ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN"

Átírás

1 23. ÉVF. 20. SZÁM SZOMBATHELY, MÁJUS 25. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN

2 HIRDETÉS Mitsubishi márkával bôvített a Magyar Autó- és Motorkereskedés Tovább bôvítette kínálatát a Szombathely, Zanati út 27/A szám alatt található Magyar Autó- és Motorkereskedés. A Subaru, Isuzu és Fiat gépjármûvek mellett a Mitsubishi márka megyei képviseletét is mostantól a Bonus Kft látja el. MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS és TÛZVÉDELMI ELÔADÓ tanfolyamok indulnak Szombathelyen. UTOLJÁRA A RÉGI OKJ-S FELTÉTELEKKEL! Érd.: 06/30/ ; FEOT Kft. Al.: 0331 Nysz.: Kemenesi Kulturális Tanoda a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár részvétele a tanórán kívüli feladatok ellátásában TÁMOP / Megvalósítási idôszak: szeptember augusztus 31. Támogatási összeg: HUF Ezen túlmenôen továbbra is vállalják bármely típusú autó teljes körû javítását az Automeister márkafüggetlen (nemzetközi) autójavító hálózat tagjaként, mely teljes körû szakmai támogatással és saját alkatrészellátással segíti partnerei eredményes mûködését. Az elmúlt héten megtartott nyílt hétvégén szép számmal keresték fel az új Mitsubishi kereskedést a márka elkötelezett hívei, hiszen a megyében már bizonyított a japán márka. Számos L200-as fut megyénk útjain, segítve a megye vállalkozóinak dolgos mindennapjait. A Mitsubishi-család többi tagja, így a Pajero, Outlander, Space Star, Colt, Lancer is kedvelt a vásárlók körében. Az új szalonban megtekinthetô a gyönyörû ASX, a márka legfrissebb modellje, a kis fogyasztású új Space Star, valamint a megújult L200-as. Május ig tesztvezetési lehetôséggel mutatják az új Outlandert a leendô vásárlók számára. Nemcsak az autósok, hanem a motorosok is gyakran betérnek a Magyar Autó- és Motorkereskedésbe, mivel a fentieken túl a Yamaha, Aprilia és Kawasaki motorkerékpárok márkaképviseletét is ez a cég látja el. A bôvülés Magyar Miklós cégvezetô szerint azt is jelenti, hogy új munkahelyeket tudtak teremteni, szakembereiket folyamatosan továbbképzik: eszközparkjukat pedig a kor követelményeinek megfelelôen fejlesztik. Mindezt azért teszik, hogy a régi és leendô új ügyfeleiket a legmagasabb színvonalon és minél szélesebb körben tudják kiszolgálni. (x) A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár 1972 óta Celldömölk és Kemenesalja kulturális életének meghatározó intézménye, közmûvelôdési színtere. Kiemelt alaptevékenységei köré tartozik a fiatalok iskolán kívüli oktatása, nevelése, a szabadidô hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása. Ennek a célnak tesz eleget a TÁMOP / azonosítószámú, Kemenesi Kulturális Tanoda a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár részvétele a tanórán kívüli feladatok ellátásában címû projekt, mely 2012 szeptemberében indult el és augusztus 31-vel zárul. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár és partnerintézményei: a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Városi Óvoda, az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ (Szombathely) valamint a LORIGO Alapfokú Mûvészeti Iskola (Szombathely) annak érdekében mûködnek együtt, hogy a térség tehetséges fiataljai személyiségüket és a bennük rejlô adottságokat kisvárosi körülmények között is kamatoztathassák. Ezáltal eredményesebbek lehetnek munkájukban, a tanulásban és sikereket érhetnek el az iskolán kívül is. A projekt az esélyegyenlôség jegyében teret biztosít ahhoz, hogy megfelelô támogatást kapjanak az ifjú tehetségek, lehetôséget teremtve az önmegvalósításra, a közösségért közösségben való tevékenykedés átélésére. A mûvészetekkel való nevelés mint komplex alkotói folyamat valósul meg a projekt során. Elsôdleges cél a tanulókkal való kiemelt foglalkozás egyéni és kiscsoportos szinten, az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása. Ennek érdekében 60 változatos tartalmú és szervezeti keretû program kerül lebonyolításra. Kiemelt figyelmet kapnak a különbözô tantárgyakban kimagasló teljesítményt nyújtó gyerekek, segítséget kapnak készségeik kibontakoztatásához. Az évközi szakkörökön túl a nyári szabadidô tartalmas kihasználását szolgálják a komplex táborok (nomád lovas, tánc, kreatív alkotó, kézmûves), témanapok, témahetek, egészséges életmódra nevelô elôadások, hagyományôrzô foglalkozások, versmondó versenyek, koncertek, kalandtúrák. A pályázat megvalósításában 74 szakember (óvodapedagógus, pedagógus, mûvelôdésszervezô, könyvtáros, gyógypedagógus, terapeuta, zenemûvész, képzômûvész és népmûvész) vesz részt. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület Tel.: +36 1/ SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Mészáros Zsolt CÍMLAP: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2013. MÁJUS 25. FÓRUMBAN UTÁNAJÁRTUNK Idôs aktív keresôk, munkanélküli tinédzserek Amint az a múlt heti számunkból kiderült, évrôl évre kevesebben vagyunk Vas megyében. Az európai demográfiai tendenciákhoz igazodva nálunk is folyamatosan csökken a születések száma, ugyanakkor az életkörülmények komfortossá válásának köszönhetôen megnôtt a születéskor várható élettartam. A KSH 2011-es adatait tovább boncolgatva, Székely Klárával, a SEK adjunktusával ezúttal a foglalkoztatottságot, a gazdasági aktivitást, a munkanélküliek számának alakulását vettük górcsô alá. EZER FÔ FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA VAS MEGYÉBEN 128, , , , , , A foglalkoztatottság szempontjából négy kategóriába soroljuk a lakosságot. Az elsô konkrétan a foglalkoztatottak csoportja, a második az eltartottaké, ide leginkább a gyermekek, kiskorúak tartoznak, a harmadik az inaktív keresôk tábora, ôk túlnyomó többségében a nyugdíjas korosztály tagjaiból kerülnek ki, a negyedik csoportot pedig a munkanélküliek alkotják. Az aktív korosztály, akik tulajdonképpen még dolgozhatnak, vállalkozásokat indíthatnak és mûködtethetnek, tehát mindenféleképpen aktívak, nagy létszámban vannak jelen a megyében. A legnagyobb számban a év közti korosztály foglalkoztatott, de ez a férfiak esetében sem éri el a tízezer, a nôk esetében a nyolcezer fôt. Van viszont kuriózumként mintegy húsz, 85 év feletti aktív keresô, amire keresve is csak nehezen lehetne példát találni a többi megyében. Ez nyilván egyéni életpálya eredménye, és megkívánja, hogy ezek az emberek még ennyi idôsen is kellôen aktívak és szellemileg frissek legyenek részletezi Székely Klára. Érdekesség, hogy foglalkoztatottság szempontjából a 2011-es adatok a legalacsonyabbak. A tendencia már hosszú ideje tart, 1980-ban volt utoljára látható egy kis emelkedés a gazdasági aktivitásban, ám azóta egyértelmû és folyamatos a csökkenés. Valószínûsítem, hogy ha elkészülnek a 2012-es évi adatok, azok sem törik meg ezt a tendenciát. Hogy ez mire vezethetô vissza? Egyrészt mindenféleképpen a demográfiai csökkenés a magyarázat, ugyanakkor a gazdasági helyzet is befolyásolja az adatokat, a foglalkoztatottság ugyanis nemcsak azért csökken, mert a foglalkoztatható lakosság száma csökken, hanem azért is, mert kevesebb a munkalehetôség mondja Székely Klára. Mi lesz tíz év múlva? Nagyon nehéz megmondani azt, hogy milyen lesz tíz év múlva a megyében a gazdasági helyzet, és hogy a kevesebb aktívan foglalkoztatott személy képes lesz-e a nagyobb gazdasági termelékenységre. Jöhet, mondjuk egy technikai fejlôdés vagy egy jó beruházási kedv, ami gazdaságilag egy felfelé ívelô szakaszt is eredményezhet. De maradhat a jelenlegi kép is, vagyis, hogy a kevesebb foglalkoztatott kevesebbet tud majd produkálni. Nehéz ezt megjósolni. Ahogy azt is, hogy milyen lesz a bevándorlás a megyébe. Alapvetôen Vas megye vonzó a betelepülôk számára, többnyire a keleti országrészbôl jönnek hozzánk és elsôsorban az ausztriai munkavállalás reményében, de szép számmal üdvözölhetünk külföldi betelepülôket is. Csábítóak vagyunk, a nyugati határszélnek mindig is volt egyfajta romantikus vonzereje, és bízom benne, hogy ez nem csupán a gazdasági szempontok miatt alakult így, hanem van ennek egy életmódbeli, kultúrabeli vonzása is, ami miatt többen választják lakhelyül Vas megyét hangsúlyozza az adjunktus. Pontatlan adatok Vas megyében a munkanélküli mutatók nem olyan rettenetesen magasak, mint országosan és néhány európai ország esetében, de azért nagyon figyelemre méltóak. A munkanélküliség kérdése egy nagyon bonyolult és nehezen pontosítható kérdés, mivel az állami nyilvántartások és a tényleges helyzet nem feltétlenül esnek egybe. Ráadásul nincs pontos kimutatás arról, hogy a vasi lakosság hány százaléka dolgozik napi rendszerességgel, aktívan és jogszerûen Ausztriában, márpedig ez az adat biztosan befolyásolná a statisztikát véli Székely Klára. A munkanélküliség legmagasabb arányban a éves korcsoportnál van leginkább jelen, majd a évesek következnek. Akárhogy is nézzük, ez a két korcsoport a legaktívabb életkorban lévôket foglalja magába, olyan férfiakat és nôket, akik elvileg erejük teljében vannak, és adott esetben még a megújulás, a pályamódosítás, a váltás is elérhetô számukra. Ha nemekre lebontva vetünk egy pillantást az adatokra, akkor azt látjuk, hogy több a férfi munkanélküli, mint a nô. Érdekességként pedig azzal is találkozhatunk, hogy a húsz, 85 év feletti foglalkoztatott mellett egy 85 év feletti munkanélküli személy is él Vas megyében, valószínûsíthetôen ez azt jelenti, hogy az illetô valamilyen oknál fogva nem jogosult a nyugdíjra. Elgondolkodtató az a tény, hogy 2011-ben 160 fölött volt a 15 és 19 év közötti munkanélküliek száma. Ez azért vastagon a középiskolás korosztály, akikrôl azt feltételeznénk, hogy részt vesznek az oktatásban. És mégsem. Ez a másfélszáz fiatal sem iskolába nem jár, sem pedig dolgozni, vagyis tulajdonképpen nem csinálnak semmit, és sajnos ilyen kondíciókkal a jövôjük sem lesz fényesebb teljesíti ki a képet Székely Klára. Ha konkrét adatokról beszélünk, akkor a 256 ezres Vas megyében a legmagasabb nyilvántartott munkanélküliek összlétszáma sem haladja meg az 1400 fôt. Ha figyelembe vesszük az inaktívak, vagyis a nyugdíjasok és az eltartottak, vagyis a gyermekek számát, akkor kijelenthetjük, hogy ez nem annyira rossz arány. Még akkor sem, ha a statisztika nem feltétlenül tükrözi hûen a valóságot. Szabó Zoé 3

4 VISSZAPILLANTÓ IFJÚSÁG SPORT 2,5 milliós támogatás Parsnak A SZOVA Zrt. 2,5 millió forinttal támogatja Pars Krisztián olimpiai aranyérmes kalapácsvetôt. Lazáry Viktor alpolgármester reményét fejezte ki, hogy a támogatás például szolgál az ország más cégei számára, és segítséget kap több hazai tehetség is. Lazáry szólt arról is, hogy az anyagi erôforrások mellett a felkészüléshez a megfelelô körülmények is nagyon fontosak. Hamarosan a DOBÓ SE kezelésébe kerülhet a sportpálya, ez pedig jó idôre biztos talajt jelent a sportegyesületnek. Éremesô Szegedrôl! A Metex05-Controll Sportegyesület öt arany-, három ezüst- és négy bronzéremmel gazdagodott a Szegeden 19. alkalommal megszervezett hazai WAKO Kick-box Világ Kupán. A sportegyesület kick-box szakosztálya ezúttal hét versenyzôvel nevezett a rangos megmérettetésen. Bolfán Ákos és Szász Krisztofer kettô, Dancsó Zoltán pedig egy aranyéremmel térhetett haza. A Világ Kupán három ezüstérem is született, melyet Bolfán Ádám és Bárdosi Sándor szereztek meg. Viszket Borisz a döntôben egyetlen ponttal maradt csak alul, így ezüstérmes lett. Gyöngyösi Máté komoly orrcsonttörést szenvedett, ám sérülése ellenére két bronzérmet is szerzett. Szeretek élni A napokban ünnepelte 90. születésnapját Simonits Ferencné, akit a jeles esemény alkalmából dr. Puskás Tivadar polgármester is felköszöntött. Teri néni kora ellenére jó egészségnek örvend, és 4 most is aktívan részt vesz a ház körüli munkában. Az ünnepelt könnyes szemmel emlékezett vissza leánykori boldog éveire, amelyeket Vassurányban töltött a nagyszüleinél. Ekkoriban kertészkedéssel foglalkozott ben megházasodott és Szombathelyre költözött, ám a virágok iránti szeretete töretlen maradt. A születésnapomra a gyerekek 90 szál rózsával szerettek volna felköszönteni, de mondtam nekik, hogy az udvaron található rózsabokron bôven van minden évben annyi. Jobban szeretem az élô növényeket, mert azokat lehet gondozni mesélte mosolyogva. Teri néni elmondta, bár a hosszú élet titkát ô nem tudja, de az biztos, hogy a család és az ôt körülvevô szeretet mindig nagy erôt adott neki. A virágok gondozása mellett szívesen foglalkozik gobelinkészítéssel, amelyekbôl párat nekünk is megmutatott. Szeretek élni. Nem unatkozom sohasem tette hozzá. Találgatások a SEK-en Alig néhány hete, hogy Horváthné Molnár Katalin, a SEK elnök-dékánja egy sajtótájékoztatón bejelentette: 38 százalékkal kevesebben jelentkeztek a szombathelyi egyetemi központba, mint tavaly. Ráadásul, mint az köztudott, a Nyugatmagyarországi Egyetem költségvetését idén mintegy 2,8 milliárd forinttal csökkentették, az elmúlt három évben pedig 5,2 milliárdot vontak el az intézménytôl. Igaz, egy hónapon belül úgynevezett konszolidációs állami támogatáshoz jutnak, ezt az 1,5 milliárd forintot azonban az állam feltételei szerint lehet majd csak felhasználni. Ennek fényében egyebek mellett szerkezeti átalakítást kell végrehajtania az egyetemnek, és bizonyos szakokat is megszüntetnek. A komoly változások természetesen a szombathelyi központot is erôsen érintik majd. A napokban különbözô találgatások kaptak szárnyat, hallani lehetett arról, hogy számos dolgozót el kell, hogy bocsássanak, és az átszervezésrôl is írtak ezt-azt az újságok. A híresztelésekkel ellentétben azonban konkrét döntések még nem születtek az ügyben, amint ez megtörténik, prof. dr. Faragó Sándor rektor egy sajtótájékoztatón számol majd be a leendô változásokról. A mosolygós gyermekekért A közel egyéves Egészséges jövô pályázat keretében a Donászy Magda Óvodában A jelen és a jövô mosolygós gyermekeiért Egyesület támogatásával Egészség-hetet tartottak. Az öt napot felölelô programsorozatban a szülôk is részt vettek, fôzônapot tartottak, gyermekorvossal, táplálkozási szakértôvel és bábterapeutával is beszélgethettek, míg a gyerekek játszóházban töltötték idejüket, vagy épp a Boglya Népzenei Együttes koncertjén énekeltek. Orvosi felméréseket is tartottak ortopédorvos, bôrgyógyász, szemészorvos és fogorvos bevonásával. A pályázat célja az egészséges életmód területén olyan mintaadás, amely a gyerekek mellett a szülôk szemléletmódját is befolyásolja, és hosszútávon tudatos egészségmegôrzô és fejlesztô magatartásra ösztönöz. Zarándokok Németországból Két csoportban mintegy ötszáz zarándok érkezett csütörtökön városunkba a németországi Rottenburg-Stuttgart Egyházmegyébôl, hogy leróják tiszteletüket Szent Márton elôtt. A két egyházmegye kapcsolatát nem csupán a közös védôszent fûzi szorosra, hanem most már az a tény is, hogy az elkészült Szent Márton-útvonal fizikailag is összeköti a szombathelyi és Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegyét. A vendégeket dr. Puskás Tivadar polgármester is köszöntötte. A zarándokok két napig maradtak nálunk, és több program keretében ismerkedtek Szent Márton szülôvárosával. Csütörtökön a látogatóközpontba érkezésük után egy német nyelvû elmélkedésen vettek részt, majd a Székesegyházba mentek, ahol dr. Veres András megyés püspök tartott koncelebrációs misét. Mi lesz veled, MMIK? Mi lesz veled, MMIK? tették fel a kérdést péntek reggeli sajtótájékoztatójukon szocialista politikusok, miután több hetes szemételszállítási problémákat követôen csütörtökön kikapcsolták a vizet az MMIK-ban, és az épületet is bezárták. Bár péntekre rendezôdött a helyzet, a képviselôk szerint mindenképpen rendezni kell az épület sorsát. Dr. Ipkovich György országgyûlési képviselô arra emlékeztetett, hogy korábban az MMIK a megye és a megyei jogú város közös fenntartásában mûködött, méghozzá úgy, hogy más színû volt Vas és Szombathely vezetése. Dr. Horváth Attila képviselô szerint a legalapvetôbb probléma, hogy nincs koncepciója a városnak. Horváth György, a városi MSZP elnökségi tagja szerint amióta az épület átkerült állami tulajdon alá, a Nemzeti Mûvelôdési Intézethez, az MMIK, mint olyan, megszûnt létezni. A politikusok szerint a jelenlegi városvezetésnek mielôbb rendeznie kellene a problémát.

5 2013. MÁJUS 25. ANNO A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. A N N O Libresszó és a jó fekete Szombathelyen a Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kezdeményezésére a Szakszervezetek Vas megyei Tanácsa Széchenyi utcai helyiségében hírlapolvasó, modern kifejezéssel, libresszó létesül. A látogatók itt újságok, folyóiratok között válogathatnak, feketekávét fogyaszthatnak. Ez lesz az ország elsô olyan libresszója, amelyet könyvtár létesít írta május elején a Vas Népe. Takács Miklós, a könyvtár vezetôje az interjúban a következôket mondta: Köztudomású, hogy a napilapok és a folyóiratok iránt ország-, illetve megyeszerte egyre nagyobb érdeklôdés nyilvánul meg. Szombathelyen a magyar folyóirattermés és a külföldi lapok egyedül a megyei könyvtárban találhatók. Az igények, az érdeklôdés kielégítésére szükségessé vált önálló olvasóterem létesítése. A hírlapolvasó célja tehát elsôsorban az újságok, folyóiratok, tanulmányozásának megkönnyítése. Elsôsorban a klubszerû, nyugodt kávéházi környezettel. A körbefutó polcokon 232 napilap és folyóirat között válogathat az érdeklôdô. (Közülük 88 külföldi termék.) A folyóiratok olvasásának megkönnyítésére, az egyéni tájékozódás és önmûvelés elôsegítésére lexikonokat, szótárakat és segédkönyveket tartalmazó kézikönyvtár áll majd az olvasók rendelkezésére. S bár néhány hét csúszással, de július 20-án aztán meg is nyitotta kapuit a libresszó. A jeles eseményen a megyei tanács elnökén és a pártbizottsági tagokon túl a különbözô társadalmi és tömegszervezetek képviselôi is részt vettek. Az ünnepi beszédekbôl kiderült, hogy az új létesítmény, mintegy 200 ezer forintba került, amelyet két év múlva bôvítenek, ha a látogatottság ezt indokolja ben még csak 90 féle folyóirat, hírlap, illetve napilap várta olvasóit a megyei könyvtárban. Ebben a helyiségben pedig már 253 féle sajtótermék ezek egyharmada külföldi, áll az olvasók rendelkezésére. A libresszó nem csak azoknak létesült, akik jó feketét akarnak inni, hiszen arra a célra van elég presszó, cukrászda. A hírlapolvasó mindazok számára örömet jelent, akiket érdekel, mi történik az országban, a nagyvilágban, a politikai, a társadalmi és a tudományos életben. A szombathelyi hírlapolvasó Nyugat-Dunántúl egyik legmodernebb ilyen jellegû intézménye, ahol a sajtótermékek mellett lexikonok, almanachok, és térképek is rendelkezésére állnak az olvasóknak. Nem csak Játék a szombathelyiek látogathatják, hanem a megye minden lakója, akinek dolga akad Szombathelyen, s van fél óra szabadideje olvasásra. írta a Vas Népe. És bizony hamar közkedvelt hellyé vált a libresszó, ami talán érthetô: a jó kávéházi hangulat és a nagyvilág hírei, történetei, izgalmas eseményei sokakat becsábítottak és ragadtak ki egyegy órácskára a mindennapos taposómalomból. Nekünk is jó lenne egy ilyen kulturált hely Sz.Z. Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Huszár Pál dr. A Helena Szépségszalon kozmetikai utalványát Grossman Viktória és Pergel Bea nyerték. E heti kérdésünk: Mikor nyitotta meg kapuit a libresszó? A helyes megfejtôk között Rákász Gergely június 4-i orgonahangversenyére szóló belépôjegyeket sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk május 30-ig! Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! 5

6 Az ünnep marad, a gyermekek változnak Május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünnepeljük. Színes lufikkal, habos vattacukorral, körhintákkal és számos vidám programmal. És sokan azt hisszük, hogy minden a legnagyobb rendben van velük, hisz a mosoly ott ül az arcukon. Pedig messze nem ez a helyzet: régóta beszélnek már arról a különbözô szakemberek, pedagógusok, pszichológusok, nevelési tanácsadók, hogy rengeteg a problémás gyerek. A szülôk rohanó életmódja, a kellô idô és figyelem híján, a válások számának emelkedése miatt sérülnek a kicsik, és már ebben a korban is egyre többen küzdenek pszichés betegségekkel. És ott van még a tévé, a számítógép, az észrevétlenül kialakuló függôség. A személyes kapcsolatok beszûkülése, az iskolai leterheltség is tovább ront a helyzeten. És itt van a Z-generáció, a mai kamaszok, akiknél már jelentôsen kiütköznek a következmények. A problémáról Mándli Éva óvónôvel és Tóth Beátával, a Nevelési Tanácsadó pszichológusával beszélgettünk. Az elmúlt években, évtizedben nagyon megváltoztak a gyerekek. Egyre több a magatartászavaros, problémás óvodás, akik türelmetlenek nemcsak egymással, hanem mindennel szemben. Nem tudják késleltetni az igényeiket, mindent azonnal szeretnének, egymás szavába vágnak, ha egy játék kell nekik, akkor azt fogják és elveszik a másiktól, és teljes körû figyelmet követelnek maguknak. Ez részben arra vezethetô vissza, hogy a legtöbb családban csak egy gyermek születik, nincs testvér, vagyis nem ismerik az alkalmazkodást és a kompromisszumkényszert. Nyilván egy közösségbe lépve új élethelyzet alakul ki, amit nem minden esetben sikerül kezelniük. Sokkal inkább igénylik az egyéni foglalkozást a felnôttel, mint tíz, húsz évvel ezelôtt, ami nem meglepô, ha figyelembe vesszük a szülôk rohanó, stresszes életmódját, azt, hogy az édesanyák is teljesen kimerülten érnek haza a munkából, és sokszor pontosan a legfontosabb, a kellô figyelem és a közös játék nem fér már bele az idôbe, az erejükbe. Ha egy szóval kellene jellemeznem a mai kicsiket, azt mondanám, hogy szeretetéhesek. Sajnos már óvodás korban is egyre jellemzôbb az agresszivitás, ami a fiúknál a tettlegességben, a lányoknál inkább verbális módon nyilvánul meg. Ezzel párhuzamosan kezdenek eltûnni, egybeolvadni a klasszikus szerepminták, s míg korábban élesen elkülönültek a fiús és a lányos játékok, ma már az jellemzô, hogy együtt játszanak, és a fiúk éppúgy sertepertélnek a babakonyhában, mint ahogy a lányok hasalnak az autós szônyegen részletezi Mándli Éva óvónô. Van még egy szembetûnô jelenség, mégpedig a televízió hatása. Gyakori, hogy a négy-hat éves gyerekek a mesefilmek után különbözô sorozatokat néznek otthon, ami nemcsak azért helytelen, mert nem nekik szólnak ezek a mûsorok, hanem azért is, mert a tényleges alvással töltött idejük nem fedi azt, amire a szervezetüknek igénye lenne. Nem csoda hát, hogy másnap fáradtak, türelmetlenek és nehezen kezelhetôek. Ráadásul a mai rajzfilmekben is jelen van az agresszivitás, ami észrevétlenül ivódik bele a kicsikbe. Nagy a kihívás, sok a probléma, amit csak a szülôkkel együtt tudunk megfelelôen kezelni. Márpedig, hogy kezelni kell, az nem kétség, hiszen az óvoda egy stresszmentes környezet, ám az iskolába lépve a teljesítményorientált rendszerben már komolyan kiütközik a figyelemés koncentrációzavar. Minden gyermekhez meg lehet találni az utat, és meg is kell, hiszen a problémás gyerekek számának növekedése egy társadalmi jelenség, amirôl pontosan az érintettek tehetnek a legkevésbé zárja szavait az óvónô. Tóth Beáta a Nevelési Tanácsadóban dolgozik. Szerinte a mai gyerekek spontánok, ôszinték, kreatívak, érzelem- és képzelet-gazdagok. Rugalmasak és fogékonyak, nyitottak a fontos felnôttek mintáira, tanulékonyak. És persze mindegyik más, egy-egy külön világ. Milyen problémákkal küzdenek a mai gyerekek? Szenvednek attól, ha a fontos felnôttek elsôsorban a szüleik nem látják ôket igazán. Úgy értem ezt, hogy a gyerek a szülô kíváncsi szemének tükrében tud a legjobban fejlôdni, kibontakozni. Ha ez idô híján vagy a szülô távolléte-elvesztése miatt elmarad, akkor általában tünetek jelentkeznek. Általánosságban milyen problémákkal találkoznak a Nevelési Tanácsadóban? Gyakran jelentkezik magatartási zavar: a gyerek idôrôl idôre ellen kell, hogy álljon a felnôtt irányításának, vagy a kortársakkal kerül mindig konfliktusba, ami lehetetlenné teszi a közösségbe való beilleszkedését. A magatartási nehézségek a figyelem zavarával is együtt járhatnak. VÁROSI GYERMEKNAPI FORGATAG TÖRTÉNELMI TÉMAPARK (ARÉNA UTCA) Színpadi program: Tündértánc Gyermek Mûvészeti Fesztivál 2013 bemutatói Kereplô Színház: Ludas Matyi bábjáték Kis-Hétrét Zenei Társulás: Tudod-e? zenés gyermekmûsor Mesebolt Bábszínház: Hoppláda bohócjáték Tombolasorsolás Színpadon kívüli bemutatók: Mozdulj Szombathelyért Egyesület sportbemutatója Kerekítô Mondókás Móka foglalkozás Interaktív játékok, játszóházak: ókori harci püfölô; ókori táblás játékok; kötél-akadálypálya; kézmûves mûhelyek; Bóbita Fejlesztô Játszóház; babasátor; Sárkányvár interaktív játszóház; Savaria Legio bemutatója. Esôhelyszín: AGORA Mûvelôdési és Sportház (Március 15. tér) 6

7 2013. MÁJUS 25. UTÁNAJÁRTUNK INTERJÚ CIVIL 1920-ban Törökországban ünnepelték meg elôször a gyermekek napját. Nálunk 1931-ben emlékeztek meg róla elsô ízben, igaz, akkor még egy hétig tartó rendezvénysorozattal kedveskedtek a kicsiknek ben sok országban május utolsó vasárnapját jelölték ki az ünnepre, majd 1954-ben az ENSZ közgyûlése javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot, mely alkalomból elgondolkodunk kicsit a világ gyermekeinek testvériségérôl, az egymás közti megértésrôl, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemrôl. Sokszor elveszik egy már elsajátított fejlôdési teljesítmény, például a szobatisztaság. És van úgy, hogy a gyerek bizonyos helyszíneken, óvodában, iskolában nem tud megszólalni. A szorongásos problémák olyan tünetek, melyek nem mindig jól töltik be jelzô funkciójukat: az iskolai osztály zsivajában gyakran nehéz észrevenni, ha van egy túl jó gyerek. Ilyenkor a kíváncsi tekintet ahhoz is kell, hogy a problémára fény derüljön, s a gyerek ne maradjon a gondjával egyedül. A boldog, felhôtlen gyerekkor csak illúzió lenne? Tény, hogy az egészséges felnövekvés sok-sok szorongással, s így szenvedéssel is jár. Viszont úgy gondolom, hogy boldog gyerekkor ma is létezik, hiszen az odaforduló felnôtt együttérzése, biztatása legtöbbször elég ahhoz, hogy a csemete vegye az akadályokat. Mit tehetnek a szülôk, hogy lelkileg egészséges felnôttet neveljenek csemetéikbôl? Éljenek úgy, hogy minél több örömöt találhassanak a szülôségben. Hogy kíváncsian és mindig friss szemmel szemlélhessék az új embert, aki az otthonukban növekszik. A mai kamaszok gyakran több idôt töltenek a számítógép elôtt, mint a családjukkal. Ki lehet-e ragadni ôket a világháló fogságából? A világháló legtöbbször kapcsolatokat nyújt, illetve pótol. Azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy valós, vagyis komplex élményt nyújtó, a virtuálisnál gazdagabb, természetes módon megélhetô kapcsolatokat, kapcsolódási lehetôségeket teremtsünk, erre teret nyújtsunk, és a saját életünkben mintát adjunk a fiataloknak. Sz.Zoé Fotó: Mészáros Zsolt Allergiások figyelem! Sokunknak ismerôs, hogy piros szemekkel és százas zsebkendôcsomaggal próbáljuk átvészelni az aktuális allergének virágzásának elmúltát? Mit lehet ilyenkor tenni? Kezdjük mindjárt a sort a legtipikusabb esettel, vagyis hogy sokan patikákban, vény nélkül kapható antihisztamin tartalmú gyógyszerekhez folyamodnak. Ezek a szerek bizonyos tünetek kezelésére alkalmasak, de például a nyálkahártya-duzzanat következtében jelentkezô tartós orrdugulás elhárítására nem, pedig talán épp ez a legkellemetlenebb tünet. A kellemetlen panaszok ellen érösszehúzó hatásuk miatt pontosan ezért kedvelt az orrcseppek használata. Tény azonban, hogy a sok esetben folytonos panaszokkal küzdô betegek az elôirt napi három alkalomnál jóval többször, túlzott gyakorisággal alkalmazzák a recept nélkül is beszerezhetô orrcseppeket. A várva várt hatás azonban ennek ellenére is elmarad. Az allergológus szakorvosok által felírt, szteroid tartalmú készítményektôl viszont sokan ódzkodnak, vagy csak végszükség esetére tartogatják. Mit tegyenek azok, akik kíméletes, de hatásos, nem utolsósorban pedig egészséges és mellékhatásoktól mentes módszert részesítenek elônyben? A Thököly utcai SÓSZOBA már évek óta az allergiások oázisa. A sóködben eltöltött egy óra felér egy tengerparton töltött nappal. A tünetek jelentôsen csökennek, vagy akár teljesen el is múlnak. Az ok egyszerû. A sóval telített levegô kitisztítja a légutakat és erôsíti az immunrendszert. Köztudott, hogy az allergia az immunrendszer kóros túlmûködése, a só pedig természetes antihisztamin. A SÓSZOBÁ-ban használt AREC eljárást a Tüdôgyógyászok Országos Kollégiuma is ajánlja. A levegô ionizalt sókoncentrációja olyan magas, hogy eléri a természetes sóbányák levegôminôségét. A kezeléseket terápiás jelleggel javasolt végezni. Súlyosabb allergiás tünetek esetén 20 alkalom javasolt. A kezelések hatékonysága akkor szavatolt, ha 2 alkalom között nem telik el több mint óra. Ezért egy héten minimum 2-3 látogatást javasolt beütemezni a megfelelô eredmény érdekében. Két látogatás között minimum 6 óra szünetet kell tartani, de akár naponta is lehet, sôt javasolt 1-1 órát a sóban tölteni. Gyerekeknél 45 perc, felnôtteknél 60 percben van maximalizálva az egyes kezelések idôtartama. Hatásaként az allergiások fellélegezhetnek, a gyógyszeradag csökkenthetô, egyeseknél el is hagyható. A megújult, kibôvült és megszépült SÓSZOBÁ-ban gyógyulás közben gyorsan és kellemesen telik az idô, hiszen a felnôtteket kényelmes relaxációs székek és újságok, a gyermekeket pedig hinta, csúszda, sóhomokozó, játékok és színes ceruzák várják. További információk és orvosi referenciák: Idôpont-egyeztetés: , Cím: Szombathely, Thököly u

8 Egy reggel a piacon ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN Csütörtök kora reggel: már pezseg az élet a piacon, igaz, ez a pezsgés össze sem hasonlítható a szombati nagy nyüzsgéssel. A tojásoshoz azonban folyamatosan érkeznek a vásárlók, ahogy az almaárus nénihez és a savanyúságos pulthoz is. Az eladók nem panaszkodnak, de azért elárulják, hogy messze nem megy már olyan jól a bolt, mint néhány éve. Piaci körképünk középpontjában az ôstermelôk állnak. Bognár Józsefné (balra) öt éve jár almát árulni a piacra. Igaz, csak szezonálisan, novembertôl június elejéig, ahogy azt a gyümölcs engedi. Árul egyebek mellett gostert, idaredet, jonagoredet, kilóját forintért, attól függ. Gencsapátiban élek, onnan jövök be minden nap. A péntek és a szombat elég jól megy, de azért hét közben is jól veszik az almát. Sok a törzsvásárlóm, van, aki hetenként jön vissza egy-egy ládáért, ami húsz kiló almát jelent meséli az ôstermelô, aki egy jobb napon akár harminc ládával is elad a gyümölcsbôl. Az emberek tényleg jönnek, a néni meg-megszakítja a beszélgetést, hogy kiszolgálhassa a vevôket. Babakocsit toló kismama, idôsebb házaspár, középkorú nô, mind viszi az almát. Én naponta, kétnaponta járok ki a piacra. Itt vásárolom meg a pékárut, a húst, a gyümölcsöt, a tojást is a családnak. Igaz alkudozni már nem nagyon szokás a mai világban, mindennek fix ára van, de a multikkal ellentétben itt egyegy jó szót is kap az ember, és régi ismerôsként megy az árusokhoz. Sok itt az ôstermelô, bennük valahogy jobban megbízom, mint a nagy élelmiszerláncokban mondja Balassa Katalin, miközben válogatja az almákat. Takács Marianna is ôstermelô, Sorokpolányban gazdálkodik háromezer négyzetméteren. A csütörtöki piacot végigjárva ô az egyetlen, aki epret kínál, édeset, lédúsat, kisebbet és nagyobbat, aminek az illata körbelengi a standját. Gyümölcsöt termelünk a családdal, a párom és a gyerekek is segítenek a kertben. Mindig azzal jövök ki a piacra, aminek épp szezonja van, így váltakozik nálam a gomba, a barack, a cseresznye, a meggy, a zöldborsó. Az epernek ezer forint kilója, és mondhatom, hogy szerencsére elég jól viszik. A lekvárokat és a szörpöket viszont nehezebb eladni. Évente közel nyolcszáz üveggel fôzök be, tizenöt féle lekvárt kínálok, kizárólag cukorral készítem ôket, tartósítószer-mentesen. Pontosan ezért kicsit drágább, mint a kommersz jamek, de úgy tapasztalom, hogy aki odafigyel az egészségére, az megveszi. A szörpök közül most bodzát és akácvirágot hoztam magammal, ezekbôl hétszáz forintba kerül egy üveg meséli a fiatal nô. Mellette egy asztalon több ezer tojás. Egészen pontosan 3000 darab volt reggel, azóta már jócskán fogyott belôle kezdi Németh Szabolcs, akinek a standján felirat hirdeti: Tojás egyenesen az ôstermelôtôl. Naponta három-négyezret hozok ki, és nem nagyon szokott maradni. Van köztük kisebb, nagyobb, az áruk ettôl függôen harminc és negyvennégy forint között mozog. Rengeteg a törzsvásárló, akik alkalmanként húsz-negyven darabot visznek haza. Meg lehet élni a bizniszbôl, igaz éttermekbe is szállítok, és házi tejet is árulok. Hétfô kivételével minden nap kint vagyok a piacon, és a tojások mellett 180 liter tejet hozok magammal. Ezt elsôsorban az idôsebbek keresik, ôk talán jobban hozzászoktak a házi tejhez részletezi a nemesbôdi fiatalember, IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Idôkép Hômérséklet Május 25., szombat Zápor várható 4 C 19 C 8 Május 26., vasárnap Esô várható 6 C 15 C Május 27., hétfô Május 28., kedd Gyengén felhôs idô várható 6 C 19 C Gyengén felhôs idô várható 8 C 21 C Május 29., szerda Zápor várható 8 C 22 C Május 30., csütörtök Esô várható 10 C 21 C Május 31., péntek Esô várható 11 C 21 C

9 2013. MÁJUS 25. UTÁNAJÁRTUNK HARMINCNYOLC ESZTENDÔS CSARNOK A szombathelyi Vásárcsarnokot 1975-ben építtette a város. Hamar közkedveltté vált, több ezren fordultak meg naponta a két csarnokban, ami sok száz ôstermelônek nyújtott biztos megélhetést. Igaz, mára már megkopott kissé, ráférne egy felújítás, és a parkolóhelyek sem elégítik ki a hétvégi forgatag igényeit, de ez nem szegi kedvét sem az árusoknak, sem a vevôknek. Bár a Smatch bolthálózat nemrég kivonult Magyarországról, az üresen maradt üzlethelyiségbe hamarosan egy másik bolt költözik, ezen kívül pedig az összes üzletet bérlik, és a mostani szezonban minden asztalunk is elkelt. Nincs olyan, akinek ne jutott volna stand, azt mondhatom, hogy a lehetôségeink jelen pillanatban pontosan lefedik az igényeket mondja Tóth Imre, aki 21 éve igazgatja a vásárcsarnokot. Az épület önkormányzati tulajdonban van, és a mûszaki állapotára, valamit a korára való tekintettel nehéz látványos felújítást végrehajtani rajta. A szinten tartás természetesen folyamatos, az apróbb javításokat elvégezzük. Ezekben a hetekben a palántát, zöldséget és virágot áruló kisvállalkozók vannak jelen nagy részben, és szükség is van rájuk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy sokan nyúlnak olyan termékhez, ami magyar, és aminek megbízható az eredete. Ez elônyünk a multikkal szemben, hiszen itt nem elôre csomagolt húsokat és zöldségeket, hanem csupa friss árut lehet vásárolni. Már pedig, aki ad arra, hogy a vasárnapi ebéd minôségi alapanyagokból készüljön, az mindig kilátogat, és itt szerzi be a hozzávalókat tájékoztat Tóth Imre. aki hatezer tyúkot és 14 tehenet nevel otthon. Elôbbieket, mint ahogy azt egy másik kis papír hirdeti, mélyalmos tartástechnológiában, ami annyit jelent, hogy a tyúkok szabadon kapirgálnak a földön. Igazi piaci hangulatot áraszt Singer Tímea (középen) savanyúság-standja. Mintegy húsz fajta savanyúságot kínál, mellette savanyú káposztát, ami elmondása szerint az egyik legkeresettebb termék. Általában egy kilót is elvisznek belôle, míg a savanyúságokból csak harminc dekát, legfeljebb fél kilót. Alkalmazottként dolgozom itt, a párom az ôstermelô, ugyanakkor jáki ôstermelôtôl szerzi be az áru legnagyobb részét mondja az asszony. Tésztát is árulnak, csupa nyolctojásos, házi jellegû tésztát, amelyeket Pest, Zala és Vas megyei kisvállalkozóktól vásárolnak fel. Vannak törzsvásárlóink, de azért érezhetô a válság. Kevesebben veszik már meg a minôséget, ezért is igyekszünk tartani az árakat, két éve nem emeltünk. Így azért nyertünk néhány olyan vevôt, aki szeretne egészségesebben élni akkor is, ha a pénztárcája csak nehezen engedi magyarázza Singer Tímea. Virágárusból nincs hiány, talán ôk vannak a legtöbben csütörtökön. Többen közülük kisvállalkozók, de azért akad egy-egy idôsebb néni, aki a kerti virágaiból fon csokrokat, és mint ahogy azt a piacon hallani szeretjük, kínálgatja azokat fennhangon. Kardos Istvánné, Marika néni (jobbra) Kôszegrôl jár be a szombathelyi vásárcsarnokba. Mint mondja, náluk nincs forgalom, itt azért nagyobb a nyüzsgés, több a vásárló. Mikor nyílik a virág, jönni kell, hozni kell. Egész sok fajtát ültettem, például ôszirózsát, kardvirágot, cíniát. De mellette hozom a sóskát, almát is és házi készítésû csipkebogyólekvárt. Van olyan vevô, aki csak ezért jön ki a piacra, és minden alkalommal elmondja, hogy nincs is jobb a világon a lekváromnál meséli Marika néni. A hátsó csarnokba belépve alig-alig akad vásárló. Pedig itt is kínálnak zöldséget, gyümölcsöt, virágot, sôt még ruhákat is szép számmal. Talán a vasárnapi bolhapiacot piheni hét közben a csarnok is, az árusok is. Meg a vásárlók is. Pedig régen mekkora tömeg volt itt hétköznapokon is! emlékszik vissza Meski Józsefné, miközben krumplit pakol egy zacskóba. Én hetente kijövök vásárolni, idestova húsz éve már. Akkoriban hemzsegtek itt az osztrákok, vittek mindent, mert annyira olcsó volt nekik. Mára már úgy tûnik, nem éri meg átfurikázniuk, a benzin is drága, no és az élelmiszereket sem fillérekért adják már. Sôt, az unokám néha kivisz magával Oberwartba egy-egy nagyobb bevásárlásra, olyankor azt érzem, hogy sok mindent olcsóbban megkapok a szomszédoknál, mint itthon. Eléggé felfordult nekem ez a világ. De örülök, hogy itt ez a piac, én nem szeretem a nagy áruházakat. Többször is elmentem vásárolgatni, de olyan idegen az egész mondja a nyugdíjas néni, és már siet is tovább, mert kolbászt kell vennie a férjének reggelire. Minden héten egyszer ez a reggeli odahaza. Szabó Zoé Fotó: Mészáros Zsolt 9

10 CIVIL Szombathelyen volt Bosco Szent János ereklyéje Tizenöt helyszínt érintô magyarországi körútjának elsô állomásaként a múlt pénteken városunkba érkezett Bosco Szent Jánosnak, a szalézi rend alapítójának ereklyéje. Az ereklyét a rendalapító jobb kezét a szent halotti arcmásának vonásait idézô, papi ruhába öltöztetett méretarányos, életnagyságú viaszfigura mellkasi részében helyezték el. Az ünnepség az Óperint utcában, a szalézi templom védôszentjének emléktáblájánál kezdôdött. Szent Kvirint a Kr. u. IV. században ölték a Perint patakba, mivel kitartott hite mellett. Itt P. Csány Péter, a szombathelyi Szent Kvirin Plébánia vezetôje, házfônök köszöntötte az egybegyûlteket. A szentek jelképes találkozása után az ünneplô közönség gyalogosan kísérte át az ereklyéjét a szaléziak templomába. Az esô miatt nem a templom elôtti téren, hanem isten házában folytatódott a rendezvény. P. Ábrahám Béla magyarországi tartományfônök ünnepi beszédében kiemelte a Don Bosco által képviselt lelkiséget, amelynek alapjai a vidámság, a jóság és a szeretet. Dr. Puskás Tivadar, városunk polgármestere arról szólt, hogy Szombathely életéhez szervesen hozzátartoznak a szalézi szerzetesek és az általuk végzett munka. A politikus kiemelte Ambrózy Teréz szerepét, aki elsôként kezdeményezte a szalézi rend megtelepedését a vasi megyeszékhelyen, valamint gróf Mikes János püspököt, aki támogatta és elôsegítette a bárónô kezdeményezését. A megemlékezést dr. Veres András megyés püspök által celebrált szentmise zárta. Éjszakai is nyitva maradt a templom: az ereklye körül fiatalok, a plébánia közösség tagjai és szerzetesek imádkoztak. Fotó: Bonyhádi Zoltán Trafik a fagyizó mellett Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria), városunk egészségügyi szakmai bizottságának elnöke hívta fel szerkesztôségünk figyelmét egy szavaival élve döbbenetes és cinikus jelenségre. A minap a Fô téren áthaladva láttam, hogy a városházától mintegy ötven méterre, két fagylaltozó szomszédságában nyílik nemzeti dohánybolt. Cinikus, megdöbbentô és sokakban visszatetszést kiváltó jelenségrôl van szó, hiszen miután rengeteg embernek elvették a megélhetését, és a trafikokat szétosztották a hozzájuk közel álló emberek között, most olyan helyen engedélyeznek dohányáru-forgalmazást, amelynek tôszomszédságában gyermekek ezrei fordulnak meg naponta. Szombathelyen évekkel ezelôtt eldöntöttük, hogy mindent megteszünk a dohányzás visszaszorításáért, rendeletben tiltottuk a Fô téri dohányzást, e trafik megnyitása szöges ellentétben van eddigi elképzeléseinkkel vélekedett a szombathelyi közgyûlés rangidôs képviselôje. Fotó: Garai Antal ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS: Szentgyörgyi Tibor és Ollé Dorottya fia: Simon, dr. Medres Szabolcs Zsolt és Knapcsek Anikó leánya: Emília, Kurucz István és Halász Vanda Lídia leánya: Leila, Maroskövi Gyula és Czuczi Krisztina Klára leánya: Szonja, Móricz László Roland és Eördögh Anita leánya: Rebeka, Jakatics József Szilveszter és Duby Eszter fia: Barna, Lendvai István és Horváth Andrea leánya: Nóra, Csordás Gábor Csaba és Tibold Veronika leánya: Emma, Horváth Tibor és Horváth Zita fia: Donát Árpád, Kereszturi Tamás Zoltán és Horváth Laura fia: Tamás Csongor, Pintér Csaba és Benkô Ildikó leánya: Viktória, Faragó Tamás László és Joó Adrienn Mária fia Marcell, Schermann István Zoltán és Ferstek Katalin leánya: Anasztázia, Levenda Attila és Vass Anikó fia: Bence. HÁZASSÁG: Sándor András és dr. Ásó Alexandra, Zoltán Attila és dr. Molnár Hajnalka, Orsós Sándor és Galántai Judit Magdolna, Bódis Gábor és Donáczi Veronika, Bódi Árpád és Szép Krisztina, Boknak István és Tóth Viktória, Petre Mircea Antonio és Kecskés Andrea. HALÁLESET: Cseresznyák Józsefné Körmendi Mária, Jákli György, Gombás Károly Miklós, Kovács Józsefné Tóth Vilma, Burdohány Imre, Boros Csaba Béla, Lákics Dezsôné Kovács Márta, Tóth Lajos, Kendik Ernôné Márczi Sarolta, Szarka László Péter, Kovács Lászlóné Kóbor Anna, Ágoston Józsefné Kovács Rozália. 10

11 2013. MÁJUS 25. PROGRAMAJÁNLÓ KULTÚRA május 25 június 1. KIÁLLÍTÁSOK április 10 május 31. Szombathelyi Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium Bráder Tamás Gusztáv és Bráder Tamás: Generációk címû kiállítása május 3 június 2. Kámoni Arborétum Lepke-virágok & Rovar-csodák május 3 június 3. Vitalitas Galéria S. Horváth Ildikó grafikusmûvész Buborékok címû kiállítása május 8 június 10. Berzsenyi Dániel Könyvtár A Vers világa 2013/Weöres 100 május 24 június 7. Agora Pincegaléria Székelyhidi Zsolt kiállítása május 25. (szombat) Woodstock Club Amerikai autók és rockzene a Woodstockban Savaria Plaza Gyermeknap a Savaria Plazaban Speedstacks gyermeknapi poharazó kupa A verseny három korosztályban indul Gyermeknapi bütykölde a Gyöngypiramis és Hobbivarázs üzlet szervezésében (téma: bábkészítés). Rajzoltasd le magad! Gyermek karikatúrák készítése. Arcfestés, lufibohóc Westside Hip-Hop Tánciskola növendékeinek bemutatója Csipi-Csupi bábszínháza a Szamóca színház elôadásában Nagy gyermeknapi Peonza bajnokság. Gazdára talál a Savaria Plaza peonza bajnoka díj! Zsinagóga Tarisznyások együttes gyermekmûsora Agora Mûvelôdési és Sportház Sissone Gyermektorna Stúdió gálamûsora Cafe Frei Szabad a mikrofon Open microphone Bartók Terem Oratorikus hangverseny. Haydn: A teremtés Végállomás Savaria Colonia Hardcore Fesztivál. Fellép: Social Freee Face, Liberal Youth, Holymans Glory, One Reason To Kiss Magház Kultúr Kocsma Crazy Daisy Jug Band-koncert Cuba Café Truesounds Palace Café Fütyülôs Live Club Tour 2013 május 26. (vasárnap) Cafe Frei Bóbita játszóház kicsiknek, nagyoknak Kámoni Arborétum Fûnek-fának Weöres Sándort Weöres Sándor majális a Kámoni Arborétumban Történelmi Témapark (Aréna utca) Táncos párválasztó május 28. (kedd) Agora Savaria Filmszínház Polgári esték Szombathelyen: Közéletrajz. Beszélgetés Ókovács Szilveszter fôigazgatóval, a Magyar Állami Operaház vezetôjével május 29. (szerda) A-Club Egyetemes buli május 30. (csütörtök) Vas Megyei TIT Szenior Klub. Ismerkedés felolvasó délután keretében. William L. Shirer: Lidérces évek címû világhírû riportregényével Francia Klub. Francia költôk magyarul, magyar költôk franciául május 31. (péntek) Agora Pincegaléria Jam Music Club Cuba Café Jagermaister Night június 1. (szombat) Sportliget 9.00 Családi teniszfesztivál. Részletek és további információ: Mesebolt Bábszínház Hoppláda MMIK Tessék engem megmenteni! Mesebolt Bábszínház elôadása A Weöres Sándor Színház elôadásai május (szombat péntek) május 25. (szombat) Black Comedy Portugál május 27. (hétfô) Útközben Szabó Tibor estje A jó pálinka itassa magát május 28. (kedd) Black Comedy május 29. (szerda) Black Comedy Portugál május 30. (csütörtök) Black Comedy Portugál május 31. (péntek) Black Comedy Portugál 11

12 KÖZÉRDEKÛ ÖNKORMÁNYZAT HÔSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Hôsök Emlékünnepe alkalmából ünnepséget szervez. Idôpont: május 26-án (vasárnap) 9.30 óra. Helyszín: Szombathely, Március 15. tér. Program: Az Országzászló felvonása katonai tiszteletadással, Ünnepi mûsor, melyben közremûködik a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület (Rendezô: Kovács Ferencné), Ünnepi beszéd, A programban közremûködik Szombathely Város Fúvószenekara és az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred. Kérjük, hogy az ünnep alkalmából lobogózzák fel a házakat, épületeket! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata TÁNCOS PÁRVÁLASZTÓ VASÁRNAP A TÖRTÉNELMI TÉMAPARKBAN Az Emberi Erôforrások Minisztériuma május 26-án, gyermeknapon a fôvárosban és kilenc nagyvárosban, köztük Szombathelyen is Táncos párválasztót szervez Szabad egy táncra? címmel. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a tánc nyújtotta ismerkedési forma lehetôségeire. A program kor kezdôdik a Történelmi Témaparkban, amelyet 19 órakor egy országos flashmob szakít meg. Ekkor tíz városban egyszerre, ugyanazt a koreográfiát táncolják a fiatalok. BAJNAI SZOMBATHELYEN Az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség politikusai folytatják a megkezdett országjárásukat, ezúttal Szombathelyre látogatnak. A választási szövetség lakossági fórumot tart a Hotel Claudiusban május 28-án, kedden 18 órakor. A rendezvényen Bajnai Gordon, Kónya Péter és Szelényi Zsuzsanna válaszol az érdeklôdôk kérdéseire. A pártszövetség politikusaival és aktivistáival a fórum elôtt a Pannónia Étterem mellett találkozhatnak a szombathelyiek délután negyed hattól. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô (6242/A/4 hrsz-ú.) Fô tér 17. szám alatti ingatlan (volt Match áruház) nyilvános, egyfordulós pályázat keretében történô értékesítésére. A pályázati ajánlatot legkésôbb június 7. napján óráig kell benyújtani. Az ajánlatokat a Közgyûlés a júniusi rendes ülésén bírálja el a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság elôzetes véleményezése alapján. A szombathelyi 6242/A/4 hrsz-ú, természetben a Fô tér 17. szám alatt található, 657 m2 területû, üzlethelyiség megnevezésû ingatlan kétszintes, benne üzlettér, raktárak, irodák, szociális és kiszolgálóhelyiségek találhatók. Az ingatlan összközmû-vételi lehetôséggel (víz, villany, távhô, csatorna, telefon) bír. Az épület, amelyben az üzlethelyiség is található, több ütemben épült, a pince és a földszint 1936-ban, amelyet ráépítéssel bôvítették. Jelenleg 18 lakás, 2 üzlet és 2 egyéb helyiség található a társasházban. Az üzlethelyiségben a 221,87 m2-es üzlettéren kívül kiszolgáló helyiségek találhatók, továbbá tartozik hozzá egy 254 m2-es pince is. Irányár: Ft. KÖNYVAJÁNLÓ Andreas Jopp SZERETEK DOHÁNYOZNI ÉS MOST ABBAHAGYOM!,,Szeretek dohányozni mondják gyakran a dohányosok. Mi sem természetesebb, különben nem lenne olyan nehéz leszokni róla! Ám ha megérti, miért szeret dohányozni, elvonási tünetek nélkül képes letenni a cigarettát. Az egészségügyi újságíróként tevékenykedô Andreas Jopp olyan módszert ad a dohányosok kezébe, amely lehetôvé teszi, hogy végképp kiszabaduljanak a nikotin rabságából. Könyve jól követhetô és olvasmányos stílusban mutatja be, miként okoz stresszt és hangulatingadozást a nikotin, és milyen stratégiával lehet tôle végérvényesen megszabadulni. Szabad dohányozni! A könyv olvasása közben is, egész nyugodtan. Közben Andreas Jopp sok humorral fûszerezve, lépésrôl lépésre bemutatja, milyen gondolkodásmód tartja vissza a dohányosokat a leszokástól. Rávilágít, miként programozza át a nikotin az agyat. Mindezek ismeretében már könnyû lesz leszokni. Egy életre. Feltétlenül javasoljuk mindenkinek, akit valamilyen módon érint a dohányzás, és szeretne megszabadulni a cigarettától, vagy párját, barátját, rokonát szeretné segíteni abban, hogy leszokjon a dohányzásról. Miért ne kezdené a programot már ma? Bioenergetic Kiadó Kft A Domus Könyvesbolt ajánlásával D O M U S Könyvesbolt Iskoláknak, óvodáknak nagykereskedelmi ár! Szûrcsapó u. 23., I. em. ÜGYELETES PATIKA 12 Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet május 25-tôl május 31-ig. 25., Szo Szent Rita, Vasút u. 3., ; 26., V Szent Márton, Szent Márton u. 18., ; 27., H Calendula, Szelestey L. u. 4 6., ; 28., K Markusovszky, Markusovszky u. 3., ; 29., Sze Calendula, Szelestey L. u. 4 6., ; 30., Cs Elefánt, Zanati u. 20., ; 31., P Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

13 2013. MÁJUS 25. Ö N K O R M Á N Y Z A T I N T E R A K T Í V OLVASÓI LEVÉL Tanár Úr! Keresztelje meg a gyerekemet! Tanár Úr, jöjjön el, gyóntassa meg a beteg Apukámat! 50 évvel ezelôtt Schmidt József plébánosunkat így szólítottuk. Középiskolai tanár volt a Premontreiben 1950-ig tôl plébános Kámonban. Máris jó kapcsolás: 100 éves a kámoni iskola és itt a templomban hálaadó szentmisén vehettünk részt ben 50 éves volt az (Gotthárd Jenô) iskola. Ebben az évben nagyon közel voltunk a szörnyû világégéshez. Október 14-én John Kennedy, az USA elnöke hadat üzent a Szovjetuniónak. Kubába alattomosan atomtöltetû rakétákat telepített a Szovjetunió. XXIII. János pápa (nagy képünkön) a béke embere volt. Éjjel felébresztette a titkára: az USA és a Szovjetunió beindítják az atomháborút. Az öreg János pápa egy órán át imádkozott a kápolnában, majd egyoldalas táviratot írt Kennedynek: Elnök Úr! A II. világháborúban Ön gerincsérülést szenvedett, mert katonái életét mentette. Nem kell részletezni Önnek, hogy milyen borzalmas a háború. Nagyon kérem, ne indítsák el a szörnyû világégést Szintén egyoldalas táviratban könyörgött a Szovjetunió vezetôjének: Hruscsovnak: a háborúban mindenki veszíteni fog. Békés úton egyezzenek meg. Hála Istennek, a Krisztusi Béke gyôzött. Ha akkor egymásnak ugrik a két nagyhatalom, akkor 1974-ben nem kellett volna bôvíteni az iskolát itt, Kámonban. Akkor nem lenne Derkovits-lakótelep (Megjegyzés: 1985-ben Csernobilban az atomerômûben robbanás történt. Azóta kb. ötmillió ember halt meg idô elôtt a sugárfertôzés miatt. El sem tudjuk képzelni, mi lett volna, ha egymás torkának ugrik a két szuper-hatalom.) Háború elôtti bizonyítványban az elsô helyen szerepel: Hit és erkölcstan. Elsô tehát a becsület. Ennek alapja a Krisztusba kapaszkodó hit. Schmidt tanár úr elôtt Süle Ferenc volt a plébánosunk, akit hosszú évekig kínoztak, hogy Kovács Sándor püspök ellen tegyen hamis tanúskodást. Öt évet szenvedett ártatlanul. Az 1956-os események elôtt szabadult. Csak pár hónapig lehetett plébánosunk. Zalába számûzték egy kis faluba, Salom várra (A béke falujába). Az 1965-ös árvíz nekünk, diákoknak nagy élmény volt. De évezredes bölcsességet szemléltet az iskola sorsa az árvízben. A régi épület, amit 1912-ben alapoztak, annak semmi baja nem lett. Csónakkal lehetett az udvaron közlekedni, de még így is, két lépcsôn szárazon lehetett belépni az osztályokba. A bölcs ember sziklára építette házát. Amit 1958-ban alacsonyan építettek, abban a két tanteremben és a tanári szobában úszott a víz, és úsztak a naplók. Ma is érvényes: lehet spórolni az alapoknál, a becsületnél, de annak az embernek nincs jövôje. Krisztus nélkül is megy a motor, de tönkre megy. Az ös bombázásoknál Kámon megúszta a pusztítást. Pedig volt itt gyár: a LATEX elôdje, a Pusch-gyár. Egyetlen házra sem esett pusztító bomba. Miért? Milyen fogadalmat tettek a kámoni Krisztus-hívôk? Molnár Árpád atya KIHIRDETETT RENDELETEK Tájékoztatjuk Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy április 30. napján kihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 14/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a Szombathely visszavár felsôoktatási tanulmányi ösztöndíjról; Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének 17/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006.(IX.7.) önkormányzati rendelet módosításáról továbbá május 6. napján kihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 12/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának végrehajtásáról; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 13/2013. (V.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérôl szóló 6/2013. (III.06.) rendelet módosításáról; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 15/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védôoltás támogatásáról; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 16/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról. továbbá május 2. napján kihirdetésre került az alábbi rendelet: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata április 25-i Közgyûlésén hozott 177/2013.(IV.25.) 255/2013.(IV.25.) Kgy. számú normatív közgyûlési határozatok. A rendeletek és határozatok a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre kerültek, illetve elektronikus formában a RENDELETEK a hivatal/hatályos rendeletek menüpont alatt, a HATÁROZATOK pedig a határozatok menüpont alatt olvashatók. 13

14 A D Ó 1 % H I R D E T É S A Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete Szombathely, Ifjúság u. 8. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást laboratóriumi szakdolgozók továbbképzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. Az Infektológia Jövôjéért Vas Megyei Alapítvány Szombathely, 11-es Huszár u Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. Az összeget továbbképzésre és mûszerpótlásra fordítottunk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A Mellkassebészeti Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott összeget szakmai anyagok beszerzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A Vas Megyei Vesebetegekért Alapítvány Szombathely, Hübner János u Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást szakmai eszközbeszerzésre fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. Dr. Batthyány Strattmann László Szemészeti Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. Az összeget szakdolgozók, orvosok továbbképzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. Az Édesanyákért Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást szakmai munkánkhoz szükséges eszközök beszerzésére és továbbképzésekre, fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A Vas Megyei Baleseti Sebészetért Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást szakdolgozók, orvosok továbbképzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A WESSELÉNYI UTCAI KÉNYELMES CIPÔK BOLTJA a tavaszi nyári kollekció széles választékával és lábápolási termékekkel várja vásárlóit Egészségpénztári elfogadóhely Szombathely, Wesselényi u. 2. Tel.: Nyitva: H P: , Szo.: Új termékünk 14

15 2013. MÁJUS 25. K I K A P C S O L Ó D Á S C S A L Á D I Rákász Gergely Organ Magic Varázslatos orgonamuzsika és zenetörténeti idôutazás Európa színpadaitól a filmvászonig a 200 éve született Verditôl és Wagnertôl. Az Egy koncert kékben mûsor feszített tempójú három éve után, az alkotói szabadságra visszavonult mûvész európai körútjáról gyönyörû muzsikákkal tért haza. Vivaldi Négy évszak átirata Velencében fogant meg, ahol a cinquecento reneszánszának gazdagsága és az olasz lélek zenei fogékonysága mindig együtt áll. Verdi Aidája és Nabuccója Milánóban, míg Wagner Tannhäuser átirata az ôsbemutató helyszínén, Drezdában kristályosodott ki. A zenetörténeti kommentárok ezúttal sem maradnak el. Tudta, hogy a Négy évszak színpadi zene volt? De miért különleges Vivaldié? Verdi és Wagner idén 200 éve született. Vajon miért emlegetjük ôket még ennyi év után is kiemelt figyelemmel? Mit változtattak a színpadon? Milyen volt eközben Csajkovszkij orosz színpada? Hogy csalt a lusta Rossini a zenei anyaggal, és miért lett a Tell Vilmos nyitányból mégis halhatatlan sláger? Hogy vezet ez a filmvászonig? Rákász Gergely zenetörténeti kommentárjai ezúttal sem maradnak el, a koncerten megtudhatjuk, hogy miért akarta Verdi huszonévesen abbahagyni a komponálást. Azt is, hogy csap be bennünket Rossini néhány nagyon egyszerû trükkel, de darabja mégis miért mestermû, esetleg azt, miképp került az újságba Mascagni mosodai listája. Varázslatosnak ígérkezik! (X) RECEPT EPRES KRÉMSAJTOS KOCKA Hozzávalók (30x39 cm-es tepsihez): A tésztához: 4 db tojás, 15 dkg cukor, 12 dkg liszt, 3 dkg kakaópor, 1 tk. sütôpor, 3 ek. víz, 3 ek. étolaj, a krémhez: 30 dkg eper, 50 dkg mascarpone, 2,5 dl tejszín, cukor ízlés szerint, fél citrom leve, 2 zacskó zselatin fix, citromfû A sütôt bekapcsoljuk 180 fokra. A 4 tojást a cukorral robotgéppel felverjük. Fokozatosan belecsurgatjuk az olajat és a vizet is. A sütôport a kakaóval és a liszttel elkeverjük. Ezután több részletben beleszitáljuk a tojásos masszába, és óvatosan elkeverjük. A tepsibe simítjuk és perc alatt megsütjük, félretesszük hûlni. A krémhez az epret a cukorral és a citromlével összeturmixoljuk. A tejszínt elkezdjük habbá verni, hozzáadjuk a zselatin fixeket, és keményre verjük. Beletesszük a krémsajtot, majd a végén az eperpürét is. Rákenjük a kihûlt piskótára, a tetejét borzasra igazítjuk. Hûtôbe tesszük legalább 2 órára, hogy megszilárduljon a krém. Tálalás elôtt kockákra vágjuk, és mindegyikre teszünk epret és citromfüvet díszítésként. 15

16 A STYL Ruhagyár Rt. f.a. GYAKORLATTAL RENDELKEZÔ VARRÓNÔKET, RUHAIPARI TECHNIKUS ÉS MINÔSÉGELLENÔR munkatársakat keres állandó délelôttös munkarendben történô foglalkoztatásra. Érdeklôdni lehet: 06/30/ WÁGNER ÉS TÁRSA KFT. Üvegcsiszolás Biztosítós üvegezések Bútor üveg-konyhapult Zuhanykabin üvegek Hôszigetelt üvegek Csarnokok üvegezése GYORS, PONTOS, OLCSÓ!!! Szombathely, Rákóczi F. u.17. Tel./fax: 94/ , 70/ , 70/ Szombathely a Rumi út és a körgyûrû lámpás keresztezôdésénél Leanderek érkeztek! Ft-tól facebook.com/orokzold Mikes Kelemen utcában I. emeleti, K-Ny fekvésû, 2 szobás, nyílászárócserés, átlagos állapotú lakás eladó magánszemélytôl. Irányár: 7,7 M Ft. Ingatlanközvetítôknek az árból Ft jutalékot fizetek. Telefon: 06-30/ Minden nap nyitva! Vadása-tó szomszédságában ôrségi nyaraló kiadó (Szombathelytôl 40 km) Érd.: 06-30/ Eötvös cirkusz 2013! Új Szuper produkció! Eötvös Cirkusz Gran Fiesta 2013! SZOMBATHELY a TESCO MELLETT május 29 június 2. ELÔADÁSOK: Szerda, csütörtök, péntek: 18 óra Szombat: 15 és 18 óra Vasárnap: 15 óra CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY: Május 31-én pénteken, 1 db felnôtt jegy vásárlása esetén EGYET FIZET KETTÔT KAP KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!!! Hétköznapokra: aki ezt a kupont felmutatja, 500 Ft kedvezményt kap!!! Cirkuszpénztár nyitva: óráig Infóvonal: 06/ Facebook: Eötvös cirkusz Tanfolyami idôpontok: június 1 2. augusztus Tel.:

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA 24. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PLAYSTATION ÉS OLIMPIA INTERJÚ LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL KÖZGYÛLÉS: FALCO GYÁR, HOLOCAUST-EMLÉKMÛ, ZÁRSZÁMADÁS ANNO: UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK

Részletesebben

SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA

SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA 23. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. SZEPTEMBER 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SOK MINDEN VÁLTOZIK INTERJÚ KOVÁCS FERENCCEL, A FIDESZ VASI ELNÖKÉVEL SZENVEDÉLYEK HÁLÓJÁBAN BÁBSZÍNHÁZ: VAN OK ÖRÖMRE, BÁNATRA

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS?

SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS? 21. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. JANUÁR 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZÍNHÁZTEREMTÉS ADÓVÁLTOZÁSOK: MENNYI KERÜL A BORÍTÉKBA? A DISZKÓTRAGÉDIA UTÁN PÉNZBEHAJTÁS VAGY FORGALOMSZABÁLYOZÁS? T Á M O G A T

Részletesebben

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. február 14. Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz Önkormányzati hírek 2 2015. február 14. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»»

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben

Legyen vendég László király udvarában!

Legyen vendég László király udvarában! XVIII. évfolyam 24. szám 2008. június 22. * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. * Legyen vendég László király udvarában! Hét éve rendezik meg a Szekszárdi Szent László Napokat, megidézve ezzel

Részletesebben

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Hangkatedrális épült a színházteremben Mit kezdjünk a harmadik évezredben a kultúrával? A magyar kultúra napját, január 22-ét reggel

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

FehérVár. Kihívás éjjel-nappal. 10. oldal. Közéleti hetilap. 2015. május 21. Már nem kell életbiztosítás az átkeléshez 3. oldal

FehérVár. Kihívás éjjel-nappal. 10. oldal. Közéleti hetilap. 2015. május 21. Már nem kell életbiztosítás az átkeléshez 3. oldal FehérVár Közéleti hetilap A HETILAP Fotó: Simon Erika Kihívás éjjel-nappal 10. oldal Már nem kell életbiztosítás az átkeléshez 3. oldal Fesztiválok hétvégéje 6-7. oldal Avató a tó körül 9. oldal Magyar

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Születési helye: Mezőkövesd

Születési helye: Mezőkövesd Városunk lapja XXVI. évf. 4. szám 2014. február 27. Születési helye: Mezőkövesd városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

23. évfolyam 6. szám 2012. június http://www.god.hu

23. évfolyam 6. szám 2012. június http://www.god.hu SZŐD-NEVELEK GÖDHÖZ CSATLAKOZIK HÁROMMILLIÓ FORINT JÁRDAÉPÍTÉSRE RÉGI ÉS ÚJABB HAGYOMÁNYOK BÓCSÁN ITT A STRANDSZEZON IRÁNY A DUNA- PART! HASZNOS NÖVÉNYEINK AMATŐR RÖPLABDATORNA A HUZELLÁBAN 23. évfolyam

Részletesebben

Gödi Körkép VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN

Gödi Körkép VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN Gödi Körkép VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN Kezdődik a népszámlálás A zöldhulladék nem szemét Keresztül a városon Orvosi szoba Szüreti fesztivál nyári verőfényben Gombák és gombászat Gödön és környékén Sport és

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós

Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós XXIII. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2013. január 20. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós Gyõrffy Ákos költõ érdemelte ki az

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás Új Kőbányai XXIV/8. 2014. augusztus A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Segítség percek alatt Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. A tervek szerint halad a Zsivaj utcai rendelő 100 milliót is meghaladó

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2014. június 13. Cserkésztörténelem. Esély és egyenlőség. Változó parkolási rend

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2014. június 13. Cserkésztörténelem. Esély és egyenlőség. Változó parkolási rend ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2014. június 13. Cserkésztörténelem Esély és egyenlőség Változó parkolási rend Önkormányzati hírek 2 2014. június 13. SZOMBATHELYI 7 Anyakönyvi hírek SZÜLETÉS:

Részletesebben

Vác, Honvéd u.1. Tel.: 27/502-760 Ny.: H-P 7-17, Szo. 7-11:30, honlap: www.penomit.hu V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN.

Vác, Honvéd u.1. Tel.: 27/502-760 Ny.: H-P 7-17, Szo. 7-11:30, honlap: www.penomit.hu V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 105, árusoknál 120 forint. A Jobbik nem hisz a kormánynak A főtéren demonstráltak

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben