kézikönyv bankbiztosítás szimuláció 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kézikönyv bankbiztosítás szimuláció 2014"

Átírás

1 bankbiztosítás szimuláció 2014

2 tartalomjegyzék Bevezető... 3 A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció... 3 A bank és a gazdaság... 3 A banki üzleti tevékenység... 4 Banki termékek: Betétek és hitelek... 4 Biztosítási termékek... 5 Banki Kötvénykibocsátás... 6 Befektetések... 7 Hazai befektetési lehetőségek:... 7 Külföldi befektetési lehetőségek... 8 A banküzem prudens működése... 9 A bank működésének tárgyi és személyi feltételei Banktechnika Dolgozók Egyéb tényezők Értékelés A döntéshozás Projektek EcoSim Oktatási Szimulációk Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written permission of EcoSim Kft. - Tilos jelen kiadvány egészét vagy részét az EcoSim Kft írásbeli engedélye nélkül, bármilyen formában lemásolni és sokszorosítani. EcoSim Oktatási Szimulációk Internet: 2

3 BEVEZETŐ Kedves Játékosunk! Köszöntünk a 2014-es K&H diákkupán! A verseny során csapatoddal Bankbiztosítás szimuláció keretében ismerkedhetsz meg a bankszakmával. A szimulációban csapatod egy virtuális bankbiztosító (kereskedelmi bank és biztosító) irányítását veszi kezébe, mint a bank felső menedzsment csapata. Adatokat kell elemezni, döntéseket hozni, projekteket indítani, illetve stratégiát meghatározni. A szimuláció során 6 csapatos piacokba sorsoljuk a résztvevőket, minden piacgyőztes jut tovább a következő fordulóba. Cél a pénzintézet eredményes működtetése, a részvényárfolyam maximalizálása az utolsó periódusra. A szimulációban minden periódus egy egyéves időszakot reprezentál. Minden döntési határidőre a következő évre vonatkozó döntéseket kell meghozni és ezeket az online "Döntési Lapon" kell feltüntetni (elérhető a weboldalra történt bejelentkezést követően, a regisztrációs határidőt követően). A meghozott döntések alapján a bankszimulációs modell elemzéseket és statisztikákat készít. Ezek az adatok a "Jelentésen" (lásd 0. év jelentése) találhatóak, ami voltaképp egy helyzetjelentés a bank, a piac és a gazdaság adott periódusbeli teljesítményeiről. A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció A játékban a legfontosabb a pénzintézet prudens és eredményes (nyereséges) működtetése a részvényárfolyam (eredményességi index) maximalizálása érdekében. A csapaton belül a döntéseket határidőre kell meghozni: ez belső szervezettséget, csapatmunkát, együttműködést és feladatdelegálást kíván meg. Minden csapat (bank) saját kóddal rendelkezik, amely egy betű és egy szám kombinációja lesz, pl.: B4. Ezt a kódot az első döntés leadása után, az első jelentés fejlécében találjátok meg. A kód megmutatja, hogy melyik piacon (a példában a B piac) szerepel a csapatod. Jelen kézikönyv célja, hogy bemutassa a virtuális gazdasági környezetet, amelyben a bank a működését végzi. A kézikönyv egy részletes összefoglaló, mely terjedelmi okok miatt sűrítve adja vissza a tudnivalókat. Ezt érdemes még kiegészíteni a tényleges játék során megszerezhető saját tapasztalatokkal. A kommunikáció a Játékvezetéssel folyamatos, a kézikönyv elolvasásakor és a jelentések feldolgozásakor is lehet en kérdezni. A virtuális ország gazdasága A játék egy kereskedelmi bank működését modellezi. A játékban piaconként 6 csapat vesz részt 1-1 bankot irányítva. A jelentkezők számától függően több piacra sorsoljuk a regisztrált csapatokat. Az ország, ahol működik, az Európai Unió tagállama, de nem tagja az eurozónának. Közepesen fejlett gazdasággal rendelkezik. A pénzpiac fejlettnek mondható, a bankszektor a gazdaság egyik húzóágazata, 6 nagyobb és számos kisebb bankkal. Az ország gazdasági helyzete erősen függ a világpiaci tendenciáktól, erős exportkitettsége miatt. A játékbeli versenytársak a hasonló kaliberű (kb. közepes méretű), néhány éve alapított, hasonló kiépítettséggel és piaci helyzettel rendelkező bankok. A 6 bank a játék kezdetén tökéletesen azonos helyzetből indul. Az ingatlanpiac a korábbi válság utóhatásaiból kezd magára találni, de nem indult még be komolyabb növekedés. A játék során általában ekhf (ezer K&H Forint) pénzegységben számolunk, az inflációtól eltekintünk. 3

4 A BANKI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG Az általatok vezetett pénzintézet alapvető tevékenysége: betétek gyűjtése, hitelek nyújtása és biztosítások kötése, emellett különféle befektetési lehetőséggel is élhet a bank. Banki termékek: Betétek és hitelek Hitelkihelyezés A bank 7 féle hitelt nyújt: négyet a lakossági- és hármat a vállalati ügyfeleknek. A hiteltermékeket a következő jellemzőket megváltoztatva lehet egyedivé tenni: a kamatot, a fedezeti hányadot és a kezelési költséget. Kamat: a hitel ára. Az alacsonyabb kamat nagyobb piaci részesedést eredményezhet és növelheti a bank image-ét is. A kamat emelkedésével a növekvő kockázatokat lehet ellensúlyozni és persze növelni a kamatmarge-ot. A hitel felvevők a hitel lejáratáig fizetik a felvétel évében vállalt kamatokat. A hitel kamatok meghatározásánál fontos szempont, hogy nem lehetnek alacsonyabbak, mint az előző évi jegybanki repo kamat és az előző évhez képest maximum +/- 30%-kal változtathatóak. Fedezeti hányad: Jelzáloghitelek (három lakossági és két vállalati) felvétele esetén a pénzintézetek százalékos formában határozzák meg a különböző típusú ingatlanokra felvehető maximális hitelösszeg nagyságát. A fedezeti hányad azt mutatja meg, hogy mennyi a maximálisan felvehető hitel egy átlagos hitelfelvevő számára a biztosítékul szolgáló ingatlan piaci értékének százalékában. Minél magasabb ez a százalék, annál vonzóbb a bank az ügyfelek szemében, de egyúttal a kockázat is növekszik. Az átlagos fedezeti hányad, az elmúlt (hitel lejárattól függően) két-három év kihelyezett hitelek összegeivel súlyozott fedezeti hányadainak átlaga. A bank a nem teljesítő jelzáloghitelek ingatlan fedezetét az adott évben értékesíti a jelzálogpiaci árszintnek megfelelő áron. Az ingatlan értékesítésből származó bevétel nem haladhatja meg a bedőlt jelzálog alapú hitelek értékét. A pontos árakról százalékos formában a szimuláció üzleti jelentésében találsz információt. A fedezeti hányad minimuma 40%, maximuma pedig 125%. Kezelési költség: A kamaton felül a bank minden hitel termékéhez felszámít(hat) egy egyszeri kezelési költséget is, melyet a folyó évben kihelyezett hitelek után kap. Ebben benne foglaltatik minden, a hitelhez kapcsolódó egyszeri költség (hitelbírálat, folyósítás, értékbecslés). A kezelési költség maximum 8% lehet, de el is engedheti a pénzintézet. Hitelek -Személyi kölcsön: Lakossági hitel, mely általában tartós háztartási cikkek vásárlását, ill. az utazásokat finanszírozzák. A hitel lejárata e játék során egy év, tehát a visszafizetése egy periódus múlva következik, kamatot pedig a hitelfelvétel évében fizetnek a hitel után. -Szabad felhasználású jelzáloghitel: Ingatlan fedezet alapú lakossági hitel, melynek lejárata két év. Ez egy olyan hitelkonstrukció, ahol nem ellenőrzik a felhasználás célját, így a hitelfelvevőnek nincs megkötve a keze, hogy mire használja fel a hitelösszeget. A fedezeteként felajánlott ingatlanra a bank jelzálogjogot jegyez be. -Lakáscélú jelzáloghitel: Ingatlan fedezet alapú lakossági hitel, melynek lejárata három év. Új vagy használt lakás vagy családi ház megvásárlására igényelhető jelzáloghitel. -Lakáscélú deviza alapú jelzáloghitel: Ingatlan fedezet alapú lakossági hitel, melynek lejárata három év. A deviza hitelnek a kezelési költsége és a kamata is devizában érkezik. A jelentésen a devizacashflow mutatja a deviza (world dollar - W$) állomány változását. 4

5 -Vállalati rulírozó hitel: vállalati ügyfeleknek szóló hitel. A hitelt a vállalatok akkor kapják, ha a folyószámlájuk értéke (számlapénz állományuk) 0 alá csökken. A bank a negatív számlaértékű időszakra hitelt fog adni, amiért természetesen kamatot számít fel. Ezt a hitelt a számlájukat egyébként is itt vezető vállalati ügyfelek veszik igénybe. -Vállalati jelzáloghitel: Ingatlan fedezetű vállalati hitel, mely két éves lejáratú a játékban. Főleg olyan vállalkozások számára ajánlja a bank, amelyek ingatlan vásárlási, beruházási, finanszírozási céllal fordulnak hitelért. -Vállalati deviza alapú jelzáloghitel: Ingatlan fedezetű vállalati hitel, lejárata két év. A devizahitelek folyósításához nem kell külön (döntésben) devizát vásárolnia a banknak, a szükséges W$ automatikusan érkezik, vagy kerül eladásra. Az ügyfelek (betétesek és hitelfelvevők) kamatérzékenyek. Különösen igaz a kamatérzékenység a lakossági szféra betéteire/hiteleire. Természetesen a kamat mellett a további feltételeknek (fedezeti hányad mértéke, kezelési költség), valamint a reklámnak, a keresztértékesítésnek, a bankimage-nek és a megbízhatóságnak is fontos szerepe van. A vállalati ügyfelek jellemzően sokkal banklojálisabbak (kevésbé árrugalmasak, nehezebben váltanak szolgáltatót), mint a lakosság. A hitelek lejárati idejét a bankszimuláció 4 periódusos, azaz 4 éves időtartama miatt a valóságnál jóval rövidebbre állítottuk be. Betétgyűjtés A bank háromféle pénzelhelyezési formát kínál az ügyfeleknek: -Folyószámla betétek, illetve folyószámlák, mely lehetőség vállalatoknak és magánszemélyeknek is rendelkezésre áll. Az egyes periódusokban elhelyezett betétek nagyságát meghatározza a pillanatnyi gazdasági helyzet, a kínált kamatszint, továbbá a konkurensek kamatai. A folyószámla betétek időtartama egy év 1. Az elhelyezett betéteket a következő évben kell visszafizetni, a kamatot pedig az elhelyezés évében. -Rövid lejáratú lekötések (2 éves), melyek a játékban két periódust, vagyis két évet jelentenek, tehát az adott évben jelentkező betétállománnyal a folyó és a következő periódusban is lehet számolni. Az ügyfelek főleg a lakossági szektorból érkeznek, de a vállalati ügyfelek száma sem elhanyagolható. -Hosszú lejáratú lekötések (3 éves), melyek elsősorban a lakossági szektorból érkeznek és a játékban három évig tartanak. -Lakástakarékpénztár (4 éves), mely egy államilag támogatott betétgyűjtési forma. Jelenleg ezzen még nem foglalkozik a bank. (részletesebben lásd a kézikönyv végén a projekteknél) Minden egyes betétformára évente külön-külön egy kamatnagyságot kell meghatározni, amely kamat az adott betétszintek után kifizetésre is kerül. Természetesen a (2 és 3 éves lejáratú) betétek után fizetett kamat nem változtatható meg visszamenőleg (fix kamatozásúak). Minden betétforma után a bankok számlavezetési jutalékot is felszámíthatnak az ügyfeleknek, de ez maximum 8%-os lehet a törvényi szabályozásnak megfelelően. Biztosítási termékek A bank 5 féle biztosítási termékcsoportot kínálhat ügyfeleinek: -Kockázati életbiztosítások: ide tartoznak a hagyományos életbiztosítások és a balesetbiztosítások is. Gyakorlatilag a biztosítói részleg Élet üzletága. 1 Természetesen a betétek valóságos lejárata nem egy év, hanem az egy éves periódus alatt egy átlagos betétállományt számítunk, ez jelenik meg a kimutatásokban. 5

6 -Vállalati biztosítások: gazdálkodó szervezeteknek nyújtott biztosítások a szervezet vagyonára. Pl. tűz, lopáskár, üzemszünet. Továbbá felelősségbiztosítások. -Otthonbiztosítás: lakásbiztosítások és hasonló profilú termékek, magánszemélyek részére. -Utasbiztosítás: utazáshoz kapcsolódó személyi biztosítások és felelősségbiztosítások. -Gépjármű biztosítás: Kötelező gépjármű felelősségbiztosítások, CASCO jellegű és kiegészítő biztosítások. A biztosításokat minden évben újraköthetik az ügyfelek, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éves lejáratú szerződések vannak. A bank dönthet úgy is, hogy mindegyik terméket kínálja ügyfeleinek, de úgy is határozhat, hogy semelyiket nem ajánlja. Minden kínált biztosítási termékhez meg kell határozni egy biztosítási díjat. A díj az adott biztosítási termék egy meghatározott szerződésére jutó átlagos díjszázaléka. A díj természetesen ügyfelenként különbözhet, de a szimuláció során az átlagos díj mértékét határozzátok meg. A biztosítási díj nagyságáról egy-egy százalékos értékkel lehet döntést hozni, mely kezdetben 100% mindegyik terméknél és maximum 200% lehet a mértéke. Ezeken kívül dönthetünk még a biztosítási termékek jutalékának nagyságáról. Ez az értékesítő hálózatnak szánt összeg a díjbevétel százalékában. A pénzintézet saját fiókhálózatán és megbízott ügynökökön keresztül is értékesíti termékeit. A jutalék alapja az adott évi befolyó biztosítási díj. 2 Az eredmény-kimutatásban a biztosítási termékek jutalék költsége soron, a pénzforgalmi kimutatásban pedig a működési költségek között jelenik meg. A biztosítási termékek esetén a biztosítási díj az egyik fő piacbefolyásoló tényező, de a jutalék, a marketing, az intézményhűség, az image is fontos elemei az ügyfelek döntésének. A jelentés Biztosítási piaci infók szekciójában látható, hogy az aktuális periódusban az átlagos kárkifizetésre átlagosan mennyi díjbevétel jut (100%-os árszinten). Amennyiben ez az érték 100% alatt van, az azt jelenti, hogy az adott periódusban több a kárkifizetés, mint a díjbevétel az adott terméknél, piaci szinten. Banki kötvénykibocsátás A bank az üzletmenet finanszírozására az ügyfelek betétein kívül befektetői pénzeket is gyűjthet, mégpedig kötvények kibocsátásán keresztül. A kötvénykibocsátás idejét a bank határozza meg. A kibocsátás évében és az azt követő években csak a kamatot kell fizetni, a lejárat évében pedig a kötvény névértékét kell visszafizetni. Kötvénykibocsátására minden évben van lehetőség, azonban a Bankfelügyelet rendelkezése szerint a kibocsátott banki kötvények fennálló állománya bármely periódusban maximum az előző évi banki vagyon (mérlegfőösszeg) 20%-áig terjedhet. Alapvetően a rendszer nem enged kibocsátani több kötvényt, ha a meglévő kötvény állomány meghaladja az előző mérlegfőösszeg 20%-át. Ha a kötvény állomány még így is meghaladja az előírt limitet a Bankfelügyelet 5%-os büntetést ró ki a nem engedélyezett kötvény állományra. Tehát amennyiben a kötvény állomány nagyobb, mint az előző periódus mérlegfőösszegének 20%-a, akkor a különbség 5%-a megjelenik az egyéb működési költségek között. 2 A való életben a biztosítási jutalék sokszor teljes egészében kifizetésre kerül már az első évi biztosítási díj terhére az értékesítők felé. Mi a szimuláció során a biztosítás teljes időtartamára vonatkozóan, az éves befolyt biztosítási díj megfelelő százalékát tekintjük jutaléknak 6

7 BEFEKTETÉSEK A banki alaptevékenység és a biztosítói üzletág mellett van jelentősége bankotok befektetési szerepkörének is. A szimuláció során 4 eszköz közül választhattok az általatok ideálisnak vélt portfólió összeállításához. Pénznem szempontjából kétféle befektetési lehetőség van: hazai és külföldi. A hazai valuta a KHF (K&H Forint), a külföldi pedig a W$ (World dollár). A jelentésen a Befektetési információk szekcióban láthatóak a folyó-, illetve az előző évi árfolyamok és azok változásai. Van két következő évi (várható) oszlop is, mely a következő évi árfolyamokra ad hozzávetőleges előrejelzést (ezen információkért fizetni kell, lásd később). Mindemellett látszik az aktuális érték is a táblázatban. Az aktuális érték az állomány névértékének vételi árfolyammal megszorzott része. Fontos, hogy az értékpapírokat mindig az aktuális árfolyamon tartjuk nyilván és minden évben átértékeljük a meglévő állományt. A mérleg eszköz oldalán látszik egy kiegészítő oszlop is, ahol névértéken is láthatjuk az értékpapírjaink állományát. Az értékpapírok vásárlását névértéken kell megadni, de a vásárláshoz szükséges pénzt (W$ devizát, vagy ekhf-et) az árfolyammal növelten kell biztosítani. A papírokat az előző évi árfolyamon lehet megvenni, vagyis ha az 1. periódusban szeretnénk külföldi értékpapírt vásárolni, akkor a 0. periódusban érvényben lévő árfolyamot kell figyelembe venni és ennek megfelelő mennyiségű devizát vásárolni. Az értékpapír műveletek eredménye a következőkből tevődik össze az eredmény-kimutatás bevétel oldalán: Bankközi és jegybanki kapott kamatok: itt jelennek meg a repo kamatok és a bankközi pénzpiacon automatikusan elhelyezett összeg után járó kamatok Hazai értékpapírok árfolyam változásának eredménye: Az aktuális érték mínusz az előző periódus árfolyamán számolt jelen periódus állománya. Deviza árfolyam változás eredménye: Ide tartozik a devizában tartott készpénz állomány (beleértve az aktuális periódusban vásárolt/eladott befektetési célú devizát, illetve az automatikusan vásárolt/eladott devizát), a külföldi értékpapírokban tartott deviza, a lakossági devizahitel állománya és a vállalati devizahitel állománya Külföldi értékpapírok árfolyam változásának eredménye: Az aktuális érték mínusz az előző periódus árfolyamán számolt jelen periódus állománya. (A keletkező eredményt ekhf-ben tartjuk nyilván, ezért még meg kell szorozni az egészet az aktuális évi deviza árfolyammal) Hazai befektetési lehetőségek: Lehetőség van jegybanki repo elhelyezésre, a bankközi pénzpiacra pénzt kihelyezni (a bankközi pénzpiac automatikus) magyar állampapír, illetve részvény és kötvény alapokkal kereskedni. Jegybanki repo A repo általában olyan megállapodás, melynek során az eladásról és a visszavételről is szerződnek a jegybank és a bank. Tárgya általában értékpapír. Jelen esetben a bank a meglévő készpénzállományból helyezhet el betétet a jegybanknál fix kamatra egy periódusra. Fontos, hogy az adott évben lekötött összeg után az adott évben nem kap kamatot a bank, hanem a rákövetkező évben kapja meg azt is (és a tőkerészt is, hiszen egy éves lejáratú). 7

8 Bankközi pénzpiac A bankok hitelkihelyezéseik és betétállományaik nagyságának függvényében és ezek arányában egymás és más kereskedelmi bankok között is folytatnak pénzkereskedést. A játékbeli bankok is részt vesznek a bankközi pénzpiacon. A piacon a kereslet és a kínálat 3 mozgatja az árakat. Erről nem a bank vezetése (a csapatod) hoz döntést, hanem a bank szakértői (a szimuláció ) automatikusan kalkulálják ki. A be nem fektetett szabad pénzeszköz kerül ide kihelyezésre, illetve, ha más források nem bizonyulnak elegendőnek, akkor a bankközi pénzpiacról szerezhető be plusz forrás. Hazai állampapír alap Játéktechnikai okokból csak egyfajta tőzsdekosár (befektetési alap portfolió) megvételét jelenti. A befektetés bármilyen összegben megvásárolható és a birtokolt csomagból bármikor eladható. Hazai kötvény és részvény alap Hasonló az előzőhöz, viszont kockázatosabb portfóliót jelent annál. Külföldi befektetési lehetőségek A külföldi értékpapírok vásárlásához előbb szükség van külföldi devizára (W$). Lehetséges ugyanabban a periódusban megvenni a devizát és rögtön értékpapírba fektetni. Amennyiben kevesebb deviza áll rendelkezésre, mint amennyi a tervezett külföldi értékpapír vásárlásához kell a rendszer automatikusan a vásárlási szándék arányában osztja szét a devizát és költi el a választott értékpapírokra. Fontos még, hogy az értékpapírok megvásárlása vételi árfolyamon történik (ami az előző periódus árfolyama), viszont a döntéseket mindig DEVIZANÉVÉRTÉKEN kell meghozni. Példa: Amennyiben az első periódusra szeretne a csapat venni ew$ névértékű külföldi állampapírt, amelynek a 0. periódusban 121,8% volt az árfolyama, akkor ahhoz ew$ devizát kell vásárolni. (Feltételezve, hogy a cash-flow kimutatás egyenlege a 0. periódusban 0, vagyis nincs készleten deviza) Deviza műveletek A bank a szabad pénzeszközeiért, illetve azok egy részéért külföldi pénzt vásárolhat. A külföldi pénzt ew$-ban (ezer World Dollár) számoljuk, érvényes árfolyama megtalálható a jelentésben. A devizavásárlás akkor nyereséges tevékenység, amennyiben az árfolyam a megfelelő pozíció irányába változik. Tudni kell azonban, hogy ellenkező irányban is változhatnak az árfolyamok, veszteséget eredményezve. A deviza vásárlást ew$-ban kell megadni a döntési lapon! Külföldi állampapír alap A külföldi értékpapírok esetén is egyfajta tőzsdekosárról beszélhetünk, melybe bármilyen összegben vásárolható és a birtokolt csomagból bármikor eladható értékpapír. Külföldi részvény és kötvény alap Kockázatosabb portfóliót jelent, mint az állampapír alap, magasabb hozemelvárással. 3 Ez az összbanki / nemzetgazdasági pénzbőség általános alakulását jelenti. A nagyobb hitelkihelyezés és/vagy kisebb betételhelyezés esetén a bankközi piac is drágább. 8

9 A BANKÜZEM PRUDENS MŰKÖDÉSE A kereskedelmi bankok azon túl, hogy alapvetően versenyhelyzetben és nyereségorientáltan dolgoznak, pénzgyűjtő szerepüknél fogva az egyéb vállalkozásoknál nagyobb makrogazdasági felelősséget is viselnek. Ezért a mozgásterük bizonyos szempontból kötöttebbnek tekinthető, amelyet a banküzem prudens (biztonságos, illetve óvatos) működésének nevezünk. Ezen túlmenően a Nemzeti Bank (jegybank) és a kormány a monetáris és pénzügypolitika bizonyos részét a bankrendszeren keresztül gyakorolja. Ezek a törvényi megkötések és keretek meghatározó része - egyszerűsítve - a játékban is jelentkezik, a hatóságok (Nemzeti Bank és Bankfelügyelet) szerepét pedig a Szervezők veszik át. A bank úgy köteles a saját és idegen forrásaival gazdálkodni, hogy fenntartsa azonnali és mindenkori fizetőképességét (likviditás és szolvencia). Tartalékképzés és osztalék A bank a nyereségéből tud osztalékot fizetni a részvényeseinek, akik ezt el is várják. Az osztalékfizetés mértékét a menedzsment, azaz te és csapattársaid dönthetitek el, ezzel közvetlenül befolyásolva a részvényárfolyamot. Mértéke a bank saját szabályzata szerint minimum 25%, maximum 100%, illetve veszteséges évben 0%. Osztalékalapnak mindig az adott évi nyereség számít, az előző évek esetleges veszteségei nem csökkentik az osztalékalapot. Az osztalékkal csökkentett nyereség a mérleg szerinti eredmény, ezt 100%-ban köteles az eredmény tartalékba helyezni a bank. Kockázati céltartalék képzési kötelezettség a hitelek után A bank köteles minden, a periódusban behajthatatlanná vált (rossz) ekhf hitelei 120%-át és devizahitelei 135%-át ráfordításként elszámolni és belőle kockázati céltartalékot képezni. A céltartalék képzés a hitelezés kockázatainak fedezésére szolgál. (A behajthatatlan hitelek összegével csökkentett kockázati céltartalékot a következő periódusban pozitív tételként bevételeztetjük, tehát a bank a fennmaradó részt visszakapja). Tőkemegfelelési mutató A tőkemegfelelési mutatónak (szavatoló tőke 4 / mérlegfőösszeg) legalább 8%-nak kell lennie. Amennyiben ez a mutató 8% alá esne, ez spekulációkat indíthat el a piacon, ezért a Felügyelet (a Szervezők) bizonyos területeken korlátozhatja az adott bankot. A tőkemegfelelési mutató 8% alá történő lecsökkenése esetén automatikus tulajdonosi kölcsön érkezik, amelynek a visszafizetéséről a csapatok rendelkezhetnek, nincs automatikus visszafizetés. Bankadó A bankadó is része a banküzemnek, melyet minden évben meg kell fizetni, függetlenül a nyereségtől. Az adóalap az előző évi mérlegfőösszeg. Mértéke ekhf adóalapig 0,2%, a felette levő részre pedig 0,5 %. Sikertelen működés / a bank átvétele Bár szükség esetén a tulajdonosok kölcsönt nyújtanak, nem hajlandóak a végsőkig finanszírozni a bank kockázatosabb (alacsony tőkemegfelelési mutató melletti) működését. Ha a tulajdonosi kölcsön mennyisége eléri az előző periódusban meglévő (tulajdonosi kölcsönnel csökkentett) saját tőke 50%-át, a tulajdonosok átveszik a bank vezetését és ezáltal a csapat kiesik a versenyből. Ez általában tartósan veszteséges, illetve nagy kockázatú működés esetén fordul elő. A bank nem lép ki a piacról, működtetését a Játékvezetés veszi át. 4 A szavatoló tőke a következő tételeket jelenti: az alaptőkét, az eredménytartalékot (az elmúlt periódusok nyereségét), a folyó periódus mérleg szerinti eredményét és a meglévő tulajdonosi kölcsönt 9

10 A BANK MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI A banktechnika (fiókok és irodák, informatika, műszaki és biztonsági eszközök) és a humán erőforrások (dolgozók felvétele, bérezése és képzése) nagyon fontos része a bank működésének, azonban a játékban ez csak egyszerűsített formában jelenik meg. Banktechnika A bankok megfelelő működéséhez szükségeltetik a megfelelő eszközszint biztosítása. Az eszközök éves amortizációja 10%, ami azt jelenti, hogy minden periódusban - egy speciális göngyölített módon - az előző évi tárgyi eszköz értéke 10% értékcsökkenést szenved. A banktechnikát értékben (ekhf) tartjuk nyílván. A banktechnika igény alapja a megkötött biztosítások számának 200-szorosa és az aktuális periódusbeli hitelállomány (a mérlegből). Az alap 2%-ának megfelelő értékű banki eszközre van szükség (ekhf). Az eszközkihasználtság a jelentésben megmutatja, hogy elegendő banktechnika kapacitással rendelkezett-e a bank. Amennyiben ez 100% feletti értéket mutat, kapacitáshiány állt fenn. Projektek befolyásolhatják ezt a kapacitást. Kapacitáshiány esetén a hiányzó kapacitásnak megfelelő mértékben banktechnikát bérel a cég. Ennek költsége az eredmény-kimutatás egyéb működési költségek sorához adódik hozzá. Kapacitáshiány miatt ügyfél- és forgalomvesztés is történik (hiszen a hiányos banki eszközök következtében a megbízhatóság foka, a kiszolgálás gyorsasága csökken). Lehetőség van az eszközök értékesítésére. Ez azonban csak a nyilvántartott érték 50%-án lehetséges. Ez azt jelenti, hogy az összeg 50%-a érkezik pénzként, a maradék 50% egyéb ráfordításként kerül elszámolásra. Dolgozók A sikeres banki működéshez a megfelelő képzettségű dolgozóknak, megfelelő létszámban kell rendelkezésre állni. A játékban 1 dolgozó átlagosan (kb. 100%-os bérszinten) kb ,- ekhf értékű hitelállományt, vagy kb. 650 db biztosítási szerződés megkötést tud kezelni. Dolgozói kihasználtság számítása: Hitelállomány ( mérleg szerint) + Biztosítási szerződésszám 200 Létszám jelen periódus Dol gozói juttatások FONTOS! A kihasználtságra hatással van a bérszint, mégpedig NEM lineáris mértékben. Előfordulhat, hogy 100%-os bérszint mellett sem 100%-osan teljesülnek a célkitűzések. Egyes projekteknek ugyancsak hatása van a kihasználtságra. Amennyiben a bank nem rendelkezik megfelelő létszámmal, akkor a dolgozók túlórázni kénytelenek. A túlórák drágák, mégpedig a normál bérszint 250%-ával egyenlők - átlagosan. A plusz túlóra pénz egyéb működési költségként fizetendő, egy szint után emiatt ügyfél- és forgalomvesztés is elképzelhető. Egy dolgozó bére 100%-os szinten: 600,- ekhf / periódus. Ez egyben minimálbért is jelent. Van lehetőség a bérek emelésére, az alapbérhez viszonyított százalékos értékkel, ahol 100% jelenti a minimális alapbért. Amennyiben a piaci átlaghoz képest a bankban dolgozók bérezése elmarad, akkor a fluktuáció növekedhet, illetőleg a dolgozói motiváltság csökkenhet, ami a fenti kapacitások eséséhez vezet. Természetesen fordított helyzet is elképzelhető. 10

11 Fluktuáció: a dolgozók bizonyos része a periódusban kilép. Az ő pótlásuk automatikus, ilyenkor az elbocsátási költségek nem fizetendők, csak a felvételi költségek. Fluktuáció révén nem csökkenthető a létszám, csak elbocsátással. A dolgozók felvételének költsége: 500,- ekhf/fő, az elbocsátás költsége pedig: 1000,- ekhf/fő. 11

12 EGYÉB TÉNYEZŐK Marketing és reklám (promóció) A bank a marketing és reklám tevékenységén keresztül építi fel a bank iránti preferenciát, mely a betételhelyezéseknél, a hitelkérelmeknél és a biztosítások megkötésénél egy fontos tényező. A marketingre költött összeg alapvetően az előző periódusbeli mérlegfőösszeg 0,15%-a. Ezenkívül projektekkel lehet még befolyásolni a marketing-költségvetést. A csapatok eldönthetik, hogy az aktuális marketing budgetből mekkora részt szeretnének a hitel termékekre, mennyit a betéti termékekre és mennyit a biztosítási üzletágra fordítani. Fontos, hogy ezek összege pontosan 100% legyen. Példa: Ha az előző periódus mérlegfőösszege ekhf volt, akkor ennek a 0,15%-a lesz a marketingre költhető összeg, vagyis ekhf. Ha a döntés az, hogy 40% hitel termékre, 30% betéti termékre és 30% biztosítási termékek promóciójára fordítódik, akkor a hitel termékek marketingje ekhf, a betéti és biztosítási termékekre fordított reklám pedig ekhf lesz. Image A vállalatok rendelkeznek úgynevezett Image mutatóval. Az Image a bankról a társadalom, a meglévő és potenciális ügyfelek által alkotott összképet, röviden a bank jó hírét jelenti. Értéke a 0. periódusban 100%. Elsősorban a következő tényezők hatnak rá: hitelkamatok, kezelési költség, betéti kamatok, számlavezetési díj, biztosítási termékek díja, nyereség a mérlegfőösszeg arányában, osztalék, marketing, behajthatatlan hitelek aránya, a banki dolgozók kihasználtsága és a projektek. A bank fő gazdasági számai nyilvánosak, így a nyereség is. A társadalom szemében a kiemelkedő nyereség egyrészt a sikert, másrészt a nyerészkedést is jelképezi, mely az Image mutatóban is kifejezésre kerülhet. Az Image befolyásolja a hitelek, a betétek és a biztosítások értékesítését, valamint a részvényárfolyamra is hatással van. Treasury és a bankközi piac Előfordulhat, hogy a bank túl sok pénzt helyez ki és/vagy túl kevés pénzt szerez be, melynek a következménye egy periódus végére fellépő készpénzhiány lenne. Ezt elkerülendő a bank virtuális treasury osztálya intézkedik, hogy legyen pénz, mégpedig a bankközi pénzpiacról. Ellenkező esetben, azaz túl sok pénz esetén pedig oda helyezi ki a felesleget. Természetesen egy minimum pénz és készpénz (bankjegy) szintnek lenni kell. 12

13 ÉRTÉKELÉS Minden periódus végén a szimuláció értékeli a bank eredményét, a bank eredményességi indexe alapján. Az eredményességi index számítási módja a játékban a következő: 25%* előző évi árfolyam + 20%* Teljes hitelállomány ( mérleg szerint) 15%* *5 + 5%* Behajthatatlanná vált hitelállomány Biztosítási szerződés szám 5%* 1000 * Hitel állomány %* + Mérleg ( I mage*200) Adózás előtti eredmény fő összeg Osztalék + 5%* *375 + A K&H diákkupa során minden online szimulációs fordulóban az eredményességi index szerinti piacgyőztes jut tovább. A DÖNTÉSHOZÁS A könnyebb eligazodás érdekében a játék elején a csapatok megkapják a 0. periódus eredményeit (a jelentést), és ebben a kezdő periódus döntéseit. A kiinduló, a játék elkezdésekor fennálló helyzet minden résztvevő csapatnak ugyanaz. A jelentésen az első oldal első felén a döntések visszaigazolása rész mutatja a meghozott döntéseket. Ez a visszaigazolás már tartalmazza a döntésekre vonatkozó korlátokat is, ezért eltérhetnek a ténylegesen beírt adatoktól. A döntési lapon minden rubrikát ki kell tölteni. Ki nem töltött adat esetén a Játékvezetés - amennyiben lehetséges és értelmezhető - az előző döntést vezeti át, amennyiben nem, a játékvezetés hoz döntést, de egyik esetben sem lesz optimális az eredmény. A játék során a következő döntéseket kell meghozni: Jegybanki repo A jegybankba "repo" célra elhelyezendő összeget kell beírni. A jegybank kamatot fizet a nála elhelyezett repo után, melynek mértéke a jelentésben található meg. Az összeg automatikusan visszafizetésre kerül a következő periódusban, így ha ezt meg akarja újítani a csapat, akkor újra be kell írni. Bankközi pénzpiac hitel / kihelyezés (automatikus) A bank a pénzpiacon hitelt vehet fel és pénzt helyezhet ki. A jelentésben megtalálhatók a következő évre érvényes betéti és hitelkamatok. A felvett és betett pénz automatikusan egy évre szól. Hazai állampapír alap Lehetőség van alacsonyabb kockázatú állampapír alapba fektetni. Bármilyen értékben vásárolhatnak a csapatok a csomagból, és a birtokolt papír bármikor pénzzé tehető, természetesen az adott periódusban érvényes piaci árfolyamon. A vásárlást névértéken kell jelezni, de a mérlegben minden papírt az aktuális árfolyamán tartunk nyilván. A döntési lapon csak a változást kell jelezni, vagyis ha a pozíció (papírállomány) megtartása a cél, akkor semmit sem kell a rubrikába írni. Eladni csak birtokolt papírt lehet. Hazai kötvény és részvény alap A bankoknak lehetőségük van vállalati kötvény és részvény vásárlására is, ami egy "tőzsdekosár" megvételét jelenti. Hasonlóan működik, mint az állampapír alap vásárlás, csak magasabb kockázatú a portfólió. 13

14 Külföldi állampapír alap / Külföldi kötvény és részvény alap Működése hasonló, mint a magyar értékpapíroknak, azzal a különbséggel, hogy a vásárláshoz szükség van devizára. Hitelkamatok (hiteltípusonként külön-külön) A sorokba a különböző hitelek bank által felszámítandó éves kamatát kell beírni. Minden évben jelezni kell, hogy mennyi a kamat. Egy több éven át húzódó elbírált hitel kamatát visszamenőleg megváltoztatni nem lehet. A hitel kamatok nem lehetnek alacsonyabbak, mint az előző évi jegybanki repo kamat és az előző évhez képest +/- 30%-kal változtathatóak! Fedezeti hányadok (az 5 jelzálog alapú hitel típushoz külön-külön) 40% és 125% közötti érték, mely meghatározza, hogy a hitel felvevő maximálisan mennyi hitelt kaphat a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan piaci értékének százalékában. Kezelési költségek (hiteltípusonként külön-külön) A kezelési költség egy egyszeri díj az adós felé a felvett hitelösszeg százalékában. A bank dönthet úgy, hogy elengedi ezt a díjat (0%), a maximuma pedig 8%. Betéti kamatok (folyószámla, rövidlejáratú, hosszúlejáratú) A sorokba a különböző betétformákra a bank által ajánlott kamatokat kell írni. Itt is minden évben jelezni kell, hogy mennyi a kamat. Hasonlóan a hitelhez, visszamenőleg a kamatot megváltoztatni nem lehet. Számlavezetési díj Az elhelyezett betétek után kérheti a bank (egyszeri díj). Maximum 8% lehet az értéke. Biztosítások díja Az öt biztosítási termék árát határozhatják meg a csapatok a százalékos érték változtatásával. A játék kezdetén 100% az értéke, ettől felfelé és lefelé is el lehet térni, illetve el lehet dönteni, hogy melyik piacra szeretne belépni és melyikről kilépni a csapat. Biztosítási termékek jutaléka Meghatározható a biztosítási díjbevételek azon százaléka, melyet fizet a bank jutalékként az értékesítési hálózatnak. Kötvények bank által kibocsájtott saját kötvények A bank minden egyes évben kibocsáthat kötvényeket. Három dolgot kell jelezni a döntési lapon: a fizetendő kamatlábat, a futamidőt (hány év múlva jár le, maximum 5 év!), és azt a maximális összeget, amiért a bank jegyzést fogad el. Ahogy korábban is írtuk, ez az összeg nem haladhatja meg az előző évi mérlegfőösszeg 20%-át. Természetesen előállhat az az eset, hogy nem kerül lejegyzésre az összes értékpapír, ekkor csak annyi fogy el, amennyit a piac felvesz. A kamat mértékére nincsenek megkötések. Tulajdonosi kölcsön (automatikus felvétel, visszafizetésről döntést kell hozni) A bank tulajdonosai - egy bizonyos szintig - hajlandók kisegíteni a bankot, erre a tőkemegfelelési mutató érdekében szükség van. Az érvényes kamat megtalálható a jelentésben. A tulajdonosi kölcsönnek nincs lejárata, bármikor részben vagy egészben visszafizethető. A kölcsön automatikusan érkezik, ha a tőkemegfelelési mutató 8% alá esik, azonban a nagysága maximum az előző periódus saját forrás-értékének 5 50%-áig terjedhet. Amennyiben ezt a korlátot a bank túllépi, a bankhoz felügyeleti biztos kerül, vagyis a játékvezetés veszi át az irányítást. Marketing A marketing budget felosztásáról történik döntéshozás. Az itt megadott százalékos arányok a hitel-, a betéti-, és a biztosítási termékekre jutó marketing arányt mutatja. A három százalékos érték összege mindig 100%-ot kell kiadjon. Munkatársak (+ felvétel, - elbocsátás) és bérezés 5 Max. adható tulajdonosi kölcsön a köv. évben = (Alaptőke+Eredménytartalék+Mérleg szerinti eredmény)*50% 14

15 A bank tetszőleges számban vehet fel, illetve bocsáthat el munkatársakat. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy mind a felvétel, mind az elbocsátás jelentős költséggel jár. Mindig a változást kell beírni a döntési rovatba (nem az állományt!). A jelentésen a főbb működési adatok és kulcsmutatók között a személyi kihasználtság soron látható, hogy a személyzet túl van-e terhelve. Ez azt jelenti, hogy 100% fölötti kihasználtság esetén túlórára van szükség, melynek plusz költsége az eredmény-kimutatás egyéb működési költség során jelenik meg. A bérszint sor gyakorlatilag a dolgozói bérezést jelenti. A 100% szint jelenti a minimálbért, ez alá menni nem lehetséges. Banki eszközök (+ beruházás, - értékesítés) A bank a technikai eszközökbe tetszőlegesen ruházhat be, illetőleg értékesítheti őket. Az értékesítés a könyv szerinti érték 50%-án történik, míg a vásárlás névértéken. A jelentésen a főbb működési adatok és kulcsmutatók között a banki eszközkihasználtság soron látható, hogy a mennyire van kihasználva a gépkapacitás: 100% fölötti kihasználtság esetén több gépre van szükség. Devizavétel Itt ew$-ban jelezni kell, hogy mennyi devizát vesz, illetve ad el a bank. Természetesen csak birtokolt devizát lehet eladni. A deviza esetében mindent egy átlagos árfolyamon tartunk nyilván, mind a vétel, mind az eladás ezen az árfolyamon történik. A vásárolt devizából már az adott periódusban is lehet külföldi vállalati értékpapírt venni! 15

16 Osztalék A periódus nyeresége százalékában kell megadni az osztalék mértékét. Osztalék nem fizethető, amennyiben veszteség keletkezik az adott periódusban. A korábbi nyereségeket gyűjtő eredménytartalékot sem lehet osztalék kifizetésére használni. Az osztalék minimuma 25%. Piaci információk és előrejelzés A versenytársakról a következő piaci információk vásárolhatóak: - Mérleg adatok: az összes csapat mérleg adatait tartalmazó kimutatás. - Banki és biztosítási termékek adatai: banki termékek kamatai, fedezeti hányadai, kezelési költségei, számlavezetési díjai illetve a biztosítási termékek díjai és jutaléka csapatonként. - Reklám és image: a marketing budget nagysága és megosztása, valamint az image mutató csapatonként. - Piaci részesedések: A piaci részesedések külön a hitel, a betéti és a biztosítási piacon. - Árfolyam előrejelzés: Az értékpapírok árfolyamának várható alakulására kaphatunk információt, melytől a valós árfolyammozgások eltérhetnek. Piaci információk és előrejelzés Mérleg adatok Banki és biztosítási termékek adatai Összreklám és image Piaci részesedések Árfolyam előrejelzés (+1 év) Árfolyam előrejelzés (+2 év) Ára ekhf ekhf ekhf ekhf ekhf ekhf A versenytárs információk a jelentés negyedik oldalán található táblázat részei. Az árfolyam előrejelzés a jelentés befektetési információk szekciójának Várható +1 év és a Várható +2 év oszlopai. A +2 éves árfolyam előrejelzés ára tartalmazza a +1 évi oszlop adatait is és mindig a +1 évhez viszonyítva mutatja a változást. Amennyiben egy adott periódusban nem vásárolja meg a csapat az adott információt, az érintett cellákban n/a felirat fog feltűnni. Az előrejelzések viszonylag pontosak, de adott esetben a tényleges árfolyammozgások eltérőek is lehetnek. 16

17 PROJEKTEK A projekteknek összetett hatásmechanizmusuk van a teljes banki működésre kiterjedően. Rendelkeznek egy indulási költséggel, amit mindig az elindítás évében kell kifizetni, illetve lehet fenntartási költsége a projektnek, amit a hatások jelentkezésének évében kell fizetni. Ha azonnali a projekt hatása, akkor mind az indítási, mind a fenntartási költséget ki kell fizetni az indítás évében. A bankoknál periódusonként maximum 2 projekt elindítására van lehetőség. A játék során nem kötelező a projektek elindítása. Jelek: Csökken: - Nő: + Nagyon csökken: - - Nagyon nő: + + Projekt Leírás Ktg. időtartam, feltétel és Hatás 1 Lakástakarékpénztár A lakás-előtakarékosság az egyetlen olyan államilag támogatott lakásfinanszírozási forma, melyet minden nagykorú állampolgár kötöttség nélkül igénybe vehet. A projekt indítását követően a bank egy új betéti szolgáltatást kínál ügyfeleinek. Az állami támogatás mértéke 30% a befizetések után. A bank kamatot csak a betétes által elhelyezett összeg után fizet, ami a teljes betéti összeg (elhelyezés + állami támogatás) 77%-a. Jellemzően ez a kamat alacsonyabb, mint a többi betéti terméknél ekhf Fenntartási ktg: ekhf Egyszer indítható új (4 éves lejáratú) betéti forrás új döntés a kamat mértékéről új döntés a számlanyitási díjról Lakossági jelzáloghitel kereslet + 2 TBSZ számla termékbevezetés Tartós befektetési számla lényege, hogy a bank az ügyfelek befektetéseit kamat-, árfolyamnyereség és osztalékadó mentesen vagy kedvezményes adófizetés mellett kínálhatja 3 éven túli megtartás esetén ekhf fenntartási ktg ekhf az indítás évében Évente újraindítható Marketing budget nő: ekhf Hosszúlejáratú betétek kereslete ++ 3 Munkabéres számlanyitás Akciók és kedvezmények azon ügyfelek részére, akik számlanyitáskor munkabérüket az adott számlára kérik ekhf Fenntartási ktg: ekhf Egyszer indítható Marketing budget nő: ekhf Folyószámla betét kereslete ++ Többi betéti termék kereslete + 17

18 4 Hitelbírálati reform folyamat Szigorúbb hitelbírálati rendszer kiépítése, vállalati és lakossági ügyfélkockázat előrejelző osztály létesítése ekhf Fenntartás: ekhf Egyszer indítható Hitelkereslet: - Image: + Behajthatatlan hitelek: Ügynökségi értékesítés növelése Külső brókeri és egyéb ügynökségi értékesítési csatornák megnyitása és bővítése. Ügynökségnek számítanak az ingatlanirodák, utazási irodák is ekhf Fenntartás: ekhf Egyszer indítható Lakossági jelzáloghitelek kereslete ++ Biztosítási termékek kereslete ++ 6 Lakossági szegmens kezelése prémium kiemelt Az ügyfelek mind banki, mind befektetési ügyleteit - személyi bankárján keresztül biztonságosan, gyorsan, kényelmesen intézheti. Ez számos fiókban külön ügyféltárgyaló létrehozását is jelenti ekhf Fenntartás: ekhf Egyszer indítható Marketing budget nő: ekhf mértékben Betéti kereslet ++ Hitelkereslet ++ Image+ Behajthatalan hitelek: - 7 Marketing I. (cél: lakosság + mikrovállalatok) Mikrovállalkozásokat és a lakosságot célzó marketingkampány. Alapvetően a célcsoport bank iránti bizalmának növelése és a kedvező hitelfeltételek kommunikálása a cél. A marketing budget általános növelésével a többi üzletágra is több elkölthető forrás jut ekhf Évente újraindítható Marketing budget nő: ekhf mértékben (indításonként)* Lakossági hitelek kereslete ++ 8 SZÉP kártya termékbevezetés A lakossági SZÉP kártya termékbevezetése ekhf Egyszer indítható Marketing budget nő: ekhf mértékben Lakossági folyószámla növekedése ++ 18

19 ekhf 9 Marketing II. (cél: banki és biztosítási termékek) Általános marketingkampány, minden termékcsoportra kiterjed. Növeli a teljes marketing budge-t, így áttételesen hatással van a betétek, a hitelek és a biztosítások értékesítésére is. Feltétel: Marketing I. projekt indítása megelőző periódusokban Marketing budget nő: ekhf mértékben* Egyszer indítható 10 Fiókhálózat racionalizálás Fiókhálózat racionalizálása. Kisebb részben a fiókok áthelyezése, az ügyféligények (plázák) és a gazdaságosság szerint. Nem hatékony fiókok megszűntetése ekhf Fenntartás: 0 ekhf Egyszer indítható Emberi erőforrás kap. növ.: + 15% Banki eszköz kapacitás: + 10% Értékesítés kis csökkenés 11 ATM hálózat bővítése A meglévő ATM hálózat bővítése ekhf Fenntartás: ekhf Marketing budget nő: ekhf mértékben* Image + Lakossági betétek + Egyszer indítható *A Marketing projektek a reklámra fordítható budget növekmény az indítást követő évtől megmarad, vagyis onnantól kezdve annyival többet költ a bank marketingre. Például: Első évben elindítja a Marketing I. projektet, így előző évi MFÖ ekhf lesz az első periódusban a marketing budget. A másodikban elindítja a Marketing II. projektet, ekkor az előző évi MFÖ ekhf lesz a marketing budget. 19

KÉZIKÖNYV HOSPITAL-MIDIP

KÉZIKÖNYV HOSPITAL-MIDIP version 2010.11.22. 9:50:00 HOSPITAL-MIDIP EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest KÉZIKÖNYV MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A prudens működésre vonatkozó szabályok

A prudens működésre vonatkozó szabályok A prudens működésre vonatkozó szabályok A Hpt. általános előírása, hogy a hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni,

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

a banki alapszolgáltatások

a banki alapszolgáltatások a banki alapszolgáltatások A Pénzügyi Szervezetek Állami elügyelete szükségesnek tartja, hogy a pénzügyi szervezetek ügyfelei megfelelõ tájékoztatást kapjanak a különbözõ szolgáltatásokról és azok kockázatairól.

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL Készítette: Kocsis Erika Budapest,

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

5. vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek. Igénybe vehető-e állami kamattámogatás lakáscélú hitelre?

5. vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek. Igénybe vehető-e állami kamattámogatás lakáscélú hitelre? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 5. Vizsgatárgy: 5.1. Hiteltípusok 5.1.1. Lakáscélú Milyen célra lehet felhasználni a lakáscélú Válasz A: Bármilyen célra, a hitel neve csak azt jelzi, hogy

Részletesebben