URBÁN SZABÓ JÓZSEF H Á Z A S T Á R S A M M A R I K A * É N, Á N G Y I K Á M É S N A G Y B Á T Y Á M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "URBÁN SZABÓ JÓZSEF H Á Z A S T Á R S A M M A R I K A * É N, Á N G Y I K Á M É S N A G Y B Á T Y Á M"

Átírás

1 Balról jobbra: Krizsa József, id. Krizsa Józsefné, id. Krizsa József Özv. Urbán Szabó Andrásné, Urbán Szabó János, Urbán Szabó Jánosné. Urbán Szabó Józsefné, Urbán Szabó József URBÁN SZABÓ JÓZSEF H Á Z A S T Á R S A M M A R I K A * É N, Á N G Y I K Á M É S N A G Y B Á T Y Á M 1

2 Urbán Szabó József Emlékirata BEVEZETŐKÉNT E KÖNYV OVASÓJÁNAK SOK SZERENCSÉT ÉS BAJNÉLKÜLI NAPOKAT KÍVÁNOK! Valamikor régen, még egészen ifjú koromban, gyermek-pásztorként a határban kóboroltam. Tehénre vigyáztam, szülő megbízással, gyermekies szívvel, nagy oda adással. Megismertem a határban minden kis fűszálat, a sarjadó füveknek minden virágszálat. A virágok nyíltak, illatuk pedig messzire terjedt. Értelmük fejemben még nem világosodott meg, az egészből csak annyi volt, hogy engem elgondolkodtatott a virág különlegessége, hogy még illata is volt. Még nem ért tudatomig, hogy minek is a virág, de azért fejemben valami mégis motoszkált, valamiért csak történik, s nem is akármiért. Én akkor - az Alföldön, Besenyszög, Homorúszögi puszta 14. rátán lakó gyermek, a gazdagok számára is meghoztam a végrendeletemet. Úgy gondoltam, hogy minden gazdag ember jól fog velem járni, merthogy a gyermekkori szegénységemet rájuk fogom hagyni. A szegénységem végett szégyenlősen éltem, sokszor azt sem tudtam, mi történik velem. Ha éhes voltam és tehettem, s valamit találtam a kamrában, azt magamnak büszkén feltálaltam. Én mindig olyan gyermek voltam, ha nem figyeltek rám, azért, hogy figyeljenek, magam mindég produkáltam. Ez azért nem vezetett mindenkor jóra, de igyekezetemnek mégis volt gyermekkori eredménye. Anyám éppen vendégeit várta, Teri Nővéremnek Kiss Lászlóné jön hozzá a Keresztanyja, én meg a határban virágcsokrot szedtem, mivel a vendéget azzal köszöntöttem. Ez csak egy kis tudatlan ötlet volt tőlem, mégis meglepett, ahogyan a virágcsokorért sok puszit kaptam. Láttam, hogy mennyire örültek tettemnek, részemre óriási meglepetés volt. Azóta tudatos bennem a virág szeretete, a tiszteletadásnak effajta öröme. Kipróbáltam sokszor hozott örömet, mert a virág szeretetet teremt. Most is a virág és sok más a indítéka, hogy magamról egy terjedelmes élethű emlékkönyvet írjak. A 68 évem felhalmozott emlékeim írással és üzeneteimmel elsősorban a családomnak igyekszem emlékeimet nyomtatásba tenni. Anyám különleges szellemi hagyatéka az én örökségem, és ennek hatása, remélem az emlékiratom írása a valóságot, fogja tükrözni. Magamban nyugtázni próbálom: nem vagyok még elveszett ember, szeretet vesz körül a rossz emlékek helyett. Megkísérlem idősorrendben, rögzítem emlékeimet, mivel most megállás nélkül, írom a könyvemet. E emlékiratomat a szűk családi környezetemnek szánom, elsősorban Feleségemnek, aki egyben Harcostársam is. Fiamnak, Menyemnek és két gyönyörű Unokámnak, rokonságomnak, valamint kivételesen a közeli baráti körömnek. Ha az előbb felsorolt Családom tagjai a nyilvánosságtól nem zárkóznak el, akkor közkincsé lehet tenni az emlékiratomat. Először is tisztelettel és nagyrabecsülésem szándékával mutatom be a szülőket: Apám, Urbán Szabó András, Anyám, Kilczin Margit, akiknek házasságuk megkötését követően évben lakhelyük; Szolnok Megye, Besenyszög, Homorúszögi puszta 14-ik ráta volt. 2

3 E házasságukból, Nővérem 1940., míg Én évben születtünk évben a II. világháború katonai sas-behívó Apámat örök időre elvitte, akkor, amikor még meg sem születtem, így egymást nem láthattuk, nem tudtuk megismerni. Most december 26-án csöndes és nyugodt körülmények között tekintek vissza az elmúlt évekre, amelyre a következők szerint emlékszem visszamenőlegesen, a 68. éves születésnapom alkalmából. Azt gondolom, hogy többször megtépázott sorsom és a különleges viharverte útjaim, amely sokszor kegyetlen, de még többször kegyes történeteim, dermesztő lehet mindazok számára, akik e történelmi idők múlásával, üzenetemmel megismerkednek, amelyet őszinte tisztelettel megköszönöm valamennyi érdeklődőnek! Ezúton hozom őszinte szándékkal nyilvánosságra a magánjellegű és közéleti titkaimat, amelyet évtizedeken keresztül nagyon elrejtettem a nyilvánosság elől. Közhírré teszem azt is, hogy a titoktartás tekintetében a szűk családom tagjai sem voltak kivételek. Még nagyon fiatal gyermek voltam, amikor a szerencsével örök barátságot kötöttem. Életem folyamán ezt a barátságot folyamatosan a mai napig is ápolom. Ennek a különlegesen drága baráti közösségnek tehát otthont adtam, a lelkem mélyén lévő barátságos fényárban, úszó fogadószobában. A szóban forgó barátság nekem nagyon előnyös, mivelhogy közelsége kéznél van, emiatt példa nélkül álló kincs számomra, mert bármikor megbotlok, akkor mindig, támaszkodhatok a kebelbarátom segítségére. Szívemből üzenem minden olvasónak, hogy legyen azzal tisztában mi is az a sors, mert ennek hiányában elveszti annak reményét, illetve lehetőségét, hogy befolyásolni tudja azt. Meggyőződésem, hogy üzenetemnek az olvasó számára jelentős értéke van, vagy lesz. Szándékom megajándékozni azt az olvasót, aki az összerakott mondatokból gazdálkodni képes, megismerkedhet a kőhajításnyira lévő értékekkel, találkozik azzal a varázslattal, amely során életvitele előbb, vagy utóbb szerencsével fog párosulni. A sorsom alakulása időről időre visszatérő jelenség, merthogy a hozzám szegődött szerencse, amely az ember életében nagyon kivételesen és ritka baráti szövetségről lehet beszélni. Ennek következtében engem mélyen foglalkoztat az ügy, amely néha kellemes teher, de a lelki szállítmány legyen mindig az én hűséges útitársam. Ezúton hozom nyilvánosságra, hogy engem gyermekként Római Katolikusnak keresztelt meg a Kereszt Anyám. Mégsem lettem vallásos ember, de elfogadom a vallásos emberek életmódját és szellemiségüket, azonban a vallásfilozófiával sosem tudtam megbarátkozni, mivel a II. világháborúban az egyházak, illetve az akkori tábori lelkészek megbocsáthatatlan bűnös tevékenységet követtek el, a vallás hatalom birtokosaként, hogy a harcok megkezdése előtt megszentelték a gyilkos fegyvereket és ezzel a lépéssel az egyházi vezetők gyilkosságra, ösztönözték a Magyar Katonákat. Az a gyanúm, több mint gyanúm, hogy a vallásfilozófia e témakörben hatalom gyakorlásának eszetlen eszközé vált. Az előbbi témakörön túllépve azt szeretném, ha már az életvitelem ilyen göröngyös és a hosszú történetét, amely igazmondással íródott és/hogy az olvasó hitelesnek fogadja el. Megjegyezni kívánom, hogy az olvasónak cserébe egy életre szóló bajnélküli útravalót ajánlok, egy különlegességet, mégpedig azt, hogy haladéktalanul válasszon magának egy fémből lévő régi pénzt, vagy egyéb érmét kabalának és adjon neki egy szimpatikus nevet. Ügyelni kell arra, hogy a szóban forgó szerencsét gyűjtő kabala, a remény folyamatos táplálása végett mindig legyen kéznél, hogy az teremtse meg a saját bioenergiai forrás gyűjtését, legyen a bioenergia forrásnak a központja, szükség esetén bármikor tudja, hogy a közelsége végett bármikor elérhető. 3

4 Az Én rejtelmes világom Magyarországon, Szolnok Megye Besenyszög, Homorszögi Puszta 14. ráta névjegyzésben jegyzett tanyavilág volt, amely nagyszámú Özvegyasszonynak és sok Árva gyermeknek különlegesen berendezett barátságos kényszer-lakhelye volt. Ebben a közösségben nagyon sok Árva gyermek nőtt fel abban a nagy szegénységben a remény folytonos bíztatásával. A valós események, amelyek nyomasztó gondot jelentettek valamennyi gyermek számára, de különösen a szülők tudták azokat igazából értékelni. A közösség arra neveltek, hogy a sorsközösségben mindennapos küzdelem kell a célok elérése érdekében dolgozni. A II. világháború után fennmaradásunk és előbbre jutásunk különlegessége, hogy fiatalkori életutam kiterjed a későbbi közösségi cselekvésekre is. A sorsomat, támogató szerencsét hozó arany kapu, amelyen még minden évben többször átmehetek rajta, mivel előttem az mindig nyitva van. Nagyon megnyugtató számomra, hogy mértéktartóan tudok élni, nem születtem irigynek vagy bosszúálló embernek, mert ezek mindegyikét nemkívánatos cimborának ismertem meg. Ifjú és felnőtt koromban is igényt tartottam a bölcsességre és a segítőkész eszmei áramlatokra. Azt is tudatom, hogy életvitelem nem mindig volt felhőtlen a magán-, vagy a közösséget érintő tevékenységem. Számos igazságtevő harcműveletben kellett részt vennem, de minden harcban lelkiismeret furdalás gyötört. A csodával határos módon az igazság megpártolása végett mindig győztesként kerültem ki. Az ellenfeleimet, vagy ellenségeimet hátra hagytam a ingoványos területen. A támogató szerencse átölelő erejére mindig nagyon vigyázok, hogy visszaélésre sosem adjak okot. Tapasztalom azt, hogy ha a környezetemben befurakodott gonosz egyének, bárhonnét szándékoztak támadni, a szerencse az igazságom megvédésére védelmet biztosít, és ez a külső erő, amely helyettem a kíméletlenül elvégzi a leszámolást. A tisztánlátás érdekében nekem jelentős terhet jelentett az a rossz ízű élmény, hogy gyermekkoromban mindenféle következmény nélkül időnként kezdtem neheztelni azokra a gyermekekre, akik Apjuk, Anyjuk közösségében éltek, merthogy Apámat csak fényképen tudtam megismerni azt a rossz érzést, csak az érintettek, tudják érdemben képviselni. A következő erkölcsi adóságról éveken keresztül nem tudtam, hogy Nagybátyám és Apám 1940 s évben véletlenül találkoztak az orosz fronton a visszavonulás közben. Apám arra kérte az Öccsét, Nagybátyámat, hogy ha valami történne vele, akkor minket, a családját próbálja átsegíteni a boldogulás útjára. A becsületbeli ígéretkérdéshez később még írásban visszatérnek. Előzmények, hogy az egyik felejthetetlen gyermekkori élmény már 6 éves koromban megérkezett: a Nagy Bizalom Napja. Pomázi Ferenc (bácsi) ugyancsak tanyasi ember egy nyári naplementre, titkos tanácskozásra hívta össze a tanyasi embereket, illetve minket, gyermekeket is. E meghívásra mindenki elment kb. 120 felnőtt és gyermek. A gyűlés szervezője először a felnőttekkel ismertette közlendőjét. Mi gyermekek ez idő alatt kb. 300 méter távolságban békésen játszottunk. Egy kisidő eltelte után a gyermekeknek is részt kellett venniük e titkos tanácskozáson. Pomázi Ferenc (bácsi) bemutatta Pomázi Károlyt, a testvérbátyát és a következőt mondta: bátyámat az ÁVÓ keresi, le is akarja tartóztatni, mert a csendőrségnél bűnügyi nyomozó volt. Magyarországot nem akarja elhagyni, ha megígéri itt valamennyi tanyasi felnőtt ember és gyermek, hogy senki sem adja az ÁVÓ kezére, akkor azt szeretném, ha Bátyám nálam lakna. A tanyasi fogadalom egyenként történ úgy, hogy elmentünk Pomázi Károly (bácsi) előtt és kézfogással Őt örökre közénk családtagunknak befogadtuk. Ott élt közöttünk a tanyasi élet nagy közösségében, mint családtag éjjel nappal. Felnőtteknek vagy gyermeknek volt erkölcsi fedezetük, becsületességük mivel mindenki kerülte az ÁVÓ hatóságot. Az olvasó nézze el nekem, hogy mindig visszatérő, örök sérelmem a következő: az Apám eltűnése a háborúban, vagyis hogy engem Ő már nem tudott megismerni sem, ezért a tragédiáért a Magyar Államtól évben 61. éves koromban, hogy árva gyermekként, nőttem fel kaptam 50 ezer-forint végkielégítést! A zsidóság meg 500 Ezer-forintot. Olyan különleges érzésem támadt, hogy az államnak e nagyon sötét intézkedését semmiképpen sem lehetett megvilágítani. 4

5 Az előbbi témakört nem kommentálom mindenek előtt nagyon fontos elképzelésemhez tartozott, hogy a mellékelt családi fényképet Anyámnak fontos odaadásnak szántam meglepetésnek. A családi fénykép évben Budapesten készült az egyik híres SZÖV műteremében. A fényképész szakma hozta össze a családot. Apám katona öltözékben, sapkában 25 évesen, Anyám 20 évesen, amikor mindkettőnket az ölében felemelve, Nővéremet Terézt akkor áldozóruhában, az én fényképem, pedig évben a Csepel-szigeti HÉV utazási igazolványom volt. A fényképész mester elmondta, hogy nagyon nagy gondot okoztam neki, ha nem tudná szándékomat, a munkát nem is vállalná el. A fényképész őszintesége nagyon magas szintű érzést váltott ki bennem. Az emberséges magatartását értékelve nem kérdőjeleztem akkor sem, amikor elmondta, hogy 35. éve fotós mester, de a SZÖV műhelyt ilyen igényel, még sosem keresték meg. Ez lesz az első nagy munkánk, ugyanis minden képet montírozni kell, külön fotózni kell, téged mivel legalább 7. évet kell fiatalítani, hogy éveket nézve betérjél a család soraiban, úgy kell összemontírozni. Megbeszéltük, hogy 10. napon belül feltételesen vállalja el a munkát, mert ha nem tudják elkészíteni a megbeszélés szerint, ne vegyem rossznéven. Részemre nagyon fontos volt a családi fénykép és sietve vártam az időpontot, hogy mehessek a Fényképész mesterhez. Amikor megérkeztem akkor nem volt a műhelyben ügyfél és hozta a várva várt családi fényképet. Amikor megláttam, legalább 3. percig nem tudtam szóhoz jutni. Azt sem hallottam, amikor a fotós mester szólt hozzám. Az első szavam az volt, hogy ez olyan eredeti családi kép mit fog szólni ehhez Anyám. Nagyon elérzékenyültem már szégyellettem is az ezzel járó gyengeségemet. Megkérdeztem a fényképész mestert, hogy mennyi pénzbe kerül, mire azt mondta ezen a fényképen az egész csapat annyit dolgozott, hogy nem tudnám megfizetni. A SZÖV munkatársainak elmondtam azt amit nekem mondtál és abban döntöttek, hogy ajándékba adjam át neked a családi fotót nevükben is, feladtál a csapatnak nagyon komoly leckét, azt mi megoldottuk, és nagyon örülünk a gondolkodásodnak, mert ez is rendkívüli. Megkaptam a családi fotót ajándék számlával. A SZÖV számlán fel volt tüntetve a 6 fő közreműködők nevei stb. Ezt a kalandomat elmondtam az Üzemvezetőmnek és azt kérdezte, van e erről valami iratom. Mondtam, hogy van az öltözőben és egy fényképpel, rögtön lehoztam. Üzemvezetőm azt kérte maradhat e nála az irat és a fénykép a héten, mondtam, hogy természetesen igen. Az értesülésem szerint Üzemvezetőmet Turjánszky Mihályt annyira szíven ütötte a SZÖV műhely dolgozójának jóindulatú hozzá állása, hogy ez indokkal megkereste az illetékes minisztert e témakörben. Nem egészen kettő hét eltelte után kaptam a SZÖV Országos Elnökétől levelet, hogy az általuk feltüntetett időben várnak az országos központban. Erről a levélről tájékoztattam az Üzemvezetőmet, mire azt mondta, hogy ezen a napon igazoltan leszek távol. Bementem Budapestre a SZÖV Országos Székházban. E tanácskozás alkalmával ott látom a József krt. SZÖV műhely vezetőjét és munkatársait én, mint nyuszika csendben helyet foglaltam. 5

6 Odajött hozzám egy ismeretlen valami Főatyaúristen és azt kérdezte én vagyok e az Urbán Szabó József, a válaszom természetesen igen volt. Ezután elkezdődött belső ünnepség a SZÖV keretében, már nem emlékszem mely minisztérium államtitkára azonban beszédét úgy kezdte: kedves elvtársak, az ilyen és olyan számú határozattal a József krt. SZÖV összes munkatársait az Urbán Szabó József tragikus sorsú családjával összefüggő fénykép ügyében, annak megoldása tekintetében az új technikai újításért kiváló üzemként és egyben három hónapi bérfizetéssel járó elismerésben részesítem. Továbbá kötelezem, hogy az Urbán Szabó Család fényképének részletes szakmai tájékoztatóval 3. hónapig az összes SZÖV műhelyében reklámként legyen kitéve. A fotós műhely mester ez után odajött hozzám és azt mondta a kollektíva nevében: intézkedésemet köszönik de, áruljam el, hogyan készítettem elő ezt a meglepetést. A válaszom az volt, hogy igazán még nem tudom. Azt viszont tudom és meggyőződősem is, hogy aki őszinte érzéssel segített vagy segít nekem, annak sosem maradtam adósa. Én sosem voltam lejmolós ingyen élő akárki, szándékosan nem vezettem félre senkit és nincs is ilyen szándékom, talán azért vagyok most is ott, ahol vagyok. Érzem a környezetem megbecsülését és tiszteletét. Visszatérve, hogy a sorsomnak köszönhetek sok mindent többek között azt is, hogy egy nagyon egyszerű és tiszta lelkű Asszonynak, Anyámnak meg tudtam valósítani azt a képtelen vágyát, ha fényképen is, de mégis együtt tudott lenni a családunk! Úgy éreztem évekre szólóan sikerült Anyámnak, többek között az egyik hiányzó legboldogabb napját pótolnom, aki örömében és bánatában évekig sírt. Emlékszem a csendes Homorszögi puszta hajnali éjszakáira. Anyám, mint hívő Asszony, imádkozott, hogy Apámat a sorsa vezényelje haza. Anyám éveken keresztül reménykedett, hogy egyszer Apám mégis haza fog jönni valahonnét. Nővéremmel, mint gyermekek az apanélküliséget nem tudtuk felfogni, ugyanis a tanyavilágban élő gyermekek 90 % - az Apjuk nélkül nevelkedett, mert az elátkozott háborúban mindegyiknek az Apja, a háború áldozataivá vált. Besenyszög a II. világháború áldozatainak emlékműve Az Apám helyett Anyámnak egy szobor maradt Besenyszög, Főterén a II. világháború emlékmű. Amely a II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK címezve. Anyámon nem segített az imádkozás és fohászkodás, a sors üldözöttje lett, Anyám, örökre özvegyasszony maradt, Mi pedig Árva gyermekek. Nagy élményeimhez tartozik, hogy évben Anyám beíratott a tanyasi iskolába I. osztályos tanulónak, fosztásból kötött iskolai hátitáska volt az úti társam. Ezzel a táskával büszkén mentem minden reggel sárba vízben kb. 3 km-t gyalog az iskolában. Mi gyermekek abban a boldogtalan és boldogságban éltünk sokan a sorsunkat megismerve, hogy Apa nélkül vagyunk. A II. világháborút követő években folyamatosan szállt ránk a baj. Egyik emlékem, amelyet sosem lehet elfeledni azt az évet, amikor Anyámnak csak korpa kenyérsütésre volt lehetősége a kenyér kisülte után az egyik szomszédtól kért egy kanál zsírt, hogy a frissen sütött korpakenyeret meg tudja kenni zsírral. Nővéremmel oly jó ízűen ettük a zsíros korpakenyeret, hogy Anyánkat a sírás gyötörte én akkor azt gondoltam, hogy örömében sír. 6

7 Évek teltek el, amikor Anyám a szomszédasszonyoknak mondta, hogy emlékeztek e még a korpakenyérre, meg a tőletek kért egy kanál zsírra? Abban az időszakban agyon sírtam magam, mivel a gyerekeknek nem tudtam mit adni, enni,-mesélte Anyám. A gyermekkori időre a közösségi szellem értékeire ma is nagy tisztelettel és szeretettel emlékszem vissza, a Homorszögi pusztára, ahol, mint már írtam, nagyszámú árva gyermek nevelkedett és nőtt fel. Egy nagyon nagycsalád és becsületes közösség volt a mi tanyavilágunk. Az emberek a családon kívüli az idegen gyermekeket is nevelték és vigyáztak ránk. Emlékszem a jószívű Bódi Juli-néném özvegyasszonyra, a kettő árva gyermekére Gazdag Antal és Zoltánra, Baloghné, Csikósné, stb. Urbán Szabó Istváné gyermekeire, Rozika és Marika unokatestvéreimre, a szomszédok özvegyasszonyaira. Nem tudjuk feledni, mindenkin segítő Lévai Gyuri bácsit és feleségét, az itt fel nem sorolt 13 élő gyermekeit. A családok is úgy tettek, mintha a családjukhoz tartoztam volna és egyben a közösségi értékekre neveltek. A sorközösségben élő egyszerű emberek idősebb gyermekek megtanítottak arra, hogy hogyan kell egymást tisztelni, testvériesen. Amink volt azt megosztani abban a szegényes időben. Az ott élő tanyasi családok közössége példamutató lett valamennyi gyermek számára, ugyanis minket arra is tanítottak hogyan kell egymást minden területén segíteni, amely számomra életem végéig szokássá vált, az embertársaim önzetlen segítése. Amink volt, ha kellet, megosztottuk egymás között, mi gyermekek nem tudtuk azt, hogy mi a gyűlölet, irigység, az önzőség, a harácsoló életmód stb., vagy ha bárkit ért baj, felnőttet és gyermeket, akkor egy emberként, önként hívás nélkül azonnal jelentkeztek a családnál segíteni. A Homorúszögi pusztán élő idősebb emberektől a gyermekek olyan magas szintű életiskolát kaptak, amely egész életre szóló szemléletet, tudást adtak részünkre. Az egyszerű tanyasi szokásokat és viselkedéseket napjainkban is annak szellemében tudjuk hasznosítani. Meg tanultam, illetve megtanultuk, hogy mi is az a kötelező segítség, vagy hogyan kell gyámolítani a rászorultakat. A rosszindulat és az idegenség érzése egymás között akkor még számunkra ismeretlen volt. Emlékezetem szerint a tanyasi iskolában amolyan történelmi óránk volt. A tanító urunk azt kérdezte az osztálytól, hogy kit nevezünk hősnek. A hősök megjelölésére az iskolatársaim válaszoltak. Amelyre a tanár urunk mindegyikére azt mondta, hogy ez is belefér. A Tanítónk hozzám fordult és azt mondta Urbán Józsika, mond, meg nekünk neked van e hősöd? Meglepően kérdeztem Tanár úrtól, hogy mindenki lehet hős? A válasz: igen! Én soros diák indokaimat megkíséreltem összefoglalni de mondókám hosszantartó volt: Egy perc-gondolkodásomat követően, amely nekem egy óra hosszat tartónak éreztem és azt mondtam, Tanár Úr az én hősöm Anyám! Az osztály többsége hangosan kinevetett én meg kezdtem pityeregni. Ekkor nyílt az ajtó, a Tanár úr felesége jött be és leült a Nővérem mellé, amely örömömre szolgált. Helyet foglalt, ahogyan máskor is szokott és a Tanár úr azt mondta az osztálynak, hogy a szünet után a hős kérdést Józsikával tovább folytatjuk. Szünet után a tanár Úr-kérdéseket tett fel, mert az Anyai hős nagyon érdekes téma volt számára. Az első egyszerű és nagyszerű kérdés az volt. Miért tartod hősnek Anyukádat? Tanár Úr, úgy érzem, hogy az én Anyám hős Asszony, mert tudom, hogy minden éjszakán imádkozik. 7

8 Anyánk az elmúlt időszakban azt mondta Nekem és Teri testvéremnek, hogyha Apátok nem jön haza, akkor ebbe a tragédiába bele fog halni. Testvéremmel mindketten nagyon megijedtünk, hogy mi lesz velünk, ha Apám nem jön haza, akkor Anyám bánatban meghal. Tartozzék most a beszédemhez, hogy történt velünk olyan furcsa esemény, hogy egy pár Búbos-banka madarat pici korától etettünk, itattunk eltelt közel kettő éves lehetett, amikor a párját lelőtte az egyik vadász. A megmaradt párja jött utánunk a lakásba is. A padláson készítettünk neki búvó-helyet, a tetőn meg egy cserepet megnyitottunk, hogy ki tudjon menni. Nem egészen egy hét múlva elpusztult a madarunk. Nagypapánk azt mondta, hogy bánatában pusztult el a madár, mert a párját a vadászok lelőtték. Ekkor Teréz nővéremmel nagyon megriadtunk az Anyánk előbbi kijelentésére és este megkérdeztük, hogy bánatos-e még. A válasz az volt, hogy bánatos ugyan nem de, szomorú vagyok. A szomorúság kérdését Testvéremmel nem tudtuk értékelni és így mi is meg nyugodtunk. Teri nővérem egy másik padban ült a Tanár úr felesége mellet és megláttam, hogy mindketten sírnak és én is nagyon elérzékenyültem. Én akkor a Tanárunk többszöri biztatására mondtam mondandómat és megjegyezte, hogy őszinte érzéssel mondtam el a hős történetet, amelyre kaptam egy legmagasabb szintű jegyet. Nagyon megleptek iskolatársaim feltűnő figyelmességük, hogy fegyelmezetten hallgatták a hős történetet. Emlékezetem szerint 8. éves lehettem ekkor, még én nem tudtam, hogy tragédiáról beszélek. Nagyon csodálkoztam, hogy az osztálytársaim fegyelmezetten végig hallgatták mondókámat, mindezekre csak később kaptam választ, ugyanis a tanuló társaim túlnyomó többsége ők az árva gyermekek voltak. A Tanár Úr és Házastársa, úgy határoztak, hogy kihirdetik a karácsonyi iskola szünetet és boldogan elmentünk haza. Elérkeztünk a karácsonyhoz, örültünk az ezüstre festett diónak és a kristálycukorból égetett szaloncukornak meg a díszes képeslapoknak. Boldogan vártuk az Új Évet, a mi családunknak szerencsétlenséget hozott, csak soha ne jött volna el, ugyanis január elsején családunkat tragédia érte: a nővérem Teréz, a Szolnok Megyei kórházban, az orvosok hanyagsága végett, vakbélgyulladásban meghalt. Az Apám és Nővérem, a Teréz tragédiája Anyámat e kegyetlen sorscsapása kilátástalan állapotban kergette. De a családi fészek, a szülők, a testvérek és az együtt érző rokonok, a sorközösségben élő emberek segítő bíztatásaik Anyámat átsegítették a céltalan és kilátástalan életviteléből. Anyám, aki számomra élete végéig példamutató egyéni hősként viselkedett mégis valamennyi embertársait őszintén tisztelte, amely fordítva is igaz volt. A temetés után másnap nap Nagymamámnál voltunk és ott Anyámnak azt mondtam, ha Teri Nővérem nem jön velem az iskolába, akkor én egyedül nem megyek. Anyám rám nézett, érezte, hogy felfogásunk között nagy eltérés mutatkozik és átment a nagyszobába, ahol könnyei hullott. Anyai Nagymamám az ölébe vett és kezdte magyarázni, hogy a Terike Nővéred meghalt és örökre elment már Ő nem jön vissza. Mama mondja meg nekem, hogy a temetésen miért mondta a Tisztelendő úr, hogy a Terike a mennyországba költözött? Nagymama meg akarta magyarázni a tragédiát, de én felpattantam öléből, és mint egy fürge gyermek elszaladtam tőle. Talán akkor arra volt szükségem, hogy ne értsek a tragédiáról semmit. E témakörbe még visszatérek évben a tanyavilág földjeit az akkori politikai vezetés elvette és ezekből az ingyenesen kisajátított földünkön is megtervezték a Tiszasülyi Állami Gazdaság rizstermelő telepét, ahol mérhetetlen mennyiségű rizstermelés folyt. Ebben az időszakban végérvényesen meg szűnt a tanyasi közösségünk, széthullott az összeforrott nagycsalád, amely fokozta életünk további szerencsétlenségét. Ezt követően végérvényesen megszűnt a Besenyszög, Homorúszögi puszta 14. ráta címe, a gyerekkori játszótársaim, akik keserű érzéssel az ország területén új helyre költöztek. 8

9 Valamennyi tanyasi család a kényszervándorlást választotta valamennyi család. Mindenki kereste azt a helyet, ahol volt számukra letelepedéshez elérhető hely. Anyám és Én, Hunyadfalva kisközségbe költöztünk, ugyanis a rokonságunk segítségével Anyám épített egy nekünk illő kis házat. Én már ott jártam tovább iskolába. Új barátokra tettem szert, Házi Imre volt Budapesti lakos, akire gyermekként is felnéztem, mert tőle el lehetet szajrézni a viselkedés kultúrát. A további gyermekpajtásaim lettek a Fazekas, Vidra, Lázár, Pinczi és a Kiss fiúk-lányok stb. Az iskola befejezését követően a Tiszasülyi Állami Gazdaságban mezőgazdasági munkásnak szegődtem. Nekem a munka nem volt idegen, de nagyon nehéz volt, mivel eléggé kistermetű gyermek voltam. Hosszú volt a villa, a lapát és az ásónyél évben a népi-felkelés (forradalom) járta be az egész országot, mihozzánk is elérkezett a fennforgás. Mi, fiatalok, nem értettük a felkelés fogalmát dolgoztunk úgy, mintha semmisem történt volna. Ezzel kapcsolatos valamennyi események megértéséhez és feldolgozásához nekünk, fiataloknak évekre volt szükségünk. Nagyon érdekes becsületbeli ügyhöz tartozott, hogy mint tanyasi szülők gyermekei évben családtagként befogadtuk Pomázi Károly volt csendőrnyomozót, aki évben valamennyi tanyasi szülőt és már időközben felnőtt gyermeket személyesen megkeresett, hogy köszönetet mondjon, hogy egy évtizeden keresztül tisztességesen adtunk részére erkölcsi fedezetet és egyikőnk, sem jelentette fel, éjjel nappal vigyáztunk rá. Pomázi Bácsi a becsületességünket sosem kérdőjelezte meg. Nem tartottunk igényt a megköszönésre, de nekem 15. éves gyermeknek mégis kivételesen jólesett. Ezt követően még ez évben önként jelentkezett a Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon, akiknek hihetetlen tűnt több mint 10 éves önkéntes rejtőzködése és ebben a kényes ügyben a tanyasi emberek, szülők és gyermekek példamutatóan nagylelkű összetartozásuknak példamutató szolidalításuk. Úgy emlékszem, hogy 1958 év után a fiatal társaim szabályosan menekültek a faluból az ország minden területére, megszűnt a barát a volt játszótársak köteléke. Úgy éreztem eljött az idő parancsa, hogy sorsommal kapcsolatban tegyek valamit. Mint már előbb írtam a szerencsével már nagyon fiatalon örök barátságot kötöttem, mert úgy éreztem nagylelkű hozzám, mivelhogy támaszkodhatok ölelésére, bármikor szükségem van rá akkor mindig kéznél, van és tudok számítani segítségére. Az előbbiekben kötött barátság úgy éreztem, részemre meghozta az első lépést évben, mert sorsom csillogó iránytűje szerencsecsillagként ragyogott nekem. Elhozta hozzám Nagybátyámat Urbán Szabó Jánost, mivel meghozta nekem Apámnak ígért becsületbeli végrendeletét, aki Szigetszentmiklós, József Attila lakótelepen lakott. Apám testvéröccse engem négyszemközti sorsfordító megbeszélésre invitált és megdöbbentő szavakkal mondta: kedves Józsikám Édesapáddal az orosz fronton, a visszavonulás alkalmával találkoztam, tudjad rólunk, hogy mi mindig nagyon jó testvérek voltunk, amit egymásnak szóban megígértünk azt maradéktalanul teljesítettük is. Azt kérte Édesapád tőlem, ha valami történne vele, akkor titeket, a családját, a lehetőségeim szerint segítsem. Én ezt a segítséget neki határozottan megígértem. Már előbb gondoltam az erkölcsi adóságom törlesztésére de, nekem is rendezni kellett a házaséletemet, mivel Erzsi feleségemtől elváltam, majd később újra összebútoroztunk. Neked meghalt a testvéred, Édesanyád szomorú lelkivilágát nem lett volna szerencsés azzal fokozni, hogy egyetlen gyermekét jó szándékkal el szeretném tőle vinni. Nézd el nekem Öcsém, hogy ígéretem teljesítése végett csak későn jelenkezem nálad, de úgy érzem most jött el a tisztességes tehetős ajánlatomnak ideje, még nem vagyunk semmiről sem elkésve. Édesapád kérését becsületesen szeretném teljesíteni, mert kötelességemnek tekintem azt az adott szót, amit néki a fronton megígértem. 9

10 A Nagybátyám ezt követően részletesen tájékoztatott, hogy az ügyemben már informálódott a Csepel Autógyár számos vezetőinél. Mivel nem vagyok még 18 éves, ezért a vállalati KISZ Bizottság Titkára hatáskörébe tartozik a kiskorúak törvényes foglalkoztatása. A megbeszélésük kiterjedt arra is, hogy mint kiskorút javasolni fogja a munka felvételére. A négyszemközti beszéd után Anyámhoz mentünk és vele is mindent megismertettünk. Nagybátyám igénye az volt, hogy beszéljük meg ajánlatát és egy hét elteltével, kér tőlem egy táviratot az igen vagy nem döntésünkről, Nagybátyám sírva köszönt el tőlünk és utazott haza Szigetszentmiklós lakhelyére. Nagybátyám becsületbeli ajánlata mindkettőnknek olyan meglepetés volt, hogy órákon keresztül nem tudtunk érdemben az ajánlatával foglalkozni. Azt a délelőtti gyönyörű napfényes október 10. napját, az őszi időt ma sem tudom elfeledni. Egész nap tűzben voltam a határozatlanságom és a tudatlanságom végett. Nem tudtam felfogni a tisztességesen nekem ígért lehetőséget és/hogy mitévő legyek. Az Én Anyám még ezen a napon titokban a sorsomról megbeszélést folytatott Anyai Nagymamámmal, testvéreivel és közeli rokonságunkkal. Délután Nagymamám véleményét kértem és határozottan annyit mondott, kisfiam neked kell a sorsodat hosszú időre rendezni, azt szeretném, hogy a te döntésed legyen a meghatározó. Határozott döntés szükséges és azt ne engedd át másnak. Rövid úton már felnőtt ember leszel, azt tapaszalom, hogy különleges érzékkel, érzéssel áldott meg téged a teremtő. Most ezt a különleges szellemi tehetségedet, szerencsédet használd fel az életed boldogulásához. Nem értettem Nagymamám különleges célzását és titkait azonban később megértettem. Nagymamám arra hívta fel figyelmemet, hogy én sosem leszek jó mezőgazdasági munkás, mivel kistermetű fiú vagyok, és fizikálisan nem fogom bírni a tempót, sokat fogok kínlódni, de elmenetelemet vagy visszatartásomat sem szorgalmazta, mert Ő, már tudta döntésem kimenetelét. Még aznap este Anyám is tudatta velem a határozott állásfoglalását. Úgy kezdte, akik fontosak nekem, azoktól kikértem a véleményüket Urbán János Bátyád bölcs és jószándékú ajánlatával kapcsolatban. Kedves fiam én most fájó szívvel és megrendülten mondom neked, hogy én mit gondolok. Ha nehezen is de felneveltelek, most 17 éves vagy. Amit tudnod kell, hogy az én életem már végérvényesen zátonyra futott, Apád elveszett a háborúban, Nővéred, pedig a Szolnoki korházban meghalt. Itt maradtunk ketten a sorsunkra hagyakozva, nem mentem férjhez, hogy neked ne legyen mostoha nevelőd. Úgy érzem most akkor mész el tőlem, amikor a legnagyobb szükségem lenne rád, de abban bízom, hogy téged sosem veszítelek el. Tudnod kell, hogy sosem voltál nekem terhemre. Mint Anyád mindig büszke vagyok és leszek rád. A sorsodról kell most döntenünk, mert e csillagzat a tiéd. Ha mi ketten megnyugtatóan most nem rendezzük elmeneteledet, akkor mások nem dönthetnek e kényes kérdésről helyettünk. Azt kérdezem Fiam tőled, hogy van-e ez ügyben bármi elképzelésed. A válaszom nagyon egyszerűnek tűnt és egyben kérés is volt. Anyán először is az élettapasztalata szerint adjon nekem tanácsot mi tévő legyek. Ha elfogadom Nagybátyám kedvező ajánlatát, akkor itt kell hagyni téged, mint Anyámat, Nagymamámat, a testvéreit, a rokonságot, a barátokat és a falut is. Anyám, mint mindig most is segítségemre volt, közben a szobából kiment-bement, mert az Anyai érezések az ügyemben síró könnyei nagyon kínozták. Erőt vett magához és határozott intelmekkel megadta az útravalót számomra: Menjél el János Bátyádhoz lakni és dolgozz te is a Csepel Autógyárban! Legyél te is gyári munkás, ugyanis ilyen kedvező ajánlatot, ami az ember életében talán egyszer jön azt nem szabad vissza utasítani! Meg kell tapasztalni az ott lévő életet is, és ha nem sikerülne a megkezdett életviteled, akkor gyere vissza hozzám, mert nálam mindég van helyed! Erőteljesen felhívta figyelmemet, hogy ha elmegyek, akkor a sorsommal összekötött érzelmi világomat, a szerencsémet nekem kell egyedül alakítanom. Útravalóul határozott kérés volt, hogy a hozzám szegődő szerencsémmel - ne kacérkodjak-, azzal sosem éljek vissza. Megnyugtatásként mondom, hogy tudjad azt, hogy gondolatban, mindig ott leszek veled, sokat imádkozom érted, hogy az erőteljes akaratodat mindég tudjad teljesíteni! 10

11 Anyámnak azon nyomban úgy válaszoltam, hogy elfogadom az Anyai tanácsot, de amikor kimondtam a beleegyező szót, azonnal lerohant a gyermeki sírás és mind ketten együtt sírtunk. Másnap levelet írtam Nagybátyámnak a végleges döntésünkről és, hogy mely napon érkezek meg Szigetszentmiklósra. Megírtam, hogy október 17.- én szombaton, Anyám unokatestvéreivel Túróczi Antal és Palatínus Józseffel karöltve a kis teherautójukkal Ceglédre megyünk, Nagymamám unokatestvéréhez, mert kísérőimnek ott elintéznivalójuk volt, ahol mindhárman egy éjszakát Cegléden aludtunk. Ezzel a szomorú vagy boldog levelem megírásával elméletben búcsút vettem Hunyadfalva kisfalumtól, a meg szeretett és számomra nagy értékű lakóhelyemtől, Nagymamámtól, Anyámtól, Testvéreiktől, Rokonaimtól, a sok gyermekkori barátaimtól és a 270 ház minden ismerőseimtől. A Homorúszögi Pusztán eltöltött 12. évet Hunyadfalván 5. évet összesen 17. évet töltöttem el a két lakóközösségben. Úgy gondoltam Anyám segítségével, hogy meg kell a harmadik, új lehetőséggel is ismerkednem. A fentiekben megfogalmazottakat követő vasárnap a két rokonnal útra keltünk Urbán Szabó János Nagybátyámhoz, Szigetszentmiklós, József Attila lakótelep, Gyári út 7/b. épület II. e. 9. alá. Ezzel az előre tervezett üzenettel érkeztem meg ékes jövőmet jelentő állomáshelyemre. Megérkezésünk alkalmából fogadtatásom nagyon családiasnak és barátságosnak tűnt. A nagybátyám és házastársa egy kis ideig a rokonaimmal tanácskoztak, majd a rokonaim elköszöntek. Engemet otthagytak a szerencsét hozó Nagybátyámnál, Urbán Szabó János és Házastársa Erzsi Asszonynál. Amikor rokonaim elmentek jöttek az általam kedvesnek megítélt szomszédok. Én úgy éreztem magamat, mintha kis majom lennék. Kíváncsiak voltak rám, hogy milyen gyermek vagyok, hogyan nézek ki stb. A várományos lakhelyemmel történő gondjaimban, elástam magam, mert voltak olyan pillanatok, amikor az idegenség érzés felülkerekedett bennem, még mélyen bennem élt a tanyasi, falusi életforma valamennyi egyszerű gyermeki érzésem. Az emlékezetem szerint Nagybátyámékra és szomszédjaikra nagyon felnéztem. Engemet, pedig a kissebség érzés szorosan magához ölelt. Eljött az est, Nagybátyámék már nem vártak vendéget. Mi hárman maradtunk, Nagybátyám, Házastársa és Én. Leültünk a konyhában, Nagybátyám megtörte a csendet, nagyon kért, hogy érezzem magamat otthon és Ők engem családtagjuknak, fognak tekinteni. Azt kérte tőlem, hogy a továbbiakban Őt Bátyámnak, míg feleségét ÁNGYI KÁMNAK szólítsam. Megmutatták a szépen berendezett nagyszobát, amelyben lakhattam, alhattam. ÁNGYI KÁM is megszólalt és nagyon határozottan tudomásomra adta, hogy nem szeretné, ha ingyen lenne minden és kikötötte, hogy teljes ellátásért havonként 100 Ft-ot kell nekem majd fizetnem. Elmondása szerint nem lenne szerencsés valakinek azt mondani, hogy ingyenes lakhatással rendelkezem. ÁNGYI KÁM még ezen az estén szabályos családi hadműveletet sorakoztatott fel nekem. Kioktatott a teljes ellátásról, hogy mi is tartozik az ellátás fogalmában: a zokni és a fehérnemű mosása, cipőtisztítás, a fogkefe, fogkrém, szappan stb. ÁNGYI KÁM másnap később ment be a munkahelyére azért, hogy fel tudjon engem az, Ő ízlésének megfelelően öltöztetni, kivasalta a fehér ingemet, nadrágot és ajándékban kaptam egy originált, új nyakkendőt. ÁNGYI KÁM nyomatékosan felhívta figyelmemet, hogy hétfőn 19. és kedd 20-án mindkét napon ismerkedjek meg a lakókörnyezetemmel, lakóteleppel és a faluval. 11

12 Az emberek viselkedésével, szokásukkal és egyben nagy figyelmet fordítsak az emberek öltözködésére is. Ezt követően ÁNGYI KÁM az összes ruhámat beáztatta a kádba, hogyha hazajön, mindent ki tudjon mosni. ÁNGYI KÁM még szemrevételezte az öltözködésemet, hogy minden rendben van e nálam és ezután ő is ment dolgozni. Én meg mentem a lakó környezetem megismerésére. Abban az időben Hunyadfalvához képest Szigetszentmiklós községet városnak ítéltem meg. Találkoztam számos lakótelepi és falusi emberrel. Nem tudom mi történt velem, kellően nem tudtam értékelni azt a sok információt, amit a két nap alatt magamnak összegyűjtöttem. Nagybátyám és ÁNGYI KÁM vacsora közben rám kérdeztek, hogy merre jártam stb. Elmondtam, hogy ismerkedtem a József Attila lakóteleppel, az ősfaluval, valami a vásártérrel stb. Többször eltévedtem, de az emberek kérésemre mindig útba igazítottak. Nagyon meg voltak elégedve a két napban megszerzett ismereteimmel és vacsora után felkészítettek a következő, szerdai napra, 21-én a Csepel Autógyár részletes megismertetésére. Emlékszem, hogy e napra Nagybátyám szabadságot vett ki, hogy legyen ideje kellően megismertetni velem a Csepel Autógyár életvitelének minden körülményét. Nagybátyám kalauzolt számos gyáregységben. Én szenvedélyesen akartam az emlékembe gyűjteni a látottakat, mert számomra káprázatos volt minden, amit láttam és nagyon meghitt, de büszke voltam a Nagybátyám széleskörű szakmai és emberi ismereteire. Nagybátyámnak a kiterjedt ismeretségével én is gazdagabb lettem, mert a munkatársi és baráti ismeretsége határtalan volt. Ha valahányszor kérdezték tőlem, hogy hol lakom, mindig a Nagybátyám Nevét mondtam. Személye rangot jelentett nekem, mert sokan nagyon becsületes embernek ismerték. Elérkezett az ebédidő, Nagybátyám elvitt a munkahelyére és valakivel beszélt, hogy én is kaphassak ebédet először ebédeltem gyárban. Felejthetetlen élmény volt számomra, kaptam nagy tányér lebbencslevest és egy nagytányér sertéspörköltet galuskával. A Csepel Autógyárban az eddigi látottak és ismeretek az életemet teljesen megfertőzték, pontosan nem tudom akkor mi történt velem, de a csodálatos érzésem azt sugallta, hogy talán enyém lesz az egész gyár. Ezt az érzést tetőzte, hogy ebéd után az igazgatósági épülettel kellet megismerkednem. A Nagybátyám számomra minden fontos irodát megmutatott és sok ismerősének is bemutatott, mint az Öccsét. Elmentünk a Csepel Autógyár Kommunista Ifjúsági Szövetség Titkárához, akivel a Nagybátyám már előzőleg rendezte a munkába állásomhoz az igazolás kiadását, hogy dolgozhatok mivel még csak 17. éves voltam. A tömérdek információt nem tudtam feldolgozni, az éjjel nem tudtam aludni, gondolkodtam és igyekeztem sorra venni a látottakat, a hallottakat. A boldogság, a büszkeség oly mértékben feltöltött gondolattal, hogy nem volt nyugtom, hogy én már holnap gyári munkás és egyben nagyember leszek. Olyan lassan jött el részemre a nagyon várt másnap. De akárhogy is, mégis eljött az idő és úgy éreztem magamat, hogy én vagyok a gyárban a Király. Ezen a napon október 22. én csütörtökön reggel én voltam az első felkelő ember az új otthonomban. A fürdőszobába irányítottam magam, megmosakodtam és Ángyikám az öltöztetésemre fordított nagy gondot, fehér inget kellett fel vennem, és amit kaptam nyakkendőt, hogy gyári munkásnak nézzek ki. Az öltözködésem következett, a gyári munkásruhám becsomagolva volt és vártam a nagy utazásra. Nagybátyám időt jelezett, hogy mennünk kell, mert jön a HÉV és elindultunk mindketten a Csepel Autógyárba. 12

13 Ez a nap részemre olyan fontos volt és óriási nagy élmény is, hogy évtizedek után jó érzéssel emlékszem erre a kincset érő időszakra. Az én első munkahelyemet a Csepel Autógyár, Kutatási és Kísérleti Főosztály Üzemmének hívták, ahol a felvételi listán én voltam a 17. munkás. Nagybátyám elkísért az új munkahelyemre, az üzemvezető Nagybátyámnak régi közeli munkatársa és barátja volt. Az üzemvezető egy félórát kért, hogy rendezze a felvételeimet. Részemről nagy volt az általános érdeklődés. Amikor az esztergagépeket a kezelő szakember a gépek beindulása számomra csodálatosnak tűnő események volt. Abban az időben évben én még 17. éves gyermeknek, aki gyári tapasztalatokkal nem rendelkeztem, a mezőgazdaság területén ilyen különleges szintű ismeretek mesébe illőek voltak. A Nagybátyám látva a csodával határosnak tűnő bámészkodásomat azt mondta. Öcsém, kérdezzél tőlem bármely szakmai kérdéseket, ha tudok, szívesen válaszolok. Éltem a lehetőséggel és nagyon sok kérdést tettem fel részére, de abba kellett hagyni társalgást mivel szólt feltűnő kedvességgel az irodavezető Asszony, hogy kéret az Üzemvezető elvtárs felvételi ügyben. Hirtelen olyan boldogságot éreztem és egyben bizonytalanságot is, mert megrendített a tudatlanságból fakadó ismeretlenségérzés. Nagybátyámmal mentünk az irodába, kullogtam utána figyelve minden szavára, de amikor bemutatkoztam az üzemvezetőnek gyávaságomban mindent elfelejtettem. Az üzemvezető látva, hogy ismeret hiányban szenvedek, bátorítás címén a következőkre hívta fel figyelmemet, hogy a János barátom magának már minden lehetséges utat kitaposott. Magáról mindent elmondott, én megírtam a felvételi papíját. Mivel kiskorúnak számit, nincs 18. éves ezért beszéltem a KISZ. Bizottság titkárával a felvételi papírt fel kell vinni és aláíratni, hogy támogassa a szabadfoglalkozásom feltételét. Az üzemvezető közölte, hogy betanított munkásnak vesz fel és 6 Ft/óra bért kapok. Mielőtt intézi a felvételét, bemutatom a művezetőnek. Kivezetett a művezetőhöz, négyszemközt mondott neki valamit. A művezető kezet fogott velem és Nagybátyámmal. Azon nyomban az a megjegyzése volt, hogy olyan apró gyermek, mint te vagy, nem is tudom, hogyan kezeljelek téged. Jóska holnap hova osszalak be? A művezetőmtől megkaptam az első napi eligazítást, hogy ha visszajövök a KISZ Bizottságról, nem kell mai napon átöltöznöm és dolgoznom. Adok egy embert, aki a műhely titkait meg fogja veled ismertetni. Ismerkedjél meg az üzemmel a mai napon, ez lesz az első munkád és feladatod. Nagybátyám ment a munkahelyére én meg a KISZ Bizottságra. Ahogyan illett köszöntem és közöltem, hogy honnan küldtek. A KISZB. Titkár mondta, hogy rendben van, ismerem az ügyet. Kérte a felvételi papíromat, és aláírásával engedélyezte, mint fiatalkorú munkába állításomat. Ezután leültetett, kikérdezett vidéki jövetelemről és javasolta, hogy lépjek be a KISZ-be. Mondtam rendben, van belépek. Kitöltötte az egyik hölgy a belépési nyilatkozatot és rövid idő eltelte után, megkaptam a tagsági könyvet is. Nem értettem, hogy mi is ez a KISZ de nem mertem kérdezni semmit, nehogy tudatlanságom végett visszavegyék a KISZ könyvet. A KISZB. Titkár közölte, hogy minden rendben van, kívánt nekem életre szólóan boldogulást és munkámhoz sok szerencsét. Ezt követően átnyújtott nekem egy távozó igazolást és elköszöntünk egymástól. Visszamentem a műhelybe Horváth Imre elvtárs főművezetőhöz és azonnal elvezetett, Nagy József elvtárshoz, csoportvezetőhöz. A Nagy József (2010. évben 83 éves) elmondta, hogy Ő mindenes ember a műhelyben. Leültünk és Nagy József (83). kikérdezett mintha rendőr lett volna, honnan jöttem. 13

14 Válaszoltam, hogy Szolnok Megyéből, Hunyadfalva kis községből. Nagyon megszólított és azt mondta: Figyelj Paraszt úr! A mai naptól az én segítségemre szorulsz. Nagyon szeretném, ha a Paraszti munkát elfelejtenéd, mert a mai naptól vasipari szakmai dolgozó vagy. Felhívom figyelmedet, hogy ebben az üzemben Turjánszky Mihály üzemvezető, csak azt a személyt tűri meg, aki tud és akar dolgozni. Az oktatóm, kísérőm erőteljesen felhívta figyelmemet, hogy a Paraszti gondolkodásom miatt elvárja a szakmai és szellemi képességeim hasznosítását. Mert Ő csak okos emberekkel tud foglalkozni. Paraszt úr én tudom, hogy protekciós ember vagy, ismerem a János Bátyádat. Én is, de mások is nagyon tisztelik őt, de azért legyél mindég résen. Akkor azt gondoltam magamban, hogyan hozott össze a sors ezzel a vademberrel? Olyan hangosan beszélt velem mintha nagyot hallottam volna. Nagyon gyorsan ezen a napon is eljött az első ebédidőm. Nagy József elvitt az ebédlőbe és valami főnökkel beszélt, hogy az ő ebédjét adják nekem. Őneki meg keressenek valami maradékot, amit meglehet enni. Összezavarodtam oktatómnak a megismert jó lelkűségén és az előzően vélt rossz indulatán. A főnök személyesen hozta nekem és kalauzolómnak az ebédet. Megebédeltünk és a lemezlakatos részlegben voltunk, amikor jött a Nagybátyám és hozott ebédet nekem, mire Nagy József tőlem kérdezte éhes vagyok e, válaszom az volt, hogy nem. Erre a kalauzom Nagybátyámhoz fordult és a következőt mondta: Jánoskám tudomásul veszem, hogy az öcséd a te gyereked de itt az üzemben meg a mi fiunk, még az ebédet is nekünk kell előteremteni. Nagybátyám illedelmesen megköszönte Nagy József velem kapcsolatos törődését és tőlünk el is köszönt. Kalauzom, munkatársam azt mondta, a János nekem nagyon jó barátom, együtt kezdtünk dolgozni a gyárban, te meg vele nagyon szerencsés ember lehetsz még. Nagy József egy idő után azt mondta, Paraszt úr elfogyott a délután is mehetsz haza! Mondta, hogy holnap reggel, azaz október 23-án 7 órakor munkaruhában jelentkezzem a Horváth Imre művezető elvtársnál. Kimentem a Hév állomásra megvettem a jegyet és indult is a HÉV. Vártam mikor mondja a kalauz, hogy Szigetszentmiklós. Mondta is az állomás nevét, leszállok nem ismertem fel magamat, mert egy állomással odébb, a faluban szálltam le. Megkérdeztem az egyik utastól, hogy a lakótelep merre van, kért jöjjön velem én is, oda megyek a következő HÉV - el és úgy hívják, hogy Szigetszentmiklós, József Attila telep. Sikerült némi késéssel szerencsésen hazatérni. Már aggódott hollétem iránt Nagybátyám és ÁNGYI KÁM. Következett az élménybeszámolóm hogyan telt el a napom mit tettem stb. Nagybátyámtól az első kérdésem az volt, hogy ki az a Nagy József, akivel látott az ebéd után, mert én délelőtt azt gondoltam, hogy valami gonosz természetű ember. Amikor szólt a konyhán, hogy az ebédjét adják oda nekem, részére meg keressenek, amit meglehet enni, engem Paraszt úrnak hív, akkor a véleményem róla másra fordult. Nagybátyám megnyugtató választ adott, azt szeretné, ha be tudnék illeszkedni a kollektívába, mert nagyon jó szakemberek közé kerültem, én vagyok a 17. ember az üzemben, ez egy szerencsés körülmény, mert a létszámot folyamatosan emelni fogják. Az üzemnek a létszámát kb főre, fogják beállítani. A Nagy József kérdésére visszatérve Nagybátyám közölte, hogy alapjaiban erősen kollektív szellemű és jó lelkű ember. A szakmaiságot nem titkolja el előtted, az is lehet, hogy tőle fogsz nagyon sok mindent megtudni, de mindig bizalommal forduljak hozzá. A Horváth Imre is nagyon jó szakember, nem véletlen, hogy művezető lett, azonban ő ideges típusú ember, meg kell őt szokni. A művezető is fogja segíteni munkádat. Itt vagyok én is, ha kellek, csak szóljál nekem. A Nagybátyám úgy rendelkezett, hogy a HÉV bérleti igazolványt másnap meg kell venni. ÁNGYI KÁM katonásan szólt, hogy fiúk vacsora. 14

15 Megvacsoráztunk, én megköszöntem az étkezést, bementem a nagyszobába és valami újságot akartam olvasni, el voltam fáradva. Ahogy leültem a fotelba perceken belül elaludtam. Este 21 óra tájban szólt a Nagybátyám, hogy öcsém fürödjél meg és feküdj le, mert holnap lesz neked a legérdekesebb és a legnehezebb napod. Másnap reggel ÁNGYI KÁM ébresztett úgy, hogy jó reggelt fiatalúr, ébresztő. Én lepattantam a heverőről és mentem mosakodni. Az öltözködés következett: a cipőm ki volt pucolva, ingem-nadrágom vasalt állapotban, öltözködéshez elkészítve. Felöltözködtem, de nem kötöttem nyakkendőt, amit előző nap kaptam. Az nem volt az enyém és visszaraktam a szekrénybe. ÁNGYI KÁM szólt a Nagybátyámnak, hogy adjon nekem 4-5 nyakkendőt, mert nem mehetek el nyakkendő nélkül, majd az első fizetésemből vásárolunk öltönyt és a hozzávaló kellékeket is. Felöltözött állapotban ÁNGYI KÁM megnézte az utcai ruhámat jól áll e rajtam és a munkába menve Nagybátyámmal együtt elköszöntünk Erzsi Ángyitól október 23. reggel. Bementünk a gyárba, a hangszórón keresztül hallgattuk a híreket az információk és a zenét. Olyan érzés volt a reggeli hangos közlés, mintha búcsúban lettem volna. Nagybátyám munkahelyét elérte tőlem kérdezte, hogy oda találok e a munkahelyemre, közöltem természetesen tudom az utat. Az öltözőbe érve Nagy József, aki az előző napon volt az üzemismertető kalauzom hangosan szólt, hogy Paraszt úr a 12. számú öltözőszekrény a tiéd és adok egy lakatot, az öltözőszekrény ajtajának zárásához. Átöltöztem a munkás ruhába, nagyon magányosan éreztem magam, mindenki sietett a műhelybe. Én is bementem a műhelybe, a művezető üdvözölt és kért, hogy nézzek körül, mert ki fogja találni, mit fogok dolgozni. Nem egészen nyolc órakor jött Nagy József értem, hogy a művezető elvtárs úgy határozott, hogy vele kell dolgozni. Elvitt egy elfüggönyözött tíz négyzetméter nagyságú hegesztő műhelyrészbe. Le volt darabolva nagy mennyiségű szögvas és lemez. Ezeket kellet összeillesztenem és a Nagy József meg hegesztővel összefércelte. Mielőtt elkezdtem volna dolgozni, előtte balesetvédelmi misére kellett mennem egy másik üzembe. A balesetvédelmi oktatás kettő órát vett igénybe. Visszamentem az üzemembe és az üzemi balesetvédelmi referens tartott még egy félórát nekem. A délelőttöm így ment el. 11 óra 30 perckor odamentem Nagy József hegesztő-lakatoshoz, az meg abbahagyta a munkát közölte velem, hogy amíg nem ebédel meg, a főnökének sem dogozik. Előző nap én is megrendeltem az ebédet és kértem, hogy együtt menjünk ebédelni. Volt még fél óránk, megbeszéltük, hogy ebéd után ráhajtunk. Nem kell mennem máshová, hátha tudok segíteni, megmutatta a formát, min kell dolgoznom, amelyet nekem össze kellett állítani, hogy Ő tudjon fércelni. Míg ebédeltünk ez alatt jött a Nagybátyám, érdeklődött hogyan érzem magam. Mondtam neki, hogy ebéd után látok valami kibontakozást otthon, beszámolok a témával kapcsolatosan. Elköszöntünk egymástól és mentünk dolgozni. Egy óra hosszat dolgoztunk és mondtam, Józsi bácsinak, ha készítünk egy konzolt, akkor nem kell illeszteni, csak bele kell rakni a szögvasat és lehet fércelni. A Jóska bácsi azzal kezdte, hogy őt Józsefnek hívják, ne magázzam. Ezután megkereste a művezetőt, odahívta a munkához és közölte vele, hogy a Paraszt úr mit javasolt. Én újra elmondtam javaslatomat a művezetőnek és utasította Józsefet, hogy a konzolt készítse el. Nem egész egy órán belül kettő konzol kész is volt. Ezután a két konzolba raktam a méretre szabott szögvasat, a József meg nagyon gyorsan tudta a négy sarkát hegeszteni. Annyi anyagot összeférceltünk, hogy két hegesztő nem tudta lehegeszteni. Délután 4 órakor a művezető érdeklődött, hogy mit készítettünk el? 15

16 Nagy József a következőt mondta a művezetőnek, látod Imre a Paraszt úr a kisdologból is mekkora nagy sikert alakított? Az első sikerem megérkezett, amelyre nagyon büszke voltam. A történetet elsoroltam a Nagybátyámnak, amelyre azt válaszolta, ha mindenre ekkora figyelmet szentelek, akkor te még sokra viheted. Később tudtam meg, hogy az egész munkára 55 óra volt a limit és 30 óra alatt elkészítettük. A következő héten, kedden 26-án 15 órakor a Nagy József közölte a művezetővel, hogy a munkával végeztünk. Nagy József az igen gyors felfogó képességeimet felismerte, úgy tudatta a főnökséggel, hogy Ő milyen magas szintű oktató. A fő munkatársam érdeklődött, hogy szeretnék-e az ő csoportjába hosszabb távlatban dolgozni. Válaszoltam az volt, hogy igen. A munkatársam bement az irodába az üzemvezető és a művezető jelenlétében azt kérte, hogy a Paraszt úr had maradjon nála, ugyanis ő tud velem érdemben dolgozni. Egy félóra elteltével a művezető jött hozzám és közölte, hogy ezen túl Nagy József mellett fogok dolgozni, kérése az volt, hogy ezt a rendelkezést fogadjam el. Időközben megtudtam, hogy Nagy József nagyon befolyásos ember. Azt mondta, idefigyelj Paraszt, még most elhappollak, mert a többiek téged még nem ismernek. Neked rendkívüli gyors a fel fogó képességes nagyon éles agyad van akár három ember helyett is tudok dolgozni egyszerre. Felhívom figyelmedet, hogy rajtam kívül csak Horváth Imre és a Turjánszky Mihály elvtársak adhatnak utasítást és azt is tudatom veled, hogy minden reggel nálam kell jelentkezned a munkavégzés végett. Ez történt október 26-án. Ezen a napon kezdtem érezni, hogy ragaszkodnak hozzám, mégis vagyok valaki, de az egészből nem értettem semmit, mert a munkatársam érdekes ember volt és úgy éreztem, mintha kiszámíthatatlan ember lenne. Délután Nagybátyámnak elmondtam a fordulatot, amelynek nagyon megörült. Nem értettem, miért örül annyira. Azt mondta, ha Nagy József ragaszkodik hozzád, akkor te vagy részére a szakmai és szellemi felfedezettje. Nagybátyám másnap reggel 9 óra körül kereste Nagy József munkatársamat és érdeklődött felőlem. Délután otthon a Nagybátyám örömmel sorolta ÁNGYI KÁMNAK, Nagy József közlését mivel azt mondta neki, hogy az öcséd nagyon figyelmes és rendkívül éles eszű gyermek. Szakmailag és szellemileg könnyen formálható, ezt csak ő tudja, nem dicsekszik senkinek, majd informállak János egy hónap eltelte után október 28-án, reggel, munkatársam azzal ált elő, hogy a mai napon nekem meg kell tanulnom hegeszteni. Reggelizés közben az egyik hegesztőt, Dózsa Istvánt kérdeztem mennyi idő szükséges nekem, hogy meg tanuljak hegeszteni. A válasz az volt, hogy legalább egy hét. Az időben, szakmai kérdésekben nem tudtam eligazodni. A reggelizésnek vége lett és a munkatársam adott egy csomag ös hegesztőpálcát és azt mondta: ezt az egész csomaghegesztő pálcát a mai napon el, kell hegesztenem. Elsőször a hegesztés úgy kezdődött, hogy megfogta a jobb kezemet, amelyben a hegesztőpálca fogót fogtam és gyakoroltatta az ívhúzást. Ez legalább egy órát vett igénybe és tökéletesen tudtam ívet produkálni. Odahozott két méteres szögvasat, hogy hegesszem végig a vájatot. Megint elkapta a kezemet a fogóval és megmutatta, hogyan kell hegeszteni, ez is elvett egy órahosszat, ezután pihenőt rendelt el már egy félóra volt az ebédidőhöz. Azt mondta, hogy délután négy óráig tökéletesen kell hegesztenem, mert holnap a dobozokat nekem is kell hegesztenem. De Józsi bácsi, én megkérdeztem a Pista bácsit, hogy nekem mennyi időre lenne szükségem meg tanulni hegeszteni, azt mondta legalább egy egész hét! Erre munkatársam nagyon begurul, üvöltötte, hogy a dilettánsoknak egy hét sem elég, de te, vegyed tudomásul, hogy neked egy nap is elégnek kell lenni. A még azon a napon 16. órakor azt közlöm az Üzemvezetővel és a művezető elvtársakkal, hogy kész hegesztő vagy. 16

17 Megebédeltünk és kérdeztem a József munkatársamtól, hogy tényleg szólni akarsz az üzemvezetőnek és a művezetőnek? Igen szólok, mert neki már reggel megígértem a szakosításodat. Ha már így van, akkor már menni kell hegeszteni! Én hegesztettem, amit tudtam, ők meg kézilabdáztak. Délután órakor munkatársamat arra kértem, hogy engedje a dobozokat hegeszteni. Hozatott nekem 15 darab dobozt. Mielőtt a dobozok hegesztéséhez neki láttam volna kiszámoltuk a hegesztő dinamón az Amper erősséget. Az első és a második doboz nem jól sikerült, de a harmadikra jó értékelést kaptam. A fennmaradó 13 doboznak nekiláttam, az ötödik dobozzal Nagy József valahova elszaladt. Aznap órakor mind a 15 dobozt meghegesztettem. Munkatársam azt mondta, hogy elmehetek haza amikorra megfürdök és felöltözöm, akkorra a kilépőt is elintézi. Nagybátyám később jött haza, legalább egy órával és nevetet és számomra nagyon érdekes hírt mondott, amelyre ÁNGYI KÁM is vevő volt. Öcsém nagyon büszke vagyok rád! A Turjánszky üzemvezető fogadott a Nagy Jóska munkatársaddal 5 láda sörben, hogy belőled a mai napon hegesztőt fog formálni és a munkatársad megnyerte a fogadást. Holnaptól mutyiba hegesztened kell. Azt mondta az üzemvezetőd, hogy ő nem érti ügyességemet, de a 15 dobozból tizenháromnak tökéletes a hegesztése. Másnap az én munkatársam úgy rendelkezett, hogy az egyik hegesztő rekeszben én, a másikban, pediglen ő hegeszt. Elosztottuk a dobozokat 50 az enyém 70 meg a Tanítómesteremé lett. Délután 14. órakor mindketten végeztünk a 120 dobozzal. Még hoztunk 50 darab dobozt, amelyet elosztottunk darabra. Én már ezután bátrabb voltam és gyorsabban is mertem hegeszteni és órakor mindketten végeztünk a vasdoboz hegesztésével. Ezt követően vasárnap következett, amely számomra volt a nagy pihenőnap. Hétfőn a munkakezdés előtt az Üzemvezető behívatott az irodába és megköszönte a hegesztéssel kapcsolatos nagyszerű segítségemet. A művezetőkkel tanácskoztam és közölték velem, hogy a daraboló műhelyben nagyon nagy szükség van rám. A mai naptól áthelyeznek a daraboló műhelybe. Marik Pált nevezték meg művezetőnek. Az üzemvezető felhívta figyelmemet, hogy a munkavégzés tekintetében csak Horváth Imre főművezető és Marik Pál művezető adhat nekem utasításokat. Az irodából kijövet Nagy József várakozott eligazításra. Gyorsan megköszöntem neki a velem kapcsolatos emberséges magatartását és viselkedését. Érdeklődtem, hogy a továbbiakban számíthatok e mindenben a segítségedre. Közölte, hogy megkeres a daraboló műhelyben. Idegességemben elindultam a daraboló műhely felé de eltévedtem, pedig nekem már minden műhelyt bemutattak. Bementem a műhelybe és már várt egy férfiú, aki illedelmesen bemutatkozott, Marik Pál művezető vagyok és ezen túl csak hozzá fogok tartozni munkaügyekben. Mindjárt keres egy embert - mondta, aki e munkára betanít. Amint bemutatkozott és elmondta az instrukciót bejött a Horváth Imre főművezető és Nagy József. A két művezető négyszemközt szót váltottak. Marik Pál azt közölte velem, hogy a Nagy József két napig itt marad velem, hogy tanítson be a gépek kezelésére. A művezető kért, hogy üljek le, mindjárt jön a József vissza és ők kimentek a műhelyből. Volt időm gondolkodni és pillanatok alatt nyugtalan lettem és a mérhetetlen boldog, hogy az egész műhely az enyém lesz, egyedül kell dolgoznom. Ezen a napon e délelőtti órában erőteljesen elhatároztam, hogy az előbb kötött örök barátságot a szerencsével megerősítem, mert mindig tiszteletben fogom tartani, vele sosem élek vissza, és gondjaimban mindig fordulhatok hozzá. Ahogyan a szellemi fogadalmammal rendelkeztem, Nagy József megjött és hangosan a következőt üvöltötte: te Paraszt úr, vedd tudomásul, hogy a mai napon mindegyik gépkezelést meg kell tanulnod, mert holnap én nem érek rá veled foglalkozni! 17

18 Ez a kijelentés nagy hatással volt rám mivel imádtam a vasipari szakmát és faltam a szakma minden fortéját, talán úgy voltam, mint a Méltóságos Báró úr tehene, hogy zöld és mindent be-vele. A betanítóm időközben elmondta, hogy volt már itt egy ember négy napig, de a művezető elküldte, mert a negyedik nap sem tanult semmit. Ennek hallatán kezdtem bizonytalankodni és idegeskedni. Bíztam munkatársam pedagógiai képességében, mivel időközben Őt nagyon jó indulatú szakembernek ismertem meg. Szólt a kürt és elmentünk ebédelni. Ebéd után nem akartam szünetet tartani, kértem a tanítómat, hogy szeretnék a műhelyben dolgozni, a gépek kezelését gyakorolni, mire azt mondta nekem, hogy már tudod a gépek kezelésének 80%-át a 20% -t, pedig ebéd után lezavarjuk. A pihenőre te rászolgáltál! Ismét szólt a kürt és mentünk dolgozni. Nagy József tanítóm a műhelyben azt mondta, hogy most már enyém az egész műhely, a gépeket indítsam be és amikor mindegyik működik, akkor ugyancsak mindegyiket állítsam le. A műhelyben lévő 5 gép közül az indító és a leállító mechanikája háromnak nem volt azonos. A gépek kikapcsolásának és bekapcsolásának gyakorlata egy órahosszat tartott. Még utoljára áramtalanítani kellett a műhelyt és újból be kellett indítani a gépeket, hogy a következő napon tudjam a sorrendet. Ezt követően minden gépre tettünk műveletet és délután 16 óráig úgy dolgoztam, mint akármelyik régi dolgozó. A késztermékeket tanítóm megmutatta a művezetőnek, ő meg a főművezetőnek. Nagy József tanítómesterem a főművezető és a művezetőm jelenlétében a műhelyt áramtalanítanom kellett, a gépeket újból üzembe helyeznem. Záróra következett, bezártam a műhelyt. Engem a főnökök nem dicsértek meg, nem marasztaltak el, nem szóltak semmit. A munkaidőnk letelt, mentünk fürödni és öltözni. Hazamentem, már Nagybátyám otthon volt és kért, hogy szeretne velem beszélni. Mondtam, hogy örömest. A megbeszéléshez csatlakozott ÁNGYI KÁM is. Nagybátyám és ÁNGYI KÁM a munkámról faggattak, elmondtam az eseményeket, hogy mi is történt velem a két nap alatt. Egy óra hosszan taglaltam a számomra óriási bonyodalmakat az általam vélt kudarcokkal és sikerekkel. Megtudtam, hogy Nagybátyám már beszélt az üzemvezetőmmel és mindent tudott rólam. Amikorra én hazatértem ÁNGYI KÁM és Nagybátyám velem kapcsolatban mindent kibeszéltek, de mégis mindketten kíváncsiak voltak a véleményemre és az igazmondásomra. A megbeszélés több órát vett igénybe. ÁNGYI KÁM a következő szavakkal zárta e fontos megbeszélést: öcsikém, Nagybátyáddal már mindent megbeszéltünk, amit elmondtál az minden igaz. Mi azt szeretnénk, hogy nálunk és a gyárban otthonosan éreznéd magadat. Nagyon aggódtunk, hogy meg tudsz e birkózni a vasipari szakmával a rád bízott feladatokkal. A kapott rövid információk nagyon biztatóak veled kapcsolatban, ha minden úgy sikerül, ahogyan a napokban elértél, akkor nem lehet baj. Annyit mégis mondott útravalóul: olyan gyári munkás legyél, mint a Nagybátyád, hogy becsületességedet egyetlen munkatársad, sosem tudja megkérdőjelezni. Válaszom az volt, hogy igyekszem. Mindig nagyon nehezen vártam a következő napot. A munkába állás előtt az irodavezető közölte velem és tanítómmal, hogy a műhelyt ne helyezni üzembe, mivel a kulcs az Üzemvezető elvtársnál van. Kérdeztem a tanító mesteremtől, hogy valami baj van? Mire azt mondta, hogy az üzemvezető nem hiszi el, hogy tudod kezelni a gépeket. Ezért Paraszt úr téged meg nagyon szépen megkérlek, mindent úgy tegyél, mint ahogyan tegnap megtanultál! Meg akar győződni az üzemvezető, hogy tényleg értesz e ilyen rövid idő alatt mind az 5 géphez. Nem értettem az egész hercehurcából semmit sem. Elegem és melegem is volt, meg minden bajom, mert nagyon vártam a fejleményeket. Az irodavezető szólt, hogy menjünk a daraboló műhelyhez, ott várt az Üzemvezető, Főművezető és a Művezető. 18

19 Az üzemvezető nekem átadta a műhely kulcsát és arra kért, hogy helyezzem a műhelyt üzemképes állapotba. Nagy József tanítóm meg beszólt, hogy Paraszt úr, csak mindent sorjában, ahogyan tanultad. Beküldtem a 380 Volt feszültséget, kinyitottam az ajtót, kérdeztem, bekapcsolhatom a gépeket is. Az üzemvezetőm azt mondta, hogy igen, de mind az 5 gépet üzembe kell állítani különböző méretekre állítva, mert az alapanyag kell az eszterga műhelynek. Minden gép be volt méretre állítva, csak ellenőrizni kellett. Amikor a méreteket mind az 5 gépen ellenőriztem, hogy azok jók-e, akkor a gépeket üzembe helyeztem. A gépek automata műveletre lettek állítva, a művezető a kész darabokat ellenőrizte, amely mindegyike tűréshatáron belül volt. Az üzemvezető utasította a művezetőt, hogy egyedül is dolgozhatok 12 óráig, de Nagy József a műhelyt minden félórában felügyelje nehogy engem baleset érjen. Jött is a munkatársam időben, akit alig vártam, hogy megkérdezzem tőle mi volt ez a nagy felhajtás. Válaszolok Paraszt úr neked őszintén. Aki előtted lett volna a gépek kezelője, azt mi úgy ismerjük, mint nagyon jó géplakatost. Egy hétig oktatták, de nem bírták betanítani. Te egy nap alatt meg tanultál hegeszteni, most meg ugyanannyi idő alatt az 5 gép kezelését. A három nagyfőnöknek egybehangzóan az volt a benyomása, hogy nagyon különleges embernek születtem, vagy az oktatóm nagyon okos ember. Oktatóm figyelmeztetett, hogy melyikünk az okos ember, ennek tisztázására még később vissza kell térnünk. Én olyan nagy szorgalommal dolgoztam, hogy még az időt sem néztem. Már majdnem mindenki átöltözött én még mindég a műhelyben tettem a dolgomat. A művezetőm jött és kioktatott, hogy csak túlóra engedéllyel szabad a műhelyekben tovább dolgozni. Mondta, hogy ő leállítja a gépeket és a műhelyt áramtalanítsa. A műhelyt bezárja, én meg azonnal menjek fürödni, öltözni és holnap találkozunk. Amikor hazatértem a Nagybátyám első szava az volt, hogy rendben van e minden körülöttem. Már kevesebbet beszéltünk az ügyemről. Nagybátyám nagyon jó kapcsolattal rendelkezet a főnökeimmel, ugyanis telefonon velem kapcsolatos minden információkat megszerezett és ÁNGYIKÁMMAL négyszemközt mindent megbeszéltek. A következő napon már korán bementem a gyárba, hogy elsőként dolgozzak az üzemben, de a műhelykulcsot nem találtam a tárolón. A művezetőm később közölte velem, hogy a műhelykulcsa nála van, majd szól, amikor kinyitja. Ezen a napon is a vizitelt az üzemvezető, főművezető és a művezetőm. A művezetőmtől kérdezte az üzemvezető, hogy a tegnapi előkészített félkész anyagok, amelyeket Jóska úr legyártott a rajz szerint méretnek megfelelnek-e. A művezetőm közölte, hogy délután, amikor az üzem leállt mind az öt gép termékét ellenőrizte, valamint a Műszaki Ellenőrzési Osztály munkatársa is és minden rendben volt. Az üzemvezető hozzám szólt: Józsi intézkedem, hogy új besorolást kapjon, a mai naptól betanított gépmunkás kategóriában dolgozik és Ft lesz az órabére. Itt és most felhívom figyelmét, hogy legyen becsületes ember, mert úgy tudom és tudjuk, önt a munkában érvényesíteni. Maga ideszületett, vasipari szakmába, és még sokra viheti. Én ettől az időponttól egész nap azt éreztem, hogy ebben az országban, vagy az egész világban most csak én vagyok a legboldogabb ember. Nagyon siettem haza, hogy elmondjam a minap történését. Amikor a lakásba beléptem, a Nagybátyám vidáman gratulált előléptetésemhez azt mondta, hogy beszélt délután az üzemvezetőmmel és úgy tájékoztatott, hogy az öcséd különlegesen rendkívüli gyors felfogású fiatalember. Ha decemberben betölti a 18. évét akkor folyamatosan az egész műhelyben dolgoztatjuk. Ő lesz az üzem beugró mester. 19

20 ÁNGYI KÁM felém fordult és közölte, hogy nagyon büszke rám, hogy ilyen rövid idő alatt tudásommal és szorgalmammal felhívtam magamra a vezetők figyelmét, amelyet nagyon boldogan fogadtam. Nagybátyámat arról faggattam, hogy mi az a beugró ember? Elmondta, hogy a beugró mesternek a műhelyben majdnem mindenhez kell értenie az üzem egyik legértékesebb embere! Öcsém jegyezd, meg aki a műhelyben beugróként dolgozik, később nagyon okos és értékes szakismeretekre tesz szert. A kijelölt beugrónak kiváltságosan okos embernek kell lennie az üzemben minden műveletet majdnem tudnia, kell, ez a munkakör részedre egy tehetségkutató és állandó szakmai képzést jelent, folyamatosan az új dolgokkal kell megismerkedned. Nagybátyám atyai gondoskodással nagyon kért, hogy mostantól mindent vegyek komolyan, érezzem magam felnőtt munkásnak, mert engem az üzemben rendkívül értékes felnőtt embernek fogadtak el. Én még ilyen közelségben nem láttam gyárat, mint most, ezért idegenszemlélettel távol tartottam magamtól. De most állandó kíváncsiság gyötört, nem győztem kérdezősködni az emberektől, de legtöbbet Nagy Józseftől érdeklődtem. Egy alkalomkor úgy szóltam, hogy Józsibácsi nem haragszol, hogy ennyi szamárságot kérdezek tőled, mire úgy válaszolt, jól figyelj ide Paraszt úr! Te mindég okos dolgokat kérdeztél tőlem, én szívesen válaszolok neked minden feltett kérdésedre. Ha kérhetem tőled, hogy más személytől sosem kérdezősködjél én neked sok mindenben, tudok választ adni. Ha nem tudnád, én vagyok ebben az üzemben egyedüli beugró munkás is. Meglepődve csak annyit tudtam mondani, hogy hoppá, ha én ezt a Nagybátyámnak elmondom, akkor lesz neki meglepetés. Hazamentem, Nagybátyám még nem volt otthon és ezt a beugró témát ÁNGYI KÁMNAK elmondtam, mire úgy válaszolt, hogy Jani bátyád tegnapelőtt mondta, hogy a Nagy Józsi a műhely beugrója. Kezdtem nyugtalan lenni, hogy a környezetemről mindent tudnak. Nagybátyám hazajött és újból a beugró téma jött felszínre. Nagybátyám tudomásomra hozta, hogy a III. üzemben együtt dolgozott az üzemvetetőmmel, főművezetőmmel, a Nagy Józseffel stb. ezek az emberek mindegyike univerzális, mindent tudó gyári munkások és vezetők. Már november közepe volt, a művezetőm bemutatott egy ráckevei embernek, aki aznap felvételezett. Azt mondta, hogy itt fog dolgozni és egyben kérte, hogy tanítsam be őt a gépek kezelésére. Kissé zavarban voltam, mivel nekem a 17 éves gyermeknek kell a nálam jóval idősebb embert betanítani. Az illető elment munkaruhát ölteni én meg azon nyomban átmentem a Nagy József előző tanítómesteremhez, aki látta aggodalmamat, s azt mondta, Paraszt úr, legyél büszke arra, hogy te másokat taníthatsz. De ne várd el az inasodtól, hogy egy nap alatt megtanulja a gépek kezelését, kérlek, legyél türelemmel vele, ugyanis a művezetőd apósát, kell tanítanod. Ezt a Nagy Józsefet, volt szakmai oktatómat, legjobb munkatársamat nem tudtam kiismerni. A Csepel Autógyár és az üzemünk híreivel és információval naprakészen fel volt készülve. A volt oktatóm előbbi bölcs mondását tudomásul vettem és mentem a műhelybe. Már ott várt az új munkatársam, át volt öltözve, akit nagyon rendes embernek ismertem meg. Kérdeztem tőle, hogy menyi időt ad önmagának a gépek kezelésével kapcsolatban. Több választ is adott, amely részemre megnyugvást jelentett. Az első az volt, hogy ne magázzuk egymást, a másik megrendített az őszintesége. Kért arra, hogy maradjon szigorúan közöttünk, tudomásomra hozza, hogy a művezető a veje, de közöttük vita van, csak kényszerbeszélgetés folyik vele. Arra kért, hogy minden szakmai kérdésben csak hozzám ragaszkodik, őszintén mondjam el a gépek kezelésének titkát. Az új munkatársam nekem elmondta, hogy úgy tudja december második felében a (Misinek) az üzemvezetőnek velem más tervei vannak, azért lett ő felvéve. Én azt sem tudhattam, hogy az üzemvezetőm és ő régi barátságban vannak. 20

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7.

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. 2011.10.24. hétfő Ma reggel 9:00-kor a Kőbánya-Kispest 200E buszmegállójában találkoztuk. Felszálltunk a buszra és elindultunk a Liszt Ferenc (Ferihegy) reptér

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Az egyetemi főépület, Münster - saját fénykép

Az egyetemi főépület, Münster - saját fénykép Az augusztust és szeptember első két hetét töltöttem otthon. Szeptember 16.-án utaztam a németországi Münsterbe. A szálláskeresés itt már nehezebb, a mi felelősségünk, nem kapunk benne túl sok segítséget.

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17.

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! Valami csoda folytán az "Ezeregy éjszaka" birodalmából néhány mesehõs átlépi egy szellem

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Esküvőnk Görögországban

Esküvőnk Görögországban Esküvőnk Görögországban A mi történetünk 2008 nyarán kezdődött - ekkor tartottuk az eljegyzésünket a horvát tengerparton. Mindig is úgy gondoltuk, hogy valahogyan különlegessé-emlékezetessé, a megszokottól

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Pedagógusoktól érkezett

Pedagógusoktól érkezett Kedves Kolléga! Olyan sokszor halljuk: a karácsony a szeretet ünnepe. Igen! valóban az. De vajon ezen a bizonyos szeretet ünnepén van időnk megpihenni? Van időnk letenni az óvodai, iskolai munka terheit?

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz (az intuitív esetkezelés lépcsőfokai) 2009. február 2013. február Vázlat: - ismerkedés (ismerkedés tulajdonságok előélet) - kezdetek (az anya a nagymama kötődések)

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ 8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: 0036 88/569-880, 88/569-881 E-mail:sef@sef.hu KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ Közösségi szolgálati napló Kedves Diákunk! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról,

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben