2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Hangos falugyűlés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Hangos falugyűlés"

Átírás

1 2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Október 4-én ember gyülekezett a kultúrház nagytermében. Bevezetőül egy kisfilmet láthattunk a falu nevezetességeiről. Ezek után Atkári Krisztián polgármester megtartotta beszámolóját. Helyhiány miatt csak részleteket tudunk közölni ebből: A mai falugyűlésen a 2010-es választások óta eltelt időszak eseményeiről kívánok tájékoztatást adni. A kötelező és a vállalt önkormányzati feladatokat ebben az időszakban képesek voltunk ellátni, így most elmondható, hogy működőképes minden önkormányzati intézményünk. A körültekintő gazdálkodásnak köszönhetően, más településekkel ellentétben, nálunk nem okoz problémát a közüzemi számlák kifizetése, és például az önkormányzat állományában dolgozók bérének kifizetése sem. Büszkén mondhatjuk, hogy Nagymágocs Nagyközség nem szorul külső támogatásra. Közvilágítás-bővítés történt Mátyás kir. u. külterületi szakaszán, ahol most már kényelmesen közlekedhetnek az ott lakók. A Szántó Kovács János utcán ároktisztítási munkát végzett az önkormányzat 1,7 millió forintos költségvetéssel. Megjegyezném, hogy ehhez a munkához civil hozzájárulás is érkezett. Hangos falugyűlés Megszüntettük település határában lévő, közegészségügyi aggályokat felvető és kezelhetetlen kiadásokat generáló állati hulladékgyűjtőt. Más módját találtuk az ártalmatlanításnak, így jelenleg a polgármesteri hivatalhoz való bejelentés után a házaktól viszik el a megsemmisítendő hulladékot, továbbra is az önkormányzat számlájára. Több millió forint megtakarítást sikerült így elérnünk. Az önkormányzat és a Farmer Kft. együttműködésével útépítési munka folyt a Lapistói út és a Fábiáni út között. A vízdíjba általunk beépített bérleti díj-bevételből sikerült a hidroglóbuszt felújítani ca. 4,5 millió forintért. Ennek köszönhetően előreláthatóan 15 évig biztonsággal üzemeltethető majd ez a tározó. Folytatva az elmúlt időszak történéseinek felsorolását, szeretném elmondani, hogy Nagymágocson iskolai igazgatóváltás volt. A most kezdődött tanévtől Takácsné Móricz Sára látja el az intézmények vezetésének feladatát. Új és bennünket is érintő dolog, hogy a köznevelési alapfeladatok ellátását az állam 2013 január- Folytatás a 2. oldalon Tartalomból: Lakossági tájékoztató az ivóvíz arzén szennyezettségéről * Új pedagógusok az iskolában * Alma-nap az óvodában * Körkérdés * Olvasói levél * Könyvtár hírei

2 2. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Folytatás az 1. oldalról jától átveszi, a pedagógusok az állami szervezetekkel és a pedagógiai szakszolgálattal lesznek kapcsolatban. A munkájukat az állam koordinálja és felügyeli. Az iskolaigazgatók személyéről és a kinevezésekről a döntést a kormányhivatal, mint az állam képviselője fogja hozni, az önkormányzatnak csak javaslattevő szerepe lesz. Az iskola működtetése viszont megmarad nagymágocsi feladatnak minden költségével együtt. A költségvetésünkben egyelőre megvan a fedezet ennek a feladatnak az ellátására. A képviselő-testület a nehéz anyagi helyzet ellenére igyekezett a civil egyesületeket és egyéb közösségformáló szerveződéseket anyagilag támogatni. Szűkösen, de mindenkinek adott pénzt. Mindezek mellett módot találtunk kitüntetés adományozására, amely civil kezdeményezésre, az önkormányzat szervezésében, a nagymágocsi lakosok szavazatai alapján történt. A kitüntetést dr. Czabarka János egykori polgármester vehette át tőlünk. Valószínűleg ezek mellett más esetben sem biztos, hogy látható, mekkora feladat pl. a különböző települési rendezvények megszervezése, illetve a költségek fedezetének az előteremtése. Úgy gondolom, hogy a megvalósított rendezvények nem válnak szégyenére a településünknek. A magam részéről kiemelendőnek tartom a közmunka-programban megvalósult dolgokat. Azt, hogy sokak számára biztosítottunk lehetőséget munkavégzésre. Sajnos, nem csak sikerekről kell, hogy beszámoljak, hanem a hiányosságainkról is. El kell mondanom, hogy a várva várt pályázati pénzek lehívása terén nem pont úgy mennek a dolgok, ahogy azt én magam is elképzeltem. Sokan kritikával élnek ebben a témában, és talán jogosan is. A pályázati kritériumok rendszeresen olyan feltételeket szabtak, amelyek Nagymágocs számára vagy teljesíthetetlenek voltak, vagy a ránk háruló önrész miatt volt vállalhatatlan. Elbírálás alatt van a kultúrház fűtéskorszerűsítése és vizesblokkjának felújítására vonatkozó igényünk. Szintén az elbírálásra várunk a tanyafejlesztés-pályázatban. A tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére komoly orvosi eszközöket és egyéb felszereléseket igyekszünk beszerezni. Még ugyanebben a pályázatban nagyteljesítményű traktorra szerelhető fűkaszát irányoztunk meg. Várjuk a visszajelzést a kazán-programban beadott igényünkre, amiben két közintézmény kazáncseréjét lehetne megvalósítani. Ehhez kapcsolódik több település összefogásában beszerezhető nagy értékű ágdaráló gép beszerzése, melynek értéke több mint 8 millió forint. Amenynyiben sikeresen bírálják el az igényünket, akkor ez a gép az önkormányzatunk tulajdonában lesz. Tervezés-szervezés alatt van az önkormányzat és a civilek összefogásában megvalósítandó parkfelújítás is, melyet egy speciális pályázat támogatásával szeretnénk megvalósítani. Ezekhez a zárójelben apróságokhoz képest most sokkal nagyobb volumenű fejlesztésekre készülünk elő. Dolgozunk a kultúrház külső megújítását célzó 30 millió forintos LEADER-pályázaton. Emellett remélhetőleg néhány napon belül együttműködési megállapodást köthetünk egy céggel, aki energetikai projektben az összes közintézmény megújuló energiával történő korszerűsítésében lesz partnerünk. Ez a projekt valószínűleg 100 milliós nagyságrendű lesz. Most az egyik legfontosabb témáról, a kastély-ügyről szeretnék tájékoztatni, és a faluban terjengő rémhírterjesztőket szeretném ezzel a tájékoztatással megfékezni. A kastélyotthon sorsáról a legfontosabb közlendő, hogy Fábiánsebestyénnek nincs lehetősége arra, hogy átvegye az otthont. A szociális otthon itt fog maradni. Ezek után megkérte Kiss Tamásnét, a csongrádi Aranysziget Otthon igazgatóját, aki a mágocsi otthon felügyelője is, hogy a jelenlegi helyzetről beszéljen. Ő elmondta, hogy nem tud többet az elhangzottaknál. Azt hozzáfűzte, hogy a kastély nem erre a feladatra épült. A zsúfolt szobák miatt alkalmatlan lenne a jelenlegi célra. Ha lesz pályázat új otthon létrehozására, azon el kell indulni. Pál János kérdése a fenti témához: Van-e dokumentálva ez az álláspont magasabb helyről? A polgármester válasza: Igen, a kormánytól kaptunk állásfoglalást. Tóth Bálint álláspontja szerint nagy szégyen lenne, ha más venné át a kastélyt. Dési József az igazgatónőt arra kérte, nagyon figyeljen a pályázatokra, ne csak a helyi önkormányzat dolga legyen ez. Ezek után a szennyvízberuházás került szóba. A polgármester úr megkérte Papp Gábor projektmenedzsert, mondja el a beruházás jelenlegi helyzetét. Papp Gábor említést tett arról, hogy 2011 szeptembere óta intézi a beruházás ügyeit, amely egymilliárd-száznegyvenkétmilliós összeg, amely 932 millió támogatást tartalmaz. Ilyen összeg miatt szigorú szabályokat kell betartani. Az új közbeszerzési törvény utasításai csak 2012-ben jelentek meg. A késést ez okozta. Ezenkívül lőszermentesítési és régészeti előírásokat is be kell tartani, amely tovább késleltette a munka elkezdését. A kiviteli tervek elkészültek, így a közbeszerzés megindítható. Az ajánlatokat majd értékelni fogjuk, és a munka reményeim szerint jövő tavasszal elindulhat tavaszán már helyreállított területek lesznek. A témához szorosan kapcsolódott Berkecz Edit beszámolója a befizetésekről ingatlanból 800 kötött szerződést, majd később 112-en éltek ezzel a lehetőséggel. Jelenleg kb. 36 millió a lemaradás. A hiányzó önrészt be kell hajtani. Atkári Krisztián: Következő téma a Nagymágocsért Nonprofit Kft. létrehozása. Már több mint egy éve megfogalmazódott az az ötlet, hogy egy olyan önkormányzati céget hozzunk létre, amely képes bevételt termelni, na persze, ha ügyesen tevékenykedik Ezek után a polgármester megkérte Szebellédi Endre Istvánt, hogy mutatkozzon be, és mondja el a kft. legfontosabb céljait. (Mivel a Hírmondó legutóbbi számában mindez részletesen olvasható, most nem tartjuk fontosnak újra leírni. A szerk. megj.) Atkári Krisztián a kft. munkájáról még elmondta, hogy a szennyvíz-építkezésekben is részt fog venni. A következőkben a falu intézményei számoltak be. Hegedűsné Nagy Anikó elmondta, hogy 1968 óta működik a Szociális Szolgáltató Központ. Részletezte a feladatokat, majd megemlítette, hogy néhány fős szabad kapacitás jelenleg is van az étkeztetésben és a családgondozásban is. Takácsné Móricz Sára beszámolt az ÁMK Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete által nyert, Tóthné Rostás Ágnes által koordinált pályázatról. (A részletekkel újságunk a következő számban külön cikkben foglalkozik. A szerk. megj.) Majd Atkári Krisztián érintette a vízminőség javításának programját: Az új szabványok szerint a helyi víz nem megfelelő. Valószínűleg aradi vizet fogunk kapni, ami olcsóbb lesz, mint nagyszabású víztisztítóművet létesíteni. A szemétszállítás is változni fog, lehet, hogy hetenként fognak szállítani, és mindenki 120 literes kukát használhat majd. Magyar Zita felszólalásában arról szólt, hogy még mindig nincs megfelelő szinten az összefogás a faluban, túl sok a vita.

3 2012. október Idézetet is mondott a világosságról és sötétségről. Valószínűleg ez utóbbit értették félre néhányan, és mint a hozzászólásokból kiderült, sértőnek találták. Magyar Zita később elnézést kért, ha bármi sértőt mondott volna, azt szándék nélkül tette. Vékony Istvánné egyike volt azoknak, akik sértőnek találták Magyar Zita szavait, majd megjegyezte, hogy két képviselő lemondott az utóbbi időben. Szerinte ez is jelent valamit. Atkári Krisztián: Valóban két képviselő mondott le, elsősorban egészségi okokra hivatkozva. (A bekiabálók azt követelték, hogy a nemrégiben lemondott Hegedűsné Nagy Anikó mondja el lemondásának okát.) Hegedűsné Nagy Anikó a felkérésre elmondta, hogy a lemondás egy hosszú folyamat része 14 év után. Egyik oka, hogy a gyermekére most jobban oda kell figyelnie, de azt is hozzáfűzte, hogy három polgármesterrel dolgozott együtt, de az utóbbi időben nem mindennel értett egyet. Szerinte a dicséretek és kritikák nem mindig helyesen hangzottak el. Szerinte a szakemberek nincsenek megfelelően megbecsülve. (Ezután néhányan bekiabálták, hogy a polgármester mondjon le.) Siska József szerint meg kellett volna hívni az országgyűlési képviselőt is, tőlük megkérdezni, hol vannak a bérek és a munkahelyek. Harmati Albert újra megnézte a polgármester választási ígéreteit tartalmazó 22 pontot. Szerinte nagyon kevés teljesült azokból. Véleménye alapján a 3 képviselő lemondása elgondolkoztató. Kérdezi, igaz-e, hogy a vendégpolgármesterek (Ausztriából és Kispiacról) nem voltak megfelelően fogadva. További kérdése: Miért kellett igazgatót váltani az iskolában? Megjegyezte még, hogy hiába telepítettek kisfákat, azok kiszáradtak. Atkári Krisztián: A vendég polgármesterek megfelelően voltak ellátva étellel-itallal, például az osztrák polgármester zsűritag volt a főzőversenyen. A telepített kisfák locsolása a szokatlan kánikulában többe került volna, mint az újratelepítés. Az igazgatóváltással kapcsolatban elmondta, hogy volt egy felelősségrevonási ügy, amit zárt ülésen tárgyaltak. Az igazgató ez után mondott le. Mészáros József azt kérdezte, van-e határideje a szennyvízprogramnak? Papp Gábor válasza: 2015-re kell befejezni, ami megoldható. Ábrahámné Juhász Mária kérdése: Valóban több mint egymilliós hiánya van a Nonpropfit Kft.-nek? 3. oldal Szebellédi Endre válaszában elmondta, hogy ez egyszerűen nem igaz. Van a kft.-nek felügyelő bizottsága, ők bármikor ellenőrizhetnek. A bizottságot hamarosan össze is hívják. (Megjegyzés: A bizottság azóta vizsgálatot tartott. Az erről szóló jegyzőkönyv legfontosabb megállapításait külön közöljük. A szerk. megj.) Csinos Ferenc véleménye szerint nagyon nagy előrehaladás nem mutatható ki a jelenlegi önkormányzat eredményeiben, de a szennyvíz-program előtt nem lenne érdemes új polgármestert választani. Akkor hónapokig nem haladna az ügy. Dési József nehezményezte, hogy a kastélyotthont felügyelő hölgyet nem invitálták az elnöki asztalhoz. Az a véleménye, hogy a civil szervezetek teremthetik meg a falu egységét, de azokat nem támogatják megfelelően. Szerinte az intézményvezetőkkel szemben nem megfelelő hangnemet használtak időnként. Atkári Krisztián azonnali válaszban mondta el, hogy baráti jobbal közeledett minden vezetőhöz. Dési József hiányolja a helyi tévékből Nagymágocs gyakoribb szereplését. Ezek után kifejtette, hogy a jelenlegi polgármester hasonlattal élve mintha homokvárat építene, ha összedől, elölről kezdi. De itt 3000 ember életéről van szó, nem dőlhetne össze a homokvár. Ellenkező esetben abba kell hagyni az építést. Többet várt a fiatal polgármestertől és helyettesétől, sajnos csalódnia kellett. Atkári Krisztián: Mi egy olyan homokozóba ültünk be, amiben az előző vezetés nem hagyott homokot. Dési József: A járások létrejötte milyen változást fog okozni? Varga Ilona vázolta, hogy január elsején a jelenlegi kistérségeknek megfelelően lesznek a települések a járásokhoz sorolva. Szociális és gyámügyi területen maradnak azok a hatáskörök nálunk, amelyeket önkormányzati rendelet határoz meg. Ami elkerül, az a lakcímváltoztatás, közgyógyellátás és az ápolási díj ügye. A polgármesteri hivatal létszáma csökkeni fog, az új járási hivatal 39 fővel fog működni. Az új hivatal létszámát az érintett települések dolgozóival töltik majd fel. Nagymágocs 3 dolgozót ajánl fel. Kérdés merült fel a közönség soraiból: Miért változtattak vezetőt az új kft. élén? Talán rokona a jegyzőnőnek? Atkári Krisztián: A régebbi vezető csak ideiglenesen volt kinevezve, ezt ő is tudta. Az állást meg kellett pályáztatni, a pályázaton ő is indulhatott, a beadványok elbírálása alapján az új vezető tűnt a legmegfelelőbbnek. Varga Ilona: Kijelentem, sem apai, sem anyai ágon nem vagyok rokona Szebellédi Endrének. Bodnár Attila szerint sokan örülnének, ha más faluk mintájára önkormányzati működtetésű kertészetben dolgozhatnának. A munkanélküliségnél ez is sokkal jobb lenne. Atkári Krisztián: Az ötlet életszerű, megvalósítható. Németh László: Jelenleg itt a teremben többen vannak ellenzékiek. Nem kellene ezen elgondolkodni? Atkári Krisztián: Vannak körülmények, amelyeket nem vesznek figyelembe a hangoskodók. Ahelyett, hogy összefognánk. Például a kastély ügyében sem hangoskodásra és tüntetésre lett volna szükség. A hangosan véleményt nyilvánítók közül nem sokat láttam például a szemétszedéskor vagy faültetéskor. A majdnem 3 órás falugyűlés nem csöndben fejeződött be. Az elhangzottak további vitákat fognak eredményezni véleményünk szerint. Labádi József

4 4. oldal XXIV. évfolyam 10. szám A Nagymágocsért Nonprofi t Kft. Felügyelő Bizottságának határozata A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgáltatási területén élő, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok részére. A program célja a pályázók felhalmozott áramtartozásának rendezése széles körű együttműködések erejét felhasználva. A bevont szereplők (szolgáltató, civil szervezet, háztartás) öszszehangolt cselekvésének célja továbbá a kikapcsolt fogyasztók visszacsatolása a villamos-energiafogyasztásba, valamint hogy a támogatott fogyasztókat segítse abban, hogy elkerüljék a hátralék újraképződését. Pályázatot beadni október 31-ig elektronikus formában lehet! Pályázhatnak olyan magyar állampolgárságú lakossági fogyasztók, akik: Revízió A falugyűlésen elhangzott vádaskodások, találgatások tisztázása érdekében a Nagymágocsért Nonprofit Kft. ügyvezető revíziót kért az ügy tisztázása érdekében. A Felügyelő Bizottság alaposan megvizsgálta a kft. működését, és az alábbi határozatokat hozta: A bizottság a Nagymágocsért Nonprofit Kft. működésének vizsgálata folyamán megállapítja, hogy a társaság működésében minden a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény betartása alapján történik. A bizottság továbbiakban megvizsgálta a társaság pénzmozgásait, és megállapítja, hogy minden pénzmozgás a gazdasági társaságról szóló törvény betartása mellett zajlott. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy alaptalanul vádolták meg a kft. ügyvezetőjét. Hálózat a közösségért 2012 a pályázó személy az EDF DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területén fogyasztási hellyel rendelkezik, vagy tartozás miatti kikapcsolás és szerződésfelmondás előtt rendelkezett a villamosenergia fogyasztási hely a pályázó fogyasztó és családja állandó lakhelyét képezi (nem nyaraló, munkatelep, gazdasági létesítmény stb) Önrész vállalás: a saját befizetés összege az igényelt támogatással azonos, vagy nagyobb összegű lehet. Az alábbi kategóriákban lehetséges pályázatot benyújtani: 1. a szolgáltatásból már kikapcsolt fogyasztók, 2. hátralékot felhalmozó fogyasztók, 3. előre fizetős mérővel rendelkező és Végezetül a bizottság átnézte a Nagymágocsért Nonprofit Kft. összes iratanyagát, alapító okiratát és számláit, a kiadás-bevétel tervezetét, és mindent rendben talált. A Felügyelő Bizottság a Nagymágocsért Nonprofit Kft. működésének vizsgálatát lezárja, és elmondja, hogy határozata alapján a kft. működése szabályos, és a törvények betartása mellett működik. Kis Attila a Felügyelő Bizottság elnöke korábbi időszakból hátra maradt hátralékos fogyasztók. A könyvtár és a művelődési ház munkatársai segítenek a pályázatok internetes benyújtásában. M.J. és T.E. VÉRADÁS november 27-én 14-től 18 óráig véradás lesz az általános iskola tornatermében A támogatóknak köszönhetően a véradást követően vacsorával vendégelnek meg minden véradót a művelődési házban! Adj vért, és megmentesz HÁROM életet! Továbbra is itthon vagyunk! Tisztelt Fogyasztó! Az Ön ivóvíz szolgáltatójának neve megváltozott. A Békés Megyei Vízművek Zrt. szolgáltatási tevékenysége az elmúlt időszakban megyénken kívül is elnyerte számos önkormányzat megtisztelő bizalmát. Munkatársaink ma már nem csak megyénk, de nap mint nap az ALFÖLD megyén kívüli lakosságának ellátása érdekében is végzik elkötelezett munkájukat. Kérjük, a jövőben is szokott ügyfélszolgálatainkon forduljon hozzánk bizalommal! Köszönettel az ALFÖLDVÍZ Zrt. csapata

5 2012. október 5. oldal

6 6. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Új pedagógusok 2012 szeptemberétől az általános iskola nevelőtestületében két új pedagógust köszönthetünk, akik a Hírmondó hasábjain is bemutatkoznak a szélesebb közönségnek. Novák Tünde vagyok, Orosházán élek. A diplomámat ben szereztem meg Békéscsabán a Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Karán általános iskolai tanítóként magyar nyelv és irodalom műveltségterületen. Még ebben az évben sikerült elhelyezkednem egy orosházi általános iskolában, ahol 11 évig tanítottam alsó tagozatos gyerekeket. Itt Nagymágocson a 4. és 5. osztályos tanulókból álló napközis csoport vezetése a feladatom. Jelenleg még ismerkedem az iskolai élettel, a helyi szokásokkal, hagyományokkal, és igyekszem megfelelni az új elvárásoknak. Az első benyomásaim pozitívak. A közösség befogadó, az iskolavezetés és a kollégák egyaránt nagyon segítőkészek, a gyerekek is nyitottak, közvetlenek. Remélem, hogy az együttműködésünk eredményes lesz. Lehetőségeimhez mérten szeretnék majd részt venni a község programjain, rendezvényein is, ahol találkozhatok a helyi lakossággal is. Kuruczné Magyar Olga vagyok, születésem óta Nagymágocson élek családommal ben diplomáztam a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Végzettségem szerint logopédiai tanár és hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta vagyok. A főiskola elvégzése után a nagymágocsi óvodában kezdtem pályámat logopédusként áprilisában Szentesen megalakult a kistérségi feladatokat ellátó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, ahová a térség szakembereit szak- Iskolai hírek mai közösségbe tömörítették. A szakszolgálat biztosítja Szentes és a térség gyermekeinek pszichológiai, gyógypedagógiai, logopédiai, fejlesztő pedagógiai és gyógytestnevelési ellátását. Jómagam jelenleg is ezen intézmény alkalmazásában látom el a nagymágocsi, árpádhalmi és két szentesi intézmény gyermekeinek logopédiai, gyógypedagógiai és szurdopedagógiai megsegítését. Az idei tanév kezdetétől lehetőségem nyílt arra, hogy a nagymágocsi iskola részmunkaidős gyógypedagógusa is lehessek. Feladatom a sajátos nevelési igényű (pl. olvasás-, írás-, figyelemzavar) illetve az általános tanulási nehezítettséggel küzdő gyermekek gyógypedagógiai megsegítése. Régi vágyam volt, hogy az óvodában megkezdett foglalkozásokat ugyanazon szakember biztosítsa az iskolába kerülés után is, így egy-egy gyermek fejlődése nyomon követhetőbbé és célzottabbá tehető. Megbízatásommal ez remélem, megvalósíthatóvá válik. Másrészről nagy öröm számomra, hogy azokkal a pedagógusokkal is együtt dolgozhatok, akik valamikor engem is tanítottak. Azt gondolom, mindannyiunk (szülők és szakemberek) közös célja, hogy együtt gondolkodva, együttműködve minden gyermek számára képességeiktől függetlenül! élhető mindennapokat biztosítsunk az iskolában és a családokban egyaránt. Mit tehetünk ezért? Kérlek fogadj el olyannak, amilyen vagyok, s akkor egyre jobb leszek!......ha csak az eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek; de ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok... (Simon András) Sikeres nevelő-oktató munkát kívánunk! M.J. és T.E. Olimpiai győzelem Tavasszal a szentesi gyermekkönyvtár versenyt hirdetett az olimpiával kapcsolatban. Négy darab feladatlapot kellett itthon kitöltenünk, amik egy kicsit nehezek voltak, de mindig vidáman teltek azok az órák, amíg töltögettük. Ha azt nézzük, megérte a sok fáradozást. Október 16-án került sor a döntőre a szentesi könyvtárban, ahol nagy meglepetésünkre első helyezést értünk el. Nyereményünk egy táska és egy oklevél volt. Détár Alíz és Lucz Lolita Őszi kirándulás Ősz, szeptember Mindenkinek az iskolakezdés jut az eszébe. De az alsó tagozatos tanulóknak más is: kirándulás. Ők már tudják és várják is, hogy hová megyünk az őszi kiránduláson, mert ez már hagyomány iskolánkban. Az elmúlt években így már jártunk Visegrádon, Szilvásváradon, Szentendrén, Budapesten, Egerben. Ebben a tanévben a Tisza-tóhoz, Poroszlóra utaztunk. Egy szép szeptemberi szombat reggel osztályos tanuló és 5 tanító néni indult útnak, hogy felfedezze az ország e területét.

7 2012. október Poroszlón 2012 májusában nyitották meg a Tisza-tavi Ökocentrumot, amely bemutatja a Tisza és a Tisza-tó élővilágát. A megérkezés után egy hosszabb gyalogtúrára indultunk egy olyan tanösvényen, amelyet a víz fölé építettek meg. A séta során az idegenvezető beszélt az itt élő madarakról, növényekről. Egy kilátóból messzire el lehetett látni a Tisza-tavon, sőt akinek távcsöve volt, még a faágakon szárítkozó kárókatonákat is láthatta. Pihenésképpen egy 3D-s filmet vetíttek az Ökocentrum épületében, amely szintén a terület élővilágát mutatta be. Egy hatalmas akváriumban olyan halakat figyelhettünk meg, amelyek a Tiszában és a Tisza-tóban élnek. Ez nagyon érdekes volt, mert a fejünk felett, mellettünk úszkáltak a kisebb-nagyobb halak. Vidraetetést is láttunk. Egy kiállítás során pedig a halászok eszközeit, életét ismerhettük meg. Az egyik játszótéren a gyerekek is kipróbálhatták a tutajozást, csónakázást. Kicsit elfáradva, de sok élménnyel, ismerettel tért haza ez a lelkes, kis csapat. Reméljük, hogy az itt szerzett ismereteket az órán is fogják hasznosítani. Maszlag Gáborné Állatbarát énekverseny Immár harmadik éve, hagyományosan minden tanévben megrendezzük alsó tagozatban az énekversenyt. Idén az eddigi gyakorlattól eltérően korábban került sor erre a rendezvényre, mert az állatok világnapjához kapcsolódva arra kértük a gyerekeket, hogy állatokról szóló dalokat kössenek csokorba, és adjanak elő. Október 4-e délutánján a gyermekdalok szövegeinek köszönhetően sikerült egész kis állatseregletet felvonultatni. Az első osztályosok még párosan vállalták a megmérettetést egy-egy dal bemutatásával. A másodikosok többsége is duettet alkotott, de ők már három énekből álló csokrot adtak elő. A harmadikos gyerekek szóló produkcióikkal szórakoztatták a közönséget, hozzájuk csatlakozott egy másodikos és egy negyedikes szólista. A többi negyedikes tanuló duóban, három vagy négy tagból álló kis kórusban szerepelt. Összesen 55 kisiskolás vállalta, hogy ezen a versenyen összeméri énektudását és előadókészségét a többiekével. A tanító nénikből álló zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek: 1. osztály: I. Surinya Nándor - Fejes András, II. Tóth Anna - Gila Zille, III. Koszti Fanni - Kerekes Krisztina. 2. osztály: I. Nagy Sára - Kádár Kamilla, II. Ábrahám László - Székely Tibor Bendegúz, III. Sallai Alexandra - Király Koppány István. 3. osztály és szólóénekesek: I. Berkó Máté, II. Köteles Anett, III. Szabó Liliána. 4. osztály: I. Nagy Bernadett - Osztás Roberta - Fábián Noémi - Móricz Virág, II. Lődi Laura - Kassa Kármen, III. Mihály Gréta - Bartos Adelina. Pelle Gabriella Alma-nap az óvodában Alma, alma, piros alma odafönn a fán, Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám. 7. oldal Nevelési évünk első programja, az őszi gyümölcsök témakör záró eseménye az Alma-nap, melyet szeptember 28-án rendeztünk meg óvodánkban. Közös, kellemes időtöltésre, ismerkedésre hívtuk óvodás gyermekeinket és szüleiket. Egész héten szorgos munkálkodással készültünk erre a napra. Ismerkedtünk az őszi gyümölcsökkel: - gyümölcssalátát készítettünk megízleltük őket, - gyümölcspiacot rendeztünk megneveztük őket, - ízletes almakompótot készítettünk. A témához kapcsolódó verseket, mondókákat mondogattunk, dalokat ismertünk meg, mesét hallgattunk az almáról. Festettünk almákat, almafákat, nyomdáztunk papírból kivágott befőttes üvegekbe almákat, gyurmából mintáztunk almát. Elkészítettük az Almatündér bábokat, akiket el is neveztünk. Hangulatosan feldíszítettük a csoportszobákat és az öltözőket. Az Alma-nap délutánján elsőként kézműves műhelyeket hoztunk létre csoportonként. A Méhecske csoportban pirosra színezett lisztgyurmából apróra tördelt gallyacskák segítségével almát készítettek az óvoda legkisebb gyermekei. A Micimackó és a Méhecske csoportokban az előző napokban kasírozott almákat festették pirosra a kis mesterek. Az elkészített almákat az előtérben elhelyezett almafára akasztották a gyerekek. A Szivárvány csoportban tevékenykedők spatulára rögzített mosolygós almabábokat készítettek. A kézműves tevékenységek vidám hangulatban teltek, a gyerekek vidáman énekelgettek, mondókáztak az alkotások készítése közben. A művek befejezése után mindenki kivonultak az udvarra, itt mutatták be, és nevezték meg a csoportok az Almatündér bábokat. Rövid mondókával, versekkel, dalokkal kedveskedtek egymásnak és a vendégeknek a gyerekek. Ezek után Vácziné Julika néni citerával kísért őszi dalaira a szülőkkel, vendégekkel közösen próbálgattunk egyszerű táncos lépéseket, mozgásokat. Végezetül almás ügyességi, gyorsasági, értelemfejlesztő játékokat játszottunk (pl.: párosítás, összerakás, almahordás, célbadobás). Búcsúzásként a Buci-pékség felajánlásaként finom és ízletes almás rétessel kínáltuk meg a résztvevőket. Bízunk benne, hogy a megjelentek kellemesen töltötték ezt a délutánt az óvodában. Tóthné Kaszás Ilona

8 8. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Olvasói levél Kikérjük magunknak! X. 04-én 17 órai kezdettel a Nagymágocsi Önkormányzat Képviselő-testülete falugyűlést hívott össze, melynek témája az elmúlt két év eseményei voltak. Ennek kapcsán az észrevételeimet, véleményemet szeretném közölni. Mi, nagymágocsi polgárok kikérjük magunknak azt a minősíthetetlen hangnemet, mellyel a falugyűlésen Magyar Zita alpolgármester asszony beszélt! Sértegette a tisztességes nagymágocsi lakosokat. Azokat az embereket (köztük engem is), akik rá szavaztak. A mi szavazataink által lett Nagymágocs második embere! A választásokkor még sokak számára ismeretlen ember volt, de megelőlegeztünk neki a bizalmunkat, mellyel csúnyán visszaélt. Viselkedésével méltatlanná vált a nagymágocsi emberek képviseletére. Nagy érdeklődéssel várjuk a fejleményeket, mert ezek után alpolgármester asszony részéről az egyetlen elfogadható és tisztességes lépés csak a lemondás lehet. Atkári Krisztián polgármester úr beszédében az elmúlt két év munkáját értékelte, és az eredménytelenség okát többek között a nagymágocsi lakosok hibájának tekintette. Többször is degradálta a jelenlévő embereket, hangadó kisebbségnek, pletykáló és pampogó embereknek minősítve a megjelenteket. Oly módon alázva meg az embereket, mely elfogadhatatlan és jogosan keltett mély felháborodást. A falugyűlésre egyébként is nagy volt az érdeklődés, legalább 300 ember, idős, fiatal, egész családok eljöttek. A XXI. században demokratikus választás után egy nagyközség élén álló ember egyszerűen nem engedheti meg magának ezt a stílus! A falugyűlésre meghívott vendég volt az összevont szociális intézmény vezetője, Kiss Tamásné, akit nem tiszteltek meg azzal, hogy helyet biztosítsanak neki, a terem széléről volt kénytelen beszámolót tartani. Nem az első eset, hogy az alapvető tiszteletet sem adja meg a faluvezetés a vendégeinek sem és a mágocsi polgároknak sem. Ezzel a viselkedéssel megszégyenítik a nagymágocsi embereket. Nem érdemlik meg a választók bizalmát! Tisztelettel: Pál János nagymágocsi lakos Az érintett válaszol A fenti levélben felhozott vád, mely szerint a mágocsiakat leminősítettem, teljességgel alaptalan, és visszautasítom. Mint azt a helyszínen azonnal elmondtam, rendkívül sajnálom, hogy sokan félreértelmezték a szavaimat. Ez egy bizonyos szintig magyarázható azzal, hogy az addigra úrrá lett türelmetlenség nem volt megfelelő közeg, hiszen a lakosság már nem volt kíváncsi ismét szavakra, szeretett volna már az emberek véleménye megnyilvánulni. Az elmúlt időszakban Nagymágocsért végzett munkám, ami az én feladatkörömben vállalható, úgy érzem, magáért beszél. A hibákra, melyeket tapasztalatlanság, és esetleges előítélet miatt elkövettem, magam sem vagyok büszke, ezért a továbbiakban figyelek arra, hogy ilyen típusú hibákat ne kövessek el. Azt viszont fontosnak tartom elmondani, hogy egy olyan ember minősít, akit néhány nappal a falugyűlés előtt a házunk teraszán fogadtam, hogy elmondhassa véleményét, problémáit. Ez alkalommal a polgármestert igyekezett előttem befeketíteni, majd megkérdezett, lennék-e én polgármester, persze egy bizonyos kör melynek ő a képviselője támogatásával. Ezt akkor is, most is visszautasítottam. A körről részletes információ nem hangzott el. A polgármester úrral, ha véleménykülönbségünk van, személyesen beszéljük meg, szemtől szembe. Mert nekem nem kenyerem az aknamunka. Majd még újabb próbálkozások követték az elsőt. A magam részéről minden nemű együttműködést visszautasítottam, és ezt követően indult az ellentámadás, teljes mellszélességgel. Szeretném feltenni Önöknek, kedves lakosok, olvasók a kérdést: Kinek a viselkedése méltatlan? Ki itt a hiteles ember? A továbbiakban nem kívánom az ilyen típusú vitákat a Hírmondó hasábjain folytatni. Magyar Zita alpolgármester Nagymágocs Nagyközség Helyi Választási Bizottságának közleménye Hegedűsné Nagy Anikó és Kajtár József helyi önkormányzati képviselők mandátuma lemondás folytán október 1. napjával megszűnt. A Helyi Választási Bizottság október hónapban több ülést tartott, melynek következtében az egyéni listás képviselő-választás eredményét tartalmazó jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy listán soron következő legtöbb érvényes szavazatot elért képviselő jelöltek közül Joó Károlyné és Tóthné Rostás Ágnes független jelöltek vállalták a megbízatást. Joó Károlyné és Tóthné Rostás Ágnes helyi önkormányzati képviselők, a megbízatásukkal összefüggő jogokat és kötelezettségeket a október 25- én tartott rendkívüli testületi ülésen tett eskütételüket követően gyakorolják. Kézimunka szakkör indul november 12-én, hétfőn délután 17 órakor a művelődési házban. Várunk minden vállalkozó kedvű gyermeket, akik szeretnék megtanulni a hímzés, kötés, horgolás alapjait és fortélyait. A foglalkozás vezetője: Atkári Ferencné SPORT ABC Nagymágocs, Kossuth u. 29. Nyitvatartási időnk változik: Hétfő Szombat: 5-18 Vasárnap: 7-13 Helyben főzött, friss kávé és péksütemények széles választéka! Kedvező árakkal, kedves kiszolgálással várjuk régi és új vásárlóinkat!

9 2012. október Benedek Elek, egyik legnagyobb népmesegyűjtőnk szeptember 30-án született. Az ő tiszteletére a Népmese napjaként ünnepeljük szeptember 30-át 2005 óta. Ebben az évben nem osztályonként szerveztünk a gyerekeknek programokat, hanem Boszorkányszombat címmel egy közös játékra, mesére, kézműveskedésre hívtuk a kicsiket és nagyokat. A művelődési házat egy kicsit átvarázsoltuk, seprűn száguldó boszorkány és állatai, denevér, pók, fekete macska díszítette a termeket. Az érkező, gyakran jelmezbe öltözött kis boszorkák és boszorkatanoncok, ördögök és ördögfiókák különböző próbatételek után juthattak be a rendezvényre. Volt tapintással felismerés, ízérzékelés, banyavisítás. Minden gyerek, aki a próbákat teljesítette, egy-egy nyakba akasztós boszorkánykalap formát kapott sorszámmal ellátva. Tomanek Gábor és Nagy Erika színművészek rendhagyó irodalomórája nagy sikert aratott a gyerekek körében. Egy kicsit tanultak, egy kicsit szórakoztak a műsor alatt. A népköltészeti alkotásokkal kapcsolatos ismeretek felelevenítése közben több népmesét, népdalt, népi mondókát, találós kérdést meghallgathattak. Az óvodások, iskolások és a kísérő felnőttek számára egyaránt élvezetes műsort nagy tapssal jutalmazta közönség. Kézműves foglalkozáson ügyeskedhettek a továbbiakban a gyerekek. Készült boszorkányos képeslap, baglyos hűtőmágnes, hajtogatással rejtekzsebes pénztárca, denevéres szívószál, békás mécsestartó, lufihajtogatás, közben működött a boszorkány kozmetika és boszorkány fodrászat. Boszi-totón mutathatták meg a gyerekek ismereteiket a boszorkánytudományból. A totó eredményes kitöltői jutalomban részesültek. Boszorka szépségversenyen a legszebb boszorkákat díjaztuk közönségszavazat alapján. A résztvevő gyerekek a nyakba akasztott sorszámuk alapján valamenynyien boszorkatombolán vehettek részt, kihúzott sorszámuk alapján választhattak az ajándékok közül. Közben a boszorkánykonyhán sült a palacsinta, főtt a kolbászos paprikás burgonya. A megvalósításhoz a művelődési ház és könyvtár dolgozói mellett helyi segítőink, támogatóink is voltak: Bacsa Olga, Bugyi Antalné, Dancsik Dorina, Dobóczki Józsefné, Harmati Kornélné Edit, Hegedűs István, Horváth Gyula, Jennie Brown, Libor Zoltánné, Mihály Jánosné, Nagy Pálné, Papp Helga, Pál Szilvia, Pelle Gabriella, Plenter Ferencné, Simondán Könyvtár hírei 9. oldal Beatrix, Szarka Imréné, Szelecz Jánosné, Takácsné Móricz Sára, Tembel Ferencné, Tóth Gyula, Varga Ferenc, Varga Sándor, Vecseri Lászlóné. A rendezvény sikerét segítő munkájukat köszönjük! Az Országos Könyvtári Napok őszi rendezvényeihez kapcsolódva bonyolítottunk le rendezvényeket a könyvtárban október első hetén. Október 1-én nagy sikere volt a hobbitevékenységek művelőit öszszehívó rendezvényünknek. A részt vevők munkáik bemutatásával, beszélgetéssel egy kellemes délutánt töltöttek a könyvtárban. Október 2-án dr. Orosz Katalin r. őrnagy, dr. Bottyán József r. alezredes és Remzső István törzszászlós volt a vendégünk. A biztonságunk érdekében szükséges tudnivalókról tartott előadáson hasznos információkhoz jutottak az érdeklődők. Október 3-án dr. Poszert József háziorvos tartott egészségügyi előadást és életmódbeli tanácsokkal látta el vendégeinket. Vágó Miklósné közreműködésével sor került vércukorszint ellenőrzésre és vérnyomásmérésre is. Különböző gyógyteák kóstolására is lehetőséget biztosítottunk. Október 4-én az internet nyújtotta ismeretszerzési lehetőségekkel, érdekes honlapokkal ismerkedhettek az érdeklődők. A hét folyamán iskolai osztályok részt vettek könyvtári foglalkozáson, ahol a könyvtár, a kézikönyvek használatával ismerkedtek, mesét hallgattak, kézműveskedtek. A rendezvényeink megvalósításához pályázati úton támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól és a szegedi Somogyi-könyvtártól. A Nyár olvasója címmel meghirdetett olvasói vetélkedő eredményhirdetésére is a könyvtári napok rendezvényei alkalmával került sor. Felnőtt olvasóink közül Gila Pálné Marika néni kölcsönzött és olvasott legtöbb könyvet. Az általános iskolások közül Pesti Zoltán látogatta legtöbb alkalommal a könyvtárat a nyáron, s kölcsönzött legtöbb könyvet. Mindketten egy-egy könyvet kaptak jutalmul. Gratulálunk a díjazottaknak és további sok szép olvasnivalót kívánunk nekik! Könyvtárunk állományát folyamatosan gyarapítjuk új könyvekkel, várjuk régi és új olvasóinkat! Tóthné Rostás Ágnes Tisztelt vásárlóink, leendő vásárlóink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Kossuth u. 35. szám alatt vágott baromfi húsbolt nyílt. Az üzlet fő profilja vágott csirkehúsok, húsrészek árusítása, megtalálhatók a már igen kedvelt füstölt sertéstermékek is (pl.: szalámi, füstölt és sózott szalonna, májas stb...) Kínálatunkat vásárlóink igényeihez kívánjuk igazítani, folyamatosan bővülő árukészlettel. Nyitva tartás: Hétfő: Szünnap Kedd Péntek: 8:30 16:00 óráig Szombat: 7:30 12:00 óráig Vasárnap: Zárva Minden héten más-más terméket kínálunk akciós árakon! Szeretettel várjuk Önöket, mindenkor friss áruval és kedvező árakkal!

10 10. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Ótompahátról kapott meghívást az újságunk, hogy mutassunk be egy kertészetet. A kert gazdája Kun István, aki néhány dolgot mondott el magáról: Jelenleg nyugdíjas vagyok, a derekegyházi állami gazdaságban dolgoztam sokáig, majd a Hódgépnél és vonaton is. Eleinte fóliáztunk itt a gyümölcsös helyén, majd szegény feleségem segítségével alakítottuk ki a gyümölcsöst. Sajnos, a mostani szép termést ő már nem érhette meg. Az udvar végéből jutottunk ki a gyümölcsösbe, ahol szépen gondozott, kordonos művelésű almafákban gyönyörködhettünk. Ez egy kertészeti vállalkozás vagy inkább csak hobbi? Nem is annyira vállalkozás, bár valamennyi bevétel azért akad minden évben. A nyugdíjat kicsit ki kell egészíteni. Honnan ért a kertészethez? Már gyerekkoromban kertészetben dolgoztam, sokat ellestem az emberektől, vettem szakkönyveket is. 93 óta van meg ez a fél hektáros gyümölcsös. Jobbára alma, de van őszibarack, körte, szilva. Körkérdés Egyedül dolgozik vagy besegítenek a rokonok? Az az igazság, hogy nem engedek senkit a fákhoz nyúlni, így egyedül csinálom még a szüretelést is. Csepegtető berendezéssel ellátott a kertészet. Mennyi haszon van rajta? Most sajnos megfagyott tavasszal az őszibarack, 20 mázsa barack lett oda. Ez nagyjából félmilliós kár. Most a szárazságban pedig locsolni kell, hogy jövőre is legyen termés. A vegyszerek is drágák. Tavaly kb Ft-ba került csak a vegyszer. Sokan panaszkodnak, hogy kivonták a forgalomból a régi bevált vegyszereket. Ez valóban így van? Kb éve vontak ki sok fontos anyagot. A változásoknál sokat segített a szentesi boltos, Bazsóné, aki ért az új szerekhez. De vannak új növényvédős könyvek is, amelyek alapján lehetetett kísérletezni. Talán most már sikerült összeállítani a helyes vegyszer-arányt. Három féle lombtrágyát is használok. Talán ezért is ilyen szépek a fák. Lehet bennük gyönyörködni, még ha túl sok haszon nincs is rajta. Szokott-e pálinkát főzni? Tavaly főzettem, de nem sokat. Akik gallyat hordani segítenek, azoknak szét is osztottam. Szépen be van kerítve a gyümölcsös, de azért akadnak hívatlan látogatók? Tavaly leszedték a termés egy részét, valószínűleg létrával másztak át. A tettes nem lett meg. Pedig szívesen adok annak, aki kér. Egy mázsányi barackot osztottam szét gyerekeknek tavaly is. Ezután megköszöntem a beszélgetést, és arra kértem Kun Istvánt, hogy jövőre adjon néhányszor permetezési tanácsot az újság olvasóinak. Erre ígéretet tett. Labádi József Kérjen egyedi ajánlatot járműve 2013-as KGFB-díjára! Casco-biztosítás jelentős kedvezménnyel: 2-12 éves járművekre! Államilag díjtámogatott növénybiztosítások. A biztosítás keretein belül akár aszálykára is térülhet! Lakása védelmére: Házörző Otthon és Életmód biztosítás Az Ön biztosítási tanácsadója: PACZUK BEÁTA 06-20/ Keressen bizalommal! A Generali-Providencia Biztosító Zrt. szerződött partnere

11 2012. október 11. oldal

12 12. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Szókereső Családi események Házasságkötés: M O T Í V U M M M M MAKI MARS MOTÍVUM Juhász Levente (Mátyás kir. u. 111.) és M O T O R O M A I A Besenyei MAKK Márta Gabriella MÁRT (Mátyás kir. u. 111.) MOTOROM Sándor László (Hunyadi J. u. 24/a.) és O A M Ű S O R M S R Bila MAKÓ Mónika (Hunyadi J. MATAT u. 24/a.) MUMUS Sok boldogságot! R T R A E K I Á I S MÁKOS MÉRTEM MUTÁL Születések: M A L M O K K K M N Bihari MÁKOK Péter és Traj Helga MIMIKA (Petőfi u. 57.) Csanád MŰSOR Péter Gratulálunk! O T K L A K A O Ó S MALMOK MIN Halálesetek: N A O Ó A L M S K U MAMÁM MISI MÓKUS Berczeli Géza (Petőfi S. u. 21.) L M K M M L Á T U M Farkas MAO János (Jókai M. u. MÓKA 48.) Gila Margit (Szentesi út 2.) A A Á S O Z R D S U Kozák MARKOLOM Pálné Szegi Mária MOM Matild (Szentesi út 2.) Kulcsár Jánosné Györi Andrea (Szentesi út 2.) M A M Á M E T R É M Kurucsai MARMALADÉ József Zoltán (Szentesi MORMON út 2.) MAKI, MAKK, MAKÓ, MÁKOS, MÁKOK, MALMOK, MA- MÁM, MAO, MARKOLOM, MARMALADÉ, MARS, MÁRT, MA- TAT, MÉRTEM, MIMIKA, MIN, MISI MÓKUS, MÓKA, MOM, MORMON, MOTÍVUM, MOTOROM, MUMUS, MUTÁL, MŰSOR Keresse meg a felsorolt szavakat a betűhálóban! A megtalált szavak betűit húzza át! (A szavak lehetnek vízszintesen: két irányban; függőlegesen: két irányban; átlósan: négy irányban.) Ha minden szót megtalált, betűit áthúzta, a rejtvényben marad 6 fel nem használt betű. Ezeket összeolvasva kapjuk a megfejtést, amely a régen ezen a vidéken is jobban elterjedt cukorrépa-termelés emlékét őrzi. A cukorgyártás takarmánynak használható mellékterméke volt. Ezt kell beküldeni az újságban közölt szelvényen vagy személyesen behozni, névvel, címmel ellátva november 15-ig a szerkesztőségünkbe: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. A helyes megfejtést beküldők között 2 db 500 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki, melyeket Ádász Katalin (Csibe Kuckó) ajánlott fel. A nyertesek nevét a következő számunkban tesszük közzé. Az előző számunk megfejtése: görhe, legfontosabb alapanyaga pedig a kukorica vagy a kukoricadara. A két szerencsés nyertes koncertjeggyel lett gazdagabb, amelyeket a Giay Attila ajánlott fel. Juhász Nagy Sándorné, Árpád u. 22. Szabó Sándorné, Hunyadi u. 38. Gratulálunk, nyereményüket a szerkesztőség tagjai személyesen adták át. NAGYMÁGOCSI HÍRMONDÓ Szókereső rejtvény, XXIV. évf. 10. sz. Megfejtés: Név: Cím: Beküldési határidő: november 15. Macsek Istvánné Tóth Mária (Szentesi út 2.) Magony Jenőné Kovács Veronika (Szentesi út 2.) Murányi Sándor (Lajostanya 58.) Sin Jánosné Király Franciska (Vasút u. 44.) Szabó János (Szentesi út 2.) Szalai István (Jókai M. u. 94.) Török Antalné Csendes Jusztina (Szentesi út 2.) A családoknak őszinte részvétünk! Összeállította: Heredeáné Sprok Magdolna anyakönyvvezető és Tóthné Mucsi Erzsébet védőnő Tavaszi fokhagyma ELADÓ különböző méretben Ft/kg-os áron. Érdeklődni: Vigh Zsolt, Nagymágocs, Szendrei I. u. 58., 17 óra után, 30/ Nagymágocsi Hírmondó Kiadja Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. Felelős kiadó: Dobóczki Józsefné Felelős szerkesztő: Labádi József Szerkesztőség címe: Általános Művelődési Központ Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Pályázati felhívás. Hálózat a közösségért program. Partner a gondoskodásban. Háttér:

Pályázati felhívás. Hálózat a közösségért program. Partner a gondoskodásban. Háttér: Pályázati felhívás Hálózat a közösségért program Partner a gondoskodásban A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel megkötött szerződése alapján pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgáltatási

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét.

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5. napján 15,30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. február 09-én 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya Ábrahám András Megbízási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉSI PROGRAMOK A SARKADI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat megvalósítása 2012. DECEMBER

TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉSI PROGRAMOK A SARKADI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat megvalósítása 2012. DECEMBER 2012. DECEMBER A Városi könyvtárban honismereti vetélkedő zajlott decemberben. A népszerű nyomógombos pultnál, témakörök segítségével elevenítettük föl Sarkad város és környezete történelmét, földrajzát.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

MINTA PÁLYÁZATI ŰRLAP

MINTA PÁLYÁZATI ŰRLAP HÁLÓZAT A KÖZÖSSÉGÉRT MINTA PÁLYÁZATI ŰRLAP (Az internetes felületen 2012.02.15-ét követően, az itt látható szerkezetű űrlapot kell a pályázóknak kitölteniük. Jelen űrlap kizárólag előzetes tájékoztatásul

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2-án, 20,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen. Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 17. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 17/2015.(VI.05.) 18/2015.(VI.05.) 19/2015.(VI.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-38 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z ŐK Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z ŐK Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-2//2008. J E G Y Z ŐK Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008 évi február 27-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. április 15. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

Nyitva tartás. Könyvtári TOP lista - január. Új klubjaink. Nyitva tartás. X-box Klub. DerekSzínpad - színjátszó kör. Akvarisztikai Klub. 2012.

Nyitva tartás. Könyvtári TOP lista - január. Új klubjaink. Nyitva tartás. X-box Klub. DerekSzínpad - színjátszó kör. Akvarisztikai Klub. 2012. 2012 Január Nyitva tartás Nyitva tartás Dr Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Érvényes: 2012 február 1-től visszavonásig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2010. július 19-én 14:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2010. július 19-én 14:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2010. július 19-én 14:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. melyet a kiállításunk képeivel próbálunk megjeleníteni. Próbáltuk az indulással az érkezés folyamatát összevetni, mely meghatározza

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben