EGYEKI HÍRMONDÓ március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEKI HÍRMONDÓ. 2012. március IDŐSZAKI LAP. 9.. évfolyam 3. szám. A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG!"

Átírás

1 ... EGYEKI HÍRMONDÓ 9.. évfolyam 3. szám március IDŐSZAKI LAP 3 A tartalomból: TISZTELT LAKOSSÁG! A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Képzéssel a versenyképesség növeléséért Munkahelyi képzések az Észak-alföldi Régió mikro- és kisvállalkozásainál programja lehetővé teszi a régióbeli mikro- és kisvállalkozások képzését 100%-os támogatással! Az elkövetkezendő 1 évben összesen 1000 fő részére INGYENES és utazási költségtérítéssel támogatott képzések valósulnak meg! További információ: Bíróné Nagy Csilla Tel.: / Testületi ülés összefoglalója old. Pályázat civil szervezeteknek old. Talajterhelési díj változás old. Jótékonysági iskolabál old. Akikre nagyon büszkék vagyunk... 7 old. Farsang az iskolában old. Könyvtári hírek old. Farsang az óvodában old. Tűzoltóság hírei old. Rendőrségi hírek old. Egyházi rovat old. Hirdetések old. Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások várják bérlőiket. A lakás bérbevételének feltételei: írásbeli kérelmet kell benyújtani jövedelemigazolásokat csatolni lakbérkaució megfizetése, amely az adott lakás 3 havi lakbérének összege Jelenleg bérbe vehető lakások: Lakás címe: Egyek, Fő u. 59. Bérleti díja: Ft/ hó + a rezsi költség. Lakbérkaució összege: Ft. Lakás címe: Egyek, Víg u. 5. Bérleti díja: Ft/hó + a rezsi költség. Lakbérkaució összege: Ft Lakás címe: Egyek, Fő u sz. Bérleti díja: Ft/ hó + rezsi költség. Lakbérkaució összege: Ft Lakás címe: Egyek, Bem u. 41. Bérleti díja: Ft/hó+ rezsi költség. Lakbérkaució összege: Ft Bővebb információ kérés, valamint a kérelmet a Polgármesteri Hivatal 9. sz. Közgazdasági Irodájába kell eljuttatni Petruska Lászlónéhoz.

2 Összefoglaló Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 5-án tartott ülésről Részletes jegyzőkönyv: oldalon Elsőként a évi költségvetési rendelet módosítására került sor, majd jóváhagyta a testület a évi költségvetési rendelet módosítását. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete az alábbi prioritási sorrendet állította fel a Ft (áfa kompenzáció) fejlesztési pénzeszköz terhére Ft összegben: 1. Belterületi bel és csapadékvíz védelmi fejlesztések tekintetében Ft. 2. Béke utca felújítása Egyeken tervkészítés Ft. 3. TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése Ft. 4. Vis maior pályázat Művelődési Ház felújítása önerő Ft. 5. Fonyódligeti üdülő felújítása Ft 6. Tájház felújítás 10%-a Ft 7. Támogatási célú pénzeszköz átadása mezőgazdasági utak fejlesztéséhez Ft 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás az Önkormányzati Tűzoltóság részére Ft 9. Járda felújítás Ft 10. Céltartalék: Térfigyelő kamera telepítésének önereje Ft 11. ETKIKI Többcélú Intézményben web kamera telepítése Ft A képviselő-testület úgy döntött, hogy az áfa kompenzációból származó Ft bevételt fejlesztési célokra fordítja. Az EU Önerő alapból érkezett Ft összeget a testület hiteltörlesztésre kívánja felhasználni. Az önkormányzat megkéri Berencsi Zoltánné ügyvezetőt, hogy nyújtson részletes tájékoztatást arról, hogy a Remondis Tisza Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles u. 149.) milyen jogszabály alapján alkalmazza az értékvesztést és milyen számítás alapján jött ki a 80 millió Ft-os összeg értékvesztésként. Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 27/2007.(XI.29.) rendeletet. A testület a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás megvalósulása érdekében az alábbiakat rendeli el a lakossági közszolgáltatásokra vonatkozóan 2012.évre. A díjak az áfát nem tartalmazzák. I. Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja: Gyűjtőedény Ft/ürítés 60 literes 300 Ft 80 literes 330 Ft 120 literes 365 Ft 1100 literes 3552 Ft II. 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák: 400 Ft/zsák. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása nem kapta meg a szükséges szavazatot. Döntés született a szociális tűzifa szállítási költségéről. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Nyírerdő Zrt. (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.) részére Ft-ot az ápolási díj szociális hozzájárulási adójából biztosítja. A KEOP-4.1.0/ Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázattal kapcsolatos projekt menedzseri tevékenység ellátására az Opus Team Kft-t (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) bízza meg az önkormányzat bruttó Ft összegben. E pályázat pr kommunikációs feladatainak ellátására szintén az Opus Team Kft-t bízza meg a testület bruttó Ft összegben. Az önkormányzat a Művelődési Ház helyreállításával kapcsolatban állásfoglalást kér a vis maior keret felhasználásának feltételeiről a Belügyminisztériumtól, és ezt követően dönt a kérdésben. Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Rózsaép Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.) kötbér ügyében 8.G /2011/12. számon hozott I. fokú bírósági döntést megfellebbezi. A Béke utca felújítása Egyeken című pályázatot a testület a február 13-i ülésen már jóváhagyta. Ezt a döntést kellett kiegészíteni azzal, hogy a saját erőt az önkormányzat a évi költségvetése terhére biztosítja. Hegyi Edit 2. OLDAL

3 2012. április 26-i Képviselő-testületi ülés napirendjei 1./ Polgármesteri jelentés 2./ Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról Előadó: Polgárőrség elnöke Véleményezi: Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3./ Beszámoló az adózás évi és I negyedévi helyzetéről Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 4./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Bóta Barbara aljegyző Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központ vezetője Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Közrend és Közbiztonsági bizottság 5./ Kérdések, interpellációk 6./ Egyebek Talajterhelési díj változás február 1-től! Értesítjük az érintetteket, hogy a évi LXXXIX. tv a módosította a talajterhelési díj mértékét, mely szerint az eddigi 120X3=360 Ft/m 3, helyett 1200X3=3.600 Ft/m 3 -re, azaz tízszeresére változik a díj mértéke. A módosítás nagy szigorral lép fel azokkal szemben, akik továbbra sem kötnek rá az ingatlanuk előtt, vagy az ingatlanukra kiépített szennyvízcsatorna-hálózatra. Ezeknek a lakosoknak ugyanis talajterhelési díjat kell fizetniük. Ezt az összeget csökkenteni lehet azzal a számlával igazolt szennyvízmennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából a szennyvízszállításra engedéllyel rendelkező vállalkozó elszállított. Kérjük az érintett lakosokat, hogy ennek a törvénymódosításnak az ismeretében mérjék fel lehetőségeiket és mielőbb kössenek rá a szennyvízcsatorna-hálózatra! Amennyiben ezt műszaki, vagy bármely egyéb probléma miatt nem tudják megtenni, jelezzék a Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában Ágics Andrásné ügyintézőnél. P Á L Y Á Z A T Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a évre önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatási keret összegét az önkormányzat évi költségvetése tartalmazza. Pályázni lehet: - általános működési kiadásokra - rendezvényekre - eseti programokra stb. Pályázók köre: Az önkormányzat illetékességi területén működő Társadalmi szervezet (alapítvány, egyesület, civil szervezet) Benyújtási határidő: április 13. (péntek 12 óra) Egyek Nagyközség Polgármesterének. A pályázathoz mellékelni kell: - A szervezet alapítási dokumentumait - Bírósági bejegyzési határozatot - Képviseletre jogosult vezető aláírási címpéldányát (banki aláírás bejelentő karton elegendő) - A támogatási igény megalapozását alátámasztó évi pénzügyi tervet, valamint a pénzügyi tervet hitelt érdemlő bizonylatokkal szükséges alátámasztani. - Szövegesen bemutatott célok, amire a támogatást fel kívánjuk használni és azt, hogy annak, milyen közösségépítő szerepe van a település életében (maximum 1 A/4-es oldal terjedelem) évben végzett tevékenység bemutatása (maximum: 1 A/4-es oldal terjedelem) Pályázati feltétel: A civil szervezetek a saját forrásokat kutassák fel - tagdíj, szponzorok és pályázat útján - és az önkormányzat ennek maximum a kétszeresét adja támogatásba az Ft-os keretből. A pályázaton elnyert összeg lehívásának (kifizetésének) feltétele a saját forrás igazolása. Elbírálás: A benyújtási határidőt követő Képviselő-testületi ülés. A támogatásban részesülő szervezettel szerződéskötésre kerül sor, amely tartalmazza a pályázaton elnyert összeg konkrét felhasználásának és elszámolásának szabályait. Pályázati adatlap Dr. Miluczky Attila polgármester úrtól kérhető. Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját a Képviselő-testület 2012 évben az alábbiak szerint állapítja meg: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem Kistárgyaló Ft/megkezdett óra Ft/megkezdett óra 3. OLDAL

4 IV. JÓTÉKONYSÁGI ISKOLABÁL Az ETKIKI TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA JÓTÉKONYSÁGI ESTJÉT március 3-án a RETRO jegyében szerveztük. Rendezvényünk a várakozásnak megfelelően nagy sikert aratott. Intézményünk fenntartója, Egyek Nagyközség Önkormányzata részéről Dr. Miluczky Attila polgármester urat, Csepreginé Kocsis Nóra jegyző asszonyt és a képviselő testület tagjait köszönthettük. Örömmel üdvözöltük körünkben Ecsedi Petrát, iskolánk volt diákját, a es tanév Móra Díjas tanulóját, intézményegységeink dolgozóit, a helyi civil szervezetek, vállalkozások képviselőit és az iskola szülői munkaközösségének tagjait. Minden kedves vendégünknek köszönjük, hogy együtt ünnepelt velünk, támogatva ezzel intézményünket. Hagyományainkhoz híven iskolánk alkalmazotti közösségének tagjai dallal köszöntötték vendégeinket, majd a 8.a osztály csodálatos keringővel nyitotta meg a rendezvényt. A jótékonysági esten támogatóink nagylelkűségéért cserébe, hálából és köszönetképpen egy kellemes időutazásra invitáltuk vendégeinket. Az 1970-es 80-as évekig forgattuk vissza az idő kerekét. A nyitótáncot követően az EGYEKI MANÓK tánccsoport lépett színpadra hatalmas sikerrel, itt avatták fel a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert rojtos táncruháikat. A 4.a osztály a Rómeó és Júlia Lehetsz Király musicalslágerére készült remek koreográfiát adott elő hasonló sikerrel. A negyedikesek után nagy meglepetést okozva az est sztárvendége, a cseh könnyűzene legendás alakja személyesen Karel Gott lépett színpadra, aki Lady Karneval című számát magyarul énekelte a kedvünkért. Ezen a ponton eluralkodott a RETRO érzés a teremben. A központi iskola alsó tagozatos tanulóinak produkciója az összefogás jegyében született. Vidám, derűs előadásuk mosolyt csalt vendégeink arcára. Az 1.a osztály bájos kacsatáncát szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a közönség. A 2.a osztály a Rednex Cotton Eye Joe című számával igazi vadnyugati hangulatot teremtett. Őket követte a 3.a osztály Boogie Wonderland című szenzációs táncos produkciója. A 7.a és 7.b osztály disco, rocky és twist egyvelegének koreográfusa és egyben felkészítőjük Túri Andrea 4. OLDAL

5 Kincső 7.a osztályos tanuló, úgy vélem méltán lehetünk büszkék rá. Az 5.a osztály kalózaival felfedező hajóútra indulhattunk a Neoton Familia Santa Maria című népszerű slágerére. Természetesen IRODALMI SZÍNPADUNK is színesítette a műsort, a Hajlakk című filmből adtak elő egy részletet magyar szöveggel. A fellépők sorát a pedagógusok tánckara zárta, fergeteges disco válogatásukkal kellően megalapozták az est hangulatát. Bízunk benne, hogy tanulóink és dolgozóink összehangolt munkájának köszönhetően sikerült kellemes perceket szerezni kedves vendégeinknek. A műsort Dr. Miluczky Attila polgármester pohárköszöntője követte. Természetesen az ünnepi vacsora és a hajnalig tartó mulatság sem maradhatott el. A hangulatról a Horizont együttes és Bódi István tanár úr gondoskodott. Köszönjük! Mivel az étterem befogadó képessége a án hatályba lépett, 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet értelmében biztonsági okokból korlátozott, a fellépők nagy létszáma miatt az idén nyilvános főpróbát nem tudtunk tartani. Tekintettel a nagy érdeklődésre, iskolánk tavaszi ünnepségein, valamint a település szabadtéri rendezvényein tervezünk újabb, nyilvános fellépéseket. Köszönjük türelmüket! A jótékonysági bálban készült fotókat és a nyitótáncról készült videofelvételt megtekinthetik intézményünk honlapján a címen, a galéria menüpontban. Iskolánk tanulói, a szülői közösség és kollégáim nevében hálásan köszönöm mindazoknak, akik részvételükkel, közreműködésükkel hozzájárultak jótékonysági estünk sikeres lebonyolításához és adományaikkal támogatták intézményünket. A közel Ft-os bevételt iskolánk biztonsági kamerarendszerének kiépítésére fordítjuk. Hála önzetlen segítőinknek a munka hamarosan elkezdődhet. Hajduné Holló Katalin igazgató 5. OLDAL

6 Támogatóink: Ale Gábor Ale Gáborné Anderkó Jánosné Antal Attila Norbertné Antal és Társa Bt. Antal István Antal Istvánné Apáczai Kiadó Arany Attila Arany Mátyásné Aranyné Hunyadi Emese Ádám Zoltán Ádám Zoltánné ÁFÉSZ Babi Lajos Bacsa Sándor Balogh Attila Balogh Jánosné Balogh Kálmán Balogh Kálmánné Balogh Károly Balogh Katalin Bárdos Jánosné Báthori Gimnázium 10.o Báthori Gimnázium 11.o Báthori Gimnázium 12.o Bencsik Zoltán Bene István Bene Jánosné Benke László Benke Zsuzsanna Bereczné Major Erika Berkes Józsefné Bodó Ferencné Borsos Gyula Boruzs János Bóta Barbara Bóta Csaba Bölkeiné Tóth Viktória Budai Zsoltné Csepregi Lajos Csepregi Lajosné Csepregi Zoltán Csepreginé Kocsis Nóra Csiszérné Lakatos Adrienn Csőke Mihályné Deli József Deli Józsefné Demeter László Demeterné Csepregi Andrea DeWALT Center - Richter Csaba Domán Béla Domán Kitti Dr. Hegedűs Béla Dr. Miluczky Attila és felesége Dudits Pál Ecsedi Lajos és családja Ecsediné Ale Mária Ecsediné Bódi Beáta Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Erdődi Anita ETKIKI Móra Ferenc Általános Iskola dolgozói ETKIKI Móra Ferenc Általános Iskola szülők közössége ETKIKI Móra Ferenc Általános Iskola tanulói ETKIKI Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói Farkas Attila Fazekas Erika Fazekas Józsefné Fazekas László Fazekas Rita Fazekas Sándor Fazekas Sándorné Fehér Béláné Fehér Mátyás Fekete Zoltánné Fiatal Lászlóné Fodor Lászlóné Fórizs László Fricz Imréné Gábor Zsolt Galbácsné Zima Erika Győrfi István Hadobásné Balázs Zsuzsanna Hajdu Ferenc Hajduné Holló Katalin Hajdú Ferenc (cukrász) Hegyi Ferencné Hegyi Mihály és családja Holló János Holló Zsuzsanna Holló Pálné Hollóné Katona Mária HORIZONT zenekar id. Holló János id. Holló Jánosné id. Lengyel Gyula id. Makula Lászlóné ifj. Kiss István ifj. Lengyel Gyula Jaczkó Lászlóné KA-LIBRA Bt. Kállainé Tóth Melinda Kaló József KÁNTORTAG Kft. Kati László Kati Lászlóné Kínai bolt Kisné Mucza Tünde Kiss Józsefné Kiss Katalin Kinga - Tiszabura Kiss Tamás és neje Kocsord István Kormos László Kovács Erzsébet Kovács Lászlóné Kovács Zoltán Kovács Zoltánné Kovács-Fekete Júlia Kovácsné Nagy Zsuzsanna Kövérné Szanku Katalin Lengyelné Pető Tünde Lukács Lászlóné Magyariné Deli Róza MEDICOR Kéziműszer Zrt. Medvéné Domán Renáta Molnár Attiláné MOZAIK Kiadó - Szeged Mucza Tibor Murvai Veronika Nagy Andrásné Nagy Krisztián Nagy Péter Nagy Sándor Nagy Zoltán Nagy-Tóth Kinga Nagy Zsanett Nagyné Molnár Henrietta Napsugár Kozmetika Alené Szarka Gizella Papné Mucza Gizella Papp Róbert Pausz Endre Pausz Endréné Pénzes Kitti Pénzesné Bóta Rita Petruska Jánosné Petruska Lászlóné Polgárőrség Pusztapharma Bt. Reménység Patika Reál Élelmiszer Üzlet Rutkovszky-Holló Hajnalka Ruzsányiné Bulátkó Piroska Sárai Imréné Sáriné Bodnár Annamária Silye Gabriella Sólyom Vadásztársaság Szabó Józsefné Szabó Tibor Szabóné Klovács Zsuzsanna Szabóné Balázs Erika Szabóné Kemény Éva Szegedi József Szekér István Szekér Istvánné Szekér Zoltán Szekeres Ákos Szekeres Zoltán Szekeres Zsuzsanna Széki Gabriella Széles Szilvia Szemán Barnabásné Szincsák Sándor KA-SzI Kft. Szöghatár Nonprofit Kft. Tardi Béla Tardi és Társa Kft. Tardi Kálmán Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Egyeki Kirendeltsége Tóth Gábor Tóth Gáborné Tóthné Fiatal Katalin Trungel Istvánné Trungel Jánosné Turucz Gáborné Tüdős Károly Ugrai Gyuláné Vaskó István Vaskóné Korpolyi Anita Veresné Hűse Piroska Vígh Józsefné Vinczéné Lengyel Gizella Visztra Henrietta Zelei Erika Zelei János Zeleiné Szekér Piroska Zima Lászlóné Zólyomi Zoltán 100Ft-os Bolt 6.a osztály 6.b osztály Anonim támogatók 6. OLDAL

7 Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola tanulói március 2-án negyedik alkalommal végeztek dobogós helyen a "Tiszán innen - Dunán túl" népdaléneklési verseny megyei fordulóján. Kisegyüttes kategóriában a Kisbojtár együttes: Deli József Csaba, Habuczki Viktor és Kovács Zsolt III. helyezést ért el. AKIKRE NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK Énekegyüttes kategóriában a Rece-Fice együttes: Ale Klaudia, Balla Vanda, Farkas Jázmin, Farkas Réka, Fazekas Krisztina, Fricz Blanka, Posta Ibolya és Rákóczi Regina a dicsőséges I. helyen végzett. A lányok képviselik majd megyénket az országos minősítő versenyen. Felkészítőjük Prokisch Sándor tanár úr. Köszönjük, hogy ismét öregbítették intézményünk és településünk hírnevét. Az ETKIKI Többcélú Intézmény dolgozói és tanulói nevében szívből gratulálok és további sikereket kívánok! Hajduné Holló Katalin igazgató ************************************************************************************* FARSANG AZ ISKOLÁBAN - alsó tagozat - A hagyományokhoz híven a farsang házigazdái idén is a 3.a és a 3.b osztályok voltak. A farsangi rendezvényre február 22-én tanítás után, délután 14 órakor került sor a központi iskola emeleti aulájában. A két szervező osztállyal már délelőtt elkezdtük közös farsangi projektünket, ami a legjellegzetesebb farsangi süteménynek, a fánknak az elkészítését jelentette, így hangolódva rá a vidám hangulatra. Közösen dagasztottuk, szaggattuk, kelesztettük a tésztát. A konyhás nénik segítségével szalagosra sültek a fánkocskák, amit finom házi készítésű barack-, szilva- és málna lekvárral fogyasztottunk. Ebéd után a folyosó feldíszítésével kezdetét vette az izgatott készülődés. Az osztályok elfoglalták helyüket a kijelölt tantermekben. A műsort a tanító nénik kezdték vadnyugati öltözékben Lilly baba dalára. A hercegi pár beköszöntője után a két szervező osztály zenéstáncos produkciója következett. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hiszen sok ötletes, igényes és látványos jelmez közül kellett választania. A zsűri tagjai: Hajduné Holló Katalin Molnárné Kaló Katalin Szekeres Ákosné Nagy Rózsa Visztra Csabáné A tombolasorsolás után, melynek fődíja egy csupa-.csoki torta volt, fergeteges disco következett, ahol nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is táncra perdültek, feledve a szürke hétköznapok gondjait. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a zsűrinek és a kollégáknak, Bódi István tanár úrnak, valamint a szülőknek, hogy segítették a farsang zavartalan lebonyolítását. 7. OLDAL Kissné Silye Tímea Szincsákné Szabó Marianna

8 KÉZIMUNKA-KLUB a Tárkányi Béla Könyvtárban KÖNYVTÁRI HÍREK Minden hétfőn 16 órától 18 óráig. Ha szeretnél meg tanulni kötni vagy horgolni, gyere, szívesen megtanítunk. Belépés díjtalan. A hozzávalókat mindenki saját részére hozza! Szeretettel várunk minden érdeklődőt! A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Közművelődési Szakmai Kollégiumától az Egyeki Manók Tánccsoport és az ETKIKI Irodalmi Színpad új előadásaihoz szükséges eszközfejlesztésekre támogatást nyert. Jelmezekre és fellépő ruhákra lehetett pályázni. Az Egyeki Manók ruhái már készen vannak, a lányok nagy örömére. HÚSVÉTI PROGRAM A KÖNYVTÁRBAN ZENÉLJÜNK EGYÜTT-KLUB A KÖNYVTÁRBAN!!! ÁPRILIS 5-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 14 ÓRÁTÓL A KÖNYVTÁR ELŐTERÉBEN. Műsor: Egyeki Manók Tánccsoport Zenéljünk együtt-klub Jobbágy Dorina szaval A műsor után kézműves foglalkozás Tóth Szilvivel! Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Ugray László és Varga Tibor kezdeményezésére alakult egy gitáros csoport a könyvtárban. Péntekenként 18 órától jönnek össze a fiatalok közös zenélésre. Jelenlegi tagok: Ugray László, Varga Tibor, Váradi Izsák, Ökrös Zoltán. Énekelnek: Farkas Renáta és Varga Anna. Várjuk a zene iránt érdeklődő fiatalokat a klubba. A Népdalkör vezetője, Erőss Lászlóné, Ági néni felfigyelt a fiúkra. És a március 15-i műsoron már a Népdalkört kísérte a Zenéljünk együtt-klub. Legközelebbi fellépésük: Április 5-én csütörtökön 14 órakor a húsvéti műsor a könyvtárban. Április 6-án 12 órakor Esélyegyenlőségi nap a könyvtárban. Kovácsné Mucza Judit könyvtáros 8. OLDAL

9 FARSANGI TÉMAHÉT AZ ÓVODÁBAN ELEGÜNK VAN MÁR A TÉLBŐL, HÓBÓL, FAGYBÓL, HIDEG SZÉLBŐL! Óvodánk minden csoportjában megrendezésre került a Farsangi kézműves játszóház, melyen a szülőkkel együtt készítettük el a farsangi mulatozáshoz szükséges díszeket, álarcokat, díszítettük fel a termeket. Farsangi hét keretében felejthetetlen élményt szereztek a kis ovisoknak a Kócsújfalui bábos házaspár bábelőadása és a Vidám Vándorok zenés Afrikai kalandozása. Vendégül láttuk a Katicabogár csoportban volt óvodásainkat az 1.a és 1.b osztályból, akik szintén jól érezték magukat az óvodások körében. Farsangi témahetünk keretében, immáron 3. alkalommal hívtuk meg a Móra Ferenc Általános Iskola elsőseit egy farsangi ügyességi vetélkedőre. A zenés bemelegítés után a gyerekek izgalommal várták a váltóverseny feladatait. Az eredménytábla pontjainak közös megszámlálása után a győztes csapat az 1.a.osztály csapata lett. A második helyen holtversenyben az 1. b. osztály és az óvodások csapata végzett. A célunk nem csupán a versengés, hanem az együtt játszás öröme volt, és az, hogy viszontláthatták egymást a gyerekek. ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL... Témahetünk utolsó napján, pénteken zajlottak csoportokban a jelmezes bemutatkozások, melyre a szülőket vártuk szeretettel. Nem csak a gyerekek, de a felnőttek is lázban égtek, s már nagyon várták ezt a napot. Nagy volt a sürgés-forgás: voltak itt virágok, boszorkányok, bohócok, farkasok, a katicák kezéből a pöttyös TÚRÓ RUDI sem hiányzott. Csoportonként rövid műsorral kedveskedtek a gyerekek, majd játékokra invitáltuk a vállalkozó kedvű anyukákat, apukákat, illetve nagymamákat. Minden csoportban nagyon jó hangulatban telt el a délelőtt egy része. 9. OLDAL

10 11. óra után búcsút vettek a gyerekek szüleiktől és a tornateremben folytatódott a maszkabál. Ide kaptak meghívást a partneri kapcsolat ápolásának jegyében a NŐKLUB tagjai, akikkel táncra perdültek, gyerekek felnőttek egyaránt. Nagy élmény volt a Nő klub tagjaival együtt farsangolni és persze nem hiányozhatott a tánc sem a mulatozásból, Flóri bácsi vállalta a szuper DJ szerepét. Nagyszerű hangulatot varázsolt.. Igazi szép tavaszi idő, remek zene, furfangos vetélkedők, zseniális jelmezek és fantasztikus hangulat jellemezte az együttlétünket. Ezt követően kellemesen elfáradva fogyasztottuk el a farsangi fánkot és teli élménnyel zártuk a farsangot. MAKULA LÁSZLÓNÉ TÉMAFELELŐS RÁKÓCZINÉ SZARKA TÜNDE KATICABOGÁR CSOPORT Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik, a farsangi ünnep immár elkezdődik. Ide gyűjjön apraja, nagyja, ki a maskarákat Látni akarja! Aki itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az is megjelenjen. ( népköltés ) Sok-sok éve hagyomány, hogy február vége az óvodánkban a farsangi mulatságok időszaka. Már e hónap elejétől a gyerekek nagy izgalommal tervezgetik, minek fognak beöltözni. Sokszor naponta változtatják elképzeléseiket. A szülők egy része ötletet, segítséget kér tőlünk gyermekük jelmezének kitalálásában, elkészítésében. Ezért a maszkabál előtt már jó néhány nappal a szülőkkel nyílt napot szervezünk. Ezen a napon kézműveskedtünk, farsangi 10. OLDAL

11 díszeket, és álarcokat készítünk, megbeszéljük, milyen jelmezt öltenek magukra a gyerekek a várva várt vidám napon. A szülők megbeszélik, hogy milyen finomságokkal, üdítőkkel teszik még ünnepélyesebbé a vigasságot. Ezek az összejövetelek jó hangulatban telnek, mélyítik a család-óvoda kapcsolatát. Néha nagy fejtörést okoz, hogy mit készítsünk a szülőkkel, gyerekekkel, ami mutatós, ugyanakkor elősegíti a gyermekek kézügyességének fejlődését és viszonylag kevés anyag ráfordítást igényel. Végül sok ötlettel állunk elő, melyben nagy segítséget nyújt az internet, a könyvek és egyéb kiadványok. Az a csodás a mi szakmánkban, hogy mindig kitalálunk valami újat, valami mást. Amikor elkészítjük a csodás díszeket, gyönyörködünk bennük, feldíszítjük velük és a meglévő díszekkel a csoportszobáinkat, a folyosót, hogy még hangulatosabbá tegyük a mulatozást. Az ünneplést még másféle előkészítés is megelőzi, ahol a gyermekekkel megbeszéljük a farsangi ünnep jelentését, és rövid kis műsorral készülünk. A beszélgetések alkalmával szóba kerül, hogy a tél sok szépet, és élményt nyújt a gyerekeknek, de a tavaszvárás lelki varázsa már egy idő után háttérbe szorítja a telet. A tél kevesebb fényt ad számunkra és ezt a kevésbé pozitív hatást enyhítik a farsangi mulatságok, amikor a tavasz közeledtét sürgetjük. Tavasszal, amikor az élet újjáéled, szirmaikat bontják a virágok, csicseregnek a madarak és élettel telik meg a táj, akkor a fény újból betölt minket. A farsangi játékok és a mulatság erre irányítják figyelmünket, örömet és jókedvet hozva a sötétebb napok után. Amikor végre elérkezett a várva várt nap és nem kellett már a gyerekeknek számolniuk, hogy mennyit kell még aludni a farsangig, akkor mindenki felöltötte jelmezét és megérkezetek a meghívottak is. Vendégeink voltak a szülők, rokonok, az egyeki népdalkör és nőklub tagjai közül néhányan. A gyerekek a télűző ünnepet bemutatkozással kezdték, az Apróka, Napsugár, Micimackó és a Mókus csoportban. A jelmezes bemutatkozás rövid rímes vers formájában történt a gyermekek egy részénél. Rövid, színvonalas kis műsoruk következett ezután, mely a következőből állt: - tréfás versek, - csúfolódók, - vidám hangulatú dalok, - egyszerű tánclépésekkel tűzdelt énekek, - mesedramatizálások, - tréfás mesék, - mozgással kísért mondókázások. A Mókus csoport felnőtt tagjai boszorkánynak öltözve seprűtánccal próbálták a hideget kiseprűzni és a kikeletet hívogatni. Az ünnep folytatásaként a gyerekeknek mulatságos versengéseket szerveztünk, melybe a vendégeket is megpróbáltuk bevonni. Minden csoportban sikerült jó hangulatot teremteni, a szülők többsége nagyfokú aktivitást mutatott. Volt közös mozgás zenére, vonatozás, mozgásos és ügyességi játékok, szópárbaj és egyéb gondolkodtató játékok, mókázások. A közös programok után a kicsinyeket egy kis desszerttel kényeztettük, és szomjúságukat oltottuk, mert az önfeledt mulatozásban nagyon megszomjaztak. A vendégek megköszönték, hogy részt vehettek ezen a szép délelőttön, és a gyerekeket megdicsérték, mert ügyesek, szépek, ötletesek voltak. Az ovisok mulatozása kötetlen tánccal fejeződött be, majd az ebéd következett, ahol a farsang elmaradhatatlan csemegéjét, a farsangi fánkot is elfogyasztottuk. BENCZE JÓZSEFNÉ MICIMACKÓ CSOPORT HIRDETMÉNY Az óvodai beíratás a 2012/2013. nevelési évre április ig lesz az Óvoda u. 4. sz. alatti óvodában. A beíratáshoz születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya és lakcím bejelentő szükséges. Fazekas Sándorné intézményegység vezető 11. OLDAL

12 Az év első két hónapjában mindössze 6 vonulás mellett március 1-től március 21. ig mintegy 57 esetben riasztottak bennünket zömmel avar és nádas tüzekhez. a száraz szeles enyhe időjárás kedvez az előbb említett tűzesetek kialakulásának. Tűzgyújtási tilalom van, szabad téren semmilyenkörülmények között nem szabad tüzet gyújtani. Ennek ellenére sokan semmibe veszik a tilalmat, gondatlanul és nem kevés esetben szándékosan okoznak tüzet. A birság 100 ezer forinttól 3 millió forintig terjed, amennyiben bebizonyosodik a tüzet okozó kiléte. Nem kevés költséget jelent az igénybevétel csak üzemanyagra március ig több mint 200 ezer forintot fordítottunk, nem beszélve a többi járulékos költségekről Pl a tartalék fecskendőre a szabadnapos tűzoltók berendelése stb Január 1 től jelentős átalakítás zajlik a tűzoltóságoknál. A változások minket sem kerültek el. Önkormányzati Tűzoltóságként az Önkormányzat működteti tovább a tűzoltóságot a fenntartásba be lettek vonva a társ települések Önkormányzatai is. Mindhárom Önkormányzat a költségvetésében különített el anyagi forrást, lakosonként 1200 Ft/fő/év összeget. Ez nem kis terhet ró az önkormányzatokra, több alkalommal tárgyaltunk az érintettekkel, a véleményük egybehangzóan az, hogy a tűzoltóságot fenn kell tartani, és működtetni kell. Nem kell különösen ecsetelni azt, hogy a riasztástól számítva perc alatt még Újszentmargitán is ott vagyunk. Február közepétől az új jogszabályok értelmében a tűzoltóság segélykérő 105 ös vonala Tiszacsegéről és Egyekről Tiszafüred Hivatásos Állami tűzoltóságra, míg Újszentmargitáról Tiszaújváros Hivatásos Állami tűzoltóságra fut be. Mobil telefonról indított hívások a 105 ös segély kérő irányába továbbra is a Megyeszékhely szerinti Hivatásos Állami tűzoltó parancsnokságra futnak be. A fent említett változások körülményesebbé teszik a jelzéseket, megnövelik az időveszteséget ezért kérjük a lakosságot, hogy ha teheti a közvetlen elérhetőségeinken jelezzék a káreseményeket, amelyek a következők: Vezetékes telefon vonal: 06-52/ Mobil telefon vonal: 06-70/ A bejelentés az alábbiakat mindenképpen tartalmazza: 1. Hol van az esemény helyszíne (pontos cím) 2. Mi történt (tűz eset, közúti baleset, egyéb káresemény) 3. Ember élet van e veszélyben, (mit veszélyeztet a tűz, vagy egyéb káresemény) 4. Bejelentő neve, címe, telefonszáma amelyen vissza lehet hívni. A jelzést vevő ügyeletes kérdéseire pontos válaszokat kell adni mert ezzel a beavatkozás hatékonyságát lehet segíteni. A tűzoltóságok átszervezésével valamint a működéssel kapcsolatosan megjelent BM rendeletek és OKF utasítások nagyfokú adminisztrációval járnak úgy a beavatkozások mint egyéb jelentések, az állami normatíva havonta történő elszámolása, munkavédelmi feladatok és még sorolhatnám. Ezen intézkedések nem csökkentik a költségeket ellenkezőleg véleményem szerint növelik azt. Minden hónapban tartanak helyszíni ellenőrzéseket a felügyeleti szervek. Ez ellen nincs kifogásunk de ez nem biztos hogy költség takarékos megoldás, pedig a katasztrófa védelem új rendszere ezt szolgálná majd kiderül. 12. OLDAL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. MÁRCIUS 5. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. MÁRCIUS 5. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 7/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 5-én 16:45 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 36 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 24. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya Ábrahám András Megbízási

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: 7801/2011 22. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

1/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JANUÁR 11. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JANUÁR 11. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JANUÁR 11. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: napirendi pontok elfogadása 1. ingatlan értékesítés 2.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 10/2014. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én (csütörtök) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. napirendi pont E - 172 Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester Előterjesztést készítette: dr. Halmosi-Rokaj Odett Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: terembérleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről.

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről. Jegyzőkönyv Készült Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.- én (kedden) 17 órakor a Községháza tanácstermében megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről 264/2/2015. Z A L A megye KÁNYAVÁR Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok VONALKÓD PARNER PARTNER NÉV SZERVEZET 120010080019012700100005000156576065202008 0000926996 MOHAROS BIZT. ÜGYN. SZOLG. ÉS TAN. KFT. DÉL-PEST ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKSÉG 120010080019012700100005000176086065202008

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben