2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Hangos falugyűlés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Hangos falugyűlés"

Átírás

1 2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Október 4-én ember gyülekezett a kultúrház nagytermében. Bevezetőül egy kisfilmet láthattunk a falu nevezetességeiről. Ezek után Atkári Krisztián polgármester megtartotta beszámolóját. Helyhiány miatt csak részleteket tudunk közölni ebből: A mai falugyűlésen a 2010-es választások óta eltelt időszak eseményeiről kívánok tájékoztatást adni. A kötelező és a vállalt önkormányzati feladatokat ebben az időszakban képesek voltunk ellátni, így most elmondható, hogy működőképes minden önkormányzati intézményünk. A körültekintő gazdálkodásnak köszönhetően, más településekkel ellentétben, nálunk nem okoz problémát a közüzemi számlák kifizetése, és például az önkormányzat állományában dolgozók bérének kifizetése sem. Büszkén mondhatjuk, hogy Nagymágocs Nagyközség nem szorul külső támogatásra. Közvilágítás-bővítés történt Mátyás kir. u. külterületi szakaszán, ahol most már kényelmesen közlekedhetnek az ott lakók. A Szántó Kovács János utcán ároktisztítási munkát végzett az önkormányzat 1,7 millió forintos költségvetéssel. Megjegyezném, hogy ehhez a munkához civil hozzájárulás is érkezett. Hangos falugyűlés Megszüntettük település határában lévő, közegészségügyi aggályokat felvető és kezelhetetlen kiadásokat generáló állati hulladékgyűjtőt. Más módját találtuk az ártalmatlanításnak, így jelenleg a polgármesteri hivatalhoz való bejelentés után a házaktól viszik el a megsemmisítendő hulladékot, továbbra is az önkormányzat számlájára. Több millió forint megtakarítást sikerült így elérnünk. Az önkormányzat és a Farmer Kft. együttműködésével útépítési munka folyt a Lapistói út és a Fábiáni út között. A vízdíjba általunk beépített bérleti díj-bevételből sikerült a hidroglóbuszt felújítani ca. 4,5 millió forintért. Ennek köszönhetően előreláthatóan 15 évig biztonsággal üzemeltethető majd ez a tározó. Folytatva az elmúlt időszak történéseinek felsorolását, szeretném elmondani, hogy Nagymágocson iskolai igazgatóváltás volt. A most kezdődött tanévtől Takácsné Móricz Sára látja el az intézmények vezetésének feladatát. Új és bennünket is érintő dolog, hogy a köznevelési alapfeladatok ellátását az állam 2013 január- Folytatás a 2. oldalon Tartalomból: Lakossági tájékoztató az ivóvíz arzén szennyezettségéről * Új pedagógusok az iskolában * Alma-nap az óvodában * Körkérdés * Olvasói levél * Könyvtár hírei

2 2. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Folytatás az 1. oldalról jától átveszi, a pedagógusok az állami szervezetekkel és a pedagógiai szakszolgálattal lesznek kapcsolatban. A munkájukat az állam koordinálja és felügyeli. Az iskolaigazgatók személyéről és a kinevezésekről a döntést a kormányhivatal, mint az állam képviselője fogja hozni, az önkormányzatnak csak javaslattevő szerepe lesz. Az iskola működtetése viszont megmarad nagymágocsi feladatnak minden költségével együtt. A költségvetésünkben egyelőre megvan a fedezet ennek a feladatnak az ellátására. A képviselő-testület a nehéz anyagi helyzet ellenére igyekezett a civil egyesületeket és egyéb közösségformáló szerveződéseket anyagilag támogatni. Szűkösen, de mindenkinek adott pénzt. Mindezek mellett módot találtunk kitüntetés adományozására, amely civil kezdeményezésre, az önkormányzat szervezésében, a nagymágocsi lakosok szavazatai alapján történt. A kitüntetést dr. Czabarka János egykori polgármester vehette át tőlünk. Valószínűleg ezek mellett más esetben sem biztos, hogy látható, mekkora feladat pl. a különböző települési rendezvények megszervezése, illetve a költségek fedezetének az előteremtése. Úgy gondolom, hogy a megvalósított rendezvények nem válnak szégyenére a településünknek. A magam részéről kiemelendőnek tartom a közmunka-programban megvalósult dolgokat. Azt, hogy sokak számára biztosítottunk lehetőséget munkavégzésre. Sajnos, nem csak sikerekről kell, hogy beszámoljak, hanem a hiányosságainkról is. El kell mondanom, hogy a várva várt pályázati pénzek lehívása terén nem pont úgy mennek a dolgok, ahogy azt én magam is elképzeltem. Sokan kritikával élnek ebben a témában, és talán jogosan is. A pályázati kritériumok rendszeresen olyan feltételeket szabtak, amelyek Nagymágocs számára vagy teljesíthetetlenek voltak, vagy a ránk háruló önrész miatt volt vállalhatatlan. Elbírálás alatt van a kultúrház fűtéskorszerűsítése és vizesblokkjának felújítására vonatkozó igényünk. Szintén az elbírálásra várunk a tanyafejlesztés-pályázatban. A tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére komoly orvosi eszközöket és egyéb felszereléseket igyekszünk beszerezni. Még ugyanebben a pályázatban nagyteljesítményű traktorra szerelhető fűkaszát irányoztunk meg. Várjuk a visszajelzést a kazán-programban beadott igényünkre, amiben két közintézmény kazáncseréjét lehetne megvalósítani. Ehhez kapcsolódik több település összefogásában beszerezhető nagy értékű ágdaráló gép beszerzése, melynek értéke több mint 8 millió forint. Amenynyiben sikeresen bírálják el az igényünket, akkor ez a gép az önkormányzatunk tulajdonában lesz. Tervezés-szervezés alatt van az önkormányzat és a civilek összefogásában megvalósítandó parkfelújítás is, melyet egy speciális pályázat támogatásával szeretnénk megvalósítani. Ezekhez a zárójelben apróságokhoz képest most sokkal nagyobb volumenű fejlesztésekre készülünk elő. Dolgozunk a kultúrház külső megújítását célzó 30 millió forintos LEADER-pályázaton. Emellett remélhetőleg néhány napon belül együttműködési megállapodást köthetünk egy céggel, aki energetikai projektben az összes közintézmény megújuló energiával történő korszerűsítésében lesz partnerünk. Ez a projekt valószínűleg 100 milliós nagyságrendű lesz. Most az egyik legfontosabb témáról, a kastély-ügyről szeretnék tájékoztatni, és a faluban terjengő rémhírterjesztőket szeretném ezzel a tájékoztatással megfékezni. A kastélyotthon sorsáról a legfontosabb közlendő, hogy Fábiánsebestyénnek nincs lehetősége arra, hogy átvegye az otthont. A szociális otthon itt fog maradni. Ezek után megkérte Kiss Tamásnét, a csongrádi Aranysziget Otthon igazgatóját, aki a mágocsi otthon felügyelője is, hogy a jelenlegi helyzetről beszéljen. Ő elmondta, hogy nem tud többet az elhangzottaknál. Azt hozzáfűzte, hogy a kastély nem erre a feladatra épült. A zsúfolt szobák miatt alkalmatlan lenne a jelenlegi célra. Ha lesz pályázat új otthon létrehozására, azon el kell indulni. Pál János kérdése a fenti témához: Van-e dokumentálva ez az álláspont magasabb helyről? A polgármester válasza: Igen, a kormánytól kaptunk állásfoglalást. Tóth Bálint álláspontja szerint nagy szégyen lenne, ha más venné át a kastélyt. Dési József az igazgatónőt arra kérte, nagyon figyeljen a pályázatokra, ne csak a helyi önkormányzat dolga legyen ez. Ezek után a szennyvízberuházás került szóba. A polgármester úr megkérte Papp Gábor projektmenedzsert, mondja el a beruházás jelenlegi helyzetét. Papp Gábor említést tett arról, hogy 2011 szeptembere óta intézi a beruházás ügyeit, amely egymilliárd-száznegyvenkétmilliós összeg, amely 932 millió támogatást tartalmaz. Ilyen összeg miatt szigorú szabályokat kell betartani. Az új közbeszerzési törvény utasításai csak 2012-ben jelentek meg. A késést ez okozta. Ezenkívül lőszermentesítési és régészeti előírásokat is be kell tartani, amely tovább késleltette a munka elkezdését. A kiviteli tervek elkészültek, így a közbeszerzés megindítható. Az ajánlatokat majd értékelni fogjuk, és a munka reményeim szerint jövő tavasszal elindulhat tavaszán már helyreállított területek lesznek. A témához szorosan kapcsolódott Berkecz Edit beszámolója a befizetésekről ingatlanból 800 kötött szerződést, majd később 112-en éltek ezzel a lehetőséggel. Jelenleg kb. 36 millió a lemaradás. A hiányzó önrészt be kell hajtani. Atkári Krisztián: Következő téma a Nagymágocsért Nonprofit Kft. létrehozása. Már több mint egy éve megfogalmazódott az az ötlet, hogy egy olyan önkormányzati céget hozzunk létre, amely képes bevételt termelni, na persze, ha ügyesen tevékenykedik Ezek után a polgármester megkérte Szebellédi Endre Istvánt, hogy mutatkozzon be, és mondja el a kft. legfontosabb céljait. (Mivel a Hírmondó legutóbbi számában mindez részletesen olvasható, most nem tartjuk fontosnak újra leírni. A szerk. megj.) Atkári Krisztián a kft. munkájáról még elmondta, hogy a szennyvíz-építkezésekben is részt fog venni. A következőkben a falu intézményei számoltak be. Hegedűsné Nagy Anikó elmondta, hogy 1968 óta működik a Szociális Szolgáltató Központ. Részletezte a feladatokat, majd megemlítette, hogy néhány fős szabad kapacitás jelenleg is van az étkeztetésben és a családgondozásban is. Takácsné Móricz Sára beszámolt az ÁMK Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete által nyert, Tóthné Rostás Ágnes által koordinált pályázatról. (A részletekkel újságunk a következő számban külön cikkben foglalkozik. A szerk. megj.) Majd Atkári Krisztián érintette a vízminőség javításának programját: Az új szabványok szerint a helyi víz nem megfelelő. Valószínűleg aradi vizet fogunk kapni, ami olcsóbb lesz, mint nagyszabású víztisztítóművet létesíteni. A szemétszállítás is változni fog, lehet, hogy hetenként fognak szállítani, és mindenki 120 literes kukát használhat majd. Magyar Zita felszólalásában arról szólt, hogy még mindig nincs megfelelő szinten az összefogás a faluban, túl sok a vita.

3 2012. október Idézetet is mondott a világosságról és sötétségről. Valószínűleg ez utóbbit értették félre néhányan, és mint a hozzászólásokból kiderült, sértőnek találták. Magyar Zita később elnézést kért, ha bármi sértőt mondott volna, azt szándék nélkül tette. Vékony Istvánné egyike volt azoknak, akik sértőnek találták Magyar Zita szavait, majd megjegyezte, hogy két képviselő lemondott az utóbbi időben. Szerinte ez is jelent valamit. Atkári Krisztián: Valóban két képviselő mondott le, elsősorban egészségi okokra hivatkozva. (A bekiabálók azt követelték, hogy a nemrégiben lemondott Hegedűsné Nagy Anikó mondja el lemondásának okát.) Hegedűsné Nagy Anikó a felkérésre elmondta, hogy a lemondás egy hosszú folyamat része 14 év után. Egyik oka, hogy a gyermekére most jobban oda kell figyelnie, de azt is hozzáfűzte, hogy három polgármesterrel dolgozott együtt, de az utóbbi időben nem mindennel értett egyet. Szerinte a dicséretek és kritikák nem mindig helyesen hangzottak el. Szerinte a szakemberek nincsenek megfelelően megbecsülve. (Ezután néhányan bekiabálták, hogy a polgármester mondjon le.) Siska József szerint meg kellett volna hívni az országgyűlési képviselőt is, tőlük megkérdezni, hol vannak a bérek és a munkahelyek. Harmati Albert újra megnézte a polgármester választási ígéreteit tartalmazó 22 pontot. Szerinte nagyon kevés teljesült azokból. Véleménye alapján a 3 képviselő lemondása elgondolkoztató. Kérdezi, igaz-e, hogy a vendégpolgármesterek (Ausztriából és Kispiacról) nem voltak megfelelően fogadva. További kérdése: Miért kellett igazgatót váltani az iskolában? Megjegyezte még, hogy hiába telepítettek kisfákat, azok kiszáradtak. Atkári Krisztián: A vendég polgármesterek megfelelően voltak ellátva étellel-itallal, például az osztrák polgármester zsűritag volt a főzőversenyen. A telepített kisfák locsolása a szokatlan kánikulában többe került volna, mint az újratelepítés. Az igazgatóváltással kapcsolatban elmondta, hogy volt egy felelősségrevonási ügy, amit zárt ülésen tárgyaltak. Az igazgató ez után mondott le. Mészáros József azt kérdezte, van-e határideje a szennyvízprogramnak? Papp Gábor válasza: 2015-re kell befejezni, ami megoldható. Ábrahámné Juhász Mária kérdése: Valóban több mint egymilliós hiánya van a Nonpropfit Kft.-nek? 3. oldal Szebellédi Endre válaszában elmondta, hogy ez egyszerűen nem igaz. Van a kft.-nek felügyelő bizottsága, ők bármikor ellenőrizhetnek. A bizottságot hamarosan össze is hívják. (Megjegyzés: A bizottság azóta vizsgálatot tartott. Az erről szóló jegyzőkönyv legfontosabb megállapításait külön közöljük. A szerk. megj.) Csinos Ferenc véleménye szerint nagyon nagy előrehaladás nem mutatható ki a jelenlegi önkormányzat eredményeiben, de a szennyvíz-program előtt nem lenne érdemes új polgármestert választani. Akkor hónapokig nem haladna az ügy. Dési József nehezményezte, hogy a kastélyotthont felügyelő hölgyet nem invitálták az elnöki asztalhoz. Az a véleménye, hogy a civil szervezetek teremthetik meg a falu egységét, de azokat nem támogatják megfelelően. Szerinte az intézményvezetőkkel szemben nem megfelelő hangnemet használtak időnként. Atkári Krisztián azonnali válaszban mondta el, hogy baráti jobbal közeledett minden vezetőhöz. Dési József hiányolja a helyi tévékből Nagymágocs gyakoribb szereplését. Ezek után kifejtette, hogy a jelenlegi polgármester hasonlattal élve mintha homokvárat építene, ha összedől, elölről kezdi. De itt 3000 ember életéről van szó, nem dőlhetne össze a homokvár. Ellenkező esetben abba kell hagyni az építést. Többet várt a fiatal polgármestertől és helyettesétől, sajnos csalódnia kellett. Atkári Krisztián: Mi egy olyan homokozóba ültünk be, amiben az előző vezetés nem hagyott homokot. Dési József: A járások létrejötte milyen változást fog okozni? Varga Ilona vázolta, hogy január elsején a jelenlegi kistérségeknek megfelelően lesznek a települések a járásokhoz sorolva. Szociális és gyámügyi területen maradnak azok a hatáskörök nálunk, amelyeket önkormányzati rendelet határoz meg. Ami elkerül, az a lakcímváltoztatás, közgyógyellátás és az ápolási díj ügye. A polgármesteri hivatal létszáma csökkeni fog, az új járási hivatal 39 fővel fog működni. Az új hivatal létszámát az érintett települések dolgozóival töltik majd fel. Nagymágocs 3 dolgozót ajánl fel. Kérdés merült fel a közönség soraiból: Miért változtattak vezetőt az új kft. élén? Talán rokona a jegyzőnőnek? Atkári Krisztián: A régebbi vezető csak ideiglenesen volt kinevezve, ezt ő is tudta. Az állást meg kellett pályáztatni, a pályázaton ő is indulhatott, a beadványok elbírálása alapján az új vezető tűnt a legmegfelelőbbnek. Varga Ilona: Kijelentem, sem apai, sem anyai ágon nem vagyok rokona Szebellédi Endrének. Bodnár Attila szerint sokan örülnének, ha más faluk mintájára önkormányzati működtetésű kertészetben dolgozhatnának. A munkanélküliségnél ez is sokkal jobb lenne. Atkári Krisztián: Az ötlet életszerű, megvalósítható. Németh László: Jelenleg itt a teremben többen vannak ellenzékiek. Nem kellene ezen elgondolkodni? Atkári Krisztián: Vannak körülmények, amelyeket nem vesznek figyelembe a hangoskodók. Ahelyett, hogy összefognánk. Például a kastély ügyében sem hangoskodásra és tüntetésre lett volna szükség. A hangosan véleményt nyilvánítók közül nem sokat láttam például a szemétszedéskor vagy faültetéskor. A majdnem 3 órás falugyűlés nem csöndben fejeződött be. Az elhangzottak további vitákat fognak eredményezni véleményünk szerint. Labádi József

4 4. oldal XXIV. évfolyam 10. szám A Nagymágocsért Nonprofi t Kft. Felügyelő Bizottságának határozata A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgáltatási területén élő, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok részére. A program célja a pályázók felhalmozott áramtartozásának rendezése széles körű együttműködések erejét felhasználva. A bevont szereplők (szolgáltató, civil szervezet, háztartás) öszszehangolt cselekvésének célja továbbá a kikapcsolt fogyasztók visszacsatolása a villamos-energiafogyasztásba, valamint hogy a támogatott fogyasztókat segítse abban, hogy elkerüljék a hátralék újraképződését. Pályázatot beadni október 31-ig elektronikus formában lehet! Pályázhatnak olyan magyar állampolgárságú lakossági fogyasztók, akik: Revízió A falugyűlésen elhangzott vádaskodások, találgatások tisztázása érdekében a Nagymágocsért Nonprofit Kft. ügyvezető revíziót kért az ügy tisztázása érdekében. A Felügyelő Bizottság alaposan megvizsgálta a kft. működését, és az alábbi határozatokat hozta: A bizottság a Nagymágocsért Nonprofit Kft. működésének vizsgálata folyamán megállapítja, hogy a társaság működésében minden a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény betartása alapján történik. A bizottság továbbiakban megvizsgálta a társaság pénzmozgásait, és megállapítja, hogy minden pénzmozgás a gazdasági társaságról szóló törvény betartása mellett zajlott. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy alaptalanul vádolták meg a kft. ügyvezetőjét. Hálózat a közösségért 2012 a pályázó személy az EDF DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területén fogyasztási hellyel rendelkezik, vagy tartozás miatti kikapcsolás és szerződésfelmondás előtt rendelkezett a villamosenergia fogyasztási hely a pályázó fogyasztó és családja állandó lakhelyét képezi (nem nyaraló, munkatelep, gazdasági létesítmény stb) Önrész vállalás: a saját befizetés összege az igényelt támogatással azonos, vagy nagyobb összegű lehet. Az alábbi kategóriákban lehetséges pályázatot benyújtani: 1. a szolgáltatásból már kikapcsolt fogyasztók, 2. hátralékot felhalmozó fogyasztók, 3. előre fizetős mérővel rendelkező és Végezetül a bizottság átnézte a Nagymágocsért Nonprofit Kft. összes iratanyagát, alapító okiratát és számláit, a kiadás-bevétel tervezetét, és mindent rendben talált. A Felügyelő Bizottság a Nagymágocsért Nonprofit Kft. működésének vizsgálatát lezárja, és elmondja, hogy határozata alapján a kft. működése szabályos, és a törvények betartása mellett működik. Kis Attila a Felügyelő Bizottság elnöke korábbi időszakból hátra maradt hátralékos fogyasztók. A könyvtár és a művelődési ház munkatársai segítenek a pályázatok internetes benyújtásában. M.J. és T.E. VÉRADÁS november 27-én 14-től 18 óráig véradás lesz az általános iskola tornatermében A támogatóknak köszönhetően a véradást követően vacsorával vendégelnek meg minden véradót a művelődési házban! Adj vért, és megmentesz HÁROM életet! Továbbra is itthon vagyunk! Tisztelt Fogyasztó! Az Ön ivóvíz szolgáltatójának neve megváltozott. A Békés Megyei Vízművek Zrt. szolgáltatási tevékenysége az elmúlt időszakban megyénken kívül is elnyerte számos önkormányzat megtisztelő bizalmát. Munkatársaink ma már nem csak megyénk, de nap mint nap az ALFÖLD megyén kívüli lakosságának ellátása érdekében is végzik elkötelezett munkájukat. Kérjük, a jövőben is szokott ügyfélszolgálatainkon forduljon hozzánk bizalommal! Köszönettel az ALFÖLDVÍZ Zrt. csapata

5 2012. október 5. oldal

6 6. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Új pedagógusok 2012 szeptemberétől az általános iskola nevelőtestületében két új pedagógust köszönthetünk, akik a Hírmondó hasábjain is bemutatkoznak a szélesebb közönségnek. Novák Tünde vagyok, Orosházán élek. A diplomámat ben szereztem meg Békéscsabán a Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Karán általános iskolai tanítóként magyar nyelv és irodalom műveltségterületen. Még ebben az évben sikerült elhelyezkednem egy orosházi általános iskolában, ahol 11 évig tanítottam alsó tagozatos gyerekeket. Itt Nagymágocson a 4. és 5. osztályos tanulókból álló napközis csoport vezetése a feladatom. Jelenleg még ismerkedem az iskolai élettel, a helyi szokásokkal, hagyományokkal, és igyekszem megfelelni az új elvárásoknak. Az első benyomásaim pozitívak. A közösség befogadó, az iskolavezetés és a kollégák egyaránt nagyon segítőkészek, a gyerekek is nyitottak, közvetlenek. Remélem, hogy az együttműködésünk eredményes lesz. Lehetőségeimhez mérten szeretnék majd részt venni a község programjain, rendezvényein is, ahol találkozhatok a helyi lakossággal is. Kuruczné Magyar Olga vagyok, születésem óta Nagymágocson élek családommal ben diplomáztam a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Végzettségem szerint logopédiai tanár és hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta vagyok. A főiskola elvégzése után a nagymágocsi óvodában kezdtem pályámat logopédusként áprilisában Szentesen megalakult a kistérségi feladatokat ellátó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, ahová a térség szakembereit szak- Iskolai hírek mai közösségbe tömörítették. A szakszolgálat biztosítja Szentes és a térség gyermekeinek pszichológiai, gyógypedagógiai, logopédiai, fejlesztő pedagógiai és gyógytestnevelési ellátását. Jómagam jelenleg is ezen intézmény alkalmazásában látom el a nagymágocsi, árpádhalmi és két szentesi intézmény gyermekeinek logopédiai, gyógypedagógiai és szurdopedagógiai megsegítését. Az idei tanév kezdetétől lehetőségem nyílt arra, hogy a nagymágocsi iskola részmunkaidős gyógypedagógusa is lehessek. Feladatom a sajátos nevelési igényű (pl. olvasás-, írás-, figyelemzavar) illetve az általános tanulási nehezítettséggel küzdő gyermekek gyógypedagógiai megsegítése. Régi vágyam volt, hogy az óvodában megkezdett foglalkozásokat ugyanazon szakember biztosítsa az iskolába kerülés után is, így egy-egy gyermek fejlődése nyomon követhetőbbé és célzottabbá tehető. Megbízatásommal ez remélem, megvalósíthatóvá válik. Másrészről nagy öröm számomra, hogy azokkal a pedagógusokkal is együtt dolgozhatok, akik valamikor engem is tanítottak. Azt gondolom, mindannyiunk (szülők és szakemberek) közös célja, hogy együtt gondolkodva, együttműködve minden gyermek számára képességeiktől függetlenül! élhető mindennapokat biztosítsunk az iskolában és a családokban egyaránt. Mit tehetünk ezért? Kérlek fogadj el olyannak, amilyen vagyok, s akkor egyre jobb leszek!......ha csak az eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek; de ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok... (Simon András) Sikeres nevelő-oktató munkát kívánunk! M.J. és T.E. Olimpiai győzelem Tavasszal a szentesi gyermekkönyvtár versenyt hirdetett az olimpiával kapcsolatban. Négy darab feladatlapot kellett itthon kitöltenünk, amik egy kicsit nehezek voltak, de mindig vidáman teltek azok az órák, amíg töltögettük. Ha azt nézzük, megérte a sok fáradozást. Október 16-án került sor a döntőre a szentesi könyvtárban, ahol nagy meglepetésünkre első helyezést értünk el. Nyereményünk egy táska és egy oklevél volt. Détár Alíz és Lucz Lolita Őszi kirándulás Ősz, szeptember Mindenkinek az iskolakezdés jut az eszébe. De az alsó tagozatos tanulóknak más is: kirándulás. Ők már tudják és várják is, hogy hová megyünk az őszi kiránduláson, mert ez már hagyomány iskolánkban. Az elmúlt években így már jártunk Visegrádon, Szilvásváradon, Szentendrén, Budapesten, Egerben. Ebben a tanévben a Tisza-tóhoz, Poroszlóra utaztunk. Egy szép szeptemberi szombat reggel osztályos tanuló és 5 tanító néni indult útnak, hogy felfedezze az ország e területét.

7 2012. október Poroszlón 2012 májusában nyitották meg a Tisza-tavi Ökocentrumot, amely bemutatja a Tisza és a Tisza-tó élővilágát. A megérkezés után egy hosszabb gyalogtúrára indultunk egy olyan tanösvényen, amelyet a víz fölé építettek meg. A séta során az idegenvezető beszélt az itt élő madarakról, növényekről. Egy kilátóból messzire el lehetett látni a Tisza-tavon, sőt akinek távcsöve volt, még a faágakon szárítkozó kárókatonákat is láthatta. Pihenésképpen egy 3D-s filmet vetíttek az Ökocentrum épületében, amely szintén a terület élővilágát mutatta be. Egy hatalmas akváriumban olyan halakat figyelhettünk meg, amelyek a Tiszában és a Tisza-tóban élnek. Ez nagyon érdekes volt, mert a fejünk felett, mellettünk úszkáltak a kisebb-nagyobb halak. Vidraetetést is láttunk. Egy kiállítás során pedig a halászok eszközeit, életét ismerhettük meg. Az egyik játszótéren a gyerekek is kipróbálhatták a tutajozást, csónakázást. Kicsit elfáradva, de sok élménnyel, ismerettel tért haza ez a lelkes, kis csapat. Reméljük, hogy az itt szerzett ismereteket az órán is fogják hasznosítani. Maszlag Gáborné Állatbarát énekverseny Immár harmadik éve, hagyományosan minden tanévben megrendezzük alsó tagozatban az énekversenyt. Idén az eddigi gyakorlattól eltérően korábban került sor erre a rendezvényre, mert az állatok világnapjához kapcsolódva arra kértük a gyerekeket, hogy állatokról szóló dalokat kössenek csokorba, és adjanak elő. Október 4-e délutánján a gyermekdalok szövegeinek köszönhetően sikerült egész kis állatseregletet felvonultatni. Az első osztályosok még párosan vállalták a megmérettetést egy-egy dal bemutatásával. A másodikosok többsége is duettet alkotott, de ők már három énekből álló csokrot adtak elő. A harmadikos gyerekek szóló produkcióikkal szórakoztatták a közönséget, hozzájuk csatlakozott egy másodikos és egy negyedikes szólista. A többi negyedikes tanuló duóban, három vagy négy tagból álló kis kórusban szerepelt. Összesen 55 kisiskolás vállalta, hogy ezen a versenyen összeméri énektudását és előadókészségét a többiekével. A tanító nénikből álló zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek: 1. osztály: I. Surinya Nándor - Fejes András, II. Tóth Anna - Gila Zille, III. Koszti Fanni - Kerekes Krisztina. 2. osztály: I. Nagy Sára - Kádár Kamilla, II. Ábrahám László - Székely Tibor Bendegúz, III. Sallai Alexandra - Király Koppány István. 3. osztály és szólóénekesek: I. Berkó Máté, II. Köteles Anett, III. Szabó Liliána. 4. osztály: I. Nagy Bernadett - Osztás Roberta - Fábián Noémi - Móricz Virág, II. Lődi Laura - Kassa Kármen, III. Mihály Gréta - Bartos Adelina. Pelle Gabriella Alma-nap az óvodában Alma, alma, piros alma odafönn a fán, Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám. 7. oldal Nevelési évünk első programja, az őszi gyümölcsök témakör záró eseménye az Alma-nap, melyet szeptember 28-án rendeztünk meg óvodánkban. Közös, kellemes időtöltésre, ismerkedésre hívtuk óvodás gyermekeinket és szüleiket. Egész héten szorgos munkálkodással készültünk erre a napra. Ismerkedtünk az őszi gyümölcsökkel: - gyümölcssalátát készítettünk megízleltük őket, - gyümölcspiacot rendeztünk megneveztük őket, - ízletes almakompótot készítettünk. A témához kapcsolódó verseket, mondókákat mondogattunk, dalokat ismertünk meg, mesét hallgattunk az almáról. Festettünk almákat, almafákat, nyomdáztunk papírból kivágott befőttes üvegekbe almákat, gyurmából mintáztunk almát. Elkészítettük az Almatündér bábokat, akiket el is neveztünk. Hangulatosan feldíszítettük a csoportszobákat és az öltözőket. Az Alma-nap délutánján elsőként kézműves műhelyeket hoztunk létre csoportonként. A Méhecske csoportban pirosra színezett lisztgyurmából apróra tördelt gallyacskák segítségével almát készítettek az óvoda legkisebb gyermekei. A Micimackó és a Méhecske csoportokban az előző napokban kasírozott almákat festették pirosra a kis mesterek. Az elkészített almákat az előtérben elhelyezett almafára akasztották a gyerekek. A Szivárvány csoportban tevékenykedők spatulára rögzített mosolygós almabábokat készítettek. A kézműves tevékenységek vidám hangulatban teltek, a gyerekek vidáman énekelgettek, mondókáztak az alkotások készítése közben. A művek befejezése után mindenki kivonultak az udvarra, itt mutatták be, és nevezték meg a csoportok az Almatündér bábokat. Rövid mondókával, versekkel, dalokkal kedveskedtek egymásnak és a vendégeknek a gyerekek. Ezek után Vácziné Julika néni citerával kísért őszi dalaira a szülőkkel, vendégekkel közösen próbálgattunk egyszerű táncos lépéseket, mozgásokat. Végezetül almás ügyességi, gyorsasági, értelemfejlesztő játékokat játszottunk (pl.: párosítás, összerakás, almahordás, célbadobás). Búcsúzásként a Buci-pékség felajánlásaként finom és ízletes almás rétessel kínáltuk meg a résztvevőket. Bízunk benne, hogy a megjelentek kellemesen töltötték ezt a délutánt az óvodában. Tóthné Kaszás Ilona

8 8. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Olvasói levél Kikérjük magunknak! X. 04-én 17 órai kezdettel a Nagymágocsi Önkormányzat Képviselő-testülete falugyűlést hívott össze, melynek témája az elmúlt két év eseményei voltak. Ennek kapcsán az észrevételeimet, véleményemet szeretném közölni. Mi, nagymágocsi polgárok kikérjük magunknak azt a minősíthetetlen hangnemet, mellyel a falugyűlésen Magyar Zita alpolgármester asszony beszélt! Sértegette a tisztességes nagymágocsi lakosokat. Azokat az embereket (köztük engem is), akik rá szavaztak. A mi szavazataink által lett Nagymágocs második embere! A választásokkor még sokak számára ismeretlen ember volt, de megelőlegeztünk neki a bizalmunkat, mellyel csúnyán visszaélt. Viselkedésével méltatlanná vált a nagymágocsi emberek képviseletére. Nagy érdeklődéssel várjuk a fejleményeket, mert ezek után alpolgármester asszony részéről az egyetlen elfogadható és tisztességes lépés csak a lemondás lehet. Atkári Krisztián polgármester úr beszédében az elmúlt két év munkáját értékelte, és az eredménytelenség okát többek között a nagymágocsi lakosok hibájának tekintette. Többször is degradálta a jelenlévő embereket, hangadó kisebbségnek, pletykáló és pampogó embereknek minősítve a megjelenteket. Oly módon alázva meg az embereket, mely elfogadhatatlan és jogosan keltett mély felháborodást. A falugyűlésre egyébként is nagy volt az érdeklődés, legalább 300 ember, idős, fiatal, egész családok eljöttek. A XXI. században demokratikus választás után egy nagyközség élén álló ember egyszerűen nem engedheti meg magának ezt a stílus! A falugyűlésre meghívott vendég volt az összevont szociális intézmény vezetője, Kiss Tamásné, akit nem tiszteltek meg azzal, hogy helyet biztosítsanak neki, a terem széléről volt kénytelen beszámolót tartani. Nem az első eset, hogy az alapvető tiszteletet sem adja meg a faluvezetés a vendégeinek sem és a mágocsi polgároknak sem. Ezzel a viselkedéssel megszégyenítik a nagymágocsi embereket. Nem érdemlik meg a választók bizalmát! Tisztelettel: Pál János nagymágocsi lakos Az érintett válaszol A fenti levélben felhozott vád, mely szerint a mágocsiakat leminősítettem, teljességgel alaptalan, és visszautasítom. Mint azt a helyszínen azonnal elmondtam, rendkívül sajnálom, hogy sokan félreértelmezték a szavaimat. Ez egy bizonyos szintig magyarázható azzal, hogy az addigra úrrá lett türelmetlenség nem volt megfelelő közeg, hiszen a lakosság már nem volt kíváncsi ismét szavakra, szeretett volna már az emberek véleménye megnyilvánulni. Az elmúlt időszakban Nagymágocsért végzett munkám, ami az én feladatkörömben vállalható, úgy érzem, magáért beszél. A hibákra, melyeket tapasztalatlanság, és esetleges előítélet miatt elkövettem, magam sem vagyok büszke, ezért a továbbiakban figyelek arra, hogy ilyen típusú hibákat ne kövessek el. Azt viszont fontosnak tartom elmondani, hogy egy olyan ember minősít, akit néhány nappal a falugyűlés előtt a házunk teraszán fogadtam, hogy elmondhassa véleményét, problémáit. Ez alkalommal a polgármestert igyekezett előttem befeketíteni, majd megkérdezett, lennék-e én polgármester, persze egy bizonyos kör melynek ő a képviselője támogatásával. Ezt akkor is, most is visszautasítottam. A körről részletes információ nem hangzott el. A polgármester úrral, ha véleménykülönbségünk van, személyesen beszéljük meg, szemtől szembe. Mert nekem nem kenyerem az aknamunka. Majd még újabb próbálkozások követték az elsőt. A magam részéről minden nemű együttműködést visszautasítottam, és ezt követően indult az ellentámadás, teljes mellszélességgel. Szeretném feltenni Önöknek, kedves lakosok, olvasók a kérdést: Kinek a viselkedése méltatlan? Ki itt a hiteles ember? A továbbiakban nem kívánom az ilyen típusú vitákat a Hírmondó hasábjain folytatni. Magyar Zita alpolgármester Nagymágocs Nagyközség Helyi Választási Bizottságának közleménye Hegedűsné Nagy Anikó és Kajtár József helyi önkormányzati képviselők mandátuma lemondás folytán október 1. napjával megszűnt. A Helyi Választási Bizottság október hónapban több ülést tartott, melynek következtében az egyéni listás képviselő-választás eredményét tartalmazó jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy listán soron következő legtöbb érvényes szavazatot elért képviselő jelöltek közül Joó Károlyné és Tóthné Rostás Ágnes független jelöltek vállalták a megbízatást. Joó Károlyné és Tóthné Rostás Ágnes helyi önkormányzati képviselők, a megbízatásukkal összefüggő jogokat és kötelezettségeket a október 25- én tartott rendkívüli testületi ülésen tett eskütételüket követően gyakorolják. Kézimunka szakkör indul november 12-én, hétfőn délután 17 órakor a művelődési házban. Várunk minden vállalkozó kedvű gyermeket, akik szeretnék megtanulni a hímzés, kötés, horgolás alapjait és fortélyait. A foglalkozás vezetője: Atkári Ferencné SPORT ABC Nagymágocs, Kossuth u. 29. Nyitvatartási időnk változik: Hétfő Szombat: 5-18 Vasárnap: 7-13 Helyben főzött, friss kávé és péksütemények széles választéka! Kedvező árakkal, kedves kiszolgálással várjuk régi és új vásárlóinkat!

9 2012. október Benedek Elek, egyik legnagyobb népmesegyűjtőnk szeptember 30-án született. Az ő tiszteletére a Népmese napjaként ünnepeljük szeptember 30-át 2005 óta. Ebben az évben nem osztályonként szerveztünk a gyerekeknek programokat, hanem Boszorkányszombat címmel egy közös játékra, mesére, kézműveskedésre hívtuk a kicsiket és nagyokat. A művelődési házat egy kicsit átvarázsoltuk, seprűn száguldó boszorkány és állatai, denevér, pók, fekete macska díszítette a termeket. Az érkező, gyakran jelmezbe öltözött kis boszorkák és boszorkatanoncok, ördögök és ördögfiókák különböző próbatételek után juthattak be a rendezvényre. Volt tapintással felismerés, ízérzékelés, banyavisítás. Minden gyerek, aki a próbákat teljesítette, egy-egy nyakba akasztós boszorkánykalap formát kapott sorszámmal ellátva. Tomanek Gábor és Nagy Erika színművészek rendhagyó irodalomórája nagy sikert aratott a gyerekek körében. Egy kicsit tanultak, egy kicsit szórakoztak a műsor alatt. A népköltészeti alkotásokkal kapcsolatos ismeretek felelevenítése közben több népmesét, népdalt, népi mondókát, találós kérdést meghallgathattak. Az óvodások, iskolások és a kísérő felnőttek számára egyaránt élvezetes műsort nagy tapssal jutalmazta közönség. Kézműves foglalkozáson ügyeskedhettek a továbbiakban a gyerekek. Készült boszorkányos képeslap, baglyos hűtőmágnes, hajtogatással rejtekzsebes pénztárca, denevéres szívószál, békás mécsestartó, lufihajtogatás, közben működött a boszorkány kozmetika és boszorkány fodrászat. Boszi-totón mutathatták meg a gyerekek ismereteiket a boszorkánytudományból. A totó eredményes kitöltői jutalomban részesültek. Boszorka szépségversenyen a legszebb boszorkákat díjaztuk közönségszavazat alapján. A résztvevő gyerekek a nyakba akasztott sorszámuk alapján valamenynyien boszorkatombolán vehettek részt, kihúzott sorszámuk alapján választhattak az ajándékok közül. Közben a boszorkánykonyhán sült a palacsinta, főtt a kolbászos paprikás burgonya. A megvalósításhoz a művelődési ház és könyvtár dolgozói mellett helyi segítőink, támogatóink is voltak: Bacsa Olga, Bugyi Antalné, Dancsik Dorina, Dobóczki Józsefné, Harmati Kornélné Edit, Hegedűs István, Horváth Gyula, Jennie Brown, Libor Zoltánné, Mihály Jánosné, Nagy Pálné, Papp Helga, Pál Szilvia, Pelle Gabriella, Plenter Ferencné, Simondán Könyvtár hírei 9. oldal Beatrix, Szarka Imréné, Szelecz Jánosné, Takácsné Móricz Sára, Tembel Ferencné, Tóth Gyula, Varga Ferenc, Varga Sándor, Vecseri Lászlóné. A rendezvény sikerét segítő munkájukat köszönjük! Az Országos Könyvtári Napok őszi rendezvényeihez kapcsolódva bonyolítottunk le rendezvényeket a könyvtárban október első hetén. Október 1-én nagy sikere volt a hobbitevékenységek művelőit öszszehívó rendezvényünknek. A részt vevők munkáik bemutatásával, beszélgetéssel egy kellemes délutánt töltöttek a könyvtárban. Október 2-án dr. Orosz Katalin r. őrnagy, dr. Bottyán József r. alezredes és Remzső István törzszászlós volt a vendégünk. A biztonságunk érdekében szükséges tudnivalókról tartott előadáson hasznos információkhoz jutottak az érdeklődők. Október 3-án dr. Poszert József háziorvos tartott egészségügyi előadást és életmódbeli tanácsokkal látta el vendégeinket. Vágó Miklósné közreműködésével sor került vércukorszint ellenőrzésre és vérnyomásmérésre is. Különböző gyógyteák kóstolására is lehetőséget biztosítottunk. Október 4-én az internet nyújtotta ismeretszerzési lehetőségekkel, érdekes honlapokkal ismerkedhettek az érdeklődők. A hét folyamán iskolai osztályok részt vettek könyvtári foglalkozáson, ahol a könyvtár, a kézikönyvek használatával ismerkedtek, mesét hallgattak, kézműveskedtek. A rendezvényeink megvalósításához pályázati úton támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól és a szegedi Somogyi-könyvtártól. A Nyár olvasója címmel meghirdetett olvasói vetélkedő eredményhirdetésére is a könyvtári napok rendezvényei alkalmával került sor. Felnőtt olvasóink közül Gila Pálné Marika néni kölcsönzött és olvasott legtöbb könyvet. Az általános iskolások közül Pesti Zoltán látogatta legtöbb alkalommal a könyvtárat a nyáron, s kölcsönzött legtöbb könyvet. Mindketten egy-egy könyvet kaptak jutalmul. Gratulálunk a díjazottaknak és további sok szép olvasnivalót kívánunk nekik! Könyvtárunk állományát folyamatosan gyarapítjuk új könyvekkel, várjuk régi és új olvasóinkat! Tóthné Rostás Ágnes Tisztelt vásárlóink, leendő vásárlóink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Kossuth u. 35. szám alatt vágott baromfi húsbolt nyílt. Az üzlet fő profilja vágott csirkehúsok, húsrészek árusítása, megtalálhatók a már igen kedvelt füstölt sertéstermékek is (pl.: szalámi, füstölt és sózott szalonna, májas stb...) Kínálatunkat vásárlóink igényeihez kívánjuk igazítani, folyamatosan bővülő árukészlettel. Nyitva tartás: Hétfő: Szünnap Kedd Péntek: 8:30 16:00 óráig Szombat: 7:30 12:00 óráig Vasárnap: Zárva Minden héten más-más terméket kínálunk akciós árakon! Szeretettel várjuk Önöket, mindenkor friss áruval és kedvező árakkal!

10 10. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Ótompahátról kapott meghívást az újságunk, hogy mutassunk be egy kertészetet. A kert gazdája Kun István, aki néhány dolgot mondott el magáról: Jelenleg nyugdíjas vagyok, a derekegyházi állami gazdaságban dolgoztam sokáig, majd a Hódgépnél és vonaton is. Eleinte fóliáztunk itt a gyümölcsös helyén, majd szegény feleségem segítségével alakítottuk ki a gyümölcsöst. Sajnos, a mostani szép termést ő már nem érhette meg. Az udvar végéből jutottunk ki a gyümölcsösbe, ahol szépen gondozott, kordonos művelésű almafákban gyönyörködhettünk. Ez egy kertészeti vállalkozás vagy inkább csak hobbi? Nem is annyira vállalkozás, bár valamennyi bevétel azért akad minden évben. A nyugdíjat kicsit ki kell egészíteni. Honnan ért a kertészethez? Már gyerekkoromban kertészetben dolgoztam, sokat ellestem az emberektől, vettem szakkönyveket is. 93 óta van meg ez a fél hektáros gyümölcsös. Jobbára alma, de van őszibarack, körte, szilva. Körkérdés Egyedül dolgozik vagy besegítenek a rokonok? Az az igazság, hogy nem engedek senkit a fákhoz nyúlni, így egyedül csinálom még a szüretelést is. Csepegtető berendezéssel ellátott a kertészet. Mennyi haszon van rajta? Most sajnos megfagyott tavasszal az őszibarack, 20 mázsa barack lett oda. Ez nagyjából félmilliós kár. Most a szárazságban pedig locsolni kell, hogy jövőre is legyen termés. A vegyszerek is drágák. Tavaly kb Ft-ba került csak a vegyszer. Sokan panaszkodnak, hogy kivonták a forgalomból a régi bevált vegyszereket. Ez valóban így van? Kb éve vontak ki sok fontos anyagot. A változásoknál sokat segített a szentesi boltos, Bazsóné, aki ért az új szerekhez. De vannak új növényvédős könyvek is, amelyek alapján lehetetett kísérletezni. Talán most már sikerült összeállítani a helyes vegyszer-arányt. Három féle lombtrágyát is használok. Talán ezért is ilyen szépek a fák. Lehet bennük gyönyörködni, még ha túl sok haszon nincs is rajta. Szokott-e pálinkát főzni? Tavaly főzettem, de nem sokat. Akik gallyat hordani segítenek, azoknak szét is osztottam. Szépen be van kerítve a gyümölcsös, de azért akadnak hívatlan látogatók? Tavaly leszedték a termés egy részét, valószínűleg létrával másztak át. A tettes nem lett meg. Pedig szívesen adok annak, aki kér. Egy mázsányi barackot osztottam szét gyerekeknek tavaly is. Ezután megköszöntem a beszélgetést, és arra kértem Kun Istvánt, hogy jövőre adjon néhányszor permetezési tanácsot az újság olvasóinak. Erre ígéretet tett. Labádi József Kérjen egyedi ajánlatot járműve 2013-as KGFB-díjára! Casco-biztosítás jelentős kedvezménnyel: 2-12 éves járművekre! Államilag díjtámogatott növénybiztosítások. A biztosítás keretein belül akár aszálykára is térülhet! Lakása védelmére: Házörző Otthon és Életmód biztosítás Az Ön biztosítási tanácsadója: PACZUK BEÁTA 06-20/ Keressen bizalommal! A Generali-Providencia Biztosító Zrt. szerződött partnere

11 2012. október 11. oldal

12 12. oldal XXIV. évfolyam 10. szám Szókereső Családi események Házasságkötés: M O T Í V U M M M M MAKI MARS MOTÍVUM Juhász Levente (Mátyás kir. u. 111.) és M O T O R O M A I A Besenyei MAKK Márta Gabriella MÁRT (Mátyás kir. u. 111.) MOTOROM Sándor László (Hunyadi J. u. 24/a.) és O A M Ű S O R M S R Bila MAKÓ Mónika (Hunyadi J. MATAT u. 24/a.) MUMUS Sok boldogságot! R T R A E K I Á I S MÁKOS MÉRTEM MUTÁL Születések: M A L M O K K K M N Bihari MÁKOK Péter és Traj Helga MIMIKA (Petőfi u. 57.) Csanád MŰSOR Péter Gratulálunk! O T K L A K A O Ó S MALMOK MIN Halálesetek: N A O Ó A L M S K U MAMÁM MISI MÓKUS Berczeli Géza (Petőfi S. u. 21.) L M K M M L Á T U M Farkas MAO János (Jókai M. u. MÓKA 48.) Gila Margit (Szentesi út 2.) A A Á S O Z R D S U Kozák MARKOLOM Pálné Szegi Mária MOM Matild (Szentesi út 2.) Kulcsár Jánosné Györi Andrea (Szentesi út 2.) M A M Á M E T R É M Kurucsai MARMALADÉ József Zoltán (Szentesi MORMON út 2.) MAKI, MAKK, MAKÓ, MÁKOS, MÁKOK, MALMOK, MA- MÁM, MAO, MARKOLOM, MARMALADÉ, MARS, MÁRT, MA- TAT, MÉRTEM, MIMIKA, MIN, MISI MÓKUS, MÓKA, MOM, MORMON, MOTÍVUM, MOTOROM, MUMUS, MUTÁL, MŰSOR Keresse meg a felsorolt szavakat a betűhálóban! A megtalált szavak betűit húzza át! (A szavak lehetnek vízszintesen: két irányban; függőlegesen: két irányban; átlósan: négy irányban.) Ha minden szót megtalált, betűit áthúzta, a rejtvényben marad 6 fel nem használt betű. Ezeket összeolvasva kapjuk a megfejtést, amely a régen ezen a vidéken is jobban elterjedt cukorrépa-termelés emlékét őrzi. A cukorgyártás takarmánynak használható mellékterméke volt. Ezt kell beküldeni az újságban közölt szelvényen vagy személyesen behozni, névvel, címmel ellátva november 15-ig a szerkesztőségünkbe: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. A helyes megfejtést beküldők között 2 db 500 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki, melyeket Ádász Katalin (Csibe Kuckó) ajánlott fel. A nyertesek nevét a következő számunkban tesszük közzé. Az előző számunk megfejtése: görhe, legfontosabb alapanyaga pedig a kukorica vagy a kukoricadara. A két szerencsés nyertes koncertjeggyel lett gazdagabb, amelyeket a Giay Attila ajánlott fel. Juhász Nagy Sándorné, Árpád u. 22. Szabó Sándorné, Hunyadi u. 38. Gratulálunk, nyereményüket a szerkesztőség tagjai személyesen adták át. NAGYMÁGOCSI HÍRMONDÓ Szókereső rejtvény, XXIV. évf. 10. sz. Megfejtés: Név: Cím: Beküldési határidő: november 15. Macsek Istvánné Tóth Mária (Szentesi út 2.) Magony Jenőné Kovács Veronika (Szentesi út 2.) Murányi Sándor (Lajostanya 58.) Sin Jánosné Király Franciska (Vasút u. 44.) Szabó János (Szentesi út 2.) Szalai István (Jókai M. u. 94.) Török Antalné Csendes Jusztina (Szentesi út 2.) A családoknak őszinte részvétünk! Összeállította: Heredeáné Sprok Magdolna anyakönyvvezető és Tóthné Mucsi Erzsébet védőnő Tavaszi fokhagyma ELADÓ különböző méretben Ft/kg-os áron. Érdeklődni: Vigh Zsolt, Nagymágocs, Szendrei I. u. 58., 17 óra után, 30/ Nagymágocsi Hírmondó Kiadja Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. Felelős kiadó: Dobóczki Józsefné Felelős szerkesztő: Labádi József Szerkesztőség címe: Általános Művelődési Központ Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Pályázati felhívás. Hálózat a közösségért program. Partner a gondoskodásban. Háttér:

Pályázati felhívás. Hálózat a közösségért program. Partner a gondoskodásban. Háttér: Pályázati felhívás Hálózat a közösségért program Partner a gondoskodásban A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel megkötött szerződése alapján pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgáltatási

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE

KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE Készítette: Szurovecz Zoltánné A Környezetvédő Kommandó programja a 2010/2011-es nevelési- és oktatási évben Iskolánk környezeti nevelését az alábbi színtereken szeretnénk

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 19-án 17.00

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2-án, 20,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen. Határozat

Részletesebben