ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek"

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról A megyei közgyűlés 2/2010. (II. 8.) számú rendeletével állapította meg a évi költségvetés eredeti előirányzatait, amely szerint az önkormányzat működési célú bevételei működési célú kiadásai fejlesztési célú bevételei fejlesztési célú kiadásai működési célú pénzmaradványa fejlesztési célú pénzmaradványa finanszírozási célú bevételei finanszírozási célú kiadásai ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft összegben kerültek meghatározásra. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény január 1-től hatályos módosítása szerint a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli tárgyévi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét, valamint a hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú bevételeit és kiadásait. A tárgyévi működési célú bevételek és kiadások különbözete ezer Ft hiányt mutat, amelyből ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradványból kerül finanszírozásra és ezer Ft finanszírozási célú bevételekből. A tárgyévi fejlesztési célú bevételek és kiadások különbözete ezer Ft hiányt mutat, amelyből a ezer Ft az előző évi fejlesztési célú pénzmaradványokból kötvénykibocsátás bevétele - kerül finanszírozásra és Ft ezer a fejlesztési hitelhez tervezett bevétel. A finanszírozási célú bevételek és kiadások különbözete ezer Ft, amely a fejlesztési hitel visszafizetés ezer Ft-os összegét és a működési hiány ezer Ft-os növekményét tartalmazza. Az 1/2011. (II.14.) KR számú rendelet alapján az önkormányzat

2 2 működési célú bevételei működési célú kiadásai fejlesztési célú bevételei fejlesztési célú kiadásai működési célú pénzmaradványa fejlesztési célú pénzmaradványa finanszírozási célú bevételei finanszírozási célú kiadásai ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft összegre módosultak. A megyei közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, továbbá a minimális hitelfelvétel érdekében a költségvetési rendelet ában az alábbi intézkedéseket rendelte el: a hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az év közben képződő működési többletbevételeket, továbbá a szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani; a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a finanszírozásba be kell vonni; gondoskodni kell a költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és törekedni kell bevételi többletek elérésére, továbbá a bevételek alakulásáról a tárgyhónapot követő 10. napig kötelesek az intézmények vezetői beszámolni; a gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti; a pénzmaradványokat felül kell vizsgálni; a kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható; a fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források biztosítása esetén indíthatók; a évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg = a végleges feladatelmaradás miatti összeg, = a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott és áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, = a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, = a működési bevételek feladattal nem terhelt bevételi többletének 50%-a; az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörök gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok előírásaira; a költségvetési rendeletben meghatározott és engedélyezett létszámot az intézmények saját hatáskörben nem növelhetik; a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, a racionálisabb feladatellátásról; az egészségügyi ágazat likviditásáról folyamatosan be kell számolni; folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gyermeklétszámok alakulását, felül kell vizsgálni a párhuzamos kapacitásokat;

3 3 az oktatásban az új tanév indítása csak a közgyűlés által meghatározott osztálylétszámokkal történhet, valamint a tanulói létszám változásához kapcsolódóan felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladatellátását; a kiemelt előirányzatok módosítását a közgyűlés engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján; a 2%-os kereset-kiegészítés összegének felhasználásáról a megyei közgyűlés a pénzügyi lehetőségek alapján év közben hoz döntést; az illetményeket a tárgyhónapot követő hónap 7-ig kell kifizetni; az intézmények minden hónap 10-én, 20-án és hó végén kötelesek a saját működési bevételeiket a hivatal költségvetési számlájára beutalni; havi pénzellátási tervet kell készíteni napi bontásban a fizetési esedékesség figyelembevételével; az intézmények kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni az általuk elismert, lejárt határidejű tartozásállományról havonta 12-i fordulónappal; a tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata jutalmazásra nem használható fel. I. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA Az előirányzatokat évben öt alkalommal módosította a közgyűlés: a zárszámadási rendeletben a évi pénzmaradványokkal; a júniusi, a szeptemberi, az októberi, a decemberi és a februári közgyűlésen az intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosításokkal, valamint a hivatali előirányzatok változásaival. A évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2010. (IV. 20.) KR számú rendelet alapján növekedtek az előirányzatok: a kórház pénzmaradványa ezer Ft az intézmények pénzmaradványa ezer Ft önkormányzat szakmai és egyéb feladatok ezer Ft A 9/2010. (VI. 22.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: kórház által kezdeményezett módosítás az intézményi saját bevételekből és OEP támogatásból ezer Ft; intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások összege ezer Ft átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből és saját bevételekből; központi költségvetési támogatások ezer Ft o decentralizált támogatás ezer Ft o Prémium Évek program ezer Ft o kereset-kiegészítések ezer Ft saját bevételek ezer Ft; átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek ezer Ft; 4%-os zárolás alapján az illetékbevétel előirányzata csökkent ezer Ft-tal, amelyhez kapcsolódóan ezer Ft-tal csökkentésre kerültek a kiadási előirányzatok és ezer Ft-tal növelésre kerültek a saját bevételek.

4 4 A 12/2010. (IX. 30.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: kórház által kezdeményezett módosítás az intézményi saját bevételekből és OEP támogatásból ezer Ft; intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások összege ezer Ft átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből és saját bevételekből; központi költségvetési támogatások ezer Ft; o létszámcsökkentés támogatása ezer Ft o Prémium Évek program ezer Ft o gyógypedagógiai pótlék ezer Ft o osztályfőnöki pótlék ezer Ft o érettségi vizsga ezer Ft o szakmai vizsgák 624 ezer Ft o pedagógus továbbképzés ezer Ft o felzárkóztató oktatás 480 ezer Ft o könyvtári érdekeltségnövelő ezer Ft saját bevételek 451 ezer Ft; átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek ezer Ft; o szociális foglalkoztatás ezer Ft o Védelmi Iroda feladatai ezer Ft o iskolatej program támogatása 543 ezer Ft o Zounok II. projekt ezer Ft o Jászkun kapitányok projekt ezer Ft o gyermekotthoni képzés ezer Ft o megtérülések ezer Ft belső átcsoportosítások intézményi pályázatokhoz, intézményi létszámváltozásokhoz, jubileumi jutalomra, kulturális szakemberek képzésére, valamint a évi létszámcsökkentések felmentési illetmények és végkielégítések többlet-kiadásaira a céltartalék terhére ezer Ft összegben. A 16/2010. (X. 15.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal csökkentek az előirányzatok: belső átcsoportosítás a kötvény kamathozam bevételeiben és ezer bevonása a működésbe; központosított támogatás ezer Ft múzeumi feladatokra. A 17/2010. (XII.15.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: kórház által kezdeményezett módosítás az OEP konszolidációs támogatásból ezer Ft; intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások összege ezer Ft átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből és saját bevételekből; központi költségvetési támogatások ezer Ft; o létszámcsökkentés támogatása ezer Ft o Prémium Évek program ezer Ft o informatikai fejlesztés ezer Ft o kereset-kiegészítés 498 ezer Ft o teljesítmény-motivációs keret 853 ezer Ft o pedagógiai szakszolgálatok 520 ezer Ft o működőképesség támogatása ezer Ft

5 5 saját bevételek (kártérítések) ezer Ft; átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek ezer Ft; o szociális foglalkoztatás ezer Ft o kisebbségi önkormányzatok ezer Ft o közcélú foglalkoztatás ezer Ft o iskolatej támogatás ezer Ft o önkormányzati választás ezer Ft o Esélyek Háza működtetése ezer Ft o Jászkun kapitányok projekt ezer Ft o területrendezési terv ezer Ft belső átcsoportosítások intézményi pályázatokhoz, intézményi létszámváltozásokhoz, jubileumi jutalomra; illetékbevétel csökkenése miatt a kötvény kamathozam bevételéből átcsoportosítás ezer Ft összegben. Az 1/2011. (II.14.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: kórház által kezdeményezett módosítás az intézményi saját bevételekből és OEP támogatásból ezer Ft; intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítások összege ezer Ft átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből és saját bevételekből; központi költségvetési támogatások ezer Ft; o érettségi vizsga 840 ezer Ft o szakmai vizsgák 618 ezer Ft o felzárkóztató oktatás 480 ezer Ft o telj. motivációs keret ezer Ft o céljellegű decentr. támogatás ezer Ft o területi kiegyenl. támogatás ezer Ft saját bevételek ezer Ft; o biztosítási kártérítés 232 ezer Ft o fordított ÁFA ezer Ft o hozzájárulások 360 ezer Ft átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek ezer Ft; o kisebbségi önkormányzat 7 ezer Ft o közcélú foglalkoztatás 700 ezer Ft o Védelmi Bizottság feladatai ezer Ft o kisebbségi választások 735 ezer Ft o Jászkun kapitány projekt ezer Ft o Kompetencia alapú oktatás ezer Ft o Zounok I. projekt ezer Ft o MÖOSZ támogatás ezer Ft o Dordogne megyétől ezer Ft o hiteltörlesztéshez ezer Ft o kölcsönök megtérülése ezer Ft belső átcsoportosítások intézményi pályázatokhoz, felmentési illetményre, gyermeklétszám változásához; bírósági határozat alapján kártérítések és perköltségek ezer Ft.

6 6 A kiemelt előirányzatok módosulása összességében az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Változás Előirányzat összege %-a Intézményi működési bevételek ,6 Önkorm. sajátos műk. bevételei ,1 Felhalm. és tőkejell. bevételek ,7 Önkorm. költségvetési tám ,8 TB-alapoktól átvett ,8 Egyéb átvett pénzeszközök ,0 Kölcsönök bevételei ,3 Hitelek bevételei ,0 Pénzmar., pénzforg. nélk. bev ,3 BEVÉTELEK ,1 Személyi juttatások ,9 Munkaadókat terh. járulékok ,1 Dologi kiadások ,3 Támogatásértékű kiadás ,3 Pénzeszközátadások ,6 Előző évi maradvány átadása Ellátottak juttatásai ,2 Felújítások ,7 Felhalmozási kiadások ,0 Kölcsönök nyújtása ,9 Hitelek ,0 Tartalék, pénzforg. nélk. kiad ,2 KIADÁSOK ,1 Az előirányzat-változások alakulása: Év Előirányzat-növekedés összege Előirányzat-növekedés %-a ezer Ft 26, ezer Ft 20, ezer Ft 21, ezer Ft 21, ezer Ft 16, ezer Ft 21, ezer Ft 49, ezer Ft 10, ezer Ft 21,1

7 7 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Az előirányzatok változását az alábbi jelentősebb tényezők befolyásolták: a saját bevételek az eredeti tervhez képest jelentősen módosultak, elsősorban a kórház bevételei a gyógyszertár működtetéséből, valamint az intézményeknél a szociális ellátási díjakból, a múzeumban az ásatási feladatokkal összefüggő szolgáltatási bevételekből, a pedagógiai intézetben a pályázati tevékenységből, továbbá a kötvény hozamaiból; az illetékbevételek módosított előirányzata jelentősen csökkent az eredetihez viszonyítva; a központi költségvetési támogatás előirányzatai elsősorban az egyszeri keresetkiegészítés összegével, valamint céljellegű pályázati összegekkel növekedtek; a TB alapoktól kapott támogatás módosított előirányzata növekedett az eredetihez viszonyítva a kiegészítő támogatás összegével, valamint a ténylegesen teljesített ellátások alapján; a pénzmaradvány előirányzatát a évi pénzmaradványok összegének jóváhagyása növelte; a személyi juttatások előirányzatát növelte az egyszeri kereset-kiegészítés, létszámcsökkentések többletkiadásai, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó feladatok összegei; a felújítási és fejlesztési kiadások előirányzatának növelését a kötvény hozambevételek és a hazai és Európai Uniós forrásokból származó pályázati pénzeszközök biztosították; a tartalékok állománya csökkent az évközi többletkiadások alapján. A évi előirányzat-változás az előző évek átlaga szerint alakult, amely 20 %-os mérték körüli. Eltérő mértékű előirányzat növekedés évben volt a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan, valamint évben a TB támogatások kisebb mértékű növekedése miatt.

8 8 II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA A bevételek kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatait, illetve teljesítésüket a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat évi eredeti bevételi előirányzata ezer Ft, a módosított előirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft. A módosított előirányzat 121,6 %-a az eredeti előirányzatnak, az előirányzat-növekedés ezer Ft. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 106,0 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,5%. A működési, fejlesztési és finanszírozási műveletek szerinti eredeti és módosított előirányzatokat, illetve teljesítésüket az 1/a. számú melléklet tartalmazza. A működési bevételeknél a teljesítés 98,4 %, a finanszírozási műveletek esetén a teljesítés 34,8 %, a fejlesztési bevételeknél 28,5 %. A kiemelt bevételi jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: adatok: ezer Ft-ban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-ban Megoszlás %-ban Intézményi működési bevétel ,2 14,7 Önkormányzat sajátos bevételei ,3 6,7 Felhalmozási bevételek ,4 0,0 Önkorm. költségvetési tám ,0 15,9 TB-alapoktól átvett pénze ,0 43,6 Egyéb átvett pénze., tám.ért ,2 8,0 Előző évi mardvány visszatérülés ,4 Kölcsönök bevételei ,9 0,0 Hitelek bevételei ,3 2,5 Belföldi értékpapírok bevételei ,7 Pénzmaradvány igénybevétele ,4 6,5 Bevételek összesen ,5 100,0 Működési Sajátos Felhalm. Költsg.tám. 8 1,4 2,5 0 6,5 14,7 6,7 0 TB-alapok Egyéb átv. Előző évi Hitelek 15,9 Kölcsönök Pénzmar. 43,6

9 9 1.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek az összes bevétel 14,7 %-át jelentették: a kórház ezer Ft eredeti tervezett bevétele ezer Ft-ra, 163,3 %-ra teljesült, amely döntően a gyógyszertár üzemeltetéséből származott; a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények ezer Ft eredeti tervezett bevétele ezer Ft-ra, 105,0 %-ra teljesült az intézményi ellátási díjakból és a szabad kapacitások kihasználásából a kisújszállási és a homoki intézményben; a szociális intézmények ezer Ft eredeti tervezett bevétele ezer Ftra, 105,9 %-ra teljesült elsősorban a térítési díjak növeléséből; az oktatási intézmények ezer Ft eredeti tervezett bevétele ezer Ftra, 99,1 %-ra teljesült, jelentős bevételi kiesés volt a mezőgazdasági termelésben a jászapáti és a kunhegyesi intézményekben; a közgyűjtemények és egyéb intézmények ezer Ft eredeti tervezett bevétele ezer Ft-ra, 335,7 %-ra teljesült, a múzeum ásatási tevékenysége és a pedagógiai intézet pályázatai alapján. A működési bevételek jelentős növekedése nem jelentett szabad forrásokat, mivel a bevételekhez kötött kiadások kapcsolódtak. A kórházi gyógyszertárban gyógyszerbeszerzés, ásatási tevékenységnél a kapcsolódó szolgáltatások és munkabérek, a pályázatoknál a közreműködők költségei. A működési bevételeken belül az egyes jogcímeken az alábbiak szerint alakultak a tervezett bevételek: áru- és készletértékesítésből ezer Ft; a szolgáltatások ellenértéke a tervezett ezer Ft-ról ezer Ft-ra teljesült, amely tartalmazza az ásatásokból, a pedagógiai intézet pályázati tevékenységéből származó és a kórház által nyújtott szolgáltatásokból származó többletbevételt; a közvetített szolgáltatások ezer Ft-os összege, amely átszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódik; a bérleti díjbevételek teljesítése ezer Ft; az intézményi ellátási díjak eredeti előirányzata ezer Ft volt, amely ezer Ft-ra, 104,5 %-ra teljesült; az alkalmazottak térítése ezer Ft, folyamatosan csökkenő az előző évekhez viszonyítva, mivel az étkezési lehetőséget egyre kevesebben tudják igénybe venni; a kamat és hozambevétel ezer Ft volt, amelyből ezer Ft a kórháznál, ezer Ft a hivatalnál, ezer Ft az intézményeknél képződött. A fejlesztési célú kötvény és az előző években képződött hozamok, kamatok összege az év folyamán rövid lejáratú és prémium betétekbe került befektetésbe, amelyekből ezer Ft kamatbevétel és ezer Ft árfolyamnyereség képződött, amely összesen ezer Ft-ot és 7,8 %-os átlagos hozamot jelent. A évi kamatbevétel terhére került kifizetésre a kötvény ezer Ft kamata, valamint a működésbe bevonásra került ezer Ft. Az előző évi kamatbevételekből ezer Ft került bevonásra a működésbe, mivel az illetékbevételek jelentősen elmaradtak a tervezettől és az előző évek nagyságrendjétől is.

10 10 2.) Sajátos működési bevételek Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Illetékek ,0 Átengedett SZJA ,0 Önkorm.sajátos bevételei ,3 Az önkormányzati sajátos működési bevételek tartalmazzák az illetékbevételeket, valamint a megyei önkormányzatokat egységesen lakosságszám-arányosan és ellátotti létszámarányosan megillető személyi jövedelemadót évben a sajátos működési bevételek jelentősen elmaradtak a évi teljesítéstől, amely növelte a folyószámlahitel igénybevételét, továbbá folyamatos likviditási gondokat okozott: évben ezer Ft illetékbevétel teljesült, amely a évi ezer Ft összegű bevételhez képest ezer Ft összegű bevétel kiesés; évben a központi költségvetésből ezer Ft átengedett személyi jövedelemadót kapott az önkormányzat, amely ezer Ft bevétel-csökkentést jelentett, mivel évben megszüntetésre került a megye egységes ezer Ft támogatási összeg, ugyanakkor a jogszabály szerinti feladat ellátás nem változott; a két bevételi jogcímen ezer Ft csökkenés volt, amelyek a megyei önkormányzat önhibáján kívül keletkeztek, viszont évben a megyei önkormányzatok ki voltak zárva az ÖNHIKI támogatási körből. Az illetékbevételek havonta az alábbiak szerint alakultak: adatok: ezer Ft-ban Hónap év év év év Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

11 Jan uá r Fe bruá r M árciu s Á prilis M ájus Jún iu s Júliu s Aug usztus S zeptem be r Októ be r No vem be r De cem be r év év év é v Az illetékbevétel előirányzata és teljesítése között az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Év Eredeti Előző év Teljesítés Előző év Teljesítés/ előirányzat 100% összege 100% Eredeti % , ,3 130, , ,1 128, , ,4 122, , ,3 112, , ,4 111, , ,1 115, , ,9 97, , ,1 71, terv tény

12 12 3.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése ezer Ft összege az alábbi bevételeket tartalmazza: ezer Ft tárgyi eszközök értékesítése = ingatlan értékesítése ezer Ft; = gépek, berendezések értékesítése ezer Ft; = járművek értékesítése 240 ezer Ft; = tenyészállatok értékesítése ezer Ft; ezer Ft osztalék bevétel; ezer Ft beruházási célú pénzeszköz átvétel. A felhalmozási bevételeknél nem teljesült az eredeti előirányzatban tervezett ezer Ft ingatlan értékesítési bevétel. az év folyamán meghirdetésre kerültek az értékesíthető ingatlanok, valamint a megyei önkormányzat honlapján folyamatosan közzé vannak téve az ingatlaninformációk cím alatt. A kisújszállási Béla király úti ingatlan került értékesítésre, amelyből ezer Ft előleg került teljesítésre évben, a teljes pénzügyi rendezés áthúzódott évre. 4.) Támogatások, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek A normatív állami hozzájárulásokat a nettó finanszírozás keretében, időarányosan megkapta az önkormányzat, szintén időarányosan finanszírozásra kerültek a kötött normatívák és a központosított előirányzatok. A feladatmutatók alakulását a 2/a. számú melléklet tartalmazza az egyes intézményekhez kapcsolódóan: a gyermekvédelmi ellátásban az alábbiak szerint változott az ellátottak száma a tervezetthez képest: = 26 fővel növekedett a különleges ellátásban részesülők száma; = 5 fővel csökkent a speciális ellátást igénylők száma; = 9 fővel növekedett az otthont nyújtó ellátásban részesülők száma; = 26 fővel csökkent az utógondozói ellátásban részesülők száma; a fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai gondozottak esetén a férőhely kihasználás 99,1 %-os volt, az fő tervezett ellátotti létszámból fő ellátására került sor; az idősek otthonaiban 100,0%-os volt a férőhely kihasználás; a közoktatásban résztvevők száma a 2008/2009. tanévhez képest a 2009/2010. tanévben 256 fővel volt kevesebb, amely 7,3 %-os csökkenést jelent. Az intézményenkénti elszámolási adatokat az 1/e. számú melléklet tartalmazza: az intézményi feladatmutatók alapján számított normatív támogatási visszafizetési kötelezettség ezer Ft; a kapcsolódó SZJA és egyéb központosított előirányzatokkal együtt ezer Ft a visszafizetési kötelezettség a normatív költségvetési támogatásokból, amely 1,3 %-a a ezer Ft összegű támogatásnak; 3 %-ot meghaladó a feladatmutató csökkenésből eredő a visszafizetési kötelezettség az alábbi intézményekben:

13 13 = kisújszállási intézmény ezer Ft, amely 5,0 %-os mérték; = jászapáti középiskola ezer Ft, amely 4,2 %-os mérték; = pedagógiai intézet ezer Ft, amely 28,4 %-os mérték. A visszafizetés összege csökkent évhez viszonyítva, amely ezer Ft és 1,8 %- os mérték volt. Csökkent a 3 % feletti mértéket meghaladó intézmények száma is 6-ról 3- ra, azonban ugyanezen 3 intézmény miatt évben is normatíva visszafizetés volt a feladatmutató csökkenés miatt. A központosított előirányzatok összege ezer Ft volt, amelyeket évközben kapott az önkormányzat céljelleggel: közművelődési és közgyűjteményi szakmai feladatokhoz ezer Ft, amelyből felhasználásra került ezer Ft a könyvtárban, valamint ezer Ft felhasználása folyamatban a kunszentmártoni és karcagi múzeumok kiállításaihoz; létszámcsökkentések többletkiadásaihoz ezer Ft; érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására ezer Ft; informatikai fejlesztési feladatok ezer Ft; központi bérpolitikai intézkedések egyszeri kereset-kiegészítésre ezer Ft; Új Tudás-Műveltség Program alapján pedagógusok bérpótléka ezer Ft. A fejlesztési célú támogatásoknál a területfejlesztési pályázattal megvalósuló beruházáshoz ezer Ft támogatást kaptunk, amelyből megvalósult a homoki óvoda és a kunhegyesi gimnázium tornatermének felújítása, valamint elkészült a környezetvédelmi program. adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Támogatásértékű működési bevétel ,9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,7 Támogatásértékű bevételek ,1 A támogatásértékű működési bevételek legjelentősebb tétele a kórház költségvetésében megjelenő OEP finanszírozás. A kórházi ellátáshoz és az iskola-egészségügyi feladatokhoz kapott TB támogatás összege ezer Ft, ugyanakkor az eredetileg tervezett összeg ezer Ft volt, amely ezer Ft támogatásnövekedést jelent. A többletbevétel alapján a kórház szállítói állomány konszolidálódott december 31-vel. E bevételi körnél jelenik meg a szociális foglalkoztatás támogatása, az Európai Uniós projektek támogatása, az Esélyek Háza működtetéséhez, a sportfeladatokhoz, az iskolatejprogramhoz, valamint a közhasznú foglalkoztatáshoz kapott támogatás. E feladatokhoz kapott támogatás a központi költségvetési szervektől ezer Ft, az elkülönített állami pénzalapoktól ezer Ft, valamint ezer Ft az Európai Uniós projektekhez. A támogatásértékű felhalmozási bevételekből ezer Ft a kórház által átadott forrás a haemodinamikai labor fejlesztési hitel és kamatainak törlesztéséhez a közgyűlési határozat által meghatározott 70,7 %-os mértékben. Az Európai Uniós projektekhez ezer Ft összegű támogatást kaptunk.

14 14 5.) Hitelek, kölcsönök A tervezett ezer Ft-os működési hiány összege az eredeti előirányzatban működési hitel, amelynek módosított előirányzata ezer Ft, a rövid lejáratú hitel teljesítésének mérleg szerinti összege ezer Ft, amely évben ezer Ft volt, amely ezer növekedést jelent. A likvidhitel pénzforgalmi teljesítésének összege ezer Ft, amely évben ezer Ft, a növekedés ezer Ft. A működéshez folyószámlahitel és munkabérhitel került felvételre. A folyószámlahitelkeret ezer Ft, a munkabérhitel keret ezer Ft volt, amelyek az év folyamán szinte maximális mértékben kihasználásra kerültek. A tervezett ezer Ft-os működési hiány összege a hitelek felvételével került ellensúlyozásra. A folyószámlahitel állomány alakulása években (adatok ezer Ft-ban): év év év 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' A kölcsönök előirányzata a kórház és a hivatal ezer Ft munkáltatói kölcsön előirányzatát tartalmazza, amely ezer Ft-ra teljesült, a kifizetések forrását a kölcsönök megtérülései biztosították. A kölcsönök bevételeinél jelenik meg a TISZK részére évben biztosított ezer Ft összegű támogatási kölcsön megtérülése. 6.) Pénzmaradvány A pénzmaradvány felhasználása 33,4 %, ezen belül a kórháznál 100 %-os, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél 100,0 %-os, a szociális intézményeknél 93,8 %-os, az oktatási intézményeknél 99,3 %-os, a közművelődési és egyéb intézményeknél 98,1 %-os, a hivatalnál 28,3 %-os a teljesítés. Előző pénzmaradvány nem került felhasználásra a pusztataskonyi, a mezőtúri, kunhegyesi intézményben, valamint a TISZAINFORM-ban az áthúzódó feladatok miatt. A hivatalnál szintén az áthúzódó feladatok, meghatározóan a kötvény kibocsátásból származó bevétel fel nem használt összege jelenti az alacsony mértékű felhasználást.

15 15 A bevételek teljesítési összege az előző évekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: adatok: ezer Ft-ban Bevételi jogcím év év év év év Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos bevételei Felhalmozási bevételek Önkorm. költségvetési tám TB-alapoktól átvett pénze Egyéb átvett pénzeszközök Előző évi maradvány visszatérülés Kölcsönök bevételei Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen év év év év év Felh.bev Önk.saj.bev Int.műk.bev Tb-től átv. Költs.tám. Előző évi Egyéb átv. Pénzmar. Hitel,értékp. Kölcsönök A bevételek alakulását összehasonlítva az alábbi tendenciák jellemzőek: az intézményi bevételek folyamatosan növekednek, amely elsősorban a kórházban és a szociális, közgyűjteményi ágazatban jelenik meg; az SZJA és az illetékbevételek az önkormányzat sajátos bevételei - folyamatosan és jelentős mértékben csökkennek; a központi költségvetési támogatás évtől csökkent az előző évek növekedéseit követően; a TB-alapoktól átvett támogatás évhez képest növekedett, amely elsősorban a december havi egyszeri többlettámogatásból adódik; az egyéb átvett pénzeszközök változó mértékűek a pályázati lehetőségektől függően; a hitelek, értékpapírok estén a évi kötvénykibocsátás jelent kiugró értéket; a pénzmaradványok a csökkenést követően évben és évben növekedtek, amely a kötvény felhasználásához kapcsolódik.

16 1,2 % 1, 4% 0,3% 4, 8% 1, 2% 0,8 % 0, 4% 16 III. A KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatát, valamint az előirányzatok teljesítését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A közgyűlés, a hivatal, az épületüzemeltetés kiadásainak részletezését a 2/b., a kiemelt szakmai feladatok, a tagsági díjak előirányzatainak alakulását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek, az önkormányzati támogatással megvalósuló intézményi felújítások és fejlesztések alakulását a 4/a. és 4/b. mellékletek mutatják be. A megyei önkormányzat évi eredeti kiadási előirányzata ezer Ft, a módosított előirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft volt. A kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 101,1 %, a módosított előirányzathoz 83,5 %. A kiemelt kiadási jogcímek az alábbiak szerint alakultak: adatok: ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Megoszlás Kiadási jogcímek Teljesítés összege előirányzat előirányzat %-a %-a Személyi juttatások ,9 38,9 Munkaadókat terhelő jár ,6 10,0 Dologi kiadások ,1 41,0 Támogatásértékű kiadás ,2 1,2 Áht-n kívüli pénzeszköz-átadás ,2 0,3 Előző évi maradványok átadása ,0 1,4 Ellátottak juttatásai ,8 0,8 Felújítások ,7 1,2 Fejlesztési kiadások ,8 4,8 Kölcsönök nyújtása ,3 0,0 Hiteltörlesztés ,8 0,4 Pénzforg.nélk.kiad.(tartalékok) ,0 Kiadások összesen ,5 100,0 41, 0% 10, 0% 38,9% s ze m é ly i járulé ko k előz ő év i tá m og atás do log i pé nze.áta d. fe lha lm oz ás fe lújítás ellá tott ak hitelek

17 17 A kiadások 38,9 %-a személyi juttatás és 10,0 %-a a kapcsolódó járulék. A dologi kiadások az összes kiadásból 41,0 %-ot jelentenek. A felújítási kiadások aránya 1,2 %, a felhalmozási kiadások aránya 4,8 %. 1.) Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat összege %-a Rendszeres személyi juttatás ,1 Nem rendszeres szem. juttat ,2 Külső személyi juttatások ,0 Személyi juttatások ,9 A személyi juttatások előirányzatainak felhasználása összességében időarányosan alakult: a rendszeres személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény besorolási előírásainak megfelelően valósultak meg a kifizetések; a kiadások tartalmazzák az egyszeri kereset-kiegészítések kifizetését, amelyhez a központi költségvetés biztosított forrást; a nem rendszeres juttatásoknál készenléti díjak, ügyelet, túlóra, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, stb. jelenik meg; a nem rendszeres személyi juttatásoknál és a külső személyi juttatásoknál jelennek meg a létszám-csökkentésekhez, a nyugdíjazásokhoz, valamint a Prémium Évek programhoz kapcsolódó kifizetések évben az átlagosan foglalkoztatott munkajogi létszám fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó, az átlagkereset évhez viszonyítva minimálisan csökkent évben az átlagosan foglalkoztatott munkajogi létszám fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó, az átlagkereset évhez viszonyítva csökkent évben az átlagosan foglalkoztatott munkajogi létszám fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó. A nem rendszeres személyi juttatások körében többek között kifizetésre került: ezer Ft összegben készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; ezer Ft végkielégítés; ezer Ft jubileumi jutalom; ezer Ft közlekedési költségtérítés.

18 18 2.) Munkaadókat terhelő járulékok adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Társadalombiztosítási járulék ,5 Korkedvezménybizt. járulék ,0 Egészségügyi hozzájárulás ,6 Táppénz-hozzájárulás ,9 Egyéb járulékok ,3 Munkaadókat terhelő jár ,6 A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokhoz hasonlóan a tervezett előirányzaton belül került teljesítésre. A társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék és egészségügyi hozzájárulás mértéke január 1-től jelentősen változott. A társadalombiztosítási járulék 29 %-ról 27 %-ra csökkent, a 3%-os munkaadói járulék és a tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnt. 3.) Dologi kiadások A dologi kiadások az összes kiadás 41,0 %-át jelentik. A dologi kiadások összességében a tervezett összeg szerint teljesültek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 98,1 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 140,6 %-os a teljesítés. Az egyes részelőirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Élelmiszerbeszerzés ,6 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés ,9 Irodaszer, nyomtatvány ,9 Könyv, folyóirat, inf.hordozó ,5 Tüzelőanyag-beszerzés ,6 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés ,4 Anyag, kis értékű eszköz ,6 Munkaruha, védőruha ,4 Egyéb készletbeszerzés ,0 Kommunikációs szolgáltatások ,0 Vásárolt élelmezés ,4 Bérleti és lízingdíjak ,2 Szállítási szolgáltatás ,6 Gázenergia-szolgáltatás díja ,9 Villamosenergia-szolg. díja ,6 Távhő és melegvíz ,3 Víz- és csatornadíjak ,4 Karbantartás, kisjavítás ,4 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ,0 Közvetített szolgáltatások ,1

19 19 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege %-a Pénzügyi szolgáltatások ,8 Vásárolt közszolgáltatások ,7 Vásárlások ÁFA-ja ,7 ÁFA-befizetés ,1 Kiküldetés, reklám, rendezvények ,8 Szellemi tevékenységre kifizetés ,2 Egyéb dologi kiadások ,8 Költségvetési befizetések ,0 Adók, díjak, egyéb befizetések ,5 Kamatkiadások, árfolyamveszteség ,6 DOLOGI KIADÁSOK ,1 Az eredeti előirányzatból ezer Ft (65,7 %) a kórház költségvetésében és ezer Ft (34,3 %) a megyei intézmények és a hivatal költségvetésében jelenik meg. A teljesítésekből ezer Ft (67,0) a kórház kiadása és ezer Ft (33,0 %) az intézmények és a hivatal kiadása. Az egyes kiadások közül döntő mértékben a kórház kiadásaiban jelenik meg a gyógyszer, vegyszer, kisértékű tárgyi eszköz, anyagbeszerzés, valamint az egyéb üzemeltetési szolgáltatások és a vásárolt közszolgáltatások. A dologi kiadások alakulását az előző évi teljesítési adatokkal történő összehasonlítás az alábbiak szerint mutatja be: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi 2010/2009. teljesítés % Élelmiszer-beszerzés ,5 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés ,8 Irodaszer, nyomtatvány ,0 Könyv, folyóirat, inf.hordozó ,1 Tüzelőanyag-beszerzés ,5 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés ,7 Anyag, kis értékű eszköz ,7 Munkaruha, védőruha ,1 Egyéb készletbeszerzés ,8 Kommunikációs szolgáltatások ,6 Vásárolt élelmezés ,8 Bérleti és lízingdíjak ,7 Szállítási szolgáltatás ,4 Gázenergia-szolgáltatás díja ,2 Villamosenergia-szolg. díja ,8 Távhő és melegvíz ,2 Víz- és csatornadíjak ,0 Karbantartás, kisjavítás ,4 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ,6 Közvetített szolgáltatások ,7 Pénzügyi szolgáltatások ,2

20 20 Megnevezés évi évi évi 2010/2009. teljesítés % Vásárolt közszolgáltatások ,4 Vásárlások ÁFA-ja ,4 ÁFA-befizetés ,7 Kiküldetés, reklám, rendezvények ,8 Szellemi tevékenységre kifizetés ,6 Egyéb dologi kiadások ,0 Költségvetési kifizetések ,4 Adók, díjak, egyéb befizetések ,1 Kamatkiadások ,1 DOLOGI KIADÁSOK ,9 A dologi kiadások 24,9 %-kal növekedtek, a volumennövekedés ezer Ft: stagnál az élelmiszer beszerzés, a 4,5 %-os növekedésben az infláció jelenik meg; a gyógyszer-vegyszer beszerzés döntő mértékben a kórház kiadásaihoz kapcsolódik; irodaszer, nyomtatvány, egyéb információhordozó beszerzésének, a kommunikációs szolgáltatások kiadásának növekedése a pályázatokhoz kapcsolható; a vásárolt élelmezés intézmények közötti vásárlás Jászapátiban; bérleti díjaknál a többlet kifizetés a múzeum megfizette a Szabadság téri épület bérleti díját, ahol az ásatási munkálatok leleteinek rendezése történik; jelentősen növekedett a gázszolgáltatásra és a víz-csatorna díjakra kifizetett összeg; az ÁFA befizetés jelentős növekedése a fordított ÁFA elszámolási rendből adódik; a költségvetési befizetések a normatívák visszafizetését tartalmazzák, évben az előző évek MÁK ellenőrzése alapján is volt befizetési kötelezettség; volumenében csökkent a kamatfizetés, mivel a kötvény utáni kamat közel felére csökkent, ugyanakkor a likvidhitel kamatok növekedtek. Az intézmények és a hivatal részéről a szállítói számlák folyamatosan kiegyenlítésre kerültek, az intézményi szállítói jelentések nem tartalmaztak jelentős mértékű szállítói állományt. A kórház jelentős mértékű szállítói állománya is csökkent a decemberi többlettámogatásból történt kifizetések alapján. Az intézmények évi finanszírozása 97,0 %-os volt a házi-kincstári finanszírozás rendszerében, a évi nettó kiutalatlan támogatás ezer Ft-ot jelentett, amely részét képezi az intézményi pénzmaradványoknak. 4.) Pénzeszközátadások, támogatások adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat Előirányzat összege %-a Támogatás értékű működési kiadás ,2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás ,0 Műk. célú pénze. átadás áht-n kívül ,8 Felh. célú pénze. átadás áht-n kívül ,0 Támogatások, pénzeszközátadások ,6

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/254-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben