A piacgazdaság normatív keretei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A piacgazdaság normatív keretei"

Átírás

1 A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009

2 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső Blanka Szabó Endre Tátrai Annamária Tir Melinda Várnai Magdolna adatfelvételi osztályvezető munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

3 A piacgazdaság normatív keretei 3 Tartalom Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 MELLÉKLETEK Súlytábla Kérdőív Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

4 A piacgazdaság normatív keretei 4 A minta Bevezetés A kutatást a DONADÖME Kft. megrendelésére végeztük. Az adatfelvétel a márciusi Omnibusz kutatás keretei között zajlott. A kutatás célja a gazdasági kultúra felmérése volt a lakosság körében. Alkalmazott mintavételi eljárásunk valószínűségi minta, tehát minden feltt magyar lakosnak azonos az esélye a mintába való bekerülésre. Így a minta segítségével begyűjtött adatokból levont következtetések a statisztikai mintahiba mértékén belül általánosíthatóak a teljes populációra. A minta elkészítéséhez többlépcsős, arányosan rétegzett, valószínűségi mintavételi eljárást alkalmaztunk. A rétegzés első lépcsőjében minden régióból kiválasztottuk azokat a településeket, amelyek a mintába kerültek. Ennek során általános szabályként azt az elvet alkalmaztuk, hogy Budapest, és a kiemelt városok szerepeljenek a mintában. Kiemelt városok alatt a nél több lakossal rendelkező településeket értjük. Ezt követően meghatároztuk, hogy az egyes régiókból, és ezen belül az egyes településtípusokból (kiemelt város, város, község) hány személynek kellett szerepelnie a mintában. A konkrét elemszámok kialakításakor azt az elvet követtük, hogy minden régió minden településtípusából akkora arányban kerültek a mintába kérdezettek, amekkora az alapsokaság (feltt lakossági minta esetén a 18 éven felüli lakosok) aránya a teljes népességen belül, régióra, és régión belüli településtípus lakosságarányra lebontva. A rétegenként lekérdezendő személyek számának meghatározását követően a minta konkrét kialakításához véletlen sétás módszert alkalmaztuk. A módszer lényege, hogy a kérdező nem neveket, címeket kap, csupán egy kiindulópontot, egy bejárandó útvonalat, és az útvonalon a mintába bekerülő lakások kiválasztásának algoritmusát határoztunk meg számára a mintába bekerült településen. Az így kiválasztott lakásokban Leslie Kish kulcs alkalmazásával választották ki a kérdezőbiztosok a háztartásból a mintába bekerülő személyt. Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

5 A piacgazdaság normatív keretei 5 A minta A mintába került személyeket kérdezőbiztosaink személyesen keresték meg. A mintába bekerült címeket legalább kétszer fel kell keresniük, az első megkeresésnek hétköznap 16 óra után kellett történnie. Annak érdekében, hogy a mintába került nem, korcsoport, életkor és településtípus szerint kialakított csoportok aránya megegyezzen a feltt magyar népesség ugyanilyen szempont szerint kialakított csoportjainak arányával, a mintát súlyoztuk, így a súlyozott minta nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerinti megoszlása jól illeszkedik a feltt népesség megfelelő adataihoz. Az Omnibusz kutatással egyidejűleg ugyanazon településeken, azonban eltérő kiinduló pontok mentén zajlott a World Value Survey 2009 adatfelvétele is. Ez a kötet az adatfelvétel dokumentumait tartalmazza. Az adatbázisban 4 dimenziós (nem- korcsoport- iskolai végzettség- településtípus) egyéni súlyváltozót (SULYNKIT) adtunk meg. Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

6 A piacgazdaság normatív keretei 6 A minta A minta A súlyozatlan és súlyozott minta összehasonlítása ismert demográfiai eloszlásokkal Az összehasonlítás statisztikai illeszkedésének tesztelésére a standardizált residuális (SR) értékét használtuk fel. Nem szerinti illeszkedés: Nem A KSH számításai Mintabeli Súlyozott mintában alapján elvárt SR érték Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék Férfi Nő , ,0, , , ,0 -, ,8 Chi 2 :,824 DF: 1 Korcsoport szerinti illeszkedés: Kor A KSH számításai Mintabeli Súlyozott mintában alapján elvárt SR érték Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék év felett , ,6 -, , , ,4 1, , , ,0-2, ,1 Chi 2 : 7,817 DF: 2

7 A piacgazdaság normatív keretei 7 Iskolai végzettség szerinti illeszkedés: Iskolai végzettség A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli SR érték Súlyozott mintában Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék Alapfok Középfok Felsőfok , ,9-2, , , ,7 1, , , ,4 2, ,9 Chi2: 13,549 DF: 2 Településtípus szerinti illeszkedés: Településtípus A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli SR érték Súlyozott mintában Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék Budapest Város Község , ,2 -, , , ,8, , , ,0 -, ,4 Chi 2 : 1,337 DF: 2

8 A piacgazdaság normatív keretei 8 Az adatfelvétel főbb adatai Az adatfelvétel ütemezése Kérdőív készítés Adatfelvétel Adatrögzítés Számítógépes munkák A kérdezés ideje ( ) 25 Teljes adatfelvétel budapesti adatfelvétel %

9 A piacgazdaság normatív keretei 9 Válaszadási statisztika darabszám Összes felkeresett cím 2625 A mintának nem megfelelő 259 Egyéb kiesési ok (üres ház, közintézmény) 81 Felhasználható címek 2285 Elkészült kérdőívek száma 1008 A+B+C: Összes kiesett 1277 A. Válaszképtelen 31 B. Válaszmegtagadó 852 C. A kompetens személy nem érhető el: ideiglenesen távol (281), háromszori megkeresés (113) 394

10 A piacgazdaság normatív keretei 10 Mellékletek

11 A piacgazdaság normatív keretei 11 A súly Fiatal: éves Középkorú: éves Idős: 60 éves vagy idősebb Alapfokú: szakmunkás vagy alacsonyabb végzettség Érettségi: szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettség Felsőfokú: főiskola vagy egyetem végzettség A KSH 2001-es Népszámlásának továbbvezetett adatai alapján elvárt adatok Neme korcsop iskola Budapest Total% város Total% község Total% Össz. Férfi alapfokú ,20% ,32% ,59% 11,12% fiatal érettségi ,53% ,52% ,61% 6,67% felsőfokú ,77% ,23% ,35% 2,35% alapfokú ,01% ,62% ,37% 10,00% érettségi ,77% ,02% ,99% 3,78% felsőfokú ,78% ,30% ,40% 2,47% alapfokú ,79% ,11% ,04% 6,94% idős érettségi ,44% ,93% ,34% 1,72% felsőfokú ,64% ,72% ,18% 1,54% ,93% ,78% ,88% 46,59% alapfokú ,79% ,75% ,31% 7,85% fiatal érettségi ,76% ,39% ,23% 8,39% Középkorú Középkorú felsőfokú ,96% ,73% ,61% 3,30% alapfokú ,90% ,14% ,72% 8,76% érettségi ,38% ,31% ,41% 6,10% felsőfokú ,91% ,46% ,48% 2,84% alapfokú ,85% ,73% ,09% 12,67% idős érettségi ,86% ,25% ,33% 2,45% felsőfokú ,51% ,44% ,10% 1,05% ,92% ,20% ,29% 53,41% ,00%

12 1 ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A piacgazdaság normatív keretei A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át, Kérdező aláírása... kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: hó... nap... óra... perctől

13 2 1. A KÉRDEZETT NEME: 1 2 X 2. Elsőként néhány személyi adatát szeretném megtudni. Mikor született Ön? évben... hónapban X 3. Mi az Ön családi állapota? 1 tlen, hajadon 2 házas és együtt élnek 3 házas és külön élnek 4 elvált 5 özvegy X 5 - RE 4. Van Önnek élettársa vagy partnere? 1 igen, élettársa van 2 partnere van, de nem élnek együtt 3 nincs se élettársa se partnere X 5. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 01 kevesebb, mint 8 általános 02 8 általános 03 szakmunkásképző, szakképzés érettségi nélkül 04 szakközépiskolai érettségi, szakképzést követő érettségi 05 gimnáziumi érettségi 06 érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés, technikum 07 akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum 08 főiskola 09 egyetem 10 tudományos fokozat X 6. Mennyire elégedett Ön élete eddigi alakulásával, életpályájával? Kérem, az 1. VÁLASZLAP -on látható skála segítségével válaszoljon: Nullával jelezheti, ha egyáltalán nem elégedett, 10-essel pedig, ha tökéletesen elégedett. Egyáltalán nem elégedett Teljesen elégedett a. élete eddigi alakulásával, életpályájával? X b. jelenlegi életszínvonalával? X c. jövőbeni kilátásaival? X 7. A következő állítások mennyire igazak Önre? teljesen igaz inkább igaz inkább nem igaz egyáltalán nem igaz NT a. Amit elhatározok azt véghez is viszem X b. Sorsom alakulását alig tudom befolyásolni X

14 3 8. A következőkben egy-egy embert jellemzünk röviden. Kérem mondja meg, mindegyikről a +# 2.. VÁLASZLAP+ segítségével, hogy mennyire hasonlít Önre. a. Fontos számára, hogy új dolgokat találjon ki, hogy kreatív legyen. Szereti a dolgokat a saját egyéni módján intézni. b. Fontos számára, hogy gazdag legyen. Azt akarja, hogy sok pénze és drága dolgai legyenek. c. Fontos számára, hogy megmutassa képességeit. Azt akarja, hogy az emberek nagyra becsüljék azért, amit tesz. d. Szereti a meglepetéseket, és szeret mindig új dolgokat csinálni. Fontosnak tartja, hogy az ember különféle dolgokat csináljon életében. e. Fontos számára, hogy nagyon sikeres legyen. Reméli, hogy az emberek elismerik teljesítményeit. nagyon hasonlít hasonlít inkább hasonlít inkább nem hasonlít nem hasonlít egyáltalán nem hasonlít X X X X X NT 9. Ön szerint mennyire igaz az, hogy? a. Minden olyan gyorsan változik, hogy az ember azt se tudja már, hogy miben higgyen. b. Az ember az egyik napról a másikra él, nincs értelme előre terveket szőni. teljesen igaz inkább igaz inkább nem igaz egyáltalán nem igaz NT X X 10. Milyen gyakran érzi Ön úgy, állandóan nagyon gyakran gyakran néha soha NT a. hogy életének nincs se célja, se értelme? X b. hogy már semmire sem alkalmas, hogy már nem tud hinni önmagában? X 11. Tegyük fel, hogy egy családtagja vagy kedves ismerőse tanácsot kér Öntől, mert két új álláslehetőséget kapott. Az egyik állás átlagos megélhetést nyújt, de biztos jövedelmet ígér. A másik egy ennél kockázatosabb vállalkozás: nem tudni még, lehet, hogy nagyon sokat fog keresni vele, és akkor megoldódik minden gondja, de az is lehet, hogy aránylag szerény pénzt keres majd. Ön szerint melyiket kellene választani? 1 Azt, amelyik átlagos megélhetést, de biztos jövedelmet ígér, vagy 2 azt, amelyik kockázatosabb: lehet, hogy sokat fog keresni, de lehet, hogy nem?

15 4 12. Kérem, 3. a +#. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg a következő cselekedetekről, hogy milyen mértékben tartja azokat elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak. Tehát milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak azt,... a. ha valaki valótlan adatokat közöl az általa képviselt cégről, hogy állami támogatáshoz juthasson? b. ha valaki jegy vagy bérlet nélkül utazik a villamoson? c. ha valaki valótlan adatokat közöl a jövedelmi helyzetéről, azért hogy segélyt vagy támogatást kapjon az önkormányzattól? d. ha valaki eltitkolja jövedelme egy részét az adóhivatal elől e. ha valaki úgy megy el rokkant nyugdíjba, hogy közben még képes lenne a rendszeres munkára? f. nem fizeti be a közüzemi számlákat, pedig még nem merített ki minden takarékoskodási lehetőséget teljesen elfogadhatatlan elfogadhatatlan inkább elfogadhatatlan inkább elfogadható elfogadható teljesen elfogadható X X X X X X NT 13. Kérem, mondja meg a XX. 4. VÁLASZLAP segítségével, hogy mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? Teljesen egyetértek Inkább egyetértek Egyet is értek meg nem is Inkább nem értek egyet Egyálta lán nem értek egyet NT a. Ma Magyarországon túl nagyok az emberek közötti jövedelmi egyenlőtlenségek b. A nagy jövedelmi egyenlőtlenségek szükségesek a gazdaság fejlődéséhez X X 14. Ha Magyarországon a jövedelmek egyenlőbbek lennének, akkor lennének olyan emberek, akiknek így növekedne a jövedelme, és lennének, akiknek csökkenne. Mit gondol, ebben az esetben az Ön jövedelme 5 egészen biztosan növekedne, 4 valószínűleg növekedne, 3 körülbelül ugyanennyi maradna 2 valószínűleg csökkenne, vagy 1 biztosan csökkenne?

16 5 15. Mit gondol, manapság Magyarországon mire van szükség az anyagi boldoguláshoz? Kérem, hogy az +#. 1. KÁRTYACSOMAG+ -on felsorolt tényezőket állítsa úgy sorba, hogy az első legyen az, ami Ön szerint a legfontosabb az anyagi boldoguláshoz, a második helyre kerüljön a második legfontosabb, és így tovább. SORREND a. Egyéni törekvés, ambíció, kemény munka X b. Szerencse: jó időben jó helyen kell lenni X c. Megfelelő kapcsolatok X d. Jó családi háttér: jó helyre kell születni X 9 NT 16. És mit gondol, akik nem boldogulnak, azok minek köszönhetik az elszegényedésüket? Most ugyanúgy, mint az előbb a + 2. KÁRTYACSOMAG -on felsorolt tényezőket rakja sorba. (Az első helyre kerüljön az elszegényedés legfontosabb oka és így tovább.) SORREND a. Annak, hogy nem elég törekvőek, nem dolgoznak elég keményen X b. Balszerencsések X c. Nincsenek megfelelő kapcsolataik az életben való előrehaladáshoz X d. Rossz családi háttérrel rendelkeznek X 9 NT 17. Az érvényesülésre vonatkozóan különböző vélemények vannak. Ön mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? teljesen igaz Inkább igaz inkább nem igaz egyáltalán nem igaz NT a. Magyarországon mindenkinek egyenlő esélye van az érvényesülésre b. Aki keményen dolgozik, az biztos lehet abban, hogy előbb-utóbb eléri, amit akar c. Aki vinni akarja valamire, rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon d. Ebben az országban becsületesen nem lehet meggazdagodni X X X X

17 6 18. Kérem, hogy a +#. 3. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak a következőket. a. Ameddig csak lehet tanuljon az ember, hiszen a tanulás is befektetés, ami később megtérül. b. Az ember csak saját előrejutásával törődjön. c. Minden körülmények között engedelmeskednünk kell a törvényeknek d. Vannak olyan esetek, amikor belátásunk szerint kell cselekednünk, akkor is, ha ez a törvények megsértéséhez vezet teljesen elfogadható elfogadható inkább elfogadható inkább elfogadhatatlan elfogadhatatlan teljesen elfogadhatatlan X X X X NT 19. Vannak emberek, akik nagyon nagyra értékelik az egyéni teljesítményt, másoknak pedig ez kevésbé fontos. A +X. VÁLASZLAP+ 5. -on ellentétes cselevési módok szerepelnek. Az Ön cselekedete melyik emberéhez állna közelebb? Az 1-es azt jelenti, hogy ugyanúgy cselekedne, mint az A jelű személy, a 10-es, hogy ugyanúgy cselekedne, mint a B jelű személy. A többi fokozattal azt tudja érzékeltetni, hogy az Ön cselekvése a kettő között lenne, de valamelyikhez közelebb állna. 19/a. 19/b A személy B személy arra törekszik, hogy elégedett igyekszik csak annyit legyen a saját teljesítményével teljesíteni, amennyit még akkor is, ha így többet vár el feltétlenül elvárnak tőle önmagától, mint a többiek elvárnak tőle A személy B személy nem fél a nehéz feladatoktól Kerüli a nehéz feladatokat jelmondata: Aki mer az nyer. Jelmondata: Járt utat 9 járatlanért el ne hagyj. 20. Ön általánosságban mit mondana... 1 Majdnem mindig meg lehet bízni az emberekben. 2 Általában meg lehet bízni az emberekben. 3 Általában nem lehet elég óvatos az emberekkel, vagy 4 Szinte sosem lehet elég óvatos másokkal kapcsolatban?

18 7 21. Most más témáról kérdezem. A szomszédságában, a környékén lakó emberek mekkora részét tartja megbízhatónak? MIUTÁN VÁLASZOLT: És mekkora részét tartja megbízhatónak jelentős részüket többségük et kisebb részüket alig néhányat NT a. A SZOMSZÉDSÁGÁBAN, KÖRNYÉKÉN LAKÓ EMBEREKNEK? X b. távolabbi ismerőseinek? X c. HA NEM DOLGOZIK =X A munkahelyén dolgozóknak? X 22. Mit tenne Ön, ha találna egy elvesztett pénztárcát a földön valahol a lakóhelye közelében? 1 Otthagyná a földön, 2 felvenné és megtartaná, 3 leadná a rendőrségen, az önkormányzatnál, vagy más közeli helyen, vagy 4 visszajuttatná közvetlenül a tulajdonosának? 23. És Ön szerint mit tenne az emberek többsége ilyen helyzetben? 1 Otthagyná a földön, 2 felvenné és megtartaná, 3 leadná a rendőrségen az önkormányzatnál, vagy más közeli helyen, vagy 4 visszajuttatná közvetlenül a tulajdonosának?

19 8 24. Most arról szeretnénk kérdezni, hogy általában mennyire tartja megbízhatónak az embereket. Ön szerint 100 ember közül általában hány megbízható? megbízható NT a. 100 EMBER KÖZÜL ÁLTALÁBAN HÁNY MEGBÍZHATÓ? fő 999 X b. és 100 iskolázatlan ember közül? fő 999 X c. 100 tanult ember közül általában hány megbízható? fő 999 X d. 100 idős ember közül? fő 999 X e. 100 fiatal közül? fő 999 X f. 100 templomba járó hívő ember közül? fő 999 X g. 100 ateista közül? fő 999 X h. 100 gazdag ember közül? fő 999 X i. 100 szegény ember közül? fő 999 X j. 100 bankár közül? fő 999 X k. 100 újságíró közül? fő 999 X l. 100 rendőr közül? fő 999 X m. 100 parlamenti képviselő közül? fő 999 X n. 100 minisztériumi alkalmazott közül? fő 999 X o. 100 önkormányzati alkalmazott közül? fő 999 X

20 9 25. Kérem mondja meg, hogy Ön személy szerint mennyire bízik a következő intézményekben. A 0 azt jelenti, hogy Ön egyáltalán nem bízik az adott intézményben, a 10 pedig azt jelenti, hogy teljesen megbízik benne. Kérem, a 6. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon. Egyáltalán nem Teljesen bízik megbízik NT meg a. a magyar Országgyűlésben? X b. a magyar jogrendszerben (a bíróságok, ügyészségek munkájában)? X c. a rendőrségben? X d. a politikusokban? X e. a kormányban? X f. az ellenzékben X g. a Magyar Nemzeti Bankban X h. az Állami Számvevőszékben X i. a Magyar Tudományos Akadémiában j. a Nemzeti Közpénzügyi Hatóságban X X k. a magyar sajtóban X l. a szakszervezetekben X 26. Ön hogy tapasztalta, mennyire érinti ma Magyarországon a következő területeket a korrupció? Kérem, iskolai osztályzatok segítségével válaszoljon, adjon 1-est, ha egyáltalán nem érinti, és adjon 5-öst, ha nagyon érinti a korrupció az adott területet! Tehát Ön szerint mennyire érinti a korrupció a egyáltalán nem korrupt nagyon korrupt a. a politikai pártokat X b. a Parlamentet X c. az üzleti életet X d. a médiát X e. a bíróságot X NT f. a központi kormányzatot (minisztériumokat) g. a helyi önkormányzatokat X X h. rendőrséget X i. az egészségügyet X

21 Az előbb említett kilenc terület ill. szervezet közül melyiket tartja Ön a korrupció által leginkább érintett területnek? 01 a politikai pártokat 02 a Parlamentet 03 az üzleti életet 04 a médiát 05 a bíróságot 06 a központi kormányzati (minisztériumokat) 07 a helyi önkormányzatokat 08 a rendőrséget 09 az egészségügyet Ha valaki kepénzt ad egy szolgáltatásért vagy egy probléma megoldásáért, Ön szerint mennyire biztos, hogy valóban megoldják az adott problémáját? 1 nagyon bizonytalan 2 bizonytalan 3 eléggé biztos 4 biztos 5 egészen biztos 29. Ön szerint az, ha egy orvos elfogad hálapénzt, az etikus vagy etikátlan magatartás? 1 egyértelműen etikátlan 2 etikátlan 3 se nem etikus, se nem etikátlan 4 etikus 5 teljes mértékben etikus 30. És ha valaki hálapénzt ad egy orvosnak, Ön szerint mennyire biztos, hogy jobb kezelésben részesül? 1 nagyon bizonytalan 2 bizonytalan 3 eléggé biztos 4 biztos, vagy 5 egészen biztos 31. Hajlandó lenne-e Ön többet fizetni egy olyan cég szolgáltatásaiért, amelyről biztosan tudja, hogy nem korrupt? 1 igen 2 nem 32. Ön szerint mennyire gyakori, hogy az üzleti szféra vesztegetéssel befolyásolja a kormányzat politikáját, a törvényeket vagy szabályozásokat? 1 soha, 2 elvétve 3 ritkán 4 gyakran, vagy 5 szinte mindig?

22 És mit mondana, a következő szervezetek jól vagy rosszul működnek? Kérem, osztályozzon az iskolai osztályzáshoz hasonlóan! Az 5-ös jelentse, hogy nagyon jól, az 1-es, hogy nagyon rosszul. Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja. Tehát mennyire jól, vagy rosszul működik nagyon jól nagyon rosszul NT a. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság X b. a pénzügyi szervezetek felügyelete (PSZÁF)? X c. a Rendőrség X d. a bíróságok X e. a Magyar Nemzeti Bank X f. A Magyar Tudományos Akadémia X g. Nemzeti Közpénzügyi Hatóság X h. Az Állami Számvevőszék X 34. A X#. 7. VÁLASZLAP+ - on egymásnak ellentmondó kijelentések szerepelnek. Kérem mondja meg, hogy melyik válasszal ért részben vagy teljes egészében egyet! 34/a. 34/b. 34/c A B az embereknek saját Az államnak nagyobb maguknak kell vállalniuk felelősséget kell vállalnia az a felelősséget emberekről való gondoskodásban sorsuk alakulásáért A B Az embernek Mindenki gondoskodjon segítenie kell magáról úgy, ahogy tud. nehéz helyzetű embertársainak A B Baj esetén csak Baj esetén barátaimra magamra számíthatok. Mindig számíthatok Ha a kormánynak mérlegelnie kellene, hogy az adókat csökkentse, még akkor is, ha ennek következtében kevesebb pénz jut jóléti kiadásokra (vagyis. egészségügyre, idősek és családok támogatására, oktatásügyre) vagy inkább a jóléti kiadásokat növelje - akkor is, ha mindehhez az adók növelésére van szükség - ; akkor Ön szerint hogyan kellene az államnak állást foglalnia? Kérem, a +#. 8. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy inkább az A vagy a B kijelentéssel ért egyet? A ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut jóléti kiadásokra. (vagyis. egészségügyre, idősek és családok támogatására, oktatásügyre) 9 Növelni kellene a jóléti kiadásokat (vagyis az egészségügyre, idősek és családok támogatására, oktatásügyre fordított összeget) még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség

23 12 35.a Most tegyük fel, hogy az államnak konkrétan az egyes kiadási tételekről (segélyek, családi támogatások, nyugdíjak, egészségügyi és oktatási kiadások) ügyében kell hasonló döntéseket hoznia. Ön mit tartana helyesnek a következő döntéseknél? 35.b 35.c 35.d 35.e A ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut családi támogatásokra. 9 Növelni kellene a családi támogatásokat, még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség A ' B Csökkenteni kellene az adókat és járulékokat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut nyugdíjakra. 9 Növelni kellene a nyugdíjakat, még akkor is, ha mindehhez adó vagy járulékemelésre van szükség A ' B Csökkenteni kellene az adókat és járulékokat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut egészségügyi kiadásokra. 9 Növelni kellene az egészségügyi kiadásokat még akkor is, ha mindehhez adó és járulékemelésre van szükség A ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut szociális segélyekre. 9 Növelni kellene a szociális, segélyeket még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség A' ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut oktatási kiadásokra. 9 Növelni kellene az oktatásra, fordított kiadásokat még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség 36. Az emberek eltérő módon gondolkodnak arról, hogy Magyarország gazdasági és társadalmi problémáinak megoldása érdekében milyen fontos lépések megtételére lenne szükség. Ezen a +XX. 9. VÁLASZLAP+ -on egymásnak ellentmondó A és B kijelentések szerepelnek. Kérem, minden esetben mondja meg melyik kijelentéssel ért részben vagy egészében egyet! 1-es jelenti, hogy teljes mértékben az A kijelentéssel ért egyet, 10-es pedig, hogy teljes mértékben a B kijelentéssel. 36/a A B Az állam kötelessége, hogy. A foglalkoztatással kapcsolatos munkát biztosítson problémák megoldását a munkanélkülieknek. a piaci viszonyokra kell bízni. 9 ADD ÁT A VÁLASZLAPOT ÉS OLVASD IS FEL!

24 13 36/b A B A tanulás is befektetés és Az államnak kötelessége, hogy csakis a tandíjbefizetések által tandíj nélkül is biztosítsa biztosítható az egyetemek a fiatalok felsőfokú képzését. színvonalas működése 9 36/c A B A kormány fontos feladata lenne, Az adók csökkentése fontosabb lenne hogy többet költsön az egészségügyre, még akkor is, ha kevesebb pénz jut az oktatásra és különböző az egészségügyre, az oktatásra és szociális juttatásokra. a különböző szociális juttatásokra. 9 36/d A B A fiatalok lakásproblémáinak Minden fiatal oldja meg saját megoldása csakis az állami lakásproblémáját, de az állam lakások építésével képzelhető el. támogassa őket kedvező hitellehetőségekkel és adókedvezményekkel. 9 36/e A B Az államnak anyagilag A mezőgazdasági termékek is támogatnia kell a mezőgazdasági ugyanolyan termékek, mint amiket termelést, mert e nélkül megélhetési más gazdasági ágazatok állítanak elő. gondjai lennének a termelőknek.. A termelők megélhetési gondjainak megoldását is a piaci viszonyokra kell bízni Kérem, hogy a +X. 3. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg a következő cselekedetekről, hogy milyen mértékben tartja azokat elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak. Tehát milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak azt,... a. ha az állam támogatja a hátrányos társadalmi csoportokat? b. ha valaki rendszeresen támogatja a rossz anyagi körülmények között élő embereket? teljesen elfogadható elfogadható inkább elfogadható inkább elfogadhatatlan elfogadhatatlan teljesen elfogadhatatlan X X NT

25 A gazdaságpolitikusok néha arra kényszerülnek hogy válasszanak külön-külön nagyon fontos célok között, amelyeket esetleg csak egymás rovására lehet érvényesíteni. Kérem, mondja meg, hogy ön melyiket részesítené előnyben a következő döntések közül? Ezen a +#. 10. VÁLASZLAP+ -on ilyen, egymás rovására érvényesíthető célok szerepelnek a.) és b.) kijelentések formájában. Mondja meg mindegyikről, hogy melyikkel ért egyet: Feltétlenül az a.) kijelentéssel, inkább az a.) kijelentéssel, inkább a b.) kijelentéssel, vagy feltétlenül a b.) kijelentéssel? ADD ÁT A VÁLASZLAPOT ÉS OLVASD IS FEL! 38.a. a.) b.) Minél alacsonyabb inflációra kell törekedni, még akkor A legfontosabb, hogy minél több embernek legyen is ha esetleg közben növekszik a munkanélküliség munkája, még akkor is, ha ez az infláció gyorsulásával jár együtt. Feltétlen ül a.) 1 inkább a.) 2 inkább b.) 3 feltétlen ül b.) 4 38.b. a.) b.) A minimálbér legyen minél magasabb, még akkor is, ha Ha vannak, akik a minimálbérnél kevesebbért is ezzel esetleg állások szűnnek meg. dolgoznának, akkor ezt engedni kell, még akkor is, ha a bérek között így nagyobbak lesznek az egyenlőtlenségek. feltétlenül a.) 1 inkább a.) 2 inkább b.) 3 feltétlenül b.) 4 Most néhány kérdést a munkájával és a családjával kapcsolatban szeretnék feltennii. 39. Az +#. 11. VÁLASZLAP+ -on felsoroltak közül jelenleg melyik illik Önre? 1 alkalmazott 2 vállalkozó 3 alkalmi munkát, megbízásokat vállal 4 munkanélküli 5 nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi) 6 szülési szabadságon van gyeden, gyesen, gyeten van 7 tanuló 8 egyéb (pl. eltartott) X HA JELENLEG DOLGOZIK (előző kérdés 1--3 kódok) 40. Kérem, mondja meg, hány órát dolgozik hetente? heti... órát 99 NT X 41. Önt is beleszámítva körülbelül hány ember dolgozik az Önök cégénél... fő Munkája során felügyeli-e más emberek munkáját? 1 igen 2 nem

26 15 MINDENKITŐL! 43. Mi (volt) a (legutolsó) foglalkozása, beosztása?... RÉSZLETESEN ÍRD LE, ÉS A VÁLASZ ALAPJÁN A HELYSZÍNEN TISZTÁZD A BESOROLÁST! ÖNÁLLÓK, VÁLLALKOZÓK (tulajdonos, vagy résztulajdonos) 01 gazdálkodó, őstermelő (mezőgazdaságban) 02 fizikai munkát is végző kisvállalkozó (iparos, kereskedő) 03 szellemi szabadfoglalkozású 04 egyéb ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) VEZETŐ: 06 felső vezető (osztályvezető felett) 07 középszintű vezető (osztályvezető) 08 alsó vezető (osztályvezető alatt) 09 közvetlen termelésirányító ( kék galléros, fizikai beosztottakkal, pl. művezető) folytatás: ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) SZELLEMI: FIZIKAI 00 sosem dolgozott 99 NT X 10 diplomához kötött 11 egyéb szellemi (diploma nélkül) 12 szakmunkás (nem mezőgazdasági) 13 betanított munkás (nem mezőgazdasági) 14 segédmunkás (nem mezőgazdasági) 15 mezőgazdasági fizikai 44. ÖNÁLLÓTÓL, VEZETŐTŐL! (előző kérdés es kód) Hány alkalmazottja / beosztottja van (volt)?..... alkalmazott / beosztott 000 nincs, nem volt alkalmazottja NYUGDÍJASOKTÓL (39. kérdés) Ön melyik évben ment nyugdíjba?..... évben X MINDENKITŐL! 46. Van-e fő jövedelem forrásán (főállásán) kívüli egyéb munkajövedelme (rendszeres vagy alkalmi)? 1 igen 2 nem X 47. Mennyi volt az Ön havi, nettó jövedelme az elmúlt hónapban?... Ft/hó 8 M 9 NT 47.a. És azt megmondaná-e, hogy a +b#. 12. VÁLASZLAP+ -on lévő kategóriák közül, melyikbe tartozik? X ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft ezer Ft felett 88 M 9

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben? Társadalomtudományi Intézet Kérdőív Kedves Megkérdezett! Intézetünk kutatást folytat arról, hogy néhány társadalmi problémával kapcsolatban milyen a hazai közvélemény. Kérjük, segítse elő munkánkat azzal,

Részletesebben

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

Hogyan válhatok befektetővé?

Hogyan válhatok befektetővé? Hogyan válhatok befektetővé? 1 dr. Tatár Attila Hogyan válhatok befektetővé? Rövidített kiadás Írta: dr.tatár Attila Frissítve: 2014.október Hogyan válhatok befektetővé? 2 dr. Tatár Attila Tartalomjegyzék

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben Kutatási jelentés Készült az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából. Budapest, 2003. július

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 2001-ben.

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL Szerkesztette CZIKE KLÁRA TAUSZ KATALIN A kötet a Phare Szociálpolitikai Fejlesztési Program és a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1

Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1 Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1 ELTE Szociológiai Intézet, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Szegénységkutató Csoport 1 ESZCSM kutatási program

Részletesebben

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet Róbert Péter (2000): Vagyoni helyzet

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Somogyiné Kiss Andrea. Családi pénzügyek

Somogyiné Kiss Andrea. Családi pénzügyek Somogyiné Kiss Andrea Családi pénzügyek Lektorok: Bihari Sándorné Dragon Kft. A megvalósításhoz pénzügyi támogatást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyújtott a hatályos jogszabályok szerint kiírt

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

Afelnôttkor lényegében akkor

Afelnôttkor lényegében akkor . FEJEZET Krista Zita Munka állás karrier Bevezetés Afelnôttkor lényegében akkor kezdôdik, amikor munkát vállalunk. Ezzel szinte egyidôben új problémák hada is megjelenik. Szeretnénk, ha eligazodnátok,

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Egymásra hangolva című pályázati

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG CSAPDÁJÁBAN

A SZEGÉNYSÉG CSAPDÁJÁBAN CIGÁNYOK MAGYARORSZÁGON SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI HELYZET, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT, SZOCIÁLIS, ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS Tartalom Rövid összefoglaló...3 Bevezetés...7 Szociális-gazdasági státusz

Részletesebben

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság

Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén. Jelige: Falugondnokság Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi mikrotérség 3 kistelepülésén Jelige: Falugondnokság 1. Bevezetés Születésem óta egy közel 430 fős kistelepülésen élek. Érettségi után úgy döntöttem, hogy szociális

Részletesebben

Pénzügyi kéziköny. Útmutató mindennapi pénzügyeidhez

Pénzügyi kéziköny. Útmutató mindennapi pénzügyeidhez Pénzügyi kéziköny Útmutató mindennapi pénzügyeidhez Előszó Bizonyára ismered a három kismalac meséjét: az első szalmából építette a házát, a második deszkából, a harmadik pedig téglából. Amikor jött a

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben