EGYEKI HÍRMONDÓ március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEKI HÍRMONDÓ. 2012. március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG!"

Átírás

1 ... EGYEKI HÍRMONDÓ 9.. évfolyam 3. szám március IDŐSZAKI LAP 3 A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG! A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Képzéssel a versenyképesség növeléséért Munkahelyi képzések az Észak-alföldi Régió mikro- és kisvállalkozásainál programja lehetővé teszi a régióbeli mikro- és kisvállalkozások képzését 100%-os támogatással! Az elkövetkezendő 1 évben összesen 1000 fő részére INGYENES és utazási költségtérítéssel támogatott képzések valósulnak meg! További információ: Bíróné Nagy Csilla Tel.: / Testületi ülés összefoglalója old. Pályázat civil szervezeteknek old. Talajterhelési díj változás old. Jótékonysági iskolabál old. Akikre nagyon büszkék vagyunk... 7 old. Farsang az iskolában old. Könyvtári hírek old. Farsang az óvodában old. Tűzoltóság hírei old. Rendőrségi hírek old. Egyházi rovat old. Hirdetések old. Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások várják bérlőiket. A lakás bérbevételének feltételei: írásbeli kérelmet kell benyújtani jövedelemigazolásokat csatolni lakbérkaució megfizetése, amely az adott lakás 3 havi lakbérének összege Jelenleg bérbe vehető lakások: Lakás címe: Egyek, Fő u. 59. Bérleti díja: Ft/ hó + a rezsi költség. Lakbérkaució összege: Ft. Lakás címe: Egyek, Víg u. 5. Bérleti díja: Ft/hó + a rezsi költség. Lakbérkaució összege: Ft Lakás címe: Egyek, Fő u sz. Bérleti díja: Ft/ hó + rezsi költség. Lakbérkaució összege: Ft Lakás címe: Egyek, Bem u. 41. Bérleti díja: Ft/hó+ rezsi költség. Lakbérkaució összege: Ft Bővebb információ kérés, valamint a kérelmet a Polgármesteri Hivatal 9. sz. Közgazdasági Irodájába kell eljuttatni Petruska Lászlónéhoz.

2 Összefoglaló Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 5-án tartott ülésről Részletes jegyzőkönyv: oldalon Elsőként a évi költségvetési rendelet módosítására került sor, majd jóváhagyta a testület a évi költségvetési rendelet módosítását. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete az alábbi prioritási sorrendet állította fel a Ft (áfa kompenzáció) fejlesztési pénzeszköz terhére Ft összegben: 1. Belterületi bel és csapadékvíz védelmi fejlesztések tekintetében Ft. 2. Béke utca felújítása Egyeken tervkészítés Ft. 3. TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése Ft. 4. Vis maior pályázat Művelődési Ház felújítása önerő Ft. 5. Fonyódligeti üdülő felújítása Ft 6. Tájház felújítás 10%-a Ft 7. Támogatási célú pénzeszköz átadása mezőgazdasági utak fejlesztéséhez Ft 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az Önkormányzati Tűzoltóság részére Ft 9. Járda felújítás Ft 10. Céltartalék: Térfigyelő kamera telepítésének önereje Ft 11. ETKIKI Többcélú Intézményben web kamera telepítése Ft A képviselő-testület úgy döntött, hogy az áfa kompenzációból származó Ft bevételt fejlesztési célokra fordítja. Az EU Önerő alapból érkezett Ft összeget a testület hiteltörlesztésre kívánja felhasználni. Az önkormányzat megkéri Berencsi Zoltánné ügyvezetőt, hogy nyújtson részletes tájékoztatást arról, hogy a Remondis Tisza Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles u. 149.) milyen jogszabály alapján alkalmazza az értékvesztést és milyen számítás alapján jött ki a 80 millió Ft-os összeg értékvesztésként. Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 27/2007.(XI.29.) rendeletet. A testület a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás megvalósulása érdekében az alábbiakat rendeli el a lakossági közszolgáltatásokra vonatkozóan 2012.évre. A díjak az áfát nem tartalmazzák. I. Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja: Gyűjtőedény Ft/ürítés 60 literes 300 Ft 80 literes 330 Ft 120 literes 365 Ft 1100 literes 3552 Ft II. 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák: 400 Ft/zsák. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása nem kapta meg a szükséges szavazatot. Döntés született a szociális tűzifa szállítási költségéről. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Nyírerdő Zrt. (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.) részére Ft-ot az ápolási díj szociális hozzájárulási adójából biztosítja. A KEOP-4.1.0/ Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázattal kapcsolatos projekt menedzseri tevékenység ellátására az Opus Team Kft-t (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) bízza meg az önkormányzat bruttó Ft összegben. E pályázat pr kommunikációs feladatainak ellátására szintén az Opus Team Kft-t bízza meg a testület bruttó Ft összegben. Az önkormányzat a Művelődési Ház helyreállításával kapcsolatban állásfoglalást kér a vis maior keret felhasználásának feltételeiről a Belügyminisztériumtól, és ezt követően dönt a kérdésben. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Rózsaép Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.) kötbér ügyében 8.G /2011/12. számon hozott I. fokú bírósági döntést megfellebbezi. A Béke utca felújítása Egyeken című pályázatot a testület a február 13-i ülésen már jóváhagyta. Ezt a döntést kellett kiegészíteni azzal, hogy a saját erőt az önkormányzat a évi költségvetése terhére biztosítja. Hegyi Edit 2. OLDAL

3 2012. április 26-i Képviselő-testületi ülés napirendjei 1./ Polgármesteri jelentés 2./ Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról Előadó: Polgárőrség elnöke Véleményezi: Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3./ Beszámoló az adózás évi és I negyedévi helyzetéről Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 4./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Bóta Barbara aljegyző Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központ vezetője Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Közrend és Közbiztonsági bizottság 5./ Kérdések, interpellációk 6./ Egyebek Talajterhelési díj változás február 1-től! Értesítjük az érintetteket, hogy a évi LXXXIX. tv a módosította a talajterhelési díj mértékét, mely szerint az eddigi 120X3=360 Ft/m 3, helyett 1200X3=3.600 Ft/m 3 -re, azaz tízszeresére változik a díj mértéke. A módosítás nagy szigorral lép fel azokkal szemben, akik továbbra sem kötnek rá az ingatlanuk előtt, vagy az ingatlanukra kiépített szennyvízcsatorna-hálózatra. Ezeknek a lakosoknak ugyanis talajterhelési díjat kell fizetniük. Ezt az összeget csökkenteni lehet azzal a számlával igazolt szennyvízmennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából a szennyvízszállításra engedéllyel rendelkező vállalkozó elszállított. Kérjük az érintett lakosokat, hogy ennek a törvénymódosításnak az ismeretében mérjék fel lehetőségeiket és mielőbb kössenek rá a szennyvízcsatorna-hálózatra! Amennyiben ezt műszaki, vagy bármely egyéb probléma miatt nem tudják megtenni, jelezzék a Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában Ágics Andrásné ügyintézőnél. P Á L Y Á Z A T Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a évre önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatási keret összegét az önkormányzat évi költségvetése tartalmazza. Pályázni lehet: - általános működési kiadásokra - rendezvényekre - eseti programokra stb. Pályázók köre: Az önkormányzat illetékességi területén működő Társadalmi szervezet (alapítvány, egyesület, civil szervezet) Benyújtási határidő: április 13. (péntek 12 óra) Egyek Nagyközség Polgármesterének. A pályázathoz mellékelni kell: - A szervezet alapítási dokumentumait - Bírósági bejegyzési határozatot - Képviseletre jogosult vezető aláírási címpéldányát (banki aláírás bejelentő karton elegendő) - A támogatási igény megalapozását alátámasztó évi pénzügyi tervet, valamint a pénzügyi tervet hitelt érdemlő bizonylatokkal szükséges alátámasztani. - Szövegesen bemutatott célok, amire a támogatást fel kívánjuk használni és azt, hogy annak, milyen közösségépítő szerepe van a település életében (maximum 1 A/4-es oldal terjedelem) évben végzett tevékenység bemutatása (maximum: 1 A/4-es oldal terjedelem) Pályázati feltétel: A civil szervezetek a saját forrásokat kutassák fel - tagdíj, szponzorok és pályázat útján - és az önkormányzat ennek maximum a kétszeresét adja támogatásba az Ft-os keretből. A pályázaton elnyert összeg lehívásának (kifizetésének) feltétele a saját forrás igazolása. Elbírálás: A benyújtási határidőt követő Képviselő-testületi ülés. A támogatásban részesülő szervezettel szerződéskötésre kerül sor, amely tartalmazza a pályázaton elnyert összeg konkrét felhasználásának és elszámolásának szabályait. Pályázati adatlap Dr. Miluczky Attila polgármester úrtól kérhető. Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját a Képviselő-testület 2012 évben az alábbiak szerint állapítja meg: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem Kistárgyaló Ft/megkezdett óra Ft/megkezdett óra 3. OLDAL

4 IV. JÓTÉKONYSÁGI ISKOLABÁL Az ETKIKI TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA JÓTÉKONYSÁGI ESTJÉT március 3-án a RETRO jegyében szerveztük. Rendezvényünk a várakozásnak megfelelően nagy sikert aratott. Intézményünk fenntartója, Egyek Nagyközség Önkormányzata részéről Dr. Miluczky Attila polgármester urat, Csepreginé Kocsis Nóra jegyző asszonyt és a képviselő testület tagjait köszönthettük. Örömmel üdvözöltük körünkben Ecsedi Petrát, iskolánk volt diákját, a es tanév Móra Díjas tanulóját, intézményegységeink dolgozóit, a helyi civil szervezetek, vállalkozások képviselőit és az iskola szülői munkaközösségének tagjait. Minden kedves vendégünknek köszönjük, hogy együtt ünnepelt velünk, támogatva ezzel intézményünket. Hagyományainkhoz híven iskolánk alkalmazotti közösségének tagjai dallal köszöntötték vendégeinket, majd a 8.a osztály csodálatos keringővel nyitotta meg a rendezvényt. A jótékonysági esten támogatóink nagylelkűségéért cserébe, hálából és köszönetképpen egy kellemes időutazásra invitáltuk vendégeinket. Az 1970-es 80-as évekig forgattuk vissza az idő kerekét. A nyitótáncot követően az EGYEKI MANÓK tánccsoport lépett színpadra hatalmas sikerrel, itt avatták fel a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert rojtos táncruháikat. A 4.a osztály a Rómeó és Júlia Lehetsz Király musicalslágerére készült remek koreográfiát adott elő hasonló sikerrel. A negyedikesek után nagy meglepetést okozva az est sztárvendége, a cseh könnyűzene legendás alakja személyesen Karel Gott lépett színpadra, aki Lady Karneval című számát magyarul énekelte a kedvünkért. Ezen a ponton eluralkodott a RETRO érzés a teremben. A központi iskola alsó tagozatos tanulóinak produkciója az összefogás jegyében született. Vidám, derűs előadásuk mosolyt csalt vendégeink arcára. Az 1.a osztály bájos kacsatáncát szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a közönség. A 2.a osztály a Rednex Cotton Eye Joe című számával igazi vadnyugati hangulatot teremtett. Őket követte a 3.a osztály Boogie Wonderland című szenzációs táncos produkciója. A 7.a és 7.b osztály disco, rocky és twist egyvelegének koreográfusa és egyben felkészítőjük Túri Andrea 4. OLDAL

5 Kincső 7.a osztályos tanuló, úgy vélem méltán lehetünk büszkék rá. Az 5.a osztály kalózaival felfedező hajóútra indulhattunk a Neoton Familia Santa Maria című népszerű slágerére. Természetesen IRODALMI SZÍNPADUNK is színesítette a műsort, a Hajlakk című filmből adtak elő egy részletet magyar szöveggel. A fellépők sorát a pedagógusok tánckara zárta, fergeteges disco válogatásukkal kellően megalapozták az est hangulatát. Bízunk benne, hogy tanulóink és dolgozóink összehangolt munkájának köszönhetően sikerült kellemes perceket szerezni kedves vendégeinknek. A műsort Dr. Miluczky Attila polgármester pohárköszöntője követte. Természetesen az ünnepi vacsora és a hajnalig tartó mulatság sem maradhatott el. A hangulatról a Horizont együttes és Bódi István tanár úr gondoskodott. Köszönjük! Mivel az étterem befogadó képessége a án hatályba lépett, 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet értelmében biztonsági okokból korlátozott, a fellépők nagy létszáma miatt az idén nyilvános főpróbát nem tudtunk tartani. Tekintettel a nagy érdeklődésre, iskolánk tavaszi ünnepségein, valamint a település szabadtéri rendezvényein tervezünk újabb, nyilvános fellépéseket. Köszönjük türelmüket! A jótékonysági bálban készült fotókat és a nyitótáncról készült videofelvételt megtekinthetik intézményünk honlapján a címen, a galéria menüpontban. Iskolánk tanulói, a szülői közösség és kollégáim nevében hálásan köszönöm mindazoknak, akik részvételükkel, közreműködésükkel hozzájárultak jótékonysági estünk sikeres lebonyolításához és adományaikkal támogatták intézményünket. A közel Ft-os bevételt iskolánk biztonsági kamerarendszerének kiépítésére fordítjuk. Hála önzetlen segítőinknek a munka hamarosan elkezdődhet. Hajduné Holló Katalin igazgató 5. OLDAL

6 Támogatóink: Ale Gábor Ale Gáborné Anderkó Jánosné Antal Attila Norbertné Antal és Társa Bt. Antal István Antal Istvánné Apáczai Kiadó Arany Attila Arany Mátyásné Aranyné Hunyadi Emese Ádám Zoltán Ádám Zoltánné ÁFÉSZ Babi Lajos Bacsa Sándor Balogh Attila Balogh Jánosné Balogh Kálmán Balogh Kálmánné Balogh Károly Balogh Katalin Bárdos Jánosné Báthori Gimnázium 10.o Báthori Gimnázium 11.o Báthori Gimnázium 12.o Bencsik Zoltán Bene István Bene Jánosné Benke László Benke Zsuzsanna Bereczné Major Erika Berkes Józsefné Bodó Ferencné Borsos Gyula Boruzs János Bóta Barbara Bóta Csaba Bölkeiné Tóth Viktória Budai Zsoltné Csepregi Lajos Csepregi Lajosné Csepregi Zoltán Csepreginé Kocsis Nóra Csiszérné Lakatos Adrienn Csőke Mihályné Deli József Deli Józsefné Demeter László Demeterné Csepregi Andrea DeWALT Center - Richter Csaba Domán Béla Domán Kitti Dr. Hegedűs Béla Dr. Miluczky Attila és felesége Dudits Pál Ecsedi Lajos és családja Ecsediné Ale Mária Ecsediné Bódi Beáta Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Erdődi Anita ETKIKI Móra Ferenc Általános Iskola dolgozói ETKIKI Móra Ferenc Általános Iskola szülők közössége ETKIKI Móra Ferenc Általános Iskola tanulói ETKIKI Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói Farkas Attila Fazekas Erika Fazekas Józsefné Fazekas László Fazekas Rita Fazekas Sándor Fazekas Sándorné Fehér Béláné Fehér Mátyás Fekete Zoltánné Fiatal Lászlóné Fodor Lászlóné Fórizs László Fricz Imréné Gábor Zsolt Galbácsné Zima Erika Győrfi István Hadobásné Balázs Zsuzsanna Hajdu Ferenc Hajduné Holló Katalin Hajdú Ferenc (cukrász) Hegyi Ferencné Hegyi Mihály és családja Holló János Holló Zsuzsanna Holló Pálné Hollóné Katona Mária HORIZONT zenekar id. Holló János id. Holló Jánosné id. Lengyel Gyula id. Makula Lászlóné ifj. Kiss István ifj. Lengyel Gyula Jaczkó Lászlóné KA-LIBRA Bt. Kállainé Tóth Melinda Kaló József KÁNTORTAG Kft. Kati László Kati Lászlóné Kínai bolt Kisné Mucza Tünde Kiss Józsefné Kiss Katalin Kinga - Tiszabura Kiss Tamás és neje Kocsord István Kormos László Kovács Erzsébet Kovács Lászlóné Kovács Zoltán Kovács Zoltánné Kovács-Fekete Júlia Kovácsné Nagy Zsuzsanna Kövérné Szanku Katalin Lengyelné Pető Tünde Lukács Lászlóné Magyariné Deli Róza MEDICOR Kéziműszer Zrt. Medvéné Domán Renáta Molnár Attiláné MOZAIK Kiadó - Szeged Mucza Tibor Murvai Veronika Nagy Andrásné Nagy Krisztián Nagy Péter Nagy Sándor Nagy Zoltán Nagy-Tóth Kinga Nagy Zsanett Nagyné Molnár Henrietta Napsugár Kozmetika Alené Szarka Gizella Papné Mucza Gizella Papp Róbert Pausz Endre Pausz Endréné Pénzes Kitti Pénzesné Bóta Rita Petruska Jánosné Petruska Lászlóné Polgárőrség Pusztapharma Bt. Reménység Patika Reál Élelmiszer Üzlet Rutkovszky-Holló Hajnalka Ruzsányiné Bulátkó Piroska Sárai Imréné Sáriné Bodnár Annamária Silye Gabriella Sólyom Vadásztársaság Szabó Józsefné Szabó Tibor Szabóné Klovács Zsuzsanna Szabóné Balázs Erika Szabóné Kemény Éva Szegedi József Szekér István Szekér Istvánné Szekér Zoltán Szekeres Ákos Szekeres Zoltán Szekeres Zsuzsanna Széki Gabriella Széles Szilvia Szemán Barnabásné Szincsák Sándor KA-SzI Kft. Szöghatár Nonprofit Kft. Tardi Béla Tardi és Társa Kft. Tardi Kálmán Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Egyeki Kirendeltsége Tóth Gábor Tóth Gáborné Tóthné Fiatal Katalin Trungel Istvánné Trungel Jánosné Turucz Gáborné Tüdős Károly Ugrai Gyuláné Vaskó István Vaskóné Korpolyi Anita Veresné Hűse Piroska Vígh Józsefné Vinczéné Lengyel Gizella Visztra Henrietta Zelei Erika Zelei János Zeleiné Szekér Piroska Zima Lászlóné Zólyomi Zoltán 100Ft-os Bolt 6.a osztály 6.b osztály Anonim támogatók 6. OLDAL

7 Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola tanulói március 2-án negyedik alkalommal végeztek dobogós helyen a "Tiszán innen - Dunán túl" népdaléneklési verseny megyei fordulóján. Kisegyüttes kategóriában a Kisbojtár együttes: Deli József Csaba, Habuczki Viktor és Kovács Zsolt III. helyezést ért el. AKIKRE NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK Énekegyüttes kategóriában a Rece-Fice együttes: Ale Klaudia, Balla Vanda, Farkas Jázmin, Farkas Réka, Fazekas Krisztina, Fricz Blanka, Posta Ibolya és Rákóczi Regina a dicsőséges I. helyen végzett. A lányok képviselik majd megyénket az országos minősítő versenyen. Felkészítőjük Prokisch Sándor tanár úr. Köszönjük, hogy ismét öregbítették intézményünk és településünk hírnevét. Az ETKIKI Többcélú Intézmény dolgozói és tanulói nevében szívből gratulálok és további sikereket kívánok! Hajduné Holló Katalin igazgató ************************************************************************************* FARSANG AZ ISKOLÁBAN - alsó tagozat - A hagyományokhoz híven a farsang házigazdái idén is a 3.a és a 3.b osztályok voltak. A farsangi rendezvényre február 22-én tanítás után, délután 14 órakor került sor a központi iskola emeleti aulájában. A két szervező osztállyal már délelőtt elkezdtük közös farsangi projektünket, ami a legjellegzetesebb farsangi süteménynek, a fánknak az elkészítését jelentette, így hangolódva rá a vidám hangulatra. Közösen dagasztottuk, szaggattuk, kelesztettük a tésztát. A konyhás nénik segítségével szalagosra sültek a fánkocskák, amit finom házi készítésű barack-, szilva- és málna lekvárral fogyasztottunk. Ebéd után a folyosó feldíszítésével kezdetét vette az izgatott készülődés. Az osztályok elfoglalták helyüket a kijelölt tantermekben. A műsort a tanító nénik kezdték vadnyugati öltözékben Lilly baba dalára. A hercegi pár beköszöntője után a két szervező osztály zenéstáncos produkciója következett. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hiszen sok ötletes, igényes és látványos jelmez közül kellett választania. A zsűri tagjai: Hajduné Holló Katalin Molnárné Kaló Katalin Szekeres Ákosné Nagy Rózsa Visztra Csabáné A tombolasorsolás után, melynek fődíja egy csupa-.csoki torta volt, fergeteges disco következett, ahol nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is táncra perdültek, feledve a szürke hétköznapok gondjait. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a zsűrinek és a kollégáknak, Bódi István tanár úrnak, valamint a szülőknek, hogy segítették a farsang zavartalan lebonyolítását. 7. OLDAL Kissné Silye Tímea Szincsákné Szabó Marianna

8 KÉZIMUNKA-KLUB a Tárkányi Béla Könyvtárban KÖNYVTÁRI HÍREK Minden hétfőn 16 órától 18 óráig. Ha szeretnél meg tanulni kötni vagy horgolni, gyere, szívesen megtanítunk. Belépés díjtalan. A hozzávalókat mindenki saját részére hozza! Szeretettel várunk minden érdeklődőt! A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Közművelődési Szakmai Kollégiumától az Egyeki Manók Tánccsoport és az ETKIKI Irodalmi Színpad új előadásaihoz szükséges eszközfejlesztésekre támogatást nyert. Jelmezekre és fellépő ruhákra lehetett pályázni. Az Egyeki Manók ruhái már készen vannak, a lányok nagy örömére. HÚSVÉTI PROGRAM A KÖNYVTÁRBAN ZENÉLJÜNK EGYÜTT-KLUB A KÖNYVTÁRBAN!!! ÁPRILIS 5-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 14 ÓRÁTÓL A KÖNYVTÁR ELŐTERÉBEN. Műsor: Egyeki Manók Tánccsoport Zenéljünk együtt-klub Jobbágy Dorina szaval A műsor után kézműves foglalkozás Tóth Szilvivel! Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Ugray László és Varga Tibor kezdeményezésére alakult egy gitáros csoport a könyvtárban. Péntekenként 18 órától jönnek össze a fiatalok közös zenélésre. Jelenlegi tagok: Ugray László, Varga Tibor, Váradi Izsák, Ökrös Zoltán. Énekelnek: Farkas Renáta és Varga Anna. Várjuk a zene iránt érdeklődő fiatalokat a klubba. A Népdalkör vezetője, Erőss Lászlóné, Ági néni felfigyelt a fiúkra. És a március 15-i műsoron már a Népdalkört kísérte a Zenéljünk együtt-klub. Legközelebbi fellépésük: Április 5-én csütörtökön 14 órakor a húsvéti műsor a könyvtárban. Április 6-án 12 órakor Esélyegyenlőségi nap a könyvtárban. Kovácsné Mucza Judit könyvtáros 8. OLDAL

9 FARSANGI TÉMAHÉT AZ ÓVODÁBAN ELEGÜNK VAN MÁR A TÉLBŐL, HÓBÓL, FAGYBÓL, HIDEG SZÉLBŐL! Óvodánk minden csoportjában megrendezésre került a Farsangi kézműves játszóház, melyen a szülőkkel együtt készítettük el a farsangi mulatozáshoz szükséges díszeket, álarcokat, díszítettük fel a termeket. Farsangi hét keretében felejthetetlen élményt szereztek a kis ovisoknak a Kócsújfalui bábos házaspár bábelőadása és a Vidám Vándorok zenés Afrikai kalandozása. Vendégül láttuk a Katicabogár csoportban volt óvodásainkat az 1.a és 1.b osztályból, akik szintén jól érezték magukat az óvodások körében. Farsangi témahetünk keretében, immáron 3. alkalommal hívtuk meg a Móra Ferenc Általános Iskola elsőseit egy farsangi ügyességi vetélkedőre. A zenés bemelegítés után a gyerekek izgalommal várták a váltóverseny feladatait. Az eredménytábla pontjainak közös megszámlálása után a győztes csapat az 1.a.osztály csapata lett. A második helyen holtversenyben az 1. b. osztály és az óvodások csapata végzett. A célunk nem csupán a versengés, hanem az együtt játszás öröme volt, és az, hogy viszontláthatták egymást a gyerekek. ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL... Témahetünk utolsó napján, pénteken zajlottak csoportokban a jelmezes bemutatkozások, melyre a szülőket vártuk szeretettel. Nem csak a gyerekek, de a felnőttek is lázban égtek, s már nagyon várták ezt a napot. Nagy volt a sürgés-forgás: voltak itt virágok, boszorkányok, bohócok, farkasok, a katicák kezéből a pöttyös TÚRÓ RUDI sem hiányzott. Csoportonként rövid műsorral kedveskedtek a gyerekek, majd játékokra invitáltuk a vállalkozó kedvű anyukákat, apukákat, illetve nagymamákat. Minden csoportban nagyon jó hangulatban telt el a délelőtt egy része. 9. OLDAL

10 11. óra után búcsút vettek a gyerekek szüleiktől és a tornateremben folytatódott a maszkabál. Ide kaptak meghívást a partneri kapcsolat ápolásának jegyében a NŐKLUB tagjai, akikkel táncra perdültek, gyerekek felnőttek egyaránt. Nagy élmény volt a Nő klub tagjaival együtt farsangolni és persze nem hiányozhatott a tánc sem a mulatozásból, Flóri bácsi vállalta a szuper DJ szerepét. Nagyszerű hangulatot varázsolt.. Igazi szép tavaszi idő, remek zene, furfangos vetélkedők, zseniális jelmezek és fantasztikus hangulat jellemezte az együttlétünket. Ezt követően kellemesen elfáradva fogyasztottuk el a farsangi fánkot és teli élménnyel zártuk a farsangot. MAKULA LÁSZLÓNÉ TÉMAFELELŐS RÁKÓCZINÉ SZARKA TÜNDE KATICABOGÁR CSOPORT Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik, a farsangi ünnep immár elkezdődik. Ide gyűjjön apraja, nagyja, ki a maskarákat Látni akarja! Aki itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az is megjelenjen. ( népköltés ) Sok-sok éve hagyomány, hogy február vége az óvodánkban a farsangi mulatságok időszaka. Már e hónap elejétől a gyerekek nagy izgalommal tervezgetik, minek fognak beöltözni. Sokszor naponta változtatják elképzeléseiket. A szülők egy része ötletet, segítséget kér tőlünk gyermekük jelmezének kitalálásában, elkészítésében. Ezért a maszkabál előtt már jó néhány nappal a szülőkkel nyílt napot szervezünk. Ezen a napon kézműveskedtünk, farsangi 10. OLDAL

11 díszeket, és álarcokat készítünk, megbeszéljük, milyen jelmezt öltenek magukra a gyerekek a várva várt vidám napon. A szülők megbeszélik, hogy milyen finomságokkal, üdítőkkel teszik még ünnepélyesebbé a vigasságot. Ezek az összejövetelek jó hangulatban telnek, mélyítik a család-óvoda kapcsolatát. Néha nagy fejtörést okoz, hogy mit készítsünk a szülőkkel, gyerekekkel, ami mutatós, ugyanakkor elősegíti a gyermekek kézügyességének fejlődését és viszonylag kevés anyag ráfordítást igényel. Végül sok ötlettel állunk elő, melyben nagy segítséget nyújt az internet, a könyvek és egyéb kiadványok. Az a csodás a mi szakmánkban, hogy mindig kitalálunk valami újat, valami mást. Amikor elkészítjük a csodás díszeket, gyönyörködünk bennük, feldíszítjük velük és a meglévő díszekkel a csoportszobáinkat, a folyosót, hogy még hangulatosabbá tegyük a mulatozást. Az ünneplést még másféle előkészítés is megelőzi, ahol a gyermekekkel megbeszéljük a farsangi ünnep jelentését, és rövid kis műsorral készülünk. A beszélgetések alkalmával szóba kerül, hogy a tél sok szépet, és élményt nyújt a gyerekeknek, de a tavaszvárás lelki varázsa már egy idő után háttérbe szorítja a telet. A tél kevesebb fényt ad számunkra és ezt a kevésbé pozitív hatást enyhítik a farsangi mulatságok, amikor a tavasz közeledtét sürgetjük. Tavasszal, amikor az élet újjáéled, szirmaikat bontják a virágok, csicseregnek a madarak és élettel telik meg a táj, akkor a fény újból betölt minket. A farsangi játékok és a mulatság erre irányítják figyelmünket, örömet és jókedvet hozva a sötétebb napok után. Amikor végre elérkezett a várva várt nap és nem kellett már a gyerekeknek számolniuk, hogy mennyit kell még aludni a farsangig, akkor mindenki felöltötte jelmezét és megérkezetek a meghívottak is. Vendégeink voltak a szülők, rokonok, az egyeki népdalkör és nőklub tagjai közül néhányan. A gyerekek a télűző ünnepet bemutatkozással kezdték, az Apróka, Napsugár, Micimackó és a Mókus csoportban. A jelmezes bemutatkozás rövid rímes vers formájában történt a gyermekek egy részénél. Rövid, színvonalas kis műsoruk következett ezután, mely a következőből állt: - tréfás versek, - csúfolódók, - vidám hangulatú dalok, - egyszerű tánclépésekkel tűzdelt énekek, - mesedramatizálások, - tréfás mesék, - mozgással kísért mondókázások. A Mókus csoport felnőtt tagjai boszorkánynak öltözve seprűtánccal próbálták a hideget kiseprűzni és a kikeletet hívogatni. Az ünnep folytatásaként a gyerekeknek mulatságos versengéseket szerveztünk, melybe a vendégeket is megpróbáltuk bevonni. Minden csoportban sikerült jó hangulatot teremteni, a szülők többsége nagyfokú aktivitást mutatott. Volt közös mozgás zenére, vonatozás, mozgásos és ügyességi játékok, szópárbaj és egyéb gondolkodtató játékok, mókázások. A közös programok után a kicsinyeket egy kis desszerttel kényeztettük, és szomjúságukat oltottuk, mert az önfeledt mulatozásban nagyon megszomjaztak. A vendégek megköszönték, hogy részt vehettek ezen a szép délelőttön, és a gyerekeket megdicsérték, mert ügyesek, szépek, ötletesek voltak. Az ovisok mulatozása kötetlen tánccal fejeződött be, majd az ebéd következett, ahol a farsang elmaradhatatlan csemegéjét, a farsangi fánkot is elfogyasztottuk. BENCZE JÓZSEFNÉ MICIMACKÓ CSOPORT HIRDETMÉNY Az óvodai beíratás a 2012/2013. nevelési évre április ig lesz az Óvoda u. 4. sz. alatti óvodában. A beíratáshoz születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya és lakcím bejelentő szükséges. Fazekas Sándorné intézményegység vezető 11. OLDAL

12 Az év első két hónapjában mindössze 6 vonulás mellett március 1-től március 21. ig mintegy 57 esetben riasztottak bennünket zömmel avar és nádas tüzekhez. a száraz szeles enyhe időjárás kedvez az előbb említett tűzesetek kialakulásának. Tűzgyújtási tilalom van, szabad téren semmilyenkörülmények között nem szabad tüzet gyújtani. Ennek ellenére sokan semmibe veszik a tilalmat, gondatlanul és nem kevés esetben szándékosan okoznak tüzet. A birság 100 ezer forinttól 3 millió forintig terjed, amennyiben bebizonyosodik a tüzet okozó kiléte. Nem kevés költséget jelent az igénybevétel csak üzemanyagra március ig több mint 200 ezer forintot fordítottunk, nem beszélve a többi járulékos költségekről Pl a tartalék fecskendőre a szabadnapos tűzoltók berendelése stb Január 1 től jelentős átalakítás zajlik a tűzoltóságoknál. A változások minket sem kerültek el. Önkormányzati Tűzoltóságként az Önkormányzat működteti tovább a tűzoltóságot a fenntartásba be lettek vonva a társ települések Önkormányzatai is. Mindhárom Önkormányzat a költségvetésében különített el anyagi forrást, lakosonként 1200 Ft/fő/év összeget. Ez nem kis terhet ró az önkormányzatokra, több alkalommal tárgyaltunk az érintettekkel, a véleményük egybehangzóan az, hogy a tűzoltóságot fenn kell tartani, és működtetni kell. Nem kell különösen ecsetelni azt, hogy a riasztástól számítva perc alatt még Újszentmargitán is ott vagyunk. Február közepétől az új jogszabályok értelmében a tűzoltóság segélykérő 105 ös vonala Tiszacsegéről és Egyekről Tiszafüred Hivatásos Állami tűzoltóságra, míg Újszentmargitáról Tiszaújváros Hivatásos Állami tűzoltóságra fut be. Mobil telefonról indított hívások a 105 ös segély kérő irányába továbbra is a Megyeszékhely szerinti Hivatásos Állami tűzoltó parancsnokságra futnak be. A fent említett változások körülményesebbé teszik a jelzéseket, megnövelik az időveszteséget ezért kérjük a lakosságot, hogy ha teheti a közvetlen elérhetőségeinken jelezzék a káreseményeket, amelyek a következők: Vezetékes telefon vonal: 06-52/ Mobil telefon vonal: 06-70/ A bejelentés az alábbiakat mindenképpen tartalmazza: 1. Hol van az esemény helyszíne (pontos cím) 2. Mi történt (tűz eset, közúti baleset, egyéb káresemény) 3. Ember élet van e veszélyben, (mit veszélyeztet a tűz, vagy egyéb káresemény) 4. Bejelentő neve, címe, telefonszáma amelyen vissza lehet hívni. A jelzést vevő ügyeletes kérdéseire pontos válaszokat kell adni mert ezzel a beavatkozás hatékonyságát lehet segíteni. A tűzoltóságok átszervezésével valamint a működéssel kapcsolatosan megjelent BM rendeletek és OKF utasítások nagyfokú adminisztrációval járnak úgy a beavatkozások mint egyéb jelentések, az állami normatíva havonta történő elszámolása, munkavédelmi feladatok és még sorolhatnám. Ezen intézkedések nem csökkentik a költségeket ellenkezőleg véleményem szerint növelik azt. Minden hónapban tartanak helyszíni ellenőrzéseket a felügyeleti szervek. Ez ellen nincs kifogásunk de ez nem biztos hogy költség takarékos megoldás, pedig a katasztrófa védelem új rendszere ezt szolgálná majd kiderül. 12. OLDAL

12. évfolyam 2. szám 2015. február IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL:

12. évfolyam 2. szám 2015. február IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: 12. évfolyam 2. szám 2015. február IDŐSZAKI LAP A TARTALOMBÓL: HVGT-n történt... 2. old. Eb összeírás... 2. old. Füredre járó gyerekek... 3-4. old. Testületi ülésekről... 4. old. Közszolgáltatásról...

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA 1394-2015 XXII. évf. 4. szám 2015 április - május Ingyenes Az önkormányzat közéleti kiadványa Délelőtt 10:00 órától 2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA a tisztelettel hívja és várja a falu lakóit és minden érdeklődőt

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2. oldal 2015. május Költészet napja Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2015. május 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja 2015. május 10-től 2015.

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám 2012 MÁRCIUS Fotó: Jenei Csabáné, Napraforgó Fotókör TÉLBÚCSÚZTATÓ - TAVASZKÖSZÖNTŐ A Kónya-tó és a Csontospart a téli sportok kedvelőinek állandó

Részletesebben