BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918."

Átírás

1 BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED Összeállította: -sziklaizoltán- Balatonfüred, ISBN

2 A kiadvány elkészítésében közreműködött: Tóth-Bence Tamás (Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Balatonfüred) BalaTON Art Balatonfüred, ISBN

3 TARTALOM I. Balatonfüred 1914 és 1918 között Az utolsó békebeli hónapok Mozgósítás és hadüzenet Füred 1914 augusztusától az első háborús karácsonyig Balatonfüred a háborús évek alatt Kórházak, orvosok, ápolók, lelkészek A Vöröskereszt Egylet balatonfüredi fiókja A király születésnapjának füredi eseményei II. Balatonfüredtől Odesszáig Füredi ezredek a mozgósítás napjaiban A közös, k.u.k. 48-asok A m. kir. 20. gyalogezred Füredi huszárok Limanovánál Hadifogolysorsok III. I. világháborús emlékek Balatonfüred hősi halottai Balatonfüred első világháborús emlékei Balatonfüredi hadviseltek Balatonarács hősi halottai Balatonarács első világháborús emlékei Balatonarácsi hadviseltek Balatonfüreden/Arácson elhunyt és eltemetett tisztek, főtisztek 211 IV. Jegyzetek és hivatkozások Katonai kislexikon Személynévmutató

4 ISBN

5 2004-ben elhunyt egy első világháborús magyar katona, László Gyula. Ő volt az utolsó szemtanú, aki még élőszóban mesélhetett volna a nagy világégésről, arról, amit utólag I. világháborúnak nevezünk. A füredi és az arácsi katonák már jóval korábban elmentek. Sokan voltak, akik már nagyon korán, nagyon fiatalon elestek a harcmezőkön. Az ő emléküket kőbe és márványba vésve, szoborba öntve és emlékoszlopba foglalva méltóképpen megőrizte Füred és Arács lakossága. Mellettük emlékezni kell azokra a balatonfüredi hősökre is, akiknek megadatott, hogy hazatérhettek a nyugati frontról, Szerbiából, Galíciából, az Isonzó mellől vagy Bukovinából, mert ők is hősök voltak. Harcoltak a világháború legborzalmasabb csatáiban Doberdónál, vagy épp a távoli Odesszánál érte őket a világháború befejezése 1918-ban, vagy később. Mert sokak számára csak néhány évvel később ért véget a háború, mikor szabadulva többéves hadifogságukból, hajóra szállhattak Odessza kikötőjében. Akkor még senki sem sejthette, hogy közel két és fél évtized elteltével a történelem megismétli önmagát: újra füredi katonák, leventék és elhurcoltak érkeztek az odesszai kikötőbe, hogy továbbszállítsák őket a szibériai munkatáborokba. A katonák mellett kell őrizni azoknak az emlékét is, akik a füredi kórházakban önzetlenül ápoltak, gyógyítottak, nyújtottak lelki támaszt ismeretlen katonák százainak, ők voltak Vöröskereszt Egylet füredi szervezetének fáradhatatlan közkatonái. 5

6 6

7 AZ UTOLSÓ BÉKÉS HÓNAPOK 1914 májusának végén seregek érkezésében reménykedtek Balatonfüreden, méghozzá békés hadak érkezésében, mert az előző évi fürdőszezon igencsak gyengének bizonyult. Jó szezonnak ígérkezett az évi nyár, legalább is a hadsereg előőrsei lényegesen nagyobb számban foglalták el a szálláshelyeket, mint az előző évben. A visszaemlékezésekben sokan úgy tartották, hogy a háború szele már akkor benne volt a levegőben, a Zalai Közlöny is arról tudósított június elején, hogy valami oknál fogva igencsak megnőtt az élelmiszerek felvásárlása, mintha valamitől tartana a vármegye lakossága. Intő jel lehetett számukra az is, hogy a kanizsai ezredek jelentős része hátra maradt a július nagy hadgyakorlatról hidak, objektumok, állomások őrzése céljából. A zsúfolt vonatokra rendőrhatósági igazolvány nélkül nem lehetett Nagykanizsa felé utazni, ugyanakkor új gyorsvonat beállításával közvetlen összeköttetést alakítottak ki Nagykanizsán keresztül Budapest és Fiume között. Megszaporodtak a szuronyos katonai járőrök ellenőrzései, s egyre mozgalmasabbá vált az élet a kanizsai laktanyák körül, a város mindennapi életének súlypontja a környékükre helyeződött át júniusának közepén Füreden még semmi sem érződött. Továbbra is érkeztek a hivatásos tisztek és tiszthelyettesek családjaikkal nyaralni, köztük Korláth Eörs százados Bécsből. Itt nyaralt Deutsch József őrmester Székesfehérvárról, Blum Antal őrmester a messzi Aradról. Ki tudja, hogy látták-e még egyszer a Balatont? A fürdőélet nagy arányban indult meg. A szanatórium már megtelt. Igen előkelő körökből érdeklődnek a füredi fürdőélet iránt és bizonyosnak látszik, hogy azok a remények, miket a tihanyi apátság az új beruházásokhoz fűzött, mind valóra válnak. A fürdőn tartózkodik Ghillány Imre báró földmívelésügyi miniszter nejével és két fiával, Kéthly Károly dr. báró főrendi házi tag. A legutóbbi napokban értekezlet folyt a kir. Magyar YachtKlub temében a hajókikötő építése tárgyában. Az értekezlet Lisznyay Damó Tihamér miniszteri tanácsos elnöklése mellett folyt le és rész vettek azon: Árvay Lajos alispán, Halbik Cziprián apát, Kolosváry Ödön osztálytanácsos, 7

8 K. Nagy Dezső főmérnök, Langer István főszolgabíró, Perger Ferenc [18] gőzhajózási vezérigazgató, Vaszary Ernő fürdőigazgató és mások. Boldog nyárnak nézett elébe Papp Károly bádogosmester is: június elején eljegyezte Nagy Gizella kisasszonyt, Nagy János és felesége lányát. Ki is számított akkor még arra, hogy három hónap elteltével véget ér a fiatalok boldog mindennapjainak, és újabb három hónap múlva már Papp Károly halálhírét is továbbítják a megszakítás nélkül működő távírók? Az Ipartestület új székházában még nem a háborúra sorozták a füredi fiatalokat, meg is látszott a végeredményen: 157 fő besorozását tervezték, de 26-an átjelentkeztek Zala vármegyéből Veszprém vármegyébe. A megmaradt létszámból mindössze 23 fő (!) találtatott alkalmasnak a katonai szolgálatra, ezek közül is 5 önkéntes jelentkező. Július 12-én ünnepélyesen megnyitották a Kisfaludy-mozgót, Kerékjártó Duczi zeneművész hangversenye emelte a fürdőélet rangosságát. Hosszú betegségéből felépülve megérkezett báró Splényiné Blaha Lujza is, hogy ha személyesen nem is, de füredi jelenlétével megtisztelje az év legnagyobb társasági eseményét, az Anna-bált július 28-án két nappal Anna napja után az agg Ferenc József hadat üzent Szerbiának, kitört az első világháború és a fegyverzajban elhallgattak a hegedűk. A bálozó fiatalemberek csukaszürke tábori uniformist öltöttek frakk helyett és elmentek a csataterekre. Sokan közülük sohasem [19] tértek haza Megkezdődött a füredi tartalékosok mozgósítása is, zsúfolt katonavonatok indultak Füreden keresztül Kanizsa felé, rajtuk almádi, kövesdi, füredi, arácsi hadbavonultakkal, hogy rövidesen egyenruhát öltve augusztus közepén elinduljanak a frontokra. Vajon mit érezhettek volna a frontra indulók 1914 augusztusában, ha azt látják, hogy a csukaszürke tábori öltözet helyett társasági ruhába öltözött tisztek és tiszthelyettesek szállnak le a füredi állomáson? Többek között akkor érkezett saját villájába nyaralni Baur Nándor cs. és kir. százados Komáromból, a Grand Hotelbe pedig Logoner Kajetán cs. és kir. őrmester Hamburgból és Galgóczi Sándor őrmester Debrecenből. [20] Még idegenül csengett a Grand Hotel portásának Galícia neve, mikor bejegyezte a Stanislauból érkezett Ster Kajetán számvevő altiszt adatait a vendégkönyvbe. Azé a Galíciáé, amelyik rövidesen Európa egyik legnagyobb katonai temetőjévé vált. 8

9 Azé a Galíciáé, hol tízezer zalai társával együtt alussza örök álmát a füredi Laki József, Bodó Lajos, Hertling Imre, Mészáros Károly, Szabó Miklós, Kurucz László Lemberg mellett van egy kerek erdő közepébe van egy gyász temető abba nyugszik sok szép magyar baka eltemette gyászos Galícia édesanyám ne keressen engem a többi közt úgy se talál engem a fejfámra nincs a nevem írva csak úgy fekszünk közösen egy sírba (Magyar katonadalok és énekek) 9

10 MOZGÓSÍTÁS ÉS HADÜZENET június 28-án ugyanolyan száraz, forró nyári nap volt Füreden is, mint bárhol másutt, ugyanolyan, mint Sarajevóban, melynek nevét örökre megjegyezte a világ. Ugyanúgy indult a nap a Fürdőtelepen, mint bármikor: jóleső reggeli után a kívánatos és elmaradhatatlan sétájukat végezték a szállók és panziók vendégei az árnyas fák alatt. Társadalmi rangjuknak megfelelő csoportok verődtek össze rövid idő alatt, mintegy véletlen találkozásként, hogy a legfrissebb pletykákat megismertessék egymással, mert kora délelőtt politikáról nem illett beszélni. Annak az esti órák voltak a legalkalmasabbak. Épp, hogy véget ért a reggeli koncert a Zenepavilonban, mikor futótűzként terjedt el a tragikus hír: Ferenc Ferdinánd trónörököst és nejét Sarajevóban meggyilkolták! Véget is ért azonnal a megszokott rend, alkalmi csoportosulások verődtek össze, mert a hír oly döbbenetet váltott ki, hogy az első pillanatban senki sem merte, vagy akarta elhinni. Nem kellett sokáig várni a bizonytalanságban, mert fél egy felé a budapesti telefonok megerősítették a hírt. Amilyen gyorsan szállt a gyilkosság híre, ugyanolyan gyorsan jutott mindenki tudomására: Háború lesz! A sors íróniája, hogy pont azok értesültek legutoljára a hírekről, akiket elsőként érintett annak következménye: a füredi hadköteleseket, akik csak késő este tértek haza a határból. Három nappal később be is igazolódott, hogy nem tévedtek azok, akik hadüzenetet és háborút jósoltak. Hatalmas szalagcímekkel közölte a Balatonfüredi Hirlap első oldala is: Általános mozgósítás! Harcba indul a magyar! július 31-ike örökre szóló fordulópontot jelent nem csupán Magyarország, de valószínű, hogy az egész világ történelmében. E napon írta alá Ő Felsége, dicsőségesen uralkodó apostoli királyunk a mozgósítási parancsot, mely az osztrák-magyar monarchia egész haderejét fegyverbe szólítja, és alig múlik el kétszer 24 óra, a monarchia minden fegyverbíró férfia teljes fegyverzetben, mindenre készen várja a parancsot, hogy az [22] ellenségre vesse magát, és azt szétmorzsolja. És mozgósítottak Balatonfüreden és Arácson is, elsőként közel 150 fő indult a füredi községházától Nagykanizsára, Fehérvárra, Veszprémbe, Komáromba hogy felszerelkezzenek és meginduljanak Szerbia felé, mert akkor még Oroszországról senki sem beszélt. A zöld és vörös plakátok elszólították 10

11 otthonukból a mozgósítottakat, elindultak a fából készült, sötétre festett katonaládáikkal, melyekre fehér betűkkel rá volt pingálva, hogy Fekete Gyula, vagy Gyenis Gábor melyik ezredben szolgálja a hazát. Akkor még hittek az agg Ferenc József szavainak: mire a falevelek lehullnak, újra otthon lesznek. Az újság vezércikkének írója, Faragó Adolf a következő gondolatokkal zárta cikkét, melyben a balatonfüredi hadkötelesek felé fordult: És ti balatonfüredi katonák, kiket királyunk hívó szava elszólít az édes szülőtől, a szerető hitvestől, az ártatlan gagyogó gyermektől, amikor ott álltok az ellenség előtt, gondoljatok arra, hogy a ti szűkebb hazátok, a kis falutok felől forró fohászok szállnak az ég felé, melyekben erőitek megsokszorosításáért, küzdelmetek dicsőséges befejezésért kérjük a mindnyájunk fölött őrködő Mindenhatót. Teljesítsétek tehát magasztos kötelességeteket, hogy akkor, amidőn majd győzedelmesen visszatértek szeretteitek ölelő karjaiba, az örömtől könnybe borult szemekkel és büszkén mondhassuk rátok: ilyen a magyar katona! Isten veletek! Isten vezéreljen vissza [22] benneteket! A füredi községháza az első világháború idején. Itt kellett elsőként jelentkezni katonaládáikkal a hadbaszólított füredi tartalékosoknak. 11

12 Balatonfüreden nem volt örömünnep, mint Pesten, nem éltették a mozgósítást, nem vonultak Éljen a háború! feliratú táblákkal, nem ünnepelték meg a háború kitörését sem, mert mintha valahogy másképp látták volna a kialakult helyzetet. (Ferenc Ferdinánd igen népszerű volt a magyarok körében, így a halála okán indított háborút a magyarok jó része jogosnak könyvelte el, és kötelességének érezte, hogy részt vegyen benne, hisz az ország egyik jelképét pusztították el.) Ugyanezen újság első oldalán még egy kisebb terjedelmű cikk is helyet kapott HÁBORÚ címmel, szerzőjének aláírása nélkül: Ne csüggedjünk, és ne féljünk. Ez a monarchia utolsó gesztusával bebizonyította, hogy tud élni erejével, és ez az erő kell, hogy fellelkesítsen [22] mindenkit Mert a sorok között olvasva bizony még ott volt Solferinó és Königratz emléke, amelyek igencsak megtépázták a MONARCHIA tekintélyét. A hadgyakorlatnak kikiáltott boszniai hadjárat során is súlyos emberáldozatot szenvedtek a többszörös túlerőben levő osztrák-magyar csapatok. Hogy milyen terhekkel és áldozatokkal járnak majd a következő hetek, hónapok, azt Ferenc József nem mondhatta ki, helyette megtették mások, mert néhány nappal később már megjelentek azok felhívások, melyek a hadbavonultak családjainak megsegítésére hívtak fel, és ezek a felhívások nem egy villámháború befejezését jósolták meg. Elsőként a Mangold-család tette meg felajánlását: 20 sebesült honvéd teljes ellátását vállalta magára felgyógyulásukig a Stefánia szállóban. Ha óvatosan is, de már augusztus elején megkezdődött a lakosság felkészítése az elkövetkezendő gazdasági nehézségek elviselésére, a várható kivételes intézkedések meghozatalára. Ezek sem a háború gyors befejezésére utaltak. Augusztus 9-én jelent meg az első háborús tudósítás a szerbiai hadműveletekről, akkor még úgy látszott, minden a terveknek megfelelően alakult, talán szükség sem lesz a füredi katonák bevetésére: Már eldördült az első ágyúlövés és katonáink már bevonultak arra a területekre, ahol a legtöbb gyűlöletet szították ellenünk és ahol az egész [23] művelt világot megdöbbentő kettős gyilkosság eszméje megszületett. Szerbiai győzelmekről és emberáldozat nélküli gyors előrenyomulásokról olvashatunk a helyi lapban, a szerkesztőségi cikkek bizony az íróasztalok mögött születtek meg, a tények ismeretének hiányában, dicsérve a füredi katonák példamutató helytállását: 12

13 No igen, mert hát Európa olyat még nem pipált, hogy egy kis falu lelkes és önfeláldozó népe tíz, húsz millió, vagy talán milliárdnyi hadizsákmányt [23] ejtsen, méghozzá vérontás nélkül. A füredi katonák hőstetteire még várni kellett, mert akkor, augusztus 9én a frissen bevonultak még a laktanyáikban készültek a nagy útra, s várták az indulási parancsot: a 48-asok augusztus 12-én vagoníroztak be Nagykanizsán, s nem Szerbiába indultak, hanem az orosz frontra. A kanizsai 20-asok is Galíciában estek át a tűzkeresztségen, a veszprémi 31-esek is még a körleteikben rendezték soraikat, hogy a második hullámban megérkezzenek a frontokra. Fekete György, id. Fekete Márton, Fekete József és Fekete Gyula 1915-ben. Z. Karkovány Judit közreadása a Füredi Históriában.(2003. december.) (Másolat: Helytörténeti Gyűjtemény) 13

14 FÜREDI ESEMÉNYEK 1914 AUGUSZTUSÁTÓL DECEMBERIG Ismét győzelem Oroszországban, Bevonultunk Szerbiába, Csapataink jelentős ellenállás nélkül folytatják előrenyomulásaikat, - ilyen és hasonló cikkek uralták a napilapok első oldalait, veszteségektől és elesettekről még hírek nem érkeztek augusztus első hetében. Sem fürediekről, sem másokról. A civil lakosság körében egyre nagyobbá vált a mesterségesen felkorbácsolt szerb és orosz ellenesség. Állandó éberséget és hazafias tetteket vártak el mindenkitől. Elhitették, hogy az ellenség nem csak a frontokon van jelen, harcolni kell ellenük a lakóhelyeken is: Vigyázz! Kémek lepték el az országot! Sorra érkeztek is a megalapozatlan bejelentések, hogy gyanús idegeneket láttak kószálni Füreden, gyanús házaspárok szálltak meg az egyik panzióban, fegyvert láttak az egyik sétálónál, orosz nyelvű beszédek szűrődtek ki a szállodai szobákból, stb. Rövidesen megtörtént az első szerb kém leleplezése is letartóztatták a közeli Hajmáskér postamesternőjét, mint utólag kiderült, alaptalanul, a szegény füredi tánctanárt pedig szerb származása miatt páholták el. Hamar kimúltak a kezdeti kémkeresés hullámai, mert 1914 augusztusának közepén anyagi okokra való hivatkozással feloszlatásra került a helyi polgárőrség szervezete, pedig azért hozták létre, hogy az országba betört idegen autómobil és hadirepülőgépek támadási szándékait [40] megakadályozzák. És továbbra is folytatódott a lakosság manipulása. Az első hivatalos veszteséglista mindössze 3 halottra és 10 sebesültre tették a Monarchia seregeinek veszteségét! (A k.u.k. 69-esek veszteségei is jóval nagyobbak voltak a hivatalos adatoknál, sőt a 68-asoké is, akik a legelső ütközetet megvívták Szerbiában.) Füredi halottakról, sebesültekről továbbra sem volt híradás. A harctérről továbbra is csak győzelmi hírek érkeztek, még minden olyan áldozatnélkülinek, sikeresnek tűnt. Montenegró hadbalépése Szerbia oldalán 14

15 meg egyenesen nevetséges volt, a Balatonfüredi Hirlap augusztus 16-án közzétett gúnyversében könnyű harcot jósolt Nikita seregei ellen is: Nevess, világ, ha-ha-ha Hadat üzent Nikita! Kilenc korpás meg van töltve, A csordámat hajtsák össze. Hol az ágyú, hol a puska? Majd lesz, hogy ha küld apuska. Ha nem is küld, mi kiállunk, Hisz úgyis csak kiabálunk. Hátul menjen Gyorgye úrfi, Hogy majd elöl tudjon futni. Nevess, világ, ha-ha-ha Hadat üzent Nikita! Kertek alatt kutya ugat, Hitvány tacskó fügét mutat, De ki vetne ügyet erre, Nikitának teljék kedve. Gyorgye, Sándor, vigyázzatok, Erős legyen a lábatok, S ha lezajlott a nagy csata, Fődolog a tiszta ruha. Nevess, világ, ha-ha-ha Hadat üzent Nikita! Egy néhány soros tudósítás bizonyára sokak figyelmét elkerülte: Megkezdődtek az erődítési munkálatok a Duna vonalában a meglepetések elkerülése érdekében, mert néhány nap elteltével kiderült, arra is számítani kellett, mintha 1914 őszén valami megkérdőjelezte volna a végső győzelmet. Augusztus 18-án Balatonfüred hazafias polgársága minden addiginál nagyobb szabású ünnepségek közepette ünnepelte meg a király születésnapját: a telepi róm. kat. templomban maga Halbik Ciprián tihanyi apát mondott misét fényes segítséggel, az izraelita gyülekezet imaházában Goldstein Ezra rabbi tartott ünnepi beszédet. Még el sem kezdődött az igazi háború, de a lakosság segítségére, áldozathozatalára máris szükség volt. A hadbavonultak családjainak megsegítésre indított gyűjtés igen szép eredménnyel zárult Füreden: Összeadásra került 352 K 62 fillér készpénz, 160 kenyér, 2 láda sütemény, 1 zsák krumpli, 2 láda hús és szalonna, 1 zsák paprika, 1 szütyő szárazbab, 650 tojás, 2 zsák alma és körte, 1 láda barack, 6 kosár szilva, 1 kosár szőlő, 288 liter bor, több üveg pálinka, 1 láda [24] dohánynemű és 2 kosár virág. Szeptember 6-án érkezett meg Balatonfüredre az első sebesültszállító kórházvonat. Hatalmas érdeklődés előzte meg a szerelvény érkezését. Külön rendfenntartókat kellett szolgálatba állítani a tömeg megrendszabályozására, Langer István főispán vezetésével. 15

16 Ünneplőbe öltözött fürediek várják az első sebesültszállító vonat megérkezését. Érthető volt a nagy tömeg összeverődése, mert a hozzátartozók részére utolsó életjelek még a laktanyákból érkeztek, mindenki keresett valakit, akitől hírt remélt az apáról, testvérről, férjről. Hibás jelzés miatt órákat töltöttek el várakozással, mikor 3 óra felé a várt vonat helyett Budapest felől érkezett váratlanul egy szerelvény, a kraszniki csatában megsebesült zalai fiúkat vitte a kanizsai kórházba, 48-asokat, 20asokat vegyesen. Ők a keleti hadszíntér sebesültje voltak, onnan jöttek ahol a fürediek is harcoltak. Előzetesen ezt még senki sem tudta, ezért a szerelvény nem is időzött sokáig Balatonfüreden, pedig a füredi katonatársakról a volt század és ezredtagok talán bővebbet ők tudtak volna mondani. Az előzetesen elsőnek jelzett, zöld ágakkal és virágokkal feldíszített vöröskeresztes vonat valamivel később érkezett meg Tapolca felöl: a szerelvény a szerb fronton megsebesülteket szállította Budapestre. Némi csalódást is okozott a jelenlevők között, hogy magyar katonák helyett horvát és cseh sebesültekkel volt tele a szerelvény, csak egy magyar kísérő tiszt érkezett velük. 40 percet tartózkodott a vonat az állomáson, az idő bőven elég volt arra, hogy a fürediek zsúfolásig megtöltsék a vonatot: enni és innivalóval, virággal és apró ajándékokkal. Annyi mindent hordtak össze, hogy be sem fért a vagonokba, a veszprémi helyőrségi csapatoknak is jutott még bőven belőle. 16

17 Nem lehet és nem szabad neveket említeni, hogy ki voltak ott és mit hoztak, de nyugodt lélekkel és őszinte örömmel, sőt bizonyos büszkeséggel megállapíthatjuk, hogy egész Balatonfüred kivonult, és mindenki elhozta azt, amije volt 17

18 Még ugyanezen a napon megérkezett a hír az első füredi sebesültről is, ki nem volt más, mint Segesdy Miklós m. kir. főhadnagy, Segesdy Miklós református lelkésznek a fia. Harc közben a jobb vállát lőtték keresztül, de szerencsére nem bizonyult súlyosnak sebesülése. (Más adatok szerint a golyó a szív alatt hatolt be és a lágyékon jött ki.) Néhány nappal később már balatonfüredi célállomással érkezett a harmadik szerelvény. Szeptember 16-án 110 sebesült katonát hoztak a szerb [201] frontról füredi kórházba, mindannyian golyó és srapnell által okozott sérüléseket szenvedtek. A vonat fogadásánál jelen volt dr. Ajtós Imre ( ) alezredes, a kórház parancsnoka, Langer István főszolgabíró, a község vezetői és a fürediek hatalmas tömege: mint az első alkalommal, most is a tűzoltóknak kellett a rendet fenntartani, mellette rájuk hárult még a sebesültek kiszállítása is a kórházi kocsikból. Az első csoportot a Stolczer József járási tisztiorvos felügyelete alatt álló Erzsébet-udvarban helyezték el. Ezt a tartalékkórházat 60 szobával, a bencések adományából hozták létre végén a Vöröskereszt Egylet Langer István egyesületi elnök és Fazekas Vilmos jegyző vezetésével működő balatonfüredi fiókja három kórházat tartott fenn. A további sebesültszállítmányok elhelyezésére megszervezték az ipartestületi 30 ágyas, az arácsi szeretetházi 14 ágyas és a népházi 26 ágyas kórházakat. A kórházakat Langer István főszolgabíró és Halász Istvánné, a körorvos felesége, a helybeli Vöröskereszt alelnöke szervezte. Halász Istvánné nemcsak vezette a kórházat, hanem ápolt, kötözött, vigasztalta a sebesülteket. A király arany érdemkereszt adományozásával ismerte el önzetlen [44] tevékenységét. Október 6-án újabb füredi sebesültről érkezett híradás: a Lublin alatti harcokban megsebesült Somogyi Károly dr., a Balatonfüredi Hirlap főszerkesztője. Szerkesztőtársának, az ugyancsak füredi dr. Szántó Bélának [35] írott levelében a következőképp számolt be sebesülésének körülményeiről: Immár tudatom veletek, hogy megfogyva, megtörve bár, de mégiscsak élek. Augusztus 27-én, Lublin alatt súlyos sebeket kaptam. Két lövést a bal lábamba, mely térden felül el van törve, s egy golyót a bal kéz csuklóján keresztül. Három nap, három éjjel szenvedtünk a csatamezőn. 17 napi utazás után értem ide Troppauba, teljesen kimerülve, már nem bírtam tovább hazafelé menni. Most is fekszem, várom a gyógyulást. 3-4 hónapig eltart, míg a lábam összeforr. A fürediek közül e hó elején találkoztam Horváth Zsigával, 18

19 Varga Gáborral jó egészségben; közöld ezt az érdekeltekkel. Küldök egy [27] zsák üdvözletet, oszd szét mindenkinek, akit illet. Egy másik Somogyi, Somogyi Kálmán is megírta saját levelét a frontról (1914. december), ő igen szerencsésnek mondhatta magát legalább is az első hónapokban: Jól vagyunk, mindennel el vagyunk látva, cigaretta, szivar, étel és ital rogyásig van. Most nyúlbőrös mellényt kaptunk és kilátásba van helyezve a bundával bélelt felsőkabát is. Jó dolgom van, meg is híztam, [31] de meg is őszültem. Utólag már biztosan kijelenthető, hogy csak ígéret maradt a bélelt felsőkabát. Három hónappal a háború kitörése után már gondok mutatkoztak az alapvető ellátásokat illetően. Egy több helyről jelentették, hogy akadozott a lőszerellátás, napokon keresztül éheztek a csapatok, mert nem érkeztek meg időben a hátországból az élelmet szállító vonatok. Sőt, 1915 elején, a [203] veszteségek pótlására indított menetzászlóaljak legénységének nagy része saját civil kabátjában indult a frontra, mert a készletek kiürültek. Az elesett és a hadikórházakban fekvő katonatársak kabátjai jelentették az utánpótlást. Az országos és a helyi lapok többségében, így a Balatonfüredi Hirlapban is egyre gyakrabban jelent meg a következő felhívás: KÖSSÜNK HÓSAPKÁKAT, CSUKLÓ- ÉS TÉRDVÉDŐKET, KÉSZÍTSÜNK HASMELEGÍTŐKET A HŐSIESSEN KÜZDŐ KATONÁINKNAK! Vagy a következő: A TÉLI HÁBORÚ BORZALMAI ELLEN KATONÁINKNAK PRÉMRE VAN SZÜKSÉGEIK. AKINEK VAN, KÜLDJE E CÍMRE: HADSEGÉLYEZŐ HIVATAL, BUDAPEST, VÁCZI - UTCZA 38. A POSTA INGYEN SZÁLLÍTJA Október elején már megkezdődött a hadsereg állományának újabb feltöltése: A füredi járásból 177 fő népfelkelőt kellett kiállítani. A sorozást Fazekas Vilmos szolgabíró felügyelte az alispán megbízásából november elsején bekövetkezett az, amire már lelkiekben felkészültek a hadbavonultak családjai: hősi halottat, a világháború első* füredi hősi halottját kellett gyászolni: 19

20 Messze, idegen földről, északról, ahonnan az új, a boldogabb Magyarország alapművét rakják hős fiaink, szomorú hírt hozott a távíró egy férjéért epedő asszonynak és két, az atyjáért imádkozó kisgyermeknek. Nem látja már többet az özvegy, és nem ölelik többé az apát az árvák. Megsebesült a hősi küzdelemben Major Gábor, a vitéz katona, és az orvostudomány, a gondoskodó ápoló kezek sem tudták őt visszaadni a szerető, életéért remegő családnak. Idegen földben porlad Major Gábor, Balatonfüred derék fia, de emlékét családján kívül polgártársai is azok között a védtelen hősök között fogják megőrizni, akik dicsőséggel és önfeláldozással ontották vérüket [28] értünk, Magyarországért. *Varjas István hősi haláláról csak később érkezhetett hír, ő már 1914 szeptemberében esett el a szerb fronton november 8-án kelt szárnyra a hír, hogy Kovács Károly balatonarácsi gazdálkodó és bérkocsis hősiesen küzdve súlyosan megsebesült, a frontkórházban hősi halált halt. Illő módon adózott emlékének az elesett családja és Balatonarács hazafias polgársága. Mint rövidesen kiderült, Kovács Károlynak tévesen keltették halálhírét, a tévedést a névazonosság okozta. Felesége semmilyen értesítést sem kapott férje elestéről. Beigazolódott egy régi közmondás: Akinek halálhírét költik, sokáig fog élni. Kovács Károly a rendelkezésre álló adatok alapján túlélte a világháború csatáit és megpróbáltatásait, egészségesen tért haza. December 6-án érkezett meg Ligeti Jenő, izraelita elemi iskolai tanító levele Balatonfüredre, melyben könnyebb sebesüléséről számolt be, a klostenburgi, majd a tapolcai hadikórházban lábadozott. Három hónap elteltével már egyre kevesebb levél érkezett a fronton harcoló fürediektől, arácsiaktól. Nagy volt a bizonytalanság, sok volt az ellenőrizhetetlen szóbeszéd, ezért a helyi lap is közzétette a Monarchia katonai irodájának a bécsi címét, ahol a feltételezett eltűntekről, elesettekről tájékoztatást lehetett kérni novemberében a Vöröskereszt Egylet füredi megalapításának egyik szorgalmazója és alapító tagja, Mangold Budapestről vonult be - a Balatonfüredi Hirlap hasábjain tapasztalatai leírásával már a háború valós képét festi le elsőként [68] előtt: 20 szervezete Gusztáv személyes az olvasók

21 A múlt héten voltam kirendeltségi őrszem az állomáson. Sebesülteket hoztak Hogy hányat? Azt nem tudom! Sokat, igen sokat! Az én érző és vérző keblemnek szédületesen sokat. Sohasem hittem volna, hogy ennyire erőt vesz rajtam a megindulás. Íme, ez tehát a háborúnak valódi képe? Borzasztó! Hogy a civilizációs zászlóvivői kultúra összes vívmányait csak erre tudják felhasználni, irtózatos, hogy a tudomány és a hit, a művészet csak ebben leli kedvtelését s ösztönzi, hogy a gyilkolás, rombolás, fosztogatás fellobbanásának essék áldozatos martalékául a testvér, a fiú, az apa, a férj teremtő két karja A Drina és a Krupanje között, ahol csapataink kergették az ellenséget, erős havazás közben egy kalandozó századot fogott el a gyalogságunk előőrse, amelynek parancsnoka elmondotta, hogy azért törtek be Magyarországra, hogy ennivalót harácsoljanak a hatvanéves aggastyánoknak, akik az ország belsejében teljesítettek szolgálatot. A sebesülteknek sincs nyugalmuk, visszakergették őket, így fest a szerb hadsereg. [ ] Az egész kis helységben, ahol lépten-nyomon láthatóak voltak a szerbek háromnapi pünkösdi királyságának nyomai, nem kaptunk egy kenyeret, amely szánk íze szerint lett volna, így nem maradt más hátra, mint elővegyük az amúgy is fogyatékos tarisznyáinkat, amelyekben még mindig bőven találhatott némely szalámi, szardínia stb. Érdeklődtünk a dolgok ilyetén való állásának okairól s azt a választ kaptuk, hogy a szerbek minden ehetőt elvittek, így most megint napokig kell majd várakozni, amíg a készletek gyarapodhatnak. Bejutottunk egy másik házba, hogy némely érdekesebb dologra is szert tehessünk, vagy pedig az estéli szállás irányában gondolkodjunk az utak végnélküli rosszasága nem tanácsolta nekünk, hogy a délutáni órákban az indulásra gondoljunk december 8-án már Füreden is temettek, hősi halottat kísértek nagy részvétellel az utolsó útjára: A helyi kórházban elhunyt Jovity Milos 6. gyalogezredbeli katona, mivel családjának nehézséget okozott a koporsó elszállítása, ezért úgy döntöttek, hogy a lakóhelyüktől távoli Balatonfüreden temetik el hozzátartozójukat. A temetési szertartás bizony nagyon sok jelenlevő füredi szemét elhomályosította, mintha az ő hozzátartozójukat temették volna. Először a református temetőben került sor a szertartásra: dr. Ajtós Imre főorvos búcsúbeszéde után Győrffy Lajos református segédlelkész vett búcsút az elhunyttól, majd a Polgári Dalegylet 21

22 gyászéneke kíséretében átvitték a katolikus temetőbe, ahol a hadsereg nevében Koritsánszky Ottó veszprémi főhadnagy szavai búcsúztatták az otthonától távol, de magyar földbe eltemetett Jovity Milost. (Arról nem maradt fenn adat, hogy a katolikus egyház miért nem vállalta Jovity Milos eltemetését.) A kezdeti hadi sikerek eredményeként december elejére a hivatalos adatok szerint fő legénységi és 867 fő tiszti állományú szerb és orosz katona került hadifogságba. Jelentős részüket nem hadifogolytáborban, hanem gazdaságokban, településeken helyezték el, került belőlük Füredre is. Langer István főszolgabíró már december 13-án arról érdeklődött a református egyháznál, hogy a tavaszi mezőgazdasági munkák beindulásával kb. 100 fő orosz hadifogoly alkalmazását vállalná-e az egyház a volt telepen levő [33] helyiségekben való elhelyezéssel? december 26-án érkezett meg a füredi állomásra az újabb szerelvény, amelyik 150 gyógykezelésre szoruló katonát hozott a frontról a Stefánia (Mangold) szállóba. Teljes egészében már nem is lehetett ott elhelyezni őket, ezért egy részüket a könnyebben sérülteket - magánházaknál szállásolták el. A balatonfüredi református elemi népiskola I.-III. osztályos tanulói gyűjtést indítottak a hadbavonult katonák karácsonyára. 66 K 84 fillér jött össze, melyet egy névtelen magánszemély 70 K-ra egészített ki. A kórházakban elhelyezett katonákat mind Arácson a Szeretetházban, mind a füredi intézményekben Vaszary Ernő vezetésével igen kedves meglepetésben részesítette a Vöröskereszt Egylet. A nemes szívű füredi hölgyek mellett ott volt még Vaszary Ernőné a lányaival, Langer István főszolgabíró felesége és dr. Halász Istvánné. A karácsonyi ünnepekre 400 K. gyűlt össze, amit Darányi Ignác 10 K. összeggel toldott meg. Minden egyes katona 100 db. jófajta cigarettát, 1-1 helyben sütött kalácsot, a tisztek még egy apró füredi emléket is kaptak a karácsonyfák alá, hogy a hős katonákat pedig ily nemes cselekedet további [39] hősies küzdelmekre fogja serkenteni karácsonya már sok füredi családnál fekete karácsony volt. Elsősorban nekik szólt a Balatonfüredi Hirlap karácsonyi számának vezércikkében a részvétnyilvánítás szomorú kötelessége: Tudjuk, értjük. Szomorú karácsony, fekete karácsony az, ahol a karácsonyfa alól nem az ajándékok, hanem az ajándékozók hiányoznak. 22

BALATONFÜRED: KÓRHÁZI EMLÉKEK

BALATONFÜRED: KÓRHÁZI EMLÉKEK BALATONFÜRED: KÓRHÁZI EMLÉKEK (Pótlások és kiegészítések) A háború alatt Balatonfüreden létesített kórházi és szanatóriumi férőhelyekről pontos adatok nem maradtak fenn. Okaiként megjelölhető, hogy a magánházaknál

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. KÉPES KRÓNIKÁK fény MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. 2 Tisztelt Díszvendégeink, tisztelt Hagyományőrzők, tisztelt Soproni Polgárok! Erőt, tisztességet! Hadd üdvözöljem ezzel a huszárköszönéssel a megjelenteket,

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014 Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fsz 1 Telefon : 06-70-421-3473 noe.dunakeszi@gmail.com Zánkai tábor 2014 Oldal 1 Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink! A Dunakeszi

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Ikt.sz.: 7239/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Tárgy: Alapítványok támogatása Az előterjesztést készítette: dr. Budavári Zsuzsanna Közgyűlési, Szervezési

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

A leghidegebb napok 2011/2012 telén,

A leghidegebb napok 2011/2012 telén, A leghidegebb napok 2011/2012 telén, avagy mi történt február 1. és február 15. között? (Menhely Alapítvány) 1 Regionális Diszpécser Szolgálatok Intézmény Ellátási terület Telefonszám Utcai Szociális Segítők

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Limanowa, a magyar Monte Cassino!

Limanowa, a magyar Monte Cassino! Limanowa, a magyar Monte Cassino! Évszázada, 1914 nyarán kezdődött a Nagy Háború, amely során az orosz gőzhenger rárontott Galíciában az osztrák-magyar csapatokra. A döntően magyar katonák, huszárok, honvédek,

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Dr. Kuthy Elek első világháborús fényképei

Dr. Kuthy Elek első világháborús fényképei fényképei Dr. Vadász István muzeológus Orvosok, körorvosok Tiszafüreden - Orvostörténeti tanácskozás - Tiszafüred, 2005.április 19. 1 1. Bevezetés Dr. Kuthy Elek első világháborús fényképei A fénykép -

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata:

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata: 55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes A zarándoklat jelmondata: Lourdes, a hit egy kapuja Lourdes, une porte de la Foi A zarándoklat nem számít szolgálati útnak, egyéni,

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/1

HÍRLEVÉL Augusztus/1 HÍRLEVÉL Augusztus/1 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Már hetek, sőt hónapok teltek el a legelső nagyszabású bemutatkozó rendezvényünk, a Közös Ebéd óta, de a munka azóta sem állt meg. A választások közeledtével

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÉS TÚRA LEÍRÁS TELJESÍTMÉNYTÚRA. A 6. próba!

MEGHÍVÓ ÉS TÚRA LEÍRÁS TELJESÍTMÉNYTÚRA. A 6. próba! Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. Tel./Fax: (06-59) 351-753 E-mail: rmitiszato@hungarytourism.hu www.tisza-to-info.hu

Részletesebben

130 éves. 90 éves a Magyar Ifjúsági. Készítette: Csatlósné Mariann

130 éves. 90 éves a Magyar Ifjúsági. Készítette: Csatlósné Mariann 2011 130 éves a Magyar Vöröskereszt 90 éves a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Készítette: Csatlósné Mariann 1881. A Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete Az eredeti magyar jelvény és a nemzetközi

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

A Balatont a Balatonért csak a Balaton partjáról lehet igazán jól igazgatni. dr. Lukács Károly. Környezetvédelmi társasjáték

A Balatont a Balatonért csak a Balaton partjáról lehet igazán jól igazgatni. dr. Lukács Károly. Környezetvédelmi társasjáték Környezetvédelmi társasjáték Dr. Sebestyén Olga emléktáblája Tihanyban Őrizzük a Balaton népdalait A Balaton dicsérete - antológia A Balaton könyve NABE kiskönyvtárának füzetei Pajtás hajó emlékműve A

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében.

Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Emlékezők, Kedves Barátaim! Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében. Májusnak e tájékán

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Együttműködő szervezetek

Együttműködő szervezetek szervezet Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége székhely 8400 Ajka, Sport u. 25. képviselő Gerencsér Hilda kapcsolattartó Gerencsér Hilda e-mail gerencser.hilda@citromail.hu telefon 30/397-1974

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

A vörösiszap katasztrófa fogságában

A vörösiszap katasztrófa fogságában [Ide írhatja a szöveget] 2012 Nyirádi Zsuzsanna A vörösiszap katasztrófa fogságában A lúgos, vörös ár az ott élő emberek addigi életét is magával vitte. A vörösiszap katasztrófa fogságában Az áradás- 2010.

Részletesebben