Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban"

Átírás

1 Az Ön szociális biztonsági jogai Belgiumban

2 A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról további tájékoztatás olvasható a következő címen: A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális biztonsági előírásokat..részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. Európai Unió, 2012 Sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett július 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás... 5 Általános tudnivalók... 5 A szociális védelem szerkezete... 6 Finanszírozás... 7 II. fejezet: Egészségügyi ellátások... 9 Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra?... 9 Finanszírozott ellátások... 9 Az egészségügyi ellátások igénybevétele...11 III. fejezet: Táppénz...12 Mikor jogosult táppénzre?...12 Finanszírozott ellátások...12 A táppénz igénybevétele...12 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások...13 Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra?...13 Finanszírozott ellátások...13 V. fejezet: Rokkantsági ellátások...15 Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra?...15 Finanszírozott ellátások...15 A rokkantsági ellátások igénybevétele...15 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások...16 Mikor jogosult öregségi ellátásokra?...16 Finanszírozott ellátások...16 Az öregségi ellátások igénybevétele...17 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások...18 Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra?...18 Finanszírozott ellátások...18 A hozzátartozói ellátások igénybevétele...19 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások...20 Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra?...20 Finanszírozott ellátások...20 Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele...22 IX. fejezet: Családi ellátások...24 Mikor jogosult családi ellátásokra?...24 Finanszírozott ellátások...25 A családi ellátások igénybevétele...26 X. fejezet: Munkanélküliség...27 Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra?...27 Finanszírozott ellátások...28 A munkanélküli-ellátások igénybevétele...29 XI. fejezet: Minimumjövedelem...30 Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra?...30 Finanszírozott ellátások...31 A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele...32 XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás...33 Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra?...33 Finanszírozott ellátások...34 Tartós ápolás-gondozás igénybevétele július 3

4 Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és hasznos honlapok július 4

5 I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás Általános tudnivalók A munkavállalókra vonatkozó belga szociális biztonságirendszer ágai a következők: Betegségbiztosítási és anyasági ellátások Biztosítás munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetére Haláleseti juttatások rokkantsági ellátások; öregségi és túlélő hozzátartozói ellátások; munkanélküli-járadék és családi ellátások. Hasonló rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra is. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő intézményekhez. Mit kell tenni a szociális biztonsági rendszerbe való belépéshez? Amint Belgiumban munkavállalóként dolgozni kezd, munkáltatójának meg kell tennie a szükséges lépéseket ahhoz, hogy Ön csatlakozzék a szociális biztonsági rendszerhez. Ehhez Önnek személyesen semmilyen intézménynél nem kell megjelennie. E szabály alól az egyetlen kivétel az egészségügyi ellátásokra és támogatásokra vonatkozó biztosítás. E kockázatokra vonatkozó biztosítási fedezet megszerzéséhez be kell lépnie egy biztosítási szervhez (organisme assureur/verzekeringsinstelling) vagy egy Ön által kiválasztott kölcsönös biztosító alapba (mutualité/ziekenfonds) vagy nyilvántartásba kell vetetnie magát a Kiegészítő Beteg- és Rokkantbiztosítási Pénztár (Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité/hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering CAAMI/HZIV) valamely regionális irodájánál. Belgiumban keresztény, szocialista semleges, szabad és liberális kölcsönös biztosító alapok léteznek. Minden negyedév első napján Ön választhat új biztosítási szervet vagy biztosítót. Az Ön által kiválasztott biztosító azonban megtagadhatja a felvételét, többek között abban az esetben, ha Ön 12 hónapnál rövidebb ideje biztosított tag. Új biztosítója ezzel kapcsolatban minden tájékoztatást megad. A tájékoztató további részében a kölcsönös biztosítóegyesületek és a Kiegészítő Pénztár regionális irodáinak elnevezése: betegbiztosítási pénztárak. A kölcsönös biztosító alapok magánszemélyek non-profit szövetségei, amelyek célja a fizikai, a pszichikai és a szociális jólét előmozdítása. A Kiegészítő Beteg- és Rokkantbiztosítási Pénztár egy állami szociális biztonsági intézmény. Jogorvoslat Amennyiben valamely szociális biztonsági intézmény által hozott határozattal nem ért egyet, a határozatról szóló értesítéstől számított egy hónapon belül panasszal élhet. Ha Belgiumban rendelkezik lakóhellyel, a panaszt vagy ajánlott levélben kell elküldenie, a lakóhelye szerinti bírósági kerület munkaügyi bírósága hivatalának július 5

6 (Greffe du Tribunal du travail, Griffie van de Arbeidsrechtbank), vagy személyesen kell ugyanott benyújtania. Ha külföldön rendelkezik lakóhellyel, a panaszt a legutolsó belgiumi lakóhelye vagy állandó lakóhelye szerinti bírósági kerület munkaügyi bírósági hivatalához, vagy ha Belgiumban soha nem rendelkezett lakóhellyel vagy állandó lakóhellyel, akkor az utolsó munkahelye szerinti bírósági kerület munkaügyi bírósági hivatalához kell elküldenie. A szociális védelem szerkezete Valójában a szociális biztonság szövetségi ügy, amely a szociálisügyi miniszter (Ministre des Affaires sociales), a foglalkoztatási miniszter (Ministre de l'emploi), a közszolgálati miniszter (Ministre de la Fonction publique), a nyugdíjakért és a nagyvárosokért felelős miniszter (Ministre des Pensions et des Grandes villes), a középosztályért felelős miniszter (Ministre des Classes moyennes), a fogyatékossággal élőkért felelős szociálisügyi államtitkár (Secrétaire d'etat aux Affaires sociales chargé des personnes handicapées) és a társadalmi integrációért és a szegénység elleni küzdelemért felelős államtitkár (Secrétaire d Etat à l'intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté) hatáskörébe tartozik. A Nemzeti Szociális biztonsági Hivatal (Office national de Sécurité sociale/rijksdienst voor Sociale Zekerheid ONSS/RSZ) egy állami szociális biztonsági intézmény, amelynek feladata a járulékok beszedése (a munkahelyi baleseti járulékok kivételével) és az úgynevezett globális irányításon keresztül a pénzeszközök felosztása a szociális biztonság különféle ágaiért felelős központi intézmények között. Betegség és anyaság: A betegség, az anyaság és a rokkantság területéért a Nemzeti Beteg- és Rokkantbiztosítási Intézet (Institut national d'assurance maladieinvalidité/rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering INAMI/RIZIV) felel, amelynek elsődleges feladata az ellátásokért felelős különböző biztosítási alapok (az öt nemzeti egység egyikéhez tartozó kölcsönös biztosító alapok, a Kiegészítő Beteg- és Rokkantbiztosítási Pénztár regionális irodái, illetve a Belga Nemzeti Vasúttársaság Holding, az SNCB-Holding) között a pénzügyi források felosztása. A Belga Nemzeti Vasúttársaság munkavállalóinak kivételével biztosítási pénztárat mindenki szabadon választhat. Öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak Az öregségi és a túlélő hozzátartozói nyugdíjak területéért a Nemzeti Nyugdíjhivatal (Office national des pensions/rijksdienst voor Pensioenen ONP/RVP) felel, amelynek feladata a nyugdíjak megállapítása és folyósítása. A nyugdíj iránti igénylést a Nemzeti Nyugdíjhivatalhoz vagy az igénylő lakóhelye szerinti helyi önkormányzathoz kell benyújtani. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések A munkahelyi balesetek területéért a Munkahelyi Baleseti Pénztár (Fonds des accidents du travail/fonds voor Arbeidsongevallen FAT/FAO) felel, amelynek fő feladata a kár ellentételezésének formájában ellátások nyújtása a tengerészeknek, a matrózoknak és azoknak a munkavállalóknak, akiknek munkáltatói nem teljesítik kötelezettségeiket. A Munkahelyi Baleseti Pénztár technikai és egészségügyi július 6

7 ellenőrzést végez és megerősíti az áldozat és a biztosítási pénztár között a munkahelyi baleset rendezéséről szóló megállapodást. A munkáltatók egy bejegyzett biztosítási pénztárral vagy közös biztosítási pénztárral alkalmazottaik javára a munkahelyi baleseti kockázatok fedezetére kötelesek biztosítást kötni. A Foglalkozási Megbetegedések Pénztára (Fonds des maladies professionnelles/fonds voor de Beroepsziekten FMP/FBZ) egy állami szociális biztonsági intézmény, amely kizárólagosan felel a foglalkozási megbetegedések fedezetére szolgáló biztosítási terület kezeléséért. Ez az alap valósítja meg a jogszabályokat a megelőzés terén is. Ez az intézmény magában foglalja az azbeszt áldozatai számára történő kártérítések kifizetéséért felelős Azbeszt Pénztárakat is. Családi ellátások A jogszabályok végrehajtásáért egyrészt a Munkavállalók Nemzeti Családi Ellátási Hivatala (Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés/rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers ONAFTS/RKW) és a Családi Ellátások Kompenzációs Pénztára, másrészt a független Kompenzációs Pénztár felel. A Nemzeti Hivatal fő feladata a pénzügyi források különböző kompenzációs pénztárak közötti felosztása, valamint az, hogy a Hivatalnál biztosított munkáltatók esetében kompenzációs pénztárként járjon el. Ezenkívül a Hivatal feladata a kompenzációs pénztárak felügyelete. Bizonyos foglalkozásokra vonatkozóan speciális pénztárakat (állami pénztárakat) hoztak létre, amelyekhez az adott foglalkozási terület munkáltatóinak kell csatlakozniuk. A független Kompenzációs Pénztárak a munkáltatók kezdeményezésére létrejött és általuk irányított intézmények. Ezeket a pénztárakat a belga király hagyta jóvá és csak jogszabályban meghatározott ellátások nyújtásáért felelnek. Munkanélküliség A munkanélküliség területéért a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal (Office national de l'emploi/rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ONEM/RVA) és regionális egységei felelnek, amelyek döntenek az érintett személy jogosultságáról. Az ellátásokat az a bejegyzett szakszervezeti szervezet fizeti ki, amelynek a munkavállaló a tagja, vagy az a Munkanélküli-ellátásért felelős Kiegészítő Pénztár (Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage/hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen CAPAC/HVW), amely megkapta az igénylést. Finanszírozás A szociális biztonsági ágak többségének finanszírozása az általános pénzügyi igazgatáson (gestion globale) keresztül történik, azaz az általános szociális biztonsági járulék, az általános állami támogatások és az alternatív finanszírozás (HÉA) egy részét a pénzforgalmi igényeknek megfelelően a szociális biztonsági ágak kapják. Önnek szociális biztonsági járulékot kell fizetnie, amelynek összege bérének egy meghatározott százalékos aránya. Béréből ezt az összeget munkáltatója vonja le, a levont összeget továbbítja az Országos Szociális biztonsági Hivatal (Office national de sécurité sociale/rijksdienst voor sociale zekerheid ONSS/RSZ) számára. Az egyetlen járulék, amelyet esetleg Önnek saját magának kell fizetnie, az a járulék, amelyet a kölcsönös biztosító alap egyes önkéntes kiegészítő biztosítási ellátások ellenében igényel Öntől. Kiegészítő járulékfizetésre nincs szükség, ha Ön a Kiegészítő Beteg- és Rokkantbiztosítási Pénztárba (Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité/hulpkas július 7

8 voor ziekte- en invaliditeitsverzekering CAAMI/HZIV) lép be, mivel ez a szervezet csak kötelező biztosítást nyújt. A munkáltatók és a munkavállalók által fizetett alapjárulék 37,84%, emellett létezik egy mérsékelt bérnövekedési járulék, amely változhat. A betegbiztosítást, anyasági, rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói és munkanélküli járulékokat más speciális hozzájárulásokból is finanszírozzák. A munkahelyi balesetek biztosítását a munkáltatónak kell fizetnie július 8

9 II. fejezet: Egészségügyi ellátások Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? A betegbiztosítási rendszer valamennyi, Belgiumban lakóhellyel rendelkező személyre kiterjed: a munkavállalókra, munkanélküliekre, nyugdíjasokra, önálló vállalkozókra, a közalkalmazottakra, a fogyatékkal élőkre, a háztartási alkalmazottakra, a tanulókra, a természetes személyek nyilvántartásában szereplőkre, valamint az általuk eltartottakra nyújt biztosítási fedezetet. Egészségügyi ellátásokra való jogosultsághoz: egy betegbiztosítási pénztár tagjának kell lennie; járulékai egy meghatározott minimális összegnél nem lehetnek alacsonyabbak. Támogatásra jogosult eltartottnak számít a házastárs, az élettárs, a 25 év alatti gyermekek (6 kategória) és a felmenők (bizonyos esetben a házastárs szülei), akiknek negyedévi szakmai vagy helyettesítő jövedelme alacsonyabb, mint 2265,49 EUR. Finanszírozott ellátások A megelőző kezeléseket és a gyógykezeléseket is magukban foglaló ellátások költségét rendeletileg meghatározott díjszabás alapján térítik vissza. Orvosi és fogorvosi ellátások Elvileg a betegbiztosítási pénztár az egészségügyi ellátásért kifizetett díjak, például a háziorvosi és szakorvosi vizsgálatok és ellátások díjainak 60-75%-át téríti vissza. A fogászati ellátás körébe tartozik a megelőző és megtartó kezelés, a foghúzás, a műfogsor és a fogszabályozás. A kezelési költségeket, a műfogsorok költségeit stb. megtérítik. Gyógyszerek Az orvosi rendelvény alapján kapott gyógyszeripari termékekért rendelvény szerinti összeget kell fizetnie, amely a felírt gyógyszer szociális és terápiás haszna függvényében változik. Ez az ellátás önkormányzattól függő ellátás. A gyógyszerköltségek betegbiztosítási pénztár által visszatérített része aszerint változik, hogy az adott gyógyszerek milyen kategóriába tartoznak (A, B, C, Cs, Cx vagy magisztrális készítmény). A rendelvényt beváltó gyógyszerész számára általában csak az ár betegbiztosítási pénztár által nem térített részét kell megfizetnie, feltéve természetesen, hogy rendelkezik orvosi rendelvénnyel. A közkórházban a betegek a gyógyszerekért naponta 0,62 EUR-t fizetnek. A gyógyszerész által készített készítmények költségtérítése esetében biztosítottakként 1,15 EUR-t, illetve 2,30 EUR-t határoztak meg. A preferenciális rendszerbe tartozók csökkentett díjat fizetnek július 9

10 Kórházi ellátás Kórházi felvételekor átalányelőleget kell fizetnie, majd a kórházban töltött minden egyes nap után is átalányösszeget kérnek Öntől (napi 14,71 EUR). Ezen felül a kórházi tartózkodása alatt felhasznált gyógyszerekért is napi átalányösszeget kell fizetnie. Ha egy beteget egy pszichiátriai otthonban öt évnél hosszabb ideig ápolnak, a naponta fizetendő összeg 24,52 EUR. Az engedélyezett idősotthonok, védett otthonok, ápolási központok, pszichiátriai intézmények és napközbeni ellátást biztosító központok számára a biztosítási pénztárak meghatározott hozzájárulást fizetnek. Maximális összege 41,98 EUR. A rendes kedvezményezettek eltartott gyermekei, a preferenciális rendszerbe tartozók, valamint a munkanélküliségi pénztár ellátásában részesülő, 12 hónapon át munkanélküli egyedülállóként vagy eltartottakkal rendelkező munkanélküliként nyilvántartott személyek csökkentett díjat fizetnek, amelyet eltartottaik után is érvényesíthetnek. Gyógytorna és ápolói ellátás A gyógytornát csak akkor térítik meg, ha azt orvos rendelte el. A betegbiztosító általában a gyógytornásznak fizetett díjak legfeljebb 60%-át téríti vissza. Az egészségbiztosítás a betegápolás költségének 75%-át téríti a nem szerződéses ápolási szolgáltatót igénybe vevő, a preferenciális rendszerben nem részesülők esetében. Protézisek, szemüvegek, hallókészülékek A teljes egészében vagy részben történő térítés az ellátás típusától és a kedvezményezettől függően megállapodás alapján történik. Egyéb ellátások A biztosítási pénztár szabályzatában meghatározottak szerint más ellátások is nyújthatók. A térített ellátások hivatalos listájában nem szereplő egyes drága kezelések esetében a Nemzeti Beteg- és Rokkantbiztosítási Intézet (Institut National d'assurance Maladie- Invalidité/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering INAMI/RIZIV) speciális szolidaritási pénztárának járulékát biztosítják. A visszatérítések emelése Egyes biztosítottak és az általuk eltartottak pénzügyi helyzetük alapján betegbiztosítási pénztáruktól emelt szintű visszatérítést kaphatnak. Ilyenek lehetnek a nyugdíjasok, özvegyek, árvák, rokkantak, a fogyatékossággal élők juttatásaiban részesülők, szociális támogatások kedvezményezettjei stb július 10

11 Az egészségügyi ellátások igénybevétele Orvosi és fogorvosi ellátások Általában fordulhat közvetlenül az Ön által kiválasztott ellátást nyújtó személyhez, akinek tiszteletdíját Önnek kell kifizetnie. Az orvosokat az Orvosok Testületében (Ordre des médecins/orde der geneesheren) regisztrálhatják és ezt a közegészségügyi miniszter (Ministre de la Santé publique/minister van Volksgezondheid) hagyhatja jóvá. A két ellátási forma azonban nem szabadon megválasztható. A visszatérítésre ezt követően, az orvos vagy a fogorvos által kiállított igazolás bemutatása alapján kerül sor. Ha Ön olyan ellátást nyújtó személyhez (orvoshoz vagy fogorvoshoz) fordul, aki a rendeletben meghatározott díjszabás betartására nem vállalt kötelezettséget (a társadalombiztosítóval nem szerződött orvos), akkor a tiszteletdíj kötelező díjszabást meghaladó részét Önnek kell fizetnie. Kérésére betegbiztosítási pénztára megnevezi azokat az egészségügyi szolgáltatókat, akik a meghatározott díjszabást alkalmazzák. Gyógyszerek A gyógyszerek esetében a gyógyszerész számára általában csak az ár betegbiztosítási pénztár által nem térített részét kell megfizetnie. Kórházi ellátás Ha kórházi ápolásra szorul, először is fel kell vennie a kapcsolatot betegbiztosítási pénztárával, amely tájékoztatja, hogy hogyan vehet igénybe kórházi ápolást. Sürgősségi esetben erre nincs szükség július 11

12 III. fejezet: Táppénz Mikor jogosult táppénzre? Minden munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló és az ehhez hasonló kategóriákba tartozók jogosultak betegbiztosítási ellátásokra, ha: egy egészségbiztosítási pénztár nyilvántartásba vette őket, és igazolni tudják a minimális járulékfizetést; a táppénzjogosultság megszerzésének időpontját megelőző 6 hónapos időszakban 120 napot dolgozott; egyes inaktív időszakok, például betegség, fizetett szabadság stb., munkaviszonyban eltöltött időszaknak számítanak; igazoltan munkaképtelen. Speciális rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő intézményekhez. Az önálló vállalkozók szociális védelméről szóló, a MISSOC által összeállított mellékletből is tájékozódhat. Finanszírozott ellátások Az első időszak alatt a járulékokat a munkáltató fizeti. a szellemi munkát végző, ún. fehérgalléros munkavállalók egy hónapig keresetük 100%-át kapják; a fizikai munkát végző, ún. kékgalléros munkavállalók (a munkaképtelenség első hét napján) keresetük 100%-át, (a munkaképtelenség nyolcadik napjától annak tizennegyedik napjáig) 60%-át vagy kiegészítő juttatást kapnak. A kompenzációs biztosítás akkor kezdődik, amikor a munkaadó által fizetett garantált jövedelem időszaka lejár. Ez a fizikai munkavállaló esetében a munkaképtelenség első két hetét, a szellemi munkavállalók esetében a munkaképtelenség első hónapját jelenti. Az ellátás mértéke a számítási alapul szolgáló jövedelem 60%-a, A január 1-je után bekövetkezett munkaképtelenség esetében a járadék felső határa napi 126,4894 EUR. Ha egy év eltelte után még mindig munkaképtelen, rokkantsági ellátásra (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering) lehet jogosult. A táppénz igénybevétele Amennyiben betegség miatt nem tud dolgozni, a kezelőorvosa által kiállított orvosi igazolást el kell juttatnia betegbiztosítási pénztára orvos tisztviselőjéhez. Ezt a munkaképtelensége kezdetétől számított 2 napon belül kell megtennie. Amennyiben az igazolást később küldi el, csak az azt követő időponttól lesz jogosult táppénzre. Betegbiztosítási pénztárának orvostanácsa felbecsüli betegségének időtartamát. Ellenőrző vizsgálatra bármikor behívhatja Önt július 12

13 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? Minden munkaszerződéssel rendelkező női munkavállaló és az ehhez hasonló kategóriákba tartozók jogosultak anyasági ellátásokra (indemnité de maternité/moederschapsuitkering). Felhívjuk a figyelmét, hogy az anyasági támogatásra jogosultsághoz nem kell dolgoznia: ebben a munkavállaló, a munkanélküli és a rokkant nők is részesülhetnek. A természetbeni ellátásokra való jogosultsághoz (a folyó vagy a megelőző évben) minimális összegű járulékot kell fizetnie. A minimum 4330,62 EUR (21 éves korig) és 5774,16 EUR (21 éves kor esetén és afelett). 120 tényleges munkavégzéssel töltött napot vagy ennek megfelelő időszakot magában foglaló 6 hónapos jogosultságot nyújtó időszak is létezik. Az anyasági ellátáshoz legalább hathavi járulékfizetésre van szükség. Speciális rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő intézményekhez. Az önálló vállalkozók szociális védelméről szóló, a MISSOC által összeállított mellékletből is tájékozódhat. Finanszírozott ellátások A terhes nők 15 hét szülési szabadságra jogosultak. Ikerszülés esetén ez az idő 17 hét. A szülés előtti szabadság, amelyet az érdekeltnek kérnie kell, legkorábban a szülés várható időpontja előtt 6 héttel, ikerszülés esetén pedig 8 héttel kezdődik. Ebből a 6 (vagy 8) hétből legfeljebb ötöt (vagy hatot) választás alapján a szülés előtt vagy a szülés után lehet kivenni. A szülést megelőző hét kötelező. A szülést megelőző időszakra vonatkozó, választható szabadság azon része, amelyet a szülés előtt nem vettek igénybe, a szülés utáni szabadságot követően vagy azon időszak alatt, amikor a gyermek hosszú kórházi ápolást követően hazatér, igénybe vehető. A szülés utáni szabadságot a szülés után 9 hétre biztosítják. Az anyasági ellátások összegét a következőképpen számítják ki: munkavállalók esetében a bér 82%-a, felső határérték nélkül az első 30 napra, és a bér 75%-a felső határértékkel a harmincegyedik naptól vagy hosszabbítás esetén; munkanélküli nők esetében az alapjuttatás az első 30 napra a kieső bér 60%-a. Az alapjuttatás összege megegyezik azzal a munkanélküliségi járulékkal, amelyre a dolgozó jogosult lenne, ha nem a védett anyasági időszakban. Kiegészítő juttatást is kérhetnek, amelynek összege felső határértékkel meghatározott, kieső bérük 19,5%-a. A harmincegyedik naptól a kiegészítő juttatás összege a felső határértékkel meghatározott, kieső bér 15%-a. a rokkantak az első 30 napon a bér 79,5%-ára, de legfeljebb a 100,56 euróban megállapított felső határértékre, a harmincegyedik naptól a bér 75%-ára, de legfeljebb a 94,87 euróban megállapított felső határértékre jogosultak (a január 1-jei és az azt követő szülések esetében július 13

14 A természetbeni ellátások körébe tartoznak az oltások, a szülés előtti és utáni egészségügyi ellátás, a kórházban, a nappali kórházban vagy otthon, a vajúdás és a szülés alatti megfigyelés és segítségnyújtás. Az apa a gyermek születését követően tíz nap apasági szabadságra jogosult. Az anya hosszan tartó kórházi ápolása vagy halála esetén az apa kérheti a szülési szabadság helyett az apasági szabadságot. Gyermek örökbefogadása esetén mindkét szülő jogosult az örökbefogadási szabadságra. Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele. A szülés várható időpontja előtti hetedik naptól a jövendőbeli anyának minden keresőtevékenységet szüneteltetnie kell vagy adott esetben tájékoztatnia kell a munkanélküli irodát. Az érdekelt köteles betegbiztosítási pénztárának bemutatni egy orvosi igazolást, amely igazolja, hogy a kért szülés előtti szabadság lejártával valószínűleg szülni fog július 14

15 V. fejezet: Rokkantsági ellátások Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? Az a munkavállaló, aki betegség vagy fogyatékosság következtében az ugyanolyan kategóriájú és ugyanazon képzésben részesült munkavállaló normál keresetének legfeljebb az egyharmadát tudja megkeresni, rokkantnak tekinthető. Az ellátásra jogosító minimális munkaképtelenségi fok 66%. Amennyiben Ön egy éven keresztül táppénzben részesült, és továbbra sem tudja elkezdeni a munkát, rokkantsági ellátásra (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering) jogosult. Ez a jogosultság megszűnik, ha eléri a nyugdíjkorhatárt (a nők és a férfiak esetében jelenleg 65 év). A rokkantsági ellátásra való jogosultsághoz a következő feltételeknek kell megfelelnie: egy betegbiztosítási pénztár tagja; 6 hónapos időszakban 120 napot dolgozott. Egyes inaktív időszakok, például betegség, fizetett szabadság stb., munkaviszonyban eltöltött időszaknak számítanak; egy éve elismerten munkaképtelen; igazolni, hogy a minimális járulékokat megfizette. Speciális rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő intézményekhez. Az önálló vállalkozók szociális védelméről szóló, a MISSOC által összeállított mellékletből is tájékozódhat. Finanszírozott ellátások A rokkantsági ellátás (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering) korábbi jövedelme 65%-át teszi ki, amennyiben vannak Ön által eltartott személyek. Ha nincs eltartott hozzátartozója, ez az összeg egyedülálló személy esetében 55%, illetve élettárs esetében 40%. A harmadik személy által nyújtott segítségért fizetett átalányösszegű juttatás a munkaképtelen személynek, legkorábban munkaképtelensége negyedik hónapjától nyújtott pótlék; ennek összege 16,57 EUR. Az ellátás összege azonban egy meghatározott felső határértéknél nem lehet több. A felső határérték a január 1-je után bekövetkezett rokkantság esetében 126,4894 EUR. A rokkantsági ellátások igénybevétele Lásd a táppénz igénybevételére vonatkozó részt július 15

16 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások Mikor jogosult öregségi ellátásokra? Elvileg minden, munkaszerződés keretében Belgiumban dolgozó személy rendelkezik öregségi biztosítási fedezettel. A részmunkaidős háztartási alkalmazottakra különleges szabályok vonatkoznak. A munkavállalók, férfiak és nők 60 éves koruktól előrehozott nyugdíjra jogosultak feltéve, hogy 35 évi munkaviszonnyal rendelkeznek. A rendes nyugdíjkorhatár a férfiaknál és nőknél 65 év. E szabály alól a bányászok, tengerészek és a polgári repülőszemélyzet kivételt képeznek, ők korábban nyugdíjba vonulhatnak. A munkanélküliség esetére vállalati pótlékot fizető rendszer ellátásában (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) részesülő munkavállalók 65 éves koruk előtt nem kaphatnak öregségi nyugdíjat (pension de retraite/rustpensioen). Nem részesül öregségi nyugdíjban, ha a belga vagy a külföldi szociális biztonságra vonatkozó jogszabályok értelmében már betegség, rokkantság vagy kényszerű munkanélküliség címén ellátásban részesül, vagy ha a szakmai előmenetel megszakadása vagy ellátáscsökkenés alapján járó támogatásban, vagy a munkanélküliség esetére vállalati pótlékot fizető rendszer (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) biztosított kiegészítő juttatásban (prépension conventionnelle/conventioneel brugpensioen) részesül. A nyugdíjasok munkát vállalhatnak, feltéve, hogy a kapott javadalmazás nem halad meg egy meghatározott felső határértéket. 65 év alattiak esetében, ha a nyugdíj kifizetése 2011 után kezdődött, a munkából származó jövedelemmel való halmozódás abban az esetben megengedett, ha a munkából származó kereset nem haladja meg a munkavállalónak kifizetett évi 7421,57 EUR-t (bruttó bér). Ez az összeg ,37 EUR-ra emelkedik, ha van eltartott gyermek. A Nemzeti Nyugdíjhivatalt (Office national des pensions/rijksdienst voor Pensioenen ONP/RVP)az ilyen tevékenység folytatásáról ajánlott levélben előzetesen tájékoztatni kell. Ezenkívül munkáltatóját ajánlott levélben szintén tájékoztatnia kell arról, hogy nyugdíjban részesül. További tájékoztatásért forduljon a Nemzeti Nyugdíjhivatalhoz. Speciális rendelkezések vonatkoznak az önálló vállalkozókra. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő intézményekhez. Az önálló vállalkozók szociális védelméről szóló, a MISSOC által összeállított mellékletből is tájékozódhat. Finanszírozott ellátások Az ellátások a következők: munkavállalóknak nyújtott öregségi nyugdíj (pension de retraite/rustpensioen); nyugdíjas bányászok részére nyújtott fűtési támogatás (allocation de chauffage/verwarmingstoelage); üdülési támogatás (pécule de vacances/vakantiegeld) és kiegészítő üdülési támogatás (pécule de vacances complémentaire/aanvullend vakantiegeld) július 16

17 Az öregségi nyugdíj összege függ egyrészt a Belgiumban munkavállalóként töltött időszaktól (beleértve a szabadság, a betegség és a munkanélküliség időszakait is), másrészt az ezen időszak alatt kapott, a nyugdíjszámítás időpontjában a megélhetési költségekhez igazított jövedelemtől. A nyugdíj összegét a férfiak és nők esetében egyaránt a munkában töltött minden egyes évre vonatkozóan a teljes nyugdíj összegének 1/45 része alapján számítják ki. A bányászokra és tengerészekre különleges előírások vonatkoznak. A nyugdíj a teljes szolgálati ideje során kapott átlagos javadalmazásának 60%-a. Az arány 75%-ra nő, ha eltartott házastársa van. A garantált öregségi nyugdíjminimum (pension minimum garantie/gewaarborgd minimumpensioen) a teljes szakmai pályafutással rendelkezők esetében évi ,21 EUR (családosok), illetve ,28 EUR (egyedülállók), amelynek arányos részét veszik, ha a szakmai pályafutás eléri a teljes szakmai pályafutás legalább kétharmadát. A maximális nyugdíj az évi keresetre vonatkozó felső határértéktől függ. Az egy munkavállalóra (egyedülálló) jutó maximális nyugdíj összege ,40 EUR. Az öregségi ellátások igénybevétele A nyugdíjigényléseket a lakóhelye szerinti önkormányzathoz kell benyújtania. Ha Ön egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, igénylését az adott állam helyi nyugdíjintézetének kell címeznie. Ügye időben történő elintézése érdekében ajánlott, hogy az igénylést a nyugdíjkorhatár elérése előtt már egy évvel nyújtsa be. A nyugdíjfolyósításnak kétféle módja van: megküldhető postautalványon az Ön állandó lakóhelyére, vagy folyósítható postai folyószámlájára vagy az Ön nevére nyitott bankszámlára július 17

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson Az Ön szociális biztonsági jogai Cipruson A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovéniában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovéniában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovéniában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3. TÁJÉKOZTATÓ A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Lettországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Lettországban Az Ön szociális biztonsági jogai Lettországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érk.:... Üi.:... CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Luxemburgban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Luxemburgban Az Ön szociális biztonsági jogai Luxemburgban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Hatályos 2016. 06. 09.-től. 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: Neve:... Állampolgársága:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben