Éves beszámoló Ipoly Cipőgyár Kft Balassagyarmat Madách u Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u / Éves beszámoló Keltezés: Balassagyarmat, március 17. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

2 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: Balassagyarmat, március 17. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

3 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen Keltezés: Balassagyarmat, március 17. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

4 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: Balassagyarmat, március 17. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

5 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: Balassagyarmat, március 17. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

6 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 15 VI. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V- VI) Keltezés: Balassagyarmat, március 17. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

7 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 18 9 Kapott (járó) osztalék és részesedés 19 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 21 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 23 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 28 VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 30 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 36 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) IX. Rendkívüli bevételek 40 X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XI. Adófizetési kötelezettség 44 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 47 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19) Keltezés: Balassagyarmat, március 17. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

8 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV- V-VI-VII) Keltezés: Balassagyarmat, március 17. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

9 Ipoly Cipőgyár Kft Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 45 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: Balassagyarmat, március 17. Nemszilaj Sándor a vállalkozás vezetője P.H.

10 Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság IPOLY CIPŐGYÁR KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Balassagyarmat, Nemszilaj Sándor ügyvezető igazgató

11 1. Általános rész 1.1. A társaság bemutatása Az Ipoly Cipőgyár Kft.100 %-os állami tulajdonú büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetként a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozik. Az MNV Zrt-vel kötött szerződés szerint a tulajdonosi joggyakorló a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka. A jogelőd állami vállalat én alakult át gazdasági társasággá. A cég fő tevékenységi köre a munkavédelmi lábbelik gyártása és forgalmazása. Az alapító működési célként tűzte ki a fogvatartottak mind teljesebb foglalkoztatását és a nyereséges gazdálkodást. A társaság főbb mutatói évben a következők szerint alakultak: Jegyzett tőke: E Ft, saját tőke: E Ft, nettó árbevétel: E Ft, mérleg szerinti eredmény: E Ft, a teljes munkaidős átlagos statisztikai állományi létszám 105 fő, a részmunkaidőben munkáltatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 272 fő. Társaságunk évben is alaptevékenységére, a munkavédelmi lábbeligyártásra helyezte a hangsúlyt. Ezzel együtt azonban törekedtünk a több lábon állásra, így tovább bővítettük a munkavédelmi kesztyűgyártást valamint több apró, bőrdíszműipari terméket készítettünk és értékesítettünk. Partnereink összetétele egyre változatosabb. A belső ellátás és az állami szervek, a Magyar Honvédség és a Magyar Posta, a vízügyi igazgatóságok és az önkormányzatok, a különböző iskolák és egészségügyi valamint szociális intézmények mellett a MÁV, mint közbeszerzési ajánlatkérő továbbá a bel- és külföldi versenypiaci résztvevők alkották vevőkörünket. Amilyen szerteágazóak a partnereink, annyira elaprózódott, számos megrendelést kellett kezelnünk és teljesítenünk gyártási és értékesítési vonalon egyaránt. Összességében belföldön valamennyi szegmensben növekedett a kiszállításaink értéke, és a jelképes külpiaci eladásunk is megmaradt, így 178 ezer pár lábbeli gyártását és 183 ezer pár értékesítését valósítottuk meg, ezzel a bázisévet meghaladó nettó árbevételt és eredményt tudtunk realizálni. Beszerzéseinknél kerestük a közvetlen kapcsolatokat a gyártókkal, kutattuk a hazai forrásokat és a tapasztalt szakkereskedőket. Ennek eredményeképpen jelentős tételben tudtunk belföldi feldolgozású felsőbőrt vásárolni. A cipőgyártáshoz szükséges számos alapanyag jelentős részére nincs belföldi alternatíva, ezeket az Európai Unióból Olaszországból, Németországból, Ausztriából valamint a közösségen kívüli Indiából szereztük be devizaalapon. A stratégiai anyagok vonatkozásában a termelés zökkenőmentes ellátása érdekében törekedtünk több szállítóval kapcsolatot tartani A számviteli politika ismertetése A cég számviteli politikája tartalmazza a Számviteli törvény által előírt szabályzatokat. A könyvvezetés változatlanul a kettős könyvvitel rendszerében történt. Az éves beszámoló keretében az A típusú mérleget, az A típusú eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést készítettük el. A mérlegkészítés időpontja a korábbi éveknek megfelelően idén is március 15-e volt. A Számlarend tartalmazza az eszközök és források értékelési elveit. A bekerülési érték a Számviteli törvénnyel összhangban, a beszerzéshez, az előállításhoz, a létesítéshez, az -2-

12 üzembehelyezéshez, a raktárba történő beszállításhoz egyedileg hozzárendelhető tételekből tevődik össze. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök leírása az amortizációs politikában meghatározott kulcsok szerinti, a bruttó értékre vetítve, lineáris módon történt. A maradványérték meghatározása az eszköz egyedi elbírálásának függvénye. A vásárolt készletekről év közben a FIFO módszerrel folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás készült. A saját termelésű készleteknél a késztermékekről a vásárolt készleteknél leírtak szerint készül az analitika, a befejezetlen termelés értékének megállapítása utókalkulációval történt. A saját termelésű készletek mérlegértéke az Önköltségszámítási Szabályzatban rögzítettek szerint került meghatározásra, amelyet a IV. negyedévben végrehajtott leltározással is alátámasztottunk. A piaci információk ismeretében a szükséges tételeknél értékvesztést számoltunk el. A rendkívüli és szokásos kategóriák megkülönböztetésénél a rendszeresen előforduló, általános tevékenységeket szokásosnak, az egyedi eseményeket, illetve amelyek nem kapcsolhatóak szorosan az alaptevékenységhez, rendkívülinek minősítettük. A fejlesztési célra kapott támogatásokat a költségek felmerülésével arányosan, az egyéb bevételek között számoljuk el. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, az auditálással megbízott társaság az EX ASSE Zrt, Budapest, Fő u. 71. II/1.; MKVK sz: JT A könyvvizsgálói jelentés kiadására jogosult személy Fiedler Gábor; MKVK sz: A évet terhelő könyvvizsgálói díj: E Ft. 2. Specifikus rész 2.1. A társaság vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzete A vagyoni helyzet bemutatása Megnevezés I = % Tőkeerősség % 71,1 75,7 106,5 Befektetett eszközök aránya % 41,6 39,3 94,5 Forgóeszközök aránya % 58,4 60,7 103,4 Eladósodottság mértéke % 26,5 20,5 77,4 Tőkefeszültségi mutató % 40,6 32,0 78,8 Forgótőke aránya % 55,6 59,6 107,2 Társaságunk évben tovább gyarapította vagyonát. A gazdálkodásból 35,4 M Ft pozítív eredmény realizálódott, amellyel növekedett a saját tőke. Ezáltal a cég tőkeerőssége tovább javult, a 75,7%-os tárgyévi arány kiemelkedőnek számít. A tőkefeszültségi mutató mérséklődött, amit a saját tőke növekedése mellett a kölcsönvett források csökkenése alakított Ebben a legjelentősebb tényező a fejlesztési hitel folyamatos törlesztése révén annak 34,7 M Ft-os csökkenése, de mérséklődött a szállítóállomány valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege is. Ennek következtében javult az eladósodottsági mutató is. A korábbi évek kiemelkedő nagyságrendű beruházási tevékenységét követően évben szerényebb -3-

13 keretek között történtek fejlesztések, ezek elsősorban az alaptevékenységhez szükséges új és használt szakipari gépek beszerzését valamint tehergépjármű beszerzését jelentették. A tárgyévben a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságokkal együttesen közös integrált ügyviteli rendszer licencének megvásárlására került sor, amely megteremti a lehetőséget a gazdasági események egységes elszámolásának. Az eszközök összetételében így arányeltolódás ment végbe a befektetett eszközökkel szemben gyorsabban megtérülő forgóeszközök javára. Pozitív körülmény, hogy az éven belül megtérülő eszközökön belül a készletek értéke csökkent, míg a vevőállomány kisebb mértékben, a pénzeszközök jelentősebben emelkedtek. A forgótőke arányának javulásában a forgóeszközök saját tőkéből fedezett részének növekedése látszódik, a közel 60 %-os értékű mutató igen kedvező. A pénzügyi helyzet értékelése Megnevezés I = % Rövid távú likviditás 4,8 5,2 108,3 Likviditási gyorsráta 1,7 2,1 123,5 Hitelfedezettségi mutató 0,6 0,7 116,7 Vevők átfutási ideje nap 31,8 25,3 79,6 Szállítók átfutási ideje nap 32,1 25,1 78,2 Vevő-szállító arány 1,3 1,6 123,1 Pénzeszközök nagysága nap 47,9 53,9 112,5 =============================================================== Cégünk mindig kiemelt figyelmet szentelt a gazdálkodás finanszírozására, folyamatosan fő célkitűzéseink között szerepel a likviditási egyensúly zökkenőmentes fenntartása. Pénzügyi helyzetünkre évben is a stabilitás volt a jellemző, amelyet a mutatószámok kedvező alakulása is jól érzékeltet. A rövid távú likviditás javulásában az éven belül esedékes tartozások csökkenése mellett a forgóeszközök növekedésének volt szerepe. A likviditási gyorsráta szintén kedvezően alakult, hiszen a rövidlejáratú kötelezettségekre több, mint kétszeres fedezetet nyújtottak a követelések és a pénzeszközök együttesen. Javult a hitelfedezettségi mutató, mivel 9 %-kal emelkedett a követelések értéke, miközben az éven belüli kötelezettségek értéke 6 %-kal csökkent. Érdekesen alakult a vevők, szállítók átfutási ideje, közel azonosan, 20 %-ot meghaladóan mérséklődött a nagyságuk. A vevői oldalon évközben ez igen hektikusan jelentkezett, mivel a különböző irányultságú partnerek fizetési készsége igen változatos képet mutatott. A határidőn túli állomány időnként jelentősen megemelkedett, ennek kezelésével kiemelten foglalkoztunk, szükség esetén jogi eszközök segítségével igyekeztünk követeléseinket behajtani. A szállítóknál több partnernél tudtunk rövid határidőre 1-3 % azonnali árengedmény érvényesítésével teljesíteni. A tevékenység finanszírozásának biztosítására a tárgyévben is rendelkezésünkre állt 160 M Ft folyószámlahitel, amelyet az év utolsó harmadában kellett igénybe vennünk. Ezen túlmenően a fejlesztési hitelből 34,7 M Ft-ot törlesztettünk vissza, és természetesen rendben fizettük az esedékes kamatokat is. Évvégén e hitel záróállománya 79,6 M Ft volt, a folyószámlahitel nem volt igénybe véve. Bankszámláinkat a tárgyévben is az MKB Bank Zrt. vezette. A pénzügyi műveletek bevételei összességében 5,2 M Ft-ot tettek ki. Ezen belül 1,4 M Ft árfolyamnyereségből származott, scontóra történt fizetésből pedig 3,8 M Ft bevételünk -4-

14 keletkezett. A pénzügyi műveletek ráfordításai 9,1 M Ft-ot jelentettek, amelyből 5,7 M Ft kamatfizetési teherként jelentkezett, míg 3,4 M Ft árfolyamveszteségként merült fel. A pénzügyi műveletekből összességében 3,9 M Ft veszteség származott. A jövedelmezőség vizsgálata Megnevezés I = % Nettó árbevétel e Ft ,8 Adózott eredmény e Ft ,2 Hozzáadott érték e Ft ,7 Tőkearányos jövedelmezőség % 2,2 3,8 172,7 Árbevétel-arányos jövedelmezőség % 1,5 2,6 173,3 Eszközarányos jövedelmezőség % 1,6 2,9 181,3 Értékesítési költségszint % 100,7 98,7 98,0 =============================================================== A év az előrejelzések időszakában igen nehéznek bizonyult, mivel az értékesítési terv igen elaprózott, szerteágazó tételekből tevődött össze. A bizonytalansággal terhes évkezdet ellenére összességében mind a bázisszintet, mind a tervezett értéket meghaladóan teljesült a tárgyévi értékesítés. A belföldi partnereknél mind a központi ellátás keretében, mind a közbeszerzés útján teljesített, mind a versenypiaci szférában működő vevőink vonatkozásában sikerült piaci pozícióinkat megőrizni, eladásainkat növelni. A külpiaci értékesítés csökkent, főként svájci illetve szlovák partnerek irányában valósult meg lábbeli eladás. Az értékesítés összetétele szerint az új fejlesztésű, PU/Gumi talpú szolgálati bakancs nyári, könnyített változatát gyártottuk és szállítottuk a büntetés-végrehajtás részére, valamint a Katasztrófavédelemnek tépőzáras félcipőt. Igen jelentős tételű értékesítést realizáltunk a közmunkaprogramokat bonyolító vízügyi igazgatóságok részére, de számos önkormányzat és iskolák, szociális intézmények is hozzánk fordultak lábbeli illetve munkavédelmi kesztyű tekintetében. A versenypiaci partnereinknél új árpolitikát vezettünk be, amelynek keretében a negyedéves, ténylegesen megvásárolt mennyiség után sávosan, utólagos engedményt biztosítottunk az előre megszabott kvóta teljesítése esetén. Értékesítésünk irányonkénti összetételét tekintve a központi ellátásból 754 M Ft árbevételt realizáltunk, a MÁV Zrt részére közbeszerzés útján 167 M Ft értékben szállítottunk. A szabadpiaci, belföldi partnerek 427 M Ft-ért vásároltak tőlünk, míg a külföldi eladásainkból összességében 7 M Ft árbevétel származott. A termékek szerinti megoszlást tekintve a lábbeli értékesítésből M Ft, munkavédelmi kesztyű eladásból 81 M Ft, a bőrdíszműipari termékek gyártásából és forgalmazásából 18 M Ft árbevétel keletkezett. Kereskedelmi és egyéb tevékenységből valamint az apróbb bérmunkából együttesen 36 M Ft árbevételt értünk el. Mindent egybevéve a évi gazdálkodásunkból E Ft nettó árbevétel realizálódott, amely a bázis évi szintet 2,8 %-kal haladta meg. A jövedelmezőség alakulását szemléltető többi mutató is kedvezően alakult, amelyet alapvetően a évi értéket 80,2 %-kal meghaladó, E Ft nyereség realizálása -5-

15 határozott meg. Ebből 20,5 M Ft a tárgyi eszközök elsősorban a legrégebbi fröccsöntő gép értékesítésének az eredménye. Elsősorban az adózott eredmény kedvező irányú változása alakította a létrehozott új értéket, valamint a tőke-, árbevétel- és eszköz-arányos jövedelmezőségi mutatókat. Az értékesítési költségszintben a növekvő árbevétel mellett az eladott termékek közvetlen önköltsége és közvetett költsége együttesen jelennek meg, amelyeket összességében mérsékelni tudtunk, így ez a mutató is kedvezően alakult. Összességében értékelve cégünk vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét megállapítható, hogy nehéz körülmények között, a piaci és árfolyamkockázatok hatása alatt, de minden apró lehetőséget megragadva, a folyamatosan növekvő számú partnerek igényeit egyre magasabb színvonalon kielégítve sikerült forgalomnövekedést és abból árbevételi többletet elérni. Emellé tudatos, ésszerűen folytatott gazdálkodást társítottunk, amely összességében a jelentős adózott eredmény növekményt biztosította. Ez megalapozta a vagyongyarapodást és a jövedelmezőség kedvező alakulását is. Társaságunk tevékenységének zavartalan finanszírozását évben is kiemelt feladatként kezelte, likviditási probléma egyetlen nap sem akadályozta a kitűzött célok megvalósítását A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az értékvesztés alakulását mutatja a következő tábla (e Ft) Mérlegsor Nyitó áll. Növ. Visszaír. Csökk. Záró érték B. I/29 Anyagok B. I/30 Bef.term B. I/32. Késztermékek B. I/33. Áruk Készletek összesen: =============================================================== B.II. Követelések =============================================================== Céltartalék-képzés bemutatása: Mérlegsor Nyitó áll. Növ. Felhaszn. Csökk. Záró érték E. Céltartalék - várható kötelezettségekre jövőbeni költségekre Összesen:

16 Az időbeli elhatárolások tételei a következők: 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Ft Késedelmi kamatok Ft 2. Költségek, ráfordítások aktív id.elhatárolása Ft Előfizetések Ft Biztosítási díjak Ft Fiókbérlet Ft Közüzemi számlák Ft 3. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Ft Vevőnek adott utólagos engedmények Ft Közüzemi számlák Ft Bankköltségek Ft Reprezentációs költség Ft Munkábajárási költség Ft Fizetendő kötbér Ft 4. Halasztott bevételek Ft Fejlesztési célra kapott támogatás (BVOP) Ft Fejlesztési célra kapott támogatás (GOP) Ft TÁMOP támogatás Ft A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek és devizakészlet forintra történő átszámításának a mérleg fordulónapra történő átértékelése 235 E Ft pénzügyi bevételt jelentett. Az adott kölcsönökből az egyéb követelések közé került áthelyezésre 899 E Ft értékű, évi várható törlesztő részlet. A társaságnak öt éven túli futamidejű kötelezettsége nincs. A folyószámlahitel fedezeteként keretbiztosítéki zálogszerződés vagyont terhelő zálogjog és keretbiztosítéki jelzálogszerződés ingatlant terhelő jelzálogjog került bejegyzésre 220 m Ft értékben. A fejlesztési hitel fedezete az új, 18 állomásos direkt fröccsöntőgép. Az MKB Zrt ,57 EUR értékű import inkasszót tartott nyilván év végén, amely évben beérkező indiai alapanyag fedezetéül szolgál, fizetési kötelezettségünk évben keletkezik. A saját tőke elemeinek változását mutatja a következő tábla: (e Ft) Megnevezés Változás Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen ============================================================== A saját tőkén belül a tárgyévben csak a mérleg szerinti eredmény okozott változást. -7-

17 Az immateriális javak bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai: Mérlegsor Nyitóáll. Növ. Csökk. Átsorolás Záróáll. A. I/05. Vagyoni értékű jogok br.ért A. I/05. Vagyoni é. j. befejezetlen ért A. I/06. Szellemi termékek br. ért A. I/05. Immateriális javak écs A. I. Immateriális javak összesen ============================================================== A tárgyi eszközök bruttó értékének változásai: (e Ft) Mérlegsor Nyitó áll. Növ. Csökk. Záróáll. A. II/11. Ingatlanok és kapcs.v.é.j Műszaki ber., gépek, járművek Egyéb ber, felsz, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek A.II. Tárgyi eszközök összesen =============================================================== A tárgyi eszközök értékcsökkenésének változásai: (e Ft) Mérlegsor Nyitó áll. Növ. Csökk. Záróáll. A. II/11. Ingatlanok és kapcs.v.é.j Műszaki ber, gépek, járművek Egyéb ber, felsz, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek A. II. Tárgyi eszközök összesen =============================================================== Az értékcsökkenés tárgyévi megoszlása a következő: (e Ft) Megnevezés Tervezett Terven felüli Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, ber, járművek Egyéb ber, felsz, járművek Összesen:

18 A határidőn túli vevőkövetelések jelentősebb tételei a következők: évi kiegészítő melléklet Megnevezés Összesen Lami-Véd Kft Váczi Cipő és Munkaruházati Kft Bajai Szt Rókus Kórház Rajnai István egyéni vállalkozó BDI Hungary Kft EL-MÜ Szolg. Kft La Vita Kft Éva Munkaruházati Kft Tolna Megyei Balassa János Kórház Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet MÁV Zrt Karolina Kórház Siófoki Kórház-Rendelőintézet Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Ópályi Község Önkormányzata SAFE WORK Solutions Kft Abaújszántó Város Önkormányzata Nyírmártonfalva Község Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Biharkeresztes Város Önkormányzata Nagykereki Községi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos Személyek Otthona Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Foglalkoztató Intézet Darvastó Korszerű Rendőrtisztképzésért Alapítvány Szent Borbála Kórház Zala Megyei Kórház Omexom Magyarország Kft Tiszabő Község Önkormányzata Összesen A határidőn túli követelések összértéke E Ft volt december 31-én. A mérlegkészítés ideje alatt a lejárt kintlévőségek 80,4 %-a befolyt. -9-

19 2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az értékesítés közvetlen költségeinek megoszlása irányok szerint a következő: Belföldi értékesítés e Ft Export értékesítés e Ft Értékesítés összesen e Ft Az export árbevételből 248 E Ft Szlovákiába, míg E Ft Svájcba irányult termékértékesítésből származott. A közösségen belüli szolgáltatás igénybevételünk E Ft-ot tett ki összességében, ebből E Ft értékben Szlovákiából, 271 E Ft-ért Németországból vettünk igénybe szolgáltatásokat. Import anyagbeszerzésünkből E Ft összegű az EU-ból, E Ft értékű Indiából származott. Egyéb bevételként E Ft került elszámolásra. A legjelentősebb tétel, E Ft tárgyi eszköz értékesítésből származott. A másik kiemelkedő rész a fejlesztési célra kapott támogatásokból a évben halasztott bevételként történő E Ft elszámolása jelenik meg. A partnerektől késedelmi kamatként E Ft folyt be, káreseményekkel kapcsolatban 639 E Ft bevételünk keletkezett., céltartalék feloldás miatt E Ft került elszámolásra. A követelésekre nyilvántartási érték fölött 99 E Ft érkezett, leltártöbbletből E Ft bevétel keletkezett. Az egyéb ráfordítások összértéke E Ft volt. Értékvesztésként E Ft került elszámolásra, céltartalék képzés miatt E Ft, a készletek selejtezéséből és leltárhiányból E Ft ráfordítás keletkezett. Az értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke E Ft-ot tett ki. Vevőink részére utólagosan engedményként E Ft került visszatérítésre. A központi költségvetés valamint a helyi önkormányzat felé 459 E Ft egyéb adófizetésünk merült fel. Káreseményekkel kapcsolatos ráfordításként 644 E Ft jelentkezett. A saját előállítású eszközök aktivált értékéből E Ft a készletekhez kapcsolódik. A költségek költségnemenkénti részletezése: Eredménykimutatás hivatkozás I = % IV. 05. Anyagköltség ,7 06. Igénybevett ag.jell.szolg ,7 07. Egyéb szolgáltatások ,9 08. ELÁBÉ ,6 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,2 V. 10. Bérköltség ,7 11. Személyi jell.egyéb kif ,5 12. Bérjárulékok ,4 V. Személyi jellegű ráfordítások ,8 VI. Értékcsökkenési leírás ,3 Költségek összesen ,2 ============================================================== -10-

20 A tárgyévben a fő tevékenységi körünkbe tartozó lábbeligyártáson belül 178 ezer pár készterméket állítottunk elő. Emellett jelentős volt a munkavédelmi kesztyűgyártás és néhány apró, bőrdíszműves terméket is készítettünk főként rendészeti, rendvédelmi szervek részére. A termelési tevékenységünk ezzel igazodott a bázis évet meghaladó értékesítéshez, de attól néhány %-kal elmaradt. Így a lábbeli vonatkozásában a bázis időszakhoz viszonyítva 7 %-os emelkedést értünk el, miközben a befejezetlen termelés értéke 65,4 %-kal növekedett. A gyártási tevékenység bővülésével az anyagköltségek is emelkedtek, de a volumentől szerényebb mértékben, amelyet a termékösszetétel változása indokol. Az igénybevett szolgáltatások mérséklődését a bérmunkadíjak csökkenésével sikerült elérni. Az egyéb szolgáltatások növekedését a bankköltségek 17,5 %-os emelkedése és a hatósági díjak 82 %-os csökkenése alakították. A kereskedelmi tevékenységünk bővülésével több, mint ötszörösére emelkedett az elábé értéke. A tárgyévben tovább bővítettük a munkavédelmi kesztyűgyártást, újabb üzemrészt indítottunk be, és ezáltal megvalósítottuk a két műszakos munkarendet. A bőrdíszműves üzemrészben újabb termékek modellezésére és készítésére került sor, amely által főként rendészeti, rendvédelmi szervek részére szállítottunk különböző kiegészítőket. A szerződéses kötelezettségeink eloszlása évben is igen hullámzó volt, különösen a központi ellátási körbe tartozó kedvezményezettek részére az utolsó 3-4 hónapban tornyosultak az igények, amely már szokásosnak mondható. A határidő betartása végett főként az év utolsó harmadában kellett túlórákat igénybe vennünk, és kihasználtuk a több műszakos munkarend lehetőségét is. Mind a munkaviszonyban állók, mind a fogvatartottak vonatkozásában teljesítettük a minimálbérre illetve kötelező munkadíjszintre való beállást, és ezzel összefüggésben a kategóriabéreket is rendeztük. A bázis évi létszámot az alkalmazottaknál csökkentettük, a fogvatartottaknál éves átlagban 25 fővel növeltük napi 8 órás munkavégzés mellett. Az ismertetett okok következtében a személyi jellegű ráfordítások az engedélyezett keretek között, 2,8 %-kal növekedtek. Az értékcsökkenési leírás a bázis évhez képest 5,3 %-kal nőtt, amely a tárgyévben aktivált beruházások következménye. 3. Tájékoztató rész A cég más társaságban sem többségi, sem jelentős részesedéssel nem rendelkezik. A BIMEO Kft-ben 550 E Ft értékű, a Bőr- és Cipőipari Egyesülésben 1 E Ft értékű egyéb részesedésünk volt. Mindkét szervezet székhelye Budapest. Az Ipoly Cipőgyár Kft. képviseletére jogosult személy az ügyvezető igazgató, ő kötelezett az éves beszámoló aláírására. Neve: Nemszilaj Sándor Lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Mauks Ilona u. 7. A Sztv (1). pontjában meghatározott, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért, az éves beszámoló összeállításáért felelős személy: Szabó Ferencné ügyvezető igazgató-helyettes, okleveles könyvvizsgáló Kamarai tagszáma: Az Ipoly Cipőgyár Kft székhelye: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2. Internetes honlapjának címe: -11-

21 A mérlegben nem szereplő a cég kezelésében lévő következő eszközök külföldi partnerünk tulajdonában vannak: Remisberg Svájc pár PUR-DUO présszerszám 29 %-a pár normál szerszám 10 %-a pár Trekking szerszám 10 %-a A vezetőség járandóságainak összetétele évben az alábbiak szerint alakult: Ügyvezető igazgató E Ft Felügyelő Bizottság E Ft Összesen: E Ft A cég vezetése nem részesült kölcsönben, nem kapott előleget, garanciális kötelezettségei nincsenek. A munkavállalókkal kapcsolatos adatok: Megnevezés Fizikai Nem fizikai Összesen Teljes munkaidős átl.stat.áll.létszám fő Részmunkaidőben munkáltatott fogvatartottak átl.áll.létszáma fő Bérköltség e Ft Személyi jell.egyéb kif. e Ft ============================================================== A veszélyes hulladékok és az ártalmatlanítási költségeik alakulása: Megnevezés EWC kód évi záró kg évben keletkezett kg évben elszállított kg Ártalmatlanítási Ktg/Ft Évi maradvány Fénycső Festékpatron * Műanyag kanna szennyezett fém * 0 göngyöleg Olajos rongy * Fáradt olaj * PU folyékony hull 100 PU adalék * Ragasztó maradék elektronikai hulladék * spray-s flakon * A keletkezett veszélyes hulladékot érték nélkül tartottuk nyilván. -12-

22 Fordulónap utáni esemény: A társaság február 26-án uralmi szerződést kötött, az uralkodó tag a Bv. Holding Kft. Az uralmi szerződés keretében az uralkodó tag többek között több, a tulajdonosi joggyakorló által átruházott joggal rendelkezik. Cash-flow kimutatás Sorsz. Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow) sorok Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség vált Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolás változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolás vált Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow) sorok Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés -13-

23 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow) sorok Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásnak bevét. 19. Hitel és kölcsön felvétel Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejárató kötelezettség változása IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén Pénzeszközök változása ================================================================= -14-

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben