Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások"

Átírás

1 a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat megfogalmazva az újévvel és önmagunkkal szemben. Mindez úgy gondolom helyén is való, hiszen minden új magában hordozza a változást. Az egész világ folyamatosan változik, s benne mi magunk is minden egyes másodpercben. Ha az elmúlt eszten- re visszatekintünk, elmondhatjuk, hogy nem volt egy könny év, de sikertelen sem. Sok változást hozott az önkormányzatok számára. Kialakultak a járások, az iskolákat állami irányítás alá helyezték, konszolidáció zajlott le, jogszabályi változások tömkelege ment végbe. Számtalan nehézséggel is szembenéztünk az elmúlt évben, de ezeket szinte maradéktalanul megoldottuk. Mindezek mellett, pályázataink eredményesek voltak, hiszen felújítottunk öt utcát és egy járdaszakaszt, felújítottuk iskolánk kazánházát, kazánjait, faaprítéktüzelés kazánokkal f tjük óvodánkat és az önkormányzat épületét, a Börzsönyi út végén kicseréltünk egy átereszt, mely tavaly kis híján katasztrófát okozott. Nyugodtan elmondhatjuk, december hónap eseményekben gazdagon telt el. Kezd dött december 6-án. A Mikulás bejárta az egész települést, felkereste az óvodásokat, az iskolásokat a Katolikus Plébánián összegy lt gyerekeket, és természetesen minden családhoz is eljutott. Ki-ki megkapta a megérdemelt ajándékát a szerint, hogyan viselkedett egész évben. De tudjuk-e, ki is a Mikulás? Szent Miklós Krisztus után 245- ben, a kis-ázsiai Anatóliában Patara városában született, egy gazdag család gyermekeként. Egy járványban szülei meghaltak. Az árván maradt kisgyermek, szüleit l örökölt vagyonnal, a város kolostorába költözött. Iskolái befejeztével a papi hivatást választotta. 52 évig volt püspök. Egyszer emberként élt, vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. December 5-én, névnapja el estéjén, a hideg id beköszöntével megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte Noel Baba -nak, ami azt jelenti, Újévi köszönt Megvásároltuk az AIRFLEX épületét a hozzátartozó melléképületekkel és területtel a VILLTESZ ingatlanon belül. Továbbá elcseréltünk egy önkormányzati földutat 2 ha tóparti területre. Elkezd dött az új Id sek Napközi Otthonának alapozása, valamint megkezdték a piactér kialakításának munkálatait. Sikerült elérnünk, hogy a közm fejlesztési hozzájárulás jogtalan igénybevétele miatt kiszabott 62 millió forintos visszafizetési kötelezettséget a kormány elengedje. Az önkormányzatok konszolidációjában ugyan nem részesültünk, de ez is azt mutatja, hogy az önkormányzat gazdálkodása következetes volt az elmúlt években. Ezt a következetes gazdálkodást kívánjuk folytatni a jöv ben is. A 2014-es esztend sok feladatot tartogat mindannyiunk számára, hiszen új id szak kezd dik az Európai Uniós támogatások tekintetében, megkezd dtek a as id szak tervezései az EU-s források felhasználására. Ebben az évben többször járulhatunk majd az urnák elé is, mert országgy lési, EU-s, önkormányzati, kisebbségi választások lesznek ebben az évben, és mind fele- December havi ünnepek, népszokások Ajándékozó Apa. Jó cselekedeteir l számos történetet jegyeztek föl. Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint a lelkét december 6-án angyalok vitték végs nyughelyére ahol egy tiszta forrás ered. Ebb l a tiszta forrásból küldi szeretettel a mai gyerekekhez utódját, a Mikulást. December 13-ához kapcsolódó számos népi hiedelemb l és népszokásból a Lucázás hagyományát tartják életben óvodásaink. Az idén is beöltözve járták a falut, hogy minden jót, b termést, jó szaporulást és egészséget kívánjanak a falu embereinek. Felkeresték a postát, a gazdaboltot és a Polgármesteri Hivatalt. A regölés a téli természetvarázslás jelleg köszönt népszokás. Eredete a magyar störténetig nyúlik vissza. A regösök mindig csoportokban jártak. Jókívánságaikkal halmozták el a háziakat, amiért jutalom járt. Ezt a népszokást elevenítették fel iskolásaink december 18-án a Polgármesteri Hivatal nagytermében. December 18-án a karácsonyi sségteljes döntést kíván meg t lünk. Nagyon remélem, hogy mindenki megtalálja a számítását, és bízom abban is, hogy boldogulásunk könnyebb lesz. Azonban hogy ez bekövetkezzen, nekünk is sokat kell tennünk érte. Tisztelt Diósjen iek! Megköszönjük az elmúlt eszten- ben Önökt l és a civil szervezetekt l, Intézményekt l kapott sok segítséget, melyet a település szépítésére, tisztítására, Tájházunk kialakítására berendezésére, rendezvényeink színvonalának emelésére, a település hírnevének öregbítésére kaptunk Önökt l. Reméljük, hogy a jöv ben is számíthatunk az Önök ünnepkör népszokásairól tartott el adást Végh József helytörténész a Tájház közösségi termében. Bemelegítésként Simon Katalin népdalokat adott el, ezt követ en Végh József elkezdte igen tartalmas beszámolóját. Megtudhattuk, milyen hiedelmek kapcsolódnak december 4-e Borbála napjához, mit nem szabad tenni Lucakor. Meghallgattuk Szent Miklós történetét. Beszámolt, december 21-e Tamás napjához kapcsolódó szokásokról, a férjjósló praktikákról, a disznóvágás segítségére, hiszen összefogásunkkal közös ügyeinket szolgáljuk. Diósjen Község Önkormányzatának Képvisel -testülete nevében kívánom minden kedves diósjen i lakosnak és Diósjen höz köt embernek, hogy váljék valóra mind az, amire vágyik, de legf képpen kívánom, hogy legyen Önök között egyetértés, szeretet és béke, találja meg mindenki a boldogulását, s ez által a boldogságot is. Boldog, sikerekben gazdag, eredményes, új esztend t kívánok minden kedves diósjen i lakosnak. Tóth János polgármester hagyományairól, az adventi karácsonyi el készületek négyhetes id szakáról, a karácsonyi kántálásról. Befejezésül meglepetés vendégeink érkeztek a Nógrád Szíve Hagyomány rz Baráti Kör, akik felelevenítették a régi hagyományt, és jókívánságaikat fejezték ki Diósje- lakóinak. Végezetül boros teával, pogácsával, és a jól bevált lila-hagymás zsíros kenyérrel, kötetlen beszélgetés kezd dött a vendégeinkkel, míg szépen lassan elindultunk hazafelé. folytatás a 9. oldalon

2 2. oldal Önkormányzati hírek Beszámoló a képvisel -testület november 25-ei ülésér l Polgármester úr beszámolója: Az el testületi ülés óta, amely október 11-én falugy lés és közmeghallgatás keretében zajlott le, a következ polgármesteri tevékenységeket hajtottam végre a napi feladataim mellett: 14-én a Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem rész Rétságon, ahol a következ témákról esett szó: Tájékozató az AG13 gyakorlat aktuális feladatairól; Tájékoztatató a téli id járással kapcsolatos feladatokra történ felkészülésr l; Tájékoztató a településen végzett védelmi igazgatási feladatokról: a védelmi tervek megléte, kezelése, aktualizálása; katasztrófa esetén a lakosság tájékoztatásának, riasztásának, mozgósításának lehet ségei; Tájékoztató a HVB évben végzett feladatairól. 15-én rendkívüli testületi ülés keretében értékeltük a falugy lés és közmeghallgatás folyamán történteket. 19-én szüreti felvonuláson vettem részt 22-én Rétságon a Tervezzük Együtt a Jöv t elnevezés megyei fórumon vettem részt, ahol a megyei fejlesztési tervbe illeszked helyi tervezésekr l esett szó. 23-án A helyi ünnepségen vettem részt képvisel társaimmal. 28-án Kerepes Ökörteleken a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vettem részt, ahol a napirendi pontok a következ k voltak: Tájékoztató a regionális hulladékgazdálkodási projekt zárásáról; Tájékozató a folyamatban lév regionális rekultivációs projektr l, kivitelez i szerz dések aláírására elnöki felhatalmazás, jóváhagyás; Az Önkormányzati Társulás évi költségvetési koncepciójának elfogadása; Tájékoztató a regionális közszolgáltatási helyzetr l (közszolgáltatási engedély); A Zöld Híd Régió Kft. nonprofit gazdasági társasággá alakulása; A ZHR Kft. törzst ke emelésér l tájékoztató; Egyebek. November 2-án a Lekl László asztalitenisz emléktornán vettem részt, amely a Dr. Göllesz Viktor Rehabillitációs Intézet és Ápoló- Gondozó Otthon, valamint az Általános Iskola közös szervezésében valósult meg. November 6-án a katasztrófavédelemmel együtt megtekintettük az Üdül sor úton a volt földcsuszamlás helyét mely ismét megsüllyedt. Intézkednem kell a vízelvezet árok kiásásáról. November 8-án a MÖSZ rendezvényén vettem részt jegyz aszszonnyal, ahol a 2014.évi költségvetéssel kapcsolatos alábbi témákról esett szó: a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Dr. Papp Magdolna Emese osztályvezet Asszony el adásában: Önkormányzati feladatok és azok ellátásának kérdései; Dr. Berczik Ábel kincstárért felel s helyettes államtitkár Úr el adásában: Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági F osztály Önkormányzatok költségvetési kérdései 2014-ben; Schmidt Jen, a TÖOSZ elnöke, Tab Város polgármestere el adásában: Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetés és a feladatfinanszírozás tapasztalatai. A köztes id pontokban a település ügyes-bajos dolgait, a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladataimat végeztem. Tájékoztatni kívánom a tisztelt Képvisel -testületet, hogy a vis maior keretb l pályázott Börzsönyi úti vízáteresz átépítése megvalósult. A közmunkásokkal elkezdtük a megvásárolt AIRFLEX ingatlan kitakarítását. A képvisel -testületi ülésen megvitatott témákról röviden: A képvisel -testületi ülés vendége volt Dudás György a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal hivatalvezet je, aki köszönettel vette a testületi ülésre szóló meghívást, és elmondta, hogy egy életszer kapcsolatot szeretne kialakítani a járásához tartozó képvisel -testületekkel. 1./ Diósjen községi Önkormányzat Képvisel -testületének évi rendezvényterve A rendezvényterv el készítését követ en a Képvisel -testület a helyi szervezetek vezet it egyeztetésre hívta meg, amelyre án került sor. 2./ Adventi, karácsonyi ünnep el készítése Az ünnepség helyszíne: Szentgyörgyi István Általános Iskola, id pontja: december 14. Az ünnepség megrendezésében a képvisel -testület együttm ködik a KARITASZ diósjen i szervezetével. 3./ Egyebek Közterületnév változásokról A képvisel -testület az érintett lakossággal történ egyeztetést követ en 3 utca nevét változtatta meg: Diósjen község Képvisel testülete megtárgyalta a Közterületnév változásokról való döntés a évi CLXVII. törvény 4. alapján cím el terjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képvisel -testület a évi CLXVII. törvény 4. alapján jelen határozatával akként dönt, hogy november 15. napjával 1.1 a 3963 hrsz-ú, Rózsa Ferenc utca elnevezés megszüntetésre kerül, az új utcanév: F zfa utca elnevezésre módosul, 1.2 a 4102 hrsz-ú, Kállai Éva utca elnevezés megszüntetésre kerül, az új utcanév: Dió utca elnevezésre módosul, 1.3 a 4074 hrsz-ú, Sallai Imre utca elnevezés megszüntetésre kerül, az új utcanév: Nyárfa utca elnevezésre módosul. 2. Az elnevezésekr l névtáblát kell készíteni, és azokat a közterületre ki kell helyezni. 3. A változásokat a rendezési terveken és az adatbázisokban át kell vezetni. Konyha üzemeltetési szerz dés meghosszabbítása Költségvetési koncepció el készítése Pályázati lehet ségek: közösségi busz pályázat Egyéni kérelmek évi rendezvényterv hónap nap megnevezése hely felel s március 15. Nemzeti Ünnep Református templom Önkormányzat Március 15. el tti tér április 12. Húsvéti népszokások Tájház Önkormányzat, K szirt Néptánc, Katolikus Egyház, Általános Iskola, Óvoda 12. Gyógynövénykert Tájház Önkormányzat, Általános Iskola 12. Környezetvédelmi nap Jen i-tó Sporthorgászegyesület május 1. Majális Sport pálya Önkormányzat 10. Környezetvédelmi nap Község közigazgatási területe Önkormányzat, Civil Egyesületek, Intézmények 17. Id sek Napja Általános Iskola Karitasz, Önkormányzat 25. Gyermeknap Játszótér Önkormányzat, Általános Iskola, Óvoda 28. Speciális Olimpia Kispályás labdarúgó torna Sportpálya Dr. Göllesz Viktor Ápoló Gondozó Otthon június 4. Összetartozás napja Kossuth L. úti kereszt Önkormányzat, Általános Iskola július 12. Jen -nap Szabadtéri színpad Önkormányzat, Civil Egyesületek, Intézmények 19. Diós települések Diósförgepatony Önkormányzatok találkozója (Szlovákia) augusztus 20. Szt. István, államalapítás ünnepe Római Katolikus Templom Egyházak, Önkormányzat szeptember 7. Katolikus családi nap Római Katolikus Plébánia Római Katolikus Egyház, Karitasz 7. K szirt Kupa Jen i-tó Sporthorgászegyesület október 4. Szüreti felvonulás Község közigazgatási Önkormányzat v. 11. területe, Tájház 22. Tök jó nap Aranydió Egységes Bölcs de és Óvoda Aranydió Egységes Bölcs de és Óvoda 23. Nemzeti ünnep Református templom Önkormányzat el tti tér november 9. Kukac kupa Jen i-tó Sporthorgászegyesület december 12. Lucázás Község közigazgatási területe Aranydió Egységes Bölcsöde és Óvoda 13. Adventi, karácsonyi ünnep Szentgyörgyi István Általános Iskola Betlehemezés FELHÍVÁS Község közigazgatási területe Önkormányzat, Általános Iskola, Óvoda, KARITASZ, T zoltóság, Polgár rség, Szentgyörgyi István Általános Iskola Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli id szakban az ingatlan tulajdonosa/kezel je köteles az ingatlan el tt hótól, jégt l és ónos es t l síkossá váló járdaszakaszt letakarítani (szükség esetén naponta többször is) és síkosság-mentesíteni. Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímél anyagokon kívül (homok, salak, stb.) fagyáspontcsökkent szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/nm-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. Klorid tartalmú vegyszerek használata zöldterületeken és annak közvetlen környékén tilos. Kérünk mindenkit, hogy a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében folyamatosan és maradéktalanul tegyen eleget ezen el írásoknak. Közlekedjenek óvatosan!

3 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 3. oldal Beszámoló a képvisel testület december 11-ei ülésér l Polgármester úr beszámolója: Az el testületi ülés óta a mely november 15-én volt, a következ polgármesteri tevékenységeket hajtottam végre a napi feladataim mellett. 20-án Salgótarjánban voltam, a Katasztrófavédelemmel egyeztetni a hulladékszállítással kapcsolatos szerz dések kimenetelével kapcsolatban. 27-én A DMRV-vel tárgyaltunk a szennyvíztisztító telep vízkibocsátási értékeinek leszorítása végett, mert ezt a tulajdonos Önkormányzatoknak kell elvégeztetniük. Erre van még öt hónapunk, hogy közösen megoldjuk. Szennyvízcsökkentési ütemtervet készítettek. Van, amit már meg is valósítottak a szükséges feladatokból. 28-án Rétságon a Járóbeteg Ellátó Központ egészségfejleszt Iroda átadásán vettem részt. 28-án a civil szervezetekkel egyeztettük a évi rendezvénytervet. december 2-án az új ÖNO területátadása történt meg a vállalkozó számára. 6-án az áteresz felújítása befeje- dött, az aszfaltozást is elvégezték, ezt tekintettem meg. 9-én bizottsági ülésen vettem részt. 10-én Salgótarjánban a Katasztrófavédelem hívott be egyeztetés céljából, a január elsejét l való hulladékszállítással kapcsolatban. A többi napokon helyben intéztem az önkormányzati ügyeket. A képvisel -testületi ülésen megvitatott témákról röviden: 1./ évi költségvetési koncepció. Diósjen község képvisel testülete a következ határozatot hozta: 1. Diósjen község képvisel testülete megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos el terjesztést, s azt a évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti, az el terjesztés szerinti formában elfogadja. 2. A képvisel -testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következ célkit zések, prioritások el térbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során: - Els dleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a község m köd képességének meg- rzése, a kötelez önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása. - A rendelkezésre álló pénzügyi keretek között fedezetet kell biztosítani a koncepcióban megfogalmazott feladatokra. - Folytatni kell azokat a hagyományteremt programokat különösen a kultúra és a sport területén, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s melyek által a község elismertebb és élhet bb községgé vált. Szükséges ugyanakkor ezek mértékének, nagyságrendjének felülvizsgálata. - Még fokozottabb er feszítéseket kell tenni a további küls t ke bevonására a saját források kiegészítésére úgy a pályázatokat, mint a vállalkozási t két érint en. - A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következ k szerint: 1.) leszerz dött feladatokhoz fedezet biztosítása; 2.) a már elnyert pályázatok önrészéhez fedezet biztosítása; 3.) a évi költségvetésben a évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek költségvetésbe történ beépítése; 4.) benyújtott, de még el nem bírált pályázatokhoz önrész biztosítása; 5.) új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása. 3. A koncepcióban szerepl hiány felszámolására, a bevételekkiadások közötti egyensúly megteremtésére a Képvisel testület a következ k végrehajtását tartja szükségesnek: 3.1. A bevételek területén: - A költségvetési törvény jóváhagyását követ en pontosítani kell az önkormányzatot a központi költségvetésb l megillet forrásokat. - Az adóbevételek és egyéb bevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési munka hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlév ségeket. - A már eddig elnyert pályázatok mellett keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehet ségét mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a küls források b vítése érdekében. A rendelkezésre álló saját források sz kössége miatt a beruházások területén meg kell kísérelni a vállalkozói t ke még er teljesebb bevonását a fejlesztésekbe. - Valamennyi intézményvezet köteles követni a pályázati lehe- ségeket. A pályázatok benyújtásáról a Képvisel -testület dönt. - Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelent sebb mérték eladósodást, meg kell vizsgálni a hitelfelvétel lehet ségét is. - A bevételek növelése érdekében a polgármester és valamennyi intézményvezet köteles mindent megtenni. - A költségvetési f számok ismeretében azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az intézményveze- knek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek közül melyek a nem kötelez feladathoz tartozó kiadások. - A Magyar Államkincstár adatközlését követ en azonnal el kell készíteni az állami támogatást bemutató költségvetési mellékletet. Amennyiben a költségvetési koncepcióban kimutatott hiány bármely mértékben megmarad, el kell készíteni a nem kötelez feladatok bemutatását. A feladatok évi ellátásáról a Képvisel -testület dönt A kiadások területén: Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különbö- ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában. Ezen belül kiemelten: - Hatékonyságát, kihasználtságát, indokolt esetben keresni kell az egyéb megoldásokat. - Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddigieknél is jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell. - Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelent s nagyságrendet képvisel önként vállalt feladatok tételeit, azok mértékét. - Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejl lehet ségek eddigieknél is intenzívebb kihasználására. 2./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata. Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellen rzések tapasztalata Diósjen község képvisel testülete a következ határozatot hozta: A Helyi adórendeletek végrehajtásáról, adóellen rzések tapasztalatáról szóló beszámolót elfogadja. Helyi adórendeletek felülvizsgálata során az adórendelet módosítását nem kezdeményezi. 3./ Diósjen községi Önkormányzat Képvisel -testületének évi ülésterve. Képvisel -testületi ülések ideje és napirendje: Január 1./ Étkeztetés nyersanyagköltségeinek és térítési díjának felülvizsgálata 2./ évi költségvetés el készítése Február 1./ évi költségvetés 2./ évi költségvetés módosítása 3./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata 4./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 5./ Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztása 6./ Március 15. megemlékezés el készítése Március 1./ Közbeszerzési terv 2./ Óvodai beiratkozás id pontjának meghatározása 3./ Majális, Id sek Napja, Húsvéti népszokások, Gyógynövénykert, Környezetvédelmi nap el készítése 4./ Jen -nap el készítése Április 1./ Beszámoló az évi költségvetés végrehajtásáról. 2./ Közmeghallgatás el készítése 3./ Összetartozás napja el készületek Május 1./ Közmeghallgatás 2./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 3./ Szociális ellátási formák igénybevételér l, költségvetésének id arányos alakulásáról beszámoló 4./ Jen -nap, Diós települések találkozójának el készületek Június 1./ Közbiztonság helyzetér l szóló tájékoztató - Rend rségi beszámoló Diósjen község közbiztonsági helyzetér l, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr l és az azzal kapcsolatos feladatokról - Beszámoló a Diósjen i Polgár- r Egyesület m ködésér l, Diósje- község közbiztonsági helyzeté- l, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr l és az azzal kapcsolatos feladatokról 2./ Beszámoló az Óvoda m ködésér l, az óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységr l, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2014/2015. nevelési év el készületeir l; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzend karbantartási, felújítási feladatok 3./ Véd i szolgálat tájékoztatója 4./ Id sek Klubja tájékoztatója 5./ Jegyz beszámolója a Polgármesteri hivatal m ködésér l Július 1./ Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól

4 4. oldal A október 11-én a falugy lés folytatásaként polgármester úr átadta a szót a jelenlév knek, kérdések feltevésével, vélemények megfogalmazásával, elkezd dött a közmeghallgatás. Az alanti összefoglaló nem fedi le teljesen, az ott elhangzottakat, kiragadott, szó szerinti rövidített része a történéseknek. Képet adva arról, mi foglalkoztatja igazán a lakosságunkat, a megjelentek kérdéseib l, véleményeib l, hozzászólásaiból. A Megjegyzés alatt írottak a jegyz könyvek, dokumentumok tényei, és szerkeszt i hozzászólás, vélemény. Czmorek László: Kérdésem az, Közmeghallgatás a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 2./ Beszámoló a Sportegyesület évi tevékenységér l 3./ Beszámoló a Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület évi tevékenységér l 4./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 5./ Augusztus 20-ai ünnepség, Katolikus családi nap, K szirt Kupa, Szüreti felvonulás el készületek Augusztus - szükség esetén Szeptember 1./ Az évi féléves költségvetési tájékoztató 2. Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása szükség esetén 2./ Beszámoló a 2014/2015. oktatási év indításáról 3./ Tájékoztató a Képvisel testület 4 évi tevékenységér l 4./ Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 5./ Október 23. ünnepség, Tök jó nap, Kukac kupa el készületek Október 1./ évi költségvetési koncepció. 2./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata. Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellen rzések tapasztalata 3./ Diósjen községi Önkormányzat Képvisel -testületének évi rendezvényterve Október - November Alakuló ülés 1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményér l 2./ Az önkormányzati képvise- k és a polgármester eskütétele 3./ A megbízólevelek átadása 4./ A polgármesteri program ismertetése 5./ SZMSZ módosítás, bizottságok megválasztása 6./ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 7./ Bizottsági tagok eskütétele 8./ A polgármester illetményének megállapítása 9./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 10./ Egyebek November 1./ Adventi, karácsonyi ünnep el készítése 2./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása szükség esetén 3./ Tájékoztató az Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetér l; 4./ Lucázás, betlehemezés el készületek December 1./ A települési képvisel k és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, esetleges módosítása 2./ Diósjen községi Önkormányzat Képvisel -testületének évi munkaterve. A testületi ülések a hónap utolsó hetének pénteki napjára 18 órai kezdettel tervezettek. A testületi üléseket megel zi az el készítésben résztvev bizottság ülése. Napirend tárgyalása el tt: - Beszámoló a testület lejárt határidej határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr l. El terjeszt : polgármester - Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekr l. El terjeszt : polgármester - Napirend tárgyalása után: - Tájékoztató a képvisel -testület és szervei feladat- és hatáskörét érint jogszabályi változásokról. El terjeszt : jegyz - Interpellációk 4./ Egyebek - Szemétszállítási szerz dés megkötése a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. vel. - Fakivágás szükségessége a veszélyessé vált fák esetében - Pályázati lehet ségek: Háziorvosi rendel pályázat mikor az iskolában történt a baleset, az önkormányzat nyitott két számlát, egyet a családnak, egyet meg az iskolának, gondolom a család kapta meg, ami az számlájukra jutott, de mi lett azzal a pénzel, ami az önkormányzat számlájára ment. Tóth János: Nem az önkormányzat, hanem az iskola alapítványának a számlájára történtek a befizetések, err l majd az iskola igazgatója tud részletesen beszámolni, mekkora összeg érkezett erre a számlára. Természetesen ezt a pénzt beforgassuk a kazánra költött beruházásokra. Megjegyzés: Az iskola igazgatójá- tól kapott tájékoztatás alapján Ft folyt be az alapítvány számlájára. Kabai Lajos: A polgármester úrhoz volna egy kérdésem, a faluban terjeng egy olyan hír, hogy nem indulsz a következ választáson, különböz helyeken voltak összejövetelek ez ügyben. Azt szeretném megkérdezni, hogy indulsze a következ választásokon? Tóth János: Kérdésre a válaszom a következ, a beszámolóban is elmondtam, én úgy érzem, nekem semmi szégyellni valóm nincs, a falu el tt, ami t lem tellett, t lünk tellett, azt megtettük, meg fogok mérk zni akárkivel is a polgármesteri tisztségért. Indulni fogok a választásokon, a falu lakossága mondja ki, hogy érdemes-e vagyok továbbra is a polgármesteri tisztségre, vagy nem. Természetesen, ha nem, fejet hajtok és megköszönöm az eddigi bizalmat. Rózsahegyi Ferencné: Ki, vagy kik a felel sök a hat évig eltitkolt szerz i jogdíjas 66millió forintos csatorna per kapcsán, mert nem az én fiókomba voltak a tervrajzok, és nem is én adtam oda? Továbbá a DINÓBER hiba per miatti 32millió forintot nyert az önkormányzat, információm szerint ban és ezt Diósjen és Nógrád kapta utakra. Nem emlékszem rá, hogy ebb l a pénzb l itt út lenne építve. Azon kívül: A DINÓBER mennyi pénzt fizet, fizetett rezsi, és albérleti díjat az önkormányzatnak? A REHAB intézetnek miért az önkormányzat adott engedélyt a szennyvízvezetékhez szükséges megépítéshez, másnak a DINÓBER l kell kérni? És, hogy mennyit fizetett? Holott annak idején nem is akarta a rákötést. A jogtalan állami támogatásra közel 82millió forintos visszafizetés hogyan áll? Magyarázatot kérnék, szintén közérdekb l, hogy mib l keletkezett a jogtalan állami támogatás, ami az önkormányzatot terheli, terhelte? Kovács Lászlóné igazgatón pere? Joger s ítélet alapján a független magyar bíróság kimondta, az ítéletet, hogy az önkormányzat pervesztes volt, mert ugye fegyelmivel elbocsájtották, ezért talán egy bocsánatkérés mindenképpen ildomos lenne. Szennyvíz rákötések ellehetetlenítése azok számára, akik a felsoroltak által dédelgetett, OTP LTP szerz dést nem írták alá, és hasra ütésszer en forinttal kívánnak terhelni bennünket, kérdezném, hogy a talajterhelési díj megfizetése ily módon, jogszer -e? Kalocsai Attila: Ebben a perben az történt, valamikor, még az alapítványos csatorna-beruházás el tt, volt egy pályázati rendszer, ahol akkor a település elkészítette a Komputer GM nev céggel a vízjogi létesítési terveit, engedélyeit, és az volt a megállapodás, hogy akkor fizet, ha a pályázat nyer, tehát sikerdíjat fizet. Ezt követ en jött az alapítványos csatornaberuházás, aminek most van a végkifejlete, és ezeket a terveket, amit a cég anno elkészített, ehhez a beruházáshoz felhasználták, bocsánat ellopták. A szerz i jogdíjért pereltek bennünket ahol a bíróság megállapította, hogy teljesen jogtalanul került felhasználásra ez a terv, és joger sen 66 millió forint megfizetésére köteleztek, a ben lezajlott akcióért. Ez történ ebben a perben, ugyanis azt a tervet használtuk fel, illetve el deink, amihez nem lett volna joguk. Igazából nem derült ki, hogy ki adta át a terveket. Tóth János: A nyomvonalsülylyedésekre 22millió forintot nyertünk, ami a m ködésre lett felhasználva A DINÓBER az önkormányzatnak 120ezer forintot fizet az iroda használatáért. A megyei önkormányzat már régóta kérte, hogy becsatlakozhassa az intézetet a csatornarendszerünkre. Wisinger János: Én voltam az igazgatója az intézetnek, mikor a szennyvízberuházás kezd dött. Az intézet egy önálló jó m köd saját szennyvíztisztítóval rendelkezett, akkor a megyei önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, nem volt forrása arra, hogy kiváltsa a meglév jól m köd szennyvíztisztítót, mert lényegesen drágább lett volna. Id közben elöregedett a szennyvíztisztító, mérlegelni kellett, a becsatlakozás vagy a szennyvíztisztító felújítása között, ugyanakkor az ANTSZ ragaszkodott a csatornabekötéshez. Akkor került sor az intézmény bekötésére, a csatornahálózatra, pontosan hogy történt nem tudom már nem én voltam az intézmény igazgatója. Biztos vagyok benne, hogy a csatornarákötést a megyei önkormányzat megfizette, gyakorlatilag az intézet fizeti a csatornadíjat, nem látom itt a probléma lényegét. Tóth János: Nem csak Diósje-, Nógrád, Berkenye, hanem 160 település vett részt, ebben a konstrukcióban, hogy megvalósítsa a csatorna-beruházást a településén. A jegyz asszonynak köszönhet en nagy valószín séggel, attól a hatvanmillió forinttól meg fogunk szabadulni. Szerkeszt i megjegyzés: a évi CXCIII. törvény a Magyarország évi központi költségvetésér l szóló évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról (5) Az Országgy lés december 27-ei hatállyal elengedi a helyi önkormányzatoknak az Állami Számvev szék által megállapított és jogszabályban el írt közm fejlesztési támogatás jogtalan igénybevételéb l ered fizetési kötelezettségek után - a kincstár által határozattal megállapított - még nem teljesített és el nem évült, illetve hatályon kívül nem helyezett kamatfizetési kötelezettségüket. Az elengedés a 2008.

5 5. oldal a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja április 17-ét megel en megállapított kötelezettségekre terjed ki. Rózsahegyi Ferencné: Mib l adódik, ez a jogtalan állami támogatás? Tóth János: A 15% jogtalan visszaigényléséb l, amit az Állami Számvev szék jogtalannak ítélt meg. Azért, mert id el tt igényeltük vissza. Tehát ez jár, csak a futamid végén. A bíróság (munkaügyi) szerint egy hibás döntést hoztunk, hogy nem kirúgni kellett volna, hanem az igazgatói állásából felfüggeszteni. Magam részér l természetesen tudomásul véve a bíróság döntését, nem tartom rossz döntésnek, amit a képvisel -testület hozott. Rózsahegyi Ferencné: És egy embernek ekkora lelki traumát okozni, ez senkiben nem merült fel? Tóth János: Természetesen felmerült, és ezzel is tisztában voltunk, hogy biztosan okozunk lelki traumát, ett l függetlenül az én álláspontom szilárd. Szerk. megj.: Az új testület örökül kapta azt a viszonyt is, ami az igazgatón és a pedagógusok között kialakult. Örökül kapta az igazgatón azon döntését is, mikor a végz s diákok kitöltött év végi bizonyítványait javíttatta át, és rontatta le magatartási jegyeit egy két érdemjeggyel, nem kis lelki traumát okozva a diákoknak, szül knek, pedagógusoknak. Pedagógusok többször indítványozták, kérték, és a képvisel -testület többször tárgyalta a kialakult helyzetet az iskolában, ami ahhoz vezetett, hogy vizsgálatot kezdeményezett az igazgatón ellen. Ennek a fegyelmi eljárásnak az ismeretében, az iskola színvonalának romlásának megakadályozása érdekében, a diákok megtartásáért, a feltárt, az igazgatón m ködése alatt hozott döntéseinek, valamint a pedagógusok szinte már állandósult panaszainak, lelki állapotának, és a szül k, a falu nyomásának hatására, természetesen jogászok véleményének kikérésével hozta meg a döntését. A képvisel testület tudomásul vette a munkaügyi bíróság ítéletét. Állam a kifizetést átvállalta. A DINÓBER nem hasra ütéssze- en állapította meg a rákötési díjakat. Annak idején, ha a lakosság azon része, akik nem tudván miért, tisztelet a kivételnek, máshogy gondolván, nem megy szembe csak azért is a többség akaratával, vállalva a ráes részt, - töredéke lett volna a fizetési hozzájárulás ingatlanonként. A többség vállalta, hogy tíz évig fizeti a havi ezer forintot, lemond a közm fejlesztési hozzájárulás összegér l, vállalta ennek a kockázatait, és megvalósítatták községünkben a csatornahálózatot. Azok, akik ezt nem vállalták most ugyan ennyiért akarnak rákötni, s t kevesebbé a közm fejlesztési hozzájárulással. Kockázatot nem vállalva, diszkriminációt emlegetve. Ismertetve lett mind a három községben a beruházás feltételei, el lett mondva, hogy a többség akarata mindenkire kötelez. Blaskóné Csontos Mária: Mennyit fizettünk Kovácsnénak? Tóth János: Nettó tízmillió hétszáznyolcvanezer forintot. Székely József: A pincesorral kapcsolatban volna kérdésem, jeleztem a polgármester úrnak, hogy vannak beköltöz k, akik életszer en ott laknak, értelemszer en elkezdett gettósodni a pincesor. Végh József helytörténészt l is tudjuk, hogy építészeti érték Diósjen nek a pincesor, ebben történt-e valami elmozdulás, ennek a problémának a kezelésében. Szabó Béla: Igazából Józsinak nagyon jó a felvetése. Az én pincém mellé közvetlenül, egy potytyantós WC-t helyezett el, az ott életszer en lakó n. A fekália beszivárog a pincémbe, büdös van. A pince elé háztartási hulladékot helyeztek el. Van ott linóleum, gép, gumiabroncs. Kérdem én, hogy vigyek oda, bárkit is a pincémhez, ha ilyen látkép fogadja. Tóth János: Voltak kint az építésügyi hatóságtól, megnézték ezt a területet, úgy tudom eddig még nem történt intézkedés, mert semmi eredményt nem látok. Voltak a gyermekjólétesek is ezen a helyen, megvizsgálták azt a pincét, igazából még nem tettek semmit. Székely József: Hallottam, hogy a piactérre is adtunk be pályázatot, azt meg is nyertük? Az ideiglenes árusok, akik jönnek id nként, fizetnek-e valamit? Tóth János: Igen fizetnek helypénzt. A piactérre megnyertük a pályázatot, ami nem igazán azoknak az árusoknak fog készülni, akik ide jönnek id nként árulni a termékeiket, hanem a helyi lakosoknak, hogy a kiskertjükben megtermelt plusz termékeiket tudják hol értékesíteni. Lesz három bódé, és a helyi vállalkozóknak szeretnénk helyt adni ezzel a piactérrel, a saját termékeinket szeretnénk árulni. Székely József: Köszönöm, és még egy olyan problémát szereznék jelezni, hogy valaki m anyaggal f t. Maró, m anyag füst miatt a Dózsa György úton nem lehet leveg höz venni, f leg este, ködös nyomott id ben nem lehet kimenni a házból. Tóth János: Nyilván itt is egy emberi magatartásról van szó, jelezték már felém a Jog utcából is, hogy ugyan ilyet tapasztal. Rózsahegyi Ferencné: Az Ady Endre utcában rendszeresen, még nyáron is, évek óta valaki m anyagot éget. Vasas János: A pincével kapcsolatos, én egy stermel vagyok, és kenyeret termelek, úgymond az egész országnak. Az én kombájnom, az kapott már levelet, hogy njön el onnan, ugye ez több évvel ezel tt volt, a pincéknél az a pince mellett lév hely mind közterület, ugyan olyan, mint az én házam el tt a közterület. Engem föl tudtak szólítani, a pincéknél, akik itt most nem tudom milyen módon laknak, azoknak nem lehet levelet küldeni, nem lehet megszüntetni. Ezt nem értem. A sporttal kapcsolatos, szeretnék én hozzászólni. A sportnál, több mint valószín, hogy nem a legények, vagy épp a fiatalok problémája, hogy nem futballoznak, talán a vezet ségben van a probléma. Mert én még most is rúgom a tököt, annak idején nem volt pénz, nem kellett fizetni, és mi futballoztunk. Valamikor a futballpálya körül róttam a köröket, azért hogy combosabb legyek, mert én tudom mi az a sport. Az, hogy Nógrádon futballoznak, az ifjúság meg elment Berkenyére futballozni, nekem magas. Azt hiszem, hogy én támogatás szempontból, olyan ember vagyok, hogy oda jön hozzám, azt igyekszik támogatni. Wisinger János: Nekem nem kérdésem volna, hanem véleményt szeretnék mondani. Végighallgattam a mai estét, egészen a végéig, és azt gondolom, hogy az eredményeitekre joggal vagytok büszkék, de azért hozzá tenném, hogy ez a dolgotok. Ez a büszkeség az elvégzett jó munka esetén az jogos, de ez a dolgotok, és hát bizony meg kéne nézni azt is, hogy a nem büszkeségre okot adó jelenségek mögött milyen dolgok húzódnak. Én aszt hiszem, hogy itt ha a három nagy ügyet említek csak ami itt ma este felvet dtek, ugye az egyik a DINÓBER-féle per elvesztése, amib l véleményem szerint rosszul járt el a testület és az önkormányzat, bár ez korábban kezd dött, ugye a Kovácsné-féle per elvesztése, amit elvesztettünk, azt hiszem, annak is kell, hogy felel se legyen, legutoljára iskola és a kazánház tragédiája ügyében volt önkormányzati testületi ülésen mondtam el a véleményemet, hogy ez a testület alkalmatlannak bizonyult ennek a problémának a jó kezelésével. És most arra vártam, hogy mind azok a problémák amik itt elhangzottak, meg amik nem hangzottak el, van jó pár száz probléma, azokra adott válaszok bizonyítják-e azt, hogy ez a testület alkalmas-e arra, hogy a feladatot ellássa. Nem sikerült engem meggy zni arról, hogy itt az alkalmasság bebizonyosodott volna, tehát én azt gondolom, legközelebb majd a képvisel testületi választásokon kell a lakosságnak a véleményt kimondani. Jó lenne, hogy ha az elkövetkez egy évben err l az alkalmasságról bizonyságot tudnánk szerezni. Szerk. megj.: A gesztor önkormányzat Nógrád volt a beruházás esetében, nem hiszem, hogy magyarázni kéne, - megoldódott, nem kell büntetést fizetni. Kovácsné-féle per: A képvisel testület feladata, hogy megválasztja id közönként intézményeinek vezet jét, évente elfogadja a költségvetését, és hagyja önállóan dolgozni. Vezet választásnál kikéri szervezeteinek véleményét, ha elégedett a munkájával kinevezi. Továbbiakban nem avatkozik az intézménye m ködésébe. Kivételek vannak, jól vagy rosszul a megoldáshoz dönteni kell. Most is hozott egyet, vannak nyertesei és vesztesei, mint minden döntésnek. Pedagógusaink fellélegezhettek, többségük már nem tudott az adott körülmények között dolgozni, megsz nt az iskolában a stresszhelyzet, lenyugodtak a kedélyek. Kazánrobbanás: Történt egy tragédia, ahol a helyszínt a hatóságok lezárták! Nem a képvisel testület miatt húzódott a felújítás! Mihelyt feloldották, már ott volt az ideiglenes kazán, hogy elkezd dhessen a tanítás. Milyen lépések történtek iratok bizonyítják, bár ez senkit nem érdekelt azok közül, akik tehetetlenséggel vádolták a testületet. Megoldódott nem kis összefogással a tanítás több helyen, ami a legfontosabb, hogy helyben. Van egy teljesen felújított kazánház az iskolánknak, most az a baj, hogy miért ilyen. Alkalmasság: Az, hogy ki menynyire alkalmas egy testületben képvisel nek a lakosság többségi véleménye a mérvadó, legközelebb nem válasszák meg, a jegyz könyvekben pedig el lehet olvasni ki mit végzett a ciklus alatt. Számon kérni mindenkit lehet és kell is. Senki nem tökéletes, viszont, akinek tisztába kéne lenni az önkormányzat m ködésével, helyzetével, ha ezekkel az ismeretekkel már nem rendelkezik, de érdekli, foglalkoztatja, mi történik falujában, elvárható, hogy utána nézzen, tájékozódjon. Blaskóné Csontos Mária: Véleményt szeretnék mondani, és el szeretném mondani azt, hogy semmi mást nem szeretnénk, csak egy élhet falut. Az els és legfontosabb, hogy információ áramlás legyen a testület és az emberek között, mert ha nincs, akkor az demokratikus jogokat sért. Sérelmezzük a következ ket, többen is. Nem tudtunk arról, hogy Balla Mihály országgy lési képvisel Diósjen díszpolgára lett, szerettük volna megtisztelni ezt a rendezvényt, de mivel nem tudtunk róla, így nem tudtunk részt venni. Nem tudtunk arról, hogy hogyan záródott az iskolai kazánrobbanás rend rségi ügye, mert az valamikor lezárult. Nem tudtunk semmit eddig a Kovács Lászlóné perér l, Blaskóné perér l. Nem tudjuk, mit takarnak, a polgármesternek, az itt jártam, ott jártam polgármesteri

6 6. oldal beszámolói. Sérelmezzük azt, hogy nem kérték ki a falu, az emberek véleményét arról, hogy melyik utak építése a legfontosabb. Nem kérték ki a véleményt, hogy szükség-e van új öregotthonra, és mi lesz a régivel. Nem tudtunk semmit a DINÓBER- l, mindenki csak mondott valamit. A falugy lések megtartását, szinte követelnünk kell, mert a testület elfelejti, holott a törvény kimondja, hogy évenként egy alkalommal kötelez tartani, és ha a demokráciát nézzük, akkor bizony többször össze kellene hívni az embereket bizonyos tekintetben, fontos kérdésekben. A falu elszegényedik, házaink elértéktelenednek, nincsen semmi, csak a házunk meg az autó. A pincesorra családok gyerekekkel költöznek, és nem akadályozza meg az általunk megbízott polgármester, hogy ezt a helyzetet megoldja. Nem kaphat lakhatási engedélyt egyetlen család sem arra, hogy pincébe lakhasson, annak ellenére, hogy övé a pince. Félünk attól, hogy az igényes állampolgárok elköltöznek arról a részr l, mert nem élhet a környezetük, a pincesorra beköltö- k miatt.. A jöv nemzedékének egy új építményt kell t lünk örökölnie. A falu jelenleg, egy romos épülethez hasonlít. Omlik a vakolat, a tet a kémény, jelen pillanatban az általunk megbízott faluvezetés, próbálja tapasztgatni szorgalmasan a lehulló vakolatot, úgy látom, hogy elfáradtak, nincs erejük arra, hogy ezt a romos épületet elbontsák, és helyébe az alapjaitól egy új épületet állítsanak fel. Közösen gondolkodnunk kell azon, hogy a következ választáson kik lehetnek azok az emberek, akiknek a kezébe tesszük le bizalmunkat, mert én félek attól, hogy ha a jelenlegiekre szavazunk, akkor a falu és a saját személyiségünket fogjuk... -(nem tudta befejezni a többszöri közbeszólások miatt, hogy kinek a nevében, kinek a kampánybeszédét olvassa fel a véleményét. A - falu nevében - választ nem fogadták el, mivel a jelenlév k is ennek a falunak a lakosai és nem adták a nevüket hozzá. Szerk. megj: Az információáramlás a legjobb Diósjen n! A testületi ülések másnapján, már vissza lehet hallani, mi volt az el este. Bizonyítja a falugy lésen, ill. itt a közmeghallgatáson feltett célzott kérdések is. Vannak elégedetlenked k, hangosan szóvá is teszik, sokban igazuk is van, kérdés az, vajon k mit tettek ezért a faluért!? Közös programokban ezeket az arcokat nem látni, legyen az egy rendezvény, vagy társadalmi munka. Van minden évben rendezvényterve az önkormányzatnak, amit egyeztet a civil szervezetekkel, intézményekkel, a községben m köd cégekkel. A nyilvános testületi üléseken, ha kérnek, szót a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja kapnak az ott jelenlév lakosok, elmondhatják véleményüket, javaslatukat. Miel tt a demokratikus jogok megsértésér l formálunk véleményt javaslom elolvasni a évi CLXXXIX. törvényt: Magyarország helyi önkormányzatairól! Tóth János: Az a baj, hogy sokan nem tudják, milyen körülmények között kell a képvisel testületnek dolgoznia, nem csak nekünk, a legtöbb önkormányzatnak. Az elszegényedésnek nincs köze önkormányzat munkájához. Munkahelyet nem olyan könny teremteni. Azon vagyunk, és az apríték tüzelés, és az apríték termelése is ezt célozza meg. Olyan ember kért számon, hogy mért nem teremtünk munkahelyet, aki annak idején részese volt annak, hogy a helyi termel szövetkezet tönkrement. Annak idején nem kellett volna a helyi termel szövetkezetet felosztani, nagyon sok ember munkahelye sz nt meg ezzel. Az idegenforgalmunk is visszaeset, amióta a strandunk nem m ködik. A turisztikai fejlesztéseket szerettük volna els sorban megvalósítani, sajnos ezt a pályázatunkat elutasították. Azt szeretném még bejelenteni, hogy az ÉMÁSZ hétf n és szerdán ügyfélfogadást fog tartani, a polgármesteri hivatalban. Nem kell Vácra és Balassagyarmatra elutazni ez ügyben. Kalocsi Attila: Stranddal kapcsolatban: Az önkormányzat meghirdette többször, több ízben a strandot üzemeltetésre. Ingyen oda adtuk volna bármelyik vállalkozónak húszéves bérüzemeltetésre, ha vállalja. Nem volt jelentkez. Egy jelentkez volt, aki azt kérte t lünk, hogy kibéreli húsz évre a strandot, és a huszadik év végén ötszázezer forintért adjuk oda neki, így elvállalja. Hát ezt meg nem vállalta az önkormányzat. Azt hiszem helyesen tette. Ha nem találtunk vállalkozót, aki nulla forint bérleti díjért üzemelteti a strandot, akkor az önkormányzat milyen alapon vállalja föl a strand üzemeltetését, évi négy-hat millió forint veszteséggel, mert teljes joggal akkor itt számon kérhetnék rajtunk, hogy mért fizetünk ki mínuszban hatmillió forintot akkor, amikor Diósje- n van tizennyolc tizenkilenc szállásadók, k nem vállalták fel közösen, azt hiszem nekik érdekük leginkább, hogy m ködjön a strand. k nem vállalták fel közösen nulla forint bérleti díjért, hogy elkezdjék üzemeltetni. Az önkormányzat nem gazdasági társaság. Tóth János: Kérdezem a tisztelt jelenlév ket, van-e még kérdés, fél tizenegy elmúlt, amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlétüket, az épít kérdéseket, véleményeket, jó éjszakát kívánok! (István László) Átadó ünnepségségek napja december 13-án átadó ünnepséget rendeztünk, melynek keretében három fejlesztés került átadásra. El ször a nem régen befejezett utak és járda átadására került sor, melyre összesen Ft-ot nyertünk az ÉMOP jel pályázaton keresztül. Ebb l az Önkormányzatot terhel öner mértéke Ft. Ezen fejlesztésen keresztül valósult meg a Jog utca mindkét útszakasza, az Ady vasút felöli, a Bartók és Zrínyi utcák felújítása, valamint a Kossuth úttal párhuzamos járda Börzsönyi úttól a Szabadság útig terjed szakasza, kerékpár tároló kiépítésével, az óvoda közelében. Ezen a napon a második volt a sorban az átadások közül az iskola kazánházának és új kazánjainak átadása. Az el zmények mindenki el tt ismeretesek és tudja, hogy miért volt szükség erre a beruházásra. Erre a célra a Belügyminisztérium Vis Maior keretéb l összesen Ft-ot nyert Önkormányzatunk, a Szentgyörgyi István Általános Iskola kazánházának rekonstrukciójára. Ebb l az öner mértéke Ft, melyet az Önkormányzatnak kellett el teremtenie. Ebb l az összegb l teljesen fel lett újítva a kazánház, egy 300 kw-os aprítéktüzelés és egy 100 kw-os vegyes tüzelés kazán lett letelepítve és beüzemelve, a kazánházban f tési rendszer lett kiépítve. A beruházást megel en sok segítséget kaptunk a lakosságtól. Minden segítséget ez úton köszönünk. Végül pedig szintén ezen a napon került átadásra az úgynevezett IKSZT vagyis az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér. Ezt a falunak már 2012 decemberében kívántuk átadni, de a sors átírta terveinket. Így most került rá sor. Az IKSZT a fiatalok és nem fiatalok internet hozzáférését, kisebb közösségi programok lebonyolítását, civil szervezetek összejövetelét, képzések lebonyolítását hivatott szolgálni, egy kicsit pótolva a m vel dési ház hiányát. Az IKSZT-t A Tehetséges Ifjúságért Alapítvány m ködteti, aki a Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból sikeres pályázatával, (IKSZT) kialakítására összesen nettó Ft-ot nyert, 100%-os intenzitású támogatással. a m ködtetést az önkormányzatnak kell megoldania öner l. Az IKSZT jelen pillanatban is, és az elmúlt id szakban is jó kihasználtság mellett m ködött, több nyelvi képzés, tanfolyam valósult már meg ezen a helyszínen, és reméljük, hogy a jöv ben még nagyobb lesz a kihasználtsága ennek az intézménynek. Az átadó ünnepségeinket megtisztelték jelenlétükkel: Balla Mihály országgy lési képvisel, Barna János a Megyei Közgy lés alelnöke, Varga Péter úr a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Államtitkárságának képvisel je, Mészáros László úr, a Nógrádmegyei MVH Kirendeltség vezet je, Nagyné Barna Orsolya a Klebelsberg Intézményfenntartó Járási igazgatója, A kivitelez cégek ügyvezet igazgatói, intézményvezet ink, helyi lakosok. Tóth János

7 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 7. oldal Elnyert és megvalósított pályázatok Ideje Megnevezése Összköltsége Támogatás Támogató Sporttámogatás Ft Ft Ifjúsági és Sport Minisztérium Egészséges életmódra való nevelés Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Az iskola környezetének esztétikussá tételére Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Természettudományos tantárgyak- eszköz beszerzésére Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Internet pályázat Köz Háló Ft Ft Sulinet Hardver eszköz beszerzésre Ft Ft Közoktatási Információs Iroda Óvoda területén akadálymentesítés megvalósítása Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Játszó udvari eszközök szabványosításának, átalakításának, cseréinek támogatása Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Helytörténeti kiadvány megjelentetésére, jelentetésére A falu, mely bírájának nevezte ki Kossuth Lajost Ft Ft Nógrádi Mecénás Alapítvány TEKI: Börzsönyi út felújítása Ft Ft Nógrád megyei Területfejlesztési Tanács szakmai eszköz beszerzésre Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány hátrányos helyzet tanulók érettségit adó középiskolára el készítésének segítésére (7-8 évf.) Ft Ft TEMPUSZ alapítvány hó hó TEKI: Dózsa György út felújítására II-III. ütem 2006: Ft 2007: Ft 2008: Ft 2006: Ft 2007: Ft 2008: Ft TEUT: Dózsa György út felújítására I. ütem Ft Ft taneszköz beszerzésre úszás oktatásra Nógrád megyei Területfejlesztési Tanács Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Tárt kapus" sport pályázat Ft Ft Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Napközi Otthonos Óvoda Munkatréning Óvoda épületének játékainak festése Ft Ft Pannon GSM Mindenki ebédel program Ft Gyermekétkeztetési közalapítvány élelmiszer segélycsomagok Gyermekétkeztetési közalapítvány VisMaior támogatás Diósjen -özönvízszer es zés következtében megsüllyedt halottasház helyreállítása Ft Ft Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Illegális hulladéklerakók felszámolása Ft Ft Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Temet út külterületi szakasz és Ravatalozó felújítása HÖF-TEKI Ft Ft Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács A korszer tanulásszervezési formák kialakításához szükséges bútorok beszerzése Iskola Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Az egészséges életmódhoz kapcsolódó Iskola Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Szerepjátékokhoz szükséges eszköztámogatás Óvoda Ft Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Informatikai pályázat Óvoda Ft Ft Oktatási és Kulturális Minisztérium Bútor beszerzés Iskola Ft Ft Honvédelmi Minisztérium Szentgyörgyi István Általános Iskola komplex akadálymentesítése Diósjen községben Ft Ft ÉMOP Diósjen polgármesteri hivatalának teljes kör akadálymentesítése Ft Ft ÉMOP Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Címbirtokos - Címbirtokos Földm vel dési és Vidékfejlesztési Minisztérium ÚMVP 2009 Közfoglalkoztatás szervez Ft Ft Munkaügyi Központ

8 8. oldal a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ideje Megnevezése Összköltsége Támogatás Támogató Egészséges életmódhoz Iskola tanulók környezettudatos, egészséges életmódra nevelése Iskola Ft Megyei Közoktatási Alapítvány hatékony nevel oktató környezet kialakítására Iskola Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Informatikai pályázat Iskola Ft Ft Oktatási és Kulturális Minisztérium Informatikai pályázat Óvoda Ft Ft Oktatási és Kulturális Minisztérium Számítógép Iskola 4 db számítógép Autópályakezel Zrt Zenei nevelés, anyanyelvi nevelés eszköz beszerzés Óvoda Ft Megyei Közoktatási Alapítvány Tamás Bútor rajz pályázat Óvoda Ft Tamás Bútor Élelmiszer csomagok Gyermekétkeztetési közalapítvány Bútor, eszköz az Iskolába Honvédelmi Minisztérium Közfoglalkoztatás szervez Ft Ft Munkaügyi Központ A 122/2009.(IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében, a azonosítószámú, Szervezetek határon átnyúló és térségek közötti Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal / Ft Ft együttm ködésének támogatása a térségek fejlesztése érdekében célterületre DIPO napján benyújtott regisztrációs számú: Diós települések Nemzetközi találkozója cím pályázat Ft Ft Közfoglalkoztatás szervez Ft Ft Munkaügyi Központ 2010 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Ft Ft Földm vel dési és Vidékfejlesztési Minisztérium ÚMVP Diósjen i Aranydió Óvoda teljes kör felújítása, b vítése emeletráépítéssel és akadálymentesítése cím pályázat Száma:ÉMOP-4.3.1/A Ft Ft Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉMOP-4.3.1/A VÁTI Ft Ft Az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség meg rzéséhez Ft igénybe vehet támogatás napján benyújtott Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal / Ft Ft DIPO Tájház és kapcsolódó területek felújítása cím pályázat Az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre Ft igénybe vehet támogatás napján benyújtott Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal / Ft Ft DIPO Park és játszótér kialakítása cím pályázat ÉMOP-3.1.2/E-11 ÉMOP-3.1.2/E Ft Ft Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken Ft Ft ÉMOP Diósjen belterületi utak korszer sítése és járda felújítása Ft Ft ÉMOP Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Diósjen községben (Id sek Klubja) Ft Ft ÉMOP-4.2.1/A BIO és megújuló energiafelhasználás, START munka mintaprogram támogatása (Kazánprogram) Ft Ft Belügyminisztérium BIO és megújuló energiafelhasználás, START munka mintaprogram támogatása (Kazánprogram) Ft Ft Belügyminisztérium Szentgyörgyi István Általános Iskola kazánház rekonstrukció Ft Ft Belügyminisztérium Áteresz felújítás (es zések következtében keletkezett károk helyreállítása) Ft Ft Belügyminisztérium Helyi piac kialakítása Ft Ft Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal / DIPO Ft Ft Beadott még el nem bírált Diósjen népességcsökkenésének visszafordítása stratégiájának kidolgozása, egy közösségi tér kialakítása, önkéntes programok indítása, foglalkoztatás növelése Ft T zoltó szertár felújítása Vis maior Ft Önkormányzati fejlesztések (Konyha felújítása) Ft Jen -nap étkeztetés Ft Jen nap eszközbeszerzés Ft T zoltóság eszköz és felszerelés Ft Polgár rség Térfigyel rendszer Ft Egészségügyi alapellátás fejlesztése Diósjen n Ft ÉMOP-4.1.1/A Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Diósjen községben Ft ÉMOP /B Ft

9 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 9. oldal folytatás az 1. oldalról December karácsony napja mindig is az emberiség egyik leg sibb ünnepe volt, s az év egyik kiemelt pontjaként jelezve a Nap fordulását, és egy újabb év eljövetelét. A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Id pontja december 25. A karácsonyfa állítás hagyománya a XVI. században terjedt el a Német-római Birodalomban. Pesten az els karácsonyfát Bruszvik Teréz grófn állította. A karácsonyfa díszítés az idén is megtörtént az óvodában is és az iskolában is. A falu színpadán is elkészült a karácsonyi betlehem. A gyerekek szokásukhoz híven színvonalas m sorral örvendeztették meg egymást, ami az óvó nénik és a pedagógusok felkészültségét is Január az év els harmincegy napos hónapja a Gergely-naptárban. Nevét Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók istene volt az ókori római mitológiában. 1-je: Újév napja A béke világnapja Sz z Mária istenanyaságának ünnepe Pet fi Sándor születésnapja I. (Szent) István királlyá koronázása Sopron hivatalosan visszakerül Szent István koronája alá Bocskai István erdélyi fejedelem születésnapja Wigner Jen halála Fruzsina nevenapja. A január 1-jei évkezdés a Gergely-féle naptárreform után vált általánossá. Az új év els napjához számos hiedelem, babona köt dik, mert ennek a napnak a lefolyásából következtettek az egész évre. Így pédául semmit sem szabad ezen a napon kiadni a házból, mert akkor egész évben minden kimegy onnan. Igyekeztek tartózkodni a veszekedést l, házi viszálykodástól. i munkatilalmi nap is volt, nem szabadott mosni, varrni, fonni, de az állatokat sem fogták be újévkor. Azt tartották, ha újév napja reggelén az els látogató férfi, az szerencsét hoz, ha n, az szerencsétlenséget. Ugyanis férfi látogató esetén hím állatszaporulatra, n esetén n stény állatokra számítottak a következ esztend ben. Ha férfi lép bé el bb a házba, akkor mind berbécsek lesznek a báránykák, s mind bikák lesznek a borjúk, azt tartottuk. Ha fejérnép j bé, akkor mind ün k lesznek a borjúk, s nyöstények lesznek a bárányok. Szokás volt újévi jókívánságokat mondani házról házra járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták a köszönt ket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani különféle kellemes dolgok végzésével. Azt gondolták, hogy ami újév napján történik az emberrel vagy amit cselekszik, az egész évben ismét- dni fog. tükrözi. A gyerekeknek megkezd dött a téli szünet, és otthon várhatták a karácsonyi meglepetéseket. Ahhoz, hogy a leírt események megvalósulhattak, sok ember öszszefogására volt szükség. Köszönet érte! Kétezer esztend óta a Karácsony a megpihenés napja a család és a gyermekek ünnepe. A karácsonyfák csillogó fénye alatt ne azt vegyük számban, hogy mit kaptunk, hanem azt inkább, mit tudtunk adni egymásnak. A szeretet együtt jár a békességgel, hiszen csak a béke teszi lehet vé, hogy gyermekeink feln hessenek, családot alapítva tegyenek meg mindent azért, hogy a boldogság szelleme ragyogjon minden ház ablakában, hogy a szeretet kapcsolja egymáshoz az embereket, az emberiséget. Januári népszokások Molnár Istvánné Aki újévkor korán reggel megmosakodott a kútnál, hogy egész évben friss volt. Aki pedig hajnalban els ként húzott vizet a kútból, az szerencsét hozó aranyvizet merített, amib l a családtagokat is megitatták. Amikor bejön a szobába, megkérdezik t le, hogy mit hozott. erre háromszor azt mondja: er t, egészségöt, áldást, békességöt, szöröncsét! Nagyon fontos volt a jó cselekedet az év els napján. Bizonyos táplálkozási tilalmak is kapcsolódnak ehhez a naphoz. Baromfit nem lehetett enni, mert a tyúk elkaparja a szerencsét, ellenben ajánlatos volt a malachús fogyasztása, mert az kitúrja a szerencsét. A szemes terményeket is ajánlatos enni- babot, lencsét -, mert akkor sok pénzük lesz a háziaknak. Sok vidéken rétest sütöttek: hosszúra nyúlik az élet, mint a rétestészta. Szép hagyomány újév napján, hogy fiúgyerekek és legények házról-házra járva verses jókívánságokat mondanak a háziaknak, akik cserébe megvendégelik ket. Egyes falvakban az újévköszönt k a portákon gabonamagvakat szórnak szét, hogy b termés legyen. Ezeket a magokat aztán a tyúkoknak adták a háziak, hogy sokat tojjanak. A tyúkokat abroncsból etették, hogy szét ne széledjenek és egész évben hazatojjanak. Hiedelem szerint jó tojók lesznek a tyúkok, ha újévkor mindegyiket átdugják a létra fokán. A hajnali id járásból az egész évre jósoltak, ha szép id volt, mez gazdasági szempontból jó lesz az esztend, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél. Ha újesztend napján szép napfényes üd van, az jó esztend t jelent. január 1. Újév napján, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, akkor szeles lesz az esztend, ha süt a nap, sok hal kerül a hálóba, ha olvadni kezd, sok bor terem Adjon isten b bort, b búzát, barackot, hosszú farkú malacot, sok kolbászt, pálinkát! Búzával virágozzék kentek házik, s mindörökké virágozzék! A Béke világnapját VI. Pál pápa kezdeményezésére ünnepeljük minden év els napján 1968 óta. Ez a nap arra figyelmeztet, hogy az el ttünk álló új évben törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, minden emberrel és mindennel az egész világon. 2.: Nagy Szent Vazul és Nazianzoszi Szent Gergely ünnepe Hunyadi János gy zelme a Kunovica-hágónál Decsy Sámuel születésnapja Jézus nevének napja Ábel, Alpár nevenapja Ha ezen a napon hideg van, éjfélkor megszólalnak az állatok, hallani és érteni is lehet ket. 3.: Szent Genovéva Nemes Nagy Ágnes születésnapja Ocskay László kuruc brigadéros kivégzése Genovéva, Benjámin nevenapja 4.: A Braille-írás világnapja Louis Braille születésnapja Titusz, Leona nevenapja 5.: Spanyolország - háromkirályok felvonulása Oszlopos Szent Simeon Alexits György születésnapja Simon, Emília nevenapja 6.: Vízkereszt (a farsang kezdete) A Magyar Szent Korona hazatérése Fazekas Mihály születésnapja Petzval József születésnapja Veres Péter születésnapja Boldizsár, Menyhért nevenapja. Hagyományosan a karácsonyi ünnepkör lezárása és a farsangi id szak kezdete volt. Sok országban ez a karácsonyfa lebontásának napja. Az ünnep el estéjén szentelik meg a szenteltvizet és a tömjént. Az egyház e napon emlékezik meg Jézus megkeresztelkedésér l. A szentelt vizet a hívek otthonukban széthintették a szobában, az istállóban, a földeken, hogy egészségesek legyenek, illetve a b termés reményében, és hogy áldás legyen a házon. Öntöttek bel le a csecsem fürd vizébe, vagy éppen meghintették vele az ifjú párt. Betegeknek általában a halántékát kenegették vele, és behintették természetesen a halottakat is. Az emberek felírták a három napkeleti király nevének kezd be- jét a házuk ajtajára. Szokás volt, hogy a katolikus papok a házakat is meghintették a szentelt vízzel (házszentelés). Ezenkívül elterjedt népszokás volt a csillagozás, amikor gyerekek jártak körbe a faluban csillaggal a kezükben és a kis Jézusról szóló énekeket énekeltek. Ez egyes magyarlakta vidékeken még a mai napig is létez szokás. Sok helyütt a fiúgyermekek eljártak a házakhoz "háromkirályt járni". Id jóslás: ha enyhe az id, az még nagy hidegeket jelez. A szent korona hazaérkezése: 1945 elején Szálasi Ferenc nyilas vezet nek menekülnie kellett, a Koronát magával vitte, mivel az volt a véleménye, hogy a Szent Korona és az államf elválaszthatatlanok egymástól. A korona rség teherautója, Szálasival és f embereivel együtt a 8. amerikai hadsereg fogságába került. Az amerikaiak megszerezték a koronázási ládát, majd a Szálasi szárnysegédjénél lév kulcsot is. A láda azonban üres volt. Végül az egyik korona r elárulta, hogy a Koronát Szálasi rendeletére Mattsee mellett, egy mocsárban elásták. A Szent Korona az Amerikai Egyesült Államok rizetébe került, el bb Európában, azután Amerikában. Visszaadását a magyar kormány nemzetközi fórumokon többször is szóvá tette, eredménytelenül. Végül a Szent Korona a magyar állam önállóságának és függetlenségének jelképe több mint három évtized után tért haza. Cyrus Vance, az USA külügyminisztere a Budapestre érkezett magyar Szent Koronát és a koronázási ékszereket január 6-án adta át Apró Antalnak, az Országgy lés akkori elnökének a Parlamentben. Azóta e napon ünnepeljük a Szent Korona haza érkezését. 7.: Galilei felfedezte a Jupiter (bolygó) négy legnagyobb holdját Mádéfalvi veszedelem Attila, Ramóna nevenapja 8.: Fényi Gyula születésnapja Gyöngyvér, Szörény nevenapja 9.: Marcell, Juliánusz nevenapja 10.: Bárdossy László volt miniszterelnök kivégzése Wágner Dániel halála Létrehozták a Hortobágyi Nemzeti Parkot Madarász Viktor halála Melánia, Vilmos nevenapja A Hortobágy Európa legnagyobb szikes pusztája. Itt alapították meg Magyarország els nemzeti parkját január 10-én a hektár kiterjedés Hortobágyi Nemzeti Parkot. A Hortobágy sajátos földrajzi tájegység: tágas legel terület, amely az egyik sfoglalkozást, az állattenyésztést annak eredeti vonásaival együtt máig meg rizte. Az l a Világörökség részeként számon tartott terület magában foglalja a Hortobágyon kívül a Nagykunság jelent s részét, valamint a vidék arculatát meghatározó építészeti emlékeket, mint például a Kilenclyukú hidat, a Hortobágyi Csárdát és a Pásztormúzeumot. 11.: Pesti hazai els takarékpénztár egyesület megalapítása Jedlik Ányos István születésnapja Ágota, Honoráta nevenapja 12.: A 2. magyar hadsereg emléknapja A magyarországi német önkormányzatok napja Megkez- dik a magyar csapatok elleni szovjet támadás a Don-kanyarban Molnár Ferenc születésnapja

10 10. oldal Ern, Tatjána nevenapja 13.: Veronika, Csongor nevenapja Veronika napján azonban nem árt még vastagabb gúnyát magunkra húzni, hiszen úgy tartják, hogy ez az év leghidegebb napja. 14.: III. András halála, az Árpád-ház kihalása Bódog, Félix nevenapja 15.: Remete Szent Pál A Wikipédia születésnapja (Wikipedia Day) Loránd, Lóránt nevenapja 16.: Mikszáth Kálmán születésnapja Gusztáv, Marcell nevenapja 17.: Nagy Szent Antal ünnepe Remete Szent Antal Alpár Ignác születésnapja Antal, Antónia nevenapja Id jóslás: ha esik, Szent Antal elviszi a szénát A háziállatok véd szentjeként tisztelték Remete Szent Antalt. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló tüne- mérgezést. Gyógyítása olyan praktikákkal volt kapcsolatos, melyek Szent Antal napjához köt dtek. A Szent Antal tüze elleni ráolvasások, hogy az orbáncos betegr l le lehet venni a tüzet, ha három, Antal nev ember megáll a beteg ágya mellett, ott elszív egy pipa dohányt és a betegre fújja a füstöt. A pipát t zk vel és taplóval kellett meggyújtani, hétszeri csiholással Az kinek elvész disznaja, malacca, az pásztorságot Szent Antalnak adja. 18.: Szent Piroska Árpádházi Szent Margit ünnepe Piroska, Margit nevenapja Piroska napján ha fagy, a fagy negyven napig el nem hagy. Piroska napjához házasságjósló hiedelem is f dik, azt tartották, hogy az a lány, aki ezen a napon piros kend t köt a nyakába, még abban az esztend ben férjhez megy. 19.: A vallások világnapja Mészöly Miklós születésnapja Nagyváthy János születésnapja Sára, Márió nevenapja Megemlékezés Jézus els csodatételér l, amikor a kánai menyeg- n a vizet borrá változtatta. A házaknál általában énekmondó asszonyok beszélték el a történetet, majd a házigazda étellel-itallal vendégelte meg a jelenlév ket. Volt ahol el is játszották a bibliai történetet. 20.: Szent Sebestyén ünnepe Esztergomi Boldog Özséb A súlyos és tehetetlen tömeg arányosságára vonatkozó vizsgálati eredményeinek közzététele (Eötvös Lóránd) Konkoly-Thege Miklós születésnapja Fábián, Sebestyén nevenapja a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 21.: Szent Ágnes ünnepe Madách Imre születésnapja Ágnes, Angéla nevenapja Id jóslás: ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince A várandós asszonyok sós vízben mosdottak ezen a napon, hogy a gyermekeik egészségesek legyenek. Ágnes napkor, ha jó volt az id, akkor egész évben jó id és b séges termés volt várható, s t a lányok, ha megfelel en böjtöltek még leend beli férjüket is megálmodhatták e napon. 22.: A magyar kultúra napja Boldog Batthyány-Strattmann László Csonka János születésnapja Vince, Artúr nevenapja. Szent Vince napján a sz termeszt falvakban sok helyütt úgynevezett vincevessz t vágtak, amit a szobában vízbe állítottak. A kihajtott vessz kb l jósolták meg a következ év termését. Ezen a napon a gazdának sok bort kell innia, hogy b legyen a termés. Ha Vince napján szép, napos volt az id járás, akkor jó bortermést reméltek, rossz id esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. Ha fénylik Vince, megtelik a pince, Ha csepeg, csurog, kevés lesz a borod. Amilyen hosszú jégcsapok lógnak az ereszen, olyan hosszúak lesznek a kukoricacsövek Kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT. Ezen napon tüntetik ki a pedagógusokat is 1993 óta. 23.: Kaposvár napja Polányi János születésnapja Kempelen Farkas születésnapja Zelma, Rajmund nevenapja 24.: Szalézi Szent Ferenc ünnepe Hunyadi Mátyás királlyá választása Becker Ádám születésnapja Timót, Ferenc, Xénia nevenapja 25.: Szent Pál apostol megtérése Pál, Henrik nevenapja A napot Pálfordulónak vagy Pálfordulásnak is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, amely szerint a Jézust üldöz Saul ezen a napon tért meg, és Pál apostol lett bel le. Ha a pálforduló napján sütött a nap, akkor a néphit szerint még hosszú kemény télre kellett számítani. Ha fényes Szent Pál, minden termés szépen áll. Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel. Ha tiszta id van, akkor jó szénatermés lesz, ha szél fúj, akkor kevés lesz a széna Pál fordulása, ha tiszta, B ven terem mez, puszta, Ha szeles, jön hadakozás, Ha ködös, embernek sírt ás, Ha pedig es s vagy nedves, Lesz a kenyér igen kedves. Ismeretes e napon a haláljóslás az ún. pálpogácsával. Minden családtag számára pogácsát készítenek, melybe libatollat t znek. A néphit szerint akinek a tolla megperzsel dik sütés közben, arra betegség, akié megég, arra halál vár a következ esztend ben. 26.: A lepra elleni harc világnapja Nemzetközi vámnap Vanda Paula nevenapja 27.: A holokauszt nemzetközi emléknapja Ady Endre halála Angéla, Angelika nevenapja január 27-én az els ukrán front néhány katonája lépett be els ként az auschwitzi haláltábor kapuján. A látvány döbbenetes volt. Halottak mindenütt, az él k pedig emberi roncsok voltak csupán között majd 2 millió ember pusztult el a legnagyobb náci haláltáborban tól január 27. az ENSZ határozata alapján a holocasut nemzetközi emléknapja. A világon mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, a körülbelül 6 millió emberr l, aki már soha nem térhetett vissza az FIGYELEMFELHÍVÁS Regöl iskolások életbe. 28.: Aquinói Szent Tamás ünnepe Az adatvédelem nemzetközi napja Megjelent gróf Széchenyi István Hitel cím m ve Csokonai Vitéz Mihály halála Deák Ferenc halála Károly, Karola nevenapja 29.: Balassagyarmat, a legbátrabb város napja Gegó József Adolf születésnapja Adél, Valér nevenapja 30.: Görgey Artúr születésnapja Batthyány Ignác gróf születésnapja A Budai Vigadó megnyitása Sávoly Pál születésnapja Zrínyi Miklós téli hadjárata Martina, Gerda nevenapja 31.: Bosco Szent János ünnepe Marcella, János nevenapja A januárról szóló népi mondóka útmutató az id járás el rejelzéséhez és a termésjósláshoz: Pálnak fordulása, Fél tél elmúlása Piroska napján a fagy, Negyven napig el nem hagy. Ha fénylik a Vince, Megtelik a pince. Lucázó óvodások Az ár- és belvízkárok megel zéseként felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlan el tti csapadékvíz-elvezet árok és áteresz tisztántartásáról szíveskedjenek gondoskodni. Mindezzel megel zhet a víz kártétele ingatlanjaikban a hirtelen es zések miatt az árkok telí- dnek, túlfolynak, ezzel veszélyeztetve a családi házakat, üdü- ket, illetve az utat, járdát alámosva azok beszakadásához vezethetnek. Kérjük az ingatlanhoz tartozó átereszek kitisztítását, hogy az árokrendszer betölthesse szerepét. Felhívjuk a figyelmet, hogy ellen rzésre kerül az ingatlanok el tti árok rendszer karbantartottsága. Diósjen község Önkormányzata

11 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 11. oldal Szent Erzsébet díj Karácsony Az idei évben els alkalommal került átadásra a váci egyházmegyei püspökség által létrehozott Szent Erzsébet díj, melyet azokat karitász önkéntesek kapnak, akiket a munkájuk elismeréseként az egyházmegyei karitász igazgatón je javasol a püspök atyának. Az ünnepélyes díjátadásra november 17-én Sárospatakon Szent Erzsébet szül helyén a Bazilikában ünnepi szentmise keretén belül került sor, mely egyben az egyházmegyei karitász csoportok éves zarándoklata is volt. A szentmisét dr. Beer Miklós megyéspüspök atya tartotta és személyesen adta át a díjakat Gyurcsán Csabáné karitász igazgatón vel együtt tíz egyházmegyei karitász önkéntes segít tagnak. Ez a megtiszteltetés érte Mikita Jánosné karitász csoportunk tagját is. Az els k között lehetett, munkájának elismeréséért átvehette ezt a díjat. Azt hiszem Mikitáné Julcsát nem kell részletesen bemutatnom, mivel diósjen i születés is és férje is. Mindenki tudja, hogy amióta a katolikus egyházközségben megalakult a KARITÁSZ csoport (1992.) azóta a tagja, de nem csak, hanem az egész családja is. Nagyon odafigyel, célratör figyelemmel végzi ezen szép segít munkáját. Önzetlen odafigyeléssel van a környezetére illetve, a legkisebb jelzésnek is utána jár és gondoskodik a megoldásról. Nagyon jó közösségi ember, mivel érzékeli a karitász feladatokat, lehet rá számítani mindenben. Elmondhatom, hogy Julcsa (Mikita Jánosné) karitász csoportunk büszkesége, és nagy örömmel tölt el mindnyájunkat, hogy az els k között lehetett a Szent Erzsébet díjban részesül k között. Gratulálunk, és nagyon büszke az egész csapat rád. Kívánunk neked és egész családodnak jó egészséget és kitartó szeretetmunkát. Poszpisel Gyuláné a KARITÁSZ csoport vezet je Hosszú évek óta nagy odaadással készülünk a karácsony megünneplésére. Ez az ünneplés még csak a ráhangolódás az igazi értékre. Az igazi értékre, ami az emberi szívekben egész évben szorongást, félelmet és bánatot okoz. De ezen a napon minden ember szívében meggyullad a kicsi mécses és lángja beborítja az egész világot. Kisugárzik a jókra, a rosszakra, az igazakra, a gúnyolódókra, a szegényekre és gazdagokra, akik ezen a napon kicsit adakozóbbak, kicsit mélyebben nyúlnak a zsebükbe. Minden ember keresi a saját örömét és boldogságát, ki a hit erejével, ki nélküle. De a karácsony mindenkit megérint, mert ilyenkor még a hitetlenek is elindulnak a szeretet lángja felé. Lehet, hogy csak kicsi a láng a szívükben, de ha mi melléjük állunk, fáklyaként fog lobogni a betlehemi kisded barlangjában, és megtörténik a csoda. Nem érezzük a különbségeket, nem vagyunk mások, csak szeretetre vágyó egyszer emberek, akik most bátran kimerik mondani ami egész évben a szív kben örömet, bánatot okozott. Kimondják mindazt, amit már holnap nem mernek, kimondják azokat az érzéseket, amiket csak most lehet. Nagyon sokat gondolkodtam mit jelent számomra a karácsony? Azt gondolom, számomra az újrakezdést, a reményt és a szeretet. Minden évben megemlékezünk az Úr születésér l, aki valóban eljött közénk, szegényen védtelenül, kiszolgáltatva. Egy új élet adott egy esélyt, egy új lehet ség arra, hogy átértékeljük az életünket. Minden ember nem születhet megváltóként a földre, de csodákat mi is tudunk tenni egymásnak. Apró figyelmesség, egy jó szó, egy kis odafigyelés, és nem csak karácsonykor! Mindezt a lehet séget megkaptuk, vajon élünk, vagy visszaélünk vele? Vajon aki kér annak adunk, vagy elnézünk felette? Úgy érzem, újra és újra át kell értékelni az életünket, s most itt a lehet ség! Gyakoroljuk a megbocsátást, a szeretet. Erre hívjuk fel minden évben a figyelmet, erre készült ma minden gyermek és feln tt. Ezt az élményt szeretnénk megosztani újra és újra, minden egyedül él embertársainknak átadni, hogy érezzék nincsenek egyedül. Megemlékezünk azokról is ilyenkor, akik még el leg itt voltak velünk, de mára már a távoli ég honából figyelnek ránk. értük is égnek a gyertyák, a szeret mécsesei. Meg szeretném köszönni mindazoknak, akik munkájukkal, szereplésükkel és adományaikkal szebbé és színesebbé tették ezt a már hagyományos karácsonyi közös hálaadást. Králikné Krausz Márta

12 12. oldal Nyugdíjasok Klubja Mi vár ránk 2014-ben? a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ami hasznos annak, aki kapja, nincs terhére annak, aki adja. (Ciceró) Sokadik próbálkozásunkra, helyi vezet k segítségével 2013 decemberében megalakult az id sek klubja. Jogos igényt szerettünk volna kielégíteni és hasznos elfoglaltságot kínálni azoknak az id s embereknek, akik szeretik a társaságot, méltányolják azokat a barátságokat, amelyek ezúttal köttetnek, valamint részt kívánnak venni településünk közéletében. Akik felvállalták a klub üzemeltetését egy közösségi tér biztosítását, fontosnak tartották az egymáshoz f kapcsolataink helyreállítását, az önmegvalósítás lehet ségének kiterjesztését falunk id s lakóinak igényei alapján. Bizony sokan nyugdíjasok lettünk, de az élet azért nem állt meg, szüleink gondozása, unokáink ellátása mellett szeretnénk élni azzal a lehet séggel, melyet felkínálnak nekünk, szeretnénk egy tágabb közösség a szép korúak tágabb családjának tagjai lenni és részt venni a falu életében. Aktív, munkás élet után szeretetteljes, tartalmas id s kort megérni. Hiszen a rendszerváltozás óta átértékel dött életünk. Körülöttünk olyan közösségek formálódtak, akik az egyház felé fordulva, azok berkein belül fejtik ki áldásos tevékenységüket alakították ki szervezeteiket bizonyos feladatokat felvállalva. F feladataiknak tekintve a közösség megtartását id sek fiatalok lelki szellemi gondozását felvállalva (pl.: Karitász, Református Egyház szervezetei) és minta érték en látják el ezeket a feladatokat. Az önkormányzat üzemelteti az Id sek Napközi Otthonát, gondoskodva azok napi ellátásáról december 14-én megalakult az Id sek Klubja, helyet adva az úgynevezett szép korúak igényeinek. Már az els alakuló ülésen tekintélyes létszámmal jelentkeztek mindazok, akik részt kívántak venni ebben a munkában és tagjai szeretnének lenni klubunknak. Érdekl désük, tevékenykedni vágyásuk büszkeségre ad okot. A klub életképességének lesz bizonyítéka a nagyszámú érdekl dés és az a folyamatos munka, amellyel változatos tevékenységet biztosítunk tagjainknak. Fontos feladat lesz korosztályunk testi-lelki gondozása- világ dolgai iránt érdekl désük felkeltése (mindez megtöltve hasznos tartalmakkal). Célunk: segítséggel, vidámsággal megtölteni napjainkat, tanulni egymástól. Közösségi szemmel gondolkodni sz kebbtágabb környezetünkr l. Hiszen mi vagyunk az a korosztály, aki magában hordozza azokat az érzéseket, emlékeket, hagyományokat, amelyeket szépapáink meg rzésre, továbbörökítésre adtak nekünk. Korosztályunk a ráruházott értékek átadásával biztosítja a folyamatosságot, ezzel pozitív tükröt tartva gyermekeink elé. Tevékenységünk tartalmazza a falu értékeinek megbecsülését, gondozását a lokálpatrióta gondolkodás er sítését. Diósjen közéletében való aktív részvételünk hozzájárulhat a falu pozitív változásainak el segítéséhez. Már a 2014-es programunk is tartalmazni fogja falunk hagyományait és együttm ködést a település intézményeivel. Szomszéd települések hasonló tevékenység klubjainak megismerését, tevékenységeink összehangolását. Anyagi lehet ségeinkhez mérten kaput nyitunk e tágabb világra (kirándulások, színházi el adások, egyéb közösségi portálok, területek megismerésére). Az id sek klubjának programjairól tájékoztatást adunk Diósjen honlapján és újságában. Az eddig távolmaradók jelentkezését is szívesen látjuk január 14-én 15 órai kezdettel tartjuk a következ megbeszélésünket az Id sek Napközi Otthonában (Diósjen, Szabadság u. 37.) Ez id ben a farsangról, mulatságokról el adást tart Végh József helytörténész. Fellépnek a Szentgyörgyi István Általános Iskola 2. osztályos néptáncos tanulói. Mindenkit szeretettel várunk! Az Id sek Klubjának helyet biztosított és m ködésének beindítását segítette a helyi Önkormányzat polgármestere: Tóth János, jegyz asszony: Repiczki Zsuzsanna, Képvisel testület tagjai, Karitász részér l Poszpisel Gyuláné, az új közösségünk által megválasztott vezet k: Lénárt Jánosné, Freistág János, Bircsákné Marika, gazdasági vezet : Hekli Gáborné Ica. Megalakulásunk alkalmából boldog, békés, sikeres újévet kívánunk az id sek klubjának tagsága, vezet i nevében Diósjen minden lakójának. A Klub soraiban mindenkit szeretettel várunk. Senki nem tud igazán örülni, ha nincs benne szeretet. (Aquinói Szent Tamás) Lénárt Jánosné Sajnos mindenki értesült róla, hogy településünkön megn tt a lopások, betöréses lopások száma. Egyre több hívatlan járja a falu utcáit. A házalók is sokan jönnek, s t egyre er szakosabban próbálnak az emberekkel elhitetni, megvetetni ezt-azt. Legveszélyeztetettebbek az id s és hiszékeny emberek. Az id sek értékrendje a hitre, a szeretetre, a békességre, a jószándékra épül. A b nöz k ezt használják ki. A betör k és tolvajok az éjszakai órákban, de vérszemet kapva akár világos nappal is tevékenykednek. Az utóbbi hetekben több alkalommal el fordult, hogy a tolvajok élelmiszert, fagyasztott húst, s t frissen felfüstölt kolbászt és sonkát loptak el. Ezek az értékek a gazdák éves munkájának eredményei, így tehát ezzel nagy kár éri ket. A karácsonyi id szak közkedvelt a betör k, tolvajok szempontjából, ezért fokozott el vigyázatosságra van szükség! Kérem, fogadjanak meg néhány b nmegel zési tanácsot: Mindig zárják be a kapukat és a bejárati ajtót, beleértve a nyári konyhát, garázst, fészert! A kulcsokat ne az ajtó közelében tartsák, ne a lábtörl alatt, ne a virágládában, és ne az ablakpárkányban! Ne nyissanak kaput, ajtót idegeneknek, kérjenek minden esetben igazolványt! Ne adjanak, és ne váltsanak fel idegeneknek pénzt, küldjék ket a postára vagy a boltba! Gyanús idegenek esetében figyeljék meg személyleírásukat, ruházatukat, fizimiskájukat, esetleges jellegzetességeiket, mint például: tetoválás, bajusz, hegek, stb. Autójuk esetében írják fel a rendszámot, az autó színét, típusát! Értékeiket soha ne hagyják jól látható helyen! A pénzt és ékszert zárják el! Felhívás Járjanak nyitott szemmel, kölcsönösen figyeljék egymást, figyeljenek egymásra! Nem leskel désre bíztatom Önöket, hanem az egymással való tör désre. A jól ismert mondás szerint: Alkalom szüli a tolvajt Ne adjunk erre lehet séget! Nagyobb körültekintéssel, odafigyeléssel tehetünk ellene. Ne felejtsük el, hogy szeretteink, hozzátartozóink bármikor sértetté, áldozattá válhatnak! A b nelkövet ket a betegek, id sek egyedülléte motiválja. Közös érdek, hogy megvédjük a gyengéket, elesetteket. Az Önkormányzat, a Rend rség és a Polgár rség folyamatosan tesz er feszítéseket a közbiztonság javítása érdekében, és a kialakult helyzet azt mutatja, van mit tenni ezen a területen is. Ezért arra kérem Önöket, hogy ha gyanús alakokat észlelnek a faluban, vagy b ncselekményt vesznek észre, azonnal, bátran jelezzék azt a Rend rségnek a 107- es vagy a 112-es ingyenes telefonszámon! Nem kell tartani a következményét l. Az elkövet nek nem kell feltétlenül tudomást szereznie a bejelent (tanú) személyér l. Végezetül felhívom figyelmüket, hogy minden jószándékú, Diósjen közbiztonságán javítani akaró és ezért tenni is képes önkéntes jelentkezését várjuk a Diósjen i Polgár r Egyesület tagjai sorába! Polgár r lehet az a 18. életévét betöltött, cselekv képes, büntetlen el élet személy, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgár ri szolgálat ellátását és magára nézve kötelez nek ismeri el a polgár rség szabályzatát. Jelentkezni lehet: Porubszki Zoltánnál, a Diósjen i Polgár r Egyesület elnökénél Porubszki Zoltán

13 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Decemberi pillanatképek az óvoda és az iskola életéb l 13. oldal

14 14. oldal A karácsonyt minden közösség igyekszik együtt ünnepelni, készülni rá. Nekünk ez a készül dés november 28-án Vácon kezd dött, ahol a tavalyi Piarista Gimnáziumban megrendezett jótékonysági est kedvezményezettje, az Id sek Otthona és Klubja vendégei lehettünk, mint az est szerepl i (helysz ke miatt nem mindannyian, csupán a kórus néhány képvise- je). Nem el ször fordultunk meg itt, a kapcsolat régi kelet a két intézmény között, ennek köszönhe- en nagyon meleg hangulatú volt együttlétünk. Házi süteménnyel, finomságokkal kedveskedtek nekünk. Az id sek megosztották velünk karácsonyi emlékeiket, s mi is meséltünk a nálunk szokásos ünneplésr l. Felelevenítettünk néhány ez id ben szokásos népi hagyományt, majd további beszélgetés közben közösen készítettünk apró díszeket, angyalkákat, hogy majd ki-ki erre az alkalomra emlékezve tegye karácsonyfájára. A december az Advent, a várakozás, és az ünnepek hónapja. Az intézeti lakók és dolgozók életében is ilyentájt kissé felgyorsulnak az események, mondhatni egymást érik a programok. Els ként Szent Miklós napját tettük vidámmá, napközben a Gaudate kórus tagjai vették magukra a piros sapkát, zsákjukban, óriás zoknijukban apró csokoládékkal, cukorkákkal járták végig a munkahelyeket, lakószobákat, nem hagyva ki a betegszobában lév ket sem, s osztották szét finomságaikat. Este pedig az ebéd- be érkezett a nagy Mikulás, hogy csomagjait ossza szét. Megemlékeztünk Adventról is, négy héten át négy egyház katolikus, görög katolikus, református és baptista jeles képvisel je jött el hozzánk hétf nként, hogy beszéljen nekünk a Várakozási id szak történetér l, lényegér l, mint keresztény hitünk egyik legfontosabb eseményér l, Krisztus születésének körülményeir l. Közben gyulladtak az adventi koszorú gyertyái, jelezve az id múlását, a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló, Gondozó Otthon hírei Karácsony közeledtét. ÉFOÉSZ Karácsony Balassagyarmaton Hagyományosan december elején, ez alkalommal 5-én tartotta megemlékezését a balassagyarmati ÉFOÉSZ közössége. Szintén csak a kórus kisebbik felével tudtunk elmenni (természetesen mások képviselték) erre a nagyon bens séges rendezvényre, ahol karácsonyi dalok jelnyelven való tolmácsolásával igyekeztünk hozzátenni az ünnep emlékezetesebbé tételéhez. Köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy ott lehettünk, valamint a kedves szavakat, amelyekkel tevékenységünket megköszönték. Köszönet Fábri Lászlóné Ildikónak és munkatársainak a fogyatékkal él kért végzett munkájukért. Karácsony a Nagycirkuszban Az els nagy rendezvény számunkra valóban nagy volt. A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995 óta dolgozik az értelmileg sérült gyermekek, fiatalok kulturális életének színvonalasabbá tételéért, az esélyegyenl ségért, az ép és sérült emberek közötti híd felépítéséért. Az alapítvány alapítója dr. Dobos Anna neonatológus, elnöke Csepregi Éva, titkára Mailingerné hm Anikó. Számos rendezvényük volt már országszerte, intézetekben, családokban, elszigetelten él sérült emberek részére nagy sikerrel és szeretettel. Legismertebb a Fényszóró Karácsony, ez évben december 11-én immár a jubiláló 10. alkalommal, amelyet a F városi Nagycirkusz is támogat, minden évben helyet adva ennek a nagyszer rendezvénynek. A m sor két részb l tev dik össze, az els ben a közkedvelt Csepregi Éva énekesn vendégei, fogyatékkal él és épp szerepl k, ismert m vészek fellépésével. Ebben az évben a Gaudate jelnyelvi kórus is vendége lehetett a m vészn nek. Vele együtt léphettünk fel jelnyelven kísérve két énekszámát. Az egyik ismert sláger, a másiknak különös apropója, hogy egyben a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, és a Fényszóró Alapítvány is saját himnuszának tekinti. Külön busszal utaztunk, így lakók és dolgozók egyaránt részt vehettek a programban. Nem csak jelenlegi, hanem régebbi Igazgató urunk, Wisinger János is velünk jött, aki aktívan vette és veszi ki ma is részét a MSOSZ munkájában, valamint ennek a dalnak, a Kézen fogva élsz szövegírásában is, amely annak idején Amerikában is felhangzott 1999 nyarán Csepregi Éva el adásában, amikor a diósjen i intézet versenyz i jártak kinn tudásuk megmérettetésére. A vészn örömmel látta itt a rendezvényen és köszöntötte t, a néz kt l pedig nagy tapsot kapott. Mi is örültünk, hogy eljött velünk, megnézett bennünket. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés volt, hogy részt vehettünk ebben a m sorban olyan ismert és kevésbé ismert fellép k mellett, mint a zuglói mazsorettek, a kerekes székes Gördül tánccsoport, Tabányi István, Radics Gigi, és az Újpesti Egymi tanulói. Szép élmény volt, sokáig fogjuk még emlegetni. Reméljük, szeretettel adott ajándékunk hasonló emlékeket ébreszt majd Csepregi Évában is: az Oláh Aranka által Neki sz tt sz nyeg, és a Kalácskáné Kovács Éva kollégan nk készítette juharlevél-virág csokor. A m sor második részében a Cirkusz m vészei adtak csodálatos sort, melyet mindannyian nagy élvezettel és vidámsággal néztünk meg, hol kisebb, hol nagyobb tapsözönnel köszönve meg a produkciókat, közben észre sem véve a röpül id t. Adventi Koncert az Újpalotai Boldog Salkaházi Sára katolikus templomban December 13-án rendhagyó, ám hagyományteremt szándékú, ez évben el ször megrendezett színvonalas esemény meghívottjai lehettünk, amelynek szervez je a XV. kerületi Egyesített Szociális Intézmény, Szabóné Busi Julianna igazgató asszony és munkatársai. védnöke László Tamás polgármester úr, támogatója a XV. kerületi Önkormányzat. Polgármester úr és igazgató asszony köszönt je után Maczkó Mária népdalénekesn kezdte a sort, csodálatos tisztaságú énekhangon ritkán hallható karácsonyi válogatásával, s szó szerint templomi csendben gyönyörködtünk el adásában. Az érdi Csengetty s Együttes sem maradt el különlegességben, tiszta hangú csengetty kön adták el produkciójukat, minden hangot másik hangszeren szólaltatva meg. Nem estek ki a ritmusból, az egymás utáni pontosság rendkívül élvezetessé tette a válogatott dalok el adását. Az újpalotai FENO (Fejleszt Gondozó Központ Tanoda) és az ÉNO (Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona) énekkara közös - s t duplán is közös, hiszen ellátottak és dolgozók együttes - el adásban énekelt, adott el hangszeres kísérettel, gyertyafénnyel hangulatossá tett karácsonyi dalokat. A Csomópont Tehetséggondozó valóban kit tehetség fiatal

15 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 15. oldal énekesei el adásához csupán anynyit szeretnék f zni: remélem, lesz hozzáért szakember, aki hallván némelyiküket nem hagyja tehetségüket veszend be menni. Végül a Gaudate jelnyelvi kórus zárta az esti m sort, szintén karácsonyi számokkal, igyekezve tudásunkkal nem elmaradni az el ttünk fellép k színvonalától a visszajelzések szerint sikerrel. Befejezésként a Boldog karácsonyt kezde- éneket választottuk, melynek második felébe a többiek is bekapcsolódtak, így közös énekkel jeleléssel kívántunk egymásnak is áldott szép ünnepet. Az estet kedves és figyelmes vendéglátás zárta be. Nemzetiségi Klub Karácsonya Kóspallagon Több éve tartó, már-már családinak mondható kötelék f z bennünket a kóspallagi Probo ka Klub nemzetiségi tagjaihoz, s rajtuk keresztül a pilisszentlászlói és a többi környékbeli szlovák nemzetiségi csoporthoz, azok baráti köreihez. Szinte minden rendezvényükön meghívottaknak mondhatjuk magunkat, s épp olyan szeretettel fogadnak bennünket, mint amilyen szertettel megyünk mi is hozzájuk. Err l a december 14-én megrendezett, még a nyár végén egyeztetett id pontú karácsonyi estr l sem maradhattunk le, amely a T lük szokott meleg családias légkörben telt. A Gaudate kórus hasonlóan a többiekhez igyekezett képességéhez és tehetségéhez mérten hozzájárulni, hogy emlékezetessé tegye az együttlétet, amely szellemiségéhez híven vacsorával és közös tánccal lett teljessé, már említetten családiassá. Karácsony Diósjen n Ugyanezen a napon tartotta ünnepi délutánját Diósjen n az iskolában a falu apraja-nagyja, amelyen a dr. Göllesz Intézetet a Csillagvirág Irodalmi és Tánccsoport képviselte színvonalas m sorával. Az err l szóló részletesebb beszámolót egy jelenlév re hagyom. S végül, de nem utolsó sorban: Karácsony itthon, az intézetben Mivel sokan családjuknál töltik az úgynevezett karácsonyi szünetet, így a Gaudate kórus tagjaival még az elutazás el tt emlékezünk meg, kis agapéval egybekötve az ünnep- l, az elmúlt évr l, közös munkánkról, a feldíszített fejleszt szobában, ahol sok-sok órát töltünk együtt tanulással, gyakorlással. Ugyanezen a napon, december 17-én kis betlehemesek adták el feln tt segít ikkel karácsony történetét. Csodás háttér el tt élhettük át a Szent Család és a Születés örömét, együtt szuszoghattunk melegít en a jászol körül álló állatokkal, kísértük el a pásztorokat és a királyokat a kis Jézus bölcs jéhez. Köszönjük a gyerekeknek és a betanító feln tteknek, hogy elhozták nekünk a karácsonyi misztériumot! A közös intézeti karácsonyi sort 23-án tartottuk az ebédl ben. Ebben az évben egy búcsúztatóval kötöttük össze, sok évi munka után nyugdíjba vonuló f vérünket, Sógor Ferencnét búcsúztatta Szabó Béla igazgató úr, ajándékokat és virágot adva át köszönte meg eddigi munkáját. Szintén új vonása volt a napnak, hogy a helyi Karitász tagjai is megtiszteltek bennünket, ajándékokkal kedveskedtek, és az itt maradó lakókkal, szolgálatban lév és bejöv dolgozókkal együtt nézték meg kis m sorunkat, amivel a Csillagvirág csoport és a Gaudate kórus készült. A m sor után az egységekben vették át a lakók a kért ajándékokat, fogyasztották el a terített asztal ételeit, gyümölcseit, kívántak egymásnak áldott békés karácsonyt. Bár ez a kis írás már az ünnepek után jelenik majd meg, azért megragadom az alkalmat, hogy minden kedves majdani olvasónak, és természetesen mindenki másnak is nagyon boldog új esztend t kívánjak! Egerszegi Sándorné Lekl László Asztalitenisz Emlékverseny Ez év szén, november 9-én második alkalommal rendeztük meg a Lekl Lászlóról elnevezett Asztalitenisz Bajnokságot. Tavaly még az Intézet, és az ezen belül m köd Kastély Sport Egyesület szervezésében került sor arra, hogy a társintézmények sportolói vetélkedjenek, összemérjék tudásukat. Ez a rendezvény olyan jól sikerült beleadtunk apait, anyait, mint mondani szokás hogy az idén már a magyar Speciális Olimpiai Szövetség is befogadta, s versenynaptárában mint regionális verseny került meghirdetésre honlapján keresztül. Igazán büszkék lehetünk arra, hogy Diósjen újra nevet kapott a MSOSZ berkeiben, reményeink szerint további sportágakban is folytathatjuk megkezdett eredményes munkánkat. Az esemény színhelye a helyi Szentgyörgyi István Általános Iskola tornaterme, és aulája volt. Tíz Speciális Olimpiai tagsággal rendelkez sportegyesület több mint hetven versenyz je sorakozott fel egyesületének névtáblája mögött az ország különböz helységeib l, kísér ikkel, szurkolóikkal együtt, hogy meghallgassák Szabó Béla igazgató úr köszönt jét. Utána díszvendégeink dr. Szabó Sándor, a Nógrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Tóth János polgármester úr, Nagy László iskolaigazgató úr, Wisinger János intézetünk nyugdíjas igazgatója, és a MSOSZ örökös elnöke vették át a szót, hogy méltatva az eseményt, sikeres versenyzésre biztassák a megjelenteket. Majd Dobi Zoltán, az asztalitenisz MSOSZ szakágvezet je ismertette a programot és a fontosabb napirendi pontokat. A megnyitót rövid közös m sorral tették ünnepélyesebbé és meghittebbé az iskola tanulóiból álló kis tánccsoport, utána a zene és énekkar, valamint a Göllesz Intézet Gaudate jelnyelvi kórusa. Ez utóbbi kett már nem el ször hangolja össze fellépését. A tornateremben el ször a nyitómérk zést nézte, szurkolta végig mindenki, amit dr. Szabó Sándor kormánymegbízott úr aki nem mellesleg kit játékos és Szabó Attila sokan Hobó néven ismerik játszott le. Öt asztalnál zajlottak az el dön- k, miközben a továbbjutók folyamatosan keresték fel a terített asztalokat, fogyasztották el szendvicsebédjüket, frissítették magukat kávéval. Közben megérkezett Bíró Anna, a MNVH Nógrád Megyei referense, Lengyel Lajos úr, a MSOSZ elnöke, Sz ke Viktória a MSOSZ kommunikációs igazgatója, és a nap sztárvendége Baby Gabi, mondanom sem kell, a részvev k nagy örömére. A közben már lejátszott csoportversenyek eredményhirdetése szakította meg a mérk zések sorát, ami után Baby Gabi tötte fel a hangulatot, nem is akárhogy. Rajongói körbekapták, vele együtt táncoltak, énekeltek, nevettek. Elnézve ket, szerintem mindenki remekül érezte magát, emlékezetesre sikerült az együttlét. A délután még izgalmasabban folytatódott, hiszen ekkor került sor az er sebb divíziók megmérettetésére. Az utolsó játékok már hatalmas tapsokat is kaptak, gyönyör cseleket, szervákat láthattunk. Még zárásként a párosok játéka folyt le, amelyben egyesített formában mérk ztek a jelentkez k, vagyis itt kapcsolódtak be a dolgozók, felkészít k a fogyatékkal él khöz, s alkottak velük közös versenypárt. A díjakat a vendégek, az MSOSZ képvisel i, Bereczné Kelemen Éva, a Ludányhalászi Ipolypart Ápoló és Gondozó Otthon igazgató asszonya, valamint Szabó Béla igazgató úr adta át. Nem kívánom a nyerteseket felsorolni, mert ezen a napon mindenki nyert, aki eljött, hiszen küzdöttek bátran, és senki nem vesztett csak meccset, ám új élményeket, barátokat nyert, jó kedvvel térhetett haza. Reméljük, jöv re még többen jönnek el, hogy újra együtt tölthessünk egy szép és eredményes napot. Egerszegi Sándorné

16 16. oldal a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja december 15-ét l érvényes 2013/2014 évi közforgalmú vasúti menetrend Friss házi tej házhoz szállítva rendelhet! tej: 180 Ft/l, túró: 700 Ft/kg, sajt: Ft/kg szállítás: keddi-pénteki napokon! tel: Kacsáriné Varga Judit november és december havában született gyermekek Kovács Dóra Szabó Zalán Dominik Szomora Albert Brendon KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Járóbeteg Ell. Közp. Rétság Orvosi ügyelet Háziorvosi rendel Gyermekorvosi rendel Fogorvosi rendel Véd i szolgálat Gyógyszertár Állatorvosi rendel Iskola (Szentgyörgyi I.) Óvoda (Aranydió) Polgármesteri Hiv. tel. közp , -019, -022 DINÓBER Polgármesteri Hivatal FAX Id sek Klubja Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen község Önkormányzatának Képvisel testülete 2643 Diósjen, Szabadság u. 31. sz. Szerkeszt bizottság: Molnár Istvánné, István László, Szabó Béla, f szerkeszt : Repiczki Zsuzsanna 35/ / Nyomdai el készítés: Hustyava Zoltán Készült: példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 20. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. december 16. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Készült a Képvisel -testület 2010. május 28-án a Városháza B. épületében megtartott ülésér l

Készült a Képvisel -testület 2010. május 28-án a Városháza B. épületében megtartott ülésér l Dorog Város Jegyz je Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2010. Jegyz könyv Készült a Képvisel -testület 2010. május 28-án a Városháza B. épületében megtartott ülésér l Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Tisztelt Diósjen i választópolgárok!

Tisztelt Diósjen i választópolgárok! Tisztelt Diósjen i választópolgárok! Rövid bemutatkozás 1958-ban születtem Budapesten. 1982-ben itt végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Vállalati jogászként dogoztam, majd 1984-ben letettem

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZ KÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2014. június 18-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP-1.2.0/B/ 2013. július 29.-2014. január 29-ig próbaüzem. Jelenleg a helyreállítási

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi október hónap 09. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 149. szám 25071 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. július 03-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 17/2015.(VI.05.) 18/2015.(VI.05.) 19/2015.(VI.05.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó:

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 18:30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2015. április 28. napján 19:00 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról Írásos előterjesztés a meghívó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. május 26. napján 14:00 órakor megtartott rendkívüli képvisel -testületi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 104-10/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA IX. Iktatószám: 316-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. május 19-i s o r o s, n y í l t üléséről. 256/2015.(V.19.)

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben