SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1."

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember havi ülésére Tárgy: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata első félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Tárgyalta: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve Siófok Város Önkormányzatának első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő. A város és intézményei évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 3/2012./II.24./ számú rendeletével fogadta el. A jóváhagyott összesített költségvetés szerint e Ft-ból kell megvalósítani a célokat, a költségvetés összeállításánál a kiadásokat kifejezetten olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal és további fejlesztési hitelfelvétellel sem számoltunk, mindössze a likvid hitelkeretünket terveztük átmenetileg 300 millió forinttal növelni. Kérelmünket a Bankhoz benyújtottuk az elbírálás már folyamatban van. A féléves beszámolóban a módosított költségvetés már e Ft bevétellel és e Ft kiadással és e Ft felhalmozási hiánnyal számol. A költségvetési főösszegek ilyen arányú csökkenését az időközben jelentkezett feladatokból adódó növekedés ellenére is a kórház és fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átadása következtében az időarányos I-IV. havi teljesítési adatokra csökkentett előirányzata eredményezte I. félévben a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést mutatnak, kivéve a vagyonértékesítésből elérhető bevételeket, amelyek realizálása részben a II. félévre húzódik át, de a stagnáló ingatlanpiaci helyzet következtében várhatóan a teljesítés elmarad az ez évi előirányzattól. Az önkormányzat gazdálkodását az év első felében időszakonként likviditási problémák terhelték, mivel a bevételek beérkezésének üteme eltért a megoldandó feladatok pénzigényétől. Az önkormányzatra háruló feladatok és az elnyert fejlesztési támogatások kiutalásának elhúzódása következtében már a költségvetés készítésekor számítani lehetett arra, hogy az előző évekhez viszonyítva többször és nagyobb mértékben kell igénybe venni likviditási hitelkeretünket. A évi I. féléves mérlegünkben a számviteli előírásoknak megfelelően technikailag a június 30-i napi likvid hitel összegét kell kimutatni rövid lejáratú hitelként, amely az adott napon e Ft volt. Esedékes fizetési kötelezettségeinket a realizált bevételek és az igénybe vehető 600 millió Ft likvid hitelkeret összegéig teljesíteni tudtuk. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI A beterjesztett költségvetési javaslat e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal nem számoltunk. Bevételeink között azonban figyelembe vettük a kibocsátott kötvény még fel nem használt részét, amelynek összege e Ft. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselőtestületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt e Ft-tal növekedve e Ft-ra változott.

3 3 I. Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati I. félévi Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve,valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint. Bérleti díjból a tervezett bevételnek a többszöröse teljesült a zárási időpontig, amely a Sió Ingatlan Invest, Sió Pláza mélygarázs több évre szóló bérleti díjának könyveléséből adódott, ez azonban költségvetési egyenlegünket nem módosította, a kiadási oldalon is ugyanazon összeg jelentkezik a beruházási érték elszámolásával. Az egyéb bérleti díjak nagyobb része a második félévben lesz esedékes. Az üzemeltetésből származó tervezett bevételek még nem teljesültek. A DRV.-vel az eszközhasználati díj megfizetése ügyében a tárgyalások folytatódtak, a díj összege számlázásra került. Vagyonértékesítésből az előző évek keresleti viszonyait figyelembe véve kevesebb bevétellel,- 450 millió Ft-tal számoltunk, amely eddig 22,9 %-os teljesülést mutat. Osztalék bevételeink is a következő félévben válnak esedékessé. Kamatbevételeink jól alakultak. A lekötésből származó kamatbevétel, amely a kötvény fel nem használt részének kamatozásából származik, magasabb a tervezettnél, mert ez a forrás nem került ez ideig felhasználásra. Forgalmi kamatbevételünk is kedvezőbb összeget ért el. Az általános forgalmi adó kiszámlázásból származó bevétel növekedés is a mélygarázs bérleti díj elszámolás következménye. A felhalmozási célú bevételek között majd a második félévben jelennek meg véglegesen átvett pénzeszközként, illetve támogatási kölcsön visszatérülésként a Galérius fürdő megvétele során beszámításra kerülő a korábbiakban teljesített kiadások, mint a Siotour üzletrész kifizetésére fordított összeg és a folyósított tagi kölcsönök. Helyi adóbevételekből az előző évitől magasabb összegre számítunk, 275 millió Ft-tal több bevételt terveztünk. A féléves zárás adatai alapján a költségvetésben elfogadott adóbevétel megalapozottnak látszik, a évre tervezett adóbevétel 47,4 %-a - azaz 1.410,1 millió Ft teljesült áig. A évi I. féléves teljesítéshez viszonyítva 103,4 millió Ft-tal több az időarányos bevétel. A bevétel növekedés az építményadó mértékének emeléséből és a behajtási tevékenységből ered.

4 4 Számla típusa i állapot Tervezett bevétel 2012.évre / M Ft / Tényleges bevétel ig / M Ft / Építményadó ,9 55,1 Teljesülés % Idegenforgalmi adó ,4 15,1 tartózkodás után Iparűzési adó ,9 46,5 Gépjárműadó ,3 50,3 Bírság, pótlék 20 9,2 46,5 Talajterhelési díj 2 3,4 170,0 Összesen: ,1 47,4 Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő: Építményadó: A tervezett bevétel 55,1%-a teljesült az év első felében. A 2012-es évtől az építményadó mértéke 13%-kal nőtt, a bevétel növekedése is ezt tükrözi. A kintlévőségek beszedése érdekében növeltük a behajtási cselekmények számát, és több esetben fordultunk a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé végrehajtások kérése érdekében. Az építményadó változások előírása folyamatosan történik. Idegenforgalmi adó: A tervezett bevétel 15,1%- a realizálódott. A június végéig összesített vendégéjszaka adatok szerint, az adóköteles vendégéjszakák száma 7543 éjszakával volt több a tavalyi év júniusához képest, amely 5,1%-os növekedést mutat. A turisták vendégéjszakát töltöttek el az önkormányzat illetékességi területén a év első felében, melyből éjszaka adóköteles, éjszaka mentes volt. A mutató féléves szinten az adóköteles vendégéjszakák esetében 5,1%-os emelkedést, a mentes vendégéjszakák esetében 4,4%-os növekedést mutat. Minden évben visszatérő probléma az, hogy a szállásadók részéről egyre nagyobb a fogadott vendégek eltitkolásának aránya, és az adófizetés elkerülésének szándéka. A város területét 16 körzetre osztottuk, amelyen tizenkettő ellenőrpár végzi a tevékenységet. Az adóellenőrök semmiféle hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, csak a vendégkönyv adatait kérhetik, szobákat nem nézhetnek, kapacitás adatokat nem vizsgálhatnak, munkájuk csak adatgyűjtésre irányulhat. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos munka egyre nehezebb a nagy lakossági és szállásadói ellenállás és média figyelem mellett. Helyi iparűzési adó: A tervezett bevétel 46,5%-a teljesült a tervezett bevételhez viszonyítva. Ezen adónemben 38,6 millió forintos bevétel csökkenés mutatkozik a évi hasonló időszakhoz képest. A május 31-ig beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható, hogy a vállalkozások teljesítményei csökkentek a befizetett előlegekhez képest. Ezen ok miatt ig 77,7 millió Ft volt a túlfizetésből eredő visszautalandó összeg. A 2011-es év hasonló időszakában 66,5 millió Ft túlfizetést utaltunk vissza a vállalkozásoknak. A hátralékok behajtására a hatósági beszedési megbízás a leghatékonyabb eszköz. Az önkéntes fizetéssel szemben egyre inkább az inkasszó a jellemző az adó beszedése tekintetében. Sok a végrehajtás, de az eljárások eredményessége bizonytalan. Sok esetben az eljárás elhúzódik, gyakran független az adóhivatali dolgozók munkájától és hozzáállásától. Siófok közigazgatási területén bejelentkezett székhellyel, telephellyel 2471 db társas vállalkozás és 1708 db egyéni vállalkozás működik. Sok a felszámolási és a csődeljárás, amely a fizetésképtelenség

5 5 eredménye. A vizsgált időszakban 246 db végelszámolás alatti és 382 db felszámolás alatti vállalkozást tartunk nyilván. A felszámolók felé minden esetben jelentjük a hátralékokat, de csak kevés esetben van a felszámolt társaságnak annyi vagyona, hogy az kielégítse a követeléseinket. Minden esetben regisztrációs díjat kell fizetnünk a felszámoló felé, amely a követelés 1%-a, de minimum Ft, amely nem térül meg. Gépjárműadó: 50,3%-os arányával bevételünk 4 millió Ft-tal alulmaradt a bázis időszakban realizált bevételtől. Összességében az egyre öregedő gépjárműpark hatására is sikerült tartani időarányosan a tervet. A nyilvántartott hátralékok behajtására nagy hangsúlyt fektet az adóhivatal. A kintlévőségek az egyre nehezebb megélhetési viszonyokból adódnak, amikor egyre többen fizetési késedelembe kerülnek, romlik az adófizetési morál, a sok kis összegű adókivetés a teljesítés elmaradása esetén számos hátralékost eredményez, amely jelentős többletmunkát jelent az adónemben dolgozó munkatársnak. Bírság, pótlék: A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi adóhivatalunk. A tervhez viszonyítva 46%-os, a bázis időszakhoz viszonyítva 1,1 millió Ft-tal több a bevételünk. Kiemelkedő bírság és pótlék bevételt néhány régebbi, nagyobb összegű kintlévőség sikeres behajtása vagy végrehajtása eredményezne. Ezen bevételt nehéz tervezni, irányt az előző év bevétele adhat. A felhalmozási célú bevételeink között, megjelennek a pályázatok útján már elnyert források, valamint az időközben benyújtott megvalósításra tervezett fejlesztési célú támogatások összegei. Sajnos jellemző, hogy az elnyert támogatások kisebb nagyobb időbeni csúszással érkeznek meg, amelyek likviditási problémákat eredményeznek. A tervhez viszonyított teljesülési adat 26,2 %. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a második félévben rendeződik a Galérius Fürdő megvásárlása folytán történt elszámolás után. A korábbiakban a SIOTOUR üzletrész megvételére fordított összeg visszatérítésre kerül. Ezen okból emelkedik a támogatási kölcsönök visszatérülése is, a tagi kölcsönök visszafizetésével, amelyek a Fürdő vételárába beszámításra kerülnek. A személyi jövedelemadó 8%-os lakóhely szerinti átengedett része utalásra került havonta, a teljesítés 52,3 %-os. Az állami támogatás folyósítása folyamatos,a tervezett előirányzat 56,4 %-át kaptuk meg. Egyes központi intézkedések forrásához a döntés alapján azonnal hozzájuthatunk. II. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege mutatja be. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában e Ft költségvetési bevétellel és kiadással számoltunk, amelyből e Ft a hivatal működési saját bevétele és e Ft az önkormányzattól kapott intézményi támogatás. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és a központi intézkedések következtében, az évközi módosítások következtében e Ft-tal csökkenve Ft-ra változott. Bírság és igazgatási szolgáltatásból származó tervezett bevétel 54,5 %-át realizáltuk. Az építési bírság összege viszont csökkenést mutat a lényegesen kevesebb építkezés és a szabálykövetőbb magatartás következtében.

6 6 Az okmányiroda időarányosan teljesítette bevételi tervét. A szolgáltatások ellenértéke 28,6%-os teljesítést mutat. A hivatal az intézmények elkülönült költségvetése következtében továbbszámlázza részükre a gazdasági tevékenységükhöz nyújtott pénzügyi-számviteli és belső ellenőri szolgáltatások díját. Az intézményi kifizetéseknél viszont a külső szolgáltatók felé történő kötelezettségek rendezését kell előre venni. Ezért az ebből várható bevétel csak a második félévben mutatkozik. Parkolási díjbevételünk a jún.30.-ig e Ft, amely a tervezett bevétel 30,9 %-a. A második félévben a főszezoni hónapok várható nagyobb forgalma következtében a tervezett bevétel teljesülhet. A szervezetileg a hivatalhoz tartozó Sportcentrum szolgáltatási bevételei időarányos teljesítést eredményeztek. A hivatal támogatás értékű bevétele Europe Direct Információs Irodához, a Többcélú Kistérségi Társulás és Siójut Község feladatellátásához kötődik. Az Europe Direct Információs Iroda támogatási bevétele 80,8 %. Siójut község a feladatellátásához szükséges hozzájárulás időarányos részét rendezte az önkormányzat felé, de a Polgármesteri Hivatal részére még nem került átvezetésre. III. Az intézmények közül a kórház terv szinten összességében e Ft bevétellel számolt, ezen belül az intézményi működési bevétel e Ft és az OEP támogatás e Ft, a tervezés a teljes évre történt. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló évi CLIV. törvény alapján az intézmény től állami kézbe került, ezért január 1-je és az átszervezés fordulónapja közötti időszakra vonatkozóan beszámolási kötelezettsége keletkezett. A fentiek alapján készült a Siófok Város Kórház-Rendelőintézete I-IV hónap gazdálkodásáról a beszámoló évi I-IV. havi pénzforgalmi bevételeik összességében 23,5 millió forinttal nőttek 2011 azonos időszakához képest. A pénzforgalmi bevételeiket meghatározó OEP és intézményi működési bevételek a két időszak összehasonlításában nagyságrendileg azonos szinten alakultak, így a bevételek növekedését az Önkormányzat által az idén átutalt 25 millió forint - az előző év alulfinanszírozásának összege - magyarázza. Ez az összeg a dolgozók bérkompenzációját tartalmazta, amelynek fedezetét az Önkormányzaton keresztül biztosította a központi költségvetés. Az OEP.-től származó bevétel 1,3 millió forinttal volt több első négy hónapjában, mint 2011.ugyanazon időszakában. A járóbeteg-szakellátás teljesítmény adatait összehasonlítva látható, hogy 2012-ben 2011-hez képest csökkenő betegforgalom mellett nőtt az összes teljesített pont, mert több szakrendelésnél nőtt az egy esetre jutó átlagpont mennyisége. A bevételek másik nagy csoportja, az Intézményi működési bevételek minimális mértékben 1,87%-al csökkentek,a bázis időszakhoz képest. Ezen belül az áru-, és készletértékesítésből származó bevétel, elsősorban a Borostyán Patika bevétele csökkent a recept felírási rendeletváltozás miatt.

7 7 Önállóan működő intézmények bevételei: Intézmény megnevezése Önállóan működő intézmények bevételi adatai ( ) Bevételek évi terv évi mód. ei évi tény % (tény/mód. ei.) KIKK ,73% Működési bevételek ,42% Támogatásértékű bevételek ,00% Fenntartótól kapott támogatás ,51% BRTKK ,06% Működési bevételek ,71% Támogatásértékű bevételek ,00% Fenntartótól kapott támogatás ,79% Gondozási Központ ,46% Működési bevételek ,63% Támogatásértékű bevételek ,11% Fenntartótól kapott támogatás ,45% SIOK ,70% Működési bevételek ,46% Támogatásértékű bevételek ,20% Fenntartótól kapott támogatás ,78% INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Működési bevételek ,69% Támogatásértékű bevételek ,64% Fenntartótól kapott támogatás ,60% Az intézményi saját bevételek összességében 56,6 %-os teljesítést mutatva jól alakultak az első félévben, a SIOK intézményekben és a Gondozási Központnál időarányos feletti, amíg a Kulturális Központnál csak 28,4 % a féléves teljesítés, ez abból adódik, hogy a nyári szabadtéri rendezvények és az őszi színházi évad bevételei a következő félévben jelentkeznek, melyek az intézmény bevételeinek jelentős részét képezik.

8 8 KIADÁSOK A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. I. Az önkormányzat elfogadott e Ft-os előirányzatából e Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat 48,8 %-a. Ezen belül a működési célú kiadások 58,4 %-os teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a városüzemeltetés kiadásai eredményezik, az éves előirányzat 24,8 %-a e Ft került felhasználásra a zárási időszakig. Városüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év első félévében: Zöldterületek, parkok fenntartása: Az idei évre jóváhagyott költségvetés a tavalyi évhez képest alacsonyabb pénzügyi feltételeket teremtett a feladatellátásra. A korábbi években lefolytatott közbeszerzési eljárások során kiválasztott parkfenntartókkal kötött szerződésekben foglalt vállalkozói díjak az infláció mértékével növekedtek. Az idei év szélsőséges időjárása a nyár közepére már megmutatkozott. A viharos erejű szelek és a csapadékszegény időjárás komoly terhet rótt a városra. A szárazság miatt többletköltséget jelentett az öntözés, amelyet azokon a területeken végeztünk, ahol kiépített öntözőrendszer nem áll rendelkezésre. Sikeresen lezajlott a Virágos villanyoszlopok pályázat felhívása és a félév végére már díszítettek a villanyoszlopok. Az idei évben is a közmunka program keretein belül történik a padok deszkáinak festése, ami csak a felhasznált anyag költségeinek kifizetését jelenti. A tavalyi évben lefolytatott közbeszerzési eljárások (fakivágás, kaszálás, ültetés, ápolás) feladatait folyamatosan végzik a vállalkozók. Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok: A feladatok ellátására tervezett éves keret felhasználása és a fenntartási feladatok elvégzése a tervezett ütemben történik. A költségek jelentős részét (4.192.e Ft) a szúnyog-írtás teszi ki. Az idei év első felének végén úgy tűnik, hogy a szúnyoggyérítési időpontok a kellő időben vetettek véget a populáció növekedésének. Lehetőséget adunk minden év tavaszán, hogy a lakosság kijelölt helyszíneken a kutyáit beoltassa. Az állatorvosokkal történt egyeztetések után ez is sikeresen lezajlott. Köztisztasági feladatok: A tavaszi takarítás idén is a közmunkaprogramban dolgozók segítségével történt, ami így az önkormányzatnak költségként a hulladék elszállítását és a felhasznált anyagok kifizetését jelentette. A kiemelten kezelt nyári időszakban a közmunka keretein belül dolgozók pénteken és hétfőn a város területén darabos szemétszedéssel kezdik a napot. A 2009-ben kötött szerződés szerint zajlik a város tisztántartása. A nyári időszakban a turisták által fokozottan igénybe vett területeken és a rendezvények környékén az idei évben a pénzügyi keret szűkössége miatt külön megrendelés alapján nem végeztetjük a takarítást. Sajnos a rongálások és a vandalizmus miatt egyre több hulladékgyűjtőt is pótolnunk kell. Szintén a köztisztasági feladat ellátását terheli, hogy a bulizó fiatalok a közterületeket

9 9 rendszerint illemhelynek használják, és ez a kiemelt üdülőkörzetben, a Nagystrand környékén, a Jókai park és a Belváros (Millenium park) területén is megjelenik. A város területén megszüntetett szelektív hulladékgyűjtő pontok hiányában is növekedett az illegálisan lerakott szemét mennyisége, és ez elsősorban az üdülőterületeken volt tapasztalható. Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai: Az eltelt időszakban a tavaszi felkészülés során a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazodva, amely a tavalyi évhez képest 43 millió forinttal csökkentett, csak a balesetveszély elhárítása miatti munkák egy részét tudtuk megoldani a város útjaira nézve illetve a város hídjainak megfelelő szinten történő üzemeltetésére, fenntartására. Tavasszal elkészült a belvárosi rész téli fagykárokból eredő kátyúzási munkálatainak egy része, melyeket egyébként szükség szerint az év végéig folyamatosan végzünk, valamit elvégeztettük a tavaszi viharos időjárás által az utakban okozott rongálódások javításainak csekély részét. A viharkárokkal kapcsolatosan a kerékpárútra Vis Maior keretén belül kártérítési kérelmet nyújtottunk be Belügyminisztériumhoz, melynek felhasználási határidejét egy évvel volt lehetőségünk meghosszabbítani. A kerékpárút tényleges javítási munkálatait akkor tudjuk megkezdeni, ha a Sió csatorna meder irányába elmozdult rézsűjének javítási munkái befejeződnek. Időarányosan vizsgálva az éves szinten biztosított költségkeretet megállapítható, hogy annak első féléves kerete a viharkárokra, a balesetveszély elhárítása miatti munkálatokra valamint a szezoni felkészülésre biztosított fedezetet. Közvilágítás: Siófok Város Önkormányzata a villamos energia vételére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesétől, az EDF DÉMÁSZ Zrt.-től, mint villamos energia kereskedőtől vásárolja a villamos energiát április 1-től. Az 1 éves szerződést további 1 évvel meghosszabbította önkormányzatunk. A kifizetések az előre tervezett ütemben történnek. A évi kereskedőváltás a 2012-es a költségvetésben már megtakarítást kell, hogy eredményezzen. Várhatóan mintegy 10 millió Ft megtakarítást tudunk realizálni. Ez a megtakarítás előreláthatólag elég lesz a Fő tér villamos ellátás költségeire, amelynek összege a 2012-es költségvetésbe külön nem került betervezésre. Közbiztonsági feladatok: A közbiztonsági feladatok teljesítése az éves ütemezés szerint történt. A költségek többsége az év második felében, főként a szezon időszakában fog jelentkezni. A feladatok időarányos teljesítése a tervezett időpontokban és megfelelő minőségben megtörtént. Közmunka: A Belügyminisztérium által meghirdetett közmunkaprogramok Siófok város gesztorságával valósulnak meg a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Május 05 től - augusztus 05-ig tart a kistérségi közmunkaprogram, ahol 16 főt foglalkoztatunk. Az idegenforgalmi közmunkaprogram május 25.-én indult és szeptember 30.-ig tart, melyben 50 fő foglalkoztatását vállalta a programban résztvevő 12 déli parti település. A zöldterületfenntartási, kaszálási (parlagfű mentesítési) munkálatok elvégzésére az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken kerül sor ben a MÁV területeket nem kezeljük, mivel ebben az évben erre pályázati kiírás nem született. A hosszabb és rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás januárjában indult, ahol folyamatosan foglalkoztatja önkormányzatunk a 6 órában dolgozó közmunkásokat. Ezzel együtt a város területén a szabálysértési, vagy bírósági eljárás keretében közmunkára ítélt személyek foglalkoztatása is folyamatos, amelyek létszáma évente emelkedik. Augusztusra már elérte a tavaly egész évben foglalkoztatottak számát.

10 10 A munka elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések a pénzügyi ütemezésnek és a pályázatban vállaltaknak megfelelően történik, minden hónapban részletes elszámolást nyújtunk be a támogató szervezet felé. Egyéb városi feladatok: A költséghelyen a teljesítés az első félévi tervnek megfelelően alakult, a szezon előtt a szökő és ívó-kutak beüzemelése megtörtént. A nagyobb kifizetésekre a második félévben kerül sor. Így például a nagy összegű vízdíj és áramszámlák is a második félévben várhatóak. A szökőkutak üzemeltetésére és a város zászlózására a Balaton-parti Kft.- vel kötött szerződést önkormányzatunk. A szükséges feladatok elvégzésére a tervezett előirányzat várhatóan nem lesz elegendő. Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása: A pénzeszközök felhasználása a tervezettek szerint történik. A Sóstói magasparton az év első felében a munkák nagy része elkészült, a terület ápolása folyamatos. A Töreki Természetvédelmi Területen a nyári időszakban többszöri kaszálás, erdőápolási munkálatok megtörténtek, az őszi időszakban még erdőápolási munkálatok és kaszálás lenne esedékes, amire további pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre. Sajnos az erdei bútorok és tájékoztató táblák rongálása gyakori, pénzügyi fedezet hiányában ezek pótlása sem lehetséges. Kezdeményeztük a Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál a Töreki Természetvédelmi Területen végzett erdőápolási feladatok, fásítási programok befejezetté nyilvánítását. Illegális hulladékkal kapcsolatos feladatok: Az illegálisan lerakott hulladékkal kapcsolatban sajnos változást nem tapasztalunk a tavalyi évhez képest. A város területén a nyári időszakban az illegálisan lerakott szemét mennyisége elsősorban az üdülőterületeken növekedett. A hulladék elszállítását folyamatosan végeztetjük, a szállítás és kifizetés jelenleg az ütemezésnek megfelelően halad, viszont a pénzügyi fedezet az eddig tapasztalt nagymértékű illegális hulladék elhelyezéseknek következtében az év végéig nem lesz elegendő. A tavalyi évektől eltérően sajnálatos módon egyre több magánterületeken felhalmozott hulladékokkal kapcsolatos bejelentés érkezik, melyek kivizsgálása, szankcionálása folyamatos. Vendéglátó ipari tevékenységek zajkibocsátása: Az illetékességi területen az eseti zajkibocsátási engedélyek kiadása, a zajkibocsátási határértékek megállapítása, továbbá a zajkibocsátással kapcsolatos egyre növekvő számú lakossági bejelentések kivizsgálása és a szükséges szankciók alkalmazása folyamatosan történik. Környezetvédelmi vizsgálatok: Az Önkormányzat teljes szervezetére kiépített EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer 4 éves megújítása idén vált esedékessé, a megújító auditra augusztusban kerül sor. Építés és településfejlesztés: Az idei évben új helyi vállalkozóval kötöttünk szerződést a közműnyilvántartás működtetésére és a közműváltozási adatok bedolgozására. A közműnyilvántartás működtetésére, az ügyfélfogadásra a városháza épületében kerül sor, az ügyfelek igényeinek szem előtt tartása érdekében. A GISPÁN térinformatikai rendszer karbantartása a követési támogatási szerződés meghosszabbítása keretében valósul meg. Az előirányzatban szereplő összeg várhatóan fedezetet nyújt az időarányosan betervezett feladatok ellátására.

11 11 Tószabályozás: Az idei évben a Balaton-parti Kft gondoskodik a szakfeladathoz kapcsolódó elvégzendő munkákról. Vízrendezés, belvízelvezetés: A fenntartási feladatok ütemezése a költségtakarékosság szem előtt tartásával történik. Az első félévben a csapadékvíz átemelők üzemeltetéséről, illetve a balesetveszélyt jelentő meghibásodott aknák és víznyelő rácsok helyreállításáról tudunk csak gondoskodni. Az egyéb fenntartási feladatok ellátását a második félévre fogjuk ütemezni. A csapadékvíz elvezető földárkok meder és rézsűfelületeinek kézi kaszálását a korábbi évekhez hasonlóan a közmunka programban foglalkoztatottakkal végeztettük annak érdekében, hogy felmerülő kiadásainkat alacsony szinten tarthassuk. Temetőfenntartás: Az ez évi fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történik. A temető üzemeltetője által a szeméttelepre beszállított hulladék ártalmatlanítási költsége került kifizetésre eddig. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását teszi lehetővé. A közoktatási, közművelődési és sporttámogatásra tervezett előirányzat 34,2%-a mutatkozik kiadásként. Szociálpolitikai kiadásaink a méhnyakrák elleni védőoltást igénybevevők létszámának változása következtében csökkenek, az előirányzat 65,5 %-át használtuk fel. A segélyre fordított összeget is sikerül csökkenteni azáltal, hogy kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak a ténylegesen rászorulók részesüljenek támogatásban. Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 45,4 %-át e Ft-ot fordítottunk az I. félévben. Felnőtt segélyezés: - aktív korúak ellátásában 499 főt részesítettünk, e Ft; a részükre kifizetett összeg. - időskorúak járadékában 15 főt részesítettünk, a kifizetett összeg e Ft; - átmeneti szociális segélyezésre 977 e Ft-ot fordítottunk 70 fő számára; - temetési segélyre, köztemetésre e Ft került felhasználásra 31 fő számára; - közgyógyellátásban 13 fő részesült, a felhasznált összeg 316 e Ft; - lakásfenntartási támogatást e Ft összegben 613 fő kapott; - ápolási díjra összesen e Ft-ot használtunk fel 107 fő részére; - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 58 fő részére 662 e Ft-ot fordítottunk. Gyermek segélyezés: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2 családban 2 gyermek részesült 35 e Ft összegben; - térítési díjat 77 gyermek kapott, a kifizetett díj e Ft; - óvodáztatási támogatásban 31 család részesült 410 e Ft összegben; gyermektartásdíj megelőlegezésére e Ft-ot fordítottunk 48 gyermek érdekében.

12 12 A Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények támogatására intézmény finanszírozásként összességében a tervezett összeg 51,7 %-át használtuk fel. Fejlesztési feladatok év Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait e Ft előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből az első félévben e Ft felhasználás történt,a tervezett összeg 37,5 %-a. A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki: Áthúzódó beruházások Panelfelújítás: Az elmúlt években a társasházak közös képviselői állami támogatás keretében energia megtakarítás céljából kiírt állami-, és az önkormányzat részéről is támogatott pályázatokat nyújtottak be. A pályázatok elbírálása folyamatosan történt és ennek eredményeként évben az önkormányzat több társasház felújítását támogatta szerződés keretében. Az energia felhasználás csökkentése érdekében nyílászárócserék, homlokzatszigetelések és a fűtési rendszer gépészeti felújításai valósultak meg, A 2011-ben elkezdett beruházások elszámolása, illetve a még el nem kezdett beruházások megvalósítása várható az idei évben. Marosi körforgalom MÁV kisajátítása: A Marosi körforgalom még évben elkészült, azonban a földterületekkel kapcsolatos rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt a forgalomba helyezésre még csak ideiglenes engedélyt kaptunk. A tulajdoni viszonyok rendezése után a körforgalom végleges forgalomba helyezése is megtörténhet. Kórház sürgősségi ellátás: A Támogatási Szerződés aláírása már évben megtörtént. A tavalyi évben befejeződött a tervek átdolgozása, amire a TIOP struktúraváltást támogató pályázat megnyerése miatt volt szükség. A két pályázat fizikai megvalósítása egy új épületben történik, egymás fölé épülve. A struktúraváltást biztosító pályázat megvalósításához módosítani kellett az SO2 eredetileg tervezett épületét. Változtatni kellett az alapozáson, ki kellett dolgozni a csatlakozásokat. A tervmódosítások elkészültek és megtörtént a tervek tervellenőri felülvizsgálata is,2012.május 1.-től a tulajdonos váltás miatt a beruházás a Kórház Struktúraváltás fejlesztéssel együtt átkerült a GYEMSZI, illetve a Kórház hatáskörébe. Víztorony: A Víztorony felújítása és átépítése a szerkezet megerősítéssel együtt - befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, az épület használatba vételi engedélye megérkezett. A vállalkozók számláinak pénzügyi tejesítése és a támogatási összeg lehívása és elszámolása az idei évre áthúzódott. Fonyódi erdőfelújítás: Új telepítésű, üzemtervezett erdőről van szó, amelyhez a kapcsolódó elvégzendő feladatokat mindig az erdészeti igazgatóság határozza meg, amelyeket el kell végezni, mert amennyiben a meghatározott feladatoknak nem teszünk eleget, erdővédelmi bírságot szabhatnak ki. Víztorony felső szint informatikai kialakítása: A Víztorony informatikai kialakítása nagyrészt megtörtént, a pénzügyi teljesítés az idei évre áthúzódott.

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben