TÁJÉKOZTATÓ a évi adóváltozásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a évi adóváltozásokról I. Adózás rendje Áfa bevallási gyakoriság Az újonnan alakuló vállalkozásokat az eddigi negyedéves bevallási gyakoriság helyett havi áfa bevallási kötelezettség terheli az alakulás évét követő év utolsó napjáig. Az 50 millió forint árbevételt meghaladó vállalkozások pedig éves bevallás helyett negyedéves áfa bevallásra kötelesek áttérni. Cégalapításkor az alapító okiratok benyújtásával egy időben érdemes a könyvelést végző szolgáltatóval megállapodni, nehogy a tárgyhavi bevallás elmulasztása miatt egyből bírsággal kelljen kezdeni a vállalkozást. Az internetes vásárlások követése A telekommunikációs cégeknek a NAV megkeresésére adatot kell szolgáltatniuk az internetes vásárlások forgalmi adatairól, amely az elektronikus szolgáltatások figyelését és feltérképezését segítené az adófizetési kötelezettség elősegítése érdekében. Egyre szorosabb ellenőrzés alá kerülnek a magánértékesítők, internetes áruházak, ezért a forgalmi adatok pontos bejelentése, egyeztetése és bevallása javasolt. Étel- és ital automaták bejelentése március 31-éig A kezelőszemélyzet nélküli automaták lejelentése kötelező az adóhatóság felé regisztrációs szám kiadása végett, automatánként Ft díj ellenében. Újabb teher adó helyett regisztrációs díjnak nevezve. Mértéke egy havi ,-Ft forgalmú, 25%-os árréssel működtetett automatára vetítve majdnem egy negyedévi árrés-tömeget jelent. 1

2 Uniós információcsere A kifizető köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság felé az uniós illetőségű magánszemélyek részére kifizetett tiszteletdíjról, ingatlan bérbeadásból származó díjról, életbiztosításból származó jövedelmekről. Fel kell hívni az érintettek figyelmét, hogy ne felejtsék el hazájukban is beállítani a magyarországi jövedelmeiket az adóbevallásukba. Elévülési idő meghosszabbodása Ez eddigi 6 hónap helyett 12 hónappal hosszabbodik meg az adó megállapításához való jog elévülése, ha revíziós megállapítást követően a másodfokú adóhatóság vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsőfokú szervet. Az adóhatóság további fél éves időkeretet kapott a régmúlt időkben történtek feltárására, így egy bírósági új eljárásra utasítás esetén akár az 5 éves elévülési időn túli, 7-8 évvel korábbi időszakokra is újabb megállapításokat tehet az adóhivatal. Adóhatósági idézésre való megjelenési kötelezettség elmulasztása Ha a magánszemély vagy más adózó az ellenőrzést megjelenési kötelezettsége elmulasztásával akadályozza, első alkalommal előbbi 200eFt utóbbi 500eFt, ismétlődés esetén akár 500eFt és 1.000eFt mulasztási bírsággal is sújtható. Az adóhatósági megkereséseket komolyan kell venni, meg kell jelenni a hivatalban legalább annak érdekében, hogy a megválaszolandó kérdéseket az adóhatóság írásban feltehesse. Munkáltatói adó-megállapítás Változott a munkáltatói adó-megállapítás határideje: május 20-a helyett április 30- ára, illetve az elektronikus bevallás adóhatósághoz történő benyújtásának határideje június 10-e helyett május 20-ára módosult. 2

3 Irodánk a bevalláshoz szükséges kiegészítő adatokat korábban fogja bekérni Önöktől és Munkatársaiktól. EKÁER Elvileg január 1-jétől, de élesben csak március 1-jétől kerül bevezetésre az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKAER). A rendszernek köszönhetően az Adóhatóság az Áfa csalások megakadályozása érdekében gyakorlatilag a belföldön szállított termékek nagy részét nyomon fogja követni. Az EKAER rendszerrel kapcsolatban készült külön tájékoztatóink honlapunkon olvashatóak. A logisztikai folyamatokat újra kell szervezni, tisztázni az egyes szereplők felelősségét, a szerződéseket ennek megfelelően módosítani kell. II. Személyi jövedelemadó Béren kívüli juttatások Jelentősen átalakult a nem pénzben adott juttatások adózása. A munkáltató a béren kívüli juttatásokat (például Erzsébet-utalvány, helyi bérlet) 500 ezer forint helyett csak évi 200 ezer forintig adhatja az eddigi 35,7 százalékos közteher mellett, az e feletti rész terhelése 51,17 százalék lesz. Ugyanakkor SZÉP-kártya formájában a 200 ezer forintos keretösszeg felett is megmarad az alacsonyabb adóterhelés évi 450 ezer forintig. A kedvezmény miatt a SZÉP-kártya mindent visz, ezért elsősorban ennek keretén belül érdemes a béren kívüli juttatásokat adni. 3

4 Első házasok adókedvezménye A évben házasulók első gyermekük megszületéséig, de legfeljebb 2 évig együttesen havi forinttal csökkenthetik adóalapjukat - elegendő az egyik félnek első házasnak lenni -, amely havi 5000 forint adómegtakarítást jelent számukra. Az első házasok adóalap-kedvezményét a házasságkötés hónapját követő hónaptól 24 hónapig, de legfeljebb a gyermekek után járó családi adóalapkedvezményre való jogosultság hónapjáig lehet érvényesíteni. A kedvezményről a bérszámfejtők csak írásos bejelentéssel értesülhetnek, várjuk az érintettek adatszolgáltatását. Családi kedvezmény A két eltartottat nevelő családoknál a családi kedvezmény mértéke évtől ig a kétszeresére emelkedik. A kedvezmény havi összege két eltartott esetén 2015-ben még forint lesz, 2016-ban forint, 2017-ben forint, 2018-ban forint, 2019-től forint január 1-jétől családi kedvezményre jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem jogosult, vele közös háztartásban élő házastársa is. Ez azt jelenti, hogy a nevelőszülő, a gyám házastársa is jogosult lesz a családi kedvezményre, amennyiben közös háztartásban élnek. A kedvezményről a bérszámfejtők csak írásos bejelentéssel értesülhetnek, várjuk az érintettek adatszolgáltatását. Munkáltatónak minősül az iskolaszövetkezet által közvetített diákmunkát igénybevevő vállalkozás A korábbi hátrányos megkülönböztetést szünteti meg az intézkedés. 4

5 Az iskolaszövetkezeteken keresztül foglalkoztatott diákoknak a munkáltató így ugyanolyan adózási feltételek mellett biztosíthat juttatásokat, mint a munkavállalóinak, így részükre béren kívüli juttatásokat is adhat. Lakáscélú munkáltatói támogatások január 1-jétől alkalmazhatóan adómentes a munkáltatótól kapott lakáscélú támogatás, ha azt pénzügyi vállalkozástól felvett hitel törlesztésére fordítják, abban az esetben is, ha a lakás már nincs a munkavállaló tulajdonában, de a kapcsolódó hitelt még mindig fizetnie kell. A évtől a mentességhez elegendő a lakás szobaszámának megfelelnie a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigénynek, a vételár nem vizsgálandó. Továbbá 2015-től lakáscélú felhasználásnak minősül a lakáson a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó akadálymentesítési munkák elvégzése is. A dolgozók megtartásának kitűnő eszköze lehet a támogatás megadása, amely semmilyen adó- vagy járulékteherrel nem jár. Szociális szövetkezet juttatása Adómentes a közhasznú jogállású szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés ellenértékeként a havi minimálbér összegét meg nem haladó mértékben adott élelmiszer vagy készétel vásárlására szóló utalvány formájában juttatott bevétel. A szociális szövetkezetek így már akkor is adhatnak adómentes juttatást a tagjaiknak, amikor még saját maguk nem végeznek termék-előállítást, szolgáltatásnyújtást. 5

6 Bizalmi vagyonkezelés A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon hozama a kedvezményezett magánszemély osztalékból származó jövedelmét képezi, így a 16% Szja mellett csak évi 450eFt-ig terheli a 14%-os EHO fizetési kötelezettség. A még mindig csak megtűrt státuszú bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó fontos intézkedés, mert így a kedvezményezettnek nem egyéb jövedelme keletkezik, és nem kell megfizetni a teljes összeg után a 27%-os járulékot. Javasoljuk a bizalmi vagyonkezelésbe adás feltételeinek tisztázását munkatársainkkal. Adóelőleg-nyilatkozatok Módosultak az adóelőleg-nyilatkozatokra vonatkozó szabályok. A tartós megbízási szerződésben álló (például az ingó, ingatlan bérleti díjban részesülő) személyek már év közben is érvényesíthetik az szja-t vagy az adóalapot csökkentő kedvezményeket, illetve a családi járulékkedvezményt. Az intézkedés kedvező az érintettek számára, várjuk a kapcsolódó nyilatkozatok megküldését. Biztosításokkal kapcsolatos változások Nem keletkezik bevétel a magánszemélynél abban az esetben, ha egy más személy által kötött biztosítási jogviszonyban a szerződő helyébe lép, akkor sem, ha nem téríti meg az addig fizetett díjakat. A teljes életre szóló (WL: whole life), visszavásárlási értékkel bíró biztosítások adómentes juttatási lehetősége január 1-jétől megszűnik, azaz ettől az időponttól, mint egyes meghatározott juttatás lesz adóköteles az ilyen biztosításra munkáltató által befizetett díj. 6

7 Nem keletkezik bevétele a magánszemélynek (ügyvezető, munkavállaló) ha a feladata ellátásával kapcsolatos felelősségére kiterjedő biztosítás díját az őt foglalkoztató fizeti, amennyiben a kártérítési felelősség a díjat fizető felelősségi körébe tartozik. A szabály visszamenőleges hatállyal alkalmazható. Az adó- és járulékmentességre tekintettel javasoljuk, hogy haladéktalanul kössenek ügyvezetőre/vezető tisztségviselőre vonatkozó felelősségbiztosítást. Egyéb változások A magánszemélynek kifejezetten tevékenység ellenértékeként adott juttatás nem eshet kedvezőbb adózási megítélés (pl. adómentes v. béren kívüli juttatás) alá. Cafetériával/utalvánnyal tehát nincs lehetőség bérhelyettesítésre. Kiküldetési rendelvény elektronikus úton is kiállítható. Nem kell jövedelemnek tekinteni a törvényben meghatározott pénzügyi intézmény által megvásárolt követelésből elengedett részt, ezzel elősegítve a követelések behajtásánál az egyezségkötést. III. Foglalkoztatásra irányuló jogszabályok január 1-től hatályos változások A munka törvénykönyve Munkaszerződés kötelező módosítása a munkavállaló kérésére A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig - köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. 7

8 A munkavállalók joga a döntés, ugyanakkor a munkáltatónak is döntenie kell arról, milyen formában pótolja a kieső fél munkaidőt. A szabadság számítása A szabadság számítása szempontjából a december 31-ig érvényes szabályok szerint a harminc napot meghaladó keresőképtelenség tartamára nem járt a munkavállaló részére alap, illetve pótszabadság január 1-jétől ismételten a keresőképtelenség teljes tartamára jár szabadság a munkavállaló részére. Apanap Pontosítás történt a gyermek születése esetén járó pótszabadság (azaz az apanap ) költsége tekintetében. Egyértelműen leírásra került, hogy az a központi költségvetést terheli. Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, 5 (öt), ikergyermekek születése esetén 7 (hét) munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A pótszabadságot dokumentáltan ki kell adni/venni, amire csak a megadott két hónapban van lehetőség! A pótszabadságot külön meg kell jelölni, hogy a költségvetéssel az elszámolás megtörténhessen. Vezető munkaszerződésének változása A vezető munkaszerződését a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabadság, a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt. (vezetőnek minősülő munkavállalók esetében nem volt korábban védettség) Az eddigi hátrányos megkülönböztetés megszüntetését eredményezi a változtatás. 8

9 Szociális hozzájárulási adó Részmunkaidős foglalkoztatás során a korábbiaktól eltérően jétől - nem kell a törvényben meghatározott módon igénybevett kedvezményeket arányosítani. (kedvezmény lehetőségek: 55 év feletti munkavállaló, visszatérő kismamák, képesítés nélküli munkakörökben, pl.: építőipari segédmunkás esetében.) A részmunkaidős foglalkoztatás még kedvezőbbé vált, érdemes kihasználni a kedvezményeket. Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások Ellátások alapja Táppénz, baleseti táppénz és anyasági ellátások alapjának megállapítása nagymértékben módosul. A jövedelemigazolás rendszerének tervezett kivezetése miatt jétől az ellátások vonatkozási időszakainak és a jogosultságok eddig különböző megállapítási módjai immáron azonos szabályok mentén történnek. A havi 08-as bevallásban bevallott adatok alapján kell a jövedelmeket meghatározni, ezért változik a figyelembe vehető irányadó időszak és számítási időszak meghatározása, valamint az azokhoz tartozó osztószámok, megszűnik a rendszeres (havi munkabér) és nem rendszeres (jutalom, prémium) jövedelem közötti különbségtétel. A január 1-jétől kezdődő ellátás esetén csecsemőgondozási díjat (CSED) kell folyósítani a terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) helyett (szinte csak a nevében történt változás). A december 31-e után született gyermekek esetén az ellátásokat (CSED, GYED) a 2015-ös szabályok alapján kell megállapítani. A baleseti táppénz összegének számításánál már nem a jogosultságot megelőző hónap jövedelmét kell alapul venni, hanem az előző 180 naptári napi 9

10 jövedelem ennek hiányában tényleges vagy szerződés szerinti jövedelem - figyelembevételével kell megállapítani az alapot. Aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére (azaz párhuzamosan 2 vagy több munkahelye van), а gyermekgondozási díj iránti kérelmét kizárólag az egészségbiztosító bírálhatja el, és kizárólag csak Ő folyósítja (tehát TB kifizetőhely ebben az esetben GYED-et nem állapíthat már meg). A szabályok változása nem okoz markáns különbséget az eddig megszokott munkáltatói feladatokban, ezek szinte kizárólag Irodánk belső folyamatait érintik. Előfordulhat azonban, hogy az átmeneti időszakban a régi és az új szabályokat párhuzamosan kell alkalmazni, így az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében munkatársaink várják megkeresésüket! Továbbra is igaz, hogy egyedi esetekben Irodánk társadalombiztosítási felelősei külön, személyre szóló értesítést küldenek Önöknek, ha valamilyen változás mégis érintheti az épp aktuális eljárást. Végrehajtás munkabérből A letiltások esetében lényeges változás, hogy a minimál nyugdíj (28.500Ft) 5-szöröse feletti bér részből ( Ft felett) történő levonást korlátozás nélkül lehet eszközölni. Például: Ft a bruttó bér, összes levonás Ft Összes levonandó adó és járulék: Ft, megmarad nettó bérként: Ft A letiltás után kötelezően megmaradó nettó bér Ft (28.500*5) Levonás korlátozás nélkül: Ft Ft = Ft (Régi rendszer szerint a nettó bér 33%-áig terjedő levonással a végrehajtható összeg csak Ft lett volna.) Az új szabállyal a letiltások mértéke jelentősen növekedik, amire az érintett munkavállalókat fel kell készíteni! 10

11 Egészségügyi szolgáltatási járulék A kiegészítő tevékenységet folytatók és biztosítási jogviszonyban nem álló fizetésre kötelezettek egészségügyi szolgáltatási járulékának összege emelkedik: havi 6930 Ft (napi 231 Ft) lesz. Egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény Nem kell jövedelmet megállapítani és bevallani, ha a bevétel nem haladja meg a foglalkoztatás naptári napjainak számát és az adóév első napján érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát. (Efo tv. 9. (2) bek.) 2015 évi minimálbér változás: Minimálbér: Ft Garantált bérminimum: Ft Német 8.5 Euro-s minimálbér Németország január 1-jétől minden ágazatban óránként bruttó 8,5 eurós minimálbért vezetett be. A törvény szerint ezt az összeget minden olyan munkavállaló részére meg kell fizetni, aki Németország területén munkát végez, beleértve azt az esetet is, ha nem német cég a munkáltató, de a munkavégzés helye, vagy fuvarozásnál a le- és felrakás helye van Németországban. A németországi minimálbér előírásoknak való megfelelés első lépése az ún. foglalkoztatási terv bejelentése a német vámhatóságnál, még mielőtt a munkavállaló Németország területére lépne. A foglakoztatási terv egy legfeljebb 6 hónapos időszak összes műveletét tartalmazhatja, függetlenül attól, hogy a munkavállalók végig kint tartózkodnak, vagy csak az időkeret egy részében. (Tehát listázható például az összes gépkocsivezető neve a ig tartó időszakra). A külföldi székhelyű munkáltatók 11

12 saját országukban is őrizhetik német nyelvű dokumentumaikat, melyről garanciavállalást kell csatolniuk a formanyomtatványhoz. (munkaszerződés, munkaidő igazolás, bérelszámolások, bérkifizetések igazolása) Az alkalmazottnak ezen dokumentumokat nem kell magánál tartania. A formanyomtatványok a weboldalon találhatóak. Javasoljuk, hogy munkavállalóik ne lépjenek Németország területére anélkül, hogy a jogszabályban előírt foglalkoztatási terv bejelentésére szolgáló formanyomtatványt hiánytalanul kitöltve elfaxolták volna a német hatóságoknak. Aki ezt elmulasztja, 30 ezer euróig terjedő pénzbírságot kaphat. A formanyomtatvány csak a foglalkoztatás bejelentését biztosítja, a minimálbér megfizetési kötelezettséggel és az ellenőrzéssel kapcsolatban rengeteg a bizonytalanság, és a jelentős mennyiségű főleg Kelet-Európai országokból érkező panaszok hatására az Európai Bizottság vizsgálja a német szabályozás európai uniós jogokba történő ütközését március 15-től hatályos változások A munka törvénykönyve Vasárnapi munkavégzés A kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló évi CII. törvény március 15-i hatályba lépésével módosítja az Mt. vasárnapi munkavégzésre vonatkozó szabályait. A törvény hatálya kiterjed valamennyi kiskereskedelmi tevékenységre a törvényben nevesített kivételekkel, pl. a gyógyszertárak, nemzetközi közforgalmú repülőtéren, közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén, egészségügyi intézmények területén kialakított üzletekre, a piacokra, az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására, a vendéglátásra stb. függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják. 12

13 Mivel az Mt (1) bekezdés j) pontjában a vasárnapi rendes munkavégzés jogcímei közé önálló jogcímként osztja be a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény keretei között foglalkoztatott munkavállaló munkavégzését, a március 15-étől ezen új jogcím alapján foglalkoztatott munkavállalót biztosan nem illeti meg vasárnapi pótlék a vasárnapi munkavégzésre tekintettel. Üzlet kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. Eltérés a zárva tartási szabályoktól (kereskedelmi hatóságnak történő bejelentés esetén) o adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra, o december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá o minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között nyitva tarthatnak az üzletek. Különös rendelkezések az üzletek egyes csoportjaira nézve A kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva tarthat. Az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat. Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárva tartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet. A vasárnapi munkavégzés tilalmának ellenőrzése 13

14 Az e törvényben foglalt rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, jogsértés esetén köteles napra az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni. A nyitvatartási tilalommal érintett vállalkozásoknak módosítaniuk kell üzleti terveiket, a munkavállalók munkaszerződéseit, az érdekeltségi rendszert és lehetőség szerint az üzleteik bérleti szerződéseit. IV. Társasági adó Adófelajánlás és előnyei Az adózónak lehetősége van a havi, illetve negyedéves társasági adóelőlege legfeljebb 50 százalékának, illetve a feltöltési- vagy az éves adófizetési kötelezettségének kedvezményezett célra történő felajánlására, összesen az adóévre fizetendő adó 80 százalékáig. A kedvezményezett cél lehet a filmalkotás, előadó-művészeti szervezet, illetve a látvány-csapatsport támogatása. Az adózó a felajánlásra vonatkozó rendelkező nyilatkozatot elektronikus úton - az adóelőleg esedékességét megelőző hónap utolsó napjáig nyújthatja be. A május 31-én benyújtott társasági adóbevallás alapján kivetett adóelőlegek esetében a nyilatkozat benyújtásának határideje az adóelőleg esedékességének időpontja. A nyilatkozathoz csatolni kell a támogatott szervezet által kiadott igazolást. Egyéb feltétel, hogy az adózónak illetve a kedvezményezettnek nem lehet Ft-nál nagyobb nettó módon számított adótartozása. Az utalásnak további feltétele, hogy az adózó eleget tegyen adóelőleg-fizetési, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségének. Az összes feltétel teljesülése esetén a felajánlott adóelőleget, adóelőleg-kiegészítést, adót a nyilatkozat benyújtását követően 15 munkanapon belül utalja át az adóhatóság a kedvezményezett javára. Az adófelajánlás előnye, hogy az adózót a felajánlott összeg után adójóváírás illeti meg. Az adóelőlegre és az adóelőleg-kiegészítésre vonatkozó nyilatkozat esetén 14

15 7,5 százalék, az adóbevalláskor az adó vonatkozásában tett nyilatkozat esetén 2,5 százalék kerül az adófolyószámlán jóváírásra. Az egyszerűbb eljárás alapján javasolható az érintett szervezetek támogatása. Veszteségelhatárolás felhasználásának szigorítása A 2015-től keletkező elhatárolt veszteségek leírására vonatkozóan 5 éves korlát kerül bevezetésre, valamint a 2014-es adóévben vagy azt megelőzően kimutatott és fel nem használt veszteséget legkésőbb a 2025-ben kezdődő adóévben lehet felhasználni. Következmény: Nem lehet többé korlátlanul felhalmozni negatív adóalapot. Felsőoktatási támogatás, mint adóalap kedvezmény Felsőoktatási intézmény részére támogatási megállapodás alapján kifizetett összeg 50 százalékáig az adózó adóalap kedvezményt vehet igénybe. A megállapodás keretében a támogatónak legalább 5 évig támogatnia kell a felsőoktatási intézményt valamint rendelkeznie kell a támogatott fél igazolásával a kedvezmény érvényesítéséhez. Emellett a támogatás alapján jutatott összeg elismert ráfordításnak minősül. Az adóalap-kedvezmény vonzóbbá teheti a felsőoktatás támogatását. (Pl. 1M/Ft támogatás esetén az adóalap 1,5M/Ft-tal csökken, így a Tao. csökkenés Ft (vagy 19%-os Tao-nál Ft) lehet. Változás a jövedelem-(nyereség-) minimum meghatározásában A jövedelem-(nyereség-) minimum megállapításakor nem vonható le az összes bevételből az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatások értéke. Következmény: A kereskedő és közvetítéssel foglalkozó vállalkozásoknak jelentős mértékű adóemelést jelent a változás. (Pl: 100M/Ft árbevétel, 10% árrés mellett veszteség esetén eddig 15

16 = 10M/Ft árrés 2%-a = Ft volt az adóalapja, amely után 10% adót fizetett Ft összegben. Ugyanezen feltételek esetén 2015-től a 100M/Ft 2%-a = 2M/Ft adóalap után fizet 10% Tao-t ,-Ft összegben (a korábbiak tízszeresét!) Azonos ügyvezető = kapcsolt vállalkozás január 1-jétől kapcsolt vállalkozásnak minősül az adózó és más vállalkozás, amennyiben az azonos ügyvezetés döntő befolyással rendelkezik a vállalkozások üzleti és pénzpolitikai döntéseire. A feleknek az első szerződéskötésüket követő 15 napon belül a kapcsolt jogviszonyt jelenteniük szükséges az adóhatóságnak. A bejelentés teljesítése és a kötött szerződések felülvizsgálata, a transzferárszabályoknak való megfelelés biztosítása. Kérjük, jelezzék munkatársainknak, ha a bejelentési kötelezettség fennáll! Elismert költségek reklám kiadások elszámolhatósága, hiányzó eszközök A reklámmal kapcsolatban felmerült költségek csak abban az esetben növelik az adóalapot, ha az adóévben azok értéke meghaladja a 30 millió forintot és a reklám közzétevője nem ad nyilatkozatot vagy nem szerepel az adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban. A hiányzó eszközök miatt elszámolt ráfordítás abban az esetben nem elismert költség, ha az adózó nem megfelelő gondossággal járt el és nem tett meg mindent a hiány mérséklésére től csak a két feltétel együttes fennállása esetén szükséges az adóalapot növelni. Következmény: A korábbi szabályozási anomália megszűnése. Nonprofit gazdasági társaság utólagos adófizetési kötelezettsége Ha a nonprofit gazdasági társaság két lezárt üzleti év adatai alapján a vállalása ellenére sem teljesíti a közhasznúság feltételeit, vagy ha a nonprofit gazdasági társaság e két éven belül jogutód nélkül megszűnik, akkor a működés teljes 16

17 időtartamára, visszamenőlegesen társasági adófizetési kötelezettsége keletkezik az összes bevételre, mint adóalapra vetítve, függetlenül a bevétel forrásától. Következmény: A szabályozási hiányosság megszüntetése a nonprofit formával való visszaéléseket csökkentheti. Üzleti vagy cégérték értékcsökkenési leírása 2015-től a bekerülési érték 10 százalékának megfelelő értékcsökkenési leírás érvényesíthető az üzleti vagy cégérték után. Nincs lehetőség a számviteli politikában ettől eltérő leírási kulcsról rendelkezniük a Társaságoknak. Következmény: A vállalatvásárlások során keletkező cégérték (arányos) elszámolása talán újabb ösztönzést ad a vállalatok értékesítéséhez, a pénzeszközök működő tőkeként történő befektetéséhez. Transzferár nyilvántartások január 1-től az adótörvény által kapcsoltnak tekintett vállalkozások köre kibővült azokkal a társaságokkal, amelyek esetében az ügyvezetést ugyanazok a személyek látják el, és így társaságok üzleti és pénzügyi döntései nem tekinthetők egymástól függetlennek. A 2015-ös adóév vonatkozásában ezen társaságok esetében is vizsgálni kell, hogy kötelezettek-e transzferár-nyilvántartás készítésére. A 2015-ös adóévről készített transzferár-nyilvántartások esetében az interkvartilis tartomány módszerének alkalmazásával szűkíteni kell a piaci árak meghatározásához felhasznált adatokat, ha a költség és jövedelem módszer, a viszonteladási árak módszere, az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer, a nyereség megosztásos módszer vagy egyéb módszer kerül alkalmazásra, a figyelembe vett vállalatok száma a 10-et meghaladja, az üzleti évek száma pedig legalább 3, és az adatok nyilvános, az adóhatóság számára is ellenőrizhető forrásból származnak. 17

18 A meglévő transzferár szabályozást felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat végre kell hajtatni. V. Általános Forgalmi adó Időszakos elszámolású ügyletek Ha a felek termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban, fizetésben állapodtak meg január 1-jétől (könyvelési, adótanácsadói és könyvvizsgálói szolgáltatások esetében július 1-jétől) a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja lesz a mostani fizetési határidő helyett. Két kivétel van: a teljesítés a számla kelte, ha a kibocsátás az elszámolási időszak végét vagy a fizetési határidőt megelőzi a teljesítés a fizetési határidő, de legfeljebb az elszámolási időszakot követő 30 nap, ha a fizetési határidő az elszámolási időszakot követő időpontra esik. Mikortól kell alkalmazni: ha az elszámolási időszak kezdete, valamint a fizetési határidő június 30-át, illetve december 31-ét követi. Valamennyi időszaki elszámolású szerződést felül kell vizsgálni és a változásnak a költségelszámolásra, illetve az Áfa-ra és a cash-flowra való hatását kimutatni, a szükséges szerződésmódosításokat végrehajtani. Az időszak végét megelőző előrefizetéses konstrukciók a korábbihoz képest jóval korábban eredményezik majd az adófizetést, illetve a túlzottan kitolt fizetési határidővel nem lehet már az adófizetést is eltolni. A korábbi szabályozás mentén időszakos elszámolású ügyleteknél nem fordult elő előlegfizetés, mivel minden fizetési határidő egy új teljesítési időpont volt. Most figyelni kell arra az esetre, ha a vevő az időszak alatt 18

19 esedékes díjat a számlakibocsátás hiánya ellenére is kifizeti, mert ez előlegnek minősül és Áfa fizetéssel jár! Viszonteladó levonási joga Használt ingóságot, műalkotást, régiséget viszonteladó adóalany az adóköteles tevékenységhez beszerzett termék vagy szolgáltatás áfáját levonhatja, kivéve magát a továbbértékesítési céllal beszerzett, importált termék Áfáját. Következmény: A korábbi szabályozás hiányosságát/félreérthetőségét helyesbítő intézkedés, lehetővé teszi a jogszerű adólevonást. Adókötelezettség-választás módosítása ig lehetőség van az Áfa nyilatkozat megváltoztatására, amennyiben az adóalany összes ingatlana értékesítése tekintetében adókötelezettséget választott. A változtatás csak úgy lehetséges, hogy kizárólag a nem lakóingatlannak minősülő ingatlan értékesítésre választ adókötelezettséget, a lakóingatlan értékesítését pedig mentessé teszi. Következmény: Aki él ezzel a lehetőséggel, és a lakóingatlan értékesítést mentessé teszi, a korábban esetleges felújítás kapcsán levont Áfát vissza kell fizetnie. A módosított nyilatkozat alapján kell eljárni már január 1-jétől kezdődően! A nem lakóingatlanra meglévő és nem módosított választásra fennálló 5 éves kötöttség számítási ideje nem indul újra! Munkaerő-kölcsönzés, vas- és acélipari termékek fordított adózás Munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, valamint vas- és acélipari termékek esetében az Áfát az igénybevevő fizeti fordított adózással. A 2015-ben teljesített szolgáltatásokra kell először alkalmazni. 19

20 Következmény: Ha a fizetendő adó megállapításának időpontja (számla kézhezvétel, számla megfizetés okán) 2015-nél korábbra esik, akkor a fordított adózást még nem kell alkalmazni. Viszont ha egy esetleges IV. negyedévben teljesített időszaki elszámolású - szolgáltatásról 2015-ben állítanak ki számlát, már fordított adózású számlát kell kiállítani. Ha még a 2015-ös teljesítés előtt 2014-ben előleget fizetnek az ügyletre, az még egyenesen adózik. Motorbenzin beszerzése Levonható a motorbenzin Áfája, ha közvetlenül termék továbbértékesítés adóalapjába anyagköltségként beépül. Azok a vállalkozások, amelyek motorbenzinnel üzemeltetett munkagépekkel rendelkeznek, érvényesíthetik adólevonási jogukat. A tételes elszámolás, a felhasználás dokumentálása az elszámolás előfeltétele! Az elévülési időn (5 éven) belül visszamenőleg is érvényesíthető a pótlólagos levonási jog, kérjék munkatársaink segítségét! Tételes összesítő jelentés 2 millió forintról 1 millió forintra csökken a belföldi adóalanyok tételes jelentésének összeghatára. Értelemszerűen az 1 millió forintot meghaladó Áfa összegű számlán a vevő adószáma kötelező! A számlázási folyamatot módosítani kell, a vevő adószáma nélkül nem szabad számlát kiállítani a megadott 1M/Ft-os áfa-összegen felüli értékesítésről. Szarvasmarha, juh, kecske kedvezményes adókulcsa 5 %-ra csökken a fenti termékek Áfa kulcsa. 20

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel Személyi jövedelemadó - 35,7 százalék marad a béren kívüli juttatásokat terhelő

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2015. évi 1.szám, 2015.január 05. Tartalom 2015. évi minimálbér... 1 Társadalombiztosítási szabályok változásai... 1 Vasárnapi munkavégzés tilalma... 2 NAV-közlemény pénztárgépek...

Részletesebben

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján 2015 Közhasznú tevékenység, felsőoktatás támogatása esetén ADÓALAP-KEDVEZMÉNY(adózás előtti eredmény csökkentése) Filmalkotás,

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 III. A társasági adó változásai 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 1. SZJA, otthonteremtés, szociális hozzájárulási adó. Budapest, 2014. december 1. Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

Adóváltozások 2015. 1. SZJA, otthonteremtés, szociális hozzájárulási adó. Budapest, 2014. december 1. Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink! H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. december 1. Adóváltozások 2015.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Adóváltozások 2010/2011

Adóváltozások 2010/2011 Adóváltozások 2010/2011 Társasági adó Helyi Iparűzési adó Megszűnő kisadók Egyes ágazatokat terhelő különadók Önellenőrzési lehetőségek Innovációs járulék Illeték 2 Társasági adó Adókulcs változás 500

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

2012.12.13. Szatmári László

2012.12.13. Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adója Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 1 Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Helyi adók, illetékek, 2013.

Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi iparűzési adó Nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága: a nettó árbevétel és a közvetített szolgáltatások együttes értéke legfeljebb a nettó árbevétel

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS... adóévről Márkó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről FŐLAP Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben