Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről -Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás évi költségvetés I. fordulós tárgyalása -A Helyi Építési Szabályzat módosításának tárgyalása -SPECIAL BAUTERV Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz -Simó Villamossági Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérése Balatonvilágos, Klapka u. 22. (1622 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz -Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jog felmondás -DRV tulajdonosi hozzájárulás kérése közterület bontáshoz -Tóth Krisztina Kultúrház használatára vonatkozó kérelme -Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda Kultúrház használatára vonatkozó kérelme -Polgárőrség Kultúrház használatára vonatkozó kérelme -FŐMTERV TT Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonaliga-Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése Elektromos Hálózatok 20 kv-os kábelek 1. kötet Balatonvilágos tervezési munkáihoz -FŐMTERV TT Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonaliga-Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése Távközlési hálózatok tervezési munkáihoz -A Központi Orvosi Ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás -A Központi Orvosi Ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás megszüntetés -Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa határozata jóváhagyása -BSI Futó Kft. kérelme -Stefancsik Alajos és Stefancsik Alajosné kérelme -dr. Lukács Liza szakpszichológus kérelme -Névhasználati kérelem -Jóidő Kkt. kérelme -Boda Pálné kérelme -Mészöly Géza Általános Iskola igazgatójának kérelme -Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának tárgyalása -Közös Önkormányzati Hivatal létrehozás -Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása kapcsán az informatikai fejlesztésre érkezett ajánlat -Világosi Hírmondó helyi újság előállítása -Tájékoztatás, tájékoztatáskérés -Nádfedeles Vendégház tetőfelújítás 1

2 2 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án a községháza tanácstermében 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Koloti Béla alpolgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár János képviselő Szabó István képviselő Viszt Attila képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Kuti Henriett Margit megbízott jegyző Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló Mihályné Bertán Katalin óvodavezető Pernecker Antalné iskolaigazgató Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke Bukovszki András egyesületi tag Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, teljes létszámban jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kovács Béla és Szabó István képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Béla és Szabó István képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: A kiadott napirendekkel kapcsolatban javaslat? Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek a kiadott napirend elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadott napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért. Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről Fekete Barnabás polgármester: Az elmúlt időszakkal kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a települési főépítész úrral voltunk az állami főépítész úrnál a rendezési tervvel kapcsolatban. 2

3 Sikerült megállapodnunk, hogy a jelenlegi szerkezeti tervet -némi átdolgozás utánkiküldhetjük. Az egyeztető tárgyalás február 26-án kedden 10 órakor lesz a Polgármesteri Hivatalban. A szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot a héten kiküldhetjük az érintetteknek, és remélhetőleg ezzel is időt nyerünk a folyamatban. A Pro-mot Hungária Kft-vel jövő hétfőn lenne egy megbeszélésünk a településrendezési szerződés vonatkozásában. Amit elmondott az állami főépítész úr kiegészítő javaslatot, azt összeállítjuk Müller úrral, és megküldjük a képviselő uraknak. Február 11-én az E-onnal tartanánk egy megbeszélést a Zrínyi utcai ingatlannal kapcsolatban. Elkészült az értékbecslés, kb. 270 millió Ft-ra becsülte az értékbecslő. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Fekete Barnabás polgármester: A szóbeli ismertetés során azokat a határozatokat emelném ki, melyek végrehajtásában az írásos előterjesztés óta változás történt, illetve amelyikhez valakinek kérdése lenne. A 437/2012.(X.18.) számú határozatával a képviselő-testület felajánlotta megvételre Major Zoltán és Gergely Edit részére a 303/5 hrsz-ú, 723 m2 térmértékű ingatlant. Major úr és neje december hónapban jelezték, hogy munkahelyükben bekövetkezett változás miatt nem tudják az ingatlant megvásárolni. Ennek okán javasolom a képviselő-testületnek a 303/5 hrsz-ú ingatlan vevőkijelölésére vonatkozó határozat visszavonását. Egyidejűleg javasolom a 303/11 hrsz-ú ingatlan visszavételéhez Major Zoltán és Gergely Edit által megfizetett Ft visszafizetésére a szükséges előirányzat biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 2/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 437/2012.(X.18.) számú határozatát, melyben Major Zoltán és Gergely Edit 8000 Székesfehérvár, Krasznai u. 25. szám alatti lakosok részére felajánlotta megvételre a Balatonvilágos, Rózsa u. 7. szám alatti, 303/5 hrsz-ú, 723 m2 térmértékű ingatlant. Egyidejűleg a 303/11 hrsz-ú ingatlan első részleteként Major Zoltán és Gergely Edit által befizetett bruttó Ft visszafizetésének fedezetére előirányzatot biztosít a évi költségvetésében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a megbízott jegyzőt a szerződés felbontásra, a vételárrész visszafizetésére a szükséges intézkedés megtételére. Egyben felkéri a pénzügyi csoportvezetőt az előirányzat költségvetésben történő beállítására. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Határidő: haladéktalanul 3

4 Fekete Barnabás polgármester: A 453/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a településen, a közvilágítási lámpákat árnyékoló fák visszavágására. A döntésről a kérelmezők tájékoztatása megtörtént. Intézményvezető urat kérdezem, hogy megtörtént-e a fák visszavágása? Kovács Tamás intézményvezető: Igen. Fekete Barnabás polgármester: A 455/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület megbízta a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét azzal, hogy kérje fel Kulifai Gábor urat, hogy a TÜV Rheinland InterCer Kft. által a Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvodában a játszótéri eszközök felülvizsgálata eredményét tartalmazó lista alapján nézze át a játszótéri elemeket, és tegyen javaslatot, hogy azokból mely eszközök javítása, felújítása szükséges. Egyidejűleg felkérte az intézményvezető urat, hogy november 30-ig tegye meg a szükséges intézkedést a kombinált mászóka elbontására. Kérem intézményvezető urat tájékoztassa a képviselő-testületet az intézkedésről. Kovács Tamás intézményvezető: Kulifai úr tavasszal fogja az összes játszótéri elemet felülvizsgálni. Fekete Barnabás polgármester: Kibírják addig az óvodások? Mihályné Bertán Katalin óvodavezető: Igen, ki. Fekete Barnabás polgármester: A 457/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület hozzájárult, hogy a SIOK Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda nyári szabad kapacitás terhére egy gyermek részére biztosított gyermekfelügyeletből bevételként keletkezett Ft összeget az óvoda szakmai eszközeinek beszerzésére használja fel. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Az eszközök beszerzése, és az elszámolás megtörtént. Fekete Barnabás polgármester: A 460/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület a tematikus növénybemutató park kerítésének építésére, az öntözővízrendszer újjáépítésére, növénytelepítés előkészítésére, növények ültetésére Ft előirányzatot biztosított. Egyidejűleg döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt Kárpáti Melinda Kinga Balatonvilágos, Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlantulajdonossal a közpark kialakítása céljából a felmerülő Ft költség 50%-nak Ft- fedezete biztosítására, és jóváhagyta a vonatkozó megállapodás tervezetben foglaltakat. A megállapodást elküldtük Kárpáti Melinda Kinga részére. A mai napig nem érkezett visszajelzés. A 464/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület az öntözővíz-hálózatra történő utólagos rákötés kapcsán az önkormányzatnak fizetendő hozzájárulás mértékét Ft/ingatlan összegben határozta meg. Viszt Attila képviselő: Lehet tudni, hogy hányan fizettek be hozzájárulást? Fekete Barnabás polgármester: Még nem történt megkeresés ez ügyben. A 471/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-vel határozatlan időre bérleti szerződés megkötéséről döntött az ATM áthelyezésre vonatkozóan. Egyben jóváhagyta a bérleti szerződés tervezetben foglaltakat azzal a feltétellel, hogy az 4

5 kiegészítésre kerül a bérbeadó vállalásával, mely szerint öt évig nem emeli meg a Ft +Áfa/hó bérleti díjat. A bérleti szerződés december végén került aláírásra, abba az Nyrt. beépítette a bérleti díjra vonatkozó fenti feltételt. A helyszínt felmérték, a tervek elkészültek, az OTP-nél vannak jóváhagyásra. A jóváhagyást követően kerül sor a kiépítésre. A 491/2012.(XI.30.) számú határozatával a képviselő-testület a közszolgálati tisztségviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 249. (1) bekezdésében és az ugyanezen törvény 63. (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak alapján Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző közszolgálati jogviszonyát felmentéssel megszüntette december 31-ei hatállyal. A jogszabályi előírás alapján a felmentési idő 2 hónap, felek megállapodása alapján 1 hónap, mely december 1-én kezdődik, a felmentési idő alatt jegyző a munkavégzési kötelezettség alól nem mentesül, annak teljes időtartamára illetményre jogosult. Egyben megállapította, hogy Szombathyné dr. Kézi Aranka a Balatonvilágos Község Önkormányzatánál a évi CXCIX. törvény 69. szerint hat havi illetményének megfelelő összegű végkielégítésre, valamint a 68. alapján a 2 hónapos felmentési idő kéthavi illetményének összegére jogosult, ennek bruttó összege I.1-jén létesített jogviszonya alapján, 16 év után Ft, azaz kettőmillió négyszáztizenhétezer-nyolcszáz forint. A felmentés megtörtént, a jegyző közszolgálati jogviszonya december 31. napjával megszűnt. Molnár János képviselő: A jegyző asszony felmentésével kapcsolatban szeretném felkérni Kuti Henriett megbízott jegyzőt arra, hogy a vonatkozó törvény 63. szakaszát értelmezze, különösen a 10.) pontot, hogy nem merül-e fel a hűtlen kezelés gyanúja. Kérem, hogy a következő testületi ülésre tájékoztassa írásban a képviselő-testületi tagokat. Ez vonatkozik arra, hogy milyen esetben nem jár végkielégítés. Ez azért kell, hogy teljesen megnyugodjunk. Fekete Barnabás polgármester: Az 509/2012.(XII.12.) számú határozatával a képviselőtestület a Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda vezetőjének január 1-jétől, 5 évre Mihályné Bertán Katalint kinevezte. Itt felmerült, hogy módosítani kell a döntést, de mi úgy értelmeztük a törvényt, hogy mint volt tagintézmény-vezető továbbra is elláthatja az intézményvezetői feladatot. Az 512/2012.(XII.17.) számú határozatával a képviselő-testület a közvilágítás aktív elemeinek évi karbantartására vonatkozó ajánlatok közül a TERMOFOK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Ft +Áfa/év ajánlatát fogadta el, és a munkával megbízta. A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. Az 520/2012.(XII.17.) számú határozatával a képviselő-testület elnapolta a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről szóló megállapodás tárgyalását azzal, hogy felkérte a jegyző helyettest, vizsgálja meg a jogszabályi környezetet, kérjen információt, hogy a könyvtárellátási szolgáltatás bármely megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíthető, vagy csak adott megyei könyvtár szolgáltatásának igénybevételével. A könyvtárellátási szolgáltatás a Somogy Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével történhet. Kovács Béla képviselő: Itt nem kell valamiféle megállapodást kötni? Fekete Barnabás polgármester: De kellett! Mivel nagyon rövid volt a határidő, és nem volt más választásunk, a könyvtárellátási szolgáltatás igénybevételére január 1. napjától a megrendelés megtörtént. 5

6 Kérem a képviselő-testületet a könyvtárellátási szolgáltatás Somogy Megyei Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtártól történő igénybevételének tudomásul vételét. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 3/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtárellátási szolgáltatást január 1. napjától a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtártól (7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.) veszi igénybe. A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester és a megbízott jegyző által a könyvtári szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szolgáltatási szerződés aláírását. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás polgármester: Az 532/2012.(XII.17.) számú határozatával a képviselőtestület Királyné Juhász Tímea részére az iskolatitkári képesítés megszerzése kapcsán a Ft tandíj megfizetéséhez támogatást biztosított kamatmentes kölcsön formájában, 12 havi visszafizetési kötelezettséggel. A döntésről a kérelmező tájékoztatása megtörtént. A visszajelzésről a zárt ülésen adok tájékoztatást. Az 533/2012.(XII.17.) számú határozatával a képviselő-testület a Balatonvilágos, Aligai u hrsz-ú ingatlan Tóth Zsolt tulajdonát képező 1/27-ed ingatlan-illetőségének Balatonvilágos Község Önkormányzata által történő megvásárlására vonatkozóan ajánlatot tett a tulajdonos kérésére Ft összegben. Tóth úr visszajelzése a zárt ülés keretében kerül tárgyalásra. Az 545/2012.(XII.27.) számú határozatával a képviselő-testület a január 1. napjától felállítandó Siófoki járási hivatal által Balatonvilágos településen a települési ügysegéd működtetésének helyszínéül térítésmentesen biztosította a Polgármesteri Hivatal épületében egy helyiséget, abban egy munkaállomást nem kizárólagos használatra, az ügysegéd heti 1-2 alkalommal tartandó ügyfélfogadási időszakára. A döntést tartalmazó határozat a Somogy Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került. A települési ügysegéd heti egy alkalommal csütörtöki napon 8,30-tól 15 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére. Javasolom a képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 4/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. 6

7 A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Kuti Henriett megbízott jegyző Határidő: február napirend: évi költségvetés I. fordulós tárgyalása Fekete Barnabás polgármester: A költségvetés tervezettel kapcsolatban felkérem a pénzügyi csoportvezető asszonyt a tájékoztatásra. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Elnézést kérek, hogy az anyag, későn ment ki. Azért nem elektronikusan küldtük ki, mivel eddig a képviselő-testület azt kérte, hogy a költségvetést az áttekinthetőség miatt először papír alapon kapják meg. Aki kérte, annak elektronikusan is biztosítottuk az anyagot. A költségvetésben már találtam javítandót: Az önkormányzatnál a háziorvosi szolgálat szakfeladaton kétszer van a végösszegben a 2400 ezer Ft orvos részére átadott összeg. Így 7110 ezer Ft lesz a háziorvosi szolgálat kiadásának végösszege. A költségvetés készítése, szerkezete teljesen megváltozott, tekintettel arra, hogy nem számlázzuk az élelmezési kiadásokat tovább. Amikor annak idején az iskola és óvoda költségvetését elkészítettük, nem gondoltuk, hogy ezt a kiadást nem szerepeltetjük az iskola és óvoda kiadásai között, mint vásárolt élelmezést. Az óvodánál kijön 6380 ezer Ft +Áfa, az iskolánál ezer Ft +Áfa vásárolt élelmezés. Ezek a kiadások szerepelnek a GEVSZ adott szakfeladatán. Az iskolai oktatásra 4000 ezer Ft átadott pénzeszközt terveztem a Siófoki elszámolás fedezetére. Decemberben nem utaltam az 5 millió Ft-ot, viszont úgy gondoltam, hogy elszámolási különbözetként 4 millió Ft átadott pénzeszközt tervezek, ez biztosan fedezni fogja a évi elszámolást. A Polgármesteri Hivatal szakfeladat három részre oszlik. Van kettő hónapra vonatkozó rész, ami háromhavi bért és két hónap dologi kiadást tartalmaz. Itt Heni tandíja csak 145 ezer Ft lesz, mivel végez. Ebben a két hónapban szerepel a jegyző asszony végkielégítésének összege, mivel az decemberben került kifizetésre, ami ebben az évben kerül könyvelésre. Ebben van megbízási díj, ami -a főkönyvi könyvelő, aki nyugdíjas, és nem lehet tovább foglalkoztatni-, az új főkönyvi könyvelő betanítására, és az év lezárására Soltészné február 28-ig lesz foglalkoztatva- biztosít fedezetet. A köztisztviselői illetménytáblán ez név szerint rajta van! Van a közös hivatalra vonatkozó rész (9 hónap), és a GEVSZ központra vonatkozó rész. Erre a három részre próbáltam a hivatal költségét megosztani. Ma voltunk egy megbeszélésen Siófokon, melynek értelmében a közös önkormányzati hivatal (KÖH) kapcsán minden fenntartási, dologi kiadást Balatonvilágos Község Önkormányzata vállal. Ezért a költségvetésben a k szakfeladaton szereplő dologi kiadások között az alábbiak fognak szerepelni: illetmények, a köztisztviselők bejárásával kapcsolatos kiadások, 1 db telefon, 1 db mobil telefon (ami valószínű bekerül a siófoki flottába, hogy ingyen tudjunk beszélni a KÖH munkatársaival). A mai napon elfogadandó közös hivatalra vonatkozó megállapodásban, és az SzMSz-ben úgy fogjuk leszabályozni, hogy a közös hivatalra vonatkozó kiadásokat Siófok fogja lekönyvelni, az önkormányzat jogalkotási tevékenységét is le kell egyszerűsítenem, mert azt is a KÖH fogja könyvelni. Siófok SALDO 7

8 programmal könyvel, és ahhoz, hogy mi is azon tudjunk könyvelni, és Siófok azt lássa, internetes kapcsolatot kell biztosítani, és nekünk is a SALDO programban kell könyvelni. Ennek a költségét még nem tudjuk. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy minden itt maradjon, és lássunk minden kiadást. Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a polgármester úr, és a képviselők tiszteletdíja, a polgármester úr útiköltségére előirányzat, 1 db telefon, és a képviselők mobil telefonja költsége marad meg. Ezeket Siófok fogja pénzügyileg ellenjegyezni. Annak érdekében, hogy minél gördülékenyebben tudjunk működni, ezeken felül mindent a GEVSZ központ költségvetésébe kell belerakni. Amennyiben egyetértetek vele, így fogom átdolgozni a költségvetést, és utána mindenki meg fogja kapni elektronikus adathordozón. A GEVSZ központba a leendő vezető illetményét 300 ezer Ft összegben terveztem be áprilistól. Nem tudom mennyi lesz a bére, de egyenlőre ennyivel került beállításra. A Város és községgazdálkodásnál Fekete Barnabás polgármester: Muszáj ezt ennyire részletesen átbeszélni? Viszt Attila képviselő: Úgy is át lesz dolgozva, és majd azt vesézzük ki. Kovács Béla képviselő: Egy megbeszélésen át kell az egészet egyenként beszélni, mert mire megtaláljuk, hogy miről van szó, már másról beszélsz. Nekünk is új a dolog, és nehezen látjuk az összefüggéseket. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Azért mondanám el, hogy tudjátok, hogy mit állítottam be a tervezetbe. A zöldhulladék szállításra 30 fordulót (3610 ezer Ft +Áfa), a lomtalanításra 3 millió Ft +Áfa összeget állítottunk be. Viszt Attila képviselő: Meg kellene gondolni, hogy felvállaljuk-e a zöldhulladék szállítás költségét! Fekete Barnabás polgármester: Átbeszéljük. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Az állami támogatást jelentem, jól kalkuláltuk! Sőt ma megjött az állami támogatás tábla, a könyvtári támogatást is megkaptuk, az még nem szerepel a tervezetben. Megkaptuk a kurtaxára az 1,50 Ft-ot. Így összesen 89 millió Ft állami támogatásunk van a segélyen kívül! Ebben nincs benn a közös önkormányzati hivatal májustól történő támogatása. Fekete Barnabás polgármester: Mikor lesz olyan anyag, amiről lehet is beszélni? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Ha nem mondtok semmit, akkor csak ezt tudom kiküldeni. Fekete Barnabás polgármester: Az sem tisztázott még, hogy a közös hivatal mennyibe fog kerülni. Párlt Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Azt csak februárban tudod meg, de a költségvetés tervezetet minél előbb meg kell beszélni. Ebben a tervezetben nincs benne a jegyzői referens 40% költsége. Ez szerepel a megállapodás tervezetben. Kérem, hogy nézzétek át a költségvetés tervezetet, és szóljatok, ha valamit kihagytam. 8

9 Viszt Attila képviselő: A múltkor kértem, hogy nyilatkoztassuk meg a bérlőket. A Nádfedeles Vendégházra is be van tervezve a bevétel. Fogja ő ezt idén üzemeltetni? Fekete Barnabás képviselő: Egyelőre szerződése van, nem jelzett vissza, hogy nem kívánja üzemeltetni. A fizetési kötelezettsége is hamarosan esedékes. Nekem az lenne a kérésem a GEVSZ intézményvezetője felé, hogy 4,7 millió Ft körül van a zöldhulladék szállítás költsége, nézzen utána, hogy nem lehetne-e saját körben ezt megoldani ennyi pénzért. Kovács Tamás intézményvezető: Nem tudjuk megoldani ennyi pénzből, mivel nekünk nincs lerakónk, nincs tömörítő gépünk, viszont el kell szállítanunk. Fekete Barnabás polgármester: Utána kellene nézni, hogy hova lehetne lerakni, és milyen formában. Viszt Attila képviselő: Megint csinálunk egy szeméttelepet? Molnár János képviselő: Utána kellene nézni, hogy mennyiért lehetne venni egy daráló gépet. Ez már hosszabb távon egy befektetés lenne, amit ki lehetne használni. Fekete Barnabás polgármester: Annak is utána kellene nézni, hogy lenne-e pályázat munkahely támogatásra, stb. Kovács Tamás intézményvezető: Siófokon volt már ilyen próbálkozás. Hiába volt nagyobb a tápértéke a komposztnak, megvették inkább a kétszer drágább zsákosat. Fekete Barnabás polgármester: Annak idején volt a gazdaságban egy kofuna telep. Meg kellene nézni, hogy lehetne-e egy lerakót csinálni. Viszt Attila képviselő: Az a baj, ha lerakót csinálsz, akkor rövid időn belül szeméttelep lesz belőle! Fekete Barnabás polgármester: Be lehet azt keríteni, őrizni. Meg kell nézni, hogy mennyiért lehet egy tömörítő konténert venni (kb. 7 millió Ft), és azzal a hatszorosát el lehet vinni. Viszt Attila képviselő: Maradjunk a zsákos megoldásnál, és fizessen mindenki azért, hogy elvisszük tőle a zöldhulladékot. Fekete Barnabás polgármester: Annak egyetlen módja, ha adót emelünk, mert az, hogy a zsákért fizettessünk, és elszállíttassuk, nem jön be annyi belőle. Kovács Tamás intézményvezető: A darálékban lenne a jövő, mert át lehetne térni alkalmas kazánnal ilyen anyaggal a fűtésre. A fűvel, falevéllel nem tudunk mit kezdeni. Fekete Barnabás polgármester: Kérem az intézményvezető urat, hogy járja ezt körül, hogy hogyan lehetne gazdaságosan megoldani a zöldhulladék szállítást. 9

10 Kovács Béla képviselő: A pénzügyi csoportvezető asszonytól kérdezném, hogy a szöveges előterjesztésben szerepel, hogy a költségvetési törvény 3. mellékletében vannak olyan dolgok, amikre támogatás igényelhető pályázati rendszerben. Kérdésem, hogy mik ezek? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Pl. a létszámleépítésre. Olyan központosított előirányzatokról van szó, hogy amire pályázol, csak arra használható fel. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző: Itt szerepel a beszedett idegenforgalmi adó utáni 1,5 is. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Ki fogom gyűjteni. Kovács Béla képviselő: Másik kérdésem, hogy a Polgármesteri Hivatalnál írtátok, hogy egy külső tető kialakítását tervezitek az ügysegéd ügyfélfogadására a várakoztató hely kulturáltabb legyen. Nem tudom, hogy érdemes-e azt megépíteni? Át kellene gondolni, hogy nem lehetne-e itt valamelyik irodában megoldani, vagy pl. egyszerűbb lenne ide a tanácsterembe egy munkaállomást kiépíteni. Ezt át kellene gondolni, és másként megoldani. Viszt Attila képviselő: Biztos, hogy olcsóbb lenne, mint 600 ezer Ft! Fekete Barnabás polgármester: A költségvetést érintően a védőnő kéréseivel kapcsolatban mi a vélemény? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A bérmegtakarítással kapcsolatban a védőnő úgy gondolja, hogy a jelenlegi 2x3 órában ellátott feladatot 8 órában is el lehetne látni. Én úgy gondolom, mivel a feladatellátás 6 órába is belefér, itt bérmegtakarításról nem beszélhetünk. Egyébként is hozzátesz az önkormányzat az OEP finanszírozáshoz, hogy kijöjjön a költségvetése a védőnői szolgálatnak. A helyiség fejlesztésére tervezhetünk előirányzatot, de nem azért, mert nekik bérmegtakarításuk van, hanem azért, hogy a feltételeket a működtetéshez biztosítsuk. A takarítással kapcsolatban: most a minimálbérre fel lett emelve a takarítást végző személy munkabére, ez 5 ezer Ft. Ha a képviselő-testület külön nem dönt a megemelésről, én úgy gondolom, hogy nem szükséges a bért megemelni. Viszt Attila képviselő: Olyan nagy a védőnői szolgálat helyisége, hogy annak takarítását ők nem tudnák megoldani? Molnár János képviselő: Úgy tudom, hogy nem csak a védőnői szolgálattal kapcsolatos foglalkozások vannak, hanem van egyéb elfoglaltság is. Gondolom azok is beszállhatnának a takarításba, és vállalnák is. Fekete Barnabás polgármester: Térítésmentesen, a képviselő-testület hozzájárulása nélkül! Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Azt megnézhetné a GEVSZ intézményvezetője, hogy mi az a kiadás, ami feltétlenül szükséges a szolgálat működtetéséhez. Fekete Barnabás polgármester: Tájékoztatjuk Balogh Ilona védőnőt, hogy mivel más célra is használják a képviselő-testület hivatalos tudomása, és hozzájárulása nélkül a szolgálat helyiségét, úgy a térítésmentes használat fejében takarítsák ki a helyiségeket. 10

11 A kötelező hallásvizsgálati szűréshez szükséges audióméter műszer beszerzésére biztosítsunk a költségvetésben 200 ezer Ft előirányzatot azzal, hogy felkérjük a GEVSZ intézményvezetőjét 3 ajánlat bekérésére, és a műszer beszerzésére. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A Balatoni Futár Bt. részére 50 ezer Ft támogatást állítottam be a költségvetésbe. A Fókusz Geodézia Kft. által a térinformatikai rendszer évi változásvezetésére tett ajánlatnak megfelelően az 580 ezer Ft +Áfa összeget beterveztem a költségvetésbe. Fekete Barnabás polgármester: Az adatszolgáltatáshoz majd kérünk hozzájárulást a közös önkormányzati hivataltól. Az AVE Zöldfok Zrt-nél maradjunk a törvény adta lehetőségen belül. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző: Arról volt szó, hogy Nagy János úr meghívásra kerül az egyik egyeztetésre. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A háztartási hulladékszállítással kapcsolatban nem állítottam be előirányzatot a költségvetésbe, mivel arról már novemberben döntött a testület, hogy nem vállal át költségrészt a lakosságtól. Fekete Barnabás polgármester: Kérem, hogy legkésőbb csütörtökön kapjuk meg a javított anyagot, és hétfőn megbeszéljük, hogy mikor tudjuk leegyeztetni. 2. napirend: A Helyi Építési Szabályzat módosításának tárgyalása Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület annak okán, hogy a Pro-mot Hungária Kft. a Club Aliga területére vonatkozó beruházás kapcsán településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárást újraindította, és a folyamat várható elhúzódása miatt kezdeményezte a Helyi Építési Szabályzat módosítását azzal, hogy abba be kívánja építeni a 40/2004.(XII.30.) TNM rendelet vízpart-rehabilitációs követelményekkel érintett területének szabályozását, illetve a rendezési terv kisebb módosítására vonatkozó testületi döntéseket. A szükséges szakhatósági véleményeztetés megtörtént. Megtörtént az egyeztető tárgyalás, megvan az állami főépítész záró véleménye is, melyben voltak olyan vélemények, melyet utólagosan egyeztettünk az illetékes munkatárssal. Nekik jogalkotási problémáik voltak, főként a szöveges szerkezetben, amit átvezettek. Múlt héten, amikor Müller úrral voltunk az állami főépítésznél, megmutattuk, és a munkatárs rábólintott, hogy ez így már megfelelő számukra is elfogadható. Viszt Attila képviselő: A rendezési tervbe a szabadparti sétány került beemelésre. Fekete Barnabás polgármester: Az Akácfa utca, a Klapka utca, és az őrház övezeti besorolása változott meg. A zárvány utak, amik két telek közé szorultak, azok kerültek megszüntetésre. Kovács Béla képviselő: A Kultúrral szembeni terület, községközpont szabályzásra került? Fekete Barnabás polgármester: Nem, az a mostani településszerkezeti tervet nem érinti. Egyéb kérdés? 11

12 Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke szót kér. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag megadja a szót Veres Lászlóné Elnök Asszonynak. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: A kérdésem arra irányul, hogy a TNM rendeletben foglaltak ebben a rajzban, amit kaptam, egy az egyben beemelésre kerültek-e? Mivel úgy értelmezem, hogy a szabad parti sétány csak eddig (a térképen mutatja a helyet) jön. Fekete Barnabás polgármester: Utána közpark. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: A rajzon azt nem látom, hogy a Club Aligát átszelő 293, 296, 298 hrsz-ú utak közút céllal fognak funkcionálni? Ezt mi, melyik jel mutatja? Fekete Barnabás polgármester: Közútként fognak funkcionálni. Ez a tulajdoni lapon lesz meghatározva. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Ha ezt a testület a mai nap elfogadja, megszavazza, akkor erről meg kellene győződni, hogy valóban így van-e, hogy ez közút lesz! Fekete Barnabás polgármester: Közútként vannak jelölve, de ezt a tervező tudná megmondani. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Azt gondoltam, hogy a tervező is itt lesz ma. Harmadik kérdésem, hogy a strand területet látom kijelölve, és a TNM rendeletben a kikötőtől egész hosszan, majdnem a szabad strandig strandolható területnek van bejelölve. Azon belül, hogy maga a strand csak ekkora, csak a büfésortól a református templomig, ezt mi nagyon kicsinek tartjuk. Nem tudom, hogy ha azt mondjuk, hogy a TNM egy az egybe bekerült, akkor itt miért nem? Fekete Barnabás polgármester: Mert ez a terület közpark. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: De itt biztos nem fogunk strandolni, mert nincs kijelölve strandnak! Molnár János képviselő: De lehet ott napozni, ahogy most is. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Hivatalosan kicsinek tartjuk ezt a területet. Fekete Barnabás polgármester: Hivatalosan kijelölt fürdőhely a Kisfaludy utcától a kikötőig tartó terület. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Akkor a kérdésem, ha a TNM konkrétan nem jelölte ki a strand nagyságát, hogy mekkora a strandolható terület, és az önkormányzat mondja meg, hogy mekkora legyen, akkor esetleg miért nem lehetett áthozni erre a területre is a strandot? Fekete Barnabás polgármester: Azért nem, mert az közpark. 12

13 Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: A mi egyesületünk is mindig mondta, és a másik egyesület is, hogy kicsi ez a strandterület. Fekete Barnabás polgármester: A TNM rendeletet 2004-ben fogadták el. Tudomásom szerint egyeztetve lett az üdülőegyesületekkel. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Mi soha nem fogadtuk el, hogy ilyen kicsi legyen a strand területe. Fekete Barnabás polgármester: A szabadparti sétányról beszéltünk, és nem a strandterületről. A strandterületet nem ez a településszerkezeti terv tartalmazza. A strand funkciót a következő Club Aliga területére vonatkozó szabályozási terv fogja tartalmazni. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Az utolsó kérdésem, hogy ha ezt a szabályozási tervet a képviselő-testület ma elfogadja, akkor a Pro-mot megkaphatja az építési engedélyt? Fekete Barnabás polgármester: Nem. Aliga területéről kimondottan ez a szakasz van benne (szabad parti sétány, kikötő előtti közpark), semmiféle további szabályozást a Club Aliga területére nem tartalmaz. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Arra van lehetőség, hogy a szerintünk közérdekű kérdéseket, amit az egyesület leírt a decemberi levelében is, hogy a későbbiekben törekszünk azoknak a megvalósítására? Fekete Barnabás polgármester: Természetesen. A szabályozási terv egyeztetésére februárban kerül sor, melyre az üdülőegyesület szintén kap meghívást, az annak a folyamatnak a része. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Köszönöm. Kapok arra lehetőséget, hogy amennyiben Bukovszki úrnak kérdése van, feltehesse? Fekete Barnabás polgármester: Természetesen. Bukovszki András egyesületi tag: A szöveges részben az utak nem szerepelnek. Fekete Barnabás polgármester: Benne lesz a szabályozási tervbe. Ami a TNM rendeletben van, az ebben is szerepel. Ezt most azért kell elfogadni, hogy ezt követően kerülhessen sor az MNV Zrt. megkeresésére, hogy a tervet elfogadtuk, kijelöltük a szabadparti sávot a rendeletnek megfelelően, és kezdeményezzük, hogy az, valamilyen formában az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Ezt szeretnénk, illetve előtte még egy 20 méter széles szakaszt. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Tudom, hogy nincs szavazati jogunk, de akkor mi ezt tudnánk támogatni. Fekete Barnabás polgármester: Köszönöm szépen. 13

14 Molnár János képviselő: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy jobb is, hogy nagyobb az a zöldterület nagyság, nem strandként van kijelölve, mert az értékesítés során az is eladható terület lett volna, és arra nem tudtunk volna tulajdont szerezni. Ezáltal, ha valószínű, hogy a tulajdonunkba fog kerülni, és nem zárja ki azt, hogy ott strandoljanak az emberek a zöldterületen. Fekete Barnabás polgármester: Annál is inkább, mert nagyon rossz benyomást kelt, amikor a közparkon tárolják a vitorlásokat, különböző vegyi anyagokkal mossák. Ezzel a tervvel szeretnénk ezt a jövőben megakadályozni. Kovács Béla képviselő: A HÉSZ módosítás a további tartalék lakóterületeket nem érinti? Fekete Barnabás polgármester: Nem érinti! Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javasolom a képviselő-testületnek a településszerkezeti terv módosítását azzal, hogy a október dátumú, T-1 jelű településszerkezeti tervlap helyére a december dátumú, T-1 jelű településszerkezeti tervlap lép. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 5/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 399/2006. (XII.19.) határozattal elfogadott Balatonvilágos Község közigazgatási területére készült településszerkezeti tervét úgy módosítja, hogy a október dátumú, T-1 jelű településszerkezeti tervlap helyére a december dátumú T-1 jelű településszerkezeti tervlap lép. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2006.(XII.30.) önkormányzati rendelete módosítását, a rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 1/2013. (II.12.) önkormányzati rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2006. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3. napirend: Vegyes ügyek SPECIAL BAUTERV Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz Fekete Barnabás polgármester: A SPECIAL BAUTERV Kft. tulajdonosi hozzájárulást kér a 14

15 Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz. Egyidejűleg kéri nyilatkozatunkat, hogy a közterületen megépülő nyomóvezetéket tulajdonunkba átvesszük, és üzemeltetésre a DRV Zrt-nek átadjuk. A becsatolt nyomvonalrajz alapján megállapítható, hogy egy elég rövid szakaszt érint az utca területéből. Viszt Attila képviselő: Van ebben az utcában csatorna? Fekete Barnabás polgármester: Igen, de nem a teljes utca hosszban. Azért kell nyomóvezetéket kiépítenie. Kovács Béla képviselő: Mi lesz a köztes három ingatlannal? Ha a tulajdonunkban lesz a nyomóvezeték, megengedjük, hogy ráköthessenek. Fekete Barnabás polgármester: Ha tulajdonba vesszük, és befizetik ingatlanonként a 250 ezer Ft hozzájárulást! Viszt Attila képviselő: Az eredeti állapotot kell helyreállítania. Fekete Barnabás polgármester: Ott nekünk legalább egy murvás utat kell biztosítanunk, mert az út elég rossz állapotban van, nem lehet rajta közlekedni. Ő azt ígérte, hogy segít, amiben tud, esetleg az ingatlana előtti szakaszt meg is csinálja. Kovács Béla képviselő: Nem lesz mélyen a nyomóvezeték? Fekete Barnabás polgármester: Kb. 1 méter mélyen lesz, és az úton lesz elhelyezve a mosató akna. Megkérdezem, hogy tud-e segíteni az utca murvázásában? Hosszabbtávú elképzelései vannak az utca túloldalán lévő szántófölddel. Annak viszont az a feltétele, hogy az utca járható legyen. Javasolom a képviselő-testületnek Éri Balázs tervező által készített 1. számú melléklet tervrész számú átnézeti helyszínrajz, 2. számú melléklet tervrész számú részletes helyszínrajz, 4. számú melléklet tervrész számú csomóponti rajzok, 6. számú melléklet tervrész számú munkaárok mintakeresztszelvény alapján, a Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz., a Balatonfőkajár, Harmat utca 0152 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez, a mosató akna kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. Egyidejűleg nyilatkozunk, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzata nem kívánja tulajdonába venni a közterületen megépülő szennyvíz nyomóvezetéket. Az maradjon a tulajdonába a vezeték, és adja át ő a DRV-nek üzemeltetésre. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 6/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SPECIÁL BAUTERV Kft. (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A. 1/2.) részére az Éri Balázs tervező által készített 1. számú melléklet tervrész számú átnézeti helyszínrajz, 2. számú melléklet tervrész számú részletes helyszínrajz, 4. számú melléklet tervrész számú csomóponti rajzok, 6. számú melléklet tervrész számú munkaárok mintakeresztszelvény alapján, a Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 15

16 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz., a Balatonfőkajár, Harmat utca 0152 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez, a mosató akna kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja az alábbi feltétellel: - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, - kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig nem végezhetők, - a hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. Tulajdonosi hozzájárulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban foglaltakon alapul. Egyidejűleg nyilatkozik, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzata nem kívánja tulajdonába venni a közterületen megépülő szennyvíz nyomóvezetéket. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidő: haladéktalanul Simó Villamossági Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérése Balatonvilágos, Klapka u. 22. (1622 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz Fekete Barnabás polgármester: A Simó Villamossági Kft. tulajdonosi hozzájárulást kér a Balatonvilágos, Klapka u. 22. ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz. Javasolom az eredeti állapot helyreállítási kötelezettséggel a tulajdonosi hozzájárulást megadni. Kovács Tamás képviselő: Megengedjük, hogy átvágja az útburkolatot. Eléggé jól összetömörödött mart aszfalt van az érintett területen. Viszt Attila képviselő: Akkor fúrja át az utat. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a SIMO /CS rajzszámon bemutatott helyszínrajz (nyomvonalrajz) alapján, a Balatonvilágos, Klapka u.22. (1622 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz, a Balatonvilágos, Klapka utca 1623 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy útburkolat bontás nem történhet, a vezeték kiépítése az út átfúrásával oldandó meg, illetve a kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig nem végezhetők. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 16

17 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 7/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Simó Villamosipari Kft. (7720 Pécsvárad, Ipartelep 1814/3) részére a SIMO /CS rajzszámon bemutatott helyszínrajz (nyomvonalrajz) alapján, a Balatonvilágos, Klapka u.22. (1622 hrsz) ingatlan villamosenergia ellátása munkáihoz, a Balatonvilágos, Klapka utca 1623 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja az alábbi feltétellel: - útburkolat bontás nem történhet, a vezeték kiépítése az út átfúrásával oldandó meg, - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, - kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig nem végezhetők, - a hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. Tulajdonosi hozzájárulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban foglaltakon alapul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidő: haladéktalanul Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jog felmondás Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testülete a 296/2005.(IX.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jogot biztosított az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás tekintetében. A bérlőkijelölési jog Balatonvilágos községben szolgálatot teljesítő körzeti megbízott kijelölésére vonatkozott. A megyeváltás kapcsán a település január 1-től a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság által ellátott körzethez tartozik. Ennek okán javasolom a képviselő-testületnek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás bérlőkijelölési jogára vonatkozó, november 21. napján kötött megállapodás felmondását a megyeváltás folytán bekövetkezett illetékességi terület változásra tekintettel. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 17

18 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 8/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánysággal (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) november 21. napján Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás bérlőkijelölési jogára kötött megállapodást felmondja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntést tartalmazó határozat megküldésére a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére. Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás polgármester: Egyidejűleg javasolom a rendőrség által a Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás bérlőjeként kijelölt Buzsáki László bérlő lakásbérleti jogviszonyának december 31. napjáig történő fenntartását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 9/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által kijelölt bérlője, Buzsáki László részére december 31. napjáig biztosítja a lakásbérleti jogviszony fenntartását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt a lakásbérleti szerződés módosítás aláírására. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző Határidő: február 28. Fekete Barnabás polgármester: A lakással van egy olyan probléma, hogy a felső lakásban volt egy csőtörés, és emiatt leázott a lakás. Buzsáki úr próbált az ingatlan örököseivel egyezkedni. Mi nem tudunk abból kifolyólag, hogy az önkormányzat vagyonában keletkezett kár, jogainkat érvényesíteni. Kovács Tamás intézményvezető: A mi biztosítónk kint volt. A lakásba nem tudott bemenni. Buzsáki úr kért árajánlatot. Valami horribilis összeg jött ki. Egy szoba ázott el, a biztosítós mondta, hogy szó sem lehet ekkora kártérítésről. Mivel a fönti lakás miatt ázott el, neki kell kinyomozni, hogy ki a biztosítója. 18

19 Fekete Barnabás polgármester: Miután ez önkormányzati lakás, ettől kezdve nekünk kell ebben lépni. Szólítsuk fel a fölső lakás örököseit, hogy mutassák be, ha van a lakásnak biztosítása. Ha nincs, akkor mi kifizetjük a festést, és a számlát benyújtjuk igényként az örökösödési eljárás során. Adjunk február végéig határidőt. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző: Ha van biztosítása, akkor a két biztosító nem tudja egymás között elrendezni a kártérítést? A biztosítási szerződésünket meg kell nézni, hogy mi van benne, a biztosítónknak vannak kötelezettségei. Kovács Tamás intézményvezető: Buzsáki úr is ezt feltételezte, de nem így van. A mi biztosítónk nem köteles kinyomozni a többi lakásnak, hogy ki a biztosítója. Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető: Amelyik biztosítóval szerződésben vagyunk, annak kötelessége fizetni, és a kárt okozótól meg úgy hajtja be, ahogy tudja. Ahhoz nekünk már nincs közünk. Ha a felső lakásnak nincs biztosítása, a mi biztosítónk nekünk köteles fizetni. Fekete Barnabás polgármester: Ennek sürgősen utána kell járni intézményvezető úr. A határidő február vége. DRV tulajdonosi hozzájárulás kérése közterület bontáshoz Fekete Barnabás polgármester: A DRV Zrt. a Balatonvilágos, Hét vezér utca 15. szám alatti 503/1 hrsz-ú ingatlan vízellátása ügyében, az utólagos elzáró szerelvény beépítéséhez kéri a Hét vezér utca 504/5 hrsz-ú közterület bontásához a hozzájárulást. Javasolom a képviselő-testületnek, ne járuljunk hozzá a Balatonvilágos, Hét vezér utca 504/5 hrsz-ú közterület bontásához. A Zrt. oldja meg másként a vízhasználat korlátozását, azt ne a közterületen egy elzáró szerelvény beépítésével tegye meg. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 10/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Dél-Balatoni Fenntartási Üzemvezetőség (8600 Siófok- Széplak-alsó) kérelmében foglaltakat elutasítja. Nem járul hozzá a Balatonvilágos, Hét vezér u. 15. szám (503/1 hrsz) alatti ingatlan vízellátása kapcsán, az utólagos elzáró szerelvény beépítésének céljából a Balatonvilágos, Hét vezér u. 504/5 hrsz-ú közterület bontásához. A határozat ellen a közigazgatási és hatósági eljárásról szóló évi CXL. törvény 100. (2) bekezdés alapján bírósági felülvizsgálatnak van helye. Felülvizsgálat a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/A.) Balatonvilágos Község Önkormányzata elleni kereset indításával. A keresetlevelet Balatonvilágos Község Önkormányzatához kell benyújtani, vagy ajánlott 19

20 küldeményként a 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. címre, postára adni. A keresetlevelet az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése, illetve a 73. (1) bekezdése alapján 5000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni. Indokolás A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Dél-Balatoni Fenntartási Üzemvezetőség (8600 Siófok- Széplak-alsó) kérelmet nyújtott be, melyben tulajdonosi hozzájárulást kért a Balatonvilágos, Hét vezér u. 15. szám (503/1 hrsz) alatti ingatlan vízellátása kapcsán, az utólagos elzáró szerelvény beépítésének céljából a Balatonvilágos, Hét vezér u. 504/5 hrsz-ú közterület bontásához. A képviselő-testület a kérelem és a csatolt nyomvonalrajz alapján megállapítja, hogy az utólagos elzáró szerelvény beépítéséhez nem indokolt a közterület felbontása, ezért a közterületbontásra vonatkozó kérelmet elutasítja. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban, a közigazgatási és hatósági eljárásról szóló évi CXL. törvény 72. -ban, 100. (2) bekezdésében, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdés, és a 73. (1) bekezdés rendelkezésein alapul. A képviselő-testület határozatát Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 33. cikk (1) bekezdésben megállapított hatáskörében eljárva hozta meg. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről szóló határozat érintettnek történő megküldésére. Határidő: haladéktalanul Tóth Krisztina Kultúrház használatára vonatkozó kérelme Fekete Barnabás polgármester: Tóth Krisztina zumba oktatáshoz kéri évben is heti egy alkalommal keddi napokon 19-től 20 óráig a Kultúrház térítésmentes használatát. Javasolom a képviselő-testületnek a kért időpontokban a Kultúrház térítésmentes használatának biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 11/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Krisztina (8130 Enying, Áldott u. 3.) részére zumba oktatás helyszínéül biztosítja a Kultúrház térítésmentes használatát február 1-től december 31-ig, keddi napokon, 19 és 20 óra közötti időszakban azzal a feltétellel, hogy amennyiben községi rendezvény kerülne e napra megszervezésre, az a Kultúrház használatában elsőbbséget élvez. 20

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tanyagondnoki Szolgálati feladatokat ellátó gépjármű beszerzésének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

K I V O N A T. 18/2015.(III.31.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 18/2015.(III.31.) számú képviselő-testületi határozat könyvéből 18/2015.(III.31.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Morgós István polgármester polgármesteri tisztsége főállásban történő ellátására vonatkozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-21/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 138-6 /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 8-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 27/2015.(VIII.04.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 28/2015.(VIII.04. ) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2008.(XII.16.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2008.(XII.16.) számú határozata: KIVONAT amely készült 2008. december 16. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve alapján: 152/2008.(XII.16.) számú határozata: a 2009. évre víz-és szennyvíz támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 23-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 23-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 23-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben