Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede"

Átírás

1 Kedves Olvasónk! Immár negyvenhatodik évfolyamút írja a szakma legrégebbi és egyben legismertebb lapja: a Magyar Grafika. Lengyel Lajos a kezdetektől 1978-ig, majd dr. Gara Miklós J ig szerkesztette. Őket követte Vince András és Búzás Ferenc, majd Burger László, aki főtitkári feladatai mellett gondoskodott a lap szerkesztéséről. Megtiszteltetés és egyben kihívás számomra, hogy a nagy elődök nyomdokain járva lehetőséget kaptam a lap szerkesztésére. Célom elérni azt, hogy a Magyar Grafika a hagyományokra építve és megújulva mind jobban kiszolgálja olvasói igényeit. A PNYME rendezvényei iránt lényegesen többen érdeklődnek, mint ahányan azokon ténylegesen részt tudnak venni. Természetesen a személyes részvételt nem pótolhatja a lap hasábjain egy-egy különösen érdekes előadás kivonatos vázlata vagy egy összefoglaló az elhangzottakról, de hasznos segítséget nyújthat a téma iránt érdeklődők számára. Szakmai tudásunk a technika mai fejlődési üteme mellett háromévente elévül. Ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani, folyamatosan képezni kell magunkat. Az egyesület rendezvényei nemcsak friss információkat adnak, de egyben találkozási lehetőséget is teremtenek a hasonló érdeklődési körrel rendelkezők eszmecseréjére; a különböző szakterületeket képviselő kollégák fehér asztal mellett is megbeszélhetik az éppen aktuális kérdéseket, hangot adhatnak véleményüknek. A PNYME, szakmai szempontból a lehető legjobb adottságokkal rendelkező kiadó, semmihez sem hasonlítható előnyökhöz juttatja - az elsősorban szakmaiságra épülő lapunkata Magyar Grafikát, s a lapon keresztül olvasóinkat. Aktuális számunk mikro- és kisvállalkozások helyzetével, lehetőségeivel, az EU-csatlakozásra való felkészültségével foglalkozik. A csatlakozással kapcsolatban könnyen lehet, hogy fordítva sül el a puska, nem a megrendelők özönlenek majd hozzánk, hanem a konkurens nyomdák. Több az eszkimó, mint a fóka. A rendszerváltás után gomba módra elszaporodott kisnyomdák helyzete egyre nehezebb. Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede Franciaországban, majd Svájcban átstrukturálta a nyomdaipart. A nyomdák száma csaknem felére csökkeni a piaci ellehetetlenülés következtében. Remélhetőleg nálunk az aranymosás nemesebb terméke marad meg; a piac hajlandó lesz megfizetni a minőséget, s a Mékk Elekek ideje lejár. FALUDT VIKTÓRIA MAGVAK CRAFIKA

2 Mindenkit érint! A magyar nyomdaipari mikro-, kis- és középvállalkozások csatlakozás utáni esélyeit meghatározó Európai Uniós gazdaságés iparpolitika 1. rész. A kis- és középvállalkozások nemzetgazdasági szerepe, jellemzése és rövid élettartamuk okai Európában. Az áruk, személyek, szolgáltatások, a tőke és az információ szabad áramlásának a következményei. A kis- és középvállalkozások pénzügyi terheit csökkentő, finanszírozásukat, fejlődésüket segítő és beruházásösztönző uniós programok. Foglalkoztatáspolitika, bérek, minimálbér és munkanélküliség az EU-ban. Az adórendszer, a minőségbiztosító-rendszerek és a környezetvédelem jogharmon izációs folyamatai. 2. rész. Belépés a születő globális piacgazdaságba: Verseny és piac. Az uniós versenypolitika. Közösségi versenyjog és a versenyszabályok. A magyar vállalkozásokkal szemben támasztolt uniós követelmények. Verseny és együttműködés a külföldi cégekkel, üzleti hálózatokkal és vállalatbirodalmakkal. A hazai nyomdaipari kis- és középvállalkozások versenyképessége piacgazdasági körülmények között. Az info-kommunikáció és elektronikus kereskedelem várható nyomdaipari kihatásai. A hazai nyomdaipar felkészítése az uniós csatlakozásra. A csatlakozás előnyei, hátrányai, kockázatai, várakozások és tévhitek. Eiler Emil Bevezető Kétrészes cikkünk megjelenése ulán, belátható időn belül, parlamentünk várhatóan jóváhagyja Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását, és az ország lakossága az urna elé járul majd, hogy véleményét szavazással fejezze ki. Lapzártakor a tervezett harmincegy témából huszonhat esetében már megtörtént a csatlakozási tárgyalások ideiglenes lezárása, és az év végéig feltehetően minden témakörben megtörténik majd az egyeztetés. A globalizációval és európai integrációval foglalkozó cikksorozatunk folytatásaként, a hazai nyomdaipar felkészítésének szándékával, ezúttal a nyomdaipari mikro-, kis- és középvállalkozások várható helyzetével foglalkozunk. Az első részben azt a környezetet vizsgáljuk, ahová majd belépünk, a másodikban pedig azt, hogy utána milyen helyzetbe kerülhetnek vállalkozásaink a piacgazdaság körülményei között. Foglalkozunk a csatlakozás várható előnyeivel, hátrányaival és kockázataival, továbbá a hazai nyomdaipar csatlakozás előtti tervezett, szervezett felkészítésének a feladataival. A felhasznált, ajánlott irodalmakat - az Európai Unió és a European Information Center kiadványait, az interneten elérhető hírforrásokat és a témakörrel foglalkozó mértékadó hazai szakirodalmakat - témakörönkénti bontásban, a cikk második részének végén foglaljuk össze. A kis- és középvállalkozások nemzetgazdasági szerepe, jellemzői és rövid élettartamuk okai Európában A mikro-, kis- és középvállalkozások EU-ajánlás szerinti definícióit és jellemző adatait az /. táblázat, a lélszámkategóriák szerinti európai megoszlásukat pedig az /. ábra foglalja össze. /. táblázat Vállalatok csoportosítása az Európai Unió ajánlásai szerint Megnevezés Foglal- Éves Éves koztatottak forgalom nettó száma, (euró) árbevétel (forint) Kisvállalkozás Mikrovállalkozás Középvállalkozás Max. 7 millió Max. 40 millió Max. 500 millió Max. 2,5 milliárd MAGYAR (ikafika 5

3 Magyarország Európai Unió 1. ábra. A működő vállalkozások létszámkategóriák szerinti megoszlása (%) az Európai Unióban és Magyarországon alkalmazott nélküli és ismeretlen számú alkalmazott 1-9 fő ,2 I m fö fő 249 tő felett (Itthon, azonos kritériumok eseten, egy vállalat csak akkor minősül kis- vagy középvállalkozásnak, ha benne a rajta kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése nem haladja meg a 25%-ot.) Az ilyen vállalkozások minden nemzetgazdaságban fontos szerepet töltenek be, mert munkahelyet teremtenek és általában nagyüzemileg gazdaságtalanul megvalósítható tevékenységet (is) végeznek. Az EU-ban a munkahelyek 2/3-át biztosítják, az éves üzleti forgalom 60%-át adják, az ipari exportból pedig 40%-ban részesednek. Létrejöttük és megszűnésük folyamatos egyensúlyban van. Az Európai Bizottság megállapítása szerint a bukásuk kockázata Európában elfogadhatatlanul nagy: az újonnan létrejött kis- és középvállalkozások 50%-a nem éli túl az első Öt évet! Ezt a hazai beszállítók is érzékelik az évente megszűnő vállalkozás formájában. (Mértékadó becslések szerint, csatlakozásunk után a kisés középvállalkozások nagy része megszűnhet, vagy ha nem tudják nyújtani a megváltozott környezet által megkívánt minőséget, teljesítményt és versenyképességet, továbbá ha képtelenek lesznek alkalmazkodni a gyakran és gyorsan változó körülményekhez, ha nem rendelkeznek biztonsági tartalékokkal.) Készpénzforgalmuk sérülékeny, sújtják őket a késedelmes fizetések pénzügyi költségei, a magas kamatterhekkel járó, rövid távú bankhitelek vagy számlatúllépések, az általuk kiszolgált nagy cégekkel szemben pedig gyengék és védtelenek. Ez a magyarázata annak, hogy az EU iparpolitikájában az életben tartásuk, támogatásuk és fejlesztésük kiemelt feladatot jelent. A fentiek miatt tervezik a szerződéses fizetési határidő' bevezetését is. Ha szerződés erről külön nem rendelkezik, akkor - az ajánlások szerint - huszonegy nap lesz a fizetési határidő, késedelmes fizetés esetén pedig törvényes kamatot kell majd fizetni. Az Európai Unió gazdaság- és iparpolitikája Az EU-iparpolitika prioritásai a következők: -Az adminisztrációs jogszabályi környezet egyszerűsítése; -A vállalkozások pénzügyi környezetének fejlesztése; -Az információszolgáltatás fejlesztése, a digitalizáció és az internethasználat teljes körűvé tétele; - Az innovatív és munkahelyteremtő kisvállalatok nemzetközivé, transznacionálissá válása; -A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelése; -A vállalkozói kultúra, a vállalkozói szellem, az egyes vállalkozói célcsoportok és régiók fejlesztése. Az alappillérek: a négy szabadságelv A célkitűzéseket megvalósító iparpolitika alapját a négy szabadságelv: az áruk, a személyek, a szabad tőke és a szolgáltatások mozgása képezi, továbbá a mindezekhez fűződő információk szabad áramlása. MAGVAR CiKAFIKA

4 Az áruk szabad mozgása Ennek alapfeltétele olyan vámunió kialakítása, amelyben nem csak a tagországok közötti vámok szűnnek meg, hanem - minden olyan járulékos adólizelési kötelezettség, amely más tagországok áruit diszkriminálná, - mindennemű importkorlátozás, - az állami monopólium, - az állami támogatás - és minden versenykorlátozó intézkedés. Uniós csatlakozásunk után megszűnnek a határok hazánk és más tagországok között, megszűnik a várakozási idő, a vámok és más korlátozó intézkedések. A fogyasztók bármely tagországban magánhasználatra korlátlan mennyiségű árut vásárolhatnak, s azt - ellenőrzés és származási bizonyítvány nélkül - behozhatják az országba. Már ez maga óriási kihívást jelent a piaci szereplők részére (folyamatos piackutatás, hazai és euromarketing, reklám, specializálódás stb. szükségessége), de segítségükkel a vállalkozók jelentősen növelhetik a saját piaci részesedésüket. A szóban forgó új lehetőségek kb. 5%-kal csökkentik a költségeiket. Ugyanakkor részt kell venniük az EU forgalmiadórendszerében is, amelyre később térünk ki. A személyek szabad mozgása Ezzel a témával előző lapszámunkban, a szakoktatás kapcsán, már részletesen foglalkoztunk. Kiegészítésül annyit, hogy általa lehetővé válik a munkaerő (munkavállalók, vállalkozók, önfoglalkoztatók, szabadfoglalkozásúak stb.) szabad áramlása, amely a hazai nyomdaiparban is megváltoztathatja a munkaerő-piaci helyzetet. A/ Unióban mindenkinek joga van külföldi állásajánlatra jelentkezni, e célból szabadon belépni bármely tagállam területére, illetve munkavégzés céljából ott tartózkodni, vagy letelepedni a munkavégzés megszűnése után is. A letelepedési jog a vállalkozásokat is megilleti. (E jogok a közszolgálati alkalmazásra nem terjednek ki!) A munkavállalót és családtagjait megilleti a nemzeti elbánás elve szerinti bánásmód, a mozgásszabadság, szociális biztonság, szakképesítések elismerése, társadalombiztosítás, tanulás, továbbképzés stb. A tagország állampolgára, aki egyben uniós állampolgár is, sérelmei esetén ilyen ügyekben a brüsszeli parlamenthez fordulhal jogorvoslat céljából. A szolgáltatások szabad mozgása Az ellenszolgáltatás fejében nyújtóit szakipari és kereskedelmi tevékenységre, a szabadfoglalkozású tevékenységre, közlekedési és pénzintézeti (banki) tevékenységre (szolgáltatásra) nem érvényesek az áru, a személyek és a tőke szabad mozgására vonatkozó előírások. Ezek a tevékenységek ugyanis bármely tagországban letelepedés nélkül végezhetőek bármely más tagország számára. A határokon átnyúló szolgáltatásnak az alábbi három változata van: - a pozitív vagy aktív szolgáltatásszabadság egy másik országban végzett szolgáltatásra érvényes; - a negatív vagy passzív szolgáltatási szabadság idegen ország (más tagország) szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét jelenti; - a levelező szolgáltatás esetében csak a szolgáltatás mozog, vagyis a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő a saját országában maradva végzi az ipari, üzleti szolgáltató tevékenységet (ilyen pl. a hálózati grafikai tervezés és a prepress, a nyomtatás vagy bármely postpress tevékenység). A szolgáltatások szabad áramlására Magyarországnak, ezen belül a hazai nyomdaiparnak is, fel kell készülnie, mivel a nyomdaipari tevékenység szolgáltatásnak minősül. Az EU-tagországok február 1. óta alapíthatnak nálunk egyéni vállalkozást, a magyar állampolgárok pedig június 1. óta mehetnek az EU-ba egyéni vállalkozást alapítani. A kínálat bővülése és az uniós versenyhelyzet valószínűleg kedvező hatással lesz majd a szolgáltatások hazai színvonalára és árszintjére is. A tőke szabad mozgása A tőkemozgás szabadsága nélkül a közös pénz, az euró működésképtelen lenne. Az ezzel kapcsolatos irányelvek (befektetési szolgáltatások, tőkemegjelcnítes stb.) már beépültek a magyar pénzügyi jogrendszerbe. A tőke szabad mozgásának a lényege: a tőke és a fizetések liberalizálása; a szabad tőkeműveletek joga, a valulakorlátozások és a külön engedélyezési eljárások megszüntetése. A közös pénz megteremtése és működése csak folyamatosan fenntartható monetáris politika bevezetésével lehetséges. Az curó értékállóságát a következő feltételek teljesülése hivatott biztosítani: - az infláció legfeljebb 1,5%-kal haladhatja meg a három legkisebb áremelkedéssel bíró tagország fogyasztói áremelkedésének az átlagát; - az államadósság nem haladhatja meg a GDP 60%-át, és csökkenő tendenciát kell mutatnia; - a költségvetési hiány nem lehet több a GDP 3%-ánál, és szintén csökkenő tendenciájúnak kell lennie; - a hosszú távú betétek kamatlába legfeljebb 2%-kal haladhatja meg a három legalacsonyabb kamatlábú tagország átlagát; MAGYAR GRAFIKA

5 - a valutaárfolyam leértékelése két évre visszamenőleg nem lehet nagyobb az Európai Monetáris Rendszer (EMS) által megengedettnél. Az információ szabad áramlása Az ezzel kapcsolatos irányelveket, uniós terveket és azok megvalósulását lapunk 2001/5. számában A globális nyomdaipar tárgyú cikksorozat 3. részében részletesen ismertettük. (Az internetszolgáltatás a világon nálunk a legdrágább.) Sajnálatos tapasztalat, hogy a nagy szabadságfok ára és következménye a szubkultúrák és a nemzetközi bűnözés terjedése is. A digitalizáció alkalmazásának általánossá tétele Ez a témakör szintén lapunk fent említett számában, az információs társadalom lélrehuzására irányuló Európai Uniós középtávú programmal foglalkozó cikkben található meg. Vállalatalapítás és új társasági formák az EU-ban A Közösség a vállalatalapítás vonatkozásában is a nemzeti és uniós jog közelítésére, harmonizációjára törekszik. A harmonizációs irányelvek a részvényesek, a hitelezők és a munkavállalók tájékoztatását szolgálják (68/151/EGK). Rendelkeznek a különféle fúziótípusok (beolvadás, összeolvadás) szabályozásáról, illetve a szétválás módjairól (82/89 l/egk). Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság irányelv (89/667/EGK) a tagállamok eltérő rendelkezéseit hangolja össze. Készülőben van a felvásárlási ajánlatok és & felszámolási irányelv is, amely a működő társaságok életében előforduló fontos eseményeket fogja szabályozni. A nemzeti társasági jogok harmonizációja mellett a közösségi jog létrehozott új társasági formákat is a következők szerint: - Az Európai Gazdasági Érdekcsoport (EGE) olyan gazdasági, ipari, kereskedelmi tevékenységet végző társasági forma, amely a székhelyét bármikor áthelyezheti egyik tagországból a másikba, miközben társasági jogi léte változatlan marad, nem kell újraalapítani az adott ország nemzeti szabályozása szerint. Alapításához alaptőke nem szükséges. Az EGÉ a tagállami jogok felett áll. Működését kizárólag a tagok szabályozzák. - Az Európai Részvénytársaság (EJJRt, Sociates Europea) a tervek szerint hasonló lesz az EGÉhez. A tagállamok nemzeti joga szerint alakulhatna, fúzióval vagy holdingként. Polgári, illetve kereskedelmi, jogi társaságok hozhatják majd létre, közös leányvállalatként. Alaptőkéje euró lehet. - Az Európai Szövetkezet, Európai Egyesülés, Európai Kölcsönösségi Társaság önálló tevékenységre feljogosított termelői, kereskedői és fogyasztói szervezet lesz. Az Európai Egyesületek gazdasági tevékenységet segítő szervezetek lesznek, anélkül hogy maguk önálló tevékenységrejogosullak lennének. Foglalkoztatottság, bérek, minimálbér és munkanélküliség az Európai Unióban A kapitalizmusban a vezetőket azért díjazzák, hogy - a profit növelésével egyidejűleg - minden lehetséges eszközzel szorítsák lejjebb a bérköltségeket. A bércsökkentési lehetőségek igen változatosak. Léteznek ma már olyan ágazatok is, ahol megszűnt a gyártás, az előállítókból importőrök lettek. A megbízásokat egyszerűen kiadják különböző termelőknek, akik mindig mások, Indonéziától kezdve Lengyelországon át Mexikóig, vagy akár az Egyesült Államokban is lehetnek, attól függően, hogy éppen hol a legalacsonyabbak a költségek. Csak a mexikói határ mögött az amerikai vállalatok majd egymillió embert foglalkoztatnak, kevesebb mint napi ötdolláros bérért. Egyszerűsíteni, kitelepíteni, termelést kihelyezni, ezek azok a kulcsszavak, amelyekkel a csúcstechnológiákat alkalmazó ökonómia elveszi a munkát a jóléti társadalomtól, és elbocsátja a fogyasztót. Az Európai Unió tagállamaiban és néhány más európai államban a munkaképes lakosság körében a nyilvántartott munkanélküliek aránya tavaly a 2. ábra szerint alakult, ezen belül az időskorúak aránya 30%-ot tett ki. A valóság azonban ennél árnyaltabb, mert ezekben a számokban Luxemburg Magyarország Szlovénia EU15 Csehország Spanyolország Észtország Lengyelország C mmmmmm mmmmmmm % 2. ábra. A nyilvántartott munkanélküliek aránya lavaly áprilisban az Európai Unióban és néhány tagállamában. A valóság a statisztikánál sokkal árnyaltabb 8 MAGYAR GRAFIKA

6 nem foglaltatnak benne azok, aki munkanélküliek ugyan, de különböző okokból az adatfelvételkor már nem szerepeltek a nyilvántartásban. Az átlagból az sem derül ki, hogy Hollandiában tavaly 17,5%-ról 16,4%-ra, az EU-ban pedig 16,5%-ról 15,3%-ra csökkent a fiatal munkanélküliek aránya, és hogy az Spanyolországban 25%-os volt, Olaszországban pedig a 30%-ot is meghaladja a fiatal munkanélküliek aránya (egyes olasz régiókban ez esetenként közelítette a 37%-ot is) közepén a becslések szerint 13,2 millió munkanélküli volt az Európai Unióban. (Európai Tükör 4. szám, 154. oldal.) A tagjelölt országokban a munkanélküliség eltérően alakult. Csehországban, Magyarországon és Szlovéniában fokozatosan csökken a munkanélküliek aránya, az utóbbi kellő rátája tavaly az EUátlagnál kedvezőbb értéket mutatott. A felsorolt tendenciák és eszközök természetcsen nem képezik részét az uniós foglalkoztatási politikának, de tendenciák és tények. Az Unió a különféle közösségi programok keretében támogatja és igyekszik életben tartani a munkahelyteremtő kis- és középvállalkozásokat, amelyek életkora az utóbbi öt évben tíz évvel csökkent. A munkanélküliséget különféle szabályozásokkal, támogatásokkal, folyamatos utóképzéssel, az időskorúak munkában tartásával és régiófejlesztéssel is igyekszik csökkenteni. A minimálbérek alakulását az egyes tagállamokban a 2. táblázni foglalja össze, összehasonlítva azt a hazaival. Az innovatív és munkahelyteremtő kis- és középvállalkozások működésének stabilitását, növekedését, pénzügyi terheik csökkentését szolgáló uniós Közösségi Programok, vállalkozáseró'sítő, beruházásösztönző ajánlások és pénzügyi intézkedések Az uniós gazdasági és iparpolitikai cél a kis- és középvállalkozások európaivá, nemzetközivé válásának elősegítése, transznacionális vegyesvállalatok létrehozása, és az, hogy ezek élni tudjanak az egységes piac által kínált lehetőségekkel. Fontos még, hogy kiaknázhassák a transznacionális kutatási konzorciumok fejlesztési eredményeit. Javítani kívánják a kis- és közepes vállalkozások hozzáférését a financiális forrásokhoz is. Csökkenteni kívánják c vállalkozások pénzügyi terheit. A célok megvalósítása érdekében középvállalkozás-fejlesztő Közösségi Programokat indítottak be a következők szerint: 2. táblázat Minimálbér néhány Európai Uniós tagállamban és nálunk (2001., Ft/hó) Luxemburg Hollandia Belgium Franciaország Nagy-Britannia Írország Spanyolország Görögország Portugália Magyarország (Btuttó ériékek az MNB szept. 6-ai hivatalos EUR/HUF devizaárfolyamán számolva, 252,43) Forrás: Eurostat, MNtí A CREA program megkönnyíti a kisvállalkozások hozzáférését a vállalkozásfejlesztési tőkéhez: - növekedési, munkahelyteremtési potenciállal rendelkező innovatív, Ötven alkalmazottnál kisebb létszámú kisvállalkozások létrejöttének és átalakulásának előmozdítására; - a vállalkozói tőkealapok közösségi méretű hálózatának kiépítése, a legjobb gyakorlatok cseréje és képzés-ösztönzés céljából. Az Európai Bizottság azzal támogatja a vállalkozási tőkealapokat, hogy az induló fázisban segíti őket a működési költségeik maximum 50%- ának, azaz három év alatt Összesen eurónak a fedezésével. A vállalkozói tőkebefektetéseknek legalább öt évig meg kell maradniuk a befektetés tárgyát képező társaságnál. Az Eurotech Capital program célja a kis- és középvállalkozások által vállalt transznacionális csúcstechnológiájú projektekbe befektetett magántőke ösztönzése az európai vállalkozói tőkések hálózata révén. Az Eurotech Capital tagjai jelenleg 2,4 milliárd euró befektetési kapacitással rendelkeznek, de ebből eddig mindösszesen 230 millió eurót fordítottak kis- és középvállalkozások fejlesztésével kapcsolatos transznacionális csúcstechnológiájú projektekbe. A JEVprogram az európai vegyesvállalatok létrehozását ösztönzi, hozzásegítve a kis- és középvállalkozásokat ahhoz, hogy élni tudjanak az egységes piac által kínált lehetőségekkel. Erre a célra euró összegig fedezhctőek a ve gyes vállalat létrehozásának a költségei. Az ETF Start-Up program kereteben az Európai Bizottság kockázati tőkerészvételt biztosít a fiatal vagy innovatív, növekedési potenciállal és MAGYAR GRAFIKA

7 legalább tízmillió euró befektetéssel rendelkező kis- és középvállalkozásokban a speciális kockázati tőkealapokba való befektetések révén. Az alap tőkéje 50%-ának magánforrásokból kell származnia. Az Üzleti Angyalok Hálózat fejlesztését szolgáló program, célja, hogy a kis- és középvállalkozások a banki finanszírozáson és a formális kockázali tőkén kívül más forrásokhoz is hozzájuthassanak. Az Üzleti Angyalok" volt vállalkozók, akik a társaságuk eladása után új társaságokba akarnak befektetni és segíteni őket a tapasztalataikkal. A megvalósíthatósági tanulmányokat legfeljebb egy évig, a kísérleti intézkedéseket pedig három évig finanszírozzák. Az l-tec program célja, hogy ösztönözze a technológiailag innovatív kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos korai befektetésekel. A program kereteben elnyerhető támogatás költségeinek maximum 50%-ál finanszírozzák a ténylegesen eszközölt beruházások maximum 5%-áig, és összességében euró összeg erejéig. A Kölcsönös garanciakonstrukciók, támogatása program finanszírozza a kölcsönös garanciatársaságok létrehozását a működési költségek 50%-áig, és legfeljebb három évig. Az alapokat az Európai Beruházási Bank kezeli. A Növekedési és Környezetvédelmi program az Ötven alkalmazottnál kisebb létszámmal működő kis- és középvállalkozások részére teszi lehetővé a környezetvédelmi beruházási hitelekhez jutást. A minimális lejárati idő három év, a hitel nem lehet egymillió curónál nagyobb Összeg, és az kizárólag beruházásra fordítható. Bekapcsolódásunk az Európai Unió VállalkozáserosítŐ Közösségi Programjaiba Az Európa Tanács koppenhágai csúcstalálkozóján döntöttek arról, hogy az integrációs (elkészülés érdekében egyes Közösségi Programokhoz a társult közép- és kelet-európai országok is csatlakozhatnak. Ennek keretében 1998 decemberétől a Közösség a kis- és középvállalkozási programjait megnyitotta a társult országok számára. Az ezekbe történő bekapcsolódással javulhatnak a hazai kis- és középvállalkozások piacra jutási esélyei, és ezáltal nálunk is megismerhetővé, eltérjeszthetővé válhat az Unió vállalkozásfejlesztési gyakorlata, ezért érdemes áttekinteni a számunkra is megnyitott alábbi lehetőségeket: Az Unió az Europartneriat program keretében évente két szakmai kiállítás és rendezvény megrendezését tervezte. Magyarország esetében tól rendezvényenként 28 vállalkozás részvételével, kisvállalkozásonként, a rendezés költségeire és propagandára 700 euróval számoltak. Az Interprise program meghatározott gazdasági szektorokban működő kisvállalkozások nemzetközi együttműködésének előmozdítását célozta. Az üzletember-találkozókon részt vevő vállalatok előre rögzített programot bonyolítanak le, amelyek előkészítését a vállalati tevékenységet, profilokat bemutató katalógus szolgálta. Tnterprise programokat évente több tucat alkalommal rendeztek az EU-ban és a csatlakozni kívánó országokban. Az EIC program célja a kis- és középvállalatok felkészítése az egységes európai piac körülményeire, követelményeire. Ezt a feladatot tanácsadással, dokumentációs és könyvtárszolgálattal és az Európai Unió projektjeiben történő részvétellel valósítják meg, az Euro Info Centerek segítségével. (Bővebbet: az é.s a címeken.) A Ibex program célja a nemzetközi beszállítói munkakapcsolatok kialakításának elősegítése, újfajta partnerkapcsolatok előmozdítása szervezett vállalkozói találkozók formájában. Ezek különösen hasznosak a kis és nagy cégek közötti minőségi kapcsolatok kialakításának előmozdításához. Az egy-egy rendezvényhez kapcsolódó EU-támogatás nem haladhatja meg az esemény összköltségének a 25%-át. A Distributive Trade program célja, hogy elősegítse a kereskedelem és a forgalmazás területén a kisvállalkozások számára kedvező piaci környezet kialakítását. Ezen belül az ún. pilot projektek a legjobban bevált gyakorlatok tesztelését szolgálják. A Crqft & Small Enterprise program a kézműves szektor és a kisipar fejlesztését szolgálta. A hazai vállalkozások a felsorolt lehetőségek iránt nem érdeklődtek, vagy nem tudtak, nem akartak részt venni bennük. Az Európai Ipari Tanács 2000 decemberében elfogadott 2000/819/EK rendelete meghatározta a közötti további részvételi lehetőségeket is, amelyekre érdemes odafigyelni. Adóharmonizáció az Európai Unió belső piacán Az egységes piac megteremtése egyidejűleg együtt járt az adóhatárok megszűnésével is. A vámeljárás megszűnése miatt a belső piacon már nem alkalmazható az export és import fogalma, de harmadik országgal fennálló kereskedelmi MAGYAR GRAFIKA

8 3. táblázat Forgalmi adókulcsok az Európai Unió tagállamaiban cs nálunk Ors/ág Ausztria Belgium Dánia Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Luxemburg Nagy-Britannia Németország Olaszország Portugália Spanyolország Svédország Magyarország Elnevezés ust TVA, BTW MOMS TVA FPA ÜB, BTW VAT TVA VAT USt ÍVA IVA IVA SE ÁFA Normál kulcs , , , kapcsolatban igen. Az Unión belüli áruforgalom regisztrálását az Intrasat, az Unión kívülit pedig az Extrásat rendszer figyeli. Az egyes tagországok adórendszerei ma még igen eltérőek aszerint, hogy mit, mennyire adóztatnak meg, és milyen adótípusokat alkalmaznak. Különböznek az adófegyelem és adóbehajtás eszközei is. Az adó-jogharmonizálás alapfeltétele a belső piac jó működésének, de az egyes nemzetek eltérő nemzeti érdekei miatt ez nagyon nehezen valósul meg. A forgalmi adók harmonizálása esetében a cél az, hogy az egyes tagállamok nemzeti adórendszerei közelítsenek egymáshoz, hogy csökkenteni lehessen a közigazgatási terheket és az eltérő adókulcsokból adódó versenykülönbségeket. Az adókat a termelési fázisban szabják ki, így a beszedett adó a termék-előállító országé marad. Emiatt azonban az alacsonyabb adókulcsú országból egy magasabb adókulcsú országba történő áruexport során adórendszer eredetű, nemkívánatos versenyelőnyök keletkeznek. Az óriási eltérések a termékek és szolgáltatások árába beépülve, tagállamonként különböző árszínvonalat eredményeznek. A 3. táblázat a tagországok forgalmi adókulcsait tartalmazza. A forgalmi adójele egy rövidítésből + országkódból + több számjegyű azonosítóból áll. Az utóbbi alapján behatárolható az előállító szakmacsoport és az eredet, tartomány. megye stb. szempontból. (Németországi példa: USt-Id Nr; DE; ) Ez a megfigyelési rendszer egyes aktív bérmunka-relációkra is kiterjed. A tagállamok fogyasztási adóinak harmonizálása szintén nagyon lassan folyik, mert negyvenféle van belőlük, cs az adókulcsok ma még országonként eltérőek. Ugyanez, a helyzet a társasági adókkal is, mert az egyes országok e téren sem szívesen mondanak le a szuverenitásukról. Az uniós adórendszer ennél részletesebb tárgyalása lapunk feladatkörén kívül esne. A minőségbiztosítás, a szabványok, a termékfelelősség és a fogyasztóvédelem j ogharmonizálása A nemzeti szabványok (nálunk az MSZ) akadályozzák az áruk nemzetközi kereskedelmét. Ennek kiküszöbölésére évtizedek óta folyik a nemzetközi szabványegységcsítés (harmonizáció) az International Organisation for Standardisation (ISO) és az International Ele.ctrotechnical Commission (IEC) felügyelete alatt. A folyamat előrehaladásával párhuzamosan a tagországok az adolt területen felfüggesztik a ncmzeli szabványalkotó tevékenységüket. Az Európai Szabvány (EuroNorm, EN) megszületésekor három eset lehetséges: - a tagországok változatlan tartalommal átveszik az új szabványt, és a korábbi nemzeti szabványt visszavonják; - jogharmonizációs okmányban (HD) rögzítik az átmeneti nemzeti eltéréseket; - az egységes szabványt beléptetik ugyan, de azt csak előzetes szabványnak (ENV) tekintik, és - indokolt esetben - az annak ellentmondó ncmzeli szabványt három évig nem vonják vissza, esetleg még kél évig meghosszabbítják. A műszaki területek harmonizációja az alábbi tevékenységekre terjed ki: - az Új Koncepció (New Approach) szerinti harmonizációkra; - a vizsgálatok és tanúsítványok kölcsönös elismerésére; - az egyenértékűséget kifejező globális koncepció biztosítására; - az értékelés egységének biztosítására. Az uniós műszaki követelményeket tartalmazó minőségbiztosítási EN szabványok tartalmazzák a kötelező termékvizsgálati előírásokat; a vizsgálóés lanúsítóhelyckkcl szemben támasztott egységes tárgyi és személyi követelményeket és a minőségbiztosítási követelményrendszer meghatározását a termékfelelősségi törvény értelmében, az objektív MAGYAR GRAFIKA 11

9 3. ábra. A szabványos CE jelölés cs annak a vizsgálóhelykóddal kiegészített változata gyártói felelősség kinyilvánítása és egyértelmű tisztázhatósága érdekében. Az egységesítési folyamatok eredményeképpen az ipari termékek nagy részén már megjelent egy egységes jel: a CE megfelelési jelölés (Communauté Européenne, CE, 3. ábra). Ha a termék vizsgálatát bejegyzett vizsgáló- és lanúsítóhely végzi, akkor a CE jelet annak a kódjával kell kiegészíteni. A termékminőség-tanúsítás során különféle jelöléseket (modulokat) használnak az alábbi értelmezésben: A = gyártói nyilatkozat; B = típusvizsgálat; C = típusminta-megfelelőségi vizsgálat; D = a gyártás minőségbiztosítása; E - a vizsgálatok minőségbiztosítási rendszerének tanúsítása; F = a termek minőségbiztosítása; G = minden darabos ellenőrzés; H = teljes körű minőségbiztosítási rendszer tanúsítása. A minőségtanúsítás Egyes ipari termékeknél az EU jogharmonizáció eredményeképpen az eddigi hazai jogrendet fokozatosan felváltják az EU-val harmonizált, illetve honosított törvények, és ezáltal a már említett CE jelölés Magyarországon is kötelezővé váll. Ez a jelölés azt tanúsítja, hogy a forgalmazott termék az EU országaiban a vonatkozó piaei forgalomba hozatali előírásoknak megfelel, A termékekkel szemben támasztott ún. minimális követelmények: a felhasználó egészségvédelmével, biztonságával, valamint a környezetvédelem témakörébe tartozó előírások betartásával kapcsolatosak. Az alapvető szempont az, hogy mindig legyen egy fő felelős, akit a hatóságok, illetve bíróságok indokolt esetben (ha pl. a CE-re vonatkozó előírásokat nem tartották be) megtalálhatnak. A gyártónak megfelelőségi nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a terméke megfelelőségi vizsgálatát az EU tagországok szabályozási rendszerében, a vonatkozó lörvcnyek előírásai szerint végezték. A szabálytalan forgalomba hozatalt az adott ország piacait felügyelő nemzeti hatóság szankcionálja (forgalomból kivonás, pénzbüntetés, elkobzás stb.). Egy átmeneti időszakban a gyártó eldöntheti, hogy a CE jelölést, vagy egyelőre az országa régi, nemzeti előírásait alkalmazza. (Bővebbet: www. NewApproach.org/directiveList.asp; Magyar Szabványügyi Testület: Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség: Európa Füzetek: CE jelölés az ipari termékeken, 1; Alapvető tudnivalók".) Fogyasztóvédelmi jogharmonizálás Az európai belső piac létrejöttével 380 millió fogyasztó számára kell minőségi termékekel biztosítani, ezért a fogyasztóvédelem az EU-ban kiemelt fontosságúvá vált. A fogyasztót védeni kell a gyenge minőségű, egészségre káros áruktól, a félrevezető termékmegjelölésektől, a megtévesztő reklámoktól. Ezt a védelmet a belső piacon csak közösségi szinlen lehet megvalósítani. Az Európa Tanács a határozatában a következő fogyasztói jogokat mondta ki: - a tájékoztatáshoz való fogyasztói jog, - a fogyasztói érdekképviseletek kiépítéséhez való jog, - az egészséghez és testi épséghez való fogyasztóijog, - a fogyasztó gazdasági és jogi érdekeinek védelméhez való jog. A fogyasztó a választékdzsungclbcn nehezen ismeri ki magát, ezért biztosítani kell számára a megfelelő tájékoztatást. E célra fogyasztói információs és tanácsadó központokat hoztak létre. A tájékoztatás hatékony eszközei pl. a CE jelölés, a zöld pont stb. (Bővebbet a internetcímen.) A környezetvédelmi jogharmonizáció Az EU-ban a közös környezetvédelmi politika háromszáz jogszabályból áll, amelyek egy része irányelv. Ezek minden tagállam részére kötelezőek, tehát Magyarországon a csatlakozás napján, illetve legkésőbb szerződésben meghatározott időpontban, automatikusan életbe lépnek. (Megjegyzendő, hogy augusztus közepén az EU környezetvédelmi jogszabályok több mint 80%-a már beépült a jogrendünkbe, az év végéig valószínűleg a többi is része lesz annak.) Az ún. horizontális közösségi jogszabályok egy része általános környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik, nem szorítkozik egy-egy ipari ágazat, termék vagy kibocsá- 12 MAGYAH GRAFIKA

10 tási típus szabályozására. A vertikális jogszabályok a levegő minőségével, a vízminőséggel, a hulladékgazdálkodással, a természetvédelemmel, a környezetet szennyező zajjal, a toposzférikus (fotokémiai) ózonszennyeződéssel, folyékony üzemanyagokkal, egyéb vegyszerekkel és a genetikailag módosított szervezetekkel foglalkoznak. A 75/442 EGK irányelv a hulladékok kezelését, a veszélyes hulladékok problémakörét, a hulladékgazdálkodást (csomagolást, címkézést, közúti szállítást, hulladékosztályozást, azok exportját és importját, a nyilvántartásuk módját) és a környezeti zajvédelmet szabályozza. A tagországoknak a nemzetközi előírásoknak megfelelő hulladéklerakó és -ártalmatlanító hálózatokat kell létrehozniuk. Az uniós környezetvédelemben a szennyezőfizet" elv érvényesül: miszerint a hulladékártalmatlanítás költségeit a hulladék előállítójának kell megfizetnie! Valamennyi csomagolóanyag-hulladék sorsáról a 94/62 számú direktíva gondoskodik. Ennek értelmében mindenki, beleértve a háztartásokat is (!), köteles a hulladékait szelektíven gyűjteni és tárolni. Az ipari szennyeződések ellenőrzése, a baleseti kockázatok kezelése, az integrált szennyeződésmegelőzés (angolul: Integrated Pollution Prevention and Control) ellenőrzését és az ökocímke alkalmazását az a 96/61 sz. direktíva szabályozza, amelyet 2007-ben egy újabb, továbbfejlesztett előírás vált majd fel. A 73/4Ü4 EGK irányelv megtiltja az olyan detergensek (mosó-, emulgeáló- és tisztítószerek) használatát, amelyek biológiai lebomlása alacsonyabb 90%-nál. Mivel ezek a feladatok a jövőben további jelentős terheket rónak majd a kis- és középvállalkozásokra is, az uniós támogatási programok keretében különféle pályázatokra van lehetőség. Ezekkel fentebb már foglalkoztunk. Következik a befejező (2.) rész: Ha üt az óra: belépés a születő globális piacgazdaságba. A Dabasi Nyomda az EU-ban. - Cél az előkelőbb piaci pozíció A Reálszisztéma cégcsoport által 1995-ben megvásárolt Dabasi Nyomdában a privatizációt követően komoly műszaki fejlesztések mentek végbe. Ennek eredményeképpen a gyártható termékek köre jelentősen bővült. A brosúra jellegű kiadványok mellett magas minőségigényű keménytáblás könyvek, agendák, lexikonok hagyják el a nyomda területét. Mára a hazai könyvgyártók sorában az első öt közüli, az élvonalban található a nyomda. Hazánk uniós csatlakozása kapcsán Mádi Lajos, a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. vezérigazgatója elmondta, hogy cége számára az első három hely elérését tekintik megvalósítandó célnak. A nyomda belföldön realizált és exportpiacának aránya jelenleg százalék. Az export nagy része már most is az EU-ba irányul, és amint azt a vezérigazgató elmondta, ennek aránya Magyarország uniós csatlakozását követően, számításaik szerint, növekedni fog. A Dabasi Nyomda rendelkezik ugyan minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, közvetlenül nem érzékelhető ennek esetleges befolyása a cég piaci pozíciója, megrendelései tekintetében. Az egységes európai piacra bekerülve, az ott folyó versengés számos veszélyt rejt magában. A nyomda csakis úgy tudja jelenlegi hatékonysági mutatóit, az Unióval szembeni árelőnyét megtartani, valamint termelékenységét növelni, ha további műszaki fejlesztéseket eszközöl, és költségeit drasztikusan csökkenti - véli a vezérigazgató. Dabason már most megtalálható a környezetbarát technológia, így e területen a nyomda megfelel az EU-s követelményeknek. A bérek felzárkózásáról szólva a vezérigazgató bízik benne, hogy e területen csak lassú és fokozatos változás fog bekövetkezni. Nagy munkaerővándorlásra nem lehet számítani, hiszen - amint azt Mádi úr elmondta - napjainkban például Németországban is tömeges létszámleépítésekről lehet hallani. Kerekes Péter MAGYAR GRAFIKA 13

11 Az Európai Unió küszöbén Interjú Orbán Károllyal, a Codex Rt. vezérigazgatójával É fl Egyre kö/elebb kerülve szülődés. A Codex Értékpapírnyomda Rt. vezetőjénél érdeklődtünk, hogy a várható belépéssel kapcsolatosan az értékpapírokat és egyéb biztonsági dokumentumokat gyártó cég hol tart a felkészülésben. - Vannak-e kielégítő ismeretei az EU ipar- és vállalkozásfejlesztési politikájával kapcsolatban? - Lényegesen sokkal többet én sem tudok, mint amennyit a sajtó elárul az embereknek. Hogy mennyiben érinti az EU a nyomdákat, nincs részletes információ. Az köztudomású, hogy majd régiótípusú támogatás valósulhat meg. A régiókon belül pedig különböző pályázati rendszerek léteznek. A pályázatokkal kapcsolatosan majdan egy új iparág is kialakul. Még több információt várok. - Versenyképesnek érzi-e a vállalatát az EU közösségi piacán történő szerepléshez? - A nyomdaipar skálája széles, mindenkit másként fog érinteni a belépés. Úgy érzem, hogy mi a szerencsésebbek közé tartozunk. A Codex nyomda esetében egy középvállalatról van szó, amely közel ötven fővel működik, a gépparkunk fejlett. Az általunk gyártott termékekhez - amelyek főleg biztonsági és egyéb más speciális termék - sok innováció kapcsolódik, ami előnyt jelenthet a jövőt illetően. A speciális termékek piacán is ott vagyunk. Részben, kb %-ban, versenyképesek vagyunk. Látjuk, hogy melyek azok a lépések, amiket még meg kell lépnünk, van erre házon belül egy kétéves programunk. - Ismeri a külföldi konkurenciát? - Igen, ha az EU-ról nem is sokat tudok, de ismerem Ausztria, Németország, Anglia miénkhez hasonló termékgyártóit. Úgy hiszem, nincs szégyenkeznivalónk a piacon. - Cége szempontjából hátrányosnak vagy előnyösnek érzi a tervgazdálkodásból a piacgazdaságba történő átlépést? A kérdéssel már 1988-ban találkoztunk. Akkor egy tízmillió forint alaptőkével induló részvénytársaságról volt szó, amely gépek nélkül, a nulláról indult. Megéreztük rögtön a kezdetekkor, mit jelent a piacgazdaság, amikor a könyvkiadás piacán elindulva két-három sikertelen próbálkozásunk történt. Váltottunk. Két éve végrehajtottunk Budakeszin egy közel 2000 m 2 -es zöldmezős beruházást. Ma egy korszerű nyomdával, tizennégy heidclbergi nyomóművel rendelkezünk, erős a kötészetünk, szitázunk és más egyéb speciális kapacitásunk van. Tchál a válaszom az, hogy előnyös volt az áttérés. - Alapítana-e vállalatot az EU valamely tagországában? - Nem. Hasonló feltételek mellett nem szeretnék a Codex konkurenciája lenni. Meg kell tekinteni a feltéleleket: például a munkaerőköltségek ott magasabbak, az adózási fellételek, a forrásadó, a társasági adó kedvezőbb nálunk, mint ott, az áfa viszont itt magasabb stb, Azoknál a cégeknél hátrányosnak, sőt veszélyesnek érzem a csatlakozást, ahol az alkalmazottak köre minimálbérre van bejelentve, ennek a rendbetétele kikerülhetetlen. De a szomszédos országokban, akik nem uniós tagállamok (például Románia) érdemes lenne céget alapítani. - Szükségesnek tartja-e a nyomdaipar szervezett jogi, minőségügyi, szabványosítási, környezetvédelmi, gazdaságpolitikai, adóügyi, foglalkoztatáspolitikai, közös piaci és versenyjogi, EU érdekképviseleti, EU vállalatalapítási, EU beruházási, euróbevezetési felkészítését? - Igen, mindegyiket. Több információra van szükség a felkészüléshez. - A közös piacba lépést csapásnak vagy kitűnő új lehetőségnek értékeli? - Mindenképpen új lehetőségként értékelem. - Saját vállalatát hova sorolja nagyságrendben a vállalkozói palettán? - Közel ötvenfős, fejlett gépparkkal rendelkező, középvállalat vagyunk. - Milyen idegen nyelven tárgyalóképes a cégük? MAGYAR GRAFIKA 17

12 - Magam angol és német nyelven igyekszem tárgyalni, van mit bepótolnom, azonban egyre több az olyan alkalmazottunk, aki profi szinten tárgyalóképes angolul, németül. - Milyen további információkat szeretne olvasni az EU-csatlakozással kapcsolatosan a Magyar Grafikában? - Hasznos lenne az olyan információ, hogy például egy német vagy osztrák nyomdatulajdonos számára mit jelent a magyar nyomdaipar. Érdekelne a véleménye, hogy például a majdani csatlakozás után számíthat-e meglepetésre a magyar nyomdaipar oldaláról, vagy ha befektetőként jönne ide, akkor azt milyen feltételekkel tenné. Akik már EU-tagok, ők hogyan látják Magyarország csatlakozását nem politikai, hanem gazdasági oldalról, a nyomdatulajdonosok, a vezetők és a nyomdászok szintjén. Piacot látnak, konkurenciát, vagy mindkettőt? Ezekről szívesen olvasnék. Persovits József Uniós csatlakozás. - Pozitív várakozások a Révai Nyomdában A Révai Nyomda Kft. az egyike volt a közepes méretű nyomdáknak, melyei elsőként privatizállak. A privatizációs folyamat, valamint a tulajdonosi kör alakulása eredményeképp a nyomda jelenleg a brit Polestar-csoport - messze a legnagyobb brit és európai független nyomdaipari vállalkozás 100 százalékos tulajdonában van. Az elmúlt évtized alatt igen gyors fejlődésnek indult a nyomda, és hamarosan Magyarország és a régió legnagyobb magazin- és brosúragyártó üzeme lett. A hazai piac mellett bővülő exporttevékenységgel is rendelkezik, így rendszeresen jelen van az uniós piacon is. Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozás küszöbén áll. Ezzel kapcsolatban eddig is számtalan vélekedés, kérdés, aggodalom és várakozás látott már napvilágot lapunk hasábjain. Az alábbiakban betekintést kívánunk nyújtani olvasóink számára azokba a gondolatokba, melyeket Lázár László, a Révai Nyomda Kft. ügyvezető igazgatója osztott meg velünk a témában. A rra kerestük a választ, milyen várakozásokkal tekint Magyarország uniós csatlakozására, miként változik a magyar nyomdaipar és a Révai Nyomda a csatlakozás következtében, hogyan készül az immár hazánk számára is egységes piacon történő működésre a Révai Nyomda. Az Európai Uniós csatlakozás témaköre - amint azt Lázár úr elmondta - nem vált ki benne szorongást. Sokan ugyan misztikusnak tartják az EU-t, a Révai Nyomda esetében a várakozás másképp nyilvánul meg: a nagyvállalatnál immár csak a pillanat eljövetelét várják, amikor is Magyarország belép az Unióba. Ennek főbb okai három területen keresendők. A szakmai tulajdonosi háttér révén élő kapcsolat áll fenn a nyomda és számos EU-beli vállalkozás között. Ezáltal mindaz, amivel illhon és külföldön egyaránt sikeres lehel a cég, vagyis a minta, a mérce és a munkakultúra adott volt és adott lesz a jövőben is. Továbbá mind a műszaki háttér tekintetében, mind a termelési mutatók összehasonlítását nézve a Révai teljes mértékben megfelel egy uniós középkategóriás vállalatnak. Összességében csakis pozitív hatásokkal kell számolni. Az egységes, nyitott piac várhatóan nem fog radikális változást hozni sem a Révai Nyomda, sem az egész magyar nyomdaipar számára. A megrendelők mozgékonysága nem olyan mértékű, mint egy-két másik iparág esetében. A nyomdaiparban a személyes kontaktus, a fizikailag közeli távolság megrendelő és nyomda között fontos tényezők. Ahogy a termelés 99 százaléka jelenleg sem, úgy várhatóan a jövőben sem fog messzire menni. Sok- 1S MA (IVAR (IKAÍ'IKA

13 szór még a következő városba sem viszik el a megrendelők a munkát, nemhogy egy másik országba. Eltúlzott az a vélekedés, miszerint a nyugatiak majd elárasztják a magyar kiadókat. A lehetőség most is adott, bárki bárhol nyomtathat, mégsem teszik- fejtette ki álláspontját az ügyvezető igazgató. Ha a piacszerzés várhatóan nem is lesz egyszerűbb az EU-ba lépest követően, az exporttevékenység területén a Révai Nyomda szempontjából mindenképpen könnyebbségre lehet számítani. Manapság, ha például nincs bérmunkaszerződés egy uniós kiadó és egy hazai nyomda között, és az uniós kiadó a saját tulajdonában lévő papírra kívánja nyomtattatni a megrendelt terméket, a magyar nyomda bérmunkaszerződés hiányában nem tudja elvámoltatni azt. A bérmunkaszerződés engedélyeztetése viszont komoly problémákat, körülményes és hosszadalmas ügyintézést igényel. Az Unióhoz történő csatlakozással pontosan ezek az adminisztratív korlátok fognak várhatóan ledőlni. Az uniós tagsággal egyszerűsödik az ügyintézés, és azonos feltételekkel már egyszerűbb lesz a megvalósítás. Hazánk uniós csatlakozásával kapcsolatban felmerül a kérdés, vajon nyomdáink műszaki felszereltsége milyen szinten áll az Unióban működő nyomdákéhoz képest. A műszaki színvonal kérdésköre szoros Összefüggésben áll a termelékenység, hatékonyság és a versenyhelyzet kérdéskörével. Mindezzel kapcsolatban a vezérigazgató úgy véli, attól nem kell tartani, hogy uniós csatlakozásunkkal a kisebb magyar nyomdák sorozatban mennek majd tönkre. Európában éppúgy, mint Magyarországon nyomdai túlkapacitás figyelhető meg. A talpon maradás feltétele, a fejlődés mozgatórugója a műszaki fejlesztés, és ahhoz, hogy a nyomdák növelni tudják hatékonyságukat, s megfeleljenek a versenyhelyzetnek - az Unióba történő belépéstől függetlenül is -, műszaki feltételeikel kell javítani. A folyamatos műszaki fejlesztés természetesen a Révaiban is a jövőbeni hatékonyság- és termelékenységnövelés feltétele lesz. A Révai Nyomda jelenlegi magyarországi szerepéről, a versenyben elfoglalt helyéről sokat elárul néhány tényadat. Amíg a magyarországi negyvenhárom heatset technológiát prezentáló tekercsnyomó gép közül hét üzemel a Révaiban, addig a Magyarországon ezzel a technológiával megnyomott papírmennyiség több mint 40 százalékát itt dolgozzák föl. Azonban nem csupán a korszerű gépparkkal igyekeznek kielégíteni a legmagasabb megrendelői igényeket. A magas minőségi színvonal elismeréseként a Révai Nyomda TSO 9002 tanúsítvánnyal rendelkezik. Az igazgató úgy véli, habár valós piaci előny sem most, sem később nem származik ennek meglétéből, hiánya komoly hátrányt jelentheine. Az uniós csatlakozással jelentős környezetvédelmi előírásoknak is meg kell felelniük a nyomdáknak. A Révai e területen útlörő szerepet tölt be, hiszen 1993-ban elsőként helyezett üzembe utánégető berendezést, amellyel a tekercsnyomó gépek által kibocsátott összes szennyező anyag tökéletes tisztítását el lehet végezni. A bril anyacégnek köszönhetően a vállalat elolt ismertek az uniós környezetvédelmi előírások, így e területen sem számolnak nehézségekkel. Végezetül a bérek felzárkózásáról, a munkaerő szabad áramlásáról szólva Lázár úr a következőket emelte ki. Nem várható, hogy a hazai nyomdászok tömegesen külföldre menjenek dolgozni. A jól képzett szakemberek már itthon is nagyon jól meg vannak fizetve, nincs nagy különbség az uniós bérekhez képest. Kérdéses, hogy egy másodgépmesternek például megémé-c kicsivel több fizetésért Nyugatra mennie. A nyelvi problémák miatt a kommunikáció nehézkes lehet, így a szakmai fejlődés sem garantált. Emellett ott vannak bizonyos előítéletek a Keletről, vagy egyáltalán más országból érkezővel szemben, melyei fel kell vállalni. Itthon a bérek emelkedése az Unióba történő csatlakozást követően nem lehet öncélú, az függ a termelékenységtől. Mihelyst a termelékenység olyan mértékű lesz Magyarországon, mint az EU-ban, akkor a bérek is e szerint fognak alakulni. Hiszen a bérszínvonal a termelékenységet tükrözi vissza. A bérekkel kapcsolatban nagyobb problémát lát a vezérigazgató abban, hogy a nyomdaiparon belül, bizonyos szakmák, beosztások között nagyon nagy a bérdifferencia. így először ennek megoldása várható, a berek közeledni fognak egymáshoz. K.P. Angol szakfordítás, műfordítás, lektorálás, kereskedelmi levelezés, irodalomkutatás, tanulmánykészítés: EILER EMIL Telefon/fax: MAGVAK GRAFIKA 19

14 Ahogyan a dorogi Novoprintnél látják Egyre közelebb van az EU-csatfökozás ideje, egyre többet kellene a nyomdaiparnak is foglalkoznia azokkal a feladatokkal, előkészítő munkákkal, amelyek végrehajtása szükséges ahhoz, hogy iparágunk zökkenőmentesen vonuljon be" az EU-ba és legyen a nyugati fejlett országok nyomdaiparának megfelelő mása. Erről beszélgettünk a magyar nyomdaipar egyik középerős, jól működő, fejlett technikájú nyomdájának, a dorogi Novoprint Nyomda Rt.-nek elnök-vezérigazgatójával, Miséje Attilával és Bihari Sándor kereskedelmi igazgatóval. A nyomda vezérigazgatójának is az a véleménye, mint sokaknak a nyomdász szakemberek közül, hogy az EU-ban a közepes nagyságú nyomdáknak van jövőjük, mert jó szakembergárdájuk van, aránylag tőkeerősek, illetve adott esetben hitelképesek - ennek következtében már most modern technológiával és technikával rendelkeznek -, cs mivel nem mamutvállalatok, könnyebben és gyorsabban tudnak adott esetben váltani, alkalmazkodni az üzleti partner igényeihez, ugyanakkor minőségileg magas szinten állítják elő termékeiket. Miséje Attila példaként nem is a Novoprintet említette - pedig tehette volna -, hanem a veszprémi Prospektus Nyomdát. A beszélgetésből sajnos az derült ki, hogy a nyomdák illetékesei nem sokat tudnak arról, hogy számukra mit fog jelenteni az EU-csatlakozás, mire kell felkészülni, milyen EU-szabályokat kell betartani, ahhoz mennyi befektetés szükséges, például a környezetvédelem területén, miképpen kell felkészülni egy nemzetközi versenyre stb. Pedig a napok, hetek, hónapok mennek, egyre kevesebb az idő, arról nem is beszélve, hogy az új követelmények teljesítésére már most úgy szükséges felkészülni, hogy fel kell mérni mi a teendő, mi kell, mennyi befektetésre van szükség ahhoz, hogy helytálljanak. Ez a felmérés azt is jelenti, hogy ki kell számolni, van-e és mennyi támogatásra lesz szükség ezeknek a lépéseknek a megtételéhez. Úgy tudják, hogy az EU asztalára rövid időn belüí le kell tenni az ország - így többek között az ipar - felmérését, és meghatározni azt, mire kérünk támogatást. Természetesen ezeket az alsó szinten, a termelőüzemekben kell majd megvalósítani. De ehhez az szükséges, hogy iparági szinten történjen felmérés, segítségadás, felkészítés. A Novoprint vezetői szerint - bár rendszeresen részt vesznek a magyar nyomdaipart összefogó szakmai szövetség, a nyomdaipari műszaki egyesület és a szakszervezet országos és regionális rendezvényein - eddig csak érintőlegesen volt szó ezekről a feladatokról a s/akmai rendezvényeken. Arról semmit nem tudnak, hogy ezek a szervek - elsősorban a szakmai szövetség - állított-e, állít-e össze olyan anyagot, amelyei bele lehet építeni az országos anyagba. Pedig az idő sürget, már most késésben vagyunk. Egy mondattal: nem tapasztalják azt a segítséget, amit elvárnak ezektől a szervektől. Ugyanakkor azt elmondhatjuk -jelentette ki a vezérigazgató -, hogy a mi cégünk tulajdonosai komolyan gondolkodnak nyomdánk jövőjéről, bár ezekben a tervekben - nagyobb nyomdai és kiadói holding létrehozása - az EU-csallakozásból adódó lehetőségekkel és feladatokkal nem foglalkoznak. Az EU-országok nyomdái közül többel van kapcsolatunk, néha még üzleti vonatkozásban is megkeresnek bennünket, de nem jó a tapasztalatunk: érdemleges munkakapcsolat eddig nem jött létre. Úgy látjuk, hogy pillanatnyilag Nyugat-Európának furcsa elképzelései vannak Magyarországról, ugyanígy a nyugati nyomdáknak a magyar nyomdaiparról. Sokszor az az érzésünk, hogy ki akarnak használni bennünket. Azon kell - kellene - dolgoznunk, hogy az EUcsatlakozás után ez megváltozzon. Amint minden felkészítés nélkül is látnunk kell: sok a nyomda hazánkban, nincs szükség ennyire. Főleg a kis nyomdákban a szakmai színvonal is alacsony, ezek a termelői árat is leszorítják, így nincs megfelelő, a minőségre épülő piaci verseny sem. Jelentős lépésekre van szükség ahhoz, hogy a szakmai tudást fejleszteni tudjuk, hogy az erőket összevonjuk középerős vállalatokba. J.G. MAGYAR GRAFIKA 23

15 Kedves Nyomdász Barátom! A megszólításról talán rám ismer néhány tisztelt olvasó. Ezzel jelentkeztem ugyanis evekig egy másik szaklap hasábjain. Próbáltam népszerűsíteni a nyomdászok körében a llexográfía technológiáját. Napjainkban már saját szerkesztésű tlcxós szaklapomban is ezzel a címsorral fordulok minden szám második oldalán olvasóimhoz, hiszen a flcxósok is nyomdászok, még ha szegrol-végről is. Engedtessék meg nekem, hogy ezt a megszólítást úgy tekintsem, mint hagyományt, jóllehet, most nem a flexográfia a téma. Illetve, dehogynem. Azaz, az is. Kérem, ne türelmetlenkedjenek, viszonylag gyorsan eldöntőm magamban, hogy mit is akarok. Illetve, hogy miről szeretnék írni. Es persze az írás műfajáról is döntenem kell. Hál kérem, ez az opus PAMFLET lesz. Legalábbis ezt gondoltam ki első nekifutásra. A múlt ködébe vesző középiskolás irodalomtörténeti stúdiumaim alapján úgy emlékezem, hogy ez a műfaj a könynyedebb, de komolyan veendő segélykiállás, figyelmeztetés, közfigyelem-felhívás eszköze. Én pedig most éppen erre készülök. Hogy miért? Azt is elmondom. Mint tudjuk, aki ír, az nem olvas (mondják ezt a firkászok bírálói). Sok igazság van a kritikában, meg persze az is, hogy saját irományai elandalítják a szerzőt. A kötelező restancia is hátráltat (már a Harry Potter is a negyedik kötetnél tart), ezért csak a napokban került a kezembe egy cikk, ami ez év januárjában jelent meg a Magyar Grafikában. Szerzője Vass Sándor, aki nemcsak nyomdász, hanem testi-lelki jó barátom is, arra biztatja a nyomdász közvéleményt, hogy mérjük fel a magyar nyomdaipart. Cikkével, felhívásának minden sorával egyetértek. Mini öreg csatalovat a harci trombita, úgy aktivizált engem is a cikk, hiszen az elmúlt tucat évben tátott szemmel és szájjal néztem, hogyan tűnik el (vagy csak átváltozik?) kedvenc iparágam, szakmáin. A cikk januárban jelent meg, most oklóber van. És nem mér senki. A barátom elmondta, hogy ő hogyan látja a mai nyomdaipart. Megpróbálom azt összefoglalni, ahogyan én látom. Műszaki ember vagyok, tehát adatokra támaszkodom, amikor valamiről beszélek. A nyomdaiparról az utolsó valódi adatokat a rendszerváltás évében láttam. Ekkor volt szerencsém részt venni egy bizottság munkájában, amely az akkori Ipari Minisztérium megbízásából körvonalazta a magyar nyomdaipar hosszú távú jövőképét és a közeljövő tennivalóit. Miután szinte soha, semmi irományt ki nem dobok, alig félnapos kutatómunka árán kiástam magán papírtengcremből az akkor készült művünket. Újraolvasva meg kellett állapítanom a régi vicc alapigazságát, miszerint a teve tulajdonképpen egy ló, csak azt egy bizottság hozta létre. Nos, a nyomdaipar jövőképében és a közeljövő tennivalóiban szinte mindenben tévedtünk. Viszont akkor összegyűjtöttünk néhány tényadatot, amit most örömmel fedeztem fel újra. Az akkori Ipari Minisztérium a hozzá tartozó nyomdákat (valamint az egyéb hatóságokhoz tartozó hivatalos nyomdákat is) adatszolgáltatásra kötelezte. így viszonylag pontos képet kaphattunk a nyomdaipar rendszerváltozás kori állapotáról. Megosztom önökkel. Nagyüzemek száma: 52. Az itt foglalkoztatottak száma fő. Kisüzemek száma 514. Az itt foglalkoztatottak száma 6348 fő. Megállapítottuk akkor, hogy a fentieken kívül van még kis szervezet (kisszövetkezetek, házinyomdák, tsz-melléküzemágak stb.), akik nem voltak adatszolgáltatásra kötelezve, de nyomdaipari tevékenységet végeztek. E vállalatoknál kevesebb munkaerőt foglalkoztattak, mint a kisüzemi átlag, de nem jelentősen kevesebbet. Nos a rendszerváltáskor nyomdaüzem dolgozott. Az itt foglalkoztatottak száma ezer fő lehetett. Miután az eltelt évtizedben nem tapasztaltunk tömeges méretű nyomdász munkanélküliséget, (sőt) azt gyanítom, hogy ennyien ma is a szakmában dolgoznak. Ebben az is megerősít, hogy a szakoktatási intézményeink az eltelt időszakban nem csökkentették jelentősen az évenként kibocsátott szakember- MAGYAK GRAFIKA 25

16 létszámot. Arról sincs tudomásom, hogy a mosónők mellé a nyomdászok is felzárkóztak volna korán hálás" ügyben. Tehát ezek az utolsó valódi adatok, innét indíthatjuk az eltelt tizenkét év elemzését. Miután a PAMFLET vege felé komoly javaslatom van, ezért csak címszavakat emelek ki. Privatizáció-atomizálódás Ha egyszer valaki meg akarná íratni kedvenc iparunk privatizálásának történetét, akkor néhány nyomda feldolgozásához, attól tartok, nem nyomdász szakembert, hanem krimiírót kellene alkalmaznia. Igen tanulságos lenne akár csak az ötvenkét nagy nyomda gépeinek, berendezéseinek, alkalmazottainak sorsa, ára, hányattatása és az új tulajdonosok nacionáléja. Tetszenek még emlékezni. Itt nyomdászt alkalmaztak valaha. A magyar nyomdászszakszervezetnek a nagyüzemekben 98 százalék fölött volt a szervezettsége. Most azl írja a barátom, hogy a szakszervezetnek ma 3000 tagja van. Mi van a hiányzó nagyüzemi nyomdásszal? A nyomdaüzemek száma De mii nevezünk nyomdának? A cégbíróságon bejegyzett nyomdász levékenységet feltüntető cégeket, valamint az ipari kamarákban bejegyzetteket? De hiszen ezren felüli a számuk. Vajh nyomda a PC-tulajdonos, aki tud Word-ben szöveget szerkeszteni? A három roncs Romayort a pincéjében üzemeltető is nyomdatulajdonos? Könyvkötészeti üzem az, ahol egy kerek asztal és a család az összehordógép? Sajnos, ki kell ábrándítanom a barátomat, szerintem, szám szerint ma nem mérhető fel a nyomdaipar. Akkor mi a teendő? Hát kérem, körül kell nézni, hogyan csinálják ezt azok, akiknél már száz éve befejeződött a vadkapitalizmus. Ezeken a helyeken a nyomda az az üzem, ahol legálisan, valódi ár- és költségviszonyok között, nyomdatermékeket állítanak elő. Valós adatok alapján adóznak, valós mérlegadataik bárki számára hozzáférhetőek. Hgy egyszerűen megírt kezelőprogram segítségével, amit a cégbíróság nyilvános adattárában futtathatunk, fel órán belül komplett céglajstrom állítható elő. Azt tetszik mondani, hogy ez utópia? Dehogy, évenként évkönyvben és CD-n például Észak-Amerika Összes ilyen adata hozzáférhető, kiegészítve az összes üzem vezetőinek nevével, telefonszámával és címeivel. A nyomdászok száma De kit nevezünk nyomdásznak? Az örvendetes ipari, számítástechnikai fejlődés elmosta iparunk éles határait. Az ortodox nyomdász szakmák (szedő, gépmester, könyvkötő) mellé csatlakozott a számítógépet kezelni tudók, a vegyészek, mechanikusok, elektronikusok és még ki tudja kik népes csapata. Ez így van jól, ha már nem győzi a szakoktatás a fejekbe tölteni a tudnivalót. De könyörgöm, miért tűnik el a szakmából a tipográfia? Miért nem érvényes ötszáz év után az aranymetszés? Miért adnak ki ezer oldalas zsebkönyvel ragasztókötéssel? Tessék bemenni egy könyvesboltba, vegyen le találomra tíz könyvet! Ha ön nyomdász, akkor hét esetben sírva fakad. Mert azokat a könyvekel nem nyomdász készítette. Vass Sándor barátom! Milyen kritériumok szerint számoljuk össze a nyomdászokat? Nyomdász munkaadók De vajon kik ők? A jelenlegi szabályozás szerint ma kis hazánkban bárki, bármilyen vállalkozást üzemeltethet, ha van hozzá kedve, ideje és pénze. Nem minősítem ezt a rendelkezést, de tessék elképzelni, hogy a műtős, a beteghordó fiú és a főnővér hármasban alapít kórházat, és gazdasági vállalkozásként üzemelteti. Ha már a 21. században a vadkapitalizmusba léptünk (vissza?), akkor nyúljunk vissza a gyökerekhez. Az 1800-as évek végén itt volt Nyomdász Ipartestület. Volt szabályzatuk, etikai kódexük, foglalkoztatáspolitikájuk, oktatási rendszerük és hiteles nyilvántartásuk. És nem vetlek fel akárkit a testületükbe. És akit nem vettek fel, az nem is nyomdászkodhatott. Nyomdász érdekvédelem Természetesen a szakszervezetre gondolok. Az elmúll negyven évben nem volt szükség rá, tehát szinte minden nyomdász tagja volt, és virult a szervezeti élet. Most ismét szükség van rá, és szerény számítások szerint a nyomdászok líz százaléka tag. Nyúljunk vissza a 1900-as évek elejére. Tökéletes dokumentációja van, miként működött akkor az érdekvédelem. Volt szakmai minimálbér, szolidaritási alap, kollektív szerződés és minden, ami a legerősebb szakszervezetté tette őket. Vegyük elő a régi példát, csináljuk meg mára szabva, és azonnal összeszámolhatjuk, hogy hány nyomdász van az iparban. Mert aki nem méltó a tagságra, az nem nyomdász. 26 MAGVAK GRAFIKA

17 Szakmai szervezetek Most nagyon-nagyon óvatosan kell fogalmaznom, mert nincs szándékomban senkinek sem a tyúkszemére lépni. Alap-, közép- és felsőfokú szakoktatás. Nyomdász munkaadók szervezete. Nyomdász szakszervezet. Műszaki egyesület. Hallomásból tudom, hogy igen gondosan válogatott bizottság már kézbe vette az oktatással kapcsolatos teendők számbavételét. Szomorú vagyok, hogy nincs fórumuk, ahol bemutathatnák, hogy meddig jutottak. Rettenetesen érdekelne, mert a szakma jövője a kezükben van. A nyomdász munkaadókai jól bejáratott szervezet képviseli. Sajnálattal látja az ember, hogy száznál alig több tag érdekeit képviselik, bár a hazai meghatározó nyomdák többnyire benl vannak. Zavaró az is, hogy a tagok fele kereskedőcég. Tessék mondani, mit keresnek a pékek ipartestületében a lisztkereskedők? Nekik nem kéne külön érdekképviselet. A nyomdafesték-kereskedő dönt a nyomdász szakszervezet kollektív szerződés tervezetéről? A nyomdászok szakszervezetével már foglalkoztam fentebb. Ismétlem magam, de fontosnak tartom: vadkapitalista körülmények között nyúljunk vissza az első vadkapilalista időszak tapasztalataihoz (ipartestület, nyomdászszakszervezet), és hasznosítsuk azokat. A műszaki egyesület a szívem csücske. Szakmai tudásom 80 szzalckát ott szereztem a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben. Hetente jártunk barátaimmal, kollégáimmal előadásokra. Szedőkör, korrektorkör, könyvkötőkör, fényképészkör és még sorolhatnám. Húsz-huszonöt fos hallgatóság, parázs viták, nyomdász világmegváltás. Semmi szakmai utazási iroda, szmokingos szimpózium, bizottság bizottság hátán. Csak soksok szakmaszeretet. Ide írok még egy szót, IPARIRÁNYÍTÁS. Tudom, sokan visszahőkölnek ettől a bolsevista kifejezéstől, de én bevallom (miután abban a korban szocializálódtam), hogy nekem hiányzik. Csak egy példát engedjenek meg. Amikor a hetvenes években bizonyossá vált, hogy az ofszeteljárás lesz az uralkodó technológia, az akkor illetékes minisztérium nyomdai főosztálya finanszírozta a nyomdák felkészülését erre az újdonságra. Információs anyagokat, írásos technológiát, oktatást szervezett, készíttetett és fizetett. Tessék mondani, a most fungáló illetékes minisztériumban van nyomdász szakember (nyomdafőosztály nincs)? Törődik valaki avval, hogy a különböző támogatási projektekhez egy nyomda hogyan csatlakozhat? Nem is ragozom tovább, csak a pusztába kiáltom, hogy helyzetvan"'. Ugyanis egy cv múlva kis hazánk belép az Európai Unióba, és bevisz minket is, úgy is, mint NYOMDAIPART, még ha pillanatnyilag fogalmunk sincs arról, hogy egyáltalán ki, mi és micsoda vagyunk. Azt viszont, hogy hova kerülünk, egy kis fáradsággal felderíthetjük. Az Unióban valódi piac van. A korrupció ritka, a társadalombiztosítási és adócsalás az átlagember szemében is bűntett, nem pedig össztársadalmi társasjáték. A termelőüzemek előírások, szabályzatok, szabványok szerint működnek, amelyek mindenkire kötelezőek. Még az uborka görbülete is szabványosított. Kíváncsi lennék, hogy az elmúlt tíz évben az itthon megjelent könyvek hány százaléka teljesíti a jelenleg is érvényes Szabványos tükörméretek" című Magyar Szabvány előírásait. Az Unióban az alkalmazott az alkalmazott. Szakmai szakszervezetek által kiharcolt és kötelezővé tett szakmai bértételek vonatkoznak rájuk, és meg van szabva, hogy milyen feladatokra alkalmazhatók. Nem kisvállalkozók számlázzák le a beigazítást, és szóba sem jöhet az állami minimálbéren bejelentett, zsebből űzetett nyomdász. Az uniós környezetvédelmi, munka- és munkásvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások, törvények, szabványok a csatlakozás első percétol érvénybe lepnek, és valamennyi magyar nyomdára kötelezőek lesznek. Az üzemi és termelési adatok nyilvánosak, kötelezően szolgáltatandők lesznek. Kedves Vass Sándor! Egy-két éven belül megmérhető lesz kedvenc iparunk. Ha túléli. Ezt a túlélést elősegítendő a hátralévő egy évben fel kellene készülnünk a változásokra. Az ugyanis, ami ránk vár, tételesen le van írva, hozzáférhető, lefordítható, értelmezhető. Ami a szomorú, hogy legkevesebb Öt éve ezt minden felelős szakember tudja. Tessék mondani, miért nem történi eddig semmi? A PNYME mozgolódott, ezt személyesen megerősítem. Vagy kél éve úgy kéthavonta meghívtak egy bizottsági ülésre, amit mindig elhalasztottak. Aztán másodkézből értesültem, hogy egy a PNYME-nél autentikusabb szervezet megsértődött, hogy nem ők szervezik ezt a fontos munkát, és most ők nem tartanak értekezleteket. Persze le- MAGYAR GRAFIKA 27

18 het, hogy titokban folyik a felkészülés, de attól tartok, igen jó a konspiráció, Hát akkor most mi a teendő? A józan nyomdászteehnológusi ésszel megáldott (megáldott?) ember azt mondatja velem, ha kapitalizmus van, akkor annak a törvényszerűségeit kellene alkalmaznunk. A BIZOTTSÁG-okról ismerik a véleményemet. Mess/e kerüljük el őket! Oda a fontos emberek kerüljenek. Ők persze a fontos munkájuk miatt folyton be vannak havazva", tehát nagy kárt nem okozhatnak. A valódi munkára meg kell egy csapat. Az élére kell egy megszállott Minarik Ede, a tagokat viszont meg kell fizetni. Kell a csapatba nyomdásztechnológus minél több részterületről (előkészítés, nyomtatás, kikészítés stb.). Legyen benne környezetvédelmi, munkavédelmi, üzemszervezési szakember. Be kell venni számviteli, adó- és pénzügyi szakembereket, szakszervezeti, kamarai tapasztalatokkal bíró éceszgébereket. Ha összeállt a csapat, meg keli őket bízni, DE FŐÁLLÁSBAN! Bányásszák ki a rendelkezésre álló szakanyagból a nyomdaiparra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, szabványokat, ajánlásokat és mindent, ami kellhet egy nyomdaüzem korrekt viteléhez. Ezt az anyagot le kell (ordítani, lektorálni, összerendezni és fogyaszthatóvá lenni a nyomdászok számára. Ennek a csapatnak, ha azonnal összeáll, egy éve van a tűzoltásra, és sok-sok éve arra, hogy a folyton változó szakanyag mindig naprakészen a nyomdász rendelkezésére álljon. Nekem teljesen mindegy, hogy melyik autentikus egylet szervezi meg, DE MEG KELL CSINÁLNI! Az elmúlt tizenkét évben a nyomdaiparral történtekért senki nem vállalja a felelősséget. Ez helyes is, hiszen életünkben először döntöttük meg a szocialista nyomdaipart. Nem tudtuk, hogy kell kapitalizmust építeni. De most már látni lehel, hogy mi következik. Az is látszik, hogy mit kell megcsinálni. Ezért már vállalnunk kell a felelősséget. A tizcnkél évi kapitalizálódás bizonyára eljuttatta a tisztelt olvasót az. igazán autentikus kérdésig. Na, de mibe kerül ez nekünk? Nos, a csarj&t bérköltsége, a ceruza meg a papír kijönne úgy millióból évente. (Nagyon hevenyészett a számítás, de ha rászorítanak, akkor kiszámolom.) Ez bizony sok pénz. Mii lehet c mögé odatenni? Az ősszel egy környezel védelmi kiscég egy húsz fős nyomda új flexóüzemi telephelyének engedélyeztetését ötmillió forintért végezle el. Az én szaklapom nyilvántartásában 516 flexóüzem szerepel, akiknek ezt az engedélyeztetést még el kell végezniük. Egy egyszerű szorzás azt mutatja, hogy csak a környezel védelem területén, és csak a kis létszámú flexóüzemek 2,5 milliárd forintot fognak kifizetni arra, hogy az Unióban is üzemelhessenek. Bármennyire nem ismerjük a nyomdák számát, azért abban mindenki biztos, hogy legalább háromezer van. Meg sem próbáltam a szorzást, mert a számológépemen nincs elég digit a kijelzéshez. És a többi feladatról még szó sem volt. Ha az általam megálmodott csapat mélyen leszállított áron vagy önköltségen szállítana szakanyagot a nyomdáknak, és evvel csak 5 százalékkal csökkennének a költségek, akkor a csapatot aranyba lehet foglalni. Hohó, most jul eszembe. Talán erre is akadna magánbefektető, ha ilyen jók a számok. Elvégre a fejlett kapitalizmust építjük. Tisztelt Nyomdász Barátaim! A pamfletemnek itt kell pontot tenni a végére. Ismétlem, ez pamflet, ezért rövid. Minden egyes részről külön lehetne regényt írni, de nézzünk inkább előre. Most, hogy előrenézek, az íróasztalomon észrevettem a Magyar nyelv értelmező szótárát. Felütöttem a pamfletnél, és megrémültem. Tudják mi a definíció? Gúnyiral, gyalázkodó röpirat, förmedvény, Atyavilág! Ezek távol álljanak tőlem, és kérem eszükbe ne jusson erre asszociálni! Visszavonom, ez az iromány nem PAMFLET volt. Segélykiáltás, figyelmeztetés, közfigyelem-felhívás. Német műszaki fordítást, levelezést, lektorálást, szerkesztési vállal: Péteri Károly technológus mérnök Tel.: , (06-30) Baráti üdvözlettel Teszár Jenő 28 MAGVAR CRAUKA

19 KBA - Digitálisan minden méretben A harmadik nagy" nyomdagép gyár, a majd kétszáz éves Koenig & Bauer, az Albert Frankenthal és végül a Planéta egyesüléséből létrejött KBA ez idei IP EX-je lenlétének súlypontja az íves digitális nyomtatás volt. Ennek során több új jelentős fejlesztésről számoltak be. Ezekről adott számot a tavaszi Nyomdász Vándorgyűlésen elhangzott három előadás Thomas Göcke (74 Karát és 46 Karát) és Klaus Schmidt (Genius 52) urak tollából; melyről ezúttal számolunk be olvasóinknak 74 Karát - ezúttul integrált lakkozóművel A világszerte minlcgy nyolcvan példányban eladott 74 Karát digitális ofszetnyomó gépet a birminghami IPEX 2002 alkalmából mutatták be először a nagyközönség számára lakkozóművel egybeépített változatban. A KBA ezzel a fejlesztéssel vállalta, hogy eleget tesz azon érdeklődők cs felhasználók igényének, akik érdekeltek a 74 Karát gépen készült nyomatok egyidejű (inline) lakkozásában és mielőbbi továbbfcldolgozásában. A gép felső részébe, a nyoinómű és a kirakó közé épített, diszperziós lakkal dolgozó lakkozómű munkája lehetővé teszi, hogy a lakkozott nyomatok hátoldala mintegy öt perc múltán nyomható legyen, és - a nyomat telítettségétől függően - a nyomott ív egy óra múltán felvágható. Elő- és hátnyomásnál használható matt és fényes lakk csakúgy, mint a tiszta védőlakk is. Ez utóbbi, fényét tekintve az előző kettő közt foglal helyet. A lakkozás végezhető a nyomógép órán- Pillantáí: felülről a 74 Karát lakkozómű vébe: jól látható a kamrarákel, a lakk-forniahengcr és a? elszívó kénti es nyomatteljesítményének lényeges csökkentése nélkül, a 74 Karát számára megfelelő szinte valamennyi nyomathordozóra, mint például matt vagy fényes mázolt papírra, 90 és 350 g/m 2 tartományban (0,1-0,3 mm). A cél fényes A lakkozóművel ellátott 74 Karát vázlata (1. lakk-formithenger, 2. lakk-nyomóhenger, 3. infra/forrólevegő-szárító) MAGVAR GRAFIKA 31

20 papíron 65 százalékos fényesség elérése védőlakkal, ami telitónus esetén még mindig 60 százalékos fényességet jelent. A Short-run- Colour-piac terén ez bőven megfelel, mivel e téren a rövid átfutási idő rendszerint fontosabb, mint a csillogás mértéke. Raszterhenger és kamrarákel A lakkot kamrarákellel dolgozó raszterhenger viszi fel a lakkozóhengerre, ami hagyományos gumikendővel van borítva. A lakkozóhenger egyúttal átveszi a kirakómű előtti továbbító-átadóhenger szerepéi a lakkozóművel egyébként nem rendelkező nyomógépekből. A lakkozott nyomatokat négy infrasugárzóval és három fúvókával dolgozó infravörös/termolevegő-készülék szárítja meg közvetlenül akirakóban. A lakkozómű hozzáférhetősége tisztítás és karbantartás céljára, az egyemberes kiszolgálásra megalkotott 74 Karát szellemében kényelmesen megoldott egy kettős változatban készülő (fix és mobil) fellépő lépcső segítségével. Az TPEX kezdetétől fogva a 74 Karát rendelhető a lakkozóművel együtt. Ez az opció tovább növeli ennek a jövőre orientált digitális ofszetnyomó gépnek az alkalmazhatóságát. Korábban szállított nyomógépek felszerelése a lakkozóművel konstrukciós okok folytán nem lehetséges. KBA Genius 52 - az IPEX-re Ahol zónacsavar nélküli festékezésről, gazdaságos, standardizált termelésről esik szó magas kezelési komforttal és reprodukálható, jó nyomatminőségről; ott nemigen lehet szó nélkül elmenni a KBA mellett. A rövid festékezőművel felszerelt 74 Karát digitális íves ofszetnyomó gép és a hasonló újdonságokkal, zónacsavarok és nedvesítés nélkül üzemelő KBA Corlina újságnyomó gép mellé további újdonság került az IPEX 2002 alkalmából; egy újszerű dizájnnal és legkorszerűbb technikával felszerelt nyomógép a világszerte közkedvelt 36x52 cm-es kis"-olszet formátumban: a KBA Genius 52. A Genius 52 először négy- és ötszínes változatban, a későbbiekben pedig diszperziós lajíkozóművel és szárítóval ellátott négyszínes nyomógépként lesz kapható. A 46 Karattól vagy a 74 Karattól eltérően a Genius 52 nincs ellátva integrált megvilágítással a formakészítéshez. A gépet olyan üzemeknek szánják, ahol rendelkeznek CtP-vel vagy hagyományos, analóg lemezkészítéssel, és színes munkákat készítenek kis példányszámban Korszerű, funkcionális és gazdaságos - KBA Genius 52,36x52 cm méretben, kis példányszámú négy- és ötszínes nyomtatáshoz gyorsan, gazdaságosan; könnyen kezelhető gépekkel és kevés selejttel. A Genius 52 a Metronic AG terméke, a KBA würzburgi központjától csupán néhány kilométerre fekvő Veitschöchheimből. A jó négyszáz főt foglalkoztató Metronic cég eleddig műanyag A szárazofszei-eljárással működő Genius 52 gépnél a négy vagy öt festékezőmű jó helykihasználással és jól hozzáférhetően egy központi cllcnnyomóhenger köré van elrendezve 32 MAGYAR GKAK1KA

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

Integráció és szövetkezés

Integráció és szövetkezés Integráció és szövetkezés Jakab István Országgyűlés alelnöke MAGOSZ elnöke Napi Gazdaság Konferencia Budapest 2013. április 30. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát a élelmiszerláncban elért magas érdekérvényesítési

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások Egy sikeres országhoz erős, kompetitív vállalkozások kellenek. Ennek

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az EU bankjaként gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat finanszírozunk, támogatunk szaktudásunkkal Európa határain belül és túl. Az EU 28 tagállamának

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

A négy alapszabadság. Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság. Áru

A négy alapszabadság. Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság. Áru Európai Uniós ismeretek A négy alapszabadság Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság EGK cél: a tagállamok közös piacának kiépítése közös piac: olyan terület, ahol az áruk, szolgáltatások,

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A LEGFRISSEBB GAZDASÁGI STATISZTIKÁK FÉNYÉBEN (2014. II. félév) MIRŐL LESZ SZÓ? Konjunktúra (GDP, beruházások, fogyasztás) Aktivitás, munkanélküliség Gazdasági egyensúly

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16.

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16. Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása 212. április 16. A kutatásról Az alábbi kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata félévente végzett SME Capex

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Lesz e újabb. nyugdíjreform?

Lesz e újabb. nyugdíjreform? Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlés Képviselőcsoport Gazdasági Kabinet Lesz e újabb 12 1 8 6 4 2-2 nyugdíjreform? Munkanélküliség 5,6 5,6 GDP 4,3 Infláció 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Mintacím szerkesztése A hulladékgazdálkodás új rendszere A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Vámosi Oszkár ügyvezető Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Hírlevél 2012. szeptember

Hírlevél 2012. szeptember Hírlevél 1. szeptember 1 Hírlevél 1. szeptember START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 1. szeptember BELEHÚZTAK A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK 37,5 %- ON A START ZRT. JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEINDEXE A Start Zrt.

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben