ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN"

Átírás

1 23. ÉVF. 20. SZÁM SZOMBATHELY, MÁJUS 25. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN IDÔS AKTÍV KERESÔK, MUNKANÉLKÜLI TINÉDZSEREK AZ ÜNNEP MARAD, A GYERMEKEK VÁLTOZNAK TRAFIK A FAGYIZÓ TÖVÉBEN

2 HIRDETÉS Mitsubishi márkával bôvített a Magyar Autó- és Motorkereskedés Tovább bôvítette kínálatát a Szombathely, Zanati út 27/A szám alatt található Magyar Autó- és Motorkereskedés. A Subaru, Isuzu és Fiat gépjármûvek mellett a Mitsubishi márka megyei képviseletét is mostantól a Bonus Kft látja el. MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS és TÛZVÉDELMI ELÔADÓ tanfolyamok indulnak Szombathelyen. UTOLJÁRA A RÉGI OKJ-S FELTÉTELEKKEL! Érd.: 06/30/ ; FEOT Kft. Al.: 0331 Nysz.: Kemenesi Kulturális Tanoda a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár részvétele a tanórán kívüli feladatok ellátásában TÁMOP / Megvalósítási idôszak: szeptember augusztus 31. Támogatási összeg: HUF Ezen túlmenôen továbbra is vállalják bármely típusú autó teljes körû javítását az Automeister márkafüggetlen (nemzetközi) autójavító hálózat tagjaként, mely teljes körû szakmai támogatással és saját alkatrészellátással segíti partnerei eredményes mûködését. Az elmúlt héten megtartott nyílt hétvégén szép számmal keresték fel az új Mitsubishi kereskedést a márka elkötelezett hívei, hiszen a megyében már bizonyított a japán márka. Számos L200-as fut megyénk útjain, segítve a megye vállalkozóinak dolgos mindennapjait. A Mitsubishi-család többi tagja, így a Pajero, Outlander, Space Star, Colt, Lancer is kedvelt a vásárlók körében. Az új szalonban megtekinthetô a gyönyörû ASX, a márka legfrissebb modellje, a kis fogyasztású új Space Star, valamint a megújult L200-as. Május ig tesztvezetési lehetôséggel mutatják az új Outlandert a leendô vásárlók számára. Nemcsak az autósok, hanem a motorosok is gyakran betérnek a Magyar Autó- és Motorkereskedésbe, mivel a fentieken túl a Yamaha, Aprilia és Kawasaki motorkerékpárok márkaképviseletét is ez a cég látja el. A bôvülés Magyar Miklós cégvezetô szerint azt is jelenti, hogy új munkahelyeket tudtak teremteni, szakembereiket folyamatosan továbbképzik: eszközparkjukat pedig a kor követelményeinek megfelelôen fejlesztik. Mindezt azért teszik, hogy a régi és leendô új ügyfeleiket a legmagasabb színvonalon és minél szélesebb körben tudják kiszolgálni. (x) A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár 1972 óta Celldömölk és Kemenesalja kulturális életének meghatározó intézménye, közmûvelôdési színtere. Kiemelt alaptevékenységei köré tartozik a fiatalok iskolán kívüli oktatása, nevelése, a szabadidô hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása. Ennek a célnak tesz eleget a TÁMOP / azonosítószámú, Kemenesi Kulturális Tanoda a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár részvétele a tanórán kívüli feladatok ellátásában címû projekt, mely 2012 szeptemberében indult el és augusztus 31-vel zárul. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár és partnerintézményei: a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Városi Óvoda, az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ (Szombathely) valamint a LORIGO Alapfokú Mûvészeti Iskola (Szombathely) annak érdekében mûködnek együtt, hogy a térség tehetséges fiataljai személyiségüket és a bennük rejlô adottságokat kisvárosi körülmények között is kamatoztathassák. Ezáltal eredményesebbek lehetnek munkájukban, a tanulásban és sikereket érhetnek el az iskolán kívül is. A projekt az esélyegyenlôség jegyében teret biztosít ahhoz, hogy megfelelô támogatást kapjanak az ifjú tehetségek, lehetôséget teremtve az önmegvalósításra, a közösségért közösségben való tevékenykedés átélésére. A mûvészetekkel való nevelés mint komplex alkotói folyamat valósul meg a projekt során. Elsôdleges cél a tanulókkal való kiemelt foglalkozás egyéni és kiscsoportos szinten, az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása. Ennek érdekében 60 változatos tartalmú és szervezeti keretû program kerül lebonyolításra. Kiemelt figyelmet kapnak a különbözô tantárgyakban kimagasló teljesítményt nyújtó gyerekek, segítséget kapnak készségeik kibontakoztatásához. Az évközi szakkörökön túl a nyári szabadidô tartalmas kihasználását szolgálják a komplex táborok (nomád lovas, tánc, kreatív alkotó, kézmûves), témanapok, témahetek, egészséges életmódra nevelô elôadások, hagyományôrzô foglalkozások, versmondó versenyek, koncertek, kalandtúrák. A pályázat megvalósításában 74 szakember (óvodapedagógus, pedagógus, mûvelôdésszervezô, könyvtáros, gyógypedagógus, terapeuta, zenemûvész, képzômûvész és népmûvész) vesz részt. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület Tel.: +36 1/ SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Mészáros Zsolt CÍMLAP: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2013. MÁJUS 25. FÓRUMBAN UTÁNAJÁRTUNK Idôs aktív keresôk, munkanélküli tinédzserek Amint az a múlt heti számunkból kiderült, évrôl évre kevesebben vagyunk Vas megyében. Az európai demográfiai tendenciákhoz igazodva nálunk is folyamatosan csökken a születések száma, ugyanakkor az életkörülmények komfortossá válásának köszönhetôen megnôtt a születéskor várható élettartam. A KSH 2011-es adatait tovább boncolgatva, Székely Klárával, a SEK adjunktusával ezúttal a foglalkoztatottságot, a gazdasági aktivitást, a munkanélküliek számának alakulását vettük górcsô alá. EZER FÔ FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA VAS MEGYÉBEN 128, , , , , , A foglalkoztatottság szempontjából négy kategóriába soroljuk a lakosságot. Az elsô konkrétan a foglalkoztatottak csoportja, a második az eltartottaké, ide leginkább a gyermekek, kiskorúak tartoznak, a harmadik az inaktív keresôk tábora, ôk túlnyomó többségében a nyugdíjas korosztály tagjaiból kerülnek ki, a negyedik csoportot pedig a munkanélküliek alkotják. Az aktív korosztály, akik tulajdonképpen még dolgozhatnak, vállalkozásokat indíthatnak és mûködtethetnek, tehát mindenféleképpen aktívak, nagy létszámban vannak jelen a megyében. A legnagyobb számban a év közti korosztály foglalkoztatott, de ez a férfiak esetében sem éri el a tízezer, a nôk esetében a nyolcezer fôt. Van viszont kuriózumként mintegy húsz, 85 év feletti aktív keresô, amire keresve is csak nehezen lehetne példát találni a többi megyében. Ez nyilván egyéni életpálya eredménye, és megkívánja, hogy ezek az emberek még ennyi idôsen is kellôen aktívak és szellemileg frissek legyenek részletezi Székely Klára. Érdekesség, hogy foglalkoztatottság szempontjából a 2011-es adatok a legalacsonyabbak. A tendencia már hosszú ideje tart, 1980-ban volt utoljára látható egy kis emelkedés a gazdasági aktivitásban, ám azóta egyértelmû és folyamatos a csökkenés. Valószínûsítem, hogy ha elkészülnek a 2012-es évi adatok, azok sem törik meg ezt a tendenciát. Hogy ez mire vezethetô vissza? Egyrészt mindenféleképpen a demográfiai csökkenés a magyarázat, ugyanakkor a gazdasági helyzet is befolyásolja az adatokat, a foglalkoztatottság ugyanis nemcsak azért csökken, mert a foglalkoztatható lakosság száma csökken, hanem azért is, mert kevesebb a munkalehetôség mondja Székely Klára. Mi lesz tíz év múlva? Nagyon nehéz megmondani azt, hogy milyen lesz tíz év múlva a megyében a gazdasági helyzet, és hogy a kevesebb aktívan foglalkoztatott személy képes lesz-e a nagyobb gazdasági termelékenységre. Jöhet, mondjuk egy technikai fejlôdés vagy egy jó beruházási kedv, ami gazdaságilag egy felfelé ívelô szakaszt is eredményezhet. De maradhat a jelenlegi kép is, vagyis, hogy a kevesebb foglalkoztatott kevesebbet tud majd produkálni. Nehéz ezt megjósolni. Ahogy azt is, hogy milyen lesz a bevándorlás a megyébe. Alapvetôen Vas megye vonzó a betelepülôk számára, többnyire a keleti országrészbôl jönnek hozzánk és elsôsorban az ausztriai munkavállalás reményében, de szép számmal üdvözölhetünk külföldi betelepülôket is. Csábítóak vagyunk, a nyugati határszélnek mindig is volt egyfajta romantikus vonzereje, és bízom benne, hogy ez nem csupán a gazdasági szempontok miatt alakult így, hanem van ennek egy életmódbeli, kultúrabeli vonzása is, ami miatt többen választják lakhelyül Vas megyét hangsúlyozza az adjunktus. Pontatlan adatok Vas megyében a munkanélküli mutatók nem olyan rettenetesen magasak, mint országosan és néhány európai ország esetében, de azért nagyon figyelemre méltóak. A munkanélküliség kérdése egy nagyon bonyolult és nehezen pontosítható kérdés, mivel az állami nyilvántartások és a tényleges helyzet nem feltétlenül esnek egybe. Ráadásul nincs pontos kimutatás arról, hogy a vasi lakosság hány százaléka dolgozik napi rendszerességgel, aktívan és jogszerûen Ausztriában, márpedig ez az adat biztosan befolyásolná a statisztikát véli Székely Klára. A munkanélküliség legmagasabb arányban a éves korcsoportnál van leginkább jelen, majd a évesek következnek. Akárhogy is nézzük, ez a két korcsoport a legaktívabb életkorban lévôket foglalja magába, olyan férfiakat és nôket, akik elvileg erejük teljében vannak, és adott esetben még a megújulás, a pályamódosítás, a váltás is elérhetô számukra. Ha nemekre lebontva vetünk egy pillantást az adatokra, akkor azt látjuk, hogy több a férfi munkanélküli, mint a nô. Érdekességként pedig azzal is találkozhatunk, hogy a húsz, 85 év feletti foglalkoztatott mellett egy 85 év feletti munkanélküli személy is él Vas megyében, valószínûsíthetôen ez azt jelenti, hogy az illetô valamilyen oknál fogva nem jogosult a nyugdíjra. Elgondolkodtató az a tény, hogy 2011-ben 160 fölött volt a 15 és 19 év közötti munkanélküliek száma. Ez azért vastagon a középiskolás korosztály, akikrôl azt feltételeznénk, hogy részt vesznek az oktatásban. És mégsem. Ez a másfélszáz fiatal sem iskolába nem jár, sem pedig dolgozni, vagyis tulajdonképpen nem csinálnak semmit, és sajnos ilyen kondíciókkal a jövôjük sem lesz fényesebb teljesíti ki a képet Székely Klára. Ha konkrét adatokról beszélünk, akkor a 256 ezres Vas megyében a legmagasabb nyilvántartott munkanélküliek összlétszáma sem haladja meg az 1400 fôt. Ha figyelembe vesszük az inaktívak, vagyis a nyugdíjasok és az eltartottak, vagyis a gyermekek számát, akkor kijelenthetjük, hogy ez nem annyira rossz arány. Még akkor sem, ha a statisztika nem feltétlenül tükrözi hûen a valóságot. Szabó Zoé 3

4 VISSZAPILLANTÓ IFJÚSÁG SPORT 2,5 milliós támogatás Parsnak A SZOVA Zrt. 2,5 millió forinttal támogatja Pars Krisztián olimpiai aranyérmes kalapácsvetôt. Lazáry Viktor alpolgármester reményét fejezte ki, hogy a támogatás például szolgál az ország más cégei számára, és segítséget kap több hazai tehetség is. Lazáry szólt arról is, hogy az anyagi erôforrások mellett a felkészüléshez a megfelelô körülmények is nagyon fontosak. Hamarosan a DOBÓ SE kezelésébe kerülhet a sportpálya, ez pedig jó idôre biztos talajt jelent a sportegyesületnek. Éremesô Szegedrôl! A Metex05-Controll Sportegyesület öt arany-, három ezüst- és négy bronzéremmel gazdagodott a Szegeden 19. alkalommal megszervezett hazai WAKO Kick-box Világ Kupán. A sportegyesület kick-box szakosztálya ezúttal hét versenyzôvel nevezett a rangos megmérettetésen. Bolfán Ákos és Szász Krisztofer kettô, Dancsó Zoltán pedig egy aranyéremmel térhetett haza. A Világ Kupán három ezüstérem is született, melyet Bolfán Ádám és Bárdosi Sándor szereztek meg. Viszket Borisz a döntôben egyetlen ponttal maradt csak alul, így ezüstérmes lett. Gyöngyösi Máté komoly orrcsonttörést szenvedett, ám sérülése ellenére két bronzérmet is szerzett. Szeretek élni A napokban ünnepelte 90. születésnapját Simonits Ferencné, akit a jeles esemény alkalmából dr. Puskás Tivadar polgármester is felköszöntött. Teri néni kora ellenére jó egészségnek örvend, és 4 most is aktívan részt vesz a ház körüli munkában. Az ünnepelt könnyes szemmel emlékezett vissza leánykori boldog éveire, amelyeket Vassurányban töltött a nagyszüleinél. Ekkoriban kertészkedéssel foglalkozott ben megházasodott és Szombathelyre költözött, ám a virágok iránti szeretete töretlen maradt. A születésnapomra a gyerekek 90 szál rózsával szerettek volna felköszönteni, de mondtam nekik, hogy az udvaron található rózsabokron bôven van minden évben annyi. Jobban szeretem az élô növényeket, mert azokat lehet gondozni mesélte mosolyogva. Teri néni elmondta, bár a hosszú élet titkát ô nem tudja, de az biztos, hogy a család és az ôt körülvevô szeretet mindig nagy erôt adott neki. A virágok gondozása mellett szívesen foglalkozik gobelinkészítéssel, amelyekbôl párat nekünk is megmutatott. Szeretek élni. Nem unatkozom sohasem tette hozzá. Találgatások a SEK-en Alig néhány hete, hogy Horváthné Molnár Katalin, a SEK elnök-dékánja egy sajtótájékoztatón bejelentette: 38 százalékkal kevesebben jelentkeztek a szombathelyi egyetemi központba, mint tavaly. Ráadásul, mint az köztudott, a Nyugatmagyarországi Egyetem költségvetését idén mintegy 2,8 milliárd forinttal csökkentették, az elmúlt három évben pedig 5,2 milliárdot vontak el az intézménytôl. Igaz, egy hónapon belül úgynevezett konszolidációs állami támogatáshoz jutnak, ezt az 1,5 milliárd forintot azonban az állam feltételei szerint lehet majd csak felhasználni. Ennek fényében egyebek mellett szerkezeti átalakítást kell végrehajtania az egyetemnek, és bizonyos szakokat is megszüntetnek. A komoly változások természetesen a szombathelyi központot is erôsen érintik majd. A napokban különbözô találgatások kaptak szárnyat, hallani lehetett arról, hogy számos dolgozót el kell, hogy bocsássanak, és az átszervezésrôl is írtak ezt-azt az újságok. A híresztelésekkel ellentétben azonban konkrét döntések még nem születtek az ügyben, amint ez megtörténik, prof. dr. Faragó Sándor rektor egy sajtótájékoztatón számol majd be a leendô változásokról. A mosolygós gyermekekért A közel egyéves Egészséges jövô pályázat keretében a Donászy Magda Óvodában A jelen és a jövô mosolygós gyermekeiért Egyesület támogatásával Egészség-hetet tartottak. Az öt napot felölelô programsorozatban a szülôk is részt vettek, fôzônapot tartottak, gyermekorvossal, táplálkozási szakértôvel és bábterapeutával is beszélgethettek, míg a gyerekek játszóházban töltötték idejüket, vagy épp a Boglya Népzenei Együttes koncertjén énekeltek. Orvosi felméréseket is tartottak ortopédorvos, bôrgyógyász, szemészorvos és fogorvos bevonásával. A pályázat célja az egészséges életmód területén olyan mintaadás, amely a gyerekek mellett a szülôk szemléletmódját is befolyásolja, és hosszútávon tudatos egészségmegôrzô és fejlesztô magatartásra ösztönöz. Zarándokok Németországból Két csoportban mintegy ötszáz zarándok érkezett csütörtökön városunkba a németországi Rottenburg-Stuttgart Egyházmegyébôl, hogy leróják tiszteletüket Szent Márton elôtt. A két egyházmegye kapcsolatát nem csupán a közös védôszent fûzi szorosra, hanem most már az a tény is, hogy az elkészült Szent Márton-útvonal fizikailag is összeköti a szombathelyi és Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegyét. A vendégeket dr. Puskás Tivadar polgármester is köszöntötte. A zarándokok két napig maradtak nálunk, és több program keretében ismerkedtek Szent Márton szülôvárosával. Csütörtökön a látogatóközpontba érkezésük után egy német nyelvû elmélkedésen vettek részt, majd a Székesegyházba mentek, ahol dr. Veres András megyés püspök tartott koncelebrációs misét. Mi lesz veled, MMIK? Mi lesz veled, MMIK? tették fel a kérdést péntek reggeli sajtótájékoztatójukon szocialista politikusok, miután több hetes szemételszállítási problémákat követôen csütörtökön kikapcsolták a vizet az MMIK-ban, és az épületet is bezárták. Bár péntekre rendezôdött a helyzet, a képviselôk szerint mindenképpen rendezni kell az épület sorsát. Dr. Ipkovich György országgyûlési képviselô arra emlékeztetett, hogy korábban az MMIK a megye és a megyei jogú város közös fenntartásában mûködött, méghozzá úgy, hogy más színû volt Vas és Szombathely vezetése. Dr. Horváth Attila képviselô szerint a legalapvetôbb probléma, hogy nincs koncepciója a városnak. Horváth György, a városi MSZP elnökségi tagja szerint amióta az épület átkerült állami tulajdon alá, a Nemzeti Mûvelôdési Intézethez, az MMIK, mint olyan, megszûnt létezni. A politikusok szerint a jelenlegi városvezetésnek mielôbb rendeznie kellene a problémát.

5 2013. MÁJUS 25. ANNO A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. A N N O Libresszó és a jó fekete Szombathelyen a Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kezdeményezésére a Szakszervezetek Vas megyei Tanácsa Széchenyi utcai helyiségében hírlapolvasó, modern kifejezéssel, libresszó létesül. A látogatók itt újságok, folyóiratok között válogathatnak, feketekávét fogyaszthatnak. Ez lesz az ország elsô olyan libresszója, amelyet könyvtár létesít írta május elején a Vas Népe. Takács Miklós, a könyvtár vezetôje az interjúban a következôket mondta: Köztudomású, hogy a napilapok és a folyóiratok iránt ország-, illetve megyeszerte egyre nagyobb érdeklôdés nyilvánul meg. Szombathelyen a magyar folyóirattermés és a külföldi lapok egyedül a megyei könyvtárban találhatók. Az igények, az érdeklôdés kielégítésére szükségessé vált önálló olvasóterem létesítése. A hírlapolvasó célja tehát elsôsorban az újságok, folyóiratok, tanulmányozásának megkönnyítése. Elsôsorban a klubszerû, nyugodt kávéházi környezettel. A körbefutó polcokon 232 napilap és folyóirat között válogathat az érdeklôdô. (Közülük 88 külföldi termék.) A folyóiratok olvasásának megkönnyítésére, az egyéni tájékozódás és önmûvelés elôsegítésére lexikonokat, szótárakat és segédkönyveket tartalmazó kézikönyvtár áll majd az olvasók rendelkezésére. S bár néhány hét csúszással, de július 20-án aztán meg is nyitotta kapuit a libresszó. A jeles eseményen a megyei tanács elnökén és a pártbizottsági tagokon túl a különbözô társadalmi és tömegszervezetek képviselôi is részt vettek. Az ünnepi beszédekbôl kiderült, hogy az új létesítmény, mintegy 200 ezer forintba került, amelyet két év múlva bôvítenek, ha a látogatottság ezt indokolja ben még csak 90 féle folyóirat, hírlap, illetve napilap várta olvasóit a megyei könyvtárban. Ebben a helyiségben pedig már 253 féle sajtótermék ezek egyharmada külföldi, áll az olvasók rendelkezésére. A libresszó nem csak azoknak létesült, akik jó feketét akarnak inni, hiszen arra a célra van elég presszó, cukrászda. A hírlapolvasó mindazok számára örömet jelent, akiket érdekel, mi történik az országban, a nagyvilágban, a politikai, a társadalmi és a tudományos életben. A szombathelyi hírlapolvasó Nyugat-Dunántúl egyik legmodernebb ilyen jellegû intézménye, ahol a sajtótermékek mellett lexikonok, almanachok, és térképek is rendelkezésére állnak az olvasóknak. Nem csak Játék a szombathelyiek látogathatják, hanem a megye minden lakója, akinek dolga akad Szombathelyen, s van fél óra szabadideje olvasásra. írta a Vas Népe. És bizony hamar közkedvelt hellyé vált a libresszó, ami talán érthetô: a jó kávéházi hangulat és a nagyvilág hírei, történetei, izgalmas eseményei sokakat becsábítottak és ragadtak ki egyegy órácskára a mindennapos taposómalomból. Nekünk is jó lenne egy ilyen kulturált hely Sz.Z. Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: Huszár Pál dr. A Helena Szépségszalon kozmetikai utalványát Grossman Viktória és Pergel Bea nyerték. E heti kérdésünk: Mikor nyitotta meg kapuit a libresszó? A helyes megfejtôk között Rákász Gergely június 4-i orgonahangversenyére szóló belépôjegyeket sorsolunk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk május 30-ig! Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! 5

6 Az ünnep marad, a gyermekek változnak Május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünnepeljük. Színes lufikkal, habos vattacukorral, körhintákkal és számos vidám programmal. És sokan azt hisszük, hogy minden a legnagyobb rendben van velük, hisz a mosoly ott ül az arcukon. Pedig messze nem ez a helyzet: régóta beszélnek már arról a különbözô szakemberek, pedagógusok, pszichológusok, nevelési tanácsadók, hogy rengeteg a problémás gyerek. A szülôk rohanó életmódja, a kellô idô és figyelem híján, a válások számának emelkedése miatt sérülnek a kicsik, és már ebben a korban is egyre többen küzdenek pszichés betegségekkel. És ott van még a tévé, a számítógép, az észrevétlenül kialakuló függôség. A személyes kapcsolatok beszûkülése, az iskolai leterheltség is tovább ront a helyzeten. És itt van a Z-generáció, a mai kamaszok, akiknél már jelentôsen kiütköznek a következmények. A problémáról Mándli Éva óvónôvel és Tóth Beátával, a Nevelési Tanácsadó pszichológusával beszélgettünk. Az elmúlt években, évtizedben nagyon megváltoztak a gyerekek. Egyre több a magatartászavaros, problémás óvodás, akik türelmetlenek nemcsak egymással, hanem mindennel szemben. Nem tudják késleltetni az igényeiket, mindent azonnal szeretnének, egymás szavába vágnak, ha egy játék kell nekik, akkor azt fogják és elveszik a másiktól, és teljes körû figyelmet követelnek maguknak. Ez részben arra vezethetô vissza, hogy a legtöbb családban csak egy gyermek születik, nincs testvér, vagyis nem ismerik az alkalmazkodást és a kompromisszumkényszert. Nyilván egy közösségbe lépve új élethelyzet alakul ki, amit nem minden esetben sikerül kezelniük. Sokkal inkább igénylik az egyéni foglalkozást a felnôttel, mint tíz, húsz évvel ezelôtt, ami nem meglepô, ha figyelembe vesszük a szülôk rohanó, stresszes életmódját, azt, hogy az édesanyák is teljesen kimerülten érnek haza a munkából, és sokszor pontosan a legfontosabb, a kellô figyelem és a közös játék nem fér már bele az idôbe, az erejükbe. Ha egy szóval kellene jellemeznem a mai kicsiket, azt mondanám, hogy szeretetéhesek. Sajnos már óvodás korban is egyre jellemzôbb az agresszivitás, ami a fiúknál a tettlegességben, a lányoknál inkább verbális módon nyilvánul meg. Ezzel párhuzamosan kezdenek eltûnni, egybeolvadni a klasszikus szerepminták, s míg korábban élesen elkülönültek a fiús és a lányos játékok, ma már az jellemzô, hogy együtt játszanak, és a fiúk éppúgy sertepertélnek a babakonyhában, mint ahogy a lányok hasalnak az autós szônyegen részletezi Mándli Éva óvónô. Van még egy szembetûnô jelenség, mégpedig a televízió hatása. Gyakori, hogy a négy-hat éves gyerekek a mesefilmek után különbözô sorozatokat néznek otthon, ami nemcsak azért helytelen, mert nem nekik szólnak ezek a mûsorok, hanem azért is, mert a tényleges alvással töltött idejük nem fedi azt, amire a szervezetüknek igénye lenne. Nem csoda hát, hogy másnap fáradtak, türelmetlenek és nehezen kezelhetôek. Ráadásul a mai rajzfilmekben is jelen van az agresszivitás, ami észrevétlenül ivódik bele a kicsikbe. Nagy a kihívás, sok a probléma, amit csak a szülôkkel együtt tudunk megfelelôen kezelni. Márpedig, hogy kezelni kell, az nem kétség, hiszen az óvoda egy stresszmentes környezet, ám az iskolába lépve a teljesítményorientált rendszerben már komolyan kiütközik a figyelemés koncentrációzavar. Minden gyermekhez meg lehet találni az utat, és meg is kell, hiszen a problémás gyerekek számának növekedése egy társadalmi jelenség, amirôl pontosan az érintettek tehetnek a legkevésbé zárja szavait az óvónô. Tóth Beáta a Nevelési Tanácsadóban dolgozik. Szerinte a mai gyerekek spontánok, ôszinték, kreatívak, érzelem- és képzelet-gazdagok. Rugalmasak és fogékonyak, nyitottak a fontos felnôttek mintáira, tanulékonyak. És persze mindegyik más, egy-egy külön világ. Milyen problémákkal küzdenek a mai gyerekek? Szenvednek attól, ha a fontos felnôttek elsôsorban a szüleik nem látják ôket igazán. Úgy értem ezt, hogy a gyerek a szülô kíváncsi szemének tükrében tud a legjobban fejlôdni, kibontakozni. Ha ez idô híján vagy a szülô távolléte-elvesztése miatt elmarad, akkor általában tünetek jelentkeznek. Általánosságban milyen problémákkal találkoznak a Nevelési Tanácsadóban? Gyakran jelentkezik magatartási zavar: a gyerek idôrôl idôre ellen kell, hogy álljon a felnôtt irányításának, vagy a kortársakkal kerül mindig konfliktusba, ami lehetetlenné teszi a közösségbe való beilleszkedését. A magatartási nehézségek a figyelem zavarával is együtt járhatnak. VÁROSI GYERMEKNAPI FORGATAG TÖRTÉNELMI TÉMAPARK (ARÉNA UTCA) Színpadi program: Tündértánc Gyermek Mûvészeti Fesztivál 2013 bemutatói Kereplô Színház: Ludas Matyi bábjáték Kis-Hétrét Zenei Társulás: Tudod-e? zenés gyermekmûsor Mesebolt Bábszínház: Hoppláda bohócjáték Tombolasorsolás Színpadon kívüli bemutatók: Mozdulj Szombathelyért Egyesület sportbemutatója Kerekítô Mondókás Móka foglalkozás Interaktív játékok, játszóházak: ókori harci püfölô; ókori táblás játékok; kötél-akadálypálya; kézmûves mûhelyek; Bóbita Fejlesztô Játszóház; babasátor; Sárkányvár interaktív játszóház; Savaria Legio bemutatója. Esôhelyszín: AGORA Mûvelôdési és Sportház (Március 15. tér) 6

7 2013. MÁJUS 25. UTÁNAJÁRTUNK INTERJÚ CIVIL 1920-ban Törökországban ünnepelték meg elôször a gyermekek napját. Nálunk 1931-ben emlékeztek meg róla elsô ízben, igaz, akkor még egy hétig tartó rendezvénysorozattal kedveskedtek a kicsiknek ben sok országban május utolsó vasárnapját jelölték ki az ünnepre, majd 1954-ben az ENSZ közgyûlése javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot, mely alkalomból elgondolkodunk kicsit a világ gyermekeinek testvériségérôl, az egymás közti megértésrôl, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemrôl. Sokszor elveszik egy már elsajátított fejlôdési teljesítmény, például a szobatisztaság. És van úgy, hogy a gyerek bizonyos helyszíneken, óvodában, iskolában nem tud megszólalni. A szorongásos problémák olyan tünetek, melyek nem mindig jól töltik be jelzô funkciójukat: az iskolai osztály zsivajában gyakran nehéz észrevenni, ha van egy túl jó gyerek. Ilyenkor a kíváncsi tekintet ahhoz is kell, hogy a problémára fény derüljön, s a gyerek ne maradjon a gondjával egyedül. A boldog, felhôtlen gyerekkor csak illúzió lenne? Tény, hogy az egészséges felnövekvés sok-sok szorongással, s így szenvedéssel is jár. Viszont úgy gondolom, hogy boldog gyerekkor ma is létezik, hiszen az odaforduló felnôtt együttérzése, biztatása legtöbbször elég ahhoz, hogy a csemete vegye az akadályokat. Mit tehetnek a szülôk, hogy lelkileg egészséges felnôttet neveljenek csemetéikbôl? Éljenek úgy, hogy minél több örömöt találhassanak a szülôségben. Hogy kíváncsian és mindig friss szemmel szemlélhessék az új embert, aki az otthonukban növekszik. A mai kamaszok gyakran több idôt töltenek a számítógép elôtt, mint a családjukkal. Ki lehet-e ragadni ôket a világháló fogságából? A világháló legtöbbször kapcsolatokat nyújt, illetve pótol. Azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy valós, vagyis komplex élményt nyújtó, a virtuálisnál gazdagabb, természetes módon megélhetô kapcsolatokat, kapcsolódási lehetôségeket teremtsünk, erre teret nyújtsunk, és a saját életünkben mintát adjunk a fiataloknak. Sz.Zoé Fotó: Mészáros Zsolt Allergiások figyelem! Sokunknak ismerôs, hogy piros szemekkel és százas zsebkendôcsomaggal próbáljuk átvészelni az aktuális allergének virágzásának elmúltát? Mit lehet ilyenkor tenni? Kezdjük mindjárt a sort a legtipikusabb esettel, vagyis hogy sokan patikákban, vény nélkül kapható antihisztamin tartalmú gyógyszerekhez folyamodnak. Ezek a szerek bizonyos tünetek kezelésére alkalmasak, de például a nyálkahártya-duzzanat következtében jelentkezô tartós orrdugulás elhárítására nem, pedig talán épp ez a legkellemetlenebb tünet. A kellemetlen panaszok ellen érösszehúzó hatásuk miatt pontosan ezért kedvelt az orrcseppek használata. Tény azonban, hogy a sok esetben folytonos panaszokkal küzdô betegek az elôirt napi három alkalomnál jóval többször, túlzott gyakorisággal alkalmazzák a recept nélkül is beszerezhetô orrcseppeket. A várva várt hatás azonban ennek ellenére is elmarad. Az allergológus szakorvosok által felírt, szteroid tartalmú készítményektôl viszont sokan ódzkodnak, vagy csak végszükség esetére tartogatják. Mit tegyenek azok, akik kíméletes, de hatásos, nem utolsósorban pedig egészséges és mellékhatásoktól mentes módszert részesítenek elônyben? A Thököly utcai SÓSZOBA már évek óta az allergiások oázisa. A sóködben eltöltött egy óra felér egy tengerparton töltött nappal. A tünetek jelentôsen csökennek, vagy akár teljesen el is múlnak. Az ok egyszerû. A sóval telített levegô kitisztítja a légutakat és erôsíti az immunrendszert. Köztudott, hogy az allergia az immunrendszer kóros túlmûködése, a só pedig természetes antihisztamin. A SÓSZOBÁ-ban használt AREC eljárást a Tüdôgyógyászok Országos Kollégiuma is ajánlja. A levegô ionizalt sókoncentrációja olyan magas, hogy eléri a természetes sóbányák levegôminôségét. A kezeléseket terápiás jelleggel javasolt végezni. Súlyosabb allergiás tünetek esetén 20 alkalom javasolt. A kezelések hatékonysága akkor szavatolt, ha 2 alkalom között nem telik el több mint óra. Ezért egy héten minimum 2-3 látogatást javasolt beütemezni a megfelelô eredmény érdekében. Két látogatás között minimum 6 óra szünetet kell tartani, de akár naponta is lehet, sôt javasolt 1-1 órát a sóban tölteni. Gyerekeknél 45 perc, felnôtteknél 60 percben van maximalizálva az egyes kezelések idôtartama. Hatásaként az allergiások fellélegezhetnek, a gyógyszeradag csökkenthetô, egyeseknél el is hagyható. A megújult, kibôvült és megszépült SÓSZOBÁ-ban gyógyulás közben gyorsan és kellemesen telik az idô, hiszen a felnôtteket kényelmes relaxációs székek és újságok, a gyermekeket pedig hinta, csúszda, sóhomokozó, játékok és színes ceruzák várják. További információk és orvosi referenciák: Idôpont-egyeztetés: , Cím: Szombathely, Thököly u

8 Egy reggel a piacon ÔSTERMELÔK A NAGYVÁROSBAN Csütörtök kora reggel: már pezseg az élet a piacon, igaz, ez a pezsgés össze sem hasonlítható a szombati nagy nyüzsgéssel. A tojásoshoz azonban folyamatosan érkeznek a vásárlók, ahogy az almaárus nénihez és a savanyúságos pulthoz is. Az eladók nem panaszkodnak, de azért elárulják, hogy messze nem megy már olyan jól a bolt, mint néhány éve. Piaci körképünk középpontjában az ôstermelôk állnak. Bognár Józsefné (balra) öt éve jár almát árulni a piacra. Igaz, csak szezonálisan, novembertôl június elejéig, ahogy azt a gyümölcs engedi. Árul egyebek mellett gostert, idaredet, jonagoredet, kilóját forintért, attól függ. Gencsapátiban élek, onnan jövök be minden nap. A péntek és a szombat elég jól megy, de azért hét közben is jól veszik az almát. Sok a törzsvásárlóm, van, aki hetenként jön vissza egy-egy ládáért, ami húsz kiló almát jelent meséli az ôstermelô, aki egy jobb napon akár harminc ládával is elad a gyümölcsbôl. Az emberek tényleg jönnek, a néni meg-megszakítja a beszélgetést, hogy kiszolgálhassa a vevôket. Babakocsit toló kismama, idôsebb házaspár, középkorú nô, mind viszi az almát. Én naponta, kétnaponta járok ki a piacra. Itt vásárolom meg a pékárut, a húst, a gyümölcsöt, a tojást is a családnak. Igaz alkudozni már nem nagyon szokás a mai világban, mindennek fix ára van, de a multikkal ellentétben itt egyegy jó szót is kap az ember, és régi ismerôsként megy az árusokhoz. Sok itt az ôstermelô, bennük valahogy jobban megbízom, mint a nagy élelmiszerláncokban mondja Balassa Katalin, miközben válogatja az almákat. Takács Marianna is ôstermelô, Sorokpolányban gazdálkodik háromezer négyzetméteren. A csütörtöki piacot végigjárva ô az egyetlen, aki epret kínál, édeset, lédúsat, kisebbet és nagyobbat, aminek az illata körbelengi a standját. Gyümölcsöt termelünk a családdal, a párom és a gyerekek is segítenek a kertben. Mindig azzal jövök ki a piacra, aminek épp szezonja van, így váltakozik nálam a gomba, a barack, a cseresznye, a meggy, a zöldborsó. Az epernek ezer forint kilója, és mondhatom, hogy szerencsére elég jól viszik. A lekvárokat és a szörpöket viszont nehezebb eladni. Évente közel nyolcszáz üveggel fôzök be, tizenöt féle lekvárt kínálok, kizárólag cukorral készítem ôket, tartósítószer-mentesen. Pontosan ezért kicsit drágább, mint a kommersz jamek, de úgy tapasztalom, hogy aki odafigyel az egészségére, az megveszi. A szörpök közül most bodzát és akácvirágot hoztam magammal, ezekbôl hétszáz forintba kerül egy üveg meséli a fiatal nô. Mellette egy asztalon több ezer tojás. Egészen pontosan 3000 darab volt reggel, azóta már jócskán fogyott belôle kezdi Németh Szabolcs, akinek a standján felirat hirdeti: Tojás egyenesen az ôstermelôtôl. Naponta három-négyezret hozok ki, és nem nagyon szokott maradni. Van köztük kisebb, nagyobb, az áruk ettôl függôen harminc és negyvennégy forint között mozog. Rengeteg a törzsvásárló, akik alkalmanként húsz-negyven darabot visznek haza. Meg lehet élni a bizniszbôl, igaz éttermekbe is szállítok, és házi tejet is árulok. Hétfô kivételével minden nap kint vagyok a piacon, és a tojások mellett 180 liter tejet hozok magammal. Ezt elsôsorban az idôsebbek keresik, ôk talán jobban hozzászoktak a házi tejhez részletezi a nemesbôdi fiatalember, IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Idôkép Hômérséklet Május 25., szombat Zápor várható 4 C 19 C 8 Május 26., vasárnap Esô várható 6 C 15 C Május 27., hétfô Május 28., kedd Gyengén felhôs idô várható 6 C 19 C Gyengén felhôs idô várható 8 C 21 C Május 29., szerda Zápor várható 8 C 22 C Május 30., csütörtök Esô várható 10 C 21 C Május 31., péntek Esô várható 11 C 21 C

9 2013. MÁJUS 25. UTÁNAJÁRTUNK HARMINCNYOLC ESZTENDÔS CSARNOK A szombathelyi Vásárcsarnokot 1975-ben építtette a város. Hamar közkedveltté vált, több ezren fordultak meg naponta a két csarnokban, ami sok száz ôstermelônek nyújtott biztos megélhetést. Igaz, mára már megkopott kissé, ráférne egy felújítás, és a parkolóhelyek sem elégítik ki a hétvégi forgatag igényeit, de ez nem szegi kedvét sem az árusoknak, sem a vevôknek. Bár a Smatch bolthálózat nemrég kivonult Magyarországról, az üresen maradt üzlethelyiségbe hamarosan egy másik bolt költözik, ezen kívül pedig az összes üzletet bérlik, és a mostani szezonban minden asztalunk is elkelt. Nincs olyan, akinek ne jutott volna stand, azt mondhatom, hogy a lehetôségeink jelen pillanatban pontosan lefedik az igényeket mondja Tóth Imre, aki 21 éve igazgatja a vásárcsarnokot. Az épület önkormányzati tulajdonban van, és a mûszaki állapotára, valamit a korára való tekintettel nehéz látványos felújítást végrehajtani rajta. A szinten tartás természetesen folyamatos, az apróbb javításokat elvégezzük. Ezekben a hetekben a palántát, zöldséget és virágot áruló kisvállalkozók vannak jelen nagy részben, és szükség is van rájuk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy sokan nyúlnak olyan termékhez, ami magyar, és aminek megbízható az eredete. Ez elônyünk a multikkal szemben, hiszen itt nem elôre csomagolt húsokat és zöldségeket, hanem csupa friss árut lehet vásárolni. Már pedig, aki ad arra, hogy a vasárnapi ebéd minôségi alapanyagokból készüljön, az mindig kilátogat, és itt szerzi be a hozzávalókat tájékoztat Tóth Imre. aki hatezer tyúkot és 14 tehenet nevel otthon. Elôbbieket, mint ahogy azt egy másik kis papír hirdeti, mélyalmos tartástechnológiában, ami annyit jelent, hogy a tyúkok szabadon kapirgálnak a földön. Igazi piaci hangulatot áraszt Singer Tímea (középen) savanyúság-standja. Mintegy húsz fajta savanyúságot kínál, mellette savanyú káposztát, ami elmondása szerint az egyik legkeresettebb termék. Általában egy kilót is elvisznek belôle, míg a savanyúságokból csak harminc dekát, legfeljebb fél kilót. Alkalmazottként dolgozom itt, a párom az ôstermelô, ugyanakkor jáki ôstermelôtôl szerzi be az áru legnagyobb részét mondja az asszony. Tésztát is árulnak, csupa nyolctojásos, házi jellegû tésztát, amelyeket Pest, Zala és Vas megyei kisvállalkozóktól vásárolnak fel. Vannak törzsvásárlóink, de azért érezhetô a válság. Kevesebben veszik már meg a minôséget, ezért is igyekszünk tartani az árakat, két éve nem emeltünk. Így azért nyertünk néhány olyan vevôt, aki szeretne egészségesebben élni akkor is, ha a pénztárcája csak nehezen engedi magyarázza Singer Tímea. Virágárusból nincs hiány, talán ôk vannak a legtöbben csütörtökön. Többen közülük kisvállalkozók, de azért akad egy-egy idôsebb néni, aki a kerti virágaiból fon csokrokat, és mint ahogy azt a piacon hallani szeretjük, kínálgatja azokat fennhangon. Kardos Istvánné, Marika néni (jobbra) Kôszegrôl jár be a szombathelyi vásárcsarnokba. Mint mondja, náluk nincs forgalom, itt azért nagyobb a nyüzsgés, több a vásárló. Mikor nyílik a virág, jönni kell, hozni kell. Egész sok fajtát ültettem, például ôszirózsát, kardvirágot, cíniát. De mellette hozom a sóskát, almát is és házi készítésû csipkebogyólekvárt. Van olyan vevô, aki csak ezért jön ki a piacra, és minden alkalommal elmondja, hogy nincs is jobb a világon a lekváromnál meséli Marika néni. A hátsó csarnokba belépve alig-alig akad vásárló. Pedig itt is kínálnak zöldséget, gyümölcsöt, virágot, sôt még ruhákat is szép számmal. Talán a vasárnapi bolhapiacot piheni hét közben a csarnok is, az árusok is. Meg a vásárlók is. Pedig régen mekkora tömeg volt itt hétköznapokon is! emlékszik vissza Meski Józsefné, miközben krumplit pakol egy zacskóba. Én hetente kijövök vásárolni, idestova húsz éve már. Akkoriban hemzsegtek itt az osztrákok, vittek mindent, mert annyira olcsó volt nekik. Mára már úgy tûnik, nem éri meg átfurikázniuk, a benzin is drága, no és az élelmiszereket sem fillérekért adják már. Sôt, az unokám néha kivisz magával Oberwartba egy-egy nagyobb bevásárlásra, olyankor azt érzem, hogy sok mindent olcsóbban megkapok a szomszédoknál, mint itthon. Eléggé felfordult nekem ez a világ. De örülök, hogy itt ez a piac, én nem szeretem a nagy áruházakat. Többször is elmentem vásárolgatni, de olyan idegen az egész mondja a nyugdíjas néni, és már siet is tovább, mert kolbászt kell vennie a férjének reggelire. Minden héten egyszer ez a reggeli odahaza. Szabó Zoé Fotó: Mészáros Zsolt 9

10 CIVIL Szombathelyen volt Bosco Szent János ereklyéje Tizenöt helyszínt érintô magyarországi körútjának elsô állomásaként a múlt pénteken városunkba érkezett Bosco Szent Jánosnak, a szalézi rend alapítójának ereklyéje. Az ereklyét a rendalapító jobb kezét a szent halotti arcmásának vonásait idézô, papi ruhába öltöztetett méretarányos, életnagyságú viaszfigura mellkasi részében helyezték el. Az ünnepség az Óperint utcában, a szalézi templom védôszentjének emléktáblájánál kezdôdött. Szent Kvirint a Kr. u. IV. században ölték a Perint patakba, mivel kitartott hite mellett. Itt P. Csány Péter, a szombathelyi Szent Kvirin Plébánia vezetôje, házfônök köszöntötte az egybegyûlteket. A szentek jelképes találkozása után az ünneplô közönség gyalogosan kísérte át az ereklyéjét a szaléziak templomába. Az esô miatt nem a templom elôtti téren, hanem isten házában folytatódott a rendezvény. P. Ábrahám Béla magyarországi tartományfônök ünnepi beszédében kiemelte a Don Bosco által képviselt lelkiséget, amelynek alapjai a vidámság, a jóság és a szeretet. Dr. Puskás Tivadar, városunk polgármestere arról szólt, hogy Szombathely életéhez szervesen hozzátartoznak a szalézi szerzetesek és az általuk végzett munka. A politikus kiemelte Ambrózy Teréz szerepét, aki elsôként kezdeményezte a szalézi rend megtelepedését a vasi megyeszékhelyen, valamint gróf Mikes János püspököt, aki támogatta és elôsegítette a bárónô kezdeményezését. A megemlékezést dr. Veres András megyés püspök által celebrált szentmise zárta. Éjszakai is nyitva maradt a templom: az ereklye körül fiatalok, a plébánia közösség tagjai és szerzetesek imádkoztak. Fotó: Bonyhádi Zoltán Trafik a fagyizó mellett Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria), városunk egészségügyi szakmai bizottságának elnöke hívta fel szerkesztôségünk figyelmét egy szavaival élve döbbenetes és cinikus jelenségre. A minap a Fô téren áthaladva láttam, hogy a városházától mintegy ötven méterre, két fagylaltozó szomszédságában nyílik nemzeti dohánybolt. Cinikus, megdöbbentô és sokakban visszatetszést kiváltó jelenségrôl van szó, hiszen miután rengeteg embernek elvették a megélhetését, és a trafikokat szétosztották a hozzájuk közel álló emberek között, most olyan helyen engedélyeznek dohányáru-forgalmazást, amelynek tôszomszédságában gyermekek ezrei fordulnak meg naponta. Szombathelyen évekkel ezelôtt eldöntöttük, hogy mindent megteszünk a dohányzás visszaszorításáért, rendeletben tiltottuk a Fô téri dohányzást, e trafik megnyitása szöges ellentétben van eddigi elképzeléseinkkel vélekedett a szombathelyi közgyûlés rangidôs képviselôje. Fotó: Garai Antal ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS: Szentgyörgyi Tibor és Ollé Dorottya fia: Simon, dr. Medres Szabolcs Zsolt és Knapcsek Anikó leánya: Emília, Kurucz István és Halász Vanda Lídia leánya: Leila, Maroskövi Gyula és Czuczi Krisztina Klára leánya: Szonja, Móricz László Roland és Eördögh Anita leánya: Rebeka, Jakatics József Szilveszter és Duby Eszter fia: Barna, Lendvai István és Horváth Andrea leánya: Nóra, Csordás Gábor Csaba és Tibold Veronika leánya: Emma, Horváth Tibor és Horváth Zita fia: Donát Árpád, Kereszturi Tamás Zoltán és Horváth Laura fia: Tamás Csongor, Pintér Csaba és Benkô Ildikó leánya: Viktória, Faragó Tamás László és Joó Adrienn Mária fia Marcell, Schermann István Zoltán és Ferstek Katalin leánya: Anasztázia, Levenda Attila és Vass Anikó fia: Bence. HÁZASSÁG: Sándor András és dr. Ásó Alexandra, Zoltán Attila és dr. Molnár Hajnalka, Orsós Sándor és Galántai Judit Magdolna, Bódis Gábor és Donáczi Veronika, Bódi Árpád és Szép Krisztina, Boknak István és Tóth Viktória, Petre Mircea Antonio és Kecskés Andrea. HALÁLESET: Cseresznyák Józsefné Körmendi Mária, Jákli György, Gombás Károly Miklós, Kovács Józsefné Tóth Vilma, Burdohány Imre, Boros Csaba Béla, Lákics Dezsôné Kovács Márta, Tóth Lajos, Kendik Ernôné Márczi Sarolta, Szarka László Péter, Kovács Lászlóné Kóbor Anna, Ágoston Józsefné Kovács Rozália. 10

11 2013. MÁJUS 25. PROGRAMAJÁNLÓ KULTÚRA május 25 június 1. KIÁLLÍTÁSOK április 10 május 31. Szombathelyi Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium Bráder Tamás Gusztáv és Bráder Tamás: Generációk címû kiállítása május 3 június 2. Kámoni Arborétum Lepke-virágok & Rovar-csodák május 3 június 3. Vitalitas Galéria S. Horváth Ildikó grafikusmûvész Buborékok címû kiállítása május 8 június 10. Berzsenyi Dániel Könyvtár A Vers világa 2013/Weöres 100 május 24 június 7. Agora Pincegaléria Székelyhidi Zsolt kiállítása május 25. (szombat) Woodstock Club Amerikai autók és rockzene a Woodstockban Savaria Plaza Gyermeknap a Savaria Plazaban Speedstacks gyermeknapi poharazó kupa A verseny három korosztályban indul Gyermeknapi bütykölde a Gyöngypiramis és Hobbivarázs üzlet szervezésében (téma: bábkészítés). Rajzoltasd le magad! Gyermek karikatúrák készítése. Arcfestés, lufibohóc Westside Hip-Hop Tánciskola növendékeinek bemutatója Csipi-Csupi bábszínháza a Szamóca színház elôadásában Nagy gyermeknapi Peonza bajnokság. Gazdára talál a Savaria Plaza peonza bajnoka díj! Zsinagóga Tarisznyások együttes gyermekmûsora Agora Mûvelôdési és Sportház Sissone Gyermektorna Stúdió gálamûsora Cafe Frei Szabad a mikrofon Open microphone Bartók Terem Oratorikus hangverseny. Haydn: A teremtés Végállomás Savaria Colonia Hardcore Fesztivál. Fellép: Social Freee Face, Liberal Youth, Holymans Glory, One Reason To Kiss Magház Kultúr Kocsma Crazy Daisy Jug Band-koncert Cuba Café Truesounds Palace Café Fütyülôs Live Club Tour 2013 május 26. (vasárnap) Cafe Frei Bóbita játszóház kicsiknek, nagyoknak Kámoni Arborétum Fûnek-fának Weöres Sándort Weöres Sándor majális a Kámoni Arborétumban Történelmi Témapark (Aréna utca) Táncos párválasztó május 28. (kedd) Agora Savaria Filmszínház Polgári esték Szombathelyen: Közéletrajz. Beszélgetés Ókovács Szilveszter fôigazgatóval, a Magyar Állami Operaház vezetôjével május 29. (szerda) A-Club Egyetemes buli május 30. (csütörtök) Vas Megyei TIT Szenior Klub. Ismerkedés felolvasó délután keretében. William L. Shirer: Lidérces évek címû világhírû riportregényével Francia Klub. Francia költôk magyarul, magyar költôk franciául május 31. (péntek) Agora Pincegaléria Jam Music Club Cuba Café Jagermaister Night június 1. (szombat) Sportliget 9.00 Családi teniszfesztivál. Részletek és további információ: Mesebolt Bábszínház Hoppláda MMIK Tessék engem megmenteni! Mesebolt Bábszínház elôadása A Weöres Sándor Színház elôadásai május (szombat péntek) május 25. (szombat) Black Comedy Portugál május 27. (hétfô) Útközben Szabó Tibor estje A jó pálinka itassa magát május 28. (kedd) Black Comedy május 29. (szerda) Black Comedy Portugál május 30. (csütörtök) Black Comedy Portugál május 31. (péntek) Black Comedy Portugál 11

12 KÖZÉRDEKÛ ÖNKORMÁNYZAT HÔSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Hôsök Emlékünnepe alkalmából ünnepséget szervez. Idôpont: május 26-án (vasárnap) 9.30 óra. Helyszín: Szombathely, Március 15. tér. Program: Az Országzászló felvonása katonai tiszteletadással, Ünnepi mûsor, melyben közremûködik a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület (Rendezô: Kovács Ferencné), Ünnepi beszéd, A programban közremûködik Szombathely Város Fúvószenekara és az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred. Kérjük, hogy az ünnep alkalmából lobogózzák fel a házakat, épületeket! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata TÁNCOS PÁRVÁLASZTÓ VASÁRNAP A TÖRTÉNELMI TÉMAPARKBAN Az Emberi Erôforrások Minisztériuma május 26-án, gyermeknapon a fôvárosban és kilenc nagyvárosban, köztük Szombathelyen is Táncos párválasztót szervez Szabad egy táncra? címmel. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a tánc nyújtotta ismerkedési forma lehetôségeire. A program kor kezdôdik a Történelmi Témaparkban, amelyet 19 órakor egy országos flashmob szakít meg. Ekkor tíz városban egyszerre, ugyanazt a koreográfiát táncolják a fiatalok. BAJNAI SZOMBATHELYEN Az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség politikusai folytatják a megkezdett országjárásukat, ezúttal Szombathelyre látogatnak. A választási szövetség lakossági fórumot tart a Hotel Claudiusban május 28-án, kedden 18 órakor. A rendezvényen Bajnai Gordon, Kónya Péter és Szelényi Zsuzsanna válaszol az érdeklôdôk kérdéseire. A pártszövetség politikusaival és aktivistáival a fórum elôtt a Pannónia Étterem mellett találkozhatnak a szombathelyiek délután negyed hattól. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô (6242/A/4 hrsz-ú.) Fô tér 17. szám alatti ingatlan (volt Match áruház) nyilvános, egyfordulós pályázat keretében történô értékesítésére. A pályázati ajánlatot legkésôbb június 7. napján óráig kell benyújtani. Az ajánlatokat a Közgyûlés a júniusi rendes ülésén bírálja el a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság elôzetes véleményezése alapján. A szombathelyi 6242/A/4 hrsz-ú, természetben a Fô tér 17. szám alatt található, 657 m2 területû, üzlethelyiség megnevezésû ingatlan kétszintes, benne üzlettér, raktárak, irodák, szociális és kiszolgálóhelyiségek találhatók. Az ingatlan összközmû-vételi lehetôséggel (víz, villany, távhô, csatorna, telefon) bír. Az épület, amelyben az üzlethelyiség is található, több ütemben épült, a pince és a földszint 1936-ban, amelyet ráépítéssel bôvítették. Jelenleg 18 lakás, 2 üzlet és 2 egyéb helyiség található a társasházban. Az üzlethelyiségben a 221,87 m2-es üzlettéren kívül kiszolgáló helyiségek találhatók, továbbá tartozik hozzá egy 254 m2-es pince is. Irányár: Ft. KÖNYVAJÁNLÓ Andreas Jopp SZERETEK DOHÁNYOZNI ÉS MOST ABBAHAGYOM!,,Szeretek dohányozni mondják gyakran a dohányosok. Mi sem természetesebb, különben nem lenne olyan nehéz leszokni róla! Ám ha megérti, miért szeret dohányozni, elvonási tünetek nélkül képes letenni a cigarettát. Az egészségügyi újságíróként tevékenykedô Andreas Jopp olyan módszert ad a dohányosok kezébe, amely lehetôvé teszi, hogy végképp kiszabaduljanak a nikotin rabságából. Könyve jól követhetô és olvasmányos stílusban mutatja be, miként okoz stresszt és hangulatingadozást a nikotin, és milyen stratégiával lehet tôle végérvényesen megszabadulni. Szabad dohányozni! A könyv olvasása közben is, egész nyugodtan. Közben Andreas Jopp sok humorral fûszerezve, lépésrôl lépésre bemutatja, milyen gondolkodásmód tartja vissza a dohányosokat a leszokástól. Rávilágít, miként programozza át a nikotin az agyat. Mindezek ismeretében már könnyû lesz leszokni. Egy életre. Feltétlenül javasoljuk mindenkinek, akit valamilyen módon érint a dohányzás, és szeretne megszabadulni a cigarettától, vagy párját, barátját, rokonát szeretné segíteni abban, hogy leszokjon a dohányzásról. Miért ne kezdené a programot már ma? Bioenergetic Kiadó Kft A Domus Könyvesbolt ajánlásával D O M U S Könyvesbolt Iskoláknak, óvodáknak nagykereskedelmi ár! Szûrcsapó u. 23., I. em. ÜGYELETES PATIKA 12 Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet május 25-tôl május 31-ig. 25., Szo Szent Rita, Vasút u. 3., ; 26., V Szent Márton, Szent Márton u. 18., ; 27., H Calendula, Szelestey L. u. 4 6., ; 28., K Markusovszky, Markusovszky u. 3., ; 29., Sze Calendula, Szelestey L. u. 4 6., ; 30., Cs Elefánt, Zanati u. 20., ; 31., P Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

13 2013. MÁJUS 25. Ö N K O R M Á N Y Z A T I N T E R A K T Í V OLVASÓI LEVÉL Tanár Úr! Keresztelje meg a gyerekemet! Tanár Úr, jöjjön el, gyóntassa meg a beteg Apukámat! 50 évvel ezelôtt Schmidt József plébánosunkat így szólítottuk. Középiskolai tanár volt a Premontreiben 1950-ig tôl plébános Kámonban. Máris jó kapcsolás: 100 éves a kámoni iskola és itt a templomban hálaadó szentmisén vehettünk részt ben 50 éves volt az (Gotthárd Jenô) iskola. Ebben az évben nagyon közel voltunk a szörnyû világégéshez. Október 14-én John Kennedy, az USA elnöke hadat üzent a Szovjetuniónak. Kubába alattomosan atomtöltetû rakétákat telepített a Szovjetunió. XXIII. János pápa (nagy képünkön) a béke embere volt. Éjjel felébresztette a titkára: az USA és a Szovjetunió beindítják az atomháborút. Az öreg János pápa egy órán át imádkozott a kápolnában, majd egyoldalas táviratot írt Kennedynek: Elnök Úr! A II. világháborúban Ön gerincsérülést szenvedett, mert katonái életét mentette. Nem kell részletezni Önnek, hogy milyen borzalmas a háború. Nagyon kérem, ne indítsák el a szörnyû világégést Szintén egyoldalas táviratban könyörgött a Szovjetunió vezetôjének: Hruscsovnak: a háborúban mindenki veszíteni fog. Békés úton egyezzenek meg. Hála Istennek, a Krisztusi Béke gyôzött. Ha akkor egymásnak ugrik a két nagyhatalom, akkor 1974-ben nem kellett volna bôvíteni az iskolát itt, Kámonban. Akkor nem lenne Derkovits-lakótelep (Megjegyzés: 1985-ben Csernobilban az atomerômûben robbanás történt. Azóta kb. ötmillió ember halt meg idô elôtt a sugárfertôzés miatt. El sem tudjuk képzelni, mi lett volna, ha egymás torkának ugrik a két szuper-hatalom.) Háború elôtti bizonyítványban az elsô helyen szerepel: Hit és erkölcstan. Elsô tehát a becsület. Ennek alapja a Krisztusba kapaszkodó hit. Schmidt tanár úr elôtt Süle Ferenc volt a plébánosunk, akit hosszú évekig kínoztak, hogy Kovács Sándor püspök ellen tegyen hamis tanúskodást. Öt évet szenvedett ártatlanul. Az 1956-os események elôtt szabadult. Csak pár hónapig lehetett plébánosunk. Zalába számûzték egy kis faluba, Salom várra (A béke falujába). Az 1965-ös árvíz nekünk, diákoknak nagy élmény volt. De évezredes bölcsességet szemléltet az iskola sorsa az árvízben. A régi épület, amit 1912-ben alapoztak, annak semmi baja nem lett. Csónakkal lehetett az udvaron közlekedni, de még így is, két lépcsôn szárazon lehetett belépni az osztályokba. A bölcs ember sziklára építette házát. Amit 1958-ban alacsonyan építettek, abban a két tanteremben és a tanári szobában úszott a víz, és úsztak a naplók. Ma is érvényes: lehet spórolni az alapoknál, a becsületnél, de annak az embernek nincs jövôje. Krisztus nélkül is megy a motor, de tönkre megy. Az ös bombázásoknál Kámon megúszta a pusztítást. Pedig volt itt gyár: a LATEX elôdje, a Pusch-gyár. Egyetlen házra sem esett pusztító bomba. Miért? Milyen fogadalmat tettek a kámoni Krisztus-hívôk? Molnár Árpád atya KIHIRDETETT RENDELETEK Tájékoztatjuk Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy április 30. napján kihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 14/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a Szombathely visszavár felsôoktatási tanulmányi ösztöndíjról; Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének 17/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006.(IX.7.) önkormányzati rendelet módosításáról továbbá május 6. napján kihirdetésre kerültek az alábbi rendeletek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 12/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának végrehajtásáról; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 13/2013. (V.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérôl szóló 6/2013. (III.06.) rendelet módosításáról; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 15/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védôoltás támogatásáról; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 16/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról. továbbá május 2. napján kihirdetésre került az alábbi rendelet: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata április 25-i Közgyûlésén hozott 177/2013.(IV.25.) 255/2013.(IV.25.) Kgy. számú normatív közgyûlési határozatok. A rendeletek és határozatok a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján kifüggesztésre kerültek, illetve elektronikus formában a RENDELETEK a hivatal/hatályos rendeletek menüpont alatt, a HATÁROZATOK pedig a határozatok menüpont alatt olvashatók. 13

14 A D Ó 1 % H I R D E T É S A Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete Szombathely, Ifjúság u. 8. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást laboratóriumi szakdolgozók továbbképzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. Az Infektológia Jövôjéért Vas Megyei Alapítvány Szombathely, 11-es Huszár u Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. Az összeget továbbképzésre és mûszerpótlásra fordítottunk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A Mellkassebészeti Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott összeget szakmai anyagok beszerzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A Vas Megyei Vesebetegekért Alapítvány Szombathely, Hübner János u Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást szakmai eszközbeszerzésre fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. Dr. Batthyány Strattmann László Szemészeti Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. Az összeget szakdolgozók, orvosok továbbképzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. Az Édesanyákért Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást szakmai munkánkhoz szükséges eszközök beszerzésére és továbbképzésekre, fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A Vas Megyei Baleseti Sebészetért Alapítvány Szombathely, Markusovszky u. 3. Adósz.: köszöni támogatóinak a évben felajánlott SZJA 1%-át, Ft-ot. A kapott támogatást szakdolgozók, orvosok továbbképzésére fordítottuk. Felajánlásukat megköszönve tisztelettel kérjük jövôbeni támogatásukat. A WESSELÉNYI UTCAI KÉNYELMES CIPÔK BOLTJA a tavaszi nyári kollekció széles választékával és lábápolási termékekkel várja vásárlóit Egészségpénztári elfogadóhely Szombathely, Wesselényi u. 2. Tel.: Nyitva: H P: , Szo.: Új termékünk 14

15 2013. MÁJUS 25. K I K A P C S O L Ó D Á S C S A L Á D I Rákász Gergely Organ Magic Varázslatos orgonamuzsika és zenetörténeti idôutazás Európa színpadaitól a filmvászonig a 200 éve született Verditôl és Wagnertôl. Az Egy koncert kékben mûsor feszített tempójú három éve után, az alkotói szabadságra visszavonult mûvész európai körútjáról gyönyörû muzsikákkal tért haza. Vivaldi Négy évszak átirata Velencében fogant meg, ahol a cinquecento reneszánszának gazdagsága és az olasz lélek zenei fogékonysága mindig együtt áll. Verdi Aidája és Nabuccója Milánóban, míg Wagner Tannhäuser átirata az ôsbemutató helyszínén, Drezdában kristályosodott ki. A zenetörténeti kommentárok ezúttal sem maradnak el. Tudta, hogy a Négy évszak színpadi zene volt? De miért különleges Vivaldié? Verdi és Wagner idén 200 éve született. Vajon miért emlegetjük ôket még ennyi év után is kiemelt figyelemmel? Mit változtattak a színpadon? Milyen volt eközben Csajkovszkij orosz színpada? Hogy csalt a lusta Rossini a zenei anyaggal, és miért lett a Tell Vilmos nyitányból mégis halhatatlan sláger? Hogy vezet ez a filmvászonig? Rákász Gergely zenetörténeti kommentárjai ezúttal sem maradnak el, a koncerten megtudhatjuk, hogy miért akarta Verdi huszonévesen abbahagyni a komponálást. Azt is, hogy csap be bennünket Rossini néhány nagyon egyszerû trükkel, de darabja mégis miért mestermû, esetleg azt, miképp került az újságba Mascagni mosodai listája. Varázslatosnak ígérkezik! (X) RECEPT EPRES KRÉMSAJTOS KOCKA Hozzávalók (30x39 cm-es tepsihez): A tésztához: 4 db tojás, 15 dkg cukor, 12 dkg liszt, 3 dkg kakaópor, 1 tk. sütôpor, 3 ek. víz, 3 ek. étolaj, a krémhez: 30 dkg eper, 50 dkg mascarpone, 2,5 dl tejszín, cukor ízlés szerint, fél citrom leve, 2 zacskó zselatin fix, citromfû A sütôt bekapcsoljuk 180 fokra. A 4 tojást a cukorral robotgéppel felverjük. Fokozatosan belecsurgatjuk az olajat és a vizet is. A sütôport a kakaóval és a liszttel elkeverjük. Ezután több részletben beleszitáljuk a tojásos masszába, és óvatosan elkeverjük. A tepsibe simítjuk és perc alatt megsütjük, félretesszük hûlni. A krémhez az epret a cukorral és a citromlével összeturmixoljuk. A tejszínt elkezdjük habbá verni, hozzáadjuk a zselatin fixeket, és keményre verjük. Beletesszük a krémsajtot, majd a végén az eperpürét is. Rákenjük a kihûlt piskótára, a tetejét borzasra igazítjuk. Hûtôbe tesszük legalább 2 órára, hogy megszilárduljon a krém. Tálalás elôtt kockákra vágjuk, és mindegyikre teszünk epret és citromfüvet díszítésként. 15

16 A STYL Ruhagyár Rt. f.a. GYAKORLATTAL RENDELKEZÔ VARRÓNÔKET, RUHAIPARI TECHNIKUS ÉS MINÔSÉGELLENÔR munkatársakat keres állandó délelôttös munkarendben történô foglalkoztatásra. Érdeklôdni lehet: 06/30/ WÁGNER ÉS TÁRSA KFT. Üvegcsiszolás Biztosítós üvegezések Bútor üveg-konyhapult Zuhanykabin üvegek Hôszigetelt üvegek Csarnokok üvegezése GYORS, PONTOS, OLCSÓ!!! Szombathely, Rákóczi F. u.17. Tel./fax: 94/ , 70/ , 70/ Szombathely a Rumi út és a körgyûrû lámpás keresztezôdésénél Leanderek érkeztek! Ft-tól facebook.com/orokzold Mikes Kelemen utcában I. emeleti, K-Ny fekvésû, 2 szobás, nyílászárócserés, átlagos állapotú lakás eladó magánszemélytôl. Irányár: 7,7 M Ft. Ingatlanközvetítôknek az árból Ft jutalékot fizetek. Telefon: 06-30/ Minden nap nyitva! Vadása-tó szomszédságában ôrségi nyaraló kiadó (Szombathelytôl 40 km) Érd.: 06-30/ Eötvös cirkusz 2013! Új Szuper produkció! Eötvös Cirkusz Gran Fiesta 2013! SZOMBATHELY a TESCO MELLETT május 29 június 2. ELÔADÁSOK: Szerda, csütörtök, péntek: 18 óra Szombat: 15 és 18 óra Vasárnap: 15 óra CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY: Május 31-én pénteken, 1 db felnôtt jegy vásárlása esetén EGYET FIZET KETTÔT KAP KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!!! Hétköznapokra: aki ezt a kupont felmutatja, 500 Ft kedvezményt kap!!! Cirkuszpénztár nyitva: óráig Infóvonal: 06/ Facebook: Eötvös cirkusz Tanfolyami idôpontok: június 1 2. augusztus Tel.:

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága 2015.12.07 13:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Családi nap Nyírszőlősön

Családi nap Nyírszőlősön Családi nap Nyírszőlősön Fogorvoslátogató MERFOL Kft. Szerelő BECK AND PARTNERS Kft. Területi képviselő Exelect Hungary Kft. HR Manager Épületgépész mérnök NEXT-Consulting Kft. Könyvelő Gyártómérnök {positionname8}

Részletesebben

2013. május havi programtáblázat

2013. május havi programtáblázat Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ 8900 ZALAEGERSZEG, Apáczai Csere János tér 5. Telefon: 92/511-210 Fax: 511-213, Pf.: 168 E-mail: kozmuvelodes@apaczaizeg.hu Web: www.apaczaizeg.hu 2013. május

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe Óraterv Dátum: 05. december 0, december Pedagógus neve: P. Nagy Judit, Ötvös Erika Műveltségi terület: Humán Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: /A, /B Témakör: Pályaválasztás Az óra típusa: Rendszerező óra

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014.

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014. ÓE, i Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014. I./ ÓE, Vezetőképző Tábor Helyszín: Időpont: Résztvevők: Óbudai Egyetem Bánki Donát Üdülője, Zamárdi 2014. június 13-15. hétvége (péntek-vasárnap) max. 40 fő

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013.

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013. ÓE, i Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2013. I./ ÓE, Vezetőképző Tábor Helyszín: Időpont: Résztvevők: Óbudai Egyetem Bánki Donát Üdülője, Zamárdi 2013. június 7-9. hétvége (péntek-vasárnap) max. 36 fő

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

XV. évfolyam - 2. szám 2014. Február megfejtve a jelképes üzeneteket a mese analógiájára megoldást kaptak saját problémáikra, életkérdéseikre is. Ezért is alkalmazzák a mai kor vívmányát is a meseterápiát,

Részletesebben