Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)"

Átírás

1 Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága ( ) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi értekezések) bírálata Budapest, 2008.

2 Balázs Géza szakirodalmi munkássága ( ) Az közötti időszak legfontosabb publikációinak bibliográfiája megjelent: Balázs Géza: Vallomása pályájáról. Bibliográfia In: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. Szerk.: Bolla Kálmán. Új Mandátum Könyvkiadó- Zsigmond Király Főiskola, Budapest, Balázs Géza: Nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Zsigmond Király Főiskola, Budapest, Jelmagyarázat: Dőlt betű = könyv Vastag dőlt betű = saját, monográfia-jellegű könyv (a) Külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet (1 8 db) Die Kultur der ungarischen Sprache In: Jürgen Scharnhorst (Hrsg.): Sprachsituation und Sprachkultur im internationalen Vergleich. Aktuelle Sprachprobleme in Europa. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, Ungarn: Sprach- und Kulturwandel in den 90er Jahren In: Jeff Bernard (Hg.) Zeichenwandel im Osten Europas. Prolegomena. S Labor, ÖGS/ISSS, Wien, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: A szövegek szövésmintái. Stúdium Kiadó, Kolozsvár, p. (Szerzőtárs: Murvai Olga) Modewörter in der Massenkommunikation in Ungarn nach der Wende In: Eckhard Höfner/Hartmut Schröder/Roland Witmann (Hrsg.): Valami más. Beiträge des Finnisch-Ugrischen Kultursemiotischen Symposiums. Zeichenhafte Aspekte der Veränderung. Frankfurt/M., Berlin, Bern, Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XII. osztály számára. (Társszerző: Benkes Zsuzsa; Bara Katalin Csutak Judit.) T3 Kiadó, Sfantu Gheorge, p. Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XI. osztály számára. (Társszerző: Benkes Zsuzsa, Bara Katalin Csutak Judit.) Corvin Kiadó, Déva, p. A nyelvek virágoskertje vagy múzeuma lesz Európa? In: Frantisek Alabán red.: Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában/literárne a jazykové interakcie v procese integrácie. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystirca,

3 Around the Hungarian Pessimism In: The Sixth International Conference of KACEEBS. Hungary, Central & Eastern Europe and Korea. Current Issues in Humanities and Social Sciences. 17th-19th July, The Korean Association of Central & Eastern European and Balkan Studies, Korea Literature Translation Istitute, Hankuk University, Seoul, Korea, ELTE, Budapest (b) belföldön kiadott könyv (1-52 db) A kazári népi erdőgazdálkodás szakszavai. ELTE, Budapest, p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 14.) Tulajdonnevek a magyar népmesékben II. ELTE, Budapest, p. (Magyar Névtani Dolgozatok 18.) Firkálások a gödöllői HÉV-en. ELTE, Budapest, p. (Előszó: Voigt Vilmos.) (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 18.) Sátorfirkálások. ELTE, Budapest, p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 34.) Tulajdonnevek a magyar népmesékben III. ELTE, Budapest, p. (Magyar Névtani Dolgozatok 72.) (Társszerző: Várkonyi Ildikó) Tulajdonnevek a magyar népmesékben IV. ELTE, Budapest, p. (Magyar Névtani Dolgozatok 80.) (Társszerző: Barati Antónia és Robert Wolosz) Mai magyar nyelvi gyakorlatok II. Tankönyvkiadó: Budapest, p. (J ) (Társszerző: Tolcsvai Nagy Gábor) A kandidátusi fokozat megszerzését követően: Újságíró-ismeretek. Texoft, Biográf DUE: Budapest, p. Kapcsolatra utaló (fatikus) nyelvi elemek a magyar nyelvben. Akadémiai Kiadó: Budapest, p. (Nyelvtudományi Értekezések 137.) Szövegtani gyakorlatok, vázlatok és tanulmányok. ELTE, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. Tetovált szövegek. ELTE, Budapest, (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 59.) 77 p. Beszélő falak. Ötszáz különféle graffiti, ELTE, (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 64.) 97 p. Újságírás, rádiózás. Aktualitás, demokrácia, helyi közösségek, alternativitás. Haza és Haladás, DUE: Budapest, p. Médiakommunikáció. A nyelvi közszolgálatiság. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, p. Magyar nyelvi gyakorlatok (Érettségi témakörök, tételek Magyar nyelv; 500 gyakorlat megoldásokkal.) Corvina: Budapest, p. (sok kiadás) A rádiós kommunikáció. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, p. 3

4 The Story of Hungarian. A Guide to the Language. Corvina, Budapest, p. (Angolul, második kiadás: 2000.) Rádiós-ismeretek. A műsorszolgáltató rádiózás tankönyve. DUE: Budapest, p. (Társszerző: Kuti Sándor, Szayly József) Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. A Z, Budapest, p. (Második kiadás: 1999.) A magyar pálinka. Aula, Budapest, p. (+ műmelléklet) Médiaműfajok. Rövid összefoglaló az újságok, a rádió és a televízió műfajairól. ELTE, Budapest, p. (Magyar Nyelvészeti Továbbképzési Füzetek, 1; Második kiadás: Magyar Rádió, Budapest, p.) Médianorma. A nyilvános megszólalás esztétikája. Magyar Rádió, Budapest, p. Médianyelv. Az igényes sajtó/média nyelve. Magyar Rádió, Budapest, p. Lehetséges nyelvi szabványok. A Z, Budapest, p. Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina, Budapest, p. (két kiadás) Zöld erdőben jártam Locsolóversek. Pauz-Westermann, Celldömölk, [2001.] 39 p. Magyar nyelvstratégia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, p. Miért jobb a sör a nőknél Kocsmafilozófia, aszfaltköltészet, internetfolklór. Fekete Sas, p. Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, p. (Benkes Zsuzsával) A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, a Béke-, a Sátorkőpusztaiés a Pénzpataki barlang névanyaga. Jakucs László 75. születésnapjára. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, p. (Szerzőtárs: Lieber Tamás és Varga Ferenc) Nyelvünkben a világ. Esszék, jegyzetek. Ister, Budapest, p. Media & Linguistics. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, (Szerzőtárs: Róka Jolán, angolul) 106 p. Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, p. (Benkes Zsuzsával) Pálinka a közös nyelvünk. Állami Nyomda, Budapest, p. Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 11. évfolyama számra. Nemzeti Tankönyvkiadó p. (Benkes Zsuzsával) Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára. Főszerkesztő: Bárdosi Vilmos. Tinta, Budapest, p. (Szerk. Balogh Péterrel, Hessky Reginával, Kiss Gáborral) 4

5 Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 12. évfolyama számra. Nemzeti Tankönyvkiadó (társszerző: Benkes Zsuzsa). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Pálinka, a hungaricum. Állami Nyomda, Budapest, p. Pálinka, Hungaricum. The Hungarian Specialty. Állami, Nyomda, Budapest, p. (angolul) A magyar nyelv elé mozdításáról Vitairat a nyelvművelésért. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. Médiaismeret. Sajtó rádió televízió internet. (Társszerző: Szayly József, Szilágyi Árpád). Szerk.: Balázs Géza. DUE, Budapest, p. Anyanyelvi beszédkultúra a nyelvi előkészítő évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.) Nyelvészek az irodalomról. (Társszerző: Nagy L. János.) Szerk.: Veszelszkiné Huszárik Ildikó. Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas, p. Hon- és népismeret. A magyar nép kultúrája osztály, A változat. Tankönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, p. Hon- és népismeret. Magyar népcsoportok, hazai nemzetiségek osztály. B. változat. Tankönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, p. Hon- és népismeret. Tanári kézikönyv. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, oldal Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák érettségire készülőinek. Az önálló felkészülés útjai. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Kht., Budapest, p. Magyar nyelv. 555 gyakorlat megoldásokkal. (Új érettségi.) Corvina Kiadó, Budapest, lap. Magyar nyelvhasználati szótár. Szerk.: Balázs Géza és Zimányi Árpád. Pauz- Westermann, Celldömölk, oldal. Hungaropesszimizmus hungarooptimizmus. Kommunkációs, nyelvi fölvetések a magyarok lelkületéről. Savaria University Press, Szombathely, oldal (Dissertationes Savariensis, 45.) (c) Nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány (1 36 db) Elementos lingüísticos como uno de los factores de la comunicación. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica, Tomus XVII. ELTE, Budapest, Die Charakteristischen Graffiti Ungarns. In: Annales... SecLingu., Tom. XVIII. ELTE, Budapest,

6 Linguistic Characteristic of Hungarian Tattooed Texts. In: Annales... SecLing., Tom. XIX. ELTE, Budapest, Ethnographic and Linguistic Features of the Hungarian Nameday Congratulations. In: Annales... SecLing. Tom. XXI. ELTE, Budapest, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: Law Regulations and Folk Mentality Concerning (Alcoholic) Spirits Procession and Consumption in the Carpathian Basin. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica, Tom Red. Bartha, Elek József Kotics. KLTE, Debrecen, Zur Semiotik der politischen/öffentlichen Parolen in Ungarn. In: Semiotische Berichte. Jg. 17/3, 4. (1993) (Wien, Ausztria) Autonome studentenvertegenwoordiging in Hongarije. In: Ablak. Onderwijs, wetenschap en technologie in Hongarije. Bureau CROSS/Oost-Europa Institut, Amsterdam, 2/ december, (Hollandia) Péter Pázmány seine Sprache und sein Stil. Die Sprache und der Stil von Pázmány - als ein neuer Diskurstyp In: Semiotische Berichte, Jg , 2/1998. (Wien) Die städtische Volkssprache und die Folklore In: Annales Sectio Linguistica, Tomus XXIII. Red.: Szathmári István. ELTE, Budapest, Die ungarische Sprache als Symbol. Mytische Symbole für und um die ungarische Sprache. In: Jeff Bernard, Gloria Withalm (Hg./Eds.): Mythen, Riten, Simulakra. Semiotische Perspektiven. Angewandte Semiotik, 18/ (Wien, Ausztria) Zarter Abschied vom alten Geld. Die Entvertung des Geldes im Spiegel des heutingen ungarischen Sprachgebrauchs In: Semiotische Berichte (mit: Linguistik Interdisziplinär) Jg. 25. (2000) 1 4/2001. (Wien, Ausztria) Gesture jockes in Hungary. Semiotica 128-3/4. (2000), (USA) Tätowierungen als Darstellungen der Vergangenheit In: Modellierungen von Geschichte und Kultur/Modelling History and Culture. Hg.: Jeff Bernard, Peter Grzybek, Gloria Withalm. In: Angewandte Semiotik 16/17. ÖGS, (Wien, Ausztria) The Story of Hungarian. A Guide to the Language by Dr. Géza Balázs. Magyar News, Vol. X, Issue 7. Bridgeport, March (Kanada) Out of the books. Magyar News, Vol. XI, Issue 1. Bridgeport, Sept (Kanada) Der Systemwechsel in der Ungarischen Sprache. In: Annales, Tomus XXIV. ELTE, Budapest,

7 Die Sprache und Stil von Péter Pázmány als ein neuer Diskurstyp. In: Annales, Tomus XXIV. ELTE, Budapest, Thomas A. Sebeok Bibliography, In: Annales, Tomus XXIV. ELTE, Budapest, Critical Approach to Media Language Usage. In: Annales, Tomus XXV. ELTE, Budapest, Hungarian Pessimism. In: Annales, Tomus XXV. ELTE, Budapest, Svetimybes vengru kalboje. In: Gimtoji Kalba, Nr. 6. (420) Svetimybes vengru kalboje 2. In: Gimtoji Kalba, Nr ( ) (Litvánia) Notre chére petite langue maintenante. La sybolisation de la langue hongroise. In: Degrés (Belgium): (2002) i: (Belgium) Modewörter in der Massenkommunikation in Ungarn nach der Wende In: Eckhard Höfner/Hartmut Schröder/Roland Witmann (Hrsg.): Valami más. Beiträge des Finnisch-Ugrischen Kultursemiotischen Symposiums. Zeichenhafte Aspekte der Veränderung. Frankfurt/M., Berlin, Bern, Zeichenhafte Lauffeuerkommunikation oder Kommunikation Punkt für Punkt. Die Rolle des SMS (Short Message Service) in der ungarischen Wahlkampagne des Jahres In: Semiotische Berichte (mit: Linguistik Interdisziplinär). Special Issue: Media - Old and Neu/Medien Alt und Neu. Jg / Hungarian Curiosity: Pálinka. (By Géza Balázs és Tamás Kincses). In: Hungarian Uncorked. Hungarian Wine Culture: Style and Tradition Symbol. Ed. Gábor Botond Bányai. No. 1. Summer of On Hungarian Pessimism. In: A. Paládi-Kovács ed. in chef: Times Places Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Akadémiai, Budapest, Political-public buzzwords in the Hungarian from the change of system In: Navracsics Judit és Tóth Szergej szerk.: Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Szeged-Veszprém, Euro terminology and the hungarian language In: Ed. Balaskó, M.- Balázs, G. Galinski Ch. Pusztay, J. Skujina, V.: European Profiles of Language Policy. Terminologia et Corpora 1. Berzsenyi Dániel College, Szombathely, (2004) [2005] Hungarian Phraseology. In: Red. I. Szathmári. Annales Sec. Linguistica. XXVI. ELTE, Budapest, Metalinguistik. Sprache und Textypen der heutigen ungarischen Folklore. In: Studia Slavica Hung. 52/1 2 (2007) The research of Hungarian for specific purposes (HSP) since the change of regime: achievements and challenges In: Terminology and Lexicology in 7

8 Middle-Europe. Ed. Balaskó Balázs Galinski Pusztay Skujina. Terminologia et Corpora III. Szombathely, Emergence as a phenomenon of cultural history of language. In: Semiotica, Volume 170 1/4 (2008) (Ed. Marcel Danesi; Muoton de Gruyter, Berlin, New York.) (USA) (e) Szövegkritikai közreadás külföldi kiadványban (0 db) (f) Szövegkritikai közreadás belföldi kiadványban (1 db) Az ároktői szőlőbirtokosság alapítólevele. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 25. Miskolc, (d) Hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány (1 149 db) Tiszadorogmai adatok a vessző feldolgozásához. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 21. Miskolc, A cserépfalui díszes fafaragó korszak vége. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 22. Miskolc, Az egyéni és háztáji juhászat Ároktőn. (Adalékok a juhászat mai formáihoz.) A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 24. Miskolc, Égetett szeszes italok készítése és fogyasztása a Közép-Tisza vidéken. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXIV. Miskolc, Titok a neved, Suha János... Magyarországi tetovált feliratok. Forrás, 19/3. (1987) A firkálások kutatása és nyelvi jellemzői Magyarországon. Magyar Nyelvőr,111.(1987) A kapcsolatfelvétel nyelvi formái. Magyar Nyelvőr, 111. (1987) Népi italaink kutatástörténetéhez. In: Arator. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. Bp., A névnapi köszöntők folklorisztikai és nyelvészeti jellemzői. In: Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, I. Szathmári oblata a collegis et discipulis. ELTE: Budapest, Einfluss der liquidierten Transdanubischen Eisenbahnlinien auf das Volksleben. In: Az István Király Múzeum Közleményei, A/28. Hrg. László Lukács. Székesfehérvár, Tetovált szövegek Magyarországon. Magyar Nyelv, LXXXIV. (1988) Szövegszerkezeti sajátosságok Temesi Ferenc Por című regényében. Magyar Nyelvőr 113. (1989)

9 Nominális mondatok néhány szövegtípusban. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor 60. születésnapjára. Szerk.: Havas Ferenc és munkatársai. ELTE, Budapest, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: A folklórlingvisztikai kutatások története különösen az elmúlt két évtizedben ( ). In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk.: Kiss Jenő és Szűts László. Akadémiai Kiadó: Budapest, A magyar égetett szeszes italok történeti terminológiája és néprajzi összefüggései. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály és Kiss Jenő. ELTE: Budapest, A nyelvészeti antropológia a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. In: Hagyomány és újítás... Szerk.: Balázs Géza. ELTE: Budapest, A pálinka néprajzához. Pálinkafogyasztás a mindennapok során és a közösségi munkák alkalmával. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 27. Miskolc, A pálinkafőzés népi gyakorlata. Múzeumi Kurír, 62. szám, dec A szeszes lepárlás etnológiai párhuzamai. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk.: Halász Péter. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, Az égetett szeszesitalok történetének, készítésének és fogyasztásának néprajzi vázlata. Szeszipar 39/3. (1991) Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén. Magyar Nyelv LXXXVII. (1991) Belehallás. Egy nyelvészeti antropológiai probléma és környezete. In: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Kozocsa Sándor Géza és Laczkó Krisztina. ELTE: Budapest, Jeles alkalmak pálinkafogyasztása. In: Kultúra és tradíció I-II. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. Szerk.: Viga Gyula. Herman Ottó Múzeum: Miskolc, I/ Néprajz és helynévkutatás. In: Tulajdonnév-használatunk. Névtudományi tanácskozás Jászberényben, október ELTE: Budapest, (Magyar Névtani Dolgozatok 100.) Szemiotikai jelenségek a magyar grammatikában. In: Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Szerk.: Keszler Borbála. Tankönyvkiadó: Budapest, Szövegvilágok, a szövegalkotó ember. Vélemény a szövegtani kutatásról. Szemiotikai szövegtan, 5. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. Szeged,

10 A megszüntetve megőrzés." Jelen és történetiség a frazeológiában. In: Állapot és történet szinkrónia és diakrónia viszonya a nyelvben. Szerk.: Horváth Katalin, Ladányi Mária. ELTE, Budapest, A hajónévadás egyéni típusáról: a kenunevek. Névtani Értesítő 15. (Bp., 1993.) A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata. Magyar Nyelv, A nyelvi norma és a hagyomány. Magyar Nyelvőr, A ruhafeliratok szemiotikai-nyelvészeti kutatásának lehetőségeiről. Bevezetés. Magyar Nyelvőr, Egy iskoladráma folklórlingvisztikai elemzése. In: Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok. Szerk.: Pintér Márta Zsuzsanna Kilián István. Debrecen, Életünk feltűnő jelei. In: Emlékkönyv Fábián Pál 70. születésnapjára. Szerk.: Kozocsa Sándor Géza. ELTE, Budapest, A tetoválás és a tetovált szövegek magyar néprajzi kutatása In: Szemiotikai szövegtan 7. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. JGYTF Kiadó, Szeged, Antropológia és nyelvészet. Bevezetés In: Kétnyelvűség, II/ Normaváltás napjaink megszólításformáiban. (Az elvtárs/úr kapcsán.) In: A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. Szerk.: Kemény Gábor és Kardos Tamás. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes, 16. MTA Nyelvtudományi Intézete (Budapest), Életünk feltűnő jelei In: Ahogyan I. Előadások a magyarországi személyközi kommunikációról. Szerk.: Lipták Ildikó. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Bp. (1995.) A magyar szöveg. (Folklórlingvisztikai szövegtani gondolatok.) In: R. Molnár Emma főszerk.: Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése. JGYTF Kiadó, Szeged, Egy lehetséges magyar nyelvstratégia körvonalai. Magyar Nyelvőr, Nyelvgeopolitika. Példák, tételek és feladatok. Magyar Nyelvőr, (Társszerző: Marácz László.) A média nyelvhasználatának kritikai megközelítése. Magyar Nyelvőr, A média nyelvhasználatának néhány jellegzetessége In: Médiakritika. Szerk.: Terestyéni Tamás. Osiris MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, A nyelvtan jó! In: Kommunikációs tréning a szakképzésben. Szerk.: Fedor Mihály. Munkaügyi Minisztérium, Budapest,

11 A Sátorkőpusztai-, a Baradla-, a Béke- és Pénzpataki-barlang névanyaga. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXV XXXVI. Miskolc, (Társszerző: Lieber Tamás, Varga Ferenc) Advertisement at schools and of the schools In: Education - Market Economy - Media. Comp. Mihály Fedor. Ministry of Labour, Budapest, Állandósult szókapcsolatok , Nyelvi politika In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Főszerk.: Sipos Lajos. Dunakanyar, 2000 Könyvkiadó, Budapest, (Második kiadás, Magyar Könyvklub, 2002.) Az égetett szeszes italok megjelenése In: Európából - Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Szerk.: Csoma Zsigmond Viga Gyula. Debrecen, Néprajzi Látóhatár VI/1 4.A Helynévrövidülések antropológiai nézőpontból In: Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerk.: Kiss Gábor és Zaicz Gábor. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, The Grammar is O.K.! 7 8. In: Communication practices in the vocational training. Comp. Mihály Fedor. Ministry of Labour, Budapest, A Magyar Néprajzi Atlasz nyelvjárástudományi értéke In: Szabó Géza, Molnár Zoltán szerk.: III. Dialektológiai Szimpozium. Szombathely, A reklám a közszolgálati rádióban. Magyar Nyelvőr, A rendszerváltozás időszakának politikai közéleti szemiotikai nyelvi jelenségeiből In: A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 1.) Az irodalmi szöveg szövegtani stilisztikai elemzése. Temesi Ferenc trilógiája (Por Híd Pest) In: Irodalomtanítás az ezredfordulón. Főszerk.: Sipos Lajos. Pauz Westermann, Celldömölk, Külső nyelvészet az informatika korában. Magyar Nyelvőr, A bor a szólásokban és közmondásokban In: Benyák Zoltán és Benyák Ferenc szerk.: Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Hermész Kör, Budapest, A gondolatrejtő nyelvi funkció és a poliszémia In: Gecső Tamás szerk.: Poliszémia, homonímia. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Tinta, Budapest, A magyar nyelvművelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, javaslatok. (Tanulmány az MTA Magyar Nyelvi Bizottság felkérésére.) Magyar Nyelvőr, A mondatból kimutató jelek. Szöveggrammatikai vázlat. Modern Filológiai Közlemények, I/

12 Divatszavak a magyarországi tömegkommunikációban a rendszerváltozás után In: Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk.: Kugler Nóra, Lengyel Klára. ELTE BTK, Budapest, Gesztusviccek Magyarországon. Jel-Kép, 1999/ Kommunikációs létformák és átcsapások. Magyar Nyelv, Nyelvstratégia In: Glatz Ferenc szerk.: A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. MTA, Budapest, Szociálpszichológia és nyelvpolitika. Magyar Nyelv, XCV. (1999.) Sok láb tapossa a földet, amíg útnak nevezik." Élő kisműfajok a Homoródmente folklórjából. In: A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Pro-Print, Csíkszereda, A feliratozás In: Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I II. Szerk.biz.: Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE, Budapest, A média nyelvi normája. Magyar Nyelvőr, 124. (2000.) A városi népnyelv és a folklór. Az antropológiai nyelvészeti kutatása a városban In: Nép nyelv társadalom. Végh József emlékezetére. A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai IV. Szerk.: Szabó Géza, Molnár Zoltán. Szombathely, Egység és különbözés a nyelvben In: Vox Humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Földi Éva és Gadányi Károly. ELTE, Bp., Normatudatok és normaváltozatok. In: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szerk.: Cseri Miklós Kósa László T. Bereczki Ibolya. Magyar Néprajzi Társaság és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, A magyar nyelvművelés eredményei. In: Balázs G. A. Jászó Anna Koltói Ádám szerk.: Éltető anyanyelvünk. Tinta, Budapest, A nyelvi cselekvés elméletéhez. In: Színes eszmék nem alszanak. I. Szépe György 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József Szűcs Tibor Terts István. Lingua Franca Csoport, Pécs, A szent és a profán szöveg antropológiája. In: Biztos, védett kikötő. A szent és profán korunk egyházművészetének tükrében. Szerk.: Szabó Lajos. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, A társadalmi kommunikáció zavarai. In: Gósy Mária szerk.: Beszédkutatás MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, A vizuális nyelv és az írás In: A helyesírás és a millennium. Szerk.: Nagy L. János. Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny. Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula, Cseresznyepálinka Farnadi Éva szerk., Hagyományok ízek 12

13 régiók. I II. Agrármarketing Centrum, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest. Műnyelvi válság egykor és most. Természettudományi Közlöny, 132. évf. 5. füzet, (2001. május), 201. Pázmány Péter nyelve és stílusa mint új diszkurzustípus. In: Pázmány Péter és kora. Szerk.: Hargittay Emil. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, Sompálinka. I/ In: Farnadi Éva szerk., Hagyományok ízek régiók. I II. Agrármarketing Centrum, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest. A barlangi helynévadás antropológiája. Karszt és Barlang, (2002.) I-II A bor a szólásokban és a közmondásokban ; A szőlő- és bornevek, valamint a borvidékek nevének helyesírása In: Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Második, javított, bővített kiadás. Szerk.: Benyák Zoltán, Benyák Ferenc. Hermész Kör, Budapest, A mézes pálinkák története és népi hagyománya. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XLI. Szerk.: Veres László Viga Gyula. Miskolc, Szimbólumelemzés szövegekben. In: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor szerk.: Jelbeszéd az életünk II. Osiris, Budapest, Szofisztikus szillogizmusok. (Bölcselkedő okkötések.) In: A klasszikus retorikai bizonyítás. Szerk.: A. Jászó Anna, L. Aczél Petra. Trezor, Budapest, Szöveg-jelentéstani rács. (A mondatból kimutató jelek 2.) In: Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József-Benkes Zsuzsa- Bókay Antal. Tinta, Budapest, Minden házfalat cseréljetek sms-falra! Sms-fal mint elektronikus graffiti. Magyar Nyelvőr, A születő netmagyar Átírjuk vagy átírják a magyar nyelvváltozatokat? In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE, Budapest, A változás és a változat mint nyelvstratégiai alapkérdés. Magyar Nyelv, Euroterminológia és a magyar nyelv. Studia Slavica Savariensia 1-2, Szombathely, In honorem Caroli Gadanii sexagesimi natalis dedicatur. Ed.: Viktor Moiseenko. (Második, javított kiadás) Futótűz- vagy pontról pontra kommunikáció A választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata. In: Magyarország politikai évkönyve ről. Szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Kht., II/ Kossuth, a szónok. In: A. Jászó Anna és Aczél Petra szerk.: A modern retorikai bizonyítás. Trezor, Budapest,

14 Magyar szemiotikai publikációk a rendszerváltozás (1990) óta. Modern Nyelvoktatás, IX. évf. 2003/ Pálinkázás munka közben. In: Munkástörténet munkásantropológia. Szerk.: Horváth Sándor Pethő László Tóth Eszter Zsófia. Napvilág Kiadó, Budapest, A 21. század magyar kommunikációja (Nyelvstratégiai feladatok bevezető) In: Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, A tárgyfeliratok antropológiája és szemiotikája In: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. Termékszemantika. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, Antropológiai gondolatok a szent és a profán nyelvről In: Pócs Éva szerk.: Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest, Apáczai anyanyelv szaknyelv In: Péntek János szerk.: Magyarul megszólaló tudomány. Lucidus, Budapest, Kisebbségkutatás Könyvek Az antropológiai nyelvészet a nyelvek lényegének jobb megértéséért In: Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós: Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában. Szombathely, Az internetkorszak kommunikációja In: Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, Nyelvstratégia és helyesírás. In: Helyesírásunk időszerű kérdései. Szerk.: Bozsik Gabriella és V. Raisz Rózsa. Eger, (2004.) Sajtónyelv médianyelv médianorma. In: Acta Acadmeiae Paedagogicae Agriensis, XXXI. Kommunikáció és nyelvhasználat. Red.: H. Varga Gyula. Eger, Választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata. Magyar Nyelvőr, A csényei Mária és kálvária mint szakrális emlék In: Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Szerk.: Bárth Dániel. ELTE Folklore, Tanszék, Budapest (Folkloristica 9.) A fenntartható anyanyelv In: Balázs Géza szerk.: Jelentés a magyar nyelvről ( ). Akadémiai Kiadó, Budapest, A magyar nyelv rokonságairól In: A démonok köztünk vannak. A Szkeptikusok X. Országos Konferenciáján elhangzott előadások gyűjteménye. Szerk.: Pintér András és Trupka Zoltán. A Szabadművelődés Háza és a Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, A magyarországi pálinkakészítés története In: Benke László Gribek Lajos szerk.: A magyarok asztala. Gasztro Kódex Kiadó, Budapest,

15 A nyelvi kultúra és a politikai korrektség. Alkalmazott Nyelvtudomány, 2005/2. (IV/2.) Az emergencia és napjaink nyelvészete In: Klaudy Kinga barátai, Dobos Csilla és mások szerk.: Mindent fordítunk és mindenki fordít. Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Szak Kiadó, Bicske, Az internetkorszak kommunikációja In: Balázs Géza Bódi Zoltán szerk.: Az internetkorszak kommunikációja. Gondolat/Infónia, Budapest, Az új média új műfaja, az sms-hír nyelvészeti megközelítésben. Magyar Nyelvőr, József Attila verseinek modern nyelvészeti megközelítése. Egy példa: Tudod, hogy nincs bocsánat. Magyar Nyelvőr, 129/ Magyar frazeológia. Ethnica, 2005/1. (VII/1.) Meg kell hajolni a tokaji bor nagysága előtt! Előszó. 4. In: Botos Ernő Péter szerk.: Tokaj boratlasz. Bor-Kép, Budapest, Mindennapi szemiotikai rendszereink. Jelkulturális, jelpedagógiai megjegyzések In: A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Szerk.: Balázs G. H. Varga Gy. Veszelszki Á. MSZT, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2005., valamint: Jel-Kép, 2005/ Nyelvészeti viták az idegenszerűségekről. Magyar Orvosi Nyelv 2005 (V/1.) Új szavak, kifejezések ( ) In: Balázs Géza szerk.: Jelentés a magyar nyelvről ( ). Akadémiai Kiadó, Budapest, Vallomása pályájáról. Bibliográfia In: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. Szerk.: Bolla Kálmán. Új Mandátum Könyvkiadó-Zsigmond Király Főiskola, Budapest, A jelek sokfélesége Európában In: Szerk.: Nagy Sándor István. Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, A magyar frazémák szövegtipológiája In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk.: Mártonfi Attila, Papp Kornélia és Slíz Mariann. Argumentum, Budapest, A magyarok borús lelkületéről In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szerk.: Galgóczi László és Vass László. JGYF Kiadó, Szeged, A rádiók kiejtési normája In: II. egri kiejtési konferencia. Red.: Zimányi Árpád. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIII. Eger, Anyanyelvápolással a közművelődésért. Herman Ottó nyelvészeti munkássága In: Hevesi Attila Viga Gyula szerk.: Herman Ottó öröksége. A Miskolcon 15

16 2005. november 8 9-én megrendezett konferencia anyaga. Herman Ottó Múzeum, Az sms-folklór a minimálfolklór nyelvi képe. I. rész. Magyar Nyelvőr, 2006/ Interkulturális hatások a jelhasználatra In: Balázs Géza és H. Varga Gyula szerk.: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2 3. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, (Magyar szemiotikai tanulmányok ) Korunk kommunikációs zavarai (XXI. század) In: Kovács László, Tóth József szerk.: Határsávok Savaria University Press, Szombathely, A jogszabályok közérthetősége. Nyelvi követelmények a jogi szaknyelvben In: Általános jogalkotási ismeretek. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Szerk.: dr. Gyergyák Ferenc, dr. Kiss László. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, A magyar nyelv elé mozdításáról A 40. magyar nyelv hete megnyitóján In: A magyar nyelv hete Az anyanyelvi ismeretterjesztés négy évtizede. Szerk.: H. Varga Gyula. Diamond Kiadó, Eger, A magyar nyelv ökolingvisztikája In: Pusztay János szerk.: A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Savariae, (Az Uralisztikai Tanszék Kiadványai 12.) Az életvíztől a gugyiig. Kis pálinkatörténet. In: Top Népszabadság, A legjobb pálinkák, Az sms-folklór a minimálfolklór nyelvi képe. II. rész. Magyar Nyelvőr, 2007/ Az sms-folklór szövegtípusai In: Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása. Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, (Semiotica Agriensis 4.) Barátság és szerelem. A pálinka folklórja. In: Top-Népszabadság, A legjobb pálinkák, Hatalom és helyesírás. Magyar Nyelvőr, 131 (2007/4.) Memoversek a kumulatív kulturális evolúció szolgálatában In: Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Első kötet. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó. Kolozsvár, (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai, 4.) Nyelvi demokrácia In: Kiss Éva szerk.: Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK Pécsi Tudományegyetem FEEK, Pápa, Pécs,

17 Ez is megvan, még sincs este! Szógyakoriság és fogalmi körök a Magyar szólástárban In: Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, A magyar pálinka folklórja és névkincse. A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2008/tavasz A médiaszövegek nyelvi hatásai In: Káros médiatartalmak. Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula. Líceum Kiadó, Eger DUE, Budapest, A turáni átoktól a hungaropesszimizmusig In: Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelv. Tanszék, Szombathely, A vasútmegszüntetések társadalmi, néprajzi hatásai a Kádár-rendszerben. Vasi Szemle, LXII. 2008/ A verbális agresszió diszciplináris keretben (Társszerző: Dede Éva.) In: Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben. Szerk.: Zimányi Árpád. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica. Eger, Az abdukció. A megszervezett (öröklött?) helyes vélekedés, következtetés In: Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Szerk.: Déri Balázs. L Harmattan ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest, Bevezetés az európai nyelvi kultúrába (Szerzőtárs: Dede Éva.) In: Balázs Géza és Dede Éva szerk.: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht. PRAE.HU, Budapest, Emergence as a phenomenon of cultural history of language. Semiotica, Volume 170 1/4 (2008) (Ed. Marcel Danesi; Muoton de Gruyter, Berlin, New York.) Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegtípusok. A szövegtípusok antropológiai jellegű megközelítései. Magyar Nyelvőr, 2008 (132.): Magyar nyelvpolitika, nyelvstratégia és nyelvművelés In: Balázs Géza és Dede Éva szerk.: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht. PRAE.HU, Budapest, Médiakonvergencia: új nyelv, új média? A média és a nyelv néhány összefüggéséről In: Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, Titkos nyelvek etnolingvisztikai univerzálék. Magyar Nyelv, 2008 (CIV.): Pálinka. (Címszó). Magyar művelődéstörténeti lexikon, VIII. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Balassi, Budapest,

18 Médiaszöveg médiapedagógia In: Az év esszéi Szerk.: Ekler Andrea és Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegalaptípusok. A szövegtípusok antropológiai jellegű megközelítései In: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Tinta könykiadó, Budapest, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 80.) (g) Külföldön vagy belföldön kiadott kötet szerkesztése (1 39 db) Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Hála József. MTA NKCS: Budapest, p. Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, p. Mutató az Ethnographia (LXXXI XCIX.) évfolyamához. Akadémiai Kiadó: Budapest, p. Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. Szerk. ~) ELTE: Budapest, p. (Nyelvtudományi Dolgozatok 38.) Magyar néphagyomány ~ európai néphagyomány. A Magyar Néprajzi Társaság 100. és a szervezett néprajzi gyűjtőmozgalom 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. (Szerk. ~) Magyar Néprajzi Társaság, KLTE Néprajzi Tanszék: Bp.-Debrecen, p. Nép-nyelv. Tanulmányok Fülöp Lajos 60. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Selmeczi Kovács Attila. Néprajzi Múzeum: Budapest, p. Az Édes Anyanyelvünk évfolyamának mutatója. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, Érettségi témakörök, tételek Magyar nyelv (szerkesztés, 30 fejezet). Corvina Kiadó, Budapest, p. (társszerző: Bodáné Kovács Mária, Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Juhász Nagy Andrea, Schlettné Sebő Ildikó) ( kiadásban) Jókai-szótár. A-K, L-Z. Unikornis, Budapest, p. (társszerző: P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin, T. Somogyi Magda) Kétnyelvűség. Nyelv- és kultúrökológiai szaklap. 1994/4. szám (szerkesztés) Jugendmedien-Atlas 93/94. (Red. Hansgeorg Schiemer; Länder-Korrespondent: ~) Siegen/Deutschland, Kommunikáció- és médiaismeret szöveggyűjtemény. I II. Magyar Rádió, Bp., p. A magyar jelrendszerek évszázadai. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, p. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 1.) (Szerk.: ~ és Voigt Vilmos) Felfedezőúton a jelek világában. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szemiotikai tanulmányai. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 2.) Budapest, (Szerk.: ~.) 18

19 Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I II. Szerkesztőbizottság: Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE, Budapest, l. Jeles jogok jogos jelek. Multidiszciplináris tanulmányok. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, (Voigt Vilmossal) Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, l. (Grétsy Lászlóval) Nyelvi illem nagyszüleink kiskorában. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) Szójátékos anyanyelvünk. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. (Szerk. A. Jászó Annával és Koltói Ádámmal.) Tinta, Budapest, p. Informatikai technológia és nyelvhasználat. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázatából. Trezor, Budapest, p. Sportnyelvünk a 21. század elején. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) A 20. századi magánlevelek nyelvi világa. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, p. (Grétsy Lászlóval) A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, p. (Voigt Vilmossal) A magyar nyelv jelene és jövője. I-II. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, , 348 p. (szerkesztés) Az Édes Anyanyelvünk 1 25 évfolyamának mutatója, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, p. (összeállítás) Az Európai Unió és a nyelvek. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, p. (szerk. ~ és Grétsy László) Mai magyar nyelvi jelenségek. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, p. (szerk. ~ és Grétsy László) Magyar nyelv. Új érettségi. Corvina, Budapest, p. (13. átdolgozott és bővített kiadás.) (Szerk.: ~, Társszerző: Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Kovács Mária, Schlettné Sebő Ildikó.) A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, lap. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 7-8.) (Társszerkesztő: H. Varga Gyula, Veszelkszki Ágnes.) Az internetkorszak kommunikációja. Gondolat/Infonia, Budapest, p. (Társszerkesztő: Bódi Zoltán.) Jelentés a magyar nyelvről (Szerkesztés). Akadémiai Kiadó, p. 19

20 Nyelv és nyelvhasználat a családban. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Szerk.: Balázs Géza és Grétsy László. NKÖM, Budapest, p. Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2 3. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, (Magyar szemiotikai tanulmányok ) Magyar nyelvhasználati szótár. Szerk.: Balázs Géza és Zimányi Árpád. Pauz- Westermann, Celldömölk, oldal. Emlékkönyv Jónás Frigyes nyelvész 60. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Gecső Tamás. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Budapest, (megjelent: 2007.) Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása. Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, oldal. Semiotica Agriensis 4. Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. (Szerk.: Balázs Géza és Dede Éva.) Inter Kht. PRAE.HU, Budapest. 434 oldal. Káros médiatartalmak. (Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula.) Líceum Kiadó, Eger DUE, Budapest, p. Konvergenciák Szerk. Balaskó Mária Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, p. (h) Tudományos munka bírálata/ismertetés (válogatás) Takács Lajos, Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. (Ism.) Magyar Nyelvőr, Magyar néprajz V. Folklór 1. (Ism.) Magyar Nyelv, Neogene Mineral Resources in the Carpathian Basin. Ed. by J. Hála. (Ism.) Ethongraphia, A kandidátusi fokozat megszerzését követően: Voigt Vilmos: Folklór alkotások elemzése. Szemiotikai szövegtan 3. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre. Szeged, Papp József: Tiszacsege néprajza. Honismeret, 1993/1. Nyelvpolitikai szociolingvisztikai tankönyv. (Kiss Jenő: Magyar anyanyelvűek magyar nyelvhasználat.) Kétnyelvűség, 1994/ Balassa Iván: Sárospatak történeti helyrajza a XVI XX. században. Honismeret, 1995/ A kognitív és szociointerpretációról, valamint a metanoiáról egy fontos könyv kapcsán. (Bencze Lóránt: Mikor miért kinek hogyan I.) Magyar Nyelvőr,

OTKA NYE 43725. A Magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások Hungarian in the Age of Informatics, 2003 2006. Szakmai zárójelentés

OTKA NYE 43725. A Magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások Hungarian in the Age of Informatics, 2003 2006. Szakmai zárójelentés OTKA NYE 43725. A Magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások Hungarian in the Age of Informatics, 2003 2006. Szakmai zárójelentés A 2003-ban vállalt programot (empirikus adatgyűjtések,

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 72. Balázs Géza

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 72. Balázs Géza MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 72. Balázs Géza Budapest 2008 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva ISSN 1419 4481 ISBN 978 963 9559 38 0 Bolla Kálmán Kiadja a Zsigmond

Részletesebben

1976. Pécel és környéke. Rádayak, Szemere Pál. Turista Magazin, 1976/1. 17. Gödöllı és környéke. Turista Magazin, 1976/8. 17.

1976. Pécel és környéke. Rádayak, Szemere Pál. Turista Magazin, 1976/1. 17. Gödöllı és környéke. Turista Magazin, 1976/8. 17. Utolsó frissítés: 2007. január 3. Balázs Géza publikációinak bibliográfiája (1975-2006) A bibliográfia nem tartalmazza a napilapokban, hetilapokban (Egyetemi Lapok, Magyar Nemzet, Népszava, Magyar Hírlap,

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3.

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3. * 2007. 2. szám (i) A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola Cím Szerző Iskolatípus Ár Magyar irodalom, magyar nyelv Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára [13199/SZ/1] Madocsai László gimnázium, szakközépiskola 25,4 Irodalmi szöveggyűjtemény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE 35. ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANTÓKÉPZ FISKOLA A VERSENY HELYSZÍNE: 2007.

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek!

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek! A magyar nyelv tanítása Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához 2007-tıl új tételek! 1. A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemlélető anyanyelvi nevelés fogalma és alapelvei.

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika SZAKMAI PROGRAMOK 2006. január 30. 11.00-12.00 Tankönyvkérdés több szemmel Kerekasztal-beszélgetés dr. Bartha Lajosné, OM közigazgatási főtanácsadó, dr. Koller Lászlóné, a Tankönyvesvállalkozók Országos

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános adatok A Magyar Szemiotikai Társaság (továbbiakban Társaság) a F6városi Bíróság 9. Pk. 65-345/1991/19. számú

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL). [Távoktatás keretében is.] 2008. december 9. Régi nyomtatványok

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 26 (1991-) 2016. február 10. 2016. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner Szakmai önéletrajz Név Tancz Tünde Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus tanczt@igyfk.pte.hu Végzettségek 2001- PhD - hallgató PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológiai gram (doktorandusz

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1959. október 21-én kezdődött meg az oktatás.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben