A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA"

Átírás

1 ORSZÁGGYŰLÉSI K ÖNYVTÁR - KÉPV ISELŐI KUTATÓSZOLGÁLAT A MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK FOGLALKOZTATÁSA ELEMZÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ELEKHÁZY NÓRA OKTÓBER

2 A Képviselői Kutatószolgálat információs szolgáltatásai: ADATVÉDELEM AGRÁRPOLITIKA BIZTONSÁGPOLITIKA CIVIL TÁRSADALOM EGÉSZSÉGÜGY ENERGIAPOLITIKA ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA elemzések, forrás- és sajtószemlék, kronológiák ( ) Atipikus foglalkoztatási formák (sajtószemle, 2005) TÉMACSOPORTOK Esélyegyenlőség és migráns munkások az Európai Unióban (elemzés, 2005) Az európai szövetkezetekről (elemzés, 2006) A magyar-magyar kapcsolattartás Schengen után (médiaszemle, 2008) Magyar munkavállalók az Európai Unióban (sajtószemle, 2005) A rehabilitációs járadék (elemzés, 2007) A szociális szolgáltatások változásairól (elemzés, 2007) A szövetkezetekről (elemzés, 2005) A Választókerületi Adattárról (ismertetés, keresési segédlet, 2007)) HIRKÖZLÉS IFJÚSÁGPOLITIKA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INGATLANKEZELÉS KÁBITÓSZEREK ELLENI KÜZDELEM KERESKEDELEM KÖRNYEZETVÉDELEM KÖZIGAZGATÁS KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KUTATÁS-FEJLESZTÉS OKTATÁSPOLITIKA ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK PÉNZÜGYI POLITIKA RENDÉSZET SPORT TÁRSADALOMBIZTOSITÁS VÁLASZTÁSOK, PARLAMENTEK LEGFRISSEBB ANYAGAINK Bírósági tárgyalótermek biztonsága (elemzés) A gazdasági reklámtevékenységről (elemzés) A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. (sajtószemle) 2

3 Előszó A Képviselői Kutatószolgálat a törvényhozást nemzetközi kitekintést is nyújtó elemzésekkel, a kormányzati ellenőrzési tevékenységet bizottsági meghallgatási háttéranyagokkal, a képviselői munkát a választókerületekre vonatkozó statisztikai adatokkal, sajtószemlékkel és elemzésekkel támogatja. Ez az elemzés a mezőgazdasági idénymunkások foglalkoztatásáról tájékoztat magyar és európai viszonylatban. Bemutatja az alkalmi munkavállalói könyvre vonatkozó jogszabály elmúlt években történő változásait, számadatokat közöl a 2007-es év alkalmi munkavállalói könyveinek vonatkozásában, valamint néhány európai ország gyakorlatába nyújt betekintést. Az európai nemzeti példák bemutatásában a Parlamenti Kutatás és Tájékoztatás Európai Központja (az ET-EP közös fenntartású ECPRD 1 ) információs hálózata, valamint az interneten található főként kormányzati weboldalak szolgáltak segítségül. Az egyes országokról szóló alfejezetekben található információkat nem hivatalos fordításban ismertetjük. A Képviselői Kutatószolgálat ) és a háttéranyag szerkesztője készséggel áll további információkkal a téma iránt érdeklődők rendelkezésére ( , 1 L. az intézményt bemutató kutatószolgálati forrásszemlét. 3

4 Tartalomjegyzék A mezőgazdasági idénymunka Magyarországon... 5 Az alkalmi munkavállalói könyvre vonatkozó jogszabály változásai az elmúlt években... 5 A 2007-ben érvényben lévő alkalmi munkavállalói könyvek jellemzői számokban... 7 Vélemények az alkalmi munkavállalói könyvről szóló törvény tervezett módosításáról... 9 Az idénymunka kérdésköre az Európai Unió szerint Az egyes európai országok alkalmazási feltételei Belgium Ciprus Csehország Dánia Egyesült Királyság Finnország Görögország Hollandia Lengyelország Litvánia Németország Svédország Szlovákia Szlovénia

5 A mezőgazdasági idénymunka Magyarországon Az alkalmi munkavállalói könyvre vonatkozó jogszabály változásai az elmúlt években A kilencvenes évek magas országos munkanélküliségi mutatói, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak és a foglalkoztatottak száma arra következtetésre juttatták a szakembereket, hogy több százezerre tehető azon munkavállalók száma, akiket a feketegazdaságban bejelentés nélkül foglalkoztatnak ben Magyarországon az ILO szabvánnyal mért munkanélküliségi ráta 8,6% volt, míg a munkaügyi szerveknél a hazai módszerrel számítva ugyanez az adat 10,1%-ot tett ki. A magas munkanélküliségi ráta csökkentése, a rugalmasabb foglalkoztatás lehetőségének megteremtése és a feketemunka leküzdése érdekében az Országgyűlés megalkotta az Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló évi LXXIV. törvényt, amely szeptember l-jén lépett hatályba. A jogalkotó főleg a mezőgazdaságban foglalkoztatottak és a különféle, háztartásban foglalkoztatott alkalmi munkások munkavállalását szerette volna legalizálni. Az alkalmi munkavállalói könyv (AM könyv) olyan közokirat, amely a munkavállaló alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonya nyilvántartására szolgál, és amelybe bejegyzést kivéve a munkavállaló aláírását csak a kiállító, illetve a munkáltató tehet. A könyvet a munkavállaló lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltsége (illetve a munkaügyi központtal kötött megállapodás értelmében a települési önkormányzat jegyzője) ingyenesen állítja ki a munkavállaló kérelmére, a tárgyévet megelőző december 15-étől. A törvény hatálya csak a magánszemély munkáltatókra terjedt ki. A szabályozással ellentétben a kezdeti időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy sok esetben a törvény hatálya alá nem tartozó munkáltatók is alkalmaztak munkavállalókat alkalmi munkavállalói könyvvel. Már az első évben felvetődött a kérdés, hogy nem lenne-e célszerű a törvény személyi hatályát a munkáltatók oldalán a visszaéléseket kizárva kiterjeszteni, hiszen így szélesebb körben fejthetné ki hatását. Az alkalmi munkavállalói könyvvel létesítendő munkaidőt a törvény szigorúan korlátozza. Eszerint a munkáltató egy munkavállalót egy hónapon belül 15 napig, egy éven belül pedig összesen 90 napig foglalkoztathat és a foglalkoztatás nem haladhatja meg az egymást követő 5 naptári napot. Amennyiben a munkavállaló egyidejűleg vagy egymást követően több munkáltatónál vállal alkalmi munkát, úgy ez évi 120 napnál nem lehet több. Mezőgazdasági idénymunka esetén is a fenti feltételek az irányadók, de a havi 15 napos foglalkoztatási korlát nem érvényesül. 5

6 Külföldi munkavállaló mezőgazdasági idénymunka vállalásakor egy naptári éven belül legfeljebb hatvan naptári napig létesíthet munkaviszonyt és ezt több munkáltatónál történő munkavégzés esetén sem lépheti túl. A kormány a tervezet megalkotásakor évente ezer ember munkavállalásával kalkulált, ami ezer munkanapnyi munkát jelentett volna. Az ebből származó államháztartási többletbevételt millió forintra becsülték január közepéig a munkaügyi központok adatai alapján összesen en vállaltak alkalmi munkát, az eladott közteherjegyek összege pedig Ft volt. Az adatokat egy évre kivetítve megállapítható volt, hogy az alkalmi munkavállalók száma ugyan elérte a tervezettet, de az eladott közteherjegyek összege elmaradt a várakozásoktól. Az AM könyvről szóló törvény évi módosítása kiterjesztette a munkáltatók körét és személyi jövedelemadó-mentességet adott bizonyos jövedelemhatárig, a szeptember elsejei módosítás pedig, jelentős mértékben csökkentette a közteherjegyek értékét abban az esetben, ha az alkalmi munkavállaló regisztrált munkanélküli, és emellett további támogatási lehetőséget biztosított a munkáltató számára. A évi LXXI. törvény tovább szélesítette az AM könyvvel foglalkoztatható személyek körét, valamint 2006-tól megszüntette a csökkentett közteherjegy intézményét. Az új könyvben a fehér, a kék vagy a zöld színű oldalra kell bejegyezni a foglalkoztatást attól függően, hogy a munkáltató vállalkozás, magánszemély, kiemelten közhasznú szervezet, vagy mezőgazdasági foglalkoztató augusztus l-jétől már 200 napot dolgozhatnak legálisan az alkalmi munkavállalók, ha legalább három (vagy több) természetes személynél, vagy kiemelten közhasznúnak minősülő szervezetnél vállalnak munkát. Ugyancsak 2005 augusztusától alkalmi munkavállaló lehet az a külföldi személy is, aki a foglalkoztatási törvény alapján engedély nélkül foglalkoztatható. Külföldi munkavállalónak nincs szüksége engedélyre, ha menekültként vagy menedékesként elismert, továbbá bevándorlási engedéllyel vagy letelepedési engedéllyel rendelkezik, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára vagy annak tartózkodásra jogosult hozzátartozója a viszonosság szabályainak alkalmazásával. Alkalmi foglalkoztatást vállalhat az a külföldi személy is, aki magyar állampolgárral Magyarországon együtt élő házastárs, továbbá magyar állampolgár olyan özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt legalább egy évig Magyarországon együtt élt. Továbbá alkalmi foglalkoztatás alanya lehet az, az előbbi kategóriákba nem sorolható külföldi személy, aki mezőgazdasági idénymunkák (különösen növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) elvégzését vállalja alkalmi foglalkoztatás keretében. A Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező személy részére az alkalmi munkavállalói könyvet néhány kijelölt munkaügyi kirendeltség köteles kiállítani. 2, 3 2 Szenoradszki Endre: Alkalmi munkavállalói könyv robbanás a bajai kistérségben. In: Munkaügyi Szemle május p: yleirasjogi 6

7 A 2007-ben érvényben lévő alkalmi munkavállalói könyvek jellemzői számokban Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat főigazgatója által készített tanulmány szerint ben összesen darab AM könyv volt érvényben. Számuk egy év alatt 123 %-kal nőtt, tehát több mint kétszeresére emelkedett, 2001-hez viszonyítva pedig 29-szeres a szorzó. A növekedés mértéke 2007-es év során jelentősen nagyobb volt, mint az azt megelőző évben, amikor 52,2% volt. A növekedés részben annak a jogszabályi változásnak köszönhető, miszerint nemcsak a kiállítás évében használható a kiskönyv, hanem folyamatosan (így az előző évben kiadott könyvek többsége is érvényben maradt), továbbá az egyre gyakoribb munkaügyi ellenőrzésnek, valamint a foglalkoztatás legalizálására való valószínűsíthető törekvésnek is. Ezt tükrözi, hogy a munkavállalási korú népességben a KSH adatai szerint az egyéb inaktív (tehát nem tanuló, nem nyugdíjas, nem anyasági ellátáson lévő) személyek száma jelentősen csökkent. Az érvényben lévő könyvek tulajdonosainak 70%-a nyilvántartott álláskereső, 16,6%-a munkaviszonyban álló személy, 11%-a tanuló vagy nyugdíjas volt, és 2% alatti az egyéb csoportba tartozók aránya. A 2007-et megelőző évhez képest a növekedés mértéke eltérően érintette az egyes csoportokat: a nyilvántartott álláskeresők által használt, érvényes AM könyvek száma 150%-kal nőtt, a munkaviszonyban állók által birtokolt könyvek száma pedig átlag alatti mértékben, de így is a duplájára emelkedett. Az elmúlt hét év növekedési trendjét vizsgálva azonban elmondható, hogy a legdinamikusabban a munkaviszonyban állók által használt AM könyvek száma növekedett. A leglátványosabb növekedés 2005 és 2006 között volt, amikor a munkaviszonyban állók által használt AM könyvek száma egy év alatt csaknem a négyszeresére emelkedett. Ez a nagy ugrás a nyilvántartott munkanélküliek foglalkoztatása esetén alkalmazható kedvezményes közteherjegyek megszűntetésének időpontjával esik egybe. További lényeges változás, hogy az ezredfordulón az AM könyvek tulajdonosainak jelentős része 2001-ben a 26%-a tartozott az egyéb csoportba (háztartásbeliek, anyasági ellátáson lévők, egyéb inaktívak), ám 2007-re ez az arány 2% alá csökkent. A könyveket főként a nehéz munkaerő-piaci helyzetű megyékben (Borsod-, Szabolcs- Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar), a mezőgazdasági megyékben (Békés, Bács-Kiskun, Csongrád) valamint Pest megyében és Budapesten váltották ki. A régiók tekintetében a legtöbb AM könyv a Dél-Alföldön (183,3 ezer db), az Észak- Alföldön (178,4 ezer db) valamint Észak-Magyarországon (140,4 ezer db) volt érvényben. A több mint 930 ezer érvényben lévő AM könyv száma azt jelenti, hogy az ország éves korcsoportú, gazdaságilag aktív népességének több mint ötöde (22,3%-a) rendelkezett alkalmi munkavállalói könyvvel. Ez az arányszám mintegy 7%-kal lett több mint 2006-ban volt. 7

8 Jogszabályi rendelkezés alapján a felhasznált AM könyveket a tárgyévet követő január 15-ig az illetékes munkaügyi központ kirendeltségénél be kell mutatni. A kirendeltségeken bemutatott könyvek száma (372,2 ezer darab) azonban nem érte el az érvényben lévő könyvek számának 40%-át. A bemutatási hajlandóság, mintegy 14 %- kal volt nagyobb 2006-ban, de az elmúlt öt évben a bemutatott könyvek aránya nem mutatott egyértelműen növekvő vagy csökkenő trendet, a bemutatási hajlandóság 40-62% között ingadozott az egyes években. A bemutatott könyvek alacsony arányának egyik lehetséges oka, hogy az AM könyvvel rendelkezők egy része nem adja le határidőre a könyvét, ám a mulasztás nincs szankcionálva. A felhasznált AM könyvekben összesen majdnem kétszer több munkavállalási alkalmat ( alkalom), és négyötödével több munkavállalási nap ( nap) teljesítését igazolták a munkáltatók az egy évvel korábbinál. Ez azt jelenti, hogy egy alkalmi munkavállaló átlagosan 12 alkalommal és 20 napig (alkalmanként átlagosan 1,7 napig) végzett ilyen jellegű tevékenységet óta az igazolt munkavállalási alkalmak száma átlagosan 5-tel, a ledolgozott munkanapoké pedig 6 nappal emelkedett. Az összes ledolgozott munkanap 14%-a történt mezőgazdasági foglalkoztatónál. Ez az arány magasabb a Dél-Alföldön ezen belül, Bács-Kiskunban, ám itt is csak minden negyedik munkanap esik a mezőgazdasági foglalkoztatókra. Az egy napra kifizetett munkabér szerinti osztályozás alapján az alkalmi munkavállalók által teljesített napok 67,8%-át a legalacsonyabb, 13%-át a második, 8%-át a harmadik, és 11%-át a legmagasabb kategóriába tartozó összeggel díjazták. Összességében az tehát az országos tapasztalat, hogy az alkalmi foglalkoztatás során a munkáltatók dominánsan a kifizetett munkadíj után a legalacsonyabb kategória szerinti közteherjegyet alkalmazzák, függetlenül a kifizetett kereset tényleges nagyságától. A év során eladott közteherjegyek értéke összesen ezer Ft volt, 74%- kal magasabb, mint 2006-ban. A 2005-ös évhez képest, pedig az eladott közteherjegyek értéke csaknem négyszeresére emelkedett. 4 4 Pirisi Károly: Összefoglaló a évben felhasznált alkalmi munkavállalói könyvekről. Állami Foglalkoztatási Szolgálat április 8

9 Vélemények az alkalmi munkavállalói könyvről szóló törvény tervezett módosításáról Horváth Anna, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezető-igazgatója szerint az alkalmi munkavállalás feltételrendszerét több szempontból is rugalmasabbá kellene tenni. Egyrészt a napi kifizethető összeg mértékének emelésére lenne szükség, hiszen a feketefoglalkoztatásban megkereshető napidíj jóval meghaladja a legális keretek között adható bér összegét. Másrészt az egy évben ledolgozható összmunkanapok száma is alacsony. Az igazgatónő különösen fontosnak tartja az alkalmi munkavállalás lehetőségének folyamatos kommunikálását, és az ezzel kapcsolatos szakszerű tanácsadást, mint ahogy azt a SEED Alapítvány is végzi. Vucskó Bernadett, a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. projektvezetője a Munkaügyi Központtal való együttműködési kötelezettségre hívta fel a figyelmet, ugyanis az AM könyvet a munkavállaló köteles meghatározott időben bemutatni. Továbbá e foglalkoztatási forma nagyon jól alkalmazható próbaidőként, adhoc jellegű munkáknál, általa a munkaerő-állomány jól igazítható a megrendeléshez, mindemellett költséghatékony is Amennyiben a munkavállalónak egyéb adóköteles jövedelme nincs, úgy az AM könyvvel keresett összeget nem kell bevallania, így csökkennek a munkavállaló adminisztratív teendői is. (További SZJA köteles jövedelem esetén az alkalmi munkával keresett bér is adózik). A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. és a SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársai sokat tesznek azért, hogy olyan emberek számára is lehetőséget adjanak a munkához való visszatérésre, akiknek önerejükből valószínűleg mindez nem sikerülne. Hazánkban kevés vállalkozás büszkélkedhet azzal, hogy akár rövid időre is foglalkoztat hajléktalanokat, megváltozott munkaképességűeket, munkanélkülieket. Ennek a rétegnek kevesebb esélye van azonnal hosszú távra elhelyezkedni, és első lépésként szükséges őket támogatni a munkába való visszaintegrálódásban. Horváth Anna és Vucskó Bernadett véleménye megegyezik abban, hogy az alkalmi munkavállalás jó lehetőség arra, hogy azok az emberek, akik hosszabb időt töltöttek távol a munka világától, újra megszokhatják az azzal járó felelősséget, amellett, hogy legális fizetést kapnak, és javulnak szociális kilátásaik is. A munkáltatókkal kapcsolatban elmondható, hogy a magyar tulajdonú cégek mintegy 24 százaléka foglalkoztat alkalmi munkásokat, szemben a külföldi cégek 13 százalékával, és jelentős különbségek vannak az egyes régiók, megyék között is, abban a tekintetben, hogy szándékukban áll-e ily módon munkát biztosítani az emberek számára. Horváth Anna kiemelte, hogy a potenciális foglalkoztatók 97 százaléka mikrovállalkozás, melyeknek jelentős része szeretne foglalkoztatni, sőt szükségük is lenne segítségre a vállalkozásban, de a tartós munkaviszonynak sem az anyagi, sem az adminisztratív oldalát nem tudja vállalni. Számukra az alkalmi foglalkoztatás az egyetlen járható út. 9

10 Vucskó Bernadett szerint kevés munkáltató ismeri az alkalmi foglalkoztatás lehetőségét, éppen ezért félnek is az ismeretlentől. Sok az ezzel kapcsolatos visszaélés, ezért valami rosszat sejtenek mögötte. Úgy véli, hogy a tájékoztatásra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, például, hogy megéri tisztességesen dolgozni, és az alkalmi munkavállalásnak jelentős esélyegyenlőség javító tulajdonsága is van. Semmiképp sem volna szabad e foglalkoztatás jogintézményét megszüntetni tette hozzá Horváth Anna. 5 Az adófórum.hu nevű internetes portálon az alkalmi munkavállalói könyv használói fejtik ki véleményüket, az esetleges 2009-es változtatásokról: 1. Maradjon a könyv, a visszaéléseket szigorúbb ellenőrzéssel kellene visszaszorítani. 2. A mai technológia mellett akár SMS-t is lehetne használni. Adott vállalkozás, adott telefonszámról küldheti, és a hónap végén kiküldhetnének egy összesítést, amit aláírva kellene visszaküldeni, ezzel leigazolni. 3. Ha megszűnik az AM könyv az nekünk nagyon rossz lesz. Néhány napos munkáért be kell jelenteni a dolgozót, majd ki is kell. Ettől függetlenül még mindig ki tudja zsákmányolni a vállalkozó a dolgozót (ha olyan jellem). 4. Nagyon érdekes ez az egész, mert egyik oldalon egyetértek azzal, hogy rendet kell tenni, mert nagyon sok az úgymond munkanélküli, a másik oldalon pedig úgy tudom ezt csak elképzelni, ha némileg csökkennének a járulékok. 5. Nagy mértékkel kellene csökkenteni a járulékokat, ezzel egyidejűleg korlátozni az AM könyvesek alkalmazási lehetőségét, lényegesen csökkenteni a munkaviszonyos be- és kilépőkkel kapcsolatos adminisztrációs terheket (egyablakossá tenni a bevallásokat) és mindezt szigorúan ellenőrizni, és az így be nem tartott szabályokat bírságolni. 6 5 Kinek éri meg az alkalmi munka? október 6. 6 Forrás: 10

11 Az idénymunka kérdésköre az Európai Unió szerint A vendégmunka és az idénymunka problémaköre mind európai szinten, mind számos tagállam szintjén egyre nagyobb jelentőséget kap. A három legfontosabb szereplő: a munkaadók képviselői, a szakszervezetek, valamint a politika és a közigazgatás képviselői több területen és számos intézkedéssel segítik a kérdés megoldását: - számos agrárszakszervezet például többnyelvű tájékoztatóban mutatja be a célországok jogi helyzetét; - néhány országban a szociális partnerek a vendég- és idénymunkások számára megfelelően alakított kollektív megállapodásokat kötnek, jogi tanácsadást kínálnak fel a vendégmunkásoknak; - néhány kormány a szociális partnerek részvételével kerekasztal-megbeszéléseket tart az idény- és vendégmunkások helyzetének javítására; - az Európai Bizottság pedig egyre inkább támogatja a szociális partnereknek a vendégmunka területére vonatkozó terveit mind európai szinten, mind saját támogatási alapjai révén, például a vendégmunkások lakás-, valamint elhelyezkedési helyzetének javításával kapcsolatban. Az Európai Unió mezőgazdasága mintegy 2 millió munkavállalót foglalkoztat teljes állásban, hozzávetőlegesen 4 millió személyt pedig bizonytalan feltételekkel alkalmaznak. Ezen személyek közül egyesek részmunkaidőben, mások pedig idényjelleggel, évente néhány naptól 8 hónapig terjedő időszakot dolgoznak. Az idényjelleggel dolgozó munkaerő nagy része vendégmunkás, nem a lakóhelyén dolgozik, és gyakran át kell lépnie az országhatárt ahhoz, hogy munkahelyére eljusson. Számos európai régióban a magas munkanélküliségi ráta ellenére nő az igény a Fehéroroszországból, Ukrajnából vagy más országból származó idénymunkások iránt. Az EU munkaerőpiacát szociálisan fenntartható módon kell fejleszteni, vagyis mindenki számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy munkából tarthassa el magát. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság rövidtávon a következő intézkedéseket tartja szükségesnek: Európa valamennyi vendégmunkása számára meg kell határozni a munkakörülmények és a lakásviszonyok minimális normáit, a vendégmunkásoknak munkájuk révén széles körű szociális védelmet kell élvezniük, mely az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzésére is vonatkozik, az idényjelleggel foglalkoztatott munkaerőt is be kell vonni a képzési programokba, valamint a vendégmunkásokat tájékoztatni kell a munkafeltételekről és jogaikról. A vállalatok részéről panaszként hangzik el, hogy nem találnak olyan munkavállalókat, akiket idényjelleggel tudnának alkalmazni, másfelől pedig számos vidéki régióban magas még a munkanélküliség. Megfogalmazódik az a felvetés is, hogy ne csak az Unión belüli munkavállalók mozoghassanak szabadabban, hanem az EU-n kívüli országokból is egyre több munkaerő kapjon engedélyt idényjellegű munkákra. 11

12 Az Európai Bizottság egyik stratégiája a munka mobilitásának növelésében áll, ám ehhez a felkínált munkahelyeknek vonzónak kell lenniük. 7 Azon uniós állampolgárok számára, akik két vagy több tagállam területén rendszeresen munkaviszonyban állnak, vagy vállalkozási tevékenységet folytatnak, a 883/2004 számú EK-rendelet az irányadó (ún. vándormunkás-rendelet) a kötelező társadalombiztosítással összefüggésben, mely bizonyos feltételek megléte esetén a lakhely szerinti tagállamban írja elő a társadalombiztosítási kötelezettséget. 7 Foglalkoztatás a mezőgazdaságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye. Brüsszel, december

13 Az egyes európai országok alkalmazási feltételei Belgium Belgiumban a nyolcvanas évek végén elkezdték bekapcsolni a háztartási szolgáltatásokat a szervezett munka világába, elsősorban az e területre általánosan jellemző feketemunka visszaszorítása érdekében. Ehhez bevezették a szolgáltatási csekk használatát, amely lehetővé tette, hogy a magánháztartások mindenfajta adminisztratív kötelezettség nélkül válhassanak munkáltatókká. Később a 90-es évek közepén minden településen helyi foglalkoztatási ügynökségeket hoztak létre azzal a céllal, hogy a tartós munkanélküliek kínálatát a házkörüli szolgáltatások iránti szükséglettel összekapcsolják. Ezt követően a magánszemélyek/háztartások mellett, költségvetési intézmények, iskolák és a mezőgazdasági vállalkozók számára is lehetővé tették, hogy szolgáltatási csekket vásároljanak. Egy csekk ára 7,45 euró, ami egy munkaóra díjának felel meg. Ha a fent említett kategóriák közül valamelyiknek munkáskézre van szüksége, ezt az igényét bejelentheti a helyi foglalkoztatási ügynökségnél. Ott keresnek számára megfelelő alkalmazottat a nyilvántartásukban, s ha találnak valakit, annak a munkájáért a megbízó szolgáltatási csekkel fizet. Ezt a munkavállaló az ügynökségnél válthatja be készpénzre. Egy munkaórára 4,10 euró díjazás jár. A csekk vételi és beváltási ára közötti különbség fedezi a rendszer működési költségét, az adót és a társadalombiztosítási-hozzájárulást. Amennyiben tartós munkanélküli vállal ilyen formában alkalmi munkát, az a díjazást a szociális segély további folyósítása mellett veheti igénybe. Nem minden munkanélküli jogosult azonban részt venni ebben a programban, hanem csak: - azok a 45 éven felüliek, akik már legalább 6 hónapja munkanélküliek, valamint - azok a személyek, akik nem munkanélküliek, hanem minimális szociális jövedelemben részesülnek. A munkavégzés legfeljebb havonta 45 óra lehet. Mezőgazdasági vállalkozók többféle munkára használhatják, beleértve a szezonális és a munkacsúcsok alkalmával végzetteket is. A program 1994 óta működik, mely időponttól számítva 37 millió csekket adtak el. A kezdeti cél, a feketemunka visszaszorítása volt. Egy felmérés szerint, az elvégzett munkák 44%-át korábban bejelentés nélkül végezték; az igénybevevők 84%-a pedig úgy nyilatkozott: örül, hogy nem a feketepiacon kell munkaerőt keresnie. Ugyanakkor az is kiderült, hogy az alkalmi munkavállalók a feladatok egy részét csekk ellenében, a többit viszont feketén vállalták. Ez a rendszer ugyanis jól összehozta a keresletet és a kínálatot. További cél volt, hogy a program visszajuttassa a célcsoportokat a munkaerőpiacra. Ez azonban nem sikerült: sokan évekig bent maradtak a támogatott foglalkoztatásban. 13

14 Ezért 2004-ben a kormány bevezette a szolgáltatási utalvány fogalmát, mely rendszerbe átemelte a magánháztartásokat, a többi igénybevevő megmaradt a szolgáltatási csekk programban. 8 Ciprus Cipruson a mezőgazdasági idénymunka főként narancs és egyéb szezonális gyümölcsök szedésére, burgonyaszedésre, valamint más idényjellegű fajták művelésére irányul. Az idénymunkát belföldi és harmadik országbeli nemzetek munkavállalói is végezhetik. A belföldi munkavállalók állandó munkaviszonyukon felül szerződéssel dolgozhatnak idénymunkásként. Harmadik országbeli munkavállalók 4 hónapra szóló határozott idejű szerződéssel végezhetnek mezőgazdasági idénymunkát, majd ha ez lejárt, lehetőségük van ugyanannál a munkáltatónál újabb 4 hónapra meghosszabbítani szerződésüket. A munkáltatói szerződést a Munkaügyi Minisztériumban ellenőrzik és lepecsételik a tiszta munkafeltételek biztosítása érdekében. A munkáltatók azt a bíztatást kapják, hogy idénymunkára szomszédos országból érkező állampolgárokat alkalmazzanak. Harmadik országbeli munkavállalók számára a társadalombiztosítási járulékot a munkaszerződésben meghatározott béreknek megfelelően fizetik. Jövedelemadót nem kell fizetni, mert az évi bér összege alacsonyabb, mint a minimális adóköteles összeg. A harmadik országbeli munkavállalóknak Ciprusra érkezésük előtt munkavállalási szerződést kell kötniük egy ciprióta munkáltatóval. Ez belépési és tartózkodási engedélyük feltétele. Az engedélyt a munkáltató által benyújtott munkaszerződés alapján a Bevándorlási Hivatal bocsátja ki. A Munkaügyi Minisztérium adatai szerint 2007-ben harmadik országból érkező mezőgazdasági idénymunkások száma 2000 volt, ez a szám 2006-ban is megközelítőleg ennyi volt. 9 Csehország Csehországban a mezőgazdasági alkalmi munkavállalás jogi szabályozását illetően a Munka törvénykönyvében egyetlen rendelkezés található. Ez a rendelkezés a műszakok közötti minimális pihenőidőt szabályozó előírástól enged némi eltérést. Az általános előírás szerint, a munkáltató köteles úgy megtervezni a munkaórákat, hogy a munkavállalónak 24 órán belül minimálisan 12 óra pihenőideje legyen műszak végétől műszakkezdésig. 8 Tom Bevers: Szolgáltatási utalványok Belgiumban. Szövetségi Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Munkaügyi és Szociális Párbeszéd Főigazgatóság, Belgium, szeptember Forrás: ECPRD Socrates Socratous, a ciprusi parlament munkatársának válasza. 14

15 Ez a pihenőidő csökkenthető alkalmi munkavállalás esetén felnőtt alkalmazott esetében 8 órás periódusra azzal a feltétellel, ha a következő pihenőideje annyival lesz hosszabb, amennyivel az előző rövidebb volt. A munkakör időtartama, amelyről egyezményben állapodnak meg, nem haladhatja meg a 150 munkaórát egy naptári éven belül. Az említett munkaóráknak tartalmaznia kell azokat az órákat is, amelyeket a munkavállaló egy másik egyezmény keretében teljesített ugyanannak a munkáltatónak. A teljesítményen alapuló szerződéses munka ugyanolyan szabályozás alá esik, mint az állandó munkaviszonyú foglalkoztatás, kivéve a végkielégítést, a munkaórákat, a pihenőidőt, az alkalmazott részéről történő akadályoztatást, a díjazást valamint a munkakapcsolat befejezését érintő kérdéseket. A jövedelemből 5000 korona jövedelemhatárig adóelőlegként 15%-ot levonnak, 5000 korona jövedelem fölött pedig előre kell a 15%-os adóértéket befizetni. Külföldiek munkavállalása engedélyhez kötött, a maximális időtartam pedig 6 hónap, amit ideiglenes munkavállalással tölthetnek. 10 Dánia Dániában az idénymunka szabályozásával több törvény is foglalkozik, mint például a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló törvény (2002. október), a munkáltató azon kötelezettségéről szóló törvény, mely a szerződés feltételeiről való tájékoztatásra szólítja fel (2007. augusztus), illetve a személyi jövedelemadó meghatározásáról szóló törvény (2006. október). Egy, a szezonális munkáról szóló weboldal szerint a mezőgazdasági idénymunkák közül például az eperszedés átlagos munkadíja 0,80 euró/kg, amely euró órabérnek felel meg. A fizetés az eperszedő gyorsaságától, de az eper érettségétől is függ. Azok a szedők, akik az egész szezonban végig dolgoznak, rendkívüli osztalékot is kapnak. A kukorica-, alma-, körte-, fejes saláta-szedők órabérben dolgoznak körülbelül euróért óránként, amely a dán minimálbért jelenti. Az átlagos munkaórák száma 37 óra/hét, de ez, az időjárási feltételektől függően több vagy kevesebb is lehet. Az eperszedés példájánál maradva, általában 6 napot dolgoznak hetente, de egy nap kiesés, vagy egy plusz munkanap előfordulhat. Az idénymunkásoknak be kell jelentkezniük a Nemzeti Nyilvántartó Hivatalnál, hogy ideiglenes adófizetőként nyilvántartásba kerüljenek. Minden munkásnak körülbelül 5 % alapadót, és 8 % speciális adót (munkaerő-piaci hozzájárulás) kell fizetnie. Ezen kívül további adót is kell fizetni, de az a helyi adóhivataloktól és a jövedelemtől is függ. Nem EU vagy EGT országok állampolgárai általában nem dolgozhatnak idénymunkásként Dániában. Bizonyos kivételek azért előfordulhatnak, mint például a Working Holiday Program (nyári munka külföldön) keretében Forrás: ECPRD Lucie Balcarová, a cseh parlament munkatárásnak válasza. 15

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933)

SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933) SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1 Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933) 1 ISBN 978-963-87985-4-1 2 Válság és bizalom... 4 Hogyan történhet az elbocsátás?...

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 6. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban

EURÓPAI FÜZETEK 6. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban EURÓPAI FÜZETEK 6. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban Személyek szabad áramlása A Miniszterelnöki

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben