TÁJÉKOZTATÓ a évi adóváltozásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a évi adóváltozásokról I. Adózás rendje Áfa bevallási gyakoriság Az újonnan alakuló vállalkozásokat az eddigi negyedéves bevallási gyakoriság helyett havi áfa bevallási kötelezettség terheli az alakulás évét követő év utolsó napjáig. Az 50 millió forint árbevételt meghaladó vállalkozások pedig éves bevallás helyett negyedéves áfa bevallásra kötelesek áttérni. Cégalapításkor az alapító okiratok benyújtásával egy időben érdemes a könyvelést végző szolgáltatóval megállapodni, nehogy a tárgyhavi bevallás elmulasztása miatt egyből bírsággal kelljen kezdeni a vállalkozást. Az internetes vásárlások követése A telekommunikációs cégeknek a NAV megkeresésére adatot kell szolgáltatniuk az internetes vásárlások forgalmi adatairól, amely az elektronikus szolgáltatások figyelését és feltérképezését segítené az adófizetési kötelezettség elősegítése érdekében. Egyre szorosabb ellenőrzés alá kerülnek a magánértékesítők, internetes áruházak, ezért a forgalmi adatok pontos bejelentése, egyeztetése és bevallása javasolt. Étel- és ital automaták bejelentése március 31-éig A kezelőszemélyzet nélküli automaták lejelentése kötelező az adóhatóság felé regisztrációs szám kiadása végett, automatánként Ft díj ellenében. Újabb teher adó helyett regisztrációs díjnak nevezve. Mértéke egy havi ,-Ft forgalmú, 25%-os árréssel működtetett automatára vetítve majdnem egy negyedévi árrés-tömeget jelent. 1

2 Uniós információcsere A kifizető köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatóság felé az uniós illetőségű magánszemélyek részére kifizetett tiszteletdíjról, ingatlan bérbeadásból származó díjról, életbiztosításból származó jövedelmekről. Fel kell hívni az érintettek figyelmét, hogy ne felejtsék el hazájukban is beállítani a magyarországi jövedelmeiket az adóbevallásukba. Elévülési idő meghosszabbodása Ez eddigi 6 hónap helyett 12 hónappal hosszabbodik meg az adó megállapításához való jog elévülése, ha revíziós megállapítást követően a másodfokú adóhatóság vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsőfokú szervet. Az adóhatóság további fél éves időkeretet kapott a régmúlt időkben történtek feltárására, így egy bírósági új eljárásra utasítás esetén akár az 5 éves elévülési időn túli, 7-8 évvel korábbi időszakokra is újabb megállapításokat tehet az adóhivatal. Adóhatósági idézésre való megjelenési kötelezettség elmulasztása Ha a magánszemély vagy más adózó az ellenőrzést megjelenési kötelezettsége elmulasztásával akadályozza, első alkalommal előbbi 200eFt utóbbi 500eFt, ismétlődés esetén akár 500eFt és 1.000eFt mulasztási bírsággal is sújtható. Az adóhatósági megkereséseket komolyan kell venni, meg kell jelenni a hivatalban legalább annak érdekében, hogy a megválaszolandó kérdéseket az adóhatóság írásban feltehesse. Munkáltatói adó-megállapítás Változott a munkáltatói adó-megállapítás határideje: május 20-a helyett április 30- ára, illetve az elektronikus bevallás adóhatósághoz történő benyújtásának határideje június 10-e helyett május 20-ára módosult. 2

3 Irodánk a bevalláshoz szükséges kiegészítő adatokat korábban fogja bekérni Önöktől és Munkatársaiktól. EKÁER Elvileg január 1-jétől, de élesben csak március 1-jétől kerül bevezetésre az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKAER). A rendszernek köszönhetően az Adóhatóság az Áfa csalások megakadályozása érdekében gyakorlatilag a belföldön szállított termékek nagy részét nyomon fogja követni. Az EKAER rendszerrel kapcsolatban készült külön tájékoztatóink honlapunkon olvashatóak. A logisztikai folyamatokat újra kell szervezni, tisztázni az egyes szereplők felelősségét, a szerződéseket ennek megfelelően módosítani kell. II. Személyi jövedelemadó Béren kívüli juttatások Jelentősen átalakult a nem pénzben adott juttatások adózása. A munkáltató a béren kívüli juttatásokat (például Erzsébet-utalvány, helyi bérlet) 500 ezer forint helyett csak évi 200 ezer forintig adhatja az eddigi 35,7 százalékos közteher mellett, az e feletti rész terhelése 51,17 százalék lesz. Ugyanakkor SZÉP-kártya formájában a 200 ezer forintos keretösszeg felett is megmarad az alacsonyabb adóterhelés évi 450 ezer forintig. A kedvezmény miatt a SZÉP-kártya mindent visz, ezért elsősorban ennek keretén belül érdemes a béren kívüli juttatásokat adni. 3

4 Első házasok adókedvezménye A évben házasulók első gyermekük megszületéséig, de legfeljebb 2 évig együttesen havi forinttal csökkenthetik adóalapjukat - elegendő az egyik félnek első házasnak lenni -, amely havi 5000 forint adómegtakarítást jelent számukra. Az első házasok adóalap-kedvezményét a házasságkötés hónapját követő hónaptól 24 hónapig, de legfeljebb a gyermekek után járó családi adóalapkedvezményre való jogosultság hónapjáig lehet érvényesíteni. A kedvezményről a bérszámfejtők csak írásos bejelentéssel értesülhetnek, várjuk az érintettek adatszolgáltatását. Családi kedvezmény A két eltartottat nevelő családoknál a családi kedvezmény mértéke évtől ig a kétszeresére emelkedik. A kedvezmény havi összege két eltartott esetén 2015-ben még forint lesz, 2016-ban forint, 2017-ben forint, 2018-ban forint, 2019-től forint január 1-jétől családi kedvezményre jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem jogosult, vele közös háztartásban élő házastársa is. Ez azt jelenti, hogy a nevelőszülő, a gyám házastársa is jogosult lesz a családi kedvezményre, amennyiben közös háztartásban élnek. A kedvezményről a bérszámfejtők csak írásos bejelentéssel értesülhetnek, várjuk az érintettek adatszolgáltatását. Munkáltatónak minősül az iskolaszövetkezet által közvetített diákmunkát igénybevevő vállalkozás A korábbi hátrányos megkülönböztetést szünteti meg az intézkedés. 4

5 Az iskolaszövetkezeteken keresztül foglalkoztatott diákoknak a munkáltató így ugyanolyan adózási feltételek mellett biztosíthat juttatásokat, mint a munkavállalóinak, így részükre béren kívüli juttatásokat is adhat. Lakáscélú munkáltatói támogatások január 1-jétől alkalmazhatóan adómentes a munkáltatótól kapott lakáscélú támogatás, ha azt pénzügyi vállalkozástól felvett hitel törlesztésére fordítják, abban az esetben is, ha a lakás már nincs a munkavállaló tulajdonában, de a kapcsolódó hitelt még mindig fizetnie kell. A évtől a mentességhez elegendő a lakás szobaszámának megfelelnie a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigénynek, a vételár nem vizsgálandó. Továbbá 2015-től lakáscélú felhasználásnak minősül a lakáson a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó akadálymentesítési munkák elvégzése is. A dolgozók megtartásának kitűnő eszköze lehet a támogatás megadása, amely semmilyen adó- vagy járulékteherrel nem jár. Szociális szövetkezet juttatása Adómentes a közhasznú jogállású szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés ellenértékeként a havi minimálbér összegét meg nem haladó mértékben adott élelmiszer vagy készétel vásárlására szóló utalvány formájában juttatott bevétel. A szociális szövetkezetek így már akkor is adhatnak adómentes juttatást a tagjaiknak, amikor még saját maguk nem végeznek termék-előállítást, szolgáltatásnyújtást. 5

6 Bizalmi vagyonkezelés A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon hozama a kedvezményezett magánszemély osztalékból származó jövedelmét képezi, így a 16% Szja mellett csak évi 450eFt-ig terheli a 14%-os EHO fizetési kötelezettség. A még mindig csak megtűrt státuszú bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó fontos intézkedés, mert így a kedvezményezettnek nem egyéb jövedelme keletkezik, és nem kell megfizetni a teljes összeg után a 27%-os járulékot. Javasoljuk a bizalmi vagyonkezelésbe adás feltételeinek tisztázását munkatársainkkal. Adóelőleg-nyilatkozatok Módosultak az adóelőleg-nyilatkozatokra vonatkozó szabályok. A tartós megbízási szerződésben álló (például az ingó, ingatlan bérleti díjban részesülő) személyek már év közben is érvényesíthetik az szja-t vagy az adóalapot csökkentő kedvezményeket, illetve a családi járulékkedvezményt. Az intézkedés kedvező az érintettek számára, várjuk a kapcsolódó nyilatkozatok megküldését. Biztosításokkal kapcsolatos változások Nem keletkezik bevétel a magánszemélynél abban az esetben, ha egy más személy által kötött biztosítási jogviszonyban a szerződő helyébe lép, akkor sem, ha nem téríti meg az addig fizetett díjakat. A teljes életre szóló (WL: whole life), visszavásárlási értékkel bíró biztosítások adómentes juttatási lehetősége január 1-jétől megszűnik, azaz ettől az időponttól, mint egyes meghatározott juttatás lesz adóköteles az ilyen biztosításra munkáltató által befizetett díj. 6

7 Nem keletkezik bevétele a magánszemélynek (ügyvezető, munkavállaló) ha a feladata ellátásával kapcsolatos felelősségére kiterjedő biztosítás díját az őt foglalkoztató fizeti, amennyiben a kártérítési felelősség a díjat fizető felelősségi körébe tartozik. A szabály visszamenőleges hatállyal alkalmazható. Az adó- és járulékmentességre tekintettel javasoljuk, hogy haladéktalanul kössenek ügyvezetőre/vezető tisztségviselőre vonatkozó felelősségbiztosítást. Egyéb változások A magánszemélynek kifejezetten tevékenység ellenértékeként adott juttatás nem eshet kedvezőbb adózási megítélés (pl. adómentes v. béren kívüli juttatás) alá. Cafetériával/utalvánnyal tehát nincs lehetőség bérhelyettesítésre. Kiküldetési rendelvény elektronikus úton is kiállítható. Nem kell jövedelemnek tekinteni a törvényben meghatározott pénzügyi intézmény által megvásárolt követelésből elengedett részt, ezzel elősegítve a követelések behajtásánál az egyezségkötést. III. Foglalkoztatásra irányuló jogszabályok január 1-től hatályos változások A munka törvénykönyve Munkaszerződés kötelező módosítása a munkavállaló kérésére A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig - köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. 7

8 A munkavállalók joga a döntés, ugyanakkor a munkáltatónak is döntenie kell arról, milyen formában pótolja a kieső fél munkaidőt. A szabadság számítása A szabadság számítása szempontjából a december 31-ig érvényes szabályok szerint a harminc napot meghaladó keresőképtelenség tartamára nem járt a munkavállaló részére alap, illetve pótszabadság január 1-jétől ismételten a keresőképtelenség teljes tartamára jár szabadság a munkavállaló részére. Apanap Pontosítás történt a gyermek születése esetén járó pótszabadság (azaz az apanap ) költsége tekintetében. Egyértelműen leírásra került, hogy az a központi költségvetést terheli. Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, 5 (öt), ikergyermekek születése esetén 7 (hét) munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A pótszabadságot dokumentáltan ki kell adni/venni, amire csak a megadott két hónapban van lehetőség! A pótszabadságot külön meg kell jelölni, hogy a költségvetéssel az elszámolás megtörténhessen. Vezető munkaszerződésének változása A vezető munkaszerződését a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabadság, a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt. (vezetőnek minősülő munkavállalók esetében nem volt korábban védettség) Az eddigi hátrányos megkülönböztetés megszüntetését eredményezi a változtatás. 8

9 Szociális hozzájárulási adó Részmunkaidős foglalkoztatás során a korábbiaktól eltérően jétől - nem kell a törvényben meghatározott módon igénybevett kedvezményeket arányosítani. (kedvezmény lehetőségek: 55 év feletti munkavállaló, visszatérő kismamák, képesítés nélküli munkakörökben, pl.: építőipari segédmunkás esetében.) A részmunkaidős foglalkoztatás még kedvezőbbé vált, érdemes kihasználni a kedvezményeket. Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások Ellátások alapja Táppénz, baleseti táppénz és anyasági ellátások alapjának megállapítása nagymértékben módosul. A jövedelemigazolás rendszerének tervezett kivezetése miatt jétől az ellátások vonatkozási időszakainak és a jogosultságok eddig különböző megállapítási módjai immáron azonos szabályok mentén történnek. A havi 08-as bevallásban bevallott adatok alapján kell a jövedelmeket meghatározni, ezért változik a figyelembe vehető irányadó időszak és számítási időszak meghatározása, valamint az azokhoz tartozó osztószámok, megszűnik a rendszeres (havi munkabér) és nem rendszeres (jutalom, prémium) jövedelem közötti különbségtétel. A január 1-jétől kezdődő ellátás esetén csecsemőgondozási díjat (CSED) kell folyósítani a terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) helyett (szinte csak a nevében történt változás). A december 31-e után született gyermekek esetén az ellátásokat (CSED, GYED) a 2015-ös szabályok alapján kell megállapítani. A baleseti táppénz összegének számításánál már nem a jogosultságot megelőző hónap jövedelmét kell alapul venni, hanem az előző 180 naptári napi 9

10 jövedelem ennek hiányában tényleges vagy szerződés szerinti jövedelem - figyelembevételével kell megállapítani az alapot. Aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére (azaz párhuzamosan 2 vagy több munkahelye van), а gyermekgondozási díj iránti kérelmét kizárólag az egészségbiztosító bírálhatja el, és kizárólag csak Ő folyósítja (tehát TB kifizetőhely ebben az esetben GYED-et nem állapíthat már meg). A szabályok változása nem okoz markáns különbséget az eddig megszokott munkáltatói feladatokban, ezek szinte kizárólag Irodánk belső folyamatait érintik. Előfordulhat azonban, hogy az átmeneti időszakban a régi és az új szabályokat párhuzamosan kell alkalmazni, így az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében munkatársaink várják megkeresésüket! Továbbra is igaz, hogy egyedi esetekben Irodánk társadalombiztosítási felelősei külön, személyre szóló értesítést küldenek Önöknek, ha valamilyen változás mégis érintheti az épp aktuális eljárást. Végrehajtás munkabérből A letiltások esetében lényeges változás, hogy a minimál nyugdíj (28.500Ft) 5-szöröse feletti bér részből ( Ft felett) történő levonást korlátozás nélkül lehet eszközölni. Például: Ft a bruttó bér, összes levonás Ft Összes levonandó adó és járulék: Ft, megmarad nettó bérként: Ft A letiltás után kötelezően megmaradó nettó bér Ft (28.500*5) Levonás korlátozás nélkül: Ft Ft = Ft (Régi rendszer szerint a nettó bér 33%-áig terjedő levonással a végrehajtható összeg csak Ft lett volna.) Az új szabállyal a letiltások mértéke jelentősen növekedik, amire az érintett munkavállalókat fel kell készíteni! 10

11 Egészségügyi szolgáltatási járulék A kiegészítő tevékenységet folytatók és biztosítási jogviszonyban nem álló fizetésre kötelezettek egészségügyi szolgáltatási járulékának összege emelkedik: havi 6930 Ft (napi 231 Ft) lesz. Egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény Nem kell jövedelmet megállapítani és bevallani, ha a bevétel nem haladja meg a foglalkoztatás naptári napjainak számát és az adóév első napján érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát. (Efo tv. 9. (2) bek.) 2015 évi minimálbér változás: Minimálbér: Ft Garantált bérminimum: Ft Német 8.5 Euro-s minimálbér Németország január 1-jétől minden ágazatban óránként bruttó 8,5 eurós minimálbért vezetett be. A törvény szerint ezt az összeget minden olyan munkavállaló részére meg kell fizetni, aki Németország területén munkát végez, beleértve azt az esetet is, ha nem német cég a munkáltató, de a munkavégzés helye, vagy fuvarozásnál a le- és felrakás helye van Németországban. A németországi minimálbér előírásoknak való megfelelés első lépése az ún. foglalkoztatási terv bejelentése a német vámhatóságnál, még mielőtt a munkavállaló Németország területére lépne. A foglakoztatási terv egy legfeljebb 6 hónapos időszak összes műveletét tartalmazhatja, függetlenül attól, hogy a munkavállalók végig kint tartózkodnak, vagy csak az időkeret egy részében. (Tehát listázható például az összes gépkocsivezető neve a ig tartó időszakra). A külföldi székhelyű munkáltatók 11

12 saját országukban is őrizhetik német nyelvű dokumentumaikat, melyről garanciavállalást kell csatolniuk a formanyomtatványhoz. (munkaszerződés, munkaidő igazolás, bérelszámolások, bérkifizetések igazolása) Az alkalmazottnak ezen dokumentumokat nem kell magánál tartania. A formanyomtatványok a weboldalon találhatóak. Javasoljuk, hogy munkavállalóik ne lépjenek Németország területére anélkül, hogy a jogszabályban előírt foglalkoztatási terv bejelentésére szolgáló formanyomtatványt hiánytalanul kitöltve elfaxolták volna a német hatóságoknak. Aki ezt elmulasztja, 30 ezer euróig terjedő pénzbírságot kaphat. A formanyomtatvány csak a foglalkoztatás bejelentését biztosítja, a minimálbér megfizetési kötelezettséggel és az ellenőrzéssel kapcsolatban rengeteg a bizonytalanság, és a jelentős mennyiségű főleg Kelet-Európai országokból érkező panaszok hatására az Európai Bizottság vizsgálja a német szabályozás európai uniós jogokba történő ütközését március 15-től hatályos változások A munka törvénykönyve Vasárnapi munkavégzés A kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló évi CII. törvény március 15-i hatályba lépésével módosítja az Mt. vasárnapi munkavégzésre vonatkozó szabályait. A törvény hatálya kiterjed valamennyi kiskereskedelmi tevékenységre a törvényben nevesített kivételekkel, pl. a gyógyszertárak, nemzetközi közforgalmú repülőtéren, közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén, egészségügyi intézmények területén kialakított üzletekre, a piacokra, az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására, a vendéglátásra stb. függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják. 12

13 Mivel az Mt (1) bekezdés j) pontjában a vasárnapi rendes munkavégzés jogcímei közé önálló jogcímként osztja be a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény keretei között foglalkoztatott munkavállaló munkavégzését, a március 15-étől ezen új jogcím alapján foglalkoztatott munkavállalót biztosan nem illeti meg vasárnapi pótlék a vasárnapi munkavégzésre tekintettel. Üzlet kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. Eltérés a zárva tartási szabályoktól (kereskedelmi hatóságnak történő bejelentés esetén) o adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra, o december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá o minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között nyitva tarthatnak az üzletek. Különös rendelkezések az üzletek egyes csoportjaira nézve A kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva tarthat. Az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat. Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárva tartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet. A vasárnapi munkavégzés tilalmának ellenőrzése 13

14 Az e törvényben foglalt rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, jogsértés esetén köteles napra az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni. A nyitvatartási tilalommal érintett vállalkozásoknak módosítaniuk kell üzleti terveiket, a munkavállalók munkaszerződéseit, az érdekeltségi rendszert és lehetőség szerint az üzleteik bérleti szerződéseit. IV. Társasági adó Adófelajánlás és előnyei Az adózónak lehetősége van a havi, illetve negyedéves társasági adóelőlege legfeljebb 50 százalékának, illetve a feltöltési- vagy az éves adófizetési kötelezettségének kedvezményezett célra történő felajánlására, összesen az adóévre fizetendő adó 80 százalékáig. A kedvezményezett cél lehet a filmalkotás, előadó-művészeti szervezet, illetve a látvány-csapatsport támogatása. Az adózó a felajánlásra vonatkozó rendelkező nyilatkozatot elektronikus úton - az adóelőleg esedékességét megelőző hónap utolsó napjáig nyújthatja be. A május 31-én benyújtott társasági adóbevallás alapján kivetett adóelőlegek esetében a nyilatkozat benyújtásának határideje az adóelőleg esedékességének időpontja. A nyilatkozathoz csatolni kell a támogatott szervezet által kiadott igazolást. Egyéb feltétel, hogy az adózónak illetve a kedvezményezettnek nem lehet Ft-nál nagyobb nettó módon számított adótartozása. Az utalásnak további feltétele, hogy az adózó eleget tegyen adóelőleg-fizetési, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségének. Az összes feltétel teljesülése esetén a felajánlott adóelőleget, adóelőleg-kiegészítést, adót a nyilatkozat benyújtását követően 15 munkanapon belül utalja át az adóhatóság a kedvezményezett javára. Az adófelajánlás előnye, hogy az adózót a felajánlott összeg után adójóváírás illeti meg. Az adóelőlegre és az adóelőleg-kiegészítésre vonatkozó nyilatkozat esetén 14

15 7,5 százalék, az adóbevalláskor az adó vonatkozásában tett nyilatkozat esetén 2,5 százalék kerül az adófolyószámlán jóváírásra. Az egyszerűbb eljárás alapján javasolható az érintett szervezetek támogatása. Veszteségelhatárolás felhasználásának szigorítása A 2015-től keletkező elhatárolt veszteségek leírására vonatkozóan 5 éves korlát kerül bevezetésre, valamint a 2014-es adóévben vagy azt megelőzően kimutatott és fel nem használt veszteséget legkésőbb a 2025-ben kezdődő adóévben lehet felhasználni. Következmény: Nem lehet többé korlátlanul felhalmozni negatív adóalapot. Felsőoktatási támogatás, mint adóalap kedvezmény Felsőoktatási intézmény részére támogatási megállapodás alapján kifizetett összeg 50 százalékáig az adózó adóalap kedvezményt vehet igénybe. A megállapodás keretében a támogatónak legalább 5 évig támogatnia kell a felsőoktatási intézményt valamint rendelkeznie kell a támogatott fél igazolásával a kedvezmény érvényesítéséhez. Emellett a támogatás alapján jutatott összeg elismert ráfordításnak minősül. Az adóalap-kedvezmény vonzóbbá teheti a felsőoktatás támogatását. (Pl. 1M/Ft támogatás esetén az adóalap 1,5M/Ft-tal csökken, így a Tao. csökkenés Ft (vagy 19%-os Tao-nál Ft) lehet. Változás a jövedelem-(nyereség-) minimum meghatározásában A jövedelem-(nyereség-) minimum megállapításakor nem vonható le az összes bevételből az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatások értéke. Következmény: A kereskedő és közvetítéssel foglalkozó vállalkozásoknak jelentős mértékű adóemelést jelent a változás. (Pl: 100M/Ft árbevétel, 10% árrés mellett veszteség esetén eddig 15

16 = 10M/Ft árrés 2%-a = Ft volt az adóalapja, amely után 10% adót fizetett Ft összegben. Ugyanezen feltételek esetén 2015-től a 100M/Ft 2%-a = 2M/Ft adóalap után fizet 10% Tao-t ,-Ft összegben (a korábbiak tízszeresét!) Azonos ügyvezető = kapcsolt vállalkozás január 1-jétől kapcsolt vállalkozásnak minősül az adózó és más vállalkozás, amennyiben az azonos ügyvezetés döntő befolyással rendelkezik a vállalkozások üzleti és pénzpolitikai döntéseire. A feleknek az első szerződéskötésüket követő 15 napon belül a kapcsolt jogviszonyt jelenteniük szükséges az adóhatóságnak. A bejelentés teljesítése és a kötött szerződések felülvizsgálata, a transzferárszabályoknak való megfelelés biztosítása. Kérjük, jelezzék munkatársainknak, ha a bejelentési kötelezettség fennáll! Elismert költségek reklám kiadások elszámolhatósága, hiányzó eszközök A reklámmal kapcsolatban felmerült költségek csak abban az esetben növelik az adóalapot, ha az adóévben azok értéke meghaladja a 30 millió forintot és a reklám közzétevője nem ad nyilatkozatot vagy nem szerepel az adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban. A hiányzó eszközök miatt elszámolt ráfordítás abban az esetben nem elismert költség, ha az adózó nem megfelelő gondossággal járt el és nem tett meg mindent a hiány mérséklésére től csak a két feltétel együttes fennállása esetén szükséges az adóalapot növelni. Következmény: A korábbi szabályozási anomália megszűnése. Nonprofit gazdasági társaság utólagos adófizetési kötelezettsége Ha a nonprofit gazdasági társaság két lezárt üzleti év adatai alapján a vállalása ellenére sem teljesíti a közhasznúság feltételeit, vagy ha a nonprofit gazdasági társaság e két éven belül jogutód nélkül megszűnik, akkor a működés teljes 16

17 időtartamára, visszamenőlegesen társasági adófizetési kötelezettsége keletkezik az összes bevételre, mint adóalapra vetítve, függetlenül a bevétel forrásától. Következmény: A szabályozási hiányosság megszüntetése a nonprofit formával való visszaéléseket csökkentheti. Üzleti vagy cégérték értékcsökkenési leírása 2015-től a bekerülési érték 10 százalékának megfelelő értékcsökkenési leírás érvényesíthető az üzleti vagy cégérték után. Nincs lehetőség a számviteli politikában ettől eltérő leírási kulcsról rendelkezniük a Társaságoknak. Következmény: A vállalatvásárlások során keletkező cégérték (arányos) elszámolása talán újabb ösztönzést ad a vállalatok értékesítéséhez, a pénzeszközök működő tőkeként történő befektetéséhez. Transzferár nyilvántartások január 1-től az adótörvény által kapcsoltnak tekintett vállalkozások köre kibővült azokkal a társaságokkal, amelyek esetében az ügyvezetést ugyanazok a személyek látják el, és így társaságok üzleti és pénzügyi döntései nem tekinthetők egymástól függetlennek. A 2015-ös adóév vonatkozásában ezen társaságok esetében is vizsgálni kell, hogy kötelezettek-e transzferár-nyilvántartás készítésére. A 2015-ös adóévről készített transzferár-nyilvántartások esetében az interkvartilis tartomány módszerének alkalmazásával szűkíteni kell a piaci árak meghatározásához felhasznált adatokat, ha a költség és jövedelem módszer, a viszonteladási árak módszere, az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer, a nyereség megosztásos módszer vagy egyéb módszer kerül alkalmazásra, a figyelembe vett vállalatok száma a 10-et meghaladja, az üzleti évek száma pedig legalább 3, és az adatok nyilvános, az adóhatóság számára is ellenőrizhető forrásból származnak. 17

18 A meglévő transzferár szabályozást felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat végre kell hajtatni. V. Általános Forgalmi adó Időszakos elszámolású ügyletek Ha a felek termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban, fizetésben állapodtak meg január 1-jétől (könyvelési, adótanácsadói és könyvvizsgálói szolgáltatások esetében július 1-jétől) a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja lesz a mostani fizetési határidő helyett. Két kivétel van: a teljesítés a számla kelte, ha a kibocsátás az elszámolási időszak végét vagy a fizetési határidőt megelőzi a teljesítés a fizetési határidő, de legfeljebb az elszámolási időszakot követő 30 nap, ha a fizetési határidő az elszámolási időszakot követő időpontra esik. Mikortól kell alkalmazni: ha az elszámolási időszak kezdete, valamint a fizetési határidő június 30-át, illetve december 31-ét követi. Valamennyi időszaki elszámolású szerződést felül kell vizsgálni és a változásnak a költségelszámolásra, illetve az Áfa-ra és a cash-flowra való hatását kimutatni, a szükséges szerződésmódosításokat végrehajtani. Az időszak végét megelőző előrefizetéses konstrukciók a korábbihoz képest jóval korábban eredményezik majd az adófizetést, illetve a túlzottan kitolt fizetési határidővel nem lehet már az adófizetést is eltolni. A korábbi szabályozás mentén időszakos elszámolású ügyleteknél nem fordult elő előlegfizetés, mivel minden fizetési határidő egy új teljesítési időpont volt. Most figyelni kell arra az esetre, ha a vevő az időszak alatt 18

19 esedékes díjat a számlakibocsátás hiánya ellenére is kifizeti, mert ez előlegnek minősül és Áfa fizetéssel jár! Viszonteladó levonási joga Használt ingóságot, műalkotást, régiséget viszonteladó adóalany az adóköteles tevékenységhez beszerzett termék vagy szolgáltatás áfáját levonhatja, kivéve magát a továbbértékesítési céllal beszerzett, importált termék Áfáját. Következmény: A korábbi szabályozás hiányosságát/félreérthetőségét helyesbítő intézkedés, lehetővé teszi a jogszerű adólevonást. Adókötelezettség-választás módosítása ig lehetőség van az Áfa nyilatkozat megváltoztatására, amennyiben az adóalany összes ingatlana értékesítése tekintetében adókötelezettséget választott. A változtatás csak úgy lehetséges, hogy kizárólag a nem lakóingatlannak minősülő ingatlan értékesítésre választ adókötelezettséget, a lakóingatlan értékesítését pedig mentessé teszi. Következmény: Aki él ezzel a lehetőséggel, és a lakóingatlan értékesítést mentessé teszi, a korábban esetleges felújítás kapcsán levont Áfát vissza kell fizetnie. A módosított nyilatkozat alapján kell eljárni már január 1-jétől kezdődően! A nem lakóingatlanra meglévő és nem módosított választásra fennálló 5 éves kötöttség számítási ideje nem indul újra! Munkaerő-kölcsönzés, vas- és acélipari termékek fordított adózás Munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, valamint vas- és acélipari termékek esetében az Áfát az igénybevevő fizeti fordított adózással. A 2015-ben teljesített szolgáltatásokra kell először alkalmazni. 19

20 Következmény: Ha a fizetendő adó megállapításának időpontja (számla kézhezvétel, számla megfizetés okán) 2015-nél korábbra esik, akkor a fordított adózást még nem kell alkalmazni. Viszont ha egy esetleges IV. negyedévben teljesített időszaki elszámolású - szolgáltatásról 2015-ben állítanak ki számlát, már fordított adózású számlát kell kiállítani. Ha még a 2015-ös teljesítés előtt 2014-ben előleget fizetnek az ügyletre, az még egyenesen adózik. Motorbenzin beszerzése Levonható a motorbenzin Áfája, ha közvetlenül termék továbbértékesítés adóalapjába anyagköltségként beépül. Azok a vállalkozások, amelyek motorbenzinnel üzemeltetett munkagépekkel rendelkeznek, érvényesíthetik adólevonási jogukat. A tételes elszámolás, a felhasználás dokumentálása az elszámolás előfeltétele! Az elévülési időn (5 éven) belül visszamenőleg is érvényesíthető a pótlólagos levonási jog, kérjék munkatársaink segítségét! Tételes összesítő jelentés 2 millió forintról 1 millió forintra csökken a belföldi adóalanyok tételes jelentésének összeghatára. Értelemszerűen az 1 millió forintot meghaladó Áfa összegű számlán a vevő adószáma kötelező! A számlázási folyamatot módosítani kell, a vevő adószáma nélkül nem szabad számlát kiállítani a megadott 1M/Ft-os áfa-összegen felüli értékesítésről. Szarvasmarha, juh, kecske kedvezményes adókulcsa 5 %-ra csökken a fenti termékek Áfa kulcsa. 20

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

Hogyan adózunk 2015-ben?

Hogyan adózunk 2015-ben? Hogyan adózunk 2015-ben? Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is megkímélte a jogalkotó az adózókat a nagyobb horderejű változásoktól, és nem kell elejétől a végéig újratanulni az adótörvényeket. Ez ugyanakkor

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója.

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. 2014. november wts hírlevél # 12.2014 WTS Klient. A híd. fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. tartalom 2015. évi

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel Személyi jövedelemadó - 35,7 százalék marad a béren kívüli juttatásokat terhelő

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben