős szociálisügyi államtitkár (Secrétaire d'etat aux Affaires sociales chargé des personnes handicapées) és a társadalmi integrációért és a szegénység elleni küzdelemért felelős államtitkár (Secrétaire d Etat à l'intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté) hatáskörébe tartozik. A Nemzeti Szociális biztonsági Hivatal (Office national de Sécurité sociale/rijksdienst voor Sociale Zekerheid ONSS/RSZ) egy állami szociális biztonsági intézmény, amelynek feladata a járulékok beszedése (a munkahelyi baleseti járulékok kivételével) és az úgynevezett globális irányításon keresztül a pénzeszközök felosztása a szociális biztonság különféle ágaiért felelős központi intézmények között. Betegség és anyaság: A betegség, az anyaság és a rokkantság területéért a Nemzeti Beteg- és Rokkantbiztosítási Intézet (Institut national d'assurance maladieinvalidité/rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering INAMI/RIZIV) felel, amelynek elsődleges feladata az ellátásokért felelős különböző biztosítási alapok (az öt nemzeti egység egyikéhez tartozó kölcsönös biztosító alapok, a Kiegészítő Beteg- és Rokkantbiztosítási Pénztár regionális irodái, illetve a Belga Nemzeti Vasúttársaság Holding, az SNCB-Holding) között a pénzügyi források felosztása. A Belga Nemzeti Vasúttársaság munkavállalóinak kivételével biztosítási pénztárat mindenki szabadon választhat. Öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak Az öregségi és a túlélő hozzátartozói nyugdíjak területéért a Nemzeti Nyugdíjhivatal (Office national des pensions/rijksdienst voor Pensioenen ONP/RVP) felel, amelynek feladata a nyugdíjak megállapítása és folyósítása. A nyugdíj iránti igénylést a Nemzeti Nyugdíjhivatalhoz vagy az igénylő lakóhelye szerinti helyi önkormányzathoz kell benyújtani. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések A munkahelyi balesetek területéért a Munkahelyi Baleseti Pénztár (Fonds des accidents du travail/fonds voor Arbeidsongevallen FAT/FAO) felel, amelynek fő feladata a kár ellentételezésének formájában ellátások nyújtása a tengerészeknek, a matrózoknak és azoknak a munkavállalóknak, akiknek munkáltatói nem teljesítik kötelezettségeiket. A Munkahelyi Baleseti Pénztár technikai és egészségügyi július 6

7 ellenőrzést végez és megerősíti az áldozat és a biztosítási pénztár között a munkahelyi baleset rendezéséről szóló megállapodást. A munkáltatók egy bejegyzett biztosítási pénztárral vagy közös biztosítási pénztárral alkalmazottaik javára a munkahelyi baleseti kockázatok fedezetére kötelesek biztosítást kötni. A Foglalkozási Megbetegedések Pénztára (Fonds des maladies professionnelles/fonds voor de Beroepsziekten FMP/FBZ) egy állami szociális biztonsági intézmény, amely kizárólagosan felel a foglalkozási megbetegedések fedezetére szolgáló biztosítási terület kezeléséért. Ez az alap valósítja meg a jogszabályokat a megelőzés terén is. Ez az intézmény magában foglalja az azbeszt áldozatai számára történő kártérítések kifizetéséért felelős Azbeszt Pénztárakat is. Családi ellátások A jogszabályok végrehajtásáért egyrészt a Munkavállalók Nemzeti Családi Ellátási Hivatala (Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés/rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers ONAFTS/RKW) és a Családi Ellátások Kompenzációs Pénztára, másrészt a független Kompenzációs Pénztár felel. A Nemzeti Hivatal fő feladata a pénzügyi források különböző kompenzációs pénztárak közötti felosztása, valamint az, hogy a Hivatalnál biztosított munkáltatók esetében kompenzációs pénztárként járjon el. Ezenkívül a Hivatal feladata a kompenzációs pénztárak felügyelete. Bizonyos foglalkozásokra vonatkozóan speciális pénztárakat (állami pénztárakat) hoztak létre, amelyekhez az adott foglalkozási terület munkáltatóinak kell csatlakozniuk. A független Kompenzációs Pénztárak a munkáltatók kezdeményezésére létrejött és általuk irányított intézmények. Ezeket a pénztárakat a belga király hagyta jóvá és csak jogszabályban meghatározott ellátások nyújtásáért felelnek. Munkanélküliség A munkanélküliség területéért a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal (Office national de l'emploi/rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ONEM/RVA) és regionális egységei felelnek, amelyek döntenek az érintett személy jogosultságáról. Az ellátásokat az a bejegyzett szakszervezeti szervezet fizeti ki, amelynek a munkavállaló a tagja, vagy az a Munkanélküli-ellátásért felelős Kiegészítő Pénztár (Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage/hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen CAPAC/HVW), amely megkapta az igénylést. Finanszírozás A szociális biztonsági ágak többségének finanszírozása az általános pénzügyi igazgatáson (gestion globale) keresztül történik, azaz az általános szociális biztonsági járulék, az általános állami támogatások és az alternatív finanszírozás (HÉA) egy részét a pénzforgalmi igényeknek megfelelően a szociális biztonsági ágak kapják. Önnek szociális biztonsági járulékot kell fizetnie, amelynek összege bérének egy meghatározott százalékos aránya. Béréből ezt az összeget munkáltatója vonja le, a levont összeget továbbítja az Országos Szociális biztonsági Hivatal (Office national de sécurité sociale/rijksdienst voor sociale zekerheid ONSS/RSZ) számára. Az egyetlen járulék, amelyet esetleg Önnek saját magának kell fizetnie, az a járulék, amelyet a kölcsönös biztosító alap egyes önkéntes kiegészítő biztosítási ellátások ellenében igényel Öntől. Kiegészítő járulékfizetésre nincs szükség, ha Ön a Kiegészítő Beteg- és Rokkantbiztosítási Pénztárba (Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité/hulpkas július 7

8 voor ziekte- en invaliditeitsverzekering CAAMI/HZIV) lép be, mivel ez a szervezet csak kötelező biztosítást nyújt. A munkáltatók és a munkavállalók által fizetett alapjárulék 37,84%, emellett létezik egy mérsékelt bérnövekedési járulék, amely változhat. A betegbiztosítást, anyasági, rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói és munkanélküli járulékokat más speciális hozzájárulásokból is finanszírozzák. A munkahelyi balesetek biztosítását a munkáltatónak kell fizetnie július 8

9 II. fejezet: Egészségügyi ellátások Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? A betegbiztosítási rendszer valamennyi, Belgiumban lakóhellyel rendelkező személyre kiterjed: a munkavállalókra, munkanélküliekre, nyugdíjasokra, önálló vállalkozókra, a közalkalmazottakra, a fogyatékkal élőkre, a háztartási alkalmazottakra, a tanulókra, a természetes személyek nyilvántartásában szereplőkre, valamint az általuk eltartottakra nyújt biztosítási fedezetet. Egészségügyi ellátásokra való jogosultsághoz: egy betegbiztosítási pénztár tagjának kell lennie; járulékai egy meghatározott minimális összegnél nem lehetnek alacsonyabbak. Támogatásra jogosult eltartottnak számít a házastárs, az élettárs, a 25 év alatti gyermekek (6 kategória) és a felmenők (bizonyos esetben a házastárs szülei), akiknek negyedévi szakmai vagy helyettesítő jövedelme alacsonyabb, mint 2265,49 EUR. Finanszírozott ellátások A megelőző kezeléseket és a gyógykezeléseket is magukban foglaló ellátások költségét rendeletileg meghatározott díjszabás alapján térítik vissza. Orvosi és fogorvosi ellátások Elvileg a betegbiztosítási pénztár az egészségügyi ellátásért kifizetett díjak, például a háziorvosi és szakorvosi vizsgálatok és ellátások díjainak 60-75%-át téríti vissza. A fogászati ellátás körébe tartozik a megelőző és megtartó kezelés, a foghúzás, a műfogsor és a fogszabályozás. A kezelési költségeket, a műfogsorok költségeit stb. megtérítik. Gyógyszerek Az orvosi rendelvény alapján kapott gyógyszeripari termékekért rendelvény szerinti összeget kell fizetnie, amely a felírt gyógyszer szociális és terápiás haszna függvényében változik. Ez az ellátás önkormányzattól függő ellátás. A gyógyszerköltségek betegbiztosítási pénztár által visszatérített része aszerint változik, hogy az adott gyógyszerek milyen kategóriába tartoznak (A, B, C, Cs, Cx vagy magisztrális készítmény). A rendelvényt beváltó gyógyszerész számára általában csak az ár betegbiztosítási pénztár által nem térített részét kell megfizetnie, feltéve természetesen, hogy rendelkezik orvosi rendelvénnyel. A közkórházban a betegek a gyógyszerekért naponta 0,62 EUR-t fizetnek. A gyógyszerész által készített készítmények költségtérítése esetében biztosítottakként 1,15 EUR-t, illetve 2,30 EUR-t határoztak meg. A preferenciális rendszerbe tartozók csökkentett díjat fizetnek július 9

10 Kórházi ellátás Kórházi felvételekor átalányelőleget kell fizetnie, majd a kórházban töltött minden egyes nap után is átalányösszeget kérnek Öntől (napi 14,71 EUR). Ezen felül a kórházi tartózkodása alatt felhasznált gyógyszerekért is napi átalányösszeget kell fizetnie. Ha egy beteget egy pszichiátriai otthonban öt évnél hosszabb ideig ápolnak, a naponta fizetendő összeg 24,52 EUR. Az engedélyezett idősotthonok, védett otthonok, ápolási központok, pszichiátriai intézmények és napközbeni ellátást biztosító központok számára a biztosítási pénztárak meghatározott hozzájárulást fizetnek. Maximális összege 41,98 EUR. A rendes kedvezményezettek eltartott gyermekei, a preferenciális rendszerbe tartozók, valamint a munkanélküliségi pénztár ellátásában részesülő, 12 hónapon át munkanélküli egyedülállóként vagy eltartottakkal rendelkező munkanélküliként nyilvántartott személyek csökkentett díjat fizetnek, amelyet eltartottaik után is érvényesíthetnek. Gyógytorna és ápolói ellátás A gyógytornát csak akkor térítik meg, ha azt orvos rendelte el. A betegbiztosító általában a gyógytornásznak fizetett díjak legfeljebb 60%-át téríti vissza. Az egészségbiztosítás a betegápolás költségének 75%-át téríti a nem szerződéses ápolási szolgáltatót igénybe vevő, a preferenciális rendszerben nem részesülők esetében. Protézisek, szemüvegek, hallókészülékek A teljes egészében vagy részben történő térítés az ellátás típusától és a kedvezményezettől függően megállapodás alapján történik. Egyéb ellátások A biztosítási pénztár szabályzatában meghatározottak szerint más ellátások is nyújthatók. A térített ellátások hivatalos listájában nem szereplő egyes drága kezelések esetében a Nemzeti Beteg- és Rokkantbiztosítási Intézet (Institut National d'assurance Maladie- Invalidité/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering INAMI/RIZIV) speciális szolidaritási pénztárának járulékát biztosítják. A visszatérítések emelése Egyes biztosítottak és az általuk eltartottak pénzügyi helyzetük alapján betegbiztosítási pénztáruktól emelt szintű visszatérítést kaphatnak. Ilyenek lehetnek a nyugdíjasok, özvegyek, árvák, rokkantak, a fogyatékossággal élők juttatásaiban részesülők, szociális támogatások kedvezményezettjei stb július 10

11 Az egészségügyi ellátások igénybevétele Orvosi és fogorvosi ellátások Általában fordulhat közvetlenül az Ön által kiválasztott ellátást nyújtó személyhez, akinek tiszteletdíját Önnek kell kifizetnie. Az orvosokat az Orvosok Testületében (Ordre des médecins/orde der geneesheren) regisztrálhatják és ezt a közegészségügyi miniszter (Ministre de la Santé publique/minister van Volksgezondheid) hagyhatja jóvá. A két ellátási forma azonban nem szabadon megválasztható. A visszatérítésre ezt követően, az orvos vagy a fogorvos által kiállított igazolás bemutatása alapján kerül sor. Ha Ön olyan ellátást nyújtó személyhez (orvoshoz vagy fogorvoshoz) fordul, aki a rendeletben meghatározott díjszabás betartására nem vállalt kötelezettséget (a társadalombiztosítóval nem szerződött orvos), akkor a tiszteletdíj kötelező díjszabást meghaladó részét Önnek kell fizetnie. Kérésére betegbiztosítási pénztára megnevezi azokat az egészségügyi szolgáltatókat, akik a meghatározott díjszabást alkalmazzák. Gyógyszerek A gyógyszerek esetében a gyógyszerész számára általában csak az ár betegbiztosítási pénztár által nem térített részét kell megfizetnie. Kórházi ellátás Ha kórházi ápolásra szorul, először is fel kell vennie a kapcsolatot betegbiztosítási pénztárával, amely tájékoztatja, hogy hogyan vehet igénybe kórházi ápolást. Sürgősségi esetben erre nincs szükség július 11

12 III. fejezet: Táppénz Mikor jogosult táppénzre? Minden munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló és az ehhez hasonló kategóriákba tartozók jogosultak betegbiztosítási ellátásokra, ha: egy egészségbiztosítási pénztár nyilvántartásba vette őket, és igazolni tudják a minimális járulékfizetést; a táppénzjogosultság megszerzésének időpontját megelőző 6 hónapos időszakban 120 napot dolgozott; egyes inaktív időszakok, például betegség, fizetett szabadság stb., munkaviszonyban eltöltött időszaknak számítanak; igazoltan munkaképtelen. Speciális rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő intézményekhez. Az önálló vállalkozók szociális védelméről szóló, a MISSOC által összeállított mellékletből is tájékozódhat. Finanszírozott ellátások Az első időszak alatt a járulékokat a munkáltató fizeti. a szellemi munkát végző, ún. fehérgalléros munkavállalók egy hónapig keresetük 100%-át kapják; a fizikai munkát végző, ún. kékgalléros munkavállalók (a munkaképtelenség első hét napján) keresetük 100%-át, (a munkaképtelenség nyolcadik napjától annak tizennegyedik napjáig) 60%-át vagy kiegészítő juttatást kapnak. A kompenzációs biztosítás akkor kezdődik, amikor a munkaadó által fizetett garantált jövedelem időszaka lejár. Ez a fizikai munkavállaló esetében a munkaképtelenség első két hetét, a szellemi munkavállalók esetében a munkaképtelenség első hónapját jelenti. Az ellátás mértéke a számítási alapul szolgáló jövedelem 60%-a, A január 1-je után bekövetkezett munkaképtelenség esetében a járadék felső határa napi 126,4894 EUR. Ha egy év eltelte után még mindig munkaképtelen, rokkantsági ellátásra (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering) lehet jogosult. A táppénz igénybevétele Amennyiben betegség miatt nem tud dolgozni, a kezelőorvosa által kiállított orvosi igazolást el kell juttatnia betegbiztosítási pénztára orvos tisztviselőjéhez. Ezt a munkaképtelensége kezdetétől számított 2 napon belül kell megtennie. Amennyiben az igazolást később küldi el, csak az azt követő időponttól lesz jogosult táppénzre. Betegbiztosítási pénztárának orvostanácsa felbecsüli betegségének időtartamát. Ellenőrző vizsgálatra bármikor behívhatja Önt július 12

13 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? Minden munkaszerződéssel rendelkező női munkavállaló és az ehhez hasonló kategóriákba tartozók jogosultak anyasági ellátásokra (indemnité de maternité/moederschapsuitkering). Felhívjuk a figyelmét, hogy az anyasági támogatásra jogosultsághoz nem kell dolgoznia: ebben a munkavállaló, a munkanélküli és a rokkant nők is részesülhetnek. A természetbeni ellátásokra való jogosultsághoz (a folyó vagy a megelőző évben) minimális összegű járulékot kell fizetnie. A minimum 4330,62 EUR (21 éves korig) és 5774,16 EUR (21 éves kor esetén és afelett). 120 tényleges munkavégzéssel töltött napot vagy ennek megfelelő időszakot magában foglaló 6 hónapos jogosultságot nyújtó időszak is létezik. Az anyasági ellátáshoz legalább hathavi járulékfizetésre van szükség. Speciális rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő intézményekhez. Az önálló vállalkozók szociális védelméről szóló, a MISSOC által összeállított mellékletből is tájékozódhat. Finanszírozott ellátások A terhes nők 15 hét szülési szabadságra jogosultak. Ikerszülés esetén ez az idő 17 hét. A szülés előtti szabadság, amelyet az érdekeltnek kérnie kell, legkorábban a szülés várható időpontja előtt 6 héttel, ikerszülés esetén pedig 8 héttel kezdődik. Ebből a 6 (vagy 8) hétből legfeljebb ötöt (vagy hatot) választás alapján a szülés előtt vagy a szülés után lehet kivenni. A szülést megelőző hét kötelező. A szülést megelőző időszakra vonatkozó, választható szabadság azon része, amelyet a szülés előtt nem vettek igénybe, a szülés utáni szabadságot követően vagy azon időszak alatt, amikor a gyermek hosszú kórházi ápolást követően hazatér, igénybe vehető. A szülés utáni szabadságot a szülés után 9 hétre biztosítják. Az anyasági ellátások összegét a következőképpen számítják ki: munkavállalók esetében a bér 82%-a, felső határérték nélkül az első 30 napra, és a bér 75%-a felső határértékkel a harmincegyedik naptól vagy hosszabbítás esetén; munkanélküli nők esetében az alapjuttatás az első 30 napra a kieső bér 60%-a. Az alapjuttatás összege megegyezik azzal a munkanélküliségi járulékkal, amelyre a dolgozó jogosult lenne, ha nem a védett anyasági időszakban. Kiegészítő juttatást is kérhetnek, amelynek összege felső határértékkel meghatározott, kieső bérük 19,5%-a. A harmincegyedik naptól a kiegészítő juttatás összege a felső határértékkel meghatározott, kieső bér 15%-a. a rokkantak az első 30 napon a bér 79,5%-ára, de legfeljebb a 100,56 euróban megállapított felső határértékre, a harmincegyedik naptól a bér 75%-ára, de legfeljebb a 94,87 euróban megállapított felső határértékre jogosultak (a január 1-jei és az azt követő szülések esetében július 13

14 A természetbeni ellátások körébe tartoznak az oltások, a szülés előtti és utáni egészségügyi ellátás, a kórházban, a nappali kórházban vagy otthon, a vajúdás és a szülés alatti megfigyelés és segítségnyújtás. Az apa a gyermek születését követően tíz nap apasági szabadságra jogosult. Az anya hosszan tartó kórházi ápolása vagy halála esetén az apa kérheti a szülési szabadság helyett az apasági szabadságot. Gyermek örökbefogadása esetén mindkét szülő jogosult az örökbefogadási szabadságra. Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele. A szülés várható időpontja előtti hetedik naptól a jövendőbeli anyának minden keresőtevékenységet szüneteltetnie kell vagy adott esetben tájékoztatnia kell a munkanélküli irodát. Az érdekelt köteles betegbiztosítási pénztárának bemutatni egy orvosi igazolást, amely igazolja, hogy a kért szülés előtti szabadság lejártával valószínűleg szülni fog július 14

15 V. fejezet: Rokkantsági ellátások Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? Az a munkavállaló, aki betegség vagy fogyatékosság következtében az ugyanolyan kategóriájú és ugyanazon képzésben részesült munkavállaló normál keresetének legfeljebb az egyharmadát tudja megkeresni, rokkantnak tekinthető. Az ellátásra jogosító minimális munkaképtelenségi fok 66%. Amennyiben Ön egy éven keresztül táppénzben részesült, és továbbra sem tudja elkezdeni a munkát, rokkantsági ellátásra (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering) jogosult. Ez a jogosultság megszűnik, ha eléri a nyugdíjkorhatárt (a nők és a férfiak esetében jelenleg 65 év). A rokkantsági ellátásra való jogosultsághoz a következő feltételeknek kell megfelelnie: egy betegbiztosítási pénztár tagja; 6 hónapos időszakban 120 napot dolgozott. Egyes inaktív időszakok, például betegség, fizetett szabadság stb., munkaviszonyban eltöltött időszaknak számítanak; egy éve elismerten munkaképtelen; igazolni, hogy a minimális járulékokat megfizette. Speciális rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő intézményekhez. Az önálló vállalkozók szociális védelméről szóló, a MISSOC által összeállított mellékletből is tájékozódhat. Finanszírozott ellátások A rokkantsági ellátás (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering) korábbi jövedelme 65%-át teszi ki, amennyiben vannak Ön által eltartott személyek. Ha nincs eltartott hozzátartozója, ez az összeg egyedülálló személy esetében 55%, illetve élettárs esetében 40%. A harmadik személy által nyújtott segítségért fizetett átalányösszegű juttatás a munkaképtelen személynek, legkorábban munkaképtelensége negyedik hónapjától nyújtott pótlék; ennek összege 16,57 EUR. Az ellátás összege azonban egy meghatározott felső határértéknél nem lehet több. A felső határérték a január 1-je után bekövetkezett rokkantság esetében 126,4894 EUR. A rokkantsági ellátások igénybevétele Lásd a táppénz igénybevételére vonatkozó részt július 15

16 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások Mikor jogosult öregségi ellátásokra? Elvileg minden, munkaszerződés keretében Belgiumban dolgozó személy rendelkezik öregségi biztosítási fedezettel. A részmunkaidős háztartási alkalmazottakra különleges szabályok vonatkoznak. A munkavállalók, férfiak és nők 60 éves koruktól előrehozott nyugdíjra jogosultak feltéve, hogy 35 évi munkaviszonnyal rendelkeznek. A rendes nyugdíjkorhatár a férfiaknál és nőknél 65 év. E szabály alól a bányászok, tengerészek és a polgári repülőszemélyzet kivételt képeznek, ők korábban nyugdíjba vonulhatnak. A munkanélküliség esetére vállalati pótlékot fizető rendszer ellátásában (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) részesülő munkavállalók 65 éves koruk előtt nem kaphatnak öregségi nyugdíjat (pension de retraite/rustpensioen). Nem részesül öregségi nyugdíjban, ha a belga vagy a külföldi szociális biztonságra vonatkozó jogszabályok értelmében már betegség, rokkantság vagy kényszerű munkanélküliség címén ellátásban részesül, vagy ha a szakmai előmenetel megszakadása vagy ellátáscsökkenés alapján járó támogatásban, vagy a munkanélküliség esetére vállalati pótlékot fizető rendszer (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) biztosított kiegészítő juttatásban (prépension conventionnelle/conventioneel brugpensioen) részesül. A nyugdíjasok munkát vállalhatnak, feltéve, hogy a kapott javadalmazás nem halad meg egy meghatározott felső határértéket. 65 év alattiak esetében, ha a nyugdíj kifizetése 2011 után kezdődött, a munkából származó jövedelemmel való halmozódás abban az esetben megengedett, ha a munkából származó kereset nem haladja meg a munkavállalónak kifizetett évi 7421,57 EUR-t (bruttó bér). Ez az összeg ,37 EUR-ra emelkedik, ha van eltartott gyermek. A Nemzeti Nyugdíjhivatalt (Office national des pensions/rijksdienst voor Pensioenen ONP/RVP)az ilyen tevékenység folytatásáról ajánlott levélben előzetesen tájékoztatni kell. Ezenkívül munkáltatóját ajánlott levélben szintén tájékoztatnia kell arról, hogy nyugdíjban részesül. További tájékoztatásért forduljon a Nemzeti Nyugdíjhivatalhoz. Speciális rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő intézményekhez. Az önálló vállalkozók szociális védelméről szóló, a MISSOC által összeállított mellékletből is tájékozódhat. Finanszírozott ellátások Az ellátások a következők: munkavállalóknak nyújtott öregségi nyugdíj (pension de retraite/rustpensioen); nyugdíjas bányászok részére nyújtott fűtési támogatás (allocation de chauffage/verwarmingstoelage); üdülési támogatás (pécule de vacances/vakantiegeld) és kiegészítő üdülési támogatás (pécule de vacances complémentaire/aanvullend vakantiegeld) július 16

17 Az öregségi nyugdíj összege függ egyrészt a Belgiumban munkavállalóként töltött időszaktól (beleértve a szabadság, a betegség és a munkanélküliség időszakait is), másrészt az ezen időszak alatt kapott, a nyugdíjszámítás időpontjában a megélhetési költségekhez igazított jövedelemtől. A nyugdíj összegét a férfiak és nők esetében egyaránt a munkában töltött minden egyes évre vonatkozóan a teljes nyugdíj összegének 1/45 része alapján számítják ki. A bányászokra és tengerészekre különleges előírások vonatkoznak. A nyugdíj a teljes szolgálati ideje során kapott átlagos javadalmazásának 60%-a. Az arány 75%-ra nő, ha eltartott házastársa van. A garantált öregségi nyugdíjminimum (pension minimum garantie/gewaarborgd minimumpensioen) a teljes szakmai pályafutással rendelkezők esetében évi ,21 EUR (családosok), illetve ,28 EUR (egyedülállók), amelynek arányos részét veszik, ha a szakmai pályafutás eléri a teljes szakmai pályafutás legalább kétharmadát. A maximális nyugdíj az évi keresetre vonatkozó felső határértéktől függ. Az egy munkavállalóra (egyedülálló) jutó maximális nyugdíj összege ,40 EUR. Az öregségi ellátások igénybevétele A nyugdíjigényléseket a lakóhelye szerinti önkormányzathoz kell benyújtania. Ha Ön egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, igénylését az adott állam helyi nyugdíjintézetének kell címeznie. Ügye időben történő elintézése érdekében ajánlott, hogy az igénylést a nyugdíjkorhatár elérése előtt már egy évvel nyújtsa be. A nyugdíjfolyósításnak kétféle módja van: megküldhető postautalványon az Ön állandó lakóhelyére, vagy folyósítható postai folyószámlájára vagy az Ön nevére nyitott bankszámlára július 17

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában Az Ön szociális biztonsági jogai Romániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

102. sz. Egyezmény. a társadalombiztosítás minimális normáiról

102. sz. Egyezmény. a társadalombiztosítás minimális normáiról 102. sz. Egyezmény a társadalombiztosítás minimális normáiról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa hívott össze Genfbe, És amely

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek 2014 SZÜLÉS GYERMEKKEL OTTHON TÖLTÖTT ÉVEK MUNKÁBA VALÓ VISSZATÉRÉS A GYERMEK ELLÁTÁSA, TANÍTTATÁSA BETEG GYERMEK NAGYCSALÁD LAKHATÁS UTAZÁS PIHENÉS

Részletesebben

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés 1 A jog fogalma: 2 Jogrendszer: A mindenkori hatalom, (állam) akaratát kifejező, írásba foglalt, és kikényszeríthető, magatartási szabályok összessége.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum 2 1 Tartalomjegyzék Szakképesítések elismerése... 3 Munkaerő-piaci nyitás

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben