2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Hangos falugyűlés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Hangos falugyűlés"

Átírás

1 2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Október 4-én ember gyülekezett a kultúrház nagytermében. Bevezetőül egy kisfilmet láthattunk a falu nevezetességeiről. Ezek után Atkári Krisztián polgármester megtartotta beszámolóját. Helyhiány miatt csak részleteket tudunk közölni ebből: A mai falugyűlésen a 2010-es választások óta eltelt időszak eseményeiről kívánok tájékoztatást adni. A kötelező és a vállalt önkormányzati feladatokat ebben az időszakban képesek voltunk ellátni, így most elmondható, hogy működőképes minden önkormányzati intézményünk. A körültekintő gazdálkodásnak köszönhetően, más településekkel ellentétben, nálunk nem okoz problémát a közüzemi számlák kifizetése, és például az önkormányzat állományában dolgozók bérének kifizetése sem. Büszkén mondhatjuk, hogy Nagymágocs Nagyközség nem szorul külső támogatásra. Közvilágítás-bővítés történt Mátyás kir. u. külterületi szakaszán, ahol most már kényelmesen közlekedhetnek az ott lakók. A Szántó Kovács János utcán ároktisztítási munkát végzett az önkormányzat 1,7 millió forintos költségvetéssel. Megjegyezném, hogy ehhez a munkához civil hozzájárulás is érkezett. Hangos falugyűlés Megszüntettük település határában lévő, közegészségügyi aggályokat felvető és kezelhetetlen kiadásokat generáló állati hulladékgyűjtőt. Más módját találtuk az ártalmatlanításnak, így jelenleg a polgármesteri hivatalhoz való bejelentés után a házaktól viszik el a megsemmisítendő hulladékot, továbbra is az önkormányzat számlájára. Több millió forint megtakarítást sikerült így elérnünk. Az önkormányzat és a Farmer Kft. együttműködésével útépítési munka folyt a Lapistói út és a Fábiáni út között. A vízdíjba általunk beépített bérleti díj-bevételből sikerült a hidroglóbuszt felújítani ca. 4,5 millió forintért. Ennek köszönhetően előreláthatóan 15 évig biztonsággal üzemeltethető majd ez a tározó. Folytatva az elmúlt időszak történéseinek felsorolását, szeretném elmondani, hogy Nagymágocson iskolai igazgatóváltás volt. A most kezdődött tanévtől Takácsné Móricz Sára látja el az intézmények vezetésének feladatát. Új és bennünket is érintő dolog, hogy a köznevelési alapfeladatok ellátását az állam 2013 január- Folytatás a 2. oldalon Tartalomból: Lakossági tájékoztató az ivóvíz arzén szennyezettségéről * Új pedagógusok az iskolában * Alma-nap az óvodában * Körkérdés * Olvasói levél * Könyvtár hírei

2 2. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Folytatás az 1. oldalról jától átveszi, a pedagógusok az állami szervezetekkel és a pedagógiai szakszolgálattal lesznek kapcsolatban. A munkájukat az állam koordinálja és felügyeli. Az iskolaigazgatók személyéről és a kinevezésekről a döntést a kormányhivatal, mint az állam képviselője fogja hozni, az önkormányzatnak csak javaslattevő szerepe lesz. Az iskola működtetése viszont megmarad nagymágocsi feladatnak minden költségével együtt. A költségvetésünkben egyelőre megvan a fedezet ennek a feladatnak az ellátására. A képviselő-testület a nehéz anyagi helyzet ellenére igyekezett a civil egyesületeket és egyéb közösségformáló szerveződéseket anyagilag támogatni. Szűkösen, de mindenkinek adott pénzt. Mindezek mellett módot találtunk kitüntetés adományozására, amely civil kezdeményezésre, az önkormányzat szervezésében, a nagymágocsi lakosok szavazatai alapján történt. A kitüntetést dr. Czabarka János egykori polgármester vehette át tőlünk. Valószínűleg ezek mellett más esetben sem biztos, hogy látható, mekkora feladat pl. a különböző települési rendezvények megszervezése, illetve a költségek fedezetének az előteremtése. Úgy gondolom, hogy a megvalósított rendezvények nem válnak szégyenére a településünknek. A magam részéről kiemelendőnek tartom a közmunka-programban megvalósult dolgokat. Azt, hogy sokak számára biztosítottunk lehetőséget munkavégzésre. Sajnos, nem csak sikerekről kell, hogy beszámoljak, hanem a hiányosságainkról is. El kell mondanom, hogy a várva várt pályázati pénzek lehívása terén nem pont úgy mennek a dolgok, ahogy azt én magam is elképzeltem. Sokan kritikával élnek ebben a témában, és talán jogosan is. A pályázati kritériumok rendszeresen olyan feltételeket szabtak, amelyek Nagymágocs számára vagy teljesíthetetlenek voltak, vagy a ránk háruló önrész miatt volt vállalhatatlan. Elbírálás alatt van a kultúrház fűtéskorszerűsítése és vizesblokkjának felújítására vonatkozó igényünk. Szintén az elbírálásra várunk a tanyafejlesztés-pályázatban. A tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére komoly orvosi eszközöket és egyéb felszereléseket igyekszünk beszerezni. Még ugyanebben a pályázatban nagyteljesítményű traktorra szerelhető fűkaszát irányoztunk meg. Várjuk a visszajelzést a kazán-programban beadott igényünkre, amiben két közintézmény kazáncseréjét lehetne megvalósítani. Ehhez kapcsolódik több település összefogásában beszerezhető nagy értékű ágdaráló gép beszerzése, melynek értéke több mint 8 millió forint. Amenynyiben sikeresen bírálják el az igényünket, akkor ez a gép az önkormányzatunk tulajdonában lesz. Tervezés-szervezés alatt van az önkormányzat és a civilek összefogásában megvalósítandó parkfelújítás is, melyet egy speciális pályázat támogatásával szeretnénk megvalósítani. Ezekhez a zárójelben apróságokhoz képest most sokkal nagyobb volumenű fejlesztésekre készülünk elő. Dolgozunk a kultúrház külső megújítását célzó 30 millió forintos LEADER-pályázaton. Emellett remélhetőleg néhány napon belül együttműködési megállapodást köthetünk egy céggel, aki energetikai projektben az összes közintézmény megújuló energiával történő korszerűsítésében lesz partnerünk. Ez a projekt valószínűleg 100 milliós nagyságrendű lesz. Most az egyik legfontosabb témáról, a kastély-ügyről szeretnék tájékoztatni, és a faluban terjengő rémhírterjesztőket szeretném ezzel a tájékoztatással megfékezni. A kastélyotthon sorsáról a legfontosabb közlendő, hogy Fábiánsebestyénnek nincs lehetősége arra, hogy átvegye az otthont. A szociális otthon itt fog maradni. Ezek után megkérte Kiss Tamásnét, a csongrádi Aranysziget Otthon igazgatóját, aki a mágocsi otthon felügyelője is, hogy a jelenlegi helyzetről beszéljen. Ő elmondta, hogy nem tud többet az elhangzottaknál. Azt hozzáfűzte, hogy a kastély nem erre a feladatra épült. A zsúfolt szobák miatt alkalmatlan lenne a jelenlegi célra. Ha lesz pályázat új otthon létrehozására, azon el kell indulni. Pál János kérdése a fenti témához: Van-e dokumentálva ez az álláspont magasabb helyről? A polgármester válasza: Igen, a kormánytól kaptunk állásfoglalást. Tóth Bálint álláspontja szerint nagy szégyen lenne, ha más venné át a kastélyt. Dési József az igazgatónőt arra kérte, nagyon figyeljen a pályázatokra, ne csak a helyi önkormányzat dolga legyen ez. Ezek után a szennyvízberuházás került szóba. A polgármester úr megkérte Papp Gábor projektmenedzsert, mondja el a beruházás jelenlegi helyzetét. Papp Gábor említést tett arról, hogy 2011 szeptembere óta intézi a beruházás ügyeit, amely egymilliárd-száznegyvenkétmilliós összeg, amely 932 millió támogatást tartalmaz. Ilyen összeg miatt szigorú szabályokat kell betartani. Az új közbeszerzési törvény utasításai csak 2012-ben jelentek meg. A késést ez okozta. Ezenkívül lőszermentesítési és régészeti előírásokat is be kell tartani, amely tovább késleltette a munka elkezdését. A kiviteli tervek elkészültek, így a közbeszerzés megindítható. Az ajánlatokat majd értékelni fogjuk, és a munka reményeim szerint jövő tavasszal elindulhat tavaszán már helyreállított területek lesznek. A témához szorosan kapcsolódott Berkecz Edit beszámolója a befizetésekről ingatlanból 800 kötött szerződést, majd később 112-en éltek ezzel a lehetőséggel. Jelenleg kb. 36 millió a lemaradás. A hiányzó önrészt be kell hajtani. Atkári Krisztián: Következő téma a Nagymágocsért Nonprofit Kft. létrehozása. Már több mint egy éve megfogalmazódott az az ötlet, hogy egy olyan önkormányzati céget hozzunk létre, amely képes bevételt termelni, na persze, ha ügyesen tevékenykedik Ezek után a polgármester megkérte Szebellédi Endre Istvánt, hogy mutatkozzon be, és mondja el a kft. legfontosabb céljait. (Mivel a Hírmondó legutóbbi számában mindez részletesen olvasható, most nem tartjuk fontosnak újra leírni. A szerk. megj.) Atkári Krisztián a kft. munkájáról még elmondta, hogy a szennyvíz-építkezésekben is részt fog venni. A következőkben a falu intézményei számoltak be. Hegedűsné Nagy Anikó elmondta, hogy 1968 óta működik a Szociális Szolgáltató Központ. Részletezte a feladatokat, majd megemlítette, hogy néhány fős szabad kapacitás jelenleg is van az étkeztetésben és a családgondozásban is. Takácsné Móricz Sára beszámolt az ÁMK Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete által nyert, Tóthné Rostás Ágnes által koordinált pályázatról. (A részletekkel újságunk a következő számban külön cikkben foglalkozik. A szerk. megj.) Majd Atkári Krisztián érintette a vízminőség javításának programját: Az új szabványok szerint a helyi víz nem megfelelő. Valószínűleg aradi vizet fogunk kapni, ami olcsóbb lesz, mint nagyszabású víztisztítóművet létesíteni. A szemétszállítás is változni fog, lehet, hogy hetenként fognak szállítani, és mindenki 120 literes kukát használhat majd. Magyar Zita felszólalásában arról szólt, hogy még mindig nincs megfelelő szinten az összefogás a faluban, túl sok a vita.

3 2012. október Idézetet is mondott a világosságról és sötétségről. Valószínűleg ez utóbbit értették félre néhányan, és mint a hozzászólásokból kiderült, sértőnek találták. Magyar Zita később elnézést kért, ha bármi sértőt mondott volna, azt szándék nélkül tette. Vékony Istvánné egyike volt azoknak, akik sértőnek találták Magyar Zita szavait, majd megjegyezte, hogy két képviselő lemondott az utóbbi időben. Szerinte ez is jelent valamit. Atkári Krisztián: Valóban két képviselő mondott le, elsősorban egészségi okokra hivatkozva. (A bekiabálók azt követelték, hogy a nemrégiben lemondott Hegedűsné Nagy Anikó mondja el lemondásának okát.) Hegedűsné Nagy Anikó a felkérésre elmondta, hogy a lemondás egy hosszú folyamat része 14 év után. Egyik oka, hogy a gyermekére most jobban oda kell figyelnie, de azt is hozzáfűzte, hogy három polgármesterrel dolgozott együtt, de az utóbbi időben nem mindennel értett egyet. Szerinte a dicséretek és kritikák nem mindig helyesen hangzottak el. Szerinte a szakemberek nincsenek megfelelően megbecsülve. (Ezután néhányan bekiabálták, hogy a polgármester mondjon le.) Siska József szerint meg kellett volna hívni az országgyűlési képviselőt is, tőlük megkérdezni, hol vannak a bérek és a munkahelyek. Harmati Albert újra megnézte a polgármester választási ígéreteit tartalmazó 22 pontot. Szerinte nagyon kevés teljesült azokból. Véleménye alapján a 3 képviselő lemondása elgondolkoztató. Kérdezi, igaz-e, hogy a vendégpolgármesterek (Ausztriából és Kispiacról) nem voltak megfelelően fogadva. További kérdése: Miért kellett igazgatót váltani az iskolában? Megjegyezte még, hogy hiába telepítettek kisfákat, azok kiszáradtak. Atkári Krisztián: A vendég polgármesterek megfelelően voltak ellátva étellel-itallal, például az osztrák polgármester zsűritag volt a főzőversenyen. A telepített kisfák locsolása a szokatlan kánikulában többe került volna, mint az újratelepítés. Az igazgatóváltással kapcsolatban elmondta, hogy volt egy felelősségrevonási ügy, amit zárt ülésen tárgyaltak. Az igazgató ez után mondott le. Mészáros József azt kérdezte, van-e határideje a szennyvízprogramnak? Papp Gábor válasza: 2015-re kell befejezni, ami megoldható. Ábrahámné Juhász Mária kérdése: Valóban több mint egymilliós hiánya van a Nonpropfit Kft.-nek? 3. oldal Szebellédi Endre válaszában elmondta, hogy ez egyszerűen nem igaz. Van a kft.-nek felügyelő bizottsága, ők bármikor ellenőrizhetnek. A bizottságot hamarosan össze is hívják. (Megjegyzés: A bizottság azóta vizsgálatot tartott. Az erről szóló jegyzőkönyv legfontosabb megállapításait külön közöljük. A szerk. megj.) Csinos Ferenc véleménye szerint nagyon nagy előrehaladás nem mutatható ki a jelenlegi önkormányzat eredményeiben, de a szennyvíz-program előtt nem lenne érdemes új polgármestert választani. Akkor hónapokig nem haladna az ügy. Dési József nehezményezte, hogy a kastélyotthont felügyelő hölgyet nem invitálták az elnöki asztalhoz. Az a véleménye, hogy a civil szervezetek teremthetik meg a falu egységét, de azokat nem támogatják megfelelően. Szerinte az intézményvezetőkkel szemben nem megfelelő hangnemet használtak időnként. Atkári Krisztián azonnali válaszban mondta el, hogy baráti jobbal közeledett minden vezetőhöz. Dési József hiányolja a helyi tévékből Nagymágocs gyakoribb szereplését. Ezek után kifejtette, hogy a jelenlegi polgármester hasonlattal élve mintha homokvárat építene, ha összedől, elölről kezdi. De itt 3000 ember életéről van szó, nem dőlhetne össze a homokvár. Ellenkező esetben abba kell hagyni az építést. Többet várt a fiatal polgármestertől és helyettesétől, sajnos csalódnia kellett. Atkári Krisztián: Mi egy olyan homokozóba ültünk be, amiben az előző vezetés nem hagyott homokot. Dési József: A járások létrejötte milyen változást fog okozni? Varga Ilona vázolta, hogy január elsején a jelenlegi kistérségeknek megfelelően lesznek a települések a járásokhoz sorolva. Szociális és gyámügyi területen maradnak azok a hatáskörök nálunk, amelyeket önkormányzati rendelet határoz meg. Ami elkerül, az a lakcímváltoztatás, közgyógyellátás és az ápolási díj ügye. A polgármesteri hivatal létszáma csökkeni fog, az új járási hivatal 39 fővel fog működni. Az új hivatal létszámát az érintett települések dolgozóival töltik majd fel. Nagymágocs 3 dolgozót ajánl fel. Kérdés merült fel a közönség soraiból: Miért változtattak vezetőt az új kft. élén? Talán rokona a jegyzőnőnek? Atkári Krisztián: A régebbi vezető csak ideiglenesen volt kinevezve, ezt ő is tudta. Az állást meg kellett pályáztatni, a pályázaton ő is indulhatott, a beadványok elbírálása alapján az új vezető tűnt a legmegfelelőbbnek. Varga Ilona: Kijelentem, sem apai, sem anyai ágon nem vagyok rokona Szebellédi Endrének. Bodnár Attila szerint sokan örülnének, ha más faluk mintájára önkormányzati működtetésű kertészetben dolgozhatnának. A munkanélküliségnél ez is sokkal jobb lenne. Atkári Krisztián: Az ötlet életszerű, megvalósítható. Németh László: Jelenleg itt a teremben többen vannak ellenzékiek. Nem kellene ezen elgondolkodni? Atkári Krisztián: Vannak körülmények, amelyeket nem vesznek figyelembe a hangoskodók. Ahelyett, hogy összefognánk. Például a kastély ügyében sem hangoskodásra és tüntetésre lett volna szükség. A hangosan véleményt nyilvánítók közül nem sokat láttam például a szemétszedéskor vagy faültetéskor. A majdnem 3 órás falugyűlés nem csöndben fejeződött be. Az elhangzottak további vitákat fognak eredményezni véleményünk szerint. Labádi József

4 4. oldal XXIV. évfolyam 10. szám A Nagymágocsért Nonprofi t Kft. Felügyelő Bizottságának határozata A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgáltatási területén élő, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok részére. A program célja a pályázók felhalmozott áramtartozásának rendezése széles körű együttműködések erejét felhasználva. A bevont szereplők (szolgáltató, civil szervezet, háztartás) öszszehangolt cselekvésének célja továbbá a kikapcsolt fogyasztók visszacsatolása a villamos-energiafogyasztásba, valamint hogy a támogatott fogyasztókat segítse abban, hogy elkerüljék a hátralék újraképződését. Pályázatot beadni október 31-ig elektronikus formában lehet! Pályázhatnak olyan magyar állampolgárságú lakossági fogyasztók, akik: Revízió A falugyűlésen elhangzott vádaskodások, találgatások tisztázása érdekében a Nagymágocsért Nonprofit Kft. ügyvezető revíziót kért az ügy tisztázása érdekében. A Felügyelő Bizottság alaposan megvizsgálta a kft. működését, és az alábbi határozatokat hozta: A bizottság a Nagymágocsért Nonprofit Kft. működésének vizsgálata folyamán megállapítja, hogy a társaság működésében minden a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény betartása alapján történik. A bizottság továbbiakban megvizsgálta a társaság pénzmozgásait, és megállapítja, hogy minden pénzmozgás a gazdasági társaságról szóló törvény betartása mellett zajlott. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy alaptalanul vádolták meg a kft. ügyvezetőjét. Hálózat a közösségért 2012 a pályázó személy az EDF DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területén fogyasztási hellyel rendelkezik, vagy tartozás miatti kikapcsolás és szerződésfelmondás előtt rendelkezett a villamosenergia fogyasztási hely a pályázó fogyasztó és családja állandó lakhelyét képezi (nem nyaraló, munkatelep, gazdasági létesítmény stb) Önrész vállalás: a saját befizetés összege az igényelt támogatással azonos, vagy nagyobb összegű lehet. Az alábbi kategóriákban lehetséges pályázatot benyújtani: 1. a szolgáltatásból már kikapcsolt fogyasztók, 2. hátralékot felhalmozó fogyasztók, 3. előre fizetős mérővel rendelkező és Végezetül a bizottság átnézte a Nagymágocsért Nonprofit Kft. összes iratanyagát, alapító okiratát és számláit, a kiadás-bevétel tervezetét, és mindent rendben talált. A Felügyelő Bizottság a Nagymágocsért Nonprofit Kft. működésének vizsgálatát lezárja, és elmondja, hogy határozata alapján a kft. működése szabályos, és a törvények betartása mellett működik. Kis Attila a Felügyelő Bizottság elnöke korábbi időszakból hátra maradt hátralékos fogyasztók. A könyvtár és a művelődési ház munkatársai segítenek a pályázatok internetes benyújtásában. M.J. és T.E. VÉRADÁS november 27-én 14-től 18 óráig véradás lesz az általános iskola tornatermében A támogatóknak köszönhetően a véradást követően vacsorával vendégelnek meg minden véradót a művelődési házban! Adj vért, és megmentesz HÁROM életet! Továbbra is itthon vagyunk! Tisztelt Fogyasztó! Az Ön ivóvíz szolgáltatójának neve megváltozott. A Békés Megyei Vízművek Zrt. szolgáltatási tevékenysége az elmúlt időszakban megyénken kívül is elnyerte számos önkormányzat megtisztelő bizalmát. Munkatársaink ma már nem csak megyénk, de nap mint nap az ALFÖLD megyén kívüli lakosságának ellátása érdekében is végzik elkötelezett munkájukat. Kérjük, a jövőben is szokott ügyfélszolgálatainkon forduljon hozzánk bizalommal! Köszönettel az ALFÖLDVÍZ Zrt. csapata

5 2012. október 5. oldal

6 6. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Új pedagógusok 2012 szeptemberétől az általános iskola nevelőtestületében két új pedagógust köszönthetünk, akik a Hírmondó hasábjain is bemutatkoznak a szélesebb közönségnek. Novák Tünde vagyok, Orosházán élek. A diplomámat ben szereztem meg Békéscsabán a Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Karán általános iskolai tanítóként magyar nyelv és irodalom műveltségterületen. Még ebben az évben sikerült elhelyezkednem egy orosházi általános iskolában, ahol 11 évig tanítottam alsó tagozatos gyerekeket. Itt Nagymágocson a 4. és 5. osztályos tanulókból álló napközis csoport vezetése a feladatom. Jelenleg még ismerkedem az iskolai élettel, a helyi szokásokkal, hagyományokkal, és igyekszem megfelelni az új elvárásoknak. Az első benyomásaim pozitívak. A közösség befogadó, az iskolavezetés és a kollégák egyaránt nagyon segítőkészek, a gyerekek is nyitottak, közvetlenek. Remélem, hogy az együttműködésünk eredményes lesz. Lehetőségeimhez mérten szeretnék majd részt venni a község programjain, rendezvényein is, ahol találkozhatok a helyi lakossággal is. Kuruczné Magyar Olga vagyok, születésem óta Nagymágocson élek családommal ben diplomáztam a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Végzettségem szerint logopédiai tanár és hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta vagyok. A főiskola elvégzése után a nagymágocsi óvodában kezdtem pályámat logopédusként áprilisában Szentesen megalakult a kistérségi feladatokat ellátó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, ahová a térség szakembereit szak- Iskolai hírek mai közösségbe tömörítették. A szakszolgálat biztosítja Szentes és a térség gyermekeinek pszichológiai, gyógypedagógiai, logopédiai, fejlesztő pedagógiai és gyógytestnevelési ellátását. Jómagam jelenleg is ezen intézmény alkalmazásában látom el a nagymágocsi, árpádhalmi és két szentesi intézmény gyermekeinek logopédiai, gyógypedagógiai és szurdopedagógiai megsegítését. Az idei tanév kezdetétől lehetőségem nyílt arra, hogy a nagymágocsi iskola részmunkaidős gyógypedagógusa is lehessek. Feladatom a sajátos nevelési igényű (pl. olvasás-, írás-, figyelemzavar) illetve az általános tanulási nehezítettséggel küzdő gyermekek gyógypedagógiai megsegítése. Régi vágyam volt, hogy az óvodában megkezdett foglalkozásokat ugyanazon szakember biztosítsa az iskolába kerülés után is, így egy-egy gyermek fejlődése nyomon követhetőbbé és célzottabbá tehető. Megbízatásommal ez remélem, megvalósíthatóvá válik. Másrészről nagy öröm számomra, hogy azokkal a pedagógusokkal is együtt dolgozhatok, akik valamikor engem is tanítottak. Azt gondolom, mindannyiunk (szülők és szakemberek) közös célja, hogy együtt gondolkodva, együttműködve minden gyermek számára képességeiktől függetlenül! élhető mindennapokat biztosítsunk az iskolában és a családokban egyaránt. Mit tehetünk ezért? Kérlek fogadj el olyannak, amilyen vagyok, s akkor egyre jobb leszek!......ha csak az eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek; de ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok... (Simon András) Sikeres nevelő-oktató munkát kívánunk! M.J. és T.E. Olimpiai győzelem Tavasszal a szentesi gyermekkönyvtár versenyt hirdetett az olimpiával kapcsolatban. Négy darab feladatlapot kellett itthon kitöltenünk, amik egy kicsit nehezek voltak, de mindig vidáman teltek azok az órák, amíg töltögettük. Ha azt nézzük, megérte a sok fáradozást. Október 16-án került sor a döntőre a szentesi könyvtárban, ahol nagy meglepetésünkre első helyezést értünk el. Nyereményünk egy táska és egy oklevél volt. Détár Alíz és Lucz Lolita Őszi kirándulás Ősz, szeptember Mindenkinek az iskolakezdés jut az eszébe. De az alsó tagozatos tanulóknak más is: kirándulás. Ők már tudják és várják is, hogy hová megyünk az őszi kiránduláson, mert ez már hagyomány iskolánkban. Az elmúlt években így már jártunk Visegrádon, Szilvásváradon, Szentendrén, Budapesten, Egerben. Ebben a tanévben a Tisza-tóhoz, Poroszlóra utaztunk. Egy szép szeptemberi szombat reggel osztályos tanuló és 5 tanító néni indult útnak, hogy felfedezze az ország e területét.

7 2012. október Poroszlón 2012 májusában nyitották meg a Tisza-tavi Ökocentrumot, amely bemutatja a Tisza és a Tisza-tó élővilágát. A megérkezés után egy hosszabb gyalogtúrára indultunk egy olyan tanösvényen, amelyet a víz fölé építettek meg. A séta során az idegenvezető beszélt az itt élő madarakról, növényekről. Egy kilátóból messzire el lehetett látni a Tisza-tavon, sőt akinek távcsöve volt, még a faágakon szárítkozó kárókatonákat is láthatta. Pihenésképpen egy 3D-s filmet vetíttek az Ökocentrum épületében, amely szintén a terület élővilágát mutatta be. Egy hatalmas akváriumban olyan halakat figyelhettünk meg, amelyek a Tiszában és a Tisza-tóban élnek. Ez nagyon érdekes volt, mert a fejünk felett, mellettünk úszkáltak a kisebb-nagyobb halak. Vidraetetést is láttunk. Egy kiállítás során pedig a halászok eszközeit, életét ismerhettük meg. Az egyik játszótéren a gyerekek is kipróbálhatták a tutajozást, csónakázást. Kicsit elfáradva, de sok élménnyel, ismerettel tért haza ez a lelkes, kis csapat. Reméljük, hogy az itt szerzett ismereteket az órán is fogják hasznosítani. Maszlag Gáborné Állatbarát énekverseny Immár harmadik éve, hagyományosan minden tanévben megrendezzük alsó tagozatban az énekversenyt. Idén az eddigi gyakorlattól eltérően korábban került sor erre a rendezvényre, mert az állatok világnapjához kapcsolódva arra kértük a gyerekeket, hogy állatokról szóló dalokat kössenek csokorba, és adjanak elő. Október 4-e délutánján a gyermekdalok szövegeinek köszönhetően sikerült egész kis állatseregletet felvonultatni. Az első osztályosok még párosan vállalták a megmérettetést egy-egy dal bemutatásával. A másodikosok többsége is duettet alkotott, de ők már három énekből álló csokrot adtak elő. A harmadikos gyerekek szóló produkcióikkal szórakoztatták a közönséget, hozzájuk csatlakozott egy másodikos és egy negyedikes szólista. A többi negyedikes tanuló duóban, három vagy négy tagból álló kis kórusban szerepelt. Összesen 55 kisiskolás vállalta, hogy ezen a versenyen összeméri énektudását és előadókészségét a többiekével. A tanító nénikből álló zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek: 1. osztály: I. Surinya Nándor - Fejes András, II. Tóth Anna - Gila Zille, III. Koszti Fanni - Kerekes Krisztina. 2. osztály: I. Nagy Sára - Kádár Kamilla, II. Ábrahám László - Székely Tibor Bendegúz, III. Sallai Alexandra - Király Koppány István. 3. osztály és szólóénekesek: I. Berkó Máté, II. Köteles Anett, III. Szabó Liliána. 4. osztály: I. Nagy Bernadett - Osztás Roberta - Fábián Noémi - Móricz Virág, II. Lődi Laura - Kassa Kármen, III. Mihály Gréta - Bartos Adelina. Pelle Gabriella Alma-nap az óvodában Alma, alma, piros alma odafönn a fán, Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám. 7. oldal Nevelési évünk első programja, az őszi gyümölcsök témakör záró eseménye az Alma-nap, melyet szeptember 28-án rendeztünk meg óvodánkban. Közös, kellemes időtöltésre, ismerkedésre hívtuk óvodás gyermekeinket és szüleiket. Egész héten szorgos munkálkodással készültünk erre a napra. Ismerkedtünk az őszi gyümölcsökkel: - gyümölcssalátát készítettünk megízleltük őket, - gyümölcspiacot rendeztünk megneveztük őket, - ízletes almakompótot készítettünk. A témához kapcsolódó verseket, mondókákat mondogattunk, dalokat ismertünk meg, mesét hallgattunk az almáról. Festettünk almákat, almafákat, nyomdáztunk papírból kivágott befőttes üvegekbe almákat, gyurmából mintáztunk almát. Elkészítettük az Almatündér bábokat, akiket el is neveztünk. Hangulatosan feldíszítettük a csoportszobákat és az öltözőket. Az Alma-nap délutánján elsőként kézműves műhelyeket hoztunk létre csoportonként. A Méhecske csoportban pirosra színezett lisztgyurmából apróra tördelt gallyacskák segítségével almát készítettek az óvoda legkisebb gyermekei. A Micimackó és a Méhecske csoportokban az előző napokban kasírozott almákat festették pirosra a kis mesterek. Az elkészített almákat az előtérben elhelyezett almafára akasztották a gyerekek. A Szivárvány csoportban tevékenykedők spatulára rögzített mosolygós almabábokat készítettek. A kézműves tevékenységek vidám hangulatban teltek, a gyerekek vidáman énekelgettek, mondókáztak az alkotások készítése közben. A művek befejezése után mindenki kivonultak az udvarra, itt mutatták be, és nevezték meg a csoportok az Almatündér bábokat. Rövid mondókával, versekkel, dalokkal kedveskedtek egymásnak és a vendégeknek a gyerekek. Ezek után Vácziné Julika néni citerával kísért őszi dalaira a szülőkkel, vendégekkel közösen próbálgattunk egyszerű táncos lépéseket, mozgásokat. Végezetül almás ügyességi, gyorsasági, értelemfejlesztő játékokat játszottunk (pl.: párosítás, összerakás, almahordás, célbadobás). Búcsúzásként a Buci-pékség felajánlásaként finom és ízletes almás rétessel kínáltuk meg a résztvevőket. Bízunk benne, hogy a megjelentek kellemesen töltötték ezt a délutánt az óvodában. Tóthné Kaszás Ilona

8 8. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Olvasói levél Kikérjük magunknak! X. 04-én 17 órai kezdettel a Nagymágocsi Önkormányzat Képviselő-testülete falugyűlést hívott össze, melynek témája az elmúlt két év eseményei voltak. Ennek kapcsán az észrevételeimet, véleményemet szeretném közölni. Mi, nagymágocsi polgárok kikérjük magunknak azt a minősíthetetlen hangnemet, mellyel a falugyűlésen Magyar Zita alpolgármester asszony beszélt! Sértegette a tisztességes nagymágocsi lakosokat. Azokat az embereket (köztük engem is), akik rá szavaztak. A mi szavazataink által lett Nagymágocs második embere! A választásokkor még sokak számára ismeretlen ember volt, de megelőlegeztünk neki a bizalmunkat, mellyel csúnyán visszaélt. Viselkedésével méltatlanná vált a nagymágocsi emberek képviseletére. Nagy érdeklődéssel várjuk a fejleményeket, mert ezek után alpolgármester asszony részéről az egyetlen elfogadható és tisztességes lépés csak a lemondás lehet. Atkári Krisztián polgármester úr beszédében az elmúlt két év munkáját értékelte, és az eredménytelenség okát többek között a nagymágocsi lakosok hibájának tekintette. Többször is degradálta a jelenlévő embereket, hangadó kisebbségnek, pletykáló és pampogó embereknek minősítve a megjelenteket. Oly módon alázva meg az embereket, mely elfogadhatatlan és jogosan keltett mély felháborodást. A falugyűlésre egyébként is nagy volt az érdeklődés, legalább 300 ember, idős, fiatal, egész családok eljöttek. A XXI. században demokratikus választás után egy nagyközség élén álló ember egyszerűen nem engedheti meg magának ezt a stílus! A falugyűlésre meghívott vendég volt az összevont szociális intézmény vezetője, Kiss Tamásné, akit nem tiszteltek meg azzal, hogy helyet biztosítsanak neki, a terem széléről volt kénytelen beszámolót tartani. Nem az első eset, hogy az alapvető tiszteletet sem adja meg a faluvezetés a vendégeinek sem és a mágocsi polgároknak sem. Ezzel a viselkedéssel megszégyenítik a nagymágocsi embereket. Nem érdemlik meg a választók bizalmát! Tisztelettel: Pál János nagymágocsi lakos Az érintett válaszol A fenti levélben felhozott vád, mely szerint a mágocsiakat leminősítettem, teljességgel alaptalan, és visszautasítom. Mint azt a helyszínen azonnal elmondtam, rendkívül sajnálom, hogy sokan félreértelmezték a szavaimat. Ez egy bizonyos szintig magyarázható azzal, hogy az addigra úrrá lett türelmetlenség nem volt megfelelő közeg, hiszen a lakosság már nem volt kíváncsi ismét szavakra, szeretett volna már az emberek véleménye megnyilvánulni. Az elmúlt időszakban Nagymágocsért végzett munkám, ami az én feladatkörömben vállalható, úgy érzem, magáért beszél. A hibákra, melyeket tapasztalatlanság, és esetleges előítélet miatt elkövettem, magam sem vagyok büszke, ezért a továbbiakban figyelek arra, hogy ilyen típusú hibákat ne kövessek el. Azt viszont fontosnak tartom elmondani, hogy egy olyan ember minősít, akit néhány nappal a falugyűlés előtt a házunk teraszán fogadtam, hogy elmondhassa véleményét, problémáit. Ez alkalommal a polgármestert igyekezett előttem befeketíteni, majd megkérdezett, lennék-e én polgármester, persze egy bizonyos kör melynek ő a képviselője támogatásával. Ezt akkor is, most is visszautasítottam. A körről részletes információ nem hangzott el. A polgármester úrral, ha véleménykülönbségünk van, személyesen beszéljük meg, szemtől szembe. Mert nekem nem kenyerem az aknamunka. Majd még újabb próbálkozások követték az elsőt. A magam részéről minden nemű együttműködést visszautasítottam, és ezt követően indult az ellentámadás, teljes mellszélességgel. Szeretném feltenni Önöknek, kedves lakosok, olvasók a kérdést: Kinek a viselkedése méltatlan? Ki itt a hiteles ember? A továbbiakban nem kívánom az ilyen típusú vitákat a Hírmondó hasábjain folytatni. Magyar Zita alpolgármester Nagymágocs Nagyközség Helyi Választási Bizottságának közleménye Hegedűsné Nagy Anikó és Kajtár József helyi önkormányzati képviselők mandátuma lemondás folytán október 1. napjával megszűnt. A Helyi Választási Bizottság október hónapban több ülést tartott, melynek következtében az egyéni listás képviselő-választás eredményét tartalmazó jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy listán soron következő legtöbb érvényes szavazatot elért képviselő jelöltek közül Joó Károlyné és Tóthné Rostás Ágnes független jelöltek vállalták a megbízatást. Joó Károlyné és Tóthné Rostás Ágnes helyi önkormányzati képviselők, a megbízatásukkal összefüggő jogokat és kötelezettségeket a október 25- én tartott rendkívüli testületi ülésen tett eskütételüket követően gyakorolják. Kézimunka szakkör indul november 12-én, hétfőn délután 17 órakor a művelődési házban. Várunk minden vállalkozó kedvű gyermeket, akik szeretnék megtanulni a hímzés, kötés, horgolás alapjait és fortélyait. A foglalkozás vezetője: Atkári Ferencné SPORT ABC Nagymágocs, Kossuth u. 29. Nyitvatartási időnk változik: Hétfő Szombat: 5-18 Vasárnap: 7-13 Helyben főzött, friss kávé és péksütemények széles választéka! Kedvező árakkal, kedves kiszolgálással várjuk régi és új vásárlóinkat!

9 2012. október Benedek Elek, egyik legnagyobb népmesegyűjtőnk szeptember 30-án született. Az ő tiszteletére a Népmese napjaként ünnepeljük szeptember 30-át 2005 óta. Ebben az évben nem osztályonként szerveztünk a gyerekeknek programokat, hanem Boszorkányszombat címmel egy közös játékra, mesére, kézműveskedésre hívtuk a kicsiket és nagyokat. A művelődési házat egy kicsit átvarázsoltuk, seprűn száguldó boszorkány és állatai, denevér, pók, fekete macska díszítette a termeket. Az érkező, gyakran jelmezbe öltözött kis boszorkák és boszorkatanoncok, ördögök és ördögfiókák különböző próbatételek után juthattak be a rendezvényre. Volt tapintással felismerés, ízérzékelés, banyavisítás. Minden gyerek, aki a próbákat teljesítette, egy-egy nyakba akasztós boszorkánykalap formát kapott sorszámmal ellátva. Tomanek Gábor és Nagy Erika színművészek rendhagyó irodalomórája nagy sikert aratott a gyerekek körében. Egy kicsit tanultak, egy kicsit szórakoztak a műsor alatt. A népköltészeti alkotásokkal kapcsolatos ismeretek felelevenítése közben több népmesét, népdalt, népi mondókát, találós kérdést meghallgathattak. Az óvodások, iskolások és a kísérő felnőttek számára egyaránt élvezetes műsort nagy tapssal jutalmazta közönség. Kézműves foglalkozáson ügyeskedhettek a továbbiakban a gyerekek. Készült boszorkányos képeslap, baglyos hűtőmágnes, hajtogatással rejtekzsebes pénztárca, denevéres szívószál, békás mécsestartó, lufihajtogatás, közben működött a boszorkány kozmetika és boszorkány fodrászat. Boszi-totón mutathatták meg a gyerekek ismereteiket a boszorkánytudományból. A totó eredményes kitöltői jutalomban részesültek. Boszorka szépségversenyen a legszebb boszorkákat díjaztuk közönségszavazat alapján. A résztvevő gyerekek a nyakba akasztott sorszámuk alapján valamenynyien boszorkatombolán vehettek részt, kihúzott sorszámuk alapján választhattak az ajándékok közül. Közben a boszorkánykonyhán sült a palacsinta, főtt a kolbászos paprikás burgonya. A megvalósításhoz a művelődési ház és könyvtár dolgozói mellett helyi segítőink, támogatóink is voltak: Bacsa Olga, Bugyi Antalné, Dancsik Dorina, Dobóczki Józsefné, Harmati Kornélné Edit, Hegedűs István, Horváth Gyula, Jennie Brown, Libor Zoltánné, Mihály Jánosné, Nagy Pálné, Papp Helga, Pál Szilvia, Pelle Gabriella, Plenter Ferencné, Simondán Könyvtár hírei 9. oldal Beatrix, Szarka Imréné, Szelecz Jánosné, Takácsné Móricz Sára, Tembel Ferencné, Tóth Gyula, Varga Ferenc, Varga Sándor, Vecseri Lászlóné. A rendezvény sikerét segítő munkájukat köszönjük! Az Országos Könyvtári Napok őszi rendezvényeihez kapcsolódva bonyolítottunk le rendezvényeket a könyvtárban október első hetén. Október 1-én nagy sikere volt a hobbitevékenységek művelőit öszszehívó rendezvényünknek. A részt vevők munkáik bemutatásával, beszélgetéssel egy kellemes délutánt töltöttek a könyvtárban. Október 2-án dr. Orosz Katalin r. őrnagy, dr. Bottyán József r. alezredes és Remzső István törzszászlós volt a vendégünk. A biztonságunk érdekében szükséges tudnivalókról tartott előadáson hasznos információkhoz jutottak az érdeklődők. Október 3-án dr. Poszert József háziorvos tartott egészségügyi előadást és életmódbeli tanácsokkal látta el vendégeinket. Vágó Miklósné közreműködésével sor került vércukorszint ellenőrzésre és vérnyomásmérésre is. Különböző gyógyteák kóstolására is lehetőséget biztosítottunk. Október 4-én az internet nyújtotta ismeretszerzési lehetőségekkel, érdekes honlapokkal ismerkedhettek az érdeklődők. A hét folyamán iskolai osztályok részt vettek könyvtári foglalkozáson, ahol a könyvtár, a kézikönyvek használatával ismerkedtek, mesét hallgattak, kézműveskedtek. A rendezvényeink megvalósításához pályázati úton támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól és a szegedi Somogyi-könyvtártól. A Nyár olvasója címmel meghirdetett olvasói vetélkedő eredményhirdetésére is a könyvtári napok rendezvényei alkalmával került sor. Felnőtt olvasóink közül Gila Pálné Marika néni kölcsönzött és olvasott legtöbb könyvet. Az általános iskolások közül Pesti Zoltán látogatta legtöbb alkalommal a könyvtárat a nyáron, s kölcsönzött legtöbb könyvet. Mindketten egy-egy könyvet kaptak jutalmul. Gratulálunk a díjazottaknak és további sok szép olvasnivalót kívánunk nekik! Könyvtárunk állományát folyamatosan gyarapítjuk új könyvekkel, várjuk régi és új olvasóinkat! Tóthné Rostás Ágnes Tisztelt vásárlóink, leendő vásárlóink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Kossuth u. 35. szám alatt vágott baromfi húsbolt nyílt. Az üzlet fő profilja vágott csirkehúsok, húsrészek árusítása, megtalálhatók a már igen kedvelt füstölt sertéstermékek is (pl.: szalámi, füstölt és sózott szalonna, májas stb...) Kínálatunkat vásárlóink igényeihez kívánjuk igazítani, folyamatosan bővülő árukészlettel. Nyitva tartás: Hétfő: Szünnap Kedd Péntek: 8:30 16:00 óráig Szombat: 7:30 12:00 óráig Vasárnap: Zárva Minden héten más-más terméket kínálunk akciós árakon! Szeretettel várjuk Önöket, mindenkor friss áruval és kedvező árakkal!

10 10. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Ótompahátról kapott meghívást az újságunk, hogy mutassunk be egy kertészetet. A kert gazdája Kun István, aki néhány dolgot mondott el magáról: Jelenleg nyugdíjas vagyok, a derekegyházi állami gazdaságban dolgoztam sokáig, majd a Hódgépnél és vonaton is. Eleinte fóliáztunk itt a gyümölcsös helyén, majd szegény feleségem segítségével alakítottuk ki a gyümölcsöst. Sajnos, a mostani szép termést ő már nem érhette meg. Az udvar végéből jutottunk ki a gyümölcsösbe, ahol szépen gondozott, kordonos művelésű almafákban gyönyörködhettünk. Ez egy kertészeti vállalkozás vagy inkább csak hobbi? Nem is annyira vállalkozás, bár valamennyi bevétel azért akad minden évben. A nyugdíjat kicsit ki kell egészíteni. Honnan ért a kertészethez? Már gyerekkoromban kertészetben dolgoztam, sokat ellestem az emberektől, vettem szakkönyveket is. 93 óta van meg ez a fél hektáros gyümölcsös. Jobbára alma, de van őszibarack, körte, szilva. Körkérdés Egyedül dolgozik vagy besegítenek a rokonok? Az az igazság, hogy nem engedek senkit a fákhoz nyúlni, így egyedül csinálom még a szüretelést is. Csepegtető berendezéssel ellátott a kertészet. Mennyi haszon van rajta? Most sajnos megfagyott tavasszal az őszibarack, 20 mázsa barack lett oda. Ez nagyjából félmilliós kár. Most a szárazságban pedig locsolni kell, hogy jövőre is legyen termés. A vegyszerek is drágák. Tavaly kb Ft-ba került csak a vegyszer. Sokan panaszkodnak, hogy kivonták a forgalomból a régi bevált vegyszereket. Ez valóban így van? Kb éve vontak ki sok fontos anyagot. A változásoknál sokat segített a szentesi boltos, Bazsóné, aki ért az új szerekhez. De vannak új növényvédős könyvek is, amelyek alapján lehetetett kísérletezni. Talán most már sikerült összeállítani a helyes vegyszer-arányt. Három féle lombtrágyát is használok. Talán ezért is ilyen szépek a fák. Lehet bennük gyönyörködni, még ha túl sok haszon nincs is rajta. Szokott-e pálinkát főzni? Tavaly főzettem, de nem sokat. Akik gallyat hordani segítenek, azoknak szét is osztottam. Szépen be van kerítve a gyümölcsös, de azért akadnak hívatlan látogatók? Tavaly leszedték a termés egy részét, valószínűleg létrával másztak át. A tettes nem lett meg. Pedig szívesen adok annak, aki kér. Egy mázsányi barackot osztottam szét gyerekeknek tavaly is. Ezután megköszöntem a beszélgetést, és arra kértem Kun Istvánt, hogy jövőre adjon néhányszor permetezési tanácsot az újság olvasóinak. Erre ígéretet tett. Labádi József Kérjen egyedi ajánlatot járműve 2013-as KGFB-díjára! Casco-biztosítás jelentős kedvezménnyel: 2-12 éves járművekre! Államilag díjtámogatott növénybiztosítások. A biztosítás keretein belül akár aszálykára is térülhet! Lakása védelmére: Házörző Otthon és Életmód biztosítás Az Ön biztosítási tanácsadója: PACZUK BEÁTA 06-20/ Keressen bizalommal! A Generali-Providencia Biztosító Zrt. szerződött partnere

11 2012. október 11. oldal

12 12. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Szókereső Családi események Házasságkötés: M O T Í V U M M M M MAKI MARS MOTÍVUM Juhász Levente (Mátyás kir. u. 111.) és M O T O R O M A I A Besenyei MAKK Márta Gabriella MÁRT (Mátyás kir. u. 111.) MOTOROM Sándor László (Hunyadi J. u. 24/a.) és O A M Ű S O R M S R Bila MAKÓ Mónika (Hunyadi J. MATAT u. 24/a.) MUMUS Sok boldogságot! R T R A E K I Á I S MÁKOS MÉRTEM MUTÁL Születések: M A L M O K K K M N Bihari MÁKOK Péter és Traj Helga MIMIKA (Petőfi u. 57.) Csanád MŰSOR Péter Gratulálunk! O T K L A K A O Ó S MALMOK MIN Halálesetek: N A O Ó A L M S K U MAMÁM MISI MÓKUS Berczeli Géza (Petőfi S. u. 21.) L M K M M L Á T U M Farkas MAO János (Jókai M. u. MÓKA 48.) Gila Margit (Szentesi út 2.) A A Á S O Z R D S U Kozák MARKOLOM Pálné Szegi Mária MOM Matild (Szentesi út 2.) Kulcsár Jánosné Györi Andrea (Szentesi út 2.) M A M Á M E T R É M Kurucsai MARMALADÉ József Zoltán (Szentesi MORMON út 2.) MAKI, MAKK, MAKÓ, MÁKOS, MÁKOK, MALMOK, MA- MÁM, MAO, MARKOLOM, MARMALADÉ, MARS, MÁRT, MA- TAT, MÉRTEM, MIMIKA, MIN, MISI MÓKUS, MÓKA, MOM, MORMON, MOTÍVUM, MOTOROM, MUMUS, MUTÁL, MŰSOR Keresse meg a felsorolt szavakat a betűhálóban! A megtalált szavak betűit húzza át! (A szavak lehetnek vízszintesen: két irányban; függőlegesen: két irányban; átlósan: négy irányban.) Ha minden szót megtalált, betűit áthúzta, a rejtvényben marad 6 fel nem használt betű. Ezeket összeolvasva kapjuk a megfejtést, amely a régen ezen a vidéken is jobban elterjedt cukorrépa-termelés emlékét őrzi. A cukorgyártás takarmánynak használható mellékterméke volt. Ezt kell beküldeni az újságban közölt szelvényen vagy személyesen behozni, névvel, címmel ellátva november 15-ig a szerkesztőségünkbe: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. A helyes megfejtést beküldők között 2 db 500 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki, melyeket Ádász Katalin (Csibe Kuckó) ajánlott fel. A nyertesek nevét a következő számunkban tesszük közzé. Az előző számunk megfejtése: görhe, legfontosabb alapanyaga pedig a kukorica vagy a kukoricadara. A két szerencsés nyertes koncertjeggyel lett gazdagabb, amelyeket a Giay Attila ajánlott fel. Juhász Nagy Sándorné, Árpád u. 22. Szabó Sándorné, Hunyadi u. 38. Gratulálunk, nyereményüket a szerkesztőség tagjai személyesen adták át. NAGYMÁGOCSI HÍRMONDÓ Szókereső rejtvény, XXIV. évf. 10. sz. Megfejtés: Név: Cím: Beküldési határidő: november 15. Macsek Istvánné Tóth Mária (Szentesi út 2.) Magony Jenőné Kovács Veronika (Szentesi út 2.) Murányi Sándor (Lajostanya 58.) Sin Jánosné Király Franciska (Vasút u. 44.) Szabó János (Szentesi út 2.) Szalai István (Jókai M. u. 94.) Török Antalné Csendes Jusztina (Szentesi út 2.) A családoknak őszinte részvétünk! Összeállította: Heredeáné Sprok Magdolna anyakönyvvezető és Tóthné Mucsi Erzsébet védőnő Tavaszi fokhagyma ELADÓ különböző méretben Ft/kg-os áron. Érdeklődni: Vigh Zsolt, Nagymágocs, Szendrei I. u. 58., 17 óra után, 30/ Nagymágocsi Hírmondó Kiadja Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. Felelős kiadó: Dobóczki Józsefné Felelős szerkesztő: Labádi József Szerkesztőség címe: Általános Művelődési Központ Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek!

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek! Valami hülye találhatta ki ezt is : agyrém szabályok az alkalmi munkára Az alkalmi munkavállalást újraszabályozó áprilisi jogszabály az érintettek szerint több gondot hozott, mint segítséget... (7. o.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Közpénz és talicska Vezércikk Kultúra vagy közélet? NOVÁK LAJOS legutóbbi képviselő-testületi A ülésen három sorsdöntő döntés született, az egyik szerint újra lehetetlenné

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben