A piacgazdaság normatív keretei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A piacgazdaság normatív keretei"

Átírás

1 A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009

2 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső Blanka Szabó Endre Tátrai Annamária Tir Melinda Várnai Magdolna adatfelvételi osztályvezető munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

3 A piacgazdaság normatív keretei 3 Tartalom Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 MELLÉKLETEK Súlytábla Kérdőív Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

4 A piacgazdaság normatív keretei 4 A minta Bevezetés A kutatást a DONADÖME Kft. megrendelésére végeztük. Az adatfelvétel a márciusi Omnibusz kutatás keretei között zajlott. A kutatás célja a gazdasági kultúra felmérése volt a lakosság körében. Alkalmazott mintavételi eljárásunk valószínűségi minta, tehát minden feltt magyar lakosnak azonos az esélye a mintába való bekerülésre. Így a minta segítségével begyűjtött adatokból levont következtetések a statisztikai mintahiba mértékén belül általánosíthatóak a teljes populációra. A minta elkészítéséhez többlépcsős, arányosan rétegzett, valószínűségi mintavételi eljárást alkalmaztunk. A rétegzés első lépcsőjében minden régióból kiválasztottuk azokat a településeket, amelyek a mintába kerültek. Ennek során általános szabályként azt az elvet alkalmaztuk, hogy Budapest, és a kiemelt városok szerepeljenek a mintában. Kiemelt városok alatt a nél több lakossal rendelkező településeket értjük. Ezt követően meghatároztuk, hogy az egyes régiókból, és ezen belül az egyes településtípusokból (kiemelt város, város, község) hány személynek kellett szerepelnie a mintában. A konkrét elemszámok kialakításakor azt az elvet követtük, hogy minden régió minden településtípusából akkora arányban kerültek a mintába kérdezettek, amekkora az alapsokaság (feltt lakossági minta esetén a 18 éven felüli lakosok) aránya a teljes népességen belül, régióra, és régión belüli településtípus lakosságarányra lebontva. A rétegenként lekérdezendő személyek számának meghatározását követően a minta konkrét kialakításához véletlen sétás módszert alkalmaztuk. A módszer lényege, hogy a kérdező nem neveket, címeket kap, csupán egy kiindulópontot, egy bejárandó útvonalat, és az útvonalon a mintába bekerülő lakások kiválasztásának algoritmusát határoztunk meg számára a mintába bekerült településen. Az így kiválasztott lakásokban Leslie Kish kulcs alkalmazásával választották ki a kérdezőbiztosok a háztartásból a mintába bekerülő személyt. Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

5 A piacgazdaság normatív keretei 5 A minta A mintába került személyeket kérdezőbiztosaink személyesen keresték meg. A mintába bekerült címeket legalább kétszer fel kell keresniük, az első megkeresésnek hétköznap 16 óra után kellett történnie. Annak érdekében, hogy a mintába került nem, korcsoport, életkor és településtípus szerint kialakított csoportok aránya megegyezzen a feltt magyar népesség ugyanilyen szempont szerint kialakított csoportjainak arányával, a mintát súlyoztuk, így a súlyozott minta nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerinti megoszlása jól illeszkedik a feltt népesség megfelelő adataihoz. Az Omnibusz kutatással egyidejűleg ugyanazon településeken, azonban eltérő kiinduló pontok mentén zajlott a World Value Survey 2009 adatfelvétele is. Ez a kötet az adatfelvétel dokumentumait tartalmazza. Az adatbázisban 4 dimenziós (nem- korcsoport- iskolai végzettség- településtípus) egyéni súlyváltozót (SULYNKIT) adtunk meg. Szerkesztette: Páthy-Dencső Blanka TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

6 A piacgazdaság normatív keretei 6 A minta A minta A súlyozatlan és súlyozott minta összehasonlítása ismert demográfiai eloszlásokkal Az összehasonlítás statisztikai illeszkedésének tesztelésére a standardizált residuális (SR) értékét használtuk fel. Nem szerinti illeszkedés: Nem A KSH számításai Mintabeli Súlyozott mintában alapján elvárt SR érték Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék Férfi Nő , ,0, , , ,0 -, ,8 Chi 2 :,824 DF: 1 Korcsoport szerinti illeszkedés: Kor A KSH számításai Mintabeli Súlyozott mintában alapján elvárt SR érték Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék év felett , ,6 -, , , ,4 1, , , ,0-2, ,1 Chi 2 : 7,817 DF: 2

7 A piacgazdaság normatív keretei 7 Iskolai végzettség szerinti illeszkedés: Iskolai végzettség A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli SR érték Súlyozott mintában Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék Alapfok Középfok Felsőfok , ,9-2, , , ,7 1, , , ,4 2, ,9 Chi2: 13,549 DF: 2 Településtípus szerinti illeszkedés: Településtípus A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli SR érték Súlyozott mintában Esetszám Százalék Esetszám százalék Esetszám százalék Budapest Város Község , ,2 -, , , ,8, , , ,0 -, ,4 Chi 2 : 1,337 DF: 2

8 A piacgazdaság normatív keretei 8 Az adatfelvétel főbb adatai Az adatfelvétel ütemezése Kérdőív készítés Adatfelvétel Adatrögzítés Számítógépes munkák A kérdezés ideje ( ) 25 Teljes adatfelvétel budapesti adatfelvétel %

9 A piacgazdaság normatív keretei 9 Válaszadási statisztika darabszám Összes felkeresett cím 2625 A mintának nem megfelelő 259 Egyéb kiesési ok (üres ház, közintézmény) 81 Felhasználható címek 2285 Elkészült kérdőívek száma 1008 A+B+C: Összes kiesett 1277 A. Válaszképtelen 31 B. Válaszmegtagadó 852 C. A kompetens személy nem érhető el: ideiglenesen távol (281), háromszori megkeresés (113) 394

10 A piacgazdaság normatív keretei 10 Mellékletek

11 A piacgazdaság normatív keretei 11 A súly Fiatal: éves Középkorú: éves Idős: 60 éves vagy idősebb Alapfokú: szakmunkás vagy alacsonyabb végzettség Érettségi: szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettség Felsőfokú: főiskola vagy egyetem végzettség A KSH 2001-es Népszámlásának továbbvezetett adatai alapján elvárt adatok Neme korcsop iskola Budapest Total% város Total% község Total% Össz. Férfi alapfokú ,20% ,32% ,59% 11,12% fiatal érettségi ,53% ,52% ,61% 6,67% felsőfokú ,77% ,23% ,35% 2,35% alapfokú ,01% ,62% ,37% 10,00% érettségi ,77% ,02% ,99% 3,78% felsőfokú ,78% ,30% ,40% 2,47% alapfokú ,79% ,11% ,04% 6,94% idős érettségi ,44% ,93% ,34% 1,72% felsőfokú ,64% ,72% ,18% 1,54% ,93% ,78% ,88% 46,59% alapfokú ,79% ,75% ,31% 7,85% fiatal érettségi ,76% ,39% ,23% 8,39% Középkorú Középkorú felsőfokú ,96% ,73% ,61% 3,30% alapfokú ,90% ,14% ,72% 8,76% érettségi ,38% ,31% ,41% 6,10% felsőfokú ,91% ,46% ,48% 2,84% alapfokú ,85% ,73% ,09% 12,67% idős érettségi ,86% ,25% ,33% 2,45% felsőfokú ,51% ,44% ,10% 1,05% ,92% ,20% ,29% 53,41% ,00%

12 1 ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A piacgazdaság normatív keretei A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át, Kérdező aláírása... kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: hó... nap... óra... perctől

13 2 1. A KÉRDEZETT NEME: 1 2 X 2. Elsőként néhány személyi adatát szeretném megtudni. Mikor született Ön? évben... hónapban X 3. Mi az Ön családi állapota? 1 tlen, hajadon 2 házas és együtt élnek 3 házas és külön élnek 4 elvált 5 özvegy X 5 - RE 4. Van Önnek élettársa vagy partnere? 1 igen, élettársa van 2 partnere van, de nem élnek együtt 3 nincs se élettársa se partnere X 5. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 01 kevesebb, mint 8 általános 02 8 általános 03 szakmunkásképző, szakképzés érettségi nélkül 04 szakközépiskolai érettségi, szakképzést követő érettségi 05 gimnáziumi érettségi 06 érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés, technikum 07 akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum 08 főiskola 09 egyetem 10 tudományos fokozat X 6. Mennyire elégedett Ön élete eddigi alakulásával, életpályájával? Kérem, az 1. VÁLASZLAP -on látható skála segítségével válaszoljon: Nullával jelezheti, ha egyáltalán nem elégedett, 10-essel pedig, ha tökéletesen elégedett. Egyáltalán nem elégedett Teljesen elégedett a. élete eddigi alakulásával, életpályájával? X b. jelenlegi életszínvonalával? X c. jövőbeni kilátásaival? X 7. A következő állítások mennyire igazak Önre? teljesen igaz inkább igaz inkább nem igaz egyáltalán nem igaz NT a. Amit elhatározok azt véghez is viszem X b. Sorsom alakulását alig tudom befolyásolni X

14 3 8. A következőkben egy-egy embert jellemzünk röviden. Kérem mondja meg, mindegyikről a +# 2.. VÁLASZLAP+ segítségével, hogy mennyire hasonlít Önre. a. Fontos számára, hogy új dolgokat találjon ki, hogy kreatív legyen. Szereti a dolgokat a saját egyéni módján intézni. b. Fontos számára, hogy gazdag legyen. Azt akarja, hogy sok pénze és drága dolgai legyenek. c. Fontos számára, hogy megmutassa képességeit. Azt akarja, hogy az emberek nagyra becsüljék azért, amit tesz. d. Szereti a meglepetéseket, és szeret mindig új dolgokat csinálni. Fontosnak tartja, hogy az ember különféle dolgokat csináljon életében. e. Fontos számára, hogy nagyon sikeres legyen. Reméli, hogy az emberek elismerik teljesítményeit. nagyon hasonlít hasonlít inkább hasonlít inkább nem hasonlít nem hasonlít egyáltalán nem hasonlít X X X X X NT 9. Ön szerint mennyire igaz az, hogy? a. Minden olyan gyorsan változik, hogy az ember azt se tudja már, hogy miben higgyen. b. Az ember az egyik napról a másikra él, nincs értelme előre terveket szőni. teljesen igaz inkább igaz inkább nem igaz egyáltalán nem igaz NT X X 10. Milyen gyakran érzi Ön úgy, állandóan nagyon gyakran gyakran néha soha NT a. hogy életének nincs se célja, se értelme? X b. hogy már semmire sem alkalmas, hogy már nem tud hinni önmagában? X 11. Tegyük fel, hogy egy családtagja vagy kedves ismerőse tanácsot kér Öntől, mert két új álláslehetőséget kapott. Az egyik állás átlagos megélhetést nyújt, de biztos jövedelmet ígér. A másik egy ennél kockázatosabb vállalkozás: nem tudni még, lehet, hogy nagyon sokat fog keresni vele, és akkor megoldódik minden gondja, de az is lehet, hogy aránylag szerény pénzt keres majd. Ön szerint melyiket kellene választani? 1 Azt, amelyik átlagos megélhetést, de biztos jövedelmet ígér, vagy 2 azt, amelyik kockázatosabb: lehet, hogy sokat fog keresni, de lehet, hogy nem?

15 4 12. Kérem, 3. a +#. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg a következő cselekedetekről, hogy milyen mértékben tartja azokat elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak. Tehát milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak azt,... a. ha valaki valótlan adatokat közöl az általa képviselt cégről, hogy állami támogatáshoz juthasson? b. ha valaki jegy vagy bérlet nélkül utazik a villamoson? c. ha valaki valótlan adatokat közöl a jövedelmi helyzetéről, azért hogy segélyt vagy támogatást kapjon az önkormányzattól? d. ha valaki eltitkolja jövedelme egy részét az adóhivatal elől e. ha valaki úgy megy el rokkant nyugdíjba, hogy közben még képes lenne a rendszeres munkára? f. nem fizeti be a közüzemi számlákat, pedig még nem merített ki minden takarékoskodási lehetőséget teljesen elfogadhatatlan elfogadhatatlan inkább elfogadhatatlan inkább elfogadható elfogadható teljesen elfogadható X X X X X X NT 13. Kérem, mondja meg a XX. 4. VÁLASZLAP segítségével, hogy mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? Teljesen egyetértek Inkább egyetértek Egyet is értek meg nem is Inkább nem értek egyet Egyálta lán nem értek egyet NT a. Ma Magyarországon túl nagyok az emberek közötti jövedelmi egyenlőtlenségek b. A nagy jövedelmi egyenlőtlenségek szükségesek a gazdaság fejlődéséhez X X 14. Ha Magyarországon a jövedelmek egyenlőbbek lennének, akkor lennének olyan emberek, akiknek így növekedne a jövedelme, és lennének, akiknek csökkenne. Mit gondol, ebben az esetben az Ön jövedelme 5 egészen biztosan növekedne, 4 valószínűleg növekedne, 3 körülbelül ugyanennyi maradna 2 valószínűleg csökkenne, vagy 1 biztosan csökkenne?

16 5 15. Mit gondol, manapság Magyarországon mire van szükség az anyagi boldoguláshoz? Kérem, hogy az +#. 1. KÁRTYACSOMAG+ -on felsorolt tényezőket állítsa úgy sorba, hogy az első legyen az, ami Ön szerint a legfontosabb az anyagi boldoguláshoz, a második helyre kerüljön a második legfontosabb, és így tovább. SORREND a. Egyéni törekvés, ambíció, kemény munka X b. Szerencse: jó időben jó helyen kell lenni X c. Megfelelő kapcsolatok X d. Jó családi háttér: jó helyre kell születni X 9 NT 16. És mit gondol, akik nem boldogulnak, azok minek köszönhetik az elszegényedésüket? Most ugyanúgy, mint az előbb a + 2. KÁRTYACSOMAG -on felsorolt tényezőket rakja sorba. (Az első helyre kerüljön az elszegényedés legfontosabb oka és így tovább.) SORREND a. Annak, hogy nem elég törekvőek, nem dolgoznak elég keményen X b. Balszerencsések X c. Nincsenek megfelelő kapcsolataik az életben való előrehaladáshoz X d. Rossz családi háttérrel rendelkeznek X 9 NT 17. Az érvényesülésre vonatkozóan különböző vélemények vannak. Ön mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? teljesen igaz Inkább igaz inkább nem igaz egyáltalán nem igaz NT a. Magyarországon mindenkinek egyenlő esélye van az érvényesülésre b. Aki keményen dolgozik, az biztos lehet abban, hogy előbb-utóbb eléri, amit akar c. Aki vinni akarja valamire, rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon d. Ebben az országban becsületesen nem lehet meggazdagodni X X X X

17 6 18. Kérem, hogy a +#. 3. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak a következőket. a. Ameddig csak lehet tanuljon az ember, hiszen a tanulás is befektetés, ami később megtérül. b. Az ember csak saját előrejutásával törődjön. c. Minden körülmények között engedelmeskednünk kell a törvényeknek d. Vannak olyan esetek, amikor belátásunk szerint kell cselekednünk, akkor is, ha ez a törvények megsértéséhez vezet teljesen elfogadható elfogadható inkább elfogadható inkább elfogadhatatlan elfogadhatatlan teljesen elfogadhatatlan X X X X NT 19. Vannak emberek, akik nagyon nagyra értékelik az egyéni teljesítményt, másoknak pedig ez kevésbé fontos. A +X. VÁLASZLAP+ 5. -on ellentétes cselevési módok szerepelnek. Az Ön cselekedete melyik emberéhez állna közelebb? Az 1-es azt jelenti, hogy ugyanúgy cselekedne, mint az A jelű személy, a 10-es, hogy ugyanúgy cselekedne, mint a B jelű személy. A többi fokozattal azt tudja érzékeltetni, hogy az Ön cselekvése a kettő között lenne, de valamelyikhez közelebb állna. 19/a. 19/b A személy B személy arra törekszik, hogy elégedett igyekszik csak annyit legyen a saját teljesítményével teljesíteni, amennyit még akkor is, ha így többet vár el feltétlenül elvárnak tőle önmagától, mint a többiek elvárnak tőle A személy B személy nem fél a nehéz feladatoktól Kerüli a nehéz feladatokat jelmondata: Aki mer az nyer. Jelmondata: Járt utat 9 járatlanért el ne hagyj. 20. Ön általánosságban mit mondana... 1 Majdnem mindig meg lehet bízni az emberekben. 2 Általában meg lehet bízni az emberekben. 3 Általában nem lehet elég óvatos az emberekkel, vagy 4 Szinte sosem lehet elég óvatos másokkal kapcsolatban?

18 7 21. Most más témáról kérdezem. A szomszédságában, a környékén lakó emberek mekkora részét tartja megbízhatónak? MIUTÁN VÁLASZOLT: És mekkora részét tartja megbízhatónak jelentős részüket többségük et kisebb részüket alig néhányat NT a. A SZOMSZÉDSÁGÁBAN, KÖRNYÉKÉN LAKÓ EMBEREKNEK? X b. távolabbi ismerőseinek? X c. HA NEM DOLGOZIK =X A munkahelyén dolgozóknak? X 22. Mit tenne Ön, ha találna egy elvesztett pénztárcát a földön valahol a lakóhelye közelében? 1 Otthagyná a földön, 2 felvenné és megtartaná, 3 leadná a rendőrségen, az önkormányzatnál, vagy más közeli helyen, vagy 4 visszajuttatná közvetlenül a tulajdonosának? 23. És Ön szerint mit tenne az emberek többsége ilyen helyzetben? 1 Otthagyná a földön, 2 felvenné és megtartaná, 3 leadná a rendőrségen az önkormányzatnál, vagy más közeli helyen, vagy 4 visszajuttatná közvetlenül a tulajdonosának?

19 8 24. Most arról szeretnénk kérdezni, hogy általában mennyire tartja megbízhatónak az embereket. Ön szerint 100 ember közül általában hány megbízható? megbízható NT a. 100 EMBER KÖZÜL ÁLTALÁBAN HÁNY MEGBÍZHATÓ? fő 999 X b. és 100 iskolázatlan ember közül? fő 999 X c. 100 tanult ember közül általában hány megbízható? fő 999 X d. 100 idős ember közül? fő 999 X e. 100 fiatal közül? fő 999 X f. 100 templomba járó hívő ember közül? fő 999 X g. 100 ateista közül? fő 999 X h. 100 gazdag ember közül? fő 999 X i. 100 szegény ember közül? fő 999 X j. 100 bankár közül? fő 999 X k. 100 újságíró közül? fő 999 X l. 100 rendőr közül? fő 999 X m. 100 parlamenti képviselő közül? fő 999 X n. 100 minisztériumi alkalmazott közül? fő 999 X o. 100 önkormányzati alkalmazott közül? fő 999 X

20 9 25. Kérem mondja meg, hogy Ön személy szerint mennyire bízik a következő intézményekben. A 0 azt jelenti, hogy Ön egyáltalán nem bízik az adott intézményben, a 10 pedig azt jelenti, hogy teljesen megbízik benne. Kérem, a 6. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon. Egyáltalán nem Teljesen bízik megbízik NT meg a. a magyar Országgyűlésben? X b. a magyar jogrendszerben (a bíróságok, ügyészségek munkájában)? X c. a rendőrségben? X d. a politikusokban? X e. a kormányban? X f. az ellenzékben X g. a Magyar Nemzeti Bankban X h. az Állami Számvevőszékben X i. a Magyar Tudományos Akadémiában j. a Nemzeti Közpénzügyi Hatóságban X X k. a magyar sajtóban X l. a szakszervezetekben X 26. Ön hogy tapasztalta, mennyire érinti ma Magyarországon a következő területeket a korrupció? Kérem, iskolai osztályzatok segítségével válaszoljon, adjon 1-est, ha egyáltalán nem érinti, és adjon 5-öst, ha nagyon érinti a korrupció az adott területet! Tehát Ön szerint mennyire érinti a korrupció a egyáltalán nem korrupt nagyon korrupt a. a politikai pártokat X b. a Parlamentet X c. az üzleti életet X d. a médiát X e. a bíróságot X NT f. a központi kormányzatot (minisztériumokat) g. a helyi önkormányzatokat X X h. rendőrséget X i. az egészségügyet X

21 Az előbb említett kilenc terület ill. szervezet közül melyiket tartja Ön a korrupció által leginkább érintett területnek? 01 a politikai pártokat 02 a Parlamentet 03 az üzleti életet 04 a médiát 05 a bíróságot 06 a központi kormányzati (minisztériumokat) 07 a helyi önkormányzatokat 08 a rendőrséget 09 az egészségügyet Ha valaki kepénzt ad egy szolgáltatásért vagy egy probléma megoldásáért, Ön szerint mennyire biztos, hogy valóban megoldják az adott problémáját? 1 nagyon bizonytalan 2 bizonytalan 3 eléggé biztos 4 biztos 5 egészen biztos 29. Ön szerint az, ha egy orvos elfogad hálapénzt, az etikus vagy etikátlan magatartás? 1 egyértelműen etikátlan 2 etikátlan 3 se nem etikus, se nem etikátlan 4 etikus 5 teljes mértékben etikus 30. És ha valaki hálapénzt ad egy orvosnak, Ön szerint mennyire biztos, hogy jobb kezelésben részesül? 1 nagyon bizonytalan 2 bizonytalan 3 eléggé biztos 4 biztos, vagy 5 egészen biztos 31. Hajlandó lenne-e Ön többet fizetni egy olyan cég szolgáltatásaiért, amelyről biztosan tudja, hogy nem korrupt? 1 igen 2 nem 32. Ön szerint mennyire gyakori, hogy az üzleti szféra vesztegetéssel befolyásolja a kormányzat politikáját, a törvényeket vagy szabályozásokat? 1 soha, 2 elvétve 3 ritkán 4 gyakran, vagy 5 szinte mindig?

22 És mit mondana, a következő szervezetek jól vagy rosszul működnek? Kérem, osztályozzon az iskolai osztályzáshoz hasonlóan! Az 5-ös jelentse, hogy nagyon jól, az 1-es, hogy nagyon rosszul. Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja. Tehát mennyire jól, vagy rosszul működik nagyon jól nagyon rosszul NT a. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság X b. a pénzügyi szervezetek felügyelete (PSZÁF)? X c. a Rendőrség X d. a bíróságok X e. a Magyar Nemzeti Bank X f. A Magyar Tudományos Akadémia X g. Nemzeti Közpénzügyi Hatóság X h. Az Állami Számvevőszék X 34. A X#. 7. VÁLASZLAP+ - on egymásnak ellentmondó kijelentések szerepelnek. Kérem mondja meg, hogy melyik válasszal ért részben vagy teljes egészében egyet! 34/a. 34/b. 34/c A B az embereknek saját Az államnak nagyobb maguknak kell vállalniuk felelősséget kell vállalnia az a felelősséget emberekről való gondoskodásban sorsuk alakulásáért A B Az embernek Mindenki gondoskodjon segítenie kell magáról úgy, ahogy tud. nehéz helyzetű embertársainak A B Baj esetén csak Baj esetén barátaimra magamra számíthatok. Mindig számíthatok Ha a kormánynak mérlegelnie kellene, hogy az adókat csökkentse, még akkor is, ha ennek következtében kevesebb pénz jut jóléti kiadásokra (vagyis. egészségügyre, idősek és családok támogatására, oktatásügyre) vagy inkább a jóléti kiadásokat növelje - akkor is, ha mindehhez az adók növelésére van szükség - ; akkor Ön szerint hogyan kellene az államnak állást foglalnia? Kérem, a +#. 8. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy inkább az A vagy a B kijelentéssel ért egyet? A ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut jóléti kiadásokra. (vagyis. egészségügyre, idősek és családok támogatására, oktatásügyre) 9 Növelni kellene a jóléti kiadásokat (vagyis az egészségügyre, idősek és családok támogatására, oktatásügyre fordított összeget) még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség

23 12 35.a Most tegyük fel, hogy az államnak konkrétan az egyes kiadási tételekről (segélyek, családi támogatások, nyugdíjak, egészségügyi és oktatási kiadások) ügyében kell hasonló döntéseket hoznia. Ön mit tartana helyesnek a következő döntéseknél? 35.b 35.c 35.d 35.e A ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut családi támogatásokra. 9 Növelni kellene a családi támogatásokat, még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség A ' B Csökkenteni kellene az adókat és járulékokat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut nyugdíjakra. 9 Növelni kellene a nyugdíjakat, még akkor is, ha mindehhez adó vagy járulékemelésre van szükség A ' B Csökkenteni kellene az adókat és járulékokat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut egészségügyi kiadásokra. 9 Növelni kellene az egészségügyi kiadásokat még akkor is, ha mindehhez adó és járulékemelésre van szükség A ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut szociális segélyekre. 9 Növelni kellene a szociális, segélyeket még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség A' ' B Csökkenteni kellene az adókat, még akkor is, ha ezáltal kevesebb jut oktatási kiadásokra. 9 Növelni kellene az oktatásra, fordított kiadásokat még akkor is, ha mindehhez adóemelésre van szükség 36. Az emberek eltérő módon gondolkodnak arról, hogy Magyarország gazdasági és társadalmi problémáinak megoldása érdekében milyen fontos lépések megtételére lenne szükség. Ezen a +XX. 9. VÁLASZLAP+ -on egymásnak ellentmondó A és B kijelentések szerepelnek. Kérem, minden esetben mondja meg melyik kijelentéssel ért részben vagy egészében egyet! 1-es jelenti, hogy teljes mértékben az A kijelentéssel ért egyet, 10-es pedig, hogy teljes mértékben a B kijelentéssel. 36/a A B Az állam kötelessége, hogy. A foglalkoztatással kapcsolatos munkát biztosítson problémák megoldását a munkanélkülieknek. a piaci viszonyokra kell bízni. 9 ADD ÁT A VÁLASZLAPOT ÉS OLVASD IS FEL!

24 13 36/b A B A tanulás is befektetés és Az államnak kötelessége, hogy csakis a tandíjbefizetések által tandíj nélkül is biztosítsa biztosítható az egyetemek a fiatalok felsőfokú képzését. színvonalas működése 9 36/c A B A kormány fontos feladata lenne, Az adók csökkentése fontosabb lenne hogy többet költsön az egészségügyre, még akkor is, ha kevesebb pénz jut az oktatásra és különböző az egészségügyre, az oktatásra és szociális juttatásokra. a különböző szociális juttatásokra. 9 36/d A B A fiatalok lakásproblémáinak Minden fiatal oldja meg saját megoldása csakis az állami lakásproblémáját, de az állam lakások építésével képzelhető el. támogassa őket kedvező hitellehetőségekkel és adókedvezményekkel. 9 36/e A B Az államnak anyagilag A mezőgazdasági termékek is támogatnia kell a mezőgazdasági ugyanolyan termékek, mint amiket termelést, mert e nélkül megélhetési más gazdasági ágazatok állítanak elő. gondjai lennének a termelőknek.. A termelők megélhetési gondjainak megoldását is a piaci viszonyokra kell bízni Kérem, hogy a +X. 3. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg a következő cselekedetekről, hogy milyen mértékben tartja azokat elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak. Tehát milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak azt,... a. ha az állam támogatja a hátrányos társadalmi csoportokat? b. ha valaki rendszeresen támogatja a rossz anyagi körülmények között élő embereket? teljesen elfogadható elfogadható inkább elfogadható inkább elfogadhatatlan elfogadhatatlan teljesen elfogadhatatlan X X NT

25 A gazdaságpolitikusok néha arra kényszerülnek hogy válasszanak külön-külön nagyon fontos célok között, amelyeket esetleg csak egymás rovására lehet érvényesíteni. Kérem, mondja meg, hogy ön melyiket részesítené előnyben a következő döntések közül? Ezen a +#. 10. VÁLASZLAP+ -on ilyen, egymás rovására érvényesíthető célok szerepelnek a.) és b.) kijelentések formájában. Mondja meg mindegyikről, hogy melyikkel ért egyet: Feltétlenül az a.) kijelentéssel, inkább az a.) kijelentéssel, inkább a b.) kijelentéssel, vagy feltétlenül a b.) kijelentéssel? ADD ÁT A VÁLASZLAPOT ÉS OLVASD IS FEL! 38.a. a.) b.) Minél alacsonyabb inflációra kell törekedni, még akkor A legfontosabb, hogy minél több embernek legyen is ha esetleg közben növekszik a munkanélküliség munkája, még akkor is, ha ez az infláció gyorsulásával jár együtt. Feltétlen ül a.) 1 inkább a.) 2 inkább b.) 3 feltétlen ül b.) 4 38.b. a.) b.) A minimálbér legyen minél magasabb, még akkor is, ha Ha vannak, akik a minimálbérnél kevesebbért is ezzel esetleg állások szűnnek meg. dolgoznának, akkor ezt engedni kell, még akkor is, ha a bérek között így nagyobbak lesznek az egyenlőtlenségek. feltétlenül a.) 1 inkább a.) 2 inkább b.) 3 feltétlenül b.) 4 Most néhány kérdést a munkájával és a családjával kapcsolatban szeretnék feltennii. 39. Az +#. 11. VÁLASZLAP+ -on felsoroltak közül jelenleg melyik illik Önre? 1 alkalmazott 2 vállalkozó 3 alkalmi munkát, megbízásokat vállal 4 munkanélküli 5 nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi) 6 szülési szabadságon van gyeden, gyesen, gyeten van 7 tanuló 8 egyéb (pl. eltartott) X HA JELENLEG DOLGOZIK (előző kérdés 1--3 kódok) 40. Kérem, mondja meg, hány órát dolgozik hetente? heti... órát 99 NT X 41. Önt is beleszámítva körülbelül hány ember dolgozik az Önök cégénél... fő Munkája során felügyeli-e más emberek munkáját? 1 igen 2 nem

26 15 MINDENKITŐL! 43. Mi (volt) a (legutolsó) foglalkozása, beosztása?... RÉSZLETESEN ÍRD LE, ÉS A VÁLASZ ALAPJÁN A HELYSZÍNEN TISZTÁZD A BESOROLÁST! ÖNÁLLÓK, VÁLLALKOZÓK (tulajdonos, vagy résztulajdonos) 01 gazdálkodó, őstermelő (mezőgazdaságban) 02 fizikai munkát is végző kisvállalkozó (iparos, kereskedő) 03 szellemi szabadfoglalkozású 04 egyéb ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) VEZETŐ: 06 felső vezető (osztályvezető felett) 07 középszintű vezető (osztályvezető) 08 alsó vezető (osztályvezető alatt) 09 közvetlen termelésirányító ( kék galléros, fizikai beosztottakkal, pl. művezető) folytatás: ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) SZELLEMI: FIZIKAI 00 sosem dolgozott 99 NT X 10 diplomához kötött 11 egyéb szellemi (diploma nélkül) 12 szakmunkás (nem mezőgazdasági) 13 betanított munkás (nem mezőgazdasági) 14 segédmunkás (nem mezőgazdasági) 15 mezőgazdasági fizikai 44. ÖNÁLLÓTÓL, VEZETŐTŐL! (előző kérdés es kód) Hány alkalmazottja / beosztottja van (volt)?..... alkalmazott / beosztott 000 nincs, nem volt alkalmazottja NYUGDÍJASOKTÓL (39. kérdés) Ön melyik évben ment nyugdíjba?..... évben X MINDENKITŐL! 46. Van-e fő jövedelem forrásán (főállásán) kívüli egyéb munkajövedelme (rendszeres vagy alkalmi)? 1 igen 2 nem X 47. Mennyi volt az Ön havi, nettó jövedelme az elmúlt hónapban?... Ft/hó 8 M 9 NT 47.a. És azt megmondaná-e, hogy a +b#. 12. VÁLASZLAP+ -on lévő kategóriák közül, melyikbe tartozik? X ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft ezer Ft felett 88 M 9

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

OMNIBUSZ 2006/04. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2006... hó... nap... óra... perctől. fős ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2006/04. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2006... hó... nap... óra... perctől. fős ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? sorszám ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A KÉRDEZETT 1957 ÉS 1988 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem OMNIBUSZ 2006/04 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 97 Magyar Háztartás Panel VÁLASZLAP FÜZET A Magyar Háztartás Panel kutatás Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 1997. 2 1. VÁLASZLAP Háztartási eszköz (mosó-, mosogatógép, hûtõ, mélyhûtõ) Szórakoztató elektronikai

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 28. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

SOKGYEREKESEK Kérdőív

SOKGYEREKESEK Kérdőív A kérdőív sorszáma SOKGYEREKESEK Kérdőív A kérdezés helye (település): Település típusa: Megye: Kérdező neve: Kérdezés időpontja Kérdezés kezdete:..óra.perc.. 1 - Budapest 2 - megyeszékhely 3 - város 4

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS REPREZENTATÍV ADATFELVÉTEL KÉRDŐÍVE 1

AZ ORSZÁGOS REPREZENTATÍV ADATFELVÉTEL KÉRDŐÍVE 1 FÜGGELÉK AZ ORSZÁGOS REPREZENTATÍV ADATFELVÉTEL KÉRDŐÍVE 1 1 Terjedelmi okok miatt a kérdezett társadalmi hátterére vonatkozó kérdésblokkot nem áll módunkban közölni 327 Delib_book.indb 327 2007.09.18.

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3 EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3 2006 Kérdések: A1, A2, A3, A4, A5, A6 VÁLASZLAP 1 Egyet sem Kevesebb, mint ½ órát ½ óra és 1 óra között Több, mint 1 órát, maximum 1 és ½ órát Több,

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS

MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS European Social Survey R6-2012 MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS A MINTAEGYSÉG CÍME (település) (utca, házszám) (emelet, ajtó) a megkeresések sorszáma 01.. A CÍMET FELKERESŐ KÉRDEZŐ IGAZOLVÁNYSZÁMA A válaszoló megadta

Részletesebben

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve:

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve: Sáránd Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4272 Sáránd, Nagy u. 44. K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve:

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

Életünk fordulópontjai

Életünk fordulópontjai NKI KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓIÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU Engedélyezési száma:

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Max Weber Szociológiai Szakkollégium. -Kolozsvár- Kérdőív. -szakiskolások részére- A válaszadás önkéntes és névtelen

Max Weber Szociológiai Szakkollégium. -Kolozsvár- Kérdőív. -szakiskolások részére- A válaszadás önkéntes és névtelen Max Weber Szociológiai Szakkollégium -Kolozsvár- Kérdőív -szakiskolások részére- A válaszadás önkéntes és névtelen A kérdőív segítségével a diákok életfelfogását, jövőstratégiáit, értékrendjét, társadalmi

Részletesebben

Adatlap. Magánszemély (egyéni vállalkozó) adófizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Adatlap. Magánszemély (egyéni vállalkozó) adófizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) adófizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Tájékoztatjuk a kérelmezőt, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény alapján

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

AZ ÁLLAM ÉS POLGÁRAI

AZ ÁLLAM ÉS POLGÁRAI SORSZÁM AZ ÁLLAM ÉS POLGÁRAI kérdőív 1996 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Megye:... A település jellege: 1 tanya 2 község 3 város 4 megyeszékhely 5 Budapest Kijelentem, hogy

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Kérdőív. 1) Ön mit gondol Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetéről? a) Fellendülő b) Stagnáló c) Hanyatló

Kérdőív. 1) Ön mit gondol Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetéről? a) Fellendülő b) Stagnáló c) Hanyatló Kérdőív Ez a kérdőív abból a célból készült, hogy megtudjuk, a lakosság milyen mértékben tájékozott pénzügyi, illetve fogyasztóvédelmi kérdésekben. Kérjük, az alábbi kérdőív kitöltésével támogassa munkánkat.

Részletesebben

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2008/9. 4. hullám

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2008/9. 4. hullám sorszám Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2008/9. 4. hullám A válaszadás önkéntes! MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Szociológiai Kutatóintézet 1 Kérdés száma Témák Oldal Alap A1 A10 Média,

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP JELZÁLOG FEDEZETŰ HITELEKHEZ

HITELKÉRELMI ADATLAP JELZÁLOG FEDEZETŰ HITELEKHEZ HITELKÉRELMI ADATLAP JELZÁLOG FEDEZETŰ HITELEKHEZ I. Az igényelt hitel adatai 1. A hitel célja: 0 új lakás vásárlás 0 új lakás építés 0 használt lakás vásárlás 0 korszerűsítés 0 bővítés 0 felújítás 0 fennálló

Részletesebben

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA (ÉLETTÁRSA 1.) Neve.. Leánykori neve.. 2.) Anyja neve.. 3.) Születési helye,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc város Szociális Térkép elkészítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Nagyné Fáró Katalin

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Szociális tűzifa támogatás igénylése

Szociális tűzifa támogatás igénylése Átvétel: Szignó: Szociális tűzifa támogatás igénylése Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon, házas, bejegyzett

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben