Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)"

Átírás

1 Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága ( ) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi értekezések) bírálata Budapest, 2008.

2 Balázs Géza szakirodalmi munkássága ( ) Az közötti időszak legfontosabb publikációinak bibliográfiája megjelent: Balázs Géza: Vallomása pályájáról. Bibliográfia In: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. Szerk.: Bolla Kálmán. Új Mandátum Könyvkiadó- Zsigmond Király Főiskola, Budapest, Balázs Géza: Nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Zsigmond Király Főiskola, Budapest, Jelmagyarázat: Dőlt betű = könyv Vastag dőlt betű = saját, monográfia-jellegű könyv (a) Külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet (1 8 db) Die Kultur der ungarischen Sprache In: Jürgen Scharnhorst (Hrsg.): Sprachsituation und Sprachkultur im internationalen Vergleich. Aktuelle Sprachprobleme in Europa. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, Ungarn: Sprach- und Kulturwandel in den 90er Jahren In: Jeff Bernard (Hg.) Zeichenwandel im Osten Europas. Prolegomena. S Labor, ÖGS/ISSS, Wien, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: A szövegek szövésmintái. Stúdium Kiadó, Kolozsvár, p. (Szerzőtárs: Murvai Olga) Modewörter in der Massenkommunikation in Ungarn nach der Wende In: Eckhard Höfner/Hartmut Schröder/Roland Witmann (Hrsg.): Valami más. Beiträge des Finnisch-Ugrischen Kultursemiotischen Symposiums. Zeichenhafte Aspekte der Veränderung. Frankfurt/M., Berlin, Bern, Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XII. osztály számára. (Társszerző: Benkes Zsuzsa; Bara Katalin Csutak Judit.) T3 Kiadó, Sfantu Gheorge, p. Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XI. osztály számára. (Társszerző: Benkes Zsuzsa, Bara Katalin Csutak Judit.) Corvin Kiadó, Déva, p. A nyelvek virágoskertje vagy múzeuma lesz Európa? In: Frantisek Alabán red.: Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában/literárne a jazykové interakcie v procese integrácie. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystirca,

3 Around the Hungarian Pessimism In: The Sixth International Conference of KACEEBS. Hungary, Central & Eastern Europe and Korea. Current Issues in Humanities and Social Sciences. 17th-19th July, The Korean Association of Central & Eastern European and Balkan Studies, Korea Literature Translation Istitute, Hankuk University, Seoul, Korea, ELTE, Budapest (b) belföldön kiadott könyv (1-52 db) A kazári népi erdőgazdálkodás szakszavai. ELTE, Budapest, p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 14.) Tulajdonnevek a magyar népmesékben II. ELTE, Budapest, p. (Magyar Névtani Dolgozatok 18.) Firkálások a gödöllői HÉV-en. ELTE, Budapest, p. (Előszó: Voigt Vilmos.) (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 18.) Sátorfirkálások. ELTE, Budapest, p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 34.) Tulajdonnevek a magyar népmesékben III. ELTE, Budapest, p. (Magyar Névtani Dolgozatok 72.) (Társszerző: Várkonyi Ildikó) Tulajdonnevek a magyar népmesékben IV. ELTE, Budapest, p. (Magyar Névtani Dolgozatok 80.) (Társszerző: Barati Antónia és Robert Wolosz) Mai magyar nyelvi gyakorlatok II. Tankönyvkiadó: Budapest, p. (J ) (Társszerző: Tolcsvai Nagy Gábor) A kandidátusi fokozat megszerzését követően: Újságíró-ismeretek. Texoft, Biográf DUE: Budapest, p. Kapcsolatra utaló (fatikus) nyelvi elemek a magyar nyelvben. Akadémiai Kiadó: Budapest, p. (Nyelvtudományi Értekezések 137.) Szövegtani gyakorlatok, vázlatok és tanulmányok. ELTE, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. Tetovált szövegek. ELTE, Budapest, (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 59.) 77 p. Beszélő falak. Ötszáz különféle graffiti, ELTE, (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 64.) 97 p. Újságírás, rádiózás. Aktualitás, demokrácia, helyi közösségek, alternativitás. Haza és Haladás, DUE: Budapest, p. Médiakommunikáció. A nyelvi közszolgálatiság. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, p. Magyar nyelvi gyakorlatok (Érettségi témakörök, tételek Magyar nyelv; 500 gyakorlat megoldásokkal.) Corvina: Budapest, p. (sok kiadás) A rádiós kommunikáció. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, p. 3

4 The Story of Hungarian. A Guide to the Language. Corvina, Budapest, p. (Angolul, második kiadás: 2000.) Rádiós-ismeretek. A műsorszolgáltató rádiózás tankönyve. DUE: Budapest, p. (Társszerző: Kuti Sándor, Szayly József) Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. A Z, Budapest, p. (Második kiadás: 1999.) A magyar pálinka. Aula, Budapest, p. (+ műmelléklet) Médiaműfajok. Rövid összefoglaló az újságok, a rádió és a televízió műfajairól. ELTE, Budapest, p. (Magyar Nyelvészeti Továbbképzési Füzetek, 1; Második kiadás: Magyar Rádió, Budapest, p.) Médianorma. A nyilvános megszólalás esztétikája. Magyar Rádió, Budapest, p. Médianyelv. Az igényes sajtó/média nyelve. Magyar Rádió, Budapest, p. Lehetséges nyelvi szabványok. A Z, Budapest, p. Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina, Budapest, p. (két kiadás) Zöld erdőben jártam Locsolóversek. Pauz-Westermann, Celldömölk, [2001.] 39 p. Magyar nyelvstratégia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, p. Miért jobb a sör a nőknél Kocsmafilozófia, aszfaltköltészet, internetfolklór. Fekete Sas, p. Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, p. (Benkes Zsuzsával) A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, a Béke-, a Sátorkőpusztaiés a Pénzpataki barlang névanyaga. Jakucs László 75. születésnapjára. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, p. (Szerzőtárs: Lieber Tamás és Varga Ferenc) Nyelvünkben a világ. Esszék, jegyzetek. Ister, Budapest, p. Media & Linguistics. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, (Szerzőtárs: Róka Jolán, angolul) 106 p. Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, p. (Benkes Zsuzsával) Pálinka a közös nyelvünk. Állami Nyomda, Budapest, p. Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 11. évfolyama számra. Nemzeti Tankönyvkiadó p. (Benkes Zsuzsával) Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára. Főszerkesztő: Bárdosi Vilmos. Tinta, Budapest, p. (Szerk. Balogh Péterrel, Hessky Reginával, Kiss Gáborral) 4

5 Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 12. évfolyama számra. Nemzeti Tankönyvkiadó (társszerző: Benkes Zsuzsa). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Pálinka, a hungaricum. Állami Nyomda, Budapest, p. Pálinka, Hungaricum. The Hungarian Specialty. Állami, Nyomda, Budapest, p. (angolul) A magyar nyelv elé mozdításáról Vitairat a nyelvművelésért. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. Médiaismeret. Sajtó rádió televízió internet. (Társszerző: Szayly József, Szilágyi Árpád). Szerk.: Balázs Géza. DUE, Budapest, p. Anyanyelvi beszédkultúra a nyelvi előkészítő évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.) Nyelvészek az irodalomról. (Társszerző: Nagy L. János.) Szerk.: Veszelszkiné Huszárik Ildikó. Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas, p. Hon- és népismeret. A magyar nép kultúrája osztály, A változat. Tankönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, p. Hon- és népismeret. Magyar népcsoportok, hazai nemzetiségek osztály. B. változat. Tankönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, p. Hon- és népismeret. Tanári kézikönyv. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, oldal Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák érettségire készülőinek. Az önálló felkészülés útjai. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Kht., Budapest, p. Magyar nyelv. 555 gyakorlat megoldásokkal. (Új érettségi.) Corvina Kiadó, Budapest, lap. Magyar nyelvhasználati szótár. Szerk.: Balázs Géza és Zimányi Árpád. Pauz- Westermann, Celldömölk, oldal. Hungaropesszimizmus hungarooptimizmus. Kommunkációs, nyelvi fölvetések a magyarok lelkületéről. Savaria University Press, Szombathely, oldal (Dissertationes Savariensis, 45.) (c) Nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány (1 36 db) Elementos lingüísticos como uno de los factores de la comunicación. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica, Tomus XVII. ELTE, Budapest, Die Charakteristischen Graffiti Ungarns. In: Annales... SecLingu., Tom. XVIII. ELTE, Budapest,

6 Linguistic Characteristic of Hungarian Tattooed Texts. In: Annales... SecLing., Tom. XIX. ELTE, Budapest, Ethnographic and Linguistic Features of the Hungarian Nameday Congratulations. In: Annales... SecLing. Tom. XXI. ELTE, Budapest, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: Law Regulations and Folk Mentality Concerning (Alcoholic) Spirits Procession and Consumption in the Carpathian Basin. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica, Tom Red. Bartha, Elek József Kotics. KLTE, Debrecen, Zur Semiotik der politischen/öffentlichen Parolen in Ungarn. In: Semiotische Berichte. Jg. 17/3, 4. (1993) (Wien, Ausztria) Autonome studentenvertegenwoordiging in Hongarije. In: Ablak. Onderwijs, wetenschap en technologie in Hongarije. Bureau CROSS/Oost-Europa Institut, Amsterdam, 2/ december, (Hollandia) Péter Pázmány seine Sprache und sein Stil. Die Sprache und der Stil von Pázmány - als ein neuer Diskurstyp In: Semiotische Berichte, Jg , 2/1998. (Wien) Die städtische Volkssprache und die Folklore In: Annales Sectio Linguistica, Tomus XXIII. Red.: Szathmári István. ELTE, Budapest, Die ungarische Sprache als Symbol. Mytische Symbole für und um die ungarische Sprache. In: Jeff Bernard, Gloria Withalm (Hg./Eds.): Mythen, Riten, Simulakra. Semiotische Perspektiven. Angewandte Semiotik, 18/ (Wien, Ausztria) Zarter Abschied vom alten Geld. Die Entvertung des Geldes im Spiegel des heutingen ungarischen Sprachgebrauchs In: Semiotische Berichte (mit: Linguistik Interdisziplinär) Jg. 25. (2000) 1 4/2001. (Wien, Ausztria) Gesture jockes in Hungary. Semiotica 128-3/4. (2000), (USA) Tätowierungen als Darstellungen der Vergangenheit In: Modellierungen von Geschichte und Kultur/Modelling History and Culture. Hg.: Jeff Bernard, Peter Grzybek, Gloria Withalm. In: Angewandte Semiotik 16/17. ÖGS, (Wien, Ausztria) The Story of Hungarian. A Guide to the Language by Dr. Géza Balázs. Magyar News, Vol. X, Issue 7. Bridgeport, March (Kanada) Out of the books. Magyar News, Vol. XI, Issue 1. Bridgeport, Sept (Kanada) Der Systemwechsel in der Ungarischen Sprache. In: Annales, Tomus XXIV. ELTE, Budapest,

7 Die Sprache und Stil von Péter Pázmány als ein neuer Diskurstyp. In: Annales, Tomus XXIV. ELTE, Budapest, Thomas A. Sebeok Bibliography, In: Annales, Tomus XXIV. ELTE, Budapest, Critical Approach to Media Language Usage. In: Annales, Tomus XXV. ELTE, Budapest, Hungarian Pessimism. In: Annales, Tomus XXV. ELTE, Budapest, Svetimybes vengru kalboje. In: Gimtoji Kalba, Nr. 6. (420) Svetimybes vengru kalboje 2. In: Gimtoji Kalba, Nr ( ) (Litvánia) Notre chére petite langue maintenante. La sybolisation de la langue hongroise. In: Degrés (Belgium): (2002) i: (Belgium) Modewörter in der Massenkommunikation in Ungarn nach der Wende In: Eckhard Höfner/Hartmut Schröder/Roland Witmann (Hrsg.): Valami más. Beiträge des Finnisch-Ugrischen Kultursemiotischen Symposiums. Zeichenhafte Aspekte der Veränderung. Frankfurt/M., Berlin, Bern, Zeichenhafte Lauffeuerkommunikation oder Kommunikation Punkt für Punkt. Die Rolle des SMS (Short Message Service) in der ungarischen Wahlkampagne des Jahres In: Semiotische Berichte (mit: Linguistik Interdisziplinär). Special Issue: Media - Old and Neu/Medien Alt und Neu. Jg / Hungarian Curiosity: Pálinka. (By Géza Balázs és Tamás Kincses). In: Hungarian Uncorked. Hungarian Wine Culture: Style and Tradition Symbol. Ed. Gábor Botond Bányai. No. 1. Summer of On Hungarian Pessimism. In: A. Paládi-Kovács ed. in chef: Times Places Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Akadémiai, Budapest, Political-public buzzwords in the Hungarian from the change of system In: Navracsics Judit és Tóth Szergej szerk.: Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Szeged-Veszprém, Euro terminology and the hungarian language In: Ed. Balaskó, M.- Balázs, G. Galinski Ch. Pusztay, J. Skujina, V.: European Profiles of Language Policy. Terminologia et Corpora 1. Berzsenyi Dániel College, Szombathely, (2004) [2005] Hungarian Phraseology. In: Red. I. Szathmári. Annales Sec. Linguistica. XXVI. ELTE, Budapest, Metalinguistik. Sprache und Textypen der heutigen ungarischen Folklore. In: Studia Slavica Hung. 52/1 2 (2007) The research of Hungarian for specific purposes (HSP) since the change of regime: achievements and challenges In: Terminology and Lexicology in 7

8 Middle-Europe. Ed. Balaskó Balázs Galinski Pusztay Skujina. Terminologia et Corpora III. Szombathely, Emergence as a phenomenon of cultural history of language. In: Semiotica, Volume 170 1/4 (2008) (Ed. Marcel Danesi; Muoton de Gruyter, Berlin, New York.) (USA) (e) Szövegkritikai közreadás külföldi kiadványban (0 db) (f) Szövegkritikai közreadás belföldi kiadványban (1 db) Az ároktői szőlőbirtokosság alapítólevele. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 25. Miskolc, (d) Hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány (1 149 db) Tiszadorogmai adatok a vessző feldolgozásához. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 21. Miskolc, A cserépfalui díszes fafaragó korszak vége. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 22. Miskolc, Az egyéni és háztáji juhászat Ároktőn. (Adalékok a juhászat mai formáihoz.) A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 24. Miskolc, Égetett szeszes italok készítése és fogyasztása a Közép-Tisza vidéken. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXIV. Miskolc, Titok a neved, Suha János... Magyarországi tetovált feliratok. Forrás, 19/3. (1987) A firkálások kutatása és nyelvi jellemzői Magyarországon. Magyar Nyelvőr,111.(1987) A kapcsolatfelvétel nyelvi formái. Magyar Nyelvőr, 111. (1987) Népi italaink kutatástörténetéhez. In: Arator. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. Bp., A névnapi köszöntők folklorisztikai és nyelvészeti jellemzői. In: Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, I. Szathmári oblata a collegis et discipulis. ELTE: Budapest, Einfluss der liquidierten Transdanubischen Eisenbahnlinien auf das Volksleben. In: Az István Király Múzeum Közleményei, A/28. Hrg. László Lukács. Székesfehérvár, Tetovált szövegek Magyarországon. Magyar Nyelv, LXXXIV. (1988) Szövegszerkezeti sajátosságok Temesi Ferenc Por című regényében. Magyar Nyelvőr 113. (1989)

9 Nominális mondatok néhány szövegtípusban. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor 60. születésnapjára. Szerk.: Havas Ferenc és munkatársai. ELTE, Budapest, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: A folklórlingvisztikai kutatások története különösen az elmúlt két évtizedben ( ). In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk.: Kiss Jenő és Szűts László. Akadémiai Kiadó: Budapest, A magyar égetett szeszes italok történeti terminológiája és néprajzi összefüggései. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály és Kiss Jenő. ELTE: Budapest, A nyelvészeti antropológia a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. In: Hagyomány és újítás... Szerk.: Balázs Géza. ELTE: Budapest, A pálinka néprajzához. Pálinkafogyasztás a mindennapok során és a közösségi munkák alkalmával. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 27. Miskolc, A pálinkafőzés népi gyakorlata. Múzeumi Kurír, 62. szám, dec A szeszes lepárlás etnológiai párhuzamai. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk.: Halász Péter. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, Az égetett szeszesitalok történetének, készítésének és fogyasztásának néprajzi vázlata. Szeszipar 39/3. (1991) Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén. Magyar Nyelv LXXXVII. (1991) Belehallás. Egy nyelvészeti antropológiai probléma és környezete. In: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Kozocsa Sándor Géza és Laczkó Krisztina. ELTE: Budapest, Jeles alkalmak pálinkafogyasztása. In: Kultúra és tradíció I-II. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. Szerk.: Viga Gyula. Herman Ottó Múzeum: Miskolc, I/ Néprajz és helynévkutatás. In: Tulajdonnév-használatunk. Névtudományi tanácskozás Jászberényben, október ELTE: Budapest, (Magyar Névtani Dolgozatok 100.) Szemiotikai jelenségek a magyar grammatikában. In: Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Szerk.: Keszler Borbála. Tankönyvkiadó: Budapest, Szövegvilágok, a szövegalkotó ember. Vélemény a szövegtani kutatásról. Szemiotikai szövegtan, 5. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. Szeged,

10 A megszüntetve megőrzés." Jelen és történetiség a frazeológiában. In: Állapot és történet szinkrónia és diakrónia viszonya a nyelvben. Szerk.: Horváth Katalin, Ladányi Mária. ELTE, Budapest, A hajónévadás egyéni típusáról: a kenunevek. Névtani Értesítő 15. (Bp., 1993.) A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata. Magyar Nyelv, A nyelvi norma és a hagyomány. Magyar Nyelvőr, A ruhafeliratok szemiotikai-nyelvészeti kutatásának lehetőségeiről. Bevezetés. Magyar Nyelvőr, Egy iskoladráma folklórlingvisztikai elemzése. In: Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok. Szerk.: Pintér Márta Zsuzsanna Kilián István. Debrecen, Életünk feltűnő jelei. In: Emlékkönyv Fábián Pál 70. születésnapjára. Szerk.: Kozocsa Sándor Géza. ELTE, Budapest, A tetoválás és a tetovált szövegek magyar néprajzi kutatása In: Szemiotikai szövegtan 7. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. JGYTF Kiadó, Szeged, Antropológia és nyelvészet. Bevezetés In: Kétnyelvűség, II/ Normaváltás napjaink megszólításformáiban. (Az elvtárs/úr kapcsán.) In: A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. Szerk.: Kemény Gábor és Kardos Tamás. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes, 16. MTA Nyelvtudományi Intézete (Budapest), Életünk feltűnő jelei In: Ahogyan I. Előadások a magyarországi személyközi kommunikációról. Szerk.: Lipták Ildikó. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Bp. (1995.) A magyar szöveg. (Folklórlingvisztikai szövegtani gondolatok.) In: R. Molnár Emma főszerk.: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. JGYTF Kiadó, Szeged, Egy lehetséges magyar nyelvstratégia körvonalai. Magyar Nyelvőr, Nyelvgeopolitika. Példák, tételek és feladatok. Magyar Nyelvőr, (Társszerző: Marácz László.) A média nyelvhasználatának kritikai megközelítése. Magyar Nyelvőr, A média nyelvhasználatának néhány jellegzetessége In: Médiakritika. Szerk.: Terestyéni Tamás. Osiris MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, A nyelvtan jó! In: Kommunikációs tréning a szakképzésben. Szerk.: Fedor Mihály. Munkaügyi Minisztérium, Budapest,

11 A Sátorkőpusztai-, a Baradla-, a Béke- és Pénzpataki-barlang névanyaga. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXV XXXVI. Miskolc, (Társszerző: Lieber Tamás, Varga Ferenc) Advertisement at schools and of the schools In: Education - Market Economy - Media. Comp. Mihály Fedor. Ministry of Labour, Budapest, Állandósult szókapcsolatok , Nyelvi politika In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Főszerk.: Sipos Lajos. Dunakanyar, 2000 Könyvkiadó, Budapest, (Második kiadás, Magyar Könyvklub, 2002.) Az égetett szeszes italok megjelenése In: Európából - Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Szerk.: Csoma Zsigmond Viga Gyula. Debrecen, Néprajzi Látóhatár VI/1 4.A Helynévrövidülések antropológiai nézőpontból In: Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerk.: Kiss Gábor és Zaicz Gábor. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, The Grammar is O.K.! 7 8. In: Communication practices in the vocational training. Comp. Mihály Fedor. Ministry of Labour, Budapest, A Magyar Néprajzi Atlasz nyelvjárástudományi értéke In: Szabó Géza, Molnár Zoltán szerk.: III. Dialektológiai Szimpozium. Szombathely, A reklám a közszolgálati rádióban. Magyar Nyelvőr, A rendszerváltozás időszakának politikai közéleti szemiotikai nyelvi jelenségeiből In: A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 1.) Az irodalmi szöveg szövegtani stilisztikai elemzése. Temesi Ferenc trilógiája (Por Híd Pest) In: Irodalomtanítás az ezredfordulón. Főszerk.: Sipos Lajos. Pauz Westermann, Celldömölk, Külső nyelvészet az informatika korában. Magyar Nyelvőr, A bor a szólásokban és közmondásokban In: Benyák Zoltán és Benyák Ferenc szerk.: Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Hermész Kör, Budapest, A gondolatrejtő nyelvi funkció és a poliszémia In: Gecső Tamás szerk.: Poliszémia, homonímia. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Tinta, Budapest, A magyar nyelvművelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, javaslatok. (Tanulmány az MTA Magyar Nyelvi Bizottság felkérésére.) Magyar Nyelvőr, A mondatból kimutató jelek. Szöveggrammatikai vázlat. Modern Filológiai Közlemények, I/

12 Divatszavak a magyarországi tömegkommunikációban a rendszerváltozás után In: Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk.: Kugler Nóra, Lengyel Klára. ELTE BTK, Budapest, Gesztusviccek Magyarországon. Jel-Kép, 1999/ Kommunikációs létformák és átcsapások. Magyar Nyelv, Nyelvstratégia In: Glatz Ferenc szerk.: A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. MTA, Budapest, Szociálpszichológia és nyelvpolitika. Magyar Nyelv, XCV. (1999.) Sok láb tapossa a földet, amíg útnak nevezik." Élő kisműfajok a Homoródmente folklórjából. In: A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Pro-Print, Csíkszereda, A feliratozás In: Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I II. Szerk.biz.: Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE, Budapest, A média nyelvi normája. Magyar Nyelvőr, 124. (2000.) A városi népnyelv és a folklór. Az antropológiai nyelvészeti kutatása a városban In: Nép nyelv társadalom. Végh József emlékezetére. A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai IV. Szerk.: Szabó Géza, Molnár Zoltán. Szombathely, Egység és különbözés a nyelvben In: Vox Humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Földi Éva és Gadányi Károly. ELTE, Bp., Normatudatok és normaváltozatok. In: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szerk.: Cseri Miklós Kósa László T. Bereczki Ibolya. Magyar Néprajzi Társaság és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, A magyar nyelvművelés eredményei. In: Balázs G. A. Jászó Anna Koltói Ádám szerk.: Éltető anyanyelvünk. Tinta, Budapest, A nyelvi cselekvés elméletéhez. In: Színes eszmék nem alszanak. I. Szépe György 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József Szűcs Tibor Terts István. Lingua Franca Csoport, Pécs, A szent és a profán szöveg antropológiája. In: Biztos, védett kikötő. A szent és profán korunk egyházművészetének tükrében. Szerk.: Szabó Lajos. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, A társadalmi kommunikáció zavarai. In: Gósy Mária szerk.: Beszédkutatás MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, A vizuális nyelv és az írás In: A helyesírás és a millennium. Szerk.: Nagy L. János. Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny. Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, Cseresznyepálinka Farnadi Éva szerk., Hagyományok ízek 12

13 régiók. I II. Agrármarketing Centrum, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest. Műnyelvi válság egykor és most. Természettudományi Közlöny, 132. évf. 5. füzet, (2001. május), 201. Pázmány Péter nyelve és stílusa mint új diszkurzustípus. In: Pázmány Péter és kora. Szerk.: Hargittay Emil. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, Sompálinka. I/ In: Farnadi Éva szerk., Hagyományok ízek régiók. I II. Agrármarketing Centrum, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest. A barlangi helynévadás antropológiája. Karszt és Barlang, (2002.) I-II A bor a szólásokban és a közmondásokban ; A szőlő- és bornevek, valamint a borvidékek nevének helyesírása In: Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Második, javított, bővített kiadás. Szerk.: Benyák Zoltán, Benyák Ferenc. Hermész Kör, Budapest, A mézes pálinkák története és népi hagyománya. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XLI. Szerk.: Veres László Viga Gyula. Miskolc, Szimbólumelemzés szövegekben. In: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor szerk.: Jelbeszéd az életünk II. Osiris, Budapest, Szofisztikus szillogizmusok. (Bölcselkedő okkötések.) In: A klasszikus retorikai bizonyítás. Szerk.: A. Jászó Anna, L. Aczél Petra. Trezor, Budapest, Szöveg-jelentéstani rács. (A mondatból kimutató jelek 2.) In: Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József-Benkes Zsuzsa- Bókay Antal. Tinta, Budapest, Minden házfalat cseréljetek sms-falra! Sms-fal mint elektronikus graffiti. Magyar Nyelvőr, A születő netmagyar Átírjuk vagy átírják a magyar nyelvváltozatokat? In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE, Budapest, A változás és a változat mint nyelvstratégiai alapkérdés. Magyar Nyelv, Euroterminológia és a magyar nyelv. Studia Slavica Savariensia 1-2, Szombathely, In honorem Caroli Gadanii sexagesimi natalis dedicatur. Ed.: Viktor Moiseenko. (Második, javított kiadás) Futótűz- vagy pontról pontra kommunikáció A választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata. In: Magyarország politikai évkönyve ről. Szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Kht., II/ Kossuth, a szónok. In: A. Jászó Anna és Aczél Petra szerk.: A modern retorikai bizonyítás. Trezor, Budapest,

14 Magyar szemiotikai publikációk a rendszerváltozás (1990) óta. Modern Nyelvoktatás, IX. évf. 2003/ Pálinkázás munka közben. In: Munkástörténet munkásantropológia. Szerk.: Horváth Sándor Pethő László Tóth Eszter Zsófia. Napvilág Kiadó, Budapest, A 21. század magyar kommunikációja (Nyelvstratégiai feladatok bevezető) In: Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, A tárgyfeliratok antropológiája és szemiotikája In: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. Termékszemantika. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, Antropológiai gondolatok a szent és a profán nyelvről In: Pócs Éva szerk.: Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest, Apáczai anyanyelv szaknyelv In: Péntek János szerk.: Magyarul megszólaló tudomány. Lucidus, Budapest, Kisebbségkutatás Könyvek Az antropológiai nyelvészet a nyelvek lényegének jobb megértéséért In: Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós: Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában. Szombathely, Az internetkorszak kommunikációja In: Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, Nyelvstratégia és helyesírás. In: Helyesírásunk időszerű kérdései. Szerk.: Bozsik Gabriella és V. Raisz Rózsa. Eger, (2004.) Sajtónyelv médianyelv médianorma. In: Acta Acadmeiae Paedagogicae Agriensis, XXXI. Kommunikáció és nyelvhasználat. Red.: H. Varga Gyula. Eger, Választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata. Magyar Nyelvőr, A csényei Mária és kálvária mint szakrális emlék In: Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Szerk.: Bárth Dániel. ELTE Folklore, Tanszék, Budapest (Folkloristica 9.) A fenntartható anyanyelv In: Balázs Géza szerk.: Jelentés a magyar nyelvről ( ). Akadémiai Kiadó, Budapest, A magyar nyelv rokonságairól In: A démonok köztünk vannak. A Szkeptikusok X. Országos Konferenciáján elhangzott előadások gyűjteménye. Szerk.: Pintér András és Trupka Zoltán. A Szabadművelődés Háza és a Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, A magyarországi pálinkakészítés története In: Benke László Gribek Lajos szerk.: A magyarok asztala. Gasztro Kódex Kiadó, Budapest,

15 A nyelvi kultúra és a politikai korrektség. Alkalmazott Nyelvtudomány, 2005/2. (IV/2.) Az emergencia és napjaink nyelvészete In: Klaudy Kinga barátai, Dobos Csilla és mások szerk.: Mindent fordítunk és mindenki fordít. Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Szak Kiadó, Bicske, Az internetkorszak kommunikációja In: Balázs Géza Bódi Zoltán szerk.: Az internetkorszak kommunikációja. Gondolat/Infónia, Budapest, Az új média új műfaja, az sms-hír nyelvészeti megközelítésben. Magyar Nyelvőr, József Attila verseinek modern nyelvészeti megközelítése. Egy példa: Tudod, hogy nincs bocsánat. Magyar Nyelvőr, 129/ Magyar frazeológia. Ethnica, 2005/1. (VII/1.) Meg kell hajolni a tokaji bor nagysága előtt! Előszó. 4. In: Botos Ernő Péter szerk.: Tokaj boratlasz. Bor-Kép, Budapest, Mindennapi szemiotikai rendszereink. Jelkulturális, jelpedagógiai megjegyzések In: A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Szerk.: Balázs G. H. Varga Gy. Veszelszki Á. MSZT, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2005., valamint: Jel-Kép, 2005/ Nyelvészeti viták az idegenszerűségekről. Magyar Orvosi Nyelv 2005 (V/1.) Új szavak, kifejezések ( ) In: Balázs Géza szerk.: Jelentés a magyar nyelvről ( ). Akadémiai Kiadó, Budapest, Vallomása pályájáról. Bibliográfia In: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. Szerk.: Bolla Kálmán. Új Mandátum Könyvkiadó-Zsigmond Király Főiskola, Budapest, A jelek sokfélesége Európában In: Szerk.: Nagy Sándor István. Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, A magyar frazémák szövegtipológiája In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk.: Mártonfi Attila, Papp Kornélia és Slíz Mariann. Argumentum, Budapest, A magyarok borús lelkületéről In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szerk.: Galgóczi László és Vass László. JGYF Kiadó, Szeged, A rádiók kiejtési normája In: II. egri kiejtési konferencia. Red.: Zimányi Árpád. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIII. Eger, Anyanyelvápolással a közművelődésért. Herman Ottó nyelvészeti munkássága In: Hevesi Attila Viga Gyula szerk.: Herman Ottó öröksége. A Miskolcon 15

16 2005. november 8 9-én megrendezett konferencia anyaga. Herman Ottó Múzeum, Az sms-folklór a minimálfolklór nyelvi képe. I. rész. Magyar Nyelvőr, 2006/ Interkulturális hatások a jelhasználatra In: Balázs Géza és H. Varga Gyula szerk.: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2 3. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, (Magyar szemiotikai tanulmányok ) Korunk kommunikációs zavarai (XXI. század) In: Kovács László, Tóth József szerk.: Határsávok Savaria University Press, Szombathely, A jogszabályok közérthetősége. Nyelvi követelmények a jogi szaknyelvben In: Általános jogalkotási ismeretek. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Szerk.: dr. Gyergyák Ferenc, dr. Kiss László. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, A magyar nyelv elé mozdításáról A 40. magyar nyelv hete megnyitóján In: A magyar nyelv hete Az anyanyelvi ismeretterjesztés négy évtizede. Szerk.: H. Varga Gyula. Diamond Kiadó, Eger, A magyar nyelv ökolingvisztikája In: Pusztay János szerk.: A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Savariae, (Az Uralisztikai Tanszék Kiadványai 12.) Az életvíztől a gugyiig. Kis pálinkatörténet. In: Top Népszabadság, A legjobb pálinkák, Az sms-folklór a minimálfolklór nyelvi képe. II. rész. Magyar Nyelvőr, 2007/ Az sms-folklór szövegtípusai In: Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása. Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, (Semiotica Agriensis 4.) Barátság és szerelem. A pálinka folklórja. In: Top-Népszabadság, A legjobb pálinkák, Hatalom és helyesírás. Magyar Nyelvőr, 131 (2007/4.) Memoversek a kumulatív kulturális evolúció szolgálatában In: Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Első kötet. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó. Kolozsvár, (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai, 4.) Nyelvi demokrácia In: Kiss Éva szerk.: Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK Pécsi Tudományegyetem FEEK, Pápa, Pécs,

17 Ez is megvan, még sincs este! Szógyakoriság és fogalmi körök a Magyar szólástárban In: Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, A magyar pálinka folklórja és névkincse. A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2008/tavasz A médiaszövegek nyelvi hatásai In: Káros médiatartalmak. Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula. Líceum Kiadó, Eger DUE, Budapest, A turáni átoktól a hungaropesszimizmusig In: Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelv. Tanszék, Szombathely, A vasútmegszüntetések társadalmi, néprajzi hatásai a Kádár-rendszerben. Vasi Szemle, LXII. 2008/ A verbális agresszió diszciplináris keretben (Társszerző: Dede Éva.) In: Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben. Szerk.: Zimányi Árpád. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. Eger, Az abdukció. A megszervezett (öröklött?) helyes vélekedés, következtetés In: Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Szerk.: Déri Balázs. L Harmattan ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest, Bevezetés az európai nyelvi kultúrába (Szerzőtárs: Dede Éva.) In: Balázs Géza és Dede Éva szerk.: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht. PRAE.HU, Budapest, Emergence as a phenomenon of cultural history of language. Semiotica, Volume 170 1/4 (2008) (Ed. Marcel Danesi; Muoton de Gruyter, Berlin, New York.) Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegtípusok. A szövegtípusok antropológiai jellegű megközelítései. Magyar Nyelvőr, 2008 (132.): Magyar nyelvpolitika, nyelvstratégia és nyelvművelés In: Balázs Géza és Dede Éva szerk.: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht. PRAE.HU, Budapest, Médiakonvergencia: új nyelv, új média? A média és a nyelv néhány összefüggéséről In: Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, Titkos nyelvek etnolingvisztikai univerzálék. Magyar Nyelv, 2008 (CIV.): Pálinka. (Címszó). Magyar művelődéstörténeti lexikon, VIII. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Balassi, Budapest,

18 Médiaszöveg médiapedagógia In: Az év esszéi Szerk.: Ekler Andrea és Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegalaptípusok. A szövegtípusok antropológiai jellegű megközelítései In: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Tinta könykiadó, Budapest, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 80.) (g) Külföldön vagy belföldön kiadott kötet szerkesztése (1 39 db) Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Hála József. MTA NKCS: Budapest, p. Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, p. Mutató az Ethnographia (LXXXI XCIX.) évfolyamához. Akadémiai Kiadó: Budapest, p. Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. Szerk. ~) ELTE: Budapest, p. (Nyelvtudományi Dolgozatok 38.) Magyar néphagyomány ~ európai néphagyomány. A Magyar Néprajzi Társaság 100. és a szervezett néprajzi gyűjtőmozgalom 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. (Szerk. ~) Magyar Néprajzi Társaság, KLTE Néprajzi Tanszék: Bp.-Debrecen, p. Nép-nyelv. Tanulmányok Fülöp Lajos 60. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Selmeczi Kovács Attila. Néprajzi Múzeum: Budapest, p. Az Édes Anyanyelvünk évfolyamának mutatója. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, Érettségi témakörök, tételek Magyar nyelv (szerkesztés, 30 fejezet). Corvina Kiadó, Budapest, p. (társszerző: Bodáné Kovács Mária, Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Juhász Nagy Andrea, Schlettné Sebő Ildikó) ( kiadásban) Jókai-szótár. A-K, L-Z. Unikornis, Budapest, p. (társszerző: P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin, T. Somogyi Magda) Kétnyelvűség. Nyelv- és kultúrökológiai szaklap. 1994/4. szám (szerkesztés) Jugendmedien-Atlas 93/94. (Red. Hansgeorg Schiemer; Länder-Korrespondent: ~) Siegen/Deutschland, Kommunikáció- és médiaismeret szöveggyűjtemény. I II. Magyar Rádió, Bp., p. A magyar jelrendszerek évszázadai. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, p. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 1.) (Szerk.: ~ és Voigt Vilmos) Felfedezőúton a jelek világában. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szemiotikai tanulmányai. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 2.) Budapest, (Szerk.: ~.) 18

19 Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I II. Szerkesztőbizottság: Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE, Budapest, l. Jeles jogok jogos jelek. Multidiszciplináris tanulmányok. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, (Voigt Vilmossal) Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, l. (Grétsy Lászlóval) Nyelvi illem nagyszüleink kiskorában. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) Szójátékos anyanyelvünk. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. (Szerk. A. Jászó Annával és Koltói Ádámmal.) Tinta, Budapest, p. Informatikai technológia és nyelvhasználat. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázatából. Trezor, Budapest, p. Sportnyelvünk a 21. század elején. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) A 20. századi magánlevelek nyelvi világa. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, p. (Voigt Vilmossal) A magyar nyelv jelene és jövője. I-II. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, , 348 p. (szerkesztés) Az Édes Anyanyelvünk 1 25 évfolyamának mutatója, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, p. (összeállítás) Az Európai Unió és a nyelvek. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, p. (szerk. ~ és Grétsy László) Mai magyar nyelvi jelenségek. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, p. (szerk. ~ és Grétsy László) Magyar nyelv. Új érettségi. Corvina, Budapest, p. (13. átdolgozott és bővített kiadás.) (Szerk.: ~, Társszerző: Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Kovács Mária, Schlettné Sebő Ildikó.) A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, lap. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 7-8.) (Társszerkesztő: H. Varga Gyula, Veszelkszki Ágnes.) Az internetkorszak kommunikációja. Gondolat/Infonia, Budapest, p. (Társszerkesztő: Bódi Zoltán.) Jelentés a magyar nyelvről (Szerkesztés). Akadémiai Kiadó, p. 19

20 Nyelv és nyelvhasználat a családban. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Szerk.: Balázs Géza és Grétsy László. NKÖM, Budapest, p. Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2 3. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, (Magyar szemiotikai tanulmányok ) Magyar nyelvhasználati szótár. Szerk.: Balázs Géza és Zimányi Árpád. Pauz- Westermann, Celldömölk, oldal. Emlékkönyv Jónás Frigyes nyelvész 60. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Gecső Tamás. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Budapest, (megjelent: 2007.) Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása. Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, oldal. Semiotica Agriensis 4. Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. (Szerk.: Balázs Géza és Dede Éva.) Inter Kht. PRAE.HU, Budapest. 434 oldal. Káros médiatartalmak. (Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula.) Líceum Kiadó, Eger DUE, Budapest, p. Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, p. (h) Tudományos munka bírálata/ismertetés (válogatás) Takács Lajos, Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. (Ism.) Magyar Nyelvőr, Magyar néprajz V. Folklór 1. (Ism.) Magyar Nyelv, Neogene Mineral Resources in the Carpathian Basin. Ed. by J. Hála. (Ism.) Ethongraphia, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: Voigt Vilmos: Folklór alkotások elemzése. Szemiotikai szövegtan 3. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre. Szeged, Papp József: Tiszacsege néprajza. Honismeret, 1993/1. Nyelvpolitikai szociolingvisztikai tankönyv. (Kiss Jenő: Magyar anyanyelvűek magyar nyelvhasználat.) Kétnyelvűség, 1994/ Balassa Iván: Sárospatak történeti helyrajza a XVI XX. században. Honismeret, 1995/ A kognitív és szociointerpretációról, valamint a metanoiáról egy fontos könyv kapcsán. (Bencze Lóránt: Mikor miért kinek hogyan I.) Magyar Nyelvőr,

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Quo vadis, geolinguistica? Merre tovább, nyelvföldrajz? Efféle kérdéseket a tudomány gyorsan változó világában minden új évtized hajnalán érdemes feltenni.

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL!

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! Anyanyelvünk 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Ágoston Mihály: Helyreállítani a megingott anyanyelvtudatot

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT SAVARIA UNIVERSITY PRESS Szombathely 2011 MEGJELENT A HUNRA MEGALAKULÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok 2010. 2-3. szám A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY F ISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI TANULMÁNYOK A MÉDIATUDOMÁNYOK KÖRÉB L

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY F ISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI TANULMÁNYOK A MÉDIATUDOMÁNYOK KÖRÉB L AZ ESZTERHÁZY KÁROLY F ISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI ÚJ SOROZAT XXXIV. KÖTET TANULMÁNYOK A MÉDIATUDOMÁNYOK KÖRÉB L SZERKESZTI ANDOK MÓNIKA EGER, 2007 ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM.

Részletesebben

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1 Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 67 MAGYAR NYELVJÁRÁSOK Gazdag Vilmos Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés)

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben