ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN"

Átírás

1 23. ÉVF. 20. SZÁM SZOMBATHELY, MÁJUS 25. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN

2 HIRDETÉS Mitsubishi márkával bôvített a Magyar Autó- és Motorkereskedés Tovább bôvítette kínálatát a Szombathely, Zanati út 27/A szám alatt található Magyar Autó- és Motorkereskedés. A Subaru, Isuzu és Fiat gépjármûvek mellett a Mitsubishi márka megyei képviseletét is mostantól a Bonus Kft látja el. MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS és TÛZVÉDELMI ELÔADÓ tanfolyamok indulnak Szombathelyen. UTOLJÁRA A RÉGI OKJ-S FELTÉTELEKKEL! Érd.: 06/30/ ; FEOT Kft. Al.: 0331 Nysz.: Kemenesi Kulturális Tanoda a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár részvétele a tanórán kívüli feladatok ellátásában TÁMOP / Megvalósítási idôszak: szeptember augusztus 31. Támogatási összeg: HUF Ezen túlmenôen továbbra is vállalják bármely típusú autó teljes körû javítását az Automeister márkafüggetlen (nemzetközi) autójavító hálózat tagjaként, mely teljes körû szakmai támogatással és saját alkatrészellátással segíti partnerei eredményes mûködését. Az elmúlt héten megtartott nyílt hétvégén szép számmal keresték fel az új Mitsubishi kereskedést a márka elkötelezett hívei, hiszen a megyében már bizonyított a japán márka. Számos L200-as fut megyénk útjain, segítve a megye vállalkozóinak dolgos mindennapjait. A Mitsubishi-család többi tagja, így a Pajero, Outlander, Space Star, Colt, Lancer is kedvelt a vásárlók körében. Az új szalonban megtekinthetô a gyönyörû ASX, a márka legfrissebb modellje, a kis fogyasztású új Space Star, valamint a megújult L200-as. Május ig tesztvezetési lehetôséggel mutatják az új Outlandert a leendô vásárlók számára. Nemcsak az autósok, hanem a motorosok is gyakran betérnek a Magyar Autó- és Motorkereskedésbe, mivel a fentieken túl a Yamaha, Aprilia és Kawasaki motorkerékpárok márkaképviseletét is ez a cég látja el. A bôvülés Magyar Miklós cégvezetô szerint azt is jelenti, hogy új munkahelyeket tudtak teremteni, szakembereiket folyamatosan továbbképzik: eszközparkjukat pedig a kor követelményeinek megfelelôen fejlesztik. Mindezt azért teszik, hogy a régi és leendô új ügyfeleiket a legmagasabb színvonalon és minél szélesebb körben tudják kiszolgálni. (x) A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár 1972 óta Celldömölk és Kemenesalja kulturális életének meghatározó intézménye, közmûvelôdési színtere. Kiemelt alaptevékenységei köré tartozik a fiatalok iskolán kívüli oktatása, nevelése, a szabadidô hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása. Ennek a célnak tesz eleget a TÁMOP / azonosítószámú, Kemenesi Kulturális Tanoda a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár részvétele a tanórán kívüli feladatok ellátásában címû projekt, mely 2012 szeptemberében indult el és augusztus 31-vel zárul. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár és partnerintézményei: a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Városi Óvoda, az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ (Szombathely) valamint a LORIGO Alapfokú Mûvészeti Iskola (Szombathely) annak érdekében mûködnek együtt, hogy a térség tehetséges fiataljai személyiségüket és a bennük rejlô adottságokat kisvárosi körülmények között is kamatoztathassák. Ezáltal eredményesebbek lehetnek munkájukban, a tanulásban és sikereket érhetnek el az iskolán kívül is. A projekt az esélyegyenlôség jegyében teret biztosít ahhoz, hogy megfelelô támogatást kapjanak az ifjú tehetségek, lehetôséget teremtve az önmegvalósításra, a közösségért közösségben való tevékenykedés átélésére. A mûvészetekkel való nevelés mint komplex alkotói folyamat valósul meg a projekt során. Elsôdleges cél a tanulókkal való kiemelt foglalkozás egyéni és kiscsoportos szinten, az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása. Ennek érdekében 60 változatos tartalmú és szervezeti keretû program kerül lebonyolításra. Kiemelt figyelmet kapnak a különbözô tantárgyakban kimagasló teljesítményt nyújtó gyerekek, segítséget kapnak készségeik kibontakoztatásához. Az évközi szakkörökön túl a nyári szabadidô tartalmas kihasználását szolgálják a komplex táborok (nomád lovas, tánc, kreatív alkotó, kézmûves), témanapok, témahetek, egészséges életmódra nevelô elôadások, hagyományôrzô foglalkozások, versmondó versenyek, koncertek, kalandtúrák. A pályázat megvalósításában 74 szakember (óvodapedagógus, pedagógus, mûvelôdésszervezô, könyvtáros, gyógypedagógus, terapeuta, zenemûvész, képzômûvész és népmûvész) vesz részt. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület Tel.: +36 1/ SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Mészáros Zsolt CÍMLAP: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2013. MÁJUS 25. FÓRUMBAN UTÁNAJÁRTUNK Idôs aktív keresôk, munkanélküli tinédzserek Amint az a múlt heti számunkból kiderült, évrôl évre kevesebben vagyunk Vas megyében. Az európai demográfiai tendenciákhoz igazodva nálunk is folyamatosan csökken a születések száma, ugyanakkor az életkörülmények komfortossá válásának köszönhetôen megnôtt a születéskor várható élettartam. A KSH 2011-es adatait tovább boncolgatva, Székely Klárával, a SEK adjunktusával ezúttal a foglalkoztatottságot, a gazdasági aktivitást, a munkanélküliek számának alakulását vettük górcsô alá. EZER FÔ FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA VAS MEGYÉBEN 128, , , , , , A foglalkoztatottság szempontjából négy kategóriába soroljuk a lakosságot. Az elsô konkrétan a foglalkoztatottak csoportja, a második az eltartottaké, ide leginkább a gyermekek, kiskorúak tartoznak, a harmadik az inaktív keresôk tábora, ôk túlnyomó többségében a nyugdíjas korosztály tagjaiból kerülnek ki, a negyedik csoportot pedig a munkanélküliek alkotják. Az aktív korosztály, akik tulajdonképpen még dolgozhatnak, vállalkozásokat indíthatnak és mûködtethetnek, tehát mindenféleképpen aktívak, nagy létszámban vannak jelen a megyében. A legnagyobb számban a év közti korosztály foglalkoztatott, de ez a férfiak esetében sem éri el a tízezer, a nôk esetében a nyolcezer fôt. Van viszont kuriózumként mintegy húsz, 85 év feletti aktív keresô, amire keresve is csak nehezen lehetne példát találni a többi megyében. Ez nyilván egyéni életpálya eredménye, és megkívánja, hogy ezek az emberek még ennyi idôsen is kellôen aktívak és szellemileg frissek legyenek részletezi Székely Klára. Érdekesség, hogy foglalkoztatottság szempontjából a 2011-es adatok a legalacsonyabbak. A tendencia már hosszú ideje tart, 1980-ban volt utoljára látható egy kis emelkedés a gazdasági aktivitásban, ám azóta egyértelmû és folyamatos a csökkenés. Valószínûsítem, hogy ha elkészülnek a 2012-es évi adatok, azok sem törik meg ezt a tendenciát. Hogy ez mire vezethetô vissza? Egyrészt mindenféleképpen a demográfiai csökkenés a magyarázat, ugyanakkor a gazdasági helyzet is befolyásolja az adatokat, a foglalkoztatottság ugyanis nemcsak azért csökken, mert a foglalkoztatható lakosság száma csökken, hanem azért is, mert kevesebb a munkalehetôség mondja Székely Klára. Mi lesz tíz év múlva? Nagyon nehéz megmondani azt, hogy milyen lesz tíz év múlva a megyében a gazdasági helyzet, és hogy a kevesebb aktívan foglalkoztatott személy képes lesz-e a nagyobb gazdasági termelékenységre. Jöhet, mondjuk egy technikai fejlôdés vagy egy jó beruházási kedv, ami gazdaságilag egy felfelé ívelô szakaszt is eredményezhet. De maradhat a jelenlegi kép is, vagyis, hogy a kevesebb foglalkoztatott kevesebbet tud majd produkálni. Nehéz ezt megjósolni. Ahogy azt is, hogy milyen lesz a bevándorlás a megyébe. Alapvetôen Vas megye vonzó a betelepülôk számára, többnyire a keleti országrészbôl jönnek hozzánk és elsôsorban az ausztriai munkavállalás reményében, de szép számmal üdvözölhetünk külföldi betelepülôket is. Csábítóak vagyunk, a nyugati határszélnek mindig is volt egyfajta romantikus vonzereje, és bízom benne, hogy ez nem csupán a gazdasági szempontok miatt alakult így, hanem van ennek egy életmódbeli, kultúrabeli vonzása is, ami miatt többen választják lakhelyül Vas megyét hangsúlyozza az adjunktus. Pontatlan adatok Vas megyében a munkanélküli mutatók nem olyan rettenetesen magasak, mint országosan és néhány európai ország esetében, de azért nagyon figyelemre méltóak. A munkanélküliség kérdése egy nagyon bonyolult és nehezen pontosítható kérdés, mivel az állami nyilvántartások és a tényleges helyzet nem feltétlenül esnek egybe. Ráadásul nincs pontos kimutatás arról, hogy a vasi lakosság hány százaléka dolgozik napi rendszerességgel, aktívan és jogszerûen Ausztriában, márpedig ez az adat biztosan befolyásolná a statisztikát véli Székely Klára. A munkanélküliség legmagasabb arányban a éves korcsoportnál van leginkább jelen, majd a évesek következnek. Akárhogy is nézzük, ez a két korcsoport a legaktívabb életkorban lévôket foglalja magába, olyan férfiakat és nôket, akik elvileg erejük teljében vannak, és adott esetben még a megújulás, a pályamódosítás, a váltás is elérhetô számukra. Ha nemekre lebontva vetünk egy pillantást az adatokra, akkor azt látjuk, hogy több a férfi munkanélküli, mint a nô. Érdekességként pedig azzal is találkozhatunk, hogy a húsz, 85 év feletti foglalkoztatott mellett egy 85 év feletti munkanélküli személy is él Vas megyében, valószínûsíthetôen ez azt jelenti, hogy az illetô valamilyen oknál fogva nem jogosult a nyugdíjra. Elgondolkodtató az a tény, hogy 2011-ben 160 fölött volt a 15 és 19 év közötti munkanélküliek száma. Ez azért vastagon a középiskolás korosztály, akikrôl azt feltételeznénk, hogy részt vesznek az oktatásban. És mégsem. Ez a másfélszáz fiatal sem iskolába nem jár, sem pedig dolgozni, vagyis tulajdonképpen nem csinálnak semmit, és sajnos ilyen kondíciókkal a jövôjük sem lesz fényesebb teljesíti ki a képet Székely Klára. Ha konkrét adatokról beszélünk, akkor a 256 ezres Vas megyében a legmagasabb nyilvántartott munkanélküliek összlétszáma sem haladja meg az 1400 fôt. Ha figyelembe vesszük az inaktívak, vagyis a nyugdíjasok és az eltartottak, vagyis a gyermekek számát, akkor kijelenthetjük, hogy ez nem annyira rossz arány. Még akkor sem, ha a statisztika nem feltétlenül tükrözi hûen a valóságot. Szabó Zoé 3

4 VISSZAPILLANTÓ IFJÚSÁG SPORT 2,5 milliós támogatás Parsnak A SZOVA Zrt. 2,5 millió forinttal támogatja Pars Krisztián olimpiai aranyérmes kalapácsvetôt. Lazáry Viktor alpolgármester reményét fejezte ki, hogy a támogatás például szolgál az ország más cégei számára, és segítséget kap több hazai tehetség is. Lazáry szólt arról is, hogy az anyagi erôforrások mellett a felkészüléshez a megfelelô körülmények is nagyon fontosak. Hamarosan a DOBÓ SE kezelésébe kerülhet a sportpálya, ez pedig jó idôre biztos talajt jelent a sportegyesületnek. Éremesô Szegedrôl! A Metex05-Controll Sportegyesület öt arany-, három ezüst- és négy bronzéremmel gazdagodott a Szegeden 19. alkalommal megszervezett hazai WAKO Kick-box Világ Kupán. A sportegyesület kick-box szakosztálya ezúttal hét versenyzôvel nevezett a rangos megmérettetésen. Bolfán Ákos és Szász Krisztofer kettô, Dancsó Zoltán pedig egy aranyéremmel térhetett haza. A Világ Kupán három ezüstérem is született, melyet Bolfán Ádám és Bárdosi Sándor szereztek meg. Viszket Borisz a döntôben egyetlen ponttal maradt csak alul, így ezüstérmes lett. Gyöngyösi Máté komoly orrcsonttörést szenvedett, ám sérülése ellenére két bronzérmet is szerzett. Szeretek élni A napokban ünnepelte 90. születésnapját Simonits Ferencné, akit a jeles esemény alkalmából dr. Puskás Tivadar polgármester is felköszöntött. Teri néni kora ellenére jó egészségnek örvend, és 4 most is aktívan részt vesz a ház körüli munkában. Az ünnepelt könnyes szemmel emlékezett vissza leánykori boldog éveire, amelyeket Vassurányban töltött a nagyszüleinél. Ekkoriban kertészkedéssel foglalkozott ben megházasodott és Szombathelyre költözött, ám a virágok iránti szeretete töretlen maradt. A születésnapomra a gyerekek 90 szál rózsával szerettek volna felköszönteni, de mondtam nekik, hogy az udvaron található rózsabokron bôven van minden évben annyi. Jobban szeretem az élô növényeket, mert azokat lehet gondozni mesélte mosolyogva. Teri néni elmondta, bár a hosszú élet titkát ô nem tudja, de az biztos, hogy a család és az ôt körülvevô szeretet mindig nagy erôt adott neki. A virágok gondozása mellett szívesen foglalkozik gobelinkészítéssel, amelyekbôl párat nekünk is megmutatott. Szeretek élni. Nem unatkozom sohasem tette hozzá. Találgatások a SEK-en Alig néhány hete, hogy Horváthné Molnár Katalin, a SEK elnök-dékánja egy sajtótájékoztatón bejelentette: 38 százalékkal kevesebben jelentkeztek a szombathelyi egyetemi központba, mint tavaly. Ráadásul, mint az köztudott, a Nyugatmagyarországi Egyetem költségvetését idén mintegy 2,8 milliárd forinttal csökkentették, az elmúlt három évben pedig 5,2 milliárdot vontak el az intézménytôl. Igaz, egy hónapon belül úgynevezett konszolidációs állami támogatáshoz jutnak, ezt az 1,5 milliárd forintot azonban az állam feltételei szerint lehet majd csak felhasználni. Ennek fényében egyebek mellett szerkezeti átalakítást kell végrehajtania az egyetemnek, és bizonyos szakokat is megszüntetnek. A komoly változások természetesen a szombathelyi központot is erôsen érintik majd. A napokban különbözô találgatások kaptak szárnyat, hallani lehetett arról, hogy számos dolgozót el kell, hogy bocsássanak, és az átszervezésrôl is írtak ezt-azt az újságok. A híresztelésekkel ellentétben azonban konkrét döntések még nem születtek az ügyben, amint ez megtörténik, prof. dr. Faragó Sándor rektor egy sajtótájékoztatón számol majd be a leendô változásokról. A mosolygós gyermekekért A közel egyéves Egészséges jövô pályázat keretében a Donászy Magda Óvodában A jelen és a jövô mosolygós gyermekeiért Egyesület támogatásával Egészség-hetet tartottak. Az öt napot felölelô programsorozatban a szülôk is részt vettek, fôzônapot tartottak, gyermekorvossal, táplálkozási szakértôvel és bábterapeutával is beszélgethettek, míg a gyerekek játszóházban töltötték idejüket, vagy épp a Boglya Népzenei Együttes koncertjén énekeltek. Orvosi felméréseket is tartottak ortopédorvos, bôrgyógyász, szemészorvos és fogorvos bevonásával. A pályázat célja az egészséges életmód területén olyan mintaadás, amely a gyerekek mellett a szülôk szemléletmódját is befolyásolja, és hosszútávon tudatos egészségmegôrzô és fejlesztô magatartásra ösztönöz. Zarándokok Németországból Két csoportban mintegy ötszáz zarándok érkezett csütörtökön városunkba a németországi Rottenburg-Stuttgart Egyházmegyébôl, hogy leróják tiszteletüket Szent Márton elôtt. A két egyházmegye kapcsolatát nem csupán a közös védôszent fûzi szorosra, hanem most már az a tény is, hogy az elkészült Szent Márton-útvonal fizikailag is összeköti a szombathelyi és Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegyét. A vendégeket dr. Puskás Tivadar polgármester is köszöntötte. A zarándokok két napig maradtak nálunk, és több program keretében ismerkedtek Szent Márton szülôvárosával. Csütörtökön a látogatóközpontba érkezésük után egy német nyelvû elmélkedésen vettek részt, majd a Székesegyházba mentek, ahol dr. Veres András megyés püspök tartott koncelebrációs misét. Mi lesz veled, MMIK? Mi lesz veled, MMIK? tették fel a kérdést péntek reggeli sajtótájékoztatójukon szocialista politikusok, miután több hetes szemételszállítási problémákat követôen csütörtökön kikapcsolták a vizet az MMIK-ban, és az épületet is bezárták. Bár péntekre rendezôdött a helyzet, a képviselôk szerint mindenképpen rendezni kell az épület sorsát. Dr. Ipkovich György országgyûlési képviselô arra emlékeztetett, hogy korábban az MMIK a megye és a megyei jogú város közös fenntartásában mûködött, méghozzá úgy, hogy más színû volt Vas és Szombathely vezetése. Dr. Horváth Attila képviselô szerint a legalapvetôbb probléma, hogy nincs koncepciója a városnak. Horváth György, a városi MSZP elnökségi tagja szerint amióta az épület átkerült állami tulajdon alá, a Nemzeti Mûvelôdési Intézethez, az MMIK, mint olyan, megszûnt létezni. A politikusok szerint a jelenlegi városvezetésnek mielôbb rendeznie kellene a problémát.

5 2013. MÁJUS 25. ANNO A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. A N N O Libresszó és a jó fekete Szombathelyen a Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kezdeményezésére a Szakszervezetek Vas megyei Tanácsa Széchenyi utcai helyiségében hírlapolvasó, modern kifejezéssel, libresszó létesül. A látogatók itt újságok, folyóiratok között válogathatnak, feketekávét fogyaszthatnak. Ez lesz az ország elsô olyan libresszója, amelyet könyvtár létesít írta május elején a Vas Népe. Takács Miklós, a könyvtár vezetôje az interjúban a következôket mondta: Köztudomású, hogy a napilapok és a folyóiratok iránt ország-, illetve megyeszerte egyre nagyobb érdeklôdés nyilvánul meg. Szombathelyen a magyar folyóirattermés és a külföldi lapok egyedül a megyei könyvtárban találhatók. Az igények, az érdeklôdés kielégítésére szükségessé vált önálló olvasóterem létesítése. A hírlapolvasó célja tehát elsôsorban az újságok, folyóiratok, tanulmányozásának megkönnyítése. Elsôsorban a klubszerû, nyugodt kávéházi környezettel. A körbefutó polcokon 232 napilap és folyóirat között válogathat az érdeklôdô. (Közülük 88 külföldi termék.) A folyóiratok olvasásának megkönnyítésére, az egyéni tájékozódás és önmûvelés elôsegítésére lexikonokat, szótárakat és segédkönyveket tartalmazó kézikönyvtár áll majd az olvasók rendelkezésére. S bár néhány hét csúszással, de július 20-án aztán meg is nyitotta kapuit a libresszó. A jeles eseményen a megyei tanács elnökén és a pártbizottsági tagokon túl a különbözô társadalmi és tömegszervezetek képviselôi is részt vettek. Az ünnepi beszédekbôl kiderült, hogy az új létesítmény, mintegy 200 ezer forintba került, amelyet két év múlva bôvítenek, ha a látogatottság ezt indokolja ben még csak 90 féle folyóirat, hírlap, illetve napilap várta olvasóit a megyei könyvtárban. Ebben a helyiségben pedig már 253 féle sajtótermék ezek egyharmada külföldi, áll az olvasók rendelkezésére. A libresszó nem csak azoknak létesült, akik jó feketét akarnak inni, hiszen arra a célra van elég presszó, cukrászda. A hírlapolvasó mindazok számára örömet jelent, akiket érdekel, mi történik az országban, a nagyvilágban, a politikai, a társadalmi és a tudományos életben. A szombathelyi hírlapolvasó Nyugat-Dunántúl egyik legmodernebb ilyen jellegû intézménye, ahol a sajtótermékek mellett lexikonok, almanachok, és térképek is rendelkezésére állnak az olvasóknak. Nem csak Játék a szombathelyiek látogathatják, hanem a megye minden lakója, akinek dolga akad Szombathelyen, s van fél óra szabadideje olvasásra. írta a Vas Népe. És bizony hamar közkedvelt hellyé vált a libresszó, ami talán érthetô: a jó kávéházi hangulat és a nagyvilág hírei, történetei, izgalmas eseményei sokakat becsábítottak és ragadtak ki egyegy órácskára a mindennapos taposómalomból. Nekünk is jó lenne egy ilyen kulturált hely Sz.Z. Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Huszár Pál dr. A Helena Szépségszalon kozmetikai utalványát Grossman Viktória és Pergel Bea nyerték. E heti kérdésünk: Mikor nyitotta meg kapuit a libresszó? A helyes megfejtôk között Rákász Gergely június 4-i orgonahangversenyére szóló belépôjegyeket sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk május 30-ig! Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! 5

6 Az ünnep marad, a gyermekek változnak Május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünnepeljük. Színes lufikkal, habos vattacukorral, körhintákkal és számos vidám programmal. És sokan azt hisszük, hogy minden a legnagyobb rendben van velük, hisz a mosoly ott ül az arcukon. Pedig messze nem ez a helyzet: régóta beszélnek már arról a különbözô szakemberek, pedagógusok, pszichológusok, nevelési tanácsadók, hogy rengeteg a problémás gyerek. A szülôk rohanó életmódja, a kellô idô és figyelem híján, a válások számának emelkedése miatt sérülnek a kicsik, és már ebben a korban is egyre többen küzdenek pszichés betegségekkel. És ott van még a tévé, a számítógép, az észrevétlenül kialakuló függôség. A személyes kapcsolatok beszûkülése, az iskolai leterheltség is tovább ront a helyzeten. És itt van a Z-generáció, a mai kamaszok, akiknél már jelentôsen kiütköznek a következmények. A problémáról Mándli Éva óvónôvel és Tóth Beátával, a Nevelési Tanácsadó pszichológusával beszélgettünk. Az elmúlt években, évtizedben nagyon megváltoztak a gyerekek. Egyre több a magatartászavaros, problémás óvodás, akik türelmetlenek nemcsak egymással, hanem mindennel szemben. Nem tudják késleltetni az igényeiket, mindent azonnal szeretnének, egymás szavába vágnak, ha egy játék kell nekik, akkor azt fogják és elveszik a másiktól, és teljes körû figyelmet követelnek maguknak. Ez részben arra vezethetô vissza, hogy a legtöbb családban csak egy gyermek születik, nincs testvér, vagyis nem ismerik az alkalmazkodást és a kompromisszumkényszert. Nyilván egy közösségbe lépve új élethelyzet alakul ki, amit nem minden esetben sikerül kezelniük. Sokkal inkább igénylik az egyéni foglalkozást a felnôttel, mint tíz, húsz évvel ezelôtt, ami nem meglepô, ha figyelembe vesszük a szülôk rohanó, stresszes életmódját, azt, hogy az édesanyák is teljesen kimerülten érnek haza a munkából, és sokszor pontosan a legfontosabb, a kellô figyelem és a közös játék nem fér már bele az idôbe, az erejükbe. Ha egy szóval kellene jellemeznem a mai kicsiket, azt mondanám, hogy szeretetéhesek. Sajnos már óvodás korban is egyre jellemzôbb az agresszivitás, ami a fiúknál a tettlegességben, a lányoknál inkább verbális módon nyilvánul meg. Ezzel párhuzamosan kezdenek eltûnni, egybeolvadni a klasszikus szerepminták, s míg korábban élesen elkülönültek a fiús és a lányos játékok, ma már az jellemzô, hogy együtt játszanak, és a fiúk éppúgy sertepertélnek a babakonyhában, mint ahogy a lányok hasalnak az autós szônyegen részletezi Mándli Éva óvónô. Van még egy szembetûnô jelenség, mégpedig a televízió hatása. Gyakori, hogy a négy-hat éves gyerekek a mesefilmek után különbözô sorozatokat néznek otthon, ami nemcsak azért helytelen, mert nem nekik szólnak ezek a mûsorok, hanem azért is, mert a tényleges alvással töltött idejük nem fedi azt, amire a szervezetüknek igénye lenne. Nem csoda hát, hogy másnap fáradtak, türelmetlenek és nehezen kezelhetôek. Ráadásul a mai rajzfilmekben is jelen van az agresszivitás, ami észrevétlenül ivódik bele a kicsikbe. Nagy a kihívás, sok a probléma, amit csak a szülôkkel együtt tudunk megfelelôen kezelni. Márpedig, hogy kezelni kell, az nem kétség, hiszen az óvoda egy stresszmentes környezet, ám az iskolába lépve a teljesítményorientált rendszerben már komolyan kiütközik a figyelemés koncentrációzavar. Minden gyermekhez meg lehet találni az utat, és meg is kell, hiszen a problémás gyerekek számának növekedése egy társadalmi jelenség, amirôl pontosan az érintettek tehetnek a legkevésbé zárja szavait az óvónô. Tóth Beáta a Nevelési Tanácsadóban dolgozik. Szerinte a mai gyerekek spontánok, ôszinték, kreatívak, érzelem- és képzelet-gazdagok. Rugalmasak és fogékonyak, nyitottak a fontos felnôttek mintáira, tanulékonyak. És persze mindegyik más, egy-egy külön világ. Milyen problémákkal küzdenek a mai gyerekek? Szenvednek attól, ha a fontos felnôttek elsôsorban a szüleik nem látják ôket igazán. Úgy értem ezt, hogy a gyerek a szülô kíváncsi szemének tükrében tud a legjobban fejlôdni, kibontakozni. Ha ez idô híján vagy a szülô távolléte-elvesztése miatt elmarad, akkor általában tünetek jelentkeznek. Általánosságban milyen problémákkal találkoznak a Nevelési Tanácsadóban? Gyakran jelentkezik magatartási zavar: a gyerek idôrôl idôre ellen kell, hogy álljon a felnôtt irányításának, vagy a kortársakkal kerül mindig konfliktusba, ami lehetetlenné teszi a közösségbe való beilleszkedését. A magatartási nehézségek a figyelem zavarával is együtt járhatnak. VÁROSI GYERMEKNAPI FORGATAG TÖRTÉNELMI TÉMAPARK (ARÉNA UTCA) Színpadi program: Tündértánc Gyermek Mûvészeti Fesztivál 2013 bemutatói Kereplô Színház: Ludas Matyi bábjáték Kis-Hétrét Zenei Társulás: Tudod-e? zenés gyermekmûsor Mesebolt Bábszínház: Hoppláda bohócjáték Tombolasorsolás Színpadon kívüli bemutatók: Mozdulj Szombathelyért Egyesület sportbemutatója Kerekítô Mondókás Móka foglalkozás Interaktív játékok, játszóházak: ókori harci püfölô; ókori táblás játékok; kötél-akadálypálya; kézmûves mûhelyek; Bóbita Fejlesztô Játszóház; babasátor; Sárkányvár interaktív játszóház; Savaria Legio bemutatója. Esôhelyszín: AGORA Mûvelôdési és Sportház (Március 15. tér) 6

7 2013. MÁJUS 25. UTÁNAJÁRTUNK INTERJÚ CIVIL 1920-ban Törökországban ünnepelték meg elôször a gyermekek napját. Nálunk 1931-ben emlékeztek meg róla elsô ízben, igaz, akkor még egy hétig tartó rendezvénysorozattal kedveskedtek a kicsiknek ben sok országban május utolsó vasárnapját jelölték ki az ünnepre, majd 1954-ben az ENSZ közgyûlése javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot, mely alkalomból elgondolkodunk kicsit a világ gyermekeinek testvériségérôl, az egymás közti megértésrôl, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemrôl. Sokszor elveszik egy már elsajátított fejlôdési teljesítmény, például a szobatisztaság. És van úgy, hogy a gyerek bizonyos helyszíneken, óvodában, iskolában nem tud megszólalni. A szorongásos problémák olyan tünetek, melyek nem mindig jól töltik be jelzô funkciójukat: az iskolai osztály zsivajában gyakran nehéz észrevenni, ha van egy túl jó gyerek. Ilyenkor a kíváncsi tekintet ahhoz is kell, hogy a problémára fény derüljön, s a gyerek ne maradjon a gondjával egyedül. A boldog, felhôtlen gyerekkor csak illúzió lenne? Tény, hogy az egészséges felnövekvés sok-sok szorongással, s így szenvedéssel is jár. Viszont úgy gondolom, hogy boldog gyerekkor ma is létezik, hiszen az odaforduló felnôtt együttérzése, biztatása legtöbbször elég ahhoz, hogy a csemete vegye az akadályokat. Mit tehetnek a szülôk, hogy lelkileg egészséges felnôttet neveljenek csemetéikbôl? Éljenek úgy, hogy minél több örömöt találhassanak a szülôségben. Hogy kíváncsian és mindig friss szemmel szemlélhessék az új embert, aki az otthonukban növekszik. A mai kamaszok gyakran több idôt töltenek a számítógép elôtt, mint a családjukkal. Ki lehet-e ragadni ôket a világháló fogságából? A világháló legtöbbször kapcsolatokat nyújt, illetve pótol. Azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy valós, vagyis komplex élményt nyújtó, a virtuálisnál gazdagabb, természetes módon megélhetô kapcsolatokat, kapcsolódási lehetôségeket teremtsünk, erre teret nyújtsunk, és a saját életünkben mintát adjunk a fiataloknak. Sz.Zoé Fotó: Mészáros Zsolt Allergiások figyelem! Sokunknak ismerôs, hogy piros szemekkel és százas zsebkendôcsomaggal próbáljuk átvészelni az aktuális allergének virágzásának elmúltát? Mit lehet ilyenkor tenni? Kezdjük mindjárt a sort a legtipikusabb esettel, vagyis hogy sokan patikákban, vény nélkül kapható antihisztamin tartalmú gyógyszerekhez folyamodnak. Ezek a szerek bizonyos tünetek kezelésére alkalmasak, de például a nyálkahártya-duzzanat következtében jelentkezô tartós orrdugulás elhárítására nem, pedig talán épp ez a legkellemetlenebb tünet. A kellemetlen panaszok ellen érösszehúzó hatásuk miatt pontosan ezért kedvelt az orrcseppek használata. Tény azonban, hogy a sok esetben folytonos panaszokkal küzdô betegek az elôirt napi három alkalomnál jóval többször, túlzott gyakorisággal alkalmazzák a recept nélkül is beszerezhetô orrcseppeket. A várva várt hatás azonban ennek ellenére is elmarad. Az allergológus szakorvosok által felírt, szteroid tartalmú készítményektôl viszont sokan ódzkodnak, vagy csak végszükség esetére tartogatják. Mit tegyenek azok, akik kíméletes, de hatásos, nem utolsósorban pedig egészséges és mellékhatásoktól mentes módszert részesítenek elônyben? A Thököly utcai SÓSZOBA már évek óta az allergiások oázisa. A sóködben eltöltött egy óra felér egy tengerparton töltött nappal. A tünetek jelentôsen csökennek, vagy akár teljesen el is múlnak. Az ok egyszerû. A sóval telített levegô kitisztítja a légutakat és erôsíti az immunrendszert. Köztudott, hogy az allergia az immunrendszer kóros túlmûködése, a só pedig természetes antihisztamin. A SÓSZOBÁ-ban használt AREC eljárást a Tüdôgyógyászok Országos Kollégiuma is ajánlja. A levegô ionizalt sókoncentrációja olyan magas, hogy eléri a természetes sóbányák levegôminôségét. A kezeléseket terápiás jelleggel javasolt végezni. Súlyosabb allergiás tünetek esetén 20 alkalom javasolt. A kezelések hatékonysága akkor szavatolt, ha 2 alkalom között nem telik el több mint óra. Ezért egy héten minimum 2-3 látogatást javasolt beütemezni a megfelelô eredmény érdekében. Két látogatás között minimum 6 óra szünetet kell tartani, de akár naponta is lehet, sôt javasolt 1-1 órát a sóban tölteni. Gyerekeknél 45 perc, felnôtteknél 60 percben van maximalizálva az egyes kezelések idôtartama. Hatásaként az allergiások fellélegezhetnek, a gyógyszeradag csökkenthetô, egyeseknél el is hagyható. A megújult, kibôvült és megszépült SÓSZOBÁ-ban gyógyulás közben gyorsan és kellemesen telik az idô, hiszen a felnôtteket kényelmes relaxációs székek és újságok, a gyermekeket pedig hinta, csúszda, sóhomokozó, játékok és színes ceruzák várják. További információk és orvosi referenciák: Idôpont-egyeztetés: , Cím: Szombathely, Thököly u

8 Egy reggel a piacon ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN Csütörtök kora reggel: már pezseg az élet a piacon, igaz, ez a pezsgés össze sem hasonlítható a szombati nagy nyüzsgéssel. A tojásoshoz azonban folyamatosan érkeznek a vásárlók, ahogy az almaárus nénihez és a savanyúságos pulthoz is. Az eladók nem panaszkodnak, de azért elárulják, hogy messze nem megy már olyan jól a bolt, mint néhány éve. Piaci körképünk középpontjában az ôstermelôk állnak. Bognár Józsefné (balra) öt éve jár almát árulni a piacra. Igaz, csak szezonálisan, novembertôl június elejéig, ahogy azt a gyümölcs engedi. Árul egyebek mellett gostert, idaredet, jonagoredet, kilóját forintért, attól függ. Gencsapátiban élek, onnan jövök be minden nap. A péntek és a szombat elég jól megy, de azért hét közben is jól veszik az almát. Sok a törzsvásárlóm, van, aki hetenként jön vissza egy-egy ládáért, ami húsz kiló almát jelent meséli az ôstermelô, aki egy jobb napon akár harminc ládával is elad a gyümölcsbôl. Az emberek tényleg jönnek, a néni meg-megszakítja a beszélgetést, hogy kiszolgálhassa a vevôket. Babakocsit toló kismama, idôsebb házaspár, középkorú nô, mind viszi az almát. Én naponta, kétnaponta járok ki a piacra. Itt vásárolom meg a pékárut, a húst, a gyümölcsöt, a tojást is a családnak. Igaz alkudozni már nem nagyon szokás a mai világban, mindennek fix ára van, de a multikkal ellentétben itt egyegy jó szót is kap az ember, és régi ismerôsként megy az árusokhoz. Sok itt az ôstermelô, bennük valahogy jobban megbízom, mint a nagy élelmiszerláncokban mondja Balassa Katalin, miközben válogatja az almákat. Takács Marianna is ôstermelô, Sorokpolányban gazdálkodik háromezer négyzetméteren. A csütörtöki piacot végigjárva ô az egyetlen, aki epret kínál, édeset, lédúsat, kisebbet és nagyobbat, aminek az illata körbelengi a standját. Gyümölcsöt termelünk a családdal, a párom és a gyerekek is segítenek a kertben. Mindig azzal jövök ki a piacra, aminek épp szezonja van, így váltakozik nálam a gomba, a barack, a cseresznye, a meggy, a zöldborsó. Az epernek ezer forint kilója, és mondhatom, hogy szerencsére elég jól viszik. A lekvárokat és a szörpöket viszont nehezebb eladni. Évente közel nyolcszáz üveggel fôzök be, tizenöt féle lekvárt kínálok, kizárólag cukorral készítem ôket, tartósítószer-mentesen. Pontosan ezért kicsit drágább, mint a kommersz jamek, de úgy tapasztalom, hogy aki odafigyel az egészségére, az megveszi. A szörpök közül most bodzát és akácvirágot hoztam magammal, ezekbôl hétszáz forintba kerül egy üveg meséli a fiatal nô. Mellette egy asztalon több ezer tojás. Egészen pontosan 3000 darab volt reggel, azóta már jócskán fogyott belôle kezdi Németh Szabolcs, akinek a standján felirat hirdeti: Tojás egyenesen az ôstermelôtôl. Naponta három-négyezret hozok ki, és nem nagyon szokott maradni. Van köztük kisebb, nagyobb, az áruk ettôl függôen harminc és negyvennégy forint között mozog. Rengeteg a törzsvásárló, akik alkalmanként húsz-negyven darabot visznek haza. Meg lehet élni a bizniszbôl, igaz éttermekbe is szállítok, és házi tejet is árulok. Hétfô kivételével minden nap kint vagyok a piacon, és a tojások mellett 180 liter tejet hozok magammal. Ezt elsôsorban az idôsebbek keresik, ôk talán jobban hozzászoktak a házi tejhez részletezi a nemesbôdi fiatalember, IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Idôkép Hômérséklet Május 25., szombat Zápor várható 4 C 19 C 8 Május 26., vasárnap Esô várható 6 C 15 C Május 27., hétfô Május 28., kedd Gyengén felhôs idô várható 6 C 19 C Gyengén felhôs idô várható 8 C 21 C Május 29., szerda Zápor várható 8 C 22 C Május 30., csütörtök Esô várható 10 C 21 C Május 31., péntek Esô várható 11 C 21 C

9 2013. MÁJUS 25. UTÁNAJÁRTUNK HARMINCNYOLC ESZTENDÔS CSARNOK A szombathelyi Vásárcsarnokot 1975-ben építtette a város. Hamar közkedveltté vált, több ezren fordultak meg naponta a két csarnokban, ami sok száz ôstermelônek nyújtott biztos megélhetést. Igaz, mára már megkopott kissé, ráférne egy felújítás, és a parkolóhelyek sem elégítik ki a hétvégi forgatag igényeit, de ez nem szegi kedvét sem az árusoknak, sem a vevôknek. Bár a Smatch bolthálózat nemrég kivonult Magyarországról, az üresen maradt üzlethelyiségbe hamarosan egy másik bolt költözik, ezen kívül pedig az összes üzletet bérlik, és a mostani szezonban minden asztalunk is elkelt. Nincs olyan, akinek ne jutott volna stand, azt mondhatom, hogy a lehetôségeink jelen pillanatban pontosan lefedik az igényeket mondja Tóth Imre, aki 21 éve igazgatja a vásárcsarnokot. Az épület önkormányzati tulajdonban van, és a mûszaki állapotára, valamit a korára való tekintettel nehéz látványos felújítást végrehajtani rajta. A szinten tartás természetesen folyamatos, az apróbb javításokat elvégezzük. Ezekben a hetekben a palántát, zöldséget és virágot áruló kisvállalkozók vannak jelen nagy részben, és szükség is van rájuk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy sokan nyúlnak olyan termékhez, ami magyar, és aminek megbízható az eredete. Ez elônyünk a multikkal szemben, hiszen itt nem elôre csomagolt húsokat és zöldségeket, hanem csupa friss árut lehet vásárolni. Már pedig, aki ad arra, hogy a vasárnapi ebéd minôségi alapanyagokból készüljön, az mindig kilátogat, és itt szerzi be a hozzávalókat tájékoztat Tóth Imre. aki hatezer tyúkot és 14 tehenet nevel otthon. Elôbbieket, mint ahogy azt egy másik kis papír hirdeti, mélyalmos tartástechnológiában, ami annyit jelent, hogy a tyúkok szabadon kapirgálnak a földön. Igazi piaci hangulatot áraszt Singer Tímea (középen) savanyúság-standja. Mintegy húsz fajta savanyúságot kínál, mellette savanyú káposztát, ami elmondása szerint az egyik legkeresettebb termék. Általában egy kilót is elvisznek belôle, míg a savanyúságokból csak harminc dekát, legfeljebb fél kilót. Alkalmazottként dolgozom itt, a párom az ôstermelô, ugyanakkor jáki ôstermelôtôl szerzi be az áru legnagyobb részét mondja az asszony. Tésztát is árulnak, csupa nyolctojásos, házi jellegû tésztát, amelyeket Pest, Zala és Vas megyei kisvállalkozóktól vásárolnak fel. Vannak törzsvásárlóink, de azért érezhetô a válság. Kevesebben veszik már meg a minôséget, ezért is igyekszünk tartani az árakat, két éve nem emeltünk. Így azért nyertünk néhány olyan vevôt, aki szeretne egészségesebben élni akkor is, ha a pénztárcája csak nehezen engedi magyarázza Singer Tímea. Virágárusból nincs hiány, talán ôk vannak a legtöbben csütörtökön. Többen közülük kisvállalkozók, de azért akad egy-egy idôsebb néni, aki a kerti virágaiból fon csokrokat, és mint ahogy azt a piacon hallani szeretjük, kínálgatja azokat fennhangon. Kardos Istvánné, Marika néni (jobbra) Kôszegrôl jár be a szombathelyi vásárcsarnokba. Mint mondja, náluk nincs forgalom, itt azért nagyobb a nyüzsgés, több a vásárló. Mikor nyílik a virág, jönni kell, hozni kell. Egész sok fajtát ültettem, például ôszirózsát, kardvirágot, cíniát. De mellette hozom a sóskát, almát is és házi készítésû csipkebogyólekvárt. Van olyan vevô, aki csak ezért jön ki a piacra, és minden alkalommal elmondja, hogy nincs is jobb a világon a lekváromnál meséli Marika néni. A hátsó csarnokba belépve alig-alig akad vásárló. Pedig itt is kínálnak zöldséget, gyümölcsöt, virágot, sôt még ruhákat is szép számmal. Talán a vasárnapi bolhapiacot piheni hét közben a csarnok is, az árusok is. Meg a vásárlók is. Pedig régen mekkora tömeg volt itt hétköznapokon is! emlékszik vissza Meski Józsefné, miközben krumplit pakol egy zacskóba. Én hetente kijövök vásárolni, idestova húsz éve már. Akkoriban hemzsegtek itt az osztrákok, vittek mindent, mert annyira olcsó volt nekik. Mára már úgy tûnik, nem éri meg átfurikázniuk, a benzin is drága, no és az élelmiszereket sem fillérekért adják már. Sôt, az unokám néha kivisz magával Oberwartba egy-egy nagyobb bevásárlásra, olyankor azt érzem, hogy sok mindent olcsóbban megkapok a szomszédoknál, mint itthon. Eléggé felfordult nekem ez a világ. De örülök, hogy itt ez a piac, én nem szeretem a nagy áruházakat. Többször is elmentem vásárolgatni, de olyan idegen az egész mondja a nyugdíjas néni, és már siet is tovább, mert kolbászt kell vennie a férjének reggelire. Minden héten egyszer ez a reggeli odahaza. Szabó Zoé Fotó: Mészáros Zsolt 9

10 CIVIL Szombathelyen volt Bosco Szent János ereklyéje Tizenöt helyszínt érintô magyarországi körútjának elsô állomásaként a múlt pénteken városunkba érkezett Bosco Szent Jánosnak, a szalézi rend alapítójának ereklyéje. Az ereklyét a rendalapító jobb kezét a szent halotti arcmásának vonásait idézô, papi ruhába öltöztetett méretarányos, életnagyságú viaszfigura mellkasi részében helyezték el. Az ünnepség az Óperint utcában, a szalézi templom védôszentjének emléktáblájánál kezdôdött. Szent Kvirint a Kr. u. IV. században ölték a Perint patakba, mivel kitartott hite mellett. Itt P. Csány Péter, a szombathelyi Szent Kvirin Plébánia vezetôje, házfônök köszöntötte az egybegyûlteket. A szentek jelképes találkozása után az ünneplô közönség gyalogosan kísérte át az ereklyéjét a szaléziak templomába. Az esô miatt nem a templom elôtti téren, hanem isten házában folytatódott a rendezvény. P. Ábrahám Béla magyarországi tartományfônök ünnepi beszédében kiemelte a Don Bosco által képviselt lelkiséget, amelynek alapjai a vidámság, a jóság és a szeretet. Dr. Puskás Tivadar, városunk polgármestere arról szólt, hogy Szombathely életéhez szervesen hozzátartoznak a szalézi szerzetesek és az általuk végzett munka. A politikus kiemelte Ambrózy Teréz szerepét, aki elsôként kezdeményezte a szalézi rend megtelepedését a vasi megyeszékhelyen, valamint gróf Mikes János püspököt, aki támogatta és elôsegítette a bárónô kezdeményezését. A megemlékezést dr. Veres András megyés püspök által celebrált szentmise zárta. Éjszakai is nyitva maradt a templom: az ereklye körül fiatalok, a plébánia közösség tagjai és szerzetesek imádkoztak. Fotó: Bonyhádi Zoltán Trafik a fagyizó mellett Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria), városunk egészségügyi szakmai bizottságának elnöke hívta fel szerkesztôségünk figyelmét egy szavaival élve döbbenetes és cinikus jelenségre. A minap a Fô téren áthaladva láttam, hogy a városházától mintegy ötven méterre, két fagylaltozó szomszédságában nyílik nemzeti dohánybolt. Cinikus, megdöbbentô és sokakban visszatetszést kiváltó jelenségrôl van szó, hiszen miután rengeteg embernek elvették a megélhetését, és a trafikokat szétosztották a hozzájuk közel álló emberek között, most olyan helyen engedélyeznek dohányáru-forgalmazást, amelynek tôszomszédságában gyermekek ezrei fordulnak meg naponta. Szombathelyen évekkel ezelôtt eldöntöttük, hogy mindent megteszünk a dohányzás visszaszorításáért, rendeletben tiltottuk a Fô téri dohányzást, e trafik megnyitása szöges ellentétben van eddigi elképzeléseinkkel vélekedett a szombathelyi közgyûlés rangidôs képviselôje. Fotó: Garai Antal ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS: Szentgyörgyi Tibor és Ollé Dorottya fia: Simon, dr. Medres Szabolcs Zsolt és Knapcsek Anikó leánya: Emília, Kurucz István és Halász Vanda Lídia leánya: Leila, Maroskövi Gyula és Czuczi Krisztina Klára leánya: Szonja, Móricz László Roland és Eördögh Anita leánya: Rebeka, Jakatics József Szilveszter és Duby Eszter fia: Barna, Lendvai István és Horváth Andrea leánya: Nóra, Csordás Gábor Csaba és Tibold Veronika leánya: Emma, Horváth Tibor és Horváth Zita fia: Donát Árpád, Kereszturi Tamás Zoltán és Horváth Laura fia: Tamás Csongor, Pintér Csaba és Benkô Ildikó leánya: Viktória, Faragó Tamás László és Joó Adrienn Mária fia Marcell, Schermann István Zoltán és Ferstek Katalin leánya: Anasztázia, Levenda Attila és Vass Anikó fia: Bence. HÁZASSÁG: Sándor András és dr. Ásó Alexandra, Zoltán Attila és dr. Molnár Hajnalka, Orsós Sándor és Galántai Judit Magdolna, Bódis Gábor és Donáczi Veronika, Bódi Árpád és Szép Krisztina, Boknak István és Tóth Viktória, Petre Mircea Antonio és Kecskés Andrea. HALÁLESET: Cseresznyák Józsefné Körmendi Mária, Jákli György, Gombás Károly Miklós, Kovács Józsefné Tóth Vilma, Burdohány Imre, Boros Csaba Béla, Lákics Dezsôné Kovács Márta, Tóth Lajos, Kendik Ernôné Márczi Sarolta, Szarka László Péter, Kovács Lászlóné Kóbor Anna, Ágoston Józsefné Kovács Rozália. 10

11 2013. MÁJUS 25. PROGRAMAJÁNLÓ KULTÚRA május 25 június 1. KIÁLLÍTÁSOK április 10 május 31. Szombathelyi Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium Bráder Tamás Gusztáv és Bráder Tamás: Generációk címû kiállítása május 3 június 2. Kámoni Arborétum Lepke-virágok & Rovar-csodák május 3 június 3. Vitalitas Galéria S. Horváth Ildikó grafikusmûvész Buborékok címû kiállítása május 8 június 10. Berzsenyi Dániel Könyvtár A Vers világa 2013/Weöres 100 május 24 június 7. Agora Pincegaléria Székelyhidi Zsolt kiállítása május 25. (szombat) Woodstock Club Amerikai autók és rockzene a Woodstockban Savaria Plaza Gyermeknap a Savaria Plazaban Speedstacks gyermeknapi poharazó kupa A verseny három korosztályban indul Gyermeknapi bütykölde a Gyöngypiramis és Hobbivarázs üzlet szervezésében (téma: bábkészítés). Rajzoltasd le magad! Gyermek karikatúrák készítése. Arcfestés, lufibohóc Westside Hip-Hop Tánciskola növendékeinek bemutatója Csipi-Csupi bábszínháza a Szamóca színház elôadásában Nagy gyermeknapi Peonza bajnokság. Gazdára talál a Savaria Plaza peonza bajnoka díj! Zsinagóga Tarisznyások együttes gyermekmûsora Agora Mûvelôdési és Sportház Sissone Gyermektorna Stúdió gálamûsora Cafe Frei Szabad a mikrofon Open microphone Bartók Terem Oratorikus hangverseny. Haydn: A teremtés Végállomás Savaria Colonia Hardcore Fesztivál. Fellép: Social Freee Face, Liberal Youth, Holymans Glory, One Reason To Kiss Magház Kultúr Kocsma Crazy Daisy Jug Band-koncert Cuba Café Truesounds Palace Café Fütyülôs Live Club Tour 2013 május 26. (vasárnap) Cafe Frei Bóbita játszóház kicsiknek, nagyoknak Kámoni Arborétum Fûnek-fának Weöres Sándort Weöres Sándor majális a Kámoni Arborétumban Történelmi Témapark (Aréna utca) Táncos párválasztó május 28. (kedd) Agora Savaria Filmszínház Polgári esték Szombathelyen: Közéletrajz. Beszélgetés Ókovács Szilveszter fôigazgatóval, a Magyar Állami Operaház vezetôjével május 29. (szerda) A-Club Egyetemes buli május 30. (csütörtök) Vas Megyei TIT Szenior Klub. Ismerkedés felolvasó délután keretében. William L. Shirer: Lidérces évek címû világhírû riportregényével Francia Klub. Francia költôk magyarul, magyar költôk franciául május 31. (péntek) Agora Pincegaléria Jam Music Club Cuba Café Jagermaister Night június 1. (szombat) Sportliget 9.00 Családi teniszfesztivál. Részletek és további információ: Mesebolt Bábszínház Hoppláda MMIK Tessék engem megmenteni! Mesebolt Bábszínház elôadása A Weöres Sándor Színház elôadásai május (szombat péntek) május 25. (szombat) Black Comedy Portugál május 27. (hétfô) Útközben Szabó Tibor estje A jó pálinka itassa magát május 28. (kedd) Black Comedy május 29. (szerda) Black Comedy Portugál május 30. (csütörtök) Black Comedy Portugál május 31. (péntek) Black Comedy Portugál 11

12 KÖZÉRDEKÛ ÖNKORMÁNYZAT HÔSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Hôsök Emlékünnepe alkalmából ünnepséget szervez. Idôpont: május 26-án (vasárnap) 9.30 óra. Helyszín: Szombathely, Március 15. tér. Program: Az Országzászló felvonása katonai tiszteletadással, Ünnepi mûsor, melyben közremûködik a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület (Rendezô: Kovács Ferencné), Ünnepi beszéd, A programban közremûködik Szombathely Város Fúvószenekara és az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred. Kérjük, hogy az ünnep alkalmából lobogózzák fel a házakat, épületeket! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata TÁNCOS PÁRVÁLASZTÓ VASÁRNAP A TÖRTÉNELMI TÉMAPARKBAN Az Emberi Erôforrások Minisztériuma május 26-án, gyermeknapon a fôvárosban és kilenc nagyvárosban, köztük Szombathelyen is Táncos párválasztót szervez Szabad egy táncra? címmel. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a tánc nyújtotta ismerkedési forma lehetôségeire. A program kor kezdôdik a Történelmi Témaparkban, amelyet 19 órakor egy országos flashmob szakít meg. Ekkor tíz városban egyszerre, ugyanazt a koreográfiát táncolják a fiatalok. BAJNAI SZOMBATHELYEN Az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség politikusai folytatják a megkezdett országjárásukat, ezúttal Szombathelyre látogatnak. A választási szövetség lakossági fórumot tart a Hotel Claudiusban május 28-án, kedden 18 órakor. A rendezvényen Bajnai Gordon, Kónya Péter és Szelényi Zsuzsanna válaszol az érdeklôdôk kérdéseire. A pártszövetség politikusaival és aktivistáival a fórum elôtt a Pannónia Étterem mellett találkozhatnak a szombathelyiek délután negyed hattól. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô (6242/A/4 hrsz-ú.) Fô tér 17. szám alatti ingatlan (volt Match áruház) nyilvános, egyfordulós pályázat keretében történô értékesítésére. A pályázati ajánlatot legkésôbb június 7. napján óráig kell benyújtani. Az ajánlatokat a Közgyûlés a júniusi rendes ülésén bírálja el a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság elôzetes véleményezése alapján. A szombathelyi 6242/A/4 hrsz-ú, természetben a Fô tér 17. szám alatt található, 657 m2 területû, üzlethelyiség megnevezésû ingatlan kétszintes, benne üzlettér, raktárak, irodák, szociális és kiszolgálóhelyiségek találhatók. Az ingatlan összközmû-vételi lehetôséggel (víz, villany, távhô, csatorna, telefon) bír. Az épület, amelyben az üzlethelyiség is található, több ütemben épült, a pince és a földszint 1936-ban, amelyet ráépítéssel bôvítették. Jelenleg 18 lakás, 2 üzlet és 2 egyéb helyiség található a társasházban. Az üzlethelyiségben a 221,87 m2-es üzlettéren kívül kiszolgáló helyiségek találhatók, továbbá tartozik hozzá egy 254 m2-es pince is. Irányár: Ft. KÖNYVAJÁNLÓ Andreas Jopp SZERETEK DOHÁNYOZNI ÉS MOST ABBAHAGYOM!,,Szeretek dohányozni mondják gyakran a dohányosok. Mi sem természetesebb, különben nem lenne olyan nehéz leszokni róla! Ám ha megérti, miért szeret dohányozni, elvonási tünetek nélkül képes letenni a cigarettát. Az egészségügyi újságíróként tevékenykedô Andreas Jopp olyan módszert ad a dohányosok kezébe, amely lehetôvé teszi, hogy végképp kiszabaduljanak a nikotin rabságából. Könyve jól követhetô és olvasmányos stílusban mutatja be, miként okoz stresszt és hangulatingadozást a nikotin, és milyen stratégiával lehet tôle végérvényesen megszabadulni. Szabad dohányozni! A könyv olvasása közben is, egész nyugodtan. Közben Andreas Jopp sok humorral fûszerezve, lépésrôl lépésre bemutatja, milyen gondolkodásmód tartja vissza a dohányosokat a leszokástól. Rávilágít, miként programozza át a nikotin az agyat. Mindezek ismeretében már könnyû lesz leszokni. Egy életre. Feltétlenül javasoljuk mindenkinek, akit valamilyen módon érint a dohányzás, és szeretne megszabadulni a cigarettától, vagy párját, barátját, rokonát szeretné segíteni abban, hogy leszokjon a dohányzásról. Miért ne kezdené a programot már ma? Bioenergetic Kiadó Kft A Domus Könyvesbolt ajánlásával D O M U S Könyvesbolt Iskoláknak, óvodáknak nagykereskedelmi ár! Szûrcsapó u. 23., I. em. ÜGYELETES PATIKA 12 Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet május 25-tôl május 31-ig. 25., Szo Szent Rita, Vasút u. 3., ; 26., V Szent Márton, Szent Márton u. 18., ; 27., H Calendula, Szelestey L. u. 4 6., ; 28., K Markusovszky, Markusovszky u. 3., ; 29., Sze Calendula, Szelestey L. u. 4 6., ; 30., Cs Elefánt, Zanati u. 20., ; 31., P Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

13 2013. MÁJUS 25. Ö N K O R M Á N Y Z A T I N T E R A K T Í V OLVASÓI LEVÉL Tanár Úr! Keresztelje meg a gyerekemet! Tanár Úr, jöjjön el, gyóntassa meg a beteg Apukámat! 50 évvel ezelôtt Schmidt József plébánosunkat így szólítottuk. Középiskolai tanár volt a Premontreiben 1950-ig tôl plébános Kámonban. Máris jó kapcsolás: 100 éves a kámoni iskola és itt a templomban hálaadó szentmisén vehettünk részt ben 50 éves volt az (Gotthárd Jenô) iskola. Ebben az évben nagyon közel voltunk a szörnyû világégéshez. Október 14-én John Kennedy, az USA elnöke hadat üzent a Szovjetuniónak. Kubába alattomosan atomtöltetû rakétákat telepített a Szovjetunió. XXIII. János pápa (nagy képünkön) a béke embere volt. Éjjel felébresztette a titkára: az USA és a Szovjetunió beindítják az atomháborút. Az öreg János pápa egy órán át imádkozott a kápolnában, majd egyoldalas táviratot írt Kennedynek: Elnök Úr! A II. világháborúban Ön gerincsérülést szenvedett, mert katonái életét mentette. Nem kell részletezni Önnek, hogy milyen borzalmas a háború. Nagyon kérem, ne indítsák el a szörnyû világégést Szintén egyoldalas táviratban könyörgött a Szovjetunió vezetôjének: Hruscsovnak: a háborúban mindenki veszíteni fog. Békés úton egyezzenek meg. Hála Istennek, a Krisztusi Béke gyôzött. Ha akkor egymásnak ugrik a két nagyhatalom, akkor 1974-ben nem kellett volna bôvíteni az iskolát itt, Kámonban. Akkor nem lenne Derkovits-lakótelep (Megjegyzés: 1985-ben Csernobilban az atomerômûben robbanás történt. Azóta kb. ötmillió ember halt meg idô elôtt a sugárfertôzés miatt. El sem tudjuk képzelni, mi lett volna, ha egymás torkának ugrik a két szuper-hatalom.) Háború elôtti bizonyítványban az elsô helyen szerepel: Hit és erkölcstan. Elsô tehát a becsület. Ennek alapja a Krisztusba kapaszkodó hit. Schmidt tanár úr elôtt Süle Ferenc volt a plébánosunk, akit hosszú évekig kínoztak, hogy Kovács Sándor püspök ellen tegyen hamis tanúskodást. Öt évet szenvedett ártatlanul. Az 1956-os események elôtt szabadult. Csak pár hónapig lehetett plébánosunk. Zalába számûzték egy kis faluba, Salom várra (A béke falujába). Az 1965-ös árvíz nekünk, diákoknak nagy élmény volt. De évezredes bölcsességet szemléltet az iskola sorsa az árvízben. A régi épület, amit 1912-ben alapoztak, annak semmi baja nem lett. Csónakkal lehetett az udvaron közlekedni, de még így is, két lépcsôn szárazon lehetett belépni az osztályokba. A bölcs ember sziklára építette házát. Amit 1958-ban alacsonyan építettek, abban a két tanteremben és a tanári szobában úszott a víz, és úsztak a naplók. Ma is érvényes: lehet spórolni az alapoknál, a becsületnél, de annak az embernek nincs jövôje. Krisztus nélkül is megy a motor, de tönkre megy. Az ös bombázásoknál Kámon megúszta a pusztítást. Pedig volt itt gyár: a LATEX elôdje, a Pusch-gyár. Egyetlen házra sem esett pusztító bomba. Miért? Milyen fogadalmat tettek a kámoni Krisztus-hívôk? Molnár Árpád atya KIHIRDETETT RENDELETEK Tájékoztatjuk Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy április 30. napján kihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 14/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a Szombathely visszavár felsôoktatási tanulmányi ösztöndíjról; Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének 17/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006.(IX.7.) önkormányzati rendelet módosításáról továbbá május 6. napján kihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 12/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának végrehajtásáról; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 13/2013. (V.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérôl szóló 6/2013. (III.06.) rendelet módosításáról; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 15/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védôoltás támogatásáról; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 16/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról. továbbá május 2. napján kihirdetésre került az alábbi rendelet: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata április 25-i Közgyûlésén hozott 177/2013.(IV.25.) 255/2013.(IV.25.) Kgy. számú normatív közgyûlési határozatok. A rendeletek és határozatok a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre kerültek, illetve elektronikus formában a RENDELETEK a hivatal/hatályos rendeletek menüpont alatt, a HATÁROZATOK pedig a határozatok menüpont alatt olvashatók. 13

14 A D Ó 1 % H I R D E T É S A Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete Szombathely, Ifjúság u. 8. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást laboratóriumi szakdolgozók továbbképzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. Az Infektológia Jövôjéért Vas Megyei Alapítvány Szombathely, 11-es Huszár u Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. Az összeget továbbképzésre és mûszerpótlásra fordítottunk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A Mellkassebészeti Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott összeget szakmai anyagok beszerzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A Vas Megyei Vesebetegekért Alapítvány Szombathely, Hübner János u Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást szakmai eszközbeszerzésre fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. Dr. Batthyány Strattmann László Szemészeti Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. Az összeget szakdolgozók, orvosok továbbképzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. Az Édesanyákért Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást szakmai munkánkhoz szükséges eszközök beszerzésére és továbbképzésekre, fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A Vas Megyei Baleseti Sebészetért Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást szakdolgozók, orvosok továbbképzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A WESSELÉNYI UTCAI KÉNYELMES CIPÔK BOLTJA a tavaszi nyári kollekció széles választékával és lábápolási termékekkel várja vásárlóit Egészségpénztári elfogadóhely Szombathely, Wesselényi u. 2. Tel.: Nyitva: H P: , Szo.: Új termékünk 14

15 2013. MÁJUS 25. K I K A P C S O L Ó D Á S C S A L Á D I Rákász Gergely Organ Magic Varázslatos orgonamuzsika és zenetörténeti idôutazás Európa színpadaitól a filmvászonig a 200 éve született Verditôl és Wagnertôl. Az Egy koncert kékben mûsor feszített tempójú három éve után, az alkotói szabadságra visszavonult mûvész európai körútjáról gyönyörû muzsikákkal tért haza. Vivaldi Négy évszak átirata Velencében fogant meg, ahol a cinquecento reneszánszának gazdagsága és az olasz lélek zenei fogékonysága mindig együtt áll. Verdi Aidája és Nabuccója Milánóban, míg Wagner Tannhäuser átirata az ôsbemutató helyszínén, Drezdában kristályosodott ki. A zenetörténeti kommentárok ezúttal sem maradnak el. Tudta, hogy a Négy évszak színpadi zene volt? De miért különleges Vivaldié? Verdi és Wagner idén 200 éve született. Vajon miért emlegetjük ôket még ennyi év után is kiemelt figyelemmel? Mit változtattak a színpadon? Milyen volt eközben Csajkovszkij orosz színpada? Hogy csalt a lusta Rossini a zenei anyaggal, és miért lett a Tell Vilmos nyitányból mégis halhatatlan sláger? Hogy vezet ez a filmvászonig? Rákász Gergely zenetörténeti kommentárjai ezúttal sem maradnak el, a koncerten megtudhatjuk, hogy miért akarta Verdi huszonévesen abbahagyni a komponálást. Azt is, hogy csap be bennünket Rossini néhány nagyon egyszerû trükkel, de darabja mégis miért mestermû, esetleg azt, miképp került az újságba Mascagni mosodai listája. Varázslatosnak ígérkezik! (X) RECEPT EPRES KRÉMSAJTOS KOCKA Hozzávalók (30x39 cm-es tepsihez): A tésztához: 4 db tojás, 15 dkg cukor, 12 dkg liszt, 3 dkg kakaópor, 1 tk. sütôpor, 3 ek. víz, 3 ek. étolaj, a krémhez: 30 dkg eper, 50 dkg mascarpone, 2,5 dl tejszín, cukor ízlés szerint, fél citrom leve, 2 zacskó zselatin fix, citromfû A sütôt bekapcsoljuk 180 fokra. A 4 tojást a cukorral robotgéppel felverjük. Fokozatosan belecsurgatjuk az olajat és a vizet is. A sütôport a kakaóval és a liszttel elkeverjük. Ezután több részletben beleszitáljuk a tojásos masszába, és óvatosan elkeverjük. A tepsibe simítjuk és perc alatt megsütjük, félretesszük hûlni. A krémhez az epret a cukorral és a citromlével összeturmixoljuk. A tejszínt elkezdjük habbá verni, hozzáadjuk a zselatin fixeket, és keményre verjük. Beletesszük a krémsajtot, majd a végén az eperpürét is. Rákenjük a kihûlt piskótára, a tetejét borzasra igazítjuk. Hûtôbe tesszük legalább 2 órára, hogy megszilárduljon a krém. Tálalás elôtt kockákra vágjuk, és mindegyikre teszünk epret és citromfüvet díszítésként. 15

16 A STYL Ruhagyár Rt. f.a. GYAKORLATTAL RENDELKEZÔ VARRÓNÔKET, RUHAIPARI TECHNIKUS ÉS MINÔSÉGELLENÔR munkatársakat keres állandó délelôttös munkarendben történô foglalkoztatásra. Érdeklôdni lehet: 06/30/ WÁGNER ÉS TÁRSA KFT. Üvegcsiszolás Biztosítós üvegezések Bútor üveg-konyhapult Zuhanykabin üvegek Hôszigetelt üvegek Csarnokok üvegezése GYORS, PONTOS, OLCSÓ!!! Szombathely, Rákóczi F. u.17. Tel./fax: 94/ , 70/ , 70/ Szombathely a Rumi út és a körgyûrû lámpás keresztezôdésénél Leanderek érkeztek! Ft-tól facebook.com/orokzold Mikes Kelemen utcában I. emeleti, K-Ny fekvésû, 2 szobás, nyílászárócserés, átlagos állapotú lakás eladó magánszemélytôl. Irányár: 7,7 M Ft. Ingatlanközvetítôknek az árból Ft jutalékot fizetek. Telefon: 06-30/ Minden nap nyitva! Vadása-tó szomszédságában ôrségi nyaraló kiadó (Szombathelytôl 40 km) Érd.: 06-30/ Eötvös cirkusz 2013! Új Szuper produkció! Eötvös Cirkusz Gran Fiesta 2013! SZOMBATHELY a TESCO MELLETT május 29 június 2. ELÔADÁSOK: Szerda, csütörtök, péntek: 18 óra Szombat: 15 és 18 óra Vasárnap: 15 óra CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY: Május 31-én pénteken, 1 db felnôtt jegy vásárlása esetén EGYET FIZET KETTÔT KAP KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!!! Hétköznapokra: aki ezt a kupont felmutatja, 500 Ft kedvezményt kap!!! Cirkuszpénztár nyitva: óráig Infóvonal: 06/ Facebook: Eötvös cirkusz Tanfolyami idôpontok: június 1 2. augusztus Tel.:

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe 1 Belső Tűz Legyél Te a Tűz! 2 Belső Tűz Alkossunk együtt! 3 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő 4 Daniló

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Gyerekesély Program Hírlevél

Gyerekesély Program Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2014. III. Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 10. évfolyam 014/015 A Köznevelési törvény (NKT 011/190) az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Kivonat HATÁROZAT. Képzettség szintje. egyetem OKJ 71840702 felsőfokú kulturális 120 2000 2000. egyetem OKJ 71840702 felsőfokú kulturális

Kivonat HATÁROZAT. Képzettség szintje. egyetem OKJ 71840702 felsőfokú kulturális 120 2000 2000. egyetem OKJ 71840702 felsőfokú kulturális /2005. (I. 28.) Kgy számú Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének 3378-3/2005. számú előterjesztését a közművelődési intézmények képzési tervének

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Ne csak lógj a Neten! a gyerekek és az Inter net. Inter net Fiesta Magyarország 2008. 2008. március 26. és 31.

Ne csak lógj a Neten! a gyerekek és az Inter net. Inter net Fiesta Magyarország 2008. 2008. március 26. és 31. Ne csak lógj a Neten! a gyerekek és az Inter net Inter net Fiesta Magyarország 2008 2008. március 26. és 31. Több éves hagyományra tekintünk vissza, amikor ismét Internet Fiestára hívjuk a könyvtárakat.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

A Váci Mihály Művelődési Ház szakkörei, klubjai, kiscsoportjai

A Váci Mihály Művelődési Ház szakkörei, klubjai, kiscsoportjai Hagyományőrző Népi Együttes Művészeti vezető: Széphalmi Zoltán Váci Mihály Művelődési Ház (október 30-ig az Innovációs Centrumban) szerda 19.00-21.00 Népdalkör Vezeti: Kovács László népzenész kedd 17.00-19.00

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás jegyzőkönyve (v2)

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás jegyzőkönyve (v2) Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás jegyzőkönyve (v2) A. INTÉZMÉNYI ADATOK 1. [*] Kapcsolatfelvétel dátuma: 2. [*] Intézmény neve: 3. [*] Intézmény OEP kódja:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN M E G H Í V Ó A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN címmel 2009. április 4-5-én két napos konferenciát rendez Helyszín: Rátkai Klub, Budapest, 1068 Városligeti

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13.

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. Július 10. csütörtök Nap közben népzene, népdal és néptánc tanítás az Interaktív

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE 19.00 Neil Young Sétány koncert Városi Hangverseny- és Kiállítóterem MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK 17.00 Kiállítás (fesztivál) megnyitó Város-képkiállítás megnyitója Megyei Művelődési

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu Médiaajánlat A Studio 1900 Communications Agency védjegye a naprakészség és a folyamatos fejlődés. Ennek szellemében dolgozik tapasztalt csapatunk, hogy az online világban rejlő lehetőségek legszélesebb

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben