Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)"

Átírás

1 Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága ( ) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi értekezések) bírálata Budapest, 2008.

2 Balázs Géza szakirodalmi munkássága ( ) Az közötti időszak legfontosabb publikációinak bibliográfiája megjelent: Balázs Géza: Vallomása pályájáról. Bibliográfia In: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. Szerk.: Bolla Kálmán. Új Mandátum Könyvkiadó- Zsigmond Király Főiskola, Budapest, Balázs Géza: Nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Zsigmond Király Főiskola, Budapest, Jelmagyarázat: Dőlt betű = könyv Vastag dőlt betű = saját, monográfia-jellegű könyv (a) Külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet (1 8 db) Die Kultur der ungarischen Sprache In: Jürgen Scharnhorst (Hrsg.): Sprachsituation und Sprachkultur im internationalen Vergleich. Aktuelle Sprachprobleme in Europa. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, Ungarn: Sprach- und Kulturwandel in den 90er Jahren In: Jeff Bernard (Hg.) Zeichenwandel im Osten Europas. Prolegomena. S Labor, ÖGS/ISSS, Wien, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: A szövegek szövésmintái. Stúdium Kiadó, Kolozsvár, p. (Szerzőtárs: Murvai Olga) Modewörter in der Massenkommunikation in Ungarn nach der Wende In: Eckhard Höfner/Hartmut Schröder/Roland Witmann (Hrsg.): Valami más. Beiträge des Finnisch-Ugrischen Kultursemiotischen Symposiums. Zeichenhafte Aspekte der Veränderung. Frankfurt/M., Berlin, Bern, Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XII. osztály számára. (Társszerző: Benkes Zsuzsa; Bara Katalin Csutak Judit.) T3 Kiadó, Sfantu Gheorge, p. Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XI. osztály számára. (Társszerző: Benkes Zsuzsa, Bara Katalin Csutak Judit.) Corvin Kiadó, Déva, p. A nyelvek virágoskertje vagy múzeuma lesz Európa? In: Frantisek Alabán red.: Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában/literárne a jazykové interakcie v procese integrácie. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystirca,

3 Around the Hungarian Pessimism In: The Sixth International Conference of KACEEBS. Hungary, Central & Eastern Europe and Korea. Current Issues in Humanities and Social Sciences. 17th-19th July, The Korean Association of Central & Eastern European and Balkan Studies, Korea Literature Translation Istitute, Hankuk University, Seoul, Korea, ELTE, Budapest (b) belföldön kiadott könyv (1-52 db) A kazári népi erdőgazdálkodás szakszavai. ELTE, Budapest, p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 14.) Tulajdonnevek a magyar népmesékben II. ELTE, Budapest, p. (Magyar Névtani Dolgozatok 18.) Firkálások a gödöllői HÉV-en. ELTE, Budapest, p. (Előszó: Voigt Vilmos.) (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 18.) Sátorfirkálások. ELTE, Budapest, p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 34.) Tulajdonnevek a magyar népmesékben III. ELTE, Budapest, p. (Magyar Névtani Dolgozatok 72.) (Társszerző: Várkonyi Ildikó) Tulajdonnevek a magyar népmesékben IV. ELTE, Budapest, p. (Magyar Névtani Dolgozatok 80.) (Társszerző: Barati Antónia és Robert Wolosz) Mai magyar nyelvi gyakorlatok II. Tankönyvkiadó: Budapest, p. (J ) (Társszerző: Tolcsvai Nagy Gábor) A kandidátusi fokozat megszerzését követően: Újságíró-ismeretek. Texoft, Biográf DUE: Budapest, p. Kapcsolatra utaló (fatikus) nyelvi elemek a magyar nyelvben. Akadémiai Kiadó: Budapest, p. (Nyelvtudományi Értekezések 137.) Szövegtani gyakorlatok, vázlatok és tanulmányok. ELTE, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. Tetovált szövegek. ELTE, Budapest, (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 59.) 77 p. Beszélő falak. Ötszáz különféle graffiti, ELTE, (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 64.) 97 p. Újságírás, rádiózás. Aktualitás, demokrácia, helyi közösségek, alternativitás. Haza és Haladás, DUE: Budapest, p. Médiakommunikáció. A nyelvi közszolgálatiság. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, p. Magyar nyelvi gyakorlatok (Érettségi témakörök, tételek Magyar nyelv; 500 gyakorlat megoldásokkal.) Corvina: Budapest, p. (sok kiadás) A rádiós kommunikáció. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, p. 3

4 The Story of Hungarian. A Guide to the Language. Corvina, Budapest, p. (Angolul, második kiadás: 2000.) Rádiós-ismeretek. A műsorszolgáltató rádiózás tankönyve. DUE: Budapest, p. (Társszerző: Kuti Sándor, Szayly József) Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. A Z, Budapest, p. (Második kiadás: 1999.) A magyar pálinka. Aula, Budapest, p. (+ műmelléklet) Médiaműfajok. Rövid összefoglaló az újságok, a rádió és a televízió műfajairól. ELTE, Budapest, p. (Magyar Nyelvészeti Továbbképzési Füzetek, 1; Második kiadás: Magyar Rádió, Budapest, p.) Médianorma. A nyilvános megszólalás esztétikája. Magyar Rádió, Budapest, p. Médianyelv. Az igényes sajtó/média nyelve. Magyar Rádió, Budapest, p. Lehetséges nyelvi szabványok. A Z, Budapest, p. Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina, Budapest, p. (két kiadás) Zöld erdőben jártam Locsolóversek. Pauz-Westermann, Celldömölk, [2001.] 39 p. Magyar nyelvstratégia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, p. Miért jobb a sör a nőknél Kocsmafilozófia, aszfaltköltészet, internetfolklór. Fekete Sas, p. Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, p. (Benkes Zsuzsával) A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, a Béke-, a Sátorkőpusztaiés a Pénzpataki barlang névanyaga. Jakucs László 75. születésnapjára. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, p. (Szerzőtárs: Lieber Tamás és Varga Ferenc) Nyelvünkben a világ. Esszék, jegyzetek. Ister, Budapest, p. Media & Linguistics. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, (Szerzőtárs: Róka Jolán, angolul) 106 p. Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, p. (Benkes Zsuzsával) Pálinka a közös nyelvünk. Állami Nyomda, Budapest, p. Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 11. évfolyama számra. Nemzeti Tankönyvkiadó p. (Benkes Zsuzsával) Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára. Főszerkesztő: Bárdosi Vilmos. Tinta, Budapest, p. (Szerk. Balogh Péterrel, Hessky Reginával, Kiss Gáborral) 4

5 Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 12. évfolyama számra. Nemzeti Tankönyvkiadó (társszerző: Benkes Zsuzsa). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Pálinka, a hungaricum. Állami Nyomda, Budapest, p. Pálinka, Hungaricum. The Hungarian Specialty. Állami, Nyomda, Budapest, p. (angolul) A magyar nyelv elé mozdításáról Vitairat a nyelvművelésért. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. Médiaismeret. Sajtó rádió televízió internet. (Társszerző: Szayly József, Szilágyi Árpád). Szerk.: Balázs Géza. DUE, Budapest, p. Anyanyelvi beszédkultúra a nyelvi előkészítő évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.) Nyelvészek az irodalomról. (Társszerző: Nagy L. János.) Szerk.: Veszelszkiné Huszárik Ildikó. Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas, p. Hon- és népismeret. A magyar nép kultúrája osztály, A változat. Tankönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, p. Hon- és népismeret. Magyar népcsoportok, hazai nemzetiségek osztály. B. változat. Tankönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, p. Hon- és népismeret. Tanári kézikönyv. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, oldal Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák érettségire készülőinek. Az önálló felkészülés útjai. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Kht., Budapest, p. Magyar nyelv. 555 gyakorlat megoldásokkal. (Új érettségi.) Corvina Kiadó, Budapest, lap. Magyar nyelvhasználati szótár. Szerk.: Balázs Géza és Zimányi Árpád. Pauz- Westermann, Celldömölk, oldal. Hungaropesszimizmus hungarooptimizmus. Kommunkációs, nyelvi fölvetések a magyarok lelkületéről. Savaria University Press, Szombathely, oldal (Dissertationes Savariensis, 45.) (c) Nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány (1 36 db) Elementos lingüísticos como uno de los factores de la comunicación. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica, Tomus XVII. ELTE, Budapest, Die Charakteristischen Graffiti Ungarns. In: Annales... SecLingu., Tom. XVIII. ELTE, Budapest,

6 Linguistic Characteristic of Hungarian Tattooed Texts. In: Annales... SecLing., Tom. XIX. ELTE, Budapest, Ethnographic and Linguistic Features of the Hungarian Nameday Congratulations. In: Annales... SecLing. Tom. XXI. ELTE, Budapest, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: Law Regulations and Folk Mentality Concerning (Alcoholic) Spirits Procession and Consumption in the Carpathian Basin. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica, Tom Red. Bartha, Elek József Kotics. KLTE, Debrecen, Zur Semiotik der politischen/öffentlichen Parolen in Ungarn. In: Semiotische Berichte. Jg. 17/3, 4. (1993) (Wien, Ausztria) Autonome studentenvertegenwoordiging in Hongarije. In: Ablak. Onderwijs, wetenschap en technologie in Hongarije. Bureau CROSS/Oost-Europa Institut, Amsterdam, 2/ december, (Hollandia) Péter Pázmány seine Sprache und sein Stil. Die Sprache und der Stil von Pázmány - als ein neuer Diskurstyp In: Semiotische Berichte, Jg , 2/1998. (Wien) Die städtische Volkssprache und die Folklore In: Annales Sectio Linguistica, Tomus XXIII. Red.: Szathmári István. ELTE, Budapest, Die ungarische Sprache als Symbol. Mytische Symbole für und um die ungarische Sprache. In: Jeff Bernard, Gloria Withalm (Hg./Eds.): Mythen, Riten, Simulakra. Semiotische Perspektiven. Angewandte Semiotik, 18/ (Wien, Ausztria) Zarter Abschied vom alten Geld. Die Entvertung des Geldes im Spiegel des heutingen ungarischen Sprachgebrauchs In: Semiotische Berichte (mit: Linguistik Interdisziplinär) Jg. 25. (2000) 1 4/2001. (Wien, Ausztria) Gesture jockes in Hungary. Semiotica 128-3/4. (2000), (USA) Tätowierungen als Darstellungen der Vergangenheit In: Modellierungen von Geschichte und Kultur/Modelling History and Culture. Hg.: Jeff Bernard, Peter Grzybek, Gloria Withalm. In: Angewandte Semiotik 16/17. ÖGS, (Wien, Ausztria) The Story of Hungarian. A Guide to the Language by Dr. Géza Balázs. Magyar News, Vol. X, Issue 7. Bridgeport, March (Kanada) Out of the books. Magyar News, Vol. XI, Issue 1. Bridgeport, Sept (Kanada) Der Systemwechsel in der Ungarischen Sprache. In: Annales, Tomus XXIV. ELTE, Budapest,

7 Die Sprache und Stil von Péter Pázmány als ein neuer Diskurstyp. In: Annales, Tomus XXIV. ELTE, Budapest, Thomas A. Sebeok Bibliography, In: Annales, Tomus XXIV. ELTE, Budapest, Critical Approach to Media Language Usage. In: Annales, Tomus XXV. ELTE, Budapest, Hungarian Pessimism. In: Annales, Tomus XXV. ELTE, Budapest, Svetimybes vengru kalboje. In: Gimtoji Kalba, Nr. 6. (420) Svetimybes vengru kalboje 2. In: Gimtoji Kalba, Nr ( ) (Litvánia) Notre chére petite langue maintenante. La sybolisation de la langue hongroise. In: Degrés (Belgium): (2002) i: (Belgium) Modewörter in der Massenkommunikation in Ungarn nach der Wende In: Eckhard Höfner/Hartmut Schröder/Roland Witmann (Hrsg.): Valami más. Beiträge des Finnisch-Ugrischen Kultursemiotischen Symposiums. Zeichenhafte Aspekte der Veränderung. Frankfurt/M., Berlin, Bern, Zeichenhafte Lauffeuerkommunikation oder Kommunikation Punkt für Punkt. Die Rolle des SMS (Short Message Service) in der ungarischen Wahlkampagne des Jahres In: Semiotische Berichte (mit: Linguistik Interdisziplinär). Special Issue: Media - Old and Neu/Medien Alt und Neu. Jg / Hungarian Curiosity: Pálinka. (By Géza Balázs és Tamás Kincses). In: Hungarian Uncorked. Hungarian Wine Culture: Style and Tradition Symbol. Ed. Gábor Botond Bányai. No. 1. Summer of On Hungarian Pessimism. In: A. Paládi-Kovács ed. in chef: Times Places Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Akadémiai, Budapest, Political-public buzzwords in the Hungarian from the change of system In: Navracsics Judit és Tóth Szergej szerk.: Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Szeged-Veszprém, Euro terminology and the hungarian language In: Ed. Balaskó, M.- Balázs, G. Galinski Ch. Pusztay, J. Skujina, V.: European Profiles of Language Policy. Terminologia et Corpora 1. Berzsenyi Dániel College, Szombathely, (2004) [2005] Hungarian Phraseology. In: Red. I. Szathmári. Annales Sec. Linguistica. XXVI. ELTE, Budapest, Metalinguistik. Sprache und Textypen der heutigen ungarischen Folklore. In: Studia Slavica Hung. 52/1 2 (2007) The research of Hungarian for specific purposes (HSP) since the change of regime: achievements and challenges In: Terminology and Lexicology in 7

8 Middle-Europe. Ed. Balaskó Balázs Galinski Pusztay Skujina. Terminologia et Corpora III. Szombathely, Emergence as a phenomenon of cultural history of language. In: Semiotica, Volume 170 1/4 (2008) (Ed. Marcel Danesi; Muoton de Gruyter, Berlin, New York.) (USA) (e) Szövegkritikai közreadás külföldi kiadványban (0 db) (f) Szövegkritikai közreadás belföldi kiadványban (1 db) Az ároktői szőlőbirtokosság alapítólevele. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 25. Miskolc, (d) Hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány (1 149 db) Tiszadorogmai adatok a vessző feldolgozásához. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 21. Miskolc, A cserépfalui díszes fafaragó korszak vége. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 22. Miskolc, Az egyéni és háztáji juhászat Ároktőn. (Adalékok a juhászat mai formáihoz.) A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 24. Miskolc, Égetett szeszes italok készítése és fogyasztása a Közép-Tisza vidéken. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXIV. Miskolc, Titok a neved, Suha János... Magyarországi tetovált feliratok. Forrás, 19/3. (1987) A firkálások kutatása és nyelvi jellemzői Magyarországon. Magyar Nyelvőr,111.(1987) A kapcsolatfelvétel nyelvi formái. Magyar Nyelvőr, 111. (1987) Népi italaink kutatástörténetéhez. In: Arator. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. Bp., A névnapi köszöntők folklorisztikai és nyelvészeti jellemzői. In: Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, I. Szathmári oblata a collegis et discipulis. ELTE: Budapest, Einfluss der liquidierten Transdanubischen Eisenbahnlinien auf das Volksleben. In: Az István Király Múzeum Közleményei, A/28. Hrg. László Lukács. Székesfehérvár, Tetovált szövegek Magyarországon. Magyar Nyelv, LXXXIV. (1988) Szövegszerkezeti sajátosságok Temesi Ferenc Por című regényében. Magyar Nyelvőr 113. (1989)

9 Nominális mondatok néhány szövegtípusban. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor 60. születésnapjára. Szerk.: Havas Ferenc és munkatársai. ELTE, Budapest, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: A folklórlingvisztikai kutatások története különösen az elmúlt két évtizedben ( ). In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk.: Kiss Jenő és Szűts László. Akadémiai Kiadó: Budapest, A magyar égetett szeszes italok történeti terminológiája és néprajzi összefüggései. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály és Kiss Jenő. ELTE: Budapest, A nyelvészeti antropológia a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. In: Hagyomány és újítás... Szerk.: Balázs Géza. ELTE: Budapest, A pálinka néprajzához. Pálinkafogyasztás a mindennapok során és a közösségi munkák alkalmával. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 27. Miskolc, A pálinkafőzés népi gyakorlata. Múzeumi Kurír, 62. szám, dec A szeszes lepárlás etnológiai párhuzamai. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk.: Halász Péter. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, Az égetett szeszesitalok történetének, készítésének és fogyasztásának néprajzi vázlata. Szeszipar 39/3. (1991) Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén. Magyar Nyelv LXXXVII. (1991) Belehallás. Egy nyelvészeti antropológiai probléma és környezete. In: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Kozocsa Sándor Géza és Laczkó Krisztina. ELTE: Budapest, Jeles alkalmak pálinkafogyasztása. In: Kultúra és tradíció I-II. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. Szerk.: Viga Gyula. Herman Ottó Múzeum: Miskolc, I/ Néprajz és helynévkutatás. In: Tulajdonnév-használatunk. Névtudományi tanácskozás Jászberényben, október ELTE: Budapest, (Magyar Névtani Dolgozatok 100.) Szemiotikai jelenségek a magyar grammatikában. In: Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Szerk.: Keszler Borbála. Tankönyvkiadó: Budapest, Szövegvilágok, a szövegalkotó ember. Vélemény a szövegtani kutatásról. Szemiotikai szövegtan, 5. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. Szeged,

10 A megszüntetve megőrzés." Jelen és történetiség a frazeológiában. In: Állapot és történet szinkrónia és diakrónia viszonya a nyelvben. Szerk.: Horváth Katalin, Ladányi Mária. ELTE, Budapest, A hajónévadás egyéni típusáról: a kenunevek. Névtani Értesítő 15. (Bp., 1993.) A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata. Magyar Nyelv, A nyelvi norma és a hagyomány. Magyar Nyelvőr, A ruhafeliratok szemiotikai-nyelvészeti kutatásának lehetőségeiről. Bevezetés. Magyar Nyelvőr, Egy iskoladráma folklórlingvisztikai elemzése. In: Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok. Szerk.: Pintér Márta Zsuzsanna Kilián István. Debrecen, Életünk feltűnő jelei. In: Emlékkönyv Fábián Pál 70. születésnapjára. Szerk.: Kozocsa Sándor Géza. ELTE, Budapest, A tetoválás és a tetovált szövegek magyar néprajzi kutatása In: Szemiotikai szövegtan 7. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. JGYTF Kiadó, Szeged, Antropológia és nyelvészet. Bevezetés In: Kétnyelvűség, II/ Normaváltás napjaink megszólításformáiban. (Az elvtárs/úr kapcsán.) In: A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. Szerk.: Kemény Gábor és Kardos Tamás. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes, 16. MTA Nyelvtudományi Intézete (Budapest), Életünk feltűnő jelei In: Ahogyan I. Előadások a magyarországi személyközi kommunikációról. Szerk.: Lipták Ildikó. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Bp. (1995.) A magyar szöveg. (Folklórlingvisztikai szövegtani gondolatok.) In: R. Molnár Emma főszerk.: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. JGYTF Kiadó, Szeged, Egy lehetséges magyar nyelvstratégia körvonalai. Magyar Nyelvőr, Nyelvgeopolitika. Példák, tételek és feladatok. Magyar Nyelvőr, (Társszerző: Marácz László.) A média nyelvhasználatának kritikai megközelítése. Magyar Nyelvőr, A média nyelvhasználatának néhány jellegzetessége In: Médiakritika. Szerk.: Terestyéni Tamás. Osiris MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, A nyelvtan jó! In: Kommunikációs tréning a szakképzésben. Szerk.: Fedor Mihály. Munkaügyi Minisztérium, Budapest,

11 A Sátorkőpusztai-, a Baradla-, a Béke- és Pénzpataki-barlang névanyaga. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXV XXXVI. Miskolc, (Társszerző: Lieber Tamás, Varga Ferenc) Advertisement at schools and of the schools In: Education - Market Economy - Media. Comp. Mihály Fedor. Ministry of Labour, Budapest, Állandósult szókapcsolatok , Nyelvi politika In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Főszerk.: Sipos Lajos. Dunakanyar, 2000 Könyvkiadó, Budapest, (Második kiadás, Magyar Könyvklub, 2002.) Az égetett szeszes italok megjelenése In: Európából - Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Szerk.: Csoma Zsigmond Viga Gyula. Debrecen, Néprajzi Látóhatár VI/1 4.A Helynévrövidülések antropológiai nézőpontból In: Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerk.: Kiss Gábor és Zaicz Gábor. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, The Grammar is O.K.! 7 8. In: Communication practices in the vocational training. Comp. Mihály Fedor. Ministry of Labour, Budapest, A Magyar Néprajzi Atlasz nyelvjárástudományi értéke In: Szabó Géza, Molnár Zoltán szerk.: III. Dialektológiai Szimpozium. Szombathely, A reklám a közszolgálati rádióban. Magyar Nyelvőr, A rendszerváltozás időszakának politikai közéleti szemiotikai nyelvi jelenségeiből In: A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 1.) Az irodalmi szöveg szövegtani stilisztikai elemzése. Temesi Ferenc trilógiája (Por Híd Pest) In: Irodalomtanítás az ezredfordulón. Főszerk.: Sipos Lajos. Pauz Westermann, Celldömölk, Külső nyelvészet az informatika korában. Magyar Nyelvőr, A bor a szólásokban és közmondásokban In: Benyák Zoltán és Benyák Ferenc szerk.: Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Hermész Kör, Budapest, A gondolatrejtő nyelvi funkció és a poliszémia In: Gecső Tamás szerk.: Poliszémia, homonímia. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Tinta, Budapest, A magyar nyelvművelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, javaslatok. (Tanulmány az MTA Magyar Nyelvi Bizottság felkérésére.) Magyar Nyelvőr, A mondatból kimutató jelek. Szöveggrammatikai vázlat. Modern Filológiai Közlemények, I/

12 Divatszavak a magyarországi tömegkommunikációban a rendszerváltozás után In: Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk.: Kugler Nóra, Lengyel Klára. ELTE BTK, Budapest, Gesztusviccek Magyarországon. Jel-Kép, 1999/ Kommunikációs létformák és átcsapások. Magyar Nyelv, Nyelvstratégia In: Glatz Ferenc szerk.: A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. MTA, Budapest, Szociálpszichológia és nyelvpolitika. Magyar Nyelv, XCV. (1999.) Sok láb tapossa a földet, amíg útnak nevezik." Élő kisműfajok a Homoródmente folklórjából. In: A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Pro-Print, Csíkszereda, A feliratozás In: Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I II. Szerk.biz.: Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE, Budapest, A média nyelvi normája. Magyar Nyelvőr, 124. (2000.) A városi népnyelv és a folklór. Az antropológiai nyelvészeti kutatása a városban In: Nép nyelv társadalom. Végh József emlékezetére. A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai IV. Szerk.: Szabó Géza, Molnár Zoltán. Szombathely, Egység és különbözés a nyelvben In: Vox Humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Földi Éva és Gadányi Károly. ELTE, Bp., Normatudatok és normaváltozatok. In: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szerk.: Cseri Miklós Kósa László T. Bereczki Ibolya. Magyar Néprajzi Társaság és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, A magyar nyelvművelés eredményei. In: Balázs G. A. Jászó Anna Koltói Ádám szerk.: Éltető anyanyelvünk. Tinta, Budapest, A nyelvi cselekvés elméletéhez. In: Színes eszmék nem alszanak. I. Szépe György 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József Szűcs Tibor Terts István. Lingua Franca Csoport, Pécs, A szent és a profán szöveg antropológiája. In: Biztos, védett kikötő. A szent és profán korunk egyházművészetének tükrében. Szerk.: Szabó Lajos. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, A társadalmi kommunikáció zavarai. In: Gósy Mária szerk.: Beszédkutatás MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, A vizuális nyelv és az írás In: A helyesírás és a millennium. Szerk.: Nagy L. János. Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny. Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, Cseresznyepálinka Farnadi Éva szerk., Hagyományok ízek 12

13 régiók. I II. Agrármarketing Centrum, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest. Műnyelvi válság egykor és most. Természettudományi Közlöny, 132. évf. 5. füzet, (2001. május), 201. Pázmány Péter nyelve és stílusa mint új diszkurzustípus. In: Pázmány Péter és kora. Szerk.: Hargittay Emil. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, Sompálinka. I/ In: Farnadi Éva szerk., Hagyományok ízek régiók. I II. Agrármarketing Centrum, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest. A barlangi helynévadás antropológiája. Karszt és Barlang, (2002.) I-II A bor a szólásokban és a közmondásokban ; A szőlő- és bornevek, valamint a borvidékek nevének helyesírása In: Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Második, javított, bővített kiadás. Szerk.: Benyák Zoltán, Benyák Ferenc. Hermész Kör, Budapest, A mézes pálinkák története és népi hagyománya. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XLI. Szerk.: Veres László Viga Gyula. Miskolc, Szimbólumelemzés szövegekben. In: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor szerk.: Jelbeszéd az életünk II. Osiris, Budapest, Szofisztikus szillogizmusok. (Bölcselkedő okkötések.) In: A klasszikus retorikai bizonyítás. Szerk.: A. Jászó Anna, L. Aczél Petra. Trezor, Budapest, Szöveg-jelentéstani rács. (A mondatból kimutató jelek 2.) In: Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József-Benkes Zsuzsa- Bókay Antal. Tinta, Budapest, Minden házfalat cseréljetek sms-falra! Sms-fal mint elektronikus graffiti. Magyar Nyelvőr, A születő netmagyar Átírjuk vagy átírják a magyar nyelvváltozatokat? In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE, Budapest, A változás és a változat mint nyelvstratégiai alapkérdés. Magyar Nyelv, Euroterminológia és a magyar nyelv. Studia Slavica Savariensia 1-2, Szombathely, In honorem Caroli Gadanii sexagesimi natalis dedicatur. Ed.: Viktor Moiseenko. (Második, javított kiadás) Futótűz- vagy pontról pontra kommunikáció A választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata. In: Magyarország politikai évkönyve ről. Szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Kht., II/ Kossuth, a szónok. In: A. Jászó Anna és Aczél Petra szerk.: A modern retorikai bizonyítás. Trezor, Budapest,

14 Magyar szemiotikai publikációk a rendszerváltozás (1990) óta. Modern Nyelvoktatás, IX. évf. 2003/ Pálinkázás munka közben. In: Munkástörténet munkásantropológia. Szerk.: Horváth Sándor Pethő László Tóth Eszter Zsófia. Napvilág Kiadó, Budapest, A 21. század magyar kommunikációja (Nyelvstratégiai feladatok bevezető) In: Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, A tárgyfeliratok antropológiája és szemiotikája In: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. Termékszemantika. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, Antropológiai gondolatok a szent és a profán nyelvről In: Pócs Éva szerk.: Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest, Apáczai anyanyelv szaknyelv In: Péntek János szerk.: Magyarul megszólaló tudomány. Lucidus, Budapest, Kisebbségkutatás Könyvek Az antropológiai nyelvészet a nyelvek lényegének jobb megértéséért In: Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós: Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában. Szombathely, Az internetkorszak kommunikációja In: Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, Nyelvstratégia és helyesírás. In: Helyesírásunk időszerű kérdései. Szerk.: Bozsik Gabriella és V. Raisz Rózsa. Eger, (2004.) Sajtónyelv médianyelv médianorma. In: Acta Acadmeiae Paedagogicae Agriensis, XXXI. Kommunikáció és nyelvhasználat. Red.: H. Varga Gyula. Eger, Választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata. Magyar Nyelvőr, A csényei Mária és kálvária mint szakrális emlék In: Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Szerk.: Bárth Dániel. ELTE Folklore, Tanszék, Budapest (Folkloristica 9.) A fenntartható anyanyelv In: Balázs Géza szerk.: Jelentés a magyar nyelvről ( ). Akadémiai Kiadó, Budapest, A magyar nyelv rokonságairól In: A démonok köztünk vannak. A Szkeptikusok X. Országos Konferenciáján elhangzott előadások gyűjteménye. Szerk.: Pintér András és Trupka Zoltán. A Szabadművelődés Háza és a Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, A magyarországi pálinkakészítés története In: Benke László Gribek Lajos szerk.: A magyarok asztala. Gasztro Kódex Kiadó, Budapest,

15 A nyelvi kultúra és a politikai korrektség. Alkalmazott Nyelvtudomány, 2005/2. (IV/2.) Az emergencia és napjaink nyelvészete In: Klaudy Kinga barátai, Dobos Csilla és mások szerk.: Mindent fordítunk és mindenki fordít. Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Szak Kiadó, Bicske, Az internetkorszak kommunikációja In: Balázs Géza Bódi Zoltán szerk.: Az internetkorszak kommunikációja. Gondolat/Infónia, Budapest, Az új média új műfaja, az sms-hír nyelvészeti megközelítésben. Magyar Nyelvőr, József Attila verseinek modern nyelvészeti megközelítése. Egy példa: Tudod, hogy nincs bocsánat. Magyar Nyelvőr, 129/ Magyar frazeológia. Ethnica, 2005/1. (VII/1.) Meg kell hajolni a tokaji bor nagysága előtt! Előszó. 4. In: Botos Ernő Péter szerk.: Tokaj boratlasz. Bor-Kép, Budapest, Mindennapi szemiotikai rendszereink. Jelkulturális, jelpedagógiai megjegyzések In: A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Szerk.: Balázs G. H. Varga Gy. Veszelszki Á. MSZT, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2005., valamint: Jel-Kép, 2005/ Nyelvészeti viták az idegenszerűségekről. Magyar Orvosi Nyelv 2005 (V/1.) Új szavak, kifejezések ( ) In: Balázs Géza szerk.: Jelentés a magyar nyelvről ( ). Akadémiai Kiadó, Budapest, Vallomása pályájáról. Bibliográfia In: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. Szerk.: Bolla Kálmán. Új Mandátum Könyvkiadó-Zsigmond Király Főiskola, Budapest, A jelek sokfélesége Európában In: Szerk.: Nagy Sándor István. Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, A magyar frazémák szövegtipológiája In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk.: Mártonfi Attila, Papp Kornélia és Slíz Mariann. Argumentum, Budapest, A magyarok borús lelkületéről In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szerk.: Galgóczi László és Vass László. JGYF Kiadó, Szeged, A rádiók kiejtési normája In: II. egri kiejtési konferencia. Red.: Zimányi Árpád. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIII. Eger, Anyanyelvápolással a közművelődésért. Herman Ottó nyelvészeti munkássága In: Hevesi Attila Viga Gyula szerk.: Herman Ottó öröksége. A Miskolcon 15

16 2005. november 8 9-én megrendezett konferencia anyaga. Herman Ottó Múzeum, Az sms-folklór a minimálfolklór nyelvi képe. I. rész. Magyar Nyelvőr, 2006/ Interkulturális hatások a jelhasználatra In: Balázs Géza és H. Varga Gyula szerk.: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2 3. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, (Magyar szemiotikai tanulmányok ) Korunk kommunikációs zavarai (XXI. század) In: Kovács László, Tóth József szerk.: Határsávok Savaria University Press, Szombathely, A jogszabályok közérthetősége. Nyelvi követelmények a jogi szaknyelvben In: Általános jogalkotási ismeretek. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Szerk.: dr. Gyergyák Ferenc, dr. Kiss László. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, A magyar nyelv elé mozdításáról A 40. magyar nyelv hete megnyitóján In: A magyar nyelv hete Az anyanyelvi ismeretterjesztés négy évtizede. Szerk.: H. Varga Gyula. Diamond Kiadó, Eger, A magyar nyelv ökolingvisztikája In: Pusztay János szerk.: A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Savariae, (Az Uralisztikai Tanszék Kiadványai 12.) Az életvíztől a gugyiig. Kis pálinkatörténet. In: Top Népszabadság, A legjobb pálinkák, Az sms-folklór a minimálfolklór nyelvi képe. II. rész. Magyar Nyelvőr, 2007/ Az sms-folklór szövegtípusai In: Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása. Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, (Semiotica Agriensis 4.) Barátság és szerelem. A pálinka folklórja. In: Top-Népszabadság, A legjobb pálinkák, Hatalom és helyesírás. Magyar Nyelvőr, 131 (2007/4.) Memoversek a kumulatív kulturális evolúció szolgálatában In: Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Első kötet. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó. Kolozsvár, (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai, 4.) Nyelvi demokrácia In: Kiss Éva szerk.: Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK Pécsi Tudományegyetem FEEK, Pápa, Pécs,

17 Ez is megvan, még sincs este! Szógyakoriság és fogalmi körök a Magyar szólástárban In: Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, A magyar pálinka folklórja és névkincse. A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2008/tavasz A médiaszövegek nyelvi hatásai In: Káros médiatartalmak. Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula. Líceum Kiadó, Eger DUE, Budapest, A turáni átoktól a hungaropesszimizmusig In: Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelv. Tanszék, Szombathely, A vasútmegszüntetések társadalmi, néprajzi hatásai a Kádár-rendszerben. Vasi Szemle, LXII. 2008/ A verbális agresszió diszciplináris keretben (Társszerző: Dede Éva.) In: Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben. Szerk.: Zimányi Árpád. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. Eger, Az abdukció. A megszervezett (öröklött?) helyes vélekedés, következtetés In: Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Szerk.: Déri Balázs. L Harmattan ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest, Bevezetés az európai nyelvi kultúrába (Szerzőtárs: Dede Éva.) In: Balázs Géza és Dede Éva szerk.: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht. PRAE.HU, Budapest, Emergence as a phenomenon of cultural history of language. Semiotica, Volume 170 1/4 (2008) (Ed. Marcel Danesi; Muoton de Gruyter, Berlin, New York.) Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegtípusok. A szövegtípusok antropológiai jellegű megközelítései. Magyar Nyelvőr, 2008 (132.): Magyar nyelvpolitika, nyelvstratégia és nyelvművelés In: Balázs Géza és Dede Éva szerk.: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht. PRAE.HU, Budapest, Médiakonvergencia: új nyelv, új média? A média és a nyelv néhány összefüggéséről In: Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, Titkos nyelvek etnolingvisztikai univerzálék. Magyar Nyelv, 2008 (CIV.): Pálinka. (Címszó). Magyar művelődéstörténeti lexikon, VIII. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Balassi, Budapest,

18 Médiaszöveg médiapedagógia In: Az év esszéi Szerk.: Ekler Andrea és Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegalaptípusok. A szövegtípusok antropológiai jellegű megközelítései In: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Tinta könykiadó, Budapest, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 80.) (g) Külföldön vagy belföldön kiadott kötet szerkesztése (1 39 db) Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Hála József. MTA NKCS: Budapest, p. Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, p. Mutató az Ethnographia (LXXXI XCIX.) évfolyamához. Akadémiai Kiadó: Budapest, p. Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. Szerk. ~) ELTE: Budapest, p. (Nyelvtudományi Dolgozatok 38.) Magyar néphagyomány ~ európai néphagyomány. A Magyar Néprajzi Társaság 100. és a szervezett néprajzi gyűjtőmozgalom 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. (Szerk. ~) Magyar Néprajzi Társaság, KLTE Néprajzi Tanszék: Bp.-Debrecen, p. Nép-nyelv. Tanulmányok Fülöp Lajos 60. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Selmeczi Kovács Attila. Néprajzi Múzeum: Budapest, p. Az Édes Anyanyelvünk évfolyamának mutatója. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, Érettségi témakörök, tételek Magyar nyelv (szerkesztés, 30 fejezet). Corvina Kiadó, Budapest, p. (társszerző: Bodáné Kovács Mária, Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Juhász Nagy Andrea, Schlettné Sebő Ildikó) ( kiadásban) Jókai-szótár. A-K, L-Z. Unikornis, Budapest, p. (társszerző: P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin, T. Somogyi Magda) Kétnyelvűség. Nyelv- és kultúrökológiai szaklap. 1994/4. szám (szerkesztés) Jugendmedien-Atlas 93/94. (Red. Hansgeorg Schiemer; Länder-Korrespondent: ~) Siegen/Deutschland, Kommunikáció- és médiaismeret szöveggyűjtemény. I II. Magyar Rádió, Bp., p. A magyar jelrendszerek évszázadai. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, p. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 1.) (Szerk.: ~ és Voigt Vilmos) Felfedezőúton a jelek világában. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szemiotikai tanulmányai. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 2.) Budapest, (Szerk.: ~.) 18

19 Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I II. Szerkesztőbizottság: Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE, Budapest, l. Jeles jogok jogos jelek. Multidiszciplináris tanulmányok. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, (Voigt Vilmossal) Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, l. (Grétsy Lászlóval) Nyelvi illem nagyszüleink kiskorában. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) Szójátékos anyanyelvünk. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. (Szerk. A. Jászó Annával és Koltói Ádámmal.) Tinta, Budapest, p. Informatikai technológia és nyelvhasználat. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázatából. Trezor, Budapest, p. Sportnyelvünk a 21. század elején. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) A 20. századi magánlevelek nyelvi világa. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, p. (Voigt Vilmossal) A magyar nyelv jelene és jövője. I-II. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, , 348 p. (szerkesztés) Az Édes Anyanyelvünk 1 25 évfolyamának mutatója, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, p. (összeállítás) Az Európai Unió és a nyelvek. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, p. (szerk. ~ és Grétsy László) Mai magyar nyelvi jelenségek. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, p. (szerk. ~ és Grétsy László) Magyar nyelv. Új érettségi. Corvina, Budapest, p. (13. átdolgozott és bővített kiadás.) (Szerk.: ~, Társszerző: Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Kovács Mária, Schlettné Sebő Ildikó.) A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, lap. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 7-8.) (Társszerkesztő: H. Varga Gyula, Veszelkszki Ágnes.) Az internetkorszak kommunikációja. Gondolat/Infonia, Budapest, p. (Társszerkesztő: Bódi Zoltán.) Jelentés a magyar nyelvről (Szerkesztés). Akadémiai Kiadó, p. 19

20 Nyelv és nyelvhasználat a családban. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Szerk.: Balázs Géza és Grétsy László. NKÖM, Budapest, p. Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2 3. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, (Magyar szemiotikai tanulmányok ) Magyar nyelvhasználati szótár. Szerk.: Balázs Géza és Zimányi Árpád. Pauz- Westermann, Celldömölk, oldal. Emlékkönyv Jónás Frigyes nyelvész 60. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Gecső Tamás. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Budapest, (megjelent: 2007.) Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása. Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, oldal. Semiotica Agriensis 4. Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. (Szerk.: Balázs Géza és Dede Éva.) Inter Kht. PRAE.HU, Budapest. 434 oldal. Káros médiatartalmak. (Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula.) Líceum Kiadó, Eger DUE, Budapest, p. Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, p. (h) Tudományos munka bírálata/ismertetés (válogatás) Takács Lajos, Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. (Ism.) Magyar Nyelvőr, Magyar néprajz V. Folklór 1. (Ism.) Magyar Nyelv, Neogene Mineral Resources in the Carpathian Basin. Ed. by J. Hála. (Ism.) Ethongraphia, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: Voigt Vilmos: Folklór alkotások elemzése. Szemiotikai szövegtan 3. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre. Szeged, Papp József: Tiszacsege néprajza. Honismeret, 1993/1. Nyelvpolitikai szociolingvisztikai tankönyv. (Kiss Jenő: Magyar anyanyelvűek magyar nyelvhasználat.) Kétnyelvűség, 1994/ Balassa Iván: Sárospatak történeti helyrajza a XVI XX. században. Honismeret, 1995/ A kognitív és szociointerpretációról, valamint a metanoiáról egy fontos könyv kapcsán. (Bencze Lóránt: Mikor miért kinek hogyan I.) Magyar Nyelvőr,

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 24 (1991-) 2014. október 21. 2014. 4. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 19 (1991-) (24) * 2009. február 28. * 2009. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Telefon +36-46-565-111 Fax +36-46-363-865

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban.

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 2. Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet anyanyelvi

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK

MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK MINYA KÁROLY PUBLIKÁCIÓI I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. Nyelvművelek, tehát vagyok? (100 anyanyelvi egyperces). Nyíregyháza, 2002. 155 p. Balázs Géza: 10

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika SZAKMAI PROGRAMOK 2006. január 30. 11.00-12.00 Tankönyvkérdés több szemmel Kerekasztal-beszélgetés dr. Bartha Lajosné, OM közigazgatási főtanácsadó, dr. Koller Lászlóné, a Tankönyvesvállalkozók Országos

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet)

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) Tanulmányok: 1976-1978 tudományos továbbképzési ösztöndíj (Magyar Tudományos

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 114. Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban Szerkesztette GECSŐ TAMÁS - SÁRDI CSILLA KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST,

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I.

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I. XXV. OTDK 2001. Pethő Andrea orosz nyelv és irodalom szakos tanár angol IV. Dolgozatának címe: Állatokkal kapcsolatos beszédfordulatok (orosz-magyar vonatkozások) Témavezető: Dr. Jankovics Mária főiskolai

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben