Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről -Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás évi költségvetés I. fordulós tárgyalása -A Helyi Építési Szabályzat módosításának tárgyalása -SPECIAL BAUTERV Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz -Simó Villamossági Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérése Balatonvilágos, Klapka u. 22. (1622 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz -Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jog felmondás -DRV tulajdonosi hozzájárulás kérése közterület bontáshoz -Tóth Krisztina Kultúrház használatára vonatkozó kérelme -Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda Kultúrház használatára vonatkozó kérelme -Polgárőrség Kultúrház használatára vonatkozó kérelme -FŐMTERV TT Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonaliga-Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése Elektromos Hálózatok 20 kv-os kábelek 1. kötet Balatonvilágos tervezési munkáihoz -FŐMTERV TT Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonaliga-Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése Távközlési hálózatok tervezési munkáihoz -A Központi Orvosi Ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás -A Központi Orvosi Ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás megszüntetés -Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa határozata jóváhagyása -BSI Futó Kft. kérelme -Stefancsik Alajos és Stefancsik Alajosné kérelme -dr. Lukács Liza szakpszichológus kérelme -Névhasználati kérelem -Jóidő Kkt. kérelme -Boda Pálné kérelme -Mészöly Géza Általános Iskola igazgatójának kérelme -Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának tárgyalása -Közös Önkormányzati Hivatal létrehozás -Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása kapcsán az informatikai fejlesztésre érkezett ajánlat -Világosi Hírmondó helyi újság előállítása -Tájékoztatás, tájékoztatáskérés -Nádfedeles Vendégház tetőfelújítás 1

2 2 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án a községháza tanácstermében 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Koloti Béla alpolgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár János képviselő Szabó István képviselő Viszt Attila képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Kuti Henriett Margit megbízott jegyző Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló Mihályné Bertán Katalin óvodavezető Pernecker Antalné iskolaigazgató Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke Bukovszki András egyesületi tag Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, teljes létszámban jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kovács Béla és Szabó István képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Béla és Szabó István képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: A kiadott napirendekkel kapcsolatban javaslat? Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek a kiadott napirend elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadott napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért. Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről Fekete Barnabás polgármester: Az elmúlt időszakkal kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a települési főépítész úrral voltunk az állami főépítész úrnál a rendezési tervvel kapcsolatban. 2

3 Sikerült megállapodnunk, hogy a jelenlegi szerkezeti tervet -némi átdolgozás utánkiküldhetjük. Az egyeztető tárgyalás február 26-án kedden 10 órakor lesz a Polgármesteri Hivatalban. A szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot a héten kiküldhetjük az érintetteknek, és remélhetőleg ezzel is időt nyerünk a folyamatban. A Pro-mot Hungária Kft-vel jövő hétfőn lenne egy megbeszélésünk a településrendezési szerződés vonatkozásában. Amit elmondott az állami főépítész úr kiegészítő javaslatot, azt összeállítjuk Müller úrral, és megküldjük a képviselő uraknak. Február 11-én az E-onnal tartanánk egy megbeszélést a Zrínyi utcai ingatlannal kapcsolatban. Elkészült az értékbecslés, kb. 270 millió Ft-ra becsülte az értékbecslő. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Fekete Barnabás polgármester: A szóbeli ismertetés során azokat a határozatokat emelném ki, melyek végrehajtásában az írásos előterjesztés óta változás történt, illetve amelyikhez valakinek kérdése lenne. A 437/2012.(X.18.) számú határozatával a képviselő-testület felajánlotta megvételre Major Zoltán és Gergely Edit részére a 303/5 hrsz-ú, 723 m2 térmértékű ingatlant. Major úr és neje december hónapban jelezték, hogy munkahelyükben bekövetkezett változás miatt nem tudják az ingatlant megvásárolni. Ennek okán javasolom a képviselő-testületnek a 303/5 hrsz-ú ingatlan vevőkijelölésére vonatkozó határozat visszavonását. Egyidejűleg javasolom a 303/11 hrsz-ú ingatlan visszavételéhez Major Zoltán és Gergely Edit által megfizetett Ft visszafizetésére a szükséges előirányzat biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 2/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 437/2012.(X.18.) számú határozatát, melyben Major Zoltán és Gergely Edit 8000 Székesfehérvár, Krasznai u. 25. szám alatti lakosok részére felajánlotta megvételre a Balatonvilágos, Rózsa u. 7. szám alatti, 303/5 hrsz-ú, 723 m2 térmértékű ingatlant. Egyidejűleg a 303/11 hrsz-ú ingatlan első részleteként Major Zoltán és Gergely Edit által befizetett bruttó Ft visszafizetésének fedezetére előirányzatot biztosít a évi költségvetésében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a megbízott jegyzőt a szerződés felbontásra, a vételárrész visszafizetésére a szükséges intézkedés megtételére. Egyben felkéri a pénzügyi csoportvezetőt az előirányzat költségvetésben történő beállítására. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Határidő: haladéktalanul 3

4 Fekete Barnabás polgármester: A 453/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a településen, a közvilágítási lámpákat árnyékoló fák visszavágására. A döntésről a kérelmezők tájékoztatása megtörtént. Intézményvezető urat kérdezem, hogy megtörtént-e a fák visszavágása? Kovács Tamás intézményvezető: Igen. Fekete Barnabás polgármester: A 455/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület megbízta a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét azzal, hogy kérje fel Kulifai Gábor urat, hogy a TÜV Rheinland InterCer Kft. által a Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvodában a játszótéri eszközök felülvizsgálata eredményét tartalmazó lista alapján nézze át a játszótéri elemeket, és tegyen javaslatot, hogy azokból mely eszközök javítása, felújítása szükséges. Egyidejűleg felkérte az intézményvezető urat, hogy november 30-ig tegye meg a szükséges intézkedést a kombinált mászóka elbontására. Kérem intézményvezető urat tájékoztassa a képviselő-testületet az intézkedésről. Kovács Tamás intézményvezető: Kulifai úr tavasszal fogja az összes játszótéri elemet felülvizsgálni. Fekete Barnabás polgármester: Kibírják addig az óvodások? Mihályné Bertán Katalin óvodavezető: Igen, ki. Fekete Barnabás polgármester: A 457/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület hozzájárult, hogy a SIOK Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda nyári szabad kapacitás terhére egy gyermek részére biztosított gyermekfelügyeletből bevételként keletkezett Ft összeget az óvoda szakmai eszközeinek beszerzésére használja fel. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Az eszközök beszerzése, és az elszámolás megtörtént. Fekete Barnabás polgármester: A 460/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület a tematikus növénybemutató park kerítésének építésére, az öntözővízrendszer újjáépítésére, növénytelepítés előkészítésére, növények ültetésére Ft előirányzatot biztosított. Egyidejűleg döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt Kárpáti Melinda Kinga Balatonvilágos, Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlantulajdonossal a közpark kialakítása céljából a felmerülő Ft költség 50%-nak Ft- fedezete biztosítására, és jóváhagyta a vonatkozó megállapodás tervezetben foglaltakat. A megállapodást elküldtük Kárpáti Melinda Kinga részére. A mai napig nem érkezett visszajelzés. A 464/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület az öntözővíz-hálózatra történő utólagos rákötés kapcsán az önkormányzatnak fizetendő hozzájárulás mértékét Ft/ingatlan összegben határozta meg. Viszt Attila képviselő: Lehet tudni, hogy hányan fizettek be hozzájárulást? Fekete Barnabás polgármester: Még nem történt megkeresés ez ügyben. A 471/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-vel határozatlan időre bérleti szerződés megkötéséről döntött az ATM áthelyezésre vonatkozóan. Egyben jóváhagyta a bérleti szerződés tervezetben foglaltakat azzal a feltétellel, hogy az 4

5 kiegészítésre kerül a bérbeadó vállalásával, mely szerint öt évig nem emeli meg a Ft +Áfa/hó bérleti díjat. A bérleti szerződés december végén került aláírásra, abba az Nyrt. beépítette a bérleti díjra vonatkozó fenti feltételt. A helyszínt felmérték, a tervek elkészültek, az OTP-nél vannak jóváhagyásra. A jóváhagyást követően kerül sor a kiépítésre. A 491/2012.(XI.30.) számú határozatával a képviselő-testület a közszolgálati tisztségviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 249. (1) bekezdésében és az ugyanezen törvény 63. (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak alapján Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző közszolgálati jogviszonyát felmentéssel megszüntette december 31-ei hatállyal. A jogszabályi előírás alapján a felmentési idő 2 hónap, felek megállapodása alapján 1 hónap, mely december 1-én kezdődik, a felmentési idő alatt jegyző a munkavégzési kötelezettség alól nem mentesül, annak teljes időtartamára illetményre jogosult. Egyben megállapította, hogy Szombathyné dr. Kézi Aranka a Balatonvilágos Község Önkormányzatánál a évi CXCIX. törvény 69. szerint hat havi illetményének megfelelő összegű végkielégítésre, valamint a 68. alapján a 2 hónapos felmentési idő kéthavi illetményének összegére jogosult, ennek bruttó összege I.1-jén létesített jogviszonya alapján, 16 év után Ft, azaz kettőmillió négyszáztizenhétezer-nyolcszáz forint. A felmentés megtörtént, a jegyző közszolgálati jogviszonya december 31. napjával megszűnt. Molnár János képviselő: A jegyző asszony felmentésével kapcsolatban szeretném felkérni Kuti Henriett megbízott jegyzőt arra, hogy a vonatkozó törvény 63. szakaszát értelmezze, különösen a 10.) pontot, hogy nem merül-e fel a hűtlen kezelés gyanúja. Kérem, hogy a következő testületi ülésre tájékoztassa írásban a képviselő-testületi tagokat. Ez vonatkozik arra, hogy milyen esetben nem jár végkielégítés. Ez azért kell, hogy teljesen megnyugodjunk. Fekete Barnabás polgármester: Az 509/2012.(XII.12.) számú határozatával a képviselőtestület a Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda vezetőjének január 1-jétől, 5 évre Mihályné Bertán Katalint kinevezte. Itt felmerült, hogy módosítani kell a döntést, de mi úgy értelmeztük a törvényt, hogy mint volt tagintézmény-vezető továbbra is elláthatja az intézményvezetői feladatot. Az 512/2012.(XII.17.) számú határozatával a képviselő-testület a közvilágítás aktív elemeinek évi karbantartására vonatkozó ajánlatok közül a TERMOFOK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Ft +Áfa/év ajánlatát fogadta el, és a munkával megbízta. A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. Az 520/2012.(XII.17.) számú határozatával a képviselő-testület elnapolta a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről szóló megállapodás tárgyalását azzal, hogy felkérte a jegyző helyettest, vizsgálja meg a jogszabályi környezetet, kérjen információt, hogy a könyvtárellátási szolgáltatás bármely megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíthető, vagy csak adott megyei könyvtár szolgáltatásának igénybevételével. A könyvtárellátási szolgáltatás a Somogy Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével történhet. Kovács Béla képviselő: Itt nem kell valamiféle megállapodást kötni? Fekete Barnabás polgármester: De kellett! Mivel nagyon rövid volt a határidő, és nem volt más választásunk, a könyvtárellátási szolgáltatás igénybevételére január 1. napjától a megrendelés megtörtént. 5

6 Kérem a képviselő-testületet a könyvtárellátási szolgáltatás Somogy Megyei Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtártól történő igénybevételének tudomásul vételét. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 3/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtárellátási szolgáltatást január 1. napjától a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtártól (7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.) veszi igénybe. A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester és a megbízott jegyző által a könyvtári szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szolgáltatási szerződés aláírását. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás polgármester: Az 532/2012.(XII.17.) számú határozatával a képviselőtestület Királyné Juhász Tímea részére az iskolatitkári képesítés megszerzése kapcsán a Ft tandíj megfizetéséhez támogatást biztosított kamatmentes kölcsön formájában, 12 havi visszafizetési kötelezettséggel. A döntésről a kérelmező tájékoztatása megtörtént. A visszajelzésről a zárt ülésen adok tájékoztatást. Az 533/2012.(XII.17.) számú határozatával a képviselő-testület a Balatonvilágos, Aligai u hrsz-ú ingatlan Tóth Zsolt tulajdonát képező 1/27-ed ingatlan-illetőségének Balatonvilágos Község Önkormányzata által történő megvásárlására vonatkozóan ajánlatot tett a tulajdonos kérésére Ft összegben. Tóth úr visszajelzése a zárt ülés keretében kerül tárgyalásra. Az 545/2012.(XII.27.) számú határozatával a képviselő-testület a január 1. napjától felállítandó Siófoki járási hivatal által Balatonvilágos településen a települési ügysegéd működtetésének helyszínéül térítésmentesen biztosította a Polgármesteri Hivatal épületében egy helyiséget, abban egy munkaállomást nem kizárólagos használatra, az ügysegéd heti 1-2 alkalommal tartandó ügyfélfogadási időszakára. A döntést tartalmazó határozat a Somogy Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került. A települési ügysegéd heti egy alkalommal csütörtöki napon 8,30-tól 15 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére. Javasolom a képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 4/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. 6

7 A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Kuti Henriett megbízott jegyző Határidő: február napirend: évi költségvetés I. fordulós tárgyalása Fekete Barnabás polgármester: A költségvetés tervezettel kapcsolatban felkérem a pénzügyi csoportvezető asszonyt a tájékoztatásra. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Elnézést kérek, hogy az anyag, későn ment ki. Azért nem elektronikusan küldtük ki, mivel eddig a képviselő-testület azt kérte, hogy a költségvetést az áttekinthetőség miatt először papír alapon kapják meg. Aki kérte, annak elektronikusan is biztosítottuk az anyagot. A költségvetésben már találtam javítandót: Az önkormányzatnál a háziorvosi szolgálat szakfeladaton kétszer van a végösszegben a 2400 ezer Ft orvos részére átadott összeg. Így 7110 ezer Ft lesz a háziorvosi szolgálat kiadásának végösszege. A költségvetés készítése, szerkezete teljesen megváltozott, tekintettel arra, hogy nem számlázzuk az élelmezési kiadásokat tovább. Amikor annak idején az iskola és óvoda költségvetését elkészítettük, nem gondoltuk, hogy ezt a kiadást nem szerepeltetjük az iskola és óvoda kiadásai között, mint vásárolt élelmezést. Az óvodánál kijön 6380 ezer Ft +Áfa, az iskolánál ezer Ft +Áfa vásárolt élelmezés. Ezek a kiadások szerepelnek a GEVSZ adott szakfeladatán. Az iskolai oktatásra 4000 ezer Ft átadott pénzeszközt terveztem a Siófoki elszámolás fedezetére. Decemberben nem utaltam az 5 millió Ft-ot, viszont úgy gondoltam, hogy elszámolási különbözetként 4 millió Ft átadott pénzeszközt tervezek, ez biztosan fedezni fogja a évi elszámolást. A Polgármesteri Hivatal szakfeladat három részre oszlik. Van kettő hónapra vonatkozó rész, ami háromhavi bért és két hónap dologi kiadást tartalmaz. Itt Heni tandíja csak 145 ezer Ft lesz, mivel végez. Ebben a két hónapban szerepel a jegyző asszony végkielégítésének összege, mivel az decemberben került kifizetésre, ami ebben az évben kerül könyvelésre. Ebben van megbízási díj, ami -a főkönyvi könyvelő, aki nyugdíjas, és nem lehet tovább foglalkoztatni-, az új főkönyvi könyvelő betanítására, és az év lezárására Soltészné február 28-ig lesz foglalkoztatva- biztosít fedezetet. A köztisztviselői illetménytáblán ez név szerint rajta van! Van a közös hivatalra vonatkozó rész (9 hónap), és a GEVSZ központra vonatkozó rész. Erre a három részre próbáltam a hivatal költségét megosztani. Ma voltunk egy megbeszélésen Siófokon, melynek értelmében a közös önkormányzati hivatal (KÖH) kapcsán minden fenntartási, dologi kiadást Balatonvilágos Község Önkormányzata vállal. Ezért a költségvetésben a k szakfeladaton szereplő dologi kiadások között az alábbiak fognak szerepelni: illetmények, a köztisztviselők bejárásával kapcsolatos kiadások, 1 db telefon, 1 db mobil telefon (ami valószínű bekerül a siófoki flottába, hogy ingyen tudjunk beszélni a KÖH munkatársaival). A mai napon elfogadandó közös hivatalra vonatkozó megállapodásban, és az SzMSz-ben úgy fogjuk leszabályozni, hogy a közös hivatalra vonatkozó kiadásokat Siófok fogja lekönyvelni, az önkormányzat jogalkotási tevékenységét is le kell egyszerűsítenem, mert azt is a KÖH fogja könyvelni. Siófok SALDO 7

8 programmal könyvel, és ahhoz, hogy mi is azon tudjunk könyvelni, és Siófok azt lássa, internetes kapcsolatot kell biztosítani, és nekünk is a SALDO programban kell könyvelni. Ennek a költségét még nem tudjuk. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy minden itt maradjon, és lássunk minden kiadást. Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a polgármester úr, és a képviselők tiszteletdíja, a polgármester úr útiköltségére előirányzat, 1 db telefon, és a képviselők mobil telefonja költsége marad meg. Ezeket Siófok fogja pénzügyileg ellenjegyezni. Annak érdekében, hogy minél gördülékenyebben tudjunk működni, ezeken felül mindent a GEVSZ központ költségvetésébe kell belerakni. Amennyiben egyetértetek vele, így fogom átdolgozni a költségvetést, és utána mindenki meg fogja kapni elektronikus adathordozón. A GEVSZ központba a leendő vezető illetményét 300 ezer Ft összegben terveztem be áprilistól. Nem tudom mennyi lesz a bére, de egyenlőre ennyivel került beállításra. A Város és községgazdálkodásnál Fekete Barnabás polgármester: Muszáj ezt ennyire részletesen átbeszélni? Viszt Attila képviselő: Úgy is át lesz dolgozva, és majd azt vesézzük ki. Kovács Béla képviselő: Egy megbeszélésen át kell az egészet egyenként beszélni, mert mire megtaláljuk, hogy miről van szó, már másról beszélsz. Nekünk is új a dolog, és nehezen látjuk az összefüggéseket. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Azért mondanám el, hogy tudjátok, hogy mit állítottam be a tervezetbe. A zöldhulladék szállításra 30 fordulót (3610 ezer Ft +Áfa), a lomtalanításra 3 millió Ft +Áfa összeget állítottunk be. Viszt Attila képviselő: Meg kellene gondolni, hogy felvállaljuk-e a zöldhulladék szállítás költségét! Fekete Barnabás polgármester: Átbeszéljük. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Az állami támogatást jelentem, jól kalkuláltuk! Sőt ma megjött az állami támogatás tábla, a könyvtári támogatást is megkaptuk, az még nem szerepel a tervezetben. Megkaptuk a kurtaxára az 1,50 Ft-ot. Így összesen 89 millió Ft állami támogatásunk van a segélyen kívül! Ebben nincs benn a közös önkormányzati hivatal májustól történő támogatása. Fekete Barnabás polgármester: Mikor lesz olyan anyag, amiről lehet is beszélni? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Ha nem mondtok semmit, akkor csak ezt tudom kiküldeni. Fekete Barnabás polgármester: Az sem tisztázott még, hogy a közös hivatal mennyibe fog kerülni. Párlt Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Azt csak februárban tudod meg, de a költségvetés tervezetet minél előbb meg kell beszélni. Ebben a tervezetben nincs benne a jegyzői referens 40% költsége. Ez szerepel a megállapodás tervezetben. Kérem, hogy nézzétek át a költségvetés tervezetet, és szóljatok, ha valamit kihagytam. 8

9 Viszt Attila képviselő: A múltkor kértem, hogy nyilatkoztassuk meg a bérlőket. A Nádfedeles Vendégházra is be van tervezve a bevétel. Fogja ő ezt idén üzemeltetni? Fekete Barnabás képviselő: Egyelőre szerződése van, nem jelzett vissza, hogy nem kívánja üzemeltetni. A fizetési kötelezettsége is hamarosan esedékes. Nekem az lenne a kérésem a GEVSZ intézményvezetője felé, hogy 4,7 millió Ft körül van a zöldhulladék szállítás költsége, nézzen utána, hogy nem lehetne-e saját körben ezt megoldani ennyi pénzért. Kovács Tamás intézményvezető: Nem tudjuk megoldani ennyi pénzből, mivel nekünk nincs lerakónk, nincs tömörítő gépünk, viszont el kell szállítanunk. Fekete Barnabás polgármester: Utána kellene nézni, hogy hova lehetne lerakni, és milyen formában. Viszt Attila képviselő: Megint csinálunk egy szeméttelepet? Molnár János képviselő: Utána kellene nézni, hogy mennyiért lehetne venni egy daráló gépet. Ez már hosszabb távon egy befektetés lenne, amit ki lehetne használni. Fekete Barnabás polgármester: Annak is utána kellene nézni, hogy lenne-e pályázat munkahely támogatásra, stb. Kovács Tamás intézményvezető: Siófokon volt már ilyen próbálkozás. Hiába volt nagyobb a tápértéke a komposztnak, megvették inkább a kétszer drágább zsákosat. Fekete Barnabás polgármester: Annak idején volt a gazdaságban egy kofuna telep. Meg kellene nézni, hogy lehetne-e egy lerakót csinálni. Viszt Attila képviselő: Az a baj, ha lerakót csinálsz, akkor rövid időn belül szeméttelep lesz belőle! Fekete Barnabás polgármester: Be lehet azt keríteni, őrizni. Meg kell nézni, hogy mennyiért lehet egy tömörítő konténert venni (kb. 7 millió Ft), és azzal a hatszorosát el lehet vinni. Viszt Attila képviselő: Maradjunk a zsákos megoldásnál, és fizessen mindenki azért, hogy elvisszük tőle a zöldhulladékot. Fekete Barnabás polgármester: Annak egyetlen módja, ha adót emelünk, mert az, hogy a zsákért fizettessünk, és elszállíttassuk, nem jön be annyi belőle. Kovács Tamás intézményvezető: A darálékban lenne a jövő, mert át lehetne térni alkalmas kazánnal ilyen anyaggal a fűtésre. A fűvel, falevéllel nem tudunk mit kezdeni. Fekete Barnabás polgármester: Kérem az intézményvezető urat, hogy járja ezt körül, hogy hogyan lehetne gazdaságosan megoldani a zöldhulladék szállítást. 9

10 Kovács Béla képviselő: A pénzügyi csoportvezető asszonytól kérdezném, hogy a szöveges előterjesztésben szerepel, hogy a költségvetési törvény 3. mellékletében vannak olyan dolgok, amikre támogatás igényelhető pályázati rendszerben. Kérdésem, hogy mik ezek? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Pl. a létszámleépítésre. Olyan központosított előirányzatokról van szó, hogy amire pályázol, csak arra használható fel. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző: Itt szerepel a beszedett idegenforgalmi adó utáni 1,5 is. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Ki fogom gyűjteni. Kovács Béla képviselő: Másik kérdésem, hogy a Polgármesteri Hivatalnál írtátok, hogy egy külső tető kialakítását tervezitek az ügysegéd ügyfélfogadására a várakoztató hely kulturáltabb legyen. Nem tudom, hogy érdemes-e azt megépíteni? Át kellene gondolni, hogy nem lehetne-e itt valamelyik irodában megoldani, vagy pl. egyszerűbb lenne ide a tanácsterembe egy munkaállomást kiépíteni. Ezt át kellene gondolni, és másként megoldani. Viszt Attila képviselő: Biztos, hogy olcsóbb lenne, mint 600 ezer Ft! Fekete Barnabás polgármester: A költségvetést érintően a védőnő kéréseivel kapcsolatban mi a vélemény? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A bérmegtakarítással kapcsolatban a védőnő úgy gondolja, hogy a jelenlegi 2x3 órában ellátott feladatot 8 órában is el lehetne látni. Én úgy gondolom, mivel a feladatellátás 6 órába is belefér, itt bérmegtakarításról nem beszélhetünk. Egyébként is hozzátesz az önkormányzat az OEP finanszírozáshoz, hogy kijöjjön a költségvetése a védőnői szolgálatnak. A helyiség fejlesztésére tervezhetünk előirányzatot, de nem azért, mert nekik bérmegtakarításuk van, hanem azért, hogy a feltételeket a működtetéshez biztosítsuk. A takarítással kapcsolatban: most a minimálbérre fel lett emelve a takarítást végző személy munkabére, ez 5 ezer Ft. Ha a képviselő-testület külön nem dönt a megemelésről, én úgy gondolom, hogy nem szükséges a bért megemelni. Viszt Attila képviselő: Olyan nagy a védőnői szolgálat helyisége, hogy annak takarítását ők nem tudnák megoldani? Molnár János képviselő: Úgy tudom, hogy nem csak a védőnői szolgálattal kapcsolatos foglalkozások vannak, hanem van egyéb elfoglaltság is. Gondolom azok is beszállhatnának a takarításba, és vállalnák is. Fekete Barnabás polgármester: Térítésmentesen, a képviselő-testület hozzájárulása nélkül! Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Azt megnézhetné a GEVSZ intézményvezetője, hogy mi az a kiadás, ami feltétlenül szükséges a szolgálat működtetéséhez. Fekete Barnabás polgármester: Tájékoztatjuk Balogh Ilona védőnőt, hogy mivel más célra is használják a képviselő-testület hivatalos tudomása, és hozzájárulása nélkül a szolgálat helyiségét, úgy a térítésmentes használat fejében takarítsák ki a helyiségeket. 10

11 A kötelező hallásvizsgálati szűréshez szükséges audióméter műszer beszerzésére biztosítsunk a költségvetésben 200 ezer Ft előirányzatot azzal, hogy felkérjük a GEVSZ intézményvezetőjét 3 ajánlat bekérésére, és a műszer beszerzésére. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A Balatoni Futár Bt. részére 50 ezer Ft támogatást állítottam be a költségvetésbe. A Fókusz Geodézia Kft. által a térinformatikai rendszer évi változásvezetésére tett ajánlatnak megfelelően az 580 ezer Ft +Áfa összeget beterveztem a költségvetésbe. Fekete Barnabás polgármester: Az adatszolgáltatáshoz majd kérünk hozzájárulást a közös önkormányzati hivataltól. Az AVE Zöldfok Zrt-nél maradjunk a törvény adta lehetőségen belül. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző: Arról volt szó, hogy Nagy János úr meghívásra kerül az egyik egyeztetésre. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A háztartási hulladékszállítással kapcsolatban nem állítottam be előirányzatot a költségvetésbe, mivel arról már novemberben döntött a testület, hogy nem vállal át költségrészt a lakosságtól. Fekete Barnabás polgármester: Kérem, hogy legkésőbb csütörtökön kapjuk meg a javított anyagot, és hétfőn megbeszéljük, hogy mikor tudjuk leegyeztetni. 2. napirend: A Helyi Építési Szabályzat módosításának tárgyalása Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület annak okán, hogy a Pro-mot Hungária Kft. a Club Aliga területére vonatkozó beruházás kapcsán településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárást újraindította, és a folyamat várható elhúzódása miatt kezdeményezte a Helyi Építési Szabályzat módosítását azzal, hogy abba be kívánja építeni a 40/2004.(XII.30.) TNM rendelet vízpart-rehabilitációs követelményekkel érintett területének szabályozását, illetve a rendezési terv kisebb módosítására vonatkozó testületi döntéseket. A szükséges szakhatósági véleményeztetés megtörtént. Megtörtént az egyeztető tárgyalás, megvan az állami főépítész záró véleménye is, melyben voltak olyan vélemények, melyet utólagosan egyeztettünk az illetékes munkatárssal. Nekik jogalkotási problémáik voltak, főként a szöveges szerkezetben, amit átvezettek. Múlt héten, amikor Müller úrral voltunk az állami főépítésznél, megmutattuk, és a munkatárs rábólintott, hogy ez így már megfelelő számukra is elfogadható. Viszt Attila képviselő: A rendezési tervbe a szabadparti sétány került beemelésre. Fekete Barnabás polgármester: Az Akácfa utca, a Klapka utca, és az őrház övezeti besorolása változott meg. A zárvány utak, amik két telek közé szorultak, azok kerültek megszüntetésre. Kovács Béla képviselő: A Kultúrral szembeni terület, községközpont szabályzásra került? Fekete Barnabás polgármester: Nem, az a mostani településszerkezeti tervet nem érinti. Egyéb kérdés? 11

12 Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke szót kér. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag megadja a szót Veres Lászlóné Elnök Asszonynak. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: A kérdésem arra irányul, hogy a TNM rendeletben foglaltak ebben a rajzban, amit kaptam, egy az egyben beemelésre kerültek-e? Mivel úgy értelmezem, hogy a szabad parti sétány csak eddig (a térképen mutatja a helyet) jön. Fekete Barnabás polgármester: Utána közpark. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: A rajzon azt nem látom, hogy a Club Aligát átszelő 293, 296, 298 hrsz-ú utak közút céllal fognak funkcionálni? Ezt mi, melyik jel mutatja? Fekete Barnabás polgármester: Közútként fognak funkcionálni. Ez a tulajdoni lapon lesz meghatározva. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Ha ezt a testület a mai nap elfogadja, megszavazza, akkor erről meg kellene győződni, hogy valóban így van-e, hogy ez közút lesz! Fekete Barnabás polgármester: Közútként vannak jelölve, de ezt a tervező tudná megmondani. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Azt gondoltam, hogy a tervező is itt lesz ma. Harmadik kérdésem, hogy a strand területet látom kijelölve, és a TNM rendeletben a kikötőtől egész hosszan, majdnem a szabad strandig strandolható területnek van bejelölve. Azon belül, hogy maga a strand csak ekkora, csak a büfésortól a református templomig, ezt mi nagyon kicsinek tartjuk. Nem tudom, hogy ha azt mondjuk, hogy a TNM egy az egybe bekerült, akkor itt miért nem? Fekete Barnabás polgármester: Mert ez a terület közpark. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: De itt biztos nem fogunk strandolni, mert nincs kijelölve strandnak! Molnár János képviselő: De lehet ott napozni, ahogy most is. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Hivatalosan kicsinek tartjuk ezt a területet. Fekete Barnabás polgármester: Hivatalosan kijelölt fürdőhely a Kisfaludy utcától a kikötőig tartó terület. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Akkor a kérdésem, ha a TNM konkrétan nem jelölte ki a strand nagyságát, hogy mekkora a strandolható terület, és az önkormányzat mondja meg, hogy mekkora legyen, akkor esetleg miért nem lehetett áthozni erre a területre is a strandot? Fekete Barnabás polgármester: Azért nem, mert az közpark. 12

13 Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: A mi egyesületünk is mindig mondta, és a másik egyesület is, hogy kicsi ez a strandterület. Fekete Barnabás polgármester: A TNM rendeletet 2004-ben fogadták el. Tudomásom szerint egyeztetve lett az üdülőegyesületekkel. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Mi soha nem fogadtuk el, hogy ilyen kicsi legyen a strand területe. Fekete Barnabás polgármester: A szabadparti sétányról beszéltünk, és nem a strandterületről. A strandterületet nem ez a településszerkezeti terv tartalmazza. A strand funkciót a következő Club Aliga területére vonatkozó szabályozási terv fogja tartalmazni. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Az utolsó kérdésem, hogy ha ezt a szabályozási tervet a képviselő-testület ma elfogadja, akkor a Pro-mot megkaphatja az építési engedélyt? Fekete Barnabás polgármester: Nem. Aliga területéről kimondottan ez a szakasz van benne (szabad parti sétány, kikötő előtti közpark), semmiféle további szabályozást a Club Aliga területére nem tartalmaz. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Arra van lehetőség, hogy a szerintünk közérdekű kérdéseket, amit az egyesület leírt a decemberi levelében is, hogy a későbbiekben törekszünk azoknak a megvalósítására? Fekete Barnabás polgármester: Természetesen. A szabályozási terv egyeztetésére februárban kerül sor, melyre az üdülőegyesület szintén kap meghívást, az annak a folyamatnak a része. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Köszönöm. Kapok arra lehetőséget, hogy amennyiben Bukovszki úrnak kérdése van, feltehesse? Fekete Barnabás polgármester: Természetesen. Bukovszki András egyesületi tag: A szöveges részben az utak nem szerepelnek. Fekete Barnabás polgármester: Benne lesz a szabályozási tervbe. Ami a TNM rendeletben van, az ebben is szerepel. Ezt most azért kell elfogadni, hogy ezt követően kerülhessen sor az MNV Zrt. megkeresésére, hogy a tervet elfogadtuk, kijelöltük a szabadparti sávot a rendeletnek megfelelően, és kezdeményezzük, hogy az, valamilyen formában az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Ezt szeretnénk, illetve előtte még egy 20 méter széles szakaszt. Veres Lászlóné Aligai Fürdőegyesület Elnöke: Tudom, hogy nincs szavazati jogunk, de akkor mi ezt tudnánk támogatni. Fekete Barnabás polgármester: Köszönöm szépen. 13

14 Molnár János képviselő: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy jobb is, hogy nagyobb az a zöldterület nagyság, nem strandként van kijelölve, mert az értékesítés során az is eladható terület lett volna, és arra nem tudtunk volna tulajdont szerezni. Ezáltal, ha valószínű, hogy a tulajdonunkba fog kerülni, és nem zárja ki azt, hogy ott strandoljanak az emberek a zöldterületen. Fekete Barnabás polgármester: Annál is inkább, mert nagyon rossz benyomást kelt, amikor a közparkon tárolják a vitorlásokat, különböző vegyi anyagokkal mossák. Ezzel a tervvel szeretnénk ezt a jövőben megakadályozni. Kovács Béla képviselő: A HÉSZ módosítás a további tartalék lakóterületeket nem érinti? Fekete Barnabás polgármester: Nem érinti! Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javasolom a képviselő-testületnek a településszerkezeti terv módosítását azzal, hogy a október dátumú, T-1 jelű településszerkezeti tervlap helyére a december dátumú, T-1 jelű településszerkezeti tervlap lép. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 5/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 399/2006. (XII.19.) határozattal elfogadott Balatonvilágos Község közigazgatási területére készült településszerkezeti tervét úgy módosítja, hogy a október dátumú, T-1 jelű településszerkezeti tervlap helyére a december dátumú T-1 jelű településszerkezeti tervlap lép. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2006.(XII.30.) önkormányzati rendelete módosítását, a rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 1/2013. (II.12.) önkormányzati rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2006. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3. napirend: Vegyes ügyek SPECIAL BAUTERV Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz Fekete Barnabás polgármester: A SPECIAL BAUTERV Kft. tulajdonosi hozzájárulást kér a 14

15 Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz. Egyidejűleg kéri nyilatkozatunkat, hogy a közterületen megépülő nyomóvezetéket tulajdonunkba átvesszük, és üzemeltetésre a DRV Zrt-nek átadjuk. A becsatolt nyomvonalrajz alapján megállapítható, hogy egy elég rövid szakaszt érint az utca területéből. Viszt Attila képviselő: Van ebben az utcában csatorna? Fekete Barnabás polgármester: Igen, de nem a teljes utca hosszban. Azért kell nyomóvezetéket kiépítenie. Kovács Béla képviselő: Mi lesz a köztes három ingatlannal? Ha a tulajdonunkban lesz a nyomóvezeték, megengedjük, hogy ráköthessenek. Fekete Barnabás polgármester: Ha tulajdonba vesszük, és befizetik ingatlanonként a 250 ezer Ft hozzájárulást! Viszt Attila képviselő: Az eredeti állapotot kell helyreállítania. Fekete Barnabás polgármester: Ott nekünk legalább egy murvás utat kell biztosítanunk, mert az út elég rossz állapotban van, nem lehet rajta közlekedni. Ő azt ígérte, hogy segít, amiben tud, esetleg az ingatlana előtti szakaszt meg is csinálja. Kovács Béla képviselő: Nem lesz mélyen a nyomóvezeték? Fekete Barnabás polgármester: Kb. 1 méter mélyen lesz, és az úton lesz elhelyezve a mosató akna. Megkérdezem, hogy tud-e segíteni az utca murvázásában? Hosszabbtávú elképzelései vannak az utca túloldalán lévő szántófölddel. Annak viszont az a feltétele, hogy az utca járható legyen. Javasolom a képviselő-testületnek Éri Balázs tervező által készített 1. számú melléklet tervrész számú átnézeti helyszínrajz, 2. számú melléklet tervrész számú részletes helyszínrajz, 4. számú melléklet tervrész számú csomóponti rajzok, 6. számú melléklet tervrész számú munkaárok mintakeresztszelvény alapján, a Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz., a Balatonfőkajár, Harmat utca 0152 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez, a mosató akna kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. Egyidejűleg nyilatkozunk, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzata nem kívánja tulajdonába venni a közterületen megépülő szennyvíz nyomóvezetéket. Az maradjon a tulajdonába a vezeték, és adja át ő a DRV-nek üzemeltetésre. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 6/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SPECIÁL BAUTERV Kft. (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A. 1/2.) részére az Éri Balázs tervező által készített 1. számú melléklet tervrész számú átnézeti helyszínrajz, 2. számú melléklet tervrész számú részletes helyszínrajz, 4. számú melléklet tervrész számú csomóponti rajzok, 6. számú melléklet tervrész számú munkaárok mintakeresztszelvény alapján, a Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 15

16 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz., a Balatonfőkajár, Harmat utca 0152 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez, a mosató akna kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja az alábbi feltétellel: - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, - kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig nem végezhetők, - a hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. Tulajdonosi hozzájárulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban foglaltakon alapul. Egyidejűleg nyilatkozik, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzata nem kívánja tulajdonába venni a közterületen megépülő szennyvíz nyomóvezetéket. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidő: haladéktalanul Simó Villamossági Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérése Balatonvilágos, Klapka u. 22. (1622 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz Fekete Barnabás polgármester: A Simó Villamossági Kft. tulajdonosi hozzájárulást kér a Balatonvilágos, Klapka u. 22. ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz. Javasolom az eredeti állapot helyreállítási kötelezettséggel a tulajdonosi hozzájárulást megadni. Kovács Tamás képviselő: Megengedjük, hogy átvágja az útburkolatot. Eléggé jól összetömörödött mart aszfalt van az érintett területen. Viszt Attila képviselő: Akkor fúrja át az utat. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a SIMO /CS rajzszámon bemutatott helyszínrajz (nyomvonalrajz) alapján, a Balatonvilágos, Klapka u.22. (1622 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz, a Balatonvilágos, Klapka utca 1623 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy útburkolat bontás nem történhet, a vezeték kiépítése az út átfúrásával oldandó meg, illetve a kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig nem végezhetők. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 16

17 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 7/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Simó Villamosipari Kft. (7720 Pécsvárad, Ipartelep 1814/3) részére a SIMO /CS rajzszámon bemutatott helyszínrajz (nyomvonalrajz) alapján, a Balatonvilágos, Klapka u.22. (1622 hrsz) ingatlan villamosenergia ellátása munkáihoz, a Balatonvilágos, Klapka utca 1623 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja az alábbi feltétellel: - útburkolat bontás nem történhet, a vezeték kiépítése az út átfúrásával oldandó meg, - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, - kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig nem végezhetők, - a hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. Tulajdonosi hozzájárulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban foglaltakon alapul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidő: haladéktalanul Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jog felmondás Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testülete a 296/2005.(IX.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jogot biztosított az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás tekintetében. A bérlőkijelölési jog Balatonvilágos községben szolgálatot teljesítő körzeti megbízott kijelölésére vonatkozott. A megyeváltás kapcsán a település január 1-től a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság által ellátott körzethez tartozik. Ennek okán javasolom a képviselő-testületnek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás bérlőkijelölési jogára vonatkozó, november 21. napján kötött megállapodás felmondását a megyeváltás folytán bekövetkezett illetékességi terület változásra tekintettel. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 17

18 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 8/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánysággal (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) november 21. napján Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás bérlőkijelölési jogára kötött megállapodást felmondja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntést tartalmazó határozat megküldésére a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére. Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás polgármester: Egyidejűleg javasolom a rendőrség által a Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás bérlőjeként kijelölt Buzsáki László bérlő lakásbérleti jogviszonyának december 31. napjáig történő fenntartását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 9/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által kijelölt bérlője, Buzsáki László részére december 31. napjáig biztosítja a lakásbérleti jogviszony fenntartását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt a lakásbérleti szerződés módosítás aláírására. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző Határidő: február 28. Fekete Barnabás polgármester: A lakással van egy olyan probléma, hogy a felső lakásban volt egy csőtörés, és emiatt leázott a lakás. Buzsáki úr próbált az ingatlan örököseivel egyezkedni. Mi nem tudunk abból kifolyólag, hogy az önkormányzat vagyonában keletkezett kár, jogainkat érvényesíteni. Kovács Tamás intézményvezető: A mi biztosítónk kint volt. A lakásba nem tudott bemenni. Buzsáki úr kért árajánlatot. Valami horribilis összeg jött ki. Egy szoba ázott el, a biztosítós mondta, hogy szó sem lehet ekkora kártérítésről. Mivel a fönti lakás miatt ázott el, neki kell kinyomozni, hogy ki a biztosítója. 18

19 Fekete Barnabás polgármester: Miután ez önkormányzati lakás, ettől kezdve nekünk kell ebben lépni. Szólítsuk fel a fölső lakás örököseit, hogy mutassák be, ha van a lakásnak biztosítása. Ha nincs, akkor mi kifizetjük a festést, és a számlát benyújtjuk igényként az örökösödési eljárás során. Adjunk február végéig határidőt. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző: Ha van biztosítása, akkor a két biztosító nem tudja egymás között elrendezni a kártérítést? A biztosítási szerződésünket meg kell nézni, hogy mi van benne, a biztosítónknak vannak kötelezettségei. Kovács Tamás intézményvezető: Buzsáki úr is ezt feltételezte, de nem így van. A mi biztosítónk nem köteles kinyomozni a többi lakásnak, hogy ki a biztosítója. Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető: Amelyik biztosítóval szerződésben vagyunk, annak kötelessége fizetni, és a kárt okozótól meg úgy hajtja be, ahogy tudja. Ahhoz nekünk már nincs közünk. Ha a felső lakásnak nincs biztosítása, a mi biztosítónk nekünk köteles fizetni. Fekete Barnabás polgármester: Ennek sürgősen utána kell járni intézményvezető úr. A határidő február vége. DRV tulajdonosi hozzájárulás kérése közterület bontáshoz Fekete Barnabás polgármester: A DRV Zrt. a Balatonvilágos, Hét vezér utca 15. szám alatti 503/1 hrsz-ú ingatlan vízellátása ügyében, az utólagos elzáró szerelvény beépítéséhez kéri a Hét vezér utca 504/5 hrsz-ú közterület bontásához a hozzájárulást. Javasolom a képviselő-testületnek, ne járuljunk hozzá a Balatonvilágos, Hét vezér utca 504/5 hrsz-ú közterület bontásához. A Zrt. oldja meg másként a vízhasználat korlátozását, azt ne a közterületen egy elzáró szerelvény beépítésével tegye meg. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 10/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Dél-Balatoni Fenntartási Üzemvezetőség (8600 Siófok- Széplak-alsó) kérelmében foglaltakat elutasítja. Nem járul hozzá a Balatonvilágos, Hét vezér u. 15. szám (503/1 hrsz) alatti ingatlan vízellátása kapcsán, az utólagos elzáró szerelvény beépítésének céljából a Balatonvilágos, Hét vezér u. 504/5 hrsz-ú közterület bontásához. A határozat ellen a közigazgatási és hatósági eljárásról szóló évi CXL. törvény 100. (2) bekezdés alapján bírósági felülvizsgálatnak van helye. Felülvizsgálat a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/A.) Balatonvilágos Község Önkormányzata elleni kereset indításával. A keresetlevelet Balatonvilágos Község Önkormányzatához kell benyújtani, vagy ajánlott 19

20 küldeményként a 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. címre, postára adni. A keresetlevelet az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése, illetve a 73. (1) bekezdése alapján 5000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni. Indokolás A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Dél-Balatoni Fenntartási Üzemvezetőség (8600 Siófok- Széplak-alsó) kérelmet nyújtott be, melyben tulajdonosi hozzájárulást kért a Balatonvilágos, Hét vezér u. 15. szám (503/1 hrsz) alatti ingatlan vízellátása kapcsán, az utólagos elzáró szerelvény beépítésének céljából a Balatonvilágos, Hét vezér u. 504/5 hrsz-ú közterület bontásához. A képviselő-testület a kérelem és a csatolt nyomvonalrajz alapján megállapítja, hogy az utólagos elzáró szerelvény beépítéséhez nem indokolt a közterület felbontása, ezért a közterületbontásra vonatkozó kérelmet elutasítja. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban, a közigazgatási és hatósági eljárásról szóló évi CXL. törvény 72. -ban, 100. (2) bekezdésében, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdés, és a 73. (1) bekezdés rendelkezésein alapul. A képviselő-testület határozatát Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 33. cikk (1) bekezdésben megállapított hatáskörében eljárva hozta meg. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről szóló határozat érintettnek történő megküldésére. Határidő: haladéktalanul Tóth Krisztina Kultúrház használatára vonatkozó kérelme Fekete Barnabás polgármester: Tóth Krisztina zumba oktatáshoz kéri évben is heti egy alkalommal keddi napokon 19-től 20 óráig a Kultúrház térítésmentes használatát. Javasolom a képviselő-testületnek a kért időpontokban a Kultúrház térítésmentes használatának biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 11/2013.(I.28.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Krisztina (8130 Enying, Áldott u. 3.) részére zumba oktatás helyszínéül biztosítja a Kultúrház térítésmentes használatát február 1-től december 31-ig, keddi napokon, 19 és 20 óra közötti időszakban azzal a feltétellel, hogy amennyiben községi rendezvény kerülne e napra megszervezésre, az a Kultúrház használatában elsőbbséget élvez. 20

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Hírmondó. Világosi. 2005. július XV. évfolyam, 7. szám. Testületi ülések, rendeletek. Rendõrségi hírek Augusztusi programok

Hírmondó. Világosi. 2005. július XV. évfolyam, 7. szám. Testületi ülések, rendeletek. Rendõrségi hírek Augusztusi programok CMYK CMYK Hírmondó Világosi 2005. július XV. évfolyam, 7. szám Magyar és Szlovák barátság Balatonvilágoson A j á n l ó Testületi ülések, rendeletek Falunap 2005 Lakossági fórum Rendõrségi hírek Augusztusi

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben