A piacgazdaság normatív keretei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A piacgazdaság normatív keretei"

Átírás

1 A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009

2 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső Blanka Szabó Endre Tátrai Annamária Tir Melinda Várnai Magdolna adatfelvételi osztályvezető munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

3 A piacgazdaság normatív keretei 3 Tartalom Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 MELLÉKLETEK Súlytábla Kérdőív Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

4 A piacgazdaság normatív keretei 4 A minta Bevezetés A kutatást a DONADÖME Kft. megrendelésére végeztük. Az adatfelvétel a márciusi Omnibusz kutatás keretei között zajlott. A kutatás célja a gazdasági kultúra felmérése volt a lakosság körében. Alkalmazott mintavételi eljárásunk valószínűségi minta, tehát minden feltt magyar lakosnak azonos az esélye a mintába való bekerülésre. Így a minta segítségével begyűjtött adatokból levont következtetések a statisztikai mintahiba mértékén belül általánosíthatóak a teljes populációra. A minta elkészítéséhez többlépcsős, arányosan rétegzett, valószínűségi mintavételi eljárást alkalmaztunk. A rétegzés első lépcsőjében minden régióból kiválasztottuk azokat a településeket, amelyek a mintába kerültek. Ennek során általános szabályként azt az elvet alkalmaztuk, hogy Budapest, és a kiemelt városok szerepeljenek a mintában. Kiemelt városok alatt a nél több lakossal rendelkező településeket értjük. Ezt követően meghatároztuk, hogy az egyes régiókból, és ezen belül az egyes településtípusokból (kiemelt város, város, község) hány személynek kellett szerepelnie a mintában. A konkrét elemszámok kialakításakor azt az elvet követtük, hogy minden régió minden településtípusából akkora arányban kerültek a mintába kérdezettek, amekkora az alapsokaság (feltt lakossági minta esetén a 18 éven felüli lakosok) aránya a teljes népességen belül, régióra, és régión belüli településtípus lakosságarányra lebontva. A rétegenként lekérdezendő személyek számának meghatározását követően a minta konkrét kialakításához véletlen sétás módszert alkalmaztuk. A módszer lényege, hogy a kérdező nem neveket, címeket kap, csupán egy kiindulópontot, egy bejárandó útvonalat, és az útvonalon a mintába bekerülő lakások kiválasztásának algoritmusát határoztunk meg számára a mintába bekerült településen. Az így kiválasztott lakásokban Leslie Kish kulcs alkalmazásával választották ki a kérdezőbiztosok a háztartásból a mintába bekerülő személyt. Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

5 A piacgazdaság normatív keretei 5 A minta A mintába került személyeket kérdezőbiztosaink személyesen keresték meg. A mintába bekerült címeket legalább kétszer fel kell keresniük, az első megkeresésnek hétköznap 16 óra után kellett történnie. Annak érdekében, hogy a mintába került nem, korcsoport, életkor és településtípus szerint kialakított csoportok aránya megegyezzen a feltt magyar népesség ugyanilyen szempont szerint kialakított csoportjainak arányával, a mintát súlyoztuk, így a súlyozott minta nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerinti megoszlása jól illeszkedik a feltt népesség megfelelő adataihoz. Az Omnibusz kutatással egyidejűleg ugyanazon településeken, azonban eltérő kiinduló pontok mentén zajlott a World Value Survey 2009 adatfelvétele is. Ez a kötet az adatfelvétel dokumentumait tartalmazza. Az adatbázisban 4 dimenziós (nem- korcsoport- iskolai végzettség- településtípus) egyéni súlyváltozót (SULYNKIT) adtunk meg. Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

6 A piacgazdaság normatív keretei 6 A minta A minta A súlyozatlan és súlyozott minta összehasonlítása ismert demográfiai eloszlásokkal Az összehasonlítás statisztikai illeszkedésének tesztelésére a standardizált residuális (SR) értékét használtuk fel. Nem szerinti illeszkedés: Nem A KSH számításai Mintabeli Súlyozott mintában alapján elvárt SR érték Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék Férfi Nő , ,0, , , ,0 -, ,8 Chi 2 :,824 DF: 1 Korcsoport szerinti illeszkedés: Kor A KSH számításai Mintabeli Súlyozott mintában alapján elvárt SR érték Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék év felett , ,6 -, , , ,4 1, , , ,0-2, ,1 Chi 2 : 7,817 DF: 2

7 A piacgazdaság normatív keretei 7 Iskolai végzettség szerinti illeszkedés: Iskolai végzettség A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli SR érték Súlyozott mintában Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék Alapfok Középfok Felsőfok , ,9-2, , , ,7 1, , , ,4 2, ,9 Chi2: 13,549 DF: 2 Településtípus szerinti illeszkedés: Településtípus A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli SR érték Súlyozott mintában Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék Budapest Város Község , ,2 -, , , ,8, , , ,0 -, ,4 Chi 2 : 1,337 DF: 2

8 A piacgazdaság normatív keretei 8 Az adatfelvétel főbb adatai Az adatfelvétel ütemezése Kérdőív készítés Adatfelvétel Adatrögzítés Számítógépes munkák A kérdezés ideje ( ) 25 Teljes adatfelvétel budapesti adatfelvétel %

9 A piacgazdaság normatív keretei 9 Válaszadási statisztika darabszám Összes felkeresett cím 2625 A mintának nem megfelelő 259 Egyéb kiesési ok (üres ház, közintézmény) 81 Felhasználható címek 2285 Elkészült kérdőívek száma 1008 A+B+C: Összes kiesett 1277 A. Válaszképtelen 31 B. Válaszmegtagadó 852 C. A kompetens személy nem érhető el: ideiglenesen távol (281), háromszori megkeresés (113) 394

10 A piacgazdaság normatív keretei 10 Mellékletek

11 A piacgazdaság normatív keretei 11 A súly Fiatal: éves Középkorú: éves Idős: 60 éves vagy idősebb Alapfokú: szakmunkás vagy alacsonyabb végzettség Érettségi: szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettség Felsőfokú: főiskola vagy egyetem végzettség A KSH 2001-es Népszámlásának továbbvezetett adatai alapján elvárt adatok Neme korcsop iskola Budapest Total% város Total% község Total% Össz. Férfi alapfokú ,20% ,32% ,59% 11,12% fiatal érettségi ,53% ,52% ,61% 6,67% felsőfokú ,77% ,23% ,35% 2,35% alapfokú ,01% ,62% ,37% 10,00% érettségi ,77% ,02% ,99% 3,78% felsőfokú ,78% ,30% ,40% 2,47% alapfokú ,79% ,11% ,04% 6,94% idős érettségi ,44% ,93% ,34% 1,72% felsőfokú ,64% ,72% ,18% 1,54% ,93% ,78% ,88% 46,59% alapfokú ,79% ,75% ,31% 7,85% fiatal érettségi ,76% ,39% ,23% 8,39% Középkorú Középkorú felsőfokú ,96% ,73% ,61% 3,30% alapfokú ,90% ,14% ,72% 8,76% érettségi ,38% ,31% ,41% 6,10% felsőfokú ,91% ,46% ,48% 2,84% alapfokú ,85% ,73% ,09% 12,67% idős érettségi ,86% ,25% ,33% 2,45% felsőfokú ,51% ,44% ,10% 1,05% ,92% ,20% ,29% 53,41% ,00%

12 1 ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A piacgazdaság normatív keretei A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át, Kérdező aláírása... kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: hó... nap... óra... perctől

13 2 1. A KÉRDEZETT NEME: 1 2 X 2. Elsőként néhány személyi adatát szeretném megtudni. Mikor született Ön? évben... hónapban X 3. Mi az Ön családi állapota? 1 tlen, hajadon 2 házas és együtt élnek 3 házas és külön élnek 4 elvált 5 özvegy X 5 - RE 4. Van Önnek élettársa vagy partnere? 1 igen, élettársa van 2 partnere van, de nem élnek együtt 3 nincs se élettársa se partnere X 5. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 01 kevesebb, mint 8 általános 02 8 általános 03 szakmunkásképző, szakképzés érettségi nélkül 04 szakközépiskolai érettségi, szakképzést követő érettségi 05 gimnáziumi érettségi 06 érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés, technikum 07 akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum 08 főiskola 09 egyetem 10 tudományos fokozat X 6. Mennyire elégedett Ön élete eddigi alakulásával, életpályájával? Kérem, az 1. VÁLASZLAP -on látható skála segítségével válaszoljon: Nullával jelezheti, ha egyáltalán nem elégedett, 10-essel pedig, ha tökéletesen elégedett. Egyáltalán nem elégedett Teljesen elégedett a. élete eddigi alakulásával, életpályájával? X b. jelenlegi életszínvonalával? X c. jövőbeni kilátásaival? X 7. A következő állítások mennyire igazak Önre? teljesen igaz inkább igaz inkább nem igaz egyáltalán nem igaz NT a. Amit elhatározok azt véghez is viszem X b. Sorsom alakulását alig tudom befolyásolni X

14 3 8. A következőkben egy-egy embert jellemzünk röviden. Kérem mondja meg, mindegyikről a +# 2.. VÁLASZLAP+ segítségével, hogy mennyire hasonlít Önre. a. Fontos számára, hogy új dolgokat találjon ki, hogy kreatív legyen. Szereti a dolgokat a saját egyéni módján intézni. b. Fontos számára, hogy gazdag legyen. Azt akarja, hogy sok pénze és drága dolgai legyenek. c. Fontos számára, hogy megmutassa képességeit. Azt akarja, hogy az emberek nagyra becsüljék azért, amit tesz. d. Szereti a meglepetéseket, és szeret mindig új dolgokat csinálni. Fontosnak tartja, hogy az ember különféle dolgokat csináljon életében. e. Fontos számára, hogy nagyon sikeres legyen. Reméli, hogy az emberek elismerik teljesítményeit. nagyon hasonlít hasonlít inkább hasonlít inkább nem hasonlít nem hasonlít egyáltalán nem hasonlít X X X X X NT 9. Ön szerint mennyire igaz az, hogy? a. Minden olyan gyorsan változik, hogy az ember azt se tudja már, hogy miben higgyen. b. Az ember az egyik napról a másikra él, nincs értelme előre terveket szőni. teljesen igaz inkább igaz inkább nem igaz egyáltalán nem igaz NT X X 10. Milyen gyakran érzi Ön úgy, állandóan nagyon gyakran gyakran néha soha NT a. hogy életének nincs se célja, se értelme? X b. hogy már semmire sem alkalmas, hogy már nem tud hinni önmagában? X 11. Tegyük fel, hogy egy családtagja vagy kedves ismerőse tanácsot kér Öntől, mert két új álláslehetőséget kapott. Az egyik állás átlagos megélhetést nyújt, de biztos jövedelmet ígér. A másik egy ennél kockázatosabb vállalkozás: nem tudni még, lehet, hogy nagyon sokat fog keresni vele, és akkor megoldódik minden gondja, de az is lehet, hogy aránylag szerény pénzt keres majd. Ön szerint melyiket kellene választani? 1 Azt, amelyik átlagos megélhetést, de biztos jövedelmet ígér, vagy 2 azt, amelyik kockázatosabb: lehet, hogy sokat fog keresni, de lehet, hogy nem?

15 4 12. Kérem, 3. a +#. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg a következő cselekedetekről, hogy milyen mértékben tartja azokat elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak. Tehát milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak azt,... a. ha valaki valótlan adatokat közöl az általa képviselt cégről, hogy állami támogatáshoz juthasson? b. ha valaki jegy vagy bérlet nélkül utazik a villamoson? c. ha valaki valótlan adatokat közöl a jövedelmi helyzetéről, azért hogy segélyt vagy támogatást kapjon az önkormányzattól? d. ha valaki eltitkolja jövedelme egy részét az adóhivatal elől e. ha valaki úgy megy el rokkant nyugdíjba, hogy közben még képes lenne a rendszeres munkára? f. nem fizeti be a közüzemi számlákat, pedig még nem merített ki minden takarékoskodási lehetőséget teljesen elfogadhatatlan elfogadhatatlan inkább elfogadhatatlan inkább elfogadható elfogadható teljesen elfogadható X X X X X X NT 13. Kérem, mondja meg a XX. 4. VÁLASZLAP segítségével, hogy mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? Teljesen egyetértek Inkább egyetértek Egyet is értek meg nem is Inkább nem értek egyet Egyálta lán nem értek egyet NT a. Ma Magyarországon túl nagyok az emberek közötti jövedelmi egyenlőtlenségek b. A nagy jövedelmi egyenlőtlenségek szükségesek a gazdaság fejlődéséhez X X 14. Ha Magyarországon a jövedelmek egyenlőbbek lennének, akkor lennének olyan emberek, akiknek így növekedne a jövedelme, és lennének, akiknek csökkenne. Mit gondol, ebben az esetben az Ön jövedelme 5 egészen biztosan növekedne, 4 valószínűleg növekedne, 3 körülbelül ugyanennyi maradna 2 valószínűleg csökkenne, vagy 1 biztosan csökkenne?

16 5 15. Mit gondol, manapság Magyarországon mire van szükség az anyagi boldoguláshoz? Kérem, hogy az +#. 1. KÁRTYACSOMAG+ -on felsorolt tényezőket állítsa úgy sorba, hogy az első legyen az, ami Ön szerint a legfontosabb az anyagi boldoguláshoz, a második helyre kerüljön a második legfontosabb, és így tovább. SORREND a. Egyéni törekvés, ambíció, kemény munka X b. Szerencse: jó időben jó helyen kell lenni X c. Megfelelő kapcsolatok X d. Jó családi háttér: jó helyre kell születni X 9 NT 16. És mit gondol, akik nem boldogulnak, azok minek köszönhetik az elszegényedésüket? Most ugyanúgy, mint az előbb a + 2. KÁRTYACSOMAG -on felsorolt tényezőket rakja sorba. (Az első helyre kerüljön az elszegényedés legfontosabb oka és így tovább.) SORREND a. Annak, hogy nem elég törekvőek, nem dolgoznak elég keményen X b. Balszerencsések X c. Nincsenek megfelelő kapcsolataik az életben való előrehaladáshoz X d. Rossz családi háttérrel rendelkeznek X 9 NT 17. Az érvényesülésre vonatkozóan különböző vélemények vannak. Ön mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? teljesen igaz Inkább igaz inkább nem igaz egyáltalán nem igaz NT a. Magyarországon mindenkinek egyenlő esélye van az érvényesülésre b. Aki keményen dolgozik, az biztos lehet abban, hogy előbb-utóbb eléri, amit akar c. Aki vinni akarja valamire, rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon d. Ebben az országban becsületesen nem lehet meggazdagodni X X X X

17 6 18. Kérem, hogy a +#. 3. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak a következőket. a. Ameddig csak lehet tanuljon az ember, hiszen a tanulás is befektetés, ami később megtérül. b. Az ember csak saját előrejutásával törődjön. c. Minden körülmények között engedelmeskednünk kell a törvényeknek d. Vannak olyan esetek, amikor belátásunk szerint kell cselekednünk, akkor is, ha ez a törvények megsértéséhez vezet teljesen elfogadható elfogadható inkább elfogadható inkább elfogadhatatlan elfogadhatatlan teljesen elfogadhatatlan X X X X NT 19. Vannak emberek, akik nagyon nagyra értékelik az egyéni teljesítményt, másoknak pedig ez kevésbé fontos. A +X. VÁLASZLAP+ 5. -on ellentétes cselevési módok szerepelnek. Az Ön cselekedete melyik emberéhez állna közelebb? Az 1-es azt jelenti, hogy ugyanúgy cselekedne, mint az A jelű személy, a 10-es, hogy ugyanúgy cselekedne, mint a B jelű személy. A többi fokozattal azt tudja érzékeltetni, hogy az Ön cselekvése a kettő között lenne, de valamelyikhez közelebb állna. 19/a. 19/b A személy B személy arra törekszik, hogy elégedett igyekszik csak annyit legyen a saját teljesítményével teljesíteni, amennyit még akkor is, ha így többet vár el feltétlenül elvárnak tőle önmagától, mint a többiek elvárnak tőle A személy B személy nem fél a nehéz feladatoktól Kerüli a nehéz feladatokat jelmondata: Aki mer az nyer. Jelmondata: Járt utat 9 járatlanért el ne hagyj. 20. Ön általánosságban mit mondana... 1 Majdnem mindig meg lehet bízni az emberekben. 2 Általában meg lehet bízni az emberekben. 3 Általában nem lehet elég óvatos az emberekkel, vagy 4 Szinte sosem lehet elég óvatos másokkal kapcsolatban?

18 7 21. Most más témáról kérdezem. A szomszédságában, a környékén lakó emberek mekkora részét tartja megbízhatónak? MIUTÁN VÁLASZOLT: És mekkora részét tartja megbízhatónak jelentős részüket többségük et kisebb részüket alig néhányat NT a. A SZOMSZÉDSÁGÁBAN, KÖRNYÉKÉN LAKÓ EMBEREKNEK? X b. távolabbi ismerőseinek? X c. HA NEM DOLGOZIK =X A munkahelyén dolgozóknak? X 22. Mit tenne Ön, ha találna egy elvesztett pénztárcát a földön valahol a lakóhelye közelében? 1 Otthagyná a földön, 2 felvenné és megtartaná, 3 leadná a rendőrségen, az önkormányzatnál, vagy más közeli helyen, vagy 4 visszajuttatná közvetlenül a tulajdonosának? 23. És Ön szerint mit tenne az emberek többsége ilyen helyzetben? 1 Otthagyná a földön, 2 felvenné és megtartaná, 3 leadná a rendőrségen az önkormányzatnál, vagy más közeli helyen, vagy 4 visszajuttatná közvetlenül a tulajdonosának?

19 8 24. Most arról szeretnénk kérdezni, hogy általában mennyire tartja megbízhatónak az embereket. Ön szerint 100 ember közül általában hány megbízható? megbízható NT a. 100 EMBER KÖZÜL ÁLTALÁBAN HÁNY MEGBÍZHATÓ? fő 999 X b. és 100 iskolázatlan ember közül? fő 999 X c. 100 tanult ember közül általában hány megbízható? fő 999 X d. 100 idős ember közül? fő 999 X e. 100 fiatal közül? fő 999 X f. 100 templomba járó hívő ember közül? fő 999 X g. 100 ateista közül? fő 999 X h. 100 gazdag ember közül? fő 999 X i. 100 szegény ember közül? fő 999 X j. 100 bankár közül? fő 999 X k. 100 újságíró közül? fő 999 X l. 100 rendőr közül? fő 999 X m. 100 parlamenti képviselő közül? fő 999 X n. 100 minisztériumi alkalmazott közül? fő 999 X o. 100 önkormányzati alkalmazott közül? fő 999 X

20 9 25. Kérem mondja meg, hogy Ön személy szerint mennyire bízik a következő intézményekben. A 0 azt jelenti, hogy Ön egyáltalán nem bízik az adott intézményben, a 10 pedig azt jelenti, hogy teljesen megbízik benne. Kérem, a 6. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon. Egyáltalán nem Teljesen bízik megbízik NT meg a. a magyar Országgyűlésben? X b. a magyar jogrendszerben (a bíróságok, ügyészségek munkájában)? X c. a rendőrségben? X d. a politikusokban? X e. a kormányban? X f. az ellenzékben X g. a Magyar Nemzeti Bankban X h. az Állami Számvevőszékben X i. a Magyar Tudományos Akadémiában j. a Nemzeti Közpénzügyi Hatóságban X X k. a magyar sajtóban X l. a szakszervezetekben X 26. Ön hogy tapasztalta, mennyire érinti ma Magyarországon a következő területeket a korrupció? Kérem, iskolai osztályzatok segítségével válaszoljon, adjon 1-est, ha egyáltalán nem érinti, és adjon 5-öst, ha nagyon érinti a korrupció az adott területet! Tehát Ön szerint mennyire érinti a korrupció a egyáltalán nem korrupt nagyon korrupt a. a politikai pártokat X b. a Parlamentet X c. az üzleti életet X d. a médiát X e. a bíróságot X NT f. a központi kormányzatot (minisztériumokat) g. a helyi önkormányzatokat X X h. rendőrséget X i. az egészségügyet X

21 Az előbb említett kilenc terület ill. szervezet közül melyiket tartja Ön a korrupció által leginkább érintett területnek? 01 a politikai pártokat 02 a Parlamentet 03 az üzleti életet 04 a médiát 05 a bíróságot 06 a központi kormányzati (minisztériumokat) 07 a helyi önkormányzatokat 08 a rendőrséget 09 az egészségügyet Ha valaki kepénzt ad egy szolgáltatásért vagy egy probléma megoldásáért, Ön szerint mennyire biztos, hogy valóban megoldják az adott problémáját? 1 nagyon bizonytalan 2 bizonytalan 3 eléggé biztos 4 biztos 5 egészen biztos 29. Ön szerint az, ha egy orvos elfogad hálapénzt, az etikus vagy etikátlan magatartás? 1 egyértelműen etikátlan 2 etikátlan 3 se nem etikus, se nem etikátlan 4 etikus 5 teljes mértékben etikus 30. És ha valaki hálapénzt ad egy orvosnak, Ön szerint mennyire biztos, hogy jobb kezelésben részesül? 1 nagyon bizonytalan 2 bizonytalan 3 eléggé biztos 4 biztos, vagy 5 egészen biztos 31. Hajlandó lenne-e Ön többet fizetni egy olyan cég szolgáltatásaiért, amelyről biztosan tudja, hogy nem korrupt? 1 igen 2 nem 32. Ön szerint mennyire gyakori, hogy az üzleti szféra vesztegetéssel befolyásolja a kormányzat politikáját, a törvényeket vagy szabályozásokat? 1 soha, 2 elvétve 3 ritkán 4 gyakran, vagy 5 szinte mindig?

22 És mit mondana, a következő szervezetek jól vagy rosszul működnek? Kérem, osztályozzon az iskolai osztályzáshoz hasonlóan! Az 5-ös jelentse, hogy nagyon jól, az 1-es, hogy nagyon rosszul. Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja. Tehát mennyire jól, vagy rosszul működik nagyon jól nagyon rosszul NT a. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság X b. a pénzügyi szervezetek felügyelete (PSZÁF)? X c. a Rendőrség X d. a bíróságok X e. a Magyar Nemzeti Bank X f. A Magyar Tudományos Akadémia X g. Nemzeti Közpénzügyi Hatóság X h. Az Állami Számvevőszék X 34. A X#. 7. VÁLASZLAP+ - on egymásnak ellentmondó kijelentések szerepelnek. Kérem mondja meg, hogy melyik válasszal ért részben vagy teljes egészében egyet! 34/a. 34/b. 34/c A B az embereknek saját Az államnak nagyobb maguknak kell vállalniuk felelősséget kell vállalnia az a felelősséget emberekről való gondoskodásban sorsuk alakulásáért A B Az embernek Mindenki gondoskodjon segítenie kell magáról úgy, ahogy tud. nehéz helyzetű embertársainak A B Baj esetén csak Baj esetén barátaimra magamra számíthatok. Mindig számíthatok Ha a kormánynak mérlegelnie kellene, hogy az adókat csökkentse, még akkor is, ha ennek következtében kevesebb pénz jut jóléti kiadásokra (vagyis. egészségügyre, idősek és családok támogatására, oktatásügyre) vagy inkább a jóléti kiadásokat növelje - akkor is, ha mindehhez az adók növelésére van szükség - ; akkor Ön szerint hogyan kellene az államnak állást foglalnia? Kérem, a +#. 8. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy inkább az A vagy a B kijelentéssel ért egyet? A ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut jóléti kiadásokra. (vagyis. egészségügyre, idősek és családok támogatására, oktatásügyre) 9 Növelni kellene a jóléti kiadásokat (vagyis az egészségügyre, idősek és családok támogatására, oktatásügyre fordított összeget) még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség

23 12 35.a Most tegyük fel, hogy az államnak konkrétan az egyes kiadási tételekről (segélyek, családi támogatások, nyugdíjak, egészségügyi és oktatási kiadások) ügyében kell hasonló döntéseket hoznia. Ön mit tartana helyesnek a következő döntéseknél? 35.b 35.c 35.d 35.e A ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut családi támogatásokra. 9 Növelni kellene a családi támogatásokat, még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség A ' B Csökkenteni kellene az adókat és járulékokat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut nyugdíjakra. 9 Növelni kellene a nyugdíjakat, még akkor is, ha mindehhez adó vagy járulékemelésre van szükség A ' B Csökkenteni kellene az adókat és járulékokat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut egészségügyi kiadásokra. 9 Növelni kellene az egészségügyi kiadásokat még akkor is, ha mindehhez adó és járulékemelésre van szükség A ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut szociális segélyekre. 9 Növelni kellene a szociális, segélyeket még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség A' ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut oktatási kiadásokra. 9 Növelni kellene az oktatásra, fordított kiadásokat még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség 36. Az emberek eltérő módon gondolkodnak arról, hogy Magyarország gazdasági és társadalmi problémáinak megoldása érdekében milyen fontos lépések megtételére lenne szükség. Ezen a +XX. 9. VÁLASZLAP+ -on egymásnak ellentmondó A és B kijelentések szerepelnek. Kérem, minden esetben mondja meg melyik kijelentéssel ért részben vagy egészében egyet! 1-es jelenti, hogy teljes mértékben az A kijelentéssel ért egyet, 10-es pedig, hogy teljes mértékben a B kijelentéssel. 36/a A B Az állam kötelessége, hogy. A foglalkoztatással kapcsolatos munkát biztosítson problémák megoldását a munkanélkülieknek. a piaci viszonyokra kell bízni. 9 ADD ÁT A VÁLASZLAPOT ÉS OLVASD IS FEL!

24 13 36/b A B A tanulás is befektetés és Az államnak kötelessége, hogy csakis a tandíjbefizetések által tandíj nélkül is biztosítsa biztosítható az egyetemek a fiatalok felsőfokú képzését. színvonalas működése 9 36/c A B A kormány fontos feladata lenne, Az adók csökkentése fontosabb lenne hogy többet költsön az egészségügyre, még akkor is, ha kevesebb pénz jut az oktatásra és különböző az egészségügyre, az oktatásra és szociális juttatásokra. a különböző szociális juttatásokra. 9 36/d A B A fiatalok lakásproblémáinak Minden fiatal oldja meg saját megoldása csakis az állami lakásproblémáját, de az állam lakások építésével képzelhető el. támogassa őket kedvező hitellehetőségekkel és adókedvezményekkel. 9 36/e A B Az államnak anyagilag A mezőgazdasági termékek is támogatnia kell a mezőgazdasági ugyanolyan termékek, mint amiket termelést, mert e nélkül megélhetési más gazdasági ágazatok állítanak elő. gondjai lennének a termelőknek.. A termelők megélhetési gondjainak megoldását is a piaci viszonyokra kell bízni Kérem, hogy a +X. 3. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg a következő cselekedetekről, hogy milyen mértékben tartja azokat elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak. Tehát milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak azt,... a. ha az állam támogatja a hátrányos társadalmi csoportokat? b. ha valaki rendszeresen támogatja a rossz anyagi körülmények között élő embereket? teljesen elfogadható elfogadható inkább elfogadható inkább elfogadhatatlan elfogadhatatlan teljesen elfogadhatatlan X X NT

25 A gazdaságpolitikusok néha arra kényszerülnek hogy válasszanak külön-külön nagyon fontos célok között, amelyeket esetleg csak egymás rovására lehet érvényesíteni. Kérem, mondja meg, hogy ön melyiket részesítené előnyben a következő döntések közül? Ezen a +#. 10. VÁLASZLAP+ -on ilyen, egymás rovására érvényesíthető célok szerepelnek a.) és b.) kijelentések formájában. Mondja meg mindegyikről, hogy melyikkel ért egyet: Feltétlenül az a.) kijelentéssel, inkább az a.) kijelentéssel, inkább a b.) kijelentéssel, vagy feltétlenül a b.) kijelentéssel? ADD ÁT A VÁLASZLAPOT ÉS OLVASD IS FEL! 38.a. a.) b.) Minél alacsonyabb inflációra kell törekedni, még akkor A legfontosabb, hogy minél több embernek legyen is ha esetleg közben növekszik a munkanélküliség munkája, még akkor is, ha ez az infláció gyorsulásával jár együtt. Feltétlen ül a.) 1 inkább a.) 2 inkább b.) 3 feltétlen ül b.) 4 38.b. a.) b.) A minimálbér legyen minél magasabb, még akkor is, ha Ha vannak, akik a minimálbérnél kevesebbért is ezzel esetleg állások szűnnek meg. dolgoznának, akkor ezt engedni kell, még akkor is, ha a bérek között így nagyobbak lesznek az egyenlőtlenségek. feltétlenül a.) 1 inkább a.) 2 inkább b.) 3 feltétlenül b.) 4 Most néhány kérdést a munkájával és a családjával kapcsolatban szeretnék feltennii. 39. Az +#. 11. VÁLASZLAP+ -on felsoroltak közül jelenleg melyik illik Önre? 1 alkalmazott 2 vállalkozó 3 alkalmi munkát, megbízásokat vállal 4 munkanélküli 5 nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi) 6 szülési szabadságon van gyeden, gyesen, gyeten van 7 tanuló 8 egyéb (pl. eltartott) X HA JELENLEG DOLGOZIK (előző kérdés 1--3 kódok) 40. Kérem, mondja meg, hány órát dolgozik hetente? heti... órát 99 NT X 41. Önt is beleszámítva körülbelül hány ember dolgozik az Önök cégénél... fő Munkája során felügyeli-e más emberek munkáját? 1 igen 2 nem

26 15 MINDENKITŐL! 43. Mi (volt) a (legutolsó) foglalkozása, beosztása?... RÉSZLETESEN ÍRD LE, ÉS A VÁLASZ ALAPJÁN A HELYSZÍNEN TISZTÁZD A BESOROLÁST! ÖNÁLLÓK, VÁLLALKOZÓK (tulajdonos, vagy résztulajdonos) 01 gazdálkodó, őstermelő (mezőgazdaságban) 02 fizikai munkát is végző kisvállalkozó (iparos, kereskedő) 03 szellemi szabadfoglalkozású 04 egyéb ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) VEZETŐ: 06 felső vezető (osztályvezető felett) 07 középszintű vezető (osztályvezető) 08 alsó vezető (osztályvezető alatt) 09 közvetlen termelésirányító ( kék galléros, fizikai beosztottakkal, pl. művezető) folytatás: ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) SZELLEMI: FIZIKAI 00 sosem dolgozott 99 NT X 10 diplomához kötött 11 egyéb szellemi (diploma nélkül) 12 szakmunkás (nem mezőgazdasági) 13 betanított munkás (nem mezőgazdasági) 14 segédmunkás (nem mezőgazdasági) 15 mezőgazdasági fizikai 44. ÖNÁLLÓTÓL, VEZETŐTŐL! (előző kérdés es kód) Hány alkalmazottja / beosztottja van (volt)?..... alkalmazott / beosztott 000 nincs, nem volt alkalmazottja NYUGDÍJASOKTÓL (39. kérdés) Ön melyik évben ment nyugdíjba?..... évben X MINDENKITŐL! 46. Van-e fő jövedelem forrásán (főállásán) kívüli egyéb munkajövedelme (rendszeres vagy alkalmi)? 1 igen 2 nem X 47. Mennyi volt az Ön havi, nettó jövedelme az elmúlt hónapban?... Ft/hó 8 M 9 NT 47.a. És azt megmondaná-e, hogy a +b#. 12. VÁLASZLAP+ -on lévő kategóriák közül, melyikbe tartozik? X ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft ezer Ft felett 88 M 9

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született?

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 1985.12.31. előtt születettektől kell kérdezni 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

Omnibusz 2001/5. kérdőív. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím. sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

Omnibusz 2001/5. kérdőív. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím. sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 Omnibusz 2001/5 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2005. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született?

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 97 Magyar Háztartás Panel VÁLASZLAP FÜZET A Magyar Háztartás Panel kutatás Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 1997. 2 1. VÁLASZLAP Háztartási eszköz (mosó-, mosogatógép, hûtõ, mélyhûtõ) Szórakoztató elektronikai

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2005/01 TDATA-G21

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2005/01 TDATA-G21 A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2005/01 TDATA-G21 2005 Az adatfelvételben közreműködtek: Dr. Sági Matild Bognár Adrienn Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Nemes Tamás Németh Valéria

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2003 október A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a K 63661 sz.-es számú társadalomtudományi OTKA kutatásról

Szakmai beszámoló a K 63661 sz.-es számú társadalomtudományi OTKA kutatásról Szakmai beszámoló a K 63661 sz.-es számú társadalomtudományi OTKA kutatásról A kutatás eredeti címe Az ISSP 2006. és 2007. évi kutatásában való részvétel volt. A kutatás megvalósítása során azonban a külföldi

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1984.12.31. előtt születettektől kell kérdezni. A válaszadás önkéntes!

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1984.12.31. előtt születettektől kell kérdezni. A válaszadás önkéntes! HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Egyéni kérdőív 1984.12.31. előtt születettektől kell kérdezni 2000 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1987.08.31. előtt születettektől kell kérdezni. 2003 október. A válaszadás önkéntes!

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1987.08.31. előtt születettektől kell kérdezni. 2003 október. A válaszadás önkéntes! HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Egyéni kérdőív 987.08.. előtt születettektől kell kérdezni 00 október A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

WIP kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől

WIP kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől sorszám KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL OMNIBUSZ KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2 nem KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2 nem, de nem is kellett készíteni 3 nem, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2007. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/10. A válaszadás önkéntes!

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/10. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 2 sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő OMNIBUSZ

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS A kutatás dokumentációja 2003 Tartalom Bevezetés 3 A minta 4 Az adatfelvétel főbb adatai..5 Az adatbázis súlyozása.8

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? KÉSZÜLT A HÁZTARTÁSBAN OMNIBUSZ KÉRDŐÍV IS? igen nem TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 00 kérdőív 00 A válaszadás

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/9. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/9. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

OMNIBUSZ 2006/04. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2006... hó... nap... óra... perctől. fős ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2006/04. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2006... hó... nap... óra... perctől. fős ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? sorszám ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A KÉRDEZETT 1957 ÉS 1988 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem OMNIBUSZ 2006/04 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ VÁLASZOLT A VÁLLALKOZÓK KÉRDŐÍVRE? 1 igen 2 nem HA IGEN : MELYIK

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív

Ifjúságkutatás 1997 FIATAL kérdőív 1 főcím 2 pótcím sorszám Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív A válaszadás önkéntes! A kérdezés helye: 1 - Salgótarján 2 - Sopron Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Budapest 2012.

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 28. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen.

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. SORSZÁM... KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. A válaszok feldolgozásánál a személyre vonatkozó adatokat titkosan

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária

Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária 2 1 Milyen lehetőségeink vannak? Megtakarítások és megtakarítási célok 30 25 20 Bázis: 15-69 éves népesség Forrás: Retail

Részletesebben

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl 5 Hullám lakás sorszáma a háztartás válaszoló Háztartáslapról sorszáma egyén sorszáma 96 felbomlás kód Magyar Háztartás Panel HÁZTARTÁS kérdõív 1996 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

1 főcím. 2 pótcím VÁSÁRLÁS. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdezte:...

1 főcím. 2 pótcím VÁSÁRLÁS. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdezte:... 2 1 főcím SORSZÁM 2 pótcím VÁSÁRLÁS kérdőív 1995 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Megye:.... A település jellege: 1 tanya 2 község 3 város 4 megyeszékhely 5 Budapest Kérdezte:...

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át.

Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. sorszám 1 főcím 2 pótcím CSALÁD kérdőív 1996 A válaszadás önkéntes! Település neve: - Budapest - kerület: 30 - Dunakeszi 40 - Nagykovácsi 50 - Pécel 60 - Szentendre Kijelentem, hogy az általam kezelt és

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől sorszám A KÉRDEZETT 1955 ÉS 1986 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem X OMNIBUSZ 2004/10 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

KUTATÓINTÉZET NÉPESSÉGTUDOMÁNYI NKI DEMOGRAPHIC BEVÁNDORLÓK. kérdőív. 2002 június. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

KUTATÓINTÉZET NÉPESSÉGTUDOMÁNYI NKI DEMOGRAPHIC BEVÁNDORLÓK. kérdőív. 2002 június. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET NKI DEMOGRAPHIC RESEARCH INSTITUTE BEVÁNDORLÓK kérdőív 2002 június A válaszadás önkéntes! Melyik országból érkezett Magyarországra a válaszoló?

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 2010 1 Kérdés száma Alap A1 A10 Témák Média, szociális biztonság Alap B1 B40 Politika, beleértve a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez VÁLASZLAP FÜZET az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez 1. VÁLASZLAP 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nincs megelégedve 2. VÁLASZLAP Mely vallási felekezethez tartozik? 1 római

Részletesebben

ENERGIA. kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 06... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

ENERGIA. kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 06... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: 1 cím 2 pótcím sorszám ENERGIA kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

RG_LAKOSSÁG_2008. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 2008... hó... nap... óra... perctől

RG_LAKOSSÁG_2008. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 2008... hó... nap... óra... perctől s o r s z á m RG_LAKOSSÁG_2008 A válaszadás önkéntes! A TELEPÜLÉS TÍPUSA: 1 Budapest 2 megyei jogú város 3 más város 4 község MEGYE: 01 Budapest 02 Baranya megye 03 Bács-Kiskun megye 04 Békés megye 05

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013. TÁMOP-5.2.1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013. Összeállította: Bauer Zsófia MTA TK Budapest 2013. 1. A szükségletfelmérés

Részletesebben

Budai Allergiaközpont

Budai Allergiaközpont Kitöltés dátuma:... Kitöltő neve:... Tisztelt Hölgyem / Uram! Az alábbi kérdőívvel allergiás betegsége esetleges pszichoszociális tényezőit (stressz, megküzdés) szeretnénk vizsgálni. Kérjük, a kérdőív

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/12. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím. 2 pótcím. 2003. 12... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/12. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím. 2 pótcím. 2003. 12... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 1 főcím sorszám 2 pótcím ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A KÉRDEZETT 1954 ÉS 1985 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)?

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

kérdőív A válaszadás önkéntes! 1999. 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Település neve:... Budapesten Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám

kérdőív A válaszadás önkéntes! 1999. 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Település neve:... Budapesten Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám sorszám 1112 Budapest, Budaörsi út 45. LLAM ÉS POLGÁRAI kérdőív 1999. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat

Részletesebben