kézikönyv bankbiztosítás szimuláció 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kézikönyv bankbiztosítás szimuláció 2014"

Átírás

1 bankbiztosítás szimuláció 2014

2 tartalomjegyzék Bevezető... 3 A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció... 3 A bank és a gazdaság... 3 A banki üzleti tevékenység... 4 Banki termékek: Betétek és hitelek... 4 Biztosítási termékek... 5 Banki Kötvénykibocsátás... 6 Befektetések... 7 Hazai befektetési lehetőségek:... 7 Külföldi befektetési lehetőségek... 8 A banküzem prudens működése... 9 A bank működésének tárgyi és személyi feltételei Banktechnika Dolgozók Egyéb tényezők Értékelés A döntéshozás Projektek EcoSim Oktatási Szimulációk Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written permission of EcoSim Kft. - Tilos jelen kiadvány egészét vagy részét az EcoSim Kft írásbeli engedélye nélkül, bármilyen formában lemásolni és sokszorosítani. EcoSim Oktatási Szimulációk Internet: 2

3 BEVEZETŐ Kedves Játékosunk! Köszöntünk a 2014-es K&H diákkupán! A verseny során csapatoddal Bankbiztosítás szimuláció keretében ismerkedhetsz meg a bankszakmával. A szimulációban csapatod egy virtuális bankbiztosító (kereskedelmi bank és biztosító) irányítását veszi kezébe, mint a bank felső menedzsment csapata. Adatokat kell elemezni, döntéseket hozni, projekteket indítani, illetve stratégiát meghatározni. A szimuláció során 6 csapatos piacokba sorsoljuk a résztvevőket, minden piacgyőztes jut tovább a következő fordulóba. Cél a pénzintézet eredményes működtetése, a részvényárfolyam maximalizálása az utolsó periódusra. A szimulációban minden periódus egy egyéves időszakot reprezentál. Minden döntési határidőre a következő évre vonatkozó döntéseket kell meghozni és ezeket az online "Döntési Lapon" kell feltüntetni (elérhető a weboldalra történt bejelentkezést követően, a regisztrációs határidőt követően). A meghozott döntések alapján a bankszimulációs modell elemzéseket és statisztikákat készít. Ezek az adatok a "Jelentésen" (lásd 0. év jelentése) találhatóak, ami voltaképp egy helyzetjelentés a bank, a piac és a gazdaság adott periódusbeli teljesítményeiről. A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció A játékban a legfontosabb a pénzintézet prudens és eredményes (nyereséges) működtetése a részvényárfolyam (eredményességi index) maximalizálása érdekében. A csapaton belül a döntéseket határidőre kell meghozni: ez belső szervezettséget, csapatmunkát, együttműködést és feladatdelegálást kíván meg. Minden csapat (bank) saját kóddal rendelkezik, amely egy betű és egy szám kombinációja lesz, pl.: B4. Ezt a kódot az első döntés leadása után, az első jelentés fejlécében találjátok meg. A kód megmutatja, hogy melyik piacon (a példában a B piac) szerepel a csapatod. Jelen kézikönyv célja, hogy bemutassa a virtuális gazdasági környezetet, amelyben a bank a működését végzi. A kézikönyv egy részletes összefoglaló, mely terjedelmi okok miatt sűrítve adja vissza a tudnivalókat. Ezt érdemes még kiegészíteni a tényleges játék során megszerezhető saját tapasztalatokkal. A kommunikáció a Játékvezetéssel folyamatos, a kézikönyv elolvasásakor és a jelentések feldolgozásakor is lehet en kérdezni. A virtuális ország gazdasága A játék egy kereskedelmi bank működését modellezi. A játékban piaconként 6 csapat vesz részt 1-1 bankot irányítva. A jelentkezők számától függően több piacra sorsoljuk a regisztrált csapatokat. Az ország, ahol működik, az Európai Unió tagállama, de nem tagja az eurozónának. Közepesen fejlett gazdasággal rendelkezik. A pénzpiac fejlettnek mondható, a bankszektor a gazdaság egyik húzóágazata, 6 nagyobb és számos kisebb bankkal. Az ország gazdasági helyzete erősen függ a világpiaci tendenciáktól, erős exportkitettsége miatt. A játékbeli versenytársak a hasonló kaliberű (kb. közepes méretű), néhány éve alapított, hasonló kiépítettséggel és piaci helyzettel rendelkező bankok. A 6 bank a játék kezdetén tökéletesen azonos helyzetből indul. Az ingatlanpiac a korábbi válság utóhatásaiból kezd magára találni, de nem indult még be komolyabb növekedés. A játék során általában ekhf (ezer K&H Forint) pénzegységben számolunk, az inflációtól eltekintünk. 3

4 A BANKI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG Az általatok vezetett pénzintézet alapvető tevékenysége: betétek gyűjtése, hitelek nyújtása és biztosítások kötése, emellett különféle befektetési lehetőséggel is élhet a bank. Banki termékek: Betétek és hitelek Hitelkihelyezés A bank 7 féle hitelt nyújt: négyet a lakossági- és hármat a vállalati ügyfeleknek. A hiteltermékeket a következő jellemzőket megváltoztatva lehet egyedivé tenni: a kamatot, a fedezeti hányadot és a kezelési költséget. Kamat: a hitel ára. Az alacsonyabb kamat nagyobb piaci részesedést eredményezhet és növelheti a bank image-ét is. A kamat emelkedésével a növekvő kockázatokat lehet ellensúlyozni és persze növelni a kamatmarge-ot. A hitel felvevők a hitel lejáratáig fizetik a felvétel évében vállalt kamatokat. A hitel kamatok meghatározásánál fontos szempont, hogy nem lehetnek alacsonyabbak, mint az előző évi jegybanki repo kamat és az előző évhez képest maximum +/- 30%-kal változtathatóak. Fedezeti hányad: Jelzáloghitelek (három lakossági és két vállalati) felvétele esetén a pénzintézetek százalékos formában határozzák meg a különböző típusú ingatlanokra felvehető maximális hitelösszeg nagyságát. A fedezeti hányad azt mutatja meg, hogy mennyi a maximálisan felvehető hitel egy átlagos hitelfelvevő számára a biztosítékul szolgáló ingatlan piaci értékének százalékában. Minél magasabb ez a százalék, annál vonzóbb a bank az ügyfelek szemében, de egyúttal a kockázat is növekszik. Az átlagos fedezeti hányad, az elmúlt (hitel lejárattól függően) két-három év kihelyezett hitelek összegeivel súlyozott fedezeti hányadainak átlaga. A bank a nem teljesítő jelzáloghitelek ingatlan fedezetét az adott évben értékesíti a jelzálogpiaci árszintnek megfelelő áron. Az ingatlan értékesítésből származó bevétel nem haladhatja meg a bedőlt jelzálog alapú hitelek értékét. A pontos árakról százalékos formában a szimuláció üzleti jelentésében találsz információt. A fedezeti hányad minimuma 40%, maximuma pedig 125%. Kezelési költség: A kamaton felül a bank minden hitel termékéhez felszámít(hat) egy egyszeri kezelési költséget is, melyet a folyó évben kihelyezett hitelek után kap. Ebben benne foglaltatik minden, a hitelhez kapcsolódó egyszeri költség (hitelbírálat, folyósítás, értékbecslés). A kezelési költség maximum 8% lehet, de el is engedheti a pénzintézet. Hitelek -Személyi kölcsön: Lakossági hitel, mely általában tartós háztartási cikkek vásárlását, ill. az utazásokat finanszírozzák. A hitel lejárata e játék során egy év, tehát a visszafizetése egy periódus múlva következik, kamatot pedig a hitelfelvétel évében fizetnek a hitel után. -Szabad felhasználású jelzáloghitel: Ingatlan fedezet alapú lakossági hitel, melynek lejárata két év. Ez egy olyan hitelkonstrukció, ahol nem ellenőrzik a felhasználás célját, így a hitelfelvevőnek nincs megkötve a keze, hogy mire használja fel a hitelösszeget. A fedezeteként felajánlott ingatlanra a bank jelzálogjogot jegyez be. -Lakáscélú jelzáloghitel: Ingatlan fedezet alapú lakossági hitel, melynek lejárata három év. Új vagy használt lakás vagy családi ház megvásárlására igényelhető jelzáloghitel. -Lakáscélú deviza alapú jelzáloghitel: Ingatlan fedezet alapú lakossági hitel, melynek lejárata három év. A deviza hitelnek a kezelési költsége és a kamata is devizában érkezik. A jelentésen a devizacashflow mutatja a deviza (world dollar - W$) állomány változását. 4

5 -Vállalati rulírozó hitel: vállalati ügyfeleknek szóló hitel. A hitelt a vállalatok akkor kapják, ha a folyószámlájuk értéke (számlapénz állományuk) 0 alá csökken. A bank a negatív számlaértékű időszakra hitelt fog adni, amiért természetesen kamatot számít fel. Ezt a hitelt a számlájukat egyébként is itt vezető vállalati ügyfelek veszik igénybe. -Vállalati jelzáloghitel: Ingatlan fedezetű vállalati hitel, mely két éves lejáratú a játékban. Főleg olyan vállalkozások számára ajánlja a bank, amelyek ingatlan vásárlási, beruházási, finanszírozási céllal fordulnak hitelért. -Vállalati deviza alapú jelzáloghitel: Ingatlan fedezetű vállalati hitel, lejárata két év. A devizahitelek folyósításához nem kell külön (döntésben) devizát vásárolnia a banknak, a szükséges W$ automatikusan érkezik, vagy kerül eladásra. Az ügyfelek (betétesek és hitelfelvevők) kamatérzékenyek. Különösen igaz a kamatérzékenység a lakossági szféra betéteire/hiteleire. Természetesen a kamat mellett a további feltételeknek (fedezeti hányad mértéke, kezelési költség), valamint a reklámnak, a keresztértékesítésnek, a bankimage-nek és a megbízhatóságnak is fontos szerepe van. A vállalati ügyfelek jellemzően sokkal banklojálisabbak (kevésbé árrugalmasak, nehezebben váltanak szolgáltatót), mint a lakosság. A hitelek lejárati idejét a bankszimuláció 4 periódusos, azaz 4 éves időtartama miatt a valóságnál jóval rövidebbre állítottuk be. Betétgyűjtés A bank háromféle pénzelhelyezési formát kínál az ügyfeleknek: -Folyószámla betétek, illetve folyószámlák, mely lehetőség vállalatoknak és magánszemélyeknek is rendelkezésre áll. Az egyes periódusokban elhelyezett betétek nagyságát meghatározza a pillanatnyi gazdasági helyzet, a kínált kamatszint, továbbá a konkurensek kamatai. A folyószámla betétek időtartama egy év 1. Az elhelyezett betéteket a következő évben kell visszafizetni, a kamatot pedig az elhelyezés évében. -Rövid lejáratú lekötések (2 éves), melyek a játékban két periódust, vagyis két évet jelentenek, tehát az adott évben jelentkező betétállománnyal a folyó és a következő periódusban is lehet számolni. Az ügyfelek főleg a lakossági szektorból érkeznek, de a vállalati ügyfelek száma sem elhanyagolható. -Hosszú lejáratú lekötések (3 éves), melyek elsősorban a lakossági szektorból érkeznek és a játékban három évig tartanak. -Lakástakarékpénztár (4 éves), mely egy államilag támogatott betétgyűjtési forma. Jelenleg ezzen még nem foglalkozik a bank. (részletesebben lásd a kézikönyv végén a projekteknél) Minden egyes betétformára évente külön-külön egy kamatnagyságot kell meghatározni, amely kamat az adott betétszintek után kifizetésre is kerül. Természetesen a (2 és 3 éves lejáratú) betétek után fizetett kamat nem változtatható meg visszamenőleg (fix kamatozásúak). Minden betétforma után a bankok számlavezetési jutalékot is felszámíthatnak az ügyfeleknek, de ez maximum 8%-os lehet a törvényi szabályozásnak megfelelően. Biztosítási termékek A bank 5 féle biztosítási termékcsoportot kínálhat ügyfeleinek: -Kockázati életbiztosítások: ide tartoznak a hagyományos életbiztosítások és a balesetbiztosítások is. Gyakorlatilag a biztosítói részleg Élet üzletága. 1 Természetesen a betétek valóságos lejárata nem egy év, hanem az egy éves periódus alatt egy átlagos betétállományt számítunk, ez jelenik meg a kimutatásokban. 5

6 -Vállalati biztosítások: gazdálkodó szervezeteknek nyújtott biztosítások a szervezet vagyonára. Pl. tűz, lopáskár, üzemszünet. Továbbá felelősségbiztosítások. -Otthonbiztosítás: lakásbiztosítások és hasonló profilú termékek, magánszemélyek részére. -Utasbiztosítás: utazáshoz kapcsolódó személyi biztosítások és felelősségbiztosítások. -Gépjármű biztosítás: Kötelező gépjármű felelősségbiztosítások, CASCO jellegű és kiegészítő biztosítások. A biztosításokat minden évben újraköthetik az ügyfelek, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éves lejáratú szerződések vannak. A bank dönthet úgy is, hogy mindegyik terméket kínálja ügyfeleinek, de úgy is határozhat, hogy semelyiket nem ajánlja. Minden kínált biztosítási termékhez meg kell határozni egy biztosítási díjat. A díj az adott biztosítási termék egy meghatározott szerződésére jutó átlagos díjszázaléka. A díj természetesen ügyfelenként különbözhet, de a szimuláció során az átlagos díj mértékét határozzátok meg. A biztosítási díj nagyságáról egy-egy százalékos értékkel lehet döntést hozni, mely kezdetben 100% mindegyik terméknél és maximum 200% lehet a mértéke. Ezeken kívül dönthetünk még a biztosítási termékek jutalékának nagyságáról. Ez az értékesítő hálózatnak szánt összeg a díjbevétel százalékában. A pénzintézet saját fiókhálózatán és megbízott ügynökökön keresztül is értékesíti termékeit. A jutalék alapja az adott évi befolyó biztosítási díj. 2 Az eredmény-kimutatásban a biztosítási termékek jutalék költsége soron, a pénzforgalmi kimutatásban pedig a működési költségek között jelenik meg. A biztosítási termékek esetén a biztosítási díj az egyik fő piacbefolyásoló tényező, de a jutalék, a marketing, az intézményhűség, az image is fontos elemei az ügyfelek döntésének. A jelentés Biztosítási piaci infók szekciójában látható, hogy az aktuális periódusban az átlagos kárkifizetésre átlagosan mennyi díjbevétel jut (100%-os árszinten). Amennyiben ez az érték 100% alatt van, az azt jelenti, hogy az adott periódusban több a kárkifizetés, mint a díjbevétel az adott terméknél, piaci szinten. Banki kötvénykibocsátás A bank az üzletmenet finanszírozására az ügyfelek betétein kívül befektetői pénzeket is gyűjthet, mégpedig kötvények kibocsátásán keresztül. A kötvénykibocsátás idejét a bank határozza meg. A kibocsátás évében és az azt követő években csak a kamatot kell fizetni, a lejárat évében pedig a kötvény névértékét kell visszafizetni. Kötvénykibocsátására minden évben van lehetőség, azonban a Bankfelügyelet rendelkezése szerint a kibocsátott banki kötvények fennálló állománya bármely periódusban maximum az előző évi banki vagyon (mérlegfőösszeg) 20%-áig terjedhet. Alapvetően a rendszer nem enged kibocsátani több kötvényt, ha a meglévő kötvény állomány meghaladja az előző mérlegfőösszeg 20%-át. Ha a kötvény állomány még így is meghaladja az előírt limitet a Bankfelügyelet 5%-os büntetést ró ki a nem engedélyezett kötvény állományra. Tehát amennyiben a kötvény állomány nagyobb, mint az előző periódus mérlegfőösszegének 20%-a, akkor a különbség 5%-a megjelenik az egyéb működési költségek között. 2 A való életben a biztosítási jutalék sokszor teljes egészében kifizetésre kerül már az első évi biztosítási díj terhére az értékesítők felé. Mi a szimuláció során a biztosítás teljes időtartamára vonatkozóan, az éves befolyt biztosítási díj megfelelő százalékát tekintjük jutaléknak 6

7 BEFEKTETÉSEK A banki alaptevékenység és a biztosítói üzletág mellett van jelentősége bankotok befektetési szerepkörének is. A szimuláció során 4 eszköz közül választhattok az általatok ideálisnak vélt portfólió összeállításához. Pénznem szempontjából kétféle befektetési lehetőség van: hazai és külföldi. A hazai valuta a KHF (K&H Forint), a külföldi pedig a W$ (World dollár). A jelentésen a Befektetési információk szekcióban láthatóak a folyó-, illetve az előző évi árfolyamok és azok változásai. Van két következő évi (várható) oszlop is, mely a következő évi árfolyamokra ad hozzávetőleges előrejelzést (ezen információkért fizetni kell, lásd később). Mindemellett látszik az aktuális érték is a táblázatban. Az aktuális érték az állomány névértékének vételi árfolyammal megszorzott része. Fontos, hogy az értékpapírokat mindig az aktuális árfolyamon tartjuk nyilván és minden évben átértékeljük a meglévő állományt. A mérleg eszköz oldalán látszik egy kiegészítő oszlop is, ahol névértéken is láthatjuk az értékpapírjaink állományát. Az értékpapírok vásárlását névértéken kell megadni, de a vásárláshoz szükséges pénzt (W$ devizát, vagy ekhf-et) az árfolyammal növelten kell biztosítani. A papírokat az előző évi árfolyamon lehet megvenni, vagyis ha az 1. periódusban szeretnénk külföldi értékpapírt vásárolni, akkor a 0. periódusban érvényben lévő árfolyamot kell figyelembe venni és ennek megfelelő mennyiségű devizát vásárolni. Az értékpapír műveletek eredménye a következőkből tevődik össze az eredmény-kimutatás bevétel oldalán: Bankközi és jegybanki kapott kamatok: itt jelennek meg a repo kamatok és a bankközi pénzpiacon automatikusan elhelyezett összeg után járó kamatok Hazai értékpapírok árfolyam változásának eredménye: Az aktuális érték mínusz az előző periódus árfolyamán számolt jelen periódus állománya. Deviza árfolyam változás eredménye: Ide tartozik a devizában tartott készpénz állomány (beleértve az aktuális periódusban vásárolt/eladott befektetési célú devizát, illetve az automatikusan vásárolt/eladott devizát), a külföldi értékpapírokban tartott deviza, a lakossági devizahitel állománya és a vállalati devizahitel állománya Külföldi értékpapírok árfolyam változásának eredménye: Az aktuális érték mínusz az előző periódus árfolyamán számolt jelen periódus állománya. (A keletkező eredményt ekhf-ben tartjuk nyilván, ezért még meg kell szorozni az egészet az aktuális évi deviza árfolyammal) Hazai befektetési lehetőségek: Lehetőség van jegybanki repo elhelyezésre, a bankközi pénzpiacra pénzt kihelyezni (a bankközi pénzpiac automatikus) magyar állampapír, illetve részvény és kötvény alapokkal kereskedni. Jegybanki repo A repo általában olyan megállapodás, melynek során az eladásról és a visszavételről is szerződnek a jegybank és a bank. Tárgya általában értékpapír. Jelen esetben a bank a meglévő készpénzállományból helyezhet el betétet a jegybanknál fix kamatra egy periódusra. Fontos, hogy az adott évben lekötött összeg után az adott évben nem kap kamatot a bank, hanem a rákövetkező évben kapja meg azt is (és a tőkerészt is, hiszen egy éves lejáratú). 7

8 Bankközi pénzpiac A bankok hitelkihelyezéseik és betétállományaik nagyságának függvényében és ezek arányában egymás és más kereskedelmi bankok között is folytatnak pénzkereskedést. A játékbeli bankok is részt vesznek a bankközi pénzpiacon. A piacon a kereslet és a kínálat 3 mozgatja az árakat. Erről nem a bank vezetése (a csapatod) hoz döntést, hanem a bank szakértői (a szimuláció ) automatikusan kalkulálják ki. A be nem fektetett szabad pénzeszköz kerül ide kihelyezésre, illetve, ha más források nem bizonyulnak elegendőnek, akkor a bankközi pénzpiacról szerezhető be plusz forrás. Hazai állampapír alap Játéktechnikai okokból csak egyfajta tőzsdekosár (befektetési alap portfolió) megvételét jelenti. A befektetés bármilyen összegben megvásárolható és a birtokolt csomagból bármikor eladható. Hazai kötvény és részvény alap Hasonló az előzőhöz, viszont kockázatosabb portfóliót jelent annál. Külföldi befektetési lehetőségek A külföldi értékpapírok vásárlásához előbb szükség van külföldi devizára (W$). Lehetséges ugyanabban a periódusban megvenni a devizát és rögtön értékpapírba fektetni. Amennyiben kevesebb deviza áll rendelkezésre, mint amennyi a tervezett külföldi értékpapír vásárlásához kell a rendszer automatikusan a vásárlási szándék arányában osztja szét a devizát és költi el a választott értékpapírokra. Fontos még, hogy az értékpapírok megvásárlása vételi árfolyamon történik (ami az előző periódus árfolyama), viszont a döntéseket mindig DEVIZANÉVÉRTÉKEN kell meghozni. Példa: Amennyiben az első periódusra szeretne a csapat venni ew$ névértékű külföldi állampapírt, amelynek a 0. periódusban 121,8% volt az árfolyama, akkor ahhoz ew$ devizát kell vásárolni. (Feltételezve, hogy a cash-flow kimutatás egyenlege a 0. periódusban 0, vagyis nincs készleten deviza) Deviza műveletek A bank a szabad pénzeszközeiért, illetve azok egy részéért külföldi pénzt vásárolhat. A külföldi pénzt ew$-ban (ezer World Dollár) számoljuk, érvényes árfolyama megtalálható a jelentésben. A devizavásárlás akkor nyereséges tevékenység, amennyiben az árfolyam a megfelelő pozíció irányába változik. Tudni kell azonban, hogy ellenkező irányban is változhatnak az árfolyamok, veszteséget eredményezve. A deviza vásárlást ew$-ban kell megadni a döntési lapon! Külföldi állampapír alap A külföldi értékpapírok esetén is egyfajta tőzsdekosárról beszélhetünk, melybe bármilyen összegben vásárolható és a birtokolt csomagból bármikor eladható értékpapír. Külföldi részvény és kötvény alap Kockázatosabb portfóliót jelent, mint az állampapír alap, magasabb hozemelvárással. 3 Ez az összbanki / nemzetgazdasági pénzbőség általános alakulását jelenti. A nagyobb hitelkihelyezés és/vagy kisebb betételhelyezés esetén a bankközi piac is drágább. 8

9 A BANKÜZEM PRUDENS MŰKÖDÉSE A kereskedelmi bankok azon túl, hogy alapvetően versenyhelyzetben és nyereségorientáltan dolgoznak, pénzgyűjtő szerepüknél fogva az egyéb vállalkozásoknál nagyobb makrogazdasági felelősséget is viselnek. Ezért a mozgásterük bizonyos szempontból kötöttebbnek tekinthető, amelyet a banküzem prudens (biztonságos, illetve óvatos) működésének nevezünk. Ezen túlmenően a Nemzeti Bank (jegybank) és a kormány a monetáris és pénzügypolitika bizonyos részét a bankrendszeren keresztül gyakorolja. Ezek a törvényi megkötések és keretek meghatározó része - egyszerűsítve - a játékban is jelentkezik, a hatóságok (Nemzeti Bank és Bankfelügyelet) szerepét pedig a Szervezők veszik át. A bank úgy köteles a saját és idegen forrásaival gazdálkodni, hogy fenntartsa azonnali és mindenkori fizetőképességét (likviditás és szolvencia). Tartalékképzés és osztalék A bank a nyereségéből tud osztalékot fizetni a részvényeseinek, akik ezt el is várják. Az osztalékfizetés mértékét a menedzsment, azaz te és csapattársaid dönthetitek el, ezzel közvetlenül befolyásolva a részvényárfolyamot. Mértéke a bank saját szabályzata szerint minimum 25%, maximum 100%, illetve veszteséges évben 0%. Osztalékalapnak mindig az adott évi nyereség számít, az előző évek esetleges veszteségei nem csökkentik az osztalékalapot. Az osztalékkal csökkentett nyereség a mérleg szerinti eredmény, ezt 100%-ban köteles az eredmény tartalékba helyezni a bank. Kockázati céltartalék képzési kötelezettség a hitelek után A bank köteles minden, a periódusban behajthatatlanná vált (rossz) ekhf hitelei 120%-át és devizahitelei 135%-át ráfordításként elszámolni és belőle kockázati céltartalékot képezni. A céltartalék képzés a hitelezés kockázatainak fedezésére szolgál. (A behajthatatlan hitelek összegével csökkentett kockázati céltartalékot a következő periódusban pozitív tételként bevételeztetjük, tehát a bank a fennmaradó részt visszakapja). Tőkemegfelelési mutató A tőkemegfelelési mutatónak (szavatoló tőke 4 / mérlegfőösszeg) legalább 8%-nak kell lennie. Amennyiben ez a mutató 8% alá esne, ez spekulációkat indíthat el a piacon, ezért a Felügyelet (a Szervezők) bizonyos területeken korlátozhatja az adott bankot. A tőkemegfelelési mutató 8% alá történő lecsökkenése esetén automatikus tulajdonosi kölcsön érkezik, amelynek a visszafizetéséről a csapatok rendelkezhetnek, nincs automatikus visszafizetés. Bankadó A bankadó is része a banküzemnek, melyet minden évben meg kell fizetni, függetlenül a nyereségtől. Az adóalap az előző évi mérlegfőösszeg. Mértéke ekhf adóalapig 0,2%, a felette levő részre pedig 0,5 %. Sikertelen működés / a bank átvétele Bár szükség esetén a tulajdonosok kölcsönt nyújtanak, nem hajlandóak a végsőkig finanszírozni a bank kockázatosabb (alacsony tőkemegfelelési mutató melletti) működését. Ha a tulajdonosi kölcsön mennyisége eléri az előző periódusban meglévő (tulajdonosi kölcsönnel csökkentett) saját tőke 50%-át, a tulajdonosok átveszik a bank vezetését és ezáltal a csapat kiesik a versenyből. Ez általában tartósan veszteséges, illetve nagy kockázatú működés esetén fordul elő. A bank nem lép ki a piacról, működtetését a Játékvezetés veszi át. 4 A szavatoló tőke a következő tételeket jelenti: az alaptőkét, az eredménytartalékot (az elmúlt periódusok nyereségét), a folyó periódus mérleg szerinti eredményét és a meglévő tulajdonosi kölcsönt 9

10 A BANK MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI A banktechnika (fiókok és irodák, informatika, műszaki és biztonsági eszközök) és a humán erőforrások (dolgozók felvétele, bérezése és képzése) nagyon fontos része a bank működésének, azonban a játékban ez csak egyszerűsített formában jelenik meg. Banktechnika A bankok megfelelő működéséhez szükségeltetik a megfelelő eszközszint biztosítása. Az eszközök éves amortizációja 10%, ami azt jelenti, hogy minden periódusban - egy speciális göngyölített módon - az előző évi tárgyi eszköz értéke 10% értékcsökkenést szenved. A banktechnikát értékben (ekhf) tartjuk nyílván. A banktechnika igény alapja a megkötött biztosítások számának 200-szorosa és az aktuális periódusbeli hitelállomány (a mérlegből). Az alap 2%-ának megfelelő értékű banki eszközre van szükség (ekhf). Az eszközkihasználtság a jelentésben megmutatja, hogy elegendő banktechnika kapacitással rendelkezett-e a bank. Amennyiben ez 100% feletti értéket mutat, kapacitáshiány állt fenn. Projektek befolyásolhatják ezt a kapacitást. Kapacitáshiány esetén a hiányzó kapacitásnak megfelelő mértékben banktechnikát bérel a cég. Ennek költsége az eredmény-kimutatás egyéb működési költségek sorához adódik hozzá. Kapacitáshiány miatt ügyfél- és forgalomvesztés is történik (hiszen a hiányos banki eszközök következtében a megbízhatóság foka, a kiszolgálás gyorsasága csökken). Lehetőség van az eszközök értékesítésére. Ez azonban csak a nyilvántartott érték 50%-án lehetséges. Ez azt jelenti, hogy az összeg 50%-a érkezik pénzként, a maradék 50% egyéb ráfordításként kerül elszámolásra. Dolgozók A sikeres banki működéshez a megfelelő képzettségű dolgozóknak, megfelelő létszámban kell rendelkezésre állni. A játékban 1 dolgozó átlagosan (kb. 100%-os bérszinten) kb ,- ekhf értékű hitelállományt, vagy kb. 650 db biztosítási szerződés megkötést tud kezelni. Dolgozói kihasználtság számítása: Hitelállomány ( mérleg szerint) + Biztosítási szerződésszám 200 Létszám jelen periódus Dol gozói juttatások FONTOS! A kihasználtságra hatással van a bérszint, mégpedig NEM lineáris mértékben. Előfordulhat, hogy 100%-os bérszint mellett sem 100%-osan teljesülnek a célkitűzések. Egyes projekteknek ugyancsak hatása van a kihasználtságra. Amennyiben a bank nem rendelkezik megfelelő létszámmal, akkor a dolgozók túlórázni kénytelenek. A túlórák drágák, mégpedig a normál bérszint 250%-ával egyenlők - átlagosan. A plusz túlóra pénz egyéb működési költségként fizetendő, egy szint után emiatt ügyfél- és forgalomvesztés is elképzelhető. Egy dolgozó bére 100%-os szinten: 600,- ekhf / periódus. Ez egyben minimálbért is jelent. Van lehetőség a bérek emelésére, az alapbérhez viszonyított százalékos értékkel, ahol 100% jelenti a minimális alapbért. Amennyiben a piaci átlaghoz képest a bankban dolgozók bérezése elmarad, akkor a fluktuáció növekedhet, illetőleg a dolgozói motiváltság csökkenhet, ami a fenti kapacitások eséséhez vezet. Természetesen fordított helyzet is elképzelhető. 10

11 Fluktuáció: a dolgozók bizonyos része a periódusban kilép. Az ő pótlásuk automatikus, ilyenkor az elbocsátási költségek nem fizetendők, csak a felvételi költségek. Fluktuáció révén nem csökkenthető a létszám, csak elbocsátással. A dolgozók felvételének költsége: 500,- ekhf/fő, az elbocsátás költsége pedig: 1000,- ekhf/fő. 11

12 EGYÉB TÉNYEZŐK Marketing és reklám (promóció) A bank a marketing és reklám tevékenységén keresztül építi fel a bank iránti preferenciát, mely a betételhelyezéseknél, a hitelkérelmeknél és a biztosítások megkötésénél egy fontos tényező. A marketingre költött összeg alapvetően az előző periódusbeli mérlegfőösszeg 0,15%-a. Ezenkívül projektekkel lehet még befolyásolni a marketing-költségvetést. A csapatok eldönthetik, hogy az aktuális marketing budgetből mekkora részt szeretnének a hitel termékekre, mennyit a betéti termékekre és mennyit a biztosítási üzletágra fordítani. Fontos, hogy ezek összege pontosan 100% legyen. Példa: Ha az előző periódus mérlegfőösszege ekhf volt, akkor ennek a 0,15%-a lesz a marketingre költhető összeg, vagyis ekhf. Ha a döntés az, hogy 40% hitel termékre, 30% betéti termékre és 30% biztosítási termékek promóciójára fordítódik, akkor a hitel termékek marketingje ekhf, a betéti és biztosítási termékekre fordított reklám pedig ekhf lesz. Image A vállalatok rendelkeznek úgynevezett Image mutatóval. Az Image a bankról a társadalom, a meglévő és potenciális ügyfelek által alkotott összképet, röviden a bank jó hírét jelenti. Értéke a 0. periódusban 100%. Elsősorban a következő tényezők hatnak rá: hitelkamatok, kezelési költség, betéti kamatok, számlavezetési díj, biztosítási termékek díja, nyereség a mérlegfőösszeg arányában, osztalék, marketing, behajthatatlan hitelek aránya, a banki dolgozók kihasználtsága és a projektek. A bank fő gazdasági számai nyilvánosak, így a nyereség is. A társadalom szemében a kiemelkedő nyereség egyrészt a sikert, másrészt a nyerészkedést is jelképezi, mely az Image mutatóban is kifejezésre kerülhet. Az Image befolyásolja a hitelek, a betétek és a biztosítások értékesítését, valamint a részvényárfolyamra is hatással van. Treasury és a bankközi piac Előfordulhat, hogy a bank túl sok pénzt helyez ki és/vagy túl kevés pénzt szerez be, melynek a következménye egy periódus végére fellépő készpénzhiány lenne. Ezt elkerülendő a bank virtuális treasury osztálya intézkedik, hogy legyen pénz, mégpedig a bankközi pénzpiacról. Ellenkező esetben, azaz túl sok pénz esetén pedig oda helyezi ki a felesleget. Természetesen egy minimum pénz és készpénz (bankjegy) szintnek lenni kell. 12

13 ÉRTÉKELÉS Minden periódus végén a szimuláció értékeli a bank eredményét, a bank eredményességi indexe alapján. Az eredményességi index számítási módja a játékban a következő: 25%* előző évi árfolyam + 20%* Teljes hitelállomány ( mérleg szerint) 15%* *5 + 5%* Behajthatatlanná vált hitelállomány Biztosítási szerződés szám 5%* 1000 * Hitel állomány %* + Mérleg ( I mage*200) Adózás előtti eredmény fő összeg Osztalék + 5%* *375 + A K&H diákkupa során minden online szimulációs fordulóban az eredményességi index szerinti piacgyőztes jut tovább. A DÖNTÉSHOZÁS A könnyebb eligazodás érdekében a játék elején a csapatok megkapják a 0. periódus eredményeit (a jelentést), és ebben a kezdő periódus döntéseit. A kiinduló, a játék elkezdésekor fennálló helyzet minden résztvevő csapatnak ugyanaz. A jelentésen az első oldal első felén a döntések visszaigazolása rész mutatja a meghozott döntéseket. Ez a visszaigazolás már tartalmazza a döntésekre vonatkozó korlátokat is, ezért eltérhetnek a ténylegesen beírt adatoktól. A döntési lapon minden rubrikát ki kell tölteni. Ki nem töltött adat esetén a Játékvezetés - amennyiben lehetséges és értelmezhető - az előző döntést vezeti át, amennyiben nem, a játékvezetés hoz döntést, de egyik esetben sem lesz optimális az eredmény. A játék során a következő döntéseket kell meghozni: Jegybanki repo A jegybankba "repo" célra elhelyezendő összeget kell beírni. A jegybank kamatot fizet a nála elhelyezett repo után, melynek mértéke a jelentésben található meg. Az összeg automatikusan visszafizetésre kerül a következő periódusban, így ha ezt meg akarja újítani a csapat, akkor újra be kell írni. Bankközi pénzpiac hitel / kihelyezés (automatikus) A bank a pénzpiacon hitelt vehet fel és pénzt helyezhet ki. A jelentésben megtalálhatók a következő évre érvényes betéti és hitelkamatok. A felvett és betett pénz automatikusan egy évre szól. Hazai állampapír alap Lehetőség van alacsonyabb kockázatú állampapír alapba fektetni. Bármilyen értékben vásárolhatnak a csapatok a csomagból, és a birtokolt papír bármikor pénzzé tehető, természetesen az adott periódusban érvényes piaci árfolyamon. A vásárlást névértéken kell jelezni, de a mérlegben minden papírt az aktuális árfolyamán tartunk nyilván. A döntési lapon csak a változást kell jelezni, vagyis ha a pozíció (papírállomány) megtartása a cél, akkor semmit sem kell a rubrikába írni. Eladni csak birtokolt papírt lehet. Hazai kötvény és részvény alap A bankoknak lehetőségük van vállalati kötvény és részvény vásárlására is, ami egy "tőzsdekosár" megvételét jelenti. Hasonlóan működik, mint az állampapír alap vásárlás, csak magasabb kockázatú a portfólió. 13

14 Külföldi állampapír alap / Külföldi kötvény és részvény alap Működése hasonló, mint a magyar értékpapíroknak, azzal a különbséggel, hogy a vásárláshoz szükség van devizára. Hitelkamatok (hiteltípusonként külön-külön) A sorokba a különböző hitelek bank által felszámítandó éves kamatát kell beírni. Minden évben jelezni kell, hogy mennyi a kamat. Egy több éven át húzódó elbírált hitel kamatát visszamenőleg megváltoztatni nem lehet. A hitel kamatok nem lehetnek alacsonyabbak, mint az előző évi jegybanki repo kamat és az előző évhez képest +/- 30%-kal változtathatóak! Fedezeti hányadok (az 5 jelzálog alapú hitel típushoz külön-külön) 40% és 125% közötti érték, mely meghatározza, hogy a hitel felvevő maximálisan mennyi hitelt kaphat a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan piaci értékének százalékában. Kezelési költségek (hiteltípusonként külön-külön) A kezelési költség egy egyszeri díj az adós felé a felvett hitelösszeg százalékában. A bank dönthet úgy, hogy elengedi ezt a díjat (0%), a maximuma pedig 8%. Betéti kamatok (folyószámla, rövidlejáratú, hosszúlejáratú) A sorokba a különböző betétformákra a bank által ajánlott kamatokat kell írni. Itt is minden évben jelezni kell, hogy mennyi a kamat. Hasonlóan a hitelhez, visszamenőleg a kamatot megváltoztatni nem lehet. Számlavezetési díj Az elhelyezett betétek után kérheti a bank (egyszeri díj). Maximum 8% lehet az értéke. Biztosítások díja Az öt biztosítási termék árát határozhatják meg a csapatok a százalékos érték változtatásával. A játék kezdetén 100% az értéke, ettől felfelé és lefelé is el lehet térni, illetve el lehet dönteni, hogy melyik piacra szeretne belépni és melyikről kilépni a csapat. Biztosítási termékek jutaléka Meghatározható a biztosítási díjbevételek azon százaléka, melyet fizet a bank jutalékként az értékesítési hálózatnak. Kötvények bank által kibocsájtott saját kötvények A bank minden egyes évben kibocsáthat kötvényeket. Három dolgot kell jelezni a döntési lapon: a fizetendő kamatlábat, a futamidőt (hány év múlva jár le, maximum 5 év!), és azt a maximális összeget, amiért a bank jegyzést fogad el. Ahogy korábban is írtuk, ez az összeg nem haladhatja meg az előző évi mérlegfőösszeg 20%-át. Természetesen előállhat az az eset, hogy nem kerül lejegyzésre az összes értékpapír, ekkor csak annyi fogy el, amennyit a piac felvesz. A kamat mértékére nincsenek megkötések. Tulajdonosi kölcsön (automatikus felvétel, visszafizetésről döntést kell hozni) A bank tulajdonosai - egy bizonyos szintig - hajlandók kisegíteni a bankot, erre a tőkemegfelelési mutató érdekében szükség van. Az érvényes kamat megtalálható a jelentésben. A tulajdonosi kölcsönnek nincs lejárata, bármikor részben vagy egészben visszafizethető. A kölcsön automatikusan érkezik, ha a tőkemegfelelési mutató 8% alá esik, azonban a nagysága maximum az előző periódus saját forrás-értékének 5 50%-áig terjedhet. Amennyiben ezt a korlátot a bank túllépi, a bankhoz felügyeleti biztos kerül, vagyis a játékvezetés veszi át az irányítást. Marketing A marketing budget felosztásáról történik döntéshozás. Az itt megadott százalékos arányok a hitel-, a betéti-, és a biztosítási termékekre jutó marketing arányt mutatja. A három százalékos érték összege mindig 100%-ot kell kiadjon. Munkatársak (+ felvétel, - elbocsátás) és bérezés 5 Max. adható tulajdonosi kölcsön a köv. évben = (Alaptőke+Eredménytartalék+Mérleg szerinti eredmény)*50% 14

15 A bank tetszőleges számban vehet fel, illetve bocsáthat el munkatársakat. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy mind a felvétel, mind az elbocsátás jelentős költséggel jár. Mindig a változást kell beírni a döntési rovatba (nem az állományt!). A jelentésen a főbb működési adatok és kulcsmutatók között a személyi kihasználtság soron látható, hogy a személyzet túl van-e terhelve. Ez azt jelenti, hogy 100% fölötti kihasználtság esetén túlórára van szükség, melynek plusz költsége az eredmény-kimutatás egyéb működési költség során jelenik meg. A bérszint sor gyakorlatilag a dolgozói bérezést jelenti. A 100% szint jelenti a minimálbért, ez alá menni nem lehetséges. Banki eszközök (+ beruházás, - értékesítés) A bank a technikai eszközökbe tetszőlegesen ruházhat be, illetőleg értékesítheti őket. Az értékesítés a könyv szerinti érték 50%-án történik, míg a vásárlás névértéken. A jelentésen a főbb működési adatok és kulcsmutatók között a banki eszközkihasználtság soron látható, hogy a mennyire van kihasználva a gépkapacitás: 100% fölötti kihasználtság esetén több gépre van szükség. Devizavétel Itt ew$-ban jelezni kell, hogy mennyi devizát vesz, illetve ad el a bank. Természetesen csak birtokolt devizát lehet eladni. A deviza esetében mindent egy átlagos árfolyamon tartunk nyilván, mind a vétel, mind az eladás ezen az árfolyamon történik. A vásárolt devizából már az adott periódusban is lehet külföldi vállalati értékpapírt venni! 15

16 Osztalék A periódus nyeresége százalékában kell megadni az osztalék mértékét. Osztalék nem fizethető, amennyiben veszteség keletkezik az adott periódusban. A korábbi nyereségeket gyűjtő eredménytartalékot sem lehet osztalék kifizetésére használni. Az osztalék minimuma 25%. Piaci információk és előrejelzés A versenytársakról a következő piaci információk vásárolhatóak: - Mérleg adatok: az összes csapat mérleg adatait tartalmazó kimutatás. - Banki és biztosítási termékek adatai: banki termékek kamatai, fedezeti hányadai, kezelési költségei, számlavezetési díjai illetve a biztosítási termékek díjai és jutaléka csapatonként. - Reklám és image: a marketing budget nagysága és megosztása, valamint az image mutató csapatonként. - Piaci részesedések: A piaci részesedések külön a hitel, a betéti és a biztosítási piacon. - Árfolyam előrejelzés: Az értékpapírok árfolyamának várható alakulására kaphatunk információt, melytől a valós árfolyammozgások eltérhetnek. Piaci információk és előrejelzés Mérleg adatok Banki és biztosítási termékek adatai Összreklám és image Piaci részesedések Árfolyam előrejelzés (+1 év) Árfolyam előrejelzés (+2 év) Ára ekhf ekhf ekhf ekhf ekhf ekhf A versenytárs információk a jelentés negyedik oldalán található táblázat részei. Az árfolyam előrejelzés a jelentés befektetési információk szekciójának Várható +1 év és a Várható +2 év oszlopai. A +2 éves árfolyam előrejelzés ára tartalmazza a +1 évi oszlop adatait is és mindig a +1 évhez viszonyítva mutatja a változást. Amennyiben egy adott periódusban nem vásárolja meg a csapat az adott információt, az érintett cellákban n/a felirat fog feltűnni. Az előrejelzések viszonylag pontosak, de adott esetben a tényleges árfolyammozgások eltérőek is lehetnek. 16

17 PROJEKTEK A projekteknek összetett hatásmechanizmusuk van a teljes banki működésre kiterjedően. Rendelkeznek egy indulási költséggel, amit mindig az elindítás évében kell kifizetni, illetve lehet fenntartási költsége a projektnek, amit a hatások jelentkezésének évében kell fizetni. Ha azonnali a projekt hatása, akkor mind az indítási, mind a fenntartási költséget ki kell fizetni az indítás évében. A bankoknál periódusonként maximum 2 projekt elindítására van lehetőség. A játék során nem kötelező a projektek elindítása. Jelek: Csökken: - Nő: + Nagyon csökken: - - Nagyon nő: + + Projekt Leírás Ktg. időtartam, feltétel és Hatás 1 Lakástakarékpénztár A lakás-előtakarékosság az egyetlen olyan államilag támogatott lakásfinanszírozási forma, melyet minden nagykorú állampolgár kötöttség nélkül igénybe vehet. A projekt indítását követően a bank egy új betéti szolgáltatást kínál ügyfeleinek. Az állami támogatás mértéke 30% a befizetések után. A bank kamatot csak a betétes által elhelyezett összeg után fizet, ami a teljes betéti összeg (elhelyezés + állami támogatás) 77%-a. Jellemzően ez a kamat alacsonyabb, mint a többi betéti terméknél ekhf Fenntartási ktg: ekhf Egyszer indítható új (4 éves lejáratú) betéti forrás új döntés a kamat mértékéről új döntés a számlanyitási díjról Lakossági jelzáloghitel kereslet + 2 TBSZ számla termékbevezetés Tartós befektetési számla lényege, hogy a bank az ügyfelek befektetéseit kamat-, árfolyamnyereség és osztalékadó mentesen vagy kedvezményes adófizetés mellett kínálhatja 3 éven túli megtartás esetén ekhf fenntartási ktg ekhf az indítás évében Évente újraindítható Marketing budget nő: ekhf Hosszúlejáratú betétek kereslete ++ 3 Munkabéres számlanyitás Akciók és kedvezmények azon ügyfelek részére, akik számlanyitáskor munkabérüket az adott számlára kérik ekhf Fenntartási ktg: ekhf Egyszer indítható Marketing budget nő: ekhf Folyószámla betét kereslete ++ Többi betéti termék kereslete + 17

18 4 Hitelbírálati reform folyamat Szigorúbb hitelbírálati rendszer kiépítése, vállalati és lakossági ügyfélkockázat előrejelző osztály létesítése ekhf Fenntartás: ekhf Egyszer indítható Hitelkereslet: - Image: + Behajthatatlan hitelek: Ügynökségi értékesítés növelése Külső brókeri és egyéb ügynökségi értékesítési csatornák megnyitása és bővítése. Ügynökségnek számítanak az ingatlanirodák, utazási irodák is ekhf Fenntartás: ekhf Egyszer indítható Lakossági jelzáloghitelek kereslete ++ Biztosítási termékek kereslete ++ 6 Lakossági szegmens kezelése prémium kiemelt Az ügyfelek mind banki, mind befektetési ügyleteit - személyi bankárján keresztül biztonságosan, gyorsan, kényelmesen intézheti. Ez számos fiókban külön ügyféltárgyaló létrehozását is jelenti ekhf Fenntartás: ekhf Egyszer indítható Marketing budget nő: ekhf mértékben Betéti kereslet ++ Hitelkereslet ++ Image+ Behajthatalan hitelek: - 7 Marketing I. (cél: lakosság + mikrovállalatok) Mikrovállalkozásokat és a lakosságot célzó marketingkampány. Alapvetően a célcsoport bank iránti bizalmának növelése és a kedvező hitelfeltételek kommunikálása a cél. A marketing budget általános növelésével a többi üzletágra is több elkölthető forrás jut ekhf Évente újraindítható Marketing budget nő: ekhf mértékben (indításonként)* Lakossági hitelek kereslete ++ 8 SZÉP kártya termékbevezetés A lakossági SZÉP kártya termékbevezetése ekhf Egyszer indítható Marketing budget nő: ekhf mértékben Lakossági folyószámla növekedése ++ 18

19 ekhf 9 Marketing II. (cél: banki és biztosítási termékek) Általános marketingkampány, minden termékcsoportra kiterjed. Növeli a teljes marketing budge-t, így áttételesen hatással van a betétek, a hitelek és a biztosítások értékesítésére is. Feltétel: Marketing I. projekt indítása megelőző periódusokban Marketing budget nő: ekhf mértékben* Egyszer indítható 10 Fiókhálózat racionalizálás Fiókhálózat racionalizálása. Kisebb részben a fiókok áthelyezése, az ügyféligények (plázák) és a gazdaságosság szerint. Nem hatékony fiókok megszűntetése ekhf Fenntartás: 0 ekhf Egyszer indítható Emberi erőforrás kap. növ.: + 15% Banki eszköz kapacitás: + 10% Értékesítés kis csökkenés 11 ATM hálózat bővítése A meglévő ATM hálózat bővítése ekhf Fenntartás: ekhf Marketing budget nő: ekhf mértékben* Image + Lakossági betétek + Egyszer indítható *A Marketing projektek a reklámra fordítható budget növekmény az indítást követő évtől megmarad, vagyis onnantól kezdve annyival többet költ a bank marketingre. Például: Első évben elindítja a Marketing I. projektet, így előző évi MFÖ ekhf lesz az első periódusban a marketing budget. A másodikban elindítja a Marketing II. projektet, ekkor az előző évi MFÖ ekhf lesz a marketing budget. 19

kézikönyv Bankszimuláció

kézikönyv Bankszimuláció Bankszimuláció tartalomjegyzék Bevezető... 3 A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció... 3 A bank és a gazdaság... 3 A BANKi ÜZLETI TEVÉKENYSÉG... 4 Banki termékek: Betétek és hitelek... 4 Banki kötvénykibocsátás...

Részletesebben

kézikönyv bankbiztosítás szimuláció

kézikönyv bankbiztosítás szimuláció bankbiztosítás szimuláció tartalomjegyzék Bevezető...3 A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció...3 A bank és a gazdaság...3 A banki üzleti tevékenység...4 Banki termékek: Betétek és hitelek...4 Biztosítási

Részletesebben

kézikönyv Bankszimuláció

kézikönyv Bankszimuláció Bankszimuláció tartalomjegyzék Bevezető... 3 A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció... 3 A bank és a gazdaság... 3 A banki üzleti tevékenység... 4 Banki termékek: Betétek és hitelek... 4 Biztosítási

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Bankbiztosítás szimuláció

KÉZIKÖNYV. Bankbiztosítás szimuláció Bankbiztosítás szimuláció EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written

Részletesebben

K&H Diákkupa 2015. Játékszabály. Bankbiztosítás szimuláció. EcoSim Üzleti Szimulációk

K&H Diákkupa 2015. Játékszabály. Bankbiztosítás szimuláció. EcoSim Üzleti Szimulációk K&H Diákkupa 2015 Játékszabály Bankbiztosítás szimuláció EcoSim Üzleti Szimulációk Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció... 3 A bank és a gazdaság... 3 ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

KÉZIKÖNYV ELECTRICITY-MINI

KÉZIKÖNYV ELECTRICITY-MINI version 2010.11.22. 9:48:00 ELECTRICITY-MINI EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos Ikt: 10340/2015 Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos A megadott kamatmértékek 360 napos bázison kerültek megállapításra. A kondíciós listában szereplő hitelek esetében a kamatmértékek negyedévenkénti

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. november 01. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 0,40 Otthonteremtő betét 5 év 0,40

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY 5. sz.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KÉZIKÖNYV HOTEL-MIDI 22/11/2010. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV HOTEL-MIDI 22/11/2010. EcoSim Kft. Budapest 22/11/2010 HOTEL-MIDI EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written permission

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez A 2015. január 5-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez Vállalkozói forint hitelek éven belül Vállalkozói folyószámla hitel mindenkori

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

"Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY A "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet által-tagjai részére-alkalmazott kamatokról és díjakról. Érvényes: Betétek vonatkozásában 2012. január 05.-től, hitelek vonatkozásában

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től I.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges csökkenésének lehetőségét! Alaposan nézzen körül a Gádoros Takarék

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Amit a THM-ről tudni kell

Amit a THM-ről tudni kell Krázi Miklós: Amit a THM-ről tudni kell Legtöbbünket könnyen megtéveszthetik a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseinél csak a kamatot vagy a gyors hitelbírálatot nézzük. Nem vagyunk tisztában

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2014.02.05-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2014.02.05-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 25,00% 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

Ahány színre festheti otthonát, a Fundamenta lakásszámla annyi féle megoldást kínál lakáscéljaira!

Ahány színre festheti otthonát, a Fundamenta lakásszámla annyi féle megoldást kínál lakáscéljaira! Partnertájékoztató 1. Általános információk Megtakarítási- és hiteltermékek Ahány színre festheti otthonát, a Fundamenta lakásszámla annyi féle megoldást kínál lakáscéljaira! Életünk talán legnagyobb és

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. Érvényben: 2015. február 01-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.02.1-től a 2014. évi

Részletesebben

Nem forgalmazható hiteltermékek 1 DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

Nem forgalmazható hiteltermékek 1 DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 1. 1. NEM FORGALMAZHATÓ HITELTERMÉKEK Építési és ingatlanvásárlási hitelek, törlesztési támogatással (lakáscélú betét utáni külön-kölcsön) Kamat Kezelési költség 26% 1% 2. Új családi ház építési, és lakásvásárlási

Részletesebben

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500

MEGTAKARíTÁSI SZÁMLA (bankfiókban és a OTPdirekt szolgáltatáson keresztül nyitott számla) Deviza Sávok Kamatok Sávok Kamatok Sávok Kamatok < 500 Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. augusztus 21 FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

*Születésnapi betét: 0,10%-k *OTPdirekt-en keresztül lekötött betét: 0,20% 0,10% Megjegyzés: *Nyugdíjasoknak nyújtott betét: 0,20% 0,10%

*Születésnapi betét: 0,10%-k *OTPdirekt-en keresztül lekötött betét: 0,20% 0,10% Megjegyzés: *Nyugdíjasoknak nyújtott betét: 0,20% 0,10% Kamatlábak Folyószámla Junior számla Megtakarítási számla Betétek OTP Sincron csomag MAGÁNSZEMÉLYEK 2015. február 04 FOLYÓSZÁMLA (bankfiókban és a szolgáltatáson keresztül nyitott számla) JUNIOR SZÁMLA

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.09.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.09.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7 a Lakossági Folyóhitel kamatairól, valamint díj- és A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg. A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre:

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196)

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum

Részletesebben